2014 év IV. negyedévi kiadvány Alapította: Kiss Gergely 1995

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2014 év IV. negyedévi kiadvány Alapította: Kiss Gergely 1995"

Átírás

1 2014 év IV. negyedévi kiadvány Alapította: Kiss Gergely 1995 Információs kiadványunk elsősorban azok számára készült, akik más elfoglaltság, távolság vagy egyéb okok miatt nem tudnak rendszeresen megjelenni klubestjeinken. Beszámolunk az elmúlt időszak Egyesületi eseményeiről, hogy minden tagunk kapcsolatban maradjon az Egyesülettel. Természetesen reméljük, hogy hamarosan találkozhatunk! Köszöntő Kedves Barátaink, tisztelt nemes Hölgyek és Urak! A most megküldött Status et Ordines füzettel megkíséreljük életre kelteni több éves szüneteltetés után a Magyar Történelmi Családok Egyesületének információs kiadványát. Tesszük ezt azért is, mert az áprilisban újonnan választott elnökség arra vállalkozott, hogy - az Egyesület működését áttekinthetővé teszi, - felveszi a kapcsolatot, és megpróbálja visszahívni mind azokat, akik valamely okból eltávoztak az Egyesületből, - állandó kapcsolatot létesít nem csak azokkal, akik könnyen ellátogathatnak klubdélutánjainkra, - ismét bevonja a fiatalabb és fiatal nemeseket az Egyesület életébe, - olyan programot dolgoz ki, olyant, amely őseink hagyományát folytatva a Nemzet hasznára szolgáló tevékenységet folytat, - megerősíti az Egyesület közéleti tekintélyét, egy idegen szóval "reorganizálja" az egyesület működését. Első feladatként korszerűsítettük és egyszerűsítettük az Egyesület Alapszabályát (letölthetővé tesszük honlapunkon), új és informatív honlapot hoztunk létre (www.nobilitas.hu) valamint az internetet kedvelőket a facebookon naprakészen informáljuk (facebook.com/statusetordines). Komoly feladatot jelentett az aktuális tag-, és elérhetőségi névsor létrehozása. Ennek segítségével már több mint 150 tagunkat tudjuk levélben, vagy címen ill. mindkettőn elérni. Az Egyesület féléves programját már kiküldtük és az interneten elérhetőknek időrőlidőre emlékeztetőt küldünk. Ennek megfelelően örvendetesen egyre többen jönnek el klubdélutánjainkra. A Budai Polgári Casinóval közösen szeptemberben bált rendeztünk (Petneházy Bál), melyre örvendetesen majd 20 tagunk jött el. Októberben a nemzetközi nemesi egyesületeket összefogó CILANE, Magyarországon, Gödöllőn rendezte három évenként esedékes kongresszusát. A sikeres és érdekes előadásokkal bevezetetett kongresszust díszvacsora és bál zárta. Egyesületünket a kétszáz fölötti résztvevőből több mint harminc tagunk képviselte. A tagnévsor rendbetétele tette lehetővé, hogy sikerült minden tagunknak három évre visszamenőleg "folyószámla egyeztetést" küldeni, hiszen Egyesületünk tagdíjakból tudja működését biztosítani, jelentős támogatásban nem részesülünk. Ennek megfelelően fontos, hogy tagjaink a tagdíjukat időben rendezzék és érezzék, hogy a befizetett összeg jó célra fordítódik. Közel fél évvel a tisztújítás után eddig jutottunk el. *A következőkben szeretnénk tagjainknak "Tagsági igazolványt" kiállítani (lásd alább), * az Egyesület klubdélutánjainak - a fiatalabbaknak is vonzó - karaktert adni 1

2 * Szeretnénk kulturáltabb klubhelyiséghez is hozzájutni, de ez már nem csak az elnökség szándékán múlik. Fontos, hogy Egyesületünk újból ismertté, elismertté váljék a közéletben is. Most ősszel a nemzetközi nemességet összefogó ún. CILANE egyesület azzal tisztelte meg Hazánkat és a Magyar Történelmi Családok Egyesületét, hogy a háromévente megrendezésre kerülő kongresszusát Gödöllőn tartotta, és Egyesületünk lehetetett a szervező házigazda. A kongresszusra - és a Magyar Történelmi Családok Egyesületére - a Magyar Nemzeti Múzeumban tartott sajtótájékoztató hívta fel a hazai sajtó figyelmét. Több jelentős rádió, lap és lap és internetes hírportál tudósított ismertetéssel és riporttal, így többek között a Magyar Katolikus Rádió, a Lánchíd Rádió, a Magyar Nemzet is. A kongresszusról képes beszámolót közölt az osztrák ORF. Az MR1 a Mária Rádióval közösen készülő Vallomások sorozatában Egyesületünk tagjai is szót kaphatnak. Ismertségünk növekedésében joggal reménykedhetünk. Terveink természetesen a tagság aktív segítségével és anyagi támogatásával valósulhat csak meg. A tagsági igazolvány terveink szerint két különálló részből fog állni, melyek egy igazolványtokban kapnak helyet: - az első része az igazolványnak a belépést regisztrálja, de csak a másik résszel kiegészülve jogosít az Alapszabályban meghatározott jogokra - a második rész évente új - akkor kerül átadásra, amikor az egyesületi tag az évi tagdíját rendezi. Ezzel válik a Tagsági Igazolvány teljes értékűvé. A CVILANE Kongresszus A három évvel ezelőtt lezajlott máltai kongresszust követően az MTCSE hétéves tagság után pályázott a évi kongresszus magyarországi megszervezésére. A pályázatra megírt programtervezettel egyesületünk meg is nyerte a CILANE bizalmát és a kongresszus megszervezésének a jogát. Több mint két éve indítottuk el az előkészületeket az első tárgyalások lefolytatásával a Gödöllői Királyi Kastélyban, mint lehetséges helyszínen. A szervezőbizottság háromtagú volt, Nyáry János elnökből, Csornay György delegátusból és dr. Némethy Zsolt del. helyettesből állt, később ez kétfősre zsugorodott. Hosszas tárgyalások sorozatát követően okt. 2. és 5. között lezajlott a kongresszus az eredetileg tervezett helyszínen. A kongresszus fakultatív programokkal (látogatás gr. Károlyi Lászlónál, buszos városnézés Budapesten) kezdődött, majd 3-án este koktélpártival egybekötött bejelentkezéssel folytatódott. Hat magas színvonalú és sikeres előadás hangzott el 4-én délelőtt ill. délután. Alternatív programként a Parlament megtekintése és dunai hajókázás volt szervezve, ezzel a lehetőséggel viszonylag kevesen éltek. A büfé ebédhez a Kőbányai Szent László Ált. Iskola kisdiákjainak kórusa és csengettyű együttese nyújtott kiváló szórakozást, hatalmas sikert aratva. Ezt követően csoportos kastélylátogatásra volt lehetőség, többnyelvű idegenvezetéssel. A fénypont a gálavacsora és az azt követő bál volt. Emelte a kétszáz feletti résztvevő számára rendezett kongresszus színvonalát, hogy azon védnökként részt vett Habsburg-Lotaringiai Sándor királyi főherceg és neje, Herta Margarete főhercegnő. A kongresszus október 5-i zárását követően egyhetes erdélyi körutazásra volt lehetőségük a látogatóknak, ezzel 40-en éltek. Az írott és szóbeli reakciók alapján arra lehet következtetni, hogy a kongresszus sikeres volt, a programok kivétel nélkül tetszést arattak. Közreadja: Csornay György 2

3 Vélemények, cikkek (A jövőben megjelenő kiadványokhoz várjuk Tagjaink véleményét, cikkeit. Szeretnénk negyedévenként informálni tagjainkat.) Szomorú szívvel tudatjuk Egyesületi hírek kellemesi és eperjesi Melczer Aladárné szül. báró Reitzenstein Gabriella (83 éves) Pilisvörösvár, június 12. Tem. Sajóörös, július 3. devecseri dr.prof. Schultheisz Emil (91 éves) Budapest, június 12. Tem. Kerepesi úti temető, Szóróparcella, június 25. Dr.med., orvostörténész, egyetemi tanár, volt egészségügyi miniszter. Losonczi báró Bánffy Endréné szül. gróf Stolberg-Stolberg Ludovika (99 éves) Argentina, június 27. dr. Patrubány Miklós (92 éves) Medgyes, július 8. Tem. Marosvásárhely, Róm. Kat. Temető, július 10. Benesch Györgyné szül. zsadányi és törökszentmiklósi gróf Almásy Orsolya (93 éves) Budapest, július 9. Tem. uo. Rákoskeresztúr, július 24. alsómátyásfalvi Mattyasovszky-Zsolnay Lászlóné szül. nemes Melczer Edit (94 éves) Chicago, július 17. Tem. uo július 26. kibédi és kissolymosi prof. Dr. Gyergyay Ferenc (92 éves) Bergisch-Gladbach, augusztus 7. Búcsúztatás uo. evangélikus Gnadenkirche, október 25. Johannita rendi lovag zichi és vásonkeöi gróf Zichy Frigyes (Federico) (77 éves) Buenos Aires, augusztus 13. galánthai herceg Esterházy Pálné szül. Ottrubay Melinda (94 éves) Kismarton (Eisenstadt), augusztus 27. Tem. uo. Ferences kolostor, Esterházy kripta, szeptember 12. örsödi Meixner László (89 éves) augusztus 29. Tem. Budapest, Rákoskeresztúr, szeptember 9. bernátfalvi dr. Bernáth György (93 éves) szeptember 7. Tem. Balatonakali, szeptember 12. Világhy Andrásné szül. nemes Szathmáry Király Erzsébet (100 éves) Pápa, szeptember 26. ponori Thewrewk Aurél (94 éves) Budapest, október 8. Tem. Paloznak, október 21. A Magyar Csillagászati Egyesület örökös elnöke, a TIT Uránia Csillagvizsgáló és a Budapesti Planetárium nyugalmazott igazgatója Esküvők dr. bedeghi és berencsi gróf Nyáry Dorottya (Ny. Tamás és Erdőházi Julianna leánya.) = Budapest, Sashalmi Krisztus Király Plébánia, augusztus 2. dr. Balogh Zsigmond Varga Zsófia (V. József Géza és Horváth Mária leánya.) 3

4 = Polg. Győr, Zichy Palota, augusztus 2. Egyh. uo. Bazilika, augusztus 2. altorjai báró Apor Zoltán (A. János és Gáyer Éva fia.) Születések ábránfalvi Ugron István Zsigmond * Budapest, július 18. (U. Gáspár és Gaál Borbála fia.) uzoni primor Kuthi Lujza * Budapest XIII szeptember g, 51 cm (K. Áron és csiffári és nemespanni Csiffáry Katalin leánya.) Roy Chowdhury de Ulpur Hanna Lilly * Brassó, szeptember 29. (R. Ch. Sándor és altorjai báró Apor Katalin leánya.) osztrolukai Osztroluczky Borbála * Budapest, október 7. (O. Dénes és Patak Dóra leánya.) Összeállította: Gudenus János József Tagjaink elismerései: Tunkel Tamás a 2014 évi polgármesteri választáson Legend polgármestere lett Márk Gábor Viktor Jeruzsálemi Szt.Lázár Kórházi Lovagrendtől vette át a Becsületrend Tiszti keresztjét, élete munkásságáért Az Alapszabály megváltozott, legfőbb elemei (kivonat): III. Az Egyesület célja Az Egyesület célja - a magyar nemesség történelmi, kulturális, katonai szerepének megismertetése - a magyarországi történelmi (nemesi) családok hagyományainak, szellemi hagyatékainak ápolása, és jelenkori érdekeinek védelme, ezeknek a jövőbe való átvitele - a keresztény szellemiség és egyházhűség ápolása. - lehetőséget ad a történelmi családok fiatal tagjainak a rendszeres összejövetelekre, arra, hogy hagyományaink birtokában a társadalom és a haza javára annak átlagon felül művelt és öntudatos tagjai legyenek, - kapcsolatot tart más, hasonló céllal alakult hazai és külföldi szervezetekkel, - segít a nemesi származás hiteles igazolása megszerzésében, és egyben megkísérli feltárni az ez irányú visszaéléseket IV. A tagsági jogviszony 1. Az Egyesület rendes tagja az lehet, aki: a) a történelmi Magyarországon elismert nemesi családjai valamelyikének tagja, aki nemesi származását férfiágon, (apai ágon) igazolja, továbbá e személy házastársa, c) fizeti a tagdíjat. 2. Az új jelentkezők a felvételüket a belépési nyilatkozat kitöltésével kezdeményezhetik. Az új tagok felvételére az Elnökség az indokolt ellenőrzés után javaslatot tesz. A felvételi javaslatot az Elnökség jóváhagyásra a Közgyűlés elé terjeszti. Jóváhagyás esetén a tagsági viszony az elnökségi javaslat időpontjával kezdődik. VI. A tagdíjjal kapcsolatos kötelezettségek 3. A tagdíj háromhavi elmaradása esetén a tagot a teljesítésre írásban fel kell szólítani. A tagdíj befizetését a felszólítást követő három hónapon belül kell teljesíteni. A határidő elteltével javaslatot kell előterjeszteni a Közgyűlés elé a tagsági viszony megszűntetésére. A határidő eredménytelen elteltével Közgyűlés erre vonatkozó döntése alapján a tagsági viszony a megszűnik, a fizetési felszólításban figyelmeztetni kell a tagot az ismételt mulasztás jogkövetkezményeire. VII. Az Egyesület támogatója 1. Az Egyesület támogatója az a természetes vagy jogi személy, aki/amely eseti, vagy rendszeres pénzbeli vagy nem pénzbeli szolgáltatást (adomány) teljesít ellenszolgáltatás kikötése nélkül az Egyesület javára. X. Közgyűlés 7. Szavazni csak személyesen lehet. XI. Elnökség, Etikai és Ellenőrző Bizottság 2. Az Elnökség tagjainak a száma három fő. Az Elnökség tagja csak az Egyesület tagja lehet. Az Elnökség tagjait három évre kell 4

5 megválasztani 4. Egy elnökségi tag maximum kettő, egymást követő ciklusra választható meg. XIV. Záró rendelkezések 2. Az Egyesület nevében cégszerű aláírásra, szerződéskötésre az Egyesület Elnöke önállóan jogosult. Az Egyesület Elnöke és az Elnökség még egy tagja aláírása együttesen szükséges a felelősségvállaláshoz és a bankszámla feletti rendelkezéshez. Budapest, június 16. Tagdíjjal kapcsolatos tudnivalók Mint az idézett Alapszabályból kitűnik, a tagság feltétele a sikeres felvétel után a tagdíj rendszeres megfizetése. Elmaradás esetén, az Alapszabály rendelkezése szerint kell eljárni. Természetesen az Egyesület célja nem lehet a tagsági viszony felfüggesztése, ill. megszüntetése, ezért kérjük a tagdíjak időben történő rendezését. Mivel a kommunikációs költségek meglehetősen magasak, azoknál a tagoknál, kiknek tagdíjhátralékuk van, a hírleveleinket megküldeni nem tudjuk, és így nem értesülhetnek az Egyesület programjairól. Ne veszítse el a kapcsolatot a magyar nemesség Európa-szerte elismert egyesületével és rendezze időben tagdíját: Személyesen a klubesteken Befizetési csekken (kérjük, jelezze, ha postai csekket kér) Átutalással bankszámlánkra (Bank: Budapest Bank 1138 Bp. Váci út 193. SWIFT/BIC: BUDAHUHB IBAN: HU ) Köszönjük megértését. Közlemény A Nobilitas 2014 várhatóan december elején jelenik meg, ára változatlanul Ft/db. Az igényeket Gudenus János József címére - - kell bejelenteni, átvehetőek a klubnapokon illetve egyénileg is előzetes megbeszélés alapján. Telefon: A klubnapokon egy listára is lehetőség nyílik feliratkozni. Információs kiadványunkat költségek miatt - első sorban interneten küldjük meg. Csak azok kapják nyomtatott formában, akik Internet hozzáféréssel nem rendelkeznek ill. a klubesten megjelennek. Programváltozás: 2014 december 01.-n Fricz Tamás helyett, A Szent Korona (a CILANE kongresszuson elhangzott előadás magyar nyelven) dr. Tóth Zoltán József előadása lesz. ELŐZETES: 2015 év első félévében jan. 11 órakor Bazilika mise a nemességért, febr. 23 éves rendes közgyűlés. További tervek: reformáció ma kihelyezett klubest; Fricz Tamás és Csorba László előadásai; Gödöllői Konferencia előadásai magyarul; fuvola koncert; (Az estleges sajtó és egyéb hibákért ezúton is elnézést kérek, kérem vegyék hírlevünket így, hibásan is, megértéssel és szeretettel. Ahogy az készült. R. Lóránt) A Magyar Történelmi Családok információs kiadványa. Megjelenik alkalmanként. Felelős kiadó az egyesület elnöke. A közölt cikkek a szerzők véleményét tükrözik, az Egyesület véleményétől eltérhetnek. Elérhetőségek: levelezési cím: 1255 Budapest Pf. 29. Honlap: telefon: Bank: Budapest Bank 1138 Bp. Váci út 193. SWIFT/BIC: BUDAHUHB IBAN: HU Adójának 1%-t ajánlja fel a Magyar Történelmi Családok Egyesületének 5

Minden kedves és nemes klubtársunknak Kegyelemteljes, békés Karácsonyt és egy nyugodtabb, egészségben és szeretetben gazdag Újesztendőt kívánunk!

Minden kedves és nemes klubtársunknak Kegyelemteljes, békés Karácsonyt és egy nyugodtabb, egészségben és szeretetben gazdag Újesztendőt kívánunk! 2014 évvégi kiadvány Alapította: Kiss Gergely 1995 Információs kiadványunk elsősorban azok számára készült, akik más elfoglaltság, távolság vagy egyéb okok miatt nem tudnak rendszeresen megjelenni klubestjeinken.

Részletesebben

EGYÜTT EGYMÁSÉRT A PUSKÁS TIVADAR HÍRADÓ BAJTÁRSI EGYESÜLET. 2015. évi. MUNKA-, FELADAT- és PÉNZÜGYI TERVE (tervezet)

EGYÜTT EGYMÁSÉRT A PUSKÁS TIVADAR HÍRADÓ BAJTÁRSI EGYESÜLET. 2015. évi. MUNKA-, FELADAT- és PÉNZÜGYI TERVE (tervezet) Alapítva: 1998 Nyt. szám: Puskás Tivadar Híradó Bajtársi Egyesület 1143 Budapest Stefánia út 34. Postacím: 1438 Budapest Pf. 371 Honlap: www. puskashirbaje.hu E-mail cím: puskashirbaje@gmail.com 1. számú

Részletesebben

FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET ÉVKÖNYV BUDAPEST

FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET ÉVKÖNYV BUDAPEST FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET ÉVKÖNYV 2012 BUDAPEST A FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET KIADVÁNYA Felelős kiadó Dr. Tömösváry Zsigmond nyá. dandártábornok, elnök Lektorálták Dr. Magyar István nyá. dandártábornok

Részletesebben

BUDAPESTI UNITÁRIUS HÍRLEVÉL A BUDAPESTI NAGY IGNÁC UTCAI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE 2007. JANUÁR - FEBRUÁR VII.ÉVFOLYAM, 1.

BUDAPESTI UNITÁRIUS HÍRLEVÉL A BUDAPESTI NAGY IGNÁC UTCAI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE 2007. JANUÁR - FEBRUÁR VII.ÉVFOLYAM, 1. BUDAPESTI UNITÁRIUS HÍRLEVÉL A BUDAPESTI NAGY IGNÁC UTCAI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE 2007. JANUÁR - FEBRUÁR VII.ÉVFOLYAM, 1. SZÁM TISZTÚJÍTÓ EGYHÁZKÖZSÉGI KÖZGYŰLÉS 2007. MÁRCIUS 11. (VASÁRNAP) 11:00

Részletesebben

NOE Levelek 195. A család minden tagja számára. Nagycsalád

NOE Levelek 195. A család minden tagja számára. Nagycsalád NOE Levelek A család minden tagja számára 195. Nagycsalád 2008. január Tartalomjegyzék Közgyûlés 2007. évi Tisztújító közgyûlés.................. 3 Beszámoló a Jelölôbizottság munkájáról.......... 4 Jelöltek

Részletesebben

Fonyódi Gimnázium Öregdiákjainak Baráti Köre 2004-2009

Fonyódi Gimnázium Öregdiákjainak Baráti Köre 2004-2009 Fonyódi Gimnázium Öregdiákjainak Baráti Köre 2004-2009 FONYÓDI GIMNÁZIUM ÖREGDIÁKJAINAK BARÁTI KÖRE 2004-2009 Ajánló gondolatok Az elmúlt évek és évtizedek bebizonyították, hogy az egykori osztály-, vagy

Részletesebben

hír CSATORNA 10 éves a Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség TARTALOM

hír CSATORNA 10 éves a Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség TARTALOM hír CSATORNA 2007 A Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség Lapja jubileumi szám 10 éves a Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség F Õ T Á M O G A T Ó I N K TARTALOM MASZESZ Hírhozó... 2 Somlyódy László: A MaSzeSz

Részletesebben

BUDAPESTI UNITÁRIUS HÍRLEVÉL A BUDAPESTI NAGY IGNÁC UTCAI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE 2007. MÁRCIUS - MÁJUS VII.ÉVFOLYAM, 2.

BUDAPESTI UNITÁRIUS HÍRLEVÉL A BUDAPESTI NAGY IGNÁC UTCAI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE 2007. MÁRCIUS - MÁJUS VII.ÉVFOLYAM, 2. BUDAPESTI UNITÁRIUS HÍRLEVÉL A BUDAPESTI NAGY IGNÁC UTCAI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE 2007. MÁRCIUS - MÁJUS VII.ÉVFOLYAM, 2. SZÁM MAGYARKÚTI SZABADTÉRI ISTENTISZTELET 2007. MÁJUS 19. A TARTALOMBÓL

Részletesebben

Húsz éves a Honvédszakszervezet... 16-17. oldal

Húsz éves a Honvédszakszervezet... 16-17. oldal Ára: 99 Ft Tagjainknak ingyenes! 2011. február XX. évfolyam, 2. szám www.hsz.hu Húsz éves a Honvédszakszervezet... 16-17. oldal Találkozó a honvédelmi miniszterrel.......... 3. oldal Bátran és nyíltan!...........................

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Új Gyáli 2009. július Újság Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Főbb változások az okmánykiadásban 4. oldal Nagyszabású beruházás saját erőből Nem marad földút Gyálon! Gyémántdiplomás

Részletesebben

A MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG HÍREI 2014. MÁJUS

A MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG HÍREI 2014. MÁJUS A MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG HÍREI 2014. MÁJUS TARTALOM RENDEZVÉNYNAPTÁR 1 KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK... 3 ELŐZETES ÉRTESÍTÉSEK 6 TÁRSASÁGUNK ESEMÉNYEI... 6 Évi rendes közgyűlés... 6 TÁRSASÁGUNK RENDEZVÉNYEI...

Részletesebben

MAGYAR RADIOGRÁFUSOK EGYESÜLETE 2014. év IV. Hírlevél

MAGYAR RADIOGRÁFUSOK EGYESÜLETE 2014. év IV. Hírlevél Általános Információk: Magyar Radiográfusok Egyesülete MAGYAR RADIOGRÁFUSOK EGYESÜLETE 2014. év IV. Hírlevél MRAE Telephely:, Fsz. 104. Levelezési cím: 1445 Budapest, Pf. 337 E-mail: mrae@mrae.hu Honlap:

Részletesebben

Tisztelt Olvasó! A szerkesztőbizottság nevében kellemes kikapcsolódást, hasznos olvasást kíván: Dr. Szabó Mária főszerkesztő

Tisztelt Olvasó! A szerkesztőbizottság nevében kellemes kikapcsolódást, hasznos olvasást kíván: Dr. Szabó Mária főszerkesztő Tisztelt Olvasó! A Magyar Bírói Egyesület 2008 decemberében megújult vezetése és a választmánya is állást foglalt az egyesület tájékoztatási tevékenységének megújítása mellett. Az információcsere felgyorsítása,

Részletesebben

TA R TA L OM. Hol intézhetjük? 4-5. Újra régiós Családi Napok 5 Kedvcsináló (Őszi Találkozó) 8-9 2013. évi TÁMOP programok budapestieknek 10

TA R TA L OM. Hol intézhetjük? 4-5. Újra régiós Családi Napok 5 Kedvcsináló (Őszi Találkozó) 8-9 2013. évi TÁMOP programok budapestieknek 10 NOE Levelek A CSALÁD MINDEN TAGJA SZÁMÁRA 249. Pó s a L aj o s : A tavasz megér kez ése M i cs o d a h i n t ó ez? A t a v a sz hi nt ó j a. Fé n y es na pk e l e t r ő l jö n a fe cs k e gó l y a. P i

Részletesebben

216 217. Téli szoba. Délibábunk a tarka képzelet, játszik velünk, s ha közelg az est, szívünkben zengnek távoli kolompok,

216 217. Téli szoba. Délibábunk a tarka képzelet, játszik velünk, s ha közelg az est, szívünkben zengnek távoli kolompok, 216 217. 2010. február Téli szoba Az nem igaz, hogy télen a világ s az ember is levert, kifosztott, árva, minálunk most is nyílik a virág és nyár van, meleg nyár van a szobánkba. Bejött hozzánk a kert

Részletesebben

2011. ÉVI RENDES KÖZGYÛLÉS ÖSSZEHÍVÁSA

2011. ÉVI RENDES KÖZGYÛLÉS ÖSSZEHÍVÁSA MAGYAR PIARISTA DIÁKSZÖVETSÉG 1052 Budapest, Piarista köz 1. KÉSZPÉNZZEL BÉRMENTESÍTVE BP. 72. 1426. A MAGYAR PIARISTA DIÁKSZÖVETSÉG LAPJA 72. szám 2011. március 2011. ÉVI RENDES KÖZGYÛLÉS ÖSSZEHÍVÁSA

Részletesebben

Máltai Hírek. A Magyar Máltai Lovagok Szövetsége és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat lapja

Máltai Hírek. A Magyar Máltai Lovagok Szövetsége és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat lapja Máltai Hírek A Magyar Máltai Lovagok Szövetsége és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat lapja XIII. évfolyam 1. szám 2007. március Tartalom M ÁLTAI H ÍREK 2007. március Tartalom Elnöki levél 3 Naptár mi történt,

Részletesebben

101. szám 2011. június 絆 きずな KIZUNA. A Magyar Japán Baráti Társaság hírlevele

101. szám 2011. június 絆 きずな KIZUNA. A Magyar Japán Baráti Társaság hírlevele 絆 きずな KIZUNA A Magyar Japán Baráti Társaság hírlevele A mostani számunktól kezdve lapunk címét megváltoztattuk. A KIZUNA szó japánul baráti szálak, baráti kötelék jelentésű szó, amely tartalmát tekintve

Részletesebben

BUDAPESTI UNITÁRIUS HÍRLEVÉL

BUDAPESTI UNITÁRIUS HÍRLEVÉL BUDAPESTI UNITÁRIUS HÍRLEVÉL A BUDAPESTI NAGY IGNÁC UTCAI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE 2003. ÁPRILIS JÚNIUS III. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM MAGYARKÚTI SZABADTÉRI ISTENTISZTELET ÉS SZERETETVENDÉGSÉG Egyházközségünk

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2012/1 A MAGYAR ÉREMGYŰJTŐK EGYESÜLETÉNEK KIADVÁNYA. 2012. március. Megjelenik időszakosan

ÉRTESÍTŐ 2012/1 A MAGYAR ÉREMGYŰJTŐK EGYESÜLETÉNEK KIADVÁNYA. 2012. március. Megjelenik időszakosan ÉRTESÍTŐ A MAGYAR ÉREMGYŰJTŐK EGYESÜLETÉNEK KIADVÁNYA Megjelenik időszakosan 2012. március 2012/1 Tisztelt Adófizető Honpolgár! Amennyiben más szervezetnek még nem kötelezte el magát, kérjük, ajánlja fel

Részletesebben

2011. május 2-ig 1 263 598 379 forint támogatás elérésében működött közre Egyesületünk, melyet

2011. május 2-ig 1 263 598 379 forint támogatás elérésében működött közre Egyesületünk, melyet Visszaemlékezés Több mint 30 év eredményesen! Apró kavicsként görögnek emlékeim. Mintha ma lett volna. Arcok, fények, felvillanások, töredékek a közeli és távoli múltból. Már sokan nem élnek, csak emlékeink

Részletesebben

A Felderítők Társasága Egyesület Elnökségének beszámolója a megválasztása óta végzett munkáról.

A Felderítők Társasága Egyesület Elnökségének beszámolója a megválasztása óta végzett munkáról. 1 FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET A Felderítők Társasága Egyesület Elnökségének beszámolója a megválasztása óta végzett munkáról. Tisztelt Közgyűlés! Kedves Barátaim! A beszámoló összeállításánál fontos

Részletesebben

RÁKÓCZI SZÖVETSÉG BESZÁMOLÓ 2012

RÁKÓCZI SZÖVETSÉG BESZÁMOLÓ 2012 TARTALOMJEGYZÉK SZERVEZETI ÉLET 2 TÁRSADALMI- ÉS MÉDIAKAPCSOLATOK 9 A RÁKÓCZI SZÖVETSÉG 2012-BEN MEGVALÓSULT KÖZPONTI RENDEZVÉNYEI 16 A 2012. ÉVI DIÁKUTAZTATÁSI PROGRAMOK BEMUTATÁSA 41 A RÁKÓCZI SZÖVETSÉG

Részletesebben

Kettõs ünnep Badacsonyban

Kettõs ünnep Badacsonyban XVIII. évfolyam 7. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 100 Ft Kettõs ünnep Badacsonyban A háromnapos Kéknyelû ünnep június elsõ hétvégéjén, a Dísztéren zajlott, ahol a hagyományoknak

Részletesebben

ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART

ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART NYERGESÚJFALUI HÍRMONDÓ NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2014-ben huszonöt éves a város MEGJELENIK HAVONTA XXIV. ÉVFOLYAM 2014. FEBRUÁR havonta ingyenesen 3200 otthonban a város szolgálatában

Részletesebben

2014. április május. A VOSZ Küldöttgyûlésének. határozatai. Felhívás az Év Vállalkozója és a Megyei Év Vállalkozója Díj elnyerésére

2014. április május. A VOSZ Küldöttgyûlésének. határozatai. Felhívás az Év Vállalkozója és a Megyei Év Vállalkozója Díj elnyerésére VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE INTERNET: WWW.VOSZ.HU 2014. ÁPR. MÁJ. 19. ÉVF. 3. SZÁM A VOSZ Küldöttgyûlésének határozatai Felhívás az Év Vállalkozója és a Megyei Év Vállalkozója Díj elnyerésére

Részletesebben

EGYESÜLETI. Mellékleteink: BFSz KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG ALAPÍTVÁNY

EGYESÜLETI. Mellékleteink: BFSz KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG ALAPÍTVÁNY EGYESÜLETI tükör 2010. Mellékleteink: NABE Nádirigó KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG ALAPÍTVÁNY BFSz A TARTALOMBÓL Újévi elnöki köszöntõ a régi-új képviselõtõl (Pattantyús-Á. Miklós) Üdvözletek; A közgyûlés idõpontja

Részletesebben

Sztárfellépõk az új Fõtéren

Sztárfellépõk az új Fõtéren INGYENES! MEGJELENIK MINDEN HÉTEN! 2010. június 15., IV. évf., 23. szám ÚJPESTI NAPLÓ ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA www.ujpest.hu FOTÓ: HARKAI PÉTER Sztárfellépõk az új Fõtéren Sosem látott tömeg

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

ALAPSZABÁLY. A 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről ALAPSZABÁLY Patika Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár I. fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ Az alapító tagok az alul írott napon és helyen elhatározták, hogy kiegészítő egészségpénztárat alapítanak az egészségügyi

Részletesebben

EGYÜTTMÛKÖDÉSRE ÍTÉLVE 1 Civilek és önkormányzatok együttmûködése K-E megyében

EGYÜTTMÛKÖDÉSRE ÍTÉLVE 1 Civilek és önkormányzatok együttmûködése K-E megyében HÍRMONDÓ Népfôiskolai A MAGYARY ZOLTÁN NÉPFÔISKOLAI TÁRSASÁG IDÔKÖZI TÁJÉKOZTATÓJA TATA, 2007. MÁRCIUS EGYÜTTMÛKÖDÉSRE ÍTÉLVE 1 Civilek és önkormányzatok együttmûködése K-E megyében A megyei közgyûlés

Részletesebben