Változások magyar módra

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Változások magyar módra"

Átírás

1 szemeszter_32_2010_november:layout :33 Page 1 INGYENES g VII. ÉVFOLYAM 6. SZÁM ORSZÁGOS FELSÕOKTATÁSI MAGAZIN Változások magyar módra Új törvény készül a felsőoktatásban vizsgák érdekképviselet osztatlan képzés oktatók száma minőség vitaanyag Bologna

2 szemeszter_32_2010_november:layout :33 Page 2 Már a legolvasottabb hírportálok között Jó tudni Heti Válasz

3 szemeszter_32_2010_november:layout :33 Page 3 TARTALOM NAGYÍTÓ Változások magyar módra Új törvény készül a felsőoktatásban 4 Fontos exportcikk az ausztrál oktatás Elriasztó lehet az egyre magasabb tandíj 9 Egy portál a friss diplomásoknak 3,5 hónap alatt találnak munkát a frissdiplomások 12 Fontos a felelősségteljes vállalati magatartás is 130 kiállító és kétezer álláslehetőség a HVG Állásbörzén 14 Miss Universitas: Szépek és okosak! Fontos ügyek mellett érveltek a döntős hölgyek 15 Nemzetközi döntőre készül a magyar szépség Interjú Sefcsik Seilával, a Miss Universitas 2010 szépségkirálynőjével 17 SPORT Nagyobb hangsúlyt helyez a gyakorlatra a TF Komoly fejlesztések előtt áll a magyar sportszakemberképzés fellegvára 19 KULTÚRA Pécs Európa Kulturális Fővárosa Programajánló 20 or szá gos fel sõ ok ta tá si ma ga zin Megjelenik havonta az egyetemi és fõiskolai lapok terjesztési pontjain, országosan. On li ne-meg je le nés: Ki ad ja: MESE Kommunikációs Kft. Fe le lõs ki adó: a Kft. ügy ve ze tõ je Takács Erzsi mb. fõszer kesz tõ Szerkeszti a szerkesztõbizottság Tomka Eszter ol va só szer kesz tõ, kor rek tor Mun ka tár sak: Fövényesi Dániel, Herczeg Marcell, Nagy Zsóka, Szíjjártó Anita, Szőke Johanna Lap terv és tör delés: Shortcut design ISSN: Ter jesz ti: MESE Kommunikációs Kft. Szer kesz tõ ség: 1035 Bu da pest, Miklós tér 1. Tel./Fax: (06-1) sze mesz mesz ter.hu Ér té ke sí tés: Shortcut Communications Kft. Ti benszky Mó ni Li sa ügy fél kap cso la ti igaz ga tó 1035 Bu da pest, Miklós tér 1. Tel./Fax: (06-1) mo ni li A szerkesztõség a hirdetések tartalmáért nem vállal fele lõs - séget. PÁLYÁZAT 21 MELLÉKLET Tudomány diákkörben NOVEMBER AKTÍV SZEMESZTER 3

4 szemeszter_32_2010_november:layout :33 Page 4 NAGYÍTÓ Változások magyar módra Új törvény készül a felsőoktatásban Többek között az egy oktatóra jutó hallgatói létszám maximalizálásával szeretnék javítani a hazai felsőoktatás minőségét, az egyetemi karok esetében 25 fős limitet írna elő a felsőoktatási törvény vitaanyaga. Hasonló korlátozás nincs például Berlinben, az ottani Humboldt Egyetemen mégis 12 hallgató jut egy professzorra, oktatóra. Míg hasonló limitet a finnek, az észtek, a norvégok, a britek, a bécsiek és a berliniek sem vezettek be, az egyes országok igen eltérő megoldásokat dolgoztak ki a hallgatói képviseletre, illetve a vizsgázási lehetőségekre, mely területeket szintén érinti az oktatási kormányzat koncepciója. Az Egyesült Királyságban nyomós indok kell a sikertelen vizsga megismétléséhez, Finnországban azonban a diákokra bízzák, hányszor ülnek be a vizsgáztató tanár elé azért, hogy számot adjanak tudásukról. Itthon néhány héttel ezelőtt még arról számolt be a sajtó, hogy az új felsőoktatási törvény legfeljebb négy ismétlővizsgát engedélyezne, akik pedig nem tudnak eleget tenni a követelményeknek, nem folytathatják tanulmányaikat. A novemberben nyilvánosságra hozott vitaanyag azonban már nem tartalmaz számszerű adatot, Hoffmann Rózsa oktatási államtitkár pedig csak annyit árult el a koncepció bemutatásakor, hogy gátat kívánnak szabni a diákok parttalan vizsgázási lehetőségeinek. Az enyhe vizsgaszabályzat hátrányait erősítette meg a Hírextra kérdésére Szabó Péter, a Kodolányi János Főiskola rektora. Elmondta: Korábban nem voltunk elég szigorúak. Ennek elég rossz következménye lett. Ezek után átálltunk egy szigorúbb vizsgaszabályzatra. Amióta ez a rendszer van, a tanulni nem akaró diákok kikerültek az iskolából, a túlfutók és a passzív félévesek száma a 4 AKTÍV SZEMESZTER NOVEMBER

5 szemeszter_32_2010_november:layout :33 Page 5 NAGYÍTÓ Várják a javaslatokat Elkészült a felsőoktatási törvény vitaanyaga, mely a miniszteri értekezlet jóváhagyását követően november 4-étől nyilvános. A dokumentum december 10-éig véleményezhető, a kormány pedig várhatóan áprilisban szavazhat a konkrét javaslatról, majd május végére születhet meg a felsőoktatási törvény jelentette be Hoffmann Rózsa oktatásért felelős államtitkár október 3-án Budapesten. A vitaanyag a következő sarokpontok mentén képzeli el a jövő felsőoktatását: n A 18 éves korosztály 45 százalékának biztosítanák az ingyenes felsőoktatást. n A felsőoktatásba való jelentkezés során legfeljebb öt felsőoktatási intézményt lehetne megnevezni. n Két emelt szintű érettségihez kötnék a felsőoktatási felvételit: egy kötelező, illetve egy szabadon választott tantárgyat írnának elő a jövőben. n Megteremtenék annak lehetőségét, hogy a sikertelenül felvételiző diákot elégséges pontszám alapján átirányítsák más, azonos vagy rokon szakon képző felsőoktatási intézménybe akkor is, ha azt nem jelölte meg. n A felzárkóztatásra maximum egyéves időtartamú nulladik évet indíthatnának az intézmények. n Akadémiai és gyakorlati típusra tagolnák szét az alapképzéseket, mesterképzésre pedig csak az akadémiai alapképzésen diplomát szerzők jelentkezhetnének. A két típus közötti átjárhatóságot biztosítanák. n Kétszakos, osztatlan képzéssé alakulna át a tanárképzés, mely az öt éven túl magában foglalna plusz egy évet, melyet szakmai gyakorlaton töltenének el a hallgatók az előző évi minimálbér összegének legfeljebb 90 százalékát jelentő bérért. A képzés során azonos arányban tanulnák a hallgatók a szakmai tárgyakat és a tanári felkészítést szolgáló tárgyakat. Jelenleg a kétszakos képzés során az egyik szaktárgyra csupán 60 kredit jut, a jövőben azonban kreditet kellene teljesíteni mindkét szakmacsoportból. n Gátat szabnának a korlátlan vizsgázási lehetőségeknek. n Tizenöt százalékosra csökkenne a szenátusokban a hallgatói önkormányzatok részvétele. A felsőoktatásban tanuló hallgatók azonban erősebb jogosultságot kapnának a tanulmányi, a kollégiumi, illetve a szociális témakörökben. n Erősebb határt húznának az egyetemek és a főiskolák között, ami a támogatások szintjén is megjelenne. Kiemelt támogatásban részesülnének a kutatóintézmények, -karok és -intézetek. n A hallgatói létszám alapján meghatározott finanszírozás helyett feladatalapú intézménytámogatási rendszert vezetnének be, így nem a diákszám növelésében és fenntartásában, hanem a feladatok elvégzésében válnának érdekeltté az egyetemek, főiskolák. Hoffmann Rózsa államtitkár tizede lett. Másik hozadéka, hogy jobb dolgozni a diákokkal. Központi szabályozás híján eltérőek itthon a második, a harmadik vagy a sokadik vizsgázási alkalmakkal kapcsolatos tapasztalatok. A kötelezően teljesítendő, legnehezebb tárgyakat tíz diák közül hatan első alkalommal abszolválják, ketten a második, egy fő pedig a harmadik tantárgyfelvételkor teljesíti a követelményeket számoltak be a Szolnoki Főiskolán. Az intézményben egyébként a tantárgyak teljesítéséből fakadó problémák miatt a diákok tíz százalékát kell elbocsátani, a kötelező kurzusokat ugyanis csak három alkalommal vehetik fel a hallgatók NOVEMBER AKTÍV SZEMESZTER 5

6 szemeszter_32_2010_november:layout :33 Page 6 NAGYÍTÓ Megoldások, gyakorlatok a határon túl Bécsi Egyetem (Ausztria)* Egyesült Királyság Finnország Humboldt Egyetem (Németország)* Norvégia Magyarországon a vitaanyag szerint Hallgatói képviselet az egyetemi vezetésben (százalékos arányban) 22 százalékos részvétel az egyetemi szenátusokban (4 hallgató a 18 fős grémiumban). Csak állásfoglalást vagy javaslatot tehet a Students Union. Egyetemenként és karonként változó. Minden szinten képviseltetik magukat a hallgatók: a Tanács hatoda például hallgatókból áll. Legalább 20 százalékos részvétel a vezető testületekben. Tizenöt százalékosra csökkenne a jelenleg százalékos részvétel a szenátusokban. Vizsgázási lehetőségek Sikertelen vizsga esetén három ismétlési lehetőség. Csak indokolt esetben (betegség, egyéb igazolás) engedélyezik a pótvizsgát. Többségében nincs korlátozás. Kötelező tárgyaknál sikertelen vizsga esetében két ismétlési lehetőség. Sikertelen vizsga esetében két ismétlési lehetőség. Gátat szabnának a korlátlan számú vizsgázási lehetőségnek. Egy oktatóra jutó hallgatói számra vonatkozó központi kritérium Nincs. Nincs. Nincs. Nincs. Képzési szintenként és szakonként eltérő. A gyakorlatban egy oktatóra 12 diák jut. Nincs. Az egyetemi karok esetében az egy minősített oktatóra jutó nappali tagozatos hallgatók száma nem haladhatná meg a 25 főt. * Németországban és Ausztriában a föderális rendszer miatt a tartományok külön-külön szabályozzák felsőoktatási rendszerüket. A Pannon Egyetemen az elmúlt tanév első fél - évében a diákok 28 százaléka legalább egy tárgyat harmadszor, tizede negyedszer, öt százaléka ötödször, három százaléka pedig hatodszor vett fel. A vizsgaalkalmak ismétlése pedig a tanulmányi idő csúsztatásával jár: a Debreceni Egyetemen például a hallgatók csaknem öt százaléka halasztja el a vizsgáit, így ők két-három év késéssel végeznek. Alig változott az elmúlt három évben a tárgyakat ismételten felvevők száma a Pécsi Tudományegyetemen (PTE), ahol 2007 óta a felvett kurzusok 6-8 százalékát nem először igyekeznek teljesíteni a hallgatók mondta el az egyetem oktatási igazgatóságát vezető Lengvárszky Attila. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy félévente ugyan ezer tantárgyat vesznek fel az intézmény diákjai, de ezer esetben már nem első alkalommal próbálják meg abszolválni azokat a hallgatók. Míg azonban három évvel ezelőtt a felvett kurzusok 82 százalékát teljesítették félévente a fiatalok, idén nyáron ez az arány 77 százalék volt, azaz csaknem ötödük sikertelenül teljesített e téren, néha több kurzus esetében is. Intézménye sikereiről számolt be azonban az Aktív Szemeszter kérdésére Borsodi Csaba, az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) rektorhelyettese: a 2009/2010-es tanév második félévében a felvett kurzusok 87 százalékát az első kurzusfelvétel után sikeresen teljesítették a hallgatók, a darab kurzusteljesítéshez pedig csak egy olyan kurzus tartozott, amelyet átlagban nyolcadik nekifutásra sikerült teljesíteni. A Humboldton tanácsadáson kell részt venniük az ismétlőknek Számos magyar intézmény gyakorlatával ellentétben korlátozta a vizsgázási lehetőségeket a Bécsi Egyetem, ahol egy sikertelen vizsgát három alkalommal ismételhetnek meg a hallgatók. A tanulmányi idő során, illetve még azt követően két félévig ilyen esetben vizsgadíjat sem kell fizetniük a diákoknak, a további csúszásokért azonban már igen: szemeszterenként 370 eurós díjat. Kétszer ismételhetik meg sikertelen vizsgáikat például az észt diákok, és a berlini Humboldt Egyetem hallgatói is. 6 AKTÍV SZEMESZTER NOVEMBER

7 szemeszter_32_2010_november:layout :33 Page 7 NAGYÍTÓ Utóbbiak kezét azonban a procedúra közben sem engedik el: a második vizsga előtt tanács - adáson kell részt venniük. Megengedőbb viszont a szabályzat a kötelezően választható tantárgyakkal szemben: ezek esetében a harmadik eredménytelen próbálkozás után a modulon belül új tárgyat választhatnak a hallgatók. Ahogy pedig a Bécsi Egyetemen, a Humboldton sem kell fizetni az ismétlővizsgákért, azt ugyanis az alapképzés részének tekintik, melyért egész Berlinben nem kell plusz díjat kiadni. Az Aktív Szemeszter által megvizsgált országok közül az Egyesült Királyságban állítják a hallgatók elé a legszigorúbb vizsgázási feltételeket, ott ugyanis csak kivételes és igazolt esetben, például betegség miatt engedik az ismétlést. Itthon az osztatlan képzésen gondolkodnak, Finnországban a többség mesteren tanul tovább A vitaanyag nyomán fellazulna itthon az osztatlan képzések, illetve az alap- és mesterszintre tagolt kurzusok közötti átjárhatóság, a dokumentum ugyanis lehetőséget adna az egységes képzésekre való visszatérésre, melyhez csupán a szenátus engedélyére lenne szükség. Magyarországon jelenleg az orvostudományok, a jogtudományok, az állatorvosi, az erdész-, az építész-, a művészképzésben és bizonyos vallási kurzusokon indul osztatlan képzés. Mára azonban széles konszenzus övezi a tanárképzés osztatlanná tételét, bár Pálinkás József, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke szerint ezt a lépést sem kell elsietni, és csak bizonyos tanárszakok esetében lenne célszerű visszaállítani az osztatlan formát. Ausztriában például csak a jogi, a gyógyszerész- és a katolikus teológus képzésben hagyták meg a korábbi képzési rendet, de rövid az osztatlan képzések listája Norvégiában és Észtországban is. Utóbbi esetében egyes orvosi, illetve építészeti tanulmányok során maradt egységes a képzés. Nem foglalkoznak azonban hasonló kérdésekkel Finnországban, ahol az alap- és mesterképzések bevezetése Európa számos országával szemben nem hozott jelentős változást, a hallgatók nagy része ugyanis az alapképzésen túl mesterdiplomát is szerez NOVEMBER AKTÍV SZEMESZTER 7

8 szemeszter_32_2010_november:layout :33 Page 8 NAGYÍTÓ Új fogalomként jelenne meg továbbá itthon a vitaanyag szerint az egyetemi kar, melyen az egy minősített oktatóra jutó nappali tagozatos hallgatók száma nem haladhatná meg a 25 főt, legalább egy önálló vagy más intézménnyel közös doktori iskolával kellene rendelkeznie, a teljes állású oktatók létszámának pedig el kellene érnie a 40 főt. Főiskolai kar esetében megengedőbb lenne az új törvény: 35 főállású oktatóra lenne szükség. A minősített oktatók számára vonatkozóan azt követelné meg a szabályozás a főiskolai karoktól, amit jelenleg az egyetemektől: az összes oktatói létszám legalább egyharmadát kellene minősített oktatókból verbuválni. Ismeretlen azonban a hasonló korlátozás az Egyesült Királyságban, Norvégiában, Észtországban, Ausztriában a Bécsi Egyetemen és a berlini Humboldton is, igaz, utóbbi hasonló feltételek nélkül is jobb eredményt mutat fel az itthon kijelölt célnál. A patinás egyetemen 12 diákra jut egy profeszszor vagy oktató. Itthon csökkentenék a hallgatói képviselet jogköreit Változtatna a törvény koncepciója a hallgatói képviselet súlyán is: a jelenlegi százalékról tizenötre csökkenne a hallgatói érdekképviselet a szenátusokban. Egyéb jogokat viszont megerősítené a dokumentum: a tanulmányi bizottságokban legalább 30 és legfeljebb 50, a kollégiumi és szociális kérdésekben alakult bizottságokban pedig legalább 50 százalékos lenne a hallgatói részvételi arány. Nincs azonban központi szabályozás erre például Finn or - szágban, ahol 2010 januárja óta egyetemenként és karonként eltérő rendszerek működhetnek. Vétójogot élveznek viszont a hallgatók például a berlini Humboldt Egyetemen a tanulmányi ügyekkel kapcsolatban: a Tanács hatodát jelentő hallgatói képviseletből legalább egy főnek ugyanis igent kell mondania a határozathozatalhoz. Másként alakították ki viszont a hallgatói érdek-képviseleti rendszert az Egyesült Király - ságban: ugyan a fiatalok gyakran már a felvételi 8 AKTÍV SZEMESZTER NOVEMBER Nem mindenkinek sikerül elsőre felkészülnie, az Egyesült Királyságban viszont csak kivételes esetben ismételhetnek vizsgát a hallgatók előtt kapcsolatba kerülnek az úgynevezett Students Unionnal, a szervezet és annak egységei nem vesznek részt az egyetemek irányításában, csupán állásfoglalásukkal, javaslatukkal tudják befolyásolni a döntéshozókat. Míg a hallgatói önkormányzatok (HÖK) szerint egyáltalán nem túlzó itthon a szenátusi részvételük, Náray- Szabó Gábor akadémikus, a felsőoktatási törvényt előkészítő, augusztusban ülésező munkacsoport vezetője nem ért ezzel egyet. Nem tartja helyesnek, hogy a diákok vétójogot kapjanak, indokoltnak tartja azonban a beleszólási és döntési jogot a tanulmányi és vizsgaszabályzat esetében, de azt is csak akkor, ha a hallgatók legalább fele megjelenik az őket képviselő HÖK-ösök választásán. Körösparti Péter, a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának (HÖOK) elnöke az érdekképviselet munkájának védelmében elmondta: annak hiánya csak akkor tűnne fel a fiataloknak, ha az önkormányzatok jelenlegi jogai megszűnnének. Éppen ezért a HÖOK elnöke támogatna egy olyan, Náray-Szabó Gáborral elképzelésének megfelelő javaslatot, mely megemelné a jelenlegi 25 százalékos legitimációs küszöböt. Ezt az arányt viszont szerinte nem a teljes diákság létszámához kellene kötni, hanem a nappali tagozaton tanulókéhoz. Egy levelező képzésben tanuló, többgyermekes családapát jó eséllyel nem érdekli az, hogyan képviselik nap mint a nap a hallgatók érdekeit, vagy az, hogy miként és kik szervezik meg a hallgatókat érintő fontosabb szabadidős tevékenységeket érvelt Körösparti Péter. Rendszeresen épphogy sikerül összeszedni a szavazatokat nyilatkozta Szücs Gergely, a Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola HÖK-elnöke a náluk zajló szavazásokról. Magasabb viszont ez az arány a csaknem harmincezres hallgatóságot jegyző ELTE, ahol a diákok csaknem harmada (32,01%) adja le voksát a hallgatói önkormányzati választásokon. Pozitív jelenségről számoltak be ugyanakkor Szolnokon, ott ötből négy hallgató él a döntési lehetőségével. TAKÁCS ERZSI

9 szemeszter_32_2010_november:layout :34 Page 9 Az Ausztrál Nemzeti Egyetem, az ország legjobbja Fontos exportcikk az ausztrál oktatás NAGYÍTÓ Elriasztó lehet az egyre magasabb tandíj A kontinensnyi ország harmadik legfontosabb exportcikke az oktatási rendszere, ezt a külföldi diákok számának rohamos emelkedése is jól szemlélteti. A 22 milliós népességű országban 37 állami, két magánintézmény, valamint több mint 150 felső szintű oktatási intézmény van. Ausztrália hallgatói létszáma ben csaknem egymillió fő volt, mely - nek negyede teljes tandíjat fizető kül - földi hallgató. Az ausztrál állampolgárok zöme állami képzésben ta nul - hat, a jövőben elriaszthatja vi szont a külföldi fiatalokat, hogy a költség té - rítés és a tandíj egyre magasabb. Ausztráliában a már sok országban működő többlépcsős felsőoktatási rendszer működik. Bár hozzánk hasonlóan megtalálható a háromszintű alap-, mester- és doktori képzés, ezek a szintek tovább tagozódnak a diploma minősítése szerint. Az alapképzést három különböző úton végezhetik el a hallgatók: vagy az általános diplomát választják, amelynek megszerzése három évbe telik, vagy a szakmai bachelor diplomát, amely négyéves képzést jelent, esetleg a kitüntetéses bachelor diplomát, melynek képzési ideje négy plusz egy további évet jelent. A plusz egy év sikeres elvégzése felvételt jelent vagy a kutatói mesterképzésre, vagy a doktori képzésre. Miután a hallgató túljutott az alapképzés szintjén, a posztgraduális képzésben is van választási lehetősége: mind a tananyagot feldolgozó, mind a kutatói mesterképzés egy-két éves, míg a doktori képzés 3 és 5 év lehet. Az ausztrál diákok számára az érettségi jelenti a felvételi vizsgát is, a lécet pedig nagy arányban ugorják át: 63 százalékuk bekerül a felsőoktatásba. Az ausztrál felsőoktatási politikában kiemelt szerepet kap az egyetemek nemzetköziesítése. Az 1992 és 2005 közötti periódusban a külföldi hallgatók aránya 7 százalékról 26 százalékra nőtt ben több mint 600 ezer beiratkozott külföldi diákja volt az ausztrál felsőoktatásnak, ebből a legnagyobb számban kínaiak (24,5 százalék), indiaiak (19 százalék) és koreaiak (5,7 százalék) képviseltették magukat. A külföldi hallgatók körében a pénzügy és menedzsment, az informatikai és a műszaki képzések a legnépszerűbb területek. A külföldi hallgatóktól befolyó tandíj és a nemzetközi hallgatói létszám növekedése az oktatási szektort az ország harmadik legfontosabb exporttermékévé (2007-ben 12,6 milliárd ausztrál dollár) tette NOVEMBER AKTÍV SZEMESZTER 9

10 szemeszter_32_2010_november:layout :34 Page 10 NAGYÍTÓ A legjobb nyolc A Nyolcak Csoportja, avagy az elit egyetemek köre egy 1994 óta működő csoportosulás, amely 1999 óta hivatalosan is biztosítja az oktatás, valamint az oktatás körülményeinek közösen meghatározott minőségét a nyolc partneregyetem mindegyikében. A nyolcakba tartozó egyetemek (Nyugat-Ausztráliai Egyetem, Új- Dél-Wales Egyetem, Monash Egyetem, Queenslandi Egyetem, Melbourne-i Egyetem, Adelaide-i Egyetem, Sydney Egyetem és az Ausztrál Nemzeti Egyetem) Ausztrália legjobb és legnívósabb felsőoktatási intézményei, amelyek kölcsönösen biztosítják az elvárt magas színvonalat, és az intézmények közötti közös kreditelfogadási egyezmény értelmében hallgatóik számára lehetővé teszik a szabad átjárást. Érdemes megjegyezni, hogy Ausztrália összes Nobel-díjasa e nyolc egyetem valamelyikéből került ki. Az a terület, amelyen egyértelműen az ország többi egyeteme elé tudnak kerülni, az a posztgraduális hallgatók professzionális támogatása és a lehetőség biztosítása, hogy a kutatói pályára készülők a legnevesebb szakemberekkel dolgozhatnak. Államilag finanszírozott helyett államilag támogatott egyetemek Bár az adatok szerint a nemzetköziesítés jó úton halad, Dennis Murray, az Ausztráliai Nemzetközi Oktatási Szövetség ügyvezető igazgatója szerint a külföldi diákok megnyerése eléggé hátul van a kormány prioritási listáján. Úgy véli, ennek fő oka a hat állam és a kormány közti együttműködés hiányában keresendő. Robert Atcheson, a Nemzetközi Hallgatók Tanácsának elnöke pedig meg van győződve arról, hogy bizonyos online közösségek Ausztrália mint tanulmányi úti cél ellen kampányolnak. Bár erre nincs bizonyíték, egy, a napokban megjelent cikk szerint idén valóban drasztikusan csökkent a külföldi hallgatók száma. Az írás a növekvő tandíjakat (a Monash Egyetemen 26 millió forintnak megfelelő ausztrál dollárba kerül a teljes alapképzés egy fizetős 10 AKTÍV SZEMESZTER NOVEMBER

11 szemeszter_32_2010_november:layout :34 Page 11 NAGYÍTÓ hallgató számára), az indiaiakat érintő rasszizmust és a hallgató-oktató arány romlását hibáztatja emiatt. A döntő mértékben a külföldi hallgatók tandíjára építő egyetemek ugyanis további tandíjemeléssel, valamint leépítésekkel kívánnak reagálni az új tendenciára. Az ausztrál felsőoktatás másik irányvonala a tömegesítés óta folyamatosan növekszik a hallgatói létszám, a kormány elképzelése pedig az, hogy az egyetemek egyre inkább függetlenedjenek az állami támogatástól és saját üzleti tevékenységbe vágjanak bele, mint ahogy nem egy példát láthatunk erre Amerikában. Jelenleg az állami egyetemek költségvetésének 40 százalékát biztosítja a kormány, a többit tandíjakból, kutatói ösztöndíjakból, befektetésekből és egyéb kezdeti fázisban lévő üzleti projektekből finanszírozzák az intézmények. A cél, hogy a felsőoktatás, miközben versenyképessége növekszik, inkább államilag támogatott, mint államilag finanszírozott legyen. Visszaestek a rangsorban A 2010-es QS World University Rankings listáján Ausztrália egyetemei szilárdan az élmezőnyben foglalnak helyet. Idén öt egyeteme jutott be a top 50-be, és a Nyolcak Csoportjából (lásd A legjobb nyolc című írásunkat) hétnek sikerült a top 100-ba bekerülnie. A jó helyezések ellenére azonban a legjobb tíz egyetem, egy kivételével, mind visszacsúszott a rangsorban állapítja meg David Byrne, a QS elemzője. Még mindig az Ausztrál Nemzeti Egyetem a legnívósabb az országban, de 2009 Egyelőre csaknem 30 százalékos a külföldi hallgatók aránya az ausztrál felsőoktatásban A Homokkő Egyetemek Az ausztrál elit egyetemek másik nem hivatalos csoportosulása. A Homokkő Egyetemek (Sandstone Universities) közé életkor és építési alapanyag alapján lehet csak bekerülni. A tagintézmények egytől egyig elsősorban homokkőből épültek, valamint vagy a gyarmati időszakban, vagy az első világháború előtt alapították őket. A Homokkő Egyetemek többsége a Nyolcak Csoportjában is megtalálható, de a két csoportosulás nem egy és ugyanaz, bár elnevezésükhöz ugyanazok az értékek (presztízs, színvonal, kutatás- és elméletcentrikus oktatás) kapcsolódnak. Az egyik homokkő: a Queenslandi Egyetem óta három helyet esett vissza az összesített listán, és öt helyet zuhant a művészetek és a humán tudományok terén, mely a legerősebb képzési területe. Byrne szerint a visszaesések fő oka a hallgató-oktató arány romlása az utóbbi terhére. A 90-es évek elején Ausztrália azzal büszkélkedhetett, hogy 13:1 arányával az egyik legelőkelőbb helyet foglalja el a világranglistán. Mára azonban ez a szám a legtöbb helyen 20:1-re, néhány intézményben pedig már 25:1- re emelkedett. Ez a tendencia további aggodalmat okozhat a Nyolcak Csoportjának, mivel a jelenlegi kormány jelentősen emelni kívánja a felvehető hallgatók létszámát (2020-ra 110 ezer, 2030-ra 235 ezer pluszhelyet kívánnak létrehozni) úgy, hogy az állami támogatás összegét nem akarja növelni. SZŐKE JOHANNA NOVEMBER AKTÍV SZEMESZTER 11

12 szemeszter_32_2010_november:layout :34 Page 12 NAGYÍTÓ Egy portál a friss diplomásoknak 3,5 hónap alatt találnak munkát a friss diplomások A pályakezdő friss diplomások helyzete sohasem volt könnyű. Függetlenül attól, hogy piacképes vagy kevésbé keresett szakterületen szereztek oklevelet, a fiataloknak számtalan akadályt kell leküzdeniük pályájuk kezdetén. Nekik segít a januárban, az Európai Unió támogatásával indult diplomantul.hu portál, amely kifejezetten a friss diplomásoknak nyújt szolgáltatásokat az elhelyezkedés és a karriertervezés megkönnyítésére. A portálon helyet kaptak az Educatio Nonprofit Kft. országos felméréseinek eredményei is, melyek szerint a munkát kereső fiatalok átlagosan 3,5 hónap alatt találtak állást. Adiplomások megfelelő gyakorlat és nyelvtudás birtokában jobb helyzetből indulnak a munkaerőpiaci versenyben, mint alacsonyabb végzettségű társaik. Erre mutat rá az Educatio Nonprofit Kft. által végzett diplomáskutatás is, amely országosan csaknem ötezer, 2007-ben végzett friss diplomás tapasztalatait összegezte a végzésük óta eltelt időszakról. Az eredmények szerint a munkát kereső fiatalok átlagosan 3,5 hónap alatt találtak állást, és mindössze 1,9 százalékuk nem tudott elhelyezkedni diplomázása óta. Ennek ellenére a diplomás fiataloknak sem sétagalopp a megfelelő állás megtalálása. Már az egyetemi, főiskolai évek alatt érdemes készülniük arra, hogy oklevelüket megszerezve munkavállalóként is meg kell állniuk a helyüket egy igen komoly versenyben. A tudatos karriertervezésben segíti a pályakezdő diplomásokat az uniós támogatással létrejött diplomantul.hu portál, amely számos tartalommal és szolgáltatással igyekszik egyengetni a végzettek útját a sikeres elhelyezkedés felé. Fontos a lehetőségek feltérképezése Friss diplomásként fontos tisztában lenni a végzettség adta lehetőségekkel, tehát azzal, hogy az adott szakterület milyen karrierutakat nyithat meg előttünk. A diplomantul.hu Tervezz karriert! menüpontjában található Szakok karrierlehetőségei rovat segítség lehet a jó irány megtalálásában, hiszen 110 szakról ismerteti a képzés alatt megszerezhető tudást, valamint azt, hogy az adott képzettséggel milyen állások célozhatók meg. Ötvözni az érdeklődést és a tudást A megfelelő cél kitűzéséhez tisztában kell lennünk érdeklődésünk mellett a képességeinkkel és a lehetőségeinkkel is. A sikeresség kulcsa, ha e három ismérv ötvözete adja meg az elhelyezkedés irányát. Sokan azonban nincsenek tisztában azzal, milyen foglalkozás passzolna leginkább hozzájuk. Ők erre a kérdésre találhatják meg a választ a diplomantul.hu Foglalkozásválasztó tesztjével. A kérdéssorok kitöltése utat mutathat a friss diplomások- 12 AKTÍV SZEMESZTER NOVEMBER

13 szemeszter_32_2010_november:layout :34 Page 13 nak, hogy milyen pályán érdemes elhelyezkedniük érdeklődésük, kompetenciáik és végzettségük alapján. Kell egy jó önéletrajz! Miután az álompozíció már körvonalazódik a fejünkben, és az ahhoz vezető hirdetéseket, állásajánlatokat is találtunk, szükség van egy jó önéletrajzra. Egy jól összeállított írásbeli pályázat az első lépés egy állás elnyeréséhez, ám amennyire könnyűnek tűnik ez, annyira bonyolult is. Érdemes készíteni egy általános önéletrajzot, amit nem kifejezett egy pozícióra írunk, hanem amit állásoldalak vagy fejvadászcégek önéletrajzadatbázisába szánunk. Amikor azonban konkrét ajánlatra jelentkezünk, nézzük meg, mi az elvárás, és ehhez igazítsuk a hangsúlyokat. Akik nem boldogulnak az önéletrajz megírásával vagy bizonytalanok abban, hogy megfelelő anyagot sikerült-e összehozniuk, szakembertől kérhetnek segítséget. Ilyen ingyenes tanács - adó szolgáltatás a Diplomán túl és a Job Személyzeti Ta - nács adó Kft. együttműködésével indított CV Guru is. Az önéletrajzuk tökéletesítésére vágyóknak nem kell mást tenniük, csak elküldeni cv-jüket Menüpontok és szolgáltatások a diplomantul.hu oldalon: Tervezz karriert! > Szakok karrierlehetőségei Teszteld magad! > Foglalkozásválasztó teszt Találj munkát! > Szakmai gyakorlat kereső Tanulj újra! az címre. A CV Guru 3 5 napon belül válaszol a kérdezőnek, leírja az önéletrajzzal kapcsolatos javaslatait, észrevételeit. Tengernyi téma, egy oldal A diplomantul.hu azoknak is segítségére lesz, akik diplomázásuk után még tovább tanulnának: a Tanulj újra! menüpont nekik szól. A karriertervezéshez a Tervezz karriert! rovatban találhatnak hasznos tartalmakat a friss diplomások, többek között arról az időszakról tudhatnak meg többet, amikor már nem tanulnak, de még nem léptek ki a munka - erőpiacra. A már említett Fog - lalkozásválasztó teszten kívül számos karrier-, önismereti, álláskeresési teszt is várja az oldalra látogatókat, amelyeket egy rövid regisztráció után már el is kezdhetnek kitölteni. Konkrétan az álláskeresés folyamatáról, nehézségeiről és NAGYÍTÓ feladatairól szóló cikkek is olvashatók a portálon, ezek az önéletrajzírásban, az állásinterjúra való felkészülésben, a vállalkozásindításban, illetve az első pénzügyi kérdések tisztázásában, megértésében adnak támpontot a frissen végzett diplomás fiataloknak. Természetesen ezek a tartalmak nemcsak az oklevelüket már megszerzetteknek hasznosak, hanem a hallgatóknak is érdemes böngészniük a menüpontok között, így például gya kornoki helyüket találhatják meg az oldal szakmaigyakorlat-keresőjével. Az oldalon hozták nyilvá - nos ságra a felsőoktatási intézmények pályakövetési adatait is, tehát azokat az eredményeket, amelyeket az egyetemek, főiskolák volt és jelenlegi hallgatóik megkérdezésével állítottak össze. A pályakövetési vizs gálatok során az intézmények olyan kérdésre keresték a választ, hogy mennyire elégedettek munkahelyükkel a már elhelyezkedett diplomásaik, vagy mennyit keresnek friss diplomásként, illetve milyen típusú cégeknél helyezkednek el. A hallgatókat pedig terveikről faggatták, így például arról, hogy szakterületükön akarnak-e elhelyezkedni vagy terveznek-e további tanulmányokat. EDUPRESS NOVEMBER AKTÍV SZEMESZTER 13

SZEMESZTER. Székfoglaló. Harcsa Veronika. Jut hely mindenkinek? Interjú. Nagy Dáviddal nem lehet kétkörös a tájékoztató. műszakisból.

SZEMESZTER. Székfoglaló. Harcsa Veronika. Jut hely mindenkinek? Interjú. Nagy Dáviddal nem lehet kétkörös a tájékoztató. műszakisból. AKTÍV ORSZÁGOS FELSÕOKTATÁSI MAGAZIN SZEMESZTER INGYENES g IX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM felvételi különszám Székfoglaló Jut hely mindenkinek? Harcsa Veronika műszakisból Interjú dzsesszénekes Nagy Dáviddal nem

Részletesebben

Felsőoktatás újratöltve

Felsőoktatás újratöltve Aktív ingyenes X. évfolyam 6. szám Felsőoktatás újratöltve Stratégia született az átalakítás jegyében Paradigmát kell váltani: a mennyiségi szemlélet felől a minőség irányába kell lépnünk, a hasznos szakokat

Részletesebben

ORSZÁGOS FELSÕOKTATÁSI MAGAZIN 2009. AUGUSZTUS. Nemzetköziesedés Kutatók éjszakája. Vonalhúzás Diploma után. www.szemeszter.hu

ORSZÁGOS FELSÕOKTATÁSI MAGAZIN 2009. AUGUSZTUS. Nemzetköziesedés Kutatók éjszakája. Vonalhúzás Diploma után. www.szemeszter.hu ORSZÁGOS FELSÕOKTATÁSI MAGAZIN 2009. AUGUSZTUS Vonalhúzás Diploma után Nemzetköziesedés Kutatók éjszakája www.szemeszter.hu TARTALOM Alapok és mesterek Kilencvennégyezer gólya a felsõoktatásban 4 Nemzetköziesedhetnek

Részletesebben

tandíj Magyar Bálint: Versenyképes tudást minõségi képzéssel!

tandíj Magyar Bálint: Versenyképes tudást minõségi képzéssel! MELLÉKLET: Jelentkezõ a továbbtanulásról INGYENES VI. ÉVFOLYAM 10. SZÁM ORSZÁGOS FELSÕOKTATÁSI MAGAZIN Belföld és/vagy külföld Publicisztika: tandíj Magyar Bálint: Versenyképes tudást minõségi képzéssel!

Részletesebben

Felvételizel? Mi az a fer? Karrier. FILMKÉSZÍTÉS mindhalálig Interjú Vranik Roland rendezővel. ...így fogj neki!

Felvételizel? Mi az a fer? Karrier. FILMKÉSZÍTÉS mindhalálig Interjú Vranik Roland rendezővel. ...így fogj neki! A HITELES FORRÁS minden, amit a felsőoktatásról tudni lehet VI. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2006. SZEPTEMBER KAPCSOLATÉPÍTÉS: a sikeres karrier alapja Mi az a fer? Karrier Olaszországban MŰSZAKI KÉPZÉSEK: övék a

Részletesebben

A hiteles forrás minden, amit a felsőoktatásról tudni lehet. IX. évfolyam 2. szám 2009. április. www.felvi.hu

A hiteles forrás minden, amit a felsőoktatásról tudni lehet. IX. évfolyam 2. szám 2009. április. www.felvi.hu A hiteles forrás minden, amit a felsőoktatásról tudni lehet magazin IX. évfolyam 2. szám 2009. április www.felvi.hu A jelentkezés után Ügyintézés és e-felvételi Jogi segítség E-felvételi statisztikák Sulinettel

Részletesebben

Tandíjmizéria. Kathi Attila. Fesztiválozók. Foglalkoztatás. MELLÉKLET: Tarisznya az évkezdés nehézségei leküzdhetõk. Már tanítja szakmáját

Tandíjmizéria. Kathi Attila. Fesztiválozók. Foglalkoztatás. MELLÉKLET: Tarisznya az évkezdés nehézségei leküzdhetõk. Már tanítja szakmáját MELLÉKLET: Tarisznya az évkezdés nehézségei leküzdhetõk INGYENES IV. ÉVFOLYAM 6. SZÁM ORSZÁGOS FELSÕOKTATÁSI MAGAZIN Kathi Attila Már tanítja szakmáját Tandíjmizéria Nem hagyják abba Fesztiválozók Jó hangulatban

Részletesebben

Megélhetés. Áthallgató. Erõs Antónia. MELLÉKLET: Stúdium oktatás, képzés felsõfokon. Új tanulási terek. Ösztönzõ juttatások. Ha Máltán akarsz tanulni

Megélhetés. Áthallgató. Erõs Antónia. MELLÉKLET: Stúdium oktatás, képzés felsõfokon. Új tanulási terek. Ösztönzõ juttatások. Ha Máltán akarsz tanulni MELLÉKLET: Stúdium oktatás, képzés felsõfokon INGYENES IV. ÉVFOLYAM 7. SZÁM ORSZÁGOS FELSÕOKTATÁSI MAGAZIN Új tanulási terek Erõs Antónia Egyetemeken kampányol Megélhetés Ösztönzõ juttatások Áthallgató

Részletesebben

elõadó edupress nagyító

elõadó edupress nagyító tartalom impresszum országos felsõoktatási magazin Megjelenik havonta az egyetemi és fõiskolai lapok terjesztési pontjain, országosan. Online-megjelenés: www.edupress.hu Kiadja: az SSH Kft. Felelõs kiadó:

Részletesebben

nagyító Kedvezmények, támogatások a hallgatóknak 7 Mang Béla, a hallgatóknak juttatott különbözõ támogatásokról és kedvezményekrõl.

nagyító Kedvezmények, támogatások a hallgatóknak 7 Mang Béla, a hallgatóknak juttatott különbözõ támogatásokról és kedvezményekrõl. tartalom impresszum országos felsõoktatási magazin Megjelenik havonta az egyetemi és fõiskolai lapok terjesztési pontjain, országosan. Online-megjelenés: www.edupress.hu Kiadja: az SSH Kft. Felelõs kiadó:

Részletesebben

Félúton. Bartók Eszter. Áthallgató. Piacosodás. MELLÉKLET: Educatio press felsõoktatás a médiában. Kollégiumhelyzet.

Félúton. Bartók Eszter. Áthallgató. Piacosodás. MELLÉKLET: Educatio press felsõoktatás a médiában. Kollégiumhelyzet. MELLÉKLET: Educatio press felsõoktatás a médiában INGYENES IV. ÉVFOLYAM 8. SZÁM ORSZÁGOS FELSÕOKTATÁSI MAGAZIN Félúton Kollégiumhelyzet Áthallgató Ha Finnországban akarsz tanulni Bartók Eszter Zenél és

Részletesebben

Készülődj! Slágerszakmák TÚLKÉPZÉS. PÉNZÜGYEINK mennyit költ egy hallgató? VISSZA AZ EGYETEMRE Kovács Ágnes. mindjárt indul a felvételi...

Készülődj! Slágerszakmák TÚLKÉPZÉS. PÉNZÜGYEINK mennyit költ egy hallgató? VISSZA AZ EGYETEMRE Kovács Ágnes. mindjárt indul a felvételi... A HITELES FORRÁS minden, amit a felsőoktatásról tudni lehet VI. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2006. DECEMBER VISSZA AZ EGYETEMRE Kovács Ágnes Slágerszakmák 2010 www.felvi.hu TÚLKÉPZÉS a kommunikáció szakon Készülődj!

Részletesebben

Az Európai Bizottság EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS PROGRAMJA Magyarországon 2009. Éves beszámoló

Az Európai Bizottság EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS PROGRAMJA Magyarországon 2009. Éves beszámoló Az Európai Bizottság EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS PROGRAMJA Magyarországon 2009. Éves beszámoló (1) Az Európai Bizottság Egész életen át tartó programja Magyarországon 2009. Éves beszámoló Impresszum:

Részletesebben

TOMORI VILÁG. A Tomori Pál Főiskola ingyenes e-lapja 2. évfolyam 1. szám 2013. október. T O M O R I V I L Á G Oldal: 1

TOMORI VILÁG. A Tomori Pál Főiskola ingyenes e-lapja 2. évfolyam 1. szám 2013. október. T O M O R I V I L Á G Oldal: 1 TOMORI VILÁG A Tomori Pál Főiskola ingyenes e-lapja 2. évfolyam 1. szám 2013. október T O M O R I V I L Á G Oldal: 1 F E L H Í V Á S A T É M A : LEGYÉL OTT TE IS! 2013. NOVEMBER 26-ÁN A FŐISKOLA BUDAPESTI

Részletesebben

PALYA. Zsigmond Király Fôiskola MAGAZIN III. ÉVFOLYAM 2008. AUGUSZTUS SZEPTEMBER

PALYA. Zsigmond Király Fôiskola MAGAZIN III. ÉVFOLYAM 2008. AUGUSZTUS SZEPTEMBER PALYA Zsigmond Király Fôiskola MAGAZIN III. ÉVFOLYAM 2008. AUGUSZTUS SZEPTEMBER E L N Ö K I N T E R J Ú H Í R E K E R A S M U S E F O T T K A C N É M E T H R O B I O K T A T Ó I I N T E R J Ú A N I M Á

Részletesebben

PALYA. Zsigmond Király Fôiskola MAGAZIN IV. ÉVFOLYAM 2009. JÚNIUS JULIUS

PALYA. Zsigmond Király Fôiskola MAGAZIN IV. ÉVFOLYAM 2009. JÚNIUS JULIUS PALYA Zsigmond Király Fôiskola MAGAZIN IV. ÉVFOLYAM 2009. JÚNIUS JULIUS Tartalom Zsigmond Király Fõiskola A hallgatóbarát fôiskola pótfelvételi 2009 Jelentkezési határidô: 2009. július 24 augusztus 13.

Részletesebben

PALYA. Diplomaátadók. Zsigmond Király Fôiskola MAGAZIN VI. ÉVFOLYAM 2011. JÚNIUS

PALYA. Diplomaátadók. Zsigmond Király Fôiskola MAGAZIN VI. ÉVFOLYAM 2011. JÚNIUS PALYA Zsigmond Király Fôiskola MAGAZIN VI. ÉVFOLYAM 2011. JÚNIUS JÚLIUS pótfelvételi TOVÁBBTANULÁS Diplomaátadók Tartalom FILM TDK Nem varrószakkör, nem könyvklub. Nem készítjük őket, de nem is csak nézzük.

Részletesebben

PÁLYAKEZDŐ DIPLOMÁS KÖZGAZDÁSZOK ELHELYEZKEDÉSI LEHETŐSÉGEI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLÁN VÉGZETTEKRE

PÁLYAKEZDŐ DIPLOMÁS KÖZGAZDÁSZOK ELHELYEZKEDÉSI LEHETŐSÉGEI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLÁN VÉGZETTEKRE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat Nemzetközi menedzsment szakirány PÁLYAKEZDŐ DIPLOMÁS KÖZGAZDÁSZOK ELHELYEZKEDÉSI

Részletesebben

2005. szeptember, II. évfolyam 5. szám INGYENES!

2005. szeptember, II. évfolyam 5. szám INGYENES! 2005. szeptember, II. évfolyam 5. szám INGYENES! tartalom impresszum országos felsõoktatási magazin Megjelenik havonta az egyetemi és fõiskolai lapok terjesztési pontjain, országosan. Online-megjelenés:

Részletesebben

PALYA TOVÁBBTANULÁS: MEGHOSSZABBÍTOTT JELENTKEZÉSI IDŐSZAK: FEBRUÁR 24.! Zsigmond Király Fôiskola MAGAZIN VII. ÉVFOLYAM 2012.

PALYA TOVÁBBTANULÁS: MEGHOSSZABBÍTOTT JELENTKEZÉSI IDŐSZAK: FEBRUÁR 24.! Zsigmond Király Fôiskola MAGAZIN VII. ÉVFOLYAM 2012. PALYA Zsigmond Király Fôiskola MAGAZIN VII. ÉVFOLYAM 2012. FEBRUÁR MÁRCIUS TOVÁBBTANULÁS: MEGHOSSZABBÍTOTT JELENTKEZÉSI IDŐSZAK: FEBRUÁR 24.! Tartalom NEMZETKÖZI LEHETÖSÉGEK Miért hasznosak, fontosak a

Részletesebben

A BME ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KARI HALLGATÓI KÉPVISELET LAPJA GÓLYASZÁM 2006. XXXII./KÜLÖNSZÁM INGYENES

A BME ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KARI HALLGATÓI KÉPVISELET LAPJA GÓLYASZÁM 2006. XXXII./KÜLÖNSZÁM INGYENES A BME ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KARI HALLGATÓI KÉPVISELET LAPJA GÓLYASZÁM 2006. XXXII./KÜLÖNSZÁM INGYENES Elektronikus kiadás Bevezetõ Bevezetõ Szia, kedves Gólya! Elõször is gratulálunk a sikeres felvételidhez,

Részletesebben

VII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. ÁPRILIS MÁR INDUL

VII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. ÁPRILIS MÁR INDUL A HITELES FORRÁS minden, amit a felsőoktatásról tudni lehet VII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. ÁPRILIS MÁR INDUL az e-ügyintézés TV-S KARRIER táncos múlttal Piringer Patrícia www.felvi.hu Az első BSc szakok TAPASZTALATAI

Részletesebben

NOVEMBER XV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM KOCKÁZAT NÉLKÜL NINCS SIKER!

NOVEMBER XV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM KOCKÁZAT NÉLKÜL NINCS SIKER! IKSZIKSZÍ AZ ÁLTALÁNOS Á VÁLLALKOZÁSI Á FŐISKOLA Ő LAPJA 2010 NOVEMBER XV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM KOCKÁZAT NÉLKÜL NINCS SIKER! BELSŐSÉGEK Fekete Pálizs Brigitta Regina Gazdálkodj okosan... a hétköznapokban is!

Részletesebben

Zsigmond Király Fôiskola

Zsigmond Király Fôiskola Andragógia Emberi erôforrások Gazdálkodási és menedzsment Gazdaságinformatika BSc Kommunikáció és médiatudomány Zsigmond Király Fôiskola Nemzetközi gazdálkodás Szociológia Nemzetközi tanulmányok Kommunikáció

Részletesebben

A HITELES FORRÁS minden, amit a felsőoktatásról tudni lehet. magazin. www.felvi.hu

A HITELES FORRÁS minden, amit a felsőoktatásról tudni lehet. magazin. www.felvi.hu A HITELES FORRÁS minden, amit a felsőoktatásról tudni lehet magazin IX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2009. JANUÁR www.felvi.hu Felvételi menetrend efestival díjat nyert a felvi.hu Jelentkezés e-felvételivel Tájoló

Részletesebben

Fejjel az új világba!

Fejjel az új világba! Univ-01.qxd 2009.01.30. 15:33 Page 1 Mint Yoda Közeleg az idõ, hogy eldöntsd, igazi mester válik-e belõled, aki okos, megfontolt, bátor és sosem áll a sötét oldalra, viszont annál nagyobb reményekkel várja

Részletesebben

www.ponthatarok2011.hu Érettségi Után avagy az élethosszig való tanulás Szakképzési különszám 2010. szeptember

www.ponthatarok2011.hu Érettségi Után avagy az élethosszig való tanulás Szakképzési különszám 2010. szeptember Érettségi Után avagy az élethosszig való tanulás Szakképzési különszám 2010. szeptember Kedves Olvasó! Az Élethosszig való Tanulás Közhasznú Egyesület (nyilvántartási szám: Fôvárosi Bíróság: 10877) vállalt

Részletesebben

A FELSŐOKTATÁS HELYZETE, A BOLOGNAI FOLYAMAT AUSZTRIÁBAN ÉS MAGYARORSZÁGON. A STRATÉGIAI EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI A KÉT ORSZÁG KÖZÖTT

A FELSŐOKTATÁS HELYZETE, A BOLOGNAI FOLYAMAT AUSZTRIÁBAN ÉS MAGYARORSZÁGON. A STRATÉGIAI EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI A KÉT ORSZÁG KÖZÖTT Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi Kommunikáció Levelező Szak EU Kapcsolatok Szakirány A FELSŐOKTATÁS HELYZETE, A BOLOGNAI FOLYAMAT AUSZTRIÁBAN ÉS MAGYARORSZÁGON. A STRATÉGIAI

Részletesebben

A többciklusú képzés a magyar felsőoktatásban. Új, európai úton a diplomához

A többciklusú képzés a magyar felsőoktatásban. Új, európai úton a diplomához A többciklusú képzés a magyar felsőoktatásban Új, európai úton a diplomához Szerkesztette: Az Oktatási Minisztérium Felsőoktatási Helyettes Államtitkársága Bakos Károly Beke Andrea Bocz Zsuzsanna Csákvári

Részletesebben

ERASMUS SIKERTÖRTÉNETEK. Volt ösztöndíjas hallgatók munkaerő-piaci esélyei. HOPPÁ Disszeminációs füzetek 23.

ERASMUS SIKERTÖRTÉNETEK. Volt ösztöndíjas hallgatók munkaerő-piaci esélyei. HOPPÁ Disszeminációs füzetek 23. ERASMUS SIKERTÖRTÉNETEK Volt ösztöndíjas hallgatók munkaerő-piaci esélyei HOPPÁ Disszeminációs füzetek 23. erasmus sikertörténetek Volt ösztöndíjas hallgatók munkaerő-piaci esélyei tartalomjegyzék 3 4

Részletesebben