Változások magyar módra

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Változások magyar módra"

Átírás

1 szemeszter_32_2010_november:layout :33 Page 1 INGYENES g VII. ÉVFOLYAM 6. SZÁM ORSZÁGOS FELSÕOKTATÁSI MAGAZIN Változások magyar módra Új törvény készül a felsőoktatásban vizsgák érdekképviselet osztatlan képzés oktatók száma minőség vitaanyag Bologna

2 szemeszter_32_2010_november:layout :33 Page 2 Már a legolvasottabb hírportálok között Jó tudni Heti Válasz

3 szemeszter_32_2010_november:layout :33 Page 3 TARTALOM NAGYÍTÓ Változások magyar módra Új törvény készül a felsőoktatásban 4 Fontos exportcikk az ausztrál oktatás Elriasztó lehet az egyre magasabb tandíj 9 Egy portál a friss diplomásoknak 3,5 hónap alatt találnak munkát a frissdiplomások 12 Fontos a felelősségteljes vállalati magatartás is 130 kiállító és kétezer álláslehetőség a HVG Állásbörzén 14 Miss Universitas: Szépek és okosak! Fontos ügyek mellett érveltek a döntős hölgyek 15 Nemzetközi döntőre készül a magyar szépség Interjú Sefcsik Seilával, a Miss Universitas 2010 szépségkirálynőjével 17 SPORT Nagyobb hangsúlyt helyez a gyakorlatra a TF Komoly fejlesztések előtt áll a magyar sportszakemberképzés fellegvára 19 KULTÚRA Pécs Európa Kulturális Fővárosa Programajánló 20 or szá gos fel sõ ok ta tá si ma ga zin Megjelenik havonta az egyetemi és fõiskolai lapok terjesztési pontjain, országosan. On li ne-meg je le nés: Ki ad ja: MESE Kommunikációs Kft. Fe le lõs ki adó: a Kft. ügy ve ze tõ je Takács Erzsi mb. fõszer kesz tõ Szerkeszti a szerkesztõbizottság Tomka Eszter ol va só szer kesz tõ, kor rek tor Mun ka tár sak: Fövényesi Dániel, Herczeg Marcell, Nagy Zsóka, Szíjjártó Anita, Szőke Johanna Lap terv és tör delés: Shortcut design ISSN: Ter jesz ti: MESE Kommunikációs Kft. Szer kesz tõ ség: 1035 Bu da pest, Miklós tér 1. Tel./Fax: (06-1) sze mesz mesz ter.hu Ér té ke sí tés: Shortcut Communications Kft. Ti benszky Mó ni Li sa ügy fél kap cso la ti igaz ga tó 1035 Bu da pest, Miklós tér 1. Tel./Fax: (06-1) mo ni li A szerkesztõség a hirdetések tartalmáért nem vállal fele lõs - séget. PÁLYÁZAT 21 MELLÉKLET Tudomány diákkörben NOVEMBER AKTÍV SZEMESZTER 3

4 szemeszter_32_2010_november:layout :33 Page 4 NAGYÍTÓ Változások magyar módra Új törvény készül a felsőoktatásban Többek között az egy oktatóra jutó hallgatói létszám maximalizálásával szeretnék javítani a hazai felsőoktatás minőségét, az egyetemi karok esetében 25 fős limitet írna elő a felsőoktatási törvény vitaanyaga. Hasonló korlátozás nincs például Berlinben, az ottani Humboldt Egyetemen mégis 12 hallgató jut egy professzorra, oktatóra. Míg hasonló limitet a finnek, az észtek, a norvégok, a britek, a bécsiek és a berliniek sem vezettek be, az egyes országok igen eltérő megoldásokat dolgoztak ki a hallgatói képviseletre, illetve a vizsgázási lehetőségekre, mely területeket szintén érinti az oktatási kormányzat koncepciója. Az Egyesült Királyságban nyomós indok kell a sikertelen vizsga megismétléséhez, Finnországban azonban a diákokra bízzák, hányszor ülnek be a vizsgáztató tanár elé azért, hogy számot adjanak tudásukról. Itthon néhány héttel ezelőtt még arról számolt be a sajtó, hogy az új felsőoktatási törvény legfeljebb négy ismétlővizsgát engedélyezne, akik pedig nem tudnak eleget tenni a követelményeknek, nem folytathatják tanulmányaikat. A novemberben nyilvánosságra hozott vitaanyag azonban már nem tartalmaz számszerű adatot, Hoffmann Rózsa oktatási államtitkár pedig csak annyit árult el a koncepció bemutatásakor, hogy gátat kívánnak szabni a diákok parttalan vizsgázási lehetőségeinek. Az enyhe vizsgaszabályzat hátrányait erősítette meg a Hírextra kérdésére Szabó Péter, a Kodolányi János Főiskola rektora. Elmondta: Korábban nem voltunk elég szigorúak. Ennek elég rossz következménye lett. Ezek után átálltunk egy szigorúbb vizsgaszabályzatra. Amióta ez a rendszer van, a tanulni nem akaró diákok kikerültek az iskolából, a túlfutók és a passzív félévesek száma a 4 AKTÍV SZEMESZTER NOVEMBER

5 szemeszter_32_2010_november:layout :33 Page 5 NAGYÍTÓ Várják a javaslatokat Elkészült a felsőoktatási törvény vitaanyaga, mely a miniszteri értekezlet jóváhagyását követően november 4-étől nyilvános. A dokumentum december 10-éig véleményezhető, a kormány pedig várhatóan áprilisban szavazhat a konkrét javaslatról, majd május végére születhet meg a felsőoktatási törvény jelentette be Hoffmann Rózsa oktatásért felelős államtitkár október 3-án Budapesten. A vitaanyag a következő sarokpontok mentén képzeli el a jövő felsőoktatását: n A 18 éves korosztály 45 százalékának biztosítanák az ingyenes felsőoktatást. n A felsőoktatásba való jelentkezés során legfeljebb öt felsőoktatási intézményt lehetne megnevezni. n Két emelt szintű érettségihez kötnék a felsőoktatási felvételit: egy kötelező, illetve egy szabadon választott tantárgyat írnának elő a jövőben. n Megteremtenék annak lehetőségét, hogy a sikertelenül felvételiző diákot elégséges pontszám alapján átirányítsák más, azonos vagy rokon szakon képző felsőoktatási intézménybe akkor is, ha azt nem jelölte meg. n A felzárkóztatásra maximum egyéves időtartamú nulladik évet indíthatnának az intézmények. n Akadémiai és gyakorlati típusra tagolnák szét az alapképzéseket, mesterképzésre pedig csak az akadémiai alapképzésen diplomát szerzők jelentkezhetnének. A két típus közötti átjárhatóságot biztosítanák. n Kétszakos, osztatlan képzéssé alakulna át a tanárképzés, mely az öt éven túl magában foglalna plusz egy évet, melyet szakmai gyakorlaton töltenének el a hallgatók az előző évi minimálbér összegének legfeljebb 90 százalékát jelentő bérért. A képzés során azonos arányban tanulnák a hallgatók a szakmai tárgyakat és a tanári felkészítést szolgáló tárgyakat. Jelenleg a kétszakos képzés során az egyik szaktárgyra csupán 60 kredit jut, a jövőben azonban kreditet kellene teljesíteni mindkét szakmacsoportból. n Gátat szabnának a korlátlan vizsgázási lehetőségeknek. n Tizenöt százalékosra csökkenne a szenátusokban a hallgatói önkormányzatok részvétele. A felsőoktatásban tanuló hallgatók azonban erősebb jogosultságot kapnának a tanulmányi, a kollégiumi, illetve a szociális témakörökben. n Erősebb határt húznának az egyetemek és a főiskolák között, ami a támogatások szintjén is megjelenne. Kiemelt támogatásban részesülnének a kutatóintézmények, -karok és -intézetek. n A hallgatói létszám alapján meghatározott finanszírozás helyett feladatalapú intézménytámogatási rendszert vezetnének be, így nem a diákszám növelésében és fenntartásában, hanem a feladatok elvégzésében válnának érdekeltté az egyetemek, főiskolák. Hoffmann Rózsa államtitkár tizede lett. Másik hozadéka, hogy jobb dolgozni a diákokkal. Központi szabályozás híján eltérőek itthon a második, a harmadik vagy a sokadik vizsgázási alkalmakkal kapcsolatos tapasztalatok. A kötelezően teljesítendő, legnehezebb tárgyakat tíz diák közül hatan első alkalommal abszolválják, ketten a második, egy fő pedig a harmadik tantárgyfelvételkor teljesíti a követelményeket számoltak be a Szolnoki Főiskolán. Az intézményben egyébként a tantárgyak teljesítéséből fakadó problémák miatt a diákok tíz százalékát kell elbocsátani, a kötelező kurzusokat ugyanis csak három alkalommal vehetik fel a hallgatók NOVEMBER AKTÍV SZEMESZTER 5

6 szemeszter_32_2010_november:layout :33 Page 6 NAGYÍTÓ Megoldások, gyakorlatok a határon túl Bécsi Egyetem (Ausztria)* Egyesült Királyság Finnország Humboldt Egyetem (Németország)* Norvégia Magyarországon a vitaanyag szerint Hallgatói képviselet az egyetemi vezetésben (százalékos arányban) 22 százalékos részvétel az egyetemi szenátusokban (4 hallgató a 18 fős grémiumban). Csak állásfoglalást vagy javaslatot tehet a Students Union. Egyetemenként és karonként változó. Minden szinten képviseltetik magukat a hallgatók: a Tanács hatoda például hallgatókból áll. Legalább 20 százalékos részvétel a vezető testületekben. Tizenöt százalékosra csökkenne a jelenleg százalékos részvétel a szenátusokban. Vizsgázási lehetőségek Sikertelen vizsga esetén három ismétlési lehetőség. Csak indokolt esetben (betegség, egyéb igazolás) engedélyezik a pótvizsgát. Többségében nincs korlátozás. Kötelező tárgyaknál sikertelen vizsga esetében két ismétlési lehetőség. Sikertelen vizsga esetében két ismétlési lehetőség. Gátat szabnának a korlátlan számú vizsgázási lehetőségnek. Egy oktatóra jutó hallgatói számra vonatkozó központi kritérium Nincs. Nincs. Nincs. Nincs. Képzési szintenként és szakonként eltérő. A gyakorlatban egy oktatóra 12 diák jut. Nincs. Az egyetemi karok esetében az egy minősített oktatóra jutó nappali tagozatos hallgatók száma nem haladhatná meg a 25 főt. * Németországban és Ausztriában a föderális rendszer miatt a tartományok külön-külön szabályozzák felsőoktatási rendszerüket. A Pannon Egyetemen az elmúlt tanév első fél - évében a diákok 28 százaléka legalább egy tárgyat harmadszor, tizede negyedszer, öt százaléka ötödször, három százaléka pedig hatodszor vett fel. A vizsgaalkalmak ismétlése pedig a tanulmányi idő csúsztatásával jár: a Debreceni Egyetemen például a hallgatók csaknem öt százaléka halasztja el a vizsgáit, így ők két-három év késéssel végeznek. Alig változott az elmúlt három évben a tárgyakat ismételten felvevők száma a Pécsi Tudományegyetemen (PTE), ahol 2007 óta a felvett kurzusok 6-8 százalékát nem először igyekeznek teljesíteni a hallgatók mondta el az egyetem oktatási igazgatóságát vezető Lengvárszky Attila. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy félévente ugyan ezer tantárgyat vesznek fel az intézmény diákjai, de ezer esetben már nem első alkalommal próbálják meg abszolválni azokat a hallgatók. Míg azonban három évvel ezelőtt a felvett kurzusok 82 százalékát teljesítették félévente a fiatalok, idén nyáron ez az arány 77 százalék volt, azaz csaknem ötödük sikertelenül teljesített e téren, néha több kurzus esetében is. Intézménye sikereiről számolt be azonban az Aktív Szemeszter kérdésére Borsodi Csaba, az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) rektorhelyettese: a 2009/2010-es tanév második félévében a felvett kurzusok 87 százalékát az első kurzusfelvétel után sikeresen teljesítették a hallgatók, a darab kurzusteljesítéshez pedig csak egy olyan kurzus tartozott, amelyet átlagban nyolcadik nekifutásra sikerült teljesíteni. A Humboldton tanácsadáson kell részt venniük az ismétlőknek Számos magyar intézmény gyakorlatával ellentétben korlátozta a vizsgázási lehetőségeket a Bécsi Egyetem, ahol egy sikertelen vizsgát három alkalommal ismételhetnek meg a hallgatók. A tanulmányi idő során, illetve még azt követően két félévig ilyen esetben vizsgadíjat sem kell fizetniük a diákoknak, a további csúszásokért azonban már igen: szemeszterenként 370 eurós díjat. Kétszer ismételhetik meg sikertelen vizsgáikat például az észt diákok, és a berlini Humboldt Egyetem hallgatói is. 6 AKTÍV SZEMESZTER NOVEMBER

7 szemeszter_32_2010_november:layout :33 Page 7 NAGYÍTÓ Utóbbiak kezét azonban a procedúra közben sem engedik el: a második vizsga előtt tanács - adáson kell részt venniük. Megengedőbb viszont a szabályzat a kötelezően választható tantárgyakkal szemben: ezek esetében a harmadik eredménytelen próbálkozás után a modulon belül új tárgyat választhatnak a hallgatók. Ahogy pedig a Bécsi Egyetemen, a Humboldton sem kell fizetni az ismétlővizsgákért, azt ugyanis az alapképzés részének tekintik, melyért egész Berlinben nem kell plusz díjat kiadni. Az Aktív Szemeszter által megvizsgált országok közül az Egyesült Királyságban állítják a hallgatók elé a legszigorúbb vizsgázási feltételeket, ott ugyanis csak kivételes és igazolt esetben, például betegség miatt engedik az ismétlést. Itthon az osztatlan képzésen gondolkodnak, Finnországban a többség mesteren tanul tovább A vitaanyag nyomán fellazulna itthon az osztatlan képzések, illetve az alap- és mesterszintre tagolt kurzusok közötti átjárhatóság, a dokumentum ugyanis lehetőséget adna az egységes képzésekre való visszatérésre, melyhez csupán a szenátus engedélyére lenne szükség. Magyarországon jelenleg az orvostudományok, a jogtudományok, az állatorvosi, az erdész-, az építész-, a művészképzésben és bizonyos vallási kurzusokon indul osztatlan képzés. Mára azonban széles konszenzus övezi a tanárképzés osztatlanná tételét, bár Pálinkás József, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke szerint ezt a lépést sem kell elsietni, és csak bizonyos tanárszakok esetében lenne célszerű visszaállítani az osztatlan formát. Ausztriában például csak a jogi, a gyógyszerész- és a katolikus teológus képzésben hagyták meg a korábbi képzési rendet, de rövid az osztatlan képzések listája Norvégiában és Észtországban is. Utóbbi esetében egyes orvosi, illetve építészeti tanulmányok során maradt egységes a képzés. Nem foglalkoznak azonban hasonló kérdésekkel Finnországban, ahol az alap- és mesterképzések bevezetése Európa számos országával szemben nem hozott jelentős változást, a hallgatók nagy része ugyanis az alapképzésen túl mesterdiplomát is szerez NOVEMBER AKTÍV SZEMESZTER 7

8 szemeszter_32_2010_november:layout :33 Page 8 NAGYÍTÓ Új fogalomként jelenne meg továbbá itthon a vitaanyag szerint az egyetemi kar, melyen az egy minősített oktatóra jutó nappali tagozatos hallgatók száma nem haladhatná meg a 25 főt, legalább egy önálló vagy más intézménnyel közös doktori iskolával kellene rendelkeznie, a teljes állású oktatók létszámának pedig el kellene érnie a 40 főt. Főiskolai kar esetében megengedőbb lenne az új törvény: 35 főállású oktatóra lenne szükség. A minősített oktatók számára vonatkozóan azt követelné meg a szabályozás a főiskolai karoktól, amit jelenleg az egyetemektől: az összes oktatói létszám legalább egyharmadát kellene minősített oktatókból verbuválni. Ismeretlen azonban a hasonló korlátozás az Egyesült Királyságban, Norvégiában, Észtországban, Ausztriában a Bécsi Egyetemen és a berlini Humboldton is, igaz, utóbbi hasonló feltételek nélkül is jobb eredményt mutat fel az itthon kijelölt célnál. A patinás egyetemen 12 diákra jut egy profeszszor vagy oktató. Itthon csökkentenék a hallgatói képviselet jogköreit Változtatna a törvény koncepciója a hallgatói képviselet súlyán is: a jelenlegi százalékról tizenötre csökkenne a hallgatói érdekképviselet a szenátusokban. Egyéb jogokat viszont megerősítené a dokumentum: a tanulmányi bizottságokban legalább 30 és legfeljebb 50, a kollégiumi és szociális kérdésekben alakult bizottságokban pedig legalább 50 százalékos lenne a hallgatói részvételi arány. Nincs azonban központi szabályozás erre például Finn or - szágban, ahol 2010 januárja óta egyetemenként és karonként eltérő rendszerek működhetnek. Vétójogot élveznek viszont a hallgatók például a berlini Humboldt Egyetemen a tanulmányi ügyekkel kapcsolatban: a Tanács hatodát jelentő hallgatói képviseletből legalább egy főnek ugyanis igent kell mondania a határozathozatalhoz. Másként alakították ki viszont a hallgatói érdek-képviseleti rendszert az Egyesült Király - ságban: ugyan a fiatalok gyakran már a felvételi 8 AKTÍV SZEMESZTER NOVEMBER Nem mindenkinek sikerül elsőre felkészülnie, az Egyesült Királyságban viszont csak kivételes esetben ismételhetnek vizsgát a hallgatók előtt kapcsolatba kerülnek az úgynevezett Students Unionnal, a szervezet és annak egységei nem vesznek részt az egyetemek irányításában, csupán állásfoglalásukkal, javaslatukkal tudják befolyásolni a döntéshozókat. Míg a hallgatói önkormányzatok (HÖK) szerint egyáltalán nem túlzó itthon a szenátusi részvételük, Náray- Szabó Gábor akadémikus, a felsőoktatási törvényt előkészítő, augusztusban ülésező munkacsoport vezetője nem ért ezzel egyet. Nem tartja helyesnek, hogy a diákok vétójogot kapjanak, indokoltnak tartja azonban a beleszólási és döntési jogot a tanulmányi és vizsgaszabályzat esetében, de azt is csak akkor, ha a hallgatók legalább fele megjelenik az őket képviselő HÖK-ösök választásán. Körösparti Péter, a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának (HÖOK) elnöke az érdekképviselet munkájának védelmében elmondta: annak hiánya csak akkor tűnne fel a fiataloknak, ha az önkormányzatok jelenlegi jogai megszűnnének. Éppen ezért a HÖOK elnöke támogatna egy olyan, Náray-Szabó Gáborral elképzelésének megfelelő javaslatot, mely megemelné a jelenlegi 25 százalékos legitimációs küszöböt. Ezt az arányt viszont szerinte nem a teljes diákság létszámához kellene kötni, hanem a nappali tagozaton tanulókéhoz. Egy levelező képzésben tanuló, többgyermekes családapát jó eséllyel nem érdekli az, hogyan képviselik nap mint a nap a hallgatók érdekeit, vagy az, hogy miként és kik szervezik meg a hallgatókat érintő fontosabb szabadidős tevékenységeket érvelt Körösparti Péter. Rendszeresen épphogy sikerül összeszedni a szavazatokat nyilatkozta Szücs Gergely, a Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola HÖK-elnöke a náluk zajló szavazásokról. Magasabb viszont ez az arány a csaknem harmincezres hallgatóságot jegyző ELTE, ahol a diákok csaknem harmada (32,01%) adja le voksát a hallgatói önkormányzati választásokon. Pozitív jelenségről számoltak be ugyanakkor Szolnokon, ott ötből négy hallgató él a döntési lehetőségével. TAKÁCS ERZSI

9 szemeszter_32_2010_november:layout :34 Page 9 Az Ausztrál Nemzeti Egyetem, az ország legjobbja Fontos exportcikk az ausztrál oktatás NAGYÍTÓ Elriasztó lehet az egyre magasabb tandíj A kontinensnyi ország harmadik legfontosabb exportcikke az oktatási rendszere, ezt a külföldi diákok számának rohamos emelkedése is jól szemlélteti. A 22 milliós népességű országban 37 állami, két magánintézmény, valamint több mint 150 felső szintű oktatási intézmény van. Ausztrália hallgatói létszáma ben csaknem egymillió fő volt, mely - nek negyede teljes tandíjat fizető kül - földi hallgató. Az ausztrál állampolgárok zöme állami képzésben ta nul - hat, a jövőben elriaszthatja vi szont a külföldi fiatalokat, hogy a költség té - rítés és a tandíj egyre magasabb. Ausztráliában a már sok országban működő többlépcsős felsőoktatási rendszer működik. Bár hozzánk hasonlóan megtalálható a háromszintű alap-, mester- és doktori képzés, ezek a szintek tovább tagozódnak a diploma minősítése szerint. Az alapképzést három különböző úton végezhetik el a hallgatók: vagy az általános diplomát választják, amelynek megszerzése három évbe telik, vagy a szakmai bachelor diplomát, amely négyéves képzést jelent, esetleg a kitüntetéses bachelor diplomát, melynek képzési ideje négy plusz egy további évet jelent. A plusz egy év sikeres elvégzése felvételt jelent vagy a kutatói mesterképzésre, vagy a doktori képzésre. Miután a hallgató túljutott az alapképzés szintjén, a posztgraduális képzésben is van választási lehetősége: mind a tananyagot feldolgozó, mind a kutatói mesterképzés egy-két éves, míg a doktori képzés 3 és 5 év lehet. Az ausztrál diákok számára az érettségi jelenti a felvételi vizsgát is, a lécet pedig nagy arányban ugorják át: 63 százalékuk bekerül a felsőoktatásba. Az ausztrál felsőoktatási politikában kiemelt szerepet kap az egyetemek nemzetköziesítése. Az 1992 és 2005 közötti periódusban a külföldi hallgatók aránya 7 százalékról 26 százalékra nőtt ben több mint 600 ezer beiratkozott külföldi diákja volt az ausztrál felsőoktatásnak, ebből a legnagyobb számban kínaiak (24,5 százalék), indiaiak (19 százalék) és koreaiak (5,7 százalék) képviseltették magukat. A külföldi hallgatók körében a pénzügy és menedzsment, az informatikai és a műszaki képzések a legnépszerűbb területek. A külföldi hallgatóktól befolyó tandíj és a nemzetközi hallgatói létszám növekedése az oktatási szektort az ország harmadik legfontosabb exporttermékévé (2007-ben 12,6 milliárd ausztrál dollár) tette NOVEMBER AKTÍV SZEMESZTER 9

10 szemeszter_32_2010_november:layout :34 Page 10 NAGYÍTÓ A legjobb nyolc A Nyolcak Csoportja, avagy az elit egyetemek köre egy 1994 óta működő csoportosulás, amely 1999 óta hivatalosan is biztosítja az oktatás, valamint az oktatás körülményeinek közösen meghatározott minőségét a nyolc partneregyetem mindegyikében. A nyolcakba tartozó egyetemek (Nyugat-Ausztráliai Egyetem, Új- Dél-Wales Egyetem, Monash Egyetem, Queenslandi Egyetem, Melbourne-i Egyetem, Adelaide-i Egyetem, Sydney Egyetem és az Ausztrál Nemzeti Egyetem) Ausztrália legjobb és legnívósabb felsőoktatási intézményei, amelyek kölcsönösen biztosítják az elvárt magas színvonalat, és az intézmények közötti közös kreditelfogadási egyezmény értelmében hallgatóik számára lehetővé teszik a szabad átjárást. Érdemes megjegyezni, hogy Ausztrália összes Nobel-díjasa e nyolc egyetem valamelyikéből került ki. Az a terület, amelyen egyértelműen az ország többi egyeteme elé tudnak kerülni, az a posztgraduális hallgatók professzionális támogatása és a lehetőség biztosítása, hogy a kutatói pályára készülők a legnevesebb szakemberekkel dolgozhatnak. Államilag finanszírozott helyett államilag támogatott egyetemek Bár az adatok szerint a nemzetköziesítés jó úton halad, Dennis Murray, az Ausztráliai Nemzetközi Oktatási Szövetség ügyvezető igazgatója szerint a külföldi diákok megnyerése eléggé hátul van a kormány prioritási listáján. Úgy véli, ennek fő oka a hat állam és a kormány közti együttműködés hiányában keresendő. Robert Atcheson, a Nemzetközi Hallgatók Tanácsának elnöke pedig meg van győződve arról, hogy bizonyos online közösségek Ausztrália mint tanulmányi úti cél ellen kampányolnak. Bár erre nincs bizonyíték, egy, a napokban megjelent cikk szerint idén valóban drasztikusan csökkent a külföldi hallgatók száma. Az írás a növekvő tandíjakat (a Monash Egyetemen 26 millió forintnak megfelelő ausztrál dollárba kerül a teljes alapképzés egy fizetős 10 AKTÍV SZEMESZTER NOVEMBER

11 szemeszter_32_2010_november:layout :34 Page 11 NAGYÍTÓ hallgató számára), az indiaiakat érintő rasszizmust és a hallgató-oktató arány romlását hibáztatja emiatt. A döntő mértékben a külföldi hallgatók tandíjára építő egyetemek ugyanis további tandíjemeléssel, valamint leépítésekkel kívánnak reagálni az új tendenciára. Az ausztrál felsőoktatás másik irányvonala a tömegesítés óta folyamatosan növekszik a hallgatói létszám, a kormány elképzelése pedig az, hogy az egyetemek egyre inkább függetlenedjenek az állami támogatástól és saját üzleti tevékenységbe vágjanak bele, mint ahogy nem egy példát láthatunk erre Amerikában. Jelenleg az állami egyetemek költségvetésének 40 százalékát biztosítja a kormány, a többit tandíjakból, kutatói ösztöndíjakból, befektetésekből és egyéb kezdeti fázisban lévő üzleti projektekből finanszírozzák az intézmények. A cél, hogy a felsőoktatás, miközben versenyképessége növekszik, inkább államilag támogatott, mint államilag finanszírozott legyen. Visszaestek a rangsorban A 2010-es QS World University Rankings listáján Ausztrália egyetemei szilárdan az élmezőnyben foglalnak helyet. Idén öt egyeteme jutott be a top 50-be, és a Nyolcak Csoportjából (lásd A legjobb nyolc című írásunkat) hétnek sikerült a top 100-ba bekerülnie. A jó helyezések ellenére azonban a legjobb tíz egyetem, egy kivételével, mind visszacsúszott a rangsorban állapítja meg David Byrne, a QS elemzője. Még mindig az Ausztrál Nemzeti Egyetem a legnívósabb az országban, de 2009 Egyelőre csaknem 30 százalékos a külföldi hallgatók aránya az ausztrál felsőoktatásban A Homokkő Egyetemek Az ausztrál elit egyetemek másik nem hivatalos csoportosulása. A Homokkő Egyetemek (Sandstone Universities) közé életkor és építési alapanyag alapján lehet csak bekerülni. A tagintézmények egytől egyig elsősorban homokkőből épültek, valamint vagy a gyarmati időszakban, vagy az első világháború előtt alapították őket. A Homokkő Egyetemek többsége a Nyolcak Csoportjában is megtalálható, de a két csoportosulás nem egy és ugyanaz, bár elnevezésükhöz ugyanazok az értékek (presztízs, színvonal, kutatás- és elméletcentrikus oktatás) kapcsolódnak. Az egyik homokkő: a Queenslandi Egyetem óta három helyet esett vissza az összesített listán, és öt helyet zuhant a művészetek és a humán tudományok terén, mely a legerősebb képzési területe. Byrne szerint a visszaesések fő oka a hallgató-oktató arány romlása az utóbbi terhére. A 90-es évek elején Ausztrália azzal büszkélkedhetett, hogy 13:1 arányával az egyik legelőkelőbb helyet foglalja el a világranglistán. Mára azonban ez a szám a legtöbb helyen 20:1-re, néhány intézményben pedig már 25:1- re emelkedett. Ez a tendencia további aggodalmat okozhat a Nyolcak Csoportjának, mivel a jelenlegi kormány jelentősen emelni kívánja a felvehető hallgatók létszámát (2020-ra 110 ezer, 2030-ra 235 ezer pluszhelyet kívánnak létrehozni) úgy, hogy az állami támogatás összegét nem akarja növelni. SZŐKE JOHANNA NOVEMBER AKTÍV SZEMESZTER 11

12 szemeszter_32_2010_november:layout :34 Page 12 NAGYÍTÓ Egy portál a friss diplomásoknak 3,5 hónap alatt találnak munkát a friss diplomások A pályakezdő friss diplomások helyzete sohasem volt könnyű. Függetlenül attól, hogy piacképes vagy kevésbé keresett szakterületen szereztek oklevelet, a fiataloknak számtalan akadályt kell leküzdeniük pályájuk kezdetén. Nekik segít a januárban, az Európai Unió támogatásával indult diplomantul.hu portál, amely kifejezetten a friss diplomásoknak nyújt szolgáltatásokat az elhelyezkedés és a karriertervezés megkönnyítésére. A portálon helyet kaptak az Educatio Nonprofit Kft. országos felméréseinek eredményei is, melyek szerint a munkát kereső fiatalok átlagosan 3,5 hónap alatt találtak állást. Adiplomások megfelelő gyakorlat és nyelvtudás birtokában jobb helyzetből indulnak a munkaerőpiaci versenyben, mint alacsonyabb végzettségű társaik. Erre mutat rá az Educatio Nonprofit Kft. által végzett diplomáskutatás is, amely országosan csaknem ötezer, 2007-ben végzett friss diplomás tapasztalatait összegezte a végzésük óta eltelt időszakról. Az eredmények szerint a munkát kereső fiatalok átlagosan 3,5 hónap alatt találtak állást, és mindössze 1,9 százalékuk nem tudott elhelyezkedni diplomázása óta. Ennek ellenére a diplomás fiataloknak sem sétagalopp a megfelelő állás megtalálása. Már az egyetemi, főiskolai évek alatt érdemes készülniük arra, hogy oklevelüket megszerezve munkavállalóként is meg kell állniuk a helyüket egy igen komoly versenyben. A tudatos karriertervezésben segíti a pályakezdő diplomásokat az uniós támogatással létrejött diplomantul.hu portál, amely számos tartalommal és szolgáltatással igyekszik egyengetni a végzettek útját a sikeres elhelyezkedés felé. Fontos a lehetőségek feltérképezése Friss diplomásként fontos tisztában lenni a végzettség adta lehetőségekkel, tehát azzal, hogy az adott szakterület milyen karrierutakat nyithat meg előttünk. A diplomantul.hu Tervezz karriert! menüpontjában található Szakok karrierlehetőségei rovat segítség lehet a jó irány megtalálásában, hiszen 110 szakról ismerteti a képzés alatt megszerezhető tudást, valamint azt, hogy az adott képzettséggel milyen állások célozhatók meg. Ötvözni az érdeklődést és a tudást A megfelelő cél kitűzéséhez tisztában kell lennünk érdeklődésünk mellett a képességeinkkel és a lehetőségeinkkel is. A sikeresség kulcsa, ha e három ismérv ötvözete adja meg az elhelyezkedés irányát. Sokan azonban nincsenek tisztában azzal, milyen foglalkozás passzolna leginkább hozzájuk. Ők erre a kérdésre találhatják meg a választ a diplomantul.hu Foglalkozásválasztó tesztjével. A kérdéssorok kitöltése utat mutathat a friss diplomások- 12 AKTÍV SZEMESZTER NOVEMBER

13 szemeszter_32_2010_november:layout :34 Page 13 nak, hogy milyen pályán érdemes elhelyezkedniük érdeklődésük, kompetenciáik és végzettségük alapján. Kell egy jó önéletrajz! Miután az álompozíció már körvonalazódik a fejünkben, és az ahhoz vezető hirdetéseket, állásajánlatokat is találtunk, szükség van egy jó önéletrajzra. Egy jól összeállított írásbeli pályázat az első lépés egy állás elnyeréséhez, ám amennyire könnyűnek tűnik ez, annyira bonyolult is. Érdemes készíteni egy általános önéletrajzot, amit nem kifejezett egy pozícióra írunk, hanem amit állásoldalak vagy fejvadászcégek önéletrajzadatbázisába szánunk. Amikor azonban konkrét ajánlatra jelentkezünk, nézzük meg, mi az elvárás, és ehhez igazítsuk a hangsúlyokat. Akik nem boldogulnak az önéletrajz megírásával vagy bizonytalanok abban, hogy megfelelő anyagot sikerült-e összehozniuk, szakembertől kérhetnek segítséget. Ilyen ingyenes tanács - adó szolgáltatás a Diplomán túl és a Job Személyzeti Ta - nács adó Kft. együttműködésével indított CV Guru is. Az önéletrajzuk tökéletesítésére vágyóknak nem kell mást tenniük, csak elküldeni cv-jüket Menüpontok és szolgáltatások a diplomantul.hu oldalon: Tervezz karriert! > Szakok karrierlehetőségei Teszteld magad! > Foglalkozásválasztó teszt Találj munkát! > Szakmai gyakorlat kereső Tanulj újra! az címre. A CV Guru 3 5 napon belül válaszol a kérdezőnek, leírja az önéletrajzzal kapcsolatos javaslatait, észrevételeit. Tengernyi téma, egy oldal A diplomantul.hu azoknak is segítségére lesz, akik diplomázásuk után még tovább tanulnának: a Tanulj újra! menüpont nekik szól. A karriertervezéshez a Tervezz karriert! rovatban találhatnak hasznos tartalmakat a friss diplomások, többek között arról az időszakról tudhatnak meg többet, amikor már nem tanulnak, de még nem léptek ki a munka - erőpiacra. A már említett Fog - lalkozásválasztó teszten kívül számos karrier-, önismereti, álláskeresési teszt is várja az oldalra látogatókat, amelyeket egy rövid regisztráció után már el is kezdhetnek kitölteni. Konkrétan az álláskeresés folyamatáról, nehézségeiről és NAGYÍTÓ feladatairól szóló cikkek is olvashatók a portálon, ezek az önéletrajzírásban, az állásinterjúra való felkészülésben, a vállalkozásindításban, illetve az első pénzügyi kérdések tisztázásában, megértésében adnak támpontot a frissen végzett diplomás fiataloknak. Természetesen ezek a tartalmak nemcsak az oklevelüket már megszerzetteknek hasznosak, hanem a hallgatóknak is érdemes böngészniük a menüpontok között, így például gya kornoki helyüket találhatják meg az oldal szakmaigyakorlat-keresőjével. Az oldalon hozták nyilvá - nos ságra a felsőoktatási intézmények pályakövetési adatait is, tehát azokat az eredményeket, amelyeket az egyetemek, főiskolák volt és jelenlegi hallgatóik megkérdezésével állítottak össze. A pályakövetési vizs gálatok során az intézmények olyan kérdésre keresték a választ, hogy mennyire elégedettek munkahelyükkel a már elhelyezkedett diplomásaik, vagy mennyit keresnek friss diplomásként, illetve milyen típusú cégeknél helyezkednek el. A hallgatókat pedig terveikről faggatták, így például arról, hogy szakterületükön akarnak-e elhelyezkedni vagy terveznek-e további tanulmányokat. EDUPRESS NOVEMBER AKTÍV SZEMESZTER 13

14 szemeszter_32_2010_november:layout :34 Page 14 NAGYÍTÓ Fontos a felelősségteljes vállalati magatartás is 130 kiállító és kétezer álláslehetőség a HVG Állásbörzén Csaknem 130 vállalat kétezer betöltendő állással, valamint számos gyakornoki lehetőséggel várta az érdeklődőket október 7- én és 8-án a SYMA Rendezvényközpontban. A hetedik HVG Állásbörzén kiderült, fontos ugyan a fiatalok körében, hogy leendő munkahelyükön mekkora fizetést ígérnek a számukra, de egyre jelentősebb az is, hogy ott támogassák elképzeléseiket, életvitelüket, társadalmi szerepvállalásukat. Nem csak a fizetés, az elvek is fontosak Aválság előtti időkre emlékeztetett az őszi HVG Állásbörze, Országos Képzési és Karriernapok: csaknem 130 cég képviselte ugyanis magát a börzén, a betöltésre váró állások száma pedig a kétezerhez közeledett mondta el Hajdú Csongor, a HVG Állásbörze főszervezője. Változást jelentett továbbá, hogy az őszi börze immár egy hibrid rendezvénnyé vált: a korábbi lehetőségeken túllépve a kiállítók egy online felületen is bemutatkozhattak tájékoztatott a főszervező. A több Öt standot díjaztak A közönségdíjat az Audi kapta A hetedik HVG Állásbörze kiállítóinak standjai között a rendezvény médiapartnere, az Educatio Press Magyar Oktatási Hírügynökség és a We Love Kreatív Kft. hirdetett győztest négy kategóriában, október 7-én: g A legegységesebb arculat: Coca Cola Hellenic g A legötletesebb promóció: Philip Morris Magyarország Kft. g A legkreatívabb standdekoráció: Lego Manufacturing Kft. g A kiállítás tehetségmágnese: Bosch Csoport Magyarország g A közönségdíjra október 31-éig lehetett szavazni a rendezvény hivatalos Facebook-oldalán, a nyertes pedig az Audi Hungaria lett a résztvevők szavazatai alapján. mint négyezer online regisztrált érdeklődő mellett 8794 látogató jelent meg a helyszínen. Idén a kiállítók megjelenésében újdonság továbbá, hogy egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek leendő munkavállalóik életvitelére, társadalmi felelősségvállalására. Tóth Éva Mária karrier-tanácsadó szerint a fiatal álláskeresők és a friss diplomások közül többen már nem elégszenek meg csupán a karrierlehetősséggel, a magas bérekkel, hanem kifejezetten úgy választanak munkahelyet, hogy ott támogassák elképzeléseiket, életvitelüket, társadalmi szerepvállalásukat. Hasonló tapasztalatokról számolt be Kalocsai Péter, a Samsung Electronics HRmenedzsere. Kiemelte: vállalati filozófiájukban már régóta jelen van a környezettudatosság és a társadalmi szerepvállalás is, amely szempont számos program támogatásában megjelenik. A börzén a cégek 68 százaléka kínált állást pályakezdőknek, négyből három pedig a már egy három éves tapasztalatot szerzett friss diplomásoknak is. A következő HVG Állásbörze időpontja: március NAGY ZSÓKA 14 AKTÍV SZEMESZTER NOVEMBER

15 szemeszter_32_2010_november:layout :34 Page 15 NAGYÍTÓ Miss Universitas: Szépek és okosak! Fontos ügyek mellett érveltek a döntős hölgyek Százötven jelentkező egyetemista hölgy közül választották ki az október 27-én, a Modern Üzleti Tudományok Főiskoláján (MÜTF) megrendezett Miss Universitas 2010 szépségverseny nyolc döntősét. A hölgyek utcai ruhában, bikiniben és fekete koktélruhában léptek a színpadra, ahol egy-egy fontos ügy arcaként is bemutatkoztak. A korona végül Sefcsik Seila, a Budapesti Gazdasági Főiskola reklámszervező szakmenedzser szakán tanuló hallgató fejére került. Idén százötven felsőoktatásban tanuló hölgy jelentkezett a 2002 óta megrendezett Miss Universitasra, majd a júniusi előválogatókból a zsűri döntése alapján 14 főiskolás és egyetemista lány jutott tovább a fotózással egybekötött középdöntőbe. Ezt követően a közönség októ- Színpadon a legszebbek balról jobbra: Nagy Rita (első udvarhölgy), Sefcsik Seila (szépségkirálynő), Kovács Katalin (második udvarhölgy), Farkas Nikoletta (közönségdíj) NOVEMBER AKTÍV SZEMESZTER 15

16 szemeszter_32_2010_november:layout :34 Page 16 NAGYÍTÓ Díjazottak: g A Miss Universitas 2010 királynője: Sefcsik Seila, aki részt vehet a 23. World Miss Universityn. A királynő utasbiztosításáról a pba.hu, a Biz to sítók Áruháza gondoskodik, nyelvi felkészülését pedig a Tudomány Nyelviskola segíti. g Első udvarhölgy: Nagy Rita (Budapesti Corvinus Egyetem, nemzetközi tanulmányok) g Második udvarhölgy: Kovács Katalin (MÜTF, marketingkommunikáció) Az első három helyezett az értékes ajándékok mellett egyenes ágon részt vehet a Királynő produkció Miss World Hungary 2011, illetve a Miss Universe Hungary 2011 középdöntőjében. g Közönségdíj: Farkas Ni ko letta (Debreceni Egyetem, an gol szak) g Különdíjat kapott továbbá Kovács Katalin, akit az érvelése és a felkészülés során ki töl tött teszten elért eredményei nyomán tüntettek ki. A szépségkirálynő koktélruhában Lányok fürdőruhában Werkfilmjeikben egy-egy fontos ügy arcaként beszéltek a lányok a világot érintő problémákról ber 18-áig elküldött, online szavazatai alapján eldőlt, melyik nyolc hallgató képviselheti intézményét a végső megmérettetésen. A döntőre már jelentős médiaérdeklődés mellett készültek fel a lányok, és próbáltak három napon keresztül a tatabányai főiskolán, ahol a színpadi mozgás gyakorlása mellett a zsűri döntését befolyásoló IQ-tesztet is kitöltöttek. Nemes ügyek, jótékony célok A versenyzők a döntőn utcai ruhában, bikiniben és fekete koktélruhában léptek a színpadra, ahol a nézők és a zsűri megtekinthette a korábbi fotózásról készült kisfilmeket, illetve a lányok bemutatkozó werkfilmjeit is, melyek során egyegy fontos ügy arcaként beszéltek a világot érintő problémákról. Olyan fontos témák mellett kellett érvelniük, mint az egészséges táplálkozás, a család és gyermekvédelem, az olvasásnépszerűsítés vagy a közlekedésbiztonság. Társadalmi célú üzenetekkel nemcsak a hölgyek készültek, hanem a pba.hu, a Biztosítók Áruháza is, mely az esemény alatt kiállított K, G, F, B rendszámú kisautókkal nevezett, felhíva a közönség figyelmét a felelősségbiztosítás kiválasztásának jelentőségére. A MÜTF aulájában kiállított négy eltérő karakterű kisautóra szavazhattak a nézők: a járművek szépségversenyében a közönség döntése alapján a B (Mosz k vics típusú) rendszámú autó lett a legszebb. NAGY ZSÓKA 16 AKTÍV SZEMESZTER NOVEMBER

17 szemeszter_32_2010_november:layout :34 Page 17 NAGYÍTÓ Nemzetközi döntőre készül a magyar szépség Interjú Sefcsik Seilával, a Miss Universitas 2010 szépségkirálynőjével A Miss Universitas 2010 szépségkirálynője, a húszéves Sefcsik Seila szerint egyáltalán nem zárja ki egymást a szépségipar és a felsőfokú tanulmányok. Alapképzésben szeretné továbbképezni magát, a távolabbi jövőben pedig a fotózások, bemutatók háttérmunkáival szeretne megismerkedni. Az egyetemisták nemzetközi döntőjével kapcsolatban is komoly célt tűzött ki: szeretne az első öt közé jutni. FOTó: BOROS ISTVÁN. FORRÁS: CKM.HU ASZ A Miss Universitas szépségkirálynői közül a hatodik vagy a sorban. Milyen tapasztalatokkal tértél haza a ver - senyről? Sefcsik Seila: Nagyon jól éreztem magam a versenyben, a fárasztó korán kelések és a késői próbák ellenére ugyanis a három napon át tartó felkészülés után barátként köszönhettem el a lányoktól. ASZ Első helyezettként Szöulban ismét a kifutóra állhatsz. Miként készülsz a nemzetközi döntőre? S. S.: Nagyon sok segítséget kaptam ezzel kapcsolatban az október 7-ei döntő zsűrijében helyet foglaló Pataky Ágitól, aki a legutóbbi versenyen képviselte hazánkat. Elmondta, hogy ott egy választott, környezetvédelemmel kapcsolatos témáról kell majd beszámolnom. Így már döntöttem is: a vörösiszap-katasztrófáról fogok beszélni, jelenleg ugyanis ez a legégetőbb kérdése a hazai környezetvédelemnek. Fel kell továbbá frissítenem az angol nyelvi ismereteimet is, bár korábban angol specializációs osztályba jártam, és a főiskolán is tanulok angolt. ASZ Gondolom, a szervezők sem engedik el a kezed. S. S.: Nem, hiszen már megállapodtunk abban, hogy együtt választjuk ki a fellépőruhákat, és a vörösiszap-katasztrófáról készített előadásomat is együtt tökéletesítjük. A felkészülésben azonban a tatabányai döntő is sokat segített a színpadi mozgástól a sminkelésen át a fodrászati praktikákig. ASZ Milyen célt tűztél ki magad elé a nemzetközi versennyel kapcsolatban? S. S.: Célom, hogy bekerüljek az első öt lány közé, úgy tudom, világversenyen magyar hölgy esetében erre még nem volt példa. Célom továbbá, hogy a tágabb környezetem is büszke legyen rám. ASZ Éppen a vizsgaidőszak előtt utazol Szöulba a nemzetközi versenyre. Nem jelent ez problémát a tanulmányaid szempontjából? S. S.: Bár a versenyről nem tudnak az intézményemben, és arról sem, milyen eredményt értem el, biztos vagyok abban, hogy mindenben segítenek majd a főiskolán. ASZ Jelenleg a Budapesti Gaz da sági Főiskola reklám - szervező szak menedzser felsőfokú szak képzésén tanulsz, húszéves vagy. A szépség ipar vagy a tanulmányaid mentén vezet tovább az utad? S. S.: A kettő egyáltalán nem zárja ki egymást, hiszen a felsőfokú szakképzés elvégzését követően alapképzésen szeretnék továbbtanulni, miközben továbbra is érdeklődőm a reklámszakma és a szépségipar iránt. Ugyan nem modellként szeretnék elhelyezkedni ezen a területen, de érdekel, hogy mi történik a háttérben. TAKÁCS ERZSI NOVEMBER AKTÍV SZEMESZTER 17

18 szemeszter_32_2010_november:layout :34 Page 18 NAGYÍTÓ Miss Universitas-történelem Becsöngettek! Diákhitel-határidő: december 15. Már csak szusszanásnyi idő van hátra az idei esztendőből, ideje átgondolni, okosan gazdálkodtál-e az első tanévben. Érdemes azt is mérlegelned, lesz-e elég pénzed a tavaszi szemeszterre, vagy más pótlólagos forrást kell keresned. Ha önmagad akarod alakítani a pénzügyeid, bátran tervezz a diákhitellel! Ha még december 15-éig igényled, már január 15-én a teljes őszi félévre járó összeghez, akár 200 ezer forinthoz, ha költségtérítéses hallgató vagy, akár 250 ezer forinthoz is hozzájuthatsz. Miért is tervezz bátran ve - lünk? Az igénylés gyors és egyszerű: mindössze a szükséges papírokat kell leadnod a kijelölt bank fiókokban vagy a na gyobb pos tákon. Ha nem múltál el 40 éves, magyar 18 AKTÍV SZEMESZTER NOVEMBER KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓ állampolgár vagy és aktív hallgatói jogviszonyod van, hitelbírálat nélkül hozzájuthatsz az igényelt összeghez. Ezzel a szabadon felhasználható kölcsönnel több pénzt fordíthatsz a számodra hasznos dolgokra. A diákhitel előnye: törlesztened csak a tanulás befejezése után kell, a kötelező törlesztőrészlet pedig majd a te jövőbeni jövedelmedhez igazodik. Az előtörlesztés díjmentes, sőt az így befizetett pénz közvetlenül a tőketartozást csökkenti. A diákhitel nem bankhitel. A Diákhitel Központ jogszabály szerint önköltségi el - ven, üzleti haszon nélkül ad hitelt a diákoknak. A hitelfelvétel felelős döntés, érdemes utánanézni a további részleteknek a weboldalon!

19 szemeszter_32_2010_november:layout :34 Page 19 SPORT Nagyobb hangsúlyt helyez a gyakorlatra a TF Komoly fejlesztések előtt áll a magyar sportszakember-képzés fellegvára Nyílt titok, hogy az el - múlt negyed évszázadban semmilyen érdemi fejlesztés nem történt az 1925 óta működő testnevelési ka - ron, amelyen most jelentősen változ - tat ni kíván az in - téz mény. Amint azt Tihanyi József dé - kán elmondta: a képzések korszerűsítése több okból is esedékessé vált, miután nem voltak teljes mértékben elégedettek az alapszakjaik és mesterképzéseik kimeneti követelményeivel. Ismert tény, mert sok felsőoktatási vezető is han got adott ennek a problémának, hogy a két szint anyagait nem egyszerre, hanem há roméves különbséggel lehetett kidolgozni. Emiatt hangsúly-eltolódások, tudás- és kompetenciaszintezési problémák vannak tette hozzá a dékán. Ezért fontos a mesterképzés átgondolása, hiszen a klasszikus mesterképzés, ami az angolszász országokban is látható, már más: a hallgatók azt a többlettudást, többletkompetenciát várják el, amit A mostani tanévben nem kis fába vágta a fejszéjét a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kara: teljes szakmai programját átalakítja. Bár több szakon megmarad a kétciklusú képzés, a mesterképzés átgondolása rendkívül fontos feladat, különösen figyelve a gyakorlati oktatásra, hogy a végzett hallgatók a sporttársadalom igényeinek megfelelő tudást szerezzenek mondta el Tihanyi József dékán az Aktív Szemeszternek. A Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kara átsző a tudomány és tudományos igényű oktatás. Illetve így kellene erre tekintenie az első diploma birtokában már munkát vállalónak és a munkaerőpiacnak is. Ha ezzel még nincs tisztában a munkaadók többsége, akkor azért is jó, hogy a sportban szervezett keretek között tervezzük a képzés és a munka világának párbeszédét hangsúlyozta a dékán. Ennek érdekében alakul meg november 17-én a Magyar Sport és Sport fog lal - koz tat ási Ob szervató r ium, egy tematikus szerveződés a ma - gyar sport társadalmi szervezeteinek stratégiai partnerségében, élén a Nem zeti Sport - szö vet ség gel. A fejlesztések kapcsán Tiha nyi József beszélt arról is, hogy az egyik központi elem a képzés elméleti és gyakorlati ará nyának mutatója. A végzettek, akik munkavállalóként jól meg tudják ítélni, egyértelműen a több gyakorlati oktatást javasolják fo - galmazott a dékán. Hoz zá - tette: a képzés és a munka vi - lágának strukturált egyeztetésében ez a kérdés is napi rend - re kerül: a gyakorlati ok tatás jó részét nem tudjuk a campuson megoldani, szükség van arra, hogy a munka adók megnyissák intézmé nye iket és több hallgatót fo gad janak szakmai gyakorlatra. HERCZEG MARCELL NOVEMBER AKTÍV SZEMESZTER 19

20 szemeszter_32_2010_november:layout :34 Page 20 KULTÚRA Pécs 2010 Európa Kulturális Fővárosa szeptember 17. december 31. Országos Cigány Képzőművészeti Kiállítás Autodidakta, naiv cigány képzőművészek az 1960-as évek végétől kezdték el alkotó tevékenységüket, köztük többen Balázs János, Fenyvesi József, Péli Tamás, Oláh Jolán országos ismertségre tettek szert. A tervezett kiállítás elsősorban az ő művészetükre összpontosít, de bemutatkozási lehetőséget biztosít a kortárs cigány képzőművészeknek is november 3 6. Kelet nyugati Átjáró Balkán Világzenei Fesztivál és IV. Találkozó a Balkán Kapujában Balkán. Sokszínűség. Kultúra. A negyedik éve megrendezett Kelet nyugati Átjáró ismét megmutatja, mit adnak a világnak déli szomszédaink. Két markáns íven épül a híd: a Találkozó a Balkán Kapujában Konferencia témája a kulturális különbözőség és a vendégszeretet filozófiai, irodalmi vonatkozása lesz; a Balkán Világzenei Fesztiválon pedig a keleti és nyugati zenei hagyományt ötvöző hazai és külföldi előadóké a főszerep november Operaverseny és fesztivál a Mezzo Televízióval A fesztivál programjában a felvezető években négy külföldi és egy magyar operaház vett részt. Mivel az egyes produkciók a partner operaház zenekara nélkül érkeznek Szegedre, a fesztivál feladata a legjobb magyar zenekarokat biztosítani a Mezzo által közvetített előadások számára. A fesztivál alapítása óta a Pannon Filhar mo ni - kusok a program rezidens zenekara és zeneszakmai partnere. Az együttes egyszerre képviseli Pécs városát a szegedi fesztiválon, illetve Magyarországot a Mezzo Televízióban november 8. Circa (AUS) Cirkusz a színházban A jeles ausztrál társulat az új cirkusz irányzat elkötelezett képviselője. Előadásaikban a cirkusz és a kortárs tánc elemei keverednek a legmodernebb és a leghagyományosabb színházi megoldásokkal november 9. The Tiger Lillies Freakshow (UK) Cirkusz a színházban A kasztrált bűnöző anarchista brechti blues triója ezúttal egy cirkuszcsapattal kiegészülve lép színpadra Pécsett, eb ben a for mában Magyarországon először. A beskatu lyáz ha tatlan an gol zenekar az opera és a cigány dallamok sajátos ötvözeté ből építkezik, így énekelve meg a periférián élők történeteit november március 27. A Nyolcak Európája A magyar avantgárd festészet születése, európai előzmények és párhuzamok A Nyolcak volt az első magyarországi avantgárd szemléletű képzőművészeti csoportosulás, amely az akkori legmodernebb európai áramlatokkal párhuzamosan, ezeket integrálva alkotta meg a maga sajátos festői és grafikai művészetét az közötti periódusban. A csoport tagjai, képei és gra fikái új korszakot nyitottak a magyar művészet történetében november Közép-európai Táncplatform A pécsi Táncplatform meghívott előadói Magyarországról, Hor vátországból, Romániából, Szlovéniából és Szerbiából ér keznek, és a tervek szerint országonként három-négy pro dukcióval mutatkoznak be a nagyközönségnek és a kül föl di szakembereknek, összesen mintegy 18 előadás ke re té ben. A platform végleges programját az egyes orszá gok ból érkező, 6-6 társulatot, előadást tartalmazó javaslatok alap ján állítja össze az öt ország által delegált zsűri november Local Heroes Yourope Nemzetközi tehetségkutató verseny és konferencia A húsz éve indult Local Heroes a legnagyobb, német kezdeményezésű, könnyűzenét népszerűsítő, ifjúsági kulturális projekt. A tehetségkutató fesztivál elődöntőinek és döntőjének a három kulturális főváros ad otthont. A verseny döntőjét Pécsett rendezik meg, ahol tíz fi a tal csapat mutatkozik be a nemzetközi zsűri előtt, amely kiválasztja az év zenei Európa-bajnokát. 20 AKTÍV SZEMESZTER NOVEMBER

VERSENYFELHÍVÁS VERSENYFELHÍVÁS. EBC*L Champions League gazdasági verseny - 2010. Az EBC*L Champions League

VERSENYFELHÍVÁS VERSENYFELHÍVÁS. EBC*L Champions League gazdasági verseny - 2010. Az EBC*L Champions League VERSENYFELHÍVÁS Az EBC*L Champions League Immár hatodik éve kerül megrendezésre az EBC*L (Egységes Európai Gazdasági Oklevél) versenye, melyen minden évben sok száz résztvevő méri össze gazdasági tudását.

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2013/2014. tanév

Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2013/2014. tanév Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2013/2014. tanév Miért érdemes továbbtanulni? Mert a felsőfokú végzettséggel rendelkezők magasabb jövedelmet érhetnek el, több munkalehetőség közül választhatnak,

Részletesebben

MINTA. Kedves Elsőéves Egyetemi POLGÁRUNK!

MINTA. Kedves Elsőéves Egyetemi POLGÁRUNK! PTE Marketing Osztály Elsőéves egyetemi egyetemi polgárok polgárok kérdőíve kérdőíve A megjelölés módja: Javítás: Kérem, használjon tollat vagy vékony hegyű filcet. Az űrlap automatikus feldolgozásra kerül.

Részletesebben

ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap

ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap A felvételi és érettségi kapcsolata 2008. november 13. Előadó: Végh Tamás, felvételi iroda A Bologna-rendszer A Bologna-rendszer néven ismertté vált többciklusú képzés három,

Részletesebben

Az Erasmus+ programról Dudás Ferencné c. egyetemi docens Nemzetközi Mobilitási Iroda igazgató

Az Erasmus+ programról Dudás Ferencné c. egyetemi docens Nemzetközi Mobilitási Iroda igazgató Az Erasmus+ programról Dudás Ferencné c. egyetemi docens Nemzetközi Mobilitási Iroda igazgató Mi az az Erasmus+ program? Az Európai Bizottság idén már 28 éves programja Plusz, mert a 28 évvel ezelőtt alapított

Részletesebben

Andai Zoltán NKE-KTK HÖK külkapcsolati referens Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar NEMZETKÖZI KISOKOS

Andai Zoltán NKE-KTK HÖK külkapcsolati referens Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar NEMZETKÖZI KISOKOS Andai Zoltán NKE-KTK HÖK külkapcsolati referens Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar NEMZETKÖZI KISOKOS 2014 1. Erasmus + Mi az Erasmus +? Az ERASMUS+ egy átfogó programcsomag, amely

Részletesebben

3/2016. (IX.26.) számú REKTORI ÉS KANCELLÁRI EGYÜTTES UTASÍTÁS. 1. A szabályzat célja

3/2016. (IX.26.) számú REKTORI ÉS KANCELLÁRI EGYÜTTES UTASÍTÁS. 1. A szabályzat célja 3/2016. (IX.26.) számú REKTORI ÉS KANCELLÁRI EGYÜTTES UTASÍTÁS 1. A szabályzat célja (1) A Magyar Nemzeti Bank, mint Támogató által (továbbiakban: MNB) az Eszterházy Károly Főiskola, mint az Eszterházy

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA 1. A pályázati felhívás célja: A pályázni jogosult hallgatói számára Erasmus+ külföldi részképzés

Részletesebben

Érettségi-felvételi tájékoztató. 2015. január 28.

Érettségi-felvételi tájékoztató. 2015. január 28. Érettségi-felvételi tájékoztató 2015. január 28. Érettségi vizsgatárgyak Magyar nyelv és irodalom Történelem Matematika Idegen nyelv Választott tárgy idegen nyelv, földrajz, informatika, testnevelés, szakmai

Részletesebben

Tisztelt Végzős Hallgatónk!

Tisztelt Végzős Hallgatónk! Tisztelt Végzős Hallgatónk! Jelen kérdőív kitöltésével Ön hozzájárul aoz, hogy az ELTE Informatikai Kara oktatási tevékenységétán folyó képzéseket és a hallgatók igényeihez optimálisan illeszkedő A kérdőívek

Részletesebben

Erasmus+ Hallgatói Mobilitás és Szakmai Gyakorlat. SZTE Állam- és Jogtudományi Kar február 4.

Erasmus+ Hallgatói Mobilitás és Szakmai Gyakorlat. SZTE Állam- és Jogtudományi Kar február 4. Erasmus+ Hallgatói Mobilitás és Szakmai Gyakorlat SZTE Állam- és Jogtudományi Kar 2015. február 4. Miért jó a hallgatói mobilitás? Nyelvtudás fejlesztése; Interkulturális és szakmai kapcsolatok építése

Részletesebben

GDF felmérések DPR2014_hm (Hallgatói mot. 2014) Válaszadók száma = 112. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

GDF felmérések DPR2014_hm (Hallgatói mot. 2014) Válaszadók száma = 112. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. GDF felmérések DPR0_hm (Hallgatói mot. 0) Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 0% 50% 0% 5% Jobb pólus n=mennyiség

Részletesebben

HVG Állásbörze. Eredmények és újdonságok

HVG Állásbörze. Eredmények és újdonságok HVG Állásbörze Eredmények és újdonságok A HVG Állásbörze hazánk legnagyobb karriervásárává vált 2011 tavaszára 7.490 látogató a helyszínen Összesen 9.895 online regisztrált álláskereső 152 kiállító (ebből

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2012/2013. tanév

Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2012/2013. tanév Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2012/2013. tanév Mi is érdekel? Hol tanuljak tovább? Milyenek a bejutási esélyeim? Milyen szakmával tudok jól elhelyezkedni vagy továbbtanulni? 2 Biztos

Részletesebben

Az MNB kiválósági ösztöndíj pályázatok elbírálásának rendje és feltételei az SZTE-n július 15.

Az MNB kiválósági ösztöndíj pályázatok elbírálásának rendje és feltételei az SZTE-n július 15. Az MNB kiválósági ösztöndíj pályázatok elbírálásának rendje és feltételei az SZTE-n 1. Előzmények 2016. július 15. A Magyar Nemzeti Bank (továbbiakban MNB) a Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban SZTE)

Részletesebben

Az MNB kiválósági ösztöndíj pályázatok elbírálásának rendje és feltételei a Budapesti Gazdasági Egyetemen október 5.

Az MNB kiválósági ösztöndíj pályázatok elbírálásának rendje és feltételei a Budapesti Gazdasági Egyetemen október 5. Az MNB kiválósági ösztöndíj pályázatok elbírálásának rendje és feltételei a Budapesti Gazdasági Egyetemen 2016. október 5. 1. Előzmények A Magyar Nemzeti Bank (továbbiakban MNB) a Budapesti Gazdasági Egyetem

Részletesebben

KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI. 2013/2014. tanév

KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI. 2013/2014. tanév KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI 2013/2014. tanév KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI KÖZÉPSZINTŰ Az írásbeli és a szóbeli vizsga az intézményben. A szaktanár értékel. Az írásbeli időpontja: 2014. május 5-26. A szóbeli időpontja:

Részletesebben

MINTA. Kedves Első éves Egyetemi POLGÁRUNK!

MINTA. Kedves Első éves Egyetemi POLGÁRUNK! EvaSys Első évesek kérdőíve 2014/15 PTE Marketing Osztály Új egyetemi polgárok polgárok kérdőíve kérdőíve Új egyetemi Válasz megjelölése: Kérem, használjon tollat vagy vékony hegyű filcet. Az űrlap automatikus

Részletesebben

Mire törekszünk szülőként?

Mire törekszünk szülőként? Gyermekeink jövője Mire törekszünk szülőként? A szülők legszebb és egyben legnehezebb feladata, hogy gyermekeiket felkészítsék az ÉLETRE, hogy olyan értékrendszert és tudást közvetítsenek feléjük, amelynek

Részletesebben

GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 2012 (DPR_hallgmotiv_2012) Válaszadók száma = 111. Felmérés eredmények

GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 2012 (DPR_hallgmotiv_2012) Válaszadók száma = 111. Felmérés eredmények GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 0 (DPR_hallgmotiv_0) Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 5 5% Jobb

Részletesebben

ÉRETTSÉGI ÉS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

ÉRETTSÉGI ÉS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÉRETTSÉGI ÉS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016-17. mesterdiploma Osztatlan képzés felsőfokú szakképesítés A bolognai rendszer 6 félév / 180 kredit doktori képzés (PhD) doktori diploma Ph.D. / D.L.A. 4 félév /

Részletesebben

Erasmus+ Erasmus tanulmányi mobilitás 2015/2016

Erasmus+ Erasmus tanulmányi mobilitás 2015/2016 Erasmus+ Erasmus tanulmányi mobilitás 2015/2016 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Pázmány Péter Katolikus Egyetem pályázatot hirdet hallgatói részére a 2015/2016-os tanév őszi és tavaszi félévére egyaránt. I. Általános

Részletesebben

Ha elnyert külföldi ösztöndíjat a fenti szakon folytatott tanulmányai során, akkor az ösztöndíjas félévek felsorolása:

Ha elnyert külföldi ösztöndíjat a fenti szakon folytatott tanulmányai során, akkor az ösztöndíjas félévek felsorolása: E L T E T á T K K ö z t á r s a s á g i Ö s z t ö n d í j P á l y á z a t m e l l é k l e t Megpályázott szak: szint: alapképzés / mesterképzés Ha elnyert külföldi ösztöndíjat a fenti szakon folytatott

Részletesebben

Nemzetközi tapasztalatszerzés ösztöndíjjal

Nemzetközi tapasztalatszerzés ösztöndíjjal Nemzetközi tapasztalatszerzés ösztöndíjjal A Tempus Közalapítvány által koordinált nemzetközi mobilitási ösztöndíjak Székely Ágnes, Tempus Közalapítvány Budapest, 2017. április 5. Tempus Közalapítvány

Részletesebben

Felsőoktatási felvételi tájékoztató februárban induló képzések

Felsőoktatási felvételi tájékoztató februárban induló képzések Bármely tanári szakképzettség mellé vagy után választható kizárólag második tanári szakképzettségek magyar mint idegen nyelv tanára háztartásgazdálkodás-tanár életvitel és gyakorlati ismeretek műveltségterületi

Részletesebben

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában F O N T O S T U D N I V A L Ó K A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: 1. Társadalom, politika és hadsereg a Magyar Királyságban 1740 1867 Programvezető: Prof. Dr. habil Gergely

Részletesebben

GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 2013 () Válaszadók száma = 94. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 2013 () Válaszadók száma = 94. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 0 () Válaszadók száma = 9 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 5 5% Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag

Részletesebben

Felsőoktatási felvételi eljárások 2010

Felsőoktatási felvételi eljárások 2010 Felsőoktatási felvételi eljárások 2010 Dr. Manherz Károly, szakállamtitkár Bakonyi László, elnök (Oktatási Hivatal) Kerekes Gábor, ügyvezető általános helyettese (Educatio Társ. Szolg. Nonprofit Kft.)

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK Az alapszak képzési célja A képzés célja olyan közgazdász tisztek képzése, akik a képzés során

Részletesebben

Kutatási jelentés. ELTE-ÁJK Politikatudományi zet politológus diplomás hallgatói kutatás (2011) Kónya Márton 2011.02.15.

Kutatási jelentés. ELTE-ÁJK Politikatudományi zet politológus diplomás hallgatói kutatás (2011) Kónya Márton 2011.02.15. Kutatási jelentés ELTE-ÁJK Politikatudományi zet politológus diplomás hallgatói kutatás (2011) Kónya Márton 2011.02.15. A kutatást a ELTE-ÁJK Politikatudományi intézet megbízásából a Poli-Med Bt végezte.

Részletesebben

Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottságának 2009. április 15-i ülésére

Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottságának 2009. április 15-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottságának Elnöke Szám: 719/2009. Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottságának 2009. április

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A pedagógusképzés diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés 2009 2010 kutatási

Részletesebben

munkások képzése, akik jogokon és a társadalmi problémák megelőzésére, szakszerű kezelésére.

munkások képzése, akik jogokon és a társadalmi problémák megelőzésére, szakszerű kezelésére. 1 Mi a képzés célja? A hallgatók a képzés során elsajátított ismereteik és készségeik birtokában alkalmazni tudják az adatfelvételi és számítógépes Mi lesz akkor a diplomámba írva? szociológia BA szociális

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Kereskedelmi Szakmenedzser

Részletesebben

A PTE karai. Állam- és Jogtudományi Kar

A PTE karai. Állam- és Jogtudományi Kar A PTE karai A Pécsi Tudományegyetemen jelenleg tíz kar mûködik. Az alábbiakban valamennyit röviden bemutatjuk és innen tovább is lehet lépni az egyes karok beiskolázási, illetve felvételi oldalaira. Állam-

Részletesebben

2. táblázat Belépési arányok a felsőoktatás A típusú programjaiba,

2. táblázat Belépési arányok a felsőoktatás A típusú programjaiba, MELLÉKLET 1. táblázat Felsőfokú továbbtanulásra jogosító végzettséget szerzettek aránya az adott korcsoportban, 2007 ISCED 3A ( A típusú programokra való belépési lehetőség) ISCED 3B ( B típusú programokra

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar. Felvételi tájékoztató 2014.

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar. Felvételi tájékoztató 2014. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar Felvételi tájékoztató 2014. A JELENTKEZÉS MÓDJA e-jelentkezés e-felvételi keretében, amelyet a www.felvi.hu honlapon, regisztráció után lehet igénybe

Részletesebben

Tájékoztató az egyéni tanrend összeállításához a 11. évfolyamra. a 2015/2016. tanévben

Tájékoztató az egyéni tanrend összeállításához a 11. évfolyamra. a 2015/2016. tanévben Tájékoztató az egyéni tanrend összeállításához a 11. évfolyamra a 2015/2016. tanévben A 11. (12-13.) évfolyamon a tanrend az érettségi - felsőoktatási felvételi igényekhez igazodik Tanulóink korábbi választásuktól

Részletesebben

ÁLTALÁNOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS TARTALOMJEGYZÉK

ÁLTALÁNOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2017/2018 2. számú melléklet TELJES KÉPZÉS TARTALOMJEGYZÉK ALGÉRIA... 2 ARGENTÍNA... 2 FRANCIAORSZÁG... 3 GRÚZIA... 3 HORVÁTORSZÁG... 4 INDIA... 4 IRÁN... 5 JORDÁNIA... 5 KAZAHSZTÁN...

Részletesebben

Menü. Az Európai Unióról dióhéjban. Továbbtanulás, munkavállalás

Menü. Az Európai Unióról dióhéjban. Továbbtanulás, munkavállalás Az Európai Unióról dióhéjban Továbbtanulás, munkavállalás Dorka Áron EUROPE DIRECT - Pest Megyei Európai Információs Pont Cím: 1117 Budapest Karinthy F. utca 3. Telefon: (1) 785 46 09 E-mail: dorkaa@pmtkft.hu

Részletesebben

Erasmus. Külföldi ösztöndíj-lehetőség hallgatóknak és oktatóknak. Sopron, 2008. május 26. Az Erasmus páratlan program

Erasmus. Külföldi ösztöndíj-lehetőség hallgatóknak és oktatóknak. Sopron, 2008. május 26. Az Erasmus páratlan program Erasmus Külföldi ösztöndíj-lehetőség hallgatóknak és oktatóknak Sopron, 2008. május 26. Tempus Közalapítvány Az Erasmus páratlan program 1987 - Erasmus 3244 hallgató 1997 - Magyarország csatlakozik 856

Részletesebben

EBC*L GAZDASÁGI VERSENY 2008

EBC*L GAZDASÁGI VERSENY 2008 EBC*L GAZDASÁGI VERSENY 2008 HAZAI ÉS NEMZETKÖZI FORDULÓVAL Európa gazda(g)ságot tanul! Részletes ismertető 2 / 5 oldal EBC*L GAZDASÁGI VERSENY Európa gazda(g)ságot tanul! Immár negyedik éve kerül megrendezésre

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A jogi és igazgatási képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés

Részletesebben

A 2014. évi felvételi eljárásban BSc képzésre felvett hallgatók és hozzátartozóik részére

A 2014. évi felvételi eljárásban BSc képzésre felvett hallgatók és hozzátartozóik részére A évi felvételi eljárásban BSc képzésre felvett hallgatók és hozzátartozóik részére 2012. június 22-23. 2012. április 10. Kari tájékoztató rendezvény Tevesz Gábor okt.dh. 1 BME - VIK BME 1. 269 526 m 2

Részletesebben

Erasmus+ Erasmus szakmai gyakorlat 2016/2017

Erasmus+ Erasmus szakmai gyakorlat 2016/2017 Erasmus+ Erasmus szakmai gyakorlat 2016/2017 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Pázmány Péter Katolikus Egyetem pályázatot hirdet hallgatói részére a 2016/2017-es tanévre. I. Általános tudnivalók A program célja, hogy

Részletesebben

Online marketing szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Online marketing szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Online marketing szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési

Részletesebben

Kié az utolsó szó? M e l l é k l e t A t ö b b s z i n t ű f e l v é t e l i r ő l

Kié az utolsó szó? M e l l é k l e t A t ö b b s z i n t ű f e l v é t e l i r ő l szemeszter_január_1-3:layout 1 2011.01.12. 18:49 Page 1 M e l l é k l e t A t ö b b s z i n t ű f e l v é t e l i r ő l ingyenes g viii. évfolyam 1. szám OrszÁGOs felsõoktatási MAGAzin Kié az utolsó szó?

Részletesebben

ERASMUS Roadshow Külföldi ösztöndíjak bemutatása február 23.

ERASMUS Roadshow Külföldi ösztöndíjak bemutatása február 23. ERASMUS Roadshow Külföldi ösztöndíjak bemutatása 2016. február 23. Erasmus Plus program Az Európai Bizottság 2014-2020 közötti programja Magában foglalja a korábbi Erasmus programokat (mobilitás, közös

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS DOKTORI (PhD) KÉPZÉSRE.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS DOKTORI (PhD) KÉPZÉSRE. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS DOKTORI (PhD) KÉPZÉSRE A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Oláh György Doktori Iskolája felvételt hirdet a PhD fokozat megszerzésére felkészítő

Részletesebben

felvett hallgatók és és hozzátartozóik részére

felvett hallgatók és és hozzátartozóik részére A A 2014. évi évi felvételi eljárásban BSc BSc képzésre felvett hallgatók és és hozzátartozóik részére 2014. 28. 29. / 30. / 31. 2012. április 10. Tevesz Gábor 1 okt.dh. BME VIK BME 1. Alapítás éve: 1782

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Az képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., a Diplomás pályakövetés 2009 2010 kutatási program

Részletesebben

Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató

Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató OM azonosító: 200886 Cím: 3900 Szerencs, Ondi út 1. Telefon: 47/362-533 47/361-444 47/362-132 Fax: 47/362-533/102-es

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának. Demonstrátori Szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának. Demonstrátori Szabályzata A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Demonstrátori Szabályzata Pécs 2010. 2013. május 22. napjától hatályos változat A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar oktatói és kutatói munkájának,

Részletesebben

OKTATÓ RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

OKTATÓ RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÓ RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Pályázati jelentkezés Jelentkezés alapjául szolgáló intézmény: legördülő menüsorból lehet kiválasztani, mely intézményhez kapcsolódóan kíván pályázni. Pályázat

Részletesebben

i III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/2.1. Díjtételek A Szenátus - a HÖK egyetértésével - 2007. június 25-i ülésén, 60.ba/2006/07. számú határozatával támogatta a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat

Részletesebben

(3) A komplex vizsga/vizsgák ismétlésének szabályait a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 34. - a tartalmazza.

(3) A komplex vizsga/vizsgák ismétlésének szabályait a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 34. - a tartalmazza. Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar Melléklet I. a nemzetközi kapcsolatok szakos közgazdász, politológus-közgazdász, szociológusközgazdász, szociálpolitikus-közgazdász, nemzetközi tanulmányok,

Részletesebben

Január 11. Január 12. Az idén is magas ponthatárok várhatóak

Január 11. Január 12. Az idén is magas ponthatárok várhatóak Január 11. Az idén is magas ponthatárok várhatóak http://www.monitormagazin.hu/cgi-bin/monitor/index.cgi?view=ck&tid=97&nid=104679 A budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem a legjobb és legszínvonalasabb

Részletesebben

i III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/2.1. Díjtételek A Szenátus - a HÖK egyetértésével - 2007. június 25-i ülésén, 60.ba/2006/07. számú határozatával támogatta a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat

Részletesebben

Pályázati Hírlevél 1. évfolyam - 25. szám 2013. december 2. Hallgatók számára

Pályázati Hírlevél 1. évfolyam - 25. szám 2013. december 2. Hallgatók számára Pályázati Hírlevél 1. évfolyam - 25. szám 2013. december 2. Hallgatók számára Tisztelt Olvasó! A Pályázati Hírlevél célja, hogy heti rendszerességgel összegyűjtse a Magyarországon és nemzetközi viszonylatokban

Részletesebben

ZMNE Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem

ZMNE Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem MNE rínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem MNE felvehető összlétszáma: 2217 fő. Képzési terület Felvehető (fő) Esti, TelepülésNyelv Nappali képzés levelező munkarend Képzési Távoktatásterület/Szakmacsoport

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ SZABÁLYZATA Szeged, 2009. A Szegedi Tudományegyetem Köztársasági Ösztöndíj Szabályzata 1 A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) kiemelkedő tanulmányi

Részletesebben

Erasmus+ Erasmus tanulmányi mobilitás 2016/2017

Erasmus+ Erasmus tanulmányi mobilitás 2016/2017 Erasmus+ Erasmus tanulmányi mobilitás 2016/2017 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Pázmány Péter Katolikus Egyetem pályázatot hirdet hallgatói részére a 2016/2017-es tanév őszi és tavaszi félévére egyaránt. I. Általános

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar

Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Kari értékelés és intézkedési terv a Diplomás Pályakövető Rendszer PTE-n végzett: - 2010-es hallgatói motivációs vizsgálata, - 2007, 2009-ben végzettek vizsgálata kapcsán.

Részletesebben

Zamárdi Város Önkormányzat 24/2013. (X. 22.) önkormányzati rendelete (Egységes szerkezetben) Felsőfokú tanulmányok támogatásáról

Zamárdi Város Önkormányzat 24/2013. (X. 22.) önkormányzati rendelete (Egységes szerkezetben) Felsőfokú tanulmányok támogatásáról Zamárdi Város Önkormányzat 24/2013. (X. 22.) önkormányzati rendelete (Egységes szerkezetben) Felsőfokú tanulmányok támogatásáról *Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. nappali tagozatos hallgatói, oktatói és kutatói részére. A PÁLYÁZAT KATEGÓRIÁI

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. nappali tagozatos hallgatói, oktatói és kutatói részére. A PÁLYÁZAT KATEGÓRIÁI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Kereskedelmi Bank Rt. által 1988. december 17-én a volt Kossuth Lajos Tudományegyetem javára létesített UNIVERSITAS ALAPÍTVÁNY kuratóriuma az alapító dokumentum szellemében a 2016-os

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Karán 2014 februárjában induló ANYAGMÉRNÖK és KOHÓMÉRNÖK mesterszakokról

TÁJÉKOZTATÓ. a Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Karán 2014 februárjában induló ANYAGMÉRNÖK és KOHÓMÉRNÖK mesterszakokról TÁJÉKOZTATÓ a Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Karán 201 februárjában induló ANYAGMÉRNÖK és KOHÓMÉRNÖK mesterszakokról A Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Kara felvételt hirdet a 201 februárjában

Részletesebben

Díjazzák a kiváló diákokat

Díjazzák a kiváló diákokat VI. évf. 21. szám 2016. november 14. R á k o s p a l o t a P e s t ú j h e l y Ú j p a l o t a k ö z é l e t i l a p j a Fotó: xv média, Nagy botond Díjazzák a kiváló diákokat Átadták a kínai iskolát hajléktalanellátás

Részletesebben

A 2012. évi felvételi eljárásban résztvevő tanulók és hozzátartozóik részére 2012. június 22-23.

A 2012. évi felvételi eljárásban résztvevő tanulók és hozzátartozóik részére 2012. június 22-23. A évi felvételi eljárásban résztvevő tanulók és hozzátartozóik részére április 10. Kari tájékoztató rendezvény Tevesz Gábor okt.dh. 1 Miről lesz szó? 1. Helyzetkép 2. Milyen teendőik vannak még a felvételi

Részletesebben

Pályázati figyelő 2010. október

Pályázati figyelő 2010. október Jelmagyarázat n.r. nincs adat nem releváns Műemlék-felújításhoz pályázatok A) Magyar pályázatok kapcsolódó 1 i Nemzeti Kulturális Alap - NKA NKA Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Szakmai Kollégiuma

Részletesebben

A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN

A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet, valamint a Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR

DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR Iktsz: Üi: Pattyán L. Tárgy: Előterjesztés a Kari Tanács 2007. március 27.-i ülésére. Dr. Lukácskó Zsolt Dékán úr részére Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar 4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 2 4. Tisztelt

Részletesebben

Kosztyán Zsolt Tibor Diplomás pályakövetés intézményi on- line kutatás a Pannon Egyetemen, 2014

Kosztyán Zsolt Tibor Diplomás pályakövetés intézményi on- line kutatás a Pannon Egyetemen, 2014 2014.??.??. Kosztyán Zsolt Tibor Diplomás pályakövetés intézményi on- line kutatás a Pannon Egyetemen, 2014 A projekt célkitűzései Hallgatói érdeklődés felkeltése a tudományos pálya iránt, főleg az MTMI

Részletesebben

AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. Általános rendelkezések

AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. Általános rendelkezések AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar (továbbiakban: PTE IGYK) hatályos szabályzatai alapján az Illyés Gyula Szakkollégium (továbbiakban:

Részletesebben

Esterházy történelmi tanulmányi verseny a gimnáziumok 10. osztályos tanulói számára

Esterházy történelmi tanulmányi verseny a gimnáziumok 10. osztályos tanulói számára ESTÖRI KREATÍV TÖRTÉNELMI VERSENY Esterházy történelmi tanulmányi verseny a gimnáziumok 10. osztályos tanulói számára 2016/2017-es tanév témakiírása: Az Esterházy család egy kivételes karrier a 17. században

Részletesebben

Kari körkérdés. A PTE BTK hallgatóinak véleménye a Kart érintő kérdésekről. Péntek Eszter, Horzsa Gergely, Németh Zsuzsanna, Dudás Dominika

Kari körkérdés. A PTE BTK hallgatóinak véleménye a Kart érintő kérdésekről. Péntek Eszter, Horzsa Gergely, Németh Zsuzsanna, Dudás Dominika Kari körkérdés A PTE BTK hallgatóinak véleménye a Kart érintő kérdésekről Péntek Eszter, Horzsa Gergely, Németh Zsuzsanna, Dudás Dominika A válaszadók megoszlása a képzés jellege alapján (%) A képzés jellege

Részletesebben

Hallgatói elégedettségi felmérés

Hallgatói elégedettségi felmérés Hallgatói elégedettségi felmérés 2012/2013. tanév 1. és 2. félév Kérdések k4 k5 k6 k7 k8 k9 k10 k11 k12 k13 k14 Az oktató mennyire felkészült az órákra? Mennyire érthető az oktató által átadott ismeret?

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a levelező oktatásról

TÁJÉKOZTATÓ a levelező oktatásról NYME Roth Gyula Gyakorló Szakközépiskola és Kollégium Levelező Tagozata 9400 Sopron, Szent György u. 9. Pf. 26. TÁJÉKOZTATÓ a levelező oktatásról Iskolánk az Erdészeti és vadgazdálkodási technikus (OKJ:

Részletesebben

Erasmus+ Felsőoktatási intézmények közötti együttműködések Fókuszban a partnerországok. Holik Mónika

Erasmus+ Felsőoktatási intézmények közötti együttműködések Fókuszban a partnerországok. Holik Mónika Erasmus+ Felsőoktatási intézmények közötti együttműködések Fókuszban a partnerországok Holik Mónika Head of Unit A3 Erasmus+: Higher Education Erasmus Mundus Joint Master Degrees Education, Audiovisual

Részletesebben

Kérje meg a pályázókat, hogy az Europass önéletrajzot használják, így Ön világos képet kaphat készségeikrõl és szakértelmükrõl!

Kérje meg a pályázókat, hogy az Europass önéletrajzot használják, így Ön világos képet kaphat készségeikrõl és szakértelmükrõl! Europass Önéletrajz Az Europass önéletrajz (CV) a hagyományos önéletrajzi formátumot követõ dokumentum, amellyel a felhasználók részletesebben, világosan és egyértelmûen bemutathatják képzettségeiket és

Részletesebben

FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ. szakirányú továbbképzési szak

FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ. szakirányú továbbképzési szak FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ szakirányú továbbképzési szak A szak felvételének feltétele: Alapképzésben szerzett fokozat és szakképzettség birtokában bölcsészettudomány képzési területen

Részletesebben

Ösztöndíjas kiutazási lehetőségek a karunkon

Ösztöndíjas kiutazási lehetőségek a karunkon Ösztöndíjas kiutazási lehetőségek a karunkon Miért érdemes pályázni? Erasmus + Hogyan pályázzak? Pályázási szempontok Ösztöndíj Nyelvismeret fejlesztése Szakmai ismeretek bővítése Új iskola-, oktatási

Részletesebben

Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar

Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar 2013 A z igazságügyi igazgatási alapszak 6 féléves, 180 kredites képzés keretében olyan igazságügyi szervezők és ügyintézők képzését célozza, akik i, különösen

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS MNB KIVÁLÓSÁGI ÖSZTÖNDÍJRA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS MNB KIVÁLÓSÁGI ÖSZTÖNDÍJRA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS MNB KIVÁLÓSÁGI ÖSZTÖNDÍJRA A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság és Társadalomtudományi Kara az Egyetem és a Magyar Nemzeti Bank együttműködése keretében pályázatot

Részletesebben

RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Pályázati jelentkezés Jelentkezés alapjául szolgáló intézmény: legördülő menüsorból lehet kiválasztani, mely intézményhez kapcsolódóan kíván pályázni. Pályázat típusa:

Részletesebben

Pest Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály. Az érettségi vizsga szervezési feladatai, a jogszabályi változások

Pest Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály. Az érettségi vizsga szervezési feladatai, a jogszabályi változások Pest Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály Az érettségi vizsga szervezési feladatai, a jogszabályi változások 2012. Tavaszi érettségi vizsgaidőszak STATISZTIKA Vizsgázók : 10.602 fő Értékelt tantárgyi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL április 23.

TÁJÉKOZTATÓ A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL április 23. TÁJÉKOZTATÓ A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL 2015. április 23. A kétszintű érettségi egyenértékű céljai: egységes és differenciált, továbbtanulási alapot ad, EU kompatibilis érettségi bizonyítványt ad.

Részletesebben

Tanácsadók álláskeresési álmai. Dr. Budavári-Takács Ildikó - Csehné Dr. Papp Imola - Jekkel Orsolya

Tanácsadók álláskeresési álmai. Dr. Budavári-Takács Ildikó - Csehné Dr. Papp Imola - Jekkel Orsolya Tanácsadók álláskeresési álmai Dr. Budavári-Takács Ildikó - Csehné Dr. Papp Imola - Jekkel Orsolya Cél Megtalálni azokat a tényezőket, melyek befolyásolják a friss diplomások elhelyezkedési esélyeit. Ezek

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014. tanévre Osztatlan tanárszak közgazdásztanár szakképzettség (nappali munkarend) 2 Budapesti Gazdasági Főiskola Budapesti Gazdasági Főiskola FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014.

Részletesebben

Igazságos és színvonalas oktatást mindenkinek

Igazságos és színvonalas oktatást mindenkinek Igazságos és színvonalas oktatást mindenkinek Dr. Hiller István oktatási és kulturális miniszter tájékoztatója 2006. június 27. 1 A reformokat folytatni kell! Az elmúlt négy év eredményei: A Világ-Nyelv

Részletesebben

ME BTK MAGYARTANÁRI MESTERKÉPZÉS (TANÁRI MA)

ME BTK MAGYARTANÁRI MESTERKÉPZÉS (TANÁRI MA) ME BTK MAGYARTANÁRI MESTERKÉPZÉS (TANÁRI MA) A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kara (ME BTK) magyar szakos képzéseinek megtervezésekor alapvetően két tényezőt vettünk figyelembe: a hagyományos magyar

Részletesebben

Továbbtanulás a felsőoktatásban

Továbbtanulás a felsőoktatásban Továbbtanulás a felsőoktatásban Szemerszki Marianna Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) OFI konferencia, 2011. december 7. Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 Intézményrendszer

Részletesebben

Klasszikus balettművész szak Kód:001

Klasszikus balettművész szak Kód:001 Klasszikus balettművész szak Kód:001 A klasszikus balettművész szakra azok a LÁNYOK és FIÚK jelentkezhetnek, akik a felvételi vizsga tanévében fejezik be az általános iskola 4. osztályát. A képzés első

Részletesebben

Kereskedelmi Szakmenedzser

Kereskedelmi Szakmenedzser Kereskedelmi Szakmenedzser Képzés célja Olyan legalább egy idegen nyelven beszélő, felsőfokú szakképesítéssel rendelkező szakemberek képzése, akik: kis- és közepes méretű, kereskedelmi tevékenységet folytató

Részletesebben

Hol szeretnék továbbtanulni? A legjobb hazai gimnáziumok diákjainak továbbtanulási tervei

Hol szeretnék továbbtanulni? A legjobb hazai gimnáziumok diákjainak továbbtanulási tervei Hol szeretnék továbbtanulni? A legjobb hazai gimnáziumok diákjainak továbbtanulási tervei A GVI elemzésében a legjobb hazai gimnáziumok diákjainak továbbtanulási terveit vizsgálja. Az eredmények szerint

Részletesebben

Felvételi adatok elemzése a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen

Felvételi adatok elemzése a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen Felvételi adatok elemzése a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen 2014 A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) Karai és Intézetei a 2014-2015-ös tanévben is széles körű kínálattal várták az intézményben továbbtanulni

Részletesebben

SZAKMAI GYAKORLAT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

SZAKMAI GYAKORLAT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ SZAKMAI GYAKORLAT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Pályázati jelentkezés Jelentkezés alapjául szolgáló intézmény: legördülő menüsorból lehet kiválasztani mely intézményhez kapcsolódóan kíván pályázni. Pályázat típusa:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER. KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER. KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Kereskedelmi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A FELKAI ANDRÁS ÖSZTÖNDÍJELNYERÉSÉRE. Felkai András Ösztöndíj háttere

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A FELKAI ANDRÁS ÖSZTÖNDÍJELNYERÉSÉRE. Felkai András Ösztöndíj háttere Felkai András Ösztöndíj háttere PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A FELKAI ANDRÁS ÖSZTÖNDÍJELNYERÉSÉRE 2013 A Felkai András Ösztöndíjat 2001 őszén a Citibank kezdeményezésére hozta létre az Alapítány a Pénzügyi Kultúra

Részletesebben

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK VIZSGÁLATA

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK VIZSGÁLATA DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK A MÓDSZERTAN Telefonos megkérdezés központilag előírt kérdőív alapján Adatfelvétel ideje: 2013. November 20014.

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MEZŐGAZDASÁGI KAR A ZÁRÓVIZSGA LEBONYOLÍTÁSÁNAK RENDJE. ALAPKÉPZÉS (BSc)

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MEZŐGAZDASÁGI KAR A ZÁRÓVIZSGA LEBONYOLÍTÁSÁNAK RENDJE. ALAPKÉPZÉS (BSc) SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MEZŐGAZDASÁGI KAR A ZÁRÓVIZSGA LEBONYOLÍTÁSÁNAK RENDJE ALAPKÉPZÉS (BSc) Hódmezővásárhely 2016 A ZÁRÓVIZSGA LEBONYOLÍTÁSI RENDJE A záróvizsga törvényi szabályozása a 2012 2013. tanév

Részletesebben