~. számú előterjesztés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "~. számú előterjesztés"

Átírás

1 Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Alplgármestere ~. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő- testület részére a Kőbánya Közbiztnságáért Közalapítvány évi tevékenységéről szóló tájékztatóról Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testületének évi munkaterve alapján a Kőbánya Közbiztnságáért Közalapítvány elkészítette a évi tevékenységéről szóló beszámlóját, közhasznúsági jelentését és pénzügyi mérlegét. A Közalapítvány évben négy alkalmmal ülésezett és 23 határzatt hztt. A beszámlót és a közhasznúsági jelentést a Kőbánya Közbiztnságáért Közalapítvány Kuratóriuma a május 29-én megtarttt ülésén megtárgyalta és a 30/2013. (V. 29.), valamint a 31/2013. (V. 29.) határzataival elfgadta. A jegyzőkönyvi kivnatt, a beszámlót és a közhasznúsági jelentést az előterjesztés 1., 2. és 3. melléklete tartalmazza. A Kőbánya Közbiztnságáért Közalapítvány egyszerűsített éves beszámlóját (mérleg és eredmény kimutatás) a üzleti évről az előterjesztés a 4. melléklete tartalmazza. Javaslm, hgy a tájékztatót a Képviselő-testület tárgyalja meg. Budapest, június )2:'. Törvényességi szempntból ellenjegyzem:

2 \ \ \ ~ /t. \"'\ ~: U.. i\(, V- la'; \ \4 ~ ié. \,.Á) n;;~ 'j B S. 6\ <; $ \-\ «::.?_, Kőbánya Közbiztnságáért Közalapítvány 1102 Budapest, X., Szent László tér 29. JEGYZŐKÖNYVIKIVONAT Az ülés időpntja: május 29. A kivanatt kapja: Tóth Béla elnök Elnök: A Kuratórium 4 fővel határzatképes. 30/2013. (V. 29.) Kőbánya Közbiztnságáért Közalapítvány kratóriumának batárzata (4 igen, egyhangú szavazattal) Kőbánya Közbiztnságáért Közalapítvány Kuratóriuma elfgadja a évi tevékenységéről és gazdálkdásáról szóló beszámlót és a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testületének elfgadásra ajánlja. Elnök: A Kuratórium 4 fővel határzatképes (V. 29.) Kőbánya Közbiztnságáért Közalapítvány kratóriumának határzata (4 igen, egyhangú szavazattal) Kőbánya Közbiztnságáért Közalapítvány Kuratóriuma elfgadja a "Kőbánya Közbiztnságáért Közalapítvány évi közhasznúságijelentéséről" szóló beszámlót. Budapest, június 7.. <:,;~~-~-\!~~;;;~~;--. A j egyzők~!lyyi 'lüyqd~t~~iteles:, \, (vl<' :s)'",.. ';: J~i~~&}d~~ij~~iett~.l~,:' civil és neill~é"tl~~ég!,j;e~~~s jegyzőkönyvvei~il_: :" '

3 Kőbánya Közbiztnságáért Közalapítvány 1102 Budapest, Szent László tér 29. Beszámló a Kőbánya Közbiztnságáért Közalapítvány évi tevékenységéről Kőbánya Közbiztnságáért Közalapítvány Kuratóriuma a vnatkzó jgszabályk alapján elkészítette és a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat elé terjeszti a évi tevékenységéről szóló beszámlót. A Fővársi Törvényszék az egységes alapító kirat módsításait január 31-én tudmásul vette és a 12. Pk /1991!24. végzésével srszám alatt az új személyi váltzáskat figyelembe véve bejegyezte. A szervezet céljának rövid leírása: Az önkrmányzat és intézményei, bűnmegelőzést ellátó szervezetek és szerveződések és a rendőrség közbiztnsági és bűnmegelőzési feladatainak ellátásáhz szükséges pénzügyi feltételek javítása. A Közalapítvány Kuratóriuma év flyamán négy alkalmmal ülésezett, összesen 23 határzatt hztt. A Kuratórium elfgadta a 20 ll. évi beszámlóját és a közhasznúsági jelentését. A Kőbánya Közbiztnságáért Közalapítvány Kuratóriuma az OTP Bank Nyrt. nél vezetett önálló pénzfrgalmi számla feletti rendelkezési jgt Tóth Béla elnök és Matkó Ottó tag részére biztsíttta. A Kőbánya Közbiztnságáért Közalapítvány Kuratóriuma támgatta a szeptember l-jén megrendezett 5. Kőbányai Rendvédelmi Nap bűnmegelőzési, közlekedéstechnikai és közbiztnsági prgramk költségeit bruttó 500 OOO Ft értékben az alapítványi keretből, amely összeggel a Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt határidőben elszámlt A Kuratórium döntött arról, hgy a BRFK X. kerületi Rendőrkapitánysága által nyarán szervezett bűnmegelőzési prgramkn a Szent György Hittans Napközi Tábrban, a Balatnlellei Napközis Tábrban, az Arlói DÖK Tábrban, valamint az 5. Kőbányai Rendvédelmi Napn versenyeken, vetélkedőkön, bemutatókn 400 db fényvisszaverő karszalagt, 250 db szilikns karkötőt, 330 db nyakba akasztható kulcstartót, 400 db glyóstllat és 90 db rendőrautó kulcstartót rendelt meg és szttt ki gyermekek részére. A rendezvények sikeresen megtörténtek A Kőbánya Közbiztnságáért Közalapítvány Kuratóriuma Dr. Sztanek Endre Alapítvány részére a Múzeum kialakításáhz szükséges beépítendő tárgyi

4 2 eszközök megvásárlásáhz bruttó 300 OOO Ft összegű alapítványi támgatást biztsíttt, amely összeggel határidőben elszámltak. A Kőbánya Közbiztnságáért Közalapítvány Kuratóriuma elfgadta Szira Kárly vállalkzó által admányztt egy darab OLYMPUS VG VG-160 típusú, US gyártási számú, bruttó Ft értékű fényképezőgépet azzal, hgy a fényképezőgépet a Kőbányai Plgármesteri Hivatala részére admányzta a Hatósági Irda, Közterület Felügyeleti Csprt fényképfelvételek készítésének céljára, feladatainak ellátása érdekében. A Kőbánya Közbiztnságáért Közalapítvány Kuratóriuma a beérkezett árajánlatk alapján vásárlt egy db laptp infrmatikai eszközt és egy db fényképezőgépet bruttó 300 OOO Ft értékben az alapítványi keretből a Közterül et-felügyelet feladatainak ellátására. Az eszközök beszerzése megtörtént, visznt a tárgyi eszközöket ismeretlen tettesek a gépkcsiból eltulajdnítttak. Az ügyben a rendőrségi feljelentés megtörtént A Kőbánya Közbiztnságáért Közalapítvány Kuratóriuma a kettős könyvvitelhez szükséges könyvelő prgramt vásárlt bruttó Ft értékben az alapítványi keretből A Kőbánya Közbiztnságáért Közalapítvány Kuratóriuma a KMOP-5.1.1/A-09-2f l a kőbányai "Kis-Pngrác" Lakótelep szciális vársrehabilitációja c1mu prjekt keretében elkülönített Prgramalap felhasználásával megvalósuló "Bűnmegelőzési prgrarnak szervezése és lebnylítása" elnevezésű mini-prjekt pályázatn bruttó 3 OOO OOO Ft támgatást nyert. A prjekt szeptember l-jétől nvember 15-éig tmi évben az alapítvány bankszámlájára átutalt l 050 OOO Ft előlegből december 31-éig l Ft került felhasználásra. A Kőbánya Közbiztnságáért Közalapítvány Kuratóriuma a CBA vásárlási utalványt vásárlt az alapítványi keretből l 00 OOO Ft értékben, amelyeket ünnepélyes keretek között kisztttak karácsny előtt a hivatals szervek szakemberei között. A közalapítvány évi mérlegbeszámlójának eszközök és fitásk főösszege egyezően, Ft-ban teljesült. Ez a évi mérleg főösszegéhez visznyítva Ft-összegű csökkenést mutat. A befektetett eszközök értéke Ft összeggel csökkent, a frgóeszközök értéke Ft összeggel csökkent. A befektetett eszközök csökkenését a Peuget Bxer gépkcsi évi értékcsökkenésének elszámlása kzta, míg a frgóeszközök csökkenését a pénzeszközök csökkenése kzta (2011. évben a pénzkészlet Ft, évben Ft) A közalapítvány évi mérleg szerinti eredménye: Ft.

5 3 A közalapítvány évi bevétele összesen: Ft vlt. Bevételként jelentkezik a bankszámlán lévő összeg kamata (3 772 Ft), a térítésmentesen kaptt fényképezőgép piaci értéke ( Ft) és a KMOP- 5,1,1/A-09 prjekt keretében elnyert támgatásból végleges bevételként elszámlt l Ft. A közalapítvány évi kiadása összesen: Ft vlt. Kiadásként a nymtatvány, irdaszer beszerzés (4 830 Ft) pénzügyi szlgáltatás díja ( Ft), szlgáltatás igénybevétele ( Ft), készletbeszerzés ( Ft), üzleti ajándék vásárlása (100 OOO Ft), támgatásnyújtás (800 OOO Ft) jelentkezett, ezen kívül elszámlásra került a kisértékű tárgyi eszközök után elszámlt ( Ft), a tervszerinti ( Ft) és a terven felüli értékcsökkenés ( Ft) összes értékcsökkenés Ft. ~ág;jé ~~\1\'PV''" 1-f 1: Budapest, május 29. 4~"' i '-'-'- \ ~., :;;, TI h Béla \~~) ~,.~ l ''k ''<%:. s-,, 0 \.e" e n ~..._zem Las/~ h--..,.- "'--

6 Kőbánya Közbiztnságáért Közalapítvány évi közhasznúsági beszámlója I. A szervezet alapadatai: Elnevezés: Kőbánya Közbiztnságáéii Közalapítvány Képviselő: Tóth Béla január 31-től Székhelye: ll 02 Budapest, Szent László tér 29. Levelezési cím: ua. Adószám: KSH szám: Alakulás éve: Közhasznúsági fkzat: közhasznú szervezet A közhasznú szervezet nyilvántartásba vételi végzés száma, kelte: 12. Pk /20., június 16. Nyilvántartási szám: A szervezet céljának rövid leírása: Az önkrmányzat és intézményei, bűnmegelőzést ellátó szervezetek és szerveződések és a rendőrség közbiztnsági és bűnmegelőzési feladatainak ellátásáhz szükséges pénzügyi feltételek javítása. Pénzfelhasználás alakulása 2012-ben: Eszközök: Pénzeszközök: Tárgyi eszköz: II. A mérleg adatk Összesen: Bevételek: Költségvetési támgatás: Önkrmányzati támgatás az önkrmányzattól tárgyévben: Támgatás külső szervezettől (pénzeszköz) Tagdij Értékesítés nettó árbevétele Egyéb bevétel l %-s bevétel: Kaptt bankkamat Bevételek összesen: Ft l Ft Ft Ft Ft Ft Ft Kiadásk: Vezető tisztségviselőknek nyújttt juttatásk összege: A szervezet által nyújttt cél szerinti támgatásk összege: Üzleti ajándék Fe észletbeszerzés 800 OOO Ft 100 OOO Ft Ft

7 2 Igénybe vett szlgáltatásk Pénzfrgalmi jutalék Nymtatvány, irdaszer Pénzfrgalmi kiadásk összesen: Értékcsökkenési leírás Kiadásk összesen: Eredmény: (Bank készlet) Pénzeszköz: (2012. december 31-én) Ft Ft Ft l Ft Ft Ft Ft Ft III. Tartalmi beszámló: A Közalapítvány Kuratóriuma év flyamán 4 alkalmmal ülésezett, összesen 23 határzatt hztt. A Kuratórium elfgadta 20 ll. évi beszámlóját és közhasznúsági jelentését. A Kőbánya Közbiztnságáért Közalapítvány Kuratóriuma az OTP Bank Nyrt. nél vezetett önálló pénzfrgalmi számla feletti rendelkezési jgt Tóth Béla elnök és Matkó Ottó tag részére biztsíttta. A Kőbánya Közbiztnságáért Közalapítvány Kuratóriuma támgatta a szeptember l-jén megrendezett 5. Kőbányai Rendvédelmi Nap bűnmegelőzési, közlekedéstechnikai és közbiztnsági prgramk költségeit bruttó 500 OOO Ft értékben az alapítványi keretből, amely összeggel a Kőrösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt határidőben elszámlt A Kuratórium döntött arról, hgy a BRFK X. kerületi Rendőrkapitánysága által nyarán szervezett bűnmegelőzési prgramkn a Szent György Hittans Napközi Tábrban, a Balatnlellei Napközis Tábrban, az Arlói DÖK Tábrban, valamint az 5. Kőbányai Rendvédelmi Napn versenyeken, vetélkedőkön, bemutatókn 400 db fényvisszaverő karszalagt, 250 db szilikns karkötőt, 330 db nyakba akasztható kulcstartót, 400 db glyóstllat és 90 db rendőrautó kulcstartót rendelt meg és szttt ki a részt vevő gyermekek részére. A rendezvények sikeresen megtörténtek A Kőbánya Közbiztnságáért Közalapítvány Kuratóriuma Dr. Sztanek Endre Alapítvány részére a Múzeum kialakításáhz szükséges beépítendő tárgyi eszközök megvásárlásáhz bruttó 300 OOO Ft összegű alapítványi támgatást biztsíttt, amely összeggel határidőben elszámltak A Kőbánya Közbiztnságáért Közalapítvány Kuratóriuma elfgadta Szira Kárly vállalkzó által admányztt egy darab OLYMPUS VG VG-160

8 3 típusú, US gyártási számú, bruttó Ft értékű fényképezőgépet azzal, hgy a fényképezőgépet a Kőbányai Plgármesteri Hivatala részére admányzta a Hatósági Irda,. Közterület Felügyeleti Csprt fényképfelvételek készítésének céljára, feladatainak ellátása érdekében. A Kőbánya Közbiztnságáért Közalapítvány Kuratóriuma a beérkezett árajánlatk alapján vásárlt egy db laptp infrmatikai eszközt és egy db fényképezőgépet bruttó 300 OOO Ft értékben az alapítványi keretből a Közterület-felügyelet feladatainak ellátására. Az eszközök beszerzése megtörtént, visznt a tárgyi eszközöket ismeretlen tettesek a gépkcsiból eltulajdnítttak Az ügyben a rendőrségi feljelentés megtörtént A Kőbánya Közbiztnságáért Közalapítvány Kuratóriuma a kettős könyvvitelhez szükséges könyvelő prgramt vásárlt bruttó Ft értékben az alapítványi keretből A Kőbánya Közbiztnságáért Közalapítvány Kuratóriuma a KMOP-5.1.1/A-09-2f l a kőbányai "Kis-Pngrác" Lakótelep szciális vársrehabilitációja c1mu prjekt keretében elkülönített Prgramalap felhasználásával megvalósuló "Bűnmegelőzési prgramk szervezése és lebnylítása" elnevezésű mini-prjekt pályázatn bruttó 3 OOO OOO Ft támgatást nyert. A prjekt szeptember l-jétől nvember 15-éig tart évben az alapítvány bankszámlájára átutalt l 050 OOO Ft előlegből december 31-éig l Ft került felhasználásra. A Kőbánya Közbiztnságáért Közalapítvány Kuratóriuma CBA vásárlási utalványt vásárlt az alapítványi keretből l 00 OOO Ft értékben, amelyeket ünnepélyes keretek között kisztttak karácsny előtt a hivatals szervek szakemberei között. IV. Egyéb adatk l. költségvetési támgatásk felhasználásának bemutatása Kőbánya Közbiztnságáért Közalapítvány évben költségvetési szervtől nem kaptt támgatást. 2. vagyn felhasználása A közalapítvány évben kiadásai között szerepel a készletvásárlás, nagyértékű eszközvásárlás, szlgáltatásk igénybevételének költségei, a bankköltségek, a terv szerinti és terven felüli értékcsökkenés elszámlása és támgatás nyújtás összege. Személyi jellegű kifizetés nem történt.

9 4 3. cél szerinti juttatásk évben a közalapítvány tvábbadási céllal kisértékű eszközöket szerzett be bruttó Ft értékben. Pénzbeli támgatást nyújttt 800 OOO Ft értékben. 4. vezető tisztségviselők juttatásai évben ilyen kifizetés nem történt. 5. közpnti költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkrmányzattól kaptt támgatás évben a közalapítvány nem kaptt támgatást. 6. egyéb támgatás évben a közalapítvány részt vett az "Együtt a Kis-Pngrác lakótelep biztnságáért" KMOP-5.1.1/A-09-2f pályázatn, ahnnan l 050 OOO Ft előleget kaptt a bankszámlájára. Tliget Kft-től decemberében 150 OOO Ft támgatás érkezett az alapító kiratban szereplő célkra. Budapest, május 29. A Kőbánya Közbiztnságáért Közalapítvány Kuratóriuma május 29-ei ülésén a (V. 29.) határzatával fgadta el a évi közhasznúsági jelentését és a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testületének elfgadásra ajánlja. Budapest, május 29.

10 j1j9jsjsjlsi j9191slslgll11 Statisztikai számjel IJisl-l l l l l l l Cégjegyzék száma l ~, "'~LL \'Z "-Ll~"' "":>," t; L "'.;_(l. :l ~s.-t--nis.m ~G z. A vállalkzás megnevezése: Kőbánya Közbiztnságáért Közalapítvány A vállalkzás címe: Budapest, Sze nt László tér 29.. A vállalkzás telefnszáma: Éves beszámló 2012 üzleti évről "A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL NINCSENEK ALÁ TÁMASZTVA" Budapest, a vállalkzás vezetője (képviselője)

11 Vállalkzás neve: Kőbánya Közbiztnságáért Közalapítvány Statisztikai szám jel: Cégjegyzékszám: 1236 A mérleg frdulónapja: A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYWIZSGÁLA TT AL NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA MÉRLEG "A" váltzat Eszközök (aktívák) adatk E Ft-ban Sr- Előző év(ek) Tétel megnevezése Előző év Tárgyév szám módsításai a b c d e 1 A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK l. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 Alapítás átszervezés aktívált értéke 4 Kisérleti fejlesztés aktivált értéke 5 Vagyniértékűjgk 6 Szellemi termékek 7 Üzleti vagy cégérték 8 Immateriális javakra adtt előlegek 9 Immateriális javak értékhelyesbítése 10 ll. TÁRGYI ESZKÖZÖK Ingatlank és kapcs. vagyni értékű jgk 12 Műszaki berendezések, gépek, járművek 13 Egyéb berendezések, felsz., járművek Tenyészállatk 15 Beruházásk, felújításk 16 Beruházáskra adtt elölegek 17 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 18 lll. BEFEKTETETT PÉNZÜGYl ESZKÖZÖK 19 Tartós részesedés kapcslt vállalkzásban 20 Tartósan adtt kölcsön kapcslt váll.-ban 21 Egyébtartósrészesedés 22 Tartósan adtt kölcsön egyéb vállalk.-ban 23 Egyéb tartósan adtt kölcsön 24 Tartós hitelvisznyt megtestesítő értékp. 25 Befektetett pénzügyi eszk. értékhelyesb. 26 Befektetett pénzügyi eszk. ért. különbözete Budapest, a vállalkzás vezetője (képviselője)

12 Vállalkzás neve: Kőbánya Közbiztnságáért Közalapítvány Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: 1236 A mérleg frdulónapja: A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYWIZSGÁLA TT AL NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA MÉRLEG "A" váltzat Eszközök (aktívák) adatk E Ft-ban Sr- Előző év( ek) Tétel megnevezése Előző év Tárgyév szám módsításai a b c d e 27 B. FORGÓESZKÖZÖK l. KÉSZLETEK 29 Anyagk 30 Befejezetlen termelés és félkész termék 31 Növendék-, hízó-, és egyéb állatk 32 Késztermékek 33 Áruk 34 Készletekre adtt elölegek 35 ll. KÖVETELÉSEK 36 Követel árusz.-ból, szlgált.-ból (vevők) 37 Követelések kapcslt vállalk.-sal szemben 38 Követelések egyéb vállalkzással szemben 39 Váltókövetelések 40 Egyéb követelések 41 Követelések értékelési különbözete 42 Származékes ügyletek pzitív ért. különbözete 43 lll. ÉRTÉKPAPÍROK 44 Részesedés kapcslt vállalkzásban 45 Egyébrészesedések 46 Saját részvények, saját üzletrészek 47 Frgatási célú értékpapírk 48 Értékpapírk értékelési különbözete 49 IV. PÉNZESZKÖZÖK Pénztár, esekkek 51 Bankbetétek c. AKTÍV IDŐBELl ELHATÁROLÁSOK 53 Bevételek aktív időbeli elhatárlása 54 Költségek, ráfrdításk aktív időbeli elh. 55 Halaszttt ráfrdításk " """'"'~"''"'"~ ~<,...,.." /:;":jzc:}!é: \',;' ~~ c t'i't ~~~;~~:.". 56 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (/i'' ~~~-::.. j,.;.:;.~}; "'''... :~~ \ ~ Budapest, ~~JJP~~~p.. ':z ~ :': :. t "y;l{k l l a vállalkzás vezetője (képviselője)

13 Vállalkzás neve: Kőbánya Közbiztnságáért Közalapítvány Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: 1236 A mérleg frdulónapja: A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYWIZSGÁLA TT AL NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA MÉRLEG "A" váltzat Frrásk (passzívák) adatk E Ft-ban Sr- Előző év( ek) Tétel megnevezése Előző év Tárgyév szám módsításai a b c d e 57 D. SAJÁTTŐKE l. JEGYZETT TŐKE ebből: visszavás. tul. rész. névértéken 60 ll. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZ. TÖKE(-) 61 lll. TÖKETARTALÉK IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖD TARTALÉK 64 VI. ÉRTÉKELÉSITARTALÉK 65 Értékhelyesbítés értékelési tartaléka 66 Valós értékelés értékelési tartaléka 67 VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. CÉL TARTALÉKOK 69 Céltartalék a várható kötelezettségekre 70 Céltartalék a jövőbeni költségekre 71 Egyéb céltartalékk 72 F. KÖTELEZETTSÉGEK l. HÁTRASOROL T KÖTELEZETTSÉGEK 74 Hátrasrlt köt.-ek kapcs. váll. szemben 75 Hátrasrlt köt.-ek egyéb r. v. váll. sz. 76 Hátrasrlt köt.-ek egyéb gazdálk.-val sz Budapest, :s.; "<:~.:~i:.::.l::~::::.~;;;~::;>' a vállalkzás vezetője (képviselője)

14 Vállalkzás neve: Kőbánya Közbiztnságáért Közalapítvány Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: 1236 A mérleg frdulónapja: A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYWIZSGÁLA TT AL NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA MÉRLEG "A" váltzat Frrásk (passzívák) adatk E Ft-ban Sr- Előző év( ek) Tétel megnevezése Előző Tárgyév szám év módsításai a b c d e 77 ll. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 78 Hsszú lejáratra kaptt kölcsönök 79 Átváltztatható kötvények 80 Tartzásk kötvénykibcsátásból 81 Beruházási és fejlesztési hitelek 82 Egyéb hsszú lejáratú hitelek 83 Tartós köt.-ek kapcslt váll-sal szemben 84 Tartós köt.-ek egyéb váll-sal szemben 85 Egyéb hsszú lejáratú kötelezettségek 86 lll. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Rövid lejáratú kölcsönök 88 - ebből: az átváltztatható kötvények 89 Rövid lejáratú hitelek 90 Vevöktől kaptt előlegek 91 ÁruszáiL-ból,szlgáltat.-ból (szállítók) 92 Váltótartzásk 93 Röv.lej.köt.-ek kapcslt váll-sal szemb. 94 Röv.lej.köt.-ek egyéb váll-sal szemben 95 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Kötelezettségek értékelési különbözete 97 Származékes ügyletek negatív ért. különbözete 98 G. PASSZÍV IDŐBELl ELHATÁROLÁSOK 99 Bevételek passzív időbeli elhatárlása 100 Költségek, ráfrd.-k passzív id. elhat. 101 Halaszttt bevételek 102 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) Budapest, a vállalkzás vezetője (képviselője)

15 Vállalkzás neve: Kőbánya Közbiztnságáért Közalapítvány Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: 1236 A mérleg frdulónapja: A KÖZZÉlETT ADATOK KÖNYWIZSGÁLATTAL NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA Srszám "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) Tétel megnevezése Előző év Előző év( ek) módsításai adatk E Ft-ban Tárgyév a b c d e Belföldi értékesítés nettó árbevétele Exprt értékesítés nettó árbevétele 3 l. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE Saját termelésü készletek állmányvált Saját elöállítású eszközök aktiv. éréke 6 ll. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE 7 lll. EGYÉB BEVÉTELEK ebből: visszaírt értékvesztés Anyagköltség Igénybe vett szlgáltatásk értéke Egyéb szlgáltatásk értéke Eladtt áruk beszerzési értéke Eladtt (közvetített) szlg. értéke 14 IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK O. Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékk 18 v. SZEMÉLY! JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉS! LEÍRÁS VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK ebből: értékvesztés 22 A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE Budapest, a vállalkzás vezetője (képviselője)

16 Vállalkzás neve: Kőbánya Közbiztnságáért Közalapítvány Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: 1236 A márleg frdulónapja: A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYWIZSGÁLATTAL NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) Tétel megnevezése Előző év Előző év( ek) módsításai adatk E Ft-ban Tárgyév a b c d e Kaptt (járó) sztalék és részesedés 24 -ebből: kapcslt vállalkzástól kaptt Részesedések értékesítésének árf. nyer ebből: kapcslt vállalkzátsól kaptt Bef. pü. eszk. kamatai, árf. nyeresége ebből: kapcslt vállalkzástól kaptt Egyéb kaptt (járó) kamatk és k.j.bev. 30 -ebből: kapcslt vállalkzástól kaptt Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 32 -ebből: értékelési különbözet 33 VIli PÉNZÜGYl MŰVELETEK BEVÉTELEl Bef. pü. eszközök árflyamvesztesége 35 - ebből: kapcslt vállalkzásnak adtt Fizetett kamatk és kamatjel!. ráfrd ebből: kapcslt vállalkzásnak adtt Részesedések, ért.pap., bankbetétek ÉV Pénzügyi műveletek egyéb ráfrdításai ebből: értékelési különbözet 41 IX. PÉNZÜGYl MŰVELETEK RÁFORDITÁSAI B. PÉNZÜGYl MŰVELETEK EREDMÉNYE c. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY X. RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK XI. RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY XII. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZEDSÉG 49 F. ADÓZOTT EREDMÉNY Eredménytartalék igénybevét sztra Fizetett sztalék és részesedés ~~~;;.!,,;.~;?;::~-::;.. 52 G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY ;:~~'",.c : :;:] \,::;~~'.'. J '''. : 11 Budapest, r,~ Srszám ~:- D W: [~'.. "' ~,, ' ' t fh\ ,. =-,yr~~/ a vállalkzás vezetője (képviselője)

17 Vállalkzás neve: Kőbánya Közbiztnságáért Közalapítvány Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: 1236 A mérleg frdulónapja: A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYWIZSGÁLA TT AL NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA Srszám "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) Tétel megnevezése Előző év Előző év( ek) módsításai a b c d e adatk E Ft-ban Tárgyév &~~~.._~-;:;::".: '.'~"..."."' lf':p' "'' --,,i;;;~~\~'//?..,7?_/ Budapest, r~ ~'"' y-?u-~ L ~(~:-p,' j~~;~f--j --a-v'á.;...lla...,.lkr--z,á...,.s_v_e-ze...,t'""ő~je_(,-~-~~é-pv~i-se'l-;;-őj~. e'")--

18 MUTATÓSZÁMOK Kőbánya Közbiztnságáért Közal Srszám Megnevezés/Tartalm 1. Befektetett eszközök aránya Befektetett eszközök l Eszközök összesen 1 Előző év Tárgyév 0,00% 29,76% 3. Befektetett eszközök fedezete (saját tőke lekötöttsége) Saját töke l Befektetett eszközök 100 0,00% 290,05% 5. Eszközök frdulatszáma Értékesítés nettó árbevétele l összes eszköz 0,00 0,00 ~\ 7. Készletek frdulatszáma Értékesítés nettó árbevétele l Készletek 100 0,00 0,00 9. Műszaki berendezések, gépek, járművek aránya Műszaki berendezések nettó értéke l Tárgyi eszközök* 100 0,00% 0,00% 11. A frrásk szerkezete Idegen frrás l Frrásk összesen 100 0,00% 13,69% Tőkemultiplikátr Frrásk összesen l Saját töke 15. Kötelezettségek részaránya Kötelezettségek l Frrásk összege 100 ~tii~kt,lf~~~éiiei(':ari~yms 1 Rőltl~:~ri!J~fll:~lft~~f~{~e ~~~ t ~ ~ ~ \~ ~imd:jiiw~ilr]1ffir&mjitt L3k\fuálillllllilllffiRK?é}'~dL;,, 17. Saját tőke növekedési mutató Saját tőke l Jegyzett tőke 18. 0,00% 13,69% 0,00 2, Saját tőke növekedésének mértéke (1) Mérleg szerinti eredmény l Jegyzett tőke 100 0,00% -183,35% ::;T/!'~Jf'~!O~;~!!l 21. Tőke frgási sebessége Értékesítés nettó árbevétele l Saját töke 0,00 0, Likviditási mutató Frgóeszközök l Kötelezettségek 100 0,00% 513,12% 25. Likviditási ráta (Rövid távú likviditás ll.) (Frgóeszközök- Követelések) l Rövid lejáratú kötelezettségek 100 0,00% 513,12% Késiletek) 1 R. yjq.fel :~ilf!!lf!li~~(e~~.... J/f ~ "~', ~ +'', 27. Készpénz likviditási mutató Pénzeszközök l Rövid lejáratú kötelezettségek 0,00 5, Dinamikus likviditás Ozemi (üzleti) tevékenység eredménye l Rövid lejáratú kötelezettségek 100 0,00% -364,89% RLB Kettős Könyvvitel A prgram jgs fel használója: Kőbánya Közbiztnságáért 1. ldal :47:03

19 MUTATÓSZÁMOK Kőbánya Közbiztnságáért Közal Srszám Megnevezés/Tartalm "+,(:lllflllli'inútató 31. Hitelfedezettségi mutató Kővelelések l Ró vid lejáratú kötelezettségek 100 Előző év 0,00% 0,00% 33. Szállítók átfutási ideje Átlags szállítói állmány l Anyagjellegű ráfrdításk 0,00 nap 35. Eladósdttság mértéke Kötelezettségek l Saját tőke 100 0,00% 15,86% 37. Nettó eladósdttság fka (Kötelezettségek-Követelések) l Saját tőke 100 0,00% 15,86% vetített eladósdttság (Kötelezettségek- (Pénzeszkőzők+Értékpapírk)) l Értékesítés nettó árbevétele 100 0,00% N.A. 41. Adósságállmány aránya Hsszú lejáratú kötelezettségek l (Saját tőke+hsszú lejáratú kötelezettségek) 100 0,00% 0,00% 43. Tárgyév l Előző év 100 0,00% 45. Exprtértékesítés nettó árbevétele Tárgyév l Előző év 100 0,00% 47. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye Tárgyév l Előző év 100 N.A. év* Szkáss vállalkzási eredmény Tárgyév l Előző év 100 N.A. 51. Adózás előtti eredmény Tárgyév l Előző év 100 N.A. "ill,'' 53. Mérleg szerinti eredmény Tárgyév l Előző év Tőkearánys üzemi eredmény üzemi (üzleti) eredmény l Saját tőke 100 N.A. 0,00% -57,87% RLB-608t, Kettős K6nywitel A prgram jgs felhasználója: Kőbánya Közbiztnságáért 2. ldal :47:03

20 CASH-FLOW KIMUTATÁS Kőbánya Közbiztnságáért Közal l. SZOKÁSOS TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZ-VÁLTOZÁS (működési eash-flw srk) sa }i: 10. Frgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszk. nélkül) váltzása+/-. " 1'l~J111~'erRfiv időbeli elhatárlásk vá~~~!~ t!;. 12. Fizetett, fizetendő adó (nyereség után)- 1?" ~lil' 1 '&li~la ; i> ±Eiil!IIIJi"l"fiZétenC!ö I1sifu:téíi11 ré:sze5edés - it 1!1''"~ilil!\i;!;. ;!.,1. ;;'}~1"/:,<%/dlllf-JGk:FditKArYUNij:;,::,f",',,,,,, ~'0:;,,~4ffi;7111il!~ Jbe,,:'i> ll. BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZ-V ÁL TOZÁS (befektetési eash-flw srk) 15. Befektetett eszközök eladása + ''* 1 itjf)w! Z;;!,Iít'H~ií!\í!ífu IIH!"'' 01 ''~>'. cc 0 Hitl'fJfjtJ "1~-~ll~lfqpL!~ptt sztalek, reszesedes +... ~,Jtsll'~ lll. PÉNZÜGYl MŰVELETEKBŐLSZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZVÁLTOZÁS (Finanszírzási eash-flw srk) 17:> "':'Ré:Szvény!~~t~Ítiftí~~-ilii/;IJ~Íiili~., Kötvényt, hitelvisznyt megtestesítő értékpapír kibcsátásának bevétele Hsszú lejáratra nyújttt kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása Részvénybevnás, tőkekivnás (tőkeleszállítás) - liu ~p; "' Kótv:é, S&flií(el~í~~~jpidli':(E~~~-~Eí~~-~ i. is afizefése.- '' ''' '+iljfhibuwl!ihs.rcc:.tt.>»j I'Ii " ~ "''' ~.,, :!~l:~l;r~t,.,..,-;&,ar 24. Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése - IV. 25 Hsszú le a.....'' t, '"tntflt!(öl.....ök%11! i 'lh.m.. e~ett bankbelté~.. k-...-.,lr.,,,lilwliiij.e~.jfutiiiii8w:!m:+:+i:+f!t Hw:lifl!!f~!lt~Ji!w:HH"!!Ilf!:+f!r~ ;,.!li!% Véglegesen átadtt pénzeszköz- 27: ;r Alapítókkal sze!mbenj,iíiétv:e egy~~"~~>szú lejáratú köteí~~~ttségellí?zása:,~~~~~ PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA (l., ll., lll. srk) t<.> :47:03

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31.

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 a vállalkozás megnevezése 1027 Budapest, Kapás u. 6-12. 452-5780 a vállalkozás címe, telefonszáma 2014. évi Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 2 1 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - Eszközök (aktívák) 6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. 11090081-9329-113-06 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 1 A A. Befektetett eszközök 2 151 127 0 2 605 249 2 I I. Immateriális javak 7 061 6 196 3 Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság 1 1 1 3 7 6 6 5 7 1 2 1 1 4 1 1-1 - 4 2 8 4 2 a vállalkozás megnevezése 139 Budapest Kossuth Lajos üdülõpart 12. I/B. a vállalkozás címe, telefonszáma 22. december 31. Éves beszámoló Keltezés: Budapest,

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31.

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31. 1 2 6 8 2 5 1 5 6 2 0 9 1 1 4 0 1 0 1-1 0-0 4 4 6 2 1 Cégjegyzék a a vállalkozás megnevezése 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe 2010. december 31. Éves beoló P.H. 0.1 " A " MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31.

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 01.

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat 31 Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 31 863-1 189 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)

Részletesebben

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz.

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. :

Részletesebben

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 20-09-065082 Cégjegyzék száma PARKOLÓ-GAZDA Kft. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. Éves beszámoló 2010. év Oldal 1 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: A vállalkozás megnevezése: Thália Színház Nonprofit Kft A vállalkozás címe, telefonszáma: 1065 Budapest

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

Éves beszámoló. Halasi Városgazda Zrt. 13993492 3530 114 03 Statisztikai számjel Halasi Városgazda Zrt. 03-10-100381 Cégjegyzék száma 2014.12.

Éves beszámoló. Halasi Városgazda Zrt. 13993492 3530 114 03 Statisztikai számjel Halasi Városgazda Zrt. 03-10-100381 Cégjegyzék száma 2014.12. Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése: a vállalkozás címe: 6400 Kiskunhalas, Bem u.1. Éves beszámoló 2014.12.31 üzleti évről Kelt: 13993492 3530 114 03 ÉVES MÉRLEGBESZÁMOLÓ MÉRLEGE Eszközök (aktívák)/1

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14.

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14. Tisztelt felhasználó! Ön a következő Excel munkafüzetlapokon a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti kettős könyvvezetésen alapuló Éves beszámoló és Egyszerűsített éves beszámoló mérlegeit és

Részletesebben

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója Statisztikai jel 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 4., Telefona: 266-9095 a vállakozás megnevezése a vállakozás címe, telefona Befektetési vállalkozások 2014. évi beolója Keltezés: Budapest, 2015. április

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí-

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí- 03-09-102802 11 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 662702 0 702547 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 60 0 94 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló mérlege - "A"

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló mérlege - A Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 13992013-2-15 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság mint Cégbíróság 15-09-071642 2007.év Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza,

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

Normál egyszerűsített éves beszámoló

Normál egyszerűsített éves beszámoló 2 4 3 9 3 1 4 6 8 3 2 5 7 2 1 3 Statisztikai számjel 1 3-9 - 1 6 4 7 1 8 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. A vállalkozás címe: 2217 Gomba, Bajcsy-Zsilinszky utca

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve 2010. évi módosított bevételi tervezet eft-ban I/1.számú melléklet 2010.

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. 2 0 0 9 ÉV Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság mint a Bartók Béla Megyei Művelődési Központ

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Baranya Megyei Bíróság mint Cégbíróság Mecseki Erdészeti Zártkörűen Működő Rt. 7623 Pécs, Rét utca 8. A gazdálkodó képviselője P.h. Mecseki Erdészeti Zrt. Oldal: 1 ESZKÖZÖK (aktívák) 01. A.

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VI. emelet Elérhetőség: 061 266 2181 Honlap:

Részletesebben

Zikkurat Színpadi Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú. 2014. december 31.

Zikkurat Színpadi Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú. 2014. december 31. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú Egyszerűsített éves beszámoló "Könyvvizsgálattal alatámasztva" 1 A. Befektetett eszközök 231 087 0 228 681 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 110 965

Részletesebben

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése Éves jelentés ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 1 9 2 8 3 6 7 4-1 - 2 0 adó 6 0. 0 4 8 / 2 0 0 8 4 cégjegyzék a a vállalkozás neve 8790 Zalaszentgrót Dózsa György u. 9. a vállalkozás címe, telefona EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ a kettős könyvitelt vezető

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 2013. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 2013. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 213. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához 1.) Általános tájékoztatás Törökbálint Közbiztonságáért Közalapítvány

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege. 2014 üzleti évről. 2 1 1 7 1 9 4 1 9 0 0 4 5 7 2 0 4 Statisztikai számjel

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege. 2014 üzleti évről. 2 1 1 7 1 9 4 1 9 0 0 4 5 7 2 0 4 Statisztikai számjel 2 1 1 7 1 9 4 1 9 4 5 7 2 0 4 Statisztikai számjel 04-09-009076 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. A vállalkozás címe, telefonszáma: 5900 Orosháza, Kossuth

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege Egyszerűsített éves beszámoló mérlege sz A tétel megnevezése Előző Év Tárgyév 1 A Befektetett eszközök (I.+II.+III.) Ft 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK Ft 10 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK Ft 18 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI

Részletesebben

NORMÁL EGYSZERÜSITETT ÉVES BESZÁMOLO

NORMÁL EGYSZERÜSITETT ÉVES BESZÁMOLO 19382333949952919 Statisztikai számjel PK-.6-0149/2 ---------------- Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése: a vállalkozás címe: 8200 Veszprém Haszkovó utca 13 A telefonszáma: NORMÁL EGYSZERÜSITETT

Részletesebben

É V E S B E S Z Á M O L Ó

É V E S B E S Z Á M O L Ó Cégjegyzék szám: 09-09-016935 NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. a vállalkozás megnevezése 4032 Debrecen, Ady Endre út 1. a vállalkozás címe 2014. évi Éves zárómérleg 2014.01.01-2014.12.31 M É R L E G

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2011 évi Egyszerűsített éves beszámoló Éves zárómérleg P.H. 1 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Időszak:

Részletesebben

Forrás. Bevezetés a számvitelbe. A számvitel vagyonfelfogása. A mérleg jellemzői. A mérleg főcsoportok. Éves beszámoló mérlege AXIÓMA!

Forrás. Bevezetés a számvitelbe. A számvitel vagyonfelfogása. A mérleg jellemzői. A mérleg főcsoportok. Éves beszámoló mérlege AXIÓMA! Bevezetés a számvitelbe A vállalkozás vagyona Kettős megközelítés: A számvitel vagyonfelfogása 1. Az újratermelési folyamat melyik szakaszában van? 2. Honnan származik ez a vagyon rész? Dr. Pál Tibor Rendeltetés

Részletesebben

A KÖZALAPÍTVÁNY A BUDAPESTI NÉMET NYELVŰ EGYETEMÉRT ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

A KÖZALAPÍTVÁNY A BUDAPESTI NÉMET NYELVŰ EGYETEMÉRT ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A KÖZALAPÍTVÁNY A BUDAPESTI NÉMET NYELVŰ EGYETEMÉRT 23. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE - 1 - Tartalomjegyzék I. A KÖZALAPÍTVÁNY A BUDAPESTI NÉMET NYELVŰ EGYETEMÉRT KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA...

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok adatok e Ft-ban

Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok adatok e Ft-ban 1. feladat Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok A tétel megnevezése Tárgy év Terven felüli értékcsökkenés 25 139 Egyéb ráfordítás sorból

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ SZERVEZET KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ SZERVEZET KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA 7.Pk.60.080/2009/2. A vállalkozás megnevezése 1021 Budapest, Szerb Antal utca 8. A vállalkozás címe, telefonszáma KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ SZERVEZET KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE ÉS

Részletesebben

Gyerekszem Művészeti Egyesület EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2010. 1 8 1 2 7 2 7 2 9 1 3 3 5 2 9 0 KSH 1 1 5 6 / 0 7 NYILVÁNTARTÁSI SZÁM

Gyerekszem Művészeti Egyesület EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2010. 1 8 1 2 7 2 7 2 9 1 3 3 5 2 9 0 KSH 1 1 5 6 / 0 7 NYILVÁNTARTÁSI SZÁM 1 8 1 2 7 2 7 2 9 1 3 3 5 2 9 0 KSH 1 1 5 6 / 0 7 NYILVÁNTARTÁSI SZÁM Gyerekszem Művészeti Egyesület 1012 Budapest, Kuny Domokos u. 1. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2010. Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

Péteri Gyermekekért Alapítvány

Péteri Gyermekekért Alapítvány Péteri Gyermekekért Alapítvány 1.Pk.62190/1992/30-I. Nyilv.szám: A542. : 2209 Péteri, Kossuth Lajos u. 2. 2008. évi közhasznúsági jelentés Péteri, 2009. május 30. Petőné Vizi Valéria kuratórium elnöke

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat I. Feladatcsoport Saját részvények, saját üzletrészek névértéke: 19.360.000 / 0,88 = 22.000.000 Állományváltozás = Zárókészlet Nyitókészlet 91.576.000 38.365.000 = + 53.211.000 Az állományváltozás Követel

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS GYERMEKVARÁZS ALAPÍTVÁNY 8800 Nagykanizsa, Teleki u. 7/C KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 évről Készítette: Naprakész Könyvelő és Szolgáltató Egyesület Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló

Részletesebben

ASSOCIATION FOR COMMUNITY RADIO STATIONS. Közösségi Rádiózásért Egyesület KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. Budapest, 2009.

ASSOCIATION FOR COMMUNITY RADIO STATIONS. Közösségi Rádiózásért Egyesület KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. Budapest, 2009. r ASSOCIATION FOR COMMUNITY RADIO STATIONS Közösségi Rádiózásért Egyesület KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. Budapest, 2009. Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Közösségi Rádiózásért Egyesület számviteli

Részletesebben

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft.

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. 2 2 2 6 5 4 3 4 3 2 4 0 5 9 9 0 2 0 2 0 9 0 7 4 1 4 3 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel A vállalkozás címe: 7300 Komló, Juhász Gy. u. 2. - Egyszerűsített éves beszámoló Keltezés: Komló, 2010. május

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2013.év 2014.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 634 459 587 900 02. 2.Állampapírok 1 959 141 1 928 700 03. a) forgatási célú 1 856

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 6 6 4 7 1 4 1 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 1 1 év egyéb szervezet megnevezése címe Keltezés:

Részletesebben

2009. évi Közhasznúsági jelentése

2009. évi Közhasznúsági jelentése MÁKVIRÁG VIRÁGAI Gyermekellátási és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székesfehérvár, Nefelejcs u. 79-1. 8000 2009. évi Közhasznúsági jelentése Székesfehérvár, 2010. május 22.. Pintérné

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 13620275-4941-113-01 Statisztikai számjel 01-09-864697 Cégjegyzék száma Drayman Team Kft. 1196 Budapest, Kisfaludy utca 181. Egyszerűsített éves beszámoló 2008. december 31. A közzétett adatokat könyvvizsgáló

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 10. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK FŐKÖNYVI KIVONAT 2013.01.01-2013.12.31 Psalmus Humanus Egyesület - 2013 Forgalom Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel 1 14 3 31 36 38 381 384 39 392 4 41 45 454 463 464 471 474 49 5 51 143 145 149 1491

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 9 6 7 5 9 1 9 9 5 2 9 1 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 1 3 egyéb szervezet megnevezése 125 Budapest

Részletesebben

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentés Címe: 1065 Budapest, Bajcsy Zsilinszky u. 9. Bírósági végzés száma: 61194 Statisztikai száma: 18023099-9499-569-01 Közhasznúság fokozata:

Részletesebben

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2011 évről

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2011 évről 1 8 2 5 7 3 9 3-2 - 4 3 Adószám A vállalkozás megnevezése 1205 BUDAPEST RÉVAY UTCA 22. A vállalkozás címe, telefonszáma EGYÉB SZERVEZET Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2011 évről 2011. 01. 01-2011.

Részletesebben

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2012 évről

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2012 évről 1 8 2 5 7 3 9 3-2 - 4 3 Adószám A vállalkozás megnevezése 1205 BUDAPEST RÉVAY UTCA 22. A vállalkozás címe, telefonszáma EGYÉB SZERVEZET Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2012 évről 2012. 01. 01-2012.

Részletesebben

Jövőnk nukleáris energetikusáért alapítvány 2011.ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SZÁMSZAKI ADATOK

Jövőnk nukleáris energetikusáért alapítvány 2011.ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SZÁMSZAKI ADATOK Jövőnk nukleáris energetikusáért alapítvány 211.ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SZÁMSZAKI ADATOK Az alapítvány neve: JÖVŐNK ENERGETIKUSÁÉRT ALAPITVÁNY Képviselők neve: Dr. Csom Gyula Budapest Dr. Bihari Péter

Részletesebben

Mérleg fordulónapja: 2009 12 31 (év/hó/nap) A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév

Mérleg fordulónapja: 2009 12 31 (év/hó/nap) A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév Közhasznú egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámoló Eredménykimutatás A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév Előző év(ek) a b c d e A Összes közhasznú tevékenység bevétele 81 797-70 279 1.

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Moravcsik Alapítvány K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2009 Budapest, 2010. 2 T a r t a l o m 1. A szervezet alapadatai 2. A Moravcsik Alapítvány számviteli beszámolója 3. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

KERESZTÚRI REFORMÁTUS MISSZIÓ ALAPÍTVÁNY. Tartalom

KERESZTÚRI REFORMÁTUS MISSZIÓ ALAPÍTVÁNY. Tartalom KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009 Székhely: 1173. BUDAPEST, Pesti út 31 Adószám: 18195998-1-42 Közhasznúsági fokozat: közhasznú alapítvány Tartalom 1. Számviteli beszámoló 2. Kimutatás a költségvetési támogatás

Részletesebben

A vállalkozás címe: 6000. KECSKEMÉT, MŰKERT ÚT 1. Telefonszáma: Statisztikai számjel: 14706211-9104-572-03

A vállalkozás címe: 6000. KECSKEMÉT, MŰKERT ÚT 1. Telefonszáma: Statisztikai számjel: 14706211-9104-572-03 Tisztelt felhasználó! Ön a következő Excel munkafüzetlapokon a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti kettős könyvvezetésen alapuló Éves beszámoló és Egyszerűsített éves beszámoló mérlegeit és

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 251 412 559 074 2. Állampapírok 6 846 664 0 4 900 163 a) forgatási célú 6 846 664 4 900 163 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Beszámolási időszak: 01.01. - 12.31 AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI: Alapítás éve: 2008. Működés kezdete: 2009.02.04. Bírósági bejegyzés száma: 9. Pk.60.716/2008/2. Bejegyezte: Fővárosi Bíróság

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló 0 1-0 9-9 3 5 3 5 1. Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 1111 Budapest Műegyetem rkp. 3.

Egyszerűsített éves beszámoló 0 1-0 9-9 3 5 3 5 1. Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 1111 Budapest Műegyetem rkp. 3. 1 2 4 5 9 4 1 8 9 0 0 1 5 7 2 0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-9 3 5 3 5 1 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe, telefonszáma: 1111 Budapest Műegyetem rkp. 3., 1-463-3970 2013.

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 07. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

SIKERES GAZDASÁGÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

SIKERES GAZDASÁGÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SIKERES GAZDASÁGÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Készítette: Alf Martienssen elnök sk. - 2 - T A R T A L O M 1. A 2007. évi számviteli beszámoló 2. A költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

MAZSIHISZ Szeretetkórházért Közhasznú Alapítvány

MAZSIHISZ Szeretetkórházért Közhasznú Alapítvány 18168815-8511-552-01 MAZSIHISZ Szeretetkórházért Közhasznú Alapítvány 1145 Budapest, Amerikai út 53. 2013-12-31 Budapest, 2014. február 28 A vállalkozás képviselője Dr. Deutsch Zsuzsanna MERLEG 'A' változat

Részletesebben

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület Közhasznúsági jelentése 2010 Közhasznúsági jelentés 1/9. oldal Közhasznúsági Jelentés az A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület 2010. évi működéséről A szervezet

Részletesebben

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Számlatükör 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. Immateriális javak 111 Alapításátszervezés aktivált értéke 112 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113 Vagyon értékő jogok 114 Szellemi termékek

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Bókay Gyermekklinikáért Kiemelten Közhasznú Alapítvány K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2011.02.23-2011.12.31. Budapest, 2012. 2 T a r t a l o m 1. A Bókay Gyermekklinikáért Kiemelten Közhasznú

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 8 9 5 5 4 9 1 9 9 3 3 3 7 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 8 év DEMOKRATIKUS IFJÚSÁGÉRT

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a Tudás-Vár Nonprofit Kft. 2009.január 01-től 2009.december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi háttérként

Részletesebben

Normál egyszerűsített éves beszámoló

Normál egyszerűsített éves beszámoló 1 8 2 6 7 5 9 9 3 1 9 5 2 1 1 Statisztikai számjel - - 1 2 4 9 2 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Sólyom Team Motorsport Egyesül A vállalkozás címe: 1123 Budapest, Alkotás út 37. A vállalkozás

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 1 év NAGYMAROS VÁROS FEJLESZTÉSÉÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY egyéb szervezet megnevezése 2626 NAGYMAROS, FŐ TÉR

Részletesebben

Egyszerűsített beszámoló

Egyszerűsített beszámoló Statisztikai számjel: 2 1 1 9 4 9 7 3 9 3 1 1 3 2 Cégjegyzék száma: 2-9 - 6 9 7 9 1 1 A vállakozás megnevezése: ZALAI NYÁRI SZINHÁZAK NONPROFIT KFT A vállakozás címe, telefonszáma: 89 Zalaegerszeg Madách

Részletesebben

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01.-2011. 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerűsített beszámoló) a) Mérleg b) Eredménylevezetés

Részletesebben

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság neve: TvNetwork Nyrt. Telefon: 890-2001 Társaság címe: 1138 Bp., Váci út 168/A Telefax: 890-1590 Ágazati besorolás: Távközlés E-mail cím: tozsde@tvnetwork.hu Beszámolási időszak: 2011.01.01-2011.06.30.

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2014 év Tüttő János Nótaklub Közhasznú Egyesület egyéb szervezet megnevezése 8800 Nagykanizsa, Munkás u. 1/B címe Nagykanizsa,

Részletesebben

Írásbeli vizsgatevékenység, javítási-értékelési útmutató

Írásbeli vizsgatevékenység, javítási-értékelési útmutató NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÜK szám: 24/4-129/2014. KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Érvényességi idő: 2014. június 12. 13.00-óra Minősítő neve: Mészáros László Beosztása: főosztályvezető Készült: 1 eredeti és

Részletesebben

Tisztelt felhasználó! Sikeres kitöltést kívánunk!

Tisztelt felhasználó! Sikeres kitöltést kívánunk! Tisztelt felhasználó! Ön a további lapokon található kitölthető beszámolósémák segítségével könnyebben tehet eleget beszámolókészítési és közzétételi kötelezettségének. A sémák használata során szükséges

Részletesebben

Főkönyvi kivonat a mérleg és eredmény számlákról

Főkönyvi kivonat a mérleg és eredmény számlákról 2014.07.12 18:36:31 SZÁMADÓ-FKV18 / Lap=1 Főkönyvi kivonat a mérleg és eredmény számlákról Cég neve: HUN MINING ÉRC- ÉS ÁSV.FEDOLG. BEFEKT.NYRT Adószáma: 10181678-2-42 Időszak: 2014.01.01-2014.06.30 Számla

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló 2011

Egyszerűsített éves beszámoló 2011 Közhasznúsági jelentés 1. sz. melléklete Pk.60.147/2007/2 Szent Kristóf Természetjáró Egyesület 8622 Szántód Iskola u.9. Egyszerűsített éves beszámoló 2011 Tartalma: Egyszerűsített mérleg Közhasznú eredménykimutatás

Részletesebben