~. számú előterjesztés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "~. számú előterjesztés"

Átírás

1 Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Alplgármestere ~. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő- testület részére a Kőbánya Közbiztnságáért Közalapítvány évi tevékenységéről szóló tájékztatóról Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testületének évi munkaterve alapján a Kőbánya Közbiztnságáért Közalapítvány elkészítette a évi tevékenységéről szóló beszámlóját, közhasznúsági jelentését és pénzügyi mérlegét. A Közalapítvány évben négy alkalmmal ülésezett és 23 határzatt hztt. A beszámlót és a közhasznúsági jelentést a Kőbánya Közbiztnságáért Közalapítvány Kuratóriuma a május 29-én megtarttt ülésén megtárgyalta és a 30/2013. (V. 29.), valamint a 31/2013. (V. 29.) határzataival elfgadta. A jegyzőkönyvi kivnatt, a beszámlót és a közhasznúsági jelentést az előterjesztés 1., 2. és 3. melléklete tartalmazza. A Kőbánya Közbiztnságáért Közalapítvány egyszerűsített éves beszámlóját (mérleg és eredmény kimutatás) a üzleti évről az előterjesztés a 4. melléklete tartalmazza. Javaslm, hgy a tájékztatót a Képviselő-testület tárgyalja meg. Budapest, június )2:'. Törvényességi szempntból ellenjegyzem:

2 \ \ \ ~ /t. \"'\ ~: U.. i\(, V- la'; \ \4 ~ ié. \,.Á) n;;~ 'j B S. 6\ <; $ \-\ «::.?_, Kőbánya Közbiztnságáért Közalapítvány 1102 Budapest, X., Szent László tér 29. JEGYZŐKÖNYVIKIVONAT Az ülés időpntja: május 29. A kivanatt kapja: Tóth Béla elnök Elnök: A Kuratórium 4 fővel határzatképes. 30/2013. (V. 29.) Kőbánya Közbiztnságáért Közalapítvány kratóriumának batárzata (4 igen, egyhangú szavazattal) Kőbánya Közbiztnságáért Közalapítvány Kuratóriuma elfgadja a évi tevékenységéről és gazdálkdásáról szóló beszámlót és a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testületének elfgadásra ajánlja. Elnök: A Kuratórium 4 fővel határzatképes (V. 29.) Kőbánya Közbiztnságáért Közalapítvány kratóriumának határzata (4 igen, egyhangú szavazattal) Kőbánya Közbiztnságáért Közalapítvány Kuratóriuma elfgadja a "Kőbánya Közbiztnságáért Közalapítvány évi közhasznúságijelentéséről" szóló beszámlót. Budapest, június 7.. <:,;~~-~-\!~~;;;~~;--. A j egyzők~!lyyi 'lüyqd~t~~iteles:, \, (vl<' :s)'",.. ';: J~i~~&}d~~ij~~iett~.l~,:' civil és neill~é"tl~~ég!,j;e~~~s jegyzőkönyvvei~il_: :" '

3 Kőbánya Közbiztnságáért Közalapítvány 1102 Budapest, Szent László tér 29. Beszámló a Kőbánya Közbiztnságáért Közalapítvány évi tevékenységéről Kőbánya Közbiztnságáért Közalapítvány Kuratóriuma a vnatkzó jgszabályk alapján elkészítette és a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat elé terjeszti a évi tevékenységéről szóló beszámlót. A Fővársi Törvényszék az egységes alapító kirat módsításait január 31-én tudmásul vette és a 12. Pk /1991!24. végzésével srszám alatt az új személyi váltzáskat figyelembe véve bejegyezte. A szervezet céljának rövid leírása: Az önkrmányzat és intézményei, bűnmegelőzést ellátó szervezetek és szerveződések és a rendőrség közbiztnsági és bűnmegelőzési feladatainak ellátásáhz szükséges pénzügyi feltételek javítása. A Közalapítvány Kuratóriuma év flyamán négy alkalmmal ülésezett, összesen 23 határzatt hztt. A Kuratórium elfgadta a 20 ll. évi beszámlóját és a közhasznúsági jelentését. A Kőbánya Közbiztnságáért Közalapítvány Kuratóriuma az OTP Bank Nyrt. nél vezetett önálló pénzfrgalmi számla feletti rendelkezési jgt Tóth Béla elnök és Matkó Ottó tag részére biztsíttta. A Kőbánya Közbiztnságáért Közalapítvány Kuratóriuma támgatta a szeptember l-jén megrendezett 5. Kőbányai Rendvédelmi Nap bűnmegelőzési, közlekedéstechnikai és közbiztnsági prgramk költségeit bruttó 500 OOO Ft értékben az alapítványi keretből, amely összeggel a Körösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt határidőben elszámlt A Kuratórium döntött arról, hgy a BRFK X. kerületi Rendőrkapitánysága által nyarán szervezett bűnmegelőzési prgramkn a Szent György Hittans Napközi Tábrban, a Balatnlellei Napközis Tábrban, az Arlói DÖK Tábrban, valamint az 5. Kőbányai Rendvédelmi Napn versenyeken, vetélkedőkön, bemutatókn 400 db fényvisszaverő karszalagt, 250 db szilikns karkötőt, 330 db nyakba akasztható kulcstartót, 400 db glyóstllat és 90 db rendőrautó kulcstartót rendelt meg és szttt ki gyermekek részére. A rendezvények sikeresen megtörténtek A Kőbánya Közbiztnságáért Közalapítvány Kuratóriuma Dr. Sztanek Endre Alapítvány részére a Múzeum kialakításáhz szükséges beépítendő tárgyi

4 2 eszközök megvásárlásáhz bruttó 300 OOO Ft összegű alapítványi támgatást biztsíttt, amely összeggel határidőben elszámltak. A Kőbánya Közbiztnságáért Közalapítvány Kuratóriuma elfgadta Szira Kárly vállalkzó által admányztt egy darab OLYMPUS VG VG-160 típusú, US gyártási számú, bruttó Ft értékű fényképezőgépet azzal, hgy a fényképezőgépet a Kőbányai Plgármesteri Hivatala részére admányzta a Hatósági Irda, Közterület Felügyeleti Csprt fényképfelvételek készítésének céljára, feladatainak ellátása érdekében. A Kőbánya Közbiztnságáért Közalapítvány Kuratóriuma a beérkezett árajánlatk alapján vásárlt egy db laptp infrmatikai eszközt és egy db fényképezőgépet bruttó 300 OOO Ft értékben az alapítványi keretből a Közterül et-felügyelet feladatainak ellátására. Az eszközök beszerzése megtörtént, visznt a tárgyi eszközöket ismeretlen tettesek a gépkcsiból eltulajdnítttak. Az ügyben a rendőrségi feljelentés megtörtént A Kőbánya Közbiztnságáért Közalapítvány Kuratóriuma a kettős könyvvitelhez szükséges könyvelő prgramt vásárlt bruttó Ft értékben az alapítványi keretből A Kőbánya Közbiztnságáért Közalapítvány Kuratóriuma a KMOP-5.1.1/A-09-2f l a kőbányai "Kis-Pngrác" Lakótelep szciális vársrehabilitációja c1mu prjekt keretében elkülönített Prgramalap felhasználásával megvalósuló "Bűnmegelőzési prgrarnak szervezése és lebnylítása" elnevezésű mini-prjekt pályázatn bruttó 3 OOO OOO Ft támgatást nyert. A prjekt szeptember l-jétől nvember 15-éig tmi évben az alapítvány bankszámlájára átutalt l 050 OOO Ft előlegből december 31-éig l Ft került felhasználásra. A Kőbánya Közbiztnságáért Közalapítvány Kuratóriuma a CBA vásárlási utalványt vásárlt az alapítványi keretből l 00 OOO Ft értékben, amelyeket ünnepélyes keretek között kisztttak karácsny előtt a hivatals szervek szakemberei között. A közalapítvány évi mérlegbeszámlójának eszközök és fitásk főösszege egyezően, Ft-ban teljesült. Ez a évi mérleg főösszegéhez visznyítva Ft-összegű csökkenést mutat. A befektetett eszközök értéke Ft összeggel csökkent, a frgóeszközök értéke Ft összeggel csökkent. A befektetett eszközök csökkenését a Peuget Bxer gépkcsi évi értékcsökkenésének elszámlása kzta, míg a frgóeszközök csökkenését a pénzeszközök csökkenése kzta (2011. évben a pénzkészlet Ft, évben Ft) A közalapítvány évi mérleg szerinti eredménye: Ft.

5 3 A közalapítvány évi bevétele összesen: Ft vlt. Bevételként jelentkezik a bankszámlán lévő összeg kamata (3 772 Ft), a térítésmentesen kaptt fényképezőgép piaci értéke ( Ft) és a KMOP- 5,1,1/A-09 prjekt keretében elnyert támgatásból végleges bevételként elszámlt l Ft. A közalapítvány évi kiadása összesen: Ft vlt. Kiadásként a nymtatvány, irdaszer beszerzés (4 830 Ft) pénzügyi szlgáltatás díja ( Ft), szlgáltatás igénybevétele ( Ft), készletbeszerzés ( Ft), üzleti ajándék vásárlása (100 OOO Ft), támgatásnyújtás (800 OOO Ft) jelentkezett, ezen kívül elszámlásra került a kisértékű tárgyi eszközök után elszámlt ( Ft), a tervszerinti ( Ft) és a terven felüli értékcsökkenés ( Ft) összes értékcsökkenés Ft. ~ág;jé ~~\1\'PV''" 1-f 1: Budapest, május 29. 4~"' i '-'-'- \ ~., :;;, TI h Béla \~~) ~,.~ l ''k ''<%:. s-,, 0 \.e" e n ~..._zem Las/~ h--..,.- "'--

6 Kőbánya Közbiztnságáért Közalapítvány évi közhasznúsági beszámlója I. A szervezet alapadatai: Elnevezés: Kőbánya Közbiztnságáéii Közalapítvány Képviselő: Tóth Béla január 31-től Székhelye: ll 02 Budapest, Szent László tér 29. Levelezési cím: ua. Adószám: KSH szám: Alakulás éve: Közhasznúsági fkzat: közhasznú szervezet A közhasznú szervezet nyilvántartásba vételi végzés száma, kelte: 12. Pk /20., június 16. Nyilvántartási szám: A szervezet céljának rövid leírása: Az önkrmányzat és intézményei, bűnmegelőzést ellátó szervezetek és szerveződések és a rendőrség közbiztnsági és bűnmegelőzési feladatainak ellátásáhz szükséges pénzügyi feltételek javítása. Pénzfelhasználás alakulása 2012-ben: Eszközök: Pénzeszközök: Tárgyi eszköz: II. A mérleg adatk Összesen: Bevételek: Költségvetési támgatás: Önkrmányzati támgatás az önkrmányzattól tárgyévben: Támgatás külső szervezettől (pénzeszköz) Tagdij Értékesítés nettó árbevétele Egyéb bevétel l %-s bevétel: Kaptt bankkamat Bevételek összesen: Ft l Ft Ft Ft Ft Ft Ft Kiadásk: Vezető tisztségviselőknek nyújttt juttatásk összege: A szervezet által nyújttt cél szerinti támgatásk összege: Üzleti ajándék Fe észletbeszerzés 800 OOO Ft 100 OOO Ft Ft

7 2 Igénybe vett szlgáltatásk Pénzfrgalmi jutalék Nymtatvány, irdaszer Pénzfrgalmi kiadásk összesen: Értékcsökkenési leírás Kiadásk összesen: Eredmény: (Bank készlet) Pénzeszköz: (2012. december 31-én) Ft Ft Ft l Ft Ft Ft Ft Ft III. Tartalmi beszámló: A Közalapítvány Kuratóriuma év flyamán 4 alkalmmal ülésezett, összesen 23 határzatt hztt. A Kuratórium elfgadta 20 ll. évi beszámlóját és közhasznúsági jelentését. A Kőbánya Közbiztnságáért Közalapítvány Kuratóriuma az OTP Bank Nyrt. nél vezetett önálló pénzfrgalmi számla feletti rendelkezési jgt Tóth Béla elnök és Matkó Ottó tag részére biztsíttta. A Kőbánya Közbiztnságáért Közalapítvány Kuratóriuma támgatta a szeptember l-jén megrendezett 5. Kőbányai Rendvédelmi Nap bűnmegelőzési, közlekedéstechnikai és közbiztnsági prgramk költségeit bruttó 500 OOO Ft értékben az alapítványi keretből, amely összeggel a Kőrösi Csma Sándr Kőbányai Kulturális Közpnt határidőben elszámlt A Kuratórium döntött arról, hgy a BRFK X. kerületi Rendőrkapitánysága által nyarán szervezett bűnmegelőzési prgramkn a Szent György Hittans Napközi Tábrban, a Balatnlellei Napközis Tábrban, az Arlói DÖK Tábrban, valamint az 5. Kőbányai Rendvédelmi Napn versenyeken, vetélkedőkön, bemutatókn 400 db fényvisszaverő karszalagt, 250 db szilikns karkötőt, 330 db nyakba akasztható kulcstartót, 400 db glyóstllat és 90 db rendőrautó kulcstartót rendelt meg és szttt ki a részt vevő gyermekek részére. A rendezvények sikeresen megtörténtek A Kőbánya Közbiztnságáért Közalapítvány Kuratóriuma Dr. Sztanek Endre Alapítvány részére a Múzeum kialakításáhz szükséges beépítendő tárgyi eszközök megvásárlásáhz bruttó 300 OOO Ft összegű alapítványi támgatást biztsíttt, amely összeggel határidőben elszámltak A Kőbánya Közbiztnságáért Közalapítvány Kuratóriuma elfgadta Szira Kárly vállalkzó által admányztt egy darab OLYMPUS VG VG-160

8 3 típusú, US gyártási számú, bruttó Ft értékű fényképezőgépet azzal, hgy a fényképezőgépet a Kőbányai Plgármesteri Hivatala részére admányzta a Hatósági Irda,. Közterület Felügyeleti Csprt fényképfelvételek készítésének céljára, feladatainak ellátása érdekében. A Kőbánya Közbiztnságáért Közalapítvány Kuratóriuma a beérkezett árajánlatk alapján vásárlt egy db laptp infrmatikai eszközt és egy db fényképezőgépet bruttó 300 OOO Ft értékben az alapítványi keretből a Közterület-felügyelet feladatainak ellátására. Az eszközök beszerzése megtörtént, visznt a tárgyi eszközöket ismeretlen tettesek a gépkcsiból eltulajdnítttak Az ügyben a rendőrségi feljelentés megtörtént A Kőbánya Közbiztnságáért Közalapítvány Kuratóriuma a kettős könyvvitelhez szükséges könyvelő prgramt vásárlt bruttó Ft értékben az alapítványi keretből A Kőbánya Közbiztnságáért Közalapítvány Kuratóriuma a KMOP-5.1.1/A-09-2f l a kőbányai "Kis-Pngrác" Lakótelep szciális vársrehabilitációja c1mu prjekt keretében elkülönített Prgramalap felhasználásával megvalósuló "Bűnmegelőzési prgramk szervezése és lebnylítása" elnevezésű mini-prjekt pályázatn bruttó 3 OOO OOO Ft támgatást nyert. A prjekt szeptember l-jétől nvember 15-éig tart évben az alapítvány bankszámlájára átutalt l 050 OOO Ft előlegből december 31-éig l Ft került felhasználásra. A Kőbánya Közbiztnságáért Közalapítvány Kuratóriuma CBA vásárlási utalványt vásárlt az alapítványi keretből l 00 OOO Ft értékben, amelyeket ünnepélyes keretek között kisztttak karácsny előtt a hivatals szervek szakemberei között. IV. Egyéb adatk l. költségvetési támgatásk felhasználásának bemutatása Kőbánya Közbiztnságáért Közalapítvány évben költségvetési szervtől nem kaptt támgatást. 2. vagyn felhasználása A közalapítvány évben kiadásai között szerepel a készletvásárlás, nagyértékű eszközvásárlás, szlgáltatásk igénybevételének költségei, a bankköltségek, a terv szerinti és terven felüli értékcsökkenés elszámlása és támgatás nyújtás összege. Személyi jellegű kifizetés nem történt.

9 4 3. cél szerinti juttatásk évben a közalapítvány tvábbadási céllal kisértékű eszközöket szerzett be bruttó Ft értékben. Pénzbeli támgatást nyújttt 800 OOO Ft értékben. 4. vezető tisztségviselők juttatásai évben ilyen kifizetés nem történt. 5. közpnti költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkrmányzattól kaptt támgatás évben a közalapítvány nem kaptt támgatást. 6. egyéb támgatás évben a közalapítvány részt vett az "Együtt a Kis-Pngrác lakótelep biztnságáért" KMOP-5.1.1/A-09-2f pályázatn, ahnnan l 050 OOO Ft előleget kaptt a bankszámlájára. Tliget Kft-től decemberében 150 OOO Ft támgatás érkezett az alapító kiratban szereplő célkra. Budapest, május 29. A Kőbánya Közbiztnságáért Közalapítvány Kuratóriuma május 29-ei ülésén a (V. 29.) határzatával fgadta el a évi közhasznúsági jelentését és a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testületének elfgadásra ajánlja. Budapest, május 29.

10 j1j9jsjsjlsi j9191slslgll11 Statisztikai számjel IJisl-l l l l l l l Cégjegyzék száma l ~, "'~LL \'Z "-Ll~"' "":>," t; L "'.;_(l. :l ~s.-t--nis.m ~G z. A vállalkzás megnevezése: Kőbánya Közbiztnságáért Közalapítvány A vállalkzás címe: Budapest, Sze nt László tér 29.. A vállalkzás telefnszáma: Éves beszámló 2012 üzleti évről "A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL NINCSENEK ALÁ TÁMASZTVA" Budapest, a vállalkzás vezetője (képviselője)

11 Vállalkzás neve: Kőbánya Közbiztnságáért Közalapítvány Statisztikai szám jel: Cégjegyzékszám: 1236 A mérleg frdulónapja: A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYWIZSGÁLA TT AL NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA MÉRLEG "A" váltzat Eszközök (aktívák) adatk E Ft-ban Sr- Előző év(ek) Tétel megnevezése Előző év Tárgyév szám módsításai a b c d e 1 A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK l. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 Alapítás átszervezés aktívált értéke 4 Kisérleti fejlesztés aktivált értéke 5 Vagyniértékűjgk 6 Szellemi termékek 7 Üzleti vagy cégérték 8 Immateriális javakra adtt előlegek 9 Immateriális javak értékhelyesbítése 10 ll. TÁRGYI ESZKÖZÖK Ingatlank és kapcs. vagyni értékű jgk 12 Műszaki berendezések, gépek, járművek 13 Egyéb berendezések, felsz., járművek Tenyészállatk 15 Beruházásk, felújításk 16 Beruházáskra adtt elölegek 17 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 18 lll. BEFEKTETETT PÉNZÜGYl ESZKÖZÖK 19 Tartós részesedés kapcslt vállalkzásban 20 Tartósan adtt kölcsön kapcslt váll.-ban 21 Egyébtartósrészesedés 22 Tartósan adtt kölcsön egyéb vállalk.-ban 23 Egyéb tartósan adtt kölcsön 24 Tartós hitelvisznyt megtestesítő értékp. 25 Befektetett pénzügyi eszk. értékhelyesb. 26 Befektetett pénzügyi eszk. ért. különbözete Budapest, a vállalkzás vezetője (képviselője)

12 Vállalkzás neve: Kőbánya Közbiztnságáért Közalapítvány Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: 1236 A mérleg frdulónapja: A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYWIZSGÁLA TT AL NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA MÉRLEG "A" váltzat Eszközök (aktívák) adatk E Ft-ban Sr- Előző év( ek) Tétel megnevezése Előző év Tárgyév szám módsításai a b c d e 27 B. FORGÓESZKÖZÖK l. KÉSZLETEK 29 Anyagk 30 Befejezetlen termelés és félkész termék 31 Növendék-, hízó-, és egyéb állatk 32 Késztermékek 33 Áruk 34 Készletekre adtt elölegek 35 ll. KÖVETELÉSEK 36 Követel árusz.-ból, szlgált.-ból (vevők) 37 Követelések kapcslt vállalk.-sal szemben 38 Követelések egyéb vállalkzással szemben 39 Váltókövetelések 40 Egyéb követelések 41 Követelések értékelési különbözete 42 Származékes ügyletek pzitív ért. különbözete 43 lll. ÉRTÉKPAPÍROK 44 Részesedés kapcslt vállalkzásban 45 Egyébrészesedések 46 Saját részvények, saját üzletrészek 47 Frgatási célú értékpapírk 48 Értékpapírk értékelési különbözete 49 IV. PÉNZESZKÖZÖK Pénztár, esekkek 51 Bankbetétek c. AKTÍV IDŐBELl ELHATÁROLÁSOK 53 Bevételek aktív időbeli elhatárlása 54 Költségek, ráfrdításk aktív időbeli elh. 55 Halaszttt ráfrdításk " """'"'~"''"'"~ ~<,...,.." /:;":jzc:}!é: \',;' ~~ c t'i't ~~~;~~:.". 56 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (/i'' ~~~-::.. j,.;.:;.~}; "'''... :~~ \ ~ Budapest, ~~JJP~~~p.. ':z ~ :': :. t "y;l{k l l a vállalkzás vezetője (képviselője)

13 Vállalkzás neve: Kőbánya Közbiztnságáért Közalapítvány Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: 1236 A mérleg frdulónapja: A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYWIZSGÁLA TT AL NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA MÉRLEG "A" váltzat Frrásk (passzívák) adatk E Ft-ban Sr- Előző év( ek) Tétel megnevezése Előző év Tárgyév szám módsításai a b c d e 57 D. SAJÁTTŐKE l. JEGYZETT TŐKE ebből: visszavás. tul. rész. névértéken 60 ll. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZ. TÖKE(-) 61 lll. TÖKETARTALÉK IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖD TARTALÉK 64 VI. ÉRTÉKELÉSITARTALÉK 65 Értékhelyesbítés értékelési tartaléka 66 Valós értékelés értékelési tartaléka 67 VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. CÉL TARTALÉKOK 69 Céltartalék a várható kötelezettségekre 70 Céltartalék a jövőbeni költségekre 71 Egyéb céltartalékk 72 F. KÖTELEZETTSÉGEK l. HÁTRASOROL T KÖTELEZETTSÉGEK 74 Hátrasrlt köt.-ek kapcs. váll. szemben 75 Hátrasrlt köt.-ek egyéb r. v. váll. sz. 76 Hátrasrlt köt.-ek egyéb gazdálk.-val sz Budapest, :s.; "<:~.:~i:.::.l::~::::.~;;;~::;>' a vállalkzás vezetője (képviselője)

14 Vállalkzás neve: Kőbánya Közbiztnságáért Közalapítvány Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: 1236 A mérleg frdulónapja: A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYWIZSGÁLA TT AL NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA MÉRLEG "A" váltzat Frrásk (passzívák) adatk E Ft-ban Sr- Előző év( ek) Tétel megnevezése Előző Tárgyév szám év módsításai a b c d e 77 ll. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 78 Hsszú lejáratra kaptt kölcsönök 79 Átváltztatható kötvények 80 Tartzásk kötvénykibcsátásból 81 Beruházási és fejlesztési hitelek 82 Egyéb hsszú lejáratú hitelek 83 Tartós köt.-ek kapcslt váll-sal szemben 84 Tartós köt.-ek egyéb váll-sal szemben 85 Egyéb hsszú lejáratú kötelezettségek 86 lll. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Rövid lejáratú kölcsönök 88 - ebből: az átváltztatható kötvények 89 Rövid lejáratú hitelek 90 Vevöktől kaptt előlegek 91 ÁruszáiL-ból,szlgáltat.-ból (szállítók) 92 Váltótartzásk 93 Röv.lej.köt.-ek kapcslt váll-sal szemb. 94 Röv.lej.köt.-ek egyéb váll-sal szemben 95 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Kötelezettségek értékelési különbözete 97 Származékes ügyletek negatív ért. különbözete 98 G. PASSZÍV IDŐBELl ELHATÁROLÁSOK 99 Bevételek passzív időbeli elhatárlása 100 Költségek, ráfrd.-k passzív id. elhat. 101 Halaszttt bevételek 102 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) Budapest, a vállalkzás vezetője (képviselője)

15 Vállalkzás neve: Kőbánya Közbiztnságáért Közalapítvány Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: 1236 A mérleg frdulónapja: A KÖZZÉlETT ADATOK KÖNYWIZSGÁLATTAL NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA Srszám "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) Tétel megnevezése Előző év Előző év( ek) módsításai adatk E Ft-ban Tárgyév a b c d e Belföldi értékesítés nettó árbevétele Exprt értékesítés nettó árbevétele 3 l. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE Saját termelésü készletek állmányvált Saját elöállítású eszközök aktiv. éréke 6 ll. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE 7 lll. EGYÉB BEVÉTELEK ebből: visszaírt értékvesztés Anyagköltség Igénybe vett szlgáltatásk értéke Egyéb szlgáltatásk értéke Eladtt áruk beszerzési értéke Eladtt (közvetített) szlg. értéke 14 IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK O. Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékk 18 v. SZEMÉLY! JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉS! LEÍRÁS VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK ebből: értékvesztés 22 A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE Budapest, a vállalkzás vezetője (képviselője)

16 Vállalkzás neve: Kőbánya Közbiztnságáért Közalapítvány Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: 1236 A márleg frdulónapja: A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYWIZSGÁLATTAL NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) Tétel megnevezése Előző év Előző év( ek) módsításai adatk E Ft-ban Tárgyév a b c d e Kaptt (járó) sztalék és részesedés 24 -ebből: kapcslt vállalkzástól kaptt Részesedések értékesítésének árf. nyer ebből: kapcslt vállalkzátsól kaptt Bef. pü. eszk. kamatai, árf. nyeresége ebből: kapcslt vállalkzástól kaptt Egyéb kaptt (járó) kamatk és k.j.bev. 30 -ebből: kapcslt vállalkzástól kaptt Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 32 -ebből: értékelési különbözet 33 VIli PÉNZÜGYl MŰVELETEK BEVÉTELEl Bef. pü. eszközök árflyamvesztesége 35 - ebből: kapcslt vállalkzásnak adtt Fizetett kamatk és kamatjel!. ráfrd ebből: kapcslt vállalkzásnak adtt Részesedések, ért.pap., bankbetétek ÉV Pénzügyi műveletek egyéb ráfrdításai ebből: értékelési különbözet 41 IX. PÉNZÜGYl MŰVELETEK RÁFORDITÁSAI B. PÉNZÜGYl MŰVELETEK EREDMÉNYE c. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY X. RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK XI. RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY XII. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZEDSÉG 49 F. ADÓZOTT EREDMÉNY Eredménytartalék igénybevét sztra Fizetett sztalék és részesedés ~~~;;.!,,;.~;?;::~-::;.. 52 G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY ;:~~'",.c : :;:] \,::;~~'.'. J '''. : 11 Budapest, r,~ Srszám ~:- D W: [~'.. "' ~,, ' ' t fh\ ,. =-,yr~~/ a vállalkzás vezetője (képviselője)

17 Vállalkzás neve: Kőbánya Közbiztnságáért Közalapítvány Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: 1236 A mérleg frdulónapja: A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYWIZSGÁLA TT AL NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA Srszám "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) Tétel megnevezése Előző év Előző év( ek) módsításai a b c d e adatk E Ft-ban Tárgyév &~~~.._~-;:;::".: '.'~"..."."' lf':p' "'' --,,i;;;~~\~'//?..,7?_/ Budapest, r~ ~'"' y-?u-~ L ~(~:-p,' j~~;~f--j --a-v'á.;...lla...,.lkr--z,á...,.s_v_e-ze...,t'""ő~je_(,-~-~~é-pv~i-se'l-;;-őj~. e'")--

18 MUTATÓSZÁMOK Kőbánya Közbiztnságáért Közal Srszám Megnevezés/Tartalm 1. Befektetett eszközök aránya Befektetett eszközök l Eszközök összesen 1 Előző év Tárgyév 0,00% 29,76% 3. Befektetett eszközök fedezete (saját tőke lekötöttsége) Saját töke l Befektetett eszközök 100 0,00% 290,05% 5. Eszközök frdulatszáma Értékesítés nettó árbevétele l összes eszköz 0,00 0,00 ~\ 7. Készletek frdulatszáma Értékesítés nettó árbevétele l Készletek 100 0,00 0,00 9. Műszaki berendezések, gépek, járművek aránya Műszaki berendezések nettó értéke l Tárgyi eszközök* 100 0,00% 0,00% 11. A frrásk szerkezete Idegen frrás l Frrásk összesen 100 0,00% 13,69% Tőkemultiplikátr Frrásk összesen l Saját töke 15. Kötelezettségek részaránya Kötelezettségek l Frrásk összege 100 ~tii~kt,lf~~~éiiei(':ari~yms 1 Rőltl~:~ri!J~fll:~lft~~f~{~e ~~~ t ~ ~ ~ \~ ~imd:jiiw~ilr]1ffir&mjitt L3k\fuálillllllilllffiRK?é}'~dL;,, 17. Saját tőke növekedési mutató Saját tőke l Jegyzett tőke 18. 0,00% 13,69% 0,00 2, Saját tőke növekedésének mértéke (1) Mérleg szerinti eredmény l Jegyzett tőke 100 0,00% -183,35% ::;T/!'~Jf'~!O~;~!!l 21. Tőke frgási sebessége Értékesítés nettó árbevétele l Saját töke 0,00 0, Likviditási mutató Frgóeszközök l Kötelezettségek 100 0,00% 513,12% 25. Likviditási ráta (Rövid távú likviditás ll.) (Frgóeszközök- Követelések) l Rövid lejáratú kötelezettségek 100 0,00% 513,12% Késiletek) 1 R. yjq.fel :~ilf!!lf!li~~(e~~.... J/f ~ "~', ~ +'', 27. Készpénz likviditási mutató Pénzeszközök l Rövid lejáratú kötelezettségek 0,00 5, Dinamikus likviditás Ozemi (üzleti) tevékenység eredménye l Rövid lejáratú kötelezettségek 100 0,00% -364,89% RLB Kettős Könyvvitel A prgram jgs fel használója: Kőbánya Közbiztnságáért 1. ldal :47:03

19 MUTATÓSZÁMOK Kőbánya Közbiztnságáért Közal Srszám Megnevezés/Tartalm "+,(:lllflllli'inútató 31. Hitelfedezettségi mutató Kővelelések l Ró vid lejáratú kötelezettségek 100 Előző év 0,00% 0,00% 33. Szállítók átfutási ideje Átlags szállítói állmány l Anyagjellegű ráfrdításk 0,00 nap 35. Eladósdttság mértéke Kötelezettségek l Saját tőke 100 0,00% 15,86% 37. Nettó eladósdttság fka (Kötelezettségek-Követelések) l Saját tőke 100 0,00% 15,86% vetített eladósdttság (Kötelezettségek- (Pénzeszkőzők+Értékpapírk)) l Értékesítés nettó árbevétele 100 0,00% N.A. 41. Adósságállmány aránya Hsszú lejáratú kötelezettségek l (Saját tőke+hsszú lejáratú kötelezettségek) 100 0,00% 0,00% 43. Tárgyév l Előző év 100 0,00% 45. Exprtértékesítés nettó árbevétele Tárgyév l Előző év 100 0,00% 47. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye Tárgyév l Előző év 100 N.A. év* Szkáss vállalkzási eredmény Tárgyév l Előző év 100 N.A. 51. Adózás előtti eredmény Tárgyév l Előző év 100 N.A. "ill,'' 53. Mérleg szerinti eredmény Tárgyév l Előző év Tőkearánys üzemi eredmény üzemi (üzleti) eredmény l Saját tőke 100 N.A. 0,00% -57,87% RLB-608t, Kettős K6nywitel A prgram jgs felhasználója: Kőbánya Közbiztnságáért 2. ldal :47:03

20 CASH-FLOW KIMUTATÁS Kőbánya Közbiztnságáért Közal l. SZOKÁSOS TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZ-VÁLTOZÁS (működési eash-flw srk) sa }i: 10. Frgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszk. nélkül) váltzása+/-. " 1'l~J111~'erRfiv időbeli elhatárlásk vá~~~!~ t!;. 12. Fizetett, fizetendő adó (nyereség után)- 1?" ~lil' 1 '&li~la ; i> ±Eiil!IIIJi"l"fiZétenC!ö I1sifu:téíi11 ré:sze5edés - it 1!1''"~ilil!\i;!;. ;!.,1. ;;'}~1"/:,<%/dlllf-JGk:FditKArYUNij:;,::,f",',,,,,, ~'0:;,,~4ffi;7111il!~ Jbe,,:'i> ll. BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZ-V ÁL TOZÁS (befektetési eash-flw srk) 15. Befektetett eszközök eladása + ''* 1 itjf)w! Z;;!,Iít'H~ií!\í!ífu IIH!"'' 01 ''~>'. cc 0 Hitl'fJfjtJ "1~-~ll~lfqpL!~ptt sztalek, reszesedes +... ~,Jtsll'~ lll. PÉNZÜGYl MŰVELETEKBŐLSZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZVÁLTOZÁS (Finanszírzási eash-flw srk) 17:> "':'Ré:Szvény!~~t~Ítiftí~~-ilii/;IJ~Íiili~., Kötvényt, hitelvisznyt megtestesítő értékpapír kibcsátásának bevétele Hsszú lejáratra nyújttt kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása Részvénybevnás, tőkekivnás (tőkeleszállítás) - liu ~p; "' Kótv:é, S&flií(el~í~~~jpidli':(E~~~-~Eí~~-~ i. is afizefése.- '' ''' '+iljfhibuwl!ihs.rcc:.tt.>»j I'Ii " ~ "''' ~.,, :!~l:~l;r~t,.,..,-;&,ar 24. Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése - IV. 25 Hsszú le a.....'' t, '"tntflt!(öl.....ök%11! i 'lh.m.. e~ett bankbelté~.. k-...-.,lr.,,,lilwliiij.e~.jfutiiiii8w:!m:+:+i:+f!t Hw:lifl!!f~!lt~Ji!w:HH"!!Ilf!:+f!r~ ;,.!li!% Véglegesen átadtt pénzeszköz- 27: ;r Alapítókkal sze!mbenj,iíiétv:e egy~~"~~>szú lejáratú köteí~~~ttségellí?zása:,~~~~~ PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA (l., ll., lll. srk) t<.> :47:03

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

a; e. jegyző ( ~ .):'; (. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

a; e. jegyző ( ~ .):'; (. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Alplgármestere.):'; (. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Vagynkezelő Zrt. 2011. évi mérlegbeszámlója elfgadásáról

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Alplgármestere 0 _.-"(' )'lj.számú előterjesztés Előterjeszt és a Képviselő-testülete részére a KÖKERT Kőbányai Nn-prfit Közhasznú Kft. 2013. évi üzleti

Részletesebben

Ráckevei Kastély-Épitész Vendégház Kft. Eszközők ( aktivák)

Ráckevei Kastély-Épitész Vendégház Kft. Eszközők ( aktivák) Statisztikai számjel mérleg A 10324891-5510-113-01 Cégjegyzékszám Cg. 01-09-701168/8 Az üzleti év mérlegfordulónapja: Ráckevei Kastély-Épitész Vendégház Kft. Eszközők ( aktivák) Sorszám Tétel megnevezése

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a Tudás-Vár Nonprofit Kft. 2009.január 01-től 2009.december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi háttérként

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok adatok e Ft-ban

Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok adatok e Ft-ban 1. feladat Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok A tétel megnevezése Tárgy év Terven felüli értékcsökkenés 25 139 Egyéb ráfordítás sorból

Részletesebben

Éves beszámoló. 1 3 7 8 3 8 2 2 6 8 2 0 1 1 5 0 1 Statisztikai számjele. C G 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 1 3 7 8 3 8 2 2 6 8 2 0 1 1 5 0 1 Statisztikai számjele. C G 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 Cégjegyzék száma 1 3 7 8 3 8 2 2 6 8 2 0 1 1 5 0 1 Statisztikai számjele C G 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 Cégjegyzék száma Graphisoft Park SE a vállalkozás megnevezése 1031 Budapest Záhony utca 7., 815-3400 a vállalkozás címe,

Részletesebben

2013. május 2014. május

2013. május 2014. május Elnökségi*Beszámoló* R e p r o p r e s s M a g y a r L a p k ia d ó k R e p r o g r á f ia i S zö v etség e* 213. május 214. május 1 I. BEVEZETŐ A Repropress Magyar Lapkiadók Reprográfiai Szövetsége (Repropress)

Részletesebben

Teljes Életért Szolgáltató Közhasznú Társaság 5000 Szolnok, József Attila út 83.

Teljes Életért Szolgáltató Közhasznú Társaság 5000 Szolnok, József Attila út 83. Teljes Életért Szolgáltató Közhasznú Társaság 5000 Szolnok, József Attila út 83. 2006. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS /FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉSSEL ALÁTÁMASZTOTT/ 2007. április 30. P.H. RÁKÓCZI TIBOR

Részletesebben

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése Éves jelentés ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő

Részletesebben

..~.~~~áh~iöj~. Egyszerűsített éves beszámoló. Nagykanizsa és Térsége TISZK Nonprofit Kft. Statisztikai számjel : 14413704-8532-113-20

..~.~~~áh~iöj~. Egyszerűsített éves beszámoló. Nagykanizsa és Térsége TISZK Nonprofit Kft. Statisztikai számjel : 14413704-8532-113-20 Statisztikai számjel : 14413704-8532-113-20 Cégj egyzék száma : 20-09-068721 a vállalkzás megnevezése : Nagykanizsa és Térsége TISZK Nnprfit Kft a vállalkzás címe, telefnszáma : 8800 Nagykanizsa Erdész

Részletesebben

Interim Vezető Szolgáltató Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 56. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2013. évről 2013. január 1.-2013. december 31.

Interim Vezető Szolgáltató Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 56. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2013. évről 2013. január 1.-2013. december 31. 1 4 8 4 7 0 8 8-7 0 2 2-1 1 3-0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-9 2 2 7 5 7 Cégjegyzék száma EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. évről 2013. január 1.-2013. december 31. 1 4 8 4 7 0 8 8-7 0 2 2-1 1 3-0

Részletesebben

11342319-5510-114-20. 1/6. oldal. T.S.Apartman Club NyRt. Statisztikai számjel. 20-10-040053 Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

11342319-5510-114-20. 1/6. oldal. T.S.Apartman Club NyRt. Statisztikai számjel. 20-10-040053 Cégjegyzék száma A MÉRLEG Eszközök (aktívák) T.S.Apartman Club NyRt. 11342319-5510-114-20 Statisztikai számjel 1/6. oldal 20-10-040053 Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sorszám Beszámolási időszak 2014.01.01-2014.12.31 A tétel megnevezése

Részletesebben

Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Beszámolási időszak 2014.01.01-2014.12.31 Előző év

Cégjegyzék száma A MÉRLEG Eszközök (aktívák) Beszámolási időszak 2014.01.01-2014.12.31 Előző év Abbázia Idegenforgalmi NyRt 10645444-5510-114-20 Statisztikai számjel 1/6. oldal 20-10-040029 Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Beszámolási időszak 2014.01.01-2014.12.31 adatok E Ft-ban Előző

Részletesebben

Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Statisztikai szám: 11683991-6810-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046538 Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyrt. 1022 Budapest, Bég utca 3-5. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. évi Éves beszámolóhoz 1 1. A vállalkozás

Részletesebben

Csepeli Hőszolgáltató Kft.

Csepeli Hőszolgáltató Kft. Csepeli Hőszolgáltató Kft. Kiegészítő melléklet a 2014. évi éves beszámolóhoz 1 I. Általános rész 1. A Társaság bemutatása A Társaság teljes neve: Csepeli Hőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság A

Részletesebben

I/6. számú melléklet. Bázis Terv Tény Üzemi üzleti tevékenység eredménye Pénzügyi tevékenység eredménye

I/6. számú melléklet. Bázis Terv Tény Üzemi üzleti tevékenység eredménye Pénzügyi tevékenység eredménye I/6. számú melléklet A SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 2007. ÉVI TERVEZETT ÉS TÉNYLEGES EREDMÉNYEK LEVEZETÉSE Bázis Terv Tény Üzemi üzleti tevékenység

Részletesebben

Az ELECTRO-COORD Magyarország Háztartási Gép-és Elektronikai Hulladék Hasznosítást Koordináló Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Az ELECTRO-COORD Magyarország Háztartási Gép-és Elektronikai Hulladék Hasznosítást Koordináló Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Az ELECTRO-COORD Magyarország Háztartási Gép-és Elektronikai Hulladék Hasznosítást Koordináló Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2010. évi Közhasznúsági jelentése 2011. április 13. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Pilis-Budai Kutyamentők Közhasznú Egyesület 2086 Tinnye, Ady Endre u. 48. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Pilis-Budai Kutyamentők Közhasznú Egyesület 2086 Tinnye, Ady Endre u. 48. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Pilis-Budai Kutyamentők Közhasznú Egyesület 2086 Tinnye, Ady Endre u. 48. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. május 10. Szabó Csilla elnök Pilis Budai Kutyamentők Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet. Beadandó feladat

Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet. Beadandó feladat Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet Beadandó feladat Vállalati pénzügyek tantárgyból BA, II. évf. alapszakok számára Az Pénzügyi és Számviteli Intézetbe

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. 2 0 0 9 ÉV Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság mint a Bartók Béla Megyei Művelődési Központ

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 2013. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 2013. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 213. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához 1.) Általános tájékoztatás Törökbálint Közbiztonságáért Közalapítvány

Részletesebben

Pilis-Budai Kutyamentők Közhasznú Egyesület 2086 Tinnye, Ady Endre u. 48. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Pilis-Budai Kutyamentők Közhasznú Egyesület 2086 Tinnye, Ady Endre u. 48. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Pilis-Budai Kutyamentők Közhasznú Egyesület 2086 Tinnye, Ady Endre u. 48. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2012. április 20. Szabó Csilla elnök Pilis Budai Kutyamentők Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

econet.hu Informatikai Rt. Éves beszámoló 2001. üzleti évrol

econet.hu Informatikai Rt. Éves beszámoló 2001. üzleti évrol 11404374-7220-114-01 01-10-043483 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma econet.hu Informatikai Rt. 1117 Budapest, Hauszmann A. u. 3. Vállalkozás megnevezése Vállalkozás cime Éves beszámoló 2001. üzleti

Részletesebben

Tisztelt felhasználó! Sikeres kitöltést kívánunk!

Tisztelt felhasználó! Sikeres kitöltést kívánunk! Tisztelt felhasználó! Ön a további lapokon található kitölthető beszámolósémák segítségével könnyebben tehet eleget beszámolókészítési és közzétételi kötelezettségének. A sémák használata során szükséges

Részletesebben