SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK"

Átírás

1 SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK a Fogyasztóbarát Védjegy és Áldomás közösségi márka megjelölés használati jog elnyeréséhez /élelmiszer termékek/ Kivonat! (csak az érdeklődők tájékoztatására szolgál!) július

2 ÁLDOMÁS MEGJELÖLÉSŰ ÉLELMISZEREK SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK Tartalom 1 A KÖVETELMÉNY CÉLJA, HATÁLYA A FOGYASZTÓBARÁT VÉDJEGY ELVÁRÁSAINAK MEGFELELŐ ÉLELMISZER AZ ÁLDOMÁS MEGJELÖLÉS HASZNÁLATI JOG ELNYERÉSÉT KEZDEMÉNYEZŐ VÁLLALKOZÁSSAL SZEMBEN MEGFOGALMAZOTT ÁLTALÁNOS SZAKMAI ELVÁRÁSOK AZ ÁLDOMÁS MEGJELÖLÉS HASZNÁLATI JOG ELNYERÉSÉRE PÁLYÁZÓ TERMÉKKEL SZEMBEN TÁMASZTOTT ALAPVETŐ, ÁLTALÁNOS SZAKMAI ELVÁRÁSOK Termékcsoport besorolás AZ ÁLDOMÁS MEGJELÖLÉS HASZNÁLATI JOG MEGFELELŐSÉGI ELLENŐRZÉSÉT VÉGZŐ SZERVEZET ÁLTAL VIZSGÁLT TERÜLETEK A helyszíni ellenőrzés alá vont területek, tevékenységek Növényi alaptermék, takarmány előállítás Takarmánykeverék előállítás Állati alaptermék előállítás Ásványi alaptermék (ide sorolva az ásványvizet is) kitermelés Vadon termő gombák, növények, növényi részek, vadászható állatfajok húsa, ill. az ezekből előállított késztermékek Közvetítői kereskedelem és szállítás Feldolgozott, tovább-feldolgozott élelmiszer előállítás... 9

3 1 A KÖVETELMÉNY CÉLJA, HATÁLYA Ez a követelményrendszer azokat az elvárásokat határozza meg, amelyeket egy élelmiszernek a Fogyasztóbarát Védjegy és az Áldomás közösségi márka megjelölés (továbbiakban együtt: Áldomás megjelölés) használati jogának engedélyezéséhez teljesítenie kell. A Követelmények teljesítésével kapcsolatos eljárást kizárólag a Jogosult (Áldomás Minősítő Termelésszervező és Szolgáltató Kft.) által létrehozott Védjegy Szervezet végezheti. Az ellenőrzéssel kapcsolatos eljárásokat, helyszíni ellenőrzéseket kizárólag olyan személyek vezethetik, akik az adott ellenőrzési területre vonatkozóan rendelkeznek a Védjegy Szervezet által adott felhatalmazással. Jelen Szakmai Követelmények (továbbiakban: Követelmények) alkalmazásának helyét, módját és szabályait a Működési Szabályzat a Fogyasztóbarát Védjegy és az Áldomás közösségi márka megjelölés használati jog elnyeréséhez /élelmiszer termékek/ dokumentum tartalmazza. 2 A FOGYASZTÓBARÁT VÉDJEGY ELVÁRÁSAINAK MEGFELELŐ ÉLELMISZER Fogyasztóbarát élelmiszer: olyan élelmiszer vagy élelmiszer-összetevő, amely a szokásos tápérték jellemzők mellett, a fogyasztó- és környezettudatos, értékközpontú, komplex szemlélet eredményeként, a teljes termelési, feldolgozási és értékesítési láncon átvonuló, a pozitív életminőség elérését támogató hozzáadott értékkel rendelkezik. Hozzáadott értéket jelenthetnek: az egészségtudatos-, környezettudatos-, a tájjelleget fenntartó hagyományos-, a táplálkozástudományi eredményekkel alátámasztott-, a fogyasztó igényeire egyedileg meghatározott értékeknek élelmiszerben történő megjelenítése. 3 AZ ÁLDOMÁS MEGJELÖLÉS HASZNÁLATI JOG ELNYERÉSÉT KEZDEMÉNYEZŐ VÁLLALKOZÁSSAL SZEMBEN MEGFOGALMAZOTT ÁLTALÁNOS SZAKMAI ELVÁRÁSOK Az Áldomás megjelölés használati jog elnyerésére csak olyan egyéni vagy társas vállalkozások (szervezetek, vagy személyek) pályázhatnak, akik elegendő ismerettel, felhatalmazással, közvetlen, vagy közvetett beavatkozási lehetőséggel rendelkeznek - a pályázott termék tulajdonságaira, összetételére, kezelésére, tárolására, környezeti hatására, az alkalmazott eljárásokra vonatkozóan; 3/10

4 - a termék előállításához felhasznált és az elsődleges mezőgazdasági alapanyagig visszavezethető élelmiszer alapanyagok tulajdonságaira, összetételére, kezelésére, tárolására, környezeti hatására, az alkalmazott eljárásokra vonatkozóan; - valamennyi, a termék előállításához felhasznált adalék- és segédanyag élelmiszerbiztonsági jellemzőivel kapcsolatos információk megadásával kapcsolatban. Az Áldomás megjelölés használati jog elnyerését kezdeményező vállalkozásnak gondoskodnia kell arról, hogy a termékre, a termékhez felhasznált alapanyagokra (az elsődleges mezőgazdasági alapanyagig) az adalék és segédanyagok kivételével olyan nyomonkövethetőségi rendszert működtessen, mellyel a termőhelytől (beleértve az ásványi anyag bányát is), tenyésztőhelytől az Áldomás megjelölés használatot kezdeményező szervezetig gyártási tételenként visszavezethető legyen az eredet, a végzett beavatkozásokkal, környezeti hatásokkal kapcsolatos adatok és információk. Az egyéb összetevők - adalék és segédanyagok - esetében is biztosítani kell a vonatkozó jogszabályokban előírt nyomonkövethetőséget. Az Áldomás megjelölés használat elnyerését kezdeményező vállalkozásnak, valamint a termék előállítási láncban a termék termelésére, tenyésztésére, feldolgozására, kezelésére, tárolására, értékesítésére hatással bíró szervezeteknek és személyeknek a termékre vonatkozóan önellenőrzési intézkedési tervvel kell rendelkezniük. Ebben rögzíteni kell a fogyasztóbarát élelmiszer (és alapanyagai) tulajdonságait meghatározó előállítási lépéseket és azok elvárt teljesítési paramétereit (vagy az ezen adatokat tartalmazó dokumentumra történő hivatkozást), valamint az ellenőrzések gyakoriságát. Az önellenőrzési tervben nevesíteni kell az egyes eljárásokért, ellenőrzésekért felelős személyeket is. Az önellenőrzési tervben kell szabályozni a nem-megfelelőségek előfordulásakor alkalmazott helyesbítő eljárásokat is. Az Áldomás megjelölés használat elnyerését kezdeményező vállalkozásnak, valamint a termék előállítási láncban a termék kitermelésére, termesztésére, tenyésztésére, feldolgozására, kezelésére, tárolására, értékesítésére hatással bíró szervezeteknek és személyeknek nyilatkozniuk kell arról, hogy - a vállalkozás vezetősége elkötelezett a jelen követelményeknek megfelelő, fogyasztóbarát élelmiszer előállítására; - a követelmények teljesítéséhez és a minőségi fokozat eléréséhez szükséges forrásokat biztosítják; - az alkalmazott mérő, ellenőrző és azonosító módszerek alkalmasak a jelen követelményekben meghatározott elvárások teljesítésének megállapítására, és egyéb termékektől történő különválasztására és kezelésére; - az előállítás, kezelés, tárolás minden fázisában gondoskodnak a jó termelői, gyártási és higiéniai gyakorlatok alkalmazásáról (GMP); 4/10

5 - rendszeresen gondoskodnak a minőséggel és biztonsággal összefüggő önellenőrzési rendszer működésének, alkalmasságának felülvizsgálatáról (beleértve a nyomonkövethetőségi és termék visszahívási tevékenységeket is); - az előállítási lánc teljes területén biztosítják az Áldomás megjelölésű terméket előállító dolgozók szükséges szakmai felkészítését, képzését, továbbképzését; - előre meghatározott termék visszahívási-programmal rendelkeznek annak érdekében, hogy ha az Áldomás megjelöléssel ellátott termék bármely okból nem felel meg a termékkel szemben támasztott követelményeknek, a forgalomból haladéktalanul kivonható, visszahívható legyen. 4 AZ ÁLDOMÁS MEGJELÖLÉS HASZNÁLATI JOG ELNYERÉSÉRE PÁLYÁZÓ TERMÉKKEL SZEMBEN TÁMASZTOTT ALAPVETŐ, ÁLTALÁNOS SZAKMAI ELVÁRÁSOK Az Áldomás megjelölés-használat elnyerését kezdeményező vállalkozásnak részletesen be kell mutatnia a pályázott termék valamennyi olyan tulajdonságát, jellegzetességét, sajátosságát, ami azt alkalmassá teszi a fogyasztóbarát élelmiszer besorolásnak történő megfelelésre. Az Áldomás megjelölés elnyerésére pályázó élelmiszerrel kapcsolatban általánosságban elvárt, hogy a termék feleljen meg valamennyi vonatkozó Európai Uniós és hazai jogszabály, előírás, gyártmánylap követelményének, továbbá a jelen követelményrendszerben meghatározott elvárásoknak. A Magyarország területén előállított Áldomás megjelölésű élelmiszereknek meg kell felelniük az érvényes Magyar Élelmiszerkönyv vonatkozó előírásainak is (amennyiben van a termékre emelt szintű MÉ irányelv, akkor annak is meg kell felelnie). A Kárpát-medence országaiból pályázó cégek esetében a vonatkozó Európai Uniós jogszabályok teljesítésén kívül a termék összetételére, minőségére vonatkozó nemzeti vagy magyarországi jogszabályok közül azoknak kell megfelelni, amelyik a termékkel szemben szigorúbb elvárásokat fogalmaz meg. A termékkel kapcsolatban elvárt, hogy a szántóföldtől a pályázó szervezetig, személyig az élelmiszerben található valamennyi összetevővel és az előállított termékkel kapcsolatban igazolható legyen, - a fogyasztóbarát tulajdonságok megléte az alapanyagoktól a kész élelmiszerig - a kiváló, vagy jó érzékszervi tulajdonságok - a gmo-mentes állapot fenntartása - a nem természetes eredetű anyagok, gyógyszerek, vegyszerek használatának a lehető legkisebb szinten történő tartása, - az ízfokozó adalékanyagok használatának kizárása. 5/10

6 Ásványvízzel az Áldomás megjelölésre rendelkező termékkel lehet pályázni. kizárólag tanúsított, ökológiai minősítéssel Összetett élelmiszer esetében a termék jellegét, minőségét, kedvező táplálkozási tulajdonságait, összetételét meghatározó alapanyagok pótanyagokkal való helyettesítésének aránya nem lehet alkalmas arra, hogy a fogyasztó érdekeit, minőségi elvárásait kedvezőtlen módon befolyásolja. Az élelmiszertermelés, a termesztés, vadon termő növények gyűjtése, állattartás, feldolgozás, tovább-feldolgozás, kezelés, tárolás, értékesítés során törekedni kell a természetes (elsősorban fizikai, biológiai) eljárásokat előtérbe helyező, a vegyszeres kezeléseket és a radiológiai eljárásokat nélkülöző, környezetbarát technológiák alkalmazására. Alternatív lehetőségek esetén több választható megoldás közül - a késztermék fogyasztói biztonságát, minőségét kedvezőbb módon megvalósító módszerek alkalmazására kell törekedni. Az Áldomás megjelölés használati jogot csak olyan élelmiszer nyerheti el, amellyel kapcsolatban teljesül, hogy az érzékszervi tulajdonságok Pályázat Értékelő Testület által végzett értékelése során legalább jó minőségű (pontozásos minősítő rendszerben a maximális pontszám min. 80 %-át elért) megállapítást kapott. Az érzékszervi minősítés alapjául szolgáló módszertant és annak eredményeit a Pályázónak ismertetnie kell a Termékismertető lapon. Amennyiben ilyennel nem rendelkezik, a jelen követelményrendszer mellékletében meghatározott súlyozófaktoros érzékszervi pontozásos minősítéssel értékeli a Pályázat Értékelő Testület a termék érzékszervi tulajdonságait. 4.1 Termékcsoport besorolás A pályázónak a Termékismertető lapon közölnie kell, hogy az élelmiszerrel kapcsolatban melyik fogyasztóbarát tulajdonságot kívánja kiemelni. Választható termékcsoportok: - a jelenlegi hazai gyakorlatban megszokottnál kedvezőbb beltartalmi értékkel, fajta jellemzőkkel rendelkező élelmiszer alapanyag felhasználásával, a kedvező tulajdonságoknak az élelmiszerlánc egészében nyomonkövetett módon készült élelmiszerek. - a jelenlegi hazai gyakorlatban megszokottnál kíméletesebb fogyasztóbarát és/vagy kisebb környezetterheléssel járó feldolgozási eljárásokkal az élelmiszerlánc egészében nyomonkövetett módon előállított élelmiszerek. - kizárólag természetes, vagy természetes eredetű anyagok felhasználásával a természetes anyagok használatát az élelmiszerlánc egészében nyomonkövetett módon előállított élelmiszerek. - feldolgozott élelmiszer, amely az ökológiai gazdálkodásra vonatkozó, hatályos Európai Uniós jogszabályoknak megfelelő (jelenleg a 834/2007 és 889/2008 EK rendeletek), 6/10

7 tanúsítással rendelkező ökológikus alapanyag felhasználásával és olyan innovatív eljárás, technológiai megoldás alkalmazásával készült, mely az alapanyag kedvező tápanyag összetételét igazolható módon megőrzi vagy kedvezőbbé teszi. - ismert hatóanyagot dúsított/módosított formában tartalmazó az élelmiszerlánc egészében nyomonkövetett, az Európai Unió hatályos, az élelmiszerekkel kapcsolatos, tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állításokról szóló rendeletének (jelenleg az 1924/2006 EK rendelet), vagy az Európai Unió hatályos, a vitaminok, ásványi anyagok és bizonyos egyéb anyagok élelmiszerekhez történő hozzáadásáról szóló rendeletének (jelenleg az 1925/2006 EK rendelet) megfelelően előállított élelmiszerek. - kedvezőtlen élettani hatású anyagot csökkentett/módosított formában tartalmazó az élelmiszerlánc egészében nyomonkövetett, az Európai Unió hatályos, az élelmiszerekkel kapcsolatos, tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állításokról szóló rendeletének (jelenleg az 1924/2006 EK rendelet), vagy az Európai Unió hatályos, a vitaminok, ásványi anyagok és bizonyos egyéb anyagok élelmiszerekhez történő hozzáadásáról szóló rendeletének (jelenleg az 1925/2006 EK rendelet) megfelelően előállított élelmiszerek. 5 AZ ÁLDOMÁS MEGJELÖLÉS HASZNÁLATI JOG MEGFELELŐSÉGI ELLENŐRZÉSÉT VÉGZŐ SZERVEZET ÁLTAL VIZSGÁLT TERÜLETEK Az Áldomás megjelölés használati jog megfelelőségi ellenőrzését az élelmiszerlánc valamennyi olyan fázisában el kell végezni, ahol a védjegyes élelmiszerrel, vagy annak alapanyagával kapcsolatban bármilyen tevékenységet végeznek. Az ellenőrzés értelemszerűen minden olyan tevékenységre kiterjed, amely a védjegyes élelmiszer jelen előírásban meghatározott eredetére, minőségére, biztonságára hatással van. Az ellenőrzés során alapvető szempont annak vizsgálata, hogyan gondoskodott a pályázó arról, hogy az élelmiszerlánc teljes terjedelmében elősegítse az egészséges táplálkozás megvalósítását biztosító termelési, feldolgozási, kezelési feltételek megvalósítását és fenntartását. 5.1 A helyszíni ellenőrzés alá vont területek, tevékenységek A helyszíni ellenőrzés során az ellenőrzést végző szakermbernek vizsgálnia kell minden olyan feltételt, tényezőt, amely közvetve, vagy közvetlenül hatással lehet az Áldomás megjelölésű termék minőségére, tápértékére, egészségre gyakorolt hatásaira, biztonságára. Az alábbi felsorolás az egyes szakterületekkel kapcsolatban az általános elvárásokat határozza meg. Egy adott pályázat esetében az alábbi elveknek megfelelő konkrét helyszíni ellenőrzési területeket a Pályázat Értékelő Testület jelöli ki és határozza meg a pályázat bírálati folyamata során, melyet az Ellenőrző Szervezet a Működési Szabályzatban leírtak szerint kiegészíthet. 7/10

8 5.1.1 Növényi alaptermék, takarmány előállítás - a termesztésre, a vadon termő növény gyűjtésére igénybe vett földterület, környezeti állapotfelmérése - a termesztésre kerülő növények fajta-, származás- és növény-egészségügyi igazolása - vadon termő növényi részek gyűjtési időpontjának, szabályainak valamint a gyűjtés fenntarthatóságának és természetvédelmi szempontjainak a meghatározása, - a termesztés során felhasznált talajerő utánpótlást, növényvédelmet, növényápolást, termésnövelést biztosító anyagok és eljárások - a betakarítás, szüret időpontjának meghatározása, a tevékenység végrehajtásának módja - a betakarított/leszüretelt termék szállításának, átmeneti tárolásának megvalósítása - az alaptermék, takarmány minőségének megállapítása, kiemelten a tanúsításhoz kiemelt tulajdonságokra - a kiszállításra kerülő terménytételek azonosíthatóságának és nyomon-követhetőségének megvalósulása Takarmánykeverék előállítás - a takarmánykeverő üzem önellenőrzési rendszerének alkalmassága - felhasznált takarmány alapanyagok minősége, megfelelősége - a védjegyes termék előállításával kapcsolatba hozható élőállat ellátásához szükséges takarmánykeverék összetétele, - a felhasznált anyagok nyomonkövethetősége - gyógyszerek, adalék és segédanyagok használatának indokoltsága, minősége - felhasznált anyagok átmeneti tárolása - a takarmánykeverék előállítás során alkalmazott eljárások - tárolás, raktározás - szállítás Állati alaptermék előállítás - az állattartó hely állategészségügyi, állatvédelmi állapotának felmérése - az állattartásba vont egyedek fajta-, származás- és állategészségügyi igazolása - a tápanyagellátás során felhasznált anyagok és eljárások - az állattartás során felhasznált hozamfokozó, immunerősítő, gyógykezelő, anyagok és eljárások - a vágóállatok vágásra történő kijelölésének meghatározása, szállításra történő előkészítése, végrehajtásának módja - az élőállat minősítése, kiemelten a tanúsításhoz figyelembe vett minőségi elvárásokra - az élőállat vágásra történő szállítása - a kiszállításra élőállat szállítmányok azonosíthatóságának és nyomonkövethetőségének megvalósulása. 8/10

9 5.1.4 Ásványi alaptermék (ide sorolva az ásványvizet is) kitermelés - bányászati feltáró hely állapot felmérése - kitermelt alaptermék kitermeléskori tulajdonságai, összetétele - a kitermelés során felhasznált anyagok, alkalmazott eljárások - a bányászott alaptermék utókezelésének, tisztításának módja, anyagai - a bányászott termék átmeneti tárolása, kezelése - a bányászott termék minőségének meghatározása, kiemelten a tanúsításhoz figyelembe vett minőségi elvárásokra - a termék szállítmányok azonosíthatóságának és nyomon-követhetőségének megvalósulása Vadon termő gombák, növények, növényi részek, vadászható állatfajok húsa, ill. az ezekből előállított késztermékek - vadon termő gombák, növények lelőhelyének, elejtett vad élőhelyének tisztasága - vadon termő gombák, növények, növényi részek emberi fogyasztásra alkalmas volta, ennek igazolása (különös tekintettel a gombákra) - vadászható állatok húsának emberi fogyasztásra alkalmas volta, ennek igazolása - vadon termő gombák, növények, növényi részek, vadászható állatfajok húsa átmeneti tárolása. kezelése - vadon termő gombák, növények, növényi részek, vadászható állatfajok húsa minőségének meghatározása, kiemelten a tanúsításhoz figyelembe vett minőségi elvárásokra - vadon termő gombákat, növényeket, növényi részeket, vadászható állatfajok húsát, ill. a belőlük készített termékeket tartalmazó szállítmányok azonosíthatóságának és nyomon-követhetőségének megvalósulása Közvetítői kereskedelem és szállítás - beszállítók, termelők termesztési, tenyésztési helyzetének, a minőséget, biztonságot meghatározó elvárások teljesítésének ismerete és betartása - a tevékenység során használt eszközök növény- és állategészségügyi, élelmiszerbiztonsági állapota - szállítmányok és szállítmányon belüli önálló tételek azonosíthatóságának és nyomonkövethetőségének megvalósulása - hűtve, fagyasztva történő szállítás során a hűtési, fagyasztási lánc fenntartásának feltételei, ill. nyomonkövethetősége Feldolgozott, tovább-feldolgozott élelmiszer előállítás - a feldolgozó önellenőrzési rendszerének alkalmassága - felhasznált alapanyagok minősége, megfelelősége - a védjegyes termék összetétele, kiemelten a termék-követelményben meghatározott szempontokra - a felhasznált anyagok nyomonkövethetősége 9/10

10 - adalék- és segédanyagok használatának indokoltsága, minősége, tisztsága, nyomonkövethetősége - felhasznált anyagok átmeneti tárolása - feldolgozás során alkalmazott eljárások - csomagolás, raktározás - szállítás. 10/10

A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról

A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról 1 A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI.

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete. egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról

A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete. egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI.

Részletesebben

MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. a Fogyasztóbarát Védjegy és Áldomás közösségi márka megjelölés használati jog elnyeréséhez /élelmiszer termékek/

MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. a Fogyasztóbarát Védjegy és Áldomás közösségi márka megjelölés használati jog elnyeréséhez /élelmiszer termékek/ MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT a Fogyasztóbarát Védjegy és Áldomás közösségi márka megjelölés használati jog elnyeréséhez /élelmiszer termékek/ Kivonat! (csak az érdeklődők tájékoztatására szolgál!) 2016. július

Részletesebben

A földművelésügyi miniszter 61/2016. (IX. 15.) FM rendelete a GMO-mentességre utaló jelölésről M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 138.

A földművelésügyi miniszter 61/2016. (IX. 15.) FM rendelete a GMO-mentességre utaló jelölésről M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 138. A földművelésügyi miniszter 61/2016. (IX. 15.) FM rendelete a GMO-mentességre utaló jelölésről M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2016. évi 138. szám Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008.

Részletesebben

A KMS Védjegy Tanúsító Rendszer bemutatása,

A KMS Védjegy Tanúsító Rendszer bemutatása, A KMS Védjegy Tanúsító Rendszer bemutatása, Tóth Éva vezető auditor Vágóállat és Hús Szakmaközi Szervezet és Terméktanács (VHT) EOQ MNB Konferencia Szeged 2015. november 25. A cél és elérésének biztosítása

Részletesebben

MEGFELELŐSÉG TANÚSÍTÁSI RENDSZER ÁLTALÁNOS SZAKMAI KÖVETELMÉNYEI

MEGFELELŐSÉG TANÚSÍTÁSI RENDSZER ÁLTALÁNOS SZAKMAI KÖVETELMÉNYEI MINŐSÉGI MAGYAR SERTÉSHÚS VÉDJEGY MEGFELELŐSÉG TANÚSÍTÁSI RENDSZER ÁLTALÁNOS SZAKMAI KÖVETELMÉNYEI 2009.május 2 A Minőségi Magyar Sertéshús tanúsítási rendszer szakmai követelményei A Minőségi Magyar Sertéshús

Részletesebben

HATÓSÁGI TAPASZTALATOK A VM MAGYAR TERMÉK RENDELETE KAPCSÁN

HATÓSÁGI TAPASZTALATOK A VM MAGYAR TERMÉK RENDELETE KAPCSÁN HATÓSÁGI TAPASZTALATOK A VM MAGYAR TERMÉK RENDELETE KAPCSÁN DR. ORAVECZ MÁRTON elnök Sárváriné Lakatos Éva 2014. május 20. Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság Genealógia (származástan) 74/2012.

Részletesebben

KMS Védjegy általános szakmai követelményei

KMS Védjegy általános szakmai követelményei KMS Védjegy általános szakmai követelményei A Kiváló Minőségű Sertéshús (KMS) védjegy céljai: felhívja a hazai és külföldi fogyasztók figyelmét az ellenőrzötten kiváló minőségű sertéshúsból készült termékekre

Részletesebben

A GMO-mentes jelölés jogszabályi háttere. dr. Jasinka Anita főosztályvezető-helyettes Földművelésügyi Minisztérium Jogalkotási Főosztály

A GMO-mentes jelölés jogszabályi háttere. dr. Jasinka Anita főosztályvezető-helyettes Földművelésügyi Minisztérium Jogalkotási Főosztály A GMO-mentes jelölés jogszabályi háttere dr. Jasinka Anita főosztályvezető-helyettes Földművelésügyi Minisztérium Jogalkotási Főosztály Hazánk GMO mentes stratégiája - 53/2006. (XI. 29.) OGY határozat

Részletesebben

ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS

ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS 1. példány: beküldendő a Biokontrollhoz vagy legkésőbb ellenőrzéskor az ellenőrnek átadandó 2. példány: saját példány ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS A Bejelentkezési lappal, az Éves adatközlő lappal és a gazdálkodó

Részletesebben

A Nemzeti Parki Termék védjegy minősítési rendszere és követelményei az élelmiszerszabályozásban.

A Nemzeti Parki Termék védjegy minősítési rendszere és követelményei az élelmiszerszabályozásban. A Nemzeti Parki Termék védjegy minősítési rendszere és követelményei az élelmiszerszabályozásban. Pest megyei Kormányhivatal Váci Járási Hivatal Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatala

Részletesebben

Gyógynövények az élelmiszerek között

Gyógynövények az élelmiszerek között Gyógynövények az élelmiszerek között Budapest, 2011. március 25. Sárvár Deák Ferenc főosztályvezető-helyettes Vidékfejlesztési Minisztérium Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztály 1 Az emberi felhasználásra

Részletesebben

ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS

ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS 1. példány: beküldendő a Biokontrollhoz vagy legkésőbb ellenőrzéskor az ellenőrnek átadandó 2. példány: saját példány ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS A Bejelentkezési lappal, az Éves adatközlő lappal és a gazdálkodó

Részletesebben

ADATLAP TERMÉKLEÍRÁSHOZ. A válaszadásra kihagyott pontozott rész szabadon bővíthető.

ADATLAP TERMÉKLEÍRÁSHOZ. A válaszadásra kihagyott pontozott rész szabadon bővíthető. A válaszadásra kihagyott pontozott rész szabadon bővíthető. 1. A termék bemutatása 1.1 Kérjük, adja meg azt az elnevezést, amellyel a terméke értékesítésre kerül:. 1.2 Amennyiben ismert más elnevezése

Részletesebben

Biztonság és önellenőrzés. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Biztonság és önellenőrzés. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Biztonság és önellenőrzés Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Alapvető fogyasztói elvárások az élelmiszerekkel szemben Az élelmiszer legyen biztonságos elegendő mennyiségű

Részletesebben

ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS

ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS 1. példány: beküldendő a Biokontrollhoz vagy legkésőbb ellenőrzéskor az ellenőrnek átadandó 2. példány: saját példány ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS A Bejelentkezési lappal, az Éves adatközlő lappal és a gazdálkodó

Részletesebben

Bioélelmiszerek. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde

Bioélelmiszerek. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde Bioélelmiszerek Készítette: Friedrichné Irmai Tünde Biotermék A valódi biotermék ellenőrzött körülmények között termelt, semmilyen műtrágyát és szintetikus, toxikus anyagot nem tartalmaz. A tápanyag-utánpótlás

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Élelmiszer-szabályozás és fogyasztó védelem az Európai Unióban 148.lecke

Részletesebben

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV. Codex Alimentarius Hungaricus számú irányelv

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV. Codex Alimentarius Hungaricus számú irányelv MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV Codex Alimentarius Hungaricus 2-703 számú irányelv Gyümölcsbor Fruit wine Jóváhagyta a Magyar Élelmiszerkönyv Bizottság 2016. (1. kiadás) 2 I. Általános előírások 1. Ez az irányelv

Részletesebben

Codex Alimentarius Hungaricus. 2-703 számú irányelv

Codex Alimentarius Hungaricus. 2-703 számú irányelv MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV Codex Alimentarius Hungaricus 2-703 számú irányelv Fruit wine Jóváhagyta a Magyar Élelmiszerkönyv Bizottság, 2013. május (1. kiadás) 2 I. Általános előírások 1. Ez az irányelv az

Részletesebben

Húsok és húskészítmények iránti kereslet módosulása, avagy mire kell felkészülnie a húsiparnak

Húsok és húskészítmények iránti kereslet módosulása, avagy mire kell felkészülnie a húsiparnak Húsok és húskészítmények iránti kereslet módosulása, avagy mire kell felkészülnie a húsiparnak Éder Tamás Az iparszerűen előállított húsok és húskészítmények PR problémái (I.) A tevékenységi specializáció

Részletesebben

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV. Codex Alimentarius Hungaricus. 2-107 számú irányelv

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV. Codex Alimentarius Hungaricus. 2-107 számú irányelv MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV Codex Alimentarius Hungaricus 2-107 számú irányelv Megkülönböztető minőségi jelöléssel ellátott gyümölcsbor Fruit wine with distinctive quality indication Jóváhagyta a Magyar Élelmiszerkönyv

Részletesebben

vitanell Az LVA Mertcert cégcsoport megkülönböztető tanúsítási jele Helyzetjelentés és zárszó

vitanell Az LVA Mertcert cégcsoport megkülönböztető tanúsítási jele Helyzetjelentés és zárszó Az LVA Mertcert cégcsoport megkülönböztető tanúsítási jele vitanell Helyzetjelentés és zárszó Sándor János (MERT-CERT Kft.) Dr. Gombos János (LVA GmbH) 2012. május 23. A vitanell -ről Az LVA Mertcert Cégcsoport

Részletesebben

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV. Codex Alimentarius Hungaricus /1 számú irányelv

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV. Codex Alimentarius Hungaricus /1 számú irányelv MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV Codex Alimentarius Hungaricus 2-703/1 számú irányelv Almabor Apple wine Jóváhagyta a Magyar Élelmiszerkönyv Bizottság 2016. (1. kiadás) 2 I. Általános előírások 1. Ez az irányelv

Részletesebben

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV. Codex Alimentarius Hungaricus

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV. Codex Alimentarius Hungaricus MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV Codex Alimentarius Hungaricus 2-100 számú irányelv Megkülönböztető minőségi jelöléssel ellátott mézfélékről Honey with disctinctive quality indication Jóváhagyta a Magyar Élelmiszerkönyv

Részletesebben

36/2014. (XII. 17.) FM rendelet. az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról

36/2014. (XII. 17.) FM rendelet. az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról 36/2014. (XII. 17.) FM rendelet az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. (2) bekezdés 26. pontjában, a 13. tekintetében

Részletesebben

A NÉBIH szerepe az ökológiai gazdálkodásban; az ökológiai növénytermesztésre vonatozó szabályok

A NÉBIH szerepe az ökológiai gazdálkodásban; az ökológiai növénytermesztésre vonatozó szabályok A NÉBIH szerepe az ökológiai gazdálkodásban; az ökológiai növénytermesztésre vonatozó szabályok Rónai Anna növényvédelmi mérnökszakértő Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi

Részletesebben

AZ ÉTKEZÉSI TOJÁS FOGYASZTÓI ÉS VÁSÁRLÓI

AZ ÉTKEZÉSI TOJÁS FOGYASZTÓI ÉS VÁSÁRLÓI DEBRECENI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR XXXII. ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA AGRÁRTUDOMÁNYI SZEKCIÓ Hódmezővásárhely-Szeged, 2015. április 8-10. AZ ÉTKEZÉSI TOJÁS FOGYASZTÓI ÉS VÁSÁRLÓI MAGATARTÁSÁNAK

Részletesebben

Magyar Termék Nonprofit Kft. szakmai nap 2013.11.07.

Magyar Termék Nonprofit Kft. szakmai nap 2013.11.07. Magyar Termék Nonprofit Kft. szakmai nap 2013.11.07. Tanúsítási eljárás: gyakorlati tapasztalatok Ősz Katalin Élelmiszerek bírálati tapasztalatai A tanúsítási eljárásrend nevezési lap beküldése nevezési

Részletesebben

Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat

Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat Helyszín: Földi Kincsek Vására Oktatóközpont, 2632 Letkés Dózsa György út 22. IDŐ ELŐADÁS SZAKTANÁCSADÁS KÉPZÉS 2014.09.27 Innováció a helyi gazdaság integrált

Részletesebben

Intézményközi referenciaszám: 2014/0100 (COD)

Intézményközi referenciaszám: 2014/0100 (COD) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. május 6. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2014/0100 (COD) 8576/15 AGRILEG 102 CODEC 651 FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: az elnökség a Tanács Előző dok. sz.: 14760/14,

Részletesebben

Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete

Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete Előadás- képzés-szaktanácsadás a Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület szervezésében Helyszín: Földi Kincsek Vására Oktatóközpont (2632, Letkés

Részletesebben

(telefon, e-mail, stb.)

(telefon, e-mail, stb.) I. Tanya paraméterei Címe: Tulajdonosa: Mérete, terület nagysága, épületei: Üzemeltető: Megközelíthetősége: Elérhetőségei: (telefon, e-mail, stb.) Lakott, ott élők száma: Infrastruktúra (internet, telefon,

Részletesebben

Vidékgazdaság és élelmiszerbiztonság főbb összefüggései

Vidékgazdaság és élelmiszerbiztonság főbb összefüggései Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet Vidékgazdaság és élelmiszerbiztonság főbb összefüggései Készítette: Gódor Amelita Kata, PhD hallgató Enyedi György

Részletesebben

Hatósági tapasztalatok a tejtermékek ellenőrzéséről

Hatósági tapasztalatok a tejtermékek ellenőrzéséről Hatósági tapasztalatok a tejtermékek ellenőrzéséről Bartyik Tünde Élelmiszer-és Takarmánybiztonsági Igazgatóság Bejelentésköteles Élelmiszer-előállítás Felügyeleti Osztály Budapest, 2013. október 15. Tej

Részletesebben

ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS

ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS 1. példány: beküldendő a Biokontrollhoz vagy legkésőbb ellenőrzéskor az ellenőrnek átadandó 2. példány: saját példány ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS A Bejelentkezési lappal, az Éves adatközlő lappal és a gazdálkodó

Részletesebben

MÉKISZ tanúsító védjegy: A független tanúsító szervezet első tapasztalatai

MÉKISZ tanúsító védjegy: A független tanúsító szervezet első tapasztalatai MÉKISZ tanúsító védjegy: A független tanúsító szervezet első tapasztalatai MÉKISZ konferencia 2012. november 8. Kovács Dóra Hungária Öko Garancia Kft. H-1033 Budapest, Miklós tér 1. Tel.: +36-1/336-0533;

Részletesebben

A HACCP minőségbiztosítási rendszer

A HACCP minőségbiztosítási rendszer A HACCP minőségbiztosítási rendszer A HACCP története Kialakulásának okai A HACCP koncepció, bár egyes elemei a racionális technológiai irányításban mindig is megvoltak, az 1970-es évekre alakult ki, nem

Részletesebben

VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM NYILATKOZAT

VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM NYILATKOZAT 3. számú melléklet VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM NYILATKOZAT Jelen nyilatkozat alapján a Duna Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság (székhely: 2509 Esztergom, Strázsa-hegy) mint védjegyjogosult Duna Ipoly Nemzeti

Részletesebben

Hatósági tapasztalatok a tejtermékek ellenőrzéséről

Hatósági tapasztalatok a tejtermékek ellenőrzéséről Hatósági tapasztalatok a tejtermékek ellenőrzéséről Bartyik Tünde Élelmiszer-és Takarmánybiztonsági Igazgatóság Bejelentésköteles Élelmiszer-előállítás Felügyeleti Osztály Budapest, 2014. február 18. Tejtermékek

Részletesebben

ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS

ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS 1. példány: beküldendő a Biokontrollhoz vagy legkésőbb ellenőrzéskor az ellenőrnek átadandó 2. példány: saját példány ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS A Bejelentkezési lappal, az Éves adatközlő lappal és a gazdálkodó

Részletesebben

VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM NYILATKOZAT

VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM NYILATKOZAT 3. számú melléklet VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM NYILATKOZAT Jelen nyilatkozat alapján a Duna Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság (székhely: 2509 Esztergom, Strázsa-hegy) mint védjegyjogosult Duna Ipoly nemzeti

Részletesebben

1.A SZERZŐDŐ VÁLLALKOZÁS ADATAI Kitöltése kötelező! 2.GAZDÁLKODÁSI FORMA Kitöltése kötelező!

1.A SZERZŐDŐ VÁLLALKOZÁS ADATAI Kitöltése kötelező! 2.GAZDÁLKODÁSI FORMA Kitöltése kötelező! BEJELENTKEZÉSI LAP AZ ÖKOLÓGIAI GAZDÁLKODÁS ELLENŐRZÉSI RENDSZERÉBE A TANÁCS 834/2007/EK ÉS A BIZOTTSÁG 889/2008/EK RENDELETE, ILLETVE A BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT. ALAP FELTÉTELRENDSZERE SZERINTI

Részletesebben

Termék- és tevékenység ellenőrzés tervezése

Termék- és tevékenység ellenőrzés tervezése Termék- és tevékenység ellenőrzés tervezése Tirián Attila NÉBIH Rendszerszervezési és Felügyeleti Igazgatóság 2016. November 15. Élelmiszerlánc-biztonsági Stratégia Időtáv 2013. október 8-tól hatályos

Részletesebben

Pályázati feltételek és bírálati szempontok a Duna-Dráva Nemzeti Parki Termék védjegy használatához

Pályázati feltételek és bírálati szempontok a Duna-Dráva Nemzeti Parki Termék védjegy használatához Pályázati feltételek és bírálati szempontok a Duna-Dráva Nemzeti Parki Termék védjegy használatához 1. A védjegy A Duna-Dráva Nemzeti Parki Termék védjegyet az 1. számú melléklet tartalmazza. 2. A védjegy

Részletesebben

Megfelelőségi határértékek az étrend-kiegészítőknél Uniós ajánlás a kompetens hatóságoknak

Megfelelőségi határértékek az étrend-kiegészítőknél Uniós ajánlás a kompetens hatóságoknak Megfelelőségi határértékek az étrend-kiegészítőknél Uniós ajánlás a kompetens hatóságoknak Horányi Tamás Magyarországi Étrend-kiegészítő Gyártók és Forgalmazók Egyesülte Étrend-kiegészítők, gyógyhatású

Részletesebben

Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény és Talajvédelmi Főosztály Telek Anita, élelmiszer-biztonsági felügyelő

Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény és Talajvédelmi Főosztály Telek Anita, élelmiszer-biztonsági felügyelő Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény és Talajvédelmi Főosztály Telek Anita, élelmiszer-biztonsági felügyelő Budapest, 2015. november 18. Mi a Gyártmánylap? Az élelmiszer-előállító által vezetett, a feldolgozott

Részletesebben

TájGazda. országos eredetvédelmi és tanúsított tájjellegű hagyományos gazdálkodási program és tanúsító védjegy BIZTOSAN JÓ!

TájGazda. országos eredetvédelmi és tanúsított tájjellegű hagyományos gazdálkodási program és tanúsító védjegy BIZTOSAN JÓ! TájGazda országos eredetvédelmi és tanúsított tájjellegű hagyományos gazdálkodási program és tanúsító védjegy A 2013ban létrehozott TájGazda termelési rendszer tartalmazza: A részletes tájegységi teljes

Részletesebben

A HACCP rendszer bevezetésének célja

A HACCP rendszer bevezetésének célja HACCP 4.tétel HACCP Lényege: - Nemzetközileg elfogadott módszer arra, hogy lehetséges veszélyeket azonosítsunk, értékeljünk, kezeljük a biztonságos élelmiszerek forgalmazása érdekében, - valamint rendszer

Részletesebben

EuCertPlast. Újrahasznosított műanyag eredetigazolási rendszer

EuCertPlast. Újrahasznosított műanyag eredetigazolási rendszer EuCertPlast Újrahasznosított műanyag eredetigazolási rendszer A tanúsítás célja Kék Angyal Környezetbarát védjegy 125 termékcsoport, 11700 termék RAL Német Minőségbiztosítási és Címkézési Intézet Műanyag

Részletesebben

VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM ÉS NYILATKOZAT

VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM ÉS NYILATKOZAT 2. sz. melléklet VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM ÉS NYILATKOZAT Jelen nyilatkozat alapján a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság (székhely: 7624 Pécs, Tettye tér 9.) mint védjegyjogosult Duna-Dráva Nemzeti Parki

Részletesebben

Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET. 10044-12 Élelmiszer, fogyasztóvédelem modul

Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET. 10044-12 Élelmiszer, fogyasztóvédelem modul Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET a 10044-12 Élelmiszer, fogyasztóvédelem modul általános élelmiszerismeretek, fogyasztóvédelem tantárgyból a TÁMOP-2.2.5.A-12/1-2012-0038

Részletesebben

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Nemzeti Vidékfejlesztési Stratégia 2020-ig Stratégiai célkitűzések a vidéki munkahelyek

Részletesebben

316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet. a biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól

316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet. a biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól 316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet a biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól Hatályos:2013. 09. 02-től A Kormány a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény

Részletesebben

Az élelmiszerlánc hatósági felügyelete

Az élelmiszerlánc hatósági felügyelete Az élelmiszerlánc hatósági felügyelete dr. Reiterer Zoltán Ózd, 2013. szeptember 27. Az Európai Unió élelmiszerjogának alapelve Alapelv: a biztonságos és egészséges élelmiszer szabad mozgása biztosított

Részletesebben

Prof. Dr. Péter Ákos Biacs:

Prof. Dr. Péter Ákos Biacs: Transnational Innovation Platform from Cropfield to Table (HUHR/1001/2.1.3/0001 sz. Inno-CropFood) Prof. Dr. Péter Ákos Biacs: New tasks in food and nutrition sciences (In Hungarian language) Official

Részletesebben

VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM NYILATKOZAT

VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM NYILATKOZAT 3. számú melléklet VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM NYILATKOZAT Jelen nyilatkozat alapján a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság (székhely: 4024 Debrecen, Sumen u. 2) mint védjegyjogosult Hortobágyi Nemzeti Parki

Részletesebben

VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM NYILATKOZAT

VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM NYILATKOZAT 3. számú melléklet VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM NYILATKOZAT Jelen nyilatkozat alapján a Duna Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság (székhely: 2509 Esztergom, Strázsa-hegy) mint védjegyjogosult Duna Ipoly Nemzeti

Részletesebben

GYÓGYNÖVÉNYTERMESZTÉS

GYÓGYNÖVÉNYTERMESZTÉS GYÓGYNÖVÉNYTERMESZTÉS Gyógynövény fogalma Gyógyszerkönyvben szereplő drogok nyersanyaga. Gyógyításra, ill. egészségvédelemre felhasznált növény. Gyógyításra, gyógyszeripari alapanyagok előállítására, élvezeti

Részletesebben

Alkoholos italok jelölése

Alkoholos italok jelölése Alkoholos italok jelölése Dull Péter Földművelésügyi Minisztérium Élelmiszer-feldolgozási Főosztály 2016. november 22. 1 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1169/2011/EU RENDELETE a fogyasztók élelmiszerekkel

Részletesebben

Új törvények az élelmiszerlánc szabályozásban

Új törvények az élelmiszerlánc szabályozásban Új törvények az élelmiszerlánc szabályozásban BIOMI KFT GMO Szimpózium Ősz Csabáné FVM Élelmiszerlánc-elemzési Főosztály 2008. november 6. 1 Új törvények az élelmiszerlánc szabályozásban 2008. évi XLVI.

Részletesebben

PÁLYÁZATI NYOMTATVÁNY

PÁLYÁZATI NYOMTATVÁNY 1. sz. melléklet PÁLYÁZATI NYOMTATVÁNY a Váci Egyházmegye Elismert Személye minősítést tanúsító védjegyének elnyerése céljából Jelen nyilatkozat alapján a Váci Egyházmegye (székhely: 2600 Vác, Migazzi

Részletesebben

A Hagyományok Ízek Régiók (HÍR) védjegyprogram eredményei és fejlesztési irányai

A Hagyományok Ízek Régiók (HÍR) védjegyprogram eredményei és fejlesztési irányai A Hagyományok Ízek Régiók (HÍR) védjegyprogram eredményei és fejlesztési irányai Pallóné Dr. Kisérdi Imola osztályvezető HÍR BB elnök FM Eredetvédelmi Főosztály OMÉK - HÍR Gála 2015. szeptember 24. Védjegyek

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. II. fejezet

I. fejezet. Általános rendelkezések. II. fejezet 78/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek földrajzi árujelzőinek oltalmára vonatkozó részletes szabályokról 2005. november 1-jétől hatályos szöveg A védjegyek és a földrajzi

Részletesebben

MINTA! Beszállítói audit önellenőrző lista. Auditált szervezet:

MINTA! Beszállítói audit önellenőrző lista. Auditált szervezet: Oldal: 1 MEGJEGYZÉS Ez a dokumentum a beszállítói auditok során segédletként használható. A követelmények való megfelelőség értékelésekor az (I)igen, (N)nem vagy a (N/A)nem alkalmazható jelölést kell használni.

Részletesebben

Kiváló Építési Termék 3/2003 (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 99/92/EK számú Bizottsági Határozat (hőszigetelő anyagok) 89/106/EGK Építési Termé

Kiváló Építési Termék 3/2003 (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 99/92/EK számú Bizottsági Határozat (hőszigetelő anyagok) 89/106/EGK Építési Termé I. Termékjellemzők Vonatkozó jogszabályok: 3/2003 (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 99/92/EK számú Bizottsági Határozat (hőszigetelő anyagok) 89/106/EGK Építési Termék Irányelv A műszaki specifikáció:

Részletesebben

Pályázati feltételek és bírálati szempontok A Duna-Ipoly Nemzeti Parki Termék védjegy használatához. A védjegy

Pályázati feltételek és bírálati szempontok A Duna-Ipoly Nemzeti Parki Termék védjegy használatához. A védjegy Pályázati feltételek és bírálati szempontok A Duna-Ipoly Nemzeti Parki Termék védjegy használatához A védjegy A Duna-Ipoly Nemzeti Parki Termék védjegyet az 1. számú melléklet tartalmazza. A védjegy célja

Részletesebben

KENYÉR ÉS BEJGLI CÉLELLENŐRZÉS 2012

KENYÉR ÉS BEJGLI CÉLELLENŐRZÉS 2012 KENYÉR ÉS BEJGLI CÉLELLENŐRZÉS 2012 Eredmények és tapasztalatok Bartyik Tünde Élelmiszer-biztonsági felügyelő NÉBIH Élelmiszer-és Takarmánybiztonsági Igazgatóság 2013. április 9. Kenyér célellenőrzés I.

Részletesebben

ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS

ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS 1. példány: beküldendő a Biokontrollhoz, de legkésőbb az ellenőrzéskor az ellenőrnek átadandó 2. példány: saját példány ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS A Bejelentkezési lappal, az Éves adatközlő lappal és a gazdálkodó

Részletesebben

Szabadkai Andrea Kislépték Egyesület , Nagyvárad

Szabadkai Andrea Kislépték Egyesület , Nagyvárad Nagyváradi folyamat A rövid ellátási láncok és a helyi piacok működtetése - és az országhatár REL segítő szabályozások a hagyomány és rugalmasság elvén. Szabadkai Andrea Kislépték Egyesület www.kisleptek.hu

Részletesebben

Pályázati feltételek és bírálati szempontok A Duna-Ipoly Nemzeti Parki Termék védjegy használatához

Pályázati feltételek és bírálati szempontok A Duna-Ipoly Nemzeti Parki Termék védjegy használatához Pályázati feltételek és bírálati szempontok A Duna-Ipoly Nemzeti Parki Termék védjegy használatához A védjegy A Duna-Ipoly nemzeti parki védjegyet az 1. számú melléklet tartalmazza. A védjegy célja (1)

Részletesebben

A HACCP rendszer fő részei

A HACCP rendszer fő részei A HACCP története Kialakulásának okai A HACCP koncepció, bár egyes elemei a racionális technológiai irányításban mindig is megvoltak, az 1970-es évekre alakult ki, nem kis mértékben az űrutazásokhoz szükséges

Részletesebben

KÉZMŰVES TEJTERMÉKEK

KÉZMŰVES TEJTERMÉKEK KÉZMŰVES TEJTERMÉKEK Szlanyinka Edina Kis-, Közép-, Agrárvállalkozók, Sajtkészítők Egyesülete titkára Vidékfejlesztési Minisztérium, Budapest, 2014. április 1. HIÁNYZIK A POLCOKRÓL! Az össz. sajtfogyasztásunkban

Részletesebben

NÉBIH Állategészségügyi és Állatvédelmi Igazgatóság

NÉBIH Állategészségügyi és Állatvédelmi Igazgatóság A vidékfejlesztési miniszter 45/2012. (V.8.) VM rendelete a nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi szabályok megállapításáról (Magyar Közlöny 2012/54.)

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, május 3. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, május 3. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. május 3. (OR. en) 8540/16 DENLEG 34 AGRI 222 SAN 162 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2016. április 29. Címzett: a Tanács Főtitkársága Biz.

Részletesebben

Problémák, feladatok és lehetőségek az építési-bontási hulladékok kezelésével kapcsolatban

Problémák, feladatok és lehetőségek az építési-bontási hulladékok kezelésével kapcsolatban Problémák, feladatok és lehetőségek az építési-bontási hulladékok kezelésével kapcsolatban Előadó: Lengyel Attila, általános igazgatóhelyettes, ZHK Kft. Szombathely, 2008. április 22. A bodrogkeresztúri

Részletesebben

Tájékoztató a Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése című, VP számú pályázatról

Tájékoztató a Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése című, VP számú pályázatról Tájékoztató a Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése című, VP2-4.1.1.3-16 számú pályázatról A pályázati kiírás keretében a következő vállalkozások pályázhatnak: 1. Mezőgazdasági termelő abban az esetben

Részletesebben

Nemzeti Élelmiszer Nyomonkövetési Platform

Nemzeti Élelmiszer Nyomonkövetési Platform Nemzeti Élelmiszer Nyomonkövetési Platform Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Laszlovszky Gábor főosztályvezető Előzmények 1990- BSE Reformok az Európai Unió élelmiszer politikájában egyik alappillér a

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc ÚMVP II. tengely A földhasználat racionalizálása a környezeti és természeti értékek

Részletesebben

MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÉKELY TERMÉK/PRODUS SECUIESC/SEKLER PRODUKT védjegy tanusítási rendszer MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. A védjegytulajdonos: HARGITA MEGYE TANÁCSA RO 530140 Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám, Tel.: +4 0266

Részletesebben

A HELYBEN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉS HAGYOMÁNYAI, MÓDJAI, KIALAKULT FORMÁI, SZERVEZETI HÁTTERÜK

A HELYBEN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉS HAGYOMÁNYAI, MÓDJAI, KIALAKULT FORMÁI, SZERVEZETI HÁTTERÜK Bükkösd, 2015.02.16. A HELYBEN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉS HAGYOMÁNYAI, MÓDJAI, KIALAKULT FORMÁI, SZERVEZETI HÁTTERÜK Kujáni Katalin szakreferens Földművelésügyi Minisztérium Mezőgazdasági Főosztály Email: olga.katalin.kujani@fm.gov.hu

Részletesebben

1. (1) A törvény hatálya az élelmiszereknek a Magyar Köztársaság területén történő előállítására, illetve forgalomba hozatalára terjed ki.

1. (1) A törvény hatálya az élelmiszereknek a Magyar Köztársaság területén történő előállítására, illetve forgalomba hozatalára terjed ki. 2003. évi LXXXII. törvény az élelmiszerekről Az Országgyűlés annak érdekében, hogy meghatározza az élelmiszer-vállalkozások működésének feltételeit, biztosítva ezzel a fogyasztók egészségének, érdekeinek,

Részletesebben

PNDR 121 Mezőgazdasági farmok és gazdaságok modernizálása Családi gazdaság 2014

PNDR 121 Mezőgazdasági farmok és gazdaságok modernizálása Családi gazdaság 2014 PNDR 121 Mezőgazdasági farmok és gazdaságok modernizálása Családi gazdaság 2014 I. LEADÁS HATÁRIDŐ A LEADÁS MÓDJA KIVÁLASZTÁSI KRÍTÉRIUM 20. május 18. július 2013 Határidős leadás az OJPDRP székhelyén

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Adatlap különleges táplálkozási célú élelmiszer bejelentéséhez 36/2004. (IV.26.) ESzCsM r. 8..(1) bek. és 4.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Adatlap különleges táplálkozási célú élelmiszer bejelentéséhez 36/2004. (IV.26.) ESzCsM r. 8..(1) bek. és 4. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Adatlap különleges táplálkozási célú élelmiszer bejelentéséhez 36/2004. (IV.26.) ESzCsM r. 8..(1) bek. és 4. számú melléklet Általános tudnivalók Az Adatlap különleges táplálkozási célú

Részletesebben

ÉLELMISZERBIZTONSÁG Egyes hormonhatású anyagok állattenyészésben való felhasználásának tilalma Élelmiszerjog, élelmiszerbiztonsági eljárások

ÉLELMISZERBIZTONSÁG Egyes hormonhatású anyagok állattenyészésben való felhasználásának tilalma Élelmiszerjog, élelmiszerbiztonsági eljárások Az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet megbízásából készült ÉLELMISZERBIZTONSÁG Egyes hormonhatású anyagok állattenyészésben való felhasználásának tilalma Élelmiszerjog, élelmiszerbiztonsági

Részletesebben

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV. Codex Alimentarius Hungaricus. 1-1-89/398 számú előírás Különleges táplálkozási igényeket kielégítő élelmiszerek

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV. Codex Alimentarius Hungaricus. 1-1-89/398 számú előírás Különleges táplálkozási igényeket kielégítő élelmiszerek MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV Codex Alimentarius Hungaricus 1-1-89/398 számú előírás Különleges táplálkozási igényeket kielégítő élelmiszerek Foodstuffs intended for particular nutritional uses Ezen előírás az

Részletesebben

Hús és hústermék, mint funkcionális élelmiszer

Hús és hústermék, mint funkcionális élelmiszer Hús és hústermék, mint funkcionális élelmiszer Szilvássy Z., Jávor A., Czeglédi L., Csiki Z., Csernus B. Debreceni Egyetem Funkcionális élelmiszer Első használat: 1984, Japán speciális összetevő feldúsítása

Részletesebben

Oktatási anyagaink az agrár szektorban

Oktatási anyagaink az agrár szektorban Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 II. nemzetközi workshop HUSK/1101/1.1.1/0361 project Oktatási anyagaink az agrár szektorban Kövesd Andrea TREBAG KFT Life Long Learning

Részletesebben

SZMSZ módosítási javaslat

SZMSZ módosítási javaslat Aszód Város Önkormányzata SZMSZ módosítási javaslat Készítette: CONTROLL Holding Tanácsadó Zrt. Közigazgatási Igazgatósága 2014. október 1 Aszód Város Önkormányzat Gyermekétkeztetési Intézménye SZMSZ-

Részletesebben

MERT-CERT Tanúsító Kft.

MERT-CERT Tanúsító Kft. MERT-CERT Tanúsító Kft. Lechner Noémi Tipikus hibák a jelölésben és beltartalomban 2012. május 23. Áttekintés Előszó - címkézés/jelölés - biztonság Hibák a jelölésben - példák Hibák a beltartalomban -

Részletesebben

Aktuális előírások és követelmények a pék- és cukrászipar számára

Aktuális előírások és követelmények a pék- és cukrászipar számára Aktuális előírások és követelmények a pék- és cukrászipar számára Dr. Bartókn kné Dr. Lamper Csilla Csongrád d Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi gyi Igazgatóság osztályvezet

Részletesebben

(EGT-vonatkozású szöveg)

(EGT-vonatkozású szöveg) 2015.5.6. HU Európai Unió Hivatalos Lapja L 115/25 A BIZOTTSÁG (EU) 2015/724 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2015. május 5.) a retinil-acetát, a retinil-palmitát és a retinil-propionát valamennyi állatfaj takarmányadalékanyagaként

Részletesebben

közfogyasztásra szánt lőtt vadnál

közfogyasztásra szánt lőtt vadnál A nyomon követhetőség közfogyasztásra szánt lőtt vadnál biztosítása a (jogszabályi háttér, ellenőrzési tapasztalatok) Dr. Gyurcsó Adrienn - Dr. Helik Ferenc Ócsai Zoltán 2015. március 24. A hazai vadegészségügy

Részletesebben

az energiával kapcsolatos termékek energia- és egyéb erőforrás-fogyasztásának címkézéssel

az energiával kapcsolatos termékek energia- és egyéb erőforrás-fogyasztásának címkézéssel Megjelent az energiával kapcsolatos termékek kötelező címkézésére vonatkozó kormányrendelet, mely alapján energiával kapcsolatos termék akkor hozható forgalomba vagy helyezhető üzembe, ha megfelel az adott

Részletesebben

2. melléklet a 35/2015. (VI. 30.) FM rendelethez

2. melléklet a 35/2015. (VI. 30.) FM rendelethez 66 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y. évi 9. szám. melléklet a /. (VI..) FM rendelethez Értékelési szemrendszer a. () bekezdése alapján benyújtott pályázatokhoz Értékelési szem Értékelési szemok kategóriák A TANYA

Részletesebben

Elektromechanikai műszerész Elektromechanikai műszerész

Elektromechanikai műszerész Elektromechanikai műszerész A /07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Az európai élelmiszeripar tevékenysége az élelmiszer-veszteség és pazarlás. megelőzése és csökkentése érdekében. NÉB)( Maradék nélkül konferencia

Az európai élelmiszeripar tevékenysége az élelmiszer-veszteség és pazarlás. megelőzése és csökkentése érdekében. NÉB)( Maradék nélkül konferencia Az európai élelmiszeripar tevékenysége az élelmiszer-veszteség és pazarlás megelőzése és csökkentése érdekében NÉB)( Maradék nélkül konferencia 2016. november 18. Szöllősi Réka Élelmiszer-feldolgozók Országos

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 ÉLELMISZER-FELDOLGOZÁS NÉLKÜL NINCS ÉLETKÉPES MEZŐGAZDASÁG; MEZŐGAZDASÁG NÉLKÜL NINCS ÉLHETŐ VIDÉK Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 Dr. Bognár Lajos helyettes

Részletesebben

1 MUNKAANYAG A MINISZTÉRIUM VÉGSŐ ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

1 MUNKAANYAG A MINISZTÉRIUM VÉGSŐ ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 1 A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2008. ( ) FVM rendelete a növényvédő szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezéséről, valamint a növényvédő szerek csomagolásáról,

Részletesebben

Orvostechnikai eszközök az egészségügyi szolgáltatóknál

Orvostechnikai eszközök az egészségügyi szolgáltatóknál Orvostechnikai eszközök az egészségügyi szolgáltatóknál (szigorodó szabályozások, egyértelmű felelősség) Balázs György Ferenc EMKI főosztályvezető DEMIN 2013. május Eszközminősítő és Kórháztechnikai Igazgatóság

Részletesebben