Megakadályozhatják a hõerõmû létesítését?!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Megakadályozhatják a hõerõmû létesítését?!"

Átírás

1 November Mikulás és adventi gyertyagyújtás GYEREKEK ÉS SZÜLÕK népesítették be vasárnap, december 5-én délután 17 óra elõtt Kézdivásárhely fõterét. A lelkes gyereksereg a Mikulás érkezésére gyûlt össze. A krampuszok a helyszínen várták az érdeklõdõket, és az ajándékozó lelkes fogadására buzdították a gyerekeket. Miután a kicsik bebizonyították érdeklõdésüket, felgyúlt a céhes városban az ünnepi világítás, és megérkezett a Mikulás. Ez idõ alatt a kézdivásárhelyi Nõk Egyesülete meggyújtotta a második adventi gyertyát a Vigadó Mûvelõdési Ház elõtt. És akárcsak elõzõ vasárnap, meleg teával, kaláccsal, és sütemények széles választékával kínálta az arra járókat. csont Megakadályozhatják a hõerõmû létesítését?! A november 15-i tanácsülésen a városatyák jóváhagyták a Helyi Tanács és a TCG Bioenergy Kft. közti együttmûködésre vonatkozó 19-es számú határozatot. Ennek eredményeképpen a Kft. pályázhatna a Környezetvédelmi Minisztériumnál, vagy európai uniós pályázatokon vehetne részt, hogy a tanács által biztosított területen majd hõerõmûvet építsen. Az RMDSZ sajtótájékoztatókon kérdõjelezte meg a tanácshatározat törvényességét. A legfõbb vád az volt a polgármester ellen, hogy a Prestel Kft., amelyet Szunyog Gyula vállalkozó megvásárolt, és nevét TCG Bioenergy Kft.-re változtatta, elõzõleg az elöljáró feleségének tulajdona volt. Erre válaszként sajtótájékoztatót tartott Rácz Károly polgármester és Szunyog Gyula magyarországi vállalkozó november 23-án. Az RMDSZ kampányszerû lejáratási kísérletére kívántak reflektálni, fogalmazott Rácz Károly. A szóbanforgó határozatban a város jövõbeli fejlõdését meghatározó befektetésérõl van szó tette hozzá az elöljáró. Az RMDSZ-es városatyák és Szunyog Gyula vállalkozó kérésére november 23- án visszavonták a szóbanforgó határozatot, de amint a vállalkozónak sikerül intézni a cégvásárlással kapcsolatos formaságokat, visszatérnek a hõerõmû létesítésének tervére, mondta Rácz Károly a tanácsülésen. Szunyog Gyula, a TCG Bioenergy cég megvásárlója, valamint a hõerõmûre vonatkozó pályázat tervezett kivitelezõje elnézést kért a kézdivásárhelyi képviselõktõl és a polgármestertõl, mivel az õ sürgetésére próbálták felgyorsítani a hivatalos eljárásokat a szóban forgó projekt kivitelezése érdekében. Hozzátette: az idén augusztusban elkezdték azokat a cégeket keresni a régióban, amelyek megfelelnek a pályázási feltételeknek. 6-7 céget átvilágítottak, miután rátaláltak a Prestel Kft.-re, amelynek mutatói leginkább megfeleltek a hõerõmûre vonatkozó pályázat kiírásainak, a 40 pontból 38-nak megfelelt, annak ellenére, hogy az idei évben már nem volt tevékenysége. Mindezeket elõzetesen felmérte Szentes József, Szunyog Gyula cégének pályázatírással foglalkozó alkalmazottja. Amint mondta, figyelték az erõmû létesítésére vonatkozó lehetséges projekteket, és úgy tájékozódtak: szeptemberoktóberben fog megjelenni a szóban forgó pályázat kiírása, ezért siettek. A cégvásárlás idõpontja A Prestel Kft. a névváltoztatás során TCG Bioenergy Kft. alapító okiratához az adásvételi melléklet november 5-i dátummal született meg. Szunyog Gyula elmondta, õ mulasztotta el a cégbírósági bejegyzést, ehhez az iratokat most hozta el. Folytatás a II. oldalon

2 2010. november város és önkormányzat Közélet II Megakadályozhatják a hõerõmû létesítését?! Folytatás az I. oldalról Kifejtette: az adásvételi szerzõdés aláírása a projektre vonatkozó határozattervezet elkészülte elõtt megtörtént, és azért sürgette annak elõterjesztését a cégbírósági módosítás megszületése elõtt, hogy minél hamarabb elkezdhessék majd a kivitelezési munkálatokat. Azt kéri a polgármestertõl és a képviselõktõl, fejtette ki, hogy ha ilyen bonyodalom támadt, vonják vissza a tanácshatározatot, és amikor megtörténik a cégbírósági bejegyzés, újra kérni fogja annak elõterjesztését, mert minél hamarabb szeretnék a projektet kivitelezni, tette hozzá. A tervezett hõerõmû technológiája A projekt technológiáját is ismertette Szunyog Gyula, amellyel a háztartási hulladék mellett fel tudják használni a szennyvizet is, nem kell ahhoz külön tisztítót üzemeltetni. A régióban keletkezett minden szerves hulladékot fel tud dolgozni, mint a gumit, fáradtolajat, ipari zsírokat, kórházi hulladékot stb. Ezzel a technológiával szingázt (szintézis gázt), majd földgázt, ebbõl pedig villamos- és hõenergiát lehet elõállítani. A hõenergiával el tudják látni a város közintézményeinek fûtését, meg tudják oldani a lakossági távfûtést és a melegvízellátást a jelenleginél jóval alacsonyabb áron. A villamos energia értékesítésével megtérül a beruházás, mivel a hálózatba beszolgáltatott áramot a zöldenergiatermelõktõl többszörös áron vásárolja fel az állam, magyarázta a szakember. Ez a technológia képes arra is, hogy folyékony hidrogént állítson elõ, ami fontos, ha távlati stratégiai tervben gondolkodik a város. Szunyog Gyula öszszegezte: ezzel a technológiával végérvényesen megoldják a háztartási hulladék kérdését a régióban, mivel ezzel a lerakók tartalmát is feldolgozzák. Ha ez a beruházás megvalósul, nem kell a lakossági szeméttárolási díjat emelni, -lerakót építeni, ezek mind költségcsökkentést jelentenek az önkormányzatnak. A hõerõmûre kijelölt terület értéke Hozzátette: a polgármester a beruházás létrehozására egy olyan területet jelölt ki, ami másképp nem lenne hasznosítható. Ez 100 ezer eurót ér, állítják a projekt ellenzõi, mondta Szunyog, ami nem reális. A szóban forgó rész mellett 7-8 ezer euróért lehet ekkora területet vásárolni, mondta. Rácz Károly hozzáfûzte: a tanácshatározatban azért adták meg ezt az árat, hogy minél többre legyen felértékelve a terület, amivel a város mint önrésszel beszáll a projektbe, és az önkormányzatot ne érhesse az a vád, hogy olcsón adta oda a területet a leendõ vállalkozásnak. Hol lehet pályázni? A vállalkozó elmondta: az Európai Uniónál is tudnak pályázni a beruházás megvalósítására, de 40%-os támogatottsággal, ezért lenne elõnyösebb egy romániai finanszírozás megnyerése, amely 70%-os támogatottságot biztosít magáncégek számára is. Törvénytelenség-e? Rácz Károly a határozat kapcsán elmondta, folytatja a beindított munkát, mivel ez nem törvénytelen, mint ahogy az RMDSZ-es vezetõk állítják. Megbotránkoztató, ahogyan megpróbálták félrevezetni a közvéleményt, legfõképpen azért, hogy õt lejárassák, és mert ezzel veszélybe kerülhet a Lécfalván a megyei tanács által létrehozandó hulladéklerakó költségvetése tette hozzá. Fejlõdik-e a város? Rácz Károly a város fejlõdésével kapcsolatos RMDSZ-es vádakra is válaszolt. Elmondta: az RMDSZ-es vezetés idején semmiféle beruházás nem történt a városban, gyárak zártak be Kézdivásárhelyen és környékén, több mint 10 ezer munkahely szûnt meg. Kifejtette: a mostani városvezetés lefektette a település hosszútávú gazdasági fejlõdésének alapjait, legfontosabbként megvalósította az ipari parkot, ahol fejleszteni lehet, befektetõket ide vonzani. A hõerõmû pedig olyan mennyiségû hõenergiát termel, ami ellátja a település és a környék teljes iparát. A gáz ára emelkedik, így egy hõerõmû létesítése az elkövetkezõkben megalapozza a város fejlõdését fejtette ki a polgármester. Amennyiben Szunyog úr is úgy látja jónak, visszavonják a tanácshatározatot, mondta, de az a késõbbiekben ismét napirendre kerül. Ha a város megköti a 25 éves szerzõdést a szemét leadására, megszabadul a lécfalvi lerakás költségeitõl, így kiadást takarít meg a lakosság számára, érvelt. Ezzel segítik a helyi vállalkozásokat is, mint például a Nexxon Kft.-t, ahol nagy mennyiségû használt gumiabroncs halmozódik fel, és azt fel lehet használni az erõmû táplálására. De a textilipari hulladékot is fel tudják használni tette hozzá. Megvalósítások A polgármester kifejtette: meggyõzõdése, hogy minden polgár a saját környezetében észleli a változásokat, az új parkolókat, a rendezett zöldövezeteket, a kijavított kerítéseket, az aszfaltozott és kikövezett utcákat. Kiemelte, hogy felújították Oroszfaluban az összes utat és a kultúrotthont, amire soha nem volt példa. A város anyagi forrásaival kapcsolatban kifejtette: az összköltségvetés 44 millió lej, amibõl a kiadásokat leszámítva, hozzávetõlegesen 12 millió lej marad fejlesztésre. Ez meg sem közelíti a 11 millió eurót, amit Bokor Tibor szenátor a sajtótájékoztatón állított, számolt be az elöljáró. Az elõzõ városvezetés egyedüli megvalósítása a sportcsarnok, fogalmazott Rácz, aminek a területét visszaigényelték a volt tulajdonosok. Az elõzõ polgármester hagyta, hogy a Kézdivásárhelyen alapfokon meghozott döntés a visszaszolgáltatással kapcsolatban végleges maradjon, nem fellebbezett. Ez példátlan magatartás egy elöljáró részérõl, mert a város érdekeinek a védelme a mindenkori polgármester elsõrendû kötelessége, mondta Rácz Károly. Hozzátette: ennek következményeképpen évi 6 milliárd lej kártalanítást fizet ma a város a volt tulajdonosnak, ami felemészti a New Fashion-tól kapott teljes osztalékot, és még az RMDSZ-vezetõk beszélnek arról, hogy hova lesz a város kasszájából a pénz. A költségvetést terheli az is, hogy az oktatási intézményeket riasztórendszerekkel kell felszerelni, mert a kapusokat leépítették, azon rendeletek értelmében, amelyeket az RMDSZ is megszavazott a kormányban. Hozzátette: az RMDSZen múlt, hogy megmarad-e vagy sem a jelenlegi kormány, és a szervezet kitartott a koalíció mellett. És kormányon maradva nem tettek semmit Székelyföld autonómiája megvalósítása érdekében, nem a magyarságot képviselik. Kéri az RMDSZ-es tanácsosokat is, tartsanak ki a projekt mellett, mert az a jövõt szolgálja mondta Kézdivásárhely polgármestere. Továbbá hozzátette: amennyiben ellenzik a befektetést, ez azt jelenti, hogy nem támogatják a város fejlõdését. Csont Zsuzsa

3 III Közélet Korszerû gépek a város takarítására A szemét begyûjtésére alkalmas korszerû gépeket vesz bérbe Kézdivásárhely Önkormányzata, hangzott el azon a november 26-i sajtótájékoztatón, amelyet Rácz Károly polgármester tartott Kelemen Alpárral, a Gosp Com Kft. új vezetõjével és Püspök Rudolffal, a kaposvári Városgazdálkodási Zrt. elnök-vezérigazgatójával. Ezen utóbbi cég már 10 éve szakmai tevékenységet fejt ki oltmenti, Kézdivásárhely környéki településeken, valamint a gyergyói medencében. Az együttmûködés érdekében az oltmenti falvak önkormányzatai létrehozták a Salubriserv Kft.-t, ezen keresztül biztosította a magyarországi Zrt. szakmai felkészítésüket és a szükséges technológiát. Ettõl a cégtõl veszi bérbe a céhes város a pormentes, zárt felépítményû gépeket, amelyek tömörítve gyûjtik a szemetet, nagy mennyiséget képesek szállítani, méreteik alkalmasak arra, hogy a szûk bejárókon is be tudjanak menni, összkerékhajtásúak, tehát ahol nincs megfelelõ burkolattal ellátva az adott hely, ott is problémamentesen tudnak közlekedni, ismertette a sajtótájékoztatón Püspök Rudolf. Hozzátette: alacsony üzemanyag fogyasztású jármûvekrõl van szó, amelyek használata csökkenti a szemét begyûjtésének költségeit. Rácz Károly továbbá elmondta: az elsõ autó egy 5 köbméteres, tömörítõs autó, a második 12 köbméteres, szintén tömörítõs szemétgyûjtõ. Majd ha szükség lesz rá, egy 16 köbméteres autót is használatba vesznek, annak függvényében, hogy milyen ütemben bõvülnek a környezõ községekkel, falvakkal való szerzõdések. Továbbá megtudtuk: az elkövetkezõ hónapokban néhány szelektív szemétgyûjtõ telepet alakítanak ki ideiglenesen a városban, amíg a regionális szemétgazdálkodási pályázat terve véglegesen meg nem valósul. Továbbá a polgármester elmondta: felmerült a Salubriservvel egy közös projekt terve, ami a városban egy szelektív válogató üzem felépítését célozza. A Gosp Com Kft.-vel kapcsolatosan elhangzott: 180 ezer euró körüli tartozása halmozódott fel az önkormányzat felé évekre visszamenõleg, ezt az új vezetõségnek kell minél hamarabb rendeznie. Ennek érdekében átszervezési tervet kell felállítani. Kelemen Alpár elmondta, az átszervezés a mûszaki és a személyzeti szektort egyaránt érinti, a munkaerõ és az anyagi költségek optimizálására irányul. A Gosp Com vezetõje hozzátette: ezzel Egyszerûsített honosítási eljárás A magyar Országgyûlés május 26-án fogadta el az egyszerûsített honosítási eljárás bevezetését. A korlátozottan cselekvõképes, illetõleg a cselekvõképtelen személy nevében a törvényes képviselõje terjesztheti elõ a kérelmet. Kérelmet az nyújthat be, aki a kedvezményes honosítás következõ (együttes) feltételeinek maradéktalanul megfelel: maga vagy felmenõje magyar állampolgár volt vagy valószínûsíti magyarországi származását, magyar nyelvtudását igazolja (ezt a kérelmet átvevõ szerv ellenõrzi), a magyar jog szerint büntetlen elõéletû és büntetõeljárás nincs ellene folyamatban, és honosítása nem sérti Magyarország közbiztonságát és nemzetbiztonságát. Az állampolgársági kérelem mellett a kérelmezõnek be kell nyújtani a születési anyakönyvi kivonatát és a családi állapotát igazoló okiratokat (házassági anyakönyvi kivonat, válást igazoló dokumentum stb.), valamint a magyar származást igazoló dokumentumokat (például a felmenõk születési anyakönyvi kivonatait, de lehet plébánosi/lelkipásztor igazolás vagy régi magyar okirat, például illetõségi bizonyítvány, iskolai bizonyítvány, katonakönyv stb.). A magyar származás igazolásánál fontos, hogy a leszármazás végig követhetõ legyen. Mellékelni kell még egy magyar nyelven, saját kézzel írt önéletrajzot és két darab igazolványképet (külföldön élõnek egyet). A kérelmezõ köteles nyilatkozni arról, hogy büntetlen elõéletû, és nem folyik ellene büntetõ eljárás, valamint arról, hogy az elmúlt öt évben elmarasztalta-e valamely bíróság szándékos bûncselekmény miatt. A külföldön élõ kérelmezõnek az eljáró szerv felhívására csatolnia kell a külföldi lakóhelye szerint illetékes hatóság büntetlenséget tanúsító igazolását. város és önkormányzat november párhuzamosan a gépállomány is bõvítésre szorul. Ezenkívül a tartozás fejében az önkormányzat átvesz egy telket és gépeket a Gosp Com tulajdonából. Továbbá, mivel az önkormányzat létszámcsökkentést volt köteles végrehajtani a Polgármesteri Hivatalon belül, a köztisztasággal foglalkozó munkatársak a Gosp Com alkalmazásába kerültek át hangzott el. A sajtótájékoztatón megtudtuk: a pénztár, az adó- és illetékbefizetések programja a közönség kérésére módosult. Az érvényes program: hétfõtõl szerdáig 8 órától 15 óráig, csütörtökön 8 órától 17 óráig, pénteken 8 órától 13 óráig. Újságírói kérdésre Kelemen Alpár elmondta: az utcaseprés elõsorban gazdasági megfontolásból történik nappal, mivel ha ez éjszaka történik, rá kell számolni az erre járó pótlékot a munkások fizetésére. Rácz Károly javaslatként elmondta, hogy délelõtt lehet takarítani a parkolókat és a tömbházak közti részeket, éjszaka pedig a fõbb útvonalakat. Továbbá Kelemen kifejtette: egyelõre nincs lehetõségük több kukát elhelyezni a tömbházak közt, vagy hétvégeken többször elhordani a szemetet. Viszont a lakosság hozzáállásán is változtatni kellene, például a kuka fedelét le kell csukni, hogy a szél, a kutyák stb. ne hordhassák szét a szemetet hívta fel a figyelmet az igazgató. Hozzátette: az utóbbi idõben sûrûbben tisztítják a kukákat, ezt a jövõben még intenzívebbé teszik. csont Az idegen nyelvû okiratokat nemzetközi szerzõdés eltérõ rendelkezése vagy viszonossági gyakorlat hiányában hiteles magyar nyelvû fordítással, és ha ennek elháríthatatlan akadálya nincs, diplomáciai felülhitelesítéssel ellátva kell az állampolgársági kérelemhez csatolni. Az állampolgársági kérelmet be lehet nyújtani a magyarországi anyakönyvvezetõknél, a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal regionális igazgatóságainál, illetve külföldön a magyar külképviseleteken a magyar konzuli tisztviselõknél. Ha az állampolgársági kérelem hiányos, vagy az elbíráláshoz szükséges okiratokat a kérelmezõ nem csatolta, az eljáró szervek a hiány pótlására határidõ kitûzésével felszólítják. A hiánypótlás teljesítéséig az ügyben dönteni nem lehet. További részletek: Szántó Éva, irodavezetõ

4 2010. november város és önkormányzat Könyvtár IV Háromnyelvû mesekönyv Háromnyelvû magyar, angol, holland mesekönyvet vett át nemrég a kézdivásárhelyi Báró Wesselényi Miklós Városi Könyvtár a magyarországi Hatvan testvérvárostól. A könyv három régió mesevilágát mutatja be, amely Hatvan, Maassluis és Kézdivásárhely együttmûködése révén, egy közös projekt keretén belül jött létre. Célja, hogy a meséken keresztül, az egymástól távol élõ gyerekek megismerjenek más kultúrákat. Ezenkívül a könyv fontos szerepet játszik az angol közvetítõ nyelv tanulásában is. A program 2006-ban indult. Mindhárom település könyvtára kiválasztott a vidékére jellemzõ 8-10 mesét, melyet lefordítottak a másik két nyelvre. A kézdivásárhelyi könyvtár a Háromszéki magyar népköltészet (Konsza Samu gyûjtése) címû könyvbõl tallózott tíz mesét, amely a mesekönyv székely anyagát képezte. Ezt követõen a Könyvkiállítás! december 2-10 között könyvkiállítás tekinthetõ meg, Vörösmarty Mihály ( ) születésének 210. évfordulója tiszteletére. Meseklub december 9-én, csütörtökön Meseklub óra között az óvodásoknak, óra között az I-IV osztályosoknak. A Meseklub tevékenysége: December 13-ika Luca napja. Beszélgetés a népszokásról, rajzolás, kiállítás. Vakajándék A Báró Wesselényi Miklós Városi Könyvtárban december között minden felnõtt olvasó kap kölcsön egy becsomagolt, MEGLEPE- mesékhez kapcsolódó rajzpályázatot hirdettek meg. A beérkezõ rajzok közül a kiválasztott munkák a könyv illusztrációjaként szolgáltak. Rajzaikkal a Nagy Mózes Gimnázium két rajzosztályos diákja és a es tanévnek az V. és VI. osztályba járó tanulói versenyeztek, név szerint: Ugron Nóra, Salamon Péter, Gergely Zita, Jancsó Zoltán, Baliga Katalin, Garai Csengelle, Gábor Ágnes, Berecz Kinga, Kozma Emõke, Balogh Brigitta, Nagy-Turóczi László, Molnár Attila, Szabó Réka, Moldován Zsolt, Héjja Jenõ, Kovács István, Pálfi Loránd, László Szabolcs, Tõrös Botond, Szabó Boglár, Bokor Szende, Jitea-Rákosi Nóra, Harai Izabella, Marthi Laura, Torzsa Hunor, Mágori Attila, Máthé Attila, Keresztes Zoltán, Hosszú Anabella, Sütõ Andrea, Demeter Hanna, Miklós Áron, Bögözi Gellért, Pakó Mária-Henrietta, Daczó Zádor, Miklós Barnabás, Luka Zsolt, Szabó Hanna-Rita, Domokos Réka-Kinga, Csüdöm János, Deme Tamás, Salamon Zsuzsa. TÉS könyvet az ünnepekre olvasni. Ajándékozzon olvasójegyet! december között irassa be családtagját, barátját a könyvtárba és tegye az olvasójegyet ajándékként a karácsonyfa alá. Könyvkiállítás december között könyvkiállítás tekinthetõ meg a karácsonyi kiadványokból. Meseklub december 16-án, csütörtökön Meseklub óra között az óvodásoknak, óra között az I-IV osztályosoknak. A Meseklub tevékenysége: Készülõdés karácsonyra december 23-án, csütörtökön Ugron Nóra: Három kívánság Az illusztrációként szolgáló rajzokat Vetró Bodoni Zsuzsa grafikus, rajztanár, és Vetró András szobrász, rajztanár válogatták ki. A meséket Deme Terézia és Deme László tanárok fordították. A mesék szövegét a Báró Wesselényi Miklós Városi Könyvtár munkatársai Bitay Éva, Bokor Magdolna, Jakabos Laura, Pánczél Izabella gépelték be. Jómagam a mesék kiválasztásában, a szervezésben, a korrektúrában, és nem utolsó sorban a rengeteg ezzel járó levelezésben próbáltam a mesekönyv létrejöttét segíteni. Ezúton szeretném megköszönni Rácz Károlynak, Kézdivásárhely polgármesterének és tanácsadójának, Tóth Csillának, hogy segítették munkánkat, valamint a hatvani Püspöki Zsoltnak azt, hogy a három testvérváros közti kapcsolatot biztosította. Vántsa Judit A Báró Wesselényi Miklós Könyvtár programjai Meseklub óra között az óvodásoknak, óra között az I-IV osztályosoknak. A Meseklub tevékenysége: Angyalvárás. Nyugdíjasok Olvasóklubja december 27-én de. 10 órától tartandó Olvasóklub tevékenysége: Kedvcsináló az Internet használatához. Meseklub december 30-án, csütörtökön Meseklub óra között az óvodásoknak, óra között az I- IV osztályosoknak. A Meseklub tevékenysége: Dramatikus játékok, zenehallgatás. Dénes Mária-Magdolna

5 V Közélet Hõseink nyomában A KÉZDIVÁSÁRHELYI Nõk Egyesülete elnöke és két vezetõségi tagja december 3- a és 5-e között a kecskeméti Nõk a Nemzet Jövõjéért Egyesület meghívására a Virágzó Civil Világért találkozón vett részt, melynek fõ témája A média szerepe a családban, A család megjelenése a médiában volt. A rendezvény védnökei Ékes Ilona országgyûlési képviselõ, a Magyar Asszonyok Érdekszövetségének tiszteletbeli elnöke, Dr. Zombor Gyula, Kecskemét megyei jogú város polgármestere, és Mák Kornél, Kecskemét alpolgármestere voltak. A rendezvényen részt vett több magyarországi, felvidéki, vajdasági, kárpátaljai, horvátországi szervezet és intézmény képviselõje. Erdélybõl Kovács Csaba, az erdély.ma hírportál fõszerkesztõje, a kézdivásárhelyi Nõk Egyesülete képviselõi, valamint Simó Irma, a Hargita megyei SOS Telefonos Lelkisegély Szolgálat képviselõje voltak jelen a rendezvényen. A találkozót megtisztelte jelenlétével Duray Miklós, a szlovákiai Magyar Koalíció Pártjának elnöke is. A média szerepe a családban, A család megjelenése a médiában elõadói dr. Szilvási- A KAPOSVÁRI Magyar-Román Baráti Társaság meghívására a Nõk Egyesülete, a kézdivásárhelyi Magyar-Román Baráti Társaság néhány tagjával közösen, a Hõseink nyomában elnevezésû rendezvénysorozaton vett részt november 13-a és 16-a között Somogy megye központjában. Az esemény az 1848-as hõshöz, Noszlopy Gáspárhoz kapcsolódott, a Gyakorló Iskolában tudományos ülésszakot szerveztek, majd a kaposváriak és kézdivásárhelyiek közösen Noszlopy Gáspár nyomába indultak: koszorúztak Vrácsikban, a hõs szülõfalujában, az emlékház oldalán elhelyezett plakettnél, Marcaliban a városközpontban és a Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Mûvészetoktatási Iskola udvarán emelt szobornál márciusában a kaposváriak részvételével Kézdivásárhelyen szervez hasonló rendezvényt a Nõk Egyesülete, akkor a háromszéki hõs, Gábor Áron lesz a téma. Stojnic Beatrix, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Eljárási Osztálya vezetõje, Eckhard Balázs, a Kecskeméti TV igazgatója, fõszerkesztõje, Gerber Zsuzsa, a Magyar Asszonyok Érdekszövetségének elnöke, Szakács Tibor, a Kecskeméti Fõplébánia káplánja, Balázs Arth Valéria a vajdasági Magyarságkutató Tudományos Társaság képviselõje voltak. Mindannyian hangsúlyozták: az elektronikus médiát ma már nem lehet számûzni a családok város és önkormányzat november A rendezvénysorozathoz egy vers- és prózamondó verseny is kapcsolódott, amelyet a kaposvári Magyar-Román Baráti Társaság XIII. alkalommal szervezett meg. A vetélkedõn 73 versenyzõ mérettetett meg Kaposvárról, más Somogy megyei és különbözõ erdélyi településekrõl. Erdélybõl résztvevõk voltak Déváról, Belényesrõl, Köröstárkányról és Kézdivásárhelyrõl. A vers- és prózamondó versenyre két alkotással kellett készülnie minden résztvevõnek, egy magyar és egy román szerzõ mûvével. A kétfordulós, színvonalas vetélkedõn szépen szerepeltek a kézdivásárhelyiek: Kertész Andrea, a Molnár Józsiás Általános Iskola növendéke III. helyezést ért el korosztályában, Deszke Kriszta, a Bod Péter Tanítóképzõ tizedikes diákja dicséretet kapott, Fejér Ameli Lilla, szintén tizedikes Bod Péter-es tanuló különdíjjal tért haza. De tisztesen helytállt a többi résztvevõ is: Bagoly Anabella, a Nagy Mózes Elméleti Líceumból, Szõcs Zalán és Varga Péter, a Petõfi Sándor Általános Iskolából. Ezenkívül Fejér Ameli Lilla a megnyitó ünnepségen népdalokat adott elõ, nagy sikerrel. (ambrus) Virágzó Civil Világért Találkozó Kecskeméten életébõl, így annak érdekében kell tenni, hogy az információáramlásnak ebben a hatalmas szabadságában megtanuljuk szûrni, a családon belül továbbadni, megbeszélni az információkat. Ha már adottak az új információs eszközök, legyünk képesek kiaknázni azokat, mert sokféleképpen lehet belõlük profitálni, hangzott el többször is. A Hitelesen, elkötelezetten a nemzetrõl a határon túli hírportálokon kerekasztal beszélgetés moderátora Palotás József, a Kecskeméti Regionális Képzõközpont igazgatója volt, résztvevõi Pogány Erzsébet, a felvidék.ma igazgatója, Kovács Csaba, az erdély.ma fõszerkesztõje és Fridrich Anna, a vajdaság.ma szerkesztõje voltak. Mindhárman a szerkesztés alapelveirõl, gyakorlatáról beszéltek, és végkövetkeztetésként megállapították, a három hírportálnak hasznára lesz a jövõben az együttmûködés. A programban szerepelt a Civil szervezetek dialógusa is. Ennek keretében mutatkoztak be a résztvevõ szervezetek, köztük a kézdivásárhelyi Nõk Egyesülete is. Ambrus Ágnes

6 2010. november város és önkormányzat Tanácshatározatok VI Novemberi Határozatok 2010/163-as Határozat Az elkövetkezõ három hónapban Gáspár Zoltán tanácsos lesz az ülésvezetõ elnök. 2010/164-es Határozat Módosítják a 2010/35-ös határozatban szabályzott helyi költségvetést a következõképpen: - az 1-es melléklet a jelen Határozat 1- es melléklete, a volt 2, 2a, 2b, 2d, 2e a jelenlegi 2, 3, 4, 5, 6-os mellékletek szerint, továbbá a volt 4-es, 5-ös, a jelenlegi 7-es, 8-as szerint. Ugyanakkor módosul a 2010/142-es Határozatban elõírt Egészségügy tétel a jelen Határozat 9-es melléklete szerint, valamint a 2010/151- es Határozat Egészségügy tétele a jelen Határozat 10-es melléklete alapján. 2010/165-ös Határozat Megállapítják a municípium erdõjébõl származó kijelölt és kitermelt faanyag értékesítési árát a mellékletnek megfelelõen. A jelen Határozatba foglaltak november 20-tól érvényesek. 2010/166-os Határozat Jóváhagyják a Kézdivásárhely és Nyujtód általános városrendészeti PUG, RLU tervét, a mellékletnek megfelelõen. Kinevezik az árajánlatokat bíráló bizottságot a következõ összetételben: Szarvadi József elnök, Bartha János tag, Bokor Erzsébet tag, Kovács Gyöngyi tag, Antal Emõke tag. Póttag: Demeter Enikõ A szakértõt utólag nevezik ki. 2010/167-es Határozat Felkérik a Gosp Com Kft vezérigazgatóját egy, a társaság újraszervezését tartalmazó terv összeállítására. 2010/168-as Határozat Kinevezik a Gosp Com Kft. ellenõrének Demeter Anton könyvelési szakértõt, aki a es számú, a CECCAR által kibocsátott engedéllyel rendelkezik. 2010/169-es Határozat Jóváhagyják, hogy a Kézdiszentkereszt községhez tartozó, a Katrosában, a 11B nemzeti út mentén fekvõ, Kézdivásárhely municípium tulajdonában levõ, nm-es földterület, mely a es Telekkönyvi Kivonatban a es kataszteri számmal azonosított, átkerüljön a Gábor Áron Iskolaközpont adminisztrálásába, gyerek- és ifjúsági tábor mûködtetése céljából. 2010/170-es Határozat Elfogadja azt a technikai dokumentációt, mely a 47-es Udvartér 3. sz. alatti, a es Telekkönyvi Kivonat es kataszteri számmal rendelkezõ 275 nm-es földterület három részre tagolására vonatkozik, és amit a sepsiszentgyörgyi Satelit Kft. bocsátott ki. 2010/171-es Határozat Elfogadja a 8-as Udvartér 1. sz. alatti 25728(112) es Telekkönyi számmal, 1861-es topszámmal azonosított 103 nm-es ingatlant (beltelek, emeletes kõház), mint adományt Tánczos Alexandru és felesége, Tánczos Juliana tulajdonosoktól, haszonélvezeti joggal. Kézdivásárhely polgármesterét felhatalmazzák az adományozási szerzõdés közjegyzõ elõtt történõ aláírására. 2010/172-es Határozat Elfogadja adományként, utca kiépítése céljából a Molnár Szilveszter Edmund tulajdonát képezõ 265 nm-es külteleket, mely a 26088, 26091, es telekkönyvi számokkal és a 26088, 26091, es kataszteri számokkal azonosítható. Kézdivásárhely polgármesterét felhatalmazzák az adományozási szerzõdés közjegyzõ elõtt történõ aláírására. 2010/173-as Határozat A 2004/34-es Határozat 3-as cikkelye, mely a közterületek koncesszionálására kiírt versenytárgyalás elbírálására hivatott bizottság összetételére vonatkozik, a következõképpen változik: 1. Szarvadi József alpolgármester, elnök 2. Bokor Erzsébet könyvelõ, tag 3. Tóth Csilla Enikõ jogtanácsos, tag 4. Kovács Gyöngyi szakértõ, tag 5. Kovács Éva szakértõ, tag 2010/174-es Határozat Módosul a 2000/57-es Határozat, mely a Perkõ utcai ingatlan nyilvános versenytárgyalására kinevezett bizottság összetételére vonatkozik, a következõképpen: 1. Szarvadi József alpolgármester, elnök 2. Bokor Erzsébet könyvelõ, tag 3. Tóth Csilla Enikõ jogász, tag 4. Kovács Gyöngyi szakértõ, tag 5. Kovács Éva szakértõ, tag 2010/175-ös Határozat Jóváhagyja a Fortyogó utcai lakások városrendészeti tervet, Kézdivásárhelyen a Fortyogó utcában. 2010/176-os Határozat Elfogadják Kézdivásárhely köztulajdonából (2002/975-ös Határozat melléklete) a város magántulajdonába való átadását a Nyujtód 323/A szám alatti, as Telekkönyvvel, kataszteri számmal azonosítható 3227 nm-es területnek a nm-es összterületbõl való leválás révén. 2010/177-es Határozat Engedélyezi a as Telekkönyvvel és a as kataszteri számmal azonosítható, 3227 nm-es terület a municípiumi bizottság rendelkezésére bocsátását, a tulajdonjog megállapítása céljából, a mellékletben szereplõ terv alapján.

7 VII Tanácshatározatok város és önkormányzat november 2010/178-as Határozat Elfogadják a Secuiana Rt. felmentését az épületadó késedelmi kamatjának kifizetése alól, 23,225 lej értékben. Eltörlik a 2009/142-es Határozatot, mely a S Mart Rt. épületadójára vonatkozik. 2010/179-es Határozat Elvileg elfogadja, hogy a Tanács az Állomás utcában levõ 3000 nm-es, hozzávetõlegesen lej értékû területtel járul hozzá a TCG Bioenergy Kft. szociális tõkéjéhez. Jóváhagyás esetén Kézdivásárhely Tanácsa, mint részvényes, 10% részt kap az említett Kft. leosztás elõtti nettó jövedelmébõl. Jóváhagyja a TCG Bioenergy Kft.- vel kötendõ együttmûködési szerzõdés modelljét. Vállalja, hogy a biogázzal üzemeltetett hõközpont mûködésbe lépésekor használni fogja a hõenergiát a város közintézményeiben. 2010/180-as Határozat Elfogadja a 2009/97-es Határozat módosítását, mely Kézdivásárhely municípium adminisztratív területére vonatkozó városi hálózatok felszámolására vonatkozik, a következõképpen: a városrendészeti dokumentációba megjelölik a földalatti városi hálózatokat aszerint, hogy miként metszik az utcákat. Minden földalatti munkálatot topográfiai mérések elõznek meg, melyet elektronikus formában benyújtanak a városrendészeti osztályra. 2010/181-es Határozat Elfogadják a Kovácsszer 3., 5., 7., 11., 13., 15. számok alatti, a 2009-es és 2010-es árvíz sújtotta lakók felmentését a városrendészeti igazolás és az építkezési engedély illetékének kifizetése alól. 2010/182-es Határozat Elfogadják a Kovácsszer utcai lejtõ megerõsítésére vonatkozó projekt technikai és gazdasági dokumentációját, az 1-es melléklet szerint. Biztosítják a megerõsítési munkálatokhoz szükséges alapokat a 2-es melléklet alapján. Az összegeket a kivitelezõ rendelkezésére bocsátják a munkálatok menynyisége és minõsége függvényében. A Kovácsszer lakóinak kötelessége lakásbiztosítást kötni. 2010/183-as Határozat Elfogadják Nyujtód falu víz- és csatornahálózatának tervét, az erre vonatkozó vissza nem térítendõ finanszírozási szerzõdés megkötését, rendelkezésre bocsátják a munkálatokhoz szükséges területet a municípium közterületébõl, az 1-es mellékletnek megfelelõen, mely jelen Határozat része. Jóváhagyják a beruházás megvalósíthatósági tervét és a technikai-gazdasági mutatókat a 2-es melléklet szerint. Elfogadják a beruházási, munkáltatási iratcsomó összeállítására vonatkozó kötelezettségi nyilatkozatot, az érvényben levõ törvények értelmében. Elfogadják az együttmûködéshez szükséges összegeket: a lejt, mely a támogatható költségek 25%-a, valamint lejt, mely a nem támogatható költségeket fedezi, az 3-as melléklet szerint. 2010/184-es Határozat Kiegészítik a 2010/22-es Határozat mellékletét, mely a Kézdivásárhely municípium területén szabadban szervezett kulturális és sportrendezvényekre vonatkozik, a jelen Határozat melléklete szerint. 2010/185-ös Határozat Visszavonják a 2010/179-es Határozatot, mely a TCG Bioenergy Kft.- vel való elvi együttmûködésre vonatkozik. A határozatok teljes szövege román nyelven a Polgármesteri Hivatalban vagy a honlapon olvasható el. Jelen magyar nyelvû rövidített változat tájékoztató jellegû, és nem tartalmazza a megértést nehezítõ szakmai szövegeket, valamint a mellékleteket. Pályázzon! Kézdivásárhely municípium Helyi Tanácsa pályázatot hirdet kulturális, valamint sportrendezvények szervezésének támogatására a városban mûködõ civil szervezetek és oktatási intézmények számára. Leadási határidõ: január 14-e 12 óra, a hivatal közönségkapcsolati irodájának iktatójában. Pályázati ûrlapot, valamint bõvebb felvilágosítást a hivatal 2- es számú irodájában, valamint a címen igényelhetnek. Mezõgazdasági felmérés Általános mezõgazdasági felmérés zajlik országos szinten december 2-a és január 31-e között. Az adatok gyûjtése a mezõgazdasági területek nagyságára és azok kihasználtságára, gyümölcsösökre, mezõgazdasági gépekre és eszközökre, öntözésre, a személyzetre, termelésre, fejlesztésre vonatkozik. A felmérés célja: lehetõségek feltárása, fejlesztések kivitelezése. A törvény értelmében, információt kell szolgáltatniuk a kérdezõbiztosoknak mindazok, akik állattartással foglalkoznak, mezõgazdasági terület tulajdonosai, kereskedelmi egységek, illetve mezõgazdasági csoportosulások képviselõi. Az információkat bizalmasan kezelik, csak statisztikai adatok feldolgozására használják. Kézdivásárhely municípium Polgármesteri Hivatalának havi tájékoztatója. Felelõs kiadó: Rácz Károly polgármester A Polgármesteri Hivatal címe: Kézdivásárhely, Gábor Áron tér 24. szám. Telefon: , , , Fax: ,

8 2010. november város és önkormányzat Sportiroda VIII Sport és szabadidõ-szervezés A osztályos küzdelem a sportcsarnokban Mintegy 400 nézõ volt kíváncsi a KSE - Chiajna teremfoci mérkõzésre Kézdivásárhelyen november 8-án. Az A osztályos bajnokság együttesei látványos és izgalmas mérkõzést játszottak, a jelenlévõk nagy megelégedésére. Több, mint másfél órás küzdelem után a kézdivásárhelyiek 5-3-ra gyõzedelmeskedtek a vendégek felett. A mieink közül játszottak: Buceleanu, Gazda B., Roman, Csulak, Kovács, Pap, Dobozi, Dobra A., Cãºuneanu, Gazda J., Surdu, Dobra Sz. Gólszerzõink: Dobra A. (10), Cãºuneanu (13, 17, 25), Csulak (14). Megkezdõdött az idei pénteki minifoci bajnokság A Sportcsarnokban november 5-én, pénteken kezdetét vette a Kézdivásárhelyi Öregfiúk Minifoci Bajnoksága (a Shot and Go támogatásával). A péntekenként 18 órától kezdõdõ verseny-sorozatba a következõ csapatok neveztek be: Novo (2010-es bajnok), Goldim Scobar (2009-es bajnok), Nagy Mózes, Perkõ, Secuiana (az utóbbi évek dobogósai), valamint a Polmex, Scat Kart, a Sasok és a Valvex csapatai. Gratulálunk Rancz Lajos szervezõnek és minden résztvevõnek sikeres, sportszerû küzdelmeket kívánunk! Városgazdálkodás Civilek Sakkbajnoksága Irodánk a kézdivásárhelyi sportegyesület sakk szakosztályával, és a Zöld Nap Egyesülettel közösen november 20-án szervezte meg a civilek sakkbajnokságát. 23 személy vett részt ezen az eseményen, Sepsiszentgyörgyrõl, Lemhénybõl, Bereckbõl és Kézdivásárhelyrõl érkeztek az érdeklõdõk. A csapatverseny eredményeit: I. Fortyogó (Szõke Albert, Csoma Bálint, Veres Attila, Varga Ferenc) - Kézdivásárhelyrõl, II. Csipet Csapat (Lõrinc Lehel, Német Dávid, Szabó Mihály, Hodor Attila) - Sepsiszentgyörgyrõl, III. Big Boys (Péter J. Zsolt, Nagy László, Sagerãu Mihály) - Kézdivásárhelyrõl. Gratulálunk a nyerteseknek és minden résztvevõnek, aki a királyi sportot ûzte ezen a napon. Bolhapiac és cserebere vásár Sportirodánk november 27-én szervezte meg a hagyományos hónapvégi bolhapiacot. A rendezvény szervezésébe besegített a Zöld Nap Egyesület is, amelynek tagjai ruha- és könyvcsereberét bonyolítottak le a vásár egyik asztalánál, illetve adományokat gyûjtöttek, amit a késõbbiekben a rászorulóknak továbbítanak. A bolhapiacon lehetõség adódott belépõket nyerni a Vigadóba a Háromszék Táncegyüttes, az Erdély Hangja és a Celest rockegyüttes elõadásaira. Ezúton is köszönjük a Vigadó vezetõségének a támogatását. A decemberi bolhapiac elmarad, legközelebb január utolsó szombatján várjuk kedves látogatóinkat Háromszék egyedi vásárára. Kocsis Zoltán sportiroda vezetõ Megkezdtük a felkészülést a téli idõszakra, karácsonyfák felállítását, a város feldíszítését a decemberi ünnepekre. Folyamatosan ellenõriztük a közvilágítást, kijavítottuk a meghibásodásokat, és odafigyelünk a játszóterek karbantartására a téli idõszakban is. Megkezdtük novemberben a zöldövezetek kerítéseinek kijavítását és festését. Leszereltük a szökõkútakból a pompákat és leengedtük a vizet a fagy beállta elõtt. Több forgalmi táblát javítottunk és cseréltünk ki. Az építõcsoport járdát rakott a Vágóhíd utcában, parkolóhelyeket alakított ki a Stadion utcában és az ILU1 üzlet környékén. A Civil szervezetek Házában (Ady Endre utca, 9. szám) belsõ munkálatokat, Nyujtódon csatornázást és belsõ javításokat végeztünk. A Kert utcában esõvíz aknát létesítettünk és több aknatetõt kicseréltünk a város területén. A kertészet alkalmazottai megkezdték a díszfák visszanyesését, a rózsatövek betakarását. Az üvegházakban folytatódott a növények elõkészítése tavaszra. Elõkészítettük a téli idõszakra a jármûveket és erõgépeket, feltöltöttük és kihelyeztük a homokos ládákat. Ezúton felhívjuk a gépkocsi-tulajdonosok és sofõrök figyelmét, hogy a téli idõszakban tartsák be a parkolási szabályokat, ezáltal megkönnyítve a hóeltakarítási munkálatokat. Szánthó Csaba-Sándor

Mezõgazdasági stratégia Nyujtódnak

Mezõgazdasági stratégia Nyujtódnak Január Mezõgazdasági stratégia Nyujtódnak Értékesítési és termelési szövetkezet jelentheti a gazdasági fellendülést, hangzott el Nyujtódon a február 3-án és 10-én megtartott lakossági fórumokon. Szakemberek

Részletesebben

45. MÁÉRT a magyar máért. Az oktatási törvényt még az õsszel el kell fogadni. Szilágyság/45. Lapzárta. 2010. november 12. Beindúlt az építkezés

45. MÁÉRT a magyar máért. Az oktatási törvényt még az õsszel el kell fogadni. Szilágyság/45. Lapzárta. 2010. november 12. Beindúlt az építkezés Szilágyság/45. www.hhrf.org/szilagysag/ 2010. november 12. 1. 2010. november 12. 45. Ára: 1,3 lej Elõfizetõknek 1,2 lej TÁMOGATÁSÁVAL Közéletünk 3. oldalon KÖZLEMÉNY A koalíciónak elemeznie kell az eddigi

Részletesebben

ÚJABB NYERTES PÁLYÁZAT A Petõfi iskola és a Bölcsõde korszerûsítésére több mint 120 millió forintos támogatást nyert Nagykõrös Város Önkormányzata

ÚJABB NYERTES PÁLYÁZAT A Petõfi iskola és a Bölcsõde korszerûsítésére több mint 120 millió forintos támogatást nyert Nagykõrös Város Önkormányzata Eredményekben gazdag boldog új évet kívánunk minden kedves olvasónak! VI. évfolyam 1 2. szám 2011. január 14. Ingyenes információs lap ÚJABB NYERTES PÁLYÁZAT A Petõfi iskola és a Bölcsõde korszerûsítésére

Részletesebben

2010. XII. évfolyam, 10. szám Ingyenes kiadvány BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÖZÉLETI LAPJA

2010. XII. évfolyam, 10. szám Ingyenes kiadvány BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÖZÉLETI LAPJA 2010. XII. évfolyam, 10. szám Ingyenes kiadvány Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog ÚJ Évet kíván minden olvasónknak! BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÖZÉLETI LAPJA Igazi lelkünket, akárcsak az

Részletesebben

Tájékoztatás a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásról és programjáról

Tájékoztatás a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásról és programjáról Tájékoztatás a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásról és programjáról Korunk gazdasági, jogszabályi környezetébôl, valamint a környezettudatos gondolkodásmódból eredô racionális döntések

Részletesebben

Csomafalvi Hírlap. Az elégedettség margójára... A spiritulaitás évében, minden hónapra egy gondolat:

Csomafalvi Hírlap. Az elégedettség margójára... A spiritulaitás évében, minden hónapra egy gondolat: Csomafalvi Hírlap A T A R T A L O M B Ó L : Pályázatok és beruházások, Jogi tanácsadó Önkénteseket keresünk A mezőgazdasági hírek Csomafalvi kékfény, Közérdekű információk Szelektív hulladékgyűjtés, Tanácshatározatok

Részletesebben

Ilyenek voltunk... I. évfolyam 2. szám 2011. augusztus. Nyáregyháza Község Önkormányzatának lapja. Itthon vagyunk, ő a mi falunk

Ilyenek voltunk... I. évfolyam 2. szám 2011. augusztus. Nyáregyháza Község Önkormányzatának lapja. Itthon vagyunk, ő a mi falunk I. évfolyam 2. szám 2011. augusztus Nyáregyháza Község Önkormányzatának lapja Ilyenek voltunk... Itthon vagyunk, ő a mi falunk Ifjúkori emlékeid sorakoznak Oly sokszor előttem még, Nem létezhet, hogy elszállt

Részletesebben

Újdonságok a megyeszékhelyi parkolási rendszerben

Újdonságok a megyeszékhelyi parkolási rendszerben ISSN 2067-0389 Az Önkormányzat és a Városháza havi kiadványa Új sorozat, XVI. évfolyam, 9. szám, 2009 Újdonságok a megyeszékhelyi parkolási rendszerben közérdekű Helyzetkép illegális építkezések a városban

Részletesebben

A város minden lakóját várja az új iskola!

A város minden lakóját várja az új iskola! A VELENCEI 17. év fo lyam 10. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009. LAPJA november-december A város minden lakóját várja az új iskola! A karácsonyi iskolai ünnepélyt már az újjávarázsolt Zöldliget Iskolában tartjuk,

Részletesebben

Mikulás és adventi gyertyagyújtás

Mikulás és adventi gyertyagyújtás Székhely: Ady Endre u. 9/1. Kézdivásárhely, Románia e-mail: office@szekelyujsag.ro Székelyföld közéleti hetilapja Mindenki szeret nyerni! Vegyen részt Ön is sorsolásunkon! Karácsonyi nyereményjáték Karácsonyi

Részletesebben

Elégedetlen. községek. Marosvásárhelyen ülésezett az SZKT. Szilágyság/7. 2009. február 20. 3. oldalon 7. oldalon 7. oldalon 9.

Elégedetlen. községek. Marosvásárhelyen ülésezett az SZKT. Szilágyság/7. 2009. február 20. 3. oldalon 7. oldalon 7. oldalon 9. Szilágyság/7. 1. 7. Ára: 1,1 lej TÁMOGATÁSÁVAL Elégedetlen Február második hetében ülésezett a községek Országos Szövetsége. A 346 küldött egyhangúan fogadta el azt a felhívást, amelyet az ország parlamentjéhez

Részletesebben

Új sorozat, XV. évfolyam, 11. szám, 2008. A TARTALOMBÓL: Az Önkormányzat és a Városháza havi kiadványa

Új sorozat, XV. évfolyam, 11. szám, 2008. A TARTALOMBÓL: Az Önkormányzat és a Városháza havi kiadványa Új sorozat, XV. évfolyam, 11. szám, 2008. Az Önkormányzat és a Városháza havi kiadványa A TARTALOMBÓL: ÚJDONSÁGOK A HARVÍZ RÉSZVÉNYTÁRSASÁGRÓL A HARVÍZ Rt. legfontosabb rövidtávú célkitűzése a regionális

Részletesebben

17. év fo lyam 9. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009.

17. év fo lyam 9. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009. A VELENCEI 17. év fo lyam 9. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009. LAPJA október Hírlevél Velence Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 2009. szeptember 7-én tartotta soron következõ ülését a Kastélyban. Jelen voltak:

Részletesebben

17. év fo lyam 6. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009.

17. év fo lyam 6. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009. A VELENCEI 17. év fo lyam 6. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009. LAPJA július 2 VELENCEI HÍRADÓ 2009. JÚLIUS IV. Velencei-tavi Nyári Játékok Velence a Virágváros! Helyszín: Velence, Vízi Vár, Északi-strand Díszvendégünk:

Részletesebben

Gyáli Újság. elfogadták a város idei költségvetését. önkormányzati pályázatok. Óvodai beiratkozások rendje. II. gyáli böllérverseny

Gyáli Újság. elfogadták a város idei költségvetését. önkormányzati pályázatok. Óvodai beiratkozások rendje. II. gyáli böllérverseny Új G y á l Város Önkormányzat á n a k közéleti és információs lapja elfogadták a város idei költségvetését önkormányzati pályázatok Meghívó Gyál Város Önkormányzata nevében tisztelettel meghívom Önt és

Részletesebben

2012. május 8., keddk közéleti NAPILAP XXIV. évf., 85.. (6252.) Szám 16 oldal ára 1 lej. hargitanépe. Lövöldözés. Homoródfürdőn?

2012. május 8., keddk közéleti NAPILAP XXIV. évf., 85.. (6252.) Szám 16 oldal ára 1 lej. hargitanépe. Lövöldözés. Homoródfürdőn? 2012. május 8., keddk közéleti NAPILAP XXIV. évf., 85.. (6252.) Szám 16 oldal ára 1 lej hargitanépe Felújítások az idény kezdete előtt 2 Lövöldözés 8 Homoródfürdőn? 14 TCT: Lovassy a dobogón végzett Lezárult

Részletesebben

Áldassék a neved forradalom

Áldassék a neved forradalom XIV. évfolyam 4. szám Ára: 2015. április 200 Ft Áldassék a neved forradalom Méltó módon emlékeztek meg a városban nemzeti ünnepünkrõl. A mûvelõdési házban megtartott ünnepségen Zsigáné Teszler Judit tanárnõ

Részletesebben

Tiszta Virágos Aszódért

Tiszta Virágos Aszódért ingyenes kiadvány ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA A szigorú gazdálkodás folytatódik Elfogadták Aszód 2009. évi költségvetését A február 12-i képviselõtestületi ülésen tizenegy igen szavazattal, egy tartózkodás

Részletesebben

46. ormányk. mánykoalíció a választási törvény módosításáról. Két szavazás egy napon. Szilágyság/46. www.hhrf.org/szilagysag/ 2011. november 18.

46. ormányk. mánykoalíció a választási törvény módosításáról. Két szavazás egy napon. Szilágyság/46. www.hhrf.org/szilagysag/ 2011. november 18. Szilágyság/46. www.hhrf.org/szilagysag/ 2011. november 18. 1. 2011. november 18. 46. Ára: 1,5 lej Elõfizetõknek 1,4 lej TÁMOGATÁSÁVAL Közérdekû 3. oldalon Felfüg elfüggesztették gesztették az ippi polgármester

Részletesebben

Kanizsa. Szeretne rengeteg pénzt megtakarítani házépítése, lakásfelújítása során? XXIII. évfolyam 32. szám 2011. szeptember 29.

Kanizsa. Szeretne rengeteg pénzt megtakarítani házépítése, lakásfelújítása során? XXIII. évfolyam 32. szám 2011. szeptember 29. Szeretne rengeteg pénzt megtakarítani házépítése, lakásfelújítása során? Garantálom a legalacsonyabb beruházási költségek elérését a kivitelezõk megversenyeztetésével. Szigorú pályáztatás, beruházás-lebonyolítás,

Részletesebben

a III. PERKÁTAI KASTÉLYKERTI MOTOROS TALÁLKOZÓRA, ami 2015 július 4-én (szombaton) lesz!

a III. PERKÁTAI KASTÉLYKERTI MOTOROS TALÁLKOZÓRA, ami 2015 július 4-én (szombaton) lesz! XXV. évfolyam, 2015. 6-7. szám június-július Kedves Motorosok! Szeretettel meghívunk benneteket a III. PERKÁTAI KASTÉLYKERTI MOTOROS TALÁLKOZÓRA, ami 2015 július 4-én (szombaton) lesz! Az alábbi programokkal

Részletesebben

10. 1848 Szilágysomlyón. Szilágyság/10. Kormányfõi látogatás. 2010. március 12. Ünnepeljünk együtt! Zilahi megemlékezés. 4. oldalon 3. oldalon.

10. 1848 Szilágysomlyón. Szilágyság/10. Kormányfõi látogatás. 2010. március 12. Ünnepeljünk együtt! Zilahi megemlékezés. 4. oldalon 3. oldalon. Szilágyság/10. 1. 10. Ára: 1,3 lej Elõfizetõknek 1,2 lej TÁMOGATÁSÁVAL 1848 Szilágysomlyón Változik a világ és benne változunk mi is. Milyen igazak a római bölcselõ örök gondolatai. Egy tér történetérõl

Részletesebben

TOVÁBBRA IS INGYENES AZ ÁLLATI HULLADÉKLERAKÓ

TOVÁBBRA IS INGYENES AZ ÁLLATI HULLADÉKLERAKÓ TOVÁBBRA IS INGYENES AZ ÁLLATI HULLADÉKLERAKÓ Meghosszabbították a díjmentességet KÖZÉLET KULTÚRA SPORT TÁRSADALOM OKTATÁS (2. oldal) Ára: 99Ft A DZSUNGEL ELEVENEDETT MEG A FARSANGON (4.OLDAL) RÖVIDESEN

Részletesebben

BÚTORÁRUHÁZ. ANGOL, NÉMET, OLASZ nyelvbõl államilag KATEDRA. Oktatás és vizsgáztatás helyben! MINDENKI ISKOLÁJA! Téli tavaszi tanfolyamok

BÚTORÁRUHÁZ. ANGOL, NÉMET, OLASZ nyelvbõl államilag KATEDRA. Oktatás és vizsgáztatás helyben! MINDENKI ISKOLÁJA! Téli tavaszi tanfolyamok 4.qxd 2007.01.24. 9:15 Kanizsa Page 1 A modern kor vívmánya A régészeti feltárást követõen hamarosan megkezdõdhet az Erzsébet téri, egyenként száznyolc autó tárolására alkalmas két mélygarázs kivitelezése.

Részletesebben

Hét új mûfüves pálya épült

Hét új mûfüves pálya épült 2009. május 28. hirhozo@t-online.hu A XVII. kerület önkormányzatának lapja XIX. évfolyam 9. szám Budapest Fõváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata A TRIANONI BÉKEDIKTÁTUM 89. ÉVFORDULÓJÁN tisztelettel

Részletesebben

Volt rosszabb, lesz jobb 2,6 százalékkal nőtt a vendégforgalom

Volt rosszabb, lesz jobb 2,6 százalékkal nőtt a vendégforgalom I. évfolyam 10. szám 2011. november Gárdony közéleti havilapja Volt rosszabb, lesz jobb 2,6 százalékkal nőtt a vendégforgalom Ideális kiegészítõ programhelyszín a Budapestre látogató külföldieknek Néhány

Részletesebben

Kanizsa DÉL-ZALAI HETILAP. Százötven éves a Keri. Követték az elõdök örökségét: értéket, hagyományt teremtettek

Kanizsa DÉL-ZALAI HETILAP. Százötven éves a Keri. Követték az elõdök örökségét: értéket, hagyományt teremtettek Kanizsa DÉL-ZALAI HETILAP XIX. évfolyam 43. szám 2007. december 6. Százötven éves a Keri Nagyszabású, egy hetes programmal, százötven körös váltófutással, iskolatörténeti kiállítással, szakmai nappal,

Részletesebben

Kellemes Húsvéti Ünnepeket Kívánunk!

Kellemes Húsvéti Ünnepeket Kívánunk! XXVII. évfolyam, 4. szám 2015. április Interjú Kiszel Mihály katolikus prépost-plébánossal 10-11. oldal Közéleti és tájékoztató lap Megjelenik minden hónapban Bővebb információ, archívum a város honlapján:

Részletesebben

Galgagyörki Hírek. Szót kér a polgármester

Galgagyörki Hírek. Szót kér a polgármester Szót kér a polgármester Az új politikai rezsimeknek a világ polgárosodott részében 100 nap türelmi időt szoktak adni, ez lassan letelik számomra. Így azt gondolom eljött az ideje a levegővételnek és a

Részletesebben

EGLÉDI HÍRMONDÓ. Újévi gondolatok A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, Kedves Ceglédiek!

EGLÉDI HÍRMONDÓ. Újévi gondolatok A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, Kedves Ceglédiek! C A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA EGLÉDI Nagy László Lázár grafi kája HÍRMONDÓ XXII. évfolyam 11. szám Cegléd város honlapja: www.cegled.hu 2011. december 26. Újévi gondolatok Tisztelt Hölgyeim és Uraim, Kedves

Részletesebben