Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fővárosi Csatornázási Művek Zrt."

Átírás

1 2. ti.^o^jlu^ Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. VEZÉRIGAZGATÓ Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatala Városüzemeltetési Főosztály 1052 Budapest, Városház utca Tárgy: A fővárosi árvízvédelmi rendszer általános műszaki helyzete, tájékoztatás Tisztelt Pálfy Gábor Főosztályvezető Úr! Megkeresésére, a közgyűlési előterjesztéséhez Összeállítottuk a fővárosi árvízvédelmi rendszer műszaki állapotáról és karbantartottságáról kért tájékoztatót. A rendszerrel kapcsolatos információkat a korábbiakban számos levélben, javaslatban leírt igények újólagos felülvizsgálatával összegyűjtöttük, igyekezve eleget tenni a megkeresésében kérteknek. Előre kell bocsátanom, hogy a mellékelt tájékoztatóban leírt, a védelem biztonságához szükséges feladatok költségoldaláról adatot nem tudunk szolgáltatni, mivel ezek jelentős léptékű, és feltáratlan, így tartalmában ismeretlen mélységű munkákat kellett megcélozzanak, melyek terv hiányában nem költségelhetök. A létesítmények műszaki állapota, amint azt a tájékoztató is bemutatja, sok helyen igényel sürgős beavatkozást, akár a megfelelő magassági, vagy keresztmetszeti és geotechnikai biztonság megvalósítása, akár a fenntartási összegek folyamatos zsugorodása révén egyre kilátástalanabb védműkarbantartás fokozódó lemaradása miatt. A tájékoztatóban jeleznünk kell, hogy az utóbbi évtized elmaradt tervezési-beruházási munkái miatt a védműrendszer adatai, a nyilvántartás elemi alapjai sem biztosítottak. Bízunk abban, hogy az előterjesztés alapján a beruházási és fenntartási feladatokra, a tervezési munkákra ütemezett, sokéves program indulhat el. Budapest, november 29. tóvárosi Csatori'i32asi Müvu* J. 01/1 Üdvözlettel: MBÜéklet: Kapja: címzett, irattár Palkó György vezérigazgató/ 1 Cim: 1087 Budapest Asztalos Sándor u. 4. Levélcím: 1426 Budapest 72, Pf. 114 Interneteim: Központi telefonszám: , Cégjegyzékszám: Cg

2 TÁJÉKOZTATÓ A FŐVÁROS ÁRVÍZVÉDELMI RENDSZERÉNEK ÁLLAPOTÁRÓL Bevezetés Budapest főváros egyik legfontosabb értéke a Duna, melyre az ország szimbólumaként ismert építmények, jelképek is fel fűződnek. A folyam e pozitív értékek mellett azon pusztító erőt is magában rejti amely a föváros területét számos esetben végletes módon károsította a történelem során. Mind emiatt elődeink - elsősorban az 1838-as jeges árvíz katasztrófájának hatására, megalapoztak azt az árvízvédelmi rendszert, mely a mai napig szolgál, s amely a további fejlesztések alapjává valt A rendszer fejlesztésének évszázados munkája ugyanakkor nem befejezett. A vedmürendszer számos elemén található olyan hiányosság, amely miatt védképessége nem felel meg az előírásoknak. Ezek a nem megfelelő magasság (magassághiány), illetve a nem megfelelő keresztmetszet és szerkezet kategóriáiba sorolhatók.. M ( A rendszer fejlesztése folyamatosnak volt tekinthető addig, amíg a varost sokszor fenyegető jeges árvizek sorozatosan bekövetkeztek. Az utolsó jeges árvíz 1956 februárjában vonult le, s azóta mindössze egyszer, 1985-ben alakult ki jégtorlasz a budapesti Duna szakaszon. A pusztító jeges árvizek a 800 cm-t meghaladó vízállástartományba estek (Vigadó teri vízmérce). Jégmentes árvíz mindössze egy alkalommal esett ebbe a tartományba, 1876-ban. _ A légmentes árvizek ugyanakkor az 1956-ot követő időszakban egyre magasabb tetozesi szinteket mutatnak Az első komoly árvíz nyarán következett be, amelyet a rendkívül csapadékos időszakkal lehetett magyarázni, és akkor jórészt szokatlan magas vízállásként, szazevente egyszer megeső árvízként aposztrofálták azt. _ ' Az elmúlt tíz évben három 800 cm-es vízállást meghaladó árvíz vonult le a Dunán, melyből kettő döntött rekordot (2002: 848 cm, 2006: 860 cm). A tapasztalatok alapján világos, hogy az a veszély, amely a jeges árvizekkel fenyegette a fővárost, ma a jégmentes árvizekkel továbbra is fennáll. A védmüvek folyamatos fejlesztése és fenntartása lehat elengedhetetlenül fontos, azt azzal a szemlélettel kell kezelni, mint eleink tették. A Duna vízjárásával kapcsolatos tapasztalatok megerősítik azt a korábban többször, fejlesztési, intézkedési javaslatokban összefoglalt álláspontunkat, hogy a védvonalak fejlesztésére de ezen túlmenően állagmegőrző fenntartására is jelentősebb anyagi forrást kellene biztositam Ezt rendre kiemeltük az éves fenntartási keretet megalapozó tervekben és a jelentős árvizeket követő elemzésekben, valamint az árvízvédelmi művek éves szemléit követően benyújtott terveinkben is. Kiemeltük azt is, hogy a nyilvántartási adatok tartalmi felújítása sem várathat magara. Teljesköru felmérés hiányában a kiépített, egyébként példaértékű térinformatikai rendszer csak elavult adatokat mutathat A legfrissebb ny ilvántartási terv is mára már tizenöt évnél idősebb. Évtizedes probléma a beruházási forrás hiánya, és a fenntartási keretösszeg folyamatos csökkenése. Számos olyan árvízvédelmi létesítmény és partvédő mű található a városban, amely tervezeti élettartamát rég elérte, s így egyszerű fenntartása már csak átfogó felújítást követően képzelhető el. Jeleznünk kell ugyanakkor, hogy a fenntartási keretösszeg egy évtizede csökkenő reálerteket, az utóbbi években csökkenő nominálértéket mutat. Ez az olyan nagy fenntartási költség igenyu műszak, értékek javítását, mint például a történeti partfalak, egyre kevésbé teszi lehetővé. A keretösszeg folyamatosan csökken annak ellenérc, hogy a jelentős árvizek újabb és újabb károsodásokat okoztak. Ezt évek óta rendszeresen, feltáró anyagokkal időben jelezzük a fővárosnak. Az előbb leírtakat a fejlesztések, beruházások, soron kívüli beavatkozások és a rendes fenntartási tevékenységbe még beférő, szükséges munkák részletezésével mutatjuk be. 1. Műszaki dokumentáció helyzete Szakaszmérnöki dokumentációk tartalmi elmaradottsága ^ A védmüveket ábrázoló és leíró műszaki tervdokumentációk utolsó kiegész.to jellegű méressél, műszaki vizsgálattal egybekötött felújításám a '90-es évek derekán került sor. A varos fejlődése revén 1

3 számos olyan építmény valósult meg, amelyet a tervek nem tartalmaznak. Ezek kézi berajzolása nem felel meg az árvízvédelmi feladat elvárható pontossági és felelősségvállalási kritériumainak. Elengedhetetlenné vált a tervcsomagok megújítása. A szakaszmérnöki tervdokumentációk felülvizsgálata legfőképp a védvonalak koordinátás helyszínrajzi, és különösen magassági bemérését kell eélozzák. Ennek elmaradása azt eredményez], hogy a Főpolgármesteri Hivatal által elkészíttetett térinformatikai rendszer nem éri el teljeskörüen kiielölt céliát. Polgári védelmi célok miatt, egy esetleges árvízi vészhelyzetben követendő, aktualizált cselekvési terv kidolgozására elengedhetetlen egy olyan átfogó felmérés, amely a Duna által veszélyeztetett területek jellemző magassági viszonyairól ad információkat. A rendelkezésre álló úgynevezett öblözeti térképek adatai a 70-cs éveket megelőző időszakból származnak. Azóta számos olyan töltés jellegű építmény, út, terepfeltöltés keletkezett, amely az öblözetek katasztrófahelyzetben bekövetkező elöntését lényegesen befolyásolják. Ahhoz, hogy az élet és vagyonvédelem, a kiöntés lokalizálása lehetséges legyen, ezeket az adatokat feltétlen frissíteni szükséges. A technika mai szintje elvileg már lehetővé tenné olyan távérzékelési eszközök alkalmazását, amelyek nagyon gyorsan és gazdaságosan elérhetővé tennének egy, a fentiekben leírt felmérést. 2. Magassághiányos töltésszakaszok A magassághiányos töltésszakaszokat a mértékadónak tekintett árvízszint 1,3 m-rel növelt szintjéhez képest értelmezzük. A városi védművek kiépítettsége a magassági biztonság tekintetében jelenleg korántsem telieskörű, A kiépítési biztonság elmaradása elvileg azt jelentené, hogy a 870 cm-es Vigadó téri vízállás esetén a folyó vízállása a védmű koronaszintjével szíheine. A valóságban a jégmentes árvizek levonulása során megfigyelhető, hogy az észak budapesti régióban a vízszint a vártnál kb. 40 cm-rel magasabban alakul, míg a dél-budapesti régióban cm-rel elmarad attól. Ezt a tapasztalatot pontosítani szükséges, mert a műszaki tervezési feladatok során a megfelelő biztonság megtartása miatt nem hagyható figyelmen kívül. Magassághiányos véd műszakaszok a magassághiány nagyságrendjével és az érintett szakasz hosszával a következőként alakulnak: Mely Buda-Észak árvízvédelmi szakasz l/l. Királyok útja-nánási úti töltés 1/2 Aranyhegyi-patak balpart a Pók utcánál 1/3 Aranyhegyi-patak Mocsáros dülfli lökés 1/4 Gázgyári védmü parapetfala 1/5 Dunaparii út jellemző magassághiány cm érintett szakasz hossza 3100m Buda-Közép árvízvédelmi szakasz 11/1 HÉV töltés a Mozaik u. cs Árpád híd közöd /2 HÉV töltés és felső rakpart az Árpád hld és Margit híd k /3 l-'elsó rakpart a Margit híd és Lánchíd közölt H/4 Kelso rakpart a Uncltid és Erzsébet híd közölt /5 Felső rakpart a Szabadság híd és Petőfi híd között /6 Lágymányosi hídtól a Galvani utca vonaláig Buda-Dél árvízvédelmi szakasz lll/l Ilosszúréli-pntnk torkolata feletti szakaszon HI/2 Növény utca vonalánál /3 Sertéshizlalda töltése (Krdi töltés Bp-i szakasza) Pcst-Kszak árvízvédelmi szakasz 1V/I Mogyoródi-patak bajparti töltés IV/2 Mogyoródí-patak jobbparti töltés V/3 Csömöri-patak balparti töltés fv/4 Csömöri-patak jobbparti töllés

4 ] V/5 Szilus-patak jobbparti töltés IV/6 TUNGSRAM strand - Észak-Pesti Szv tisztító körtőuésco-loo 1450 I V/7 Zsilip utca - Váci út - iparvágány töltése Pest-Közép árvízvédelmi szakasz V/] Jászai Mari tér V/2 Széchenyi rakpart V/3 Belgrád rakpart V/4 Belgrád rakpart a Sörház uleánúl O V/5 Közraktár utca. a CET-töl délre a Petőit hídig V/6 PetöH hídtól» Déli Ök. Vasúti hídig Pest-Dél árvízvédelmi szakasz Vl/I Bulav töltés Vl/2 VÍZIG töltés a Kvassay-zsüipnél V[/3 Corvin utcai lökés VI/6 Csepel Müvek területe Margitsziget árvízvédelmi szakasz A teljes partvonal cm 5632 m 3. Keresztmetszet hiányos védvonal szakaszok Keresztmetszet hiányosnak azt a védvonalszakaszt tekintjük, amelynek keresztmetszeti geometriai jellemzői a vonatkozó jogszabályokban előírt méreteknek nem tesznek eleget, így például koronaszélességük nem megfelelő, rézsűjük meredeksége nagy. Az ilyen jellegű védművek nem tesznek eleget a statikai, közvetve a geotechnikai és szivárgáshidraulikai állékonysági biztonságnak, veszélyes vízállás esetén haváriahelyzetet idézhetnek elő. Külön meg kell említeni azt, hogy a védművek legtöbbjéről nem áll rendelkezésre megfelelő geotechnikai adat, így a 800 cm feletti vízállásoknál különösképp számítani lehet altalaj jellegű hibajelenségekre. Keresztmetszet hiányos védműszakaszok az érintett szakasz hosszával a következőként alakulnak: Hely Buda-Észak árvízvédelmi szakasz [/I. Királyok útja - Nánási úti töltés /2. Aranyhegyi-patak bal part a Pók utcánál 520 1/3. Aranyhegyi-patak Mocsáros dűlői töltés 750 Buda-Közép árvízvédelmi szakasz lt/l 11 ÉV töltés a Mozaik u. és Árpád hid között 350 lí/2 HÉV töltés az. Árpád híd és Komjáthy u. között 750 érintett szakasz hossza (m) Buda-Dél árvízvédelmi szakasz A Ibériáivni gát 1060 Hosszúréti-patak Duna utcai töltése 150 Pest-Észak árvízvédelmi szakasz 1V/I Megyeri csárda - Észak-Pesti Szv tisztító körtöltése I4K0 1V/2 Zsilip utca - Komp utcu árvízvédelmi fal 250 IV/3 Komp utca József Attila utcai átjáró 470 1V/4 József Attila utcai átjáró - Marina-part északi ler. 650 Pest-Közép árvízvédelmi szakasz Pest-Dél árvízvédelmi szakasz Vl/1 Corvin utcai gát 450 V1/2 MÜL olajkikötő gátja 620 Margitsziget árvízvédelmi szakasz VI/2 A teijes partvonal 3

5 4. Életkoruk miatt elavult, felújításra szoruló létesítmények A Duna partján található védmüvek legtöbbje elérte már szokásos tervezési élettartamát. Minden műszaki létesítmény jellemezhető egy olyan élettartammal, amelynek elérése esetén a szerkezet a átfogó felújítás nélkül a rendes fenntartás mellett sem biztosíthatja a továbbiakban a megfelelő védképességet illetve elvárt feladatát maradéktalanul már nem tölti be. 13z leginkább az épített szerkezetekre igaz, amelyek anyaga látványosan öregszik. Mélységükben alakulhatnak ki olyan, a szerkezet teherbírását károsan befolyásoló zónák, amelyek kijavítása csak elemek jeleníc>s számú cseréje, részleges vagy teljes újjáépítés révén javíthatók ki. Elavult lehet valamely létesítmény az alkalmazott technológiák miatt, elsősorban a gépészeti berendezésekre kell ebben az cselben gondolni. Előbbi körbe tartoznak az épített partvédő művek és rakparti támfalak, melyek a XX. század történelmének nyomát, a jeges árvizek okozta sérüléseket hordozzák magukon. A kőanyag jelentős része a közlekedés és az útfelületek sózása stb. miatt mállásnak indult. A Duna vízállásának kitett felületek jelentós hosszokon ahiüregelödtek. meemozdultak. néhol beszakadtak, vagy ami rosszabb. balesetveszélyes helyzetet jelentenek azzal, hogy a beszakadás előtti állapotban vannak. Ezeknek a létesítményeknek közvetlen árvízvédelmi jelentősége akkor van, ha a mögöttes terület mély fekvésű. A partvédő müvek sokszor olyan létesítmények állékonyságát biztosítják, melynek működésétől nem lehet eltekinteni még időlegesen sem, mint pl. az új budai főgyűjtő, az alsó rakparti nagyátmérőjű ivóvíz cs egyéb közművezetékek, utak, stb.) A létesítményekről állapotfelmérö műszaki tervek készítése szüksépes. mert építésük óta olyan sokféle, sokszor reitett meghibásodás okozhatta romlásukat amelyek a szemrevételezéssel nem deríthetők fel. A létesítmények sokfélesége, anyaguk, sokszor kiemelt esztétikai elvárások is (világörökségi területek) megfelelő szakértői vélemény kialakítását indokolják. Az ál lapotfelmérö terv nélkül megfelelő pontosságú költségbecslés sem áll rendelkezésre a beruházások tényleges ráfordításigényéről. Tervezési tevékenységre az elmúlt évtizedben semmilyen forrás nem állt rendelkezésre, még a jelentős árvizeket követően sem. Az ebben a körben érintett létesítmények a következők. H e 'y, érintett szakasz hossza Buda-Eszak árvízvédelmi szakasz Buda-Közép árvízvédelmi szakasz íl/1 Bem rakpart alsó lépcsősorai a Margit hídtól délre /2 Bem rakpart felső rakparti támfala /3 Várkert rakpart felső rakparti támfala /4 Várkert rakpart alsó lépcsősorai az Orögároktrtl délre /5 SzL Gellért rakpart alsó lépcsősorai /6 Műegyetem rakpart aló rakparti lépcsők és burkolatok /7 Pázmány Péter rakpart alsó rakparti burkolat 1110 Buda-Dél árvízvédelmi szakasz Pest-Észak árvízvédelmi szakasz IV/1 Téli kikiílö partburkotata IV/2 Rákos-patak torkolata és Dráva utca közötti rézsűburkolat 21 Pest-Közép árvízvédelmi szakasz V/l Széchenyi rakparti lépcső 415 V/2 Március 15-e tér. alsó rakparti lépcsősor 140 V/2 Közraktáraktól délre húzódó függőleges partfal 2250 Pest-Dél árvízvédelmi szakasz Vl/I Ferencvárost kikötő terméskő alsórakpart! rézsűburkolat 970 Margitsziget VIl/l Teljes rézsűburkolat a sziget partján 5632 i 4

6 5. Egyedi létesítmények, melyek sürgős beavatkozást igényelnek Az itt közölt felsorolás területenként veszi számba a jelentős feladatokat. Külön jelezzük az egyes pontoknál, hogy árvízvédelmi szempontból jelent-e különös veszélyt a feladat elvégzésének további halogatása. Buda-Észak árvízvédelmi szakasz, 1/1 Budapest-Szentendre HEV keresztezés A HÉV vonala az árvízvédelmi töltés az előírt kiépítési szint alatt keresztezi mintegy 1,4 m-rel. A keresztezés a Budakalász területe felé nyitott, amelyet Önkormányzati árvízvédelmi vonal véd ban a töltés a budakalászi szakaszon meghibásodott, felmerült a gátszakadás lehetősége is. Ez azzal a veszéllyel fenyegetett, hogy a HÉV keresztezésen a Duna vize az elöntött területről a Főváros területére jut. A kulissza elzárása a vasúti pályaszerkezet miatt bonyolult, az ágyazat eltávolítása nélkül megfelelő vízzárást nem lehet biztosítani. Olyan műszaki megoldás alkalmazása lenne szükséges, amely a zárást vész esetén gyorsan és nagy műszaki biztonsággal lehetővé teszi. Ennek terveztetése és kialakítása szükséges. Közvetlen árvízveszélyt nem jelent, de megoldása a különösen magas árvizek esetén a védelmi biztonságot növeli. 1/2 Pünkösdfürdői gát, Kossuth I. kapu A 2010-es árvízvédekezés során a mentett oldalon lévő, használaton kívüli Kossuth I. számú kapunál csorgást észleltünk, amely a műtárgy egyes munkahézagai, repedései mentén tört elő. Mivel a kapu. a Dunától kb. 40 m-re található, olyan szivárgási út kialakulásáról lehet szó, amely kezelctlensége esetén komolyabb hibajelenségekhez vezethet. Az eddigi védekezések során is tapasztalható voll felázás a kapu közelében. Az okok komplex kivizsgálása és az elhárítási munka elvégzése elengedhetetlen. A feladat a védelmi biztonságot nagyban befolyásolja, elvégzése sürgős. 1/3 Királyok útja - Nánási úti töltés A III., Pünkösdfürdő utca Pók utca közötti szakaszon az 1950-es, 60-as évek során a Nánási út Királyok útja vonalában ideiglenes gát épült. A magasság- és keresztmetszethiányos töltés az úttest mentén húzódik, nagy számú közműkeresztezés és több mint félszáz darab kocsibehajtó, buszmegálló, utcakeresztezés található rajta. Közvetlenül a földmű alatt húzódik a Vízművek 1935-ben fektetett 800 mm átmérőjű tőnyomóvezetéke, mellette pedig a mentett oldalon a Gázművek 40 bar nyomású gázvezetéke. A 2002-es, valamint a 2006-os árvíz során a gát állékonyságát fm hosszon 3000 köbméter agyagból épített támasztó töltéssel kellett biztosítani. A Római parti gát Csillaghegy fő védelmi vonala, ezért annak szakadása esetén az öblözet 356 hektáros területe ÍI 11-cs útig víz alá kerülhet, veszélyeztetve az ott élő ember életét és értékeit. Az öblözet árvízvédelmét az előírásoknak megfelelő kiépítésű védmű kialakításával szükséges biztosítani. A 800 cm feletti árvizek alkalmával tapasztaltak miatt a védmű megerősítése nem halogatható, az árvízi jelenségek miatt kialakulhat komolyabb, nehezen kezelhető meghibásodás. A védmfi megerősítése halasztást nem túr. 1/4 Aranyhegyi-patak bal parti töltéserősítése ( gkm, 610 fm) Az Aranyhegyi-patak bal parti magasság- és keresztmclszethiányos töltése védi a Mocsáros-dűló teljes területét. A töltés magasságilag és szerkezetileg sem megfelelő kiépítettségű. Az Aranyhegyi-patak balparti töltéserősítését szükséges elvegezni a.szentendrei út és a MÁV esztergomi vonalának hídja között. Itt a Péterhegyi-árok, és zsilipjének zavartalan működése érdekében szükséges továbbá az Aranyhegyi-patak medrének mélyítése, kisvízi mederbiztosítással együtt. A töltés erősítésének hiányában jelentős lakott területek maradnak veszélyeztetett helyzetben, jelenleg a töltés nehezen megközelíthető, árvízi helyzetben a védekezés logisztikai biztosítása körülmenyes. Az Aquincumi-híd fejlesztéssel kapcsolatban készültek tervek a védmű fejlesztésére, de az építés bizonytalan sorsa miatt az árvízvédelem kérdését hamarabb kell megoldani, amennyiben a közlekedési projekt megvalósítása tovább húzódik. A feladat a védmű állapota miatt nem tőr halasztást. 5

7 1/5 Gázgyári védmü (Aranyhegyi-patak - Mozaik utca között gkm, 1726 fm) A volt gázgyári védmü 2003-ban került a Fővárosi Csatornázási Müvek Zrt üzemeltetésébe. Az elhanyagolt partvédőmű cserjékkel fákkal volt benőve, több helyen beszakadt, a parapetfal repedezett. Az elmúlt években az FCSM Zrt elvégezte a cserjeirtási munkákat és a nagyobb burkolatbeszakadások helyreállítását, de a biztonságot szolgáló mellvédfal vízzáróságának növelése nem valósulhatott meg. Időközben a térségben nagyarányú beépítések történtek, többszörösérc nőtt a védendő ingatlanok értéke. Ez okból szükséges a szóban forgó parapetfal teljes hosszban történő vízzáró javítása. A magasan fekvő területen szélsőséges esetben jelentős többletmunkával a védelmi tevékenység biztosítható. A fejlesztés megvalósítása középtávon szükséges. Buda-Közén árvízvédelmi szakasz II/l Óbudai rakparti parapetfal, Mozaik utca- Nagyszombat utca között ( gkm, 2400 fm) Az Óbudai rakparti parapetfal csak az Árpád híd alvízi oldalánál készült el végleges kiépítettségben. A HÉV állomás melletti szakaszon a fal magassága 80 cm-rel marad el a szükséges szinttől. A hajógyári sziget déli bevezető hídjától a Mozaik utcáig húzódó szakaszon az árvíz elleni védelemre alkalmas fal nincs kiépítve. A augusztusi védekezés során a gyorsvasúti állomás menten húzódó szakaszon az erős szivárgás miatt fóliázott homokzsákokból készült megtámasztást kellett építeni ban az Arpád-hidtól délre a 111., Tímár utcánál kellett vízoldali fóliás-homokzsákos védelemmel ellátni a HÉV pályatestet, mely egyben fővédvonal. Ezen a szakaszon is jelentős a magassághiány. A magassághiányos védvonal szakaszon a 2006-os nagy árvíznél magasabb telőzési szinttel bekövetkező árhullám esetén veszélybe kerül a gyorsvasúti pályatest állékonysága, amely jelentős tömegközlekedési fennakadásokat okoz Békásmegyer irányában. Mivel a pályatest nem vízzáró szerkezetű, ezért azon keresztül a mentett oldali beépített területén jelenhet meg az átszivárgó víz. Az elöntések elkerülése érdekében biztonságos magasságúra kell fejleszteni a magassághiányos védvonalszakaszt, meg kell építeni a hiányzó parapetfalat. A védmfi hiányosságai egyes szakaszokon már rövid távon is beavatkozást sürgetnek (Árpád-híd alatt. HÉV állomási. A többi feladat középtávon (például a MEV fejlesztés kapcsán) megoldható lehet. II/2 Dőbrentci-téri árvízvédelmi kapu az Erzsébet-híd alatt A 17 m széles árvízvédelmi kapu biztosította régebben a közúti kapcsolatot a budai alsó-és felső rakpart között. Mára ez a funkció megszűnt, árvízvédekezéskor komoly erőket köt le ennek a kapunak a zárása. Az árvízvédelmi munkák ésszerűsítése, valamint egy veszélyforrás végleges elhárításának érdekében szükséges a 17 m széles kapu megszüntetése, a helyi felső rakparti lámfal megjelenésével megegyező, vízzáró, hidrosztatikus nyomásra méretezett támfal építése. A kapu felszámolása középtávon megvalósítandó feladat. Pest-Észak árvízvédelmi szakasz ív/l Vízművek gátja (Váci út - Észak-pesti Szennyvíztisztító Telep között gksz fm) A Fővárosi Vízművek külső Váci úti telephelyét (szivattyúház, egyéb technológiai és logisztikai célú telepek^ egyéb vállalatok telephelyei), valamint a Fóti út-váci út találkozásának környezetét, a Megyeri úti 75 hektáros öblözetet védi az árvízi elöntésektől. A töltés magassághiányos, gyengén vízzáró, már kis szintkülönbségnél megjelenik az átszivárgó víz a mentett oldalon. A gát 10 m-es szintig történő magasítása és szelvénybővítése feltétlenül szükséges a Tungsram strand és a Vízmüvek sportpálya között az elöntések elkerülése céljából. Ez elkészülhet egyrészt a terület várható beépítésével, amikor is javasolható a Duna felé eső területrész 1000 cm vízállásnak megfelelő szintre történő feltöltése. Kapcsolódhatna a program egy észak-déli közlekedési folyosó fejlesztéséhez is, melyek mind alapját képezhetnék a magassághiány megszűntetésének. A pesti dunaparti kerékpárút fejlesztése kapcsán a védmű hiányosságai felszámolhatók lehetnek. Megoldást jelenthet a szabályozási terv szerinti beépítés, mely a menteit oldal feltöltésével számol, A

8 terület magas elhelyezkedésű, de egyes részei kevéssel a mértékadó árvízszint alatt laláihatók, jelenlegi állapot felszámolása rövidtávon szükséges. IV/2 Komp utcai árvízvédelmi fal gksz. 230 fm) A területet v.édö árvízvédelmi fal számottevően magassághiányos, szerkezete, alépítménye nem vízzáró. Egy 860 cm-t meghaladó vízállás esetén komoly szivárgás alakulhat ki. A fal átépítése és erősítése, vagy a mentett oldali terület feltöltése szükséges az Újpest Városkapu fejlesztési programmal összhangban, tekintve, hogy a területen értékes új beépítések várhatók. A feladat elvégzése sürgős. IV/4 Váci út -Téli kikötő (Komp utcától délre 200 m - É-i összekötő vasúti híd között gksz. 700 fm) A területen, mely félmagaspart egy parapetfal, 11. a helyi üzemek Váci úti kerítésfala a fővédvonal, mely a Téli kikötőnél egyértelműen magassághiányos. Egyes részeken, ahol a védvonal már nem közvetlenül a Váci út mellett van, szintén magassághiányos szakaszok találhatók. Itt a fővédvonal egységes magasítása, vízzáró árvédelmi mű kiépítése szükséges. Jelentősebb árvíz esetén a Váci út itteni szakasza kerülhet vízborítás alá. A védmű fejlesztése rövidtávon szükséges. Pest-Dél árvízvédelmi szakasz VI/1 Csepel Művek területén húzódó fővédvonal (XXI., Budafoki út-loackcr telephely között gkm, 924 fm) A rendszerváltást megelőzően a volt Csepel Művek önálló védekezőként saját szervezettel látta el a gyár területén kereszrüihúzódó fővédvonalon a védekezési feladatokat. A Csepel Művek árvízvédelmi műtárgyai (zsilipek, tolózárak) korszerűtlenek. A védvonalat keresztező iparvágányok kulisszáit nem lehel szivárgásmentesen lezárni, mert alattuk zúzottköves vasúti ágyazat található. A felhagyott, tőmedékeletlen, vagy nem megfelelő módon megszüntetett közművezetékek mennyisége és elhelyezkedése nem szerepel a nyilvántartásokban. Teljeskörű, részletes felmérés, komplex állapotfelvétel szükséges ahhoz, hogy a pontos beavatkozási igények tisztázhatók legyenek. A biztos védekezés csak ezen a módon alapozható meg. A feladatot rövidtávon el kellene végezni. A teljes védvonalrendszert érintő javaslat A fővárosi árvízvédelmi vonalakat keresztező közutakat, vasútvonalakat úgynevezett kulisszanyílások zárják le. Ezeket jelenleg fa betétgerendák közé betömörített agyaggal zárjuk. Az eljárás gép,- szállítócszköz, emberi erő, és időigényes. A gerendákat - gyors elöregedésük miatt - időről-időre selejtezni, pótolni szükséges. Ésszerű lenne az, ha összes állandó kulissza zárását korszerű könnyű szerkezetekre cserélnék ki. Ezáltal a zárási munkák gép,- szállítóeszköz, emberi erő, és időigénye a védekezés költsége is számottevően jelentősen csökkenne. Kisebb lenne a lakosság normális életének, közlekedési igényének zavarása. 6. Az Óbudai-sziget árvízvédelmének kérdése A jelenleg elsőrendű védvonallal nem védett Óbudai-szigetet a és évi árvizek elöntötték, jelentős kárt okozva. A tapasztalat szerint a 800 cm-es Vigadó téri vízállást meghaladó árvizek elöntéssel fenyegetik a szigetet. A szigetet félmagasparti és löltéses szakaszok övezik. Az ismeretlen korú és anyagú töltések magas vízállás idején gyorsan átáznak, jelentős mennyiségű víz fakad a mentett oldali rézsűjükön. Ez arra utal, hogy a védmű szerkezete nem felel meg az árvízvédelmi előírásoknak. Amennyiben felmerül az igény a sziget elsőrendű védvonallal történő árvízmentcsítésérc, elengedhetetlen lesz egy olyan, teljeskörü műszaki, árvízvédelmi cs talajmechanikai feltárás, mely a meglevő létesítmények valós megismeréséhez és a védelmi képességük alkalmassá tételéhez 7

9 szükséges-. Ennek a vizsgálatnak kell megalapoznia azt is, hogy mekkora munka szükséges az átminősítés végrehajthatóságának biztosításához. 7. Karbantartottság, fenntartási tevékenység Az árvízvédelmi fővédvonalak karbantartottsága a kiépítettségük mértékéig a rendelkezésre álló források adta kereten belül megfelelő. A műszaki gyeptakaró karbantartása évi háromszori kaszálással megtörténik. Az épített védművek karbantartási igénye lényegesen nagyobb forrásigényű. A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt c feladatra fordítható erőforrásait a fenntartási keretösszeg mértéke yjgjetcsen hfhatárnlja A természetes avulási folyamaton túl az árvizek károkozása jelentős nyomokat hagy az ilyen jellegű véd mű veken. Az utóbbi évek nagy dunai árvizei elsősorban a partvédőmüveket rongálták meg. Ezek állapota műszakilag kifogásolható, naprakész, jókarban tartásukhoz az évek óta stagnáló fenntartási keretösszeg nem elegendő. Közvetlen árvízveszélyt ezek talán nem jelentenek, de az alsó rakparti közlekedést - pl. a Szt. Gellért-rakparti lépcsősor felújításának elmaradása - kimondottan veszélyeztetik. A védművek életkora sok esetben meghaladja a 100 évet, karbantartásukhoz egyre több anyagi forrás szükséges, melyet a 2002-es, a 2006-os és a 2010-cs árvizek után is jeleztünk a T. Önkormányzatnak. A karbantartások ritkulása, kényszerű elmaradása maga után vonja azt, hogy bizonyos partvédőmüvek, vagy azok tartozékai (Duna-parti díszkorlátok) fenntartási keretből már nem állíthatók helyre. Összefoglalás A Főváros árvízvédelmi rendszere az elmúlt évtized árvizeinek kivédésére alkalmas volt. Az elmaradt beruházás jellegű felújítások és a megörökölt magassági és keresztmetszeti, valamint geotechnikai jellegű hiányosságok leiszámolására évtizedek óta lényegében nincs forrás (az utolsó ilyen beruházás ben zajlott Békásmegyeren). A védművek adatait rögzíteni hivatott tervek tartalmi szempontból elavultak, frissítésük nem odázható. A nehéz pénzügyi körülmények ismereteben is szükséges az árvízvédelmi művek védképességének fokozása, így elsősorban a magassági és keresztmetszeti megfelelőség biztosítása. Tekintve, hogy ál lapotfeltáró tervek, fejlesztési tervek nem állnak rendelkezésre, a beruházási igény számszerűen jelenleg nem becsülhető. A védendő lakosok és értékek számbavételével, szakmai alapon kialakított, ütemezett, több évet átfogó program kidolgozása szükséges a tájékoztatóban felsorolt feladatok végrehajtásához HWarosi Osaiornaza&í MÜVÜK ru ÖVI Palkó György vezérigazgató 8

Árvízvédelmi feladatok és tervek a fővárosban

Árvízvédelmi feladatok és tervek a fővárosban Árvízvédelmi feladatok és tervek a fővárosban Előadó: Rácz Tibor osztályvezető Ár- és Belvízvédelmi Osztály Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 2016.05.19. 1 Budapest árvízvédelme kialakulás Budapest árvízvédelme

Részletesebben

Magyar Hidrológiai Társaság XXXIV. Vándorgyűlése Debrecen, július 6-8.

Magyar Hidrológiai Társaság XXXIV. Vándorgyűlése Debrecen, július 6-8. Magyar Hidrológiai Társaság XXXIV. Vándorgyűlése Debrecen, 2016. július 6-8. Munkálatok a budapesti árvízvédelmi védvonalak kiemelt helyszínein a 2013. évi árvíz után általános tapasztalatok és kihívások

Részletesebben

MHT XXXIV. Vándorgyűlése, Debrecen

MHT XXXIV. Vándorgyűlése, Debrecen MHT XXXIV. Vándorgyűlése, Debrecen Munkálatok a Szentlélek téri parapetfal védképességének helyreállítása érdekében Előadó: Rácz Tibor osztályvezető Ár- és Belvízvédelmi Osztály Fővárosi Csatornázási Művek

Részletesebben

BUDAPEST III. KERÜLET CSILLAGHEGYI ÖBLÖZET ÁRVÍZVÉDELMI FEJLESZTÉSE RÓMAI PARTI VÉDMŰ JÚNIUS 14. BUDAPEST FŐVÁROS KÖZGYŰLÉSE PREZENTÁCIÓ

BUDAPEST III. KERÜLET CSILLAGHEGYI ÖBLÖZET ÁRVÍZVÉDELMI FEJLESZTÉSE RÓMAI PARTI VÉDMŰ JÚNIUS 14. BUDAPEST FŐVÁROS KÖZGYŰLÉSE PREZENTÁCIÓ BUDAPEST III. KERÜLET CSILLAGHEGYI ÖBLÖZET ÁRVÍZVÉDELMI FEJLESZTÉSE RÓMAI PARTI VÉDMŰ 2017. JÚNIUS 14. BUDAPEST FŐVÁROS KÖZGYŰLÉSE PREZENTÁCIÓ Jogszabályok, tervezés Mértékadó árvízszint, árvízi biztonság:

Részletesebben

Projekt címe: Taktaköz felső árvízvédelmi fejlesztése. Projektgazda megnevezése: Észak magyarországi Vízügyi Igazgatóság

Projekt címe: Taktaköz felső árvízvédelmi fejlesztése. Projektgazda megnevezése: Észak magyarországi Vízügyi Igazgatóság Projekt címe: Taktaköz felső árvízvédelmi fejlesztése Projektgazda megnevezése: Észak magyarországi Vízügyi Igazgatóság Projekt azonosító száma: KEOP-2.1.1/2F/09-11-2011-0006 Előkészítési szakasz: Támogatási

Részletesebben

Elsőrendű állami árvízvédelmi vonalak fejlesztése a Duna mentén (KEOP-2.1.1/2F/09-2009-0003)

Elsőrendű állami árvízvédelmi vonalak fejlesztése a Duna mentén (KEOP-2.1.1/2F/09-2009-0003) Elsőrendű állami árvízvédelmi vonalak fejlesztése a Duna mentén (KEOP-2.1.1/2F/09-2009-0003) Előadó: Láng István műszaki főigazgató helyettes Országos Vízügyi Főigazgatóság Összefoglaló adatok 12 árvízi

Részletesebben

A DUNA PROJEKT VÁRHATÓ EREDMÉNYEI FONTOS FEJLESZTÉSEK

A DUNA PROJEKT VÁRHATÓ EREDMÉNYEI FONTOS FEJLESZTÉSEK Duna Projekt A DUNA PROJEKTRŐL ÁLTALÁBAN A Duna projekt egy, az Európai Unió támogatásával, közel 30 milliárd forintból megvalósuló, kiemelt állami beruházás. Magyarország eddigi legnagyobb, az árvízvédelem

Részletesebben

2 - V I Z S G Á L A T O K M E G Á L L A P Í T Á S A I ELŐZMÉNY - 1 - F O G A L M A K

2 - V I Z S G Á L A T O K M E G Á L L A P Í T Á S A I ELŐZMÉNY - 1 - F O G A L M A K V I Z S G Á L A T O K M E G Á L L A P Í T Á S A I ELŐZMÉNY - 1 - Az Római-Part RRT. 1997. évi anyagában olvasható:,,..az Aranyhegyi pataktól a Barát patakig terjedő mintegy 5.5 km 2 területű Bp. Lőpormalom

Részletesebben

A 2.50-es árvízi öblözet lokalizációs terve

A 2.50-es árvízi öblözet lokalizációs terve A 2.50-es árvízi öblözet lokalizációs terve ÁRVIZI VESZÉLYEZTETETTSÉG MAGYARORSZÁGON 2015. konferencia 2015. február 3. Csibrán Zoltán osztályvezető Közép-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság Célkitűzések

Részletesebben

AZ ÁRVÍZI KOCKÁZATKEZELÉS (ÁKK) EGYES MÓDSZERTANI KÉRDÉSEI MÉHÉSZ NÓRA VIZITERV ENVIRON KFT.

AZ ÁRVÍZI KOCKÁZATKEZELÉS (ÁKK) EGYES MÓDSZERTANI KÉRDÉSEI MÉHÉSZ NÓRA VIZITERV ENVIRON KFT. AZ ÁRVÍZI KOCKÁZATKEZELÉS (ÁKK) EGYES MÓDSZERTANI KÉRDÉSEI MÉHÉSZ NÓRA VIZITERV ENVIRON KFT. A PROJEKT BEMUTATÁSA ÉS CÉLKITŰZÉSE Az Árvízi kockázati térképezés és stratégiai kockázati terv készítése (KEOP-2.5.0.B)

Részletesebben

ikt. szám: előkészítő: egyeztetésre megküldve:

ikt. szám: előkészítő: egyeztetésre megküldve: BU oa.pest Budapest Fövaros Önkormanyzata V árosfejleszlési Föpolg ármesle r -helyelle s 1111111111111111111111m ~ll DIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIII 111101 "1 000050751441" ikt. szám: FPH061/4920-18/2012

Részletesebben

A NEMZETI VÍZSTRATÉGIA SZEREPE A VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG FELADATAINAK MEGVALÓSÍTÁSÁBAN

A NEMZETI VÍZSTRATÉGIA SZEREPE A VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG FELADATAINAK MEGVALÓSÍTÁSÁBAN KVASSAY JENŐ TERV 2015 A NEMZETI VÍZSTRATÉGIA BEMUTATÁSA ÉS TÁRSADALMI VÉLEMÉNYEZÉSE AZ ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG ÉS AZ ALSÓ-DUNA- VÖLGYI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG FÓRUMA A NEMZETI VÍZSTRATÉGIA SZEREPE

Részletesebben

2. melléklet: IV. kerület A településfejlesztési dokumentumokra a 21 napos határidőn túl beérkezett vélemények feldolgozása

2. melléklet: IV. kerület A településfejlesztési dokumentumokra a 21 napos határidőn túl beérkezett vélemények feldolgozása 2. melléklet: IV. kerület A településfejlesztési dokumentumokra a 21 napos határidőn túl beérkezett vélemények feldolgozása 1 Budapest IV. kerület A településfejlesztési dokumentumokra a 21 napos határidőn

Részletesebben

Tiszai árvízvédelmi töltések károsodásainak geotechnikai tapasztalatai

Tiszai árvízvédelmi töltések károsodásainak geotechnikai tapasztalatai Tiszai árvízvédelmi töltések károsodásainak geotechnikai tapasztalatai Koch Edina Sánta László RÁCKEVE Tiszai árvízvédelmi töltések károsodásainak geotechnikai tapasztalatai Jelentős Tiszai árvizek 1731,

Részletesebben

Védelmi szakaszok üzemelési szabályzatai mit, miért, hogyan?

Védelmi szakaszok üzemelési szabályzatai mit, miért, hogyan? Védelmi szakaszok üzemelési szabályzatai mit, miért, hogyan? Készítette: Asztalos Tamás Keviterv Akva Mérnöki Vállalkozási Kft. Bevezetés Az egyes Vízügyi Igazgatóságok árvízvédelmi szakaszok szempontjából

Részletesebben

Tiszadorogmai és Tiszavalki I. (régi) szivattyútelepek rekonstrukciója

Tiszadorogmai és Tiszavalki I. (régi) szivattyútelepek rekonstrukciója Projekt címe: Tiszadorogmai és Tiszavalki I. (régi) szivattyútelepek rekonstrukciója Projektgazda megnevezése: Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság Projekt azonosítószáma: ÉMOP-3.2.1/D-09-2010-0004

Részletesebben

Ivóvízhálózat rekonstrukciók

Ivóvízhálózat rekonstrukciók H-1134 Budapest, Váci út 23-27. Postacím: 1325 Bp., Pf.: 355. Telefon: 465 2400 Fax: 349 1991 www.vizmuvek.hu vizvonal@vizmuvek.hu Ivóvízhálózat rekonstrukciók A Fővárosi Vízművek Zrt. által üzemeltetett

Részletesebben

Az árvízvédelmi biztonság változása az elmúlt 10 évben, jövőbeli feladatok

Az árvízvédelmi biztonság változása az elmúlt 10 évben, jövőbeli feladatok Budapest, 2015. május 26. Az árvízvédelmi biztonság változása az elmúlt 10 évben, jövőbeli feladatok LÁNG ISTVÁN MŰSZAKI FŐIGAZGATÓHELYETTES - Törzsvezető ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG Országos Műszaki

Részletesebben

Árvízvédelmi fejlesztési munkák tapasztalatai. Készítette: Ambrus Krisztián Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság Árvízvédelmi referens

Árvízvédelmi fejlesztési munkák tapasztalatai. Készítette: Ambrus Krisztián Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság Árvízvédelmi referens Árvízvédelmi fejlesztési munkák tapasztalatai Készítette: Ambrus Krisztián Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság Árvízvédelmi referens Környezet és Energia Operatív Program Állami tulajdonú árvízvédelmi fejlesztések

Részletesebben

11.06 ÁRVÍZVÉDELMI SZAKASZ VÉDELMI KÉPESSÉGÉNEK KOMPLEX FEJLESZTÉSE

11.06 ÁRVÍZVÉDELMI SZAKASZ VÉDELMI KÉPESSÉGÉNEK KOMPLEX FEJLESZTÉSE 11.06 ÁRVÍZVÉDELMI SZAKASZ VÉDELMI KÉPESSÉGÉNEK KOMPLEX FEJLESZTÉSE ZÁRÓRENDEZVÉNY 2015. február 25. ELŐADÓ: BORZA TIBOR 11.06. ÁRVÍZVÉDELMI SZAKASZ VÉDELMI Pályázat előkészítése A pályázat előkészítése

Részletesebben

Árvízi események kronológiája

Árvízi események kronológiája Árvízi események kronológiája Horváth Ádám ÉDUVIZIG 1965. évi dunántúli vízfolyások árvizei Az árvízvédelmi készültség elrendelése 1965. április 22. 16:00 III. fok elrendelése a Rába felső jobb és bal

Részletesebben

85 éve a belvízvédelem szolgálatában (Makádi szivattyútelep)

85 éve a belvízvédelem szolgálatában (Makádi szivattyútelep) 85 éve a belvízvédelem szolgálatában (Makádi szivattyútelep) XXXIII. Országos Vándorgyűlés Szombathely, 2015. július 1-3. Összeállította: Jilling Alexa 1. Előzmények a) A Csepel-szigeti árvízvédelmi rendszer

Részletesebben

Tájékoztató. a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság Heves megyét érintő aktuális árvíz- és belvízvédelmi tevékenységéről

Tájékoztató. a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság Heves megyét érintő aktuális árvíz- és belvízvédelmi tevékenységéről Ikt. szám: 49-30/2015/222 Ügyintéző: Macz Orsolya Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése Helyben Tájékoztató a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság Heves megyét érintő aktuális árvíz- és belvízvédelmi tevékenységéről

Részletesebben

11.06 árvízvédelmi szakasz védelmi képességének. komplex fejlesztése. 2014. február 28. 11.06. árvízvédelmi szakasz védelmi képességének

11.06 árvízvédelmi szakasz védelmi képességének. komplex fejlesztése. 2014. február 28. 11.06. árvízvédelmi szakasz védelmi képességének 11.06 árvízvédelmi szakasz védelmi képességének 2014. február 28. Kedvezményezett: Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Projekt címe: A 11.06 árvízvédelmi szakasz védelmi képességének (átdolgozott változat)

Részletesebben

ÁRVÍZVÉDELMI TERVEK ELŐÍRÁSAI F A Z E K A S H E L G A

ÁRVÍZVÉDELMI TERVEK ELŐÍRÁSAI F A Z E K A S H E L G A ÁRVÍZVÉDELMI TERVEK ELŐÍRÁSAI F A Z E K A S H E L G A KIINDULÁS: Mihez kell árvízvédelmi terv? Árvízvédelmi szakaszok nyilvántartási tervei jogszabály szabályozza Települések vízkárelhárítási (árvízvédemi)

Részletesebben

Komárom, Almásfüzitő árvízvédelmi öblözet árvízvédelmi biztonságának javítása Előadó: Varga István

Komárom, Almásfüzitő árvízvédelmi öblözet árvízvédelmi biztonságának javítása Előadó: Varga István Komárom, Almásfüzitő árvízvédelmi öblözet árvízvédelmi biztonságának javítása Előadó: Varga István 2351 Alsónémedi, Ócsai út, hrsz. 2405/4 A beruházás rövid ismertetése A beruházás előkészületei már 2003.

Részletesebben

Magyarország vízgazdálkodás stratégiája

Magyarország vízgazdálkodás stratégiája Magyarország vízgazdálkodás stratégiája Láng István Műszaki főigazgató helyettes Belügyminisztérium Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízkárelhárítási Főosztály Helyzetértékelés Külföldi vízgyűjtők Kiszolgáltatott

Részletesebben

VISSZA A KEZDŐLAPRA 2011. OKTÓBER

VISSZA A KEZDŐLAPRA 2011. OKTÓBER VISSZA A KEZDŐLAPRA 2011. OKTÓBER 11. BUDAPEST KÖZMŰ INFRASTRUKTÚRÁJA 11.1. VÍZELLÁTÁS 11. 1. táblázat: Vízellátási nyomászónák kapacitása és kihasználtsága Zóna száma Zóna elnevezése Gépház neve Egyidejű

Részletesebben

Debrecen, július 6. Budapest, III. ker. Nánási úti felüljárónál lévő EKO-SYSTEM mobil árvízvédelmi fal 1

Debrecen, július 6. Budapest, III. ker. Nánási úti felüljárónál lévő EKO-SYSTEM mobil árvízvédelmi fal 1 Köszöntöm a Magyar Hidrológiai Társaság által rendezett XXXIV. Országos Vándorgyűlésen a Budapest III. kerületi, Nánási úti felüljárónál lévő mobil árvízvédelmi fal kivitelezésének bemutatása című előadás

Részletesebben

Hidrometeorológiai értékelés Készült 2012. január 27.

Hidrometeorológiai értékelés Készült 2012. január 27. Hidrometeorológiai értékelés Készült 2012. január 27. 2011. év hidrometeorológiai jellemzése A 2010. év kiemelkedően sok csapadékával szemben a 2011-es év az egyik legszárazabb esztendő volt az Alföldön.

Részletesebben

147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó

147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról 1. E rendelet hatálya kiterjed

Részletesebben

MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG XXXIII. Országos Vándorgyűlés Szombathely, 2015. július 1-3.

MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG XXXIII. Országos Vándorgyűlés Szombathely, 2015. július 1-3. MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG XXXIII. Országos Vándorgyűlés Szombathely, 2015. július 1-3. KOMÁROM, ALMÁSFÜZITŐ ÁRVÍZVÉDELMI VÉDVONAL FEJLESZTÉSÉNEK TERVEZÉSI TAPASZTALATAI Szerzők: Déri Lajos - Horváth

Részletesebben

Előterjesztés az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Komárom - Esztergom megyét kiemelten érintő projektjeiről

Előterjesztés az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Komárom - Esztergom megyét kiemelten érintő projektjeiről Előterjesztés az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Komárom - Esztergom megyét kiemelten érintő projektjeiről Igazgatóságunkon az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében jelenleg

Részletesebben

A VÍZ: az életünk és a jövőnk

A VÍZ: az életünk és a jövőnk A VÍZ: az életünk és a jövőnk Tartalom A Föld vízkészletei A víz jelentősége Problémák Árvizek Árvízvédelem Árvízhelyzet és árvízvédelem a Bodrogon Összegzés A Föld vízkészlete A Föld felszínének 71%-a

Részletesebben

Projekt címe: Bodrogközi Tisza-felső és a Bodrog bal parti árvízvédelmi rendszer fejlesztése

Projekt címe: Bodrogközi Tisza-felső és a Bodrog bal parti árvízvédelmi rendszer fejlesztése Projekt címe: Bodrogközi Tisza-felső és a Bodrog bal parti árvízvédelmi rendszer fejlesztése Kedvezményezett megnevezése: Észak magyarországi Vízügyi Igazgatóság Projekt azonosító száma: KEOP-2.1.1/2F/09-11-2011-0005

Részletesebben

ITINER. 1-2 pontok között Táv: 3,93 km. 1-3 pontok között Táv: 5,16 km

ITINER. 1-2 pontok között Táv: 3,93 km. 1-3 pontok között Táv: 5,16 km ITINER 1-2 pontok között Táv: 3,93 km Somogyi út Somogyi út 380 m Fordulj enyhén jobbra! Bartók Béla út 946 m Menj tovább egyenesen! Hamzsabégi út 799 m Menj tovább egyenesen! Hamzsabégi út 409 m Menj

Részletesebben

2015. április 23. Környezet munkacsoport

2015. április 23. Környezet munkacsoport 2015. április 23. Környezet munkacsoport Újpest középtávú célrendszere Integrált Településfejlesztési Stratégia 1. Versenyképes helyi gazdaság és üzleti környezet 2. Hatékony közösségi infrastruktúrák

Részletesebben

Közép- Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság

Közép- Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság Közép- Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság Az 1838. évi árvíz előtti szabályozások-árvízvédelmi töltések építése ( az 1775. évi árvizet követően; Váci gát, Soroksári gát, stb.) Az 1838. évi árvizet követően

Részletesebben

11.06 ÁRVÍZVÉDELMI SZAKASZ VÉDELMI KÉPESSÉGÉNEK KOMPLEX FEJLESZTÉSE ELŐADÓ: DR. KOZÁK PÉTER

11.06 ÁRVÍZVÉDELMI SZAKASZ VÉDELMI KÉPESSÉGÉNEK KOMPLEX FEJLESZTÉSE ELŐADÓ: DR. KOZÁK PÉTER 11.06 ÁRVÍZVÉDELMI SZAKASZ VÉDELMI KÉPESSÉGÉNEK KOMPLEX FEJLESZTÉSE ELŐADÓ: DR. KOZÁK PÉTER 11.06. ÁRVÍZVÉDELMI SZAKASZ VÉDELMI Kedvezményezett: Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Projekt címe: 11.06

Részletesebben

A Nagyvízi mederkezelési tervek készítése Igazgatóságunk területén. Győr, február 24. Dunai Ferenc Árvízvédelmi és Folyógazdálkodási Osztály

A Nagyvízi mederkezelési tervek készítése Igazgatóságunk területén. Győr, február 24. Dunai Ferenc Árvízvédelmi és Folyógazdálkodási Osztály A Nagyvízi mederkezelési tervek készítése Igazgatóságunk területén Győr, 2015. február 24. Dunai Ferenc Árvízvédelmi és Folyógazdálkodási Osztály A nagyvízi meder kezelésének céljai Elkészülése, kihirdetése

Részletesebben

BUDAPEST, XIII. KERÜLET DAGÁLY FÜRDŐ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEI

BUDAPEST, XIII. KERÜLET DAGÁLY FÜRDŐ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEI BUDAPEST, XIII. KERÜLET DAGÁLY FÜRDŐ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEI TSZT és FSZKT MÓDOSÍTÁS HATÁSTANULMÁNY I. kötet: Helyzetfeltárás, helyzetértékelés EGYEZTETÉSRE Budapest 2014. április hó 1 BEVEZETÉS A FINA

Részletesebben

Kerékpárosbarát Települések 2009.10.30. Kerékpárutak fenntartása. Sztaniszláv Tamás ftanácsos sztaniszlav.tamas@kkk.gov.hu 2009.11.06.

Kerékpárosbarát Települések 2009.10.30. Kerékpárutak fenntartása. Sztaniszláv Tamás ftanácsos sztaniszlav.tamas@kkk.gov.hu 2009.11.06. Kerékpárosbarát Települések 2009.10.30. Kerékpárutak fenntartása Sztaniszláv Tamás ftanácsos sztaniszlav.tamas@kkk.gov.hu 2009.11.06. 1 Fenntartás hiánya A kerékpárutak helyi útnak min sülnek és a helyi

Részletesebben

Kormányzati elvárásoknak való megfelelés a közúthálózat üzemeltetésben és fenntartásában Magyar Közút Nonprofit Zrt.

Kormányzati elvárásoknak való megfelelés a közúthálózat üzemeltetésben és fenntartásában Magyar Közút Nonprofit Zrt. Kormányzati elvárásoknak való megfelelés a közúthálózat üzemeltetésben és fenntartásában Magyar Közút Nonprofit Zrt. 2016. április 22. 1 Társadalmi cél Hazánk gazdasági fejlődésének és állampolgárai jólétének

Részletesebben

Jánossomorjai szennyvízelvezető és tisztító rendszer felújításai, pótlásai

Jánossomorjai szennyvízelvezető és tisztító rendszer felújításai, pótlásai Jánossomorjai szennyvízelvezető és tisztító rendszer felújításai, pótlásai Jánossomorjai szennyvízelvezető és tisztító rendszer 2016. évi felújításai, pótlásai feladatainak végrehajtási összegzése: Jánossomorjai

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS CSAPADÉKVÍZ-ELVEZETÉSI KONCEPCIÓJA MEGBÍZÓ: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata KÉSZÍTETTE: ECORYS MAGYARORSZÁG Kft. TP-TERV MÉRNÖKI IRODA Kft. KULTÚR-CAD Kft. 2014. szeptember

Részletesebben

HIDROMETEOROLÓGIAI HELYZET ALAKULÁSA:

HIDROMETEOROLÓGIAI HELYZET ALAKULÁSA: OMIT KÖZLEMÉNY Jelenleg összesen 553,2 km-en van árvízvédelmi készültség az országban, ebből 421,5 km-en I. fokú, 52,2 km-en II. fokú, 79,5 km-en III. fokú a készültségi szint. Láng István, az Országos

Részletesebben

Az árvízkockázat kezelési projekt konstrukció helyzete, ÁKK konf, Horkai A., OVF

Az árvízkockázat kezelési projekt konstrukció helyzete, ÁKK konf, Horkai A., OVF Az Árvízi Irányelv végrehajtásának ütemezése 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Konstrukció ütemezése EU elvárások Az árvízkockázat kezelési projekt konstrukció helyzete, ÁKK konf, Horkai A., OVF

Részletesebben

2009/1.sz. Hidrológiai és hidrometeorológiai tájékoztatás és előrejelzés

2009/1.sz. Hidrológiai és hidrometeorológiai tájékoztatás és előrejelzés 1 / 7 2012.10.03. 10:44 2009/1.sz. Hidrológiai és hidrometeorológiai tájékoztatás és előrejelzés 2009. január 16. A meteorológiai helyzet és várható alakulása Egy elvonuló hidegfront szombat reggelig főként

Részletesebben

Ricse Nagyközség, Cigánd- " Tiszakarádi tározóhoz kapcsolódó belterületi vízrendezése (VTT)" ÉMOP-3.2.1/E-09-2f

Ricse Nagyközség, Cigánd-  Tiszakarádi tározóhoz kapcsolódó belterületi vízrendezése (VTT) ÉMOP-3.2.1/E-09-2f Ricse Nagyközség, Cigánd- " Tiszakarádi tározóhoz kapcsolódó belterületi vízrendezése (VTT)" ÉMOP-3.2.1/E-09-2f-2010-0004 Európai Regionális Fejlesztési Alap Bel- és csapadékvíz elvezetés Ricsén Uniós

Részletesebben

Budapest III. kerület, Csillaghegyi öblözet árvízvédelme projekthez kapcsolódó vízjogi engedélyes tervdokumentáció és tendertervek elkészítése

Budapest III. kerület, Csillaghegyi öblözet árvízvédelme projekthez kapcsolódó vízjogi engedélyes tervdokumentáció és tendertervek elkészítése Budapest III. kerület, Csillaghegyi öblözet árvízvédelme projekthez kapcsolódó vízjogi engedélyes tervdokumentáció és tendertervek elkészítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/78 1 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 27-i ülésére Tárgy: A Zirc 542 hrsz-ú Reguly Antal u. 46-72. számú ingatlanok előtti csapadékvíz árok és átereszek

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2006 február 13-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2006 február 13-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2006 február 13-i ülésére Tárgy: A Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde udvari játékainak átalakítása, pótlása Előadó: Igmándyné Hebling

Részletesebben

Tájékoztató. a Dunán 2015. tavaszán várható lefolyási viszonyokról. 1. Az ősz és a tél folyamán a vízgyűjtőre hullott csapadék

Tájékoztató. a Dunán 2015. tavaszán várható lefolyási viszonyokról. 1. Az ősz és a tél folyamán a vízgyűjtőre hullott csapadék Országos Vízügyi Főigazgatóság Országos Vízjelző Szolgálat Tájékoztató a Dunán 21. tavaszán várható lefolyási viszonyokról A tájékoztató összeállítása során az alábbi meteorológiai és hidrológiai tényezőket

Részletesebben

Budapest, a Római partról Békásmegyerre

Budapest, a Római partról Békásmegyerre Vizes séták 4. rész. Budapest, a Római partról Békásmegyerre A Római partról a Kossuth Lajos üdülőparton folytatjuk sétánkat. Egy kis szakaszon alacsony vízállás esetén kavicsos talajon is haladhatunk

Részletesebben

Havi hidrometeorológiai tájékoztató

Havi hidrometeorológiai tájékoztató Havi hidrometeorológiai tájékoztató 2011. január 1. Meteorológiai helyzet Az év első hónapja az átlagosnál melegebb és lényegesen csapadékszegényebb volt. A havi átlaghőmérsékletek országos területi átlaga

Részletesebben

Dunai sétány. a Kossuth Lajos tér és a Dagály fürdő között

Dunai sétány. a Kossuth Lajos tér és a Dagály fürdő között Dunai sétány a Kossuth Lajos tér és a Dagály fürdő között bevezető Budapest legfőbb vonzereje és látképének meghatározó eleme a Duna. A város fejlődése minden korban elválaszthatatlan volt a folyamtól,

Részletesebben

Javno vodoprivredno preduzeće "Vode Vojvodine"

Javno vodoprivredno preduzeće Vode Vojvodine HUROSCG/06/02 A project megnevezése: Határon átnyúló területet védı árvízvédelmi fıvédvonal fejlesztése. I. ütem 0+000-2+100 tkm A megpályázott program megnevezése: Magyarország Szerbia és Montenegró Szomszédsági

Részletesebben

II.3.3. KÖZMŰVESÍTÉS

II.3.3. KÖZMŰVESÍTÉS II.3.3. KÖZMŰVESÍTÉS VÍZGAZDÁLKODÁS, KÖZMŰELLÁTÁS, MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK, ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS Jelen dokumentáció (alátámasztó javaslat) a véleményezésben résztvevő hatóságok előzetes szakmai véleményeinek

Részletesebben

MISKOLC DÉLI IPARI PARK

MISKOLC DÉLI IPARI PARK MISKOLC DÉLI IPARI PARK I. Elhelyezkedés Miskolc elhelyezkedése MISKOLC Miskolc Déli Ipari Park (MIDIP) elhelyezkedése A 93,5 hektáros Ipari Park címmel rendelkező terület Miskolc déli határában, az M30-as

Részletesebben

A Zala vízgyűjtő árvízi veszély- és kockázatértékelése

A Zala vízgyűjtő árvízi veszély- és kockázatértékelése A Zala vízgyűjtő árvízi veszély- és kockázatértékelése XXXIII. ORSZÁGOS VÁNDORGYŰLÉS-SZOMBATHELY Készítette: Belovai Tamás Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Vízrendezési és Öntözési Osztály (vízrendezési

Részletesebben

Szolnok Sz gyalog gy os alog Tisz Tis a z híd építése épít 2010.10.22.

Szolnok Sz gyalog gy os alog Tisz Tis a z híd építése épít 2010.10.22. 2010.10.22. A feladat: Tisza a folyó 334+845 fkm szelvényében A szolnoki Tisza folyó felett átívelő gyalogos éskerékpáros projekt az alábbi fő részfeladatokból tevődik össze: Tiszaligeti oldalon: számára

Részletesebben

ÁRVÍZI BIZTONSÁG MEGTEREMTÉSE MURAKERESZTÚRON

ÁRVÍZI BIZTONSÁG MEGTEREMTÉSE MURAKERESZTÚRON ÁRVÍZI BIZTONSÁG MEGTEREMTÉSE MURAKERESZTÚRON MURAI ÁRVÍZVÉDELMI SZAKASZ FEJLESZTÉSE KEOP-2.1.1/2F/09-11-2011-0009 NAGY ÁRVIZEK A MURA FOLYÓN Az 1972 júliusában levonuló rendkívüli árhullám, a mértékadó

Részletesebben

II.3.4. KÖZMŰVESÍTÉS

II.3.4. KÖZMŰVESÍTÉS II.3.4. KÖZMŰESÍTÉS ÍZGAZDÁLKODÁS, KÖZMŰELLÁTÁS, MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK, ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS Jelen dokumentáció (alátámasztó javaslat) a véleményezésben résztvevő hatóságok előzetes szakmai véleményeinek

Részletesebben

1. A. Ismertesse a vízügyi igazgatási szervek árvízvédelmi feladatait! 1. B. Ismertesse a munkavédelem fogalmát, fő területeit és azok feladatát!

1. A. Ismertesse a vízügyi igazgatási szervek árvízvédelmi feladatait! 1. B. Ismertesse a munkavédelem fogalmát, fő területeit és azok feladatát! 1. A. Ismertesse a vízügyi igazgatási szervek árvízvédelmi feladatait! 1. B. Ismertesse a munkavédelem fogalmát, fő területeit és azok feladatát! 2. A. Foglalja össze hidrometriai (vízméréstani) ismereteit!

Részletesebben

Tájékoztató. a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság Heves megyét érintő ár- és belvízvédelmi tevékenységéről

Tájékoztató. a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság Heves megyét érintő ár- és belvízvédelmi tevékenységéről Ikt. szám: 57-40/2016/222 Ügyintéző: Macz Orsolya Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tájékoztató a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság Heves megyét érintő ár- és belvízvédelmi tevékenységéről Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben

Hidrometeorológiai értékelés Készült november 29.

Hidrometeorológiai értékelés Készült november 29. idrometeorológiai értékelés Készült 211. november 29. Csapadék: Az Igazgatóság területére 211 január 1 november 3-ig összesen 322 mm csapadék hullott ami 15,9 mm-el kevesebb, mint a sokévi átlag arányos

Részletesebben

11.06 ÁRVÍZVÉDELMI SZAKASZ VÉDELMI KÉPESSÉGÉNEK KOMPLEX FEJLESZTÉSE

11.06 ÁRVÍZVÉDELMI SZAKASZ VÉDELMI KÉPESSÉGÉNEK KOMPLEX FEJLESZTÉSE 11.06 ÁRVÍZVÉDELMI SZAKASZ VÉDELMI KÉPESSÉGÉNEK KOMPLEX FEJLESZTÉSE A KEOP 2007-2013-as programozási időszakában lehetőség nyílt állami tulajdonú árvízvédelmi művek fejlesztésére. Az ATIVIZIG projektjavaslatot

Részletesebben

Féléves hidrometeorológiai értékelés

Féléves hidrometeorológiai értékelés Féléves hidrometeorológiai értékelés Csapadék 2015 januárjában több mint kétszer annyi csapadék esett le a KÖTIVIZIG területére, mint a sok éves havi átlag. Összesen területi átlagban 60,4 mm hullott le

Részletesebben

Községi Önkormányzat Polgármestere

Községi Önkormányzat Polgármestere Községi Önkormányzat Polgármestere 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/507-030 E-mail:onkurkut@vnet.hu... MEGHÍVÓ Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. július 31-én (szerdán) 17, 00 órai kezdettel

Részletesebben

Tájékoztató. a Dunán tavaszán várható lefolyási viszonyokról. 1. Az ősz és a tél folyamán a vízgyűjtőre hullott csapadék

Tájékoztató. a Dunán tavaszán várható lefolyási viszonyokról. 1. Az ősz és a tél folyamán a vízgyűjtőre hullott csapadék Országos Vízügyi Főigazgatóság Országos Vízjelző Szolgálat Tájékoztató a Dunán 216. tavaszán várható lefolyási viszonyokról A tájékoztató összeállítása során az alábbi meteorológiai és hidrológiai tényezőket

Részletesebben

Munkaanyag. Vis maior pályázati adatlap. Azonosító: Kitöltő: Csabdi Község Önkormányzata PDF készült: :57:45

Munkaanyag. Vis maior pályázati adatlap. Azonosító: Kitöltő: Csabdi Község Önkormányzata PDF készült: :57:45 Igénylésazonosító: 26 357 5. melléklet a 9/211. (II. 15.) Korm. rendelethez Vis maior pályázati adatlap A kérelmező önkormányzat adatai: 1. Önkormányzat neve: Község Önkormányzata 2. Önkormányzat címe:

Részletesebben

Víznyomás elleni, vízhatlanságot biztosító szigetelés a Penetron rendszerrel

Víznyomás elleni, vízhatlanságot biztosító szigetelés a Penetron rendszerrel Víznyomás elleni, vízhatlanságot biztosító szigetelés a Penetron rendszerrel A fehér kád egy beton szerkezet, amely nagy hidrosztatikai nyomással szemben is vízhatlan, porszáraz belső felületű mégpedig

Részletesebben

Korrodált acélszerkezetek vizsgálata

Korrodált acélszerkezetek vizsgálata Korrodált acélszerkezetek vizsgálata 1. Szerkezeti példák és laboratóriumi alapkutatás Oszvald Katalin Témavezető : Dr. Dunai László Budapest, 2009.12.08. 1 Általános célkitűzések Korrózió miatt károsodott

Részletesebben

STATIKAI SZAKVÉLEMÉNY

STATIKAI SZAKVÉLEMÉNY SZERKEZET és FORMA MÉRNÖKI IRODA Kft. 6725 SZEGED, GALAMB UTCA 11/b. Tel.:20/9235061 mail:szerfor@gmail.com STATIKAI SZAKVÉLEMÉNY a Szeged 6720, Szőkefalvi Nagy Béla u. 4/b. sz. alatti SZTE ÁOK Dialízis

Részletesebben

Schell Péter: Az M0 útgyűrű Északi Duna-hídjának cölöp próbaterhelései

Schell Péter: Az M0 útgyűrű Északi Duna-hídjának cölöp próbaterhelései Schell Péter: Az M0 útgyűrű Északi Duna-hídjának cölöp próbaterhelései Több ütemben, közel 10 éves munkával elkészültek az M0 útgyűrű Északi Duna hídjának ajánlati tervei, amelyek alapján jelenleg a kivitelezők

Részletesebben

TÁRGY: Településrendezési terv 2016/2. sz. részleges módosításához kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségletének megállapítása

TÁRGY: Településrendezési terv 2016/2. sz. részleges módosításához kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségletének megállapítása AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 176. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Településrendezési terv 2016/2. sz. részleges módosításához kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségletének megállapítása E L Ő T E R J E S Z T É S

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Alsózsolca Város képviselő-testületének 2013. október 31-én tartandó ülésére. A közútkezelői hatáskörök átruházásáról

ELŐTERJESZTÉS Alsózsolca Város képviselő-testületének 2013. október 31-én tartandó ülésére. A közútkezelői hatáskörök átruházásáról ELŐTERJESZTÉS Alsózsolca Város képviselő-testületének 2013. október 31-én tartandó ülésére A közútkezelői hatáskörök átruházásáról A 2012. évi XCIII. Törvény megszüntette a jegyző közútkezelői hatáskörét

Részletesebben

A BUDAPESTI KÖZÖSSÉGI KERÉKPÁROS KÖZLEKEDÉSI RENDSZER (KKKR) BEVEZETÉSÉHEZ SZÜKSÉGES INFRASTRUKTÚRA INTÉZKEDÉSI JAVASLATOK

A BUDAPESTI KÖZÖSSÉGI KERÉKPÁROS KÖZLEKEDÉSI RENDSZER (KKKR) BEVEZETÉSÉHEZ SZÜKSÉGES INFRASTRUKTÚRA INTÉZKEDÉSI JAVASLATOK TANDEM MÉRNÖKIRODA Kft. Postacím: 1300 Bp. Pf. 4. / Iroda: 1033 Budapest Polgár u. 12. Tel.: (1) 368-83-43; Tel./Fax: (1) 453-24-49 pej.kalman@tandemkft.hu www.tandemkft.hu A BUDAPESTI KÖZÖSSÉGI KERÉKPÁROS

Részletesebben

Hajózás a Maros folyón

Hajózás a Maros folyón BORZA TIBOR osztályvezető Magyar Hidrológiai Társaság, XXXIV. Országos Vándorgyűlés Debrecen, 2016. július 6-8. Történeti áttekintés A meglévő állapot ismertetése Jogszabályi környezet Hidrológiai számítások

Részletesebben

Előterjesztés. Járdaépítési keret felhasználásával összefüggő kérdésekről

Előterjesztés. Járdaépítési keret felhasználásával összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310 174/224, 225, 233 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: beruhazas@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Járdaépítési keret

Részletesebben

RENDELET. Önkormányzati Rendeletek Tára

RENDELET. Önkormányzati Rendeletek Tára RENDELET Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: Kihirdetés

Részletesebben

Árvízi veszély-és kockázattérképezés hazai helyzete

Árvízi veszély-és kockázattérképezés hazai helyzete Árvízi veszély-és kockázattérképezés hazai helyzete Árvízi veszélyeztetettség Magyarországon 2015 konferenciasorozat, Szolnok 2015. február 03. LAURINYECZ PÁL műszaki referens KÖRÖS-VIDÉKI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

Részletesebben

2010/76.sz. Hidrológiai és hidrometeorológiai tájékoztatás és előrejelzés

2010/76.sz. Hidrológiai és hidrometeorológiai tájékoztatás és előrejelzés 1 / 5 2012.10.03. 9:41 2010/76.sz. Hidrológiai és hidrometeorológiai tájékoztatás és előrejelzés 2010. május 19. A hidrometeorológiai helyzet és várható alakulása Tegnap az éjszakai órákban, majd ma hajnalban

Részletesebben

Árvízvédelmi mobil- és gyorsgátak magyarországi felhasználása. Árvízvédelmi mobil- és gyorsgátak Bokor Barna www.transinvest.hu

Árvízvédelmi mobil- és gyorsgátak magyarországi felhasználása. Árvízvédelmi mobil- és gyorsgátak Bokor Barna www.transinvest.hu Árvízvédelmi mobil- és gyorsgátak magyarországi felhasználása Köszöntjük a Magyar Hidrológiai Társaság által rendezett XXXI. Országos Vándorgyűlésen az Árvízvédelmi mobil- és gyorsgátak magyarországi felhasználása

Részletesebben

HALIMBA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HALIMBA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ Budapest, 2015. december HALIMBA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

Az építőipar ismert és ismeretlen veszélyei, a kockázatkezelés alapját képező lehetséges megoldások

Az építőipar ismert és ismeretlen veszélyei, a kockázatkezelés alapját képező lehetséges megoldások Az építőipar ismert és ismeretlen veszélyei, a kockázatkezelés alapját képező lehetséges megoldások Az építőipari tevékenységekre vonatkozó követelményeket, szervezett munkavégzés esetén alapvetően a 4/2002.

Részletesebben

2009/19.sz. Hidrológiai és hidrometeorológiai tájékoztatás és előrejelzés

2009/19.sz. Hidrológiai és hidrometeorológiai tájékoztatás és előrejelzés 1 / 5 2012.10.03. 10:39 2009/19.sz. Hidrológiai és hidrometeorológiai tájékoztatás és előrejelzés 2009. július 7. A meteorológiai helyzet és várható alakulása (OMSZ) Az elmúlt napban a vízgyűjtőkön területi

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÚTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 9/12. Dátum: 2012. május ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PRO URBE MÉRNÖKI ÉS VÁROSRENDEZÉSI KFT.

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÚTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 9/12. Dátum: 2012. május ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PRO URBE MÉRNÖKI ÉS VÁROSRENDEZÉSI KFT. ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÚTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 9/12. Dátum: 2012. május Megbízó: ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Tervező: PRO URBE MÉRNÖKI ÉS VÁROSRENDEZÉSI KFT. Ügyvezető igazgató: Felelős tervező:

Részletesebben

Belvízvédelmi Intézkedési Terv

Belvízvédelmi Intézkedési Terv Belvízvédelmi Intézkedési Terv Készült: Taksony, 2009.november.15. Összeállította: Rung József Mérnök Üzemgazdász MK. 13-1146 Tervezési szakterület:vz-t 1/9 Tartalomjegyzék 1. A TERÜLET ISMERTETÉSE 3 2.

Részletesebben

Készítette: Halász Csilla ÉMVIZIG Miskolc. Az előadás 2012. november 30-án szakdolgozat prezentációként került bemutatásra.

Készítette: Halász Csilla ÉMVIZIG Miskolc. Az előadás 2012. november 30-án szakdolgozat prezentációként került bemutatásra. Készítette: Halász Csilla ÉMVIZIG Miskolc Az előadás 2012. november 30-án szakdolgozat prezentációként került bemutatásra. Konzulensek: Sziebert János főiskolai docens Gödöllő, 2013. július 3. Kiss Péter

Részletesebben

Koncepcionális javaslat Kamaraerdő buszvégállomás problémáinak realizálására

Koncepcionális javaslat Kamaraerdő buszvégállomás problémáinak realizálására AlterBMV Közlekedési Egyesület Koncepcionális javaslat Kamaraerdő buszvégállomás problémáinak realizálására Készítette: Mezei Gyula Ellenőrizte: Hoós Bence Welker Zsombor Törökbálint, 2010. augusztus 22.

Részletesebben

BUDAPEST VÁROSSZERKEZETE

BUDAPEST VÁROSSZERKEZETE 7. BUDAPEST VÁROSSZERKEZETE A TSZT SZERINTI KÖZPONTRENDSZER VIZSGÁLATA Budapest még jelenleg is túlzottan centralizált városszerkezetének tehermentesítését új központok kialakulásának elősegítése révén

Részletesebben

Hosszú távon működőképes kerékpárforgalmi létesítmény üzemeltetési és fenntartási rendszerének kidolgozása

Hosszú távon működőképes kerékpárforgalmi létesítmény üzemeltetési és fenntartási rendszerének kidolgozása Hosszú távon működőképes kerékpárforgalmi létesítmény üzemeltetési és fenntartási rendszerének kidolgozása Előadó: Pej Kálmán okl. építőmérnök TANDEM MÉRNÖKIRODA Kft. pej.kalman@tandemkft.hu A fogalom

Részletesebben

2011. 234/2011. (XI.10)

2011. 234/2011. (XI.10) Jogszabályi háttér A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény a Kat. végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI.10) Korm. Rendelet V. fejezet

Részletesebben

Tájékoztató. a Dunán 2014. tavaszán várható lefolyási viszonyokról. 1. Az ősz és a tél folyamán a vízgyűjtőre hullott csapadék

Tájékoztató. a Dunán 2014. tavaszán várható lefolyási viszonyokról. 1. Az ősz és a tél folyamán a vízgyűjtőre hullott csapadék Országos Vízügyi Főigazgatóság Országos Vízjelző Szolgálat Tájékoztató a Dunán 214. tavaszán várható lefolyási viszonyokról A tájékoztató összeállítása során az alábbi meteorológiai és hidrológiai tényezőket

Részletesebben

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM INFORMÁCIÓS MEMORANDUM 3527 MISKOLC MAGYARORSZÁG INGATLAN SZÁMA: 015 2011. július Rev.01 Page 1 of 6 Megye Régió Borsod Abaúj Zemplén Észak-Magyarország LOKÁCIÓ ANALÍZIS MAKRO KÖRNYEZET Lakosság száma

Részletesebben

Gyorsabb, olcsóbb De biztonságos is? Szimpózium

Gyorsabb, olcsóbb De biztonságos is? Szimpózium Gyorsabb, olcsóbb De biztonságos is? Szimpózium Műtárgy karbantartás Előadó: Palotás Gábor Munka, tűz és környezetvédelmi igazgató KÖZGÉP Építő és Fémszerkezetgyártó Zrt. Munkavédelmi Igazgatóság E-mail

Részletesebben

1.2.4 Közművesítési és hírközlési javaslat Írta Szerkesztette: Hanczár Zsoltné - KÉSZ Kft. Dokumentum fájlneve: 1.2.4. Közművesítési és hírközlési javaslat HE v.02.docx Utolsó mentés időpontja: 2009.05.27.

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE (TSZT 2015)

BUDAPEST FŐVÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE (TSZT 2015) Sóhaj p Gerlice u. Boros út K-T Szent Gellért Halom Gézavár Béla Pannónia Zerge Babér köz Temető József u. Pacsirta Ferenc ta Dalárda u. Pint u. Tél u. Zilahi u. Ln-T Gksz-1 Szeg u. Köd u. Szél Ibrik Könyök

Részletesebben

Tájékoztató. a Dunán tavaszán várható lefolyási viszonyokról. 1. Az ősz és a tél folyamán a vízgyűjtőre hullott csapadék

Tájékoztató. a Dunán tavaszán várható lefolyási viszonyokról. 1. Az ősz és a tél folyamán a vízgyűjtőre hullott csapadék Országos Vízügyi Főigazgatóság Országos Vízjelző Szolgálat Tájékoztató a Dunán 217. tavaszán várható lefolyási viszonyokról A tájékoztató összeállítása során az alábbi meteorológiai és hidrológiai tényezőket

Részletesebben