Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fővárosi Csatornázási Művek Zrt."

Átírás

1 2. ti.^o^jlu^ Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. VEZÉRIGAZGATÓ Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatala Városüzemeltetési Főosztály 1052 Budapest, Városház utca Tárgy: A fővárosi árvízvédelmi rendszer általános műszaki helyzete, tájékoztatás Tisztelt Pálfy Gábor Főosztályvezető Úr! Megkeresésére, a közgyűlési előterjesztéséhez Összeállítottuk a fővárosi árvízvédelmi rendszer műszaki állapotáról és karbantartottságáról kért tájékoztatót. A rendszerrel kapcsolatos információkat a korábbiakban számos levélben, javaslatban leírt igények újólagos felülvizsgálatával összegyűjtöttük, igyekezve eleget tenni a megkeresésében kérteknek. Előre kell bocsátanom, hogy a mellékelt tájékoztatóban leírt, a védelem biztonságához szükséges feladatok költségoldaláról adatot nem tudunk szolgáltatni, mivel ezek jelentős léptékű, és feltáratlan, így tartalmában ismeretlen mélységű munkákat kellett megcélozzanak, melyek terv hiányában nem költségelhetök. A létesítmények műszaki állapota, amint azt a tájékoztató is bemutatja, sok helyen igényel sürgős beavatkozást, akár a megfelelő magassági, vagy keresztmetszeti és geotechnikai biztonság megvalósítása, akár a fenntartási összegek folyamatos zsugorodása révén egyre kilátástalanabb védműkarbantartás fokozódó lemaradása miatt. A tájékoztatóban jeleznünk kell, hogy az utóbbi évtized elmaradt tervezési-beruházási munkái miatt a védműrendszer adatai, a nyilvántartás elemi alapjai sem biztosítottak. Bízunk abban, hogy az előterjesztés alapján a beruházási és fenntartási feladatokra, a tervezési munkákra ütemezett, sokéves program indulhat el. Budapest, november 29. tóvárosi Csatori'i32asi Müvu* J. 01/1 Üdvözlettel: MBÜéklet: Kapja: címzett, irattár Palkó György vezérigazgató/ 1 Cim: 1087 Budapest Asztalos Sándor u. 4. Levélcím: 1426 Budapest 72, Pf. 114 Interneteim: Központi telefonszám: , Cégjegyzékszám: Cg

2 TÁJÉKOZTATÓ A FŐVÁROS ÁRVÍZVÉDELMI RENDSZERÉNEK ÁLLAPOTÁRÓL Bevezetés Budapest főváros egyik legfontosabb értéke a Duna, melyre az ország szimbólumaként ismert építmények, jelképek is fel fűződnek. A folyam e pozitív értékek mellett azon pusztító erőt is magában rejti amely a föváros területét számos esetben végletes módon károsította a történelem során. Mind emiatt elődeink - elsősorban az 1838-as jeges árvíz katasztrófájának hatására, megalapoztak azt az árvízvédelmi rendszert, mely a mai napig szolgál, s amely a további fejlesztések alapjává valt A rendszer fejlesztésének évszázados munkája ugyanakkor nem befejezett. A vedmürendszer számos elemén található olyan hiányosság, amely miatt védképessége nem felel meg az előírásoknak. Ezek a nem megfelelő magasság (magassághiány), illetve a nem megfelelő keresztmetszet és szerkezet kategóriáiba sorolhatók.. M ( A rendszer fejlesztése folyamatosnak volt tekinthető addig, amíg a varost sokszor fenyegető jeges árvizek sorozatosan bekövetkeztek. Az utolsó jeges árvíz 1956 februárjában vonult le, s azóta mindössze egyszer, 1985-ben alakult ki jégtorlasz a budapesti Duna szakaszon. A pusztító jeges árvizek a 800 cm-t meghaladó vízállástartományba estek (Vigadó teri vízmérce). Jégmentes árvíz mindössze egy alkalommal esett ebbe a tartományba, 1876-ban. _ A légmentes árvizek ugyanakkor az 1956-ot követő időszakban egyre magasabb tetozesi szinteket mutatnak Az első komoly árvíz nyarán következett be, amelyet a rendkívül csapadékos időszakkal lehetett magyarázni, és akkor jórészt szokatlan magas vízállásként, szazevente egyszer megeső árvízként aposztrofálták azt. _ ' Az elmúlt tíz évben három 800 cm-es vízállást meghaladó árvíz vonult le a Dunán, melyből kettő döntött rekordot (2002: 848 cm, 2006: 860 cm). A tapasztalatok alapján világos, hogy az a veszély, amely a jeges árvizekkel fenyegette a fővárost, ma a jégmentes árvizekkel továbbra is fennáll. A védmüvek folyamatos fejlesztése és fenntartása lehat elengedhetetlenül fontos, azt azzal a szemlélettel kell kezelni, mint eleink tették. A Duna vízjárásával kapcsolatos tapasztalatok megerősítik azt a korábban többször, fejlesztési, intézkedési javaslatokban összefoglalt álláspontunkat, hogy a védvonalak fejlesztésére de ezen túlmenően állagmegőrző fenntartására is jelentősebb anyagi forrást kellene biztositam Ezt rendre kiemeltük az éves fenntartási keretet megalapozó tervekben és a jelentős árvizeket követő elemzésekben, valamint az árvízvédelmi művek éves szemléit követően benyújtott terveinkben is. Kiemeltük azt is, hogy a nyilvántartási adatok tartalmi felújítása sem várathat magara. Teljesköru felmérés hiányában a kiépített, egyébként példaértékű térinformatikai rendszer csak elavult adatokat mutathat A legfrissebb ny ilvántartási terv is mára már tizenöt évnél idősebb. Évtizedes probléma a beruházási forrás hiánya, és a fenntartási keretösszeg folyamatos csökkenése. Számos olyan árvízvédelmi létesítmény és partvédő mű található a városban, amely tervezeti élettartamát rég elérte, s így egyszerű fenntartása már csak átfogó felújítást követően képzelhető el. Jeleznünk kell ugyanakkor, hogy a fenntartási keretösszeg egy évtizede csökkenő reálerteket, az utóbbi években csökkenő nominálértéket mutat. Ez az olyan nagy fenntartási költség igenyu műszak, értékek javítását, mint például a történeti partfalak, egyre kevésbé teszi lehetővé. A keretösszeg folyamatosan csökken annak ellenérc, hogy a jelentős árvizek újabb és újabb károsodásokat okoztak. Ezt évek óta rendszeresen, feltáró anyagokkal időben jelezzük a fővárosnak. Az előbb leírtakat a fejlesztések, beruházások, soron kívüli beavatkozások és a rendes fenntartási tevékenységbe még beférő, szükséges munkák részletezésével mutatjuk be. 1. Műszaki dokumentáció helyzete Szakaszmérnöki dokumentációk tartalmi elmaradottsága ^ A védmüveket ábrázoló és leíró műszaki tervdokumentációk utolsó kiegész.to jellegű méressél, műszaki vizsgálattal egybekötött felújításám a '90-es évek derekán került sor. A varos fejlődése revén 1

3 számos olyan építmény valósult meg, amelyet a tervek nem tartalmaznak. Ezek kézi berajzolása nem felel meg az árvízvédelmi feladat elvárható pontossági és felelősségvállalási kritériumainak. Elengedhetetlenné vált a tervcsomagok megújítása. A szakaszmérnöki tervdokumentációk felülvizsgálata legfőképp a védvonalak koordinátás helyszínrajzi, és különösen magassági bemérését kell eélozzák. Ennek elmaradása azt eredményez], hogy a Főpolgármesteri Hivatal által elkészíttetett térinformatikai rendszer nem éri el teljeskörüen kiielölt céliát. Polgári védelmi célok miatt, egy esetleges árvízi vészhelyzetben követendő, aktualizált cselekvési terv kidolgozására elengedhetetlen egy olyan átfogó felmérés, amely a Duna által veszélyeztetett területek jellemző magassági viszonyairól ad információkat. A rendelkezésre álló úgynevezett öblözeti térképek adatai a 70-cs éveket megelőző időszakból származnak. Azóta számos olyan töltés jellegű építmény, út, terepfeltöltés keletkezett, amely az öblözetek katasztrófahelyzetben bekövetkező elöntését lényegesen befolyásolják. Ahhoz, hogy az élet és vagyonvédelem, a kiöntés lokalizálása lehetséges legyen, ezeket az adatokat feltétlen frissíteni szükséges. A technika mai szintje elvileg már lehetővé tenné olyan távérzékelési eszközök alkalmazását, amelyek nagyon gyorsan és gazdaságosan elérhetővé tennének egy, a fentiekben leírt felmérést. 2. Magassághiányos töltésszakaszok A magassághiányos töltésszakaszokat a mértékadónak tekintett árvízszint 1,3 m-rel növelt szintjéhez képest értelmezzük. A városi védművek kiépítettsége a magassági biztonság tekintetében jelenleg korántsem telieskörű, A kiépítési biztonság elmaradása elvileg azt jelentené, hogy a 870 cm-es Vigadó téri vízállás esetén a folyó vízállása a védmű koronaszintjével szíheine. A valóságban a jégmentes árvizek levonulása során megfigyelhető, hogy az észak budapesti régióban a vízszint a vártnál kb. 40 cm-rel magasabban alakul, míg a dél-budapesti régióban cm-rel elmarad attól. Ezt a tapasztalatot pontosítani szükséges, mert a műszaki tervezési feladatok során a megfelelő biztonság megtartása miatt nem hagyható figyelmen kívül. Magassághiányos véd műszakaszok a magassághiány nagyságrendjével és az érintett szakasz hosszával a következőként alakulnak: Mely Buda-Észak árvízvédelmi szakasz l/l. Királyok útja-nánási úti töltés 1/2 Aranyhegyi-patak balpart a Pók utcánál 1/3 Aranyhegyi-patak Mocsáros dülfli lökés 1/4 Gázgyári védmü parapetfala 1/5 Dunaparii út jellemző magassághiány cm érintett szakasz hossza 3100m Buda-Közép árvízvédelmi szakasz 11/1 HÉV töltés a Mozaik u. cs Árpád híd közöd /2 HÉV töltés és felső rakpart az Árpád hld és Margit híd k /3 l-'elsó rakpart a Margit híd és Lánchíd közölt H/4 Kelso rakpart a Uncltid és Erzsébet híd közölt /5 Felső rakpart a Szabadság híd és Petőfi híd között /6 Lágymányosi hídtól a Galvani utca vonaláig Buda-Dél árvízvédelmi szakasz lll/l Ilosszúréli-pntnk torkolata feletti szakaszon HI/2 Növény utca vonalánál /3 Sertéshizlalda töltése (Krdi töltés Bp-i szakasza) Pcst-Kszak árvízvédelmi szakasz 1V/I Mogyoródi-patak bajparti töltés IV/2 Mogyoródí-patak jobbparti töltés V/3 Csömöri-patak balparti töltés fv/4 Csömöri-patak jobbparti töllés

4 ] V/5 Szilus-patak jobbparti töltés IV/6 TUNGSRAM strand - Észak-Pesti Szv tisztító körtőuésco-loo 1450 I V/7 Zsilip utca - Váci út - iparvágány töltése Pest-Közép árvízvédelmi szakasz V/] Jászai Mari tér V/2 Széchenyi rakpart V/3 Belgrád rakpart V/4 Belgrád rakpart a Sörház uleánúl O V/5 Közraktár utca. a CET-töl délre a Petőit hídig V/6 PetöH hídtól» Déli Ök. Vasúti hídig Pest-Dél árvízvédelmi szakasz Vl/I Bulav töltés Vl/2 VÍZIG töltés a Kvassay-zsüipnél V[/3 Corvin utcai lökés VI/6 Csepel Müvek területe Margitsziget árvízvédelmi szakasz A teljes partvonal cm 5632 m 3. Keresztmetszet hiányos védvonal szakaszok Keresztmetszet hiányosnak azt a védvonalszakaszt tekintjük, amelynek keresztmetszeti geometriai jellemzői a vonatkozó jogszabályokban előírt méreteknek nem tesznek eleget, így például koronaszélességük nem megfelelő, rézsűjük meredeksége nagy. Az ilyen jellegű védművek nem tesznek eleget a statikai, közvetve a geotechnikai és szivárgáshidraulikai állékonysági biztonságnak, veszélyes vízállás esetén haváriahelyzetet idézhetnek elő. Külön meg kell említeni azt, hogy a védművek legtöbbjéről nem áll rendelkezésre megfelelő geotechnikai adat, így a 800 cm feletti vízállásoknál különösképp számítani lehet altalaj jellegű hibajelenségekre. Keresztmetszet hiányos védműszakaszok az érintett szakasz hosszával a következőként alakulnak: Hely Buda-Észak árvízvédelmi szakasz [/I. Királyok útja - Nánási úti töltés /2. Aranyhegyi-patak bal part a Pók utcánál 520 1/3. Aranyhegyi-patak Mocsáros dűlői töltés 750 Buda-Közép árvízvédelmi szakasz lt/l 11 ÉV töltés a Mozaik u. és Árpád hid között 350 lí/2 HÉV töltés az. Árpád híd és Komjáthy u. között 750 érintett szakasz hossza (m) Buda-Dél árvízvédelmi szakasz A Ibériáivni gát 1060 Hosszúréti-patak Duna utcai töltése 150 Pest-Észak árvízvédelmi szakasz 1V/I Megyeri csárda - Észak-Pesti Szv tisztító körtöltése I4K0 1V/2 Zsilip utca - Komp utcu árvízvédelmi fal 250 IV/3 Komp utca József Attila utcai átjáró 470 1V/4 József Attila utcai átjáró - Marina-part északi ler. 650 Pest-Közép árvízvédelmi szakasz Pest-Dél árvízvédelmi szakasz Vl/1 Corvin utcai gát 450 V1/2 MÜL olajkikötő gátja 620 Margitsziget árvízvédelmi szakasz VI/2 A teijes partvonal 3

5 4. Életkoruk miatt elavult, felújításra szoruló létesítmények A Duna partján található védmüvek legtöbbje elérte már szokásos tervezési élettartamát. Minden műszaki létesítmény jellemezhető egy olyan élettartammal, amelynek elérése esetén a szerkezet a átfogó felújítás nélkül a rendes fenntartás mellett sem biztosíthatja a továbbiakban a megfelelő védképességet illetve elvárt feladatát maradéktalanul már nem tölti be. 13z leginkább az épített szerkezetekre igaz, amelyek anyaga látványosan öregszik. Mélységükben alakulhatnak ki olyan, a szerkezet teherbírását károsan befolyásoló zónák, amelyek kijavítása csak elemek jeleníc>s számú cseréje, részleges vagy teljes újjáépítés révén javíthatók ki. Elavult lehet valamely létesítmény az alkalmazott technológiák miatt, elsősorban a gépészeti berendezésekre kell ebben az cselben gondolni. Előbbi körbe tartoznak az épített partvédő művek és rakparti támfalak, melyek a XX. század történelmének nyomát, a jeges árvizek okozta sérüléseket hordozzák magukon. A kőanyag jelentős része a közlekedés és az útfelületek sózása stb. miatt mállásnak indult. A Duna vízállásának kitett felületek jelentós hosszokon ahiüregelödtek. meemozdultak. néhol beszakadtak, vagy ami rosszabb. balesetveszélyes helyzetet jelentenek azzal, hogy a beszakadás előtti állapotban vannak. Ezeknek a létesítményeknek közvetlen árvízvédelmi jelentősége akkor van, ha a mögöttes terület mély fekvésű. A partvédő müvek sokszor olyan létesítmények állékonyságát biztosítják, melynek működésétől nem lehet eltekinteni még időlegesen sem, mint pl. az új budai főgyűjtő, az alsó rakparti nagyátmérőjű ivóvíz cs egyéb közművezetékek, utak, stb.) A létesítményekről állapotfelmérö műszaki tervek készítése szüksépes. mert építésük óta olyan sokféle, sokszor reitett meghibásodás okozhatta romlásukat amelyek a szemrevételezéssel nem deríthetők fel. A létesítmények sokfélesége, anyaguk, sokszor kiemelt esztétikai elvárások is (világörökségi területek) megfelelő szakértői vélemény kialakítását indokolják. Az ál lapotfelmérö terv nélkül megfelelő pontosságú költségbecslés sem áll rendelkezésre a beruházások tényleges ráfordításigényéről. Tervezési tevékenységre az elmúlt évtizedben semmilyen forrás nem állt rendelkezésre, még a jelentős árvizeket követően sem. Az ebben a körben érintett létesítmények a következők. H e 'y, érintett szakasz hossza Buda-Eszak árvízvédelmi szakasz Buda-Közép árvízvédelmi szakasz íl/1 Bem rakpart alsó lépcsősorai a Margit hídtól délre /2 Bem rakpart felső rakparti támfala /3 Várkert rakpart felső rakparti támfala /4 Várkert rakpart alsó lépcsősorai az Orögároktrtl délre /5 SzL Gellért rakpart alsó lépcsősorai /6 Műegyetem rakpart aló rakparti lépcsők és burkolatok /7 Pázmány Péter rakpart alsó rakparti burkolat 1110 Buda-Dél árvízvédelmi szakasz Pest-Észak árvízvédelmi szakasz IV/1 Téli kikiílö partburkotata IV/2 Rákos-patak torkolata és Dráva utca közötti rézsűburkolat 21 Pest-Közép árvízvédelmi szakasz V/l Széchenyi rakparti lépcső 415 V/2 Március 15-e tér. alsó rakparti lépcsősor 140 V/2 Közraktáraktól délre húzódó függőleges partfal 2250 Pest-Dél árvízvédelmi szakasz Vl/I Ferencvárost kikötő terméskő alsórakpart! rézsűburkolat 970 Margitsziget VIl/l Teljes rézsűburkolat a sziget partján 5632 i 4

6 5. Egyedi létesítmények, melyek sürgős beavatkozást igényelnek Az itt közölt felsorolás területenként veszi számba a jelentős feladatokat. Külön jelezzük az egyes pontoknál, hogy árvízvédelmi szempontból jelent-e különös veszélyt a feladat elvégzésének további halogatása. Buda-Észak árvízvédelmi szakasz, 1/1 Budapest-Szentendre HEV keresztezés A HÉV vonala az árvízvédelmi töltés az előírt kiépítési szint alatt keresztezi mintegy 1,4 m-rel. A keresztezés a Budakalász területe felé nyitott, amelyet Önkormányzati árvízvédelmi vonal véd ban a töltés a budakalászi szakaszon meghibásodott, felmerült a gátszakadás lehetősége is. Ez azzal a veszéllyel fenyegetett, hogy a HÉV keresztezésen a Duna vize az elöntött területről a Főváros területére jut. A kulissza elzárása a vasúti pályaszerkezet miatt bonyolult, az ágyazat eltávolítása nélkül megfelelő vízzárást nem lehet biztosítani. Olyan műszaki megoldás alkalmazása lenne szükséges, amely a zárást vész esetén gyorsan és nagy műszaki biztonsággal lehetővé teszi. Ennek terveztetése és kialakítása szükséges. Közvetlen árvízveszélyt nem jelent, de megoldása a különösen magas árvizek esetén a védelmi biztonságot növeli. 1/2 Pünkösdfürdői gát, Kossuth I. kapu A 2010-es árvízvédekezés során a mentett oldalon lévő, használaton kívüli Kossuth I. számú kapunál csorgást észleltünk, amely a műtárgy egyes munkahézagai, repedései mentén tört elő. Mivel a kapu. a Dunától kb. 40 m-re található, olyan szivárgási út kialakulásáról lehet szó, amely kezelctlensége esetén komolyabb hibajelenségekhez vezethet. Az eddigi védekezések során is tapasztalható voll felázás a kapu közelében. Az okok komplex kivizsgálása és az elhárítási munka elvégzése elengedhetetlen. A feladat a védelmi biztonságot nagyban befolyásolja, elvégzése sürgős. 1/3 Királyok útja - Nánási úti töltés A III., Pünkösdfürdő utca Pók utca közötti szakaszon az 1950-es, 60-as évek során a Nánási út Királyok útja vonalában ideiglenes gát épült. A magasság- és keresztmetszethiányos töltés az úttest mentén húzódik, nagy számú közműkeresztezés és több mint félszáz darab kocsibehajtó, buszmegálló, utcakeresztezés található rajta. Közvetlenül a földmű alatt húzódik a Vízművek 1935-ben fektetett 800 mm átmérőjű tőnyomóvezetéke, mellette pedig a mentett oldalon a Gázművek 40 bar nyomású gázvezetéke. A 2002-es, valamint a 2006-os árvíz során a gát állékonyságát fm hosszon 3000 köbméter agyagból épített támasztó töltéssel kellett biztosítani. A Római parti gát Csillaghegy fő védelmi vonala, ezért annak szakadása esetén az öblözet 356 hektáros területe ÍI 11-cs útig víz alá kerülhet, veszélyeztetve az ott élő ember életét és értékeit. Az öblözet árvízvédelmét az előírásoknak megfelelő kiépítésű védmű kialakításával szükséges biztosítani. A 800 cm feletti árvizek alkalmával tapasztaltak miatt a védmű megerősítése nem halogatható, az árvízi jelenségek miatt kialakulhat komolyabb, nehezen kezelhető meghibásodás. A védmfi megerősítése halasztást nem túr. 1/4 Aranyhegyi-patak bal parti töltéserősítése ( gkm, 610 fm) Az Aranyhegyi-patak bal parti magasság- és keresztmclszethiányos töltése védi a Mocsáros-dűló teljes területét. A töltés magasságilag és szerkezetileg sem megfelelő kiépítettségű. Az Aranyhegyi-patak balparti töltéserősítését szükséges elvegezni a.szentendrei út és a MÁV esztergomi vonalának hídja között. Itt a Péterhegyi-árok, és zsilipjének zavartalan működése érdekében szükséges továbbá az Aranyhegyi-patak medrének mélyítése, kisvízi mederbiztosítással együtt. A töltés erősítésének hiányában jelentős lakott területek maradnak veszélyeztetett helyzetben, jelenleg a töltés nehezen megközelíthető, árvízi helyzetben a védekezés logisztikai biztosítása körülmenyes. Az Aquincumi-híd fejlesztéssel kapcsolatban készültek tervek a védmű fejlesztésére, de az építés bizonytalan sorsa miatt az árvízvédelem kérdését hamarabb kell megoldani, amennyiben a közlekedési projekt megvalósítása tovább húzódik. A feladat a védmű állapota miatt nem tőr halasztást. 5

7 1/5 Gázgyári védmü (Aranyhegyi-patak - Mozaik utca között gkm, 1726 fm) A volt gázgyári védmü 2003-ban került a Fővárosi Csatornázási Müvek Zrt üzemeltetésébe. Az elhanyagolt partvédőmű cserjékkel fákkal volt benőve, több helyen beszakadt, a parapetfal repedezett. Az elmúlt években az FCSM Zrt elvégezte a cserjeirtási munkákat és a nagyobb burkolatbeszakadások helyreállítását, de a biztonságot szolgáló mellvédfal vízzáróságának növelése nem valósulhatott meg. Időközben a térségben nagyarányú beépítések történtek, többszörösérc nőtt a védendő ingatlanok értéke. Ez okból szükséges a szóban forgó parapetfal teljes hosszban történő vízzáró javítása. A magasan fekvő területen szélsőséges esetben jelentős többletmunkával a védelmi tevékenység biztosítható. A fejlesztés megvalósítása középtávon szükséges. Buda-Közén árvízvédelmi szakasz II/l Óbudai rakparti parapetfal, Mozaik utca- Nagyszombat utca között ( gkm, 2400 fm) Az Óbudai rakparti parapetfal csak az Árpád híd alvízi oldalánál készült el végleges kiépítettségben. A HÉV állomás melletti szakaszon a fal magassága 80 cm-rel marad el a szükséges szinttől. A hajógyári sziget déli bevezető hídjától a Mozaik utcáig húzódó szakaszon az árvíz elleni védelemre alkalmas fal nincs kiépítve. A augusztusi védekezés során a gyorsvasúti állomás menten húzódó szakaszon az erős szivárgás miatt fóliázott homokzsákokból készült megtámasztást kellett építeni ban az Arpád-hidtól délre a 111., Tímár utcánál kellett vízoldali fóliás-homokzsákos védelemmel ellátni a HÉV pályatestet, mely egyben fővédvonal. Ezen a szakaszon is jelentős a magassághiány. A magassághiányos védvonal szakaszon a 2006-os nagy árvíznél magasabb telőzési szinttel bekövetkező árhullám esetén veszélybe kerül a gyorsvasúti pályatest állékonysága, amely jelentős tömegközlekedési fennakadásokat okoz Békásmegyer irányában. Mivel a pályatest nem vízzáró szerkezetű, ezért azon keresztül a mentett oldali beépített területén jelenhet meg az átszivárgó víz. Az elöntések elkerülése érdekében biztonságos magasságúra kell fejleszteni a magassághiányos védvonalszakaszt, meg kell építeni a hiányzó parapetfalat. A védmfi hiányosságai egyes szakaszokon már rövid távon is beavatkozást sürgetnek (Árpád-híd alatt. HÉV állomási. A többi feladat középtávon (például a MEV fejlesztés kapcsán) megoldható lehet. II/2 Dőbrentci-téri árvízvédelmi kapu az Erzsébet-híd alatt A 17 m széles árvízvédelmi kapu biztosította régebben a közúti kapcsolatot a budai alsó-és felső rakpart között. Mára ez a funkció megszűnt, árvízvédekezéskor komoly erőket köt le ennek a kapunak a zárása. Az árvízvédelmi munkák ésszerűsítése, valamint egy veszélyforrás végleges elhárításának érdekében szükséges a 17 m széles kapu megszüntetése, a helyi felső rakparti lámfal megjelenésével megegyező, vízzáró, hidrosztatikus nyomásra méretezett támfal építése. A kapu felszámolása középtávon megvalósítandó feladat. Pest-Észak árvízvédelmi szakasz ív/l Vízművek gátja (Váci út - Észak-pesti Szennyvíztisztító Telep között gksz fm) A Fővárosi Vízművek külső Váci úti telephelyét (szivattyúház, egyéb technológiai és logisztikai célú telepek^ egyéb vállalatok telephelyei), valamint a Fóti út-váci út találkozásának környezetét, a Megyeri úti 75 hektáros öblözetet védi az árvízi elöntésektől. A töltés magassághiányos, gyengén vízzáró, már kis szintkülönbségnél megjelenik az átszivárgó víz a mentett oldalon. A gát 10 m-es szintig történő magasítása és szelvénybővítése feltétlenül szükséges a Tungsram strand és a Vízmüvek sportpálya között az elöntések elkerülése céljából. Ez elkészülhet egyrészt a terület várható beépítésével, amikor is javasolható a Duna felé eső területrész 1000 cm vízállásnak megfelelő szintre történő feltöltése. Kapcsolódhatna a program egy észak-déli közlekedési folyosó fejlesztéséhez is, melyek mind alapját képezhetnék a magassághiány megszűntetésének. A pesti dunaparti kerékpárút fejlesztése kapcsán a védmű hiányosságai felszámolhatók lehetnek. Megoldást jelenthet a szabályozási terv szerinti beépítés, mely a menteit oldal feltöltésével számol, A

8 terület magas elhelyezkedésű, de egyes részei kevéssel a mértékadó árvízszint alatt laláihatók, jelenlegi állapot felszámolása rövidtávon szükséges. IV/2 Komp utcai árvízvédelmi fal gksz. 230 fm) A területet v.édö árvízvédelmi fal számottevően magassághiányos, szerkezete, alépítménye nem vízzáró. Egy 860 cm-t meghaladó vízállás esetén komoly szivárgás alakulhat ki. A fal átépítése és erősítése, vagy a mentett oldali terület feltöltése szükséges az Újpest Városkapu fejlesztési programmal összhangban, tekintve, hogy a területen értékes új beépítések várhatók. A feladat elvégzése sürgős. IV/4 Váci út -Téli kikötő (Komp utcától délre 200 m - É-i összekötő vasúti híd között gksz. 700 fm) A területen, mely félmagaspart egy parapetfal, 11. a helyi üzemek Váci úti kerítésfala a fővédvonal, mely a Téli kikötőnél egyértelműen magassághiányos. Egyes részeken, ahol a védvonal már nem közvetlenül a Váci út mellett van, szintén magassághiányos szakaszok találhatók. Itt a fővédvonal egységes magasítása, vízzáró árvédelmi mű kiépítése szükséges. Jelentősebb árvíz esetén a Váci út itteni szakasza kerülhet vízborítás alá. A védmű fejlesztése rövidtávon szükséges. Pest-Dél árvízvédelmi szakasz VI/1 Csepel Művek területén húzódó fővédvonal (XXI., Budafoki út-loackcr telephely között gkm, 924 fm) A rendszerváltást megelőzően a volt Csepel Művek önálló védekezőként saját szervezettel látta el a gyár területén kereszrüihúzódó fővédvonalon a védekezési feladatokat. A Csepel Művek árvízvédelmi műtárgyai (zsilipek, tolózárak) korszerűtlenek. A védvonalat keresztező iparvágányok kulisszáit nem lehel szivárgásmentesen lezárni, mert alattuk zúzottköves vasúti ágyazat található. A felhagyott, tőmedékeletlen, vagy nem megfelelő módon megszüntetett közművezetékek mennyisége és elhelyezkedése nem szerepel a nyilvántartásokban. Teljeskörű, részletes felmérés, komplex állapotfelvétel szükséges ahhoz, hogy a pontos beavatkozási igények tisztázhatók legyenek. A biztos védekezés csak ezen a módon alapozható meg. A feladatot rövidtávon el kellene végezni. A teljes védvonalrendszert érintő javaslat A fővárosi árvízvédelmi vonalakat keresztező közutakat, vasútvonalakat úgynevezett kulisszanyílások zárják le. Ezeket jelenleg fa betétgerendák közé betömörített agyaggal zárjuk. Az eljárás gép,- szállítócszköz, emberi erő, és időigényes. A gerendákat - gyors elöregedésük miatt - időről-időre selejtezni, pótolni szükséges. Ésszerű lenne az, ha összes állandó kulissza zárását korszerű könnyű szerkezetekre cserélnék ki. Ezáltal a zárási munkák gép,- szállítóeszköz, emberi erő, és időigénye a védekezés költsége is számottevően jelentősen csökkenne. Kisebb lenne a lakosság normális életének, közlekedési igényének zavarása. 6. Az Óbudai-sziget árvízvédelmének kérdése A jelenleg elsőrendű védvonallal nem védett Óbudai-szigetet a és évi árvizek elöntötték, jelentős kárt okozva. A tapasztalat szerint a 800 cm-es Vigadó téri vízállást meghaladó árvizek elöntéssel fenyegetik a szigetet. A szigetet félmagasparti és löltéses szakaszok övezik. Az ismeretlen korú és anyagú töltések magas vízállás idején gyorsan átáznak, jelentős mennyiségű víz fakad a mentett oldali rézsűjükön. Ez arra utal, hogy a védmű szerkezete nem felel meg az árvízvédelmi előírásoknak. Amennyiben felmerül az igény a sziget elsőrendű védvonallal történő árvízmentcsítésérc, elengedhetetlen lesz egy olyan, teljeskörü műszaki, árvízvédelmi cs talajmechanikai feltárás, mely a meglevő létesítmények valós megismeréséhez és a védelmi képességük alkalmassá tételéhez 7

9 szükséges-. Ennek a vizsgálatnak kell megalapoznia azt is, hogy mekkora munka szükséges az átminősítés végrehajthatóságának biztosításához. 7. Karbantartottság, fenntartási tevékenység Az árvízvédelmi fővédvonalak karbantartottsága a kiépítettségük mértékéig a rendelkezésre álló források adta kereten belül megfelelő. A műszaki gyeptakaró karbantartása évi háromszori kaszálással megtörténik. Az épített védművek karbantartási igénye lényegesen nagyobb forrásigényű. A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt c feladatra fordítható erőforrásait a fenntartási keretösszeg mértéke yjgjetcsen hfhatárnlja A természetes avulási folyamaton túl az árvizek károkozása jelentős nyomokat hagy az ilyen jellegű véd mű veken. Az utóbbi évek nagy dunai árvizei elsősorban a partvédőmüveket rongálták meg. Ezek állapota műszakilag kifogásolható, naprakész, jókarban tartásukhoz az évek óta stagnáló fenntartási keretösszeg nem elegendő. Közvetlen árvízveszélyt ezek talán nem jelentenek, de az alsó rakparti közlekedést - pl. a Szt. Gellért-rakparti lépcsősor felújításának elmaradása - kimondottan veszélyeztetik. A védművek életkora sok esetben meghaladja a 100 évet, karbantartásukhoz egyre több anyagi forrás szükséges, melyet a 2002-es, a 2006-os és a 2010-cs árvizek után is jeleztünk a T. Önkormányzatnak. A karbantartások ritkulása, kényszerű elmaradása maga után vonja azt, hogy bizonyos partvédőmüvek, vagy azok tartozékai (Duna-parti díszkorlátok) fenntartási keretből már nem állíthatók helyre. Összefoglalás A Főváros árvízvédelmi rendszere az elmúlt évtized árvizeinek kivédésére alkalmas volt. Az elmaradt beruházás jellegű felújítások és a megörökölt magassági és keresztmetszeti, valamint geotechnikai jellegű hiányosságok leiszámolására évtizedek óta lényegében nincs forrás (az utolsó ilyen beruházás ben zajlott Békásmegyeren). A védművek adatait rögzíteni hivatott tervek tartalmi szempontból elavultak, frissítésük nem odázható. A nehéz pénzügyi körülmények ismereteben is szükséges az árvízvédelmi művek védképességének fokozása, így elsősorban a magassági és keresztmetszeti megfelelőség biztosítása. Tekintve, hogy ál lapotfeltáró tervek, fejlesztési tervek nem állnak rendelkezésre, a beruházási igény számszerűen jelenleg nem becsülhető. A védendő lakosok és értékek számbavételével, szakmai alapon kialakított, ütemezett, több évet átfogó program kidolgozása szükséges a tájékoztatóban felsorolt feladatok végrehajtásához HWarosi Osaiornaza&í MÜVÜK ru ÖVI Palkó György vezérigazgató 8

Szakvélemény. A Római-parti árvízvédelmi mű megépítésének továbbtervezéséről. Budapest, 2013. június 7.

Szakvélemény. A Római-parti árvízvédelmi mű megépítésének továbbtervezéséről. Budapest, 2013. június 7. Szakvélemény A Római-parti árvízvédelmi mű megépítésének továbbtervezéséről Budapest, 2013. június 7. Tartalomjegyzék 1. Előzmények... 3 2. Rendelkezésre álló információk... 3 3. Bizottság munkája... 3

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY. a Budapest, III., Római - parti árvízvédelmi mű döntés-előkészítő tanulmányáról. Budapest, 2013. március 31. Ill *1000007478548*

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY. a Budapest, III., Római - parti árvízvédelmi mű döntés-előkészítő tanulmányáról. Budapest, 2013. március 31. Ill *1000007478548* SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY a Budapest, III., Római - parti árvízvédelmi mű döntés-előkészítő tanulmányáról Budapest, 2013. március 31. Ill *1000007478548* Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 1111 Budapest

Részletesebben

BUDAPEST III.KERÜLET, RÓMAI PART IDEIGLENES ÁRVÍZVÉDELMI MŰ TERVEZÉSE. Szakértői szintű döntés-előkészítő tanulmány

BUDAPEST III.KERÜLET, RÓMAI PART IDEIGLENES ÁRVÍZVÉDELMI MŰ TERVEZÉSE. Szakértői szintű döntés-előkészítő tanulmány ERBO-PLAN Mérnöki Szolgáltató KFT. Székhely: Gyula, Hold utca 10. Iroda: Gyula, Munkácsy Mihály utca 21. Tel/fax: 66/561-940 honlap: www.erbo-plan.hu BUDAPEST III.KERÜLET, RÓMAI PART IDEIGLENES ÁRVÍZVÉDELMI

Részletesebben

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATI VÍZKÁRELHÁRÍTÁSI TERVE

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATI VÍZKÁRELHÁRÍTÁSI TERVE TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATI VÍZKÁRELHÁRÍTÁSI TERVE Készítette: dr. Kulcsár Judit Szakmai segítséget nyújtott: Pócza Sándor Jóváhagyta: Májer János Polgármester Tokaj, 2007. január 31. 1 Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben

Budapest III. kerület, Római part ideiglenes árvízvédelmi mű tervezése. Környezeti hatástanulmány

Budapest III. kerület, Római part ideiglenes árvízvédelmi mű tervezése. Környezeti hatástanulmány ERBO-PLAN Mérnöki Szolgáltató KFT. Székhely: Gyula, Hold utca 10. Iroda: Gyula, Munkácsy Mihály utca 21. Tel/fax: 66/561-940 honlap: www.erbo-plan.hu Tervszám: 10-H/2013. Budapest III. kerület, Római part

Részletesebben

A TISZA-VÖLGY ÁRVÍZVÉDELME ÉS FEJLESZTÉSE. Szlávik Lajos 1 1. BEVEZETÉS

A TISZA-VÖLGY ÁRVÍZVÉDELME ÉS FEJLESZTÉSE. Szlávik Lajos 1 1. BEVEZETÉS Földrajzi Konferencia, Szeged 2001. A TISZA-VÖLGY ÁRVÍZVÉDELME ÉS FEJLESZTÉSE Szlávik Lajos 1 1. BEVEZETÉS A dolgozat a Tisza-völgy árvízvédelmi helyzetének bemutatásával és fejlesztési lehetőségének feltárásával

Részletesebben

KÖZMŰVEK TARTALOMJEGYZÉK BUDAPEST VÁROSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 11. BUDAPEST KÖZMŰ INFRASTRUKTÚRÁJA... 215 11.1 VÍZELLÁTÁS... 215

KÖZMŰVEK TARTALOMJEGYZÉK BUDAPEST VÁROSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 11. BUDAPEST KÖZMŰ INFRASTRUKTÚRÁJA... 215 11.1 VÍZELLÁTÁS... 215 TARTALOMJEGYZÉK 11. BUDAPEST KÖZMŰ INFRASTRUKTÚRÁJA... 215 11.1 VÍZELLÁTÁS... 215 11.1.1 KIÉPÍTETTSÉG... 215 11.1.2 VÍZBÁZISOK... 216 11.1.3 IVÓVÍZ KAPACITÁSOK... 216 11.2 CSATORNÁZÁS... 218 11.2.1 KIÉPÍTETTSÉG...

Részletesebben

Önkormányzati árvízvédelmi fejlesztések pályázati konstrukciók

Önkormányzati árvízvédelmi fejlesztések pályázati konstrukciók Önkormányzati árvízvédelmi fejlesztések pályázati konstrukciók KEOP-2009-2.1.2. SZENTENDREI ÁRVÍZVÉDELMI VÉDMŰ MEGERŐSÍTÉSE ÉS ÁTALAKÍTÁSA A TÖRTÉNELMI ÓVÁROS VÉDELMÉNEK ÉRDEKÉBEN RÉSZLETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI

Részletesebben

MÓDSZERTANI SEGÉDLET ÖNKORMÁNYZATI VÍZKÁRELHÁRÍTÁSI VÉDEKEZÉSI TEREK KÉSZÍTÉSÉHEZ

MÓDSZERTANI SEGÉDLET ÖNKORMÁNYZATI VÍZKÁRELHÁRÍTÁSI VÉDEKEZÉSI TEREK KÉSZÍTÉSÉHEZ MÓDSZERTANI SEGÉDLET ÖNKORMÁNYZATI VÍZKÁRELHÁRÍTÁSI VÉDEKEZÉSI TEREK KÉSZÍTÉSÉHEZ 2011. NOVEMBER Készítették: Felbermann Tamás okleveles vízépítő mérnök Csont Csaba okleveles ár- és belvízvédelmi szakmérnök

Részletesebben

Árvízvédelem ökonómiai kérdései

Árvízvédelem ökonómiai kérdései Szent István Egyetem Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Doktori (PhD) értekezés Árvízvédelem ökonómiai kérdései Felkai Beáta Olga Gödöllő 2006 A doktori iskola megnevezése: Gazdálkodás-

Részletesebben

Állásfoglalás Budapest, III. kerület, Óbudai (Hajógyári) sziget Kerületi Szabályozási Terve című anyaggal kapcsolatban

Állásfoglalás Budapest, III. kerület, Óbudai (Hajógyári) sziget Kerületi Szabályozási Terve című anyaggal kapcsolatban Állásfoglalás Budapest, III. kerület, Óbudai (Hajógyári) sziget Kerületi Szabályozási Terve című anyaggal kapcsolatban Általános megjegyzés Jelen állásfoglalás az Óbudai sziget Kerületi Szabályozási Terv

Részletesebben

BUDAPEST DUNA-MENTI TERÜLETEINEK HASZNOSÍTÁSI KONCEPCIÓJA

BUDAPEST DUNA-MENTI TERÜLETEINEK HASZNOSÍTÁSI KONCEPCIÓJA 2. KÖTET BUDAPEST DUNA-MENTI TERÜLETEINEK HASZNOSÍTÁSI KONCEPCIÓJA Felelős kiadó: Vitézy Dávid vezérigazgató Szerkesztő: Dományi Bálint Tipográfia és nyomdai előkészítés: Bukovics Zoltán Írta: Dományi

Részletesebben

A 2001. MÁRCIUSI FELSÔ-TISZAI ÁRVÍZ

A 2001. MÁRCIUSI FELSÔ-TISZAI ÁRVÍZ AZ ÁRVÍZ HDROLÓGÁJA. A 2001. MÁRCUS FELSÔ-TSZA ÁRVÍZ Rövidített változat 1 . AZ ÁRVÍZ HDROLÓGÁJA 2 A 2001. márciusi felsô-tiszai árvíz AZ ÁRVÍZ HDROLÓGÁJA. A kiadvány az azonos címû könyv alapján a Felsõ-Tisza-vidéki

Részletesebben

IV. TERMÉSZETI KATASZTRÓFÁK KUTATÁSA SZABOLCS SZATMAR-BEREG MEGYÉBEN, MAGYARORSZÁG

IV. TERMÉSZETI KATASZTRÓFÁK KUTATÁSA SZABOLCS SZATMAR-BEREG MEGYÉBEN, MAGYARORSZÁG IV. TERMÉSZETI KATASZTRÓFÁK KUTATÁSA SZABOLCS SZATMAR-BEREG MEGYÉBEN, MAGYARORSZÁG BEVEZETŐ Jelen kutatási tanulmány a Légy felkészűlve cίmű magyar-román határmenti együttműködési pályázat keretén belül

Részletesebben

Az új szolnoki védmű ünnepe

Az új szolnoki védmű ünnepe A KÖ ZÉP-TI SZA-VI DÉ KI VÍZ ÜGYI IGAZ GA TÓ SÁG E-LAPJA SZAKMAI ESEMÉNYEK A TARTALOMBÓL: Tisza-tó: eredményes kísérleti üzemmód 4. oldal Zsilipmozgatás napenergiával 5. oldal Tavaszi szél vizet áraszt

Részletesebben

Tájékoztató. az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság Heves megyét érintő ár- és belvízvédelmi tevékenységéről

Tájékoztató. az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság Heves megyét érintő ár- és belvízvédelmi tevékenységéről Ikt. szám: 6-31/2014/222 Ügyintéző: Macz Orsolya Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése Helyben Tájékoztató az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság Heves megyét érintő ár- és belvízvédelmi tevékenységéről

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI PATAKOK, KISEBB FOLYÓK ÁRADÁSA OKOZTA VESZÉLYHELYZETEK, A VÉDEKEZÉS LEHETŐSÉGEI

A MAGYARORSZÁGI PATAKOK, KISEBB FOLYÓK ÁRADÁSA OKOZTA VESZÉLYHELYZETEK, A VÉDEKEZÉS LEHETŐSÉGEI V. Évfolyam 2. szám - 2010. június Petró Tibor petro.tibor@zmne.hu A MAGYARORSZÁGI PATAKOK, KISEBB FOLYÓK ÁRADÁSA OKOZTA VESZÉLYHELYZETEK, A VÉDEKEZÉS LEHETŐSÉGEI Absztrakt Korunk egyik legnagyobb kihívása

Részletesebben

Hallgatók a Tudomány Szolgálatában

Hallgatók a Tudomány Szolgálatában MŰSZAKI KATONAI KÖZLÖNY a MHTT Műszaki Szakosztály és a ZMNE folyóirata XXI. Évfolyam különszám, 2011.december ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM VÉDELMI IGAZGATÁS SZAK A Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat

Részletesebben

KOMÁROM VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2015 2020

KOMÁROM VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2015 2020 KOMÁROM VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2015 2020 Készült: 2015. május Készítette: Juhász Péter környezetvédelmi szakértő Tartalomjegyzék I. Előzmények 4 1. Tervezési előzmények (megbízás, megbízott,

Részletesebben

BUDAPEST Dél-Buda-Rákospalota (4.) metróvonal, I. szakasz

BUDAPEST Dél-Buda-Rákospalota (4.) metróvonal, I. szakasz MÉLYÉPTERV KULTÚRMÉRNÖKI Kft. H-1054 Budapest, Zoltán utca 8. Levélcím: 1392 Budapest, Pf. 261. Telefon/Fax: (36-1) 269-4532, 269-4531 Fax: (36-1) 269-4889 e-mail: kulturmernoki@axelero.hu Megbízó: BKV

Részletesebben

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK VITAANYAG

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK VITAANYAG -völgyi Vízügyi Igazgatóság 1088 Budapest, Rákóczi út 41. Tel: +36-1/477-3500 E-mail:titkarsag@kdvvizig.hu Web: www.kdvvizig.hu JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK VITAANYAG 1-9 tervezési alegység Budapest,

Részletesebben

KÖRÖS-VIDÉKI. Jogszabályi kötelezettségeinknek megfelelően ez évben is megtörtént a vízügyi

KÖRÖS-VIDÉKI. Jogszabályi kötelezettségeinknek megfelelően ez évben is megtörtént a vízügyi KÖ V I Z I G KÖRÖS-VIDKI ULA hírlevélg Yhírlevél hírlevél hírlevél hírlevél hírlevél hírlevél XXIII. évfolyam 3. szám A tartalomból hírlevél hírlevél A Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság lapja 2013. augusztus-december

Részletesebben

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK. 1-2-2 Általér tervezési alegység és a Duna (Gönyű-Szob közötti) víztest

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK. 1-2-2 Általér tervezési alegység és a Duna (Gönyű-Szob közötti) víztest JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK 1-2-2 Általér tervezési alegység és a Duna (Gönyű-Szob közötti) víztest Győr, 2007. november Janák Emil igazgató Készítették az ÉDUKÖVIZIG (Győr) és KDTKÖVIZIG (Székesfehérvár)

Részletesebben

DUNA MENTI TERÜLETEK ÖSSZEHANGOLT FEJLESZTÉSE TEMATIKUS FEJLESZTÉSI PROGRAM

DUNA MENTI TERÜLETEK ÖSSZEHANGOLT FEJLESZTÉSE TEMATIKUS FEJLESZTÉSI PROGRAM DUNA MENTI TERÜLETEK ÖSSZEHANGOLT FEJLESZTÉSE TEMATIKUS FEJLESZTÉSI PROGRAM Megbízó: BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA Szakmai Irányító: BUDAPEST FŐVÁROS FŐPOLGÁRMESTERI HIVATAL 2014. június 6. KMOP-5.1.1/D2-13-2013-0001

Részletesebben

Vital Pro Kft. 1082 Budapest, Üllői út 66a. Tel.: 210-0827 Fax: 785-5176 www.vitalpro.hu

Vital Pro Kft. 1082 Budapest, Üllői út 66a. Tel.: 210-0827 Fax: 785-5176 www.vitalpro.hu BUDAPEST, III. KER. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA II. KÖTET - STRATÉGIA, ANTISZEGREGÁCIÓS TERV DÓM ÉPÍTÉSZMŰTEREM KFT. 1052 Budapest, Régiposta u. 5. V/2. Tel.: 235-0814 Fax: 235-0815

Részletesebben

XXX. ORSZÁGOS VÁNDORGYŰLÉS Kaposvár, 2012. július 4-6.

XXX. ORSZÁGOS VÁNDORGYŰLÉS Kaposvár, 2012. július 4-6. 1 / 6 2013.06.03. 11:41 XXX. ORSZÁGOS VÁNDORGYŰLÉS Kaposvár, 2012. július 4-6. CÍMLAP DOLGOZATOK NÉVMUTATÓ SEGÉDLET IMPRESSZUM SZEKCIÓK ÁRVÍZVÉDELMI GÁT SZIVÁRGÁS CSÖKKENTÉSE VÍZZÁRÓ FAL ALKALMAZÁSÁVAL

Részletesebben

CIVIL VÉLEMÉNY A DUNA HAJÓZHATÓSÁGÁNAK JAVÍTÁSA

CIVIL VÉLEMÉNY A DUNA HAJÓZHATÓSÁGÁNAK JAVÍTÁSA CIVIL VÉLEMÉNY A DUNA HAJÓZHATÓSÁGÁNAK JAVÍTÁSA TÁRGYÚ PROJEKTET MEGALAPOZÓ TANULMÁNY FEJEZETEIRŐL - A TANULMÁNYT A VÍZGAZDÁLKODÁSI TUDOMÁYNOS KUTATÓINTÉZET (VITUKI) KÉSZÍTETTE A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI

Részletesebben

A 2011. évi Intézményi Költségvetési beszámoló Szöveges indoklása (Zárszámadás)

A 2011. évi Intézményi Költségvetési beszámoló Szöveges indoklása (Zárszámadás) A 2011. évi Intézményi Költségvetési beszámoló Szöveges indoklása (Zárszámadás) 1. Feladatkör, szakmai tevékenység 1.1 Az intézmény neve: Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Törzskönyvi azonosító szám:

Részletesebben

JELENTÉS a természeti katasztrófák megelőzésére való felkészülés ellenőrzéséről

JELENTÉS a természeti katasztrófák megelőzésére való felkészülés ellenőrzéséről JELENTÉS a természeti katasztrófák megelőzésére való felkészülés ellenőrzéséről 0518 2005. május 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

Izsák Város Környezetvédelmi Programja

Izsák Város Környezetvédelmi Programja Izsák Város Környezetvédelmi Programja Készítette: B&B Projektmenedzser Kft. Jóváhagyta: Izsák Város Önkormányzata Izsák 2011 1 Tartalomjegyzék: 1. BEVEZETÉS...4 2. A települési önkormányzatok környezet-

Részletesebben