Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fővárosi Csatornázási Művek Zrt."

Átírás

1 2. ti.^o^jlu^ Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. VEZÉRIGAZGATÓ Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatala Városüzemeltetési Főosztály 1052 Budapest, Városház utca Tárgy: A fővárosi árvízvédelmi rendszer általános műszaki helyzete, tájékoztatás Tisztelt Pálfy Gábor Főosztályvezető Úr! Megkeresésére, a közgyűlési előterjesztéséhez Összeállítottuk a fővárosi árvízvédelmi rendszer műszaki állapotáról és karbantartottságáról kért tájékoztatót. A rendszerrel kapcsolatos információkat a korábbiakban számos levélben, javaslatban leírt igények újólagos felülvizsgálatával összegyűjtöttük, igyekezve eleget tenni a megkeresésében kérteknek. Előre kell bocsátanom, hogy a mellékelt tájékoztatóban leírt, a védelem biztonságához szükséges feladatok költségoldaláról adatot nem tudunk szolgáltatni, mivel ezek jelentős léptékű, és feltáratlan, így tartalmában ismeretlen mélységű munkákat kellett megcélozzanak, melyek terv hiányában nem költségelhetök. A létesítmények műszaki állapota, amint azt a tájékoztató is bemutatja, sok helyen igényel sürgős beavatkozást, akár a megfelelő magassági, vagy keresztmetszeti és geotechnikai biztonság megvalósítása, akár a fenntartási összegek folyamatos zsugorodása révén egyre kilátástalanabb védműkarbantartás fokozódó lemaradása miatt. A tájékoztatóban jeleznünk kell, hogy az utóbbi évtized elmaradt tervezési-beruházási munkái miatt a védműrendszer adatai, a nyilvántartás elemi alapjai sem biztosítottak. Bízunk abban, hogy az előterjesztés alapján a beruházási és fenntartási feladatokra, a tervezési munkákra ütemezett, sokéves program indulhat el. Budapest, november 29. tóvárosi Csatori'i32asi Müvu* J. 01/1 Üdvözlettel: MBÜéklet: Kapja: címzett, irattár Palkó György vezérigazgató/ 1 Cim: 1087 Budapest Asztalos Sándor u. 4. Levélcím: 1426 Budapest 72, Pf. 114 Interneteim: Központi telefonszám: , Cégjegyzékszám: Cg

2 TÁJÉKOZTATÓ A FŐVÁROS ÁRVÍZVÉDELMI RENDSZERÉNEK ÁLLAPOTÁRÓL Bevezetés Budapest főváros egyik legfontosabb értéke a Duna, melyre az ország szimbólumaként ismert építmények, jelképek is fel fűződnek. A folyam e pozitív értékek mellett azon pusztító erőt is magában rejti amely a föváros területét számos esetben végletes módon károsította a történelem során. Mind emiatt elődeink - elsősorban az 1838-as jeges árvíz katasztrófájának hatására, megalapoztak azt az árvízvédelmi rendszert, mely a mai napig szolgál, s amely a további fejlesztések alapjává valt A rendszer fejlesztésének évszázados munkája ugyanakkor nem befejezett. A vedmürendszer számos elemén található olyan hiányosság, amely miatt védképessége nem felel meg az előírásoknak. Ezek a nem megfelelő magasság (magassághiány), illetve a nem megfelelő keresztmetszet és szerkezet kategóriáiba sorolhatók.. M ( A rendszer fejlesztése folyamatosnak volt tekinthető addig, amíg a varost sokszor fenyegető jeges árvizek sorozatosan bekövetkeztek. Az utolsó jeges árvíz 1956 februárjában vonult le, s azóta mindössze egyszer, 1985-ben alakult ki jégtorlasz a budapesti Duna szakaszon. A pusztító jeges árvizek a 800 cm-t meghaladó vízállástartományba estek (Vigadó teri vízmérce). Jégmentes árvíz mindössze egy alkalommal esett ebbe a tartományba, 1876-ban. _ A légmentes árvizek ugyanakkor az 1956-ot követő időszakban egyre magasabb tetozesi szinteket mutatnak Az első komoly árvíz nyarán következett be, amelyet a rendkívül csapadékos időszakkal lehetett magyarázni, és akkor jórészt szokatlan magas vízállásként, szazevente egyszer megeső árvízként aposztrofálták azt. _ ' Az elmúlt tíz évben három 800 cm-es vízállást meghaladó árvíz vonult le a Dunán, melyből kettő döntött rekordot (2002: 848 cm, 2006: 860 cm). A tapasztalatok alapján világos, hogy az a veszély, amely a jeges árvizekkel fenyegette a fővárost, ma a jégmentes árvizekkel továbbra is fennáll. A védmüvek folyamatos fejlesztése és fenntartása lehat elengedhetetlenül fontos, azt azzal a szemlélettel kell kezelni, mint eleink tették. A Duna vízjárásával kapcsolatos tapasztalatok megerősítik azt a korábban többször, fejlesztési, intézkedési javaslatokban összefoglalt álláspontunkat, hogy a védvonalak fejlesztésére de ezen túlmenően állagmegőrző fenntartására is jelentősebb anyagi forrást kellene biztositam Ezt rendre kiemeltük az éves fenntartási keretet megalapozó tervekben és a jelentős árvizeket követő elemzésekben, valamint az árvízvédelmi művek éves szemléit követően benyújtott terveinkben is. Kiemeltük azt is, hogy a nyilvántartási adatok tartalmi felújítása sem várathat magara. Teljesköru felmérés hiányában a kiépített, egyébként példaértékű térinformatikai rendszer csak elavult adatokat mutathat A legfrissebb ny ilvántartási terv is mára már tizenöt évnél idősebb. Évtizedes probléma a beruházási forrás hiánya, és a fenntartási keretösszeg folyamatos csökkenése. Számos olyan árvízvédelmi létesítmény és partvédő mű található a városban, amely tervezeti élettartamát rég elérte, s így egyszerű fenntartása már csak átfogó felújítást követően képzelhető el. Jeleznünk kell ugyanakkor, hogy a fenntartási keretösszeg egy évtizede csökkenő reálerteket, az utóbbi években csökkenő nominálértéket mutat. Ez az olyan nagy fenntartási költség igenyu műszak, értékek javítását, mint például a történeti partfalak, egyre kevésbé teszi lehetővé. A keretösszeg folyamatosan csökken annak ellenérc, hogy a jelentős árvizek újabb és újabb károsodásokat okoztak. Ezt évek óta rendszeresen, feltáró anyagokkal időben jelezzük a fővárosnak. Az előbb leírtakat a fejlesztések, beruházások, soron kívüli beavatkozások és a rendes fenntartási tevékenységbe még beférő, szükséges munkák részletezésével mutatjuk be. 1. Műszaki dokumentáció helyzete Szakaszmérnöki dokumentációk tartalmi elmaradottsága ^ A védmüveket ábrázoló és leíró műszaki tervdokumentációk utolsó kiegész.to jellegű méressél, műszaki vizsgálattal egybekötött felújításám a '90-es évek derekán került sor. A varos fejlődése revén 1

3 számos olyan építmény valósult meg, amelyet a tervek nem tartalmaznak. Ezek kézi berajzolása nem felel meg az árvízvédelmi feladat elvárható pontossági és felelősségvállalási kritériumainak. Elengedhetetlenné vált a tervcsomagok megújítása. A szakaszmérnöki tervdokumentációk felülvizsgálata legfőképp a védvonalak koordinátás helyszínrajzi, és különösen magassági bemérését kell eélozzák. Ennek elmaradása azt eredményez], hogy a Főpolgármesteri Hivatal által elkészíttetett térinformatikai rendszer nem éri el teljeskörüen kiielölt céliát. Polgári védelmi célok miatt, egy esetleges árvízi vészhelyzetben követendő, aktualizált cselekvési terv kidolgozására elengedhetetlen egy olyan átfogó felmérés, amely a Duna által veszélyeztetett területek jellemző magassági viszonyairól ad információkat. A rendelkezésre álló úgynevezett öblözeti térképek adatai a 70-cs éveket megelőző időszakból származnak. Azóta számos olyan töltés jellegű építmény, út, terepfeltöltés keletkezett, amely az öblözetek katasztrófahelyzetben bekövetkező elöntését lényegesen befolyásolják. Ahhoz, hogy az élet és vagyonvédelem, a kiöntés lokalizálása lehetséges legyen, ezeket az adatokat feltétlen frissíteni szükséges. A technika mai szintje elvileg már lehetővé tenné olyan távérzékelési eszközök alkalmazását, amelyek nagyon gyorsan és gazdaságosan elérhetővé tennének egy, a fentiekben leírt felmérést. 2. Magassághiányos töltésszakaszok A magassághiányos töltésszakaszokat a mértékadónak tekintett árvízszint 1,3 m-rel növelt szintjéhez képest értelmezzük. A városi védművek kiépítettsége a magassági biztonság tekintetében jelenleg korántsem telieskörű, A kiépítési biztonság elmaradása elvileg azt jelentené, hogy a 870 cm-es Vigadó téri vízállás esetén a folyó vízállása a védmű koronaszintjével szíheine. A valóságban a jégmentes árvizek levonulása során megfigyelhető, hogy az észak budapesti régióban a vízszint a vártnál kb. 40 cm-rel magasabban alakul, míg a dél-budapesti régióban cm-rel elmarad attól. Ezt a tapasztalatot pontosítani szükséges, mert a műszaki tervezési feladatok során a megfelelő biztonság megtartása miatt nem hagyható figyelmen kívül. Magassághiányos véd műszakaszok a magassághiány nagyságrendjével és az érintett szakasz hosszával a következőként alakulnak: Mely Buda-Észak árvízvédelmi szakasz l/l. Királyok útja-nánási úti töltés 1/2 Aranyhegyi-patak balpart a Pók utcánál 1/3 Aranyhegyi-patak Mocsáros dülfli lökés 1/4 Gázgyári védmü parapetfala 1/5 Dunaparii út jellemző magassághiány cm érintett szakasz hossza 3100m Buda-Közép árvízvédelmi szakasz 11/1 HÉV töltés a Mozaik u. cs Árpád híd közöd /2 HÉV töltés és felső rakpart az Árpád hld és Margit híd k /3 l-'elsó rakpart a Margit híd és Lánchíd közölt H/4 Kelso rakpart a Uncltid és Erzsébet híd közölt /5 Felső rakpart a Szabadság híd és Petőfi híd között /6 Lágymányosi hídtól a Galvani utca vonaláig Buda-Dél árvízvédelmi szakasz lll/l Ilosszúréli-pntnk torkolata feletti szakaszon HI/2 Növény utca vonalánál /3 Sertéshizlalda töltése (Krdi töltés Bp-i szakasza) Pcst-Kszak árvízvédelmi szakasz 1V/I Mogyoródi-patak bajparti töltés IV/2 Mogyoródí-patak jobbparti töltés V/3 Csömöri-patak balparti töltés fv/4 Csömöri-patak jobbparti töllés

4 ] V/5 Szilus-patak jobbparti töltés IV/6 TUNGSRAM strand - Észak-Pesti Szv tisztító körtőuésco-loo 1450 I V/7 Zsilip utca - Váci út - iparvágány töltése Pest-Közép árvízvédelmi szakasz V/] Jászai Mari tér V/2 Széchenyi rakpart V/3 Belgrád rakpart V/4 Belgrád rakpart a Sörház uleánúl O V/5 Közraktár utca. a CET-töl délre a Petőit hídig V/6 PetöH hídtól» Déli Ök. Vasúti hídig Pest-Dél árvízvédelmi szakasz Vl/I Bulav töltés Vl/2 VÍZIG töltés a Kvassay-zsüipnél V[/3 Corvin utcai lökés VI/6 Csepel Müvek területe Margitsziget árvízvédelmi szakasz A teljes partvonal cm 5632 m 3. Keresztmetszet hiányos védvonal szakaszok Keresztmetszet hiányosnak azt a védvonalszakaszt tekintjük, amelynek keresztmetszeti geometriai jellemzői a vonatkozó jogszabályokban előírt méreteknek nem tesznek eleget, így például koronaszélességük nem megfelelő, rézsűjük meredeksége nagy. Az ilyen jellegű védművek nem tesznek eleget a statikai, közvetve a geotechnikai és szivárgáshidraulikai állékonysági biztonságnak, veszélyes vízállás esetén haváriahelyzetet idézhetnek elő. Külön meg kell említeni azt, hogy a védművek legtöbbjéről nem áll rendelkezésre megfelelő geotechnikai adat, így a 800 cm feletti vízállásoknál különösképp számítani lehet altalaj jellegű hibajelenségekre. Keresztmetszet hiányos védműszakaszok az érintett szakasz hosszával a következőként alakulnak: Hely Buda-Észak árvízvédelmi szakasz [/I. Királyok útja - Nánási úti töltés /2. Aranyhegyi-patak bal part a Pók utcánál 520 1/3. Aranyhegyi-patak Mocsáros dűlői töltés 750 Buda-Közép árvízvédelmi szakasz lt/l 11 ÉV töltés a Mozaik u. és Árpád hid között 350 lí/2 HÉV töltés az. Árpád híd és Komjáthy u. között 750 érintett szakasz hossza (m) Buda-Dél árvízvédelmi szakasz A Ibériáivni gát 1060 Hosszúréti-patak Duna utcai töltése 150 Pest-Észak árvízvédelmi szakasz 1V/I Megyeri csárda - Észak-Pesti Szv tisztító körtöltése I4K0 1V/2 Zsilip utca - Komp utcu árvízvédelmi fal 250 IV/3 Komp utca József Attila utcai átjáró 470 1V/4 József Attila utcai átjáró - Marina-part északi ler. 650 Pest-Közép árvízvédelmi szakasz Pest-Dél árvízvédelmi szakasz Vl/1 Corvin utcai gát 450 V1/2 MÜL olajkikötő gátja 620 Margitsziget árvízvédelmi szakasz VI/2 A teijes partvonal 3

5 4. Életkoruk miatt elavult, felújításra szoruló létesítmények A Duna partján található védmüvek legtöbbje elérte már szokásos tervezési élettartamát. Minden műszaki létesítmény jellemezhető egy olyan élettartammal, amelynek elérése esetén a szerkezet a átfogó felújítás nélkül a rendes fenntartás mellett sem biztosíthatja a továbbiakban a megfelelő védképességet illetve elvárt feladatát maradéktalanul már nem tölti be. 13z leginkább az épített szerkezetekre igaz, amelyek anyaga látványosan öregszik. Mélységükben alakulhatnak ki olyan, a szerkezet teherbírását károsan befolyásoló zónák, amelyek kijavítása csak elemek jeleníc>s számú cseréje, részleges vagy teljes újjáépítés révén javíthatók ki. Elavult lehet valamely létesítmény az alkalmazott technológiák miatt, elsősorban a gépészeti berendezésekre kell ebben az cselben gondolni. Előbbi körbe tartoznak az épített partvédő művek és rakparti támfalak, melyek a XX. század történelmének nyomát, a jeges árvizek okozta sérüléseket hordozzák magukon. A kőanyag jelentős része a közlekedés és az útfelületek sózása stb. miatt mállásnak indult. A Duna vízállásának kitett felületek jelentós hosszokon ahiüregelödtek. meemozdultak. néhol beszakadtak, vagy ami rosszabb. balesetveszélyes helyzetet jelentenek azzal, hogy a beszakadás előtti állapotban vannak. Ezeknek a létesítményeknek közvetlen árvízvédelmi jelentősége akkor van, ha a mögöttes terület mély fekvésű. A partvédő müvek sokszor olyan létesítmények állékonyságát biztosítják, melynek működésétől nem lehet eltekinteni még időlegesen sem, mint pl. az új budai főgyűjtő, az alsó rakparti nagyátmérőjű ivóvíz cs egyéb közművezetékek, utak, stb.) A létesítményekről állapotfelmérö műszaki tervek készítése szüksépes. mert építésük óta olyan sokféle, sokszor reitett meghibásodás okozhatta romlásukat amelyek a szemrevételezéssel nem deríthetők fel. A létesítmények sokfélesége, anyaguk, sokszor kiemelt esztétikai elvárások is (világörökségi területek) megfelelő szakértői vélemény kialakítását indokolják. Az ál lapotfelmérö terv nélkül megfelelő pontosságú költségbecslés sem áll rendelkezésre a beruházások tényleges ráfordításigényéről. Tervezési tevékenységre az elmúlt évtizedben semmilyen forrás nem állt rendelkezésre, még a jelentős árvizeket követően sem. Az ebben a körben érintett létesítmények a következők. H e 'y, érintett szakasz hossza Buda-Eszak árvízvédelmi szakasz Buda-Közép árvízvédelmi szakasz íl/1 Bem rakpart alsó lépcsősorai a Margit hídtól délre /2 Bem rakpart felső rakparti támfala /3 Várkert rakpart felső rakparti támfala /4 Várkert rakpart alsó lépcsősorai az Orögároktrtl délre /5 SzL Gellért rakpart alsó lépcsősorai /6 Műegyetem rakpart aló rakparti lépcsők és burkolatok /7 Pázmány Péter rakpart alsó rakparti burkolat 1110 Buda-Dél árvízvédelmi szakasz Pest-Észak árvízvédelmi szakasz IV/1 Téli kikiílö partburkotata IV/2 Rákos-patak torkolata és Dráva utca közötti rézsűburkolat 21 Pest-Közép árvízvédelmi szakasz V/l Széchenyi rakparti lépcső 415 V/2 Március 15-e tér. alsó rakparti lépcsősor 140 V/2 Közraktáraktól délre húzódó függőleges partfal 2250 Pest-Dél árvízvédelmi szakasz Vl/I Ferencvárost kikötő terméskő alsórakpart! rézsűburkolat 970 Margitsziget VIl/l Teljes rézsűburkolat a sziget partján 5632 i 4

6 5. Egyedi létesítmények, melyek sürgős beavatkozást igényelnek Az itt közölt felsorolás területenként veszi számba a jelentős feladatokat. Külön jelezzük az egyes pontoknál, hogy árvízvédelmi szempontból jelent-e különös veszélyt a feladat elvégzésének további halogatása. Buda-Észak árvízvédelmi szakasz, 1/1 Budapest-Szentendre HEV keresztezés A HÉV vonala az árvízvédelmi töltés az előírt kiépítési szint alatt keresztezi mintegy 1,4 m-rel. A keresztezés a Budakalász területe felé nyitott, amelyet Önkormányzati árvízvédelmi vonal véd ban a töltés a budakalászi szakaszon meghibásodott, felmerült a gátszakadás lehetősége is. Ez azzal a veszéllyel fenyegetett, hogy a HÉV keresztezésen a Duna vize az elöntött területről a Főváros területére jut. A kulissza elzárása a vasúti pályaszerkezet miatt bonyolult, az ágyazat eltávolítása nélkül megfelelő vízzárást nem lehet biztosítani. Olyan műszaki megoldás alkalmazása lenne szükséges, amely a zárást vész esetén gyorsan és nagy műszaki biztonsággal lehetővé teszi. Ennek terveztetése és kialakítása szükséges. Közvetlen árvízveszélyt nem jelent, de megoldása a különösen magas árvizek esetén a védelmi biztonságot növeli. 1/2 Pünkösdfürdői gát, Kossuth I. kapu A 2010-es árvízvédekezés során a mentett oldalon lévő, használaton kívüli Kossuth I. számú kapunál csorgást észleltünk, amely a műtárgy egyes munkahézagai, repedései mentén tört elő. Mivel a kapu. a Dunától kb. 40 m-re található, olyan szivárgási út kialakulásáról lehet szó, amely kezelctlensége esetén komolyabb hibajelenségekhez vezethet. Az eddigi védekezések során is tapasztalható voll felázás a kapu közelében. Az okok komplex kivizsgálása és az elhárítási munka elvégzése elengedhetetlen. A feladat a védelmi biztonságot nagyban befolyásolja, elvégzése sürgős. 1/3 Királyok útja - Nánási úti töltés A III., Pünkösdfürdő utca Pók utca közötti szakaszon az 1950-es, 60-as évek során a Nánási út Királyok útja vonalában ideiglenes gát épült. A magasság- és keresztmetszethiányos töltés az úttest mentén húzódik, nagy számú közműkeresztezés és több mint félszáz darab kocsibehajtó, buszmegálló, utcakeresztezés található rajta. Közvetlenül a földmű alatt húzódik a Vízművek 1935-ben fektetett 800 mm átmérőjű tőnyomóvezetéke, mellette pedig a mentett oldalon a Gázművek 40 bar nyomású gázvezetéke. A 2002-es, valamint a 2006-os árvíz során a gát állékonyságát fm hosszon 3000 köbméter agyagból épített támasztó töltéssel kellett biztosítani. A Római parti gát Csillaghegy fő védelmi vonala, ezért annak szakadása esetén az öblözet 356 hektáros területe ÍI 11-cs útig víz alá kerülhet, veszélyeztetve az ott élő ember életét és értékeit. Az öblözet árvízvédelmét az előírásoknak megfelelő kiépítésű védmű kialakításával szükséges biztosítani. A 800 cm feletti árvizek alkalmával tapasztaltak miatt a védmű megerősítése nem halogatható, az árvízi jelenségek miatt kialakulhat komolyabb, nehezen kezelhető meghibásodás. A védmfi megerősítése halasztást nem túr. 1/4 Aranyhegyi-patak bal parti töltéserősítése ( gkm, 610 fm) Az Aranyhegyi-patak bal parti magasság- és keresztmclszethiányos töltése védi a Mocsáros-dűló teljes területét. A töltés magasságilag és szerkezetileg sem megfelelő kiépítettségű. Az Aranyhegyi-patak balparti töltéserősítését szükséges elvegezni a.szentendrei út és a MÁV esztergomi vonalának hídja között. Itt a Péterhegyi-árok, és zsilipjének zavartalan működése érdekében szükséges továbbá az Aranyhegyi-patak medrének mélyítése, kisvízi mederbiztosítással együtt. A töltés erősítésének hiányában jelentős lakott területek maradnak veszélyeztetett helyzetben, jelenleg a töltés nehezen megközelíthető, árvízi helyzetben a védekezés logisztikai biztosítása körülmenyes. Az Aquincumi-híd fejlesztéssel kapcsolatban készültek tervek a védmű fejlesztésére, de az építés bizonytalan sorsa miatt az árvízvédelem kérdését hamarabb kell megoldani, amennyiben a közlekedési projekt megvalósítása tovább húzódik. A feladat a védmű állapota miatt nem tőr halasztást. 5

7 1/5 Gázgyári védmü (Aranyhegyi-patak - Mozaik utca között gkm, 1726 fm) A volt gázgyári védmü 2003-ban került a Fővárosi Csatornázási Müvek Zrt üzemeltetésébe. Az elhanyagolt partvédőmű cserjékkel fákkal volt benőve, több helyen beszakadt, a parapetfal repedezett. Az elmúlt években az FCSM Zrt elvégezte a cserjeirtási munkákat és a nagyobb burkolatbeszakadások helyreállítását, de a biztonságot szolgáló mellvédfal vízzáróságának növelése nem valósulhatott meg. Időközben a térségben nagyarányú beépítések történtek, többszörösérc nőtt a védendő ingatlanok értéke. Ez okból szükséges a szóban forgó parapetfal teljes hosszban történő vízzáró javítása. A magasan fekvő területen szélsőséges esetben jelentős többletmunkával a védelmi tevékenység biztosítható. A fejlesztés megvalósítása középtávon szükséges. Buda-Közén árvízvédelmi szakasz II/l Óbudai rakparti parapetfal, Mozaik utca- Nagyszombat utca között ( gkm, 2400 fm) Az Óbudai rakparti parapetfal csak az Árpád híd alvízi oldalánál készült el végleges kiépítettségben. A HÉV állomás melletti szakaszon a fal magassága 80 cm-rel marad el a szükséges szinttől. A hajógyári sziget déli bevezető hídjától a Mozaik utcáig húzódó szakaszon az árvíz elleni védelemre alkalmas fal nincs kiépítve. A augusztusi védekezés során a gyorsvasúti állomás menten húzódó szakaszon az erős szivárgás miatt fóliázott homokzsákokból készült megtámasztást kellett építeni ban az Arpád-hidtól délre a 111., Tímár utcánál kellett vízoldali fóliás-homokzsákos védelemmel ellátni a HÉV pályatestet, mely egyben fővédvonal. Ezen a szakaszon is jelentős a magassághiány. A magassághiányos védvonal szakaszon a 2006-os nagy árvíznél magasabb telőzési szinttel bekövetkező árhullám esetén veszélybe kerül a gyorsvasúti pályatest állékonysága, amely jelentős tömegközlekedési fennakadásokat okoz Békásmegyer irányában. Mivel a pályatest nem vízzáró szerkezetű, ezért azon keresztül a mentett oldali beépített területén jelenhet meg az átszivárgó víz. Az elöntések elkerülése érdekében biztonságos magasságúra kell fejleszteni a magassághiányos védvonalszakaszt, meg kell építeni a hiányzó parapetfalat. A védmfi hiányosságai egyes szakaszokon már rövid távon is beavatkozást sürgetnek (Árpád-híd alatt. HÉV állomási. A többi feladat középtávon (például a MEV fejlesztés kapcsán) megoldható lehet. II/2 Dőbrentci-téri árvízvédelmi kapu az Erzsébet-híd alatt A 17 m széles árvízvédelmi kapu biztosította régebben a közúti kapcsolatot a budai alsó-és felső rakpart között. Mára ez a funkció megszűnt, árvízvédekezéskor komoly erőket köt le ennek a kapunak a zárása. Az árvízvédelmi munkák ésszerűsítése, valamint egy veszélyforrás végleges elhárításának érdekében szükséges a 17 m széles kapu megszüntetése, a helyi felső rakparti lámfal megjelenésével megegyező, vízzáró, hidrosztatikus nyomásra méretezett támfal építése. A kapu felszámolása középtávon megvalósítandó feladat. Pest-Észak árvízvédelmi szakasz ív/l Vízművek gátja (Váci út - Észak-pesti Szennyvíztisztító Telep között gksz fm) A Fővárosi Vízművek külső Váci úti telephelyét (szivattyúház, egyéb technológiai és logisztikai célú telepek^ egyéb vállalatok telephelyei), valamint a Fóti út-váci út találkozásának környezetét, a Megyeri úti 75 hektáros öblözetet védi az árvízi elöntésektől. A töltés magassághiányos, gyengén vízzáró, már kis szintkülönbségnél megjelenik az átszivárgó víz a mentett oldalon. A gát 10 m-es szintig történő magasítása és szelvénybővítése feltétlenül szükséges a Tungsram strand és a Vízmüvek sportpálya között az elöntések elkerülése céljából. Ez elkészülhet egyrészt a terület várható beépítésével, amikor is javasolható a Duna felé eső területrész 1000 cm vízállásnak megfelelő szintre történő feltöltése. Kapcsolódhatna a program egy észak-déli közlekedési folyosó fejlesztéséhez is, melyek mind alapját képezhetnék a magassághiány megszűntetésének. A pesti dunaparti kerékpárút fejlesztése kapcsán a védmű hiányosságai felszámolhatók lehetnek. Megoldást jelenthet a szabályozási terv szerinti beépítés, mely a menteit oldal feltöltésével számol, A

8 terület magas elhelyezkedésű, de egyes részei kevéssel a mértékadó árvízszint alatt laláihatók, jelenlegi állapot felszámolása rövidtávon szükséges. IV/2 Komp utcai árvízvédelmi fal gksz. 230 fm) A területet v.édö árvízvédelmi fal számottevően magassághiányos, szerkezete, alépítménye nem vízzáró. Egy 860 cm-t meghaladó vízállás esetén komoly szivárgás alakulhat ki. A fal átépítése és erősítése, vagy a mentett oldali terület feltöltése szükséges az Újpest Városkapu fejlesztési programmal összhangban, tekintve, hogy a területen értékes új beépítések várhatók. A feladat elvégzése sürgős. IV/4 Váci út -Téli kikötő (Komp utcától délre 200 m - É-i összekötő vasúti híd között gksz. 700 fm) A területen, mely félmagaspart egy parapetfal, 11. a helyi üzemek Váci úti kerítésfala a fővédvonal, mely a Téli kikötőnél egyértelműen magassághiányos. Egyes részeken, ahol a védvonal már nem közvetlenül a Váci út mellett van, szintén magassághiányos szakaszok találhatók. Itt a fővédvonal egységes magasítása, vízzáró árvédelmi mű kiépítése szükséges. Jelentősebb árvíz esetén a Váci út itteni szakasza kerülhet vízborítás alá. A védmű fejlesztése rövidtávon szükséges. Pest-Dél árvízvédelmi szakasz VI/1 Csepel Művek területén húzódó fővédvonal (XXI., Budafoki út-loackcr telephely között gkm, 924 fm) A rendszerváltást megelőzően a volt Csepel Művek önálló védekezőként saját szervezettel látta el a gyár területén kereszrüihúzódó fővédvonalon a védekezési feladatokat. A Csepel Művek árvízvédelmi műtárgyai (zsilipek, tolózárak) korszerűtlenek. A védvonalat keresztező iparvágányok kulisszáit nem lehel szivárgásmentesen lezárni, mert alattuk zúzottköves vasúti ágyazat található. A felhagyott, tőmedékeletlen, vagy nem megfelelő módon megszüntetett közművezetékek mennyisége és elhelyezkedése nem szerepel a nyilvántartásokban. Teljeskörű, részletes felmérés, komplex állapotfelvétel szükséges ahhoz, hogy a pontos beavatkozási igények tisztázhatók legyenek. A biztos védekezés csak ezen a módon alapozható meg. A feladatot rövidtávon el kellene végezni. A teljes védvonalrendszert érintő javaslat A fővárosi árvízvédelmi vonalakat keresztező közutakat, vasútvonalakat úgynevezett kulisszanyílások zárják le. Ezeket jelenleg fa betétgerendák közé betömörített agyaggal zárjuk. Az eljárás gép,- szállítócszköz, emberi erő, és időigényes. A gerendákat - gyors elöregedésük miatt - időről-időre selejtezni, pótolni szükséges. Ésszerű lenne az, ha összes állandó kulissza zárását korszerű könnyű szerkezetekre cserélnék ki. Ezáltal a zárási munkák gép,- szállítóeszköz, emberi erő, és időigénye a védekezés költsége is számottevően jelentősen csökkenne. Kisebb lenne a lakosság normális életének, közlekedési igényének zavarása. 6. Az Óbudai-sziget árvízvédelmének kérdése A jelenleg elsőrendű védvonallal nem védett Óbudai-szigetet a és évi árvizek elöntötték, jelentős kárt okozva. A tapasztalat szerint a 800 cm-es Vigadó téri vízállást meghaladó árvizek elöntéssel fenyegetik a szigetet. A szigetet félmagasparti és löltéses szakaszok övezik. Az ismeretlen korú és anyagú töltések magas vízállás idején gyorsan átáznak, jelentős mennyiségű víz fakad a mentett oldali rézsűjükön. Ez arra utal, hogy a védmű szerkezete nem felel meg az árvízvédelmi előírásoknak. Amennyiben felmerül az igény a sziget elsőrendű védvonallal történő árvízmentcsítésérc, elengedhetetlen lesz egy olyan, teljeskörü műszaki, árvízvédelmi cs talajmechanikai feltárás, mely a meglevő létesítmények valós megismeréséhez és a védelmi képességük alkalmassá tételéhez 7

9 szükséges-. Ennek a vizsgálatnak kell megalapoznia azt is, hogy mekkora munka szükséges az átminősítés végrehajthatóságának biztosításához. 7. Karbantartottság, fenntartási tevékenység Az árvízvédelmi fővédvonalak karbantartottsága a kiépítettségük mértékéig a rendelkezésre álló források adta kereten belül megfelelő. A műszaki gyeptakaró karbantartása évi háromszori kaszálással megtörténik. Az épített védművek karbantartási igénye lényegesen nagyobb forrásigényű. A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt c feladatra fordítható erőforrásait a fenntartási keretösszeg mértéke yjgjetcsen hfhatárnlja A természetes avulási folyamaton túl az árvizek károkozása jelentős nyomokat hagy az ilyen jellegű véd mű veken. Az utóbbi évek nagy dunai árvizei elsősorban a partvédőmüveket rongálták meg. Ezek állapota műszakilag kifogásolható, naprakész, jókarban tartásukhoz az évek óta stagnáló fenntartási keretösszeg nem elegendő. Közvetlen árvízveszélyt ezek talán nem jelentenek, de az alsó rakparti közlekedést - pl. a Szt. Gellért-rakparti lépcsősor felújításának elmaradása - kimondottan veszélyeztetik. A védművek életkora sok esetben meghaladja a 100 évet, karbantartásukhoz egyre több anyagi forrás szükséges, melyet a 2002-es, a 2006-os és a 2010-cs árvizek után is jeleztünk a T. Önkormányzatnak. A karbantartások ritkulása, kényszerű elmaradása maga után vonja azt, hogy bizonyos partvédőmüvek, vagy azok tartozékai (Duna-parti díszkorlátok) fenntartási keretből már nem állíthatók helyre. Összefoglalás A Főváros árvízvédelmi rendszere az elmúlt évtized árvizeinek kivédésére alkalmas volt. Az elmaradt beruházás jellegű felújítások és a megörökölt magassági és keresztmetszeti, valamint geotechnikai jellegű hiányosságok leiszámolására évtizedek óta lényegében nincs forrás (az utolsó ilyen beruházás ben zajlott Békásmegyeren). A védművek adatait rögzíteni hivatott tervek tartalmi szempontból elavultak, frissítésük nem odázható. A nehéz pénzügyi körülmények ismereteben is szükséges az árvízvédelmi művek védképességének fokozása, így elsősorban a magassági és keresztmetszeti megfelelőség biztosítása. Tekintve, hogy ál lapotfeltáró tervek, fejlesztési tervek nem állnak rendelkezésre, a beruházási igény számszerűen jelenleg nem becsülhető. A védendő lakosok és értékek számbavételével, szakmai alapon kialakított, ütemezett, több évet átfogó program kidolgozása szükséges a tájékoztatóban felsorolt feladatok végrehajtásához HWarosi Osaiornaza&í MÜVÜK ru ÖVI Palkó György vezérigazgató 8

Árvízvédelmi feladatok és tervek a fővárosban

Árvízvédelmi feladatok és tervek a fővárosban Árvízvédelmi feladatok és tervek a fővárosban Előadó: Rácz Tibor osztályvezető Ár- és Belvízvédelmi Osztály Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 2016.05.19. 1 Budapest árvízvédelme kialakulás Budapest árvízvédelme

Részletesebben

Elsőrendű állami árvízvédelmi vonalak fejlesztése a Duna mentén (KEOP-2.1.1/2F/09-2009-0003)

Elsőrendű állami árvízvédelmi vonalak fejlesztése a Duna mentén (KEOP-2.1.1/2F/09-2009-0003) Elsőrendű állami árvízvédelmi vonalak fejlesztése a Duna mentén (KEOP-2.1.1/2F/09-2009-0003) Előadó: Láng István műszaki főigazgató helyettes Országos Vízügyi Főigazgatóság Összefoglaló adatok 12 árvízi

Részletesebben

A DUNA PROJEKT VÁRHATÓ EREDMÉNYEI FONTOS FEJLESZTÉSEK

A DUNA PROJEKT VÁRHATÓ EREDMÉNYEI FONTOS FEJLESZTÉSEK Duna Projekt A DUNA PROJEKTRŐL ÁLTALÁBAN A Duna projekt egy, az Európai Unió támogatásával, közel 30 milliárd forintból megvalósuló, kiemelt állami beruházás. Magyarország eddigi legnagyobb, az árvízvédelem

Részletesebben

2 - V I Z S G Á L A T O K M E G Á L L A P Í T Á S A I ELŐZMÉNY - 1 - F O G A L M A K

2 - V I Z S G Á L A T O K M E G Á L L A P Í T Á S A I ELŐZMÉNY - 1 - F O G A L M A K V I Z S G Á L A T O K M E G Á L L A P Í T Á S A I ELŐZMÉNY - 1 - Az Római-Part RRT. 1997. évi anyagában olvasható:,,..az Aranyhegyi pataktól a Barát patakig terjedő mintegy 5.5 km 2 területű Bp. Lőpormalom

Részletesebben

A NEMZETI VÍZSTRATÉGIA SZEREPE A VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG FELADATAINAK MEGVALÓSÍTÁSÁBAN

A NEMZETI VÍZSTRATÉGIA SZEREPE A VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG FELADATAINAK MEGVALÓSÍTÁSÁBAN KVASSAY JENŐ TERV 2015 A NEMZETI VÍZSTRATÉGIA BEMUTATÁSA ÉS TÁRSADALMI VÉLEMÉNYEZÉSE AZ ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG ÉS AZ ALSÓ-DUNA- VÖLGYI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG FÓRUMA A NEMZETI VÍZSTRATÉGIA SZEREPE

Részletesebben

Tiszai árvízvédelmi töltések károsodásainak geotechnikai tapasztalatai

Tiszai árvízvédelmi töltések károsodásainak geotechnikai tapasztalatai Tiszai árvízvédelmi töltések károsodásainak geotechnikai tapasztalatai Koch Edina Sánta László RÁCKEVE Tiszai árvízvédelmi töltések károsodásainak geotechnikai tapasztalatai Jelentős Tiszai árvizek 1731,

Részletesebben

11.06 ÁRVÍZVÉDELMI SZAKASZ VÉDELMI KÉPESSÉGÉNEK KOMPLEX FEJLESZTÉSE

11.06 ÁRVÍZVÉDELMI SZAKASZ VÉDELMI KÉPESSÉGÉNEK KOMPLEX FEJLESZTÉSE 11.06 ÁRVÍZVÉDELMI SZAKASZ VÉDELMI KÉPESSÉGÉNEK KOMPLEX FEJLESZTÉSE ZÁRÓRENDEZVÉNY 2015. február 25. ELŐADÓ: BORZA TIBOR 11.06. ÁRVÍZVÉDELMI SZAKASZ VÉDELMI Pályázat előkészítése A pályázat előkészítése

Részletesebben

Magyarország vízgazdálkodás stratégiája

Magyarország vízgazdálkodás stratégiája Magyarország vízgazdálkodás stratégiája Láng István Műszaki főigazgató helyettes Belügyminisztérium Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízkárelhárítási Főosztály Helyzetértékelés Külföldi vízgyűjtők Kiszolgáltatott

Részletesebben

Tiszadorogmai és Tiszavalki I. (régi) szivattyútelepek rekonstrukciója

Tiszadorogmai és Tiszavalki I. (régi) szivattyútelepek rekonstrukciója Projekt címe: Tiszadorogmai és Tiszavalki I. (régi) szivattyútelepek rekonstrukciója Projektgazda megnevezése: Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság Projekt azonosítószáma: ÉMOP-3.2.1/D-09-2010-0004

Részletesebben

Ivóvízhálózat rekonstrukciók

Ivóvízhálózat rekonstrukciók H-1134 Budapest, Váci út 23-27. Postacím: 1325 Bp., Pf.: 355. Telefon: 465 2400 Fax: 349 1991 www.vizmuvek.hu vizvonal@vizmuvek.hu Ivóvízhálózat rekonstrukciók A Fővárosi Vízművek Zrt. által üzemeltetett

Részletesebben

11.06 árvízvédelmi szakasz védelmi képességének. komplex fejlesztése. 2014. február 28. 11.06. árvízvédelmi szakasz védelmi képességének

11.06 árvízvédelmi szakasz védelmi képességének. komplex fejlesztése. 2014. február 28. 11.06. árvízvédelmi szakasz védelmi képességének 11.06 árvízvédelmi szakasz védelmi képességének 2014. február 28. Kedvezményezett: Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Projekt címe: A 11.06 árvízvédelmi szakasz védelmi képességének (átdolgozott változat)

Részletesebben

Komárom, Almásfüzitő árvízvédelmi öblözet árvízvédelmi biztonságának javítása Előadó: Varga István

Komárom, Almásfüzitő árvízvédelmi öblözet árvízvédelmi biztonságának javítása Előadó: Varga István Komárom, Almásfüzitő árvízvédelmi öblözet árvízvédelmi biztonságának javítása Előadó: Varga István 2351 Alsónémedi, Ócsai út, hrsz. 2405/4 A beruházás rövid ismertetése A beruházás előkészületei már 2003.

Részletesebben

VISSZA A KEZDŐLAPRA 2011. OKTÓBER

VISSZA A KEZDŐLAPRA 2011. OKTÓBER VISSZA A KEZDŐLAPRA 2011. OKTÓBER 11. BUDAPEST KÖZMŰ INFRASTRUKTÚRÁJA 11.1. VÍZELLÁTÁS 11. 1. táblázat: Vízellátási nyomászónák kapacitása és kihasználtsága Zóna száma Zóna elnevezése Gépház neve Egyidejű

Részletesebben

Tájékoztató. a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság Heves megyét érintő aktuális árvíz- és belvízvédelmi tevékenységéről

Tájékoztató. a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság Heves megyét érintő aktuális árvíz- és belvízvédelmi tevékenységéről Ikt. szám: 49-30/2015/222 Ügyintéző: Macz Orsolya Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése Helyben Tájékoztató a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság Heves megyét érintő aktuális árvíz- és belvízvédelmi tevékenységéről

Részletesebben

Hidrometeorológiai értékelés Készült 2012. január 27.

Hidrometeorológiai értékelés Készült 2012. január 27. Hidrometeorológiai értékelés Készült 2012. január 27. 2011. év hidrometeorológiai jellemzése A 2010. év kiemelkedően sok csapadékával szemben a 2011-es év az egyik legszárazabb esztendő volt az Alföldön.

Részletesebben

MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG XXXIII. Országos Vándorgyűlés Szombathely, 2015. július 1-3.

MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG XXXIII. Országos Vándorgyűlés Szombathely, 2015. július 1-3. MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG XXXIII. Országos Vándorgyűlés Szombathely, 2015. július 1-3. KOMÁROM, ALMÁSFÜZITŐ ÁRVÍZVÉDELMI VÉDVONAL FEJLESZTÉSÉNEK TERVEZÉSI TAPASZTALATAI Szerzők: Déri Lajos - Horváth

Részletesebben

2015. április 23. Környezet munkacsoport

2015. április 23. Környezet munkacsoport 2015. április 23. Környezet munkacsoport Újpest középtávú célrendszere Integrált Településfejlesztési Stratégia 1. Versenyképes helyi gazdaság és üzleti környezet 2. Hatékony közösségi infrastruktúrák

Részletesebben

11.06 ÁRVÍZVÉDELMI SZAKASZ VÉDELMI KÉPESSÉGÉNEK KOMPLEX FEJLESZTÉSE ELŐADÓ: DR. KOZÁK PÉTER

11.06 ÁRVÍZVÉDELMI SZAKASZ VÉDELMI KÉPESSÉGÉNEK KOMPLEX FEJLESZTÉSE ELŐADÓ: DR. KOZÁK PÉTER 11.06 ÁRVÍZVÉDELMI SZAKASZ VÉDELMI KÉPESSÉGÉNEK KOMPLEX FEJLESZTÉSE ELŐADÓ: DR. KOZÁK PÉTER 11.06. ÁRVÍZVÉDELMI SZAKASZ VÉDELMI Kedvezményezett: Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Projekt címe: 11.06

Részletesebben

Árvízi események kronológiája

Árvízi események kronológiája Árvízi események kronológiája Horváth Ádám ÉDUVIZIG 1965. évi dunántúli vízfolyások árvizei Az árvízvédelmi készültség elrendelése 1965. április 22. 16:00 III. fok elrendelése a Rába felső jobb és bal

Részletesebben

Előterjesztés az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Komárom - Esztergom megyét kiemelten érintő projektjeiről

Előterjesztés az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Komárom - Esztergom megyét kiemelten érintő projektjeiről Előterjesztés az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Komárom - Esztergom megyét kiemelten érintő projektjeiről Igazgatóságunkon az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében jelenleg

Részletesebben

A VÍZ: az életünk és a jövőnk

A VÍZ: az életünk és a jövőnk A VÍZ: az életünk és a jövőnk Tartalom A Föld vízkészletei A víz jelentősége Problémák Árvizek Árvízvédelem Árvízhelyzet és árvízvédelem a Bodrogon Összegzés A Föld vízkészlete A Föld felszínének 71%-a

Részletesebben

Közép- Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság

Közép- Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság Közép- Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság Az 1838. évi árvíz előtti szabályozások-árvízvédelmi töltések építése ( az 1775. évi árvizet követően; Váci gát, Soroksári gát, stb.) Az 1838. évi árvizet követően

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS CSAPADÉKVÍZ-ELVEZETÉSI KONCEPCIÓJA MEGBÍZÓ: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata KÉSZÍTETTE: ECORYS MAGYARORSZÁG Kft. TP-TERV MÉRNÖKI IRODA Kft. KULTÚR-CAD Kft. 2014. szeptember

Részletesebben

Kerékpárosbarát Települések 2009.10.30. Kerékpárutak fenntartása. Sztaniszláv Tamás ftanácsos sztaniszlav.tamas@kkk.gov.hu 2009.11.06.

Kerékpárosbarát Települések 2009.10.30. Kerékpárutak fenntartása. Sztaniszláv Tamás ftanácsos sztaniszlav.tamas@kkk.gov.hu 2009.11.06. Kerékpárosbarát Települések 2009.10.30. Kerékpárutak fenntartása Sztaniszláv Tamás ftanácsos sztaniszlav.tamas@kkk.gov.hu 2009.11.06. 1 Fenntartás hiánya A kerékpárutak helyi útnak min sülnek és a helyi

Részletesebben

Tájékoztató. a Dunán 2015. tavaszán várható lefolyási viszonyokról. 1. Az ősz és a tél folyamán a vízgyűjtőre hullott csapadék

Tájékoztató. a Dunán 2015. tavaszán várható lefolyási viszonyokról. 1. Az ősz és a tél folyamán a vízgyűjtőre hullott csapadék Országos Vízügyi Főigazgatóság Országos Vízjelző Szolgálat Tájékoztató a Dunán 21. tavaszán várható lefolyási viszonyokról A tájékoztató összeállítása során az alábbi meteorológiai és hidrológiai tényezőket

Részletesebben

HIDROMETEOROLÓGIAI HELYZET ALAKULÁSA:

HIDROMETEOROLÓGIAI HELYZET ALAKULÁSA: OMIT KÖZLEMÉNY Jelenleg összesen 553,2 km-en van árvízvédelmi készültség az országban, ebből 421,5 km-en I. fokú, 52,2 km-en II. fokú, 79,5 km-en III. fokú a készültségi szint. Láng István, az Országos

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2006 február 13-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2006 február 13-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2006 február 13-i ülésére Tárgy: A Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde udvari játékainak átalakítása, pótlása Előadó: Igmándyné Hebling

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Alsózsolca Város képviselő-testületének 2013. október 31-én tartandó ülésére. A közútkezelői hatáskörök átruházásáról

ELŐTERJESZTÉS Alsózsolca Város képviselő-testületének 2013. október 31-én tartandó ülésére. A közútkezelői hatáskörök átruházásáról ELŐTERJESZTÉS Alsózsolca Város képviselő-testületének 2013. október 31-én tartandó ülésére A közútkezelői hatáskörök átruházásáról A 2012. évi XCIII. Törvény megszüntette a jegyző közútkezelői hatáskörét

Részletesebben

MISKOLC DÉLI IPARI PARK

MISKOLC DÉLI IPARI PARK MISKOLC DÉLI IPARI PARK I. Elhelyezkedés Miskolc elhelyezkedése MISKOLC Miskolc Déli Ipari Park (MIDIP) elhelyezkedése A 93,5 hektáros Ipari Park címmel rendelkező terület Miskolc déli határában, az M30-as

Részletesebben

BUDAPEST, XIII. KERÜLET DAGÁLY FÜRDŐ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEI

BUDAPEST, XIII. KERÜLET DAGÁLY FÜRDŐ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEI BUDAPEST, XIII. KERÜLET DAGÁLY FÜRDŐ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEI TSZT és FSZKT MÓDOSÍTÁS HATÁSTANULMÁNY I. kötet: Helyzetfeltárás, helyzetértékelés EGYEZTETÉSRE Budapest 2014. április hó 1 BEVEZETÉS A FINA

Részletesebben

Szolnok Sz gyalog gy os alog Tisz Tis a z híd építése épít 2010.10.22.

Szolnok Sz gyalog gy os alog Tisz Tis a z híd építése épít 2010.10.22. 2010.10.22. A feladat: Tisza a folyó 334+845 fkm szelvényében A szolnoki Tisza folyó felett átívelő gyalogos éskerékpáros projekt az alábbi fő részfeladatokból tevődik össze: Tiszaligeti oldalon: számára

Részletesebben

Információk az utak menti fásításról. Zsidákovits József. üzemeltetési mérnök, KKK. Budapest 2008. február 20. 1. A fásítás két évtizede számokban

Információk az utak menti fásításról. Zsidákovits József. üzemeltetési mérnök, KKK. Budapest 2008. február 20. 1. A fásítás két évtizede számokban Információk az utak menti fásításról Zsidákovits József üzemeltetési mérnök, KKK Budapest 2008. február 20. Témák áttekintése 1. A fásítás két évtizede számokban 2. Változások a 3. Közút menti fák állapotvizsgálata

Részletesebben

Tájékoztató. a Dunán tavaszán várható lefolyási viszonyokról. 1. Az ősz és a tél folyamán a vízgyűjtőre hullott csapadék

Tájékoztató. a Dunán tavaszán várható lefolyási viszonyokról. 1. Az ősz és a tél folyamán a vízgyűjtőre hullott csapadék Országos Vízügyi Főigazgatóság Országos Vízjelző Szolgálat Tájékoztató a Dunán 216. tavaszán várható lefolyási viszonyokról A tájékoztató összeállítása során az alábbi meteorológiai és hidrológiai tényezőket

Részletesebben

Tájékoztató. a Dunán 2014. tavaszán várható lefolyási viszonyokról. 1. Az ősz és a tél folyamán a vízgyűjtőre hullott csapadék

Tájékoztató. a Dunán 2014. tavaszán várható lefolyási viszonyokról. 1. Az ősz és a tél folyamán a vízgyűjtőre hullott csapadék Országos Vízügyi Főigazgatóság Országos Vízjelző Szolgálat Tájékoztató a Dunán 214. tavaszán várható lefolyási viszonyokról A tájékoztató összeállítása során az alábbi meteorológiai és hidrológiai tényezőket

Részletesebben

A BUDAPESTI KÖZÖSSÉGI KERÉKPÁROS KÖZLEKEDÉSI RENDSZER (KKKR) BEVEZETÉSÉHEZ SZÜKSÉGES INFRASTRUKTÚRA INTÉZKEDÉSI JAVASLATOK

A BUDAPESTI KÖZÖSSÉGI KERÉKPÁROS KÖZLEKEDÉSI RENDSZER (KKKR) BEVEZETÉSÉHEZ SZÜKSÉGES INFRASTRUKTÚRA INTÉZKEDÉSI JAVASLATOK TANDEM MÉRNÖKIRODA Kft. Postacím: 1300 Bp. Pf. 4. / Iroda: 1033 Budapest Polgár u. 12. Tel.: (1) 368-83-43; Tel./Fax: (1) 453-24-49 pej.kalman@tandemkft.hu www.tandemkft.hu A BUDAPESTI KÖZÖSSÉGI KERÉKPÁROS

Részletesebben

Javno vodoprivredno preduzeće "Vode Vojvodine"

Javno vodoprivredno preduzeće Vode Vojvodine HUROSCG/06/02 A project megnevezése: Határon átnyúló területet védı árvízvédelmi fıvédvonal fejlesztése. I. ütem 0+000-2+100 tkm A megpályázott program megnevezése: Magyarország Szerbia és Montenegró Szomszédsági

Részletesebben

Árvízi veszély-és kockázattérképezés hazai helyzete

Árvízi veszély-és kockázattérképezés hazai helyzete Árvízi veszély-és kockázattérképezés hazai helyzete Árvízi veszélyeztetettség Magyarországon 2015 konferenciasorozat, Szolnok 2015. február 03. LAURINYECZ PÁL műszaki referens KÖRÖS-VIDÉKI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

Részletesebben

ÁRVÍZI BIZTONSÁG MEGTEREMTÉSE MURAKERESZTÚRON

ÁRVÍZI BIZTONSÁG MEGTEREMTÉSE MURAKERESZTÚRON ÁRVÍZI BIZTONSÁG MEGTEREMTÉSE MURAKERESZTÚRON MURAI ÁRVÍZVÉDELMI SZAKASZ FEJLESZTÉSE KEOP-2.1.1/2F/09-11-2011-0009 NAGY ÁRVIZEK A MURA FOLYÓN Az 1972 júliusában levonuló rendkívüli árhullám, a mértékadó

Részletesebben

2011. 234/2011. (XI.10)

2011. 234/2011. (XI.10) Jogszabályi háttér A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény a Kat. végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI.10) Korm. Rendelet V. fejezet

Részletesebben

11.06 ÁRVÍZVÉDELMI SZAKASZ VÉDELMI KÉPESSÉGÉNEK KOMPLEX FEJLESZTÉSE

11.06 ÁRVÍZVÉDELMI SZAKASZ VÉDELMI KÉPESSÉGÉNEK KOMPLEX FEJLESZTÉSE 11.06 ÁRVÍZVÉDELMI SZAKASZ VÉDELMI KÉPESSÉGÉNEK KOMPLEX FEJLESZTÉSE A KEOP 2007-2013-as programozási időszakában lehetőség nyílt állami tulajdonú árvízvédelmi művek fejlesztésére. Az ATIVIZIG projektjavaslatot

Részletesebben

II.3.3. KÖZMŰVESÍTÉS

II.3.3. KÖZMŰVESÍTÉS II.3.3. KÖZMŰVESÍTÉS VÍZGAZDÁLKODÁS, KÖZMŰELLÁTÁS, MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK, ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS Jelen dokumentáció (alátámasztó javaslat) a véleményezésben résztvevő hatóságok előzetes szakmai véleményeinek

Részletesebben

Algyői-főcsatorna vízgyűjtőjének vízpótlása DAOP-5.2.1/B-09-2010-0007 A projekt támogatás tartalma: 696 421 086 Ft

Algyői-főcsatorna vízgyűjtőjének vízpótlása DAOP-5.2.1/B-09-2010-0007 A projekt támogatás tartalma: 696 421 086 Ft A megvalósítás tervezett ütemezése: 2012. december 21-2013. december 31. Projektgazda neve: Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Projektgazda székhelye: 6720, Szeged, Stefánia 4. Közreműködő szervezet:

Részletesebben

II.3.4. KÖZMŰVESÍTÉS

II.3.4. KÖZMŰVESÍTÉS II.3.4. KÖZMŰESÍTÉS ÍZGAZDÁLKODÁS, KÖZMŰELLÁTÁS, MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK, ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS Jelen dokumentáció (alátámasztó javaslat) a véleményezésben résztvevő hatóságok előzetes szakmai véleményeinek

Részletesebben

Az építőipar ismert és ismeretlen veszélyei, a kockázatkezelés alapját képező lehetséges megoldások

Az építőipar ismert és ismeretlen veszélyei, a kockázatkezelés alapját képező lehetséges megoldások Az építőipar ismert és ismeretlen veszélyei, a kockázatkezelés alapját képező lehetséges megoldások Az építőipari tevékenységekre vonatkozó követelményeket, szervezett munkavégzés esetén alapvetően a 4/2002.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Bartók és Hunyadi utcák tervezését érintő döntésekhez.

ELŐTERJESZTÉS a Bartók és Hunyadi utcák tervezését érintő döntésekhez. Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS a Bartók és Hunyadi utcák tervezését érintő döntésekhez. Répcelak Város Önkormányzata pályázat útján a Kvarcit Bt.-t választotta ki a Bartók utcában zárt csapadékcsatorna,

Részletesebben

Schell Péter: Az M0 útgyűrű Északi Duna-hídjának cölöp próbaterhelései

Schell Péter: Az M0 útgyűrű Északi Duna-hídjának cölöp próbaterhelései Schell Péter: Az M0 útgyűrű Északi Duna-hídjának cölöp próbaterhelései Több ütemben, közel 10 éves munkával elkészültek az M0 útgyűrű Északi Duna hídjának ajánlati tervei, amelyek alapján jelenleg a kivitelezők

Részletesebben

ÚTON, VÍZEN, VASÚTON A 21. SZÁZAD LOGISZTIKÁJA Rugalmas ingatlanfejlesztés, bérbeadás, értékesítés a város központjában BUDAPEST DOC

ÚTON, VÍZEN, VASÚTON A 21. SZÁZAD LOGISZTIKÁJA Rugalmas ingatlanfejlesztés, bérbeadás, értékesítés a város központjában BUDAPEST DOC ÚTON, VÍZEN, VASÚTON A 21. SZÁZAD LOGISZTIKÁJA Rugalmas ingatlanfejlesztés, bérbeadás, értékesítés a város központjában BUDAPEST DOC MEGVALÓSULT FEJLESZTÉS CITY LOGISZTIKA LOGISZTIKA, EGYBEN. A Budapest

Részletesebben

Dunai sétány. a Kossuth Lajos tér és a Dagály fürdő között

Dunai sétány. a Kossuth Lajos tér és a Dagály fürdő között Dunai sétány a Kossuth Lajos tér és a Dagály fürdő között bevezető Budapest legfőbb vonzereje és látképének meghatározó eleme a Duna. A város fejlődése minden korban elválaszthatatlan volt a folyamtól,

Részletesebben

Andó János Hálózatfejlesztés vezető MÁV Zrt. Fejlesztési és Beruházási Főigazgatóság. VAMAV Kft. Évnyitó rendezvény Budapest 2014.01.23.

Andó János Hálózatfejlesztés vezető MÁV Zrt. Fejlesztési és Beruházási Főigazgatóság. VAMAV Kft. Évnyitó rendezvény Budapest 2014.01.23. Andó János Hálózatfejlesztés vezető MÁV Zrt. Fejlesztési és Beruházási Főigazgatóság VAMAV Kft. Évnyitó rendezvény Budapest 2014.01.23. Állandó és ideiglenes sebességkorlátozások alakulása A pályafelügyeleti

Részletesebben

Belvízvédelmi Intézkedési Terv

Belvízvédelmi Intézkedési Terv Belvízvédelmi Intézkedési Terv Készült: Taksony, 2009.november.15. Összeállította: Rung József Mérnök Üzemgazdász MK. 13-1146 Tervezési szakterület:vz-t 1/9 Tartalomjegyzék 1. A TERÜLET ISMERTETÉSE 3 2.

Részletesebben

BUDAPEST VÁROSSZERKEZETE

BUDAPEST VÁROSSZERKEZETE 7. BUDAPEST VÁROSSZERKEZETE A TSZT SZERINTI KÖZPONTRENDSZER VIZSGÁLATA Budapest még jelenleg is túlzottan centralizált városszerkezetének tehermentesítését új központok kialakulásának elősegítése révén

Részletesebben

Nagyvízi mederkezelési tervek készítése

Nagyvízi mederkezelési tervek készítése Nagyvízi mederkezelési tervek készítése SZEMBENÉZÜNK AZ ÁRVIZEKKEL ÁRVÍZI VESZÉLYEZTETETTSÉG MAGYARORSZÁGON 2015. SZOLNOK Előadó: Tóth Zoltán, KÖTIVIZIG, folyógazdálkodási csoportvezető Szolnok, 2015 február

Részletesebben

Tárgyalásra kerülő témakörök:

Tárgyalásra kerülő témakörök: TANTÁRGY:LÉTESÍTÉS ÉS LÉTESÍTMÉNYEKMUNKABIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYE I. FÉLÉV Tárgyalásra kerülő témakörök: Létesítési folyamat szervezésére és bonyolítására vonatkozó követelmények Épületek, építmények munkabiztonsági-

Részletesebben

Kórházi létesítmény gazdálkodás a MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE

Kórházi létesítmény gazdálkodás a MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE Kórházi létesítmény gazdálkodás a gyakorlatban MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE A Kórház (szakrendelő, orvosi rendelő) mint létesítmény Egészségügyi intézmény egy speciális

Részletesebben

Víznyomás elleni, vízhatlanságot biztosító szigetelés a Penetron rendszerrel

Víznyomás elleni, vízhatlanságot biztosító szigetelés a Penetron rendszerrel Víznyomás elleni, vízhatlanságot biztosító szigetelés a Penetron rendszerrel A fehér kád egy beton szerkezet, amely nagy hidrosztatikai nyomással szemben is vízhatlan, porszáraz belső felületű mégpedig

Részletesebben

Összefoglaló a Havanna és Gloriett lakótelepek kötöttpályás kapcsolatának kialakítása a 42-es villamos vonal meghosszabbításával tárgyú projektről

Összefoglaló a Havanna és Gloriett lakótelepek kötöttpályás kapcsolatának kialakítása a 42-es villamos vonal meghosszabbításával tárgyú projektről Összefoglaló a Havanna és Gloriett lakótelepek kötöttpályás kapcsolatának kialakítása a 42-es villamos vonal meghosszabbításával tárgyú projektről A fővárosi közlekedéspolitika célja a fővárosi közösségi

Részletesebben

RENDELET. Önkormányzati Rendeletek Tára

RENDELET. Önkormányzati Rendeletek Tára RENDELET Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: Kihirdetés

Részletesebben

1.2.4 Közművesítési és hírközlési javaslat Írta Szerkesztette: Hanczár Zsoltné - KÉSZ Kft. Dokumentum fájlneve: 1.2.4. Közművesítési és hírközlési javaslat HE v.02.docx Utolsó mentés időpontja: 2009.05.27.

Részletesebben

Fentieket ismeretében a Tisztelt Bizottság elé terjesztem a kérelmet megvitatásra és döntésre.

Fentieket ismeretében a Tisztelt Bizottság elé terjesztem a kérelmet megvitatásra és döntésre. Nyílt ülésen kerül tárgyalásra A Bizottság saját hatáskörébe tartozó döntések: 1. Napirendi pont ELŐTERJESZTÉS Sárvári Állatvédő és Kutyás Sport Egyesület közterület-használati kérelme a Várpark területére

Részletesebben

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM INFORMÁCIÓS MEMORANDUM 3527 MISKOLC MAGYARORSZÁG INGATLAN SZÁMA: 015 2011. július Rev.01 Page 1 of 6 Megye Régió Borsod Abaúj Zemplén Észak-Magyarország LOKÁCIÓ ANALÍZIS MAKRO KÖRNYEZET Lakosság száma

Részletesebben

Gyorsabb, olcsóbb De biztonságos is? Szimpózium

Gyorsabb, olcsóbb De biztonságos is? Szimpózium Gyorsabb, olcsóbb De biztonságos is? Szimpózium Műtárgy karbantartás Előadó: Palotás Gábor Munka, tűz és környezetvédelmi igazgató KÖZGÉP Építő és Fémszerkezetgyártó Zrt. Munkavédelmi Igazgatóság E-mail

Részletesebben

2-1-4. Bodrogköz vízgyűjtő alegység

2-1-4. Bodrogköz vízgyűjtő alegység 2-1-4 Bodrogköz vízgyűjtő alegység 1 Területe, domborzati jellege, kistájak A vízgyűjtő alegység területe gyakorlatilag megegyezik a Bodrogköz kistáj területével. A területet a Tisza Zsurk-Tokaj közötti

Részletesebben

Szeged 2014. július 02. Lovas Attila - Fazekas Helga KÖTIVIZIG. mintaszabályzata

Szeged 2014. július 02. Lovas Attila - Fazekas Helga KÖTIVIZIG. mintaszabályzata XXXII. MHT - Vándorgyűlés Szeged 2014. július 02. Lovas Attila - Fazekas Helga KÖTIVIZIG Az árvízcsúcs csökkentő tározók üzemirányítási és üzemeltetési mintaszabályzata Előzmények 2 Kedvezményezett: OVF

Részletesebben

KÖZÉP-TISZA-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG. Az árvízkockázati térképezés információs eszközei

KÖZÉP-TISZA-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG. Az árvízkockázati térképezés információs eszközei KÖZÉP-TISZA-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG Az árvízkockázati térképezés információs eszközei Előadó: Kummer László Célkitűzés az Európai Parlament és a Tanács 2007/60/EK sz. Irányelv az

Részletesebben

FÜVES PÁLYÁK TERVEZÉSE. Juhász Zsoltné, Nagy Éva FŐMTERV ZRT. 2013. április Szeged

FÜVES PÁLYÁK TERVEZÉSE. Juhász Zsoltné, Nagy Éva FŐMTERV ZRT. 2013. április Szeged FÜVES PÁLYÁK TERVEZÉSE Juhász Zsoltné, Nagy Éva FŐMTERV ZRT. 2013. április Szeged TÁRSASÁGUNK A FŐMTERV ZRT. A közlekedés minden szakterületében részt veszünk Kötöttpályás tervezési tevékenységeink Közúti

Részletesebben

HALIMBA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HALIMBA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ Budapest, 2015. december HALIMBA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

Árvízvédelmi mobil- és gyorsgátak magyarországi felhasználása. Árvízvédelmi mobil- és gyorsgátak Bokor Barna www.transinvest.hu

Árvízvédelmi mobil- és gyorsgátak magyarországi felhasználása. Árvízvédelmi mobil- és gyorsgátak Bokor Barna www.transinvest.hu Árvízvédelmi mobil- és gyorsgátak magyarországi felhasználása Köszöntjük a Magyar Hidrológiai Társaság által rendezett XXXI. Országos Vándorgyűlésen az Árvízvédelmi mobil- és gyorsgátak magyarországi felhasználása

Részletesebben

2013. évi tavaszi Duna árvíz

2013. évi tavaszi Duna árvíz 2013. évi tavaszi Duna árvíz Göncz Benedek OMIT törzsvezető-helyettes főosztályvezető Országos Vízügyi Főigazgatóság Napi területi csapadékátlagok a Felső-Duna és a Morva vízgyűjtőjén Vízgyűjtő terület

Részletesebben

Celentano András építőmérnök hallgató, BME: A Várkert Bazár északi nagykapuja (2002. május)

Celentano András építőmérnök hallgató, BME: A Várkert Bazár északi nagykapuja (2002. május) Celentano András építőmérnök hallgató, BME: A Várkert Bazár északi nagykapuja (2002. május) Az épület megnevezése, címe Szakvélemény A szakvélemény az Ybl Miklós tér l. szám alatti Várkert Bazár épületének

Részletesebben

A VASÚTI MŰSZAKI SZABÁLYOZÁSI RENDSZER FELÜLVIZSGÁLATA ÉS FOLYAMATOS MŰKÖDÉSI MODELLJÉNEK KIALAKÍTÁSA

A VASÚTI MŰSZAKI SZABÁLYOZÁSI RENDSZER FELÜLVIZSGÁLATA ÉS FOLYAMATOS MŰKÖDÉSI MODELLJÉNEK KIALAKÍTÁSA A VASÚTI MŰSZAKI SZABÁLYOZÁSI RENDSZER FELÜLVIZSGÁLATA ÉS FOLYAMATOS MŰKÖDÉSI MODELLJÉNEK KIALAKÍTÁSA DR. HORVÁT FERENC főiskolai tanár 1. BEVEZETÉS KözOP-2.5.0-09-11-2011-0008 sz. projekt: Vasúti műszaki

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÚTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 9/12. Dátum: 2012. május ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PRO URBE MÉRNÖKI ÉS VÁROSRENDEZÉSI KFT.

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÚTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 9/12. Dátum: 2012. május ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PRO URBE MÉRNÖKI ÉS VÁROSRENDEZÉSI KFT. ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÚTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 9/12. Dátum: 2012. május Megbízó: ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Tervező: PRO URBE MÉRNÖKI ÉS VÁROSRENDEZÉSI KFT. Ügyvezető igazgató: Felelős tervező:

Részletesebben

ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK SZÁLKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉHEZ

ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK SZÁLKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉHEZ ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK SZÁLKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉHEZ 1. KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS 1.1. Meglévõ állapot vizsgálata 1.1.1. Közúti közlekedés: Térségi kapcsolatok Szálka község Tolna déli részén,

Részletesebben

Iktatószám: 601/442-2/2015. Ügyintéző: B. Máthé Ildikó Telefon: +36-30-488-2786 e-mail: ildiko.mathe@forsterkozpont.hu Hiv.szám: 26-12/2015. Vasas Ágostonné Tárgy: Ostoros Község településrendezési eszközei

Részletesebben

Önkormányzat tapasztalatai állami vagyonról

Önkormányzat tapasztalatai állami vagyonról Önkormányzat tapasztalatai állami vagyonról Dr. Almássy Kornél vezérigazgató 1 Budapest közúthálózatának kezelése Budapest lakónépessége területe: közúthálózatának össz-hossza: burkolt utak felülete: Fővárosi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 22-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 22-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Készítette: Halász Csilla ÉMVIZIG Miskolc. Az előadás 2012. november 30-án szakdolgozat prezentációként került bemutatásra.

Készítette: Halász Csilla ÉMVIZIG Miskolc. Az előadás 2012. november 30-án szakdolgozat prezentációként került bemutatásra. Készítette: Halász Csilla ÉMVIZIG Miskolc Az előadás 2012. november 30-án szakdolgozat prezentációként került bemutatásra. Konzulensek: Sziebert János főiskolai docens Gödöllő, 2013. július 3. Kiss Péter

Részletesebben

Vital Pro Kft. 1082 Budapest, Üllői út 66a. Tel.: 210-0827 Fax: 785-5176 www.vitalpro.hu

Vital Pro Kft. 1082 Budapest, Üllői út 66a. Tel.: 210-0827 Fax: 785-5176 www.vitalpro.hu BUDAPEST, III. KER. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA II. KÖTET - STRATÉGIA, ANTISZEGREGÁCIÓS TERV DÓM ÉPÍTÉSZMŰTEREM KFT. 1052 Budapest, Régiposta u. 5. V/2. Tel.: 235-0814 Fax: 235-0815

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T. a szociális ellátás feltételrendszerének javítására

ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T. a szociális ellátás feltételrendszerének javítására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T a szociális ellátás feltételrendszerének javítására Készítette: Lombos Antal ágazatvezető Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Vízgazdálkodási ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Vízgazdálkodási ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Vízgazdálkodási ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Árvízvédelem II. 18.lecke Ármentesítés létesítményei Árvízvédelmi gátak két része:

Részletesebben

Sajtó háttérbeszélgetés 2013.08.09. Olimpia park rekonstrukciója rövid leírás

Sajtó háttérbeszélgetés 2013.08.09. Olimpia park rekonstrukciója rövid leírás Sajtó háttérbeszélgetés 2013.08.09. Olimpia park rekonstrukciója Érintett közterületek: Olimpia park, Stollár B. utca, Balassi B. u. 6-10., Széchenyi rkp. Széchenyi rkp. Markó utca Balassi B. u. Balaton

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő-testülethez

ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő-testülethez Mátészalka Város Polgármestere Mátészalka, Hősök tere 9. Tel: 44/501-361. Fax. 44/501-358. e-mail: polgarmester@mateszalka.hu Száma: 507 /2008. ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő-testülethez TELEPÜLÉSI BEL- ÉS

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/270-4/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

2. fejezet. ROP Országos közutakon burkolat felújítás, és hídfelújítás kiviteli tervdokumentációjának elkészítése és tervezői művezetés III.

2. fejezet. ROP Országos közutakon burkolat felújítás, és hídfelújítás kiviteli tervdokumentációjának elkészítése és tervezői művezetés III. Műszaki tartalom 2. fejezet ROP Országos közutakon burkolat felújítás, és hídfelújítás kiviteli tervdokumentációjának elkészítése és tervezői művezetés III. Projektelemenkénti tervezési diszpozíciók Lezárva:

Részletesebben

Az árvíz kockázatkezelési tervek alkalmazása a jogszabályokban

Az árvíz kockázatkezelési tervek alkalmazása a jogszabályokban Az árvíz kockázatkezelési tervek alkalmazása a jogszabályokban Martfű, 2010. november 25. Dr. Makay Gábor Dél dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Az árvíz kockázatkezelési tervek megjelenése

Részletesebben

2007. ÉVI ÜZLETI TERV

2007. ÉVI ÜZLETI TERV 2007. ÉVI ÜZLETI TERV TARTALOM 2007. évi üzleti terv Határozati javaslat 1 sz. melléklet A 2007. üzleti év gazdálkodási terve 2. sz. melléklet A 2007. üzleti év eredményterve (összköltség eljárással) 3.sz.

Részletesebben

IKVA-PATAK TÖBBFUNKCIÓS MEDERRENDEZÉSE ÉS KAPCSOLÓDÓ TÁROZÓK KIALAKÍTÁSA SOPRON TÉRSÉGÉBEN

IKVA-PATAK TÖBBFUNKCIÓS MEDERRENDEZÉSE ÉS KAPCSOLÓDÓ TÁROZÓK KIALAKÍTÁSA SOPRON TÉRSÉGÉBEN I. C O N T R O L L HAJÓZÁSI KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLGATÓ KFT 4400. Nyíregyháza, Kossuth u. 32. E-mail: icontroll@vipmail.hu T/F: 42-502-126, T: 20-9326-623 Tsz: 2-VT/2007 Mrsz: 01 IKVA-PATAK TÖBBFUNKCIÓS

Részletesebben

Koncepcionális javaslat Kamaraerdő buszvégállomás problémáinak realizálására

Koncepcionális javaslat Kamaraerdő buszvégállomás problémáinak realizálására AlterBMV Közlekedési Egyesület Koncepcionális javaslat Kamaraerdő buszvégállomás problémáinak realizálására Készítette: Mezei Gyula Ellenőrizte: Hoós Bence Welker Zsombor Törökbálint, 2010. augusztus 22.

Részletesebben

A Kormány. Korm. rendelete. a vízgazdálkodási bírság megállapításának részletes szabályairól

A Kormány. Korm. rendelete. a vízgazdálkodási bírság megállapításának részletes szabályairól Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 1 Melléklet a BM/ /2015. számú kormány-előterjesztéshez A Kormány /2015. (.) Korm. rendelete a vízgazdálkodási

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY. a Budapest, III., Római - parti árvízvédelmi mű döntés-előkészítő tanulmányáról. Budapest, 2013. március 31. Ill *1000007478548*

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY. a Budapest, III., Római - parti árvízvédelmi mű döntés-előkészítő tanulmányáról. Budapest, 2013. március 31. Ill *1000007478548* SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY a Budapest, III., Római - parti árvízvédelmi mű döntés-előkészítő tanulmányáról Budapest, 2013. március 31. Ill *1000007478548* Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 1111 Budapest

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület részére. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület részére. Tisztelt Képviselő-testület! Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Alpolgármester A Képviselő-testület nyilvános ülésének anyaga (SZMSZ 17. (1) bek.). ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére Tárgy: A Fővárosi Szabályozási

Részletesebben

Hannes Saurug, Andreas Friedrich

Hannes Saurug, Andreas Friedrich Hannes Saurug, Andreas Friedrich A -ről röviden voestalpine Weichensysteme GmbH A stratégiánk Ügyfeleink sikeresebbé tétele Első karbantartás Növeli a pálya rendelkezésre állását! Első karbantartás Munkafolyamatok

Részletesebben

MÉLYÉPTERV KOMPLEX Zrt. H - 1012 Budapest, Várfok u. 14. Tel.: (36-1) 214-0380* Fax: (36-1) 375-4616 E-mail: komplex@melyepterv.hu

MÉLYÉPTERV KOMPLEX Zrt. H - 1012 Budapest, Várfok u. 14. Tel.: (36-1) 214-0380* Fax: (36-1) 375-4616 E-mail: komplex@melyepterv.hu MÉLYÉPTERV KOMPLEX Zrt. MÉLYÉPTERV KOMPLEX Zrt. H - 1012 Budapest, Várfok u. 14. Tel.: (36-1) 214-0380* Fax: (36-1) 375-4616 E-mail: komplex@melyepterv.hu http:// www.melyepterv.hu ISO 9001 Tanúsított

Részletesebben

A határozat JOGERŐS: év: hó: nap: KÜJ: KTJ: - H A T Á R O Z A T

A határozat JOGERŐS: év: hó: nap: KÜJ: KTJ: - H A T Á R O Z A T ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Hatósági Engedélyezési Iroda Vízminőségi és Vízgazdálkodási

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY a 1088. Budapest, József krt. 11. Társasház utcai homlokzatáról, felújításáról.

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY a 1088. Budapest, József krt. 11. Társasház utcai homlokzatáról, felújításáról. SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY a 1088. Budapest, József krt. 11. Társasház utcai homlokzatáról, felújításáról. MEGBÍZÓ: 1088. Budapest, József krt. 11. Társasház, képviseli: Somogyi Lajosné közös képviselő A szakvéleményt

Részletesebben

Jelen projekt célja Karácsond Község egyes közintézményeinek energetikai célú korszerűsítése.

Jelen projekt célja Karácsond Község egyes közintézményeinek energetikai célú korszerűsítése. Vezetői összefoglaló Jelen projekt célja Karácsond Község egyes közintézményeinek energetikai célú korszerűsítése. A következő oldalakon vázlatosan összefoglaljuk a projektet érintő főbb jellemzőket és

Részletesebben

VIII. VÁROSI VILLAMOS VASÚTI PÁLYA NAP

VIII. VÁROSI VILLAMOS VASÚTI PÁLYA NAP VIII. VÁROSI VILLAMOS VASÚTI PÁLYA NAP Elek István: A közelmúlt és közeljövő szegedi pályás fejlesztései Közelmúlt 2008-2012 Közelmúlt és jelen 2014-2015 1. Füves felületű vágányok ügye 3.820 m ilyen vágány

Részletesebben

Imreh György. Előadás szerzői: Előadó: A vízkincset nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön! Soósné Harsányi Sarolta Renkó Ádám

Imreh György. Előadás szerzői: Előadó: A vízkincset nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön! Soósné Harsányi Sarolta Renkó Ádám A vízkincset nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön! A digitális objektum nyilvántartás helyzete és jelentősége a BAKONYKARSZT Zrt.-nél, különös tekintettel a kötelezően előírt vagyonértékelési

Részletesebben

KÖTI-VIZIG-Szolnok Város Térségi fejlesztése- Tájékoztató szerződésmódosításról

KÖTI-VIZIG-Szolnok Város Térségi fejlesztése- Tájékoztató szerződésmódosításról KÖTI-VIZIG-Szolnok Város Térségi fejlesztése- Tájékoztató szerződésmódosításról Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/49 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Tervezés és kivitelezés Tájékoztató a szerződés

Részletesebben

BUDAPEST, VII. KERÜLET

BUDAPEST, VII. KERÜLET M.sz.: 1430 BUDAPEST, VII. KERÜLET TALAJVÍZSZINT MONITORING 2014/1. félév Budapest, 2014.július BP. VII. KERÜLET TALAJVÍZMONITORING 2014/1. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 3 2. A TALAJVÍZ FELSZÍN ALATTI

Részletesebben

Vakolatok (külső és belső): A homlokzati falak vakolata omladozott, teljes mértékben felújításra szorulnak.

Vakolatok (külső és belső): A homlokzati falak vakolata omladozott, teljes mértékben felújításra szorulnak. Irota, Fáy kúria: állapot felmérési műszaki leírás ÁLTALÁNOS LEÍRÁS: Az épület műemléki jellegű. 1900- as évek elején épült. A kúria épülete részben alápincézett, földszintes épület. A földszint felett

Részletesebben