!"# $%&'()*$ +,! -)./ 0)1*(2 3)3!4#

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "!"# $%&'()*$ +,! -)./ 0)1*(2 3)3!4#"

Átírás

1 A JÓZSEF ATTILA MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR ÉVKÖNYVE 2014

2

3

4 !"# $%&'()*$ +,! -)./ 0)1*(2!"# 3)3!4#! 4

5 Tartalom Dr. Voit Pál: Elszó helyett... 7 KÖNYVTÁR, KÖNYV, OLVASÁS Feketsné Kisvarga Anita: Az átalakuló könyvtári ellátás els éve Komárom-Esztergom megyében Pap Zsuzsanna: Könyvtárközi kölcsönzés az olvasók szemével: könyvtárhasználói elégedettségmérés az ODR tagkönyvtáraiban: kiegészítve a helyi vonatkozásokkal Vitéz Veronika: Kezedben a könyvtárad! Nász János: Fenntarthatóság és ökológiai szemlélet : Öko-esték a József Attila Megyei és Városi Könyvtárban Török Csaba: TextLib összevonás ahogy én láttam Ersné Suller Ildikó: Gyermekkönyvtári rendezvények, táborok tapasztalatai Szilassi Andrea: Híd a digitális szakadékon át Felhasználóképzés egy városi könyvtárban (és azon túl) Nagy Edit: Kiállítások a József Attila Megyei és Városi Könyvtárban HELYTÖRTÉNET Bognár Tímea: Vándorló könyvek. Tulajdonbejegyzések és ex librisek a Pálffy-család csépi gyjteményében Ortutay András: Isten óvja a tisztes ipart"az esztergomi mészáros céh öt évtizede ( ) Dr. Simonik Péter: Honnan jöttek és merre tartottak? Adalékok a tatabányai zsidóság demográfiájához ( ) Macher Péter: A Magyar Általános Kszénbánya Rt. zsidó alkalmazottainak szerepe a vállalat újjászervezésében Ifj. Gyüszi László: Holokauszt megemlékezések és emlékhelyek Tatán Dr. Horváth Géza: Tatabánya történeti kronológiája (2012. július június 30.)

6 ADATTÁR Komárom-Esztergom megye könyvtárainak kiadványai (Összeállította dr. Horváth Géza) Komárom-Esztergom megye könyvtáraira vonatkozó újság- és folyóiratcikkek repertóriuma (Összeállította Sámuelné Ábrahám Mónika, Takács Anna) Komárom-Esztergom megye könyvtárainak, könyvtárosainak név- és címjegyzéke (Összeállította Kiss Noémi) MELLÉKLET Tevékenységünk a számok tükrében A József Attila Megyei és Városi Könyvtár felépítése Az évkönyv szerzi, munkatársai

7 Elszó helyett Viharos idszakot élnek a közgyjtemények manapság írtam a 2012-es évkönyvünk bevezetjében. A vihar talán azóta elült, de ahogy az EMMI Kultúráért Felels Államtitkára fogalmaz könyvtárunk évi beszámolóját értékelve: a József Attila Megyei és Városi Könyvtár január 1-tl került Tatabánya Megyei Jogú Város fenntartásába és elmondhatjuk, hogy ismét egy rendkívüli évet zárt. Amellett, hogy szakmailag és ügyvitelileg át kellett hangolni a Megyei Könyvtárba beolvadt Városi Könyvtár munkáját és szinkronizálni kellett az integrált könyvtári rendszer mködését, új, állami feladatként meg kellett szervezni Komárom-Esztergom megye kistelepüléseinek könyvtári ellátását. Ennek a két kiemelt feladatnak a nehézségeit és sikereit mutatja be kötetünkben Feketsné Kisvarga Anita és Török Csaba. Ezeknek a feladatoknak a végrehajtásáról az államtitkári értékelés így fogalmaz: Fontosnak tartjuk kiemelni azt is, hogy a Könyvtár az átvett városi könyvtári hálózat integrációjára, mködésük és szolgáltatásaiknak zavartalan biztosítására nagy hangsúlyt fektetett az év folyamán. A megyei területi feladatellátás kapcsán ezt olvashatjuk: A megyei könyvtár állami feladatokat is ellátó intézmény, amelyhez állami támogatásokat kap [ ] kiemeljük a Könyvtár állami feladatainak ellátásában elvégzett tevékenységét: a megyei kistelepülési könyvtári ellátás hatékonyságának növelése érdekében, a megyei KSZR-ben található 56 szolgáltató helyen elvégzett állapotfelmérést, a részletesen kidolgozott kistelepülési könyvtári ellátási munkaterv megvalósítását, az útmutatók elkészítését, ami alapján a jogszabályban elírt 5 éves fejlesztési terv is elkészült. A kiemelt feladatok mellett természetesen nem hanyagoltuk el a hagyományos szolgáltatások karbantartását, fejlesztését sem, annak ellenére sem, hogy a Könyvtár infrastruktúrája folyamatosan romlik, mind az épület, mind az informatikai, infokommunikációs berendezések állaga. Ezért els helyen köszönet illeti meg Kantó Erikát, az Állományfejlesztési és olvasószolgálati osztály vezetjét, hogy az olvasók szinte észrevétlenül élték meg a nyilvános szolgálat változásait a központban és a fiókokban. A könyvtárhasználat mutatói azt támasztják alá, hogy a közös cél érdekében a Könyvtár elkötelezett munkatársai mindent megtettek azért, hogy 2013-ban is elégedett olvasók legyenek. A beiratkozás közel 1500 fvel történ emelkedése, a Könyvtár helyben használatának 13 ezerrel és a bevezetett új, távoli elérés szolgáltatások, valamint a honlap tartalmának bvítése

8 okán a távhasználatnak közel 20 ezerrel történ emelkedése, a kölcsönzött és helyben használt dokumentumainak (23 %-os növekedés az elz évhez) jelents emelkedése nagyon jó irányt mutat., szól a már idézett értékelés. Pályázati forrásokból komoly rendezvényeket, táborokat sikerült megvalósítanunk, kiváló eladókat meghívni Tatabányára. Az iskolákkal, óvodákkal partneri kapcsolatban vagyunk: az elmúlt idszakban csaknem 700 rendezvényt bonyolítottunk le közösen, ami 30 ezer gyereket mozgatott meg. Ide tartozik 11 tábor 200 résztvevvel, két olvasópályázat, amit évente szervezünk: ezeken is körülbelül 200 gyerek vesz részt. Fontosak ezek az akciók, amelyek célja például az olvasás népszersítése, a szövegértés fejlesztése, mert a gyerekeket csak aktív programokkal lehet kiszakítani a számítógép ell. Errl a szép munkáról számol be többek között Ersné Suller Ildikó és Nász János az itt olvasható tanulmányukban. A Könyvtár pályázati tevékenységét az ágazati irányítás így értékelte: Pályázati tevékenységük nagyon sikeres volt, mind az uniós forrású, mind a hazai forrású pályázatok esetében. A beszámolóból megállapítható, hogy az intézmény - kapacitásait figyelembe véve számos uniós forrású pályázaton sikeres projekttervet nyújtott be, illetve a fenntartási idszakban lév pályázataikban vállaltakat hajtott végre. Számunkra 2013-ban kiemelked volt a 30 f szociálisan hátrányos helyzet gyermeket bevonó Fedezd fel a Gerecsét Ökotábor, amely a Könyvtár a természet védelme és a zöld megoldások iránti elkötelezettségét is mutatja. Az Államtitkár értékelésében megállapítja: A Könyvtár, mint az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer szolgáltató könyvtára eredményes volt 2013-ban is, amit a könyvtárközi kölcsönzések számának alakulása mutat. Fontosnak tartom, hogy az ODR szolgáltatásait népszersítik, használóikat ezek igénybevételére ösztönzik. Továbbá a megyei könyvtár hagyományaihoz híven 2013-ban is megrendezte az ODR konferenciát: A könyvtárközi dokumentum-ellátás jelene és jövje címmel. Egy szolgáltatás sikerességérl vagy akár létjogosultságáról folyamatos kontrollal gyzdhetünk meg. Ezért is merült fel az az igény a részünkrl, hogy az ODR tagkönyvtárak körében vizsgáljuk meg a könyvtárközi kölcsönzés hatékonyságát. Errl a vizsgálatról számol be Pap Zsuzsanna e kötet tanulmányainak sorában amely az említett 2013-as konferencia témája is volt. A könyvtári honlap ANDROIDOS felületének kialakítása a megyei könyvtárak tekintetében az elsk között került bevezetésre, amely új kommunikációs felületet nyitott az olvasók és könyvtárhasználók felé, megteremtve ezzel a könyvtári szolgáltatások harmadik dimenzióját. Tegyük hozzá, a fejlesztés nem csak a honlap elérését tette lehetvé okos telefonon és táblagépen ezt már más könyvtárak is megtették hanem a katalógus és 8

9 az olvasói állapot interaktív elérését is. Ebben voltunk úttörk. Errl bvebben szól Vitéz Veronika e lapokon olvasható tanulmánya. Összefoglalva elmondhatjuk csatlakozva az államtitkári értékeléshez [ ] hogy a Könyvtár munkatársai az év közben zajló szervezeti átalakulások és a kistelepülési ellátás átszervezésével összefügg megnövekedett feladatok ellenére, példamutatóan végezték feladataikat és arra törekedtek, hogy a szakmai munka színvonalát folyamatosan megtartsák. Az általános dicséret mellett az intézmény vezetje csak a saját alapítású kitüntetések adományozásával tudja elismerni a kiemelked munkát végzett munkatársak érdemeit. Az elmúlt években végzett munkájával ezeket az elismeréseket az év nyarán öt munkatárs érdemelte ki. A kitüntetés érdemes arra, hogy e helyütt is maradandóan megörökítsük a nyilvánosság számára: Megyei Könyvtárért díj L. Dürg Brigitta részére, kiemelked gyermekkönyvtárosi, igazgatóhelyettesi munkájáért, a bibliográfia- és pályázatkészítés, valamint a minségfejlesztés terén a Könyvtár érdekében végzett több évtizedes elhivatott, kezdeményez és szervez tevékenységéért, Nász János részére, a Könyvtár társadalmi szerepének és elismertségének növeléséért, az új arculatát meghatározó öko-szemlélet sokrét gyakorlati megvalósításáért végzett tevékenységéért. Igazgatói elismer oklevél Gulyás Jánosné részére lelkiismeretes munkájáért, kiemelked szorgalmáért, az olvasószolgálatban végzett látogatóbarát tevékenységéért, Kissné Anda Klára részére, magas fokú hivatástudattal és precizitással végzett sokéves szakmai és társadalmi tevékenységéért, Ersné Suller Ildikó részére, az olvasói utánpótlás neveléséért, az olvasás népszersítéséért, a Könyvtár elismertségének növeléséért végzett tevékenységéért. A magas szinten ellátott tevékenység a Könyvtár vezetésének és valamennyi munkatársának a minségi könyvtári ellátás iránti elkötelezettségét tükrözi, amelyet ezúton is köszönünk. A szakminisztérium, az ágazati irányítás képviseljének elismer szavainak tolmácsolásával köszönöm meg a Könyvtárunk fejldésében és elismertségében tevlegesen részt vev minden munkatársam munkáját. * 9

10 Mindnyájunk nevében kívánom, hogy a városi fenntartásba került Könyvtár jövje a terveknek megfelelen alakuljon: Az 1964-ben épült József Attila Megyei és Városi Könyvtár mai fizikai állapota és infrastrukturális adottságai nem megfelelek ahhoz, hogy a kor elvárásainak megfelelen mködhessen. Az intézmény átalakítására olyan fejlesztési koncepciót dolgoztunk ki, amellyel egy modern Tudásközpont jöhet létre. Az olvasásra vágyó, tudásra éhes látogatókat a bvítés után új, gazdag felszereltség olvasótermek, korszer, külön internettel rendelkez számítógépes terem és az egész épület területén ingyenes wifi várja majd. A fiskola könyvtárát is magába integráló Tudásközpontban külön kutatószobát alakítunk ki, a leend foglalkoztató terem közösségi, kulturális és szabadids programok befogadására egyaránt alkalmas lesz. A beruházás az itt élk minden eddiginél szélesebb körének megszólítására és kiszolgálására teszi alkalmassá a könyvtárat, a legifjabb érdekldését interaktív gyerekkönyvtárral és játszószobával igyekszünk felkelteni. 1 Két zárójeles megjegyzés az idézethez: a tatabányai integrált Tudásközpont létrehozása e sorok írójának 2010-ben készült igazgatói pályázatának alapvet része volt, valamint a jelenlegi intézménykomplexus egész területén évek óta ingyenes wifi várja az olvasókat. Ez az önkormányzati terv egybecseng a kormányzati elvárással is, amely szerint: [ ] fontosnak tartjuk, hogy Tatabánya Megyei Jogú Város saját lehetségei mentén támogassa lakosság minségi könyvtári szolgáltatásokkal történ ellátását, és biztosítsa a Könyvtár terveinek és infrastruktúrájának tervszer megújítását, a központi épület valamint a telephelyek korszersítését. Kiemelten fontosnak tartjuk továbbá, hogy a Könyvtár épületeinek korszersítési terve készüljön el évben, amelyhez a fenntartói, a központi költségvetési és a uniós források felhasználását egyaránt javasoljuk. Így legyen! szeptember Dr. Voit Pál igazgató 1 Tudásközpont létrehozása a Megyei és Városi Könyvtár komplex átalakításával = A Mi Tatabányánk. Tatabánya Város Önkormányzatának Magazinja. 4. évf sz. aug. 29. p

11 55 FEKETSNÉ KISVARGA ANITA Az átalakuló könyvtári ellátás els éve Komárom-Esztergom megyében Mindössze két év telt el azóta, hogy a József Attila Megyei Könyvtár 2012-es évkönyvében A Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulásban mköd könyvtárellátási rendszer elmúlt öt éve címmel összefoglaltam a Komárom-Esztergom megyei kistelepülési ellátás helyi eredményeit. 1 Két év a könyvtári ellátási rendszerek alakulásában és mködésében általában nem hosszú id, az elmúlt idszak azonban újabb nagy változásokat hozott megyénkben októberében még bizonytalanok voltunk a községi könyvtárak mködésének jövjével kapcsolatban. Azt tudtuk, hogy a közigazgatási reformok következtében meg fognak sznni a kistérségek, s ez várhatóan magával vonja számos, korábban a kistérségi társulások által megoldott feladat átadását köztük a települési könyvtárak ellátását. Mindössze a évi CLXXXIX. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló közkeletbb nevén az új önkormányzati törvény 13. -ának (1) bekezdése adhatott némi támpontot a jövt illeten, amely továbbra is az önkormányzatok kötelezen ellátandó feladataként említi a nyilvános könyvtár fenntartását 2, s melynek IV. fejezete tárgyalta a lehetségét bizonyos feladatkörök önkormányzati összefogással történ megoldásának A helyi önkormányzatok társulásai címmel. Az új könyvtárfejlesztési stratégia is váratott magára, a 2013-as év végén nem lehetett tudni, hogy a 2014 és 2020 közötti új ciklusban milyen megoldandó könyvtári feladatok várnak a szakmára. Ilyen elzmények után kíváncsian vettük kezünkbe a évi CLII. törvényt A muzeális intézményekrl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmveldésrl szóló évi CXL. törvény módosításáról. 3 E jogszabály a VI. fejezet A Komárom-Esztergom megyei József Attila Könyvtár évkönyve 2012 / Szerk. Horváth Géza, Takács Anna. Tatabánya: JAMK, p Magyar Közlöny, sz. p Magyar Közlöny, sz. p

12 ában szab új irányt a kistelepülési könyvtári ellátásnak, amikor kimondja, hogy egy települési önkormányzat kötelez könyvtári ellátást biztosító feladatát a jövben vagy a) nyilvános könyvtár fenntartásával, vagy b) a megyei könyvtár szolgáltatásainak igénybe vételével teljesíti. 4 A törvény a továbbiakban azt is leszögezi, hogy amennyiben a községek önkormányzatai az utóbbi módon kívánnak eleget tenni könyvtárfenntartói kötelezettségüknek, akkor megállapodást kell kötniük a megyei könyvtárral, és az igénybe vett szolgáltatások fogadására alkalmas könyvtári, információs és közösségi hely elnevezés könyvtári szolgáltató helyet 5 kell mködtetniük. Az idézett mondatban látható, hogy a korábban használatos szolgáltató hely elnevezés kibvült, s ez elre vetítette a funkcióbeli változásokat is a községi könyvtárakban. A jogszabály tehát állami feladatként adta a megyei könyvtárak kezébe a települési könyvtárak tevékenységét segít szolgáltatások nyújtását (18. d) pont), a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer mködtetését (18. g) pont), a megállapodás alapján igénybe vehet szolgáltatások nyújtását a könyvtári szolgáltató helyek számára (18. h) pont), a települési könyvtárak fejlesztésének és minsítésének elkészítését és koordinálását (18. i) és j) pont). 6 A megyei könyvtárak feladatellátásának támogatására a központi költségvetési törvény a Könyvtári, közmveldési és múzeumi feladatok támogatása cím fejezet h) pontjában a Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári és közmveldési célú kiegészít támogatása cím bekezdésében biztosított fedezetet, 1700 millió forintot irányozva el. A támogatást a könyvtári szolgáltatásokat a megyei könyvtáraktól megrendel, és december 31-ig megállapodást köt, 5000 f lakosságszámnál alacsonyabb lélekszámú települések után igényelhette a megyei könyvtárat fenntartó megyeszékhely, megyei jogú város. 7 A támogatás mértékét a 13/2013. (II. 14.) EMMI rendelet A települési önkormányzatok könyvtári, közmveldési és múzeumi feladataihoz nyújtott támogatások részletes szabályairól 8 cím jogszabály határozta meg. Eszerint az 1000 f lakosságszámú vagy az alatti települések évi nettó Ft, az f közötti települések nettó Ft és az 1501 f feletti lakosságszámú települések nettó Ft támogatást kaptak évi mködésük dotálására. Ez az összeg azonban nem közvetlenül a községi könyvtárak vagy fenntartóik számlájára került átutalásra 2013 tavaszán, hanem a megyei könyvtárak kezelésébe került a fenntartóikon keresztül, és egy külön alszámlán követve, szigorú elszámolás alapján került felhasználásra az év során. Láthatóan nagyon komoly jogszabályi és költségvetési háttér bontakozott ki tehát a 2012-es év végén és a 2013-as esztend elején, jelezve az állam elkötelezettségét a községi könyvtárak mködésének támogatása mellett, és elismerve 4 Magyar Közlöny, sz. p Magyar Közlöny, sz. p Magyar Közlöny, sz. p Magyar Közlöny, sz. p Magyar Közlöny, sz. p

13 eközben a megyei könyvtárak szakmai felkészültségét és képességét a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer mködtetésére. Már csak a hogyan kérdése várt megválaszolásra, amely különösen azon megyei könyvtárak számára volt fontos, amelyek nem szereztek még tapasztalatot a teljes megyei hatókör kistelepülési könyvtárellátás területén. E könyvtárak egyike volt a József Attila Megyei és Városi Könyvtár is. Új kihívások Könyvtárunknak az elmúlt években a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulással együttmködve mindössze kilenc községi könyvtár módszertani támogatása és dokumentumállományának gondozása (gyarapítás, apasztás, feldolgozás, állományba vétel, kiszállítás) volt a feladata. Minden egyéb, a könyvtár épületének felújításával, az eszközbeszerzéssel, rendezvények szervezésével kapcsolatos elszámolási és felügyeleti kötelezettség a társulást terhelte. Rendezvényeket ugyan mi is szerveztünk községi könyvtáraink bevonásával, de azok általában a megyei könyvtár saját pályázati forrásából valósultak meg. Kihívást jelentett tehát, amikor a évi kulturális törvénynek megfelelve 2013 decemberében összesen 56 település önkormányzata kötött megállapodást velünk könyvtári szolgáltatások igénybevételérl. Az 56 település közül a korábbi években önálló könyvtárként mköd Csém, Dad, Kecskéd, Kömld, Leányvár, Nagysáp és Neszmély is csatlakozott a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerhez. Több éves szunnyadó állapotából kívánt újraéledni a községi könyvtár Kisigmándon. Nemcsak az ellátandó települések meghatszorozódott száma vetítette el a feladatok megnövekedését, hanem a megyei könyvtár által vállalt szolgáltatási paletta gyarapodása is. Az önkormányzatokkal kötött megállapodás értelmében vállalásainkat a dokumentumszolgáltatás, az információszolgáltatás, a számítógépes- és közösségi szolgáltatás, képzések és továbbképzések megszervezése és lebonyolítása pontokban foglaltuk össze. E szerteágazó feladatkör ellátását az egykori kistérségi társulások könyvtárellátási központjaiként mköd városi könyvtárakkal együttmködve kívántuk megvalósítani. Elképzelésünket egyrészt az indokolta, hogy ezek a könyvtárak az elmúlt években jó eredményeket értek el a községi könyvtárak módszertani támogatása területén. 9 A dorogi Arany János Városi Könyvtár, az Esztergomi Helischer József Városi Könyvtár, a kisbéri Wass Albert Mveldési Központ és Városi Könyvtár és a tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtár prosperáló kapcsolatot alakított ki mind az általuk ellátott szolgáltató helyekkel, mind pedig a megyei könyvtárral. Másrészt a késbbi jogszabály is lehetséget biztosított arra, hogy amennyiben 9 A évi statisztikai adatok tükrében a KeMLIB évi 9. számában a tatabányai, 10. számában a dorogi, 11. számában az esztergomi, 12. számában a kisbéri, évi 2. számában pedig a tatai kistérségi ellátásról olvasható elemzés. 13

14 költséghatékonyabban megoldható a szolgáltatások megszervezése, a városi könyvtárak bevonhatók a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer mködtetésébe februárjában és márciusában két alkalommal is találkoztak a városi könyvtárak és a megyei könyvtár igazgatói az együttmködési lehetségek megtárgyalása céljából. Költségvetési tervekrl, lehetséges kapcsolódási pontokról folyt a megbeszélés, és végül a kisbéri Wass Albert Mveldési Központ és Városi Könyvtár tudta megoldani azt a minségi ellátást, amit az új típusú elvárás jelentett, és a korábbi kistérség 16 községe mellett további három településen biztosította a könyvtárak dokumentum-ellátását és könyvtári adatbázisának karbantartását. Az együttmködés mikéntjérl július 15-én írt alá megállapodást a megyei és a kisbéri könyvtár. 1. táblázat: Az ellátott települések száma és megoszlása A József Attila Megyei és Városi Könyvtár által közvetlenül ellátott települések száma és megoszlása 1000 f alatti lakosságszámú településágszámú települések 1500 f feletti lakos és 1500 f közötti lakosságszámú települések száma sek száma száma A Wass Albert Mveldési Központ és Városi Könyvtárral együttmködésben ellátott települések száma és megoszlása 1000 f alatti lakosságszámú települések száma 1001 és 1500 f közötti lakosságszámú települések száma 1500 f feletti lakosságszámú települések száma Elkészít munka május 31-én jelent meg és június 10-én lépett hatályba a sokat várt KSZRrendelet. 11 A rendelet megjelenésérl június 15-én levélben tájékoztattuk az önkormányzatokat és a községi könyvtárakat. Könyvtárunk természetesen nem tétlenkedett a jogszabály megjelenéséig sem. Fontosnak tartottuk, hogy a könyvtárakat érint változásokról folyamatosan informáljuk az érintetteket és a közvéleményt márciusában röviden összefoglaltuk és a megyei könyvtár honlapján közzétettük a megújuló könyvtárellátással 10 Magyar Közlöny, sz. p /2013. (V. 31.) EMMI rendelet A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer mködésérl 11 Magyar Közlöny, sz. p /2013. (V. 31.) EMMI rendelet A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer mködésérl 14

15 kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat és a megyei könyvtártól könyvtári szolgáltatásokat megrendel települések névsorát. Munkatervet készítettünk, és dolgoztunk az Útmutató a József Attila Megyei és Városi Könyvtárral megállapodást kötött települések könyvtári ellátásához; Komárom-Esztergom megye; cím dokumentumon is, amely részletes, mindenre kiterjed tájékoztatást kívánt nyújtani a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerben részt vev települések fenntartóinak és könyvtárosainak. E kisebb kézikönyvben akartuk bemutatni az új könyvtárellátási struktúra jogszabályi környezetét, felvilágosítani az önkormányzatokat és a kollégákat, illetve ismereteiket pontosítani a megyei könyvtár által nyújtott szolgáltatásokról és a fenntartók kötelezettségeirl. Rögzítettük a rendezvények szervezésével és a tárgyi eszközbeszerzéssel járó dokumentációs és pénzügyi elszámolással kapcsolatos elvárásokat, valamint a könyvtári állományok gondozásához fzd közös feladatokat július 2-án részt vettünk a KSZR gyakorlati megvalósítása során felmerül kérdések tisztázása céljából megrendezett, az IKSZ Megyei Könyvtári Tagozata és az EMMI által koordinált konzultációs napon. Ezzel párhuzamosan közbeszerzési pályázatot indítottunk a Magyarországon forgalmazott nyomtatott könyvek, audiovizuális és elektronikus dokumentumok beszerzése céljából július 10-ig, a rendeletben meghatározott határidig elkészítettük és továbbítottuk a szakminisztériumnak könyvtárunk éves könyvtárellátási munkatervét augusztusában két mérföldkvel léptünk elbbre a megyei könyvtárellátás megvalósításának útján: egyrészt szerzdést kötöttünk a közbeszerzési pályázatunkon sikerrel induló Könyvtárellátó Nonprofit Kft-vel, másrészt megalakult a megyei ellátási csoport négy taggal. Új szervezeti struktúra A csoport megalakulását megelzen a megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerrel kapcsolatos munkákat a tájékoztató és bibliográfiai csoport vezetjeként láttam el. Az új szerkezeti struktúrában funkcionális, és nem területi munkamegosztás révén válhatott gördülékenyebbé az ellátás. Ez azt jelenti, hogy munkatársaimmal együtt mind a négyen mind az 56 települési könyvtár módszertani koordinálásával foglalkoztunk. Az újonnan megalakult csoportban egy egy f korábban a nyilvántartó és feldolgozó, illetve az informatikai csoport munkatársa volt. Két f érkezett a tájékoztató és bibliográfiai csoportból. A megyei ellátási csoport kistelepülési menedzsereit általános és speciális munkaköri feladatokkal bízta meg könyvtárunk igazgatója Letöltés ideje:

16 Általános kötelezettségként fogalmazódott meg: - a megyei könyvtárral megállapodást kötött települések számára nyújtott könyvtárellátási szolgáltatások zavartalan ellátásának biztosítása, ersítve ezzel a megyei könyvtár megyei és városkörnyéki szerepét; - kapcsolattartás az illetékes könyvtárosokkal és a polgármesterekkel; - módszertani segítségnyújtás, könyvtárszakmai információk továbbítása a községi kollégák számára; - segítségnyújtás a községi könyvtárak kulturális programjainak megszervezésében; - a kistelepülési könyvtárak állományának gondozása (gyarapítás, feldolgozás, számla felvitele, állományba vétel, apasztás, dokumentumok kiszállítása a községi könyvtárakba); - a könyvtári szolgáltatási rendszerrel összefügg jogszabályi környezet, szakmai diskurzusok folyamatos figyelemmel kísérése; - a megyei ellátási csoport szakmai javaslatainak összeállításában való részvétel a települési önkormányzatok számára, elsegítve ezzel könyvtárellátási szolgáltatások éves munkatervének és költségvetés-tervezetének elkészítését; - minden szint adatgyjtés elsegítése, mely a megyében mköd könyvtárakra irányul (minisztériumi adatkérések); - a megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer rövid távú és öt éves fejlesztési tervének elkészítése; - a megyei könyvtár és a községi könyvtárak közötti együttmködéshez szükséges útmutató megfogalmazása; - szakmai publikációk készítése. Az általános munkaköri feladatok mellett speciális tevékenységi köröket is kaptak a megyei ellátási csoport tagjai. 1 f kommunikációs referensi feladatául kapta, hogy: - kísérje figyelemmel, és a megyei könyvtár adatbázisaiban folyamatosan aktualizálja a könyvtári információs és közösségi helyeken bekövetkezett személyi és egyéb változásokat; - rendszeresen figyelje és kezelje a megyei ellátási csoport elektronikus- és papír alapú levelezését, biztosítsa a módszertani kérdések mielbbi megválaszolását. 1 f állománygondozásért felels munkatársként megbízást kapott: - a községi könyvtárak dokumentum-beszerzéseivel, feldolgozásával és állományba vételével kapcsolatos munkafolyamatok koordinálására, ellen- rizésére és végrehajtására; - a Könyvtárellátó Nonprofit Kft-vel való rendszeres kapcsolattartásra; - módszertani segítség nyújtására a csoport munkatársainak és a községi könyvtárosoknak az állománygondozással kapcsolatban. 16

17 1 f informatikus-könyvtárosként speciális feladatául kapta: - a módszertani segítség nyújtását a megyei ellátási csoport munkatársai számára informatikai kérdésekben és a TextLib integrált könyvtári rendszer alkalmazásával kapcsolatban, a községi könyvtárosoknak pedig a TextLib integrált könyvtári rendszer és az informatikai/könyvtáriinformatikai alapfogalmakkal kapcsolatban; - az adatok gyjtését és a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerhez csatlakozott könyvtárak ötéves fejlesztési tervében az informatikai fejlesztésre vonatkozó rész kidolgozását; - a József Attila Megyei és Városi Könyvtár könyvtári adatbázisának elkészítését a községi könyvtárak számára gyarapított dokumentumok feldolgozására és nyilvántartására; - a József Attila Megyei és Városi Könyvtár honlapja KSZR-menüpontjának gondozását; - a könyvtári informatikai és a TextLib integrált könyvtári rendszerrel öszszefügg szakmai párbeszédek követését. A csoport vezetjeként vezeti és általános kistelepülési menedzseri tevékenységem mellett speciális feladatul kaptam: - a feladatellátás pénzügyi forgalmának (megbízási szerzdések, árajánlatok, számlák, teljesítések, kifizetések ellenrzése), figyelemmel kísérését és adminisztrálását, aktív együttmködésben a megyei könyvtár gazdasági csoportjával; - a Wass Albert Mveldési Központ és Városi Könyvtár által biztosított könyvtárellátási szolgáltatások megvalósulásának és pénzforgalmának figyelemmel kísérését. Könyvtárellátás a gyakorlatban Az új szerkezeti és feladat-megosztási struktúra kialakítása és a feladatkörök meghatározása után nem sok id maradt év végéig az ellátás gyakorlati megvalósítására. A szeptember a községi könyvtárak dokumentum-gyarapítási igényeinek összegyjtésével és a megyei könyvtár TextLib-rendszerének elkészítésével telt, hogy alkalmassá váljon a települési könyvtárak számára vásárolt dokumentumok állományba vételére. Mindeközben a pénzügyi elszámolás és az adminisztráció tárgyi és módszertani elkészítése is lázasan folyt. Ezen munkafolyamatok leírása egy beszámolóban mindössze négy sort foglal el, de a gyakorlatban napokat, heteket vett igénybe a sok szakmai konzultáció, a jogszabályi elírások felkutatása, próbabeállítások tesztelése a TextLibben, amelyek eredményeként sikerült élesben is lendületbe hozni a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszert Komárom-Esztergom megyében. Aki nem tapasztalhatta meg, hogy mekkora munkával járt mindez, kívülrl úgy láthatta, hogy nem történik semmi. Eltelt kilenc hónap az évbl, és 17

18 még nincs friss dokumentum a településeken. Én, aki benne voltam a srjében, tudom, hogy micsoda megfeszített munka folyt, és bizton állíthatom, hogy a megyei ellátási csoport munkatársai és a megyei könyvtár más csoportjaiban dolgozó, elkötelezett könyvtáros, informatikus és gazdasági szakemberek nélkül, akik a csoport munkáját segítették, nem lehetett volna megfelelni az elvárásoknak. Szeptember folyamán minden önkormányzat és települési könyvtár postai úton és elektronikusan megkapta KSZR-útmutatónkat, melyhez mellékleteket is készítettünk: egységes formanyomtatványokat csatoltunk a rendezvényekhez kapcsolódó vállalkozói és megbízási díjas szerzdésekhez, a programok megvalósulását és a megvásárolt tárgyi eszközök könyvtárba kerülésének igazolását célzó teljesítési igazolásokhoz, a könyvtári programokon részt vev látogatók regisztrálásához. Mellékeltük azt az általunk készített nyomtatványt is, amellyel a könyvtárakba kerül ajándékkönyvek jegyzékét készíthették el a könyvtárosok. rlapot szerkesztettünk a községi könyvtár által beszereztetni kívánt dokumentumok rögzítésére. Az útmutató elkészítésével a teljes kör tájékoztatáson túl az egységes, minségi megyei könyvtárellátási rendszer megalapozása is célunk volt. Az id rövidsége miatt útmutatónkban elirányzat-javaslatot is megfogalmaztunk az állami kiegészít könyvtárellátási támogatás felhasználására. Minden, a megyei könyvtár által közvetlenül ellátott település esetében szorgalmaztuk, hogy az állománygyarapítására a támogatás 60 %-a, tárgyi eszközök beszerzésére és rendezvényszervezésre 20 %-a, dologi kiadások fedezésére 10 %-a kerüljön felhasználásra. A megyei könyvtár feladatellátásával együtt járó többletköltségek keretéül, és egyfajta pénzügyi pufferként is elkülönítésre javasoltunk településenként a támogatás 10 %-át. Azoknál a települési könyvtáraknál, ahol a könyvtári szolgáltatás egyes elemeit a kisbéri Wass Albert Mveldési Központ és Városi Könyvtár végezte el, más költségvetési elirányzatok alakultak ki. A közvetlenül szolgáltató könyvtár megnevezése: 2. táblázat: A könyvtári támogatás felhasználásának arányai Ellátott települési könyvtárak száma: Rendezvényre és/vagy tárgyi eszközbeszerzésre javasolt keretöszszeg a teljes támogatásból: A dokumentumgyarapításra javasolt keretösszeg a támogatásból: A dologi kiadások fedezésére javasolt keret összeg: JAMK 37 db 20 % 60 % 20 % WAMK és VK 19 db 8,55 % 60 % 31,45 % 18

19 Miközben folyamatosan zajlott a dokumentum-gyarapítás, -feldolgozás, és az állományba vétel, októberben, az Országos Könyvtári Napok helyi programsorozata keretében személyes találkozóra hívtuk ellátott településeink önkormányzati képviselit és könyvtárosait. A megyei ellátási csoport bemutatkozása mellett az együttmködés során felmerül gyakorlati kérdések megválaszolását tztük ki célul. Sajnos csak 17 községi könyvtáros és egy polgármester vett részt a találkozón, a megyei könyvtár által közvetlenül ellátott 37 településrl. (A kisbéri Wass Albert Mveldési Központ és Városi Könyvtár még szeptember végén megtartotta hasonló tárgyú programját, azon nagyobb volt az érdekldés.) A bemutatkozó eladáson ismét vázoltuk a Komárom-Esztergom megyei KSZR mködését és az indulás óta megtett utat, illetve a vitás kéréseket. Az eladás anyagát elérhetvé tettük a könyvtár honlapján. 13 Ekkorra már 4700 dokumentum megrendelésén voltunk túl 37 települési könyvtárunk esetében, és sikerrel csatlakoztattunk be néhány községet a Könyvtárak összefogása a társadalomért cím kampányba. Több települési könyvtár élt a tárgyi eszközbeszerzés lehetségével is. A kisbéri könyvtár is folyamatosan gyarapította 19 könyvtár számára a könyveket, CD-ket, DVD-ket. Azt hiszem, nyugodt szívvel állíthatjuk, hogy minden eszközzel igyekeztünk gördülékennyé tenni az információáramlást és biztosítani a kommunikáció folyamatosságát a megyei könyvtár, az önkormányzatok és a községi könyvtárak között. Mégis, a közös munka során a leggyakoribb probléma abból adódott, hogy számos önkormányzat, de még a községi könyvtárosok közül is többen hiányos ismeretekkel rendelkeztek a KSZR-rl, és annak helyi mködésérérl. Október elejére a megyei ellátási csoport informatikus-könyvtárosa összeállította a Könyvtárosoknak hasznos adatbázisok összefoglalója és elérési helyük cím dokumentumot is, amellyel a KSZR-rendelet 4. (1) bekezdésében foglaltaknak feleltünk meg: 5. az oktatásban, képzésben részt vevk információellátásának segítése, tájékoztatás a tudományos kutatás és az adatbázisokból történ információkérés lehetségérl; [ ] 10. tájékoztatás a könyvtári rendszerben elérhet adatbázisokról. 14 A kiadványt elektronikusan elküldtük a községi könyvtáraknak és közzé tettük a megyei könyvtár honlapján. Novemberben a beszerzett dokumentumok els kiszállítási üteme is megvalósult. Mindez nem történhetett volna meg, ha munkaidn túli munka keretében nem kapcsolódott volna be a megyei ellátási csoport munkájába további három munkatárs is a feldolgozó és nyilvántartó csoportból. A dokumentum gyarapítása, a feldolgozás, a számlák felvitele a TextLib-be és az állományba vétel közel 5000 dokumentum esetén nem kevés idt emésztett fel. Decemberre nem volt olyan település, ahová ne került volna ki a gyarapított dokumentumok legalább fele Letöltés ideje: Magyar Közlöny, sz. p

20 Az els év tapasztalatai Az év végi visszatekintés alkalmával munkánk eredményeit a KeMLIB-ben 15 és a Komárom-Esztergom Megyei 24 Óra 16 cím napilapban az igazgató úrral közös cikkünkben foglaltuk össze. A megyei könyvtár közel kötet könyvet, DVD-t, hangos könyvet vásárolt és dolgozott fel a kistelepülések számára, s ezek fele már kiszállításra került. Ez több mint 4,5 tonna könyv mozgatását jelenti éves szinten. Összesen 21 db könyvtár kérte a évre folyóiratok elfizetését is. Több mint 100 olvasásnépszersít program, író-olvasó találkozó zajlott a megyében a községi könyvtárak lebonyolításában, amelyhez szintén anyagi támogatást nyújtott a kapott támogatási keret. 22 községi könyvtár gyarapodott informatikai, irodatechnikai eszközzel, kett vásárolt könyvtári szoftvert, nyolc újulhatott meg könyvespolcok, asztalok és egyéb bútorok megvásárlása révén. A könyvtárakban megtartott kézmves foglalkozások kellékeit, irodaszerek, könyvtári ügyviteli nyomtatványok biztosítását is fedezte a normatíva, melyek megvásárlásával 37 könyvtár élt. Természetesen összegyjtöttük a községek részérl megnyilvánuló kritikai észrevételeket is, ez egyébként minisztériumi kérés is volt. A mindennapi kommunikáció során nyert szórványinformációink, a kisbéri partnerkönyvtár visszajelzései és saját tapasztalataink alapján a következ észrevételek fogalmazódtak meg bennünk a Komárom-Esztergom megyei KSZR els éves mködésérl: - Általános kritikaként fogalmazódott meg a községek részérl a könyvtárellátási szolgáltatások beindításának késlekedése, amely maga után vonta a dokumentumgyarapítás késlekedését, a települések könyvtári rendezvényeinek év végére történ zsúfolódását, a normatíva gyors ütem, sürget felhasználását. - Az önkormányzatok közül többen nehezményezték, hogy nem használhatják fel a támogatást a könyvtár rezsiköltségeinek fedezésére és a könyvtáros bérének kifizetésére. Ugyanakkor a könyvtáros társadalom éppen azért örült az ellátás szigorú szabályozásának, mert a dotáció címzetten a könyvtár és a könyvtári szolgáltatások fejlesztését célozta. - Gyakran kapott a csoport olyan visszajelzéseket a községi könyvtárosoktól, hogy a KSZR-ben megnövekedtek a feladataik: több adminisztrációt von maga után a normatívából támogatott rendezvények megvalósítása, st, ahol korábban nem voltak rendezvények, ott többletterhet jelentett a programszervezés. A pénzügyi elszámolás dokumentációját egyszersíteni szeretné több községi kolléga. - Voltak olyan települési könyvtárosok, akik ahhoz voltak szokva, hogy a kistérségi ellátóközpont a megkérdezésük nélkül gyarapít a község számára 15 Letöltés ideje: Komárom-Esztergom Megyei 24 Óra, 24. évf sz. p

Az emberi erőforrások minisztere /2013. ( ) EMMI rendelete. a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről

Az emberi erőforrások minisztere /2013. ( ) EMMI rendelete. a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről 1 1. melléklet a /2013. számú előterjesztéshez Az emberi erőforrások minisztere /2013. ( ) EMMI rendelete a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári

Részletesebben

A Veszprém Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (VeKSZR) működése

A Veszprém Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (VeKSZR) működése Győr, 2014. október 27-28. KSZR műhelynap A Veszprém Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (VeKSZR) működése Eötvös Károly Megyei Könyvtár, Veszprém Pálman Judit igazgató jpalmann@ekmk.hu I. Könyvtári

Részletesebben

Előterjesztés A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 2012. április 24-én tartandó Társulási Tanácsi ülésére

Előterjesztés A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 2012. április 24-én tartandó Társulási Tanácsi ülésére Lengyeltóti Városi Művelődési Ház és Könyvtár 8693 Lengyeltóti, Rákóczi u.22. Tel: 85/331-500; 85/330-852; fax: 85/530-034 e-mail: postmaster@totikonyv.t-online.hu Ügyiratszám: /2012. Pogányvölgyi Többcélú

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa április 7-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa április 7-én tartandó ülésére Lengyeltóti Városi Művelődési Ház és Könyvtár 8693 Lengyeltóti, Rákóczi u.22. Tel: 85/331-500; 85/330-852; fax: 85/530-034 e-mail: postmaster@totikonyv.t-online.hu Ügyiratszám: 2383-2/2011 Pogányvölgyi

Részletesebben

Használói elégedettségvizsgálat 2015.

Használói elégedettségvizsgálat 2015. Használói elégedettségvizsgálat 2015. Könyvtárunk MSZ EN ISO 9001:2009 Minőségirányítási rendszerének megfelelően látogatóink könyvtárhasználati szokásait és elégedettségét vizsgáltuk kérdőív segítségével.

Részletesebben

Mozgókönyvtári feladatellátás 2012-ben a hévízi városi könyvtárban

Mozgókönyvtári feladatellátás 2012-ben a hévízi városi könyvtárban Mozgókönyvtári feladatellátás 2012-ben a hévízi városi könyvtárban A mozgókönyvtári feladatellátást nyújtó szervezet: Gróf Festetics György Műv. Kp. Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény Igazgató: Halász

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE SOPRON 2006 1. Általános rendelkezések (1) A Rektori Hivatal az egyetemen mköd önálló átfogó szervezeti egység, mely ellátja az egyetem igazgatási

Részletesebben

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Státusz: Véglegesített (kitöltő) Alapadatok Az adatszolgáltató Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (könyvtár/ellátóhely/szolgáltatóhely) teljes neve: Intézményazonosító: 11866361

Részletesebben

Kérdőív értékelés 76% 1. ábra

Kérdőív értékelés 76% 1. ábra Kérdőív értékelés Az adatfelmérést a Petőfi Sándor Művelődési Sportház és Könyvtár olvasói töltötték ki 0- ben. Önkéntesen ember töltötte ki a kérdőívet teljes anonimitás mellett. A kérdőív célcsoportja

Részletesebben

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELTESTÜLETÉNEK 10/2000. (III.20.) rendelete a helyi közmveldésrl 1 /egységes szerkezetben/

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELTESTÜLETÉNEK 10/2000. (III.20.) rendelete a helyi közmveldésrl 1 /egységes szerkezetben/ PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELTESTÜLETÉNEK 10/2000. (III.20.) rendelete a helyi közmveldésrl 1 /egységes szerkezetben/ Pápa Város Önkormányzatának Képviseltestülete a kulturális javak védelmérl és a

Részletesebben

Budai Sándor Kulturális Központ. Státusz: Végleges (feldolgozó központ) Alapadatok. A könyvtár adatai. A könyvtár szolgáltatásai. Az adatszolgáltató

Budai Sándor Kulturális Központ. Státusz: Végleges (feldolgozó központ) Alapadatok. A könyvtár adatai. A könyvtár szolgáltatásai. Az adatszolgáltató Budai Sándor Kulturális Központ Státusz: Végleges (feldolgozó központ) Alapadatok Az adatszolgáltató Budai Sándor Kulturális Központ (könyvtár/ellátóhely/szolgáltatóhely) teljes neve: Intézményazonosító:

Részletesebben

KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK

KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK Készítette: Fenyvesi Judit 2016. Elhangzott a Felkészítés a könyvtárhasználati tehetségfejlesztésre a Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny új koncepciójának tükrében c.

Részletesebben

Igényfelmérés 2011. Adatok Neme: 7 férfi. 6 fő. életkor: 18-30 év között 5 fő 31-50 év között 38 fő 51-65 év között 28 fő 66- év 3 fő

Igényfelmérés 2011. Adatok Neme: 7 férfi. 6 fő. életkor: 18-30 év között 5 fő 31-50 év között 38 fő 51-65 év között 28 fő 66- év 3 fő Igényfelmérés 2011 Adatok Neme: 7 férfi 67 nő életkor: 18-30 év között 5 fő 31-50 év között 38 fő 51-65 év között 28 fő 66- év 3 fő szakmai végzettség: középfokú felsőfokú munkakör: beosztott középvezető

Részletesebben

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk.

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk. Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk.hu Készítette: Percze Szilvia jegyző Nagycenk Nagyközség Önkormányzatánál

Részletesebben

Együtt a kistelepülésekért I.KSZR Műhelynap

Együtt a kistelepülésekért I.KSZR Műhelynap Együtt a kistelepülésekért I.KSZR Műhelynap Emberi Erőforrások Minisztériuma Kultúráért Felelős Államtitkárság Közgyűjteményi Főosztály Dr. Vígh Annamária Pécs, 2014. május 26-27. Mit ígértünk 2014. februárjában

Részletesebben

Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2012

Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2012 Justh Zsigmond Városi Könyvtár Státusz: Véglegesített (kitöltő) 212 Alapadatok Az adatszolgáltató Justh Zsigmond Városi Könyvtár (könyvtár/ellátóhely/szolgáltatóhely) teljes neve: Intézményazonosító: 182177

Részletesebben

Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára Zárt Forgalmú Tudományos Szakkönyvtára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 2013

Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára Zárt Forgalmú Tudományos Szakkönyvtára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 2013 Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára Zárt Forgalmú Tudományos Szakkönyvtára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 213 Alapadatok Az adatszolgáltató Magyar Nemzeti Levéltár

Részletesebben

Az Ady Endre Könyvtár kérdőíve az olvasók elégedettségének értékeléséhez

Az Ady Endre Könyvtár kérdőíve az olvasók elégedettségének értékeléséhez Az Ady Endre Könyvtár kérdőíve az olvasók elégedettségének értékeléséhez Kedves Könyvtárhasználónk és Látogatónk! Szeretnénk megismerni, hogy könyvtárunk szolgáltatásai mennyire felelnek meg az Ön igényeinek.

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata./2009. ( ) rendelete a fenntartásában mköd közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítésérl

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata./2009. ( ) rendelete a fenntartásában mköd közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítésérl Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata./2009. ( ) rendelete a fenntartásában mköd közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítésérl Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgylése a közoktatásról

Részletesebben

A MINSÉGFEJLESZTÉSI CSOPORT SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZATA BEVEZETÉS. A 3/2002. (II.15. ) OM rendelet a következ0ket határozza meg:

A MINSÉGFEJLESZTÉSI CSOPORT SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZATA BEVEZETÉS. A 3/2002. (II.15. ) OM rendelet a következ0ket határozza meg: Csak úgy tudunk megfelelni gyorsan változó környezetünknek, ha folyamatosan tervezünk és ismerünk minden lehetséget, mely nyitva áll elttünk. Newt Gingrich A MINSÉGFEJLESZTÉSI CSOPORT SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI

Részletesebben

KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. december

KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. december KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. december 1. Általános rendelkezések (1) A könyvtár neve: Edutus Főiskola Könyvtára (2) Székhelye és címe: 2800 Tatabánya, Béla király krt. 58. (3) Létesítésének

Részletesebben

5. KSZR Műhelynap - Debrecen szeptember Kulturális vidékfejlesztés, kistelepülések könyvtári ellátása Hajdú-Bihar megyében

5. KSZR Műhelynap - Debrecen szeptember Kulturális vidékfejlesztés, kistelepülések könyvtári ellátása Hajdú-Bihar megyében 5. KSZR Műhelynap - Debrecen 2015. szeptember 28-29. Kulturális vidékfejlesztés, kistelepülések könyvtári ellátása Hajdú-Bihar megyében A Méliusz Könyvtár jövőképe a kistelepülési könyvtárellátás terén

Részletesebben

Használói elégedettségvizsgálat 2016.

Használói elégedettségvizsgálat 2016. Használói ségvizsgálat 2016. A Berzsenyi Dániel Könyvtár ISO minőségirányítási rendszerének megfelelően a látogatók könyvtárhasználati szokásait és ségét vizsgáltuk kérdőív segítségével. Az összehasonlíthatóság

Részletesebben

A Csorba Győző Megyei Könyvtár 2008. évi gazdasági beszámolója

A Csorba Győző Megyei Könyvtár 2008. évi gazdasági beszámolója A Csorba Győző Megyei Könyvtár 2008. évi gazdasági beszámolója Intézményünk 2008. gazdasági tevékenységét a Baranya Megyei Levéltárhoz integráltan, szakmai és gazdasági önállóságát megtartva bonyolította.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI

SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI MINSÉGFEJLESZTÉSI SZABÁLYZAT PROGRAM A MINSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT 8. MELLÉKLETE I. RÉSZ AZ EGYETEM SZERVEZETE ÉS MKÖDÉSI RENDJE SOPRON 2009 Változatszám:

Részletesebben

TIOP 1.2.3-08/1-2008-0015 Közvélemény kutatás jelentése

TIOP 1.2.3-08/1-2008-0015 Közvélemény kutatás jelentése TIOP 1.2.3-08/1-2008-0015 Közvélemény kutatás jelentése Miskolc, 2011. március 21. Tartalom 1. Összefoglaló értékelés... 1 2. Megkeresés és minta jellemzői... 2 2.1 Kutatási módszer... 2 2.2 Minta jellemzői...

Részletesebben

Győr-Moson-Sopron megye lakos közötti településeinek KSZR szolgáltató helyei

Győr-Moson-Sopron megye lakos közötti településeinek KSZR szolgáltató helyei Győr-Moson-Sopron megye 501-1000 lakos közötti településeinek KSZR szolgáltató helyei Helyzetkép és javaslatok KSZR Műhelynap Győr, 2014. október 27. Az előzmények 1982: létrejön a Győri Járás Ellátórendszere

Részletesebben

TANÍTÓK ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI FELKÉSZÍTÉSE AZ ERKÖLCSTAN OKTATÁSÁRA CÍMŰ 30 ÓRÁS PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZŐ PROGRAM

TANÍTÓK ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI FELKÉSZÍTÉSE AZ ERKÖLCSTAN OKTATÁSÁRA CÍMŰ 30 ÓRÁS PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZŐ PROGRAM E4/VI/2/2012. TANÍTÓK ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI FELKÉSZÍTÉSE AZ ERKÖLCSTAN OKTATÁSÁRA CÍMŰ 30 ÓRÁS PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZŐ PROGRAM ELÉGEDETTSÉGI KÉRDŐÍVEINEK ÖSSZEGZÉSE Tanfolyam időpontja: 2012. október 12

Részletesebben

A könyvtárak fejlesztési lehetőségei. a TÁMOP-ban és a TIOP-ban

A könyvtárak fejlesztési lehetőségei. a TÁMOP-ban és a TIOP-ban A könyvtárak fejlesztési lehetőségei a TÁMOP-ban és a TIOP-ban Oktatási és Kulturális Minisztérium Könyvtári Osztály A könyvtárak fejlesztési lehetőségei az EU támogatási rendszerében (2007-2013) Országos

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Alapító Okiratát Módosító Okirata. Az alapító okirat felvezető szövegrésze helyébe az alábbi szövegrész lép:

II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Alapító Okiratát Módosító Okirata. Az alapító okirat felvezető szövegrésze helyébe az alábbi szövegrész lép: II-2/4262/203. határozat 2. sz. melléklet II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Alapító Okiratát Módosító Okirata Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 20. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2014

Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2014 II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2014 Alapadatok Az adatszolgáltató II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár (könyvtár/ellátóhely/szolgáltatóhely) teljes

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 13935-1/2014. Javaslat a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatója 2013. évi prémiumfeladatainak értékelésére

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete a közmuvelodésrol A kulturális javak védelmérol és a muzeális intézményekrol, a nyilvános könyvtári ellátásról és

Részletesebben

Diplomás Pályakövetés 2013 A GÁBOR DÉNES F ISKOLA 2013-ES DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI EREDMÉNYEINEK VIZSGÁLATA

Diplomás Pályakövetés 2013 A GÁBOR DÉNES F ISKOLA 2013-ES DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI EREDMÉNYEINEK VIZSGÁLATA A GÁBOR DÉNES F ISKOLA 2013-ES DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI EREDMÉNYEINEK VIZSGÁLATA TARTALOM 1. BEVEZET... 1 2. A KUTATÁS LEFOLYTATÁSA... 2 3. VÉGZETTEK FELMÉRÉSE... 4 4. ÖSSZEGZÉS... 8 1. BEVEZET A külföldön

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok. - Intézményi adatok. - A legfontosabb működési feltételek

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok. - Intézményi adatok. - A legfontosabb működési feltételek SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok - Intézményi adatok - A legfontosabb működési feltételek - A könyvtár bélyegzői - Az intézmény típusa és helye a könyvtári rendszerben

Részletesebben

MELLearN Konferencia Szegeden

MELLearN Konferencia Szegeden 9 9, 8$0 :, ()*(, %# ; A TARTALOMBÓL: Ünnep eltt 1 MELLearN Konferencia Szegeden 1 Új kihívások a felnttképzésben 2 MELLearN szimpózium az ONK-n 4 Rövid hírek 5 A MELLearN Egyesület vezetsége és munkatársai,

Részletesebben

AZ IPARI PARKOK EGYESÜLET szolgáltatási és támogatási rendszere

AZ IPARI PARKOK EGYESÜLET szolgáltatási és támogatási rendszere AZ IPARI PARKOK EGYESÜLET szolgáltatási és támogatási rendszere (Az IPE 1997. és 1999. évi rendes közgyléseinek állásfoglalásai szerint) 1. A szolgáltatási és támogatási rendszer továbbfejlesztésének indokoltsága

Részletesebben

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2015. (V.26.) Kt. határozata

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2015. (V.26.) Kt. határozata határozati javaslatok: Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2015. (V.26.) Kt. határozata a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és a Gárdonyi Géza Városi Könyvtár intézmények összeolvadásával

Részletesebben

Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára Zárt Forgalmú Tudományos Szakkönyvtára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 2014

Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára Zárt Forgalmú Tudományos Szakkönyvtára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 2014 Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára Zárt Forgalmú Tudományos Szakkönyvtára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 214 Alapadatok Az adatszolgáltató Magyar Nemzeti Levéltár

Részletesebben

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötet Szervezeti és Működési Rend 8. sz. melléklete AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2012.

Részletesebben

- átfogó cél: munkaerı-piaci aktivitás növelése a humán erıforrás minıségének, foglalkoztathatóságának javításán keresztül

- átfogó cél: munkaerı-piaci aktivitás növelése a humán erıforrás minıségének, foglalkoztathatóságának javításán keresztül TÁMOP Társadalmi Megújulás Operatív Program - a munkaerıpiac kínálati oldalára irányuló intézkedések, az emberi erıforrások fejlesztése - átfogó cél: munkaerı-piaci aktivitás növelése a humán erıforrás

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A DEÁK FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2013. VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ A DEÁK FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2013. VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A DEÁK FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL 2013. AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELYE: ZALAEGERSZEG AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJÉNEK NEVE: KISS GÁBOR Összeállította:

Részletesebben

Belső ellenőri ütemterv 2014. évre Tervezet

Belső ellenőri ütemterv 2014. évre Tervezet Belső ellenőri ütemterv 014. évre Tervezet 013. november 04. Sába-000 Kft 4031 Debrecen Trombitás utca 11 Ellenőrzési stratégia 014 Az Áht. alapján a belső ellenőrzés a jogszabályoknak és belső szabályoknak

Részletesebben

A jog útvesztőjében, avagy hogyan legyünk naprakészek a könyvtárakat érintő törvények változásaiban

A jog útvesztőjében, avagy hogyan legyünk naprakészek a könyvtárakat érintő törvények változásaiban A jog útvesztőjében, avagy hogyan legyünk naprakészek a könyvtárakat érintő törvények változásaiban Dr. Kenyéri Katalin EMMI Könyvtári és Levéltári Osztály 2016. A könyvtárosok, mint információközvetítő

Részletesebben

Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről

Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről Mátrai Önkormányzati Társulás Elnöke, 3145 Mátraterenye Kossuth út 178. Társult települési önkormányzat polgármestere Szám: /2015/I. Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről Készült: a

Részletesebben

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Katona József Megyei Könyvtára igazgatói állásának betöltése

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Katona József Megyei Könyvtára igazgatói állásának betöltése 6526/2006. ELŐTERJESZTÉS A BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŰLÉS 2006. MÁRCIUS 31-I ÜLÉSÉRE Tárgy: A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Katona József Megyei Könyvtára igazgatói állásának betöltése Az előterjesztést

Részletesebben

A Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft. Szombathely és Kistérsége Integrált Támogató Szolgálata

A Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft. Szombathely és Kistérsége Integrált Támogató Szolgálata A Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft. Szombathely és Kistérsége Integrált Támogató Szolgálata referencia intézményi tevékenységének bemutatása Budapest, 2011. január 27. Szombathely és Kistérsége

Részletesebben

AZ EGRI CSALÁDSEGÍTŐ INTÉZET MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT MUNKATERVÉNEK BEMUTATÁSA. Készítette: Pappné Kormos Zsuzsanna

AZ EGRI CSALÁDSEGÍTŐ INTÉZET MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT MUNKATERVÉNEK BEMUTATÁSA. Készítette: Pappné Kormos Zsuzsanna AZ EGRI CSALÁDSEGÍTŐ INTÉZET MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT MUNKATERVÉNEK BEMUTATÁSA Készítette: Pappné Kormos Zsuzsanna Módszertani Gyermekjóléti Központként célunk a megyében működő gyermekjóléti

Részletesebben

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-ai ülésére

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-ai ülésére Döntéshozatal: minősített többség V-3/2014. Nyü. Ügyiratszám: /2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-ai ülésére Tárgy: A Városi Könyvtár

Részletesebben

"Egyedül félszárnyú angyalok vagyunk, s csak úgy tudunk szárnyalni, ha összekapaszkodunk"

Egyedül félszárnyú angyalok vagyunk, s csak úgy tudunk szárnyalni, ha összekapaszkodunk Ifjúsági Közélt Fejlesztésért Alapítvány kutatása Készítette: "Egyedül félszárnyú angyalok vagyunk, s csak úgy tudunk szárnyalni, ha összekapaszkodunk" 1 Az eladásom során érintett témák: A kutatás elzményei

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068 KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése 1. Helyzetelemzés Tét Város Önkormányzatának legfontosabb szerve a képviselő-testület, amely az önkormányzat működésével,

Részletesebben

A KSZR nagytelepüléses megyében. Takáts Béla tbela@vfmk.hu Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény Szolnok

A KSZR nagytelepüléses megyében. Takáts Béla tbela@vfmk.hu Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény Szolnok A KSZR nagytelepüléses megyében Takáts Béla tbela@vfmk.hu Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény Szolnok Jász-Nagykun-Szolnok megye 78 település 22 város (közte egy megyei jogú város) három

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI EGYETEM DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER (DPR) MŰKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA

NYÍREGYHÁZI EGYETEM DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER (DPR) MŰKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA NYÍREGYHÁZI EGYETEM DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER (DPR) MŰKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA Elfogadva: 2016. szeptember 20, hatályba lép: 2016. szeptember 22-én A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. Tárgy: Az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár évi munkatervének elfogadása

ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. Tárgy: Az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár évi munkatervének elfogadása ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám: 107/2016. Tárgy: Az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár 2017. évi munkatervének elfogadása Előterjesztő neve: Kiszelné Mohos Katalin polgármester Előadó neve: Grégerné

Részletesebben

A tételekhez segédeszközök nem használhatók.

A tételekhez segédeszközök nem használhatók. A vizsgafeladat ismertetése: (a szóbeli vizsgatevékenység témakörei) a könyvtárakra és a könyvtárosokra vonatkozó jogszabályok és előírások; a nyilvános könyvtári ellátás; a könyvtártípusok jellemzői;

Részletesebben

MUNKATERV A DEÁK FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2015. KÖNYVTÁR VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ

MUNKATERV A DEÁK FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2015. KÖNYVTÁR VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ MUNKATERV A DEÁK FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ 2015. AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELYE: ZALAEGERSZEG AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJÉNEK NEVE: KISS GÁBOR Összeállította:

Részletesebben

- egyrészt egységes módon működtetett automatizálási rendszer épül,

- egyrészt egységes módon működtetett automatizálási rendszer épül, A 2005-ben létrehozott Ózd Kistérségi Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (KSZR) működtetése az azóta eltelt négy évben hozzájárult a fenntartó önkormányzatok számára kötelező nyilvános könyvtári alapfeladatok

Részletesebben

A könyvtár, mint közösségi tevékenységek központja

A könyvtár, mint közösségi tevékenységek központja A könyvtár, mint közösségi tevékenységek központja Könyvtár-népszerűsítő munka a Pest Megyei Könyvtárban, Szentendrén A könyvtár szerepe a változó társadalomban Információk, dokumentumok gyűjtése feltárása

Részletesebben

HR FOLYAMATOK FEJLESZTÉSE A FELSOKTATÁSBAN: BELS KÉPZÉSI RENDSZER KIALAKÍTÁSA A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEMEN

HR FOLYAMATOK FEJLESZTÉSE A FELSOKTATÁSBAN: BELS KÉPZÉSI RENDSZER KIALAKÍTÁSA A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEMEN HR FOLYAMATOK FEJLESZTÉSE A FELSOKTATÁSBAN: BELS KÉPZÉSI RENDSZER KIALAKÍTÁSA A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEMEN Dr. Koltai Zoltán PhD, egyetemi docens (PTE FEEK) Dr. habil. Nemeskéri Zsolt, egyetemi docens (PTE

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL. TANÉV 1 Bevezető Iskolánk minőségirányítási politikájának megfelelően ebben a tanévben is elvégeztük partnereink elégedettségének mérését. A felmérésre

Részletesebben

A Csorba Győző Megyei Könyvtár 2007. évi éves gazdasági beszámolója

A Csorba Győző Megyei Könyvtár 2007. évi éves gazdasági beszámolója A Csorba Győző Megyei Könyvtár 2007. évi éves gazdasági beszámolója Intézményünk 2007. évben gazdasági tevékenységét a Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatóságához integráltan, gazdaságilag részben

Részletesebben

6. sz. melléklet. a TÁMOP 2.2.4 pályázati útmutatóhoz. Költségvetési specifikáció

6. sz. melléklet. a TÁMOP 2.2.4 pályázati útmutatóhoz. Költségvetési specifikáció 6. sz. melléklet a TÁMOP 2.2.4 pályázati útmutatóhoz Költségvetési specifikáció A specifikáció az ESZA elszámolható költségek általános útmutatóban foglaltakat a TÁMOP 2.2.4 pályázati kiírás esetében az

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/1999.(VI.01.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A helyi közművelődésről Módosított rendelet azonosítója: 25/2003.(XI.27.)

Részletesebben

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2011. (II.17.) HATÁROZATA

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2011. (II.17.) HATÁROZATA KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. FEBRUÁR 17-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2011. (II.17.) HATÁROZATA

Részletesebben

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK NOVEMBER 20-I ÜLÉSÉRE

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK NOVEMBER 20-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 06-860-3/2008. TÁRGY: TÁRSADALMI INFRASTRUKTÚ- RA OPERATÍV PROGRAM (TIOP 1.2.3.) "TUDÁSDEPO-EXPRESSZ" PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA MELLÉKLET: E LŐTERJESZTÉS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

Részletesebben

Mezőkovácsházi Városi Könyvtár Mezőkovácsháza Árpád u. 162. 5800 KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

Mezőkovácsházi Városi Könyvtár Mezőkovácsháza Árpád u. 162. 5800 KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Mezőkovácsházi Városi Könyvtár Mezőkovácsháza Árpád u. 162. 5800 KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Az információs társadalom és a demokratikus jogállam működésének alapfeltétele a könyvtári rendszer, melyen

Részletesebben

Ladányi Mihály Könyvtár elégedettségi felmérés

Ladányi Mihály Könyvtár elégedettségi felmérés Ladányi Mihály Könyvtár elégedettségi felmérés 2012. február Könyvtár szolgáltatásai mennyire felelnek meg az olvasóknak, felhasználóknak. a vizsgálat célja, hogy a kapott válaszokat kiértékelve az igényeknek

Részletesebben

MUNKANAPLÓ az önkormányzati könyvtárak forgalmi adatainak méréséhez a 200 évre

MUNKANAPLÓ az önkormányzati könyvtárak forgalmi adatainak méréséhez a 200 évre MUNKANAPLÓ az önkormányzati könyvtárak forgalmi adatainak méréséhez a 200 évre Nem selejtezhető! A könyvtár neve:. Székhelye:.. ÚTMUTATÓ A munkanaplót ebben az évben is a Deák Ferenc Megyei Könyvtár biztosítja

Részletesebben

TÁMOP C-12/1/KONV

TÁMOP C-12/1/KONV szolgáltatások, valamint képzések fejlesztése a (Versenyképes Debreceni Egyetem) című projekt 1 Projektirányítási kézikönyve Debrecen, 2013. május 12. Bevezető A projekt azonosítója: A projekt címe: szolgáltatások,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat felállításáról

TÁJÉKOZTATÓ. a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat felállításáról TÁJÉKOZTATÓ a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat felállításáról I. Előzmények Az 1698/2005/EK rendelet 68. cikke előírja a tagállamok számára a nemzeti vidéki hálózatok létrehozását, melynek határideje 2008.

Részletesebben

Az MTA Földrajztudományi Kutatóintézet Könyvtárának Könyvtárhasználati Szabályzata

Az MTA Földrajztudományi Kutatóintézet Könyvtárának Könyvtárhasználati Szabályzata Az MTA Földrajztudományi Kutatóintézet Könyvtárának Könyvtárhasználati Szabályzata A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény rendelkezése

Részletesebben

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása Bevezető Az intézmény figyelembe véve a Közoktatási törvényben meghatározottakat, valamint az intézmény

Részletesebben

JELENTÉS A KÖNYVTÁRAK 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

JELENTÉS A KÖNYVTÁRAK 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Az adatszolgáltatás a 300/2007. (XI. 9.) korm. rendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám: 1442/08 Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik. Megtagadása, valótlan adatok közlése, valamint a

Részletesebben

A Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács évi költségvetésének. módosítása

A Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács évi költségvetésének. módosítása 1. sz. melléklet Szám: T.44-7/2009 A Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2009. évi költségvetésének módosítása A Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács.../2009. (X.21.) sz. határozata alapján jóváhagyom:

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatását célzó pályázaton való részvételre E L Ő T E R J E S Z T É S

TÁRGY: Javaslat az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatását célzó pályázaton való részvételre E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 201. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Javaslat az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatását célzó pályázaton való részvételre E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD

Részletesebben

A jogvédelem története, az OBDK helye és szerepe a jogvédelmi rendszerben Dr. Novák Krisztina főigazgató

A jogvédelem története, az OBDK helye és szerepe a jogvédelmi rendszerben Dr. Novák Krisztina főigazgató TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ A jogvédelem története, az OBDK helye és szerepe a jogvédelmi rendszerben Dr. Novák Krisztina főigazgató.

Részletesebben

TÁMOP 6.1.4. Koragyermekkori (0-7 év) kiemelt projekt

TÁMOP 6.1.4. Koragyermekkori (0-7 év) kiemelt projekt TÁMOP 6.1.4. Koragyermekkori (0-7 év) kiemelt projekt Kapcsolat a Programmal II. cél: Gyermek alapellátás egységesebbé tétele az esélyegyenlőség javítása érdekében a hozzáférhetőség javításával és a jobb

Részletesebben

A felsoktatás, mint szolgáltatás. Kerül Judit Nyíregyházi Fiskola

A felsoktatás, mint szolgáltatás. Kerül Judit Nyíregyházi Fiskola A felsoktatás, mint szolgáltatás Kerül Judit Nyíregyházi Fiskola Témaválasztás indoklása A felsoktatási intézmények csak akkor válhatnak szolgáltató intézményekké, ha ismerik és képesek kielégíteni a

Részletesebben

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről *

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről * 1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet a közművelődésről * Darnózseli község Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének április 28-i ülésére. Az előterjesztést készítette: jegyző

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének április 28-i ülésére. Az előterjesztést készítette: jegyző 8649-1/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. április 28-i ülésére Tárgy: Készségfejlesztés az önkormányzatoknál (ÁROP-2.2.11/2010) c. normatív pályázat

Részletesebben

SZAKMAI MUTATÓK ÖSSZESÍTETT TÁBLÁZATA

SZAKMAI MUTATÓK ÖSSZESÍTETT TÁBLÁZATA SZAKMAI MUTATÓK ÖSSZESÍTETT TÁBLÁZATA A FSZEK munkatervében tervezett mérőszámok teljesülése Mutató I. SZOLGÁLTATÁSI FELADATOK 1. Heti nyitvatartási órák 2. A tárgyévben a könyvtárat aktívan használók

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi 123-16/2014. Némethy Tímea igazgató Helyben Tárgy: 2014. évi integritás jelentés Melléklet: 1 db Tisztelt Igazgató Asszony! Az államigazgatási szervek

Részletesebben

Minségfejlesztési szolgáltatások a felsoktatásban. Felsoktatási minségtérkép

Minségfejlesztési szolgáltatások a felsoktatásban. Felsoktatási minségtérkép Minségfejlesztési szolgáltatások a felsoktatásban Felsoktatási minségtérkép 8. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia 2012. április 26-27., Gödöll Hegyi-Halmos Nóra ELTE PPK OFI Felsoktatási

Részletesebben

Az előterjesztés száma: 32/2017.

Az előterjesztés száma: 32/2017. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Az előterjesztés nyílt ülésen tárgyalható. Az előterjesztés száma: 32/2017. Decs Nagyközség Képviselő-testületének 2017. február 28. napján

Részletesebben

A "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet. Szentes Városi Könyvtár

A Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet. Szentes Városi Könyvtár A "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Részletesebben

A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2013. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL

A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2013. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2013. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL Érkezett adományok áttekintés... 2 Könyvvizsgálat adomány... 2 Adhat Vonal támogatása...

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program

Társadalmi Megújulás Operatív Program Kiemelt projekt tervezési felhívás a Társadalmi Megújulás Operatív Program A hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációjának szakmai és módszertani megalapozása című tervezési felhíváshoz

Részletesebben

A pomázi városi könyvtár használói igény és elégedettségi felmérésének elemzése

A pomázi városi könyvtár használói igény és elégedettségi felmérésének elemzése A pomázi városi könyvtár használói igény és elégedettségi felmérésének elemzése A könyvtár használatára irányulóan kérdőíves felmérést végeztünk. A felmérés célja: a valós és látens használói igények feltérképezése,

Részletesebben

Szervezetfejlesztés megvalósítása Nagykáta Város Önkormányzati Hivatalában ÁROP-3.A

Szervezetfejlesztés megvalósítása Nagykáta Város Önkormányzati Hivatalában ÁROP-3.A Szervezetfejlesztés megvalósítása Nagykáta Város Önkormányzati Hivatalában ÁROP-3.A.2-2013-2013-0015 A projekt háttere, célja Mi keltette életre a projektet? Nagykáta Polgármesteri hivatalának működésében

Részletesebben

Tervek és tények. Hagyományok és kihívások IV

Tervek és tények. Hagyományok és kihívások IV Tervek és tények Az ELTE Egyetemi Könyvtári Szolgálat kulturális szakembereinek képzése a szolgáltatások fejlesztése érdekében című TÁMOP-3.2.12-12/1/KMR-2012-0007 pályázat eredményei Hagyományok és kihívások

Részletesebben

Egy könyvtár három alapfunkció. Dippold Péter

Egy könyvtár három alapfunkció. Dippold Péter Egy könyvtár három alapfunkció Dippold Péter A Központi Könyvtár hármas funkciója Közkönyvtárként feladatait a 1997. CXL. törvény határozza meg Országos szakkönyvtár feladatait a 30/2014. EMMI rendelet

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (II. 21. ) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről Bogács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A Nyilvános Könyvtárak Adatbázisa és a Könyvtári Minerva Gyűjtőköri Adatbázis összevonása, a könyvtárak adatainak önálló adminisztrációja

A Nyilvános Könyvtárak Adatbázisa és a Könyvtári Minerva Gyűjtőköri Adatbázis összevonása, a könyvtárak adatainak önálló adminisztrációja A Nyilvános Könyvtárak Adatbázisa és a Könyvtári Minerva Gyűjtőköri Adatbázis összevonása, a könyvtárak adatainak önálló adminisztrációja Garamvölgyi László könyvtári szakinformatikus Országos Széchényi

Részletesebben

A szakfelügyeleti vizsgálatok könyvtárostanár képe

A szakfelügyeleti vizsgálatok könyvtárostanár képe Lendület éve 2010/2011 MFPI fővárosi könyvtárostanárok műhelye Budapest, 2010. szeptember 15. Dömsödy Andrea iskolai könyvtári szakreferns A szakfelügyeleti vizsgálatok könyvtárostanár képe Oktatáskutató

Részletesebben

Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020

Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felels helyettes államtitkár 2014. október 29. Budapest, VHT Szakmai napok Az új Közös Agrárpolitika (KAP) 2014-2020

Részletesebben

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat közművelődési és közgyűjteményi feladatairól Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

SWOT analízis Tamási Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2009.

SWOT analízis Tamási Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2009. Tamási Város Polgármesteri Hivatala SWOT analízis SWOT analízis Tamási Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2009. SZEMPONTOK A kérdések megválaszolásához 1. VEZETÉS A vezetés szerepe a hivatali küldetés

Részletesebben

Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés, Tiszalök Város Önkormányzatának évi belső ellenőrzési tevékenységéről

Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés, Tiszalök Város Önkormányzatának évi belső ellenőrzési tevékenységéről Önkormányzatának Belső ellenőre 4465 Rakamaz, Kossuth út 68. Száma:../2014. Éves összefoglaló i jelentés, Önkormányzatának 2013. évi belső i tevékenységéről A jelentésben használt jogszabályi hivatkozások:

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 22-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 2011.

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT 1. A Kislángi ÁMK Könyvtárának nyitva tartási ideje: Hétfőn: 13-17 óráig Keddtől péntekig 8-12 13-17 óráig 2. A Kislángi ÁMK Könyvtárának részlegei (gyűjteményrészei): Felnőttkönyvtár

Részletesebben