Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 Az öntözési rend Az öntözési rend a víznorma és az öntözési forduló meghatározását jelenti, mely termőtájanként, növényenként, talajtípusonként, öntözőgépenként változik. Kialakításának célja a vizet olyan gyakorisággal és mennyiségben kijuttatni, hogy a növények terméscsökkenése, a minőség romlása megelőzhető legyen. Tervezése nem hagyatkozhat a termelő érzékszervi megállapításaira vagy több éves rutinra. A csapadék területi és időbeli eloszlásában igen nagyok a különbségek. Az Alföld közepén (Szolnok) az átlagos évi (az évek adatai alapján) csapadékösszeg 52 mm, a legnagyobb értéke 713 mm, a legkisebb 302 mm. Tenyészidőszakban az átlagos évi csapadékösszeg 302 mm, legnagyobb értéke 78 mm, legkisebb 115 mm. Ugyancsak rendkivűl változatos lehet a légköri szárazság - a levegő relatív nedvességtartalma 30 százalékra, vagy ez alá süllyed megjelenése, melynek csökkentése szintén az öntözés célja. A légköri aszály leggyakrabban júliusban és augusztusban tapasztalható, évente átlagosan alkalommal fordul elő, naponkénti tartama 3-5 óra és többnyire 2-5 napig tart. Az öntözés időpontjának és a víz mennyiségének megállapításához mérések, számítások végzése szükséges. Az öntözés időpontja az időjárási viszonyoktól (napsugárzás tartama, a levegő hőmérséklete, relatív páratartalma, a szél sebessége, csapadék mennyisége), a talajban rendelkezésre álló víz mennyiségétől, a növény igényétől függ. A szemiarid és szubhumid klímán viszonylag gyakori a csapadék az öntözési idény során, melyet számításba kell vennünk. Az 5 mm alatti egyszeri csapadék érdemben nem befolyásolja a talaj víztartalmát. Az evaporáció a szabad felszín párolgása, mely függ a hőmérséklettől, a levegő mozgásától és páratartalmától, fizikai folyamat. Hazánkban július-augusztusban az átlagos szabadföldi evaporáció napi 5 mm körül alakul, maximumként 7 mm-t is mértek. A transzspiráció a növény párologtatása mely szintén függ a fenti tényezőktől, de a változása azokkal nem lineáris mivel a növény légzőnyílásai segítségével szabályozza saját vízleadását. Folyamatait nemcsak a légköri, hanem biológiai tényezők, valamint a talaj jellemzői is jelentősen befolyásolják. A transzspiráció mérése szántóföldi körülmények között igen nehézkes, ezért a növény vízleadását a hasonló körülmények közötti evaporáció megállapítása és növényenkénti módosító tényező alkalmazásával próbálják meghatározni. Az evapotranszspiráció (ET) a növényállomány párologtatása, egyenlő azzal a vízmennyiséggel, amely pára formájában hagyja el a növénytermesztési teret. A ET értéke magában foglalja a teljes, legalább 1 ha nagyságú növényállomány vízfogyasztását, amennyiben a növények fejlődése, növekedése nem korlátozott a nem kielégítő vízellátás (többlet, vagy hiány) miatt, az állomány egészséges és elegendő tápanyag áll rendelkezésre. Amennyiben a növények teljesen takarják a felszínt, úgy a talaj párolgása összevetve a növényzettel elhanyagolható, értéke 5 % alatti. A kijuttatandó öntözővíz mennyisége az utóbbi esetben egyenlőnek vehető a transzspiráció, a növények párologtatási értékével. Az öntözés kezdési idejének meghatározása Az érzékszervi módszer a talaj, a növény, az időjárás tapasztalati adatainak, jelenségeinek megfigyelésén alapszik. A gazdálkodó látja a talaj, termesztőközeg száradását, a növény leveleinek lankadását, vagy megemeli a konténeres növényt a víztartalom megbecsülésére és tapasztalata, ismeretei alapján dönt az öntözés megindításáról. A módszer általánosan használt annak ellenére, hogy a vízadagolás számos problémával jár. Az ember nehezen tudja megbecsülni a talaj aktuális nedvesség tartalmát, a lankadás már streszt jelent

2 és korlátozza a növényt a maximális termés kifejlesztésében. További hátrány az állandó jelenlét igénye, a gazdálkodónak nap mint nap többször meg kell tekinteni az állományt. A talaj nedvességtartalmának folyamatos mérése a legpontosabb módszer az öntözővízigény meghatározásra. A mintavételes megoldás (a minta tömegének mérése, majd szárítószekrényes szárítása, újabb mérése) azonban sok időt vesz igénybe és nehezen ismételhető. Gyakorlatiasabb módszer néhány növény tenyészedényének mérlegre helyezése és az adatok folyamatos rögzítése. A napi mérések adatai alapján ki tudjuk szűrni a növény növekedéséből adódó változásokat és számíthatjuk a teljes állomány részére szükséges vízmennyiséget. A módszerben nehézséget jelent a folyamatos adatrögzítési igény, a reprezentatív egyedek kiválasztása. Az eletronikus, hibrid vagy mechanikus időkapcsolókkal beállíthatjuk az öntözés kezdetét, időtartamát vagy mindkét paramétert. A termesztő közeget öntözhetjük naponta többszöri, vagy napi-több napi gyakorisággal, mely függ a közegtől, a növény igényétől. Lehetséges érzékelő beépítése, mely jelet ad a kívánt mélységű benedvesedés esetén, vagy víz elfolyásának megindulásáig üzemben tartja az öntözőberendezést. Egyszerűbb esetben mechanikus kapcsolón meghatározzuk a be- és kikapcsolás időpontját. Ez utóbbi módszernél vegyük figyelembe a szezonálisan változó evaporációt, a növény fejlődését és ezek alapján növeljük-csökkentsük az öntözés időtartamát. Amennyiben döntési lehetőség van, válasszunk minél nagyobb napi öntözésszámot lehetővé tevő berendezést. Nedvességérzékelő adata alapján szintén irányíthatjuk az öntözést. A legelterjedtebb a tenzióméter használata. A beszerzésnél ügyeljünk a megfelelő típus kiválasztásra, mivel az eltérő termesztőközeghez más-más kialakítás használható. A tenziométer lehet elektronikus jeladóval szerelt, így közvetlenül indíthatja az öntözőrendszert. Ebben az esetben nagyon fontos a mélységi elhelyezése és összhangja a használt öntözőberendezéssel valamint a kijuttatott vízadaggal. Nagy intenzitású esőztető öntözőrendszer használatakor a gravitációs pórusok is telítődnek vizzel. Az ezekben található víz azonban az öntözés befelyezése után tovább mozog lefelé a talajban, a nedvesített zóna alja a tenzióméter alatt lesz. Csepegtető öntözőrendszer esetében a zóna bővülésére nem kell számítanunk. A talaj dielektromos állandójának mérési elvén működő érzékelők szintén jól hasznosíthatók az öntözőrendszer kézi vagy automatikus indítására. Növényházban, a szántófödi területen érdemes több jellemző helyen, legalább két mélységben elhelyezni az érzékelőket. A nedvességérzékelők telepítése mellett biztonsági megoldások használatára is szükség van. Beépíthető minimális vagy maximális idő eltelte után öntözést indító berendezés, vagy a minimális, maximális öntözési időt behatároló automatika. A nedvességérzékelők felhasználhatók az időautomatikák működésének tiltására is. Párolgási modell alapján méréssel vagy ehhez kapcsolódó számítások végzésével két módszer ismeretes a gyakorlatban. 1. Párolgási kád felállítása az öntözött területen. A transzspiráció, a kijuttatandó öntözővíz mennyiségét meghatározó egyik módszer az evaporációs kádak adatainak felhasználása a tenyészidőszak folyamán. A kád összegzi a napsütés, a szél, a hőmérséklet és a páratartalom hatását a párolgásra az öntözendő növény környezetében. A kád típusának és elhelyezésének jó megválasztásával követhetjük a növények párologtatását. Figyelembe kell venni azonban a növények fejlődési állapotát, valamint a fajok eltérő párologtató képességét, ezért különböző értékű szorzófaktorokat alkalmaznak a számítás során. A nemzetközileg leginkább használt "A" típusú (U.S. Weather Bureau) evaporációs kád kör alakú, átmérője 121 cm és 25, cm (10") mély. Anyaga horganyzott vaslemez. A

3 növényállományban annak szélétől legalább 30 m-rel beljebb, vízszintesen állítsuk fel, így a párolgási feltételek azonosak lesznek a jellemezni kívánt növény körülményeivel. Alátétként farácsot használjunk úgy, hogy a kád alja 15 cm magasságban legyen a talajfelszíntől. Ezzel megakadályozzuk a talajban tárolt hőenergia átadását, pontosabb lesz a mérés. Feltöltéskor a víz 5 cm mélyen legyen a peremtől és ne csökkenjen 7,5 cm-nél mélyebbre. A mérést torzítja, ha madarak isszák a vizet, ennek elkerülésére a kádat fedjük ritkaszövésű hálóval, vagy helyezzünk el egy peremig töltött másik kádat. Ebben az esetben a madarak ezt fogják előnyben részesíteni. A növények párologtatásának meghatározása az alábbi képlet alapján lehetséges: ET c =ET 0 x k c ahol: ET c = a növény párologtatása, mm ET 0 = a kád párolgása, mm k c = növényi faktor A növények párologtatása fejlődésük során jellemző szakaszra osztható, 125 tenyésznappal számolva : 1. kezdeti szakasz (kb.: 10 %-os talajfedettség, 20 nap) k c = 0,35 2. növekedési szakasz (kb.: %-os talajfedettség, 35 nap) k c = 0, teljes kifejlettség (teljes talajfedettség, 0 nap) k c = 5. érési szakasz (30 nap) k c = 0,60 Az 1. és 2. szakasz faktorai valamennyi növénynél azonosnak vehetők, a 3. és. szakasz faktorait a 1. számú táblázat tartalmazza. Az öntözővízszükségletet megkapjuk, ha a növények párologtatását növeljük a talajfelszín párolgásával, valamint a veszteségekkel. Az esőszerű öntözés során fellépő párolgási veszteség számításához a 2. számú táblázat értékei vehetők számításba. Az öntözővízszükséglet számítása: ahol: Öv = öntözővízszükséglet, ET c = a növény párologtatása (mm), E = a talajfelszín párolgása (%), v e = párolgási és egyéb veszteség (%).

4 1. számú táblázat Növények párologtatási faktorai (k c ) különböző fejlődési állapotban (Doorenbus és Pruitt, 198.) növény fejlődési RHmin < 20 % állapot szélsebesség szélsebesség 0-5 m/s 5-8 m/s Burgonya 3 Cukorrépa 3 Dinnye 3 Hagyma 3 Keresztes-virágúak 3 Kukorica 3 Napraforgó 3 Paprika 3 Paradicsom 3 Saláta 3 Uborka 3 RH= relatív páratartalom 5 0,8 5 0,9 0,6 0, ,65 0,9 0,95 5 1, ,1 0,95 0,6 0,35 1, ,65 5 0,8 2. számú táblázat Az esőszerű öntözés párolgási veszteségei szórófej típus öntözési időszak nappal éjszaka kis intenzitású 0 % 20 % i=3-5 mm/h közepes intenzitású 30 % 20 % i=5-15 mm/h nagy intenzitású 20 % 10 % i=15-20 mm/h Példa: paprika öntözése augusztusban, 3. fejlődési szakaszban, szélsebesség kisebb mint 5 m/s, így a növényi faktor 5, az evaporációskád párolgása 5 mm. A talajfelszín fedett, a párolgás 5 %-os, párolgási veszteség a levegőben 30 %. x Öv = 5105, x = 79, mm,, A fenti feltételek mellett a paprika napi öntözővízigénye 7,9 mm, mely 1 m 2 -re 7,9 l, 1 ha-ra számítva 79 m 3 vizet jelent. Öntözés során azt a vízmennyiséget kell kiadagolni, amit a növényállomány az utolsó öntözés óta elpárologtatott, figyelembe véve a lehullott csapadékot is. Többlet kijuttatása esetén a víz mélybe szivárog és elvész a növény számára. Deficit esetén nem érjük el a kívánt eredményt a termés mennyiségében és minőségében. Vegyük azonban figyelembe, hogy a növényállomány vízfogyasztása jelentősen változik a tenyészidőszak folyamán.

5 Az elvégzett vizsgálatok szerint az öntözött növények vízszükségletüket a gyökerezési mélységből különböző mértékben veszik fel. Esőszerű öntözésnél , mikroöntözésnél a felvételi arány, amennyiben a gyökerezési mélységet négy egyenlő részre osztjuk. 2. Az evaporáció meghatározására számos matematikai módszer létezik. A Blaney- Criddle módszer használatához a levegő napi átlagos hőmérsékleti adatainak ismerete szükséges. A többi befolyásoló tényező táblázatból olvasható ki. A radációs módszer használatához a levegő hőmérsékletének és a napsütés időtartamának mérése szükséges. A Penman módszert ott alkalmazhatjuk, ahol a hőmérséklet, szél, napsütés, relatív páratartalom adatok rendelkezésre állnak. Az öntözés időpontjának meghatározására lehetőség van a zöld növény vízpotenciáljának mérése alapján is. A vízzel jól ellátott növény kisebb nyomáson veszít vizet. A mérés eszköze egy nyomáskamra (pressure bomb). A növény levelét, vagy lágy részét gumi tömítőgyűrűbe szorítjuk, úgy hogy a szállító edények láthatók legyenek, majd belehelyezzük a készülékbe. A nyomás előállítását nitrogénpalack szolgálja. A tartályon levő szelepet lassan nyitva a kamrán elhelyezett mérőórán leolvasható az a nyomásérték mikor a szállítóedények végén folyadékcsepp jelenik meg. A folyadékcsepp megjelenése növényenként eltérő nyomás mellett észlelhető, a kapott értéket az előzetes laboratóriumi mérésekkel összevetve megállapítható a növény vízellátottságának szintje és ebből határozhatjuk meg az öntözés kezdésének időpontját. Számítógépes öntözésirányítási rendszerek célja a növények számára szükséges életfeltételek biztosítása, a vízfelhasználás optimalizálása. A vezérlés magában foglalja a szükséges vízmennyiség számítását és adagolását, a tápanyagok, kemikáliák kijuttatását, növényházak esetében a belső klíma szabályozását, valamint meghibásodás esetére jelzőrendszer működtetését. A számításokhoz szükséges kiinduló adatok egyrésze lehet éves idősoros meteorológiai adat. Ezek hátránya, hogy az időjárás évről-évre változik, az átlagos év ritka, az éves ET nagysága %-al eltérhet a ténylegestől. A havi eltérés még nagyob, ± 50 % is lehet. Ezért törekedni kell arra, hogy valamennyi szükséges adat a helyszínen, automatikusan, folyamatosan legyen mérve. Az adatgyűjtés során valamennyi adat rögzítésre kerül, így utólag lehetőség van azok elemzésére. Az angolul tudó érdeklődők részletes és a helyi körülményekhez dekád, vagy havi adatokkal feltölthető IBM PC kompatibilis számítógépen futtatható programot találhatnak a vízfelhasználás számítására és az öntözési fordulók tervezéséhez SMITH,M.: CROPWAT A computer program for irrigation planning and management 5.7. (Irrigation and Drainage Paper 6. FAO, Rome.) című könyvének belső borítójában. A program kézikönyvének magyarnyelvű fordítása és a használatához gyakorlati útmutató a Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Vízgazdálkodási Tanszékén (Debrecen) érhető el. A továbbfejlesztett változat (1995. november) a 7.0 jelet kapta. Ennek újdonsága a könnyebb kezelhetőség, a csapadék mennyiségének és a referencia evaporáció megadásához az A típusú kád adatainak napi beviteli lehetősége, a különböző számítások dekádonkénti eredményének közlése. Ezekkel a paraméterekkel a program felhasználása gyakorlati körülmények között is lehetséges. A program lehetőséget ad: - öntözési fordulók tervezésére, változatok készítésére szántóföldi körülmények között, - öntözési programok értékelésére vízfelhasználási és termésnövelési szempontokból,

6 - a termés változásának szimulációjára öntözés nélkül, vagy nem kielégítő mennyiségű víz adagolása esetén. A program ingyenesen letölthető a címről.

Huzsvai László. Az öntözés hatása a növényekre és talajra

Huzsvai László. Az öntözés hatása a növényekre és talajra Huzsvai László Az öntözés hatása a növényekre és talajra BEVEZETÉS A talaj mint a szántóföldi növénytermesztés nélkülözhetetlen alapja, fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságain keresztül befolyásolja

Részletesebben

MUNKAANYAG. Benke Lászlóné. Hidrometeorológiai mérések. A követelménymodul megnevezése: Víz- és szennyvíztechnológus és vízügyi technikus feladatok

MUNKAANYAG. Benke Lászlóné. Hidrometeorológiai mérések. A követelménymodul megnevezése: Víz- és szennyvíztechnológus és vízügyi technikus feladatok Benke Lászlóné Hidrometeorológiai mérések A követelménymodul megnevezése: Víz- és szennyvíztechnológus és vízügyi technikus feladatok A követelménymodul száma: 1223-06 A tartalomelem azonosító száma és

Részletesebben

Debreceni Egyetem Agrár és Gazdálkodástudományok Centruma Mezőgazdaság, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar Kertészettudományi Intézet

Debreceni Egyetem Agrár és Gazdálkodástudományok Centruma Mezőgazdaság, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar Kertészettudományi Intézet Debreceni Egyetem Agrár és Gazdálkodástudományok Centruma Mezőgazdaság, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar Kertészettudományi Intézet ZÖLDSÉGHAJTATÁS Összeállította: TAKÁCSNÉ DR. HÁJOS MÁRIA

Részletesebben

A víz ésszerű felhasználása Útmutató kerttulajdonosoknak víztakarékos öntözőrendszerekhez

A víz ésszerű felhasználása Útmutató kerttulajdonosoknak víztakarékos öntözőrendszerekhez 3 F ÖNTÖZÉSTECHNIKA ÖNTÖZÉSI AKADÉMIA A víz ésszerű felhasználása Útmutató kerttulajdonosoknak víztakarékos öntözőrendszerekhez Forrás: Rain Bird, The Intelligent Use of Water, A Homeowner s Guide to Water-Efficient

Részletesebben

A FERTŐ TÓ ÉS VÍZGYŰJTŐJÉNEK PÁROLGÁSTÉRKÉPEZÉSE MODIS MŰHOLDKÉPEK SEGÍTSÉGÉVEL

A FERTŐ TÓ ÉS VÍZGYŰJTŐJÉNEK PÁROLGÁSTÉRKÉPEZÉSE MODIS MŰHOLDKÉPEK SEGÍTSÉGÉVEL BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÉPÍTŐMÉRNÖKI KAR VÍZÉPÍTÉSI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI TANSZÉK A FERTŐ TÓ ÉS VÍZGYŰJTŐJÉNEK PÁROLGÁSTÉRKÉPEZÉSE MODIS MŰHOLDKÉPEK SEGÍTSÉGÉVEL Készítették: Baros

Részletesebben

Vízgazdálkodás. mezőgazdasági, kertész-, tájépítész- és erdőmérnök- hallgatók részére. Szerkesztette: Vermes László

Vízgazdálkodás. mezőgazdasági, kertész-, tájépítész- és erdőmérnök- hallgatók részére. Szerkesztette: Vermes László Vízgazdálkodás mezőgazdasági, kertész-, tájépítész- és erdőmérnök- hallgatók részére Szerkesztette: Vermes László Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó Budapest 1997 1 Megjelent a Művelődési és Közoktatási Minisztérium

Részletesebben

Innovációs Pályázat Kutatásfejlesztés Teljesen önellátó üvegház létesítése, megújuló energia rendszer kialakításával

Innovációs Pályázat Kutatásfejlesztés Teljesen önellátó üvegház létesítése, megújuló energia rendszer kialakításával Innovációs Pályázat Kutatásfejlesztés Teljesen önellátó üvegház létesítése, megújuló energia rendszer kialakításával 1. Innováció célja, leírása 1.1 Innováció célja, A mai világban nagy hangsúlyt kellene

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DECSI ÉVA KINCSŐ

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DECSI ÉVA KINCSŐ DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DECSI ÉVA KINCSŐ KESZTHELY 2005 2 VESZPRÉMI EGYETEM GEORGIKON MEZŐGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Növény- és Környezettudományi Intézet Témavezető: Dr. habil Anda Angéla az MTA doktora KÜLÖNBÖZŐ

Részletesebben

MUNKAANYAG. Hartman Mátyás. Mérjük csak meg? Agrometeorológiai és talajtani mérések. A követelménymodul megnevezése: Növénytermesztés

MUNKAANYAG. Hartman Mátyás. Mérjük csak meg? Agrometeorológiai és talajtani mérések. A követelménymodul megnevezése: Növénytermesztés Hartman Mátyás Mérjük csak meg? Agrometeorológiai és talajtani mérések A követelménymodul megnevezése: Növénytermesztés A követelménymodul száma: 2203-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

ÉPÜLETENERGETIKA Dr. Barótfi István,

ÉPÜLETENERGETIKA Dr. Barótfi István, ÉPÜLETENERGETIKA Dr. Barótfi István, ÉPÜLETENERGETIKA Dr. Barótfi István, Publication date 2011 Szerzői jog 2011 Szent István Egyetem Copyright 2011, Szent István Egyetem. Minden jog fenntartva, Tartalom

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM. DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS

SZENT ISTVÁN EGYETEM. DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS SZENT ISTVÁN EGYETEM DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS MŰSZAKI LEHETŐSÉGEK A PERMETEZŐGÉPEKKEL VÉGZETT VEGYSZERKIJUTTATÁS KÖRNYEZETTERHELŐ HATÁSAINAK CSÖKKENTÉSÉRE Gulyás Zoltán Gödöllő 2013. A doktori iskola

Részletesebben

Magyarország éghajlati erőforrásainak agroklimatológiai elemzése

Magyarország éghajlati erőforrásainak agroklimatológiai elemzése Varga-Haszonits Zoltán - Varga Zoltán - Lantos Zsuzsanna - Vámos Ottília - Schmidt Rezső Magyarország éghajlati erőforrásainak agroklimatológiai elemzése Mosonmagyaróvár 2000 Lektorálta: Dr. Anda Angéla

Részletesebben

DÉLKELET-EURÓPAI ASZÁLYKEZELÉSI KÖZPONT DMCSEE

DÉLKELET-EURÓPAI ASZÁLYKEZELÉSI KÖZPONT DMCSEE DÉLKELET-EURÓPAI ASZÁLYKEZELÉSI KÖZPONT DMCSEE Összefoglaló a projekt eredményeiről www.dmcsee.eu www.dmcsee.eu 1 Délkelet-Európai Aszálykezelési Központ DMCSEE projekt Délkelet-Európai Transznacionális

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS. 1. ábra: A vizsgált terület és települései.

ZÁRÓJELENTÉS. 1. ábra: A vizsgált terület és települései. ZÁRÓJELENTÉS Bevezetés A Debreceni Egyetem Meteorológiai Tanszéke A szél- és napnapenergia, valamint az energetikai célú biomassza hasznosításának éghajlati és társadalmi-gazdasági kérdései a Hernád-völgyben

Részletesebben

SZÜLŐPÁR. Tartástechnológia kézikönyv. An Aviagen Brand

SZÜLŐPÁR. Tartástechnológia kézikönyv. An Aviagen Brand SZÜLŐPÁR Tartástechnológia kézikönyv An Aviagen Brand ROSS SZÜLŐPÁR TARTÁSTECHNOLÓGIA: Előszó Előszó A kézikönyv célja, hogy segítse az Aviagen Partnereit a szülőpár állományaik teljesítményének optimalizálásában.

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS ENZSÖLNÉ GERENCSÉR ERZSÉBET MOSONMAGYARÓVÁR 2013.

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS ENZSÖLNÉ GERENCSÉR ERZSÉBET MOSONMAGYARÓVÁR 2013. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS ENZSÖLNÉ GERENCSÉR ERZSÉBET MOSONMAGYARÓVÁR 2013. NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM MEZŐGAZDASÁG- ÉS ÉLELMISZERTUDOMÁNYI KAR MOSONMAGYARÓVÁR "PRECÍZIÓS NÖVÉNYTERMESZTÉSI MÓDSZEREK" ALKALMAZOTT

Részletesebben

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. KERTÉSZET

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. KERTÉSZET A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. KERTÉSZET DE AMTC AVK 2007 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0 Ez a kiadvány a Gyakorlatorientált képzési rendszerek kialakítása

Részletesebben

Tudományos Diákköri Dolgozat

Tudományos Diákköri Dolgozat Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Tudományos Diákköri Dolgozat Bádogdobozokból készült napkollektor működésének vizsgálata Készítette: Juhász Edina és Pongó Veronika Környezettudomány

Részletesebben

Kézirat a fólia alatti fűszerpaprika termesztés technológiájáról

Kézirat a fólia alatti fűszerpaprika termesztés technológiájáról Kézirat a fólia alatti fűszerpaprika termesztés technológiájáról Két ország, egy cél, közös siker! www.huro-cbc.eu HU-RO 08/01/143 pályázat által támogatott kiadvány Jelen kommunikációs anyag tartalma

Részletesebben

Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Kocsis Pál Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Szakközépiskola és Szakiskolája

Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Kocsis Pál Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Szakközépiskola és Szakiskolája Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Kocsis Pál Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Szakközépiskola és Szakiskolája A talajvédelem lehetőségei Készítette: Hornyák Nikolett Felkészítő tanár

Részletesebben

8. KIEGÉSZÍTŐ MEGÚJULÓENERGIA- RENDSZEREK Simon Gábor Nagy József

8. KIEGÉSZÍTŐ MEGÚJULÓENERGIA- RENDSZEREK Simon Gábor Nagy József 8. KIEGÉSZÍTŐ MEGÚJULÓENERGIA- RENDSZEREK Simon Gábor Nagy József Ebben a fejezetben olyan megújuló energiaforrásokról lesz szó, amelyeknek keletkezése nincs közvetlen öszszefüggésben a mezőgazdasági tevékenységgel.

Részletesebben

TANULMÁNY. Homokháti zöldség-,-gyümölcstermelők és közösségeik post-harvest tevékenységéhez technikai segítségnyújtás

TANULMÁNY. Homokháti zöldség-,-gyümölcstermelők és közösségeik post-harvest tevékenységéhez technikai segítségnyújtás TANULMÁNY Homokháti zöldség-,-gyümölcstermelők és közösségeik post-harvest tevékenységéhez technikai segítségnyújtás 2003 Készítette: Granex-Food Élelmiszeripari és Környezetvédelmi Kft. Szeged Készült

Részletesebben

2. füzet Első osztályú füves labdarúgópályák öntözése 15 db szórófejjel. Készítette: Andrássy Dénes, Hordós László Gergely, dr.

2. füzet Első osztályú füves labdarúgópályák öntözése 15 db szórófejjel. Készítette: Andrássy Dénes, Hordós László Gergely, dr. A Magyar Labdarúgó Szövetség és a Magyar Öntözési Egyesület (MÖE) ajánlása labdarúgópályák öntözésének építéséhez beruházóknak, sportegyesületeknek és önkormányzatoknak 2. füzet Első osztályú füves labdarúgópályák

Részletesebben

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. EA Útmutató mennyiségi vizsgálatok bizonytalanságának kifejezéséhez NAR-EA-4/16. 1.

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. EA Útmutató mennyiségi vizsgálatok bizonytalanságának kifejezéséhez NAR-EA-4/16. 1. NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer EA Útmutató mennyiségi vizsgálatok bizonytalanságának kifejezéséhez NAR-EA-4/16 1. kiadás 2004. szeptember EA-4/16 EA útmutató a mennyiségi vizsgálatok

Részletesebben

ORSZÁGOS METEOROLÓGIA SZOLGÁLAT IDŐJÁRÁSI RADARHÁLÓZATÁNAK MÉRÉSEI

ORSZÁGOS METEOROLÓGIA SZOLGÁLAT IDŐJÁRÁSI RADARHÁLÓZATÁNAK MÉRÉSEI ORSZÁGOS METEOROLÓGIA SZOLGÁLAT IDŐJÁRÁSI RADARHÁLÓZATÁNAK MÉRÉSEI Szegedi Csaba, Dombai Ferenc, Csirmaz Kálmán, Németh Péter Országos Meteorológiai Szolgálat SZENTES-LAPISTÓ BUDAPEST POGÁNYVÁR NAPKOR

Részletesebben

MUNKAANYAG. Benke Lászlóné. Vízrajzi mérések és értékelésük. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Benke Lászlóné. Vízrajzi mérések és értékelésük. A követelménymodul megnevezése: Benke Lászlóné Vízrajzi mérések és értékelésük A követelménymodul megnevezése: Víz- és szennyvíztechnológus és vízügyi technikus feladatok A követelménymodul száma: 1223-06 A tartalomelem azonosító száma

Részletesebben

JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁSOK...

JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁSOK... JELENTÉS az Európai Bizottság részére a 91/676/EGK irányelv 10. cikke értelmében a mezőgazdasági eredetű nitrát szennyezéssel szembeni vízvédelmi feladatok végrehajtásáról Időszak: 2004-2007. Jelentés

Részletesebben

PAKS ÉS 30 KM SUGARÚ KÖRNYEZETÉNEK ÉGHAJLATI JELLEMZÉSE. File név: PAKSII_KHT_10_Eghajlatjell 1/105

PAKS ÉS 30 KM SUGARÚ KÖRNYEZETÉNEK ÉGHAJLATI JELLEMZÉSE. File név: PAKSII_KHT_10_Eghajlatjell 1/105 PAKS ÉS 30 KM SUGARÚ KÖRNYEZETÉNEK ÉGHAJLATI JELLEMZÉSE File név: PAKSII_KHT_10_Eghajlatjell 1/105 File név: PAKSII_KHT_10_Eghajlatjell 2/105 TARTALOMJEGYZÉK 10 PAKS 30 KM SUGARÚ KÖRNYEZETÉNEK ÉGHAJLATI

Részletesebben

EÖTVÖS LÓRÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR KÖRNYEZETTUDOMÁNYI ISKOLA NAPENERGIA HASZNOSÍTHATÓSÁGÁNAK ÁTTEKINTÉSE CSALÁDI HÁZAKBAN

EÖTVÖS LÓRÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR KÖRNYEZETTUDOMÁNYI ISKOLA NAPENERGIA HASZNOSÍTHATÓSÁGÁNAK ÁTTEKINTÉSE CSALÁDI HÁZAKBAN EÖTVÖS LÓRÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR KÖRNYEZETTUDOMÁNYI ISKOLA NAPENERGIA HASZNOSÍTHATÓSÁGÁNAK ÁTTEKINTÉSE CSALÁDI HÁZAKBAN SZAKDOLGOZAT Készítette: Salló Andrea V. biológia-környezettan

Részletesebben

Változás, újból! www.homokigazda.com. Petőfi Sándor F Ö LT Á M A D O T T A T E N G E R...

Változás, újból! www.homokigazda.com. Petőfi Sándor F Ö LT Á M A D O T T A T E N G E R... www.homokigazda.com X. évfolyam 7. szám Terjeszti: belterületen a Dobber Lapterjesztő Kft., külterületen a Magyar Posta 013. Július Szerkesztő: Horváth Péter Nyomdai munkák: Lapcom Lapkiadó és Nyomdaipari

Részletesebben