1804 a plébániatemplom építésének megkezdése 1854 a fogadalom első megünneplése 1934 az első tábori mise a futballpályán

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1804 a plébániatemplom építésének megkezdése 1854 a fogadalom első megünneplése 1934 az első tábori mise a futballpályán"

Átírás

1 XXV. évf., 2. (71.) szám Illés-nap 1804 a plébániatemplom építésének megkezdése 1854 a fogadalom első megünneplése 1934 az első tábori mise a futballpályán

2 Huszonöt éve nevezték ki Pénzes Jánost Szabadka megyéspüspökévé ban szentelték pappá ig Adán volt káplán, majd a szabadkai Paulinum papnevelő intézet és gimnázium prefektusaként és hittanáraként tevékenykedett között a szabadkai püspöki iroda jegyzője, 1989-ig pedig Horgos plébánosa volt. Ebben az évben kapott II. János Pál pápától püspöki kinevezést. Jubileuma alkalmából a temerini hívek is köszöntik a püspök atyát!

3 2/2014 TEMERINI HARANGSZÓ 3 Lermontov: Az ima Mikor már nem bírom tovább A gyötrelmeimet: Hang csendül a gyászomon át, Mennyei üzenet. Szavai szentség és erő És összhang és zene, Az éggel összebékítő Szépség költészete. S a kétely sziklája nehéz Szívemről legörög: Hiszek, és majdnem sírok, és És úgy megkönnyebbülök! Fordította: Szabó Lőrinc Címlapunkon: A tavalyi Illésnapi szentmise a Szent Rozália-plébániatemplomban A Temerini Harangszó Illésnapi számának megjelenését támogatták: Kerbarátkör Zsúnyi-Szilák Földműves Szövetkezet Temerini Általános Földműves Szövetkezet Varga Somogyi Tibor Petro István Battyányi András TEMERINI HARANGSZÓ Kizárólag a temerini hívek belső használatára kiadja a SZENT ROZÁLIA RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA, Temerin, Újvidéki u Tel/fax: 021/ Web-oldal: Kereskedelmi forgalomba nem kerül Felelős szerkesztő: Szungyi László főesperesplébános Tervezőszerkesztő: Góbor Béla Grafikai szerkesztő: Borda Ákos Webszerkesztő: Sütő Sándor Munkatársak: a cikk alatt jelölt szerzők A lapban való közreműködés díjtalan, a megjelentetéshez támogatásokat köszönettel elfogadunk Készült a TEMERINI ÚJSÁG nyomdájában, Temerinben, 2500 példányban Temerin hungaricuma Illés napja egy régi alkalmi gyermekvers szerint a naptárban nincs piros betűkkel írva, de a temeriniek számára, és immár a velük együtt ünneplő sok-sok barátunk számára is határok nélkül az esztendő kimagasló napja. Temerin magyarságának sajátos ünnepe hungaricuma. Megdobogtatja szívünket, közösségi tudatunkat, önazonosságunkat, történelmünk olykor nehéz viharokkal teli szakaszaiban Isten segítségével való szilárd helytállásunk feletti hálaérzetünket. Összetartozásunkat erősítő, lelki erőt nyújtó, kiemelkedő napja ez az esztendőnek. nép körében, a temerini magyar szívekben, 1854 óta, tehát 160 éve, a A történelem viharai közepette ez a nap töretlen hagyománnyal bír. Jól eső érzéssel vesszük tudomásul és örömmel tapasztaljuk, hogy évről évre a barátok, a testvérvárosaink határok nélkül velünk együtt éreznek és ünnepelnek. Sokan a térségünkben velünk együtt élő más nemzetek, vallási felekezethez, világnézethez tartozó tagjai közül is tisztelettel és megbecsüléssel vannak hagyományunk e jeles emléknapja iránt, amely újabban méltó képen a Helyi Közösségünk hivatalos ünnepnapjává is vált. Mindez még fokozza határtalan örömünket! 80 évvel ezelőtt, 1934-ben kikerült az ünneplés a templom falain kívülre is, hogy az ősök fogadalma szerint a tábori-, szabadtéri szentmise lehetőség szerint az egész nép számra térben és lélekben közösen ünnepelhető legyen. A 210 évvel ezelőtt épült Szent Rozália plébánia-templomunk ilyenkor kicsinek bizonyul az egybesereglett népsokaság befogadására. Ezért elérkezettnek látszik az idő, hogy ismét mint a múlt század harmincas éveinek közepétől a II. világháborúig, ismét a Kálvária-domb legyen az ünnepi szentmisénk színhelye. Vagyunk még e tájon és nem is kevesen! A történelem újabb viharai tépdesnek bennünket, nehezen boldogulunk itthon, mind többen a jobb megélhetés érdekében és reményében elköltöznek, nekivágnak a nagyvilágnak, máshol keresik a boldogulásukat. Újabb elvándorlási hullám tapasztalható. Illés napja erősítse minden nehézség ellenére egymáshoz tartozásunkat és közösségtudatunkat. Csak legyünk is együtt, tartsunk is öszsze igazából! Az ősök fogadalma a miénk is! Emeljük fel tehát imádságban közösen a szívünket az Úrhoz, és kérjük áldását és a szükséges erőt a helytálláshoz és boldoguláshoz! SZUNGYI László, főesperes-plébános

4 4 TEMERINI HARANGSZÓ Illés-napok Temerinben A szabadságharc viharában augusztus 30-án a hajnali órákban Temerin a tűz martalékául esett, elpusztult, felperzselődött a falu. A menekülő lakosság vármegye szerte szétszóródott és csak a harcok megszűntével térhetett vissza falujába. Amikor 1850 elején a nagy szaladásból visszatért a leégett, romokban heverő falujába, éjt nappallá tevő munkában kellett lakhatóvá tennie a lerombolt, üszkös házakat, megtisztítani a gazzal, kóróval, bozóttal benőtt földeket és előteremteni a családnak a betevő falatot. A lakosság megsegítésére országszerte gyűjtést szerveztek, így jutottak vetőmaghoz, amellyel jószág és szerszám hiánya miatt valami kevéske földet sikerült bevetniük, hogy biztosítsák a betevő falatot. A két mést semmisítette meg, hanem nagy kárt tett a legelőn lévő jószágban is. A nagy erejű széllel, jégesővel kísért vihar fákat tépett ki, tetőket vitt le, szétdobálta a keresztekbe rakott búzát, a boglyákba gyűjtött szénát. Újra Az ünnepi menet a kálváriára, a tábori mise helyszínére vonul (1935) évig parlagon heverő föld termését azonban sáskák és az egerek pusztították el. Így ebben az 1950-es évben a föld még a vetőmagnak valót sem termette meg. Újra kérték a megyében a községek segítségét. A következő évben, 1851-ben a különböző vidékekről összeterelt állatállományt a dögvész tizedelte meg ben aszály tette tönkre a termést, a lakosság nagy részének más vidékeken kellett megkeresni a kenyérnekvalót. Nagy ínségben átvészelték a telet, tavasszal szép termést ígért a határ, de nem teljesültek a remények ban, Illés napján pusztító vihar száguldott végig a határon, amely mindent elpusztított. Nemcsak a ter- koldusbotra jutott a nép, immár harmadik éve nem adott kenyeret a föld, 2/2014 sokakon a kétségbeesés lett úrrá, elhagyták a falut. Elődeink e súlyos csapásokat keresztény alázattal tűrték, nem lett úrrá rajtuk a kishitűség, a Teremtőhöz fordultak, vegye le népéről sújtó kezét, könyörüljön meg rajta, áldja meg munkáját. Ekkor megfogadták, ezentúl ezt a napot, Szent Illés próféta napját mindenkor ünnepnek tekintik, és az Úrnak szentelik. Százhatvan évvel ezelőtt, 1854-ben először töltötték a napot munkatilalommal, istentisztelettel, fohászkodással. Azóta Temerin népe évről évre hűen megtartja elődei fogadalmát. A hosszú évtizedek folyamán a mindennapi gondok súlya alatt, vagy éppen a jobb életkörülmények hatására lassan-lassan elhalványult a nap jelentősége, olyan nappá vált, mint a többi munkaszüneti nap. Fordulatot az Illés-napi megemlékezésben a nyolcvanéves jubileumi esztendő hozott, amikor is az egyház, a községi képviselő-testület és a különböző egyesületek, élén a Magyar Katolikus Polgári Körrel, új tartalommal gazdagították az ünnepet. Az ünnepnap délelőttje az Istennek szánt hálaadással telt el. Akkor, 1934-ben a szentmisét a labdarúgó pályán, a szabadban felállított díszes oltárnál tartották, ahová szervezetten, ünnepi körmenetben vonult ki a hívők többezres tömege, a község aprajanagyja. A következő évtől, vagyis Illés-napi lobogós körmenet a múlt század harmincas éveiben

5 2/2014 TEMERINI HARANGSZÓ től 1943-ig az Illés-napi ünnepi szentmisét tábori oltárnál a kálvária-dombon két pap konccelebrálásával Kopping Gáspár plébános mutatta be. Azokban az években a délelőtti szentmisét követően délután és este népünnepély jellegű rendezvényeket tartottak, felelevenítették a régi szokásokat, dalokat, a táncokat, népi hagyományokat, ezzel is hidat verve a múlt és a jelen közé. Ezek a rendezvények azonban a háborús helyzet miatt 1942-ben, 1943-ban és ben elmaradtak ben már elmaradt a körmenet és a tábori mise is. A fogadalmi napnak 1944-től megszűnt a világi jellege, elmaradtak a külsőségek. Igaz, a háborút követően 1946-ban még tartottak Illés-napi ünnepséget, 20-án az istentisztelet után, délután zenés, táncos mulatságra került sor. Este pedig színházi előadással szórakoztatták a népes közönséget. A későbbi években már a hívek magukba fordulva a templom négy fala között, mély átérzéssel újították fel őseik fogadalmát. A szentmise keretében igyekeztek valamicskét megtartani az elmúlt évek manifesztáció- Tábori mise a kálvárián iból is, így a kislányok népviseletbe öltöztek, alkalmi szavalatok, énekek hangzottak el. Az utóbbi két évtizedben lendületet vett a fogadalmi Illés-nap szelleme, felújultak a kísérő rendezvények is. Az Illés-napnak 1993-tól ismét van világi jellege és felelevenedett a kenyérszentelés szokása is. Megint van utcai felvonulást, amely igen látványosnak és sikeresnek mondható. Minden évben szebbek és tartalmasabbak a fogadalmi ünnepet kísérő programok, amelyeken való részvétellel hasznosan tölthetik az emberek a július közepei napokat. Az idei július 20. több tekintetben emlékeztet a múlt század harmincas évek Illés-napjaira. Hetven évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy ismét a kálvárián kerüljön bemutatásra a délelőtti ünnepi nagymise, ami csak az egyház, a civil szervezetek, a helyi közösség és az önkormányzat közös összefogásával valósulhatott meg. Csak örömünket és hálánkat fejezhetjük ki az Úrnak, hogy meghallgatta őseink imáját, akik a sorscsapások súlya alatt nem fordultak el Tőle, hanem fogadalmukkal megerősítették hitüket. Köszönet a híveknek, és mindazoknak, akik önzetlen támogatásukkal lehetővé tették, hogy őseink fogadalmát az új kenyér megszentelésével nemesítve a mai napon is megtarthatjuk. Befejezésül nem hallgathatjuk el, hogy a magyar nemzeti értékekről szóló úgynevezett Hungaricum törvény értelmében, 2012-ben elkészült a Magyar Értéktár amelybe mint külhoni nemzeti közösségünk meghatározó értéke bekerült a temerini Illés-nap. /-/ Digitalizálják a Vatikáni Könyvtár nyolcvanezer kéziratát Mintegy negyvenmillió oldal és több, mint 45 millió milliárd byte: ezt tartalmazza a tavaly létrehozott Digita Vaticana nonprofit szervezet projektje, amely a Vatikáni Könyvtár nyolcvanezer kéziratának digitalizálását célozza. Felbecsülhetetlen értékű és igen sérülékeny kincsről van szó, amely ki van téve a fény, a páratartalom és a hőmérséklet viszontagságainak. A Vatikáni Könyvtár anyagához csak szaktudósok férhetnek hozzá: ezért a digitalizálás történelmi lehetőséget kínál nem csupán a megőrzésre, hanem a tudás terjesztésére is. Az eredeti kéziratok atombiztos bunkerben maradnak állandó hőmérséklet és páratartalom mellett, míg a digitalizálásnak köszönhetően lehetővé válik az anyagok közvetlen tanulmányozása. A jelenlegi kutatási módszerek forradalmasításáról van szó, hiszen a Vatikáni Könyvtár honlapjáról lehet majd hozzáférni a dokumentumokhoz. A projekt, amelynek kivitelezése körülbelül 15 évet vesz igénybe, a Verba volant, Scripta manent, Digita sunt mottót viseli. Cesare Pasini, a könyvtár prefektusa így magyarázta az elnevezést: A szó elszáll, az írás megmarad, a digitalizálás pedig sunt, vagyis van, marad, fennmarad. Garantálja ugyanis a régi kötetek megóvását, lehetővé teszi az eredetihez hű anyagok reprodukálását anélkül, hogy azok megrongálódnának, illetve mindenki számára hozzáférhetővé teszi az értékes dokumentumokat. A digitalizálás a megfelelő komolysággal és szakértelemmel a megőrzés új módja lehet nyilatkozta még a Vatikáni Könyvtár prefektusa. (gá)

6 6 TEMERINI HARANGSZÓ 2/2014 Európában ma nem könnyű kereszténynek lenni Az egyház közösségi és kulturális tapasztalat is mondta Erdő Péter bíboros, az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsának (CCEE) elnöke a IV. Katolikus Ortodox Fórumon tartott bevezető előadásában június 3-án. Európában ma nem könnyű kereszténynek lenni mondta Erdő Péter, a Vallás és kulturális különbözőség: az európai keresztény egyházak előtt álló kihívások címmel megrendezett eseményen. A bíboros kiemelte, hogy a Fórum tudatában van annak, hogy Isten kegyelme nélkül a mai Európában lehetetlen küldetés volna kereszténynek lenni. A bíboros hangsúlyozta, hogy a jelenlévők nem politikai javaslatokat akarnak megfogalmazni, hanem arra akarnak együtt választ kapni, hogy milyen konkrét formákban lehetnek jelen a keresztények az európai kultúrában és társadalomban. Európa kulturális és nyelvi sokfélesége az utolsó évezredben a kereszténység hatására és ösztönzésére alakult ki fogalmazott a főpásztor. Krisztus örömhíre minden népnek szól, de ezzel nem szegényíti el a népek kulturális kincsét, hanem éppen hogy alapot teremt azok fejlődésére. A bíboros az individualizmus térnyerésével kapcsolatban elmondta, hogy az emberi személy tisztelete valóban fontos alapérték, de a személyt csak egyénként kezelve megfosztjuk szociális dimenziójától. Társadalmunkban azonban szaporodnak az individualizmus térnyerésére utaló jelek, elég, ha a bűnözés és a csökkenő közbiztonság jelenségére gondolunk. A bíboros szerint a Fórumnak azért is fontos a feladata, mert nem elég csak diagnosztizálni a problémákat, meg is kell mutatni, hogy van olyan valóság, amely meghaladja az egyéni életet, ez pedig a közösségi lét. Utóbbiban pedig Istennek nagy szerepe van, aki nélkül az ember eltévelyedik és nem ismeri fel az igazság és a jóság utáni vágyát. A vallásnak abban van pótolhatatlan szerepe, mutatott rá a CCEE elnöke, hogy megnyissa az emberi szívet Istennek. Emellett azonban a vallás, és különösen a kereszténység, közösségi és kulturális tapasztalat is. Erdő Péter szerint mi, keresztények nem feledkezhetünk meg arról, ami különlegesen is meghatározza az identitásunkat, vagyis hogy Jézus Krisztus Egyházának vagyunk a tagjai. A mi hitünk egy objektív való- Ünnepi szentmisét tartottak a szabadkai Szent Teréz Székesegyházban. Huszonöt éve nevezték ki Pénzes Jánost Szabadka megyéspüspökévé ban szentelték pappá ig Adán volt káplán, majd a szabadkai Paulinum papnevelő intézet és gimnázium prefektusaként és hittanáraként tevékenykedett között a szabadkai püspöki iroda jegyzője, 1989-ig pedig Horgos plébánosa volt. Ebben az évben kapott II. János Pál pápától püspöki kinevezést. A Szent Cirill és Metódról elnevezett Nemzetközi Püspökkari Konferenciának alelnöke és a liturgiai és szerzetesi tanács elnöke A püspökért és szüleiért bemutatott szentmisén paptársai, hittanosai és a hívek köszöntötték őt. Miután ministráns lettem, azután úgy voltam vele, hogy amit csak a plébános vagy a káplán végzett, az nekem minden tetszett. Az, hogy miért, az valahogy nem lehet megmagyarázni szerintem. Épp úgy, mint ságban Jézus Krisztusban gyökerezik és nem érzések együttesében mondta a főpásztor. Az Egyház jelentősége a hit tapasztalatán alapszik, de nem marad meg pusztán a spirituális dimenzióban, az egész emberi életet felkarolja. Az Egyház tevékenysége Isten igéjének hirdetésében, a szentségek kiszolgáltatásában éppúgy megmutatkozik, mint abban, hogy egyes tagjai részt vesznek a társadalmi és politikai életben. Hogyan tud segítséget nyújtani az Egyház a mai világban, amely kulturális válságok során megy keresztül? tette fel a kérdést Erdő Péter bíboros. Mindenekelőtt hitének örömteli hirdetésével, másrészt közösségi dimenziót nyújtva a világban el tudja vezetni az embert az élet értelmének valódi forrásához és erőt tud adni az erkölcsös élethez. Magyar Kurír Msgr. dr. Pénzes János huszonöt éve megyéspüspök ahogy szoktam a gyerekeknek a bérmáláson mondani, hogy mi az a hivatás. Az nem egy olyan valami, hogy választok bármelyik mesterséget mondta a püspök. A hivatás Istentől kapott ajándék mondta Pénzes János. A papi hivatásnak is vannak szép és nehéz oldalai is. Ez amit így kívülről lehet látni a püspökön, az nagyon szép. De az, ami nem látszik, amikor én otthon vagyok, és nekem kell szinte mindent eldönteni, mert az egyházban nincs demokrácia, hanem hierarchia van. Tehát akkor érvényes egy irat, egy papi áthelyezés, vagy egy kinevezés, amikor én aláírom. Én kérhetek tanácsot, de végül is mindenki tudja a papjaim közül, hogy az én aláírásom az, ami szentesíti az egészet. Az ünnepi szentmisén János püspököt egykori hittanosai, paptársai, és a horgosi hívek is köszöntötték. Egy volt hittanosától horgászbotot kapott ajándékba.

7 2/2014 TEMERINI HARANGSZÓ 7 A találkozás szolgálatában Pápai üzenet a tömegtájékoztatás világnapjára A kommunikáció igazi hatalma azt jelenti, hogy közel áll az emberekhez hangsúlyozta a 48. tömegkommunikációs világnapra írt üzenetében Ferenc pápa. Kedves Testvéreim! Ma olyan világban élünk, amely egyre kisebbé válik, és ahol ebből adódóan könnyűnek tűnhet egymás közelébe kerülni. A közlekedés és a kommunikációs technológia fejlődése közelebb visznek minket egymáshoz, egyre inkább összekötnek, és a globalizáció révén függünk egymástól. Az emberiség ugyanakkor megosztott marad, s ezek a megosztottságok olykor nagyon is markánsak. Globális szinten megbotránkoztató a távolság a leggazdagabbak luxusa és a legszegényebbek nyomora között. Gyakran elég végigmenni egy városban az utcákon, és látjuk, micsoda ellentét van az utcán élő emberek és az üzletek ragyogó fénye között. Annyira hozzászoktunk mindehhez, hogy már nem is hat meg minket. A világ a kirekesztettség, a kitaszítottság, és a szegénység sokféle formájától szenved; valamint a sokféle konfliktustól is, amelyekben keverednek a gazdasági, politikai, ideológiai és sajnos vallási okok is. Ebben a világban a média segíthet, hogy közelebb érezzük magunkat egymáshoz. Segíthet, hogy új módon fogjuk fel az emberiség nagy családjának egységét, ami szolidaritásra és arra ösztönöz, hogy komolyan kiálljunk a méltóbb emberi életért. A jó kommunikáció segít, hogy közelebb legyünk egymáshoz, jobban megismerjük egymást és jobban összetartsunk. A bennünket elválasztó falakat csak úgy lehet ledönteni, ha készek vagyunk meghallgatni egymást és tanulni egymástól. Főleg az internet kínálhat fel nagyobb lehetőséget a találkozásra és a szolidaritás kifejezésére mindenki között. És ez jó dolog, Isten ajándéka. Léteznek azonban problematikus szempontok: az információ gyorsasága felülmúlja a gondolkodási és megítélő képességünket, és nem engedi, hogy meggondoltan és helyesen fejezzük ki magunkat. A kifejezett vélemények sokféleségét felfoghatjuk gazdagságnak, de az ember be is zárkózhat egy olyan információs közegbe, amely csak a saját elvárásainak és gondolatainak felel meg, vagy meghatározott politikai és gazdasági érdekeknek. ( ) Ezek valós korlátok, de mégse indokolják a közösségi média elutasítását, hanem arra emlékeztetnek, hogy a kommunikáció végül inkább emberi, mint technológiai vívmány. ( ) Türelmeseknek is kell lennünk, ha meg akarjuk érteni azt, aki más, mint mi vagyunk: a személy akkor fejezi ki teljesen önmagát, amikor nem csak tolerálják, hanem tudja, hogy valóban el is fogadják. Ha tényleg arra vágyunk, hogy meghallgassunk másokat, akkor megtanuljuk majd másképp látni a világot és értékelni az emberi ismereteket és tapasztalatokat úgy, ahogy azok megnyilvánulnak a különböző kultúrákban és hagyományokban. Jobban fogjuk tudni értékelni a kereszténység által ihletett nagy értékeket, Kedves fiatalok, ne adjátok fel az álmaitokat egy igazságosabb világról! (Ferenc pápa Twitter üzenete) mint például azt a nézetet, amely az embert személynek tekinti, a házasság és a család értékét, a vallási és politikai szféra megkülönböztetését, a szolidaritás és a szubszidiaritás elveit és még sorolhatnánk. ( ) Legyen előttünk az irgalmas szamaritánus képe, aki a megvert ember sebeire olajt és bort öntött és bekötözte. Kommunikációnk legyen illatos olaj a fájdalomra és jó bor a vidámságra. Ragyogásunk ne trükkökből vagy rendkívüli hatásokból fakadjon, hanem abból, hogy szeretettel és gyöngéden felebarátjává leszünk azoknak a megsebzett embereknek, akikkel utunk során találkozunk. Ne féljetek a digitális környezet polgáraivá válni. Fontos az Egyház figyelme és jelenléte a kommunikáció világában, hogy párbeszédet folytasson a mai emberrel, és elvezesse a Krisztussal való találkozáshoz: egy Egyház, amely elkíséri az embert életútján, mindenkivel útra tud kelni. Ebben az összefüggésben a kommunikációs eszközök és az információ forradalma nagy és szenvedélyes kihívást jelent, amely friss energiát és új képzelőerőt kíván meg azért, hogy közvetítsük Isten szépségét másoknak. Ferenc pápa (MKPK) 14 millió ember követi Ferenc pápa tweet üzeneteit A pápa Twitter fiókja követőinek a száma meghaladta a 14 milliót írja a Sismografo olasz statisztikai intézet blogja. A legtöbben spanyol nyelven követik Ferenc pápa napi tweet üzeneteit, összesen 5 millió 940 ezer ember. A második helyen áll az angol nyelvű követők száma 4 millió 150 ezerrel. A harmadik hely az olasz nyelvű követőké, egy millió 750 ezerrel. Május 25-én a pápa latin nyelvű tweet üzenetét negyedmillióan olvasták, ami nagy meglepetés és örvendetes tény. (vl)

8 8 TEMERINI HARANGSZÓ 2/2014 Plébániatemplomunk építésének 210. évfordulója Az idén ünnepeljük plébániatemplomunk építésének kezdetét, 210. évfordulóját. Szécsen Sándor 1798-ban vette birtokba az addig kincstári tulajdonban levő jobbágyközséget. A katolikus hívek száma ekkor már meghaladta a kétezret, Szécsen és a hívek szükségét látták egy új templom építésének. Ezt igazolja a Temerinben építendő templom tervrajza, amelyet Kiss József, kincstári mérnök és építészeti igazgató, a Ferenc-csatorna tervezője és építője készített a földesúr megrendelésére. Az új plébániaépület tervrajzát is elkészíttette 1801-ben a kegyúr. Szécsen Sándornak, mint a Magyar királyi kamara elnökének és kincstárnokának közvetlen kapcsolata volt Kiss Józseffel, kincstári mérnökkel. Így érthető, hogy vele készíttetett terveket, sőt egy Temerinben építendő vendégfogadó tervét is. Amikor a temerini szerbek 1800-ban áttelepültek a Sajkás-kerületbe, az új betelepítésekkel a katolikusok száma meghaladta a négyezret. Az új templom építésének a megkezdése ekkor már nem tűrt halasztást, mert az 1783-ban épült, ideiglenes templom nemcsak rossz állapotban volt, hanem túl kicsinek is bizonyult a hívek befogadására. Végül is 1804-ben a község kegyura a hívek segítségével hozzáfogott az új Szent Rozália plébániatemplom építéséhez. Összehasonlítva a felépült templomot a fennmaradt rajzzal arra a következtetésre kell jutnunk, hogy az végül is nem annak alapján épült fel. Igaz, hogy a templom elölnézetének rajza bizonyos hasonlóságot mutat a felépült temploméval, de a tervrajz háromhajós templomot ábrázol, míg a mi Szent Rozália templomunk egyhajós. Méreteiben is különböznek. A mi templomunk hossza 35, szélessége 12, a torony magassága pedig annak 1957-be elvégzett átépítése után 40 méter. Nincs adatunk arról, hogy az 1848-ban leégett eredeti templomtorony milyen magas és milyen volt. Elképzelhe- A Szent Rozália-plébániatemplom tő, hogy a Kiss-féle tervrajzon levő templomtoronyhoz hasonlított. Nem lehet kizárni, hogy a templom Kiss József módosított terve alapján épült fel. A plébánia az előkerült tervrajz szerint épülhetett fel 1803-ban, csak több helyiséggel. Most amikor a templom építésének 210. évfordulóját ünnepeljük, illő hogy méltóan lerójuk kegyeletünket a templomépítő és templom fenntartó Szécsen család előtt is, akik majd nyolcvan évig voltak a templom kegyurai. A sekrestye alatt levő családi kriptában a Szécsen család kilenc tagja alussza örök álmát. A második világháború viharában a kriptában levő koporsók közül egyet feltörtek. A karbantartás elmaradása következtében a romossá vált kriptát az egyházközség rendbe hozta és kereken 20 éve búcsúkor sor kerülhetett az újraszentelésére. Megújultak a képrámák Szarvas Sándor faszobrász, restaurátor odaadó munkájának köszönhetően tavaly megújult plébániatemplomunk dísze a Szent Antal-oltár és az orgona borítása. Az idén jelentős anyagi ráfordítással a restaurátor folytathatta a munkát minek során, a templom falain elhelyezett régi és értékes képek rámáinak felújítása történhetett meg. Nem mellékes, hogy a különböző korokból való képek rámáit most újították fel először, és most kaptak először arany bevonatú borítást is, amivel fokozódott értékük. A Szentháromság mellékoltárkép (A. Führich bécsi festő munkája 1860) rámájának csúcsa A Mária a világ királynője kép (A. Führich bécsi festő munkája 1860) rámájának alsó sarka A felújított Assisi Szent Ferenc kép rámájának részlete A Szent Imre herceg kép (Márton Lajos festménye 1942) rámájának bal sarka

9 2/2014 TEMERINI HARANGSZÓ 9 Amikor háborúba mentek a harangok július 28-án, száz éve tört ki az I. világháború. A katasztrófa, amelyre most az egész világ gyászolva emlékezik birodalmakat rombolt le, átrajzolta az államhatárokat és összesen 20 millió ember, köztük hozzávetőlegesen 10 millió civil halálát okozta alig több mint négy év alatt. Valószínűleg nincs olyan család vidékünkön, akinek valamelyik ősét ne érintette volna a történelem Bölcsesség és értelem Sajnos sokszor össze tudjuk keverni a bölcs embert az okos emberrel. Az iskolázott embereket bölcsnek gondoljuk, mert ha valaki okos, akkor miért nem lehetne bölcs is? Attól, hogy nagy a tárgyi tudásunk, még nem biztos, hogy bölcsek vagyunk. A bölcsesség az az élet- és hitfelfogás, amellyel mélyebbről tudunk gondolkodni, elmélkedni akármilyen témáról, és nem az a lényege az életemnek, hogy mikor kéne elmennem a legközelebbi szórakozóhelyre. A bölcs embert pedig nem feltétlenül okosnak, inkább értelmesnek mondanám. A bölcsesség nem követeli meg az okosságot, mert egy egyszerű pásztor is lehet bölcs, aki soha életében nem látott tankönyvet, de élettapasztalata által mindig tudja, milyen helyzetben mit kell tennie. A bölcsességben van valami isteni, valami természetfölötti. Ezért vonzó, kívánatos. egyik legkegyetlenebb háborúja. A temerini temetőket járva gyakran találkozunk hősi halottak síremlékeivel. Ezek többnyire csupán emlékek: az elhunyt bakák legtöbbször a frontok mentén kialakított közös katonai temetőkben vagy ismeretlen helyeken leltek végső nyugalomra. Mivel a háborúban kilőtt töméntelen lőszer és az ágyúk gyártására már nem volt elegendő fémutánpótlás, 1915-től kezdve az Osztrák-Magyar Monarchia területén megkezdték a templomok, kápolnák harangjainak begyűjtését és beolvasztását. Gonosz irónia, hogy azokból a harangok- A temerini templom hadba vonuló harangjai ból, amelyek az Isten imádására hívták a hívő népet, és az elhunytak lelki üdvéért zengtek, gyilkos golyókká és lövegekké lettek, és valahol messzi frontokon ontották Isten népének életét politikai és gazdasági érdekek miatt. Temerinből 1916-ban a nagyharang ki- vételével ami a mai napig szól plébániatemplomunk tornyában elvitték az összes harangot, még a Nyugati temető kápolnájának harangját is, feldíszítve, ünnepélyesen búcsúztatva vitték a fegyvergyárba június 27-én Bíró László tábori püspökatya Budapesten, a Mátyás-templomban (Budavári Nagyboldogasszony-plébániatemplom) mutatott be szentmisét az I. világháború minden áldozatáért. Szentbeszédében a püspökatya hangsúlyozta: a háborúkban a cél pusztán a profit, aminek következtében az ember eszközzé degradálódott. Mindenkinek meg kell tanulnia a szeretet nyelvén beszélni, hiszen a háborúk okozója az Istentől eltávolodott ember, aki falakat húz fel, hogy másokat kirekeszszen. (idézet a Magyar Kurír alapján) * Július 20-án, istenhívő őseink útján járva kérjük Szent Illés prófétát, hallgassa meg Temerin népének imáját, és az elmúlt évszázad két világháborúja és a 90-es évek háborúi után adjon békét hazánknak! Ternovácz Bálint A világunkban kevés az igazán bölcs ember, ez mindig keveseknek adatott meg a jó Istentől. Az egyszerű, nem anynyira bölcs emberek közül becsülni kell viszont azokat, akik jóakaratúak, kedvesek és segítőkészek, mert sajnos ilyen emberből is nagyon kevés van. A bölcs ember szerintem mélyen hisz Isten létében, mert aki valóban bölcs, az tudja, hogy minden, ami körülveszi, amit gondol és érez, azt egy Felsőbb Erőnek köszönheti. A bölcsességet csak a Szentlélek ajándékaként kaphatjuk meg teljesen. Néha viszont nem is vesszük észre, milyen nagydolog, hogy személyiségünk, lelkünk, és önálló gondolataink vannak. Az eddigi sorokból az derült ki, hogy az igazán bölcs embert már-már mélyebb gondolkodás és szemlélet jellemzi. Itt emelném ki, hogy a mi világunkban Jézus volt a legbölcsebb. Innen kiderülhet, hogy a bölcsesség nekünk, embereknek a Szentlélek ajándéka, amely jézusi gondolkodással adományoz meg bennünket. N. B. 7. osztályos tanuló

10 10 TEMERINI HARANGSZÓ 2/2014 Illéssel Krisztushoz Azt tartja a népi regula, hogy az ígéret szép szó, ha betartják úgy jó. A temerini Illés-napi fogadalom esetében ez bizonyosan érvényes, hiszen már 160 éve Illés napján pihen a kasza, állnak a gépek, templomba mennek az emberek, legalábbis a vallásosabbak, akik hiszik, hogy a fogadalom mögött az isteni kegyelem áll. Olyan ez, mint egy szerződés, azzal a kitétellel, hogy azt kötelezi, aki a fogadalmat tette. A temeriniek persze okulva az ezernyolcszázas évek derekán történt sorozatos elemi csapásokból, az elmúlt 160 év alatt derekason kitartottak fogadalmuk mellett. Mi több, új tartalmakkal is megtöltötték az Illés napot, mint amilyen az ünnepi felvonulás, az új kenyér megszentelése, szabadtéri szentmise, amilyen a múlt század harmincas éveiben volt és az ünnepet kísérő rendezvények sora. Amikor a második világháborút követő években a hatalom nem tűrte meg az ilyesmit, a temeriniek akkor is ünnepeltek, ott ahol lehetséges volt: a templomban. Diakónusok az egyház szolgálatában Az idén az első szabadtéri Illésnapi szentmise nyolcvanadik évfordulóján a Kálvárián jövünk össze hálaadó szentmisére. Ugyanakkor a temerini keresztények felsorakoznak Illés próféta ama érdemei mögé is, melyek kiemelik őt az ószövetségi próféták sorából. A Szentírás tanúsága szerint Illés állandóan az Úr előtt járt, mígnem tüzes szekéren, utóda Elizeus szeme láttára a menybe vétetett. Illés, Krisztus előtt a IX. században élt, Acháb király idejében és energikusan fellépett a bálványimádókkal szemben. Ez olyan érdem, melyet a három legnagyobb világvallás, a judaizmus, a kereszténység és az iszlám is egyaránt nagyra becsül. Jézusra hallgatni pedig azt is jelenti, hogy elfogadjuk az Ő tanítását: én vagyok az út, az igazság és az élet, és megtartjuk parancsait. Csupán kettő van belőlük: Szeresd uradat, istenedet... és szeresd felebarátodat, úgy mint önmagadat. A többi már a kegyelem dolga, miközben a Isten barátjának lenni azt jelenti, hogy egyszerű szavakkal imádkozunk, mint ahogyan egy gyermek apjához vagy anyjához fordul. (Ferenc pápa Twitter üzenete) Krisztus alapította szentségek segítik a hívőt, hogy könnyebben járjon az egyedül célra vezető úton. Ebben nyújt hathatós támogatást az Illésnapi ünnepi szentmise is, amikor a szabadtéri oltáron a vér nélküli tiszta áldozatban Krisztus újból beemel minket az Atya dicsőségébe. Ahol ketten összejönnek az én nevemben én is ott vagyok tanítja Jézus. Érvényes ez az Illés napi szentmisére is, melyen Jézus biztosan jelen lesz. Fogadjuk be őt szeretetünkbe, családunkba, mindennapjainkba, s tartsunk ki mellette, mint ahogyan kitartottunk és kitartunk Illés-napi fogadalmunk mellett. MÜLLER Károly állandó diakónus, Verbász A diakónus olyan személy, aki egyházi szolgálatokat teljesít. A fogalom felekezetenként eltérő tartalmú. A katolikus egyházban a diakónus magyar elnevezése gyakran szerpap, áldozópappá még nem szentelt személy, az egyházi rend szentségének első fokozata. Feladata az ősegyházban az istentiszteleten való közreműködés és a szegények szolgálata volt. A későbbi korokban jelentősége visszaszorult, már csak egy fokozat volt az áldozópapság előtt, amelyet néhány nappal a papszentelés előtt szolgáltattak ki. A II. vatikáni zsinat azonban felújította a diakonátus intézményét, ma minden papnak előzőleg legalább félévig diakónusnak kell lennie. Az egyházjog szerint amennyiben áldozópap akar lenni, legalább 23 éves, nőtlen embert lehet diakónussá szentelni, állandó diakónussá azonban nős embereket is szentelhetnek, nekik 35 év az alsó korhatár. Természetesen, akit nőtlenül szentelnek diakónussá, az is maradhat diakónus, nem muszáj tovább szenteltetnie magát. A Második vatikáni zsinat egyházról szóló dokumentuma szerint a diakónus feladata a keresztség, az Oltáriszentség kiszolgáltatása, közreműködés házasságkötésben, temetés, zsolozsma, paraliturgiák vezetése. A misén felolvassa az evangéliumot, homíliát (prédikációt) mondhat, a püspöknek, illetve papnak segédkezik. Öltözete az alba (hosszú, fehér köntös) és stóla, amelyet a pappal ellentétben nem a nyakában, hanem a bal vállán átvetve és a jobb csípőjén megkötve visel, valamint a dalmatika (miseruhához hasonló ruha). Az állandó diakónus számára előírás valamilyen teológiai végzettség. Másrészt megállapodott családi életet kell élnie, harmadrészt benne kell lennie az egyház életében. Hiszen a diakónust a közösség számára szenteli fel a püspök, minden diakónusnak van egy diszpozicója egy egyházközséghez. Az állandó diakónusok tevékenységére számít az egyház, az ige, a liturgia és a szeretet szolgálatában, de a diakónusok életében ez utóbbinak, a mindenkire kiterjedő, Krisztus egyháza nevében végzett szeretetszolgálatnak elsődlegesnek kell lennie.

11 2/2014 TEMERINI HARANGSZÓ 11 Délvidéki ünnep a doroszlói szentkúton Minden évben hallunk hírt a doroszlói kisboltdogasszonyi búcsúról, olykor a média, máskor az ott levők beszélnek élményeikről, a szentkúti zarándoklatról. Jó okunk van rá odafigyelni, mert már III. Béla királyunk ( ) is felfigyelt rá, Francia származású neje, Margit királyné hatására ahogyan az ország több pontján, az akkortájt Bajkútnak A doroszlói szentkút nevezett kis kutacska vonzáskörébe is premontrei szerzeteseket telepít. És ennek a kútnak szent voltának tudata nem hagyott alább az itteni népben, hiszen több királyi irat, pápai levél, érseki rendelet említi a századok folyamán. A Bajkút a török terjeszkedése ideje alatt ( ) teljesen elpusztult, csak a csodás erejű kútja maradt meg, amely a török uralom alatt is a bujdosó magyarok Mária tiszteletének búcsújáró, lelki megnyugvásának helye volt. Gergelyfi Erazmusz nevezetű ferences páter volt, aki a falu újratelepítésekor a török kor históriáját lejegyezte. Egy 1610-es feljegyzés így írnak róla: Neve (Bájkot) még ma is fennáll a Doroszló falu határában a Mosztonga vize mellett levő Bajkút nevű kutacskában, amelyhez a hívő lelkek, kivált vakok, bénák mint kegyhelyhez zarándokolnak s mindennemű testi bajoktól gyógyulást remélnek. Hogy a hívek által szeretett és látogatott zarándokhely volt a Doroszló Szentkút, bizonyítja az a több tucat pápai kiválóságokat és pápai búcsúkat engedélyező pápai adománylevél, melyeket mind a mai napig a kalocsai érseki levéltárban őrizzenek. A doroszlói szentkút, a Kalocsa- Bácsi Érsekség ősi hivatalos búcsújáró helye volt. Az első, valamit a második világháború után, Trianoni békediktátum forgatagában rohamosan lecsappant a zarándokok száma, majd a határmódosítások következtében új egyházmegye jött létre Szabadkai Egyházmegye néven, melynek püspöke 1967-ben a doroszlói Szentkutat újból megerősítette, és újból Egyházmegyei Kegyhely rangra emelte. Ez adott a híveknek egy újabb lendületet, amikor is újból, szervezetten, olykor állami tiltás ellenére a hívek tízezrei zarándokoltak a doroszlói Szentkútra. Talán ez a kis történelmi áttekintés elegendő ahhoz, hogy ragaszkodva tekintsük erre a helyre, ahova, hajdani vallásos őseink zarándokoltak. A doroszlói Szentkúti búcsú nem egy a sok búcsú közül, mert ezen a helyen találkoznak talán a legnagyobb számban keresztény magyarjaink és a más nemzetiségűek, az a hely, ahova az ősök iránti megbecsülésből sokszor gyalogszerrel, hitük megerősítéseképpen, több száz kilométert tesznek meg honfitársaink, a még élő magyar keresztények, itt a déli végeken. És ahol ekkora áldozatra készek, ott ünnep van, ott értékek születnek, ott elhatározás fogan meg a kitartásra, helytállásra, talán a többször meg hányta vetette otthon, szülőföldön maradásra. Itt virraszt át éjszakát az a hívő, aki magyar imádságot otthon, falujában, akárhogy keres, nem talál, de ide zarándokol, aki régi, súlyos keresztet cipel, talán a vétkes lelkiismeretét, vagy a megbélyegezettség keresztjét. Régente az a mondás járta, hogy a doroszlói szentkútra kell menni gyermekáldásért imádkozni, mert ott közelebb van az ég a földhöz, ott jobban hallja az Úristen az imát. Hogy közelebb van-e vagy sem, nem tudjuk, de hogy az a sok kis imádság, ott a szentkúti Szűzanya körül egy hatalmas esdekléssé forr, az is biztos. És ebből az eggyé forrott ünneplő közösségből, mint egy nagy délvidéki fohász száll Istenhez az ima: Isten, áldd meg a magyart Nem tudom, nem hiszem, hogy ilyen lelki töltetek nélkül, ebben a mai korban lehetne kiegyensúlyozott életet éli. Hívőként vagy hitetlenként, vallásos vagy nem gyakorló megkeresztelt vagy meg nem kereszteltként szükségünk van az ünnepre! És nem csak az önfeledt szórakozásra, hanem a szó nemes értelmében ünnepre, amikor a bensőé a főszerep, amikor egy két napra befele fordulunk, odabent, lélekben épülünk. Én egy ilyen ünnepre hívom meg Önöket, kedves családjaikat, szeretteiket, hogy legyenek részei ennek a délvidéki ünnepnek szeptember 7-én és 8-án, a Doroszló-Szentkúti zarándoklatnak. VEREBÉLYI Árpád kegyhelyigazgató

12 12 TEMERINI HARANGSZÓ 2/2014 A Szentháromság A szentmise a keresztény istentisztelet legfőbb megnyilvánulása. A szentmise a háromszemélyű egy Isten imádása. Jézus volt az, aki kinyilvánította az Atyát, s önmagát, mint Fiút és végül a Szentlelket, akit az Atyával együtt küld a hívekhez. A szentmise a három isteni személynek ad tiszteletet. A Szentlélek ereje által a közösség a kenyér és a bor felajánlásával Istenhez fordul Krisztus testének és vérének bemutatásával, mely jelenvalóvá teszi az ő halálát és feltámadását az Atya dicsőségére és az emberek üdvösségére. Az Ószövetség az Atya egyetlen személyében ismerte az Istent. Neki imádással és engedelmességgel tartozott. A szentmise imádságai is először mindig az Atyához fordulnak. Az Egyház Krisztus által, Krisztussal és Krisztusban fordul az Atyához. Az első keresztények öszszejöveteleiken a kenyértörés mellett Isten igéit is hallgatták, mindazt, amit Ő az Ószövetségben kinyilvánított, és azt is, amit Jézus tanított. Már a kezdeti időktől az Atyaistenhez szóló imádságokkal együtt az Úr Jézushoz is imádkoztak, ahogy ez ma is történik. ( ) A szentmise imádságaiban végig jelen van a Szentháromság említése, kezdve a keresztvetéstől egészen a végső áldásig, melyek mindegyike a szentmisét ünneplő hívőt és magát a közösséget is a három isteni személy dicsőítésére ösztönzi. Különösen fontos, hogy ne feledkezzünk meg a Szentlélekről mint igaz Istenről, aki az Atyával és a Fiúval együtt eredményezi az üdvösséget, s ő nem csak egy díszítő vagy másodlagos szereplő, hanem teljesen áthatja a kenyér és a bor adományokat és jelenvalóvá teszi a mi Urunkat, Jézus Krisztust. (keresztenyelet.hu) Szentháromság vasárnapján, a nagymise keretében szentelte meg ft. Szungyi László főesperes plébános a Szirmai Károly Magyar Művelődési Egyesület új zászlaját. A tagság népviseletben, lobogóval vonult be a templomba, hogy ünnepélyessé tegye a zászlószentelést. A trukkolást Szabó Jánosné készítette, a motívumokat Pásztor Beáta varrta ki. A Szirmai tagsága június végén testvértelepülésünkön, Jánoshalmán vendégszerepelt, oda is magukkal vitték a zászlót. A Bárdos Lajos zenei fesztivál résztvevői voltak a Juventus énekkar legfiatalabbjai is, vezényelt: Csernyák Zsuzsanna Ballagó nyolcadikos lányok az évzáró hálaadó szentmisén.

13 2/2014 TEMERINI HARANGSZÓ 13 Elsőgyónók bevonulása a plébániatemplomba Iparosok és vállalkozók agapéja a Szent József-napi szentmise után a hittanteremben Illés-napi program július 20. vasárnap 8.30 Gyülekezés a Kertészlak előtt 9.00 Az ünnepi menet indulása az új kenyérrel. Menetirány: Népfront utca, Újvidéki utca, Kálvária 9.45 A Postagalamb Egyesület galambröptetése Kálvária: Ünnepi szentmise, kenyérszentelés A Kókai Imre Általános Iskola telepi udvara: Lovaglási lehetőség a gyerekeknek a Rózsa Sándor Lovas Klub szervezésében Művelődési műsor a Szirmai Károly MME szervezésében Ünnepi műsor az Őszirózsa, a Juventus, és a férfikórus fellépésével Ünnepi köszöntők, kenyérszegés Vacsora, hajnalig tartó mulatság Fontos A plébánia telefon- és faxszáma: 021/ (üzenetrögzítő is) Iroda: Az egyházközségi iroda hétfő és az ünnepnapok kivételével munkanapokon 9 11 óráig, valamint az esti szentmisék után áll a hívek szolgálatára. Miserend és egyházközségi hírek minden csütörtökön a Temerini Újságban Temerini Rádió, 93,5 Mhz, minden szombaton reggel A 25 éve házasságot kötöttek áldásban részesültek, balról jobbra: Barna Gáspár és Piroska, Zsúnyi József és Zsuzsanna, Varga Bernát és Kornélia, mögöttük Kovács József és Erzsébet, Petro István és Mária, Stéh Imre és Melinda, Répási László és Marianna, Sós Ferenc és Kornélia

14 14 TEMERINI HARANGSZÓ 2/2014 Bemutatkozik a Temerini Kertbarátkör Az egyesület január 30-án alakult és azóta is aktívan tevékenykedik. Köreinkben vannak borászok, gyümölcs- és virágtermesztők, kertészek, mezőgazdasági termelők, valamint kézimunka- és hagyományőrző szakcsoport is. Az egyik legnagyobb civil szervezet Vajdaságban több mint 220 tagot számlál. Az egyesület tevékenységi köre sokrétű: Gazdaképző szakelőadások, tanfolyamok szervezése az egyesület és a temerini termelők számára (mezőgazdasági termékekről, a konyhakerti veteményekről, szőlő- és gyümölcstermesztési, valamint növényvédelmi témákról). A Vince-napi Nemzetközi Borfesztiválon a hazai borászokon kívül magyarországi, romániai, szlovákiai, bulgáriai, szlovéniai és horvátországi borászok is megmérettették már boraikat ben 761 fajta bort bíráltak el eminens hazai és nemzetközi borbírák. A borkóstolónak több ezer látogatója van, és Temerin egyik legnagyobb turisztikai eseményének is mondhatjuk. A Bácskai Regionális Pálinkaverseny és a Temerini Pálinkaverseny szervezése szintén szerves része tevékenységeinknek. Társszervezői vagyunk az Illés-napi rendezvényeknek Temerin fogadalmi ünnepén. Profilunkhoz tartozik a mezőgazdasági és konyhakerti termékek és termények bemutatója, valamint egész évben segítséget nyújtunk a 200 éves temerini kastélykert gondozásához és revitalizációjához. Októberben a dél-bácskai Tökfesztivált szervezzük, rendszeres a tökverseny és hagyományos tökből készült sütemények kóstolója. Egyesületünk tagja, többszörös bajnoka a nagykikindai országos tökversenynek is. A kézimunka- és hagyományőrző szakcsoport évente több kiállítást szervez, és részt vesz különböző hazai és külföldi rendezvényeken. Fontosnak tartjuk a kapcsolattartást más civil szervezetekkel az országban és külföldön. Alapító tagjai vagyunk az Északbácskai Agráregyesületek Szövetségének óta tagjai vagyunk a magyarországi Kertészek és Kertbarátok Országos Szövetségének is. A hagyományokhoz híven részt veszünk az Újvidéki Ősz és Etno Fesztivál elnevezésű tartományi rendezvényeken, ahol őszi terménybemutatót, és őszi mezőgazdasági munkákhoz kapcsolódó szokásokat mutatunk be. A hagyományos disznóvágás keretein belül a tájházban régi szokások szerint vágtunk disznót és készítettünk töltelékeket, amelyekkel igen nagy sikert arattunk. Még sok-sok összejövetel, akció, egyházi ünnepeken való részvétel, borkészítés, mikulásvárás jelzi a Temerini Kertbarátkör eddigi tevékenységét és további céljait...

15 A plébániatemplomi elsőáldozó lányok. Fent, balról jobbra: Illés Etelka, Pethő Ilona, Ádám Mária (hitoktató), Úri Margit, Kovács Franciska (családi hittancsoport-vezetők). Felső sor: Sági Vivien, Hornyik Nikoletta, Faragó Karola, Gyuricsek Zsanett, Czakó Krisztina, Gál Andrea, Fehér Dorina, Molnár Evelin. Középső sor: Vécsi Anita, Bakos Réka, Sarok Nikolett, Fodor Szintia, Ádám Emily, Ternovác Edina, Szekeres Karina, Kurcinák Éva, Kantar Alekszandra. Első sor: Halápi Zsófia, Morvai Emese, Péter Noémi, Toma Matild Magdolna, Szungyi László főesperes, Varga Bettina, Horváth Noémi, Medić Anna, Mondom Manuéla, Lukács Melissza. Majoros Zsuzsanna felvétele. Közösségi élet A plébániatemplomi elsőáldozó fiúk. Fent, balról jobbra: Pethő Ilona, Ádám Mária (hitoktató), Úri Margit, Kovács Franciska (családi hittancsoport-vezetők). Felső sor: Zatko Rómeó, Brasnyó Krisztián, Lukács Dániel, Sivić Aleksandar, Illés Dominik, Lukács Ákos, Zsadányi Attila, Kothai Endre. Középső sor: Csernyák Bence, Varga Leon, Majoros Áron, László Attila, Majoros Róbert, Mijailović Zalán, Hajdúk Levente, Szabó Dávid, Pápista Andrej, Hugyik Attila. Első sor: Kaslik Martin, Bugyi Attila, Majoros Konor, Hévízi Viktor, Csorba Gergő, Szungyi László főesperes, Bado Denisz, Lulić Ronald, Hajdúk László, Menyhárt Zsolt, Bujdosó Márk. Majoros Zsuzsanna felvétele. Telepi elsőáldozók. Felső sor, balról jobbra: Karanović Izabella tanítónő, Ádám Mária hitoktató, Pászti Erzsébet családi hittancsoport-vezető. Második sor: Lulić Adrien, Pap Georgina, Zsúnyi Daniella, Turai Boglárka, Úri Ronald, Puszti Loren. Első sor: Pálinkás Heléna, Csordás Anasztázia, Samu Teodóra, Szungyi László főesperes, Pálinkás Attila, Bankó Antman Attila és Tóth Tamás. Kantardžić Ágnes felvétele.

16 Fotó Majoros Zsuzsanna Bérmálkozóink a hitoktatókkal és családi hittancsoport-vezetőkkel, Szungyi László plébános atyával, Rókay Zoltán bérmáló atyával, valamint Nagyidai Zsolt és Zsúnyi Tibor temerini származású atyákkal

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. június 22. A szentmise Bevezető rész I.A liturgia = Az Egyház istentisztelete Kettős célja:

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Adventi szombatok. Egyházközség

HÍRLEVÉL. Adventi szombatok. Egyházközség Egyházközség SZENTMISÉK, SZERTARTÁSOK, TUDNIVALÓK MINISTRÁNSOK CSERKÉSZEK JÓ MUNKÁT! SZENT MÓNIKA KÖZÖSSÉG ANYAI SZÍVVEL CARITAS GONDOSKODÓ SZERETET HÍRLEVÉL Adventi szombatok Az adventi időszak négy hete

Részletesebben

Ez év március 13-án, megválasztásának XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS!

Ez év március 13-án, megválasztásának XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! AZ IRGALMASSÁG RENDKÍVÜLI SZENTÉVE Ez év március 13-án, megválasztásának második évfordulóján Ferenc pápa a Szent Péter-bazilikában

Részletesebben

Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata

Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata Magunkról A Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata Árpád fejedelem évének Fergeteg havában, 2007 januárjában alakult. Szándékunk az

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

Szent Mihály- Székesegyház. Veszprém

Szent Mihály- Székesegyház. Veszprém Szent Mihály- Székesegyház Veszprém Alapítása I. Régészeti leletek utalnak arra, hogy már a 10. században is templom állt a helyén. A pannonhalmi apátság alapítólevele (1001) elsőként tesz említést a székesegyházról;

Részletesebben

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Előzmények Projekt adatai: Kedvezményezett Projekt címe Projekt azonosítója Alsómocsolád Község Önkormányzata Mintaprogram a minőségi időskorért

Részletesebben

Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye)

Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye) Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye) 2008. január 5. Egyesületünk megalakulása. Az egyesület létrehozása egy baráti társaság kezdeményezéséből jött

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

A Gubicza család találkozói, eseményei

A Gubicza család találkozói, eseményei A Gubicza család találkozói, eseményei GUBICZA CSALÁDOK ESEMÉNYEI 2006 évben I. Gubicza találkozó Bakonyszentlászló, 2006. augusztus 19. Szervező: Gubicza Ilona 2007 évben Családtörténeti kutatás, nemzetközi

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

Az örömből, a legnagyobb Örömbe.

Az örömből, a legnagyobb Örömbe. XIII. évfolyam 1. szám 2015. február Az örömből, a legnagyobb Örömbe. Elmúlt a farsang és elkezdődött a csendesebb életvitelnek, az elgondolkodásnak, a változtatásnak az időszaka. Ahogyan a Prédikátor

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK Casa Balthasar, Róma, 2000-2002 Licencia dolgozat, Torontó, 2005-2007 Hivatásgondozási munka, 2007- KÉRDÉSFELTEVÉS

Részletesebben

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek.

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2014/5 Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. (Róm 6,13) Felnőttként konfirmáltak: Első sor (balról jobbra): Pécskay-Seress

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

2. A hitoktatás struktúrája

2. A hitoktatás struktúrája 2. A hitoktatás struktúrája II. A hitoktatás mai helyzetelemzése A Római Katolikus Egyház szervezeti felépítését - struktúráját, mint minden intézmény esetében a szervezet célja határozza meg. A cél a

Részletesebben

Beosztás a június között tartandó záróvizsgára

Beosztás a június között tartandó záróvizsgára Bizottság száma: 21. sz. Terem szám:, B épület 542. terem Záróvizsga időpontja: 2017. június 14. 8 00 órától Agócs Cintia Balogh Barbara Barna Judit Bodó Liliana Fatime Czifra Kamilla Dán Gabriella Deák

Részletesebben

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ 2015. DECEMBER 31. Január 10-én-én, a Regina Mudi-templom ovis miséjén a Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános Iskola 3.a osztályos tanulói egy rövid jelenettel szerepeltek.

Részletesebben

Vízkereszt Közzétette: (https://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve

Vízkereszt Közzétette:  (https://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve 2011 január 06. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Give 1/5 Give 2/5 Mérték Give 3/5 Give 4/5 Give 5/5 A vízkereszt, más néven háromkirályok vagy epifánia egy keresztény ünnep, amelyet általában

Részletesebben

Gondolatok a Szociális Munka napján

Gondolatok a Szociális Munka napján November 12-én azokat az embereket köszöntötték Kőbányán, akik az emberiséggel egyidős hivatást, teljesítenek A születéstől az elmúlásig minden fontos pillanatnál jelen lévő szakemberek, a szociális területek

Részletesebben

A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME

A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME 2012. július 15. július 21. FŐVÉDNÖK: P. DR. NÉMET LÁSZLÓ SVD NAGYBECSKEREKI MEGYÉSPÜSPÖK A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME 2012. július 17. 2012.

Részletesebben

Köszöntjük a városi olvasópályázat díjátadóján megjelent kedves vendégeinket!

Köszöntjük a városi olvasópályázat díjátadóján megjelent kedves vendégeinket! Köszöntjük a városi olvasópályázat díjátadóján megjelent kedves vendégeinket! 2015. 04. 22. Olvasmányok: 1. évf.: Benedek Elek: Szélike királykisasszony/ Zolnainé Lovas Emma 2. évf.: Tersánszky Józsi Jenő:

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

Január hónap kezdetével belépünk

Január hónap kezdetével belépünk XXVI. ÉVFOLYAM, 1. (299.) SZÁM, 2015. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! Január hónap kezdetével belépünk egy új esztendőbe, melytől mindenki sok szépet és jót remél. Sokak számára ez az évkezdet hagyományosan

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

- Imádkozzunk Urunkhoz, Istenünkhöz és a Szűzanyához, tanítsanak meg bennünket arra, hogy mindig helyesen kérjük azt, ami javunkra szolgál!

- Imádkozzunk Urunkhoz, Istenünkhöz és a Szűzanyához, tanítsanak meg bennünket arra, hogy mindig helyesen kérjük azt, ami javunkra szolgál! Gyújtsunk mécsest a 6 éve elhunyt Bálint József jezsuita atyáért, a két éve elhunyt Máriáért, Lászlóért és Júliannáért valamint az egy éve elhunyt Nándiért. Drága Üdvözítőnk, szándékainkat egyesítjük szerető

Részletesebben

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina 1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina Hörcsöki Alíz Kovács Antónia M. Kovács Dávid Kovács

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Egyházi Hírek. 2007. évi első kiadás

Egyházi Hírek. 2007. évi első kiadás Egyházi Hírek Az Első Magyar Református Egyház (Kálvin, Vancouver 1955) lapja 2007. évi első kiadás Templom: Lelkipásztor: Nt. Szigeti Miklós Lelkészi hivatal: 2791. East 27 th Avenue Internet: http://members.shaw.ca/szigetim/index.htm

Részletesebben

Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője

Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Életrajza Vojtěcha Hasmandová anya 1914. március 25.-én született

Részletesebben

Futapest Crossfutás Csömör december 11.

Futapest Crossfutás Csömör december 11. Futapest Crossfutás Csömör 2011. december 11. Végeredmény 4 KM Gyerek 1. RAJSZKI LILI 1998 280 15:55 2. Turschl Bence 1999 241 16:56 3. Bócz Patricia 1998 244 16:59 4. Kiss Viktor Zsolt 1997 246 17:57

Részletesebben

Öröm a gyerek. (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon)

Öröm a gyerek. (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon) Öröm a gyerek (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon) A gyerek az öröm, a reménység. Gyönge testében van valami világi; ártatlan lelkében van valami égi; egész kedves valója nékünk, mint a tavaszi vetés:

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23.

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23. 60 m Leány - I. kcs. 1 4 Varga Viktória Debrecen 9,06 16 II. if. 2 67 Fábián Dóra Kaposvár 9,19 15 I. if. 3 52 Mihály Réka Szeged 9,26 14 II. if. 4 99 Molnár Patrícia Sopron 9,49 13 I. if. 5 3 Gál Rita

Részletesebben

MISEREND. (Dec. 25 Jan. 1.) Dec. 25. Vasárnap Urunk születése/karácsony 1. napja 9.30 Nm.

MISEREND. (Dec. 25 Jan. 1.) Dec. 25. Vasárnap Urunk születése/karácsony 1. napja 9.30 Nm. MISEREND (Dec. 25 Jan. 1.) Dec. 25. Vasárnap Urunk születése/karácsony 1. napja 9.30 Nm. Dec. 26. Hétfő Karácsony 2. napja/szent István vrt. 9.30 Nm. Dec. 27. Kedd 7.30 Makrányi Antal; Id. Mátyók András

Részletesebben

4/28/2013 Nézzétek meg amit a péceli gazdák elhoz- tak a ter- ménymegáldás ra! Honlapunk: http://www.pecelrk.hu/

4/28/2013 Nézzétek meg amit a péceli gazdák elhoz- tak a ter- ménymegáldás ra! Honlapunk: http://www.pecelrk.hu/ Otthonunk az Egyház Péceli Római Katolikus Egyházközség 4/28/2013 Elektronikus változat VIII/17 Írta: Jászberényiné Szepsi Katalin Ez a kifejezés csak a magyar nyelvterületen honos, más keresztény országokban

Részletesebben

A turai Hevesy György Általános Iskola 2012/2013 tanévéről. Körzeti és kistérségi eredményeink Dicsőségkönyv III.

A turai Hevesy György Általános Iskola 2012/2013 tanévéről. Körzeti és kistérségi eredményeink Dicsőségkönyv III. A turai Hevesy György Általános Iskola 2012/2013 tanévéről Körzeti és kistérségi eredményeink Dicsőségkönyv III. Matematika Bajza verseny Lajtos Laura 7. a Meleg Eszter 8. d Mekes Cintia 8. d 2. hely 6.

Részletesebben

Mindszenty bíborossal

Mindszenty bíborossal K Mindszenty bíborossal Ö Déri Péter Fotók Lovagi Milán Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

Lánchíd Darvas Kupa Terematlétika Verseny. Kecskemét Városi Döntő

Lánchíd Darvas Kupa Terematlétika Verseny. Kecskemét Városi Döntő Lánchíd Darvas Kupa Terematlétika Verseny Kecskemét Városi Döntő 2012. 02. 04. 60 m-es síkfutás Molnár Ivett 1997. KARC 8:14 I. Fricska Zoé 1997. KARC 8:21 II. Varga Fanni 1998. KARC 8:66 III. Gálig Emese

Részletesebben

A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007.

A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007. A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007. Január Február 6. szombat 9.00 Házáldások 8. hétfő 17.00 Karitász összejövetele 13. szombat 19.30 Egyházközségi farsangi bál 15. hétfő 9.00 Szentségimádás

Részletesebben

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus évi beszámoló évi munkaterv

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus évi beszámoló évi munkaterv Szent György Lovagrend Soproni Priorátus 2015. évi beszámoló 2016. évi munkaterv 2 A Soproni Priorátus Szervezeti felépítése Priorátusunk a Győr-Moson-Sopron megyei nagypriorátus része Címe: H-9400 Sopron,

Részletesebben

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák!

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! A Felső- Szabolcsi Iskolaszövetség angol nyelvi szóbeli versenye

Részletesebben

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve PPEK 904 Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina Kis Boldogasszony képeskönyve mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár

Részletesebben

E gyházközségi L evél

E gyházközségi L evél E gyházközségi L evél 2012. évi 3. szám pünkösd 1 Már Krisztus mennybe költözött, Szentlélek Isten, szállj le ránk, ahonnan egykor földre jött, tedd oltároddá hű szívünk, hogy ossza Atyja kincseit, erénnyel

Részletesebben

Taktaharkány civil szervezetek, alapítványok

Taktaharkány civil szervezetek, alapítványok Taktaharkány civil szervezetek, alapítványok "A TAKTAHARKÁNYI REFORMÁTUS TEMPLOMÉRT" Közhasznú (oktatási,kulturális,egyéb) 3922 Taktaharkány, Béke utca 40. képviselő: Fodor József Károly Elsődlegesen a

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

A család védelme a politika feladata is

A család védelme a politika feladata is IX. évfolyam, 2. szám 2011 február A család védelme a politika feladata is A család az élet helye, ahol az élet megfogan és befogadásra talál. Mivel az ember nem egy tárgy, az emberi életet nem lehet gyártani.

Részletesebben

A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERVE

A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERVE A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERVE 2015-2016. Készítette: Zsilka-Fekésházi Zsuzsa 1. 1. Tanévnyitó szentmise, első tanítási nap tantestület Érintettek köre 2. 1. HHH tevékenység

Részletesebben

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 1 Megrendülten tudatjuk, hogy 2013. január 26-án 87 éves korában, hosszú szenvedés után elhunyt. Szeretett halottunk hamvait 2013. február 10-én 10.30 órakor a Budafoki Temetőben a Római Katolikus Egyház

Részletesebben

DOBERDÓ JAJ! Én Istenem, hol fogok én meghalni? Hol fog az én piros vérem kifolyni? Olaszország közepében lesz a sírom,

DOBERDÓ JAJ! Én Istenem, hol fogok én meghalni? Hol fog az én piros vérem kifolyni? Olaszország közepében lesz a sírom, DOBERDÓ JAJ! Ha kimegyek a doberdói harctérre, Feltekintek a csillagos nagy égre, Csillagos ég, merre van a magyar hazám, Merre sirat engem az édesanyám? Én Istenem, hol fogok én meghalni? Hol fog az én

Részletesebben

MINI FIÚ MINI LÁNY. 1. Tóth Szandra Emese Kende Baranta Balogh Bernadett Abasár HE FIÚ

MINI FIÚ MINI LÁNY. 1. Tóth Szandra Emese Kende Baranta Balogh Bernadett Abasár HE FIÚ MINI FIÚ 1. Marsa Márk EVO 429+1 10 2. Nagy Kristóf Botond Ecséd 429 8 3. Fazekas Levente Egyéni (Szarvas) 312 6 4. Gombola Bence Egyéni (Sárisáp) 267 4 5. Tresó Balázs Csaba EVO 251 2 6. Fazekas Bence

Részletesebben

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Hajdú-Bihar Debrecen 2009.05.15. 1 Mogyorósi Dávid 94 Püspökladány Püspökladány 882 12,40-530 - 64,48-9,10-02:12.00 2 Kiss Ádám 95 Debrecen Kazinczy

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad.

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad. Kedves Testvéreim! A Húsvét ünneplésében hangsúlyt kap az a gondolat, hogy az Egyház évről évre új nemzedékkel gazdagodik. Elsősorban a keresztségre vonatkoztatjuk ezt a megállapítást, ezt a bátorítást,

Részletesebben

A Körmendi Egyházközség évi tervezett programja

A Körmendi Egyházközség évi tervezett programja A Körmendi Egyházközség 2017. évi tervezett programja Január 3. kedd 18.00 A Karitász csoport összejövetele 5. csütörtök 19.00 Felnőtt katekézis 7. szombat 19.00 A Családcsoport összejövetele 8. vasárnap

Részletesebben

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22.

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. 187 fő versenyző (BJG 84 fő, 52 fő Sághy 51, fő Bársony.) 1993-as fiúk 1. Lelik András Bársony 8:26 2. Bürgés Ferenc Bársony 8:51

Részletesebben

Intézmények :: Boldog Gizella Általános Iskola és Óvoda (Mohács), Testvérkék Óvoda (Budapest), Szent Angéla Általános Iskola és Gimnázium (Budapest),

Intézmények :: Boldog Gizella Általános Iskola és Óvoda (Mohács), Testvérkék Óvoda (Budapest), Szent Angéla Általános Iskola és Gimnázium (Budapest), Kik a ferencesek? A Ferences Rend 800 éve van jelen a társadalom szolgálatában. Ismert és elismert közösség Magyarországon és világszerte. A Rend elsődleges feladata az evangelizáció, ez ugyanakkor különböző

Részletesebben

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31.

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. V. Országos Társastáncverseny A) Táncospárok kategória I. korcsoport 1. Miskolczi

Részletesebben

H í r l e v é l. 2011. április ÉLETET AJÁNDÉKOZOTT!

H í r l e v é l. 2011. április ÉLETET AJÁNDÉKOZOTT! H í r l e v é l Zarándokoknak, útépítőknek, partnereknek 2011. április Lelkivezetői gondolatok ÉLETET AJÁNDÉKOZOTT! 8 nappal Húsvét ünnepe előtt Jézus Krisztus megmutatta az emberiségnek és a világnak,

Részletesebben

Otthonunk az Egyház. Készülünk a Farsangra? A plébánia száma: 28/610-282. Összeállította: Káposztássy Béla

Otthonunk az Egyház. Készülünk a Farsangra? A plébánia száma: 28/610-282. Összeállította: Káposztássy Béla Otthonunk az Egyház Péceli Római Katolikus Egyházközség 1/27/2013 Elektronikus változat Összeállította: Káposztássy Béla Ma a világméretű imahét (imanyolcad) hatodik napját tartjuk a Krisztus hívők egységéért.

Részletesebben

KERÉKPÁROS ISKOLA KUPA TERÜLETI VERSENY. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár

KERÉKPÁROS ISKOLA KUPA TERÜLETI VERSENY. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár KERÉKPÁROS ISKOLA KUPA TERÜLETI VERSENY Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Réti Márton 6.b 1. 5-8 osztály Kovács Róbert Péterné Ágoston László 7.b 3. 5-8. osztály Kovács Róbert Péterné DIÁKOLIMPIA

Részletesebben

Úszás Diákolimpia városi forduló Hajdúböszörmény, november 28.

Úszás Diákolimpia városi forduló Hajdúböszörmény, november 28. 1. 100 m fiú gyors 1. Némethi László 2002. Bethlen G. Ált. Isk. 1:24,6 2. Homen Péter 2002 Bocskai I. Gimnázium 1:35,1 3. Székely Norbert 2003 Bocskai I. Gimnázium 1:42,1 4. Rozs Botond 2003 Bocskai I.

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb ben születettek Nincs szintidő

Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb ben születettek Nincs szintidő Oldal 1 Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb 2006.11.25. 98-99-ben születettek Nincs szintidő 1. Atyi Ádám 98 006 37.49 2. Ujlakán Kálmán 98 006 40.89 4. Nagy Balázs 98 006 43.91 3. Varga Márton

Részletesebben

JELENTKEZÉSI LAP Fürkész verseny, körzeti szakasz,

JELENTKEZÉSI LAP Fürkész verseny, körzeti szakasz, JELENTKEZÉSI LAP Fürkész verseny, körzeti szakasz, 2016-2017 Megye: Maros Körzet: Gyulakuta 5. osztály 1. Antal Sára Panna Magyari Edit-Csilla Gyulakuti Általános Iskola Gyulakuta 49 97 146 2. Dósa Balázs

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki, szabadító Istenemnek! (Zsolt 43,5b)

Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki, szabadító Istenemnek! (Zsolt 43,5b) Gyülekezeti jelentés a 2013. esztendőről Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki, szabadító Istenemnek! (Zsolt 43,5b) Isten kegyelméből ismét esztendőforduló idején vagyunk. Ideje van most a visszatekintésnek,

Részletesebben

Fájó szívvel gyújtottunk A Szűzanya minden anyai segítséget megad, hogy a tisztítótűzben szenvedő lelkeket megmentsük:

Fájó szívvel gyújtottunk A Szűzanya minden anyai segítséget megad, hogy a tisztítótűzben szenvedő lelkeket megmentsük: Fájó szívvel gyújtottunk mécsest az októberben elhunyt Jánosért, Sándorért és mennyei születésnapjukat novemberben ünneplő testvéreinkért, Istvánért (2010), Józsefért, Ágiért, Zitáért, Angéláért, Lászlóért,

Részletesebben

AMPLIFON - Országos Atlétikai Bajnokság Hallássérült diákok részvételével

AMPLIFON - Országos Atlétikai Bajnokság Hallássérült diákok részvételével 100 m III. kcs. Fiú 1 Hatházi Hunor NH. Bp. 12,32 1 16 2 Korotki Dániel Eger 12,44 2 15 3 Kéri Dávid Debrecen 12,55 3 14 4 Csontó Ádám Eger 12,61 4 13 5 Pap Attila Bp. Siketek 12,77 5 12 6 Orsós Gábor

Részletesebben

SZENT LÁSZLÓ KIRÁLY NAPJAI CSÍKRÁKOSON

SZENT LÁSZLÓ KIRÁLY NAPJAI CSÍKRÁKOSON SZENT LÁSZLÓ KIRÁLY NAPJAI CSÍKRÁKOSON Időpontja: 2009. Június 25-28. (4 nap) A rendezvény eszmeisége: Sok évszázados, vagy akár évezredes székely hagyomány megjelenítése történik meg, tehát minden program

Részletesebben

Három égi lovag Ó, ti Istentől származó égi lovagok az úrnak mennyi szépet adtatok, a művész lelketektől megremegtek a csillagok súlyos szárnyú képzeletem bennetek az égen ás, mint őrült égi vadász a művészettek

Részletesebben

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás)

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) A vallás Vallásnak tekintünk minden olyan eszmerendszert, amely az emberi és társadalmi élet végső kérdéseire, az élet értelmére és céljára

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP TAKI! (Találd ki!) 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP Keresd meg a megadott szavakat a táblázatban és húzd ki: ÁCSORGÓ, MUNKÁS, DÉNÁR, SZŐLŐ, PIAC, INTÉZŐ, BÉR, GAZDA, UTOLSÓ, ELSŐ, BARÁTOM, ROSSZ, SZEM A

Részletesebben

Javaslat a A Szent Imre templom épülete

Javaslat a A Szent Imre templom épülete Javaslat a A Szent Imre templom épülete Készítette: Czöndör Mihályné (név). (aláírás) Pusztaszabolcs, 2014. július 15. (település, dátum) (P. H.) I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás)

Részletesebben

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése 13. Bûnbánati imádságok Advent 1. vasárnapja Istenem! Méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem. De légy

Részletesebben

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő Prievara Tibor Nádori Gergely A 21. századi szülő Előszó Ez a könyvecske azért született, hogy segítsen a szülőknek egy kicsit eligazodni az internet, a számítógépek (összefoglaló nevén az IKT, az infokommunikációs

Részletesebben

Eredménylista. Megye: Szilágy/Sarmaság Osztály: I.osztály

Eredménylista. Megye: Szilágy/Sarmaság Osztály: I.osztály Eredménylista Megye: Szilágy/Sarmaság Osztály: I.osztály 1. Gál Levente Kocsis Melinda Sarmasági 1 Számú Szakképző Liceum Sarmaság 150 2. Király Anna Erdei Gabriella Szilágyballai Általános Iskola Szilágyballa

Részletesebben

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus. 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus. 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv Szent György Lovagrend Soproni Priorátus 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv A Soproni Priorátus Szervezeti felépítése Priorátusunk a Győr-Moson-Sopron megyei nagypriorátus része Címe: H-9400 Sopron,

Részletesebben

Az apostolok szinte mindig böjtöltek

Az apostolok szinte mindig böjtöltek XI.évfolyam 6. Szám 2013. június Pünkösd után, Apostolok böjtjének üzenete Május 27-től Az apostolok szinte mindig böjtöltek (Aranyszájú Szent János 57. homíliája a Máté evangéliumához.) Az apostolfejedelmekről

Részletesebben

Csapat Név Szektor Rajtszám Fogott súly Pontszám. Nógrád Megye Kovács Gergely E 11 6330 1. Győr-Moson-Sopron Megye Csöre Ákos E 4 6110 2

Csapat Név Szektor Rajtszám Fogott súly Pontszám. Nógrád Megye Kovács Gergely E 11 6330 1. Győr-Moson-Sopron Megye Csöre Ákos E 4 6110 2 Felnőtt Nógrád Megye Kovács Gergely E 11 6330 1 Győr-Moson-Sopron Megye Csöre Ákos E 4 6110 2 Bács-Kiskun Fekete Ferenc E 5 5510 3 Szolnok Közép-Tisza Hajdú Tamás E 6 5240 4 Ráckeve-Dunaági Sz. Lukácsa

Részletesebben