MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT"

Átírás

1 , MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT INFRASTRUKTÚRA ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI TAGOZAT BUDAPESTET DÉLRŐL ELKERÜLŐ VASÚTVONAL, V. 8. KIALAKÍTÁSA BUDAPEST, ÁPRILIS 28. BALOGH IMRE A TAGOZAT ELNÖKE

2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ 1. ELŐZMÉNYEK 2. FEJLESZTÉSI CÉL 3. AZ ELKÉSZŰLT PÁLYA KIALAKÍTÁSI VÁLTOZATOK 4. A BELSŐ GYŰRŰ, V. 8. VASÚTVONAL VÁRHATÓ FORGALMA 5. VÁRHATÓ FORGALMI TERHELÉSEK 6. SWOT ELEMZÉS 7. BECSÜLT FEJLESZTÉSI ELŐIRÁNYZAT ZÁRSZÓ MELLÉKLET 1

3 BEVEZETŐ Magyarország vasúthálózatának kialakítása, már a vasútépítés megkezdésekor Budapest központú elrendezéssel indult el. A centrálisan meghatározó helyzetű főváros az innen, mint kezdőpontból induló vasútvonalak sugaras kiépítését tette csak lehetővé. A Duna magyarországi szakasza a fővárostól, természetes határként osztja meg az országot. Az országon belül, csak Budapesten és Baja Bátaszék között van, dunai vasúti átkelési lehetőség. Egyértelmű volt és ma is az, hogy a Duna magyar szakasza hídhiányos. A folyam román bolgár szakaszát leszámítva, Magyarországon biztosított legkevésbé, a vasúti és közúti átkelés. A természetes kötöttség feloldására, több tanulmány és kiviteli terv mélységű megoldás készült, döntő változás azonban nem történt. Ennek okaira, az előzményekben kitérünk. A személy és áruszállítás többségében ma is, Budapesten keresztül történik. Ez a kötöttség elsősorban vasútüzemi, tágabb értelemben, a nemzetgazdasági, a területfejlesztési, a területhasznosítási szempontokat tekintve, rendkívül kedvezőtlen helyzetet jelent. A Pán Európai vasúti közlekedési folyosók elhelyezkedése, egymáshoz való közelsége ellenére, csak Budapesten keresztül teszi lehetővé az átjárhatóságot. Az M. 8. autópálya, kormány által elhatározott megépítése, a már elkészül dunaújvárosi közúti híd, a meglévő és a tervbe vett logisztikai központok, a velük e- gyütt jelentkező áru áramlatok, nem hagyva el a személyszállítás bővíthető kínálatát sem, együttesen sürgetik, a vasúti közlekedési kapcsolatok újragondolását, mely képes feloldani a centrális, sugaras jelleget, egy új déli vasúti elkerülő vonal üzembeállításával. Tagozatunk ajánlásaival, a V. 8. vasúti, Budapestet délről elkerülő vonal kiépítését kívánja szorgalmazni és segíteni is, mely nem csak a közlekedési folyosók fizikai összekötését jelenti, hanem lehetőséget teremt a teljes nyomvonal mentén a régiók, kistérségek és települések fejlődésére, valamint a már működő, vagy tervezett logisztikai központok elérhetőségét is szolgálja. Meghatározó szerepkört tölt be, a Duna új vasúti hídjának megépítése, annak építési helye és környezete. A már ismert, de meg nem valósított tanulmányokban, tervekben elképzelt mérnöki megoldások figyelembevételével állítottuk össze javaslatainkat, a mielőbbi érdemi előkészítő munkák szorgalmazására. 2

4 1. ELŐZMÉNYEK Magyarország első és koncepciójában máig felülmúlhatatlan közlekedésfejlesztési tanulmányát, gróf Széchenyi István készítette. Az 1848 évben megjelent Javaslat a magyar közlekedési ügy rendezéséről című munkájában leírtak, a magyar vasúti közlekedési hálózat kialakulásában, döntő mértékben érvényesültek. Ez volt az első olyan átfogó közlekedéspolitikai tanulmány, mely Magyarország közlekedésfejlesztési tervét, a nemzetgazdaság valós igényeivel összhangban, az ország gazdasági adottságait és lehetőségeit figyelembe véve, a nemzeti függetlenségi törekvésre alapozva, annak erősítése érdekében kívánta megvalósítani. A cél, mint Széchenyi sok más irányú kezdeményezésében is, a magyar fővárosnak, a monarchia fővárosával szembeni versenyképesség javítása volt. Ez is eredményezte, eredményezhette, a vasúthálózat Pest Buda központú kialakítását. A magyar vasúti közlekedési hálózatgerincéül, Széchenyi István javaslata négy fővonalat jelölt meg, a fővárosból sugarasan indulva, nevezetesen: Ausztria, Bécs, közvetett kapcsolatokkal Nyugat Európával, Adriai tenger, Fiume Erdély, Arad Palanca felé, Galícia, Przenyál felé. A XIX: század végére, valamint a XX. század elejére kiépült magyar vasúti hálózat, alapvetően Széchenyi elképzelései szerint valósult meg, azzal a kiegészítéssel, hogy a legfontosabb transzverzális elkerülő vonalak is elkészültek. Jelentőségüknél fogva kiemelhető ezek közül: A Felvidéken, a Magas Tátrán keresztül, a Kassa Oderbergi vonal, mely május1 re készült el Alföld Fiumei vasúti vonal, a bajai Duna híd, augusztus 26 kán történt átadásával, már a MÁV. működési keretében valósult meg Az I. Világháború után, a trianoni béke hozta területi változások és új államként Csehszlovákia megalakulásával, az északi vasút vonal, az új államvasúti közlekedési hálózatának egyik legjelentősebb részévé vált. A déli vasútvonal egybekapcsolt működése szünetel, mert az országhatár megváltozása, öt részre osztotta azt. Az északi vonal ma is, a Pán Európai V. számú vasúti közlekedési alapfolyosó része, mint V. a, vasút vonalszakasz, mely konkurens vasútvonalként működik. 3

5 Az ország kedvező gazdasági helyzete, az 1930 as évektől lehetővé tette, hogy a MÁV. az úgynevezett belső gyűrű kiépítését elkezdje. A belső gyűrűt, az alábbi vasúti szakaszok alkották: Komárom Székesfehérvár, Székesfehérvár Sárbogárd, Sárbogárd Előszállás, Előszállás Dunaföldvár, Dunaföldvár Solt, közúti vasúti híddal, Solt Fülöpszállás, Fülöpszállás Kecskemét, Kecskemét Lakitelek, Lakitelek Kunszentmárton, Kunszentmárton Szarvas, Szarvas Gyoma, vagy Szarvas Békéscsaba. Az elérendő cél, a szállítási útvonalak lerövidítése és ezáltal a vasúti szállítás gazdaságosságának javítása volt. A belső gyűrű hiányzó szakaszai, a Sárbogárd Fülöpszállás, a Lakitelek Gyoma, vonalrészek voltak. A MÁV, először, a Sárbogárd Fülöpszállás vonalrész kiépítését indította el. Elkészültek a kiviteli tervek 1939 évben és a vonalszakaszok közigazgatási bejárása is megtörtént. A tervezett vonalszakaszokból, csak a: Dunaföldvár Solt állomások közötti szakasz, a Beszédes József híd felhasználásával, Pusztaszabolcs Paks, Kunszentmiklós Dunapataj szakaszok készültek el, A vonalszakaszokat január15 én adták át a forgalomnak. A Dunaföldvár Solt vasútállomások között a vasúti közlekedés, 2001 évben megszünt, mert a Beszédes József híd felújítására, forráshiány miatt, nem kerülhetett sor. Mivel a híd felújítására nem történt meg, a hídra vezető vonalszakaszokat is elbontotta, a hozzáértő tulajdonos. 4

6 A belső gyűrű építése, a II. Világháború után folytatódott, az alábbi vonalszakaszokkal: Tiszaug Kunszentmárton szakasz, 1952 évben került átadásra, Mezőfalva Rétszilas szakasz, 1954 évben lett üzembe helyezve. Ezek a kiépült vasúti kapcsolatok, a Duna Tisza közét, a Tiszán átvezetve kötötték össze, a Tiszántúllal és Kunszentmárton állomáson csatlakozott, a működő észak - dél irányú, Tiszatenyő Szentes Hódmezővásárhely vasútvonalhoz. A Mezőfalva Rétszilas vonalszakasz, a Dunántúl és a Duna Tisza köze vasúti kapcsolatát oldotta meg, a dunaföldvári hídon keresztül. Összekötötte a Puszta szabolcs Paks és a Pusztazsabolcs Dombóvár vonalakat, az akkor még működő pécsi szénbányákkal és az épülő dunapentelei, ma Dunaújváros, vasművel. A vasútvonalak jelentősége, a maguk helyén és idejében a kibontakozó, vagy működő ipari környezetben meghatározóak voltak. 2. FEJLESZTÉSI CÉL A vasúti forgalom, személy és áruszállítás tekintetében, többségében Budapesten keresztül történik jelenleg, a vasúthálózat centrális, sugaras jellegből adódóan. A Pán Európai vasúti közlekedési folyosók a sugaras elrendezésen nem változtatnak, sőt erősítik azt. A folyosóktól független fővonalak és mellékvonalak bekapcsolása nélkül, a kialakult vasúti hálózati rendszeren így változtatni, továbbra sem lehet. A személy és az áruszállításban jelentkező utas, valamint fuvaroztatói igények kielégítése a meglévő vasúti hálózatra alapozottan történhet a jövőben is, azzal a változtatással, hogy a közlekedési folyosók belső gyűrűs összekötésével, a nem fővárosi végcéllal szállított áruféleségeket, az elkerülő szakaszokon át lehet eljuttatni a rendeltetési helyre. A fejlesztés célja tehát, olyan kétvágányos, villamosított, a Dunán átvezető és a vasúti közlekedési folyosókat összekötő és 160 km/h sebességre kiépítet belső gyűrű kialakítása, mely a Budapesten keresztül fenntartott közlekedési irányokat maradéktalanul összefogja és eltereli a teherforgalmat. A belső gyűrű kialakításának kulcsa, a kapcsolatok hiányának megszüntetése, illetve az egyes meglévő vonalszakaszok műszaki állapotának, a célban meghatározott szintre emelése, a jó helykiválasztás a dunai vasúti híd számára, a villamosított vonalszakaszokhoz igazodóan, a villamos felsővezeték kiépítése a figyelembe vett vasútvonalakon és a Duna híd megépítése. 5

7 A cél megvalósításával elérhető eredmények: Közvetlen emelt szintű kapcsolat jön létre, a Pán Európai vasúti közlekedési folyosókkal, Tehermentesülnek, a Budapestre vezető vasúti fővonalak, Szabad kapacitások jelennek meg, a személyszállítás javára, ezen belül az elővárosi közösségi közlekedés fejlesztéséhez, Csökken a híd hiány, a Duna magyarországi szakaszán, Kedvező közlekedésszervezési lehetőségeket teremt, a Duna Tisza köze és a Tiszántúl számára, Nő a vasúti áruszállítási sebesség, ez által a vasút versenyképessége A belső gyűrű teljes villamosítása, környezetkímélő hatású, különös jelentőséggel bír ez, a Kiskunság védett Nemzeti Parkjait érintően, A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium által funkció nélkülinek minősített vasútvonalak új esélyt kapnak, Az országban már működő, vagy kialakulóban lévő logisztikai központok többváltozós közlekedési kiszolgálásához, a fuvaroztatók számára minden eddiginél kedvezőbb feltételt teremt. Feloldhatóvá, áthidalhatóvá válik a centrális, sugaras hálózat az átjárhatóság megteremtésével. A Dunaújvárosban tervezett új közforgalmi kikötő vasúti kapcsolatának és kiszolgálásának kialakításában meghatározó a kétvágányos vasúti pálya és a Dunán átvezető vasútvonal megléte. Az 1930 as évektől elkezdett fejlesztés nem volt alap nélküli és hiába való. A közutakon lebonyolítható közösségi és egyéni közlekedés, példa értékű mintákat eredményezett ciklikus, vagy a nap bizonyos időszakaiban jelentkező forgalmi dugók, közlekedési morál és nem utolsó sorban, a bekövetkezett balesetek tekintetében. A más más indíttatású megközelítések végeredményeként elkészült tanulmányok értékelhető közös vonása, hogy a megoldások mindegyike Budapestet akarta és akarja elkerülni. Az értékelési szempontok mindezen közös vonásból már adódnak, nevezetesen: A fővárostól, milyen távolságra van Duna hídra szükség a vasút átvezetésére. A vasúti közlekedési folyosókkal, a belső vasúti gyűrű hol teremt kapcsolatot. Új vonal nyomvonal igényel és hol, vagy nem igényel vasúti pályaépítést, A meglévő vasútvonalakból felújítással, vagy felújítás nélkül melyek vehetők figyelembe. A teljes belső gyűrű kétvágányos, villamosított, a meghatározó közlekedési sebesség 160 km/h, vagy azt megközelítő. A megvalósítás becsült előirányzat igénye. 6

8 A belső gyűrű területfejlesztő hatásai. A vasútvonalaink műszaki állapota, egyre nagyobb nehézségek elé állítja, a forgalom szervezőket és menetrend szerkesztőket. Bár az áruszállítás, a rendszerváltás óta jelentősen visszaesett, a növekvő személyszállítási igényeket még sem lehet kielégíteni, mert a rendelkezésre álló pályakapacitást csökkenti, a pálya felújítások és karbantartások időszükséglete. Budapestet délről elkerülő km/h sebességre engedélyezett vasúti elkerülő szakaszok nem épültek ki, így a sebességnövelő felújítások, pályakarbantartások, minden személy és áruszállítást érintő hatása, hosszantartó vágányzárak átmeneti sebességkorlátozások, mind a fővárost és agglomerációját érinti. A közlekedési infrastruktúra fejlesztése kapcsán meghozott döntések, az elkövetkező 50 évre eleve kihatással vannak, azaz determinálják a lehetőségeket. Most jött el újra az idő, amikor még nem késő, a belső vasúti gyűrű megépítését napirendre tűzni, érdemi komplex megoldást kidolgozni és végre meg is valósítani azt. 3. AZ ELKÉSZÜLT PÁLYA KIALAKÍTÁSI VÁLTOZATOK A magyar vasúthálózat és ennek következtében a vasúti forgalom túlzott Budapest központúsága, a budapesti vasúti csomópont túlterheltsége a 90-es években egy Budapestet délről elkerülő vasútvonal megvalósítására vonatkozó tervpályázat kiírására ösztönözte a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium Vasúti Főosztályát. Az első ütemben egyvágányú, villamosított, elektronikus biztosítóberendezéssel, KÖFE, KÖFI rendszerrel is ellátandó új vonal elvárt tervezési sebessége 160 km/h, a tengelyterhelés pedig 225 kn. volt. A tervezésnél a második vágány kiépítésének lehetőségét is biztosítani kellett. Az esetleges újratervezéskor a tervezési paramétereket úgy célszerű megállapítani, hogy geometriai kötöttségek ne akadályozhassák a későbbi fejlesztések megvalósítását. A korábbi tapasztalatok alapján a szükséges kisajátításokat, az alépítmény és a műtárgyak építését már az első ütemben a majdani két vágány figyelembevételével célszerű megvalósítani. A pontban bemutatott, legrészletesebben kidolgozott ercsii változat tanulsága szerint, a Duna hidat statikai okok miatt, a jelenlegi előírások figyelembevételével, a nagy nyílásközökre is tekintettel, eleve kétvágányúként kell megépíteni. A tervezett új, elkerülő vonalszakasz hatékony működtetésének alapfeltétele a jelenlegi forgalomirányítási, elegyáramlási rendszer átalakítása. Ma a hálózati infrastruktúra elemek adottságai miatt Magyarországon elegyrendezés szinte kizárólag Budapest Ferencváros állomáson történik, más helyeken lényegileg csak kisebb, helyi rendezés folyik. Ezt a tényt tükrözi a MÁV 2001-ben elfogadott rendező pályaudvari stratégiája is. A megkerülő vonal nyújtotta előnyök kihasználása szükséges több elhanyagolt, visszafejlesztett rendező pályaudvar munkájának újraindítására a hálózaton, az elegyáramlás sebességének emelése érdekében. 7

9 Ilyenek lehetnek: Hatvan, Szolnok, Kiskunfélegyháza, Dombóvár, Székesfehérvár és Hegyeshalom, Győr vagy Komárom. Szolnok állomás esetében. Jelenleg készül a megépülésekor Közép Európa legkorszerűbbnek számító pályaudvar visszafejlesztésének terve. A megkerülő vonal vonatkozásában hozandó döntés kihatással van Szolnok visszafejlesztésének mértékére is. Székesfehérvár esetében nehézséget okoz, hogy a város által mára körülnőtt állomáson az elegyrendezést visszaállítani már nem lehet, így teljesen új rendező pályaudvar kiépítésének igénye merül fel, a korábbi vizsgálatok szerint, Börgönd térségében. Az alább bemutatandó fejlesztési változatok becsült megvalósítási költségei ezen járulékos költségeket nem tartalmazza. A változatok a pályázatban megfogalmazott, ma is érvényes elvárásnak tekinthető követelményeknek megfelelnek. A köztük való döntést kellő mélységben kidolgozott megvalósíthatósági tanulmány szükséges, amely a technikai feltételek teljesíthetőségén túlmenően gazdaságossági, valamint az érintett terület kiemelt érzékenysége miatt környezeti megvalósíthatósági tanulmány segítheti elő RÉTSZILAS FÜLÖPSZÁLLÁS VÁLTOZAT Az egyik pályázó műhely kereteit, a TURA. Építőipari Kft. biztosította. Neves vasúti tervezők, szakértők a pályázati kiírástól eltérően készítették el, a JAVASLAT KONCESSZIÓS VASÚTVONAL LÉTESÍTÉSÉRE, RÉTSZILAS ÉS FÜLÖPSZÁLLÁS KÖZÖTT című tanulmányt szeptember hóban. A javasolt új bemutatott nyomvonal (1. ábra), vonalszakaszok korszerűsített, 200 km/h sebességre alkalmas változata. A dunaföldvári, Beszédes József híd közös, vasúti közúti használata erre a sebességre alkalmatlanná vált. Ezért helyette, új vasúti híd építését javasolta a tervező, a várostól északra. A javasolt új nyomvonal Rétszilas és Nagykarácsony között mintegy 13 km hosszban, az eredeti nyomvonalon haladt. A Kiskunsági Nemzeti Park területét északról kerülve, 37 km-es új vonal építésére került volna sor. A címben is jelölt Fülöpszállás helyett azonban, Szabadszállás állomáson csatlakozott volna a Budapest Kelebia vasútvonalhoz. A tanulmány készítői a nagysebességű vasút megépítésen túlmenően, annak életképességét biztosítandó, javaslatot tettek a ráhordó, kiemelten a Székesfehérvár Komárom, a Székesfehérvár Börgönd Rétszilas, a Rétszilas Dombóvár Gyékényes, a Fülöpszállás Kelebia, a Fülöpszállás Kecskemét, a Cegléd Kecskemét, valamint a Cegléd Szolnok Nyíregyháza Záhony vasútvonalak fejlesztésére is. A mai IV. sz. korridor esetében azonban jelentős többletszállítási igényt eredményezett volna a 30-as években javasolt Kecskemét Lakitelek Kunszentmárton Békéscsaba szakasz elhagyása. 8

10 A terv készítői a 37 km-es vasútvonalat, két ütemben javasolták megvalósítani. Az első ütemben megépülő egyvágányú vonal beruházási igényeit mft - ban, a második ütemben megvalósuló második vágány kiépítési költségeit pedig további mft - ban, a teljes vonalét így mft - ban határozták meg. A költségbecslés aktualizált számai, ma 119 mrd Ft, illetve 149 mrd Ft - ra tehetők SZÁRLIGET CEGLÉD VÁLTOZAT A KHVM által kiírt pályázat eredményeként, a MÁVTI Kft. kapott megbízást, a megvalósíthatósági tanulmány kidolgozására. A mintegy tucatnyi előzetes nyomvonalváltozat dunai metszéspontjai az M0 környezetétől Kalocsáig terjedtek, az egyes alváltozatok pedig a Kiskunsági Nemzeti Park védett területeinek megkerülési módjában különböztek egymástól. Az áprilisi hóban elkészül, a KHVM által is elfogadott A BUDAPESTET DÉLRŐL ELKERÜLŐ VASÚTVONAL MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNYA című munka, (2. ábra), az előzőekkel szemben teljesen új vasútvonal építésére tett javaslatot a Szárliget Váli völgy Baracska Ercsi Csepel sziget Kiskunlacháza szerint Cegléd nyomvonalon. A részletesen kidolgozott tervdokumentáció az új vonal és az általa metszett meglévő fővonalak, a székesfehérvári, a pusztaszabolcsi, a kelebiai különszintben kereszteznék egymást, köztük 120 km/h sebességre alkalmas deltavágányos összeköttetésekkel. A tervezők a teljes, mintegy 116, 5 km hosszú vonal beruházási költségét , 2 mft ra becsülték. A második vágány első ütemben történő megépítésének kivitelezési többletköltségét pedig, 4.837, 2 mft - ra értékelték. A kétvágányos pálya kiépítésének becsült költsége így , 4 mft. A költségbecslés aktualizált számai ma, 277 mrd Ft, és 93 mrd Ft, összesen 370 mrd Ft becsült nagyságrendet tesznek ki KOMÁROM CEGLÉD VÁLTOZAT A Váli völgy-ben felmerülő környezeti problémák, lakossági, önkormányzati ellenállás miatt előbb újabb a Váli völgy átellenes oldalán vezető tervvariáns készült, majd a Minisztérium és a MÁV Rt. közös döntése alapján új vonalváltozat került elfogadásra. A mára az Országos Területrendezési Tervben (OTrT) is elfogadott nyomvonal, (4. ábra) új konfliktusokat rejtő vonalszakaszok minimalizálására törekszik, a meglévő hálózat mind teljesebb mértékű felhasználásával kívánja a kitűzött célt elérni. Ennek érdekében a meglévő Komárom Székesfehérvár Börgönd Pusztaszabolcs Adony vonalak korszerűsítésével azokat 160 km/h sebességre javasolta átépíteni, a szükséges egyéb fejlesztések villamosítás, biztosítóberendezés stb. végrehajtása mellett. 9

11 A javasolt új vonal Adonynál lépné át a Dunát, s Ceglédnél csatlakozna a záhonyi fővonalba. A terv nem került kidolgozásra. Az előzetes, mélyebb kidolgozást nélkülöző becslés alapján, a mintegy 121 km meglévő vasútvonal korszerűsítése 133 mrd Ft, a kb. 80 km új vasút a Duna híddal első, egyvágányos kiépítési ütemben, mintegy 205 mrd Ft, a második vágány kiépítése pedig további 64 mrd Ft figyelembevételével összesen KOMÁROM SZOLNOK VÁLTOZAT Az előző pontban ismertetett vonalvezetés megvalósítását veszélyeztetheti a Kiskunsági Nemzeti Park területén, illetve a Duna Tisza közén található kavicsbányák környezetében történő áthaladás nehézsége. Ezt a kérdést oldhatja meg egy olyan vonalvezetési változat, mely Dunaújvárostól délre, de a most épült közúti hídtól északra lépne át a Dunán, majd a tervezett M8 autópálya mellett vezetne Szolnokig (4. ábra). A megoldás előnye, hogy a két nagyteljesítményű közlekedési hálózati elem a korszerű elveknek megfelelően egymás mellett haladva, a környezetet legkevésbé terhelve, a legkisebb területhasználattal oldaná meg feladatát. Az előzetes, mélyebb kidolgozást nélkülöző becslés alapján, a mintegy 139 km meglévő vasútvonal korszerűsítése 153 mrd, a kb. 100 km új vasút a Duna híddal első, egyvágányos kiépítési ütemben mintegy 245 mrd, a második vágány kiépítése pedig további 80 mrd. Ft-ra tehető. 4. KOMÁROM DUNAÚJVÁROS SZOLNOK JAVASOLT VÁLTOZAT Az eddig elkészült tanulmányok, a déli elkerülő vasútvonalat, a hálózat gyengeségének megjelölt centrális és sugaras elrendezése és rendszere miatt, igyekeztek szorgalmazni hogy, a századokon áthúzódó kötöttség feloldásra kerülhessen. A Budapesthez túl közel, vagy túl távolra tervezett dunai vasúti átkelési változatok, a cél optimális megvalósítását nem tették lehetővé, ezért nem kerülhetett sor megvalósításukra. A Pán Európai vasúti közlekedési folyosók figyelembevétele, a belső gyűrű kialakítása szempontjából elkerülhetetlen. Az új nyomvonalon építésre kerülő vasúti vágányok önmagúkban kevesek, közbenső állomási kapcsolatok nélkül. 10

12 Tagozatunk fentiekben leírtak alapján kiindulásként, az alábbiakat vette figyelembe ajánlásához: A belső vasúti gyűrű kialakításához, az optimális dunai átkelőhely Dunaújváros. Ezt a lehetőséget, az egyik változat, (4. ábra) tartalmazza. A IV. vasúti közlekedési folyosó, Komárom Székesfehérvár, valamint Bicske Székesfehérvár vasútvonalakkal köthetők össze, a V. alapfolyosóval. Székesfehérvár Pusztaszabolcs vasúti vonalszakasszal köthető össze, V. és az V. b. folyosó. A Pusztaszabolcs Dunaújváros egyvágányú villamosított vonal, az építendő új Duna híddal, Kunszentmiklós Tass vasútállomáson csatlakozhat, a X. b. vasúti közlekedési folyosóhoz. A Kunszentmiklós Tass - Fülöpszállás, a Fülöpszállás Kecskemétalsó és Lakitelek meglévő vonalszakaszokon át Szolnokon újra elérhető, a IV. vasúti közlekedési folyosó. Kecskemétalsó állomásról elérhető, a Budapest Cegléd, Szolnok - Debrecen Nyíregyháza Záhony, valamint a Kiskunfélegyháza Szeged, TEN - T vasútvonal. Szolnok Újszász Hatvan vonalszakasszal összeköthető, a IV. és a V.sz vasúti közlekedési alapfolyosó, mely a belső gyűrű záró szakaszát is jelenti. A TEN - T vasútvonal, Budapest Debrecen Nyíregyháza, valamint Budapest Cegléd Szeged viszonylatokban. A nemzetközi és hazai regionális szállítási tengelyeket és pólusait, az 5. ábra szerint. A logisztikai központok elhelyezkedését és elérhetőségét, a 6. ábra alapulvételével. Az M. 8. autópálya tervezett nyomvonalát, a 7. ábra szerinti vonalvezetéssel. A meglévő vasútvonalakat és vonalszakaszokat, amelyek bekapcsolásával, a kapacitás kihasználás új lendületet ad térségi fejlődésükhöz. A várható forgalmi terhelések átrendeződését. A beruházási előirányzatok várható alakulását. 11

13 Ajánlásunkat a következőkben foglaljuk össze: Budapestet délről elkerülő vasútvonal kiépítése, ahol lehetséges 160 km/h engedélyezett sebességre, kétvágányú, villamosított, az EU. vasúti fővonalain alkalmazott elektronikus biztosító berendezéssel kivitelezve és a szolgálati helyek felújításával. A Vasút 8 jelű, (rövid jel V. 8.) belső gyűrű nyomvonala, Komárom Székesfehérvár Börgönd Pusztaszabolcs Dúnaújváros Dunavecs Kunszentmiklós Tass Fülöpszállás Kecskemétalsó Lakitelek Szolnok. A nevesített vonalszakaszok mindegyike kiépített, kivételt képez, a Duna újváros Dunavecse szakasz. Az új vasúti pályaszakasz a 42. számú vonalból, Dunaújváros alatt déli irányban kiágazva, a megépült M. 8. Duna híd északi oldala mentén építendő vasúti hídon át, csatlakozik a 151. számú vonalhoz. A Székesfehérvár Pusztaszabolcs Dunaújváros vonalszakasz korszerűsítése, a TEN T hálózatfejlesztés keretében ütemezett. A belső gyűrű építés első ütemeként, ez az 57 km es vonalszakasz, a dunai vasúti híd és a Kunszentmiklós Tass deltájával becsatlakozó 15 km es vonalszakasz, etalonként valósítható meg, kétvágányos villamosított kivitelben, elektronikus biztosító berendezéssel. Ezzel párhuzamosan szükséges elkezdeni, a Fülöpszállás Kecskemét alsó Kecskemét 32 km - es vonalszakasz kiépítését 160 km/h engedélyezett sebességűre, a második vágány tervezett nyomvonalán villamos vontatási üzemmód felvételére alkalmasan. Az üzembe helyezést követően kerülhet sor, a másik vágány átépítésére és villamosítására. A Székesfehérvár Komárom és a Kecskemétalsó Lakitelek Szolnok vonalszakaszok kivitelezése, az erőforrások rendelkezésre állása szerint, párhuzamosan indíthatók, lerövidítve ezzel a teljes belső gyűrű megvalósítás átfutási idejét. A belső gyűrű ajánlott nyomvonalát a 8. ábra mutatja be. 5. VÁRHATÓ FORGALMI TERHELÉSEK ÁRUFORGALOM A tervezett vasútvonal a korábbi vizsgálatok szerint is elsősorban az árufuvarozási célokat szolgálja azáltal, hogy a jelenleg a fővároson áthaladó Pán - Európai közlekedési folyosók forgalmát veszi részben át. A TURA. Kft és a MÁVTI Kft. által készített tanulmányok, a vasútvonal szükségességét a dinamikusan növekvő áruforgalom igényeivel indokolta. 12

14 A táblázatosan összefoglalt vizsgálat elkészítésekor, a rendelkezésünkre álló statisztikák adatait állt módunkban felhasználni. Éppen ezért nem trend felállítására törekedtünk, a éves forgalom alapján. Ez az adatbázis azonban, a jelenlegi rendelkezésre álló infrastruktúrának és az így kialakított közlekedési rendszernek megfelelően szolgáltat adatokat: azzal a kitétellel, hogy a magyar vasúthálózaton szinte kizárólag csak Budapest Ferencvárosban történi elegyrendezés, így a számításba jövő tehervonatok nagy többségének kiindulási vagy végállomása Budapest Ferencváros. Még a rendezést nem igénylő vonatok is számot váltanak itt. A évben, a Budapestet délről elkerülő vasútvonal szempontjából figyelembe vehető áruforgalom az alábbiak szerint alakult: IRÁNY VONAT / NAP KOCSI / NAP ET / NAP Budapest Almásfüzitő 21, Almásfüzitő Budapest 23, Budapest Székesfehérvár 3, Székesfehérvár Budapest 2, Budapest Dunai Finomító 3, Dunai Finomító Budapest 4, Budapest Hatvan 3, Hatvan Budapest 6, Budapest Cegléd 1, Cegléd Budapest 2, Budapest Újszász 0, Újszász Budapest 1, Budapest Soroksár 6, Soroksár Budapest 12, A táblázat adatait áttekintve megállapítható, hogy a Főváros és a Dunántúl közötti forgalom, mintegy 30% - kal intenzívebb, mint a keleti irányú. Kedvező esetben a budapesti vasúthálózatot igénybevevő, odairányuló, illetve onnan kiinduló vasúti forgalom, mintegy 70% - a irányítható át, a megkerülő vonalra, így a mértékadó dunai átkelésnél a következő forgalommal lehet számít. 13

15 IRÁNY VONAT /NAP KOCSI / NAP ET / NAP Dunántúl Duna Tisza köze 8, Duna Tisza köze Dunántúl 5, Az így adódó napi 25 tehervonat, csak mintegy 40% - a, a MÁVTI Kft. forgalmi becslésében bemutatott 60 tehervonat/nap értéknek SZEMÉLYFORGALOM A várható személyszállítási igény meghatározásakor elsősorban a belföldi igényeket tartottuk szükségesnek feltárni. Nemzetközi viszonylatban elhanyagolhatóan csekély azon vonatok száma, amelyeknek nem volna célszerű Budapestet érintenie. A Magyarországra irányuló nemzetközi vasúti forgalom kiemelt célpontja Budapest, az utasok jelentős hányada számára jelentene szolgáltatási színvonalcsökkenést Budapest elkerülése, még az eljutási sebesség jelentős emelkedése esetén is. Csupán a Nyugat és Délkelet Európa között közlekedő vendégmunkások számára jelentene előnyt, ha a személygépkocsi vagy a fapados légi közlekedés helyett a vasutat vennék igénybe. A korábbi tapasztalatok alapján azonban ezen utazók meg- szerzése rendkívül nagy energia befektetést igényel, nagyon csekély haszon mellett, szélsőségesen ingadozó forgalommal. A belföldi személyforgalom vizsgálatánál, a vonal által érintett megyei jogú városokat is figyelembe vettük közúti közlekedési lehetőségével. A Volán Egyesülés internetes menetrendi információs szolgáltatása alapján megvizsgáltuk az egyes városok között naponta közlekedő autóbusz járatok számát. Ezen belül került elemzésre az átszállás nélküli közvetlen utazás, valamint az átszállásos utazás irányonként. Az átszállásos utazásra jellemző, hogy az esetenként előforduló átszállást igénylő kapcsolatok száma egyre tehető. Összefoglalóan megállapítható, hogy még a vasútnál több esetben kényelmesebb autóbuszos közlekedés sem vonz igazán jelentős utas létszámot. A legtöbb autóbusz Székesfehérvár és Dunaújváros között jár. A járatszám naponta 22 pár. A Dunán keresztül vezető viszonylatok közül, a bajai hidat használó Szeged Pécs autóbusz járat vezet 9 párral. Itt azonban nem lehet versenyképes más, mint a vasút utasbarát szolgáltatásaival. Az adatok számbavételénél figyelemmel kell lenni arra is, hogy egyes járatok több várost is felfűznek. A számok csak mechanikus összegzése, torz eredményhez vezethetnek. 14

16 ERŐSSÉGEK 6. SWOT ELEMZÉS A Komárom Dunaújváros Szolnok, nyomvonalú, déli elkerülő vasútvonal, a Pán Európai vasúti közlekedési folyosókat köti össze, a meglévő vonalszakaszok figyelembevételével. A Dunán átvezető vasúti híd helyének kiválasztása Dunaújvárosnál, korábbi tanulmányban is szerepelt. Az új vasúti híd, az M. 8. autópálya már elkészült közúti hídjának északi oldalán vezethető át a Dunán. Új vasúti vonalszakaszt, csak Dunaújváros és Kunszentmiklós Tass vasútvonal összekötésére kell építeni. A kétvágányú, teljes vonalhosszban villamosított, 160 km/h engedélyezett sebességű vasútvonal, biztosítani tudja Budapest elkerülését és teherforgalmának átirányítását. Közvetlen emelt szintű kapcsolat jön létre, a Pán Európai közlekedési folyosókkal. Szabad kapacitások jelennek meg, a személyszállítás javára, ezen belül az elővárosi közösségi közlekedés fejlesztéséhez. Csökken a híd hiány, a Duna magyarországi szakaszán. Áthidalhatóvá válik, a centrális, sugaras vasúthálózat, az átjárhatóság megteremtésével. Minden eddiginél kedvezőbb közlekedésszervezési lehetőség adódik, a Duna Tisza és a Tiszán túli régiók számára, így új esélyt kapnak, a GKM által funkció nélkülinek minősített vasútvonalak. Nő a vasúti áruszállítás sebessége, ez által a vasút versenyképessége, a szállítási piacon. A vasúti belső gyűrű tervezett kialakítása környezetkímélő hatású. LEHETŐSÉGEK A Schengeni - egyezmény előírásainak bevezetésével, új szolgáltatások nyújtására nyílik lehetőség, az EU, keleti határaként a vasúti közlekedési folyosókon keresztül. Az országban már működő, vagy kialakítás alatt lévő logisztikai központok többváltozós közlekedési kiszolgálásához kedvező feltételeket teremt. A javasolt nyomvonalvezetéssel elkerülhető, a Kiskunsági Nemzeti Park védett területe. Felértékelődik a vasúti szállítás. Megnövekszik a területfejlesztő hatás. A belső gyűrű területfejlesztő hatása folytán felértékelődik, a működő üzleti infrastruktúrák szerepe. Jobban érvényesíthető, a mellékvonali gyűjtő elosztó jellegű fuvarszervezés. Jelentős mezőgazdasági övezetek és feldolgozó kapacitások elérhetősége javítható áruszállítás tekintetében. GYENGESÉGEK A belső gyűrű által érintett térségek rendelkeznek ipari üzemekkel, azonban az iparban, ezen belül is az élelmiszeriparban foglalkoztatottak aránya ma a felvevő piacok beszűkülésével alacsony. Magas a tartósan munkanélküliek és a pályakezdők száma. Alacsony a vállalkozói aktivitás. Kis mértékű a telekommunikációs infrastruktúra kiépítettsége. Magas az eltartott és inaktív népesség aránya. A középfokú szakmai képzés technikai háttere elmaradott, nem megfelelő minőségű. Csökkent és ma már alacsony, a felsőfokú végzettségűek aránya. A vállalkozások munkahelyteremtő képessége nagyon minimális, mert kis - és mikro vállalkozások működése a jellemző. A demográfiai folyamatok kedvezőtlenek, csökken a népességszám az elvándorlás miatt. A térségben, a talajfajták termőképességéhez képest alacsony az aranykorona értékük. A települések jelentős részének alacsony, a közmű ellátottsága, ezen belül az ivóvíz - és a szennyvíz hálózatokba bekapcsolt lakóházak aránya. Az előnyös helyzetű régiókhoz, bár a javasolt belső vasúti gyűrű fizikailag összeköti, a közepes fejlettségű, a lemaradó és az elmaradott régiókat, egyre kilátástalanabbnak tűnhet a felzárkózás lehetősége. Esélyt a felzárkózásra, az EU. fejlesztési célokat segítő támogatások átgondolt felhasználásával, munkahelyek teremtésével lehet csak biztosítani. VESZÉLYEK A konkurens Pán Európai közlekedési folyosók fejlesztése, elsősorban Szlovákia, és Lengyelország részéről oda vezethet, hogy a szállítási árverseny, a magyarországi vasúti közlekedési folyosók elvesztik ma még kedvező pozíciójukat. Egyértelmű vasút fejlesztési koncepció és kormányzati elképzelések nélkül, a gazdaságtalannak ítélt vasútvonalakon, a személyszállítás megszüntetése további állagromláshoz vezethet. Az M. 8. autópálya építése elhúzódik, az arra tervezett szállítási volumenekhez vasút már nem lesz. Függőség a MÁV. ZRT, szervezeti átalakításától, a vállalat privatizációja esetén jelentősen nőhet a munkanélküliség. Vasúti áruforgalom csökkenése, a közúti áruforgalom javára. Az eltérő adottságok, fejlődési lehetőségek következtében tovább nőnek a települések közötti fejlettségi különbség. 15

17 7. BECSÜLT FEJLESZTÉSI ELŐIRÁNYZAT VÁLTOZATOK EGYVÁGÁNYÚ KIÉPÍTÉS MÁSODIK VÁGYÁNY ELŐIRÁNYZAT ELŐIRÁNYZAT KAPCSOLÓDÓ VONAL FELÚJÍTÁS ELŐIRÁNYZAT HÍD ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN Ssz. MEGNEVEZÉS HOSSZ (KM) (mrd FT) (mrd FT) HOSSZ (KM) (MRD FT) (MRD FT) (MRD FT) 3.1 Fülöp- Rétszilas szállás Szárliget Ercsi Cegléd Komárom Székesfehérvár Pusztaszabolcs Adony - Cegléd Komárom Székesfehérvár Pusztaszabolcs Dunaújváros Szolnok Komárom Székesfehérvár Pusztaszabolcs Dunaújváros Szolnok A fenti táblázatban szereplő előirányzatok, szakági konkrét tervezést nélkülöző durva becslésen alapulnak. Ezekkel a kiindulási adatokkal készült. a korábbi tanulmányok prognosztizációja. A becsült adatok: Duna híd Egyvágányú szakaszok előirányzata Második vágányok további előirányzata Pálya rehabilitáció 45, 0 mrd. Ft. 2, 0 mrd. Ft / km. 0, 8 mrd Ft / km. 1, 1 mrd Ft / km. 16

18 Ez a becslés egyebek mellet nem tartalmazza, az elkerülő vonal hatékony működéséhez szükséges rendező pályaudvari rehabilitáció előirányzatát A jobb megközelítésű becsléshez, a 2007 évben alkalmazott kalkulációs kiindulási adatokat vettük figyelembe, az alábbiak szerint. Kalkulációs adatok: Duna híd 35,0 mrd Ft / km. Egyvágányú szakaszok előirányzata Második vágányok további előirányzata 0, 30 mrd Ft / km. 0, 30 mrd Ft / km. Az előirányzatok egyike sem tartalmaz ÁFÁ t! 17

19 ZÁRSZÓ A Budapestet délről elkerülő vasútvonal megépítésének lehetősége mindig is meg volt, a szándék sem hiányzott. Az elkészült tanulmányok és az eddig elvégzett vasútépítési munkák azonban még kevesek ahhoz, hogy a belső vasúti gyűrűn közlekedni lehessen. Az már az elemzésekből is kiderült, hogy a csak és csakis új nyomvonalon való pályaépítés önmagában nem lehet cél. Szükséges és figyelembe is kell venni azokat az adottságokat, meglévő ipari létesítményeket, a tervezett fejlesztésekkel egyetemben, melyek az elkövetkező 50 év közlekedési infrastruktúrájának kialakításában, valamint megvalósításában mértékadó lehet. A megvalósítás, a költségvetés és az EU. pénzügyi források erejének figyelembevételével műszaki szempontok és üzemeltethetőség tekintetében szakaszolhatók. Ez azonban ne jelentse azt, hogy leegyszerűsítet változatok, kerüljenek kidolgozásra. Kézenfekvőnek látszana, csak a Duna híd megépítése Dunaújvárosnál és az összekötő szakasz kiépítése a meglévő vasútvonalak között. Ennél sokkal többről van szó. Olyan végleges megoldás kerüljön megtervezésre, majd kivitelezésre, mely a magunk előtt görgetett évszázados közlekedési problémát egyszer és mindenkorra megoldani képes. A megvalósítás ütemezése mindezek mellett lehet olyan, hogy a Duna új hídja készül el mégis az összekötő szakasszal, de vele párhuzamosan elindul, a kétvágányú villamosított pályaszakaszok építése is, Dunaújváros Pusztaszabolcs és Dunaújváros Dunavecse Kunzsntmiklós Tass - Fülöpszállás Kecskemétalsó vonalszakaszokon és folytatódjon a teljes befejezésig, mind a két irányba. A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium felmérései sajátságosak, a vasútvonalak kihasználtságát illetően. A működtethetőség végső határáig elhasznált vasútvonalakon és gördülőállományon még utazni szándékozókat, könnyű volt megszámlálni és ebből is az ingyen, vagy kedvezményesen utazókat kiemelten kezelve összesítést készíteni. A lepusztult, lepusztított vasútra könnyű kimondani, hogy gazdaságtalan. Annak a még maradó kevés utasnak a vasút az egyetlen közlekedési lehetősége most és ez marad hosszútávon is. Nyilvánvaló, hogy egy modern, jól karbantartott és kényelmes kocsikkal szervezett személyszállításnak mindenkor meg van a versenyképessége. A 2007 évben főleg az elővárosi, de a távolsági személyszállításban üzembeállított új szerelvény típusok sokkal kedvezőbb statisztikát mutatnak. A magántőke bevonásának, a gazdaságtalannak ítélt vonalszakaszokra más korrekt megoldások szolgáltatnak jó példát. Tagozatunk kész közreműködni, a vasúti belső gyűrű kialakításában a továbbiakban is. 18

20 MELLÉKLETEK TÉRKÉPEK RÉTSZILAS FÜLÖPSZÁLLÁS, 1. ábra SZÁRLIGET ERCSI CEGLÉD VÁLTOZAT, 2. ábra KOMÁROM ADONY CEGLÉD VÁLTOZAT, 3. ábra KOMÁROM DUNAÚJVÁROS SZOLNOK VÁLTOZAT, 4. ábra NEMZETKÖZI ÉS BELFÖLDI REGIONÁLIS SZÁLLÍTÁSI TENGELYEK, PÓLUSOK, 5. ábra LOGISZTIKAI KÖZPONTOK ELHELYEZKEDÉSE MAGYARORSZÁGON, 6. ábra AZ M. 8. AUTÓPÁLYA TERVEZETT NYOMVONALA. 7. ábra KOMÁROM DUNAÚJVÁROS SZOLNOK, 8. ábra 19

21 1 ábra RÉTSZILAS - FÜLÖPSZÁLLÁS VÁLTOZAT. 20

22 Szárliget Baracska Ercsi Kiskunlalacháza Cegléd 2. ábra SZÁRLIGET ERCSI CEGLÉD VÁLTOZAT 21

23 Komárom Pusztaszabolcs Cegléd Székesfehérvár Adony Dömsöd 3. ábra KOMÁROM ADONY CEGLÉD VÁLTOZAT 22

24 Komárom Székesfehérvár Pusztaszabolcs Szolnok Dunaújváros Bösztör Kecskemét 4. ábra KOMÁROM SZOLNOK VÁLTOZAT. 23

25 5. ábra NEMZETKÖZI ÉS BELFÖLDI REGIONÁLIS SZÁLLÍTÁSI TENGELYEK, PÓLUSOK. 24

26 6. ábra LOGISZTIKAI KÖZPONTOK ELHELYEZKEDÉSE MAGYARORSZÁGON. 25

27 Rábafüzes M8 M4 Ártánd Dunaújváros 7. ábra AZ M. 8. AUTÓPÁLYA TERVEZETT NYOMVONALA 26

28 l Komárom Szolnok Székesfehérvár Dunaújváros Puszatszabolcs Kunszentmiklós- Tas Fülöpszállás Kecskemét Lakitelek 8. ábra BUDAPESTET DÉLRŐL ELKERÜLŐ BELSŐ VASÚTI GYŰRŰ JAVASOLT NYOMVONALA. 27

Duna stratégia és a közlekedésfejlesztési elképzelések összhangja

Duna stratégia és a közlekedésfejlesztési elképzelések összhangja Duna stratégia és a közlekedésfejlesztési elképzelések összhangja Szűcs Mihály főosztályvezető-helyettes Belügyminisztérium Előadásvázlat MMK tanulmány Mi a Duna Régió Stratégia? Magyarország DRS szerepe,

Részletesebben

XVIII. Közlekedésfejlesztési és Beruházási Konferencia

XVIII. Közlekedésfejlesztési és Beruházási Konferencia XVIII. Közlekedésfejlesztési és Beruházási Konferencia 2017. április 28. Bükfürdő Győrik Balázs koordinációs főmérnök NIF Zrt. Folyamatban l évő és előkészítés a l a t t álló vasúti f ejlesztések Tartalom

Részletesebben

V0, a Budapestet délről elkerülő vasútvonal

V0, a Budapestet délről elkerülő vasútvonal V0, a Budapestet délről elkerülő vasútvonal A versenyképes vasúti áruszállítás keretrendszere Előadó: Takács Miklós közlekedéstervezési igazgató 2012. október 11. 1 Bevezetés A Magyarországi Logisztikai

Részletesebben

Szolgáltatási színvonal javítás a 80-as számú vasútvonalon

Szolgáltatási színvonal javítás a 80-as számú vasútvonalon Szolgáltatási színvonal javítás a 80-as KÖZOP-2.5.0-09-11-2015-0004 1 Előzmények 2007-2013 közötti programozási időszakban teljes felújítások Komplex korszerűsítés; Magas beruházási költség; A rendelkezésre

Részletesebben

VAMAV Vevőtalálkozó január 26. Gyöngyös. Győrik Balázs NIF Zrt. koordinációs főmérnök

VAMAV Vevőtalálkozó január 26. Gyöngyös. Győrik Balázs NIF Zrt. koordinációs főmérnök VAMAV Vevőtalálkozó 2017. január 26. Gyöngyös Győrik Balázs NIF Zrt. koordinációs főmérnök A NIF Zrt. vasútfejlesztési projektjei 2017-2021 k özött Források Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program

Részletesebben

A GYSEV és a GYSEV CARGO szerepe és tervei a közép-európai vasúti áruszállításban

A GYSEV és a GYSEV CARGO szerepe és tervei a közép-európai vasúti áruszállításban A GYSEV és a GYSEV CARGO szerepe és tervei a közép-európai vasúti áruszállításban Kövesdi Szilárd vezérigazgató GYSEV Zrt. 2012.11.08. Kőrös Norbert vezérigazgató GYSEV CARGO Zrt. 1. GYSEV általános bemutatása

Részletesebben

Tulik Károly fejlesztési és beruházási főigazgató. A MÁV FBF fontosabb fejlesztései az aktuális, ill. az előttünk álló időszakban

Tulik Károly fejlesztési és beruházási főigazgató. A MÁV FBF fontosabb fejlesztései az aktuális, ill. az előttünk álló időszakban Tulik Károly fejlesztési és beruházási főigazgató A MÁV FBF fontosabb fejlesztései az aktuális, ill. az előttünk álló időszakban Stratégiai háttér Projektkiválasztás szempontjai Elsődleges szempontok:

Részletesebben

Magyarország jövője a logisztikában Budapestet délről elkerülő vasúti körgyűrű (V0)

Magyarország jövője a logisztikában Budapestet délről elkerülő vasúti körgyűrű (V0) Magyarország jövője a logisztikában Budapestet délről elkerülő vasúti körgyűrű (V0) Bíró Koppány Ajtony főtitkár Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége XVII. A magyar közlekedés az

Részletesebben

Beszámoló a balatoni közösségi közlekedéssel kapcsolatos pályázatok és projektek helyzetéről. BFT tanácsülés 2013. augusztus 28.

Beszámoló a balatoni közösségi közlekedéssel kapcsolatos pályázatok és projektek helyzetéről. BFT tanácsülés 2013. augusztus 28. Beszámoló a balatoni közösségi közlekedéssel kapcsolatos pályázatok és projektek helyzetéről BFT tanácsülés 2013. augusztus 28. Dorner Lajos és Sebestyén István közlekedési szakértők Balatoni Integrációs

Részletesebben

MÁV Zrt. INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSEI. Pál László általános vezérigazgatóhelyettes

MÁV Zrt. INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSEI. Pál László általános vezérigazgatóhelyettes MÁV Zrt. INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSEI Pál László általános vezérigazgatóhelyettes 1 Vasúti folyosók 2 Korridorok jelentősége 3 TERVEZETT 2014 2020. közötti üzemeltetői prioritások Kiinduló állapot 2014-ben

Részletesebben

Ikt.sz.: F-5825/2008. Tárgy: Tájékoztató az M44-es út nyomvonalának kijelöléséről Mell.: térképszelvények, státusjelentés

Ikt.sz.: F-5825/2008. Tárgy: Tájékoztató az M44-es út nyomvonalának kijelöléséről Mell.: térképszelvények, státusjelentés SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 6601 SZENTES, KOSSUTH TÉR 6. PF. 58. Ikt.sz.: F-5825/2008. Tárgy: Tájékoztató az M44-es út nyomvonalának kijelöléséről Mell.: térképszelvények, státusjelentés SZENTES VÁROS

Részletesebben

Nyári menetrendi módosítások

Nyári menetrendi módosítások Nyári menetrendi módosítások Változások Budapest elővárosában 80 sz. Budapest Miskolc vasútvonal Kínálatbővítésként az 5108-as gyorsvonat megáll Pécel, Isaszeg és Tura állomásokon. Ezáltal az esti órákban

Részletesebben

A TEN-T hálózatok átalakítása (EU Parlament és Tanács rendelete alapján) projektek kiválasztási szempontjai

A TEN-T hálózatok átalakítása (EU Parlament és Tanács rendelete alapján) projektek kiválasztási szempontjai A TEN-T hálózatok átalakítása (EU Parlament és Tanács rendelete alapján) projektek kiválasztási szempontjai Tóth Péter, főosztályvezető-helyettes Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Balatonföldvár, 2012.

Részletesebben

A magyarországi CEF projektek

A magyarországi CEF projektek A magyarországi CEF projektek Thoroczkay Zsolt főosztályvezető Közlekedési Infrastruktúra Főosztály 2014. január 22. Nemzeti Közlekedési Stratégia projektjei Vasúti Közúti A CEF projektek területei Vasúti

Részletesebben

A MÁV-START Zrt. nemzetközi kapcsolatai, innovatív infrastruktúra fejlesztés Lóczi Csaba MÁV-START Zrt.

A MÁV-START Zrt. nemzetközi kapcsolatai, innovatív infrastruktúra fejlesztés Lóczi Csaba MÁV-START Zrt. A MÁV-START Zrt. nemzetközi kapcsolatai, innovatív infrastruktúra fejlesztés Lóczi Csaba MÁV-START Zrt. Előadó: KTE Határok Kozák nélküli Tamás partnerség konferencia, 2016. október 6-7. A MÁV-START stratégiája

Részletesebben

Pénzügyi lehetőségek az infrastruktúrafejlesztésben a 2014-2020-as programozási időszakban

Pénzügyi lehetőségek az infrastruktúrafejlesztésben a 2014-2020-as programozási időszakban Pénzügyi lehetőségek az infrastruktúrafejlesztésben a 2014-2020-as programozási időszakban Gecse Gergely, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Budapest, 2014. október 29. Nemzeti Közlekedési Napok 2014, Siófok

Részletesebben

CSAK NE OLYAN NAGY HÉV-VEL

CSAK NE OLYAN NAGY HÉV-VEL CSAK NE OLYAN NAGY HÉV-VEL Dr. Kazinczy László PhD. egyetemi docens Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Út és Vasútépítési Tanszék IX. VÁROSI VILLAMOS VASÚTI PÁLYANAP 2016. május 25. Debrecen

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS MAGYARORSZÁGON Konferencia Balatonföldvár, május A közlekedésfejlesztés aktuális kérdései, feladatai

KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS MAGYARORSZÁGON Konferencia Balatonföldvár, május A közlekedésfejlesztés aktuális kérdései, feladatai KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS MAGYARORSZÁGON Konferencia Balatonföldvár, 2015. május 12-14. A közlekedésfejlesztés aktuális kérdései, feladatai Dr. Becsey Zsolt közlekedésért felelős helyettes államtitkár Nemzeti

Részletesebben

Nemzetközi korridorok a GYSEV Zrt. hálózatán Villamosítás és további fejlesztések a vasúti árufuvarozás ösztönzése érdekében

Nemzetközi korridorok a GYSEV Zrt. hálózatán Villamosítás és további fejlesztések a vasúti árufuvarozás ösztönzése érdekében Nemzetközi korridorok a GYSEV Zrt. hálózatán Villamosítás és további fejlesztések a vasúti árufuvarozás ösztönzése érdekében Előadó: Kövesdi Szilárd Vezérigazgató Az árufuvarozás jelentősége a GYSEV stratégiájában,

Részletesebben

TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A KÖZLEKEDÉSTERVEZÉS, ÖSSZEHANGOLÁS, KÖLCSÖNHATÁSOK

TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A KÖZLEKEDÉSTERVEZÉS, ÖSSZEHANGOLÁS, KÖLCSÖNHATÁSOK Balatonföldvár, 2012. február 1. Úttervezés mesteriskola 1 TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A KÖZLEKEDÉSTERVEZÉS, ÖSSZEHANGOLÁS, KÖLCSÖNHATÁSOK Előadó: Kovácsházy Frigyes vezérigazgató helyettes, UVATERV Zrt.

Részletesebben

A magyar-osztrák és a magyar-szlovák határtérségek közlekedési infrastruktúrája

A magyar-osztrák és a magyar-szlovák határtérségek közlekedési infrastruktúrája A magyar-osztrák és a magyar-szlovák határtérségek közlekedési infrastruktúrája TINER TIBOR MTA CSFK Földrajztudományi Intézet Budapest Magyarország északi és nyugati határszakaszai Osztrák magyar államhatár

Részletesebben

Andó János Hálózatfejlesztés vezető MÁV Zrt. Fejlesztési és Beruházási Főigazgatóság. VAMAV Kft. Évnyitó rendezvény Budapest 2014.01.23.

Andó János Hálózatfejlesztés vezető MÁV Zrt. Fejlesztési és Beruházási Főigazgatóság. VAMAV Kft. Évnyitó rendezvény Budapest 2014.01.23. Andó János Hálózatfejlesztés vezető MÁV Zrt. Fejlesztési és Beruházási Főigazgatóság VAMAV Kft. Évnyitó rendezvény Budapest 2014.01.23. Állandó és ideiglenes sebességkorlátozások alakulása A pályafelügyeleti

Részletesebben

Sopron és Ebenfurth közötti kétvágányúsítás területfejlesztési hatásai (különös kitekintéssel a Sopron-Győr vasútvonal fejlesztésére)

Sopron és Ebenfurth közötti kétvágányúsítás területfejlesztési hatásai (különös kitekintéssel a Sopron-Győr vasútvonal fejlesztésére) Sopron és Ebenfurth közötti kétvágányúsítás területfejlesztési hatásai (különös kitekintéssel a Sopron-Győr vasútvonal fejlesztésére) 2015. 02. 05. Szombathely Készítette: Deák Máté A tanulmányról Vezetői

Részletesebben

A MÁV ZRT. CSOPORT HELYZETE,

A MÁV ZRT. CSOPORT HELYZETE, PÁL LÁSZLÓ PÁLYAMŰKÖDTETÉSI ÉS ÜZLETFEJLESZTÉSI ÁLTALÁNOS VEZÉRIGAZGATÓ-HELYETTES MÁV MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT. A MÁV ZRT. CSOPORT HELYZETE, ÁTALAKULÁS 1 A VASÚTI SZEKTOR MAGYARORSZÁGON ÁLLAMI SZERVEZETEK

Részletesebben

3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK. 3.0.1 Előzmények

3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK. 3.0.1 Előzmények I.4.2. KÖZLEKEDÉS 3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK 3.0.1 Előzmények Közlekedési szempontból az alábbi tervelőzményeket vettük figyelembe: Országos területrendezési terv (2008. VÁTI) Bács-Kiskun M. területrendezési

Részletesebben

Összefoglaló a Havanna és Gloriett lakótelepek kötöttpályás kapcsolatának kialakítása a 42-es villamos vonal meghosszabbításával tárgyú projektről

Összefoglaló a Havanna és Gloriett lakótelepek kötöttpályás kapcsolatának kialakítása a 42-es villamos vonal meghosszabbításával tárgyú projektről Összefoglaló a Havanna és Gloriett lakótelepek kötöttpályás kapcsolatának kialakítása a 42-es villamos vonal meghosszabbításával tárgyú projektről A fővárosi közlekedéspolitika célja a fővárosi közösségi

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYE KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSE A KORMÁNYZATI KÖZÚT- ÉS VASÚTFEJLESZTÉS TÜKRÉBEN

VESZPRÉM MEGYE KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSE A KORMÁNYZATI KÖZÚT- ÉS VASÚTFEJLESZTÉS TÜKRÉBEN VESZPRÉM MEGYE KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSE A KORMÁNYZATI KÖZÚT- ÉS VASÚTFEJLESZTÉS TÜKRÉBEN INTEGRÁLT KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 2014-2020 KÖZOP ÉS IKOP KERETEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA KÖZOP teljes keret

Részletesebben

HALADÁS A NYOLCAS MENTÉN (A RÁBA VÖLGYÉTŐL A KÖRÖSÖK VIDÉKÉIG)

HALADÁS A NYOLCAS MENTÉN (A RÁBA VÖLGYÉTŐL A KÖRÖSÖK VIDÉKÉIG) HALADÁS A NYOLCAS MENTÉN (A RÁBA VÖLGYÉTŐL A KÖRÖSÖK VIDÉKÉIG) Fleischer Tamás MTA Világgazdasági Kutatóintézet Javasolt M8-M4 TINA útvonal nemzetközi konferencia Budapest, 2001. május

Részletesebben

A NIF Zrt. vasútfejlesztési projektjei. Előadó: Mayer András irodavezető

A NIF Zrt. vasútfejlesztési projektjei. Előadó: Mayer András irodavezető Előadó: Mayer András irodavezető 1. A BEMUTATÓ TARTALMA 1. FOLYAMATBAN LEVŐ ÉS TERVEZETT ELŐKÉSZÍTÉSI MUNKÁK 2. PRIORITÁS 2. FOLYAMATBAN LEVŐ ÉS TERVEZETT ELŐKÉSZÍTÉSI MUNKÁK 5. PRIORITÁS 3. A FOLYAMATBAN

Részletesebben

A közlekedési beavatkozások forrásháttere, finanszírozási kérdései

A közlekedési beavatkozások forrásháttere, finanszírozási kérdései A közlekedési beavatkozások forrásháttere, finanszírozási kérdései NFÜ Közlekedési Programok Irányító Hatósága Galovicz Mihály, IH vezető KÖZOP A közlekedési fejlesztések átfogó célja Az elérhetőség javítása

Részletesebben

Közlekedési Operatív Program keretében között a MÁV Zrt. hálózatán megvalósításra javasolt, előkészítés alatt álló fejlesztések

Közlekedési Operatív Program keretében között a MÁV Zrt. hálózatán megvalósításra javasolt, előkészítés alatt álló fejlesztések Közlekedési Operatív Program keretében 2007-2013 között a MÁV Zrt. hálózatán megvalósításra javasolt, előkészítés alatt álló fejlesztések 2010. június 10. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv 1 903 637

Részletesebben

A közlekedésfejlesztés országos céljai. Fónagy János parlamenti államtitkár Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Balatonfenyves, szeptember 10.

A közlekedésfejlesztés országos céljai. Fónagy János parlamenti államtitkár Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Balatonfenyves, szeptember 10. A közlekedésfejlesztés országos céljai Fónagy János parlamenti államtitkár Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Balatonfenyves, 2015. szeptember 10. A hazai közlekedésfejlesztés három pillére Nemzeti Közlekedési

Részletesebben

Balatoni vasútvonalak rekonstrukciója

Balatoni vasútvonalak rekonstrukciója Balatoni vasútvonalak rekonstrukciója Nemzeti Közlekedési Napok 2014 Siófok, 2014. október 29. Dorner Lajos Kronológia A térség korábbi közlekedési stratégiájának felülvizsgálata 2005 A Balaton Nagytérség

Részletesebben

Galovicz Mihály, IH vezető

Galovicz Mihály, IH vezető ÚMFT KÖZLEKEDÉSI OPERATÍV PROGRAMOK NFÜ Közlekedési Operatív Programok Irányító Hatósága Galovicz Mihály, IH vezető KÖZOP A közlekedési fejlesztések átfogó célja Az elérhetőség javítása a versenyképesség

Részletesebben

A GYSEV Zrt. küldetése megvalósult és tervezett fejlesztései. Előadó: Kövesdi Szilárd vezérigazgató

A GYSEV Zrt. küldetése megvalósult és tervezett fejlesztései. Előadó: Kövesdi Szilárd vezérigazgató A GYSEV Zrt. küldetése megvalósult és tervezett fejlesztései Előadó: Kövesdi Szilárd vezérigazgató Az előadás témakörei A GYSEV Zrt. Stratégiájának alapjai, jelenünk és céljaink Az elmúlt évben lezárt,

Részletesebben

A.D.U. Építész Iroda Kft

A.D.U. Építész Iroda Kft A.D.U. Építész Iroda Kft TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV M30 MISKOLC MJV 2016. szeptember M30 GYORSFORGALMI ÚT MISKOLC TORNYOSNÉMETI KÖZÖTTI SZAKASZÁNAK MISKOLC VÁROS ÉRINTETT TERÜLETEIRE PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSRE

Részletesebben

Szolnok Záhony vasútvonal átépítése I./1-es ütem: Szajol (kiz.) Püspökladány (bez.) vasútvonal felújítása. összefoglaló jelentés 2009. december 14.

Szolnok Záhony vasútvonal átépítése I./1-es ütem: Szajol (kiz.) Püspökladány (bez.) vasútvonal felújítása. összefoglaló jelentés 2009. december 14. Szolnok Záhony vasútvonal átépítése I./1-es ütem: Szajol (kiz.) Püspökladány (bez.) vasútvonal felújítása összefoglaló jelentés 2009. december 14. Projekt megnevezése Forrás Támogatási kérelem kódszám

Részletesebben

közötti időszak EU-s finanszírozása. Közúti közlekedési és híd projektjei

közötti időszak EU-s finanszírozása. Közúti közlekedési és híd projektjei 2014-2020 közötti időszak EU-s finanszírozása. Közúti közlekedési és híd projektjei BODÓ IMRE Útfejlesztési igazgató-helyettes Alaptevékenységünk Céljaink Arra törekszünk, hogy beruházóként hatékonyan

Részletesebben

Osztrák vasutak a közép-európai környezetben

Osztrák vasutak a közép-európai környezetben SZÁLLÍTÁSI LOGISZTIKA Osztrák vasutak a közép-európai környezetben Az európai teherszállításban mindinkább háttérbe szorulni látszik a vasúti közlekedés. Az európai fejlesztési programok talán térségünkben

Részletesebben

Infrastruktúra tárgy Közlekedéspolitika Vasúti közlekedés

Infrastruktúra tárgy Közlekedéspolitika Vasúti közlekedés Infrastruktúra tárgy Közlekedéspolitika Vasúti közlekedés Kálnoki Kis Sándor okl. mérnök, okl. városrendezı szakmérnök 2007. március 28. Az EU közlekedéspolitikájának prioritásai Cél: gazdasági, társadalmi

Részletesebben

KÖZOP Kormánystratégia 2007. július 04. szerda, 08:10

KÖZOP Kormánystratégia 2007. július 04. szerda, 08:10 2006. december 6-án fogadta el a Kormány a Közlekedés Operatív Programot (KÖZOP), amely tartalmazza azokat a közlekedésre vonatkozó fejlesztéseket, amelyek az elérhetőség javítását és a versenyképesség

Részletesebben

SIÓAGÁRD KÖZLEKEDÉS. 1. Előzmények

SIÓAGÁRD KÖZLEKEDÉS. 1. Előzmények SIÓAGÁRD KÖZLEKEDÉS 1. Előzmények Közlekedési szempontból az alábbi tervelőzményeket vettük figyelembe: Országos területrendezési terv (2003. évi XXVI. Tv.) Tolna M. területrendezési terve (VÁTI) Tolna

Részletesebben

A TransHUSK Plus projekt

A TransHUSK Plus projekt A TransHUSK Plus projekt dr. Siska Miklós KTI Zárókonferencia Győr, 2015. június 17. A projekt keretében vizsgált térségek A két projekt néhány jellemző adata 680 km közös határ; 22 (TransHUSK) + 18 (TransHUSK

Részletesebben

VIII. VÁROSI VILLAMOS VASÚTI PÁLYA NAP

VIII. VÁROSI VILLAMOS VASÚTI PÁLYA NAP VIII. VÁROSI VILLAMOS VASÚTI PÁLYA NAP Elek István: A közelmúlt és közeljövő szegedi pályás fejlesztései Közelmúlt 2008-2012 Közelmúlt és jelen 2014-2015 1. Füves felületű vágányok ügye 3.820 m ilyen vágány

Részletesebben

A környezetkímélő vasút. A Magyar Közlekedési Klub mellékvonali programját a Norvég Civil Támogatási Alap támogatja

A környezetkímélő vasút. A Magyar Közlekedési Klub mellékvonali programját a Norvég Civil Támogatási Alap támogatja A környezetkímélő vasút Vasúti közlekedés: kisebb környezeti kár 1. Károsanyag kibocsátás 1/7 2. Zajhatás (6%-33%) 3. Baleseti kár 4. Területigény 1/3 5. Egyenletes térségi elosztás Ökoszociálisan egészséges

Részletesebben

Dél-Magyarországon vonattal

Dél-Magyarországon vonattal Dél-Magyarországon vonattal a határközi kapcsolatok tekintetében is Háry Márk elnökségi tag, Magyar Közlekedési Klub Környezet-és Természetvédelmi Szervezetek 22. Országos Találkozója Kiskunhalas, 2012.

Részletesebben

Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) 2014-2020

Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) 2014-2020 Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) 2014-2020 Gecse Gergely Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Közlekedési Infrastruktúra Főosztály 2013. november 14. Integrált Közlekedésfejlesztés

Részletesebben

Vasútfejlesztési támogatások változásai a as időszakban

Vasútfejlesztési támogatások változásai a as időszakban Vasútfejlesztési támogatások változásai a 2014-2020-as időszakban Gecse Gergely, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Budapest, 2014. június 5. RAILHUC, Budapest 1 2014-2020-as vasúti támogatások az Európai

Részletesebben

Árufuvarozó vasútvállalatok 2013

Árufuvarozó vasútvállalatok 2013 NEWS - V0 elkerülő 1968 óta a második tervezett új vasútvonal (Őriszentpéter) Budapest tehermentesítés Fejlődés az építőiparban Finanszírozás: Kínai Fejlesztési Bank és Uniós források Tervezett vonalátadás:

Részletesebben

A közlekedés helyzete és az állami költségvetés

A közlekedés helyzete és az állami költségvetés KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS MAGYARORSZÁGON AKTUALITÁSOK Balatonföldvár, 2012. május 15-17. A közlekedés helyzete és az állami költségvetés Dr. Kovács Árpád Elnök Költségvetési Tanács Múltidézés A rendszerváltozás

Részletesebben

Infrastruktúra tárgy Városi (települési) közlekedés

Infrastruktúra tárgy Városi (települési) közlekedés Infrastruktúra tárgy Városi (települési) közlekedés Kálnoki Kis Sándor okl. mérnök, okl. városrendezı szakmérnök 2007. április 18. Városi közlekedési módok Vasúti közlekedés Közúti közlekedés Közösségi

Részletesebben

Versenyképesség, nemzetközi kitekintés, benchmark elemzés

Versenyképesség, nemzetközi kitekintés, benchmark elemzés Versenyképesség, nemzetközi kitekintés, benchmark elemzés Radisson SAS Béke Hotel Dr. Orosz Csaba Dr. Orosz Csaba ügyvezetı igazgató okleveles építımérnök TeRRaCe Kft Nemzetközi kitekintés Több jelentıs

Részletesebben

A MÁV-START utasbarát szolgáltatásfejlesztései. Kazai Katalin, MÁV-START értékesítési igazgató

A MÁV-START utasbarát szolgáltatásfejlesztései. Kazai Katalin, MÁV-START értékesítési igazgató A MÁV-START utasbarát szolgáltatásfejlesztései Kazai Katalin, MÁV-START értékesítési igazgató A MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. számokban Több, mint 7200 km-es hálózaton szolgáltatunk Több, mint

Részletesebben

Záhony térsége komplex gazdaságfejlesztési program ZÁHONY: STRATÉGIAI PONT AZ ÚJ

Záhony térsége komplex gazdaságfejlesztési program ZÁHONY: STRATÉGIAI PONT AZ ÚJ térsége komplex gazdaságfejlesztési program Előadás: Kálnoki Kis Sándor 2008. május 14. ZÁHONY: STRATÉGIAI PONT AZ ÚJ EURÓPÁBAN : Stratégiai pont az új j Európában 1 : Straté Stratégiai pont az új Euró

Részletesebben

A NIF Zrt. vasútfejlesztési projektjei VAMAV Kft. Partnertalálkozó 2015. január 28. Dr. Mosóczi László igazgató

A NIF Zrt. vasútfejlesztési projektjei VAMAV Kft. Partnertalálkozó 2015. január 28. Dr. Mosóczi László igazgató VAMAV Kft. Partnertalálkozó 2015. január 28. Dr. Mosóczi László igazgató TARTALOM VASÚTI INFRASTRUKTÚRA KORSZERŰSÍTÉS Támogatási források 2014-2020 között Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz Integrált

Részletesebben

Országos közforgalmú közlekedésfejlesztési koncepció. Tasó László Közlekedéspolitikáért Felelős Államtitkár

Országos közforgalmú közlekedésfejlesztési koncepció. Tasó László Közlekedéspolitikáért Felelős Államtitkár Országos közforgalmú közlekedésfejlesztési koncepció Tasó László Közlekedéspolitikáért Felelős Államtitkár 2 3 Szolgáltatási struktúra 2015.évi adatok alapján Menetrendi teljesítmény *Km/év+ Helyközi Szolgáltatók

Részletesebben

EU TÁMOGATÁSÚ VASÚTFEJLESZTÉSEK. Molnár Richárd régióvezető

EU TÁMOGATÁSÚ VASÚTFEJLESZTÉSEK. Molnár Richárd régióvezető EU TÁMOGATÁSÚ VASÚTFEJLESZTÉSEK Molnár Richárd régióvezető TARTALOM VASÚTI INFRASTRUKTÚRA KORSZERŰSÍTÉS KÖZLEKEDÉS OPERATÍV PROGRAM (2007-2013) Keretek Projektek megvalósítása Eredmények NIF VASÚTKORSZERŰSÍTÉS

Részletesebben

Tisztelt Képviselő testület!

Tisztelt Képviselő testület! Tisztelt Képviselő testület! Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. nyílt közbeszerzési eljárást írt ki Esztergom intermodális csomópont fejlesztésének két részajánlatára vonatkozóan. Az első részajánlat

Részletesebben

A Budai Vár és környéke közlekedés fejlesztése

A Budai Vár és környéke közlekedés fejlesztése A Budai Vár és környéke közlekedés fejlesztése KÖZOP 5.5.0-09-11-0027 KÖZLEKEDÉSI PROJEKT ELŐKÉSZÍTÉSI NAPOK Visegrád, 2013. november 26-27. Dobrocsi Tamás Előzmények 2011 novemberben Kormányhatározat

Részletesebben

Európai Unió költségvetési időszakában a MÁV Zrt. hálózatán megvalósításra javasolt, előkészítés alatt álló fejlesztések

Európai Unió költségvetési időszakában a MÁV Zrt. hálózatán megvalósításra javasolt, előkészítés alatt álló fejlesztések Európai Unió 2007-2013 költségvetési időszakában a MÁV Zrt. hálózatán megvalósításra javasolt, előkészítés alatt álló fejlesztések 2011. február 25. Az Európai Unió kiemelten támogatja a vasutak fejlesztését

Részletesebben

k i e g é s z í t ő a j á n l á s a

k i e g é s z í t ő a j á n l á s a H/6195/60. Az Országgyűlés Gazdasági bizottságának Idegenforgalmi bizottságának Környezetvédelmi bizottságának Önkormányzati bizottságának Területfejlesztési bizottságának Tisztelt Országgyűlés! k i e

Részletesebben

Modal split. Grafikon: Eurostat

Modal split. Grafikon: Eurostat A Közösségi és kerékpáros közlekedés gyakorlati lehetőségei - összefüggései, a hulladékhasznosítás intézményi lehetőségei Európai Hulladékcsökkentési Hét Tatabánya, 2014. november 28. Közösségi közlekedés

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÖZLEKEDÉSI ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ VIZSGÁLAT ÉS TERV

MÓDOSÍTOTT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÖZLEKEDÉSI ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ VIZSGÁLAT ÉS TERV 2. DOMASZÉK KÖZSÉG MÓDOSÍTOTT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÖZLEKEDÉSI ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ VIZSGÁLAT ÉS TERV - 2 - TARTALOMJEGYZÉK KÖZLEKEDÉSI ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Közlekedési Felügyelet levele 2002. 03.

Részletesebben

Vas megyei, és Vas megyét érintő közútfejlesztési projektek bemutatása november 5.

Vas megyei, és Vas megyét érintő közútfejlesztési projektek bemutatása november 5. Vas megyei, és Vas megyét érintő közútfejlesztési projektek bemutatása 2015. november 5. 1 8. sz. főút és az M8-M9 gyorsforgalmi úti szakaszok 1.) M8 autópálya Országhatár Körmend Kelet közötti szakasz

Részletesebben

egy átfogó országos vasútfejlesztési koncepció keretében - Országos vasútfejlesztési koncepció ELŐKÉSZÍTÉS Dr. Tóth János BME Közlekedésüzemi Tanszék

egy átfogó országos vasútfejlesztési koncepció keretében - Országos vasútfejlesztési koncepció ELŐKÉSZÍTÉS Dr. Tóth János BME Közlekedésüzemi Tanszék A 2014 2020 közötti EU-s költségvetési ciklusban megvalósítandó és a 2021 2027 közötti ciklusra előkészítendő vasútfejlesztési projektek meghatározása és elő-megvalósíthatósági tanulmányaik elkészítése.

Részletesebben

szolgálati hely nappal éjszaka

szolgálati hely nappal éjszaka 1 Budapest-Keleti Ferencváros Kelenföld tolatásvezető II, kocsimester forgalmi forgalmi külső forgalmi (személy), külső forgalmi tolatásvezető II, kocsimester forgalmi forgalmi külső forgalmi (személy),

Részletesebben

GrenzBahn. Vasútfejlesztési lehetőségek az osztrák-magyar határ mentén. Albert Gábor dr. Berényi János KTI. Célcsoport-orientált rendezvény

GrenzBahn. Vasútfejlesztési lehetőségek az osztrák-magyar határ mentén. Albert Gábor dr. Berényi János KTI. Célcsoport-orientált rendezvény GrenzBahn Célcsoport-orientált rendezvény Szombathely, 2015 február 5. Vasútfejlesztési lehetőségek az osztrák-magyar határ mentén Albert Gábor dr. Berényi János KTI 1 A projekt célja: RMT a két vasútvonalra:sopron-ebenfurth

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS SZELES U. ÁLLOMÁS U. (GÖMÖRI PÁLYAUDVAR) ZSOLCAI KAPU EPERJESI UTCA KÖZÖTTI TERÜLET

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS SZELES U. ÁLLOMÁS U. (GÖMÖRI PÁLYAUDVAR) ZSOLCAI KAPU EPERJESI UTCA KÖZÖTTI TERÜLET MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS SZELES U. ÁLLOMÁS U. (GÖMÖRI PÁLYAUDVAR) ZSOLCAI KAPU EPERJESI UTCA KÖZÖTTI TERÜLET TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

Jegyzet A vasútmodellezés és a nagyvasút szakkifejezéseinek megismeréséhez és megértéséhez. 2. rész.

Jegyzet A vasútmodellezés és a nagyvasút szakkifejezéseinek megismeréséhez és megértéséhez. 2. rész. 1 Jegyzet A vasútmodellezés és a nagyvasút szakkifejezéseinek megismeréséhez és megértéséhez. 2. rész. Milyen vasutak vannak? Miért, többfajta van? Igen. A mintául szolgáló nagyvasutak nagyon sokfélék

Részletesebben

TELEPÜLÉS-, TERÜLET- ÉS KÖZLEKEDÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁK

TELEPÜLÉS-, TERÜLET- ÉS KÖZLEKEDÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁK Magyar Mérnöki Kamara Közlekedési Tagozata Közlekedésfejlesztés Magyarországon 10 év az Európai Unióban Konferencia Balatonföldvár, 2014. május 13-15. TELEPÜLÉS-, TERÜLET- ÉS KÖZLEKEDÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁK

Részletesebben

MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖR EN M KÖD RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. 2. sz. Módosítás. 1. füzet. a 2014-2015. évi MENETRENDHEZ

MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖR EN M KÖD RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. 2. sz. Módosítás. 1. füzet. a 2014-2015. évi MENETRENDHEZ MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖREN MKÖD RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2. sz. Módosítás 1. füzet a 2014-2015. évi MENETRENDHEZ ÉRVÉNYES: 2015. június 20-tól 29514-1/2015/START Mez Oldal Változások zöld 145 Az

Részletesebben

VII. VÁROSI VILLAMOS VASÚTI PÁLYA NAP

VII. VÁROSI VILLAMOS VASÚTI PÁLYA NAP VII. VÁROSI VILLAMOS VASÚTI PÁLYA NAP Elek István: A közelmúlt és közeljövő szegedi pályás fejlesztései Közelmúlt 2008-2014(?) Szeged elektromos közösségi közlekedés fejlesztése nagyprojekt CCI 2008HU161PR014

Részletesebben

TURISZTIKAI KONFERENCIA Radács Edit Radiant Zrt. Veszprém, 2006. április 7. TURISZTIKAI KONFERENCIA TARTALOM REGIONÁLIS REPÜLŐTEREK JELENTŐSÉGE HAZAI SAJÁTOSSÁGOK REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓK REPÜLŐTÉRHEZ

Részletesebben

Pályavasúti Üzletág - Helyzetkép és előretekintés. dr. Tömpe István

Pályavasúti Üzletág - Helyzetkép és előretekintés. dr. Tömpe István Ügyfélközpontúság. Modernizáció. Hatékonyság. Új technológiák és anyagok a pályaépítésben és fenntartásban szakmai továbbképzés Pályavasúti Üzletág - Helyzetkép és előretekintés dr. Tömpe István Fejlesztési

Részletesebben

HAZAI ÚTFEJLESZTÉSI TERVEK (2022) KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN

HAZAI ÚTFEJLESZTÉSI TERVEK (2022) KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN HAZAI ÚTFEJLESZTÉSI TERVEK 2014-2020 (2022) KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN VAGYONGAZDÁLKODÁSI KONFERENCIA MÁTRAHÁZA, 2017. MÁJUS 9-10. Pántya József útfejlesztési igazgató NIF Zrt. 2017. május 9. M3 ap. - 403 sz.

Részletesebben

Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke

Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke E L Ő T E R J E S Z T É S A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2012. OKTÓBER 25 -I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 297/2012. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Javaslat az alsó dunai szakaszon kikötő TEN-T törzshálózatba

Részletesebben

Határon átnyúló logisztikai kapcsolatok, különös tekintettel Miskolc térségére

Határon átnyúló logisztikai kapcsolatok, különös tekintettel Miskolc térségére Magyar Közgazdasági Társaság 53. Közgazdász-vándorgyűlése XII. Szekció: Logisztika Miskolc, 2015. szeptember 3-5. Határon átnyúló logisztikai kapcsolatok, különös tekintettel Miskolc térségére Berényi

Részletesebben

HajózásVilág konferencia

HajózásVilág konferencia HajózásVilág konferencia Vasúti és folyami árufuvarozás: együttműködési lehetőség vagy konkurenciaharc? Vernes András ügyvezető igazgató Budapest, 2017. 03. 30. 1 Fejlesztéspolitikai célkitűzések Cél:

Részletesebben

A budapesti közösségi közlekedés legfontosabb jellemzői. A metróágazat szerepe a budapesti közlekedésben

A budapesti közösségi közlekedés legfontosabb jellemzői. A metróágazat szerepe a budapesti közlekedésben BME Közlekedésautomatikai Tanszék Metrók, metró biztonsága Oktatási vázlat 3. rész A budapesti közösségi közlekedés legfontosabb jellemzői A metróágazat szerepe a budapesti közlekedésben Metróvonalak vonalvezetése

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI PROJEKTEK A EU KÖLTSÉGVETÉSI IDŐSZAKBAN. XII. Regionális Közlekedési Konferencia Debrecen március

KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI PROJEKTEK A EU KÖLTSÉGVETÉSI IDŐSZAKBAN. XII. Regionális Közlekedési Konferencia Debrecen március KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI PROJEKTEK A 2014-2020 EU KÖLTSÉGVETÉSI IDŐSZAKBAN XII. Regionális Közlekedési Konferencia Debrecen 2017. március 22-23. 2014-20 IDŐSZAKRA VONATKOZÓ LEGFONTOSABB EURÓPAI UNIÓS ÉS HAZAI

Részletesebben

A 35-ös autóbusz útvonalának módosítása a Corvin út térségében

A 35-ös autóbusz útvonalának módosítása a Corvin út térségében A 35-ös autóbusz útvonalának módosítása a Corvin út térségében 1) A társadalmi egyeztetésen meghirdetett javaslatok A BKK kikérte az utazóközönség véleményét a 35-ös viszonylat Corvin út térségi útvonal-módosításával

Részletesebben

A Tisza tó környékének közlekedése

A Tisza tó környékének közlekedése A Tisza tó környékének közlekedése Piros András KTI Nonprofit Kft, Észak Alföldi Regionális Közlekedésszervezési Iroda Kunhegyes, 2008. szeptember 19. A Tisza tó Tiszai átkelési lehetőségek a Tisza tó

Részletesebben

Közúti projektlista. TEN-T közúti projektlista

Közúti projektlista. TEN-T közúti projektlista 1. melléklet az 1696/2014. (XI. 26.) Korm. határozathoz Közúti projektlista TEN-T közúti projektlista Kivitelezés alatt álló KözOP-IKOP szakaszolt projektek M4 Abony - Törökszentmiklós közötti szakasz

Részletesebben

Miért fejlesszük a vasutat?

Miért fejlesszük a vasutat? Miért fejlesszük a vasutat? Csíksomlyó, 2011. június 2 4 Csárádi János okleveles közlekedés mérnök okleveles gazdasági mérnök MÁV nyugalmazott vezérigazgató (1990-1994) HungaRail Kft. ügyvezető Környezetünk

Részletesebben

A közlekedés ágazati szerkezete és nemzetgazdasági súlya

A közlekedés ágazati szerkezete és nemzetgazdasági súlya A közlekedés ágazati szerkezete és nemzetgazdasági súlya Dr. Horváth Balázs tanszékvezető, egyetemi docens Széchenyi István Egyetem Közlekedési Tanszék 1 Nemzetgazdasági ágak besorolása Primerszektor kitermelő

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI PROJEKTEK A EU KÖLTSÉGVETÉSI IDŐSZAKBAN. XI. Regionális Közlekedési Konferencia Debrecen április

KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI PROJEKTEK A EU KÖLTSÉGVETÉSI IDŐSZAKBAN. XI. Regionális Közlekedési Konferencia Debrecen április KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI PROJEKTEK A 2014-2020 EU KÖLTSÉGVETÉSI IDŐSZAKBAN XI. Regionális Közlekedési Konferencia Debrecen 2016. április 26-28. INTEGRÁLT KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM KÖZOP ÉS IKOP

Részletesebben

Miért építünk autópályákat?

Miért építünk autópályákat? Miért építünk autópályákat? Uniós források magyar történetek Konferencia a Széchenyi István Szakkollégium szervezésében, 2008. november 19. Németh Nándor, MTA KTI 2003. évi CXXVIII. törvény pán-európai

Részletesebben

Az elmúlt időszakban megvalósult és előkészítés alatt álló határmenti közúti fejlesztések

Az elmúlt időszakban megvalósult és előkészítés alatt álló határmenti közúti fejlesztések Az elmúlt időszakban megvalósult és előkészítés alatt álló határmenti közúti fejlesztések Határ Renáta Koordinációs főmérnök, Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. Siófok, 2014. október 29. 1 Határmenti

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

Az MO útgyűrű jelentősége és fejlesztési programja

Az MO útgyűrű jelentősége és fejlesztési programja Az MO útgyűrű jelentősége és fejlesztési programja 2006. Május 16. Az MO jelentősége, szerepe - 1976 OMFB koncepció a magyarországi autópálya hálózatról - 1976-77 UVATERV részletes tanulmányterv a teljes

Részletesebben

Magyarország folyamatban lévő és tervezett közlekedési beruházásai

Magyarország folyamatban lévő és tervezett közlekedési beruházásai Magyarország folyamatban lévő és tervezett közlekedési beruházásai Dr. Homolya Róbert közlekedéspolitikáért felelős államtitkár Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 1 Szervezeti átalakítás Integrációs folyamatok

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter./2006. ( ) GKM rendelete az M6 autóút Szekszárd - Bóly közötti szakasza nyomvonalának kijelöléséről

A gazdasági és közlekedési miniszter./2006. ( ) GKM rendelete az M6 autóút Szekszárd - Bóly közötti szakasza nyomvonalának kijelöléséről 1 TERVEZET A gazdasági és közlekedési miniszter./2006. ( ) GKM rendelete az M6 autóút Szekszárd - Bóly közötti szakasza nyomvonalának kijelöléséről A Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről

Részletesebben

Műszaki elvárásoknak megfelelés a nemzetközi folyosókon. Daczi László főmérnök PLF TEO 2009.10.09

Műszaki elvárásoknak megfelelés a nemzetközi folyosókon. Daczi László főmérnök PLF TEO 2009.10.09 Műszaki elvárásoknak megfelelés a nemzetközi folyosókon Daczi László főmérnök PLF TEO 2009.10.09 A nemzetközi hálózatok: AGC : Európai megállapodás a nemzetközi vasúti fővonalakról E vonalak 1985. A kiépítési

Részletesebben

FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA NÖVELÉSE VASÚTI PÁLYÁK FELUJÍTÁSA SZABADKIKŐTŐ FEJLESZTÉSE

FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA NÖVELÉSE VASÚTI PÁLYÁK FELUJÍTÁSA SZABADKIKŐTŐ FEJLESZTÉSE FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA NÖVELÉSE ÚJ HIDAK ÉS VILLAMOSPÁLYA ÉPÍTÉSE VASÚTI PÁLYÁK FELUJÍTÁSA SZENT IMRE TÉR FEJLESZTÉSE SZABADKIKŐTŐ FEJLESZTÉSE CSEPEL MŰVEK ÁTÉPÍTÉSE ZÖLDTERÜLETEK,

Részletesebben

A jó vasúti pályaállapot műszaki és gazdasági jelentősége

A jó vasúti pályaállapot műszaki és gazdasági jelentősége A jó vasúti pályaállapot műszaki és gazdasági jelentősége Fischer Szabolcs egyetemi tanársegéd 1 1. Bevezetés Amennyiben a lokális hiba/sad nagysága meghaladja a vonalra engedélyezett sebességhez tartozó

Részletesebben

H/18068/64. Az Országgyűlés. Alkotmány- és igazságügyi bizottságának. a j á n l á s a

H/18068/64. Az Országgyűlés. Alkotmány- és igazságügyi bizottságának. a j á n l á s a H/18068/64. Az Országgyűlés Alkotmány- és igazságügyi bizottságának a j á n l á s a az Országos Területfejlesztési Koncepcióról szóló H/18068. számú törvényjavaslat z á r ó v i t á j á h o z (Együtt kezelendő

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR VASÚTÁLLOMÁS ÁTÉPÍTÉSE XVIII. Közlekedésfejlesztési- és beruházási konferenciára Bükfürdő

SZÉKESFEHÉRVÁR VASÚTÁLLOMÁS ÁTÉPÍTÉSE XVIII. Közlekedésfejlesztési- és beruházási konferenciára Bükfürdő SZÉKESFEHÉRVÁR VASÚTÁLLOMÁS ÁTÉPÍTÉSE 2017.04.27 XVIII. Közlekedésfejlesztési- és beruházási konferenciára Bükfürdő Előzmények Székesfehérvár állomás Magyarország egyik legjelentősebb vasúti csomópontja.

Részletesebben

Közösségi közlekedés

Közösségi közlekedés Közösségi közlekedés Magas költségek alacsony hatásfok Fókusz A közösségi közlekedés hatékony szervezése kulcsfontosságú eleme az életminőség alakulásának. Magyarország előnye, hogy európai viszonylatban

Részletesebben

TAPASZTALATOK ÉS TERVEK BUDAPEST ELŐVÁROSÁBAN. 2011. December 15.

TAPASZTALATOK ÉS TERVEK BUDAPEST ELŐVÁROSÁBAN. 2011. December 15. TAPASZTALATOK ÉS TERVEK BUDAPEST ELŐVÁROSÁBAN 2011. December 15. 1 VOLÁNBUSZ Zrt. FŐ ADATAI 2010. RÉGIÓS MŰKÖDÉSI TERÜLET Közlekedési teljesítmény: 69,3 M km Közlekedési bevétel: Éves járatszám: Éves utasszám:

Részletesebben

Városüzemeltetési Tanácsnok 6720 Szeged, Széchenyi tér 10. Tárgy: sürgősségi indítvány

Városüzemeltetési Tanácsnok 6720 Szeged, Széchenyi tér 10. Tárgy: sürgősségi indítvány Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Városüzemeltetési Tanácsnok 6720 Szeged, Széchenyi tér 10. Tárgy: sürgősségi indítvány Helyben Tisztelt Közgyűlés! Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Szegedi Közlekedési

Részletesebben