MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT"

Átírás

1 , MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT INFRASTRUKTÚRA ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI TAGOZAT BUDAPESTET DÉLRŐL ELKERÜLŐ VASÚTVONAL, V. 8. KIALAKÍTÁSA BUDAPEST, ÁPRILIS 28. BALOGH IMRE A TAGOZAT ELNÖKE

2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ 1. ELŐZMÉNYEK 2. FEJLESZTÉSI CÉL 3. AZ ELKÉSZŰLT PÁLYA KIALAKÍTÁSI VÁLTOZATOK 4. A BELSŐ GYŰRŰ, V. 8. VASÚTVONAL VÁRHATÓ FORGALMA 5. VÁRHATÓ FORGALMI TERHELÉSEK 6. SWOT ELEMZÉS 7. BECSÜLT FEJLESZTÉSI ELŐIRÁNYZAT ZÁRSZÓ MELLÉKLET 1

3 BEVEZETŐ Magyarország vasúthálózatának kialakítása, már a vasútépítés megkezdésekor Budapest központú elrendezéssel indult el. A centrálisan meghatározó helyzetű főváros az innen, mint kezdőpontból induló vasútvonalak sugaras kiépítését tette csak lehetővé. A Duna magyarországi szakasza a fővárostól, természetes határként osztja meg az országot. Az országon belül, csak Budapesten és Baja Bátaszék között van, dunai vasúti átkelési lehetőség. Egyértelmű volt és ma is az, hogy a Duna magyar szakasza hídhiányos. A folyam román bolgár szakaszát leszámítva, Magyarországon biztosított legkevésbé, a vasúti és közúti átkelés. A természetes kötöttség feloldására, több tanulmány és kiviteli terv mélységű megoldás készült, döntő változás azonban nem történt. Ennek okaira, az előzményekben kitérünk. A személy és áruszállítás többségében ma is, Budapesten keresztül történik. Ez a kötöttség elsősorban vasútüzemi, tágabb értelemben, a nemzetgazdasági, a területfejlesztési, a területhasznosítási szempontokat tekintve, rendkívül kedvezőtlen helyzetet jelent. A Pán Európai vasúti közlekedési folyosók elhelyezkedése, egymáshoz való közelsége ellenére, csak Budapesten keresztül teszi lehetővé az átjárhatóságot. Az M. 8. autópálya, kormány által elhatározott megépítése, a már elkészül dunaújvárosi közúti híd, a meglévő és a tervbe vett logisztikai központok, a velük e- gyütt jelentkező áru áramlatok, nem hagyva el a személyszállítás bővíthető kínálatát sem, együttesen sürgetik, a vasúti közlekedési kapcsolatok újragondolását, mely képes feloldani a centrális, sugaras jelleget, egy új déli vasúti elkerülő vonal üzembeállításával. Tagozatunk ajánlásaival, a V. 8. vasúti, Budapestet délről elkerülő vonal kiépítését kívánja szorgalmazni és segíteni is, mely nem csak a közlekedési folyosók fizikai összekötését jelenti, hanem lehetőséget teremt a teljes nyomvonal mentén a régiók, kistérségek és települések fejlődésére, valamint a már működő, vagy tervezett logisztikai központok elérhetőségét is szolgálja. Meghatározó szerepkört tölt be, a Duna új vasúti hídjának megépítése, annak építési helye és környezete. A már ismert, de meg nem valósított tanulmányokban, tervekben elképzelt mérnöki megoldások figyelembevételével állítottuk össze javaslatainkat, a mielőbbi érdemi előkészítő munkák szorgalmazására. 2

4 1. ELŐZMÉNYEK Magyarország első és koncepciójában máig felülmúlhatatlan közlekedésfejlesztési tanulmányát, gróf Széchenyi István készítette. Az 1848 évben megjelent Javaslat a magyar közlekedési ügy rendezéséről című munkájában leírtak, a magyar vasúti közlekedési hálózat kialakulásában, döntő mértékben érvényesültek. Ez volt az első olyan átfogó közlekedéspolitikai tanulmány, mely Magyarország közlekedésfejlesztési tervét, a nemzetgazdaság valós igényeivel összhangban, az ország gazdasági adottságait és lehetőségeit figyelembe véve, a nemzeti függetlenségi törekvésre alapozva, annak erősítése érdekében kívánta megvalósítani. A cél, mint Széchenyi sok más irányú kezdeményezésében is, a magyar fővárosnak, a monarchia fővárosával szembeni versenyképesség javítása volt. Ez is eredményezte, eredményezhette, a vasúthálózat Pest Buda központú kialakítását. A magyar vasúti közlekedési hálózatgerincéül, Széchenyi István javaslata négy fővonalat jelölt meg, a fővárosból sugarasan indulva, nevezetesen: Ausztria, Bécs, közvetett kapcsolatokkal Nyugat Európával, Adriai tenger, Fiume Erdély, Arad Palanca felé, Galícia, Przenyál felé. A XIX: század végére, valamint a XX. század elejére kiépült magyar vasúti hálózat, alapvetően Széchenyi elképzelései szerint valósult meg, azzal a kiegészítéssel, hogy a legfontosabb transzverzális elkerülő vonalak is elkészültek. Jelentőségüknél fogva kiemelhető ezek közül: A Felvidéken, a Magas Tátrán keresztül, a Kassa Oderbergi vonal, mely május1 re készült el Alföld Fiumei vasúti vonal, a bajai Duna híd, augusztus 26 kán történt átadásával, már a MÁV. működési keretében valósult meg Az I. Világháború után, a trianoni béke hozta területi változások és új államként Csehszlovákia megalakulásával, az északi vasút vonal, az új államvasúti közlekedési hálózatának egyik legjelentősebb részévé vált. A déli vasútvonal egybekapcsolt működése szünetel, mert az országhatár megváltozása, öt részre osztotta azt. Az északi vonal ma is, a Pán Európai V. számú vasúti közlekedési alapfolyosó része, mint V. a, vasút vonalszakasz, mely konkurens vasútvonalként működik. 3

5 Az ország kedvező gazdasági helyzete, az 1930 as évektől lehetővé tette, hogy a MÁV. az úgynevezett belső gyűrű kiépítését elkezdje. A belső gyűrűt, az alábbi vasúti szakaszok alkották: Komárom Székesfehérvár, Székesfehérvár Sárbogárd, Sárbogárd Előszállás, Előszállás Dunaföldvár, Dunaföldvár Solt, közúti vasúti híddal, Solt Fülöpszállás, Fülöpszállás Kecskemét, Kecskemét Lakitelek, Lakitelek Kunszentmárton, Kunszentmárton Szarvas, Szarvas Gyoma, vagy Szarvas Békéscsaba. Az elérendő cél, a szállítási útvonalak lerövidítése és ezáltal a vasúti szállítás gazdaságosságának javítása volt. A belső gyűrű hiányzó szakaszai, a Sárbogárd Fülöpszállás, a Lakitelek Gyoma, vonalrészek voltak. A MÁV, először, a Sárbogárd Fülöpszállás vonalrész kiépítését indította el. Elkészültek a kiviteli tervek 1939 évben és a vonalszakaszok közigazgatási bejárása is megtörtént. A tervezett vonalszakaszokból, csak a: Dunaföldvár Solt állomások közötti szakasz, a Beszédes József híd felhasználásával, Pusztaszabolcs Paks, Kunszentmiklós Dunapataj szakaszok készültek el, A vonalszakaszokat január15 én adták át a forgalomnak. A Dunaföldvár Solt vasútállomások között a vasúti közlekedés, 2001 évben megszünt, mert a Beszédes József híd felújítására, forráshiány miatt, nem kerülhetett sor. Mivel a híd felújítására nem történt meg, a hídra vezető vonalszakaszokat is elbontotta, a hozzáértő tulajdonos. 4

6 A belső gyűrű építése, a II. Világháború után folytatódott, az alábbi vonalszakaszokkal: Tiszaug Kunszentmárton szakasz, 1952 évben került átadásra, Mezőfalva Rétszilas szakasz, 1954 évben lett üzembe helyezve. Ezek a kiépült vasúti kapcsolatok, a Duna Tisza közét, a Tiszán átvezetve kötötték össze, a Tiszántúllal és Kunszentmárton állomáson csatlakozott, a működő észak - dél irányú, Tiszatenyő Szentes Hódmezővásárhely vasútvonalhoz. A Mezőfalva Rétszilas vonalszakasz, a Dunántúl és a Duna Tisza köze vasúti kapcsolatát oldotta meg, a dunaföldvári hídon keresztül. Összekötötte a Puszta szabolcs Paks és a Pusztazsabolcs Dombóvár vonalakat, az akkor még működő pécsi szénbányákkal és az épülő dunapentelei, ma Dunaújváros, vasművel. A vasútvonalak jelentősége, a maguk helyén és idejében a kibontakozó, vagy működő ipari környezetben meghatározóak voltak. 2. FEJLESZTÉSI CÉL A vasúti forgalom, személy és áruszállítás tekintetében, többségében Budapesten keresztül történik jelenleg, a vasúthálózat centrális, sugaras jellegből adódóan. A Pán Európai vasúti közlekedési folyosók a sugaras elrendezésen nem változtatnak, sőt erősítik azt. A folyosóktól független fővonalak és mellékvonalak bekapcsolása nélkül, a kialakult vasúti hálózati rendszeren így változtatni, továbbra sem lehet. A személy és az áruszállításban jelentkező utas, valamint fuvaroztatói igények kielégítése a meglévő vasúti hálózatra alapozottan történhet a jövőben is, azzal a változtatással, hogy a közlekedési folyosók belső gyűrűs összekötésével, a nem fővárosi végcéllal szállított áruféleségeket, az elkerülő szakaszokon át lehet eljuttatni a rendeltetési helyre. A fejlesztés célja tehát, olyan kétvágányos, villamosított, a Dunán átvezető és a vasúti közlekedési folyosókat összekötő és 160 km/h sebességre kiépítet belső gyűrű kialakítása, mely a Budapesten keresztül fenntartott közlekedési irányokat maradéktalanul összefogja és eltereli a teherforgalmat. A belső gyűrű kialakításának kulcsa, a kapcsolatok hiányának megszüntetése, illetve az egyes meglévő vonalszakaszok műszaki állapotának, a célban meghatározott szintre emelése, a jó helykiválasztás a dunai vasúti híd számára, a villamosított vonalszakaszokhoz igazodóan, a villamos felsővezeték kiépítése a figyelembe vett vasútvonalakon és a Duna híd megépítése. 5

7 A cél megvalósításával elérhető eredmények: Közvetlen emelt szintű kapcsolat jön létre, a Pán Európai vasúti közlekedési folyosókkal, Tehermentesülnek, a Budapestre vezető vasúti fővonalak, Szabad kapacitások jelennek meg, a személyszállítás javára, ezen belül az elővárosi közösségi közlekedés fejlesztéséhez, Csökken a híd hiány, a Duna magyarországi szakaszán, Kedvező közlekedésszervezési lehetőségeket teremt, a Duna Tisza köze és a Tiszántúl számára, Nő a vasúti áruszállítási sebesség, ez által a vasút versenyképessége A belső gyűrű teljes villamosítása, környezetkímélő hatású, különös jelentőséggel bír ez, a Kiskunság védett Nemzeti Parkjait érintően, A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium által funkció nélkülinek minősített vasútvonalak új esélyt kapnak, Az országban már működő, vagy kialakulóban lévő logisztikai központok többváltozós közlekedési kiszolgálásához, a fuvaroztatók számára minden eddiginél kedvezőbb feltételt teremt. Feloldhatóvá, áthidalhatóvá válik a centrális, sugaras hálózat az átjárhatóság megteremtésével. A Dunaújvárosban tervezett új közforgalmi kikötő vasúti kapcsolatának és kiszolgálásának kialakításában meghatározó a kétvágányos vasúti pálya és a Dunán átvezető vasútvonal megléte. Az 1930 as évektől elkezdett fejlesztés nem volt alap nélküli és hiába való. A közutakon lebonyolítható közösségi és egyéni közlekedés, példa értékű mintákat eredményezett ciklikus, vagy a nap bizonyos időszakaiban jelentkező forgalmi dugók, közlekedési morál és nem utolsó sorban, a bekövetkezett balesetek tekintetében. A más más indíttatású megközelítések végeredményeként elkészült tanulmányok értékelhető közös vonása, hogy a megoldások mindegyike Budapestet akarta és akarja elkerülni. Az értékelési szempontok mindezen közös vonásból már adódnak, nevezetesen: A fővárostól, milyen távolságra van Duna hídra szükség a vasút átvezetésére. A vasúti közlekedési folyosókkal, a belső vasúti gyűrű hol teremt kapcsolatot. Új vonal nyomvonal igényel és hol, vagy nem igényel vasúti pályaépítést, A meglévő vasútvonalakból felújítással, vagy felújítás nélkül melyek vehetők figyelembe. A teljes belső gyűrű kétvágányos, villamosított, a meghatározó közlekedési sebesség 160 km/h, vagy azt megközelítő. A megvalósítás becsült előirányzat igénye. 6

8 A belső gyűrű területfejlesztő hatásai. A vasútvonalaink műszaki állapota, egyre nagyobb nehézségek elé állítja, a forgalom szervezőket és menetrend szerkesztőket. Bár az áruszállítás, a rendszerváltás óta jelentősen visszaesett, a növekvő személyszállítási igényeket még sem lehet kielégíteni, mert a rendelkezésre álló pályakapacitást csökkenti, a pálya felújítások és karbantartások időszükséglete. Budapestet délről elkerülő km/h sebességre engedélyezett vasúti elkerülő szakaszok nem épültek ki, így a sebességnövelő felújítások, pályakarbantartások, minden személy és áruszállítást érintő hatása, hosszantartó vágányzárak átmeneti sebességkorlátozások, mind a fővárost és agglomerációját érinti. A közlekedési infrastruktúra fejlesztése kapcsán meghozott döntések, az elkövetkező 50 évre eleve kihatással vannak, azaz determinálják a lehetőségeket. Most jött el újra az idő, amikor még nem késő, a belső vasúti gyűrű megépítését napirendre tűzni, érdemi komplex megoldást kidolgozni és végre meg is valósítani azt. 3. AZ ELKÉSZÜLT PÁLYA KIALAKÍTÁSI VÁLTOZATOK A magyar vasúthálózat és ennek következtében a vasúti forgalom túlzott Budapest központúsága, a budapesti vasúti csomópont túlterheltsége a 90-es években egy Budapestet délről elkerülő vasútvonal megvalósítására vonatkozó tervpályázat kiírására ösztönözte a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium Vasúti Főosztályát. Az első ütemben egyvágányú, villamosított, elektronikus biztosítóberendezéssel, KÖFE, KÖFI rendszerrel is ellátandó új vonal elvárt tervezési sebessége 160 km/h, a tengelyterhelés pedig 225 kn. volt. A tervezésnél a második vágány kiépítésének lehetőségét is biztosítani kellett. Az esetleges újratervezéskor a tervezési paramétereket úgy célszerű megállapítani, hogy geometriai kötöttségek ne akadályozhassák a későbbi fejlesztések megvalósítását. A korábbi tapasztalatok alapján a szükséges kisajátításokat, az alépítmény és a műtárgyak építését már az első ütemben a majdani két vágány figyelembevételével célszerű megvalósítani. A pontban bemutatott, legrészletesebben kidolgozott ercsii változat tanulsága szerint, a Duna hidat statikai okok miatt, a jelenlegi előírások figyelembevételével, a nagy nyílásközökre is tekintettel, eleve kétvágányúként kell megépíteni. A tervezett új, elkerülő vonalszakasz hatékony működtetésének alapfeltétele a jelenlegi forgalomirányítási, elegyáramlási rendszer átalakítása. Ma a hálózati infrastruktúra elemek adottságai miatt Magyarországon elegyrendezés szinte kizárólag Budapest Ferencváros állomáson történik, más helyeken lényegileg csak kisebb, helyi rendezés folyik. Ezt a tényt tükrözi a MÁV 2001-ben elfogadott rendező pályaudvari stratégiája is. A megkerülő vonal nyújtotta előnyök kihasználása szükséges több elhanyagolt, visszafejlesztett rendező pályaudvar munkájának újraindítására a hálózaton, az elegyáramlás sebességének emelése érdekében. 7

9 Ilyenek lehetnek: Hatvan, Szolnok, Kiskunfélegyháza, Dombóvár, Székesfehérvár és Hegyeshalom, Győr vagy Komárom. Szolnok állomás esetében. Jelenleg készül a megépülésekor Közép Európa legkorszerűbbnek számító pályaudvar visszafejlesztésének terve. A megkerülő vonal vonatkozásában hozandó döntés kihatással van Szolnok visszafejlesztésének mértékére is. Székesfehérvár esetében nehézséget okoz, hogy a város által mára körülnőtt állomáson az elegyrendezést visszaállítani már nem lehet, így teljesen új rendező pályaudvar kiépítésének igénye merül fel, a korábbi vizsgálatok szerint, Börgönd térségében. Az alább bemutatandó fejlesztési változatok becsült megvalósítási költségei ezen járulékos költségeket nem tartalmazza. A változatok a pályázatban megfogalmazott, ma is érvényes elvárásnak tekinthető követelményeknek megfelelnek. A köztük való döntést kellő mélységben kidolgozott megvalósíthatósági tanulmány szükséges, amely a technikai feltételek teljesíthetőségén túlmenően gazdaságossági, valamint az érintett terület kiemelt érzékenysége miatt környezeti megvalósíthatósági tanulmány segítheti elő RÉTSZILAS FÜLÖPSZÁLLÁS VÁLTOZAT Az egyik pályázó műhely kereteit, a TURA. Építőipari Kft. biztosította. Neves vasúti tervezők, szakértők a pályázati kiírástól eltérően készítették el, a JAVASLAT KONCESSZIÓS VASÚTVONAL LÉTESÍTÉSÉRE, RÉTSZILAS ÉS FÜLÖPSZÁLLÁS KÖZÖTT című tanulmányt szeptember hóban. A javasolt új bemutatott nyomvonal (1. ábra), vonalszakaszok korszerűsített, 200 km/h sebességre alkalmas változata. A dunaföldvári, Beszédes József híd közös, vasúti közúti használata erre a sebességre alkalmatlanná vált. Ezért helyette, új vasúti híd építését javasolta a tervező, a várostól északra. A javasolt új nyomvonal Rétszilas és Nagykarácsony között mintegy 13 km hosszban, az eredeti nyomvonalon haladt. A Kiskunsági Nemzeti Park területét északról kerülve, 37 km-es új vonal építésére került volna sor. A címben is jelölt Fülöpszállás helyett azonban, Szabadszállás állomáson csatlakozott volna a Budapest Kelebia vasútvonalhoz. A tanulmány készítői a nagysebességű vasút megépítésen túlmenően, annak életképességét biztosítandó, javaslatot tettek a ráhordó, kiemelten a Székesfehérvár Komárom, a Székesfehérvár Börgönd Rétszilas, a Rétszilas Dombóvár Gyékényes, a Fülöpszállás Kelebia, a Fülöpszállás Kecskemét, a Cegléd Kecskemét, valamint a Cegléd Szolnok Nyíregyháza Záhony vasútvonalak fejlesztésére is. A mai IV. sz. korridor esetében azonban jelentős többletszállítási igényt eredményezett volna a 30-as években javasolt Kecskemét Lakitelek Kunszentmárton Békéscsaba szakasz elhagyása. 8

10 A terv készítői a 37 km-es vasútvonalat, két ütemben javasolták megvalósítani. Az első ütemben megépülő egyvágányú vonal beruházási igényeit mft - ban, a második ütemben megvalósuló második vágány kiépítési költségeit pedig további mft - ban, a teljes vonalét így mft - ban határozták meg. A költségbecslés aktualizált számai, ma 119 mrd Ft, illetve 149 mrd Ft - ra tehetők SZÁRLIGET CEGLÉD VÁLTOZAT A KHVM által kiírt pályázat eredményeként, a MÁVTI Kft. kapott megbízást, a megvalósíthatósági tanulmány kidolgozására. A mintegy tucatnyi előzetes nyomvonalváltozat dunai metszéspontjai az M0 környezetétől Kalocsáig terjedtek, az egyes alváltozatok pedig a Kiskunsági Nemzeti Park védett területeinek megkerülési módjában különböztek egymástól. Az áprilisi hóban elkészül, a KHVM által is elfogadott A BUDAPESTET DÉLRŐL ELKERÜLŐ VASÚTVONAL MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNYA című munka, (2. ábra), az előzőekkel szemben teljesen új vasútvonal építésére tett javaslatot a Szárliget Váli völgy Baracska Ercsi Csepel sziget Kiskunlacháza szerint Cegléd nyomvonalon. A részletesen kidolgozott tervdokumentáció az új vonal és az általa metszett meglévő fővonalak, a székesfehérvári, a pusztaszabolcsi, a kelebiai különszintben kereszteznék egymást, köztük 120 km/h sebességre alkalmas deltavágányos összeköttetésekkel. A tervezők a teljes, mintegy 116, 5 km hosszú vonal beruházási költségét , 2 mft ra becsülték. A második vágány első ütemben történő megépítésének kivitelezési többletköltségét pedig, 4.837, 2 mft - ra értékelték. A kétvágányos pálya kiépítésének becsült költsége így , 4 mft. A költségbecslés aktualizált számai ma, 277 mrd Ft, és 93 mrd Ft, összesen 370 mrd Ft becsült nagyságrendet tesznek ki KOMÁROM CEGLÉD VÁLTOZAT A Váli völgy-ben felmerülő környezeti problémák, lakossági, önkormányzati ellenállás miatt előbb újabb a Váli völgy átellenes oldalán vezető tervvariáns készült, majd a Minisztérium és a MÁV Rt. közös döntése alapján új vonalváltozat került elfogadásra. A mára az Országos Területrendezési Tervben (OTrT) is elfogadott nyomvonal, (4. ábra) új konfliktusokat rejtő vonalszakaszok minimalizálására törekszik, a meglévő hálózat mind teljesebb mértékű felhasználásával kívánja a kitűzött célt elérni. Ennek érdekében a meglévő Komárom Székesfehérvár Börgönd Pusztaszabolcs Adony vonalak korszerűsítésével azokat 160 km/h sebességre javasolta átépíteni, a szükséges egyéb fejlesztések villamosítás, biztosítóberendezés stb. végrehajtása mellett. 9

11 A javasolt új vonal Adonynál lépné át a Dunát, s Ceglédnél csatlakozna a záhonyi fővonalba. A terv nem került kidolgozásra. Az előzetes, mélyebb kidolgozást nélkülöző becslés alapján, a mintegy 121 km meglévő vasútvonal korszerűsítése 133 mrd Ft, a kb. 80 km új vasút a Duna híddal első, egyvágányos kiépítési ütemben, mintegy 205 mrd Ft, a második vágány kiépítése pedig további 64 mrd Ft figyelembevételével összesen KOMÁROM SZOLNOK VÁLTOZAT Az előző pontban ismertetett vonalvezetés megvalósítását veszélyeztetheti a Kiskunsági Nemzeti Park területén, illetve a Duna Tisza közén található kavicsbányák környezetében történő áthaladás nehézsége. Ezt a kérdést oldhatja meg egy olyan vonalvezetési változat, mely Dunaújvárostól délre, de a most épült közúti hídtól északra lépne át a Dunán, majd a tervezett M8 autópálya mellett vezetne Szolnokig (4. ábra). A megoldás előnye, hogy a két nagyteljesítményű közlekedési hálózati elem a korszerű elveknek megfelelően egymás mellett haladva, a környezetet legkevésbé terhelve, a legkisebb területhasználattal oldaná meg feladatát. Az előzetes, mélyebb kidolgozást nélkülöző becslés alapján, a mintegy 139 km meglévő vasútvonal korszerűsítése 153 mrd, a kb. 100 km új vasút a Duna híddal első, egyvágányos kiépítési ütemben mintegy 245 mrd, a második vágány kiépítése pedig további 80 mrd. Ft-ra tehető. 4. KOMÁROM DUNAÚJVÁROS SZOLNOK JAVASOLT VÁLTOZAT Az eddig elkészült tanulmányok, a déli elkerülő vasútvonalat, a hálózat gyengeségének megjelölt centrális és sugaras elrendezése és rendszere miatt, igyekeztek szorgalmazni hogy, a századokon áthúzódó kötöttség feloldásra kerülhessen. A Budapesthez túl közel, vagy túl távolra tervezett dunai vasúti átkelési változatok, a cél optimális megvalósítását nem tették lehetővé, ezért nem kerülhetett sor megvalósításukra. A Pán Európai vasúti közlekedési folyosók figyelembevétele, a belső gyűrű kialakítása szempontjából elkerülhetetlen. Az új nyomvonalon építésre kerülő vasúti vágányok önmagúkban kevesek, közbenső állomási kapcsolatok nélkül. 10

12 Tagozatunk fentiekben leírtak alapján kiindulásként, az alábbiakat vette figyelembe ajánlásához: A belső vasúti gyűrű kialakításához, az optimális dunai átkelőhely Dunaújváros. Ezt a lehetőséget, az egyik változat, (4. ábra) tartalmazza. A IV. vasúti közlekedési folyosó, Komárom Székesfehérvár, valamint Bicske Székesfehérvár vasútvonalakkal köthetők össze, a V. alapfolyosóval. Székesfehérvár Pusztaszabolcs vasúti vonalszakasszal köthető össze, V. és az V. b. folyosó. A Pusztaszabolcs Dunaújváros egyvágányú villamosított vonal, az építendő új Duna híddal, Kunszentmiklós Tass vasútállomáson csatlakozhat, a X. b. vasúti közlekedési folyosóhoz. A Kunszentmiklós Tass - Fülöpszállás, a Fülöpszállás Kecskemétalsó és Lakitelek meglévő vonalszakaszokon át Szolnokon újra elérhető, a IV. vasúti közlekedési folyosó. Kecskemétalsó állomásról elérhető, a Budapest Cegléd, Szolnok - Debrecen Nyíregyháza Záhony, valamint a Kiskunfélegyháza Szeged, TEN - T vasútvonal. Szolnok Újszász Hatvan vonalszakasszal összeköthető, a IV. és a V.sz vasúti közlekedési alapfolyosó, mely a belső gyűrű záró szakaszát is jelenti. A TEN - T vasútvonal, Budapest Debrecen Nyíregyháza, valamint Budapest Cegléd Szeged viszonylatokban. A nemzetközi és hazai regionális szállítási tengelyeket és pólusait, az 5. ábra szerint. A logisztikai központok elhelyezkedését és elérhetőségét, a 6. ábra alapulvételével. Az M. 8. autópálya tervezett nyomvonalát, a 7. ábra szerinti vonalvezetéssel. A meglévő vasútvonalakat és vonalszakaszokat, amelyek bekapcsolásával, a kapacitás kihasználás új lendületet ad térségi fejlődésükhöz. A várható forgalmi terhelések átrendeződését. A beruházási előirányzatok várható alakulását. 11

13 Ajánlásunkat a következőkben foglaljuk össze: Budapestet délről elkerülő vasútvonal kiépítése, ahol lehetséges 160 km/h engedélyezett sebességre, kétvágányú, villamosított, az EU. vasúti fővonalain alkalmazott elektronikus biztosító berendezéssel kivitelezve és a szolgálati helyek felújításával. A Vasút 8 jelű, (rövid jel V. 8.) belső gyűrű nyomvonala, Komárom Székesfehérvár Börgönd Pusztaszabolcs Dúnaújváros Dunavecs Kunszentmiklós Tass Fülöpszállás Kecskemétalsó Lakitelek Szolnok. A nevesített vonalszakaszok mindegyike kiépített, kivételt képez, a Duna újváros Dunavecse szakasz. Az új vasúti pályaszakasz a 42. számú vonalból, Dunaújváros alatt déli irányban kiágazva, a megépült M. 8. Duna híd északi oldala mentén építendő vasúti hídon át, csatlakozik a 151. számú vonalhoz. A Székesfehérvár Pusztaszabolcs Dunaújváros vonalszakasz korszerűsítése, a TEN T hálózatfejlesztés keretében ütemezett. A belső gyűrű építés első ütemeként, ez az 57 km es vonalszakasz, a dunai vasúti híd és a Kunszentmiklós Tass deltájával becsatlakozó 15 km es vonalszakasz, etalonként valósítható meg, kétvágányos villamosított kivitelben, elektronikus biztosító berendezéssel. Ezzel párhuzamosan szükséges elkezdeni, a Fülöpszállás Kecskemét alsó Kecskemét 32 km - es vonalszakasz kiépítését 160 km/h engedélyezett sebességűre, a második vágány tervezett nyomvonalán villamos vontatási üzemmód felvételére alkalmasan. Az üzembe helyezést követően kerülhet sor, a másik vágány átépítésére és villamosítására. A Székesfehérvár Komárom és a Kecskemétalsó Lakitelek Szolnok vonalszakaszok kivitelezése, az erőforrások rendelkezésre állása szerint, párhuzamosan indíthatók, lerövidítve ezzel a teljes belső gyűrű megvalósítás átfutási idejét. A belső gyűrű ajánlott nyomvonalát a 8. ábra mutatja be. 5. VÁRHATÓ FORGALMI TERHELÉSEK ÁRUFORGALOM A tervezett vasútvonal a korábbi vizsgálatok szerint is elsősorban az árufuvarozási célokat szolgálja azáltal, hogy a jelenleg a fővároson áthaladó Pán - Európai közlekedési folyosók forgalmát veszi részben át. A TURA. Kft és a MÁVTI Kft. által készített tanulmányok, a vasútvonal szükségességét a dinamikusan növekvő áruforgalom igényeivel indokolta. 12

14 A táblázatosan összefoglalt vizsgálat elkészítésekor, a rendelkezésünkre álló statisztikák adatait állt módunkban felhasználni. Éppen ezért nem trend felállítására törekedtünk, a éves forgalom alapján. Ez az adatbázis azonban, a jelenlegi rendelkezésre álló infrastruktúrának és az így kialakított közlekedési rendszernek megfelelően szolgáltat adatokat: azzal a kitétellel, hogy a magyar vasúthálózaton szinte kizárólag csak Budapest Ferencvárosban történi elegyrendezés, így a számításba jövő tehervonatok nagy többségének kiindulási vagy végállomása Budapest Ferencváros. Még a rendezést nem igénylő vonatok is számot váltanak itt. A évben, a Budapestet délről elkerülő vasútvonal szempontjából figyelembe vehető áruforgalom az alábbiak szerint alakult: IRÁNY VONAT / NAP KOCSI / NAP ET / NAP Budapest Almásfüzitő 21, Almásfüzitő Budapest 23, Budapest Székesfehérvár 3, Székesfehérvár Budapest 2, Budapest Dunai Finomító 3, Dunai Finomító Budapest 4, Budapest Hatvan 3, Hatvan Budapest 6, Budapest Cegléd 1, Cegléd Budapest 2, Budapest Újszász 0, Újszász Budapest 1, Budapest Soroksár 6, Soroksár Budapest 12, A táblázat adatait áttekintve megállapítható, hogy a Főváros és a Dunántúl közötti forgalom, mintegy 30% - kal intenzívebb, mint a keleti irányú. Kedvező esetben a budapesti vasúthálózatot igénybevevő, odairányuló, illetve onnan kiinduló vasúti forgalom, mintegy 70% - a irányítható át, a megkerülő vonalra, így a mértékadó dunai átkelésnél a következő forgalommal lehet számít. 13

15 IRÁNY VONAT /NAP KOCSI / NAP ET / NAP Dunántúl Duna Tisza köze 8, Duna Tisza köze Dunántúl 5, Az így adódó napi 25 tehervonat, csak mintegy 40% - a, a MÁVTI Kft. forgalmi becslésében bemutatott 60 tehervonat/nap értéknek SZEMÉLYFORGALOM A várható személyszállítási igény meghatározásakor elsősorban a belföldi igényeket tartottuk szükségesnek feltárni. Nemzetközi viszonylatban elhanyagolhatóan csekély azon vonatok száma, amelyeknek nem volna célszerű Budapestet érintenie. A Magyarországra irányuló nemzetközi vasúti forgalom kiemelt célpontja Budapest, az utasok jelentős hányada számára jelentene szolgáltatási színvonalcsökkenést Budapest elkerülése, még az eljutási sebesség jelentős emelkedése esetén is. Csupán a Nyugat és Délkelet Európa között közlekedő vendégmunkások számára jelentene előnyt, ha a személygépkocsi vagy a fapados légi közlekedés helyett a vasutat vennék igénybe. A korábbi tapasztalatok alapján azonban ezen utazók meg- szerzése rendkívül nagy energia befektetést igényel, nagyon csekély haszon mellett, szélsőségesen ingadozó forgalommal. A belföldi személyforgalom vizsgálatánál, a vonal által érintett megyei jogú városokat is figyelembe vettük közúti közlekedési lehetőségével. A Volán Egyesülés internetes menetrendi információs szolgáltatása alapján megvizsgáltuk az egyes városok között naponta közlekedő autóbusz járatok számát. Ezen belül került elemzésre az átszállás nélküli közvetlen utazás, valamint az átszállásos utazás irányonként. Az átszállásos utazásra jellemző, hogy az esetenként előforduló átszállást igénylő kapcsolatok száma egyre tehető. Összefoglalóan megállapítható, hogy még a vasútnál több esetben kényelmesebb autóbuszos közlekedés sem vonz igazán jelentős utas létszámot. A legtöbb autóbusz Székesfehérvár és Dunaújváros között jár. A járatszám naponta 22 pár. A Dunán keresztül vezető viszonylatok közül, a bajai hidat használó Szeged Pécs autóbusz járat vezet 9 párral. Itt azonban nem lehet versenyképes más, mint a vasút utasbarát szolgáltatásaival. Az adatok számbavételénél figyelemmel kell lenni arra is, hogy egyes járatok több várost is felfűznek. A számok csak mechanikus összegzése, torz eredményhez vezethetnek. 14

16 ERŐSSÉGEK 6. SWOT ELEMZÉS A Komárom Dunaújváros Szolnok, nyomvonalú, déli elkerülő vasútvonal, a Pán Európai vasúti közlekedési folyosókat köti össze, a meglévő vonalszakaszok figyelembevételével. A Dunán átvezető vasúti híd helyének kiválasztása Dunaújvárosnál, korábbi tanulmányban is szerepelt. Az új vasúti híd, az M. 8. autópálya már elkészült közúti hídjának északi oldalán vezethető át a Dunán. Új vasúti vonalszakaszt, csak Dunaújváros és Kunszentmiklós Tass vasútvonal összekötésére kell építeni. A kétvágányú, teljes vonalhosszban villamosított, 160 km/h engedélyezett sebességű vasútvonal, biztosítani tudja Budapest elkerülését és teherforgalmának átirányítását. Közvetlen emelt szintű kapcsolat jön létre, a Pán Európai közlekedési folyosókkal. Szabad kapacitások jelennek meg, a személyszállítás javára, ezen belül az elővárosi közösségi közlekedés fejlesztéséhez. Csökken a híd hiány, a Duna magyarországi szakaszán. Áthidalhatóvá válik, a centrális, sugaras vasúthálózat, az átjárhatóság megteremtésével. Minden eddiginél kedvezőbb közlekedésszervezési lehetőség adódik, a Duna Tisza és a Tiszán túli régiók számára, így új esélyt kapnak, a GKM által funkció nélkülinek minősített vasútvonalak. Nő a vasúti áruszállítás sebessége, ez által a vasút versenyképessége, a szállítási piacon. A vasúti belső gyűrű tervezett kialakítása környezetkímélő hatású. LEHETŐSÉGEK A Schengeni - egyezmény előírásainak bevezetésével, új szolgáltatások nyújtására nyílik lehetőség, az EU, keleti határaként a vasúti közlekedési folyosókon keresztül. Az országban már működő, vagy kialakítás alatt lévő logisztikai központok többváltozós közlekedési kiszolgálásához kedvező feltételeket teremt. A javasolt nyomvonalvezetéssel elkerülhető, a Kiskunsági Nemzeti Park védett területe. Felértékelődik a vasúti szállítás. Megnövekszik a területfejlesztő hatás. A belső gyűrű területfejlesztő hatása folytán felértékelődik, a működő üzleti infrastruktúrák szerepe. Jobban érvényesíthető, a mellékvonali gyűjtő elosztó jellegű fuvarszervezés. Jelentős mezőgazdasági övezetek és feldolgozó kapacitások elérhetősége javítható áruszállítás tekintetében. GYENGESÉGEK A belső gyűrű által érintett térségek rendelkeznek ipari üzemekkel, azonban az iparban, ezen belül is az élelmiszeriparban foglalkoztatottak aránya ma a felvevő piacok beszűkülésével alacsony. Magas a tartósan munkanélküliek és a pályakezdők száma. Alacsony a vállalkozói aktivitás. Kis mértékű a telekommunikációs infrastruktúra kiépítettsége. Magas az eltartott és inaktív népesség aránya. A középfokú szakmai képzés technikai háttere elmaradott, nem megfelelő minőségű. Csökkent és ma már alacsony, a felsőfokú végzettségűek aránya. A vállalkozások munkahelyteremtő képessége nagyon minimális, mert kis - és mikro vállalkozások működése a jellemző. A demográfiai folyamatok kedvezőtlenek, csökken a népességszám az elvándorlás miatt. A térségben, a talajfajták termőképességéhez képest alacsony az aranykorona értékük. A települések jelentős részének alacsony, a közmű ellátottsága, ezen belül az ivóvíz - és a szennyvíz hálózatokba bekapcsolt lakóházak aránya. Az előnyös helyzetű régiókhoz, bár a javasolt belső vasúti gyűrű fizikailag összeköti, a közepes fejlettségű, a lemaradó és az elmaradott régiókat, egyre kilátástalanabbnak tűnhet a felzárkózás lehetősége. Esélyt a felzárkózásra, az EU. fejlesztési célokat segítő támogatások átgondolt felhasználásával, munkahelyek teremtésével lehet csak biztosítani. VESZÉLYEK A konkurens Pán Európai közlekedési folyosók fejlesztése, elsősorban Szlovákia, és Lengyelország részéről oda vezethet, hogy a szállítási árverseny, a magyarországi vasúti közlekedési folyosók elvesztik ma még kedvező pozíciójukat. Egyértelmű vasút fejlesztési koncepció és kormányzati elképzelések nélkül, a gazdaságtalannak ítélt vasútvonalakon, a személyszállítás megszüntetése további állagromláshoz vezethet. Az M. 8. autópálya építése elhúzódik, az arra tervezett szállítási volumenekhez vasút már nem lesz. Függőség a MÁV. ZRT, szervezeti átalakításától, a vállalat privatizációja esetén jelentősen nőhet a munkanélküliség. Vasúti áruforgalom csökkenése, a közúti áruforgalom javára. Az eltérő adottságok, fejlődési lehetőségek következtében tovább nőnek a települések közötti fejlettségi különbség. 15

17 7. BECSÜLT FEJLESZTÉSI ELŐIRÁNYZAT VÁLTOZATOK EGYVÁGÁNYÚ KIÉPÍTÉS MÁSODIK VÁGYÁNY ELŐIRÁNYZAT ELŐIRÁNYZAT KAPCSOLÓDÓ VONAL FELÚJÍTÁS ELŐIRÁNYZAT HÍD ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN Ssz. MEGNEVEZÉS HOSSZ (KM) (mrd FT) (mrd FT) HOSSZ (KM) (MRD FT) (MRD FT) (MRD FT) 3.1 Fülöp- Rétszilas szállás Szárliget Ercsi Cegléd Komárom Székesfehérvár Pusztaszabolcs Adony - Cegléd Komárom Székesfehérvár Pusztaszabolcs Dunaújváros Szolnok Komárom Székesfehérvár Pusztaszabolcs Dunaújváros Szolnok A fenti táblázatban szereplő előirányzatok, szakági konkrét tervezést nélkülöző durva becslésen alapulnak. Ezekkel a kiindulási adatokkal készült. a korábbi tanulmányok prognosztizációja. A becsült adatok: Duna híd Egyvágányú szakaszok előirányzata Második vágányok további előirányzata Pálya rehabilitáció 45, 0 mrd. Ft. 2, 0 mrd. Ft / km. 0, 8 mrd Ft / km. 1, 1 mrd Ft / km. 16

18 Ez a becslés egyebek mellet nem tartalmazza, az elkerülő vonal hatékony működéséhez szükséges rendező pályaudvari rehabilitáció előirányzatát A jobb megközelítésű becsléshez, a 2007 évben alkalmazott kalkulációs kiindulási adatokat vettük figyelembe, az alábbiak szerint. Kalkulációs adatok: Duna híd 35,0 mrd Ft / km. Egyvágányú szakaszok előirányzata Második vágányok további előirányzata 0, 30 mrd Ft / km. 0, 30 mrd Ft / km. Az előirányzatok egyike sem tartalmaz ÁFÁ t! 17

19 ZÁRSZÓ A Budapestet délről elkerülő vasútvonal megépítésének lehetősége mindig is meg volt, a szándék sem hiányzott. Az elkészült tanulmányok és az eddig elvégzett vasútépítési munkák azonban még kevesek ahhoz, hogy a belső vasúti gyűrűn közlekedni lehessen. Az már az elemzésekből is kiderült, hogy a csak és csakis új nyomvonalon való pályaépítés önmagában nem lehet cél. Szükséges és figyelembe is kell venni azokat az adottságokat, meglévő ipari létesítményeket, a tervezett fejlesztésekkel egyetemben, melyek az elkövetkező 50 év közlekedési infrastruktúrájának kialakításában, valamint megvalósításában mértékadó lehet. A megvalósítás, a költségvetés és az EU. pénzügyi források erejének figyelembevételével műszaki szempontok és üzemeltethetőség tekintetében szakaszolhatók. Ez azonban ne jelentse azt, hogy leegyszerűsítet változatok, kerüljenek kidolgozásra. Kézenfekvőnek látszana, csak a Duna híd megépítése Dunaújvárosnál és az összekötő szakasz kiépítése a meglévő vasútvonalak között. Ennél sokkal többről van szó. Olyan végleges megoldás kerüljön megtervezésre, majd kivitelezésre, mely a magunk előtt görgetett évszázados közlekedési problémát egyszer és mindenkorra megoldani képes. A megvalósítás ütemezése mindezek mellett lehet olyan, hogy a Duna új hídja készül el mégis az összekötő szakasszal, de vele párhuzamosan elindul, a kétvágányú villamosított pályaszakaszok építése is, Dunaújváros Pusztaszabolcs és Dunaújváros Dunavecse Kunzsntmiklós Tass - Fülöpszállás Kecskemétalsó vonalszakaszokon és folytatódjon a teljes befejezésig, mind a két irányba. A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium felmérései sajátságosak, a vasútvonalak kihasználtságát illetően. A működtethetőség végső határáig elhasznált vasútvonalakon és gördülőállományon még utazni szándékozókat, könnyű volt megszámlálni és ebből is az ingyen, vagy kedvezményesen utazókat kiemelten kezelve összesítést készíteni. A lepusztult, lepusztított vasútra könnyű kimondani, hogy gazdaságtalan. Annak a még maradó kevés utasnak a vasút az egyetlen közlekedési lehetősége most és ez marad hosszútávon is. Nyilvánvaló, hogy egy modern, jól karbantartott és kényelmes kocsikkal szervezett személyszállításnak mindenkor meg van a versenyképessége. A 2007 évben főleg az elővárosi, de a távolsági személyszállításban üzembeállított új szerelvény típusok sokkal kedvezőbb statisztikát mutatnak. A magántőke bevonásának, a gazdaságtalannak ítélt vonalszakaszokra más korrekt megoldások szolgáltatnak jó példát. Tagozatunk kész közreműködni, a vasúti belső gyűrű kialakításában a továbbiakban is. 18

20 MELLÉKLETEK TÉRKÉPEK RÉTSZILAS FÜLÖPSZÁLLÁS, 1. ábra SZÁRLIGET ERCSI CEGLÉD VÁLTOZAT, 2. ábra KOMÁROM ADONY CEGLÉD VÁLTOZAT, 3. ábra KOMÁROM DUNAÚJVÁROS SZOLNOK VÁLTOZAT, 4. ábra NEMZETKÖZI ÉS BELFÖLDI REGIONÁLIS SZÁLLÍTÁSI TENGELYEK, PÓLUSOK, 5. ábra LOGISZTIKAI KÖZPONTOK ELHELYEZKEDÉSE MAGYARORSZÁGON, 6. ábra AZ M. 8. AUTÓPÁLYA TERVEZETT NYOMVONALA. 7. ábra KOMÁROM DUNAÚJVÁROS SZOLNOK, 8. ábra 19

21 1 ábra RÉTSZILAS - FÜLÖPSZÁLLÁS VÁLTOZAT. 20

22 Szárliget Baracska Ercsi Kiskunlalacháza Cegléd 2. ábra SZÁRLIGET ERCSI CEGLÉD VÁLTOZAT 21

23 Komárom Pusztaszabolcs Cegléd Székesfehérvár Adony Dömsöd 3. ábra KOMÁROM ADONY CEGLÉD VÁLTOZAT 22

24 Komárom Székesfehérvár Pusztaszabolcs Szolnok Dunaújváros Bösztör Kecskemét 4. ábra KOMÁROM SZOLNOK VÁLTOZAT. 23

25 5. ábra NEMZETKÖZI ÉS BELFÖLDI REGIONÁLIS SZÁLLÍTÁSI TENGELYEK, PÓLUSOK. 24

26 6. ábra LOGISZTIKAI KÖZPONTOK ELHELYEZKEDÉSE MAGYARORSZÁGON. 25

27 Rábafüzes M8 M4 Ártánd Dunaújváros 7. ábra AZ M. 8. AUTÓPÁLYA TERVEZETT NYOMVONALA 26

28 l Komárom Szolnok Székesfehérvár Dunaújváros Puszatszabolcs Kunszentmiklós- Tas Fülöpszállás Kecskemét Lakitelek 8. ábra BUDAPESTET DÉLRŐL ELKERÜLŐ BELSŐ VASÚTI GYŰRŰ JAVASOLT NYOMVONALA. 27

ÉSZAK DÉL REGIONÁLIS GYORSVASÚT

ÉSZAK DÉL REGIONÁLIS GYORSVASÚT MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT ORSZÁGOS INFRASTRUKTÚRA ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI TAGOZAT ÉSZAK DÉL REGIONÁLIS GYORSVASÚT BUDAPEST, 2008 JANUÁR 31 BALOGH IMRE A TAGOZAT ELNÖKE TARTALOM BEVEZETŐ ELŐZMÉNYEK 1. ELŐKÉSZÍTÉS

Részletesebben

ELEMZÉSEK, JAVASLATOK, AJÁNLÁSOK A KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA LOGISZTIKA FEJLESZTÉSÉRE MAGYARORSZÁGON 2010 2014.

ELEMZÉSEK, JAVASLATOK, AJÁNLÁSOK A KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA LOGISZTIKA FEJLESZTÉSÉRE MAGYARORSZÁGON 2010 2014. MSZP. INFRASTRUKTÚRA ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI TAGOZAT ELEMZÉSEK, JAVASLATOK, AJÁNLÁSOK A KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA ÉS LOGISZTIKA FEJLESZTÉSÉRE MAGYARORSZÁGON 2010 2014. Budapest 2009 10. 26. Balogh Imre

Részletesebben

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI STRATÉGIA (NKS)

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI STRATÉGIA (NKS) NEMZETI KÖZLEKEDÉSI STRATÉGIA (NKS) Országos Vasútfejlesztési Koncepció (OVK) VITAANYAG Készítette: A Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ megbízásából a Stratégia Konzorcium. A szakmai vitaanyagban

Részletesebben

A különböző vasúti hálózatok. (törzsvonalak, elővárosi vonalak, mellékvonalak, nagysebességű vonalak)

A különböző vasúti hálózatok. (törzsvonalak, elővárosi vonalak, mellékvonalak, nagysebességű vonalak) A különböző vasúti hálózatok (törzsvonalak, elővárosi vonalak, mellékvonalak, nagysebességű vonalak) vonali és hálózati hatékonysága, illetve a versenyképesség értelmezése a vasútnál hazai tapasztalatok

Részletesebben

ZÁHONY ÉS TÉRSÉGE KOMPLEX FEJLESZTÉSI PROGRAM

ZÁHONY ÉS TÉRSÉGE KOMPLEX FEJLESZTÉSI PROGRAM ZÁHONY ÉS TÉRSÉGE KOMPLEX FEJLESZTÉSI PROGRAM SZLOVÁKIA UKRAJNA MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT ORSZÁGOS INFRASTRUKTÚRA ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI TAGOZAT TARTALOM BEVEZETŐ 1. STRATÉGIA 2. HELYZETFELMÉRÉS, VÁLTOZÁSKEZELÉS

Részletesebben

AJÁNLÁSOK, JAVASLATOK FERIHEGY 3. TERMINÁL MEGÉPÍTÉSÉHEZ

AJÁNLÁSOK, JAVASLATOK FERIHEGY 3. TERMINÁL MEGÉPÍTÉSÉHEZ MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT ORSZÁGOS INFRASTRUKTÚRA ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI TAGOZAT AJÁNLÁSOK, JAVASLATOK FERIHEGY 3. TERMINÁL MEGÉPÍTÉSÉHEZ BUDAPEST 2007, MÁRCIUS 5. BALOGH IMRE A TAGOZAT ELNÖKE TARTALOM BEVEZETŐ

Részletesebben

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI STRATÉGIA (NKS)

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI STRATÉGIA (NKS) NEMZETI KÖZLEKEDÉSI STRATÉGIA (S) Stratégiai dokumentum Társadalmi egyeztetési verzió Tartalom Bevezetés... 5 1. Helyzetelemzés... 9 1.1. Jelenlegi helyzet és előrejelzések bemutatása... 9 1.1.1. A gazdasági

Részletesebben

A nemzetgazdaság és nemzetbiztonság által igényelt kritikus infrastruktúra hálózatok komplex szemléletű vizsgálata. (tanulmány)

A nemzetgazdaság és nemzetbiztonság által igényelt kritikus infrastruktúra hálózatok komplex szemléletű vizsgálata. (tanulmány) A nemzetgazdaság és nemzetbiztonság által igényelt kritikus infrastruktúra hálózatok komplex szemléletű vizsgálata (tanulmány) Budapest, 2010. november A nemzetgazdaság és nemzetbiztonság által igényelt

Részletesebben

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA STRATÉGIAI DOKUMENTUM 2014. AUGUSZTUS

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA STRATÉGIAI DOKUMENTUM 2014. AUGUSZTUS NEMZETI KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA STRATÉGIAI DOKUMENTUM 2014. AUGUSZTUS Tartalom Vezetői összefoglaló... 7 A stratégia célja, időtávja... 7 A stratégia megalapozása... 9 A stratégia

Részletesebben

KONTÉNERRAKODÁS EPERJESKE DARUSÁTRAKÓN

KONTÉNERRAKODÁS EPERJESKE DARUSÁTRAKÓN MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT INFRASTRUKTÚRA ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI TAGOZAT, KONTÉNERRAKODÁS EPERJESKE DARUSÁTRAKÓN BUDAPEST, 2006 AUGUSZTUS 31. BALOGH IMRE A TAGOZAT ELNÖKE TARTALOM BEVEZETŐ 1. A konténerforgalom

Részletesebben

4. A MŰSZAKI INFRASTRUKTÚRA TERÜLETI ALAKULÁSA A műszaki infrastruktúra az általános infrastruktúra szerkezeti rendszerének olyan alkotó eleme, amely magába foglalja egy adott terület, település műszaki

Részletesebben

A HATÁR MENTI KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA- ÉS TÖMEGKÖZLEKEDÉS-FEJLESZTÉS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI. 1. Bevezető

A HATÁR MENTI KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA- ÉS TÖMEGKÖZLEKEDÉS-FEJLESZTÉS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI. 1. Bevezető A HATÁR MENTI KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA- ÉS TÖMEGKÖZLEKEDÉS-FEJLESZTÉS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI Elfogadta a KMKF 2008. évi plenáris ülése 1.1. A munka stratégiai célkitűzése 1. Bevezető Jelen elemzés stratégiai

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. Térségi Tervezési és Területrendezési Iroda BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA VIZSGÁLATOK Készült a Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI STRATÉGIA (NKS)

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI STRATÉGIA (NKS) NEMZETI KÖZLEKEDÉSI STRATÉGIA (NKS) Országos Vasútfejlesztési Koncepció (OVK) helyzetkép 2013. OKTÓBER MEGRENDELŐ: KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI KOORDINÁCIÓS KÖZPONT KÉSZÍTETTE: STRATÉGIA KONZORCIUM KONZORCIUM

Részletesebben

Logisztika és szállítmányozás SZTK. Levelező tagozat

Logisztika és szállítmányozás SZTK. Levelező tagozat BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR Logisztika és szállítmányozás SZTK Levelező tagozat A VASÚTI TEHERKOCSIK GAZDASÁGOS KIHASZNÁLÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI, A MASPED RAILOG KFT. GYAKORLATÁBAN, A VASÚTI

Részletesebben

INTERMODÁLIS KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI CSOMÓPONTOK (tervezési és bírálati útmutató)

INTERMODÁLIS KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI CSOMÓPONTOK (tervezési és bírálati útmutató) INTERMODÁLIS KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI CSOMÓPONTOK (tervezési és bírálati útmutató) Megrendelő: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Kidolgozta: Magyar Útügyi Társaság (MAÚT) MAÚT Témaszám:1501/2012 Kapcsolattartó

Részletesebben

Miskolc Város Fenntartható Közlekedési Terve

Miskolc Város Fenntartható Közlekedési Terve Miskolc Város Fenntartható Közlekedési Terve Készítette: MVK Miskolc Városi Közlekedési Zrt. 2013. év Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Bevezetés... 5 1.1. Vezetői Összefoglaló... 5 1.2. Előzmények...

Részletesebben

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI STRATÉGIA

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI STRATÉGIA NEMZETI KÖZLEKEDÉSI STRATÉGIA A Nemzeti Közlekedési Stratégiának meg kell határoznia Magyarország közlekedési stratégiájának irányait, céljait és távlati kitekintést adnia 2050-ig, ugyanakkor megfelelő

Részletesebben

STRATÉGIAI PROGRAMJA

STRATÉGIAI PROGRAMJA A DÉL-ALFÖLDI RÉGIÓ STRATÉGIAI PROGRAMJA Szeged, 2000. Szerzők: Dr. Albel Andor, Dr. Buzás Norbert, Dávid János, Dr. Galbács Zoltán, Kristóf Gabriella, Dr. Kulcsár László, Laky Ildikó, Dr. Lengyel Imre,

Részletesebben

MEGFONTOLÁSOK az Országos Vasútfejlesztési Koncepció készítéséhez

MEGFONTOLÁSOK az Országos Vasútfejlesztési Koncepció készítéséhez MEGFONTOLÁSOK az Országos Vasútfejlesztési Koncepció készítéséhez MMK Közlekedési Tagozat 2011. november hó MEGFONTOLÁSOK az Országos Vasútfejlesztési Koncepció készítéséhez Készítette: Molnár László okl.

Részletesebben

A VÉDELMI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ REPÜLŐTEREK VASÚTI KAPCSOLATÁNAK HELYZETE MAGYARORSZÁGON BEVEZETŐ

A VÉDELMI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ REPÜLŐTEREK VASÚTI KAPCSOLATÁNAK HELYZETE MAGYARORSZÁGON BEVEZETŐ Szászi Gábor mk. alezredes A VÉDELMI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ REPÜLŐTEREK VASÚTI KAPCSOLATÁNAK HELYZETE MAGYARORSZÁGON BEVEZETŐ A közlekedési rendszerrel szemben támasztott katonai-védelmi követelmények

Részletesebben

Együtt kezelendő a H/6195. számú országgyűlési határozati javaslattal!

Együtt kezelendő a H/6195. számú országgyűlési határozati javaslattal! Együtt kezelendő a H/6195. számú országgyűlési határozati javaslattal! II ELŐSZÓ Az emelkedő életszínvonal a mobilitás és az áruszállítási igények növekedését eredményezi. A közlekedés a gazdasági fejlődésnek

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Külgazdasági vállalkozás szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Külgazdasági vállalkozás szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Külgazdasági vállalkozás szakirány LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK A GYSEV ZRT.

Részletesebben

MINISZTERI KÖSZÖNTŐ. Kóka János Miniszter

MINISZTERI KÖSZÖNTŐ. Kóka János Miniszter I MINISZTERI KÖSZÖNTŐ A közlekedés az országok gazdaságának stratégiai fontosságú eleme, amely szorosan kapcsolódik a gazdasági és társadalmi élet szinte minden területéhez. Jelenleg Magyarországon a közlekedés,

Részletesebben

Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye tömegközlekedési helyzetéről. - vasúti közlekedés - 2014. augusztus

Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye tömegközlekedési helyzetéről. - vasúti közlekedés - 2014. augusztus Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye tömegközlekedési helyzetéről - vasúti közlekedés - 2014. augusztus 1. 1. BEVEZETŐ A megye közösségi közlekedésének fontos eleme a helyközi vasúti személyszállítás.

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közlekedésfejlesztési Terve

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közlekedésfejlesztési Terve Békéscsaba Megyei Jogú Város Közlekedésfejlesztési Terve Közlekedési koncepció MEGRENDELŐ: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELI: VANTARA GYULA POLGÁRMESTER TERVEZÉSI KONZULENSEK: LUKÁCSI

Részletesebben

Vezetői összefoglaló... 6 Bevezető... 17 1. HELYZETFELTÁRÁS... 26

Vezetői összefoglaló... 6 Bevezető... 17 1. HELYZETFELTÁRÁS... 26 Felsőzsolca Város Integrált Településfejlesztési Stratégia 2013. I.kötet Helyzetfeltárás, helyzetelemzés 1 Tartalom Vezetői összefoglaló... 6 Bevezető... 17 1. HELYZETFELTÁRÁS... 26 1.1. Településhálózati

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. Térségi Tervezési és Területrendezési Iroda GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA VIZSGÁLATOK (EGYEZTETÉSI ANYAG) Készült

Részletesebben

BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM (1. KÖTET)

BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM (1. KÖTET) BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM (1. KÖTET) HELYZETÉRTÉKELŐ TANULMÁNY Terra Studio Kft. Területi Kutató Tervező Tanácsadó Iroda 2008. június 12. BUDAÖRS KISTÉRSÉG

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR LOGISZTIKA ÉS NEMZETKÖZI SZÁLLÍTMÁNYOZÁS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS.

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR LOGISZTIKA ÉS NEMZETKÖZI SZÁLLÍTMÁNYOZÁS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS. BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR LOGISZTIKA ÉS NEMZETKÖZI SZÁLLÍTMÁNYOZÁS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Levelező tagozat A VASÚT-KÖZÚT KOMBINÁLT FUVAROZÁS HELYZETE ÉS ARRA HATÁSSAL BÍRÓ TÉNYEZŐK

Részletesebben