ÁLTALÁNOS ISZLÁM TÖRTÉNELEM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLTALÁNOS ISZLÁM TÖRTÉNELEM"

Átírás

1 ÁLTALÁNOS ISZLÁM TÖRTÉNELEM ÍRTA ÉS SZERKESZTETTE: BOLEK ZOLTÁN Az igaz úton vezérelt kalifák (Abu Bakr, Omár, Oszmán, Ali) ELŐSZÓ Ma a világon több mint 1 milliárd ember az iszlám hitet követi. Hogyan történhetett az, hogy az Arab-félsziget arabjai megizmosodott hitüket nagyjából 1400 év alatt a Föld második legnagyobb vallásává tették? Ma már Európában, az Amerikai Egyesült Államokban is több millió muszlim él, holott e területeken soha sem jártak muszlim harcosok, mint ahogy a dél-kelet ázsiai szigetvilágban és Kínában sem jártak moszlim hadak. Ez ellenpéldája annak a tévhitnek, hogy az iszlám a kard erejével terjedt volna el. Ahhoz, hogy megértsük, honnan e sikertörténet, az iszlám vallás tanai és Mohamed próféta (béke és áldás lengje körül) élettörténete után nem árt megismerni az iszlám történelmét is. Talán ekkor a kedves olvasó megérti és más szemmel nézi például a németországi iszlám térnyerését, a németek, franciák, angolok és amerikaiak konvertálását az iszlámra. E kiadványomhoz anyagot nyújtott a Magyar Iszlám Közösség és a saját könyvtáram is. A felhasznált irodalom a mű végén található. Budapest, június 16. Mohamed (bálk) jellemét és politikai képességeit dicséri, hogy prófétai és vallásalapítói szerepét össze tudta egyeztetni a törzsi és törzsek fölötti vezető és egy új közösség vezérének szerepével. Mohamed (bálk) 632-ben bekövetkezett halála azonban válságot okozott. Prófétaként egyértelműen pótolhatatlan volt. A közösségnek azonban erős kezű vezetőre volt szüksége, és a Mohamed (bálk) közeli társaiból alakult tanács Abú Bakr-t, Mohamed (bálk) apósát és korai támogatóját választotta a kalifa (halífa, utód, vagy helyettes ) tisztére. Ő volt az első a négy ar-rásidún (igaz úton vezérelt) kalifa közül, akik között uralkodtak. Midőn a Próféta (bálk) meghalt, eközben Omár a mecsetben az embereket győzködte, hogy ez nem lehet igaz, csak Mohamed (bálk) lelke ideiglenesen hagyta el a testét. Abu Bakr miután meggyőződött róla, hogy a Küldött (bálk) és szeretett barátja elhunyt, a mecsetbe sietett, ahol épp Omár szónokolt. Abu Bakr elkezdte beszédét, s a moszlimok köréje gyülekeztek. Abu Bakr a következőket mondta: Ó, ti emberek! Aki Mohamedet imádta, bizony mondom nektek, Ő halott! De aki Istent imádja, bizony mondom nektek, Allah él, s sohasem fog meghalni! Ezután elmondta a Korán egyik versének ajáját, mely a Küldöttekről, többek között Mohamedről (bálk), s halandóságukról szól. Többen fájdalmukban házukba tértek, de sokan Abu Bakr-al és Omárral maradtak, s elkezdődött a vita az utódlás kérdéséről. KI legyen az utód? A medinaiak szerettek volna maguk közül választatni, de sokan szerették Abu Bakrot is, valamint Alit is. Abu Bakr Omárt és Abu Ubeidát javasolta vezetőknek. Végül Omár Abu Bakrot javasolta, amit azzal indokolt, hogy Mohamed (bálk) halála előtt többször megbízta a közösségi ima vezetésével. Ezt a jelenlévők elfogadták, s az ottlévők mindannyian hűséget esküdtek Abu Bakrnak. Ali, Fatima felesége (aki egyúttal a Próféta /bálk/ leánya is volt) halála után, ami néhány hónap múlva következett be fogadta el Abu Bakr kalifaságát. Ekkor Abu Bakr elnézést kért Alitól, hogy mellőzte őt. Mindenki tudta, hogy az iszlámot Abu Bakr az elsők között vette fel, s hűséges követője és barátja is volt Mohamednek (bálk). Nem elhanyagolható az a tény sem, hogy Áisha lánya Mohamed (bálk) kedvenc felesége volt. A Próféta (bálk) halála után a frissen megtért törzsek nagy része úgy gondolta, hogy Medinával kötött szövetsége ezzel felbomlott. A muszlimok azonban ezzel nem értettek egyet, így Abú Bakr számos háborút

2 vezetett a ridda (aposztázia, a hit megtagadása) ellen, és Arábia újraegyesítéséért. Abu Bakrnak meggyűlt a baja több arab álprófétával is, akik úgy érezték, hogy hatalmi, prófétai vákuum keletkezett s álprédikációikkal igyekeztek híveket toborozni maguknak. A következő feladat a hit terjesztése volt, így megkezdődtek a hódítások (futúhát), amelyek során a muzulmánok Arábiából egészen Damaszkuszig és Kufáig, tehát bizánci és perzsa felségterületre is eljutottak. Abú Bakr halála (634) után a választás Omar ibn al-khattábra esett, (Abu Bakr maga javasolta Omárt a halálos ágyán kalifának) aki ibn Iszhák szerint 57.-nek vette fel az iszlámot. Omár 590-ben született. Omár vetette fel 634-ben Abu Bakr kalifának, hogy a Korán verseket össze kellene gyűjteni, s írásba kellene foglalni, hogy nehogy feledésbe merüljenek, vagy megváltoztassák őket. Felvette a hívők ura címet (amir al-muminin). Uralkodása, mely egy évtizedik tartott, az iszlám hőskorának is nevezhető. Szigorúan, de igazságosan vezette a folyamatosan növekvő birodalmat. Omár folytatta a hódító háborúkat ben uralmuk alá került Damaszkusz, e hadjáratot személyesen vezette, s a város elfoglalása után őt maga Sofronius pátriárka vezette körbe Damaszkuszon. 638-ban pedig Jeruzsálemet foglalták el a muszlim csapatok, s a seregek eljutottak Észak-Afrikába is. Egyiptom meghódítója Amr ibn al As volt. A bizánci ortodox uralom alól felszabaduló keresztény felekezetek felszabadítóként üdvözölték az arab csapatokat, mert a muszlimok nem üldöztek hitükért semmilyen keresztény felekezetet sem. Nem beszélve arról, hogy a kivetett adók csak töredékei voltak annak, melyet a bizánciak beszedtek ezeken a területeken. Omár és helytartói mindenütt megtartották a meghódított népek és vallások helyi autonómiáit, sőt Egyiptomban visszaállították, mivel a bizánciak korlátozták a koptok jogait. Az adókat a helyi vezetőkkel közösen állapították meg. A régi közigazgatás tisztviselői a helyükön maradtak. Omárnak volt még két kiemelkedő tehetségű hadvezére, akik a hódításokat vezették: Khálid ibn Valid és Saad ibn Vakkas. Omár parancsait szigorúan végrehajtották, miszerint minden egyes elfoglalt városban azonnal hozzá kell kezdeni a mecset építéséhez. Jarmuknál 636 augusztusában katasztrofális vereséget szenvedett el a Szíria visszafoglalására kiküldött nagy bizánci sereg, s ezzel a muszlim uralom tartóssá vált Palesztinában, Szíriában és Libanonban. A bizánciak a vereséget képtelenek voltak kiheverni, s ezzel tartósan védelemre rendezkedtek be, véglegesen feladva a muszlimok által elfoglalt provinciáikat. Jeruzsálembe, a muszlimok harmadik szent helyére Omár maga is elment imádkozni, s nem engedte, hogy egyetlen keresztény templomot, vagy zsinagógát a muszlimok elfoglaljanak, vagy leromboljanak. A legenda azt tartja, hogy a város elfoglalását maguk a jeruzsálemi keresztények kérték. Damaszkuszban a Szent János templomot kettéosztva- a muszlimok és a keresztények együttesen használták Omár rendelete alapján. Körülbelül hetven év múlva egy Omajjád kalifa, Abdal Malik ibn Valid megvásárolta a keresztényektől a templom másik felét és az egész szentély mecsetté alakította. A kalifa személyes védnökséget vállalt a keresztények jeruzsálemi Szent Sír temploma fölött, s viszonya nagyon jó volt a jeruzsálemi keresztényekkel, s a zsidókkal is. A keresztények Palesztinában nagyra becsülték őt, szinte felszabadítónak tartották az ortodox bizánciak uralma alól. Viszont az Arab félszigetről kitiltotta a nem muszlimokat, mert a Szent Városok tisztelete ezt követelte következetes szigorú hitétől. Omár Medinából kormányozta a birodalmat, egyszerű, nem hivalkodó volt az életstílusa, nem tűrte a fényűzést, a hivalkodást és az igazságtalanságokat, bármilyen vallásút is ért az! Íme, egy-két történet az igazságosságáról ( mint egy muszlim-arab Mátyás király ): -Omár szigorú muszlim törvénykezés szerint uralkodott, s így esett meg, hogy tulajdon fiait is egy-egy alkalommal részegség miatt nyilvánosan megkorbácsoltatta 80 korbácsütéssel. (Mohamed, béke és áldás lengje körül, ilyen bűnös cselekedeteket csak 40 korbácsütéssel büntette.) -Boszra városában történt, hogy az ottani kormányzónak megtetszett egy telek, melyen egy szegény zsidónak a háza állt, s azon akart mecsetet felépíteni. Lebontatta a szegény zsidó házát, aki Medinába ment panaszra Omár kalifához. Omár éppen a temetőben volt, ahol nem volt pergamen, így a panasz hallatán egy szamár állkapcsára parancsot írt a kormányzónak röviden: Bontsd le azonnal a mecsetet és építsd fel újra a zsidó házát! A boszrai helytartó engedelmeskedett. -Az utolsó ghasszanida fejedelem is felvette az iszlámot és elzarándokolt Mekkába, ahol egy szegény arab zarándok véletlenül a köpenye szegélyére lépett, mire ő az arabot pofon vágta. A sértett Omárhoz fordult, akinek ítélete szerint a fejedelemnek a szegény arabtól ugyanolyan pofont kellett elviselnie. Omár a birodalmat kerületekre osztotta fel, élükre helytartókat nevezett ki, s bevezette a kádi (bíróság) intézményét is. A szegényadó (zakat) szétosztását személyesen is felügyelte, az adószedők esetleges túlkapásait szigorúan büntette. A hagyományok úgy tartják, hogy volt olyan év is, amikor nem találtak a 2

3 birodalomban szegény muszlim embert, akinek a ráeső zakat részt át tudták volna adni. Ebben az időszakban jöttek létre a vakf alapítványok is (kegyes adományokból élő alapítványok), s ez a lehetőség a keresztény, zsidó felekezeteket is megillette. Omár halálát is a szerénysége, következetessége okozta. 644-ben panaszra járult elé Firuz, aki perzsa keresztény volt, s kérte, hogy csökkentsék adóját. Omár közölte, hogy az adó megállapítása mindenkire egyformán kötelező jelleggel történt, s nem kivételezhet senkivel sem. Másnap, mikor Omár a mecsetbe ment, Firuz a tőrével halálosan megsebesítette. Amr ibn al Asz 639-ben tört be Egyiptomba Palesztinából körülbelül négyezer fős, viszonylag kis létszámú sereggel. Memphis elhúzódó ostroma alatt alapította meg Fusztát nevű katonai táborát, ebből alakult ki a meghódított Egyiptom fővárosa. Memphis eleste után elfoglalták Egyiptom legnagyobb városát, Alexandriát is (642). Az egyiptomi koptok a muszlimok vallási toleranciáját felismerve, nem támogatták a bizánciakat, hanem a hódítókat segítették. Amr ibn al Asz egyébként újból kiásatta a Vörös tengert és a Nílust összekötő több, mint egy évezrede betemetett csatornát is. Ezen a csatornán újból megindult a hajózás. A hadjáratok Perzsiában is sikeresek voltak, nehéz csaták árán (az un. hídcsaták), átkeltek az Eufráteszen és a muzulmánok elfoglalták a Tigris keleti partján fekvő perzsa szasszanida fővárost, Ktesziphont. Jazdagird, az utolsó szasszanida uralkodó Ekbata városába menekült. A harc még öt évig tartott, azonban a 642. Évben a nehávendi csatában megsemmisült az utolsó perzsa szasszanida sereg is, III Jazgarid is meghalt. A muszlimok itt is saját katonai városokat alapítottak, Bászra és Kúfa, valamint Siráz néven. Bászra akkor a Shatt el Arab folyó torkolatánál feküdt, azonban mára a folyó hordaléka által száz kilométerre fekszik a tengertől. Perzsia volt az első olyan ország, melyet nem arab népek lakták, de az iszlamizáció itt is gyorsan elindult. Úgy tűnik, hogy a moszlim uralom alá hajtott népek viszonylag könnyen átvették az iszlám vallást, egyszerű hitvallásával és pontosan körülírt kötelességeivel. Omár halálos ágyán egy kalifa választógyűlést hívott össze, mely a Próféta (bálk) hat legmegbecsültebb társaiból állt össze. Ezek voltak: Abd Al Rahman, Ali, Oszmán, Talha, Zubair és Saad ibn Vakkas. Ez a hat fő egyúttal jelöltje is volt a kalifa címnek, így végül Omár szavazata döntött utódjáról. Igazából csak két komoly jelölt lehetett a hat főből: Ali és Oszmán. Oszmán ekkor már hetven éves volt ugyan. Áisha már apja, Abu Bakr megválasztásakor is Ali kalifasága ellen lépett fel, s most is igyekezett a döntésben lévőket befolyásolni apja érdekében, így végül Omár Oszmánt jelölte utódnak. Buhari szerint Omár Oszmánt végrendeletében figyelmeztette, hogy védje meg továbbra is a Könyv Népeit, tartsa meg a velük kötött szövetséget, s hogy fegyverrel is oltalmazza azok ellen, akik őket bántják. Kötelességet pedig ne rójon ki rájuk, csak amit elbírnak. Omárt a Medinai Prófétai Nagymecsetben temették el, oda, ahová Mohamedet (bálk), lányát, Fátimét és Abu Bakrot helyezték végső nyugalomra. Oszmán kalifa egy igen jó szívű és buzgó muszlim volt, azonban a jó szívét kihasználva rokonai gyakran befolyásolták döntéseiben. Rokonát, Muawiját kinevezte Szíria helytartójának, bár az is igaz, hogy Muavija igen jó szervező és hadvezéri képességekkel megáldott férfi volt. De ezt nehezen viselték el az iszlám demokráciáját gyakorló moszlimok, s ez, valamint a választás reá nem kedvező végkifejlete Alinak sem tetszett. Ali már harmadszorra került hátrányba, pedig a Próféta (bálk) legrégebbi híve, barátja és rokona is volt. (Unokatestvére és veje is volt Mohamednek /bálk/, valamint együtt töltötték nagyapjuknál ifjúkorukat.) Oszmán idejében megszilárdultak Omár hódításai, valamint mind újabb területeket vontak katonai ellenőrzésük alá a moszlimok. Oszmán véglegesítette a Koránt a mai formájában, s semmi más nem is, de ez felülírhatatlan érdeme. Viszont Oszmán alatt kezdődött el családjának, nemzetségének, az Omajjádok felemelkedése., Sokszor az ő érdekeik fontosabbak voltak, mint a vallásos viszonyok. Oszmán egyébként jámbor muszlim volt, sokat olvasta a Koránt, a legenda szerint orgyilkosai is éppen a Korán olvasása közben ölték meg. Mohamed ibn Abu Bakr vezette lázadó csoport ölte meg 656 júniusában az akkor nyolcvankét éves agg kalifát. Ő volt az iszlám harmadik követője, őt csak Khadidzsa és Ali előzte meg az iszlám felvételében. Oszmán halála után az Oszmán párt azonnal szervezkedni kezdett, s meg akarta akadályozni, hogy Ali kalifa lehessen. Elkezdték a gyűlölködést és a pletykálkodást, hogy Ali felelős Oszmán meggyilkolásáért. A háttérben ezeket az erőket Muawija és klánja támogatta, de Ali kalifává választását Áisha sem támogatta. 3

4 Ali ez idáig minden megválasztott kalifának hűséget esküdött, ami igen fontos volt az őt megelőző uralkodók számára, hiszen Ali a legközelebbi rokona volt a Prófétának (bálk). Ahlul Bajt -nak nevezték a Próféta (bálk), Abbasz, Mohamed (bálk) nagybátyja, Fátima, Ali és fiai Hasszán és Husszein családi együttesét. Végül is Alit kalifának választották meg, de a választás rögtön ellenségeket is szerzett Ali számára, akik nem ismerték el a méltóságát. Ezek között Muáwija volt a leghatalmasabb, mit szíriai helytartónak és hadvezérnek, a rendelkezésére állt egy százezres haderő is. Muáwija Oszmán másod unokatestvére volt, s hiába volt eltiltva a vérbosszútól a muszlim vallású egyén, de ez az arab hagyomány még a gyakorlatban sokfelé élt, illetve újjáéledt. Továbbá Áisha is az ellenség táborát gyarapította, valamint az Omár által még annak idején kinevezett kalifa választó bizottság tagjai is, mivel esélyt láttak, hogy megszerezhetik e méltóságot Ali ellenében. De Ali ellen fordult Omár kalifa fia is, Abdullah. Az elégedetlenkedők élére végül is Áisha ált (Áisha mindig ellenszenvvel viseltetett Ali iránt), s a lázadók Bászrába mentek, s ott kezdtek el szervezkedni a kalifa ellen. Ali erre áttette Medinából a székhelyét az Omár által alapított iraki Kúfába. Ali mindent megtett, hogy megegyezzen az ellenfeleivel, hiszen a Próféta (bálk) határozottan tiltotta az igazhívők fegyveres harcát. Az első muszlimok muszlimok elleni ütközet az un. tevék csatája volt, amikor Khoreyba település mellett Ali kalifa vezette muszlim sereg megüközött az ellene felvonuló, Aisha vezette moszlim csapattal. Ali győzött, több főellenfele elesett az ütközetben, így Talha és Zubair is. Aishát fogságba ejtették, s csak azzal a feltétellel engedte Ali szabadon, hogy Medinába visszavonul és felhagy az ellenségeskedéssel. E csatában történt, hogy Ali kalifa seregében sok nem arab származású muszlim is szolgált, ami első volt az iszlám történetében, mivel eddig főleg arab származású muszlimok harcoltak a kalifák seregében. Íme egy történet: Ali a csatában elvesztette a pajzsát, ami később egy zsidó kezében látott meg újra. Visszakövetelte, de a zsidó a pajzsot sajátjának tüntette fel. Ezután a kádi (bíró) elé mentek. A bíró, mivel Ali nem tudott hitelt érdemlő tanút állítani igaza mellé, (Hasszán fia tanúságát nem fogadta el a kádi), a pajzsot a zsidónak ítélte. Erre a zsidó így szólalt meg: A kalifa velem a saját bírója elé jött, aki az uralkodó kárára döntötte el a peres ügyet, a kalifa belenyugodott a döntésbe. Valóban a te pajzsod, ó kalifa, én pedig most tanúskodom, hogy nincsenek istenek, csak Allah és Mohamed az Ő prófétája. A pajzsot Ali átengedte az újdonsült muszlimnak, s gazdagon megajándékozta. A zsidóból muszlimmá lett férfi két évvel később Ali oldalán harcolva esett el a sziffini ütközetben. Ali ezután Muawijja ellen fordult, aki sokkal erősebb ellenfél volt, mint az Aisha vezette csapatok. Muawijja nem akart meghódolni Ali előtt, sőt rokona gyilkosának tekintette Alit, s ezt terjesztette a birodalomban. Ali és Muawijja seregei 658-ban, a Sziffin patak völgyében találkozott. Ali követői azt hangoztatták, hogy Muawijja támogatói nem is muszlimok, hanem voltaképpen pogányok, hiszen a Próféta (bálk) családjának legértékesebb tagja ellen lázadtak fel, s tevékenységüket még olyan pogány eszme irányítja, mint a vérbosszú. Ali seregében nagyszámú koránolvasó volt, akik kívülről tudták a Koránt, s igen jó hívők voltak. Az ő szemükben a törvény ellenségei ellen folyt a harc, hiszen az ellenség fellázadt a Próféta legközelebbi rokona ellen és a választott kalifa ellen is! A küzdelem három napig tartott, s Ali csapatai a győzelem előtt álltak, amikor Muáwijja tudva, hogy Ali harcosai mélyen vallásosak, cselhez folyamodott. Tudták, hogy a Szent Koránt Ali harcosai mennyire tisztelik, a lándzsáikra tűzték a Szent Iratot. A koránolvasók nem akarták sem szablyáikkal, sem más fegyvereikkel megsérteni a Korán lapjait, ezért Ali megkérték, hogy kössön fegyverszünetet, s a vita eldöntését bízza meg egy választott bíróság feladatául. Ali ráált a felkínált alkura, s ügyei intézésével Abu Musza al- Asarit bízta meg. Muawijja pedig Mr ibn Al-Ást, Egyiptom meghódítóját küldte a megbeszélt találkozóra. Abu Músza véleménye szerint a kalifát a népnek kell megválasztani, s ezt a véleményét Amr kihasználta, miszerint Ali ügyvédje sincs meggyőződve a kalifai cím jogosságáról, ezek szerint Muawijjatól sem lehet ezt elvárni. Ali seregének körülbelül hatoda nem értett egyet az egyezkedéssel, ezért kivonultak a táborából, s Kufába indultak. Jelszavuk az volt: az ítélet egyedül Allahot illeti. 4

5 A kivonulóknak elegük volt a két család, az Omajja és a Hásim család közötti vetélkedésből. Ők még azt sem tartották szükségszerűnek, hogy a kalifa egyáltalán a Qureis törzsből kerüljön ki. Véleményük szerint a kalifát a népnek kell választani, s azt, aki a legméltóbbra, s ha méltatlanná válna, le is lehessen váltani. Ezek voltak az un. kháridzsiták, azaz a kivonulók. A kháridzsiták Kufába menetnél megválasztották emberüket, Abdallah ibn Vahabot. Ezeknek a kháridzsitáknak a mai utódai az ibáditák, akik Ománban élnek, imámjuk a mindenkori ománi uralkodó. Ali abbahagyta a harcot Muáwijjával, s elsőnek az őt cserbenhagyó pártütőkkel akart leszámolni. 658-ban megütközött velük, s az egész vele szemben felvonuló 1800 kharidzsitát felkoncolták Ali katonái. Közben Muáwijja a hatalom megszerzésére készült, Mohamed ibn Abu Bakr egyiptomi helytartót Amr ibn Al-Ász elüldözte helyéről. Így nagyjából Ali hatalma csak Mezopotámiában és a mai Irán területén volt még szilárd. Közben a kháridzsiták, akik egyformán gyűlölték Alit és Muawijját is, mivel szerintük ők megosztották a muszlim egységet, összeesküvést szőttek. Megállapodtak, hogy egy időben egyszerre mérgezett tőrökkel leszúrják Muawijját, Alit és Amr ibn Al-Ászt is. A helyszínek Damaszkusz, Kúfa és Fusztát városok voltak. 661 január 22.-én a három orgyilkos akcióba lendült. A merényletek sikerrel jártak, azonban Muawijja és Amr kiheverték a sebesülésüket, Ali azonban belehalt Abdurrahman ibn Muldzsam tőrdöfésébe. Alit a Kúfa városa melletti Nadzsafban temették el. Ali hívei nem ismerték el Muawijja kalifaságát, hanem Hasszánt, illetve később Husszeint, Ali Fatimétől született fiúk jogait hangoztatták. Hasszán végül lemondott a kalifai címről, s Muáwijja tetemes évjáradékaiból élt élete végéig visszavonultan Medinában. Az Omajjád dinasztia A Damaszkusz központú Omajjád dinasztia 661-től 750-ig uralkodott. A későbbi beszámolók az Omajjádokról mint arab királyok -ról, és nem mint igazi muszlim vallási vezetőkről beszélnek, bár lehetséges, hogy ez csak az abbászida propaganda eredménye Az Omajjádok erősen támaszkodtak arab csapataikra, és hangsúlyozták arab származásukat, birodalmukat pedig kelet és nyugat felé is kiterjesztették. Ragaszkodtak hozzá, hogy alattvalóik megtartsák a vallási törvényeket, de egyesek közülük fényűző életmódot folytattak, vadásztak, és bort ittak, amit az iszlám törvények tiltanak. A damaszkuszi Omajjád-mecset és sivatagi palotáik maradványai is tanúsítják a hivatalos- és magánélet közti különbséget, amely azonban nem kizárólag az Omajjádokra volt jellemző. A jól vezetett kalifák alatt a Mohamed (bálk) kori kicsiny moszlim közösség világbirodalommá nőtt. E birodalmat terjesztették tovább az Omajjádok az Atlanti óceántól az Indus völgyéig, Dél- Franciaországtól, Calabrián, Cipruson és Szicílián keresztül egészen az afrikai Núbiáig. Moawijját 661-ben Jeruzsálemben kiálltották ki kalifának, s ő a birodalom székhelyét, egykori kormányzóságának fővárosába, Damaszkuszba helyezte át. Muavijának behódolt egész Arábia, a Szent Városokkal együtt. Közben Medinában a lemondott volt kalifa, Ali fia, Hasszán is meghalt, elképzelhető, hogy megmérgezték. Muavija az akkor még döntően szír keresztényekre (kajsziták) és az ide Jemenből bevándorolt arabokra (kelbiták) támaszkodott. Damaszkuszt azért is választotta új fővárosul az első Omajjáda kalifa, mert a város körülbelül egyenlő távolságra feküdt a birodalom minden részétől. Muavija politikusként és szervezőként kiváló, zseniális ember volt. Politikai kifinomultságával érte el azt, hogy bázist teremtve maga körül, örökletes dinasztiát alapított meg. Muávija kortársai, akik egyben udvari költői, haszonélvezői is voltak, sorban gyártottak olyan hagyományokat, mely Ali családját, illetve közvetlen őseit járatták le, így Ali apjáról, Abu Tálibról is született hagyomány, miszerint a Próféta a Pokol tüzét jósolta meg neki. Tudjuk, hogy Moávija apja Abu Szufján a Próféta (bálk) elkeseredett ellenfele volt Mekka behódolásáig. Anyja, Hind az ohodi csata után nem éppen dicséretre méltó cselekedetet hajtott végre Hamza májának rágcsálásával. Moavija vezetette be Medinában azt a rendeletet Ali fia Hasszán halála után, hogy a pénteki nyilvános prédikáció részévé vált az Ali családjának átkozása. Ezt jóval később, II. Omár kalifa szüntette meg 717-ben. 5

6 Az arabok igen sokat adtak a származásra. Ezért kellett az örökös ellenfél családját lejáratni Moavijának, hogy a saját, nem teljesen szeplőtelen hírű felmenőit jobb színbe tüntethesse fel. Most lássuk, hogy mit tett a birodalma érdekében Moavija. Átvette a bizánciaktól a rendszeres postaszolgálatot. Féltestvére, Zijád leszámolt, mint Baszrai helytartó a kháridzsitákkal és a siítákkal is. Zijad fia, Obajdallah apja halála után, mint a helyébe lépő új kormányzó, fojtatta a keleti hódításokat. Átlépte a közép-ázsiai Amu Darja folyót, s Buharáig meghódította ezt a vidéket. Transzoxániának hívták e területet akkoriban, melynek további meghódítását Szaid folytatta. Elfoglalta Szamarkandot is, s csapatai elérték az Indus folyót, bár akkor még véglegesen nem sikerült lábukat ott megvetni. Amr ibn Al-Ász meghódította Ifrikijja provinciát, ami azt jelenti, hogy a birodalom Afrikában a mai Marokkó határáig terjedt a Földközi tenger déli partjain. 695-ben elfoglalták Khartagot, s megalapították Tuniszt, de előtte 670-ben Khairuánt, ami ma Afrikában az iszlám legszentebb helye. Okba ibn Nafi kezdte meg az észak afrikai berberek elleni harcot, s e harcok több évtizedekig elhúzódtak. Egészen addig, míg a berberek fel nem vették az iszlámot. De ez már nem Moavija alatt történt. Felállította a kalifátus első flottáját, melyet fia, Jazid vezetésére bízta. E hajóhad foglalta el 648-ban Ciprus szigetét, 654-ben szétverte a bizánci flottát Alexandria előtt. Szárazföldön és a tengeren egyaránt megtámadta Bizáncot, azonban az visszaverte a támadást. Így Muavija Kis-Ázsia egy részét kénytelen volt feladni. A következő Konstantinápoly elleni támadást már görögtűzzel verték vissza a bizánciak. A közigazgatást átszervezte, melybe a bizáncin kívül perzsa elemeket is átvett, felosztotta birodalmát alkirályságokra, szám szerint ötre (iraki, hedzsászi, al-dzsazirai, egyiptomi, ifrikijjai). Főhivatalnokait saját maga nevezte ki, erősen központosította államát. Az alkirályai teljhatalommal rendelkeztek, beszámolási kötelezettségük csak a kalifa felé volt. Az adókat is az alkirályok szedették be, s küldték az Omajjád központba. A hadsereget is átszervezte bizánci módra. Nevéhez fűződik egy politikai mondás, melyet az arabok igen jól ismernek: az un. Muávija távolságtartás. Ez azt jelenti: ha a másik fél-fogta cérnát az húzni kezdi, Muávija engedi, ellenben ha a másik fél engedi, Moavija húzza. Azaz, a közöttük lévő cérnaszál mindig feszes marad, sem elszakadni nem engedi, sem meglazulni. Moavija a lakosságot is négy elkülöníthető részre osztotta. A legfelsőbb osztályba sorolták az uralkodó arab moszlimokat, tehát akik már jó ideje felvették az iszlámot, s az Arab-félszigetről származtak, valamint előkelő volt a származásuk. Az alatta lévő osztályba a moszlim arab és nem arab származásúak voltak, őket nevezték a klienseknek. A harmadik osztályba kerültek az ahlul kitáb, azaz az egyistenhívő (keresztény, zsidó) vallású emberek. A negyedik osztály a rabszolgáké volt. Rabszolga viszont moszlim nem lehetett, ha az felvette az iszlámot, lehetőleg fel kellett szabadítani. Moávija pártolta a művészeteket, hiszen eléggé gazdag volt. Igen sok keresztény és zsidó tudós, költő, orvos alkotott udvarában. Államalkotó műve maradandó, hiszen alapjaira épült a későbbi minden iszlám kalifátus közigazgatása is. Muávija halála után (680) fia, Jazíd lett a kalifa. Még ebben az évben kitört Irak területén egy felkelés Ali fia, Husszein vezetésével, de hamar megbukott. Husszein halála az iraki Kerbalánál ugyanakkor a síitizmus kezdetét is jelöli (síat Ali: Ali pártja). A síiták az elesett harcosokat mártírként tisztelték, és úgy gondolták, hogy igazi kalifa csak Ali családjából származhat, azaz a Próféta leszármazottait illeti meg mind a vallási, mind a világi vezetés a muszlimok fölött. Jazid állítólag részeges volt, s hogy mennyire nem érdekelte a vallása, az is mutatja, hogy nyíllal lövöldözött a Szent Korán lapjaira. ) A kalifai cím ezután a családban öröklődött, bár Jazíd két fia polgárháborút robbantott ki, amely 683-tól 684-ig tartott. 685-ben Abdal Malik ( ) lett a kalifa, és megkezdte a kormányzat igazi megszervezését. A meghódított bizánciaktól és perzsáktól átvett közigazgatási rendszereken addig nem változtattak, és a görög, illetve a perzsa is megmaradt hivatalos nyelvként. Abdal Malik mindent központosított, az arabot tette meg a levelezés és a hivatalos feljegyzések nyelvének, és arab pénzt is veretett: az arany dinárt és az ezüst dirhemet. Az első időkben ugyanis bizánci és perzsa érméket használtak, majd később az érmék azon oldalára, ahol az idegen uralkodók arcképei voltak, Korán idézeteket verettek. Malik volt az első moszlim-arab uralkodó, aki saját pénzérmét veretett. Egységes pénzrendszert állítatott fel. A birodalom minden moszlim vallású etnikuma számára az ő uralkodása alatt kezdődtek meg az egyenlő jogok megadása. Jámborsága jeléül a kincstár pénzének egy részét az eredeti jeruzsálemi Sziklamecset felépítésére fordította. Sok ellenlábasa is volt, így ellenkalifa is, aki Abdallah ibn an-zubair volt. Közben kibontakozott az újbóli kháridzsita lázadás és az un. Mukhtár féle mozgalom, mely Husszein imám meggyilkolását szerette volna megbosszulni, s vezetőjévé Ali 6

7 egyik fiát, aki Hanifijétől származott, Mohamedet választották. Abdal Málik két tehetséges hadvezérével indult Mukhtár ellen, s az csellel leverte a kalifa seregét. 687-ben viszont, mivel szinte minden erő a siíták ellen küzdött, Kufát elfoglalva, legyőzték Mukhtár seregét, Kufa városát elfoglalták, maga Mukhtár is elesett a falakon. Maliknak meg kellett ostromolnia magát Mekkát is, s az ostrom alatt nagy kárt szenvedett a Kába is. 690-re sikerült a birodalmat egységesítenie. Legkegyetlenebb helytartója Haddzsádzs, akinek Baszra volt a központja, irgalmatlanul felszámolt minden alida, vagy kháridzsita mozgalmat, felkelési próbálkozást. Maguk az arabok is az arab történelem legkegyetlenebb zsarnokának nevezik Haddzsádzsot. A kalifa az egységes birodalom megteremtése után két testvérével visszafoglaltatta a bizánciaktól Örményországot, a Fekete tenger délkeleti vidékét, valamint az ideiglenesen bizánci kézre került Ifrikijját is. Málik alatt indult meg újból a harc a nyugat afrikai berber törzsek ellen, akik eddigi területeik, függetlenségük elvesztésébe nem akartak belenyugodni. A 680-as években tört ki a felkelésük egy Káhina nevű berber prófétanő vezetésével az iszlám és arab uralom ellen. Az egyiptomi alkirály Hasszan ibn an-numán nevű hadvezért küldte a berberek ellen, akikkel igen nehéz dolga akadt. A berberek legyőzték a muszlim arab seregeket, végül is Káhina halála oldotta meg a problémát, aki mielőtt meghalt, gyermekeit Hasszán hadvezérhez küldte, hogy azok az iszlámot felvegyék. Végül a berberek csatlakoztak az arabokhoz, a nem muszlimok az iszlám útjára léptek, s az arabokat segítve folytatták a hódításokat. Eljutottak az Atlanti óceánig, meghódítva teljes Numídiát, Mauritániát, Malit. Malik létrehozta a birodalom kémszervezetét, a postai szolgálatot és a postahivatalokat újjászervezte, kiterjesztette az újonnan meghódított területekre. Az ő uralma alatt jutottak el, véglegesen megvetve lábukat a moszlim csapatok, az Indus folyóhoz. Rendőrséget állíttatott fel, melynek vezetője egyúttal a testőrségének a parancsnoka is volt. Minden nagyvárosnak külön rendőrsége volt, mely az erkölcsök és a piacok védelmét kapták feladatul. Abdal Malik fia, Valíd (ur ) még jobban kitolta a birodalom határait, így az iszlám keleten egészen Indiáig eljutott, meghódítva Kashmír és Pandzsáb tartományokat, nyugaton pedig a moszlim erők Spanyolország déli részéről kiindulva a félsziget nagy részét elfoglalták. Északon Közép-Ázsiában hódítottak meg új területeket (Fergána). A Talasz folyónál tönkreverik a kínai császár hadait, s ezzel Kasgar is moszlim uralom alá kerül (ma Kína része). 707-ben a Kazár Birodalom ellen harcolva, meghódítják a Kaukázus északi lábánál, a Kaszpi-tenger partján lévő Derbentet is. I. Valid fia, Abbasz Bizánctól a kis-ázsiai Kilikiát hódítja el. 711 áprilisában, a Tarek nevű felszabadított berber rabszolga vezetésével mintegy ötezer moszlim harcos (berberek és arabok) kel át az Afrikát Hispániától elválasztó keskeny tengerszoroson. Tábort ütnek a partra szállás helyén, s ezt elnevezik Dzsebel al-tariknak, vagyis Tarik Hegyének, azaz Gibraltárnak. A moszlim sereg a polgárháború dúlta Ibér félszigetre Ceuta volt grófjának a hívására érkezik támogatás céljából. A gótok kemény elnyomásban részesítették Hispánia lakóit, s a moszlim hódítást felszabadításként élték meg. Az arabberber csapatok a Guadalquivir folyó mentén nyomultak előre, melynek völgye a hegyes vidéken jó hadi útvonalnak számít. Hispánia és a gót uralom sorsa a Jerez de la Frontera melleti 8 napos csatában pecsételődik meg. Roderik herceg vereséget szenved, s elkezdődik egy közel háromnegyed évezredes moszlim uralom a félszigeten. Ennek az uralomnak az emlékeit csodálhatjuk meg ma Granadában, Sevillában, Cordobában is. Olyan civilizáció jött itt létre, mely párját ritkítja a történelemben. Együtt alkottak a moszlimok, keresztények, zsidók a legteljesebb békében és harmóniában. Spanyolország barokk, komor kereszténységével, kirívó ellentéteivel, fényekben és árnyékokban oly gazdag természetével őrzi kitörölhetetlenül annak a hét évszázadnak az emlékeit, amikor az iszlám-arab világ gyöngyszeme volt. E földön a moszlim hódítás nem vezetett a mezőgazdaságban hanyatláshoz, mint a többi keleti országban. A nomádok ugyanis csak elenyésző számban tudtak nyájaikkal átkelni a Gibraltári szoroson. Ez megmentette Hispániát attól, hogy kopár sivataggá változzon. Ezzel szemben a nagy földbirtokok feldarabolása, az ésszerű iszlám-arab közigazgatás intézkedései olyan új mezőgazdasági termények meghonosítására adtak alkalmat, mint a rizs, a cukornád és a datolya. Itt éltek és alkottak többek között olyan híres tudósok a későbbi századokban, mint Ibn Rusd és Ibn Sziná, akit az európaiak Avicenna néven ismertek meg. Itt az Ibér félszigeten alakult ki a későbbiekben a csodás mór művészet, amelyből a gótikus építészet is ihletet merített. 732-ben a birodalom elérte északi irányú kiterjedése határát, amikor Nagy Károly nagyapja, Martel Károly frank uralkodó (ur ) Poitiers mellett megverte a moszlim erőket. 7

NEVELÉSÜGY A KÖZÉPKORI ISZLÁMBAN. Kéri Katalin

NEVELÉSÜGY A KÖZÉPKORI ISZLÁMBAN. Kéri Katalin NEVELÉSÜGY A KÖZÉPKORI ISZLÁMBAN Kéri Katalin Iskolakultúra-könyvek 16. Sorozatszerkesztõ: Géczi János Lektorok: Tüske László Al-Hilál Safa á Mohamed Eisa Shubail NEVELÉSÜGY A KÖZÉPKORI ISZLÁMBAN KÉRI

Részletesebben

MAGYAR KIRÁLYOK KÖNYVE

MAGYAR KIRÁLYOK KÖNYVE MAGYAR KIRÁLYOK KÖNYVE Árpád-házi fejedelmek, Magyarország királyai, Erdély fejedelmei és a kormányzók Összeállította: Buskó András BUDAPEST, 2011 Az Európai Unió Tanácsának magyar és lengyel elnöksége

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar. Az arab egységtörekvések gyökerei és fejezetei

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar. Az arab egységtörekvések gyökerei és fejezetei Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Az arab egységtörekvések gyökerei és fejezetei Konzulens: dr. Kaiser Frenc Szerző: Németh Gergely BVA-6 tancsoport Tartalomjegyzék I.

Részletesebben

Az iszlám vallás és jog története

Az iszlám vallás és jog története Az iszlám vallás és jog története Szerző: Merki Ágnes 2012. április 6. I. Aki csak egyet ismer, nem ismer egyet sem (Goethe) Világunk megállíthatatlan fejlődésével párhuzamosan az ember mind több és több

Részletesebben

BIZTONSÁGPOLITIKA II. AZ ISZLÁM KULTÚRA SAJÁTOSSÁGAI ÉS 20. SZÁZADI JELLEMZŐI

BIZTONSÁGPOLITIKA II. AZ ISZLÁM KULTÚRA SAJÁTOSSÁGAI ÉS 20. SZÁZADI JELLEMZŐI Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar BIZTONSÁGPOLITIKA II. AZ ISZLÁM KULTÚRA SAJÁTOSSÁGAI ÉS 20. SZÁZADI JELLEMZŐI ELEKTRONIKUS JEGYZET A VÉDELMI IGAZGATÁS SZEREPLŐI SZÁMÁRA

Részletesebben

IV. HELLÉNIZMUS ÉS A ZSIDÓSÁG

IV. HELLÉNIZMUS ÉS A ZSIDÓSÁG IV. HELLÉNIZMUS ÉS A ZSIDÓSÁG A keresztény történészek által intertestamentális kornak nevezett csaknem 400 év egyaránt óriási jelentőséggel bír a keresztény vallás és az ún. rabbinikus judaizmus kialakulása

Részletesebben

PÁLFFY GÉZA: A TIZENHATODIK SZÁZAD TÖRTÉNETE

PÁLFFY GÉZA: A TIZENHATODIK SZÁZAD TÖRTÉNETE PÁLFFY GÉZA: A TIZENHATODIK SZÁZAD TÖRTÉNETE A borítón a Georg Braun és Franz Hogenberg kiadásában megjelent Civitates orbis terrarum VI. kötetének (Köln, 1617) 30. lapján közzétett Buda-metszet egy részlete

Részletesebben

FORRÁSKÖZPONTÚ TÖRTÉNELEM

FORRÁSKÖZPONTÚ TÖRTÉNELEM Érettségi adattár FORRÁSKÖZPONTÚ TÖRTÉNELEM 1 KAPOSI JÓZSEF SZÁRAY MIKLÓS TÖRTÉNELEM I. KÉPESSÉGFEJLESZTÔ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR NEMZETI TANKÖNYVKIADÓ 2 Érettségi adattár ÉVSZÁMOK ÉRETTSÉGI ADATTÁR

Részletesebben

További példányok Izrael diplomáciai képviseletein vagy az interneten szerezhetők be: www.mfa.gov.il

További példányok Izrael diplomáciai képviseletein vagy az interneten szerezhetők be: www.mfa.gov.il TÉNYEK IZRAELRŐL Israel Ministry of Foreign Affairs IZRAEL ÁLLAM KÜLÜGYMINISZTÉRIUMA Szerkesztette: Quality Translation Grafika: Tsofit Tsachi Statisztika: Izraeli Központi Statisztikai Hivatal (ha külön

Részletesebben

Tisztelt Leendő Állampolgár!

Tisztelt Leendő Állampolgár! 1 Tisztelt Leendő Állampolgár! Könyvünkkel segítséget szeretnénk adni Önnek, hogy mielőbb otthon érezze magát új hazájában. Ismereteket nyerjen az ország régebbi és közelebbi múltjának legnevezetesebb

Részletesebben

LOVAGRENDEK ÉS SZEREPÜK A DIPLOMÁCIAI ÉLETBEN MAGYARORSZÁGON

LOVAGRENDEK ÉS SZEREPÜK A DIPLOMÁCIAI ÉLETBEN MAGYARORSZÁGON BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi Kommunikáció szak Nappali tagozat Szakdiplomácia szakirány LOVAGRENDEK ÉS SZEREPÜK A DIPLOMÁCIAI ÉLETBEN MAGYARORSZÁGON Készítette:

Részletesebben

Száray Miklós TÖRTÉNELEM 9.

Száray Miklós TÖRTÉNELEM 9. ÁS K Ö RR Z FO Száray Miklós TÖRTÉNELEM 9. A négyosztályos gimnáziumok és a szakközépiskolák számára készült tankönyv a 2012-ben bevezetett új kerettantervhez igazodva az õskortól a középkor végéig, 1490-ig

Részletesebben

A VELENCEI KÖZTÁRSASÁG. Kaszab Róbert

A VELENCEI KÖZTÁRSASÁG. Kaszab Róbert A VELENCEI KÖZTÁRSASÁG TARTALOMJEGYZÉK VELENCE KIALAKULÁSA, EREDETE... 2 Velence létrejötte, összetartó ereje, hagyományai... 2 A VELENCEI ÁLLAMSZERVEZET ÉS VÁLTOZÁSAI IX-XIV. SZÁZAD SORÁN... 3 A dózse...

Részletesebben

AZ EGYHÁZ TÖRTÉNELME MINT ÜDVTÖRTÉNET

AZ EGYHÁZ TÖRTÉNELME MINT ÜDVTÖRTÉNET 1 AZ EGYHÁZ TÖRTÉNELME MINT ÜDVTÖRTÉNET VÁZLAT az egyháztörténelem tanításához 9. ÉVFOLYAMON 2 3 ISTEN NÉPE "Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság ismeretére. " (Tim 2,

Részletesebben

Ágoston Gábor Sudár Balázs. és a magyarországi bektasi dervisek

Ágoston Gábor Sudár Balázs. és a magyarországi bektasi dervisek Ágoston Gábor Sudár Balázs Gül Baba és a magyarországi bektasi dervisek Terebess Kiadó Budapest, 2002 A borító Eisenhut Ferenc: Gül Baba halála (1886) c. festménye alapján készült Köszönetet mondunk az

Részletesebben

Horváth Andrea Horváth Levente Attila TÖRTÉNELEM. Az emberiség története a középkorig TARTÓS TANKÖNYV. Mozaik Kiadó Szeged, 2013

Horváth Andrea Horváth Levente Attila TÖRTÉNELEM. Az emberiség története a középkorig TARTÓS TANKÖNYV. Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Horváth Andrea Horváth Levente Attila TÖRTÉNELEM Az emberiség története a középkorig 5 TARTÓS TANKÖNYV Mozaik Kiadó Szeged, 2013 A könyvet írta: DR. HORVÁTH ANDREA fõiskolai adjunktus HORVÁTH LEVENTE ATTILA

Részletesebben

Koraújkortörténet. Szerkesztette Poór János. Budapest 2008

Koraújkortörténet. Szerkesztette Poór János. Budapest 2008 Koraújkortörténet Szerzők ifj Barta János, Kontler László, Korpás Zoltán, Lázár Balázs, Molnár Antal, Papp Imre, Poór János, Rákóczi István, Soós István, Szántó György Tibor, Szilágyi Ágnes Judit, Vajnági

Részletesebben

A Szentek élete július hónap

A Szentek élete július hónap Diós István A Szentek élete július hónap Tartalomjegyzék Július 2.... 4 BAMBERGI SZENT OTTÓ érsek... 4 SZENT KONON vértanú... 5 Július 3.... 6 BOLDOG RAJMUNDUS LULLUS misszionárius... 6 SZENT TAMÁS APOSTOL...

Részletesebben

A história az egyetlen hatalmas gát, mely szembe mer szegülni az idő rohamával s megfékezheti ezt az ellenállhatatlan áradatot.

A história az egyetlen hatalmas gát, mely szembe mer szegülni az idő rohamával s megfékezheti ezt az ellenállhatatlan áradatot. Történelem Társadalomismeret Kommunikáció Bevezető Az idő, mely feltartóztathatatlan áradatban csobog tovább, feledésének örvényébe kergeti bele a megemlékezésre nem méltó tetteket éppúgy, mint a nagy

Részletesebben

MAGYAR KIRÁLYOK KÖNYVE

MAGYAR KIRÁLYOK KÖNYVE MAGYAR KIRÁLYOK KÖNYVE Árpád-házi fejedelmek, Magyarország királyai, Erdély fejedelmei és a kormányzók Összeállította: Buskó András BUDAPEST, 2011 Az Európai Unió Tanácsának magyar és lengyel elnöksége

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK MAGYARORSZÁG ÉS AZ OSZMÁN HÓDÍTÁS 4 ÉLET A VÉGVIDÉKEN 7

TARTALOMJEGYZÉK MAGYARORSZÁG ÉS AZ OSZMÁN HÓDÍTÁS 4 ÉLET A VÉGVIDÉKEN 7 TARTALOMJEGYZÉK MAGYARORSZÁG ÉS AZ OSZMÁN HÓDÍTÁS 4 ÉLET A VÉGVIDÉKEN 7 A VÉGVÁRI VONAL 7 A VÉGVÁRAK SZEMÉLYZETE 8 MINDENNAPOK 9 VITÉZEK MINDKÉT OLDALON 10 VITÉZEK 11 A PORTYÁZÁS 11 A KÓTYAVETYE 12 RABOK

Részletesebben

Buda FehérFeket e A CISZTERCI DIÁKSZÖVETSÉG BUDAI OSZTÁLYÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA 2010. DECEMBER KARÁCSONY XVII. É VFOLYAM 3. SZÁM

Buda FehérFeket e A CISZTERCI DIÁKSZÖVETSÉG BUDAI OSZTÁLYÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA 2010. DECEMBER KARÁCSONY XVII. É VFOLYAM 3. SZÁM Buda FehérFeket e A CISZTERCI DIÁKSZÖVETSÉG BUDAI OSZTÁLYÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA 2010. DECEMBER KARÁCSONY XVII. É VFOLYAM 3. SZÁM Előző számunk úgy is lehetne mondani zirci szám volt, ezt kiegészítendő szóljon

Részletesebben

A JUDAIZMUS MÚLTJA ÉS JELENE INDIÁBAN

A JUDAIZMUS MÚLTJA ÉS JELENE INDIÁBAN A JUDAIZMUS MÚLTJA ÉS JELENE INDIÁBAN ZAGYI NÁNDOR 1. A VIZSGÁLAT CÉLJAI ÉS MÓDSZEREI A zsidó nép szórványba kényszerülésének és otthonkeresésének a babilóniai száműzetéssel, ill. közel fél évszázados

Részletesebben

A latin kultúra OKOK, KEZDETEK

A latin kultúra OKOK, KEZDETEK Okok, kezdetek A katolikus egyház 13 A vallás tényleges vezetői? 20 A kereskedők Vatikánja 33 A latin népek Franciák 40 A latin kultúra -Hispánia 59 Spanyolok 63 Katalánok 77 Portugálok 79 Mórok 87 -Olaszok

Részletesebben

A K É TA R C Ú E G Y I P T O M 2 0 1 0

A K É TA R C Ú E G Y I P T O M 2 0 1 0 A K É TA R C Ú E G Y I P T O M 2 0 1 0 E G Y I P T O M T Ö R T É N E L M E Mélységes mély a múltnak kútja, írta Thomas Mann. Egyiptomra gondolva, pedig kiegészíthetjük, hogy feneketlen. Az egyiptomi civilizáció

Részletesebben

vagyis 1981 nyarán készült el. Az előszót írta, valamint az amerikai kiadást szervezte és szerkesztette

vagyis 1981 nyarán készült el. Az előszót írta, valamint az amerikai kiadást szervezte és szerkesztette 2 3 4 Mahmúd Terdzsüman MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE Tárih-i Ungürüsz vagyis Üngürüsz története Az 1740. évi Névtelen MAGYAR TÖRTÉNET Macar Tárihi vagyis Madzsar Tárihi II. Nagy Szittya Történelmi Világkongresszus

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS RENESZÁNSZ UDVARA

HUNYADI MÁTYÁS RENESZÁNSZ UDVARA 1 HUNYADI MÁTYÁS RENESZÁNSZ UDVARA 2 1. Bevezetés, témaválasztás indoklása Szakdolgozatom témájának a Hunyadi Mátyás korabeli magyarországi reneszánsz művészet és kultúra bemutatását választottam. Már

Részletesebben

EstiGimi [TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI SZÓBELI TÉTELEI] 2012. www.vimizo.com

EstiGimi [TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI SZÓBELI TÉTELEI] 2012. www.vimizo.com EstiGimi 2012. [TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI SZÓBELI TÉTELEI] EstiGimi történelem tételek a szóbeli érettségi felkészüléséhez. A tételek irányadóak. 1. Az ókori demokrácia Mutassa be az athéni állam működését

Részletesebben

1. tétel: Az egyes ókori keleti civilizációk vallási és kulturális jellemzõinek azonosítása

1. tétel: Az egyes ókori keleti civilizációk vallási és kulturális jellemzõinek azonosítása 1. tétel: Az egyes ókori keleti civilizációk vallási és kulturális jellemzõinek azonosítása FELADAT: A források és ismeretei segítségével mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére,

Részletesebben

Magyar Tudomány. magyarok és törökök egymás szemével vendégszerkesztő: Fodor Pál. vendégszerkesztő: Ádám József

Magyar Tudomány. magyarok és törökök egymás szemével vendégszerkesztő: Fodor Pál. vendégszerkesztő: Ádám József Magyar Tudomány magyarok és törökök egymás szemével vendégszerkesztő: Fodor Pál A SZÉN-DioXID ÖSSZEGYŰJTÉSE ÉS VISSZASAJTOLÁSA FÖLDTANI SZERKEZETEKBE vendégszerkesztő: Ádám József 2011 4511 A Magyar Tudományos

Részletesebben