Verbai Lajos polgármester Végrehajtásért felelős:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Verbai Lajos polgármester Végrehajtásért felelős:"

Átírás

1 BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű és a folyamatban lévő határozatok végrehajtásáról Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által meghozott döntések alapján az alábbi folyamatban lévő és lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról tájékoztatom a T. Képviselő-testületet: I. FOLYAMATBAN LÉVŐ VÉGREHAJTÁSOK 34/2007. (I. 18.) sz. Bp. Kőb. Önk. önkormányzati határozat Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a német nyelv oktatásának fejlesztésére testvérvárosi kapcsolat kialakítását kezdeményezze december 31. Szabó Péterné irodavezető Intézkedés: A német nyelv oktatására testvérkapcsolatot még nem sikerült kialakítani. 74/2007. (I. 18.) sz. Bp. Kőb. Önk. önkormányzati határozat Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Felügyelő Bizottságát, hogy folytasson vizsgálatot a portfolió-kezeléssel kapcsolatban, és erről július 30-áig számoljon be a képviselő-testületnek július 30. Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Felügyelő Bizottsága Intézkedés: A felülvizsgálat megtörtént, a szerződéstervezet benyújtásra került. 185/2007. (II. 15.) sz. Bp. Kőb. Önk. önkormányzati határozat Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Kőbányai Önkormányzat és a Budapest Főváros Önkormányzat által, a 39210/178 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben Budapest X., Gyakorló út 25. szám alatt található, 1531 négyzetméter alapterületű, kivett sporttelep megnevezésű belterületi ingatlan közkeletű nevén: KISE 1

2 Sporttelep vonatkozásában megkötendő haszonkölcsön szerződésben foglaltakkal egyetért, azzal, hogy a haszonkölcsön-szerződés 1.1. pontjában rögzítésre kerüljön, hogy Budapest Főváros Önkormányzata hozzájárul ahhoz, hogy a Budapest Kőbányai Önkormányzat a Kőbányai Ifjúsági Sport Egyesülettel szerződést köt az ingatlan üzemeltetésére és használatára, utánpótlás szervezés és szabadidő sport tevékenység céljából. Hajdu Péter irodavezető Intézkedés: A határozatról február 22-én értesítettük a Főpolgármesteri Hivatal Sport Ügyosztályának vezetőjét. Azóta több szóbeli egyeztetés volt, azonban a szerződést a mai napig nem kötötték meg. 192/2007. (II. 15.) sz. Bp. Kőb. Önk. önkormányzati határozat Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy készíttessen előterjesztési javaslatot a Maglódi úti - korábbi nyári tábor - ingatlan hasznosítására, figyelembe véve a évi költségvetési tervben megfogalmazottakat március 30. Győrffy László igazgató Szabó Péterné Csornai Károly irodavezetők Intézkedés: Az ingatlan hasznosításával kapcsolatos előterjesztés kidolgozása folyamatban van, a főépítész bevonásával. Előreláthatóan áprilisban kerül a képviselő-testület elé. 504/2007. (IV. 19.) sz. Bp. Kőb. Önk. önkormányzati határozata Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Óhegy park veszély elhárítási munkáiról szóló vizsgálat eredményét tárgyalni kívánja testületi ülésén, úgy, hogy a vizsgálatot május 31-éig be kell fejezni és az illetékes bizottságnak meg kell tárgyalni június 14. Csornai Károly irodavezető Radványi Gábor bizottsági elnök Intézkedés: A testületi anyag elkészült, várhatóan a február 5-i rendkívüli képviselő-testületi ülésen kerül megtárgyalásra. 507/2007. (IV. 19.) sz. Bp. Kőb. Önk. önkormányzati határozata Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Felügyelő Bizottságát, hogy kezdeményezze a menedzserszerződések módosítását szeptember 20. 2

3 Felügyelő Bizottság elnöke Intézkedés: A Felügyelő Bizottság következő ülésének napirendi pontjai között szerepel. 1007/2007. (VIII. 30.) sz. Bp. Kőb. Önk. önkormányzati határozata Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a közétkeztetés színvonalával kapcsolatban beérkezett észrevételek alapján félévente írásos értékelést készíttessen a Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság részére. folyamatos Csornai Károly, Szabó Péterné irodavezetők Intézkedés: A szeptember december hónapra vonatkozó kérdőívek feldolgozásra kerültek, a képviselő-testület január 17-i ülésén megtárgyalta, és a 87/2008.(I. 17.) sz. határozatában tudomásul vette. A január május hónapra vonatkozó kérdőívek feldolgozását a képviselő-testület az 1149/ 2008.(VI. 19.) sz. határozatában tudomásul vette. A szeptemberdecember hónapra vonatkozó kérdőívek feldolgozása is megtörtént, melyet a januári ülésen a 47/2009. (I. 22.) számú határozatával fogadott el a képviselőtestület. 1122/2007. (IX. 20.) sz. Bp. Kőb. Önk. önkormányzati határozata Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által alapított alapítványok és közalapítványok működéséről és pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztatót. Egyben felkéri a polgármestert, hogy szervezzen frakciók közötti egyeztetést a képviselőtestület által alapított alapítványok és közalapítványok átszervezésével kapcsolatban (törvényes működés helyreállítása, összevonás, célmeghatározás tekintetében), és az ott elhangzottak figyelembevételével tegyen javaslatot. értelemszerűen Ronyecz Róbert irodavezető és 1123/2007. (IX. 20.) sz. Bp. Kőb. Önk. önkormányzati határozata Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testület által alapított alapítványoknál és közalapítványoknál tapasztalt hiányosságok miatt az érintettek felé tegyen kezdeményezést az összeférhetetlenség megszüntetésére. értelemszerűen Ronyecz Róbert irodavezető 3

4 Intézkedés: Az előterjesztés elkészült, a képviselő-testület nem veszi fel napirendre. 1206/2007. (X. 18.) sz. Bp. Kőb. Önk. önkormányzati határozata Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Dominó-rendszer cseréjét I. negyedévében hajtja végre. értelemszerű Sövegjártó Ferenc irodavezető Intézkedés: A pályázat eredményhirdetése megtörtént, beszerzése folyamatban van. 1410/2007. (XII. 6.) sz. Bp. Kőb. Önk. önkormányzati határozata Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy dolgoztassa ki a kőbányai rendelők üzemeltetésének, működtetésének finanszírozási rendszerét február 8. Dr. Molnár Andor, az Eü. Szolg. vezetője Bajtek Mihályné irodavezető Intézkedés: Folyamatban van. Amint a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály rendelkezésére állnak a évi pontos működtetési adatok, valamint az önkormányzat képviselő-testülete dönt a praxisok támogatásáról, a finanszírozás rendszerét ki lehet dolgozni. 1411/2007. (XII. 6.) sz. Bp. Kőb. Önk. önkormányzati határozata Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy dolgoztassa ki a kőbányai rendelők karbantartásának, felújításának közötti ütemtervét február 8. Dr. Molnár Andor, az Eü. Szolg. vezetője Intézkedés: Folyamatban van. A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. felmérte a rendelők állapotát a rendelői látogatások során. A Kőbányai Egészségügyi Szolgálat írásban 2008 szeptemberében tájékoztatta a Vagyonkezelő Zrt-t az általuk javasolt karbantartásokról, felújításokról. 1412/2007. (XII. 6.) sz. Bp. Kőb. Önk. önkormányzati határozata Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy terjessze a képviselő-testület elé a háziorvosi és fogorvosi körzethatárok módosítási lehetőségét február 8. Dr. Molnár Andor, az Eü. Szolg. vezetője Intézkedés: Az egészségügyi referens elkészítette a praxisok területi ellátási kötelezettségének lakosságszámát. Ezek pontosítása, egyeztetése még folyik. 4

5 32/2008. (I. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert tegyen intézkedést arra, hogy az Önkormányzat köztisztviselői csatlakozhassanak a Közbeszerzés 2. díjcsomaghoz, amennyiben a számlafizetést a dolgozó teljes összegben magára vállalja. Hegedűs Károly Sövegjártó Ferenc Bajtek Mihályné irodavezetők Intézkedés: A 2. forduló pályázati felhívásának kibocsátására az előkészítés folyik. 256/2008. (II. 28.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Igazgatóságától olyan övezetszámítási módszer jóváhagyását kéri, amely lehetővé teszi a zajövezetek elméleti pontosságú meghatározását, valamint a különböző számítási eljárások összehasonlítását. Egyben felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. értelemszerűen Montvai József főépítész, irodavezető Intézkedés: A képviselő-testület döntését március 17-én továbbítottuk a Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Igazgatóságához. Azóta az igazgatóság új övezeti kijelölést az önkormányzat részére nem küldött. 311/2008. (II. 28.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy kezdeményezze a Fővárosi Önkormányzatnál a Mázsa tér Kőbányai városközpont közlekedési csomópontjára, valamint a Korponai utca - Albertirsai út között létesítendő közúti kapcsolatra vonatkozó engedélyezési terv megvalósításának közös teherviselését. Montvai József főépítész, irodavezető Intézkedés: A képviselő-testület döntését továbbítottuk a Főváros felé. A Főváros a évi költségvetésében nem szerepelteti a fedezetet. 312/2008. (II. 28.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Bihari úti MÁV Zrt. tulajdonban lévő ismertebb nevén Törekvés sporttelepet a sporttevékenység hosszú távú biztosítása, valamint sportcélú fejlesztések érdekében tulajdonba kívánja venni. 5

6 Felkéri a polgármestert, hogy kezdjen tárgyalásokat az illetékes szervekkel a létesítmény átvételével és üzemeltetésével kapcsolatban. Hajdu Péter Bajtek Mihályné irodavezetők Intézkedés: A MÁV Zrt. és a polgármester között a tárgyalások folyamatban vannak. 313/2008. (II. 28.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzata és Duisburg város mint témavezető között megkötött szándéknyilatkozatot az EU strukturális támogatások keretében az URBACT II. program pályázatban való közös részvételéről a Leromlott és leromlással fenyegetett városrészek integrált fejlesztése témában. Az EU Elbíráló Hatóság döntésétől függően felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. értelemszerű Montvai József irodavezető Intézkedés: Az URBACT II. munkacsoport pályázat előkészítő munkáiban a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala folyamatosan részt vesz január között Halandriban volt a munkacsoport első konferenciája, melyen Szász Csaba, Leiwolf Róbert és Mozsár Ágnes vett részt. A munkafolyamat 2011-ig tart, közben folyamatosan készülnek a Kis Pongrác terület integrált fejlesztéséhez szükséges tervek. 359/2008. (II. 28.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az Újhegyi sétány 16. sz. helyiségekben kulturális közösségi ház, illetve kihelyezett ügyfélszolgálati iroda kialakításának lehetőségét dolgoztassa ki, és azt terjessze be a képviselő-testület következő ülésére. értelemszerű Szabó Péterné dr. Mózer Éva irodavezetők Intézkedés: A KMOP /B Budapesti Integrált Városfejlesztési Program Budapesti Kerületi Központok Fejlesztése című pályázat első fordulója június 16-án került benyújtásra. E pályázat célja Kőbánya-Újhegy központjának revitalizációja, melynek keretén belül lenne lehetőség közösségi ház, illetve kihelyezett ügyfélszolgálat kialakítására. A pályázat első fordulós eredményhirdetése január második felében várható. 6

7 391/2008. (III. 20.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete térítésmentesen a Fővárosi Közhasznú Foglalkoztatási Szolgálat Kht. rendelkezésére bocsátja a Bihari út 8/C lakóépület felújításra kerülő műhelyeit, a Kht. által megvalósítandó innovatív munkahely teremtési program idejére. értelemszerű Intézkedés: A megállapodás tervezet a Fővároshoz benyújtásra került. A szerződést még nem kötöttük meg a Fővárosi Közhasznú Foglalkoztatási Szolgálat Kht-val. 443/2008. (III. 20.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy vizsgáltassa meg annak lehetőségét, hogy a Budapest, X. Sibrik M. út sz. alatt található, 41090/3 hrsz.-ú, korábbi Általános Iskola épülete alkalmas-e egészségügyi intézményi járóbeteg-ellátásra. Továbbá írjon ki nyilvános pályázatot az épület és az alatta található földterületnek minimum 495,1 M Ft áron történő elidegenítésére azzal, hogy a pályázó a gondnoki lakás vonatkozásában köteles vállalni a jelenleg hatályos bérleti szerződésben és az önkormányzati rendeletben foglalt, a bérbeadót terhelő kötelezettségeket is. Csornai Károly irodavezető Intézkedés: Az épület egészségügyi intézménnyé való átalakításával kapcsolatos vizsgálat megtörtént. Az átalakítás jelentős költséggel járna. Az ingatlan elidegenítésére vonatkozó nyilvános pályázati kiírás érdeklődő hiányában eredménytelenül zárult. 592/2008. (IV. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a KFKI a jelenlegi telefonközpont üzemeltetője, árajánlata alapján pályázat kiírása nélkül szállítsa és üzemelje be a 150 db SIP-es telefonkészüléket. Sövegjártó Ferenc osztályvezető Intézkedés: A SIP-es készülékek kiszállítása megtörtént, a tervezettek 2/3-a rendben működik. A közhálós intézményekbe 2009 februárjában kerülnek beszerelésre. 7

8 837/2008. (V. 22.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Kőbánya- Gergely Utca Ingatlanfejlesztő Kft.-t, hogy a tulajdonában lévő Harmat utca Sibrik Miklós utca Gergely utca Noszlopy utca által határolt, volt bánya területen kialakítandó vizesblokk kivitelezésére írjon ki pályázatot, melyhez 17 M Ft-ot biztosít törzstőke emelés formájában. Forrásként a felhalmozási célú általános tartalékkeretet határozza meg augusztus 15. Fecske Károly ügyvezető Bajtek Mihályné főosztályvezető Intézkedés: A 17 M Ft törzstőke emelés átutalása megtörtént. Az V/18/124/2008. iktató számon az előirányzat módosítva én a törzstőke emelés átutalásra került. A Kőbánya-Gergely Utca Ingatlanfejlesztő Kft. jelentése szerint a Cégbírósághoz benyújtva. 921/2008. (V. 22.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy készíttesse el és terjessze a képviselő-testület elé a vállalkozó orvosok szerződés-módosítását oly módon, hogy vonzó legyen az orvosi praxisok vállalkozási formában történő működtetése október 30. Kovács Róbert alpolgármester dr. Molnár Andor Egészségügyi Szolgálat vezetője Intézkedés: A képviselő-testület még nem döntött a praxisok támogatásáról, az ún. rezsi költségek átvállalásáról. Ezután kerülhet sor a szerződés-módosítások elkészítésére. 1012/2008. (VI. 19.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzata Képviselő-testülete a rendőrségről szóló évi XXXIV. törvény 42. (3) bekezdésére figyelemmel Kőbánya-Újhegy kerületrész alábbi közigazgatási területein szükségesnek tartja (képfelvevő) térfigyelőrendszer kiépítését, illetve működtetését: 1. Mádi u. Takarék u. kereszteződése 2. Sibrik M. u. Harmat u. kereszteződése 3. Sibrik M. u. Szövőszék u. kereszteződése 4. Sibrik M. u. Bányató u. kereszteződése 5. Sibrik M. u. Gőzmozdony u. kereszteződése 6. Sibrik M. u. Gergely u. kereszteződése 7. Lenfonő u Agyagfejtő u Kővágó u Mádi u. Pázsitfű u. kereszteződése 11. Újhegyi sétány Sütöde u. kereszteződése 12. Újhegyi sétány 12. 8

9 13. Újhegyi sétány Újhegyi sétány Harmat u. kereszteződése 15. Szőlővirág u Tavas u. Sütöde u. kereszteződése 17. Tavas u. Bányató u. kereszteződése 18. Tavas u. Mélytó u. kereszteződése 19. Tavas u. Harmat u. kereszteződése 20. Tavas u. Mádi u. kereszteződése 21. Újhegyi út Mádi u. kereszteződése 22. Újhegyi út Harmat u. kereszteződése 23. Újhegyi út Mélytó u. kereszteződése 24. Újhegyi út Bányató u. kereszteződése Szász Csaba alpolgármester Végrehajtás előkészítésért felelős: Szarvasi Ákos főosztályvezető Intézkedés: A KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. tanulmányterv készítését kezdte meg. Az egyeztető tárgyalások folyamatban vannak. 1013/2008. (VI. 19.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete fontosnak tartja, hogy Kőbánya-Újhegy közrendjének, közbiztonságának javítása érdekében a kerületrész területén kihelyezésre kerülő térfigyelő-rendszer (kamera) üzemeltetési költségeinek biztosítása és az irányító központ elhelyezése érdekében a Budapesti Rendőr-főkapitányság X. kerületi Rendőrkapitánysággal együttműködési megállapodás kerüljön aláírásra. Egyben felhatalmazza a polgármestert a Rendőrkapitánysággal történő megállapodás előkészítésére, és a megállapodás tervezetének a soron következő képviselő-testületi ülés elé terjesztésére augusztus 15. Szász Csaba alpolgármester Végrehajtás előkészítésért felelős: Hegedűs Károly aljegyző Szarvasi Ákos főosztályvezető Intézkedés: A december 18-ai képviselő-testületi ülésen a megállapodás tervezetet elfogadták azzal, hogy a BRFK álláspontja és a költségeket is részletező előtanulmány ismeretében kívánják véglegesíteni azt. 1085/2008. (VI. 19.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Szent László Gimnázium és Szakközépiskola (1102 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út ) fenntartója hozzájárul ahhoz, hogy az intézmény részt vegyen a Pest Megyei Önkormányzat és Toscana Megye Önkormányzata közötti nemzetközi oktatási szakirányú képzési együttműködésben. Egyben felhatalmazza a polgármestert az ezzel kapcsolatos szerződések megkötésére, amennyiben az nem jár anyagi elkötelezettséggel. 9

10 Szász Csaba alpolgármester dr.neszteli István jegyző Szabó Péterné főosztályvezető Sárkány Péter igazgató Intézkedés: A határozatról értesítettük a Pest Megyei Önkormányzatot. A pályázatot a Pest Megyei Önkormányzat adja be, melyben a Szent László Gimnázium és Szakközépiskola együttműködőként szerepel. A pályázat még nem került elbírálásra, ezért szerződéskötés sem történt. 1093/2008. (VI. 19.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a évi költségvetés 12. számú mellékletében, Intézményi beruházások a Vagyonkezelő bonyolításában fejezetben található a Szent László Általános Iskola új tálalókonyha kialakítása étellifttel feladatra biztosított eft-ot kiegészítve, a felhalmozási célú általános tartalékból eft-tal megemeli (kivitelezés és bonyolítás), azzal, hogy a személy és teheremelő gép kialakítását a jogerős építési engedély alapján el kell végezni, az ELMŰ szekrény kihelyezésével együtt. Egyben felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t a munka bonyolítására (5% + Áfa). Végrehajtásáért felelős: Bajtek Mihályné főosztályvezető Intézkedés: Az új tálalókonyha, valamint a lift szerkezete elkészült. A lift elhelyezése még folyamatban van. 1118/2008. (VI. 19.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t, hogy írjon ki nyilvános pályázatot a 38942/0/A/2 hrsz.-ú, természetben a Budapest, X. kerület, Állomás u. 2. sz. alatti 358 m 2 alapterületű önkormányzati tulajdonú helyiség értékesítésére vonatkozóan bruttó 52 M Ft minimál áron. Intézkedés: A pályázat kiírása megtörtént, de ezen az eladási áron nem történt értékesítés. 1160/2008. (VI. 19.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy kezdeményezze a Fővárosi Közgyűlésnél a rákoskeresztúri autóbusz folyosó kialakításával egyidejűleg kerékpárút kiépítését is. Szász Csaba alpolgármester Montvai József főosztályvezető 10

11 és 1161/2008. (VI. 19.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy kezdeményezze a Fővárosi Közgyűlésnél a Jászberényi úti gyalogos aluljáró meghosszabbítását a Bársonyvirág utca irányába. Szász Csaba alpolgármester Montvai József főosztályvezető Intézkedés: A határozatban foglaltakat továbbítottuk a Főváros felé. A Fővárossal egyeztetés szükséges. A szakhatósági állásfoglalásban kikötésként szerepeltettük. 1182/2008. (VII.22.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X. kerület Mádi utca 120. szám alatti önkormányzati ingatlanon megvalósítandó 10 lakásos szociális bérház fejlesztési beruházással részt vesz a Budapest Főváros Önkormányzata által a fővárosi kerületek részére a városrehabilitáció célterületein és akcióterületein megvalósuló, az I. Önkormányzati tulajdonú lakóépületek felújításának támogatási programjára kiírt pályázaton. A beruházás tervezett, teljes költségére a évi költségvetésben az Intézményi beruházások a Vagyonkezelő bonyolításában / Mádi u. 120.; átmeneti anyaotthon költségsoron lévő ,-Ft (2008: 100 M Ft, 2009: 50 M Ft) biztosít augusztus 29. Győri Dénes és Kovács Róbert alpolgármesterek Intézkedés: A közbeszerzési eljárás folyamatban van. 1238/2008. (VIII. 28.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbánya- Gergely Utca Ingatlanfejlesztő Kft.-vel kötött, a Bp. Maglódi út 42518/41 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó bérleti szerződést közös megegyezéssel augusztus 28-i hatállyal felbontja. Egyben felkéri a polgármestert, hogy a Kőbánya-Gergely Utca Ingatlanfejlesztő Kft. által az előterjesztésben jelzett, a bérleti szerződés alapján fennálló forint összegű követelése jogosságának kivizsgálásáról intézkedjen. Fecske Károly ügyvezető Bajtek Mihályné főosztályvezető Korpai Anita osztályvezető Intézkedés: A megszüntetésről szóló megállapodás aláírásra került azzal, hogy a pénzügyi elszámolás lebonyolítására későbbi időpontban kerül sor. A 11

12 Gazdasági és Pénzügyi Főosztállyal az egyeztetések megtörténtek. Konszenzus esetén a kompenzációs megállapodást a képviselő-testület elé terjesztjük. 1243/2008. (VIII. 28.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy nyújtsa be az önkormányzat igényét a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-hez a Budapest X. kerület hrsz.-ú, természetben a Budapest X. kerület, Bolgár u. 7. szám alatti, kivett irodaház megnevezésű, 2467 m 2 alapterületű, az ingatlan-nyilvántartás szerint a Magyar Állam kizárólagos (1/1) tulajdonában, és a Fővárosi Kézműipari Vállalat kezelésében álló ingatlannak az állami vagyonról szóló évi CVI. törvény 36. (2) bekezdés c) pontja alapján a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) részére történő ingyenes tulajdonba adása érdekében. Egyben kinyilvánítja azon szándékát, hogy az ingatlant az önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. (1)-(2) és (4) bekezdéseiben foglalt óvodai és iskolai oktatás és nevelés körében ellátandó feladatai érdekében kívánja hasznosítani. Továbbá az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 50. (2) bekezdés b) pontja alapján vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek megfizetését. Továbbá felkéri az alpolgármestert, hogy az intézmények vonatkozásában készüljön kimutatás a tulajdonviszonyokkal kapcsolatban. Szarvasi Ákos főosztályvezető Intézkedés: A Magyar Nemzeti Zrt. felé jeleztük az ingatlanra vonatkozó igényünket. Válaszlevelükben tájékoztattak arról, hogy az érdemi elbírálás folyamatban van. Várjuk a döntést. 1247/2008. (VIII. 28.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri az alpolgármestert, hogy a Gyakorló u. 2. sz. melletti, az ÁRKÁD bevásárlóközpont felé eső oldalán, a 39210/151 hrsz.-ú ingatlanon lévő, önálló (piros épület) lebontása érdekében a szükséges intézkedéseket haladéktalanul tegye meg. Kovács Róbert alpolgármester Montvai József főosztályvezető Intézkedés: Az épület az Árkád bevásárlóközpont területén van, a felépítményt a lakók használják. A terület tulajdonosa az épület lebontásához hozzájárult. Az Árkád vállalja az épület elbontását az Árkád II. kivitelezésének megkezdésekor. Így a leggazdaságosabb az elbontás. 12

13 1262/2008. (VIII. 28.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Bp. X. ker. Gergely u számú ingatlanok határán húzódó (42137/34 hrsz-ú ingatlanból a mellékelt terület kimutatáson bejelölt 3853 m 2 alapterületű ingatlan részt) rézsű jelenlegi állapotának rendezése érdekében amennyiben a kerületi Főépítész véleményével a telekmegosztás erre a rézsűre is végrehajtásra kerül a Kőbánya-Gergely Utca Ingatlanfejlesztő Kft., a Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság 741/2007. (XII. 13.) sz. határozatában meghatározott 300 Ft/m 2 bruttó értékesítési áron kössön adásvételi szerződést az INTERDOM Kft.-vel azzal a feltétellel, hogy a telek megosztásának költségeit, a megvásárolt területrész gondozása, valamint a kerítés építés költségeit és az esetleges terepszennyeződés mentesítésének költségeit az INTERDOM Kft. viseli. Végrehajtás előkészítésért felelős: Intézkedés: A szerződéskötés folyamatban van. Bajtek Mihályné főosztályvezető 1263/2008. (VIII. 28.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t, hogy kössön adásvételi szerződést a Kerámia u sz. Társasházzal a Budapest X. Kerámia u sz. alatti 5. számú albetétben felvett, 41955/1/A/5 hrsz-ú, 14,61 m 2 alapterületű, műhely megnevezésű önkormányzati tulajdonú helyiségre 100 Ft/m 2 vételáron azzal a feltétellel, hogy az alapító okirat módosításának összes költsége és ügyintézése a Társasházat terheli Egyben 1150/2008.(VI.19.) határozatát hatályon kívül helyezi. Intézkedés: Az egyeztetés megtörtént, valószínűleg az adásvételi szerződés nem kerül megkötésre. 1268/2008. (VIII. 28.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy kössön szerződést és az Aditus Zrt.-vel 720 eft összegben a KEOP kódszámú energia hatékonyság fokozása keretében a Fekete István Általános Iskola és a Szervátiusz Jenő Általános Iskola nyílászáróinak cseréje, valamint a Fekete István Általános Iskola hőszigetelése) pályázathoz szükséges megvalósíthatósági tanulmányterv elkészítésére, amely forrása a céltartalékba helyezett felhalmozási feladatok előkészítésére, pályázatokra tervezett keretösszeg. Egyben felkéri a polgármestert a pályázat beadásához szükséges intézkedések és nyilatkozatok megtételére. Szász Csaba alpolgármester Dr.Neszteli István jegyző Ronyecz Róbert Bajtek Mihályné főosztályvezetők 13

14 Intézkedés: A szerződés aláírása folyamatban van. Az V/18/219/2008. iktatószámon az előirányzat módosítása megtörtént. 1295/2008. (VIII. 28.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert tegye meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a Főpolgármesteri Hivatal Környezetvédelmi Ügyosztálya kijelölt ügyintézőjével egyezető tárgyalások történjenek a Kőbánya Kertváros mindkét vasúti oldalán, a lakóházak felőli oldalon felépítendő, a felsővezetékig terjedő zajcsökkentő falak kiépítése érdekében. Végrehajtás előkészítésért felelős: Montvai József főosztályvezető Intézkedés: Megkeresésünkre a BFFH Közlekedési Ügyosztályra áttették az ügyet, akik a MÁV bevonását javasolják. 1346/2008. (IX. 18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat képviselő-testülete a évi költségvetés 12. számú mellékletében a felhalmozási feladatok között biztosított 5 millió forint terhére beszerzési pályázatot ír ki a Professzional Zrt. jogtulajdonos által minősített és kibővített minősítést szerzett GovSys 3 elektronikus ügyintézési moduljára november 30. Sövegjártó Ferenc osztályvezető Intézkedés: A pályázat lebonyolítva. Szerződéskötés folyamatban van. 1348/2008. (IX. 18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat képviselő-testülete a évi költségvetés 12. számú mellékletében a felhalmozási feladatok között biztosított 5 millió forint terhére beszerzési pályázatot ír ki informatikai fejlesztés keretében egy építéshatósági rendszerre december 15. Sövegjártó Ferenc osztályvezető Intézkedés: A követelmény specifikáció összeállítása folyamatban van. 1352/2008. (IX. 18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete nyílt közbeszerzési eljárást indít Budapest X. kerület közigazgatási területén kátyúzási munkák ellátására. 14

15 Szarvasi Ákos főosztályvezető Intézkedés: A közbeszerzési eljárás folyamatban van. Az eredményről döntés még nem született. 1353/2008. (IX. 18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X. kerület területén több helyszínen járdák építése (KÉ-12048/2008.) nyílt közbeszerzési eljárást eredménytelennek nyilvánítja, mivel nem áll megfelelő anyagi fedezet rendelkezésre a járdaépítés kivitelezésének megvalósításához. Egyben felkéri a Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottságot hogy a közbeszerzési eljárás kerüljön újbóli kiírásra március április 30-i kivitelezési idővel. Radványi Gábor bizottsági elnök Szarvasi Ákos főosztályvezető Intézkedés: A közbeszerzési eljárás eredményesen zárult, szerződéskötés folyamatban van. 1377/2008. (IX. 18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Budapest X., Gergely u.40.sz. alatti Társasházban található 41886/0/A/2 hrsz.-ú 59 m 2 nagyságú alagsori lakásként nyilvántartott (ténylegesen pincei tároló) ingatlanra, a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Budapest X., Gergely u. 40.sz. alatti Társasház ajándékozási szerződést kössön, azaz az ingatlant Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Budapest X., Gergely u. 40.sz. alatti Társasháznak ajándékozza. Intézkedés: A szerződés elkészült, aláírásra vár. 1378/2008. (IX. 18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az S1 telephely felújítási költségeire a évi költségvetésben elkülönített 75 M Ft-ból a bontás költségeire összesen 10,24 M Ft + áfa összeget biztosít, ebből 6,74 M Ft + áfa összeget a bontás befejezésére, 3,5 M Ft + áfa összeget pedig a keletkezett törmelék elszállítására. (A kifizetés feltételeként határozza meg a képviselő-testület a vállalkozói nyilatkozat meglétét, mely szerint Csipke-Invest Generál Kivitelező és Beruházó Kft. a teljes törmelékmennyiség elszállítására köteles.) Bajtek Mihályné főosztályvezető 15

I. LEJÁRT HATÁRIDEJŰ. VÉGREHAJTOTT HATÁROZATOK. Építésügyi és Környezetvédelmi Főosztály

I. LEJÁRT HATÁRIDEJŰ. VÉGREHAJTOTT HATÁROZATOK. Építésügyi és Környezetvédelmi Főosztály BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE {» (. > -.t-wijoi Kőbányai,...!,. -».«,< uiet ülése r \LMI.

Részletesebben

2!JJ. számú előterjesztés

2!JJ. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je 2!JJ. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a lejárt határidejű végrehajtott, illetve további intézkedést igénylő képviselő-testületi

Részletesebben

A Képviselő-testület 2012. évi határozatai

A Képviselő-testület 2012. évi határozatai A Képviselő-testület 2012. évi határozatai 1/2012. (I. 26.)Kt.hat.: Január 26-ai nyílt ülés Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. január 26- ai ülésén zárt ülésen tárgyalja meg a

Részletesebben

A Képviselő-testület 2012. évi határozatai

A Képviselő-testület 2012. évi határozatai A Képviselő-testület 2012. évi határozatai 1/2012. (I. 26.)Kt.hat.: Január 26-ai nyílt ülés Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. január 26- ai ülésén zárt ülésen tárgyalja meg a

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 09-ei rendkívüli nyílt ülésének határozatai

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 09-ei rendkívüli nyílt ülésének határozatai Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 09-ei rendkívüli nyílt ülésének határozatai 5/2010. (II.09.) számú Képviselő-testületi határozat az ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete KÖZMEGHALLGATÁS 2009 A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzatának 5/2009. (III.20.) számú, az Önkormányzat Szervezeti és

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. 2013. évi HATÁROZATAI

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. 2013. évi HATÁROZATAI Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Január 10-ei nyílt ülés 1/2013. (I. 10.)Kt.hat.: 2013. évi HATÁROZATAI Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. január 10-én

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. MÁRCIUS 22-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. MÁRCIUS 22-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. MÁRCIUS 22-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 131-6/2007. MELLÉKLETEK: - DB TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehjatásáról,

Részletesebben

M EGHÍVÓ. Az előterjesztés és mellékletei a www.baranya.hu oldalról a hivatkozott vezérszóval érhető el

M EGHÍVÓ. Az előterjesztés és mellékletei a www.baranya.hu oldalról a hivatkozott vezérszóval érhető el BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK E LNÖKE M EGHÍVÓ Szám: 555-4/2007 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Pécs, Papnövelde utca 5. szám alatti Dísztermében 2007. március 22-én (csütörtökön)

Részletesebben

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS. Dr. Lipovits Szilárd jegyző előterjesztése. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS. Dr. Lipovits Szilárd jegyző előterjesztése. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1. Dr. Lipovits Szilárd jegyző előterjesztése Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról Győr, 2013. november 12. Előterjesztő:

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E 1 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI...9-18 oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI....19-15

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Polgármester Tárgy: Tájékoztató a két testületi ülés között történt fontosabb eseményekről Tisztelt Képviselő-testület! Az elmúlt testületi ülés óta a polgármesteri hivatalt érintően az alábbi fontosabb

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2008. évi 7. szám 2008. április 10. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 43/2008. (III. 20.) Ö.h. Debrecen

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Polgármester Tárgy: Tájékoztató a két testületi ülés között történt fontosabb eseményekről Tisztelt Képviselő-testület! Az elmúlt testületi ülés óta a polgármesteri hivatalt érintően az alábbi fontosabb

Részletesebben

1/2013. (01.17.) Képviselő-testületi határozat

1/2013. (01.17.) Képviselő-testületi határozat 1/2013. (01.17.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri az Általános Iskola igazgatóját, hogy az állami és önkormányzati ünnepségeken, valamint rendezvényeken

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Polgármester Tárgy: Tájékoztató a két testületi ülés között történt fontosabb eseményekről Tisztelt Képviselő-testület! Az elmúlt testületi ülés óta a polgármesteri hivatalt érintően az alábbi fontosabb

Részletesebben

1/2015. (I.9.) Kt. határozat

1/2015. (I.9.) Kt. határozat 1/2015. (I.9.) Kt. határozat Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési feladatok ellátását az 145/2014.(XI.25.) Kt. határozat mellékletét képező tartalommal (20

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Polgármester Tárgy: Tájékoztató a két testületi ülés között történt fontosabb eseményekről Tisztelt Képviselő-testület! Az elmúlt testületi ülés óta a polgármesteri hivatalt érintően az alábbi fontosabb

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. január 31-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. január 31-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. január 31-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: 616/2001. (XII.13.) közgyűlési határozat 2./ pontjának határidő módosítása A közgyűlés

Részletesebben

18. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére

18. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére 18. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére Tárgy: Beszámoló a 2014. évi vagyongazdálkodásról és a 2015.

Részletesebben

Határozat nyilvántartás 2012. január 12. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról

Határozat nyilvántartás 2012. január 12. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról 1 2 nyilvántartás 2012. január 12. napon megtartott Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 0128, 0937/1, 0937/2, 0938 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú külterületi utakra vonatkozó hozzájárulást Kemény

Részletesebben

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1. Dr. Lipovits Szilárd jegyző előterjesztése

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1. Dr. Lipovits Szilárd jegyző előterjesztése GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1.. napirend Dr. Lipovits Szilárd jegyző előterjesztése Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról Győr, 2014. szeptember 2. Előterjesztő:

Részletesebben

1/2013. (I.10.) ÖH. sz. határozat: Felelős: Fehér Tiborné képviselő Határidő: azonnal. 2/2013. (I.10.) ÖH. sz. határozat:

1/2013. (I.10.) ÖH. sz. határozat: Felelős: Fehér Tiborné képviselő Határidő: azonnal. 2/2013. (I.10.) ÖH. sz. határozat: 1/2013. (I.10.) ÖH. sz. határozat: Hajdúbagos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013.01.10-i rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésről készülő jegyzőkönyvvezetőjének Lovász Juditot kéri fel,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzat Répcelak 596-25/2011. szám J e g y z ő k ö n y v Répcelak Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. december 15-én 17.30 órakor a Polgármesteri Hivatalban megtartott üléséről. Jelen

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Polgármester Tárgy: Tájékoztató a két testületi ülés között történt fontosabb eseményekről Tisztelt Képviselő-testület! Az elmúlt testületi ülés óta a polgármesteri hivatalt érintően az alábbi fontosabb

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. december 4-én (csütörtökön) megtartott

Részletesebben

A Bagi Önkormányzat működése és gazdálkodása a 2010-2014. közötti időszakban

A Bagi Önkormányzat működése és gazdálkodása a 2010-2014. közötti időszakban A Bagi Önkormányzat működése és gazdálkodása a 2010-2014. közötti időszakban 2015. április Kato Consulting Magyarország Cég neve: KATÓ és TÁRSA 2003. Tanácsadó Kft. Alapítás éve: 2003. Cím: 1133 Budapest,

Részletesebben

Dombóvári Közlöny - 1 - X. évfolyam 4. szám. 2014. április 16. X. évfolyam 4. szám TARTALOM

Dombóvári Közlöny - 1 - X. évfolyam 4. szám. 2014. április 16. X. évfolyam 4. szám TARTALOM Dombóvári Közlöny - 1 - X. évfolyam 4. szám DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2014. április 16. X. évfolyam 4. szám TARTALOM Határozatok... 2. oldal Rendeletek... 17. oldal 8/2014. (IV. 16.) önkormányzati rendelet Dombóvár

Részletesebben

1./ Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2012. évi intézményi térítési díjra vonatkozó javaslata 2./ Járási javaslatok véleményezése

1./ Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2012. évi intézményi térítési díjra vonatkozó javaslata 2./ Járási javaslatok véleményezése 1/2012.(I.16.) képviselő-testületi ülés határozatai: 1 /2012.(I.16.) Önk. sz. határozat Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg: 1./ Balatonalmádi

Részletesebben

2014.ÉVI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK

2014.ÉVI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK 2014.ÉVI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK 1/2014.(I.27.) Képviselő-testületi ülés határozatai: 1/2014.(I.27.)Önk.sz. határozat Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak

Részletesebben