Verbai Lajos polgármester Végrehajtásért felelős:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Verbai Lajos polgármester Végrehajtásért felelős:"

Átírás

1 BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű és a folyamatban lévő határozatok végrehajtásáról Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által meghozott döntések alapján az alábbi folyamatban lévő és lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról tájékoztatom a T. Képviselő-testületet: I. FOLYAMATBAN LÉVŐ VÉGREHAJTÁSOK 34/2007. (I. 18.) sz. Bp. Kőb. Önk. önkormányzati határozat Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a német nyelv oktatásának fejlesztésére testvérvárosi kapcsolat kialakítását kezdeményezze december 31. Szabó Péterné irodavezető Intézkedés: A német nyelv oktatására testvérkapcsolatot még nem sikerült kialakítani. 74/2007. (I. 18.) sz. Bp. Kőb. Önk. önkormányzati határozat Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Felügyelő Bizottságát, hogy folytasson vizsgálatot a portfolió-kezeléssel kapcsolatban, és erről július 30-áig számoljon be a képviselő-testületnek július 30. Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Felügyelő Bizottsága Intézkedés: A felülvizsgálat megtörtént, a szerződéstervezet benyújtásra került. 185/2007. (II. 15.) sz. Bp. Kőb. Önk. önkormányzati határozat Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Kőbányai Önkormányzat és a Budapest Főváros Önkormányzat által, a 39210/178 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben Budapest X., Gyakorló út 25. szám alatt található, 1531 négyzetméter alapterületű, kivett sporttelep megnevezésű belterületi ingatlan közkeletű nevén: KISE 1

2 Sporttelep vonatkozásában megkötendő haszonkölcsön szerződésben foglaltakkal egyetért, azzal, hogy a haszonkölcsön-szerződés 1.1. pontjában rögzítésre kerüljön, hogy Budapest Főváros Önkormányzata hozzájárul ahhoz, hogy a Budapest Kőbányai Önkormányzat a Kőbányai Ifjúsági Sport Egyesülettel szerződést köt az ingatlan üzemeltetésére és használatára, utánpótlás szervezés és szabadidő sport tevékenység céljából. Hajdu Péter irodavezető Intézkedés: A határozatról február 22-én értesítettük a Főpolgármesteri Hivatal Sport Ügyosztályának vezetőjét. Azóta több szóbeli egyeztetés volt, azonban a szerződést a mai napig nem kötötték meg. 192/2007. (II. 15.) sz. Bp. Kőb. Önk. önkormányzati határozat Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy készíttessen előterjesztési javaslatot a Maglódi úti - korábbi nyári tábor - ingatlan hasznosítására, figyelembe véve a évi költségvetési tervben megfogalmazottakat március 30. Győrffy László igazgató Szabó Péterné Csornai Károly irodavezetők Intézkedés: Az ingatlan hasznosításával kapcsolatos előterjesztés kidolgozása folyamatban van, a főépítész bevonásával. Előreláthatóan áprilisban kerül a képviselő-testület elé. 504/2007. (IV. 19.) sz. Bp. Kőb. Önk. önkormányzati határozata Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Óhegy park veszély elhárítási munkáiról szóló vizsgálat eredményét tárgyalni kívánja testületi ülésén, úgy, hogy a vizsgálatot május 31-éig be kell fejezni és az illetékes bizottságnak meg kell tárgyalni június 14. Csornai Károly irodavezető Radványi Gábor bizottsági elnök Intézkedés: A testületi anyag elkészült, várhatóan a február 5-i rendkívüli képviselő-testületi ülésen kerül megtárgyalásra. 507/2007. (IV. 19.) sz. Bp. Kőb. Önk. önkormányzati határozata Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Felügyelő Bizottságát, hogy kezdeményezze a menedzserszerződések módosítását szeptember 20. 2

3 Felügyelő Bizottság elnöke Intézkedés: A Felügyelő Bizottság következő ülésének napirendi pontjai között szerepel. 1007/2007. (VIII. 30.) sz. Bp. Kőb. Önk. önkormányzati határozata Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a közétkeztetés színvonalával kapcsolatban beérkezett észrevételek alapján félévente írásos értékelést készíttessen a Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság részére. folyamatos Csornai Károly, Szabó Péterné irodavezetők Intézkedés: A szeptember december hónapra vonatkozó kérdőívek feldolgozásra kerültek, a képviselő-testület január 17-i ülésén megtárgyalta, és a 87/2008.(I. 17.) sz. határozatában tudomásul vette. A január május hónapra vonatkozó kérdőívek feldolgozását a képviselő-testület az 1149/ 2008.(VI. 19.) sz. határozatában tudomásul vette. A szeptemberdecember hónapra vonatkozó kérdőívek feldolgozása is megtörtént, melyet a januári ülésen a 47/2009. (I. 22.) számú határozatával fogadott el a képviselőtestület. 1122/2007. (IX. 20.) sz. Bp. Kőb. Önk. önkormányzati határozata Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által alapított alapítványok és közalapítványok működéséről és pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztatót. Egyben felkéri a polgármestert, hogy szervezzen frakciók közötti egyeztetést a képviselőtestület által alapított alapítványok és közalapítványok átszervezésével kapcsolatban (törvényes működés helyreállítása, összevonás, célmeghatározás tekintetében), és az ott elhangzottak figyelembevételével tegyen javaslatot. értelemszerűen Ronyecz Róbert irodavezető és 1123/2007. (IX. 20.) sz. Bp. Kőb. Önk. önkormányzati határozata Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testület által alapított alapítványoknál és közalapítványoknál tapasztalt hiányosságok miatt az érintettek felé tegyen kezdeményezést az összeférhetetlenség megszüntetésére. értelemszerűen Ronyecz Róbert irodavezető 3

4 Intézkedés: Az előterjesztés elkészült, a képviselő-testület nem veszi fel napirendre. 1206/2007. (X. 18.) sz. Bp. Kőb. Önk. önkormányzati határozata Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Dominó-rendszer cseréjét I. negyedévében hajtja végre. értelemszerű Sövegjártó Ferenc irodavezető Intézkedés: A pályázat eredményhirdetése megtörtént, beszerzése folyamatban van. 1410/2007. (XII. 6.) sz. Bp. Kőb. Önk. önkormányzati határozata Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy dolgoztassa ki a kőbányai rendelők üzemeltetésének, működtetésének finanszírozási rendszerét február 8. Dr. Molnár Andor, az Eü. Szolg. vezetője Bajtek Mihályné irodavezető Intézkedés: Folyamatban van. Amint a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály rendelkezésére állnak a évi pontos működtetési adatok, valamint az önkormányzat képviselő-testülete dönt a praxisok támogatásáról, a finanszírozás rendszerét ki lehet dolgozni. 1411/2007. (XII. 6.) sz. Bp. Kőb. Önk. önkormányzati határozata Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy dolgoztassa ki a kőbányai rendelők karbantartásának, felújításának közötti ütemtervét február 8. Dr. Molnár Andor, az Eü. Szolg. vezetője Intézkedés: Folyamatban van. A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. felmérte a rendelők állapotát a rendelői látogatások során. A Kőbányai Egészségügyi Szolgálat írásban 2008 szeptemberében tájékoztatta a Vagyonkezelő Zrt-t az általuk javasolt karbantartásokról, felújításokról. 1412/2007. (XII. 6.) sz. Bp. Kőb. Önk. önkormányzati határozata Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy terjessze a képviselő-testület elé a háziorvosi és fogorvosi körzethatárok módosítási lehetőségét február 8. Dr. Molnár Andor, az Eü. Szolg. vezetője Intézkedés: Az egészségügyi referens elkészítette a praxisok területi ellátási kötelezettségének lakosságszámát. Ezek pontosítása, egyeztetése még folyik. 4

5 32/2008. (I. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert tegyen intézkedést arra, hogy az Önkormányzat köztisztviselői csatlakozhassanak a Közbeszerzés 2. díjcsomaghoz, amennyiben a számlafizetést a dolgozó teljes összegben magára vállalja. Hegedűs Károly Sövegjártó Ferenc Bajtek Mihályné irodavezetők Intézkedés: A 2. forduló pályázati felhívásának kibocsátására az előkészítés folyik. 256/2008. (II. 28.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Igazgatóságától olyan övezetszámítási módszer jóváhagyását kéri, amely lehetővé teszi a zajövezetek elméleti pontosságú meghatározását, valamint a különböző számítási eljárások összehasonlítását. Egyben felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. értelemszerűen Montvai József főépítész, irodavezető Intézkedés: A képviselő-testület döntését március 17-én továbbítottuk a Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Igazgatóságához. Azóta az igazgatóság új övezeti kijelölést az önkormányzat részére nem küldött. 311/2008. (II. 28.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy kezdeményezze a Fővárosi Önkormányzatnál a Mázsa tér Kőbányai városközpont közlekedési csomópontjára, valamint a Korponai utca - Albertirsai út között létesítendő közúti kapcsolatra vonatkozó engedélyezési terv megvalósításának közös teherviselését. Montvai József főépítész, irodavezető Intézkedés: A képviselő-testület döntését továbbítottuk a Főváros felé. A Főváros a évi költségvetésében nem szerepelteti a fedezetet. 312/2008. (II. 28.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Bihari úti MÁV Zrt. tulajdonban lévő ismertebb nevén Törekvés sporttelepet a sporttevékenység hosszú távú biztosítása, valamint sportcélú fejlesztések érdekében tulajdonba kívánja venni. 5

6 Felkéri a polgármestert, hogy kezdjen tárgyalásokat az illetékes szervekkel a létesítmény átvételével és üzemeltetésével kapcsolatban. Hajdu Péter Bajtek Mihályné irodavezetők Intézkedés: A MÁV Zrt. és a polgármester között a tárgyalások folyamatban vannak. 313/2008. (II. 28.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzata és Duisburg város mint témavezető között megkötött szándéknyilatkozatot az EU strukturális támogatások keretében az URBACT II. program pályázatban való közös részvételéről a Leromlott és leromlással fenyegetett városrészek integrált fejlesztése témában. Az EU Elbíráló Hatóság döntésétől függően felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. értelemszerű Montvai József irodavezető Intézkedés: Az URBACT II. munkacsoport pályázat előkészítő munkáiban a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala folyamatosan részt vesz január között Halandriban volt a munkacsoport első konferenciája, melyen Szász Csaba, Leiwolf Róbert és Mozsár Ágnes vett részt. A munkafolyamat 2011-ig tart, közben folyamatosan készülnek a Kis Pongrác terület integrált fejlesztéséhez szükséges tervek. 359/2008. (II. 28.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az Újhegyi sétány 16. sz. helyiségekben kulturális közösségi ház, illetve kihelyezett ügyfélszolgálati iroda kialakításának lehetőségét dolgoztassa ki, és azt terjessze be a képviselő-testület következő ülésére. értelemszerű Szabó Péterné dr. Mózer Éva irodavezetők Intézkedés: A KMOP /B Budapesti Integrált Városfejlesztési Program Budapesti Kerületi Központok Fejlesztése című pályázat első fordulója június 16-án került benyújtásra. E pályázat célja Kőbánya-Újhegy központjának revitalizációja, melynek keretén belül lenne lehetőség közösségi ház, illetve kihelyezett ügyfélszolgálat kialakítására. A pályázat első fordulós eredményhirdetése január második felében várható. 6

7 391/2008. (III. 20.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete térítésmentesen a Fővárosi Közhasznú Foglalkoztatási Szolgálat Kht. rendelkezésére bocsátja a Bihari út 8/C lakóépület felújításra kerülő műhelyeit, a Kht. által megvalósítandó innovatív munkahely teremtési program idejére. értelemszerű Intézkedés: A megállapodás tervezet a Fővároshoz benyújtásra került. A szerződést még nem kötöttük meg a Fővárosi Közhasznú Foglalkoztatási Szolgálat Kht-val. 443/2008. (III. 20.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy vizsgáltassa meg annak lehetőségét, hogy a Budapest, X. Sibrik M. út sz. alatt található, 41090/3 hrsz.-ú, korábbi Általános Iskola épülete alkalmas-e egészségügyi intézményi járóbeteg-ellátásra. Továbbá írjon ki nyilvános pályázatot az épület és az alatta található földterületnek minimum 495,1 M Ft áron történő elidegenítésére azzal, hogy a pályázó a gondnoki lakás vonatkozásában köteles vállalni a jelenleg hatályos bérleti szerződésben és az önkormányzati rendeletben foglalt, a bérbeadót terhelő kötelezettségeket is. Csornai Károly irodavezető Intézkedés: Az épület egészségügyi intézménnyé való átalakításával kapcsolatos vizsgálat megtörtént. Az átalakítás jelentős költséggel járna. Az ingatlan elidegenítésére vonatkozó nyilvános pályázati kiírás érdeklődő hiányában eredménytelenül zárult. 592/2008. (IV. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a KFKI a jelenlegi telefonközpont üzemeltetője, árajánlata alapján pályázat kiírása nélkül szállítsa és üzemelje be a 150 db SIP-es telefonkészüléket. Sövegjártó Ferenc osztályvezető Intézkedés: A SIP-es készülékek kiszállítása megtörtént, a tervezettek 2/3-a rendben működik. A közhálós intézményekbe 2009 februárjában kerülnek beszerelésre. 7

8 837/2008. (V. 22.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Kőbánya- Gergely Utca Ingatlanfejlesztő Kft.-t, hogy a tulajdonában lévő Harmat utca Sibrik Miklós utca Gergely utca Noszlopy utca által határolt, volt bánya területen kialakítandó vizesblokk kivitelezésére írjon ki pályázatot, melyhez 17 M Ft-ot biztosít törzstőke emelés formájában. Forrásként a felhalmozási célú általános tartalékkeretet határozza meg augusztus 15. Fecske Károly ügyvezető Bajtek Mihályné főosztályvezető Intézkedés: A 17 M Ft törzstőke emelés átutalása megtörtént. Az V/18/124/2008. iktató számon az előirányzat módosítva én a törzstőke emelés átutalásra került. A Kőbánya-Gergely Utca Ingatlanfejlesztő Kft. jelentése szerint a Cégbírósághoz benyújtva. 921/2008. (V. 22.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy készíttesse el és terjessze a képviselő-testület elé a vállalkozó orvosok szerződés-módosítását oly módon, hogy vonzó legyen az orvosi praxisok vállalkozási formában történő működtetése október 30. Kovács Róbert alpolgármester dr. Molnár Andor Egészségügyi Szolgálat vezetője Intézkedés: A képviselő-testület még nem döntött a praxisok támogatásáról, az ún. rezsi költségek átvállalásáról. Ezután kerülhet sor a szerződés-módosítások elkészítésére. 1012/2008. (VI. 19.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzata Képviselő-testülete a rendőrségről szóló évi XXXIV. törvény 42. (3) bekezdésére figyelemmel Kőbánya-Újhegy kerületrész alábbi közigazgatási területein szükségesnek tartja (képfelvevő) térfigyelőrendszer kiépítését, illetve működtetését: 1. Mádi u. Takarék u. kereszteződése 2. Sibrik M. u. Harmat u. kereszteződése 3. Sibrik M. u. Szövőszék u. kereszteződése 4. Sibrik M. u. Bányató u. kereszteződése 5. Sibrik M. u. Gőzmozdony u. kereszteződése 6. Sibrik M. u. Gergely u. kereszteződése 7. Lenfonő u Agyagfejtő u Kővágó u Mádi u. Pázsitfű u. kereszteződése 11. Újhegyi sétány Sütöde u. kereszteződése 12. Újhegyi sétány 12. 8

9 13. Újhegyi sétány Újhegyi sétány Harmat u. kereszteződése 15. Szőlővirág u Tavas u. Sütöde u. kereszteződése 17. Tavas u. Bányató u. kereszteződése 18. Tavas u. Mélytó u. kereszteződése 19. Tavas u. Harmat u. kereszteződése 20. Tavas u. Mádi u. kereszteződése 21. Újhegyi út Mádi u. kereszteződése 22. Újhegyi út Harmat u. kereszteződése 23. Újhegyi út Mélytó u. kereszteződése 24. Újhegyi út Bányató u. kereszteződése Szász Csaba alpolgármester Végrehajtás előkészítésért felelős: Szarvasi Ákos főosztályvezető Intézkedés: A KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. tanulmányterv készítését kezdte meg. Az egyeztető tárgyalások folyamatban vannak. 1013/2008. (VI. 19.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete fontosnak tartja, hogy Kőbánya-Újhegy közrendjének, közbiztonságának javítása érdekében a kerületrész területén kihelyezésre kerülő térfigyelő-rendszer (kamera) üzemeltetési költségeinek biztosítása és az irányító központ elhelyezése érdekében a Budapesti Rendőr-főkapitányság X. kerületi Rendőrkapitánysággal együttműködési megállapodás kerüljön aláírásra. Egyben felhatalmazza a polgármestert a Rendőrkapitánysággal történő megállapodás előkészítésére, és a megállapodás tervezetének a soron következő képviselő-testületi ülés elé terjesztésére augusztus 15. Szász Csaba alpolgármester Végrehajtás előkészítésért felelős: Hegedűs Károly aljegyző Szarvasi Ákos főosztályvezető Intézkedés: A december 18-ai képviselő-testületi ülésen a megállapodás tervezetet elfogadták azzal, hogy a BRFK álláspontja és a költségeket is részletező előtanulmány ismeretében kívánják véglegesíteni azt. 1085/2008. (VI. 19.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Szent László Gimnázium és Szakközépiskola (1102 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út ) fenntartója hozzájárul ahhoz, hogy az intézmény részt vegyen a Pest Megyei Önkormányzat és Toscana Megye Önkormányzata közötti nemzetközi oktatási szakirányú képzési együttműködésben. Egyben felhatalmazza a polgármestert az ezzel kapcsolatos szerződések megkötésére, amennyiben az nem jár anyagi elkötelezettséggel. 9

10 Szász Csaba alpolgármester dr.neszteli István jegyző Szabó Péterné főosztályvezető Sárkány Péter igazgató Intézkedés: A határozatról értesítettük a Pest Megyei Önkormányzatot. A pályázatot a Pest Megyei Önkormányzat adja be, melyben a Szent László Gimnázium és Szakközépiskola együttműködőként szerepel. A pályázat még nem került elbírálásra, ezért szerződéskötés sem történt. 1093/2008. (VI. 19.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a évi költségvetés 12. számú mellékletében, Intézményi beruházások a Vagyonkezelő bonyolításában fejezetben található a Szent László Általános Iskola új tálalókonyha kialakítása étellifttel feladatra biztosított eft-ot kiegészítve, a felhalmozási célú általános tartalékból eft-tal megemeli (kivitelezés és bonyolítás), azzal, hogy a személy és teheremelő gép kialakítását a jogerős építési engedély alapján el kell végezni, az ELMŰ szekrény kihelyezésével együtt. Egyben felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t a munka bonyolítására (5% + Áfa). Végrehajtásáért felelős: Bajtek Mihályné főosztályvezető Intézkedés: Az új tálalókonyha, valamint a lift szerkezete elkészült. A lift elhelyezése még folyamatban van. 1118/2008. (VI. 19.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t, hogy írjon ki nyilvános pályázatot a 38942/0/A/2 hrsz.-ú, természetben a Budapest, X. kerület, Állomás u. 2. sz. alatti 358 m 2 alapterületű önkormányzati tulajdonú helyiség értékesítésére vonatkozóan bruttó 52 M Ft minimál áron. Intézkedés: A pályázat kiírása megtörtént, de ezen az eladási áron nem történt értékesítés. 1160/2008. (VI. 19.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy kezdeményezze a Fővárosi Közgyűlésnél a rákoskeresztúri autóbusz folyosó kialakításával egyidejűleg kerékpárút kiépítését is. Szász Csaba alpolgármester Montvai József főosztályvezető 10

11 és 1161/2008. (VI. 19.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy kezdeményezze a Fővárosi Közgyűlésnél a Jászberényi úti gyalogos aluljáró meghosszabbítását a Bársonyvirág utca irányába. Szász Csaba alpolgármester Montvai József főosztályvezető Intézkedés: A határozatban foglaltakat továbbítottuk a Főváros felé. A Fővárossal egyeztetés szükséges. A szakhatósági állásfoglalásban kikötésként szerepeltettük. 1182/2008. (VII.22.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X. kerület Mádi utca 120. szám alatti önkormányzati ingatlanon megvalósítandó 10 lakásos szociális bérház fejlesztési beruházással részt vesz a Budapest Főváros Önkormányzata által a fővárosi kerületek részére a városrehabilitáció célterületein és akcióterületein megvalósuló, az I. Önkormányzati tulajdonú lakóépületek felújításának támogatási programjára kiírt pályázaton. A beruházás tervezett, teljes költségére a évi költségvetésben az Intézményi beruházások a Vagyonkezelő bonyolításában / Mádi u. 120.; átmeneti anyaotthon költségsoron lévő ,-Ft (2008: 100 M Ft, 2009: 50 M Ft) biztosít augusztus 29. Győri Dénes és Kovács Róbert alpolgármesterek Intézkedés: A közbeszerzési eljárás folyamatban van. 1238/2008. (VIII. 28.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbánya- Gergely Utca Ingatlanfejlesztő Kft.-vel kötött, a Bp. Maglódi út 42518/41 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó bérleti szerződést közös megegyezéssel augusztus 28-i hatállyal felbontja. Egyben felkéri a polgármestert, hogy a Kőbánya-Gergely Utca Ingatlanfejlesztő Kft. által az előterjesztésben jelzett, a bérleti szerződés alapján fennálló forint összegű követelése jogosságának kivizsgálásáról intézkedjen. Fecske Károly ügyvezető Bajtek Mihályné főosztályvezető Korpai Anita osztályvezető Intézkedés: A megszüntetésről szóló megállapodás aláírásra került azzal, hogy a pénzügyi elszámolás lebonyolítására későbbi időpontban kerül sor. A 11

12 Gazdasági és Pénzügyi Főosztállyal az egyeztetések megtörténtek. Konszenzus esetén a kompenzációs megállapodást a képviselő-testület elé terjesztjük. 1243/2008. (VIII. 28.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy nyújtsa be az önkormányzat igényét a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-hez a Budapest X. kerület hrsz.-ú, természetben a Budapest X. kerület, Bolgár u. 7. szám alatti, kivett irodaház megnevezésű, 2467 m 2 alapterületű, az ingatlan-nyilvántartás szerint a Magyar Állam kizárólagos (1/1) tulajdonában, és a Fővárosi Kézműipari Vállalat kezelésében álló ingatlannak az állami vagyonról szóló évi CVI. törvény 36. (2) bekezdés c) pontja alapján a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) részére történő ingyenes tulajdonba adása érdekében. Egyben kinyilvánítja azon szándékát, hogy az ingatlant az önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. (1)-(2) és (4) bekezdéseiben foglalt óvodai és iskolai oktatás és nevelés körében ellátandó feladatai érdekében kívánja hasznosítani. Továbbá az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 50. (2) bekezdés b) pontja alapján vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek megfizetését. Továbbá felkéri az alpolgármestert, hogy az intézmények vonatkozásában készüljön kimutatás a tulajdonviszonyokkal kapcsolatban. Szarvasi Ákos főosztályvezető Intézkedés: A Magyar Nemzeti Zrt. felé jeleztük az ingatlanra vonatkozó igényünket. Válaszlevelükben tájékoztattak arról, hogy az érdemi elbírálás folyamatban van. Várjuk a döntést. 1247/2008. (VIII. 28.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri az alpolgármestert, hogy a Gyakorló u. 2. sz. melletti, az ÁRKÁD bevásárlóközpont felé eső oldalán, a 39210/151 hrsz.-ú ingatlanon lévő, önálló (piros épület) lebontása érdekében a szükséges intézkedéseket haladéktalanul tegye meg. Kovács Róbert alpolgármester Montvai József főosztályvezető Intézkedés: Az épület az Árkád bevásárlóközpont területén van, a felépítményt a lakók használják. A terület tulajdonosa az épület lebontásához hozzájárult. Az Árkád vállalja az épület elbontását az Árkád II. kivitelezésének megkezdésekor. Így a leggazdaságosabb az elbontás. 12

13 1262/2008. (VIII. 28.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Bp. X. ker. Gergely u számú ingatlanok határán húzódó (42137/34 hrsz-ú ingatlanból a mellékelt terület kimutatáson bejelölt 3853 m 2 alapterületű ingatlan részt) rézsű jelenlegi állapotának rendezése érdekében amennyiben a kerületi Főépítész véleményével a telekmegosztás erre a rézsűre is végrehajtásra kerül a Kőbánya-Gergely Utca Ingatlanfejlesztő Kft., a Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság 741/2007. (XII. 13.) sz. határozatában meghatározott 300 Ft/m 2 bruttó értékesítési áron kössön adásvételi szerződést az INTERDOM Kft.-vel azzal a feltétellel, hogy a telek megosztásának költségeit, a megvásárolt területrész gondozása, valamint a kerítés építés költségeit és az esetleges terepszennyeződés mentesítésének költségeit az INTERDOM Kft. viseli. Végrehajtás előkészítésért felelős: Intézkedés: A szerződéskötés folyamatban van. Bajtek Mihályné főosztályvezető 1263/2008. (VIII. 28.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t, hogy kössön adásvételi szerződést a Kerámia u sz. Társasházzal a Budapest X. Kerámia u sz. alatti 5. számú albetétben felvett, 41955/1/A/5 hrsz-ú, 14,61 m 2 alapterületű, műhely megnevezésű önkormányzati tulajdonú helyiségre 100 Ft/m 2 vételáron azzal a feltétellel, hogy az alapító okirat módosításának összes költsége és ügyintézése a Társasházat terheli Egyben 1150/2008.(VI.19.) határozatát hatályon kívül helyezi. Intézkedés: Az egyeztetés megtörtént, valószínűleg az adásvételi szerződés nem kerül megkötésre. 1268/2008. (VIII. 28.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy kössön szerződést és az Aditus Zrt.-vel 720 eft összegben a KEOP kódszámú energia hatékonyság fokozása keretében a Fekete István Általános Iskola és a Szervátiusz Jenő Általános Iskola nyílászáróinak cseréje, valamint a Fekete István Általános Iskola hőszigetelése) pályázathoz szükséges megvalósíthatósági tanulmányterv elkészítésére, amely forrása a céltartalékba helyezett felhalmozási feladatok előkészítésére, pályázatokra tervezett keretösszeg. Egyben felkéri a polgármestert a pályázat beadásához szükséges intézkedések és nyilatkozatok megtételére. Szász Csaba alpolgármester Dr.Neszteli István jegyző Ronyecz Róbert Bajtek Mihályné főosztályvezetők 13

14 Intézkedés: A szerződés aláírása folyamatban van. Az V/18/219/2008. iktatószámon az előirányzat módosítása megtörtént. 1295/2008. (VIII. 28.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert tegye meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a Főpolgármesteri Hivatal Környezetvédelmi Ügyosztálya kijelölt ügyintézőjével egyezető tárgyalások történjenek a Kőbánya Kertváros mindkét vasúti oldalán, a lakóházak felőli oldalon felépítendő, a felsővezetékig terjedő zajcsökkentő falak kiépítése érdekében. Végrehajtás előkészítésért felelős: Montvai József főosztályvezető Intézkedés: Megkeresésünkre a BFFH Közlekedési Ügyosztályra áttették az ügyet, akik a MÁV bevonását javasolják. 1346/2008. (IX. 18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat képviselő-testülete a évi költségvetés 12. számú mellékletében a felhalmozási feladatok között biztosított 5 millió forint terhére beszerzési pályázatot ír ki a Professzional Zrt. jogtulajdonos által minősített és kibővített minősítést szerzett GovSys 3 elektronikus ügyintézési moduljára november 30. Sövegjártó Ferenc osztályvezető Intézkedés: A pályázat lebonyolítva. Szerződéskötés folyamatban van. 1348/2008. (IX. 18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat képviselő-testülete a évi költségvetés 12. számú mellékletében a felhalmozási feladatok között biztosított 5 millió forint terhére beszerzési pályázatot ír ki informatikai fejlesztés keretében egy építéshatósági rendszerre december 15. Sövegjártó Ferenc osztályvezető Intézkedés: A követelmény specifikáció összeállítása folyamatban van. 1352/2008. (IX. 18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete nyílt közbeszerzési eljárást indít Budapest X. kerület közigazgatási területén kátyúzási munkák ellátására. 14

15 Szarvasi Ákos főosztályvezető Intézkedés: A közbeszerzési eljárás folyamatban van. Az eredményről döntés még nem született. 1353/2008. (IX. 18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X. kerület területén több helyszínen járdák építése (KÉ-12048/2008.) nyílt közbeszerzési eljárást eredménytelennek nyilvánítja, mivel nem áll megfelelő anyagi fedezet rendelkezésre a járdaépítés kivitelezésének megvalósításához. Egyben felkéri a Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottságot hogy a közbeszerzési eljárás kerüljön újbóli kiírásra március április 30-i kivitelezési idővel. Radványi Gábor bizottsági elnök Szarvasi Ákos főosztályvezető Intézkedés: A közbeszerzési eljárás eredményesen zárult, szerződéskötés folyamatban van. 1377/2008. (IX. 18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Budapest X., Gergely u.40.sz. alatti Társasházban található 41886/0/A/2 hrsz.-ú 59 m 2 nagyságú alagsori lakásként nyilvántartott (ténylegesen pincei tároló) ingatlanra, a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Budapest X., Gergely u. 40.sz. alatti Társasház ajándékozási szerződést kössön, azaz az ingatlant Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Budapest X., Gergely u. 40.sz. alatti Társasháznak ajándékozza. Intézkedés: A szerződés elkészült, aláírásra vár. 1378/2008. (IX. 18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az S1 telephely felújítási költségeire a évi költségvetésben elkülönített 75 M Ft-ból a bontás költségeire összesen 10,24 M Ft + áfa összeget biztosít, ebből 6,74 M Ft + áfa összeget a bontás befejezésére, 3,5 M Ft + áfa összeget pedig a keletkezett törmelék elszállítására. (A kifizetés feltételeként határozza meg a képviselő-testület a vállalkozói nyilatkozat meglétét, mely szerint Csipke-Invest Generál Kivitelező és Beruházó Kft. a teljes törmelékmennyiség elszállítására köteles.) Bajtek Mihályné főosztályvezető 15

16 Intézkedés: A bontás befejeződött, a határozat szerinti összeg kifizetésre került az aláírt kötelezettségvállaló lap alapján. A törmelék elszállítása még mindig nem történt meg, folyamatban van. 1380/2008. (IX. 18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t, hogy a Budapest, X. kerület hrsz.-ú ingatlanon található 4 db lakásban lakó család elhelyezésénél maximum a jelenlegi lakások értékét vegye figyelembe, s ez alapján az elhelyezés pontos költségének meghatározásával és a forrás megjelölésével ismételten terjessze a javaslatot a képviselő-testület elé. Az elhelyezésnél tartsa szem előtt az alábbiakat: tisztességes lakáscsere, értékarányos lakásár, a tél előtt a legszükségesebb, lakhatási feladatok biztosítása. Amennyiben nem sikerül a megállapodás létrehozása, a képviselő-testület kinyilvánítja azon szándékát, hogy bírósághoz fordul a helyzet rendezése, az értékarányos megoldás érdekében. Intézkedés: A cserelakás elkészült, 2 lakó elfogadta a felajánlott lakást, elhelyezésük megtörtént. A másik 2 lakó elhelyezése folyamatban van. 1386/2008. (IX. 18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatóját, hogy vizsgáltassa meg annak lehetőségét, hogy a kifizetett összeget ( ,-Ft-ot) a Kőbeta Rt. vagy a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. jogi úton visszakövetelheti-e az adóhatóságtól illetve a Magyar Államtól. Amennyiben erre lehetőség van akkor a szükséges intézkedéseket tegye meg. Intézkedés: Az APEH-kel való egyeztetés folyik. Csődvédelem megkérve. A hitelezői egyeztetés folyamatban van. 1387/2008. (IX. 18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete, mint közgyűlés felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t, mint tulajdonost, hogy a Kőbeta Rt. i végelszámolását kezdje meg. Intézkedés: Az APEH felé a kérelem benyújtva, felülvizsgálata folyamatban van. A végelszámolást az APEH-kal való megegyezés után lehet elindítani. 16

17 1388/2008. (IX. 18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Kőbánya- Gergely Utca Ingatlanfejlesztő Kft.-t, hogy a Gergely utca Sibrik Miklós út Harmat utca által határolt területen kialakítandó közparkra vonatkozó fejlesztési koncepciót a vitában elhangzottaknak megfelelően egészítse ki, s az új előterjesztésben a jelenlegi parkoló közösségi hasznosítására is tegyen javaslatot. (A koncepció a jegyzőkönyv 5. számú mellékletét képezi.) október 16. Intézkedés: A koncepciót a munkacsoport még nem véglegesítette. 1397/2008. (IX. 18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy vizsgáltassa meg az 1396/2008. (IX.18.) számú önkormányzati határozatban megjelölt utak mentén a zajvédő fal kiépítésének technikai és pénzügyi feltételeit, amennyiben Budapest Főváros Önkormányzata nem veszi fel a programjába. Montvai József főosztályvezető Intézkedés: A Jászberényi út mentén megrendeltük a zajszakértői vizsgálatot. 1398/2008. (IX. 18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a nyílászáró cseréből adódó megtakarítás érvényesítése érdekében folytasson egyeztető tárgyalásokat a Fővárosi Távfűtő Művekkel. Szász Csaba alpolgármester Szarvasi Ákos főosztályvezető Intézkedés: A Fővárosi Távfűtő Művekkel felvettük a kapcsolatot. A területi igazgató és az intézmények egyeztetnek a hőfok átállítás mértékéről. Az alapdíjakból a FŐTÁV nem enged. 1399/2008. (IX. 18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert készíttessen hőtérképet a 2009-ben felújítandó intézményekről azzal, hogy a vizsgálatot a nyílászárók cseréjét követően meg kell ismételni. első vizsgálat: január 31. második vizsgálat: szeptember 30. Szász Csaba alpolgármester 17

18 Szarvasi Ákos főosztályvezető Intézkedés: A szerződést ére megkötöttük a Módos és Társa Kft.-vel. 1438/2008. (IX.30.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t, hogy a 1182/2008. (VII. 22.) számú önkormányzati határozatban foglaltak megvalósítása érdekében a Budapest X. kerület, Mádi utca 120. szám alatti önkormányzati ingatlannal határos Kada utca 135. számú épület tűzfalának hőszigetelését végeztesse el, melyhez 1,2 M Ft + áfa összeget biztosít a évi költségvetésben a Mádi u. 120.; átmeneti anyaotthon felhalmozási feladatok soron biztosított 100 M Ft terhére. Győri Dénes és Kovács Róbert alpolgármesterek Bajtek Mihályné főosztályvezető Intézkedés: Az építési engedély hatályos, a közbeszerzés megkezdődött. A forrás rendelkezésre áll. 1469/2008. (X. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a kőbányai sporttevékenység megőrzése és továbbfejlesztése érdekében Megállapodást köt a Kőbánya Sport Clubbal január 1-jétől december 31-éig terjedő időszakra. Egyben felkéri a polgármestert, hogy a 47 M Ft-os támogatási összeg a évi költségvetésbe, valamint években a KSH által kiadott infláció mértékével emelt összeg kerüljön betervezésre. (A jegyzőkönyv 1. sz. melléklete a Kőbánya Sport Clubbal kötendő Megállapodási szerződés.) Bajtek Mihályné Hajdu Péter főosztályvezetők Intézkedés: A határozatban megjelölt összeg a évi költségvetésbe betervezésre kerül. A Kőbánya Sport Clubbal a megállapodás megkötése folyamatban van. 1524/2008. (X. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, hogy az Önkormányzat vegyen részt a KEOP kódszámú erdei iskola hálózat infrastrukturális pályázaton a Balatonlellei Ifjúsági tábor fejlesztési feladataival, és felkéri az alpolgármestert a pályázattal kapcsolatos műszaki feladatok előkészítésére, melynek pénzügyi forrása a céltartalékba helyezett felhalmozási feladatok előkészítésére, pályázatokra tervezett keretösszeg. Szász Csaba alpolgármester 18

19 Ronyecz Róbert Bajtek Mihályné főosztályvezetők Intézkedés: A pályázat csak a 2009-ben meghirdetésre került pályázatra kerül beadásra. A benyújtásához szükséges előkészítő munkák folynak. 1526/2008. (X. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza az alpolgármestert, hogy a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Kada Mihály Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda számára a Gergely utca 63. szám alatti hrsz.-ú 1000 m 2 alapterületű ingatlan megvásárlása ügyében folytasson tárgyalásokat, és megfelelő vételár esetén a javaslatot terjessze elő a következő képviselő-testületi ülésen. Szarvasi Ákos főosztályvezető Intézkedés: A tulajdonosok nyilatkoztak, hogy el kívánják adni a házukat. Az ingatlan értékbecslésének elkészítése folyamatban van, a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. végzi. Az ezzel kapcsolatos előterjesztés a Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság februári ülésének napirendi pontjai között szerepel. 1527/2008. (X. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Sportliget Bányató u. Hangár u. sarkán lévő szabad területen létesítendő görzenál pálya üzemeltetéséhez díjtalan használatot biztosít annak üzemeltetője (vállalkozó vagy egyesület) részére. Hajdu Péter Bajtek Mihályné főosztályvezető Intézkedés: A létesítmény megépítésére és üzemeltetésére az SZK & Heaven Kft. nem vállalkozott. 1531/2008. (X. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X. kerület Kőbánya pincerendszerének évi pinceveszély-elhárítási munkái hirdetmény közzétételével induló egyszerű közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, és az eljárás nyertesének a LADÁNYI és TÁRSA Kft.-t (1106 Budapest, Jászberényi út 13/a) hirdeti ki bruttó ,-Ft vállalási árral, november január 31. közötti teljesítési határidővel. Egyben felkéri a polgármestert a vállalkozási szerződés megkötésére. 19

20 Szarvasi Ákos Bajtek Mihályné főosztályvezetők Intézkedés: A szerződéskötés megtörtént, a kivitelezés folyamatban van. 1534/2008. (X. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, készíttesse el az alábbi intézmények nyílászáró cseréjére vonatkozóan a közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges intézményenkénti műszaki dokumentációt (közbeszerzési műszaki leírás, árazatlan költségvetés, szerződés-tervezet stb.), melyhez a szükséges fedezetet a Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság saját rendelkezési jogkörében biztosítja: sorszám nyílászárók felülete becsült összeg intézmény cím m 2 Ft 1 Harmat Általános Iskola 1104 Bp., Harmat u Fecskefészek Bölcsőde 2 Napközi Otthonos Óvoda 3 Napközi Otthonos Óvoda 1106 Bp., Gépmadár u Bp., Mádi u Apró Csodák Bölcsőde 4 Zsivaj Napközi Otthonos Óvoda 1105 Bp., Zsivaj u Napközi Otthonos Óvoda 1101 Bp., Kőbányai út Napközi Otthonos Óvoda 1101 Bp., Kőbányai út Napközi Otthonos Óvoda 1106 Bp., Maglódi út Széchenyi István Általános Iskola 1108 Bp., Újhegyi sétány Keresztury Dezső Általános Iskola 1106 Bp., Keresztúri út Komplex Ált. Iskola és Szakszolg. Közp Bp., Gém u Összesen: Bajtek Mihályné Szarvasi Ákos főosztályvezetők és 1535/2008. (X. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 1534/2008. (X.16.) számú határozatban jelzett intézményeken túl készíttesse el az alábbi intézmény(ek) nyílászáró cseréjére vonatkozóan a közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges intézményenkénti műszaki dokumentációt (közbeszerzési műszaki leírás, árazatlan költségvetés, szerződés-tervezet stb.), melyhez a szükséges fedezetet a Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság saját rendelkezési jogkörében biztosítja: sorszám intézmény cím nyílászárók felülete m 2 becsült összeg Ft 20

Verbai Lajos polgármester Végrehajtásért felelős: Végrehajtás előkészítéséért felelős: Hajdu Péter irodavezető

Verbai Lajos polgármester Végrehajtásért felelős: Végrehajtás előkészítéséért felelős: Hajdu Péter irodavezető BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű és a folyamatban lévő határozatok végrehajtásáról Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal jg / /,*?/ AA / OnTiS Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási //d / P T Tf T _ 1 Főosztály?nOH NOV 2[) Budapest,

Polgármesteri Hivatal jg / /,*?/ AA / OnTiS Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási //d / P T Tf T _ 1 Főosztály?nOH NOV 2[) Budapest, Budapest Főváros X. kerület Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Kőbányai Önkormányzat Önkormányzat Képviselő-testület ülése Polgármesteri Hivatal jg / /,*?/ AA / OnTiS Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási

Részletesebben

Dr. Maródi Gabriella Sport, Ifjúsági és Civil Kapcsolatok Főosztály Hajdu Péter Jógáné Szabados Henrietta Szervezési és Ügyviteli Főosztály

Dr. Maródi Gabriella Sport, Ifjúsági és Civil Kapcsolatok Főosztály Hajdu Péter Jógáné Szabados Henrietta Szervezési és Ügyviteli Főosztály 1 BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. november 20-án (csütörtökön) megtartott

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai. Bizottság Elnöke. Budapest WSM12

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai. Bizottság Elnöke. Budapest WSM12 Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság Elnöke Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat onnn nrpj -j Polgármestere Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: A Bp., X. ker.

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület. Önkormányzat Képviselő-testület ülése

Budapest Főváros X. kerület. Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest Főváros X. kerület A^l ftgu/sjjl/ QDOQl Kőbányai Önkormányzat l^ / / "' Polgármesteri Hivatala Budapest, Városüzemeltetési

Részletesebben

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat a salgótarjáni 6225/14 és 6225/15 helyrajzi számú, Ipari Parkban lévő területek megszerzésére

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat a salgótarjáni 6225/14 és 6225/15 helyrajzi számú, Ipari Parkban lévő területek megszerzésére Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 13253/2013. Javaslat a salgótarjáni 6225/14 és 6225/15 helyrajzi számú, Ipari Parkban lévő területek megszerzésére Tisztelt Közgyűlés! A Salgó Vagyon Kft

Részletesebben

*/ *>gp/ **&/La**. Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere

*/ *>gp/ **&/La**. Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere */ *>gp/ **&/La**. Budapest,. 9 MA 11 Tárgy; Javaslat a HADAR

Részletesebben

83/2013. (II. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat

83/2013. (II. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat 83/2013. (II. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztálya (4024 Debrecen, Piac u. 54. szám) által

Részletesebben

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1.. napirendi pont Borkai Zsolt polgármester előterjesztése Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Részletesebben

Verbai Lajos polgármester

Verbai Lajos polgármester BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű és a folyamatban lévő határozatok végrehajtásáról Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

KMOP-2009-5.2.2/B Budapesti integrált városfejlesztési program - Budapesti kerületi központok fejlesztése

KMOP-2009-5.2.2/B Budapesti integrált városfejlesztési program - Budapesti kerületi központok fejlesztése BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA POLGÁRMESTERI KABINET f. vi-- X. kerület Kőbányai 'Á *'.»-n-.: -ve[ \istílő-testülct ülése éaj^bo2mjzoo^_ Budapest, Tárgy: Tájékoztatás

Részletesebben

Határozatok - 2012.11.14. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 203/2012. (XI.14.) önkormányzati számu határozata:

Határozatok - 2012.11.14. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 203/2012. (XI.14.) önkormányzati számu határozata: Határozatok - 2012.11.14. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 203/2012. (XI.14.) önkormányzati számu határozata: A Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy

Részletesebben

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testülete az alábbi határozati javaslat elfogadására:

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testülete az alábbi határozati javaslat elfogadására: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály Budapest

Részletesebben

2015. január 19-i rendkívüli képviselő-testületi ülés

2015. január 19-i rendkívüli képviselő-testületi ülés Napirend előtt: 2015. január 19-i rendkívüli képviselő-testületi ülés 1/2015. (I.19.) Kt. H A T Á R O Z A T Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy mai rendkívüli

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Polgármester Tárgy: Jelentés lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Tisztelt Képviselő-testület! A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az alábbiakat jelentem: Folyószámla-hitelkeret módosítása

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/5/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 30-i ülésére Tárgy: Településközpont vegyes övezetben

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály Budapest,

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. október 31-én megtartott rendkívüli - ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. október 31-én megtartott rendkívüli - ülésének jegyzőkönyvéből: 205/2008.(X.31.)HÖ sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a A Hajdúhadházi Bocskai István Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tetőtér beépítésének befejezési üteme

Részletesebben

A hirdetmény a Közbeszerzési Értesítőben 2009.03.18-án jelent meg K.É. 4090/2009. hivatkozási szám alatt.

A hirdetmény a Közbeszerzési Értesítőben 2009.03.18-án jelent meg K.É. 4090/2009. hivatkozási szám alatt. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest,

Részletesebben

KIVONAT. A Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság 2015. november 10. -ei üléséről. 742/2015. (11.10.)TELB. Határozat

KIVONAT. A Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság 2015. november 10. -ei üléséről. 742/2015. (11.10.)TELB. Határozat +Belváros-Lipótváros V. ker. Önkormányzat a A Tárgy:napirend 742/2015. (11.10.)TELB. Határozat A úgy dönt, hogy a kiküldött 27/2015 sorszámú meghívóban szereplő napirendi pontokat elfogadja, azzal a módosítással,

Részletesebben

Javaslat az Ózd, Volny József u. 1. szám alatti, ózdi belterületi 7217 hrsz-ú ingatlanra benyújtott vételi kérelem elbírálására

Javaslat az Ózd, Volny József u. 1. szám alatti, ózdi belterületi 7217 hrsz-ú ingatlanra benyújtott vételi kérelem elbírálására Javaslat az Ózd, Volny József u. 1. szám alatti, ózdi belterületi 7217 hrsz-ú ingatlanra benyújtott vételi kérelem elbírálására Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke Előkészítette: Településfejlesztési

Részletesebben

2013. évi 20. szám 2013. november 14. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. NOVEMBER 13-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI

2013. évi 20. szám 2013. november 14. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. NOVEMBER 13-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI 2013. évi 20. szám 2013. november 14. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. NOVEMBER 13-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013.

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE Előterjesztés száma: 212/2015/09.10. A határozati javaslat elfogadásához az SZMSZ 49. k) pontja alapján minősített többség szükséges

Részletesebben

451. számú előterjesztés

451. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 451. számú előterjesztés Előterjeszt és a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság részére a védett építészeti értékek megőrzésének

Részletesebben

1/2015.(I.22.) sz. Képviselő-testület határozata

1/2015.(I.22.) sz. Képviselő-testület határozata H I R D E T M É N Y Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 22-i ülésén az

Részletesebben

Szigetszentmiklós Város Polgármestere. a Képviselő-testület 2011. november 02. napján tartandó rendkívüli, nyilvános ülésére

Szigetszentmiklós Város Polgármestere. a Képviselő-testület 2011. november 02. napján tartandó rendkívüli, nyilvános ülésére Szigetszentmiklós Város Polgármestere 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos u. 2. Az előterjesztés meghívó szerinti sorszáma:. Előterjesztés a Képviselő-testület 2011. november 02. napján tartandó rendkívüli,

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

J±jJh^M^ 2009. ]0(iq m 1 9. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése

J±jJh^M^ 2009. ]0(iq m 1 9. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése J±jJh^M^

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Polgármester Tárgy: Jelentés lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Tisztelt Képviselő-testület! A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az alábbiakat jelentem: A Micimackó Magánóvoda kérelme

Részletesebben

,).fd. számú előterjesztés

,).fd. számú előterjesztés ,).fd. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a KEOP-5.3.0/A/09-2010-0159 azonosító számú "Az energetikai hatékonyság

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 35/2014.(VII.23.) önkormányzati határozat 36/2014.(VII.23.)

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Pályázat egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselo-testületének 2010. április 12-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzokönyvébol

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselo-testületének 2010. április 12-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzokönyvébol 2010. április 12-én megtartott rendkívüli ülésének könyvébol 246/2010. (IV. 12.) határozata: Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselo-testülete a 2010. április 12. napján megtartott rendkívüli Képviselo-testületi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Lakiter Hungária Európa Kft. ingatlan vásárlásáról szóló 82/2014.

Részletesebben

* * * BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

* * * BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű végrehajtott, a határidő módosításra javasolt, a visszavonásra javasolt és a folyamatban lévő határozatokról,

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3.

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzatának Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Gazdasági Bizottság 2013. augusztus 26 -i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Gazdasági Bizottság 2013. augusztus 26 -i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz- 355/2013. ELŐTERJESZTÉS A Gazdasági Bizottság 2013. augusztus 26 -i ülésére Tárgy: MACOVEI ERZSÉBET egyéni vállalkozó közterület-használati

Részletesebben

A pályázati koordináció az alábbi főbb feladatok elvégzését követeli meg a fejlesztéspolitikai és pályázati referensek részéről:

A pályázati koordináció az alábbi főbb feladatok elvégzését követeli meg a fejlesztéspolitikai és pályázati referensek részéről: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése ^jj^aú±b^^ BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET Budapest, MM--WÁ+-H KŐBÁNYI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE Tárgy; Javaslat a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-600 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu

Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-600 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-600 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu Szám: I/1-50/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 5 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 223/2015. (IX.30.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. szeptember 30-i ülés módosított napirendi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 27-ei ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 27-ei ülésére 219/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 27-ei ülésére Tárgy: A Pétfürdőn az Ifjúság utca út és közvilágításának kiépítése, Berhidai

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! KT2010.07.08. *idí»pi-st Főváros X. kerület Kőbányai önkormányzat Képviselő-testület Ülése ^JJ^J^QÁL Képviselő-testület r udspcst» «Helyben Tárgy: Javaslat a közbeszerzési terv módosítására a kőbányai

Részletesebben

271/2011. (VI. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat

271/2011. (VI. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat készült könyvéből: 271/2011. (VI. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata VI. fejezet 2. pontja

Részletesebben

Budapest Főváros X, kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ulese. Budapest Főváros X. kerület 9 mii tél.2 JO- Kőbányai Önkormányzat ' '

Budapest Főváros X, kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ulese. Budapest Főváros X. kerület 9 mii tél.2 JO- Kőbányai Önkormányzat ' ' Budapest Főváros X, kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ulese Budapest Főváros X. kerület 9 mii tél.2 JO- Kőbányai Önkormányzat ' ' Polgármestere Budapest,.. Tárgy: Javaslat a Bp. X. Hungária

Részletesebben

Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. 3100 Salgótarján, Kassai sor 54. Iktatószám: 411/2010. J a v a s l a t

Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. 3100 Salgótarján, Kassai sor 54. Iktatószám: 411/2010. J a v a s l a t Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. 3100 Salgótarján, Kassai sor 54. Iktatószám: 411/2010. J a v a s l a t a Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. KEOP-3.3.0. sz. pályázat keretében A Tarjáni Gyermektábor

Részletesebben

K I V O N A T. Dunaföldvár Város Önkormányzata Száma: 881-27/2012.

K I V O N A T. Dunaföldvár Város Önkormányzata Száma: 881-27/2012. Száma: 881-27/2012. 199/2012.(VII.31.) KT. Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunaföldvári Ipari és Területfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. f.a. egyszerűsített éves beszámolóját

Részletesebben

f )j ~ szám ú előterjesztés

f )j ~ szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je f )j ~ szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Képviselő-testület által 2007 januárjától 2012 szeptemberéig hozott

Részletesebben

Litér Község Önkormányzata 8196 Litér, Álmos u. 37. Tel./Fax: 88/598-010 Honlap: www.liter.hu E-mail: referens@liter.hu

Litér Község Önkormányzata 8196 Litér, Álmos u. 37. Tel./Fax: 88/598-010 Honlap: www.liter.hu E-mail: referens@liter.hu E L Ő T E R J E S Z T É S, 2014. április hó 08 napján tartott együttes Képviselő-testületi ülésére Tisztelt Képviselő-testületek! Litér Község Önkormányzata Balatonfűzfő Város és Szentkirályszabadja Község

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évi 2. rendes ülését. 2008. február 27-én (szerda) 14 00 órára

M E G H Í V Ó. Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évi 2. rendes ülését. 2008. február 27-én (szerda) 14 00 órára M E G H Í V Ó Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évi 2. rendes ülését 2008. február 27-én (szerda) 14 00 órára hívom össze. A képviselő-testület ülését a Józsefvárosi Önkormányzat

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom:

H I R D E T M É N Y. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: H I R D E T M É N Y Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági-Városüzemeltetési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: KOZP/4657-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én 16,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen. Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Önkormányzatának 2013. augusztus 29. napján tartandó Képviselőtestületi ülésére Tárgy: feltételes szabadkézi beszerzések indítása közbeszerzési tanácsadó kiválasztására

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére Tárgy: Döntési javaslatok az Enying város önkormányzati épületeinek

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 23-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 23-i ülésére 86/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 23-i ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

Részletesebben

Sport, Ifjúsági és Civil Kapcsolatok Főosztálya Hajdu Péter Jógáné Szabados Henrietta Szervezési és Ügyviteli Főosztály

Sport, Ifjúsági és Civil Kapcsolatok Főosztálya Hajdu Péter Jógáné Szabados Henrietta Szervezési és Ügyviteli Főosztály 1 BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT A 2010. augusztus 26-án (csütörtökön) megtartott üléséről Az ülés kezdetének időpontja: 9 00 óra Az ülés helyszíne:

Részletesebben

*/ Kerület Kőbányai ' " "P^selo-íesfületülése BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

*/ Kerület Kőbányai '  P^selo-íesfületülése BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE */ Kerület Kőbányai ' " "P^selo-íesfületülése BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Budapest,...,,,..,.,,,Jíl1í; :í,^ i v Tárgy: Javaslat a Budapest X. ker., Hős u. 15/a-b. lakóépület

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-6/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. július 31-i rendkívüli ülésére Tárgy: A) Eplényi temető

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Helyben. Tisztelt Képviselő-testület!

Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Helyben. Tisztelt Képviselő-testület! Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Iroda - Vagyongazdálkodási csoport 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Ügyiratszám: U-21681/2015 Témafelelős: Tóth Ágnes Tárgy: Vételi ajánlat a Szentes

Részletesebben

II. HATÁROZAT KIVONAT

II. HATÁROZAT KIVONAT Iktatószám: T-196/2010. 10/2010. II. HATÁROZAT KIVONAT a 2010. július 08-ai rendkívüli képviselő-testületi ülés zárt jegyzőkönyvéből 358/2010. (VII.08.) B-L.Ö.h. úgy dönt az önkormányzat tulajdonában lévő

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 17-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 17-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Budapest X. kerület, Liget u. 1/c I. 16. szám alatti ingatlan értékesítéséről

Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Budapest X. kerület, Liget u. 1/c I. 16. szám alatti ingatlan értékesítéséről Budapest Főváros X. kerület Alpolgármestere j(; t. Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Budapest X. kerület, Liget u. 1/c I. 16. szám alatti ingatlan értékesítéséről I. Tartalmi összefoglaló Budapest

Részletesebben

J a v a s l a t az Ózd, Hétes telep 5/1 szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanrész értékesítésére

J a v a s l a t az Ózd, Hétes telep 5/1 szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanrész értékesítésére J a v a s l a t az Ózd, Hétes telep 5/1 szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanrész értékesítésére Előterjesztő: Fazekas Zoltán alpolgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 25.-én, 12.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 25.-én, 12.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 25.-én, 12.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pergõ Margit Nyírõ István Fülöp Attila Gerõfi

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évi 5. rendes ülését. 2008. május 15-én (CSÜTÖRTÖK) 14 00 órára

M E G H Í V Ó. Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évi 5. rendes ülését. 2008. május 15-én (CSÜTÖRTÖK) 14 00 órára M E G H Í V Ó Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évi 5. rendes ülését Napirend: 2008. május 15-én (CSÜTÖRTÖK) 14 00 órára hívom össze. A képviselő-testület ülését a Józsefvárosi

Részletesebben

Sport, Ifjúsági és Civil Kapcsolatok Főosztály Hajdu Péter Jógáné Szabados Henrietta Szervezési és Ügyviteli Főosztály

Sport, Ifjúsági és Civil Kapcsolatok Főosztály Hajdu Péter Jógáné Szabados Henrietta Szervezési és Ügyviteli Főosztály 1 BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. február 5-én (csütörtökön) megtartott

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 17-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 17-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Melléklet: (2 db) - térképmásolat - közgyűlési határozat

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Melléklet: (2 db) - térképmásolat - közgyűlési határozat MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE MIK: 1018-33/100/2006. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Melléklet: (2 db) - térképmásolat - közgyűlési határozat Zárt ülés Javaslat a Miskolc, Aulich utcai beépítetlen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. szeptember 30-án (kedden) megtartott

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére. Tárgy: Önkormányzati gazdasági társaságok 2013. évi beszámolója, 2014.

ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére. Tárgy: Önkormányzati gazdasági társaságok 2013. évi beszámolója, 2014. Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 107/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Tárgy: Önkormányzati gazdasági társaságok 2013. évi beszámolója,

Részletesebben

175-35/2011. K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

175-35/2011. K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 226/2011. (X. 26.) Kt. hat. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. október 26-ai ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja: 1. Tájékoztató a lejárt határidejű

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A támogatás formája: működési támogatásnak nem minősülő vissza nem térítendő támogatás.

ELŐTERJESZTÉS. A támogatás formája: működési támogatásnak nem minősülő vissza nem térítendő támogatás. Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési osztály Az előterjesztést megtárgyalta: Pénzügyi

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 201/2012. (VII.18.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 201/2012. (VII.18.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása 201/2012. (VII.18.) önkormányzati határozata Napirend megállapítása 1.) ÉMOP-3.1.2/A-2f-2010-0005 azonosító számú projekt önerő növelése Referens: Nagy István stratégiai referens 2.) Támogató nyilatkozat

Részletesebben

Bizottsági javaslatok A Képviselő-testület május 5-i rendkívüli ülésének napirendi pontjaihoz

Bizottsági javaslatok A Képviselő-testület május 5-i rendkívüli ülésének napirendi pontjaihoz Bizottsági javaslatok A Képviselő-testület 2011. május 5-i rendkívüli ülésének napirendi pontjaihoz Rendeletek: - A települési képviselő, a bizottsági elnök és a bizottsági tag tiszteletdíjáról, természetbeni

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 25-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 25-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 25-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Turisztikai attrakciófejlesztés DDOP-2.1.1/A.B-12 tárgyú 90/2012.

Részletesebben

169/2012. (IV. 13.) számú Képviselő-testületi Határozat

169/2012. (IV. 13.) számú Képviselő-testületi Határozat készült könyvéből: 169/2012. (IV. 13.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a vízi közmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény végrehajtására a

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. szeptember 18. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Mellékeljük az Értékelő Bizottság által felvett jegyzőkönyvet és az emlékeztetőt. (3-4. számú melléklet)

Mellékeljük az Értékelő Bizottság által felvett jegyzőkönyvet és az emlékeztetőt. (3-4. számú melléklet) BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2015. október 7. napján tartandó Kt. ülésre! Készítette: Handelné Kiscelli Ágnes vagyonhasznosítási ügyintéző Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 26-i rendes nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 26-i rendes nyílt ülésére Iktatószám: 4/ 21- /2015. Tárgy: Vegyes ügyek. ELŐTERJESZTÉS Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 26-i rendes nyílt ülésére Előterjesztő: Szabó László polgármester Az

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 43/2012. (III. 29.) 44/2012. (III. 29.) 45/2012. (III. 29.) 46/2012.

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

K I V O N A T. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 16-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 16-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 - igen - 0 nem szavazattal 0 tartózkodással az alábbi 142/2012. (VIII.16.) sz. határozat Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiak szerint

Részletesebben

A Képviselő-testület 2009. május 28-i rendkívüli ülésén hozott határozatok:

A Képviselő-testület 2009. május 28-i rendkívüli ülésén hozott határozatok: A Képviselő-testület 2009. május 28-i rendkívüli ülésén hozott határozatok: 221/2009. (V.28.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, elfogadja a meghívóban szereplő napirendi

Részletesebben

2013. ÉVI MUNKATERVE

2013. ÉVI MUNKATERVE NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 222/2012. (XI. 26.) számú határozatával elfogadott 2013. ÉVI MUNKATERVE Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évi munkatervét az

Részletesebben

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előterjesztés száma:162/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. augusztus 28-án, 18-órakor megtartandó ülésére Jelentés a lejárt

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 7-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 7-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 7-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat Városgondnokság ingatlan adásvételi ügye Iktatószám:

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2015. december 7., hétfő. 6. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2015. december 7., hétfő. 6. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2015. december 7., hétfő 6. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2015. december 7., hétfő 6. szám

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA M E G H Í V Ó

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA M E G H Í V Ó Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA M E G H Í V Ó a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 2014. november 18-án (kedden) 14 órai kezdettel

Részletesebben

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti 1/2010. (I. 28.) önkormányzati testületi határozat a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 34. (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői tekintetében

Részletesebben

Felelős: Műszaki Osztály mb. vez.

Felelős: Műszaki Osztály mb. vez. H I R D E T M É N Y Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági-Városüzemeltetési

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Polgármester Tárgy: Jelentés lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Tisztelt Képviselő-testület! A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az alábbiakat jelentem: A Zoltán u. 42. sz. alatti

Részletesebben

Tárgy: LFP-2008- panelpályázat. A Budapest Főváros X., Kerület Kőbányai Önkormányzat által kiírt panel pályázatra az alábbi pályázatok érkeztek be:

Tárgy: LFP-2008- panelpályázat. A Budapest Főváros X., Kerület Kőbányai Önkormányzat által kiírt panel pályázatra az alábbi pályázatok érkeztek be: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése 4kl mii ki IDOM. Budapest,, W8WM 18 Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Tárgy: LFP-2008- panelpályázat LA-2 kódszámú Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

96/2013. (IX. 12.) Öt. határozat Tárgy: Testületi ülés napirendjének elfogadása

96/2013. (IX. 12.) Öt. határozat Tárgy: Testületi ülés napirendjének elfogadása 96/2013. (IX. 12.) Öt. határozat Tárgy: Testületi ülés napirendjének elfogadása H A T Á R O Z A T Tiszasziget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelete a társasházak magánerős felújításához és a városi közműhálózatok magánerős építéséhez nyerhető pénzügyi támogatásról

Részletesebben