Károly Róbert Főiskola Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Marketing és Menedzsment Tanszék SIMON ATTILA CSALÁDI GAZDASÁG ELEMZÉSE NAP40307 ML11

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Károly Róbert Főiskola Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Marketing és Menedzsment Tanszék SIMON ATTILA CSALÁDI GAZDASÁG ELEMZÉSE NAP40307 ML11"

Átírás

1 Károly Róbert Főiskola Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Marketing és Menedzsment Tanszék SIMON ATTILA CSALÁDI GAZDASÁG ELEMZÉSE Készítette: Krakóczki Éva NAP40307 ML11

2 Gyöngyös 2009 Bevezetés Napjaink nehéz gazdasági helyzete a mezőgazdasági ágazatot is sújtja. Lépten-nyomon erről lehet hallani, mint ahogy a következő cikkrészlet is ezt támasztja alá: A hitelválság és az aszályos év keserves szezont produkált, amely derékba kapta az agrártermelőket. A gazdák kétharmada feje fölött suhog a kasza! Az inputárak növekedése 25 %-t meghaladóan növekedett, ugyanakkor a termelői ár nem éri el az előző év árszintjének a 73 %-kát. Jellemző, hogy a gabonafélék hazai és nemzetközi piacokon rendkívüli módon csökken a kereslet, így az exportárak ennek következtében alacsony szintre estek. A válság következtében a hiteligény tovább növekedett, amelyet a pénzintézetek nem tudnak, vagy nem akarnak kielégíteni. A talpon maradás érdekében az alapanyagot termelő gazdáknak egy lehetősége marad, hogy nem vesznek vetőmagot, csökkenti a műtrágya és növényvédő szerek használatát. Ergo az idei évben nagyon sok agrártermelő fog felhagyni a mezőgazdasági termeléssel és gyarapítani fogja az egyébként is nagyszámú munkanélküliek számát. 1 Az említett viszonyokra való tekintettel merült fel a kérdés, vajon hogyan hat a válság egy, a környezetemben lévő gazdaságra, így megkértem Simon Attilát, hogy meséljen a saját családi gazdaságuk által követett stratégiáról és jövőbeli terveikről. 1. A cég legfontosabb jellemzői Név: Simon Attila Székhely: Hatvan, Géza fejedelem út 1. Telephely: Csány-Sastelek Menedzsment: 6 fő alapító tag, 1 fő vezető Tulajdonviszonyok: egyenlő arányú részesedés az alapításkor, tulajdonosok nem bejelentett segítő családtagok részmunkaidőben 1 Agroinform szaklap: Miként hat a válság a mezőgazdasági ágazat egyes szereplőire?, november 2

3 1.Tevékenységi kör kertészeti termelés o gyümölcstermesztés csonthéjas gyümölcsök termesztése héjas gyümölcsök termesztése almatermésűek termesztése zöldségtermesztés o dinnyetermesztés szántóföldi növények termesztése o gabonanövények termesztése o olajos növények termesztése o vetőmagtermesztés szolgáltatás: mezőgazdasági és kertészeti gépi szolgáltatás o növényvédelmi permetezés kommunális kertészeti szántóföldi o egyéb szántóföldi gépi szolgáltatás anyag- és terményszállítás egyéb mezőgazdasági gépi munkák szaktanácsadás értékesítés 2. A vállalkozás mérete Az elmúlt három év átlagos éves árbevétele 39 millió forint volt, melynek 19,3%-a Európai Uniós és hazai földalapú és integrált növény- és gyümölcstermesztési támogatás. Jelentős a gazdaság kézimunkaerő felhasználása. Adott növény kézi szedésekor az alkalmazott munkaerő létszám napi szinten meghaladja a főt. Ezek alkalmazása időszakos, és csak a konkrét minőségi piacot igénylő gyümölcsök szedésénél alkalmazott. A dolgozók szállítását saját eszközzel, illetve bérszállítók alkalmazásával oldja meg. A dolgozók alkalmazása során, úgynevezett alkalmi munkavállalói könyvet használ. 3

4 3 fő állandó bejelentett alkalmazottja van, az átlagos munkabérük havonta nettó 95 ezer forint. Az állandó munkaerő alkalmazásánál gondot jelent a dolgozók gyakori szabadságolása, illetve a kötelező orvosi vizsgálatok és munkavédelmi eszközök pótlólagos költsége. 1. ábra: A termőterület termesztett növények szerinti megoszlása 2008-ban Forrás: Saját szerkesztés A 2. diagram megmutatja, hogy a gazdaság 111ha földterülete hogyan oszlik meg a termesztett növények szerint a 2008-as évben. A dió, illetve a szántó területe közel azonos méretű, ezek a gazdaság legdominánsabb terményei. A további növények termőterületének összege a földek 28%-a, így elmondható, hogy a dió, az őszi árpa és a többi növény 1/3-1/3-1/3 arányban oszlik meg. A gazdaság fő profiljának a gyümölcstermesztésnek megfelelően a területek több mint 60 %-án különböző gyümölcsök termesztése folyik. A következő táblázatból kiderül, hogy az egyes években 2005-től kezdődően hogyan változott a földek használata, illetve tételesen érzékelteti, hogy az előbbi diagramon bemutatott arányok számszerűen hogyan alakulnak. A szántó területek felhasználása a vetésforgó miatt az évek során változott. A fás növények hosszabb életűek, mint a jelen táblázatban bemutatott 4 év, ezért az ilyen felhasználású területeken jelentősen nem figyelhető meg változás. Kivételt képez néhány eset, például ahol az almát a körte termesztése váltotta fel. 4

5 1. táblázat: Simon Attila Családi Gazdaság tulajdonában lévő földterületek mérete és a termesztett növények fajtái as években Megye Település Hrsz. Ebből terület zöldséggyümölc nagysága (ha) s (ha) Típus Termelés típusa Öntözés típusa Tul jellege Termékek Heves Csány 0193/15 0,50 0,50 gyümölcs intenzív csepegtető saját ALMA Heves Hatvan 075/10 0,52 0,52 gyümölcs intenzív csepegtető saját ALMA Heves Hatvan 078/4 1,88 1,88 gyümölcs intenzív csepegtető saját ALMA Heves Hatvan 078/7-6 1,70 1,70 gyümölcs intenzív nincs saját ALMA Heves Hatvan 091/37 0,59 0,59 gyümölcs intenzív nincs bérelt ALMA Alma 5,19 5,19 Heves Hatvan 078/6 2,36 2,36 gyümölcs intenzív csepegtető saját CSER. Heves Hatvan 078/20 3,82 3,82 gyümölcs intenzív csepegtető saját CSER. Csereszn ye 6,18 6,18 Heves Hatvan 075/9 2,44 2,44 zöldség s nincs saját DINNYE s nincs saját DINNYE Heves Hatvan 078/4 4,66 4,66 zöldség Dinnye 7,10 7,10 Heves Csány 0173/115 28,85 28,85 gyümölcs s nincs saját DIÓ Heves Csány 0173/116 gyümölcs s nincs saját DIÓ Heves Csány 0193/107 gyümölcs s nincs saját DIÓ Heves Csány 0193/108 gyümölcs s nincs bérelt DIÓ Heves Csány 0193/109 gyümölcs s nincs bérelt DIÓ Heves Csány 078/4 3,64 3,64 gyümölcs intenzív mikroszfejes saját DIÓ Heves Csány 0193/107 3,80 3,80 gyümölcs s mikroszfejes bérelt DIÓ Dió 36,29 36,29 Heves Hatvan 078/6 1,51 1,51 gyümölcs intenzív csepegtető saját KÖRTE Heves Hatvan 078/7 1,77 1,77 gyümölcs intenzív nincs saját KÖRTE Körte 3,28 3,28 Heves Hatvan 078/20 2,91 2,91 gyümölcs intenzív nincs saját SZILVA Heves Hatvan 075/10 7,21 7,21 gyümölcs intenzív mikroszfejes saját SZILVA Szilva 10,12 10,12 5

6 2. Történeti áttekintés 2.1. A kezdetektől máig A családi gazdaság vezetője és alapítója, Simon Attila, aki 48 éves gyümölcsész ben kezdte a vállalkozását az egykori Csányi Állami Gazdaság Sastelki gyümölcsösében. Korábban itt dolgozott, mint héjas és csonthéjas 2. ábra: Simon Attila mezőgazdasági gépei ágazatvezető ban egykori vezetői-mint fiatal kollegának- rásózták a gyümölcsöskert akkor nem nagyon kedvelt és akkor csak veszteséget termelő növényét, a diót. Benne égett a bizonyítási vágy, mivel már akkor is beszélt nyelveket, így elsőként a külföldi- hazai nem lévén- szakirodalmat kezdte tanulmányozni, valamint felvette több külhoni termesztővel a szakmai kapcsolatot. Az 1990-es rendszerváltást hollandiai gyümölcsösben szakmai gyakorlaton élte meg, ahol mérnöki fejjel kétkezi munkával kereste kenyerét. Az itt megszerzett gyakorlatot és a korábbi tudást felhasználva, sikerrel indította el a magánvállalkozását, melynek alapját az akkor csődöt jelentő Csányi ÁG. területéből komoly hitelekkel megvásárolt 35, ha gyümölcsöse jelentette. Mára 111ha-ra bővült a művelt terület, amelyből 69ha gyümölcs és 42ha szántó. A gyümölcsös fő gerincét a 38ha-os dió ültetvény alkotja, melyből 7,5 X 3,5 méteres 6ha szuper intenzív dió sövény. A terület 70%-a öntözésre berendezett. Öntözési módok: mikro-szórófejes, illetve csepegtető öntözés, folyamatos tápanyagellátással. A területen gazdálkodást egy telepített METOS típusú meteorológiai állomás segíti, melynek segítségével számítógépen azonnal lekérdezhető az aktuális időjárási helyzet, aminek költségcsökkentő hatása eléri a 20%-ot. A terület 57%-án héjas ültetvény található (ez a megye legnagyobb magánkézben lévő héjas- dióültetvénye). További gyümölcsös felület 25% csonthéjas (cseresznye, meggy, szilva). Az almás termésűek területe folyamatosan csökken a rossz piaci körülmények miatt. A szántóföldi ágazat termesztésében kiemelkedik a gabonanövények termesztése, a bevétel stabilizálása miatt a vetésforgó betartásával olajos növényeket is termeszt (napraforgó, káposztarepce). A zöldségtermesztést azokon a területeken folytatja, amely a gyümölcsös struktúra váltása miatt felszabadul. A dinnye termesztésénél fő szempont a Csány községre

7 jellemző közel 150 éves termesztés technológia, mely a gyepkockás termesztésen alapul. A szolgáltatás, mint pótlólagos bevételforrás kiegészíti a szakaszos mezőgazdasági termelésből adódó felszabaduló gépi kapacitást, így a környező településeken kommunális feladatok ellátásában segíti az önkormányzatokat. 2. Sikerek és kudarcok a cég életében Az 1994-ben alapított, akkor még egyéni vállalkozásként működő cég szempontjából az alapítást követő évek kritikusak voltak, hiszen ebben az időszakban gazdaságát jelentős, magas kamatokkal terhelt hitelekből tudta beindítani és működtetni. Az induló állapot teljes mértékben nulla volt, a hitelekből megvásárolt földeken termelőeszközökkel nem rendelkezett. Sikerét szakmai tudásának és szorgalmának köszönheti. A következő jelentős fordulatot a korábbi elavult ültetvények cseréje és ültetvényrekonstrukció jelentette. V é g r e h a j t á s á h o z a z a k k o r jelentősnek számító 50%-os gyümölcstelepítési állami támogatás nyújtott segítséget. Ekkor lett telepítve az öntözőrendszer 85%-a is. 3. ábra: Gyümölcsös Jelentős fordulatot jelentett a es Uniós csatlakozás, melynek során új piacok kerültek megszerzésre, illetve a korábbiak stabilizálásra. Ez a korábbi átlagos árbevételt 45%-kal megemelte és stabilizálta, hiszen nem sújtotta a termékeket a befogadó ország büntető vámja. 3. A jelenlegi helyzetben melyek a cég stratégiai elképzelései? 3.1. Kilátások, ágazati, piaci helyzet A vállalkozás telep- és gazdálkodási helye páratlan adottságokkal rendelkezik az intenzív mezőgazdaság, valamint a kertészeti kultúrák területén, ennek alapján kézenfekvő, hogy ezen feltételeket kell kihasználni az agrárgazdaságának megfelelő hatékony és hazai és uniós jogszabályokat 7

8 megfelelően adaptáló működésének elősegítésre. A vállalkozás boldogulásának és az esetleges fejlesztések alapja a megfelelő, hatékony működést biztosító és a kat jól ötvöző saját gazdaságában van. A saját gazdaságának átalakulásával járó nehézségek, a gazdasági kényszer, a termesztés feladatai, az elmúlt időszakban kialakult információhiány és az előfordult természeti és gazdasági problémák fokozottan indokolják a megfelelő szakmai tudás minél szélesebb körű, hatékony használatát. Az elmúlt évtizedben a tervgazdálkodásról a piacgazdálkodásra történő átállás során a gazdálkodó nem jutott hozzá a mezőgazdaság egyik előfeltételét jelentő, bárki által könnyen elérhető, naprakész bel-, külpiaci és innovációs információkhoz. Tekintettel a mezőgazdasági termelés fokozott kockázatára, amely mind a termelési, mind a piaci fázisban fennáll, a természeti tényezőknek és váratlan eseményeknek legjobban kitett piaci szereplők, mint mezőgazdasági alapanyag-termelő számára rendkívül fontossá vált az, hogy a szakmai információkhoz megfelelő időben jusson hozzá. Ezen információk érthető és konkrét lefordítása számára létfontosságú. De nem csak az információk pontossága és naprakészsége fontos, hanem annak többirányúsága is. Igen nagy százalékban sokszor úgy termel, hogy nem tudja, és nem látja, hogy mi lesz megtermelt termékének a sorsa, így még kevésbé tudja, hogy a befektetett munkája és tőkéje visszatérül-e illetve marad-e annyi, ami az új gazdasági év kezdéséhez szükséges. A gazdálkodó szerint folyamatos a zavar a termelés és értékesítés, valamint az ismeretszerzésben. A kutató keresi a kutatása számára fontos tudományos eredményeket mindenféle termelői és piaci kontroll és hatás nélkül, és ha van is a kutatásának gyakorlati eredménye, akkor az számára túl tudományosan jut el, így annak gyakorlati hatása gyakran egyenlő a nullával. Így mint gazdálkodó termel a saját megszerzett szaktudása alapján, melynek alapja helyi erőforrások megfelelő ismerete és korábbi iskoláiban megszerzett ismeretei. Sajnos ezek az információk sokszor egyáltalán nem naprakészek. A termelési ciklusban kívánatos friss, aktuális termelési és piaci információkban csak - a függetlenek egyáltalán nem nevezhető, termékeit eladni kívánó - multinacionális értékesítési és piaci hiénák -tól kaphat csak, akik számára csak a rövidtávon megszerezhető profit a legfontosabb. Így az én termékem a legjobb és a többi is jó de elv alapján nem, vagy kevésbé jut elégséges termelési információ a termelőhöz. Véleménye szerint az elmúlt években lényegesen megváltozott az ellátási lánc, természetéből adódóan azonnali a kis és nagykereskedelem 8

9 technológiai és szervezeti fejlődését és a fogyasztó igényeit figyelembe vevő termelői reakcióra van szükség. Ebben az információs- kommunikációs láncban feltétlen szükséges lenne a termék-előállítóktól az azonnali piaci információ, hiszen az így létrehozott információáramlás az igények és elvárások korábbinál sokkal gyorsabb változását is magával hozza. Véleménye szerint harmonikus piaci viszonyok kialakulásához sok időre van szükség. Saját gazdaságának termelési szintjének fenntartása, valamint a további alkalmazottak foglalkoztatása szempontjából rendkívül fontos, hogy az állam szerepe erősödjön az új hatékony agrárpiaci rendszerek kialakításában, működtetésében. E segítség eredményeként keletkező profit alakítása meghatározó, ezért az állam eredményes szerepe mindképpen nélkülözhetetlen, hiszen ezzel érhető el a megfelelő harmónia a mezőgazdaságban Jelenlegi adottságok: erősségek gyengeségek 2. táblázat SWOT analízis ERÕSSÉGEK GYENGESÉGEK LEHETÕSÉGEK VESZÉLYEK - kiváló termőhelyi adottságok - nagy hagyományú agrárszféra - EU piac közelsége - gazdag környezeti táj - fejlett infrastruktúra - képzett munkaerő - alacsony munkanélküliség - jelentős K+F kapacitás - a körzetben agrárfelsőoktatási potenciál - felvásárlók monopol helyzete - alacsony mértékű tőke-visszaforgatás - jövedelemkülönbségek ágazaton belül - K+F támogatások stagnálnak, csökkennek - információ technológia alkalmazási aránya alacsony - szövetkezések erősítése - alternatív energiaforrások bevonásának növelése - direkt értékesítés kiszélesítése - integrált gazdálkodási módszerek széleskörű alkalmazása - munkahelymegtartás és teremtés - piaci igényeknek megfelelő áru előállítás - regionális piacok bővítése - közeli iparba (BOSCH, Samsung) való elvándorlás - üvegházhatás, aszálykárok növekedése - csökkenő biodiverzitás - képzett munkaerő a jobban fizetett gazdaságba települ át - Nitrát érzékeny terület való gazdálkodás Finanszírozás Forrásai: - pályázati lehetőségek folyamatos kihasználása - tevékenységek eredményeinek értékesítése Marketing - referenciák megléte - elektronikus és írott sajtó igénybevétele - szervezeti és személyi - hazai és EU finanszírozás alacsony - folyamatos forrásellátottság zavara referenciák megléte - elektronikus és írott sajtó folyamatos igénybevétele projektekre pályázás - korrekt szolgáltatási díjak kialakítása - korrekt üzleti terv készítése - stratégiai elemzések - eladásösztönzés - Internet használat fokozása - források hiányában jó kezdeményezések elhalása - piacon lévő versenytársak - negatív versenyszellem 9

10 Infrastruktúra - s eszközök- egyéni mobilitás - korszerű eszközök - hordozható digitális műszerek (GPS) - egyéni laptop használat - mobiltelefon - egyéni felszerelések fejlesztése - fizikai környezet fejlesztése - infomációtechnológiai eszközök gyors avulása 3.3. Versenytársak A versenytársak elemzésénél 3 különböző szintet különböztethetünk meg: a helyi vagy lokális versenytársakat, az ágazaton belüli regionális versenytársakat, illetve a piacra hatással levő külföldi versenytársakat. Első esetben a jelentős versenytársak közül 4 vállalkozó emelkedik ki, aki közel azonos területen és hasonló termésstruktúrával gazdálkodnak. Ebben az esetben a követendő célerősítő és gyengítő hatással van, vagyis azonos termékek megjelenésénél előnyt jelent a nagyobb mennyiségben megjelenő áru, melynek biztosabb értékesítési potenciált lehet elérni, hiszen a vevők, nagykereskedők, exportőrök szívesebben foglalkoznak, egyszerűbben kezelhető, nagyobb mennyiségű, homogén áruval. A homogenitás feltételezi az azonos technológiát, fajtaszerkezetet. A hátrány az egységes árumegjelenésben a gazdálkodók összefogásának hiánya. A regionális konkurenciák elemzésénél mindenképpen kiemelendő a megtermelt áru értékesítésénél, annak piacra jutásának időpontja. Így az azonos régióban megjelent termékek jelentős konkurenciát jelentenek. Ennek kiküszöbölésére a vállalkozó, illetve helyi konkurensei, ill. kisegítő társai csak a magasabb áruminőséggel, és minőségi garanciával tudnak érvényre jutni. Mivel Magyarország agrárkereskedelmében az export-import szaldó pozitív, így a hazai termék versenyképessége, annak magas áruminősége a friss áru piacán még mindig jelentős előnyt jelent, így az adott gyümölcs fő értékesítési szezonjában a dinnye kivételével, külső konkurencia nem jelentkezik, vélten azért is, mert adott termékértékesítési sávban (szezonális árumegjelenés) kevés konkurens található. Összefoglalva, a konkurencia a mezőgazdaságban eltérő jelleggel bír, mint a gazdaság más ágazataiban, hiszen azonos termék előállításánál a piac szereplői másképp reagálnak, mint egyéb termék esetében. A fogyasztás 10

11 szintje bizonyos szinten merev, egyedüli eltérés csak a felvevői, fogyasztói piacnál az áru minősége jelent. Sajnos kétpólusú piac kezd kialakulni. A minőségi termékek fogyasztása mellett megjelent az olcsó, kevés minőségi értéket tartalmazó áruk fogyasztása is. 11

12 4. Hogyan látja a vállalkozás helyzetét a következő években? A jelenlegi gazdasági helyzetben egyértelműen nem megállapítható a vállalkozás további sikeressége, mivel a piac minőségigényei a minőségbiztosítás bevezetését indukálják, és ez újabb pótlólagos forrás bevonását eredményezi. Ezzel párhuzamosan szükséges a gyümölcsös rekonstrukciója is, hiszen fajtától függően a termési ciklus év. Piac szűkülésre nem számít interjúalanyom, minőség iránti igény növekedésére viszont igen. A konkurencia hatása, tevékenységére nem releváns. Összegzés Végezetül elmondható, hogy a gazdálkodó stratégiájának elemei a versenyben maradáshoz és a sikeres működéshez az információkhoz való gyors hozzájutás, és azok saját gazdaságra való levetítése, az Európai Unió piacainak közelsége és ennek kihasználása, uniós források pályázatok általi lehívása, a versenytársaknál nagyobb mennyiségű, illetőleg magasabb minőségű termék előállítása. 12

13 FORRÁSOK 1. Agroinform szaklap: Miként hat a válság a mezőgazdasági ágazat egyes szereplőire?, novemberi szám... 2 TÁBLÁZATOK JEGYZÉKE 1. táblázat: Simon Attila Családi Gazdaság tulajdonában lévő földterületek mérete és a termesztett növények fajtái as években táblázat: SWOT analízis... 9 ÁBRÁK JEGYZÉKE 1. ábra: A termőterület termesztett növények szerinti megoszlása ban ábra: Simon Attila mezőgazdasági g é p e i ábra: Gyümölcsös

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv (2007-2013) Budapest 2007. január Tartalomjegyzék A szövegben használt rövidítések... 3 Bevezetés... 4

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK. Nappali tagozat. Marketingkommunikáció szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK. Nappali tagozat. Marketingkommunikáció szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK Nappali tagozat Marketingkommunikáció szakirány A KVINT-R KFT. NYOMTATÓPIACI MARKETINGSTRATÉGIÁJÁNAK, - AKTIVITÁSÁNAK ELEMZÉSE,

Részletesebben

Közösség által támogatott mezőgazdaság

Közösség által támogatott mezőgazdaság ÖMKi Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet Research Institute of Organic Agriculture Forschungsinstitut für biologischen Landbau PARTNER OF FIBL SWITZERLAND Közösség által támogatott mezőgazdaság Útmutató

Részletesebben

A SIKERES KISVÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA

A SIKERES KISVÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Gazdaságdiplomácia és nemzetközi menedzsment szak Nappali tagozat Szakdiplomácia szakirány A SIKERES KISVÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA AZ MTM AUTÓSISKOLA

Részletesebben

Helyi forrás alapú gazdaságfejlesztés és bioregionalitás. a Balassagyarmati kistérség és a Nagykürtösi járás esete

Helyi forrás alapú gazdaságfejlesztés és bioregionalitás. a Balassagyarmati kistérség és a Nagykürtösi járás esete Helyi forrás alapú gazdaságfejlesztés és bioregionalitás a Balassagyarmati kistérség és a Nagykürtösi járás esete Helyi forrás alapú gazdaságfejlesztés és bioregionalitás A Balassagyarmati kistérség és

Részletesebben

A kis- és középvállalkozások. fejlesztésének

A kis- és középvállalkozások. fejlesztésének A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája 2007 2013 A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája 2007 2013 A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája (2007 2013)

Részletesebben

Kis- és középvállalkozások stratégiája 2014-2020 Társadalmi egyeztetésre készített tervezet

Kis- és középvállalkozások stratégiája 2014-2020 Társadalmi egyeztetésre készített tervezet Kis- és középvállalkozások stratégiája 2014-2020 Társadalmi egyeztetésre készített tervezet Budapest, 2013. május Tartalom BEVEZETÉS... 4 I. HELYZETELEMZÉS... 6 1.1 Általános kép a KKV-król nemzetközi

Részletesebben

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

Az Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Köz pont az információáramlás szolgálatában

Az Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Köz pont az információáramlás szolgálatában Az Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Köz pont az információáramlás szolgálatában A technikai fejlődés sorra teremti az újabb és újabb lehetőségeket. Az okos telefonok és az elektronikus

Részletesebben

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. Tel.: (36 1) 204-2951 (36 1) 204-2970 Fax: (36 1) 204-2953 E-mail:ipargazd@t-online.h Internet:http://www.ikt.hu Az innovációs

Részletesebben

A magyar mezõgazdaság és az Európai Unió

A magyar mezõgazdaság és az Európai Unió A magyar mezõgazdaság és az Európai Unió Bevezetés 2 Az Európai Unió Közös Agrárpolitikája (KAP) 3 Magyar uniós agrárkapcsolatok 11 A csatlakozási tárgyalások 12 A magyar agrárgazdaság helyzete, a tagság

Részletesebben

Mezőgazdasági politika

Mezőgazdasági politika KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL Mezőgazdasági politika Partnerség Európa és a gazdálkodók között Az EU közös agrárpolitikája élelmiszer-ellátásunkért, vidéki térségeinkért, környezetünkért

Részletesebben

É lelmeze si ce lu no ve nyi genetikai ero forra sok mego rze se nek strate gia ja 2020-ig

É lelmeze si ce lu no ve nyi genetikai ero forra sok mego rze se nek strate gia ja 2020-ig É lelmeze si ce lu no ve nyi genetikai ero forra sok mego rze se nek strate gia ja 2020-ig Jóváhagyva: 2013. április 1 TARTALOM 1. Bevezetés... 3 1.1 Az agrobiodiverzitás jelentősége... 3 1.2 A stratégia

Részletesebben

Kutatás-fejlesztés és innováció a nemzetköziesedés tükrében a magyar információtechnológiai ágazat kisés középvállalatainak esete

Kutatás-fejlesztés és innováció a nemzetköziesedés tükrében a magyar információtechnológiai ágazat kisés középvállalatainak esete Külgazdaság, LV. évf., 2011. szeptember október (34 56. o.) Kutatás-fejlesztés és innováció a nemzetköziesedés tükrében a magyar információtechnológiai ágazat kisés középvállalatainak esete CSONKA LÁSZLÓ

Részletesebben

A Pannon Autóipari Klaszter (PANAC) Szellemi Tőke Jelentése

A Pannon Autóipari Klaszter (PANAC) Szellemi Tőke Jelentése A Pannon Autóipari Klaszter (PANAC) Szellemi Tőke Jelentése Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Pannon Autóipari Klaszter Divízió, Győr 2007 Dr. Grosz András Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési

Részletesebben

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020 Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020 Tartalom 1 Köszöntő... 4 2 Bevezetés... 6 3 Tervezési és végrehajtási alapelvek... 8 3.1 A tématerület pontos definiálása a tervezés során...

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS AZ ÜZEMI STRUKTÚRA FEJLŐDÉSÉNEK IRÁNYAI AZ EU TAGORSZÁGOKBAN ÉS ROMÁNIÁBAN

SZENT ISTVÁN EGYETEM. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS AZ ÜZEMI STRUKTÚRA FEJLŐDÉSÉNEK IRÁNYAI AZ EU TAGORSZÁGOKBAN ÉS ROMÁNIÁBAN SZENT ISTVÁN EGYETEM DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS AZ ÜZEMI STRUKTÚRA FEJLŐDÉSÉNEK IRÁNYAI AZ EU TAGORSZÁGOKBAN ÉS ROMÁNIÁBAN Bors Réka Gödöllő 2008. A doktori iskola megnevezése: tudományága: gazdálkodás- és

Részletesebben

A MAGYAR TEJÁGAZAT HELYZETE ÉS FEJLŐDÉSÉNEK LEHETSÉGES IRÁNYA

A MAGYAR TEJÁGAZAT HELYZETE ÉS FEJLŐDÉSÉNEK LEHETSÉGES IRÁNYA A MAGYAR TEJÁGAZAT HELYZETE ÉS FEJLŐDÉSÉNEK LEHETSÉGES IRÁNYA A 2014-2020 KÖZÖTTI KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZÉSI IDŐSZAK AKTUALITÁSAINAK TÜKRÉBEN Budapest, 2013. szeptember A tanulmány a Tej Szakmaközi Szervezet

Részletesebben

1. A vállalkozás értelmezése és a vállalkozási tevékenység jellemzői.

1. A vállalkozás értelmezése és a vállalkozási tevékenység jellemzői. 1 1. A vállalkozás értelmezése és a vállalkozási tevékenység jellemzői. 1.1. A vállalkozások gazdaságban betöltött szerepe A társadalmi gazdasági fejlődés biztosítékai a különböző vállalkozások. Ezek állítják

Részletesebben

BÉKÉSCSABA VÁROS GAZDASÁGI POGRAMJA

BÉKÉSCSABA VÁROS GAZDASÁGI POGRAMJA BÉKÉSCSABA VÁROS GAZDASÁGI POGRAMJA 2014-2020 programozási időszak tervezése Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 5 2. Európai Uniós Irányelvek, hazai stratégiai tervdokumentumok... 7 2.1 Európai Uniós stratégiák

Részletesebben

Tisza-tó marketingkommunikációja

Tisza-tó marketingkommunikációja Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Tisza-tó marketingkommunikációja Készítette: Kiss Éva Budapest, 2006 3 Tartalomjegyzék Bevezető A Tisza-tó bemutatása Primer Kutatás Területi

Részletesebben

a jövőbe Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégia (2013-2020)

a jövőbe Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégia (2013-2020) befektetés a jövőbe Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégia (2013-2020) Kiadó: befektetés a jövőbe Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégia (2013-2020) tartalom tartalom előszó...5

Részletesebben

JOURNAL OF CENTRAL EUROPEAN GREEN INNOVATION

JOURNAL OF CENTRAL EUROPEAN GREEN INNOVATION Journal of Central European Green Innovation 1 (1) pp. 71-82 (2013) JOURNAL OF CENTRAL EUROPEAN GREEN INNOVATION Available online at http://greeneconomy.karolyrobert.hu/ VIDÉKFEJLESZTÉS ÉS A KÖRNYEZETIPAR

Részletesebben

Az innováció. Baranya Megyei Vállalkozói Központ. Vállalkozásfejlesztési oktatási jegyzet Pécs, 2007.

Az innováció. Baranya Megyei Vállalkozói Központ. Vállalkozásfejlesztési oktatási jegyzet Pécs, 2007. Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

A ROMÁNIAI MAGYAR KÖZÉP- ÉS FELSŐFOKÚ OK- TATÁS HELYZETE GAZ- DASÁGI ÉS TÁRSADALMI KONTEXTUSBAN

A ROMÁNIAI MAGYAR KÖZÉP- ÉS FELSŐFOKÚ OK- TATÁS HELYZETE GAZ- DASÁGI ÉS TÁRSADALMI KONTEXTUSBAN A ROMÁNIAI MAGYAR KÖZÉP- ÉS FELSŐFOKÚ OK- TATÁS HELYZETE GAZ- DASÁGI ÉS TÁRSADALMI KONTEXTUSBAN CSÍKSZEREDA 2010 A ROMÁNIAI MAGYAR KÖZÉP- ÉS FELSŐFOKÚ OKTATÁS HELYZETE GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI KONTEXTUSBAN

Részletesebben

MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS TÁMOGATÁSI ESZKÖZÖK VIZSGÁLATA

MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS TÁMOGATÁSI ESZKÖZÖK VIZSGÁLATA NEMZETI MEGÚJULÓ ENERGIAHASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERV háttértanulmánya B kötet Végleges anyag MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS

Részletesebben

Lengyel György Blaskó Zsuzsa Martin József Péter: Vállalkozói félelmek és várakozások az Európai Unióhoz való csatlakozás kapcsán

Lengyel György Blaskó Zsuzsa Martin József Péter: Vállalkozói félelmek és várakozások az Európai Unióhoz való csatlakozás kapcsán Lengyel György Blaskó Zsuzsa Martin József Péter: Vállalkozói félelmek és várakozások az Európai Unióhoz való csatlakozás kapcsán (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban

Részletesebben

ORSZÁGOS FEJLESZTÉSPOLITIKAI KONCEPCIÓ I. RÉSZ A JÖVŐÉPÍTÉS ALAPJAI

ORSZÁGOS FEJLESZTÉSPOLITIKAI KONCEPCIÓ I. RÉSZ A JÖVŐÉPÍTÉS ALAPJAI Melléklet: az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepcióról szóló /2005. ( ) OGY határozathoz ORSZÁGOS FEJLESZTÉSPOLITIKAI KONCEPCIÓ I. RÉSZ A JÖVŐÉPÍTÉS ALAPJAI KIINDULÓPONTOK MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSPOLITIKÁJÁHOZ

Részletesebben

MEZŐHEGYES VÁROS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA FEJLESZTÉSI STRATÉGIA

MEZŐHEGYES VÁROS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA FEJLESZTÉSI STRATÉGIA MEZŐHEGYES VÁROS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA FEJLESZTÉSI STRATÉGIA KÉSZÍTETTE: Tér és Terület BT. Gyula, Hajnal utca 25. Demográfia, munkanélküliség-foglalkoztatás, oktatás -nevelés, szociális ellátás, városrészi

Részletesebben

INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉG MÉRÉSE A MAGYAR VÁLLALATOKNÁL

INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉG MÉRÉSE A MAGYAR VÁLLALATOKNÁL Budapesti CORVINUS Egyetem INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉG MÉRÉSE A MAGYAR VÁLLALATOKNÁL Ph.D. értekezés Némethné Pál Katalin Budapest, 2010 NÉMETHNÉ PÁL KATALIN 2 Üzleti Gazdaságtan Tanszék Témavezető: Czakó Erzsébet,

Részletesebben