Károly Róbert Főiskola Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Marketing és Menedzsment Tanszék SIMON ATTILA CSALÁDI GAZDASÁG ELEMZÉSE NAP40307 ML11

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Károly Róbert Főiskola Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Marketing és Menedzsment Tanszék SIMON ATTILA CSALÁDI GAZDASÁG ELEMZÉSE NAP40307 ML11"

Átírás

1 Károly Róbert Főiskola Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Marketing és Menedzsment Tanszék SIMON ATTILA CSALÁDI GAZDASÁG ELEMZÉSE Készítette: Krakóczki Éva NAP40307 ML11

2 Gyöngyös 2009 Bevezetés Napjaink nehéz gazdasági helyzete a mezőgazdasági ágazatot is sújtja. Lépten-nyomon erről lehet hallani, mint ahogy a következő cikkrészlet is ezt támasztja alá: A hitelválság és az aszályos év keserves szezont produkált, amely derékba kapta az agrártermelőket. A gazdák kétharmada feje fölött suhog a kasza! Az inputárak növekedése 25 %-t meghaladóan növekedett, ugyanakkor a termelői ár nem éri el az előző év árszintjének a 73 %-kát. Jellemző, hogy a gabonafélék hazai és nemzetközi piacokon rendkívüli módon csökken a kereslet, így az exportárak ennek következtében alacsony szintre estek. A válság következtében a hiteligény tovább növekedett, amelyet a pénzintézetek nem tudnak, vagy nem akarnak kielégíteni. A talpon maradás érdekében az alapanyagot termelő gazdáknak egy lehetősége marad, hogy nem vesznek vetőmagot, csökkenti a műtrágya és növényvédő szerek használatát. Ergo az idei évben nagyon sok agrártermelő fog felhagyni a mezőgazdasági termeléssel és gyarapítani fogja az egyébként is nagyszámú munkanélküliek számát. 1 Az említett viszonyokra való tekintettel merült fel a kérdés, vajon hogyan hat a válság egy, a környezetemben lévő gazdaságra, így megkértem Simon Attilát, hogy meséljen a saját családi gazdaságuk által követett stratégiáról és jövőbeli terveikről. 1. A cég legfontosabb jellemzői Név: Simon Attila Székhely: Hatvan, Géza fejedelem út 1. Telephely: Csány-Sastelek Menedzsment: 6 fő alapító tag, 1 fő vezető Tulajdonviszonyok: egyenlő arányú részesedés az alapításkor, tulajdonosok nem bejelentett segítő családtagok részmunkaidőben 1 Agroinform szaklap: Miként hat a válság a mezőgazdasági ágazat egyes szereplőire?, november 2

3 1.Tevékenységi kör kertészeti termelés o gyümölcstermesztés csonthéjas gyümölcsök termesztése héjas gyümölcsök termesztése almatermésűek termesztése zöldségtermesztés o dinnyetermesztés szántóföldi növények termesztése o gabonanövények termesztése o olajos növények termesztése o vetőmagtermesztés szolgáltatás: mezőgazdasági és kertészeti gépi szolgáltatás o növényvédelmi permetezés kommunális kertészeti szántóföldi o egyéb szántóföldi gépi szolgáltatás anyag- és terményszállítás egyéb mezőgazdasági gépi munkák szaktanácsadás értékesítés 2. A vállalkozás mérete Az elmúlt három év átlagos éves árbevétele 39 millió forint volt, melynek 19,3%-a Európai Uniós és hazai földalapú és integrált növény- és gyümölcstermesztési támogatás. Jelentős a gazdaság kézimunkaerő felhasználása. Adott növény kézi szedésekor az alkalmazott munkaerő létszám napi szinten meghaladja a főt. Ezek alkalmazása időszakos, és csak a konkrét minőségi piacot igénylő gyümölcsök szedésénél alkalmazott. A dolgozók szállítását saját eszközzel, illetve bérszállítók alkalmazásával oldja meg. A dolgozók alkalmazása során, úgynevezett alkalmi munkavállalói könyvet használ. 3

4 3 fő állandó bejelentett alkalmazottja van, az átlagos munkabérük havonta nettó 95 ezer forint. Az állandó munkaerő alkalmazásánál gondot jelent a dolgozók gyakori szabadságolása, illetve a kötelező orvosi vizsgálatok és munkavédelmi eszközök pótlólagos költsége. 1. ábra: A termőterület termesztett növények szerinti megoszlása 2008-ban Forrás: Saját szerkesztés A 2. diagram megmutatja, hogy a gazdaság 111ha földterülete hogyan oszlik meg a termesztett növények szerint a 2008-as évben. A dió, illetve a szántó területe közel azonos méretű, ezek a gazdaság legdominánsabb terményei. A további növények termőterületének összege a földek 28%-a, így elmondható, hogy a dió, az őszi árpa és a többi növény 1/3-1/3-1/3 arányban oszlik meg. A gazdaság fő profiljának a gyümölcstermesztésnek megfelelően a területek több mint 60 %-án különböző gyümölcsök termesztése folyik. A következő táblázatból kiderül, hogy az egyes években 2005-től kezdődően hogyan változott a földek használata, illetve tételesen érzékelteti, hogy az előbbi diagramon bemutatott arányok számszerűen hogyan alakulnak. A szántó területek felhasználása a vetésforgó miatt az évek során változott. A fás növények hosszabb életűek, mint a jelen táblázatban bemutatott 4 év, ezért az ilyen felhasználású területeken jelentősen nem figyelhető meg változás. Kivételt képez néhány eset, például ahol az almát a körte termesztése váltotta fel. 4

5 1. táblázat: Simon Attila Családi Gazdaság tulajdonában lévő földterületek mérete és a termesztett növények fajtái as években Megye Település Hrsz. Ebből terület zöldséggyümölc nagysága (ha) s (ha) Típus Termelés típusa Öntözés típusa Tul jellege Termékek Heves Csány 0193/15 0,50 0,50 gyümölcs intenzív csepegtető saját ALMA Heves Hatvan 075/10 0,52 0,52 gyümölcs intenzív csepegtető saját ALMA Heves Hatvan 078/4 1,88 1,88 gyümölcs intenzív csepegtető saját ALMA Heves Hatvan 078/7-6 1,70 1,70 gyümölcs intenzív nincs saját ALMA Heves Hatvan 091/37 0,59 0,59 gyümölcs intenzív nincs bérelt ALMA Alma 5,19 5,19 Heves Hatvan 078/6 2,36 2,36 gyümölcs intenzív csepegtető saját CSER. Heves Hatvan 078/20 3,82 3,82 gyümölcs intenzív csepegtető saját CSER. Csereszn ye 6,18 6,18 Heves Hatvan 075/9 2,44 2,44 zöldség s nincs saját DINNYE s nincs saját DINNYE Heves Hatvan 078/4 4,66 4,66 zöldség Dinnye 7,10 7,10 Heves Csány 0173/115 28,85 28,85 gyümölcs s nincs saját DIÓ Heves Csány 0173/116 gyümölcs s nincs saját DIÓ Heves Csány 0193/107 gyümölcs s nincs saját DIÓ Heves Csány 0193/108 gyümölcs s nincs bérelt DIÓ Heves Csány 0193/109 gyümölcs s nincs bérelt DIÓ Heves Csány 078/4 3,64 3,64 gyümölcs intenzív mikroszfejes saját DIÓ Heves Csány 0193/107 3,80 3,80 gyümölcs s mikroszfejes bérelt DIÓ Dió 36,29 36,29 Heves Hatvan 078/6 1,51 1,51 gyümölcs intenzív csepegtető saját KÖRTE Heves Hatvan 078/7 1,77 1,77 gyümölcs intenzív nincs saját KÖRTE Körte 3,28 3,28 Heves Hatvan 078/20 2,91 2,91 gyümölcs intenzív nincs saját SZILVA Heves Hatvan 075/10 7,21 7,21 gyümölcs intenzív mikroszfejes saját SZILVA Szilva 10,12 10,12 5

6 2. Történeti áttekintés 2.1. A kezdetektől máig A családi gazdaság vezetője és alapítója, Simon Attila, aki 48 éves gyümölcsész ben kezdte a vállalkozását az egykori Csányi Állami Gazdaság Sastelki gyümölcsösében. Korábban itt dolgozott, mint héjas és csonthéjas 2. ábra: Simon Attila mezőgazdasági gépei ágazatvezető ban egykori vezetői-mint fiatal kollegának- rásózták a gyümölcsöskert akkor nem nagyon kedvelt és akkor csak veszteséget termelő növényét, a diót. Benne égett a bizonyítási vágy, mivel már akkor is beszélt nyelveket, így elsőként a külföldi- hazai nem lévén- szakirodalmat kezdte tanulmányozni, valamint felvette több külhoni termesztővel a szakmai kapcsolatot. Az 1990-es rendszerváltást hollandiai gyümölcsösben szakmai gyakorlaton élte meg, ahol mérnöki fejjel kétkezi munkával kereste kenyerét. Az itt megszerzett gyakorlatot és a korábbi tudást felhasználva, sikerrel indította el a magánvállalkozását, melynek alapját az akkor csődöt jelentő Csányi ÁG. területéből komoly hitelekkel megvásárolt 35, ha gyümölcsöse jelentette. Mára 111ha-ra bővült a művelt terület, amelyből 69ha gyümölcs és 42ha szántó. A gyümölcsös fő gerincét a 38ha-os dió ültetvény alkotja, melyből 7,5 X 3,5 méteres 6ha szuper intenzív dió sövény. A terület 70%-a öntözésre berendezett. Öntözési módok: mikro-szórófejes, illetve csepegtető öntözés, folyamatos tápanyagellátással. A területen gazdálkodást egy telepített METOS típusú meteorológiai állomás segíti, melynek segítségével számítógépen azonnal lekérdezhető az aktuális időjárási helyzet, aminek költségcsökkentő hatása eléri a 20%-ot. A terület 57%-án héjas ültetvény található (ez a megye legnagyobb magánkézben lévő héjas- dióültetvénye). További gyümölcsös felület 25% csonthéjas (cseresznye, meggy, szilva). Az almás termésűek területe folyamatosan csökken a rossz piaci körülmények miatt. A szántóföldi ágazat termesztésében kiemelkedik a gabonanövények termesztése, a bevétel stabilizálása miatt a vetésforgó betartásával olajos növényeket is termeszt (napraforgó, káposztarepce). A zöldségtermesztést azokon a területeken folytatja, amely a gyümölcsös struktúra váltása miatt felszabadul. A dinnye termesztésénél fő szempont a Csány községre

7 jellemző közel 150 éves termesztés technológia, mely a gyepkockás termesztésen alapul. A szolgáltatás, mint pótlólagos bevételforrás kiegészíti a szakaszos mezőgazdasági termelésből adódó felszabaduló gépi kapacitást, így a környező településeken kommunális feladatok ellátásában segíti az önkormányzatokat. 2. Sikerek és kudarcok a cég életében Az 1994-ben alapított, akkor még egyéni vállalkozásként működő cég szempontjából az alapítást követő évek kritikusak voltak, hiszen ebben az időszakban gazdaságát jelentős, magas kamatokkal terhelt hitelekből tudta beindítani és működtetni. Az induló állapot teljes mértékben nulla volt, a hitelekből megvásárolt földeken termelőeszközökkel nem rendelkezett. Sikerét szakmai tudásának és szorgalmának köszönheti. A következő jelentős fordulatot a korábbi elavult ültetvények cseréje és ültetvényrekonstrukció jelentette. V é g r e h a j t á s á h o z a z a k k o r jelentősnek számító 50%-os gyümölcstelepítési állami támogatás nyújtott segítséget. Ekkor lett telepítve az öntözőrendszer 85%-a is. 3. ábra: Gyümölcsös Jelentős fordulatot jelentett a es Uniós csatlakozás, melynek során új piacok kerültek megszerzésre, illetve a korábbiak stabilizálásra. Ez a korábbi átlagos árbevételt 45%-kal megemelte és stabilizálta, hiszen nem sújtotta a termékeket a befogadó ország büntető vámja. 3. A jelenlegi helyzetben melyek a cég stratégiai elképzelései? 3.1. Kilátások, ágazati, piaci helyzet A vállalkozás telep- és gazdálkodási helye páratlan adottságokkal rendelkezik az intenzív mezőgazdaság, valamint a kertészeti kultúrák területén, ennek alapján kézenfekvő, hogy ezen feltételeket kell kihasználni az agrárgazdaságának megfelelő hatékony és hazai és uniós jogszabályokat 7

8 megfelelően adaptáló működésének elősegítésre. A vállalkozás boldogulásának és az esetleges fejlesztések alapja a megfelelő, hatékony működést biztosító és a kat jól ötvöző saját gazdaságában van. A saját gazdaságának átalakulásával járó nehézségek, a gazdasági kényszer, a termesztés feladatai, az elmúlt időszakban kialakult információhiány és az előfordult természeti és gazdasági problémák fokozottan indokolják a megfelelő szakmai tudás minél szélesebb körű, hatékony használatát. Az elmúlt évtizedben a tervgazdálkodásról a piacgazdálkodásra történő átállás során a gazdálkodó nem jutott hozzá a mezőgazdaság egyik előfeltételét jelentő, bárki által könnyen elérhető, naprakész bel-, külpiaci és innovációs információkhoz. Tekintettel a mezőgazdasági termelés fokozott kockázatára, amely mind a termelési, mind a piaci fázisban fennáll, a természeti tényezőknek és váratlan eseményeknek legjobban kitett piaci szereplők, mint mezőgazdasági alapanyag-termelő számára rendkívül fontossá vált az, hogy a szakmai információkhoz megfelelő időben jusson hozzá. Ezen információk érthető és konkrét lefordítása számára létfontosságú. De nem csak az információk pontossága és naprakészsége fontos, hanem annak többirányúsága is. Igen nagy százalékban sokszor úgy termel, hogy nem tudja, és nem látja, hogy mi lesz megtermelt termékének a sorsa, így még kevésbé tudja, hogy a befektetett munkája és tőkéje visszatérül-e illetve marad-e annyi, ami az új gazdasági év kezdéséhez szükséges. A gazdálkodó szerint folyamatos a zavar a termelés és értékesítés, valamint az ismeretszerzésben. A kutató keresi a kutatása számára fontos tudományos eredményeket mindenféle termelői és piaci kontroll és hatás nélkül, és ha van is a kutatásának gyakorlati eredménye, akkor az számára túl tudományosan jut el, így annak gyakorlati hatása gyakran egyenlő a nullával. Így mint gazdálkodó termel a saját megszerzett szaktudása alapján, melynek alapja helyi erőforrások megfelelő ismerete és korábbi iskoláiban megszerzett ismeretei. Sajnos ezek az információk sokszor egyáltalán nem naprakészek. A termelési ciklusban kívánatos friss, aktuális termelési és piaci információkban csak - a függetlenek egyáltalán nem nevezhető, termékeit eladni kívánó - multinacionális értékesítési és piaci hiénák -tól kaphat csak, akik számára csak a rövidtávon megszerezhető profit a legfontosabb. Így az én termékem a legjobb és a többi is jó de elv alapján nem, vagy kevésbé jut elégséges termelési információ a termelőhöz. Véleménye szerint az elmúlt években lényegesen megváltozott az ellátási lánc, természetéből adódóan azonnali a kis és nagykereskedelem 8

9 technológiai és szervezeti fejlődését és a fogyasztó igényeit figyelembe vevő termelői reakcióra van szükség. Ebben az információs- kommunikációs láncban feltétlen szükséges lenne a termék-előállítóktól az azonnali piaci információ, hiszen az így létrehozott információáramlás az igények és elvárások korábbinál sokkal gyorsabb változását is magával hozza. Véleménye szerint harmonikus piaci viszonyok kialakulásához sok időre van szükség. Saját gazdaságának termelési szintjének fenntartása, valamint a további alkalmazottak foglalkoztatása szempontjából rendkívül fontos, hogy az állam szerepe erősödjön az új hatékony agrárpiaci rendszerek kialakításában, működtetésében. E segítség eredményeként keletkező profit alakítása meghatározó, ezért az állam eredményes szerepe mindképpen nélkülözhetetlen, hiszen ezzel érhető el a megfelelő harmónia a mezőgazdaságban Jelenlegi adottságok: erősségek gyengeségek 2. táblázat SWOT analízis ERÕSSÉGEK GYENGESÉGEK LEHETÕSÉGEK VESZÉLYEK - kiváló termőhelyi adottságok - nagy hagyományú agrárszféra - EU piac közelsége - gazdag környezeti táj - fejlett infrastruktúra - képzett munkaerő - alacsony munkanélküliség - jelentős K+F kapacitás - a körzetben agrárfelsőoktatási potenciál - felvásárlók monopol helyzete - alacsony mértékű tőke-visszaforgatás - jövedelemkülönbségek ágazaton belül - K+F támogatások stagnálnak, csökkennek - információ technológia alkalmazási aránya alacsony - szövetkezések erősítése - alternatív energiaforrások bevonásának növelése - direkt értékesítés kiszélesítése - integrált gazdálkodási módszerek széleskörű alkalmazása - munkahelymegtartás és teremtés - piaci igényeknek megfelelő áru előállítás - regionális piacok bővítése - közeli iparba (BOSCH, Samsung) való elvándorlás - üvegházhatás, aszálykárok növekedése - csökkenő biodiverzitás - képzett munkaerő a jobban fizetett gazdaságba települ át - Nitrát érzékeny terület való gazdálkodás Finanszírozás Forrásai: - pályázati lehetőségek folyamatos kihasználása - tevékenységek eredményeinek értékesítése Marketing - referenciák megléte - elektronikus és írott sajtó igénybevétele - szervezeti és személyi - hazai és EU finanszírozás alacsony - folyamatos forrásellátottság zavara referenciák megléte - elektronikus és írott sajtó folyamatos igénybevétele projektekre pályázás - korrekt szolgáltatási díjak kialakítása - korrekt üzleti terv készítése - stratégiai elemzések - eladásösztönzés - Internet használat fokozása - források hiányában jó kezdeményezések elhalása - piacon lévő versenytársak - negatív versenyszellem 9

10 Infrastruktúra - s eszközök- egyéni mobilitás - korszerű eszközök - hordozható digitális műszerek (GPS) - egyéni laptop használat - mobiltelefon - egyéni felszerelések fejlesztése - fizikai környezet fejlesztése - infomációtechnológiai eszközök gyors avulása 3.3. Versenytársak A versenytársak elemzésénél 3 különböző szintet különböztethetünk meg: a helyi vagy lokális versenytársakat, az ágazaton belüli regionális versenytársakat, illetve a piacra hatással levő külföldi versenytársakat. Első esetben a jelentős versenytársak közül 4 vállalkozó emelkedik ki, aki közel azonos területen és hasonló termésstruktúrával gazdálkodnak. Ebben az esetben a követendő célerősítő és gyengítő hatással van, vagyis azonos termékek megjelenésénél előnyt jelent a nagyobb mennyiségben megjelenő áru, melynek biztosabb értékesítési potenciált lehet elérni, hiszen a vevők, nagykereskedők, exportőrök szívesebben foglalkoznak, egyszerűbben kezelhető, nagyobb mennyiségű, homogén áruval. A homogenitás feltételezi az azonos technológiát, fajtaszerkezetet. A hátrány az egységes árumegjelenésben a gazdálkodók összefogásának hiánya. A regionális konkurenciák elemzésénél mindenképpen kiemelendő a megtermelt áru értékesítésénél, annak piacra jutásának időpontja. Így az azonos régióban megjelent termékek jelentős konkurenciát jelentenek. Ennek kiküszöbölésére a vállalkozó, illetve helyi konkurensei, ill. kisegítő társai csak a magasabb áruminőséggel, és minőségi garanciával tudnak érvényre jutni. Mivel Magyarország agrárkereskedelmében az export-import szaldó pozitív, így a hazai termék versenyképessége, annak magas áruminősége a friss áru piacán még mindig jelentős előnyt jelent, így az adott gyümölcs fő értékesítési szezonjában a dinnye kivételével, külső konkurencia nem jelentkezik, vélten azért is, mert adott termékértékesítési sávban (szezonális árumegjelenés) kevés konkurens található. Összefoglalva, a konkurencia a mezőgazdaságban eltérő jelleggel bír, mint a gazdaság más ágazataiban, hiszen azonos termék előállításánál a piac szereplői másképp reagálnak, mint egyéb termék esetében. A fogyasztás 10

11 szintje bizonyos szinten merev, egyedüli eltérés csak a felvevői, fogyasztói piacnál az áru minősége jelent. Sajnos kétpólusú piac kezd kialakulni. A minőségi termékek fogyasztása mellett megjelent az olcsó, kevés minőségi értéket tartalmazó áruk fogyasztása is. 11

12 4. Hogyan látja a vállalkozás helyzetét a következő években? A jelenlegi gazdasági helyzetben egyértelműen nem megállapítható a vállalkozás további sikeressége, mivel a piac minőségigényei a minőségbiztosítás bevezetését indukálják, és ez újabb pótlólagos forrás bevonását eredményezi. Ezzel párhuzamosan szükséges a gyümölcsös rekonstrukciója is, hiszen fajtától függően a termési ciklus év. Piac szűkülésre nem számít interjúalanyom, minőség iránti igény növekedésére viszont igen. A konkurencia hatása, tevékenységére nem releváns. Összegzés Végezetül elmondható, hogy a gazdálkodó stratégiájának elemei a versenyben maradáshoz és a sikeres működéshez az információkhoz való gyors hozzájutás, és azok saját gazdaságra való levetítése, az Európai Unió piacainak közelsége és ennek kihasználása, uniós források pályázatok általi lehívása, a versenytársaknál nagyobb mennyiségű, illetőleg magasabb minőségű termék előállítása. 12

13 FORRÁSOK 1. Agroinform szaklap: Miként hat a válság a mezőgazdasági ágazat egyes szereplőire?, novemberi szám... 2 TÁBLÁZATOK JEGYZÉKE 1. táblázat: Simon Attila Családi Gazdaság tulajdonában lévő földterületek mérete és a termesztett növények fajtái as években táblázat: SWOT analízis... 9 ÁBRÁK JEGYZÉKE 1. ábra: A termőterület termesztett növények szerinti megoszlása ban ábra: Simon Attila mezőgazdasági g é p e i ábra: Gyümölcsös

Contivo Átfogó üzemi megoldások A Syngenta új szakmai programja. Heicz Péter, 2014.01.14.

Contivo Átfogó üzemi megoldások A Syngenta új szakmai programja. Heicz Péter, 2014.01.14. Contivo Átfogó üzemi megoldások A Syngenta új szakmai programja Heicz Péter, 2014.01.14. Termelői kihívások Magyarországon Hogyan tudom stabilizálni a terméshozamaimat ilyen időjárási szélsőségek mellett?

Részletesebben

Mi vár a magyar mezőgazdaságra a következő 10 évben? Kormányzati lehetőségek és válaszok

Mi vár a magyar mezőgazdaságra a következő 10 évben? Kormányzati lehetőségek és válaszok Mi vár a magyar mezőgazdaságra a következő 10 évben? Kormányzati lehetőségek és válaszok Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Földművelésügyi Minisztérium Kecskemét, 2014. június

Részletesebben

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA 11. Előadás Az üzleti terv tartalmi követelményei Az üzleti terv tartalmi követelményei

Részletesebben

LEADER vállalkozási alapú

LEADER vállalkozási alapú HPME-hez rendelt forrás HPME HVS célkitűzéshez Helyi termékre épülő bemutató helyek, látványműhelyek kialakítása Versenyképesség (411) LEDER vállalkozási alapú 55 000 000 Ft Míves Térség térség gazdasági

Részletesebben

A köles kül- és belpiaca

A köles kül- és belpiaca A köles kül- és belpiaca Györe Dániel tudományos segédmunkatárs Agrárgazdasági Kutató Intézet Köles Reneszánsza Konferencia 2013. október 25. Budapest Világ gabonatermelése - Az elmúlt 50 évben a főbb

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 ÉLELMISZER-FELDOLGOZÁS NÉLKÜL NINCS ÉLETKÉPES MEZŐGAZDASÁG; MEZŐGAZDASÁG NÉLKÜL NINCS ÉLHETŐ VIDÉK Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 Dr. Bognár Lajos helyettes

Részletesebben

Egy magyar családi cég versenyben a multinacionális óriásvállalatokkal a globális dohánypiacon. Nyíregyháza, 2014.09.05.

Egy magyar családi cég versenyben a multinacionális óriásvállalatokkal a globális dohánypiacon. Nyíregyháza, 2014.09.05. Egy magyar családi cég versenyben a multinacionális óriásvállalatokkal a globális dohánypiacon Nyíregyháza, 2014.09.05. A Continental Cégcsoport A dohánymagvetéstől az értékesítésig lefedi a teljes vertikumot

Részletesebben

Termelői szervezetek működési tapasztalatai és fejlesztésének lehetőségei. Bittsánszky Márton Agrárpiaci Főosztály

Termelői szervezetek működési tapasztalatai és fejlesztésének lehetőségei. Bittsánszky Márton Agrárpiaci Főosztály Termelői szervezetek működési tapasztalatai és fejlesztésének lehetőségei Bittsánszky Márton Agrárpiaci Főosztály Termelői szervezetek és kialakulásuk Feladatkörük Érdekviszonyaik Szerves fejlődés Európai

Részletesebben

Zöld stratégia a területfejlesztésben A ZÖLD megye

Zöld stratégia a területfejlesztésben A ZÖLD megye Zöld stratégia a területfejlesztésben A ZÖLD megye Seszták Oszkár A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés Elnöke Nyíregyháza, 2012. június 19. Vázlat I. Változások II. Múlt III. Stratégiai céljaink IV.

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS)

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS) Előzmények 2010: Az élelmiszeripar fejlesztésére vonatkozó Tézisek kidolgozása 2011: Nemzeti Vidékstratégia Élelmiszer-feldolgozási részstratégia 2011: Kormányzati kezdeményezésre Élelmiszeripar-fejlesztési

Részletesebben

Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály A hazai élelmiszer-feldolgozás jelentősége Miért stratégiai ágazat a magyar élelmiszer-feldolgozás? A lakosság

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI PROJEKT ADATLAP

VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI PROJEKT ADATLAP VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI PROJEKT ADATLAP Tapasztalatok szerint Magyarországon a mikro- és kisvállalkozások, kevés kivételtől eltekintve, nem tudják kihasználni gazdasági adottságaikat és megvédeni saját

Részletesebben

Agrárgazdaságtan. Óraadók: Dr. Bánhegyi Gabriella, Weisz Miklós. Az agrárgazdaságtani tanulmányokról

Agrárgazdaságtan. Óraadók: Dr. Bánhegyi Gabriella, Weisz Miklós. Az agrárgazdaságtani tanulmányokról Agrárgazdaságtan Az elıadások anyagát készítette:dr. Palkovics Miklós Óraadók: Dr. Bánhegyi Gabriella, Weisz Miklós Az agrárgazdaságtani tanulmányokról Besorolása a tudományok rendszerébe, kapcsolódásai:

Részletesebben

FODOR ZOLTÁN Termeléshez kötött támogatások a kertészeti ágazatban 2015-2020

FODOR ZOLTÁN Termeléshez kötött támogatások a kertészeti ágazatban 2015-2020 FODOR ZOLTÁN Termeléshez kötött támogatások a kertészeti ágazatban 2015-2020 Budapest, 2015. január 30. KAP I. termeléshez kötött támogatás önkéntes, legfeljebb az éves pénzügyi keret 13%-a (évente közel

Részletesebben

A 2012-es szezon értékelése

A 2012-es szezon értékelése A 2012-es szezon értékelése Kecskés Gábor ELNÖK Országos Burgonya Szövetség és Terméktanács Burgonya Ágazati Fórum Keszthely 2013.január 17. Európai helyzetkép Rekord alacsony burgonya termés az idei esztendőben

Részletesebben

Az agrárium helyzete, fejlődési irányai a kormány agrárpolitikájának tükrében

Az agrárium helyzete, fejlődési irányai a kormány agrárpolitikájának tükrében Az agrárium helyzete, fejlődési irányai a kormány agrárpolitikájának tükrében Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Földművelésügyi Minisztérium 2015. szeptember 29. Mezőgazdaság

Részletesebben

Intézmény neve Székhely Génmegőrzési téma

Intézmény neve Székhely Génmegőrzési téma Intézmény neve Székhely Génmegőrzési téma Ceglédi Gyümölcstermesztési Kutató-Fejlesztő Vírusmentes gyümölcs törzsültetvények a Fás gyümölcs géngyűjteményi tételek megőrzése Intézet Kht. Cegléd (kajszi,

Részletesebben

Frekvencia Egyesület Felelősen a társadalomért. NEA-TF-12-SZ-0109 A Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával

Frekvencia Egyesület Felelősen a társadalomért. NEA-TF-12-SZ-0109 A Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával Frekvencia Egyesület Felelősen a társadalomért NEA-TF-12-SZ-0109 A Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával Frekvencia Egyesület konferenciája Forrásteremtés, támogatások, pénzügyi akadályok és lehetőségek

Részletesebben

Az üzleti terv lehetséges céljai

Az üzleti terv lehetséges céljai Az üzleti terv minden vállalkozás legfontosabb dokumentuma. Fő kritériuma, hogy legyen szakszerű és egyben közérthető. Lehetőleg optimista lelkesedést tükrözzön, derüljön ki belőle az ügy iránti elkötelezettség.

Részletesebben

A Közösségi vállalkozás szociális szövetkezet

A Közösségi vállalkozás szociális szövetkezet A Közösségi vállalkozás szociális szövetkezet A Székelygyümölcs közösségi vállalkozás modellje, és annak lehetséges továbbgondolása Kolumbán Gábor Civitas Alapítvány, MÜTF, Székelyudvarhely Vállalkozni

Részletesebben

A Mórakert TÉSZ információs rendszere

A Mórakert TÉSZ információs rendszere A Mórakert TÉSZ információs rendszere Berecz Patrícia DE AMTC GVK SU 2009-2009.08.27 Tartalom A Mórakert TÉSZ bemutatás Informatikai ellátottság Kommunikáció Egyéb informatikai rendszerek A Mórakert TÉSZ

Részletesebben

KÁLIUM a magas hozamokat versenyképes minőségben előállító intenzív gyümölcstermesztés alaptápanyaga

KÁLIUM a magas hozamokat versenyképes minőségben előállító intenzív gyümölcstermesztés alaptápanyaga KÁLIUM a magas hozamokat versenyképes minőségben előállító intenzív gyümölcstermesztés alaptápanyaga Kálium szerepe a gyümölcstermő növények fejlődésében A kálium meghatározó jelentőségű a gyümölcstermő

Részletesebben

(telefon, e-mail, stb.)

(telefon, e-mail, stb.) I. Tanya paraméterei Címe: Tulajdonosa: Mérete, terület nagysága, épületei: Üzemeltető: Megközelíthetősége: Elérhetőségei: (telefon, e-mail, stb.) Lakott, ott élők száma: Infrastruktúra (internet, telefon,

Részletesebben

a kertészeti ágazat fejlesztésére Budapest, 2011. szeptember 23.

a kertészeti ágazat fejlesztésére Budapest, 2011. szeptember 23. Fiatal gazdálkodók javaslatai a kertészeti ágazat fejlesztésére Budapest, 2011. szeptember 23. Helyzetértékelés 1. Zöldség: 68.000 ha 1144 ezer tonna Gyümölcs: 93.000 ha 766 ezer tonna Szőlő: 80.000 ha

Részletesebben

Az informatikai rendszerek kutatása a mezőgazdasági vállalkozások körében

Az informatikai rendszerek kutatása a mezőgazdasági vállalkozások körében Az informatikai rendszerek kutatása a mezőgazdasági vállalkozások körében Témaválasztás okai: Szakdolgozati témám Érdeklődés a szektor iránt A vizsgálatok hiányosságai Vizsgálati módszer: Kérdőíves kutatás

Részletesebben

Vállalkozás általános bemutatása

Vállalkozás általános bemutatása Helyi adottságokhoz, erőforrásokhoz illeszkedő térségi gazdaságfejlesztés keretében Helyi vállalkozások fejlesztése, új szolgáltatási paletták kialakítása, versenyképességük növelése célterületre benyújtott

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP-1.2.1-15

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP-1.2.1-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Támogatás célja GINOP-1.2.1-15 A hazai ipar fejlesztése érdekében Felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai KKVk

Részletesebben

GINOP 1. prioritás A vállalkozások versenyképességének javítása

GINOP 1. prioritás A vállalkozások versenyképességének javítása GINOP 1. prioritás A vállalkozások versenyképességének javítása KKV ka fókuszban GINOP szakmai konzultáció Pogácsás Péter Regionális és Kárpát medencei Vállalkozásfejlesztési Főosztály KKV ksúlya a gazdaságban

Részletesebben

KIEMELÉSEK. A kereskedelmi forgalomban lévő biotechnológiai/gm növények globális helyzete: 2012. Clive James, az ISAAA alapítója és elnöke

KIEMELÉSEK. A kereskedelmi forgalomban lévő biotechnológiai/gm növények globális helyzete: 2012. Clive James, az ISAAA alapítója és elnöke KIEMELÉSEK A kereskedelmi forgalomban lévő biotechnológiai/gm növények globális helyzete: 2012 Clive James, az ISAAA alapítója és elnöke A szerző által az egy milliárd szegény, éhes embernek, a sorsuk

Részletesebben

Növény- és talajvédelmi ellenőrzések Mire ügyeljünk gazdálkodóként?

Növény- és talajvédelmi ellenőrzések Mire ügyeljünk gazdálkodóként? GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL NÖVÉNY- ÉS TALAJVÉDELMI IGAZGATÓSÁGA Növény- és talajvédelmi ellenőrzések Mire ügyeljünk gazdálkodóként? Fertőszentmiklós, 2015. 03. 06. Szemerits Attila, Havasréti

Részletesebben

Helyi élelmiszer, helyben feldolgozás, helyben értékesítés, helyi fogyasztás

Helyi élelmiszer, helyben feldolgozás, helyben értékesítés, helyi fogyasztás Helyi élelmiszer, helyben feldolgozás, helyben értékesítés, helyi fogyasztás Szabadkai Andrea MIS-ÖKO Kft. Kisléptékű Termékelőállítók és Szolgáltatók Országos Érdekképviseletének Egyesülete www.kisleptek.hu

Részletesebben

Jogcímkód:6-121-02-01

Jogcímkód:6-121-02-01 Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer Állattartó telepek korszerűsítésének támogatása Monitoring adatlap - Indító Jogcímkód:6-121-02-01 Benyújtandó az illetékes MVH kirendeltséghez 1 Adatlap iratkódja

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetgazdálkodási és az integrált gazdálkodási alprogram bemutatása.

Részletesebben

Éves Jelentés 2010. A Hungária Öko Garancia Kft. publikus éves jelentése a 2010. évi ellenőrzési és tanúsítási tevékenységéről

Éves Jelentés 2010. A Hungária Öko Garancia Kft. publikus éves jelentése a 2010. évi ellenőrzési és tanúsítási tevékenységéről Éves Jelentés 2010 A Hungária Öko Garancia Kft. publikus éves jelentése a 2010. évi ellenőrzési és tanúsítási tevékenységéről Budapest, 2011 május 24.... Kovács Dóra ügyvezető 1. Partnereink számának alakulása

Részletesebben

Erősnek lenni vs. erősnek látszani. Számháború a 2011-2012-es ingatlanpiacon

Erősnek lenni vs. erősnek látszani. Számháború a 2011-2012-es ingatlanpiacon Erősnek lenni vs. erősnek látszani Számháború a 2011-2012-es ingatlanpiacon Ingatlanfejlesztés Építőipar A kettő nem létezik egymás nélkül! Ingatlanpiac a válság előtt Aranykor Tervezhető bérleti díjak

Részletesebben

ÜZLETI TERV. vállalati kockázat kezelésének egyik eszköze Sziráki Sz Gábor: Üzleti terv

ÜZLETI TERV. vállalati kockázat kezelésének egyik eszköze Sziráki Sz Gábor: Üzleti terv ÜZLETI TERV vállalati kockázat kezelésének egyik eszköze Sziráki Sz Gábor: Üzleti terv 1 Rövid leírása a cégnek, a várható üzletmenet összefoglalása. Az üzleti terv céljai szerint készülhet: egy-egy ötlet

Részletesebben

Gépüzemeltetés a gyakorlatban. Fecsó Gábor

Gépüzemeltetés a gyakorlatban. Fecsó Gábor Gépüzemeltetés a gyakorlatban Fecsó Gábor Helyzetkép SZAKMAI OLDAL - A mezőgazdasági vállalkozások vezetésének képzettsége és tapasztalata általában agronómiai jellegű. - Új technológiák megerősödése (

Részletesebben

MÁRTÉL DÓRA Tájékoztató a 2015-től bevezetendő közvetlen támogatási rendszerről és a zöldítésről

MÁRTÉL DÓRA Tájékoztató a 2015-től bevezetendő közvetlen támogatási rendszerről és a zöldítésről MÁRTÉL DÓRA Tájékoztató a 2015-től bevezetendő közvetlen támogatási rendszerről és a zöldítésről Petőfiszállás, 2014. október 29. A Közös Agrárpolitika költségvetése A 2014-2020 közötti költségvetési időszakban

Részletesebben

2007. évi beszámolója

2007. évi beszámolója Homokhátsági Mintagazdaság Kht. 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a HOMOKHÁTSÁGI MINTAGAZDASÁG KEREKEGYHÁZA KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG (6041 Kerekegyháza Fő u. 47/a) 2007. évi beszámolója Tartalom: 2007. évi közhasznú

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Állattartó istálló építése és a hozzá tartozó kiszolgáló létesítmények megvalósítása LEADER 3 program megvalósítása

Szakmai beszámoló. Állattartó istálló építése és a hozzá tartozó kiszolgáló létesítmények megvalósítása LEADER 3 program megvalósítása Molnár Melinda őstermelő 2490 Pusztaszabolcs Szakmai beszámoló Állattartó istálló építése és a hozzá tartozó kiszolgáló létesítmények megvalósítása LEADER 3 program megvalósítása Térségi és helyi vállalkozások

Részletesebben

PROGNÓZIS KISÉRLET A KEMÉNY LOMBOS VÁLASZTÉKOK PIACÁRA

PROGNÓZIS KISÉRLET A KEMÉNY LOMBOS VÁLASZTÉKOK PIACÁRA PROGNÓZIS KISÉRLET A KEMÉNY LOMBOS VÁLASZTÉKOK PIACÁRA Magyarország fakitermelése em 3 AESZ 2008 6000 5000 4000 3000 5836 5784 5659 5940 5912 2000 1000 0 2002 2003 2004 2005 2006 A kemény sarangolt és

Részletesebben

FI LENNE HA? Az AKI információs rendszereinek továbbfejlesztési elképzelései és a FI technológiák lehetséges alkalmazási területei

FI LENNE HA? Az AKI információs rendszereinek továbbfejlesztési elképzelései és a FI technológiák lehetséges alkalmazási területei FI LENNE HA? Az AKI információs rendszereinek továbbfejlesztési elképzelései és a FI technológiák lehetséges alkalmazási területei Palotay Szilveszter informatikai osztályvezető MAGISZ Agrárgazdasági Kutató

Részletesebben

Nagyvállalkozók tíz év után

Nagyvállalkozók tíz év után Nagyvállalkozók tíz év után Laki Mihály- Szalai Julia MTA Közgazdasági Kutató Központ MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont 2013. január 18. Kornai János 85 konferencia Az előadás vázlata - kutatástörténet

Részletesebben

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Vidékfejlesztési Programban

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Vidékfejlesztési Programban A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Vidékfejlesztési Programban Kis Miklós Zsolt Agrár-vidékfejlesztésért Felelős Államtitkár Miniszterelnökség Hagyomány - Helyi termék - Hálózat Mezőtúr, 2014. november

Részletesebben

2. TERMÉNYPIACI ELŐREJELZÉSEK 2009-01-22. Olajos növények: Összefoglaló. Az étkezési búza ára nőni fog az elkövetkező hetekben.

2. TERMÉNYPIACI ELŐREJELZÉSEK 2009-01-22. Olajos növények: Összefoglaló. Az étkezési búza ára nőni fog az elkövetkező hetekben. Beruházó és Pályázatkészítő Iroda 8000 Székesfehérvár, Károly János u. 18. Telefon: 22/503-123 Fax: 22/503-124 Mobil: 70/318-72-32 E-mail: gyulai@biogaz.t- online.hu www.zoldforras.hu 2. TERMÉNYPIACI ELŐREJELZÉSEK

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP Zila László tervező-elemző Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 Tervezési

Részletesebben

Erdély 2020 a szülőföld EU forrásokra alapozott intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésének közös stratégiai kerete fejlesztési terve

Erdély 2020 a szülőföld EU forrásokra alapozott intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésének közös stratégiai kerete fejlesztési terve Erdély 2020/ Ágazat pg. 1 of 9 Erdély 2020 a szülőföld EU forrásokra alapozott intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésének közös stratégiai kerete fejlesztési terve Ágazati konzultációs dokumentum

Részletesebben

Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás)

Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás) Saját vállalkozás Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás) Piaci részesedés Haszonkulcs Marketing folyamatok Marketing szervezet Értékesítési/marketing kontrol adatok

Részletesebben

Make or Buy döntés filozófiája

Make or Buy döntés filozófiája Make or Buy döntés filozófiája Make or Buy döntés lehet: - egy konkét megrendelés esetére, - egy meghatározott időszakra, amíg a feltételek, adottságok nem változnak. A vásárlást kizáró esetek - A kívánt

Részletesebben

Üzleti terv. Fogalma: A vállalkozás jövőbeni elképzeléseit foglalja össze írásban és a megvalósítási lehetőségeket elemzi.

Üzleti terv. Fogalma: A vállalkozás jövőbeni elképzeléseit foglalja össze írásban és a megvalósítási lehetőségeket elemzi. Üzleti terv Fogalma: A vállalkozás jövőbeni elképzeléseit foglalja össze írásban és a megvalósítási lehetőségeket elemzi. Felhasználói: Belső vagy külső használatra, Időtáv: rövid táv (egy év)vagy középtáv

Részletesebben

Az új OTK-OFK és a klaszterek Stratégiai vitaanyag

Az új OTK-OFK és a klaszterek Stratégiai vitaanyag Az új OTK-OFK és a klaszterek Stratégiai vitaanyag A dokumentumról Célok Piaci szereplők Társadalmi szereplők Közszféra Távlatos fejlesztési üzenetek a magyar társadalmi és gazdasági szereplők lehető legszélesebb

Részletesebben

A szociális szövetkezetek lehetőségei a vidékfejlesztésben, a Völgység Kincse Szövetkezet működésének tükrében

A szociális szövetkezetek lehetőségei a vidékfejlesztésben, a Völgység Kincse Szövetkezet működésének tükrében A szociális szövetkezetek lehetőségei a vidékfejlesztésben, a Völgység Kincse Szövetkezet működésének tükrében Dr. Tóth György elnök, Völgység Kincse Szövetkezet Völgység Kincse Gyümölcsfeldolgozó Szociális

Részletesebben

Hogyan tovább? a kis- és középvállalkozások fejlődése érdekében, fókuszban a női vállalkozások

Hogyan tovább? a kis- és középvállalkozások fejlődése érdekében, fókuszban a női vállalkozások Hogyan tovább? a kis- és középvállalkozások fejlődése érdekében, fókuszban a női vállalkozások Lakatosné Lukács Zsuzsanna Regionális és Kárpát-medencei Vállalkozásfejlesztési Főosztály MENTOR-NET találkozó

Részletesebben

Az EU agrárpolitikája bevezető előadás Előadó: Dr. Weisz Miklós

Az EU agrárpolitikája bevezető előadás Előadó: Dr. Weisz Miklós Az EU agrárpolitikája bevezető előadás Előadó: Dr. Weisz Miklós A mezőgazdaság nemzetgazdasági szerepe Feladat: összeszedni A mezőgazdaság funkciói Élelmiszertermelés Alapanyag, frisstermék Takarmánytermelés

Részletesebben

A szervezeti innováció alapjai. EPCOS Kft. A TDK Group Company SZ BA FC Szombathely, Hungary December, 2014

A szervezeti innováció alapjai. EPCOS Kft. A TDK Group Company SZ BA FC Szombathely, Hungary December, 2014 A szervezeti innováció alapjai EPCOS Kft. SZ BA FC Szombathely, Hungary December, 2014 Világpiaci szinten vezető elektronikai vállalat Alapítás éve, székhelye: 1935. Tokió Tokyo Denki Kagaku TDK Létszám:

Részletesebben

35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni

35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni 35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni 2015. április 20. 13:23 Összesen 35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni a 2007-2013 között még fel nem használt keret terhére

Részletesebben

Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete

Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete Előadás- képzés-szaktanácsadás a Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület szervezésében Helyszín: Földi Kincsek Vására Oktatóközpont (2632, Letkés

Részletesebben

Fejlesztési projektjeink eredményei

Fejlesztési projektjeink eredményei Fejlesztési projektjeink eredményei 1 www.bosch.hu Fejlesztési projektjeink eredményei 2 Miskolc Robert Bosch Energy and Body Systems Kft. A Robert Bosch Energy and Body Systems Kft. 2003 nyarán alakult,

Részletesebben

Gazdasági ismeretek A projektmunka témakörei közép- és emelt szinten

Gazdasági ismeretek A projektmunka témakörei közép- és emelt szinten Gazdasági ismeretek A projektmunka témakörei közép- és emelt szinten A projekt kidolgozásakor, a részletes követelményekben meghatározott szintenkénti elvárásoknak kell tükröződniük. A projekt témák után

Részletesebben

A ZÖLD GAZDASÁG ERŐSÍTÉSE A HOSSZÚTÁVON FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN

A ZÖLD GAZDASÁG ERŐSÍTÉSE A HOSSZÚTÁVON FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN A ZÖLD GAZDASÁG ERŐSÍTÉSE A HOSSZÚTÁVON FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN Balassagyarmat, 2013.május 09. Mizik András erdőmérnök Ipoly Erdő Zrt. Miért Zöldgazdaság? A Zöldgazdaság alapelvei:

Részletesebben

A regionális gazdasági fejlődés műszaki - innovációs hátterének fejlesztése

A regionális gazdasági fejlődés műszaki - innovációs hátterének fejlesztése A regionális gazdasági fejlődés műszaki - innovációs hátterének fejlesztése TÁMOP- 4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0006 Az üzleti szolgáltató szektorban rejlő regionális lehetőségek Suhajda Attila 2011.06.21. Sopron,

Részletesebben

A könyv segítségével megismerhetitek

A könyv segítségével megismerhetitek A könyv segítségével megismerhetitek az egyes vállalkozási formákat, a működés kereteit, a vállalatok különösen a kereskedelmi vállalatok tevékenységéhez szükséges tárgyi és személyi feltételeket Az első

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6

TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6 TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6 II. HÓDMEZŐVÁSÁRHELY ÉS TÉRKÖRNYEZETE (NÖVÉNYI ÉS ÁLLATI BIOMASSZA)... 8 1. Jogszabályi háttér ismertetése... 8 1.1. Bevezetés... 8 1.2. Nemzetközi

Részletesebben

Gyakorló feladatok a Komplex elemzés tárgyhoz Témakör: Mezőgazdaság

Gyakorló feladatok a Komplex elemzés tárgyhoz Témakör: Mezőgazdaság 1. példa Az AgroHungária Rt. rendelkezésére álló terület nagysága 4.981 ha (1 ha = 10.000 m 2 ). A földterület művelési ágak szerinti csoportosítását az 1. táblázat szemlélteti. Művelési ág Terület (ha)

Részletesebben

STRATÉGIAALKOTÁS, ÜZLETI TERVEZÉS

STRATÉGIAALKOTÁS, ÜZLETI TERVEZÉS STRATÉGIAALKOTÁS, ÜZLETI TERVEZÉS SOK KICSI SOKRA MEGY? A kkv szektor a magyar gazdaság meghatározó eleme: 1,7 millió bejegyzett vállalkozás, de csak 690 ezer működő, ennek 99,8 %-a létszám alapján kkv

Részletesebben

A földgáz fogyasztói árának 1 változása néhány európai országban 1999. július és 2001. június között

A földgáz fogyasztói árának 1 változása néhány európai országban 1999. július és 2001. június között A földgáz fogyasztói árának 1 változása néhány európai országban 1999. július és 2001. június között A gázárak változását hat európai ország -,,,,, Egyesült Királyság - és végfelhasználói gázárának módosulásán

Részletesebben

EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA

EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22. ) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Beszámoló A Berentei Település Gondnokság beszámolója a 2012 évi Startmunka programról Növénytermesztés startmunka program

Beszámoló A Berentei Település Gondnokság beszámolója a 2012 évi Startmunka programról Növénytermesztés startmunka program Beszámoló A Berentei Település Gondnokság beszámolója a 2012 évi Startmunka programról Növénytermesztés startmunka program Berentén a munkaprogram 2012.03.01-én indult.14 fő kapott itt munkát, 8 órás munkaidőben.

Részletesebben

Az időtényező szerepe a cég logisztikai költségeiben

Az időtényező szerepe a cég logisztikai költségeiben Hogyan csökkentheti költségeit versenytársainál nagyobb mértékben? Dr. Szegedi Zoltán c. egyetemi tanár, Az MKT Logisztikai Szakosztályának elnöke Az időtényező szerepe a cég logisztikai költségeiben zoltan.szegedi@ameropa.hu

Részletesebben

Zöldítés 2015-2020. Madarász István osztályvezető Agrárközgazdasági Főosztály. Budapest, 2015. február 27.

Zöldítés 2015-2020. Madarász István osztályvezető Agrárközgazdasági Főosztály. Budapest, 2015. február 27. Zöldítés 2015-2020 Madarász István osztályvezető Agrárközgazdasági Főosztály Budapest, 2015. február 27. Degresszivitás A közvetlen támogatások új rendszere Magyarországon Kötelező elemek Alaptámogatás

Részletesebben

Besorolása a tudományok rendszerébe, kapcsolódásai

Besorolása a tudományok rendszerébe, kapcsolódásai Agrárgazdaságtan Besorolása a tudományok rendszerébe, kapcsolódásai Társadalomtudományok Közgazdaságtan: általános gazdasági törvényszerűségek Ágazati tudományágak Agrárgazdaságtan Vállalati gazdaságtan

Részletesebben

Fejlesztési források - kicsiknek és nagyoknak Tőke-Hitel-Támogatás

Fejlesztési források - kicsiknek és nagyoknak Tőke-Hitel-Támogatás Fejlesztési források - kicsiknek és nagyoknak Tőke-Hitel-Támogatás Erősségeink Több mint 50 magasan képzett fejlesztési szakértő 700-800 vállalati ügyfél, 150 önkormányzat Több mint 90 Mrd Ft elnyert támogatás

Részletesebben

Kormányzati elképzelések az alternatív energia források hasznosítására

Kormányzati elképzelések az alternatív energia források hasznosítására Kormányzati elképzelések az alternatív energia források hasznosítására Olajos Péter Zöldgazdaság-fejlesztésért és Klímapolitikáért felelős Helyettes Államtitkár 2011. május 10. Griff Hotel 1. Állami szerepvállalás

Részletesebben

Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat

Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat Helyszín: Földi Kincsek Vására Oktatóközpont, 2632 Letkés Dózsa György út 22. IDŐ ELŐADÁS SZAKTANÁCSADÁS KÉPZÉS 2014.09.27 Innováció a helyi gazdaság integrált

Részletesebben

Szociális gazdaság és vidékfejlesztés

Szociális gazdaság és vidékfejlesztés Szociális gazdaság és vidékfejlesztés Budapest, 2013.02.27. Dr. G. Fekete Éva A modernizáció / globalizáció ára Munkakészlet csökkenése Tudásigény emelkedése Munkanélküliség szegénység Modernizáció Technikai

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT VEZETŐSÉGI JELENTÉS 2014.

KONSZOLIDÁLT VEZETŐSÉGI JELENTÉS 2014. KONSZOLIDÁLT VEZETŐSÉGI JELENTÉS 2014. Pécs, 2015. március 26. Az Európai Parlament és Tanács 1606/2002. EK rendelet 4. cikke előírja, hogy a Tőzsdére bevezetett társaságok 2005. évtől kezdődően az összevont

Részletesebben

KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ. Cenzori. Írásbeli vizsgatevékenység

KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ. Cenzori. Írásbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÜK szám: 04 / 155 /2012. MK/HU KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Érvényességi idő: 2012. május 15. 8.00. óra Minősítő neve: Pankucsi Zoltán Beosztása: főosztályvezető Készült: 1 eredeti

Részletesebben

Tervezzük együtt a jövőt!

Tervezzük együtt a jövőt! Tervezzük együtt a jövőt! gondolkodj globálisan - cselekedj lokálisan CÉLOK jövedelemforrások, munkahelyek biztosítása az egymásra épülő zöld gazdaság hálózati keretein belül, megújuló energiaforrásokra

Részletesebben

Handa Orsolya sekért felelős s projekt menedzser

Handa Orsolya sekért felelős s projekt menedzser Handa Orsolya Regionális fejlesztések sekért felelős s projekt menedzser Az ENEREA Észak-Alföldi ldi Regionális Energia Ügynökség bemutatása Az intézmény az Intelligens Energia Európa Program támogatásával

Részletesebben

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020. NETWORKSHOP 2014 Pécs

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020. NETWORKSHOP 2014 Pécs FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020 NETWORKSHOP 2014 Pécs A FEJLESZTÉSPOLITIKA UNIÓS SZABÁLYRENDSZER 2014-2020 EU EU Koh. Pol. HU Koh. Pol. EU 2020 stratégia (2010-2020) 11 tematikus cél >> 7 zászlóshajó

Részletesebben

Az ÉAOP-1.1.3-12-es pályázati kiírással kapcsolatos Gyakran Ismételt Kérdések gyűjteménye

Az ÉAOP-1.1.3-12-es pályázati kiírással kapcsolatos Gyakran Ismételt Kérdések gyűjteménye Az ÉAOP-1.1.3-12-es pályázati kiírással kapcsolatos Gyakran Ismételt Kérdések gyűjteménye 1, Innovációs pályázati felhívás C.1.2. pontja a jogi szolgáltatások felsorolásakor az írja, hogy jogi szolgáltatásnak

Részletesebben

Az EU 2014-2020. programidőszakának új megoldásai és lehetőségei a vidékfejlesztés területén

Az EU 2014-2020. programidőszakának új megoldásai és lehetőségei a vidékfejlesztés területén Tiszaújváros 2013. március 27. Az EU 2014-2020. programidőszakának új megoldásai és lehetőségei a vidékfejlesztés területén Csikász Gábor MNVH B.-A.-Z. megyei referens A lokális és a globális szemlélete

Részletesebben

K F I Egészségipari Stratégiai Fehér Könyv

K F I Egészségipari Stratégiai Fehér Könyv Innovatív Gyógyszerek Kutatására Irányuló Nemzeti Technológiai Platform P L A T F O R M N A P K F I Egészségipari Stratégiai Fehér Könyv Dr. Oberfrank Ferenc MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet

Részletesebben

Turisztikai vállalkozások szervezése

Turisztikai vállalkozások szervezése Turisztikai vállalkozások szervezése 1 Mi a szervezés? Az emberi munkának és a vállalkozási eszközöknek a szolgáltatások előállításához való tervszerű hozzárendelését értjük. A szervezési tevékenység célja?

Részletesebben

Dr. Piskóti István Miskolci Egyetem Marketing Intézet

Dr. Piskóti István Miskolci Egyetem Marketing Intézet Business Marketing Menedzsment 2. Dr. Piskóti István Miskolci Egyetem Marketing Intézet 1 Marketing alapsajátosság: gyakorta még nem létező termékek eladása o Először értékesítjük (szerződést kötünk) majd

Részletesebben

MAGYAR BESZÁLLÍTÓK A NEMZETKÖZI ÉRTÉKLÁNCBAN HOGYAN VÁLHAT AZ ÖN VÁLLALKOZÁSA IS SIKERES BESZÁLLÍTÓVÁ?

MAGYAR BESZÁLLÍTÓK A NEMZETKÖZI ÉRTÉKLÁNCBAN HOGYAN VÁLHAT AZ ÖN VÁLLALKOZÁSA IS SIKERES BESZÁLLÍTÓVÁ? MAGYAR BESZÁLLÍTÓK A NEMZETKÖZI ÉRTÉKLÁNCBAN HOGYAN VÁLHAT AZ ÖN VÁLLALKOZÁSA IS Nagyné Miske Margit ügyvezető igazgató NATURTEX Gyapjú- és Tollfeldolgozó Kft. RÖVID TARTALOM 1. Néhány mondat a NATURTEX

Részletesebben

Energia felhasználás hatékonyságának növelése és megújuló energiaforrások használata a BÁCSVÍZ Zrt.-nél

Energia felhasználás hatékonyságának növelése és megújuló energiaforrások használata a BÁCSVÍZ Zrt.-nél Energia felhasználás hatékonyságának növelése és megújuló energiaforrások használata a BÁCSVÍZ Zrt.-nél Temesvári Péter fejlesztési és térinformatikai osztályvezető 2013. Május 29. Cégünkről Alapítás:

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2.1-15 Célja A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen Felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai KKV-k termelési

Részletesebben

KÉPZÉS ÉS TUDOMÁNY KAPCSOLATA

KÉPZÉS ÉS TUDOMÁNY KAPCSOLATA Tudomány az iskola, tudományos a tanítás ott, de csakis ott, ahol tudósok tanítanak. Hozzátehetem, hogy tudósnak nem a sokat tudót, hanem a tudomány kutatóját nevezem.. Eötvös Loránd KÉPZÉS ÉS TUDOMÁNY

Részletesebben

A LEGSZEBB KONYHAKERTEK

A LEGSZEBB KONYHAKERTEK A LEGSZEBB KONYHAKERTEK Mi, mint Városszépítők fontosnak tartjuk, hogy ne csak a közterületek szépüljenek, épüljenek és legyenek értékesen és hasznosan kihasználva a fóti lakosok által, hanem mindenkinek

Részletesebben

Összefoglaló. A takarmánybúza ára július 6-7-én még tartja magát, utána élesen esni fog. Az igazodás előtt még van a piacon lehetőség.

Összefoglaló. A takarmánybúza ára július 6-7-én még tartja magát, utána élesen esni fog. Az igazodás előtt még van a piacon lehetőség. Zöldforrás Beruházó és Pályázatkészítő Iroda 8000 Székesfehérvár, Károly János u. 18. Telefon: 22/503-123 Fax: 22/503-124 Mobil: 70/318-72-32 E-mail: gyulai@biogaz.axelero.net www.zoldforras.hu 2009/15

Részletesebben

A biometán előállítása és betáplálása a földgázhálózatba

A biometán előállítása és betáplálása a földgázhálózatba A biometán előállítása és betáplálása a földgázhálózatba Dr. Kovács Attila - Fuchsz Máté Első Magyar Biogáz Kft. 2011. 1. április 13. XIX. Dunagáz Szakmai Napok, Visegrád Mottó: Amikor kivágjátok az utolsó

Részletesebben

Helyi termék fejlesztés a Zala Termálvölgye térségben. 2015. február 11. Budapest Földművelésügyi Minisztérium

Helyi termék fejlesztés a Zala Termálvölgye térségben. 2015. február 11. Budapest Földművelésügyi Minisztérium Helyi termék fejlesztés a Zala Termálvölgye térségben 2015. február 11. Budapest Földművelésügyi Minisztérium Zala Termálvölgye Egyesület 2008-ban alapított vidékfejlesztési célú civil szervezet LEADER

Részletesebben

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés 0. Nem technikai összefoglaló Bevezetés A KÖZÉP-EURÓPA 2020 (OP CE 2020) egy európai területi együttműködési program. Az EU/2001/42 SEA irányelv értelmében az OP CE 2020 programozási folyamat részeként

Részletesebben

Az öntözés helyzete a Vajdaságban

Az öntözés helyzete a Vajdaságban Vízhiány és adaptív vízgazdálkodási stratégiák a magyar-szerb határmenti régióban Az öntözés helyzete a Vajdaságban Mészáros Minucsér Újvidéki Egyetem, Természettudományi Kar Workshop 2014. Április 7.

Részletesebben

ÚTON A FENNTARTHATÓ MEZŐGAZDASÁG FELÉ A talajtól a tányérunkig. Rodics Katalin

ÚTON A FENNTARTHATÓ MEZŐGAZDASÁG FELÉ A talajtól a tányérunkig. Rodics Katalin ÚTON A FENNTARTHATÓ MEZŐGAZDASÁG FELÉ A talajtól a tányérunkig Rodics Katalin Globális helyzetkép az ipari mezőgazdaság fenntarthatatlanságáról MEZŐGAZDASÁG, TERMÉSZET KAPCSOLATA A mezőgazdaság erősen

Részletesebben

Elmer Kft. Cégbemutató

Elmer Kft. Cégbemutató Elmer Kft. Cégbemutató 2012 Elmer Kft. Cím: 1145 Budapest, Amerikai út 98. Tel: +36-1-445-1951 Fax: +36-1-445-1968 E-mail: elmer@ciklo-group.com Web: www.elmer.hu Küldetésünk: Magyarország egyik vezető

Részletesebben

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK TERMELÉSI KAPACITÁSAINAK BŐVÍTÉSE

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK TERMELÉSI KAPACITÁSAINAK BŐVÍTÉSE Támogatás célja: A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése, amely során

Részletesebben

A válság kellős közepén is szárnyal a magyar vállalkozás

A válság kellős közepén is szárnyal a magyar vállalkozás A válság kellős közepén is szárnyal a magyar vállalkozás http://www.portfolio.hu/tool/print/2/180410 1. oldal, összesen: 3 2013.02.28. BEFEKTETÉS DEVIZA/KÖTVÉNY INGATLAN MAKROGAZDASÁG TŐZSDE VÁLLALATOK

Részletesebben

Szervezeti és működési audit

Szervezeti és működési audit Szervezeti és működési audit LARSKOL Tanácsadók 1165 BUDAPEST, FARKASFA U. 21. +3620 931 7979 +3620 329 2651 email: info@larskol.hu web: www.larskol.hu Szervezeti és működési audit A gazdasági környezet

Részletesebben