inet SHIFT Informatikai Szolgáltató Betéti Társaság ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "inet SHIFT Informatikai Szolgáltató Betéti Társaság ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE:"

Átírás

1 inet SHIFT Informatikai Szolgáltató Betéti Társaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSOKRA ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE: 2660 Balassagyarmat, Bajcsy út 10. Fsz. 7. Telefon: (35) , Fax: (35) , Nyitvatartás: Telefonos elérhetőség: óráig óráig Készült: augusztus 26. Utolsó módosítás időpontja: november 7. Készült: augusztus 26. Utoljára módosítva: november 7. 47/1

2 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Tartalomjegyzék 1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI SZOLGÁLTATÓ MEGNEVEZÉSE, ADATAI, TELEPHELYEI CÍME SZOLGÁLTATÓ HIBABEJELENTŐ ÉS ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODÁINAK CÍMEI, TÁVKÖZLÉSI ELÉRHETŐSÉGE, NYITVATARTÁSA A SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TÁRGYA ÉS HATÁLYA A SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK CÉLJA, TÁRGYI ÉS SZEMÉLYI HATÁLYA A SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK IDŐBELI ÉS TERÜLETI HATÁLYA KÖZZÉTÉTEL A SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA A SZOLGÁLTATÁSOK MEGHATÁROZÁSA, CÉLJA, ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI ÉS RÖVID LEÍRÁSA A szolgáltatások meghatározása, célja, általános jellemzői és rövid leírása Üzleti szolgáltatások Fogalom-meghatározások A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK MÓDJA A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK MŰSZAKI FELTÉTELEI, FÖLDRAJZI, IDŐBELI ÉS ESETLEGES EGYÉB KORLÁTAI A SZOLGÁLTATÁS ELÉRHETŐSÉGE MÁS HÁLÓZATOKBÓL ELŐFIZETŐI VÉGBERENDEZÉSEK TÍPUSAI, BESZERZÉSI MÓDJAI AZ ALAPSZOLGÁLTATÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK KÉSZLETE ÉS IGÉNYBE VÉTELÜK MÓDJA A kiegészítő szolgáltatások készlete és igénybevételük módja Kiegészítő üzleti szolgáltatások EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI A SZERZŐDÉSKÖTÉS FORMAI ÉS ELJÁRÁSI SZABÁLYAI Szerződéskötés Nyilatkozat előfizetői minőségről Hozzáférés létesítése, a szerződés teljesítése A szerződés hatálya A SZOLGÁLTATÁS IDŐBELI KORLÁTOZÁSA Határozott idejű szolgáltatás A szolgáltatás szünetelése Előfizetői jogviszony szünetelése Legrövidebb szerződési időszak AZ ELŐFIZETŐI IGÉNYEK KEZELÉSE Nyilvántartás és értesítés Változás az előfizető adataiban EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA A hozzáférési pont helyének és/vagy címzésének megváltoztatása Számlázási cím módosítása A szolgáltatás körében és/vagy feltételeiben bekövetkező változások Változás az előfizető adataiban vagy azok kezelésében AZ ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS FELMONDÁSA, MEGSZŰNÉSE...13 Készült: augusztus 26. Utoljára módosítva: november 7. 47/2

3 4.5.1 Az egyedi előfizetői szerződés felmondása az előfizető részéről Az egyedi előfizetői szerződés felmondása a szolgáltató részéről A határozott idejű szerződés megszűnése A határozatlan idejű szerződés megszűnése Szolgáltató díj-visszatérítési kötelezettsége az egyedi előfizető szerződés megszűnése esetén A szerződés időbeli hatálya és felmondása üzleti szolgáltatások megrendelése esetén SZERZŐDŐ FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI ELŐFIZETŐ JOGAI Adatkezelés adatvédelem Betekintési jog A használat átengedése más részére A szolgáltatás szünetelésének kérése Tudakozó szolgálat SZOLGÁLTATÓ JOGAI Az előfizető nyilvántartása Előfizető forgalmának figyelése A szolgáltatás szüneteltetése Ellenőrzés A szolgáltatás korlátozása ELŐFIZETŐ KÖTELEZETTSÉGEI Engedélyezett végberendezés használata A végberendezés rendeltetésszerű használata és üzemképessége A szolgáltatás-hozzáférési pont ellenőrzésének és a hiba elhárításának lehetővé tétele Díjfizetés A szolgáltató hálózatának használata A hozzáférési kódok és jelszavak használata SZOLGÁLTATÓ KÖTELEZETTSÉGEI Távközlési titoktartás Ügyfélszolgálat Bejelentések, panaszok, díjreklamációk intézése Hibaelhárítás menete Együttműködés más szolgáltatókkal a hibaelhárításban A számlázás módja és a díjbeszedés rendje Kártérítés Adatszolgáltatás az előfizető számára AZ ÜZLETI SZOLGÁLTATÁSOKRA ÉS A KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ TOVÁBBI FELTÉTELEK A SZOLGÁLTATÓVÁLASZTÁSSAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁS RÉSZLETES SZABÁLYAI, A SZOLGÁLTATÓVÁLASZTÁST BIZTOSÍTÓ ÖSSZEKAPCSOLÁSI SZERZŐDÉSEKKEL ÖSSZHANGBAN A SZERZŐDŐ FELEK FELELŐSSÉGE ELŐFIZETŐ FELELŐSSÉGE, SZERZŐDÉSSZEGÉSE A szolgáltatás viszonteladásának feltételei A hozzáférés jogosulatlan átengedése Az átvitt adattartalomért való felelősség SZOLGÁLTATÓ FELELŐSSÉGE, SZERZŐDÉSSZEGÉSE Késedelmes, hibás, csökkent értékű szolgáltatás...25 Készült: augusztus 26. Utoljára módosítva: november 7. 47/3

4 6.2.2 A díjszámlázás integritása Az átvitt adattartalomért való felelősség VIS MAIOR DÍJSZABÁS A DÍJAZÁS ÉS SZÁMLÁZÁS ALAPELVEI Előfizetési díjak Forgalmi díjak EGYSZERI DÍJAK MÉRTÉKE Bekapcsolási díjak Eseti (adminisztrációs) díjak Kedvezmények az egyszeri díjakban A HOZZÁFÉRÉSI HAVI DÍJAK MÉRTÉKE Alapszolgáltatás hozzáférési havi díjak Kiegészítő szolgáltatások előfizetési díjai Kedvezmények a hozzáférési díjakban JELTOVÁBBÍTÁSI DÍJAK Alapszolgáltatás jeltovábbítási díjai Kiegészítő szolgáltatások jeltovábbítási díjai Kedvezmények volumen és időszakok szerint a díjakban SZÁMLÁZÁS, A SZÁMLÁZÁS MÓDJA, RENDSZERESSÉGE ÉS A SZÁMLÁK KÉZBESÍTÉSÉNEK IDŐPONTJA A SZOLGÁLTATÁS MEGFELELŐSÉGE AZ ELŐFIZETŐ SZEMPONTJÁBÓL KÖVETELMÉNYEK Használhatóság az előfizetői hozzáférési ponton A szolgáltatás várakozás- és zavarmentessége A hozzáférési pont megengedett forgalma Az ügyfélszolgálat vállalt kiszolgálási ideje A berendezések meghibásodása Szolgáltatási szint garancia A MEG NEM FELELÉS IGAZOLÁSA ELŐFIZETŐ RÉSZÉRŐL REKLAMÁCIÓK ÉS VITÁK RENDEZÉSE, JOGORVOSLAT MELLÉKLET...32 SZOLGÁLTATÁSI SZINT GARANCIA MELLÉKLET...33 ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLET...35 ETIKAI KÓDEX MELLÉKLET...37 A SZOLGÁLTATÁSOK MINŐSÉGI CÉLÉRTÉKEI MELLÉKLET...42 EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS KAPCSOLT VONALI INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA (MINTA) MELLÉKLET...43 EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS MIKROHULLÁMÚ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRAI (MINTA)...43 Készült: augusztus 26. Utoljára módosítva: november 7. 47/4

5 1. S z o l g á l t a t ó a d a t a i 1.1 Szolgáltató megnevezése, adatai, telephelyei címe inet Shift Informatikai Szolgáltató Betéti Társaság 2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 77. Cégjegyzékszám: , Adószám: Székhely: 2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 77. Üzlet: 2660 Balassagyarmat, Bajcsy út Salgótarján, Rákóczi út 36. Szolgáltató képviselője: Szabó Zoltán Hatósággal való kapcsolattartásra kijelölt személy: Szabó Tibor 1.2 Szolgáltató hibabejelentő és ügyfélszolgálati irodájának címe, távközlési elérhetősége, nyitvatartása Hibabejelentő, műszaki segélyszolgálat és ügyfélszolgálati iroda: 2660 Balassagyarmat, Bajcsy út 10. Fsz. 7. Tel: (35) , Fax: (35) , Hibabejelentő: (30) Nyitvatartás: telefonos elérhetőség: óráig fizikai nyitvatartás: munkanapokon óráig telefonos műszaki segélyszolgálat elérhetősége: 0-24 óra 2. A S z e r z ő d é s i F e l t é t e l e k t á r g y a é s h a t á l y a 2.1 A Szerződési Feltételek célja, tárgyi és személyi hatálya A Feltételek célja a Szolgáltató Internet hozzáférés és Szolgáltatások előfizetésének jogi feltételeinek és körülményeinek meghatározása. Szolgáltató a rendelkezésére álló berendezésekkel és személyzettel biztosítja a Feltételekben meghatározott Szolgáltatásokat. Az előfizetőnek rendelkeznie kell a szükséges műszaki berendezésekkel és más távközlési szolgáltatással, melyek segítségével a Szolgáltatás igénybe vehető. A Szolgáltatások előfizetője lehet természetes személy, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság. A Feltételek személyi hatálya kiterjed az Előfizetőre, a Szolgáltatóra és a Végfelhasználókra. Előfizető - a Szolgáltatások felhasználása körében - teljes felelősséggel tartozik a Végfelhasználókért, ideértve minden, az Előfizető és a Végfelhasználó között megkísérelt illetve létrejött tranzakciót (így a kereskedelmi tranzakciókat is). 2.2 A feltételek időbeli és területi hatálya A Feltételek a szolgáltatási jogosultság érvényességi idejére szólnak. A Feltételek Nógrád megye területén érvényesek. 2.3 Közzététel Jelen Feltételeket Szolgáltató on-line elektronikus úton mindenki számára elérhetővé teszi, ügyfélszolgálati irodáiban kifüggeszti. Készült: augusztus 26. Utoljára módosítva: november 7. 47/5

6 3. A S z o l g á l t a t á s l e í r á s a 3.1 A Szolgáltatások meghatározása, célja, általános jellemzői és rövid leírása A Szolgáltatások meghatározása, célja, általános jellemzői és rövid leírása A Szolgáltatás: Internet hozzáférés biztosítása (SZJ ): Internet PSTN dial-up: Adathálózati szolgáltatás (Internet) PSTN dial-up, Internet ISDN dial-up: Adathálózati szolgáltatás (Internet) ISDN dial-up, Internet Rlan: Adathálózati szolgáltatás (Internet) mikrohullámú összeköttetésen, beleértve a hozzáférésen keresztüli szolgáltatás. Szolgáltató hozzáférési pontot épít ki, mely minden esetben Szolgáltató berendezésének interfésze, mellyel ahhoz a távközlő hálózathoz csatlakozik, melyen keresztül Előfizető a Szolgáltatást igénybe veszi. A Szolgáltatás biztosítja a szükséges azonosítókat, jelszavakat, Internet címeket és bejegyzéseket, melyek segítségével az előfizetői berendezés valamelyik távközlő hálózaton keresztül csatlakozva a hozzáférési pontra, elérje a Szolgáltatást, azaz az Internet hálózatot. A hozzáféréshez Szolgáltató a mindenkor aktuális árlistája alapján - biztosítja domain név regisztrációt és szervizt, IP címkiosztást vagy az egyéb szükséges kiegészítő Szolgáltatásokat. Előfizetőnek lehetősége nyílik az Internet alkalmazásainak igénybevételére úgymint, de nem kizárólag: e- mail, WWW, FTP, News, Telnet, IRC, Chat, RA, RV, Üzleti Szolgáltatások A Szolgáltató által nyújtott, az alábbi A-B pontokban részletezett szolgáltatási csomagok minősülnek Üzleti Szolgáltatásoknak. Az Üzleti Szolgáltatásokat bármely Előfizető megrendelheti, de tekintettel az igénybevett Szolgáltatások volumenére és a Szolgáltató által eszközlendő beruházásokra, az egyéb Szolgáltatásokhoz képest eltérő feltételek mellett. Az Üzleti Szolgáltatások megrendelésekor felszerelési és létesítési díj fizetendő. Az Üzleti Szolgáltatások, illetve a Kiegészítő Üzleti Szolgáltatások igénybevétele esetén az Előfizető által megrendelt Berendezéseket - felszerelési díj ellenében - a Szolgáltató szereli fel. Az Üzleti Szolgáltatásokra vonatkozó eltérő feltételek részletesen a 3.1.2, 3.1.4, 3.6.2, 4.5.6, , 5.5, 7.2, 7.3 és pontokban kerülnek meghatározásra. A Szolgáltató az alábbi Üzleti Szolgáltatásokat nyújtja: A) inet Shift Kapcsolt Hozzáférés: Szolgáltató ezen szolgáltatás biztosítását az Euroweb Rt. VISP partnereként biztosítja. B) inet Shift RLAN A Szolgáltató Rlan vezeték nélküli hálózaton történő Internet hozzáférés szolgáltatását jelenti, mely esetén az Előfizető számítógépe IEEE802.11a/b/c szabványnak megfelelő vezeték nélküli hálózati eszközön keresztül csatlakozik a Szolgáltató berendezéséhez Fogalom-meghatározások A Feltételekben - amennyiben a szövegkörnyezetből más nem következik - az alábbi kifejezések az alábbiakban meghatározott jelentéssel bírnak: Berendezések a Szolgáltató által az Előfizető rendelkezésére bocsátott, a Szolgáltatás nyújtásához szükséges berendezések Első Fordulónap valamennyi Üzleti Szolgáltatás illetve Kiegészítő Üzleti Szolgáltatás tekintetében az a nap, amikor a Szolgáltató az Üzleti Szolgáltatás illetve a Kiegészítő Üzleti Szolgáltatás nyújtását megkezdi. Elsőszintű Támogatás a Szolgáltató által az Előfizetőnek telefonon vagy elektronikus adatátvitel útján nyújtott technikai támogatás, amely lehetővé teszi, hogy az Előfizető a szolgáltatásban keletkezett kisebb hibákat kijavítsa. Készült: augusztus 26. Utoljára módosítva: november 7. 47/6

7 Kezdeti Szolgáltatási Időtartam valamennyi Üzleti Szolgáltatás tekintetében a felek által meghatározott időtartam, amely a Megrendelőlapon kerül feltüntetésre, és amely legfeljebb az Első Fordulónaptól számított három évig tart. Szolgáltatás a Szolgáltató Internet szolgáltatása, amely részletesen a Feltételek jelen 3. fejezetében került meghatározásra. A Feltételek és az Egyedi Előfizetői Szerződés alapján a Szolgáltató egy vagy több Szolgáltatást nyújt az Előfizető számára. Szolgáltatási Igénylőlap az Egyedi Előfizetői Szerződés Üzleti Internet Szolgáltatásokra mellékleteként csatolt szolgáltatási igénylőlap. Végfelhasználó Előfizető egyszemélyes társasága, az Előfizető dolgozói, valamint az Előfizető által megbízott, számára munkát végző tanácsadók. 3.2 A Szolgáltatás igénybevételének módja Internet hozzáférés Szolgáltatás A kommunikációs csatornákat az előfizetői oldalon (telefonvonal, ISDN) minden esetben valamilyen távközlési szolgáltató biztosítja Szolgáltató vagy Előfizető megrendelésére Rlan szolgáltatás kivételével ezt a Szolgáltató biztosítja. Előfizető rendelkezik a szükséges berendezésekkel a távközlési hálózatra való csatlakozáshoz és a Szolgáltatás igénybevételéhez. Szolgáltató rendelkezik a megfelelő eszközökkel (hozzáférési pontok), melyekkel a távközlési hálózatok végberendezéseihez csatlakozik, a szükséges szerverekkel és forgalomirányítókkal, valamint a megfelelő csatornákkal a hazai és nemzetközi hálózatokhoz, biztosítva Előfizető IP (Internet Protocoll) forgalmát. Kapcsolt vonali, ISDN hozzáférés esetén, Előfizető számítógépe modemmel vagy routerrel csatlakozik az egyik távközlési hálózatra és éri el a hozzáférési pontot. Az azonosítás után létrejön a kapcsolat. Rlan vezeték nélküli hálózaton történő hozzáférés esetén, az Előfizető számítógépe IEEE802.11b szabványnak megfelelő vezeték nélküli hálózati eszközön keresztül csatlakozik a Szolgáltató berendezéséhez. 3.3 A Szolgáltatás igénybevételének műszaki feltételei, földrajzi, időbeli és esetleges egyéb korlátai Előfizetőnek rendelkeznie kell a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges műszaki berendezésekkel és távközlési szolgáltatással. A Szolgáltatások Nógrád megye bármely pontjáról igénybe vehetők, kivételt képeznek ez alól az RLAN szolgáltatások. RLAN szolgáltatások a szolgáltató által szolgáltatásba bevont területeken érhetők el, ezek a következő települések: Balassagyarmat, Érsekvadkert, Romhány, Szügy, Drégelypalánk, Nagyoroszi, Magyarnándor, Kétbodony, Dejtár. A Szolgáltatások a nap 24 órájában, az év minden napján elérhetők, a Szolgáltatások igénybevételének időbeli korlátja nincs. 3.4 A Szolgáltatás elérhetősége más hálózatokból MATÁV ATM 12 Mbps 3.5 Előfizetői végberendezések típusai, beszerzési módjai Az előfizetői végberendezés a csatlakozási módtól függő más távközlési szolgáltatás igénybevételéhez szükséges. A szolgáltatás csak olyan berendezésekkel végezhető, amelyek rendelkeznek a hírközlési hatóság típus-, forgalombahozatali-, vagy egyedi engedélyével, vagy ellátták a külön jogszabály szerinti CE, illetőleg H megfelelőségi jelöléssel, és megfelelő létesítés és rendeltetésszerű használat mellett teljesítik a vonatkozó jogszabályban meghatározott alapvető követelményeket és teljesítik e rendelet vonatkozó egyéb rendelkezéseit. Az eszközöket Előfizető a Szolgáltatótól vagy bármely más forrásból (pl. számítástechnikai szaküzletek) beszerzi, esetleg bérli. Szolgáltató kizárólag belföldön kapható, HIF forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező berendezéseket forgalmaz ügyfélszolgálati irodáiban, illetve ad használatba előfizetőinek. Készült: augusztus 26. Utoljára módosítva: november 7. 47/7

8 Kapcsolt vonali hozzáféréshez Magyarországon nagy számban kaphatók a kereskedelmi forgalomban azok az LAPM vagy MNP hibajavítású modemtípusok, amelyek a V.32bis, V.32, V.23, V.22bis, V.22, V.21 modulációs protokollokat alkalmazzák. Az automodulációs üzemmódú 14.4 kbps-nél nagyobb sebességű modemtípusok is szinte kivétel nélkül tudják a felsorolt protokollokat. Szolgáltató által leginkább ajánlott típusok a Bull, GVC, US Robotics. ISDN vonali hozzáféréshez Egy számítógép Internet csatlakozásához ISDN modem, vagy más néven ISDN kártya szükséges. Ezek beszerzésekor figyelemmel kell lenni a kártya által támogatott operációs rendszerek használhatóságára. Néhány ajánlott és forgalmazott típus: ASKEY, ETECH. Hálózatok csatlakozására ISDN router szükséges. A Szolgáltató a 3Com (OfficeConnect) és Cisco termékcsaládot ajánlja és forgalmazza. Bizonyos szolgáltatáscsomagok esetén Szolgáltató az eszközt használatba adja előfizetőinek. Rlan vezeték nélküli hozzáférés Az ügyfelek belső hálózatán használt protokoll Ethernet vagy IEEE802.11b szabványú wireless eszköz, amelyek a megfelelő létesítés és rendeltetésszerű használat mellett teljesítik a 3/2001. (I.31.) MeHVM rendeletében meghatározott alapvető követelményeket és teljesítik e rendelet vonatkozó egyéb rendelkezéseit. A berendezés a Frekvenciasávok Nemzeti Felosztási Táblázatának megállapításáról szóló 284/2002. (XII.21.) Kormányrendelet (FNFT) H153 nemzeti lábjegyzeteiben meghatározott feltételek betartása mellett választható. 3.6 Az alapszolgáltatásokhoz kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások készlete és igénybe vételük módja A kiegészítő Szolgáltatások készlete és igénybevételük módja A kiegészítő Szolgáltatásokat a Feltételek jogi feltételei mellett, megrendelés alapján lehet igénybe venni. , mail alias, levelezőlista, csoportos (Mail Relay) szolgáltatások Domain név regisztráció és szerviz (megrendelés esetén, a lehetőségek szerint) IP címkiosztás (a RIPE szabályai szerint) Titkosított adatátvitel megvalósítása Egyéb, nem távközlési szolgáltatás Kiegészítő Üzleti Szolgáltatások A Szolgáltató által nyújtott alábbi Szolgáltatások minősülnek Kiegészítő Üzleti Szolgáltatásoknak (Opcióknak): A) Domain Név Szolgáltatás és Irányelv: Az Előfizető elfogadja az IP címekre és domain nevekre vonatkozóan a Szolgáltatási Igénylőlapon meghatározottakat. Az Előfizető által használt IP címek minden esetben Szolgáltató tulajdonában maradnak, és a szolgáltatás megszüntetésekor visszakerülnek Szolgáltatóhoz. Az Előfizető mindenkor felelős azért, hogy domain nevének használata semmilyen tekintetben nem sérti mások jogait. Szolgáltató saját hatáskörében dönt az általa biztosított IP címek internetes útvonal-irányítása tekintetében. B) inet Shift A szolgáltatás egy virtuális szervert jelent, melyet a Szolgáltató a saját hálózatán hoz létre és üzemeltet az Előfizető számára. Ennek segítségével az Előfizető saját domain neve alatt vehet igénybe SMTP alapú levelezést. Előfizető feladata az egyes postafiókok létrehozása, illetve törlése, valamint a hozzájuk kapcsolódó egyedi beállítások elvégzése. Előfizető a Kiegészítő Üzleti Szolgáltatásokat csak valamely Üzleti Szolgáltatással együtt veheti igénybe. Készült: augusztus 26. Utoljára módosítva: november 7. 47/8

9 4. E g y e d i E l ő f i z e t ő i S z e r z ő d é s á l t a l á n o s f e l t é t e l e i 4.1 A szerződéskötés formai és eljárási szabályai Szerződéskötés A Szolgáltatás igénybevételére a inet Shift Informatikai Szolgáltató Bt. mint szolgáltató - a továbbiakban Szolgáltató - és az igénylő - az Egyedi Előfizetői Szerződés megkötése után Előfizető - között, a Szolgáltató Feltételeinek jogi feltételei, valamint az Előfizető megrendelése alapján írásbeli előfizetői szerződés a továbbiakban Egyedi Előfizetői Szerződés - jön létre. A szerződéskötésre az Előfizető által Szolgáltató részére eljuttatott megrendelése alapján kerül sor. Igénylő megrendelésében legalább a következők adatokat köteles megadni Szolgáltató részére: (a) Előfizető neve (cégszerű megnevezése), címe; (b) A szolgáltatás-hozzáférési pont(ok) létesítési helye, az ahhoz csatlakozó berendezések jellege és darabszáma; (c) Az igényelt Szolgáltatás(ok) felsorolása; (d) Az igénybejelentés helye, időpontja. Szolgáltató a hozzá beérkező megrendeléseket nyilvántartásba veszi. Amennyiben Igénylő megrendelése nem megfelelő, az esetben Szolgáltató annak kézhezvételétől számított 15 napon belül határidő megjelölésével felhívja Előfizetőt a megrendelés kiegészítésére. Amennyiben Előfizető ennek nem tesz eleget abban az esetben megrendelését a nyilvántartásból törölni lehet. Ha Szolgáltató a szolgáltatás-hozzáférési pont létesítésére illetve a Szolgáltatás megindítására 30 napon belül képes, az esetben a megrendelés beérkezését követő 30 napon belül írásban köteles megtenni szerződéskötési ajánlatát a megrendelésben foglaltak alapján. Az Egyedi Előfizetői Szerződés - mint távközlési szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés - megkötésére Szolgáltatót, az alább felsorolt kivételekkel szerződéskötési kötelezettség terheli. Nem terheli szerződéskötési kötelezettség Szolgáltatót, ha az Igénylőnek: a) Szolgáltatóval szemben a Szolgáltatás igénybevételéből eredő díjtartozása van, vagy b) a korábbi Egyedi Előfizető Szerződést Szolgáltató az Előfizető hibájából egy éven belül mondta fel. (lásd: 4.5.2) Az Igénylő Szolgáltató szerződéskötési ajánlatára 30 napon belül köteles válaszolni. Ha az igénylő az ajánlatot ezen 30 napon belül nem fogadja el, vagy arról nem nyilatkozik, ajánlata a nyilvántartásból törölhető. Az Egyedi Előfizetői Szerződés azon a napon jön létre, amikor Szolgáltató arra feljogosított képviselője aláírja az Igénylő által is aláírt szerződést. Díjfizetés az igénybe vett Szolgáltatás alapján az és az pontok alapján történik. Az Egyedi Előfizetői Szerződés létrejöttét követően az Igénylő Előfizetővé - a továbbiakban Előfizető válik Nyilatkozat egyéni előfizetői minőségről A természetes személy előfizetőnek szerződéskötéskor nyilatkoznia kell arról, hogy az előfizetői szolgáltatást egyéni előfizetőként vagy nem egyéni előfizetőként kívánja igénybe venni. Előfizető ezen nyilatkozat megtételét a szerződés megkötésével egyidőben írásban teheti meg. Amennyiben a szerződés nem írásban kerül megkötésre, az előfizetői minőségre vonatkozó nyilatkozatot előfizető megteheti írásban személyesen az ügyfélszolgálaton, vagy megküldheti postai úton vagy faxon az ügyfélszolgálat részére a szerződéskötést követő 30 napon belül. Amennyiben az előfizetői minőségben változás áll be, előfizető az előfizetői minőségére vonatkozó nyilatkozatát módosíthatja, vagy visszavonhatja írásban (személyesen, postai úton, faxon), eljuttatva az ügyfélszolgálati irodába. Előfizető a változásról legkésőbb 5 napon belül köteles nyilatkozni Hozzáférés létesítése, a szerződés teljesítése Az pontban foglaltak alapján Szolgáltató az Egyedi Előfizetői Szerződés létrejöttét követően, legkésőbb 30 napon belül köteles szolgáltatás-hozzáférési pontot létesíteni illetve a Szolgáltatást megindítani, azaz megteremti a lehetőséget a Szolgáltatás igénybevételére (lásd 3.2 pont). Mikrohullámú hozzáférési pont létesítésére az Egyedi Előfizetői Szerződés szerint 45 napon belül kötelezett Szolgáltató. Szolgáltató az Egyedi Előfizetői Szerződés létrejöttét követően köteles a szerződés teljes időtartama alatt biztosítani a Feltételekben illetve a felek között létrejött Egyedi Előfizetői Szerződésben meghatározott Szolgáltatásokat. Készült: augusztus 26. Utoljára módosítva: november 7. 47/9

10 Nem minősül késedelmes teljesítésnek, ha: (a) Előfizető Szolgáltatóval előzetesen írásban egyeztetett időpontban a helyszíni szerelés feltételeit nem biztosítja; (b) Felek a szolgáltatás-hozzáférési pont létesítésére egy későbbi időpontban állapodnak meg; (c) Előfizetőhöz nem épült ki a megfelelő más távközlési szolgáltató által biztosított csatlakozás; (d) Előfizető nem adja meg Szolgáltatónak a szükséges műszaki információkat. Amennyiben Előfizető a megrendelését az előfizetői szerződés aláírását követően, a hozzáférési pont létesítése előtt visszamondja, vagy az érdekkörében felmerülő feltételeket (úgymint pl.: a távközlési hálózat helyi szakasza kiépítésének lehetővé tétele, a megfelelő helyiségébe való bejutás lehetővé tétele, stb.) nem teljesíti, hátráltatva a Szolgáltatás üzembe helyezését, Szolgáltató mentesül szerződéses kötelezettségei alól és Előfizető köteles a Szolgáltatónak az időközben ezzel kapcsolatban felmerült költségeit megtéríteni A szerződés hatálya Az Egyedi Előfizetői Szerződés, amennyiben a felek másként nem állapodnak meg, határozatlan időre jön létre, mindenkor feltételezve Szolgáltató részéről az érvényes szolgáltatási jogosultság meglétét, mely határozatot a hatóság a szolgáltató bejelentésének nyilvántartásba vételéről hozott. A szerződés hatálya független attól, hogy Előfizető a Szolgáltatást ténylegesen igénybe veszi vagy sem. Szolgáltató saját irodáin, vagy partnerein keresztül biztosítja, hogy Előfizető Nógrád megye egész területén elő tudja fizetni a Szolgáltatást. 4.2 A Szolgáltatás időbeli korlátozása Határozott idejű szolgáltatás a) Szolgáltató és Előfizető egyedi írásos megállapodása alapján lehetőség van arra, hogy az Egyedi Előfizetői Szerződés meghatározott időtartamra, vagy meghatározott esemény időtartamára jöjjön létre. Ebben az esetben a felek a szerződés feltételeiben külön állapodnak meg. Az alkalmi Szolgáltatás időtartama maximálisan 6 (hat) hónapi időtartamra terjedhet. Alkalmi Szolgáltatás esetén a Szolgáltatásért járó ellenértéket a felek az alkalmi Szolgáltatásra vonatkozó megállapodásukban egyidejűleg rögzítik. b) RLAN szolgáltatás határozott időre történő igénybevétele Egyedi Előfiizetői Szerződés alapján jön létre 1, 2, 3 év időtartamra. Szolgáltató és Előfizető egyedi írásos megállapodása alapján lehetőség nyílik ettől eltérő időtartamra történő szerződéskötésre, melynek ellenértékét felek a Szolgáltatásra vonatkozó megállapodásukban egyidejűleg rögzítik A Szolgáltatás szünetelése Előfizető írásbeli kérelmére lehetőség van a Szolgáltatás szünetelésére határozott vagy határozatlan időre, de maximum 6 hónapra. Előfizető rendelkezése alapján a határozott időre kért szünetelés a határozott idő lejártával ér véget. Határozatlan időre kért szünetelés alatt a Szolgáltatás visszakapcsolását Előfizető bármikor írásban kérheti Szolgáltatótól. Előfizető a visszakapcsolás hónapjára arányos díjat köteles megfizetni. A szünetelés időtartamára Előfizető nem fizet díjat. A szolgáltatás szünetelésének esetében Előfizető felhasználó nevét és egyéb műszaki adatait Szolgáltató a Szolgáltatás szünetelésének ideje alatt fenntartja. Határozott időtartamra kötött mikrohullámú (Rlan) szolgáltatás előfizetése esetén legkorábban a Kezdeti Szolgáltatási Időtartam lejárta után lehetséges a szolgáltatás szünetelése. Különösen indokolt esetben sor kerülhet határozott időtartamra kötött mikrohullámú (RLAN) szolgáltatás szünetelésére, mely esetben a Szolgáltatási Időtartam vállalás a szünetelés időtartamával meghosszabbodik. A Szolgáltatások szüneteltetésének kérdését a Szolgáltató oldaláról az pont tárgyalja Előfizetői jogviszony szünetelése Előfizető írásbeli kérelmére lehetőség van az előfizetői jogviszony szünetelésére. Az előfizetői jogviszony szünetelését kizárólag a hónap első napjától lehet kérni, a szünetelés kezdőhónapját legalább 5 munkanappal megelőzően. Készült: augusztus 26. Utoljára módosítva: november 7. 47/10

11 Az előfizetői jogviszony szünetelése határozott vagy határozatlan időre, de maximum 12 hónapra lehetséges. Előfizető írásban bármikor kérheti a szünetelés alatt a Szolgáltatás visszakapcsolását minden naptári hónap első napjára. Előfizető a visszakapcsolást az általa kért visszakapcsolási időpontot legalább 5 nappal megelőzően írásban köteles kérni Szolgáltatótól. Szolgáltató a visszakapcsoláskor szükség szerint új műszaki paramétereket illetve új felhasználó nevet ad Előfizető részére. A szünetelés időtartamára Előfizető nem fizet díjat. Szolgáltató az előfizetői jogiszony szünetelésének ideje alatt Előfizető felhasználó nevét felhasználhatja és harmadik személy részére újra kiadhatja. Határozott időtartamra kötött szolgáltatás előfizetése esetén legkorábban a Kezdeti Szolgáltatási Időtartam lejárta után lehetséges az előfizetői jogviszony szünetelése. Az előfizetői jogviszony szünetelésének ideje alatt Szolgáltató Előfizetőt nem törli a nyilvántartásából Legrövidebb szerződési időszak A legrövidebb szerződési időszak 1 hónap. 4.3 Az előfizetői igények kezelése Nyilvántartás és értesítés Szolgáltató kizárólag a Szolgáltatás nyújtásával összefüggésben szükséges adatok megadását kérheti Előfizetőtől és azokat jogosult az 5.1.1, 5.2.1, illetve pontok szerint kezelni, illetve felhasználni. Előfizető a róla nyilvántartott adatokba az pont szerint betekinthet. Szolgáltató az Egyedi Előfizetői Szerződéshez az alábbi adatokat jogosult elkérni és nyilvántartani. Ezen adatok az Egyedi Előfizetői Szerződés kötelező tartalmi elemei. a) egyéni Előfizető esetében: 1. név; 2. lakóhely vagy tartózkodási hely; 3. a szerződésbe felvett, a követelések behajtásához szükséges adatok; (így különösen: születési helye és ideje, anyja neve, személyi igazolvány száma, levelezési címe); b) jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság és egyéb intézményi Előfizető esetében: 1. cégszerű megnevezés; 2. székhely (telephely); 3. bankszámlaszám; 4. adószám; 5. képviselő neve, címe, telefonszáma; c) mindkét előfizetői kategóriában: 1. a szolgáltatás-hozzáférési pont létesítésének helye (a teljesítés helye); 2. a belépési díj mértékére, megfizetésére és visszafizetésére vonatkozó feltételek; 3. a díjkiegyenlítés módja; 4. az akkori és a tervezett állapot szerint; 5. az előfizetési, azonosítási szám(ok), felhasználó nevek, jelszavak; 6. Előfizető közvetve és közvetlenül csatlakozó berendezéseinek darabszáma, tulajdonjoga, műszaki leírása, egymáshoz kapcsolódásuk részletes műszaki leírása, mindezt előfizetői adatok kezelésével kapcsolatos nyilatkozat; 7. igényelt kiegészítő Szolgáltatások részletes műszaki specifikációja; 8. a területi ügyfélkapcsolati hely megnevezése; 9. az általános szerződési feltételektől való eltérések; 10.értesítési cím. A Feltételeket, az Egyedi Előfizetői Szerződést, illetve a Szolgáltatást érintő bármely közlés illetve tájékoztatás történhet elektronikus úton, vagy Előfizető kérésére telefaxon illetve hagyományos postai úton. Készült: augusztus 26. Utoljára módosítva: november 7. 47/11

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Módosításokkal egybekötött egységes szerkezetbe foglalva: 2010. július 1. A szolgáltatás megnevezése: internet szolgáltatás A szolgáltatás területét a Szolgáltatás területei

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Módosításokkal egybekötött egységes szerkezetbe foglalva: 2011. december 1. A szolgáltatás megnevezése: internet szolgáltatás A szolgáltatás területét a Szolgáltatás területei

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA Zártkörűen működő Részvénytársaság

NAVIGATOR INFORMATIKA Zártkörűen működő Részvénytársaság NAVIGATOR INFORMATIKA Zártkörűen működő Részvénytársaság Általános Szerződési Feltételek Internet Hozzáférési, Adathálózati Szolgáltatásokra, Valamint ezek Kiegészítő Szolgáltatásaira egységes szerkezetben

Részletesebben

HIPERKOM SYSTEMS Távközlési és Szolgáltató Kft. Internet távközlési szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei

HIPERKOM SYSTEMS Távközlési és Szolgáltató Kft. Internet távközlési szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei HIPERKOM SYSTEMS Távközlési és Szolgáltató Kft. Internet távközlési szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Módosítás készült: 2013. 10. 21. Érvényes: 2013. 11. 22. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI

Részletesebben

Lasarm Bt Univernet fantázianevű internet szolgáltatása

Lasarm Bt Univernet fantázianevű internet szolgáltatása Lasarm Bt Univernet fantázianevű internet szolgáltatása Általános Szerződési Feltételek egységes szerkezetben Készült: 2009. március 23. Az utolsó módosítás dátuma: 2009. március 23. Hatályos: 2009. március

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. Compagnon Bt.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. Compagnon Bt. Compagnon Bt. Általános Szerződési Feltételek egységes szerkezetben Készült: 2006. január 1. Az utolsó módosítás dátuma: 2011. május 9. Hatályos: 2011. június 9. napjától Az ügyfélszolgálat elérhetősége

Részletesebben

Inter.net Magyarország Informatikai és Számítástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság

Inter.net Magyarország Informatikai és Számítástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság Inter.net Magyarország Informatikai és Számítástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság Készült Budapesten 2004. augusztus 9. napján Az utolsó módosítás kelte: 2003. április 29. 1 Tartalomjegyzék 1 SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

Kfl Networking Telekommunikációs és Informatikai Korlátolt felelősségű Társaság

Kfl Networking Telekommunikációs és Informatikai Korlátolt felelősségű Társaság Kfl Networking Telekommunikációs és Informatikai Korlátolt felelősségű Társaság EURO21 Szolgáltatási rendszer Általános Szerződési Feltételek Egységes szerkezetben Hatályos: 2011. január 1. napjától Utolsó

Részletesebben

MIKRO PS PAPP SOFT KFT

MIKRO PS PAPP SOFT KFT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MIKRO PS PAPP SOFT KFT Érvényes: 2009.március 01-től Mikro PS Papp Soft Internet és Ügyviteli Szolgáltató Kft 3100 Salgótarján, Vásártér út 17. 1.oldal BEVEZETÉS A Mikro

Részletesebben

Inter.net Magyarország Informatikai és Számítástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság

Inter.net Magyarország Informatikai és Számítástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság Inter.net Magyarország Informatikai és Számítástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság Készült Budapesten 2005. december 29. napján 1 Tartalomjegyzék 1 SZOLGÁLTATÓ ADATAI...5 1.1 SZOLGÁLTATÓ MEGNEVEZÉSE...5

Részletesebben

Micronet Kft. 1121 Budapest, Konkoly Thege út 29-33. Hatályba lépés: 2008. november 15. Utolsó módosítás: 2008. október 6.

Micronet Kft. 1121 Budapest, Konkoly Thege út 29-33. Hatályba lépés: 2008. november 15. Utolsó módosítás: 2008. október 6. 1121 Budapest, Konkoly Thege út 29-33. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Internet, Távbeszélő és DSL szolgáltatásokra Hatályba lépés: 2008. november 15. Utolsó módosítás: 2008. október 6. Tartalom

Részletesebben

SpyderNet A SPYDERNET INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

SpyderNet A SPYDERNET INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A SPYDERNET INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI KÉSZÍTÉS DÁTUMA: 2009. SZEPTEMBER 1. HATÁLYOS: 2009. OKTÓBER

Részletesebben

MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek

MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Módosításokkal egybekötött egységes szerkezetbe foglalva: 2015. Január 5. Hatályos: 2015.

Részletesebben

Varázsoldal.hu Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

Varázsoldal.hu Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság Varázsoldal.hu Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság Internet-hozzáférési és bérelt vonali szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) Sz.J. 64.20.18. Készítés

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Internet Szolgáltatásra Kivonata A 16/2003. IHM Rendelet Alapján Hatályos: 2006. Augusztus 1-től

Általános Szerződési Feltételek Internet Szolgáltatásra Kivonata A 16/2003. IHM Rendelet Alapján Hatályos: 2006. Augusztus 1-től Általános Szerződési Feltételek Internet Szolgáltatásra Kivonata A 16/2003. IHM Rendelet Alapján Hatályos: 2006. Augusztus 1-től ATW Internet Kft. H- (1) 450 13 06 (1) 450 03 07 atw.co.hu info@atw.hu Kiadva:

Részletesebben

A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződéses Feltételeinek III. számú módosítása 2009. szeptember 18. Tartalomjegyzék 1. A SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA Módosítás: Készült: 2007 10.09. Hatályos 2007.11.09. Előző módosítás 2008.04.04. Utolsó mód. 2009.01.10. hatályos 30 nap múlva TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

Székhely: 5000 Szolnok, Szapáry út 18. Levelezési cím: 1117 Budapest, Hauszmann Alajos utca 2. E-mail cím: externet@externet.

Székhely: 5000 Szolnok, Szapáry út 18. Levelezési cím: 1117 Budapest, Hauszmann Alajos utca 2. E-mail cím: externet@externet. Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2009. szeptember 10. napjával hatályba lépő INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1 A SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

Az ULTRAWEB Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2007. március 12. napjával hatályba lépő

Az ULTRAWEB Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2007. március 12. napjával hatályba lépő Az ULTRAWEB Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2007. március 12. napjával hatályba lépő INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1. A szolgáltató

Részletesebben

Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő

Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1. A szolgáltató

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Utolsó módosítás 2010.04.01. Hatályos 2010.05.01. TARTALOMJEGYZÉK I. A SZOLGÁLTATÓ ADATAI...5 II. A SZOLGÁLTATÓ ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK ELÉRHETŐSÉGEI...5

Részletesebben

A VértesComp Kistérségi Internetszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételei

A VértesComp Kistérségi Internetszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételei A VértesComp Kistérségi Internetszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Internet-hozzáférési valamint (IP alapú) Bérelt vonali szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei - Egységes

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TOM-TECHNIK KFT. 5600 Békéscsaba, Bartók B. u. 46-50. Telefon: 66/520-600, Fax: 66/520-609 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Készítés dátuma: 2004 szeptember 08. Utolsó módosítás kelte: 2014 szeptember 08.

Részletesebben

3.1 Virtuális Magánhálózati Szolgáltatás (VPN) (SZJ.:64.20.14.1)

3.1 Virtuális Magánhálózati Szolgáltatás (VPN) (SZJ.:64.20.14.1) Voice-Com Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6791 Szeged, István u. 36., cégjegyzékszám: 06-09-011604) Általános Szerződési Feltételek adatátviteli és internet szolgáltatásokra

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA NETregator Korlátolt Felelősségű Társaság 2161 Csomád, Petőfi Sándor utca 5. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ÜGYFÉLSZOLGÁLAT cím: 1145 Budapest, Törökőr u 62. nyitvatartási idő:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA InterEuro Computer Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ÜGYFÉLSZOLGÁLAT cím: 1145 Budapest, Törökőr u 62. nyitvatartási idő: munkanapokon 09 00-12 30,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. 4-COM Távközlési Szolgáltató Kft. 2011 BUDAKALÁSZ. Káplán u. 8.

Általános Szerződési Feltételek. 4-COM Távközlési Szolgáltató Kft. 2011 BUDAKALÁSZ. Káplán u. 8. Általános Szerződési Feltételek 4-COM Távközlési Szolgáltató Kft. 2011 BUDAKALÁSZ. Káplán u. 8. Érvényes: 2012. február 1-től készült: 2011.október 30. 1/40 Tartalomjegyzék 1. A Szolgáltató neve, címe:...4

Részletesebben

Netkuckó Internet. Általános Szerződési Feltételek. szolgáltatás. Készült: 2012. november 20-én, hatályos: 2012. november 20-től

Netkuckó Internet. Általános Szerződési Feltételek. szolgáltatás. Készült: 2012. november 20-én, hatályos: 2012. november 20-től Netkuckó Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Készült: 2012. november 20-én, hatályos: 2012. november 20-től Készítette: Török András Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató adatai... 4 1.1.

Részletesebben

Zami-Net Kft. 8621 Zamárdi, Honvéd u. 8. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az internet szolgáltatásra 1 Tartalomjegyzék 1. 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME... 4 2. AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE... 4 3. A SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

Általános Szolgáltatási Feltételek. 4-COM Távközlési Szolgáltató Kft. 2011 BUDAKALÁSZ. Káplán.u. 8.

Általános Szolgáltatási Feltételek. 4-COM Távközlési Szolgáltató Kft. 2011 BUDAKALÁSZ. Káplán.u. 8. Általános Szolgáltatási Feltételek 4-COM Távközlési Szolgáltató Kft. 2011 BUDAKALÁSZ. Káplán.u. 8. Érvényes: 2010. szeptember 1-tõl készült: 2010. július 26. 1/38 Tartalomjegyzék 1. A Szolgáltató neve,

Részletesebben