inet SHIFT Informatikai Szolgáltató Betéti Társaság ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "inet SHIFT Informatikai Szolgáltató Betéti Társaság ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE:"

Átírás

1 inet SHIFT Informatikai Szolgáltató Betéti Társaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSOKRA ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE: 2660 Balassagyarmat, Bajcsy út 10. Fsz. 7. Telefon: (35) , Fax: (35) , Nyitvatartás: Telefonos elérhetőség: óráig óráig Készült: augusztus 26. Utolsó módosítás időpontja: november 7. Készült: augusztus 26. Utoljára módosítva: november 7. 47/1

2 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Tartalomjegyzék 1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI SZOLGÁLTATÓ MEGNEVEZÉSE, ADATAI, TELEPHELYEI CÍME SZOLGÁLTATÓ HIBABEJELENTŐ ÉS ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODÁINAK CÍMEI, TÁVKÖZLÉSI ELÉRHETŐSÉGE, NYITVATARTÁSA A SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TÁRGYA ÉS HATÁLYA A SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK CÉLJA, TÁRGYI ÉS SZEMÉLYI HATÁLYA A SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK IDŐBELI ÉS TERÜLETI HATÁLYA KÖZZÉTÉTEL A SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA A SZOLGÁLTATÁSOK MEGHATÁROZÁSA, CÉLJA, ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI ÉS RÖVID LEÍRÁSA A szolgáltatások meghatározása, célja, általános jellemzői és rövid leírása Üzleti szolgáltatások Fogalom-meghatározások A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK MÓDJA A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK MŰSZAKI FELTÉTELEI, FÖLDRAJZI, IDŐBELI ÉS ESETLEGES EGYÉB KORLÁTAI A SZOLGÁLTATÁS ELÉRHETŐSÉGE MÁS HÁLÓZATOKBÓL ELŐFIZETŐI VÉGBERENDEZÉSEK TÍPUSAI, BESZERZÉSI MÓDJAI AZ ALAPSZOLGÁLTATÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK KÉSZLETE ÉS IGÉNYBE VÉTELÜK MÓDJA A kiegészítő szolgáltatások készlete és igénybevételük módja Kiegészítő üzleti szolgáltatások EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI A SZERZŐDÉSKÖTÉS FORMAI ÉS ELJÁRÁSI SZABÁLYAI Szerződéskötés Nyilatkozat előfizetői minőségről Hozzáférés létesítése, a szerződés teljesítése A szerződés hatálya A SZOLGÁLTATÁS IDŐBELI KORLÁTOZÁSA Határozott idejű szolgáltatás A szolgáltatás szünetelése Előfizetői jogviszony szünetelése Legrövidebb szerződési időszak AZ ELŐFIZETŐI IGÉNYEK KEZELÉSE Nyilvántartás és értesítés Változás az előfizető adataiban EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA A hozzáférési pont helyének és/vagy címzésének megváltoztatása Számlázási cím módosítása A szolgáltatás körében és/vagy feltételeiben bekövetkező változások Változás az előfizető adataiban vagy azok kezelésében AZ ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS FELMONDÁSA, MEGSZŰNÉSE...13 Készült: augusztus 26. Utoljára módosítva: november 7. 47/2

3 4.5.1 Az egyedi előfizetői szerződés felmondása az előfizető részéről Az egyedi előfizetői szerződés felmondása a szolgáltató részéről A határozott idejű szerződés megszűnése A határozatlan idejű szerződés megszűnése Szolgáltató díj-visszatérítési kötelezettsége az egyedi előfizető szerződés megszűnése esetén A szerződés időbeli hatálya és felmondása üzleti szolgáltatások megrendelése esetén SZERZŐDŐ FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI ELŐFIZETŐ JOGAI Adatkezelés adatvédelem Betekintési jog A használat átengedése más részére A szolgáltatás szünetelésének kérése Tudakozó szolgálat SZOLGÁLTATÓ JOGAI Az előfizető nyilvántartása Előfizető forgalmának figyelése A szolgáltatás szüneteltetése Ellenőrzés A szolgáltatás korlátozása ELŐFIZETŐ KÖTELEZETTSÉGEI Engedélyezett végberendezés használata A végberendezés rendeltetésszerű használata és üzemképessége A szolgáltatás-hozzáférési pont ellenőrzésének és a hiba elhárításának lehetővé tétele Díjfizetés A szolgáltató hálózatának használata A hozzáférési kódok és jelszavak használata SZOLGÁLTATÓ KÖTELEZETTSÉGEI Távközlési titoktartás Ügyfélszolgálat Bejelentések, panaszok, díjreklamációk intézése Hibaelhárítás menete Együttműködés más szolgáltatókkal a hibaelhárításban A számlázás módja és a díjbeszedés rendje Kártérítés Adatszolgáltatás az előfizető számára AZ ÜZLETI SZOLGÁLTATÁSOKRA ÉS A KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ TOVÁBBI FELTÉTELEK A SZOLGÁLTATÓVÁLASZTÁSSAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁS RÉSZLETES SZABÁLYAI, A SZOLGÁLTATÓVÁLASZTÁST BIZTOSÍTÓ ÖSSZEKAPCSOLÁSI SZERZŐDÉSEKKEL ÖSSZHANGBAN A SZERZŐDŐ FELEK FELELŐSSÉGE ELŐFIZETŐ FELELŐSSÉGE, SZERZŐDÉSSZEGÉSE A szolgáltatás viszonteladásának feltételei A hozzáférés jogosulatlan átengedése Az átvitt adattartalomért való felelősség SZOLGÁLTATÓ FELELŐSSÉGE, SZERZŐDÉSSZEGÉSE Késedelmes, hibás, csökkent értékű szolgáltatás...25 Készült: augusztus 26. Utoljára módosítva: november 7. 47/3

4 6.2.2 A díjszámlázás integritása Az átvitt adattartalomért való felelősség VIS MAIOR DÍJSZABÁS A DÍJAZÁS ÉS SZÁMLÁZÁS ALAPELVEI Előfizetési díjak Forgalmi díjak EGYSZERI DÍJAK MÉRTÉKE Bekapcsolási díjak Eseti (adminisztrációs) díjak Kedvezmények az egyszeri díjakban A HOZZÁFÉRÉSI HAVI DÍJAK MÉRTÉKE Alapszolgáltatás hozzáférési havi díjak Kiegészítő szolgáltatások előfizetési díjai Kedvezmények a hozzáférési díjakban JELTOVÁBBÍTÁSI DÍJAK Alapszolgáltatás jeltovábbítási díjai Kiegészítő szolgáltatások jeltovábbítási díjai Kedvezmények volumen és időszakok szerint a díjakban SZÁMLÁZÁS, A SZÁMLÁZÁS MÓDJA, RENDSZERESSÉGE ÉS A SZÁMLÁK KÉZBESÍTÉSÉNEK IDŐPONTJA A SZOLGÁLTATÁS MEGFELELŐSÉGE AZ ELŐFIZETŐ SZEMPONTJÁBÓL KÖVETELMÉNYEK Használhatóság az előfizetői hozzáférési ponton A szolgáltatás várakozás- és zavarmentessége A hozzáférési pont megengedett forgalma Az ügyfélszolgálat vállalt kiszolgálási ideje A berendezések meghibásodása Szolgáltatási szint garancia A MEG NEM FELELÉS IGAZOLÁSA ELŐFIZETŐ RÉSZÉRŐL REKLAMÁCIÓK ÉS VITÁK RENDEZÉSE, JOGORVOSLAT MELLÉKLET...32 SZOLGÁLTATÁSI SZINT GARANCIA MELLÉKLET...33 ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLET...35 ETIKAI KÓDEX MELLÉKLET...37 A SZOLGÁLTATÁSOK MINŐSÉGI CÉLÉRTÉKEI MELLÉKLET...42 EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS KAPCSOLT VONALI INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA (MINTA) MELLÉKLET...43 EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS MIKROHULLÁMÚ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRAI (MINTA)...43 Készült: augusztus 26. Utoljára módosítva: november 7. 47/4

5 1. S z o l g á l t a t ó a d a t a i 1.1 Szolgáltató megnevezése, adatai, telephelyei címe inet Shift Informatikai Szolgáltató Betéti Társaság 2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 77. Cégjegyzékszám: , Adószám: Székhely: 2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 77. Üzlet: 2660 Balassagyarmat, Bajcsy út Salgótarján, Rákóczi út 36. Szolgáltató képviselője: Szabó Zoltán Hatósággal való kapcsolattartásra kijelölt személy: Szabó Tibor 1.2 Szolgáltató hibabejelentő és ügyfélszolgálati irodájának címe, távközlési elérhetősége, nyitvatartása Hibabejelentő, műszaki segélyszolgálat és ügyfélszolgálati iroda: 2660 Balassagyarmat, Bajcsy út 10. Fsz. 7. Tel: (35) , Fax: (35) , Hibabejelentő: (30) Nyitvatartás: telefonos elérhetőség: óráig fizikai nyitvatartás: munkanapokon óráig telefonos műszaki segélyszolgálat elérhetősége: 0-24 óra 2. A S z e r z ő d é s i F e l t é t e l e k t á r g y a é s h a t á l y a 2.1 A Szerződési Feltételek célja, tárgyi és személyi hatálya A Feltételek célja a Szolgáltató Internet hozzáférés és Szolgáltatások előfizetésének jogi feltételeinek és körülményeinek meghatározása. Szolgáltató a rendelkezésére álló berendezésekkel és személyzettel biztosítja a Feltételekben meghatározott Szolgáltatásokat. Az előfizetőnek rendelkeznie kell a szükséges műszaki berendezésekkel és más távközlési szolgáltatással, melyek segítségével a Szolgáltatás igénybe vehető. A Szolgáltatások előfizetője lehet természetes személy, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság. A Feltételek személyi hatálya kiterjed az Előfizetőre, a Szolgáltatóra és a Végfelhasználókra. Előfizető - a Szolgáltatások felhasználása körében - teljes felelősséggel tartozik a Végfelhasználókért, ideértve minden, az Előfizető és a Végfelhasználó között megkísérelt illetve létrejött tranzakciót (így a kereskedelmi tranzakciókat is). 2.2 A feltételek időbeli és területi hatálya A Feltételek a szolgáltatási jogosultság érvényességi idejére szólnak. A Feltételek Nógrád megye területén érvényesek. 2.3 Közzététel Jelen Feltételeket Szolgáltató on-line elektronikus úton mindenki számára elérhetővé teszi, ügyfélszolgálati irodáiban kifüggeszti. Készült: augusztus 26. Utoljára módosítva: november 7. 47/5

6 3. A S z o l g á l t a t á s l e í r á s a 3.1 A Szolgáltatások meghatározása, célja, általános jellemzői és rövid leírása A Szolgáltatások meghatározása, célja, általános jellemzői és rövid leírása A Szolgáltatás: Internet hozzáférés biztosítása (SZJ ): Internet PSTN dial-up: Adathálózati szolgáltatás (Internet) PSTN dial-up, Internet ISDN dial-up: Adathálózati szolgáltatás (Internet) ISDN dial-up, Internet Rlan: Adathálózati szolgáltatás (Internet) mikrohullámú összeköttetésen, beleértve a hozzáférésen keresztüli szolgáltatás. Szolgáltató hozzáférési pontot épít ki, mely minden esetben Szolgáltató berendezésének interfésze, mellyel ahhoz a távközlő hálózathoz csatlakozik, melyen keresztül Előfizető a Szolgáltatást igénybe veszi. A Szolgáltatás biztosítja a szükséges azonosítókat, jelszavakat, Internet címeket és bejegyzéseket, melyek segítségével az előfizetői berendezés valamelyik távközlő hálózaton keresztül csatlakozva a hozzáférési pontra, elérje a Szolgáltatást, azaz az Internet hálózatot. A hozzáféréshez Szolgáltató a mindenkor aktuális árlistája alapján - biztosítja domain név regisztrációt és szervizt, IP címkiosztást vagy az egyéb szükséges kiegészítő Szolgáltatásokat. Előfizetőnek lehetősége nyílik az Internet alkalmazásainak igénybevételére úgymint, de nem kizárólag: e- mail, WWW, FTP, News, Telnet, IRC, Chat, RA, RV, Üzleti Szolgáltatások A Szolgáltató által nyújtott, az alábbi A-B pontokban részletezett szolgáltatási csomagok minősülnek Üzleti Szolgáltatásoknak. Az Üzleti Szolgáltatásokat bármely Előfizető megrendelheti, de tekintettel az igénybevett Szolgáltatások volumenére és a Szolgáltató által eszközlendő beruházásokra, az egyéb Szolgáltatásokhoz képest eltérő feltételek mellett. Az Üzleti Szolgáltatások megrendelésekor felszerelési és létesítési díj fizetendő. Az Üzleti Szolgáltatások, illetve a Kiegészítő Üzleti Szolgáltatások igénybevétele esetén az Előfizető által megrendelt Berendezéseket - felszerelési díj ellenében - a Szolgáltató szereli fel. Az Üzleti Szolgáltatásokra vonatkozó eltérő feltételek részletesen a 3.1.2, 3.1.4, 3.6.2, 4.5.6, , 5.5, 7.2, 7.3 és pontokban kerülnek meghatározásra. A Szolgáltató az alábbi Üzleti Szolgáltatásokat nyújtja: A) inet Shift Kapcsolt Hozzáférés: Szolgáltató ezen szolgáltatás biztosítását az Euroweb Rt. VISP partnereként biztosítja. B) inet Shift RLAN A Szolgáltató Rlan vezeték nélküli hálózaton történő Internet hozzáférés szolgáltatását jelenti, mely esetén az Előfizető számítógépe IEEE802.11a/b/c szabványnak megfelelő vezeték nélküli hálózati eszközön keresztül csatlakozik a Szolgáltató berendezéséhez Fogalom-meghatározások A Feltételekben - amennyiben a szövegkörnyezetből más nem következik - az alábbi kifejezések az alábbiakban meghatározott jelentéssel bírnak: Berendezések a Szolgáltató által az Előfizető rendelkezésére bocsátott, a Szolgáltatás nyújtásához szükséges berendezések Első Fordulónap valamennyi Üzleti Szolgáltatás illetve Kiegészítő Üzleti Szolgáltatás tekintetében az a nap, amikor a Szolgáltató az Üzleti Szolgáltatás illetve a Kiegészítő Üzleti Szolgáltatás nyújtását megkezdi. Elsőszintű Támogatás a Szolgáltató által az Előfizetőnek telefonon vagy elektronikus adatátvitel útján nyújtott technikai támogatás, amely lehetővé teszi, hogy az Előfizető a szolgáltatásban keletkezett kisebb hibákat kijavítsa. Készült: augusztus 26. Utoljára módosítva: november 7. 47/6

7 Kezdeti Szolgáltatási Időtartam valamennyi Üzleti Szolgáltatás tekintetében a felek által meghatározott időtartam, amely a Megrendelőlapon kerül feltüntetésre, és amely legfeljebb az Első Fordulónaptól számított három évig tart. Szolgáltatás a Szolgáltató Internet szolgáltatása, amely részletesen a Feltételek jelen 3. fejezetében került meghatározásra. A Feltételek és az Egyedi Előfizetői Szerződés alapján a Szolgáltató egy vagy több Szolgáltatást nyújt az Előfizető számára. Szolgáltatási Igénylőlap az Egyedi Előfizetői Szerződés Üzleti Internet Szolgáltatásokra mellékleteként csatolt szolgáltatási igénylőlap. Végfelhasználó Előfizető egyszemélyes társasága, az Előfizető dolgozói, valamint az Előfizető által megbízott, számára munkát végző tanácsadók. 3.2 A Szolgáltatás igénybevételének módja Internet hozzáférés Szolgáltatás A kommunikációs csatornákat az előfizetői oldalon (telefonvonal, ISDN) minden esetben valamilyen távközlési szolgáltató biztosítja Szolgáltató vagy Előfizető megrendelésére Rlan szolgáltatás kivételével ezt a Szolgáltató biztosítja. Előfizető rendelkezik a szükséges berendezésekkel a távközlési hálózatra való csatlakozáshoz és a Szolgáltatás igénybevételéhez. Szolgáltató rendelkezik a megfelelő eszközökkel (hozzáférési pontok), melyekkel a távközlési hálózatok végberendezéseihez csatlakozik, a szükséges szerverekkel és forgalomirányítókkal, valamint a megfelelő csatornákkal a hazai és nemzetközi hálózatokhoz, biztosítva Előfizető IP (Internet Protocoll) forgalmát. Kapcsolt vonali, ISDN hozzáférés esetén, Előfizető számítógépe modemmel vagy routerrel csatlakozik az egyik távközlési hálózatra és éri el a hozzáférési pontot. Az azonosítás után létrejön a kapcsolat. Rlan vezeték nélküli hálózaton történő hozzáférés esetén, az Előfizető számítógépe IEEE802.11b szabványnak megfelelő vezeték nélküli hálózati eszközön keresztül csatlakozik a Szolgáltató berendezéséhez. 3.3 A Szolgáltatás igénybevételének műszaki feltételei, földrajzi, időbeli és esetleges egyéb korlátai Előfizetőnek rendelkeznie kell a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges műszaki berendezésekkel és távközlési szolgáltatással. A Szolgáltatások Nógrád megye bármely pontjáról igénybe vehetők, kivételt képeznek ez alól az RLAN szolgáltatások. RLAN szolgáltatások a szolgáltató által szolgáltatásba bevont területeken érhetők el, ezek a következő települések: Balassagyarmat, Érsekvadkert, Romhány, Szügy, Drégelypalánk, Nagyoroszi, Magyarnándor, Kétbodony, Dejtár. A Szolgáltatások a nap 24 órájában, az év minden napján elérhetők, a Szolgáltatások igénybevételének időbeli korlátja nincs. 3.4 A Szolgáltatás elérhetősége más hálózatokból MATÁV ATM 12 Mbps 3.5 Előfizetői végberendezések típusai, beszerzési módjai Az előfizetői végberendezés a csatlakozási módtól függő más távközlési szolgáltatás igénybevételéhez szükséges. A szolgáltatás csak olyan berendezésekkel végezhető, amelyek rendelkeznek a hírközlési hatóság típus-, forgalombahozatali-, vagy egyedi engedélyével, vagy ellátták a külön jogszabály szerinti CE, illetőleg H megfelelőségi jelöléssel, és megfelelő létesítés és rendeltetésszerű használat mellett teljesítik a vonatkozó jogszabályban meghatározott alapvető követelményeket és teljesítik e rendelet vonatkozó egyéb rendelkezéseit. Az eszközöket Előfizető a Szolgáltatótól vagy bármely más forrásból (pl. számítástechnikai szaküzletek) beszerzi, esetleg bérli. Szolgáltató kizárólag belföldön kapható, HIF forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező berendezéseket forgalmaz ügyfélszolgálati irodáiban, illetve ad használatba előfizetőinek. Készült: augusztus 26. Utoljára módosítva: november 7. 47/7

8 Kapcsolt vonali hozzáféréshez Magyarországon nagy számban kaphatók a kereskedelmi forgalomban azok az LAPM vagy MNP hibajavítású modemtípusok, amelyek a V.32bis, V.32, V.23, V.22bis, V.22, V.21 modulációs protokollokat alkalmazzák. Az automodulációs üzemmódú 14.4 kbps-nél nagyobb sebességű modemtípusok is szinte kivétel nélkül tudják a felsorolt protokollokat. Szolgáltató által leginkább ajánlott típusok a Bull, GVC, US Robotics. ISDN vonali hozzáféréshez Egy számítógép Internet csatlakozásához ISDN modem, vagy más néven ISDN kártya szükséges. Ezek beszerzésekor figyelemmel kell lenni a kártya által támogatott operációs rendszerek használhatóságára. Néhány ajánlott és forgalmazott típus: ASKEY, ETECH. Hálózatok csatlakozására ISDN router szükséges. A Szolgáltató a 3Com (OfficeConnect) és Cisco termékcsaládot ajánlja és forgalmazza. Bizonyos szolgáltatáscsomagok esetén Szolgáltató az eszközt használatba adja előfizetőinek. Rlan vezeték nélküli hozzáférés Az ügyfelek belső hálózatán használt protokoll Ethernet vagy IEEE802.11b szabványú wireless eszköz, amelyek a megfelelő létesítés és rendeltetésszerű használat mellett teljesítik a 3/2001. (I.31.) MeHVM rendeletében meghatározott alapvető követelményeket és teljesítik e rendelet vonatkozó egyéb rendelkezéseit. A berendezés a Frekvenciasávok Nemzeti Felosztási Táblázatának megállapításáról szóló 284/2002. (XII.21.) Kormányrendelet (FNFT) H153 nemzeti lábjegyzeteiben meghatározott feltételek betartása mellett választható. 3.6 Az alapszolgáltatásokhoz kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások készlete és igénybe vételük módja A kiegészítő Szolgáltatások készlete és igénybevételük módja A kiegészítő Szolgáltatásokat a Feltételek jogi feltételei mellett, megrendelés alapján lehet igénybe venni. , mail alias, levelezőlista, csoportos (Mail Relay) szolgáltatások Domain név regisztráció és szerviz (megrendelés esetén, a lehetőségek szerint) IP címkiosztás (a RIPE szabályai szerint) Titkosított adatátvitel megvalósítása Egyéb, nem távközlési szolgáltatás Kiegészítő Üzleti Szolgáltatások A Szolgáltató által nyújtott alábbi Szolgáltatások minősülnek Kiegészítő Üzleti Szolgáltatásoknak (Opcióknak): A) Domain Név Szolgáltatás és Irányelv: Az Előfizető elfogadja az IP címekre és domain nevekre vonatkozóan a Szolgáltatási Igénylőlapon meghatározottakat. Az Előfizető által használt IP címek minden esetben Szolgáltató tulajdonában maradnak, és a szolgáltatás megszüntetésekor visszakerülnek Szolgáltatóhoz. Az Előfizető mindenkor felelős azért, hogy domain nevének használata semmilyen tekintetben nem sérti mások jogait. Szolgáltató saját hatáskörében dönt az általa biztosított IP címek internetes útvonal-irányítása tekintetében. B) inet Shift A szolgáltatás egy virtuális szervert jelent, melyet a Szolgáltató a saját hálózatán hoz létre és üzemeltet az Előfizető számára. Ennek segítségével az Előfizető saját domain neve alatt vehet igénybe SMTP alapú levelezést. Előfizető feladata az egyes postafiókok létrehozása, illetve törlése, valamint a hozzájuk kapcsolódó egyedi beállítások elvégzése. Előfizető a Kiegészítő Üzleti Szolgáltatásokat csak valamely Üzleti Szolgáltatással együtt veheti igénybe. Készült: augusztus 26. Utoljára módosítva: november 7. 47/8

9 4. E g y e d i E l ő f i z e t ő i S z e r z ő d é s á l t a l á n o s f e l t é t e l e i 4.1 A szerződéskötés formai és eljárási szabályai Szerződéskötés A Szolgáltatás igénybevételére a inet Shift Informatikai Szolgáltató Bt. mint szolgáltató - a továbbiakban Szolgáltató - és az igénylő - az Egyedi Előfizetői Szerződés megkötése után Előfizető - között, a Szolgáltató Feltételeinek jogi feltételei, valamint az Előfizető megrendelése alapján írásbeli előfizetői szerződés a továbbiakban Egyedi Előfizetői Szerződés - jön létre. A szerződéskötésre az Előfizető által Szolgáltató részére eljuttatott megrendelése alapján kerül sor. Igénylő megrendelésében legalább a következők adatokat köteles megadni Szolgáltató részére: (a) Előfizető neve (cégszerű megnevezése), címe; (b) A szolgáltatás-hozzáférési pont(ok) létesítési helye, az ahhoz csatlakozó berendezések jellege és darabszáma; (c) Az igényelt Szolgáltatás(ok) felsorolása; (d) Az igénybejelentés helye, időpontja. Szolgáltató a hozzá beérkező megrendeléseket nyilvántartásba veszi. Amennyiben Igénylő megrendelése nem megfelelő, az esetben Szolgáltató annak kézhezvételétől számított 15 napon belül határidő megjelölésével felhívja Előfizetőt a megrendelés kiegészítésére. Amennyiben Előfizető ennek nem tesz eleget abban az esetben megrendelését a nyilvántartásból törölni lehet. Ha Szolgáltató a szolgáltatás-hozzáférési pont létesítésére illetve a Szolgáltatás megindítására 30 napon belül képes, az esetben a megrendelés beérkezését követő 30 napon belül írásban köteles megtenni szerződéskötési ajánlatát a megrendelésben foglaltak alapján. Az Egyedi Előfizetői Szerződés - mint távközlési szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés - megkötésére Szolgáltatót, az alább felsorolt kivételekkel szerződéskötési kötelezettség terheli. Nem terheli szerződéskötési kötelezettség Szolgáltatót, ha az Igénylőnek: a) Szolgáltatóval szemben a Szolgáltatás igénybevételéből eredő díjtartozása van, vagy b) a korábbi Egyedi Előfizető Szerződést Szolgáltató az Előfizető hibájából egy éven belül mondta fel. (lásd: 4.5.2) Az Igénylő Szolgáltató szerződéskötési ajánlatára 30 napon belül köteles válaszolni. Ha az igénylő az ajánlatot ezen 30 napon belül nem fogadja el, vagy arról nem nyilatkozik, ajánlata a nyilvántartásból törölhető. Az Egyedi Előfizetői Szerződés azon a napon jön létre, amikor Szolgáltató arra feljogosított képviselője aláírja az Igénylő által is aláírt szerződést. Díjfizetés az igénybe vett Szolgáltatás alapján az és az pontok alapján történik. Az Egyedi Előfizetői Szerződés létrejöttét követően az Igénylő Előfizetővé - a továbbiakban Előfizető válik Nyilatkozat egyéni előfizetői minőségről A természetes személy előfizetőnek szerződéskötéskor nyilatkoznia kell arról, hogy az előfizetői szolgáltatást egyéni előfizetőként vagy nem egyéni előfizetőként kívánja igénybe venni. Előfizető ezen nyilatkozat megtételét a szerződés megkötésével egyidőben írásban teheti meg. Amennyiben a szerződés nem írásban kerül megkötésre, az előfizetői minőségre vonatkozó nyilatkozatot előfizető megteheti írásban személyesen az ügyfélszolgálaton, vagy megküldheti postai úton vagy faxon az ügyfélszolgálat részére a szerződéskötést követő 30 napon belül. Amennyiben az előfizetői minőségben változás áll be, előfizető az előfizetői minőségére vonatkozó nyilatkozatát módosíthatja, vagy visszavonhatja írásban (személyesen, postai úton, faxon), eljuttatva az ügyfélszolgálati irodába. Előfizető a változásról legkésőbb 5 napon belül köteles nyilatkozni Hozzáférés létesítése, a szerződés teljesítése Az pontban foglaltak alapján Szolgáltató az Egyedi Előfizetői Szerződés létrejöttét követően, legkésőbb 30 napon belül köteles szolgáltatás-hozzáférési pontot létesíteni illetve a Szolgáltatást megindítani, azaz megteremti a lehetőséget a Szolgáltatás igénybevételére (lásd 3.2 pont). Mikrohullámú hozzáférési pont létesítésére az Egyedi Előfizetői Szerződés szerint 45 napon belül kötelezett Szolgáltató. Szolgáltató az Egyedi Előfizetői Szerződés létrejöttét követően köteles a szerződés teljes időtartama alatt biztosítani a Feltételekben illetve a felek között létrejött Egyedi Előfizetői Szerződésben meghatározott Szolgáltatásokat. Készült: augusztus 26. Utoljára módosítva: november 7. 47/9

10 Nem minősül késedelmes teljesítésnek, ha: (a) Előfizető Szolgáltatóval előzetesen írásban egyeztetett időpontban a helyszíni szerelés feltételeit nem biztosítja; (b) Felek a szolgáltatás-hozzáférési pont létesítésére egy későbbi időpontban állapodnak meg; (c) Előfizetőhöz nem épült ki a megfelelő más távközlési szolgáltató által biztosított csatlakozás; (d) Előfizető nem adja meg Szolgáltatónak a szükséges műszaki információkat. Amennyiben Előfizető a megrendelését az előfizetői szerződés aláírását követően, a hozzáférési pont létesítése előtt visszamondja, vagy az érdekkörében felmerülő feltételeket (úgymint pl.: a távközlési hálózat helyi szakasza kiépítésének lehetővé tétele, a megfelelő helyiségébe való bejutás lehetővé tétele, stb.) nem teljesíti, hátráltatva a Szolgáltatás üzembe helyezését, Szolgáltató mentesül szerződéses kötelezettségei alól és Előfizető köteles a Szolgáltatónak az időközben ezzel kapcsolatban felmerült költségeit megtéríteni A szerződés hatálya Az Egyedi Előfizetői Szerződés, amennyiben a felek másként nem állapodnak meg, határozatlan időre jön létre, mindenkor feltételezve Szolgáltató részéről az érvényes szolgáltatási jogosultság meglétét, mely határozatot a hatóság a szolgáltató bejelentésének nyilvántartásba vételéről hozott. A szerződés hatálya független attól, hogy Előfizető a Szolgáltatást ténylegesen igénybe veszi vagy sem. Szolgáltató saját irodáin, vagy partnerein keresztül biztosítja, hogy Előfizető Nógrád megye egész területén elő tudja fizetni a Szolgáltatást. 4.2 A Szolgáltatás időbeli korlátozása Határozott idejű szolgáltatás a) Szolgáltató és Előfizető egyedi írásos megállapodása alapján lehetőség van arra, hogy az Egyedi Előfizetői Szerződés meghatározott időtartamra, vagy meghatározott esemény időtartamára jöjjön létre. Ebben az esetben a felek a szerződés feltételeiben külön állapodnak meg. Az alkalmi Szolgáltatás időtartama maximálisan 6 (hat) hónapi időtartamra terjedhet. Alkalmi Szolgáltatás esetén a Szolgáltatásért járó ellenértéket a felek az alkalmi Szolgáltatásra vonatkozó megállapodásukban egyidejűleg rögzítik. b) RLAN szolgáltatás határozott időre történő igénybevétele Egyedi Előfiizetői Szerződés alapján jön létre 1, 2, 3 év időtartamra. Szolgáltató és Előfizető egyedi írásos megállapodása alapján lehetőség nyílik ettől eltérő időtartamra történő szerződéskötésre, melynek ellenértékét felek a Szolgáltatásra vonatkozó megállapodásukban egyidejűleg rögzítik A Szolgáltatás szünetelése Előfizető írásbeli kérelmére lehetőség van a Szolgáltatás szünetelésére határozott vagy határozatlan időre, de maximum 6 hónapra. Előfizető rendelkezése alapján a határozott időre kért szünetelés a határozott idő lejártával ér véget. Határozatlan időre kért szünetelés alatt a Szolgáltatás visszakapcsolását Előfizető bármikor írásban kérheti Szolgáltatótól. Előfizető a visszakapcsolás hónapjára arányos díjat köteles megfizetni. A szünetelés időtartamára Előfizető nem fizet díjat. A szolgáltatás szünetelésének esetében Előfizető felhasználó nevét és egyéb műszaki adatait Szolgáltató a Szolgáltatás szünetelésének ideje alatt fenntartja. Határozott időtartamra kötött mikrohullámú (Rlan) szolgáltatás előfizetése esetén legkorábban a Kezdeti Szolgáltatási Időtartam lejárta után lehetséges a szolgáltatás szünetelése. Különösen indokolt esetben sor kerülhet határozott időtartamra kötött mikrohullámú (RLAN) szolgáltatás szünetelésére, mely esetben a Szolgáltatási Időtartam vállalás a szünetelés időtartamával meghosszabbodik. A Szolgáltatások szüneteltetésének kérdését a Szolgáltató oldaláról az pont tárgyalja Előfizetői jogviszony szünetelése Előfizető írásbeli kérelmére lehetőség van az előfizetői jogviszony szünetelésére. Az előfizetői jogviszony szünetelését kizárólag a hónap első napjától lehet kérni, a szünetelés kezdőhónapját legalább 5 munkanappal megelőzően. Készült: augusztus 26. Utoljára módosítva: november 7. 47/10

11 Az előfizetői jogviszony szünetelése határozott vagy határozatlan időre, de maximum 12 hónapra lehetséges. Előfizető írásban bármikor kérheti a szünetelés alatt a Szolgáltatás visszakapcsolását minden naptári hónap első napjára. Előfizető a visszakapcsolást az általa kért visszakapcsolási időpontot legalább 5 nappal megelőzően írásban köteles kérni Szolgáltatótól. Szolgáltató a visszakapcsoláskor szükség szerint új műszaki paramétereket illetve új felhasználó nevet ad Előfizető részére. A szünetelés időtartamára Előfizető nem fizet díjat. Szolgáltató az előfizetői jogiszony szünetelésének ideje alatt Előfizető felhasználó nevét felhasználhatja és harmadik személy részére újra kiadhatja. Határozott időtartamra kötött szolgáltatás előfizetése esetén legkorábban a Kezdeti Szolgáltatási Időtartam lejárta után lehetséges az előfizetői jogviszony szünetelése. Az előfizetői jogviszony szünetelésének ideje alatt Szolgáltató Előfizetőt nem törli a nyilvántartásából Legrövidebb szerződési időszak A legrövidebb szerződési időszak 1 hónap. 4.3 Az előfizetői igények kezelése Nyilvántartás és értesítés Szolgáltató kizárólag a Szolgáltatás nyújtásával összefüggésben szükséges adatok megadását kérheti Előfizetőtől és azokat jogosult az 5.1.1, 5.2.1, illetve pontok szerint kezelni, illetve felhasználni. Előfizető a róla nyilvántartott adatokba az pont szerint betekinthet. Szolgáltató az Egyedi Előfizetői Szerződéshez az alábbi adatokat jogosult elkérni és nyilvántartani. Ezen adatok az Egyedi Előfizetői Szerződés kötelező tartalmi elemei. a) egyéni Előfizető esetében: 1. név; 2. lakóhely vagy tartózkodási hely; 3. a szerződésbe felvett, a követelések behajtásához szükséges adatok; (így különösen: születési helye és ideje, anyja neve, személyi igazolvány száma, levelezési címe); b) jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság és egyéb intézményi Előfizető esetében: 1. cégszerű megnevezés; 2. székhely (telephely); 3. bankszámlaszám; 4. adószám; 5. képviselő neve, címe, telefonszáma; c) mindkét előfizetői kategóriában: 1. a szolgáltatás-hozzáférési pont létesítésének helye (a teljesítés helye); 2. a belépési díj mértékére, megfizetésére és visszafizetésére vonatkozó feltételek; 3. a díjkiegyenlítés módja; 4. az akkori és a tervezett állapot szerint; 5. az előfizetési, azonosítási szám(ok), felhasználó nevek, jelszavak; 6. Előfizető közvetve és közvetlenül csatlakozó berendezéseinek darabszáma, tulajdonjoga, műszaki leírása, egymáshoz kapcsolódásuk részletes műszaki leírása, mindezt előfizetői adatok kezelésével kapcsolatos nyilatkozat; 7. igényelt kiegészítő Szolgáltatások részletes műszaki specifikációja; 8. a területi ügyfélkapcsolati hely megnevezése; 9. az általános szerződési feltételektől való eltérések; 10.értesítési cím. A Feltételeket, az Egyedi Előfizetői Szerződést, illetve a Szolgáltatást érintő bármely közlés illetve tájékoztatás történhet elektronikus úton, vagy Előfizető kérésére telefaxon illetve hagyományos postai úton. Készült: augusztus 26. Utoljára módosítva: november 7. 47/11

12 Ha jogszabály valamely általános szerződési feltételnek vagy más tájékoztatásnak a szolgáltató ügyfélszolgálatán történő közzétételét rendeli el, ennek a szolgáltató a következők teljesítésével tesz eleget: a) a tájékoztatást a helyiségben, illetőleg az Interneten működtetett honlapon közzéteszi, b) a tájékoztatásban foglaltakról a távbeszélőn működtetett ügyfélszolgálaton felvilágosítást ad. Ha jogszabály az előfizető értesítését írja elő, a szolgáltató az értesítési kötelezettségének a következő módon tesz eleget: a) az előfizetőt közvetlenül, írásban értesíti, vagy b) elektronikus úton, c) egyéb távközlési úton, d) megyei napilapban 2 alkalommal közzétett közlemény útján, ezzel egyidejűleg az ügyfélszolgálaton is közzé teszi. Amennyiben szükséges illetve jogszabály vagy a felek megállapodása előírja, az esetben a tájékoztatásnak olyan módon kell történnie, hogy a másik fél erről való tudomás szerzése illetve átvétele bizonyítható legyen - így különösen ajánlott tértivevényes levél formájában Változás az Előfizető adataiban Előfizető köteles az Egyedi Előfizetői Szerződésben nyilvántartott bármely adatában, valamint természetes személy esetén az előfizetői minőségében bekövetkezett valamennyi változást haladéktalanul - a változás bekövetkezését követően maximum 5 munkanapon belül - bejelenteni Szolgáltató részére. Amennyiben az adatváltozás bejelentésének elmulasztása kárt okoz, vagy emiatt Szolgáltatót hátrány éri, ez felmondási okul szolgálhat Szolgáltató részre. Előfizető ezen kötelezettsége elmulasztásából eredő károkért a polgári jog általános szabályai szerint felel. 4.4 Egyedi Előfizetői Szerződés módosítása A Hozzáférési pont helyének és/vagy címzésének megváltoztatása Előfizető írásbeli kérelmére, Szolgáltató a Szolgáltatás helyének illetve felhasználó nevének megváltoztatására irányuló kérelemnek, annak kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül eleget tesz, amennyiben a kérelem teljesítésének nincs akadálya - így különösen a megváltoztatni kért cím (felhasználó név) már foglalt, azt más használja. A Szolgáltatás helyének megváltoztatása esetén Szolgáltató az új teljesítési hely szerinti behívószámot, illetve szükséges egyéb műszaki paramétereket Előfizető rendelkezésére bocsátja Számlázási cím módosítása, átírás Előfizető kérheti a számlázási cím módosítását, amennyiben az erre vonatkozó írásbeli kérelmét 15 nappal a módosítást megelőzően előterjeszti Szolgáltató részére. Amennyiben a számlázási cím módosítására azért kerül sor mert Előfizetőnek az Egyedi Előfizetői Szerződésben szereplő címe megváltozott, az esetben a számlázási cím módosítására irányuló kérelem a címváltozás pont szerinti bejelentésének minősül. A Szolgáltató az Előfizető (vagy elhalálozása esetén az örökös) kérésére csak a Feltételekben foglaltak szerint módosítja az egyedi előfizetői szerződést, ha az Előfizető személyében szerződés, öröklés vagy egyéb jogcímen jogutódlás következtében változás következik be (átírás). a) Átírás esetén a fizetendő díj összege a pont szerint kerül kiszámításra. b) Az átírást az Előfizető írásbeli formai követelményeknek megfelelő - átírási kérelmének beérkezésétől számított legfeljebb 15 napon belül Szolgáltató teljesíti. c) A 15 napos határidő be nem tartása esetén a Szolgáltató kötbért köteles fizetni, melynek összege minden késedelmes nap után az átírás díjának egyharmada. A kötbér összegét a Szolgáltató az átírás díját tartalmazó számlán írja jóvá A Szolgáltatás körében és/vagy feltételeiben bekövetkező változások Az Egyedi Előfizetői Szerződés módosítása - a jelen pontban meghatározott kivételekkel - kizárólag a szerződő felek kölcsönös, írásbeli megegyezése alapján lehetséges. A szerződés módosítását bármelyik fél írásban kezdeményezheti a másik félnél, amely szerződés módosítás a másik fél írásbeli, kifejezett elfogadása esetén lép hatályba. Készült: augusztus 26. Utoljára módosítva: november 7. 47/12

13 Szolgáltató műszaki fejlesztések, jogszabályi változások stb. esetén jogosult a Feltételekben foglalt műszaki paramétereket egyoldalúan módosítani, olyan mértékben és módon, hogy az a Szolgáltatás elérhetőségét és minőségét nem, illetve kizárólag pozitív irányban befolyásolja. Szolgáltató a Szolgáltatás körében bekövetkező jelentős változásokról legalább 30 nappal előre köteles tájékoztatni az Előfizetőt. Szolgáltató jogosult a Feltételekben meghatározott árakat Szolgáltató által megvalósított műszaki fejlesztés és az inflációt alapulvételével, gazdaságilag indokolt mértékben módosítani. Ilyen esetekben az árak legkorábban a tájékoztatás megjelenésétől számított 30. napon léphetnek életbe. A Feltételekben bekövetkezett változásokról Szolgáltató legalább 30 nappal korábban köteles értesíteni Előfizetőt az alábbi szempontok megjelölésével: a) pontos utalás az általános szerződési feltételek módosított rendelkezéseire, b) a módosítások lényegének rövid leírása, c) a módosítások hatálybalépésének időpontja, d) a közzétett általános szerződési feltételek elérhetősége, e) ha a szolgáltató az előfizetői szolgáltatások díját módosítja, akkor a módosított díj összege, f) az a feltétel, jogszabályváltozás vagy hatósági döntés, lényeges körülmény, amellyel Szolgáltató a módosítást indokolja, g) az Előfizetőt a Feltételek egyoldalú módosítása esetén megillető jogosítványok. Amennyiben a módosítás az Előfizető számára hátrányos rendelkezéseket tartalmaz, az Előfizető az értesítéstől számított 15 napon belül további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani az előfizetői szerződést. Nem mondhatja fel az Előfizető az előfizetői szerződést ilyen esetben azonban akkor, ha kötelezettséget vállalt arra, hogy a szolgáltatást meghatározott időtartam alatt igénybe veszi és az előfizetői szerződést az ebből eredő kedvezmények figyelembevételével kötötte meg, és a módosítás a kapott kedvezményeket nem érinti. Amennyiben a módosítás a kapott kedvezményeket érinti, és az Előfizető felmondja az előfizetői szerződést, a Szolgáltató az előfizetőtől nem követelheti a szerződés felmondását követő időszakra eső kedvezmény összegét. A nyilatkozattétel elmulasztása ráutaló magatartással létrejött előfizetői szerződés kivételével nem minősülhet az Előfizető, illetve Igénylő számára többletterhet jelentő, az adott (Előfizető által igénybe vett) szolgáltatáshoz kapcsolódó új, illetve kiegészítő szolgáltatás megrendelését eredményező szerződésmódosításra vonatkozó ajánlat elfogadásának. Amennyiben a szerződésmódosításra díjváltozás miatt kerül sor, a nyilatkozattétel elmulasztása a feleknek az egyedi szerződésben rögzített erre vonatkozó megállapodása esetén elfogadásnak minősül. Új Szolgáltatások igénybevétele illetve Szolgáltatás törlése vagy lemondása írásban kezdeményezhető, ez esetben az Egyedi Előfizetői Szerződés megfelelő módosítása szükséges, jelen pont rendelkezéseinek megfelelően Változás az Előfizető adataiban vagy azok kezelésében Előfizető köteles az Egyedi Előfizetői Szerződésben nyilvántartott bármely adatának megváltozását a pont rendelkezéseinek megfelelően Szolgáltatóval közölni. Szolgáltató az adatkezelésében beálló valamennyi változásról - így különösen új adat nyilvántartása esetén - a változást megelőzően, vagy amennyiben ez nem lehetséges, azt követően haladéktalanul köteles értesíteni az Előfizetőt. 4.5 Az előfizetői szerződés felmondása, megszűnése Az Egyedi Előfizetői Szerződés felmondása az Előfizető részéről Előfizető jogosult az Egyedi Előfizetői Szerződést bármikor indokolási kötelezettség nélkül 8 (nyolc) napos felmondási idővel írásban felmondani, kivételt képeznek ez alól a határozott időtartamra kötött szerződések.. A felmondást mindenkor legalább ajánlott levélpostai küldeményként, telefaxon, vagy személyesen átadva kell kézbesíteni a másik fél részére. Készült: augusztus 26. Utoljára módosítva: november 7. 47/13

14 4.5.2 Az Egyedi Előfizetői Szerződés felmondása a Szolgáltató részéről I. Az Egyedi Előfizetői Szerződést a II. pontban meghatározott felszólítást követő 15 nap elteltével, Szolgáltató azonnali hatállyal felmondhatja, ha Előfizető: a Szolgáltatáshoz használt berendezést, vagy a Szolgáltató hálózatát a szerződésben foglaltaktól eltérően használja, átalakítja, vagy ahhoz jogosulatlanul más berendezést kapcsol; a Szolgáltatáshoz használt berendezéseinek szerződés szerint kikötött ellenőrzését akadályozza, a Szolgáltató jogkövetkezményekre figyelmeztető értesítését követően sem teszi lehetővé Előfizető a bejelentett vagy a Szolgáltató által felderített hiba kivizsgálásához és elhárításához szükséges helyszíni ellenőrzést; a Szolgáltatáshoz használt berendezés hívhatóságát akadályozza; a Szolgáltatáshoz használt berendezéseinek forgalma a műszaki előírásokban megengedett terhelhetőséget tartósan és jelentősen meghaladja és Szolgáltató felhívása ellenére sem kéri további berendezés felszerelését; a Szolgáltatást bármely módon - akár közvetve, akár közvetlenül - arra jogosulatlan személynek átengedi vagy a Szolgáltatást nem rendeltetésszerűen használja; az adatátviteli berendezés fenntartási munkájának elvégzését akadályozza, illetőleg e berendezések műszaki előírásokban meghatározott felújításáról vagy kicseréléséről nem gondoskodik; megsérti az pontban foglalt rendelkezéseket; megsérti a számítógép-hálózatok használatának etikai szabályait, mint pl.: megkísérli illetéktelenül használni a hálózat erőforrásait, vagy megzavarja annak működését; olyan tevékenységet folytat, amely az emberi, adatviteli vagy számítógépes erőforrásokat pazarolja; számítógépes információs rendszerek integritását megbontja; más felhasználó személyiségi jogait sérti; kéretlen vagy hamis leveleket terjeszt; terjeszt vagy publikál a mindenkor hatályos jogszabályok által tiltott vagy a közízlést, közerkölcsöt sértő képet, szöveget, jelképet. II. Szolgáltató a felmondást megelőzően legalább 15 napos határidővel írásban köteles felszólítani Előfizetőt a szerződésszegés megszüntetésére. Előfizető súlyos szerződésszegése esetén Szolgáltató az Előfizető hozzáférését korlátozhatja, a hálózaton tárolt adatait törölheti, illetve azokat harmadik fél számára elérhetetlenné teheti. A Szolgáltató az előfizetői szerződés felmondását írásban, tértivevényes levélben küldi meg, kivéve, ha az előfizetőt a felmondásról azért nem tudja így értesíteni, mert a szolgáltatás sajátosságai következtében a Szolgáltató nem rendelkezik az Előfizető e módon történő értesítéséhez szükséges adatokkal. Ez utóbbi esetben a Szolgáltató az Előfizetőt a szerződés felmondásáról az alábbi módokon értesítheti: a) elektronikus levélben b) egyéb elektronikus hírközlés útján Ha a felmondás indoka az Előfizető súlyos szerződésszegése, és az Előfizető a felmondási idő alatt a szerződésszegést megszünteti, az előfizetői szerződés nem szűnik meg a Szolgáltató felmondásával. Erről a Szolgáltató az Előfizetőt haladéktalanul értesíti. A Szolgáltató általi felmondás az alábbiakat tartalmazza: a) felmondás indoka b) a felmondási idő, a felmondási idő lejártának napja c) ha a felmondás indoka az Előfizető szerződésszegése, akkor az Előfizető tájékoztatása arról, hogy ha az Előfizető a felmondási idő alatt a szerződésszegést megszünteti, az előfizetői szerződés nem szűnik meg a Szolgáltató felmondásával. Készült: augusztus 26. Utoljára módosítva: november 7. 47/14

15 III. Díjfizetés elmulasztása esetén, amennyiben az Előfizető az esedékes díjat a jogkövetkezményekre figyelmeztető első értesítés elküldését legalább 15 nappal követő második értesítés megtörténtét követően sem egyenlíti ki, 30 napos felmondási idővel mondja fel. Amennyiben az írásbeli (akár en történő) fizetésre történő felszólítás eredménytelen, Szolgáltató saját belátása szerint jogosult a felszólítás megtörténtének (postai vagy internetes feladásának) időpontjától számított öt nap után a felmondási idő végéig a Szolgáltatást, illetve annak felhasználását korlátozni. Nem jogosult a Szolgáltató felmondani a szerződést, ha a díjtartozás összege nem haladja meg az előfizető havi előfizetési díjának megfelelő összeget, illetve havi előfizetési díj hiányában vagy 5000 Ft-nál magasabb havi előfizetési díj esetén az 5000 Ft-ot, vagy ha az Előfizető a díjtartozás összegszerűségét vitatja, és a vita rendezése érdekében a hatósághoz vagy a jogvita elbírálására jogosult más szervezethez mely szervek a 8.3 pontban kerültek meghatározásra - kérelmet terjesztett elő, feltéve, hogy az Előfizető a szolgáltatás igénybevétele után a nem vitatott, illetve az esedékes, nem vitatott további díjakat folyamatosan megfizeti. IV. Abban az esetben, ha a Szolgáltató a Szolgáltatás, mint tevékenység végzésével akár végleges akár időleges jelleggel fel kíván hagyni, jogosult 60 (hatvan) napos felmondási idővel az Egyedi Előfizetői Szerződést felmondani. V. Amennyiben a Szolgáltató az Egyedi Előfizetői Szerződést felmondja, a jelen Feltételekből illetve a hatályos jogszabályokból fakadó jogokon felül az alábbi további jogok is megilletik: a Szolgáltató által az Előfizetőnek nyújtott hálózati szám, IP címek és Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott Berendezések visszavétele az Előfizető költségén; a távközlési díjak felszámítása az Előfizető felé a távközlési vonal legközelebbi lehetséges megszüntetéséig (amennyiben a távközlési díjak fizetése a Szolgáltatón keresztül történik) A határozott idejű szerződés megszűnése Amennyiben a felek között a jelen Feltételek pontja alapján alkalmi Szolgáltatásra vonatkozó szerződés jön létre, a szerződés automatikusan megszűnik a meghatározott idő lejártával, vagy az alábbi esetekben: a felek közös megegyezése; bármelyik fél a Feltételekben meghatározott feltételek szerint rendkívüli felmondással felmondja; Előfizető meghal vagy jogutód nélkül megszűnik; Szolgáltató jogutód nélkül megszűnik. A meghatározott időre kötött Alkalmi Szolgáltatás megszűnése esetén Szolgáltató az Egyedi Előfizetői Szerződésben meghatározott Szolgáltatási idő végeztétől számított 15 napon belül köteles elszámolni az Előfizetővel, és részére a Szolgáltatás ellenértékéről szóló számlát megküldeni. Amennyiben a felek között a jelen Feltételek pontja alapján határozott időre RLAN Szolgáltatásra vonatkozó szerződés jön létre, a szerződés a meghatározott idő lejártával nem szűnik meg automatikusan. A határozatlan időre kötött RLAN szerződés az alábbi esetekben szűnik meg a határozott idő lejártával: Előfizető írásban felmondja; bármelyik fél a Feltételekben meghatározott feltételek szerint rendkívüli felmondással felmondja; Előfizető meghal vagy jogutód nélkül megszűnik; Szolgáltató jogutód nélkül megszűnik. A meghatározott időre kötött RLAN Szolgáltatás megszűnése esetén Szolgáltató a felmondás napjától számított 15 napon belül köteles elszámolni az Előfizetővel, és részére a Szolgáltatás ellenértékéről szóló számlát megküldeni A határozatlan idejű szerződés megszűnése A határozatlan időre kötött Egyedi Előfizetői Szerződés megszűnik, ha: a felek közös megegyezéssel megszüntetik; bármelyik fél a Feltételekben meghatározott feltételek szerint akár rendes, akár rendkívüli felmondással felmondja; Előfizető meghal vagy jogutód nélkül megszűnik; Szolgáltató jogutód nélkül megszűnik; Szolgáltató a Szolgáltatást rajta kívül álló okból legalább 6 (hat) hónapig nem tudja biztosítani. Készült: augusztus 26. Utoljára módosítva: november 7. 47/15

16 A határozatlan időre kötött Szolgáltatás megszűnése esetén Szolgáltató az Egyedi Előfizetői Szerződés megszűnésének napjától számított 15 napon belül köteles elszámolni az Előfizetővel, és részére a Szolgáltatás ellenértékéről szóló számlát megküldeni Szolgáltató díj-visszatérítési kötelezettsége az Egyedi Előfizető Szerződés megszűnése esetén Amennyiben a felek közötti Egyedi Előfizetői Szerződés bármely okból megszűnik, az esetben Szolgáltató - figyelemmel az és pontok rendelkezéseire is - a szerződés megszűnését követő 15 napon belül köteles elszámolni az Előfizetővel, amely elszámolás keretében a Szolgáltatások még hátralevő ki nem egyenlített ellenértékéről szóló számlát megküldi az Előfizetőnek Amennyiben Előfizető felmondása következtében az Egyedi Előfizetői Szerződés a számla esedékességének lejárata előtt, de a számla kiküldését követően szűnik meg, úgy a következő havi alap- illetve átalánydíjakat nem kell megfizetnie. Ebben az esetben a kiküldött számla eredeti példányát Előfizető köteles a Szolgáltatónak 5 (öt) napon belül visszajuttatni. A Szolgáltató a felmondás tényét írásban visszaigazolja és az egyébként számlázandó tételekről új számlát állít ki. Amennyiben az Előfizető felmondása következtében az Egyedi Előfizetői Szerződés a számla esedékességének lejárata után szűnik meg, úgy Előfizető köteles az adott számlázási időszakról kiállított számlát teljes egészében kiegyenlíteni, azonban a következő havi alap- illetve átalánydíjak időarányos részét formanyomtatvány kitöltése útján visszaigényelheti. Abban az esetben, ha az Egyedi Előfizetői Szerződés megszűnésére az Előfizető díjfizetésének elmaradása miatt került sor, abban az esetben Szolgáltató az Előfizető esetleges előrefizetéseit jogosult beszámítani a tartozás összegébe A szerződés időbeli hatálya és felmondása Üzleti Szolgáltatások vagy Rlan megrendelése esetén Üzleti Szolgáltatások Előfizető általi megrendelése esetén Szolgáltatónak a Berendezések beszerzésével valamint a Szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos befektetései csak akkor térülnek meg, ha az Egyedi Előfizetői Szerződés a Kezdeti Szolgáltatási Időtartam lejárta előtt nem kerül felmondásra. Ezért a Kezdeti Szolgáltatási Időtartam lejárta előtt Előfizető az Egyedi Előfizetői Szerződést nem mondhatja fel. Amennyiben az Egyedi Előfizetői Szerződés Szolgáltató részéről az Előfizető szerződésszegésének következtében kerül felmondásra (ideértve azt is, ha Előfizető jogellenesen felmondja az Egyedi Előfizetői Szerződést a Kezdeti Szolgáltatási Időtartam alatt), vagy amennyiben Előfizető jelentős mértékben csökkenti az igénybe vett szolgáltatás(oka)t, úgy az Előfizető köteles Szolgáltató számára olyan összeget megfizetni, amely a Kezdeti Szolgáltatási Időtartam lejártáig Szolgáltatót megillette volna, ha az Egyedi Előfizetői Szerződés felmondással nem szűnt volna meg vagy Előfizető nem csökkentette volna jelentős mértékben az igénybe vett szolgáltatás (oka)t ( Felmondási Összeg ). Abban az esetben, ha a Szolgáltató az Üzleti, illetve a Kiegészítő Üzleti Szolgáltatásokra vonatkozó súlyos szerződésszegést követ el, és az Előfizető írásban közölt felszólítására annak kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül a szerződésszegést nem orvosolja, Előfizető az Egyedi Előfizetői Szerződést a Kezdeti Szolgáltatási Időtartam alatt is felmondhatja a Felmondási Összeg megfizetésének kötelezettsége nélkül. A Kezdeti Szolgáltatási Időtartam lejártát követően a Szolgáltatás nyújtása az aktuális szolgáltatási díjakon történik. Amennyiben Előfizető a Kezdeti Szolgáltatási Időtartam alatt az Egyedi Előfizetői Szerződés keretében igénybe vett Üzleti Szolgáltatást úgy módosítja, hogy újabb nagyobb értékű Üzleti Szolgáltatást rendel meg (upgrade), akkor a Kezdeti Szolgáltatási Időtartam ezen újabb megrendelés időpontjától újrakezdődik. Készült: augusztus 26. Utoljára módosítva: november 7. 47/16

17 5. S z e r z ő d ő f e l e k j o g a i é s k ö t e l e z e t t s é g e i 5.1 Előfizető jogai Adatkezelés adatvédelem Szolgáltató kizárólag az Egyedi Előfizetői Szerződés megkötéséhez illetve a Szolgáltatás nyújtásához egyébként szükséges adatok megadását kérheti az Előfizetőtől. Előfizetőt egyéb adatok megadására nem lehet kötelezni. Szolgáltató köteles az Előfizető bármely adatát - így különösen személyes illetve műszaki adatait - bizalmasan kezelni. Az adatokat kizárólag a Szolgáltatás teljesítése érdekében jogosult felhasználni. Szolgáltató az adatokba harmadik személyeknek - kivétel a jogszabályon alapuló adatszolgáltatási kötelezettsége - betekintést, Előfizető előzetes írásbeli engedélye nélkül nem enged. Szolgáltató az Előfizető - általa nyilvántartott - adatait harmadik személy részére, Előfizető előzetes írásbeli engedélye nélkül nem adhatja ki, kivéve a Szolgáltató jogszabályon alapuló adatszolgáltatási kötelezettségének esetét. Szolgáltató az Előfizető előzetes írásbeli hozzájárulásával: a) az Előfizető által megadott adatoknak a inet Shift Bt bármely tagja részére adatfeldolgozás- illetve adatkezelés céljából továbbíthatja; illetve b) Előfizető fizetési késedelme esetén az Előfizető által megadott adatokat Szolgáltató a késedelemmel érintett összeg behajtása céljából követelések behajtásával foglalkozó üzleti partnerei számára továbbíthatja. Ilyen esetben Előfizető adatait a Szolgáltatónak követelések behajtásával foglalkozó üzleti partnerei jogosultak kezelni. Előfizető az erre vonatkozó hozzájárulását egy, az Egyedi Előfizetői Szerződés megkötésekor megteendő külön nyilatkozatban adja meg, mely nyilatkozat kifejezetten tartalmazza az adatkezelésnek a fent meghatározott céljait. Szolgáltató köteles adatkezelése során a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések betartására, különös tekintettel a Ptk. és a évi LXIII. törvény (A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról) rendelkezéseire Betekintési jog Szolgáltató az Előfizető írásbeli kérésére köteles az általa az Előfizetőről nyilvántartott adatokról felvilágosítást adni illetve azokba a betekintést Előfizetőnek lehetővé tenni. Szolgáltató által nyilvántartott adatokba kizárólag Előfizető személyesen vagy az általa közokiratban, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban meghatalmazott személy jogosult betekinteni. Előfizető személyesen korlátlanul valamennyi nyilvántartott adatának megtekintésére jogosult. Meghatalmazás esetén a meghatalmazásban pontosan meg kell határozni, hogy a meghatalmazott az adatok mely körébe jogosult betekinteni. Előfizető a betekintési jogot kizárólag az ügyfélszolgálat nyitvatartási idejében, előzetes írásbeli kérelem alapján gyakorolhatja, oly módon, hogy az Szolgáltató normál üzletvitelét ne zavarja vagy veszélyeztesse A használat átengedése más részére Magánszemély Előfizető személyesen és közeli hozzátartozói, jogi személy Előfizető esetén a társaság alkalmazottai által jogosult a Szolgáltatást igénybe venni (Végfelhasználók), Előfizető a Szolgáltatás igénybevételét Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül másnak át nem engedheti. Előfizető Szolgáltató által a részére átadott a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges felhasználói nevet illetve jelszót köteles titokban tartani, azt harmadik személynek - figyelemmel jelen pont rendelkezéseire - nem adhatja át. Készült: augusztus 26. Utoljára módosítva: november 7. 47/17

18 5.1.4 A Szolgáltatás szünetelésének kérése A Feltételek pontja alapján Előfizető írásban bármikor kérheti a Szolgáltatás szünetelését. A Szolgáltatás szünetelését írásban kizárólag teljes naptári hónapra lehet kérni, a szünetelés kezdőhónapját legalább 5 munkanappal megelőzően. A szünetelést lehet határozott vagy határozatlan időtartamra, de maximum 6 hónapra kérni. A határozott időre kért szünetelés esetén a szünetelés megszűnik a határozott idő lejártával. Ilyen esetben Szolgáltató a határozott idő lejártát követő napon az Előfizető Szolgáltatását visszakapcsolja. Határozatlan idejű szünetelés esetén Előfizető bármikor írásban kérheti a Szolgáltatás visszakapcsolását. Szolgáltató a Szolgáltatást a visszakapcsolási kérelem kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül teljesíti. A szünetelés időtartamára Előfizető nem fizet díjat, de köteles megtéríteni a Szolgáltatónak esetleges olyan indokolt költségeit, melyek más távközlési szolgáltató Szolgáltatásainak emiatti szüneteltetéséből fakadnak. Előfizető felhasználó nevét és egyéb műszaki adatait Szolgáltató a Szolgáltatás szünetelésének ideje alatt fenntartja Tudakozó szolgálat Szolgáltató a Szolgáltatással kapcsolatosan tudakozó szolgálatot nem tart fenn. 5.2 Szolgáltató jogai Az Előfizető nyilvántartása Szolgáltató jogosult az Egyedi Előfizetői Szerződés megkötéséhez, az Előfizető azonosításhoz, az esetleges követelések teljesítéséhez, illetve a Szolgáltatás teljesítéséhez általában szükséges adatokat nyilvántartani és az előfizetőkről a maga számára nyilvántartást vezetni. Szolgáltató a Szolgáltatás teljesítéséhez, követelései érvényesítéséhez, Szolgáltatásának fejlesztéséhez, saját maga részére végzendő kutatás illetve statisztika készítéséhez az Előfizetőről nyilvántartott adatokat felhasználhatja. Szolgáltató az előfizetők nyilvántartása során köteles betartani a mindenkor hatályos jogszabályok valamint a Feltételek erre vonatkozó rendelkezéseit Előfizető forgalmának figyelése Szolgáltató jogosult az Előfizető által igénybe vett adatforgalom illetve időfelhasználás mérésére, megfigyelésére illetve ezek adatainak nyilvántartására. Szolgáltató ezen adatokat kizárólag a Szolgáltatás teljesítése és igényeinek érvényesítése - így különösen a számlázás és követelése behajtása, valamint egyéb jogszabályok által megkövetelt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése - érdekében használhatja fel. Szolgáltató az Előfizető adatait a pontban meghatározott pontossággal méri és tartja nyilván A Szolgáltatás szüneteltetése Szolgáltató fejlesztésekkel együtt járó, vagy egyébként műszakilag indokolt karbantartásokat, javításokat és fejlesztéseket végez, mely üzemszünetekkel illetve jelentősebb minőségromlásokkal járhat. A karbantartáskat eszközelhasználódás miatti eszközcsere, eszközmeghibásodás miatti csere, új technika megoldások alkalmazása indokolják. Ezen karbantartásokról legalább 15 nappal előre írásos értesítést küld az előfizetők részére. Az ilyen üzemszünet illetve minőségromlás időtartama nem haladhatja meg a műszakilag indokolt mértéket, de maximum 48 órát. Ha a szünetelés egy adott naptári hónapban meghaladja a 48 órát, a Szolgáltató visszatéríti az egy hónapra eső előfizetési díjat. Ha a szünetelés oka vis major, a Szolgáltató nem téríti vissza az előfizetési díjat Ellenőrzés Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás tekintetében Előfizető használatát ellenőrizni, melynek keretében a hibaelhárításhoz jogosult az Előfizető telephelyére illetve lakóhelyére belépni. Készült: augusztus 26. Utoljára módosítva: november 7. 47/18

19 5.2.5 A szolgáltatás korlátozása Az előfizetői szolgáltatás igénybevételének korlátozására, így különösen az Előfizető által indított vagy az Előfizetőnél végződtetett (az Előfizető hozzáférési pontjára irányuló) forgalom korlátozására, az előfizetői szolgáltatás minőségi vagy más jellemzőinek csökkentésére a Szolgáltató az Előfizető egyidejű értesítésével a következő esetekben jogosult: a) az Előfizető akadályozza vagy veszélyezteti a Szolgáltató hálózatának rendeltetésszerű működését, így különösen, ha az Előfizető az előfizetői hozzáférési ponthoz megfelelőség-tanúsítással nem rendelkező végberendezést vagy nem megfelelő interfésszel rendelkező végberendezést csatlakoztat; b) az Előfizető az előfizetői szolgáltatást a Szolgáltató hozzájárulása nélkül harmadik személy részére továbbértékesíti, vagy azt hálózati szolgáltatás céljára használja; c) az Előfizetőnek a díjtartozásról szóló felszólításban megjelölt de legalább 30 napos - határidő elteltét követően is esedékes díjtartozása van, és az előfizető a díjtartozás megfizetésének biztosítása céljából a Szolgáltatónak nem adott vagyoni biztosítékot; d) a Szolgáltató köteles az Előfizető kérelmére újra biztosítani a szolgáltatást, ha a korlátozás indoka megszűnt. A Szolgáltató a szolgáltatás igénybe vehetőségének újbóli biztosításáért az előfizetői szerződésben feltüntetett indokolt és méltányos díjat számolhat fel. 5.3 Előfizető kötelezettségei Engedélyezett végberendezés használata Előfizető kizárólag olyan berendezésekkel veheti igénybe a szolgáltatást, amelyek rendelkeznek a hírközlési hatóság típus-, forgalombahozatali-, vagy egyedi engedélyével, vagy ellátták a külön jogszabály szerinti CE, illetőleg H megfelelőségi jelöléssel, és megfelelő létesítés és rendeltetésszerű használat mellett teljesítik a vonatkozó jogszabályokban meghatározott alapvető követelményeket és teljesítik e rendelet vonatkozó egyéb rendelkezéseit. Amennyiben Előfizető nem engedélyezett műszaki berendezést használ, az esetben a Szolgáltatás minőségéért illetve az ebből eredő bármely kárért Szolgáltató nem felelős. Amennyiben Előfizető nem engedélyezett végberendezést vagy egyéb műszaki berendezést használ és ebből Szolgáltatót kár éri - így különösen Szolgáltató tulajdonát képező, illetve általa használt vagy telepített berendezés tönkremegy, károsodik - Előfizető a polgári jog általános szabályai szerint köteles azt megtéríteni A végberendezés rendeltetésszerű használata és üzemképessége Előfizető köteles gondoskodni arról, hogy az általa használt végberendezések vagy egyéb műszaki berendezések folyamatosan üzemképes állapotban legyenek, illetve ezeket kizárólag rendeltetésszerűen használhatja. Amennyiben Előfizető nem gondoskodik az üzemképes állapot fenntartásáról, illetve a berendezéseket nem rendeltetésszerűen használja abban az esetben Szolgáltató a Szolgáltatás minőségének romlásáért vagy nem megfelelő voltáért nem felelős. Amennyiben Előfizető nem gondoskodik az üzemképes állapot fenntartásáról, illetve a berendezéseket nem rendeltetésszerűen használja, az esetben Előfizető köteles az ebből eredő, Szolgáltatót ért kárt a polgári jog általános szabályai szerint megtéríteni. Amennyiben Előfizetőnél telepítésre kerülnek olyan végberendezések vagy egyéb műszaki berendezések, amelyek Szolgáltató tulajdonát képezik vagy az ő érdekében működnek, Előfizető ezekért az eszközökért teljes anyagi felelősséggel tartozik és köteles gondoskodni arról, hogy ezek a berendezések folyamatosan üzemképesek legyenek és azokat kizárólag rendeltetésszerűen használhatja (lásd még pont) A szolgáltatás-hozzáférési pont ellenőrzésének és a hiba elhárításának lehetővé tétele Előfizető Szolgáltatóval előre egyeztetett időpontban köteles gondoskodni arról, hogy Szolgáltató illetve az általa meghatalmazott személy a szolgáltatás hozzáférési pontot, annak rendeltetésszerű használatát ellenőrizhesse amennyiben ez, egyedi megállapodás alapján, az Előfizető telephelyén jött létre. Készült: augusztus 26. Utoljára módosítva: november 7. 47/19

20 Amennyiben olyan meghibásodás jelentkezik, amelynek kijavítása Szolgáltató kötelessége, az esetben Előfizető köteles gondoskodni arról, hogy Szolgáltató előre egyezetett időpontban a javítást el tudja végezni. Előfizető köteles a szükséges berendezéshez akár távoli bejelentkezéssel, akár a helyszínen a Szolgáltató számára hozzáférési lehetőséget biztosítani. Amennyiben Előfizetőnél olyan végberendezések vagy egyéb műszaki berendezések működnek, amelyek Szolgáltató tulajdonát képezik vagy az ő érdekében működnek, ezek meghibásodása esetén Előfizető szintén jelen pont rendelkezései szerint köteles gondoskodni arról, hogy Szolgáltató a szükséges javítást vagy cserét el tudja végezni Díjfizetés Előfizető köteles a Feltételek alapján kiszámlázott díjat esedékességének idejében megfizetni. A díjfizetési kötelezettség független attól, hogy Előfizető a Szolgáltatást ténylegesen igénybe vette vagy sem. Késedelmes fizetés esetén Előfizető az pontban meghatározott késedelmi kamatot köteles fizetni. A díjfizetés a Feltételekben szereplő díjszabás (a továbbiakban Díjszabás) szerint leszámlázott összeg alapján történik. Előfizető írásban kérheti a szolgáltatás havidíjának előre történő megfizetését maximálisan 1 év időtartamra. Amennyiben Szolgáltató időközben árat csökkent, a túlfizetést az előre kifizetett időtartam leteltével Előfizető következő havi (vagy újabb írásos kérelem esetén) évi számláján jóváírja. Díjfizetési kedvezmények nincsenek. Szolgáltató jogosult a Díjszabást módosítani. Ilyen esetben a módosított Díjszabás, a pont szerint legkorábban a közzétételtől számított 30 nap elteltével lép érvénybe. Amennyiben Előfizető 30 napon belül nem nyilatkozik, a módosítást részéről elfogadottnak kell tekinteni. Amennyiben Előfizető a módosított Díjszabást, a fenti 30 napon belül nem fogadja el, az esetben jogosult az Egyedi Előfizetői Szerződést a pont rendelkezése alapján felmondani. Előfizető felmondása esetén a felmondási idő alatt Szolgáltató a korábbi díjszabás szerint köteles számlázni az Előfizető részre A Szolgáltató hálózatának használata Tilos a Szolgáltatás révén minden olyan tartalom, anyag, üzenet vagy adat továbbítása vagy ahhoz történő hozzáférés - függetlenül attól, hogy azt honnan küldik, hol nézik meg, fogadják vagy keresik vissza -, amely ellentétes, bármely jogszabállyal vagy nemzetközi egyezménnyel; az Irányelvvel; bármilyen általánosan elfogadott Internetes szabállyal; vagy amely a jó erkölcsbe ütközik A hozzáférési kódok és jelszavak használata A Szolgáltatás részeként Előfizető hozzáférési kódokat és jelszavakat (a továbbiakban: Jelszavak ) kap, amelyekkel igénybe veheti a Szolgáltatásokat. A Jelszavak kiválasztásáért, használatáért és biztonságos megőrzéséért, továbbá az Előfizető web oldalainak, jeinek, valamint a Szolgáltató Hálózatának a Jelszavak révén történő használatáért az Előfizető felelősséggel tartozik, ideértve Előfizető vagy a Végfelhasználók illetve bármely harmadik fél által történő illetéktelen hozzáférésért való felelősséget. Szolgáltató a web oldalon közzéteszi a Jelszavak kiválasztására illetve megváltoztatására vonatkozó szabályokat, amelyeket az Előfizető köteles betartani. A Jelszavak nem megfelelő módon történő kiválasztása vagy használata esetén a Szolgáltató Hálózata és az Előfizető adatainak biztonsága érdekében, Szolgáltató jogosult a Jelszavakat az Előfizető értesítése nélkül azonnali hatállyal megváltoztatni, letiltani vagy törölni. Szolgáltató nem felelős azon Szolgáltatás kiesésért, amely a Jelszavaknak a fenti okból történő megváltoztatása, letiltása vagy törlése miatt következett be. 5.4 Szolgáltató kötelezettségei Távközlési titoktartás Szolgáltató az Egyedi Előfizetői Szerződés megkötése és teljesítése, illetve a Szolgáltatás teljesítése során, tudomására jutó, Előfizetőt érintő bármely adatot, tényt vagy információt bizalmas adatként és üzleti titokként köteles kezelni. Szolgáltató a tudomására jutó adatokat tényeket és egyéb információkat kizárólag az Egyedi Előfizetői Szerződés teljesítéséhez, illetve igényei érvényesítéséhez szükséges ideig tarthatja nyilván - így különösen a számlázással kapcsolatos adatokat annyi ideig tárolhatja, amennyi ideig a számlázással kapcsolatos igények érvényesíthetőek. (Lásd: 6.2.1) Készült: augusztus 26. Utoljára módosítva: november 7. 47/20

Informatikai és Szabadidő Szolgáltató

Informatikai és Szabadidő Szolgáltató inet SHIFT Informatikai és Szabadidő Szolgáltató Betéti Társaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSOKRA ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE: 2660 Balassagyarmat, Bajcsy út 10. Fsz. 7. Telefon:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek KIVONAT Módosításokkal egybekötött egységes szerkezetbe foglalva: 2010. július 1. A szolgáltatás megnevezése: internet szolgáltatás A szolgáltatás területét a Szolgáltatás

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS VoIP TELEFONSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS VoIP TELEFONSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS VoIP TELEFONSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 2012.03.17. Szeged Tartalomjegyzék 1.Személyes adatok:... 3 1.1.Az előfizető neve, lakóhelye, tartózkodási helye vagy székhelye, levelezési

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA Zártkörűen működő Részvénytársaság

NAVIGATOR INFORMATIKA Zártkörűen működő Részvénytársaság NAVIGATOR INFORMATIKA Zártkörűen működő Részvénytársaság Általános Szerződési Feltételek Internet Hozzáférési, Adathálózati Szolgáltatásokra, Valamint ezek Kiegészítő Szolgáltatásaira egységes szerkezetben

Részletesebben

I.) Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása:

I.) Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása: Tisztelt Flotta Ügyfelünk! I. Alaptarifa módosítás 1. Ezúton értesítjük a flotta tarifacsomaggal rendelkező Előfizetőket, hogy kezdeményezzük a Üzleti Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF)

Részletesebben

COR@NET Távközlési Zrt. VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI (Internet) SZOLGÁLTATÁSRA

COR@NET Távközlési Zrt. VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI (Internet) SZOLGÁLTATÁSRA COR@NET Távközlési Zrt. VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI (Internet) SZOLGÁLTATÁSRA 2009. július 1. 2 TARTALOMJEGYZÉK: 1. A Szolgáltató adatai... 5 1.1. A Szolgáltató megnevezése, telephelyi címe...

Részletesebben

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS Helyi wireless hálózaton történõ Internet szolgáltatás igénybevételére 1. Szerzõdõ felek: Szerzõdés száma: A szolgáltató adatai A szolgáltató neve: SYSCON-INFORMATIKA

Részletesebben

K I V O N A T ÁSZF: ...

K I V O N A T ÁSZF: ... K I V O N A T a NetKábel Kft hírközlési szolgáltató 2017.01.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz

Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz K I V O N A T SZŰCS IMRE EV. hírközlési szolgáltató 2017.01.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1/6 EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1 A SZERZŐDŐ FELEK 1.1 Jelen Egyedi Előfizetői Szerződés egyrészről az Opennetworks Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

Értesítés ÁSZF módosításról. Értesítjük, hogy a jelenleg hatályos ÁSZF megváltozott és a változások től hatályosak.

Értesítés ÁSZF módosításról. Értesítjük, hogy a jelenleg hatályos ÁSZF megváltozott és a változások től hatályosak. NMHH Hivatala 1376 Bp. Pf 997. Értesítés ÁSZF módosításról Tisztelt NMHH! Értesítjük, hogy a jelenleg hatályos ÁSZF megváltozott és a változások 2016.11.1.-től hatályosak. Cég neve: LCCK Bt. Szolgáltatás

Részletesebben

A Giganet Internet Szolgáltató KFT Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei

A Giganet Internet Szolgáltató KFT Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei A Giganet Internet Szolgáltató KFT Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Érvényes: 2009. május 1-től 1 Készítés időpontja: 2005. július 28. Utolsó módosítás

Részletesebben

PannonSec Bűnmegelőzési Zrt. hatályos. Távfelügyeleti szolgáltatások. Általános Szerződési Feltételei

PannonSec Bűnmegelőzési Zrt. hatályos. Távfelügyeleti szolgáltatások. Általános Szerződési Feltételei PANNONSEC BŰNMEGELŐZÉSI ZRT. 1097 Budapest, Gubacsi út 6. Fszt/8. Ügyfélszolgálat: 06-46/357-380 hatályos Távfelügyeleti szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K 1.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Milenia-Systems Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Általános Szerződési Feltételek Milenia-Systems Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Milenia-Systems Általános Szerződési Feltételek 1/28 Hatályos: 2010. március 22. Általános Szerződési Feltételek Milenia-Systems Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Készült: 2010.

Részletesebben

3.2.1 Internet vagy VPN hozzáférés Szolgáltatás...9 3.2.2 VoIP Szolgáltatás...9

3.2.1 Internet vagy VPN hozzáférés Szolgáltatás...9 3.2.2 VoIP Szolgáltatás...9 VENIEN INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ ÉS TANÁCSADÓ KFT. Általános Szerződési Feltételek Készült: 2005. szeptember 28. Hatályos: 2005. szeptember 30. napjától Az ügyfélszolgálat elérhetősége: 1037 Budapest, Orbán

Részletesebben

Mikrohullámú Internet szolgáltatási szerződés (NETKUCKÓ Internet)

Mikrohullámú Internet szolgáltatási szerződés (NETKUCKÓ Internet) Mikrohullámú Internet szolgáltatási szerződés (NETKUCKÓ Internet) mely létrejött a Szolgáltató és Előfizető kötött az alábbi adatok alapján Internet hozzáférési ellátási szolgáltatásra. 1. Szolgáltató

Részletesebben

SZŰCS IMRE EGYÉNI VÁLLALKOZÓ,

SZŰCS IMRE EGYÉNI VÁLLALKOZÓ, K I V O N A T a SZŰCS IMRE EGYÉNI VÁLLALKOZÓ, 2015. december 1. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből. A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

Hatályba lépés: július 01.

Hatályba lépés: július 01. Vodafone Magyarország Zrt. ÜZLETI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2016. július 01. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket az Üzleti Általános Szerződési Feltételek változásairól. I. Üzleti

Részletesebben

Előfizetői szerződés

Előfizetői szerződés 1. Szolgáltató adatai: Előfizetői szerződés Szolgáltató neve Bácska TV Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság Ügyfélszolgálat elérhetősége 06 40 111 006 ugyelet@cellanet.hu Ügyfélszolgálat nyitvatartási

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TARTALOMJEGYZÉK 1. A szolgáltató neve, címe...2 2. Az ügyfélszolgálat elérhetősége (cím, telefonszám, nyitvatartási idő, honlap cím)...2 3. A szolgáltató által nyújtott előfizetői szolgáltatások meghatározása...2

Részletesebben

Internet Szolgáltatási Szerződés V2.2

Internet Szolgáltatási Szerződés V2.2 Internet Szolgáltatási Szerződés V2.2 amely létrejött a Azonosító 0006 Cégnév/Név Székhely Számlaküldés címe Levelezési cím Adószám/Szig.szám. Kapcsolattartó Telefonszám FAX E-MAIL cím A továbbiakban mint

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

TEVE TÉVÉ Kereskedelmi és Távközlési Szolgáltató Kft. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási szolgáltatáshoz

TEVE TÉVÉ Kereskedelmi és Távközlési Szolgáltató Kft. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási szolgáltatáshoz K I V O N A T a TEVE TÉVÉ Kereskedelmi és Távközlési Szolgáltató Kft. hírközlési szolgáltató 2016.07.01. napjától hatályos, nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatásra

Részletesebben

Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő

Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő BESZÉDÁTVITELI ÉS TÁVBESZÉLŐ SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEINEK

Részletesebben

isafe INFORMATIKAI Zrt. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

isafe INFORMATIKAI Zrt. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK isafe INFORMATIKAI Zrt. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK SAFE-FLEX SZOLGÁLTATÁS TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZOLGÁLTATÓ ADATAI 5 1.1. A SZOLGÁLTATÓ MEGNEVEZÉSE, TELEPHELYI CÍMEI 5 1.2. A SZOLGÁLTATÓ HIBABEJELENTŐ

Részletesebben

I. Pontos utalások az Internet szolgáltatások ÁSZF módosított rendelkezéseire

I. Pontos utalások az Internet szolgáltatások ÁSZF módosított rendelkezéseire ÉRTESÍTÉS az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Internet szolgáltatások Általános Szerződés Feltételeinek 2014. május 1. napjával hatályba lépő módosításairól

Részletesebben

Internet Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei

Internet Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei FARKAS KATALIN Egyéni Vállalkozó Internet Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei Hatálybalépés dátuma 2014.08.01 2/16 ÁSZF Tartalom 1. Általános adatok, elérhetőség... 3.o 1.1 Szolgáltató neve, címe...

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) a TopNet ország Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) vezetékes műsorjel terjesztési és vezetékes Internet szolgáltatására vonatkozóan Utolsó módosítás:

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK (továbbiakban Előfizetési Feltételek ) a Silver Kiadó Kft által kiadott La Femme magazin (továbbiakban Kiadvány ) előfizetésére I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

Részletesebben

Egyedi Előfizetői Szerződés

Egyedi Előfizetői Szerződés Microsystem-Kecskemét Kft. Kecskemét, Nagykőrösi u. 12. Szerződés szám: VOIP /2009 Ügyfélkód: Értékesítő / Viszonteladó neve: Értékesítő / Viszonteladó kódja: Telefonszáma: TÁVBESZÉLŐ-SZOLGÁLTATÁSRA amely

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI (ELÉRÉSI) SZOLGÁLTATÁS

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI (ELÉRÉSI) SZOLGÁLTATÁS Előfizető azonosító:... Szerződés szám:... EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI (ELÉRÉSI) SZOLGÁLTATÁS 1. SZOLGÁLTATÓ NEVE: BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZÉKHELYE 7754 BÓLY, RÁKÓCZI UTCA 3. TÖRZSKÖNYVI

Részletesebben

Általános Szolgáltatási Feltételek. 4-COM Távközlési Szolgáltató Kft. 2051 Biatorbágy, Zugor István u. 29.

Általános Szolgáltatási Feltételek. 4-COM Távközlési Szolgáltató Kft. 2051 Biatorbágy, Zugor István u. 29. Általános Szolgáltatási Feltételek 4-COM Távközlési Szolgáltató Kft. 2051 Biatorbágy, Zugor István u. 29. készült: 2008. március 1.-én 1/32 Tartalomjegyzék 1. A Szolgáltató neve, címe:...4 2. A Szolgáltató

Részletesebben

Egyedi Előfizetői Szerződés (EESZ)

Egyedi Előfizetői Szerződés (EESZ) 6. sz. melléklet Varázsoldal.hu Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, 2760 Nagykáta, Kossuth Lajos utca 163/23., Telefonszám.: (+36 29) 440-189, Ügyfélszolgálat: (+36 70) 393-0192, Hibabejelentés:

Részletesebben

Hatályba lépés: március 07.

Hatályba lépés: március 07. Vodafone Magyarország Zrt. ÜZLETI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2016. március 07. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket az Üzleti Általános Szerződési Feltételek változásairól. I. Üzleti

Részletesebben

Törzs4.doc bérelt vonal Készítés dátuma:. 2008.december 12. Utolsó módosítás:..2010.08.23.

Törzs4.doc bérelt vonal Készítés dátuma:. 2008.december 12. Utolsó módosítás:..2010.08.23. 1.A SZOLGÁLTATÓ ADATAI...1 1.1.A szolgáltató neve, székhelye, postacíme...1 1.2.Az általános szerződési feltételek célja, tárgyi és személyi hatálya...1 1.3.Az ÁSZF időbeli és területi hatálya...2 1.4.Tájékoztatás

Részletesebben

Tisztelt Előfizetőink!

Tisztelt Előfizetőink! Tisztelt Előfizetőink! A DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: Társaságunk) Általános Szerződési Feltételeinek (a továbbiakban: ÁSZF) 2013. szeptember 1. napjától hatályba lépő módosításait

Részletesebben

TELEFONSZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

TELEFONSZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Dual-Plus Kft. TELEFONSZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2011.júius 01 Utolsó módosítás: 2010. május 24 Az Ügyfélszolgálat címe: 3780 Edelény Tóth Árpád út 14. Az Ügyfélszolgálat elérhetősége:

Részletesebben

Az Általános Szerződési Feltételek Kivonata. 1.Szolgáltató adatai:

Az Általános Szerződési Feltételek Kivonata. 1.Szolgáltató adatai: Az Általános Szerződési Feltételek Kivonata. 1.Szolgáltató adatai: A szolgáltató neve: Trevol-Ker Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. Rövidített neve: Trevol-Ker Bt. Székhelyének címe: 6900 Makó, Deák F. u.

Részletesebben

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 5/1 Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 1. A Szolgáltató által kezelt személyes adatok köre, azok tárolásának időtartama és továbbításának esetei 1.1 A kötelező (jogszabályban előírt illetve biztosított

Részletesebben

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés Az (Székhely H-2251 Tápiószecső, Deák Ferenc utca 32. Adószám: 11680235-2-13, bankszámla szám: Unicredit bank 10918001-00000107-91020006, bejegyezte: Fővárosi bíróság mint Cégbíróság: Cg.: 13-09-133542)

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DATACAST RENDSZERHÁZ INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DATACAST RENDSZERHÁZ INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DATACAST RENDSZERHÁZ INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ Hatályos: 2014. május 15-től 1. A Szolgáltató 1.1. A Szolgáltató adatai Név: Datacast Rendszerház Kft Székhely és számlázási

Részletesebben

Előfizetői Szerződés

Előfizetői Szerződés Előfizetői Szerződés Mely létrejött egyrészről: Szerződő fél neve (cég esetén cégszerű elnevezés): Értesítési / Számlázási címe: Értesítési telefonszám: E-mail cím: Felhasználói név: Jelszó: Szolgáltatás

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MÁGOCSI ÉS A VÁSÁROSDOMBÓI KMJR IGÉNYBEVÉTELÉRE

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MÁGOCSI ÉS A VÁSÁROSDOMBÓI KMJR IGÉNYBEVÉTELÉRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MÁGOCSI ÉS A VÁSÁROSDOMBÓI KMJR IGÉNYBEVÉTELÉRE Mágocsvíz Nonprofit KFT. 7342 Mágocs, Szabadság u. 39. Hatályba lépése: 2010. március 1. Készült: 2010. február 25. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Internet szolgáltatás ÁSZF módosulás

Internet szolgáltatás ÁSZF módosulás Internet szolgáltatás ÁSZF módosulás Tisztelt Előfizető! Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a jelen módosításokat nem kívánják elfogadni, úgy az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 132. (5)

Részletesebben

Bérelt Vonali Szolgáltatás Igénybevételére

Bérelt Vonali Szolgáltatás Igénybevételére Magyar Telekom Nyrt. Általános Szerződési Feltételei Bérelt Vonali Szolgáltatás Igénybevételére A hatálybalépés időpontja 2012. március 1. Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató adatai...3 1.1. A szolgáltató

Részletesebben

Hatályba lépés: április 26.

Hatályba lépés: április 26. Vodafone Magyarország Zrt. LAKOSSÁGI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2017. április 26. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket a Lakossági Általános Szerződési Feltételek változásairól. I.

Részletesebben

Az On Line System Kft Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) változásairól

Az On Line System Kft Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) változásairól Közlemény Az On Line System Kft Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) változásairól Az On Line System Kft 2014. december 15-i hatállyal módosítja általános szerződési feltételeit az alábbiak szerint:

Részletesebben

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE 3.

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE 3. NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE 3. SZÁMÚ MELLÉKLET EGYÉNI ELŐFIZETŐK ÉS ÜZLETI/INTÉZMÉNYI ELŐFIZETŐK KÖZÖTTI

Részletesebben

Általános szerződési feltételek VoIP (aszinkron adathálózati) telefonszolgáltatásra

Általános szerződési feltételek VoIP (aszinkron adathálózati) telefonszolgáltatásra BorsodWeb Internetszolgáltató Kft székhely: 3527 Miskolc, József Attila u. 27. 2/1. Általános szerződési feltételek VoIP (aszinkron adathálózati) telefonszolgáltatásra SZJ 64.20.16 Előző módosítás kelte:

Részletesebben

MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek

MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Módosításokkal egybekötött egységes szerkezetbe foglalva: 2013. december 9. Hatályos: 2014.

Részletesebben

HOSZTING SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

HOSZTING SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HOSZTING SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1 A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE Jelen szerződés létrejött egyrészről a Hrenkó Kft. (Székhely: 4461 Nyírtelek, Petőfi Sándor u. 4. adószám: 116959851-2-15,

Részletesebben

Black Friday Akció Szabályzat

Black Friday Akció Szabályzat Black Friday Akció Szabályzat I. Szervező neve: Vác Városi Kábeltelevízió Kft. (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2600 Vác, Zrínyi u. 9. cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-060323 adószám:10242041-2-13 adatvédelmi

Részletesebben

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat 1 VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat I. A promóció szervező neve: (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2600 Vác, Zrínyi u. 9. cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-060323 adószám:10242041-2-13 adatvédelmi

Részletesebben

LAST-MILE KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁS EZEN BELÜL IS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

LAST-MILE KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁS EZEN BELÜL IS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE A LAST-MILE KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁS EZEN BELÜL IS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Last-Mile Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Székhely: 7635 Pécs,

Részletesebben

A VértesComp Kistérségi Internetszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételei

A VértesComp Kistérségi Internetszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételei A VértesComp Kistérségi Internetszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Internet-hozzáférési valamint (IP alapú) Bérelt vonali szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei - Egységes

Részletesebben

3. sz. melléklet. A szolgáltató bankszámlaszáma: CIB Bank Zrt

3. sz. melléklet. A szolgáltató bankszámlaszáma: CIB Bank Zrt 3. sz. melléklet PTT Egyedi Előfizetői Szerződés Szolgáltató adatai A szolgáltató teljes neve: PTTSystems Számítástechnikai és Kommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság A szolgáltató rövidített neve:.

Részletesebben

/2012. (.) Korm. rendelet

/2012. (.) Korm. rendelet /2012. (.) Korm. rendelet a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet és a földgázellátásról szóló 2008. évi XL.

Részletesebben

Egyedi Előfizetői Szerződés Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 129. szerint

Egyedi Előfizetői Szerződés Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 129. szerint SZOLGÁLTATÓ 2, rue Peternelchen L-2370 Howald Luxembourg Közösségi adószám: LU23716367 Bankszámlaszám: 13700016-06497004 A UPC Direct a Luxembourg hivatalos védjegye, amely B87905 szám alatt került bejegyzésre

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés az Internet IP előfizetői szolgáltatás igénybevételére

Egyedi előfizetői szerződés az Internet IP előfizetői szolgáltatás igénybevételére 2. sz. függelék 2. sz. melléklet az Internet IP előfizetői szolgáltatás igénybevételére 1. A szolgáltató adatai 1.1. A szolgáltató neve, címe Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben

A B-NET TEAM Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ( ÁSZF ) ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE. (egyéni előfizetők részére)

A B-NET TEAM Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ( ÁSZF ) ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE. (egyéni előfizetők részére) A B-NET TEAM Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ( ÁSZF ) ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE (egyéni előfizetők részére) napjától Készült: 2006. November 21. Utolsó módosítás: 2015.

Részletesebben

Ár: 3.735 Ft+Áfa/év. Ár: 7.485 Ft+Áfa/év

Ár: 3.735 Ft+Áfa/év. Ár: 7.485 Ft+Áfa/év HOSZT ITYU-125 125MB web tárterület, 125Mb e-mail tárterület, Ár: 3.735 Ft+Áfa/év ITYU-250 250MB web tárterület, 250Mb e-mail tárterület, Ár: 7.485 Ft+Áfa/év ITYU-500 500MB web tárterület, 500Mb e-mail

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Módosításokkal egybekötött egységes szerkezetbe foglalva: 2010. július 1. A szolgáltatás megnevezése: internet szolgáltatás A szolgáltatás területét a Szolgáltatás területei

Részletesebben

SIGNAL ÜGYFÉLPORTÁL. Általános szerződési feltételek

SIGNAL ÜGYFÉLPORTÁL. Általános szerződési feltételek SIGNAL ÜGYFÉLPORTÁL Általános szerződési feltételek A SIGNAL Biztosító Zrt. (Biztosító vagy Szolgáltató) internet alapú ügyfélszolgálatot biztosít ügyfelei számára SIGNAL Ügyfélportál (továbbiakban SÜP)

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA DabasNet Számítástechnikai és Kereskedelmi Kft. 2370 Dabas Szent István út 85. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Hatályos: 2009. május 1-től. Készült: 2007. július 30. Utolsó módosítás:

Részletesebben

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat I. A promóció szervező neve: Kábelfix Kft. (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2612 Kosd, Kossuth utca 41. cégjegyzékszáma: Cg: 13-09-066609 adószám: 10825529-3-13

Részletesebben

TENETTEL Távközlési Szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉS FELTÉTELEI ELEKTORNIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE

TENETTEL Távközlési Szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉS FELTÉTELEI ELEKTORNIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE A TENETTEL Távközlési Szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉS FELTÉTELEI ELEKTORNIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE Hatálybalépés időpontja: 2012. 11. 01. Módosítva: 2012. 09. 30. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

EuroCable Magyarország Kábeltelevíziós, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. szolgáltató. Mezőszentgyörgy

EuroCable Magyarország Kábeltelevíziós, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. szolgáltató. Mezőszentgyörgy EuroCable Magyarország Kábeltelevíziós, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság szolgáltató Általános Szerződési Feltételek helyhez kötött telefon szolgáltatásra Tiszavasvári Szorgalmatos

Részletesebben

BEST EUROPE Kft. Általános Szerződési Feltételek Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz

BEST EUROPE Kft. Általános Szerződési Feltételek Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz BEST EUROPE Kft. Általános Szerződési Feltételek Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz Készült: 2007. május 01. Módosítva: 2010. március 08. Általános Szerződési Feltételek 2 szolgáltató cégszerű aláírása

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés, szerződésmódosítás Nem egyetemes hírközlési szolgáltatásokra

Egyedi előfizetői szerződés, szerződésmódosítás Nem egyetemes hírközlési szolgáltatásokra Egyedi előfizetői szerződés, szerződésmódosítás Nem egyetemes hírközlési szolgáltatásokra Felhívjuk figyelmét, hogy szolgáltatásonként külön-külön előfizetői szerződés jön létre a vonatkozó Általános Szerződési

Részletesebben

Pete Ferenc e.v. szolgáltató. tagja. Kivonat. Általános Szerződési Feltételek Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz

Pete Ferenc e.v. szolgáltató. tagja. Kivonat. Általános Szerződési Feltételek Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz Pete Ferenc e.v. szolgáltató a tagja Kivonat Általános Szerződési Feltételek Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz Győr-Moson-Sopron megye Vas megye területén Hatályba lépés kelte: 2009.10.15 Utolsó módosítás

Részletesebben

Egyedi Előfizetői Szerződés Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 129. szerint

Egyedi Előfizetői Szerződés Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 129. szerint SZOLGÁLTATÓ UPC DTH S.à r.l. 2, rue Peternelchen L- 2370 Howald Luxembourg Közösségi adószám: LU23716367 Bankszámlaszám: 13700016-06497004 A UPC Direct a UPC DTH S.à r.l. Luxembourg hivatalos védjegye,

Részletesebben

ameddig az előfizető díjfizetési kötelezettségének eleget tehet a nélkül, hogy a Szolgáltató a szerződést felmondaná 15 11.1. Az Előfizetői Szerződés

ameddig az előfizető díjfizetési kötelezettségének eleget tehet a nélkül, hogy a Szolgáltató a szerződést felmondaná 15 11.1. Az Előfizetői Szerződés K I V O N A T a WES Net Kft. hírközlési szolgáltató 2015.11.15. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

Mit jelent az elállási jog?

Mit jelent az elállási jog? Megszüntethetjük-e egyoldalúan a már megkötött, általunk aláírt üdülőhasználatra, hosszú távra szóló üdülési termékre vagy üdülési jog cseréjére vonatkozó szerződésünket? Igen, a hatályos jogszabályok

Részletesebben

I. Pontos utalások az Internet szolgáltatások ÁSZF módosított rendelkezéseire

I. Pontos utalások az Internet szolgáltatások ÁSZF módosított rendelkezéseire ÉRTESÍTÉS az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Internet szolgáltatások Általános Szerződés Feltételeinek 2014. március 12. napján kezdeményezett, 2014.

Részletesebben

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 1. A Szolgáltató által kezelt személyes adatok köre 5. sz. melléklet: Adatkezelési Szabályzat A jogszabályban kötelezően előírt illetve jogként biztosított adatkezelés

Részletesebben

Előfizetői Szerződés ADSL szolgáltatás igénybevételére

Előfizetői Szerződés ADSL szolgáltatás igénybevételére i Szerződés ADSL szolgáltatás igénybevételére 1. A szerződés tárgya, szerződő felek 1.1. A SaSfLy.NeT Fülöp Csaba E.V.. (1221 Budapest, Mária T. u. 25., adószám: 63433089-2-43 továbbiakban ) a jelen szerződés

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 4028 Debrecen, Nyíl u. 134 Telefon/ fax: 52/541-241 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Készítés dátuma: 2006 decemder 01. Utolsó módosítás kelte: 2015 december 15. Hatályba lépés kelte: 2016 januar 1. HB

Részletesebben

Főnix Hosting Általános Szerződési Feltételek

Főnix Hosting Általános Szerződési Feltételek Főnix Hosting Általános Szerződési Feltételek 1. A Szolgáltató adatai: Név: Web Art Design Stúdió Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság Rövid név: Web Art Design Stúdió BT Székhely:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Hosting szolgáltatásokra DoclerNet Hosting Kft.

Általános Szerződési Feltételek Hosting szolgáltatásokra DoclerNet Hosting Kft. Általános Szerződési Feltételek Hosting szolgáltatásokra DoclerNet Hosting Kft. Hatályba lépés időpontja: 2016.01.08 1 Tartalom 1. A Szolgáltató megnevezése, telephelyei... 4 2. Ügyfélszolgálat elérhetősége...

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll Alapú Helyhez Kötött Távbeszélő Szolgáltatáshoz. Hatályos: 2013. október 15.

Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll Alapú Helyhez Kötött Távbeszélő Szolgáltatáshoz. Hatályos: 2013. október 15. Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll Alapú Helyhez Kötött Távbeszélő Szolgáltatáshoz Hatályos: 2013. október 15. Tartalom 1. Szolgáltató adatai, ügyfélszolgálat elérhetősége, illetve internetes

Részletesebben

MEGRENDELŐ/EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS/SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS Externet IPTV szolgáltatás igénybevételére 1. oldal

MEGRENDELŐ/EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS/SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS Externet IPTV szolgáltatás igénybevételére 1. oldal 1. oldal A jelen egyedi előfizetői szerződés ( Szerződés ), alapján a lentebb meghatározott előfizető ( Előfizető ) és szolgáltatók ( Szolgáltatók ) között előfizetői jogviszony jön létre, a lentebb meghatározott

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek október 8 2013 Az ASP-Netkom Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Internet Hozzáférési Szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos:

Részletesebben

Az ACE Telecom Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ( ÁSZF ) ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE (egyéni előfizetők részére)

Az ACE Telecom Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ( ÁSZF ) ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE (egyéni előfizetők részére) Az ACE Telecom Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ( ÁSZF ) ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE (egyéni előfizetők részére) Hatályos: 2015. május 1. napjától Készült: 2004. szeptember

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés

Egyedi előfizetői szerződés Egyedi előfizetői szerződés Előfizető és Szolgáltató az alábbi adatok (1. Adatlap, 2. Szolgáltatási lap) és nyilatkozatok alapján, valamint a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeiben foglalt tartalommal

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés

Egyedi előfizetői szerződés Egyedi előfizetői szerződés Előfizető és Szolgáltató az alábbi adatok alapján és a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeiben foglalt tartalommal kötik meg a szolgáltatási szerződést. 1. Szolgáltató

Részletesebben

ICE DSL Távközlési Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll alapú szolgáltatásokhoz

ICE DSL Távközlési Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll alapú szolgáltatásokhoz ICE DSL Távközlési Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll alapú szolgáltatásokhoz Készítés dátuma: 2006. október 18. Utolsó módosítás dátuma: 2007. január 1.

Részletesebben

Gyopárosi Kábeltelevízió Építő és Üzemeltető Kft.

Gyopárosi Kábeltelevízió Építő és Üzemeltető Kft. Gyopárosi Kábeltelevízió Építő és Üzemeltető Kft. Vezetékes műsorterjesztési szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2012. szeptember 30. Utolsó módosítás időpontja:

Részletesebben

Az ACE Telecom Kft. KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI ( KSZIÁF ) Hatályos: 2015. július 1. napjától

Az ACE Telecom Kft. KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI ( KSZIÁF ) Hatályos: 2015. július 1. napjától Az ACE Telecom Kft. KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK ( KSZIÁF ) Hatályos: 2015. július 1. napjától TARTALOMJEGYZÉK KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK 1 ÁLTALÁNOS ADATOK, ELÉRHETŐSÉG...

Részletesebben

INTERNET SZOLGÁLTATÁS

INTERNET SZOLGÁLTATÁS INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Q W E R T Y N E T K F T. Hatályos: 2014. szeptember 15.-től - 2 - - 3 - Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3. 1. A Szolgáltató adatai... 5. 1.1 A szolgáltató

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek KIVONAT Módosításokkal egybekötött egységes szerkezetbe foglalva: 2011. december 1. A szolgáltatás megnevezése: internet szolgáltatás A szolgáltatás területét a Szolgáltatás

Részletesebben

Határozott idejű egyedi előfizetői szerződés (INTERNET) 1.ADATLAP

Határozott idejű egyedi előfizetői szerződés (INTERNET) 1.ADATLAP Határozott idejű egyedi előfizetői szerződés (INTERNET) Előfizető és Szolgáltató az alábbi adatok (1. Adatlap, 2. Szolgáltatási lap) és nyilatkozatok alapján, valamint a Szolgáltató Általános Szerződési

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. Az Általános Szerződési Feltételekben (továbbiakban: ÁSZF) a szerződő felek: Szolgáltató: az itt megjelölt gazdálkodó szervezet. Cég neve: Strigula-Bit Szolgáltató Bt.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KÖZCÉLÚ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ Módosítva a 2003. C. törvény 131. -ában foglaltak szerint 1.oldal Szolgáltató: TolnaAirNet Bt. 6430 Bácsalmás, Korona u. 2. Tel.: 06 / 30-365 93 14 és 06-40/200-842

Részletesebben

SpyderNet A SPYDERNET INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

SpyderNet A SPYDERNET INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A SPYDERNET INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI KÉSZÍTÉS DÁTUMA: 2009. SZEPTEMBER 1. HATÁLYOS: 2009. OKTÓBER

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés Szerződésszám: 2010/ BusinessWeb szolgáltatási csomagról (üzleti előfizetők részére)

Szolgáltatási szerződés Szerződésszám: 2010/ BusinessWeb szolgáltatási csomagról (üzleti előfizetők részére) amely létrejött egyrészről a Cégnév: Cím: Levelezési cím: (u.az. mint a cím: ) Adószám: Szolgáltatási szerződés Szerződésszám: 2010/ szolgáltatási csomagról (üzleti előfizetők részére) Képviseli: Telefonszám:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek I. Általános tudnivalók I.1. Az Olimpia Szolgáltató Betéti Társaság befektetési aranytermékek forgalmazásával foglalkozó gazdasági társaság. I.2. A jelen Általános Szerződési

Részletesebben

ON LINE SYSTEM Informatikai és Tanácsadói Kft.

ON LINE SYSTEM Informatikai és Tanácsadói Kft. ON LINE SYSTEM Informatikai és Tanácsadói Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Internet szolgáltatás Szolgáltató Előválasztás szolgáltatás IP alapú telefonszolgáltatás ÜZLETI ELŐFIZETŐK RÉSZÉRE Hatályos:

Részletesebben

A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság. Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdéses Feltételek

A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság. Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdéses Feltételek A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdéses Feltételek IV. számú módosításának kivonata 2010. március 15. Általános szerzıdési

Részletesebben

INTERNET SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

INTERNET SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött Az Előfizető neve: INTERNET SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Az Előfizető számlázási címe: Telepítési címe, ha eltér a fentitől Az Előfizető adószáma / Sz.ig. Száma 1 : Az Előfizető bankszámlaszáma:

Részletesebben

1db 2 db 3db. e.) A szolgáltatás igénybe vételének (a hozzáférési pontnak) a helye:

1db 2 db 3db. e.) A szolgáltatás igénybe vételének (a hozzáférési pontnak) a helye: 2 3. A SZERZŐDÉS TÁRGYÁT KÉPEZŐ ELŐFIZETŐI SZOLGÁLTATÁSOK RÖVID LEÍRÁSA A MinDig TV Extra televízió szolgáltatás kódolt műsorterjesztési szolgáltatás az előfizető részére, díj ellenében a digitális földfelszíni

Részletesebben