MAGYAR KÖZLÖNY szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA október 8., hétfõ. Tartalomjegyzék

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR KÖZLÖNY. 132. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. október 8., hétfõ. Tartalomjegyzék"

Átírás

1 MAGYAR KÖZLÖNY 132. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA október 8., hétfõ Tartalomjegyzék 13/2012. (X. 8.) PSZÁF rendelet 14/2012. (X. 8.) PSZÁF rendelet 48/2012. (X. 8.) BM rendelet 49/2012. (X. 8.) BM rendelet 31/2012. (X. 8.) EMMI rendelet 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet Köf. 5002/2012/13. határozata 1428/2012. (X. 8.) Korm. határozat 1429/2012. (X. 8.) Korm. határozat A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének elnöke által adományozható Elnöki Díjról A biztosítók aktuáriusi jelentésének tartalmi követelményeirõl és adatszolgáltatási kötelezettségérõl szóló 16/2011. (X. 7.) PSZÁF rendelet módosításáról Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 4/2012. (III. 1.) BM rendelet módosításáról A rendészeti szakvizsgáról és a rendészeti vezetõképzésrõl szóló 21/2011. (VII. 13.) BM rendelet módosításáról A gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történõ befogadásáról, támogatással történõ rendelésérõl, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzésérõl szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet, valamint a gyógyászati segédeszközök forgalmazásának, javításának, kölcsönzésének szakmai követelményeirõl szóló 7/2004. (XI. 23.) EüM rendelet módosításáról A Sajátos nevelési igényû gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényû tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata A évi költségvetési egyenleg tartását biztosító intézkedésekrõl A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program évekre szóló akciótervének a megállapításáról 22563

2 22388 MAGYAR KÖZLÖNY évi 132. szám IV. A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei, valamint az önálló szabályozó szerv vezetõjének rendeletei A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 13/2012. (X. 8.) PSZÁF rendelete a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének elnöke által adományozható Elnöki Díjról A Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseirõl szóló évi CCII. törvény 24. (8) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletérõl szóló évi CLVIII. törvény 21. n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el: 1. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének (a továbbiakban: Felügyelet) feladat- és hatáskörébe tartozó területeken végzett kimagasló színvonalú szakmai tevékenység elismerése céljából Elnöki Díjat alapítok. 2. Díjazott lehet az a személy, aki a díjazás évének elsõ napjától a díj átadásának napjáig a Felügyelettel közszolgálati jogviszonyban, illetve munkaviszonyban áll. 3. (1) Elnöki Díj évente egy alkalommal, legfeljebb két személy részére adományozható. (2) Az Elnöki Díj adományozását az irányításuk alatt dolgozó személyek tekintetében az alelnökök, a közvetlen elnöki irányítás alatt álló szervezeti egységeknél dolgozó személyek tekintetében a Kommunikációs fõosztály vezetõje, a Pénzügyi Békéltetõ Testület elnökének irányítása alatt álló személyek tekintetében pedig a Pénzügyi Békéltetõ Testület elnöke írásban, indokolással ellátva kezdeményezheti minden év november 15-éig. (3) Az Elnöki Díjnak az Elnöki Díj adományozásának kezdeményezésére jogosult személyek részére történõ adományozásáról a Felügyelet elnöke külön kezdeményezés nélkül dönt. (4) A díj odaítélésérõl a Felügyelet elnöke dönt. 4. (1) Az Elnöki Díj és az adományozást igazoló oklevél átadására minden év decemberében kerül sor. (2) Az Elnöki Díj plakett ellipszis alakú, ezüstbõl készült, fõtengelye 45 mm, kistengelye 32 mm, vastagsága 3 mm. A plakett elõlapján a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete és a Hungarian Financial Supervisory Authority felirat, valamint a Felügyelet logója, hátlapján a Felügyelet székhelyéül szolgáló épület stilizált képe látható. (3) Az Elnöki Díjjal jutalom nem jár. 5. E rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba. Dr. Szász Károly s. k., a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének elnöke

3 MAGYAR KÖZLÖNY évi 132. szám A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 14/2012. (X. 8.) PSZÁF rendelete a biztosítók aktuáriusi jelentésének tartalmi követelményeirõl és adatszolgáltatási kötelezettségérõl szóló 16/2011. (X. 7.) PSZÁF rendelet módosításáról A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletérõl szóló évi CLVIII. törvény 117. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletérõl szóló évi CLVIII. törvény 21. n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el: 1. (1) A biztosítók aktuáriusi jelentésének tartalmi követelményeirõl és adatszolgáltatási kötelezettségérõl szóló 16/2011. (X. 7.) PSZÁF rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. mellékelte helyébe az 1. melléklet lép. (2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 2. Ez a rendelet december 1-jén lép hatályba. Dr. Szász Károly s. k., a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének elnöke

4 22390 MAGYAR KÖZLÖNY évi 132. szám 1. melléklet a 14/2012. (X. 8.) PSZÁF rendelethez 1. melléklet a 16/2011. (X. 7.) PSZÁF rendelethez ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Éves jelentés 4411E.. A tárgyévi biztosítástechnikai tartalékok ágazatonként (Életbiztosítási ág) B É 4411N.. A tárgyévi biztosítástechnikai tartalékok ágazatonként (Neméletbiztosítási ág) B É 4412ES A különböző technikai kamatlábakhoz tartozó matematikai tartalék értékek áganként - Életbiztosítás B É 4412NS 4421E N E N.. A különböző technikai kamatlábakhoz tartozó matematikai tartalék értékek áganként - Nem életbiztosítás Néhány tartalékfajta bruttó egyéves, illetve kétéves lebonyolítási eredménye ágazatonként (Életbiztosítási ág) Néhány tartalékfajta bruttó egyéves, illetve kétéves lebonyolítási eredménye ágazatonként (Nem életbiztosítási ág) Néhány tartalékfajta nettó, egyéves, illetve kétéves lebonyolítási eredménye ágazatonként (Életbiztosítási ág) Néhány tartalékfajta nettó, egyéves, illetve kétéves lebonyolítási eredménye ágazatonként (Nem-életbiztosítási ág) 4423ES Az eredménytől függő díjvisszatérítési tartalék felhasználása áganként (Életbiztosítási ág) B É 4423NS Az eredménytől függő díjvisszatérítési tartalék felhasználása áganként (Nem-életbiztosítási ág) B É 4431ES Az életbiztosítási ág matematikai tartalékának hozama és annak felhasználása B É 4441NS A nem-élet ági bruttó kárhányad alakulása ágazatonként B É 4442NS A nem-élet ági nettó kárhányad alakulása ágazatonként B É B B B B B É É É É É 44C31 Tárgyévi kárkifizetések a kár keletkezése és bejelentése éve alapján megbontva: Szárazföldi jármű-casco B É 44C32 Tárgyévi kárkifizetések a kár keletkezése és bejelentése éve alapján megbontva: Tűz- és elemi károk (lakossági szektor) B É 44C33 Tárgyévi kárkifizetések a kár keletkezése és bejelentése éve alapján megbontva: Tűz- és elemi károk (vállalati szektor) B É 44C34 Tárgyévi kárkifizetések a kár keletkezése és bejelentése éve alapján megbontva: Egyéb vagyoni károk (lakossági szektor) B É 44C35 Tárgyévi kárkifizetések a kár keletkezése és bejelentése éve alapján megbontva: Egyéb vagyoni károk (vállalati szektor) B É 44C36 Tárgyévi kárkifizetések a kár keletkezése és bejelentése éve alapján megbontva: Önjáró szárazföldi járművekkel összefüggő felelősség B É Éves jelentéssel egyidejűleg pdf formátumban küldendő mellékletek szovjel Aktuáriusi szöveges jelentés B É Adatszolgáltató Az összefoglaló táblázatban előforduló rövidítések Biztosítók, kivéve a biztosító egyesület, amely eleget tesz a Bit (4) bekezdés b) pontjában foglalt feltételeknek, és nem foglalkoztat vezető biztosításmatematikust Gya koriság Éves É B

5 MAGYAR KÖZLÖNY évi 132. szám Sorszám PSZÁF kód Megnevezés E..01 Meg nem szolgált díjak tartaléka E..02 Matematikai tartalékok E..021 életbiztosítási díjtartalék E..022 betegségbiztosítási díjtartalék E..023 balesetbiztosítási járadéktartalék E..024 felelősségbiztosítási járadéktartalék E..03 Befektetési egységekhez kötött (unit-linked) életbiztosítások E..04 Függőkár tartalékok E..041 bekövetkezett és bejelentett károk tartaléka (tételes függőkár tartalék) E..042 bekövetkezett, de még be nem jelentett károk tartaléka (IBNR) 4411E.. A tárgyévi biztosítástechnikai tartalékok ágazatonként (Életbiztosítási ág) Tárgyévi nyitó tartalék Tárgyévi záró tartalék megképzett bruttó viszontbiztosítóra jutó rész megképzett bruttó Nagyságrend: ezer forint viszontbiztosító ra jutó rész a b c d e f z Mód E..05 Eredménytől függő díjvisszatérítési tartalék E..06 Eredménytől független díjvisszatérítési tartalék E..07 Káringadozási tartalék E..08 Nagy károk tartaléka E..09 Törlési tartalék E..10 Egyéb biztosítástechnikai tartalékok E..11 balesetbiztosítási járadéktartalék A tartalék költségrésze az alábbi tartalékfajtákra: E..12 felelősségbiztosítási járadéktartalék E E..14 bekövetkezett és bejelentett károk tartaléka (tételes függőkár tartalék) bekövetkezett, de még be nem jelentett károk tartaléka (IBNR) Tilos Jelmagyarázat

6 22392 MAGYAR KÖZLÖNY évi 132. szám Sorszám PSZÁF kód Megnevezés N..01 Meg nem szolgált díjak tartaléka N..02 Matematikai tartalékok N..021 életbiztosítási díjtartalék N..022 betegségbiztosítási díjtartalék N..023 balesetbiztosítási járadéktartalék N..024 felelősségbiztosítási járadéktartalék N..03 Befektetési egységekhez kötött (unit-linked) életbiztosítások tartaléka N..04 Függőkár tartalékok N..041 bekövetkezett és bejelentett károk tartaléka (tételes függőkár tartalék) N..042 bekövetkezett, de még be nem jelentett károk tartaléka (IBNR) 4411N.. A tárgyévi biztosítástechnikai tartalékok ágazatonként (Nem-életbiztosítási ág ágazatai) Tárgyévi nyitó tartalék Tárgyévi záró tartalék megképzett bruttó viszontbiztosítóra jutó rész megképzett bruttó Nagyságrend: ezer forint viszontbiztosítóra jutó rész a b c d e f z Mód N..05 Eredménytől függő díjvisszatérítési tartalék N..06 Eredménytől független díjvisszatérítési tartalék N..07 Káringadozási tartalék N..08 Nagy károk tartaléka N..09 Törlési tartalék N..10 Egyéb biztosítástechnikai tartalékok N..11 balesetbiztosítási járadéktartalék N..12 felelősségbiztosítási járadéktartalék N..13 bekövetkezett és bejelentett károk tartaléka (tételes függőkár tartalék) N..14 bekövetkezett, de még be nem jelentett károk tartaléka (IBNR) A tartalék költségrésze az alábbi tartalékfajtákra: Tilos Jelmagyarázat

7 MAGYAR KÖZLÖNY évi 132. szám Sorszám PSZÁF kód Megnevezés ES1 Összesen ES2 Nincs technikai kamatláb ES ES399 Jelmagyarázat Tilos Technikai kamatláb 4412ES A különböző technikai kamatlábakhoz tartozó matematikai tartalék értékek áganként- Életbiztosítás Életbiztosítási díjtartalék Betegségbiztosítási díjtartalék Balesetbiztosítási járadéktartalék Felelősségbiztosítási járadéktartalék Nagyságrend: ezer forint nyitó átlagos záró nyitó átlagos záró nyitó átlagos záró nyitó átlagos záró Mód a b c d e f g h i j k l m z

8 22394 MAGYAR KÖZLÖNY évi 132. szám Sorszám PSZÁF kód Megnevezés NS1 Összesen NS NS NS399 Nincs technikai kamatláb Jelmagyarázat Tilos 4412NS Technikai kamatláb A különböző technikai kamatlábakhoz tartozó matematikai tartalék értékek áganként - Nem-életbiztosítás Életbiztosítási díjtartalék Nagyságrend: ezer forint Betegségbiztosítási díjtartalék Balesetbiztosítási járadéktartalék Felelősségbiztosítási járadéktartalék nyitó átlagos záró nyitó átlagos záró nyitó átlagos záró nyitó átlagos záró Mód a b c d e f g h i j k l m z

9 MAGYAR KÖZLÖNY évi 132. szám Sorszám PSZÁF kód Megnevezés E..1 Balesetbiztosítási járadéktartalék E..2 Felelősségbiztosítási járadéktartalék E..3 Bekövetkezett és bejelentett károk tartaléka (tételes függőkár tartalék) E..4 Bekövetkezett, de még be nem jelentett károk tartaléka (IBNR) 4421E.. Néhány tartalékfajta bruttó egyéves, illetve kétéves lebonyolítási eredménye ágazatonként (Életbiztosításítási ág) A tárgyévet 2 évvel megelőző tartalék A tárgyévet megelőző évi tartalék tartalék felhasználás záró tartalék lebonyolítási eredmény tartalék felhasználás záró tartalék Nagyságrend: ezer forint lebonyolítási eredmény a b c d e f g h z Mód Tilos Jelmagyarázat

10 22396 MAGYAR KÖZLÖNY évi 132. szám 4421N.. Néhány tartalékfajta bruttó egyéves, illetve kétéves lebonyolítási eredménye ágazatonként (Nem életbiztosítási ág) Nagyságrend: ezer forint A tárgyévet 2 évvel megelőző tartalék A tárgyévet megelőző évi tartalék Sorszám PSZÁF kód Megnevezés tartalék felhasználás záró tartalék lebonyolítási eredmény tartalék felhasználás záró tartalék lebonyolítási eredmény Mód a b c d e f g h z N..1 Balesetbiztosítási járadéktartalék N..2 Felelősségbiztosítási járadéktartalék N..3 Bekövetkezett és bejelentett károk tartaléka (tételes függőkár tartalék) N..4 Bekövetkezett, de még be nem jelentett károk tartaléka (IBNR) Tilos Jelmagyarázat

11 MAGYAR KÖZLÖNY évi 132. szám Sorszám PSZÁF kód Megnevezés E..1 Balesetbiztosítási járadéktartalék E..2 Felelősségbiztosítási járadéktartalék E..3 Bekövetkezett és bejelentett károk tartaléka (tételes függőkár tartalék) E..4 Bekövetkezett, de még be nem jelentett károk tartaléka (IBNR) 4422E.. Néhány tartalékfajta nettó, egyéves, illetve kétéves lebonyolítási eredménye ágaztonként (Életbiztosítási ág) A tárgyévet 2 évvel megelőző tartalék A tárgyévet megelőző évi tartalék tartalék felhasználás záró tartalék lebonyolítási eredmény I. lebonyolítási eredmény II. tartalék felhasználás záró tartalék lebonyolítási eredmény I. Nagyságrend: ezer forint lebonyolítási eredmény II a b c d e f g h i j z Mód Tilos Jelmagyarázat

12 22398 MAGYAR KÖZLÖNY évi 132. szám Sorszám PSZÁF kód Megnevezés N..1 Balesetbiztosítási járadéktartalék N..2 Felelősségbiztosítási járadéktartalék N..3 Bekövetkezett és bejelentett károk tartaléka (tételes függőkár tartalék) N..4 Bekövetkezett, de még be nem jelentett károk tartaléka (IBNR) 4422N.. Néhány tartalékfajta nettó, egyéves, illetve kétéves lebonyolítási eredménye ágazatonként (Nem életbiztosítási ág) A tárgyévet 2 évvel megelőző tartalék A tárgyévet megelőző évi tartalék tartalék felhasználás záró tartalék lebonyolítási eredmény I. lebonyolítási eredmény II. tartalék felhasználás záró tartalék lebonyolítási eredmény I. Nagyságrend: ezer forint lebonyolítási eredmény II a b c d e f g h i j z Mód Tilos Jelmagyarázat

13 MAGYAR KÖZLÖNY évi 132. szám ES Az eredménytől függő díjvisszatérítési tartalék felhasználása áganként (Életbiztosítási ág) Nagyságrend: ezer forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Az utolsó két éves időszak A tárgyév időszaka Mód a b z ES1 Eredménytől függő díjvisszatérítési tartalék (az időszakot megelőző utolsó év záróértéke)= Ebből: ES11 A matemetikai tartalék növelésére fordított összeg ES12 Többletszolgáltatásra fordított összeg ES13 Egyéb módon történő visszajuttatás ES14 Eredménytől függő díjvisszatérítési tartalékban maradt összeg ES2 Eredménytől függő díjvisszatérítési tartalék hozama az időszak során Tilos Jelmagyarázat

14 22400 MAGYAR KÖZLÖNY évi 132. szám 4423NS NS NS11 Eredménytől függő díjvisszatérítési tartalék (az időszakot megelőző utolsó év záróértéke)= Ebből: A matematikai tartalék növelésére fordított összeg NS12 Többletszolgáltatásra fordított összeg NS13 Egyéb módon történő visszajuttatás NS NS2 Az eredménytől függő díjvisszatérítési tartalék felhasználása áganként (Nem életbiztosítási ág) Nagyságrend: ezer forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Eredménytől függő díjvisszatérítési tartalékban maradt összeg Az eredménytől függő díjvisszatérítési tartalék hozama az időszak során Az utolsó két éves időszak A tárgyév időszaka Mód a b z Tilos Jelmagyarázat

15 MAGYAR KÖZLÖNY évi 132. szám Sorszám PSZÁF kód Megnevezés ES101 Nyitó matematikai tartalék összesen ES102 Befektetési hozam összesen ES103 Befektetési eredmény összesen ES104 Matemetikai tartalék növelésére fordított összeg összesen 4431ES Az életbiztosítási ág matematikai tartalékának hozama és annak felhasználása Nagyságrend: ezer forint január 1. előtt engedélyezett december 31. után bevezetett Az első két kategórián kívüli Mód a b c z ES105 ebből technikai kamat miatti tartaléknövekedés összesen ES106 Többletszolgáltatás összesen ES107 Egyéb visszajuttatás összesen ES108 Eredménytől függő díjvisszatérítési tartalék növelése összesen ES109 Nincs technikai kamatláb: ES110 Nyitó matemetikai tartalék ES111 Befektetési hozam ES112 Befektetési eredmény ES113 Matematikai tartalék növelésére fordított összeg ES114 ebből: technikai kamat miatti tartaléknövekedés ES115 Többletszolgáltatás ES116 Egyéb visszajuttatás ES117 Eredménytől függő díjvisszatérítési tartalék növelése ES Technikai kamatláb: ES Nyitó matemetikai tartalék ES Befektetési hozam ES Befektetési eredmény ES Matematikai tartalék növelésére fordított összeg ES ebből: technikai kamat miatti tartaléknövekedés ES Többletszolgáltatás ES Egyéb visszajuttatás ES Eredménytől függő díjvisszatérítési tartalék növelése ES Technikai kamatláb: 4431ES Nyitó matemetikai tartalék 4431ES Befektetési hozam 4431ES Befektetési eredmény 4431ES Matematikai tartalék növelésére fordított összeg 4431ES ebből: technikai kamat miatti tartaléknövekedés 4431ES Többletszolgáltatás 4431ES Egyéb visszajuttatás 4431ES Eredménytől függő díjvisszatérítési tartalék növelése Tilos Jelmagyarázat

16 22402 MAGYAR KÖZLÖNY évi 132. szám 4441NS A nem-élet ági bruttó kárhányad alakulása ágazatonként Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Tárgyévet megelőző 2.év kárhányada (%) Tárgyévet megelőző 1.év kárhányada (%) Tárgyévi kárhányad (%) Mód NS01 Baleset NS02 Szárazföldi jármű casco NS03 Sínpályához kötött járművek cascója NS04 Légijármű casco NS05 Tengeri, tavi és folyami jármű casco NS06 Szállítmány NS07 Tűz- és elemi károk NS08 Egyéb vagyoni károk NS09 Önjáró szárazföldi járművekkel összefüggő felelősség a b c z NS10 Légijárművekkel összefüggő felelősség NS11 Tengeri, tavi és folyami járművekkel összefüggő felelősség NS12 Általános felelősség NS13 Hitel NS14 Kezesség NS15 Különböző pénzügyi veszteségek NS16 Jogvédelem NS17 Segítségnyújtás NS18 Temetési biztosítás Tilos Jelmagyarázat

17 MAGYAR KÖZLÖNY évi 132. szám NS A nem-élet ági nettó kárhányad alakulása ágazatonként Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Tárgyévet megelőző 2.év kárhányada (%) Tárgyévet megelőző 1.év kárhányada (%) Tárgyévi kárhányad (%) Mód NS01 Baleset NS02 Szárazföldi jármű casco NS03 Sínpályához kötött járművek cascója NS04 Légijármű casco NS05 Tengeri, tavi és folyami jármű casco NS06 Szállítmány NS07 Tűz- és elemi károk NS08 Egyéb vagyoni károk NS09 Önjáró szárazföldi járművekkel összefüggő felelősség NS10 Légijárművekkel összefüggő felelősség NS11 Tengeri, tavi és folyami járművekkel összefüggő felelősség NS12 Általános felelősség NS13 Hitel NS14 Kezesség NS15 Különböző pénzügyi veszteségek NS16 Jogvédelem NS17 Segítségnyújtás NS18 Temetési biztosítás a b c z Tilos Jelmagyarázat

18 22404 MAGYAR KÖZLÖNY évi 132. szám 44C31 Kumulált kárkifizetések, viszontbiztosítói kármegtérítések a kár keletkezése és a kifizetés éve alapján megbontva: Szárazföldi jármű-casco Nagyságrend: ezer forint A kárkifizetés/viszontbiztosítói kármegtérítés éve Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Mód b c d e f g h i j k z C3101 Károk keletkezésének éve: Tárgyév C31011 Bruttó kárkifizetés C31012 Viszontbiztosító részesedése C3102 Károk keletkezésének éve: Tárgyév C31021 Bruttó kárkifizetés C31022 Viszontbiztosító részesedése C3103 Károk keletkezésének éve: Tárgyév C31031 Bruttó kárkifizetés C31032 Viszontbiztosító részesedése C3104 Károk keletkezésének éve: Tárgyév C31041 Bruttó kárkifizetés C31042 Viszontbiztosító részesedése C3105 Károk keletkezésének éve: Tárgyév C31051 Bruttó kárkifizetés C31052 Viszontbiztosító részesedése C3106 Károk keletkezésének éve: Tárgyév C31061 Bruttó kárkifizetés C31062 Viszontbiztosító részesedése C3107 Károk keletkezésének éve: Tárgyév C31071 Bruttó kárkifizetés C31072 Viszontbiztosító részesedése C3108 Károk keletkezésének éve: Tárgyév C31081 Bruttó kárkifizetés C31082 Viszontbiztosító részesedése C3109 Károk keletkezésének éve: Tárgyév C31091 Bruttó kárkifizetés C31092 Viszontbiztosító részesedése C3110 Károk keletkezésének éve: Tárgyév C31101 Bruttó kárkifizetés C31102 Viszontbiztosító részesedése Tilos Jelmagyarázat

19 MAGYAR KÖZLÖNY évi 132. szám C32 Kumulált kárkifizetések, viszontbiztosítói kármegtérítések a kár keletkezése és a kifizetés éve alapján megbontva: Tűz- és elemi károk (lakossági szektor) Nagyságrend: ezer forint A kárkifizetés/viszontbiztosítói kármegtérítés éve Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Mód C3201 Károk keletkezésének éve: Tárgyév C32011 Bruttó kárkifizetés C32012 Viszontbiztosító részesedése C3202 Károk keletkezésének éve: Tárgyév C32021 Bruttó kárkifizetés C32022 Viszontbiztosító részesedése C3203 Károk keletkezésének éve: Tárgyév C32031 Bruttó kárkifizetés C32032 Viszontbiztosító részesedése C3204 Károk keletkezésének éve: Tárgyév C32041 Bruttó kárkifizetés C32042 Viszontbiztosító részesedése C3205 Károk keletkezésének éve: Tárgyév C32051 Bruttó kárkifizetés C32052 Viszontbiztosító részesedése C3206 Károk keletkezésének éve: Tárgyév C32061 Bruttó kárkifizetés C32062 Viszontbiztosító részesedése C3207 Károk keletkezésének éve: Tárgyév C32071 Bruttó kárkifizetés C32072 Viszontbiztosító részesedése C3208 Károk keletkezésének éve: Tárgyév C32081 Bruttó kárkifizetés C32082 Viszontbiztosító részesedése C3209 Károk keletkezésének éve: Tárgyév C32091 Bruttó kárkifizetés C32092 Viszontbiztosító részesedése C3210 Károk keletkezésének éve: Tárgyév C32101 Bruttó kárkifizetés C32102 Viszontbiztosító részesedése b c d e f g h i j k z Tilos Jelmagyarázat

20 22406 MAGYAR KÖZLÖNY évi 132. szám 44C33 Kumulált kárkifizetések, viszontbiztosítói kármegtérítések a kár keletkezése és a kifizetés éve alapján megbontva: Tűz- és elemi károk (vállalati szektor) Nagyságrend: ezer forint A kárkifizetés/viszontbiztosítói kármegtérítés éve Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Mód C3301 Károk keletkezésének éve: Tárgyév C33011 Bruttó kárkifizetés C33012 Viszontbiztosító részesedése C3302 Károk keletkezésének éve: Tárgyév C33021 Bruttó kárkifizetés C33022 Viszontbiztosító részesedése C3303 Károk keletkezésének éve: Tárgyév C33031 Bruttó kárkifizetés C33032 Viszontbiztosító részesedése C3304 Károk keletkezésének éve: Tárgyév C33041 Bruttó kárkifizetés C33042 Viszontbiztosító részesedése C3305 Károk keletkezésének éve: Tárgyév C33051 Bruttó kárkifizetés C33052 Viszontbiztosító részesedése C3306 Károk keletkezésének éve: Tárgyév C33061 Bruttó kárkifizetés C33062 Viszontbiztosító részesedése C3307 Károk keletkezésének éve: Tárgyév C33071 Bruttó kárkifizetés C33072 Viszontbiztosító részesedése C3308 Károk keletkezésének éve: Tárgyév C33081 Bruttó kárkifizetés C33082 Viszontbiztosító részesedése C3309 Károk keletkezésének éve: Tárgyév C33091 Bruttó kárkifizetés C33092 Viszontbiztosító részesedése C3310 Károk keletkezésének éve: Tárgyév C33101 Bruttó kárkifizetés C33102 Viszontbiztosító részesedése b c d e f g h i j k z Tilos Jelmagyarázat

21 MAGYAR KÖZLÖNY évi 132. szám C34 Kumulált kárkifizetések, viszontbiztosítói kármegtérítések a kár keletkezése és a kifizetés éve alapján megbontva: Egyéb vagyoni károk (lakossági szektor) Nagyságrend: ezer forint A kárkifizetés/viszontbiztosítói kármegtérítés éve Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Mód C3401 Károk keletkezésének éve: Tárgyév C34011 Bruttó kárkifizetés C34012 Viszontbiztosító részesedése C3402 Károk keletkezésének éve: Tárgyév C34021 Bruttó kárkifizetés C34022 Viszontbiztosító részesedése C3403 Károk keletkezésének éve: Tárgyév C34031 Bruttó kárkifizetés C34032 Viszontbiztosító részesedése C3404 Károk keletkezésének éve: Tárgyév C34041 Bruttó kárkifizetés C34042 Viszontbiztosító részesedése C3405 Károk keletkezésének éve: Tárgyév C34051 Bruttó kárkifizetés C34052 Viszontbiztosító részesedése C3406 Károk keletkezésének éve: Tárgyév C34061 Bruttó kárkifizetés C34062 Viszontbiztosító részesedése C3407 Károk keletkezésének éve: Tárgyév C34071 Bruttó kárkifizetés C34072 Viszontbiztosító részesedése C3408 Károk keletkezésének éve: Tárgyév C34081 Bruttó kárkifizetés C34082 Viszontbiztosító részesedése C3409 Károk keletkezésének éve: Tárgyév C34091 Bruttó kárkifizetés C34092 Viszontbiztosító részesedése C3410 Károk keletkezésének éve: Tárgyév C34101 Bruttó kárkifizetés C34102 Viszontbiztosító részesedése b c d e f g h i j k z Tilos Jelmagyarázat

22 22408 MAGYAR KÖZLÖNY évi 132. szám 44C35 Kumulált kárkifizetések, viszontbiztosítói kármegtérítések a kár keletkezése és a kifizetés éve alapján megbontva: Egyéb vagyoni károk (vállalati szektor) Nagyságrend: ezer forint A kárkifizetés/viszontbiztosítói kármegtérítés éve Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Mód C3501 Károk keletkezésének éve: Tárgyév C35011 Bruttó kárkifizetés C35012 Viszontbiztosító részesedése C3502 Károk keletkezésének éve: Tárgyév C35021 Bruttó kárkifizetés C35022 Viszontbiztosító részesedése C3503 Károk keletkezésének éve: Tárgyév C35031 Bruttó kárkifizetés C35032 Viszontbiztosító részesedése C3504 Károk keletkezésének éve: Tárgyév C35041 Bruttó kárkifizetés C35042 Viszontbiztosító részesedése C3505 Károk keletkezésének éve: Tárgyév C35051 Bruttó kárkifizetés C35052 Viszontbiztosító részesedése C3506 Károk keletkezésének éve: Tárgyév C35061 Bruttó kárkifizetés C35062 Viszontbiztosító részesedése C3507 Károk keletkezésének éve: Tárgyév C35071 Bruttó kárkifizetés C35072 Viszontbiztosító részesedése C3508 Károk keletkezésének éve: Tárgyév C35081 Bruttó kárkifizetés C35082 Viszontbiztosító részesedése C3509 Károk keletkezésének éve: Tárgyév C35091 Bruttó kárkifizetés C35092 Viszontbiztosító részesedése C3510 Károk keletkezésének éve: Tárgyév C35101 Bruttó kárkifizetés C35102 Viszontbiztosító részesedése b c d e f g h i j k z Tilos Jelmagyarázat

23 MAGYAR KÖZLÖNY évi 132. szám C36 Kumulált kárkifizetések, viszontbiztosítói kármegtérítések a kár keletkezése és a kifizetés éve alapján megbontva: Önjáró szárazföldi járművekkel összefüggő felelősség Nagyságrend: ezer forint A kárkifizetés/viszontbiztosítói kármegtérítés éve Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Mód C3601 Károk keletkezésének éve: Tárgyév C36011 Bruttó kárkifizetés C36012 Viszontbiztosító részesedése C3602 Károk keletkezésének éve: Tárgyév C36021 Bruttó kárkifizetés C36022 Viszontbiztosító részesedése C3603 Károk keletkezésének éve: Tárgyév C36031 Bruttó kárkifizetés C36032 Viszontbiztosító részesedése C3604 Károk keletkezésének éve: Tárgyév C36041 Bruttó kárkifizetés C36042 Viszontbiztosító részesedése C3605 Károk keletkezésének éve: Tárgyév C36051 Bruttó kárkifizetés C36052 Viszontbiztosító részesedése C3606 Károk keletkezésének éve: Tárgyév C36061 Bruttó kárkifizetés C36062 Viszontbiztosító részesedése C3607 Károk keletkezésének éve: Tárgyév C36071 Bruttó kárkifizetés C36072 Viszontbiztosító részesedése C3608 Károk keletkezésének éve: Tárgyév C36081 Bruttó kárkifizetés C36082 Viszontbiztosító részesedése C3609 Károk keletkezésének éve: Tárgyév C36091 Bruttó kárkifizetés C36092 Viszontbiztosító részesedése C3610 Károk keletkezésének éve: Tárgyév C36101 Bruttó kárkifizetés C36102 Viszontbiztosító részesedése b c d e f g h i j k z Tilos Jelmagyarázat

Kitöltési útmutató I. RÉSZ AZ ADATSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

Kitöltési útmutató I. RÉSZ AZ ADATSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 2. melléklet a 18/2011 (X. 12.) PSZÁF rendelethez Kitöltési útmutató I. RÉSZ AZ ADATSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1. Kapcsolódó jogszabályok - A biztosítók éves beszámoló készítési és könyvvezetési

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 179. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 27., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 179. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 27., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 179. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 27., csütörtök Tartalomjegyzék 29/2012. (XII. 27.) PSZÁF rendelet 52/2012. (XII. 27.) EMMI rendelet 45/2012. (XII. 27.) NGM rendelet

Részletesebben

1. Kapcsolódó jogszabályok 1.1. a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban Szja. tv.),

1. Kapcsolódó jogszabályok 1.1. a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban Szja. tv.), 1. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A biztosítási piaci szervezetek felügyeleti jelentéseire vonatkozó általános kitöltési előírások 1. Kapcsolódó jogszabályok 1.1. a személyi jövedelemadóról

Részletesebben

2. melléklet a 16/2012. (X. 16.) PSZÁF rendelethez. 2. melléklet a 20/2011. (X. 20.) PSZÁF rendelethez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

2. melléklet a 16/2012. (X. 16.) PSZÁF rendelethez. 2. melléklet a 20/2011. (X. 20.) PSZÁF rendelethez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 2. melléklet a 16/2012. (X. 16.) PSZÁF rendelethez 2. melléklet a 20/2011. (X. 20.) PSZÁF rendelethez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Tartalom I. RÉSZ... 5 AZ ADATSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 5 I.1.

Részletesebben

A 50/2014. (XI. 28.) MNB

A 50/2014. (XI. 28.) MNB A Magyar Nemzeti Bank elnökének 50/2014. (XI. 28.) MNB rendelete a pénztárak és a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank

Részletesebben

Dátum: 2011. május 30.

Dátum: 2011. május 30. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének 6/2011. számú módszertani útmutatója a hitelintézetek adatszolgáltatási kötelezettségéről szóló 7/2011. (VI.16.) PSZÁF rendeletben előírt felügyeleti jelentések

Részletesebben

2. melléklet a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének /2011. ( ) PSZÁF rendeletéhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK

2. melléklet a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének /2011. ( ) PSZÁF rendeletéhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK 2. melléklet a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének /2011. ( ) PSZÁF rendeletéhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZ...6 AZ ADATSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK...6 I.1.

Részletesebben

2003. évi LX. törvény. a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről ELS Ő RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

2003. évi LX. törvény. a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről ELS Ő RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya 2003. évi LX. törvény a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről Az Országgyű lés a biztosítottak érdekeinek védelme, az öngondoskodás ösztönzése, a biztosítás és a biztosítók iránti bizalom növelése,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 18. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. február 28., hétfõ. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 18. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. február 28., hétfõ. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 18. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. február 28., hétfõ Tartalomjegyzék 18/2011. (II. 28.) Korm. rendelet 3/2011. (II. 28.) PSZÁF rendelet 2/2011. (II. 28.) KüM rendelet 4/2011.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 93. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. augusztus 9., kedd. Tartalomjegyzék. A Clark Ádám emlékérme kibocsátásáról 25970

MAGYAR KÖZLÖNY. 93. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. augusztus 9., kedd. Tartalomjegyzék. A Clark Ádám emlékérme kibocsátásáról 25970 MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. augusztus 9., kedd 93. szám Tartalomjegyzék 10/2011. (VIII. 9.) MNB rendelet 24/2011. (VIII. 9.) KIM rendelet 41/2011. (VIII. 9.) NFM rendelet

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. 2014. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJA ÉS ÜZLETI JELENTÉSE. 2015. március 12.

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. 2014. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJA ÉS ÜZLETI JELENTÉSE. 2015. március 12. CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. 2014. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJA ÉS ÜZLETI JELENTÉSE 2015. március 12. Tartalomjegyzék 1. Független Könyvvizsgálói Jelentés 2. Éves beszámoló 2.1. Mérleg 2.2.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 177. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. december 9., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 177. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. december 9., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 177. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. december 9., szerda Tartalomjegyzék 2009. évi CXXVIII. törvény A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény módosításáról szóló

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 44. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. március 14., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 44. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. március 14., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 44. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. március 14., csütörtök Tartalomjegyzék 80/2013. (III. 14.) Korm. rendelet A Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Programról szóló 5/2011.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 6. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. január 22., péntek. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 6. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. január 22., péntek. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. január 22., péntek 6. szám Tartalomjegyzék 7/2010. (I. 22.) Korm. rendelet 4/2010. (I. 22.) KHEM rendelet 2/2010. (I. 22.) ÖM rendelet 4/2010.

Részletesebben

Budapest, 2014. március 10. TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 460 634 II. GAZDASÁG 635 672 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 673 677

Budapest, 2014. március 10. TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 460 634 II. GAZDASÁG 635 672 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 673 677 Budapest, 2014. március 10. 2. szám TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 460 634 II. GAZDASÁG 635 672 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 673 677 460 NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 2. szám I. PÉNZÜGY JOGSZABÁLYOK 23/2014.

Részletesebben

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai a Regionális Fejlesztési Operatív Programok keretében támogatott projektek pénzügyi lebonyolításához Készült a 2011. február 9-ét megel z en megjelent pályázati

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY II. ÉVFOLYAM 5. szám 2010. május 28. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: Szociális tárgyú közlemények esetén: 1054 Budapest, Hold u. 1. Telefon:

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 13. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 13. szám MAGYAR KÖZLÖNY 13. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. január 31., péntek Tartalomjegyzék 3/2014. (I. 31.) BM rendelet A 2007 2013 közötti programozási időszakban a Szolidaritási programokból származó

Részletesebben

TARTALOM. III. ÉVFOLYAM, 23. SZÁM Ára: 610 Ft 2011. NOVEMBER 30. KÖZLEMÉNYEK JOGSZABÁLYOK

TARTALOM. III. ÉVFOLYAM, 23. SZÁM Ára: 610 Ft 2011. NOVEMBER 30. KÖZLEMÉNYEK JOGSZABÁLYOK III. ÉVFOLYAM, 23. SZÁM Ára: 610 Ft 2011. NOVEMBER 30. TARTALOM oldal JOGSZABÁLYOK 213/2011. (X. 14.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 125. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. szeptember 4., péntek. Tartalomjegyzék. 178/2009. (IX. 4.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY. 125. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. szeptember 4., péntek. Tartalomjegyzék. 178/2009. (IX. 4.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY 125. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. szeptember 4., péntek Tartalomjegyzék 178/2009. (IX. 4.) Korm. rendelet 179/2009. (IX. 4.) Korm. rendelet 180/2009. (IX. 4.) Korm. rendelet

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Diákhitel Központ Zártkör en M köd Részvénytársaság 2012. december 31. Budapest, 2013. április 04.

BESZÁMOLÓ. Diákhitel Központ Zártkör en M köd Részvénytársaság 2012. december 31. Budapest, 2013. április 04. BESZÁMOLÓ Diákhitel Központ Zártkör en M köd Részvénytársaság Budapest, 2013. április 04. 12657331-6492-114-01 Statisztikai számjel 01-10-044593 Cégjegyzék száma " A" MÉRLEG Eszközök ( aktívák) adatok

Részletesebben

281/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási szabályairól

281/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási szabályairól 281/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási szabályairól Az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

A pénzügyi vállalkozások és az ezen típusú fióktelepek felügyeleti jelentéseire vonatkozó részletes kitöltési előírások. I. Általános szabályok

A pénzügyi vállalkozások és az ezen típusú fióktelepek felügyeleti jelentéseire vonatkozó részletes kitöltési előírások. I. Általános szabályok . melléklet 5. melléklet a /2013. a./2013. (XII. 29.) (XII. MNB.) rendelethez MNB rendelethez A pénzügyi vállalkozások és az ezen típusú fióktelepek felügyeleti jelentéseire vonatkozó részletes kitöltési

Részletesebben

A 5 /2009. 45/2008. (XII.31.) PM

A 5 /2009. 45/2008. (XII.31.) PM A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének 5 /2009. számú módszertani útmutatója a 45/2008. (XII.31.) PM rendeletben előírt felügyeleti jelentések elkészítéséhez Jelen kitöltési (módszertani) útmutató

Részletesebben

2003. évi LX. törvény a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről 1

2003. évi LX. törvény a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről 1 2003. évi LX. törvény a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről 1 Az Országgyűlés a biztosítottak érdekeinek védelme, az öngondoskodás ösztönzése, a biztosítás és a biztosítók iránti bizalom növelése,

Részletesebben

101. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. július 23., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1665 Ft

101. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. július 23., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1665 Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. július 23., csütörtök 101. szám Ára: 1665 Ft TARTALOMJEGYZÉK 2009. évi LXXXVII. törvény Az agrárpiaci rendtartásról szóló 2003. évi XVI. törvény módosításáról...

Részletesebben

5/2012. (II. 16.) KIM rendelet a Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekről

5/2012. (II. 16.) KIM rendelet a Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekről 1 / 24 4/16/2012 10:03 PM 5/2012. (II. 16.) KIM rendelet a Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekről Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 31. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 31. szám MAGYAR KÖZLÖNY 31. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. március 12., csütörtök Tartalomjegyzék 42/2015. (III. 12.) Korm. rendelet A pénzügyi intézmények, a biztosítók és a viszontbiztosítók, továbbá

Részletesebben

193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet. a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről. I. Fejezet. A rendelet hatálya

193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet. a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről. I. Fejezet. A rendelet hatálya 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. -a (2) bekezdésének u) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 1284 1360 II. GAZDASÁG 1361 1368 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 1369 1461

TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 1284 1360 II. GAZDASÁG 1361 1368 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 1369 1461 Budapest, 2012. február 20. Ára: 4935 Ft 2. szám TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 1284 1360 II. GAZDASÁG 1361 1368 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 1369 1461 1284 NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 2. szám I. PÉNZÜGY

Részletesebben