A GÉMOSZ évi ôszi közgyûlése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A GÉMOSZ 2004. évi ôszi közgyûlése"

Átírás

1 szám A GÉMOSZ évi ôszi közgyûlése Gablini Gábor a GÉMOSZ elnöke köszönti a közgyûlés résztvevôit Megtartotta ôszi közgyûlését a Gépjármû Márkakereskedôk Országos Szövetsége. A helyszín a korábbi ülésekhez hasonlóan a budapesti Vajdahunyadvár volt. Elnöki köszöntôjében Gablini Gábor összefoglalta az elmúlt fél év eseményeit. Az érdekképviseleti munkák megnövekedése szükségessé tette a GÉMOSZ szervezetében a struktúraváltást, átalakultak a szakmai bizottságok, és a szövetség most már két alelnökkel dolgozik. A közgyûlésen a résztvevôk az SZMSZ-t is módosították a márkaszövetségek belépésével kapcsolatban, valamint a közgyûlés összehívása pontban, így az a jövôben évente egyszer kerül megrendezésre. Bemutatásra került az elnyert minisztériumi pályázat támogatásával megvalósított Márkakereskedôk kézikönyve. A Merkantil Bank részérôl Kolossváry Ádám úr ismertette a gépjármûfinanszírozás évi várható alakulását. Az MPMBA részérôl Horváth István úr tartott elôadást a biztosítási törvény változásairól. A vevôszolgálati munkatársak stresszfaktora címmel tartott elôadást Varsányi Gyula úr a Castrol Hungária képviseletében. A Magyar Gépjármûimportôrök Egyesülete részérôl Eppel János úr tartott elôadást az MGE és a GÉ- MOSZ közötti együttmûködési lehetôségekrôl. Gablini Gábor GÉMOSZ elnök az új Európai márkakereskedôi szerzôdések sajátosságairól tartott elôadást. Az Autocolor Kft. részérôl Pataki László úr a festékgyártás új irányait, a környezetvédelmi követelményeket és az autógyárakhoz hasonlóan a festékgyárak összeolvadását ismertette elôadásában. A Generali Biztosító részérôl Ilics László úr elôadásában a biztosítási piac jogszabályi változásairól hallhattunk ismertetôt. Az EU csatlakozás utáni gumipiacról szólt Gyuris István elôadása a Continental képviseletében. A közgyûlés résztvevôi megtekinthették a Baumgartner Zsolt Forma I-es autóversenyzôvel készített riportfilmet, amelyben köszöntötte a közgyûlés résztvevôit. A közgyûlés szakmai fórummal zárult. A résztvevôk több témát is megvitattak, például a GVO (Gruppen-Freistellungsverordnung csoportmentességi kedvezmény) bevezetésével kapcsolatban. Októberben ugyanis lejárt az új EU szabályozás átvételéhez adott fél éves türelmi idôszak. (Folytatás a 3. oldalon) AZ ÉV VÁLLALKOZÓJA KITÜNTETÉSBEN RÉSZESÜLTEK Tartalom 2. oldal Elnöki beszéd Elkészült a Márkakereskedôi kézikönyv 3. oldal Felnôttképzési lehetôség márkakereskedôk részére 4. oldal Képek a GÉMOSZ évi ôszi közgyûlésérôl 5. oldal Autót áruházból? 6. oldal Helyzetkép a roncsautó-piacon Autocolor 7. oldal A évi Magyar Vállalkozók Napja 8. oldal Fejezetek az autózás történelmébôl IV. 9. oldal A pályázás esélyei és lehetôségei 2005-ben 10. oldal Milyen a jó márkakereskedôi weboldal? Vezess.hu 11. oldal A finanszírozási piac várható változásai 2005-ben Egyablakos rendszer 12. oldal Amit a tanulószerzôdésrôl tudni érdemes Continental 13. oldal Tájékoztató a 2005-ös rezsióradíjak egyeztetô tárgyalásairól 14. oldal Casco nélkül is lehet, de nem érdemes Allianz 15. oldal Az etikáról, kicsit másként 16. oldal Merkantil Bank, Castrol GÉMOSZ-bál Budapest Mariott Hotel február 26. Támogató: Schiller Péter Süveges Árpád Krénusz Ferenc Szuna József (A részletes program a 3. oldalon)

2 Tisztelt kolléganôk, kollégák, barátaim! GABLINI GÁBOR elnök Megint véget ért egy esztendô. Úgy gondolom a szakmai kalendáriumba mindenképpen bekerül, tekintettel az általa hozott új feladatokra az uniós csatlakozás, az új szerzôdés, a kritériumrendszer, a regisztrációs adó amelyek a szakmát és annak környezetét jelentôsen megváltoztatták, megváltoztatják. Jól látható, hogy a módosításoktól várt kedvezôbb lehetôségek, nagyobb biztonság, egy-két kivételtôl eltekintve, várat magára, s hogy el is jöjjön, sokat kell tennünk. Valamikor régen talán sokan gondoltuk, hogy egy évváltás milyen jelentôs, (egyik év rossz volt, az új jó lesz) de ma már tudjuk, csak a számok változnak, a trendek, folyamatok mindettôl függetlenül hatnak. Ami a 2004-es évet illeti, tele volt ellentmondásokkal, amelyeket van, aki jónak, van, aki nehéznek, rossznak ítélt meg. Egy azonban biztos: az uniós csatlakozás hosszú távon, vissza nem fordíthatóan alakítja át a lehetôségeinket és kötelességeinket. Elég csak október 1-re gondolnunk. Ekkor ugyanis, amennyiben az alaphelyzet nem változik (napról napra kisebb az esélye) a területvédelmi záradék megszûnik és akkor egy pillanat alatt tényleg Európában találjuk magunkat, hiszen a hazai piac zártsága megszûnik. Legkésôbb ekkortól már a teljes unió piaca lesz az új környezet, a maga veszélyeivel és lehetôségeivel együtt. Ezért is jó, hogy kialakult a szakmai megbeszélések fóruma, az érdekvédelem szervezete, mert annyi, de annyi új kérdés és probléma merül fel, amit e nélkül lehetetlen lenne még követni is. A 2004-es év megmutatta, hogy csak a hatékony, erôs, saját érdekeit, értékeit kommunikálni tudó szakmáknak van lehetôségük beleszólni a játékba sôt akár a játékszabályok alakításába is. Ezért is nézek bizakodva a 2005-ös esztendôre, amely biztosan nem lesz könnyû, de mi tudunk valamit, amit nagyon sokan nem! Ezen gondolatok jegyében kívánok mindenkinek sikereket, erôt és jó egészséget az új esztendôre. Megjelent a Márkakereskedôk kézikönyve! A tartalomból:» Ismeretek az Európai Unióról és annak vállalkozásfejlesztési politikájáról» A gépjármû-kereskedelem jogi szabályozása és fô jellemzôi az EU-ban és Magyarországon» A magyarországi gépjármûkereskedelemben kialakult helyzet jellemzôi, koncentráció, a kisés közepes vállakozások helyzete» Az autó-kereskedelmi piac mûködésének elvei és tapasztalatai» A kontrolling feladata és szerepe a márkakereskedések gazdalkodásában, mérlegelemzési kérdések» Fogyasztóvédelemrôl, piacfelügyeletrôl általában az uniós csatlakozást követôen» Az ajánlott márkakereskedôi etika» A gépjármû-finanszírozás helyzete az EU-ban és Magyarországon» Szakképzés, közoktatás, felnôttképzés Autó Márkakereskedô III. évfolyam, 1. szám. ISSN Kiadó: Gépjármû-márkakereskedôk Országos Szövetsége (GÉMOSZ) 1239 Budapest, Grassalkovich út 255. Felelôs kiadó: Gablini Gábor. Felelôs szerkesztô: Balogh Árpád Szerkesztôbizottság: Giczy Árpád, Jávorka Ferenc Szerkesztôség: GÉMOSZ-iroda, 1239 Budapest, Grassalkovich út 255. Telefon: , fax: , Nyomdai elôkészítés: Petit Typo Bt., Nyomdai elôállítás: Poremba Nyomda, 1046 Bp., Klauzál u. 9. Telefon: Autó Márkakereskedô 2005/1

3 A GÉMOSZ évi ôszi közgyûlése (Folytatás az 1. oldalról) Sok márkakereskedô került olyan helyzetbe, hogy az importôr már felmondta a vele korábban megkötött szerzôdést, de még nem szerzôdtek újra. Azokban a márkakereskedésekben, amelyekben már új szerzôdés van érvényben, a márkakereskedôk azt tapasztalják, hogy kötelezettségek és számonkérés tekintetében az importôrök a nyugat-európai szintet érvényesítik, de az árrés tekintetében a magyar márkakereskedések nem tartanak ott, ahol nyugati kollégáik. A márkakereskedôi konferencián elhangzott, hogy a hazai importôrök a dealerhálózat bevételeinek csökkentésével és kiadásaik növelésével meggyengítik a partnereket, és gyakorlatilag megágyaznak a benyomulni kívánó külföldi márkakereskedôknek. A magyarországi márkakereskedôi hálózat színvonaláról a közgyûlés résztvevôi kijelentették, hogy az itthoni nívó mindenben bôven megfelel a nyugat-európainak, gyakran meghaladja azt. Úgy tudni, néhány magyar márkakereskedô már megtette az elsô lépéseket terjeszkedési céllal, a rebesgetett két célország Ausztria és Szlovákia. A GÉMOSZ célja, hogy a rezsióradíjakat felzárkóztassa az európai uniós szinthez. Az EUban 70 euró ( Ft) körüli a rezsióradíj, a cél az, hogy 2006-ig a hazai kereskedések elérjék a eurós rezsióradíjat ( Ft). Hazánkban a tapasztalatok szerint mind a gépjármû-értékesítô, mind az autószerelô képzés minôségén volna mit javítani. A GÉ- MOSZ terve, hogy részt vesz a szakmunkásképzésben, továbbá elismert szakmává teszi a gépjármû-értékesítôi foglalkozást. A GÉMOSZ ôszi közgyûlése Gablini Gábor úr elnöki összefoglalójával zárult be. Jávorka Ferenc fôtitkár Felnôttképzési lehetôség márkakereskedôk részére Az élethossziglan tanulás egyik magyarországi reprezentánsa az ECONOVUM AKADÉ- MIA Professzorok Vezetôképzô Központja (felsô)vezetôk és más elfoglalt szakemberek számára lehetôvé teszi a hazai felnôttképzésben akkreditált közgazdász mester közgazdász tudományos vállalatgazdász program végzettség megszerzését. A képzés küldetése: a tudomány mai szintjét megmutatni a hallgatóknak, segíteni a napi gyakorlat és elmélet közötti különbségek felismerését, a gazdaság változásainak, trendjeinek valós megítélését. Továbbiakban az ECONOVUM, az Egyesült Államokban mûködô, Newport International University egyetem partnere, a végzett hallgatók számára kiadja a Wyoming Állam Oktatási Minisztériuma által engedélyezett: BBA Bachelor of Business Administration MBA Master of Business Administration Ph.D. Doctor of Philosophy in Business Administration diplomát. Az újszerû módon, egyéni foglalkozásokra és professzori tételkidolgozásra épülô gyakorlat, színvonalas közgazdasági képzést nyújt, idôtakarékos formában. Az akadémián minden héten egyéni és céges programokat indítanak, azaz nem kell fél évet várni a tanévkezdéssel. Jelenleg több mint 100 neves partnercég elnöke, mûszaki gazdasági felsôvezetôje, és többek között 2004-tôl számos márkakereskedô számára szolgáltatnak korszerû oktatási programot. A különbözô internetes keresôkben az alábbi szavakra rákeresve, az akadémia honlapja bejön. A lista: 1. MBA 2. Ph.D. 3. Közgazdász képzés 4. ECONOVUM AKADÉMIA Professzorok Vezetôképzô Központja Kft. 5. Newport International University 6. Közgazdasági továbbképzés 7. Vezetôképzés 8. Tudományos továbbképzés 9. Mester képzés 10. Doktori programok Személyesen érdeklôdni lehet: dr. Iványi Attila Szilárd egyetemi professzornál: , , , A GÉMOSZ-bál programja: Four Fathers énekegyüttes Gablini Gábor, a GÉMOSZ elnöke mond köszöntôt Nyitótánc a Botafogo táncegyüttes elôadásában Gálavacsora Forrás Csaba egyensúlyozó mûvész mûsora A tánczenét a Netti és a Holländer Band szolgáltatja Tombola, kaszinó, esti jövendölô, mikromágia, szivarszoba Tájékoztató a GÉMOSZ-elnökség munkájáról szeptember: október: december: Regisztrációs adó A szervezeti felépítés átalakítása Márkakereskedôi kézikönyv tartalma Új jótállási és szavatossági szabályok Brüsszeli CECRA közgyûlés Osztrák WKO konferencia Az elkészült Márkakereskedôi kézikönyv bemutatása Szakmunkásképzés és oktatás Közgyûlési elôkészületek évi báli elôkészületek Lengyel PIM konferencia USA NADA konferencia Tárgyalások a biztosítókkal Autó Márkakereskedô újság Szakmunkás oktatási program Gazdasági helyzetkép évi támogatói megállapodások évi báli elôkészületek Regisztrációs adó változások Egyablakos fizetési rendszer 2005 évi közgyûlés Autó Márkakereskedô 2005/1 3

4 Képek a GÉMOSZ évi ôszi közgyûlésérôl 4 Autó Márkakereskedô 2005/1

5 Autót, áruházból? CSERI JÓZSEF elnökségi tag A közelmúltban új termékkel, egyszersmind idehaza úttörô kezdeményezéssel szembesülhettünk az egyik áruházlánc saját kiadványát böngészve. A METRO áruházak decemberi ajánlatában fiatal, keveset futott használt személygépkocsikkal találkozhattunk, melyeket különösen kedvezô feltételekkel kínáltak megvásárlásra. A szakma meglepôdött, és a GÉMOSZ irányába is megindult a kérdések özöne. Autót áruházból? Máris valóság lett a vízió? Diszkont árucikk lett a személygépkocsi? A kérdések sora pedig folytatódott. Milyen autókról van szó? Milyen feltételekkel, milyen jogosítványokkal folyik az értékesítés? A szakma aggályai érthetôek voltak. Az ominózus kezdeményezés egyike azon alternatíváknak, melyek, ha most még nem, de a jövôben már komolyabb mértékben is hatással lehetnek a márkakereskedôi tevékenységre, és annak jövedelmezôségére. A felvetettek újabb kérdéseket is generálnak, melyek nem tekinthetôk öncélúaknak. Ezek a fogyasztóvédelem, az üzleti kultúra, a szolgáltatás minôsége mentén nyernek megfogalmazást, elénk vetítve újabb feladatainkat, amelyeket versenyképességünk megôrzése okán is célul kell kitûznünk. Ehhez a kereskedelmi technikák és a fogyasztói szokások elemzésére, az ezek alapján kidolgozott célirányos stratégiára lesz szükségünk, melyhez akár adalékkal is szolgálhat a METRO áruház kezdeményezése. De! Ez esetben valóban errôl volt-e szó? A nagykereskedelmi tevékenységben jártas áruház kiskereskedelmi értékesítésbe kezdett? És épp a túlkínálattal küszködô, forgóeszköz-igényéhez mérten különösen alacsony megtérüléssel kecsegtetô használt gépkocsik piacán? Azon a piacon, mely ma a tôkeerôsebb márkakereskedôk számára is gyakorta inkább problémát, semmint nyereségesen mûködtethetô üzletágat jelent? Ezek is kérdések, melyek válaszra vártak. Feltéve, hogy valóban a METRO áruház állt az ajánlat mögött! A kulisszák mögé pillantva azonban más körvonalazódott ki! A rendelkezésre álló információk szerint a kezdeményezés hátterében ugyanis nem az áruház, hanem egy hazai márkakereskedés volt található, amely saját árukészletét hirdette a METRO égisze alatt. Mindezt oly módon, hogy a hirdetmény eme tényrôl nem szolgált közvetlen információval. Ez pedig tovább gyarapította a kérdések sorát! Amelyek, immáron nem csak a gépjármû-kereskedelem jövôbeni lehetséges új irányával voltak összefüggésben, de jogi- és etikai megközelítésben is aggályokat vetettek fel. Ez volt az oka, hogy a GÉMOSZ lépéseket tett az értékesítés ilyetén módjának megszüntetése érdekében. A szövetség álláspontja nem az ügyben érintett márkakereskedés ellen irányult, azt a szövetség tagjainak, ezen túl a szakma érdekeinek általános védelme indokolta. Mentes volt az érintett márkakereskedés iránti elôítéletektôl, de következetes volt a tisztességes piaci verseny iránti elkötelezettséget illetôen. Nem tekinthetô ugyanis elfogadhatónak, ha egy márkakereskedés saját ajánlatát más nevével, jelen esetben egy, alacsony árairól is közismert áruház ajánlataként hirdeti. A hirdetés eme formája ugyanis még akkor is alkalmas a fogyasztó megtévesztésére, téves asszociációk keletkezésére, ha a gépkocsik kínálati ára harmonizál az áruház más termékeire jellemzô árszínvonallal. A konkrét ügyben fellelhetô jogi és etikai anomáliákon túl, érdemes a kérdést egy más aspektusból, az érintett márkakereskedés, illetve általánosságában a márkakereskedôk szemszögébôl is megvizsgálni. Úgy vélem, mindannyian egyetérthetünk abban, hogy egyetlen márkakereskedôt sem illethetünk szemrehányással, ha tevékenysége során új, mások által még fel nem fedezett, vagy ki nem aknázott lehetôségek kihasználásával igyekszik eredményeket elérni. Feltéve, hogy lépése nem ütközik vonatkozó jogszabályokkal, vagy az általánosan jellemzô etikai alapelvekkel. Ugyanis ezek teremtik meg az esélyegyenlôség, pontosabban a tisztességes piaci verseny körülményeinek alapjait. Tanulságos lehet, hogy az ominózus ajánlat akár nem kifogásolható módon, üzletileg sikeres kezdeményezésként is alkalmas lehetett volna a szakma kedélyeinek felkavarására, ám ehhez minimum a hirdetmény és az ahhoz kapcsolódó kommunikáció tartalmának módosítása szükségeltetett volna. Mindez, talán nem is befolyásolta volna a kampány sikerét, viszont biztosan nem váltotta volna ki a szakma negatív reakcióit. Persze, sokan mondhatják, utólag könnyû okosnak lenni. Sôt! Az is lehet, hogy az ajánlat révén realizált eredmények fényében egyesek számára nem is annyira fontos, mások reakciója. Nem tudom, de szeretném hinni, nem így van! A magam részérôl bízom abban, hogy a kérdést az érintettek is felelôsségteljesen kezelik és levonják a szükséges konzekvenciákat. Már csak azért is, mert a szóban forgó eset még egy kérdést tartogat számunkra! Jövôbeni perspektíváinkat illetôen lehet, hogy a legfontosabbat! Ennek hátterében pedig a globalizáció következtében egyre erôsödô befolyással bíró kereskedelem található. De, nem a szó, klasszikus értelmében vett kiskereskedelem, hanem még a fogyasztói szokásokat is befolyásoló, azt meghatározó és tömegeket vonzó, nemzetközi léptékben is meghatározó forgalommal és árbevétellel rendelkezô multinacionális cégek kereskedelme. Ezek közt ma már fellelhetôk olyanok, amelyek kínálatában a gépkocsi is megtalálható. Jellemzôik, köztük nemzetközi viszonylatban is meghatározó tôkeerejük okán reális kihívásként feltételezhetjük a gépjármû-kereskedelemben való részvételi szándékukat, amellyel szemben a rendelkezésünkre álló szellemi potenciál, szakmai munkánk minôsége és a vásárlóink iránti elkötelezettség szolgáltathatja számunkra a legfôbb muníciót. És, nem utolsósorban a perspektivikus gondolkodáson alapuló márkakereskedôi magatartás. Az, amely függetlenül attól, hogy új, vagy használt gépkocsiról beszélünk nem maga gyorsítja fel a folyamatot azáltal, hogy saját nevét gyakorlatilag elrejtve, saját kommunikációját háttérbe szorítva, cégkultúráját, identitását és mögöttes infrastruktúráját mintegy leértékelve, maga megy elébe egy folyamatnak, amelynek kimenetele sokak számára legalábbis kétséges. Talán érdemes ezen is elgondolkodnunk, kollégák! Autó Márkakereskedô 2005/1 5

6 Helyzetkép a roncsautó-piacon BALOGH ÁRPÁD alelnök A GOE (Gépjármûbontók Országos Egyesülete) GÉMOSZ közös megbeszélésen kikristályosodott álláspontok szerint elsôdlegesen az oktatás, a környezetvédelem, és a fekete gazdaság (mások szerint csak szürke) visszaszorításának területein elindulhat az együttmûködés. Mindketten vállaltuk, hogy egyeztetô munkacsoportokat hozunk létre, ahová az érintettek egy-egy fôt delegálnak. Ez meg is történt. A GÉMOSZ részérôl a feladatok egyik részét a szerviz munkabizottság, másik részét az oktatási bizottság látja el. Az Opel-kereskedôk már konkrét lépéseket tettek a roncshasznosítási fronton, egy konkrét bontási célokat késôbbiekben kiszolgáló 15 ÉVES AZ AUTOCOLOR KFT. Alapítva 1990-ben Festékek, alapozók, késkittek forgalmazása A paletta bôvítése: segédanyagok, szerszámok, kisgépek A vizes Aquabase-technológia bevezetése a magyar piacra tôl A szolgáltatások bôvítése: új oktatóközpont felépítése 1996-ban Veszélyes hulladék visszaszállítása, kezelése A partneri kör jelentôs bôvülése: jellemzôen az új, magas színvonalú márkakereskedések és mûhelyeik belépésével. Hosszú távú együttmûködés kialakítása a GÉMOSZ-szal - Az ISO és ISO 9001 minôsítés megszerzése 2002-ben A paletta tovább bôvül: a Nexa Autocolor személygépkocsi-, motorkerékpár- és haszonjármû-rendszerek mellett további autó- és ipari festékek forgalmazása. A legkorszerûbb technológiák elméleti, gyakorlati oktatása telephely megvásárlásával. Sajnos más márkák nem mutatnak nagy érdeklôdést, kivárnak, az importôrök gyártók döntésére várva. A kormánynak még ma sincs a környezetvédelem e területére szóló egyértelmû stratégiája. Csak egy-két példát említve: a forgalomból való kivonás nem jár együtt az azonnali roncsleadással! A lábon, külföldi rendszámmal behozott gépjármûvek szabadon landolhatnak bármely magyar portáján, darabszám-korlátozás nélkül, úgy, hogy a rendszámot és forgalmit visszaküldik kivonásra, a származást nyilvántartó ország hatóságának. (164/2003 korm. rend. nyilvántartás adatszolgáltatás) A biztosítók által totálkárosnak minôsített roncs még mindig forgalomképes. Az utolsó roncs tulajdonosának ugyan ma nem kell egy fillért se fizetni a hulladék feldolgozásért, de vajon meddig tart a kínaiak étvágya, amely jelenleg magasan tartja a nyersanyagárakat. A hulladékhasznosítók nagy versenybe kezdtek ennek a piacnak majdani megszerzéséért (Ereco, Alcufer, MÉH Rt., Mü.Gu Kft., stb), de a szárazra fektetéssel és a még értékesíthetô, minôsített bontott alkatrészekkel nem kívánnak foglalkozni. Erre a területre szervezôdik a még ma is bontással foglalkozó, de most már szövetségbe is tömörült legális vállalkozók GOE (bontók) csapata. A döntés továbbra is autógyártók kezében látszik összpontosulni. A 267/2004 Korm. rend. hatályba lépett január 1-jétôl, viszont a gyártók haladékot kaptak június 30-áig a hálózat kiépítésére és a szerzôdések megkötésére. Az elsô döntés 2005 januárjának elsô napjaiban mondatott ki, nevezetesen megállapodás született a Car-Rec Kht. (Balatoni Henrik vezette, magyar tulajdonú hulladék hasznosító cégek összefogása) és az General Motors Southeast Europe Kft., valamint Magyar Suzuki Rt. között a hulladék jármûvek begyûjtésére és kezelésére. GRATULÁLUNK! A szóban forgó magyar tulajdonú társaság úgy alakította ki hálózatát, hogy 50 km-es körzetben legyen visszavevô telephely. A rendszer a saját irányítású telepek mellett integrálja a követelményeknek megfelelô autóbontókat és márkaszervizeket illetve szabad szervizeket is Budaörs, Pf Biatorbágy, Erdôvári Ipartelep Telefon: +36 (23) Fax: +36 (23) WEB: 6 Autó Márkakereskedô 2005/1

7 A évi Magyar Vállalkozók Napja A év díjazottjai: Antal Gyula Bálint Péter Barta István Bécsiné Gilicze Éva Békési János Beszkid Balázs Bicsák Miklós Blaha Gyula Bódi Vince László Bodorkós Lajos Borbély Károly Brányik Gyula Czomba Csaba Dávid Lajos Daxner Gábor Debreceni Sándor Doman László Dr. Csermely Gyula Dr. Lits József Dr. Medgyessy Ildikó Dr. Vasanits Dezsô Dr. Tanka László Fábián Hajnalka Fazekas Zsolt Fehér János Ferenczi Sándorné Forczek Dániel Forró Lajos Fürjes Miklós Gabula Miklós Gazsi Attila Hájas István Heimann Zoltán Hervai Zsolt Hocz István Horváth Éva Illy Katalin Jakus József Jaross Tamás Joó György Juhász Sándor Kertes János Király Csaba Kókai Mátyás Koledics János Kolozsváriné Szendrei Julianna Kovács Vilmosné Kozák Ákos Krénusz Ferenc márkakereskedô Krisán László Kulcsár Katalin Layer István Losonczi István Lukácsné Deák Dóra Márton József Monostori Béláné Móra László Móró Lajos Nagy Mihály Nyakacska Zsolt Pantz Dezsô Paul Kennedy Plébán Mihály Polgárné Májer Ildikó Pordán János Pôhm Rudolfné Sárközi György Schiller Péter márkakereskedô Schneider Ágnes Sinka József Sós Imre Süveges Árpád márkakereskedô Szabados István Szabó Ferenc Szabó István Szabó Károlyné Szabó Sándor Szalkai Tibor Szuna József márkakereskedô Tatay László Urbán Julianna Várkonyi Gábor Várlaki Imre Vaski János Vida Péter Vincze József Zeller Tibor Zwack Péter A MAGYAR VÁLLALKOZÓK NAPJÁT december 8-én rendezte meg a VOSZ. Ezen a napon kerül sor, immár hatodik alkalommal az Év Vállalkozója Díj, illetôleg Címzetes Társelnök kitüntetések átadására, a szakmai közéleti munkájukat kiemelten végzô vállalkozók részére. Az ünnepség egyrészt a magyar vállalkozók társadalmi elismertségének fokozására, másrészt a VOSZ és társszervezetei, többek közt a GÉMOSZ gazdasági-társadalmi súlyának népszerûsítésére szolgál. Jó érzéssel állapíthatjuk meg, hogy a díj rangos kitüntetésnek számít. Az ünnepségen megjelentek kiváló vállalkozók és az ország társadalmi, politikai közéletének jeles képviselôi. Az Év Vállalkozója cím elismerésében részesülôkre büszke lehet gazdasági életünk. Ôk azok, akik helyi mûködési területükön a legjobb eredményekkel szolgáltak. Tiszteletet érdemelnek felelôsségvállalásukért a munkavállalók körében, példát mutatnak a társaiknak etikában, ennél fogva megérdemlik a komoly hazai, és nemzetközi érdeklôdést is személyük iránt. Az Év Vállalkozója díj kitüntetettjei az elismerést a Tulip Inn Millennium Szálló dísztermében vehették át, bensôséges ünnepi, kibôvített országos elnökségi ülésen. Az ünnepségen Kiss Péter kancelláriaminiszter és Szanyi Tibor a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium államtitkára is részt vett. A díjkiosztás után került ismételten megszervezésre a Prima Primissima díj ünnepség. A kitüntetettek a Nemzeti Színházban, mûsoros est keretében részt vettek a Prima Primissima díjkiosztó rendezvényén. Itt a VOSZ Országos Elnöksége ismert el 10 fôt egyenként 50 ezer eurós díjjal, a magyar alkotók, tudósok, írók, mûvészek, és a média kiválóságai közül. Gratulálunk az elismerésekhez, jó egészséget, további szép sikereket kívánunk a kitüntetetteknek. Reméljük a Magyar Vállalkozók Napja egyrészt jó záróakkordja volt a év dolgos napjainak, másrészt újabb lendületet ad a évi feladatok végrehajtásához. A GÉMOSZ elnöksége nevében: Gablini Gábor elnök Krénusz Ferenc átveszi a kitüntetést Az elsô sorban Balogh Árpád, Gablini Gábor és Szuna József Autó Márkakereskedô 2005/1 7

8 Fejezetek az autózás történelmébôl (IV. rész) Feltalálóink és találmányaik I. Az elsô magyar gôzkocsi FEJESS JÚLIA Kerekes, ló nélkül utazó szer így nevezte Bolyai Farkas az 1834-ben Európát bejáró Hancock-féle gôzkocsit, amelynek híre eljutott Magyarországra. Ezen felbuzdulva a korabeli Honmûvész címû újság így írt: azon hír szárnyallik nálunk, hogy Pesten egy ily gôzkocsit szándékoznak készíteni. A lelkesedés azonban nem volt elég a magyar gôzkocsi megalkotásához, sikeres és sikertelen kísérletek eredményeként csupán 40 évvel késôbb, 1875-ben készült el a Magyar Királyi Államvasutak Gépgyárának mérnöke, Preiner Ferenc találmánya: a Preiner-féle elsô magyar gôzkocsi. A percenként 200-as fordulatszámú gép három atmoszféra gôznyomással üzemelt. A 200 kg-os jármûvet egy kisméretû kazán ereje mûködtette, amely csupán kis teljesítményre volt képes, így nem volt biztosítható a folyamatos mûködés. Természetesen további fejlesztésekkel ez a probléma megoldható lett volna, csakhogy ehhez már a feltalálónak anyagi támogatásra lett volna szüksége, ami sajnos hiányzott. A HÁROMLÁBÚ COLONET Anyagi gondokkal küzdött az elsô magyar szabadalmaztatott jármû feltalálója, a nagytudású és nagy szorgalmú kocsigyártó mesterember, Wessely György is, aki a Colonet névre keresztelt szabadalmát, az elsô magyar gôzkocsi bemutatása utáni évben, július 9-én, nyújtotta be a bécsi szabadalmi hivatalhoz. A szerkezet leírása sokáig nem volt ismeretes, katonai titokként kezelték, mert szakértôk véleménye szerint e nagyszerû találmány alkalmas volt arra, hogy rossz terepviszonyok esetén is használják. Ugyanis a jármûnek nemcsak kerekei, de lábai is voltak, amelyeket a kocsin ülô egy lánc meghúzásával hozott mûködésbe. Az acéllábak egyenként felemelkedtek, majd a szerkezet a talajhoz szorította ôket, mire azok körömszerûen a talajba kapaszkodtak, és hátrafeszülve elôremozdították a felépítményt. A feltaláló azonban, ki egykor fôvárosunkban virágzó üzletet folytatott, annyira elszegényedett, hogy immár nincsenek meg az anyagi eszközei ahhoz, hogy találmányát értékesítse. A MAGYAR AUTOMOBILOK A magyar automobilok megszületésénél bábáskodtak azok a szakemberek, akik a kor technikai színvonalát messze meghaladó találmányokkal lepték meg a világot (karburátor, lemezmotor), és alkottak maradandót, mai napig használható szerkezeteket. Gyakran küzdöttek anyagi gondokkal, gazdasági nehézségekkel, és a mind erôsödô konkurenciával. Azonban semmi nem tudta letörni a világhírû magyar technikai géniuszok lelkesedését, vagy megingatni önbizalmukat. Bánki-Csonka féle karburátor (1893) A háromlábú Colonet (1876) BÁNKI-CSONKA FÉLE KARBURÁTOR A Lenoir-féle belsô égésû, világítógázzal mûködô motor (1860) után, 1880 körül alkottak elsô ízben olyan szerkezetet, amely a petróleum elpárologtatásával hozott létre éghetô keveréket. Nicolaus August Otto szabadalmaztatott négyütemû motorja Európa sok országában megmozgatta a feltalálók fantáziáját, így Magyarországon is. Csonka János, a Mûegyetem Tanmûhelyének vezetôje 1883-ban olyan egyhengeres 3 LE-s motort alkotott, amely már petróleummal is mûködött. Megindult hazánkban is a motorok fejlesztésével kapcsolatos kísérletek hosszú sorozata. Csonka János és Bánki Donát, a Ganz Gyár mérnöke közös munkájának eredményeként megszületett a karburátorral felszerelt belsô égésû motorjuk. Kísérletezéseik közben nem is gondoltak a szabadalmaztatásra. Azonban miután a találmány nyilvánosságra került egy február 10-én tartott elôadáson, másnap benyújtották szabadalmukat Újítások petróleum motorokon címmel. Fontos dátum lett az automobilok történelmében február 11-e, mivel a karburátor fejlesztésével velük egyidôben Maybach is kísérletezett. Maybach szabadalmát augusztus 17-én nyújtotta be, amelyet Franciaországban elfogadtak, de Németországban nem, mivel ott már tudtak Bánkiék szabadalmáról. Mégis Maybach neve került be a technikatörténetbe a karburátor atyjaként. Állítólag Maybach levelet írt Bánkiéknak, amelyben elismerte a Bánki- Csonka féle karburátor elsôbbségét. Ma is megtekinthetô a Budapesti Közlekedési Múzeumban a legöregebb magyar gépjármû, amely motorja a Bánki-Csonka féle karburátorral mûködött. Az november 19- én forgalomba állított háromkerekû szerkezetet Csonka János készítette a posta számára. SZÁM GÉZA ( ) A nagy úttörôk sorába tartozik Szám Géza, aki az 1901-es I. Nemzetközi Automobilkiállításon mechanikus triciklijével, az egyetlen magyar jármûvel szerepelt, amely a kiállítás katalógusa szerint Saját konstrukciójú és készítésû 3 HP Tricycle. Minden alkatrésze magyar gyártmány. Szám Géza Budapesten a Barcsay utcában saját mûhellyel rendelkezett, ahol autóalkatrészeket készített és javításokat vállalt ben készült el 3,25 LE-s négyütemû, négykerekû saját készítésû benzinmotoros autója, amely elérte a 25 km/h sebességet. Egy idô után ô is feladni kényszerült vállalkozását, mivel nem kapott megrendeléseket kocsigyártásra. HÓRA NÁNDOR ( ) Ugyancsak saját mûhellyel rendelkezô szakember volt, aki külföldrôl behozott autók garanciális javításával és kerékpárok gyártásával foglalkozott ben készítette el kétszemélyes, motoros quadrociklijét, amely ma is megtekinthetô a Budapesti Közlekedési Múzeumban. Ahogyan Szám Géza, úgy ô is, készített a posta pályázatára autót, mivel azonban anyagi és technikai okokból túllépte a határidôt, így elôbbi találmányát fogadták el. Komoly anyagi gondokkal küzdött, mint oly sok feltaláló társa, és vállalkozását idôvel ô is feladni kényszerült. 8 Autó Márkakereskedô 2005/1

9 A pályázás esélyei és lehetôségei 2005-ben TARDOS JÁNOS pályázati tanácsadó Magyarország május 1-vel lépett be teljes jogú tagként az Európai Unióba. Ahogy mondani szokták a puding próbája az evés. Hát az egész ország benne a vállalkozók társadalma próbálta a pudingot kóstolgatni. Valahogy mégsem ment ez eléggé. Az elsô, nem teljes évi EU tagságunk a pályázatok szempontjából nem mondható igazán sikeresnek. Bár a pályázatok kiírása a legtöbb irányító hatóságnál az év elsô felében megtörtént, mégis a pályázati dokumentumok menetközben változtak, az elbírálás lassan haladt, az adminisztratív útvesztôk hálójában elakadtak a pályázatok. Mindenki tanulta és tanulja a pályázatírás és elbírálás rejtelmeit, noha erre lett volna elegendô idô a felkészülési szakaszban. Tény, hogy sok jó pályázati kiírásra is sor került, amely alatt azt értjük, hogy a vállalkozók felzárkózását, piaci versenyképességének elérését segítette. Ugyanakkor egy sor megkötés szûkítette a pályázati résztvevôk körét, továbbá egyéb elôírások nehezítették a pályázat igénybevételét, pénzügyi menedzselését (garancia, biztosíték, közbeszerzési tv. és végrehajtási utasításának anomáliái, stb.) Mind a pályázók, velük a pályázatírók, tanácsadók, és az állami apparátus is 2004 évben tanult. Mégis, legyünk optimisták. Az EU források december 31-ig rendelkezésre állnak. Ezen források lehívásának feltétele, hogy legyenek jó pályázatok és az adott ország, jelen esetben Magyarország és annak pénzügyi intézményrendszere biztosítsa a ráháruló részfinanszírozást (valamint a vállalkozó a megkövetelt saját erôt). A évi pályázatokkal kapcsolatos legfontosabb tudnivalók általánosságban: A meghirdetett célkitûzések (un. prioritások, és intézkedések), amelyek meghatározzák, hogy milyen célokra pályázhatunk, érvényben maradnak. Ez egyben azt is jelenti, hogy aki nem nyert, vagy nem volt felkészülve, az idén ismét beadhatja pályázatát. (A pályázati kiírásokban azonban lehetnek eltérések a évihez képest.) A konkrét pályázati kiírások nagy többsége a január hónap végéig megjelenik. (Ígérték az illetékes hatóságok!) A pályázatok jelentôs része ún. folyamatos pályázat, azaz csak véghatáridôhöz van kötve, tehát folyamatosan beadható. A szakmai szervezetek szakaszosan (általában havonta) bírálják el a pályázatokat. Egyes további pályázatok (ilyenek lesznek a foglalkoztatást elôsegítô és képzési) ún. szakaszos meghirdetésûek, ez azt jelenti, hogy egy határidôre gyûjtik be az igényeket. Ez esetben általában a határidô jóval rövidebb, amire nagyon kell figyelni. Ez esetben elképzelhetô, hogy az adott pályázatot még egyszer meghirdetik, de lehet, hogy nem. A évi tapasztalatok azt mutatják, hogy: egy-egyszerûbb pályázat megírása is mintegy egy hónapot igénybevesz. Ezt fontos betervezni a határidô kialakításába. az igazán vállalkozóbarát pályázatok nagyon népszerûek, ezért az elôírás szerint, a kiíró a végsô határidô elôtt, akár több hónappal is leállítja a pályázat beadhatóságát. Az elmúlt év során lehetôséget kaptam rá, hogy valamelyest megismerhessem a GÉ- MOSZ munkáját és a márkakereskedôk egyáltalán nem könnyû életét. Ebbôl kiindulva az alábbiakban felsorolok néhány olyan pályázati célkitûzést, amely a évet is jellemzi, és amely igénybevétele segítheti a márkakereskedôket céljaik megvalósításában. Az alábbi felsorolás csak címszószerûen villantja fel a pályázati lehetôségeket, míg a részleteket a pályázati kiírásokban lehet megtalálni. 1. Kis és középvállalatok mûszaki-technológiai hátterének fejlesztése Beruházási támogatás is! A fejlôdésre képes mikro-, kis- és középvállalkozások piaci pozícióinak, illetve versenyképességének javítása, technológiai, infrastrukturális korszerûsítése, innovatív képességének növelése. (Akár új ingatlan építés is). 2. Kis- és középvállalkozások együttmûködésében rejlô elônyök kihasználása. (Beruházási támogatás is!) A pályázat a kis- és középüzemek közötti összefogásban rejlô elônyök kihasználása érdekében célul tûzi ki olyan területileg koncentrált, vagy ágazatilag, szakmailag szervezôdött vállalati együttmûködések (pl.: franchise, kisvállalkozói társaságok, beszerzési társaságok) fejlesztésének elôsegítését, amelyek meghatározott termékek elôállítási, (szolgáltatások nyújtása) beszerzési, értékesítési feltételeinek kedvezôbbé tételére irányulnak. Beruházási támogatás! (Akár új ingatlan építése is). 3. Közép- és nagyobb vállalatok ipari és innovációs infrastruktúrájának fejlesztése (beruházási támogatás!) Ennek eszközeként komplex, minôségi szolgáltatásokat lehetôvé tevô telephelyek kialakítása, infrastruktúra-fejlesztések a befektetések technikai és szakmai feltételeinek jelentôs javítása céljából, illetve az ipari növekedés fenntartása érdekében. ( A pályázati cél.) Beruházási támogatás! (Akár új ingatlan építés is). 4. A vállalkozói készségek fejlesztését célzó képzések támogatása. Munkahelyteremtés, a munkahelyek megtartása, valamint a vállalkozások alkalmazkodóképességének elôsegítése az érintettek képzésének megvalósításával. A támogatás általános (más vállalkozásoknál általában hasznosítható) és/vagy speciális (szûk vállalkozói körben hasznosítható) képzések, és korlátozott költségkeretek között, képzésekhez kapcsolódó beruházások, eszközbeszerzés végrehajtására fordítható. 5. Vállalaton belüli elektronikus üzleti rendszerek.,,a pályázati cél,,,b pályázati cél. Integrált vállalatirányítási rendszerek bevezetésének, korszerûsítésének, illetve bôvítésének támogatásával elôsegíteni a kis- és középvállalkozások belsô üzleti, ügyviteli hatékonyságának, mûködési költségeinek a javulását, a vállalati klaszterek létrejöttének, együttmûködésének a támogatását, Európai Unión belüli versenyre való felkészülését. Döntéstámogató, illetve üzleti intelligencia rendszerek bevezetésével elôsegíteni a döntéshozatali folyamatok felgyorsulását, ezáltal javítani a termelékenységet, csökkenteni a mûködési költségeket, javítani az ajánlatételi, szerzôdési, teljesítési határidôket, pontosabbá, átláthatóbbá és a vezetés által naprakészen követhetôvé tenni a mûködési, pénzügyi folyamatokat. Autó Márkakereskedô 2005/1 9

A GÉMOSZ 2004. május 20-án megtartotta tisztújító közgyûlését a Vajdahunyadvárában

A GÉMOSZ 2004. május 20-án megtartotta tisztújító közgyûlését a Vajdahunyadvárában 2004. 3. szám A GÉMOSZ 2004. május 20-án megtartotta tisztújító közgyûlését a Vajdahunyadvárában A közgyûlés résztvevôi Gablini Gábor úr a szövetség elnöke köszöntötte a tisztújító közgyûlésen megjelent

Részletesebben

Beszámoló a CECRA márciusi ülésérôl

Beszámoló a CECRA márciusi ülésérôl 2004. 2. szám Beszámoló a CECRA márciusi ülésérôl 2004. március 8. Brüsszel. A CECRA soronkövetkezô taggyûlésén a GÉ- MOSZ-t Gablini Gábor elnök úr és Giczy Árpád elnökségi tag képviselte. Jürgen Creutzig

Részletesebben

Tartalom WWW.GEMOSZ.HU. Tisztelt Kollégák! Mûszaki szakképzés Franciaországban. Ôszi Bölcsek Tanácsa ülések. 111 éves a Magyar Autóklub

Tartalom WWW.GEMOSZ.HU. Tisztelt Kollégák! Mûszaki szakképzés Franciaországban. Ôszi Bölcsek Tanácsa ülések. 111 éves a Magyar Autóklub WWW.GEMOSZ.HU A GÉPJÁRMŰ-MÁRKAKERESKEDŐK MÁRKAKERESKED K ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK É LAPJA 2011. II. SZÁM HUNGARIAN ASSOCIATION OF AUTOMOBILE DEALERS A CECRA TAGJA MEMBER OF CECRA Tisztelt Kollégák! GABLINI

Részletesebben

számolt be, bemutatva a 2010-es személyautókereskedelemről

számolt be, bemutatva a 2010-es személyautókereskedelemről WWW.GEMOSZ.HU A GÉPJÁRMŰ-MÁRKAKERESKEDŐK MÁRKAKERESKED K ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK É LAPJA 2011. I. SZÁM HUNGARIAN ASSOCIATION OF AUTOMOBILE DEALERS A CECRA TAGJA MEMBER OF CECRA Beszámoló a GÉMOSZ tavaszi

Részletesebben

GÉMOSZ Konferencia 2007

GÉMOSZ Konferencia 2007 2007. 2. szám GÉMOSZ Konferencia 2007 A GÉMOSZ 2007. május 17-18-án tartotta közgyûlését Galyatetôn, a Grand Hotel Galyában. A konferencián a gépjármû-márkakereskedôk, a gépjármûimportôr cégek vezetôi,

Részletesebben

MEGHÍVÓ Tisztelt Tagtársunk! Tartalom. 2008. 1. szám. Nagy szeretettel meghívjuk Önt Autó Márkakereskedôi Bálunkra! www.gemosz.hu

MEGHÍVÓ Tisztelt Tagtársunk! Tartalom. 2008. 1. szám. Nagy szeretettel meghívjuk Önt Autó Márkakereskedôi Bálunkra! www.gemosz.hu 2008. 1. szám Fôbb támogatóink: Vállalkozók Napja 2007. december 7. 2007. december 7-én, immár 9. alkalommal adta át a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) az ország legkiválóbbjainak

Részletesebben

Tisztelt Kollégák! Kedves Barátaim!

Tisztelt Kollégák! Kedves Barátaim! gemosz_08/2 5/9/08 5:13 PM Page 1 www.gemosz.h 2008. 2. szám Tisztelt Kollégák! Kedves Barátaim! GABLINI GÁBOR elnök Mint a mindennapi munkában, most is úgy érzem visszatekintve az elmúlt évekre, mintha

Részletesebben

foglalkoztató kérdéseket, és a GÉMOSZ javaslatait azok megoldására. Az alábbiakban olvashatjátok a sajtótájékoztató rövidített anyagát.

foglalkoztató kérdéseket, és a GÉMOSZ javaslatait azok megoldására. Az alábbiakban olvashatjátok a sajtótájékoztató rövidített anyagát. WWW.GEMOSZ.HU A GÉPJÁRMŰ-MÁRKAKERESKED -MÁRKAKERESKEDŐK K ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK LAPJA Tisztelt Kollégák! Kedves Barátaim! 2012. II. SZÁM HUNGARIAN ASSOCIATION OF AUTOMOBILE DEALERS A CECRA TAGJA MEMBER

Részletesebben

Opten WWW.GEMOSZ.HU. Húsz éves az autósszakma. és a 2790/1999-es általános rendelet közötti különbségek. 3. oldal Hogy is volt?

Opten WWW.GEMOSZ.HU. Húsz éves az autósszakma. és a 2790/1999-es általános rendelet közötti különbségek. 3. oldal Hogy is volt? WWW.GEMOSZ.HU A GÉPJÁRMŰ-MÁRKAKERESKEDŐK MÁRKAKERESKED K ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK É LAPJA 2009. I. SZÁM HUNGARIAN ASSOCIATION OF AUTOMOBILE DEALERS A CECRA TAGJA MEMBER OF CECRA GÉMOSZ közgyűlés és tavaszi

Részletesebben

WWW.GEMOSZ.HU HUNGARIAN ASSOCIATION OF AUTOMOBILE DEALERS A CECRA TAGJA MEMBER OF CECRA. GABLINI GÁBOR elnök

WWW.GEMOSZ.HU HUNGARIAN ASSOCIATION OF AUTOMOBILE DEALERS A CECRA TAGJA MEMBER OF CECRA. GABLINI GÁBOR elnök WWW.GEMOSZ.HU A GÉPJÁRMŰ-MÁRKAKERESKED -MÁRKAKERESKEDŐK K ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK LAPJA 2012. III. SZÁM HUNGARIAN ASSOCIATION OF AUTOMOBILE DEALERS A CECRA TAGJA MEMBER OF CECRA Köszöntô GABLINI GÁBOR elnök

Részletesebben

WWW.GEMOSZ.HU HUNGARIAN ASSOCIATION OF AUTOMOBILE DEALERS A CECRA TAGJA MEMBER OF CECRA

WWW.GEMOSZ.HU HUNGARIAN ASSOCIATION OF AUTOMOBILE DEALERS A CECRA TAGJA MEMBER OF CECRA WWW.GEMOSZ.HU A GÉPJÁRMÛ-MÁRKAKERESKEDÔK K ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK LAPJA 2013. I. SZÁM HUNGARIAN ASSOCIATION OF AUTOMOBILE DEALERS A CECRA TAGJA MEMBER OF CECRA Köszöntô GABLINI GÁBOR Nem indul könnyen

Részletesebben

WWW.GEMOSZ.HU HUNGARIAN ASSOCIATION OF AUTOMOBILE DEALERS A CECRA TAGJA MEMBER OF CECRA. GABLINI GÁBOR GÉMOSZ elnök

WWW.GEMOSZ.HU HUNGARIAN ASSOCIATION OF AUTOMOBILE DEALERS A CECRA TAGJA MEMBER OF CECRA. GABLINI GÁBOR GÉMOSZ elnök WWW.GEMOSZ.HU A GÉPJÁRMŰ-MÁRKAKERESKED -MÁRKAKERESKEDŐK K ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK LAPJA 2012. IV. SZÁM HUNGARIAN ASSOCIATION OF AUTOMOBILE DEALERS A CECRA TAGJA MEMBER OF CECRA Köszöntô GABLINI GÁBOR GÉMOSZ

Részletesebben

MAGYAR GYÁRIPAR. Törékeny bázis, biztató jelek. A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja

MAGYAR GYÁRIPAR. Törékeny bázis, biztató jelek. A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja MAGYAR GYÁRIPAR A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja Törékeny bázis, biztató jelek Dr. Niklai Ákos a szállodaipar kilátásairól (12-15. oldal) MGYOSZ-elemzés a fenntartható növekedésrõl

Részletesebben

2014. április május. A VOSZ Küldöttgyûlésének. határozatai. Felhívás az Év Vállalkozója és a Megyei Év Vállalkozója Díj elnyerésére

2014. április május. A VOSZ Küldöttgyûlésének. határozatai. Felhívás az Év Vállalkozója és a Megyei Év Vállalkozója Díj elnyerésére VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE INTERNET: WWW.VOSZ.HU 2014. ÁPR. MÁJ. 19. ÉVF. 3. SZÁM A VOSZ Küldöttgyûlésének határozatai Felhívás az Év Vállalkozója és a Megyei Év Vállalkozója Díj elnyerésére

Részletesebben

Április Május. Május 17-én tartotta éves rendes küldöttgyûlését a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége

Április Május. Május 17-én tartotta éves rendes küldöttgyûlését a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE INTERNET: WWW.VOSZ.HU 2012. ÁPR. MÁJ. 17. ÉVF. 3. SZÁM Május 17-én tartotta éves rendes küldöttgyûlését a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége 2012.

Részletesebben

2006. júniusi hírek. Többször ki kellett egészíteni (HEFOP) E-piacteret épít az unió vállalkozóknak

2006. júniusi hírek. Többször ki kellett egészíteni (HEFOP) E-piacteret épít az unió vállalkozóknak Többször ki kellett egészíteni (HEFOP) E-piacteret épít az unió vállalkozóknak 2006. júniusi hírek Pályázat a magyar találmányok külföldi bejelentésének támogatására Jól igényeltük az uniós pénzeket A

Részletesebben

Átadták a 120 ezredik Széchenyi Kártyát. Ülésezett a VOSZ Elnöksége Elvárt járulék helyett jogbiztonságot várunk -Alkotmánybírósági indítvány

Átadták a 120 ezredik Széchenyi Kártyát. Ülésezett a VOSZ Elnöksége Elvárt járulék helyett jogbiztonságot várunk -Alkotmánybírósági indítvány VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE INTERNET: WWW.VOSZ.HU 2009. SZEPTEMBER. 14. ÉVF. 9. SZÁM Szeptember 16-án a Szolnoki Galériában átadták a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Prima Díjakat Átadták

Részletesebben

WWW.GEMOSZ.HU BIZALOM ÖSSZEFOGÁS EGYÜTTMÛKÖDÉS HUNGARIAN ASSOCIATION OF AUTOMOBILE DEALERS A CECRA TAGJA MEMBER OF CECRA

WWW.GEMOSZ.HU BIZALOM ÖSSZEFOGÁS EGYÜTTMÛKÖDÉS HUNGARIAN ASSOCIATION OF AUTOMOBILE DEALERS A CECRA TAGJA MEMBER OF CECRA WWW.GEMOSZ.HU A GÉPJÁRMÛ-MÁRKAKERESKEDÔK K ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK LAPJA 2013. III. SZÁM HUNGARIAN ASSOCIATION OF AUTOMOBILE DEALERS A CECRA TAGJA MEMBER OF CECRA Köszöntô GABLINI GÁBOR GÉMOSZ elnök Valami

Részletesebben

2015. február március VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

2015. február március VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE INTERNET: WWW.VOSZ.HU WWW.FACEBOOK.HU/VOSZ.HU 2015. FEBR. MÁRC. 20. ÉVF. 2. SZÁM Népszerû a vállalkozói akadémiákat, tapasztalatcseréket és konferenciákat

Részletesebben

1 GÉMOSZ II. konferencia

1 GÉMOSZ II. konferencia GÉMOSZ II. Konferencia A Gépjármû-Márkakereskedõk Országos Szövetsége (GÉMOSZ) 2003. november 26-án, Budapesten, a Vajdahunyadvárban tartotta II. konferenciáját. A konferencia központi témaköre a közelgõ

Részletesebben

2014. június július. VOSZ a közösségi médiában. VOSZ elnöki értekezlet Balatonfüreden. www.facebook.hu/vosz.hu

2014. június július. VOSZ a közösségi médiában. VOSZ elnöki értekezlet Balatonfüreden. www.facebook.hu/vosz.hu VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE INTERNET: WWW.VOSZ.HU 2014. JÚNIUS. JÚLIUS. 19. ÉVF. 4. SZÁM VOSZ a közösségi médiában www.facebook.hu/vosz.hu VOSZ elnöki értekezlet Balatonfüreden 2014.

Részletesebben

2014. február március. A VOSZ Elnökségi ülés határozatai. Ingyenes vállalkozói tanácsadás a VOSZ-nál A Munkáért projekt keretében

2014. február március. A VOSZ Elnökségi ülés határozatai. Ingyenes vállalkozói tanácsadás a VOSZ-nál A Munkáért projekt keretében VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE INTERNET: WWW.VOSZ.HU 2014. FEBR. MÁRC. 19. ÉVF. 2. SZÁM A VOSZ Elnökségi ülés határozatai Ingyenes vállalkozói tanácsadás a VOSZ-nál A Munkáért projekt keretében

Részletesebben

MAGYAR GYÁRIPAR. Stabil növekedés kezdõdhet. A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja

MAGYAR GYÁRIPAR. Stabil növekedés kezdõdhet. A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja MAGYAR GYÁRIPAR A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja Stabil növekedés kezdõdhet Galler Károly, a KEMGYE új elnöke Komárom-Esztergom megye üzleti kilátásairól (11 12. oldal) Kötelezõ

Részletesebben

2013. augusztus szeptember. Ingyenes vállalkozói tanácsadás a VOSZ-nál A Munkáért projekt keretében

2013. augusztus szeptember. Ingyenes vállalkozói tanácsadás a VOSZ-nál A Munkáért projekt keretében VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE INTERNET: WWW.VOSZ.HU 2013. AUG. SZEPT. 18. ÉVF. 5. SZÁM Ingyenes vállalkozói tanácsadás a VOSZ-nál A Munkáért projekt keretében Ülésezett a VOSZ Elnöksége

Részletesebben

Új esélyek a külpiacokon. Adódömping a jövő évben. Válságban is lehet ösztönözni. Miért kudarcos a foglalkoztatáspolitika?

Új esélyek a külpiacokon. Adódömping a jövő évben. Válságban is lehet ösztönözni. Miért kudarcos a foglalkoztatáspolitika? Magyar GYÁRIPAR A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja LII. Évfolyam 2012. 4. szám Új esélyek a külpiacokon Dávid Imre, a külgazdasági szövetség elnöke a magyar cégek kilátásairól (3

Részletesebben

Szakképzés: Vissza az üzemekbe! Versenyképesség a közlekedésben 120 év a Somogyi-könyvtárban

Szakképzés: Vissza az üzemekbe! Versenyképesség a közlekedésben 120 év a Somogyi-könyvtárban XVI. évfolyam 9. szám 2010 december Szakképzés: Vissza az üzemekbe! Versenyképesség a közlekedésben 120 év a Somogyi-könyvtárban Alapvető változások előtt áll a magyar szakképzési rendszer: rövidebb képzési

Részletesebben

Hazai és európai vasút-politikai helyzetkép

Hazai és európai vasút-politikai helyzetkép Közlekedésbiztonság Fontos jogszabályi változások történtek a gépjármûvezetõ-képzésben 2 Vasútpolitika Országos Vasútfejlesztési Koncepció foglalja össze a hálózat fejlesztését 4 Árufuvarozás Biztos infrastruktúrára,

Részletesebben

A képzésbôl a munka világába történô átmenet támogatására

A képzésbôl a munka világába történô átmenet támogatására Konferencia az Európai Szociális Alap (ESZA) típusú kísérleti projekt A képzésbôl a munka világába történô átmenet támogatására címû, HU0008-02 számú Phare-program nyertes projektjeinek bemutatására Szolnok,

Részletesebben

TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK 12. ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA 2005 ÁPRILIS TÁRSADALMI- GAZDASÁGI HATÁSAI. CZUCZ OTTÓ az Európai Bíróságról

TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK 12. ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA 2005 ÁPRILIS TÁRSADALMI- GAZDASÁGI HATÁSAI. CZUCZ OTTÓ az Európai Bíróságról 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890

Részletesebben

Február Március VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE INTERNET: WWW.VOSZ.HU. Megalakult a Kínai Magyar Üzleti Tanács

Február Március VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE INTERNET: WWW.VOSZ.HU. Megalakult a Kínai Magyar Üzleti Tanács VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE INTERNET: WWW.VOSZ.HU 2012. FEBR. MÁRC. 17. ÉVF. 2. SZÁM Megalakult a Kínai Magyar Üzleti Tanács A VOSZ és a Nemzeti Külgazdasági Hivatal (HITA) együttmûködési

Részletesebben