SZOLNOK TELEPÜLÉSFEJLSESZTÉSI KONCEPCIÓ és INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA sz. bemutató 2014 július

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZOLNOK TELEPÜLÉSFEJLSESZTÉSI KONCEPCIÓ és INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2014. 4. sz. bemutató 2014 július"

Átírás

1 SZOLNOK TELEPÜLÉSFEJLSESZTÉSI KONCEPCIÓ és INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA sz. bemutató 2014 július

2 Szolnok Városfejlesztési Koncepciója (VK) hosszútávú és megalapozza Szolnok Településrendezési Terveit (TRT) hosszútávú Szolnok Integrált városfejlesztési stratégiáját (IVS) középtávú

3 Ütemterv

4 EU célok 2020-ig

5 EU kohéziós politikájának irányelvei 1. a kutatás, a technológiai fejlesztés és innováció megerősítése, 2. az info-kommuniákációstechnológiákhoz való hozzáférés elősegítése 3. A KKV verseny-képességének fokozása 4. alacsony széndioxid kibocsátásra való áttérés 5. éghajlatváltozásra való felkészülés 6. környezetvédelem és erőforrás hatékonysága 7. fenntartható közlekedés, 8. foglalkoztatás és munkavállalói mobilitás elősegítése 9. társadalmi befogadás elősegítése és szegénység elleni küzdelem 10. beruházás az oktatásba, egész életen át tartó tanulás 11. közigazgatás hatékonysága

6 A JKSZ Megye Területfejlesztési Programjában Szolnokra vonatkoztatható prioritások 1. Szolnok városi kistérség és azon kívüli vonzáskörzet igényeinek figyelembe vétele 2. Szolnok-Kecskemét, Szolnok Törökszentmiklós együttműködés fokozása 3. Tisza Térségben az agrárgazdaság és a környezetvédelem összhangjának megteremtése. Felkészülés a klímaváltozásra. 4. Környezetbarát iparfejlesztés, napenergia hasznosítás (Szolnok térsége az ország legnapsütöttebb területe)

7 A fejlesztési célok logikai levezetése

8 A fejlesztési célok

9 Stratégiai cél 1. NÉPESSÉGMEGTARTÓ KÉPESSÉG JAVÍTÁSA, A VÁROSI KÖTŐDÉS ERŐSÍTÉSE, FIATALOK MEGTARTÁSA A VÁROSBAN AZ EDDIG ELÉRT EREDMÉNYEK A KORÁBBI IVS (2008) - ÓTA: -- új munkahelyek létesültek, a foglalkoztatottak aránya a éves népességen belül 2001-hez képest növekedett, ennek és egyéb tényezőknek a hatására 2013-ban a népességcsökkenés megállt; -- a városi légszennyezettség a hagyományos városközpontban csökkent, -- a társadalmi szegregáció csökkent a Hangya és a Tücsök utca menti szegregációs terület átépítésével, ben elkészült Szolnok fenntartható fejlődési stratégiája (HF 21), melynek több stratégiai elhatározása alapján kerültek összeállításra az alábbi fejlesztési célok, feladatok.

10 Stratégiai cél 1. NÉPESSÉGMEGTARTÓ KÉPESSÉG JAVÍTÁSA, A VÁROSI KÖTŐDÉS ERŐSÍTÉSE, FIATALOK MEGTARTÁSA A VÁROSBAN a foglalkoztatási lehetőségek bővítése -- a környezetminőség javítása -- az élhető város megteremtése -- a városi szolgáltatások körének szélesítése -- a lakhatási lehetőségek javítása -- az identitástudat fokozása 2011

11 Stratégiai cél 2. AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG JAVÍTÁSA AZ EDDIG ELÉRT EREDMÉNYEK A KORÁBBI IVS (2008) ÓTA -- idősek gondozási központja megépült; -- jelentősen csökken a komforthiányos lakások száma és a lakásállomány a 2001 évi szinthez képest 8,7%-al növekedett; -- a fogyatékosok foglalkoztatása emelkedett; ben elkészült Szolnok esélyegyenlőségi programja, mely alapul szolgált a jelen fejlesztési célok meghatározásához; ben aktualizálásra került Szolnok Egészségügyi Programja, melynek különösen Családbarát Szolnok célkitűzései adták a jelen fejlesztési célok és feladatok összeállításnak alapjait.

12 Stratégiai cél 2. AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG JAVÍTÁSA -- roma integráció -- a fogyatékkal élők integrálása -- az idősgondozás növekvő igényének kielégítése -- a nemek esélyegyenlőségének fokozása -- az oktatási esélyegyenlőség biztosítása -- az egészségügyi és szociális ellátásban az esélyegyenlőség biztosítása -- a lakhatási esélyegyenlőség megteremtése -- a foglalkoztatási esély egyenlőség biztosítása

13 Leszakadó rétegek szegregációs területei, és adatai

14 Stratégiai cél 3. MUNKAHELYTEREMTÉS ÉS A GAZDASÁG VERSENYKÉPESSÉGÉNEK NÖVELÉSE AZ EDDIG ELÉRT EREDMÉNYEK A KORÁBBI IVS (2008) ÓTA -- Szolnoki Ipari Park létesítésével, Szolnok vállalkozásokat vonzó településsé vált; -- városba települtek jelentős (fejlett technológiával és munkahelyekkel) rendelkező cégek (pl. Stadler); -- a volt szemétlerakó környékén kialakított Ipari és Logisztikai Központban az energiaellátást megújuló energiák felhasználásával oldják meg; -- a Szolnoki Főiskola bővült, illetve felújításra került, ezzel a fizikai környezeti körülmények a profilbővítéshez megteremtődtek; ben elkészült Szolnok fenntartható fejlődési stratégiája (HF 21), ban készült el Szolnok Gazdaságfejlesztési Stratégiai Tanulmánya, melyre ugyancsak támaszkodtak javasolt fejlesztési célok

15 Stratégiai cél 3. MUNKAHELYTEREMTÉS ÉS A GAZDASÁG VERSENYKÉPESSÉGÉNEK NÖVELÉSE -- klaszterek létrehozása és megerősítése -- gazdasági infrastruktúra fejlesztés -- a gazdasági versenyképesség fokozása külső infrastrukturális fejlesztésekkel -- a megfelelő összetételű és minőségű munkaerő háttér biztosítása

16 V3/1 Szolnok szerepnövelése a Közép-alföldi Gazdasági Együttműködésben V3/2 Klaszterek létrehozása ill. megerősítése

17 V3/3 Gazdasági infrastruktúra-fejlesztés V3/4 A gazdaság versenyképességének fokozása külső infrastruktúra fejlesztésekkel

18 A megfelelő összetételű és minőségű munkaerő-háttér biztosítása

19 Stratégiai cél 4. VÁROSI ARCULATÉPÍTÉS, KÖRNYEZETFEJLESZTÉS ÉS ÖKONOMIKUS TERÜLETGAZDÁLKODÁS AZ EDDIG ELÉRT EREDMÉNYEK A KORÁBBI IVS (2008) ÓTA -- jelentős pozitív változások következtek be. -- kulturált gyalogos tér alakult ki a hagyományos belvárosban; megépült a Tiszavirág gyalogos és kerékpáros híd, -- a Tiszaparti sétány átépült, illetve átépítése folyamatban van; -- jelentős kiterjedésű közparkok létesültek (Magyar Rózsák Kertje), -- a vasútállomás előtti fogadótér felújításra, átépítésre került; -- fesztiválok rendezése,- az idegenforgalom növekedett -- Szandaszőlősön új városrészközpont épült, erősítve a települési kötődést; ben elkészült Szolnok fenntartható fejlődési stratégiája (HF 21), ben elkészült Szolnok Imázs Stratégia anyaga, a Zöld Város koncepciója.

20 Stratégiai cél 4. VÁROSI ARCULATÉPÍTÉS, KÖRNYEZETFEJLESZTÉS ÉS ÖKONOMIKUS TERÜLETGAZDÁLKODÁS -- a városvédő és hagyományőrző civil szervezetek támogatása -- az ökonomikus területgazdálkodás -- az új gazdasági területek körül arculatjavító fásítások -- a kényszerforgalomtól mentes városszerkezet megvalósítása -- környezet és utasbarát a közösségi közlekedés feltételeinek javítása -- a kerékpáros közlekedés feltételeinek javítása -- a fenntartható Zöld Város imázs elérése -- a területileg eltérő környezet minőségek enyhítése -- a gyalogos utcák, terek bővítése -- az építészeti értékek megőrzése, felhasználása -- a Tiszaparti városrész komplex rehabilitációja -- a Tiszaliget környezetfejlesztése

21 A hosszútávú közlekedési hálózat

22 A belső területek hosszútávú közlekedési hálózata

23 A középtávú közlekedési hálózat

24 A belső területek középtávú közlekedési hálózata

25 Stratégiai cél 5. KÖZÖSSÉGI INTÉZMÉNYELLÁTÁS FEJLESZTÉSE ÉS A LAKHATÁSI KÖRÜLMÉNYEK JAVÍTÁSA AZ EDDIG ELÉRT EREDMÉNYEK A KORÁBBI IVS (2008) ÓTA -- a városrészek közötti intézményellátottsági különbségek enyhültek, több óvoda, bölcsőde átépítése, bővítése, illetve építése történt meg, városrészközpont épült Szandaszőlősön, Széchenyi városrészben alközpontok és intézmények felújítása, bővítése történt meg; -- Agóra multifunkcionális közművelődési központ átadás előtt áll; -- a Szolnoki Főiskola bővült, illetve felújításra került; -- az idősek gondozási központja megépült; ben elkészült Szolnok Város Egészségügyi szakmai programja, melyből különösen a Családbarát Szolnok Program fontosabb elemei, beépültek a jelen fejlesztési stratégiai fejezetbe is.

26 Stratégiai cél 5. KÖZÖSSÉGI INTÉZMÉNYELLÁTÁS FEJLESZTÉSE ÉS A LAKHATÁSI KÖRÜLMÉNYEK JAVÍTÁSA -- az egészségvédő, prevenciós programok népszerűsítése -- az egyházak és civil szervezetek szerepének bővítése a szociális ellátásában -- a településrészek közötti arányos alapfokú intézményi ellátás -- idősgondozók és nappali foglalkoztatók bővítése -- bentlakásos idősellátás kapacitásnövelése -- egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése -- a vasútállomás rehabilitációja és közösségi funkciók telepítése. -- szociális bérlakások építése -- komforthiányos lakások felszámolása, illetve felújítása (0,5-96,2%) -- a lakótelepek rehabilitációja

27 Stratégiai cél 6. KUTATÁS + FEJLESZTÉS + INNOVÁCIÓ KAPCSOLATÁNAK ERŐSÍTÉSE AZ EDDIG ELÉRT EREDMÉNYEK A KORÁBBI IVS (2008) ÓTA -- a Szolnoki Főiskola bővült, illetve felújításra került, megteremtve ezzel a K+F kapcsolkatának fejleszthetőségét; -- a Szolnoki Ipari Parkban, illetve az Ipari és Logisztikai Központban kiépült infrastruktúrák és alkalmazott fejlett technológiák innovációs, kutatási, fejlesztési központok kialakításának lehetőségét megteremtették, ben elkészült Szolnok fenntartható fejlődési stratégiája (HF 21), - a versenyképesség fenntartható erősítése, ban elkészült Szolnok Gazdaságfejlesztési Stratégiai Tanulmánya..

28 Stratégiai cél 6. KUTATÁS + FEJLESZTÉS + INNOVÁCIÓ KAPCSOLATÁNAK ERŐSÍTÉSE -- speciális (tematikus) vállalkozói inkubátorházak kialakítása -- technológiai inkubátorházak létrehozása, technológiai inkubátorház szolgáltatási körének bővítése, fejlesztése. -- az innovatív ötletek gyakorlati megvalósításának támogatása. -- a K+F+I és a gazdasági tevékenységet segítő felsőfokú képzési profiljának bővítése.

29 Innovatív ötletek gyakorlati megvalósításának támogatása K+F gazdasági tevékenységet segítő felsőfokú képzés profilbővítése

30 Stratégiai cél 7. TURIZMUSFEJLESZTÉS AZ EDDIG ELÉRT EREDMÉNYEK A KORÁBBI IVS (2008) ÓTA Számos idegenforgalmat vonzó létesítmény valósult meg és országos jelentőségű fesztivál került megrendezésre. -- a gyalogos és kerékpátos Tiszavirág híd megépült; -- Magyar Rózsák Parkja valósult meg a Damjanits uszoda helyén; -- a Tiszaparti sétány nyugati irányban bővült, és a sétány szélesítésre került. A sétányhoz fesztiválok, rendezvények kapcsolódnak; -- a Tiszaligeti stadion és sporttelep rehabilitációja részben megtörtént, illetve folyamatban van; -- sportuszoda lelátóval és versenymedencével épült; -- a strand élményfürdővel bővült; -- a település kapuját jelentő vasútállomás előtti fogadótér megújult; ben elkészült a Szolnok Turizmusfejlesztési Program.

31 Stratégiai cél 7. TURIZMUSFEJLESZTÉS -- a városi kirándulóturizmus fellendítése -- a szolnoki termál és egészség turizmus fejlesztése -- a Tisza-menti öko- (vízi-, kerékpáros és természeti) turizmus fejlesztése -- a szolnoki eseményturizmus és rekreáció fejlesztése -- a szolnoki hivatás-, oktatási és konferenciaturizmus fejlesztése

32 V7/4 A hivatás-, oktatási- és konferenciaturizmus fejlesztése

33 Stratégiai cél 8. MEGÚJULÓ TERMÉSZETES ENERGIAFORRÁSOK KIHASZNÁLÁSA ÉS FELHASZNÁLÁSA, AZ ENERGIA- HATÉKONYSÁG NÖVELÉSE AZ EDDIG ELÉRT EREDMÉNYEK A KORÁBBI IVS (2008) ÓTA -- a városban megjelentek olyan cégek, melyek a megújuló energiaforrást (elsősorban a napenergiát) használják energiaigényük fedezésére (Ipari és Logisztikai Központ energia szükségletének jelentős részét már napjainkban is, de a fejlesztések során még további mértékben a napenergia fogja szolgáltatni); ben elkészült Szolnok fenntartható fejlődési stratégiája (HF 21), melynek több stratégiai elhatározása alapján kerültek összeállításra fejlesztési célok, feladatok.

34 Stratégiai cél 8. MEGÚJULÓ TERMÉSZETES ENERGIAFORRÁSOK KIHASZNÁLÁSA ÉS FELHASZNÁLÁSA, AZ ENERGIA- HATÉKONYSÁG NÖVELÉSE -- az önkormányzati intézmények energetikai korszerűsítése -- a panel rehabilitációs program folytatása -- a magántulajdonú lakásállomány és gazdasági épületek energetikai korszerűsítésének, hőszigetelésének támogatása -- a termálvagyon energetikai hasznosításának elindítása a napenergia felhasználás ösztönző rendszerének kidolgozása

35 Önkormányzati intézmények energetikai korszerűsítése A magántulajdonú lakásállomány energetikai korszerűsítésének támogatása

36 Napenergia hasznosítása A széndioxid kibocsátás csökkentése a fosszilis energiák háttérbe szorításával

37 Stratégiai cél 9. FENNTARTHATÓ TÁJGAZDÁLKODÁS ÉS TERMÉSZETVÉDELEM AZ EDDIG ELÉRT EREDMÉNYEK A KORÁBBI IVS (2008) ÓTA -- helyi természetvédelmi terülteket jelölt ki a város (molnárfecske telep, volt Tüdőkórház parkja); -- az Alcsi-szigeten a biogazdálkodás kezdetei megjelentek; ben elkészült Szolnok fenntartható fejlődési stratégiája (HF 21),

38 Stratégiai cél 9. FENNTARTHATÓ TÁJGAZDÁLKODÁS ÉS TERMÉSZETVÉDELEM -- a belterületek növekedésének megszüntetése -- természetes, őshonos fafajokkal erdők telepítése -- vizes élőhelyek létesítése -- a madárbarát város megvalósítása -- tájbarát, természetbarát vetésszerkezet -- széleróziót kivédő dűlőfásítások -- biogazdálkodás -- árterületek környezetkímélő gazdasági hasznosítása -- öntözéseses gazdálkodás arányának növelése -- helyi speciális tájgazdálkodási termékek előállítása

39 Stratégiai cél 10. FELKÉSZÜLÉS A KLÍMAVÁLTOZÁSRA AZ EDDIG ELÉRT EREDMÉNYEK A KORÁBBI IVS (2008) ÓTA -- a Kossuth tér kialakítása a klímaváltozásra való felkészülésre példaértékű; -- új parkok létesültek, a parkfelültek jelentősen növekedtek, ben elkészült Szolnok fenntartható fejlődési stratégiája (HF 21),

40 Stratégiai cél 10. FELKÉSZÜLÉS A KLÍMAVÁLTOZÁSRA -- a gépjármű-közlekedési szükséglet mérséklése -- a városi zöldterületek bővítése, minőségi fejlesztése, zöldfelület hálózat kialakítása -- a városi parkok, gyalogos felületek kedvező mikroklímájának kialakítása -- a víztakarékosság, környezetbarát építőanyagok alkalmazása -- a helyi igények helyi erőforrások által történő kielégítése -- a hatékony energiagazdálkodás -- a lakosság környezettudatosságának fejlesztése -- az épületek felmelegedésének mérséklése

41 Az akcióterületek kijelölését befolyásoló tényezők A társadalmi problémák halmozódása városrészenként

42 Az akcióterületek kijelölését befolyásoló tényezők A fizikai környezet problémái

43 Akcióterültek

44 A BELVÁROS AKCIÓTERÜLETEI ALAPVETŐ CÉL Szolnok valóban a Tisza fővárosa legyen: azaz -- a város kulturális, idegenforgalmi értékeinek megőrzése és továbbfejlesztése: minden városlakónak elemi érdeke, mert életkörülményeit, közérzetét, a kötődését a településhez javítani fogja. idelátogatóknak pedig növekvő vonzerőt jelent, a turistaforgalmat fellendíti, és ezzel a városban élők életkörülményeit, a munkalehetőségek növekedésével, az ellátottsági viszonyok fejlődésével tovább javítja.

45 A beavatkozások várható eredménye indikátorok

46 B1 jelű Város-központ és környéke projektjeinek helyszínei

47 Szapáry utca forgalomcsillapítása és átépítése

48 Szapáry utca forgalomcsillapítása és gyalogos kialakítása metszet

49 A Szapáry utcai óvoda áttelepítése

50 Baross utca Petőfi utca - Kápolna utca csomópontja

51 B2 jelű Jubileumi tér és környéke

52 B3 jelű Véső utca és környéke

53 T jelű Tiszaliget, Szandai rét akcióterület ALAPVETŐ CÉL a város idegenforgalmának növelése; a városi lakosság rekreációs, pihenési szabadidőeltöltési igényeinek a mainál kedvezőbb kielégítése; a város arculatának javítása; a növekvő idegenforgalom következtében a munkalehetőségek bővítése; és a fentiek hatására a településben élők életkörülményeinek javítása és a városi kötődés erősítése.

54 A beavatkozások várható eredménye indikátorok

55 A Tiszaliget és a Szandai rétek akcióterület projektjeinek helyszínei

56 Tiszaliget akcióterületeinek vállalkozási területei

57 A Tiszaligeti Strand és Élményfürdő valamint a Tiszavirág hídfő térségében nagy kapacitású parkoló építése

58 Alcsi városrész akcióterületei ALAPVETŐ CÉL: -- a városrész lakóterületi funkciójának megerősítése, -- a volt laktanyaterületek integrálása a városi környezetbe, -- a lakóterületek mellett a helyi gazdaság és munkalehetőségek fejlesztése, -- a városrész lakósainak környezeti társadalmi feltételeinek javítása, -- a szegregációs terület felszámolása, -- mindezek hatására a városrész mai kedvező népességmegtartó képességének fenntartása.

59 A beavatkozások várható eredménye indikátorok

60 Mester úti volt laktanya és Tallinn városrész akcióterület projektjeinek helyszínei

61 Mester úttól keletre eső akcióterület projektjeinek helyszínei

62 Milléri tó és környékének akcióterületi projektjeinek helyszínei

63 Milléri tó és környékének beépítési javaslata

64 S jelű Széchenyi városrész akcióterülete ALAPVETŐ CÉL: a városrész lakóinak környezeti társadalmi feltételeinek javítása, a városrész romló népességmegtartó képességének javítása, a fiatalok megtartása. a magas laksűrűség következtében a klímaváltozás előnytelen hatásainak különösen kitett városrészben a kedvezőtlen hatások kivédése, a megújuló energiaforrások gazdaságos hasznosítása, a helyi munkalehetőségek növelése.

65 A beavatkozások várható eredménye indikátorok

66 Széchenyi városrész akcióterületének projekt helyszínei

67 Széchenyi városrész akcióterületén gazdasági fejlesztések

68 Nyugati városrész akcióterületei ALAPVETŐ CÉL: -- új gazdasági területek kiépítése és ezzel a szolnoki munkahelyek jelentős bővítése, -- a városrész lakóinak környezet,i társadalmi feltételeinek javítása, és mindezek hatására a városrész romló népességmegtartó képességének javítása, a fiatalok megtartása. -- terület nagy részét elfoglaló gazdasági terültek miatt a klímaváltozás előnytelen hatásainak kivédése, -- a megújuló energiaforrások gazdaságos hasznosítása

69 A beavatkozások várható eredménye indikátorok

70 NY1 jelű volt laktanya és környékének akcióterülete projekt helyszínei

71 Nyugati városrész akcióterületén gazdasági fejlesztés

72 Nyugati városrész akcióterületén gazdasági fejlesztés

73 A volt laktanya és környékének akcióterület beépítési javaslata

74 NY2 jelű Pletykafalu akcióterülete projektjeinek helyszínei

75 Déli városrész akcióterületei ALAPVETŐ CÉL: -- új gazdasági területek kiépítése és ezzel a szolnoki munkahelyek jelentős bővítése, -- a városrész lakóinak környezeti, társadalmi feltételeinek javítása, ezen belül a gazdasági és lakóterültek egymás mellett élésének lakóterületre nézve a mainál kedvezőbb környezeti feltételinek megteremtése, -- a szegregációs terültek megszüntetése. -- a terület nagy részét elfoglaló ipari terültek miatt a klímaváltozás előnytelen hatásait enyhíteni kell. -- a megújuló energiaforrások gazdaságos hasznosítását fel kell gyorsítani.

76 A beavatkozások várható eredménye indikátorok

77 D1 jelű Körösi út és környékének akcióterülete

78 Törteli út környéki rehabilitációs és közpark kialakítási javaslat

79 D2 jelű Déli iparterültek akcióterülete

80 Déli iparterültek akcióterülete gazdasági fejlesztései

81 Ipari Parkbővítése ny-i irányban

82 a Zöld ipari park program megvalósítására tett javaslat

83 Kertvárosi, Szandaszőlősi, Alcsi-szigeti városrészek akcióterületei ALAPVETŐ CÉL: -- elsősorban a többi városrésszel való kapcsolat javítása, -- a Belváros elérhetőségének fejlesztése, -- az intézményi ellátottság további javítása, -- a megújuló energiaforrások gazdaságos hasznosítása A városrészek helyzetes az alábbi mutatók szerint a városi átlag feletti és ez a tendencia jó eséllyel a jövőben is fenntartható lesz..

84 A beavatkozások várható eredménye indikátorok

85 K1 jelű Szandaszőlős akcióterületén a projekt helyszínek

86 K2 jelű Alcsi-sziget akcióterület én a projekt helyszínek

87 Külterületeken végrehajtandó nem akcióterültekhez kapcsolódó projektek ALAPVETŐ CÉL: -- a város helyi klimatikus és környezetvédelmi viszonyainak javítását; -- a természeti értékek megőrzését; -- az ökoturizmus infrastruktúrájának kiépítését; -- a tájgazdálkodás feltételeinek javítását

88 Külterületi akció terültekhez nem kapcsolódó projektek helyszínei

89 A település egésze szempontjából jelentős, de akcióterültekhez nem kapcsolódó fejlesztések

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100 Költségek várható megoszlása évenként

101 Településrendezési tervek módosítási helyszínei

1.3. számú melléklet, megyei jogú városok ITP projektjei, pénzügyi összesítés, Szolnok város

1.3. számú melléklet, megyei jogú városok ITP projektjei, pénzügyi összesítés, Szolnok város 1.3. számú melléklet, megyei jogú városok ITP projektjei, pénzügyi összesítés, Szolnok város 1. Térségi gazdaság fejlesztés a foglalkoztatási helyzet javítása érdekében 1.1. Foglalkoztatás - bővítést segítő

Részletesebben

2015. április 23. Környezet munkacsoport

2015. április 23. Környezet munkacsoport 2015. április 23. Környezet munkacsoport Újpest középtávú célrendszere Integrált Településfejlesztési Stratégia 1. Versenyképes helyi gazdaság és üzleti környezet 2. Hatékony közösségi infrastruktúrák

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritások A prioritás vonatkozó A prioritáshoz kapcsolódó tervezett intézkedések: Intézkedések

Részletesebben

Települési energetikai beruházások támogatása a 2014-2020 közötti operatív programokban. Lunk Tamás Szentgotthárd, 2014. augusztus 28.

Települési energetikai beruházások támogatása a 2014-2020 közötti operatív programokban. Lunk Tamás Szentgotthárd, 2014. augusztus 28. Települési energetikai beruházások támogatása a 2014-2020 közötti operatív programokban Lunk Tamás Szentgotthárd, 2014. augusztus 28. EU 2020 célok: Európa (2020) Intelligens ( smart ) Fenntartható ( sustainable

Részletesebben

Veszprém Megyei TOP. 2015. április 24.

Veszprém Megyei TOP. 2015. április 24. Veszprém Megyei TOP Veszprém Megyei Önkormányzat aktuális területfejlesztési tervezési feladatai, különös tekintettel Veszprém megye Integrált Területi Programjára 2015. április 24. NGM által megadott

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁSTENGELY 1. Térségi a foglalkoztatási helyzet javítása

Részletesebben

Hajdúhadház Város Polgármesterétől

Hajdúhadház Város Polgármesterétől Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Tisztelt Képviselő-testület! Hajdúhadházi

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritás A prioritás vonatkozó specifikus céljai: A prioritáshoz kapcsolódó

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ADALÉKOK A VÁROSFEJLESZTÉS XXI. SZÁZADI GYAKORLATÁHOZ Dr.

Részletesebben

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK 2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK Róka László területfejlesztési szakértő Téglás, 2014.09.24. www.megakom.hu Európai Uniós keretek EU 2020 stratégia: intelligens, fenntartható és befogadó növekedés feltételeinek

Részletesebben

1.1. számú melléklet, megyei ITP projektek, Szolnok város 1.1. számú melléklet, városfejlesztés, "A" tábla

1.1. számú melléklet, megyei ITP projektek, Szolnok város 1.1. számú melléklet, városfejlesztés, A tábla 1.1. számú melléklet, megyei ITP projektek, Szolnok város 1.1. számú melléklet, városfejlesztés, "A" tábla státusza Városrészek integrált szemléletű megújítása Programcsomag becsült támogatási igénye:

Részletesebben

Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban

Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban Az EU célrendszere 2007-2013 Kevésbé fejlett országok és régiók segítése a strukturális és kohéziós alapokból 2014 2020 EU versenyképességének

Részletesebben

Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata

Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata Integrált Településfejlesztési Stratégia Középtávú célrendszer és projektlista előzetes javaslat Gazdaság munkacsoport Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok

KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok TERVDOKUMENTUMOK HIERARCHIÁJA FELADATOK, ÜTEMTERV 2012 2013 társadalmasítás

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ TERÜLETI- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMRÓL (TOP)

TÁJÉKOZTATÓ TERÜLETI- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMRÓL (TOP) TÁJÉKOZTATÓ TERÜLETI- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMRÓL (TOP) TOP STRATÉGIAI CÉLJAI 2014-2020 EU források 60 %-a gazdaságfejlesztést céloz. A TOP elsődleges célja: Térségi, decentralizált gazdaságfejlesztés,

Részletesebben

Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági Kamara A megújuló energiák alkalmazásának szerepe és eszközei a vidék fejlesztésében, a Vidékfejlesztési Program 2014-20 energetikai vonatkozásai Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági

Részletesebben

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember Észak-Alföldi Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember I. Prioritás bemutatása: 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Észak-Alföldi Operatív Program A prioritás támogatást nyújt ipari

Részletesebben

Heves Megye Területfejlesztési Programja 2014-2020

Heves Megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 A Károly Róbert Főiskola kutatási eredményeinek hasznosítása a gyakorlatban konferencia 2014. július 1. Heves Megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 Domján Róbert osztályvezető Területfejlesztési

Részletesebben

Szlovákia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020

Szlovákia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 Szlovákia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 Terület és településfejlesztési programok 2014-2020 között, különös tekintettel a Közép-magyarországi régióra JENEI Gábor Programirányító

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

Képes György Területfejlesztési és Területrendezési Osztály Békés Megyei Önkormányzat

Képes György Területfejlesztési és Területrendezési Osztály Békés Megyei Önkormányzat A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM BÉKÉS MEGYEI INDIKATÍV FORRÁSKERETBŐL MEGVALÓSÍTHATÓ FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK GINOP MEGYEJÁRÁS - Sarkad 2015. május. 29. Képes György Területfejlesztési

Részletesebben

A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS

A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS Dr. Bene Ildikó Szolnok, 2015.11.24. ÚMFT-ÚSZT projektek projektgazdák szerinti megoszlása JNSZ megyében 2007-2013 között JNSZ megye uniós támogatásai 2007-2013 ÖSSZESEN:

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Opera3v Program (TOP) prioritásai

A Terület- és Településfejlesztési Opera3v Program (TOP) prioritásai Opera3v Programok Szakmai Konzultáció Székesfehérvár 2013. december 4. A Terület- és Településfejlesztési Opera3v Program (TOP) prioritásai Pecze Tibor Csongor elnök Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal 1

Részletesebben

BUDAPEST TERÜLETFEJLESZTÉSE 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

BUDAPEST TERÜLETFEJLESZTÉSE 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 BUDAPEST TERÜLETFEJLESZTÉSE Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 ORSZÁGOS ÉS MEGYEI TERVEZÉSI FOLYAMATOK ÁTTEKINTÉSE Budapest új városfejlesztési koncepciója: BUDAPEST

Részletesebben

MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ A 2007-2013-as programozási időszak eredményei, tapasztalatai, előretekintés Müller Ádám, SA Pénzügyi és Monitoring igazgató-helyettes Szombathely,2014.04.10. Felülről

Részletesebben

A megyei tervezés aktualitásai megyei gazdaságfejlesztés, járások fejlesztése

A megyei tervezés aktualitásai megyei gazdaságfejlesztés, járások fejlesztése A megyei tervezés aktualitásai megyei gazdaságfejlesztés, járások fejlesztése Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat területfejlesztési feladatai Megyei szintű helyzetfeltáró dokumentumok elkészítése - OK Megyei

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 1 A megyei önkormányzat feladatai megyei szintű

Részletesebben

A 2014-2020 közötti időszakra szóló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program energetikai célú támogatási lehetőségei

A 2014-2020 közötti időszakra szóló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program energetikai célú támogatási lehetőségei A 2014-2020 közötti időszakra szóló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program energetikai célú támogatási lehetőségei MANERGY záró konferencia Pécs 2014. Június 4. Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020. Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020. Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020 Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra Gazdaságfejlesztési és Innovációs

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ együttgondolkodást indító munkaközi anyag 1. JÖVŐKÉP Mogyoród az agglomeráció egyik kiemelt turisztikai célpontja legyen. Ön milyen települést szeretne?:. Mogyoród egy olyan

Részletesebben

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása MTVSZ, 2013.10.01 Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása A közép-magyarországi régió és a VEKOP speciális helyzete A KMR és a régió fejlesztését célzó VEKOP speciális helyzete: Párhuzamosan

Részletesebben

A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon

A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon Dr. BALOGH Zoltán Ph.D. nemzetközi ügyek csoport vezetője Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség

Részletesebben

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17.

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17. Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17. A tervezés folyamata -közös programozási folyamat a két partnerország részvételével -2012 őszén programozó munkacsoport

Részletesebben

Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa

Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 BÉKÉS MEGYE JÖVŐKÉPE az élhető és sikeres megye

Részletesebben

FORRÁSKERET ALLOKÁCIÓ 1.

FORRÁSKERET ALLOKÁCIÓ 1. FORRÁSKERET ALLOKÁCIÓ 1. Megye neve: Vas megye Megye ITP neve: Vas megye ITP Megye forráskeret (Mrd Ft): 21,14 TOP prioritások 1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére

Részletesebben

A Hajdú-Bihar megyei Területfejlesztési Program 2014-2020 - társadalmasítási változat

A Hajdú-Bihar megyei Területfejlesztési Program 2014-2020 - társadalmasítási változat A Hajdú-Bihar megyei Területfejlesztési Program 2014-2020 - társadalmasítási változat Völgyiné Nadabán Márta V. Észak-alföldi Önkormányzati Energia Nap Nyíregyháza, 2014. június 25. Bevezetés A program

Részletesebben

GINOP 1. prioritás A vállalkozások versenyképességének javítása

GINOP 1. prioritás A vállalkozások versenyképességének javítása GINOP 1. prioritás A vállalkozások versenyképességének javítása KKV ka fókuszban GINOP szakmai konzultáció Pogácsás Péter Regionális és Kárpát medencei Vállalkozásfejlesztési Főosztály KKV ksúlya a gazdaságban

Részletesebben

Az NFT 2-ről röviden

Az NFT 2-ről röviden Tájékoztató a DAOP és az NFT II. aktuális állapotáról, tervezett pályázati lehetőségeiről Mohl Péter DARFT Kht. Az NFT 2-ről röviden NFT 2 (2007-13) 22,3 Mrd EURO 1) Gazdaságfejlesztés OP 674 Mrd Ft 2)

Részletesebben

Mezey András (K1-1/13-10815)

Mezey András (K1-1/13-10815) Ez a dokumentáció a VÁTERV95 Kft szellemi terméke. A hozzá kötődő a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényben meghatározott vagyoni jogok a szerzőket illetik. A dokumentációt készítették a VÁTERV95

Részletesebben

TURISZTIKAI KONFERENCIA Radács Edit Radiant Zrt. Veszprém, 2006. április 7. TURISZTIKAI KONFERENCIA TARTALOM REGIONÁLIS REPÜLŐTEREK JELENTŐSÉGE HAZAI SAJÁTOSSÁGOK REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓK REPÜLŐTÉRHEZ

Részletesebben

2015. április 22. Humán munkacsoport

2015. április 22. Humán munkacsoport 2015. április 22. Humán munkacsoport Újpest középtávú célrendszere Integrált Településfejlesztési Stratégia 1. Versenyképes helyi gazdaság és üzleti környezet 2. Hatékony közösségi infrastruktúrák 3.

Részletesebben

Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság)

Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság) A fenntarthatóságot segítő regionális támogatási rendszer jelene és jövője ÉMOP - jelen ROP ÁPU Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság) A környezeti fenntarthatóság érvényesítése A környezeti

Részletesebben

Új kihívások az uniós források felhasználásában

Új kihívások az uniós források felhasználásában Új kihívások az uniós források felhasználásában Tematika Háttér és alapfogalmak OP forráselosztás VEKOP, GINOP Pénzügyi eszközök Támogatás intenzitás Pályázatok Háttér és alapfogalmak Főbb dokumentumok:

Részletesebben

Környezettudatos közlekedési módok hálózata Komárom-Esztergom megyében

Környezettudatos közlekedési módok hálózata Komárom-Esztergom megyében Környezettudatos közlekedési módok hálózata Komárom-Esztergom megyében Fogalmak: Környezettudatosság: a bioszféra állapotával és az emberi populáció környezetével kapcsolatos tájékozottság érzékenység

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Miben különböznek a nemzetközi programok? 1. Használt nyelv 2. Konzorciumépítés 3. Elérni kívánt hatás 4. Szemlélet A programok áttekintése 1. Közép-Európa

Részletesebben

2014-2020 Pályázatok irányai

2014-2020 Pályázatok irányai 2014-2020 Pályázatok irányai Operatív programok 2014-2020 ÁROP VOP TIOP 2007-2013 EKOP GOP 975 Mrd 2014-2020 KOOP TÁMOP VEKOP VOP GINOP 2 668 Mrd KEOP EFOP ROP KÖZOP 1322/2013 (VI. 12.) Korm. határozat

Részletesebben

2015-re várható hazai pályázati lehetőségek Tájékoztatás új pályázati lehetőségekről 2015. Június 16. Kövy Katalin

2015-re várható hazai pályázati lehetőségek Tájékoztatás új pályázati lehetőségekről 2015. Június 16. Kövy Katalin 2015.06.17. 2015-re várható hazai pályázati lehetőségek Tájékoztatás új pályázati lehetőségekről 2015. Június 16. Kövy Katalin NORRIA Észak-magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft.

Részletesebben

Őri István vezérigazgató Green Capital Zrt. 2010. május 6.

Őri István vezérigazgató Green Capital Zrt. 2010. május 6. Őri István vezérigazgató Green Capital Zrt. 2010. május 6. A tanulmány az NFGM megbízásából készült Miért? (NFFT Jövőkereső) Mindezekre tekintettel halaszthatatlan, hogy a magyar társadalom körében széleskörű

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Farkas Zsuzsanna támogatáspolitikai tervező Budapest, 2015 NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Területfejlesztési Tervezési Főosztály AZ ELŐADÁS TARTALMA

Részletesebben

Hogyan írjunk pályázatot az új ciklusban? 2014.10.16.

Hogyan írjunk pályázatot az új ciklusban? 2014.10.16. Hogyan írjunk pályázatot az új ciklusban? 2014.10.16. Tematika Háttér és alapfogalmak Operatív programok VEKOP, GINOP Támogatás intenzitás Változások Háttér és alapfogalmak Főbb dokumentumok: Partnerségi

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS Az ember a megszerzett földdarabon igyekszik megfelelő körülményeket teremteni magának, családjának, közösségének. Amíg az építési szándékát megvalósítja, számos feltételt

Részletesebben

Tervezzük együtt a jövőt!

Tervezzük együtt a jövőt! Tervezzük együtt a jövőt! NÓGRÁD MEGYEI GAZDASÁGFEJLESZTÉSI RÉSZPROGRAMOK TERVEZÉSE (előzetes) ELŐZETES RÉSZPROGRAM TERVEK 1. Vállalkozásfejlesztési és befektetés-ösztönzési program 2. Ipari hagyományokon

Részletesebben

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM Balogh Balázs regionális igazgató ADITUS Zrt. 1054 Budapest, Báthori u. 3. 1. PRIORITÁS K+F ÉS INNOVÁCIÓ - Gazdaságban hasznosuló ipari kutatás és kísérleti fejlesztés

Részletesebben

Gazdaságfejlesztés 2014-2020

Gazdaságfejlesztés 2014-2020 Piac és Profit Konzultáció Budapest 2014. Február 4. Gazdaságfejlesztés 2014-2020 Pecze Tibor Csongor elnök Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal 1 Célkitűzések A 20 64 évesek legalább 75 %-ának munkahellyel

Részletesebben

A 2014-2020 közötti időszak pályázati lehetőségei

A 2014-2020 közötti időszak pályázati lehetőségei A 2014-2020 közötti időszak pályázati lehetőségei Előadó: Hégely Péter Elycon Tanácsadó és Szolgáltató Kft. www.elycon.hu EcoFact Kft. Monor, Strázsahegy - Kult Pince, 2014. 09. 26. Projekttervezés a gyakorlatban

Részletesebben

Támogatási lehetőségek a turizmusban

Támogatási lehetőségek a turizmusban Támogatási lehetőségek a turizmusban Hévíz 2015. május 28. Bozzay Andrásné szakmai főtanácsadó Lehetőségek az operatív programokban 2014-2020 1. Gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program (GINOP)

Részletesebben

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának kiemelt fejlesztései 2007-2013 közötti programozási időszakban. Hogyan csinálom én?

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának kiemelt fejlesztései 2007-2013 közötti programozási időszakban. Hogyan csinálom én? Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának kiemelt fejlesztései 2007-2013 közötti programozási időszakban Hogyan csinálom én? Pályázatok, elnyert támogatások 2007-2013 programozási időszakban Szolnok Megyei

Részletesebben

Heves Megye Területfejlesztési Koncepciója (2014-2020) és a hozzákapcsolódó programalkotás feladatai

Heves Megye Területfejlesztési Koncepciója (2014-2020) és a hozzákapcsolódó programalkotás feladatai Heves Megye Területfejlesztési Koncepciója (2014-2020) és a hozzákapcsolódó programalkotás feladatai Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A megyei területfejlesztési

Részletesebben

Energia alternatívák a kisvárosokban.

Energia alternatívák a kisvárosokban. A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG XII. VÁNDORGYŰLÉSE Helyi fejlesztés Veszprém, 2014. november 27 28. Energia alternatívák a kisvárosokban. A Dél-dunántúli régió megújuló energiaforrásainak hasznosítása

Részletesebben

AKCIÓTERÜLETI TERV FUNKCIÓBŐVÍTŐ VÁROSREHABILITÁCIÓS PROJEKT

AKCIÓTERÜLETI TERV FUNKCIÓBŐVÍTŐ VÁROSREHABILITÁCIÓS PROJEKT SZÉCHENYI LAKÓVÁROS REHABILITÁCIÓJA FUNKCIÓBŐVÍTÉSSEL AKCIÓTERÜLETI TERV FUNKCIÓBŐVÍTŐ VÁROSREHABILITÁCIÓS PROJEKT Pályázó: Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat Konzorciumi partner: PRIVÁT TRANS BEFEKTETŐ

Részletesebben

Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala. Zala megye gazdaságfejlesztési irányai

Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala. Zala megye gazdaságfejlesztési irányai Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala Zala megye gazdaságfejlesztési irányai Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 A megyei

Részletesebben

Gazdaságfejlesztés 2014-2020. Biró Eszter igazgató MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ. Győr, 2013.12.05.

Gazdaságfejlesztés 2014-2020. Biró Eszter igazgató MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ. Győr, 2013.12.05. Gazdaságfejlesztés 2014-2020 Biró Eszter igazgató MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Győr, 2013.12.05. Partneri kapcsolat alakult ki az ügyfelekkel Projekt Partner Rendszer A Projekt Partneri Rendszer

Részletesebben

Tolna Megyei Integrált Területi Programhoz kapcsolódó pályázati lehetőségek 2014-2020-as európai uniós fejlesztési időszak

Tolna Megyei Integrált Területi Programhoz kapcsolódó pályázati lehetőségek 2014-2020-as európai uniós fejlesztési időszak Tolna Megyei Integrált Területi Programhoz kapcsolódó pályázati lehetőségek 20142020as európai uniós fejlesztési időszak TOP Prioritás/Intézkedés Becsült allokált keret Rendelkezésre álló keret 20152016

Részletesebben

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁS 1.1 Kiemelt növekedési ágazatok és iparágak célzott,

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR ÉS TÉRSÉGE EGYÜTTMŰKÖDÉSE: HAZAI GYAKORLAT

SZÉKESFEHÉRVÁR ÉS TÉRSÉGE EGYÜTTMŰKÖDÉSE: HAZAI GYAKORLAT SZÉKESFEHÉRVÁR ÉS TÉRSÉGE EGYÜTTMŰKÖDÉSE: HAZAI GYAKORLAT DR. CSER-PALKOVICS ANDRÁS POLGÁRMESTER VÁROS ÉS TÉRSÉGE EGYÜTTMŰ KÖDÉSÉNEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI EURÓPAI ÉS HAZAI TAPASZTALATOK TÜKRÉBEN KONFERENCIA

Részletesebben

A VAS MEGYE FEJLŐDÉSÉT SZOLGÁLÓ TOP-FORRÁSOK 2014-2020. dr. Balázsy Péter Vas Megye Önkormányzata

A VAS MEGYE FEJLŐDÉSÉT SZOLGÁLÓ TOP-FORRÁSOK 2014-2020. dr. Balázsy Péter Vas Megye Önkormányzata A VAS MEGYE FEJLŐDÉSÉT SZOLGÁLÓ TOP-FORRÁSOK 2014-2020 dr. Balázsy Péter Vas Megye Önkormányzata Szombathely 2015 Megújult a Közgyűlés megújult a hivatal Erős felelősség Vas megye területfejlesztésében

Részletesebben

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja 2015-2019 Bevezetés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116..-a alapján a helyi önkormányzatoknak Gazdasági programot

Részletesebben

Miskolc 4.0 az OKOS város. Kiss Gábor alpolgármester Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. november 24.

Miskolc 4.0 az OKOS város. Kiss Gábor alpolgármester Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. november 24. Miskolc 4.0 az OKOS város Kiss Gábor alpolgármester Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. november 24. Miskolc a fenntartható fejlődés útján Greennovációs Nagydíj: Környezetbarát energia a JÖVŐÉRT!

Részletesebben

A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP)

A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AZ ELŐADÁS TARTALMA 1. A TOP STRATÉGIAI CÉLJA, HATÁSKÖRE, TERÜLETI FUNKCIÓJA 2. A TOP FORRÁSKERETE 3. A TOP PRIORITÁSTENGELYEI 4. A TOP VÉGREHAJTÁSI

Részletesebben

Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala. Zala megye gazdaságfejlesztési irányai

Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala. Zala megye gazdaságfejlesztési irányai Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala Zala megye gazdaságfejlesztési irányai Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 A megyei

Részletesebben

Bodrogközben város születik hagyományok a jövő tükrében. Cigánd Város településfejlesztési stratégia és akcióterv (2007).

Bodrogközben város születik hagyományok a jövő tükrében. Cigánd Város településfejlesztési stratégia és akcióterv (2007). CIGÁND VÁROS VÁROSKÖZPONTJÁNAK KOMPLEX REHABILITÁCIÓJA DEÁK ATTILA Terület és településfejlesztési szakértő PÁLYÁZATI ÉS PROJEKTIRODA KFT. Előzmények 2007-20102010 Bodrogközben város születik hagyományok

Részletesebben

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés 0. Nem technikai összefoglaló Bevezetés A KÖZÉP-EURÓPA 2020 (OP CE 2020) egy európai területi együttműködési program. Az EU/2001/42 SEA irányelv értelmében az OP CE 2020 programozási folyamat részeként

Részletesebben

MEGJELENT A 2015. ÉVRE SZÓLÓ GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OP (GINOP) FEJLESZTÉSI KERETE!

MEGJELENT A 2015. ÉVRE SZÓLÓ GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OP (GINOP) FEJLESZTÉSI KERETE! MEGJELENT A 2015. ÉVRE SZÓLÓ GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OP (GINOP) FEJLESZTÉSI KERETE! 1. prioritás: Kis- és versenyképességének javítása 1 GINOP-1.1.1 2 GINOP-1.1.2 3 GINOP-1.2.1 4 GINOP-1.2.2

Részletesebben

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a területi operatív programokban

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a területi operatív programokban A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a területi operatív programokban Czene Zsolt főosztályvezető-helyettes NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Területfejlesztési Tervezési Főosztály Önfenntartó falu Fenntartható

Részletesebben

Az EGTC-k jövője. Esztergom, 2012. december 6.

Az EGTC-k jövője. Esztergom, 2012. december 6. Az EGTC-k jövője Esztergom, 2012. december 6. Az EGTC-k Európában Az EGTC-k Magyarországon Az EGTC-k jövőjével kapcsolatos kérdések 1. A jogi keretek változása 2. Finanszírozási kérdések 1. A jogi keretek

Részletesebben

Strukturális Alapok 2014-2020

Strukturális Alapok 2014-2020 Regionális Strukturális Alapok 2014-2020 Európai Bizottság Regionális Politika és Városfejlesztés Főigazgatóság F.5 - Magyarország Szávuj Éva-Mária 2013. december 12. Regionális Miért kell regionális /

Részletesebben

Tájékoztató az Integrált Városfejlesztési Stratégiáról és a Tornyai János Kulturális Városrehabilitációs Programról. 2008. június 19.

Tájékoztató az Integrált Városfejlesztési Stratégiáról és a Tornyai János Kulturális Városrehabilitációs Programról. 2008. június 19. Tájékoztató az Integrált Városfejlesztési Stratégiáról és a Tornyai János Kulturális Városrehabilitációs Programról 2008. június 19. A programok összefüggése Kiindulás: Tornyai Kulturális Városrehabilitációs

Részletesebben

HAJDÚ-BIHAR MEGYE STRATÉGIAI PROGRAMJÁNAK

HAJDÚ-BIHAR MEGYE STRATÉGIAI PROGRAMJÁNAK HAJDÚ-BIHAR MEGYE STRATÉGIAI PROGRAMJÁNAK ILLESZKEDÉSE A 2007-2013-AS IDŐSZAK NEMZETI STRATÉGIAI REFERENCIA KERET ÉSZAK-ALFÖLDI REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMJÁHOZ 2006. JÚNIUS 15. Hajdú-Bihar megye Stratégiai

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló Prioritás A prioritás egyedi célkitűzései: A prioritáshoz kapcsolódó tervezett

Részletesebben

A 2013 utáni kohéziós politika kialakítása, a civilek szerepe, lehetőségei

A 2013 utáni kohéziós politika kialakítása, a civilek szerepe, lehetőségei A 2013 utáni kohéziós politika kialakítása, a civilek szerepe, lehetőségei Bécsy Etelka Pécs, 2012. december 5. Tartalom I. Kiindulás II. III. IV. Tervezés az Emberi Erőforrások Minisztériumában A 9. tematikus

Részletesebben

Tájékoztatás Veszprém fejlesztési eredményeiről. Széchenyi Programiroda Őszi Konferenciasorozat

Tájékoztatás Veszprém fejlesztési eredményeiről. Széchenyi Programiroda Őszi Konferenciasorozat Tájékoztatás Veszprém fejlesztési eredményeiről Széchenyi Programiroda Őszi Konferenciasorozat Veszprém fontosabb jellemzői a Királynék Városa megyeszékhely, regionális alközpont egyetemváros kulturális,

Részletesebben

Határmenti programok. Határmenti programok. Tartalom. Magyarország részvétele az Európai Területi Együttműködési programokban 2007-2013 között

Határmenti programok. Határmenti programok. Tartalom. Magyarország részvétele az Európai Területi Együttműködési programokban 2007-2013 között Tartalom Magyarország részvétele az Európai Területi Együttműködési programokban 2007-2013 között Határmenti programok Transznacionális programok Interregionális program 2009 Nov Hegyesi Béla, VÁTI Kht

Részletesebben

A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület LEADER kritériumrendszere A Nyírség Helyi Akciócsoport

Részletesebben

Innovációk a vidék fejlesztésében

Innovációk a vidék fejlesztésében VIDÉK AKADÉMIA A VIDÉK JÖVŐJÉÉRT Mezőtúr 2012. október 16-18. Innovációk a vidék fejlesztésében Dr. G.Fekete Éva Mi a vidék? Az urbánus térségekhez viszonyítva: 1. Alacsonyabb koncentráció (népesség, vállalkozások,

Részletesebben

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Nemzeti Vidékfejlesztési Stratégia 2020-ig Stratégiai célkitűzések a vidéki munkahelyek

Részletesebben

VÁRPALOTA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA PÁLYÁZATOK LIKVIDITÁSI TERVE MINTA 2.A.3.

VÁRPALOTA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA PÁLYÁZATOK LIKVIDITÁSI TERVE MINTA 2.A.3. VÁRPALOTA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA PÁLYÁZATOK LIKVIDITÁSI TERVE MINTA 2.A.3. Szakmai háttéranyag a,,várpalota Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése című pályázathoz Jóváhagyta Máténé Dr. Ignácz

Részletesebben

ÚJ SZÉCHENYI TERV 2012. ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA USZT pályázati kírások 2012. I. félévében

ÚJ SZÉCHENYI TERV 2012. ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA USZT pályázati kírások 2012. I. félévében ÚJ SZÉCHENYI TERV 2012. ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA USZT pályázati kírások 2012. I. félévében Önkormányzatok számára kiírt aktuális pályázati lehetőségek Témakör Nevelési intézmények fejlesztése Dél Alföld,

Részletesebben

Területi Operatív Programok tervezése, megyei kilátások 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.

Területi Operatív Programok tervezése, megyei kilátások 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1. Területi Operatív Programok tervezése, megyei kilátások 2014-2020 Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Jogszabályi háttér Ø A területfejlesztésről és a területrendezésről

Részletesebben

Közép-Dunántúli Régió

Közép-Dunántúli Régió Az innováció-orientált társadalom és gazdaság értelmezése a Közép- Dunántúli Régióban 1 Kovács Tamás Programigazgató Közép-Dunántúli RFÜ Veszprém, 2006. május 31. 2 Terület Lakosság Népsűrűség Városi népesség

Részletesebben

Vasvári: Önkormányzati beruházások finanszírozása címû tanulmány Melléklete

Vasvári: Önkormányzati beruházások finanszírozása címû tanulmány Melléklete Vasvári: Önkormányzati beruházások finanszírozása címû tanulmány Melléklete 1 Mellékletek M1. táblázat Az NFÜ projektadatbázisának és a KELER Zrt. ISIN-adatbázisának struktúrája NFÜ-adatbázis mező KELER

Részletesebben

A gazdaságfejlesztés jelene, jövője. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

A gazdaságfejlesztés jelene, jövője. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A gazdaságfejlesztés jelene, jövője Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Széchenyi Programirodák szervezete és működése Budapesti székhellyel országos hálózat Régiós

Részletesebben

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája Magyar Műszaki Értelmiség Napja 2009. Dr. Szépvölgyi Ákos KDRIÜ Nonprofit Kft. 2009.05.14. A Közép-Dunántúl hosszú távú területfejlesztési koncepciója (1999)

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc ÚMVP I. tengely A minőség és a hozzáadott érték növelése a mezőés erdőgazdaságban,

Részletesebben

A tudásipar, tudáshasználat helyzete és lehetséges jövőbeli trendjei a Nyugat-dunántúli régióban

A tudásipar, tudáshasználat helyzete és lehetséges jövőbeli trendjei a Nyugat-dunántúli régióban MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet A Nyugat-dunántúli technológiai régió jövőképe és operatív programja Győr, 2004. szeptember 30. A tudásipar, tudáshasználat helyzete és lehetséges jövőbeli

Részletesebben

Gazdaságfejlesztés 2014-2020

Gazdaságfejlesztés 2014-2020 Piac és Profit Konzultáció Budapest 2014. Február 4. Gazdaságfejlesztés 2014-2020 Pecze Tibor Csongor elnök Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal 1 Célkitűzések A 20 64 évesek legalább 75 %-ának munkahellyel

Részletesebben

AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI

AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt. 2011. január 19., szerda AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI 1. Logisztikai- és raktárfejlesztés Pest megyén és Budapesten

Részletesebben

A szén-dioxid mentes város megteremtése Koppenhága példáján. Nagy András VÁTI Nonprofit Kft.

A szén-dioxid mentes város megteremtése Koppenhága példáján. Nagy András VÁTI Nonprofit Kft. A szén-dioxid mentes város megteremtése Koppenhága példáján Nagy András VÁTI Nonprofit Kft. Szén-dioxid semlegesség A vízió: 2025-ben Koppenhága lesz az első szén-dioxidsemleges főváros a világon. az összes

Részletesebben

A Közép-Magyarországi Operatív Program forrásfelhasználása a Budapesti agglomeráció vonatkozásában

A Közép-Magyarországi Operatív Program forrásfelhasználása a Budapesti agglomeráció vonatkozásában A Közép-Magyarországi Operatív Program forrásfelhasználása a Budapesti agglomeráció vonatkozásában Dr. Gordos Tamás programiroda vezető Pro Régió Ügynökség Az elemzés témája Forrásfelhasználás a Közép-magyarországi

Részletesebben