SZOLNOK TELEPÜLÉSFEJLSESZTÉSI KONCEPCIÓ és INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA sz. bemutató 2014 július

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZOLNOK TELEPÜLÉSFEJLSESZTÉSI KONCEPCIÓ és INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2014. 4. sz. bemutató 2014 július"

Átírás

1 SZOLNOK TELEPÜLÉSFEJLSESZTÉSI KONCEPCIÓ és INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA sz. bemutató 2014 július

2 Szolnok Városfejlesztési Koncepciója (VK) hosszútávú és megalapozza Szolnok Településrendezési Terveit (TRT) hosszútávú Szolnok Integrált városfejlesztési stratégiáját (IVS) középtávú

3 Ütemterv

4 EU célok 2020-ig

5 EU kohéziós politikájának irányelvei 1. a kutatás, a technológiai fejlesztés és innováció megerősítése, 2. az info-kommuniákációstechnológiákhoz való hozzáférés elősegítése 3. A KKV verseny-képességének fokozása 4. alacsony széndioxid kibocsátásra való áttérés 5. éghajlatváltozásra való felkészülés 6. környezetvédelem és erőforrás hatékonysága 7. fenntartható közlekedés, 8. foglalkoztatás és munkavállalói mobilitás elősegítése 9. társadalmi befogadás elősegítése és szegénység elleni küzdelem 10. beruházás az oktatásba, egész életen át tartó tanulás 11. közigazgatás hatékonysága

6 A JKSZ Megye Területfejlesztési Programjában Szolnokra vonatkoztatható prioritások 1. Szolnok városi kistérség és azon kívüli vonzáskörzet igényeinek figyelembe vétele 2. Szolnok-Kecskemét, Szolnok Törökszentmiklós együttműködés fokozása 3. Tisza Térségben az agrárgazdaság és a környezetvédelem összhangjának megteremtése. Felkészülés a klímaváltozásra. 4. Környezetbarát iparfejlesztés, napenergia hasznosítás (Szolnok térsége az ország legnapsütöttebb területe)

7 A fejlesztési célok logikai levezetése

8 A fejlesztési célok

9 Stratégiai cél 1. NÉPESSÉGMEGTARTÓ KÉPESSÉG JAVÍTÁSA, A VÁROSI KÖTŐDÉS ERŐSÍTÉSE, FIATALOK MEGTARTÁSA A VÁROSBAN AZ EDDIG ELÉRT EREDMÉNYEK A KORÁBBI IVS (2008) - ÓTA: -- új munkahelyek létesültek, a foglalkoztatottak aránya a éves népességen belül 2001-hez képest növekedett, ennek és egyéb tényezőknek a hatására 2013-ban a népességcsökkenés megállt; -- a városi légszennyezettség a hagyományos városközpontban csökkent, -- a társadalmi szegregáció csökkent a Hangya és a Tücsök utca menti szegregációs terület átépítésével, ben elkészült Szolnok fenntartható fejlődési stratégiája (HF 21), melynek több stratégiai elhatározása alapján kerültek összeállításra az alábbi fejlesztési célok, feladatok.

10 Stratégiai cél 1. NÉPESSÉGMEGTARTÓ KÉPESSÉG JAVÍTÁSA, A VÁROSI KÖTŐDÉS ERŐSÍTÉSE, FIATALOK MEGTARTÁSA A VÁROSBAN a foglalkoztatási lehetőségek bővítése -- a környezetminőség javítása -- az élhető város megteremtése -- a városi szolgáltatások körének szélesítése -- a lakhatási lehetőségek javítása -- az identitástudat fokozása 2011

11 Stratégiai cél 2. AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG JAVÍTÁSA AZ EDDIG ELÉRT EREDMÉNYEK A KORÁBBI IVS (2008) ÓTA -- idősek gondozási központja megépült; -- jelentősen csökken a komforthiányos lakások száma és a lakásállomány a 2001 évi szinthez képest 8,7%-al növekedett; -- a fogyatékosok foglalkoztatása emelkedett; ben elkészült Szolnok esélyegyenlőségi programja, mely alapul szolgált a jelen fejlesztési célok meghatározásához; ben aktualizálásra került Szolnok Egészségügyi Programja, melynek különösen Családbarát Szolnok célkitűzései adták a jelen fejlesztési célok és feladatok összeállításnak alapjait.

12 Stratégiai cél 2. AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG JAVÍTÁSA -- roma integráció -- a fogyatékkal élők integrálása -- az idősgondozás növekvő igényének kielégítése -- a nemek esélyegyenlőségének fokozása -- az oktatási esélyegyenlőség biztosítása -- az egészségügyi és szociális ellátásban az esélyegyenlőség biztosítása -- a lakhatási esélyegyenlőség megteremtése -- a foglalkoztatási esély egyenlőség biztosítása

13 Leszakadó rétegek szegregációs területei, és adatai

14 Stratégiai cél 3. MUNKAHELYTEREMTÉS ÉS A GAZDASÁG VERSENYKÉPESSÉGÉNEK NÖVELÉSE AZ EDDIG ELÉRT EREDMÉNYEK A KORÁBBI IVS (2008) ÓTA -- Szolnoki Ipari Park létesítésével, Szolnok vállalkozásokat vonzó településsé vált; -- városba települtek jelentős (fejlett technológiával és munkahelyekkel) rendelkező cégek (pl. Stadler); -- a volt szemétlerakó környékén kialakított Ipari és Logisztikai Központban az energiaellátást megújuló energiák felhasználásával oldják meg; -- a Szolnoki Főiskola bővült, illetve felújításra került, ezzel a fizikai környezeti körülmények a profilbővítéshez megteremtődtek; ben elkészült Szolnok fenntartható fejlődési stratégiája (HF 21), ban készült el Szolnok Gazdaságfejlesztési Stratégiai Tanulmánya, melyre ugyancsak támaszkodtak javasolt fejlesztési célok

15 Stratégiai cél 3. MUNKAHELYTEREMTÉS ÉS A GAZDASÁG VERSENYKÉPESSÉGÉNEK NÖVELÉSE -- klaszterek létrehozása és megerősítése -- gazdasági infrastruktúra fejlesztés -- a gazdasági versenyképesség fokozása külső infrastrukturális fejlesztésekkel -- a megfelelő összetételű és minőségű munkaerő háttér biztosítása

16 V3/1 Szolnok szerepnövelése a Közép-alföldi Gazdasági Együttműködésben V3/2 Klaszterek létrehozása ill. megerősítése

17 V3/3 Gazdasági infrastruktúra-fejlesztés V3/4 A gazdaság versenyképességének fokozása külső infrastruktúra fejlesztésekkel

18 A megfelelő összetételű és minőségű munkaerő-háttér biztosítása

19 Stratégiai cél 4. VÁROSI ARCULATÉPÍTÉS, KÖRNYEZETFEJLESZTÉS ÉS ÖKONOMIKUS TERÜLETGAZDÁLKODÁS AZ EDDIG ELÉRT EREDMÉNYEK A KORÁBBI IVS (2008) ÓTA -- jelentős pozitív változások következtek be. -- kulturált gyalogos tér alakult ki a hagyományos belvárosban; megépült a Tiszavirág gyalogos és kerékpáros híd, -- a Tiszaparti sétány átépült, illetve átépítése folyamatban van; -- jelentős kiterjedésű közparkok létesültek (Magyar Rózsák Kertje), -- a vasútállomás előtti fogadótér felújításra, átépítésre került; -- fesztiválok rendezése,- az idegenforgalom növekedett -- Szandaszőlősön új városrészközpont épült, erősítve a települési kötődést; ben elkészült Szolnok fenntartható fejlődési stratégiája (HF 21), ben elkészült Szolnok Imázs Stratégia anyaga, a Zöld Város koncepciója.

20 Stratégiai cél 4. VÁROSI ARCULATÉPÍTÉS, KÖRNYEZETFEJLESZTÉS ÉS ÖKONOMIKUS TERÜLETGAZDÁLKODÁS -- a városvédő és hagyományőrző civil szervezetek támogatása -- az ökonomikus területgazdálkodás -- az új gazdasági területek körül arculatjavító fásítások -- a kényszerforgalomtól mentes városszerkezet megvalósítása -- környezet és utasbarát a közösségi közlekedés feltételeinek javítása -- a kerékpáros közlekedés feltételeinek javítása -- a fenntartható Zöld Város imázs elérése -- a területileg eltérő környezet minőségek enyhítése -- a gyalogos utcák, terek bővítése -- az építészeti értékek megőrzése, felhasználása -- a Tiszaparti városrész komplex rehabilitációja -- a Tiszaliget környezetfejlesztése

21 A hosszútávú közlekedési hálózat

22 A belső területek hosszútávú közlekedési hálózata

23 A középtávú közlekedési hálózat

24 A belső területek középtávú közlekedési hálózata

25 Stratégiai cél 5. KÖZÖSSÉGI INTÉZMÉNYELLÁTÁS FEJLESZTÉSE ÉS A LAKHATÁSI KÖRÜLMÉNYEK JAVÍTÁSA AZ EDDIG ELÉRT EREDMÉNYEK A KORÁBBI IVS (2008) ÓTA -- a városrészek közötti intézményellátottsági különbségek enyhültek, több óvoda, bölcsőde átépítése, bővítése, illetve építése történt meg, városrészközpont épült Szandaszőlősön, Széchenyi városrészben alközpontok és intézmények felújítása, bővítése történt meg; -- Agóra multifunkcionális közművelődési központ átadás előtt áll; -- a Szolnoki Főiskola bővült, illetve felújításra került; -- az idősek gondozási központja megépült; ben elkészült Szolnok Város Egészségügyi szakmai programja, melyből különösen a Családbarát Szolnok Program fontosabb elemei, beépültek a jelen fejlesztési stratégiai fejezetbe is.

26 Stratégiai cél 5. KÖZÖSSÉGI INTÉZMÉNYELLÁTÁS FEJLESZTÉSE ÉS A LAKHATÁSI KÖRÜLMÉNYEK JAVÍTÁSA -- az egészségvédő, prevenciós programok népszerűsítése -- az egyházak és civil szervezetek szerepének bővítése a szociális ellátásában -- a településrészek közötti arányos alapfokú intézményi ellátás -- idősgondozók és nappali foglalkoztatók bővítése -- bentlakásos idősellátás kapacitásnövelése -- egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése -- a vasútállomás rehabilitációja és közösségi funkciók telepítése. -- szociális bérlakások építése -- komforthiányos lakások felszámolása, illetve felújítása (0,5-96,2%) -- a lakótelepek rehabilitációja

27 Stratégiai cél 6. KUTATÁS + FEJLESZTÉS + INNOVÁCIÓ KAPCSOLATÁNAK ERŐSÍTÉSE AZ EDDIG ELÉRT EREDMÉNYEK A KORÁBBI IVS (2008) ÓTA -- a Szolnoki Főiskola bővült, illetve felújításra került, megteremtve ezzel a K+F kapcsolkatának fejleszthetőségét; -- a Szolnoki Ipari Parkban, illetve az Ipari és Logisztikai Központban kiépült infrastruktúrák és alkalmazott fejlett technológiák innovációs, kutatási, fejlesztési központok kialakításának lehetőségét megteremtették, ben elkészült Szolnok fenntartható fejlődési stratégiája (HF 21), - a versenyképesség fenntartható erősítése, ban elkészült Szolnok Gazdaságfejlesztési Stratégiai Tanulmánya..

28 Stratégiai cél 6. KUTATÁS + FEJLESZTÉS + INNOVÁCIÓ KAPCSOLATÁNAK ERŐSÍTÉSE -- speciális (tematikus) vállalkozói inkubátorházak kialakítása -- technológiai inkubátorházak létrehozása, technológiai inkubátorház szolgáltatási körének bővítése, fejlesztése. -- az innovatív ötletek gyakorlati megvalósításának támogatása. -- a K+F+I és a gazdasági tevékenységet segítő felsőfokú képzési profiljának bővítése.

29 Innovatív ötletek gyakorlati megvalósításának támogatása K+F gazdasági tevékenységet segítő felsőfokú képzés profilbővítése

30 Stratégiai cél 7. TURIZMUSFEJLESZTÉS AZ EDDIG ELÉRT EREDMÉNYEK A KORÁBBI IVS (2008) ÓTA Számos idegenforgalmat vonzó létesítmény valósult meg és országos jelentőségű fesztivál került megrendezésre. -- a gyalogos és kerékpátos Tiszavirág híd megépült; -- Magyar Rózsák Parkja valósult meg a Damjanits uszoda helyén; -- a Tiszaparti sétány nyugati irányban bővült, és a sétány szélesítésre került. A sétányhoz fesztiválok, rendezvények kapcsolódnak; -- a Tiszaligeti stadion és sporttelep rehabilitációja részben megtörtént, illetve folyamatban van; -- sportuszoda lelátóval és versenymedencével épült; -- a strand élményfürdővel bővült; -- a település kapuját jelentő vasútállomás előtti fogadótér megújult; ben elkészült a Szolnok Turizmusfejlesztési Program.

31 Stratégiai cél 7. TURIZMUSFEJLESZTÉS -- a városi kirándulóturizmus fellendítése -- a szolnoki termál és egészség turizmus fejlesztése -- a Tisza-menti öko- (vízi-, kerékpáros és természeti) turizmus fejlesztése -- a szolnoki eseményturizmus és rekreáció fejlesztése -- a szolnoki hivatás-, oktatási és konferenciaturizmus fejlesztése

32 V7/4 A hivatás-, oktatási- és konferenciaturizmus fejlesztése

33 Stratégiai cél 8. MEGÚJULÓ TERMÉSZETES ENERGIAFORRÁSOK KIHASZNÁLÁSA ÉS FELHASZNÁLÁSA, AZ ENERGIA- HATÉKONYSÁG NÖVELÉSE AZ EDDIG ELÉRT EREDMÉNYEK A KORÁBBI IVS (2008) ÓTA -- a városban megjelentek olyan cégek, melyek a megújuló energiaforrást (elsősorban a napenergiát) használják energiaigényük fedezésére (Ipari és Logisztikai Központ energia szükségletének jelentős részét már napjainkban is, de a fejlesztések során még további mértékben a napenergia fogja szolgáltatni); ben elkészült Szolnok fenntartható fejlődési stratégiája (HF 21), melynek több stratégiai elhatározása alapján kerültek összeállításra fejlesztési célok, feladatok.

34 Stratégiai cél 8. MEGÚJULÓ TERMÉSZETES ENERGIAFORRÁSOK KIHASZNÁLÁSA ÉS FELHASZNÁLÁSA, AZ ENERGIA- HATÉKONYSÁG NÖVELÉSE -- az önkormányzati intézmények energetikai korszerűsítése -- a panel rehabilitációs program folytatása -- a magántulajdonú lakásállomány és gazdasági épületek energetikai korszerűsítésének, hőszigetelésének támogatása -- a termálvagyon energetikai hasznosításának elindítása a napenergia felhasználás ösztönző rendszerének kidolgozása

35 Önkormányzati intézmények energetikai korszerűsítése A magántulajdonú lakásállomány energetikai korszerűsítésének támogatása

36 Napenergia hasznosítása A széndioxid kibocsátás csökkentése a fosszilis energiák háttérbe szorításával

37 Stratégiai cél 9. FENNTARTHATÓ TÁJGAZDÁLKODÁS ÉS TERMÉSZETVÉDELEM AZ EDDIG ELÉRT EREDMÉNYEK A KORÁBBI IVS (2008) ÓTA -- helyi természetvédelmi terülteket jelölt ki a város (molnárfecske telep, volt Tüdőkórház parkja); -- az Alcsi-szigeten a biogazdálkodás kezdetei megjelentek; ben elkészült Szolnok fenntartható fejlődési stratégiája (HF 21),

38 Stratégiai cél 9. FENNTARTHATÓ TÁJGAZDÁLKODÁS ÉS TERMÉSZETVÉDELEM -- a belterületek növekedésének megszüntetése -- természetes, őshonos fafajokkal erdők telepítése -- vizes élőhelyek létesítése -- a madárbarát város megvalósítása -- tájbarát, természetbarát vetésszerkezet -- széleróziót kivédő dűlőfásítások -- biogazdálkodás -- árterületek környezetkímélő gazdasági hasznosítása -- öntözéseses gazdálkodás arányának növelése -- helyi speciális tájgazdálkodási termékek előállítása

39 Stratégiai cél 10. FELKÉSZÜLÉS A KLÍMAVÁLTOZÁSRA AZ EDDIG ELÉRT EREDMÉNYEK A KORÁBBI IVS (2008) ÓTA -- a Kossuth tér kialakítása a klímaváltozásra való felkészülésre példaértékű; -- új parkok létesültek, a parkfelültek jelentősen növekedtek, ben elkészült Szolnok fenntartható fejlődési stratégiája (HF 21),

40 Stratégiai cél 10. FELKÉSZÜLÉS A KLÍMAVÁLTOZÁSRA -- a gépjármű-közlekedési szükséglet mérséklése -- a városi zöldterületek bővítése, minőségi fejlesztése, zöldfelület hálózat kialakítása -- a városi parkok, gyalogos felületek kedvező mikroklímájának kialakítása -- a víztakarékosság, környezetbarát építőanyagok alkalmazása -- a helyi igények helyi erőforrások által történő kielégítése -- a hatékony energiagazdálkodás -- a lakosság környezettudatosságának fejlesztése -- az épületek felmelegedésének mérséklése

41 Az akcióterületek kijelölését befolyásoló tényezők A társadalmi problémák halmozódása városrészenként

42 Az akcióterületek kijelölését befolyásoló tényezők A fizikai környezet problémái

43 Akcióterültek

44 A BELVÁROS AKCIÓTERÜLETEI ALAPVETŐ CÉL Szolnok valóban a Tisza fővárosa legyen: azaz -- a város kulturális, idegenforgalmi értékeinek megőrzése és továbbfejlesztése: minden városlakónak elemi érdeke, mert életkörülményeit, közérzetét, a kötődését a településhez javítani fogja. idelátogatóknak pedig növekvő vonzerőt jelent, a turistaforgalmat fellendíti, és ezzel a városban élők életkörülményeit, a munkalehetőségek növekedésével, az ellátottsági viszonyok fejlődésével tovább javítja.

45 A beavatkozások várható eredménye indikátorok

46 B1 jelű Város-központ és környéke projektjeinek helyszínei

47 Szapáry utca forgalomcsillapítása és átépítése

48 Szapáry utca forgalomcsillapítása és gyalogos kialakítása metszet

49 A Szapáry utcai óvoda áttelepítése

50 Baross utca Petőfi utca - Kápolna utca csomópontja

51 B2 jelű Jubileumi tér és környéke

52 B3 jelű Véső utca és környéke

53 T jelű Tiszaliget, Szandai rét akcióterület ALAPVETŐ CÉL a város idegenforgalmának növelése; a városi lakosság rekreációs, pihenési szabadidőeltöltési igényeinek a mainál kedvezőbb kielégítése; a város arculatának javítása; a növekvő idegenforgalom következtében a munkalehetőségek bővítése; és a fentiek hatására a településben élők életkörülményeinek javítása és a városi kötődés erősítése.

54 A beavatkozások várható eredménye indikátorok

55 A Tiszaliget és a Szandai rétek akcióterület projektjeinek helyszínei

56 Tiszaliget akcióterületeinek vállalkozási területei

57 A Tiszaligeti Strand és Élményfürdő valamint a Tiszavirág hídfő térségében nagy kapacitású parkoló építése

58 Alcsi városrész akcióterületei ALAPVETŐ CÉL: -- a városrész lakóterületi funkciójának megerősítése, -- a volt laktanyaterületek integrálása a városi környezetbe, -- a lakóterületek mellett a helyi gazdaság és munkalehetőségek fejlesztése, -- a városrész lakósainak környezeti társadalmi feltételeinek javítása, -- a szegregációs terület felszámolása, -- mindezek hatására a városrész mai kedvező népességmegtartó képességének fenntartása.

59 A beavatkozások várható eredménye indikátorok

60 Mester úti volt laktanya és Tallinn városrész akcióterület projektjeinek helyszínei

61 Mester úttól keletre eső akcióterület projektjeinek helyszínei

62 Milléri tó és környékének akcióterületi projektjeinek helyszínei

63 Milléri tó és környékének beépítési javaslata

64 S jelű Széchenyi városrész akcióterülete ALAPVETŐ CÉL: a városrész lakóinak környezeti társadalmi feltételeinek javítása, a városrész romló népességmegtartó képességének javítása, a fiatalok megtartása. a magas laksűrűség következtében a klímaváltozás előnytelen hatásainak különösen kitett városrészben a kedvezőtlen hatások kivédése, a megújuló energiaforrások gazdaságos hasznosítása, a helyi munkalehetőségek növelése.

65 A beavatkozások várható eredménye indikátorok

66 Széchenyi városrész akcióterületének projekt helyszínei

67 Széchenyi városrész akcióterületén gazdasági fejlesztések

68 Nyugati városrész akcióterületei ALAPVETŐ CÉL: -- új gazdasági területek kiépítése és ezzel a szolnoki munkahelyek jelentős bővítése, -- a városrész lakóinak környezet,i társadalmi feltételeinek javítása, és mindezek hatására a városrész romló népességmegtartó képességének javítása, a fiatalok megtartása. -- terület nagy részét elfoglaló gazdasági terültek miatt a klímaváltozás előnytelen hatásainak kivédése, -- a megújuló energiaforrások gazdaságos hasznosítása

69 A beavatkozások várható eredménye indikátorok

70 NY1 jelű volt laktanya és környékének akcióterülete projekt helyszínei

71 Nyugati városrész akcióterületén gazdasági fejlesztés

72 Nyugati városrész akcióterületén gazdasági fejlesztés

73 A volt laktanya és környékének akcióterület beépítési javaslata

74 NY2 jelű Pletykafalu akcióterülete projektjeinek helyszínei

75 Déli városrész akcióterületei ALAPVETŐ CÉL: -- új gazdasági területek kiépítése és ezzel a szolnoki munkahelyek jelentős bővítése, -- a városrész lakóinak környezeti, társadalmi feltételeinek javítása, ezen belül a gazdasági és lakóterültek egymás mellett élésének lakóterületre nézve a mainál kedvezőbb környezeti feltételinek megteremtése, -- a szegregációs terültek megszüntetése. -- a terület nagy részét elfoglaló ipari terültek miatt a klímaváltozás előnytelen hatásait enyhíteni kell. -- a megújuló energiaforrások gazdaságos hasznosítását fel kell gyorsítani.

76 A beavatkozások várható eredménye indikátorok

77 D1 jelű Körösi út és környékének akcióterülete

78 Törteli út környéki rehabilitációs és közpark kialakítási javaslat

79 D2 jelű Déli iparterültek akcióterülete

80 Déli iparterültek akcióterülete gazdasági fejlesztései

81 Ipari Parkbővítése ny-i irányban

82 a Zöld ipari park program megvalósítására tett javaslat

83 Kertvárosi, Szandaszőlősi, Alcsi-szigeti városrészek akcióterületei ALAPVETŐ CÉL: -- elsősorban a többi városrésszel való kapcsolat javítása, -- a Belváros elérhetőségének fejlesztése, -- az intézményi ellátottság további javítása, -- a megújuló energiaforrások gazdaságos hasznosítása A városrészek helyzetes az alábbi mutatók szerint a városi átlag feletti és ez a tendencia jó eséllyel a jövőben is fenntartható lesz..

84 A beavatkozások várható eredménye indikátorok

85 K1 jelű Szandaszőlős akcióterületén a projekt helyszínek

86 K2 jelű Alcsi-sziget akcióterület én a projekt helyszínek

87 Külterületeken végrehajtandó nem akcióterültekhez kapcsolódó projektek ALAPVETŐ CÉL: -- a város helyi klimatikus és környezetvédelmi viszonyainak javítását; -- a természeti értékek megőrzését; -- az ökoturizmus infrastruktúrájának kiépítését; -- a tájgazdálkodás feltételeinek javítását

88 Külterületi akció terültekhez nem kapcsolódó projektek helyszínei

89 A település egésze szempontjából jelentős, de akcióterültekhez nem kapcsolódó fejlesztések

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100 Költségek várható megoszlása évenként

101 Településrendezési tervek módosítási helyszínei

Mezey András (K1-1/13-10815)

Mezey András (K1-1/13-10815) Ez a dokumentáció a VÁTERV95 Kft szellemi terméke. A hozzá kötődő a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényben meghatározott vagyoni jogok a szerzőket illetik. A dokumentációt készítették a VÁTERV95

Részletesebben

BALASSAGYARMAT INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

BALASSAGYARMAT INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA BALASSAGYARMAT INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA BEVEZETÉS Az ITS-ben felhasznált dokumentumok, Az EU 2014-2020 programozási időszak területfejlesztés-politikai irányai és az Integrált Városfejlesztési

Részletesebben

MARCALI TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. III. kötet: INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

MARCALI TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. III. kötet: INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA MARCALI TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA III. kötet: INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Projekt azonosító: DDOP 6.2.1/K 13 2014 0002 Dél Dunántúli Operatív

Részletesebben

MEZŐTÚR VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002

MEZŐTÚR VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 MEZŐTÚR VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 MEZŐTÚR VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015. május Készült: Belügyminisztérium

Részletesebben

VÉGSŐ JÓVÁHAGYÁSRA 1 SZÁNT VERZIÓ

VÉGSŐ JÓVÁHAGYÁSRA 1 SZÁNT VERZIÓ VÉGSŐ JÓVÁHAGYÁSRA 1 SZÁNT VERZIÓ KÉSZÍTETTÉKK MEGBÍZÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9600 Sárvár, Várkerület 2. GENERÁLTERVEZŐ FÜLÖP ÉPÍTÉSZIRODA BT. 1033 Budapest, Zab utca 12. 1 Fülöp Péter Fülöp Judit

Részletesebben

NYÍRBATOR VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: ÉAOP-6.2.1/K-13-2014-0002

NYÍRBATOR VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: ÉAOP-6.2.1/K-13-2014-0002 NYÍRBATOR VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Projekt azonosító: ÉAOP-6.2.1/K-13-2014-0002 NYÍRBÁTOR VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015. május Készült: Belügyminisztérium

Részletesebben

III. kötet: INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

III. kötet: INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA KESZTHELY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA III. kötet: INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Projekt azonosító: NYDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Nyugat-Dunántúli Operatív Program - Fenntartható

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Miskolc 2014. Tartalomjegyzék 0. BEVEZETÉS... 4 1. KÖZÉPTÁVÚ CÉLOK ÉS AZOK ÖSSZEFÜGGÉSEI... 7 1.1. A városfejlesztés stratégiai céljai...

Részletesebben

MEZŐTÚR VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002

MEZŐTÚR VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 MEZŐTÚR VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 MEZŐTÚR VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015. május Készült: Belügyminisztérium megbízásából Projekt

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. (Munkaanyag)

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. (Munkaanyag) MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (Munkaanyag) Miskolc 2014. Tartalomjegyzék 0. BEVEZETÉS... 4 1. KÖZÉPTÁVÚ CÉLOK ÉS AZOK ÖSSZEFÜGGÉSEI... 6 1.1. A városfejlesztés stratégiai

Részletesebben

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9021 GYŐR, VÁROSHÁZ TÉR 1. főépítész stratégiai csoportvezető stratégiai tervező

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9021 GYŐR, VÁROSHÁZ TÉR 1. főépítész stratégiai csoportvezető stratégiai tervező KÉSZÍTETTÉK MEGBÍZÓ GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9021 GYŐR, VÁROSHÁZ TÉR 1. Révi Zsolt Polgári István Babos Anikó főépítész stratégiai csoportvezető stratégiai tervező GENERÁL TERVEZŐ ACZÉL VÁROSÉPÍTÉSZ

Részletesebben

Tapolca város integrált településfejlesztési stratégiája

Tapolca város integrált településfejlesztési stratégiája EGYEZTETÉSI VÁLTOZAT Tapolca város integrált településfejlesztési stratégiája II. STRATÉGIA KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2030

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2030 KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2030 MEGBÍZÓ: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata KÉSZÍTETTE: ECORYS MAGYARORSZÁG Kft. TÉR-T-REND Kft. 2014. június TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés...

Részletesebben

ZÁHONY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002

ZÁHONY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 ZÁHONY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 ZÁHONY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015. május Készült: Belügyminisztérium megbízásából

Részletesebben

KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Kiszelovics és Társa Településtervező Kft.

KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/343-279 Sz.: 5/2014. KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

Részletesebben

BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002

BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015. május Készült: Belügyminisztérium

Részletesebben

CSENGER VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Egyeztetési változat. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002

CSENGER VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Egyeztetési változat. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 CSENGER VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Egyeztetési változat Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 CSENGER VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015. május Készült:

Részletesebben

Nyékládháza város Integrált településfejlesztési stratégiája 2015. június 314/2012. (XI.8.) Korm. rend. 31. (1) véleményezési eljárás

Nyékládháza város Integrált településfejlesztési stratégiája 2015. június 314/2012. (XI.8.) Korm. rend. 31. (1) véleményezési eljárás Nyékládháza város Integrált településfejlesztési stratégiája 2015. június 314/2012. (XI.8.) Korm. rend. 31. (1) véleményezési eljárás Tervező: INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA BEVEZETŐ Az Integrált

Részletesebben

FEHÉRGYARMAT VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI Váro s címere STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002

FEHÉRGYARMAT VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI Váro s címere STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 FEHÉRGYARMAT VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI Váro s címere STRATÉGIÁJA Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 FEHÉRGYARMAT VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015. április Készült:

Részletesebben

Zalaegerszeg MJV Integrált Területi Programja 2014-2020

Zalaegerszeg MJV Integrált Területi Programja 2014-2020 Zalaegerszeg MJV Integrált Területi Programja 2014-2020 Cím Verzió 1.0 MJV közgyűlési határozat száma és dátuma Területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős minisztériumi jóváhagyás száma és dátuma

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSRE KÉSZÍTETT DOKUMENTÁCIÓ

KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSRE KÉSZÍTETT DOKUMENTÁCIÓ VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA II. KÖTET TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSRE KÉSZÍTETT DOKUMENTÁCIÓ 2013. JÚNIUS Megbízó: Megbízó felelőse:

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban

Részletesebben

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT HATVAN VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT HATVAN VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT HATVAN VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ Projekt azonosító: ÉMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Észak-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis-

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI TERVE

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI TERVE VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI TERVE TERVEZET II. KÖTET TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 2012. NOVEMBER MÓDOSÍTVA 2013. JANUÁR Megbízó: Veszprém MJ Város Önkormányzata Porga Gyula polgármester

Részletesebben

SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJA

SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJA SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJA 2.0 VERZIÓ 2015. május 11. Készítette: Szolnoki Városfejlesztő Zrt. 1 Cím Verzió 2.0 MJV közgyűlési határozat száma és dátuma Területfejlesztés stratégiai

Részletesebben

TOP Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

TOP Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP Terület- és Településfejlesztési Operatív Program A Széchenyi terv 2020. program részeként, valamint az EU 2014-2020 tervezési időszakhoz is prioritásokhoz illeszkedő operatív program, ami meghatározza

Részletesebben

II. kötet: Integrált Településfejlesztési Stratégia

II. kötet: Integrált Településfejlesztési Stratégia Terra Studió Kft. 1034 Budapest, Szomolnok u. 14. PAKS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA II. kötet: Integrált Településfejlesztési Stratégia Projekt azonosító: DDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Dél-Dunántúli

Részletesebben

KAPUVÁR INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

KAPUVÁR INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Pro Via 91 Kft. 1034 Budapest, Szomolnok u. 14. KAPUVÁR INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2015 2023 Projekt azonosító: NYDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Nyugat-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés

Részletesebben

SZIKSZÓ 2014-2020 MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT. 2015. április 3. INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. ITS 2014 Konzorcium Kft.

SZIKSZÓ 2014-2020 MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT. 2015. április 3. INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. ITS 2014 Konzorcium Kft. SZIKSZÓ INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2014-2020 2015. április 3. Készítette: ITS 2014 Konzorcium Kft. Tartalomjegyzék 1 Helyzetfeltáró munkarész... 6 1.1 TELEPÜLÉSHÁLÓZATI ÖSSZEFÜGGÉSEK, A

Részletesebben

Projekt azonosító: NYDOP-6.2.1/K-13-2014-0002

Projekt azonosító: NYDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 VASVÁR INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA II. kötet: INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Projekt azonosító: NYDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Nyugat-Dunántúli Operatív Program - Fenntartható településfejlesztés

Részletesebben