Állatorvos-tudományi Kar. 2014/2015. (228.) tanévi tájékoztatója

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Állatorvos-tudományi Kar. 2014/2015. (228.) tanévi tájékoztatója"

Átírás

1 Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar 014/015. (8.) tanévi tájékoztatója Állatorvos-tudományi Kar 1078 Budapest, István u.. Postai cím: 1400 Budapest, Pf.. Telefon: Telefax: /015. tanév TANÉVI TÁJÉKOZTATÓ

2 014/015. tanévi TÁJÉKOZTATÓ 014/015. tanév TANÉVI TÁJÉKOZTATÓ

3 Tisztelettel köszöntöm karunk hallgatóit! A Kar 014/015. évi Tanévi Tájékoztatójában igyekeztünk összefoglalni azokat a fontos információkat, melyek segítik Önöket eligazodni az oktatással és a hallgatói juttatásokkal és térítésekkel kapcsolatos ügyekben. A Tájékoztató elsődleges célja, hogy mindenki megismerje a Szent István Egyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának a karunkra vonatkozó részeit. Hallgatóinknak tisztában kell lenniük kötelességeikkel, lehetőségeikkel és jogaikkal. Az oktatás Karunkon is a kreditrendszer keretei között folyik, ami nagyobb szabadságot biztosít a hallgatók számára a tanulmányaik ütemezésében. Ez a képzési mód lehetővé teszi az egyéni haladást. Fontosnak tartjuk, hogy minden hallgató megértse a kreditrendszerű tanulmányi munka logikáját és hatékonyan alkalmazza a technikai tennivalókat. Ajánlatos a mintatanterv alapján haladni, s csak nagyon indokolt esetben és megfontolt döntés után érdemes változtatni ezen, mivel a kreditrendszer előnyei mellett a hallgató számára biztosított nagyobb tanulmányi szabadságnak sok buktatója van! Egy-egy tantárgy vizsgájának az elhalasztása, illetve sikertelensége miatt előfordulhat, hogy új tantárgy nem vehető fel, ami a tanulmányi idő szükségtelen meghosszabbodásához vezet. Rosszabb esetben a hallgató nem teljesíti az előírt kreditet, emiatt csak az önköltség befizetésével folytathatja a tanulmányait, mivel az állam által támogatott" képzés csupán egy-egy évre vonatkozik. Mindezek miatt nyomatékosan kérem, hogy szánjanak időt a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat karunkra vonatkozó részeinek, az ott található kreditinformációs rendszernek és az előtanulmányi követelményeknek az elolvasására. Az itt szereplő szabályok ismeretének a hiánya miatt sajnos előfordult, hogy néhány hallgató idő előtt kényszerült abba hagyni tanulmányait. A tantárgyak nevét, az osztályzatokat, az összegyűjtött kreditet, a vizsgákra történő jelentkezést és egyéb ismereteket a hallgatói információs rendszer, a NEPTUN tárolja. Minden hallgató egyéni érdeke és kötelessége ellenőrizni a személyével kapcsolatos bejegyzéseket, azt hogy hol tart a diploma megszerzése felé vezető úton. A Tájékoztatóból megismerhetik a Kar vezetését és egységeit, a 014/015. tanév időbeosztását, a külső szakmai gyakorlatokkal kapcsolatos követelményeket, valamint a Hallgatói Juttatások és Térítések Szabályzatát. Tanulmányaikkal kapcsolatos kérdéseikkel, további tájékoztatásért a fogadóórák idejében keressék meg a Tanulmányi Osztály segítőkész előadóit, akik segítségükre lesznek. Meggyőződésem, hogy a Kar minden oktatója és dolgozója segítséget nyújt ahhoz, hogy nyugodt körülmények között készülhessenek a választott életpályájukra. Rajtunk kívül a kari HÖK (Hallgatói Önkormányzat) tagjainak a segítségére is mindenkor számíthatnak, akik a hallgatók érdekeit képviselik. Magasabb szintű döntést, segítségét igényelő gondjukkal forduljanak hozzám bizalommal. Oktatóink, és valamennyi munkatársam nevében jó egészséget, akaraterőt, tanulmányi sikereket és boldog diákéveket kívánok Önöknek, remélve azt, hogy a végzésük után szívesen fognak visszagondolni alma materükre, amelyet az első állatorvos-képző intézmények között 7 éve alapítottak. Budapest, 014. július Dr. Farkas Róbert oktatási dékánhelyettes 014/015. tanév TANÉVI TÁJÉKOZTATÓ

4 TARTALOMJEGYZÉK Tanszékek... 9 A 014/015. tanév időbeosztása A SZIE ÁOTK-n érvényes Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat... 1 I. Általános rendelkezések... II. A tanulmányokra vonatkozó rendelkezések III. Az ismeretek ellenőrzésével kapcsolatos rendelkezések és a leckekönyv aláírása IV. A végbizonyítványra (abszolutóriumra), a szakdolgozatra (diplomadolgozatra), a záróvizsgára és az oklevélre vonatkozó rendelkezések Leckekönyv szabályzat Kredit alapfogalmak Az Egyetem kreditinformációs rendszere A SZIE Állatorvos-tudományi Kar állatorvos szak tanterve bevezetve a 006/007. tanévben A SZIE Állatorvos-tudományi Kar állatorvos szak tanterve bevezetve a 009/010. tanévben A SZIE Állatorvos-tudományi Kar állatorvos szak tanterve bevezetve a 013/014. tanévben A SZIE Állatorvos-tudományi Kar állatorvos szak tanterve bevezetve a 014/015. tanévben A SZIE Állatorvos-tudományi Kar biológia alapképzés (BSc) tanterve bevezetve a 008/009. tanévben SZIE Állatorvos-tudományi Kar biológus mesterképzés (MSc) tanterve bevezetve a 01/013. tanévben Szakirány- és modulválasztás, szakdolgozat készítés a SZIE ÁOTK biológia (BSc) és biológus (MSc) képzésén A hallgatói juttatások és térítések szabályzata... 1 SZMSZ 5. sz. mellékletének d) részének a Térítési és Juttatási Szabályzatának függelékei /015. tanév TANÉVI TÁJÉKOZTATÓ

5 A Szent István Egyetemen, az alábbi Karokon folyik az oktatás Állatorvos-tudományi Kar 1078 Budapest, István utca. Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar 5540 Szarvas, Szabadság u. 4. Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar 100 Gödöllő, Páter Károly u. 1. Gépészmérnöki Kar 100 Gödöllő, Páter Károly u. 1. Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar 100 Gödöllő, Páter Károly u. 1. Ybl Miklós Építéstudományi Kar 1146 Budapest, Thököly u. 74. Az egyetem vezetői Dr. Tőzsér János egyetemi tanár, rektor 100 Gödöllő, Páter Károly u. 1. Tel.: Az Állatorvos-tudományi Kar vezetése és egységei Dékán: Dr. Sótonyi Péter egyetemi tanár Dékáni Hivatal H épület I. emelet Dékánhelyettesek: Dr. Farkas Róbert egyetemi tanár oktatás H épület I. emelet, 101. Fogadóóra: Hétfő: Csütörtök: (Előzetes bejelentkezés a Tanulmányi Osztályon.) Dr. Bartha Tibor egyetemi tanár nemzetközi kapcsolatok H épület III. emelet, 307. Dr. Tuboly Tamás egyetemi tanár kutatási és posztgraduális képzés H épület III. emelet, 303. Dr. Németh Tibor egyetemi tanár klinikai B épület. Az idegen nyelvű képzésért felelős vezető: Dr. Bartha Tibor egyetemi tanár H épület I. emelet, 103. Kari Tanács 014/015. tanév 5 TANÉVI TÁJÉKOZTATÓ

6 Elnök: Dr. Sótonyi Péter egyetemi tanár, dékán Tagok: Dr. Sótonyi Péter Dr. Cseh Sándor Dr. Csébi Péter Dr. Fodor László Dr. Gálfi Péter Dr. Hornung Erzsébet Dr. Hullár István Dr. Jakab Csaba Dr. Jerzsele Ákos Kinálné Szikora Zsuzsanna Dr. Laczay Péter Dr. Nemes Péter Dr. Reiczigel Jenő Dr. Sterczer Ágnes Dr. Vetter János Csonka Diána Bezdek Zsófia Dankó Dávid Fenyvesi Kornél Jakab Horváth Márton Egyetemi jogok szenátusi biztosa: C épület földszint Tel: Dr. Lassóné dr. Neogrády Zsuzsanna egyetemi docens A Kar igazgatási egységei Kari Titkárság H épület II. emelet, 01. szoba Tel.: Kari titkár: Bukhárné Ecseki Mónika Tanulmányi Osztály 014/015. tanév 6 TANÉVI TÁJÉKOZTATÓ

7 H épület I. emelet Félfogadási idő: Félfogadás szünetel: hétfő, szerda, csütörtök, 9.00 órától óráig kedd és péntek Tanulmányi Osztály: Horváthné Csapó Tímea Tel.: osztályvezető Őszi-Szalczer Rita Tel/Fax: előadó Tel.: /818m Lukács Andrea előadó Tel.: /8159m Idegennyelvű képzési csoport: Lessi Péter Tel.: csoportvezető Fax: Lakatos Fanni Tel.: előadó Scheller Annamária Tel.: Neptun-felelős: Mészáros Ferenc Tel.: /814m Gazdasági Igazgatóság H épület II. emelet, 01. szoba Tel.: Gazdasági igazgató: Kiss László Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya H épület III. emelet, 307. szoba Tel.: Patkós Zita Állatorvos-tudományi Könyvtár, Levéltár és Múzeum D épület Tel.: Igazgató: Orbán Éva Olvasóterem Tel.: Hallgatói Önkormányzat Tel.: /015. tanév 7 TANÉVI TÁJÉKOZTATÓ

8 elnök: Dankó Dávid egyetemi hallgató Marek József Oktatóközpont és Kollégium Budapest, 1148 Mogyoródi u Tel.: Igazgató: Kiss László A hallgatóságot érintő Kari bizottságok Diákjóléti Bizottság Gazdasági és Költségvetési Bizottság Hallgatói Fegyelmi Bizottság Hallgatói Felülbírálati Bizottság Hallgatói Véleményezési Bizottság Idegennyelvű Képzés Bizottsága Kollégiumi Diákbizottság Minőségügyi Bizottság Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága Oktatási és Akkreditációs Bizottság Posztgraduális Képzés Bizottsága Tanulmányi Bizottság Tudományos Diákköri Tanács 014/015. tanév 8 TANÉVI TÁJÉKOZTATÓ

9 Tanszékek Anatómiai és Szövettani Tanszék E épület Tel: Dr. Sótonyi Péter Dr. Halasy Katalin Dr. Gerics Balázs Dr. Szalay Ferenc Dr. Rácz Bence Dr. Kótai István Dr. Novák-Hazai Diána Dr. Jancsik Veronika Dr. Telki Márta Dr. Czeibert Kálmán Dr. Reinitz László egyetemi tanár, tanszékvezető egyetemi tanár egyetemi docens egyetemi docens egyetemi docens egyetemi adjunktus egyetemi adjunktus tudományos főmunkatárs tanszéki munkatárs állatorvos állatorvos oktatott tantárgy: anatómia és fejlődéstan, biológia, bevezetés a biológiába, állatorvosi szövettan, tájanatómia, állatorvosi hivatás, összehasonlító állatszervezettan, a sejt molekuláris biológiája, humánbiológia, molekuláris sejtbiológia, sejtbiológia, neuroendokrinszabályozás. Állat-egészségügyi Igazgatástani és Agrárgazdaságtani Tanszék L épület III. emelet Tel: Dr. Ózsvári László Dr. Visnyei László Dr. Fodor Kinga Dr. Sátori Ágnes Dr. Csintalan Csaba Dr. Fodor István Dr. Szabára Ágnes egyetemi docens, tanszékvezető ny. egyetemi docens egyetemi adjunktus egyetemi tanársegéd állatorvos állatorvos állatorvos oktatott tantárgy: állat-egészségügyi igazgatástan, agrárgazdaságtan, állatorvosi ökonómia, management és etika, igazságügyi állatorvostan, EU ismeretek, természet- és állatvédelmi jog. Állathigiéniai, Állomány-egészségtani és Állatorvosi Etológiai Tanszék J épület I. és II. emelet Tel: Dr. Könyves László Péter Dr. Brydl Endre Dr. Jakab László József Dr. Kovács Péter Dr. Jurkovich Viktor Dr. Solymosi Norbert Dr. Bartha András Dr. Adorján András egyetemi docens, tanszékvezető professor emeritus egyetemi adjunktus egyetemi tanársegéd tudományos munkatárs tudományos munkatárs tanszéki mérnök állatorvos oktatott tantárgy: alkalmazott etológia, állathigiénia és állomány-egészségtan. 014/015. tanév 9 TANÉVI TÁJÉKOZTATÓ

10 Állattenyésztési, Takarmányozástani és Laborállat-tudományi Intézet Bp. VII. Rottenbiller u. 50. Tel: , Dr. Hullár István Dr. Fekete Sándor György Dr. Zöldág László Dr. Gáspárdy András Dr. Bersényi András Dr. Maróti-Agóts Ákos Túriné Dr. Cenkvári Éva Dr. Marosán Miklós Dr. Pribenszky Csaba Dr. Zenke Petra Dr. Annus Kata Dr. Korsós Gabriella Kis-Pető Tibor Andrásofszky Emese Szabára László Dr. Hetényi Nikoletta Dr. Losonczi Eszter egyetemi docens, intézetvezető egyetemi tanár ny. egyetemi tanár egyetemi docens egyetemi adjunktus egyetemi adjunktus tudományos főmunkatárs tudományos főmunkatárs tudományos főmunkatárs tudományos munkatárs tudományos segédmunkatárs tudományos segédmunkatárs tudományos segédmunkatárs ügyvivő szakértő ügyvivő szakértő állatorvos állatorvos oktatott tantárgy: állattenyésztéstan, állatorvosi genetika, állatorvosi takarmányozástan és dietetika, laborállat-tudomány és bioetika. Belgyógyászati Tanszék és Klinika A épület I. emelet Tel: Dr. Vörös Károly Dr. Manczur Ferenc Dr. Sterczer Ágnes Dr. Máthé Ákos Dr. Tarpataki Noémi Dr. Dudás Györki Zoltán Dr. Hetyey Csaba Dr. Pápa Kinga Dr. Psáder Roland Dr. Aradi Zsófia Dr. Pazár Péter Dr. Sátorhelyi Tamás Dr. Balogh Márton Dr. Vizi Zsuzsanna egyetemi tanár, tanszékvezető egyetemi docens egyetemi docens egyetemi adjunktus egyetemi adjunktus tudományos munkatárs tudományos munkatárs tudományos munkatárs tudományos segédmunkatárs állatorvos állatorvos állatorvos állatorvos állatorvos oktatott tantárgy: belgyógyászat, belgyógyászati diagnosztika, betegápolás alapjai. a betegvizsgálat és 014/015. tanév 10 TANÉVI TÁJÉKOZTATÓ

11 Biomatematikai és Számítástechnikai Tanszék L épület III. emelet Tel: Dr. Reiczigel Jenő Dr. Harnos Andrea Dr. Börzsönyi László Bajcsayné Fábián Ibolya Abonyi-Tóth Zsolt egyetemi tanár, tanszékvezető egyetemi docens tudományos főmunkatárs tudományos munkatárs ügyvivő szakértő oktatott tantárgy: biomatematika, informatika, fizika (biológia BSc) számítógépes statisztikai gyakorlat, PC programozás, biostatisztika (többváltozós statisztika). Egzotikusállat- és Vadegészségügyi Tanszék B épület Fszt. Tel.: Dr. Gál János Dr. Molnár Viktor Dr. Balogh Éva Dr. Papp Antal Dr. Pazár Péter Dr. Sátorhelyi Tamás egyetemi docens, tanszékvezető tudományos munkatárs tudományos munkatárs állatorvos állatorvos állatorvos Oktatott tantárgy: kedvtelésből tartott különleges állatok betegségei. Élelmiszer-higiéniai Tanszék L és N épület II. emelet Tel: Dr. Laczay Péter egyetemi tanár, tanszékvezető Dr. Lehel József egyetemi docens Dr. Székely Körmöczy Péter tudományos főmunkatárs Nádaskiné dr. Szakmár Katalin tudományos munkatárs Dr. Erdősi Orsolya tudományos segédmunkatárs Dr. Szili Zsuzsanna tudományos segédmunkatárs Dr. Józwiák Ákos állatorvos oktatott tantárgy: élelmiszerhigiénia. Élettani és Biokémiai Tanszék C épület Tel: Dr. Frenyó V. László Dr. Bartha Tibor Dr. Kutas Ferenc Dr. Lassóné Dr. Neogrády Zsuzsanna Dr. Győrffy Andrea Dr. Kiss Dávid Sándor Dr. Mátis Gábor Somogyi Virág Jócsák Gergely Péter Üveges Péter Kulcsárné Dr. Petrilla Janka egyetemi tanár, tanszékvezető egyetemi tanár professor emeritus egyetemi docens tudományos segédmunkatárs tanszéki munkatárs tanszéki munkatárs tanszéki munkatárs ügyvivő szakértő ügyvivő szakértő állatorvos oktatott tantárgy: állatorvosi biokémia, állatorvosi élettan, összehasonlító biokémia, összehasonlító élettan, biológiai kémia (Szerves- és biokémia). 014/015. tanév 11 TANÉVI TÁJÉKOZTATÓ

12 Gyógyszertani és Méregtani Tanszék R épület I. emelet Tel: Dr. Gálfi Péter Dr. Csikó György Dr. Jerzsele Ákos Nagy Gábor György Dr. Farkas Orsolya Pásztiné Dr. Gere Erzsébet Dr. Kővágó Csaba egyetemi tanár, tanszékvezető egyetemi docens egyetemi adjunktus tudományos munkatárs tudományos munkatárs tudományos munkatárs tudományos segédmunkatárs oktatott tantárgy: gyógyszertan, toxikológia, toxikológia alapjai. Idegennyelvi Lektorátus N épület I. emelet Tel: Dr. Tereiné Bán Andrea Nagy Nikoletta Radenhausen, Rudolf Tersztyánszky Katalin Veszelinov Eszter vezető nyelvtanár nyelvtanár nyelvtanár nyelvtanár nyelvtanár oktatott nyelvek: angol, német, latin. Járványtani és Mikrobiológiai Tanszék Bp. XIV. Hungária krt Tel: Dr. Fodor László Dr. Tuboly Tamás Dr. Varga János Dr. Bakonyi Tamás Dr. Makrai László Dr. Cságola Attila Dr. Forgách Petra Dr. Lőrincz Márta egyetemi tanár, tanszékvezető egyetemi tanár professor emeritus egyetemi docens egyetemi docens egyetemi adjunktus egyetemi adjunktus állatorvos oktatott tantárgy: virológia, bakteriológia, immunológia, járványtan, immunológia alapjai, biotechnológia, mikrobiológia, immunszabályozás. Kémiai Tanszék C épület Tel: Dr. Nemes Péter Dr. Scheiber Pál Dr. Varga Tamás Róbert Dr. Vincze Zoltán Dr. Pilipecz Mihály Viktor egyetemi tanár, tanszékvezető professor emeritus egyetemi docens egyetemi docens egyetemi adjunktus oktatott tantárgy: biofizika, kémia. 014/015. tanév 1 TANÉVI TÁJÉKOZTATÓ

13 Kórélettani és Onkológiai Tanszék A és O épület I. emelet Tel.: Dr. Vajdovich Péter Dr. Kungl Krisztina Dr. Keresztes Ágnes Mónika Dr. Csöndes Judit Dr. Tóth Bálint egyetemi docens, tanszékvezető egyetemi tanársegéd tudományos munkatárs állatorvos állatorvos Oktatott tantárgy: állatorvosi kórélettan, laboratóriumi diagnosztika. Parazitológiai és Állattani Tanszék A épület I. emelet Tel: Dr. Farkas Róbert Dr. Hornok Sándor Dr. Földvári Gábor Szabóné Dr. Fok Éva Dr. Majoros Gábor Dr. Flaisz Barbara egyetemi tanár, tanszékvezető egyetemi docens egyetemi adjunktus tudományos főmunkatárs tudományos főmunkatárs állatorvos oktatott tantárgy: állattan, méhészet és méhegészségügy, parazitológia, parazitológia és parazitaökológia. Patológiai Tanszék E épület I. emelet Tel: Dr. Rusvai Miklós Dr. Vetési Ferenc Dr. Baska Ferenc Dr. Mándoki Míra Dr. Jakab Csaba Dr. Balka Gyula egyetemi tanár, tanszékvezető professor emeritus egyetemi docens egyetemi docens egyetemi adjunktus egyetemi adjunktus oktatott tantárgy: halegészségügy. általános kórtan, kórbonctan, igazságügyi állatorvostan (részben), Sebészeti és Szemészeti Tanszék és Klinika A és B épület Tel: Dr. Németh Tibor Dr. Diószegi Zoltán Dr. Arany Tóth Attila Dr. Dunay Miklós Pál Dr. Csébi Péter Dr. Szentgáli Zsolt Dr. Molnár Péter Dr. Nógrádi Anna Linda Dr. Simon Csilla egyetemi docens, tanszékvezető állatorvos egyetemi adjunktus egyetemi adjunktus tudományos segédmunkatárs állatorvos állatorvos állatorvos állatorvos oktatott tantárgy: aneszteziológia, ortopédia, radiológia, sebészet, szemészet. 014/015. tanév 13 TANÉVI TÁJÉKOZTATÓ

14 Szülészeti és Szaporodásbiológiai Tanszék és Klinika L épület I. emelet és N épület II. emelet Tel: Dr. Cseh Sándor egyetemi tanár, tanszékvezető Dr. Solti László egyetemi tanár Dr. Baloghné Dr. Thuróczy Julianna egyetemi docens Dr. Huszeniczáné Dr. Kulcsár Margit tudományos főmunkatárs Dr. Kecskeméthy Sára tudományos munkatárs Dr. Kollár Eszter állatorvos Dr. Müller Linda állatorvos Dr. Nagy Ádám állatorvos oktatott tantárgy: szülészet és szaporodásbiológia. Testnevelési Tanszék G épület I. emelet Tel: Deli Levente Ránky Réka Virág testnevelő tanár, tanszékvezető testnevelő tanár oktatott tantárgy: testnevelés. Biológiai Intézet Bp. VII. Rottenbiller u. 50. I. emelet Tel: , Dr. Hornung Erzsébet egyetemi tanár, intézetvezető Ökológiai Tanszék Bp. VII. Rottenbiller u. 50. Tel: Dr. Hornung Erzsébet Dr. Kabai Péter Dr. Kis János Dr. Kövér Szilvia Dr. Szabó Péter Dr. Fülöp Dávid Krisztián Dr. Pásztori-Kovács Szilvia Szabó Krisztián Nemesházi Edina Szigeti Viktor egyetemi tanár egyetemi docens tudományos munkatárs tudományos munkatárs tudományos munkatárs tudományos segédmunkatárs tudományos segédmunkatárs tudományos segédmunkatárs PhD hallgató PhD hallgató oktatott tantárgyak: biológia BSc: etológia I,II, a biológia aktuális kérdései, zootaxonómia, ökológiai terepmódszerek, populáció genetika és evolúcióbiológia, az ökológia alapjai, állatökológia, kutatástervezés, ökológiai terepmódszerek, speciális vizsgálati módszerek, viselkedésökológia, a viselkedés szabályozása, számítógépes statisztikai gyakorlat (részben), 014/015. tanév 14 TANÉVI TÁJÉKOZTATÓ

15 általános biogeográfia és állatföldrajz, cikkolvasó szeminárium, szakdolgozati szeminárium, terepgyakorlat I,II., molekuláris biológiai technikák. biológus MSc: kutatástervezés és pályázat írás, általános ökológia, viselkedésökológia, evolúcióbiológia, szaklabor I, II, III, populációk és közösségek ökológiája, speciális vizsgálati módszerek, biogeográfia, etológia és módszertana, biomatematikai modellek, számítógépes modellezés, cikkolvasó szeminárium, részletes taxonómia, genetika és populációgenetika, molekuláris biológia, evolúciós összehasonlító módszerek. Növénytani Tanszék Bp. VII. Rottenbiller u. 50. Tel: , Dr. Vetter János Dr. Turcsányiné Dr. Siller Irén Dr. Cserhalmi Dániel egyetemi tanár egyetemi docens egyetemi adjunktus oktatott tantárgy: növénytan, összehasonlító növényszervezettan, mikológia, természet- és környezetvédelem, gombarendszertan és terepgyakorlat, gyógynövényismeret, mikotoxikológia, mérgező növények és hatóanyagaik ismerete, gombaökológia, gombaélettan, gombatermesztés és mikoterápia, természeti értékeink. Az MTA Ökológiai Kutatóintézetébe kihelyezett Funkcionális Ökológiai Tanszék (www.obki.hu/) Dr. Bartha Sándor Dr. Botta-Dukát Zoltán Dr. Somodi Imelda tanszékvezető, tudományos tanácsadó, osztályvezető intézeti igazgató, tudományos tanácsadó tudományos munkatárs oktatott tantárgy: tájökológia, invazív fajok ökológiája Az MTM Állattárába kihelyezett Zootaxonómiai Tanszék (www.nhmus.hu/hu/allattar) Bp. VIII. Baross u. 13. Dr. Korsós Zoltán Dr. Vörös Judit Dr. Forró László Dr. Csorba Gábor Dr. Dányi László Dr. Fuisz Tibor István Dr. Merkl Ottó Dr. Murányi Dávid Dr. Szél Győző Deákné Lazányi-Bacsó Eszter főigazgató, főmuzeológus, tanszékvezető főmuzeológus, tanszékvezető helyettes tárigazgató főmuzeológus főmuzeológus főmuzeológus főmuzeológus főmuzeológus főmuzeológus segédmuzeológus 014/015. tanév 15 TANÉVI TÁJÉKOZTATÓ

16 Dr. Vas Zoltán Puskás Gellért Dr. Lengyel Gábor (MTA NKI) Dr. Samu Ferenc (MTA NKI) Orosz András Peregovits László Sevcsik András (DINPI) segédmuzeológus segédmuzeológus munkatárs tudományos tanácsadó preparátor munkatárs munkatárs oktatott tantárgy: zootaxonómia (előadás részben, gyakorlat), részletes taxonómia (részben), terepgyakorlat II. (részben). Üllői Kampusz 5 Üllő, Dóra-major Haszonállat-gyógyászati Tanszék és Klinika Tel.: Dr. Biksi Imre Dr. Szenci Ottó Dr. Bajcsy Árpád Csaba Dr. Horváth András Dr. Német Zoltán László Dr. Szelényi Zoltán Viktor egyetemi docens, tanszékvezető ny. egyetemi tanár tudományos főmunkatárs tudományos segédmunkatárs állatorvos állatorvos oktatott tantárgy: mobil klinikai gyakorlat 1.,. Lógyógyászati Tanszék és Klinika Tel.: Dr. Bodó Gábor Dr. Korbacska-Kutasi Orsolya Dr. Makra Zita Dr. Tóth Péter Dr. Moravszki Leticia Dr. Bakos Zoltán Dr. Baska-Vincze Boglárka Dr. Bódai Emese Dr. Bohák Zsófia Dr. Izing Simon Dr. Molnár Szabina Dr. Tóth Balázs Dr. Tuska Pál egyetemi docens, tanszékvezető egyetemi adjunktus egyetemi tanársegéd egyetemi tanársegéd tudományos segédmunkatárs állatorvos állatorvos állatorvos állatorvos állatorvos állatorvos állatorvos állatorvos oktatott tantárgy: klinikai betegellátási gyakorlat 1.,., 3., /015. tanév 16 TANÉVI TÁJÉKOZTATÓ

17 A 014/015. tanév időbeosztása Első félév: Gólyatábor: 014. augusztus 3-6. Tanévkezdés: Tanévnyitó ünnepség: 014. szeptember 1. (hétfő) augusztus 9. (péntek) óra. Gólyahét 014. szeptember 1-5. Egyetemi tanévnyitó ünnepség: 014. szeptember 8. (hétfő) Gödöllő óra. Beiratkozás I. évf. hallgatók részére: 014. augusztus 9. (péntek) óra állatorvosi szak, óra biológia BSc, illetve biológus MSc szak. Bejelentkezés az első félévre felsőbb évesek: 014. szeptember 1-től - 05-ig (személyesen). A NEPTUN-rendszerben: 014. augusztus órától szeptember óráig. Oktatási időszak: 014. szeptember 1-től december 1-ig. Záróvizsga, állatorvosi szak: Az idegen nyelvű képzés számára a 10 féléves mintatanterv szerint haladóknak Szakdolgozat-leadás: Szakdolgozat-védés: záróvizsga-időszak: 014. augusztus 1. (péntek) szeptember 5-ig szeptember 15-től 014. október 4-ig. (esetleges utóvizsgák: november 10-től). Eskükivevő ünnepség (idegennyelvű képzés hallgatóinak): 014. november 8. (péntek) óra. A 009. szeptember 1-je előtt hallgatói jogviszonyt létesített, a 11 féléves mintatanterv szerint haladóknak (magyar, idegen nyelvű képzés) 11. gyakorlati félév: 014. szeptember 1-től 015. január 18-ig Szakdolgozat-leadás: 014. november 1. (péntek). Szakdolgozat-védés: 014. december 5-ig a tanszékeken. záróvizsga-időszak: 015. január 6-tól 015. február 6-ig (esetleges utóvizsgák: 015. március -től). A 009. szeptember 1-je után hallgatói jogviszonyt létesített hallgatóknak (magyar, idegen nyelvű képzés) ún. komplex záróvizsga 11. gyakorlati félév: 014. szeptember 1-től 015. január 18-ig Szakdolgozat-leadás: 014. december 5. (péntek). záróvizsga-időszak: 015. február -től február 13-ig (esetleges utóvizsgák: 015. február 16-tól 0-ig). Keresztféléves gyakorlat: Kizárólag a 11 féléves mintatanterv szerint tanuló idegen nyelvű képzés hallgatói számára, csak külföldi gyakorlati helyeken 014/015. tanév 17 TANÉVI TÁJÉKOZTATÓ

18 Gyakorlati félév: 015. január május félévre bejelentkezés: 014. december 8-tól 1-ig. A keresztféléves gyakorlat szerint haladó hallgatók részére Gólyabál: Szakdolgozat-leadás: záróvizsga-időszak: 015. május 4. (hétfő) június 1-től 015. június 1-ig (esetleges utóvizsgák: 015. június 15-től 19-ig) november 8. (szombat). Tudományos Diákköri Konferencia: 014. november 6. (szerda). Nyílt Nap: 014. december 3. (szerda) óra. Vizsgaidőszak (I-V. évfolyam, minden szak:) 014. december és 015. január - január 30. Dékáni, dékánhelyettesi kérelmek leadása: 015. január óráig, illetve a január 30-án az adott tantárgyból vizsgázó hallgatók részére 015. február. (hétfő) óráig Az energiatakarékos üzemeltetés érdekében 014. december 4. és 015. január 1. között zárva lesz a Kar, ezen időszak rendkívüli vizsgáztatás céljára sem jelölhető ki. Ünnepnapok: 014. október 3. (csütörtök), december 5., 6., valamint 015. január 1. (csütörtök). Munkanap- áthelyezés Pihenőnap: 014. október 4. péntek, munkanap: október 18. szombat. Pihenőnap: 014. december 4. szerda, munkanap: december 13. szombat. Második félév: Bejelentkezés a második félévre: A NEPTUN- rendszerben: Diplomaosztó ünnepség: Oktatási időszak: 015. február -től február 6-ig személyesen február órától február óráig március 13. (péntek) óra (dékáni szünet: és óra között) február -től 015. május -ig. Equus napok: 015. március 5-9. Nemzetközi Nap: 015. március 5. Dékáni szünet: Ballagás: 015. március 30-tól 015. április 3-ig május 16. (szombat). Záróvizsga biológusképzés: Diplomadolgozat-leadás: 015. április 30. Diplomadolgozat-védés: 015. május 9. Záróvizsga: 015. június 18. (BSc), 015. június 19. (MSc). 014/015. tanév 18 TANÉVI TÁJÉKOZTATÓ

19 Vizsgaidőszak az I - V. évfolyam részére (minden szak): Tanévzáró diplomaosztó ünnepség: 015. május 6-tól 015. július 3-ig július 3. (péntek). Dékáni, dékánhelyettesi kérelmek leadása: 015. július óráig, illetve a július 3-án az adott tantárgyból vizsgázó hallgatók részére 015. július 6. (hétfő) óráig. Ünnepnapok: 015. április 6. (Húsvét hétfő), május 1. (péntek) május 5. (Pünkösd hétfő), április 6. (hétfő), az oktatási szünet helyett oktatási nap április 11. (szombat) hétfői munkarend szerint. Szakmai gyakorlatok állatorvostan- hallgatók számára II. évfolyam: 3 hét állattenyésztéstani és takarmányozástani 015. július 6-tól 015. július 4-ig. IV. évfolyam: 4 hét orvoslási 015. július 6. és 015. augusztus 31. között (ebből kettő hetet a Kar egyik klinikáján kell eltölteni) Szakmai gyakorlatok a biológia BSc-szak hallgatói számára I. évfolyam: hét faj- és élőhelyismereti terepgyakorlat 015. július 6-tól 015. július 17-ig. II. évfolyam: hét ökológiai terepgyakorlat 015. július 6-tól 015. július 17-ig. 014/015. tanév 19 TANÉVI TÁJÉKOZTATÓ

20 Tájékoztató A kiadvány a hallgatókat érintő két legfontosabb szabályzatot tartalmazza. A kari tanulmányokra vonatkozó kiegészítéssel ellátott egyetemi Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatot, valamint a Hallgatói juttatások és térítések szabályzatát. Valamennyi kari szabályzat megtalálható a Tanulmányi Osztály honlapján az egyetemi szabályzatok a honlapon. 014/015. tanév TANÉVI TÁJÉKOZTATÓ

21 SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT A SZIE ÁOTK-n érvényes Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat (ÁOTK-TVSZ) GÖDÖLLŐ 014. MÁJUS 014/015. tanév 1 TANÉVI TÁJÉKOZTATÓ

22 Bevezetés A Szent István Egyetem Szenátusa (a továbbiakban: Szenátus) az Egyetem Hallgatói Önkormányzata egyetértésével (a továbbiakban: EHÖK) és a Doktorandusz Hallgatói Önkormányzat egyetértésével, a nemzeti felsőoktatásról szóló 011. évi CCIV. törvény 1. (3) eb), illetve 61. -ában kapott felhatalmazás alapján a Szent István Egyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzatát a következőkben határozza meg 1 : I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szabályzat hatálya 1. (1) A Szent István Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának (a továbbiakban: Szabályzat) hatálya kiterjed az Egyetem valamennyi karán és a kari jogállású intézetében (a továbbiakban együtt: kar) folyó egyetemi és főiskolai képzés, a 011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 15. -a szerinti alapképzések (BA, BSc), mesterképzések (MA, MSc), egységes, osztatlan képzés, felsőoktatási (felsőfokú) szakképzések, továbbá szakirányú továbbképzések teljes idejű (nappali), részidős (levelezős és esti) és távoktatási tagozatain magyar vagy idegen nyelven tanulmányokat folytató magyar állampolgárságú hallgatók tanulmányi és vizsga ügyeire. () A Szabályzat hatálya - ha jogszabály vagy nemzetközi megállapodás eltérően nem rendelkezik - kiterjed az (1) bekezdés szerinti képzési szinteken, illetve formákban résztvevő külföldi állampolgárságú hallgatókra is. A külföldi hallgatókra vonatkozó esetleges sajátságos szabályokat jelen Szabályzat mellékleteként, a kari kiegészítések tartalmazzák. 3 (3) A doktori képzés hallgatóinak tanulmányi és vizsgaügyeire vonatkozó szabályokat az Egyetem Doktori Szabályzata tartalmazza. (4) A Szabályzat hatálya kiterjed az Egyetem valamennyi oktatójára, illetőleg tanulmányi és vizsgaügyekben eljáró valamennyi dolgozójára. Ezen Szabályzat alkalmazása szempontjából oktatónak minősül az Egyetemmel munkaviszonyban álló oktatókon kívül az egyéb jogviszony keretében oktatást és vizsgáztatást végző személy is. A tanulmányi- és vizsgaszabályzatot az Állatorvos-tudományi Kar (továbbiakban ÁOTK) Kari Tanácsa (továbbiakban KT) olyan kiegészítésekkel látja el, amelyek csak e Kar hallgatóira érvényesek. A kiegészített szabályzat neve: a SZIE ÁOTK-n érvényes Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat (továbbiakban ÁOTK-TVSZ). A kari kiegészítéseket a továbbiakban is dőlt betű jelzi. (5) Az egyes karokra vonatkozó speciális rendelkezéseket jelen Szabályzat mellékleteként a kari kiegészítések tartalmazzák. 1 Módosította a Szenátus 66/01/013 SZT számú határozata. Módosította a Szenátus 66/01/013 SZT számú határozata. 3 Módosította a Szenátus 66/01/013 SZT számú határozata. 014/015. tanév TANÉVI TÁJÉKOZTATÓ

GÖDÖLLŐ A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

GÖDÖLLŐ A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT 2015. OKTÓBER 2 Bevezetés A Szent István

Részletesebben

A Szent István Egyetemen az alábbi Karokon folyik az oktatás. Állatorvos-tudományi Kar 1078 Budapest, István utca 2.

A Szent István Egyetemen az alábbi Karokon folyik az oktatás. Állatorvos-tudományi Kar 1078 Budapest, István utca 2. A Szent István Egyetemen az alábbi Karokon folyik az oktatás Állatorvos-tudományi Kar 1078 Budapest, István utca 2. Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar 5540 Szarvas, Szabadság u. 4. Jászberényi Campusz

Részletesebben

SzIE Állatorvos-tudományi Kar Biológia alapképzés mintatanterve

SzIE Állatorvos-tudományi Kar Biológia alapképzés mintatanterve SzIE Állatorvos-tudományi Kar Biológia alapképzés mintatanterve bevezetve a 00/009. tanévben Minden szakirányon kötelező...... Informatika Biomatematika Kémia Összehasonlító növényszervezettan Összehasonlító

Részletesebben

GÖDÖLLŐ A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

GÖDÖLLŐ A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT A SZIE ÁOTK-n érvényes Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat (ÁOTK-TVSZ) GÖDÖLLŐ

Részletesebben

GÖDÖLLŐ A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT 2012. NOVEMBER

GÖDÖLLŐ A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT 2012. NOVEMBER SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT GÖDÖLLŐ 2012. NOVEMBER Bevezetés A Szent István Egyetem Szenátusa (a

Részletesebben

GÖDÖLLŐ A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

GÖDÖLLŐ A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT A SZIE ÁOTK-n érvényes Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat (ÁOTK-TVSZ) GÖDÖLLŐ

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOS TUDOMÁNYI KARON ÉRVÉNYES SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (A HALLGATÓI TANULMÁNYI REND ÉS

Részletesebben

SzIE Állatorvos-tudományi Kar Biológia mesterképzés mintatanterve bevezetve a 2012/2013. tanévben

SzIE Állatorvos-tudományi Kar Biológia mesterképzés mintatanterve bevezetve a 2012/2013. tanévben SzIE Állatorvos-tudományi Kar Biológia mesterképzés mintatanterve bevezetve a 2012/2013. tanévben 1. A mesterképzési szak tanterve és a tantárgyi programok leírása A képzési és kimeneti követelményeknek

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓI JOGORVOSLATI ELJÁRÁS SZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓI JOGORVOSLATI ELJÁRÁS SZABÁLYZATA 2. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói Követelményrendszer 9. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓI JOGORVOSLATI ELJÁRÁS SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2014.október

Részletesebben

Állatorvos-tudományi Kar Évfolyam szintű heti órarend 2013/2014-s tanév, 2. félév Biológia BSc képzés: I. Évfolyam

Állatorvos-tudományi Kar Évfolyam szintű heti órarend 2013/2014-s tanév, 2. félév Biológia BSc képzés: I. Évfolyam Biológia BSc képzés: I. Évfolyam NÖVÉNYRENDSZERTAN NÖVÉNYRENDSZERTAN BIOMATEMATIKA HEFOP 2. KÉMIA ÁLLATSZERVEZETTAN ÁLLATSZERVEZETTAN BIOMATEMATIKA Előadás HEFOP 2. KÉMIA FÖLDTUDOMÁNYOK elmélet FIZIKA

Részletesebben

A szervezett doktori és mesterképzésben résztvevők kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzata (továbbiakban: Doktori TVSZ)

A szervezett doktori és mesterképzésben résztvevők kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzata (továbbiakban: Doktori TVSZ) A szervezett doktori és mesterképzésben résztvevők kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzata (továbbiakban: Doktori TVSZ) 1. Általános rendelkezések Jelen szabályzat alapjául a felsőoktatásról szóló

Részletesebben

Biológia BSc képzés: I. Évfolyam

Biológia BSc képzés: I. Évfolyam Sebészet előadó KÖNYVTÁR- Könyvtár növényszervezettan Biológia BSc képzés: I. Évfolyam BIOMATEMATIKA elmélet EU ISMERETEK N/3 ÖSSZEHASONLÍTÓ NÖVÉNYSZERVEZETTAN elmélet ETOLÓGIA I. tömbösítve A BIOLÓGIA

Részletesebben

A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN

A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet, valamint a Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

A Miskolci Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának Egészségügyi Főiskolai Karra vonatkozó kiegészítése

A Miskolci Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának Egészségügyi Főiskolai Karra vonatkozó kiegészítése A Miskolci Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának Egészségügyi Főiskolai Karra vonatkozó kiegészítése 2 0 0 6 A Miskolci Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatát kiegészítő,

Részletesebben

A KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA SZERVEZETT DOKTORI KÉPZÉSBEN RÉSZTVEVŐK KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA

A KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA SZERVEZETT DOKTORI KÉPZÉSBEN RÉSZTVEVŐK KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Jóváhagyom! Budapest, 2001. -n. (Dr. Szabó Miklós) rektor A KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA SZERVEZETT DOKTORI KÉPZÉSBEN RÉSZTVEVŐK KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA

Részletesebben

NEMZETKÖZI IGAZGATÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK TANTERVE

NEMZETKÖZI IGAZGATÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK TANTERVE Ikt. Szám: Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar. sz példány NEMZETKÖZI IGAZGATÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK TANTERVE Érvényes: 2015-2016-os tanévtől felmenő rendszerben A tanterv

Részletesebben

Az Állatorvostudományi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata. III. kötet Tanulmányi és Vizsgaszabályzat. Budapest

Az Állatorvostudományi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata. III. kötet Tanulmányi és Vizsgaszabályzat. Budapest Az Állatorvostudományi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata III. kötet Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Budapest 2016 1 Bevezetés Az Állatorvostudományi Egyetem Szenátusa (a továbbiakban: Szenátus)

Részletesebben

2012.08.14 biológia BSc 2012 szeptember- 1/5

2012.08.14 biológia BSc 2012 szeptember- 1/5 2012.08.14 biológia BSc 2012 szeptember- 1/5 Matematika ea. EA/Koll. 2 3 nincs Simon Ilona Matematika gyakorlat GY/Gyakj. 1 2 Matematika ea. felvétele Simon Ilona Informatika ea. EA/Koll. 2 2 nincs Jenei

Részletesebben

FELVÉTELI SZABÁLYZAT. Azonosító kód: SZ6 Verzió: 4. Dátum: 2012. 09. 07.

FELVÉTELI SZABÁLYZAT. Azonosító kód: SZ6 Verzió: 4. Dátum: 2012. 09. 07. SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete út. 16/A 1536 Budapest 114. Pf.: 253 E-mail: sola@sola.hu Web: www.sola.hu 06-1/391-01-80; 06-20/379-6260 Intézményi azonosító: FI70788 FELVÉTELI

Részletesebben

Műszaki menedzser alapszak

Műszaki menedzser alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Műszaki menedzser alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

i III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/2.1. Díjtételek A Szenátus - a HÖK egyetértésével - 2007. június 25-i ülésén, 60.ba/2006/07. számú határozatával támogatta a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar TANÉVNAPTÁR 2011/2012-es TANÉV. 2011/12-es tanév őszi félév szeptember augusztus 29.

Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar TANÉVNAPTÁR 2011/2012-es TANÉV. 2011/12-es tanév őszi félév szeptember augusztus 29. Időbeosztás/határidők tavaszi félév 2012/13-as tanév Kari sportnap Tanévnyitó ünnepség 2011.augusztus 30. 2012. április 20. HÖK 2011. szeptember 4. Beiratkozás 1. évf. teljes idejű képzések 1. évf. részidős

Részletesebben

III. fejezet. III./I. fejezet

III. fejezet. III./I. fejezet III. fejezet Az Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatáról (a hallgatói tanulmányi rend és az ismeretek, készségek és képességek elsajátításának, megszerzésének, ellenőrzésének rendje)

Részletesebben

Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola. A főiskola hallgatóinak fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata

Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola. A főiskola hallgatóinak fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola A főiskola hallgatóinak fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata A Szervezeti és működési szabályzat melléklete 2012. szeptember T A R T A L O M J E G

Részletesebben

A FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE. 1. fejezet

A FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE. 1. fejezet II. RÉSZ A FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE 1. fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Személyi hatály 195. (1) A felvételi eljárás rendjének hatálya az Nftv. 40. -ában foglaltak alapján az alapképzésre, az osztatlan képzésre

Részletesebben

i III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/2.1. Díjtételek A Szenátus - a HÖK egyetértésével - 2007. június 25-i ülésén, 60.ba/2006/07. számú határozatával támogatta a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat

Részletesebben

KÖVETELMÉNYRENDSZER III.

KÖVETELMÉNYRENDSZER III. A Miskolci Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata III. kötet HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III. fejezet Tanulmányi és vizsgaszabályzat vonatkozó melléklete Miskolc, 2013. 1.3.3. sz. Egyetemi Szabályzat

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM KÉPZÉSI SZABÁLYZATA

Az ÓBUDAI EGYETEM KÉPZÉSI SZABÁLYZATA 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 49. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM KÉPZÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010. november 1 PREAMBULUM Az Óbudai

Részletesebben

GÖDÖLLŐ A SZENT ISTVÁN EGYETEM. 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

GÖDÖLLŐ A SZENT ISTVÁN EGYETEM. 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT A Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar kiegészítéseivel GÖDÖLLŐ 2013.

Részletesebben

Az Állatorvostudományi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata

Az Állatorvostudományi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata Az Állatorvostudományi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata III. kötet Hallgatói Jogok Gyakorlásának és Kötelességek Teljesítésének, valamint a Hallgatói Kérelmek Elbírálásának és a Jogorvoslatnak

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirány levelező tagozat IV. évfolyam

Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirány levelező tagozat IV. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

Rendszeres kari feladatok éves ütemterve /2015

Rendszeres kari feladatok éves ütemterve /2015 2014/2015. tanév Általános információk: ŐSZI félév Szorgalmi időszak: 2014. szeptember 1. - 2014. december 5. Költségtérítés befizetésének határideje:őszi szünet: október27. - október 31. I. részlet: 2014.

Részletesebben

A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA 12 Érvényes a 2015/2016-os tanévtől

A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA 12 Érvényes a 2015/2016-os tanévtől A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA 12 Érvényes a 2015/2016-os tanévtől A Gábor Dénes Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) felvételi eljárását a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011.

Részletesebben

KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) (A Hallgatói követelményrendszer C része) 2015. február 18.

KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) (A Hallgatói követelményrendszer C része) 2015. február 18. KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) (A Hallgatói követelményrendszer C része) 2015. február 18. T A R T A L O M J E G Y Z É K T A R T A L O M J E G Y Z É K... 2 E L Ő S Z Ó... 4 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

GÖDÖLLŐ A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

GÖDÖLLŐ A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT GÖDÖLLŐ 2014. MÁJUS 2 Bevezetés A Szent István Egyetem Szenátusa (a

Részletesebben

SZMSZ III. KÖTETE HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER. III.2.8. Corvinus Hallgatói Kompenzációs Program tanulmányi eredményen alapuló ösztöndíjszabályzata

SZMSZ III. KÖTETE HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER. III.2.8. Corvinus Hallgatói Kompenzációs Program tanulmányi eredményen alapuló ösztöndíjszabályzata SZMSZ III. KÖTETE HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III.2.8. Corvinus Hallgatói Kompenzációs Program tanulmányi eredményen alapuló ösztöndíjszabályzata A Szenátus 2013. május 13-i ülésén SZ-70/2012/13. (2013.

Részletesebben

Az írásbeli záróvizsgára történő jelentkezés feltételei: A 2010/11. tanév záróvizsgák és avatások időpontjai:

Az írásbeli záróvizsgára történő jelentkezés feltételei: A 2010/11. tanév záróvizsgák és avatások időpontjai: SZTE ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR ZÁRÓVIZSGA TÁJÉKOZTATÓ 2011. Az írásbeli záróvizsgára történő jelentkezés feltételei: abszolutórium megszerzése (utolsó szigorlat abszolválása), leckekönyv, hiányzó kurzusteljesítési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE A KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA A FŐISKOLAI ALAPKÉPZÉS, MESTERKÉPZÉS, A FELSŐFOKÚ

Részletesebben

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanács május 10-i ülésén meghozott határozatai Határozatok tára:

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanács május 10-i ülésén meghozott határozatai Határozatok tára: Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanács 2016. május 10-i ülésén meghozott határozatai Határozatok tára: 9/2016. (V.10.) KT. sz. határozat Dr. Rozsnyai Krisztina Közigazgatási Jogi Tanszékre benyújtott

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/II. fejezet. SEMMELWEIS EGYETEM Egészségtudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/II. fejezet. SEMMELWEIS EGYETEM Egészségtudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata III/II. fejezet SEMMELWEIS EGYETEM Egészségtudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata 1. A TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT HATÁLYA ÉS ÉRTELMEZÉSE (4) A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (továbbiakban: TVSZ)

Részletesebben

A BME 2008/2009. TANÉVRE VONATKOZÓ FELVÉTELI SZABÁLYZATA

A BME 2008/2009. TANÉVRE VONATKOZÓ FELVÉTELI SZABÁLYZATA BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM A BME 2008/2009. TANÉVRE VONATKOZÓ FELVÉTELI SZABÁLYZATA Elfogadta a Szenátus 2007. június 25.-i ülésén A BME felvételi eljárását a felsőoktatásról szóló

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT Gödöllő, 2009. június 2 Bevezetés A Szent István Egyetem Szenátusa (a

Részletesebben

Ajánlások az intézményi kreditrendszerű tanulmányi és vizsgaszabályzatok (TVSz) elkészítéséhez

Ajánlások az intézményi kreditrendszerű tanulmányi és vizsgaszabályzatok (TVSz) elkészítéséhez Ajánlások az intézményi kreditrendszerű tanulmányi és vizsgaszabályzatok (TVSz) elkészítéséhez A TVSz-nek összhangban kell lennie a felsőoktatási törvénnyel, és szabályoznia kell minden olyan kérdést,

Részletesebben

79/2006. (IV.5) Kormányrendelet. a felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

79/2006. (IV.5) Kormányrendelet. a felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 79/2006. (IV.5) Kormányrendelet a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról A kreditrendszerre vonatkozó jogszabályok végrehajtásáról: A felsőfokú szakképzés

Részletesebben

A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA 1 Érvényes a 2013/2014-es tanévtől

A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA 1 Érvényes a 2013/2014-es tanévtől A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA 1 Érvényes a 2013/2014-es tanévtől A Gábor Dénes Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) felvételi eljárását a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM TANULMÁNYI és VIZSGASZABÁLYZATA 2012. szeptember 1-ét követően beiratkozott szakirányú továbbképzésben részt vevő hallgatók számára

AZ ÓBUDAI EGYETEM TANULMÁNYI és VIZSGASZABÁLYZATA 2012. szeptember 1-ét követően beiratkozott szakirányú továbbképzésben részt vevő hallgatók számára 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói Követelményrendszer. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM TANULMÁNYI és VIZSGASZABÁLYZATA 2012. szeptember 1-ét követően beiratkozott

Részletesebben

1/2004. sz. Határozat. A Fogorvostudományi Kar Kari Tanácsának március 26-i ülésén

1/2004. sz. Határozat. A Fogorvostudományi Kar Kari Tanácsának március 26-i ülésén 1/2004. sz. Határozat A Fogorvostudományi Kar Kari Tanácsának 2004. március 26-i ülésén A 2004. évi, Semmelweis Egyetem Kiváló Oktatója címre érkezett javaslatokra az alábbi szavazati eredmények születtek

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA FELVÉTELI SZABÁLYZAT

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA FELVÉTELI SZABÁLYZAT DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Dunaújváros 2015 Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa által 30-2015/2016. (2015.10.06.) sz. határozattal elfogadva Hatályos: 2015. október 07. napjától 3. kiadás 0. módosítás 3 (8). oldal

Részletesebben

7. A köztársasági ösztöndíjat elnyert hallgató nem zárható ki a tanulmányi ösztöndíj támogatásból.

7. A köztársasági ösztöndíjat elnyert hallgató nem zárható ki a tanulmányi ösztöndíj támogatásból. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS köztársasági ösztöndíj elnyerésére a Nyugat-magyarországi Egyetem Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Karán (továbbiakban NYME SKK) a 015/016. tanévre A nemzeti felsőoktatásról

Részletesebben

A nemzetközi igazgatási alapképzési szak (BA) mintatanterv 1

A nemzetközi igazgatási alapképzési szak (BA) mintatanterv 1 PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM JOG- ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYI KAR A nemzetközi igazgatási alapképzési szak (BA) mintatanterv 1 A tantervben szereplő követelmények: aláírás: kritérium követelmény beszámoló: háromfokozatú

Részletesebben

GÖDÖLLŐ A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

GÖDÖLLŐ A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT GÖDÖLLŐ 2014. FEBRUÁR 2 Bevezetés A Szent István Egyetem Szenátusa (a

Részletesebben

EGYETEMI TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

EGYETEMI TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT ZRÍNYI MIKLÓS 4. sz. melléklet a ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. sz. példány EGYETEMI TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT -2011- 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 A SZABÁLYZAT

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar. Felvételi tájékoztató 2014.

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar. Felvételi tájékoztató 2014. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar Felvételi tájékoztató 2014. A JELENTKEZÉS MÓDJA e-jelentkezés e-felvételi keretében, amelyet a www.felvi.hu honlapon, regisztráció után lehet igénybe

Részletesebben

Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar. Kari Diákjóléti Bizottság Ügyrendi Szabályzata

Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar. Kari Diákjóléti Bizottság Ügyrendi Szabályzata Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar Kari Diákjóléti Bizottság Ügyrendi Szabályzata Jelen Ügyrend a Szent István Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 5/D mellékletének

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hatály: 2016. II. 1 - F5. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (Egységes szerkezetben a 117/2013. (VII. 10.) szenátusi határozat, a 92/2014. (VII. 16.) szenátusi határozat, a 15/2015.

Részletesebben

ELBÍRÁLÁSI- ÉS PONTRENDSZERE. PONTRENDSZER mesterképzés - nappali tagozat

ELBÍRÁLÁSI- ÉS PONTRENDSZERE. PONTRENDSZER mesterképzés - nappali tagozat A Magyar Köztársaság Nemzeti Erőforrás Minisztériuma és a Balassi Intézet által nappali tagozatos mesterképzésben részt vevő, tanulmányaikat 2008/2009-es, a 2009/2010-es, valamint 2010/2011-es tanévben

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő

Szent István Egyetem Gödöllő Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5/B. melléklete A HALLGATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK ÉS KÖTELESSÉGEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJE Gödöllő, 2006. augusztus 1.

Részletesebben

A 2015-2016-OS TANÉV

A 2015-2016-OS TANÉV A 2015-2016-OS TANÉV I. FÉLÉVÉNEK IDŐBEOSZTÁSÁÓL 1. SZ. KIADÁS A HATÁLYBA LÉPÉS DÁTUMA: 2015. augusztus 28. HATÁLYOS: 2016. február 07. Azonosító: DU 3/2015. Iktatószám: KDH-14/3/2015. 1 1. AZ UTASÍTÁS

Részletesebben

Vadgazdálkodási képzés a SZIE Állatorvos-tudományi Karán

Vadgazdálkodási képzés a SZIE Állatorvos-tudományi Karán Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar Vadgazdálkodási képzés a SZIE Állatorvos-tudományi Karán Dr. habil. Marosán Miklós tudományos főmunkatárs címzetes egyetemi tanár 2014 A vadgazdálkodási képzés

Részletesebben

HASZNOS TUDNIVALÓK 2013/2014-es tanév tavaszi félév

HASZNOS TUDNIVALÓK 2013/2014-es tanév tavaszi félév HASZNOS TUDNIVALÓK 2013/2014-es tanév tavaszi félév JANUÁR 1. szerda Újév 2. csütörtök 3. péntek Téli rektori szünet utolsó. 4. szombat 5. vasárnap 6. hétfő Záróvizsga időszak első 7. kedd 8. szerda 9.

Részletesebben

A HALLGATÓI JOGORVOSLAT RENDJE

A HALLGATÓI JOGORVOSLAT RENDJE V. RÉSZ A HALLGATÓI JOGORVOSLAT RENDJE Hatály 243. (1) A Ftv. 73. (2) bekezdése szerint a hallgató a Főiskola döntése vagy intézkedése, illetve intézkedésének elmulasztása (a továbbiakban együtt: döntés)

Részletesebben

Határozatok a Szent István Egyetem Szenátusának 2011. december 14-én tartott üléséről

Határozatok a Szent István Egyetem Szenátusának 2011. december 14-én tartott üléséről Határozatok a Szent István Egyetem Szenátusának 2011. december 14-én tartott üléséről Napirend: 1. Előterjesztés általános rektorhelyettesi megbízás betöltésére Előterjesztő: Dr. Solti László rektor 2.

Részletesebben

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában F O N T O S T U D N I V A L Ó K A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: 1. Társadalom, politika és hadsereg a Magyar Királyságban 1740 1867 Programvezető: Prof. Dr. habil Gergely

Részletesebben

A biológiatanári szak kredit alapú szakmai tanterve a 2003/2004 tanévtől, felmenő rendszerben

A biológiatanári szak kredit alapú szakmai tanterve a 2003/2004 tanévtől, felmenő rendszerben A biológiatanári szak kredit alapú szakmai tanterve a 2003/2004 tanévtől, felmenő rendszerben Szak : Biológiatanári Tagozat: levelező Képzési idő: 8 félév Az oktatás nyelve: magyar A megszerezhető végzettség:

Részletesebben

3/2016. (IX.26.) számú REKTORI ÉS KANCELLÁRI EGYÜTTES UTASÍTÁS. 1. A szabályzat célja

3/2016. (IX.26.) számú REKTORI ÉS KANCELLÁRI EGYÜTTES UTASÍTÁS. 1. A szabályzat célja 3/2016. (IX.26.) számú REKTORI ÉS KANCELLÁRI EGYÜTTES UTASÍTÁS 1. A szabályzat célja (1) A Magyar Nemzeti Bank, mint Támogató által (továbbiakban: MNB) az Eszterházy Károly Főiskola, mint az Eszterházy

Részletesebben

1. A mesterképzési szak megnevezése: takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnöki

1. A mesterképzési szak megnevezése: takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnöki 1. A mesterképzési szak megnevezése: takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnöki 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 4. SZ. VERZIÓ

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 4. SZ. VERZIÓ Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 4. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2015. január 15. JÓVÁHAGYTA: DR. AILER PIROSKA REKTOR 2

Részletesebben

I. Adatlap. 2. Kari tagozódású felsőoktatási intézmény esetén a képzésért felelős kar megnevezése Természettudományi Kar

I. Adatlap. 2. Kari tagozódású felsőoktatási intézmény esetén a képzésért felelős kar megnevezése Természettudományi Kar 5 I. Adatlap 1. A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe; Pécsi Tudományegyetem, 7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/b. 2. Kari tagozódású felsőoktatási intézmény esetén a képzésért felelős kar megnevezése

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat III. rész Hallgatói Követelményrendszer, tanulmányi és vizsgaszabályzat

Károli Gáspár Református Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat III. rész Hallgatói Követelményrendszer, tanulmányi és vizsgaszabályzat Károli Gáspár Református Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat III. rész Hallgatói Követelményrendszer, tanulmányi és vizsgaszabályzat A Károli Gáspár Református Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szenátusa

Részletesebben

A pedagógusképzés fejlesztési projekt felsőoktatási környezete. Előadó: dr. Rádli Katalin Emberi Erőforrások Minisztériuma

A pedagógusképzés fejlesztési projekt felsőoktatási környezete. Előadó: dr. Rádli Katalin Emberi Erőforrások Minisztériuma A pedagógusképzés fejlesztési projekt felsőoktatási környezete Előadó: dr. Rádli Katalin Emberi Erőforrások Minisztériuma 2015. évi CXXXI. törvény (Nftv. Módosítás) Az Nftv. módosításának főbb irányai

Részletesebben

A 2015/2016. tanév I. (őszi) szemeszterének időbeosztása

A 2015/2016. tanév I. (őszi) szemeszterének időbeosztása A 2015/2016. tanév I. (őszi) szemeszterének időbeosztása A költségtérítés 40%-ának befizetési határideje: 2015. augusztus 24. Az átvétellel (intézmény-, tagozat-, szakváltoztatás stb.) kapcsolatos kérelmek

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 3. SZ. VERZIÓ

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 3. SZ. VERZIÓ Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 3. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2013. november 8. JÓVÁHAGYTA: DR. AILER PIROSKA REKTOR 2

Részletesebben

MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE

MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE Tantárgy kódja Tantárgy neve, kurzushirdető tanszék, tanszékvezető/kurzushirdető Héti óraszám - elmélet Héti óraszám - gyakorlat Vizsgaforma

Részletesebben

Egészségtudományi Kar Tanulmányi Osztály

Egészségtudományi Kar Tanulmányi Osztály 1/2012. számú dékáni utasítás a PTE Egészségtudományi Karán költségtérítéses és önköltséges képzésben tanulmányokat folytató hallgatók költségtérítésének, illetőleg önköltségének mérséklésére vonatkozó

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata Pécs 2006. 2016. április 21. napjától hatályos változat A Pécsi

Részletesebben

A ES TANÉV

A ES TANÉV A 2014-2015-ES TANÉV II. FÉLÉVÉNEK IDŐBEOSZTÁSÁRÓL 1. SZ. KIADÁS A HATÁLYBA LÉPÉS DÁTUMA: 2015. február 09. HATÁLYOS: 2015. augusztus 31. Azonosító: DU 1/2015. Iktatószám: KDH-14/1/2015. 1 1. AZ UTASÍTÁS

Részletesebben

Határozatok a Szent István Egyetem Szenátusának 2011. október 19-én tartott üléséről

Határozatok a Szent István Egyetem Szenátusának 2011. október 19-én tartott üléséről Határozatok a Szent István Egyetem Szenátusának 2011. október 19-én tartott üléséről Napirend: 1. Javaslat Professor Emeritus/Emerita cím és SZIE Babérkoszorú arany fokozat kitüntetés adományozására Előterjesztő:

Részletesebben

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés (Szakirányú továbbképzési (szakmérnöki) szak) Munkarend: Levelező Finanszírozási forma: Költségtérítéses Költségtérítés (összesen): 375 000 Ft

Részletesebben

Babeș-Bolyai Tudományegyetem Biológia és Geológia Kar. Magyar Biológiai és Ökológiai Intézet. REKTOR, dr. Ioan Aurel POP egyetemi tanár, akadémikus

Babeș-Bolyai Tudományegyetem Biológia és Geológia Kar. Magyar Biológiai és Ökológiai Intézet. REKTOR, dr. Ioan Aurel POP egyetemi tanár, akadémikus EGYETEMI TANREND - érvényes a 2015-2016-os tanévtől kezdődően UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA BIOLÓGIA ÉS GEOLÓGIA KAR Doménium: Biológia Szak: Biológia Tanítási nyelv: magyar A végzett által megszerzett

Részletesebben

(3) A komplex vizsga/vizsgák ismétlésének szabályait a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 34. - a tartalmazza.

(3) A komplex vizsga/vizsgák ismétlésének szabályait a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 34. - a tartalmazza. Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar Melléklet I. a nemzetközi kapcsolatok szakos közgazdász, politológus-közgazdász, szociológusközgazdász, szociálpolitikus-közgazdász, nemzetközi tanulmányok,

Részletesebben

Igazságügyi igazgatási alapképzési szak (BA) mintatanterv 1 2015-2016

Igazságügyi igazgatási alapképzési szak (BA) mintatanterv 1 2015-2016 PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM JOG- ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYI KAR Igazságügyi igazgatási alapképzési szak (BA) mintatanterv 1 2015-2016 A mintatanterv tárgyai két kategóriába soroltak: kötelező tárgyak szabadon

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE A KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA A FŐISKOLAI ALAPKÉPZÉS, MESTERKÉPZÉS, A FELSŐFOKÚ

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 1. SZ. VERZIÓ

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 1. SZ. VERZIÓ Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 1. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2012. november 30. JÓVÁHAGYTA: DR. DANYI JÓZSEF REKTOR 2

Részletesebben

ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK Az alábbiakban az egyes fejezetekhez kapcsolódó, a szabályzatban fellelhető fogalmak meghatározásait találhatjátok meg. 1. FEJEZET: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Képzési és kimeneti követelmények:

Részletesebben

HONOSÍTÁSI SZABÁLYZAT

HONOSÍTÁSI SZABÁLYZAT Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum Mezıgazdaságtudományi Kar Debrecen HONOSÍTÁSI SZABÁLYZAT Debrecen, 2002. október 29. 1 A felsıoktatásról szóló 1993. évi LXXX. Törvény (továbbiakban Ftv.), valamint

Részletesebben

Ajánlott tanterv Munkaügyi és Társadalombiztosítási Igazgatási Mesterszak Nappali tagozat

Ajánlott tanterv Munkaügyi és Társadalombiztosítási Igazgatási Mesterszak Nappali tagozat Ajánlott tanterv Munkaügyi és Társadalombiztosítási gazgatási Mesterszak Nappali tagozat S.sz. Tárgykód Tárgy megnevezése Fé lé v 1. GTK Stratégiai menedzsment 2. GTK Stratégiai menedzsment 3. AJPJT510M

Részletesebben

A 2014. évi felvételi eljárásban BSc képzésre felvett hallgatók és hozzátartozóik részére

A 2014. évi felvételi eljárásban BSc képzésre felvett hallgatók és hozzátartozóik részére A évi felvételi eljárásban BSc képzésre felvett hallgatók és hozzátartozóik részére 2012. június 22-23. 2012. április 10. Kari tájékoztató rendezvény Tevesz Gábor okt.dh. 1 BME - VIK BME 1. 269 526 m 2

Részletesebben

A Hutӱra Ferenc Könyvtár, Levéltár és Múzeum levéltári fond- és állagjegyzéke A fondrendszer kialakításakor az alábbi számkeretet alkalmaztuk:

A Hutӱra Ferenc Könyvtár, Levéltár és Múzeum levéltári fond- és állagjegyzéke A fondrendszer kialakításakor az alábbi számkeretet alkalmaztuk: A Hutӱra Ferenc Könyvtár, Levéltár és Múzeum levéltári fond- és állagjegyzéke A fondrendszer kialakításakor az alábbi számkeretet alkalmaztuk: 1 20. fond: A jogelőd intézmények, illetve az Egyetem (Kar)

Részletesebben

Az írásbeli záróvizsgára történő jelentkezés feltételei: A 2011/12. tanév záróvizsgák és avatások időpontjai:

Az írásbeli záróvizsgára történő jelentkezés feltételei: A 2011/12. tanév záróvizsgák és avatások időpontjai: SZTE ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR ZÁRÓVIZSGA TÁJÉKOZTATÓ 2012. Az írásbeli záróvizsgára történő jelentkezés feltételei: abszolutórium megszerzése (utolsó szigorlat abszolválása), leckekönyv, hiányzó kurzusteljesítési

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. RÉSZ III/II. FEJEZET SEMMELWEIS EGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR

SEMMELWEIS EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. RÉSZ III/II. FEJEZET SEMMELWEIS EGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR SEMMELWEIS EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. RÉSZ III/II. FEJEZET SEMMELWEIS EGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA /2011. (..) számú SE szenátusi határozat Tartalomjegyzék

Részletesebben

PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 1. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2016. július 1. JÓVÁHAGYTA: DR. AILER

Részletesebben

A PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM FELVÉTELI SZABÁLYZATA

A PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM FELVÉTELI SZABÁLYZATA A PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM FELVÉTELI SZABÁLYZATA (KIVONAT) 1 A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Felvételi szabályzata (Külön szedve a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól szóló 237/2006.

Részletesebben

Az európai és nemzetközi igazgatás szak (MA) mintatanterv 1

Az európai és nemzetközi igazgatás szak (MA) mintatanterv 1 PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM JOG- ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYI KAR Az európai és nemzetközi igazgatás szak (MA) mintatanterv 1 A tantervben szereplő követelmények: aláírás: kritérium követelmény beszámoló: háromfokozatú

Részletesebben

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar. Melléklet

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar. Melléklet Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar Melléklet I. a nemzetközi kapcsolatok szakos közgazdász, politológus-közgazdász, szociológusközgazdász, szociálpolitikus-közgazdász, nemzetközi tanulmányok,

Részletesebben

Tanulmányi időbeosztás a 2014/2015. tanév II. félévére

Tanulmányi időbeosztás a 2014/2015. tanév II. félévére Tanulmányi időbeosztás a 2014/2015. tanév II. félévére Dátum Esemény Regisztrációs hét február 2. (hétfő): Neptun nyitás 8 órától ÁJK 13 órától GÉIK Nappali 2015. február 2. (hétfő) február 6. [levelező

Részletesebben

Tanulmányi időbeosztás a 2016/2017. tanév I. félévére

Tanulmányi időbeosztás a 2016/2017. tanév I. félévére Tanulmányi időbeosztás a 2016/2017. tanév I. félévére Dátum Esemény 2016. augusztus 21. (vasárnap) augusztus 25. (csütörtök) Gólyatábor Regisztrációs hét augusztus 29. (hétfő): 8 órától ÁJK 2016. augusztus

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (MA) FORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA)

TANEGYSÉGLISTA (MA) FORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítések: EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően

Részletesebben

ÁOTK Kari kiegészítés

ÁOTK Kari kiegészítés A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 5/C mellékletének a TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATNAK 1. számú melléklete LECKEKÖNYV SZABÁLYZAT ÁOTK Kari kiegészítés Gödöllő, 2014. A felsőoktatásról

Részletesebben

MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE. ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE (5.-6. szemeszter): 56 kredit

MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE. ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE (5.-6. szemeszter): 56 kredit MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE Tantárgy kódja Tantárgy neve, kurzushirdető tanszék, tanszékvezető/kurzushirdető Héti óraszám elmélet Héti óraszám gyakorlat Vizsgaforma Kredit

Részletesebben

ELBÍRÁLÁSI- ÉS PONTRENDSZERE. PONTRENDSZER alap- és egységes osztatlan képzés- nappali tagozat

ELBÍRÁLÁSI- ÉS PONTRENDSZERE. PONTRENDSZER alap- és egységes osztatlan képzés- nappali tagozat A Magyar Köztársaság Nemzeti Erőforrás Minisztériuma és a Balassi Intézet által nappali tagozatos alap- és egységes (osztatlan) képzésben részt vevő, tanulmányaikat 2008/2009-es, 2009/2010-es valamint

Részletesebben