Állatorvos-tudományi Kar. 2014/2015. (228.) tanévi tájékoztatója

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Állatorvos-tudományi Kar. 2014/2015. (228.) tanévi tájékoztatója"

Átírás

1 Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar 014/015. (8.) tanévi tájékoztatója Állatorvos-tudományi Kar 1078 Budapest, István u.. Postai cím: 1400 Budapest, Pf.. Telefon: Telefax: /015. tanév TANÉVI TÁJÉKOZTATÓ

2 014/015. tanévi TÁJÉKOZTATÓ 014/015. tanév TANÉVI TÁJÉKOZTATÓ

3 Tisztelettel köszöntöm karunk hallgatóit! A Kar 014/015. évi Tanévi Tájékoztatójában igyekeztünk összefoglalni azokat a fontos információkat, melyek segítik Önöket eligazodni az oktatással és a hallgatói juttatásokkal és térítésekkel kapcsolatos ügyekben. A Tájékoztató elsődleges célja, hogy mindenki megismerje a Szent István Egyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának a karunkra vonatkozó részeit. Hallgatóinknak tisztában kell lenniük kötelességeikkel, lehetőségeikkel és jogaikkal. Az oktatás Karunkon is a kreditrendszer keretei között folyik, ami nagyobb szabadságot biztosít a hallgatók számára a tanulmányaik ütemezésében. Ez a képzési mód lehetővé teszi az egyéni haladást. Fontosnak tartjuk, hogy minden hallgató megértse a kreditrendszerű tanulmányi munka logikáját és hatékonyan alkalmazza a technikai tennivalókat. Ajánlatos a mintatanterv alapján haladni, s csak nagyon indokolt esetben és megfontolt döntés után érdemes változtatni ezen, mivel a kreditrendszer előnyei mellett a hallgató számára biztosított nagyobb tanulmányi szabadságnak sok buktatója van! Egy-egy tantárgy vizsgájának az elhalasztása, illetve sikertelensége miatt előfordulhat, hogy új tantárgy nem vehető fel, ami a tanulmányi idő szükségtelen meghosszabbodásához vezet. Rosszabb esetben a hallgató nem teljesíti az előírt kreditet, emiatt csak az önköltség befizetésével folytathatja a tanulmányait, mivel az állam által támogatott" képzés csupán egy-egy évre vonatkozik. Mindezek miatt nyomatékosan kérem, hogy szánjanak időt a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat karunkra vonatkozó részeinek, az ott található kreditinformációs rendszernek és az előtanulmányi követelményeknek az elolvasására. Az itt szereplő szabályok ismeretének a hiánya miatt sajnos előfordult, hogy néhány hallgató idő előtt kényszerült abba hagyni tanulmányait. A tantárgyak nevét, az osztályzatokat, az összegyűjtött kreditet, a vizsgákra történő jelentkezést és egyéb ismereteket a hallgatói információs rendszer, a NEPTUN tárolja. Minden hallgató egyéni érdeke és kötelessége ellenőrizni a személyével kapcsolatos bejegyzéseket, azt hogy hol tart a diploma megszerzése felé vezető úton. A Tájékoztatóból megismerhetik a Kar vezetését és egységeit, a 014/015. tanév időbeosztását, a külső szakmai gyakorlatokkal kapcsolatos követelményeket, valamint a Hallgatói Juttatások és Térítések Szabályzatát. Tanulmányaikkal kapcsolatos kérdéseikkel, további tájékoztatásért a fogadóórák idejében keressék meg a Tanulmányi Osztály segítőkész előadóit, akik segítségükre lesznek. Meggyőződésem, hogy a Kar minden oktatója és dolgozója segítséget nyújt ahhoz, hogy nyugodt körülmények között készülhessenek a választott életpályájukra. Rajtunk kívül a kari HÖK (Hallgatói Önkormányzat) tagjainak a segítségére is mindenkor számíthatnak, akik a hallgatók érdekeit képviselik. Magasabb szintű döntést, segítségét igényelő gondjukkal forduljanak hozzám bizalommal. Oktatóink, és valamennyi munkatársam nevében jó egészséget, akaraterőt, tanulmányi sikereket és boldog diákéveket kívánok Önöknek, remélve azt, hogy a végzésük után szívesen fognak visszagondolni alma materükre, amelyet az első állatorvos-képző intézmények között 7 éve alapítottak. Budapest, 014. július Dr. Farkas Róbert oktatási dékánhelyettes 014/015. tanév TANÉVI TÁJÉKOZTATÓ

4 TARTALOMJEGYZÉK Tanszékek... 9 A 014/015. tanév időbeosztása A SZIE ÁOTK-n érvényes Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat... 1 I. Általános rendelkezések... II. A tanulmányokra vonatkozó rendelkezések III. Az ismeretek ellenőrzésével kapcsolatos rendelkezések és a leckekönyv aláírása IV. A végbizonyítványra (abszolutóriumra), a szakdolgozatra (diplomadolgozatra), a záróvizsgára és az oklevélre vonatkozó rendelkezések Leckekönyv szabályzat Kredit alapfogalmak Az Egyetem kreditinformációs rendszere A SZIE Állatorvos-tudományi Kar állatorvos szak tanterve bevezetve a 006/007. tanévben A SZIE Állatorvos-tudományi Kar állatorvos szak tanterve bevezetve a 009/010. tanévben A SZIE Állatorvos-tudományi Kar állatorvos szak tanterve bevezetve a 013/014. tanévben A SZIE Állatorvos-tudományi Kar állatorvos szak tanterve bevezetve a 014/015. tanévben A SZIE Állatorvos-tudományi Kar biológia alapképzés (BSc) tanterve bevezetve a 008/009. tanévben SZIE Állatorvos-tudományi Kar biológus mesterképzés (MSc) tanterve bevezetve a 01/013. tanévben Szakirány- és modulválasztás, szakdolgozat készítés a SZIE ÁOTK biológia (BSc) és biológus (MSc) képzésén A hallgatói juttatások és térítések szabályzata... 1 SZMSZ 5. sz. mellékletének d) részének a Térítési és Juttatási Szabályzatának függelékei /015. tanév TANÉVI TÁJÉKOZTATÓ

5 A Szent István Egyetemen, az alábbi Karokon folyik az oktatás Állatorvos-tudományi Kar 1078 Budapest, István utca. Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar 5540 Szarvas, Szabadság u. 4. Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar 100 Gödöllő, Páter Károly u. 1. Gépészmérnöki Kar 100 Gödöllő, Páter Károly u. 1. Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar 100 Gödöllő, Páter Károly u. 1. Ybl Miklós Építéstudományi Kar 1146 Budapest, Thököly u. 74. Az egyetem vezetői Dr. Tőzsér János egyetemi tanár, rektor 100 Gödöllő, Páter Károly u. 1. Tel.: Az Állatorvos-tudományi Kar vezetése és egységei Dékán: Dr. Sótonyi Péter egyetemi tanár Dékáni Hivatal H épület I. emelet Dékánhelyettesek: Dr. Farkas Róbert egyetemi tanár oktatás H épület I. emelet, 101. Fogadóóra: Hétfő: Csütörtök: (Előzetes bejelentkezés a Tanulmányi Osztályon.) Dr. Bartha Tibor egyetemi tanár nemzetközi kapcsolatok H épület III. emelet, 307. Dr. Tuboly Tamás egyetemi tanár kutatási és posztgraduális képzés H épület III. emelet, 303. Dr. Németh Tibor egyetemi tanár klinikai B épület. Az idegen nyelvű képzésért felelős vezető: Dr. Bartha Tibor egyetemi tanár H épület I. emelet, 103. Kari Tanács 014/015. tanév 5 TANÉVI TÁJÉKOZTATÓ

6 Elnök: Dr. Sótonyi Péter egyetemi tanár, dékán Tagok: Dr. Sótonyi Péter Dr. Cseh Sándor Dr. Csébi Péter Dr. Fodor László Dr. Gálfi Péter Dr. Hornung Erzsébet Dr. Hullár István Dr. Jakab Csaba Dr. Jerzsele Ákos Kinálné Szikora Zsuzsanna Dr. Laczay Péter Dr. Nemes Péter Dr. Reiczigel Jenő Dr. Sterczer Ágnes Dr. Vetter János Csonka Diána Bezdek Zsófia Dankó Dávid Fenyvesi Kornél Jakab Horváth Márton Egyetemi jogok szenátusi biztosa: C épület földszint Tel: Dr. Lassóné dr. Neogrády Zsuzsanna egyetemi docens A Kar igazgatási egységei Kari Titkárság H épület II. emelet, 01. szoba Tel.: Kari titkár: Bukhárné Ecseki Mónika Tanulmányi Osztály 014/015. tanév 6 TANÉVI TÁJÉKOZTATÓ

7 H épület I. emelet Félfogadási idő: Félfogadás szünetel: hétfő, szerda, csütörtök, 9.00 órától óráig kedd és péntek Tanulmányi Osztály: Horváthné Csapó Tímea Tel.: osztályvezető Őszi-Szalczer Rita Tel/Fax: előadó Tel.: /818m Lukács Andrea előadó Tel.: /8159m Idegennyelvű képzési csoport: Lessi Péter Tel.: csoportvezető Fax: Lakatos Fanni Tel.: előadó Scheller Annamária Tel.: Neptun-felelős: Mészáros Ferenc Tel.: /814m Gazdasági Igazgatóság H épület II. emelet, 01. szoba Tel.: Gazdasági igazgató: Kiss László Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya H épület III. emelet, 307. szoba Tel.: Patkós Zita Állatorvos-tudományi Könyvtár, Levéltár és Múzeum D épület Tel.: Igazgató: Orbán Éva Olvasóterem Tel.: Hallgatói Önkormányzat Tel.: /015. tanév 7 TANÉVI TÁJÉKOZTATÓ

8 elnök: Dankó Dávid egyetemi hallgató Marek József Oktatóközpont és Kollégium Budapest, 1148 Mogyoródi u Tel.: Igazgató: Kiss László A hallgatóságot érintő Kari bizottságok Diákjóléti Bizottság Gazdasági és Költségvetési Bizottság Hallgatói Fegyelmi Bizottság Hallgatói Felülbírálati Bizottság Hallgatói Véleményezési Bizottság Idegennyelvű Képzés Bizottsága Kollégiumi Diákbizottság Minőségügyi Bizottság Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága Oktatási és Akkreditációs Bizottság Posztgraduális Képzés Bizottsága Tanulmányi Bizottság Tudományos Diákköri Tanács 014/015. tanév 8 TANÉVI TÁJÉKOZTATÓ

9 Tanszékek Anatómiai és Szövettani Tanszék E épület Tel: Dr. Sótonyi Péter Dr. Halasy Katalin Dr. Gerics Balázs Dr. Szalay Ferenc Dr. Rácz Bence Dr. Kótai István Dr. Novák-Hazai Diána Dr. Jancsik Veronika Dr. Telki Márta Dr. Czeibert Kálmán Dr. Reinitz László egyetemi tanár, tanszékvezető egyetemi tanár egyetemi docens egyetemi docens egyetemi docens egyetemi adjunktus egyetemi adjunktus tudományos főmunkatárs tanszéki munkatárs állatorvos állatorvos oktatott tantárgy: anatómia és fejlődéstan, biológia, bevezetés a biológiába, állatorvosi szövettan, tájanatómia, állatorvosi hivatás, összehasonlító állatszervezettan, a sejt molekuláris biológiája, humánbiológia, molekuláris sejtbiológia, sejtbiológia, neuroendokrinszabályozás. Állat-egészségügyi Igazgatástani és Agrárgazdaságtani Tanszék L épület III. emelet Tel: Dr. Ózsvári László Dr. Visnyei László Dr. Fodor Kinga Dr. Sátori Ágnes Dr. Csintalan Csaba Dr. Fodor István Dr. Szabára Ágnes egyetemi docens, tanszékvezető ny. egyetemi docens egyetemi adjunktus egyetemi tanársegéd állatorvos állatorvos állatorvos oktatott tantárgy: állat-egészségügyi igazgatástan, agrárgazdaságtan, állatorvosi ökonómia, management és etika, igazságügyi állatorvostan, EU ismeretek, természet- és állatvédelmi jog. Állathigiéniai, Állomány-egészségtani és Állatorvosi Etológiai Tanszék J épület I. és II. emelet Tel: Dr. Könyves László Péter Dr. Brydl Endre Dr. Jakab László József Dr. Kovács Péter Dr. Jurkovich Viktor Dr. Solymosi Norbert Dr. Bartha András Dr. Adorján András egyetemi docens, tanszékvezető professor emeritus egyetemi adjunktus egyetemi tanársegéd tudományos munkatárs tudományos munkatárs tanszéki mérnök állatorvos oktatott tantárgy: alkalmazott etológia, állathigiénia és állomány-egészségtan. 014/015. tanév 9 TANÉVI TÁJÉKOZTATÓ

10 Állattenyésztési, Takarmányozástani és Laborállat-tudományi Intézet Bp. VII. Rottenbiller u. 50. Tel: , Dr. Hullár István Dr. Fekete Sándor György Dr. Zöldág László Dr. Gáspárdy András Dr. Bersényi András Dr. Maróti-Agóts Ákos Túriné Dr. Cenkvári Éva Dr. Marosán Miklós Dr. Pribenszky Csaba Dr. Zenke Petra Dr. Annus Kata Dr. Korsós Gabriella Kis-Pető Tibor Andrásofszky Emese Szabára László Dr. Hetényi Nikoletta Dr. Losonczi Eszter egyetemi docens, intézetvezető egyetemi tanár ny. egyetemi tanár egyetemi docens egyetemi adjunktus egyetemi adjunktus tudományos főmunkatárs tudományos főmunkatárs tudományos főmunkatárs tudományos munkatárs tudományos segédmunkatárs tudományos segédmunkatárs tudományos segédmunkatárs ügyvivő szakértő ügyvivő szakértő állatorvos állatorvos oktatott tantárgy: állattenyésztéstan, állatorvosi genetika, állatorvosi takarmányozástan és dietetika, laborállat-tudomány és bioetika. Belgyógyászati Tanszék és Klinika A épület I. emelet Tel: Dr. Vörös Károly Dr. Manczur Ferenc Dr. Sterczer Ágnes Dr. Máthé Ákos Dr. Tarpataki Noémi Dr. Dudás Györki Zoltán Dr. Hetyey Csaba Dr. Pápa Kinga Dr. Psáder Roland Dr. Aradi Zsófia Dr. Pazár Péter Dr. Sátorhelyi Tamás Dr. Balogh Márton Dr. Vizi Zsuzsanna egyetemi tanár, tanszékvezető egyetemi docens egyetemi docens egyetemi adjunktus egyetemi adjunktus tudományos munkatárs tudományos munkatárs tudományos munkatárs tudományos segédmunkatárs állatorvos állatorvos állatorvos állatorvos állatorvos oktatott tantárgy: belgyógyászat, belgyógyászati diagnosztika, betegápolás alapjai. a betegvizsgálat és 014/015. tanév 10 TANÉVI TÁJÉKOZTATÓ

11 Biomatematikai és Számítástechnikai Tanszék L épület III. emelet Tel: Dr. Reiczigel Jenő Dr. Harnos Andrea Dr. Börzsönyi László Bajcsayné Fábián Ibolya Abonyi-Tóth Zsolt egyetemi tanár, tanszékvezető egyetemi docens tudományos főmunkatárs tudományos munkatárs ügyvivő szakértő oktatott tantárgy: biomatematika, informatika, fizika (biológia BSc) számítógépes statisztikai gyakorlat, PC programozás, biostatisztika (többváltozós statisztika). Egzotikusállat- és Vadegészségügyi Tanszék B épület Fszt. Tel.: Dr. Gál János Dr. Molnár Viktor Dr. Balogh Éva Dr. Papp Antal Dr. Pazár Péter Dr. Sátorhelyi Tamás egyetemi docens, tanszékvezető tudományos munkatárs tudományos munkatárs állatorvos állatorvos állatorvos Oktatott tantárgy: kedvtelésből tartott különleges állatok betegségei. Élelmiszer-higiéniai Tanszék L és N épület II. emelet Tel: Dr. Laczay Péter egyetemi tanár, tanszékvezető Dr. Lehel József egyetemi docens Dr. Székely Körmöczy Péter tudományos főmunkatárs Nádaskiné dr. Szakmár Katalin tudományos munkatárs Dr. Erdősi Orsolya tudományos segédmunkatárs Dr. Szili Zsuzsanna tudományos segédmunkatárs Dr. Józwiák Ákos állatorvos oktatott tantárgy: élelmiszerhigiénia. Élettani és Biokémiai Tanszék C épület Tel: Dr. Frenyó V. László Dr. Bartha Tibor Dr. Kutas Ferenc Dr. Lassóné Dr. Neogrády Zsuzsanna Dr. Győrffy Andrea Dr. Kiss Dávid Sándor Dr. Mátis Gábor Somogyi Virág Jócsák Gergely Péter Üveges Péter Kulcsárné Dr. Petrilla Janka egyetemi tanár, tanszékvezető egyetemi tanár professor emeritus egyetemi docens tudományos segédmunkatárs tanszéki munkatárs tanszéki munkatárs tanszéki munkatárs ügyvivő szakértő ügyvivő szakértő állatorvos oktatott tantárgy: állatorvosi biokémia, állatorvosi élettan, összehasonlító biokémia, összehasonlító élettan, biológiai kémia (Szerves- és biokémia). 014/015. tanév 11 TANÉVI TÁJÉKOZTATÓ

12 Gyógyszertani és Méregtani Tanszék R épület I. emelet Tel: Dr. Gálfi Péter Dr. Csikó György Dr. Jerzsele Ákos Nagy Gábor György Dr. Farkas Orsolya Pásztiné Dr. Gere Erzsébet Dr. Kővágó Csaba egyetemi tanár, tanszékvezető egyetemi docens egyetemi adjunktus tudományos munkatárs tudományos munkatárs tudományos munkatárs tudományos segédmunkatárs oktatott tantárgy: gyógyszertan, toxikológia, toxikológia alapjai. Idegennyelvi Lektorátus N épület I. emelet Tel: Dr. Tereiné Bán Andrea Nagy Nikoletta Radenhausen, Rudolf Tersztyánszky Katalin Veszelinov Eszter vezető nyelvtanár nyelvtanár nyelvtanár nyelvtanár nyelvtanár oktatott nyelvek: angol, német, latin. Járványtani és Mikrobiológiai Tanszék Bp. XIV. Hungária krt Tel: Dr. Fodor László Dr. Tuboly Tamás Dr. Varga János Dr. Bakonyi Tamás Dr. Makrai László Dr. Cságola Attila Dr. Forgách Petra Dr. Lőrincz Márta egyetemi tanár, tanszékvezető egyetemi tanár professor emeritus egyetemi docens egyetemi docens egyetemi adjunktus egyetemi adjunktus állatorvos oktatott tantárgy: virológia, bakteriológia, immunológia, járványtan, immunológia alapjai, biotechnológia, mikrobiológia, immunszabályozás. Kémiai Tanszék C épület Tel: Dr. Nemes Péter Dr. Scheiber Pál Dr. Varga Tamás Róbert Dr. Vincze Zoltán Dr. Pilipecz Mihály Viktor egyetemi tanár, tanszékvezető professor emeritus egyetemi docens egyetemi docens egyetemi adjunktus oktatott tantárgy: biofizika, kémia. 014/015. tanév 1 TANÉVI TÁJÉKOZTATÓ

13 Kórélettani és Onkológiai Tanszék A és O épület I. emelet Tel.: Dr. Vajdovich Péter Dr. Kungl Krisztina Dr. Keresztes Ágnes Mónika Dr. Csöndes Judit Dr. Tóth Bálint egyetemi docens, tanszékvezető egyetemi tanársegéd tudományos munkatárs állatorvos állatorvos Oktatott tantárgy: állatorvosi kórélettan, laboratóriumi diagnosztika. Parazitológiai és Állattani Tanszék A épület I. emelet Tel: Dr. Farkas Róbert Dr. Hornok Sándor Dr. Földvári Gábor Szabóné Dr. Fok Éva Dr. Majoros Gábor Dr. Flaisz Barbara egyetemi tanár, tanszékvezető egyetemi docens egyetemi adjunktus tudományos főmunkatárs tudományos főmunkatárs állatorvos oktatott tantárgy: állattan, méhészet és méhegészségügy, parazitológia, parazitológia és parazitaökológia. Patológiai Tanszék E épület I. emelet Tel: Dr. Rusvai Miklós Dr. Vetési Ferenc Dr. Baska Ferenc Dr. Mándoki Míra Dr. Jakab Csaba Dr. Balka Gyula egyetemi tanár, tanszékvezető professor emeritus egyetemi docens egyetemi docens egyetemi adjunktus egyetemi adjunktus oktatott tantárgy: halegészségügy. általános kórtan, kórbonctan, igazságügyi állatorvostan (részben), Sebészeti és Szemészeti Tanszék és Klinika A és B épület Tel: Dr. Németh Tibor Dr. Diószegi Zoltán Dr. Arany Tóth Attila Dr. Dunay Miklós Pál Dr. Csébi Péter Dr. Szentgáli Zsolt Dr. Molnár Péter Dr. Nógrádi Anna Linda Dr. Simon Csilla egyetemi docens, tanszékvezető állatorvos egyetemi adjunktus egyetemi adjunktus tudományos segédmunkatárs állatorvos állatorvos állatorvos állatorvos oktatott tantárgy: aneszteziológia, ortopédia, radiológia, sebészet, szemészet. 014/015. tanév 13 TANÉVI TÁJÉKOZTATÓ

14 Szülészeti és Szaporodásbiológiai Tanszék és Klinika L épület I. emelet és N épület II. emelet Tel: Dr. Cseh Sándor egyetemi tanár, tanszékvezető Dr. Solti László egyetemi tanár Dr. Baloghné Dr. Thuróczy Julianna egyetemi docens Dr. Huszeniczáné Dr. Kulcsár Margit tudományos főmunkatárs Dr. Kecskeméthy Sára tudományos munkatárs Dr. Kollár Eszter állatorvos Dr. Müller Linda állatorvos Dr. Nagy Ádám állatorvos oktatott tantárgy: szülészet és szaporodásbiológia. Testnevelési Tanszék G épület I. emelet Tel: Deli Levente Ránky Réka Virág testnevelő tanár, tanszékvezető testnevelő tanár oktatott tantárgy: testnevelés. Biológiai Intézet Bp. VII. Rottenbiller u. 50. I. emelet Tel: , Dr. Hornung Erzsébet egyetemi tanár, intézetvezető Ökológiai Tanszék Bp. VII. Rottenbiller u. 50. Tel: Dr. Hornung Erzsébet Dr. Kabai Péter Dr. Kis János Dr. Kövér Szilvia Dr. Szabó Péter Dr. Fülöp Dávid Krisztián Dr. Pásztori-Kovács Szilvia Szabó Krisztián Nemesházi Edina Szigeti Viktor egyetemi tanár egyetemi docens tudományos munkatárs tudományos munkatárs tudományos munkatárs tudományos segédmunkatárs tudományos segédmunkatárs tudományos segédmunkatárs PhD hallgató PhD hallgató oktatott tantárgyak: biológia BSc: etológia I,II, a biológia aktuális kérdései, zootaxonómia, ökológiai terepmódszerek, populáció genetika és evolúcióbiológia, az ökológia alapjai, állatökológia, kutatástervezés, ökológiai terepmódszerek, speciális vizsgálati módszerek, viselkedésökológia, a viselkedés szabályozása, számítógépes statisztikai gyakorlat (részben), 014/015. tanév 14 TANÉVI TÁJÉKOZTATÓ

15 általános biogeográfia és állatföldrajz, cikkolvasó szeminárium, szakdolgozati szeminárium, terepgyakorlat I,II., molekuláris biológiai technikák. biológus MSc: kutatástervezés és pályázat írás, általános ökológia, viselkedésökológia, evolúcióbiológia, szaklabor I, II, III, populációk és közösségek ökológiája, speciális vizsgálati módszerek, biogeográfia, etológia és módszertana, biomatematikai modellek, számítógépes modellezés, cikkolvasó szeminárium, részletes taxonómia, genetika és populációgenetika, molekuláris biológia, evolúciós összehasonlító módszerek. Növénytani Tanszék Bp. VII. Rottenbiller u. 50. Tel: , Dr. Vetter János Dr. Turcsányiné Dr. Siller Irén Dr. Cserhalmi Dániel egyetemi tanár egyetemi docens egyetemi adjunktus oktatott tantárgy: növénytan, összehasonlító növényszervezettan, mikológia, természet- és környezetvédelem, gombarendszertan és terepgyakorlat, gyógynövényismeret, mikotoxikológia, mérgező növények és hatóanyagaik ismerete, gombaökológia, gombaélettan, gombatermesztés és mikoterápia, természeti értékeink. Az MTA Ökológiai Kutatóintézetébe kihelyezett Funkcionális Ökológiai Tanszék (www.obki.hu/) Dr. Bartha Sándor Dr. Botta-Dukát Zoltán Dr. Somodi Imelda tanszékvezető, tudományos tanácsadó, osztályvezető intézeti igazgató, tudományos tanácsadó tudományos munkatárs oktatott tantárgy: tájökológia, invazív fajok ökológiája Az MTM Állattárába kihelyezett Zootaxonómiai Tanszék (www.nhmus.hu/hu/allattar) Bp. VIII. Baross u. 13. Dr. Korsós Zoltán Dr. Vörös Judit Dr. Forró László Dr. Csorba Gábor Dr. Dányi László Dr. Fuisz Tibor István Dr. Merkl Ottó Dr. Murányi Dávid Dr. Szél Győző Deákné Lazányi-Bacsó Eszter főigazgató, főmuzeológus, tanszékvezető főmuzeológus, tanszékvezető helyettes tárigazgató főmuzeológus főmuzeológus főmuzeológus főmuzeológus főmuzeológus főmuzeológus segédmuzeológus 014/015. tanév 15 TANÉVI TÁJÉKOZTATÓ

16 Dr. Vas Zoltán Puskás Gellért Dr. Lengyel Gábor (MTA NKI) Dr. Samu Ferenc (MTA NKI) Orosz András Peregovits László Sevcsik András (DINPI) segédmuzeológus segédmuzeológus munkatárs tudományos tanácsadó preparátor munkatárs munkatárs oktatott tantárgy: zootaxonómia (előadás részben, gyakorlat), részletes taxonómia (részben), terepgyakorlat II. (részben). Üllői Kampusz 5 Üllő, Dóra-major Haszonállat-gyógyászati Tanszék és Klinika Tel.: Dr. Biksi Imre Dr. Szenci Ottó Dr. Bajcsy Árpád Csaba Dr. Horváth András Dr. Német Zoltán László Dr. Szelényi Zoltán Viktor egyetemi docens, tanszékvezető ny. egyetemi tanár tudományos főmunkatárs tudományos segédmunkatárs állatorvos állatorvos oktatott tantárgy: mobil klinikai gyakorlat 1.,. Lógyógyászati Tanszék és Klinika Tel.: Dr. Bodó Gábor Dr. Korbacska-Kutasi Orsolya Dr. Makra Zita Dr. Tóth Péter Dr. Moravszki Leticia Dr. Bakos Zoltán Dr. Baska-Vincze Boglárka Dr. Bódai Emese Dr. Bohák Zsófia Dr. Izing Simon Dr. Molnár Szabina Dr. Tóth Balázs Dr. Tuska Pál egyetemi docens, tanszékvezető egyetemi adjunktus egyetemi tanársegéd egyetemi tanársegéd tudományos segédmunkatárs állatorvos állatorvos állatorvos állatorvos állatorvos állatorvos állatorvos állatorvos oktatott tantárgy: klinikai betegellátási gyakorlat 1.,., 3., /015. tanév 16 TANÉVI TÁJÉKOZTATÓ

17 A 014/015. tanév időbeosztása Első félév: Gólyatábor: 014. augusztus 3-6. Tanévkezdés: Tanévnyitó ünnepség: 014. szeptember 1. (hétfő) augusztus 9. (péntek) óra. Gólyahét 014. szeptember 1-5. Egyetemi tanévnyitó ünnepség: 014. szeptember 8. (hétfő) Gödöllő óra. Beiratkozás I. évf. hallgatók részére: 014. augusztus 9. (péntek) óra állatorvosi szak, óra biológia BSc, illetve biológus MSc szak. Bejelentkezés az első félévre felsőbb évesek: 014. szeptember 1-től - 05-ig (személyesen). A NEPTUN-rendszerben: 014. augusztus órától szeptember óráig. Oktatási időszak: 014. szeptember 1-től december 1-ig. Záróvizsga, állatorvosi szak: Az idegen nyelvű képzés számára a 10 féléves mintatanterv szerint haladóknak Szakdolgozat-leadás: Szakdolgozat-védés: záróvizsga-időszak: 014. augusztus 1. (péntek) szeptember 5-ig szeptember 15-től 014. október 4-ig. (esetleges utóvizsgák: november 10-től). Eskükivevő ünnepség (idegennyelvű képzés hallgatóinak): 014. november 8. (péntek) óra. A 009. szeptember 1-je előtt hallgatói jogviszonyt létesített, a 11 féléves mintatanterv szerint haladóknak (magyar, idegen nyelvű képzés) 11. gyakorlati félév: 014. szeptember 1-től 015. január 18-ig Szakdolgozat-leadás: 014. november 1. (péntek). Szakdolgozat-védés: 014. december 5-ig a tanszékeken. záróvizsga-időszak: 015. január 6-tól 015. február 6-ig (esetleges utóvizsgák: 015. március -től). A 009. szeptember 1-je után hallgatói jogviszonyt létesített hallgatóknak (magyar, idegen nyelvű képzés) ún. komplex záróvizsga 11. gyakorlati félév: 014. szeptember 1-től 015. január 18-ig Szakdolgozat-leadás: 014. december 5. (péntek). záróvizsga-időszak: 015. február -től február 13-ig (esetleges utóvizsgák: 015. február 16-tól 0-ig). Keresztféléves gyakorlat: Kizárólag a 11 féléves mintatanterv szerint tanuló idegen nyelvű képzés hallgatói számára, csak külföldi gyakorlati helyeken 014/015. tanév 17 TANÉVI TÁJÉKOZTATÓ

18 Gyakorlati félév: 015. január május félévre bejelentkezés: 014. december 8-tól 1-ig. A keresztféléves gyakorlat szerint haladó hallgatók részére Gólyabál: Szakdolgozat-leadás: záróvizsga-időszak: 015. május 4. (hétfő) június 1-től 015. június 1-ig (esetleges utóvizsgák: 015. június 15-től 19-ig) november 8. (szombat). Tudományos Diákköri Konferencia: 014. november 6. (szerda). Nyílt Nap: 014. december 3. (szerda) óra. Vizsgaidőszak (I-V. évfolyam, minden szak:) 014. december és 015. január - január 30. Dékáni, dékánhelyettesi kérelmek leadása: 015. január óráig, illetve a január 30-án az adott tantárgyból vizsgázó hallgatók részére 015. február. (hétfő) óráig Az energiatakarékos üzemeltetés érdekében 014. december 4. és 015. január 1. között zárva lesz a Kar, ezen időszak rendkívüli vizsgáztatás céljára sem jelölhető ki. Ünnepnapok: 014. október 3. (csütörtök), december 5., 6., valamint 015. január 1. (csütörtök). Munkanap- áthelyezés Pihenőnap: 014. október 4. péntek, munkanap: október 18. szombat. Pihenőnap: 014. december 4. szerda, munkanap: december 13. szombat. Második félév: Bejelentkezés a második félévre: A NEPTUN- rendszerben: Diplomaosztó ünnepség: Oktatási időszak: 015. február -től február 6-ig személyesen február órától február óráig március 13. (péntek) óra (dékáni szünet: és óra között) február -től 015. május -ig. Equus napok: 015. március 5-9. Nemzetközi Nap: 015. március 5. Dékáni szünet: Ballagás: 015. március 30-tól 015. április 3-ig május 16. (szombat). Záróvizsga biológusképzés: Diplomadolgozat-leadás: 015. április 30. Diplomadolgozat-védés: 015. május 9. Záróvizsga: 015. június 18. (BSc), 015. június 19. (MSc). 014/015. tanév 18 TANÉVI TÁJÉKOZTATÓ

19 Vizsgaidőszak az I - V. évfolyam részére (minden szak): Tanévzáró diplomaosztó ünnepség: 015. május 6-tól 015. július 3-ig július 3. (péntek). Dékáni, dékánhelyettesi kérelmek leadása: 015. július óráig, illetve a július 3-án az adott tantárgyból vizsgázó hallgatók részére 015. július 6. (hétfő) óráig. Ünnepnapok: 015. április 6. (Húsvét hétfő), május 1. (péntek) május 5. (Pünkösd hétfő), április 6. (hétfő), az oktatási szünet helyett oktatási nap április 11. (szombat) hétfői munkarend szerint. Szakmai gyakorlatok állatorvostan- hallgatók számára II. évfolyam: 3 hét állattenyésztéstani és takarmányozástani 015. július 6-tól 015. július 4-ig. IV. évfolyam: 4 hét orvoslási 015. július 6. és 015. augusztus 31. között (ebből kettő hetet a Kar egyik klinikáján kell eltölteni) Szakmai gyakorlatok a biológia BSc-szak hallgatói számára I. évfolyam: hét faj- és élőhelyismereti terepgyakorlat 015. július 6-tól 015. július 17-ig. II. évfolyam: hét ökológiai terepgyakorlat 015. július 6-tól 015. július 17-ig. 014/015. tanév 19 TANÉVI TÁJÉKOZTATÓ

20 Tájékoztató A kiadvány a hallgatókat érintő két legfontosabb szabályzatot tartalmazza. A kari tanulmányokra vonatkozó kiegészítéssel ellátott egyetemi Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatot, valamint a Hallgatói juttatások és térítések szabályzatát. Valamennyi kari szabályzat megtalálható a Tanulmányi Osztály honlapján az egyetemi szabályzatok a honlapon. 014/015. tanév TANÉVI TÁJÉKOZTATÓ

21 SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT A SZIE ÁOTK-n érvényes Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat (ÁOTK-TVSZ) GÖDÖLLŐ 014. MÁJUS 014/015. tanév 1 TANÉVI TÁJÉKOZTATÓ

22 Bevezetés A Szent István Egyetem Szenátusa (a továbbiakban: Szenátus) az Egyetem Hallgatói Önkormányzata egyetértésével (a továbbiakban: EHÖK) és a Doktorandusz Hallgatói Önkormányzat egyetértésével, a nemzeti felsőoktatásról szóló 011. évi CCIV. törvény 1. (3) eb), illetve 61. -ában kapott felhatalmazás alapján a Szent István Egyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzatát a következőkben határozza meg 1 : I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szabályzat hatálya 1. (1) A Szent István Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának (a továbbiakban: Szabályzat) hatálya kiterjed az Egyetem valamennyi karán és a kari jogállású intézetében (a továbbiakban együtt: kar) folyó egyetemi és főiskolai képzés, a 011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 15. -a szerinti alapképzések (BA, BSc), mesterképzések (MA, MSc), egységes, osztatlan képzés, felsőoktatási (felsőfokú) szakképzések, továbbá szakirányú továbbképzések teljes idejű (nappali), részidős (levelezős és esti) és távoktatási tagozatain magyar vagy idegen nyelven tanulmányokat folytató magyar állampolgárságú hallgatók tanulmányi és vizsga ügyeire. () A Szabályzat hatálya - ha jogszabály vagy nemzetközi megállapodás eltérően nem rendelkezik - kiterjed az (1) bekezdés szerinti képzési szinteken, illetve formákban résztvevő külföldi állampolgárságú hallgatókra is. A külföldi hallgatókra vonatkozó esetleges sajátságos szabályokat jelen Szabályzat mellékleteként, a kari kiegészítések tartalmazzák. 3 (3) A doktori képzés hallgatóinak tanulmányi és vizsgaügyeire vonatkozó szabályokat az Egyetem Doktori Szabályzata tartalmazza. (4) A Szabályzat hatálya kiterjed az Egyetem valamennyi oktatójára, illetőleg tanulmányi és vizsgaügyekben eljáró valamennyi dolgozójára. Ezen Szabályzat alkalmazása szempontjából oktatónak minősül az Egyetemmel munkaviszonyban álló oktatókon kívül az egyéb jogviszony keretében oktatást és vizsgáztatást végző személy is. A tanulmányi- és vizsgaszabályzatot az Állatorvos-tudományi Kar (továbbiakban ÁOTK) Kari Tanácsa (továbbiakban KT) olyan kiegészítésekkel látja el, amelyek csak e Kar hallgatóira érvényesek. A kiegészített szabályzat neve: a SZIE ÁOTK-n érvényes Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat (továbbiakban ÁOTK-TVSZ). A kari kiegészítéseket a továbbiakban is dőlt betű jelzi. (5) Az egyes karokra vonatkozó speciális rendelkezéseket jelen Szabályzat mellékleteként a kari kiegészítések tartalmazzák. 1 Módosította a Szenátus 66/01/013 SZT számú határozata. Módosította a Szenátus 66/01/013 SZT számú határozata. 3 Módosította a Szenátus 66/01/013 SZT számú határozata. 014/015. tanév TANÉVI TÁJÉKOZTATÓ

GÖDÖLLŐ A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

GÖDÖLLŐ A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT 2015. OKTÓBER 2 Bevezetés A Szent István

Részletesebben

A Szent István Egyetemen az alábbi Karokon folyik az oktatás. Állatorvos-tudományi Kar 1078 Budapest, István utca 2.

A Szent István Egyetemen az alábbi Karokon folyik az oktatás. Állatorvos-tudományi Kar 1078 Budapest, István utca 2. A Szent István Egyetemen az alábbi Karokon folyik az oktatás Állatorvos-tudományi Kar 1078 Budapest, István utca 2. Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar 5540 Szarvas, Szabadság u. 4. Jászberényi Campusz

Részletesebben

SzIE Állatorvos-tudományi Kar Biológia alapképzés mintatanterve

SzIE Állatorvos-tudományi Kar Biológia alapképzés mintatanterve SzIE Állatorvos-tudományi Kar Biológia alapképzés mintatanterve bevezetve a 00/009. tanévben Minden szakirányon kötelező...... Informatika Biomatematika Kémia Összehasonlító növényszervezettan Összehasonlító

Részletesebben

GÖDÖLLŐ A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

GÖDÖLLŐ A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT A SZIE ÁOTK-n érvényes Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat (ÁOTK-TVSZ) GÖDÖLLŐ

Részletesebben

GÖDÖLLŐ A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT 2012. NOVEMBER

GÖDÖLLŐ A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT 2012. NOVEMBER SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT GÖDÖLLŐ 2012. NOVEMBER Bevezetés A Szent István Egyetem Szenátusa (a

Részletesebben

SzIE Állatorvos-tudományi Kar Biológia mesterképzés mintatanterve bevezetve a 2012/2013. tanévben

SzIE Állatorvos-tudományi Kar Biológia mesterképzés mintatanterve bevezetve a 2012/2013. tanévben SzIE Állatorvos-tudományi Kar Biológia mesterképzés mintatanterve bevezetve a 2012/2013. tanévben 1. A mesterképzési szak tanterve és a tantárgyi programok leírása A képzési és kimeneti követelményeknek

Részletesebben

GÖDÖLLŐ A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

GÖDÖLLŐ A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT A SZIE ÁOTK-n érvényes Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat (ÁOTK-TVSZ) GÖDÖLLŐ

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOS TUDOMÁNYI KARON ÉRVÉNYES SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (A HALLGATÓI TANULMÁNYI REND ÉS

Részletesebben

A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN

A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet, valamint a Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

A szervezett doktori és mesterképzésben résztvevők kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzata (továbbiakban: Doktori TVSZ)

A szervezett doktori és mesterképzésben résztvevők kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzata (továbbiakban: Doktori TVSZ) A szervezett doktori és mesterképzésben résztvevők kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzata (továbbiakban: Doktori TVSZ) 1. Általános rendelkezések Jelen szabályzat alapjául a felsőoktatásról szóló

Részletesebben

A Miskolci Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának Egészségügyi Főiskolai Karra vonatkozó kiegészítése

A Miskolci Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának Egészségügyi Főiskolai Karra vonatkozó kiegészítése A Miskolci Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának Egészségügyi Főiskolai Karra vonatkozó kiegészítése 2 0 0 6 A Miskolci Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatát kiegészítő,

Részletesebben

Állatorvos-tudományi Kar Évfolyam szintű heti órarend 2013/2014-s tanév, 2. félév Biológia BSc képzés: I. Évfolyam

Állatorvos-tudományi Kar Évfolyam szintű heti órarend 2013/2014-s tanév, 2. félév Biológia BSc képzés: I. Évfolyam Biológia BSc képzés: I. Évfolyam NÖVÉNYRENDSZERTAN NÖVÉNYRENDSZERTAN BIOMATEMATIKA HEFOP 2. KÉMIA ÁLLATSZERVEZETTAN ÁLLATSZERVEZETTAN BIOMATEMATIKA Előadás HEFOP 2. KÉMIA FÖLDTUDOMÁNYOK elmélet FIZIKA

Részletesebben

A KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA SZERVEZETT DOKTORI KÉPZÉSBEN RÉSZTVEVŐK KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA

A KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA SZERVEZETT DOKTORI KÉPZÉSBEN RÉSZTVEVŐK KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Jóváhagyom! Budapest, 2001. -n. (Dr. Szabó Miklós) rektor A KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA SZERVEZETT DOKTORI KÉPZÉSBEN RÉSZTVEVŐK KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA

Részletesebben

i III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/2.1. Díjtételek A Szenátus - a HÖK egyetértésével - 2007. június 25-i ülésén, 60.ba/2006/07. számú határozatával támogatta a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat

Részletesebben

2012.08.14 biológia BSc 2012 szeptember- 1/5

2012.08.14 biológia BSc 2012 szeptember- 1/5 2012.08.14 biológia BSc 2012 szeptember- 1/5 Matematika ea. EA/Koll. 2 3 nincs Simon Ilona Matematika gyakorlat GY/Gyakj. 1 2 Matematika ea. felvétele Simon Ilona Informatika ea. EA/Koll. 2 2 nincs Jenei

Részletesebben

FELVÉTELI SZABÁLYZAT. Azonosító kód: SZ6 Verzió: 4. Dátum: 2012. 09. 07.

FELVÉTELI SZABÁLYZAT. Azonosító kód: SZ6 Verzió: 4. Dátum: 2012. 09. 07. SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete út. 16/A 1536 Budapest 114. Pf.: 253 E-mail: sola@sola.hu Web: www.sola.hu 06-1/391-01-80; 06-20/379-6260 Intézményi azonosító: FI70788 FELVÉTELI

Részletesebben

Műszaki menedzser alapszak

Műszaki menedzser alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Műszaki menedzser alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

i III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/2.1. Díjtételek A Szenátus - a HÖK egyetértésével - 2007. június 25-i ülésén, 60.ba/2006/07. számú határozatával támogatta a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat

Részletesebben

A FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE. 1. fejezet

A FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE. 1. fejezet II. RÉSZ A FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE 1. fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Személyi hatály 195. (1) A felvételi eljárás rendjének hatálya az Nftv. 40. -ában foglaltak alapján az alapképzésre, az osztatlan képzésre

Részletesebben

III. fejezet. III./I. fejezet

III. fejezet. III./I. fejezet III. fejezet Az Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatáról (a hallgatói tanulmányi rend és az ismeretek, készségek és képességek elsajátításának, megszerzésének, ellenőrzésének rendje)

Részletesebben

A BME 2008/2009. TANÉVRE VONATKOZÓ FELVÉTELI SZABÁLYZATA

A BME 2008/2009. TANÉVRE VONATKOZÓ FELVÉTELI SZABÁLYZATA BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM A BME 2008/2009. TANÉVRE VONATKOZÓ FELVÉTELI SZABÁLYZATA Elfogadta a Szenátus 2007. június 25.-i ülésén A BME felvételi eljárását a felsőoktatásról szóló

Részletesebben

Az írásbeli záróvizsgára történő jelentkezés feltételei: A 2010/11. tanév záróvizsgák és avatások időpontjai:

Az írásbeli záróvizsgára történő jelentkezés feltételei: A 2010/11. tanév záróvizsgák és avatások időpontjai: SZTE ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR ZÁRÓVIZSGA TÁJÉKOZTATÓ 2011. Az írásbeli záróvizsgára történő jelentkezés feltételei: abszolutórium megszerzése (utolsó szigorlat abszolválása), leckekönyv, hiányzó kurzusteljesítési

Részletesebben

A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA 12 Érvényes a 2015/2016-os tanévtől

A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA 12 Érvényes a 2015/2016-os tanévtől A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA 12 Érvényes a 2015/2016-os tanévtől A Gábor Dénes Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) felvételi eljárását a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011.

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM KÉPZÉSI SZABÁLYZATA

Az ÓBUDAI EGYETEM KÉPZÉSI SZABÁLYZATA 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 49. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM KÉPZÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010. november 1 PREAMBULUM Az Óbudai

Részletesebben

GÖDÖLLŐ A SZENT ISTVÁN EGYETEM. 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

GÖDÖLLŐ A SZENT ISTVÁN EGYETEM. 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT A Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar kiegészítéseivel GÖDÖLLŐ 2013.

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirány levelező tagozat IV. évfolyam

Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirány levelező tagozat IV. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 3. SZ. VERZIÓ

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 3. SZ. VERZIÓ Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 3. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2013. november 8. JÓVÁHAGYTA: DR. AILER PIROSKA REKTOR 2

Részletesebben

KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) (A Hallgatói követelményrendszer C része) 2015. február 18.

KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) (A Hallgatói követelményrendszer C része) 2015. február 18. KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) (A Hallgatói követelményrendszer C része) 2015. február 18. T A R T A L O M J E G Y Z É K T A R T A L O M J E G Y Z É K... 2 E L Ő S Z Ó... 4 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A pedagógusképzés fejlesztési projekt felsőoktatási környezete. Előadó: dr. Rádli Katalin Emberi Erőforrások Minisztériuma

A pedagógusképzés fejlesztési projekt felsőoktatási környezete. Előadó: dr. Rádli Katalin Emberi Erőforrások Minisztériuma A pedagógusképzés fejlesztési projekt felsőoktatási környezete Előadó: dr. Rádli Katalin Emberi Erőforrások Minisztériuma 2015. évi CXXXI. törvény (Nftv. Módosítás) Az Nftv. módosításának főbb irányai

Részletesebben

A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA 1 Érvényes a 2013/2014-es tanévtől

A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA 1 Érvényes a 2013/2014-es tanévtől A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA 1 Érvényes a 2013/2014-es tanévtől A Gábor Dénes Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) felvételi eljárását a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi

Részletesebben

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában F O N T O S T U D N I V A L Ó K A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: 1. Társadalom, politika és hadsereg a Magyar Királyságban 1740 1867 Programvezető: Prof. Dr. habil Gergely

Részletesebben

7. A köztársasági ösztöndíjat elnyert hallgató nem zárható ki a tanulmányi ösztöndíj támogatásból.

7. A köztársasági ösztöndíjat elnyert hallgató nem zárható ki a tanulmányi ösztöndíj támogatásból. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS köztársasági ösztöndíj elnyerésére a Nyugat-magyarországi Egyetem Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Karán (továbbiakban NYME SKK) a 015/016. tanévre A nemzeti felsőoktatásról

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar. Felvételi tájékoztató 2014.

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar. Felvételi tájékoztató 2014. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar Felvételi tájékoztató 2014. A JELENTKEZÉS MÓDJA e-jelentkezés e-felvételi keretében, amelyet a www.felvi.hu honlapon, regisztráció után lehet igénybe

Részletesebben

ELBÍRÁLÁSI- ÉS PONTRENDSZERE. PONTRENDSZER mesterképzés - nappali tagozat

ELBÍRÁLÁSI- ÉS PONTRENDSZERE. PONTRENDSZER mesterképzés - nappali tagozat A Magyar Köztársaság Nemzeti Erőforrás Minisztériuma és a Balassi Intézet által nappali tagozatos mesterképzésben részt vevő, tanulmányaikat 2008/2009-es, a 2009/2010-es, valamint 2010/2011-es tanévben

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT Gödöllő, 2009. június 2 Bevezetés A Szent István Egyetem Szenátusa (a

Részletesebben

A nemzetközi igazgatási alapképzési szak (BA) mintatanterv 1

A nemzetközi igazgatási alapképzési szak (BA) mintatanterv 1 PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM JOG- ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYI KAR A nemzetközi igazgatási alapképzési szak (BA) mintatanterv 1 A tantervben szereplő követelmények: aláírás: kritérium követelmény beszámoló: háromfokozatú

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/II. fejezet. SEMMELWEIS EGYETEM Egészségtudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/II. fejezet. SEMMELWEIS EGYETEM Egészségtudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata III/II. fejezet SEMMELWEIS EGYETEM Egészségtudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata 1. A TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT HATÁLYA ÉS ÉRTELMEZÉSE (4) A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (továbbiakban: TVSZ)

Részletesebben

Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar. Kari Diákjóléti Bizottság Ügyrendi Szabályzata

Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar. Kari Diákjóléti Bizottság Ügyrendi Szabályzata Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar Kari Diákjóléti Bizottság Ügyrendi Szabályzata Jelen Ügyrend a Szent István Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 5/D mellékletének

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 4. SZ. VERZIÓ

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 4. SZ. VERZIÓ Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 4. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2015. január 15. JÓVÁHAGYTA: DR. AILER PIROSKA REKTOR 2

Részletesebben

Határozatok a Szent István Egyetem Szenátusának 2011. október 19-én tartott üléséről

Határozatok a Szent István Egyetem Szenátusának 2011. október 19-én tartott üléséről Határozatok a Szent István Egyetem Szenátusának 2011. október 19-én tartott üléséről Napirend: 1. Javaslat Professor Emeritus/Emerita cím és SZIE Babérkoszorú arany fokozat kitüntetés adományozására Előterjesztő:

Részletesebben

(3) A komplex vizsga/vizsgák ismétlésének szabályait a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 34. - a tartalmazza.

(3) A komplex vizsga/vizsgák ismétlésének szabályait a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 34. - a tartalmazza. Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar Melléklet I. a nemzetközi kapcsolatok szakos közgazdász, politológus-közgazdász, szociológusközgazdász, szociálpolitikus-közgazdász, nemzetközi tanulmányok,

Részletesebben

Határozatok a Szent István Egyetem Szenátusának 2011. december 14-én tartott üléséről

Határozatok a Szent István Egyetem Szenátusának 2011. december 14-én tartott üléséről Határozatok a Szent István Egyetem Szenátusának 2011. december 14-én tartott üléséről Napirend: 1. Előterjesztés általános rektorhelyettesi megbízás betöltésére Előterjesztő: Dr. Solti László rektor 2.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE A KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA A FŐISKOLAI ALAPKÉPZÉS, MESTERKÉPZÉS, A FELSŐFOKÚ

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM TANULMÁNYI és VIZSGASZABÁLYZATA 2012. szeptember 1-ét követően beiratkozott szakirányú továbbképzésben részt vevő hallgatók számára

AZ ÓBUDAI EGYETEM TANULMÁNYI és VIZSGASZABÁLYZATA 2012. szeptember 1-ét követően beiratkozott szakirányú továbbképzésben részt vevő hallgatók számára 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói Követelményrendszer. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM TANULMÁNYI és VIZSGASZABÁLYZATA 2012. szeptember 1-ét követően beiratkozott

Részletesebben

EGYETEMI TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

EGYETEMI TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT ZRÍNYI MIKLÓS 4. sz. melléklet a ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. sz. példány EGYETEMI TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT -2011- 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 A SZABÁLYZAT

Részletesebben

A 2015-2016-OS TANÉV

A 2015-2016-OS TANÉV A 2015-2016-OS TANÉV I. FÉLÉVÉNEK IDŐBEOSZTÁSÁÓL 1. SZ. KIADÁS A HATÁLYBA LÉPÉS DÁTUMA: 2015. augusztus 28. HATÁLYOS: 2016. február 07. Azonosító: DU 3/2015. Iktatószám: KDH-14/3/2015. 1 1. AZ UTASÍTÁS

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hatály: 2016. II. 1 - F5. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (Egységes szerkezetben a 117/2013. (VII. 10.) szenátusi határozat, a 92/2014. (VII. 16.) szenátusi határozat, a 15/2015.

Részletesebben

A 2014. évi felvételi eljárásban BSc képzésre felvett hallgatók és hozzátartozóik részére

A 2014. évi felvételi eljárásban BSc képzésre felvett hallgatók és hozzátartozóik részére A évi felvételi eljárásban BSc képzésre felvett hallgatók és hozzátartozóik részére 2012. június 22-23. 2012. április 10. Kari tájékoztató rendezvény Tevesz Gábor okt.dh. 1 BME - VIK BME 1. 269 526 m 2

Részletesebben

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar. Melléklet

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar. Melléklet Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar Melléklet I. a nemzetközi kapcsolatok szakos közgazdász, politológus-közgazdász, szociológusközgazdász, szociálpolitikus-közgazdász, nemzetközi tanulmányok,

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő

Szent István Egyetem Gödöllő Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5/B. melléklete A HALLGATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK ÉS KÖTELESSÉGEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJE Gödöllő, 2006. augusztus 1.

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat III. rész Hallgatói Követelményrendszer, tanulmányi és vizsgaszabályzat

Károli Gáspár Református Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat III. rész Hallgatói Követelményrendszer, tanulmányi és vizsgaszabályzat Károli Gáspár Református Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat III. rész Hallgatói Követelményrendszer, tanulmányi és vizsgaszabályzat A Károli Gáspár Református Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szenátusa

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata Pécs 2006. 2016. április 21. napjától hatályos változat A Pécsi

Részletesebben

Az írásbeli záróvizsgára történő jelentkezés feltételei: A 2011/12. tanév záróvizsgák és avatások időpontjai:

Az írásbeli záróvizsgára történő jelentkezés feltételei: A 2011/12. tanév záróvizsgák és avatások időpontjai: SZTE ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR ZÁRÓVIZSGA TÁJÉKOZTATÓ 2012. Az írásbeli záróvizsgára történő jelentkezés feltételei: abszolutórium megszerzése (utolsó szigorlat abszolválása), leckekönyv, hiányzó kurzusteljesítési

Részletesebben

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés (Szakirányú továbbképzési (szakmérnöki) szak) Munkarend: Levelező Finanszírozási forma: Költségtérítéses Költségtérítés (összesen): 375 000 Ft

Részletesebben

A hallgatók fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata A Szervezeti és Működési Szabályzat 7. sz. melléklete

A hallgatók fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata A Szervezeti és Működési Szabályzat 7. sz. melléklete Ikt. sz.: RH/206-7/2014 A hallgatók fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata A Szervezeti és Működési Szabályzat 7. sz. melléklete 2014. augusztus 28. Tartalomjegyzék 1. A szabályzat célja...

Részletesebben

EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés. Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel

EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés. Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel Edutus Főiskola 2015 A képzés célja a változó európai feltételekhez igazodó legkorszerűbb ismeretanyag átadása

Részletesebben

Igazságügyi igazgatási alapképzési szak (BA) mintatanterv 1 2015-2016

Igazságügyi igazgatási alapképzési szak (BA) mintatanterv 1 2015-2016 PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM JOG- ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYI KAR Igazságügyi igazgatási alapképzési szak (BA) mintatanterv 1 2015-2016 A mintatanterv tárgyai két kategóriába soroltak: kötelező tárgyak szabadon

Részletesebben

Az európai és nemzetközi igazgatás szak (MA) mintatanterv 1

Az európai és nemzetközi igazgatás szak (MA) mintatanterv 1 PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM JOG- ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYI KAR Az európai és nemzetközi igazgatás szak (MA) mintatanterv 1 A tantervben szereplő követelmények: aláírás: kritérium követelmény beszámoló: háromfokozatú

Részletesebben

MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE. ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE (5.-6. szemeszter): 56 kredit

MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE. ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE (5.-6. szemeszter): 56 kredit MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE Tantárgy kódja Tantárgy neve, kurzushirdető tanszék, tanszékvezető/kurzushirdető Héti óraszám elmélet Héti óraszám gyakorlat Vizsgaforma Kredit

Részletesebben

Babeș-Bolyai Tudományegyetem Biológia és Geológia Kar. Magyar Biológiai és Ökológiai Intézet. REKTOR, dr. Ioan Aurel POP egyetemi tanár, akadémikus

Babeș-Bolyai Tudományegyetem Biológia és Geológia Kar. Magyar Biológiai és Ökológiai Intézet. REKTOR, dr. Ioan Aurel POP egyetemi tanár, akadémikus EGYETEMI TANREND - érvényes a 2015-2016-os tanévtől kezdődően UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA BIOLÓGIA ÉS GEOLÓGIA KAR Doménium: Biológia Szak: Biológia Tanítási nyelv: magyar A végzett által megszerzett

Részletesebben

Mesterképzési szakok. - tanári mesterképzési szak tovább

Mesterképzési szakok. - tanári mesterképzési szak tovább Mesterképzési szakok - alkalmazott nyelvészet adatlap mintatanterv: pdf/ htm tantárgyleírások - andragógia adatlap mintatanterv: pdf/ htm tantárgyleírások - nemzetközi tanulmányok adatlap mintatanterv:

Részletesebben

A KÜLFÖLDI OKLEVELEK, BIZONYÍTVÁNYOK ELISMERÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK AZ OKLEVELES KÖNYVVIZSGÁLÓI KÉPZÉSI PROGRAMBAN VALÓ RÉSZVÉTELHEZ

A KÜLFÖLDI OKLEVELEK, BIZONYÍTVÁNYOK ELISMERÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK AZ OKLEVELES KÖNYVVIZSGÁLÓI KÉPZÉSI PROGRAMBAN VALÓ RÉSZVÉTELHEZ 2. SZÁMÚ MELLÉKLET Az okleveles könyvvizsgálói szakképzési és vizsgaszabályzathoz A KÜLFÖLDI OKLEVELEK, BIZONYÍTVÁNYOK ELISMERÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK AZ OKLEVELES KÖNYVVIZSGÁLÓI KÉPZÉSI PROGRAMBAN VALÓ

Részletesebben

A szegedi fizika alapszak

A szegedi fizika alapszak A szegedi fizika alapszak SZTE TTK Fizikus Tanszékcsoport Dr. Varga Zsuzsa 2005. december 16. Készült a HEFOP-3.3.1-P.-2004-06-0016/1.0 projekt támogatásával. A Bologna-folyamat 1999 Bologna, 2001 Prága,

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM Egyetemi Doktori Tanács Elnök: Dr. Koren Csaba egyetemi tanár Titkár: Horváth Balázs egyetemi adjunktus 9026 Győr, Egyetem tér 1. Telefon: (96) 503-400/3121 Fax: (96) 329-263 E-mail:

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben

tolmács szakirány (anyanyelv: ; első választott idegen nyelv: ; második választott

tolmács szakirány (anyanyelv: ; első választott idegen nyelv: ; második választott Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység v = választható

Részletesebben

ÁOTK Kari kiegészítés

ÁOTK Kari kiegészítés A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 5/C mellékletének a TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATNAK 1. számú melléklete LECKEKÖNYV SZABÁLYZAT ÁOTK Kari kiegészítés Gödöllő, 2014. A felsőoktatásról

Részletesebben

ELBÍRÁLÁSI- ÉS PONTRENDSZERE. PONTRENDSZER alap- és egységes osztatlan képzés- nappali tagozat

ELBÍRÁLÁSI- ÉS PONTRENDSZERE. PONTRENDSZER alap- és egységes osztatlan képzés- nappali tagozat A Magyar Köztársaság Nemzeti Erőforrás Minisztériuma és a Balassi Intézet által nappali tagozatos alap- és egységes (osztatlan) képzésben részt vevő, tanulmányaikat 2008/2009-es, 2009/2010-es valamint

Részletesebben

ÓBUDAI EGYETEM Szabályzatai NYME GEOINFORMATIKAI KAR Szabályzata JAVASLATOK. NYME SzMSz III. rész Hallgatói Követelményrendszer (HK)

ÓBUDAI EGYETEM Szabályzatai NYME GEOINFORMATIKAI KAR Szabályzata JAVASLATOK. NYME SzMSz III. rész Hallgatói Követelményrendszer (HK) A Tanulmény és vizsgaszabályzat (TVSZ) és a Juttatási és térítési díjak szabályzat eltérései és megoldásai a 2014. előtt beiratkozott GEO-s hallgatók számára ÓBUDAI EGYETEM Szabályzatai NYME GEOINFORMATIKAI

Részletesebben

A 2012. évi felvételi eljárásban résztvevő tanulók és hozzátartozóik részére 2012. június 22-23.

A 2012. évi felvételi eljárásban résztvevő tanulók és hozzátartozóik részére 2012. június 22-23. A évi felvételi eljárásban résztvevő tanulók és hozzátartozóik részére április 10. Kari tájékoztató rendezvény Tevesz Gábor okt.dh. 1 Miről lesz szó? 1. Helyzetkép 2. Milyen teendőik vannak még a felvételi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE A KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA A FŐISKOLAI ALAPKÉPZÉS, MESTERKÉPZÉS, A FELSŐFOKÚ

Részletesebben

KREDITÁTVITELI ÉS KREDITELISMERÉSI SZABÁLYZAT I. A KREDITÁTVITELI ELJÁRÁS. A kreditátviteli eljárás általános szabályai

KREDITÁTVITELI ÉS KREDITELISMERÉSI SZABÁLYZAT I. A KREDITÁTVITELI ELJÁRÁS. A kreditátviteli eljárás általános szabályai KREDITÁTVITELI ÉS KREDITELISMERÉSI SZABÁLYZAT A Budapesti Corvinus Egyetem Társadalomtudományi Karának (a továbbiakban Kar) Kari Tanácsa a Hallgatói Önkormányzat egyetértésével, a vonatkozó jogszabályok

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. RÉSZ III/II. FEJEZET SEMMELWEIS EGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR

SEMMELWEIS EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. RÉSZ III/II. FEJEZET SEMMELWEIS EGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR SEMMELWEIS EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. RÉSZ III/II. FEJEZET SEMMELWEIS EGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA /2011. (..) számú SE szenátusi határozat Tartalomjegyzék

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hatály: 2015. IX. 5 - F5. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (Egységes szerkezetben a 117/2013. (VII. 10.) szenátusi határozat, a 92/2014. (VII. 16.) szenátusi határozat, a 15/2015.

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2006. június

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2006. június Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2006. június Tartalomjegyzék Bevezetés 5 I. PREAMBULUM 5 II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 9 1.Az egyetem jogállása 9 2.Az

Részletesebben

ZMNE Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem

ZMNE Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem MNE rínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem MNE felvehető összlétszáma: 2217 fő. Képzési terület Felvehető (fő) Esti, TelepülésNyelv Nappali képzés levelező munkarend Képzési Távoktatásterület/Szakmacsoport

Részletesebben

MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE. Heti óraszám elmélet

MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE. Heti óraszám elmélet MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE Tantárgy kódja Tantárgy neve, kurzushirdetı tanszék, tanszékvezetı/kurzushirdetı Heti óraszám elmélet Heti óraszám - gyakorlat Vizsgaforma Kredit

Részletesebben

A Nyíregyházi Főiskola Elismerési Bizottságának ügyrendje

A Nyíregyházi Főiskola Elismerési Bizottságának ügyrendje A Nyíregyházi Főiskola Elismerési Bizottságának ügyrendje 1. A Nyíregyházi Főiskola Elismerési Bizottsága a Szenátus által létrehozott, jogi személyiséggel nem rendelkező, döntéshozó testület. 2. Az ügyviteli-ügyintézési

Részletesebben

ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap

ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap A felvételi és érettségi kapcsolata 2008. november 13. Előadó: Végh Tamás, felvételi iroda A Bologna-rendszer A Bologna-rendszer néven ismertté vált többciklusú képzés három,

Részletesebben

Kollégiumi jogosultság megállapításához

Kollégiumi jogosultság megállapításához Kollégiumi jogosultság megállapításához 51/2007. (III. 26.) Korm. r. a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről 3. (1) Államilag támogatott képzésben

Részletesebben

Pest Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály. Az érettségi vizsga szervezési feladatai, a jogszabályi változások

Pest Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály. Az érettségi vizsga szervezési feladatai, a jogszabályi változások Pest Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály Az érettségi vizsga szervezési feladatai, a jogszabályi változások 2012. Tavaszi érettségi vizsgaidőszak STATISZTIKA Vizsgázók : 10.602 fő Értékelt tantárgyi

Részletesebben

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. Szakirányú továbbképzés I. Képzési és kimeneti követelmények 1. A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

Tájékoztató 2015.09.02. Schmuck Balázs Tanulmányi osztályvezető. Neumann János Informatikai Kar :: Beiratkozás

Tájékoztató 2015.09.02. Schmuck Balázs Tanulmányi osztályvezető. Neumann János Informatikai Kar :: Beiratkozás Tájékoztató Schmuck Balázs Tanulmányi osztályvezető 1 Napirend Tájékoztatás a diákigazolványról Tájékoztatás a nyelvi követelményekről Tájékoztatás a fogyatékkal élő hallgatók kedvezményeiről Tájékoztatás

Részletesebben

Az európai és nemzetközi igazgatás mesterképzési (MA) szak (minta)tanterve

Az európai és nemzetközi igazgatás mesterképzési (MA) szak (minta)tanterve Az európai és nemzetközi igazgatás mesterképzési (MA) szak (minta)tanterve A tantervben szereplő követelmények: aláírás: kritérium követelmény beszámoló: háromfokozatú minősítés (szabadon választható tárgyak

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/III. fejezet

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/III. fejezet III/III. fejezet SEMMELWEIS EGYETEM Egészségügyi Közszolgálati Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata 1. A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat hatálya 1. A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (TVSZ) hatálya a Semmelweis

Részletesebben

Pályázati felhívás - Károli Gáspár Tanulmányi Ösztöndíj 2015/2016. tanév őszi félév

Pályázati felhívás - Károli Gáspár Tanulmányi Ösztöndíj 2015/2016. tanév őszi félév Pályázati felhívás - Károli Gáspár Tanulmányi Ösztöndíj 2015/2016. tanév őszi félév Elsőéves, másodéves és harmadéves önköltséges hallgatók számára 1.) Kik pályázhatnak: Károli Gáspár Ösztöndíjban a 2015/2016.

Részletesebben

Tanári mesterszak (5 féléves képzés) - család- és gyermekvédő tanár adatlap mintatanterv: pdf/ htm tantárgyleírások zárószigorlat

Tanári mesterszak (5 féléves képzés) - család- és gyermekvédő tanár adatlap mintatanterv: pdf/ htm tantárgyleírások zárószigorlat Tanári mesterszak (5 féléves képzés) - család- és gyermekvédő tanár adatlap mintatanterv: pdf/ htm tantárgyleírások zárószigorlat - ének-zene tanár adatlap mintatanterv: pdf/ htm tantárgyleírások zárószigorlat

Részletesebben

Hasznos tudnivalók (határidős jegyzék) 2015/2016 tanév őszi félév

Hasznos tudnivalók (határidős jegyzék) 2015/2016 tanév őszi félév NAP IDŐ ESEMÉNY SZEPTEMBER 1. kedd Pótbeiratkozás 2. szerda 3. csütörtök Rangsorolásos kurzusfelvétel 8 00 Versenyjelentkezés első 4. péntek 12 00 Személyes megjelentést igénylő regisztráció (tanulmányok

Részletesebben

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik.

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik. Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Ifjú Reménysége cím alapításáról, támogatásának rendjéről Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

hatályos: 2014.10.20 - A szakvizsgára vonatkozó hatályos rendelkezéseket a 16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet tartalmazza.

hatályos: 2014.10.20 - A szakvizsgára vonatkozó hatályos rendelkezéseket a 16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet tartalmazza. A Nemzeti Vizsgabizottság tájékoztatója rendkívüli vizsgaidőszakra szakvizsgákra jelentkezésről és vizsganaptáráról a 2014. december 1. 2015. január 31. közötti vizsgaidőszakra I. Általános tudnivalók

Részletesebben

INFORMÁCIÓS NAPOK PROGRAMJA

INFORMÁCIÓS NAPOK PROGRAMJA Szolnoki Főiskola Szolnok Ikt.szám: SZF/4840/2012. Üi.: Takács Katalin NAPPALI TAGOZAT I. ÉVFOLYAM (minden alapképzés és minden FSZ képzés) INFORMÁCIÓS NAPOK PROGRAMJA 2012. szeptember 10. és 11. Az Információs

Részletesebben

HELLER FARKAS GAZDASÁGI ÉS TURISZTIKAI SZOLGÁLTATÁSOK FŐISKOLÁJA AZ ELEKTRONIKUS LECKEKÖNYV BEVEZETÉSÉNEK ÉS ALKALMAZÁSÁNAK SZABÁLYZATA

HELLER FARKAS GAZDASÁGI ÉS TURISZTIKAI SZOLGÁLTATÁSOK FŐISKOLÁJA AZ ELEKTRONIKUS LECKEKÖNYV BEVEZETÉSÉNEK ÉS ALKALMAZÁSÁNAK SZABÁLYZATA HELLER FARKAS GAZDASÁGI ÉS TURISZTIKAI SZOLGÁLTATÁSOK FŐISKOLÁJA AZ ELEKTRONIKUS LECKEKÖNYV BEVEZETÉSÉNEK ÉS ALKALMAZÁSÁNAK SZABÁLYZATA 2009. június 30. 1 A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény

Részletesebben

Tanulmányi Tájékoztató. Előadó: Németh Péter tanulmányi koordinátor Egyetemi Tanulmányi Központ NYME-SEK

Tanulmányi Tájékoztató. Előadó: Németh Péter tanulmányi koordinátor Egyetemi Tanulmányi Központ NYME-SEK Tanulmányi Tájékoztató Előadó: Németh Péter tanulmányi koordinátor Egyetemi Tanulmányi Központ NYME-SEK Mi kell a beiratkozáshoz? Beiratkozási lap aláírva (2 példány) a TAJ, adókártya, személyi fénymásolata

Részletesebben

FUNKCIONÁLIS EGYSÉG DÉKÁNI TITKÁRSÁG

FUNKCIONÁLIS EGYSÉG DÉKÁNI TITKÁRSÁG FUNKCIONÁLIS EGYSÉG DÉKÁNI TITKÁRSÁG Titkárságvezető CSÁNYINÉ dr. FEJES TEKLA (62/54-64-17) Kari adminisztrátor TÓTH JÁNOSNÉ (62/54-50-25) Ügyviteli alkalmazott ZSINDELY JÁNOS PÁLNÉ (62/54-50-25) Elérhetőségek

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Karán 2014 februárjában induló ANYAGMÉRNÖK és KOHÓMÉRNÖK mesterszakokról

TÁJÉKOZTATÓ. a Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Karán 2014 februárjában induló ANYAGMÉRNÖK és KOHÓMÉRNÖK mesterszakokról TÁJÉKOZTATÓ a Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Karán 201 februárjában induló ANYAGMÉRNÖK és KOHÓMÉRNÖK mesterszakokról A Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Kara felvételt hirdet a 201 februárjában

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő. A Szent István Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat

Szent István Egyetem Gödöllő. A Szent István Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat FI 69207 Szent István Egyetem Gödöllő A Szent István Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat 2012. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2 Bevezetés...5 I. PREAMBULUM...6 II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...9

Részletesebben

A hallgatói tanulmányi rend és az ismeretek, készségek és képességek elsajátításának, megszerzésének, ellenőrzésének rendje

A hallgatói tanulmányi rend és az ismeretek, készségek és képességek elsajátításának, megszerzésének, ellenőrzésének rendje Ad 2. (2) A hallgatói tanulmányi rend és az ismeretek, készségek és képességek elsajátításának, megszerzésének, ellenőrzésének rendje (TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT) KARI KIEGÉSZÍTÉSE K. (1) A hallgatónak

Részletesebben