A Szent István Egyetemen az alábbi Karokon folyik az oktatás. Állatorvos-tudományi Kar 1078 Budapest, István utca 2.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Szent István Egyetemen az alábbi Karokon folyik az oktatás. Állatorvos-tudományi Kar 1078 Budapest, István utca 2."

Átírás

1 A Szent István Egyetemen az alábbi Karokon folyik az oktatás Állatorvos-tudományi Kar 1078 Budapest, István utca 2. Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar 5540 Szarvas, Szabadság u. 4. Jászberényi Campusz 5102 Jászberény, Rákóczi u. 53. Egészségtudományi 5700 Gyula, Szent István u és Környezet-egészségügyi Intézet Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar 2103 Gödöllő, Páter Károly u. 1. Gazdasági Agrár- és Egészségtudományi Kar 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Szarvasi Campusz 5540 Szarvas, Szabadság u Gépészmérnöki Kar 2103 Gödöllő, Páter Károly u. 1. Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar 2103 Gödöllő, Páter Károly u. 1. Ybl Miklós Építéstudományi Kar 1146 Budapest, Thököly u. 74. Az egyetem vezetői Rektor: Dr. Solti László Rektorhelyettesek: 2103 Gödöllő, Páter Károly u. 1. Tel.: Dr. Hornok László tudományos Dr. Beke János oktatási Csákiné Dr. Michéli Erika egyetami tanár külkapcsolati

2 Az Állatorvos-tudományi Kar vezetése és egységei Dékán: Dr. Sótonyi Péter Dékáni Hivatal H épület I. emelet Dékánhelyettesek: Dr. Tuboly Tamás kutatási H épület III. emelet, 302. Dr. Bartha Tibor nemzetközi kapcsolatok H épület II. emelet, 201. Dr. Farkas Róbert oktatás H épület I. emelet 101. Fogadó óra: Hétfő: Csütörtök: (előzetes bejelentkezés a Tanulmányi Csoportnál) Az idegen nyelvű képzés igazgatója: Kari Tanács Elnök: Dr. Hajós Ferenc Dr. Sótonyi Péter, dékán E épület I. emelet Tagok: a Kari Tanács tagjai a dékán váltás miatt szeptemberben változnak Egyetemi jogok szenátusi biztosa: C épület földszint Tel: Dr. Lassóné dr. Neogrády Zsuzsanna Az egyetem igazgatási egységei Kari Titkárság H épület II. emelet, 201. szoba Tel.: Kari titkár: Bukhárné Ecseki Mónika

3 Tanulmányi Csoport H épület I. emelet Félfogadási idő: Félfogadás szünetel: hétfő, szerda, csütörtök, 9 órától 13 óráig kedd és péntek Tanulmányi csoport: Horváthné Csapó Tímea Tel.: csoportvezető Józsa Éva Tel/Fax: előadó Tel.: /8128m Lukács Andrea előadó Tel.: /8159m Idegennyelvű képzés: Lessi Péter Tel.: csoportvezető Fax: Csuporné Hertei Annamária Tel.: /8125 előadó Kispál Dóra Tel.: előadó Neptun koordinátor: Mészáros Ferenc Tel.: /8124m Gazdasági Igazgatóság H épület II. emelet, 201. szoba Tel.: Gazdasági igazgató: Kiss László Nemzetközi kapcsolatok H épület II. emelet Tel.: Patkós Zita Állatorvos-tudományi Könyvtár D épület Tel.: Igazgató Orbán Éva Olvasóterem Tel.: Elérhetőség: cím: Hallgatói Önkormányzat Tel.: mellék

4 elnök Bándli Bence egyetemi hallgató Marek József Oktatási Központ és Kollégium Budapest, 1148 Mogyoródi u Tel.: igazgató Kiss László A hallgatóságot érintő Kari bizottságok Kollégiumi Diákbizottság Oktatási és Akkreditációs Bizottság Tanulmányi Bizottság Tudományos Diákköri Tanács Hallgatói Felülbírálati Bizottság

5 Anatómiai és Szövettani Tanszék Tanszékek E épület Tel: Dr. Sótonyi Péter Dr. Hajós Ferenc Dr. Halasy Katalin Dr. Gerics Balázs Dr. Szalay Ferenc Dr. Kótai István Dr. Rácz Bence Dr. Novák-Hazai Diána Dr. Reinitz László Zoltán Dr. Jancsik Veronika Dr. Telki Márta ny. segéd tanszéki állatorvos ügyvivő szakértő tanszéki mukatárs oktatott tantárgy: anatómia és fejlődéstan, biológia, állatorvosi szövettan, tájanatómia, állatorvosi hivatás, összehasonlító állatszervezettan, humánbiológia, molekuláris sejtbiológia Állat-egészségügyi Igazgatástani és Agrárgazdaságtani Tanszék L épület III. emelet Tel: Dr. Ózsvári László Dr. Visnyei László Dr. Csintalan Csaba Dr. Fodor Kinga, tanszékvezető oktatott tantárgy: állat-egészségügyi igazgatástan, agrárgazdaságtan, állatorvosi ökonómia, management és etika, igazságügyi állatorvostan, EU ismeretek, természet- és állatvédelmi jog (biológia BSc) Állathigiéniai, Állomány-egészségtani és Állatorvosi Etológiai Tanszék J épület I. és II. emelet Tel: Dr. Szenci Ottó Dr. Brydl Endre Dr. Rafai Pál Dr. Papp Zoltán Dr. Jakab László Dr. Könyves László Dr. Jurkovich Viktor, mb.tanszékvezető ny. oktatott tantárgy: alkalmazott etológia, állathigiénia és állomány-egészségtan

6 Állattenyésztési, Takarmányozástani és Laborállat-tudományi intézet Bp. VII. Rottenbiller u. 50. Tel: , Dr. Hullár István Dr. Fekete Sándor György Dr. Szabó József Zsigmond Dr. Zöldág László Dr. Gáspárdy András Túriné Dr. Cenkvári Éva Dr. Pribenszky Csaba Dr. Bersényi András Dr. Zenke Petra Dr. Maróti-Agóts Ákos Dr. Veres Gyula Andrásofszky Emese Szabára László, intézetvezető ny. tanszéki mérnök ügyvivő szakértő oktatott tantárgy: állattenyésztéstan, állatorvosi genetika, takarmányozástan, laborállattudomány és bioetika Belgyógyászati Tanszék és Klinika A épület I. emelet Tel: Dr. Vörös Károly Dr. Manczur Ferenc Dr. Sterczer Ágnes Dr. Vajdovich Péter Dr. Máthé Ákos Dr. Tarpataki Noémi Dr. Kungl Krisztina Dr. Dudás Györki Zoltán Dr. Hetyey Csaba Dr. Keresztes Mónika Dr. Molnár Viktor Gálné Dr. Balogh Éva Dr. Aradi Zsófia Dr. Csöndes Judit Dr. Kubik Noémi Dr. Pápa Kinga Dr. Pazár Péter Dr. Sátorhelyi Tamás Dr. Psáder Roland segéd klinikai főorvos oktatott tantárgy: belgyógyászat, belgyógyászati diagnosztika, kórélettan, kedvtelésből tartott különleges állatok betegségei, a betegvizsgálat és betegápolás alapjai, laboratóriumi diagnosztika

7 Biomatematikai és Számítástechnikai Tanszék L épület III. emelet Tel: Dr. Reiczigel Jenő Dr. Harnos Andrea Dr. Börzsönyi László Abonyi Tóth Zsolt Bajcsayné Fábián Ibolya ügyvivő szakértő oktatott tantárgy: biomatematika, informatika, fizika (biológia BSc) számítógépes statisztikai gyakorlat, PC programozás Élelmiszer-higiéniai Tanszék L és N épület II. emelet Tel: Dr. Laczay Péter Dr. Reichart Olivér Dr. Szita Géza Dr. Székely Körmöczy Péter Barcza Tibor György Dr. Erdősi Orsolya Nádaskiné dr. Szakmár Katalin oktatott tantárgy: élelmiszerhigiénia Élettani és Biokémiai Tanszék C épület Tel: , Dr. Frenyó V. László Dr. Bartha Tibor Dr. Lassóné Dr. Neogrády Zsuzsanna Dr. Veresegyházy Tamás Dr. Zsarnovszky Attila Dr. Győrffy Andrea Kiss Dávid Sándor Somogyi Virág Dr. Vonza Éva tanszéki munkatárs tanszéki munkatárs tanszéki munkatárs oktatott tantárgy: állatorvosi biokémia, állatorvosi élettan, összehasonlító biokémia, összehasonlító élettan Gyógyszertani és Méregtani Tanszék R épület I. emelet Tel: Dr. Gálfi Péter Dr. Lehel József Dr. Csikó György Dr. Jerzsele Ákos Nagy Gábor Dr. Kővágó Csaba

8 oktatott tantárgy: gyógyszertan, toxikológia Idegennyelvi Lektorátus N épület I. emelet Tel: Karvázy Balázs Csapó Zoltánné Dr. Tunkli Lászlóné vezető nyelvtanár nyelvtanár nyelvtanár oktatott nyelvek: angol, német, latin Járványtani és Mikrobiológiai Tanszék Bp. XIV. Hungária krt Tel: Dr. Fodor László Dr. Varga János Dr. Tuboly Tamás Dr. Bakonyi Tamás Dr. Makrai László Dr. Cságola Attila Dr. Forgách Petra Dr. Hornyák Ákos Dr. Lőrincz Márta ny. állatorvos állatorvos oktatott tantárgy: virológia, bakteriológia, immunológia, járványtan, immunológia alapjai Kémiai Tanszék C épület Tel: Dr. Nemes Péter Dr. Scheiber Pál Dr. Varga Tamás Róbert Dr. Vincze Zoltán oktatott tantárgy: biofizika, kémia Kórbonctani és Igazságügyi Állatorvostani Tanszék E épület I. emelet Tel: Dr. Rusvai Miklós Dr. Baska Ferenc Dr. Mándoki Míra Dr. Gál János Dr. Jakab Csaba Dr. Balka Gyula oktatott tantárgy: halegészségügy segéd általános kórtan, kórbonctan, igazságügyi állatorvostan (részben),

9 Parazitológiai és Állattani Tanszék A épület I. emelet Tel: Dr. Farkas Róbert Dr. Hornok Sándor Dr. Földvári Gábor Szabóné Dr. Fok Éva Dr. Majoros Gábor oktatott tantárgy: állattan, méhészet és méhegészségügy, parazitológia Sebészeti és Szemészeti Tanszék és Klinika A és B épület Tel: Dr. Németh Tibor Dr. Diószegi Zoltán Dr. Arany Tóth Attila Dr. Dunay Miklós Pál Dr. Csébi Péter Dr. Ipolyi Tamás Dr. Szentgáli Zsolt Dr. Molnár Péter Dr. Sére Viktória, tanszékvezető segéd segéd klinikai főorvos oktatott tantárgy: aneszteziológia, ortopédia, radiológia, sebészet, szemészet Szülészeti és Szaporodásbiológiai Tanszék és Klinika L épület I. emelet és N épület II. emelet Tel: Dr. Cseh Sándor Dr. Solti László Dr. Thuróczy Julianna Dr. Bajcsy Árpád Csaba Dr. Kulcsár Margit Dr. Kecskeméthy Sára Dr. Faigl Vera Dr. Kollár Eszter Dr. Müller Linda segéd oktatott tantárgy: szülészet és szaporodásbiológia Testnevelési Tanszék G épület I. emelet Tel: Deli Levente Ránky Réka oktatott tantárgy: testnevelés testnevelő tanár, tanszékvezető testnevelő tanár

10 Biológiai Intézet Bp. VII. Rottenbiller u. 50. I. emelet Tel: , Dr. Hornung Erzsébet, intézetvezető Ökológiai Tanszék Bp. VII. Rottenbiller u. 50. Tel: Dr. Hornung Erzsébet Dr. Kabai Péter Dr. Kis János Dr. Kövér Szilvia Dr. Szabó Péter Fülöp Dávid Szabó Krisztián Vili Nóra Csonka Diána, intézetvezető zoológus PhD hallgató oktatott tantárgy BSc: etológia I,II, a biológia aktuális kérdései, zootaxonómia, ökológiai terepmódszerek, populáció genetika és evolúcióbiológia, az ökológia alapjai, állatökológia, kutatástervezés, ökológiai terepmódszerek, speciális vizsgálati módszerek, viselkedésökológia, a viselkedés szabályozása, számítógépes statisztikai gyakorlat (részben), kutatástervezés, általános biogeográfia és állatföldrajz, cikkolvasó szeminárium, szakdolgozati szeminárium, terepgyakorlat I,II. MSc: kutatástervezés és pályázat írás, általános ökológia, evolúcióbiológia,szaklabor I, II, III, populációk és közösségek ökológiája, speciális vizsgálati módszerek, biogeográfia, etológia és módszertana, cikkolvasó szeminárium, részletes taxonómia, evolúciós összehasonlító módszerek

11 Növénytani Tanszék Bp. VII. Rottenbiller u. 50. Tel: , Dr. Vetter János Dr. Turcsányiné Dr. Siller Irén Dr. Cserhalmi Dániel oktatott tantárgy: növénytan, növényszervezettan, mikológia MTA Ökológiai és Botanikai Dunakutató Kutatóintézetébe kihelyezett Hidrobiológiai Tanszék (www.mta-dki.hu) Dr. Oertel Nándor Dr. Guti Gábor Bódis Erika Gaebele Tibor oktatott tantárgy: hidrobiológia, halbiológia, biomonitoring áramló vizekben MTM Állattárába kihelyezett Zootaxonómiai Tanszék (www.nhmus.hu/hu/allattar2) Bp. VIII. Baross u. 13. Dr. Forró László Dr. Bankovics Attila Dr. Csorba Gábor Dr. Csősz Sándor Dr. Korsós Zoltán Dr. Merkl Ottó Dr. Szél Győző Dr. Vörös Judit Dányi László Deákné Lazányi-Bacsó Eszter Dr. Rózsa Lajos (MTA MTM Kutatócsoport) Dr. Samu Ferenc (MTA NKI) Sevcsik András (Fővárosi Állat- és Növénykert) tárigazgató főmuzeológus főmuzeológus főmuzeológus főmuzeológus főmuzeológus főmuzeológus segédmuzeológus segédmuzeológus tudományos tanácsadó oktatott tantárgy: zootaxonómia (gyakorlat), parazitológia-parazita evolúció (részben), részletes taxonómia (részben), terepgyakorlat II. (részben)

12 Nagyállatklinika Üllő Dóra-major Tel.: Dr. Szenci Ottó Dr. Bodó Gábor Dr. Biksi Imre Dr. Korbacska-Kutasi Orsolya Dr. Makra Zita Dr. Bajcsy Árpád Csaba Dr. Horváth András Dr. Hevesi Ákos Dr. Moravszki Leticia Dr. Sárdi Sára Dr. Gligor Noémi Dr. Izing Simon Dr. Sassi Gergely Dr. Szelényi Zoltán Dr. Tóth Péter, klinikavezető segéd segéd

SzIE Állatorvos-tudományi Kar Biológia alapképzés mintatanterve

SzIE Állatorvos-tudományi Kar Biológia alapképzés mintatanterve SzIE Állatorvos-tudományi Kar Biológia alapképzés mintatanterve bevezetve a 00/009. tanévben Minden szakirányon kötelező...... Informatika Biomatematika Kémia Összehasonlító növényszervezettan Összehasonlító

Részletesebben

1. FEJEZET A DEBRECENI EGYETEM TÖRTÉNETI HÁTTERE

1. FEJEZET A DEBRECENI EGYETEM TÖRTÉNETI HÁTTERE GYÓGYSZERÉSZ SZAK 1 1. FEJEZET 1. FEJEZET A DEBRECENI EGYETEM TÖRTÉNETI HÁTTERE A Debreceni Egyetem történeti háttere Debrecen felsőoktatásának gyökerei a 16. századig nyúlnak vissza: 1538-ban alapították

Részletesebben

MTA ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI BIZOTTSÁGA. SzIE ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA. AKADÉMIAI BESZÁMOLÓK (2013. jan. 28-31) Élelmiszer-higiénia

MTA ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI BIZOTTSÁGA. SzIE ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA. AKADÉMIAI BESZÁMOLÓK (2013. jan. 28-31) Élelmiszer-higiénia MTA ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI BIZOTTSÁGA SzIE ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA AKADÉMIAI BESZÁMOLÓK (2013. jan. 28-31) Élelmiszer-higiénia Állat-egészségügyi Igazgatás 2012. évi 39. füzet 1 ELŐSZÓ Kedves

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar ÁLTALÁNOS ORVOS SZAK TANREND 2007/2008

Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar ÁLTALÁNOS ORVOS SZAK TANREND 2007/2008 Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar ÁLTALÁNOS ORVOS SZAK TANREND 2007/2008 Kiadja a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Dékánja Felelős szerkesztő: BECK ENGELBERT hivatalvezető,

Részletesebben

2012.08.14 biológia BSc 2012 szeptember- 1/5

2012.08.14 biológia BSc 2012 szeptember- 1/5 2012.08.14 biológia BSc 2012 szeptember- 1/5 Matematika ea. EA/Koll. 2 3 nincs Simon Ilona Matematika gyakorlat GY/Gyakj. 1 2 Matematika ea. felvétele Simon Ilona Informatika ea. EA/Koll. 2 2 nincs Jenei

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR ÁLTALÁNOS ORVOS SZAK TÁJÉKOZTATÓ 2013-2014.

DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR ÁLTALÁNOS ORVOS SZAK TÁJÉKOZTATÓ 2013-2014. DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR ÁLTALÁNOS ORVOS SZAK TÁJÉKOZTATÓ 2013-2014. TANÉV DEBRECEN, 2013. Tartalomjegyzék A DEBRECENI EGYETEM TÖRTÉNETI HÁTTERE...2

Részletesebben

DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM

DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM Rektori Hivatal Debrecen, Kálvin tér 16. Dr. Fekete Károly rektor Dr. Kustár Zoltán általános rektorhelyettes Pinczésné dr. Palásthy Ildikó oktatási rektorhelyettes

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR ÁLTALÁNOS ORVOS SZAK TÁJÉKOZTATÓ 2014-2015. TANÉV DEBRECEN,

DEBRECENI EGYETEM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR ÁLTALÁNOS ORVOS SZAK TÁJÉKOZTATÓ 2014-2015. TANÉV DEBRECEN, DEBRECENI EGYETEM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR ÁLTALÁNOS ORVOS SZAK TÁJÉKOZTATÓ 2014-2015. TANÉV DEBRECEN, 2014. Tartalomjegyzék A DEBRECENI EGYETEM TÖRTÉNETI HÁTTERE...3 A ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR

Részletesebben

TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA Semmelweis Egyetem Budapest, 2014. április 4. A tudományos emberfő mennyisége a nemzet igazi hatalma.

TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA Semmelweis Egyetem Budapest, 2014. április 4. A tudományos emberfő mennyisége a nemzet igazi hatalma. Semmelweis Egyetem Budapest, 204. április 4. A tudományos emberfő mennyisége a nemzet igazi hatalma. Széchenyi István Általános belgyógyászat, családorvostan Drobni Zsófia Dóra SE ÁOK III. Hörcsik Dorottya

Részletesebben

MTA ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI BIZOTTSÁGA. SzIE ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA. AKADÉMIAI BESZÁMOLÓK (2014. jan. 27-30)

MTA ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI BIZOTTSÁGA. SzIE ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA. AKADÉMIAI BESZÁMOLÓK (2014. jan. 27-30) MTA ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI BIZOTTSÁGA SzIE ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA AKADÉMIAI BESZÁMOLÓK (2014. jan. 27-30) KLINIKUMOK, GYÓGYSZERTAN, TOXIKOLÓGIA (2014. január 30, Belgyógyászat előadóterem, 8.30-tól)

Részletesebben

MTA ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI BIZOTTSÁGA. SzIE ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA AKADÉMIAI BESZÁMOLÓK (2015. JANUÁR 26-29.

MTA ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI BIZOTTSÁGA. SzIE ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA AKADÉMIAI BESZÁMOLÓK (2015. JANUÁR 26-29. MTA ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI BIZOTTSÁGA SzIE ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA AKADÉMIAI BESZÁMOLÓK (2015. JANUÁR 26-29.) KLINIKUMOK 2014. évi 41. füzet ELŐSZÓ Kedves Kolleganők és Kollegák! Az MTA Állatorvos-tudományi

Részletesebben

MTA ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI BIZOTTSÁGA. SzIE ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA AKADÉMIAI BESZÁMOLÓK (2015. JANUÁR 26-29.)

MTA ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI BIZOTTSÁGA. SzIE ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA AKADÉMIAI BESZÁMOLÓK (2015. JANUÁR 26-29.) MTA ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI BIZOTTSÁGA SzIE ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA AKADÉMIAI BESZÁMOLÓK (2015. JANUÁR 26-29.) ÁLLATHIGIÉNIA ÁLLATTENYÉSZTÉS GENETIKA TAKARMÁNYOZÁSTAN 2014. évi 41. füzet ELŐSZÓ

Részletesebben

MTA ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI BIZOTTSÁGA. SzIE ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA. AKADÉMIAI BESZÁMOLÓK (2012. jan. 16-19)

MTA ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI BIZOTTSÁGA. SzIE ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA. AKADÉMIAI BESZÁMOLÓK (2012. jan. 16-19) MTA ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI BIZOTTSÁGA SzIE ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA AKADÉMIAI BESZÁMOLÓK (2012. jan. 16-19) KLINIKUMOK, GYÓGYSZERTAN, TOXIKOLÓGIA 2011. évi 38. füzet ELŐSZÓ Kedves Kolleganők és

Részletesebben

Semmelweis Kiadó www.semmelweiskiado.hu 2011; S1:1-168. ORVOSKÉPZÉS

Semmelweis Kiadó www.semmelweiskiado.hu 2011; S1:1-168. ORVOSKÉPZÉS FELELÕS SZERKESZTÕ Merkely Béla merkely.bela@kardio.sote.hu FÕSZERKESZTÕK Gál János janos.gal67@gmail.com Langer Róbert roblanger@hotmail.com SZERKESZTÕBIZOTTSÁG Graduális képzés Matolcsy András matolcsy@korb1.sote.hu

Részletesebben

DÍJÁTADÓ ÜNNEPSÉG SEMMELWEIS EGYETEM

DÍJÁTADÓ ÜNNEPSÉG SEMMELWEIS EGYETEM DÍJÁTADÓ ÜNNEPSÉG SEMMELWEIS EGYETEM 2015. március 31 április 3. Egészségtudományok Ápolás és betegellátás, véd n i prevenció Herédi Angéla Szegedi Tudományegyetem - ETSZK Papp Anita Tímea Dr. Toldiné

Részletesebben

AZ ÜNNEPSÉG PROGRAMJA:

AZ ÜNNEPSÉG PROGRAMJA: MEGHÍVÓ AZ ÜNNEPSÉG PROGRAMJA: Okleveles erdőmérnöki oklevelet Bacsi-Nagy Gergely Bátky Dániel Boglári Zoltán Bukovenszki István Folcz Ádám Béla Herczeg Péter Jánosfalvi Zoltán Kaknics Péter Kovács István

Részletesebben

MTA ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI BIZOTTSÁGA. SzIE ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA. AKADÉMIAI BESZÁMOLÓK (2014. jan. 27-30)

MTA ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI BIZOTTSÁGA. SzIE ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA. AKADÉMIAI BESZÁMOLÓK (2014. jan. 27-30) MTA ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI BIZOTTSÁGA SzIE ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA AKADÉMIAI BESZÁMOLÓK (2014. jan. 27-30) ÉLETTAN, BIOKÉMIA, KÓRÉLETTAN, MORFOLÓGIA (2014. január 27, Élettan előadóterem, 8.30-tól)

Részletesebben

Tanári névsor 2012/2013. tanév

Tanári névsor 2012/2013. tanév Tanári névsor 2012/2013. tanév Név Megbízatása a 2012/2013-as tanévben Mely tantárgyakat tanítja? DR. LENGYEL ERZSÉBET Tagintézmény-vezető Történelem, ének-zene BARTHA LÁSZLÓNÉ Tagintézmény-vezető helyettes

Részletesebben

Molekuláris biológia, Sejtbiológia, Fejlődésbiológia, Biofizika, Biokémia, Immunológia, Mikrobiológia Molecular biology, Cell biology, Developmental

Molekuláris biológia, Sejtbiológia, Fejlődésbiológia, Biofizika, Biokémia, Immunológia, Mikrobiológia Molecular biology, Cell biology, Developmental Molekuláris biológia, Sejtbiológia, Fejlődésbiológia, Biofizika, Biokémia, Immunológia, Mikrobiológia Molecular biology, Cell biology, Developmental biology, Biophysics, Biochemistry, Immunology, Microbiology

Részletesebben

PRO SCIENTIA ARANYÉRMESEK és MESTERTANÁROK 2013

PRO SCIENTIA ARANYÉRMESEK és MESTERTANÁROK 2013 PRO SCIENTIA ARANYÉRMESEK és MESTERTANÁROK 2013 TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI FÜZETEK Szerkesztette: Cziráki Szabina Nagy Anna Emilia HU ISSN 1215-7775 HU ISSN 1215-7767 Az OTDT elnöke: Dr. Szendrő Péter egyetemi

Részletesebben

KLINIKAIGAZGATÓ IGAZGATÓ HELYETTES

KLINIKAIGAZGATÓ IGAZGATÓ HELYETTES KLINIKAIGAZGATÓ Dr. Gál János klinikaigazgató, egyetemi tanár E-mail: se.aitk.cea@gmail.com IGAZGATÓ HELYETTES Dr. Iványi Zsolt Telefon: +36 20 923-4304 E-mail: ivanyizs@gmail.com megbízott klinikaigazgató,

Részletesebben

AKADÉMIAI BESZÁMOLÓK ÁLLATHIGIÉNIA, ÁLLATTENYÉSZTÉS, GENETIKA, TAKARMÁNYOZÁSTAN

AKADÉMIAI BESZÁMOLÓK ÁLLATHIGIÉNIA, ÁLLATTENYÉSZTÉS, GENETIKA, TAKARMÁNYOZÁSTAN MTA ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI BIZOTTSÁGA SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA AKADÉMIAI BESZÁMOLÓK ÁLLATHIGIÉNIA, ÁLLATTENYÉSZTÉS, GENETIKA, TAKARMÁNYOZÁSTAN 2009. évi 36. füzet (beszámolók:

Részletesebben

MTA ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI BIZOTTSÁGA SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA AKADÉMIAI BESZÁMOLÓK

MTA ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI BIZOTTSÁGA SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA AKADÉMIAI BESZÁMOLÓK MTA ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI BIZOTTSÁGA SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA AKADÉMIAI BESZÁMOLÓK KLINIKUMOK, GYÓGYSZERTAN, TOXIKOLÓGIA 2010. évi 37. füzet 2011. január 24-27. között a

Részletesebben

Elte 5vös 5km, 2014. 09. 25.

Elte 5vös 5km, 2014. 09. 25. Elte 5vös 5km, 2014. 09. 25. ELTE 5vös 5km 2014.09.25. Sorrend absz Középiskolás Bp-i ELTE hallg. (dr.) ELTE hallg. dolgozó SzeniorRajtszámNév Idő Nem Szül. Intézmény. Kar Kategória 1 1 1 1079 Dani Áron

Részletesebben

MTA ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI BIZOTTSÁGA SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA AKADÉMIAI BESZÁMOLÓK PARAZITOLÓGIA, ÁLLATTAN, HALKÓRTAN

MTA ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI BIZOTTSÁGA SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA AKADÉMIAI BESZÁMOLÓK PARAZITOLÓGIA, ÁLLATTAN, HALKÓRTAN MTA ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI BIZOTTSÁGA SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA AKADÉMIAI BESZÁMOLÓK PARAZITOLÓGIA, ÁLLATTAN, HALKÓRTAN 2008. évi 35. füzet ELİSZÓ Kedves Kolleganık és Kollegák!

Részletesebben

AKADÉMIAI BESZÁMOLÓK VIROLÓGIA, BAKTERIOLÓGIA

AKADÉMIAI BESZÁMOLÓK VIROLÓGIA, BAKTERIOLÓGIA MTA ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI BIZOTTSÁGA SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA AKADÉMIAI BESZÁMOLÓK VIROLÓGIA, BAKTERIOLÓGIA 2009. évi 36. füzet (beszámolók: 2010. január 25-28.) ELİSZÓ Kedves

Részletesebben

Kerület Közjegyző Cím Elérhetőség Nyelvek

Kerület Közjegyző Cím Elérhetőség Nyelvek I. Dr. Andrásiné dr. Szabó Emőke 1015 Budapest tel.: 225-0286, 225-0287 közjegyző Batthyány utca 10. I/1. fax: 225-0286, 225-0287 szaboemo@mokk.hu I. Dr. Józsa Krisztina 1013 Budapest tel.: 225-8390, 225-8391

Részletesebben

18. Csongrád-Szentes g -ÁTfutás

18. Csongrád-Szentes g -ÁTfutás 5.2 km (rövid) 1. fekete 40 Gajda Gábor F IV. 0:19:28 2. fekete 123 Posta István F III. 0:20:05 3. fekete 138 Zsilka Sándor F VI. 0:20:15 4. fekete 14 Nyéki Péter F III. 0:20:26 5. fekete 116 Petrity Rudolf

Részletesebben

PRO NATURA díj és PRO NATURA Emlékplakett kitüntetésben részesültek 1992-2014. 1992. évi díjazottak

PRO NATURA díj és PRO NATURA Emlékplakett kitüntetésben részesültek 1992-2014. 1992. évi díjazottak PRO NATURA díj és PRO NATURA Emlékplakett kitüntetésben részesültek 1992-2014 1992. évi díjazottak Dr. Gallé László tanszékvezető egy. tanár, JATE Szeged Dr. Legány András tanszék-vezető főisk. tanár,

Részletesebben

MTA ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI BIZOTTSÁGA SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA AKADÉMIAI BESZÁMOLÓK

MTA ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI BIZOTTSÁGA SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA AKADÉMIAI BESZÁMOLÓK MTA ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI BIZOTTSÁGA SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA AKADÉMIAI BESZÁMOLÓK VIROLÓGIA, BAKTERIOLÓGIA, IMMUNOLÓGIA 2008. évi 35.füzet ELİSZÓ Kedves Kolleganık és Kollegák!

Részletesebben