2007. FEBRUÁR / 38. szám

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2007. FEBRUÁR / 38. szám"

Átírás

1 2007. FEBRUÁR / 38. szám

2 FALUHÁZ PROGRAM óra - Műanyagcikk-vásár óra - Női Teremfoci Torna óra - Kényelem Bútor Kupa Ifjúsági Teremfoci Torna óra - Műanyagcikk-vásár óra - Kényelem Bútor Kupa Felnőtt Teremfoci Torna Iskolások, óvodások farsangja Kedd: Gyerekfoci-edzés Szerda: Aerobic Zenés torna Csütörtök: Gyermek néptánc Kézimunkakör Péntek: Traccsparti Dalkör Minden hónap második szerdáján 17 órakor Hagyományőrző Nyugdíjas-klub! -2-

3 NAPTÁR február Télutó, Böjtelő hava Telihold Utolsó negyed Új hold Első negyed 2-án 6 óra 45 perckor 10-én 10óra 51 perckor 17-én 17 óra 14 perckor 24-én 8 óra 56 perckor Február 04. Február 11. Február 14. Február 18. Február 19. Február 20. Február 21. Február 25. Február 25. Február 27. Február 28. Rákellenes világnap 60 éve született Máté Péter zeneszerző-énekes Betegek világnapja Szerelmesek napja Farsangvasárnap Farsanghétfő Húshagyókedd Hamvazószerda, a Farsang vége Böjtelő Vasárnap 165 éve született Karl May, német ifjúsági regényíró 1735 éve született Nagy Konstantin római császár 95 éve született Alfonzó színész, humorista -3-

4 PAYER GÁBOR tanár, történész rovata A Vértes középkori várai (Tata, Gesztes, Vitány,Oroszlánkő,Gerencsér, Csókakő) A vértesi várak nagy része királyi alapítású volt. Megépítésük az Anjou korra, döntően a XIV. század második felére tehető. A tatárjárást követően ugyanis az Anjou korra épült ki a vértesi várak védelmi láncolata is Buda és Székesfehérvár védelmében a megújuló német és cseh hatalmi törekvésekkel szemben. Sratégiai védelmi szerepük a török korban teljesedett ki. Elhelyezkedésükből adódóan fontos láncszemét alkották a török ellen kiépülő dunántúli végvári rendszernek. Fő feladatuk Komárom-Győr, végső soron Bécs irányába tartó török támadások megszűrése, feltartóztatása volt. A vértesi régió központi erőssége Tata volt. amelyet egyúttal Komárom elővárának is tekintettek. A tatai-bicskei országutat Tata és Vitány várak, a dunamenti utat Tata és Neszmély erőssége őrizték, a Mór-bodajki völgyet Csókakő védelmezte, a Csákvár felé vezető völgytorkolatot pedig Gesztes, Oroszlánkö és Gerencsér várak zárták le.avárak egymáshoz viszonylag közel helyezkedtek el, köztül pedig őrtornyok láncolata húzódott. A XVI. század második felében, Buda elestét követően a török három nagyobb hadjáratban terjesztette ki a hódoltsági övezet határát, amelynek hátterében a Habsburg befolyás alatt álló maradék királyi Magyarország ill. a török függésbe került Erdély újraegyesítési kísérleteinek meghiúsítása állott között a török Buda védelmi övezetének kialakítására ill. a Duna-menti hódítások biztosítására indított hadjáratban a dunántúli végvárak nagy részét beveszi. Az évi megtorló hadjáratban a Temesköz, a Tiszántúl valamint a nógrádi várak kerülnek török befolyás alá. Végül az 1566-os hadjáratban a szultáni haderő a hódoltság déli határát leginkább veszélyeztető két erősséget, Gyulát és Szigetvárt veszi be. A török foglalásokra az ugyancsak 1566-ban a Dunántúlon indított császári ellenoffenzíva nyomán sikerült Veszprém, Tata, Gesztes és Vitány visszavétele, noha Gesztest és Vitányt a török között nagyrészt megszállva tartotta. -4-

5 A bécsi udvari Haditanács a törökkel szemben addig szerzett hadi tapasztalataira alapozva folyamán dolgozta ki a magyarországi védelmi rendszer felépítésének és működésének elveit. A nagyrészt olasz hadmérnökök részletes felmérésein alapuló tervezet nyomán indult meg a magyarországi végvárak védmüveinek kiépítési folyamata. A védelem irányításának adminisztratív egységei a földrajzi régiónként elkülönülő végvidéki főkapitányságok voltak. A főkapitányságokat alkotó kisebb egységek, a várkörzetek kialakításában döntően a természet földrajzi adottságok, elsősorban a vízrajz volt meghatározó. Ez a rendező elv érvényesült az alsómagyarországi főkapitányság központjainak kialakításánál ill. a felsőmagyarországi esetében is. Így Érsekújvár a Nyitra, Győr és Komárom a Duna, míg Kassa a Hernád völgyét zárta le. Kanizsa pedig a Muraközt és a Zala vonalát biztosította. Elsősorban a vízrajzi adottságoknak volt tulajdonítható a győri főkapitánysághoz tartozó tatai vár hadászati szerepe, noha kedvezőtlen fekvéséből adódóan kevésbé volt alkalmas a nagyobb ostromok kivédésére. Tata XVI-XVII. század folyamán ugyanis a Duna árterülete ill. az Által-ér vízutánpótlása révén egy kiterjedt mocsársáv legfontosabb átkelő hely volt. Az udvari Haditanács éppen ezért tartotta fontosnak a tatai vár megerősítését és megtartását, az 1566-os visszafoglalást követően. Így került sor a tatai vár Ó-olasz füles-bástyás rendszerű védmüveinek a kiépítésére 1569-'86 között. A rondella korszerűsítése főként pénzügyi okokból meghiúsult. A vár török kori csapóhidas kapubejárója a középkori kaputorony elé épült. A Nagy-tó vizének zsilipelésével kialakított vizesárok-rendszer ugyancsak a vár védelmét erősítette. A XVI. század végén, a 15 éves háború folyamán 1594-ben a tatai vár ismét török kézre került. Az egyik leggyakrabban vívott várként, négy ostromot állt ki. A törökök két alkalommal 4-5 napos ostrommal vették be, míg a keresztény csapatok ugyancsak két alkalommal 1-2 napa alatt foglalták vissza. Közülük a legnevezetesebb Pálffy Miklós főkapitány irányításával végrehajtott rajtaütésszerű akció volt május án, amelynek során, a magyarországi hadszíntéren elsőként alkalmazott kapurobbantó petárda segítségével törték be a várkaput, és foglalták el a várat. -5-

6 Az ostromnak éppen ezért jelentős európai visszhangja is volt márciusában, ugyancsak hasonló akcióval Győrt foglalták vissza Pálffy és Schwanzenberg seregei. A 15 éves háború menetében az 1597-'98-as év a keresztény Erdélyi- Habsburg koalíció sikereit hozta. Az 1598 évi nyári hadjárat nyomán pedig a korábbi török foglalások ismét Habsburg befolyás alá kerültek. A Dunántúli végvárak nagy része ekkor szabadult fel. Ezzel megnyílt az út Buda ostromára is, amely ekkor még három ízben is kudarcot vallott. Pálffy seregei augusztusában Tata visszavételét követően Gesztest majd Vitányt is felszabadítják. Vitány várát azonban stratégiai megfontolásokból Pálffy felrobbantja. Gesztes pedig ig ismét a töröké, majd 1605-ben Tatával együtt Bocskai seregei szállják meg. Esztergom pedig az 1595-ös visszafoglalását követően 1605-től 1683-ig újra török megszállás alá került. A tatai vár számára a XVII. század már egy békésebb időszak, noha állapota rohamosan romlik ben Bocskai seregei foglalják el, majd a császáriaké 1620-ig. A török magyarországi kiűzetésének kezdetével 1683-ban ismét török kézre jut, majd 1685-ben a keresztény seregek visszafoglalják. A Rákóczi szabadságharc kitörésével a várnak ismét fontos hadászati szerep jut ben a kurucok, Vak Bottyán Dunántúli offenzívája nyomán elfoglalják, 1706-tól azonban császári kézre kerül től pedig a tatai vár a környező településekkel együtt az Eszterházy család tatai uradalmának birtokközpontja lesz 1945-ig. -6-

7 Gesztes vára A Vértes karélyában található középkori Gesztes falu első okleveles említése 1231-ből a Csákok birtoklásának idejéből származik. A település középkori története a későbbiek folyamán szorosan összekapcsolódott a szomszédos várhegyen emelkedő vár sorsával. A szabályos téglalap alaprajzú ún. "háromsejtes" elrendezésű gesztesi vár történeti jelentőségét és méreteit tekintve is a vértesi várak legnagyobbja. A tatárjárást követően a XIII század második felében, majd az Anjou kor folyamán épült ki a vértesi várak védelmi láncolata, ekkor elsősorban még a német, cseh betörések feltartóztatására, Buda, Esztergom, Fehérvár védelmében. Stratégiai, védelmi szerepük a török hódoltság korában, döntően a XVI század második felében teljesedik ki, a török ellen kiépülő dunántúli végvári láncolat fontos erősségeiként. A gesztesi vár megépítésének kezdete a XIII század második feléhez, feltehetően a Csákokhoz köthető. A XIII század utolsó harmadára ugyanis a Csákok tartományúri befolyásukat az egykori történeti Komárom vármegye nagy részére kiterjesztették. Ugyanakkor királyi adományként birtokolták az egész Vértes vidékét, s az itt emelt kővárak mellett számos monostort alapítottak. Így a XII század első felében, Vértesszentkereszten, valamint Majkon is. Az Árpád-ház kihalását követő feudális anarchiát, Károly Róbert törte meg között sorra számolta fel a nagyhatalmú tartományurak befolyását, közte a Csákokét is. Így jutott 1324-ben többek között Gesztes, Csókakő és Csesznek várak valamint a hozzájuk tartozó falvak birtokába. A gesztesi vár ezen túl mindvégig királyi tulajdonban maradt, noha több ízben is elzálogosítják között nagyrészt a Rozgonyiak zálogbirtoka, majd a század második felében az Újlakiaké. A XV század közepén a gesztesi várbirtokhoz mintegy 15 település tartozott, Komárom, Fejér, Esztergom vármegyékből, valamint Győr vármegyéből három helység vámja is. -7-

8 Az Anjou korban a gesztesi vár, a vértesi vadászterület központjaként, királyaink kedvelt tartózkodási helye. Első okleveles említése ből ismert ban itt időzött Nagy Lajos király októberében Zsigmond és Mária királyné is, s Gesztesről keltezett oklevelük a vár királyi birtoklására is utal ben itt vadászott Albert herceg, 1495-ben pedig II. Ulászló király is. A XVI század második felére a gesztesi vár, a török ellen kiépülő láncolat fontos erőssége lesz. A török először 1529-ben ostromolta, majd 1543-ban elfoglalja tól pedig négy évtizeden át megszállva tartja novemberében Radics vajdának csellel sikerül ugyan a várat bevennie, azonban még az évben átadni kényszerült a töröknek. A tizenöt éves háború folyamán, 1598 augusztusában gróf Pálffy Miklós vezérletével sikerült Gesztest majd Vitányt is felszabadítani ben azonban a vár ismét a töröké ben újra a magyarok kezére kerül, s a várőrség Bocskai pártjára áll. Ekkor a vár még védhető állapotban van, s még 1669-ben is tudunk a török gesztesi portyázásairól. A XVII század második felében a gesztesi vár a Csákiak zálogbirtoka ben a lakóvár még ép, a leszakadt külső bástyafal kijavítására valamint a sérült várkapuzat megerősítésére is ekkor kerül sor. A XVIII század elején a gesztesi uradalom, 1719-ben kerül gróf Eszterházy József birtokába. A vár pusztulási folyamata a XVIII század közepétől indul meg, amikor is köveinek jó részét a majki remeteség építkezéséhez, valamint az újjáépülő környékbeli falvakba hordják el. A XVIII század második felére már csak romként tartják számon. A romos állapotú vár Gesztessel együtt, 1945-ig az Eszterházy család birtoka. A két világháború között, 1932-ben a gesztesi várrom falai között a Magyar Munkások Turista Egyesülete menedékházat illetve tornyos kilátót alakított ki, amely egyúttal az illegális mozgalmi tevékenység céljait is szolgálta. -8-

9 A második világháborúban, majd az 1945 utáni években a vár állaga tovább romlott. Régészeti feltárásra, illetve műemléki helyreállításra között került sor. A régészeti feltárás nyomán sikerült tisztázni a vár építéstörténeti periódusait, négy szakaszra különíthetően. A XIV század folyamán az Anjou korra épült ki az egy emeletes belső vár valamint az északi homlokzat tornya. A belső udvar, felvonóhidas kapuzattal a várat két egyenlőtlen épületrészre osztotta. A XV század elejére a Zsigmond korban a belső várat tovább építik kétszintes tornyos kiképzéssel. A belső zárt udvarhoz keleti és nyugati irányban egy-egy lakószárnyat alakítottak ki. Az udvari homlokzat első emeleti szintjén pedig a két épületszárnyat, gótikus konzolsoron nyugvó függőfolyosó kapcsolta össze. Az udvarról a nyugati szárny első emeleti karzatára kőlépcsőzet vezetett fel, amelyet a kőfalhoz csatlakozó gyámkövek tartottak. A második emeleti szinten pedig gerendás karzat kötötte össze a két épületrészt. A földszinten két-két boltíves pincehelységet alakítottak ki, kétsoros tégla boltozattal. A XVI század első felében a törökkorra épültek ki a vár védművei. A körbefutó bástyafalak az ostromlók helyzetét igencsak megnehezítették. A kapu védelmét is tovább erősítették a nyugati irányban kialakított farkasvermekkel, valamint a hozzájuk kapcsolódó őrtoronnyal. A XVI század végére az újabb török megszállás időszaka alatt épült ki a vár északi homlokzata előtti kazamatasor, valamint a torony nyugati oldalához csatlakozó farkasvermek. Ugyancsak ehhez a periódushoz köthető a déli homlokzat tornyának megépítése is a külső homlokzat körüli kemencékkel együtt. -9-

10 FAKANÁL ROVAT Spagetti variáció Hozzávalók: 30 dkg spagetti, 1 evk olívaolaj, 30 dkg darált hús, 2 gerezd fokhagyma, 1 csomó újhagyma, 1 cukkíni. 2 paradicsom, 30 dkg zöldbab, metélőhagyma, 0,5 l húsleves, bors, só, szerecsen dió, bazsalikom Elkészítés: A fokhagymát sóval szétnyomjuk, a hagymát szárastul finomra vágjuk. A paradicsomok bőrét lehúzzuk kockára vágjuk, cukkínit felkarikázzuk. A tésztát sós vízben kifőzzük. Mialatt a tészta fő. serpenyőben felforrósítjuk az olajat, s a darált húst megpirítjuk benne. Hozzáadjuk a fokhagymát, hagymát, a feldarabolt zöldségeket és rövid ideig együtt pároljuk. A húslével felöntjük, bazsalikommal és borssal fűszerezzük, ízlés szerint sózzuk, 10 percig főzzük. A tésztát hozzá adva még egyszer összerottyantjuk ha szükséges utána sózzuk, reszelt szerecsendióval ízesítjük. Tálaláskor frissen vágott metélőhagymával hintjük meg. -10-

11 Varga béles vanília és gyümölcsmártással Hozzávalók: 20 dkg cérnametélt, 5 tojás, 15 dkg margarin. 30 dkg cukor, 1 kg túró, 2 dl tejföl, 10 dkg mazsola, 1 citrom, vaníliás cukor, fél adag vaníliamártás, fél adag gyümölcsmártás. Elkészítés: Lisztből, olvasztott vajjal és csipetnyi sóval rétestésztát készítünk, (kész rétes lapokat is használhatunk) A tésztát olvasztott margarinnal meglocsoljuk. Egy kivajazott tepsit a tésztával négysorosan kibélelünk, miközben minden lap réteget olvasztott margarinnal meglocsolunk. Kifőzzük a metélt tésztát. A túrót áttörjük. hozzáadunk 5 tojássárgáját, cukrot, tejfölt, mazsolát, reszelt citromhéjat, vaníliás cukrot, beledolgozzuk a maradék margarint. Hozzá keverjük a főtt tésztát, közben a tojások fehérjéből kemény habot verünk, hozzá adjuk a túró keverékhez. Az egészet a tepsiben lévő rétes tésztára tesszük, előmelegített sütőben megsütjük. A kész tésztát a sütőből kivéve meghintjük porcukorral és melegen tálaljuk vanília és gyümölcsmártással. -11-

12 MIRŐL BESZÉLNEK AZ ÁRPÁD-SÁVOS ZÁSZLÓK? A zászló jelkép. Minden zászló jelkép. Vannak köztük, amelyekre évszázadok, évezredek múltán is büszke lehet egy nép. s vannak ordas eszmék is, amelyeket egy felelős társadalom a történelem ismeretében nem vallhat a magáénak. Jelkép a mostanában gyakran látható Árpád-sávos zászló is. Vajon mit szimbolizál eredetileg? Milyen formai és társadalmi átalakuláson ment át a történelem során? És miféle Árpád-sávos zászló mellett tesznek esküt mai képviselőink és főméltóságaink? Az Árpád-sáv először a honfoglaló magyarok pajzsain jelent meg, csak később került a textilből készült lobogókra, ahogyan a zászlók többsége is eredetileg, pajzsábra volt. A vágott pajzscímeren látható ábra és az összes későbbi Árpád-sáv azonos a tekintetben, hogy vízszintesen egymás alatt elhelyezkedő, a címerben hét a zászlón többnyire kilenc egyenlő sávból áll. Az Árpád-sávos textilzászlót Szent István halála után az Árpád-házi királyaink kezdték el használni. Arról, hogy az Árpád-sáv színei eredetileg mit jelképezetek, sajnos a legfelkészültebb tudósok sem mondhatnak semmit, hisz a honfoglalás korából, de még az Árpád-házi időkből sem maradt fenn erről semmiféle írásos emlék. Az eredeti Árpád-házi királyi zászló, amit Szent István halála után kezdtek el használni, négyzet alakú volt, és a hagyomány szerint jobb felső lengő" részén egy hosszú, vörös és fehér színű, csúcsban végződő szárat, úgynevezett zászlófarkat helyeztek el. A magyar történelem során eredeti formájában 1301 után már nem jelent meg az Árpád-sávos lobogó, de elváltoztatva még vissza-vissza tért. Például az itt uralkodó Anjou királyok zászlaja fele részben Anjou volt, fele részben pedig sávos, s a két részt egyszerűen összevarrták, hogy így tudassák legitimitásukat és kapcsolatukat az Árpádokkal. Volt egy ugyanilyen sávos negyedrész Mátyás király zászlajában is. Azután a Rákóczi szabadságharc idején is megjelent a zászlón ez a sávos minta, de benne fehér betűkkel "az Igaz ügyet nem hagyja el az Isten" felirat, Rákóczi egyik jelmondata. -12-

13 Azután hosszú ideig nem volt látható a lobogókon az Árpád-sáv, egészen a nyilas időkig. A nyilasok Árpád-sávos zászlaja több tekintetben is különbözött a korábbiaktól. Először is, fekvő téglalap alakú volt, azaz a nemzeti zászlók mintáját követte. Másodsorban a zászlónak a rúd felé eső részén megjelent egy függőleges zöld sáv, és abban helyezték el fehér rombuszban a fekete nyilaskeresztes jelvényt. Ilyen volt a nyilaskeresztes pártzászló, amit rövid ideig, az 1944 októberi hatalomátvétel után állami zászlónak is próbáltak használni, s ennek egy változata volt az elterjedtebb Árpád-sávos nyilas karszalag is. Nézőpont kérdése, hogy ki mit lát a tisztán Árpád-sávos mintázatban. Aki a történelmet nagyjából ismeri, azt az Árpád-házi királyokra emlékezteti, akikhez semmi köze nem volt a nyilas mozgalomnak és pártnak, ám annál több Magyarország virágzó korszakának, szellemi nagyságának és az államnak, hiszen az ország címerben is ott volt, ma is ott van a sávszerű vágásos minta. A Magyar Köztársaság 1992-es zászlótörvénye kimondja, hogy hazánk zászlaja vörös-fehér-zöld. Ennyit mond a törvény. Tehát nincs benne címer, így törvényesen címeres zászlónk ma ugyancsak nincsen. Történelmi zászlók jelenlétében tartják nagy nemzeti ünnepeinket és a főméltóságok vagy az országgyűlési képviselők eskütételét. A Hadtörténeti Intézet és Múzeum főmuzeológusa elmondta, e teljes történelmi zászlósor 23 darabból áll, de ezekből mindig az alkalomhoz illően válogatnak. Például a március 15-i ünnepen mind a két '48-as lobogó ott van, augusztus 20-án több az Árpád-házi zászló. Az '56-os ünnepségeken pedig inkább a XX. Század felé tolódik el az arány. S még hozzátette a főmuzeológus: az Árpád-sáv nem is pontos kifejezés, mert nem személy szerint Árpádhoz, hanem az Árpád-házi családhoz tartozik, így jóval későbbi. A jelképek fura dolgok. Kisajátíthatók. Aki az éppen aktuális jelképet látja, az bizony asszociálhat az előzményekre is, mindenki arra, amit az előzményekből látni akar. -13-

14 A HÓNAP BESZÉLGETÉSE ROVAT A hagyományőrző Nyugdíjas klubban kerültek, kerülnek bemutatásra azok a régi, lassan feledésbe merülő népi mesterségek, amelyek régen a megélhetést biztosították művelőiknek. A bemutatók mellett, fotók és videó filmek örökítik meg az utókor számára ezeket a tevékenységeket, melyek utánpótlás hiányában lassan kihalnak. A most születő gyermekek már csak az így fennmaradt írásos és képi anyagból láthatnak majd év múlva kosárfonást, faklumpa készítést, s nem fog szembejönni velük a falu utcáján lovas kocsi sem. Ha felteszem a kérdést, ki jut eszünkbe a lovas kocsiról és szánról vagy a lovakról Gesztesen, azt hiszem könnyű a válasz: Klúber Mihály. Hozzá látogattam el, Ő mesél nekünk munkáról, életről, állat szeretetről, a régiekről! -14-

15 Erdőgazdasági iskolába jártam, fakitermelő szakmunkás vagyok már iskolás korom óta dolgozom, így kerültem kapcsolatba a lovakkal. Gyerekkoromban, nálunk a családban csak tehenek voltak, lovak nem. Akkoriban Várgesztesen majd minden házban volt 4-5 szarvasmarha, kettős célból: egyrészt tejet adtak, másrészt jármozták őket. De még visszaemlékszem olyan családokra, akik ökröt tartottak, azt mondták az erdei munkában többre mennek velük mint a lovakkal. Abban az időben más szerepük volt ezeknek az állatoknak, mint évtizedekkel később vagy akár ma. Lovakat mindig tartottak a falvakban, de főként a közlekedés miatt. Ha hirtelen orvosra volt szükség nem volt más lehetőség, nem volt telefon és még sorolhatnám. Később a kerékpár, motorkerékpár megjelenésével már inkább a mezőgazdaságban, erdészeti munkában kaptak szerepet. Nekem most két muraközi lovam van, akkoriban ez a fajta nem volt Magyarországon. Valahol a Mura folyó környékén tenyésztették ki őket, innen az elnevezésük is. A bajoroknak volt a steier fajta lovuk és a belgák is hasonló erős állatokat tenyésztettek. Ezek között volt tíz mázsás is. Jellemző rájuk, mint ahogy a muraköziekre is az alacsony erős test, rövid vastag láb, rövid farok és a nagy munkabírás. A '60-as évek vége felé maradtak rám Mózer János bácsi lovai. Ahogy visszaemlékszem ezek voltak az úgymond első lovaim, hiszen akkor még az Erdészet tulajdonát képezték ezek az állatok. Azóta folyamatosan voltak lovaim, mígnem 1992-ben vettem át őket saját tulajdonba. Az évtizedek során sok állat megfordult a kezeim alatt, saját nevelésűvel is büszkélkedhetem, mint a mostani kettő: "Mici" és "Lenke" egy év különbséggel március 8.-án és március 28.-án születtek. Most 5 illetve 6 évesek. -15-

16 Az anyjuk és az apjuk is az enyém volt. Nagy igazság van abban a mondásban, hogy a kutya mellett a ló a legjobb, leghűségesebb barátja az embernek. Alázat és szeretet kell hozzájuk. Mivel nagyon kifinomult a hallásuk, már messziről ismerik a lépteimet, ha fogom a kilincset már üdvözölnek, De ha nemkívánatos személy van velem azt is jelzik. Vannak köztük értelmesebbek, könnyebben tanulók, van amelyik válaszolni is tud. Van köztük rafinált is aki szeret munka közben lazsálni, tudja a másik majd dolgozik helyette. Erre külön oda kell figyelnem. Nagy különbség van az én munkára fogott igás lovaim és az úgymond sport, illetve hobby lovak nevelése között. A jó igásló megáll a dombtetőn behúzott fék nélkül, ha nem tanítom meg neki saját bőrömön érzem a hiányát! Az igásokat ősszel meg kell nyírni, ha ezt nem teszem munka közben jól megizzad és könnyen megfázik. Télire a ló felveszi a "téli kabátját". A hideget jobban szereti, mint a nyári meleget. Táplálék igényük egy napra 7 kg abrak és a kb. 25 kg-os bálát egy etetésre elfogyasszák. Bár 1997 októberében nyugdíjas lettem, azóta is minden munkámat a lovaimmal együtt végzem. Évszakonként amit kell. Ősszel szántunk, tavasszal jön a vetés, fogasolás, járok az erdőre fát vágni és szállítani. Minden télen viszem lovas szánon az iskolásokat és óvodásokat, és a Villaparkba is szívesen és sokszor járok. -Nem állhatom meg, hogy meg ne kérdezzem evett-e már lóhúst? Igen egyszer ettem lókolbászt. Sárkeresztúrról vettem egy lovat, de eltitkolták, hogy be lett fedeztetve. Az erdőre jártam vele dolgozni, lassacskán gömbölyödni kezdett, majd meglett a kiscsikó. Pár hónap múlva lábát törte, az állatorvos nem sok jóval bíztatott, így került szegényke egy oroszlányi henteshez, na ebből kaptam pár szál kolbászt. -16-

17 -El tudná-e képzelni a mindennapjait állatok nélkül? A ló nem csak barát, munkatárs de nem engedi, hogy az ember elhagyja magát. Akár hétvége akár ünnep az állatokat el kell látni, etetés, itatás, és a vakargatás mellett pár jó szó is kijár nekik. Mozgásban tartják a testet és lelket. Az évek mennek, a világ, az emberek változnak, de a ló mindig ugyanolyan kedves marad számomra. Jó egészséget és hosszú munkában gazdag éveket kíván a Gesztesi Csengő! -17-

18 VÉDEKEZÉS APARLAGFŰELLEN A parlagfüvet az I. Világháború alatt hozták át Észak-Amerikából Hazánk mai területén már a 20-as években megtalálható volt a dél-, somogyi részeken. Ekkor elsősorban nagy uradalmakban jelent meg, ahonnan az áruszállítási útvonalak mentén terjedt szét. A parlagfű leggyakoribb felszaporodási helye a megbolygatott talajú, elhanyagolt kultúrtáj. Ilyenek elsősorban a nagyberuházások, ipartelepek, utak környékén lehetnek, de a gondozatlan kertek is ideális megtelepedést biztosítanak számára. Először 1950-ben vizsgálták a gyomok előfordulását Magyarországon, ekkor a parlagfű csak" a 21. helyen állt. Ma a legelterjedtebb egészségkárosodást okozó gyomnövény. A parlagfű magról kelő, kétszikű növény. A magvak csírázása fokon indul meg. Fény hatására gyorsabb a csírázása és a kelése, de fény nélkül is képes csírázni, akár teljes sötétségben is. A kikelő növények túlnyomó többsége a felső 2,5-3 cm-es talajrétegből kel ki, de nem ritka a 6-7 cm-es mélységből növekedő növény sem. A mélyebb rétegekbe lekerült, leszántott magok a talajtakaró védelmében akár évig is csíraképesek maradnak. Ha egy újabb talajmozgatás a felszín közelébe hozza őket, akkor növekedésnek indul a növény. A szél gondoskodik a beporzásról. A virágpor szóródásának zöme július végén és augusztusban történik meg. A mérések szerint a virágpor szél útján akár több 100 km-es távolságokra is képes tömegesen eljutni. A termés érése október közepe táján kezdődik. Egy közepes növény átlagban db csíraképes magot érlel, de minél kedvezőbbek a feltételek, annál jobban fokozódik ez a mennyiség. -18-

19 Miként védekezzünk a parlagfű ellen? A legfontosabb, hogy a tartós eredmény érdekében minden alkalmas eszközzel és hosszú ideig kell védekezni. A kézi gyomlálás a leghatékonyabb. Ezt a módszert csak a virágzás előtti időszakra ajánljuk, mert a nagy tömegű pollennel való találkozás egészségre gyakorolt hatása minden életkorban kedvezőtlen. A kaszálás és kapálás további környezet és költségkímélő védekezési mód. A növényeket a tömeges megjelenésük után, ahol lehet, minél előbb tanácsos megsarabolni, a talajszinten a gyökérnyaki részt elvágva, elpusztítani. Ez a legbiztosabb módszer, mivel a növények így nem tudnak újrahajtani. A talajhoz közeli néhány cm-en 2-3 elágazása is van, és az ezekből kinövő oldalhajtások teszik eredménytelenné a szakszerűtlenül végzett kaszálással történő védekezést. Vegyszeres gyomirtás esetén fontos gondosan megválasztani a gyomirtó szert és ügyelni kell arra is, hogy minél fiatalabb legyen a gyomirtóval kezelendő növény. Célszerűbb a vegyszerrel történő gyommentesítést akkor végezni, amikor a magvak zöme már kikelt, és elegendő levélfelületük van a szerek felvételéhez. A védekezéseket legkésőbb a parlagfű 10 cmes állapotáig el kell végezni. Amennyiben kellő ismeret hiányában nem tudunk növényvédő szert választani, a Növény -és Talajvédelmi Szolgálatok szívesen segítenek a szaktanácsadásban. Péterfia Éva -19-

20 BOTTKA CSALÁD BARANGOLÓ ROVATA Kétféle ember létezik Magyarországon. Az egyik már volt Isztanbulban, a másik még nem. Aki volt, annak az emlékezetében még biztosan élénken él a farmerturizmus, az aranyturizmus, a hamisított sportruhák és sportcipők emléke. Amelyeket potom áron lehetett beszerezni a nagybazárban és az azt környező mellékutcákban. Egy egész iparág szakosodott az igényekre. Az keveseknek fordult meg a fejében, hogy mindazt, amit olcsón beszerezve boldogan próbáltunk hazacsempészni, 5-10 éves gyerekek készítettek szinte rabszolgamunkában a sötét sikátorok negyedik-ötödik emeletén, éhbérért. Nem mondható, hogy ez már a sötét múlt, mert biztos, hogy még ma is folyik ez a könyörtelen kizsákmányolás, nem véletlenül szabta (többek között) az Európai Unió a csatlakozás egyik alapvető feltételeként a gyermekmunka felszámolását Törökországnak. De most nem is ez a lényeg. Aki igazán jól akarja magát érezni egy négy-öt napos hosszú hétvégén, annak csak javasolni tudom, hogy látogasson el Isztanbulba. Azt azért - de ez kizárólag a személyes véleményem - senkinek nem javaslom, hogy a fakultatív programokat igénybe vegye, hacsak nincs fölösleges elkölteni való pénze. Az Agia Sophiába, a Kék Mecsetbe és Ciszternába még a nyelveket nem beszélők is gond nélkül bejuthatnak, Üszküdárba pedig a fakultatív program 40 Eurós díja helyett a helyi járatú komppal egy zsetonért magyar Forintért - szintén gond nélkül átjuthatnak. Nem mindegy... A repülőút csupán egy óra tizenöt perc. Teljesen kibírható még annak is, aki nem nagyon bírja a bezártságot. A török légitársaság személyzete bűbájos, gyönyörű stewardesek szolgálják fel az ételt, az italt, fantasztikus kedvességgel és törődéssel. -20-

21 A pilótának még arra is van gondja, hogy egy óriási kört írjon le az Aranyszarv-öböl felett és ezt szinte tökéletes magyarsággal kommentálja is. A látvány lenyűgöző. Sok iszlám vallású országban jártam már, de ilyen gyönyörű, tűhegyre emlékeztető minareteket soha, sehol nem láttam. Az az érzésem, hogy ha kinyúlhatnék a repülőgép ablakán, ezek a minaretek megszúrnák az ujjamat. Mint a varrótűk, úgy merednek az ég felé. Teljesen mindegy, hogy a történelmi óvárosban vagy egy újonnan épült modern városnegyedben magasodnak, mindegyik egyformán méltóságteljesen hirdeti Allah dicsőségét. A repülőtér vadonat új -engem nagyon emlékeztet a Heathrow-ra- óriási, az épületek között futószalagokkal, jól látható tájékoztató táblákkal. A mellékhelyiségek patyolat tiszták, a földi személyzet kedves, segítőkész, szóval semmi kifogásunk nem lehet. Szándékosan nem a drágább szállást választottuk, a három csillagos szállodánk a katalógus szerint a Kékmecset tőszomszédságában található. Ismét nem bántuk meg a választást, - már többször jártunk itt- a szálloda tiszta, a fürdőszoba - a gyengém - szépen csempézett és mint kiderül naponta cserélik az ágyneműt és a törölközőt. A Kék-mecset egy kellemes sétával röpke egy perc alatt elérhető. Óriási szerencsénk van, hiszen a Ramadán utolsó napján érkezünk. A Ramadán az Iszlám szent ünnepe. Negyven napig tartó böjt ez, amely idő alatt napkeltétől napnyugtáig az igazhitűek nem vehetnek magukhoz sem ételt, sem italt. Az igazán vallásos hívők még a nyálukat sem nyelik le, így ne csodálkozzunk, ha ilyenkor az utcákon köpködő emberekkel találkozunk. Ez nem modortalanság, hanem a vallási előírások betartása. Dél körül érkezünk a szállodába, így van időnk bevetni magunkat a Nagy Bazárba. Ez a bazár már nem az a bazár, amit annak idején megismert az, aki a nyolcvanas években járt Isztanbulban. -21-

22 Megszűntek a bőrárusok, a ruhaárusok. Helyüket átvették az aranyüzletek, a csodálatos kézi szövésű szőnyegeket árusító boltok, és nagyrészt eltűntek a fűszeresek is. Néhány árus azért maradt és így a Ramadán utolsó napján minden tömve van. Másnap ugyanis bezár minden. (Az idegenvezető szerint...) Mi már tudjuk, hogy ez nem teljesen fedi a valóságot. A Nagy Bazár persze bezár, de másnap reggel kezdetét veszi az össznépi etetés-itatás-vásárlás Isztanbulban. Este kimegyünk a kikötő melletti étterem-sorra és bevetjük magunkat a török finomságok kínálatába. A halak frissek, szinte még ficánkolnak a standokon. Magunk választhatjuk ki melyiket szeretnénk grillezve vagy párolva a tányérunkon látni. De előtte mindenképpen a helyi ánizsos itallal kell kezdenünk, amely olyan, mint a görög ouzo. Kevés vízzel hígítva igazán pompás étvágygerjesztő. Hozzá a török előételek - roston sült paprika, padlizsán, joghurtos fokhagymás szósz, ezme (csípős paprikakrém), zöldsaláta, csak ízelítők a továbbiakhoz. A főétel természetesen a kiválasztott hal, polip, tintahal, igény szerint fekete kagyló, paradicsom saláta. A hozzá illő kiváló török borral. Soha nem értettem, hogy a muszlimok miért készítenek bort, ha ők nem ihatják, de aztán egy török ember felvilágosított, hogy Allah sötédedés után alszik, így nem látja, hogy ki mit csinál...hát ennyit az Iszlámról...( Elnézést mindenkitől, akit ez sérthet) Miután degeszre zabáltuk magunkat jön a meglepetés. Normális esetben már egy falatot sem tudnék letuszkolni a torkomon, de az étterem ajándéka a BAKLAVA. Ragacsos, mézes, cukros diós, mazsolás, leveles tésztás édesség, aminek én, aki nem szeretem az édességet NEM TUDOK ELLENÁLLNI. Befalom az összesét. Mindenkiét. És csak szuszogok, pihegek, nyögök, de egyáltalán nem bánom. IMÁDOM!!!!!! -22-

Amur kompérágyáson, lórban sütve, frissen készített savanyúsággal Mátranovák

Amur kompérágyáson, lórban sütve, frissen készített savanyúsággal Mátranovák I70 Amur kompérágyáson, lórban sütve, frissen készített savanyúsággal Mátranovák ÍZÔRZÔK Hozzávalók: másfél kg tisztított amur 10 dkg füstölt kenyérszalonna 10 dkg fôtt császárszalonna szeletben 2 nagyobb,

Részletesebben

Menüjavaslatok. Vacsorára

Menüjavaslatok. Vacsorára Menüjavaslatok Vacsorára Főtt tojás Főtt tojás 4 db tojás 1000 g friss spenót 300 ml 10%-os tejszín 60 g liszt 30 ml napraforgó olaj 4 gerezd fokhagyma 5 g petrezselyemzöld 2 g őrölt bors 1 l víz 1 db

Részletesebben

KUKORICÁS NAP SZENTLÁSZLÓN

KUKORICÁS NAP SZENTLÁSZLÓN A kukorica P KUKORICÁS NAP SZENTLÁSZLÓN Szentlászló község Baranya megye északnyugati részén, a Dél-Zselicben fekszik, a 67-es fõút mentén, Szigetvár és Kaposvár között. 2006 óta itt mûködik az ország

Részletesebben

Boróka konyhája. Saláták. Citromfüves aromás vitaminos saláta. Kapros cukkíni saláta

Boróka konyhája. Saláták. Citromfüves aromás vitaminos saláta. Kapros cukkíni saláta Boróka konyhája Saláták... 1 Citromfüves aromás vitaminos saláta... 1 Kapros cukkíni saláta... 1 Joghurtos, zelleres, kapros káposzta saláta... 2 Bazsalikomos tofu saláta... 2 Áfonyasaláta... 3 Tárkonyos

Részletesebben

Egy jó recepttel te is mesterszakács lehetsz

Egy jó recepttel te is mesterszakács lehetsz Egy jó recepttel te is mesterszakács lehetsz Akkor jó egy recept, ha az első alkalommal már ráérzel az étel tökéletes elkészítésére. 1 Csirkemell rizottó (4 adag) 400g csirkemell 125g barna rizs (1 zacskó)

Részletesebben

FÜLÖP. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter

FÜLÖP. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter FÜLÖP Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter Elérhetőség: Fülöp Község Önkormányzata 4266 Fülöp, Arany J. u. 19. Tel./Fax: 52/208-490 Fülöp község címere Elhelyezkedés Fülöp

Részletesebben

RECEPTEK. Sonkás sajtos csirkemell sajtmártásban. Összetevõk. 4 db csirkemell. 4 szelet Ahidai sonka. 8 szelet sajt. 5 dkg vaj. 2 ek liszt.

RECEPTEK. Sonkás sajtos csirkemell sajtmártásban. Összetevõk. 4 db csirkemell. 4 szelet Ahidai sonka. 8 szelet sajt. 5 dkg vaj. 2 ek liszt. RECEPTEK Sonkás sajtos csirkemell sajtmártásban Összetevõk 4 db csirkemell 4 szelet Ahidai sonka 8 szelet sajt 5 dkg vaj 2 ek liszt 3 dl tej só bors 10 dkg reszelt sajt 1-1,5 dl tejszín Elkészítés A csirkemell

Részletesebben

Curry Grillkolbász 210 g (tekert):

Curry Grillkolbász 210 g (tekert): Curry Grillkolbász 210 g (tekert): India csodás íz világát rejti a termék. A curry, mint fűszerkeverék alap-íz Indiában. Összetevői: gyömbér, római kömény, koriander, sáfrány, fahéj. Tájegységenként az

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Kirándulás a Felvidéken 2016 Határtalanul program

Kirándulás a Felvidéken 2016 Határtalanul program Kirándulás a Felvidéken 2016 Határtalanul program Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Határtalanul programjának keretében a Vecsési Halmi Telepi Általános Iskola harmincegy

Részletesebben

A parlagfű Magyarországon

A parlagfű Magyarországon Előadás a Környezetvédelmi Világnap alkalmából Csongrád, 2012. június 5. A parlagfű Magyarországon Szerzők: Dr. Juhászné Halász Judit Exner Tamás Parlagfűmentes Magyarországért Egyesület A parlagfű bemutatása

Részletesebben

3/1994. /II.23./ Ök. számú rendelete. Helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről

3/1994. /II.23./ Ök. számú rendelete. Helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről 42. NAGYMÁNYOK VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 3/1994. /II.23./ Ök. számú rendelete Helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről /A módosítással egységes szerkezetbe foglalt szöveg/ Nagymányok

Részletesebben

SMART DIET. Táplálkozási kézikönyv

SMART DIET. Táplálkozási kézikönyv SMART DIET Táplálkozási kézikönyv A Smart Diet diéta segítségével elégetheti a különböző területekről a zsírpárnákat, különösen a hasról, lábakról, és a karokról. Többféle diéta létezik. Vannak szétválasztó

Részletesebben

Burgonyalepény. pizza módra - sajttal !"#$%&'#()*"+$,-)./)01

Burgonyalepény. pizza módra - sajttal !#$%&'#()*+$,-)./)01 Burgonyalepény pizza módra - sajttal burgonyalepény db 10 paradicsom konzerv kg 0,15 fehér hagyma kg 0,1 fokhagyma kg 0,04 oregano kg 0,01 sajt kg 0,2 vaj kg 0,05 olívaolaj l 0,04 márványsajt kg 0,1 só,

Részletesebben

Vitány-vár. Készítette: Ficzek Kinga Szénássy Péter. Felkészítő tanár: Fürjes János. Hild József Építőipari Szakközépiskola Győr 2014.

Vitány-vár. Készítette: Ficzek Kinga Szénássy Péter. Felkészítő tanár: Fürjes János. Hild József Építőipari Szakközépiskola Győr 2014. Készítette: Ficzek Kinga Szénássy Péter Felkészítő tanár: Fürjes János Hild József Építőipari Szakközépiskola Győr 2014. A vár leírása A Vértes hegység északi lejtőjén egy északnyugat felé kinyúló keskeny

Részletesebben

Gomba- és salátavariációk. a ajánlásával

Gomba- és salátavariációk. a ajánlásával Gomba- és salátavariációk a ajánlásával Garnélás gombasaláta 1000 g Bio-Fungi 500 g tisztított garnélarák 1 db közepes méretű ananász 1 csokor koriander 2-3 db citrom leve 2-3 gerezd fokhagyma olívaolaj,

Részletesebben

Brokkolis sajtkrém. Sonkával sajttal töltött hústekercs. Erdei gyümölcslé. Elkészítése:

Brokkolis sajtkrém. Sonkával sajttal töltött hústekercs. Erdei gyümölcslé. Elkészítése: Bambi bölcsőde Brokkolis sajtkrém Hozzávalók: 25 dkg brokkoli (mirelit vagy friss) 15 dkg reszelt trappista sajt 1 dl forralt tej őrölt szerecsendió, esetleg fokhagyma Elkészítése: A brokkolit megpároljuk,

Részletesebben

Hetedhéthatár Barangolások Erdélyben 12. Zetelaka (kürtöskalács),... http://hetedhethatar.hu/hethatar/?p=9783 1 / 4 2013.09.21. 11:32 Keresés Keresés: Go RSS Facebook Impresszum Nagyvilág Barangolások

Részletesebben

Péksütemény kakaóval. Szalámis kenyér. Tejleves tésztával Sült csirkecomb párolt zöldséggel Mirinda szelet. Pizza krémes meleg szendvics

Péksütemény kakaóval. Szalámis kenyér. Tejleves tésztával Sült csirkecomb párolt zöldséggel Mirinda szelet. Pizza krémes meleg szendvics Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Reggeli Nutellás kenyér tejjel Szalámis kenyér Péksütemény kakaóval Lekváros kenyér Pirítós kenyér teával Ebéd Palóc gulyás Szilvás gombóc Tejleves tésztával Sült csirkecomb

Részletesebben

Rakott padlizsán - Mussaka. Hozzávalók: 4 padlizsán, só, olívaolaj a sütéshez, 10 dkg barnarizs, 40 dkg paradicsom, 1 fej vöröshagyma,

Rakott padlizsán - Mussaka. Hozzávalók: 4 padlizsán, só, olívaolaj a sütéshez, 10 dkg barnarizs, 40 dkg paradicsom, 1 fej vöröshagyma, Rakott padlizsán - Mussaka 4 padlizsán, olívaolaj a sütéshez, 10 dkg barnarizs, 40 dkg paradicsom, 1 fej vöröshagyma, 3 evőkanál aprított petrezselyem, 1/2 dl olívaolaj, 3 gerezd fokhagyma, bors, 2 evőkanál

Részletesebben

I. FEJEZET Vagyoni típusú adók. 1. Építményadó. Az adókötelezettség

I. FEJEZET Vagyoni típusú adók. 1. Építményadó. Az adókötelezettség Abaliget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2006. (XII.15.) rendelete a helyi adók megállapításáról a 8/2007.(III.08.), a 16/2008.(XI.20.), 11/2009.(XI.17.), és a 13/2010.(XI.23.) rendelettel

Részletesebben

Spanyolországi beszámoló

Spanyolországi beszámoló Spanyolországi beszámoló Rettentően vártam már hogy végre eljöjjön a nap, hogy Spanyolországba utazzunk, mivel ez lett volna az első utam, amit repülővel tettem volna meg, ami már magában elég ok a nagy

Részletesebben

Zalaegerszegi TV torony és kilátó Babosdöbréte Dobronhegy Kandikó - Kis-hegy - Bödei-hegy - ZSIMBA-HEGY - KÁVÁSI KULCSOSHÁZ

Zalaegerszegi TV torony és kilátó Babosdöbréte Dobronhegy Kandikó - Kis-hegy - Bödei-hegy - ZSIMBA-HEGY - KÁVÁSI KULCSOSHÁZ Zalaegerszegi TV torony és kilátó Babosdöbréte Dobronhegy Kandikó - Kis-hegy - Bödei-hegy - ZSIMBA-HEGY - KÁVÁSI KULCSOSHÁZ Zalaegerszegi TV torony és kilátó Babosdöbréte Dobronhegy Kandikó Jelzése: piros

Részletesebben

Világimanap 2010. Kamerun Receptek

Világimanap 2010. Kamerun Receptek Világimanap 2010. Kamerun Receptek Banánkenyér 1-3/4 csésze liszt 1 csésze cukor 1 tk. szódabikarbóna 2 felvert tojás 1 tk. sütıpor 3 közepesen érett banán pürévé nyomva 2 evıkanál margarin csipet só Elkészítés:

Részletesebben

Táplálkozási tanácsok gyomorgyűrű beültetést követően

Táplálkozási tanácsok gyomorgyűrű beültetést követően Táplálkozási tanácsok gyomorgyűrű beültetést követően Műtétet követő 1. nap: TEA ÉS VÍZ Igyon lassan, kis kortyokban Várjon 1-2 percet a kortyok között; Egyszerre soha ne igyon többet 1 dlnél Csakis szénsavmentes

Részletesebben

alapítva 1995 SZIGETKÖZ A HÁZIAS ÍZEK VILÁGA VEVŐTÁJÉKOZTATÓ-KATALÓGUS 2015. OKTÓBER 5. - OKTÓBER 31.

alapítva 1995 SZIGETKÖZ A HÁZIAS ÍZEK VILÁGA VEVŐTÁJÉKOZTATÓ-KATALÓGUS 2015. OKTÓBER 5. - OKTÓBER 31. alapítva 1995 DARNÓ SZIGETKÖZ A HÁZIAS ÍZEK VILÁGA VEVŐTÁJÉKOZTATÓ-KATALÓGUS 2015. OKTÓBER 5. - OKTÓBER 31. Áraink Nettó -ban értendőek, kivéve egalizáltak, azok darabárasak! AKCIÓS TERMÉKEK Nyári turista

Részletesebben

Az önkormányzat jelképei

Az önkormányzat jelképei Szálka Község Önkormányzatának 3/2000.(VI.07.) sz. rendelete a község jelképeinek alapításáról és használatuk rendjéről a módosításokkal egységes szerkezetben Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

Egy hosszú hétvégét töltöttünk el Gyulán a Corso Hotelben. Gyula nagyon szép,

Egy hosszú hétvégét töltöttünk el Gyulán a Corso Hotelben. Gyula nagyon szép, Gyulai emlék Egy hosszú hétvégét töltöttünk el Gyulán a Corso Hotelben. Gyula nagyon szép, tiszta és turistákkal teli kisváros. Gyönyörűek a belváros szökőkútjai, a vár körüli sétány, ahol a nyári melegben

Részletesebben

Az étlapváltozás jogát fenntartjuk. Jó étvágyat kíván a PENSIÓ 17 KFT. Szmk részére kóstolás lehetséges KOVÁCS ISTVÁNNÉ kovacsmarcsi50@gmail.

Az étlapváltozás jogát fenntartjuk. Jó étvágyat kíván a PENSIÓ 17 KFT. Szmk részére kóstolás lehetséges KOVÁCS ISTVÁNNÉ kovacsmarcsi50@gmail. 2012,10,01,-10,05, Citromos tea, sajtkrém, zsemle, paprika HÉTFŐ Hamis gulyásleves, bolognai spagetti, reszelt sajt, alma Kakaós csiga KEDD Forralt tej, gabona golyó Kelkáposzta főzelék, vagdalt, félbarna

Részletesebben

1. nap Indulás:

1. nap Indulás: 1. nap 2014.05.06. Indulás: 2014.05.06. 05.00. A korai indulás ellenére az 58 fős társaság frissen szállt buszra a sátoraljaújhelyi Latabár Színház mögötti parkolóban. A szülők és gyerekek egyaránt izgatottan

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

DUNA. A folyó közelsége biztosítja az exkluzív légkört ahely számára. Teraszhelyiségünkben és a 200 fő

DUNA. A folyó közelsége biztosítja az exkluzív légkört ahely számára. Teraszhelyiségünkben és a 200 fő Rendezvény központ Üdvözöljük A Római-part legújabb gyöngyszeme, ahely, csodálatos dunai panorámával várja kedves vendégeit. Hatalmas kertünkben közvetlenül a folyóparton gyönyörködhet a Dunában egy pohár

Részletesebben

Faluújság Bakonypéterd II. évfolyam 1. szám 2011. január

Faluújság Bakonypéterd II. évfolyam 1. szám 2011. január KÖZSÉGI TÁJÉKOZTATÓ Bakonypéterd Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa Kedves Olvasó! Immáron a második évfolyamhoz érkezett kis újságunk. Nagyon sok visszajelzés érkezett és érkezik ma is a különböző

Részletesebben

Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában

Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában 2016. június elején került sor a Nagymágocsi Hunyadi János és a Vásárosnaményi Petőfi Sándor Általános Iskola tanulmányi kirándulására a Határtalanul program

Részletesebben

Inkább a szárnyasok húsát kedveljük, miért ne lehetne abból is gulyást készteni? Kipróbáltuk, ízlett.

Inkább a szárnyasok húsát kedveljük, miért ne lehetne abból is gulyást készteni? Kipróbáltuk, ízlett. Az alábbi receptjeinknek megvan a saját történetük Leves Inkább a szárnyasok húsát kedveljük, miért ne lehetne abból is gulyást készteni? Kipróbáltuk, ízlett. Csirkegulyás - ½ csirkemell-filé - 1 kisfej

Részletesebben

Egy jó recepttel te is mesterszakács lehetsz

Egy jó recepttel te is mesterszakács lehetsz Egy jó recepttel te is mesterszakács lehetsz Akkor jó egy recept, ha az első alkalommal már ráérzel az étel tökéletes elkészítésére. 1 Borsófőzelék főtt tojással (4 adag) 600g mirelit zöldborsó 1ek olívaolaj

Részletesebben

Beszámoló. 3 hetes szakmai képzés Drezda, 2013. 08. 11-08. 31. Készítette: Vass Vivien

Beszámoló. 3 hetes szakmai képzés Drezda, 2013. 08. 11-08. 31. Készítette: Vass Vivien Beszámoló 3 hetes szakmai képzés Drezda, 2013. 08. 11-08. 31. Készítette: Vass Vivien 1. nap (aug. 11.) Vasárnap hajnalban, 4:15-kor gyülekeztünk az iskola előtt. Amikor az iskolához értünk már majdnem

Részletesebben

ZÖLDTURIZMUS ÉVE 2007.

ZÖLDTURIZMUS ÉVE 2007. ZÖLDTURIZMUS ÉVE 2007. Kiss Kornélia kutatási csoportvezető Magyar Turizmus Zrt. Budapest, 2007. március m 13. A kampányévet megalapozó kutatások A magyar lakosság utazási szokásai, 2000-től évente A KVVM

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

A legjobb ha felkészülsz az ünnepekre.

A legjobb ha felkészülsz az ünnepekre. AamsddmFrafa Mama minden évben készített ilyen mézeskalácsot, több száz darabot, tojásfehérjébe kevert porcukorral kicirkalmazva, mákkal, kókusszal, több színű cukorgyönggyel díszítve. (...) A lényeg viszont

Részletesebben

Merena Mónika. Kedvenc sütemény receptjeim

Merena Mónika. Kedvenc sütemény receptjeim Merena Mónika Kedvenc sütemény receptjeim Gyors meggyes joghurtos sütemény 4 tojás, 1 pohár gyümölcsjoghurt, 1 joghurtos pohár olaj, 2 joghurtos pohár kristálycukor, 3 joghurtos pohár finomliszt, 1 csomag

Részletesebben

1500 Kcal ás mintaétrend

1500 Kcal ás mintaétrend 1500 Kcal ás mintaétrend 1. R: 2dl tej 1,5%-os 1db zsemle margarin 10g (light: 35% zsírtartalmú, vagy még alacsonyabb) csirkemell felvágott 1 vékony szelet paradicsom, paprika, vagy más az idénynek megfelelő

Részletesebben

Egészség-ábécé. Kalendárium. Zöld mozaik. Tudod-e? Mese. Információk. - A láb és a lábbelik. - A Rákellenes Világnap. - Az uhu

Egészség-ábécé. Kalendárium. Zöld mozaik. Tudod-e? Mese. Információk. - A láb és a lábbelik. - A Rákellenes Világnap. - Az uhu 2008. november A Magyar Máltai Szeretetszolgálat játszótereinek lapja VIII. évf. 11 szám Kalendárium - A Rákellenes Világnap Zöld mozaik - Az uhu Mese - Hová tűnt a sün? Egészség-ábécé - A láb és a lábbelik

Részletesebben

GESZTESI CSENGŐ FALUHÁZ. VÁRGESZTES/Gestitz 2004. 1.hó 3. szám VÁRGESZTES. A Polgármesteri Hivatal gondozásában megjelenő havilap

GESZTESI CSENGŐ FALUHÁZ. VÁRGESZTES/Gestitz 2004. 1.hó 3. szám VÁRGESZTES. A Polgármesteri Hivatal gondozásában megjelenő havilap GESZTESI CSENGŐ VÁRGESZTES/Gestitz 2004. 1.hó 3. szám A Polgármesteri Hivatal gondozásában megjelenő havilap FALUHÁZ VÁRGESZTES BEKÖSZÖNTŐ "Előtted mindig legyen út, A szél mindig a hátadba fújva, Arcodat

Részletesebben

Ricotta gnocchi aszalt paradicsommal

Ricotta gnocchi aszalt paradicsommal Ricotta gnocchi aszalt paradicsommal Nálunk a családban egy jó ideje már szinte hagyomány lett a gnocchi (és egyéb olasz tésztaételek) készítése. Sajnos én csak havonta egyszer, egy hétvége erejéig tudom

Részletesebben

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 7/1994. (VIII. 20.) számú R E N D E L E T E

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 7/1994. (VIII. 20.) számú R E N D E L E T E Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/1994. (VIII. 20.) számú R E N D E L E T E a helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

330.-/DB(KB. 20dkg.)

330.-/DB(KB. 20dkg.) A pirog vagy pirozsok egy orosz ételféleség, mely kelt tésztából készül különféle töltelékkel. Neve valószínűleg a pír, lakoma szóból ered. Oroszországon kívül a többi szláv konyhában is ismert étel. A

Részletesebben

Karácsonyi italok. Hozzávalók: Elkészítés: Mézes tojás flip

Karácsonyi italok. Hozzávalók: Elkészítés: Mézes tojás flip Karácsonyi italok Likőrös-kávés forró csoki 1 dl tej (60 kcal) 3 kocka meggylikőrrel töltött csokoládé (kb. 2 dkg = 100 kcal) 1 csomag csokis cappucinopor (4 g = kb. 20 kcal) tejszínhab (1 evőkanál = kb.

Részletesebben

A Tisza-part természeti szépségével, élővilágával ismerkedtünk, majd megvizsgáltuk a víz tisztaságát. Következő úti célunk Visk volt.

A Tisza-part természeti szépségével, élővilágával ismerkedtünk, majd megvizsgáltuk a víz tisztaságát. Következő úti célunk Visk volt. Őseink útján járva A vecsési Halmi Telepi Általános Iskola húsz hetedik osztályos tanulója 2012. május 10.- 2012. május 13. között Ukrajnába utazott tanulmányi kirándulásra a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Részletesebben

TAVASZI & NYÁRI WELLNESS AJÁNLAT. Pihenjen és töltődjön fel energiával a Château Béla Kastélyszállóban, távol a mindennapok stresszes világától.

TAVASZI & NYÁRI WELLNESS AJÁNLAT. Pihenjen és töltődjön fel energiával a Château Béla Kastélyszállóban, távol a mindennapok stresszes világától. TAVASZI & NYÁRI WELLNESS AJÁNLAT Pihenjen és töltődjön fel energiával a Château Béla Kastélyszállóban, távol a mindennapok stresszes világától. Különleges ajánlatunk, amely a következőket tartalmazza:

Részletesebben

A három narancs spanyol népmese

A három narancs spanyol népmese BOLDOG KARÁCSONYT! Veronika meséi A három narancs spanyol népmese Sok-sok évvel ezel tt élt egy faluban egy öregasszony, akinek három feln tt fia volt. Éppen házasulandó korban, de sajnos nem találtak

Részletesebben

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény A Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata először érkezik

Részletesebben

10 2010. December BOLDOG, BÉKÉS KARÁCSONYT!

10 2010. December BOLDOG, BÉKÉS KARÁCSONYT! 10 2010. December 34. Tunéziai es japán autójelzések. 35. Saját kezűleg.37. Tinédzserek tévéműsora. 38. Kennel része!40.ittrium,kén. 41. Zavart Ede. 43. Írógéppel kimásol. 45. Paul (1879-1940) svájci festőművész.

Részletesebben

Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/1998.(VII.3.)Kt. önkormányzati rendelete. a községi Önkormányzat jelképeiről 1

Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/1998.(VII.3.)Kt. önkormányzati rendelete. a községi Önkormányzat jelképeiről 1 Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/1998.(VII.3.)Kt. önkormányzati rendelete a községi Önkormányzat jelképeiről 1 (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Pusztaszer Község

Részletesebben

S ü t i k s ü t é s n é l k ü l

S ü t i k s ü t é s n é l k ü l 1. Kekszes krémes 1 cs. kocka alakú háztartási keksz, 1,5 cs. vaniliás pudingpor, 2 db tojás, 7 evıkanál cukor, 1 evıkanál liszt, 12.5 dkg margarine, 7,5 dl tej, fél csomag zselatin S ü t i k s ü t é s

Részletesebben

BankVelem PénzOkos Kupa 1. forduló 1. Sokszor hallani, hogy a honfoglaló magyarok a nyereg alatt puhították a húst. Tényleg igaz, hogy a húst a

BankVelem PénzOkos Kupa 1. forduló 1. Sokszor hallani, hogy a honfoglaló magyarok a nyereg alatt puhították a húst. Tényleg igaz, hogy a húst a BankVelem PénzOkos Kupa 1. forduló 1. Sokszor hallani, hogy a honfoglaló magyarok a nyereg alatt puhították a húst. Tényleg igaz, hogy a húst a nyereg alatt tartották? a. igaz b. hamis Nem igaz, nem tartottak

Részletesebben

Gyékényes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2003. (XI. 26.) Ökr. számú rendelete

Gyékényes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2003. (XI. 26.) Ökr. számú rendelete Gyékényes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2003. (XI. 26.) Ökr. számú rendelete A helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről Gyékényes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

EGYMÁST KÖVETŐ NAP!!!)

EGYMÁST KÖVETŐ NAP!!!) Neve: HÁRM NAPS Táplálkozási napló FNTS!!! A napló két hétköznapi (NEM EGYMÁST KÖVETŐ NAP!!!) és egy hétvégi napot tartalmazzon, különben a kitöltés érvénytelen. KITÖLTÉSI EMLÉKEZTETŐ Kérjük, a két hétköznapot

Részletesebben

Étlap augusztus.29.-szeptember.02.

Étlap augusztus.29.-szeptember.02. legkésőbb 2016. augusztus 24. (SZERDA) 9 óráig szíveskedjenek leadni. 2016. augusztus.29.-szeptember.02. Karfiol leves Csontleves cérnametélttel Csontleves cérnametélttel Bolognai spagetti Padlizsános

Részletesebben

Mazsolás libanyak. Márton-napi napi lúd

Mazsolás libanyak. Márton-napi napi lúd Magyaros libamáj 50 dkg libamáj 15 dkg libazsír 6 dkg liszt 2 fej vöröshagyma 4 cső zöldpaprika 3 darab paradicsom 15 dkg csípős kolbász 4 kisebb szelet szalonna (bőrös) A felaprított hagymát dinszteljük

Részletesebben

Díjnyertes. A debreceni Gyermekhematológiaionkológiai Tanszéken. kezelt gyerekek kedvencei. Leukémiás Gyermekekért. A l a p í t v á n y

Díjnyertes. A debreceni Gyermekhematológiaionkológiai Tanszéken. kezelt gyerekek kedvencei. Leukémiás Gyermekekért. A l a p í t v á n y Díjnyertes Muffin receptek A debreceni Gyermekhematológiaionkológiai Tanszéken kezelt gyerekek kedvencei Leukémiás Gyermekekért A l a p í t v á n y Tudjuk, mi kell egy mosolyhoz. Kedves Sütögető Barátunk!

Részletesebben

Könnyu receptek Kevesebb koleszterin

Könnyu receptek Kevesebb koleszterin Könnyu receptek Kevesebb koleszterin Könnyu receptek Kevesebb koleszterin Az egészséges táplálkozás nem jelent éhezést! És azt sem jelenti, hogy le kell mondania a hagyományos ételekről és édességekről.

Részletesebben

........ HU SÜTŐ RECEPTKÖNYV

........ HU SÜTŐ RECEPTKÖNYV ...... HU SÜTŐ RECEPTKÖNYV 2 www.electrolux.com AUTOMATIKUS PROGRAMOK Program száma Program neve 1 MARHA HÁTSZÍN 2 SERTÉS ROSTON 3 CSIRKE EGÉSZBEN 4 PIZZA 5 MUFFIN 6 QUICHE LORRAINE 7 FEHÉR KENYÉR 8 BURGONYAFELFÚJT

Részletesebben

PAKOD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4/2011. (III. 16.) KT. SZÁMÚ RENDELETE A HELYI CÍMER ÉS ZÁSZLÓ ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS HASZNÁLATÁNAK RENDJÉRŐL

PAKOD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4/2011. (III. 16.) KT. SZÁMÚ RENDELETE A HELYI CÍMER ÉS ZÁSZLÓ ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS HASZNÁLATÁNAK RENDJÉRŐL PAKOD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4/2011. (III. 16.) KT. SZÁMÚ RENDELETE A HELYI CÍMER ÉS ZÁSZLÓ ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS HASZNÁLATÁNAK RENDJÉRŐL Pakod Község Önkormányzata az 1990. évi LXV. tv. 1.

Részletesebben

EMLÉKKÖNYVÜNK

EMLÉKKÖNYVÜNK EMLÉKKÖNYVÜNK 1938 1998 60 EMLÉKKÖNYVÜNK 1938 1998 60 A ceglédi Kossuth Reálgimnázium 1938. évben végzett tanulóinak emlékkönyve Összeállította: Taracsák István Mûszaki szerkesztés és tipográfia: Taracsák

Részletesebben

A címer, a zászló és a pecsét leírása

A címer, a zászló és a pecsét leírása Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/l999./VI.l./K.t. r e n d e l e t e Fertőrákos Község címeréről, zászlójáról, lobogójáról, pecsétjéről és ezek használatáról. 1. A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Gyöngyfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2006. (VI.1.) rendelete. A község jelképeiről és a jelképek használatáról. I.

Gyöngyfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2006. (VI.1.) rendelete. A község jelképeiről és a jelképek használatáról. I. Gyöngyfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2006. (VI.1.) rendelete A község jelképeiről és a jelképek használatáról Gyöngyfa Községi Önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Szent Mihály- Székesegyház. Veszprém

Szent Mihály- Székesegyház. Veszprém Szent Mihály- Székesegyház Veszprém Alapítása I. Régészeti leletek utalnak arra, hogy már a 10. században is templom állt a helyén. A pannonhalmi apátság alapítólevele (1001) elsőként tesz említést a székesegyházról;

Részletesebben

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014. (VIII. 1.) önkormányzati rendelete a helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. KOMMUNÁLIS JELLEGŰ ADÓK. Magánszemélyek kommunális adója 2. 1 Az adómentesség 2 2.A Mentes az adó alól az üdülő. 3..

A rendelet hatálya 1. KOMMUNÁLIS JELLEGŰ ADÓK. Magánszemélyek kommunális adója 2. 1 Az adómentesség 2 2.A Mentes az adó alól az üdülő. 3.. JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 8/2010. (XI.29. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL (Egységes szerkezetben) Jászszentandrás község önkormányzati képviselőtestülete a helyi

Részletesebben

SOLIER CAFE XI.RECEPTGYŰJTEMÉNY FODOR SÁNDOR CHEF KARÁCSONYI MENÜ 2010. Fácánpástétom, tormás almával. Libamáj Capuccino

SOLIER CAFE XI.RECEPTGYŰJTEMÉNY FODOR SÁNDOR CHEF KARÁCSONYI MENÜ 2010. Fácánpástétom, tormás almával. Libamáj Capuccino SOLIER CAFE XI.RECEPTGYŰJTEMÉNY FODOR SÁNDOR CHEF KARÁCSONYI MENÜ 2010. Fácánpástétom, tormás almával Libamáj Capuccino Bárányborda, sütőtökös derelyével Mák szuflé, meggy raguval Fácánpástétom, tormás

Részletesebben

Szerintem vannak csodák

Szerintem vannak csodák Brjeska Dóra Szerintem vannak csodák De neked is tenned kell értük 2015 Bevezetés Ajánlom ezt a könyvet valakinek, aki már egy másik, sokkal békésebb helyről vigyáz ránk és segít nekünk. Így kezdődik egy

Részletesebben

EILC beszámoló - Velence (2013. 08. 19. - 2013. 09.13.)

EILC beszámoló - Velence (2013. 08. 19. - 2013. 09.13.) EILC beszámoló - Velence (2013. 08. 19. - 2013. 09.13.) Egy csodálatos helyen, fantasztikus környezetben, nagyszerű emberek között, négy hétig. Először is ott kezdeném, hogy Velence leírhatatlanul szép.

Részletesebben

garmadát. Abban sem volt nagy köszönet, ahogy cseperedtem, mert, ami rosszat elképzelhet az ember, azt én mind véghezvittem: a macska talpára

garmadát. Abban sem volt nagy köszönet, ahogy cseperedtem, mert, ami rosszat elképzelhet az ember, azt én mind véghezvittem: a macska talpára Mire megvirrad... Julis! Julis! Asszony! Csak nem hagy békén, s én áldozatként, hogy szabaduljak tőle, elvonulok, mint a nagyokosok, tollat veszek a kezembe, azzal ámítom őnagyságát, hogy úr lettem, ahogy

Részletesebben

CO-2000 LÉGKEVERÉSES FİZİEDÉNY RECEPTEK

CO-2000 LÉGKEVERÉSES FİZİEDÉNY RECEPTEK CO-2000 LÉGKEVERÉSES FİZİEDÉNY RECEPTEK SERTÉS COMB SZALONNÁVAL TŰZDELVE, HÉJÁBAN SÜLT BURGONYÁVAL ÉS ALMÁS MAZSOLÁS SAVANYÚ KÁPOSZTÁVAL Elkészítéshez szükséges idő: 2 óra 1-1,5kg sertés lapocka 0,50kg

Részletesebben

Grillételek (2010 August 03, Tuesday) - Munkatársunktól

Grillételek (2010 August 03, Tuesday) - Munkatársunktól Grillételek (2010 August 03, Tuesday) - Munkatársunktól A hagyományos szalonnasütés és nyársalás helyett (vagy mellett) manapság a grillezés a nyári szezon egyik leghangulatosabb programja. Nos, íme sok-sok

Részletesebben

Keresztes háborúk, lovagrendek

Keresztes háborúk, lovagrendek Horváth Mihály Történelemverseny középiskolások számára 2014 Keresztes háborúk, lovagrendek TESZT 60 perc Név: Iskola neve: Javító tanár neve: 1. feladat Mit ábrázolnak a képek? Tömör, minél pontosabb

Részletesebben

EPÖL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/1998./VIII.28./SZ. ÖKT.RENDELETE A HELYI CIMER ÉS ZÁSZLÓ ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS HASZNÁLATÁNAK RENDJÉRŐL

EPÖL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/1998./VIII.28./SZ. ÖKT.RENDELETE A HELYI CIMER ÉS ZÁSZLÓ ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS HASZNÁLATÁNAK RENDJÉRŐL EPÖL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/1998./VIII.28./SZ. ÖKT.RENDELETE A HELYI CIMER ÉS ZÁSZLÓ ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS HASZNÁLATÁNAK RENDJÉRŐL Epöl Község Önkormányzata az 1990. évi LXV.törvény 1.. /6/ bekezdésének a./

Részletesebben

CURRYS-ZÖLDSÉGLEVES PAPRIKAKOCKÁVAL

CURRYS-ZÖLDSÉGLEVES PAPRIKAKOCKÁVAL CURRYS-ZÖLDSÉGLEVES PAPRIKAKOCKÁVAL» 2 személyre -15 perc 1/2 db paprika 1 ek olívaolaj 1 ek currypor Vágd kockára a paprikát és süsd olajban 3 percig. Azután önts hozzá 300 ml sovány tejet. A maradék

Részletesebben

Egészséges táplálkozás. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde

Egészséges táplálkozás. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde Egészséges táplálkozás Készítette: Friedrichné Irmai Tünde Szívbarát szivárvány Értelmezési példa A lényeg, hogy húsfélékből napi 2-3 egységet javasolt fogyasztani. 1 egységnyi mennyiségek: 5-10

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS III. KERÜLET, ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 49/2008. (IX. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1 EGYES HELYI ADÓKRÓL

BUDAPEST FŐVÁROS III. KERÜLET, ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 49/2008. (IX. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1 EGYES HELYI ADÓKRÓL BUDAPEST FŐVÁROS III. KERÜLET, ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 49/2008. (IX. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1 EGYES HELYI ADÓKRÓL A 47/2010. (IX. 8.) 2, AZ 50/2010. (XI. 2.) 3, AZ 57/2010.

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

Hájas tészta. Hozzávalók: 80 dkg liszt, 50 dkg háj, 2 egész tojás, 2 evőkanál ecet, 2 dkg élesztő, kevés tej, 1 evőkanál cukor, pici só.

Hájas tészta. Hozzávalók: 80 dkg liszt, 50 dkg háj, 2 egész tojás, 2 evőkanál ecet, 2 dkg élesztő, kevés tej, 1 evőkanál cukor, pici só. Hájas tészta Hozzávalók: 80 dkg liszt, 50 dkg háj, 2 egész tojás, 2 evőkanál ecet, 2 dkg élesztő, kevés tej, 1 evőkanál cukor, pici só. Elkészítése: 50 dkg lisztből a tojásokkal, ecettel, élesztővel rétestésztát

Részletesebben

lényege az, hogy mi kerül A sűrűje 2. Borbás Marcsi 100 recept a családi asztalra

lényege az, hogy mi kerül A sűrűje 2. Borbás Marcsi 100 recept a családi asztalra A magyar gasztronómia lényege az, hogy mi kerül otthon a családi asztalra. Borbás Marcsi A sűrűje 2. 100 recept a családi asztalra Borbás Marcsi Asűrűje 2. A könyv alkotói: Borbás Marcsi Antal Csilla Borbás

Részletesebben

Meggyesek (2010 July 07, Wednesday) - Munkatársunktól

Meggyesek (2010 July 07, Wednesday) - Munkatársunktól Meggyesek (2010 July 07, Wednesday) - Munkatársunktól A meggy finom magában, nyersen is, de aki nem szereti savanyúságát, még megszeretheti piskótában, süteményben, vagy befõttben. Szörpöt és más italt

Részletesebben

egységes szerkezetben Módosítva: *23/2008(XI.28.)önkormányzati rendelettel módosított szöveg, hatályba lépés napja: XII.1.

egységes szerkezetben Módosítva: *23/2008(XI.28.)önkormányzati rendelettel módosított szöveg, hatályba lépés napja: XII.1. Bernecebaráti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2008.(XI.28.) önkormányzati rendeletével módosított 9/2004.(III.19.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat jelképeiről és a jelképek használatáról

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Szardínia Szicília. 2012. március 28-tól április 5-ig. Készített: Varga Orsolya 13. a

Szardínia Szicília. 2012. március 28-tól április 5-ig. Készített: Varga Orsolya 13. a Szardínia Szicília 2012. március 28-tól április 5-ig Készített: Varga Orsolya 13. a 1.nap: Már hetek óta várt utazás végre kezdetét vette. Mindenki izgatottan várta a repülő utat, a fogadó családját, az

Részletesebben

Faluújság Bakonypéterd

Faluújság Bakonypéterd Aktualitások KÖZSÉGI TÁJÉKOZTATÓ Bakonypéterd Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa www.bakonypeterd.hu Szent Márton Egészségközpont Pannonhalma Azzal is szeretnénk segíteni a Tisztelt Lakosságnak,

Részletesebben

Receptkönyv Gőzölős sütő

Receptkönyv Gőzölős sütő HU Receptkönyv Gőzölős sütő 2 www.aeg.com 1. AUTOMATIKUS PROGRAMOK 1.1 Zöldségek, hagyományos Főzőedény: Bármilyen főzőedényt választhat, amely legalább 100 C-ig hőálló. 400 g karfiol 200 g sárgarépa 200

Részletesebben

MALDÍV-szigetek: HOLIDAY ISLAND

MALDÍV-szigetek: HOLIDAY ISLAND MALDÍV-szigetek: HOLIDAY ISLAND 3 csillagos, 700m x 140m, zátony: 350-400 m, 35 perc belső járattal Malé reptértől+ 5 perc hajóval: PADI búvárközponttal rendelkezik! Talán a legkedvezőbb áru sziget! A

Részletesebben

Pusztavám Község Önkormányzata Képviselo-testületének 18/2008.( XI. 26. ) sz. rendelete

Pusztavám Község Önkormányzata Képviselo-testületének 18/2008.( XI. 26. ) sz. rendelete Pusztavám Község Önkormányzata Képviselo-testületének 18/2008.( XI. 26. ) sz. rendelete Pusztavám Község címerérol, zászlójáról és használatuk rendjérol, valamint a közintézmények épületeinek és a közterületek

Részletesebben

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három...

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három... A SÓ (népmese) Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy öreg király s volt három szép lánya. Volt néki három dúsgazdag országa, mindhárom lányának jutott egy-egy ország. Hanem ahogy mondják: nincs három

Részletesebben

Galambos Gábor, a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar főigazgatója (2001 March 01, Thursday) - Munkatársunktól

Galambos Gábor, a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar főigazgatója (2001 March 01, Thursday) - Munkatársunktól Galambos Gábor, a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar főigazgatója (2001 March 01, Thursday) - Munkatársunktól Amióta én vagyok a fõigazgató, kell, hogy látsszon az, hogy nagyobb rend van. Ez szép lassan

Részletesebben

Egy jó recepttel te is mesterszakács lehetsz

Egy jó recepttel te is mesterszakács lehetsz Egy jó recepttel te is mesterszakács lehetsz Akkor jó egy recept, ha az első alkalommal már ráérzel az étel tökéletes elkészítésére. 1 Chilis bab (3 adag) 1 ek olívaolaj 150g vöröshagyma 400g darált pulykacomb

Részletesebben

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 9/2008. (VII.7.) KT. sz. rendelete. az Önkormányzat jelképeiről és azok használatáról

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 9/2008. (VII.7.) KT. sz. rendelete. az Önkormányzat jelképeiről és azok használatáról Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2008. (VII.7.) KT. sz. rendelete az Önkormányzat jelképeiről és azok használatáról Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

MINTA MENÜ (A bevásárló listát a receptek után találod.)

MINTA MENÜ (A bevásárló listát a receptek után találod.) MINTA MENÜ (A bevásárló listát a receptek után találod.) Kolbászos tészta brokkolival Adag: 4 főre Elkészítési idő: 25 perc 40 dkg tészta (penne, masni) 1 kis fej brokkoli, kis rózsákra szedve 20 dkg száraz

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl

NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl Velem községi... önkormányzat e NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi rõl A nyilvántartás vezetése a 210/2009. (I.29.) Korm. rendelet 6. (1) bekezdése alapján kötelezõ. A nyilvántartás vezetésére

Részletesebben

VIDÁM ISKOLAKEZDÉS augusztus 08. szeptember 04.

VIDÁM ISKOLAKEZDÉS augusztus 08. szeptember 04. VIDÁM ISKOLAKEZDÉS 2016. augusztus 08. szeptember 04. Vendéglátóknak ELŐJEGYZÉSI AJÁNDÉK Tripla Klikk 350 ml 2 Új szín 1 40 000 Ft-os Parti Tripla Klikk 550 ml + 800 ml Vendéglátói ajánlat 40 000 Ft-os

Részletesebben