A városnövekedés főbb összefüggései Áldorfai György, EGYRTDI - RGVI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A városnövekedés főbb összefüggései. 2014. Áldorfai György, EGYRTDI - RGVI"

Átírás

1 A városnövekedés főbb összefüggései Áldorfai György, EGYRTDI - RGVI

2 Bevezetés A városok tipológiája azért lehetséges, mert rendkívül sokszínűség mögött közös feltárható folyamatok húzódnak közös térhasználati formák, közös város formáló erők, közös társadalmi problémák, A városfejlődést formálják: környezeti, gazdasági, technológiai, társadalmi, demográfiai, kulturális, és politikai erők

3 A város és arcai

4 A földrajzi arca A várost központi hely -nek nevezi a hagyományos geográfia, vagyis egy olyan településnek, amely nem mindennapi specializált szolgáltatásaival, igazgatásával központjául szolgál a várost körülvevő falvaknak. (pl.: Christaller) A közgazdasági arca A város rendkívül fontos gazdasági szervezet. Kettős értelemben is: egyrészt teret ad, működési keretet nyújt a szó szoros értelmében vett anyagi termelésnek s az ehhez kapcsolódó kutatási kereskedelmi, piacszervezési, pénzügyi, biztosítási szervezeteknek, másrészt magának a városnak a működtetése a közművekkel közlekedéssel, a városépítéssel fontos szektor.

5 A történeti arca A városrendszernek nagy a stabilitása, a város gazdasági szerkezetében beálló módosulások is általában alkalmazkodnak a város infrastruktúrájához, a helyi munkaerőforrás méretéhez s minőségéhez, az erős helyi identitáshoz. A város történelméből nem a színes események a fontosak, hanem a hosszan tartó folyamatok, a múlt pályái, nem az eseménytörténet, hanem a társadalom- és gazdaságtörténet. A demográfiai arca A város lakosságát alkotó embercsoport biológiai jellemzőit mutatja: a születési és halálozási arányokat, a betegségeket és a halálokokat, nem-kor szerinti megoszlást, stb.

6 A társadalmi arca A város lakói a városi társadalom szervezeteiben élnek. Ez talán a legfontosabb arc, hiszen minden, ami a városban történik, a társadalom működéséből ered. A nagyvárosok társadalma bonyolult, sokrétegű szerkezetű, s ez a szerkezet sokféle formában jelenik meg. A közjogi- közigazgatási arcai A város működését a közjog biztosítja, mely a város igazgatási rendjét (városrendezési jogi szabályozás), a városépítési, várospolitikai rendjét szabályozza. Mindez hosszú múltra tekint vissza. Például a város határainak kijelölése, a város kormányzásának módjára, vagy akár az építés jogi szabályokra (városkép).

7 Urbanisztikai arculata A város demográfiai arculatából következik, hogy kis területen sok ember él s dolgozik. Következésképpen a város beépítésének valamilyen szabályokat, terveket kell követni. Biztosítani kell legalább a városon belüli közlekedést, a lakóterületek megfelelő elhelyezkedését, a fontos közterek jó elérhetőségét. Természeti arca A természet földrajzi vagy tájökológiai vizsgálatoknak a városméretű természet nagyon csekély léptékű. Végül is a környezetvédelem hívta fel elsőnek a figyelmet a városok természeti környezetére.

8 Várostípusok

9 A városok időbeli változása Római birodalom Római birodalom bukása Ipari forradalom Agglomerációk kialakulása Napjaink

10 Típusok 1. Megavárosok 10 millió főnél nagyobb népességű városok ezer km2 lapterületű Kritérium a lakosság száma, így különböző funkciójú és fejlettségű városok alkotják ezt a kategóriát. Globalizáció hatására alakulnak ki, leginkább Ázsiában és latin Amerikában

11 Típusok 2. Nagyvárosi régiók Hagyományos nagyvárosi agglomerációkat váltja fel. Szolgáltató és információs hálózat itt csomósodik Erősödésének hátterében a a magasan képzet munkaerő a foglalkozásváltás gyors lehetősége a sokszínű oktatási kulturális kínálat eredményezi Belső térszerkezete bonyolult, egyközpontú de sok funkciója kitelepül a külső agglomerációs gyűrűben a napi munkába járás több irányú a gyűrűben fontos alközpontok alakulnak ki saját munkaerővonzó övezetek társadalma bonyolult, a tömeges bevándorlás véget.

12 Típusok 3. Globális városok A világgazdaság árú-, pénzügyi, gazdasági döntéshozatali folyamatában vesznek részt Fejlődésüket a külső hatások erősen befolyásolják. A globális világban több-központú hálózatok közvetítik az információkat, a gazdasági döntéseket, a kulturális mintákat s e hálózatok irányító központjai a globális városok. Globális városrendszer Globális város mérése nehéz, 3 szélesebb körben elfogadott módszer létezik Ágazati szempontok szerint is lehet globális városokat rangsorolni

13 Városnövekedés általános kérdései

14 Hogyan módosul a jelen városfejlődési folyamat során a város hálózat szerkezete? A jelen városnövekedés nem arányosan változtatja a történelmileg kialakult városhálózatokat, hanem mindenekelőtt növekedést jelent. A 19. század elején a nagyvárosi szerkezet egy üzleti-közigazgatási városközpont, a központot körülvevő belső lakóövezet, ezután vegyes övezet, ipari övezet, s ehhez kapcsolódó külső lakóövezet jellemezte. A19. század második felében kialakultak a nagyvárosi agglomerációk. Ez esetben az előző szakaszok kibővülnek az agglomerációs gyűrű településeivel

15 Hogyan módosul a jelen városfejlődési folyamat során a város hálózat szerkezete? Napjaink nagyvárosi régiói egymagvúak, de több alközpontúak, a különböző méretű városok között jelentős a funkcionális munkamegosztás. Az egyenrangú települések horizontális együttműködése, hálózatba szerveződése váltja fel a korábbi hierarchizált tagoltságot.

16 Mivel magyarázható a modern gazdaság földrajzi koncentrációja, nagyvárosokba tömörülése? A vállaltok egymás közelébe településének már nincs technológiai indoka. A közelség technológiai indoka tehát elhanyagolható, de gazdasági jelentősége korántsem (technológia elkerül, de a központ marad). Az ipar jelentős része kiköltözött a városokból, de a fejlesztések jelentős része még mindig ezekben a városokban történik. A divat befolyásolt ipari szektor jelentős része is a városokban maradtak, hiszen így tudnak a kereslet változásaira a leggyorsabban reagálni. A szolgáltatások is úgy szerveződnek, hogy a lehető legtöbb projektet és ügyfelet kitudják szolgálni, ezért ezek is a városban telepednek le. A nagyvárosokban koncentrálódik a interaktív tanulás, kreativitás, innováció és új ösztönző hálózatok alakultak ki valamennyi ágazatban. Vállalatoknak kedvező egy szorosan összekapcsolódó és térben koncentrált hatalmas részeként működni. Így csökken a tranzakciós költségek, javul a gazdaság rugalmassága és javul az információ áramlás. A gazdasági fejlődés és a városnövekedés összekapcsolódása megszűnik.

17 Fenntartható e a városnövekedés jelenlegi üteme? Enyedi György kutatásai szerint a jelenlegi város növekedés üteme és formája hosszú távon nem tartható fenn. Mert: nem tartható fenn a környezet terhelése okán, nem tartható fenn a további terjeszkedő nagyvárosi régiók irányítási, térszervezési nehézségei, a dráguló gazdasági externáliák okán, nem tartható fenn a megavárosok megbomló társadalmi egyensúlya okán.

18

19 A városnövekedés szakaszai

20 Lados Mihály: o urbanizáció o szuburbanizáció o dezurbanizáció o reurbanizáció Városnövekedés szakaszai Enyedi György: o városrobbanás o viszonylagos dekoncentráció o dezurbanizáció o az informatika urbanizációja ---- globalizáció urbanizációja.

21 Város robbanás - Urbanizáció 1. szakasz

22 Város robbanás - Urbanizáció Nyugat-Európa: o 18. században kezdődött o agrárforradalom tette lehetővé o ebből eredően növekedet a faluból a városba irányuló vándorlás o erős ösztönző volt a kereskedelem illetve nemzetközi kereskedelem (kereskedő városok felhalmozott tőke) o továbbá fontos volt a pénzügyi szolgáltatások, a szakképzés koncentrációja, a kialakuló nemzetállamok igazgatási hatalmi szerveinek jelenléte is. Észak Amerika: o 1860-as években terjed át Európából o Keleti-Atlanti partvidék és a Nagy Tavak vidéke volt az első két fő terület. o Nem a faluból a városba költözés volt a jellemző a növekedés során, hanem a bevándorlók száma.

23 Város robbanás - Urbanizáció Félperifériák (Kelet- és Közép-Európa, Dél-Európa, Latin- Amerika, Kelet-Ázsia): o kevés késedelemmel kezdődött meg o hazánkban a kiegyezés (1867) után jelent meg. Fejlődő országok o A II. világháború után függetlensége elnyerése után lépett a modern urbanizáció útjára. o Hatalmas tömeg vándorolt a városokban nagyobb mértékű mint a 18 század elején Nyugat-Európa városaiba o A városrobbanás ketté vált: Emelkedő gazdaság (pl.: Ázsia keleti része): ipari urbanizáció útján fejlődött (fejlett országból ide települt ipar) Eufemisztikusan fejlődő (pl.: Afrika): a nyomorból való kilábalás reményében a városokba költőzök eredményezte az városrobbanást mértéke nagyobb volt mint a munkaerő iránti kereslek.

24 Város robbanás Urbanizáció - Összefoglalva év alatt elterjedt a földön Alapvető jellemző: o a város növekedés hirtelen o robbanásszerű megjelenése az ipari forradalmat követően Kiváltó közvetlen ok a gazdasági funkciók gyors bővülése, a munkaerőigényének hitelen növekedése A növekedés forrása mindenütt a bevándorlás Módosulást okoz o a településhálózatban o a város belső szerkezetében és működésében o a városok és a falvak kapcsolatrendszerében o a városi civilizációban

25 Relatív dekoncentráció - Szuburbanizáció 2. szakasz

26 Relatív dekoncentráció - Szuburbanizáció A nagyvárosi agglomeráció legegyszerűbb modellje: Egy központi nagyváros és az azt körülvevő, ahhoz funkcionálisan kapcsolódó települések gyűrűje. A nagyvárosi agglomerációk kialakulásának két előfeltétele volt: o a városi gazdaság szerkezeti átalakulása o a közlekedés technikai fejlődése A városi gazdaság átalakulásának első mozzanata: o az ipari szerkezet átalakulása, o illetve ennek megfelelő képzett munkaerő A városi gazdaság átalakulásának második mozzanata: o az ipar egészének háttérbe szorulása o sokrétegű szolgáltatások megjelenése A két mozzanat szétszakította a korábbi városi épített környezetet.

27 Relatív dekoncentráció - Szuburbanizáció Nyugat-Európa: o 19. században kezdődött 1960-as évekig tart (Budapesten és pár félperiférián fekvő városban) o feltétele: a gazdaság tevékenységek szerkezeti átalakulása közlekedési hálózat és eszközeinek fejlődése o A városnövekedés áthelyeződik a középvárosokba o Az infrastruktúra fejlődés és a városi civilizáció általános elterjedése jellemzi o Az urbanizált és a rurális térségek közötti határvonal elmosódik Észak Amerika: o itt jelent meg a középosztály kitelepülése az elővárosokba, ahonnan munkába jártak. o Ezek az elővárosok új építésűek és szabályosak o A gépkocsi-közlekedés már elterjedt

28 Relatív dekoncentráció - Szuburbanizáció 60-s évekre Nyugat-Európában általánossá válik az középosztály elővárosai, a fejlett Európában a motorizáció általánossá válik, de a tömegközlekedés sokkal jelentősebb marad, Dél-Európa félperifériáin ugyan ez zajlik le csak késve. Kelet- és Közép-Európa félperifériái az állam szocialista rendszer 40 esztendeje alatt sajátos fejlődést mutat, melynek következménye ma is érződnek. o megtorpant a középosztály-jellegű szuburbanizáció, o erősödik a munkásjellege az elővárosoknak, o egyéni motorizáció alacsony szintű marad, o a tömegközlekedés dominál az infrastruktúra fejlesztésének elmaradása a miatt a falu város szakadék az életkörülményekben fennmarad. o a piacgazdaság helyreállításával folytatódnak az 50-s években megszakadt folyamatok, roppant gyorsasággal pótlódik az elővárosi fejlődés.

29 Relatív dekoncentráció Szuburbanizáció - Összefoglalva 150 év alatt az egész világon elterjed. Jellemzője: a városnövekedés térben dekoncentráltabb folytatódása, a szuburbanizáció és a mélységi urbanizáció formájában. Magyarázata a gazdasági szerkezet átalakulásában és a közlekedési technológia fejlődésében keresendő. Számos település egyetlen nagy funkcionálisan összefonódott urbanizálódott térségbe integrálódása, egy nagyvárossal a gyújtópontjában jellemzi.

30 Dezurbanizáció 3. szakasz

31 Dezurbanizáció Első jelei 50-es években jelent meg Nagy-Britanniában, 60- as években Észak-Amerikában, 70-es évekre tömegjelenség lett Európában. Jellemző: o Az ipar jelentősége csökken o A városi foglalkoztatásban nagy többségben a szolgáltatás áll o Technológiai fejlődés lehetővé teszi a munkahely és a lakóhely szétválását o Elterjednek a sok telephelyes vállalkozások a rurális területeken o A szolgáltatások körében a legjellemzőbb a 70-es évektől a turizmus

32 A globalizált világ urbanizációja - reurbanizáció 4. szakasz

33 A globalizált világ urbanizációja Kiváltó okok: o növekvő napi munkába járás ideje és költsége o városközpont rehabilitáció o informatikára alapozott gazdaság (átformálja a kapcsolati rendszereket) o információs társadalom Nem a nagyvárosok újranövekedését, hanem térbeli átformálódását hozza Mára egyértelmű, hogy korunk alapvető jellemzője a globalizáció A globalizáció folyamatát vezérlő hatalmi központok, a gazdasági- pénzügyi világfolyamatokat befolyásoló metropoliszhoz köthetőek. (globális városok) A városi vonzáskörzetekben is jelentkezik a településrendszer átalakulása A távolság minimalizálás elve felborul (Christaller)

34 Urbanizáció: előnyök és hátrányok

35 Urbanizációs előnyök a kedvező infrastrukturális ellátottság, a korszerű kommunikációs infrastruktúra megléte, a széleskörű üzleti és piaci szolgáltatások, a kulturális szolgáltatások, illetve jelentős lokális piac, ami folyamatos keresletet jelent a termékek iránt, egyben azok megújítását is szorgalmazza, illetve új piacokat nyit meg.

36 Urbanizációs hátrányok a nagyvárosi környezetben jelentős a zsúfoltság a bűnözés jelentős a környezeti szennyezés számottevő magasabbak a megélhetési költségek, a telekárak, a bérköltségek magasabbak, illetve szervezettek a munkavállalók

37 Köszönöm szépen a figyelmet

TANULMÁNYOK / ARTICLES. A városnövekedés szakaszai újragondolva. Stages of urban growth revisited

TANULMÁNYOK / ARTICLES. A városnövekedés szakaszai újragondolva. Stages of urban growth revisited Tér és Társadalom / Space and Society 25. évf., 1. szám, 2011 TANULMÁNYOK / ARTICLES A városnövekedés szakaszai újragondolva Stages of urban growth revisited ENYEDI GYÖRGY KULCSSZAVAK: városnövekedési

Részletesebben

A regionális együttműködés és formái

A regionális együttműködés és formái NKFP 2/021/2001 Az információs társadalom igényorientált informatikai eszközei és rendszerei Regionális, jogi-közigazgatási részprojektek kutatási anyaga Projektkoordinátor: Dr. Chikán Attila Részprojekt

Részletesebben

FENNTARTHATÓ MOBILITÁS BUDAPEST AGGLOMERÁCIÓJÁBAN

FENNTARTHATÓ MOBILITÁS BUDAPEST AGGLOMERÁCIÓJÁBAN BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM FENNTARTHATÓ MOBILITÁS BUDAPEST AGGLOMERÁCIÓJÁBAN PH.D. ÉRTEKEZÉS Jászberényi Melinda Budapest, 2008. I Jászberényi Melinda Fenntartható mobilitás Budapest agglomerációjában

Részletesebben

Lakóhelyi szuburbanizációs folyamatok a Budapesti agglomerációban

Lakóhelyi szuburbanizációs folyamatok a Budapesti agglomerációban Doktori iskola vezető: Prof. Dr. Rechnitzer János Dsc. Egyetemi tanár, tanszékvezető Széchenyi István Egyetem, Regionális- tudományi és Közpolitikai Tanszék Schuchmann Júlia Okleveles terület-és településfejlesztő

Részletesebben

TANULMÁNYOK. Globalizáció és a nagyvárosi tér társadalmi szerkezete*

TANULMÁNYOK. Globalizáció és a nagyvárosi tér társadalmi szerkezete* TANULMÁNYOK Szirmai Viktória Globalizáció és a nagyvárosi tér társadalmi szerkezete* MTA Szociológiai Kutató Intézet H-1014 Budapest, Úri u. 49.; e-mail: h9579szi@ella.hu Nagyvároscentrumok válsága (?)

Részletesebben

Terület és településrendezés

Terület és településrendezés ! Nyugat-magyarországi Egyetem Oszvald Ferenc Nándor Terület és településrendezés Műszaki metaadatbázis alapú fenntartható e-learning és tudástár létrehozása TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0067 GSPublisherEngine

Részletesebben

Szerkesztette: Hardi Tamás, Lados Mihály, Tóth Károly. agglomeráció

Szerkesztette: Hardi Tamás, Lados Mihály, Tóth Károly. agglomeráció Magyar szlovák agglomeráció Pozsony környékén Szerkesztette: Hardi Tamás, Lados Mihály, Tóth Károly MTA Regionális Kutatások Központja, Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet Fórum Kisebbségkutató Intézet

Részletesebben

A szolgáltató szektor és a városhálózat kapcsolatának vizsgálata az Észak-alföldi régióban

A szolgáltató szektor és a városhálózat kapcsolatának vizsgálata az Észak-alföldi régióban A szolgáltató szektor és a városhálózat kapcsolatának vizsgálata az Észak-alföldi régióban Doktori (PhD) értekezés Szerző: Koncz Gábor Témavezető: Dr. Kozma Gábor Debreceni Egyetem Természettudományi Doktori

Részletesebben

A NAGYVÁROS SZÉLÉN: A VÁROSI TERJESZKEDÉS TÉRBELI TÁRSADALMI PROBLÉMÁI 1

A NAGYVÁROS SZÉLÉN: A VÁROSI TERJESZKEDÉS TÉRBELI TÁRSADALMI PROBLÉMÁI 1 Budapest Szirmai Viktória A NAGYVÁROS SZÉLÉN: A VÁROSI TERJESZKEDÉS TÉRBELI TÁRSADALMI PROBLÉMÁI 1 (ON THE EDGE OF A LARGE CITY: THE SPATIAL AND SOCIAL ISSUES OF URBAN SPRAWL) Kulcsszavak: városi terjeszkedés,

Részletesebben

DÉL- DUNÁNTÚLI. H-7400 Kaposvár, Béke u. 3. Internet: www.kaposlogisztika.extra.hu/ Régióigazgató: Keller Gábor

DÉL- DUNÁNTÚLI. H-7400 Kaposvár, Béke u. 3. Internet: www.kaposlogisztika.extra.hu/ Régióigazgató: Keller Gábor MAGYAR LOGISZTIKAI EGYESÜLET DÉL- DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS SZERVEZETE H-7400 Kaposvár, Béke u. 3. Telefon: (82)-428-048 Fax: (82)-429-699 E-mail: keller_gabor@t-online.hu Internet: www.kaposlogisztika.extra.hu/

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar. A Balaton Régió felkészülése és csatlakozása az Európai Unióhoz

Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar. A Balaton Régió felkészülése és csatlakozása az Európai Unióhoz Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar A Balaton Régió felkészülése és csatlakozása az Európai Unióhoz Kolip Eliz Budapest 2003. 2 Tartalomjegyzék Bevezetés...5 I. Európai regionális

Részletesebben

NEMZETI JELENTÉS - MAGYARORSZÁG

NEMZETI JELENTÉS - MAGYARORSZÁG NEMZETI JELENTÉS - MAGYARORSZÁG VÁLTOZÓ TERÜLETI STRUKTÚRÁK A JELENLEGI KIHÍVÁSOK TÜKRÉBEN Készült az Európa Tanács területfejlesztésért felelős miniszteriális konferenciája (CEMAT) számára a Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli régió munkaerő-piaci helyzete

A Nyugat-dunántúli régió munkaerő-piaci helyzete A Nyugat-dunántúli régió munkaerő-piaci helyzete Elemző tanulmány Győr, 2009. TARTALOM 1. FÖLDRAJZI JELLEMZŐK... 2 1.1. Földrajzi elhelyezkedés... 2 1.2. Természetföldrajz... 2 1.3. Településszerkezet...

Részletesebben

7.6.1. A KÖZPONTI HELYEK FONTOSSÁGA... 139 7.6.2. KIALAKULÁSI JELLEMZŐK... 139 7.6.3. AZ ELÉRHETŐSÉG... 139

7.6.1. A KÖZPONTI HELYEK FONTOSSÁGA... 139 7.6.2. KIALAKULÁSI JELLEMZŐK... 139 7.6.3. AZ ELÉRHETŐSÉG... 139 TARTALOMJEGYZÉK 7. BUDAPEST E... 117 7.6.1. A KÖZPONTI HELYEK FONTOSSÁGA... 139 7.6.2. KIALAKULÁSI JELLEMZŐK... 139 7.6.3. AZ ELÉRHETŐSÉG... 139 TARTALOMJEGYZÉK 7.1. BUDAPEST TERMÉSZETFÖLDRAJZI JELLEGZETESSÉGEI...

Részletesebben

Településhálózat-fejlesztés 2008 / 3. Területfejlesztési és területrendezési szakmai folyóirat A MAGYAR TELEPÜLÉSHÁLÓZAT HELYZETE

Településhálózat-fejlesztés 2008 / 3. Területfejlesztési és területrendezési szakmai folyóirat A MAGYAR TELEPÜLÉSHÁLÓZAT HELYZETE Területfejlesztési és területrendezési szakmai folyóirat 2008 / 3. Településhálózat-fejlesztés A MAGYAR TELEPÜLÉSHÁLÓZAT HELYZETE A TELEPÜLÉSHÁLÓZAT-FEJLESZTÉS NORMATÍV KONCEPCIÓJA VÁROSOK GAZGASÁGI POTENCIÁLJA

Részletesebben

Megbízó: Újhartyán Város Önkormányzata 813/2013.Ujhartyan_Tfk_Its 02.: TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓT MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT

Megbízó: Újhartyán Város Önkormányzata 813/2013.Ujhartyan_Tfk_Its 02.: TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓT MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT Megbízó: Újhartyán Város Önkormányzata 813/2013.Ujhartyan_Tfk_Its ÚJHARTYÁN VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (TFK) ÉS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (ITS) 02.: TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓT

Részletesebben

96/2005. (XII. 25.) OGY határozat. az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepcióról

96/2005. (XII. 25.) OGY határozat. az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepcióról 96/2005. (XII. 25.) OGY határozat az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepcióról Az Országgyűlés - annak érdekében, hogy Magyarország az Európai Unió sikeres tagjaként hozzájáruljon Európa kiegyensúlyozott

Részletesebben

TÖRÖKBÁLINT VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉT MEGALAPOZÓ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

TÖRÖKBÁLINT VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉT MEGALAPOZÓ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA TÖRÖKBÁLINT VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉT MEGALAPOZÓ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA I. FÁZIS: ELSŐ VITAANYAG -javaslatok- ISO 9001:2000 MSZT 503/0818(1)-730(1) Budapest, 2009. március Törökbálint Város

Részletesebben

Általános társadalomföldrajz. a gimnáziumok számára

Általános társadalomföldrajz. a gimnáziumok számára Általános társadalomföldrajz a gimnáziumok számára Tartalom I. Témakör: Az ember szerepe a társadalmi és... 3 gazdasági folyamatokban... 3 1. A világnépesség növekedése... 3 2. A népességnövekedés tényezői

Részletesebben

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. Szűcsné Kerti Anita Szűcs István TELEPÜLÉSFÖLDRAJZ

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. Szűcsné Kerti Anita Szűcs István TELEPÜLÉSFÖLDRAJZ A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. Szűcsné Kerti Anita Szűcs István TELEPÜLÉSFÖLDRAJZ DE AMTC AVK 2007 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0 Ez a kiadvány

Részletesebben

A MULTILATERÁLIS EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS A XXI. SZÁZAD KIHÍVÁSAI Simai Mihály 1 akadémikus

A MULTILATERÁLIS EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS A XXI. SZÁZAD KIHÍVÁSAI Simai Mihály 1 akadémikus A MULTILATERÁLIS EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS A XXI. SZÁZAD KIHÍVÁSAI Simai Mihály 1 akadémikus XXI. századot sokan a növekvő BIZONYTALANSÁG évszázada jelzővel látták el az ezredfordulón, 8 évvel ezelőtt. Azóta a

Részletesebben

PÉCEL VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2007-2013. 2009. április

PÉCEL VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2007-2013. 2009. április PÉCEL VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2007-2013 2009. április KÉSZÜLT PÉCEL VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MEGBÍZÁSÁBÓL PÉCEL VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2007-2013 Készítette: PESTTERV

Részletesebben

TÁJHASZNÁLATI SZEMPONTOK A VIDÉKI TÉRSÉGEK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK ÉRTELMEZÉSÉHEZ. Filepné Kovács Krisztina

TÁJHASZNÁLATI SZEMPONTOK A VIDÉKI TÉRSÉGEK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK ÉRTELMEZÉSÉHEZ. Filepné Kovács Krisztina TÁJHASZNÁLATI SZEMPONTOK A VIDÉKI TÉRSÉGEK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK ÉRTELMEZÉSÉHEZ Filepné Kovács Krisztina Budapest, 2013 A doktori iskola megnevezése: tudományága: Budapesti Corvinus Egyetem Tájépítészeti

Részletesebben

Európai Térségtervezés. Prof. Guy Turchany

Európai Térségtervezés. Prof. Guy Turchany EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELMI POLITIKÁJA Európai Térségtervezés 1 Területfejlesztési alapfogalmak, dióhéjban. Földrajzi fogalmak a földrajz egyszerre természet- és társadalomtudomány. Tárgya egy új tértípus

Részletesebben

KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM

KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM 2007-2013 2007HU162PO001 TARTALOM 1 BEVEZETÉS...HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. 2 HELYZETELEMZÉS... 6 3 STRATÉGIA... 41 4. PRIORITÁSI

Részletesebben

Dávid János 2008 szeptember

Dávid János 2008 szeptember Az ÚMFT mögött meghúzódó fejlődési elméletek és feltevések VERSENYKÉPESSÉG GLOBALIZÁCIÓ, A FEJLESZTÉS MEGHATÁROZÓ KERETEI Dávid János 2008 szeptember II. Új regionális folyamatok Magyarországon A rendszerváltozás

Részletesebben

A nagyvárosok versenyképessége és térségszervező funkciói

A nagyvárosok versenyképessége és térségszervező funkciói Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola Filep Bálint A nagyvárosok versenyképessége és térségszervező funkciói Doktori értekezés TERVEZET Konzulens: Prof. Dr. Rechnitzer

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK BUDAPEST VÁROSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2. BUDAPEST NEMZETKÖZI ÉS ORSZÁGOS KÖRNYEZETBEN... 4

TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK BUDAPEST VÁROSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2. BUDAPEST NEMZETKÖZI ÉS ORSZÁGOS KÖRNYEZETBEN... 4 TARTALOMJEGYZÉK 2.... 4 TARTALOMJEGYZÉK 2.1. BUDAPEST TÉRSÉGI SZEREPE... 4 2.2. BUDAPEST ÉS AGGLOMERÁCIÓJÁNAK VISSZONYA VÁROSTÉRSÉG... 6 2.2.1. DEMOGRÁFIAI FOLYAMATOK... 6 2.2.2. A BUDAPESTI AGGLOMERÁCIÓBAN

Részletesebben

PEST MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ JAVASLATTEVŐ FÁZIS II. kötet. 2013. december

PEST MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ JAVASLATTEVŐ FÁZIS II. kötet. 2013. december PEST MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ JAVASLATTEVŐ FÁZIS II. kötet 2013. december Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 5 1.1 A területfejlesztés intézményrendszerének, valamint tervezési gyakorlatának megváltozása,

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELEM ALAPJAI. tantárgy segédanyaga A környezeti nevelés története I. elõadás dr. Kuti István

KÖRNYEZETVÉDELEM ALAPJAI. tantárgy segédanyaga A környezeti nevelés története I. elõadás dr. Kuti István KÖRNYEZETVÉDELEM ALAPJAI tantárgy segédanyaga A környezeti nevelés története I. elõadás dr. Kuti István A MÚLT A környezeti nevelés megértéséhez érdemes néhány gondolattal visszanyúlni a történelemhez.

Részletesebben