E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁJUS 11-I ÜLÉSÉRE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁJUS 11-I ÜLÉSÉRE"

Átírás

1 E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁJUS 11-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 695-2/2006. MELLÉKLETEK: 2 DB TÁRGY: Szándéknyilatkozat a Regionális Közlekedési Szövetség létrehozásáról (regkozlszov) ELŐTERJESZTŐ: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Tótsimon Péter a Gazdasági, Terület- és. Vidékfejlesztési Iroda területfejlesztési tanácsadója MEGTÁRGYALTA: Területfejlesztési, Idegenforgalmi, Informatikai és Foglalkoztatási Bizottság VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Igazgatási és Ügyrendi Bizottság KÖZGAZDASÁGI IRODÁVAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: április 24. TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: április 24. FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke

2 2 II. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése kiemelten fontosnak tartja Baranya Megye, a Dél-Dunántúli Régió közlekedési zártságának oldását. Ezt elősegítheti a területi, regionális közlekedési szövetség létrehozása. Ennek érdekében a megyei önkormányzat szakmai megbeszélést kezdeményezett a témában érintett szereplőkkel március elején. A megbeszélés és tájékoztató alapján látszik, hogy egy közlekedési szövetség a közös érdekeltség megteremtése miatt létrehozása lassú és hosszadalmas folyamat. A közlekedés szövetségről szóló mellékelt tájékoztató anyag is kiemeli, hogy a rendszer bevezetése állami és önkormányzati közös veszteség-finanszírozást is igényel, tehát mindenképpen szükség lenne forrás biztosítására ahhoz, hogy ez a partnerség kialakulhasson. A fővárosi BKSZ alapvetően a lakossági tömegközlekedési igények hatékonyabb és magasabb szintű ellátására jött létre. Különböző közlekedési szektorok együttműködésén alapul annak érdekében, hogy a partnerek kiaknázhassák az együttműködés előnyeit. A közlekedési szövetség kialakításánál fontos figyelembe kell venni a tömegközlekedés hazai helyzetét, annak finanszírozási problémáit, tehát a központi állami európai uniós támogatások koordinált megszerzésére kell törekedni. Ezekben az anyagokban nem jelzett módon, de nagyon bonyolult számításokkal teremtik meg az érdekeltséget (bérlet dotáció), melyben minden partner megtalálja a maga szerepét. A Baranya Megyei önkormányzat,illetve Pécs MJ Város önkormányzata a partnerekkel együtt a regionális közlekedési szövetség keretében a tömegközlekedés,a közlekedési kultúra színvonalának emelését tűzte ki. Megyénkben, régiónkban a közlekedési szövetséggel kapcsolatos indító egyeztető megbeszélésre került sor októberében a Pannon Volán Rt. illetve annak folytatásaként 2oo6. március elsején a Baranya Megyei Önkormányzatba szervezésében. A megbeszélésről készült emlékeztetőkből az alábbiakat emelném ki: A GKM közlekedési szövetségek létrehozására irányuló kezdeményezésének alapvetően két mozgatórugója van: 1. Szolgáltatási színvonal növelése: az érintett városokban és régióiban az eljutási lehetőségek és utazási körülmények javítása, a környezetbarát közlekedés erősítésével a motorizáció káros hatásainak visszaszorítása. 2. Eu-s források lehívhatósága: Eu-s előírások értelmében a tól kezdődő Eu-s költségvetési időszaktól kezdve közlekedési témájú támogatásokat, jobb eséllyel a közlekedési szövetség, mint jogi forma hívhat le. Az IFUA számos közlekedési szektorban végzett munkája során együttműködött Horváth Zsolt helyettes államtitkárral. A sikeres együttműködések alapján, megismerve az IFUA szakmai kompetenciáit, módszertanát, Horváth Zsolt úr felkérte az IFUA-t a Budapesti Közlekedési Szövetség kialakítására. Az IFUA felkérés alapján vesz részt az egyeztető megbeszéléseken minden érintett városban (Debrecen, Miskolc, Pécs, Sopron, Szeged). Az IFUA nem áll megbízási viszonyban a GKM-mel. A GKM-nek és az IFUA-nak közös szakmai érdeke a Közlekedési szövetségek sikeres kialakítása. Amennyiben az érintettek igénybe kívánják venni az IFUA szakmai, módszertani támogatását bizonyos feladatok elvégzésében, az IFUA rendelkezésre áll a feladatok elvégzésére, az adott feladatra a megbízóval egyeztetett szerződéses feltételek mellett (tanácsadás, oktatás).

3 3 A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács munkaszervezete a DDRFÜ Kht. közbeszerzési pályázatot írt ki a régió Stratégiai Fejlesztési Programjainak elkészítésére. A FŐMTERV Kht. és a Közlekedéstudományi Intézet Kht. közösen elnyerte a közlekedésfejlesztésére vonatkozó munkarészt (határidő március 31.). A tervező munka fő célja a Nemzeti Fejlesztési Terv közötti időszakra vonatkozó projektek meghatározása. A közlekedési stratégiából kiemelném: a III. Összehangolt térségi körforgalom közlekedési rendszer kialakítása megnevezésű prioritást, mely tartalmazza a tarifaközösség, közlekedési szövetségek létrehozását. A Közlekedési Szövetségek létrehozásával elősegítése érdekében előreláthatóan negyedik negyedében a szaktárca törvényjavaslatot terjeszt a parlament elé. Az új törvény és a végrehajtási rendelet biztosítják annak a lehetőségét, hogy megteremtődjenek a közlekedési szövetség létrejöttének intézményesített feltételei. Annak érdekében, hogy minél előbb létrejöhessen a szövetség az érintett partnerek (1. sz. melléklet) kifejezik szándékukat az együttműködésre. (Ez alátámasztja azt, hogy szerepeljen a régió stratégiai fejlesztési programjában a közlekedési szövetség létrejöttét elősegítő intézkedés.) A fentiekből látszik, hogy történtek erőfeszítések egy utas-barát, hatékonyabb régiós tömegközlekedés kialakítására. A munkát tovább kell folytatni annak érdekében, hogy szerencsés esetben már 2007-ben létrejövő a közlekedési szövetség keretén belül a fejlesztések révén egy hatékonyabb régiós tömegközlekedési rendszer kiépítésére kerül sor. Az érintett szervezeteknél a szándéknyilatkozat véleményezése folyamatban van a szervezetek döntő többsége szóban támogatta, írásban jelenleg öt szervezet tette ezt meg. Természetesen a közlekedési szövetség nyitott, így amely szervezet érintett és elfogadja a szövetség céljait az taggá válhat. Határozati javaslat: Ill. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése kiemelten fontosnak tartja és támogatja a Dél-Dunántúli Közlekedési Szövetség létrehozását. Felkéri elnökét a Közlekedési Szövetség létrehozásáról, együttműködésről szóló mellékletként szereplő szándéknyilatkozat aláírására. Határidő: június 30. Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke Pécs, április 20. Tasnádi Péter

4 4. sz. melléklet Szándéknyilatkozat Az aláíró Baranya Megyei Önkormányzat 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. Somogy Megyei Önkormányzat 7400 Kaposvár, Csokonai u. 3 Tolna Megyei Önkormányzat 7100 Szekszárd, Szent István tér Pécs Megyei jogú Város Önkormányzata 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Kaposvár Megyei jogú Város Önkormányzata 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1. Szekszárd Megyei jogú Város Önkormányzata 7100 Szekszárd, Béla király tér 8. Pannon Volán Autóbuszközlekedési Rt Pécs, Siklósi út 1. Kapos Volán Rt Kaposvár, Füredi út 180. Gemenc Volán Rt. 7100, Szekszárd, Tartsay Vilmos u. 4. Pécsi Közlekedési Rt Pécs, Bajcsy-Zsilinszky u. 33. Kaposvári Közlekedési Rt Kaposvár, Achim András út. Magyar Államvasutak ZRt Budapest, Andrássy út Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht Pécs, Tímár u. 23. Gazdasági és Közlekedési Minisztérium 1055 Budapest, Honvéd u Magyar Közút Kht Budapest, Fényes Elek u IFUA Horváth & Partners Kft Budapest, Fehérvári út 79. kinyilvánítják azon szándékukat, hogy együttműködnek egy Dél-Dunántúli regionális közösségi közlekedési rendszer előkészítésében.

5 4. sz. melléklet A feladat megvalósítása érdekében az aláírók munkacsoportot hoznak létre. A munkacsoport tevékenységének keretében megvalósíthatósági tanulmányt, javaslatokat szándékozik előkészíteni Dél-Dunántúl régió közlekedési szövetségére vonatkozóan: A közlekedési szövetség szolgáltatási területe. A közlekedési szövetség szereplőinek azonosítása. A közlekedési szövetség szolgáltatáskínálatának meghatározása. Ennek alapjai: o jelenlegi utasszám felmérése, érintett települések utazási szokásainak és igényeinek felmérése; o integrált menetrend, a szolgáltatók menetrendjeinek összehangolásának, ütemes közlekedési rend kialakításának lehetőségei; o tarifapolitika és kedvezményrendszer. A szolgáltatáskínálat finanszírozási modelljének, finanszírozási szükségletének meghatározása. A közlekedési szövetség szervezeti és működési modelljének (feladatok, hatáskör) kidolgozása. A közlekedési szövetség megvalósításának évenkénti ütemterve (egyesített bérlet, tarifaközösség, integrált menetrend, integrált hálózat stb.). Helyi, térségi és regionális közlekedési fejlesztési elképzelések összehangolása, közös fejlesztések előkészítése. Fenti témakörökben projektek előkészítése, kapcsolódva a közötti Nemzeti Fejlesztési Tervhez, a fejlesztési források bevonása és a pályázati lehetőségek maximális kihasználása érdekében, közös fejlesztési pályázatok készítése. Az aláírók a megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére, valamint a megvalósítás részét képező konkrét projektek kivitelezésére külön szerződnek. Dátum: mácius..... Baranya Megyei Önkormányzat Somogy megyei Önkormányzat. Tolna megyei Önkormányzat Pécs Megyei jogú Város Önkormányzata

6 4. sz. melléklet. Kaposvár Megyei jogú Város Önkormányzata Szekszárd Megyei jogú Város Önkormányzata.. Pannon Volán Autóbuszközlekedési Rt. Kapos Volán Rt.. Gemenc Volán Rt. Pécsi Közlekedési Rt.. Kaposvári Közlekedési Rt. Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht... Magyar Államvasutak ZRt. Gazdasági és Közlekedési Minisztérium.. Magyar Közút Kht. IFUA Horváth & Partners Kft.

7 1. sz. melléklet A Közlekedési Szövetségről Az egyesített bérletek bevezetését a több éve tartó előkészítő munka alapján a közlekedéspolitikára vonatkozó 19/2004. OGY. határozat segíti elő, amely a korszerű és jó minőségű helyi és helyközi közforgalmú személyközlekedés biztosítása, ennek keretében első lépésként a szolgáltató társaságok közötti átjárhatóságot biztosító új bérletrendszer megvalósítása a fővárosban és vonzáskörzetében (Budapesti Közlekedési Szövetség) feladatot kiemelt fejlesztésként kezelve az új bérletrendszer megvalósítását 2006-ig írta elő. A december 13-án Miniszter Úr és Főpolgármester Úr találkozóján elhatározták, hogy a BKSZ fokozatos, ütemezett megvalósításának első lépéseként szeptember 1-jétől bevezetésre kerül a BKSZ egyesített bérlet. Ez a választékbővítő új bérlettípus a BKV havibérlet áránál 10%-kal magasabb áron kibővített szolgáltatást nyújt a budapesti és a fővárosba ingázó utasok számára. Az új bérletek az alábbi lehetőséget nyújtják az érintett településeken élő mintegy 3,3 millió lakos részére: a budapesti helyi utazások során a főváros területén működő három legfontosabb szolgáltató (BKV Rt., MÁV Rt. és VOLÁNBUSZ Rt.) járműveinek közös használata válik lehetővé, a BKSZ területéről Budapesthez kapcsolódó rendszeres helyközi utazások során a Budapesten belüli első megállótól/-ig megváltott helyközi bérletek és az egyesített bérlet együttes felhasználásával (külső-belső bérletkombináció) számottevő menetdíjkedvezmény elérésére lesz lehetőség, a BKSZ területéről Budapesthez kapcsolódó eseti helyközi utazások során az egyesített bérlet felhasználásával kiegészítő/csatlakozó menetjegy lesz váltható a HÉV, a vasút, ill. helyközi autóbusz használata esetén. A BKSZ Előkészítő Iroda irányításával, az Iroda mellett működtetett BKSZ Szakértői Bizottság befejezte a BKSZ egyesített bérletek megvalósításának szakmai előkészítését. A külső szakértők bevonásával elkészített tanulmányt a BKSZ Irányító Bizottsága a február 1-jei ülésén elfogadta. A rendszer kialakításánál alapelvnek tekintettük, hogy annak bevezetése ne járjon a meglevő jogszabályi, viteldíj- és kedvezményi struktúra, valamint a munkáltatói költségtérítési rendszer lényeges módosításával, azaz a lehető legkisebb változtatással megoldható legyen. Emiatt bizonyos kompromisszumokat kellett elfogadnunk a következő tényezők rövid időn belüli megoldhatatlansága miatt. A BKSz körébe bevont szolgáltatók BKV Rt., VOLÁNBUSZ Rt., MÁV Rt. meglévő viteldíj- és kedvezmény struktúrája jelentősen eltérő (különböző övezeti rendszerek, viteldíj struktúrák és szintek, utazási kedvezmény konstrukciók). A munkáltatói költségtérítés a helyi tömegközlekedésnél csak korlátozottan létezik, és ez a helyközi szolgáltatásoknál a vasút és az autóbusz esetében sem azonos mértékű. A veszteség-kompenzációs rendszer sem egységes, a MÁV termelési árkiegészítést kap az államtól, a BKV tömegközlekedési hozzájárulást, és/vagy amortizációpótló fejlesztési támogatást kap a Fővárosi Önkormányzattól, a VOLÁN társaságok pedig az utóbbi időszakban csökkenő mértékű járműbeszerzésre fordítható állami támogatásban részesülnek csak, s a veszteségeiket önerőből, a járataik keresztfinanszírozásából kell minimalizálniuk. Ezen kompromisszumos elvek alapján kidolgozott javaslat értelemszerűen nem biztosítja teljes körűen azokat a pozitív hatásokat, mint amiket egy egységes rendszerként elképzelt tarifaközösség tartalmazhatna. Így el kellett fogadnunk, hogy az ágazatok közötti átjárhatóság ebben az ütemben csak Budapesten belül fog érvényesülni.

8 A javasolt rendszer bevezetése együtt jár a BKSZ keretében együttműködő szolgáltató társaságok az átstrukturálás miatti bevételkiesésből eredő veszteségeinek növekedésével, amit a társaságok a jelenleg is meglévő és jelentős alulfinanszírozottsága miatt már nem tudnak maguk vállalni. A rendszer bevezetése tehát állami és önkormányzati közös veszteség-finanszírozást is igényel, amely az eddigiekhez képest új elemként jelenne meg a tömegközlekedés finanszírozási rendszerében. Ez azt jelentené, hogy az eddigiektől eltérően, de az EU gyakorlatának megfelelően a szolgáltatás normatív elemeihez kötötten az eladott bérletek mennyiségéhez kapcsolódóan kerülne elszámolásra és folyósításra az új bérletrendszer (elsősorban az utasok kedvezőbb bérlet-használatát célzó) működéséből adódó bevételkiesés állami és önkormányzati kompenzációja. A BKSZ Irányító Bizottsága a rendszer elfogadása mellett az ellátásért felelős politikai döntéshozók számára mindenképpen megvalósításra javasolta az új, kiegészítő bérletkonstrukció bevezetését. Ez ugyanis a közösségi közlekedés terén kialakított eddigi együttműködés elkötelezett és demonstratív intézkedése, az eddig befektetett közös munka első és kezdeti eredménye lenne. Ez a lépés biztosítaná a közös rendszer működtetésén keresztül a közreműködő társaságok összehangoltabb tevékenységének kiteljesedését, s ezáltal a tarifaközösség és a közlekedési szövetség kialakításával összefüggő további feladatok közös érdekű felgyorsítását. Az új egyesített bérletek bevezetése jelentős előnyöket hozna azon budapesti utasok számára, akik a vasúti, vagy a helyközi autóbusz-hálózaton utazhatnak. Ez az intézkedés-csomag lendületet adna a teljeskörű tarifaközösség, ill. a közlekedési szövetség előkészítésének is, amelyek létrehozásának legfontosabb feltételei a következők: 1. a tarifaközösségnél: az egységes övezetrendszerre épülő, költségalapú és harmonizált árrendszer kidolgozása és bevezetése, a viteldíj-reform keretében az utazási kedvezmények rendszerének egységesítése, a munkáltatói költségtérítési rendszer gyökeres megújítása a jelenlegi alkotmányossági aggályokat is felvető rendszer megszüntetése mellett; 2. a közlekedési szövetségnél pedig az előbbieken kívül: a közösségi közlekedés infrastrukturális fejlesztéseinek összehangolása, és a nyújtott teljesítmények optimalizálása. Az új bérletrendszer megvalósítására 2005-ben a központi költségvetés GKM fejezetében 432 millió Ft áll rendelkezésre, ami a szeptemberi bevezetést lehetővé teszi. Ugyanakkor a későbbiek során, 2006-tól kezdődően a további működtetés finanszírozásához már mindkét ellátásért felelős, így a Fővárosi Önkormányzat szerepvállalása is szükség lesz. Tájékoztatom a T. Fővárosi Közgyűlést, hogy az új bérletek megvalósításának előkészítése megfelelő ütemben halad. A következő jogszabályi módosítások és egyéb feladatok előkészítése történt meg: az árak megállapításáról szóló évi LXXXVII. tv. módosítása annak érdekében, hogy a szövetségi díjak megállapításának joga tisztázott legyen, a fogyasztói árkiegészítésről szóló évi LXXXVII. tv. mellékletének módosítása révén a szövetségi rendszerben megjelenő kedvezményes jegytípusok eltérő árkiegészítésének megállapítására, a vasútról szóló évi XCV. tv. módosítása az országos vasúttal történő helyi személyszállítási feladatok lehetővé tétele érdekében,

9 a helyközi autóbusz és vasúti személyszállítás hatósági árait megállapító miniszteri rendeletek, valamint a BKV Rt. hatósági viteldíjait megállapító fővárosi önkormányzati rendelet módosítása az új bérlettípusok bevezetéséhez, a közlekedési szolgáltató társaságok együttműködésének kidolgozása az új bérletek bevezetésének bevétel-elszámolási és technikai feladatainak szabályozására. Ugyanakkor a bevezetést megelőzően szükség van az ellátásért felelősök közötti ún. Alapszerződés megkötésére, amelynek tervezetét mellékelem. Az ellátásért felelős Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, a Fővárosi Önkormányzat, valamint a regionális koordinációt vállaló Pest Megye Önkormányzata és a Kormány döntésétől függően a Pénzügyminisztérium által aláírandó alapszerződésben a felek az alábbiakban hoznak közös döntést: kinyilvánítják közös szándékukat, hogy a motorizáció káros hatásainak visszaszorítása érdekében fokozatosan és ütemezett módon hozzák létre a Budapesti Közlekedési Szövetséget, ennek érdekében első lépésként szeptember 1-jétől bevezetik a BKSZ egyesített bérletet, továbbá az új bérletekkel összefüggő közös elszámolási feladatok végzésére és a BKSZ további ütemeinek szakmai előkészítésére létrehoznak egy közös jogi személyt (az alapszerződés mellékelt tervezete közhasznú társaságot tartalmaz, a társasági forma azonban a további egyeztetések során még változhat), a BKSZ-ben végzett közös feladatok finanszírozását közösen vállalják, ennek keretében a szolgáltató társaságoknál az együttműködésből származó bevételkiesés kompenzálását és a BKSZ-szervezet működtetését közösen és folyamatosan finanszírozzák. Az érintettek, a leendő BKSZ szervezet társasági formájában megállapodtak. A társaság neve BKSZ Budapesti Közlekedés-Szervező Közhasznú Társaság lett. A társaság célja, tevékenysége A Társaság tevékenységének célja, hogy a közúti és vasúti személyszállítás körében Budapesten és környékén az állam és a települési (fővárosi) önkormányzat feladatához kapcsolódóan vegyen részt a lehető legmagasabb színvonalú közforgalmú személyszállítás biztosítása érdekében az utazásszervezési feladatok ellátásában, és a személyszállítás forgalmi adatainak gyűjtésével, elemzésével szolgáltasson adatokat a pénzügyi elszámolások jogszabályban rögzített feltételei biztosításához, működjön közre az autóbusz-közlekedés és a közforgalmú kötöttpályás közlekedés integrált rendszerének kialakításában. A társaság jellege: általános közhasznúsági fokozatú közhasznú társaság, mely közhasznú tevékenysége közforgalmú közlekedési szolgáltatás során olyan közfeladatot lát el, amelyről az állami szerveknek és a helyi önkormányzatoknak kell gondoskodnia. A társadalmi közös szükséglet kielégítésért felelős szervek az alapítók, akik szerződést kötnek a közhasznú társasággal a főtevékenysége folyamatos szolgáltatásának biztosítási feltételeiről. A társaság főtevékenysége: Utazásszervezés TEÁOR megjelölésű tevékenység. A társadalmi közös szükséglet kielégítésével kapcsolatos szerződés nyilvános, azokba bármely érintett személy betekinthet. A szerződést a megkötésétől számított 30 napon belül a Cégbíróságon letétbe kell helyezni. Ezen rendelkezés nem irányadó abban az esetben, ha a társaság és a tag a társaság tevékenységi körébe tartozó szokásos nagyságrendű szerződést köt. Szokásos nagyságrendű szerződésnek tekinthető, ha a szerződés alapján a tag legfeljebb évi nettó 10 millió forintot fizet ki a társaság részére, vagy a Társaság ilyen éves értékben végez szolgáltatást a tag részére.

10 1. A társaság közhasznú tevékenysége az évi CLVI. Tv. 26. c.) pont alapján 1.1. A társaság a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény 26. c) pontjába foglalt tevékenységek közül az alábbiakat végzi: 22. a közforgalom számára megnyitott út, híd, alagút fejlesztéséhez, fenntartásához és üzemeltetéséhez kapcsolódó tevékenység A társaság közhasznú a társadalom közös szükségleteinek kielégítését nyereség- és vagyonszerzési cél nélkül szolgáló közforgalmú közlekedés szervezésével kapcsolatos tevékenységet végez. A társaság nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból. A társaság feladatkörébe a közösségi közlekedési szolgáltatással összefüggő alábbi tevékenységi körök tartoznak: a.) A közforgalmú közlekedési igények felmérése és folyamatos figyelemmel kísérése b.) Az utazási igény és a biztosítandó kínálat meghatározása, elemzése c.) A kínálati teljesítmény összehangolással kapcsolatos egyeztetések lebonyolítása d.) A vonalhálózati és menetrendi kínálati koncepcióra vonatkozó javaslatok kidolgozása e.) A bevétel felosztási szerződésben foglalt elveknek és módszereknek megfelelően a személyszállítási díjbevételek elosztási rendszerére vonatkozó javaslatok kidolgozása f.) A bérlet- és jegyeladási, valamint bevételi adatok folyamatos (havi) gyűjtése, elemzése g.) A bevétel-felosztási számítások végzése, a bevétel-elszámolási rendelkezések kiadása, a végrehajtás ellenőrzése h.) A viteldíjszerkezet és -szint változások bevételpótlási igényekre vonatkozó hatásainak vizsgálata i.) Időszakos és éves beszámoló jelentések készítése j.) A közforgalmú közlekedési szolgáltató társaságok által nyújtott teljesítmények felmérése, ellenőrzése k.) A társadalmilag szükséges, de a közforgalmú közlekedési szolgáltató társaságok számára gazdaságtalan személyszállítási tevékenység végzésével kapcsolatos bevételkiesés ellentételezés elveinek kidolgozása l.) Közreműködés a koncessziós pályázatokkal kapcsolatos döntéselőkészítő tevékenységben m.) A közlekedési szövetség tevékenységével kapcsolatos közönségkapcsolati feladatok ellátása n.) A közlekedési szövetség ütemezett fejlesztését szolgáló további megalapozó vizsgálatok folytatása (intézményi és szabályozási keretekkel, viteldíj- és kedvezményrendszerrel, teljesítmény igényekkel, bevételfelosztással, finanszírozással kapcsolatos feladatok. A társaság a fentieken túlmenően közreműködik, illetőleg összehangoló tevékenységet végez a közforgalmú közösségi szolgáltató társaságok által Budapesten és környékén ellátandó alábbi feladatköröket érintően: a.) A közforgalmú közlekedési hálózat tervezése, fejlesztése. b.) A forgalom tervezése és összehangolása. c.) A közforgalmú menetrend szerinti szolgáltatások menetrendjeinek egyeztetése, jóváhagyásának kezdeményezése, kiadása. d.) Utas tájékoztatás, közönségkapcsolati feladatok ellátása.

11 e.) Az átszállási kapcsolatok, csatlakozások hatékonyabb biztosítása. f.) A szolgáltató társaságok hatékony és ésszerű együttműködésének biztosítása. g.) Az e tevékenységhez kapcsolódó fejlesztések összehangolása. h.) Az e tevékenységek végzéséhez szükséges források biztosításának koordinálása. A társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, nem állít képviselőjelöltet országgyűlési és fővárosi, illetve megyei képviselő választáson. A társaság által alapított gazdálkodó szervezet az Áht. 95. (5) bekezdése alapján további gazdálkodó szervezetet nem alapíthat, és gazdálkodó szervezetben részesedést nem szerezhet. Üzletszerű gazdasági tevékenységet mint kiegészítő tevékenységet - a társaság a közhasznú tevékenysége elősegítése és megvalósítása érdekében folytathat, e tevékenység a közhasznú célokat nem veszélyeztetheti. A társaság a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott tevékenységére fordítja.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) Szám: 02/134-23/2016 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2010. február 22-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2010. február 22-i ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. február 22-i ülésére Tárgy: Gemenc Volán Zrt. beszámolója a személyszállítás költségének, bevételének alakulásáról,

Részletesebben

Ügyiratszám: SMÖ/348-15/2014.

Ügyiratszám: SMÖ/348-15/2014. SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE 7400 KAPOSVÁR, Vármegyeháza, Fő utca 10. tel.: 82/898-246 e-mail: gelencser.attila@som-onkorm.hu Ügyiratszám: SMÖ/348-15/2014. ELŐTERJESZTÉS a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM 667/2011. MELLÉKLETEK: 6 DB TÁRGY: Tájékoztató a Baranya megyei szakképzés helyzetéről, különös tekintettel

Részletesebben

Előterjesztés Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése Népjóléti és Sport Bizottsága 2011. március 30-i ülésére. Tisztelt Bizottság!

Előterjesztés Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése Népjóléti és Sport Bizottsága 2011. március 30-i ülésére. Tisztelt Bizottság! Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humán Fõosztály 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Tel:72/ 533-800 Ügyiratszám:07-7/182-6/2011. Üi.: Dr.Takácsné Jászberényi Katalin Tárgy: Dél-Dunántúli Önkormányzati

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖLTSÉGVETÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 2006. ÁPRILIS 13-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖLTSÉGVETÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 2006. ÁPRILIS 13-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖLTSÉGVETÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 2006. ÁPRILIS 13-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1157/2006. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Az Innovációs Technológiai

Részletesebben

TAPASZTALATOK ÉS TERVEK BUDAPEST ELŐVÁROSÁBAN. 2011. December 15.

TAPASZTALATOK ÉS TERVEK BUDAPEST ELŐVÁROSÁBAN. 2011. December 15. TAPASZTALATOK ÉS TERVEK BUDAPEST ELŐVÁROSÁBAN 2011. December 15. 1 VOLÁNBUSZ Zrt. FŐ ADATAI 2010. RÉGIÓS MŰKÖDÉSI TERÜLET Közlekedési teljesítmény: 69,3 M km Közlekedési bevétel: Éves járatszám: Éves utasszám:

Részletesebben

VÁROSFEJLESZTŐ TÁRSASÁGOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013. ÉV

VÁROSFEJLESZTŐ TÁRSASÁGOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013. ÉV VÁROSFEJLESZTŐ TÁRSASÁGOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013. ÉV Kecskemét, 2013. január 28. elnök 1 AZ EGYESÜLET FŐBB ADATAI Név: Rövid név: Székhely: Bírósági határozat száma: Városfejlesztők

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi munkaterve Elfogadta: A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a 2011. február 17-i ülésén 1 Jelen dokumentum a Nyugat-dunántúli Regionális

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2015. december 4. Kónyáné Dr. Zsarnovszky

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 192. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Közgyűlési felhatalmazás a " Vállalkozási szerződés a DDOP-3.1.2-12-2013-0016 azonosítószámú projekt keretében az 1. számú Óvoda Kindergarten fejlesztésére

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. DECEMBER 8-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. DECEMBER 8-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. DECEMBER 8-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 609-12/2011. MELLÉKLETEK: 2 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Mozsgó-Turbékpusztai Integrált Szociális

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: VI 630/2012. Előadó: Petrovszki Zoltán Mell.: szerződésmódosítás Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-SOl

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év november 28-i ülésére Tárgy: A menetrend szerinti helyijáratú autóbusz közlekedés szolgáltatási díjairól szóló 39/2001. (XII.31.)

Részletesebben

Új napirendi pont 24. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS

Új napirendi pont 24. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Új napirendi pont 24. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 12-i rendkívüli ülésére Tárgy: A helyi autóbusz-közlekedés viteldíjának

Részletesebben

A Somogy Megyei Önkormányzat szerepe a terüle7ejlesztésben. 2013.november 28.

A Somogy Megyei Önkormányzat szerepe a terüle7ejlesztésben. 2013.november 28. A Somogy Megyei Önkormányzat szerepe a terüle7ejlesztésben 2013.november 28. Megyei önkormányzatterületfejlesztés A megyei önkormányzat területi önkormányzat, amely törvényben meghatározottak szerint területfejlesztési,

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

A MÁV ZRT. CSOPORT HELYZETE,

A MÁV ZRT. CSOPORT HELYZETE, PÁL LÁSZLÓ PÁLYAMŰKÖDTETÉSI ÉS ÜZLETFEJLESZTÉSI ÁLTALÁNOS VEZÉRIGAZGATÓ-HELYETTES MÁV MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT. A MÁV ZRT. CSOPORT HELYZETE, ÁTALAKULÁS 1 A VASÚTI SZEKTOR MAGYARORSZÁGON ÁLLAMI SZERVEZETEK

Részletesebben

A közlekedés helyzete és az állami költségvetés

A közlekedés helyzete és az állami költségvetés KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS MAGYARORSZÁGON AKTUALITÁSOK Balatonföldvár, 2012. május 15-17. A közlekedés helyzete és az állami költségvetés Dr. Kovács Árpád Elnök Költségvetési Tanács Múltidézés A rendszerváltozás

Részletesebben

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013 Mintaprojekt az elérhető Európai Uniós források felhasználásának elősegítéséért a hátrányos helyzetű lakosság fenntartható lakhatási körülményeinek és szociális helyzetének javítása érdekében Pécsett 2013.

Részletesebben

Dél-Dunántúli Operatív Program végrehajtásának eredményei és tapasztalatai

Dél-Dunántúli Operatív Program végrehajtásának eredményei és tapasztalatai Dél-Dunántúli Operatív Program végrehajtásának eredményei és tapasztalatai Erdőért-2006 konferencia Siklós, 2014. január 9. Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Nkft. Dr. Sitányi László ügyvezető

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-EI ÜLÉSÉRE. dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-EI ÜLÉSÉRE. dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-EI ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 520 /2009. MELLÉKLETEK: 3 TÁRGY: Tájékoztató az M6-M60-as gyorsforgalmi út fejlesztésének állásáról

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Balaton Fejlesztési Tanács munkájáról és a megyei képviseletről

TÁJÉKOZTATÓ a Balaton Fejlesztési Tanács munkájáról és a megyei képviseletről SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE 7400 KAPOSVÁR, Vármegyeháza, Fő utca 10. tel.: 82/898-246 e-mail: gelencser.attila@som-onkorm.hu Ügyiratszám: SMÖ/626/2014. TÁJÉKOZTATÓ a Balaton Fejlesztési Tanács munkájáról

Részletesebben

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére 3. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 205. április 2-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal módosító alapító okirata és az egységes szerkezetű alapító

Részletesebben

A közösségi közlekedés helyzete országos szinten

A közösségi közlekedés helyzete országos szinten A közösségi közlekedés helyzete országos szinten Aba Botond személyközlekedési igazgató KTI nonprofit KFT Balatonföldvár 28. május 15. Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Személyközlekedési Igazgatóság

Részletesebben

Infrastruktúra tárgy Városi (települési) közlekedés

Infrastruktúra tárgy Városi (települési) közlekedés Infrastruktúra tárgy Városi (települési) közlekedés Kálnoki Kis Sándor okl. mérnök, okl. városrendezı szakmérnök 2007. április 18. Városi közlekedési módok Vasúti közlekedés Közúti közlekedés Közösségi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30-án tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30-án tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Pannon Volán Zrt. 2012. évi beszámolója Iktatószám: 5202/2013. Melléklet:

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. február 21.-i ülése 4. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. február 21.-i ülése 4. számú napirendi pontja Minősített többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. február 21.-i ülése 4. számú napirendi pontja Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítására Előadó: dr.

Részletesebben

J A V A S L A T. a BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. és Ózd Város Önkormányzata közötti együttműködéssel kapcsolatos döntések meghozatalára

J A V A S L A T. a BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. és Ózd Város Önkormányzata közötti együttműködéssel kapcsolatos döntések meghozatalára J A V A S L A T a BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. és Ózd Város Önkormányzata közötti együttműködéssel kapcsolatos döntések meghozatalára Előterjesztő: Polgármester Ózd, 2014. április 30. Ózd Város

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 12-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 12-i ülésére Előterjesztés 5. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 12-i ülésére Tárgy: Együttműködési megállapodás megkötése a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzattal Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. MÁRCIUS 24. -I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 380-5/2005.

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. MÁRCIUS 24. -I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 380-5/2005. E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. MÁRCIUS 24. -I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 380-5/2005. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Ellátási szerződés megkötése a Bezerédj-Kastélyterápia Alapítvánnyal

Részletesebben

1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10. POLGÁRMESTER

1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10. POLGÁRMESTER Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10. POLGÁRMESTER J a v a s l a t a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2010.

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. szeptember 18-i ülése 10. sz. napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. szeptember 18-i ülése 10. sz. napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. szeptember 18-i ülése 10. sz. napirendi pontja Javaslat együttműködési megállapodás elfogadására a Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezetével

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző Előterjesztést készítette: Pappné Molnár Afrodité Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Mellékletek:.napirendi pont E - 26. Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség

Részletesebben

Javaslat a 2013. évi belső ellenőrzési feladatok elvégzésére

Javaslat a 2013. évi belső ellenőrzési feladatok elvégzésére Az előterjesztés száma: 46/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. március 27-én, 18-órakor megtartandó ülésére Előterjesztő:

Részletesebben

PH. Településfejl. és Vagyong. Osztály. Ózd, 2013. október 1.

PH. Településfejl. és Vagyong. Osztály. Ózd, 2013. október 1. J a v a s l a t a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodássak kapcsolatos döntés meghozatalára Előterjesztő:

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ KIEGÉSZÍTÉSE

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ KIEGÉSZÍTÉSE KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ KIEGÉSZÍTÉSE a 2007. évi fogyasztói árkiegészítés 07152. számú szolgáltatáscsoportos részletezettségű éves összesítő bevallásához, valamint a fogyasztói árkiegészítés 07215. számú szolgáltatáscsoportos

Részletesebben

Debreceni közösségi közlekedés szolgáltatási színvonalának fejlesztése

Debreceni közösségi közlekedés szolgáltatási színvonalának fejlesztése Debreceni közösségi közlekedés szolgáltatási színvonalának fejlesztése 2013. július 29. Befejezõdött a Debreceni közösségi közlekedés szolgáltatási színvonalának fejlesztését célzó beruházás. A DKV Zrt.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. június 18-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. június 18-i ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám:02/182-6/2015. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

A Megyei Önkormányzat fejlesztéspolitikai feladatai visszatekintve a 2007-2013 közötti időszakra

A Megyei Önkormányzat fejlesztéspolitikai feladatai visszatekintve a 2007-2013 közötti időszakra A Megyei Önkormányzat fejlesztéspolitikai feladatai visszatekintve a 2007-2013 közötti időszakra Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A megyei önkormányzat feladatai

Részletesebben

Pappné Gyulai Katalin 153858//2007. 2.sz melléklet. Halász Dániel János Kósa Lajos Pappné Gyulai Katalin Kovács Lászlóné

Pappné Gyulai Katalin 153858//2007. 2.sz melléklet. Halász Dániel János Kósa Lajos Pappné Gyulai Katalin Kovács Lászlóné Előterjesztő: Tárgy: Iktatószám: Ügyintéző: Melléklet: Pappné Gyulai Katalin A Napfény Óvoda Alapítvánnyal kötött közoktatási megállapodás felmondásának elfogadása 153858//2007 Szarvasiné Erdelics Márta

Részletesebben

Eredics Imre Alpolgármester előterjesztése

Eredics Imre Alpolgármester előterjesztése napirendi pont Eredics Imre Alpolgármester előterjesztése Javaslat a fizető-parkolóhelyek létesítéséről, valamint üzemeltetésének szabályairól szóló 66/2003. (XII. 19.) Ök. rendelet módosítására Tisztelt

Részletesebben

Előterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. szeptember 27-ei testületi ülésére

Előterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. szeptember 27-ei testületi ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés Elnöke Előterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. szeptember 27-ei testületi ülésére Tárgy: A megyei önkormányzat együttműködési megállapodásainak felülvizsgálata

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. november 28-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. november 28-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. szeptember 18. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése című pályázat benyújtásáról. Havas András alpolgármester

CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése című pályázat benyújtásáról. Havas András alpolgármester Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 40938-10/2008. CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése című pályázat benyújtásáról Előterjesztő:

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. december 20-i ülése 13. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. december 20-i ülése 13. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. december 20-i ülése 13. számú napirendi pontja Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat által a területfejlesztési szakmai koordinációs feladatok

Részletesebben

Európai Uniós fejlesztési források intézményrendszere 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.

Európai Uniós fejlesztési források intézményrendszere 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1. Európai Uniós fejlesztési források intézményrendszere 2014-2020 Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Előzmények Intézményi döntések 1600/2012. (XII. 17.) Korm. határozat;

Részletesebben

Ózd, 2012. május 17. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településf. és Vagyong. O.

Ózd, 2012. május 17. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településf. és Vagyong. O. J a v a s l a t Ózd Város Önkormányzata által Ózd város közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításra kiírandó pályázati felhívás feltételeinek meghatározására

Részletesebben

Javaslat a Heves Megyei Közgyűlés 2015. év II. félévi üléstervére és a 2016. év I. félévi ülésterv-tervezetére

Javaslat a Heves Megyei Közgyűlés 2015. év II. félévi üléstervére és a 2016. év I. félévi ülésterv-tervezetére 78-3/2015/231 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Heves Megyei Közgyűlés 2015. év II. félévi üléstervére és a 2016. év I. félévi ülésterv-tervezetére A Közgyűlés és Szervei Szervezeti

Részletesebben

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére Ikt.sz: 13-14/2015/221 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére A Heves Megyei Közgyűlés 2015. évi munkatervének

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E-TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E-TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E-TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA Előadás címe: Településfejlesztés a gyakorlatban Előadó neve:

Részletesebben

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1. napirendi pont Borkai Zsolt polgármester előterjesztése Javaslat a Győr Megyei Jogú Város Közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett menetrend

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS Az ember a megszerzett földdarabon igyekszik megfelelő körülményeket teremteni magának, családjának, közösségének. Amíg az építési szándékát megvalósítja, számos feltételt

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. november 20-i nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. november 20-i nyilvános ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. november 20-i nyilvános ülésére 8. napirendi pont Tárgy: Javaslat a Civilház - Integrált Közösségi Szolgáltató Tér költségvetési szerv megszüntetésére

Részletesebben

1/2015. (I. 13.) Kt. határozat

1/2015. (I. 13.) Kt. határozat rendkívüli ülésének könyvéből: 1/2015. (I. 13.) Kt. határozat 1. Dombóvár Város Önkormányzatának a DDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 azonosító számú, Dél-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2013. február 14-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2013. február 14-i rendes ülésére 10. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 14-i rendes ülésére Tárgy: A Kaposvár TISZK Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.

Részletesebben

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére 5. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére Tárgy: Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási

Részletesebben

Cím: Sürgősségi előterjesztés a helyi tömegközlekedés 2011. évi feladatainak ellátásáról (pályázat elbírálás, szerződéskötés, normatív támogatás)

Cím: Sürgősségi előterjesztés a helyi tömegközlekedés 2011. évi feladatainak ellátásáról (pályázat elbírálás, szerződéskötés, normatív támogatás) Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: VI/64 221/2010. Cím: Sürgősségi előterjesztés a helyi tömegközlekedés 2011. évi feladatainak ellátásáról (pályázat elbírálás,

Részletesebben

Tevékenység (szerződésben vállalt feladat) Szerződéses összeg Teljesítési határidő. Szerződéses dátum a pályázati dokumentáció részét képező

Tevékenység (szerződésben vállalt feladat) Szerződéses összeg Teljesítési határidő. Szerződéses dátum a pályázati dokumentáció részét képező Szerződő partner neve Immobi-Rat Kft. Zámbori Péter Kommunikációs és Stratégiai Tanácsadó Kft. Tevékenység (szerződésben vállalt feladat) Szerződéses összeg Teljesítési határidő Szerződéses dátum a pályázati

Részletesebben

A nemzeti fejlesztési miniszter 21/2014. (IV. 18.) NFM rendelete a helyi közösségi közlekedés támogatásáról

A nemzeti fejlesztési miniszter 21/2014. (IV. 18.) NFM rendelete a helyi közösségi közlekedés támogatásáról 1. számú melléklet A nemzeti fejlesztési miniszter 21/2014. (IV. 18.) NFM rendelete a helyi közösségi közlekedés támogatásáról A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX.

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye. Szám: 14/349-3/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25. J a v a s l a t Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.- 2014. pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH.

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Ikt.szám: 20.047/2015. Javaslat a helyi járati tanulói bérlettámogatásról szóló 21/2014. (X. 2.) önkormányzati rendelet módosítására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. február 23-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. február 23-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. február 23-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat településfejlesztési koncepciója, mint a településrendezési terv módosítás folyamatában

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL

BESZÁMOLÓ A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL BESZÁMOLÓ A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL A Fővárosi Bíróság 55. szám alatt nyilvántartásba vette a Magyar Diáksport Szövetséget az 1997.évi CLVI.tv.22. /3 / bekezdése alapján 1998. január 1-től kiemelkedően

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 10 MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2012. (...) önkormányzati rendelete a helyi közlekedési viteldíjak megállapításáról szóló 30/1998.

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 24-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat Vecsés Város Hosszútávú Településfejlesztési Koncepciójának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2015. NOVEMBER 26-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2015. NOVEMBER 26-I ÜLÉSÉRE Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés PÉNZÜGYI ÉS TÁRSADALMI BIZOTTSÁG 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-786 Telefax: (46) 352-525 http://www.baz.hu Ikt. sz.: III.1878-16/2015.

Részletesebben

A közlekedési beavatkozások forrásháttere, finanszírozási kérdései

A közlekedési beavatkozások forrásháttere, finanszírozási kérdései A közlekedési beavatkozások forrásháttere, finanszírozási kérdései NFÜ Közlekedési Programok Irányító Hatósága Galovicz Mihály, IH vezető KÖZOP A közlekedési fejlesztések átfogó célja Az elérhetőség javítása

Részletesebben

A CSONGRÁD MEGYEI Tervezés aktualitásai (2014-2020-as tervezési időszak)

A CSONGRÁD MEGYEI Tervezés aktualitásai (2014-2020-as tervezési időszak) A CSONGRÁD MEGYEI Tervezés aktualitásai (2014-2020-as tervezési időszak) SZEGED, 2013. december 02. Magyar Anna a Megyei Közgyűlés elnöke 2014-2020 közötti európai uniós források felhasználását biztosító

Részletesebben

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 5 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 223/2015. (IX.30.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. szeptember 30-i ülés módosított napirendi

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. NOVEMBER 22-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. NOVEMBER 22-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. NOVEMBER 22-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 979-2/2007. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat./2007.(.) Kgy. rendelete, a Baranya

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő JEGYZŐKÖNYV Készült Jákó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. április 29-én az önkormányzat tanácskozó termében megtartott üléséről. Jelen vannak: Kovács János polgármester Hosszúné Deli Hajnal

Részletesebben

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 30/933-5414

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 30/933-5414 SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA FŐÉPÍTÉSZ 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 30/933-5414 Témafelelős: Wittek Krisztina főépítész Iktatószám: Tárgy: Melléklet: E-7997/2014.

Részletesebben

DKV Debreceni Közlekedési Zártkörűenműködő Részvénytársaság. 2011 évi CXII törvény 1. melléklet I. pontja szerinti közérdekű adatai:

DKV Debreceni Közlekedési Zártkörűenműködő Részvénytársaság. 2011 évi CXII törvény 1. melléklet I. pontja szerinti közérdekű adatai: A DKV Debreceni Közlekedési Zártkörűenműködő Részvénytársaság 2011 évi CXII törvény 1. melléklet I. pontja szerinti közérdekű adatai: Szervezeti, személyzeti adatok I.1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁJUS 11-I ÜLÉSÉRE. Tasnádi Péter, a Közgyűlés alelnöke

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁJUS 11-I ÜLÉSÉRE. Tasnádi Péter, a Közgyűlés alelnöke E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁJUS 11-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1200/2006 MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Alapítvány megszüntetése ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

J A V A S L A T. a 2007. évi forrásmegosztással kapcsolatos állásfoglalásra

J A V A S L A T. a 2007. évi forrásmegosztással kapcsolatos állásfoglalásra Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10. ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T a 2007. évi forrásmegosztással kapcsolatos állásfoglalásra Készítette: Orosz Ferenc alpolgármester

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselő-testületnek - a Sárospatak Város Önkormányzata

Részletesebben

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Iroda 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Iroda 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Iroda 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Témafelelős: Czirokné Tárgy: Helyi közösségi közlekedés támogatása Melléklet: 1. sz.: TISZA VOLÁN Zrt. előterjesztése

Részletesebben

Dél-Magyarországon vonattal

Dél-Magyarországon vonattal Dél-Magyarországon vonattal a határközi kapcsolatok tekintetében is Háry Márk elnökségi tag, Magyar Közlekedési Klub Környezet-és Természetvédelmi Szervezetek 22. Országos Találkozója Kiskunhalas, 2012.

Részletesebben

J a v a s l a t Ózd város 2013-2018. közötti időszakra készült Környezetvédelmi Programjának elfogadására

J a v a s l a t Ózd város 2013-2018. közötti időszakra készült Környezetvédelmi Programjának elfogadására J a v a s l a t Ózd város 2013-2018. közötti időszakra készült Környezetvédelmi Programjának elfogadására Ózd, 2012. március 28. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejl. és Vagyong. Osztály

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2015. szeptember 23-i RENDES ÜLÉSÉRE

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2015. szeptember 23-i RENDES ÜLÉSÉRE AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 201. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi Közbeszerzési Tervének módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2012. MÁRCIUS 22-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2012. MÁRCIUS 22-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2012. MÁRCIUS 22-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 139-2/2012. MELLÉKLETEK: - TÁRGY: Döntés a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által a decentralizált

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 28-i ülésére Tárgy: A menetrend szerinti helyi járatú autóbusz közlekedés szolgáltatási díjairól szóló 39/2001.(XII.31.)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Karinthy utcai általános iskola környezetének forgalmi rendjével összefüggő kérdésekről. Előzmények

ELŐTERJESZTÉS. A Karinthy utcai általános iskola környezetének forgalmi rendjével összefüggő kérdésekről. Előzmények Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A Karinthy utcai általános

Részletesebben

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik Géniusz Országos Tehetségnap Budapest, 2010. március 27. Sarka Ferenc a Magyar Tehetséggondozó Társaság alelnöke A tehetségsegítés nemzeti

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 7-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 7-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 7-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Szennyvíz beruházással kapcsolatos konzorciumi megállapodás Iktatószám:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 29. ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 29. ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 29. ülésére Tárgy: Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése (DAOP 2009-3.1.2/A), pályázatkészítő cég kiválasztása,

Részletesebben

Galovicz Mihály, IH vezető

Galovicz Mihály, IH vezető ÚMFT KÖZLEKEDÉSI OPERATÍV PROGRAMOK NFÜ Közlekedési Operatív Programok Irányító Hatósága Galovicz Mihály, IH vezető KÖZOP A közlekedési fejlesztések átfogó célja Az elérhetőség javítása a versenyképesség

Részletesebben

Tájékoztató. a Széchenyi Programiroda Szolgáltató és Tanácsadó Nonprofit Kft. Heves megyei tevékenységéről

Tájékoztató. a Széchenyi Programiroda Szolgáltató és Tanácsadó Nonprofit Kft. Heves megyei tevékenységéről Ikt. szám: 49-28/2015/222 Ügyintéző: Macz Orsolya Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése Helyben Tájékoztató a Széchenyi Programiroda Szolgáltató és Tanácsadó Nonprofit Kft. Heves megyei tevékenységéről

Részletesebben

dr. Szaló Péter 2014.11.28.

dr. Szaló Péter 2014.11.28. Integrált településfejlesztési stratégiák a két programozási időszakban dr. Szaló Péter 2014.11.28. Városfejlesztés Tagállami hatáskör Nem közösségi politika Informális együttműködés a miniszterek között

Részletesebben

4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez -

4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez - NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS CíMZETES FÖJEGYZÖJE 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. Ügyiratszám: JKAB 156-2/2014. Ügyintéző: Faragóné ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 194/2009-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről Budapest, 2009. január 2 Vezetői összefoglaló

Részletesebben

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti 1/2010. (I. 28.) önkormányzati testületi határozat a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 34. (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői tekintetében

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. július 10-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. július 10-i ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 02/151-2/2014. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

I. Országgyűlés Közbeszerzési Hatóság

I. Országgyűlés Közbeszerzési Hatóság I. Országgyűlés Közbeszerzési Hatóság I. A célok meghatározása, felsorolása A Közbeszerzési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) egyik legfontosabb feladata 2016-ban a törvényekből eredő feladatainak ellátása,

Részletesebben

Az állami erdészeti szektor időszerű kérdései. Budapest, 2006. február 1. Klemencsics András Erdészeti Főosztály

Az állami erdészeti szektor időszerű kérdései. Budapest, 2006. február 1. Klemencsics András Erdészeti Főosztály Az állami erdészeti szektor időszerű kérdései Budapest, 2006. február 1. Klemencsics András Erdészeti Főosztály MAGYARORSZÁG ERDŐTERÜLETE NAPJAINKBAN Területi adatok Erdőgazdálkodás alá vont terület: -

Részletesebben