KENÉZ HEKA ETELKA ÉDES HAZÁM HAZAFIAS KÖLTEMÉNYEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KENÉZ HEKA ETELKA ÉDES HAZÁM HAZAFIAS KÖLTEMÉNYEK"

Átírás

1 KENÉZ HEKA ETELKA ÉDES HAZÁM HAZAFIAS KÖLTEMÉNYEK

2 KENÉZ HEKA ETELKA ÉDES HAZÁM HAZAFIAS KÖLTEMÉNYEK részben saját illusztrációival A kötet megjelenését támogatta: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata Felelős kiadó: Kenéz Heka Etelka Nyomdai munkák: Norma Nyomdász Kft. Hódmezővásárhely ISBN:

3 Előszó Kenéz Heka Etelka mostani kötete a haza szeretetről elmélkedik. Költői kérdés, hány hazát kapott. Édes hazájának határait átrajzolták. Igyekezett magának több lakhelyet kialakítani. Bécsben a hódmezővásárhelyi operaénekes férjével Kenéz Ernővel magyar éttermet nyitottak, ahol saját receptjei szerint készült ételeket készítettek és ajkukon magyar dalok, énekek csendültek föl. Majd férje szülőhelyén, s később még Szegeden is letelepültek. Kenéz Ernő tragikusan hamar meghalt, felesége Kenéz Etelka elsősorban vásárhelyinek érzi magát, legtöbbet itt tartózkodik barátaival. Fiatal korában verseket írt dalokra. Városunkban tovább folytatódott kiteljesedése, az írás és a szponzorálás. Az utóbbi elsősorban művészek segítésére, szellemük, emlékük megtartására alapítvány létrehozással irányul, de kórházi betegek, s gyerekek karácsonyi megajándékozásában is megmutatkozik. Az életút sokirányú érdeklődést és érzelmi megnyilatkozásokat váltott ki belőle. Az elmúlt években sorra jelentek meg könyvei, amelyeket több műfajban alkotott. Ezek között legszínesebbek a versei, bennük a szerelem, a férje utáni szomorú vágyódás. Ezúton történelmi múltba vesző emlékek fölidézése jutnak kifejezésre. Elbeszélései és esszéi szintén változatosak. Foglalkozik ezoteriával, keleti bölcseletekkel, természetleírással, az elmúlással, jellemábrázolással. Férje vásárhelyi televényéből táplálkozik. A hazájában a magyarság kihalóban, így édes hazáját Vásárhelyen éli meg. Ma mind többet van közöttünk és életének megannyi emlékét írásaival osztja meg velünk. Az általa kiválasztott és részben saját illusztrációkkal díszítette Édes hazám című kötetét olvasói szíves figyelmében ajánlom! Dr. Lázár János polgármester, országgyűlési képviselő 3

4 Vásárhely Nem tudom, mit szeretek benne. Mintha Vásárhely a világ közepe lenne. Szeretem a földet, mely megnyugtat Szeretem a házunkat, mely oly Méltóságos büszkeséggel fogad Szeretem a Kálvin téri kilátást Szeretem a belvárosi ember-áramlást Kossuth téri virágok illatát Fekete Sas büszke pompáját A Kincsös temető halott városát. Hisz az enyémek túl vannak, oda át Hát ezt szeretem benne Bécs helyett nekem ő a világ közepe! 4

5 Szülő földem Baranya Szülőföldem téged én oly ritkán látlak A hegygerincen őszi idők jártak, amikor csipkés ormáról néztelek Hűvös sugarat küldött a Nap Itt-ott még zöldet is lát a tekintet A jószág mohón legel, harap Az út mellett rohanó patak szalad, s a szurdokok mellett sávokra szabdalt dombok terülnek szét Alul a virágos lanka, rét Csorda pihent szerte szét! A nép derűs, pedig sok baja van Kincse örökölt, a víg kedély, Úgy érzem bennem ragyog a tiszta fény Itt-ott bő árnyékos terek Arra gondolok, hogy hajdanán Itt együtt élhettek Istenek s emberek! 5

6 Édes hazám Édes hazám ki tépett szét? Sír a földhát ha felnyitja szemét Keserűnek érzi a magyar nép az elapadt anyatejét. Szétszórt hazám, ősi hazám búcsúhangját sokszor hallom én. Lángok tüze ég az oltára ölén. Árnyakkal beterített a lét. Sirat téged a napos ég, Mint homokszemcsék, úgy szóródott szét a magyar nép! 6

7 Árpád népe Árpád népe bejött a Kárpát medencébe Amikor a magyar nemzet egybe sereglett boldogságára a fejedelemnek Hegy tetején álltak, tenger vizére láttak Nagy volt az ország Zöldült a róna Árpád vezérnek e nagy birodalma lett a diadalma. Hazaszeretet Ó, magas ég szívem közepébe hazám szeretetét mélyen ülteté be. Búzakalásztól ékes anyaország Játszik veled a forró délibáb Tündérek játékát drága hazám korhadt küszöbén anyám hangját mindig hallom én! 7

8 Évek Ölik egymást az évek, mint ahogy az emberek. Ez az év is a sírban szendereg. Ahogy így nézem a fél halott képedet Tönkreteszed a magyar nemzetet. Istent kérem ne adja reánk a szemfödelet, Babérjait ne tépje az idő a drága honomnak, melyek a világban ezredeken följegyezve ragyogtak. Hol vagytok? Hol vagytok Hazám dicső nagy fiai? Hol vagytok ti földet rázó viharok? Úgy tomboltatok! Fél Európa előttetek esdekelve térdre omlott! Óh, magyarok birtoka! Ne légy az égnek hulló csillaga. 8

9 Babér Valamikor babér csörgött a nemzetem homlokán. Lehet, hogy a híre Csak mese lenne talán? A hajamon a pára rég fényt jelez, nem tudom, hogy hajnal hasad, vagy a népre este lesz. Lehel kűrt Ha megszólalt a Lehel kürtje országok reszkettek tőle Most is hangzik kűrt hangja a hősnek és Lehel győzedelmének. Baranya Baranyának bor anya a neve Édes a szőlője, s a bornak ereje tűzzel van tele Jó a magyar emberre! 9

10 Magyar hon Magyar hon, csak így lehetsz ékes. Kellenek hősök, kik mindenre képesek. Kellenek vitézek, kik mindent elérnek. Ki állhat útjába bátor vezéreknek, kik a kereszt felett megállítani óhajtják a magyar enyészetet! Szilaj nép Olyan szilaj volt a magyar hős nép, mint őrjöngő tenger, mely hajókat tép szét! Félték, rettegték a nevét. Egymás után tűzték ki a győzelmek helyét. Lehetne sorolni a diadal sorát Nincs íródeák ki feljegyezni tudta a sok győzelem számát. Virult szép hazánk és a diadalmat mélyen szívünkbe zárva bajnok hazánknak ő lett tündöklő virága. 10

11 Erdély Zúgva barangol a szomorú őszi szél Erdők, hegyek országa, te gyönyörű Erdély Mint rab madár, úgy kesergek én! Téged pusztává tett a bánat, őseink nyoma kettészakadt, szívünk mélyébe siratjuk Erdély országunkat. Hazám, mikor fogsz ragyogni ismét? Mikor hozol nevedre újra régi fényt? Régi vár Fenn a bércen romokban áll a régi vár Csordogáló hegyi patak Ódon várfalak alatt egy régi kert Sas repül a kert felett Szomorú az ősz Homályos az emlékezet Laktak itt erős vitézek, kiket a haza elveszített Az ő sírjaik lett a szomorú kert Magyar elhunyt vitézek, ősi büszke vár! Ezen túl lesz-e majd, ki szeretettel nézi ledőlt tornyodat. 11

12 Tokaj Óh, Tokaj hegysége Borodon virul a világnak fénye Míg királyi névvel a borod a híred megszerezte, messze országokban magával vitte Ne add el magad Tokaj vidéke! Te vagy országunk gyöngyszeme, Hisz tűzzel van tele a szőlőd gerezdje Ilyet nem hallott a Föld kereksége. 12

13 Szép hazám Hazám-hazám elfogytak a vitézek, vagy tán nem is léteztek kik harcba szállnak érted! Meghaltak, mint nem másért a híres Magyarországért! Feledésbe merültek és az idő homályába vesztek. Vitézek azóta sem születtek! Hun király Attila, Istennek ostora, a Hun népnek híres királya meghalt az éjben, mély álom középében. Világhódító pogány hunok, sztyeppén élő turulok Száll a turul madár vissza Etelközbe, hogy ő hozza be a magyarokat a Kárpátmedencébe, Árpád vezért örökségébe. 13

14 Hazám Édes hazánk milyen árva, pedig a kalászok óceánja A föld alatt mennyi kincs van Erdély országon bilincs van Rólunk álmodik álmában kinccsel teli az országa, s a nemzet mégis árva Mégis rongyos, mégis éhes közel áll az elveszéshez Ez hát nemes büszkeségűnk, melyről annyiszor mesélünk Ezer éve hogy itt élünk Nincs már egyetlen magyar vitézünk Felhígult a magyar vérünk. Lovag Egy lovag felesküdött hazájára, annak hűséges oltalmazására Vitéz lovag úgy fogja a kardot, mint a költő a szent lantot Legyen népének vezére Legyen élenjáró lángoszlop Vitéz lovag számítani lehessen mindig rád, a népedért menj tűzön-vízen át Old meg a nép gondját, amely reád hárul Legyél kipattant szikra Isten homlokárul. 14

15 Berkek Zöldülő berkekben Tiszta áhítatos lelkekben vélem megtalálni a nyugalmat szívemben föld alatt nyugvó Igricek belőletek nőt, sarjak, ősatyák gyógyírt adtok minden magyarnak gyökereink bennetek nyugszanak Reájuk gondolva lelki bájitalt nyújtanak. Egy nemzet A kihaló emlékezet várak Fekete királyi sas szárnyak Szájukban fekete virággal felettünk csapdosnak a vértől duzzadnak a szomorú szívek Így múlnak el gyorsan, Híres dicső nemzetek! 15

16 Baranya vára Dicső magyar nemzet Letűnt századba visz a képzelet Baranya vára, a csonka torony álmodón áll Nézem e romos falakat, melyek hajdan szent ereklyét tartottak Árpád zászlaját a szél lengeté Kiben magyar vér folyt, imádkozni jött elé A várnak rég eldőlt csonka fala Sírba dőltek sok századok azóta A dicső zászló a viharos időkben elbukott Ti is alszotok dicső vártisztek, vitézek, bajnokok. Túlélés Költeményeim kérdem tőletek: engem túléltek, ha én már nem leszek? Ha el kell esnetek, mert fittyet hánynak reátok az emberek Így szentek lesztek, mert hirdetitek a magyarságnak a hazáról írt eszményeket Meghalt hősök, kik a sírban nyugszanak Ők a szabadságért haltak, költeményeim már nem lesznek holtak! 16

17 Hunor és Magor Éj leng alá a mély vadonba Hunor vezér szarvast űz a bokorban Léptei bolyongva eltéved Magort űzik az égi fények Így elválasztják őket a vadon vidékek Magorba a csillagok tovább égnek Behódol a Tejúton Vénusz istennőnek, a haja és szeme sugarának. A menny ívén célba ért a pályája és Vénusznak hinni fog. A Tejúton talált hont. Attila vezér kardja, ereje és ragyogása Hunortól kapott égi szent erő áldása Hunor és Magor égi legendája. Trianon Hazám, határaidon vonalat húzott Trianon és Jalta, hogy nemzetünket lassan szétzilálva kiírtja. Vérezzen testünk, lelkünk Az Isten is ellenünk Talán megesküdött az ég, hogy a magyar nép ne élje túl az enyészetét. Aki közülünk megmarad mesélje hajtott fővel e gyászos dolgokat az utókornak. Akad-e majd olyan ember, ki a történeteket igazinak hiszi el? 17

18 Magyarok Magyar a volt oroszlán nemzet Lám az idő folyton fosztogat minket A hazafiasság díszítette a mi nemzetünket, katonát, vitézt és tisztet Éltünk a fényesség honában Most a homály fogad minket ölelő karjába. Árpád Árpád vezér népe jára tigrisbőrbe Nézésük vala az ellenség reszketése Pillantásuk városok gyújtása Nevük híre parázsa égés a reszkető Európára. 18

19 Hit, remény, szeretet Téli éj. Sötét és hideg van. A hó is megdermedt. Nem tudok aludni. Gondolatom ellepik a szellemek, s reám szállnak kísértetek. Az agyam körül szállnak és el nem engednek! Kérdem magamtól: kik lehetnek? A hit, remény és szeretet meghaltak bennem, kik egykor vezettek! Olyan lettem mint a többi magyar nemzet! Piros hajnal Kárpátokon túl és a Duna, Tisza alant jajgató viharok szétszórt népével űzik folyton a magyart. Elhagyatott élete fája. Egyedül áll a világba. Feje fölött holló szálla. Állj le holló, hess! A magyar nép nem rest! Meglásd az égre egyszer piros hajnalt fest! 19

20 Gyermekkor Gyermekkoromban Porba rajzoltam Ábrándos ábrákban nevem bele írtam Kerek országot rajzoltam s egy-egy darabot le-lehasítottam Kezemnek küldte az agyam hogy egy napon fedjem fel a poros játékban a hazám gyermekkoromban, rajzomban lábam előtt feküdt széthullt darabokban Mai halotti beszéd ősi ízekben Látjátok feleim, szemetek mik, vagyunk Por és hamu vagyunk, mert az ördögre hallgattunk Isten ősünknek adá Paradicsomot házul de mondta nekik ne egyék a Tiltott fárul mert a Halálnak halsz halálul azóta az ördöngös ördög belebúj Isa por és a hamu halála rajtunk S Várjuk a milosztunk. 20

21 Égi vers II. Kinézek az égi nyíláson ki van túl a más világon szemmel a lyukat nagyobbra ásom hangosan kiáltom élet van oda túl az égi nyíláson. Sebző haza Belerévül szemünk mélyen a Puszta tüzek rejtekében szegény fajtám, magyarok fogytán ősök és fiúk leszármazottak kiktől elváltunk rég nagyon Hitvány szomszédok átka Nyom bennünket agyon. Modern kor átka Vágyak szárnyán repülök szabadon Inkább élnék ott hol sikolt a vadon Farkasordító viharban télben büszke dacon mint a rohanó szennyes világban de szabadon. 21

22 Lovag Hol van a zord, ragyogó lovakor Kiégett fény újra meggyullad Gondolatban meggyújtalak képzeletem fáklyája bennem tüzet rak, s a lovagkor újólag lángol bennem Vitéz tett szép fája Nyílt kapuknak vára. Könny perdül a lovagok képére a vitéz tettek emlékére. A haza Nekem a hazám fáj Ő egy porszemlett, mely egymagában áll Elfújta egy szellő, egy gyilkos lehelet az összeforrt hazát, a nemzetet Az események romboló szele nem fúj oly nagyon, de a porszemek nyugton sosem hevernek Ha föltámad a szél, a haza előbb-utóbb elalél! 22

23 Keleti ősi hitvallás Ó uram én másképp mondok Imát lelkemben az ős hitem kacag gőgös aranytól roskadozó oltár bennem régi marandó lelkem Hadurat Valló szobrok előtt nem állok, de ős hitemért kiállok: Bátorok a Párduc Bőrű pogányok! Hazafiság Hazának fia legyen bátor ha Veszedelem sújtja szavunk égessen mind Tüzes Istennyila mennydörögve zengje ha nem hat már az Ima. Fohászom Ha fényben tündökölhetnék mint valamikor régen megnyugodna lelkem tőle nem járna a sötétségben Fohászom száll Isten kebelére. Könyörgöm hallgass meg végre! 23

24 Nem igazi ember Bemocskolni a lelkem készül Fenevadként reám Települ végül azt hiszi hogy ő az Úr reád ront vadul, ajtóstul! Nagy az ő bűne, de ő nem veszi észre akkor se ha a gyehena Tüzén égne mert őneki nincsen vétke, Isten bocsásd ha szót emelek érte! A Nemzet Hun és avar s magyar nemzet bejráta a napkeletet anyaföldünk puszta, sztyeppe ott rejtőzik a legendás Táltosok ujjult lelke vágyódásunk az anyaföldünk Tiszta keble! Kiáltás A kiáltás az égben nem hallik pedig az álnokság Tengerként zajlik a föld is sok bozótot terem az élet útjai kusza sötét verem bűnt, fertőt áraszt. Gyötrelem Könnyez a gyáva ölbe tett kézzel a bántást csalást csak állja? 24

25 Hunok magyarok A Vér sejtjében élő halott ezer év távlatából felsírnak régi dallamok Délceg lovasok úsztok Keletről az ég peremén e látomásra a felhők vérvörös palástja szétlebbent a száguldó Kelet fiai özönén. Kard villant mint égen a villám Ó lovasok Ti voltatok az Üstökös Szilaj csillagok szemükbe Volt a Tüzelő láng. Hazánkon Virágos rónaságon táncol a szél Künn a pusztában az ember boldogan él ébred az erdő harsog a madárdal hangjuk az ég tengeréig ér a gyönyörű ének lelke a szélnek útra ered égöve hegynek feléd integetnek öröm a szíveknek ősi földnek Zuga vadon Keleti tájon őshoni fákon békés glóriákon Áldás a Magyarságon! 25

26 Bábszínház Ébredj! Magyar nemzet, Ne legyen rajtunk a kóros láz, ledől az országház Ne enged, hogy legyen belőle bábszínház! Ébredj föl magyar szellem! Ne légy hazánkhoz hűtlen! Szálljon békesség a magyar földre. Tegyél egységet a néped szívébe. Ne várjunk az utolsó ítéletre! Árnyék Megbirkóztak elődeink az ősi földért. A magyar nép ezredeken át soha sem félt. Ősapáink haraggal fognak nézni ránk, ha hagyjuk a hazára hullni a holtak árnyékát. Századok Ezredeken át egymással a századok birkóztak meg. Nem lehet, hogy minket egy rossz év öljön meg! Őseink vad sereget ölt és szelídített. Nem lehet, hogy bennünket a tetű egyen meg! 26

27 Kisebbségi sors Kisebbségben élni, annyit jelent, Mint amikor az ember a sárból akar kijutni. Nehéz a sár, Az ember belőle kiutat nehezen talál. Lefelé húz a sár, Valaki eléd áll, S rúg egyet rajtad, Nehogy a sárból kitalálj! Nehéz a nem anyaországból, Falusi világból előre törni a sárból. Lenézik sokan kigúnyolják, Az erejétől is megfosztják! Könnyebb ki anyaországba, Nagyvárosba születik, Nem sokat kell tenni, Kivált ha híresek a szülei. Ha tehetsége hiányos, nincs neki, Bármit tesz, környezetének isteni! Elég szépen mosolyogni, Akkor is csodálja őt mindenki! 27

28 Magyar hon Hol volt, hol nem volt, Volt egyszer Egy nagy-nagy Magyarország! Árpád atyánk nagy küzdelemmel Hont alapított: Őseink büszkék is voltak reá, Mert kevés ország volt Méltó hozzá! Jöttek-mentek az uralkodók, Kik lassan-lassan a szép nagy Országot földarabolták, A szomszédoknak szétosztották! Olyanok lettünk, mint a tékozló gyerek, Mely elmulatja az apai jussát, E nagy bűntől azóta is magyarok Milliói lelkét viharok dúlják! Mert új hazában hontalan idegen, Az anyaországban is idegen! Nem szeretik sehol sem, A gyökerei elvágva, lassan-lassan Felszívódik a világba és a halálba! Anyaország mit tettél, gyermekeid Millióit élve eltemettél! Ezt a nagy bűnt Isten számon kéri tőled, Halál után ne legyen nagy reménységed! Hol volt hol nem volt, majd csak így emlegetnek téged! 28

29 Isten háza Márvány fejfák Aranyos betűkkel Tele vannak írva fájó érzelmekkel mögöttünk sejlenek megtört fájó életek sirató gyermekek, anyák Férjem, Anyám, Apám a Bíboros halálba Lelkük kopogtat Isten házába Hunok Attila Hun királyunk ősi földje! Óh elveszett a mágikus ereje! Attila nevét még viseljük, de a kardját és erejét elvesztettük! Bécsnek adtuk, mint sok-sok más kincset és vagyont. Pedig Attila Hun király és kardja a boldogságtól betelne, ha az ősi földön otthon lehetne Attila király kardjától megnőne az országunk ereje (Aki nem hiszi, járjon utána.) 29

30 Napkelet Napkeletnek virága a lelkem A kezéből a magyar földre ejtett le az isten Az idő múlt felettem, s úgy érezte lelkem, hogy a mennyországba mentem! Volt itt hulló csillag és gyönyörű Tejút, mely a szívemnek közepébe szétfútt. Mondák szerint a magyar nép az égből ereszkedett Ők lettek az első földi telepesek! Hon Hol a régi idők dicső hona áll A múlt örömök, s a bő özön során Merengek frissülve a diadalmas, bimbózó fény korán. Lelki seb A lelki világomban ég a honfi tűz Felfut az égre, a földkerekségre a szétszórt honfiakat egy csokorba összefűzve. A hazaszeretet legyen nékünk ünnep A törzsből levált ágak több millió seb. Magyarok tartsunk össze, a sebeket így enyhítve! 30

31 A haza Nézz reánk magyar haza! Nézz fel a zászlóra! Nem veszett el a csata! Harcolj népem! Harcolj erősen, lelkesedéssel, az elkeserült szív óriás erejével! Szabadság Aggodalmak olykor reám is jönnek, hogy elátkozott lett léte a magyar földnek. A jövő rejtélyes baja, gondjai engem is utolérnek. Szívemben bánatot érzek! Éljen bennünk a szabadság érzelem. Ne legyen földönfutó többé a nemzet testvérem! 31

32 Modern kor átka Vágyak szárnyán repülök szabadon Inkább élnék ott hol sikolt a vadon Farkasordító viharban télben büszke dacon mint a rohanó szennyes világban de szabadon. Hazafiság Hazának fia legyen bátor ha Veszedelem sújtja szavunk égessen mind Tüzes Istennyila mennydörögve zengje ha nem hat már az Ima. A Nemzet Hun és avar s magyar nemzet bejárata a napkeletet anyaföldünk puszta, sztyeppe ott rejtőzik a legendás Táltosok újult lelke vágyódásunk az anyaföldünk Tiszta keble! 32

33 Kiáltás A kiáltás az égben nem hallik pedig az álnokság Tengerként zajlik a föld is sok bozótot terem az élet útjai kusza sötét verem bűnt, fertőt áraszt. Gyötrelem Könnyez a gyáva ölbe tett kézzel a bántást csalást csak állja? Kellene a Hősök glóriája. Hunok magyarok A Vér sejtjében élő halott ezer év távlatából felsírnak régi dallamok Délceg lovasok úsztak Keletről az ég peremén e látomásra a felhők vérvörös palástja szétlebbent a száguldó Kelet fiai özönén. Kard villant mint égen a villám Ó lovasok Ti voltatok az Üstökös Szilaj csillagok. 33

34 Talponmaradás Mi is a mi bűnünk? Századokon tombolt a zsarnok fölöttünk! Mi megalázva, a földre tiporva feküdtünk, vérfolyóban meghasadt a lelkünk. Most talpon állunk újólag, De ne hagyd azt, hogy földhöz sújtsanak. Védelem Ne hagyd, hogy a fájó vér nyomor maradjon a magyar honon. Ne hagyd, hogy égésként pecsétül ítélet napján maradjon arcodon. Isten előtt vádolód lehet és haragot szít te ellened, ha drága hazád és néped nem védelmezed. 34

35 Fény Legyen a magyar nép fényes lámpafény az ég sötét éjjelén Fényünk lobogjon a végtelen téren át Had lássák az ég lakói, hogy nem enyészett el a hazánk. Erő Új erővel,bátorsággal álljunk szembe a gyávasággal. Szent az ügyünk. Nincs okunk a csüggedésre. Velünk van az Isten. De velük sincs ha mivelünk nincsen! Ötvenhat 1956., hogy éljük meg diadalmadat? Eltemettük a szent halottakat. Éreztük bennünk az áhított tüzet Hallgattuk a halált hörgő, vérbe fagyott bölcső éneket. Istenem, mind hiába ne legyen e sok magyar halott Várjuk áldásod a szent nemzetre, majd még egyszer reá adod! 35

36 Hazánkon Virágos rónaságon táncol a szél Künn a pusztában az ember boldogan él ébred az erdő harsog a madárdal hangjuk az ég tengeréig ér a gyönyörű ének lelke a szélnek útra ered égöve hegynek feléd integetnek öröm a szíveknek ősi földnek Zuga vadon Keleti tájon őshoni fákon békés glóriákon Áldás a Magyarságon! Baranyai dombok Gyermekkoromban Baranyában éltem. Dimbes-dombos hegyvidéken jártam-keltem, játszottam a szélben, s a végtelen hegyeket néztem ha megéheztem epret eszegettem, forrásvizet ittam. Tőle felüdültem. Tükör helyett magamat a forrásvízben néztem. 36

37 Duna Dunán a fűzfaerdő szélén a fűz vízbe leselkedő ábrándosan nézi magát a szél pedig fésülgeti hajkoronáját a nap is csodálja a vízen a sugarát a Táj árassza magából a Harmóniát, érzed valahonnan a füst illatát Valaki áldoz? Istennek megköszöni e szépséges csodát. Őseink madara Kék lábú álombeli legendás csoda madár A fészked alatt gondolatim és érzelmem sokszor ott száll Keletre fordulok a Nap felé Turul madár, te ős erény Emese madara bennem él Királyi hangját hallom az álmom mély közepén Tisztás felett szálló zöld szárnyú jövevény. Víz Ülök az udvarban Kezemben poharam A kristályvízben látom magam Arccal a Nap felé fordulok Úgy érzem boldog vagyok. 37

38 Magyar Nem győzött sohasem a magyar hon, mert nem volt soha egy akaraton. Legyen egy a szívünk, eggyé válunk, egy a két kar. Honfitársaim, ha mind egyet akarunk, majd győzni fog földünkön a magyar! Vajda Hunyad vára Szép legendás ősi Vajda Hunyad vára Vezéred innen indult erős szívvel mindig a csatába. Költői gondolatom üdvvel rajtad száll, s a lelkesülés tüze fogad engemet Dobbanásai hangos szívemnek, ti beszéljetek ajkaim helyett. 38

39 Erdélyi várak El vagy rejtőzve Erdély Erdély el-elbujdosva a világ elől szép pihenőhelyén. Lankás hegytetők látszanak völgynek zöld ölén. Itt lenn a vár, a zászlót nem éri vihar tornya tetején Alszik a Hunyad vár. Rajta az örök zár. Vitézek szellemét sírják a századok Odavesztek a hazáért küzdő magyarok. 39

40 Álom Álmodtam talán? Láttalak glóriában szép magyar hazám Fejem fölött nagy üstökös égett, s láttalak benneteket magyar testvérek. Mint égi jelenések villogott az égi kard, melyet Attila vezér a kezében tart Hosszan, hosszan néztem Kerestem hazám csillagát az égen. Föld föltámadása A magyar föld föltámadása ünneplőbe, meghív minden hazafit az ünnepélyre, hogy egyesítse a különvált ágakat, mert testéből hiányzik több darab. A csonkaságban nyomorék és rajta árva lett a maroknyi magyar nép. 40

41 Magyarok madara Óh, legendás turul madár Egykoron a magyar népnek győzedelmeket halmoztál. Őseink földjéről elűztek a Kárpátok bérceiről Végzetes sebek értek, De mindig túlélted. Hol jársz most? Nagyon aggódunk érted! Nélküled élünk, több mint 80 éve. Lehet, hogy elmenekültél vissza a dicső múltba? Nélküled hull a könnyünk. Nélküled eltemetve a haza, széthull darabokra Csodás madár, jöjj vissza egy szóra! Hozzál áldást a szétszórt magyarokra! 41

42 Magyar vezér Egy okosnak, erősnek az égtől elrendeltetett, hogy vezesse a magyar nemzetet. A kapuk megnyílnak néki Tiszta s öntudatos Nincs néki mitől félni Mint óriás fa az erdő közepéből, úgy válik ki egy igaz vitéz a népnek seregéből. Hasznára népednek csak is élve lehetsz. Holtadban a nemzetednek még te sem segíthetsz! Csillag Magyarok csillaga az égen már rég szendereg Volt itt szép nagy ország Vitézek, nemesek Gazdagok, szegények Emberek, mindenüket elvettek! Fordul még a kocka, amikor döntő lesz a magyarok szava, lesz a hazánknak csillaga, a nemzet fényes jelszava! 42

43 Átok? Átok ül tán a magyarok népén Nem tündököl már a fény a nemzet kék egén. Nincs már ki szabadságot hozzon a magyarok földjére. Valaha csak tündökölt, áldástól virult a Föld. Most a sors a népem sújtja, De kisüt majd a Nap felettünk újra! Dicső tettek Nincsenek már nagy vitézek Szinte nem is léteztek, mert feledésbe merültek Hova tűntek az írásos könyvek, melyek dicsőítik tetteiket? Mind az idő homályába veszett. Ki a felelős ezért? Nem más, mint a magyar nemzet! 43

44 Ébredés Óh, magyar nép ébredj öntudatra! Tudd, hogy létezel! A szíved teljen meg buzdító fényekkel! Sátáni dühvel tombol a vész a hazán! Legyél a földed mezején harcoló bátor oroszlán! Csak nem fajult el még a drága magyar vér minden cseppje drága gyöngyöt ér, mely ereinkben nagy tettekre kél! Sírok Szüleim sírja Ti szent halottak Titeket idegenek tipornak A földnek már nem magyar a neve Véretekkel meg van szentelve Az idegen pedig megbecstelenítette Óh, Isten, magyarok Istene? Velünk ezt hogy is tehette? 44

45 Ítélet Miért is félne a nemzet az ítélet napjától? Féljenek azok kik velünk viselkedtek galádul! Kik rátörtek az ártatlan magyarra, majd megveri egyszer őket az Isten mindenható haragja. Drága Haza Édes hazám valamennyi lakója ideje, hogy tartozását mindenkinél lerója. Ki a házból, ki az utcára emberek! Most legyen a magyar nemzet egy egész nagy hadsereg! Etelköz Etelközből jöttünk Kárpátok bércein Körözött a Turul fölöttünk Ide repült, mert honvágya volt Ezért a földért élt és holt Turul madár a magyarság összetartó kapcsa volt. 45

46 Baranyai idill Tegnap Ildikóval száguldoztunk. a baranyai dombok alján s tetején. Harmónia uralkodott a tájon. Költeményeket idéztünk, rég múlt idők titkait éreztük a bérceken s a rónaságon. Szomorkás mosollyal haladtunk tovább s az idő fejem fölött gyermekkoromból visszaszállt, egy pillanatra megállt, körbe ölelt s tova szállt. 25 év távlatából így éreztem a szüleim falvát, otthonát Baranyát! Érzelem Érzelmi hiányokban a szív csak félig él! Lüktetni, dobogni oly nehéz, ha nincs remény. Ha lehetne vetni a gondolatban hagynám kikelni az igaz magot, már elfeledtem rég. Silány magot küldött az ég! Mi lehet a vétkem, életem félig élem és hűtlen a reményem. 46

47 Sírdomb Magyar hazám fohászán hozzád száll Baranyai hegyek ormán legyen sírom helye. Szóljon fölötte ordas éneke. Fújja a szél vihar a nyárban, legyen csend a különös tájon. Télen síromon vastag hólepel. Álljon sírom, mint trón odafenn ahova még a harang se üzen. Éljen minden nélkülem úgy, ahogy volt, egyedül földi életem. Patak Sepse erdejében csobogó patak ered A patak örökké cseveg. Ömlik, folyik a víz, s így a vágyam is elered. Csak a nyugalmat árasztó víz csobogását hallom. Csak te jársz ábrándos gondolatomon. 47

48 Tisza parti fűzfa Jajgat a fűzfa egyedül a szélben Kibontott haját nézi a tó vizében szomorú a fűzfa elhagyta a párja elhunyt e nagy szárazságban szomorú a fűzfa hull a könny az éjben egyedül maradt a világ közepében. Az Úr Pünkösd vasárnapján Áldozom az Úrnak, de hiába teszem a könnyeim nem apadnak! Szívből feltörő sóhaj fölkavar fölöttem eltűnt ragyogó napom Istent kérem engem oltalmazzon! 48

49 Táltos hajnali mítosz Szárnyas lovon jön fel a szép piros hajnal mosdik habjában fehér tajtékával mielőtt megjelent az égen fekete sörénnyel akkor is szebb volt, s most is, ahogy száll a Táltos fehér lovánál, mert fénylő tűz jött szájából Szemét lehunyva az éjnek halálából! Elmegyek Ha egyszer elmegyek én a körforgásom tovább él egymás dimenzióba áttér dolgozik tovább, nem henyél földön vagy égen mindegy hol jár minden rezgés és mozgás: nem semmisül meg semmise semmisem áll, minden újra éled! átváltja az ős lélek. Lovag A költészet kiül az ember arcára viharokban s napsütésben szállva Lovagló ruhában, erény a virága 49

50 Táltos beszédei A beszéd mágiája átjár De a lényeg a hangban áll a sok beszéd ha elszáll a bölcs keveset beszél s a másikra így hat nem hisz a szavakban a lényében van a kapcsolat a szavakat jó hallani, ha szépek vele meggyőzni akkor se lehet aki mondja azon a lényeg! Kereszt A katedrális csúcsokon félvad csapatok helyezkednek Így az igaz ember lelkében véres a kereszt! Ember A szem pupillában megfogynak az erek ha az ember nézi az elsilányult emberiséget. Szív A szív nem tiszta vére az ember hasonmása Eltűnik lassú elfolyása. 50

51 Virág Ősz van a kerti virágok bágyadtak merengnek, szunnyadoznak álmukban mosolyognak Kecses pártájuk a sárba hull S a hidegben elnémul. Ősök sírja Az őseim sírja előtt a lelkem tiszteleg, fénylik, mint fehér selyem Itt legtisztábbak az érzelmek, Mellyel körbevesz engem a szellemem A temetőben a fohász legtisztább A templomi ehhez költészet, színház, beszéd Itt a hangsúlyon van a lényeg! Vagy fordítva, a lényeg az igaz valóság? Szent éj Kint az erdőn, réten az éj sötéten ül Havat várnak, jólesne fának, határnak, mert a gondolatban fáznak Szent borzongással ébred bennem a jobbik énem Meggyúl bennem a mécsvilág Lelkem fényt hint, s szívem magára talál Az ész hallja saját hangját Reményem havas éje hólepelbe Áhítatra szomjazom télen Így élem a szomorú szent éjem. 51

52 Magyar karácsony Kérdem tőlem, mi ez a zsongás bennem e tiszta érzelmi hang, mely hatalma lelkem közepében mély harang Karácsony szent este ti zengitek a fény ünnepet, mely diadallal harsog kisded sírással, angyali ajakról. Karácsony Hatalmas égi dallamok hozzák felénk a hírt így karácsony táján az áhítatra, szeretetre int A szívem nem repes, mint gyermekkoromban Remegve utolért szentéje az ég szerelmének csókja! Az imádság gyönyörforrása Ihletődött felénk a tisztasága Ma már szívem megdermedt, Könnyeim feltöltve medreket Elfásult szívvel nézem a fény ünnepet Gyermek emlékeim visszaforog mesebéli fény ünnepe bennem zokog. 52

53 Karácsony Karácsony éjszakán csillagok fénye fon át Suhan a gondolat Az égre nézve a szem szabad Ott lebeg néhány angyal alak Látom az égen az ég urát, s így azon gondolkodom nincs senkim, egyedül vagyok hát beléjük kapaszkodom. Úr Óh, világ ura titkod hadd csodálom! Ahogy így figyelem ébren, mégis álom Az ég kék sátra mindenütt a szemhatáron A szívem irántad dobban Benne szent szerelmes hév honol irántad. Édesapám üzent Felébredek János napra, mintha édesapám kopogtatna Nem vagyok én árva, bennem él a drága Kopog újra: kelj fel lányom a virradatra Karácsony másnapon a névnapomra idézd fel benned emlékem lehet, hogy nézlek majd az égen kettőnkért egybeforr a szívverésem! 53

54 Táltos bölcseletek Igéim úgy mérjem, hogy elérjenek több mérföldet Igéim legyenek drágakövek, mert, ritkaságuk adja az értékeket Beteg Halálos beteg vagyok Félek, hogy mindent fölélek Takarékoskodom ha meggyógyulok. Bölcs Visszafolytom szavaimat Vonakodva nyitom ajkamat Nem értik meg, úgy hiszik fecsegek Pedig csak bölcselkedek! Balaton télen Léket tör magának a csengő jégen a csillagok is szomorúak az égen jégtáblák úsznak a vízen szenved a gyötrelmes levegőtlenségben segítséget Hiába Kérek! Csalódtam az emberiségben Szívük lehet megfagyott régen. 54

Versajánló a Márciusi ifjak című szavalóversenyre

Versajánló a Márciusi ifjak című szavalóversenyre Versajánló a Márciusi ifjak című szavalóversenyre Juhász Gyula: Petőfi ünnepére Petőfi ünnepére, fel, A munka véle ünnepel, Dalában él múlt és jelen És a jövő, a végtelen. Átzeng az bércen és folyón Virrasztva

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

Batsányi János: A látó

Batsányi János: A látó Batsányi János: A látó Vídulj, gyászos elme! megújul a világ, S előbb, mint e század végső pontjára hág. Zengj, hárfa! Hallgasson ma minden reája, Valakinek kedves nemzete s hazája; S valaki a magyar változó

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

Örökség - dalszövegek. Virágom, virágom. Szép szál legény van egy pár, Ha okos az ráadás. Utánam jár mindahány, Jaj, ne legyen csapodár!

Örökség - dalszövegek. Virágom, virágom. Szép szál legény van egy pár, Ha okos az ráadás. Utánam jár mindahány, Jaj, ne legyen csapodár! Virágom, virágom Szép szál legény van egy pár, Ha okos az ráadás. Utánam jár mindahány, Jaj, ne legyen csapodár! Szép szál legény gyere át, Szívemben a bánat jár. Hozzál egy kis pálinkát, Hogy legyen egy

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

Krúdy Gyula. Magyar tükör (1921)

Krúdy Gyula. Magyar tükör (1921) Krúdy Gyula Magyar tükör (1921) 2011 AZ ÉGETT EMBERHEZ Ne hajtsd búbánatnak fejed, jó magyarom; amit elvettek tőled a hegyszorosban, ahová bekergettek a viszontagságok, balsorsok: amit elvett a rossz szomszéd,

Részletesebben

Három égi lovag Ó, ti Istentől származó égi lovagok az úrnak mennyi szépet adtatok, a művész lelketektől megremegtek a csillagok súlyos szárnyú képzeletem bennetek az égen ás, mint őrült égi vadász a művészettek

Részletesebben

AZ ELVESZETT ÉDEST. Igy szólt, igy esdett hevülettel, S a nő hallgatta szent gyönyörrel. Igy érzett ő is. Kebelét: Titkos érzések fölverek.

AZ ELVESZETT ÉDEST. Igy szólt, igy esdett hevülettel, S a nő hallgatta szent gyönyörrel. Igy érzett ő is. Kebelét: Titkos érzések fölverek. AZ ELVESZETT ÉDEN. Legenda.*) Legyen!" szóllott az Ur hatalma És lett azonnal, a mi van! A zűrzavar kibontakozva Feltűnt csodás pompáiban... S mi eddig rejtve szunnyadott: Alakra kelt, törvényt kapott.

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le 1. Adventi Hírnök 1. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog az első gyertya láng! Karácsonyt várva lázban a föld, Isteni gyermeket köszönt. 2. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog már két kis gyertya láng!

Részletesebben

SCHUMANN CHAMISSO. Frauenliebe und Leben. Asszonyszerelem, asszonysors

SCHUMANN CHAMISSO. Frauenliebe und Leben. Asszonyszerelem, asszonysors SCHUMANN CHAMISSO Frauenliebe und Leben Op. 42 Asszonyszerelem, asszonysors Frauenliebe und leben Asszonyszerelem, asszonysors Op.42 1. Mióta láttam őt, vaknak hiszem magam, Bárhová is nézek, csak őt látom;

Részletesebben

SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve

SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve Csapat/iskola: Beadás ideje: Tudnivalók A teszt 100 kérdésből áll. Minden kérdésnél felsoroltunk 3 lehetséges választ, amelyek közül a Példabeszédek

Részletesebben

Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 978-963-607-615-3. Mercator Stúdió, 2009

Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 978-963-607-615-3. Mercator Stúdió, 2009 A magyar irodalom és kultúra örökbecsű értékeinek ápolása, terjesztése érdekében az Országos Széchenyi Könyvtárral együttműködve kiadja a Mercator Stúdió. Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Műszaki

Részletesebben

Gulyás Pál versei. Mutatvány a Napkelet verspályázatából.*

Gulyás Pál versei. Mutatvány a Napkelet verspályázatából.* HÚZD A KUTAT. Gulyás Pál versei. Mutatvány a Napkelet verspályázatából.* Húzd a kutat és idézd föl bátran tiszta szellemét, hadd merüljön fel a mélyből, hol aludta szenderét! Csillogjon ezüstruhája, hömpölyögjön

Részletesebben

Shy: Napfoltjaim. Publio Kiadó ISBN: 978-1-4709-4308-0

Shy: Napfoltjaim. Publio Kiadó ISBN: 978-1-4709-4308-0 Shy: Napfoltjaim Publio Kiadó ISBN: 978-1-4709-4308-0 2011 "A világ nem attól szép, hogy süt a NAP, hanem attól, hogy ezt nem csak a szemünkkel láthatjuk." Előrevetített árnyék Előszó Dragon György tollából...

Részletesebben

Morajló tenger. Bíró Krisztina. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Morajló tenger. Bíró Krisztina. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Morajló tenger Bíró Krisztina 2015 Publio kiadó Minden jog fenntartva! 1. rész - Úttalan utakon (2006-2008) HA MEGLÁTOM... Ha meglátom sötét árnyak Heves táncát bennem, Nyögve kiáltok távolba De senki

Részletesebben

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Horváth Szabolcs Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Lenni Egy kis tréning sosem árthat meg, Így egy rossz papíron nevezlek, Téged, kit oly nagyon kedvellek, S el nem engedlek. De látod, így néz ki szobám,

Részletesebben

Ady Endre magyarság versei. Az Ugar-versek

Ady Endre magyarság versei. Az Ugar-versek Ady Endre magyarság versei. Az Ugar-versek MIT ÉR AZ EMBER, HA MAGYAR? Javasolt feldolgozási idő: 120 perc 1. feladat Olvasd el Ady Endre Vér és arany című kötetéből Az ős Kaján című verset, majd válaszolj

Részletesebben

Tolcsvay László Tolcsvay Béla: Magyar Mise Szövegkönyv

Tolcsvay László Tolcsvay Béla: Magyar Mise Szövegkönyv Tolcsvay László Tolcsvay Béla: Magyar Mise Szövegkönyv INTROITUS - Bevezetés Egyedül vagyok, állj mellém, egyedül vagyok, állj mellém, egyedül vagyok, állj mellém, légy velem! Nem mondja senki, hogy mit

Részletesebben

Héra Jeges öle tüskés hópelyhekt ől duzzadó felh đ Héra szeme eső eső eső esđ eső esđ esđ

Héra Jeges öle tüskés hópelyhekt ől duzzadó felh đ Héra szeme eső eső eső esđ eső esđ esđ Héra Jeges öle tüskés hópelyhekt ől duzzadó felh đ Héra szeme eső eső eső esđ eső esđ esđ a gyémántgolyó ' vígan szaladgál a fekete lemez serceg ő ereiben a gumifal nélküli fekete biliárdasztalon Vétkek

Részletesebben

Válogatott verseim. Christin Dor. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Válogatott verseim. Christin Dor. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Válogatott verseim Christin Dor 2015 Publio kiadó Minden jog fenntartva! Valami Valami váratlan, Valami ismeretlen, Valami, ami magához vonz. Valami érzéki, Valami felülmúlhatatlan, Valami, ami megbabonáz.

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Volt egyszer a világon egy király, akit a népe nagyon szeretett. Csak egy búsította az ország népét. A király hallani sem akarta, amikor arról beszéltek neki, hogy ültessen

Részletesebben

Áprily Lajos emléke Nagyenyeden

Áprily Lajos emléke Nagyenyeden Józsa Miklós Áprily Lajos emléke Nagyenyeden Áprily Lajos, a jeles transzszilván költő 1887. november 14-én született Brassóban. Édesapja Jékely Lajos, édesanyja Zigler Berta. A család két év múlva Parajdra

Részletesebben

Könnyek útja. Versválogatás

Könnyek útja. Versválogatás Könnyek útja Versválogatás Szerző: Nemes Kiss Kata Minden jog fenntartva Borítóterv és kivitelezés: Boris Vanessza Szerkesztette: Lélek Sándorné 2014. Előszó a Könnyek útjához: A szépség: álom. Az álom

Részletesebben

TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4

TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4 TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4 ŐRZÖM AZ ÁLMODAT 5 AZ IGAZ SZERETET 5 MA EGY VERSEM KAPCSÁN 6 BIZONY! 7 A HÁRSFAILLATÚ ESTÉKEN 7 A MI VERSÜNK

Részletesebben

KÉRI FERENC. Liliom TÖRTÉNELMI DRÁMA SZENT IMRE HERCEGRİL

KÉRI FERENC. Liliom TÖRTÉNELMI DRÁMA SZENT IMRE HERCEGRİL KÉRI FERENC Liliom TÖRTÉNELMI DRÁMA SZENT IMRE HERCEGRİL Csonka-torony Alapítvány Soltszentimre, 2008 KÉRI FERENC: LILIOM Szereplık: Zsuzsanna, Imre felesége Gizella királyné Imre herceg István király

Részletesebben

Január, a polgári év elsõ hónapja tehát a Vízöntõ csillagkép nevét viseli. A régi magyar neve pedig Boldogasszony hava, mert eleink az év elsõ hónapját Szûz Máriának szentelték. A keresztény (katolikus)

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

MAHLER. Lieder aus Des Knaben Wunderhorn. A fiú csodakürtje

MAHLER. Lieder aus Des Knaben Wunderhorn. A fiú csodakürtje MAHLER Lieder aus Des Knaben Wunderhorn A fiú csodakürtje GÁDOR ÁGNES nyersfordítása 2007 Lieder aus Des Knaben Wunderhorn Der Schildwache Nachtlied Az őrszem éji dala Nem tudok, nem szeretek vidám lenni;

Részletesebben

Csukáné Klimó Mária. Március 15-re

Csukáné Klimó Mária. Március 15-re Csukáné Klimó Mária Március 15-re A fiúk egyik oldalon, a lányok a másikon félkörben állnak. A fiúk a dal ütemére táncolják a lengetőt: jobb lábbal helyben lépés értékben + jobb lábon helyben ugrás, a

Részletesebben

Karácsony. Ismét itt van a Karácsony, Szeretetünk szinte lángol. A szeretet ünnepére, Tegyünk egymás örömére. Ha így élünk szeretetben,

Karácsony. Ismét itt van a Karácsony, Szeretetünk szinte lángol. A szeretet ünnepére, Tegyünk egymás örömére. Ha így élünk szeretetben, Karácsony Ismét itt van a Karácsony, Szeretetünk szinte lángol. A szeretet ünnepére, Tegyünk egymás örömére. Ha így élünk szeretetben, Boldogabb lesz minden ember. Ha szeretetem szívből adom, Ez a legnagyobb

Részletesebben

Mert mindennek eljön az ideje. Sárkány Panna magyartanár gondolatai M. Simon Katalin Ha eljön ideje című könyvéről a besztercei könyvbemutatón

Mert mindennek eljön az ideje. Sárkány Panna magyartanár gondolatai M. Simon Katalin Ha eljön ideje című könyvéről a besztercei könyvbemutatón Mert mindennek eljön az ideje Sárkány Panna magyartanár gondolatai M. Simon Katalin Ha eljön ideje című könyvéről a besztercei könyvbemutatón Magerusan Simon Katalin újabb verskötetét tartom kezemben,

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 6 1. Ismerjük meg egymást!... 8 2. Magyar reformátusok vagyunk... 10 3. Ismerkedés a Bibliával... 12 4. Isten teremtette a világot... 14 5. Isten teremtette az embert... 18 6.

Részletesebben

Hallottalak sírni téged

Hallottalak sírni téged Haza melyik út vezet A szívem égtıl elzárt madár De érzem egyszer hazatalál Karodon vittél évekig És most is énrám vársz Már érzem haza melyik út vezet Nélküled minden nagyvárosban Az utcán kígyók közt

Részletesebben

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima www.scriptural-truth.com Az ima Azariah A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó A dal, a három zsidók és Azariah ima 1:1 és mentek a tűz közepén dicsérő Isten, és az áldás az

Részletesebben

Halálzokni. Játék a sorssal

Halálzokni. Játék a sorssal Vörös István Halálzokni (kórusok az Antigonéból) I. Játék a sorssal 66 Héliosz, Argosz, Thébai, Hephaisztosz, Polüneikész, mind csak egy kitalált város isten-polgárai és ember-héroszai, Laiosz, Apollón,

Részletesebben

Kiss Ottó. Csillagszedő Márió. Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival

Kiss Ottó. Csillagszedő Márió. Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival Kiss Ottó Csillagszedő Márió Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival Az ember jóból és rosszból van összegyúrva. Fehérből meg feketéből. Ezért van az, ha rajtakapsz valami rossz dolgon, mindig

Részletesebben

Barátság élet szerelem. 99 vers. Beri Joci (Lego-Ember) Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Barátság élet szerelem. 99 vers. Beri Joci (Lego-Ember) Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Barátság élet szerelem 99 vers Beri Joci (Lego-Ember) 2015 Publio kiadó Minden jog fenntartva! A Barátság, Élet, Szerelem verses kiadvány, egy négyrészesre tervezett sorozat első része. Továbbá köszönettel

Részletesebben

A Mennyország, Isten gyönyör otthona

A Mennyország, Isten gyönyör otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyör otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Sarah S. 60/60. Történet www.m1914.org Bible

Részletesebben

e-book BORÍTÓ: Arts Factor Design Stúdió

e-book BORÍTÓ: Arts Factor Design Stúdió e-book BORÍTÓ: Arts Factor Design Stúdió ALL RIGHTS RESERVED CyberBooks Kiadó 2004 2 L. B. Paul AGYHANG posztmodern megavers 3 agyhang 4 Hol vagytok percek? Hol vagytok órák? Hol vagytok napok? Hol vagytok

Részletesebben

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Forrás: Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 14., Dunaszerdahely, 1999

Részletesebben

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve PPEK 904 Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina Kis Boldogasszony képeskönyve mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

2009. évi SDG Bibliaismereti verseny: Jelenések könyve

2009. évi SDG Bibliaismereti verseny: Jelenések könyve Csapat/iskola: 2009. évi SDG Bibliaismereti verseny: Jelenések könyve Tudnivalók A teszt 130 kérdésből áll. Minden kérdésnél felsoroltunk 3 lehetséges választ, amelyek közül mindig egy és csak egy helyes

Részletesebben

Magyar Kultúra Napja 2017 Együtt Szaval a Nemzet 1. vers

Magyar Kultúra Napja 2017 Együtt Szaval a Nemzet 1. vers Magyar Kultúra Napja 2017 Együtt Szaval a Nemzet 1. vers Kölcsey Ferenc: A Himnusz 2017. január 22. Isten áld meg a Magyart Jó kedvvel; bőséggel, Nyújts feléje védő kart Ha küzd ellenséggel, Bal sors a

Részletesebben

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három...

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három... A SÓ (népmese) Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy öreg király s volt három szép lánya. Volt néki három dúsgazdag országa, mindhárom lányának jutott egy-egy ország. Hanem ahogy mondják: nincs három

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

BALLADA A GERINC- TELENEKRÕL

BALLADA A GERINC- TELENEKRÕL NÉMETH DEZSÕ BALLADA A GERINC- (ÚT) TELENEKRÕL LANT Bár füllentetlen verseim rímel- csengõvel nem szerszámozott ír-dongók, mégis a panorámával keretezett anyád, aki paradicsomót kötve gorniuszozott a kecskekörmös

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István A TAN Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István 1943. szeptember 10. péntek. 12. BESZÉLGETÉS LILIVEL L. Köszönöm, hogy eljöttél.

Részletesebben

Általános iskolás kategória

Általános iskolás kategória Általános iskolás kategória I. helyezett Implom Renáta: Ki ül ott? A nap vacogva lement, S a jégfelhők mögött Még mindig fény bágyad. Talán a felhők fölött, Az ég tetején Ül a Teremtőnk? S egy óriás lámpával

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

NYUGALOMBA LÉPÉSKOR MONDOTT PAPI BÚCSÚBESZÉD. *)

NYUGALOMBA LÉPÉSKOR MONDOTT PAPI BÚCSÚBESZÉD. *) NYUGALOMBA LÉPÉSKOR MONDOTT PAPI BÚCSÚBESZÉD. *) 2. Kor. 18, 11. Végezetre Atyámfiai, legyetek jó egészségben, épüljetek, vigasztaltassatok meg, egy értelemben legyetek, békeségben lakjatok, és a szeretetnek

Részletesebben

Szerző Szauer Ágoston. Illusztráció Papp Eszter

Szerző Szauer Ágoston. Illusztráció Papp Eszter Szerző Szauer Ágoston Illusztráció Papp Eszter Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu Internet:

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

Előhang Butaság, kapzsiság, tévelygés, ferde vétek oltja testünkbe és lelkünkbe mérgeit; s mint koldús éteti öntestén férgeit, mi éppen úgy vagyunk sok drága búnknak étek. És bűnünk mind makacs, igaz bánatra

Részletesebben

Szent Keresztút (Prohászka Ottokár Püspök) Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében! Ámen. Bevezetés A földön járó Úr Jézus szelleme az áldozat szelleme volt. Szemei előtt lebegett küldetése, érezte a nagy

Részletesebben

Simén Dániel. Advent népe 1

Simén Dániel. Advent népe 1 Simén Dániel Advent népe 1 Adventi beszéd És származik egy vesszőszál Isai törzsökéből s gyökereiből egy virágszál nevekedik, akin az Úrnak lelke megnyugszik (Ézs 11,1 2) Van nép, mely dalban született,

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

MEGELÉGEDETTSÉG. Drágakövek Abdu l-bahá szavaiból

MEGELÉGEDETTSÉG. Drágakövek Abdu l-bahá szavaiból MEGELÉGEDETTSÉG Drágakövek Abdu l-bahá szavaiból Fordította: Kerekes Mariann Lektorálta: Mannó Judit A fordítás alapja: CONTENTMENT Bahá í Publishing Trust; London, 1996 Magyarországi Bahá í Közösség Országos

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van.

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van. V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

Gál-Győri Márta. Teremtés

Gál-Győri Márta. Teremtés Teremtés Legyen világosság! Így kezdődött minden, Mikor a világot megalkotta Isten. Nappal és éjszaka, fényesség és sötét: Legelső nap ezeket választotta szét. Második nap fenti-lenti vizek kettéváltak,

Részletesebben

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Volt egyszer egy szegény ember. Ennek a szegény embernek annyi fia volt, mint a rosta lika, még eggyel több. Éjjel-nappal búslakodott szegény, hogy mit csináljon ezzel a

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Mennyország, Isten. otthona

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Mennyország, Isten. otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyörű otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Magyar nyelvi felvételi feladatok 2008. február 22.

Magyar nyelvi felvételi feladatok 2008. február 22. Magyar nyelvi felvételi feladatok 2008. február 22. Kedves Felvételiző! Aláhúzással válaszd ki, melyik idegen nyelvet szeretnéd tanulni! angol német - A feladatlapok mindegyikére írd rá a kódszámodat!

Részletesebben

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. PPEK 879 Gyermekimák Gyermekimák mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és a könyvtárral kapcsolatos legfrissebb

Részletesebben

Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete. Böjt idejére I. (Első két hét) (2016. február 10-20.)

Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete. Böjt idejére I. (Első két hét) (2016. február 10-20.) Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete Böjt idejére I. (Első két hét) (2016. február 10-20.) Erdélyi Gyülekezet Budapest, 2016 2 Tartalomjegyzék Napi változó részek a Reggeli áhítathoz - II.10 (Böjt 1. napja)

Részletesebben

QALFÜZÉR a nép ajka, után egybe gyüjté egy

QALFÜZÉR a nép ajka, után egybe gyüjté egy i ( LEGUJABB QALFÜZÉR a nép ajka, után egybe gyüjté egy 1-= :-: dalkedvelö. :-: 1,,:,1 Megjelent H.-Nl... Vásárhelyen. t Kapható,: Török Pál könyvárusnill "'IL" "Kigyó-u. 2.... ", NYOMATOTT NEMES ÁRMIN

Részletesebben

A debrői kertek alatt (gyermekjáték / Heves vm.) A kazári piacon Bábi, Bábi, de beteg (gyermekjáték)... 2

A debrői kertek alatt (gyermekjáték / Heves vm.) A kazári piacon Bábi, Bábi, de beteg (gyermekjáték)... 2 Tartalom A debrői kertek alatt (gyermekjáték / Heves vm.)... 2 A kazári piacon... 2 Bábi, Bábi, de beteg (gyermekjáték)... 2 Búbb bújj zöld ág (magyar népdal)... 2 Elfogyott a krumplileves... 3 Elvesztettem

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

úgy matematikával és geometriával építik, mint a gótika kisebb csodáit. Két nyitott szem, két nyugodt kéz, egy emberi szív: ez a művészet. Hohó!

úgy matematikával és geometriával építik, mint a gótika kisebb csodáit. Két nyitott szem, két nyugodt kéz, egy emberi szív: ez a művészet. Hohó! ELŐSZÓ Íme, megint folytatom az egyetlen művet, új hullámban verem felétek a végtelen titkú tengert. Élnék ezer esztendeig: nem mondhatnám meg minden titkát. Írnék ezer esztendeig: nem mutathatnám meg

Részletesebben

Szűcs Ilona: Zongora az éjben. Nyitott ablakomban állva A kerten át, hallgatom, Hogy finom, játszi ujjak Hangot csiholnak a zongorán.

Szűcs Ilona: Zongora az éjben. Nyitott ablakomban állva A kerten át, hallgatom, Hogy finom, játszi ujjak Hangot csiholnak a zongorán. A Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskolában helyezték ki az ország első Verstablóját csütörtökön. Az Irodalmi Rádió akciójának segítségével a fiatalok a kortárs alkotók művészetéhez kerülhetnek közelebb.

Részletesebben

Kötelező versek. 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN. Varázskréta

Kötelező versek. 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN. Varázskréta Kötelező versek 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN Varázskréta Ismerek egy öregasszonyt, - igazat mondok, nem tréfát - aki egyszer a tavasztól elkérte a varázskrétát. És azóta, mint a tavasz, hegyre dombra és mezőre,

Részletesebben

Híres Komárom be van véve Klapka György a fővezére Büszkén kiáll a csatatérre Hajrá huszárok! Utánam előre! 02. Százados úr sejehaj

Híres Komárom be van véve Klapka György a fővezére Büszkén kiáll a csatatérre Hajrá huszárok! Utánam előre! 02. Százados úr sejehaj 01 Klapka induló Föl-föl vitézek a csatára A Szent Szabadság oltalmára Mennydörög az ágyú csattog a kard Ez lelkesíti a magyart Föl-föl látjátok lobogómat Indulj vidáman robogó had Édes hazánkért hősi

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

S Z Í N E S JÁ T É K

S Z Í N E S JÁ T É K S Z Í N E S JÁ T É K 3 10 éves gyermekeknek Láttál már SZIVÁRVÁNYT? Ugye milyen szép? Hogyan keletkezik a szivárvány? Süt a nap és esik az eső, vagy eláll az eső és kisüt a nap. A levegőben sok a vízcsepp.

Részletesebben

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 2. évfolyam 3. szám

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 2. évfolyam 3. szám IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 2. évfolyam 3. szám Mert született néktek ma Megtartó, ki az Úr Krisztus, a Dávid városában. Lk 2,11 Kedves Testvéreim! Karácsony számomra

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Élet - Halál (90x70 cm, vászon, olaj) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA ÉLET és HALÁL Az élet a halál kistestvére. (Dobrosi Andrea) Az életre

Részletesebben

A Székelyföld geográfiája dióhéjban

A Székelyföld geográfiája dióhéjban Hankó Vilmos Dr. A Székelyföld geográfiája dióhéjban Az erdélyi felföld keleti részén nagy kiterjedésű, hegyekkel sűrűn behálózott hegyes vidék emelkedik. A hegyek hatalmas tömegéből különösen két hegylánc

Részletesebben

IGE. rovat. Lelki percek

IGE. rovat. Lelki percek A nyíradonyi Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola lapja I. évfolyam, 1. szám Nyíradony, 2011. október Lelki percek Papp Miklós lelki igazgató rovata Ha azt mondod egy embernek: milyen nagyszerű

Részletesebben

Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 978-963-607-611-5. Mercator Stúdió, 2009

Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 978-963-607-611-5. Mercator Stúdió, 2009 A magyar irodalom és kultúra örökbecsű értékeinek ápolása, terjesztése érdekében az Országos Széchenyi Könyvtárral együttműködve kiadja a Mercator Stúdió. Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Műszaki

Részletesebben

EZÜSTHARANG. A KÉK DUNA OTTHON lakóinak híradója 2011. szeptember Földanya, Kisasszony, Őszelő. Szent Mihály hava. 25. szám

EZÜSTHARANG. A KÉK DUNA OTTHON lakóinak híradója 2011. szeptember Földanya, Kisasszony, Őszelő. Szent Mihály hava. 25. szám A barátság legszebb aktusa az, Midőn barátunkat hibáira figyelmessé tesszük. ( Berzsenyi Dániel )) EZÜSTHARANG A KÉK DUNA OTTHON lakóinak híradója 2011. szeptember Földanya, Kisasszony, Őszelő. Szent Mihály

Részletesebben

DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23.

DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23. DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23. Van olyan ember Tartalomjegyzék 67-es út (Republic)... 18 A széllel szemben járok (Fonográf)... 13 Az ünnep (Zorán)... 17 Élsz valahol (Fonográf)... 11 Elvonult a

Részletesebben

Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ

Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ Privigyey Pál Magyarország nem volt, hanem lesz POLITIKO-ROMANTIKA 1887 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. ELŐSZÓ Isten haza és a király! Ezen tárgyakról fog könyvem

Részletesebben

E l é g i á k (2002-2012)

E l é g i á k (2002-2012) E l é g i á k (2002-2012) Ébredés Ordít a pillanat, gerince törik, édes hajnal tesz pontot éjszakára, s repít el fejemtől forró párnámra. Képei sem kísértek, csak a hídig, melyen még átérek a valóságba,

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren 1. Tégy engem békeköveteddé, Hogy hinthessem az igemagvakat. Ó, Szentlelked

Részletesebben

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor NAGYSZOMBAT AZ ÚR AKARATA SZERINT Ézs 53, 9-12 És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után: pedig nem cselekedett hamisságot,

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18.

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Mozgókép Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Kedves Testvérek! Sokszor érzi az ember, hogy egy prédikációban jó tanácsokat kap, példamutatást, utat, amin járni lehet, iránymutatást,

Részletesebben