FSCS Financial Services Compensation Scheme

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FSCS Financial Services Compensation Scheme"

Átírás

1 WORSP03098 KÁRTÉRÍTÉSI KÉRELEM WORLDSPREADS LIMITED FSCS Financial Services Compensation Scheme Jelen kérelmi űrlapon a Worldspreads Limited megnevezése a továbbiakban Cég. A RÉSZ ADATOK Q1. 1. igénylő 2. igénylő (ha van) Teljes név (megszólítással) Jelenlegi lakcím Település Megye Irányítószám Ország Születési idő Napközbeni telefonszám Brit társadalombiztosítási szám {National Insurance Number} (ha van) Kérjük, az esetleges további számlatulajdonosok illetve a kérelmével kapcsolatban közreműködő képviselők adatait külön lapon adja meg. A kérelmi űrlapot minden számlatulajdonosnak alá kell írnia. Q2. Kérjük, adja meg a Cégnél vezetett valamennyi számlája adatait 1. Számlaszám Számlatulajdonos(ok) Befektetés típusa (Kérjük, jelölje be a megfelelő négyzetet.) CFD/Spread ügyletek Q2.1 Amennyiben az egyéb négyzetet jelölte be, kérjük, részletezze a befektetést Egyéb (részletezze a Q2.1 pontban) Q3. Megerősítem, hogy a Céggel szemben semmilyen adósságom (vagy más jellegű kötelezettségem) nem áll fenn. Kérjük, jelölje be a négyzetet. Amennyiben van [ilyen adóssága vagy kötelezettsége], kérjük, részletezze 1 Valamennyi számlával kapcsolatos kifizetés alapja az azokon elhelyezett eszközök vagyis a Cégnél a speciális adminisztrációs eljárás kezdetének napján tartott pénzösszegek vagy befektetések visszatérítése. Amennyiben Ön más okból kíván igényt benyújtani, kérjük, részletezze az igényt egy külön lapon.

2 Q4. Részesült bármilyen kifizetésben vagy kártérítésben, vagy kapott erre vonatkozó ajánlatot a Cégtől vagy bármely egyéb féltől az igényéből/reklamációjából eredően? Kérjük, jelölje be a négyzetet. Amennyiben igen, kérjük, részletezze Q5. Amennyiben jelen igényét nem magánszemélyként nyújtja be, kérjük, fejtse ki kérelme jellegét (pl. társaság, egyéb társas vállalkozás, jótékonysági szervezet, vagyonkezelő alapítvány {trust}, egyéni vállalkozó, stb.), beleértve üzleti tevékenységének részletes leírását. Amennyiben jelen igényét társaságként nyújtja be, kérjük, mellékelje a társaság elmúlt két évi pénzügyi kimutatásainak másolatát. Amennyiben jelen igényét vagyonkezelő alapítványként {trust} nyújtja be, kérjük, mellékelje az alapítványt létrehozó okiratok {trust deeds} másolatát. Q6. Folytat jogi eljárást a Céggel vagy annak bármely kapcsolt vállalkozásával szemben? Kérjük, jelölje be a négyzetet. Amennyiben igen, kérjük, részletezze Q7. Megerősítem/megerősítjük, hogy azonos(ak) vagyok/vagyunk a fent megnevezett személlyel/személyekkel Kérjük, jelölje be a négyzetet. Amennyiben nem, milyen minőségben nyújtja be jelen igényt? Végrendeleti végrehajtó {executor} / ügygondnok {administrator} 2 Felhívjuk a figyelmét, hogy amennyiben jelen igényt képviselőként nyújtja be, mellékelnie kell a számlatulajdonos(ok) által aláírt meghatalmazást. Egyéb Képviselő Q8. Ön, házastársa/élettársa vagy más családtagja lát el jelenleg vagy látott el korábban bármilyen feladatkört az alábbiak közül? Kérjük, jelölje be a megfelelő négyzetet. A Cég igazgatója A Cég munkaviszonyban vagy megbízási szerződéssel foglalkoztatott munkatársa A Cég vezető beosztású munkatársa A Cég könyvvizsgálója vagy kijelölt aktuáriusa Amennyiben igen, kérjük, adja meg a foglalkoztatás idejét és írja le az ellátott feladatkört. 2 A végrendeleti végrehajtó jogosultságát igazoló bírósági okirat {grant of probate} illetve a bíróság által kijelölt ügygondnok megbízatását rögzítő dokumentum {letters of administration} bemutatását követően az FSCS a kifizetést a hagyaték, az ügygondnok vagy a hagyaték képviseletében eljáró, bejegyzett ügyvédi iroda nevére teljesíti.

3 B RÉSZ NYILATKOZAT ÉS HOZZÁJÁRULÁS Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi Nyilatkozatot és Hozzájárulást. Ezeket a részeket valamennyi Igénylőnek keltezéssel és aláírással kell ellátnia az igénylési eljárás folytatásához. [Amennyiben többen közös kérelmet nyújtanak be, a jelen Nyilatkozatban és Hozzájárulásban egyes szám első személyben megfogalmazott állítások minden egyes igénylőre vonatkoznak.] Nyilatkozat: Tudomásom szerint a Cég ügyfele voltam. Kijelentem, hogy legjobb tudomásom szerint a kérelmemben rögzített adatok és az általam megadott valamennyi egyéb információ megfelel a valóságnak, és nincs olyan egyéb tény vagy információ, ami a kártérítési kérelmem szempontjából lényeges lehet. Megerősítem, hogy jelen kártérítési kérelemben hivatkozott veszteségek tekintetében sem a Cégtől, sem más személytől semmilyen kártérítést vagy arra vonatkozó ajánlatot nem kaptam. Megerősítem továbbá, hogy a jövőben sem számítok ilyen jellegű kártérítésre sem a Cégtől, sem más személytől (az FSCS kivételével). Amennyiben mégis részesülnék ilyen kártérítésben, úgy azt a jelen űrlap C részében foglaltaknak megfelelően az FSCS részére megfizetem. Megerősítem, hogy Cég pénzügyi nehézségeit előidéző, pénzügyi helyzetét súlyosbító vagy fizetésképtelenségéhez hozzájáruló tényekkel kapcsolatban semmilyen felelősség nem terhel, és azokból semmilyen előnyre nem tettem szert. Kijelentem, hogy a jelen igénybejelentéshez vezető ügylet megkötésére nem pénzmosás, bűncselekményből származó pénz eltüntetése, vagy bűncselekmény részeként vagy annak céljából került sor. Megerősítem, hogy a jelen igény vonatkozásában járó kártérítésről szóló érvényes elismervény kiállításához, valamint a kártérítési ajánlat és kifizetés feltételeinek elfogadásához (beleértve igényemnek az FSCS részére történő engedményezését is) megfelelő felhatalmazással rendelkezem. Megerősítem, hogy a Céggel szemben támasztott igényemet semmilyen követelés, zálog, engedményezés, terhelési tilalom {negative pledge}, vagy harmadik személy javára szóló egyéb teher vagy jog nem terheli. Tisztában vagyok azzal, hogy a kártérítés részemre történő kifizetését követően a Céggel és bármely egyéb féllel szembeni jogaim és igényeim a jelen dokumentum C részében foglalt beleegyezés és tudomásulvétel feltételeinek megfelelően az FSCS-re szállnak át, és ezt követően csak a C részben esetlegesen meghatározott jogokból és igényekből származó előnyök illetnek meg. Hozzájárulás: Hozzájárulok, hogy az FSCS és a Financial Services Authority (a továbbiakban FSA ) a kártérítési igényemmel/igényünkkel kapcsolatban illetve törvényben rögzített feladataik ellátása során szükségesnek ítélt információkat és dokumentumokat kezelje, kézhez kapja és bekérje. Felhatalmazok minden egyéb személyt és szervezetet, hogy ezeket az információkat és dokumentumokat az FSCS és az FSA részére kiadja. Hozzájárulok továbbá, hogy az FSCS a személyemmel és az általam támasztott igénnyel kapcsolatos információkat és dokumentumokat törvényben rögzített feladatai ellátása során bármely más személy részére, az FSA számára vagy jogszabályban foglalt egyéb esetben kiadja vagy kiszolgáltassa. A Nyilatkozatra és Hozzájárulásra vonatkozó magyarázatok: FSCS megnevezés alatt (a konkrét esettől függően) a Financial Services Compensation Scheme Limited (mint a Pénzügyi szolgáltatásokról és piacokról szóló évi törvény {Financial Services and Markets Act 2000} XV. része alapján a programot kezelő szervezet) vagy a Financial Services Compensation Scheme (mint a XV. részben szabályozott program) értendő; az FSCS magában foglalja annak tisztségviselőit, munkatársait, alkalmazottait és megbízottait. Az FSA eljárhat az FSCS megbízottjaként vagy saját nevében. Az információk és dokumentumok az adatvédelmi jogszabályokban meghatározott személyes adatokat és különleges személyes adatokat is magukban foglalják. Az információkat és dokumentumokat bármely személy az FSCS vagy az FSA rendelkezésére bocsáthatja. A fentiekben rögzített kivételektől eltekintve az Önre és az Ön igényére vonatkozó információkat az FSCS az adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezeli. Adatvédelmi nyilatkozatunkat letöltheti honlapunkról (www.fscs.org.uk), vagy beszerezheti ügyfélszolgálatunktól a vagy (az Egyesült Királyságban vezetékes telefonról ingyenesen hívható) telefonszámon. 1. IGÉNYLŐ ALÁÍRÁS: Amennyiben jelen igényt több személy közösen nyújtja be, kérjük, győződjön meg róla, hogy az alábbiakban szerepel minden további igénylő neve, aláírása és a dátum. 2. IGÉNYLŐ ALÁÍRÁS:

4 C RÉSZ AZ FSCS KÁRTÉRÍTÉSI AJÁNLATRA ÉS KIFIZETÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEI: BELEEGYEZÉS ÉS TUDOMÁSULVÉTEL Az FSCS a Céggel szemben támasztott, az alábbiaknak megfelelő igényekre fizethet kártérítést: A Céggel folytatott, védelem alá eső üzleti tevékenységből eredő veszteségek (a továbbiakban Igény ). [Amennyiben többen közös kérelmet nyújtanak be, a beleegyezésről és tudomásulvételéről szóló jelen részben egyes szám első személyben megfogalmazott állítások minden egyes igénylőre vonatkoznak.] Amennyiben az FSCS az igényemet jogosnak ítéli, részemre kártérítési kifizetést teljesít, és én a kifizetést az azt kísérő levélben foglaltak szerint nem küldöm vissza, úgy elfogadom és tudomásul veszem a következőket: 1. Vállalom, hogy a kártérítési ajánlatot az FSCS vonatkozó jogszabályok* szerinti kötelezettségeinek teljes és végleges rendezéseként és teljesítéseként elfogadom. Tudomásom van arról, hogy az FSCS által fizetendő bármilyen kártérítés az engem az FSCS részéről az Igény tekintetében megillető kártérítési jogosultság kielégítésének minősül. 2. Az engem a Céggel szemben az Igény tekintetében megillető valamennyi jogot a kártérítés (vagy annak bármely része) kifizetését követően feltétel nélkül az FSCS javára átruházom és engedményezem. 3. Az engem bármely egyéb személlyel szemben megillető, a 12. pontban meghatározottak szerint Harmadik Személlyel Szembeni Igénynek minősülő valamennyi jogot a kártérítés (vagy annak bármely része) kifizetését követően feltétel nélkül az FSCS javára átruházom és engedményezem. 4. A kártérítés (vagy annak bármely része) kifizetését követően többé nem támaszthatok semmilyen igényt a Céggel vagy bármely más személlyel szemben az Igény vagy bármilyen Harmadik Személlyel Szembeni Igény tekintetében, és az ilyen jellegű igény benyújtásának joga az FSCS-re száll át. Tudomásul veszem továbbá, hogy a részemre az Igény tekintetében egyébként fizetendő bármilyen összeg (beleértve bármilyen osztalékot, vagy felszámolás illetve hitelezőkkel kötött egyezség vagy megállapodás értelmében teljesítendő egyéb kifizetést), vagy valamely Harmadik Személlyel Szembeni Igény tekintetében egyébként fizetendő bármilyen összeg az FSCS részére kerül kifizetésre. 5. Nem élek semmilyen, engem a Céggel vagy más személlyel szemben az Igényből vagy bármilyen Harmadik Személlyel Szembeni Igényből eredően vagy azzal kapcsolatosan megillető joggal vagy jogorvoslati lehetőséggel, úgymint: bármely szerződéstől vagy kötelezettségtől való elállás, annak érvénytelenítése, megtámadása vagy egyéb módosítása; ilyen szerződés vagy kötelezettség alapján fennálló fizetési kötelezettség beszámítása vagy csökkentése; bármely olyan jog vagy jogorvoslati lehetőség, amely vagy személyemre szól, vagy nem engedményezhető, vagy mindkettő. 6. Amennyiben az Igénnyel vagy bármilyen Harmadik Személlyel Szembeni Igénnyel kapcsolatban sikerül bármilyen pénz- vagy egyéb eszközt visszaszereznem, azt haladéktalanul kifizetem vagy átadom az FSCS részére. 7. Amennyiben kártérítés kifizetésére bármilyen okból nem kerülhetett volna sor, haladéktalanul és teljes összegben visszafizetem (vagy, ha a kártérítés az én javamra, de harmadik személy részére került kifizetésre, visszafizettetem) az FSCS részére a kifizetett kártérítést, mindenfajta levonás vagy beszámítás nélkül, kamattal növelt összegben. 8. Vállalom, hogy az ésszerűség keretein belül mindenfajta együttműködést és segítséget megadok az FSCS részére az Igénynek vagy bármilyen Harmadik Személlyel Szembeni Igénynek megfelelő igények FSCS általi kivizsgálásához vagy érvényesítéséhez, beleértve dokumentumok átadását, nyilatkozatok megtételét, tényeket igazoló jognyilatkozatok {statement of truth} megtételét valamint bírósági tanúvallomásokat. Amennyiben hamis vagy félrevezető nyilatkozatot, kijelentést vagy más bizonyítékot teszek vagy szolgáltatok, vállalom, hogy az ennek eredményeként közvetlenül vagy közvetetten felmerülő veszteségért, fizetési kötelezettségért, kiadásért vagy költségért az FSCS részére kártalanítást biztosítok. Vállalom továbbá, hogy az Igénynek vagy bármilyen Harmadik Személlyel Szembeni Igénynek megfelelő igények érvényesítése érdekében az FSCS által indított jogi eljárásokba az FSCS ilyen irányú kérése esetén belépek. 9. Az engedményezett Igény és bármely Harmadik Személlyel Szembeni Igény tekintetében az FSCS jogosult bármely személynek érvényes elismervényt adni. 10. Az FSCS az általam engedményezett igényekkel kapcsolatos valamennyi eljárást és rendezési tárgyalást ésszerűen, az én érdekeim és saját érdekei megfelelő szem előtt tartásával folytatja le. 11. Vállalom, hogy a valamennyi jog és igény FSCS általi jelen dokumentum alapján és annak céljai érdekében történt átvételének teljes körű érvényesítéséhez az FSCS által a későbbiekben kért minden további segítséget és felhatalmazást megadok. Amennyiben a jelen dokumentumban rögzített bármilyen engedményezés jogilag érvénytelennek minősül és ezáltal bármely jog vagy igény nem száll át az FSCS-re, úgy az FSCS jogosult az e jogokból vagy igényekből származó előnyökre, és megilleti az Igényből és bármely Harmadik Személlyel Szembeni Igényből származó bevétel. Minden ilyen összeg az FSCS részére kerül kifizetésre. 12. Jelen dokumentum értelmezésében a Harmadik Személlyel Szembeni Igény jelentése a Cégtől eltérő egyéb személlyel szemben, vagy a Cég kivételével bármely személy által birtokolt eszközökkel vagy vagyonnal szemben engem megillető olyan jog, igény vagy kereseti jogalap, ami az Igényt előidéző körülményekből ered vagy az igénnyel egyéb módon összefügg, függetlenül attól, hogy ezek az igények tartozásból, szerződésszegésből, szerződésen kívüli károkozásból {tort}, bizalmi vagyonkezelői kötelezettség megszegéséből {breach of trust} vagy más okból keletkeznek. (A szerződésen kívüli károkozás jogsértő cselekedetet jelent, és jelen esetben a jog ilyen cselekményekre vonatkozó ágára utal.) ( C RÉSZ FOLYTATÁS A KÖVETKEZŐ OLDALON)

5 13. Jelen beleegyezés és tudomásulvétel az FSCS-t a Céggel szemben jelenleg vagy a későbbiekben megillető jogokat nem korlátozza, és amennyiben e jogok és jelen beleegyezés és tudomásulvétel feltételei között ellentmondás merülne fel, úgy Ön hozzájárul, hogy az FSCS maga döntse el, mely jogokat és igényeket érvényesíti vagy érvényesítheti. Jelen beleegyezés és tudomásulvétel az FSCS által támasztott bármely igény érvényesíthetőségéhez szükséges mértékben részlegesen is érvényes. Ezen túlmenően, jelen beleegyezés és tudomásulvétel értelmezésére az angol jog az irányadó, és az abból eredő vagy azzal kapcsolatos jogviták rendezése tekintetében ezennel visszavonhatatlanul elfogadom az angol bíróságok kizárólagos illetékességét. * A Financial Services Compensation Scheme szabályzata (a továbbiakban Szabályzat ) és/vagy a Pénzügyi szolgáltatásokról és piacokról szóló évi törvény {Financial Services and Markets Act 2000} 1. IGÉNYLŐ ALÁÍRÁSA: Amennyiben jelen igényt több személy közösen nyújtja be, kérjük, győződjön meg róla, hogy az alábbiakban szerepel minden további igénylő neve, aláírása és a dátum. 2. IGÉNYLŐ ALÁÍRÁSA: Kérjük, NYOMTASSA KI ÉS ÍRJA ALÁ jelen kérelmet, valamint ellenőrizze a következőket: Helyesen szerepel neve és címe az A részben? Aláírta és dátumozta a Nyilatkozatot és Hozzájárulást a B részben? Aláírta és dátumozta a Kártérítési Ajánlat és Kifizetés feltételeit a C részben? Következő lépések: Juttassa vissza a teljes űrlapot en, beszkennelve az aláírt kérelmet és valamennyi esetleges további oldalt, az alábbi címre: VAGY Juttassa vissza hozzánk a teljes űrlapot, jól hozzáerősítve valamennyi esetleges további oldalt, postai úton az alábbi címre: FSCS Worldspreads, Unit 1, Roundhouse Road, Faverdale Industrial Estate, Darlington, DL3 0UR United Kingdom (Egyesült Királyság)

ÜZLETÉPÍTŐI ÉS NEMZETKÖZI SZPONZORI SZERZŐDÉS MAGYARORSZÁG

ÜZLETÉPÍTŐI ÉS NEMZETKÖZI SZPONZORI SZERZŐDÉS MAGYARORSZÁG ÜZLETÉPÍTŐI ÉS NEMZETKÖZI SZPONZORI SZERZŐDÉS MAGYARORSZÁG Ez az Üzletépítői és Nemzetközi Szponzori Szerződés a Nu Skin International, Inc., Utah államban bejegyzett társaság, 75 West Center Street, Provo,

Részletesebben

KERETSZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA

KERETSZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA KERETSZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA amely létrejött egyrészről (gazdálkodó szerv/önkormányzat esetén:) Cégnév/megnevezés:... Székhely:... Cg.:... Adószám:...

Részletesebben

1 Bevezetés. 2 Szolgáltatások. Tartalomjegyzék

1 Bevezetés. 2 Szolgáltatások. Tartalomjegyzék Általános Szerződési Feltételek Tartalomjegyzék 1 Bevezetés 2 Szolgáltatások 3 Az Önök közreműködése 4 Díjak 5 Titoktartás 6 Szellemi alkotásokhoz fűződő jogok 7 Adatvédelem 8 Felelősségkorlátozás 9 A

Részletesebben

Biztosító. Ma tegyünk a holnapért! Aegon Trend II. felelősségbiztosítási feltételek

Biztosító. Ma tegyünk a holnapért! Aegon Trend II. felelősségbiztosítási feltételek Biztosító Ma tegyünk a holnapért! Aegon Trend II. felelősségbiztosítási feltételek Vállalati Vagyon- és Felelősségbiztosítások AEGON TREND II. Felelősségbiztosítás VVT-FSZ-140217 TARTALOMJEGYZÉK Általános

Részletesebben

BROSS FAKTORING ZRT. ÜZLETSZABÁLYZAT a work-out faktoring tevékenység végzésére

BROSS FAKTORING ZRT. ÜZLETSZABÁLYZAT a work-out faktoring tevékenység végzésére BROSS FAKTORING ZRT ÜZLETSZABÁLYZAT a work-out faktoring tevékenység végzésére A BROSS FAKTORING Zrt. a Magyar Nemzeti Bank H-EN-I-369/2013. számú határozata alapján végzi tevékenységét. A Társaság a hitelintézetekről

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Multifaktoring Pénzügyi és Szolgáltató ZRt. Budapest ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PSZÁF engedély száma: E-I-1044/2007 Elfogadta az Igazgatóság 1/2008. sz. határozatában

Részletesebben

Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei 1 A Rent-a-server Korlátolt Felelősségű Társaság eszközök bérbeadására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2014. június 30. napjától 2 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1.1. Az Általános Szerződési

Részletesebben

Érd és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

Érd és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Érd és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT 2 I. Bevezető rendelkezések 1.) Az Általános Üzletszabályzat (a továbbiakban Üzletszabályzat) az Érd és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban

Részletesebben

LÍZINGSZERZŐDÉS magánszemély részére nyújtott pénzügyi lízing szerződésszám: [*]

LÍZINGSZERZŐDÉS magánszemély részére nyújtott pénzügyi lízing szerződésszám: [*] LÍZINGSZERZŐDÉS magánszemély részére nyújtott pénzügyi lízing szerződésszám: [*] amely létrejött egyrészről a BG Magyarország Lízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1036 Budapest, Pacsirtamező

Részletesebben

Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2015. július 3.

Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2015. július 3. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.) Az Üzletszabályzat hatálya, a Hitelintézet és az Ügyfél jogviszonyát rendező egyéb előírások... 3 2.) Üzletszabályzat alkalmazása...

Részletesebben

Ügyirat száma: a Széchenyi Beruházási Hitel Konstrukcióban való részvételhez

Ügyirat száma: a Széchenyi Beruházási Hitel Konstrukcióban való részvételhez Ügyirat száma: A Vállalkozás neve (cégneve): A Vállalkozás cégjegyzékszáma/nyilvántartási száma: Képviseletre jogosultak neve és beosztása: A Vállalkozás székhelye: Nyilatkozat a Széchenyi Beruházási Hitel

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

A Citibank lakossági banki szolgáltatásainak Általános Üzleti Feltételei

A Citibank lakossági banki szolgáltatásainak Általános Üzleti Feltételei A Citibank lakossági banki szolgáltatásainak Általános Üzleti Feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. A Szolgáltatások általános feltételei 1.1. Bevezetõ rendelkezések 1.2. Szerzõdéskötés, meghatalmazás 1.3. A Megbízások

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Cégnév: Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 4400 Nyíregyháza, Szent István u 68. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA. Intranet-fejlesztés, Sharepoint alapú Intranet támogatás - Fejlesztői és rendszerszervezői órakeret biztosítása

DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA. Intranet-fejlesztés, Sharepoint alapú Intranet támogatás - Fejlesztői és rendszerszervezői órakeret biztosítása DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA Intranet-fejlesztés, Sharepoint alapú Intranet támogatás - Fejlesztői és rendszerszervezői órakeret biztosítása 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1.1. A beszerzés tárgya Az Ajánlatkérő,

Részletesebben

Általános biztosítási feltételek Felelősségbiztosítások

Általános biztosítási feltételek Felelősségbiztosítások Általános biztosítási feltételek Felelősségbiztosítások Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 2. A biztosítási összeg... 6 3. A biztosítási fedezetből kizárt károk... 7 4. A biztosítási díj...

Részletesebben

Befektetési egységekhez kötött életbiztosítások általános szerződési feltételei (UL11)

Befektetési egységekhez kötött életbiztosítások általános szerződési feltételei (UL11) Befektetési egységekhez kötött életbiztosítások általános szerződési feltételei (UL11) Hatályos: 2011. szeptember 1-jétől Nysz.: 15089 Tartalomjegyzék A Generali-Providencia Biztosító Zrt. ügyféltájékoztatója...

Részletesebben

Aktív Nap kórházi baleset -és betegségbiztosítás

Aktív Nap kórházi baleset -és betegségbiztosítás Aktív Nap kórházi baleset -és betegségbiztosítás Biztosítási feltételek és ügyféltájékoztató Biztosítási esemény SZOLGÁLTATÁSI TÁBLÁZAT Alap csomag A fejezet Kórházi Baleset- és betegségbiztosítás A Biztosított,

Részletesebben

Ügyféltájékoztató és Általános Szerződési Feltételek

Ügyféltájékoztató és Általános Szerződési Feltételek Ügyféltájékoztató és Általános Szerződési Feltételek Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (érvényes: 2014. március 15-től visszavonásig) Tisztelt Ügyfelünk! Az ASTRA Biztosító S.A. Magyarországi Fióktelepe

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ 1. rész: Fókuszcsoportos (kvalitatív) vizsgálat szolgáltatás megrendelés vállalkozási szerződés alapján a TÁMOP-6.1.3.B-12/1-2013-0001 Népegészségügyi kommunikáció

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Termékek és Szolgáltatások értékesítésére GE Measurement & Control: M&C 104-HU (Rev 4) October 2011

Általános Szerződési Feltételek Termékek és Szolgáltatások értékesítésére GE Measurement & Control: M&C 104-HU (Rev 4) October 2011 Általános Szerződési Feltételek Termékek és Szolgáltatások értékesítésére GE Measurement & Control: M&C 104-HU (Rev 4) October 2011 MEGJEGYZÉS: Valamennyi Termék illetve Szolgáltatás értékesítésének kifejezett

Részletesebben

Feltételek Állat-egészségségügyi tevékenység felelõsségbiztosításának általános feltételei (ÁTSZF)

Feltételek Állat-egészségségügyi tevékenység felelõsségbiztosításának általános feltételei (ÁTSZF) Feltételek Állat-egészségségügyi tevékenység felelõsségbiztosításának általános feltételei (ÁTSZF) Érvényes: 2004. január 1-jétõl Tartalomjegyzék Ügyféltájékoztató.........................................................................3

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK: Jelen Általános Szolgáltatási Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza az együttműködés azon feltételeit, melyeket a CONSELL PANNONIA Számítástechnikai

Részletesebben

Genertel Általános Vagyonbiztosítási Feltételek (GÁVF) hatályos 2015.02.01-től

Genertel Általános Vagyonbiztosítási Feltételek (GÁVF) hatályos 2015.02.01-től Genertel Általános Vagyonbiztosítási Feltételek (GÁVF) hatályos 2015.02.01-től A Társaságunk az IVASS (a pénzügyi szervezetek olaszországi felügyeleti hatósága, amely társaságunk felett tulajdonosunkon

Részletesebben

Keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA. Az Állami Számvevőszék részére ellenőrzési tevékenység ellátása 2015.

Keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA. Az Állami Számvevőszék részére ellenőrzési tevékenység ellátása 2015. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK 1052 Budapest Apáczai Csere János utca 10. Az ajánlatkérő ezúton hívja fel a dokumentációba betekintő valamennyi gazdasági szereplő figyelmét arra, hogy a dokumentáció írható változatának

Részletesebben

SZPONZORÁLÁSI SZERZŐDÉS

SZPONZORÁLÁSI SZERZŐDÉS Szerződés száma: SZPONZORÁLÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a(z). Székhelye: Levelezési címe: Számlavezető pénzintézete: Számlaszáma: Számlapostázási címe: Adószám: Cégbíróság és cégjegyzékszám:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő hitel vagy kölcsönszerződéshez Hatálybalépés napja: 2015.03.21. A jelen Általános Szerződési Feltétel (továbbiakban:

Részletesebben

Csoportos Élet-, Egészség és Balesetbiztosítási Általános Feltételek

Csoportos Élet-, Egészség és Balesetbiztosítási Általános Feltételek BI502 / 20110101 Csoportos Élet-, Egészség és Balesetbiztosítási Általános Feltételek Jelen feltételek hatályba lépésének időpontja: 201 január 0 I. Fejezet Általános rendelkezések Jelen Csoportos Élet-,

Részletesebben

Keretszerződés egyes befektetési szolgáltatás nyújtására

Keretszerződés egyes befektetési szolgáltatás nyújtására Keretszerződés egyes befektetési szolgáltatás nyújtására amely létrejött egyrészről az 1. számú mellékletben megjelölt személy, mint megbízó (a továbbiakban: Ügyfél ), másrészről a Solar Capital Markets

Részletesebben

Bankkártya Általános Szerződési Feltételek bankkártyákra vonatkozóan

Bankkártya Általános Szerződési Feltételek bankkártyákra vonatkozóan Bankkártya Általános Szerződési Feltételek bankkártyákra vonatkozóan A jelen módosítással a Bankkártya Általános Szerződési Feltételek Chippel ellátott bankkártyákra vonatkozóan elnevezésű jelen üzletszabályzat

Részletesebben