NAGY ÚR A SZÜKSÉG. AZ OSZTRÁK MAGYAR MONARCHIA SZÜKSÉGFEGYVEREI ARMS OF THE AUSTRO HUNGARIAN MONARCHY ANY PORT IN STORM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NAGY ÚR A SZÜKSÉG. AZ OSZTRÁK MAGYAR MONARCHIA SZÜKSÉGFEGYVEREI ARMS OF THE AUSTRO HUNGARIAN MONARCHY ANY PORT IN STORM"

Átírás

1 NAGY ÚR A SZÜKSÉG. AZ OSZTRÁK MAGYAR MONARCHIA SZÜKSÉGFEGYVEREI PAÁL GERGELY NAGY ÚR A SZÜKSÉG AZ OSZTRÁK MAGYAR MONARCHIA SZÜKSÉGFEGYVEREI ARMS OF THE AUSTRO HUNGARIAN MONARCHY ANY PORT IN STORM A hadüzenet a legsúlyosabb döntések egyike ha éppen nem a legsúlyosabb, melyet meg lehet hozni. Mindent megfontoltam mindent meggondoltam. Nyugodt lelkiismerettel lépek a kötelesség útjára. mondta I. Ferenc József Ausztria császára, Magyarország királya. A háborúhoz azonban nem elég az elhatározás, hanem sok egyéb mellett fegyver is kell hozzá. Ha viszont kevés van belőle, valamilyen szükségmegoldásokkal kell megpróbálni pótlásukat, illetve kiváltásukat. Ilyen helyzetbe került az Osztrák Magyar Monarchia is az I. világháború idején. A cikk a monarchia erőfeszítéseit a mutatja be a fellépett fegyverhiányok pótlására. Declaration of war is the most serous decision. I have contemplated and rethought everything. Fulfil my obligation without twinge of conscience. said Franz Josef I. emperor of Austria and apostolic king of Hungary. The decision is not enough to win a war without weapons. If we haven t enough weapons we have to substitute them, to find makeshift. The Austro-Hungarian Monarchy was in this situation in the I. WW. The article shows the effort to solve the lack of weapons Mit is nevezünk szükségfegyvernek? Ez a kifejezés az első világháború idején vált közismertté, a német Ersatzgewehr szó fordításaként. Tágabb értelemben az olyan kézi lőfegyvereket jelölték ezzel a szóval, melyeket a fellépő fegyverhiány következtében különféle csatornák felhasználásával szereztek be és vettek használatba. Ezen fegyverek többsége eltért a rendszeresített típusoktól. Ritkábban használatos megnevezés a Notgewehr, mely gyakorlatilag megegyezik az Ersatzgewehr kifejezéssel. Közismertté vált még az Ersatzbajonett kifejezés is, mellyel a szükségszuronyokat jelölik. 151

2 KATONAI GÉPÉSZET 152 Előzmények Ferenc Ferdinánd főherceg, a monarchia trónörököse, a hadsereg főszemlélőjeként még 1913-ban határozta el a következő évben esedékes boszniai hadgyakorlat megtekintését. A tervezett program utolsó állomása Szarajevó volt. Az elgondolás azonban nem volt minden kockázattól mentes, hiszen Ferenc Ferdinánd ellen már 1902-ben, 1906-ban és 1910-ben is kíséreltek meg merényletet június 28-án Gavrilo Princip a szerbiai Egyesülés vagy Halál nevű titkos szervezet megbízásából Szarajevóban sikeres merényletet követett el a trónörökös és felesége ellen. Szerencsétlen ember, egy pillanatig sem gondolta, hogy ezzel robbantja ki ahogy nagyapáink hívták a nagy háborút, azaz az első világháborút. Európa gyakorlatilag már évek óta lőporos hordón ült, mindinkább körvonalazódott a két szövetségi tábor. A két tábor egymásközti torzsalkodásai a világháborút megelőző évtizedben többször is előidézték egy európai háború kitörésének veszélyét. Így hajszálon függött a béke 1905-ben az első marokkói válság miatt, ahol a francia-angol és német érdekek ütköztek össze ban Bosznia-Hercegovina annexiója izgatta fel a kedélyeket és fenyegetett a szerb orosz osztrák magyar háború kitörésének veszélye ben újból Marokkó miatt jutott el Európa a háború küszöbére, ez volt a második marokkói válság. Majd a világháború előtt két évvel kitört balkáni háború fejleményei feszítették végsőkig a húrt, mikor az orosz védnökség alatt álló kis hatalmak a Balkánt a monarchia előzetes tudta és beleegyezése nélkül egymás között felosztották és készek voltak ezért a monarchia ellen fegyveresen is fellépni. Berlin a korábbi években többször is lehűtötte a Monarchia harciasságát, de 1914 tavaszára megváltozott az álláspontja. Elfogadták Helmuth von Moltke, a német nagyvezérkar főnökének véleményét, miszerint a szövetségesek számára az erőviszonyok most a legkedvezőbbek, de az idő múlásával viszont ezek egyre rosszabbak lesznek. Elődje, gróf Alfred von Schliffen tervei szinte villámháborús ütemet írtak elő: a német haderő Belgiumon keresztül előretörve pár hét alatt legyőzi Franciaországot. A Monarchia hadereje ez idő alatt föltartóztatja a lassan mozgósító Oroszország és Szerbia hadseregeit, majd a felszabaduló

3 NAGY ÚR A SZÜKSÉG. AZ OSZTRÁK MAGYAR MONARCHIA SZÜKSÉGFEGYVEREI német csapatokkal együtt legyőzik őket, és így győzelmesen fejezik be a háborút. Bécs július 28.-án hadat üzent Szerbiának, ezzel elindítva a hadüzenetek sorát, úgyhogy augusztus 23-ára Európában szinte mindenki mindenkivel hadban állt. De nem állt meg földrészünkön a hadüzenetek sora, mert augusztus 23.-án Japán üzent hadat Németországnak. Mire lehullanak a falevelek, hazajönnek a katonák ígérte állítólag II. Vilmos császár, a kor rossznyelvei szerint egy fenyőfa mellett állva. Ha nem is volt igaz, de jól tükrözte a kor elképzelését az előttük álló háborúról. A központi hatalmak a Schliffen terv alapján néhány nagy ütközetben gondolkodtak, így a háború időtartamát hónapokban képzelték el. A többi európai ország is néhány hetes, legfeljebb néhány hónapos támadó háborúra készült fel. A háború előtt -írta visszaemlékezéseiben Churchill- hihetetlennek tűnt, hogy ilyen borzalmak és mészárlások, ha egyáltalán elkezdődnek, néhány hónapnál tovább tarthatnak. A háborúra fel kell készülni A monarchia hadseregének ereje a belpolitikai nehézségek és pénzhiány következtében úgy számban, mint felszerelésben alatta maradt a külpolitikai helyzet megkövetelte méreteknek, békelétszáma , hadiállománya fő volt. A monarchia hadügyi költségvetése 1913-ban az utolsó békeévben 5,3 milliárd koronát tett ki. A viszonyítások érdekében ez az összeg napjainkban körülbelül 69.1 milliárd Eurónak felel meg (1914-es árfolyamon viszonyítva 1 korona 2.46 Euró). 1 A háború kitörésekor a monarchia hadserege az alábbi számú és típusú puskákkal és karabélyokkal rendelkezett: darab 11 mm-es M. 67/77, M.73/77 típusú Werndl puska és karabély; darab 8 mm-es M. 90, M. 88/90, és M. 86/90 típusú Mannlicher puska; darab 8 mm-es M. 90 típusú Mannlicher karabély, darab 8 mm-es M. 95 típusú Mannlicher puskával és karabéllyal. 2 1 Julier: A világháború magyar szemmel. 24 p. 2 Hintenmeyer: In den stunde der Not. 7.p. 153

4 KATONAI GÉPÉSZET Három gyalogsági lőszertípus volt rendszeresítve: 11 mm-es M.77 típusú puskalőszer a Werndl puskákhoz; 11 mm-es M.82 típusú karabélylőszer /!!!/ a Werndl karabélyokhoz; 8 mm-es M.93 típusú puskalőszer a Mannlicher fegyverekhez és a Schwarzlose géppuskákhoz. 3 /3/ A darab Werndl-fegyvert nyugodt lelkiismerettel el is lehetett volna felejteni, mert egylövetű, még füstös lőporú lőszert tüzelő típusok voltak. De mégsem felejtették el, mert a fellépő fegyverhiány következtében ezeket idővel a póttartalékos, népfölkelő alakulatok kapták meg. Ezek az alakulatok hidak, épületek, fogolytáborok, ellátóoszlopok őrzését látták el. A dolgok nem úgy alakultak Az első háborús év végére, de már a marnei csatát (1914. szeptember) követően nyilvánvalóvá vált a központi hatalmak hadvezetése számára az eredeti gyors győzelem nyugaton elképzelés összeomlása. Elmaradt a francia hadsereg nagy átkarolása és megsemmisítése, így nem szabadultak fel a német csapatok az orosz fronton szorongatott osztrákmagyar hadosztályok tehermentesítésére. Új hadászati koncepcióra volt szükség. A központi hatalmaknak a háború elhúzódására kellett felkészülniük. A monarchia hadvezetése számára már az évi nyári csaták veszteségei- például a galíciai hadjáratban ember (halott, sebesült, hadifogoly, eltűnt nyilvánvalóvá tették, hogy a hadszertárakban tartalékolt, az időközben gyártott, illetve a sietve összeszedett fegyverek nem lesznek elegendők. Gyalogsági fegyvert viszont csak Steyr- ben az Öesterreichische Waffenfabrik- Gesellscfaft és Budapesten a Fegyver és Gépgyár gyártott, melyeknek gyártókapacitását még nem futatták fel, mivel a hadszertárakban levő fegyverek száma egy rövid háborúhoz elégségesnek tűnt. Ezt az elgondolást mi sem támasztja alá jobban, mint, hogy hadügyminisztérium kevéssel a háború kitörése előtt Werndl, Kropatschek és M. 88/90 típusú Mannlicher puskát adott el. Az előre nem látást még súlyosbította, hogy a Kropatschek puska,- akár csak a Mannlicher-ismétlő típusú volt. 3 Im. 8 p. 154

5 NAGY ÚR A SZÜKSÉG. AZ OSZTRÁK MAGYAR MONARCHIA SZÜKSÉGFEGYVEREI A gyalogsági fegyverek hiánya A monarchia az első világháború idején végig küszködött fegyver és hadianyag ellátási problémákkal, így többek közt a gyalogsági fegyverek hiányával is. Ezek az alábbi okokra vezethetők vissza: A háború első időszakában bekövetkezett hatalmas fegyverzet veszteségeket csak egy rövid ideig tudták pótolni a hadszertárak készleteiből, illetve a gyártásból. A következő időszakban a napi veszteségek pótlásán túl mind több új alakulatot kellett felállítani, így fel is fegyverezni. A fegyvergyártás volumenének felfuttatásához viszont idő kellett. A háború utolsó időszakában a gyárak már elérték teljesítőképességük felső határát, és fellépett a nyersanyag hiány is. A budapesti és a steyri fegyvergyárak együttesen 1917-ben havonta darab M.95 típusú Mannlicher puskát és M.95 Mannlicher karabélyt tudtak gyártani. Ez hatalmas számnak tűnik, de a monarchiának ekkorra mintegy katonája állt fegyverben. Fegyvert, de honnan? A bécsi hadügyminisztérium fegyverzetügyi bizottságának volt a feladata a probléma megoldása. A háború folyamán az alábbi megoldásokat találták: 1. Exportra legyártott, de még ki nem szállított fegyverek használatba vétele: a/ ha a lőszerük a Mannlicher fegyverhez használatos M.93 8X50R típusú volt, átalakításra nem volt szükség, felhasználásuk azonnal megtörténhetett, b/ ha a lőszerük nem az M.93, hanem a német szövetséges által használt M.14 7X57 típusú, vagy az adott lőszertípust export okok miatt a monarchiában gyártották, akkor nem volt szükség átalakításra, felhasználásuk azonnal megtörténhetett, c/ ha lőszerük eltért a monarchiában, illetve a német szövetségesnél gyártott lőszerektől, akkor a fegyvereket átalakították, 155

6 KATONAI GÉPÉSZET 2. Szövetségesektől kapott fegyverek. Ezekhez a lőszert Németországból szerezték be. 3. Zsákmányolt fegyverek a/ ha a lőszertípust nem használta a német szövetséges vagy nem gyártotta a monarchia, akkor a fegyvereket átalakították. b/ a fegyvereket nem alakították át, hanem zsákmányolt lőszert használtak hozzájuk. 156 Exportra gyártott fegyverek felhasználása Átalakítás nélkül használatba vett fegyverek Bulgária az 1800-as évek végétől gyalogsági fegyvereit a monarchiától szerezte be, először a Steyr-i OEWG-től, majd től a budapesti Fegyver- Gépgyártól októberben a hadügyminisztérium a kiszállításra kész 8992 darab M.95 Mannlicher puskát és 500 darab M.95 Mannlicher karabélyt igénybe vette. A szófiai katonai attasé ügyességén múlott, hogy a monarchia rövidesen mintegy Mannlicher puskát tudott Bulgáriától viszzavásárolni. A fegyver egyenes húzású forgó zárfejes, Mannlicher féle középágytáras, tárkeretes típus volt. A tárkeretben 5 lőszer volt, az utolsó lőszer kilövésekor a tárkeret a társzekrény nyílásán keresztül kiesett, ezzel jelezve, hogy a fegyvert újra kell tölteni. A bulgár megrendelésre készített fegyverek 8X50R lőszert tüzeltek és a használt szuronyok felrögzítése is megegyezett az alaptípusokéval, így felhasználásukhoz semmilyen átalakításra nem volt szükség. A fegyverek jelzése megegyezett a rendszeresítetekkel: 8 mm. M.95 Repetiergewehr- System Mannlicher vagy 8 mm M.95 Repetier-karabiner-System Mannlicher Mexikó, Chile és Kolumbia a Steyr-i fegyvergyártól M.12 típusú Mauser rendszerű puskát és kisebb számban karabélyt- rendelt. Az M.12 fegyver forgóhengeres zárú, középágytáras, töltőléces típus volt, a társzekrénybe öt 7X57- es lőszert lehetett betárazni. Mexikó számára legyártott darab fegyvert szuronnyal és a darab lőszerrel együtt a hadügyminisztérium megvette. Kolumbia 5000 darab fegyvert rendelt, melyből darab leszállításra is került. A maradék darabot a hozzá készletezett darab lőszerrel megvette a hadügyminisztérium. Chile darab fegyvert rendelt, mely mennyiséget a hadügyminisztérium megvette.

7 NAGY ÚR A SZÜKSÉG. AZ OSZTRÁK MAGYAR MONARCHIA SZÜKSÉGFEGYVEREI A fegyverekhez a hozzá legyártott szuronyokat használták, illetve a későbbi időkben szükségszuronyokat. A 7x57-es lőszert az ausztriai Hirtenbergben, a Patronen-, Zündhütchen- und Metallfabrik -nál gyártották. A mexikói, chilei és kolumbiai exportból visszatartott és rendszerbe állított fegyverek jelzése 7mm M.14 /mexikanisches/ Repetiergewehr illetve /kolumbianischen/, vagy /chilenisches/ lett. 1. ábra 7 mm M.93 (mexikói v. chilei v. kolumbiai) ismétlőpuska Görögország számára a Steyr-i fegyvergyár az 1800-as évek közepétől szállított gyalogsági fegyvereket. Athén 1913-ban, a marokkói válság nyomán mintegy darab M.1903/14 típusú fegyvert rendelt. A fegyver érdekes konstrukció volt, mert M.88 Mauser rendszerű, forgóhengeres zárral, középágytáras, öt lőszeres Schönauer típusú dobtárral készült. Lőszere 6,5 x 54-es volt, melyet Hirtenberg-ben a Hirtenberger Patronen-Zündhütchen- Metallwarenfabrik AG gyártott. A ki nem szállított darab fegyvert a hadügyminisztérium vette igénybe, melyből darabot az újonnan felállításra került Lengyel Légió kapott meg. A fegyverek jelzése 6.5 mm. M.03/14 /greichisches/ Repe-tiergewehr lett. 2. ábra 6.5 mm M.13/14 (görög) ismétlőpuska 157

8 KATONAI GÉPÉSZET Átalakítást követően használatba vett fegyverek Románia is a gyalogsági fegyvereit a monarchiától szerezte be, a Steyr-i OEWG-től ig több mint darab M.1893 típusú fegyverre adott megrendelést. Az as balkáni háború után határozták el a fegyverzet további korszerűsítését, így még darab fegyvert rendeltek ben még mintegy fegyver volt a gyárban készen, illetve félkészen. A hadügyminisztérium ezeket a fegyvereket megvásárolta és intézkedett az átalakításukra. Az M.1893 fegyver 6,5 mm-es, forgóhengeres zárú, tárkeretes, középágytáras, típus volt. Az átalakítás a töltényűr, a cső felfúrását, a zár, a társzekrény módosítását és az irányzék átskálázását jelentette. A fegyverhez így használni lehetett a rendszeresített M.93 8 x 50R lőszert a hozzá rendszeresített tárkerettel. A fegyverhez csak az eredeti szuronyt készletezték, szükségszurony nem is készült hozzá. Az átalakított fegyver jelzése: 8mm. M.93 /adaptiertes rumeanisches/ Repetiergewehr/ lett. 3. ábra 8 mm M93 (átalakított román) ismétlőpuska 158 Szövetségesektől beszerzett fegyverek Németország A bécsi hadügyminisztérium már augusztus 10-én táviratot küldött a berlini osztrák katonai attasénak tájékoztatást kérve, hogy mennyi Mauser puskát tudna szuronnyal és lőszerrel együtt a porosz hadügyminisztérium a monarchiának átadni. A kívánt mennyiség darab puska és ehhez lőszer volt. Berlin ellenjavaslata ennél lényegesen kevesebb Mauser puska és zsákmányolt orosz fegyver és lőszer volt. A monarchia erre a válaszra csökkentette igényét Mauser puskára

9 NAGY ÚR A SZÜKSÉG. AZ OSZTRÁK MAGYAR MONARCHIA SZÜKSÉGFEGYVEREI és a lehető legtöbb orosz zsákmányfegyverre. Bécs és Berlin közt egészen 1915 végéig tartott az egyezkedés, melynek eredményeképpen a megállapodásban Gew. 88 típusú fegyver szállítását vállalták. A Gew.88 forgóhengeres zárú, középágytáras, tárkeretes fegyver volt. A beérkező fegyverekkel a Landwehr zászlóaljakat, a voralbergi és tiroli vadászokat szerelték fel. A fegyverhez a német gyártmányú M.88 típusú 8X57J lőszert használták. Szuronya az M/71 típusú vadászszurony, illetve az M.13 típusú szurony volt, melyet a fegyverekkel szállítottak. A későbbiek során szükségszuronyt is terveztek hozzá, illetve a korábbi Werndl szuronyok markolatának átalakításával ezek is használhatók voltak hozzá. A fegyver jelzése 8 mm /7.92 mm./ M.13 /deutsches M.88/ Repetiergewehr lett. Kis számban szállítottak még Kar. 88 típusú karabélyokat is, mely a Gew. 88-nak volt egy változata, így ugyanazt a lőszert tüzelték. Ezekkel a fegyverekkel a hegyivadász alakulatokat szerelték fel. Törökország 4. ábra 8 mm (7.92 mm) M13 (német M88) ismétlőpuska Törökország gyalogsági fegyvereit az 1800-as évek végétől Németországból szerezte be, ezek a Mod.1893, Mod.1898 és Mod.1903 típusú Mauser puskák voltak, lőszerük a 7.65X53 típus volt. Törökország mintegy vegyes típusú fegyvert adott át a monarchiának, melyeket az Albán Légió felszerelésére használtak fel. A légiót 1914-ben szervezték önkéntesekből, 9 zászlóaljból állt zászlóaljanként négy századdal. A fegyverek jelzése 7.65 mm. M.93 /türkisches/ Repetiergewehr, 7.65 mm M.90/03 /türkisches/ Repetiergewehr illetve 7.65 mm. M.90 /türkisches/ Repetiergewehr lett. A puskákhoz Törökország M.90 típusú szuronyokat is szállított, a későbbiekben német gyártmányú, illetve annak alapján készült osztrák gyártású szükségszuronyokat használtak. 159

10 KATONAI GÉPÉSZET Zsákmányolt fegyverek 1917-ig zsákmányolt fegyverekkel a monarchia népfelkelő alakulatait, illetve a hátországban őrszolgálatot adó egységeit szerelték fel tól már a Honvédséget, a Landwehr alakulatokat, a haditengerészeti gyalogságot, a csendőrséget, valamint a reguláris ezredek menetzászlóaljait is zsákmányolt fegyverekkel kellett ellátni. Ugyancsak ilyen fegyverekkel szerelték fel különféle önkéntes alakulatokat, így az Ukrán Önkéntes Ezredet, a Bukovinai Önkéntes Hadosztályt, a karintiai, a salzburgi és alsóausztriai lövész zászlóaljakat, ezredeket. Orosz zsákmányfegyverek Az orosz hadsereg zöme egy igen jó az M.1891 típusú Mosin-Nagant puskákkal volt felszerelve, melyeket a tulai és szesztroretszki arzenálokban gyártottak. Az M.1891 puskának két változata volt a gyalogsági és a 7 centiméterrel rövidebb kozák, vagy dragonyos típus ben a cári hadsereg mintegy M.1891 fegyverrel rendelkezett, mely mennyiség mégsem bizonyult elegendőnek az igen nagy veszteségek pótlására. Ezért kiegészítve a hazai gyártást darab M.1891 típusú fegyvert rendeltek meg az USA-tól. A helyzetet tovább bonyolította, hogy közben áttértek az ogivalhegyű M X54R lőszerről a hegyes M X54 lőszer használatára. Az M.1891 fegyver forgóhengeres zárú, középágytáras, töltőléces fegyver volt. A régi orosz hosszmértékkel, a vonallal 2,54 mm jelölték a cső űrméretét: így lett a 7.62 mm űrméretű fegyver közismert elnevezése: háromvonalas. A fegyver különben olyan jó konstrukció volt, hogy legközelebb csak 1930-ban módosították, ennek a típusnak lett a jelzése M.1891/30. /5/ ábra M.91 Mosin-Nagant dragonyos puska

11 NAGY ÚR A SZÜKSÉG. AZ OSZTRÁK MAGYAR MONARCHIA SZÜKSÉGFEGYVEREI A monarchia csapatai nagy számban zsákmányoltak orosz fegyvereket a hozzá való lőszerekkel, így felhasználásuk kézenfekvő megoldás volt. Egy részüket az eredeti orosz zsákmányolt lőszerekkel használták, más részüket viszont a monarchia rendszeresített lőszeréhez átalakították. Már júliusban kiadtak egy szabályzati mellékletet a használatba vett orosz fegyverek és lőszerek felsorolásával. FEGYVER LŐSZERE 7.62 mm M.91 gyalogsági puska M.1891 ogivalhegyű orosz lőszer 7.62 mm M.91 kozák puska M ogivalhegyű orosz lőszer 7.62 mm M.91 gyalogsági puska M hegyes orosz lőszer 7.62 mm M.91 kozák puska M.1908 hegyes orosz lőszer 8 mm M.91 gyalogsági puska /átalakított/ 8X50R ogivalhegyű osztrák magyar lőszer 8 mm M.91 kozák puska 8X50R ogivalhegyű osztrák magyar lőszer Orosz zsákmányfegyverek és lőszerei 4 Az orosz fegyverek átalakítását a 8X50 lőszerhez a steyri OEWG, a bécsi Artilleriezeughaus, valamint több kisebb-nagyobb vállalat végezte. Az átalakítás a fegyvercső, a csőfar felfúrását, a tok módosítását, az irányzék átskálázását jelentette. 5 Az üzemek naponta mintegy 200 fegyvert alakítottak át. Az átalakított fegyverek pontos száma nem ismert, egy adat szerint a háború kezdetétől szeptember végéig darab módosított Mosin- Nagant fegyvert vett át a hadsereg. A fegyvertokokba ütötték be a módosítást végző gyár, üzem jelzését (OEWG, AZF, JSE, R, stb.) és alá a hadsereg átvételi jelzését- a kétfejű sasos címert. A zsákmányolt orosz fegyverek száma nem ismert, de mindenképpen több százezerre tehető. A fegyverekhez a zsákmányolt szuronyokat használták, mikor azokból is kevés volt, az orosz minta alapján utángyártották mint szükségszuronyt. 6 A fegyver jelzése 8 mm M.91 /russisches/ Repetiergewehr lett. 4 Im.55 p. 5 A puskát rendszeresítették Magyarországon is, ennek a típusnak lett a népies elnevezése dióverő. 6 Mind Németországban, mind az Osztrák Magyar Monarchiában igen nagy számban gyártották. 161

12 KATONAI GÉPÉSZET ábra M.91 Mosin-Nagant gyalogsági puska Az orosz hadsereg által használt külföldi fegyverek Az orosz hadsereg fegyverellátása nem sokban különbözött a monarchiáétól. A hiányosságok pótlására 1914 után Amerikából Winchester, Japánból Arisaka, Franciaországból Lebel, Gras, Kropatschek, Angliából Arisaka /!!/, Olaszországból Vetterli puskákat szereztek be, összesen darabot. Ez az igen vegyes fegyverállomány tovább bonyolította a lőszerutánpótlást, mert mintegy öt újabb lőszertípusnak a beszerzését és eljuttatását kellett biztosítani a csapatokhoz. Az orosz hadseregtől zsákmányolt japán fegyverek Az orosz hadsereg által használt darab Typ.30/38 Arisaka puskából a monarchia hadserege lőszerrel együtt igen sokat zsákmányolt, így felmerült a további felhasználás lehetősége. Így 1918-ban a 14. gyalogezred X. menetzászlóalját szerelték fel Arisaka puskákkal. A puskákhoz az eredeti japán szuronyokat használták, majd kis számban szükségszurony is készült hozzájuk. A puska forgóhengeres zárú, középágytáras, töltőléces fegyver volt. A töltőlécbe öt lőszer fért el. Évekkel ezelőtt nem kis meglepetésemre egy vidéki padlásról előkerült Arisaka szuronyt kaptam. Hosszú ideig elképzelésem sem volt, vajon hogyan is kerülhetett ez a nálunk igen ritka típus Magyarországra. A fegyver 6.5X50-es lőszert tüzelt, jelzése 6.5 mm M.97 /japanischer/ Repetiergewehr lett. Olasz zsákmányfegyverek Az orosz M.91 puska mellett az olasz M.91 /Fucile modello 91/ típusú Mannlicher-Carcano puskából zsákmányoltak a legtöbbet a monarchia csapatai. A fegyver forgóhengeres zárú, Mannlicher féle középágytáras,

13 NAGY ÚR A SZÜKSÉG. AZ OSZTRÁK MAGYAR MONARCHIA SZÜKSÉGFEGYVEREI tárkeretes típus volt. A tárkeretbe hat darab 6.5X52- es lőszer volt betárazható. Mivel a puskákkal nagy mennyiségű lőszert is zsákmányoltak, így kézenfekvő volt a fegyver azonnali felhasználása. A zsákmány lőszer utánpótlás azonban igen csak esedékes volt, ezért a fegyver átalakítását határozták el. A legkézenfekvőbb megoldás a 6.5X54- es, a görög export fegyverek lőszeréhez történő átalakítás volt, hiszen ezt a lőszertípust a monarchiában gyártották. Az átalakított fegyvereknél a zárdugattyú bal oldalába ütötték a Jt.u.GR jelzést, a csőfarba, pedig az AZF (az átalakítást végző gyár Artilleriezeugfabrik Wien) jelölést augusztusáig mintegy fegyver átalakítása történt meg. Még felmerült az olasz fegyvereknek átalakítása a dél-amerikai exportra gyártott fegyverek 7X57-es lőszeréhez, ez azonban már csak terv maradt. A fegyverekhez a zsákmányolt szuronyokat használták, majd készültek hozzájuk szükségszuronyok is. A fegyver jelzése 6.5mm M91 /italienische/ Repetiergewehr lett. Szerb zsákmányfegyverek 7. ábra 6.5 mm M.91 (olasz) ismétlőpuska Szerbia 1907 után modernizálta hadseregét, Németországtól M.98, M.99, 99/07 és /08 Mauser puskákat, a monarchiától M.1908 Mauser karabélyokat szerzett be. A háborúba lépését követően a meglevő fegyverek mellé angol, francia és orosz fegyvereket kapott gyorssegélyként, melyekből a monarchia csapatai igen sokat zsákmányoltak. Ebből az igen vegyes zsákmányanyagból a monarchia mintegy 4000 M.98 és M. 99 Mauser puskák felhasználását határozta el. Ezekhez a fegyverekhez a dél amerikai export fegyverekhez gyártott 7X57-es lőszert lehetett használni, így a lőszerutánpótlás megoldott volt. A puskákhoz az eredeti zsákmányolt szuronyokat használták, illetve a későbbiek során szükségszuronyt gyártottak hozzá. A fegyverek jelzése 7 mm M.14 /serbisches/ Repetiergewehr lett. 163

14 KATONAI GÉPÉSZET Román zsákmányfegyverek Románia a gyalogsági fegyvereinek java részét a monarchiától szerezte be, így a Mod.1893 puskákat és a Mod.1893 lovassági karabélyokat. Románia 1916 augusztus 27.-i hadba lépését követően ezen fegyverek egy része mint hadizsákmány került vissza a monarchia csapatainak kezébe. A lőszerét 6.5X53R típust német gyárakból szerezték be. A puskához a zsákmányolt szuronyokat használták, majd osztrák gyártmányú szükségszuronyokat. A fegyver jelzése 6.5 mm M.93 /rumenisches/ Repetiergewehr lett. Francia és angol zsákmányfegyverek A monarchia ma már nem megállapítható mennyiségben vett igénybe francia és angol zsákmányfegyvereket is. Arra, hogy ezeket a fegyvereket használatba vették, utal a Merkblaetern über eigene und fremdlaendische Hand und Faustfeuerwaffen /ismertető saját és idegen kézi és maroklőfegyverekről/ című szabályzat. Az tény, hogy a Stainach-i körzeti lőtér készletében voltak francia és angol puskák, tehát folyt átképzés ezekre a fegyverekre. A francia és angol zsákmányfegyvereket csak kisegítő alakulatok,- így a raktárőrségek és hídőrségek használták. Francia zsákmányfegyverek Az Mle.1886/93 Lebel puska forgóhengeres zárú, nyolclövetű előágytáras fegyver volt, 8X50R Balle D típusú lőszert használtak hozzá. A Lebel puska volt a francia hadsereg legelterjedtebb fegyvere az I. világháború idején, de még a II. világháborúban is használták. A puskára csak az eredeti négyélű M.1886 szurony melyet a köznyelv Lebel szuronynak is hív volt feltűzhető, szükségszuronyt nem is készítettek hozzá. A fegyver jelzése 8 mm M.86/93 /französisches/ Repetiergewehr lett. Az Mle.1907 Mannlicher- Bertier puska forgóhengeres zárú, Mannlicher féle középágytáras, tárkeretes fegyver volt. A tárkeretbe csak három 8X50R Balle D lőszer fért el, ami már akkor is nehezen volt megérthető. Ebből a típusú puskából kapott segélyként Oroszország, Belgium, Görögország és Olaszország. A fegyver jelzése 8 mm M.86/93 M.15 /französisches/ Repetiergewehr lett. 164

15 NAGY ÚR A SZÜKSÉG. AZ OSZTRÁK MAGYAR MONARCHIA SZÜKSÉGFEGYVEREI 8. ábra 8 mm. M.86/93 (francia) ismétlőpuska Angol zsákmányfegyver A Short Lee- Enfield MK.III puska forgóhengeres zárú, középágytáras, töltőléces fegyver volt. A fegyver különlegessége volt, hogy a társzekrénybe 10 lőszer fért el, a tárzárral le lehetett zárni a lőszeradogatás útját,- így egylövetű lett a puska, valamint, hogy a cső végig volt ágyazva. A hozzá használt lőszer 303-/7.7X56/ típusú volt. Az MK.III típus továbbfejlesztett változata volt az MK.III*, melynél a tárzárat elhagyták. Az Mk.III és MK.III* fegyverek jelzése 7.7 mm. M.95/03 /englisches/ Repetiergewehr lett. 9. ábra 7.7 mm M.95 (angol) ismétlőpuska 165

16 KATONAI GÉPÉSZET Az Osztrák Magyar Monarchia által használt gyalogsági lőszerek, FEGYVER LŐSZER LŐSZER BESZERZÉSE Osztrák magyar 11X58 monarchia gyártotta Osztrák magyar, bolgár exp. román exp. orosz átalakított zsákmány francia zsákmány 8X50R 8X50R Balle D monarchia gyártotta zsákmány német átadott 7,92X57 importálás Németországból angol zsákmány 7.7X56 zsákmány orosz zsákmány 7,62X54R zsákmány török átadott 7,65X53 importálás Németországból mexikói, kolumbiai, chilei exp. 7X57 monarchia gyártotta görög exp. olasz átalakított zsákmány 6.5X54 monarchia gyártotta román átalakított zsákmány 6.5X53R importálás Németországból japán zsákmány 6.5X50 zsákmány Mint a táblázatból kiderül, a monarchia hadserege az közötti időszakban eltérő számbeli eloszlásban tizenegy különböző típusú lőszert használt. Ezek beszerzése, kiszállítása a csapatokhoz komoly feladat elé állította a hadbiztossági szerveket. Elgondolkodtató, hogy az Osztrák Magyar Monarchia milyen nagy típusszámban használt szükségfegyvereket. Ezt a kényszerűség diktálta, ugyanis a hadvezetés számára egyszerűen nem állt rendelkezésre elég puska. Gyalogsági fegyverek gyártása nagy mennyiségben csak két helyen Steyrben és Budapesten történt, viszont több kisebb üzem és gyár felszereltsége volt alkalmas a zsákmányfegyvereken szükséges átalakítások elvégzésére. A rendkívüli igényekhez mért gyártási kapacitások szűkössége mellett az egyre inkább érződő nyersanyag hiány is indokolta a zsákmányfegyverek mind fokozottabb felhasználását.

17 NAGY ÚR A SZÜKSÉG. AZ OSZTRÁK MAGYAR MONARCHIA SZÜKSÉGFEGYVEREI Felhasznált irodalom 1. Galántai József: Az I. világháború. Korona Kiadó, Budapest Julier Ferenc: A világháború magyar szemmel. Magyar Szemle Társaság Budapest North, Anthony- Hogg, Ian: Lőfegyverek könyve. Alexandra Kiadó. Budapest Hintermeier, Heino: In der Stunde der Not. Verlagsbuchhandlung Stör, Wien Gabriel, Erich: die Hand und Faustfeuerwaffan der habsburgischenheere, Österreichischer Bundesverlag, Wien

18 168 KATONAI GÉPÉSZET

Légvédelmi tüzérség (fejlődéstörténet) Bevezetés

Légvédelmi tüzérség (fejlődéstörténet) Bevezetés Légvédelmi tüzérség (fejlődéstörténet) Bevezetés A Nagy Háború hatalmas véráldozatokkal járó, de többnyire igen korlátozott eredményeket hozó csatái hamar rádöbbentették a katonai vezetéseket, hogy sürgősen

Részletesebben

ROHAMPISZTOLYOK OSZTRÁK-MAGYAR GÉPPISZTOLYOK AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚBAN

ROHAMPISZTOLYOK OSZTRÁK-MAGYAR GÉPPISZTOLYOK AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚBAN VII. Évfolyam 2. szám - 2012. június Soós Péter soos.peter@hm.gov.hu ROHAMPISZTOLYOK OSZTRÁK-MAGYAR GÉPPISZTOLYOK AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚBAN Absztrakt Az osztrák-magyar géppisztolyok, vagyis a rohampisztolyok,

Részletesebben

ELSŐ KÉZBŐL A HADERŐRŐL! www.honvedelem.hu ONVÉD. agyar. A Honvédelmi Minisztérium magazinja 2014. február XXV. évf. 2. szám 390 Ft MEGSZÁLLOTTAK

ELSŐ KÉZBŐL A HADERŐRŐL! www.honvedelem.hu ONVÉD. agyar. A Honvédelmi Minisztérium magazinja 2014. február XXV. évf. 2. szám 390 Ft MEGSZÁLLOTTAK ELSŐ KÉZBŐL A HADERŐRŐL! ONVÉD A Honvédelmi Minisztérium magazinja 2014. február XXV. évf. 2. szám 390 Ft HmA agyar www.honvedelem.hu MEGSZÁLLOTTAK TARTALOM 54 A SZURMAY-DANDÁR 32. NEMZETI HONVÉD DÍSZEGYSÉGÉNEK

Részletesebben

UJVÁRI MIHÁLY. Egy évszázad a katonai ruházati ellátás szolgálatában

UJVÁRI MIHÁLY. Egy évszázad a katonai ruházati ellátás szolgálatában UJVÁRI MIHÁLY Egy évszázad a katonai ruházati ellátás szolgálatában 1 A HM HADTÖRTÉNETI INTÉZET ÉS MÚZEUM KIADVÁNYAI Sorozatszerkesztõ: Dr. Holló József Ferenc altábornagy fõigazgató 2 UJVÁRI MIHÁLY Egy

Részletesebben

A NAGY HÁBORÚ ÉS KÖVETKEZMÉNYEI

A NAGY HÁBORÚ ÉS KÖVETKEZMÉNYEI A NAGY HÁBORÚ ÉS KÖVETKEZMÉNYEI A világégés első évei, 1914-1916 A BALKÁNI LŐPOROS HORDÓ FELROBBANÁSA A X X. század elejére kialakult az európai nagyhatalm ak két, egymással szem ben álló tö m b je: az

Részletesebben

Gulyás Géza alezredes

Gulyás Géza alezredes Doktori (PhD) értekezés Gulyás Géza alezredes 2011 ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR Hadtudományi Doktori Iskola Gulyás Géza alezredes A MAGYAR HONVÉDSÉG TÁBORI TÜZÉR TÁMOGATÁSÁNAK

Részletesebben

Szakdolgozat A MAGYAR LÉGIERŐ ÚJJÁSZERVEZÉSE, A SUGÁRHAJTÁSÚ REPÜLŐGÉPEK RENDSZERBE ÁLLÍTÁSÁIG 1945-1952

Szakdolgozat A MAGYAR LÉGIERŐ ÚJJÁSZERVEZÉSE, A SUGÁRHAJTÁSÚ REPÜLŐGÉPEK RENDSZERBE ÁLLÍTÁSÁIG 1945-1952 Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar Szakdolgozat A MAGYAR LÉGIERŐ ÚJJÁSZERVEZÉSE, A SUGÁRHAJTÁSÚ REPÜLŐGÉPEK RENDSZERBE ÁLLÍTÁSÁIG 1945-1952 Készítette: Némedi-Varga Dávid Történelem-kommunikáció

Részletesebben

Paál Gergely HADTÖR TÉNELEM 5

Paál Gergely HADTÖR TÉNELEM 5 HADTÖRTÉNELEM Paál Gergely A MAGYAR KIRÁLYI HONVÉDSÉG EGYÉVES ÖNKÉNTESEI Az egyévi önkéntes így írták nagyapáink, dédapáink annak idején,- az osztrák- magyar monarchia haderejének kétségtelenül furcsa

Részletesebben

Az I. világháború kitörésének 100. évfordulója évében tisztelettel és kegyelettel emlékezünk hőseinkre és az áldozatokra.

Az I. világháború kitörésének 100. évfordulója évében tisztelettel és kegyelettel emlékezünk hőseinkre és az áldozatokra. Philatelica 2014/1 Az I. világháború kitörésének 100. évfordulója évében tisztelettel és kegyelettel emlékezünk hőseinkre és az áldozatokra. In the year of the outbreak of World War I, the 100th anniversary

Részletesebben

Majdnem 100 év. A Nitrokémia története 1921 2010 KOVÁCS TIBOR. Majdnem 100 év A Nitrokémia története 1921 2010

Majdnem 100 év. A Nitrokémia története 1921 2010 KOVÁCS TIBOR. Majdnem 100 év A Nitrokémia története 1921 2010 KOVÁCS TIBOR 1931. június 11-én született a Zemplén megyei Taktaharkányon kisiparos család első gyermekeként. Itt kezdte elemi iskoláit, majd a család Békés csa - bára költözött. 1949-ben érettségizett

Részletesebben

MUNKAANYAG. Csomós István. A magyar haderő kialakulása, fejlődése, szerepe. az ország függetlenségének és Európa békéjének

MUNKAANYAG. Csomós István. A magyar haderő kialakulása, fejlődése, szerepe. az ország függetlenségének és Európa békéjének Csomós István A magyar haderő kialakulása, fejlődése, szerepe az ország függetlenségének és Európa békéjének biztosításában; hivatásos és szerződéses katona a Magyar Honvédségben, érdekérvényesítés, A

Részletesebben

KRÁMLI MIHÁLY 100 ÉVE BOCSÁTOTTÁK VÍZRE A SZENT ISTVÁN CSATAHAJÓT

KRÁMLI MIHÁLY 100 ÉVE BOCSÁTOTTÁK VÍZRE A SZENT ISTVÁN CSATAHAJÓT KRÁMLI MIHÁLY 100 ÉVE BOCSÁTOTTÁK VÍZRE A SZENT ISTVÁN CSATAHAJÓT Megjelent a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum III. évkönyvében Budapest, 2014. MMKM 1 Száz esztendővel ezelőtt, 1914. január 17-én,

Részletesebben

Világháborúk sodrában (1914 1945)

Világháborúk sodrában (1914 1945) Világháborúk sodrában (1914 1945) 235 A KORSZAK KRONOLÓGIÁJA 1914. június 28. Szarajevóban meggyilkolják Ferenc Ferdinándot és feleségét 1914. július 28. Az Osztrák Magyar Monarchia hadat üzen Szerbiának,

Részletesebben

Magyarország a második világháborúban. Főszerkesztő Romsics Ignác

Magyarország a második világháborúban. Főszerkesztő Romsics Ignác UNGVÁRY KRISZTIÁN Magyarország a második világháborúban Főszerkesztő Romsics Ignác KOSSUTH KIADÓ írta: Ungváry Krisztián Főszerkesztő: Romsics Ignác Sorozatszerkesztő: Nagy Mézes Rita Képszerkesztő: Demeter

Részletesebben

TRIANONTÓL PÁRIZSIG (Magyarország lehetőségek és kényszerek között 1920-1947)

TRIANONTÓL PÁRIZSIG (Magyarország lehetőségek és kényszerek között 1920-1947) SZAKÁLY SÁNDOR TRIANONTÓL PÁRIZSIG (Magyarország lehetőségek és kényszerek között 1920-1947) Az I. világháború a Magyar Királyság, mint az Osztrák-Magyar Monarchia társországa számára, 1918. november 3-án

Részletesebben

PhD ÉRTEKEZÉS. ZRíNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. A magyar királyi honvédség egészségügyi szervezete

PhD ÉRTEKEZÉS. ZRíNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. A magyar királyi honvédség egészségügyi szervezete ZRíNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PhD ÉRTEKEZÉS Kiss Gábor A magyar királyi honvédség egészségügyi szervezete 1867 1918 Budapest, 2003. január Témavezetõ: Dr. Szabó József János alezredes CSc, egyetemi

Részletesebben

Dr. Bodó László. Leventék

Dr. Bodó László. Leventék Dr. Bodó László Leventék TARTALOM Előzmények. Veszteségeink. A Leventék. A mozgósítás. Kiszállítás Németországba. A kiképzések. Az összeomlás. Az amerikai hadifogolytáborok. Az angol hadifogolytáborok.

Részletesebben

Krivács Györgyné. Az idegen nyelvi képzés rendszere a m. kir. Honvédségben 1920 és 1945 között. PhD értekezés

Krivács Györgyné. Az idegen nyelvi képzés rendszere a m. kir. Honvédségben 1920 és 1945 között. PhD értekezés ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Krivács Györgyné Az idegen nyelvi képzés rendszere a m. kir. Honvédségben 1920 és 1945 között PhD értekezés Tudományos témavezető: Dr.Horváth

Részletesebben

2. fejezet A KISNEMZETI SZÉTTAGOLTSÁGHOZ VEZETŐ ÚT 1914-1920

2. fejezet A KISNEMZETI SZÉTTAGOLTSÁGHOZ VEZETŐ ÚT 1914-1920 2. fejezet A KISNEMZETI SZÉTTAGOLTSÁGHOZ VEZETŐ ÚT 1914-1920 1. Az Osztrák-Magyar Monarchia és a hadicélok alakulása 1.1. Az antanthatalmak hadicéljai 1815-ban a Bécsi Kongresszus idején Köztes-Európában

Részletesebben

OTDK-DOLGOZAT. Molnár Gyula

OTDK-DOLGOZAT. Molnár Gyula OTDK-DOLGOZAT Molnár Gyula MA 2013 MESEAUTÓK RAKTÁRON MAGYAR GÉPKOCSI- KERESKEDELEM 1945-IG FAIRY TALE CARS THE HUNGARIAN VEHICLE MARKET IN THE PRE-WORLD WAR II ERA Molnár Gyula Kézirat lezárva: 2012.

Részletesebben

A M. Kir. 10. tábori tüzérezred védelmi harcai a Donnál 1943. januárjában

A M. Kir. 10. tábori tüzérezred védelmi harcai a Donnál 1943. januárjában Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Németh Gergely A M. Kir. 10. tábori tüzérezred védelmi harcai a Donnál 1943. januárjában 2004. 12.05 Konzulens: dr. Csikány Tamás alezredes

Részletesebben

H A D T U D O M Á N Y I S Z E M L E

H A D T U D O M Á N Y I S Z E M L E A VILÁGHÁBORÚ 1914-1918 A NAGY HÁBORÚ IRATANYAGAINAK FELDOLGOZÁSA A HADILEVÉLTÁRBAN THE WORLD WAR 1914-1918 ELABORATION OF THE GREAT WAR S DOCUMENTATION AT THE HUNGARIAN MILITARY ARCHIVE A magyar hadtörténeti

Részletesebben

agyarország Hadtörténete a XVIII XIX. században

agyarország Hadtörténete a XVIII XIX. században agyarország Hadtörténete a XVIII XIX. században A szolnoki ütközet 1849. március 5-én. Greguss Imre (1856 1910) festménye A nagysallói ütközet, 1849. április 19. Medve Imre festménye A hazáért mindhalálig

Részletesebben

FEGYVERNEKI FROMMER RUDOLF ÉLETE JELENTİS HADITECHNIKAI ALKOTÁSAINAK TÜKRÉBEN

FEGYVERNEKI FROMMER RUDOLF ÉLETE JELENTİS HADITECHNIKAI ALKOTÁSAINAK TÜKRÉBEN Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Gépszerkezettani és Biztonságtechnikai Intézet TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI DOLGOZAT FEGYVERNEKI FROMMER RUDOLF ÉLETE JELENTİS HADITECHNIKAI ALKOTÁSAINAK

Részletesebben

Finnország függetlenségi harca 1917 1945. Magyar önkéntesek Finnországban

Finnország függetlenségi harca 1917 1945. Magyar önkéntesek Finnországban Finnország függetlenségi harca 1917 1945. Magyar önkéntesek Finnországban Ha egy műfordító áttenné északi testvérnépünk nyelvére Sajó Sándor: Magyarnak lenni című versét, s közben a magyar szót finn -re,

Részletesebben

Doktori (PhD) értekezés

Doktori (PhD) értekezés Doktori (PhD) értekezés A FORTELE AERIENE REGALE ALE ROMANEI (ROMÁN KIRÁLYI LÉGIERŐ) VADÁSZAINAK, ZUHANÓBOMBÁZÓINAK ÉS CSATAREPÜLŐINEK HARCA A TENGELYHATALMAK OLDALÁN A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚBAN Novák Zoltán

Részletesebben

Az Árpád-vonal. Eszterházy Károly Főiskola Modernkori Magyar Történelem Tanszék

Az Árpád-vonal. Eszterházy Károly Főiskola Modernkori Magyar Történelem Tanszék Eszterházy Károly Főiskola Modernkori Magyar Történelem Tanszék Az Árpád-vonal Az ezer éves magyar határvédelmi-rendszer kiépítése és védésének kárpátaljai szakasza 1938 1945 Szakdolgozat Vae victis Jajj

Részletesebben

A MAGYAR HUSZÁRSÁG RÉSZVÉTELE NAPÓLEON OROSZORSZÁGI HADJÁRATÁBAN. Participation of hungarian Hussars in Napoleonʼs Invasion of Russia

A MAGYAR HUSZÁRSÁG RÉSZVÉTELE NAPÓLEON OROSZORSZÁGI HADJÁRATÁBAN. Participation of hungarian Hussars in Napoleonʼs Invasion of Russia RÉFI ATTILA A MAGYAR HUSZÁRSÁG RÉSZVÉTELE NAPÓLEON OROSZORSZÁGI HADJÁRATÁBAN Participation of hungarian Hussars in Napoleonʼs Invasion of Russia The paper discusses the remarkable yet lesser explored participation

Részletesebben

Az osztrák magyar katonák felszerelése és az egyenruha változásai az I. világháborúban

Az osztrák magyar katonák felszerelése és az egyenruha változásai az I. világháborúban Bálint Ferenc: Az osztrák magyar katonák felszerelése és az egyenruha változásai az I. világháborúban Az első rész után, amelyben a Nagy Háború kezdetén viselt osztrák magyar egyenruhákat mutattam be,

Részletesebben

HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK

HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK Az alapítás éve 1888 E számunk a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával jelent meg 127. ÉVFOLYAM BUDAPEST 2014. 3. SZÁM A H A DTÖRTÉNETI I NTÉZET ÉS MÚZEU M FOLYÓI R ATA E SZÁMUNK

Részletesebben