NAGY ÚR A SZÜKSÉG. AZ OSZTRÁK MAGYAR MONARCHIA SZÜKSÉGFEGYVEREI ARMS OF THE AUSTRO HUNGARIAN MONARCHY ANY PORT IN STORM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NAGY ÚR A SZÜKSÉG. AZ OSZTRÁK MAGYAR MONARCHIA SZÜKSÉGFEGYVEREI ARMS OF THE AUSTRO HUNGARIAN MONARCHY ANY PORT IN STORM"

Átírás

1 NAGY ÚR A SZÜKSÉG. AZ OSZTRÁK MAGYAR MONARCHIA SZÜKSÉGFEGYVEREI PAÁL GERGELY NAGY ÚR A SZÜKSÉG AZ OSZTRÁK MAGYAR MONARCHIA SZÜKSÉGFEGYVEREI ARMS OF THE AUSTRO HUNGARIAN MONARCHY ANY PORT IN STORM A hadüzenet a legsúlyosabb döntések egyike ha éppen nem a legsúlyosabb, melyet meg lehet hozni. Mindent megfontoltam mindent meggondoltam. Nyugodt lelkiismerettel lépek a kötelesség útjára. mondta I. Ferenc József Ausztria császára, Magyarország királya. A háborúhoz azonban nem elég az elhatározás, hanem sok egyéb mellett fegyver is kell hozzá. Ha viszont kevés van belőle, valamilyen szükségmegoldásokkal kell megpróbálni pótlásukat, illetve kiváltásukat. Ilyen helyzetbe került az Osztrák Magyar Monarchia is az I. világháború idején. A cikk a monarchia erőfeszítéseit a mutatja be a fellépett fegyverhiányok pótlására. Declaration of war is the most serous decision. I have contemplated and rethought everything. Fulfil my obligation without twinge of conscience. said Franz Josef I. emperor of Austria and apostolic king of Hungary. The decision is not enough to win a war without weapons. If we haven t enough weapons we have to substitute them, to find makeshift. The Austro-Hungarian Monarchy was in this situation in the I. WW. The article shows the effort to solve the lack of weapons Mit is nevezünk szükségfegyvernek? Ez a kifejezés az első világháború idején vált közismertté, a német Ersatzgewehr szó fordításaként. Tágabb értelemben az olyan kézi lőfegyvereket jelölték ezzel a szóval, melyeket a fellépő fegyverhiány következtében különféle csatornák felhasználásával szereztek be és vettek használatba. Ezen fegyverek többsége eltért a rendszeresített típusoktól. Ritkábban használatos megnevezés a Notgewehr, mely gyakorlatilag megegyezik az Ersatzgewehr kifejezéssel. Közismertté vált még az Ersatzbajonett kifejezés is, mellyel a szükségszuronyokat jelölik. 151

2 KATONAI GÉPÉSZET 152 Előzmények Ferenc Ferdinánd főherceg, a monarchia trónörököse, a hadsereg főszemlélőjeként még 1913-ban határozta el a következő évben esedékes boszniai hadgyakorlat megtekintését. A tervezett program utolsó állomása Szarajevó volt. Az elgondolás azonban nem volt minden kockázattól mentes, hiszen Ferenc Ferdinánd ellen már 1902-ben, 1906-ban és 1910-ben is kíséreltek meg merényletet június 28-án Gavrilo Princip a szerbiai Egyesülés vagy Halál nevű titkos szervezet megbízásából Szarajevóban sikeres merényletet követett el a trónörökös és felesége ellen. Szerencsétlen ember, egy pillanatig sem gondolta, hogy ezzel robbantja ki ahogy nagyapáink hívták a nagy háborút, azaz az első világháborút. Európa gyakorlatilag már évek óta lőporos hordón ült, mindinkább körvonalazódott a két szövetségi tábor. A két tábor egymásközti torzsalkodásai a világháborút megelőző évtizedben többször is előidézték egy európai háború kitörésének veszélyét. Így hajszálon függött a béke 1905-ben az első marokkói válság miatt, ahol a francia-angol és német érdekek ütköztek össze ban Bosznia-Hercegovina annexiója izgatta fel a kedélyeket és fenyegetett a szerb orosz osztrák magyar háború kitörésének veszélye ben újból Marokkó miatt jutott el Európa a háború küszöbére, ez volt a második marokkói válság. Majd a világháború előtt két évvel kitört balkáni háború fejleményei feszítették végsőkig a húrt, mikor az orosz védnökség alatt álló kis hatalmak a Balkánt a monarchia előzetes tudta és beleegyezése nélkül egymás között felosztották és készek voltak ezért a monarchia ellen fegyveresen is fellépni. Berlin a korábbi években többször is lehűtötte a Monarchia harciasságát, de 1914 tavaszára megváltozott az álláspontja. Elfogadták Helmuth von Moltke, a német nagyvezérkar főnökének véleményét, miszerint a szövetségesek számára az erőviszonyok most a legkedvezőbbek, de az idő múlásával viszont ezek egyre rosszabbak lesznek. Elődje, gróf Alfred von Schliffen tervei szinte villámháborús ütemet írtak elő: a német haderő Belgiumon keresztül előretörve pár hét alatt legyőzi Franciaországot. A Monarchia hadereje ez idő alatt föltartóztatja a lassan mozgósító Oroszország és Szerbia hadseregeit, majd a felszabaduló

3 NAGY ÚR A SZÜKSÉG. AZ OSZTRÁK MAGYAR MONARCHIA SZÜKSÉGFEGYVEREI német csapatokkal együtt legyőzik őket, és így győzelmesen fejezik be a háborút. Bécs július 28.-án hadat üzent Szerbiának, ezzel elindítva a hadüzenetek sorát, úgyhogy augusztus 23-ára Európában szinte mindenki mindenkivel hadban állt. De nem állt meg földrészünkön a hadüzenetek sora, mert augusztus 23.-án Japán üzent hadat Németországnak. Mire lehullanak a falevelek, hazajönnek a katonák ígérte állítólag II. Vilmos császár, a kor rossznyelvei szerint egy fenyőfa mellett állva. Ha nem is volt igaz, de jól tükrözte a kor elképzelését az előttük álló háborúról. A központi hatalmak a Schliffen terv alapján néhány nagy ütközetben gondolkodtak, így a háború időtartamát hónapokban képzelték el. A többi európai ország is néhány hetes, legfeljebb néhány hónapos támadó háborúra készült fel. A háború előtt -írta visszaemlékezéseiben Churchill- hihetetlennek tűnt, hogy ilyen borzalmak és mészárlások, ha egyáltalán elkezdődnek, néhány hónapnál tovább tarthatnak. A háborúra fel kell készülni A monarchia hadseregének ereje a belpolitikai nehézségek és pénzhiány következtében úgy számban, mint felszerelésben alatta maradt a külpolitikai helyzet megkövetelte méreteknek, békelétszáma , hadiállománya fő volt. A monarchia hadügyi költségvetése 1913-ban az utolsó békeévben 5,3 milliárd koronát tett ki. A viszonyítások érdekében ez az összeg napjainkban körülbelül 69.1 milliárd Eurónak felel meg (1914-es árfolyamon viszonyítva 1 korona 2.46 Euró). 1 A háború kitörésekor a monarchia hadserege az alábbi számú és típusú puskákkal és karabélyokkal rendelkezett: darab 11 mm-es M. 67/77, M.73/77 típusú Werndl puska és karabély; darab 8 mm-es M. 90, M. 88/90, és M. 86/90 típusú Mannlicher puska; darab 8 mm-es M. 90 típusú Mannlicher karabély, darab 8 mm-es M. 95 típusú Mannlicher puskával és karabéllyal. 2 1 Julier: A világháború magyar szemmel. 24 p. 2 Hintenmeyer: In den stunde der Not. 7.p. 153

4 KATONAI GÉPÉSZET Három gyalogsági lőszertípus volt rendszeresítve: 11 mm-es M.77 típusú puskalőszer a Werndl puskákhoz; 11 mm-es M.82 típusú karabélylőszer /!!!/ a Werndl karabélyokhoz; 8 mm-es M.93 típusú puskalőszer a Mannlicher fegyverekhez és a Schwarzlose géppuskákhoz. 3 /3/ A darab Werndl-fegyvert nyugodt lelkiismerettel el is lehetett volna felejteni, mert egylövetű, még füstös lőporú lőszert tüzelő típusok voltak. De mégsem felejtették el, mert a fellépő fegyverhiány következtében ezeket idővel a póttartalékos, népfölkelő alakulatok kapták meg. Ezek az alakulatok hidak, épületek, fogolytáborok, ellátóoszlopok őrzését látták el. A dolgok nem úgy alakultak Az első háborús év végére, de már a marnei csatát (1914. szeptember) követően nyilvánvalóvá vált a központi hatalmak hadvezetése számára az eredeti gyors győzelem nyugaton elképzelés összeomlása. Elmaradt a francia hadsereg nagy átkarolása és megsemmisítése, így nem szabadultak fel a német csapatok az orosz fronton szorongatott osztrákmagyar hadosztályok tehermentesítésére. Új hadászati koncepcióra volt szükség. A központi hatalmaknak a háború elhúzódására kellett felkészülniük. A monarchia hadvezetése számára már az évi nyári csaták veszteségei- például a galíciai hadjáratban ember (halott, sebesült, hadifogoly, eltűnt nyilvánvalóvá tették, hogy a hadszertárakban tartalékolt, az időközben gyártott, illetve a sietve összeszedett fegyverek nem lesznek elegendők. Gyalogsági fegyvert viszont csak Steyr- ben az Öesterreichische Waffenfabrik- Gesellscfaft és Budapesten a Fegyver és Gépgyár gyártott, melyeknek gyártókapacitását még nem futatták fel, mivel a hadszertárakban levő fegyverek száma egy rövid háborúhoz elégségesnek tűnt. Ezt az elgondolást mi sem támasztja alá jobban, mint, hogy hadügyminisztérium kevéssel a háború kitörése előtt Werndl, Kropatschek és M. 88/90 típusú Mannlicher puskát adott el. Az előre nem látást még súlyosbította, hogy a Kropatschek puska,- akár csak a Mannlicher-ismétlő típusú volt. 3 Im. 8 p. 154

5 NAGY ÚR A SZÜKSÉG. AZ OSZTRÁK MAGYAR MONARCHIA SZÜKSÉGFEGYVEREI A gyalogsági fegyverek hiánya A monarchia az első világháború idején végig küszködött fegyver és hadianyag ellátási problémákkal, így többek közt a gyalogsági fegyverek hiányával is. Ezek az alábbi okokra vezethetők vissza: A háború első időszakában bekövetkezett hatalmas fegyverzet veszteségeket csak egy rövid ideig tudták pótolni a hadszertárak készleteiből, illetve a gyártásból. A következő időszakban a napi veszteségek pótlásán túl mind több új alakulatot kellett felállítani, így fel is fegyverezni. A fegyvergyártás volumenének felfuttatásához viszont idő kellett. A háború utolsó időszakában a gyárak már elérték teljesítőképességük felső határát, és fellépett a nyersanyag hiány is. A budapesti és a steyri fegyvergyárak együttesen 1917-ben havonta darab M.95 típusú Mannlicher puskát és M.95 Mannlicher karabélyt tudtak gyártani. Ez hatalmas számnak tűnik, de a monarchiának ekkorra mintegy katonája állt fegyverben. Fegyvert, de honnan? A bécsi hadügyminisztérium fegyverzetügyi bizottságának volt a feladata a probléma megoldása. A háború folyamán az alábbi megoldásokat találták: 1. Exportra legyártott, de még ki nem szállított fegyverek használatba vétele: a/ ha a lőszerük a Mannlicher fegyverhez használatos M.93 8X50R típusú volt, átalakításra nem volt szükség, felhasználásuk azonnal megtörténhetett, b/ ha a lőszerük nem az M.93, hanem a német szövetséges által használt M.14 7X57 típusú, vagy az adott lőszertípust export okok miatt a monarchiában gyártották, akkor nem volt szükség átalakításra, felhasználásuk azonnal megtörténhetett, c/ ha lőszerük eltért a monarchiában, illetve a német szövetségesnél gyártott lőszerektől, akkor a fegyvereket átalakították, 155

6 KATONAI GÉPÉSZET 2. Szövetségesektől kapott fegyverek. Ezekhez a lőszert Németországból szerezték be. 3. Zsákmányolt fegyverek a/ ha a lőszertípust nem használta a német szövetséges vagy nem gyártotta a monarchia, akkor a fegyvereket átalakították. b/ a fegyvereket nem alakították át, hanem zsákmányolt lőszert használtak hozzájuk. 156 Exportra gyártott fegyverek felhasználása Átalakítás nélkül használatba vett fegyverek Bulgária az 1800-as évek végétől gyalogsági fegyvereit a monarchiától szerezte be, először a Steyr-i OEWG-től, majd től a budapesti Fegyver- Gépgyártól októberben a hadügyminisztérium a kiszállításra kész 8992 darab M.95 Mannlicher puskát és 500 darab M.95 Mannlicher karabélyt igénybe vette. A szófiai katonai attasé ügyességén múlott, hogy a monarchia rövidesen mintegy Mannlicher puskát tudott Bulgáriától viszzavásárolni. A fegyver egyenes húzású forgó zárfejes, Mannlicher féle középágytáras, tárkeretes típus volt. A tárkeretben 5 lőszer volt, az utolsó lőszer kilövésekor a tárkeret a társzekrény nyílásán keresztül kiesett, ezzel jelezve, hogy a fegyvert újra kell tölteni. A bulgár megrendelésre készített fegyverek 8X50R lőszert tüzeltek és a használt szuronyok felrögzítése is megegyezett az alaptípusokéval, így felhasználásukhoz semmilyen átalakításra nem volt szükség. A fegyverek jelzése megegyezett a rendszeresítetekkel: 8 mm. M.95 Repetiergewehr- System Mannlicher vagy 8 mm M.95 Repetier-karabiner-System Mannlicher Mexikó, Chile és Kolumbia a Steyr-i fegyvergyártól M.12 típusú Mauser rendszerű puskát és kisebb számban karabélyt- rendelt. Az M.12 fegyver forgóhengeres zárú, középágytáras, töltőléces típus volt, a társzekrénybe öt 7X57- es lőszert lehetett betárazni. Mexikó számára legyártott darab fegyvert szuronnyal és a darab lőszerrel együtt a hadügyminisztérium megvette. Kolumbia 5000 darab fegyvert rendelt, melyből darab leszállításra is került. A maradék darabot a hozzá készletezett darab lőszerrel megvette a hadügyminisztérium. Chile darab fegyvert rendelt, mely mennyiséget a hadügyminisztérium megvette.

7 NAGY ÚR A SZÜKSÉG. AZ OSZTRÁK MAGYAR MONARCHIA SZÜKSÉGFEGYVEREI A fegyverekhez a hozzá legyártott szuronyokat használták, illetve a későbbi időkben szükségszuronyokat. A 7x57-es lőszert az ausztriai Hirtenbergben, a Patronen-, Zündhütchen- und Metallfabrik -nál gyártották. A mexikói, chilei és kolumbiai exportból visszatartott és rendszerbe állított fegyverek jelzése 7mm M.14 /mexikanisches/ Repetiergewehr illetve /kolumbianischen/, vagy /chilenisches/ lett. 1. ábra 7 mm M.93 (mexikói v. chilei v. kolumbiai) ismétlőpuska Görögország számára a Steyr-i fegyvergyár az 1800-as évek közepétől szállított gyalogsági fegyvereket. Athén 1913-ban, a marokkói válság nyomán mintegy darab M.1903/14 típusú fegyvert rendelt. A fegyver érdekes konstrukció volt, mert M.88 Mauser rendszerű, forgóhengeres zárral, középágytáras, öt lőszeres Schönauer típusú dobtárral készült. Lőszere 6,5 x 54-es volt, melyet Hirtenberg-ben a Hirtenberger Patronen-Zündhütchen- Metallwarenfabrik AG gyártott. A ki nem szállított darab fegyvert a hadügyminisztérium vette igénybe, melyből darabot az újonnan felállításra került Lengyel Légió kapott meg. A fegyverek jelzése 6.5 mm. M.03/14 /greichisches/ Repe-tiergewehr lett. 2. ábra 6.5 mm M.13/14 (görög) ismétlőpuska 157

8 KATONAI GÉPÉSZET Átalakítást követően használatba vett fegyverek Románia is a gyalogsági fegyvereit a monarchiától szerezte be, a Steyr-i OEWG-től ig több mint darab M.1893 típusú fegyverre adott megrendelést. Az as balkáni háború után határozták el a fegyverzet további korszerűsítését, így még darab fegyvert rendeltek ben még mintegy fegyver volt a gyárban készen, illetve félkészen. A hadügyminisztérium ezeket a fegyvereket megvásárolta és intézkedett az átalakításukra. Az M.1893 fegyver 6,5 mm-es, forgóhengeres zárú, tárkeretes, középágytáras, típus volt. Az átalakítás a töltényűr, a cső felfúrását, a zár, a társzekrény módosítását és az irányzék átskálázását jelentette. A fegyverhez így használni lehetett a rendszeresített M.93 8 x 50R lőszert a hozzá rendszeresített tárkerettel. A fegyverhez csak az eredeti szuronyt készletezték, szükségszurony nem is készült hozzá. Az átalakított fegyver jelzése: 8mm. M.93 /adaptiertes rumeanisches/ Repetiergewehr/ lett. 3. ábra 8 mm M93 (átalakított román) ismétlőpuska 158 Szövetségesektől beszerzett fegyverek Németország A bécsi hadügyminisztérium már augusztus 10-én táviratot küldött a berlini osztrák katonai attasénak tájékoztatást kérve, hogy mennyi Mauser puskát tudna szuronnyal és lőszerrel együtt a porosz hadügyminisztérium a monarchiának átadni. A kívánt mennyiség darab puska és ehhez lőszer volt. Berlin ellenjavaslata ennél lényegesen kevesebb Mauser puska és zsákmányolt orosz fegyver és lőszer volt. A monarchia erre a válaszra csökkentette igényét Mauser puskára

9 NAGY ÚR A SZÜKSÉG. AZ OSZTRÁK MAGYAR MONARCHIA SZÜKSÉGFEGYVEREI és a lehető legtöbb orosz zsákmányfegyverre. Bécs és Berlin közt egészen 1915 végéig tartott az egyezkedés, melynek eredményeképpen a megállapodásban Gew. 88 típusú fegyver szállítását vállalták. A Gew.88 forgóhengeres zárú, középágytáras, tárkeretes fegyver volt. A beérkező fegyverekkel a Landwehr zászlóaljakat, a voralbergi és tiroli vadászokat szerelték fel. A fegyverhez a német gyártmányú M.88 típusú 8X57J lőszert használták. Szuronya az M/71 típusú vadászszurony, illetve az M.13 típusú szurony volt, melyet a fegyverekkel szállítottak. A későbbiek során szükségszuronyt is terveztek hozzá, illetve a korábbi Werndl szuronyok markolatának átalakításával ezek is használhatók voltak hozzá. A fegyver jelzése 8 mm /7.92 mm./ M.13 /deutsches M.88/ Repetiergewehr lett. Kis számban szállítottak még Kar. 88 típusú karabélyokat is, mely a Gew. 88-nak volt egy változata, így ugyanazt a lőszert tüzelték. Ezekkel a fegyverekkel a hegyivadász alakulatokat szerelték fel. Törökország 4. ábra 8 mm (7.92 mm) M13 (német M88) ismétlőpuska Törökország gyalogsági fegyvereit az 1800-as évek végétől Németországból szerezte be, ezek a Mod.1893, Mod.1898 és Mod.1903 típusú Mauser puskák voltak, lőszerük a 7.65X53 típus volt. Törökország mintegy vegyes típusú fegyvert adott át a monarchiának, melyeket az Albán Légió felszerelésére használtak fel. A légiót 1914-ben szervezték önkéntesekből, 9 zászlóaljból állt zászlóaljanként négy századdal. A fegyverek jelzése 7.65 mm. M.93 /türkisches/ Repetiergewehr, 7.65 mm M.90/03 /türkisches/ Repetiergewehr illetve 7.65 mm. M.90 /türkisches/ Repetiergewehr lett. A puskákhoz Törökország M.90 típusú szuronyokat is szállított, a későbbiekben német gyártmányú, illetve annak alapján készült osztrák gyártású szükségszuronyokat használtak. 159

10 KATONAI GÉPÉSZET Zsákmányolt fegyverek 1917-ig zsákmányolt fegyverekkel a monarchia népfelkelő alakulatait, illetve a hátországban őrszolgálatot adó egységeit szerelték fel tól már a Honvédséget, a Landwehr alakulatokat, a haditengerészeti gyalogságot, a csendőrséget, valamint a reguláris ezredek menetzászlóaljait is zsákmányolt fegyverekkel kellett ellátni. Ugyancsak ilyen fegyverekkel szerelték fel különféle önkéntes alakulatokat, így az Ukrán Önkéntes Ezredet, a Bukovinai Önkéntes Hadosztályt, a karintiai, a salzburgi és alsóausztriai lövész zászlóaljakat, ezredeket. Orosz zsákmányfegyverek Az orosz hadsereg zöme egy igen jó az M.1891 típusú Mosin-Nagant puskákkal volt felszerelve, melyeket a tulai és szesztroretszki arzenálokban gyártottak. Az M.1891 puskának két változata volt a gyalogsági és a 7 centiméterrel rövidebb kozák, vagy dragonyos típus ben a cári hadsereg mintegy M.1891 fegyverrel rendelkezett, mely mennyiség mégsem bizonyult elegendőnek az igen nagy veszteségek pótlására. Ezért kiegészítve a hazai gyártást darab M.1891 típusú fegyvert rendeltek meg az USA-tól. A helyzetet tovább bonyolította, hogy közben áttértek az ogivalhegyű M X54R lőszerről a hegyes M X54 lőszer használatára. Az M.1891 fegyver forgóhengeres zárú, középágytáras, töltőléces fegyver volt. A régi orosz hosszmértékkel, a vonallal 2,54 mm jelölték a cső űrméretét: így lett a 7.62 mm űrméretű fegyver közismert elnevezése: háromvonalas. A fegyver különben olyan jó konstrukció volt, hogy legközelebb csak 1930-ban módosították, ennek a típusnak lett a jelzése M.1891/30. /5/ ábra M.91 Mosin-Nagant dragonyos puska

11 NAGY ÚR A SZÜKSÉG. AZ OSZTRÁK MAGYAR MONARCHIA SZÜKSÉGFEGYVEREI A monarchia csapatai nagy számban zsákmányoltak orosz fegyvereket a hozzá való lőszerekkel, így felhasználásuk kézenfekvő megoldás volt. Egy részüket az eredeti orosz zsákmányolt lőszerekkel használták, más részüket viszont a monarchia rendszeresített lőszeréhez átalakították. Már júliusban kiadtak egy szabályzati mellékletet a használatba vett orosz fegyverek és lőszerek felsorolásával. FEGYVER LŐSZERE 7.62 mm M.91 gyalogsági puska M.1891 ogivalhegyű orosz lőszer 7.62 mm M.91 kozák puska M ogivalhegyű orosz lőszer 7.62 mm M.91 gyalogsági puska M hegyes orosz lőszer 7.62 mm M.91 kozák puska M.1908 hegyes orosz lőszer 8 mm M.91 gyalogsági puska /átalakított/ 8X50R ogivalhegyű osztrák magyar lőszer 8 mm M.91 kozák puska 8X50R ogivalhegyű osztrák magyar lőszer Orosz zsákmányfegyverek és lőszerei 4 Az orosz fegyverek átalakítását a 8X50 lőszerhez a steyri OEWG, a bécsi Artilleriezeughaus, valamint több kisebb-nagyobb vállalat végezte. Az átalakítás a fegyvercső, a csőfar felfúrását, a tok módosítását, az irányzék átskálázását jelentette. 5 Az üzemek naponta mintegy 200 fegyvert alakítottak át. Az átalakított fegyverek pontos száma nem ismert, egy adat szerint a háború kezdetétől szeptember végéig darab módosított Mosin- Nagant fegyvert vett át a hadsereg. A fegyvertokokba ütötték be a módosítást végző gyár, üzem jelzését (OEWG, AZF, JSE, R, stb.) és alá a hadsereg átvételi jelzését- a kétfejű sasos címert. A zsákmányolt orosz fegyverek száma nem ismert, de mindenképpen több százezerre tehető. A fegyverekhez a zsákmányolt szuronyokat használták, mikor azokból is kevés volt, az orosz minta alapján utángyártották mint szükségszuronyt. 6 A fegyver jelzése 8 mm M.91 /russisches/ Repetiergewehr lett. 4 Im.55 p. 5 A puskát rendszeresítették Magyarországon is, ennek a típusnak lett a népies elnevezése dióverő. 6 Mind Németországban, mind az Osztrák Magyar Monarchiában igen nagy számban gyártották. 161

12 KATONAI GÉPÉSZET ábra M.91 Mosin-Nagant gyalogsági puska Az orosz hadsereg által használt külföldi fegyverek Az orosz hadsereg fegyverellátása nem sokban különbözött a monarchiáétól. A hiányosságok pótlására 1914 után Amerikából Winchester, Japánból Arisaka, Franciaországból Lebel, Gras, Kropatschek, Angliából Arisaka /!!/, Olaszországból Vetterli puskákat szereztek be, összesen darabot. Ez az igen vegyes fegyverállomány tovább bonyolította a lőszerutánpótlást, mert mintegy öt újabb lőszertípusnak a beszerzését és eljuttatását kellett biztosítani a csapatokhoz. Az orosz hadseregtől zsákmányolt japán fegyverek Az orosz hadsereg által használt darab Typ.30/38 Arisaka puskából a monarchia hadserege lőszerrel együtt igen sokat zsákmányolt, így felmerült a további felhasználás lehetősége. Így 1918-ban a 14. gyalogezred X. menetzászlóalját szerelték fel Arisaka puskákkal. A puskákhoz az eredeti japán szuronyokat használták, majd kis számban szükségszurony is készült hozzájuk. A puska forgóhengeres zárú, középágytáras, töltőléces fegyver volt. A töltőlécbe öt lőszer fért el. Évekkel ezelőtt nem kis meglepetésemre egy vidéki padlásról előkerült Arisaka szuronyt kaptam. Hosszú ideig elképzelésem sem volt, vajon hogyan is kerülhetett ez a nálunk igen ritka típus Magyarországra. A fegyver 6.5X50-es lőszert tüzelt, jelzése 6.5 mm M.97 /japanischer/ Repetiergewehr lett. Olasz zsákmányfegyverek Az orosz M.91 puska mellett az olasz M.91 /Fucile modello 91/ típusú Mannlicher-Carcano puskából zsákmányoltak a legtöbbet a monarchia csapatai. A fegyver forgóhengeres zárú, Mannlicher féle középágytáras,

13 NAGY ÚR A SZÜKSÉG. AZ OSZTRÁK MAGYAR MONARCHIA SZÜKSÉGFEGYVEREI tárkeretes típus volt. A tárkeretbe hat darab 6.5X52- es lőszer volt betárazható. Mivel a puskákkal nagy mennyiségű lőszert is zsákmányoltak, így kézenfekvő volt a fegyver azonnali felhasználása. A zsákmány lőszer utánpótlás azonban igen csak esedékes volt, ezért a fegyver átalakítását határozták el. A legkézenfekvőbb megoldás a 6.5X54- es, a görög export fegyverek lőszeréhez történő átalakítás volt, hiszen ezt a lőszertípust a monarchiában gyártották. Az átalakított fegyvereknél a zárdugattyú bal oldalába ütötték a Jt.u.GR jelzést, a csőfarba, pedig az AZF (az átalakítást végző gyár Artilleriezeugfabrik Wien) jelölést augusztusáig mintegy fegyver átalakítása történt meg. Még felmerült az olasz fegyvereknek átalakítása a dél-amerikai exportra gyártott fegyverek 7X57-es lőszeréhez, ez azonban már csak terv maradt. A fegyverekhez a zsákmányolt szuronyokat használták, majd készültek hozzájuk szükségszuronyok is. A fegyver jelzése 6.5mm M91 /italienische/ Repetiergewehr lett. Szerb zsákmányfegyverek 7. ábra 6.5 mm M.91 (olasz) ismétlőpuska Szerbia 1907 után modernizálta hadseregét, Németországtól M.98, M.99, 99/07 és /08 Mauser puskákat, a monarchiától M.1908 Mauser karabélyokat szerzett be. A háborúba lépését követően a meglevő fegyverek mellé angol, francia és orosz fegyvereket kapott gyorssegélyként, melyekből a monarchia csapatai igen sokat zsákmányoltak. Ebből az igen vegyes zsákmányanyagból a monarchia mintegy 4000 M.98 és M. 99 Mauser puskák felhasználását határozta el. Ezekhez a fegyverekhez a dél amerikai export fegyverekhez gyártott 7X57-es lőszert lehetett használni, így a lőszerutánpótlás megoldott volt. A puskákhoz az eredeti zsákmányolt szuronyokat használták, illetve a későbbiek során szükségszuronyt gyártottak hozzá. A fegyverek jelzése 7 mm M.14 /serbisches/ Repetiergewehr lett. 163

14 KATONAI GÉPÉSZET Román zsákmányfegyverek Románia a gyalogsági fegyvereinek java részét a monarchiától szerezte be, így a Mod.1893 puskákat és a Mod.1893 lovassági karabélyokat. Románia 1916 augusztus 27.-i hadba lépését követően ezen fegyverek egy része mint hadizsákmány került vissza a monarchia csapatainak kezébe. A lőszerét 6.5X53R típust német gyárakból szerezték be. A puskához a zsákmányolt szuronyokat használták, majd osztrák gyártmányú szükségszuronyokat. A fegyver jelzése 6.5 mm M.93 /rumenisches/ Repetiergewehr lett. Francia és angol zsákmányfegyverek A monarchia ma már nem megállapítható mennyiségben vett igénybe francia és angol zsákmányfegyvereket is. Arra, hogy ezeket a fegyvereket használatba vették, utal a Merkblaetern über eigene und fremdlaendische Hand und Faustfeuerwaffen /ismertető saját és idegen kézi és maroklőfegyverekről/ című szabályzat. Az tény, hogy a Stainach-i körzeti lőtér készletében voltak francia és angol puskák, tehát folyt átképzés ezekre a fegyverekre. A francia és angol zsákmányfegyvereket csak kisegítő alakulatok,- így a raktárőrségek és hídőrségek használták. Francia zsákmányfegyverek Az Mle.1886/93 Lebel puska forgóhengeres zárú, nyolclövetű előágytáras fegyver volt, 8X50R Balle D típusú lőszert használtak hozzá. A Lebel puska volt a francia hadsereg legelterjedtebb fegyvere az I. világháború idején, de még a II. világháborúban is használták. A puskára csak az eredeti négyélű M.1886 szurony melyet a köznyelv Lebel szuronynak is hív volt feltűzhető, szükségszuronyt nem is készítettek hozzá. A fegyver jelzése 8 mm M.86/93 /französisches/ Repetiergewehr lett. Az Mle.1907 Mannlicher- Bertier puska forgóhengeres zárú, Mannlicher féle középágytáras, tárkeretes fegyver volt. A tárkeretbe csak három 8X50R Balle D lőszer fért el, ami már akkor is nehezen volt megérthető. Ebből a típusú puskából kapott segélyként Oroszország, Belgium, Görögország és Olaszország. A fegyver jelzése 8 mm M.86/93 M.15 /französisches/ Repetiergewehr lett. 164

15 NAGY ÚR A SZÜKSÉG. AZ OSZTRÁK MAGYAR MONARCHIA SZÜKSÉGFEGYVEREI 8. ábra 8 mm. M.86/93 (francia) ismétlőpuska Angol zsákmányfegyver A Short Lee- Enfield MK.III puska forgóhengeres zárú, középágytáras, töltőléces fegyver volt. A fegyver különlegessége volt, hogy a társzekrénybe 10 lőszer fért el, a tárzárral le lehetett zárni a lőszeradogatás útját,- így egylövetű lett a puska, valamint, hogy a cső végig volt ágyazva. A hozzá használt lőszer 303-/7.7X56/ típusú volt. Az MK.III típus továbbfejlesztett változata volt az MK.III*, melynél a tárzárat elhagyták. Az Mk.III és MK.III* fegyverek jelzése 7.7 mm. M.95/03 /englisches/ Repetiergewehr lett. 9. ábra 7.7 mm M.95 (angol) ismétlőpuska 165

16 KATONAI GÉPÉSZET Az Osztrák Magyar Monarchia által használt gyalogsági lőszerek, FEGYVER LŐSZER LŐSZER BESZERZÉSE Osztrák magyar 11X58 monarchia gyártotta Osztrák magyar, bolgár exp. román exp. orosz átalakított zsákmány francia zsákmány 8X50R 8X50R Balle D monarchia gyártotta zsákmány német átadott 7,92X57 importálás Németországból angol zsákmány 7.7X56 zsákmány orosz zsákmány 7,62X54R zsákmány török átadott 7,65X53 importálás Németországból mexikói, kolumbiai, chilei exp. 7X57 monarchia gyártotta görög exp. olasz átalakított zsákmány 6.5X54 monarchia gyártotta román átalakított zsákmány 6.5X53R importálás Németországból japán zsákmány 6.5X50 zsákmány Mint a táblázatból kiderül, a monarchia hadserege az közötti időszakban eltérő számbeli eloszlásban tizenegy különböző típusú lőszert használt. Ezek beszerzése, kiszállítása a csapatokhoz komoly feladat elé állította a hadbiztossági szerveket. Elgondolkodtató, hogy az Osztrák Magyar Monarchia milyen nagy típusszámban használt szükségfegyvereket. Ezt a kényszerűség diktálta, ugyanis a hadvezetés számára egyszerűen nem állt rendelkezésre elég puska. Gyalogsági fegyverek gyártása nagy mennyiségben csak két helyen Steyrben és Budapesten történt, viszont több kisebb üzem és gyár felszereltsége volt alkalmas a zsákmányfegyvereken szükséges átalakítások elvégzésére. A rendkívüli igényekhez mért gyártási kapacitások szűkössége mellett az egyre inkább érződő nyersanyag hiány is indokolta a zsákmányfegyverek mind fokozottabb felhasználását.

17 NAGY ÚR A SZÜKSÉG. AZ OSZTRÁK MAGYAR MONARCHIA SZÜKSÉGFEGYVEREI Felhasznált irodalom 1. Galántai József: Az I. világháború. Korona Kiadó, Budapest Julier Ferenc: A világháború magyar szemmel. Magyar Szemle Társaság Budapest North, Anthony- Hogg, Ian: Lőfegyverek könyve. Alexandra Kiadó. Budapest Hintermeier, Heino: In der Stunde der Not. Verlagsbuchhandlung Stör, Wien Gabriel, Erich: die Hand und Faustfeuerwaffan der habsburgischenheere, Österreichischer Bundesverlag, Wien

18 168 KATONAI GÉPÉSZET

Az első világháború legfontosabb eseményei Az 1914-es háborús év

Az első világháború legfontosabb eseményei Az 1914-es háborús év Az első világháború legfontosabb eseményei Az 1914-es háborús év VIII. Német támadás Belgium és Franciaország ellen VIII. osztrákmagyar támadás Szerbia ellen IX. 1. marne-i csata állóháború kialakulása

Részletesebben

LÉPÉSEK A SZARAJEVÓI MERÉNYLET UTÁN. RedRuin Consulting munkája

LÉPÉSEK A SZARAJEVÓI MERÉNYLET UTÁN. RedRuin Consulting munkája LÉPÉSEK A SZARAJEVÓI MERÉNYLET UTÁN RedRuin Consulting munkája BEVEZETÉS 1914. július 12. SZERB VILLÁMHADMŰVELET HELYZETELEMZÉS ERŐSSÉGEK felfelé ívelő, diverz gazdaság véderő tv. (hadsereg modernizációja)

Részletesebben

A géppuska Önműködő, sorozatlövés leadására alkalmas lőfegyverek léteztek már az első világháború kitörése előtt is, igazán félelmetes hírnévre azonban 1914 után tettek szert, amikor a géppuskák a lövészárok-háborúkban

Részletesebben

A nemzetközi helyzet kemény lett

A nemzetközi helyzet kemény lett A nemzetközi helyzet kemény lett II. Országos Középiskolai Problémamegoldó Verseny Hakuna Matata Fehér Zsolt, Rottek Bence, Vályogos Anna 1 2015. 02. 29. A cél egy Európára kiterjedő háború elkerülése,

Részletesebben

A Magyar Királyi Csendőrség szuronyai. 1881-1945.

A Magyar Királyi Csendőrség szuronyai. 1881-1945. A Magyar Királyi Csendőrség szuronyai. 1881-1945. A csendőrszurony fogalmát legegyszerűbben úgy lehet meghatározni gyűjtői szemszögből, hogy egy adott kor időszakának rendfenntartó és közbiztonsági testületének

Részletesebben

A közjogi kérdések az első világháború idején

A közjogi kérdések az első világháború idején A közjogi kérdések az első világháború idején Az Osztrák-Magyar Monarchia középcímere 1915 Kép forrása: Országos Széchényi Könyvtár http://mek.oszk.hu/01900/01905/html/cd8/kep ek/tortenelem/to391ehh08bor.jpg

Részletesebben

A polgári magyar állam katonailag szervezett, központosított közbiztonsági őrtestülete a Magyar Királyi Csendőrség Híven, becsülettel, vitézül

A polgári magyar állam katonailag szervezett, központosított közbiztonsági őrtestülete a Magyar Királyi Csendőrség Híven, becsülettel, vitézül A polgári magyar állam katonailag szervezett, központosított közbiztonsági őrtestülete a Magyar Királyi Csendőrség Híven, becsülettel, vitézül A HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum és a Szemere Bertalan

Részletesebben

Világtendenciák. A 70-es évek végéig a világ szőlőterülete folyamatosan nőtt 10 millió hektár fölé

Világtendenciák. A 70-es évek végéig a világ szőlőterülete folyamatosan nőtt 10 millió hektár fölé Világtendenciák A 70-es évek végéig a világ szőlőterülete folyamatosan nőtt 10 millió hektár fölé 80-as évek elejétől: túltermelési válság 25 % visszaesés (34% az EU-ban) Asztali bort adó szőlőterületek

Részletesebben

SZKA211_08. A szarajevói merénylet

SZKA211_08. A szarajevói merénylet SZKA211_08 A szarajevói merénylet tanulói a szarajevói merénylet 11. évfolyam 75 8/1 Mi történt Szarajevóban? Páros feladatlap Válaszoljatok a szalagcímek alapján a következő kérdésekre! Hogyan halt meg

Részletesebben

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Politikaelmélet tanszék HERCZEGH GÉZA ARDAY LAJOS JOHANCSIK JÁNOS MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE SUB Göttingen 7 219 046 719 2006 A 6088 BUDAPEST,

Részletesebben

Nos, nézzünk egy kicsit körül, mi is az igazság: Ami a szomszéd gyöztes államok dicsö tetteit illeti, nem árt sorra venni azokat sem.

Nos, nézzünk egy kicsit körül, mi is az igazság: Ami a szomszéd gyöztes államok dicsö tetteit illeti, nem árt sorra venni azokat sem. BÜNÖS NEMZET? Még ma, a XXI. században is ott lebeg a fejünk fölött a bünös nemzet szégyenfoltja. Nem is csoda, hiszen a mai egyetemi tanárok jórésze a moszkovita Andics Erzsébet, Révai József, és Molnár

Részletesebben

ZENTA EMBERVESZTESÉGEI A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K)BAN

ZENTA EMBERVESZTESÉGEI A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K)BAN Viktimológia 49 Molnár Tibor ZENTA EMBERVESZTESÉGEI A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K)BAN A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K) világháború fogalmának meghatározása nem egyszerű feladat. Tudományos megfogalmazás szerint

Részletesebben

A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946)

A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946) A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946) 2012. szeptember Valki László www.nemzetkozi jog.hu 15 m halott I. világháború Összehasonlítás: áldozatok száma millióban 62 II. világháború 40 Mongol hódítások

Részletesebben

Ízelítő a magyar gyalogság egyenruháiból az 1800-as években Csak belső használatra összeállította: Udovecz György

Ízelítő a magyar gyalogság egyenruháiból az 1800-as években Csak belső használatra összeállította: Udovecz György 1 Ízelítő a magyar gyalogság egyenruháiból az 1800-as években Csak belső használatra összeállította: Udovecz György gyalogsági zubbony 1798-1808 között kép: Ottenfeld Magyar gránátos és tiszt 1805-ből,

Részletesebben

Megúsztuk volna a szovjeteket az ügyes kiugrással?

Megúsztuk volna a szovjeteket az ügyes kiugrással? II. világháború Megúsztuk volna a szovjeteket az ügyes kiugrással? Veczán Zoltán, 2015. október 15., csütörtök 19:42, frissítve: péntek 15:46 Bevonuló szovjet csapatok Budapesten. Gépfegyverek, csomagok

Részletesebben

Nagykövetségek March 13.

Nagykövetségek March 13. Nagykövetségek 2007. March 13. Albánia Albán Köztársaság Magyarországi Nagykövetsége Cím: 1026 Budapest, Gábor Áron u. 55. Telefon: +31 1 326 8905 Algéria Algériai Demokratikus Népi Köztársaság Magyarországi

Részletesebben

DOBERDÓ JAJ! Én Istenem, hol fogok én meghalni? Hol fog az én piros vérem kifolyni? Olaszország közepében lesz a sírom,

DOBERDÓ JAJ! Én Istenem, hol fogok én meghalni? Hol fog az én piros vérem kifolyni? Olaszország közepében lesz a sírom, DOBERDÓ JAJ! Ha kimegyek a doberdói harctérre, Feltekintek a csillagos nagy égre, Csillagos ég, merre van a magyar hazám, Merre sirat engem az édesanyám? Én Istenem, hol fogok én meghalni? Hol fog az én

Részletesebben

A világháború után kiadott uj angol katonai szolgálati szabályzatban egy helyen a következők olvashatók: A brit világbirodalom messze szétszórt

A világháború után kiadott uj angol katonai szolgálati szabályzatban egy helyen a következők olvashatók: A brit világbirodalom messze szétszórt AZ ANGOL H A D I F L O T T A Irta: SZALAY ISTVÁN A világháború után kiadott uj angol katonai szolgálati szabályzatban egy helyen a következők olvashatók: A brit világbirodalom messze szétszórt részei között

Részletesebben

A TENGELYHATALMAK SIKEREI ( )

A TENGELYHATALMAK SIKEREI ( ) A TENGELYHATALMAK SIKEREI (1939-41) 1. A furcsa háború (1939 ősze 1940 tavasza) Anglia és Franciaország a lengyelek lerohanása után ígéretükhöz híven hadat üzentek Hitlernek. A hadüzenetet azonban nem

Részletesebben

A képlékeny félhold. Bassár el-aszad elnök. Némiképp meggyűrődött a róla alkotott kép IRÁNYTŰ INTÉZET EMBER ZOLTÁN LEVENTE 1

A képlékeny félhold. Bassár el-aszad elnök. Némiképp meggyűrődött a róla alkotott kép IRÁNYTŰ INTÉZET EMBER ZOLTÁN LEVENTE 1 A képlékeny félhold A szíriai háború és polgárháború szilánkjai a menekült- és migránsválság képében bizony elérték Európát, ezáltal Magyarországot is; nem beszélve arról, hogy 6000-7000fő európai országok

Részletesebben

MŰLEÍRÁS 01. Építészeti leírás. Helyszín

MŰLEÍRÁS 01. Építészeti leírás. Helyszín Építészeti leírás Helyszín Tervezési helyszínnek egy olyan zöld parkot kerestem, mely könnyen megközelíthető, viszont el van szigetelve a város zajától, így alkalmassá válva az elmélyült megemlékezésre.

Részletesebben

MESTERLÖVÉSZ FEGYVEREK ÖSSZEHASONLÍTÁSA AHP DÖNTÉSI MODELL SEGÍTSÉGÉVEL

MESTERLÖVÉSZ FEGYVEREK ÖSSZEHASONLÍTÁSA AHP DÖNTÉSI MODELL SEGÍTSÉGÉVEL Bimbó István bimbo.istvan@hm.gov.hu MESTERLÖVÉSZ FEGYVEREK ÖSSZEHASONLÍTÁSA AHP DÖNTÉSI MODELL SEGÍTSÉGÉVEL Absztrakt A tanulmány a mesterlövész fegyverek beszerzése kapcsán felmerülhető döntéshozatali

Részletesebben

Merénylet Szarajevóban LEGO

Merénylet Szarajevóban LEGO Merénylet Szarajevóban LEGO Augusztini Krisztián, Dombrovszky Borbála, Kovács-Osváth Apolka Városmajori Gimnázium A cél békés megoldás a szarajevói merénylet okozta helyzetre, és a belső konfliktusokra

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 3. forduló

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 3. forduló TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 3. forduló 2013. január 30. Össz.pontszám: 30p Versenyző neve: Osztály:. Iskola neve:. Az utolsó fordulónak egyetlen témája van: a trianoni békediktátum (békeszerződés).

Részletesebben

TÖRTÉNELEM FELADATLAP

TÖRTÉNELEM FELADATLAP VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM 2030 Érd, Széchenyi tér 1. TÖRTÉNELEM FELADATLAP 2016 Név:... Iskola:... A megoldásra 45 perc áll rendelkezésedre! Eredményes munkát kívánunk! A KÖVETKEZŐ KÉRDÉSEK AZ ÓKORI

Részletesebben

hogy ezzel a szultánt János ellen fordítja. I. Ferdinánd

hogy ezzel a szultánt János ellen fordítja. I. Ferdinánd Az előzményekről 1526 augusztusában Mohácsnál a Szulejmán szultán vezette törökök megverték a magyar sereget. A csatában odaveszett a magyar király, II. Lajos is. A csata után Szulejmánnak 12 nap is elegendő

Részletesebben

Árfolyamok. Miskolci Egyetem mesterképzés

Árfolyamok. Miskolci Egyetem mesterképzés Árfolyamok Miskolci Egyetem mesterképzés 24 órás devizapiac (Forex) Dollár/euró árfolyam alakulása (1999-2014 hónapvégi,ecb) 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1 0,9 0,8 jan..99 jún..99 nov..99 ápr..00 szept..00

Részletesebben

A KÖZÉPISKOLÁSOK FELADATAI. 1. 1849. január 1. 2. 1849. január 3. 3. 1849. január 5. 4. 1849. január 8.

A KÖZÉPISKOLÁSOK FELADATAI. 1. 1849. január 1. 2. 1849. január 3. 3. 1849. január 5. 4. 1849. január 8. A KÖZÉPISKOLÁSOK FELADATAI 1. TOTÓ Melyik válasz a helyes? a) Mikor szállta meg Windischgrätz a fővárost? 1. 1849. január 1. 2. 1849. január 3. 3. 1849. január 5. 4. 1849. január 8. b) Melyik várost szabadította

Részletesebben

A feladatlap visszaküldési határideje: 2014. november 28. 1. Válaszoljatok a képekkel kapcsolatos kérdésekre! (24 pont)

A feladatlap visszaküldési határideje: 2014. november 28. 1. Válaszoljatok a képekkel kapcsolatos kérdésekre! (24 pont) KTV I. forduló Az I. világháború eseményei, csatái A csapat neve... A csapat tagjai:......... A feladatlap visszaküldési határideje: 2014. november 28. 1. Válaszoljatok a képekkel kapcsolatos kérdésekre!

Részletesebben

10 OLD BOOKS (published before World War Two) AND 10 CONTEMPORARY BOOKS (published after 2000)

10 OLD BOOKS (published before World War Two) AND 10 CONTEMPORARY BOOKS (published after 2000) 10 OLD BOOKS (published before World War Two) AND 10 CONTEMPORARY BOOKS (published after 2000) ON THE GREAT WAR in Hungarian A Selected Bibliography September 2015 O L D B O O K S Old/1. Ajtay, Endre.

Részletesebben

d barokk c görög/római g mezopotámiai toronytemplom b román f bizánci

d barokk c görög/római g mezopotámiai toronytemplom b román f bizánci A 2004/2005. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első (iskolai) fordulójának feladatmegoldásai TÖRTÉNELEMBŐL I. KÉPAZONOSÍTÁS (5 pont) A képeken különböző korok templomai láthatóak. Válassza

Részletesebben

Első világháború- Magyar Királyi Honvédség. Típus: tömeghadsereg Nép: magyar

Első világháború- Magyar Királyi Honvédség. Típus: tömeghadsereg Nép: magyar Első világháború- Magyar Királyi Honvédség A vesztes 1848-49-es szabadságharc után feloszlatott önálló magyar hadsereg az osztrákokkal való 1867-es kiegyezés és az állam dualista alapokra helyezése után

Részletesebben

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Gazdaságföldrajz Kihívások Európa előtt a XXI. században 2013. Európa (EU) gondjai: Csökkenő világgazdasági súly, szerep K+F alacsony Adósságválság Nyersanyag-

Részletesebben

Az első világháború (1914 1918)

Az első világháború (1914 1918) SZAMOSI LÓRÁNT Az első világháború (1914 1918) 1. Európa a XX. század elején A XVI. századtól kezdve Európa folyamatosan gyarapodott, s a XIX. század végére már azt hitte, hogy a világ kiválasztott kontinense,

Részletesebben

Egy egész örökkévalóság őrzi mindannyiuknak sorsát, rendíthetetlen, mint a kőzet.

Egy egész örökkévalóság őrzi mindannyiuknak sorsát, rendíthetetlen, mint a kőzet. h ő sök beszéde, ZMNE / 2010. XI. 02. Assisi Szent Ferenc mondta egyszer: ha a császárral beszélhetnék, elrendeltetném vele, hogy a pacsirtáknak karácsony estéjén magot szórjanak a havas utakra, hadd legyen

Részletesebben

Történelem. A Bécsi Fegyvert{r

Történelem. A Bécsi Fegyvert{r Történelem A Bécsi Fegyvert{r Szacsky Mih{ly (első közlés 1990/3 Venatus) Bécsben a Ringből nyílik egy sug{rút, az Arsenal, amelynek egyik oldal{n egy nagy park közepén {ll névadója, az Arsenal, azaz a

Részletesebben

A Biztonsági Tanács hatásköre fegyveres konfliktusokban

A Biztonsági Tanács hatásköre fegyveres konfliktusokban A Biztonsági Tanács hatásköre fegyveres konfliktusokban 2013 Valki László 2 ENSZ alapokmány anyagi és eljárási normáinak összefüggése Biztonsági Tanács: államok közösségének egyetlen bírósága Eljárási:

Részletesebben

A limanowai csata emléknapja Sopronban

A limanowai csata emléknapja Sopronban A limanowai csata emléknapja Sopronban 2 A limanowai csata emléknapja Sopronban A Soproni Huszár Hagyományőrző Egyesület nevében köszöntöm vendégeinket, tagjainkat, és a megjelenteket. Egyesületünk császári

Részletesebben

MET Energiaműhely 2011.10.04. Budapest. Dr. Zsuga János CEO

MET Energiaműhely 2011.10.04. Budapest. Dr. Zsuga János CEO MET Energiaműhely 2011.10.04. Budapest Dr. Zsuga János CEO 1 A régió import igénye jelentősen növekedik a következő 10 évben bcm 140,00 Indegineous Production and Import demand in the SEE region 120,00

Részletesebben

A Magyar Királyi Honvédség és a leventemozgalom jelvényei, 1938 1945. Sallay Gergely

A Magyar Királyi Honvédség és a leventemozgalom jelvényei, 1938 1945. Sallay Gergely Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei A Magyar Királyi Honvédség és a leventemozgalom jelvényei, 1938 1945 Sallay Gergely Témavezető: Dr. Phil. habil. Püski Levente, egyetemi docens DEBRECENI EGYETEM

Részletesebben

Túlélés és kivárás 51. KÖZGAZDÁSZ-VÁNDORGYŰLÉS. átmeneti állapot a villamosenergia-piacon. Biró Péter

Túlélés és kivárás 51. KÖZGAZDÁSZ-VÁNDORGYŰLÉS. átmeneti állapot a villamosenergia-piacon. Biró Péter Túlélés és kivárás átmeneti állapot a villamosenergia-piacon 51. KÖZGAZDÁSZ-VÁNDORGYŰLÉS Biró Péter 2 Kereslet Kínálat rendszerterhelés 3 4 Árak 5 Termelői árrés 6 Költségtényezők Végfogyasztói árak, 2012

Részletesebben

Magyarország szerepe a nemzetközi turizmusban

Magyarország szerepe a nemzetközi turizmusban Magyarország szerepe a nemzetközi turizmusban A VILÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 1990 ÉS 2002 KÖZÖTT Nemzetközi turistaérkezések 1990 és 2002 között a nemzetközi turistaérkezések száma több mint másfélszeresére,

Részletesebben

Nagyváradi Sándor- M.Szabó Miklós- Winkler László. Fejezetek a magyar katonai repülés történetéből

Nagyváradi Sándor- M.Szabó Miklós- Winkler László. Fejezetek a magyar katonai repülés történetéből Nagyváradi Sándor- M.Szabó Miklós- Winkler László Fejezetek a magyar katonai repülés történetéből Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1986 Az 1913-ban megindult kezdeményezésre Aszódon 1914. április 30-án megalakult

Részletesebben

2008/november (127. szám) Jog és fegyver az állam tartópillérei (Justinianus)

2008/november (127. szám) Jog és fegyver az állam tartópillérei (Justinianus) 2008/november (127. szám) Jog és fegyver az állam tartópillérei (Justinianus) Jog & Fegyver Miként a korábbi számunkban utaltam rá, vissza kell, hogy térjek egy cikk erejéig a Soproni Honvéd Hagyományőrzők

Részletesebben

Rinya menti játékos vetélkedő

Rinya menti játékos vetélkedő Rinya menti játékos vetélkedő I. forduló 2015. február: A Nagyatádi Hadipark és Katonatörténeti Kiállítás Az I. világháború 7-8. osztály 1. Feladat - Csapatinduló Írjátok egy csapatindulót! Szerepeljen

Részletesebben

2011. évi teljesítés

2011. évi teljesítés eredeti mód. Bolgár Kisebbség /2011. eredeti mód. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 36 8 /2011. összesen ( 1-4 ) 0 0 36 0 0 8 1 500 3 393 3 813 112,4% 8 000 8 000 5 723 71,5% 1 500 3 393 3 813 112,4% 8 000 8 000

Részletesebben

Külképviseleti választás 2. forduló. (Végleges adatok alapján) 1. A külképviseleteken 2. fordulóban szavazó választópolgárok száma

Külképviseleti választás 2. forduló. (Végleges adatok alapján) 1. A külképviseleteken 2. fordulóban szavazó választópolgárok száma Külképviseleti választás 2. (Végleges adatok alapján) 1. A külképviseleteken 2. ban szavazó választópolgárok száma 2. külképviseleti Település Ország névjegyzéki létszám (fő) 1 Abu Dhabi Egyesült Arab

Részletesebben

Az 1945. májusi Cseh Nemzeti Felkelés

Az 1945. májusi Cseh Nemzeti Felkelés Az 1945. májusi Cseh Nemzeti Felkelés Mgr. Tomáš Jakl Egy össznemzeti felkelés gondolata, mint a szövetségeseknek nyújtható leghatékonyabb segítség a CsSzK felszabadításában, gyakorlatilag már rögtön az

Részletesebben

MONTENEGRÓ A FÜGGETLENNÉ VÁLÁS ÚTJÁN

MONTENEGRÓ A FÜGGETLENNÉ VÁLÁS ÚTJÁN ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Borsányi András MONTENEGRÓ A FÜGGETLENNÉ VÁLÁS ÚTJÁN Doktori (PhD) tézisek Témavezető: Dr. Szabó A. Ferenc egyetemi tanár BUDAPEST, 2003. 1 Montenegró a függetlenné

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZABÁLYZAT

SZÁLLÍTÁSI SZABÁLYZAT SZÁLLÍTÁSI SZABÁLYZAT A DHANVANTARI Kft. a logisztikai szolgáltatást szerződött partnerei útján látja el. A termékek központi raktározása M5-Gyál Business Parkban (cím: 2360 Gyál, Bem J. u. 32.), az AUTÓKER

Részletesebben

MAGYAR TRAGÉDIA DÉLVIDÉK

MAGYAR TRAGÉDIA DÉLVIDÉK MAGYAR TRAGÉDIA DÉLVIDÉK 1944 1945 A Bizánc nyugati peremén kialakuló és lassan terjeszkedő szerb állam a 14. század derekán érte el hatalma csúcsát. A Balkán nyugati részét ellenőrzése alatt tartó Szerb

Részletesebben

Migráció, települési hálózatok a Kárpát-medencében. Nagyvárad, szeptember 15.

Migráció, települési hálózatok a Kárpát-medencében. Nagyvárad, szeptember 15. Migráció, települési hálózatok a Kárpát-medencében Nagyvárad, 2016. szeptember 15. Adat és cél Felhasznált adatok: A 2001-es és 2011-es népszámlások adatbázisai ( If everything seems under control, you're

Részletesebben

1944. január 15. Feketehalmy-Czeydner, Grassy és Deák László a hadbíróság ítélethirdetése előtt Németországba szökött.

1944. január 15. Feketehalmy-Czeydner, Grassy és Deák László a hadbíróság ítélethirdetése előtt Németországba szökött. 1944 1944. január 2 4. Nagybecskereken a bánsági magyar egyetemi és főiskolai hallgatók csoportja a városi színházban műsoros estet rendezett. Az est bevételéből az egyetemi ifjúság diáksegélyező alapját

Részletesebben

Gyurcsány 150 fős egységet küldene Irakba

Gyurcsány 150 fős egységet küldene Irakba 3. szint november-december Gyurcsány 150 fős egységet küldene Irakba Magyarország 150 fős egységet küldene a NATO iraki kiképző alakulatába(1) - mondta Gyurcsány Ferenc egy, a londoni The Timesnak adott

Részletesebben

Észak Dél ellen Published on www.flagmagazin.hu (http://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve

Észak Dél ellen Published on www.flagmagazin.hu (http://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve 2011 április 25. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 Furcsa ezt itt és most kimondani, de az egyenlőtlen fejlődés tézise

Részletesebben

BERALMAR TECNOLOGIC S.A.

BERALMAR TECNOLOGIC S.A. BERALMAR TECNOLOGIC S.A. A PETROL-KOKSZ HASZNÁLTÁNAK ELTERJEDÉSE FŐ ÜZEMANYAGKÉNT KÖZÉP-EURÓPÁBAN ÉS A BALKÁN TÉRSÉGBEN Balatonvilágos, 2013. október 10. A VÁLLALAT A BERALMAR berendezéseket tervez, gyárt

Részletesebben

SUBA János. Karhatalom szervezése a Magyar Királyi Honvédségben 1918-ban

SUBA János. Karhatalom szervezése a Magyar Királyi Honvédségben 1918-ban SUBA János Védhírszerzőszolgálat kiépítése 1918-ban SUBA János Karhatalom szervezése a Magyar Királyi Honvédségben 1918-ban A háború utolsó évében a hadsereg több mint fele már nem a frontokon harcolt,

Részletesebben

Sándor Iván. Az éjszaka mélyén

Sándor Iván. Az éjszaka mélyén Sándor Iván Az éjszaka mélyén 1914 Felsőtestüket a bársonyhuzatú karosszékekben hátrafeszítve, fejüket magasra emelve, az elnök egy-egy közbevetésére rábólintva hallgatták a miniszterek Pinchon külügyminiszter

Részletesebben

STATISZTIKA ÖSSZESÍTİ 2011

STATISZTIKA ÖSSZESÍTİ 2011 STATISZTIKA ÖSSZESÍTİ 2011 Készült: 2011. november 24. Készítette: Héra Éva, Ádám Krisztina www.cioff.hu cioff@mail.datanet.hu Szervezet neve Város Rendezett fesztivál neve Fesztiválminısítési eredmény

Részletesebben

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL Írásbeli vizsga: teszt + esszé (60 perc) 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen I. Az ókori kelet 9. évfolyam Mezopotámia

Részletesebben

HOGYAN TOVÁBB, LÖVÉSZEK?

HOGYAN TOVÁBB, LÖVÉSZEK? dr. Erdélyi Sándor alezredes 1 HOGYAN TOVÁBB, LÖVÉSZEK? Mottó: Azt a pénzt, amit a tüzérség rovására megtakarítunk, háború esetén gyalogságunk vérével fogjuk megfizetni. 2 Cikkem címével arra szeretném

Részletesebben

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek!

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Vannak emberek, akiken érződik, hogy a helyükön vannak, tudják mit akarnak, miért vannak a földön. Mások nyugtalanok, keresik, de nem

Részletesebben

AZ ENERGETIKA AKTUÁLIS KÉRDÉSEI VI.

AZ ENERGETIKA AKTUÁLIS KÉRDÉSEI VI. MTA Lévai András Energetikai Alapítvány www.energiaakademia.lapunk.hu AZ ENERGETIKA AKTUÁLIS KÉRDÉSEI VI. Dr. Petz Ernő Herman Ottó Társaság, 2015. jan. 19. Előzmények: 1. Mi van, ha mégsem igaz? Polgári

Részletesebben

20. századi egyetemes történet I. Európa Németh, István

20. századi egyetemes történet I. Európa Németh, István 20. századi egyetemes történet I. Európa Németh, István 20. századi egyetemes történet I. Európa Németh, István Publication date 2005-03-31 Szerzői jog 2005-03-31 István, Németh (szerkesztő); Szerzők Kivonat

Részletesebben

Vendégforgalom Miskolcon a KSH statisztikák tükrében Készítette: Nagy Júlia TDM menedzser, ügyvezető MIDMAR Nonprofit Kft

Vendégforgalom Miskolcon a KSH statisztikák tükrében Készítette: Nagy Júlia TDM menedzser, ügyvezető MIDMAR Nonprofit Kft Vendégforgalom Miskolcon a KSH statisztikák tükrében 14 Készítette: Nagy Júlia TDM menedzser, ügyvezető MIDMAR Nonprofit Kft Összesített statisztikák Bevétel (ezer Ft) A miskolci kereskedelmi szálláshelyek

Részletesebben

A 8918-as Mi 2, mint polgári alkalmazott a második HA-BGH

A 8918-as Mi 2, mint polgári alkalmazott a második HA-BGH A 8918-as Mi 2, mint polgári alkalmazott a második HA-BGH Az Egészségügyi Minisztériumnak 2000 nyarán átadott hat honvédségi Mi 2-es helikopter egyike volt a 8918-as oldalszámú is. A helikopterek 2000.

Részletesebben

Közép és Kelet-Európa gázellátása

Közép és Kelet-Európa gázellátása Közép és Kelet-Európa gázellátása Előadó: Csallóközi Zoltán Magyar Mérnöki Kamara Gáz- és Olajipari Tagozat elnöke Budapest, 2012. október 4. Földgázenergia felhasználás jellemző adatai A földgáz a világ

Részletesebben

2002/szeptember (53. szám) Jog és fegyver az állam tartópillérei (Justinianus)

2002/szeptember (53. szám) Jog és fegyver az állam tartópillérei (Justinianus) 2002/szeptember (53. szám) Jog és fegyver az állam tartópillérei (Justinianus) Jog & Fegyver Tekintettel arra, hogy a közelmúltban került az olvasókhoz a Kaliber magazin önvédelmi eszközökről szóló különszáma,

Részletesebben

Európai ünnepnapok 2012

Európai ünnepnapok 2012 Európai ünnepnapok 2012 Ausztria október 26. december 8. Úrnapja Az örökös semlegesség ünnepe napja Szeplőtelen fogantatás ünnepe Belgium július 21. november 2. november 11. december 6. Nemzeti ünnep napja

Részletesebben

Qing Buqiang 81, avagy a QB 81, a Kínai Népi Felszabadító Hadsereg első hazai tervezésű gépkarabélya. Írta: Plieur www.kalasnyikov.

Qing Buqiang 81, avagy a QB 81, a Kínai Népi Felszabadító Hadsereg első hazai tervezésű gépkarabélya. Írta: Plieur www.kalasnyikov. Qing Buqiang 81, avagy a QB 81, a Kínai Népi Felszabadító Hadsereg első hazai tervezésű gépkarabélya Írta: Plieur www.kalasnyikov.hu Előzmények A földrajzi távolság és az évtizedes titkolózás miatt szinte

Részletesebben

ERŐLTETETT FEGYVERZETTECHNIKAI FEJLESZTÉS 1945-1950. Absztrakt

ERŐLTETETT FEGYVERZETTECHNIKAI FEJLESZTÉS 1945-1950. Absztrakt Pap Péter pap.peter3@upcmail.hu ERŐLTETETT FEGYVERZETTECHNIKAI FEJLESZTÉS 1945-1950 Absztrakt A háborút követően az országhoz hasonló helyzetben lévő hadiipar képtelen volt kielégíteni az újjászerveződő

Részletesebben

Trendforduló volt-e 2013?

Trendforduló volt-e 2013? STATISZTIKUS SZEMMEL Trendforduló volt-e 2013? Bár a Magyar Nemzeti Bank és a KSH is pillanatnyilag 2013-ról csak az első kilenc hónapról rendelkezik az utasforgalom és a turizmus tekintetében a kereskedelmi

Részletesebben

2009/19 Terménypiaci előrejelzések 2009-08-02, Vasárnap. Összefoglaló. A búza ára hamarosan csökkenni fog, igazodva a külpiachoz.

2009/19 Terménypiaci előrejelzések 2009-08-02, Vasárnap. Összefoglaló. A búza ára hamarosan csökkenni fog, igazodva a külpiachoz. Zöldforrás Beruházó és Pályázatkészítő Iroda 8000 Székesfehérvár, Károly János u. 18. Telefon: 22/503-123 Fax: 22/503-124 Mobil: 70/318-72-32 E-mail: gyulai@biogaz.axelero.net www.zoldforras.hu 2009/19

Részletesebben

Jelen cikkemben Vietnam háborúit vázlatszerűen mutatom be a korai időktől kezdve egészen a XX. századig.

Jelen cikkemben Vietnam háborúit vázlatszerűen mutatom be a korai időktől kezdve egészen a XX. századig. SZABÓ BÉLA VIETNAM HÁBORÚI WARS IN VIETNAM Jelen cikkemben Vietnam háborúit vázlatszerűen mutatom be a korai időktől kezdve egészen a XX. századig. In this article I present wars in Vietnam shortly, at

Részletesebben

A BELGA KIRÁLYSÁG, A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG, A CSEH KÖZTÁRSASÁG, A DÁN KIRÁLYSÁG, A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG, AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG, ÍRORSZÁG,

A BELGA KIRÁLYSÁG, A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG, A CSEH KÖZTÁRSASÁG, A DÁN KIRÁLYSÁG, A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG, AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG, ÍRORSZÁG, JEGYZŐKÖNYV AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉSHEZ, AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉSHEZ ÉS AZ EURÓPAI ATOMENERGIA-KÖZÖSSÉGET LÉTREHOZÓ SZERZŐDÉSHEZ CSATOLT, AZ ÁTMENETI RENDELKEZÉSEKRŐL SZÓLÓ

Részletesebben

Szerződő fél Ratifikáció/Csatlakozás Hatályba lépés dátuma. Albánia Csatlakozás: 2000. június 1. 2000. szeptember 1.

Szerződő fél Ratifikáció/Csatlakozás Hatályba lépés dátuma. Albánia Csatlakozás: 2000. június 1. 2000. szeptember 1. Az előadóművészek, a hangfelvétel-előállítók és a műsorsugárzó szervezetek védelméről szóló Római Egyezmény (1998. évi XLIV. törvény az előadóművészek, a hangfelvétel-előállítók és a műsorsugárzó szervezetek

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Történelem adattár. 11. modul A JELENKOR. Elérhetőségek Honlap: Telefon: +3620/

Történelem adattár. 11. modul A JELENKOR. Elérhetőségek Honlap:    Telefon: +3620/ Történelem adattár A JELENKOR 11. modul Elérhetőségek Honlap: www.tanszek.com Email: info@tanszek.com Telefon: +3620/409-5484 Tartalomjegyzék Fogalmak... 2 Európai integráció Globalizáció, globális világ...2

Részletesebben

félelmetes lapok is, amelyektől meghűlt az otthon maradottakban a vér

félelmetes lapok is, amelyektől meghűlt az otthon maradottakban a vér ő1őő őő1 11 ő ő1 11 11 11 ő 1 ő ő ő ő őő1 ő ő ő ő 1 ű 1 11 1 ő 1 ő ű ű ő 1 ű ő 1 11 ő ś ł ł 1 ńő ő 1 ő1őő őő1 1 ő ű ő őő őő ő ő ő ő ő ő ű őő ű ű ő ű ő ő ő 11 1 őő1 ő 1 1 11 11 ő 11 11 11 ő 1 ű őőőő ő ő

Részletesebben

XXIII. TÉGLÁS NAPOK. 2008. november 7. Balatonfüred

XXIII. TÉGLÁS NAPOK. 2008. november 7. Balatonfüred XXIII. TÉGLÁS NAPOK 2008. november 7. Balatonfüred Tájékoztató az iparág helyzetéről Európa, illetve Magyarország Előadó: Kató Aladár Európában a lakáspiac az építés motorja 19 ország építési teljesítménye

Részletesebben

Magyarország külpolitikája a XX. században

Magyarország külpolitikája a XX. században Fülöp Mihály-Sipos Péter Magyarország külpolitikája a XX. században SUB Göttingen 7 210 085 436 99 A 5460 Aula, 1998 TARTALOM Első fejezet MAGYARORSZÁG AZ ÚJ NEMZETKÖZI RENDBEN AZ I. VILÁGHÁBORÚ UTÁN 9

Részletesebben

SZABÓ József Határvadász zászlóaljak a Keleti-Kárpátok védelmi rendszerében 1940 1944

SZABÓ József Határvadász zászlóaljak a Keleti-Kárpátok védelmi rendszerében 1940 1944 SZABÓ József Határvadász zászlóaljak a Keleti-Kárpátok védelmi rendszerében 1940 1944 A terület-visszacsatolásokat követően, 12 határportyázó osztály és 16 határvadász zászlóalj valamint 1 határvadász

Részletesebben

Az első motorkerékpár. A fordulat, avagy a VeloSolex születése

Az első motorkerékpár. A fordulat, avagy a VeloSolex születése A Solex motorkerékpár története Írta: Szili Dániel Az első motorkerékpár A Solex társaságot két zseniális mérnök Marcel Mennesson és Maurice Goudart alapította 1905 ben. Kezdetben fűtőkészülékek, később

Részletesebben

LÉGFEGYVERES SZILUETT LÖVÉSZET (Kiegészítés az IMSSU szabálykönyvhöz)

LÉGFEGYVERES SZILUETT LÖVÉSZET (Kiegészítés az IMSSU szabálykönyvhöz) Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség Szabálykönyvei LÉGFEGYVERES SZILUETT LÖVÉSZET (Kiegészítés az IMSSU szabálykönyvhöz) Összeállította: Babits László és Molnár Balázs 2003. 2. kiadás, érvényes: 2005.

Részletesebben

ADALÉKOK A MAGYAR KÖZLEKEDÉSÜGY ÉS HONVÉDELEM XX. SZÁZADI KAPCSOLATRENDSZERÉNEK TANULMÁNYÁZÁSÁHOZ

ADALÉKOK A MAGYAR KÖZLEKEDÉSÜGY ÉS HONVÉDELEM XX. SZÁZADI KAPCSOLATRENDSZERÉNEK TANULMÁNYÁZÁSÁHOZ VEZETÉS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNY DR. HORVÁTH ATTILA ADALÉKOK A MAGYAR KÖZLEKEDÉSÜGY ÉS HONVÉDELEM XX. SZÁZADI KAPCSOLATRENDSZERÉNEK TANULMÁNYÁZÁSÁHOZ Egy állam közlekedéspolitikájának alakítását számtalan

Részletesebben

MERÉNYLET SZARAJEVÓBAN

MERÉNYLET SZARAJEVÓBAN MERÉNYLET SZARAJEVÓBAN Országos Középiskolai Problémamegoldó Verseny 2015 Döntős esettanulmány Copyright 2015 Országos Középiskolai Problémamegoldó Verseny Az esetet Ábrahám Zsolt készítette elemzés céljára,

Részletesebben

Rostoványi Zsolt hosszú évek óta a

Rostoványi Zsolt hosszú évek óta a NB2_bel.qxd 2/6/2008 9:23 PM Page 80 80 Háda Béla Helyzetképek a próféták földjérõl Rostoványi Zsolt hosszú évek óta a Közel-Kelet térségével foglalkozó kutatások egyik legelismertebb szaktekintélye Magyarországon.

Részletesebben

Fejlesztı neve: BOSNYÁKNÉ SZŐCS ERZSÉBET. Tanóra: A NAGY HÁBORÚ AZ I. VILÁGHÁBORÚ JELLEGZETESSÉGEI. Állóháború lövészárok-hadviselés / állásháború

Fejlesztı neve: BOSNYÁKNÉ SZŐCS ERZSÉBET. Tanóra: A NAGY HÁBORÚ AZ I. VILÁGHÁBORÚ JELLEGZETESSÉGEI. Állóháború lövészárok-hadviselés / állásháború Fejlesztı neve: BOSNYÁKNÉ SZŐCS ERZSÉBET Tanóra: A NAGY HÁBORÚ AZ I. VILÁGHÁBORÚ JELLEGZETESSÉGEI 1. Az óra tartalma A tanulási téma bemutatása; A téma és a módszer összekapcsolásának indoklása: Az első

Részletesebben

Első világháború- Magyar Királyi Honvédség. Típus: tömeghadsereg Nép: magyar Szövetség: központi hatalmak Korszak: Első világháború ( )

Első világháború- Magyar Királyi Honvédség. Típus: tömeghadsereg Nép: magyar Szövetség: központi hatalmak Korszak: Első világháború ( ) Első világháború- Magyar Királyi Honvédség A vesztes 1848-49-es szabadságharc után feloszlatott önálló magyar hadsereg az osztrákokkal való 1867-es kiegyezés és az állam dualista alapokra helyezése után

Részletesebben

Azon ügyfelek számára vonatkozó adatok, akik részére a Hivatal hatósági bizonyítványt állított ki

Azon ügyfelek számára vonatkozó adatok, akik részére a Hivatal hatósági bizonyítványt állított ki Amerikai Egyesült Államok Ausztrália Ausztria Belgium Brunei Ciprus Dánia Egyesült Arab Emírségek Egyesült Királyság Finnország Franciaország Görögország Hollandia Horvátország Irán Írország Izland Izrael

Részletesebben

TÉNYEK ÉS TÉVHITEK A TÁRSADALOMRÓL 40 ORSZÁGOS KUTATÁS PERILS OF PERCEPTION

TÉNYEK ÉS TÉVHITEK A TÁRSADALOMRÓL 40 ORSZÁGOS KUTATÁS PERILS OF PERCEPTION TÉNYEK ÉS TÉVHITEK A TÁRSADALOMRÓL 2016 40 ORSZÁGOS KUTATÁS PERILS OF PERCEPTION 2016 1 ITT TALÁLJÁK AZ IPSOS TÉVHITEK A TÁRSADALOMRÓL? CÍMŰ KUTATÁSÁNAK RIPORTJÁT. AZ EREDMÉNYEKBŐL KIVILÁGLIK, HOGY MENNYIRE

Részletesebben

DEBRŐDI GÁBOR Mercedesek az Országos Mentőszolgálatnál

DEBRŐDI GÁBOR Mercedesek az Országos Mentőszolgálatnál DEBRŐDI GÁBOR Mercedesek az Országos Mentőszolgálatnál Az 1970-es évek közepétől az eset- és szállítókocsikhoz hasonlóan a rohamkocsiszolgálatnál is megkezdődött a homogén járműállomány kialakítása, Mercedes

Részletesebben

Világtendenciák (szőlő-bor ágazat)

Világtendenciák (szőlő-bor ágazat) Világtendenciák (szőlő-bor ágazat) SZŐLŐTERMESZTÉS 1 A szőlőterület változása A 70-es évek végéig a világ szőlőterülete folyamatosan nőtt 10 millió hektár fölé 80-as évek elejétől: túltermelési válság

Részletesebben

Tragédia a fennsíkon Vasvári halála

Tragédia a fennsíkon Vasvári halála 2012 július 12. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 Kétszáznegyvenezernyi orosz hadsereg hömpölyödött alá Magyarországra.

Részletesebben

A nemzetközi jog létrejöttének és fejlődésének feltételei

A nemzetközi jog létrejöttének és fejlődésének feltételei A nemzetközi jog létrejöttének és fejlődésének feltételei Valki László 2011. szeptember A nemzetközi jog létrejöttének előfeltételei 1. Tartósan elkülönült politikai entitások 2. Tényleges, intenzív kapcsolatok

Részletesebben

1914-18. magyar harcterein. VIII. A Gorlicei csata (1915. május 2-5.)

1914-18. magyar harcterein. VIII. A Gorlicei csata (1915. május 2-5.) Részletek Veress Zoltán 1914-18. magyar harcterein (81-88. o.) VIII. A Gorlicei csata (1915. május 2-5.) A központi hatalmak fő hadvezetésben ismét viták folytak: ismét Falkenhayn ellenében Conrad, Hindenburg

Részletesebben

AMWAY GLOBÁLIS VÁLLALKOZÓ RIPORT 2013

AMWAY GLOBÁLIS VÁLLALKOZÓ RIPORT 2013 AMWAY GLOBÁLIS VÁLLALKOZÓ RIPORT 2013 Bátorítani a vállalkozó szellemet megszűntetni a kudarctól való félelmet A Survey of Amway Europe, October 2013 A kutatás Adatfelvétel: Minta: Országok: Módszer: Intézet:

Részletesebben

Különleges fegyverek a III.Birodalomban (készítette:bertényi Ákos 9.A)

Különleges fegyverek a III.Birodalomban (készítette:bertényi Ákos 9.A) Különleges fegyverek a III.Birodalomban (készítette:bertényi Ákos 9.A) A Móricz Akadémia keretein belül lehetőségünk nyílt, hogy egy általunk választott témából prezentációval előadást tartsunk. Én a második

Részletesebben

Kitekintés az EU földgáztárolási szokásaira

Kitekintés az EU földgáztárolási szokásaira Dr. Tihanyi László, professor emeritus Galyas Anna Bella, PhD hallgató Kitekintés az EU földgáztárolási szokásaira 2 16 15 4 2 MISKOLCI EGYETEM Műszaki Földtudományi Kar Kőolaj és Földgáz Intézet Gázmérnöki

Részletesebben