Kódok a szellemi rendszerváltáshoz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kódok a szellemi rendszerváltáshoz"

Átírás

1 Suchné S. Ilona Kódok a szellemi rendszerváltáshoz 1

2 Honlap: www. judaoroszlanja.gportal.hu A Bibliai idézetek az 1975-ös Reformátusi bibliafordításból, és a magyar Egyszerű fordítású valamint a Csia Bibliából vannak 2

3 Előszó Mindenek előtt hadd kezdjem azzal, hogy ezek az üzenetek, kinyilatkoztatások nem alapos Bibliatanulmányozás eredményei, és elsősorban nem az a céljuk, hogy prédikációt, vagy igehirdetést töltsenek be, hanem az, hogy szellemi látást és útmutatást, előremutatást, iránymutatást adjon a hivőknek és a gyülekezeteknek, ahogyan azt a Szent Szellemtől kaptam. A Szent Szellem azt mondta, hogy ne Istenről prédikáljak, hanem az Ő hangja legyek, hogy rajtam keresztül szólhasson. Mindemellett abban a hitben és tudatban adom tovább ezeket az üzeneteket,hogy: Csak részleges a prófétálásunk. Mikor pedig eljön a teljes, a részleges feleslegessé válik. (I.Kor. 13:9 Csia f.) Mert rész szerint van bennünk az ismeret, rész szerint a prófétálás. De mikor eljő a teljesség, a rész szerint való eltöröltetik. (Biblia felfedező szerint) 3

4 Bevezetés E könyv megszületésével az volt a célom, hogy átadjam azokat a kulcsokat, és megtapasztalásokat Krisztus Testének, amelyeket velem az Úr felismertetett az elmúlt három év során, hogy a mindennapjaik kihívásai, problémái közepette, hogyan lehetséges prófétai beszédekkel, kihírdetésekkel átmenni lehetetlen helyzeteken, és legyőzni az ördög munkáit. Az itt leírt igék mindegyike rhéma igeként jött át hozzám, ezek magvak, amelyek most elvettetnek és hiszem, hogy jó földbe találva kikelnek. Csak olyan dolgokról beszélek, amiket az elmúlt időszakban magam is átéltem Istennel. Ahogy a hivő életem elkezdett felnőni Ana Mendez, Amanda Buys, Emerson Ferrel, Alain vincent, Rony Chavez, Derek Prince és mások tanításain keresztül, - miközben Isten megszabadított, - új alapokra helyezte az életem, és felfakadt a prófétai kenet is. A Szent Szellem tanított, mélyebbre vezetett, új látásokat adott, miközben átvitt egy mélyszántáson, megtisztított, és megszentelte az életem. Ez a könyv szolgáljon áldásul mindazoknak, akik mélyebben szeretnének Istennel járni, és a Szent Szellem folyójából többet akarnak, abban a reménységben vagyok, hogy áldás lesz mindenki számára. 4

5 Minden üzenet, amit ezalatt a három éves felkészítés alatt kaptam benne van ezekben a most megjelenő könyvekben. ( Kármel hegyi panoráma, és Emberfia! Prófétálj! Szent háború stb ) A Szent Szellemnek adj mindig teret arra, hogy beszéljen, és jelezzen neked vissza az itt olvasott dolgokkal kapcsolatosan. Visszajelez, megerősíti az itt olvasotakat benned is, és fog téged személyesen vezetni, abban hogy meg tudd érteni, hogy alkalmazni tudd a gyakorlatban, és át is tudd adni másoknak. Az az Ige, amely ott forog a szivedben, szellemedben egész nap, az dolgozik majd és elvégzi a munkáját. Nem ajánlott egyszerre, és gyorsan végig olvasni az egészet, azután elfelejteni, mert úgy nem lesz hatása. Viszont tudom, és tudom, hogy ha a Szent Szellemmel együtt haladsz, és nyitott vagy rá, akkor változást fog hozni a te életedben is, ahogy az enyémben is hozott, természetfölötti változásokat. Semmi más, csak ezek a prófétai beszédek, az ima, és az Igének való engedelmesség az, ami fordulatot, változást képes hozni a te életedben is. Eszter 8:7-13 Mert hogyan tudnám elnézni azt a veszedelmet, amely népemre vár, és hogyan tudnám elnézni rokonaim pusztulását? Ahasvérós király így felelt Eszter királynénak és a zsidó Mordokajnak: Hámán házát már Eszternek adtam, őt pedig felakasztották, mert kezet emelt a zsidókra. Ti meg írjatok a király nevében, amit 5

6 a zsidók érdekében jónak láttok, és pecsételjétek le a király gyűrűjével. Lovas futárokkal, akik a királyi ménes postalovain vágtattak, leveleket küldtek, amelyekben megengedte a király, hogy az egyes városokban lakó zsidók összegyűljenek életük védelmére, sőt hogy elpusztíthassák, legyilkolhassák és megsemmisíthessék a népeknek és tartományoknak velük szemben ellenséges erőit a gyermekekkel és asszonyokkal együtt, vagyonukat pedig zsákmányként elvehessék. Ahasvérós király minden tartományában ugyanazon a napon, a tizenkettedik hónapnak, vagyis Adár hónapnak tizenharmadikán az irat szövegét törvényként adták ki minden egyes tartománynak, közölve minden néppel, hogy legyenek készen a zsidók azon a napon, és álljanak bosszút ellenségeiken. A futárok királyi postalovakra ülve lázas sietséggel indultak útnak a király parancsával; Súsán várában pedig kihirdették a törvényt. Ez a könyv ennek a királyi kihírdetésnek a könyve ben mondta azt a Szent Szellem, hogy azokat a kijelentéseket amiket ad nekem egyszer ki kell hirdetni az országban, mert ezek kulcsok lesznek. Isten végig vezetett az Eszteri úton, ez az út a prófétai közbenjárók útja, ami a Bibliai történetben nem tünik olyan nehéz sorsnak, a valóságban mégsem könnyű. Eszternek 1 évig el kellett rejtőznie, és készülnie a király elé. Az én életemben ez egy nagyon komoly felkészülés volt, egy elrejtőzött állapotban. 6

7 Eszternek még a származását is el kellett titkolnia, nem mondhatta meg, hogy kicsoda. Sokszor voltam én is ilyen helyzetben, amikor hallgatnom kellett, mert még nem szólhattam, nem mondhattam semmit magamról, és a küldetésről, az elhívásomról. De eljött a régen várt ígéret beteljesedése az én életemben is az Eszter 8:1 amikor a király odaadja Eszternek Hámán háza felett a hatalmat, Eszter, és Márdokeus pedig kihirdeti az országban, hogyan kell ezzel a hatalommal élni, és hogyan kell érvényesíteni, hogyan kell bosszút állniuk az ellenségen, hogy ne vesszenek el. Ezalatt a felkészítés alatt felszabadult az életemben a prófétai közbenjárás kenete, és gyümölcse. Eljött a sófár fújás ideje az Eklézsiában! IV.Mózes 10:9 Ha hadba indultok országotokban, a bennetek szorongató ellenség ellen, akkor is ezekkel a harsonákkal fújjatok riadót! Akkor majd megemlékezik rólatok Istenetek az Úr, és megszabadultok ellenségeitektől. Ézsaiás 21:8 Őrhelyemre állok mindennap, őrségen állok minden éjjel. 7

8 Nehémiás kenete Nehémiás 1 rész Elmondták nekem, hogy a megmaradtak, akik a fogság után maradtak meg, nagy bajban és gyalázatban vannak. Jeruzsálem várfala csupa rés, és kapui tűzben égtek el. Amikor meghallottam ezeket napokon át ültem, sírtam és gyászoltam, böjtöltem, és imádkoztam a menny Istene előtt és ezt mondtam: Óh Uram, legyen figyelmes a füled és legyen nyitva a szemed, és hallgasd meg szolgád imádságát, aki most éjjelnappal imádkozik előtted, szolgáidért, Izrael fiaiért. Vallást teszek Izrael fiainak a vétkeiről, amelyekkel vétkeztünk ellened. Vétkeztem én is, és atyám háza népe is!. A Szent Szellem ma beszélni akar veled arról, mi az a terület a te templomodban, ahol rés van, mi az amit a sátán tönkre tett, és nem működik a funkciójának megfelelően. Nehémiás is fogságban volt, és amikor jött a rossz hír Jeruzsálemről, akkor felismerte és alkalmazta a kulcsot, a bűnbánat kulcsát, a megtérés kulcsát, a behellyettesítő bűnbánat kulcsát behelyezte a zárba. Ezért az Isten támogatta a helyreállítás munkáját, és sikeresen kijavították azt, amit az ellenség a fogság idején szétrombolt a szent városban. 8

9 Krisztus Teste is ma egy helyreállító folyamatban van benne. Ahhoz, hogy a Szent Szellem ajándékai és gyümölcsei megjelenjenek úgy, mint az első egyház idejében ahhoz elő kell vennünk a megtérés kulcsait és helyreigazítani mindazokat a dolgokat, amelyek eltérnek a mennyei tervtől. A Szent Szellem beszélni fog veled az atyák bűneiről is, mert amíg azok nincsenek megbocsátva, mind a személyes életünkben, mind nemzetünk életében, addig tovább halmozódik a meg nem bánt bűnök listája. Vallást teszek Izrael fiainak vétkeiről De légy figyelmes akkor ha beszél veled azokról a hiábavaló dolgokról, amelyek elfoglalják az Istent megillető helyet, amikre több időt szánsz mint Istenre. Fog veled beszélni az atyák hagyományairól, amelyeket nem biztos, hogy követned kell, a régi szokásból tett vallásos dolgokról. Legyen rajtad és veled a Nehémiási kenet, a helyreállítás kenete egész évben a Jézus Nevében, és az Úr sikert ad neked ebben. 9

10 A menny kohójában Példabeszédek 25:4 Távolítsd el az ezüstből a salakot: az ötvös edényt készít belőle. Ezekben a napokban a mennyei Ötvös beengedi az ő népét, vagy már meg is tette az Ő kohójába. Nem könnyő időszakok ezek, de a nemes fémek előjönnek, a nemes és szent edények előjönnek az egyházban. Ebben a kohóban Isten tüze kiégeti belőlünk a salakot, a szentségtelen, tisztátalan dolgokat. Ezékiel 36:29 Megszabadítlak benneteket minden tisztátalanságotoktól Ezékiel 36:26 Eltávolítom testetekből a kőszivet, és hússzivet adok nektek. Ez a tűz képes arra, hogy meglágyítsa a sziveinket, hogy érzékenyek legyünk a Szent Szellem minden mozgására. Ebben az időszakban működjünk együtt a Szent Szellemmel, fontos, hogy megértsük mi miért történik az életünkben, mert az életünk eseményeiben, és a körülményeink alakulásában is szólni akar hozzánk. Rá fog mutatni néhány érzékeny pontra, amelyeken változtatnod kell. De fontos,hogy ne állj ellene, ne mond azt, hogy nem akarom, nem csinálom, nehéz, feladom, és nem birom már! Ezeket a mondatokat az ördög szivesen hallgatja. 10

11 Atyám, legyen meg a Te akaratod! mondd: Igen Uram, neked mindig igazad van. Az Isten Szelleme kimunkálja benned, ha engeded a teljesen Tőle való függést, amikor már az idődet is átadtad neki, és nem akkor teszel dolgokat,amikor neked tetszik, hanem megvárod amikor itt a kairosz idő. A kohóban megtanít csendben várni, akohóban itt az ideje a bűnbánatnak, a közbenjárásnak, a behelyettesítő bűnbánatnak. A kohóban sokszor nagyon fáj, és éget, kiabálni lenne kedved, nem érted a dolgokat, mi történik itt! Szól a Szent Szellem: készül az edényed fiam, várj még egy kicsit! A mennyei ötvös tudja, hogy mit, miért és meddig tartja tűzben azt az edényt, Ő látja már a végeredményt is, és gyönyörű lesz! De minden salakot kivesz, kiéget. Sokszor azt hiszed, hogy de hát már nincs is olyan bűnöm, amit még nem vallottam volna meg. Aztán jön egy újabb kinyilatkoztatás, újabb felismerés, akkor menj ismét a te belső szobádba, tarts bűnbánatot, és térj meg. Tisztít, tisztít a Szent Szellem, és az edény gyönyörű lesz. Isten betölti a végén mennyei tartalommal, és csordultig lesz a poharad! október 11

12 Szellemi atyák Malakiás 3:23-24 Én pedig elküldöm hozzátok Illés prófétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja. Az atyák szivét a gyermekekhez téríti, a gyermekek szivét az atyákhoz. Az utolsó idők legnagyobb ajándéka az egyház számára az Illési kenet eljövetele. Ez a kenet nagyon sokoldalú, többek között ezt az ajándékot is tartogatja számunkra. Elérkezett az atyák szivének odafordulása a fiakhoz és a fiak szivének odafordulása az atyákhoz a te családodban is és a nemzet életében is. Az új generáció odafordul az atyáikhoz, és fordítva. Kihírdetem, hogy a Jézus Nevében leomlik minden fal a szellemi atyák és fiak között is, és a családokban is omoljanak le a falak a generációk között! Mert ma van az apák és fiak egymásra találásának az ideje! Mennyei Atyánk! Bocsásd meg nekünk, ha nem töltöttük be a Bibliai apa és anya szerepét a családjainkban! Atyánk bocsáss meg nekünk, ha nem voltunk papok, próféták és királyok a családjainkban. Kérünk bocsáss meg nekünk, ha nem támogattuk feleségként a férjeinket ebben a szerepkörben, és emiatt távolodtak el fiaink. 12

13 Add meg gyermekeinknek azt most amit rajtunk keresztül kellett volna megkapniuk kérlek a Jézus Nevében. Azok a fiak akik nem kapták meg a megfelelő szellemi táplálékot, akik nem kaptak támogatást, mentorálást az atyáktól, azok akiknek nem volt részük az atyaság áldásában, most előjönnek és felnő az a generáció, akik ennek ellenére képesek lesznek szellemi fiakat felnevelni, mentorálni, majd kiküldeni a szolgálatra. Nagy felelősség van az atyákon, a szülőkön, hogy milyen szellemi örökséget hagynak az utódokra: áldást vagy átkot! Sokkal fontosabb, mint az anyagi örökség, mert ha nincs áldás alatt az anyagi örökség, az nem lesz élvezhető, és az ördög megrabolja. Nem mindegy, hogy az Isten tervét szabadítjuk fel, a sajátunkat, esetleg az ördögét! Szavaink tekintéllyel kimondott súlyos szavak feléjük, amelyek lenyomhatnak, vagy felemelhetnek. A negatív szülői beszéd gúzsba köti az identitásukat,a jövőjüket, a szolgálati ajándékaikat, és az Isten terve nem tud felszabadulni, ha a szülő ellene beszél, vagy nem ismeri fel azt. Az Illési kenet az prófétikus, és ha benne jársz akkor a Szent Szellem megmutatja neked mi az Atya jó terve a gyermeked életében, hogy ezért tudj imádkozni! Halleluja! 13

14 Isten királyságának alapelvei, és alkotmánya Máté 5:3 Boldogok a lelki szegények, mert övék az Isten országa. Egyszerű fordítású Biblia szerint: Boldogok, akik felismerik, hogy szükségük van Istenre, mert övék a mennyek királysága. ( Egyszerű ford. ) Gyermekkoromban nem szerettem ezt a Biblia verset olvasni, pedig gyakran volt aranymondás, mert én nem akartam lelki szegény lenni. Be kell vallanom, nem olyan régen világosította meg a Szent Szellem ezt, és ebben segített az egyszerű fordítású Biblia is. Ez egy olyan állapot amit te magad és én magam dönthetek el. A lelkem az értelmemet,érzelmemet és az akaratomat jelenti. Te magad döntöd el, hogy a saját értelmed, és akaratod szerint éled e az életed, mert akkor az a te királyságodat jelenti, amely nem feltétlen jár boldogsággal, és amelynek nincs köze Istenhez, csak a valláshoz. Vagy választod azt, hogy én nem tudom, nem akarom magam uralni, irányítani az életem, nekem Istenre van szükségem, ezzel jár a boldogság, de nem e világ szerinti boldogság, hanem mennyei,természetfölötti. Az Isten királyságáról egy fontos alapelvet tudhatunk itt meg. 14

15 A teljesen kiüresített és átadott élet jelenti a lelki szegénységet. Amikor minden percedben, döntéseidben, válaszútnál, életed meghatározó időszakaiban is nem arra mégy amerre az eszed, vagy az érzelmed diktálná, nem azt döntöd, amit logikusan, emberi számítás szerint tennél, hanem megkérdezed Istent és átadod Neki, merre menjél, hova, mikor, mit lépjél. Házasság előtt, érettséginél, pályaválasztás előtt, költözésnél, munkahely váltásnál is: Boldogok a lelki szegények, és azok, akik felismerik, hogy szükségük van Istenre Nem csupán a következményei miatt leszel boldog,mert az jó gyümölcsöt fog teremni, mert áldást jelent neked, hanem már akkor boldog vagy, amikor Istenre hallgatsz, még akkor is ha az a döntés ellenkezett a te akaratoddal. Ezt megélni, ebbe benne lenni, ez a Királyság egyik alapeleme. Nem én, hanem Ő! A királyságban pedig minden a tied, az Ő egészsége, Jézus hatalma, kenete, öröme, a Szent Szelleme, vezetése, az Atya szerelme, támogatása, Jézus védelme, az angyalok szolgálata, minden, minden ami a menyben van a tied, a tied most, már itt a földön. Hát élvezd! Máté 5:4 Boldogok, akik sírnak, mert Isten megvígasztalja őket. 15

16 Jézus az Ő Királyságának alapelveit fekteti le a Boldog mondásokban, ezek nem szlogenek, nem pátosz,vagy költészet, hanem Isten kijelentései, az Ő uralmáról. Kell, hogy komolyan vegyük őket, mert Isten is komolyan veszi, ezek által működik, így működik az országa. Ha benne vagy ebben az országban, tehát már a tagja vagy Isten Királyságának akkor mindaz a dolog amiért sírsz,azért Isten szerinti vígasztalást kapsz. Isten vigasztalása nem emberi, nem lelki síkon történik, hanem meggyógyítja a lelkedet, bekötözi sebeidet, valóságosan kiveszi a fájdalmat, kiveszi a keserűséget, a gyász helyett is örömet ad! Megtapasztalhatod közbenjáróként is, hogy mindaz amiért közbenjársz, másokért, a rokonaidért, férjedért, gyermekedért, vagy mások szükségeiért, a városodért,az országodért, gyülekezetedért, mindaz amiért könnyet ejtessz Isten előtt, mindabban Isteni vígasztalást fogsz kapni. Azokban a dolgokban beleárad Isten királyságának a vígasztaló kenete, és mennyei vígasztalásként mennyei megoldások szabadulnak fel. Ahogy Anna sírt a templomban Istenhez imádkozva gyermekáldásért, Isten megvígasztalta őt, először Éli főpap beszéde által, majd meghallgatva, Sámuellel vígasztalta őt. Tudnunk kell ezt a vígasztalást átadni másoknak, ami maradandó, hogy olyan legyen a lelkigondozásunk, hogy az az ember valóban helyre jöjjön lelkileg-szellemileg 16

17 és helyreálljon, felépüljön imánk által. Kell tudnunk átadni ezt a Királyságos vígasztalást másoknak, amely nem lelki beszédekből áll. I.Sámuel 1:17 Éli szájából Isten vígasztalása hangzott el: Menj el békességgel! Izrael Istene teljesítse kérésedet, amit kértél tőle! Éli kihírdette az Isten vígasztalását, amely egyben megoldotta a problémát, és Annának nem volt többé szomorú az arca. Mert : Boldogok, akik sírnak, mert Isten megvígasztalja őket! Ezért ha szomorú vagy, vedd be most ezt az üzenetet, tedd magadévá, és engedd, hogy Isten a Szent Szellem által beszéljen hozzád és megvígasztaljon téged! 17

18 A fogság területén Zsoltárok 40:2-4 Várván vártam az Urat, és Ő lehajolt hozzám, meghallotta kiáltásomat. Kiemelt a pusztulás verméből, a sárból és iszapból. Sziklára állította lábamat, biztossá tette lépteimet. Új éneket adott a számba, Istenünknek dicséretét. Sokan látják ezt félik az Urat, és bíznak benne. Boldog ember az, aki az Úrba veti bizodalmát! Azok, akik valóságosan megélték ezeket a mélységeket, azok hozzánk hasonlóan bizonyára megtanulták azt, hogy Dávidnak ezek a zsoltárai nem költészet csupán, hanem nagyon is valóságos szellemi és fizikai valóságról beszél. Tudjuk, hogy Dávid fizikailag megélte ezeket a helyzeteket, de mivel prófétikus ember volt, ezért az egész élete prófétált, üzenetet hordozott. Ma nem fizikailag, de lelkileg emberek sokaságai vannak a kétségbeesés gödrében, és várnak valami segítségre. Sokan már ott tartanak, hogy teljesen mindegy milyen forrásból honnan kapnak segítséget, csak jöjjön már valami, vagy valaki. Nagyon veszélyes Istenen kívül más forráshoz fordulni,mert az emberi segítség nem fog kihozni a lelki gödörből, a szellemiből meg pláne nem, az ördögi 18

19 forrás pedig még lejjebb visz, még mélyebb mélységekbe, átkokba és nyomorúságokba taszít. Jézus Krisztus Neve az egyetlen megoldás a számodra is, ahogy a mi számunkra is Ő volt az aki kihozzott minket családommal együtt a pusztulás verméből! Halleluja! A Hozzá kiáltás az mindig azt eredményezi, hogy: - lehajol meghallgat kiemel sziklára állít magabiztossá tesz - új éneket ad a szádba, hogy dicsérd Őt, és add tovább ezt a megoldást! Ez nem mindig egyetlen perc alatt történik meg, sokszor küld először egy embert, vagy ad egy lehetőséget, sokszor több lépcsős a folyamat, de ha kiáltottál Hozzá, akkor bízhatsz Benne, hogy meghallgatta, de nem csak meghallgatta, hanem a megoldást is tudja. Figyelj a hangjára, lehet hogy először belső gyógyítással meggyógyítja a lelkedet. A lelkünk gyógyulásához sokszor az első lépés a megbocsátás, amit nekünk kell megtennünk. De tovább menni magabiztosan, új éneket énekelve csak akkor fogsz, ha a lelked meggyógyul. Ezért Jézus Nevében távozást hírdetünk a kétségbeesésnek most, az aggodalmaskodásnak, a depressziónak és a megbocsátatlanságnak is! Hullon le a kisebbségi érzés, az elutasítottság bilincse a Jézus Nevében! Valld meg, hidd el, tedd magadévá, és énekelj! 19

20 Az Ige tekintélye Jakab 3:4,6 Gondoljatok a hajókra! Lehetnek bármilyen nagyok, és bármilyen erős szelek hajtják is őket, az irányításukhoz elég egy kis kormány: arra fordulnak, amerre a kormányos akarja. Ugyanígy van a nyelv is: bár csak kis része a testnek, mégis azzal dicsekedhet, hogy igen nagy hatása van! Testrészeink közül a nyelvünkkel, vagyis a beszédünkkel tudjuk a legnagyobb bajt okozni, és a legsúlyosabb gonoszságokat elkövetni. Beszédünkkel tönkre tehetjük egész testünket és életünket. Olyan tüzet gyújthatunk vele, amely elpusztíthat bennünket. Isten megtanított engem arra, hogy a Királyságban a szavainknak teremtő ereje van. Szavainkkal létre tudunk szólni dolgokat, de tönkre is tudunk tenni dolgokat. Isten Királysága szavak által működik. Isten is a szavával teremtett, hívott létre mindent itt a földön, nekünk is ezt kellene tennünk. Sajnos azonban sokszor csak rombolunk a szavainkkal, a negatív beszédeinkkel. Ez is egy szellemi törvényszerűség, és hiszünk benne, ha nem akkor is működik: Példabeszédek 10:11 Példabeszédek 13:2 Életnek forrása az igaz ember szája. 20

21 Amit mond az ember, annak a gyümölcsével lakik jól. Beszédünkkel kormányozzuk az életünket, és ha vannak gyermekeink az ő életüket is. Az ember gyakran nem áldást közvetít feléjük, hanem kárhoztatja, vádolja, leírja őket, ezzel lefojtva az előmenetelüket, kudarcot, sikertelenséget okozva nekik, lefolytva az identitásukat és az Isten szerinti jövőjüket. Gyermekeink hajójáért is mi szülők vagyunk a felelősek, merre kormányozzuk őket. De hála Istennek nyelvünk nem csak pusztító tüzet képes gyújtani, hanem a Szent Szellem tüzét is. Ezért képesek vagyunk az ébredés tüzét lehívni a menyből. Képesek vgyunk áldást közvetíteni magunkra és családtagjainkra is. Amikor ezt felismertem, akkor kértem Igéket gyermekeimre, hogy mi az Isten terve a számukra, és azokat vallottam meg rájuk, kihírdettem őket, hogy valósuljon meg a Jézus Nevében. Igéket vallottam meg a problémájukra is. Rajtunk múlik merre megy az életünk hajója. Atyánk bocsáss meg nekünk, ha negatív beszédeket szóltunk, ha kárhoztattunk, és vádoltunk a nyelvünkkel. Megbánjuk,megtérünk és vissza vonjuk ezeket a beszédeket most és hatástalanítjuk őket a Jézus Nevében! Kolossé 1:13 21

22 Az Atya mentett ki bennünket a sötétség hatalmából, és ő vitt át szeretett Fia királyságába. Ő általa, a Fiú által szabadultunk meg, és kaptunk a bűneinkre bocsánatot. / egyszerű fordítású Biblia szerint Ő szabadított meg minket a sötétség hatalmából, Ő vitt át minket szeretett Fia országába, akiben van a mi megváltásunk, és bűneink bocsánata. / új fordítás Nagy bizonyságom van ezzel az igével kapcsolatban, azért osztom meg, mert tudom, hogy Isten Igéje működik és teremtő ereje van. Abban az időben még nagyon kevés szellemi látásom volt, de Isten az Ige tekintélyét hamar helyreállította az életemben. Nagy dohányos voltam közel 18 évig. Sokszor akartam leszokni, de végül rá kellett jönnöm, hogy igazi szenvedély beteg vagyok, mert semmilyen módszer nem jött be. Többször imádkoztam, és Isten nagy szolgái is imádkoztak értem, ( Dávid W. Yongi Cho ) azonban minden a régi maradt. Isten ezen keresztül mutatta meg, hogy a saját hitemmel és az Ő Igéje tekintélyével minden lehetséges. Életünk minden problémájára mindig Igét kérek és azokat kihírdetem, reggel és este, meg amikor eszembe jut, így tettem ezzel az Igével is. Ebben az időben azonban egy boltba dolgoztam, ahol 5-10 percenkét adtam el a cigarettát, ez emberileg 22

23 megnehezítette a helyzetemet. De mivel már nem volt más lehetőségem, kipróbáltam Istent, ha Te valóban mindent megtehetsz, akkor ezt a számomra olyan lehetetlen dolgot is megteheted. Most érvényesítem a Te beszédedet az életemben, a problémámmal kapcsolatban. Ez az Ige múlt időben beszél, Jézus már megtette, elvégezte 2000 éve, elvégezte az én szabadulásomat és az én megváltásomat! Halleluja! Nekem most annyi a dolgom, hogy aktualizálom, beveszem ezt a szellemi gyógyszert a problémámra. Néhány napig tartott ez a dolog, és egyik reggel arra ébredtem, hogy egészen hallható hangon azt mondja nekem a Szent Szellem: Most megmutatom neked hogy működik az én Igém, azért hogy tudd működtetni mások életében is! Csak amikor a reggeli kávénál rá akartam gyújtani és elkezdtem szédülni, meg rosszul lenni, akkor fogtam fel, hogy én megszabadultam. Dicsőség, minden dicsőség Jézusnak! Olyan szinten megszabadított, hogy még egy ideig árultam a ciarettát a boltban, de még a kívánságot is elvette, szószerint megutáltam! Ez az Ő Igéjének a hatása. Halleluja! 23

24 Át a problémák tengerén! II.Mózes 14:13-31 Ne féljetek, álljatok helyt és meglátjátok, hogyan szabadít meg ma az Úr benneteket! Mert ahogyan ma látjátok az egyiptomiakat, úgy soha többé nem fogjátok látni többé őket!! Az Úr harcol értetek, ti pedig maradjatok veszteg! Mózes kinyújtotta kezét a tenger felé, az Úr pedig egész éjjel visszafelé hajtotta a tengert erős keleti széllel, és szárazzá tette a tengert, úgyhogy a víz kettévált. Izrael fiai szárazon mentek be a tenger közepébe, és a víz jobbról-balról falként állt. Az Egyiptomiak üldözőbe vették őket. De visszatért a víz és elborította a fáraó egész haderejét. Ez az Egyiptom szelleme, a világot képviseli, amely ma is nehezen engedi el az embereket a fogságából, és az emberek is sokszor nehezen hagyják ott, hogy kövessék az élő Istent. De amikor elindulunk az Egyiptomi fogságból kifele, akkor Isten természetfölötti kezére számíthatunk, ahogy Izrael népe is megtapasztalta ezt. Nem fogod látni te sem többé azt a fogságot, amibe vagy, hogyha elindulsz, szakítassz a világgal, és Isten mellett döntessz. Mert az Úr harcol érted, és megszabadít téged! A te malmodra fogja a vizet hajtani! Száraz lábbal fogsz átmenni a te problémáid tengerén, miközben az ellenséged belefullad abba a tengerbe, 24

25 amin te átmentél szárazon! Ez ma is valóságos szellemi igazság, így cselekszik Isten! Halleluja! Ne félj, ha utánnad jön az ellenséged, ahogy az Egyiptomiak is üldözőbe vették Izraelt,mert ők is egy kettős győzelmet arattak! Előttük a tenger ( a te problémáid tengere ), mögöttük az ellenség. Micsoda szorítás! Félelem, - segítség! miértek hogyan tovább? De halld csak az Úr szavát: Ne féljetek, álljatok helyt, és meglátjátok hogyan szabadít meg az Úr benneteket! Az Úr harcol értetek, ti pedig maradjatok veszteg! Ahogy Izrael népe sem fordulhatott vissza, te sem teheted, mert már elindultál előre, túl messzire mentél ahhoz, hogy visszafordulj, ott az ellenség fegyverével találkoznál. Ez az út az Isten útja a természetfölöttiek útja, a csodák útja. Nem az észérvek fognak téged kivezetni a problémáid tengeréből, nem az emberi okoskodások, hanem a hited, a te Istenedbe vetett hited! Mert ha Ő azt mondta, hogy megszabadít téged, akkor az úgy is lesz, csak menj nézz szembe a te Vörös tengereddel, a te problémáddal. Az Úr pedig elindul és visszafelé fogja hajtani a tenger vizét, csak ne félj Isten népe, ne félj! Ne félj az ellenségtől és ne félj a tengertől sem, mert átméssz rajta, és az ellenséged pusztulását fogod látni hamarosan. Igy legyen, így lesz, ámen! 25

26 Zsoltárok 91. rész Legyen ez a zsoltár ma a te szellemi ige kapszulád, amelyet beveszel, megvallod és amely meggyógyít, megtart és táplál téged. Aki a Felséges rejtekében lakik, a Mindenható árnyékában pihen, az ezt mondhatja az ÚRnak: Oltalmam és váram, Istenem, akiben bízom! Mert ő ment meg téged a madarász csapdájától, a pusztító dögvésztől. Tollaival betakar téged, szárnyai alatt oltalmat találsz, pajzs és páncél a hűsége. Nem kell félned a rémségektől éjjel, sem a suhanó nyíltól nappal, sem a homályban lopódzó dögvésztől, sem a délben pusztító ragálytól. Ha ezren esnek is el melletted, és tízezren jobbod felől, téged akkor sem ér el. A te szemed csak nézi, és meglátja a bűnösök bűnhődését. Ha az URat tartod oltalmadnak, a Felségest hajlékodnak, nem érhet téged baj, sátradhoz közel sem férhet csapás. Mert megparancsolja angyalainak, hogy vigyázzanak rád minden utadon, kézen fogva vezetnek téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőben. Eltaposod az oroszlánt és a viperát, eltiprod az oroszlánkölyköt és a tengeri szörnyet. Mivel ragaszkodik hozzám, megmentem őt, oltalmazom, mert ismeri nevemet. Ha kiált hozzám, meghallgatom, vele leszek a nyomorúságban, kiragadom onnan, és 26

27 megdicsőítem őt. Megelégítem hosszú élettel, gyönyörködhet szabadításomban. Ez az igét csak azok élvezhetik, akik szövetségben vannak Istennel, az Atyával. Visszaemlékszem ben ez az egy zsoltár, ennek is az utolsó része volt az amelyiket éjjel-nappal megvallottam szorult helyzetemben, és milyen csodálatos volt az a szabadulás amelyet Isten elvégzett a családom számára. Legyen ez a te biztatásod és fegyvered mától kezdve, és használd, hírdesd ki részeire szedve amit Isten tenni fog: - megment - oltalmaz meghallgat - velem van - kiragad - megdicsőít - megelégít - megszabadít - Halleluja! 27

28 Elohim A Teremtő Isten válságkezelő programja január 10.-én adott Isten egy csodálatos látást, ami nagy mértékben megváltoztatta a látásunkat, a gondolkodásunkat a férjemmel, és növelte a hitünket, tágított szellemben és a körülményeinkre is hatással volt. A kereszt által Jézus vére által meg lettünk váltva ki lettünk váltva az átkainkból. Mert Jézus magára vette és elhordozta az átkainkat, átokká lett értünk azért, hogy mi áldásban járhassunk. Jézus három féle átokból mentette ki az emberiséget. 1. Az ember saját bűne következtében kialakult és megszerzett átokból 2. Jézus megváltott a generációs átkokból, amelyek az atyáink bűnei miatt voltak rajtunk 3. Megváltott minket az emberiség egyetemes átka alól, amely az Édenben a bűnbeesés miatt lett az egész emberiség miatt kimondva Isten által Az egyetemes átkok ezek: 1. az asszonyra kimondott ítélet - I.Mózes 3: 16 igen megnövelem terhességed fájdalmát, fájdalommal szülöd gyermeked, mégis vágyakozol férjed után, ő pedig uralkodni fog rajtad 2. a férfi nemre kimondott ítélet - I.Mózes 3:17 mivel hallgattál feleséged szavára, és ettél arról a fáról, amelyről azt 28

29 parancsoltam, hogy ne egyél, legyen a föld átkozott miattad, fáradsággal élj belőle egész életedben! Tövist és bogáncsot hajt neked, és a mező növényét eszed. Arcod verejtékével eszed a kenyeret. Jézus fejére amikor tövisből font koszorú tettek tulajdonképpen akkor hordozta el ennek a kimondott ítéletnek az átkát és akkor vette magára azért, hogy mi áldásban járhassunk. Ez az áldás azonban amit Jézus a kereszten megszerzett azonban nem lesz automatikusan a mienk, ezt meg kell ismerni, kell róla kijelentést venni és érvényesíteni kell. A kereszt után ezért a föld az ember számára már nem átkozott; már nem fáradsággal kell belőle megszereznie a javakat és izzadva megélnie belőle. Többé már nem tövist és bogáncsot terem a számára hanem áldást. Az Élet fájának gyümölcsét a hallhatatlanságot ugyan csak az örökéletben kapjuk már vissza, a testünknek megváltása csak ott lesz, de a föld áldott lehet a kereszt után a számunkra. Kiűzettünk az Édenből, ezért dolgozva kell megélnünk, az édenkert állapota azonban szellemben visszaállítható, és szellemben táplálkozhatunk az Élet Fájának gyümölcséről, amely szellemi életet, áldást és kijelentett tudást, hatalmat ad a számunkra. Kereszt után a megváltás által az a hatalom amit ott Ádám elvesztett a kertben az visszaállítható. 29

30 Az Édenkerti teremtő kenet és szaporodás kenete, az uralkodás kenete a világ felett az újból a mienk lehet. Ádám az Édenben a szellemi látását vesztette el, mert ott egyszerre látta a szellemi és a fizikai világot. Ádám a két dimenzióban egyszerre látott, egyszerre látta a láthatatlan és a látható világot is. Amikor elvesztette ezt a szellemi látását abban a pillanatban elvesztette a hatalmat az uralkodásra, mert a szellemi világ már nem volt számára látható. Abban a pillanatban ennek a világnak az uralkodója többé már nem ő volt hanem a sátán lett. A kereszt által újból van hatalmunk és uralmunk a földön, csak most a sátántól kell visszaszereznünk azt amit elvett tőlünk itt a földön. De mivel Jézus megszerezte a hatalmat a sátán felett a számunkra, ezért mi vagyunk itt a földön azok, akik Jézus által uralkodunk, kormányozunk és Jézus Királyságát felépítjük a sátántól elvett és visszaszerzett javakból. Ez az üzenet azok számára érvényes akik meg vannak váltva. Azok számára akik hittel befogadják és kiterjesztik erre a hitüket azok tudni fogják ezt a hatalmat jól használni. Jézus vére erre a garancia! Az Édenkerti teremtés és uralkodás kenetét azonban a vallásos szellem és a varázslás teljesen megakadályozza, mert ez a szellem elhomályosítja az ember szellemi látását a láthatatlan szellemi világra. Az első befolyásolás ott az Édenkertben történt amikor Éva tanácsára hallgatott Ádám, mindketten hibáztak, 30

31 az is aki befolyásolt és az is aki hagyta magát félre vezetni, mindkettőjükre átkot hozott ez a bűn. A családunk életét az ördög olyannyira megrabolta, hogy rákényszerültünk arra, hogy kezdjünk el hit által a teremtés kenetében járni. Amikor levetkőztük a vallásos szellemet akkor Isten felnyitotta a szemünket arra, hogy mi történt az Édenben és azt mondta, hogy kezdjük el gyakorolni azt amit Ádám tett. Megértettük azt, hogy a kereszt ereje kijelentett igazságként valóság lett a számunkra, megelevenedett, átéltük, beleoltattunk, ezért a Jézussal való feltámadással hatalmat is kaptunk a világ felett. Ezért elkezdtünk hit által és hatalommal parancsolni e világ javainak, hogy álljanak a rendelkezésünkre. Prófétai beszédekkel előhívtuk az örökségünket, előhívtuk a bővölködést, anyagi forrásokat. Hatalommal és hit által szóltuk a teremtés szavát; szóltuk a kijelentett igazságokat és előhívtuk a nem létezőket a látható világba. Megfogadtuk, hogy a beszédünket többé nem a látható, fizikai világ fogja irányítani. Nem arról fogunk beszélni, ami a jelen pillanatban nincs meg nekünk, hanem arról beszélünk, hogy mit ad az Úr ma nekünk és mit fogunk elvenni ezen a napon a sátántól. Isten elkezdett bemutatkozni nekünk, mint a Teremtő Isten és ránk árasztotta a teremtő csodáit, 31

32 ránk helyezte e teremtés kenetét, az uralkodás kenetét, a szaporodás, sokasodás kenetét. Bevitt bennünket Éden kertjébe. De hogy kezdődött mindez? Minden ember élete így a mienk is a szellemi halál állapotában volt megtéretlen állapotban és a vallásos szellem alatt is ugyanez az ember szellemének az állapota. Az ember szelleme az I.Mózes 1:1 szerinti állapotot tükrözi: kietlen, puszta, mélység és sötétség Ebben az állapotában az ember nem ismeri fel a szellemi sötétséget, majd csak azután ha kijött belőle akkor fogja meglátni ezt a kietlenséget és szellemi pusztaságot. Abban a pillanatban amikor az Isten Szelleme elkezd lebegni és kotlani az ember élete fölött majd amikor elhangzik Istentől a teremtés első szava, hogy : Legyen világosság! Akkor ez az emberi szellem elkezd feléledni, elkezd élet áradni belé és megtörténik a teremtő kenet első napi áldása. Megtörténik az ujjászületés és elő jön az új Ádám, az újteremtés. Aztán ahogy olvassa az Igét ez az új Ádám kapcsolatban van Istennel, hallgatja a tanításokat ezek által Isten elkezdi szétválasztani egyre jobban és egyre mélyebben a világosságot a sötétségtől. Most már egyre jobban oszlik a sötétség, egyre több a fény, tűnik a homály, mert Isten világosságot teremtett.. És látta Isten, hogy jó! 32

33 Aztán Isten újból kibocsátotta szavát és szétválasztotta a vizeket, az ég és a föld vizeit szétválasztotta. Az újjászületett Ádám életében is csinál Isten egy ilyen szétválasztást; az új életet leválasztja a régitől. Ez a szétválasztás valakinél elég radikális és jól látható. Ez a teremtő kenet második napi áldása. Azt mondta Isten: legyen! - és úgy történt! Aztán a harmadik nap Isten újból szólt, a harmadik napon elég sok mindent történt. Elohim szétválasztotta a vizet a szárazföldtől, itt Isten megteremtette az ember határait a földön, megteremtette a munkaterületét. A harmadik nap egyik áldása az amikor az új Ádám hitem szerint megkapja a szolgálati területét, az elhívását, a földet ahol munkálkodhat. A másik áldás pedig az amikor ezen a földön ahová Isten elhelyezte az embert elkezdenek megjelenni a gyümölcsök; megjelennek a Szent Szellem gyümölcsei és megjelennek a szolgálatának a munkálkodásának a gyümölcsei is. Mert Isten azt mondta, hogy : Növesszen a föld növényeket, gyümölcsfát, amely fajtájának megfelelő gyümölcsöt terem. Dicsőség a teremtő Istennek Elohimnak a a teremtő kenet harmadik napi áldásáért. 33

34 Most már a megtért újjászületett, vagy a vallásos szellem alól kijött és megszabadult emberben elkezd kialakulni az Isteni rend; a körülményeiben is elkezd láthatóvá válni, hogy vége a káosznak és a rendezetlen dolgoknak, vége a pusztaságnak. A teremtő kenet és a teremtő Isten negyedik napi ajándéka az ember számára a világító testek. A Zsoltárok 119:105 azt mondja: Lábam előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága. A keresztény ember számára Isten odaadta az Igéjét, hogy az vezesse őt az Isten útján. Kétféle igét adott Isten, ahogy kétféle világító testet teremtett: a logoszt és a rhémát. A logosz az az Isten írott igéje amely ad egy általános világosságot, de a rhéma nélkül nem lehet eljutni a hatodik napi áldásig. A rhéma az az Isten megvilágított Igéje, a kijelentett Ige, amely speciálisan a te akkori speciális helyzetedre vonatkozik; Isten egyedi vezetése mindig a megfelelő élethelyzetre a megfelelő útmutatást adva. Hála Istennek a kinyilatkoztatott Igéjéért, amely utat mutat a sötétben is. De Isten nem állt meg a teremtés negyedik napjánál, hanem megteremtette az ember környezetében az élőlényeket és nem hagyta pusztán egyedül őt. Azt mondta ezeknek, hogy szaporodjanak és sokasodjanak. 34

35 Az ötödik nap áldásával az új Ádám elkezd a fizikai életében egy növekedési pályára állni és elkezd gyarapodni. Most már nem csak a szellemére, a lelkére hanem a környezetére is hatással van a Teremtés csodája. És látta Isten, hogy ez jó! Halleluja! Isten kimondta, hogy legyen és látta, hogy az meg lett és mindaz amit megteremtett az jó lett. Dicsőség Istennek a teremtés csodájáért! Az Éden visszaszerzése kereszt által I.Mózes 2:8 Ültetett az Úristen egy kertet Édenben, és ott helyezte el az embert. Isten az embert tehát az Édenkertben helyezte el, az öröm, a boldogság, a megelégedés, az ellátás, az uralkodás és a bövölködés földjére; az arany földjére. Az Édenkert a szellemben járás földje, ahol az ember egyszerre látja a látható és a láthatatlan világot. Ahol az ember szellemben kommunikál Istennel és a Szent Szellem vezetése, uralma alatt él; ahol a 35

36 szájával teremt és létrehív dolgokat; ahol a szellemével irányít, kormányoz és nem annyira az értelmével. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy kapcsoljuk ki az értelmünket, hanem azt, hogy nem ő a főnök. Az Édenkert a Szent Szellemmel való teljes összhangot jelenti, teljes függőséget jelent, ahol egyedüli hatalom az Isten Királysága az ember számára. Az Édenben nem a kígyó e világ istene diktál, nem ő vezet és irányít, nem az ember gondolata, nem az érzelmek, nem a különböző befolyások, a hamis tanácsok, hanem az Isten Szelleme és az ember szelleme együtt gyakorolja a hatalmat. A ma emberének, az újjászületett Ádámnak Isten ezért visszaadja ezt az Édeni állapotot, a megváltás, az engesztelés által. Ádám amikor hallgatott a hamis hangra, a hamis forrásra és bejött ezáltal a bűn, a rossz döntés abban a pillanatban már csak a földi látása maradt meg, ezért már csak a mezítelenségét látta. Azonnal elvesztette a szellemi látását. Az ember megtérésénél, újjászületésénél elkezd bejönni a teremtés kenetével a mennyei dimenzió, a mennyei világosság és a Szent Szellem összekapcsolódik az ember felébredt szellemével. Isten Szelleme elkezdi az ember szellemét egyre jobban tágítani, növelni; egyre nagyobb szellemi látással rendelkezik ez az új Ádám ahogy kapcsolatban van az Istennel, az Igével és a Szent Szellemmel. 36

37 Ma megkérdezi tőled a Szent Szellem, hogy: hol vagy Ádám? Elrejtőztél? Látható az Éden kertje a te életedben? Ott van a szellemi kormányzás a te életedben, a gyülekezetedben? Látod a láthatatlan természetfeletti világot Ádám, vagy már csak a magyarázkodás maradt Isten felé? Kire hallgatsz Ádám? Az ősi kígyó intellektuális tanácsaira, evangéliumára vagy a Szent Szellem hangjára? Ki irányítja és mi irányítja az életedet Ádám? Engedd, hogy beszéljen most veled a Szent Szellem ezzel kapcsolatban ott a belső szobádban, amikor csak Te vagy és Isten. I.Mózes 3:2 kiűzte az Úristen az Éden kertjéből az embert, hogy művelje a földet, amelyből vétetett. Ha a világi kígyó irányít és befolyásol akkor térj meg, mert Isten eljön hozzád a te kertedben és megítéli azt. A világi kígyó a pénzzel diktál, az mindig csak a látható világban, földi módon gondolkozik, az manipulál hajt, hogy dolgozz még többet, menj és csináld másodállás, harmad állás hogy ne maradjon időd és energiád már Isten dolgaira. A világi kígyó az belevisz bűnökbe, a luxus iránti kívánság felé hajt; hazugságokba visz, megtévesztésekbe, varázslás alá; megigéz míg tönkre tesz végül teljesen. 37

38 Ezután a te kertedben Ádám már fog az Isten átka: tövist és bogáncsot hajt neked a föld; arcod verejtékével eszed a kenyered De a vallási kígyó sokkal ravaszabb és simulékonyabb. Azt a látszatot kelti, hogy minden rendben van, -te jársz a gyülekezetbe, adakozol, szolgálsz és anyagilag elég jól állsz; nyugodt, csendes életet élsz, példamutató vagy; ezért minden rendben van. De ma tőled is megkérdezi a Szent Szellem Ádám, hogy hol vagy? Halld meg ma az Úristen hangját, Elohim hangját, aki a Szent Szellem által szól hozzád, nem is szól, hanem kiált ( I.Mózes 3:9 ) Hol vagy Ádám? Ne rejtőzz el, mert én is látom a te mezítelenségedet. A Szent Szellem ma a kertedben jár- kel és szólongat: Hol vagy? Hol vagy Ádám? Isten képes Jézus által megoldást adni az ember helyzetére, Isten képes kivezetni az embert és helyreállítani válságos állapotát. Isten akar újból visszavezetni téged az Éden állapotába; Mert Jézus Krisztus már a kígyó fejére taposott, ezért van lehetőség a teljes visszaállításra, az Édeni állapot visszaállítására. Hívja a kereszthez; a kereszt erejébe beoltott embert Isten felülteti mennyei helyekre és az Élet Fájából táplálja. 38

39 Az Élet Fájának gyümölcse pedig eledel, levele gyógyszer az ember számára. Isten Szelleme hív most téged Ádám, kihív a világból, kihív a vallásból; kihív a lelki sérülésekből, a szellemi hontalanságból, kihív az értelmi kereszténységből, a humanista gondolkozásból, a megszokott cselekedetekből, a helyreállítás földjére. Isten Szelleme hív most először a keresztfához, hogy aztán táplálhasson téged az Élet Fájának a gyümölcseivel! I.Mózes 2:10 Édenből pedig folyó jött ki a kert megöntözésére, amely onnan szétágazott. Egyiknek Pison a neve. Ez megkerüli Havila egész földjét, ahol arany van. Ennek a földnek az aranya jó. Olyan izgalmas ez a téma, amikor ezt kaptam teljesen izgalomba voltam, ezért még egy kicsit tovább megyünk. Isten Szelleme ott jár most a te kertedben, ami talán már nem az Édeni állapotot mutatja; látja benne a káoszt, a zűrzavart, a szellemi sötétséget, látja a tövist és bogáncsot, látja benne a fáradságos, izzadságos munkát, látja benne a halál csíráját. A Szent Szellem most azt kiáltja: van lehetőség arra, hogy odamenj a kereszthez, mert Ő új kinyilatkoztatást ad neked az engesztelésről; beolt téged a keresztbe, ami lehet fájdalmas lesz, de aztán 39

40 felültet téged mennyei helyekre, és az Élet fájának gyümölcseit élvezheted gyakorolva Jézus által megszerzett szellemi hatalmadat. Az Édenben nem volt lehetetlen állapot, és megoldhatatlan helyzet, az Édenben nem volt gazdasági válság és nem romlott az arany értéke sem. Isten ma az utolsó idők egyházának annak megtérése után odaadja az Édenkert kenetét. A Szellemi hatalom gyakorlás, uralkodás, teremtés kenetét, a bövölködés, gyümölcsözés, virágzás, öröm kenetét. Ma amikor a világban leépülés van és válság, fizikailelki szinten, egyre nagyobb a káosz, a zűrzavar, a szellemi sötétség, terjed az éhinség, a depresszió, a bűnözés, a törvénytelenség egyre nagyobb, és a házasság intézménye válságban van akkor Isten népe akkor- a megtért eklézsiában az elvesztett Éden állapota újból Isteni megoldásokat szabadít fel az ember számára. Ezzel a visszaszerzett Édeni állapottal képes lesz Krisztus Teste az emberek számára természetfeletti megoldásokat kínálni, képes lesz Istentől való hatalommal az ország állapotát is felvirágoztatni. Ebben neked is részed lehet. Ezért gyakorolhatod ezt a hatalmadat miután átmentél a kereszten, és az életed minden területén felvirágzást fogsz megtapasztalni. I.Mózes 1:26 40

41 Akkor ezt mondta Isten: Alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá, hogy uralkodjék. Nem kell teológiai főiskolát elvégezned ahhoz, hogy könyvet tudj írni a Bibliáról. Csupán a teremtés kenetének első napi áldásában kell részesülnöd: Legyen világosság! - és megtapasztalod az ujjászületés csodáját. Ezután azonnal elkezdesz a Szent Szellem iskolájába járni. Mikor ez a mennyei világosság bejön a szellemedbe akkor arra kell vigyáznod, hogy ne veszítsd el. Ekkor a Bibliai történetek egyszerűen megelevenednek a számodra. Egy új és izgalmas Biblia tanulmányozásban lesz részed és te aki lehet, hogy már 20 éve olvasod az Igét, talán kívülről tudod a betűket, most mégis elkezded falni,mert egyszerre új dimenzióban nyílik meg. Egyszerűen lehullik a lepel, lehullik a vallásos homály és mintha nem is ugyanazt a Bibliát olvasnád, mint azelőtt. Ez fantasztikus és ezek az új időszakok Istennel való kapcsolatodat is megváltoztatják, a Vele való kommunikáció egyre elmélyültebb és tartalmasabb. Elkezded megváltoztatni a gondolkozásodat, elkezdesz megtérni. De most látsz, most világosság van, most már el akarod mondani mindenkinek, hogy ébresztő emberek a keresztény élet több, mint amit eddig egész életedben megtapasztaltál. Egy pillanat alatt megváltozott valami, mert bejött a világosság és elkezdődött az 41

42 ébredés a te életedben. Akkor most menj és add tovább! Add tovább! Nem beszélek olyan dolgokról ami elmélet hanem olyanról beszélek amit magam is átéltem, végig mentem ezen a folyamaton. Az ébredés így kezdődik, hogy elkezdünk egyenként felébredni, elkezd bejönni a Szent Szellem világossága, elkezd ránk áradni az I.Mózes 1:3 áldása, a teremtés első csodája. Nemcsak a Biblia kezdődik ezzel az Igével, hanem maga az ébredés is, de maga az ujjászületés is. Ma elhangzik Elohim, a Teremtő Isten parancsa a magyar eklézsiának: Legyen világosság Ez a mennyei világosság indítja el az Isteni folyamatot és ez vezet el az Éden állapotáig a szellemi, a lelki és a fizikai Éden állapotáig amely nem csak a menyben vár ránk az elragadtatás után, hanem már itt a földön is elérhető. Halleluja! Vége a pusztai kereszténységnek! Vége az elméleteknek! Gyerünk mutassuk be a világnak, hogy élő a hitünk, hogy működik a Biblia. Mert minél több kijelentést veszel belőle a kijelentett Igék egyszerűen elkezdenek megvalósulni. Halleluja! Az Eklézsia elkezdi szólni Isten elrejtett bölcsességét, a Szent Szellem által március 20 42

43 Emberfia! Prófétálj az Édenkertjéről! Jézus Nevében előhívjuk Magyarországon a szellemben járó keresztényeket, az Édenkert kenetét, ahol az ember szellemben kommunikál Istennel, ahol a szentek a Szent Szellem uralma alatt élnek, és a Szent Szellem vezetésével uralkodnak, kormányoznak, nem értelemből. Megtagadjuk az ősi kígyó diktálását, fölszabadítjuk a teremtés kenetét, látást hívunk elő a mennyei dimenzióra, fölszabadítjuk a mennyei világosságot, és fölszabadítjuk a szentek szellemét, hogy kapcsolódjanak össze a Szent Szellemmel. Fölszabadítjuk a szellemünket arra, hogy lássuk a láthatatlan természetfölötti világot. Előhívjuk az új Ádámokat, akik hallják mit mond a Szent Szellem, és akik engedelmeskednek is. Megtagadjuk a világi kígyót, és a látható világ szerinti gondolkozást, de megtagadjuk a vallásos kígyó ravaszságát is. Fölszabadítjuk az Édeni kenetet, helyreállítást hírdetünk, az Édenkert visszaállítását a szentek életében, mert Krisztus a kígyó fejére taposott. Előhívjuk az Élet fájának a gyümölcseit, megízleljük azt, és eledel lesz a számunkra. Megparancsoljuk a szentek szellemi kertjében a káosznak, zűrzavarnak, hogy legyen rend, és legyen vége, megparancsoljuk, hogy legyen világosság a sötétség helyett. Legyen vége az egyetemes átoknak, fölszabadítjuk a szenteket az egyetemes átok alól a Jézus Nevében. 43

44 Legyen vége a tövisnek, és a bogáncs termésnek, legyen vége az izzadsággal, fáradtsággal szerzett kenyérnek a Jézus Nevében. Szellemi hatalom gyakorlást hírdetünk, uralkodást, teremtés kenetét, bővölködést, gyümölcsözést, virágzást, öröm kenetét, Isteni megoldásokat hírdetünk a szentek gyülekezetében. Legyen világosság! Legyen ma szellemi világosságod, szabaduljon fel ma a teremtés kenetének első napi áldása a Jézus Nevében. De jöjjön a számodra a teremtés második napi áldása is, a szétválasztás, amikor Isten ereje leválasztja rólad a régi életed, leválasztja a vallásos leplet, és a homályt eltünteti a szellemedről. Legyen lepel lehullás ma a szellemedben. Szabaduljon fel, jöjjön látás a szolgálati területedre, a munkaterületedre, az elhívásodra. Legyen láthatóvá benned Isten népe a Szent Szellem gyümölcse. Legyen a teremtő kenet harmadik napi áldása valóság a számodra. Jöjjön kijelentés a Szent Szellemtől hozzád, ezért most prófétálunk, hogy jöjj elő Szent Szellem, és árnyékozd be a szellemünket, hozd elő Isten kibocsátott szavát, hogy meghalljuk és megértsük. Jöjjön Isten kinyilatkoztatott Igéje a szentekhez. Jöjjön elő, legyen láthatóvá a teremtés kenetének ötödik napi áldása. Legyen a szentek életében növekedés, szaporodás, gyarapodás. Jöjjön elő a Havila földje, az arany földje, ahol az ónix terem, jöjjön elő a Jézus Nevébe. 44

45 Járj a vizen Máté 14: Reggel három és hat óra között Jézus a vízen járva odament hozzájuk. Amikor a tanítványok észrevették, hogy a tó vizén jár, megijedtek. Kísértet! kiáltozták félelmükben. Jézus azonban rögtön megszólította őket: Bízzatok! Én vagyok. Ne féljetek! Erre Péter így válaszolt: Uram, ha tényleg te vagy az, adj parancsot nekem, hogy menjek oda hozzád a vízen! Gyere! felelte Jézus. Péter ki is lépett a hajóból, és a vízen járva elindult Jézus felé. Amikor azonban látta, hogy milyen erősen fúj a szél, megijedt. Kezdett elsüllyedni, és így kiáltott: Ments meg, Uram! Jézus azonnal felé nyújtotta a kezét, megfogta őt és így szólt: Kishitű, miért kételkedtél? Jézus sokszor különös módon akar megtanítani bennünket az Isten dolgaira. Sokszor nehéz élethelyzeteken át visz. Néha érthetetlen szituációk, események történnek, amelyek megrettentenek. De tudd, hogy ezekben a kísérteties helyzetekben is azt mondja neked: Bízzál, én vagyok, ne félj! Péter itt tanulta meg a hitben járás első lépcsőit, addig valószínű, hogy az érzelmei és az értelme vezette és nem a szelleme. 45

46 Most Isten kihívást intéz feléd is, ahogy Péterrel tette, menj oda hozzá a vízen! Gyere ki a biztonságosnak tűnő, bár viharok közt hányódó csónakodból, gyere át a szellemben járás vizére. De ne a hullámzó körülményekre nézz most, amelyek siralmasak, vagy sötétek talán, mert nem látsz semmit magad körül. Ebben az éjszakai órában meg fogod hallani most Jézus hangját: Jöjj! Péter eddig még csak külső szemlélője volt Jézus csodáinak, de most vele is csoda történt, elkezdett járni, szellemben járni a hit tengerén. Szemeit azonban túlságosan lekötötték a hullámok, nagynak és félelmetesnek érezte. Elkezdte használni az eszét. Mi lesz, ha? Pedig Jézus ott állt előtte. Hozzáment, hallotta a hangját, mégis süllyedni kezdett.nem a kételkedés és a kétségbeesés ideje van itt. Ebben a helyzetben nem engedheted meg magadnak, hogy szemeidet ne Jézusra szegezd. Jézus neve meg fog dicsőülni ebben a különleges sötét éjszakai időszakban is. Ha a hajód az életed hajója hullámok között és ellenszélben van, Jézus közeledik most hozzád és azt mondja neked Csak bízzál, én vagyok, ne félj! 46

47 Péter amikor kilépett a hajóból, akkor valami olyat tett, amit addig az esze fel sem tudott fogni,amit eddig sosem tett. Máté 14:29 Ments meg, Uram! Jézus azonnal felé nyújtotta a kezét, megfogta őt és így szólt: Kishitű, miért kételkedtél? Kezdj el hinni, Jézus van melletted, előtted és nem más, azt mondja: Jöjj! Kezdd ezt a napot úgy, hogy most az egyszer nem a megszokott módon cselekszel, hanem hitben,nem csónakon, nem úszva, hanem a vízen járva, teljesen Istenre hagyatkozva. Járj a vízen kedves Péter! Nem fogsz elsüllyedni, mert Jézus ott lesz veled! De ki kell jönnöd a hajódból, a stabil megszokott állapotból. Isten természetfeletti megoldásai a hajón kívül vannak! Vége van a hajód hullámok között való hányódásának. A sötétség óráiban most Isten közelít hozzád természetfeletti módon, természetfeletti meglátogatással, a tengeren járva. Vége van a hajókban, csónakokban való ülésnek, a biztonságos, bevett, régi megszokott módon való hitéletnek. Ebben a történetben csak Péter tudott kilépni, a többiek ott maradtak. Mit jelent ez a gyakorlatban? Mit jelent az, hogy elindulni és kilépni? Amikor beteg vagy és nem orvost 47

48 hívsz mindjárt, vagy nem a gyógyszerhez nyúlsz, hanem hittel az Igéhez. Vagy amikor anyagi szükségbe kerülsz és nem a bankba kezdesz szaladni, vagy kölcsönkérni, hanem használod a hitedet és érvényesíted Isten Igéjét. Bármilyen probléma előtt, megoldandó feladat előtt is állsz, vagy krízisben van az életed akkor nem a szokványos földi megoldásokat kezded elővenni, hanem megnézed mit mond az Ige erre a helyzetre. Az Igét, Isten beszédét elkezded megvallani, elhinni, kihirdetni, megcselekedni, újból megvallani, elhinni..mindaddig, amíg a látható világba át nem jön és valósággá nem lesz az életedben. Mert azt mondja Isten: Ezékiel 12:25 Mert ha én az Úr szólok, akkor az az Ige, amelyet én mondok, valóra válik késedelem nélkül. Nem késik tovább egyetlen Igém sem, valóra válik az az Ige, amelyet mondok. Ha elkezdesz hitben járni, látni fogod, hogy működik a természetfeletti, ne kételkedj, mert Jézus ott van és te természetfölötti módon átsétálsz ezen a viharos problémán! Fontos, hogy csak akkor menj, csak oda menj amikor Jézus parancsolja, de akkor viszont indulj el! Vezessen téged a Szent Szellem minden lépésedben Ámen!!!! 48

49 A prófétai beszéd Zsoltárok 147:15 Példabeszédek 2:6 Elküldte Igéjét, meggyógyította és a sír mélyéről kimentette őket. Szavára forgószél támadt, lecsendesítetted a forgószelet És elcsitultak a hullámok. Elküldi parancsát a földre, beszéde gyorsan terjed. Ha kibocsájtja szavát, elolvasztja a jeget. 49

50 Mikor kimondja Isten az Ő tervét akkor ott történnek dolgok, ott megvalósulás lesz. Szent Szellem által ezért mikor kimegy a prófétai beszéd, az áttőr a láthatatlanból a látható világba és létrehoz dolgokat. Prófétai beszédnél a természetfeletti elkezd a természetes világba létrehozni, megvalósítani valamit, azt amit Isten meg akar tenni a földön. Így ment ki a prófétai beszéd Noénak, ahol halló és engedelmes fülekre talált, ezért megtörtént a bárkaépítés és az ítélet. Kiment a prófétai beszéd Ábrahámnak is, ezért engedelmesen elindult az ígéret földjére. Kiment az Isten beszéde Sárához is, ezért történhetett meg az, hogy öreg koráráa megszülte Izsákot és Isten ígérete beteljesedett. Mert Ő szólt és meglett, Ő parancsolt és előállott! Kiment az Isten prófétai beszéde Mózesnek is, ott tűzben, tűzzel ment ki. Mózes hitt és elkezdett engedelmeskedni ennek értelme ellenére is, ezért ki tudta vezetni a népet Egyiptomból. Mert az Isten Igéje nincs bilincsbe verve! Kiment az Isten parancsa Józsuénak is : Most azért indulj,kelj át a Jordánon! Józsué betöltötte az elhívását, mindaddig győzelmei voltak és haladt előre amíg a prófétai beszédnek engedelmeskedett. Isten prófétai szavára, és az annak való elszánt engedelmességre, és a hitre omlottak le Jerikó falai. Prófétai beszéd által Isten embereinek jött az ígéret, hit és engedelmesség által birtokba vették 50

51 azokat az ígéreteket. Amikor Isten úgy dönt, hogy cselekszik, akkor szól. Ha pedig szól,akkor előre beszél, kijelent,kihírdet dolgokat. Először elhangzik a menyben, a próféták meghallják a földön és ők is kihírdetik. Aztán eltelik egy bizonyos idő és azok elkezdenek beteljesedni. Jeremiás több próféciájának nem látta meg a megvalósulását, János apostol is az utolsó időkről szólt, és azok az utolsó időkben fognak beteljesedni. Mert Ő szól és meglesz, Isten elküldi Igéjét akkor ott történelem formáló dolgok valósulnak meg. Országok, nemzetek, városok, emberek sorsa változik meg sokszor egyetlen pillanat alatt. Mert ha Isten kibocsájtja szavát ott teremtés van! Ha parancsot ad, akkor ott kapuk nyílnak meg! Ha parancsot ad, akkor bilincsek oldódnak el! Szavára angyali seregek indulnak el szolgálatra, hogy elvégezzék Isten parancsát! Ézsaiás 45:19 Ézsaiás 55:11 Nem rejtélyesen szóltam. Én az Úr igazat mondok,a valóságot jelentem ki. Előre megmondtam a jövendőt és régen a még meg nem történteket. Alig szóltam, máris elhozom, kigondoltam, máris megteszem. 51

52 Ilyen lesz az én Igém is, amely számból kijön, nem tér vissza hozzám üresen, Hanem véghez viszi, amit akarok, eléri célját amiért küldtem. Ha Isten parancsol, ha Isten megszólal, akkor a démoni seregek menekülnek. Ha Isten parancsol akkor a Hámánok felakasztatnak, a gadarai megszállottak megszabadulnak és az ellenség terve meghiusul, az Isten népe pedig megszabadul. Róma 9:28 Mert az Úr teljes mértékben és gyorsan váltja valóra szavát a földön. Ezért amikor prófétákat küld egy nemzethez, az egy jó jel, akkor azt komolyan kell venni, mert a nemzet sorsa meg fog változni az Isten hatalma által. Ha Isten szól hatalommal, akkor tűz száll le az égből. Szava szól ítéletet, szól kegyelmet, szól reménységet, szól meghallgattatást, szól megbocsátást, szól szabadulást, gyógyulást! Az én Uram az Úr semmit sem cselekszik addig, míg titkát ki nem jelenti szolgáinak a prófétáknak. Ha az oroszlán ordít, ki ne félne? Ha az én Uram az Úr szól, ki ne prófétálna? Ezért Máriával együtt mondjuk mi is azt, hogy történjék velünk az Isten beszéde szerint! 52

53 De Isten nem csak a prófétákon keresztül szól, hanem mindenkinek a szelleméhez beszél, és az ihletett beszéd az ami változást eredményez itt a földön. Elhangzik a menyben, te kihírdeted itt a földön, és magvalósul. Akkor a menny akarata valóban megvalósul itt a földön mindannyiónk életében. Próbáld ki és gyakorold. Kárhoztató, lelki beszédek Ézsaiás 54:17 Célt téveszt minden fegyver, amit ellened kovácsoltak, meghazudtolsz minden nyelvet, mely törvénykezni mer veled. Ez az öröksége az Úr szolgáinak, így szolgáltatok nekik igazságot. így szól az Úr. Talán az ember legnagyobb fegyvere az a beszéd. Beszédünkkel átkot és áldást tudunk mondani a másik 53

54 emberre, annak életére, munkájára, szolgálatára. Sokszor a keresztények sem áldást mondanak ki, mert ha nem az Isten akaratát mondod egy helyzetre, vagy egy emberre, akkor inkább ne mond semmit. A lelki beszédek sem áldást szabadítanak fel, meg kell tanulnunk a Szent Szellemmel folyamatosan egyet beszélni. De sokszor jönnek a keresztény emberekre kívülről, akár a hitetlen családtagoktól negatív beszédek, kárhoztatás, vádlás, esetleg rágalmazás. Ezeknek a szavaknak a forrása a varázslás, és komoly akadályoztatásokat, betegségeket, zűrzavart, rendetlenséget tud csinálni egy család életében. Hölgyeknél nőgyógyászati problémákat, idegességet, házasságban estleg összeveszést eredményez. Ilyenkor meg kell néznünk honnan eredhet, honnan jöhet a tüzes nyíl, és visszautasítani azokat. Saját tapasztalataimat most nem áll módomban itt leírni, de ezek nagyon valóságos dolgok és működnek. Ilyenkor ha ilyen tüzes nyilakat kapsz, akkor az első dolog mindig a megbocsátás, ezt kihírdeted, majd megvallod ezt az igét, egyes számban, (ellenem ) mert ez a te fegyvered! Megvallod újból, és újból! Meglátod azonnal vége szakad annak a zűrzavarnak, betegségnek, vagy bármi másnak, hogyha ez volt az oka. Isten Igéje a mi fegyverünk, a mi kardunk, ezzel ki tudjuk oltani az ellenség minden tüzes nyilait. Ezt a konkrét igét, engem ha álmomban felébresztenek, vagy álmomban ér a támadás akkor is azonnal kéznél van, mert egy kulcs 54

55 ige. Bármikor, bárhol, úton, napközben megvallom és kihírdetem, már jó előre, megelőzésképpen is. Olyan valóságosan megtapasztaltam ennek az igeversnek a hatásáat, hogy soha többé nem tudom elfelejteni, és alkalmazom minden helyzetben. Ezért mennyei Atyám most megáldjuk azokat, akik bennünket átkoznak, megáldjuk őket és megbocsátunk nekik. Te vagy az igaz bíró, átadjuk most ezt a helyzetet Neked, mert Te igazságos vagy. Egyetlen ellenünk készült fegyver sem lesz jó szerencsés ( Károli ford. ) Negatív megvallás Mert bizony mondom néktek, ha valaki azt mondja ennek a hegynek: Kelj fel és ugorjál a tengerbe! és szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit mond, megtörténik, meglesz néki, amit mondott. Azért mondom néktek: Amit csak kívántok, amikor imádkoztok higgyétek, hogy megkaptátok, és meglesz az néktek. A hit Isten Igéjéből táplálkozik. Sok ember csodálkozik, hogy miért nem növekszik hitben. Sokszor azért, mert nem táplálkoznak Isten Igéjéből. A hit 55

56 úgy növekszik, hogy tápláljuk és gyakoroljuk azt. Mi Isten Igéjéből táplálkozunk, és azután gyakorlatban alkalmazzuk. Az Ige cselekvőivé kell lennünk, nemcsak hallgatóivá. A Jakab levélben ez áll: Az igének pedig megtartói legyetek, ne csak hallgatói. Az Igét megtartani azt jelenti, hogy annak alapján cselekszünk. Az egyszerű olvasás vagy elmélkedés még nem építi a hitet, csak létrehoz egy bizonyos hitminőséget, de ennek a mi mindennapi beszédünk részévé kell válnia. Az Igének a mindennapi beszédünk részévé és mindennapi magatartásunkká kell válnia. Ahogy nő a hit, úgy csökken a Sátán uralma felettünk. A körülmények egyre kevésbé nyomasztanak. Reménykedtél, hogy lesz pénzed, és most hit által el is veszed. Ha beteg vagy, akkor azt kell mondanod: Az Ő sebeiben meggyógyultam, és nem azt: Még mindig beteg vagyok. Ha ezt mondod, akkor be kell látnod, hogy az Ige igaz, de te nem cselekedtél annak alapján. De ha azt mondod: Az Ő sebeiben meggyógyultam, és nem vagyok beteg, akkor az Ige alapján cselekszel. Elérheted azt a szintet, hogy mindig Isten Igéje alapján cselekedj. Csodálatos, hogy képesek vagyunk felnézni és azt mondani: Atyám, köszönöm, hogy az vagyok, amit te mondasz rólam. 56

57 Te azt mondtad, hogy meggyógyultam, és én hála Istennek, meg is gyógyultam. A hit birtokbavétel, mert a Biblia azt mondja, hogy aki hisz, annak megvan az, amit kért. A gyógyulás tekintetében is megvallom, hogy az Ő sebeiben meggyógyultam, de ezt akkor teszem, amikor még a betegség a testemben van. Az Esaiás 53,4-ben azt olvassuk: Pedig betegségeinket Ő viselte, és fájdalmainkat hordozta, és mi azt hittük, hogy ostoroztatik, verettetik és kínoztatik Istentől. Ha állandóan azt mondod, hogy valamire képtelen vagy, mert nincs erőd; ahogy ezt mondogatod, érzed is, hogy az erőd valósággal elhagy. Ott maradsz gyengén, tele határozatlansággal és kételkedéssel. Hatóerőd odavan. A megvallás a hit kifejezője. A betegségről vagy szűkölködésről tett negatív megvallások kizárják Istent az életedből, és helyette behívják a Sátánt. A betegség, erőtlenség megvallása a Sátánt magasztalja, Istent pedig kifosztja az Ő dicsőségéből. A megvallás hozza meg a birtoklást! 57

58 Miért Eszter, miért nem Vásti királynő? Eszter könyve 1: 12, 22 b De Vásti királyné nem volt hajlandó bemenni a királynak az udvari emberek által küldött parancsára. Ezen nagyon fölháborodott a király, és forrt benne a harag. Hírdessék ki minden népnek a nyelvén, hogy mindenütt a férfi legyen az Úr a házban. Kétféle uralkodásról, hatalomgyakorlásról tanított engem a Szent Szellem az Eszter történetén keresztül, érdemes ehhez elolvasni az első fejezetet teljesen., kétféle szellemiségről van itt szó. I. A világ szerinti feminista gondolkozású, modern felfogású, lázadó, alávetetlen, engedetlen, és önmegvalósító, aki rosszul használja a hatalmát, aki nem jó példája a népnek, ugyanakkor a királynak sincs ínyére ez az alávetetlen magatartás. II.Az engedelmes, alázatos, istenfélő Eszter, aki alávetettségben gyakorolja a hatalmat, miközben közbenjár a népe életében. Királynői méltóságát nemcsak a szépsége adta, hanem a bölcsessége, a férjének való engedelmesség, a tisztelet. Hatalom gyakorlása a férje tekintélye alatt történt az ő jóváhagyásával, engedélyével tudta véghezvinni azt a nagy tettet, amit a népe életében cselekedett. 58

59 Mindkét asszonytípusnak megvannak a maga következményei. A Vásti királynő- féle mentalitással, magatartással nem lehet Istent szolgálni és Isten népéért közbenjárni, és ha az életedben ott van ez a szellemiség, ez a magatartásforma, ezt ki kell vetni onnan, meg kell tagadni és meg kell bánni. Ezt a magatartásformát száműzni kell a keresztény házasságokból. Ez a szellem ma olyan természetes, benne van a levegőben, Magyarországon is sok családban megtalálható. Jellemző rá, hogy a férfiakat egy döntésképtelenségben tartja, akik elvonulnak a problémák elől, nem vállalnak fel dolgokat, rábízzák az asszonyra majd ő elintézi. A férj sok esetben csak a kereseti forrás és mindent az asszony intéz, kormányoz, dönt a család ügyében. Jellemző erre a magatartásra a manipuláció, érzelmi, szexuális manipuláció, jellemzője a controll: mindent tudni akar, Fontoskodó, minden úgy jó ahogy ő csinálja, te fiam pedig csak dolgozz, keresd a pénzt, esetleg csináld ezt vagy azt Ne így hanem úgy, miért így és miért nem úgy? De ha gondolod ezt is meg kellene csinálni, csak hát a pénz meg kevés, ezt kell venni azt hozzál stb. Tehát jellemző a követelődző magatartás, a hiszti, sok esetben a zsarolás. Ha felismertél valamit ezekből akkor bánd meg, térj most meg, és Isten változást fog hozni a te családodban is. 59

60 Eszter 1:19 b Vásti nem jelenhet meg többé Ahasvérus király színe előtt: királynői méltóságát pedig adja a király másnak, nála jobbnak. Vásti királynő nem volt hajlandó bemenni a királyhoz annak parancsa ellenére sem. Ezt a mentalitást, életformát Eszternél egyáltalán nem tapasztaljuk. Ami még figyelemre méltó a történetben, hogy Vásti nem egy hétköznapi asszony volt, hanem hatalmat gyakorolt, uralkodott, hatással volt az emberekre, befolyásolta őket a magatartásával is akarva- akaratlanul, mert pozicióban volt. Isten a szolgálatod elindulása előtt először a házasságodat teszi helyre. Abban a pillanatban amint kihírdeted, hogy a férj lesz az Úr a házban és megvallod, hogy az Eszter királynői magatartást fogod követni, fölszabadultok mind a ketten. Meglátod ( feleségként ) fel tudsz majd nézni a férjedre, megnő számodra a tekintélye, ő pedig előlép, mint a család papja; megnyílik számára az Ige, kijelentéssel, rémával, konkrét családodra vonatkozó látással jött elő. Előjön a tisztelet és az alávetettséget már nem kellett erőltetni. Egy szellemi hatalomváltás történik a családodban ha eddig ez nem így működött. Halleluja! 60

61 Ez azonban ott kezdődik, hogy menesztjük a Vásti királynőt, aki megvetette a férjét és Esztert helyezzük királyi méltóságra. Mindez azért is fontos, hogy bejöhessenek az Isteni megoldások a mi életünkben és rajtunk keresztül mások életében is. Az alávetetlen feleség akadálya az Isten munkájának, ugyanakkor támadási felület az ellenségnek is. Elkészült Hámán gonosz terve, amelyet írásban szétküldtek, a király pecsétjével lepecsételve, hogyha nem fogsz meghajolni, hanem szembe szállsz a sátánnal akkor neked is elkészíti a te életedre vonatkozó rossz tervét és azt meg is próbálja megvalósítani De tudod Vásti ebben a helyzetben nem tudott volna semmit tenni, ehhez az Eszter királynő kellett, hogy végrehajtsa Isten tervét! Eszter az engedelmes, az alávetett, aki tiszteli a férjét és Istent és aki közbenjár az Isten népe ügyében. Isten céljaira, a nép megmenekülésére Vásti használhatatlan lett volna. Hámán terve nem fog sikerülni, mert győzött a Judabeli Oroszlán! Eszter megnyeri a király támogatását / 5:3 /. Háromszor kérdezi meg tőle a király: Mi kell neked Eszter királynő? Megkapod. A királynő kegyelemben részesült, megkapta a király támogatását és fordulat állt be a zsidók életében. Ez a 61

62 nap a pusztulás napja lett volna, de a Mindenek Ura, Istene az öröm napjává változtatta a nép számára. De ehhez kellenek az Eszterek, mert a Vástik hatalma alatt az ellenség terve sikeres lett volna November 1. 62

63 A szó ereje Jakab 3:10..ugyanabból a szájból jön ki az áldás és az átok. A nem tudatosan kimondott átkok olyan átkok, amelyeket emberek kimondanak mások ellen, de nem kifejezetten azzal a szándékkal, hogy ártsanak nekik. De az azzal kapcsolatos tudatlanság, hogy a démonok bele tudnak kapaszkodni azokba a dolgokba, amiket kimondunk és megteszünk, nem akadályozza meg a démonokat abban, hogy felhasználjanak minket arra, hogy szavainkkal károkat okozzunk másoknak. Például az ellenség belekapaszkodhat abba, amit dührohamunkban kimondunk, és hozzáragadhat annak az embernek az elméjéhez és érzelmeihez, akihez beszéltünk. Ha ő elhiszi és elfogadja szavainkat, akkor a démonok befészkelhetik magukat az életébe, és kimondott szavaink fogságában tarthatják az áldozatot. A gyermekek különösen sebezhetőek azokkal a kritikákkal szemben, amelyeket szüleik kimondanak róluk, mert ösztönösen elhiszik mindazt, amit a szüleik és más olyan felnőttek kimondanak, akik felelősséggel tartoznak gondozásukért. Fenntartás nélkül elfogadják a jót és a rosszat egyaránt. A pozitív szavak bátorítják őket. A negatív szavak viszont romboló hatásúak. Az, ahogyan az ilyen dolgokra reagálunk, meghatározza, mekkora befolyást tud az életünkre gyakorolni az ellenség. Ezek a dolgok is azok közé a 63

64 nyilak közé tartoznak, amelyekről Pál beszélt, amikor az Efézusi levél 6. részében arról írt, hogy a hit pajzsával meg kell védelmeznünk magunkat az ellenség minden tüzes nyilától. Megtehetjük, hogy feltartjuk hitünk pajzsát és Isten tekintélyével visszautasítjuk az ilyen jellegű szavaknak az életünkre gyakorolt hatását, vagy pedig elfogadhatjuk ezeket a szavakat, gondolkodhatunk rajtuk és elhihetjük azokat. Mihelyt ezt megtesszük, ezzel azonnal felhatalmazzuk az ellenséget arra, hogy legázoljon bennünket, és valamikor a jövőben szabadulásra lesz majd szükségünk. A gyermekek sajnálatos módon csak nagyon ritkán tudják megfelelő módon kezelni azokat a helyzeteket, amikor gonosz szavakat mondanak ki róluk. Ezek a nyilak általában célba találnak. Szíve mélyén a gyermek (és gyakran a felnőtt is) ilyenkor tesz egy belső fogadalmat. Ez az önmagunkra kimondott átkok egyik formája, amely által úgy döntünk, hogy nem engedjük meg ugyanezeket a dolgokat még egyszer megtörténni, bármi legyen is ennek az ára. Atyám most megvallok minden negatív beszédet, amellyel megsebezhettem a hozzám tartozóimat, megtérek és visszavonom ezeket a beszédeket (konkrétan is megnevezheted ) hatástalanítom őket, kérlek bocsáss meg nekem, bocsáss meg a Jézus Nevéért. 64

65 Konfrontáció az Illési úton Jób 27: 46 Távol legyen tőlem, hogy igazat adjak nektek! Igazamhoz ragaszkodom, nem hagyom! Eddigi hivő életem során megtanultam, hogy az igazi konfrontáció nem az imahegyen van, hanem a hétköznapokban jelentkezik igazán élesen. Amikor fel kell vállalnunk az Isten igazságát és megvédeni az Isten Igéjét, vagy az Isten népét. A beszédben való konfrontáció nehezebb, ehhez kell az Isten bölcsessége és a meggyőzés kenete. Először nézzük meg mit is jelent ez a szó, hogy konfrontáció : = szembesítés, szembeállítást jelent. Mit jelent az ellenkezője a megalkuvás: = olyan magatartás, amikor valaki kényszerűségből, gyengeségből enged álláspontjából; kénytelenségből enged neki A kompromisszum szó jelentését: = kölcsönös engedményekkel járó megegyezést jelent. A konfrontáció ellentéte a kompromisszum kötés, és a megalkuvás is. Nézzük meg Jézus hogyan konfrontált, mert a három éves földi szolgálata alatt volt jó néhány esete és bemutatta nekünk azt is, hogy ezt hogyan kell csinálnunk. 65

66 János 2:13-17 Amikor húsvét előtt Jézus Jeruzsálemben a templomot megtisztította és kiűzte a kalmárokat, pénzváltókat korbáccsal, majd kiszórta a pénzüket, felfordította az asztalaikat. Ezeket egy feldúlt érzelemmel lehetett csak megtenni, itt nem a szelid, alázatos Bárány tulajdonsága jelenik meg, hanem sokkal inkább Júda Oroszlánjának a természete. A Szent Szellem azonban bizonyított mellette, ezért volt hiteles, csak a vallásos világ tartotta botrányosnak ezt az érzelmileg túlfűtött cselekedetét. Jézust az Isten háza iránti féltő szeretet motiválta. Dániel 1:8 Dániel azonban elhatározta, hogy nem szennyezi be magát a király ételével. Dániel 6:11 Dániel magasztalta Istenét, ahogyan azelőtt is szokta. Dániel csupán azzal, hogy nemet mondott a rendszer diktálta elvárásoknak, a vallásos szellem akaratának, és azzal nem alkudott meg, nem kötött kompromisszumot, azzal vívta ki a király haragját. De Dánielnek is megérkezik a természetfeletti, angyali segítség és jött a felemeltetés mintegy válaszként a menyből! Ezek nagyon szelíd, de világos,egyértelmű összeütközések. Amikor az Isten emberének a Teremtő és Megváltó Istent kell képviselnie a másik oldallal szemben, amellé Isten mindig leteszi a mennyből jövő pecsétet, így volt ez itt is. Ezért legyünk bátrak mi is kiállni az Isten Igéje és akarata mellett, ne hallgassuk el az igazságot. 66

67 Eszter királynő másfajta konfrontációt alkalmazott. Ő a gonosz leleplezését, bevádolását volt hivatott képviselni a maga csendes, szerény és szelíd módján, királyi poziciójából. E közbejárói szolgálatának gyümölcse lett a leleplezés, amely egyben a két erő és a két királyság összeütköztetése is volt. A természetfölötti Isten, a zsidók Istene és Babilon szellemének a gonosz képviselője állt szemben egymással. Isten ebben az esetben is letette a pecsétet az ő embere mellett ( Eszter 7:10 ) Akasszátok föl rá! Föl is akasztották hámást arra a fára, amelyet ő állított Mordokájnak: ( Eszter 8:16 ) A zsidókra felvirradt az öröm, vidámság és megbecsülés hangja. - ez lett a jó végeredmény és a győzelem, a PURIM ünnepe, mindez a konfrontációnak az eredményeként történt. Dávidról tudjuk, hogy a legnagyobb és a legkonfrontatívabb ember volt. Egész élete szellemi harcokból és győzelmekből állt, ezért tudott az utódjának már egy békés királyságot átadni, amelyben aztán nyugodtan épülhetett az Isten háza is, mert nem volt ellenség aki akadályoztatta volna azt. Legnagyobb, vagy talán leghíresebb ilyen konfrontációja a varázslással, Góliáttal volt, aki vádló,kárhoztató, rágalmazó, átkozódó, leuraló beszédeivel rettegésben tartotta Isten népét. Istentől kapott stratégiával történt ez a konfrontáció, ezért lehetett sikeres. 67

68 ( I.Sámuel 17:37 ) Az ilyen egyértelmű, nyílt vádakra, éles helyzetekre egyértelmű stratégia lehet sszámunkra is, hogy hogyan konfrontáljunk a varázslás szellemével, amikor ennyire nyílt, közösség előtti és kárhoztató, vádló az Isten emberével szemben. Dávid először prófétált, kimondta az Isten beszédét, majd meglóbálta a parittyáját, és a kövecske talált. Ez egy szellemi harc a varázslással szemben! Először kimondjuk az Isten beszédét, prófétálunk, majd kiűzzük, megsemmisítjük ezt a szellemet abban az emberben, aki képviseli. A keresztény embert sok-sok szenvedéstől, bajtól megóvná az, ha kitartó lenne a harcában, ha nem alkudna meg a bűnökkel, és nem kötne kompromisszumot azokkal. A bűnnel való kompromisszum az nem vezet az ígéret földjének teljes birtokba vételére. A megalkuvás, kompromisszum kötés szükséges pl. a felemás igás házasságokban időnként, de arra figyelnünk kell, hogy az Isten igazsága ne sérüljön, ne szenvedjen csorbát. Két ember megértéséhez tartós kapcsolatok kialakításához viszont elengedhetetlen a kompromisszum, ez azonban csak földi síkon mozgó egyezség legyen és nem szellemi síkon. Vizsgáljuk meg az életünknek e területét is, hogy hatékony legyen a hivő életünk. Nézzük meg mit eredményez az, ha érzelemből, emberi igazságszolgáltatásból konfrontálunk. 68

69 II.Mózes 2:11 nél amikor Mózes agyonüti az Egyiptomit. Mózesbe ott volt az ajándák, de még nem kapta meg az elhívását,amikor igazságot szolgáltat testi módon. Ezután az lett a következménye, hogy el kellett menekülnie. Még itt nem isten mondta neki, még nem volt itt az isten kairosz ideje a számára. Ez a kép számomra egy lelki síkon mozgó, érzelmei által vezetett lelkigondozót, vagy akár pásztort is jelenthet. Amikor konfliktus alakul ki két ember között és ő nem szellemből jár közbe és intézkedik, hanem a maga heves, túlfűtött temperamentumával. Akkor szelemileg megölhet embereket, pedig ő jót akart. Az ilyen vezetőnek biztos, hogy hamarosan kétségbe vonják a vezetői tekintélyét és az elhívását is. Jakab 1:20 mert az ember haragja nem szolgálja az Isten igazságát. Mózesnél amikor Isten megjelenik tűzzel, akkor eljött szolgálatának a kairosza, töbé már nem volt ilyen esete. De Isten egy konfrontatív szolgálatra hívta el, ahol igen élesen képviselte a két királyság között az Izrael Istenét és az Ő hatalmát. Isten pedig vele volt és hatalmas természetfeletti csodákkal tudta Mózes kiszabadítani az Isten népét. II.Mózes 4:21 ügyelj arra, hogy megtedd a Fáraó előtt mindazokat a csodákat, amelyekre képessé tettelek. A megalkuvás és a kompromisszum az Isten országának, Isten Királyságának az igazságaira nem vonatkozik egyáltalán! 69

70 Konfrontálni Isten emberének a bűnnel szemben kell illetve akkor ha Isten igazságai csorbát szenvednek, akkor nem hallgathatunk. Ha Isten igazságai testületi szinten szenvedtek csorbát, akkor azt testületi szinten kell helyreállítanunk. Ha személyes, egyéni szinten akkor abban a formában kell konfrontálnunk és az igazságot képviselnünk. A vallásos szellem alatti konfrontáció nem ugyanaz, mint a szellemben járó keresztényeknél. A lelki keresztényeknél vélemények ütköztetése és vallásos törvényeskedés van, ami minden esetben korlátok közé szorítja az embert, mert csak - ezt szabad azt nem szabad - szinten gondolkodnak. Törvényszerűségeket állítanak fel az Igéből, amelyekből aztán üdvösség kérdést csinálnak. Vég nélküli vitákban érvelnek, magyaráznak,értelmezik az Igét, a Logoszt, mert nem kijelentés a számukra és nem tudják ezért aktualizálni sem és ezért nem eredményeznek megtérést, sem győzelmeket, vagy szabadulást. A szellemben járók konfrontációja leleplez, meggyőz, jó gyümölcsöket eredményez, épít, felemel és megszabadít, győzelmeket eredményez általában március

71 Tanítvány vagy sokaság? Azt mondja a pszichológia, hogy a jellemünk 50%-át örököljük, velünk születik, 50%- a pedig a neveléssel alakul ki, gyermekkorban. Ezért mondja a tudomány, hogy a második 50%-on odafigyeléssel tudunk változtatni mi magunk is. A Biblia azonban azt mondja, hogy a mi atyáinktól örökölt hiábavaló természetet halálba kell adnunk. és teljes egészében. Mert a régiek elmúltak és minden újjá lett. Egyedül Jézus képes csak arra, hogy a mi természetünket átformálja. De miért is van erre szükség, mi az értelme, nézzük meg Jézus mit tett a tanítványaival. Az Újszövetségben Jézus 3 évig tanítványolta az övéit, formálta a jellemüket, a gondolkozásukat és sokszor igen szigorúan beszélt hozzájuk. De vajon miért tette? Jézus tudta, hogy milyen nagy feladat várt rájuk. Jézus arra a szolgálatra készítette fel őket, ami várt rájuk az ő elmenetele után. Ez nem volt könnyű 3 év. Sokszor nem értették Jézust. De azt olvassuk az ap.cselben, amikor Mátyást kiválasztották a szolgálatra, hogy apostol csak az lehetett, aki mindvégig Jézussal volt. Aki látta minden cselekedetét, aki minden csodájánál ott volt, aki hallgatta minden tanítását, csak az lehetett hiteles, aki végig Vele volt. Jézus tanította őket arról / Lukács 6:27- ben /hogy kell az ellenséget szeretni és nem csak azt,aki téged is szeret, tanította őket arról, hogy 71

72 ne ítélgessük egymást és hogy bocsássunk meg az embereknek még hetvenhétszer is. / Luk. 6:37 / Beszélt nekik arról, hogy amivel tele van a szívünk azt szólja a szánk is, ezért nem mindegy, hogy a tévé előtti műsorokkal, filmekkel töltjük meg a szivünket és a fejünket, vagy az Isten Igéjével. A Lukács 10:25-ben az irgalmasságra tanította meg őket, a segítségnyújtásra. Lukács 14:12-ben a vendégszeretetről is beszélt nekik, a Luk.21:1-4-ig az adakozásra tanította őket az özvegyasszony két fillérjén keresztül. Tanította őket nyíltan és sok-sok képes beszéddel is. Tudjátok, ha ezek a tanítványok tudták volna előre, hogy mi vár rájuk 3 év múlva, akkor sokkal izgatottabban és lelkesebben követték volna Jézust és még jobban taníthatóak lettek volna. Ha tudta volna Péter előre, hogy Ő mindjárt az elején 3000 embernek fog prédikálni és milyen kenettel, ha János tudta volna, hogy az ékeskapunál milyen csodát fog tenni, amit addig Jézus mellett nem tudott megtenni. Mert amíg Jézussal voltak, addig Jézus tette ezeket. De ezzel is tanította őket és bemutatta nekik hogy kell ezt csinálni. Mert Jézus mindezeket tudta előre, tudta mi fog történni pünkösdkor, tudta, hogy ezekből a most még tudatlan halászemberekből, tanítók, apostolok, evangélisták lesznek. Azt kérdezi ma a Szent Szellem: Akarsz e Jézus hű tanítványa lenni, vagy a sokasághoz tartozol? Ha igennel válaszoltál a tanítványság kérdésére, akkor azt mondja a Szent Szellem, hogy ehhez 72

73 fel kell nőni, tanítvánnyá kell válni, ez nem megy egyik napról a másikra. Mert azzal a jellemmel ami jó volt a halászathoz, azzal nem lehetett embereket megmenteni és Krisztushoz vezetni őket. Jézus tanította őket az Isten országának titkaira, arra, hogy ők is ugyanezt tegyék majd 3 év mulva. A Mester ma sem cselekszik másként. Én azt hiszem, hogyha mi látnánk előre azt, hogy két-három négy hónap múlva Isten kér házicsoport vezetőket, imacsoportvezetőket, kér alfa csoportvezetőket, kér diakónusokat, kér rendezőket, mert kevés a hely és kér munkásokat az aratásba. Ha egy év múlva azt fogja kérdezni, hogy ki megy el a következő városba, vagy faluba házicsoportot vezetni, ki megy el a melletted levő kisvárosba, mert van egy csoportnyi ember akinek rád van szüksége, akkor te hol leszel? Még mindig a saját magad körül való forgolódás fog jellemezni? Vagy érett jellemű tanítvánnyá tudott téged képezni Jézus és indulásra kész vagy? Óriási felelősség benne lenni az ébredésben? Mert az Isten számon fogja tőlünk kérni azt, hogy a 100% megtért emberből mennyi ember maradt meg. Nem mindegy, hogy aratáskor mennyit takarítassz be. Ha rosszak a módszereid, ha lyukas a zsákod, elfolyik a termés, ha nem jók az eszközeink stb. akkor nem tudod betakarítani majd a 100%-ot! A tanítvánnyá nevelésre szükség van, éppen ezért. Sokszor fáj, sokszor nem értjük mit tesz és miért 73

74 teszi Jézus, de lehet, hogy most a jellemformálási időben vagy benne. Ezért ne lázadj és ne zúgolódj! A tanítványok sem tették, nem mondták folyton Jézusnak, / csak egyszer / hogy én elmegyek vissza a halakhoz, nem megyek veled tovább Jézus, tudod ezt Te egyedül is csinálni. Nézd Jézus egyébként is csak Te tudod a démonokat kiűzni, mi nem tudjuk, elmegyünk, csináld csak, de támogatunk majd, néha meglátogatunk, néha megnézünk egy- egy csodádat, küldjük majd az embereket hozzád Jézus, csak csináld. Jézussal maradt a 12 végig, szorosan mellette és figyeltek, tanultak és formálódtak és szentek lettek, bár sokszor nem értették, bár még mindig nem tudtak olyan csodákat tenni, mint Jézus, de végig mellette voltak és hallgatták, vették az üzenetet. Ezt a folyamatot követi a szolgálatra való kiküldés. Ezeknek a szolgálatoknak a célja pedig újból újabb tanítványok nevelése és elhívása Isten országába. Ha az Isten Igéjét követjük, akkor az isteni természet és Krisztus jelleme kibontakozik bennünk. Ő azt akarta, hogy részesüljünk az Ő természatéből. Kell, hogy megtéréskor a jellemünk is megváltozzon, helyreálljon és Isten kicseréli szent természetre a bűnös és régi természetünket, ha engedjük, ha taníthatóak vagyunk. 74

75 Egyre feljebb Ha pedig, a mit nem látunk, azt reméljük, békességes tűréssel várjuk. (Róm. 8:25) Sokakat láttam, akiknek az élete keserűségben és kudarcban végződött, mert egyetlen dologgal nem rendelkeztek: türelemmel. Ha engedjük, hogy a türelmetlenség vezessen minket, eltévesztjük Isten tervét az életünkben. Szent Szellem soha nem fog minket vezetni, ha engedjük, hogy cselekedeteinket türelmetlenségünk motiválja. Ha hűségesek maradunk azon, amit kaptunk, egy dologra olyan biztosan építhetünk, mint a napkelte: az Úr nem felejt el minket. Egyik oka, hogy sok keresztény vereségben és csalódottságban él az, hogy van látásuk a hegy csúcsáról és egyenesen oda is akarnak feljutni, de anélkül, hogy megtanulnák a lépésenként való felfelé haladást. Azok buzgósága dicséretes, akik egyenesen a csúcsra akarnak feljutni, de a keresztényként való előrehaladás nagyon is szükség van türelemre. Miközben ezen a te Sinai hegyeden mész fölfele Isten foglalkozik veled. Folyamatosan érzed, hogy lépésról-lépésre vezet előre, mindig többet látsz, tágasabb képet kapsz, megnő a panoráma, mert már megint egy szinttel feljebb jutottál. 75

76 Ahogy Isten Szelleme foglalkozik veled, tanít, formálja a jellemed, bele visz helyzetekbe, nos ezekben a helyzetekben formálódsz miközben egyre mész előre. Ezek által növekszel az Isten ismeretében, mennyei bölcsességre teszel szert, egyre jobban Krisztus tudatúvá válsz, és csak mész előre lépésenként. A szellemi látásod pedig egyre növekszik. Már nem vagy ugyanaz az ember, aki a hegy alján elindult egyszer felfelé. Néha érdemes visszanézni, és meglátod mi mindent végzett el a te Istened benned, mennyi mindent tanultál Vele, átvitt helyzeteken, megtapasztalásokon, amelyek arra lesznek jók, hogy másokkal megosztod. Úton vagy, még nem értél célba, még nem vagy olyan teljesen, akit Isten végleg látni akar, de már nem ugyanaz az ember vagy,aki voltál. Légy kitartó, és türelmes, a tanítványság, a kiképzés több időt vesz igénybe. Minél meredekebb a hegyed, annál magasabbra fogsz érni, és annál többet fogsz látni, mert pazar lesz a te szellemi panorámád! Halleluja! Ezért rázd le a keserűségedet, és a kudarc érzéseket, rázd le magadról a csalódottságot, mert Isten ott van, veled megy, csak maradj mindig a jelenlétébe. Fogd a kezét, és engedd, hogy Ő vezessen téged a szűk utakon is. 76

77 Át fogsz menni, fel fogsz jutni a te hegyedre, minél magasabbra jutsz, az ellenség keze egyre kevésbé ér utol téged. Ezért legyen békességes tűrésed a Jézus Nevében. 77

78 Ezért elhagyja. Máté 19:5-6 Ezért elhagyja a férfi apját és anyját, ragaszkodik a feleségéhez, és a kettő eggyé lesz. Ezután már többé nem kettő, hanem egy. Amit tehát Isten egybekötött, azt ember ne válassza szét! Sok keresztény házasságban láttam, hogy ez az egy test mennyire nem egy. Hogy ez a ragaszkodás mennyire sántít, és a sátán folyamatosan azon dolgozik, hogy a házaspárok között az egységet megbontsa. Az Isten szerinti házasságot a hármas kötél kell, hogy összetartsa. Ez pedig a szellemei, a lelki és a testi egységet jelenti. Nem jó, és nem működik hosszútávon, ha csak kettő van meg ebből. Kell, hogy egységben legyenek a párok szellemben, lélekben, - az akaratuk legyen egy és akkor a testi egység is harmónikus marad a későbbiekben is. Sajnos sok családban látom, hogy a férfi, vagy a nő nem teljesen hagyta el apját, anyját, és ott van még egy láthatatlan köldökzsinor, ami köti a szülőkhöz. Ez semmiképpen nem áldást szabadít fel, mert nem Bibliai dolog. Abban nyílvánul meg sokszor, hogy a szülők bele szólnak a fiatalok dolgában, mert csak jót akarnak, és ez konfliktust okoz,mert a másik fél nem úgy látja. Az anyós, após kérdésnél mindig meg kell vizsgálni, hogy lelkileg a házastárs valóban elhagyta e a szüleit. 78

79 Sok probléma forrása ez. Szülők engedjétek el 18 éves korban a gyermekeiteket, és bízzátok rá Istenre a továbbiakban, eddig tartott a ti felelősségetek.( Itt meg kell azonban jegyeznem, hogy a zsidóknál ez az elengedés nem 18 éves korban történik, hanem fiúknál 13 évesen, lányoknál 12 éves korban, nálunk a 18 éves kor, ez egy pogány szokás) Tehát ez a felelősség mostmár átalakul és legyetek egy imaháttér az életük fölött, járjatok közbe értük, nem uralkodjatok rajtuk, nem manipuláljátok őket. Mostmár a fiatalok maguk hoznak meg együtt döntéseket. A házaspárnak pedig fel kell ismerniük a befolyásolást, az ilyen helyzeteket, és szeretettel tudni kell nemet mondani akkor amikor bele szólnak dolgokba, vagy irányítani akarnak. Sokszor kedveskedéssel és nyájas szeretettel akarják ezt tenni, ilyenkor kicsit határozottnak kell lennünk. Az a fontos, hogy a férj és a feleség eggyek legyenek, egy akaraton legyenek. Ha túlzott ez a kötődés valamelyik fél részéről, akkor szellemben el kell vágni ezt a lelki köldökzsinórt a Jézus Nevében, minden nem Isten szerinti lelki köteléket el kell vágnunk. A házasság egészen megújul ezután, persze folyamatosan figyelnünk kell arra, hogy megmaradjon ez a szabadság. Lehet hogy kell néhányszor konfrontálnunk, de ez ne menjen a kapcsolat rovására. Ebben a házasságban fogja aztán a Bibliai férj és a Bibliai feleség is betölteni a papi, prófétai, és királyi szerepet. Engedd, hogy beszéljen ma veled a Szent 79

80 Szellem ezzel kapcsolatban, és tudod: felismerés, megbánás, megtérés, megtagadás, elhagyás után kihírdeted a szabadságodat a Jézus Nevében, majd pedig szabadságban jársz. Megvallás Jézus Krisztus egyetlen egy áldozatával örök időkre tökéletessé tett engem, akit Isten számára különválaszt, megszentel és a szolgálatára felkészít. Megvallom, hogy Krisztus új szövetséget kötött velem, azért halt meg, hogy engem megszabadítson a bűnöktől. Jézus megbüntettetett, hogy nekem megbocsátásban legyen részem! Jézus megsebesíttetett, hogy én meggyógyulhassak! Jézus bűnné lett az én bűnösségemért, hogy én igaz legyek az Ő igazságával! Jézus Krisztus ez az egyetlen áldozata egyszer s mindenkorra elegendő, hogy elvegye bűneimet, betegségeimet, átkaimat, szegénységemet! Jézus vére megnyitotta az utat számomra a Szentek Szentjébe. Jézus halálával legyőzte azt, aki a halál felett uralkodott, a Sátánt. Megvallom, hogy nem értéktelen,veszendő dolgokon, ezüstön, vagy aranyon váltattam meg az őseim 80

81 örökségéből, őseim természetétől, hanem Jézus Krisztus vérével, ami mindennél értékesebb! Jézus vette el az én betegségeimet, hordozta a gyengeségeimet is. Krisztus megváltott engem a törvény átka alól, mikor helyettem vette magára az átkot, hogy az Ábrahám áldása Krisztus Jézusban hit által az enyém is legyen. Megvallom, hogy Jézus gazdag létére, szegénnyé lett értem, hogy én az Ő szegénysége által meggazdagodjak, bővölködjek. Köszönöm Jézus, hogy elviselted az elutasítottságomat, hogy én elfogadásban részesüljek, és szabad legyek az elvetettségtől. Köszönöm, hogy elhordoztad szégyenemet, hogy nekem dicsőségben legyen részem! Köszönöm, hogy meghaltál értem, hogy én osztozhassak a Te életedben! Köszönöm, hogy megáldottál engem minden szellemi áldásoddal, gyermekeddé, fiaddá fogadtál Jézus Krisztus megváltása által. Köszönöm, hogy Isten kiválasztott, elhívott, megszentelt, megigazított, áldott gyermeke lehetek a Jézus Nevében. Ámen 81

82 Rebeka áldása I.Mózes 24:53,60 Aztán a szolga ezüst és arany ékszereket meg ruhákat vett elő, és Rebekának adta. Megáldották Rebekát és ezt mondták neki: hugunk legyen utódaid száma ezerszer tízezer! Vegye bírtokba utódod ellenségei városát! Ábrahám feleséget kerestet szolgájával a fiának, Izsáknak. Amikor a szolga felismeri az Isten által kirendelt menyasszonyt, akkor ajándékokkal halmozza őt el. Rebeka igent mond: Ne tartsatok vissza, hiszen az Úr szerencséssé tette utamat. Bocsássatok el. Hadd menjek uramhoz! - és siet a vőlegényéhez. A menyasszony családja pedig egy nagyszerű áldással bocsátotta útjára vőlegényéhez Rebekát. A Mennyei Atya és az Ő Fia, Jézus Krisztus gyönyörű előképe ez a történet. Az Atya ma is menyasszonyt keres az Ő Fiának Jézusnak. A Szent Szellemet küldi, - ahogy itt a szolgát küldte Ábrahám az apa hogy megtalálja az Ő kedvesét, majd amikor megtalálta a leendő feleséget téged és engem akkor ajándékokkal halmozza el. I.Korintus 12:8-11 Az egyik embernek például a Szent Szellem azt adja, hogy képes legyen bölcsen beszélni. A másiknak ugyanaz a Szent Szellem természetfeletti ismeretet ad, amikor beszél. Megint másiknak 82

83 ugyanaz a Szent Szellem hitet ad, másnak meg a gyógyítás ajándékait. A másik olyan erőt kap, amellyel csodákat tud tenni, megint másik a prófétálás képességét kapja, megint másik arra kap képességet, hogy felismerje, és azonosítani tudja a szellemeket. Másik a nyelveken szólás különféle fajtáit kapja, megint másik azt a képességet, hogy a nyelveken szólást megértse és meg tudja magyarázni. Mindezt egy és ugyanaz a Szellem munkálja, aki úgy osztogatja kinek-kinek az ő ajándékát, amint akarja. Az újszövetség menyasszonyainak szóló ígéret ez. Ezért vedd amennyiben igent mondtál a mennyei Vőlegény üzenetének, akkor vedd el a Szent Szellem ajándékait, amit neked készített el, és használd. Aztán fölkelt Rebeka és szolgálói, felültek a tevékre, és követték azt a férfit. Rebeka elment és követte a szolgát. Az Eklézsiának, az újszövetség menyasszonyainak is így kell tennünk, követnünk a Szent Szellemet, és oda megyünk ahova Ő megy, mert akkor fogunk találkozni a mi mennyei Vőlegényünkkel. Ezért szálljon ma rád Rebeka áldása és kenete, akkor is ha férfi vagy, mert te is a mennyei Vőlegény, Jézus Krisztus menyasszonya vagy. 83

84 Hamis tekintély I.Sámuel 3:1 I.Sámuel 4:1 Az ifjú Sámuel pedig az Úr szolgája volt Éli felügyelete alatt. Abban az időben ritkaság volt az Úr Igéje, nem volt gyakran látomás. Sámuel beszéde eljutott egész Izraelhez. Sámuel prófétaként Éli főpap felügyelete alatt nőtt fel a templomban., és egy olyan időben amikor kevés beszéde volt az Úrnak a népéhez. Éli családjában rendetlenség volt, és nem mutatott jó példát a nép előtt. Éli nem tudott fiaira hatással lenni, fiai paráználkodtak a templomban, ráadásul a kijelentés sátrának a bejáratánál, és Isten komoly ítélete jött Éli háza népére. Sámuelről mégis azt olvassuk, hogy (2:21-ben) A gyermek Sámuel pedig az Úrnál növekedett Éli háza hamis tekintély volt Sámuel számára, nem volt sem jó példa, sem jó szellemi atya, hiszen a fiaira sem tudott gondot viselni. Sámuel és a szolgálata mégis fel tudott növekedni még ebben az állapotban is, Isten felemelte őt és adott benne egy igaz prófétát a népnek. Hamis tekintély alatt a nép levert, vereség és kudar jellemzi a harcaikat. ( I.Sámuel 4:2) ( vereséget szenvedett Izrael a filiszteusoktól) 5:17( még az Isten ládáját is elvették) Nemcsak kudarc jellemzi, hanem még az Isten jelenléte sincs ott. Ikábódok születnek az ilyen közösségekben, ahol nincs ott az Isten jelenléte, az 84

85 Isten dicsősége. Isten ítélete halált hozott a fiakra,azokra akik paráznaságban éltek, és ma sincs ez másként. Ott ahol szellemi paráznaság van, mert a Szent Szellemet megcsalják, ott meghalnak a fiak, ott a Szent Szellem nincs jelen az istentiszteleteken, nincs ott az Isten dicsősége, veszteséges csaták vannak. Kiment a prófétai szó, de csak ítéletet közölt, a bűnre mutat rá és annak a következményeire. Az ellenség azt csinál amit akar. De Sámuel ezután felnőtt, megtérést hírdetett ( I.Sámuel 7:3), közbenjárt a népért, mert a nép sóhajtozott az Úr után. Sámuel vezetésével mostmár Izrael legyőzi a filiszteusokat, és Sámuel felemeltetik, Izrael bírája lesz. A hamis tekintély következményei még halála után is a csúf vereség. A nép szégyent hoz Isten nevére, az ellenség előtt nevetségessé válnak. Ezalatt a tekintély alatt felnövekedett Sámuel, aki képes volt meghallanai Isten szavát, majd elvezette a népet bűnbánatra, megtérésre, eltávolították a Baalokat, és Astartékat, és egyedül az Úrnak szolgáltak. Ezután Sámuel imái szétszélesztették az ellenséget, mert az Isten keze sújtotta a filiszteusokat. Sámuel igaz próféta volt, akinek a szolgálata alatt visszakerült az Úr ládája. Ezért legyünk mi is ilyen Sámuelek, akik az Isten jelenlétét hordozzák, és ha ott a jelenlét, ott a prófétai szó, és ott van a bűnbánat, akkor azok a harcok biztos, hogy győztes harcok lesznek! 85

86 Amikor a kakas megszólal Lukács 22:39-65 Miért alusztok? Imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek! Péter pedig távolról követte.. Ő azonban letagadta és ezt mondta: asszony nem ismerem őt! Ekkor megfordult az Úr és rátekintett Péterre, Péter pedig visszaemlékezett az Úr szavára: Ma mielőtt megszólal a kakas háromszor tagadsz meg engem. Aztán kiment és keservesen sírt. Akinek van füle hallja meg mit mond a Szent Szellem! Jézus a Gecsemáné kertben megvívta a próféták harcát, amíg az apostolai aludtak, Ő harcolt, kitartóan imádkozott. Mert halálra gyötőrte Őt a Főpap szelleme és természetesen a világ bűne is. De ez a Főpap szellem alvásba szorította az apostolokat. Ma is ezt teszi a tanítványokkal és Isten népével is.. Isten szava szól most hozzátok: Keljetek fel! Ébresztő! Ébredést, ébredést hírdet Isten Szelleme. Imádkozzatok! Ezeknek a tanítványoknak most igazán ott kellett volna Jézus mellett lenniük, egyként harcolni Vele, megvédeni Őt, de aludtak. A szellemi alvás alatt a szellemben járók és a próféták elhurcoltatnak és elhalnak. Megöli a prófétai kenetet a szellemi alvás! A Gecsemáné kertben Jézust a Főpapok és a vének 86

87 vitték el. Ez a Főpap szellem, - amely egy testületi szellem és sok egyháznak a vezetői testületében is megtalálható, - ma is elviszi, elrabolja, támadja, lemezteleníti, leköpi és csúfolja, kigúnyolja, támadja a prófétai kenetet, a tanítványokat,és az ébredést, ez hozza számukra a szellemi alvást, és a cselekvőképtelenséget. Ez a főpap szellem beleviszi a sokaságot, a népet abba, hogy ítéletet mondjanak a prófétákra, a szellemben járókra, elutasítják Isten új megmozdulását. Mit csinál még? Határozatot hoz, testületileg hoznak emberi ítéletet, és benne van az irígység is, mint rossz motiváció. Felbújtják, fellázítják a sokaságot, tehát a nép is ennek a szellemnek a hatása alá kerül. Jézusnak még előbb le kellett győznie ezt a szellemet. Jézus halálával legyőzte a főpap szellemet, ezért most az az idő van amikor fel kell ébrednünk, mert Jézus a kezünkbe adta e fölött a szellem fölött a hatalmat. Most az ébredés ideje van, a világosság már legyőzte a sötétséget Most elérkezett a meglátogatás, az Isten királyságának az órája, a világosság ideje, a felébredés ideje van itt! A szellemi alvás Péter megtagadásához vezetett. Amikor tetteiddel, szavaiddal megtagadod Őt és úgy viselkedsz mintha nem is Krisztus tanítványa lennél. Kedves Péter! Te is közülük való vagy? 87

88 Te is az alvó tanítványok közé tartozol? Te is a Főpap szellem udvarában melegíted a tűz mellett a kezed? Miért alusztok? Imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek! Régi keresztényként a Főpap szellem hatalmába kerített, ha nem tudsz kijelentést venni, ha a szellemed nem működik, ha nincs rhémád, akkor te is a főpap házának udvarában tartózkodsz és távolról figyeled az eseményeket. Ha nem imádkozol és nem jársz közbe, akkor nem vagy a helyeden, ha alszol akkor meg fog szólalni most a te kakasod is Péter! Az Úr Szelleme megszólít ma Péter! Megtagadtad Őt a beszédeddel, amikor nem vállaltad fel Őt, a tetteiddel, amikor nem arra mentél amerre mondta, a cselekedeteiddel, amikor nem azt tetted, amit mondott, megtagadtad Őt Péter amikor nem tettél semmit, pedig imádkoznod kellett volna. Talán bent vagy Péter a főpap szellem házában és annak az udvarán, ott vagy ennek a szellemnek a befolyása alatt, és nem mersz konfrontálni? De ma 2000 év után Jézus feltámadásának az ereje legyőzte 3 nap alatt ezt a testületi szellemet, ezért ma már ki tudsz jönni a főpap szellem házából, annak a hatalma alól. Ne légy passzív szemlélője az eseményeknek, térj meg Péter és állj a helyedre erővel és hatalommal! Vetkőzd le ennek a szellemi erőnek a mentalitását, a gondolkodásmódját, 88

89 gyere ki a házából és menj vegyél tüzet és hírdesd az evangéliumot! Menj Péter és szólj a 3000 embernek, menj a te felházadba és vegyél Szent Szellemet! A feltámadás ereje most a lábadra állít Péter, A TE KAKASOD MEGSZÓLALT, tarts bűnbánatot és taposd le a feltámadás erejével ezt a szellemet és a kettős tüzes nyelvekkel. A Gecsemáné kertben Péter meg volt zavarodva, valóban nem ismerte az Ő Urát még, káosz volt a fejében, nem látta mi történik vele és körülötte, nem értett semmit, frusztrált volt, zavarban volt és csalódott. Ő nem ezt akarta, nem így képzelte, más Szabadítót akart, sikereset, népszerűt, ismertet, nem így képzelte el a megváltást. Csalódott, nagyot csalódott az Ő Urában, nem így képzelte az egész Isteni meglátogatást, a részletek és ezek a mostani események nem tetszettek neki. Péter itt még nem ismerte a feltámadott Jézust, feltámadás erejét, nem látott előre, pünkösdről meg fogalma sem volt. Ez az Úr szava, vedd komolyan Péter, vedd komolyan. Nem engedjük, hogy ez a szellem azt csináljon amit akar. Térjetek meg, mert megszólalt a kakas és akinek van füle, hallja meg! A Lukács 22:66, és a 23:1- versekből jól látszik, hogy ez a főpap szellem egy testületi szellem, amely nem kijelentés alapján hoz meg döntéseket az egyházban, hanem a törvény alapján, 89

90 ez a vallásos szellem törvényeit képviseli, és betartatja; emberi észből és értelemből hoz meg egyházi döntéseket, ami nem működik. Ebből adódóan ellensége a szellemben járó, kinyilatkoztatás alapján élő és építkező keresztényeknek. Nem értik a prófétai beszédet azok akik képviselik ezt a szellemet, illetve azok sem mindig, akik alatta vannak, ezért volt az Jézusnál is, hogy a 3 év alatt folyamatosan csak a vádlásaikkal találkozott. A főpap szellem az, aki Jézus Krisztus betette a sírba és a sír szájára rágördítettek egy követ, hogy ezen már nem lehet változtatni, végérvényesen így marad. A főpap szellem az, amelyik lepecsételte ezt a követ, azzal a hittel, hogy ez a test már véglegesen ott marad, ez a helyzet már megváltoztathatatlan. De Jézus számára nincs lehetetlen, lepecsételt, halott dolog,számára nincs lepecsételt sír, mert Ő ott akkor legyőzte ezt a szellemet is a halálával és a feltámadásával. Ezért a Jézus Nevében a feltámadás ereje az, amelyik át visz minket is ennek a szellemnek a legyőzésében. Ezért minden lehetetlen helyzet feltámad a halott állapotból, mert ez az erő az, amelyik fogságba és halott állapotban tartja Isten népének a kijelentéseit, a rhémákat, a prófétai beszédeket, a prófétai üzeneteket! Ez a szellem őrzi a te és az én prófétai beszédemet, kijelentéseimet, nehogy feltámadjon a halálból! ( Máté 24:64-66) 90

91 Ez a szellem tartja a halálba őket, a sírba tette őket, ráhengerítette a követ, lehetetlenné tette, ez a szellem az amelyik nem engedi, hogy megszülessenek a kijelentések, hanem rejtegeti, tikolja, és féltve őrzi a sírba azokat. Akadályozza a rhémákat, mert lepecsételte a kijelentéseinket! De most a Jézus Nevében ítéletet hírdetünk erre a Főpap szellemre, ítéletet hírdetünk erre a testületi szellemre a Jézus Nevében, most távozik innen, ez most ki van hirdetve. Aki hittel elveszi és rááll és megragadja, az meglátja a feltámadás erejét, annak valóság lesz, és megtörténik, aki továbbra is kételkedik az még mindig ennek a szellemnek a hatalma alatt van, és nem fog találkozni a kijelentés Istenével. Nem fogja többé akadályozni az Isten népének a kijelentéseit, azok fel fognak támadni, és megvalósulnak, nem fog többé a nép rhémáira rátelepedni a Jézus Nevében, mert le van győzve, le van győzve a főpap szellem a Jézus Nevében. Jön a természetfeletti, jön az angyali segítség, az angyalok elgördítik a te köveidet, elgördítik az útból az akadályokat a Jézus Nevében.. Szülessenek meg a kijelentések, a rhémákból legyen végre valóság a Jézus Nevében, legyen a láthatatlanból látható, és gördüljön el a kő minden meghalt álmodról, tervedről a Jézus Nevében! Július 15 91

92 Szent Szellem zsoltár Hálát adunk neked Urunk Mindenható Isten, aki vagy és aki voltál, aki a Te szádnak ihletével alkottad az eget és annak egész seregét, a Te Szellemed lebegett a vizek felett. Nem erővel, nem hatalommal, hanem Szellemed által teremtetted és működteted a világot, a mindenséget. Ha kiárasztod Szellemedet új teremtmények keletkeznek. Méltó vagy Urunk és Istenünk, hogy tied legyen a dicsőség, a tisztesség és a hatalom. Mert elküldted a Te Szellemedet a földre, elküldted a kegyelemnek Szellemét, a könyörület Szellemét,melyet kiárasztassz most az eklézsiára és bűnbocsánatot adsz,megmentessz és irgalmat adsz népednek. Te vagy az Szent Szellem, aki az ujjászületés csodáját elvégzed az ember szellemében. Elküldted Urunk az igazságnak a Szellemét, a Pártfogót nekünk, aki bizonyságot tesz Jézusról; aki elvezet minket minden igazságra, és az igazság az,amely megszabadít minden embert a Sátán hatalmából. Urunk Te kiárasztottad Szellemedet és elküldted a Fiuság Szellemét is, ezért bátran, hittel megvallhatjuk, hogy nem a szolgaság Szellemét kaptuk, hanem a Fiuság Szellemét és most már Isten gyermekei vagyunk. Mert akiket az Isten Szelleme vezet azok Istennek a fiai. Halleluja! 92

93 Dicsőség az Úrnak, mert örökösök vagyunk, Krisztus örököstársai, mert a Szent Szellem bizonyságot tett nekünk erről. A Szent Szellem az, aki megtanít minket arra, mit kell mondanunk, általa szólunk, Ő az aki megeleveníti Isten Igéjét és élővé teszi a számunkra, hogy ne csupán betű maradjon, hanem élő és ható Ige legyen, hogy megelevenítő legyen és kétélű karddá váljon a mi szánkban. Annak Szelleme lakik bennünk, aki feltámasztotta Jézust a halálból, Ő az aki megeleveníti halandó testünket is és egészségessé teszi. Mert a mi Testünk a bennünk lakozó Szent Szellem temploma, ez a templom egészséges, áldott,meg van szentelve, el van választva Isten számára és élet, Isten élete van benne. Halleluja! Hálát adunk neked Urunk, Mindenható Isten, mert elküldted egyházadnak az erőnek, a szeretetnek és a józanságnak, a fegyelemnek az önuralomnak Szellemét is. Ezért hírdetjük, hogy erőnk van Jézus vére által legyőzni a sötétség hatalmát. Isten az Atya szeretete van bennünk, amely türelmes és jóságos, amely mindent elfedez, az ellenséget is megáldó szeretet van bennünk, amely soha el nem múlik. Az üdvösség, a dicsőség, a hatalom a mi Istenünkké, mert kiöntötte az Ő Szellemét Krisztus Testére, az Ő népére, az Ő Szelleme köztünk és bennünk van, mi egy Szellem vagyunk Krisztussal. Általa nevezzük Jézust Úrnak, megpecsételtettünk a Szent Szellem által, és ezért már nem vagyunk a törvény alatt, 93

94 hanem a kegyelem alatt vagyunk a Szent Szellem által erős a belső emberünk. Hálát adunk neked Urunk, Mindenható Isten, mert elküldted népednek az értelem, a Tanács és a hatalom Szellemét. Kiárasztottad, nekünk adtad a hatalom Szellemét, hogy a Te királyságodat képviseljük itt e földön, amely hatalommal szól a sötétség erőinek a sátán királyságának és az eltávozik. Isten népe az Ő Szellem által Te képviseled Krisztust a földön Ezért az Úr Szellem nyugszik rajtad Krisztus Teste, mert felkent téged az Úr, elküldött, hogy örömhírt vigyél, hogy bekötözd a megtört sziveket, hogy szabadulást hirdess a foglyoknak és szabadon bocsátást a megkötözötteknek. Elküldött téged, hogy hírdesd, hírdesd az Úr kegyelmének a kedves esztendejét, a meglátogatás esztendejét. Halleluja! Hatalommal, erővel képviseled Krisztus Testét az Ő királyságát, amely Magyarországon is Édent teremt a pusztában a Szent Szellem ereje által. Seregek Ura Izrael Istene, Te aki a kérubokon ülsz, hirdetjük, hogy szent, szent, szent a Te Neved, Te elküldted a szentség Szellemét is az egyházadnak, megszentelve a tieidet. Megmostad Jézus vérével, megtisztítottad, szétválasztottad a bűnt és a hamisságot az eklézsiából, kihoztad a hamis megtérésből a Te népedet. Tisztaságot, szenvedélyt és szenvedélyes szeretetet hoztál a szentségednek tüzével. 94

95 Szentséged tüze felrázza, átjárja most az eklézsiát és kihozza a langymeleg kereszténységből, tüzessé, forróvá, szenvedélyessé, makulátlanná teszi a Szent Szellem a menyasszonyt. Most erőt kapsz Isten népe, dünamiszt, mert eljön hozzád a Szent Szellem, a kettős mértékű kenet, eljönnek a felházi lángnyelvek, a tűzkenet most eljön hozzád és leszel Krisztus tanuja, a Messiás királyságának hirdetője az egész földön a Jézus Nevében. Mert Jézus azért jött, hogy tüzet bocsásson a földre, a Szent Szellem tüzét, a szentség tüzét, amely világít a sötétben, amely kiégeti a bűnt, amely elűzi a betegséget, amely megfutamítja a démonokat a Jézus Nevében. Halleluja! Dicsőség neked, dicsőség neked szentség Istene, dicsőség neked tűz Istene! Égni akarunk a Te tüzedbe, lángolni akarunk érted, lobogjon a Te tüzed bennünk! Ezért Isten népe teljesedj be Szent Szellemmel maradéktalanul, legyél feltöltve a Szent Szellemmel és vedd a felházi tüzet, vedd az Isten tüzét, vedd a Szent Szellem tüzét, a szentség tüzét a Jézus Nevében! Isten Szellemének jelenléte az amely meggyőzi a világot a bűnről, az igazságról és az ítéletről. Isten Szellemének jelenléte az aki az ébredés előtt bűnbánatot hoz az egyházba. Megtérés után jön az isteni meglátogatás és Szent Szellemmel és tűzzel lesz megkeresztelve, elárasztva Krisztus Teste a Jézus Nevében. 95

96 És ahogy a tűz lángra lobbantja a rőzsét, és felforralja a tűz a vizet, úgy ismerteti meg Isten az Ő nevét ellenségeiddel. Ez a tűz a szentség tüze, a Szent Szellem tüze, az utolsó idők kiáradásának tüze. Ezért köszöntünk téged Isten Szellem Magyarországon,üdvözlünk téged a magyar eklézsiában! A Szent Szellem most tűzzé teszi Isten prófétáinak szájában az Ő Igéjét, szavuk tűzlángként szórja Isten szavát, és megrengetik a pusztát, megrengeti a pokol kapuit. Ez a tűzkenet hordozza Isten dicsőségét, mely hatalmat ad az eklézsiának. A Szent Szellem tüze égett a csipkebokorban, amely Izraelt képes volt kivezetni a rabszolgaságból. A Szent Szellem tűzoszlopa ma is világít Isten népe előtt és vezeti őt a sötétségben. Dicsőség az Úrnak! Szent vagy, szent vagy Urunk, szeretünk téged Szent Szellem, ragaszkodunk Hozzád. Hozd a tüzet, hozd a tűzoszlopot nekünk, jöjjön a Te dicsőséged tüze, lehívjuk a menyből most az utoló idők tűzkenetét a Jézus Nevében! Nyíljon meg a menny! Effata! Nyiljon meg a menny! Megnyitjuk Magyarország egét a dicsőség Istene előtt, Isten tűzoszlopa előtt a Jézus Nevében! Halleluja! Halleluja! A Szent Szellem tüze égett a Karmel hegyi oltáron megszégyenítve, leleplezve a Baál papokat. 96

97 A Szent Szellemnek a tüze, amely képes volt Illés vízzel leöntött oltárát is lángra lonbbantani most ezekben a napokban ismét meggyullad a Jézus Nevében. Most meggyulladnak a próféták oltárai és szájukban Isten tűzzé teszi az Ő Igéjét és a Szent Szellem által kiáltják, hogy Illés Istene az igaz Isten, Ő a tűzzel keresztelő Isten ma is. Az Ő tüze ébredést hoz, szabadulást hoz Magyarországra is, az Ő tüze a Szent Szellem tüze, amely erősebb a pokol lángjainál is és felperzseli az ördög munkáját! Halleluja! Halleluja! Szétszórja az ellenséget, megszégyeníti a bálványimádást, a hamis istenimádást, a hamis oltárokat, megszégyeníti a bálványszobrokat, most is leleplezi és megítéli az egyházban Akháb házát, megemészti az ellenséget, megemészti az ellenség kapuit a Jézus Nevében. Az áldás, a tisztelet, a magasztalás és a dicsőség, dicséret, imádás, megbecsülés, méltóság és bölcsesség és hálaadás, tisztesség, hatalom és erő a mi Istenünknek mind örökkön örökké, halleluja, ámen! 97

98 Isten királysága Máté 4: 17b Térjetek meg, mert elközelített az Isten Királysága. Isten királysága elközelített kihírdette János, betöltötte Jézus. Hova szól a megtérés? Az Isten Királyságába. Kinek szól? Először Jézus a farizeusoknak és magának a zsidó népnek hirdette, és mutatta be Isten országát. Tehát először a gyülekezetnek szól a megtérés, és az egyháznak, majd a Szent Szellem kiáradás után a pogányoknak is. De minden mást megelőz a megtérés mindabból a magatartásból, cselekedetből, ami nem Isten Királyságára jellemző az életünkben, amik nem egyeznek meg Isten akaratával. Jézus bemutatta nekünk azt a királyságot, amit hírdetett, és ennek az Isteni meglátogatásnak a gyümölcseit kell most is előhívnunk, ezt a királyságot kell itt a földön képviselnünk most, mert ismét elérkezett. Jézus a tanításaiban bemutatta hogyan képviseljük azt, a jelekkel, csodákkal pedig bizonyította, igazolta azt, hogy ez a királyság így működik akkor, ha tisztán van hirdetve és megélve. Ezért őszinte megtérést kér most Jézus; a hamis megtérésekből már sok volt, amelyek nem voltak gyümölcsözőek. Meg kell ismernie az eklézsiának az Isten Királyságának 98

99 alapelveit szellemből, és nem törvényből, és nem szabályokat kell felállítani. Meg kell tisztítani a hamis forrásokat, a féligazságokat ki kell dobálni, az üres beszédeket el kell hagyni, a tömlőket ki kell tisztítani, és beolajozni, hogy a királyság ki tudjon teljesedni. János előfutárként kihírdette, hogy mikor fogjuk meglátni az Isten Királyságát, és annak szabadítását. Ha az életünket felkészítjük az Úr meglátogatására, és előkészítjük a király fogadására. Ha a görbe kacskaringós útjainkat kiegyenesítjük, és egyenes emberek, egyenes úton járó emberek leszünk. Ha az értelmünkben minden teológiai magaslatot, felépített okoskodást kidobálunk, az érzelmi falakat lebontjuk ( testvérek között, családok között, gyülekezetek, egyházak között kiegyezés, békesség lesz ). El kell hagyni, régi magatartásformákat, hamis szokásokat, hagyományokat, régi gondolkodásmódokat meg kell változtatnunk. A Szabadító kenetet meg fogja látni mindenki, aki elkezd megtérni és bűnbánatot tartanai. Az eklézsiában most elő kell jönnie az Isten Királysága gyümölcseinek, amely a megtérés után látható, aztán előjönnek a teremtő csodák, előjön a természetfeletti kenet. Ezért előhívjuk most a szabadító kenetet, a prófétai kenetet, a gyógyító, és tanítói kenetet, legyenek láthatóvá az egyházban a megtérés gyümölcseiként a Jézus Nevében, és a te életedben is legyen láthatóvá. 99

100 Illés palástja Ezeket a kijelentéseke nem időrendi sorrendben írtam le, de igyekeztem aláírni azt a dátumot amikor megkaptam őket december 06.-án hallottam amint mondja a Szent Szellem, hogy még mindig Kármel hegyen vagyunk. Körülbelül egy éve tart az ítélet Akháb házán és Jézabelen, és először a próféták életében kell ennek megtörténnie. Ahogy szembe szállt Illés a Baál papokkal, akik Akháb házának, Akháb királyságának a papjai és prófétái voltak, leleplezte a hamisságukat, úgy ítéltetik meg ezekben a napokban az Akháb és Jézabel szelleme Krisztus Testében Isten azonban legelőször a prófétákon kezdi az ítéletet, ezt tette a családom életében is a 2008-as évben. Kemény volt az ítélet és a Kármel hegyi tűz. Isten megmutatta, hogy Kármel hegynek kettős tartalma van: az első és az egyik az ítélet tüze, a másik pedig a kenet felszabadulása, ami az ébredés tüze volt és lesz. Az Illési kenet a szétválasztás kenete is egyben: a búza és a pelyva szétválasztása. A pelyvát az értéktelen, hamis emberi dolgokat Isten Szelleme kifújja az életünk és a gyülekezet az eklézsia életéből. Sok olyan pelyva van a keresztények életében amire azt hiszi, hogy búza, hogy értékes. De Isten kezében most ezekben a napokban szórólapát van. Csak az marad meg ami a Szent Szellem által született, ami kijelentésből jött létre. 100

101 Az Illési kenet ítéletet hírdet Akháb házára és Jézabelre; semmi sem maradhat meg belőle az eklézsiában. Minden világgal, varázslással, vallással való egyetértés és egyet beszélés megítéltetik. Ahogy a világban is Isten már elkezdte az ítéletet Babilon szellemén, úgy a Krisztus Testében is több mint egy éve tart már ez az ítélet. Megértettem, hogy minden ami a keresztények életében manipulációra épült az összeomlik. Csak ezután a teljes megtisztítás és szétválasztás után fog felszabadulni az Illési kenet, amely magába hordozza az apostoli-prófétai kenetet, a meglátogatást, a természetfeletti működését; az utolsó idők legnagyobb ébredését. Az eklézsia ma Magyarországon Kármel hegyen van, vagy legalábbis elindult fel a hegyre. Ég a tűz, ég Illés tüze; megtérés, bűnbánat, megtisztítás, szétválasztás után azonban jön az Isten kegyelme és jön az ébredés tüze krisztus Testének az oltárára. Legelőször Isten az apostolokat és a prófétákat viszi fel Kármel hegyre, és ami ott történik azt a nép nem mindig érti. Azonban a Szent Szellem lépésről lépésre mutatja és mondja mind azt, amit most tesz éppen velünk. Azoknak akik benne vannak mindig tudni fogják mi az ami most ítélet alatt van, mi az amit most meg kell bánni és megtérni, majd elhagyni. Ezek lehet, hogy csak pici apró dolgok, amik eddig fel sem tüntek az életedben; amelyek a világ szemében - de sokszor a keresztények szemében sem nem számítanak bűnnek. Azonban jön az Isten szentségének tüze, 101

102 amely kiégeti, Jahve Kados, a szentség Istene kiégeti a pelyvát, a nem odavaló, az értéktelen dolgokat. Mindezt a vezetőkkel, prófétákkal, apostolokkal kezdi Isten. Megítéli a hűtlenséget és minden tisztátalan, hamis dolog lelepleződik. Ez a megalázkodás ideje, az oltárépítés ideje. Miközben tart az Úr ítéletének a tüze egyre jobban felszabadul a prófétai kenet, az imádás, a szellemben járás, egyre nagyobb a szellemi világosság és a Szent Szellem egyre nagyobb mértékben fog megnyilvánulni; az Illési kenet folyamatosan árad és növekszik az eklézsiában. A kettő tehát egyenes arányban van, - az ítélet tüze és a szentség tüze, mert ítélet nélkül nincs szentség! Szétválasztás nélkül, Kármel hegy nélkül nincs szentség, nincs ébredés! Ha nem mentél át rajta, akkor kimaradsz az ébredésből. Kezdd el megérteni, hogy ez az ítélet bár nagyon fájdalmas, nagyon nehéz, nem is érted mindig; sokszor sírva éled meg az események alakulását de azt a célt szolgálja, hogy a szentséget kimunkálja benned és a vége az lesz, hogy bevisz Isten az Ő jelenlétébe, az ébredés folyójába. Nagyon fontos, hogy ezalatt a tűz alatt ott a hegyen ne a lázadás és a keserű beszédek jöjjenek ki belőled, ne a visszaforduláson gondolkodj, hanem az alázat, a bűnbánat, a megtérés az imádat oltárának az építése lebegjen előtted. Mindig mond Istennek: Atyám legyen meg a Te akaratod! Ahogy mész előre egyre jobban kívánod az Isten jelenlétét, egyre több és több időt töltesz el az 102

103 imádásban, miközben építed az imádás oltárát Istennek.Isten így munkálja ki benned a szentséget, és felöltözteti a menyasszonyt a szentség ragyogó fehér ruhájába. Fontos még a Szent Szellemre való figyelés minden pillanatban, a Tőle való teljes függés. Illés palástja és kenete alatt a keresztények már nem arra mennek amerre akarnak, nem az eddig jól bevált módszerek alapján döntenek. Sokszor az ember egész életvitelét, életmódját, egész gondolkozását meg kell változtatnia, mert talán minden eltért a Szent Szellemtől, vagy pedig a vallásos szellemre épült. Akit Isten felvisz a Kármel hegyre az nem egy pillanat műve csupán. Nálunk közel három évig tartott. De kijöttünk a vallásból, a varázslásból, kijöttünk és lelepleztük Aháb házát; felszabadult az Illési prófétai kenet, ami tovább fog növekedni, eléri az Elizeusi kettős mértéket és felszabadítja a Jéhui szolgálatot, a Jéhui kenetet, amely képes arra, hogy kiirtsa Jézabelt és Akháb házát; illetve ezt a fejedelemséget. Mert csak a Jéhui kenet hoz teljes, végleges szabadulást Krisztus Testében Jézabeltől. Jéhut Illés arra kente föl, hogy irtsa ki Akháb házát, és Isten előhozza most is ezeket a Jéhukat akik elvégzik Isten akaratát. Kármel hegyi út egy hosszabb folyamat, és nem egyszerre ér fel Isten népe a hegyre, nem egyidőben. Lesznek akik később fognak az Illési kenetbe 103

104 becsatlakozni. Az a gyülekezet akiknek a pásztorait,vezetőit Isten Isten már felvitte a hegyre, ott a nyáj már automatikusan részesül az Illési szentség tüzéből. Mert Isten rádobja Illés palástját az apostolokra, prófétákra, pásztorokra és vezetőkre a Krisztus Testére. Súlya van ennek a palástnak, felelősséggel jár. Az Illési kenettel hordozza Krisztus Teste Isten dicsőségét. Nézzük meg egy pillanatra a Nehémiási és Ezsdrási templomépítőket. Izrael népe Babilonba élte már 70 éve az életét, beépültek az ottani életmódba, életstílusba, a Babiloni gazdaság pénzügyi rendszerébe, talán már meg is szokták. Felépítették házaikat, ott születtek gyermekeik, talán földet is szereztek, kialakították a saját kis életüket. Egyszercsak elhangzik a szó, a hazahívó szó, a próféták is kezdik felismerni, ( Dániel ) hogy vége a fogságnak, haza kell menni az ígéret földjére, a mi ígéretünk földjére és az Isten lerombolt templomát felépíthetik végre. Azonban sokan megöregedtek, meg is haltak a fogság alatt, sokan ott maradtak, és akik elmentek azok sem egyszerre, hanem több hullámban. Nem is volt olyan könnyű az elszakadás a régi megszokott dolgoktól,életviteltől. Most egyszeriben mindent feladni, otthagyni a házaikat, földjeiket, ha volt. Dániel sem ment haza ő is csak közbenjárt a népért, és Eszter is Babilonba maradt zsidó származású királyné. De Babilonba nem tudták az igazi istentiszteletet gyakorolni, nem volt a zsinagógákban áldozat. Így akik nagyon vágytak Isten után és az Ő jelenléte után, akiknek fontos 104

105 volt az Isten háza és megtehették, el tudtak szakadni azok hazamentek. Azok akik visszamentek újból elfoglalhatták a saját örökségüket. De ehhez el kellett jönni Babilonból, el kellett szakadni attól a gazdasági rendszertől, attól a pénzügyi, vallási rendszertől, attól a királyságtól teljesen. Ma a Szent Szellem ismét ezt mondja az eklézsiának, Isten népének: Jeremiás 51:6 és Jeremiás 50:28 és Jeremiás 51:12 Meneküljetek Babilonból! Mentse mindenki az életét, ne vesszetek el az ő bűnei miatt! Mert az Úr bosszúállásának ideje ez, megfizet neki tetteiért. Hallatszik már a Babiloniából futva menekülők hangja, aki hírül viszik Sionnak, hogy bosszút állt Istenünk az Úr, templomáért! Tűzzetek ki hadijelvényeket Babilon falaival szemben, erősítsétek meg az őrséget! Helyezzetek el őrszemeket, állítsatok lesbe csapatokat! Ez Isten üzenete a mai magyar egyháznak: Meneküljetek fussatok Babilonból, ( a vallásból és varázslásból ) mert Isten ítélete rajta van a Babiloni rendszeren az egész világon! A világban is átitatja a vallás és a varázslás, a manipulálás a bankrendszert, a politikát, a kultúrát, az oktatást és minden szférát, de ott van Babilon az egyházban is. 105

106 Fussatok ki belőle én népem, mert Isten ítélete sújtja Babilont, fussatok ki, hogy ne legyetek részesei bűneinek! Isten népének nem lehet része a varázslásban, és semmilyen kontrollban, nem lehet köze a kárhoztató, vádló beszédekhez, nem lehet köze a manipuláláshoz, súsárláshoz,a zsaroláshoz a leuraláshoz, és nem lehet többé köze a valláshoz; a hagyományokhoz, mert rajta van minden ilyen dolgon az Isten ítélő keze. Lehet, hogy nehéz ettől a Babiloni vallási és gazdasági rendszertől neked is elszakadni, nehéz nem e világ szerint gondolkodni, de Isten az Ő népét meg akarja tanítani hitben járni és a természetfelettiben járni. Magyarországon ahol még soha nem működött a természetfeletti, át kell törnie Istennek az értelmünk magaslatait, le kell rombolnia a régi berögzött szokásainkat és fel kell hogy építse Isten a gondolkozásunkat az Ige szerint, mit mond Isten az anyagi gyarapodásról, hogyan működik a Bibliában a növekedés. Ehhez valóban le kell vetnünk a Babiloni gondolkodásunkat, amikor a hitelkártyák világát éljük; a Biblia azt mondja, hogy Istennél vetés és aratás van, nem pedig vétel és eladás. Ne legyen részetek banki kölcsönökbe, a manipulatív munkahelyekről gyertek ki. Ilyen például az MLM- rendszerek, a termékbemutatóval egybekötött vásárlások, a csábító nyugdíjas buszos kirándulások, amelyek látszólag ingyenesek csak vásárolnod kell; ilyen a reklám szakma is. 106

107 De mindazt amit ott hagysz Babilonba azt az Isten Királyságában visszakapod, mert Isten bevisz téged az örökségedbe, a te saját örökségedbe. A manipuláció a világ szemében nem bűn, de Isten szemében az, mert Jézabel szelleme mozgatja és Isten ítéletét vonja maga után. Gyertek ki én népem, ne legyen részetek Babilon bűneiben! szól a Szent Szellem. Amikor csak azért vásároltál, mert láttad a reklámban és mert le van árazva és nem azért mert most van rá szükséged akkor már a hatása alatt vagy a varázslásnak. Fussatok ki. A megtévesztő, csábító csomagküldő szolgáltatások zöme ilyen manipulatív. De a politikai varázslásnak is sokszor bedől az ember, csak ezt nehezebb észre venni annak akit nem érdekel a politika, vagy nem lát bele. A plázák és a bevásárlóközpontok karácsonykor ontják a varázslás nyilait. A tévé műsorok is a természetfilmeket kivéve ontják magukból Jézabel szellemét, a varázslást. De le vagy leplezve Babilon szűz lánya. Isten ítélete rajtad van. A Kármel hegyen ennek a szellemnek Akháb és Jézabel szellemének az ítélete - zajlik az egyházban, de a világban is napjainkban, ezek az ébredés előtti események. Isten népe! Ne legyél szövetségben Akhábbal és ne egyél Jézabel asztaláról sem! Ma az egyháznak ebből kell kifutnia, és a vallásból menekülnie, megváltoztatnia a gondolkodásmódját, levetni a régi kovászt, kidobni a törvénykezést és minden 107

108 vallásos hagyományt. A szétválasztás után pedig jön a helyreállítás. Isten az Igéje alapján lerombolja a régi emberi magaslatokat, okoskodásokat, az emberit, az ember kéz által felépített templomokat és felépíti a természetfelettit az Istenit. Isten megítéli azt a templomot amelyik beszennyeződött a varázslással, azt amikor a szent dolgokhoz bűnösen tisztátalanul hozzányúltunk. Izrael Istenének a dicsőséges jelenléte betölti azt a templomot amelyet Ő megtisztított és helyreállított. Ez a helyreállított templom már képes lesz arra, hogy hordozza az Isten dicsőségét. Ez a helyreállított templom lesz a te és az én megszentelt életed, amiből Isten kiégetett minden salakot, felépített és betölti azt az Ő dicsőségével. Ezékiel 45:9 Isten népét a Babilon szelleme űzte ki az ő örökségéből, ez a szellem akadályozta a keresztényeket abban, hogy birtokba vegyék a saját ígéret földjüket. De azt mondja itt az Úr: Mostmár elég volt! Ne űzzétek ki többé népemet örökségéből! Ezért Isten népe ha le van fojtva az örökséged és érzed, tapasztalod, hogy évek óta nem tudsz birtokba venni bizonyos dolgokat, évek óta nem jön megoldás, akkor annak az az oka, hogy még mindig Babilonba vagy. Ha nincsenek csodák, ha nincsenek próféták, ha nincsenek 108

109 megtérők, vagy ha vannak is de mindig elmennek rövid idő múlva, akkor Babilonba van a gyülekezet. Ha te Krisztus Testében a nyájhoz tartozol, de meglátod, hogy a vezetőid ez alatt a szellem alatt vannak, akkor te ugyanúgy Babilonban élsz és addig nem tudsz megszabadulni, amíg annak a gyülekezetnek a vezetése alatt vagy. Ha te Krisztus Testében vezető vagy akkor pedig felelős vagy a nyájért testvérem, hogy a nyáj is ki tudjon futni Babilonból, először neked kell elkezdeni és neked kell felszabadítani Isten népét tekintélyből. Zirc december 6 Vetés és aratás I.Mózes 27:8-13 Most azért fiam hallgass a szavamra, amit én parancsolok neked. Menj el a nyájhoz és hozz onnan két kecskegidát a javából, hadd készítsek abból apádnak jó falatokat, ahogyan ő szereti. Aztán vidd be apádnak, hogy egyék, és téged áldjon meg, mielőtt meghal. 109

110 A vetés és aratás törvényszerűségeiben tanított a Szent Szellem ezen az igénkeresztül. Rebeka Jákób anyja rábeszélte a fiát, hogy menjen be az apjához, áldassa meg magát az első szülött áldással: De ez az áldás Ézsaunak ját volna, hoszen ő volt az elsőszülött. Jákób viszont nagyon akarta ezt az áldást, és megcsalta, becsapta a már idős, beteg apját. Ézsau ruhájába bújva bement az áldásért, amit meg is kapott. De csalással szerezte azt meg. Meg van tehát a nagy áldás, ami működésbe is lép, de a csalás vetését le kellett aratnia Jákóbna, mégpedig úgy hogy őt is megcsalták. Megcsalta az apósa, aki nem azt a feleséget adta hozzá, akit ő szeretett. Ez hét évébe került neki, mert még plussz hét évet kellett dolgoznia a Ráchelért, hogy végre feleségül vehesse. Csalásért csalást aratott Jákób. I.Mózes 16:1-2 Szárai Ábrám felesége nem szült neki. De volt Szárainak egy egyiptomi szolgálója, akinek Hágár volt a neve.szárai ezt mondta Ábrámnak: imé az Úr nem engedett szülnöm, menj be a szolgálómhoz, talán az Ő révén lesz fiam. És hallgatott Ábrám Szárai szavára. Ábrám és Sára emberi megoldással oldották meg a saját elképzelésük szerint a problémájukat, és nem várták meg az Isten beavatkozását. Pedig az Isten megígérte nekik, hogy ad nekik fiút. Nem volt türelmük kivárni, beavatkoztak az Isteni tervbe, de ez a fiú aki ebből az emberi megoldásból született, ez 110

111 törvénytelen gyerek lett, nem az ígéret gyermeke. Ábrámnak fájdalmasan kellett learatnia tette következményét: el kellett űznie Izmaelt, mert a törvénytelen gyemek nem örökölhetet az ígéret gyermekével együtt. Ennek a rossz magvetésnek a mai napig tartó következményei vannak. Izmael leszármazottai a mai arab népek. Köztudott Izrael és az arabok rossz viszonya mind a mai napig. Az emberi megoldásaink is lehetnek rossz vetések akkor, amikor az Istennek komoly ígérete és terve már el van készítve, csak ki kell azt várnunk. Galata 6:7-8 Ne áltassátok magatokat! Istent nem lehet becsapni! Azt fogja az ember aratni, amit vetett. Aki azért vet, hogy kielégítse bűnös természetének kívánságait, annak a bűnös természete örök halált terem, és ezt fogja learatni. Aki viszont a Szent Szellem tetszésére vet, az a Szent Szellemből arat örök életet. Isten királyságának vannak törvényszerűségei, amelyek működnek akkor is ha hiszünk benne, akkor is ha nem. Ilyen törvényszerűség a vetés és aratás törvénye is. Amilyen magot vetünk az életünkben, 111

112 annak gyümölcsét akkor is learatjuk, ha nem vagyunk keresztények, és nem vagyunk benne a Királyságban. Vetni sok mindent lehet az életben. Lehet pénzt vetni jó és rossz helyre is, ott fogod learatni, ahova vetetted. Lehet rossz emberi kapcsolatokat vetni, lehet paráznaságot, házasságtörést vetni. Lehet az abortuszt, horoszkópot is egyfajta vetésnek tulajdonítani. Isten Igéje szerint ezek nem jó magok, és nem áldást fog az ember aratni belőle. Adhatsz az embereknek szeretetet, adhatsz jó vetésként simogatást, ölelést, pénzt, adhatsz megbocsájtást, ezek mintegy jó magok jó aratást fognak neked teremni. Nézzünk néhány Bibliai példát a jó és a rossz vetésre is, hogyan végződött az aratás. Nézzük mindjárt a Biblia elején Évát, aki nem hallgatott az Úristen szavára, hanem előnybe részesítette a kígyó szavát. Ő az engedetlenség magját vetette el. Következménye az lett, hogy kiűzettek az Éden kertjéből, és az egész emberiségre ható átkot szabadított fel ezzel az engedetlenséggel. Komoly aratása lett egyetlen engedetlenségnek. Igen megnövelem terhességed fájdalmát, fájdalommal szülöd gyermeked, mégis vágyakozol férjed után, ő pedig uralkodni fog rajtad. 112

113 Nézzük meg Noé hogyan reagált az Isten szavára, és mi lett a következménye.i.mózes 6-ban olvasunk Noéról. Csinálj bárkát góferfából! Ott a sivatagban, az emberek gúnyolódásával szembe nézni, és évekig azt csinálni, amit az Isten mondott,miközben esőnek nyoma sincs! 22 versben azt olvassuk : Noé meg is tett mindent, úgy járt el, ahogyan Isten megparancsolta neki. Noénak az életével kellett volna fizetnie, ha nem engedelmeskedik, családjával együtt elpusztult volna. Ő jó magot vetett az egész emberiség számára az engedelmességével. Az Isten szavához való viszonyunk befolyásolja az egész életünket, sőt a családunk és hozzátartozóink életét is. Vessünk jó magokat. 113

114 A törvény és a kegyelem szolgálata János 8:2-11 Az törvénytanítók és a farizeusok behoztak egy asszonyt, akit rajtakaptak, hogy házasságtörést követett el. Középre állították, és így szóltak Jézushoz: Mester, ezt az asszonyt rajtakapták házasságtörés közben. Mózes a Törvényben megparancsolta nekünk, hogy az ilyen asszonyt kövezzük meg. Te mit mondasz? Ezt azért kérdezték, hogy próbára tegyék, és legyen mivel vádolni őt. Jézus leguggolt, és az ujjával írni kezdett a földre. Mivel tovább kérdezgették, felállt, és azt mondta nekik: Aki bűntelen közületek, az dobja rá az első követ! Majd újra leguggolt, és tovább írt a földre. Amikor ezt meghallották, egymás után mind kimentek, kezdve az idősebbekkel, míg végül Jézus egyedül maradt a középen álló asszonnyal. Ekkor Jézus felállt, és azt mondta neki: Asszony, hol vannak a vádlóid? Senki nem ítélt el téged? Az asszony pedig így szólt: Senki, Uram. Jézus így felelt: Én sem ítéllek el. Menj el, és többé ne vétkezz! Kétféle hozzáállás elevenedik meg előttünk: a farizeusi, törvénykező, amely elítél, és kárhoztat, amely megkövez, és leír. A másik pedig a Jézusi kegyelem, a felmentő ítélet, a megbocsátó, amely 114

115 nyíltan szembe száll a törvénykező farizeusokkal, és bemutatja nekik a kegyelem királyságát. Ez a farizeusi szellem nagyon sok keresztény embernél okoz megkötözöttséget, és ez rányomja bélyegét a szolgálatra, az elhívásra, mert gyümölcstelenséget eredményez. Szavaikkal megkövezik az embereket, előítéletekkel rendelkeznek, kárhoztatnak, és vádolnak, megítélnek embereket és dolgokat, rossz motivációval szolgálnak. De Jézusaz ujjával ír a földre: Aki bűntelen, az dobja rá az első követ! Szabaduljunk meg ettől a törvénykező szellemtől, minél előbb, mert a farizeusi szellem, amely szeret rátelepedni a keresztényekre megrabol az Isten Királyságának kincseitől, a természetfölöttitöl, megrabol az áldástól, és átkot szabadít fel. A farizeusokról Jézusnak nem volt jó véleménye, a Máté 23 rész végig erről szól. A tetteiket azonban ne kövessétek, mert csak tanítják a törvényt, de nem cselekszik azt! Ezért elhagyottá lesz a ti házatok. Legyünk mi is kegyelem gyakorlók, ahogy Jézus, a bűnt elitélni, nevén nevezni, megtérést hírdetni, a bűnösnek pedig kegyelmezni, és megbocsátást hírdetni. 115

116 Máté 23. rész A törvénytanítóknak és a farizeusoknak van hatalmuk arra, hogy megmagyarázzák Mózes törvényét. Ezért tegyetek meg és tartsatok be mindent, amit csak mondanak nektek. A tetteiket azonban ne kövessétek, mert csak tanítják a törvényt, de nem cselekszik azt! Szigorú szabályokat állítanak föl, amelyeknek nehéz engedelmeskedni. Ráerőltetik más emberekre, hogy tartsák be ezeket, ők maguk viszont meg sem próbálják követni ezeket a szabályokat. Mindent azért tesznek, hogy az emberek lássák őket. Rossz lesz nektek, képmutató törvénytanítók és farizeusok! Mert bezárjátok a mennyek királyságának ajtaját az emberek előtt. Ti magatok nem mentek be rajta, és azokat sem engeditek be, akik megpróbálnak bemenni. / egyszerű fordítású Biblia / A törvénytanítókra Jézus komoly ítéletet mondott ki. Akik a legjobban ismerik az Írásokat, éppen azok zárják be az Isten Királyságának ajtaját az emberek előtt, éppen ők azok akik maguk sem mennek be rajta. A tudomány ugyanis sokszor elzárja a hit útját. Jézus pedig azt mondja, hogy: 116

117 ha olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, nem mehettek be az Isten országába A kisgyermekek feje pedig még nincs tele teológiai tudománnyal. Ennek a farizeusi szellemnek a hatása ma is érezhető sok egyházban. Hidd el tudom miről beszélek,mert amit most leírok, az rólam szól. Amikor felismered, hogy ez a törvénykező szellem ott van az életedben, megtérsz belőle, és Jézus, mint egy leplet leveszi rólad a homályt. Egyszeriben elkezded szellemben látni az egész Bibliát, micsoda fény jött be a sötétségbe! Halleluja! Ahhoz tudnám még hasonlítani ezt, mint amikor egy rovar leveszi a kitin páncélját, azt a kemény külsőt, és alatta ott van a gyönyörű pillangó! Akkor elkezdessz szárnyalni! Halleluja! Micsoda kijelentések vannak ebben az Igében. Húsz éve olvasom, és most egészen mást mond, új tartalma van, megnyílt. Látok, látok! Elkezded élvezni ahogy Isten megújítja az imaéleted, megújítja a gondolkodásodat. Ez persze nem egy pillanat műve, mert a régi kovászt teljesen ki kell takarítani, de ahogy Isten világosságot gyújtott a szellemedben, az új és új kijelentések csak úgy bombázzák, a régi teológiai magaslatokat! Gyerünk fedezd fel újból a Bibliát. 117

118 Micsoda öröm amikor új kijelentést kapsz, még az asztali áldásról is, többé már nem megszokásból teszed! Effata! Nyílj meg, nyílj meg most a Jézus Nevében! Nyíljon meg a szellemed, hogy láss szellemben, láss és halld meg a Szent Szellem szavát. Zsoltár mix - Jahve Cidkénu az Igazság Istenéről Óh Urunk mi Urunk! Mily fennséges a Te Neved az egész földön! Elbeszélem minden csodatettedet. Mert meghátráltak ellenségeim, mert igazságot szolgáltattál ügyemben. Trónodra ültél, mint igaz Bíró. Vége van az ellenségnek! Vége van az ellenségnek! Az Úr örökké trónján ül, fölállította bírói székét. Igazságosan bíráskodik, részlehajlás nélkül ítél. Megismertette magát az Úr, igazságot szolgáltatott hatalmával. Rád bízhatja magát Ábrahám fia, az árvának is Te vagy segítője. Jahve Cidkénu összetöröd az ellenség hatalmát! - Jahve Cidkénu Te asztalt terítesz nekem az ellenség szeme láttára! Jahve Cidkénu - Te szolgáltatsz nekem igazságot,mert benned bízom. 118

119 Az Úr Igéje igaz, mindent hűségesen cselekszik, szereti az igaz ítéletet; Ő az Igazság Szelleme és az Ő népe az Ő igazságában jár, felövezve az igazság mellvasába. És azt aki bűnt nem ismert bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk Ő benne. Elküldte az igazság Szellemét, aki elvezet minket minden igazságra; és boldogok akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert ők megelégíttetnek. Megvalljuk, hogy a mi hitünk igazságul tulajdoníttatik nekünk. Megvalljuk, hogy megismerjük az igazságot és az megszabadít bennünket Jézus Nevében! Megvalljuk, hogy szellemben és igazságban imádjuk Jahve Cidkénut, mert Ő ilyen imádókat keres! Jahve Cidkénu nyelvem hírdeti igazságodat és dicséretedet nap, mint nap. Emelkedj föl földnek bírája! Hírdetem igazságodat a nagy gyülekezetben, nem zárom be számat. Mert Te perled peremet az ellenséggel szemben. Köszöntünk Téged Jahve Cidkénu! Trónod mindörökké megmarad, királyi pálcád igazság pálcája! Hírdetjük Neved és magasztalunk Téged! Igazságodról beszél a szánk és szabadító tetteidről mindennap. Mert az Úr a mi bíránk, az Úr a mi törvényadónk, az Úr a mi Királyunk, Ő segít meg bennünket! Hírdetjük csodáidat Istenünk, mert hatalmas dolgokat vittél véghez. 119

120 Van-e hozzád hasonló Istenem? Igazságosak és igazak a Te ítéleteid népek Királya! Ki ne félne téged és ki ne dicsőítené a Te nagy nevedet? Mert egyedül csak Te vagy szent, szent és a népek eljönnek mind és leborulnak előtted, mert nyílvánvalóvá lettek igazságos ítéleteid Szeretted az igazságot és gyűlölted a hamisságot, azért kent fel téged az Isten a Te Istened örömnek olajával a te társaid felett, ezért hírdetem Neved és magasztallak téged! Végezetre eltette nekünk az igazság koronáját, a győztesnek járó jutalmat; eltette mint igaz Bíró amelyet megad nekünk eljövetele napjá Jahve Rafa Az Úr a te gyógyítód - megvallás Boldog ember az, akinek gondja van a nincstelenre, ha bajba kerül, megmenti az Úr. Az Úr megőrzi és életben tartja, boldog lesz a földön; Nem engedi át ellenségei dühének. Az Úr enyhülést ad betegágyán, jobbulást ad neki, valahányszor betegen fekszik. Mert Jahve Rafa, a te gyógyítód az, aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet. Ő vette el a mi erőtlenségünket, és ő hordozta a mi betegségünket.dicsérjétek az Urat, adjatok dicsőséget az Úrnak! Ha engedelmesen hallgatsz Istenednek a szavára és azt teszed, amit Ő helyesnek tart, figyelsz az ő parancsolataira és megtartod minden rendelkezését: 120

121 akkor egyet sem bocsátok reád azok közül a betegségek közül, amelyeket Égyiptomra bocsátottam, mert én vagyok az Úr, a te gyógyítód, én Jahve Rafa vagyok a te gyógyítód mondja az Úr. Lássátok be, hogy csak én vagyok, nincsen Isten rajtam kívül! Én adok halált s életet, összezúzok és gyógyítok! Ezért most Urunk Istenünk gyógyíts meg minket akkor meggyógyulunk, szabadíts meg, akkor megszabadulunk, csak téged dicsőítünk! Nyújtsd ki a te kezedet gyógyításra; és hogy jelek és csodák történjenek a te szent Fiadnak, a Jézusnak neve által. És a hitből való imádság megtartja a beteget, és az Úr felsegíti őt. És ha bűnt követett is el, megbocsáttatik néki. Kicsoda gyógyít meg téged?! Jahve Rafa - Aki a mi betegségeinket maga vitte fel testében a fára hogy aki hisz Ő benne az egészségben éljen és az Ő sebeivel gyógyultunk meg. Jahve Rafa - Ő megsebez, de be is kötöz, összezúz, de kezei meg is gyógyítanak. Jahve Rafa - sokakat gyógyít meg betegségekből, csapásokból, tisztátalan lelkektől, és sok vaknak visszaadja szeme világát. Jahve Rafa - megsebesíttetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyultunk meg. Jahve Rafa a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta, az Ő sebei árán gyógyultunk meg! 121

122 Megvetették, elhagyták Őt, a fájdalmak emberét, aki megismerte a szenvedést. Olyan volt Ő, akinek az arcát letakarják, akit megvetnek, akivel nem számolnak. De a betegségeinket Ő vette el, fájdalmainkat Ő hordozta el, és mi mi azt hittük, Isten sújtja Őt, bünteti és verte meg. Ő a mi törvényszegésünkért kapott sebeket, a mi igaztalanságunkért törték össze, a mi békességünk árát fizette meg Ő, és az Ő romlása lett a mi gyógyulásunk. Jahve Rafa, az én gyógyítóm! Isten Jézusra helyezte a betegségeimet, megsebesítette Őt az én betegségeimmel. Jézust, aki nem ismert betegséget, beteggé tette. Beteggé tette Őt a te betegségeiddel, hogy te tökéletesen éppé lehess a Krisztusban! Krisztus biztosította számodra a megváltást nemcsak a bűn hanem a betegség alól, amikor megszerezte neked a kétszeres megváltást a Golgotán! Ezért Ő az Aki a holtakat megeleveníti, és azokat, amelyek nincsenek, előszólítja mint meglevőket. Jahve Rafa megszabadított téged a betegség hatalmából,már meggyógyított, már 2000 éve megszabadított a fájdalmaktól, a betegségektől ezért most egészséges vagy, most gyógyult vagy! Most egészséges vagy, most gyógyult vagy, most a Jézus Nevében! Mert Jézus már kifizette érted, a te betegségedért az árat, Ő már elvégezte, elvégezte, Ő már megadta, Ő már megtette, Jézus legyőzte a betegség hatalmát, ezért egészséges vagy Isten népe! 122

123 Ezért mindenre van erőd a Krisztusban, aki megerősít téged Jézus Nevében! Jahve Rafa a te gyógyítód azt mondja: meggyógyítom őt! Láttam útjait és meggyógyítom őt. Jahve Rafa Neved kiöntött drága kenet! Jahve Rafa a betegségek doktora, Golgota bajnoka! Jahve Rafa az Úr a te gyógyítód. Az Ő nevére meghajlik a betegségek minden ereje és hatalma. Az Ő nevére lehull a fájdalmad és a gyengeséged bilincse! Miután pedig összehívta Jézus az ő tizenkét tanítványát, erőt és hatalmat adott nekik minden ördög felett, valamint a betegségek gyógyítására is ezt mondta népének: Betegeket gyógyítsatok, poklosokat tisztítsatok, halottakat támasszatok, ördögöket űzzetek. Ingyen vettétek, ingyen adjátok! A Tőle kapott hatalommal képes az Isten népe betegeket gyógyítani és ördögöket kiűzni. Mert azokat akik hisznek Jahve Rafa Nevében ezek a jelek követik: ördögöket űznek ki, új nyelveken szólnak, kígyókat vesznek föl; és ha valami halálost isznak, meg nem árt nékik: betegekre vetik kezeiket, és azok meggyógyulnak. Ezért most Jahve Rafa az Úr a te gyógyítód nevében eredj el békével, és gyógyulj meg Isten népe a te bajodból. A hit emberei hit által országokat győztek le, igazságot cselekedtek, az ígéreteket elnyerték, az oroszlánok száját betömték. Megoltották a tűznek erejét, megmenekedtek a kard élitől, 123

124 felerősödtek a betegségből, erősek lettek a háborúban, megszalasztották az idegenek táborait. Atyámfiai, legyetek jó egészségben és ismerjétek meg Jahve Rafa nevét, az Úr a ti gyógyítótok Nevét valóságosan! Szellemi honfoglalás szellemi harc által Józsué 5:6-7 Negyven esztendeig jártak Izrael fiai a pusztában, miközben az Egyiptomból kijött egész nép, valamennyi harcos elpusztult, mivel nem hallgattak az Úr szavára. Ezért megesküdött az Úr, hogy nem engedi meglátniuk azt a földet, amelyet esküvel ígért meg az Úr atyáiknak, hogy nekünk adja a tejjel és mézzel folyó földet. Fiaikat azonban akiket a helyükre állított, körülmetélte Józsué. A magyar egyház a múlt rendszer óta, a kommunizmus alatt pusztaságban vándorolt, sokáig tartott ez a puszta. Ebben a pusztában ahol Isten mannával táplálta népét. A manna az a szellemi táplálék, amely mindig aznapra való eledelt biztosítja, nem többet. A pusztai időszakban Isten népe megszokta ezt az ellátást, megszokta a pusztai gondolkodást, 124

125 már képtelenek voltak hinni abban, hogy egyszer is az ígéret földjének gyümölcsiet fogják enni, birtokba venni, szinte csak egy álom maradt nekik. Amikor viszont Józsué és Káleb kikémlelte azt a földet, és elmesélték az óriásokat azon a földön, akkor minden reményük szerte foszlott. A pusztai nép nem tudott harcban gondolkodni, nem volt harcos mentalitása, nem volt képes abban gondolkodni. Megszokták, hogy nem kellett csak menetelniük, nem harccal kellett a pusztában megszerezni az élelmet, ott nem kellett bírtokba venni semmit, nem volt honfoglalás, csak menetelés, menetelés a homokban, sivatagban. Ezzel a generációval Isten nem tudott tovább menni, sőt még a vezetőjükkel sem, Mózessel. De ott volt az új generáció, a pusztában született nép! A magyar eklézsiában soha nem látott nagy csodákat, ez a pusztai generáció, mégis az ő hitük alkalmas arra, hogy harcos kenettel birtokba vegyék az örökségüket. Egészen más a Józsué fajta hivő élet, mint a Mózesi a pusztában. Mégis mielőtt Jerikóhoz érkeznek körül kellett metélkedniük. Mivel a pusztában nem végeztek körülmetélést, ez a generáció már nem újszülött volt, hanem felnőttek; ebben a korban sokkal fájdalmasabb dolog a körülmetélés. Ma a Szent Szellemnek az a szava Isten népéhez, hogy Jerikó bevétele előtt körül kell a szivünket metélni. Szellemi honfoglalás nincs körülmetélkedés nélkül. A körülmetélkedés az előképe a keresztségnek, a bűnbánatot jelenti, a megtérést, a régiek elhagyását, 125

126 a szivünk megszaggatását. Ez az esemény fájdalmas volt, a megtérés is akkor valóságos, hogyha fájnak a bűneid, és valóban el is hagyod azokat. A mi pusztai életünk után ez a körülmetélkedés három évig tartott. De a szellemi honfoglalás enélkül nem lehetséges Isten népe! Pusztai mentalitással, gondolkodással nem lehet ígéreteket birtokba venni. Meg kell teljesen újulnunk, hogy ne haljunk meg a pusztában. Vezessen ebben a Szent Szellem, ha szükséges. De Dán fiai elvesztették területüket. Ezért felvonultak Dán fiai és megtámadták Lesemet. Elfoglalták azt és kardélre hányták, birtokba vették és letelepedtek benne. Aztán elnevezték Lesemet Dánnak, ősatyjuknak Dánnak a nevéről. Ez Dán fiai törzsének az öröksége. Megfogott ez a mondat, hogy az utódok elvesztették az örökségüket és újból meg kellett azért harcolniuk és újból vissza kellett szerezni Dán fiainak. Ezen az Igén keresztül tanított a Szent Szellem a személyes és a testületi szintű szellemi örökségünk birtokbavételéről és annak visszaszerzéséről. Az Úr Mózes halála után Józsuét hívja el, hogy bevigye Izrael népét öröksége földjére, ott nőtt fel a Mózesi sátor körül, már mindent tud, érett hadvezér. Elindul a Józsué szolgálata, rajta van Isten harci kenete, új reménység, új generációval; ez a nép már biztosan beveszi a sok éve ígért földet. 126

127 A győzelem tétje az volt, hogy teljes függőségben kellett Istennel együtt mozognia félelem nélkül. Az első város bevétele hatalmas győzelem, mindenki fel van buzdulva; micsoda természetfeletti esemény történt az Úr velünk van, mostmár minden rendben. Józsué 6:27 Az Úr Józsuéval volt és elterjedt a híre az egész országban. Azt mondja most a Szent Szellem: Magyarországon Krisztus Teste kijött a pusztából az 1990 es évek körül és elindult egy emelkedő folyamat, kezdett birtokba venni dolgokat, elkezdtek kőfalak leomlani. Voltak bizonyságok, átélések, voltak megtérések. De tovább kellett menni az ígéret földjén, újabb területeket bírtokba venni. Nézzük meg mi történt a Józsué 7. részben: Izrael veresége Ainál. 1.vers: De Izrael fiai hibát követtek el, amikor kiírtották a várost, mert a Júda törzséből való Ákán elvett a kiírtandó dolgokból és ezért föllángolt az Úr haragja Izrael ellen. Józsué azt hitte mindent továbbra is jól csinál, miközben nem vette észre, hogy katonái, vagy a nép között bűn lappang. Ákán: = szerencsétlenség, békétlenség, összezavaró Józsuénak ezért nem lehet sikeres az ígéret földjén a továbbvonulása addig, amíg le nem számol a bűnnel, napvilágra nem jön és ki nem írtatik. 127

128 Szellemi harcot csak megtűrt bűnök nélkül, tisztán Isten szentségében járva lehet végezni, különben vereséget szenved Isten népe és visszaüt az ellenség. Ha Krisztus Testében ott a Mammon szellemének az uralma, a pénz szerelme, a szerzési vágy, az evilági javakhoz való kötődés ez elég ok arra, hogy először szabaduljunk meg ezekből, mielőtt szellemi harcba megyünk. Ha a te tized adakozásod hamis motivációból ered, ha nem tiszta szívből adod, hanem befolyásolás által, vagy érdekből, akkor nem fog megnyílni számodra az ég csatornája, és a tizedadás áldásai elmaradnak. Szerencsétlenséget, összezavarodást hoz a pénzhez való rossz hozzáállása Isten népének. Ez a szellem űz a bankba, az ő templomába hitelért, ez a szellem egy hamis vágyat táplál benned, egy szerzési, vásárlási vágyat, ez a szellem egy örökös sóvárgásba visz és bele hajt a luxus iránti vágyba és együtt összekapcsolódik a kereskedelmi, gazdasági varázslással, amelynek a befolyása alatt vannak sokan, ( mindent ami olcsó meg kell szerezned ) - ez pedig romlást leépülést eredményez. Ha a Mammon istene házibálványként ott van az életedben, akkor döntsd le, mert lefolytja az anyagi örökségedet, az anyagi áldást és megrabol. Le van leplezve a mammon szelleme, ledöntjük a keresztények életében is ezt a hamis istent. Ma különösen láthatjuk azt, hogy mit tett emberekkel ez a szellem. 128

129 Ha Isten népe megtér belőle, Isten kihozza népét az ő örökségének földjére anyagilag is a Jézus Nevébe Ennek az Ákán szellemének nem lehet köze Krisztus Testéhez, ha győzelmet akarunk, ha áldást akarunk és Isten szerinti növekedést, gyarapodást - mégis rejtetten, lappangva megtalálható. A Sátán azzal a hitetéssel jön, hogy jó helyen van az egyház, hiszen az ígéret földjén van, és látszólag harcol is, - mégsem halad előre; mégis sokan az első várost hódították csak meg; a hatalmas területből csak a Jerikói fal omlott le. Józsué Az Úr azt felelte Józsuénak: Kelj föl! Miért estél arcra? Vétkezett Izrael, áthágták szövetségemet, amelyre köteleztem őket, mert elvettek a kiírtandó dolgokból is és titokban a holmijuk közé tették. Azért nem tudtak megállni Izrael fiai ellenségeik ellőtt.nem leszek többé veletek, ha nem pusztítjátok ki magatok közül a kiírtani valót. Bűn van az eklézsiában Józsué! Fel kell ismerned, azt mondja a Szent Szellem: Szenteljétek oda magatokat holnapra Bűn az, ha Isten népe nem Isten szabályai szerint küzd, hanem a saját belátása szerint. Józsué nem vétkezett, de nem vette észre, hogy a nép igen. 129

130 Kell, hogy a füled nyitva legyen Isten szavának meghallására, meg kell hogy nyiljon a szemed, hogy meglásd a szentségtelen dolgokat; amelyeket értelemmel, érzelemmel nem lehet meglátni. A szellemi tisztátalanságot csak a szellemi szemekkel lehet meglátni, ha kijelentést kapsz rá Józsué. Ma van a megszentelés ideje, azt mondja a Szent Szellem. Meg kell vizsgálnod Isten népe vereségeid okát! Mit mondd a Szent Szellem? Hol vannak kiírtani való dolgok, hol vannak a szent dolgokból való megrablások, hol vannak titkos dolgok a gyülekezetben? Ismerjük meg azt, hogy első neki futásra miért nem sikerült győzelmet aratnunk és ha megtérünk belőle akkor Isten odaadja a haditervet, hogy másodjára már győztesen jöjjünk ki abból a harcból. Megtérés, megszentelődés után Isten újból bátorítani akar minket: Józsué 8:1 Ne félj! Ne rettegj! Vedd magad mellé az egész hadi népet azután indulj és vonulj Ai városa ellen! Meglásd kezedbe adom és a zsákmány is a ti prédátok lehet. Az ígéret földjén tehát tovább kell mennünk, ennyi nem elég, vedd a haditervet és kezdődhet a harc. A hadizsákmány harc nélkül nem fog az egyház ölébe pottyanni. Harci fegyverek nélkül ma meghalt az egyház, az akinek ma nincs a kezébe az Isten kétélű 130

131 kardja nem számíthat csodákra, növekedésre, tovább lépésre szellemben. A kétélű kard pedig nem a logosz, az írott Ige, hanem a te személyesen kijelentett Igéd a rhéma Ige. Szálljon rá most Isten népére, a vezetőkre ez a szellemből való harci kenet, amely képes győzelmeket aratni megalkuvás nélkül, hogy növekedés, szaporodás, gyarapodás legyen az élet minden területén szellemileg, egészségben, anyagilag. Isten kijelölte határaidat az ígéret földjén, de az ellenséget ezen a földön neked kell kiírtanod szellemből. De tovább megyek és ez nagyon fontos dolog, hogyha kiírtottad az ellenséget és megszerezted a szabadságodat meg is kell azt tartanod; tudnod kell megmaradnod abban a szabadságban! Józsué 11:18,19 Hosszú ideig viselt háborút Józsué de egyetlen város sem köthetett békét Izrael fiaival..mindent harcban foglaltak el. Az egyházat Isten ma megtanítja harcolni, szellemből harcolni, kijelentésből, Isten vezetésével és nem az értelme alapján; nem mások utánzása alapján. Dán fiai visszaszerzik az elvesztett örökséget. A magyar egyház a múltban már elkezdte birtokba venni az elvesztett örökségét, elkezdett az Isten Királysága láthatóvá válni, de időközben jött a következő generáció, és megrekedt ez a folyamat. Bejöttek bűnök az atyáknál és nem tudták tovább adni az utódoknak a szellemi örökségüket. 131

132 Isten népe ismerd fel, mi az amit apáid már egyszer megszereztek és ismerd fel mi az amiben vétkeztek. Térj meg atyáid bűneiből és vedd vissza elvesztett örökségedet! Mert az a tied, csak most az ellenség birtokolja. A szellemi hadvezér feladata: Az Úrtól elvett haditerv, Indulásra kész állapot és készség a harcra A stratégia betartása, engedelmeség Kémek kiválasztása ( prófétai közbenjárók ) Kijelentett bölcsesség illetve a bölcsesség beszéde Teljes függőség Istentől Józsué 8:9 Józsué pedig a nép között töltötte az éjszakát. Józsué 8:13 Józsué ezt az éjszakát a völgyben töltötte. Harc előtt és alatt gyakran a mélységek vannak, nem a kényelem és nem az alvás ideje ez. Józsué futásnak eredt. kinyújtott dárdával állt.behatolt a városba.vágták a népet, lemészárolták, üldözték, zsákmányt és prédát szereztek. Az örökségünk birtokbavételének a módja szellemben ugyanez. Ezért vedd a Józsué kenetét és Isten vezetni fog, kijelöli örökséged határait, kijelöli a szolgálati területedet a személyes életedben is és az eklézsiának is, és indulj el a harcba! Ne félj és ne rettegj! Sokszor mondta ezt a mondatot a honfoglalás alatt Józsuénak Isten; ilyenkor erőt öntött belé, 132

133 mert a szellemi harc sem játék, mint ahogy a fizikai sem az. Zsidók 11:30-31 Hit által omlottak le Jerikó kőfalai, miután körüljárták azokat A Józsuéval való szellemi harcnak a hit az alapja. Cselekedetek 7:45 Józsuéval elfoglalták a pogányok földjét, akiket kiűzött az Isten atyáink előtt. Józsué végül elfoglalja az egész Kánaánt és felosztja a 12 törzs között az örökséget, mert a kitartásnak, az Istennel együtt való harcnak ez az eredménye. Ahhoz, hogy az Isten tökéletes terve az életemre, és életedre vonatkozóan megvalósuljon ahhoz nekem adnom kell magam és meg kell harc árán szereznem azt, amit az Isten nekem, és neked ígért. Ki kell írtanunk az ellenséget, a bűnt, ami akadályoz bennünket a mi ígéretünk területéről ez a szellemi honfoglalás. Józsué tehát az ígéret földje megszerzésének a harcosa, a honfoglaló - az ujjászületés a bűnöktől való megszabadulás,a megszabadulás ez a Józsué időszaka, az első csodák Isten népe életében - aki követendő példa nekünk is; Dávid pedig az ígéret földje megtartásának, megtisztításának az ígéret földjén való teljes hatalom gyakorlásnak az embere. Dávid Isten Királyságának az embere; ahol működnek a szolgálati ajándékok is, az érett kereszténység példája, a szellemben felnőtt férfikor példája; aki meg tudja tartani a szabadságát és nem alkuszik meg a bűnnel, ahol működik a Biblia, a királyi kenet jelképe. 133

134 Az a terület amit az atyáink már egyszer birtokba vettek, ott tanyát vert az ellenség lásd a filiszteusok a bűn, a démonok. Amit a Józsué kenete megszerzett, azt a földet a következő generációk beszennyezték, hamis bálványokkal, bűnökkel, szent bűnökkel tisztátalansággal, varázslással; beszennyezték a törvénykezéssel, emberi istentiszteletekkel, amely Istent csak haragra ingerli. Bejöttek a Baálok, az Astarték istene, Szidon istene, Moáb istene, ammoniak, filiszteusok istene; elhagyták az Urat és nem Őt tisztelték; elfelejtették már atyáik Istenét. Ezért ezeknek az isteneknek népei mindig megtámadták Izraelt, fosztogatták városaikat. Ma is így van ez, ha Krisztus Teste beenged bűnöket, és Isten mellett más dolgokat is első helyre tesz, már nem az Úr a fontos, hanem az Úr ügye, már nem az Úrnak énekel, hanem az Úrról, mert más szellem hatalma alá került akkor Isten népe mindig nehéz helyzetbe kerül és elveszti az addig megszerzett területek felett a hatalmat. A filiszteusok tulajdonképpen uralkodtak bizonyos vonatkozásban Izrael fölött egészen Dávid idejéig. ( Bírák 13:1 ) A filiszteusok ( idegen, vándor ) uralma alól több hős hozott szabadulást, de Dávid teljesen az uralma alá hajtotta őket. A Dávidi kenet az már magába hordozza a győzelmet a vallásosság és a varázslás, a bálványimádás fölött. Mert Dávid újból megtisztította a már egyszer elfoglalt, meghódított földet, újból igaz volt, mert helyreállt az igaz istentisztelet azon a földön. 134

135 Megszerezni az örökséget, majd megtartani azt csak harccal lehet, mert Sátán az ellenség ma is folyamatosan el akarja rabolni; mégpedig úgy ha Isten népe beengengedi a bűnt, szépen fokozatosan jön vissza az ellenség. Ezért harcolj Isten népe! Ismerd fel hol vesztetted el az előző nemzedékek óta a te örökségedet, hol vesztetted el Isten jelenlétét? Mi az oka, hogy ma már az egyház nem ismeri a Biblia Istenét úgy, mint a jelek és csodák Istenét? Vissza kell szereznünk a Szent Szellemet, a Szellem ajándékait, a csodákat, a természetfelettit, a gyógyító kenetet, mert az egyház néhány generációval ezelőtt elvesztette azokat. Joggal énekel himnuszt a beszennyezett ígéret földjéről Dávid több zsoltárában is, miközben beismeri ősei bűneit Zsoltár Vétkeztünk őseinkkel együtt, bűnt gonoszságot követtünk el.mégis megszabadította őket gyűlölőik kezéből. De csakhamar megfeledkeztek tetteiről. Leborultak a bálványszobor előtt, fölcserélték dicsőséges Istenüket.megvetették a kívánatos földet.ingerelték tetteikkel az Urat Mégis rájuk tekintett I.Krónika 18:1 Dávid megverte a filiszteusokat, leigázta őket, megverte Moábot is és adófizető szolgái lettek; majd adófizető szolgái lettek az arámok egész Edom Dávid 135

136 szolgája lett. Így segítette meg az Úr Dávidot mindenütt ahová csak ment. Dávid nem simogatta az ellenséget és nem könyörgött nekik, a 18. Zsoltárban kapunk egy bepillantást abból hogyan harcolt és hogyan győzött: Ő tanítja kezemet a harcra. Üldözöm és utolérem ellenségemet, nem térek vissza míg nem végzek velük. Szétzúzom őket, nem tudnak fölkelni, lábam elé hullanak. Összezúzom őket, mint a szélhordta port, széttaposom, mint az utca sarát. Csak a Dávidi prófétai harci kenet képes visszaszerezni az elvesztett örökséget, csak a királyi kenet képes végleges, és tartós győzelmet venni a Saul háza szellemén, amely a varázslás, a vallásosság és a lelki kereszténységet jelenti. Kell az eklézsiának ez a kenet, amely felszabadítja azt a földet, ami az övé csak nem tudja Isten Királyságát kiterjeszteni rajta. Ezért Isten népe! Vissza kell menned oda ahol elvesztetted a kenetet, a szellemi örökségedet, a Szent Szellem ajándékait, ahol elvesztetted a tüzet. Tedd azt amit Dán fiai és az Úr veled lesz. De Dán fiai elvesztették területüket. Ezért felvonultak Dán fiai és megtámadták Lesemet. Elfoglalták azt, és kardélre hányták, birtokba vették és letelepedtek benne. 136

137 Aztán elnevezték Lesemet Dánnak, ősatyjuknak Dánnak a nevéről. Ez Dán fiai törzsének az öröksége. Legyen ez az év a szellemi örökséged birtokba vételének az éve Jézus nevében! december A Saul házából kihívott eklézsia, avagy lesz a Góliát feje? Kié is Két királyság, kétféle gyülekezet vezetés, kétféle egyház és kétféle szolgálat, misszió, de ha szellemben nézzük, kétféle szellemiség bontakozik ki a szemünk előtt a Saul és a Dávid király uralkodásán keresztül. Mindketten jól indultak, Isten által kiválasztottak és felkentek voltak, de amíg Saul nem tudta befejezni jól azt amit Isten rábízott, addig Dávid uralkodása kiteljesedett. Mindketten jó hadvezérek is voltak az I.Sámuel 14:47 ben Saulról is azt olvassuk : Ahol csak megfordult, mindenütt győzelmet aratott. Hol romlott akkor el a dolog? Mi volt a különbség a két király között? I.Sámuel 15:9 arról olvasunk, hogy Saul nem engedelmeskedett maradéktalanul a prófétai szónak, 137

138 hanem meghallgatta, de a kivitelezés már csak részleges volt. megkímélte Agágot Az Agágról,( az óemberről ) és az engedelmességről már sok tanítás elhangzott, én most a prófétai beszéd szempontjából nézem Sault és Dávidot. Saul legnagyobb hibája az volt, hogy az Isten harcát nem az Isten tökéletes beszéde szerint hajtotta végre. Ilyen az amikor a prófétai beszéd, a rhéma nem teljes tekintély a számunkra, vagy a gyülekezet számára, egy szolgálat számára, vagy egy ember egy vezető számára. Ha egyszer valamit egy szolgálatot vagy gyülekezetet az Isten rhéma Igéje hívott létre, vagyis kijelentésre született abba a szolgálatba súlyos hiba emberi ötleteket ( az Agágot ) emberi terveket, elgondolásokat belevinni, mert gyors bukás a vége. Ezután is lehet még szolgálni, úgy tenni mintha minden rendben lenne, de akit a Szent Szellem vezet az hamar érzékeli, hogy abban a szolgálatban valami hamis. Isten már rég tovább ment egy lépéssel, míg az illető észre sem vette, hogy a szolgálat kenete eltávozott róla. Megláttam, hogy ez nem csak egy jellembeli tulajdonság lehet, nem csak egy esemény, hanem ez egy szellem amely magába hordozza a vallásosságot, a varázslást, amely a prófétai szót nem engedi felfakadni, sőt üldözi, féltékeny rá, ha rajta múlna meg is ölné. 138

139 A Dávidi vezetésben és szolgálatban ott van a prófétai szó, hiszen Dávid saját maga is próféta volt. Ő saját maga kért vezetést az Úrtól. I.Sámuel 23:2 Elmenjek és megverjem e a filiszteusokat, kérdezi az Urat. Mert Dávid függött Istentől és az Ő beszédétől, tisztelte azt akkor is amikor vétkezett; ennek köszönheti hogy egyre jobban erősödött és emelkedett. II.Sámuel 3:1 Hosszúra nyúlt a háború Saul háza és Dávid háza között. Ez a két királyság kétféle szellemi hatalmat mutat és ma is szemben áll egymással. Ma is mindkettőt megtalálhatjuk szolgálatokban, gyülekezetekben; nagyobb baj akkor van, ha mindkettő egyidejűleg van jelen egy közösségen belül, mert ezek harcolnak egymás ellen. Ahol a prófétai beszéd nem tud felfakadni ott nem a Dávid háza királyságát láthatjuk. Viszont ha egy gyülekezetben elkezdenek megjelenni a próféták, mert Isten elkezdte előhívni őket, akkor ez a szellem, lefolytja, sarokba szorítja, megkérdőjelezi, megalázza, egyszóval barlangba és pusztába, sziklavárba, elrejtőzésbe kergeti. Sokat kellett szenvednie Dávidnak Saultól. Dávid a prófétai harcos, a prófétai dicsőítő és ez a kenet nem tud felfakadni a Saul házában. De ez a kenet képes egyedül arra, hogy a Sekinát, az Úr dicsőségét visszahozza az Isten házába, az eklézsiába is. Pedig azt látjuk, hogy Saul is harcolt, harcolt; 139

140 látszólag még király volt. Mégsem voltak már olyan eredményesek azok a harcok, már nem volt kedves az Úrnak. A Góliáttal való harcban is meglátszik ez a különbség, pedig ott Dávid még kezdő mondhatnánk kezdő keresztény volt és nem katona, nem harcos volt. Dávidnak egy előnye volt: rajta volt a kenet; míg Saulnak és katonáinak a tapasztalata és a katonai ereje volt, addig Dávidnál ott volt a prófétai beszéd. Saul észből, értelemből, mondhatnánk a teológiai alapelvek alapján gondolta megoldani a helyzetet, benne volt az egója, míg Dávid Isten erejével és Isten beszédével harcolt, kenet alatt. A Dávidi kenet felkent parittyából dobálja a felkent köveket, a prófétai beszédeket az ellenségre, konkrétan a varázslásra! Micsoda különbség! A jól képzett Saul és hadserege, nem érti mit csinál az a kamasz, elbeszélnek egymás mellett; pedig mindketten az Izrael Istenét hívták segítségül, és Őt képviselték. Mégis Góliát feje Dávid kezébe került! Meglátta egész Izrael, hogy nem karddal és nem lándzsával szabadít meg az Úr. Ma is megmutatja Izrael Istene, hogy a prófétai kenet által kilőtt felkent parittyák és kövek eltalálják az Isten népe ellenségét, a Góliátot! Megmutatja Isten, hogy nem a régi jól bevált módszerek, hagyományok, szabályok, nem az értelem diktálta szolgálatok, nem a teológia, hanem Isten kijelentett beszéde, a rhéma Ige és a prófétai szó, Isten adott helyzetére kimondott speciális beszéde fog csak szabadulást hozni Isten népének. 140

141 Ezért a Saul szellemnek meg kell halnia ma is Krisztus testében. A régi magunkkal hozott gondolkodásmódnak, az elvárásoknak meg kell halniuk, és engedjük, hogy a szolgálatokban, a gyülekezetekben felfakadjon, majd növekedésnek induljon, de fel is tudjon nőni a prófétai szolgálat. Csak prófétai szóval tudjuk a hamis okoskodásokat, érveléseket lerontani. Ugyanígy van a személyes életünkben is, a győzelmeket az Istentől kapott speciálisan megvilágított rhéma Igék fogják meghozni, ha azokat megvalljuk és kihírdetjük illetve engedelmeskedünk azoknak. Engedjük és kérjük Istent, hogy fakadjon fel bennünk ez a Dávidi kenet, a harcos prófétikus szellem, mert életünk ellenségeit ez fogja legyőzni, kríziseken, nehéz helyzeteken csak a Szent Szellemtől elvett prófétai szó fog átvinni bennünket! Saul szellemét pedig küldjük a halálba minél előbb! De nem elég, hogy Saul meghal, a fiának az utódnak Isbósetnek is meg kell halnia, csak ekkor lehetett Dávid az egész Izrael királya. Megértettem, hogy ez a Saul szellem generációkon keresztül ott volt és van a magyar eklézsiában is örökségként, és ahogy Mikál, a Saul lánya sem tudta elfogadni a Dávidi kenetet ( mert eltért az apja által megszokottól ) ez a szellem nem tudja elfogadni ma sem, sőt kigúnyolja a prófétai harci dicsőítő szolgálatot; - és Mikál éppen ezért volt meddő! 141

142 Figyeljük meg, ahogy Saul meghal, ( meghal a fia Isbóset is ) Dávid azonnal Júda királya lesz. Mindaddig amíg a te Saulod él, ez a Dávidi kenet nem tud uralkodni és felfakadni teljesen, mindaddig nem tudod legyőzni a te Góliátodat sem! Nekünk azonban Újszövetségi keresztényeknek könnyebb dolgunk van, mint Dávidnak volt Saullal szemben, csak fel kell ismernünk és a Jézus Nevében hatalmat kell venni rajta, és kiparancsolni. Kié lesz tehát Góliát feje? Ki győzi le a varázslást? Természetesen nem az, aki maga is varázslásban és a vallásos szellem alatt él. Ezt a szellemet, ahogy a Saulit is a prófétai beszédek, felkent kilőtt rhéma igék fogják elpusztítani, kiírtani. Saulnál ilyet nem láttunk, mert ő mindig a saját hadseregében, a saját erejében és a harci öltözetében bízott. Dávid legelső csatája és győzelme ez volt, hogy megharcolta a varázslással a harcot, a Saullal vívott harca sokkal elhúzódóbb és keményebb volt; de csak mikor mindkettő meghalt akkor jutott királyságra. Ki kell jönnünk a Saul szellemének hatalma alól, meg kell hogy haljon Saul szelleme, mind egyénileg, mind testületi szinten ahhoz, hogy fel tudjon fakadni a királyi kenet, a harcos prófétai dicsőítés kenete és a prófétai szó! Fontos, hogy testületi szinten is ki legyen végezve Magyarországon, mert ez a szellem mintegy örökségként kíséri végig az egyházakat. A Sauli szellem nem viseli el a prófétai dicsőítést. 142

143 I.Sámuel 19:9,10 Dávid pengette a lantot. Ekkor Saul lándzsával a falhoz akarta szegezni Dávidot. Saul egyszer az igazi ellenséggel harcol egyszer pedig az Úr felkentje ellen. Ez a jellemvonás és szellemiség nem vezet győzelemre, csak bukáshoz. Ez a Sauli szellem sok egyházban, egyházi struktúrában is örökségként ott van országunkban is, és ez a szellem nem engedi, hogy felszabaduljon a prófétai szolgálat, nem képes a Dávidi kenettel tovább menni, ezt a szellemet maradéktalanul ki kell írtanunk, ne cipeljük tovább! Az a harc amibe Saul belehal, Dávid nem fog belehalni! Vessünk egy pillantást még Dávidra: I.Sámuel 18:4 Dávid minden útján sikerrel járt,mert vele volt az Úr. Miért? Járhatott mélységekben vagy magasságokban az ő száját csak a prófétai dicsőítés hagyta el. Jól bizonyítja ezt az egész Zsoltárok könyve, egyetlen király sem énekelt zsoltárokat; ezek a zsoltárok pedig nem költemények, hanem prófétai beszédek. Dávid futásnak eredt, és menekült és prófétált, harcolt Keila lakosaiért és prófétált, menekült harcolt és prófétált sziklavárba, pusztába menekült, bujdosott és prófétált, megint harcolt, pengette a lantot és zsoltárokban prófétált! 143

144 Lásd: 34. Zsoltár; 3. Zsoltár; 54.Zsoltár; 56. Zsoltár; 59.Zsoltár; 142. Zsoltár Egyszer a saját életéért harcol, egyszer pedig a nép életéért, de mindig az Úr harcait harcolta, ezért is énekelhették róla az emberek: Megölt Saul ezer embert, Dávid meg tízezer embert! Folyamatosan kapcsolatban volt Istenével, teljes függőségben Vele. Míg Saul közvetve Sámuel szája által kapta meg a prófétai szót, addig Dávid saját maga hallotta az Urat, és engedelmeskedett is. Ez a mentalitás és kenet vezette el Dávidot már királyként arra, hogy hol kell az Isten sátorát felépíteni. Elfoglalta Sion sziklavárát. Felismerte, mert volt a mennyből hallása és látása, - meglátta, hogy a szövetségládának hol a helye és helyreállította az igaz istentiszteletet a prófétai harcos dicsőítő szolgálattal és fölfakadt az Isten jelenléte. Ez a Dávidi kenet képes arra ma is, hogy bevigyen minket az Úr jelenlétébe, hogy az Úr dicsősége leszálljon közénk. De tovább megyek. Ez a kenet tette Dávidot a Salamoni templom szülőatyjává; hiszen ő volt az, akinek az Úr odaadta a terveket, ő volt a kezdeményező, nem Salamon. Dávid nélkül nem lett volna ez a templom felépítve! Csak a Dávidi kenet tudja ma is felszabadítani, előhívni a Salamoni kenetet a templomépítés kenetét az apostoli prófétai kenetet Magyarországon is, és a te személyes életedben is! 144

145 Akié a Góliát feje annál van a templomépítés kulcsa is! Az az eklézsia, misszió vagy szolgálat amelyik legyőzi a varázslást, az tudja csak következetesen legyőzni a vallásos szellemet is és ott fog csak felfakadni a Salamoni kenet, az apostoli-prófétai kenet a Jézus Nevében!!!! Csak ha valóságosan helyreáll Dávid sátora a harcos prófétai dicsőítés az eklézsiában ez tudja felszabadítani a Salamoni kenetet, amibe benne lesz az Úr dicsősége valóságosan, nem csak egy kis jelenlét formájában. Ez lesz a teljesen helyreállított eklézsia, az utolsó idők felkészült menyasszonya, akiért eljön Jézus Krisztus. Isten kihívja most a Saul szellem alatt levő missziókat, felekezeteket, szolgálatokat, gyülekezeteket és embereket a Dávidi királyságba, a Sionba, az Ő jelenlétének helyére; helyreállítani az apostoliprófétai szolgálatot Magyarországon is! Ezért ne álljunk meg, írtsuk ki ezt a szellemet teljesen az eklézsiából, ne álljunk meg; harcoljunk és prófétáljunk, ahogy Dávid is tette! Látom ezt a folyamatot egészében. A magyar eklézsiának végig kell mennie ezen a folyamaton Saul házától a Salamoni templomig. Hosszú, harcos időszak ez, de minden a felismeréssel kezdődik, hogy szisztematikusan felismerjük melyek Saul házának a tünetei az egyház struktúrájában és működésében egyaránt. 145

146 Ezután a helyreállított egyház, az Isten dicsőségétől lesz hangos, mert a Dávidi kenet helyreállítja és visszahozza az Isten jelenlétét az eklézsiába. Az Úr most előhívja és felállítja a Dávidi kenetet a magyar eklézsiában és elveszi Saul házától a királyságot a Jézus Nevében! II.Sámuel 3:18 Dávidnak a kezével szabadítom meg népemet, Izraelt! Jelenések 4:7b ezt mondja a Szent az Igaz, akinél van a Dávid kulcsa;és amit kinyit, senki nem zárja be, és amit bezár senki nem nyitja ki. Mi a Dávid kulcsa? Mit jelent a Dávid kulcsa? - A felkent prófétai beszédek - ezek a kulcsok, amelyek ajtókat nyitnak és zárnak be a Jézus Nevében!!! Halleluja! Zirc

147 Átok és áldások Lelki beszédek: Jakab 3:14,15 Ha ellenben keserű irigység és önzés van a szívetekben, ne dicsekedjetek a bölcsességetekkel! Az ilyen dicsekedés hazugság lenne, amely eltakarja az igazságot. Az ilyen bölcsesség nem a Mennyből jön, nem Istentől származik, nem a Szent Szellemtől, hanem a földről, sőt a gonosz szellemektől. Két fő terület van, amelyben a keresztények gyakran vétkeznek íly módon, az általuk kimondott szavakon keresztül: 1. A keresztények egymás közt kimondott szavai ( Titus 3:2 ) ( Jakab 4:11 ) 2. Az Istenhez intézett szavak, imák ( Máté 12:36) A keresztények egyik leggyakrabban elkövetett bűne a pletyka ( Jakab 3:6 ) Az a hivő aki ilyen beszédekkel vétkezik, mind magát mind Krisztus Testének azon részét is beszennyezi amelyhez tartozik. A másokra kimondott lelki beszédek fájdalmakat, betegségeket okoznak. A keresztények nagy kárt tudnak okozni, ha Istenhez való imáikban, rossz módon beszélnek másokról. Sokan azt hiszik, hogy az ima mindig megfelelő és hatásai mindig jók. ( Példb. 28:9 ) 147

148 Nem engedhetjük meg magunknak, hogy saját bölcsességünkre támaszkodjunk. A Szent Szellem segítségével tudunk Isten számára elfogadható módon imádkozni. ( Róma 8:26,27 ) Jézuson keresztül és a Szent Szellem által, az Ő vezetése alatt kell imádkoznunk. Csak a Szent Szellem természetfeletti ereje képes arra, hogy innen a földről el tudja juttatni gyenge kis hangunkat egyenesen Isten fülébe, az Ő mennyei trónjához. A Szent Szellem nem fogja felkarolni az olyan imákat, amelyek önzésből, rossz motivációból, hozzáállásból, haragból, indulatból, kritizálásból táplálkoznak. Ezek az imák: földi, lelki, démonikus imák. Ezeknek az imáknak az eredménye negatív! Mindig nyomásokat helyeznek az ilyen imák azokra akikért ilyen imádkozás folyik, ezzel csak növeljük a terheiket. Az imáinkban nem vádolunk és nem uralunk le senkit. Ha a vádló szerepét játszuk, akkor a sátán példáját követjük, aki Isten előtt vádolja a keresztényeket! A kárhoztató szellemben elmondott imák ellenkező eredményt érnek el, és azért akiért ebben a szellemben imádkozol talán sosem tud kijönni alóla. Uram tudod milyen, de Te változtasd meg.. Róma 8:33,34 ez az ima hatalmával való visszaélés! 1. Vádló, kárhoztató imák 2. Leuraló, manipuláló imák 148

149 Példabeszédek 28: 9 Aki elfordítja a fülét, és nem hallgat a tanításra, azoknak még az imádsága is utálatos. Istenhez való imáinkban rossz módon beszélhetünk másokról. Sokan azt hiszik, hogy az ima mindig megfelelő, és hatásai mindig jók. Isten a Bibliában mindig lefektette a számára elfogadható ima alapelveit. Aki ezeket nem veszi figyelembe, és azokkal ellenkező imát visz Isten elé, Isten nemtetszését, és imája elutasítását fogja kiváltani. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy saját bölcsességünkre támaszkodjunk. Isten egy mennyei Segítőt küldött el nekünk, a Szent Szellemet. Az Ő segítségével tudunk Isten számára elfogadható módon imádkozni. Róma Hasonlóképpen, a Szent Szellem is segítségünkre siet abban, amiben gyengék vagyunk. Hiszen sokszor még azt sem tudjuk, hogy miért és hogyan imádkozzunk. A Szent Szellem azonban maga könyörög értünk, szavakkal ki sem fejezhető sóhajtásokkal. Jézuson keresztül a Szent Szellem által ez a két feltétel. Nincs olyan természetes erő, amely innen a földről el tudná juttatni gyenge kis hangunkat egyenesen Isten fülébe, az Ő mennyei trónjához. Csak a Szent Szellem természetfölötti ereje képes erre. A Szent Szellem inspirálta imák nem feltétlen hosszúak 149

150 vagy ékesszólóak. Alá kell rendelni magunkat a Szent Szellemnek, az Ő vezetésének azért, hogy az imáinkat ne az irígység, és önzés, vagy egyéb testi magatartások, sértődöttség, harag, kritizálás, vagy önigazultság motiválják. A Szent Szellem nem fogja felkarolni az ilyen imákat. Az ilyen imákkal láthatatlan, azonosíthatatlan nyomásokat helyezünk azokra, akikért imádkozunk, és nem hogy enyhítjük, de még növeljük is a terheiket. Mikor hivő társainkért imádkozunk, nem szabad vádolnunk, sem pedig leuralnunk őket. Nemigen van az imánál hatékonyabb dolog. De a kérdés nem az, hogy imáink hatékonyak e, hanem az, hogy a hatás pozitív vagy negatív. Az egymásért való közbenjárásunkban merészelhetünk-e vádat felhozni azok ellen, akiket Isten kiválasztott. Vagy kárhoztatni azokat, akiket Isten megigazított. Az ima hatalmával vissza lehet élni a leuralásban is. Ez abban nyílvánul meg, amikor más embereken akarunk uralkodni, vagy rájuk erőltetni saját akaratunkat, saját elképzeléseinket ráolvassuk a másikra. Ez maga a varázslás. Ez először, mint test cselekedete jelentkezik, majd ha rendszeres, akkor mint okkult praktika, varázslássá válik. Az egyik kulcsszó, amely ennek az erőnek működését jelzi a manipuláció. Az emberek sok manipulatív lehetőséget felhasználhatnak azért, hogy megkapják másoktól, amit akarnak. 150

151 Ha imáinkat saját lelki ( értelmi, érzelmi ) döntéseink irányítják hatásuk káros és nem hasznos lesz. Megoldás: Megtérés >>>>> bocsánat kérés >>>>> elhagyás Dávid sátora Szent sátor vagyis a Mózesi sátor = a találkozás sátra, amely istentiszteleti és áldozati helyül szolgált az izraelitáknak a pusztai vándorlás korától egészen Salamon templomának előkészületéig. Jelképe Isten közelségének, aki a népe között lakozik. 35 éven át Kádesben állt, később a honfoglalás után Gilgálban ( Józsué 4:19 ) Silóban ( Józsué 18:1 ) Nóbban ( I.Sámuel 21:1 ) és Gibeonban ( I.Krónika 16:39 ) állították fel; Dávid Jeruzsálembe hozatta ahol később Salamon templomot épített. Dávid = összekötő, egyesítő, szeretett A Betlehemi Isai legkisebb fiaként Kr. e ben született Betlehemben.Bujdosó harcos volt, mert Saul elkeseredetten üldözte. A filiszteusok fölött aratott győzelme után elfoglalta Jeruzsálemet a jebuzeusoktól, és a várost Izrael szellemi központjává tette azzal, hogy a frigyládát odavitette, és megszervezte az istentiszteletet. Megtervezte a templomépítést. Jézus őse ( Máté 1:1 ) 151

152 Salamon = Békességes, béke - A 12 törzsből egyesített Izrael harmadik és utolsó királya. Aki felépítette a Dávidnak adott Isteni kijelentés alapján az első Templomot. Frigyláda: = A szent sátor illetve a templom szentek szentjében levő láda. Arany fedelét a kegyelem királyi székének nevezték. Isten közelségének és jelenlétének a jelképe. A menny és a föld találkozása volt, amelyen keresztül Isten szólt népéhez. Az egész ószövetségben háromféle istentiszteleti formával találkozunk és a Szent Szellem megmutatta hogy ez három féle gyülekezetet mutat és jelent ma is. 1. A Mózesi sátor 2. A Dávid sátora 3. A Salamon temploma A Mózesi sátor alapanyaga és építőanyaga nem ugyanaz volt mint a Salamoni templomé. A szentsátor oszlopai: 60 db ezüsttalpakon álló sittimfa tartóoszlop A Templom oszlopai: a főbejárat maga oszlopcsarnok volt, melyek közül kettő kiváltképpen díszes és értékes volt. A kőből épült falak cédrusfával beborítva és aranylemezekkel bevonva. A Mózesi sátor oszlopai a templomot nem bírták volna megtartani, azok gyengébbek voltak, egyszerűbbek és kisebb teherbírással rendelkeztek. Ma a Krisztus Testében az építőanyagot az ujjászületett emberek alkotják, az oszlopokat pedig a szolgálati ajándékok. A kijelentés sátrából csak a frigyláda és a kőtábla került be a Templomba. A frigyláda fedele fölött a két kérub között lakozott a 152

153 sekina. A sekina Isten jelenléte, Isten dicsősége, Jahve megnyilvánulása volt. Csak a Mózesi kijelentések, törvények, tanítások mennek át a templomba a struktúra nem. A Mózesi sátor felépítését nem ugyanaz a generáció végzi, mint a Dávid sátora felállítását és a Salamoni templom is egy következő generáció idejében volt. A Mózesi sátorba más volt a vezetési stílus, mint Dávidnál vagy Salamonnál. Dávidnak is másfajta vezetési stílusa volt, mint Salamonnak, mindegyiknek más volt a fegyverhordozója, más szintű harcokat harcoltak. A Dávid fegyverhordozója Salamonnak nem volt jó. Mit jelent ez szellemben? Mindegyik időszak egy-egy szellemi szintet mutat. Mózes sátra ott volt Akháb idején, Saul idején, a varázslás és a vallásosság, a bálványimádás, hamis istentiszteleti formák idején. Ez az istentiszteleti forma magában hordozza ezeket a szellemiségeket, mert ezeket csak a Dávidi prófétai kenet képes legyőzni. Egyedül a Dávidi stratégiai prófétai harci kenet az, amelyik képes legyőzni ma is Magyarországon a vallásosságot, és a varázslást; amelyek az apostoliprófétai kenet legnagyobb ellenségei! Mert Dávid volt az aki legyőzte a Góliátot, ( a varázslást ) legyőzte Izrael ősi ellenségét a filiszteusokat, neki kellett konfrontálnia Saullal is. Mindezek az ellenségek, (fejedelemségek, szellemiségek) Dávid sátorában nincsenek meg. A 153

154 szövetség sátrának lejárt az ideje Isten népe! Akarod a természetfelettit és a kenetet? Akkor föl kell állítanod Dávid leomlott sátorát, vagyis a prófétai, harci kenetet, elő kell hívnunk és engednünk kell, hogy felszabaduljon vele a királyi kenet! Dávid legyőzi az előző nemzedék által meghagyott ellenségeket és utat készít a templomépítésnek. Azt látom, hogy prófétai stratégiai szellemi harc fő célja ez! Az előző nemzedék bűneivel a prófétai kenet leszámol a behelyettesítő bűnbánat által, kiszabadítja Isten népét a fogságból és utat készít az Isteni meglátogatásnak, felszabadítja és előhívja az apostoli kenetet! A Dávid sátora gyülekezet már nem hordozza magában a Jézabel szellemét, a varázslást és a vallásosságot, valamint a törvény szolgálatát. Ez a szellem homályt hoz, amikor valaki kijön alóla akkor hiszi el valójában ezt. A magyar egyház végig megy ezen a folyamaton a Mózesi szinttől a Salamoni szintig, mert a Szent Szellem elvezeti az eklézsiát a végidők kenetéig. Látom szellemben azt, hogy vannak gyülekezetek akik még a kijelentés sátránál táboroznak, de vannak akik már elindultak és felismerték az ellenségeiket, legyőzték azokat átmentek az Akháb házával való konfrontáción, majd felismerték Saul házának szellemiségét abból is kijöttek. 154

155 Vannak gyülekezetek akiknél már áll a Dávid leomlott sátora, tehát a prófétai kenet kezd kibontakozni. Isten most ezekben a napokban hívja elő azokat a fegyverhordozókat, prófétai harcosokat, közbenjárókat akik Dáviddal együtt a frigyládát, Isten valóságos jelenlétét és dicsőségét beviszik a helyére és felállítják a prófétai imádatot, a 24 órás imádatot, felfakad náluk az Aszáfi kenet. Ahogy Dávid 24 órás folyamatos hangszeres zenével vette körül a frigyládát 40 éven át; itt születtek meg azok a prófétai zsoltárok, amelyeket a Bibliából már jól ismerünk. Ezért amikor egy közösségben szellemi szint váltás van, Isten gyakran az új nemzedéket használja az új borhoz; a Szent Szellem gyakran átrendezi a sorokat, a szolgálat menetét, átrendezi a szolgálattevőket is. Dávidnál tehát már nem a régi kijelentés sátrát látjuk, mert ő új sátrat vont a szövetség láda fölé. Tehát a prófétai kenet új formában jön elő, új struktúra, új nemzedék és új befedezés. I.Krónika 15:1 Dávid helyet jelölt ki az Isten ládájának és sátort vont föléje. Akkor mondta ezt Dávid: nem szabad másnak hordoznia az Isten ládáját, csak a lévitáknak, mert őket választotta ki az Úr, hogy hordozzák és állandóan gondozzák az Úr ládáját. Összegyüjtötte azért Dávid Jeruzsálemben az egész Izraelt, hogy az Úr ládáját arra a helyre vitesse, amelyet kijelölt számára. 155

156 I.Krónika 16:1,4 Ezután bevitték az Isten ládáját, és elhelyezték annak a sátornak a közepén, amelyet Dávid vont föl. Majd égő és békeáldozatokat mutattak be az Isten szine előtt. Rendelt az Úr ládájához szolgálattevő lévitákat, hogy hírdessék, magasztalják és dicsérjék az Izrael Istenét az Urat. Aszáf volt a vezetőjük Dávid helyet készített az Úr ládájának. Nekünk is kell egy új helyet készítenünk az Isten jelenlétének, dicsőségének az életünkben és a gyülekezetünkben is. Ez pedig az alapos megtéréssel lehet megtenni és ha megtisztítjuk, megszenteljük magunkat. A prófétai kenet fölé pedig új sátrat kell vonni, új befedezés kell. II.Krónika 4:6 Az Isten ládáját azonban már fölvitette Dávid Kirját Jeárimból, amikor helyet készített annak, mert sátrat vont föl neki Jeruzsálemben. De a rézoltár, amelyet Becalél, Úri fia, Húr unokája készített, ott volt az Úr hajléka előtt. Ezt kereste föl Salamon és a gyülekezet. Föl ment tehát Salamon az Úr szine előtt álló rézoltárhoz, amely a kijelentés sátránál volt, és ezer égőáldozatot mutatott be rajta. Dávid végső célja az volt, hogy a szövetség láda templomba kerüljön, ezért kihozatta a régi helyéről és átmeneti ideig az ő általa felállított sátorban tartotta azt, amíg a templom fel nem épült. Dávid a sekinát elválasztotta a Mózesi istentisztelet előírásaitól, saját házában helyezte el a szövetség ládát. 156

157 Volt egy átmeneti idő és ez Dávid ideje alatt volt amíg a frigyláda már nem a kijelentés sátrában volt, de még nem is a Templomban. Ma éppen ebben a korban van a magyar eklézsia amikor a prófétai hivatal helyreállításának van itt az ideje. Már felszabadult a prófétai kenet, kezd letisztulni a prófétai ajándék minden fars dologtól, de még az apostoli-prófétai hivatal nem állt fel. Ez tehát egy átmeneti állapot, ez az időszak a Dávid sátorának az ideje. A frigyláda tehát amely már nem a Mózesi sátorban volt, miközben a kijelentés sátra még áll és a gyülekezet is, sőt maga Salamon is oda ment Istennel találkozni és áldozni a régi sátorba, pedig a szövetség láda, - vagyis az Isten jelenléte, - már rég nem volt ott. Ha egy gyülekezetben, közösségben a prófétai kenet felszabadul az leválik automatikusan ma is a Mózesi sátorról, a régi istentiszteleti formáról. Mindez azért mert a prófétai kenetnek új szellemi befedezésre van szüksége, ahogy Dávid új sátrat állított a láda fölé, a prófétai kenetnek sem megfelelő a régi befedezés. A mózesi befedezés nem elég az új jelenlétnek, kell a Dávidi sátor, a Dávidi befedezés az apostoli befedezés kell - a prófétai kenetnek. Dávid odaállította az arra a szolgálatra megfelelő embereket akik hordozhatják a szövetség ládát, nekik meg kellett szentelniük magukat. Veszélyes az, ha nem a megfelelő ember van a megfelelő helyen. 157

158 Dávid nem a Mózesi sátorba járt már az istentiszeletre, hanem a saját maga által felállított Dávidi sátorba, a prófétai imádat ott fakadt fel ; de tudta hogy ez egy átmeneti sátor lesz. Csak az Isten valóságos jelenléte és dicsősége az amely felfakasztja az igazi prófétai imádatot. Ez a régi kijelentés sátorban már nem volt lehetséges, mert nem volt ott a szövetség láda, csak a rézoltár. Ahol nincs ott az Isten igazi jelenléte ott csak imitáció az imádat, és testből van, és a prófétaság szelleme nem fakadhat fel; ott nincs kijelentés, nem szól az Úr. Hiszem, hogy fontos alapelvek ezek amelyeket most a Szent Szellem kibontakoztat, mert ezeknek a folyamatoknak egyikében biztos, hogy benne van és lesz minden közösség. II.Krónika 1:4-5 A kijelentés sátra tehát még Gibeonban volt, miközben már nem volt benne a frigyláda, Salamon mikor király lett, mégis oda ment imádkozni, és áldozni amikor kérte Istentől, hogy jól tudja kormányozni népét és Isten ott válaszolt neki. A Dávid sátorában már nem volt áldozás és nem volt oltár, hanem hálaáldozat volt és imádat oltára. Érdekes ez a kettős időszak, mely valóban egy átmeneti idő volt amíg a templom fel nem épült. A Szent Szellem megláttatta velem, hogy ma is vannak és lesznek ugyanilyen helyzetek, szituációk az eklézsiában. Lesznek átmeneti időszakok amikor a próféták kijönnek a Mózesi sátorból, a hagyományos 158

159 istentiszteleti formákból, de még nincs mellettük apostoli szolgálat, várják, hogy felépüljön az apostoli-prófétai kormányzás Krisztus Testében. Ezért kihírdetem, hogy a Dávidi prófétai szolgálat mellé előjönnek az apostoli szolgálók is,mert Dávid nem kapott engedélyt a templomépítésre, az apostoloknak az elhívása ez.. Előhívom most Magyarországon is Dávid leomlott sátorát, és előhívom az utolsó idők apostolait erővel, kenettel, királyi kenettel felruházott apostolait a Jézus Nevében, előhívom az apostoli gyülekezeteket. Mert Isten munkájának tovább kell menni, Isten királysága nem áll meg a Dávid sátoránál, nem áll meg a prófétai szolgálat helyreállításánál csupán. Mostmár az apostoli szolgálat helyreállítása következik, mert enélkül a szolgálat nélkül az összes többi szolgálati ajándék sem tud kiteljesedni. Elsőre Dávidnak sem sikerült azonban a frigyládát a helyére tenni, kudarcot vallot, mert nem szent módon és nem megfelelően bántak az Isten jelenlétével, amikor Uzza halála megtörtént. II. Sámuel 6:6 Amikor Nákon szérüjéhez értek Uzza az Isten ládájához kapott, és megfogta, mert megbotlottak az ökrök. Ezért fellángolt az Úr haragja Uzza ellen. Nyomban lesújtott rá meggondolatlanságáért az Isten és meghalt ott, az Isten ládája mellett. Dávid pedig megdöbbent attól, hogy az Úr összetörte Uzzát. Uzza = erő Nákon szérűje = 159

160 ütés, csapást jelent Uzza a saját erejéből meggondolatlanságból ért hozzá a frigyládához, - vesztére. Több mondanivalója van ennek az Igének, de a Szent Szellem bontsa ki az olvasónak bővebben személyre szabottan; legyen ez most egy gondolat ébresztő csupán, egy ige mag, amely most elvettetik.. Dávidot vádolhatták volna a tradicionális emberek a Mózesi sátor hívei, - valószínű hogy tették is hiszen sokat beszél a csúfolódókról a Zsoltárok könyvében, - hogy ez Isten ellenes amit Dávid csinál, ezért halt meg Uzza, ezért van az ítélet ebbe az eseménybe, maradjon inkább minden a régi formájában, úgy ahogy azt nekünk Mózes megmondta. Ma a Szent Szellem tovább akar menni, kell hogy a Mózesi sátor szolgái is tovább tudjanak menni a Dávidi sátorig majd pedig a Salamoni templomig. Ne kritizáljuk és ne ítéljük el azokat akik ebben előljárnak, még akkor sem, ha elsőre nem sikerül nekik a prófétai istentisztelet, mert rosszul sül el, mert meghalnak az Uzzák. Legyen nyitva a szellemi szemünk, és lássuk meg hol van felfakadóban a prófétaság szelleme, és álljunk oda melléjük, ne akadályozzuk őket; mert ezek stratégiai harcok, - és győzelmek lesznek belőlük, azért mert akiket az Isten Szelleme vezet azok nem fognak rossz útra térni. A prófétai kenetet és szolgálatot támadja legerősebben az ellenség, a legnagyobb mélységbe 160

161 képes letaszítani azt aki veszélyezteti birodalmát. Lásd József, Dávid és Dániel. Éppen ezért tanulnak meg olyan szenvedélyesen harcolni a Sátánnal szemben; ezért rajtuk keresztül fakad fel a harci kenet. A prófétákat ahogy Dávidot is Isten szelleme vezette, ezért tudta, hogy merre menjen, folyamatos kapcsolata volt az Úrral, közvetlenül Őt kérdezte és nem mindig prófétákon keresztül kommunikált az ő Istenével. A Dávidi prófétai kenet, és prófétai beszédek szabadítják fel az anyagi javakat a templomépítés megalapozásához; ez a kenet kapja meg a stratégiát, a templom tervrajzát. (I.Krónika 28:11 és 29:2) A prófétai stratégiai szellemi harc nélkül nem épülne fel a legmagasabb szintű kormányzás Krisztus Testében. Dávid Zsoltáraiban láthatjuk meg hogy kapott kijelentést az új sátorról és a Sionról, kijelentést kapott a Templomról, amelyről sokat énekelt pedig csak szellemben láthatta, ő már fizikai szemével nem látta ezt a templomot. Néhány Ige amikor Dávid a sátorról és a Sionról énekel: Zsoltárok 27:5 Megóv engem sátrában a veszedelem napján. Elrejt sátra mélyén, magas kősziklára helyez engem. Zsolt. 61:5 Hadd lakjam mindenkor sátradban, hadd meneküljek szárnyad oltalmában. 161

162 Zsoltárok 15:1 Uram ki lehet sátradnak vendége, ki tartózkodhat szent hegyeden? Zsoltárok 68:17-19 Miért néztek irigyen ti sokcsúcsú hegyek arra a hegyre, amelyet Isten lakóhelyéül választott? Ott is lakik az Úr örökre! Istennek harci kocsijai számtalan sokezer, ezekkel jön az Úr a Sinairól szentélyébe. - amikor kijelentést kap arról, hogy a Sionon kell a frigyládának, az Úr jelenlétének lennie és vele együtt az Úr Templomának is. Zsoltárok 76:3 Sálembe került a sátra, lakóhelye a Sionra. Ott törte össze a tüzes nyilakat, A pajzsot, a kardot, a harci eszközöket. Amikor a Templomról énekel és prófétál: Zsoltárok 5:8 De én bemehetek házadba, mert Te nagyon szeretsz engem, És szent Templomodban leborulok, mert tisztellek téged. Zsoltárok 11:4 Az Úr ott van szent Templomában, az Úr akinek a trónja a mennyben van, lát szemével. Zsoltárok 26:8 Uram szeretem házadat ahol laksz, dicsőséged lakóhelyét Január

163 Kármel hegyi panoráma _ és Visszatekintés 2006 novemberében férjemmel együtt hadat üzentünk Jézabelnek, a saját életünkben. Hatalmas változást hozott körülöttünk és elindult egy folyamat, amibe benne volt az Isten valóságos módon. Elkezdtünk szellemben látni és szellemben járni, a saját gondolataink helyett kezdtük megismerni az isten gondolatait, vége volt annak mikor észből és érzelemből követjük az Urat. Isten elkezdte új módon kijelenteni terveit, akaratát, munkáját számunkra. Sokszor alig tudtuk fogadni a kijelentések özönét. Elkezdett felfakadni az életemben a prófétai beszéd. Kezdtünk a természetfeletti Isten mozgásából érzékelni már momentumokat. Ha elvonultunk imádkozni valóságos módon éreztük az Ő jelenlétét, amit azelőtt soha, pedig én már több éves karizmatikus keresztény voltam. Isten azt mondta,ahogy a saját életünkben győzelmet vettünk Jézabel szelleme felett, most menj és szabadíts meg másokat is, akiket oda küldök hozzád! Ezzel egy időben elindultunk a Karmel hegyen felfelé. Minden ott kezdődött, amikor azt mondja Isten Illésnek, hogy : eredj el innen,menj rejtőzz el a Kérit patak mellé. Sokat tudnék beszélni arról, hogyan éltük meg az életünkben a Karmel hegyig tartó utat, mert nagyon valóságos volt. Most csak egy-két gondolatot 163

164 mondanék erről a folyamatról, és azokról a szintekről amelyet megértettünk és szellemben végigjártunk. I. A Kérit patak szintje: = a válás, leválás helye Ha Isten az Illés szellemét akarja rád ruházni, hogy menj és szabadítsd meg népemet, hozd ki a Babiloni fogságból, akkor itt kezdődik a szolgálat: a Kérit pataknál. Hogyha prófétai elhívással rendelkezel, hogyha vezető vagy a gyülekezetben, hogyha győzelmeket akarsz látni az életedben, hogyha nem hamis próféta akarsz lenni, akkor végig kell menned a Kármel hegyi úton. Ez az elvonulás, elrejtőzés, a puszta ( ahogy Bemerítő Jánosnál is és Jézusnál is volt ilyen puszta ) a felkészülésnek az ideje és helye. Kemény helyzet, minimális fizikai instrukció, sok-sok szellemi táplálék, bűnbánat, megtérés és Jézabel szellemének valóságos levetkőzése, felismerése helyzetekben, ennek gyakorlása ez jellemzi ezt az időszakot. Ezen az elrejtett helyen készíti fel ma is Isten az Illéseket. Ezen az elrejtett helyen Isten személyesen foglalkozik prófétáival,és tanítványaival, a prófétai generációval egyaránt, személyesen táplálja őket mind szellemileg, mind fizikailag. Ez a hely nemcsak az elrejtőzés, hanem a a leválás helye is. A Kérit pataknál Illést Isten leválasztotta a világról, leválasztotta a hamis egyházról, elkülönítette őt mindenkitől, itt csak Istenre számíthat, egyedül 164

165 tőle, felülről várhatja az ellátását. Isten itt megtanítja Illést teljesen a tőle való függőségre. De kitartás Illés, te csak gyűjtsd a kenetet, mert ez az elhívásod része, akkor leszel képes tüzet lehívni, hogyha megkapod a hatalmat, amelyet állhatatossággal, hűséggel, radikális kitartással szerezhetsz meg. Amint ez a kinyilatkoztatás jött hozzám szellemben, Isten elkezdett bennünket leválasztani a vallásról, a hamis istentiszteleti formáról. Elkezdte megmutatni annak megnyilvánulásait, és elkezdtünk szépen sorban megtérni és megtérni mindabból,amit adig gyakoroltunk és ami nem Isten szerint való volt. Ez azonban azt eredményezte, hogy az Illés Szelleme leválasztott bennünket is az egyházról, kihívott onnan, és elkülönített bennünket is. Olyan helyzetek jöttek, amelyeket már nem mi irányítottunk, hanem Isten. Ez a szint a teljes elkülönülés helye volt a számunkra, sokszor sokkoló helyzetekkel és körülményekkel. Valóságos volt, de a kenetünket növelte. II. A Sareptai özvegyasszony szintje: Ez a hit lépések szintje és a megalázkodás szintje: hitből kellett cselekednie az asszonynak, nem az értelmére támaszkodni, Illésnek pedig elfogadnia ezt a szintű ellátást alázattal. Mert bár nem a bőség ideje volt, de mégis természetfeletti módon működő esemény ezvalóságosan rendelt mellénk Isten 165

166 ilyen özvegyasszonyt,aki szellemben is értelemben is nagyon friss, akit nagyon szeretünk és akivel szellemben összekapcsolódtunk, egységben vagyunk. Nem kerülhető ki ez a folyamat! Azonban az Illésben lévő Szellem volt az, amelyik megsokszorosította az özvegyasszonynak a z olaját. Hogyha erre a szintre eljutunk, akkor át fogunk tudni adni szellemi kenetet, a Szent Szellem olaját tudni fogjuk megsokszorosítani másoknál is, mert itt már nálunk is érzékelhetően ott van a kenet. Azonban Illésnek itt még nem adatott meg az, hogy szolgáljon vele. Csupán az özvegyasszony fiát támasztotta fel. Ez a kenet képessé tesz bennünket arra, hogy szellemi fiakat hívjunk elő prófétai szóval, hogy szellemben életre kelnek mellettünk az elhalt fiak is, és hiszem, hogy lesz idő, amikor valóságosan, fizikálisan is fel fogunk tudni támasztani fiakat és visszaadni az anyáknak őket. III. Az Akhábbal való találkozás szintje: Erről a szintről is van egy külön anyag, amiről itt most nem szólnék. Amelynek az a címe, hogy : És Ahábbal mi lesz? - Isten megmutatta mit jelent az Aháb szelleme. Akháb Isten népének a vezetője volt, és a legnagyobb problémát ez okozta. Mert Akháb nem az Isten prófétáira hallgatott, hanem Jézabel volt mellette, tehát nem az Isten akaratát szabadította fel a népre. 166

167 Ahol Jézabel ott van, ott megtalálható Akháb is, aki mindenkivel szót ért, néha a Szent Szellemmel is néha Jézabellel is. A kétfelé beszélő ember, aki Jézabellel nem mer konfrontálni ezért a Szent Szellem munkája nagy mértékben le van fojtva nála. Ő maga nem mindig varázsol, de hagyja hogy a mellette lévők ezt tegyék. Ez nagyon nagy felismerés volt számomra, mert sokszor alig észrevehető ez a szellem, csak mikor a szellemed már teljesen kifinomult arra, hogy észre vedd a manipulálást, akkor tudod meglátni, hogy ott annál az embernél azért nem tud felfakadni az igazság, mert még egyet beszélés, egyet cselekvés van. Ez a momentum az utolsó, mielőtt felérne a próféta a Kármel hegyre. Amikor látást kaptam erre a szellemre, vagy inkább fejedelemre, akkor Isten elkezdett elém hozni ilyen embereket, hivőket, akikkel konfrontálnom kellett,mert különben én is Jézabelnek az asztaláról ettem volna. ez azonban nagyon nehéz volt, és sokszor követtünk el hibákat is a konfrontáció időszakában. Nehéz volt azért is,mert mindaddig nem mehettünk ki abból a helyzetből fizikálisan,amíg nem tudtunk Isten szerint konfrontálni, és amíg nem volt meg a szívünkben a megbocsátás. Ugyanakkor így utólag azt is látjuk, hogy miközben Isten szinte belemártott bennünket ilyen akhábi helyzetekbe, azért tette, hogy valóban 167

168 megtanuljuk megkülönböztetni az Ő szellemét és ezt a szellemet, valóban megismerjük hogyan nyilvánul meg, az egyházban. De mindeközben éreztük, hogy növekszik bennünk a kenet, ahogy a látásunk is erősödik, és kezdünk fölé kerülni ennek a szellemnek. Megláttuk, hogy hatalmat szerezni fölötte csak akkor lehet, hogyha közelről megismerjük Jézabelt és a szövetségesét. IV. szint Kármel hegyi látás és győzelem! Mikor felértünk ide, Isten Szelleme szólt, hogy most megmutatok neked egy panorámát, nézd meg mit látsz és min mentél keresztül. Így utólag ismertem fel ezeket a szinteket. Aztán azt mondta, hogy most pedig nézz szét a hegyen. Még nincs itt az ítélet ideje, most annak van az ideje, hogy: I.Királyok 18:19 Most azért gyűjtsd ide hozzám az egész Izraelt a Karmel hegyre. Kiknek kellett ott összegyűlnie? Először is Akhábnak, a Baál papoknak, a népnek és Illésnek egyedül. A Szent Szellem megmutatta azt, hogy három - féle gyülekezet, három- féle lelki gondozás és három- féle keresztény élet van, de ebből csak egy az Isten szerinti. 1. A vallásos:- ahol a vezetés a vallásos szellem alatt van, ott a nép is 2. A kétfelé sántikáló: az Akháb szellemű 168

169 3. Az Illés szellemű: aki képes lehívni a tüzet A vallásos, bálványimádó, Babilon szellemű gyülekezetek és lelkigondozókat Jeroboám és Jórám király példáján keresztül szeretném bemutatni. ( I. Királyok 13 részből ) Az Akhábi kétfelé sántikáló és keveredett egyházat, keresztényeket pedig Saul és Jóás király példája adja meg számunkra. ( II.Krónika 24 rész; II.királyok 12 rész ) A keveredést a testi és a szellemi keresztények együtt alkotják. Kain a vallásos szellem megtestesítője, megöli a szellemben járó Ábeleket! Veszélyes hosszú távon a keveredés! A harmadik az Illés szellemű egyházat, keresztényeket, pásztorokat, ahol az Isten túláradó jelenléte és kenete ki tud áradni, az imádat felszabadul és szellemben járó keresztények vannak, ezt pedig Josafátnál fogjuk megnézni. ( II. Sámuel 8. rész alapján ) Mindhárom eklézsia képe kiábrázolódik és jelen van a Kármel hegyen, ahol az Isten dicsőségével találkozik a vallásos világ, a testi keresztények, a kétfelé sántikálók is felismerik, hogy a szellemben járó keresztények azok, akik képesek lehívni az Isten tüzét. Mindaddig mindenki azt hiszi magáról, hogy képes leimádkozni az ébredést Magyarországra is, miközben ezt teszik már évtizedek óta és nem történt még semmi, most meg látja mindenki, hogy ki az Illés Istene, és kik az Illés Istenének prófétái. 169

170 Mert azok a próféták, akik eddig vádolva voltak, hogy miattuk van minden szárazság ( szellemi ) akiket eddig nem fogadtak el, nem értettek meg, azok fogják lehívni a Karmel hegyi tüzet! Az Illések most előlépnek, mert eddig az elrejtettség állapotában voltak, és Isten egyedül az Ő imájukra felel tűzzel! Egyértelműen kiderül ki az aki Illés Istenének szelleméből táplálkozik! A Szent Szellem leteszi a pecsétet Illés mellett! Most ezt a három - féle eklézsiát, vezetést és lelki gondozást szeretném bővebben kielemezni, amelyet itt megláttam. V. szint A Kison patak szintje jön: Kison patak = A fordulat helye. Ahol megtörténik a hamis próféták ítélete, amely valóságos módon meglátszik az Egyház vezetésében is, hogy ezután kik kapnak szót, kikre hallgat az Isten népe. A testi - lelki keresztények, lelki vezetők, azok akik nem a Szent Szellem akaratából lettek felkenve, azok le lesznek váltva Isten által és felszabadul a szellemben járók által az Isten ereje, a természetfeletti lelkigondozás, felszabadul a kenet. A Jézabel szelleme itt még ugyan nincs kiirtva, itt még csak a hamis próféták lepleződnek le! Olyan sok hamis próféta és tanító van ma az egyházban, mindenki azt hiszi, hogy nála van az 170

171 igazság, mégsem tudják kihozni a foglyokat a börtökökből, nem változik meg a hivők élete, a problémák problémák maradnak, betegek betegek maradnak, még a vezetők, a pásztorok is betegséggel küszködnek. Tele van az egyház depressziós, kiábrándult hivőkkel, mert az általuk hirdetett ige pusztán csak féligazság. Csak egy kis hamisság van benne, csak egy kis eltérés, csak egy kis kovász, de ez már Isten szemében HAMIS. Az Illés Kenetének első lépésben a hamisat kell leleplezni. Az illés tüzével megjelenő próféták ezért ma a hamis tanításokra hirdetnek ítéletet és leplezik le. Ezért nem lesznek kedveltek az egyházban, sem ott ahol valóban nincs ott az igazság. Ezért kellett prófétai szóval hirdetnünk az ítéletet a hamis tanításokra és a hamis istentiszteletekre Magyarországon, mert a Kármel hegyi tűz kettős tartalommal rendelkezik. Első része az ítélet tüze, a másik fázisa pedig az ébredés tüze. VI. szint Az eső lehívásának az ideje: Menj fel egyél és igyál, mert eső zúgása hallatszik. Akháb az első számú vezető, elkezd szellemben táplálkozni, mert már lát és hall is. Ezután azt látjuk,hogy harci kocsiján Jezréelbe ment. Jezréel = Isten vet, plántál, ültet 171

172 Folytatódik a gyülekezetplántálás az Illési kenettel, az ébredés esője pedig elkezdődik. Ez a momentum a gyülekezetek belső eseményeinek győzelmét jelenti. Amikor a vezetők felismerik, hogy Isten prófétájára oda kell figyelni, felismerik, hogy kik azok, akiknél ott van a Szent Szellem szava és követik az Isten szavát, amelyt itt Illésen keresztül mondott az Úr. Most nézzük meg milyen jellemzői vannak a Babilon szellemű,vallásos egyházak, vezetésének és lelkigondozásának. Jeroboám egy vallásos struktúrát alakított ki,és vallási központokat hozott létre Dánban és Bételben, félelemből hozott meg ilyen döntéseket. Motivációja nem tiszta, hatalomféltésből származik, pedig az Isten elhívása ott volt az életén, prófétai beszéd által. Emberi cselekedetekből, észből hozott rossz döntéseket, behozta a bálványimádást és az eredetei Isten szerinti minta másolatát készítette el az istentisztelet formájaként. Szinte egy teljesen új vallást alapított, épített oltárt, áldozott ( I.Kir. 13:1 ) Aztán kiment a prófétai szó Isten parancsára amely megítélte a hamis istentiszteleti formát. Isten népe szellemi paráznaságot követett el, megszentségtelenítették Isten nevét. A mennyei mintától teljesen eltérő istentiszteleteket végeznek, hamis motivációkból, 172

173 a mozdulatok ugyanazok, csak a Szent Szellem már nincsen benne. Itt egy negatív csoda történt ennél az oltárnál, mert az ítélet jogos! Ugyanaz a parancs az Isten emberének, mint a Jézabeli időkben. Nem ehette ugyanazt az ételt, és nem ehetett egy asztalnál a bálványimádás embereivel. Ahogy Illés intette Akhábot ott is mindenki a Baálnak áldozott és a Jézabel asztaláról étkezett. A Szent Szellem megpecsételte a prófétai beszédet csodával, de mégsem eredményezett megtérést Jeroboámnál ( 13:3 ). Jeroboámot ugyanaz az ítélet sújtotta, mint Jézabelt. a kutyák eszik meg. Egy baj van, hogy az ítéletet a nép is megkapja ( 14:16 ) kiszolgáltatja Izraelt a vétkek miatt. Amerre megy a vezető, arra megy a nyáj is. Isten ítélete nagyon valóságos és radikális lesz ezekben a napokban is. Ezt a hamis istentiszteletet és hamis imádatot, a megszokásból az oltár előtt leborulunk, az Isten beszédét teljesen figyelmen kívül hagyva. Az ilyen egyházakban, felekezetekben, gyülekezetekben ahol az Ige tekintélye ennyire csorbát szenved, nem értékelik a prófétai szolgálatot sem, és nem is tud az megnyilvánulni, mert nem ismerik az Isten beszédét. 173

174 Nincs elismerve a Szent Szellem, a nép sötétségben jár és mindez a vezető miatt. Az oltár hamis, a templom - hamis, a motivációk - hamisak, az ünnepek - hamisak >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> minden emberi értelemre készült EZ A VALLÁS!!!!!!! A papok becsapottak,varázslás, megtévesztés alatt vannak, azt hiszik, hogy jó amit csinálnak. ( 12:33) maga találta ki vallás Jeroboám mivel az országot belevezette egy hamis vallásba, bálványimádásba, varázslásba, ezzel leuralva a népet, ezért súlyos árat kellett fizetnie. Ezekben az egyházakban és embereknél, akik ehhez adják magukat nincs valóságos megtérés, ha van is az nem őszinte, nem alapos, rossz motivációjú. A logoszból lelkigondoznak, ha egyáltalán van lelkigondozás. Szavuk emberi vigasztalás, mert ezek az emberek pszichológushoz járnak, antidepresszánsokat szednek, miközben hétről-hétre hallgatják az Igét de becsapottak, megtévesztettek, hamis hitben élnek. Értelmi teológiai okoskodásuk miatt nem működik a Biblia és ezért az emberek betegek lelkileg, testileg, szellemileg. Szükségeik földi módon vannak betöltve, a lelkigondozás kimerül a családlátogatásból, a nyájas, lelki beszédekből. Érzelemre ható vigasztalás van és 174

175 nem szellemből, nem rhémából, ezért nem eredményez szellemi átalakulást, változást. Ezt szabad, ezt nem szabad szinten mutatják be a Bibliát. Nincs személyes, élő kapcsolat Istennel. Isten Királyságát, a természetfeletti Istent hírből ismerik, hiszen a Bibliából csak a betűt látják. Mindez távol áll Isten gondolkodásmódjától! Ez a Jézabel szellemének a vallásos része, ami az élő hitű keresztényeknek még a gondolkodásából is ki lesz írtva, ahhoz hogy az Isten Igéjét működni lássa! Hétről hétre nem történik semmi változást, a Szent Szellem munkáját nem érzékelhetjük ezeken a helyeken. Ma egész Magyarországnak teljesen ki kell jönnie ennek a szellemi fejedelemnek a fennhatósága alól. Az a szomorú, hogy az emberek azt hiszik, hogyha el zarándokolnak egy arany borjúhoz = kegyhelyhez, akkor azzal letudták az istentiszteletüket és ki van Isten vele elégítve, minden meg van oldva. Nem ez a mennyei minta, a Bibliában nem ezt látjuk. És az a szomorú, hogy sokan a gyülekezeteket is ilyen kegyhelynek tartják, hogyha vasárnap elmennek, elzarándokolnak, akkor minden rendben lesz, és a lelkiismeret megnyugszik. És ami még szomorúbb, hogy Isten elküldte a prófétáit ma is Magyarországon, de a vezetők nem értik, vagy nem akarják megérteni 175

176 Isten szavát, és ugyanazt akarják tenni velük is, mint Jeroboám tette az Isten emberével, aki az Isten szavát hordozta: Fogjátok el őt! A hatalmával visszaélve elpusztítani őket. Azonban Isten meg fogja a kezüket, és negatív csodával megítéli azoknak a szolgálatát, munkáját, akik Isten akaratának az útját állják, és elutasítják, megvetik a prófétai beszédet. Mert Isten az Újszövetségben is akkor küld prófétákat, amikor bűn és hamisság van az egyházban, és amikor változtatni akar, amikor Reformot akar elvégezni. Így van ez napjainkban is. Isten akkor küld prófétákat, amikor a vezetők, vének nem hallják meg az Ő szavát már. De ma a pásztorok, vének, vezetők, lelkészek nagy része azt hiszi, hogy csak ők hallanak, nekik van joguk hallani az Isten szavát és csak nekik fogja megmutatni Isten az utat, a megoldásokat, és sokan ebben a hitben akarják tartani a népet is. A második képet pedig a II.Krónika 24 és a II. Királyok 12- ből szeretném bemutatni, Jóás király példájából, a Jóási gyülekezet vezetést nézzük meg. Jóásnál jó a kezdet és jó az indulás kijavíttatta a templomot, bár a papok, léviták nehezen engedelmeskedtek, gyenge vezetőnek bizonyult, ez fiatalsága számlájára is írható. A papok eltették a pénzt maguknak, akikre rábízták a pénzt, azokat nem számoltatták el. Nem volt haditerv és nem volt kész a hadsereg, mert amikor az Arám király Jeruzsálem ellen vonult, Jóás 176

177 odaadta a templomi kincseket, hogy ne legyen háború, így úszták meg a konfliktust. Gyenge kezű vezetés alatt a szolgálatokban mindenki a maga feje után megy, az egyes szolgálatokban nincs elszámoltathatóság, az Isten szent dolgai nem szent módon vannak kezelve. Lazaság a kormányzásban, belső munkában és az ország védelmében is. Külső támadás esetén az ilyen vezető nem tudja megvédeni az ellenségtől a gyülekezetet, mivel nincs minden terület a Szent Szellem vezetése alatt. Vagy pedig még nem érett a vezető a kormányzásra. Ha a gyülekezetben nincs a helyén a belső védelem, a közbenjárói ima,és nincsenek közbenjárók, akkor az ellenség ki-bejár a gyülekezetekben, és a hivők életében egyaránt, és nem tudják azt kezelni! Egység hiánya miatt is kudarcba fulladhat egy Istentől jól elindult folyamat. Azonban ha valamit Isten a maga természetfeletti támogatásával elindított, azt emberi eszközökkel, értelemmel, saját teológiával befejezni veszélyes és kockázatos. Isten nem fogja hagyni, hogy az Ő Neve csorbát szenvedjen! Azt tette amit helyesnek tart az Úr, csak az áldozó halmok nem szűntek meg. Itt ezek szerint mégsem volt 100%-os a mennyei minta! Ez a dolog még a bálványimádás része volt. Az Isten munkáját végezni teljes odaszánással, de rossz motivációval, és a fejekben a 177

178 szolgálattudatúság uralkodik, testi módon érzelemből történik a dicsőítés, a Szent Szellem itt is a háttérbe húzódott, ezen a helyen is. A nép rossz helyen áldozott a vezető engedélye miatt. Ez kihatással van az egyéni életekre és a gyülekezet együttes győzelmeire is. Egyénileg sem lehet 100%-os győzelmet venni, ha nincs minden rendben a vezetésben! Csak az áldozóhalmok maradtak meg. Csak egy kis emberi ötletet, elgondolást viszünk az Isten munkájába, az Isteni rendbe! II. Királyok 13:14 Amikor Elizeus abba a betegségbe esett, amelyben később meghalt, elment hozzá Joás, Izrael királya: ráborulva sírt és ezt mondta: Atyám! Atyám! Izrael harci kocsijai és lovasai! Jóás király megijedt az ellenségtől, pedig volt Istentől vezetés, mert megkapta a taktikát, a harcmodort a győzelemhez, de nem tudott teljes mértékben együtt működni a prófétai beszéddel! Prófétai cselekedetet kellett volna végrehajtania, de nagy hibát követett el, mert nem volt teljes a végrehajtás és ezért a győzelem sem. Azok a vezetők és keresztények, akik nem függnek teljesen a Szent Szellem vezetésétől, azok nem is fogják mindig meghallani, azt hogy mit akar az Isten 178

179 tenni. Csak az Igének való teljes engedelmesség és az Ige tekintélyének való helyreállítása hozhat a keresztényeknek valóságos győzelmeket. Ugyanezt láthatjuk Saulnál is. Félig való engedelmesség a prófétai beszédnek megláthatjuk, hogy nincs meg az Ige tekintélye az ilyen közösségekben. Használják az értelmüket is, néha a Szent Szellemre is figyelnek, de hiányos az engedelmesség, nincs teljes függőségi viszony! Ez a kétfelé sántikáló kereszténység! Saulnak azt mondja Isten erre: Olyan az engedetlenség, mint a varázslás vétke. ( I.Sám.15:23 ) Az ilyen közösségekben a lelkigondozásban nincsenek teljes győzelmek, az új megtértek élete nagyon hamar megreked, mert nem tudnak mit kezdeni a problémájukkal. Szellemi problémát lelki módon kezelni, ez abszolút nem járható út Istennél! A királyi kenet az uralkodás, a hatalom a démonok felett függ ettől. Isten akarata az, hogy megszünjön a hivők és a gyülekezetek életében a kétfelé sántikálás azért, hogy előjöhessen a királyi kenet, és teljes győzelmek születhessenek Júda Oroszlánjának az erejével! Isten csak a teljes Szent Szellemnek való engedelmességre adja a természetfeletti támogatását. 179

180 Magyarországon sok karizmatikus keresztény közösség tartozik ehhez a vonalhoz, és azt hiszik minden rendben van, várjuk az ébredést, majd jön, mert Isten megígérte, addig meg csak elimádkozgatunk minden vasárnap, elimátkozgatunk minden év január első heteiben egy nagy böjttel egybekötve is stb. Ezeknek a bűnöknek a megvallása és megtérés nélkül távol marad a Szent Szellem, és az ébredés. Évekig azzal tévesztette meg a gyülekezeteket a Sátán, hogy majd jön csak úgy magától az ébredés, várjuk, várjuk és várjuk a majdban eljön. Egy utópisztikus hamis reménység volt ez és nem több. Mivel nem volt vezetésük és kijelentésük a Szent Szellemtől, nem látták meg, hogy erre fel kell készülni, ez a várakozás nem egy passzív állapot csupán. Nos az egy szövetségben levőknél, akár gyülekezeten belül, akár házasságon belül van a keveredés, mindegyiknél nagyon veszélyes dolog! Miért? Kain a vallásos lelki kereszténység példája, a maga választotta, maga alkotta istentiszteletet gyakorolta, saját erőből, tehetségéből, két- kezi munkájából áldozott, amit Isten nem fogadott el! Isten csak a véráldozatot fogadja el, amely a megváltást veszi igénybe. 180

181 Ábel a szellemi és az Isten szerinti kereszténységé, ő bemutatta a véráldozatot, amely Krisztus megváltói munkájának az előképe volt. A testi, értelmi, lelki kereszténység, a vallásos szellem megöli a szellemben járók szellemét. Ez legjobban a friss újjászületetteknél látszik, eltelik néhány hónap az addig friss látással rendelkező, betöltekezett új megtértünk, először csak egyet beszélt a vallásos hivőkkel, a lelkigondozójával, majd előbb-utóbb már ugyanazokat cselekedte és gondolta, mit a többiek. Három-négy hónap alatt azonosul az egyházával és annak nézeteivel, szellemiségével, ha egyáltalán megmarad a gyülekezetben! Látszólag mindent ugyanúgy végez a két Egyház, a két keresztény ( a Kaini és az Ábeli ). Isten a kaini istentiszteletet mégsem fogadja kedvesen, nincs rajta áldás. Isten nem kér a magunk csinálta istentiszteletekből. Azért adta a mennyei mintát, hogy azt kövessük, akkor fog működni az Isten Királysága itt a földön, ha maradéktalanul követjük az Isten útmutatását, és nem a saját értelmünk szerint járjuk a hit útját! Nagyon sok ilyen keresztény vasárnap felveszi a vallásos álarcot, vasárnap betartják a törvényt, hétfőtől péntekig pedig a maguk választotta életet élik. Ez aszellem ha egy gyülekezeten, vagy ha egy házasságon belül van a szellemben járókkal, akkor keveredés van egy szövetségen belül. A vallásos szellem megöli az istenit, 181

182 a szellemben járókat, akik a mennyei mintát követik, megöli szellemileg a fiakat. Ezekben a napokban amikor az utolsó idők Egyháza felébred kell, hogy együtt mozduljon az egész gyülekezet és kell, hogy a felébredtek tudjanak hatással lenni és segíteni a többieknek, akik még a régi gondolkodásmód szerint tartják az istentiszteleteiket, mert ők azt hiszik, hogy Isten a régi tömlőjükbe beletölti az Új borát! Kell, hogy a régi tömlőket kicseréljük, hogy az új bortól ne szakadjon ki és elbírja azt. Elég volt már Magyarországon a működésképtelen vallásokból! Nincs szellemi gondoskodás a nyájban, nincs szellemi egység, nincsenek áldás alatt a keresztények! Ahol pedig keveredés van, ott szüntelen konfrontálnia kell a szellemben járóknak, mert a testi keresztények nem értik meg a többiek döntéseit, cselekedeteit, a hit lépéseket nem merik felvallani. Folyamatos a viszály, a széthúzás, a diszharmónia az ilyen közösségekben és a házasságokban. I. Korintus 2:12 A nem szellemi ember pedig nem fogadja el az Isten Szellemének dolgait. Nincs és nem is lehet egység, ha pedig a szellemi keresztény megalkuszik bármilyen Szent Szellem 182

183 általi vezetésében, cselekedetében, döntésében, akkor Isten pecsétje nem lesz ott az életén, elmegy a kenet és az erő, elveszíted a szellemi látásodat és hallásodat! A megalkuvásra a Szent Szellem érzékenyen reagál, és megszomorodik! Nekünk ezt Isten nagyon komolyan megtanította. Sok harcba került mire a vallásos szellemet végre levetkőztük és a Szent Szellem elkezdett bennünk és általunk munkálkodni, már nagyon vigyázunk arra, hogy ne veszítsük Őt el. Most értettem meg sokkal később ezután a kijelentés után, hogy miért rejtette el Isten ennyire Illést Akháb házától és Jézabel uralkodása elől. Az ő tekintélyük alatt nem tudott volna Istennel intim módon, csak ráfigyelve kommunikálni, így óvta meg őt a folyamatos befolyásolásoktól, amelynek ki van téve a szellemben járó hivő, így tudta megszerezni a kenetet Illés a tűzlehíváshoz.. Isten Illést személyesen tanította, hogyha nem rejtőzik el, akkor Jézabelnek a befolyása, fenyegetései, vádlásai mellett nem tudott volna Istenre figyelni, mint ezt később láthatjuk is, hogy elmenekült Jézabel elől. Sok-sok friss megtért, aki ilyen vallásos közegbe újjászületett, elhal szellemileg, mert megöli a fiakat Jézabel szelleme, és annak a tanítása. Sok Egyház felel az újjászületett és elhalt fiakért, a kiesett, megtört életekért, a bevallásosodott friss megtértekért, akikben ott van az Istentől kapott 183

184 talentum és ajándék, csak ez alatt a szellem alatt nem tud kibontakozni! Ezután elment Kain is az Úr színe elől. Nincs szellemi kapcsolatuk az ilyen keresztényeknek és gyülekezeteknek Istennel. Nincs Isteni jelenlét, nincs jövőkép, kijelentés, nincs Rhéma, csak a Logosz van és a teológia, az pedig nem tart meg senkit! A Logos az a betű és megöli a szellemet! Isten Szellem, mi is szellemi lények vagyunk. Ha Krisztus bennünk van, mi pedig Krisztusban akkor egy Szellem vagyunk Vele! Istent láthatjuk Szellemben,hallhatjuk szellemben, mert egy Szellem vagyunk Vele! Krisztus élete van bennünk, és akkor már nem csak mi beszélünk Hozzá, hanem képesek vagyunk a szellemünkkel meghallani azt is, amit Ő mond nekünk. Ez a szellemben járás lényege! Ekkor működik valóságosan az Isten királysága az életünkben, a gyülekezetünkben! De ezt lelki síkon, érzelemtől és értelemből, a vallásos szellem nem érti meg. II. Krónika 29: 8,9 Ezért haragudott meg az Úr Júdára és Jeruzsálemre. Ezért tette őket iszonyatossá, borzasztóvá és gúny tárgyává, amint magatok is látjátok. Ezért hullottak el őseink fegyver által, ezért vannak fogságban fiaink, leányaink és feleségeink. 184

185 Azért elhatároztam,hogy szövetséget kötök Izrael Istenével, az Úrral és akkor elfordul tőlünk lángoló haragja. FIAIM NE TÉTLENKEDJETEK! Hiszen titeket választott ki az Úr, hogy az Ő szolgálatára álljatok, neki szolgáljatok és áldozzatok! A természetfeletti Isten túláradó jelenléte és kenete csak az Illés szellemű gyülekezetekben található meg! I. Krónika 20. részben Josafátnál nézzük meg a győzelem okát. Ez a gyülekezet és kereszténység van legnagyobb hatással az ellenségre, mert az ördög munkáját egyedül itt tudják megsemmisíteni. Ezért itt sokszor van konfrontáció, és az ellenség tudja, hogy kivel áll szemben, nem is tetszik neki ezért sokszor intéz támadást ellenük. A vallásos kereszténység az nem okoz neki fejfájást, mert ott nem sok kárt tesznek az ördög uralkodásában. Jön az ellenséges támadás, Josafát is megijed. De az első dolog, amihez kezd, az hogy az Urat kezdte keresni és böjtöt hirdetett. Nem kezdett el emberi logikával kitalálni megoldásokat, hanem bevonta az egész gyülekezetet az imába és segítségül hívták Izrael Istenét. A legjobb, amit tehetünk mi is szorult helyzetben az, hogy azonnal bevonjuk Istent a folyamatokba és nem kombinálunk tovább. Ahol a Szent Szellem ott van, ott kimegy ilyen esetben a prófétai beszéd - és ez sokszor nem a pásztor száján keresztül történik, - azt 185

186 meg kell vizsgálni és aszerint lépni. A prófétai beszéd ma is felszabadítja Isten kezét a cselekvésre. Hatalmas fegyver a kezünkben, mert az Isten beszédét és akaratát tudatja velünk. Itt kell az Isten beszédének való hit és engedelmesség, amely az emberi értelmet félre teszi ilyenkor, mert lehet, hogy az ész mást diktálna. - ez a vizen járás folyamata! Izgalmas, de az Isten az Ő beszéde mellett bizonyít, és ott van az Ő jelenléte, segít legyőzni a hullámokat. Josafát belevitte a gyülekezetet az imádatba. ENNÉL JOBB FEGYVER NINCS, AZ IMÁDAT LÉGKÖRE SZABADULÁST HOZ! Teljes erővel harcos, dicsőítés és imádat volt jelen a gyülekezetben illetve kinn a harctéren. Harcolni fizikailag nem is kellett, mert miközben szent öltözetben az Úr jelenlétének szentségében voltak Isten cselekedett. A végeredmény: zsákmányszerzés lett és áldás völgye! Az Úr harcolt Izraelért! Josafát gyülekezete az Isten jelenlétének következményét mutatja be! Minden a vezetőkön, és döntéseiken múlik! Ha a nép sír, kesereg,megoldatlan problémákkal, gondokkal küszködik folyamatosan, nem tud győzelemben járni, nem tud megmaradni a szabadságában, akkor sok esetben az a baj, hogy 186

187 hiányzik az Isten természetfeletti ereje, vezetése és jelenléte a gyülekezetben. Itt a prófétai beszéd áldást szabadított fel. Isten népét érintő fontos döntéseket hozni úgy, hogy meg sem kérdezik az Urat elbizakodottság. Mit mondasz Te Szent Szellem ebben a helyzetben? Amikor az őrállók szolgálata hatékonyan elkezd működni óriási terhek esnek le a közösség vezetőinek is a válláról,nem kell, hogy tördelje a kezét mit miért hogyan tegyen. A prófétai szó egy adott helyzetre vonatkozóan közli Isten akaratának és céljainak konkrét kijelentését. Josafát győzelméhez mindkettő szellemi fegyver kellett: a prófétai szó és a prófétai dicséret és imádat. Mindkettő óriási és hatékony fegyvere Isten népének! Ez nem testből, érzelemből való dicsőítés volt, mert annak nincsen semmiféle hatása a szellemvilágra. A mennyet a vallásossággal nem lehet megnyitni. A dicséretünk, ha nem érzelemből szól, elhallgattatja az ördögöt. Az Úr fizikai fegyver nélkül adott Josafátnak győzelmet, a dicséret,dicsőítés, imádat fegyvere győzött! Hadd fakadjon fel Magyarországon is az Eklézsiában az imádás kenete, a dicsőítés kenete, a prófétai dicsőítés, a prófétai beszéd ami lehozza az Isten jelenlétét a magyar Eklézsiára! 187

188 Ahol az Isten jelenléte ilyen módon ott van, ott a lelkigondozásra sem kell olyan nagy hangsúlyt fektetni, mert amit eddig sok csatás háborúval tudtunk csak megnyerni, azt most Isten jelenléte pillanatok alatt elvégzi. Már nemcsak rész győzelmek lesznek emberek életében, hanem teljes szabadulást érünk el akármilyen problémákkal szemben. Ezekben a gyülekezetekben már a lelkigondozásról, - ami eddig stratégiai fontosságú volt, - áttevődik a hangsúly a közbenjárói imacsoport tevékenységére, hatékonyságára és a prófétai szolgálat, valamint a prófétai dicséretre. Mert ezek a szolgálatok biztosítják a gyülekezet eredményét és növekedését, a temészetfeletti Isten meglátogatását! Ne féljünk újból visszamenni az Igéhez, mert Isten az apostolok cselekedeteit ma, most folytatni fogja Magyarországon, még akkor is, ha ez a vallásos vezetőknek teljesen idegenül hangzik, és nem értik meg, akkor is hogyha veszélyezteti vagy ledönti az egyház elnöki székeket és pozíciókat. Ne féljünk beleállni Isten új folyamába, mert kimaradunk az elragadtatás előtti utolsó nagy ébredésből! Isten most megrázza az egész vallásos Európát és az eddig felállított teológiai dogmák alapjaiban fognak összedőlni az egyházakban! Magyarországon minden a Kármel hegyi eseményekkel kezdődik. Amikor Isten megmutatja magát a vallásos világnak, 188

189 a kétfelé sántikáló keresztényeknek és leküldi az Ő tüzét azokra az oltárokra, amelyeket a mennyei minta szerint állítottak fel! I.Királyok 18:30-38 Ő pedig helyreállította az Úr lerombolt oltárát. Az áldozat bemutatása idején odalépett Illés próféta és azt mondta: Uram, Ábrahámnak,Izsáknak Istene! Hadd tudják meg a mai napon, hogy Te vagy az Isten Izraelben, én pedig a Te szolgád vagyok, és mindezt a Te parancsodra tettem! Felelj nekem Uram, felelj nekem, hadd tudja meg ez a nép, hogy Te az Úr vagy az Isten és Te fordítsd vissza a szívüket! Akkor lecsapott az Úr tüze. Amikor látta ezt az egész nép, arcra esett és ezt mondta: Az Úr az Isten! Az Úr az Isten! Ez az Isten üzenete ma a magyar Eklézsiának: és akinek van füle hallja meg mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek! Ámen! Zirc

190 Visszatekintés Ma amikor a Szent Szellem azt mondta, hogy ismét tegyem közzé ezt a 4 évvel ezelőtti üzenetet, akkor azt látom, hogy sok-sok mindent megtett az elmúlt 4 év alatt ezekből a kinyilatkoztatásokból, de sok mindent még ezután fog megtenni. Ahogy a mi életünket is keményen megítélte ezen a Kármel hegyi úton, úgy fogja Isten ezt tenni a gyülekezetekben, napjainkban. Az önmagunk megítélésével, és a megtéréssel tudjuk elkerülni az Illés tüzének ítéletét. Isten Szelleme az Újszövetség üzenetével támasztja alá nekünk ezt az alábbi üzenetet. Mielőtt az Isten Királysága elérkezik a Máté 3:11 igéje fog megvalósulni. (Egyszerű ford. ) Ő (Jézus) majd Szent Szellembe és tűzbe merít be titeket. A kezében szórólapát van, amivel megtisztítja szérűjét Azzal az üzenettel kezdődik ma az Isten Királysága, amellyel Jézus elkezdte a földi szolgálatát: Máté 4: 17 (Csia ford.) Ez időtől kezdve Jézus hirdetni kezdte: Térjetek új felismerésre, mert közel van a mennyek királysága! Egyszerű ford: Változtassátok meg azt, ahogy gondolkodtok, és azt, ahogy éltek, mert a mennyek királysága már közel van. 190

191 Isten Királysága nem kérdés, hogy elérkezik Magyarországra is. Mielőtt eljön, előtte Isten hatalmas Szellemének a szavával hirdeti a megtérés üzenetét az Ő prófétái által, azért, hogy az Ő fenséges, dicsőséges jelenlétében ne haljunk meg, ne vesszünk el, amikor a Királysága valóban elérkezik az Ő dicsőséges jelenlétével. Ezért, aki a Kármel hegyre felmegy és vállalja ezt a megtérést, az megmenekül. Ahogy a Baál prófétáinak áldozatára nem felelt Isten, úgy ma sincs felelet és nincs mennyei tűz, nem lesz ébredés tüze a hamis egyházakban, a hamis próféták életében és szolgálatában, csak az Isten embereinek szolgálatára, csak az Isten szerint helyreállított istentiszteleti formára és szolgálatra, életre fog eljönni az Isten Szellemének a tüze ma is. Ezekben a napokban az Illés kenete láthatóvá lesz azoknak a szolgálatán, akik végig mentek a Kármel hegyi úton, a megtérés útján, azoknál, akik nem tartanak Ahábbal és nem étkeznek Jézabel asztaláról, és azoknál, akik nem sántikálnak tovább kétfele. A Kármel hegyi úton végig menve Isten Szellemének tüze napról napra világított rá a vallásos hamisságainkra, sokszor szinte égetett ez a tűz. (karizmatikus keresztényként hosszú ideig éltünk mi is a vallásban.) Illés Szelleme napról napra jött a 191

192 világossággal és leleplezte a vallásnak, Babilonnak bíbor köntösét. Minden azonosulást, szövetséget és hamis tanítást meg kellett tagadnunk, ahogy a Szent Szellem rávilágított a vallásosság bűneire az életünkben. Kivette a kezünkből az aranypoharat (Jel. 17:4) mely tele volt értelmi magaslatokkal, féligazságokkal, hamis teológiai magyarázatokkal, utánzásokkal és sok- sok törvénykezéssel. A Kármel hegyi út a megtérés útja volt számunkra, a leleplezés útja, a szétválasztás útja, az elválás és leválás útja, a tévelygés, a megtévesztettség és a varázslás, vallásosságból való kijövetel útja. Nehéz, sokszor fájdalmas út volt ez, a megtöretés útja, a megalázkodás útja, a próféták félretételének az útja, az el nem fogadás útja (lásd Illés) a hamisnak bélyegzés útja ( te vagy Izrael megrontója ) de egyben a kenetgyűjtés útja is. Nem bírtuk volna végigcsinálni, hogyha a Szent Szellem jelenléte nem lett volna velünk naponta, - élveztük a jelenlétét, naponta sok-sok órát töltöttünk a jelenlétében, és tudtuk, hogy bárki-bármit mond, nekünk Isten szólt, ma is szólt és újra szólt. Minden nap tőle hallottunk, mert Vele voltunk egészen bensőséges, intim kapcsolatban, és az Ő szava erőt öntött belénk mindig, tudtuk, hogy jó helyen vagyunk, mert benne vagyunk az Ő akaratában. Ahogy Illésnél is megtörténhetett, hogy nem értették miért kellett neki elrejtőznie a Kérit pataknál, 192

193 úgy nálunk is így volt, testvérek és ismerősök elfordultak tőlünk, mert nem értették az életünkben a Kérit patak szintet, mit keresünk mi ott. De Illésnek Isten mondta: menj rejtőzz el és akkor 2008-ban nekünk is Isten mondta ezt, bár akkor még nem is sejtettük, hogy mivel jár ez az elrejtőzés és a hollók táplálása. De mondom nektek: amilyen valóságos volt számunkra ez az út az elmúlt időszakban, olyan valóságos lesz a végkifejlet is! És amilyen valóságos volt az ítélet tüze, olyan valóságos lesz az a tűz, amely az oltárunkon meggyullad, az ébredés tüze. Mert eljött 4 év után a tűz lehívás ideje, amelyet látni fog mindenki Jézus nevében! Ahogyan Illés először Gibeádban lakott, onnan hívta el őt Isten, hogy Jézabel elől rejtőzzön el. Első letelepedési állomása a Kérit patak volt, és amikor ott az ellátás megszűnt, akkor Sareptába kellett mennie, és ott lakni. Aztán, amikor meg kellett jelennie Ahábnál Samáriában, ez életének egy újabb állomása volt, mert igen mesze volt Sareptától, teljesen ellenkező irányba, messze volt Karmel hegytől is, nem egy napos utazások voltak ezek, és itt is le kellett telepednie Illésnek. Innen aztán el kellett mennie a Kármel hegyre, amely életének egy újabb állomáshelye volt. Ezt az utat szellemben végig kell járnia annak, aki az Illés Szellemében akar járni. 193

194 Nekünk azonban még fizikailag is voltak ilyen állomáshelyek az életünkben, és többször kellett másmás helyen letelepednünk. De mindig szólt a szent Szellem: most indulj, most állj meg és most hová menj, és meddig maradj. Az Illési kenet az radikális, nem befolyásolható vallás által, szemben áll a varázslással, megérzi bárhol találkozik vele, az Illési kenet az tüzes, elszánt és leleplezi, felismeri azokat, akik Jézabel asztaláról étkeznek. ( I. Kir. 18:19) Az Illési kenet szentséget hoz és előkészíti a Menyasszonyt, a mennyei Vőlegény számára. Az Illési kenet előtt megszégyenül a vallásos szellem, megítéltetik és legyőzetik. Végig menni a Kármel hegyi úton nem könnyű, sokszor feladtam volna, de ma már azt mondom, hogy ez kellett ahhoz az elhíváshoz, amit Isten ezekben a napokban ki fog bontani a szolgálatunkban. A Kármel hegyi út az nem a végcél, ez a kenet megszerzésének az útja, ez az előfutár kenet, amely az Isten Királyságának az útját készíti elő az életünkben. Ezt a Szellemet képviselte Bemerítő János is. Enélkül az út nélkül, és az Illés Szellemének megszerzése nélkül nem fog kibontakozni Isten Királysága a hivők életében sem. Ma azt mondom, megérte. Megérte a sok, nehéz konfrontáció Jézabel szellemével. Ma már bölcsebben, megfontoltabban tenném, 194

195 de nem alkudnék meg vele továbbra sem. Minden esetben, amikor nemet mondunk Jézabelnek a szellemi erőnk növekszik általa, és így gyűjtöttük a kenetet, aztán eljött az idő, amikor ezt a fejedelemséget teljesen a lábunk alatt tudhattuk már ben mondta ezt az igét a Szent Szellem, hogy hirdessem a gyülekezeteknek, mert ahogyan a mi életünk meg lett ítélve az Illési tűzben, úgy lesz ez ma a szolgálók és a hivők életében is. Ezékiel 12:11 Mondd: én intő jel vagyok a számotokra! Ahogyan én tettem úgy kell majd nekik is tenniük. Azok a folyamatok, amelyek zajlanak ma az egyházban, szintén egy ilyen útkészítő folyamatok. Isten Szelleme elhívja ma a vezetőket és pásztorokat, hivőket és gyülekezeteket erre az útra. Azok, akik kikerültek az állam befolyása alól, őket hívja a Szent Szellem a Kármel hegyi útra, a Jézabellel való konfrontálódás útjára, a kenet megszerzés útjára, a tűzlehívás útjára, az ébredéshez vezető útra, amely az Isten Királyságát fogja kimunkálni. Ezen az úton meg fog halni minden olyan dolog, ami Jézabel szellemétől származott az életünkben és a szolgálatunkban. Sok szolgálattevőnek bizonyára fájdalmas látni azt, hogy azok a karitatív szolgálatok, amelyeket évekig végeztek, ma talán halódóban vannak. 195

196 A Szent Szellem szava az hozzátok: engedjétek, hogy az Illési tűz megítélje ezeket a szolgálatokat és az életeteket is, és ami Istentől volt az meg fog maradni ebben a tűzben, ami pedig emberi volt, ami széna és szalma volt, az megéghet. Jézus nem karitatív tevékenységekkel szolgált az emberek felé (szép és nemes dolgok ezek) de Jézus ma továbblépésre szólítja fel a munkásokat, a természetfeletti kenetet akarja kimunkálni az életetekben. Ma Isten Szelleme arra hív, hogy rejtőzz el és Vele legyél. Kihív a szolgálat végzése és a munka taposómalmából, azért hogy kimunkálja bennetek az Ő természetfeletti erejét és kenetét. Választanod kell: Elindulhatsz ezen az Illési úton, amely a vallásból, a varázslásból való kijövetel útja, a Jézabel szellemével való konfrontáció útja, vagy ott maradhatsz, ahol vagy, azonban az elkövetkezendő idők ítéletei miatt túl veszélyes lesz ott maradnod. Gondold meg! Ezen az úton nem te esel ítélet alá, hanem Jézabel szelleme, amelyiknek az asztaláról étkezel, a vallás és a varázslás, amivel azonosulsz. Sok szép és nemes dolgot végeznek a vallásos egyházak ma, igen. Mégis a jó és a rossz össze van keveredve benne, az igaz és a hamis keveredik, a tiszta és a tisztátalan keveredik benne. 196

197 Ezékiel Tanítsátok meg népemet a szent és közönséges közti különbségtételre, és oktassátok őket a tisztátalan és tiszta közti különbségtételre. A vallásos egyházakban sokan vannak, de attól még nem biztos, hogy benne lesznek az ébredésben. Illés egyedül volt 450 Baál prófétával szemben, de nem lett igazuk attól, hogy sokan voltak. Életbevágóan fontos lesz ezekben a napokban a szolgálattevőknek és hivőknek megszereznie a kenetet, az Isten természetfeletti kenetét, mert olyan nehéz idők jönnek, amikor a vallás nem fogja tudni megoldani és betölteni az emberek szükségeit, csak Isten természetfeletti kenete hozhat majd megoldást a szellemi és fizikai szükségekre, a szárazságra és éhségre. Az Illési kenet fog tudni tüzet lehívni és fog tudni esőt lehívni, de a vallásban tehetetlenség van. A Karmel hegyi kenet Isten Szellemének tüzét hordozza magában. Engedd meg azért, hogy először ez a tűz megítéljen, hogy aztán az ébredés természetfeletti tüzével rendelkezhess. Az a tűz, amelyet valaki kézrátétellel ad, nem hoz, nem eredményez tartós kenetet, és kevés lesz ezekben a napokban. A kézrátétellel kapott kenet az hozott kenet, amely - hogyha az edényünk nem lett előbb teljesen megtisztítva, - akkor hamar kiürül. De hogyha a Karmel hegyi úton Isten szavára végig mégy, 197

198 akkor lesz egy szerzett keneted, amely a te edényedből jövő, a te szellemedből jövő kenet lesz és folyton lesz utánpótlása. Ezt a kenetet Isten bölcsességével fogod tudni kezelni, mert ott voltál Sareptában, a tisztítás, nemesítés helyén, ahol a Szent Szellem foglalkozott a jellemeddel és a személyiségeddel is. Ezért szolgálattevőként az a Szent Szellem szava ma hozzád, hogy indulj el a Karmel hegyi úton és vállald ezt az utat Illéssel együtt. Látok keresztényeket ennek az útnak a különböző állomáshelyeinél táborozni. Látom azokat, akik most vannak a Kérit pataknál, a leválás helyénél időznek. Látom őket időnként elbátortalanodni ebben az egyedüllétben, látom az aggódásaikat, amikor a földi körülményekre tekintenek. A Szent Szellem szava az ma neked: hogy ne fordulj vissza és ne inogj meg, csak keresd az Úr jelenlétét. A szemeid mindig őreá nézzenek, különben elbizonytalanodhatsz. Utasíts el magadtól minden félelmet, aggódást és kárhoztatást, engedd, hogy a Szent Szellem világossága egészen mélyre világítson az életedben. Egyszerűen élvezni fogod, ahogy hullnak le rólad és a szemeidről a vallásnak a pikkelyei, és eltűnik a szellemi homály. Az Úr gondoskodik arról a patakról, hogy inni tudj, mindaddig, amíg ott kell maradnod. A hollókról is fog a megfelelő időben gondoskodni, de tudd, hogy ez nem a bövölködés időszaka, és nem a tejjel és mézzel folyó 198

199 föld, de a hollók jönni fognak, jönni fognak hozzád a hússal és a kenyérrel. Ez a te mindennapi eledeled, a legszükségesebb, amire most szükséged van, az éltető kenyér és a kemény eledel is, a hús. Amikor látod, hogy a patak elkezd kiszáradni, és már nem ad vizet, akkor eljön a továbblépés ideje. Csak figyelj a Szent Szellemre továbbra is, mert Ő vezetni fog téged. Látom, azokat is akik Sareptában időznek, ez a sem könnyű, de itt már van olaj, itt már van kenet és természetfeletti erőd. Nekik szól a Szent Szellem szava ma: Az olajos korsó nem fogy ki, és a lisztes fazék nem ürül ki, amíg az Úr esőt nem ad a földre. Ne félj, csak menj és tégy úgy, ahogy a Szent Szellem mondja neked ott azon a helyen ahol vagy. Ne emberi véleményekre hallgass, ne a körülmények sodorjanak téged, hanem vezessen tovább a Szent Szellem személyesen minden helyzetben. Ez a hely a jellemformálás helye, az olyan helyzetek és körülmények helye, amelyet teljesen eldobnál magadtól, amelyet önként talán sosem vállalnál be. Mégis örömmel fog eltölteni, hogy már adhatsz másoknak a benned levő kenetből. Mások, akik ennek az útnak a következő állomásánál járnak, az Ahábbal való találkozás előtt vannak, a Szent Szellem szava szól ma: Menj, jelenj meg Ahábnál Ne félj! Merj konfrontálni, szóld a Szent 199

200 Szellem szavát, és képviseld, ne engedd magad befolyásolni, ne hagyd, hogy téged hibáztassanak, vagy ne fogadd be ezeket a szavakat. Te Isten szavát képviseled, és ne vedd be a tüzes nyilakat. Merj konfrontálni, ez a szint a radikalizmus szintje, merj konfrontálni, és ne felejts el védekezni sem. Merj konfrontálni a vallással és a varázslással, hogyha felismerted már, de tanulj meg védekezni is., és az Úr veled lesz. A Kármel hegyi úton végigmenve megszerezhetjük azt a tüzes kenetet, amely Illésen nyugodott, és kialakul az életünkben egy erős, szenvedélyes közbenjáró kenet, amely már képes természetfeletti dolgokat lehívni a menyből, amely képes az ébredés esőjét is lehívni, de képes a természet erőinek is parancsolni. Jakab 5:17 (Csia ford.) Illés ember volt, hozzánk hasonló szenvedélyekkel, erős imádsággal imádkozott, hogy ne essék és nem is esett eső a földre három esztendeig és hat hónapig. Majd újra imádkozott, az ég esőt adott és a föld megtermette gyümölcsét. Ezért Jézus nevében előhívjuk ma Magyarországon az illési generációt, az illési vezetőket, az illési kenettel felruházott gyülekezeteket, hogy megszüntessük a szellemi szárazságot, és legyen igazi szellemi eledel országunkban a vallás helyett! Minden dicsőség az Úré! 200

201 És Akhábbal mi lesz? I.Királyok 16: Akháb nemcsak folytatta Jeroboámnak a vétkeit, hanem feleségül vette Jezabelt, Etbaálnak a lányát, s a Baált kezdte el tisztelni, és imádni. Akháb a szövetséges társ Izrael királya, aki a megtéretlen embert jeleníti meg, mert bűnben élt, döntései nem Isten szerintiek voltak, azt tette amit rossznak tart az Úr! De ennél rosszabb is történt, nemcsak hogy rosszat cselekedett,hanem kötött egy nagyon rossz szövetséget a magánéletében, de mivel ő király volt, ezért ennek hatása az országra is kiterjedt és következménye rossz befolyással volt a népre is. Megházasodott Akháb és idegen bálványimádó pap leányát vette feleségül. Ettől a perctől kezdve nem volt Isten támogatása az ő életén és királyságán. Megtéretlen állapotban, vagy amikor az ember nincs az Isten közvetlen jelenlétében, sokszor hozhat ilyen és ehhez hasonló életre szóló rossz döntést. Aztán oltárt állított Baálnak, és amikor ezt tette abban a pillanatban már egyet értett Jézabellel és egyet beszélt vele. bosszantotta tetteivel az Urat. Erre az uralkodásra Isten keményen válaszolt. Ítélet jött ; Illés szájából jött a prófétai beszéd: Nem lesz eső, csak az én szavamra! 201

202 Illésnek ítéletet kellett hírdetnie erre a Jézabel ( feleség ) szövetségestárs által irányított istentelen, rossz uralkodásra. Ahogyan ma az Isten prófétáinak is ítéletet kell hírdetnie az eklézsiában Jézabel szellemére. Mivel ez az ítélet súlyos ezért Illést hibáztatták, Illésnek ezért kellett elrejtőznie mindaddig, amíg Isten nem szólt, hogy mostmár hírdetheti az esőt, mostmár előjöhet az elrejtettségből. Szárazság, éhség volt még a király házában is, de Illésről Isten természetfeletti módon gondoskodik. Fontos látnunk, hogy ez az ítélet nemcsak Jézabelre vonatkozott, nemcsak a férjére, hanem az egész országra, ahol ő uralkodott, tehát a nép is szenvedett ettől. Akháb forrás után kutatott az állatainak. (I.Királyok 18:5 ) - a király már az állatait sem tudja megitatni, olyan súlyos a szárazság. Isten ezt a képet akarja megváltoztatni a mai egyházban. Már nemcsak a nép szomjas, nemcsak a bárányok vannak kiszáradva, hanem a pásztorokon is súlyosan érezhetőek a szellemi szárazság tünetei! A szárazság már hosszú ideje tart! Így van ez sok gyülekezetben, egyszer Jézabel uralkodik annak tünetei jól láthatóak: a családban; - ha a következményei, 202

203 Jézabel szellemének következményei egyéni és testületi szinten egyaránt jelentkezik: - szellemi szárazság, - meddőség, - gyümölcstelenség, - anyagi források elapadása,- átok, boldogtalanság, sok meg nem hallgatott ima, - az Ige nem tud felszabadulni, - az Isten jelenléte nincs ott, - problémák kezelése emberi síkon történik,, - nincs itatás az ilyen gyülekezetekben, - nincs Istentől vett kijelentés, - családban a férj nem tud Istentől vezetést elvenni, - kevés a férfi a gyülekezetben, - emberi programok vannak az istentiszteleten, -demokratikus vezetés és gondolkodás uralkodik ( szavazzunk). Ebben az időben történt, amikor Jézabel üldözése elől elrejtették a prófétákat. Mert Jézabel uralkodása alatt az Egyház szellemi éhségben szenved, nincsenek prófétáik sem, mert vagy szellemi halottak, vagy elutasították, nem fogadták el őket a gyülekezetekben. De figyeljük meg Akhábot, aki átvette Jézabel beszédeit, viselkedésformáját, gondolkodását, ezzel egyet beszél vele. Nem ő a kezdeményező, de nem tudja megakadályozni feleségét gonoszságában. Ő is vádolja Illést, ő az oka a szárazságnak. I.Királyok 18:17 Te vagy az Izrael megrontója? - a lelki kereszténység tipikus tulajdonsága ez, nem értik meg a szellemben járók döntéseit,tetteit és vádolnak. De tudjuk,hogy az aszály igazi oka a király bűne és bálványimádó kultusza miatt van, illetve a 203

204 szövetségestárs negatív forrásából való egyet beszélés miatt, egyetértés miatt volt. De eljött az Istenítélet a Baál papokra és a Baál kultuszra! Illés Istene bemutatkozott, Ő is megölte a Baál papokat, ahogy Jézabel öldökölte az Isten prófétáit. Jelenések 18 Fizessetek meg neki, ahogyan ő fizetett és kétszeresét adjátok vissza cselekedetei szerint: a pohárba, amelyet ő megtöltött, töltsetek neki kétszeresen Mert Isten ítélete igazságos. Ami kárt ő tett az eklézsiában eddig az felbecsülhetetlen, azt a kárt visszaköveteljük most tőle. Most Jézabel szelleme fogja kiinni Isten haragjának poharát! Isten ítélete lesújt a bálványimádásra, mert ítélet jön Jézabel szellemére! Most láthatjuk ezt világszerte, hogy az Egyház egy megrázatásban van és felszínre jönnek a titkos bűnök, a Jézabeli manipulációk, a varázslás bűne. Eljött a Kármel hegyi tűz, az ítélet a Jézabel szellemére. Jézabel a vallásosság,varázslás, bálványimádás nem uralkodhat tovább! Illlés tehát konfrontált Jézabellel, ezt kell tennie Isten prófétáinak is, és mindenkinek, aki nem akarja, hogy irányítsa, befolyásolja Jézabel szelleme. 204

205 I.Királyok 19:1 Akháb elmondta Jézabelnek, hogy Illés megölette a Baál papokat. Jézabel bosszút intézett Illés ellen, és Akháb nem akadályozta meg Jézabelt! Isten ki akar hozni bennünket ebből az állapotból, azokat akik nem varázsolnak, de egyet beszélnek, és egyet értenek a varázslással. Mindahányszor egyet beszélünk, és nem mondunk nemet, hallgatunk a békesség kedvéért ugyanúgy vétkezünk, és a varázslás bűnébe esünk. A békesség kedvéért nem szólok, egyetértek; vagy csak meg hallgatom mert tisztelem az illetőt, és hogy ne legyen baj ez is varázslás! Ha ez a varázslás a szövetségestárstól ered, akkor különösen veszélyes, mert ha hagyjuk, akkor az egész családunk, az egész életünk, a gyermekeink ennek a szellemnek a következményeitől, ítéletétől szenvednek. Elég tehát ha csak Akháb módjára cselekszünk! Nem érted talán mitől van békétlenség, háború, zavar, akadályoztatás, kudarc, ballépés, anyagi leépülés, nem működiknek dolgok körülötted, a családodban? Mindez lehet az egyet beszélés, egyetértés miatt. Akháb szellemének a tünete: - a konfrontációra való képtelenség A konfrontációra való képtelenség oka : - a megfelelési kényszer 205

206 (ellenállástól való félelem) - a bizonyítási kényszer - az önbizalom hiány. Nézzük meg Akhábot az I.Királyok 21-ben mit tesz, amikor Nábót szőlőjét akarja megvenni. Ez egy meghiusult üzlet volt, és Akháb gyötrődött miatta. Jézabel szellemének a tulajdonságai jól kiábrázolódnak ebben a történetben, és ezt teszi ma is ez a szellem nemcsak a nőkkel, a férfiakkal is manipuláció ( üzletben, családi életben, gyülekezetben stb.) vádlás, kárhoztatás nyájas kedveskedés ( a szeretetnek az imitációja! ) tekintély alóli kibúvás hát mögötti intézkedés hát mögötti beszéd - lelki beszédek - befolyásolás Ebből a történetből jól látszik, hogy Jézabel szellemének először is az örökségedre fáj a foga és az anyagiakat lopja el tőled, ha te is egyet beszélsz vele. Akhábnak, mint férjnek, szövetségestársnak és mint királynak is, - tehát mint tekintélynek kellett volna fellépnie vele szemben, hogy ne intézkedjen a háta mögött a felesége! De ő hallgatott és duzzogott, nem akadályozta meg Jézabel további öldöklését, intézkedéseit és a felesége félre tudta vezetni őt. Röviden Jézabel szelleméről ejtsünk néhány mondatot itt. 206

207 Ez a szellem vallásos köntösbe burkolva, látszólag istentisztelet keretén belül először felemeli Nábótot, aztán pedig elteszi láb alól. Hírdessetek böjtöt, ültessétek Nábótot a nép élére! - adja ki a parancsot. Aljas,manipulatív, hát mögötti varázslásával a szellemi halál állapotába sodorta az Egyházat ma. Sok meg nem hallgattatott ima, sok frusztráltság, szellemi, fizikai elszegényedés, az anyagi örökség meglopása jellemzi ma a keresztényeket! Ez Jézabel szellemének hatása és következménye, aki évszázadok óta rombolja, tönkreteszi az Isten munkáját. I.Királyok 21:19 Illésnek ítéletet kellett mondania Akhábra is. Öltél és még birtokot is szereztél? Nem ő tette, de egyetértett és egyet beszélt a szövetségestársával, így ő is ítélet alatt van. Az ítélet ugyanaz itt is, mint amit ő tett Nábóttal: Ahol a kutyák felnyalták Nábót vérét, ugyanott nyalják fel a kutyák a te véredet is! Kisöpörlek téged! - mondja az Úr. Nemcsak Jézabelt éri utol a büntetés, hanem azt is aki egyet beszél, egyet ért vele, nem konfrontál, nem mond nemet és nem akadályozza meg őt. Illésnek a feladata volt az, hogy leleplezze és ítéletet hírdessen Akhábra és Jézabel uralkodására. Az utolsó idők egyházának szintén ez a feladata, hogy leleplezze a varázslást. 207

208 Malakiás 3:29 Az utolsó időkben elküldöm hozzátok Illés prófétát. Ma van az utolsó idő. Az Illés szellemű eklézsiában - amit Isten ezekben a napokban előhív nincs helye Jézabel szellemének! Ezért az Illés kenetével együtt előjönnek - mert ez a Szellem vonzza őket előjönnek a próféták. A próféták, akik hasonlóan Illéshez hírdetik az ítéletet Jézabel szellemére. Az az eklézsia amelyik felvállalja a harcot ellene, kemény küzdelemre számíthat, de az áttörés után Isten természetfeletti erejével, tüzével, az esővel látogatja meg az Ő népét! Aki Jézabellel konfrontál naponként, egyre jobban és tisztábban felismeri azokat a beszédeket, cselekedeteket, amelyek ebből a forrásból táplálkoznak és nem kér már belőle, mert érzi a következményeit. Magasabb szintű dolog az, amikor már az Akháb jellemvonásait sem követjük, egy idő után kialakul erre is az érzékenység. Aki a békesség kedvéért nem mond nemet, elhallgatja az ilyen beszédeket, esetleg el is fogadja, egyetért vele, már akkor is a varázslás bűnébe esett és vétkezett! (Csak azért adok igazat a másiknak, nehogy véletlenül rosszat gondoljon rólam, vagy azért adok neki igazat, mert tisztelem, vagy a békesség kedvéért ez megalkuvás) Ennek a bűnnek a következménye a hazugság, de nem 208

209 elég csak a hazugságot megbánni és megtagadni, mert a gyökere az Akháb szellem. Azt kérdezi ma a Szent Szellem, mint amit Illés feltett a Kármel hegyen: Meddig sántikáltok kétfelé keresztények? Kivel beszéltek egyet ma? Jézabellel ( Akhábbal ), vagy a Szent Szellemmel? Lehetséges az, hogy valakinél mind a két forrás egyszerre fakadjon fel, de ebben az esetben soha nem lesz a rhéma Igéből megvalósulás! A kijelentés kijelentés marad beteljesületlenül. Soksok meg nem hallgatott ima a jele, amely frusztráltságot eredményez. A kettő együtt nem megy! Kétforrásból itatni a nyájat, vezetni a családot, esetleg a vállalkozást? nem működő keresztény élet! Ahol Illés szelleme ott van, az leleplezi a Jézabeli magatartásformák finom, alig észrevehető árnyalatát is. Nem lehet elkendőzés, elhalgatás, halogatás, kiszinezés, őszintétlenség, féligazságok hangoztatása, nem lehet a szőnyeg alá söpörni, - mert mindez a Szent Szellem szabad folyását akadályozza, a természetfeletti működését nem engedi feltörni. Kedves magyar Eklézsia! Ha már Jézabellel leszámoltunk, Akháb szellemét is ítélet illeti meg! Ő sem élhet tovább! Még egy konkrét üzenete van ennek a történetnek. Itt szövetségestársról, házaspárról van szó. 209

210 Ez a szellem veszélyes, ha a házaspár egyik tagja van csak a befolyása alatt akkor is. Isten a házasságra egyként tekint, tehát ebben a helyzetben folyamatosan résen kell lenni, hogy észre vegyük mikot beszélünk egyet vele, és mindig fel legyen ismerve, a felemás igában élőknek különösen fontos. Szellemi harcot kell folytani a családon belül, hogy mindkét fél teljes szellemi egységben legyen, mert megosztást hoz, elutasítottságot és átkot hoz létre, ha az egyik fél harcol csak ellene. Intenzív harc után a házastárs is meg fog szabadulni belőle, de fontos a folyamatos leleplezés! Azt kell meglátni, hogyha a szövetséges társ ( ez lehet a gyülekezetben is a szolgálattevők közötti szövetségi viszony is, de lehet házasságon belül is ) a vallásosság, vagy a varázslás hatása alatt beszél, akkor ő folyamatosan a beszédével dobálja a köveket a már szabadságban járó testvérek kútjaiba. Ahogy Izsáknak ki kellett ásnia apja kútjait, úgy kell kidobálni a vallásos szellem által ( a szövetséges társ által ) bedobált köveket, hogy az élő vízfolyamok fel tudjanak fakadni a kútjainkból! Közvetlen hozzátartozóktól, hitetlen rokonoktól, hitetlen após, anyós által nagy mértékben befolyhat és rossz hatást gyakorolhat a keresztényekre Jézabel szelleme a varázslásával, a kárhoztató - vádló beszédeikkel, amelyek mintegy tüzes nyilak eltalálják és beteggé tehetik az embert. 210

211 Ha a kútjainkból ilyen rossz forrásból származó köveket vélünk felfedezni, fontos, hogy felismerjük és tudjunk neki nemet mondani, nem befogani azokat, hogy ne legyünk bedugult csatornái a Szent Szellemnek! Ez kijelentés a gyakorlatban is meg lett próbálva, személyes átéléseken alapuló dolgokról, megélt dolgokról beszélek. Az ellenünk kimondott kárhoztató vádló beszédeket pedig tudnunk kell visszautasítani, hatástalanítani és érvényteleníteni a Jézus vére által. Megtanultuk, hogy így kell kidobálni a köveket a kútjainkból, ahhoz hogy a várost meghódító élő vízfolyamok felfakadjanak belőlünk, ahogy a Samáriai asszony esetében is történt, hogy a kenet és az erő forrása elő tudjon jönni belőlünk! Ezek a Jézabeli források, ha befolynak a családba, mondjuk a szülőkön, nagyszülőkön keresztül, akkor még az unokák örökségét és identitását, tehetségét, jövőjét és ajándékaitis lefolytja, nem tud felfakadni az ő forrásuk sem. Ezt is saját tapasztalatból tudom mondani. Ismerjük fel Jézabel szellemét és az Akhábi egyet beszélést is, hogy a Szent Szellem szivesen lakjon nálunk és jól érezze magát az életünkben. Mind Jézabel, mind az Akháb szelleme ráteszi a kezét és befedi a keresztények kútjait és nem engedi felfakadni a Szent Szellem folyamát. Kérjünk Istentől szemgyógyító írt, hogy meglássuk azokat a helyzeteket, szituációkat, amikor nem vállaltuk 211

212 fel a konfrontációt, amikor Akhábként hallgattunk, egyetértettünk Jézabellel. Kérjünk Istentől bocsánatot, tagadjuk meg és térjünk meg belőle, hogy végre működő képes legyen a keresztény életünk, hogy vége legyen a sok meg nem hallgatott imának, a frusztráltságnak, csalódottságnak és szellemi szárazságnak, meddőségnek és gyümölcstelenségnek! Kérjük Istent, hogy tegyen a szellemünkbe egy piros lámpát, amelyik kigyullad a megfelelő pillanatban azért, hogy észrevegyük azt ha nem jó vizekre eveztünk. Ha a rhémádat vallod meg, akkor a Szent Szellemmel beszélsz egyet, ha tiszteletlen vagy a tekintéllyel, ha vádolod az embereket, kárhoztatás szavait szólod, akkor Jézabellel beszélsz egyet. Ha viszont egyetértessz Jézabellel, nem konfrontálsz vele, egyet beszélsz vele, akkor Akhábbal azonosulsz, tehát ugyanúgy varázsolsz; az Isten ítélete ugyanaz marad! De ha egy szájból jön a kétféle forrás, akkor minden esetben az utóbbi hatástalanítja az előbbit! A szellemben járó keresztények nem engedhetik meg azt a luxust, hogy beengedjenek és megtürjenek ilyen magatartásformákat, beszédeket, mert mindez sikertelen evangélizációkat, gyümölcstelen igehírdetéseket és az ÉLŐ IGE elrablását eredményezi! 212

213 Menjetek ki belőle én népem, hogy ne legyetek részesek bűneiben és hogy a rámért csapások ne érjenek titeket. Mert bűnei felhalmozódtak az égig és megemlékezett az Isten az ő gonoszságairól. Jeremiás 5:45 Fussatok ki Babilonból, mentse mindenki az életét! 213

214 Út a Salamoni kenetig Ezékiel 40:3 Odavitt engem és én egy férfit láttam, amint állt a kapuban, olyannak látszott, mintha ércből lett volna: kezében lenzsinór és mérőnád volt. Ezékiel 47 :1 Aztán visszavitt engem a templom bejáratához. Ott víz fakadt a templom küszöbe alól. Ezékielnek a Szent Szellem megmutatta az utolsó idők templomát ami Isten szerinti mérték alapján fog felépülni. Csak abból a templomból fakad fel forrás, amelyet az Úr előtte megítélt, megmért és megtisztított, majd helyreállított. Az a templom amely az Úr mértéke és terve szerint lett helyreállítva, az lesz csak megszentelve. Az a templom, amelyben azok végzik a szolgálatot akit a Szent Szellem tett oda, - azt a templomot fogja betölteni az Úr dicsősége. Az a templom kedves Istennek amelyben, Ő tett rendet, először a pitvarba, majd a Szentélybe és végül a Szentek Szentjébe fog Isten helyreállítást végezni. A Szent Szellem ma megméri a templomokat magyarországi viszonylatban, előveszi az Úr a lenzsinort és a mérőnádat. Azt mondja most a Szent Szellem: mindazt amit látsz, mondd el Izrael házának. Megméri Isten népének templomait, megméri a 214

215 kapukat; mi az ami kijön és bemegy ezen a kapun; mi az ami szennyezett és tisztátalan, kétértelmű. Megméri az őrszobákat (Ezékiel 40:10) a te tested a Szent Szellem temploma hogyan őrzöd ezt a templomot? De megméri testületi szinten is az eklézsiában ezt a templomot a Szent Szellem, hogyan megy az őrzés, milyen a kapuőri szolgálat, van e oltár és milyen az áldozat, mennyire tért el az eredetitől? Mit lát az eredeti Tervező a te templomodban? A Szent Szellem ma ezekben a napokban megméri a te oltárodat, a te áldozatodat, megméri a Szenthelyet és a Szentek Szentjét. A Szenthely a naponkénti bűnelrendezés helye, itt található a gyertyatartó, amely Isten hét Szellemét jelképezi. A Szent Szellem ma megkérdezi tőled, hogy állsz a megtisztulással, mi van a te templomod Szenthelyében. Bűnök, tisztátalan, szentségtelen dolgok? A gyertyatartódat Isten fel akarja tölteni olajjal és azt akarja, hogy világítson életed legsötétebb zugában is, majd amint erősödik akkor már kifele is világítson másoknak. Amíg az Isten eljuttat az Ezékiel 47-be addig át kell mennie templomodnak ezen a megmérettetésen; ahhoz hogy templomodból forrás fakadjon, ahhoz hogy ezt a templomot betöltse az Isten dicsősége, először meg kell feleljen az Isten mértékrendjének, át kell mennie ezen az Isteni megmérettetésen. 215

216 Ma a második apostoli korban a Salamoni Templom helyreállítását kell az egyháznak elvégezni Magyarország viszonylatában is. Hosszú út vezet idáig. Ahogy Izrael népének az Egyiptomi rabszolgaságtól el kellett jutnia a Salamoni templomépítésig, úgy kell a szellemi Izraelenk is ezt az utat megjárnia. Addig sok-sok megnyert csata volt mögöttük, sok sok leleplezett bűn, bálványimádás, hamis dolgok, kiírtani való dolgok és ott volt a lehetőség az ígéret földjének elfoglalására. Isten Magyarországon is elhívott néhány Mózest, akik hatalmas dolgokat tettek. Kivezették Krisztus testét a rabszolgasorsból, az abban való szolgai gondolkodásból, lefektették az alapokat, alaptanításokat, kivezették a népet a pusztából, felépítették a kijelentés sátrát. A Mózesi sátor felépítése és a kőtábla az alapokat rakta le, egy bizonyos szintig eljuttatta isten népét. De ne elégedjünk meg ezzel, tovább kell mennünk, fel kell vennünk a harcot Jézabellel, ki kell írtani Akháb házát; meg kell küzdenünk a Saul királyságával is, ami szintén egy hosszúra nyúlt háború volt és ma is az. De ne állj megisten népe, amíg harcolsz és az Úr harcát harcolod Ő veled megy. De harcolj és lásd meg, hogy hol van az ellenséged, lásd meg mi az amiből ki kell jönnöd, lásd magad előtt azt, hogy neked most a Dávid leomlott sátorát kell felépítened. 216

217 Ma annak van az ideje, amikor a Dávidi prófétaiharcos imádó-dicsőítő istentiszteletet kell előhívni. A Dávidi kenet, amelybe már benne van a prófétaság szelleme, az imádat légköre, de nem a testből jövő imádaté, mert az a Saul házának tulajdonsága. A Dávidi kenet, amely meglátja a templom építés tervrajzát, amely képes anyagi forrásokat felszabadítani a templomépítéshez, a Dávidi kenet, amely képes helyreállítani az Isten jelenlétét valóságosan. A Dávidi kenet, amely legyőzi a varázslás Góliátját, amely kiűzi a Jebuzeusokat a Sionból, amelynek harcai mindig győzelemmel végződnek, amely felszabadítja a prófétai zsoltárokat, a szellemből jövő imádatot. De a Dávidi kenet az amely előhívja az atyasággal a Salamoni templomépítést, amely felszabadítja a Salamoni kenetet. Hosszú az út a Mózesi sátortól Salamon templomáig; értékeljük a Mózesi kijelentés sátrát, hiszen az alapok lerakása nélkül nem lehetne a Salamoni templomot felépíteni. II.Krónika 5: 4,7, 13b, 14 Amikor Izrael vénei mind megérkeztek, a léviták fölemelték a ládát és fölvitték a ládát, meg a kijelentés sátrát és a szentély egész felszerelését, amely a sátorban volt. 217

218 Aztán bevitték a papok az Úr szövetségládáját a helyére a templom legbelső részébe, a szentek szentjébe, a kerubok szárnyai alá..akkor a házat, az Úr házát felhő töltötte be,úgyhogy a papok a felhő miatt nem tudtak odaállni, hogy szolgálatukat végezzék, mert az Úr dicsősége betöltötte az Isten házát. A Mózesi szövetség ládának be kell kerülnie a Salamoni Templomba és ebbe Dávidnak óriási szerepe volt. A Salamoni kenetnek három összetevője van, amivel több mint a Dávidi, több mint a Mózesi kenet. I. A kijelentett tudás, a Szent Szellem általi bölcsesség kenete 2. Az anyagi kenet, a bővölködés, túlcsordulás, több mint elegendő kenete 3. A templomépítés kenete : - az apostoli - prófétai kenet együttes szolgálata ( Ez az amivel több, mint a Dávidi kenet. A Dávidi kenet az kimondottan a prófétai kenet. ) Ezért menjünk harcolni, tágítsuk a látókörünket, menjünk tovább, mert a Mózesi sátornak vége van, fel kell hogy szabaduljon a templomépítés kenete az apostoli prófétai kenet Magyarországon is, és kell hogy együtt haladjon a kettő. 218

219 Személyesen akkor építjük a Salamoni templomunkat, ha apostoli tekintély alatt mozgunk és olyan gyülekezethez tartozunk, ahol ott van ez a kenet. Az Úr dicsősége a teljesen helyreállított templomot tölti meg, a megúszni való folyó víz pedig a Salamoni, az apostoli-prófétai folyamokból fog fel fakadni. Haggeus Így szól a Seregek Ura: Gondoljátok meg mi történik veletek? Menjetek fel a hegyre, hordjatok fát és építsétek fel a templomot, hogy gyönyörködjem benne; és dicsőítsenek engem. mondja az Úr. Sokra számítottatok, de csak kevés lett... mert az én házam romokban hever, ti meg csak a magatok háza körül szorgoskodtok. Ezért nem adott nektek az ég harmatot, a föld pedig nem hozta meg termését. Haggeus 2:4b,57b,9 dolgozzatok, mert én veletek vagyok. Szellemem köztetek marad, ne féljetek!.ezt a házat pedig megtöltöm dicsőséggel, nagyobb lesz e templom ezutáni dicsősége az előzőnél.- mondja a Seregek Ura December

220 A kiásott kutak I.Mózes 26:2-3 Ne menj Egyiptomba, hanem abban az országban lakj, amelyet én mondok neked! Maradj jövevényként ebben az országban, én pedig veled leszek, és megáldalak. Izsák ugyanabba a szituációba került, mint Ábrahám, éhinség lett az országba. Ábrahám ezt úgy oldotta meg, hogy lement Egyiptomba,de Izsáknak most szólt az Úr. Most ne menj Egyiptomba! Ne oda menj megoldásért Izsák, ami eddig olyan természetes volt, ne azt válaszd, hanem az én megoldásomat, menj Gerarba, én pedig megáldalak. Izsák engedelmeskedett, és az engedelmessége szabadította fel az Isten ígéretét a számára. Aztán ugyanabba a szituációba, és bűnbe keveredik, mint az édesapja, ő is hazudik Abiméleknek a feleségét illetően, ez a generációs bűn tovább megy. De ott maradtak a filiszteusok földjén Abiméleknél, és ott elkezdett vetni Izsák, elkezdett kutakat ásni, elkezdte kiásni az apja kútjait, amelyet a filiszteusok betemettek. (26:12 ) százszorosát aratta abban az esztendőben, úgy megáldotta őt az Úr, folyton-folyvást gazdagodott. 220

221 Izsákon rajta volt az Ábrahámi áldás, ahogy rajtunk is ott van újszövetségi hivőkön. Mivel azon a helyen volt ahol Isten akarta, hogy legyen áldott volt. Gerar = tartózkodási helyet jelent. Nem végleges letelepedésre hívta őt ide Isten, hanem egy átmeneti időre, de mivel az apja már itt élt előtte, és itt fakasztott forrásokat, kutakat ő is, ezért az aratása bőséges volt Izsáknak. Lehet, hogy hosszú távon meg van az elképzelésünk, de Isten nem mindjárt fog minket oda vinni. Lesznek ilyen átmeneti időszakok az életünkben, ahol azt fogja mondani, hogy azt csináld amit az elődeid. Fakaszd fel azokat a megélhetési forrásokat, amelyekből ők megéltek, csak esetleg az ellenség már elrabolta tőlük, már nem birtokolják azokat a lehetőségeket, területeket, helyzeteket. De neked Isten újból odaadja, ha engedelmes vagy, és kiásod azokat. Izsák több ilyen kutat is kiásott, harcolt értük, mert az ellenségnek akkor kellett, miután már ő kiásta, és meglátták rajta, hogy milyen áldott lett tőle, és gazdag ez az ember. Izsák tovább ment, majd újból ásott, elvették tőle, tovább vonult, és újból ásott, ismét elvették tőle, de végül eljutott a tágas tér nevezetű kúthoz, Rehebóthoz. Fakadjon fel a te életedben is a kitartás által a te Rehebótod, a te tágas tered a Jézus Nevében. De mégsem ez volt a végső állomás Izsák számára, hanem Beérseba, az a hely,ahol Ábrahám is szövetséget kötött Abimélekkel, ez a hely az, 221

222 ahol Isten megjelent Izsáknak, és szólt hozzá. Ez a hely, ahol Abimélek, aki elűzte őt Gerarból, oda jön Izsákhoz, mert meg kellett látnia, hogy ő az Isten áldott embere, és békét kötöttek. Vezessen téged is Isten egészen erre a helyre, Bérsebába. Az Ige testté lesz általad! Szerencsére létezik egy hang, amely állhatatosan és világosan beleszól a napok zűrzavarába, és félelmeibe. S ez a hang tagadja, hogy végesek, lehatároltak, és korlátozottak lennénk. Azt mondja. Hanem keressétek először Isten királyságát, és az ő igazságát, és ezek mind megadatnak nektek. E szavak Istentől származnak s az élelemről, ruházatról, lakhelyről, és az egyéb szükségletekről szóló tanítását teljesítik ki. Jézus mennyei Atyja megteremtette egy boldog és sikeres földi élet előfeltételeit, az embereknek csupán a helyes irányba az Ő királysága felé kellene fordulniuk. Jézus nyilvános szolgálatának legelső kijelentése Máté alapján a következő volt: Térjetek meg, mert elközelített a mennyeknek a királysága. 222

223 Igen, Isten Királysága már most itt van, az a Biblia üzenete, hogy e véges látható világból beletekinthetünk a végtelen, és láthatatlan világba. De ha hiszünk a Szentírásban nem elég ha csupán oda tekintünk,be is kell lépnünk. A láthatóból nyúljunk át a láthatatlanba, és alapelvein keresztül hozzuk át a láthatatlan királyságot a láthatóba. Jézus lényegében újra, és újra a következőket mondta: Látjátok ilyen az Isten királysága.s nézzétek csak így működik, ha azt szeretnétek, akkor ehhez ezt és ezt cselekedjétek. A királyság alapelvei: Az emberi dolgokat Isten Királysága kormányozza. E királyság alapelveket ad az élethez, és ezek sikert hoznak. Van lehetőség békére, van lehetőség bőségre, van lehetőség szabadságra, mihelyt az emberek elfogadják a láthatatlan világ alapelveit, és ezek szerint kezdenek élni a látható világba. Meglátni és bemenni! A láthatatlan világból a láthatóba transzformálhatjuk Isen felismert akaratát. Isten tehát arra használja a kimondott igét, hogy a szellemi energiát a vegytiszta erőt anyaggá alakítsa. Amit kimondunk az Ő Nevében, az be kell, hogy teljesedjék! Isten az anyagi világban minket választott partnereiül, és munkatársaiul, és arra 223

224 készít fel bennünket, hogy létrehozzuk az Ő látható, és tökéletes földi királyságát. Látnunk kell, hogyha már most benne élünk a királyságban, akkor ismét hozzáférhetünk ahhoz, amit az ember az Édnkertben elveszített. Visszakerülünk abba a hatalomba, amit Isten a teremtéskor adott nekünk.megtanulandó leckénk a következő lenne: Szavainkon keresztül fordítsuk le Isten láthatatlan királyságban megfogalmazott akaratát abba a látható szituációba, amellyel szembe nézünk! Szóljunk a pénzhez, s majd hozzánk jön! Szóljunk a viharhoz és elcsendesedik! Szóljunk a terméshez és virágozni fog! Már kezdjük látni, hogy a királyságban a szellem irányítja az anyagot, a kisebb tekintély enged a nagyobbnak. Isten szándékát a beszédünkkel előhívjuk, és a legnagyobb akadályt a negatívizmust visszautasítjuk. Róma 4:17 Ezt az ígéretet Ábrahám azért kapta, mert hitt Istenben, aki életre kelti a holtakat, és megteremti azokat, akik most még nem léteznek. Isten akkor szólt, amikor Ábrahám gyermektelen, és nemzőképtelen volt, Sára pedig meddő. Isten a semmiből hívja létre a nemlévő dolgokat, és ettől vannak. Természetes alapon nem volt remény arra, hogy kettőjüknek akár egy gyermekük is legyen, 224

225 nem is beszélve a sokaságról. Isten mégis azt mondta nekik: Sok nemzet atyjává tettelek. Istennek semmire sincs szüksége ahhoz, hogy valamit létrehozzon, tud teremteni a semmiből.ha azt mondod: - nekem semmim nincs ez nem zavarja Őt. Ő kiindulhat a semmiből, és létre szólhatja a nem lévő dolgokat. Isten fogja azt, ami nincs, és az hirtelen már van, csak azért, mert Ő szólt! Neki egy picike létező valamire sincs szüksége, ahhoz hogy sok valamit alkosson. Isten kimondja, és meg lesz! De hittel meg kell ragadnod ezt a szót. Ekkor megtestesül az életedben az, amit Isten már kimondott, és a hit cselekedete segítségével átéled azt, amit ez a szó már kimondott. Ahhoz, hogy ez megnyílvánuljon a földön, meg kell ragadnom hittel, és át kell hoznom a szellemi világból, az idő és tér anyagi világába. Amikor ezt hittel megragadom, a szó testté lesz bennem, ugyanúgy ahogyan Jézusban az Ige TESTTÉ LETT. Ezékiel 3:10 Emberfia! Minden szavamat, amelyet elmondok neked fogadd szívedbe. 225

226 Emberfia! Prófétálj a szabadulásról! Jézus Nevében ma kihírdetjük, hogy vége van a szentek fogságának. Fölszabadítjuk Isten népe ajándékait, az identitását, az örökségét, az anyagi áldást, és legfőképp a szellemét, fölszabadítjuk Isten népe érzelmeit is a Babiloni fogság hatalma alól a Jézus Nevében. Vége van Babilon garázdálkodásának az eklézsiában, vége van a szentségnek bemocskolásának, vége van Isten templomai meggyalázásának. Fölszabadítjuk a szellemi ajándékokat, fölszabadítjuk Isten házának a kincseit, előhívjuk a sekinát, az Isten jelenlétét, a dicsőségét templomainkban, a mi életünkben. Újuljon meg az úrvacsora jelentősége, és szolgálata, friss kenet jöjjön az imaszolgálatokra Jézus Nevében. Fakadjon fel az imádat, jöjjenek elő szellemi énekek, zsoltárok Krisztus Testében. Előhívjuk az Ezsdrásokat, Nehémiásokat az imaharcosokat, a várfalépítőket, és a Zorobábeleket, a testületi szintű prófétákat a Jézus Nevében. Előhívjuk a Dánieleket, és az Esztereket, akik felismerik az időket, és a feladatukat, majd be is töltik az elhívásukat. Kihírdetjük, hogy vége a gyásznak, vége a sírásnak, és a sóhajtozásnak, vége a szomorkodásnak, a nyomorúságnak, és a hontalanságnak. Felszabadítjuk Isten népét a betegségek, elhagyatottság, az árvaság, 226

227 és az özvegység alól. Vége van a szellemi éhségnek, a rettegésnek, a szellemi hontalanságnak, és vége van a szellemi fogságnak. Előjönnek a papok és a próféták, a vermekből, és a barlangokból, leoldozzuk őket a bilincseik fogságából, kihívjuk a börtöneikből. Előjön a Vőlegény és a menyasszony hangja, a tánc, az öröm, és a vigasság napja, eljött a Purim ünnepe a Jézus Nevében. Előhívjuk a lelkigondozókat, akik nem lelki szinten, hanem szellemből lelkigondoznak. Jöjj elő Szent Szellem, jöjj elő hozz friss kijelentéseket, jöjjön a friss keneted és jöjjön a vezetésed. Templomaink, szellemi templomaink helyreállítását hírdetjük a Jézus Nevében. Jöjj Szent Szellem jöjj elő, és végezd el templomaink felépítését, nem emberi erővel, nem emberi hatalomma, hanem a Szellem ereje által, és a Szellem szolgálata által November

228 A kenet ára Lukács 22:39-46 Lukács 23:26-49 Lukács 24:1-12 Ezután szokása szerint elment az Olajfák hegyére, tanítványai pedig követték őt. Amikor odaért, így szólt a tanítványaihoz: Imádkozzatok, nehogy kísértésbe essetek! Ezután távolabb ment tőlük, mintegy ötven méterre. Letérdelt, és a következő szavakkal imádkozott: Atyám, ha akarod, vedd el tőlem a szenvedésnek ezt a poharát! De ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd! I. szint A Gecsemáné szint = olajprés, a vajúdás időszaka. A Gecsemáné kert az Olajfák hegyén található. Az olaj szerepe a Bibliában: fontos táplálék volt, de szappan készítésre, sebek kezelésére is használták illetve kozmetikai célokra. Használták magas tisztviselők ünnepélyes felkenésére; valamint világításra is ( olajlámpások ).A legfontosabb, hogy a Szent Szellem jelképe. A Gecsemáné szint tehát a tanítványok számára ( nem a sokaság számára ) a kenet megszerzésének szintje. Ez a hely az imádkozás időszaka, és helye, a könyörgés ideje és nem az alvásé, az akarat feladásának az ideje, az újbóli odaszánás ideje és helye, a próbatétel helye. 228

229 Atyám, ha akarod távolítsd el tőlem e poharat ( ezt a sorsot ) mindazáltal ne az én akaratom, hanem a tied legyen meg. Intenzív küzdelem, gyötrődés ennek a pohárnak a tartalma.ez a hely a vajúdás időszaka, amikor halálba adod az emberit és megszülöd az Isten szerintit.jézus megkérdezi ma tőled: voltál e már az Olajfák hegyén? Nem fizikálisan, hanem szellemben, ahova Jézus rendszeresen imádkozni ment. Jézus a tanítványaival együtt, az apostolaival együtt ment oda, akiknek később odaadta az Isten Királyságának a kulcsait, a templomépítés kenetét. Ő volt a legfőbb apostol, ezért azt olvassuk,hogy eltávolodott tőlük, egy kőhajításnyira mert Ő előttük járt mindig. De a felkészítés az Olajfák hegyén kezdődik, bár a Golgotai események a legnehezebbek. Ez a hely számára mindig az erővétel helye volt, az összekapcsolódás az Atyával, a felkészítés a nagy Megváltói munkára. Ez a hely az imádkozás helye, ez a hely nem kihagyható ahhoz, hogy a feltámadás erejével valóban találkozhass és részesülhess benne. Ez nem az áldj meg Uram szintű imát jelenti. A teljesen odaszánt, mindent feladó Bárány képe ez aki némán ment végig a megváltás útján a Kálvárián, miközben tanítványai 229

230 aludtak mellette. 3 évig tanította őket, mégsem értették az aktuális helyzetet, nem tudtak Jézussal egyek lenni. II.szint A Golgota szint = a Koponya helye, a Kálvária, a halál hegye, ahol már mindened a halálba van, a kijelentéseid, az álmaid, vágyaid, kívánságaid, terveid, jövőd, és a szolgálatod. Ez a hely az, ahol áldani tudod az ellenségeidet, a csúfolódókat; a legsötétebb időszak ez. A legreménytelenebb, megalázó idő, a teljes kiengedés helye, a mély bűnbánat helye, nem a hamis bűnbánaté; a Jézus vérével való megtisztulás helye. Minden tisztátalan, hamis értéktelen, emberi,testi, földi, vallásos dolog kidobásának a helye. Ez a hely a behelyettesítő bűnbánat helye, Isten ítéletének és egyben a kegyelmének a helye; - a bűnbocsánat és az ujjászületés helye is. Amikor elmondhatod már,hogy: A régiek elmúltak, és minden ujjá lett. Eltemettettem Vele a halálba és eggyé lettem Vele a feltámadásban is. Az óember megsemmisülésének a helye ez, a bűntől való megszabadulás helye, a megigazulásunk helye és az átokból az áldásba kerülésünk helye is! Halleluja! Az újszövetség helye, a Jézussal való szövetség megújításának a helye, az Úr asztalához való járulás helye, - ahol részesülsz a kenyér és bor áldásában és kiiszod az Úr poharát. 230

231 III. szint a Feltámadás szintje és ideje. Azt olvastam, hogy a sírokra abban az időben 1-3 tonnás sírköveket raktak, amelyeket még le is meszeltek, hogy messziről fel lehessen őket ismerni. Ha volt meghalásod, akkor lesz feltámadásod is! Ha a saját dolgaidat hagytad meghalni, akkor fel fog támadni egy új módon, Isteni módon. Ez a hely a kő elgördülés helye, mert a te problémád köve el fog gördülni, el fog gördülni és meglátod az Isten dicsőségét, a helyzetedben, a körülményeidben. Jézus számára nincs olyan nehéz sírkő, amelyet ne tudna elgördíteni, mert ha a feltámadás ereje berobban a te életedben, akkor a te problémáid köve, nehézségeid köve, a lehetetlenséged köve el fog gördülni a Jézus Nevében! Le kell hogy hulljon a sötétséged bilincse, a halál bilincse lehullik, a betegséged, szegénységed, fogságod bilincse a feltámadás erejétől megnyílik a Jézus Nevében. Mert nem a halálé az utolsó szó, hanem a feltámadásé a Jézus Nevében! Le kell hogy hulljanak a halotti leplek a te meghalt dolgaidról, le kell hogy hulljanak az örökségedről, hogy birtokba tudd azt venni, le kell hogy hulljon a te szellemedről is, hogy szellemben tudj járni és ne lelki síkon éld a tanítványság életét. 231

232 Innentől kezdve a feltámadás erejében jársz, működő a hited, már hatalmad van, a kulcsok a kezedben vannak, Sátán lábad alatt van. Mert Jesua Hamassia, Jézus Messiás elvégezte, Ő elvégezte, bevégezte, megszerezte a kulcsokat és neked adta azt, mert ELVÉGEZTETETT, minden elvégeztetett! Halleluja! A hét első napján korán reggel az asszonyok kimentek a sírhoz, és magukkal vitték az elkészített illatszereket is. A követ a sír bejáratától elhengerítve találták. Bementek, de nem találták ott az Úr Jézus testét. Amint ott álltak tanácstalanul, hirtelen két ember jelent meg mellettük fényes ruhában. Erre az asszonyok félelemmel telve arcra borultak. De az angyalok így szóltak hozzájuk: Miért keresitek az élőt a halottak között? Nincs itt. Feltámadt! Nem a halálé az utolsó szó, hanem a feltámadásé a Jézus Nevében! Ezért Jézus halála az én életem! Az Ő feltámadása az én feltámadásom és győzelmem! Az Ő fájdalma az én gyógyulásom. Az Ő szegénysége az én gazdagságom lett! Az Ő elutasítottsága az én elfogadásom lett! Az Ő megaláztatása által lettem én felemeltetve! Mert Elvégeztetett! Mert helyettem kifizette, helyettem megszerezte, helyettem elvégezte, hogy én 232

233 éljek, hogy én bőségben éljek! Énhelyettem, énhelyettem, tehelyetted, elvégeztetett! IV. szint A meglátogatás szintje A tanítványok számára és főleg az asszonyok számára a legérzékényebb pont egyike az volt, amikor keresték a halott Jézust és csak az üres sírt találták ott. Minden álmuk, reményük szerte foszlott, elveszett. Ők egyáltalán nem így gondolták ezt a Jézussal való járást, ez abszurd ; mindenki csalódott. Csak a halotti leplek azok amelyek mutatják, hogy Ő itt volt. Ami a megdöbbentő ebben az, hogy amíg az apostolok küszködtek a hitükkel és a reménytelenséggel, mert nem értettek semmit, nem értették az írásokat, addig az az asszony akinek a legtöbbet bocsátott meg Jézus látott valamit. Éppen annak a Máriának, akiből hét ördögöt űzött ki Jézus, aki korábban követte őt a sírba helyezéskor, hogy lássa hová teszik, ő tudta meg elsőként az igazságot, először neki jelent meg. Neki kellett először vinnie a hírt az apostoloknak, a tanítványoknak, hogy : Láttam az Urat! Amikor már úgy látod, hogy a sírban sincs biztonságban a te meghalt dolgod, amikor semmit nem értesz és reménytelenség kérdések zöme van, Jézus akkor, akkor! meglátogat téged és megkérdezi tőled: Miért keresed a meghalt dolgokat? 233

234 Ezután megvilágosította az értelmüket, hogy megértsék az Írásokat. Ezt mondta: meg van írva az Írásokban: a Krisztusnak meg kell halnia, de a harmadik napon feltámad a halálból. Jeruzsálemtől kezdve minden népnek hirdetni fogják, hogy változtassák meg gondolkodásukat és életüket, és ezáltal a bűneik meg lesznek bocsátva. Csak ezután a természetfeletti élmény után jön el az Isteni kiküldetés a nagy misszióba, amely már hordozza a kenetet, a jeleket és csodákat; azért hogy ne száraz és élettelen legyen az egyház munkálkodása, hanem eredményes lehalászások legyenek; azért hogy a betegek meggyógyuljanak, a foglyok megszabaduljanak a Jézus Nevében. Meglátod magyar Egyház a természetfeletti meglátogatásodat, a feltámadás hatalmát és erejét a Jézus Nevében. Ezért Krisztus Teste, ne félj végig menni ezen az Úton, mert ma a meghalásnak van itt az ideje. Olyan sokáig végezte az egyház a saját maga módján az Isten munkáját, hogy most már eljött az ideje annak, hogy Isten szerint végezzük az Isten munkáját.erre a kiküldésre a Szent Szellem pedig rá teszi az Ő pecsétjét, hogy megjelenjenek a jelek és csodák az egyházban. Emberfia! Halld és lásd meg! Január

235 Isten ügynökei a próféták és a prófétai közbenjárók Eszter 2:21-23 Egyszer amikor Mordokaj a királyi udvarban volt, Bigtán és Teres, a király küszöbét őrző két háremőr megharagudott Ahasvérus királyra, és merényletet tervezett ellene. Mordokaj azonban megtudta a dolgot, megmondta Eszter királynénak, Eszter pedig elmondta Mordokáj nevében a királynak. Kivizsgálták a dolgot, és igaznak találták, ezért mind a kettőt felakasztották. Márdokeus is és az udvarmesterek is a királyságban voltak, bent voltak a királyi udvarban, bár nem közvetlen a palotában. Márdokeus egy Babiloni király elleni összeesküvést hiusít meg, amiért a történet végén felemeltetésben is részesül. Küldte a hírt a királyi palotában lévő Eszternek, akinek lehetősége volt arra, hogy közbenjárjon a királynál. Szép példáját látjuk itt annak, hogy működik Isten Királyságában a belső elhárítás, a prófétai közbenjáró szolgálat. A szellemi belső elhárítás célja: - a külső vagy belső ( személyes vagy testületi szintű ) ellenség megelőzése, felderítése, leleplezése,megkötözése. Ennek a hatékonysága attól függ mennyit időt töltünk az imakamránkban és attól hogy bent vagyunk e Isten 235

236 Királyságában, tehát szellemben járunk e vagy lelki keresztények vagyunk, vagyis vallásosak. Cél tehát az, hogy az ellenség terve ne valósulhasson meg, hanem az Isten Királysága növekedjen, terjedjen és hatékony legyen. Hírszerzés fontos, hogy jó és alapos, megbízható legyen. Attól, hogy a hadvezetés minél pontosabban értesüljön az előkészített halálos csapdákról. Mi is légitámadásokkal bombázzuk az ellenség övezeteit, légierejét és állásait, fegyverraktárait. Ellenségünk a levegőbeli hatalmasságok és fejedelemségek, a sötétség erői, amely mint ordító oroszlán szerte jár. Megkörnyékezi a keresztényeket egy kis hitetéssel, behálózza egy kis manipulálással, csipetnyi megtévesztéssel, hamissággal, amely azonban csak egy kicsit tér el a valóságtól, - neki elég ha csak egyet értesz vele, máris elérte a célját, mert kezd homályosodni a látásod. Az evangélizációnk sikereihez a harcot előbb a légtérben kell sikeresen megvívnunk, és legelőször a saját életünkben - ahhoz hogy a lelkek aratását meglássuk. Tűzpárbajt folytatunk, mint Illés a Kármel hegyen a hamis prófétákkal szemben. Cél: véget vetni az ellenség terrorjának, aki rabságban tartja és fogságban a keresztényeket, korlátok közé szorítja az időseket-fiatalokat egyaránt. 236

237 Testületi szintű offenzívát kell indítanunk az ellenséggel ellen. Nincs helye a fegyverszünetnek az egyházban, sem a tűzszünetnek. Az egyházban most megfújjuk a kürtöt és riadó készültséget rendelünk el. Leszámolunk az ellenséggel, amely megrabolta az örökségünket, elvette az eklézsia látását, hallását, elvette a méltóságát, a hatalmát. Isten kommandós csapata feláll, felállnak a kémek a kémhálózatok, ezek pedig a prófétai közbenjárók, akik mindig a résen állnak és figyelik miben sántikál az ellenfél, mire készül és hol akarja Isten királyságát meggátolni, ezek a közbenjárók lelepleznek, elhárítanak ellenséges csapásokat. IV.Mózes 13:18-19 Amikor elküldte őket Mózes Kánaán földjének kikémlelésére ezt mondta nekik: Menjetek el itt a déli tartományon át, föl a hegyvidékre. Nézzétek meg, hogy milyen az a föld és a rajta lakó nép, erős-e vagy gyenge, kevés-e vagy sok? Milyenek a városok amelyekben lakik: táborfélék vagy megerősített helyek? Legyetek bátrak és hozzatok a föld gyümölcseiből! A kémek munkája ma is ez, fizikai és szellemi értelemben is: hatoljanak be az ellenséges területre és tudjanak meg róla alapvetően fontos stratégiai jelentőségű adatokat. Itt a kémek 40 nap alatt megszerezték a legfontosabb információkat, amelyek alaposak és sokoldalúak voltak. Ez alapján tervezték 237

238 aztán az akciót az idegen föld ellen és a speciális stratégiát. De vigyázat! Vannak kémszellemek az ellenség oldalán is! Fontos, hogy hiusítsuk meg a kémszellemek információátadását és ítéljük kudarcra a munkájukat Jézus nevében. Ez tulajdonképpen a stratégiai prófétai közbenjárói ima, amire ezekben a napokban legalább olyan szüksége van az eklézsiának, mint volt Izraelnek akkor a honfoglalásnál. Mert ma mi is el akarjuk foglalni Magyarországot Isten Királysága számára Isten elhív ma is országunkban olyan embereket, akik Isten Királyságának az ügynökei lesznek, a kémei; nekik fontos, hogy sokat beszélgessenek a Királlyal mégpedig az Ő nyelvén, amelyet a Sátán az ellenség nem ért meg. Fontos a folyamatos kommunikáció a kiküldő országgal, vagyis a mi Urunkkal és a Szent Szellemmel. Fő célja a hírszerzésnek: megakadályozni az ellenség fegyvereinek célba jutását. Isten országának egy harcias, agresszív és folyton kezdeményező hadseregre van szüksége, másképpen legyőzött marad Isten népe, hatástalan az ellenség felé és lassan terjed a Királyság. 238

239 Abban a pillanatban amint világosságra jön az ellenség terve és lelepleződik a taktikája, a módszere akkor már hatalmunk van felette és le tudjuk győzni mert megismertük. Mottónk: Nem erővel, nem hatalommal, hanem Isten Szelleme által. A prófétai közbenjárók olyanok, mint a sasok, messzire,és magasra szállnak és figyelnek. A prófétai közbenjárók kémakciókat szerveznek, lecsapnak az ellenségre, zsákmányt szereznek és hadizsákmánnyal térnek vissza = ez pedig a lelkek aratása. Halleluja! Folyton növelik Isten Királyságának befolyását a földön. Fegyvereik az igazság fegyverei, az Úr a szájukba adta azokat és elszántan megalkuvás nélkül bevetik azokat a 239

240 sátán szellemi terroristái ellen és a sötét ügyei ellen. Isten Királyságának ügynökeiként elsődleges célunk, hogy Isten Neve és dicsősége legyen felemelve minden csatában, az Ő Neve dicsőüljön meg, az Ő terve, stratégiája szerint harcoljunk, attól ne térjünk el és akkor győztesek leszünk, mert Jahve Nisszi a mi Zászlónk és Ő harcolja a mi harcainkat. Az a háború amelyik Izrael és a Palesztinok között dúl napjainkban az van tulajdonképpen a szellem világban is. Sőt a szellemi dolgok tükrözik a fizikai dolgokat. Ma az egyház soha nem látott háborút kezdett el a sötétség királysága ellen, ez a háború jelenik meg, a látható világban is; két ellentétes szellemi pólus csatája. Le kell győznünk a személyes életünkben is - az identitásunkat kell felszabadítanunk,az örökségünket, a szellemünket - és testületi szinten is az eklézsiát ki kell hoznunk a vallásból és a varázslásból ma Magyarországon. Izrael területekért háborúzott régen is, ma is, mi is azt tesszük. Magyarországot mind a 19 megyéjével meg kell szereznünk Isten Királysága számára. Az ószövetségben látjuk, hogy a harc kimenetele attól függött, hogy kinek volt nagyobb Istene és nem attól, hogy kinek volt nagyobb hadserege. Attól függött, hogy kinek az oltára és áldozata volt a hatékonyabb. A Sátán sok ember áldozatot vitt és visz az oltárára és ezzel növeli a hatalmát, ezért Isten népének 240

241 érvényesítenie kell és ki kell hírdetnie azt, hogy Jézus Krisztus egyetlen, bűntetlen, szent, tiszta áldozata a Golgotán elég volt és nagyobb volt, mint a Sátán összes eddigi véráldozata. Ezért a mi háborunk győzelemre van ítélve, mert felmutatjuk Jézus Krisztus áldozatát, a mi oltárunk az erősebb, a mi Istenünk nagyobb, erősebb és hatalmasabb - ezért ezt kell kihírdetnünk Magyarország területei felett és a Sátán oltárai felett a Jézus Nevében! Halleluja! Mert Jézus Krisztus győzött, Ő legyőzte a sötétség hatalmát! Most felállítja Jahve Nisszi az Ő zászlóalját, különleges kommandósait, a prófétai közbenjárókat, prófétákat, apostolokat akiknek a kezébe adja Babilon szelleme felett az Ég királynője felett a teljes hatalmat! MERT JAHVE NISSZI A MI GYŐZELMI ZÁSZLÓNK! Rajtunk van a Márdokeusi kenet és képesek vagyunk kineszelni, leleplezni az ellenség tervét, leleplezni a Sátán királyságát, kihallgatjuk gonosz titkos terveit és hadba megyünk ellene az igazságért és meghiusítjuk azt a tervet a Jézus Nevében! A Sátán ügynökei sok kárt okoztak a múltban is és mai is Isten királyságának, de most megfordulnak a dolgok és felállnak az Isten ügynökei, mert megelégelték a sötétség erőinek tevékenységét és Márdokeusként odaállnak a kapukba és kikémlelik a 241

242 Sátán tervét, visszaadják neki azt amit eddig ő szabadon megtehetett az egyházban, sőt visszaveszik mindazt amit ellopott tőlük. Majd hatalmas felemeltetésben részesülnek az Isten Királysága által, ahogy ezt Márdokeusnál is látjuk. Annak az embernek akit a király ki akar tüntetni, hozzanak királyi öltözetet, amilyenbe a király szokott öltözni, meg lovat amilyenen a király szokott lovagolni, és tegyenek a fejére királyi koronát. Öltöztessék fel azt az embert, akit a király ki akar tüntetni, lovagoltassák végig a város terén és ezt kiáltsák előtte: Így tesznek azzal az emberrel, akit a király ki akar tüntetni. Márdokeus megkapta a kémeknek, a belső elhárításnak járó jutalmat. Márdokeus másik tevékenysége az volt, hogy őrízte, felügyelte a menyasszonyt a felkészítés ideje alatt a királyi udvarban. Krisztus menyasszonya is ma egy ilyen felkészítés alatt van, a menyasszony szépítőszerekkel, illatos olajjal kenegeti magát és készül a nagy Vőlegény elé! De Krisztus menyasszonyán a ruha alatt ott van a katonai bakancs, mert ez a menyasszony egyben egy harcos, akinek a fegyvere ki van élezve és aki gyakran a térdein harcol az Isten Királyságáért. Zirc

243 Izsák és Izmael Mózes 21: 9-20 Amikor Sára nevetni látta az egyiptomi Hágár fiát, akit Hágár Ábrahámnak szült, ezt mondta Ábrahámnak: Kergesd el ezt a szolgálót a fiával együtt, mert nem örökölhet ennek a szolgálónak a fia az én fiammal, Izsákkal. Ez a beszéd Ábrahámnak igen rosszul esett májusában szólt a Szent Szellem hozzám, amikor még volt egy vállalkozásunk: Kergesd el Izmaelt! Hasonlóan érezhettem magam, mint Ábrahám, úgy voltam vele, hogy Istentől indult el a dolog, és szerettem csinálni, én szültem, magaménak éreztem. De: kergesd el Izsák az Istentől származó fiú, aki kijelentésből született, benne volt az Atya akaratába. De Izmael, emberi megoldásként jött a világra, emberi ötletből, mert segíteni akart Sára Istennek. Izmael nem kapott örökséget, nem nőhetett fel az ígéret gyermekével. Mikor ezt megláttam, megértettem azt, hogy kijelentésből indult el ez a vállalkozás, de benne volt a keveredés, volt benne Izmael, emberi ötletek, megvalósítások, amelyeket el kellett űzni. 243

244 Nagyon nagy tanulság volt ez az életemben, azóta ha Istentől kapok valamire látást, arra mindig vigyázok, hogy soha ne keverjek bele emberi dolgokat, mert nem lesz rajta az Isten áldása. Megláttam azt, hogy sok ilyen szolgálat is van, amelyek jól indultak, Istentől, és aztán emberi módon lettek befejezve. Nem értjük talán, hogy miért nem mennek olajozottan a dolgok, miért tud a sátán rombolni benne, azért mert okot adunk rá, mert megszületett Izmael közbe. Ábrahámnak Hágárt is és Izmaelt is el kellett űznie, azonban Isten gondoskodott róluk abban a nehéz helyzetben, mert az Ábrahám magva volt, része lett az örökségből. ( I.Mózes 16) Hatalmas elutasítottságban fogant, és született meg Izmael, de Isten mégis adott neki örökséget. Istennek gondja volt Hágárra, mert kétszer is eljutott a pusztába, mind a kétszer menekült, és mind a kétszer találkozott Istennel, beszélt Hágárhoz, látást adott neki, forráshoz vezette, megmenekülésről gondoskodott. 244

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

Isten felméri Ábrahám szeretetét

Isten felméri Ábrahám szeretetét A Biblia gyermekeknek bemutatja Isten felméri Ábrahám szeretetét Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : M. Maillot és Tammy S. Franciáról fordította : Helga Himer Kiadta :

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org 2012

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS Alapige: Malakiás 2,13-16 És ezt is cselekszitek: betöltitek az Úr oltárát könnyhullatással, sírással

Részletesebben

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 24. ÁLDÁSOK az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 1. Az Úr a te kősziklád, várad és megmentőd, benne lelj oltalmat. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére. Zsolt

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

Web: www.judaoroszlanja.gportal.hu Email: info.judaoroszlanja@gmail.com Tel: 06-30 / 385 6381 Tel: 06-30 / 828 5546

Web: www.judaoroszlanja.gportal.hu Email: info.judaoroszlanja@gmail.com Tel: 06-30 / 385 6381 Tel: 06-30 / 828 5546 Salamon Tornáca Misszió Web: www.judaoroszlanja.gportal.hu Email: info.judaoroszlanja@gmail.com Tel: 06-30 / 385 6381 Tel: 06-30 / 828 5546 Ahasvérus király uralkodásának hetedik évében bevezették Esztert

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

ISTEN IGAZI CSODÁJA. Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 2Királyok 4,1-7

ISTEN IGAZI CSODÁJA. Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 2Királyok 4,1-7 Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTEN IGAZI CSODÁJA Lekció: 2Királyok 4,1-7 Alapige: 2Királyok 4,1-2 Egyszer egy prófétatanítvány felesége így kiáltott

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima www.scriptural-truth.com Az ima Azariah A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó A dal, a három zsidók és Azariah ima 1:1 és mentek a tűz közepén dicsérő Isten, és az áldás az

Részletesebben

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem jelenthetett komolyabb problémát az, hogy megértesse

Részletesebben

ÁDVENTI GYERTYAGYÚJTÁS A CSALÁDBAN

ÁDVENTI GYERTYAGYÚJTÁS A CSALÁDBAN ÁDVENTI GYERTYAGYÚJTÁS A CSALÁDBAN Ádvent 1. vasárnapja (A család állja körül minden alkalommal az ádventi koszorút.) 1. Ó jöjj, ó jöjj Üdvözítő, - beteljesült már az idő; -törd át az Ég zárt ajtaját,

Részletesebben

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról A Biblia rövid áttekintése Alapvető információk a Bibliáról Áttekintés a Bibliáról A Biblia Isten szava A Biblia Isten üzenetét tartalmazza. A Szentírás megírásában kb. 1500 év leforgása alatt mintegy

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Jézus és Nikodémusz

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Jézus és Nikodémusz A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Nikodémusz Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

nk és s Istennek? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

nk és s Istennek? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett A húsvh svét értéke nekünk nk és s Istennek? Mit jelent a húsvét az átlagember számára? Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Tanuljunk imádkozni ADUNARE

Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni. Imádkozni tanulni olyasvalami ami örömet hoz az életünkbe és Istennek is tetsző. Az egyik legfontosabb lecke amelyet megtanulhatunk az az hogy hogyan imádkozzunk,

Részletesebben

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor NAGYSZOMBAT AZ ÚR AKARATA SZERINT Ézs 53, 9-12 És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után: pedig nem cselekedett hamisságot,

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9.

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. 2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. Kedves Olvasó! Sok szeretettel adjuk közre a 2015. évi bibliaolvasó útmutatót. A közösen

Részletesebben

AZ ÚR TÚLÁRADÓ KEGYELME

AZ ÚR TÚLÁRADÓ KEGYELME Pasarét, 2014. július 20. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Földvári Tibor AZ ÚR TÚLÁRADÓ KEGYELME Lekció: Zsidók 3,7-19 Alapige: 4 Mózes 15,1-7 Azután így szólt az ÚR Mózeshez: Szólj Izráel

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TörTéNET: Jézus segít egy beteg férfinak Bibliatanulmányozó Feladatlap

bibliai felfedező 1. TörTéNET: Jézus segít egy beteg férfinak Bibliatanulmányozó Feladatlap Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTéNET: Jézus segít egy beteg férfinak Olvasd

Részletesebben

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50 Újpest-Belsőváros 2008. 09. 07. Juhász Emília TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS Alapige (textus): Mk 6,50 Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52 Ezután azonnal megparancsolta tanítványainak, hogy szálljanak hajóba, és menjenek

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus születése Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is!

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! A Biblia A LEGISMERTEBB IRODALMI MŰ Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! kifejezés, szállóige

Részletesebben

Tanítás a gyülekezetről

Tanítás a gyülekezetről Tanítás a gyülekezetről ADUNARE Tanítás a gyülekezetről. A keresztény élet egyik legfontosabb leckéje a gyülekezetről való tanulás. Isten mindíg az Ő gyülekezetét használja arra hogy a földön véghezvigye

Részletesebben

Létezik-e Antikrisztus?

Létezik-e Antikrisztus? Létezik-e Antikrisztus? Az embereknek sokféle elképzelésük van az Antikrisztusról, de e- gyedül csak a Bibliából kaphatunk helyes választ arra, hogy ki ő, és mit csinál. Felmerült már bennünk a kérdés:

Részletesebben

A tudatosság és a fal

A tudatosság és a fal A tudatosság és a fal Valami nem stimmel a világgal: háborúk, szenvedések, önzés vesz körül bennünket, mikor Jézus azt mondja, hogy az Isten országa közöttetek van. (Lk 17,21) Hol van ez az ország Uram?

Részletesebben

Józsua vezér lesz lesz

Józsua vezér lesz lesz A Biblia gyermekeknek bemutatja Józsua vezér lesz lesz Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

"Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?"

Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak? "Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?" 1 Krón 29,5 Gyógyulásunk és megerősödésünk akkor történik, amikor fenntartás nélkül átadjuk magunkat Jézusnak. Minél jobban megnyílunk, és engedjük, hogy

Részletesebben

Újjászületés - Beleszületni Isten családjába

Újjászületés - Beleszületni Isten családjába Kenneth E. Hagin Nem az a fontos, hogy melyik gyülekezetbe tartozol, hanem az, hogy melyik családba. Jézus azt tanította, hogy az embernek újjá kell születnie. A következő állítások Jézus szájából származnak:

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09.

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. EZT CSELEKEDJÉTEK AZ ÉN EMLÉKEZETEMRE, Lk. 22;19, Azt tapasztalom testvérek, hogy első hallásra nehezen tud az ember megbarátkozni azokkal a szokatlanul új gondolatokkal,

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

Megtanulni megbocsátani

Megtanulni megbocsátani Megtanulni megbocsátani ADUNARE Megtanulni megbocsátani. Megtanulni megbocsátani az egyik legfontosabb lecke a keresztény életünkben. A megbocsátásról tanulhatunk az egész Biblián keresztül. Amikor megbocsátunk

Részletesebben

Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete. Böjt idejére I. (Első két hét) (2016. február 10-20.)

Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete. Böjt idejére I. (Első két hét) (2016. február 10-20.) Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete Böjt idejére I. (Első két hét) (2016. február 10-20.) Erdélyi Gyülekezet Budapest, 2016 2 Tartalomjegyzék Napi változó részek a Reggeli áhítathoz - II.10 (Böjt 1. napja)

Részletesebben

NYILVÁNVALÓ SZERETET

NYILVÁNVALÓ SZERETET Pasarét, 2015. december 25. (péntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza NYILVÁNVALÓ SZERETET Énekek: 182; 321,1-3. 4. 6-7; 447 Lekció: Lukács 2,1-14 Alapige: 1János 4,9-10 Azáltal lett nyilvánvalóvá

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

Tanuljuk meg hogyan kell tanulmányozni a Bibliát

Tanuljuk meg hogyan kell tanulmányozni a Bibliát Tanuljuk meg hogyan kell tanulmányozni a Bibliát ADUNARE Nagyon fontos megtanulnunk hogyan kell tanulmányozni a Bibliát, mivel: Amikor tanulmányozzuk a Bibliát halljuk Isten parancsolatait. Amikor tanulmányozzuk

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István A TAN Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István 1943. szeptember 10. péntek. 12. BESZÉLGETÉS LILIVEL L. Köszönöm, hogy eljöttél.

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Általános iskola Református hittan Évfolyam: 1. _ Heti óraszámú csoport Vizsga típusa: írásbeli Követelmények, témakörök: a szóbeli vizsga tananyaga

Részletesebben

Bibliaismereti alapok

Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok 1. Isten 2. Jézus Krisztus 3. Szent Szellem Szentháromság 4. A Biblia 5. Az Ember 6. Bűn megváltás 7. Újjászületés, megszentelődés 8. Betöltekezés Szent Szellemmel

Részletesebben

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből.

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből. Pasarét, 2013. november 10. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza AZ ÚR SZABADÍTÁSA Lekció: Zsoltár 107,1-16 Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította

Részletesebben

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET!

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Pasarét, 2012. augusztus 30. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Alapige: 1János 4,1 Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket,

Részletesebben

ELJÖN AZ ÚR. Lekció: Malakiás 3,1-6. Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr...

ELJÖN AZ ÚR. Lekció: Malakiás 3,1-6. Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr... Pasarét, 2014. március 23. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László Lekció: Malakiás 3,1-6 Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr... ELJÖN AZ ÚR Imádkozzunk! Dicsőítünk

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus csodái Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

Fedezd fel Isten tervét: Békesség és élet

Fedezd fel Isten tervét: Békesség és élet Fedezd fel Isten tervét: Békesség és élet Istennek az a szándéka, hogy boldog életünk legyen itt és most. Miért nem ismeri a legtöbb ember ezt az igazi életet? Isten szereti az embereket, és szeret téged.

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Isten kis szolgája

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Isten kis szolgája A Biblia gyermekeknek bemutatja Sámuel, Isten kis szolgája Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Lyn Doerksen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

A Szent Szellem keresztség

A Szent Szellem keresztség Nochta Pál Attila A Szent Szellem keresztség Rengeteg könyv jelent már meg a Szent Szellem keresztséggel kapcsolatosan, s ezekben a könyvekben teológusok és laikusok egyaránt közzétették véleményüket e

Részletesebben

A gyarapodás üzenete 3. rész

A gyarapodás üzenete 3. rész Beszéltünk Istennek a megalapozott rendjéről, Isten feddéséről, ami lerontja a hamis tanításokat. Isten Igéje mindig a javadra van. Meg kell formálni az anyagi életünket Isten Igéjével. Krisztus Testének

Részletesebben

Isten felméri Ábrahám szeretetét

Isten felméri Ábrahám szeretetét A Biblia gyermekeknek bemutatja Isten felméri Ábrahám szeretetét Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger; Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : M. Maillot; Tammy S. 60/5. Történet

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TörTéNET: Az imádság Mi az imádság? Bibliatanulmányozó Feladatlap 1. 2.

bibliai felfedező 1. TörTéNET: Az imádság Mi az imádság? Bibliatanulmányozó Feladatlap 1. 2. Írd ide az adataidat! Neved: Korod: születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTéNET: Az imádság Mi az imádság? Találkoztál

Részletesebben

Nagy öröm. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8).

Nagy öröm. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8). Nagy öröm Lectio: ApCsel 8,1-25. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8). Fülöp Samáriában hirdette a Messiást. Jézusról tett bizonyságot, a Szabadítóról. Az ember mindig kapcsolatban kellene,

Részletesebben

Lődd be magad Krisztussal

Lődd be magad Krisztussal Lődd be magad Krisztussal 2014-01-12 (Istentisztelet kivonatos jegyzete) Ma egy két gondolatot szeretnék veletek megosztani. Tulajdonképp nem is tanítás, inkább elgondolkodásra remélem - késztető, dolgok,

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18.

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Mozgókép Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Kedves Testvérek! Sokszor érzi az ember, hogy egy prédikációban jó tanácsokat kap, példamutatást, utat, amin járni lehet, iránymutatást,

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése DEREK PRINCE Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése Bevezető - A Derek Prince Ministries ismertetője Az 1930-as években, a történet szerint, megcsörrent a telefon az igazgatói irodában, abban a washingtoni

Részletesebben

Pozitív intézményi légkör

Pozitív intézményi légkör Pozitív intézményi légkör Mitől más a keresztyén iskola? Írjon le három dolgot, amely ön szerint megkülönbözteti a keresztyén iskolákat más iskoláktól! Ossza meg gondolatait az ön mellett ülővel. A keresztyén

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Rut : Szerelmi

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Rut : Szerelmi A Biblia gyermekeknek bemutatja Rut : Szerelmi történet Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Lyn Doerksen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Károlyi Veronika (Ronyka) 5 bődületes hiba, amit ha elkövetsz kinyírod a hitedet. Ronyka http://www.varazslatostitkok.com

Károlyi Veronika (Ronyka) 5 bődületes hiba, amit ha elkövetsz kinyírod a hitedet. Ronyka http://www.varazslatostitkok.com Károlyi Veronika (Ronyka) 5 bődületes hiba, amit ha elkövetsz kinyírod a hitedet Írta: Károlyi Veronika (Ronyka) Copyright Károlyi Veronika, 2015 Minden jog fenntartva! Ingyenes e-könyv 5 bődületes hiba,

Részletesebben

HIT ÁLTAL. Jegyzet Jim Sanders tanításából 2009. november 08.

HIT ÁLTAL. Jegyzet Jim Sanders tanításából 2009. november 08. HIT ÁLTAL Jegyzet Jim Sanders tanításából 2009. november 08. Dicsőséges a mai nap, áldjuk meg a szomszédunkat, hatalmas kenetek vannak mellkasban, vállban, vesében, szívben most jött a kenet. Kisgyermek

Részletesebben

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21 Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza IZSÁK FELESÉGET KAP Lekció: 1Mózes 24,1-21 Alapige: 1Mózes 24,7 Az Úr, az ég Istene, aki kihozott engem atyám házából és rokonságom

Részletesebben

2. évfolyam 120. szám 2010. október 16.

2. évfolyam 120. szám 2010. október 16. DÁVID HŐSEI GYÜLEKEZET www.davidhosei.hu istentisztelet: 2. évfolyam 120. szám 2010. október 16. ÉLŐFOLYÓIRAT A D Á V I D H Ő S E I G Y Ü L E K E Z E T H E T I H Í R L E V E L E És lesz, valahová ez a

Részletesebben

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA Mágikus SZERtartás EGÉSZséges +boldog ÉLETedért! INGYENES EGÉSZséget és boldogságot teremtő IMA Mágikus SZERtartás, amit otthonodban végezhetsz EGÉSZséges +BOLDOG életedért!

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A földműves és a mag

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A földműves és a mag A Biblia gyermekeknek bemutatja A földműves és a mag Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for

Részletesebben

Varsák kivető helye. Textus: Ez 47,10 varsák kivető helye lészen

Varsák kivető helye. Textus: Ez 47,10 varsák kivető helye lészen Varsák kivető helye Lectio: Ez 47,1-12 Textus: Ez 47,10 varsák kivető helye lészen Éltető vizek Az Úr Ezékielnek látomásban megmutatta a szent vizeket, melyek az Úr házának küszöbe alól, az oltártól jöttek

Részletesebben

yymár meglévő csoport számára:

yymár meglévő csoport számára: 1. HÉT: FILIPPI 1,1 11 Tényleg Krisztushoz tartozom? Kezdjük a beszélgetést azzal, hogy feltesszük valamelyiket a következő kérdések közül a csoportnak: yykezdő csoport számára: Mi indított arra, hogy

Részletesebben

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT 1 Az 1. olvasmány után A 2. olvasmány után A 3. olvasmány után: Mózes éneke (a kórus énekli) A 4. olvasmány után 2 Az 5. olvasmány után Alleluja

Részletesebben

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése 13. Bûnbánati imádságok Advent 1. vasárnapja Istenem! Méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem. De légy

Részletesebben

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren 1. Tégy engem békeköveteddé, Hogy hinthessem az igemagvakat. Ó, Szentlelked

Részletesebben

Az Úr megszabadít bennünket, így mi is megszabadíthatunk másokat.

Az Úr megszabadít bennünket, így mi is megszabadíthatunk másokat. Francis Frangipane: hogy..szabadon bocsássa a foglyokat.. Az Úr megszabadít bennünket, így mi is megszabadíthatunk másokat. Ennek a korszaknak az utolsó óráiban hatalmas hadsereg áll fel; sok olyan emberből

Részletesebben

Isten a mi oldalunkon áll! Nehémiás megvizsgálja a falat és buzdítja a vezetőket

Isten a mi oldalunkon áll! Nehémiás megvizsgálja a falat és buzdítja a vezetőket apróbetűs rész Isten a mi oldalunkon áll! Nehémiás megvizsgálja a falat és buzdítja a vezetőket Nehémiás 2 11 Miután megérkeztem Jeruzsálembe, és ott voltam három napig, 12 elindultam éjszaka néhány emberrel.

Részletesebben

Jézus órája János evangéliumában

Jézus órája János evangéliumában MICHAEL FIGURA Jézus órája János evangéliumában 1. A HELY- ÉS IDÔMEGHATÁROZÁS FONTOSSÁGA JÁNOS EVANGÉLIUMÁBAN A kánai menyegzôrôl szóló perikópában (2,1 11), amely a világosság olvasójának második titka,

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben