Háromkirályok. Nagy Gáspár. Nem Kínából Perzsiából Jön a Három teveháton. Nekik aztán nem jár járom Szabadok hiszen

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Háromkirályok. Nagy Gáspár. Nem Kínából Perzsiából Jön a Három teveháton. Nekik aztán nem jár járom Szabadok hiszen"

Átírás

1 Nagy Gáspár Háromkirályok Nem Kínából Perzsiából Jön a Három teveháton Megy hazáig Perzsiáig Útjukon csillag világít Nekik aztán nem jár járom Szabadok hiszen királyok Milyen hosszú a sivatag! Milyen forró és hallgatag Milyen fényes fönn a csillag Szívük közepébe villan Hát követig napestelig Amíg a Hold ki nem telik Nagy Heródes mint a kígyó les Rájuk szisszen õ az isten! De nem félnek célhoz érnek Megy a Három teveháton

2 2 Készítette: Peredi Adrienn 8. H Szent Péter Apostol Mûve Iskolánk ifjúságában megfogalmazódott a kérdés, hogy mi lesz, ha kiöregednek a Szent Gyermekség Mûve missziós közösségbõl? A Szent Péter Apostol Mûve ifjúsági csoport azoknak a fiataloknak ad lehetõséget a segítésre (kis imával, kis áldozattal), akik komolyabban elkötelezõdtek a missziós hivatás mellett. Már a kommunizmus elõtt is mûködött ilyen közösség és most a rendszerváltás után 22 évvel Sebastian atya úgy döntött, hogy újraindítja ezt a közösséget Magyarországon. Hazánkban eddig Vácon és itt Gyõrben van egy-egy alakuló csoport. Mi kéthetente jövünk össze; éneklünk, elmélkedünk. Tudatosítjuk, hogy küldetésünk van, amellyel lehetõségünk van egy jobb, keresztényibb jövõ megalkotására. Mert, ha most megtanuljuk, hogy kitartónak kell lennünk, és, ha valamit vállaltunk, akkor azt meg kell tennünk, késõbb életünkkel, dolgainkhoz, életünkhöz való hozzáállásunkkal tudjuk hirdetni Krisztust és az Evangéliumot. Aki fél az elkötelezõdéstõl, annak csak annyit tudok tanácsolni, hogy bízzon hitében, merjen csatlakozni, mert nem csak nagyon jó lelki feltöltõdést nyújtanak az imaóráink, hanem egy nagyon jó közösség társaságát is. Menjünk, tegyük Jézus tanítványaivá az embereket (vö.mt 28,19) Mutassuk meg az embereknek, a keresõknek, hogy így is tölthetjük szabadidõnket. Próbáljunk meg úgy élni, hogy a kereszténység valódi oldalát mutassuk a nagyközönség felé. Ez egy nehéz feladat, de ne lohadjon le lelkesedésünk, ha nem sikerül elsõre; az eukarisztiában mindig kapunk új erõt, a bûnbocsánat szentségében pedig egy új esélyt. Hajrá Magyarország! Hajrá Prohászkások! Mikulásozás a kórházban! Tavaly máltai osztály voltunk. Néhányan úgy gondoltuk folytatjuk a karitatív tevékenységet, mellyel nemcsak a kórházban betegeskedõ gyermekeket vidíthatjuk fel, de szüleiket is, akik az ágyaik mellett ülve izgulnak csemetéikért. Ha nekünk problémánk van mi is elvárjuk, hogy legyen mellettünk valaki, aki megnyugvást sugároz, aki bátorít; ezeknek a beteg kis és nagy gyerekeknek mi voltunk ez a támasz. Sokakban felmerül a kérdés, hogy mi értelme ennek a missziónak, hiszen nem kapunk semmit. Materiálisat valóban nem, mert nem tudnánk értékelni azokat. Az IGAZI ajándék amiket a beteg kisgyermekek adnak nekünk: mosolyukat, verseiket, boldogságukat. Õk adományainkban annak örülnek, hogy a kórház szürke falain Az oldalt írta: Nyári Ákos 10. H belül is eljön hozzájuk a Mikulás, nem feledkezik meg róluk. Csak a szeretet maradjon enyém A kegyelemmel, S minden, de minden gazdagság enyém, Más semmi nem kell. (Loyolai Szent Ignác) Szeretetünk töredékes, Isten irgalmas szeretetéhez képest, amely éltet minket. Ha ebbõl a töredékbõl (amit az Úrtól kaptunk) adunk a betegeknek, szenvedõknek, a többszörösét kapjuk vissza. Mert amit a legkisebbel teszünk, azt Jézussal tesszük. Ha szeretjük Jézust, a szeret beteljesedésébe juthatunk, az Örök Életbe. Más semmi nem kell! Ámen A kórházi mikulás puttonyát töltötték az idén: 5. b., 6. a., 10. N., 10. H., 12. N. osztályok tanulói. A Prohászka Ottokár Orsolyita Közoktatási Központ lapja. Megjelenik évente kétszer. Felelõs kiadó: Németh József igazgató. Szerkesztõség: 9022 Gyõr, Újkapu utca 2-4. Telefon: Fax: Honlap: Fõszerkesztõ: Jakab Gábor. A szerkesztõbizottság tanár tagjai: Csorba János, Botosné Mészáros Krisztina, Fekete Katalin, Pusztai László, Tóthné Sasvári Szilvia. A szerkesztõbizottság diák tagjai: Ács Veronika, Hegedüs Hajnalka, Jordán Dániel, Kaszás-Tóth Cecília, Kovács Boglárka, Kustos Nikolett, Megyesi Lilla, Németh Hanna, Nyári Ákos, Pittner Petra, Rideg Béla, Nyomdai elõkészítés: Konrád Kiadványszerkesztõ Kft. Nyomtatás: ECOPRESS Nyomda, Gyõr. Kéziratokat és fotókat nem õrzünk meg és nem küldünk vissza. A kéziratok rövidítésének jogát fenntartjuk.

3 Kedves Szülõk, Munkatársaim, Tanítványaink! 3 Mostanában nem nehéz félni : csak meg kell hallgatni a híreket a rádióban. Óránként ömlenek ránk a szörnyûbbnél szörnyûbb tények, események, tragédiák, és szinte mindegyik azt az üzenetet hordozza, hogy életünk egyre nehezebb és félelmetesebb lesz. Világméretû szorongás szorongatja minden jóérzésû ember torkát: túlnépesedés, elszennyezõdik a tenger, négyszázmillió ember éhezik és másodpercenként hal valaki éhen, összeomlóban van Európa erkölcse és gazdasága. Ugyanakkor az emberiség képes már magát elpusztítani egy perc alatt. És annyi egyéb gazdasági probléma, krízis hullámzik végig a világon! Mi mást is tehetnénk, minthogy riadtan lapulunk, elõre félve, hogy mit hoz a jövõ. Mi lesz velünk, mi lesz a világgal? Erre a kérdésre nem tudom a választ; de azt tudom, hogy a világ legfontosabb napján, amikor Isten szeretete megjelent közöttünk, az angyalok már nekünk is üzenték: NE FÉLJETEK! Milyen különös: a betlehemi pásztorok sem éltek békességesebb világban, mint mi. Minden okuk megvolt, hogy féljenek a vadállatoktól, hiszen rideg pásztorok voltak, semmi sem védte báránykáikat, juhocskáikat. Félniük kellet a konkurens pásztoroktól, mert ha ott elveszett egy bárány, esetleg éppen tõlük csaptak el egy másikat pótlásként. Félniük kellett a zsákmányra éhes római hadsereg légionáriusaitól, akik ott kerestek ennivalót, ahol lehetett. Félniük kellett a római katonákra vadászó partizánoktól, zelótáktól, a forradalmár zsidóktól, akiknek szintén eleség kellett. Minden okuk megvolt hát a félelemre. És akkor még ráadásul valami felülrõl való félelmetes nagy fényesség is megjelenik! S ebbõl csendül ki a hang: Ne féljetek! S kinek ne jutna eszébe a lélektan döbbenetes egyszeregye: aki fél, az félelmetessé válik. A betlehemi pásztorok tehát nemcsak félõ, de félelmetes emberek is voltak. Nem volt ajánlatos megközelíteni õket nagyon hegyes bottal vigyáztak nyájaikra. Féltek, és félelmetes afféle félpásztor, félbetyár emberek voltak. És éppen nekik szólt a szózat: Ne féljetek megszületett! S amikor ezt az üzenetet megértettem, akkor bennem is többféle szorongás volt. És ha valaki most megkérdezné, mitõl lett könnyebb a szívem, vagy miért hatott át békesség nem tudnék felelni. De egy biztos: életté, valósággá lett a szívemben. Micsoda töltése van ennek a szónak! Más lesz a világ, ha így hallgatjuk a rémisztõ napi híreket. Ne féljetek! mondja az Isten ez mind igaz, ami a világban történik, mégis azt üzenem: Ne félj, és mondd meg az én népemnek, hogy ne féljen soha! Mert megszületett! Van még Valaki, aki beleszól a világ életébe. Készítette: Polgárdi Anna 5. b Ha valaki ezt megérti és átéli, azzal ugyanaz történik, mint a pásztorokkal. Az õ életük ugyanis teljesen megváltozott karácsony éjszakáján. Addig féltek, vadak voltak és félelmetesek; az angyalszóra pedig elkezdenek vándorolni és kisgyermeket keresni. No és hazatértükben prédikálnak! Hirdetik az Igét. Beszólnak mindenhová, elmondják mindenkinek: Ne féljetek, megszületett az Úr Krisztus, Dávid városában! Ezek a mogorva, szûkszavú félelmetes, komor emberek hirdetik az evangéliumot, az örömhírt. Ez történik ma is azzal, akit valami különös módon megkeres Jézus és beleszól az életébe. És aki hagyja, hogy õ beleszóljon az életébe, annak a félelmek már nem olyan félelmetesek. A nagy örömbõl kis örömök születnek, és noha a világ marad olyannak amilyen, a szívünk derûsebb, az álmunk békésebb lesz és oldódik a feszültség ember és ember között. Karácsony csak akkor történik, ha megmarad bennem és benned az égi üzenet: Mégse félj! Miért ne? Mert íme, nagy örömet hirdetek nektek, amely az egész nép öröme lesz: Üdvözítõ született ma nektek, az Úr Krisztus, Dávid városában És neki van szava, beleszólása a világ életébe. Ezért: Ne féljetek! A világ VALAKINEK a tenyerén van, Aki õrzi, mert szeret minket. Kedves Testvéreim! Fedezzük fel újra ezt a karácsonyt! Az igazit, hogy szebb legyen az ünnepünk, és így körülöttünk az élet is emberibb! E gondolatok kíséretében karácsonyhoz illõn szólva azt kívánom, hogy a teljesség felé vivõ utunkon most, és az új esztendõ során vezessen bennünket a Bölcsesség, és a három legfõbb erény: a Hit, a Remény és a Szeretet. Németh József igazgató www. prohaszka.gyor.hu

4 4 Készítette: Szakács Adél 5. b Maszatoló Kreatív mûvészet mindenkinek Óvodai forgatag Nagycsoportos óvodásaink nem elõször vesznek részt a Városi Mûvészeti Múzeum kínálta programokon. A hétköznapok számos lehetõséget kínálnak a gyerekeknek a szabad játékidõben történõ rajzolásra, festésre, mintázásra, barkácsolásra. A tehetséggondozás keretében küldik az óvó nénik a jól sikerült gyermekmunkákat, melyek sok esetben díjazott helyezést érnek el. A kultúrára való nevelés részét képezik azok a múzeumlátogatások, melyben a gyermek problémamegoldó, önkifejezõ-készsége növekszik. A Városi Mûvészeti Múzeumban a gyerekek foglalkozásain az élményszerû ismeretszerzés, az érzelmekre is ható motivációs tevékenykedés egyaránt jelen van. A múzeummal közös cél a nemzeti kultúra értékeinek átadása, a látogatóvá nevelés. A legutóbbi alkalommal az Eszterházy Palotában a modern mûvészetekbe pillanthattak be a nagycsoportosok, ahol a gyerekek nyelvén folyt a tárlatvezetés. A késõbbiekben a TÉR- JÁTÉKOK keretében a gyerekek megjelenítették Szutyejev: Micsoda madár ez címû meséjének alakjait. A népmese napján szeptember 30-án a Xantus János Múzeumban már a kisebbek is meghallgathatták Varga Attiláné Vera nénitõl A király nyulai címû népmesét. Ezt követõen a gyerekek megismerkedhettek a régi világ kismesterségeinek, a paraszti munkának az eszközeit. Legutóbbi nagy élmény már a karácsonyhoz kötõdõen Péreli Zsuzsa gobelin mûvész kiállításának megtekintése volt, mely után mindenki elkészíthette saját arany-ezüst angyalait. Adventi hírnök, friss fenyõág Idén immár 10. alkalommal tartottuk adventi játszóházunkat az óvodában. Amint tudjuk Advent - egyben az egyházi év - a Szent András ünnepéhez legközelebb esõ vasárnappal, illetve annak elõestéjével kezdõdik. Nálunk ez még két nappal elõbbre péntek délutánra tolódik. A szülõk már várják ezt a napot, amikor együtt készülhetnek gyermekükkel a karácsonyi ünnepekre, közösen barkácsolhatnak díszeket, ajándékokat. Fontosnak tartjuk, hogy ez a készület egyben lelki készület is legyen. Sok családban az óvodai minta alapján készül adventi koszorú a három lila, illetve az egy rózsaszín gyertyával. Hangsúlyozzuk a szimbólumokat, mert a gyerekekben ezek által rögzülnek a késõbbi szokások, keresztény hagyományok. Törekszünk arra, hogy megismertessük a családokat az advent sajátos gyakorlatával, melyben a csönd, elmélkedés, imádság kerül elsõ helyre, a mit vásároljunk üzleti szellemével szemben. A mostani adventi délután záró fordulatát a közös templomi gyertyagyújtás jelentette. A kis óvodások szüleik ölében ülve hallgathatták Igazgató úr gondolatait, melyben hangsúlyt kapott a készület, az Úr kegyelemhozó eljövetelére való felkészülés. Sok gyermek és szülõ számára ezek a hitre buzdító percek jó kezdetét adják a karácsonyvárásnak. Szent Miklósra való emlékezés szintén advent elejére esik. Szerencsére már egyre többen térnek vissza a télapózásról a Mikulás-váráshoz. Megismerve a püspökrõl szóló legendát, gyerekek nagy örömmel pucolják fényesre cipõiket, gyûjtik a jóság matricákat.

5 Hírek Emlékezés 1956-ra az iskolából Az 1956-os forradalom és szabadságharcra emlékezõ mûsorunk szónoka Németh Miklós Attila (képünkön) újságíró volt. A mûsorban közremûködtek: 11. N: gitár: Szabó LIlla és Szemethy Kitty, 12. N: Bagó Rebeka ének, 10. H: Giczi Balázs furulya, 10. H: Katona Bianka, Ács Veronika, Kránitz Bence, Nyári Ákos, Varga Vivien, 10. N: Járay Ninetta, Sári Karolina, Meggyesi Lilla, Reider Dóra. Köszönjük Horváth-Hutás Rita tanárnõ felkészítését. Vadász Zoltán 2005-ben érettségizett gimnáziumunkban. Sokunk örömére 2011 nyarán pappá szentelték. Október 7-én mutatta be újmiséjét kápolnánkban. November 11-én a Gyõri Könyvszalon kísérõ rendezvényeként iskolánkba látogatott Móser Zoltán fotómûvész, aki közelmúltban megjelent könyveirõl, Kodály tiszteletérõl beszélt és Orosz István Kossuth-díjas grafikusmûvész, aki A követ és fáraó címû könyvét mutatta be. Az aradi vértanúkra emlékeztünk Az idei tanévben október 6-án egy akadályversenyen emlékeztek meg az alsó tagozatosok az aradi vértanúkról és a szabadságharc áldozatairól. A gyerekek ügyesen birkóztak meg a nyolc állomás adta feladatokkal. Mindannyian bebizonyították tájékozottságukat az 1848/49-es eseményekkel kapcsolatban. Sokan bátorságukról is számot adtak, amikor Marek Péter tanár úr segítségével kötelet másztak. A program zárásaként, a hõsök tiszteletére minden osztály mécsest gyújtott és fejet hajtott a Batthyányi Örökmécsesnél. 4. a és 4. b osztály Prohászka-kupa November 26-án rendeztük erõs szülõi segítséggel a meghívásos Prohászka-kupát. A tavalyi évhez hasonlóan az Arénát töltötték meg az alsó tagozat elsõ három évfolyamának diákjai és szüleik, nagyszüleik, családtagjaik, barátaik. A jó hangulatú délelõtt végén csapatunk a második helyezést érte el. Köszönet Marek Péter tanár úrnak és a segítõknek. Játszóház 5 Játszóházba hívtuk az iskolába készülõ nagycsoportos óvodásokat és szüleiket. A foglalkozáson megismerkedhettek a leendõ elsõs tanító nénikkel. Erzsike néni felkészítésével a 2.a osztályos tanulók és az ovis vendégek A kiskakas gyémánt fél krajcárja címû mesét adták elõ. A mese után Mónika néni találós kérdéseit, vidám feladatait ügyesen megoldották a gyerekek. www. prohaszka.gyor.hu

6 6 1. Rätsel: Im Winter halt ich dich schön warm, im Frühling nimmst du mich auf den Arm. Im Sommer willst du nichts von mir wissen, im Herbst wirst du mich anzieh n müssen. Was ist das? Lösung: Anorack/Mantel Weihnachtsrätsel für Kinder 2. Rätsel: Was grünt im Sommer und im Winter, erfreut zur Weihnachtszeit die Kinder? Lösung: Der Tannenbaum 3. Rätsel: Er ist ein Freund der Kinder, kommt immer nur im Winter, trägt Schweres auf dem Rücken, sie zu beglücken. Wer ist das? Lösung: Der Nikolaus/Weihnachtsmann 4. Rätsel: Hat ein weißes Röckchen an, freut sich, dass es fliegen kann. Fängst du s mit den Händen ein, wird es bald geschmolzen sein. Was ist das? Lösung: Die Schneeflocke Einfache Weihnachtsplätzchen 600 g Mehl 400 g Butter, weich 200 g Zucker 1 Ei(er) 1 Pck. Vanillezucker ½ Msp. Zimt evtl. Kakaopulver Zubereitung Alles zu einer weichen Masse kneten und Figuren ausstechen. Nach Belieben kann auch noch 1 TL Kakao in den Teig getan werden oder verschiedene Aromen. Auf ein Backblech (Backpapier) legen und für 5 bis 7 Minuten bei 150 C bis 175 C in den Backofen. Schmecken herrlich lecker. Nach dem Abkühlen noch garnieren.

7 7 As you all know, our school is taking part in a two-year-comenius Multilateral Project in which we are working on the theme of Breaking Stereotypes. So now the English page is devoted to our partner countries and their special Christmas traditions. Among those who have sold the quizzes correctly and have sent the right answers to we will draw a book voucher worth a 3000 forints. The closing date is 15 January. 1. When the first star appears on Christmas Eve in Poland, the whole family, wearing their best clothes, sit down to a Christmas Eve feast. This begins with the passing round of a special postcard-sized wafer called a, optatek b, gwiazda c, wafel 2. An old witch visits each house on twelfth Night and leaves presents for the children in Italy. The parents tell their children that the witch will leave only ashes or coal if they are naughty. How is this poor, ragged woman called? a, Santa Lucia b, La Befana c, Babbo Natale Each year on December 24 the President of Estonia officially declares Christmas Peace, and attends a Christmas service. Declaring a Christmas Peace is a 350-year-old tradition in Estonia. The tradition began in the seventeenth century. Who ordered it? a, Gustav Adolph the Great b, Queen Christina of Sweden c, Charles XI 3. In Catalonia the children put a log under the Christmas tree. They draw eyes, a nose and a mouth on it. They cover it with a blanket and feed it a few days before Christmas. On the night of 24 December, after having dinner, children hit it with a stick and sing a song. They look under the log and some sweets, nougats and presents appear. How is this log called? a, el tió b, pessebres c, fer cagar On Christmas Eve, the people in Portugal attend the Midnight Mass, which is known as the Mass of the Rooster in English, after which they head straight to their homes to gather and enjoy over their midnight supper known as Ceia de Natal in local language. The menu usually consists of codfish with boiled potatoes and cabbage, then traditional desserts. What is the name of the Midnight Mass in Portugese? a, Missa do Natal b, Missa do Penar c, Missa do Galo Match our Comenius partner countries with the wish Merry Christmas and Happy New Year in their native languages. Estonia, Italy, Poland, Portugal, Spain a, Wesotych Swiat Bozego Narodzenia i szczesliwego Nowego Roku b, Feliz Natal e próspero ano novo c, Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo! d, Rõõmsaid Jõule ja Head Uut Aastat e, Buon Natale e felice anno nuovo I m looking forward to getting your correct solutions. Best wishes, Botosné Mészáros Krisztina www. prohaszka.gyor.hu

8 8 Megmentõ kerestetik Évekkel ezelõtt történt, a belvárosban, olyannyira, hogy a Káptalandombon. A bicikliket akartuk betenni a garázsba, és a kerítés mellett ott vergõdött egy zöldike. Arra gondoltam, nem tudunk segíteni rajta, nem hagyja magát megfogni, a szárnyát meg hogyan gyógyítjuk meg.? Nem számoltam azzal, hogy van velem egy gyerek: mire kijöttem a garázsból, az illetõ megfogta a madarat, kérdésemre, hogy hogyan, azt válaszolta, hogy ügyesen, és bár a madár halálosan meg volt rémülve, és ezért elszántan csípte az illetõ gyerek kezét, hazavittük. Került napraforgó, kalitka és név is a madárnak: Jerry. (Aki elsõnek kitalálja, kirõl kapta a nevét, annak adok egy cinkegolyót!) A keresztelési szertartás ünnepi részleteinek ismertetésétõl inkább eltekintek, és azt sem mondom meg, ki volt a keresztelõ pap Viszont azt mondom nektek: madarat menteni nagyon-nagyon jó. Látni, ahogy ez a jószág aztán kirepül az ablakon Madarat menteni mindenki tud, aki akar: ÉLETMENTÉS A TÉLI MADÁRETETÉS. Itt olvashatod legfontosabb szabályait: 1. Mikor kell etetni? Az õszi hideg beköszöntétõl, tehát általában november végétõl egészen áprilisig, vagyis hat hónapon át. (Jó, ha tudod, hogy Európának vannak olyan rossz környezeti állapotú területei, ahol már alig van énekesmadár, és egész évben kell etetni, mert nincs egészséges eleség a madaraknak ) 2. A legfontosabb a folyamatosság! Csak akkor kezdj hozzá, ha elég elszánt vagy és minden nap csinálod majd. A kismadarak pár nap alatt odaszoknak az etetõre. A téli hidegben a kis testük, ami lehet, hogy 5-10 gramm csupán, meg kell, hogy õrizze a magas hõmérsékletét ( o C). Ez azt jelenti, hogy egy átfagyoskodott téli éjszaka után, ha a kismadarak nem találnak eleséget a megszokott helyükön, akár el is pusztulhatnak, mivel nincs semmi tartalékuk. 3. Mit adjunk a madaraknak? A legjobb madáreleség a magas olajtartalmú, energiadús fekete napraforgó. Nem baj, ha kicsit össze van törve, szemetes, mert sok kismadár pl. az ökörszem, vagy a vörösbegy nem tudja feltörni a héját. Ehhez jó, ha keverünk apróbb magot is, kölest például, olyat, amit a hullámos papagájoknak is adunk. Fontos még, hogy állati zsiradékot is adjunk, erre fõleg a cinkéknek, más rovarevõknek van szüksége. Ez lehet háj, faggyú, vaj, és a mindenhol kapható cinkegombóc, de semmiképp sem sózott, vagy füstölt szalonna! Tegyünk még az etetõ közelébe almát, egyszerûen az ágakra szúrva, madár barátaink hálásak lesznek érte. Adhatunk még fõtt rizst, tésztát, fõtt zöldségeket, ezeket fõleg a rigók szeretik. Soha ne adjunk viszont kenyeret, morzsát! Ez a vadkacsáknak nem árt, (remélem), a kismadarak viszont elpusztulnak tõle. 4. Hogyan etessünk? A madarak szokásai sokfélék, ezért etetni is többféle módon lehet õket. Egyesek, például az erdei pintyek a talajon keresgélnek szívesen, szórhatunk tehát magot a földre. Itt arra kell ügyelnünk, hogy a hó ne takarja be a talajetetõnket. Mások a cserjék magasságát, megint mások a magasabb fákat kedvelik. Ha lehet, tegyünk hát etetõt többféle magasságba. A kismadarak nem válogatnak a különféle divatok és dizájnerek etetõi között, ne habozzunk hát az etetéshez hozzákezdeni akkor is, ha csak egy virágalátétünk, vagy egy kilyukasztott oldalú mûanyagpalackunk van. Nagyon jók lesznek! 5. Innivaló is kell! Gondoltad volna? Néha a legegyszerûbb dolgokra nem gondolunk. Elõfordul, hogy hetekig, hónapokig nincs esõ. A mostani õsz is ilyen volt. És az énekesek nem csak szomjasak, de fürödni is nagyon szeretnek így szabadulnak meg az élõsködõiktõl. Ha nem tudnak tisztálkodni, ezek miatt legyengülnek. Az itatást nem kell abbahagyni tavasszal, mint az etetést, ha folytatod, a kismadarak egész évben a közeledben maradnak, a fürdõzésük pedig komplett showmûsor. Télen tegyél ki naponta vizet, a legnagyobb hidegben is. Nem fagy meg rögtön 6. Olvass utána! A legjobb cikkeket a madáretetésrõl, és a madárvédelemrõl a Magyar Madártani Egyesület honlapján találod: mme.hu. A profiktól érdemes tanulni. Boldog madármentést kívánok szeretettel, és bejelentem, hogy kitesszük az etetõket, itatókat az iskola környékén is. Figyeljetek! Szilvi néni Fotók: Hernádi László

9 Karácsonyi gyerekszáj Meggyújtjuk a csillagszórókat és elénekeljük a Mennybõl az angyalt. Horváth Patrícia 6. b A karácsony nem az ajándékról vagy a gyönyörû díszekrõl szól, hanem arról, amit a szívünkben igazán érzünk. Perger Patricia 7. H Az ajándékozás is az ünnep része, mert a szívünk gondolata. Becker Klaudia 7. H A legjobb karácsony az volna, ha az összes rokonom a világból ott lenne és az egész családdal az éjféli misére igyekszünk. Futó Dorina 6.b Ezen a napon együtt van a család, boldogság és öröm repked mindenki szívében. Kiss Dániel 7. H. Karácsonykor legyen mindenütt béke! Minden házban boldogság és öröm. Mindenhol egyetértés. Horváth Botond 6. b Készíts te valamit! Barkácsolj! Legyen saját ötleted! Torjai Nóra 6. b Nálunk hagyomány, hogy kiválasztunk egy filmet és megnézzük. Anyukámmal a kedvencük az Igazából szerelem és ezt minden évben megnézzük. Rózsás Míra 7. H Nem számít, hogy milyen és mekkora ajándékot adunk a másiknak, hanem az, hogyan adjuk, hogy szeretetbõl. Pihokker Sára 7. H Remélem, szüleimnek is ez lesz a legjobb karácsonyuk. Azt szeretném, hogy ez legyen minden ember számára a legjobb karácsony! Unger Attila 6. b 9 Jézuska meghozza a karácsonyfát és az ajándékokat. Szabó Kristóf Barnabás 6. b Apuval elmegyünk délelõtt megvenni a karácsonyfát, majd este, bemennénk a szobába, mindenki leülne a kanapéra én meg örömmel fuvoláznék mindenkinek. Farkas Tünde Eszter 6. b Szerintem az a legszebb, amikor anya meggyújtja a csillagszórókat, gyertyákat. Németh Mónika 7. H Az oldalt készítette: Pusztai László, Kustos Nikolett és Pittner Petra www. prohaszka.gyor.hu

10 10 Comenius Iskolai Együttmûködési Projekt Iskolánk az Európai Unió támogatásával a Tempus Közalapítványtól a Comenius program keretében eurót ( forint) nyert nemzetközi együttmûködésre a 2011/12-es és a 2012/13-as tanévekre. A kétéves programban észt, lengyel, portugál, spanyol és olasz középiskolákkal dolgozunk együtt az egyes nemzetekrõl élõ hamis sztereotípiák legyõzésén. Európa számos nemzet otthona. Sztereotípiák sora alakult ki az idõk folyamán a különbözõ népekrõl, amelyek megakadályoznak bennünket az elõítéletektõl mentes gondolkodásban. Ez a projekt arra törekszik, hogy iskoláinkból olyan fiatalok kerüljenek ki, akik megértik, elismerik és tisztelik saját és más népek kultúráját, szokásait, toleránsak és együttmûködõek idegen országok lakóival, illetve saját kisebbségeikkel. A két év során összesen 20 diák kapcsolódhat be 5 különbözõ országban megrendezett találkozó programjaiba. Ezeket elõkészítendõ, az õszi szünet elõtti héten a koordinátor tanárok gyûltek egybe a lengyelországi Brzeskoban, hogy egyeztessék a konkrét feladatokat és határidõket. Ide könyvtárosunk, Fekete Katalin tanárnõ kísért el. Az elsõ találkozó, ahol már tanulóink is részt vehetnek, a portugáliai Maiaban lesz március 5. és. 9. között. Itt a diákok bemutatják saját nemzetük hagyományait, népi kultúráját, konyhamûvészetét, második világháború utáni történelmét. A második összejövetelre hazánkban kerül sor április 16- tól 20-ig, ahol az Internet segítségével más nemzetek diákjaival a januártól márciusig terjedõ idõszakban készült interjúk eredményeit összegezzük, kincsvadászatot rendezünk, megismerjük és elõadjuk egymás dalait. A második tanévben három találkozó lesz, az elsõ október közepén Észtország fõvárosában, a következõ Pozzalloban, Olaszország déli részén februárban, az utolsó pedig Barcelona közelében áprilisban. Itt kerül majd sor a fotópályázat eredményhirdetésére, amelyre diákokon kívül tanárok és szülõk fényképeit is várjuk a projekt témájában. Iskolánk osztályos tanulói most decemberben, illetve a projekt vége felé is kitöltenek egy kérdõívet, amelybõl kiderül, hogy milyen ismereteik vannak a partnerországainkról, valamint az együttmûködés eredményeképpen bõvült-e a tudásuk. A projektbe közvetlenül bekapcsolódó 20 diák az Internetre feltesz magáról egy bemutatkozó oldalt, amit kizárólag a társintézményeink utazó diákjai és tanárai láthatnak. Karácsonykor kézzel készített képeslapokkal kívánunk egymásnak boldog ünnepeket. A projekt sikeres megvalósításához bármilyen ötletet, segítséget örömmel és köszönettel fogadunk. Az együttmûködés folyamatáról és eredményeirõl iskolánk honlapján, a Mustármagban és az évkönyvben számolunk be. A projekt a Facebookon is elérhetõ a következõ linken: nius-estonia-breaking-stereotypes/ ?sk=wall Botosné Mészáros Krisztina koordinátor A projekt koordinátorai és munkatársaik a lengyel középiskola bejárata elõtt

11 Mostan emlékszem az elmúlt idõkrõl, Az elmúlt idõkben jó Toldi Miklósról, Õ nagy erejérõl, jó vitézségérõl Szörényi László irodalomprofesszor a közelmúltban látogatott iskolánkba. Arany János Toldi trilógiájáról tartott elõadást gimnazistáinknak. Rideg Béla 12. N osztályos diákunk beszámolóját olvashatják az eseményrõl. Akár ez az Ilosvai Toldijából kivett részlet is lehetne címe írásom Toldira vonatkozó részének, melyet Szörényi László professzor úrral való beszélgetésem alapján készítettem. Elõször is néhány paramétert szeretnék megadni Szörényi professzor úr életébõl, munkásságából ben született március 22-én, Budapesten ban az ELTE-n szerzett latingörög-perzsa szakon oklevelet, majd az MTA Irodalomtudományi Intézetének munkatársa lett tól a JATE adjunktusa, 83-tól docense, 97-tõl professzora ben, Firenzében a Harvard egyetem Reneszánsz Intézetének ösztöndíjasa ban a Columbia egyetem ösztöndíjasa New Yorkban ig római és máltai magyar nagykövet, 1997-tõl az MTA Irodalomtudományi Intézetének igazgatója. Kutatási területe a magyarországi humanizmus korától a századi magyar és európai újlatin költészet alkotásain keresztül a 20. századi és a kortárs magyar irodalomig terjed. A nyolcvanas évektõl szépprózai munkái jelennek meg. Szörényi László elõadásának témája Arany Toldi trilógiája volt. A professzor úr azért választotta Aranyt és e mûvét, mert Aranyt tartja az egyik legfontosabb magyar írónak, költõnek. Beszélgetésünk során megkérdeztem a professzor urat, hogy ki az a három magyar író,költõ, akiket a legfontosabbak közé sorol. Azt válaszolta, hogy Zrí- nyi, Arany, Krúdy. Ennek a három igen nagy alkotónak minden mûvét, minden sorát, minden jegyzetét fontosnak tart. Az elõadás után rövid interjút készítettem a profeszszor úrral. A beszélgetés középpontjába a professzor úr Delfinárium címû mûvét helyeztem. A kommunista idõkben óvták a magyar olvasókat a helytelen eszméktõl, gondolatoktól. Sok magyar író, költõ mûve kés alá került ebben a korszakban. Még a korábbi alkotók munkáit is, akiknek semmi köze sem volt az akkori történelem alakulásában. Átfogalmazás alá kerültek Mikszáth, Ady, Krúdy, Karinthy, hogy csak a legnagyobbakat említsem. A Tanár úr kérem címû mû Reggel hétkor címû fejezetében azt állítják, hogy Magyarország és Szerbia határosak egymással. Az irodalom önmagában olyan mûvészeti termék, mûalkotások együttese, amelynek ha bármely részét megsemmisítik, akkor eltorzul az egésznek a jelentése. Azt hiszem a professzor úr e mondata önmagáért beszél. Móricz Boldog ember címû mûvébõl is szintén kivágtak, szintén nem sokat, de megváltozott az egész mû értelme. Verseknél a kivágás még kínosabb. Egyik Babits versnek a címét hagyták le, így a vers elvesztette érthetõségét. A kommunizmus korában nemcsak az irodalmat ollózták meg, hanem a történelem is kés alá került. Szörényi Riport Szörényi László irodalomprofesszorral Delfinárium címû munkájában fontosnak találta, hogy az igazság a felszínre kerüljön, mert régen cinkosukká próbálták tenni a klasszikusokat is. Bartók Béla oroszországi hangversenykörútjának idejébõl származó leveleit breviáriumából kivágták. A Szovjet Birodalomban J.S.Bach passióit is álcím alatt lehetett csak elõadni, például szenvedélyek címen, holott mindenki tudta a mûvek eredeti címét. Kosztolányi a húszas évek végén Olaszországban járt, ahol Gorkij fogadta õt egy rövid interjú erejéig. A beszélgetés során Kosztolányi megkérdezte Gorkijt, hogy mi a véleménye Leninrõl. Furcsa mosollyal Gorkij azt válaszolta, hogy nagy bolsevik volt. Ezt elismerte Kosztolányi is, de ez a kijelentés annyit ért, mint ha azt mondanánk nyáron, hogy meleg van, télen pedig, hogy esik a hó. Az is információ, hogy nem akar mondani Gorkij Leninrõl semmit. Kosztolányi mûveibõl késõbb az egész Gorkijjal készített interjút kihagyták. Az Istenkáromlással volt azonos a Szovjet Birodalomról bármit is mondani. Aki ezt megszegte, csendes, de kegyetlen büntetésben volt része. Így hangzik 11 a korabeli szocialista jelmondat: Hallgatsz a sírig, vagy te kerülsz a sírba. Azt hiszem ez a mondás teljes képet fest a korról. A Delfinárium címû mû megjelenése után megnyílt a terep. Ez amolyan felszabadító mû ben a Helikon kiadó új, bõvített kötetet adott ki, de a megcsonkított mûvek száma végtelen, mindet leleplezni lehetetlen. Szerb Antalt is átírták. Gúnyos megjegyzést tett Világirodalom történet címû mûvében egy orosz Hamlet elõadásra. Nemcsak ezt a megjegyzést, hanem a szovjet irodalomra vonatkozó részeket is eltûntették a mûbõl. Találkozásunk további részében arról kérdeztem a professzor urat, mi a véleménye arról, hogy ma a diákok életébõl szó szerint kiesett a könyv, az olvasás. Erre ezt a választ kaptam: Egész életében ki lesz szolgáltatva mindennek. Az ember azért olvas, hogy értékrendje teljes legyen. Az olvasmány beépül az ember ismeretébe, a döntõképességét is szabályozza Egyszóval az egyén egészére fontos hatású az olvasás. Az nem ismer semmit, aki csak a tévémûsorok által látja a világot. Az iskola szabaddá tesz (Studio humanitatis), a szabad emberhez hozzátartozik a tudás. Az utolsó kérdésem a professzor úrtól a diplomamunkájára vonatkozott. Diplomáját Zamakhshari ( ) Muqaddimat-aladab, XI. századi arab perzsa szótárból írta. Rideg Béla 12. N Illusztrálta: Mészáros Dorottya 5. a www. prohaszka.gyor.hu

12 Ha igaz úton jársz, erõs leszel. Ha az igazságot választod, megoldhatod, ami megoldhatatlan. Ingmar Bergman JANUÁR FEBRUÁR MÁRCIUS Hétfõ Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap Vízkereszt Nagyböjt Nagyböjt 2. Nagyböjt 3. Nagyböjt 4. Nagyböjt 5. JÚLIUS AUGUSZTUS SZEPTEMBER Hétfõ Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap

13 ÁPRILIS MÁJUS JÚNIUS Virágvasárnap Húsvét Húsvét 2. Húsvét 3. Húsvét Húsvét 5. Húsvét 6. Pünkösd Mennybemenetel Szentháromság Úrnapja Fotó: Halasy Ákos OKTÓBER NOVEMBER DECEMBER Krisztus király Advent 1. Advent 2. Advent 3. Advent 4. Szent Család www. prohaszka.gyor.hu

14 14...A megszállott ember nem mindig olyan, mint a Bibliában. Négy szóval lehet jellemezni õket: függõ, gonosz, hazug, gyilkos... A gonosz nem gyógyít, hanem fölkavar Beszélgetés Kerényi Lajos atyával A közelmúlt lelkigyakorlatának vezetõje Kerényi Lajos atya volt gimnáziumunkban. Lelki vezetés, gyóntatás, könyvbemutató, dedikálás után beszélgettünk. Mi ösztönözte Önt, hogy pap legyen? Eredetileg is az szeretett volna lenni? Ifjúkorukban sok mindent megfontolnak az emberek, hogy mozdonyvezetõk vagy hajóskapitányok legyenek. Nos, ez nálam is így volt. Kilencéves koromban Almásfüzitõn vártuk az atyát már ministránsruhában. Nekem nem a pap jött be, hanem Jézus, és azt mondta: Te fogsz nekem ministrálni! Emiatt választottam a papi hivatást. Most a család évében sokakban felmerül a kérdés, a papok hogyan bírják család nélkül? Gondolt egykor családalapításra? Ha vállaltad, akkor ne nyivogj, hanem tedd és csináld! Így szól a piaristák jelmondata. Nem lehet meghátrálni. Ha mégis erre gondolnánk, egy nagyobb erõ segítségét kell kérnünk, mégpedig Jézus Krisztusét. Minden keresztény embernek missziós küldetése van. A papok hivatásukká teszik ezt a feladatot. Ön hogyan valósítja ezt meg? Piarista vagyok, tehát mindenképpen a fiatalság, ifjúság gondozásával. Ezenkívül betegekhez járok. Jelenleg kilenc kórházba, ez azért lehet, mert, mint a lelkigyakorlaton mondtam, majdnem orvos lettem. A megtört embereknek viszek reményt, hogy értelmes legyen a szenvedésük. Könyveket is írok és a rádióban is sokat szerepelek. A nagymarosi ifjúsági találkozókon nagy népszerûségnek örvend. Ön szerint miért fogékonyak a fiatalok elmélkedéseire? Mindig megpróbálok együtt lélegezni az ifjúsággal, színesen, életszerû példákkal, amikben benne van a mosoly és a derû. A kormánypárt kötelezõvé szeretné tenni, az önkéntességet az érettségihez. Önnek mi a véleménye errõl? Helyes, okos dolog. Mi ezt a piaristáknál, már több éve, évtizede csináljuk. Mikor megyek a kórházba, néha viszek magammal gyerekeket is. Õk zenélnek, együtt imádkoznak, Bibliát olvasnak a betegeknek. Mert, ahogy Ady írja: Gyógyítanunk kell, vigasztalni, mert beteg a világ, nagy beteg. Úgy hallottam, az atya szokott ördögöt ûzni. Hogy lehet a tisztátalan lelket elûzni az emberek testébõl? A papokat mikor felszentelik, akkor erre is feladatot kapunk. Ha megszállott embert látok, akkor mindig imádkozom érte és ezt mondom: Sátán takarodj, Jézus, Mária nevében! A plébániámon pedig minden mise után imádkozunk Szent Mihály fõangyalhoz. Hogy látszik egy emberen, ha a gonosz lélek kerítette hatalmába? Olyan, mint amilyennek a Biblia írja: felordít, az meg, marcangolja, úgyhogy habzik a szája? A megszállott ember nem mindig olyan, mint a Bibliában. Négy szóval lehet jellemezni õket: Függõ, gonosz, hazug, gyilkos. Valamint a gonosz nem gyógyít, hanem fölkavar. Nyári Ákos 10. H

15 15 Drezdában jártam Amikor megtudtam az iskolában, hogy lehetõséget kapunk 10 napot a barátaimmal Drezdában tölteni és a német nyelvet gyakorolni, rögtön megtetszett az ötlet. Az iskolában csupán egy megbeszélés volt, ahol véglegesítettük a létszámot, illetve megbeszéltük a programot. Egyeztettük azt is, kinek mikor van szabadideje a nyáron, mert fel kellett készülnünk a témákból. Összesen hatszor találkoztunk, filmeket néztünk, beszélgettük. A német nyelvet is gyakorolni kellett. Sokat tanultunk, és már alig vártuk az utazás napját! Szerda reggel indult a vonatunk, és este 11-re értünk oda a szállásra. A lengyel szobatársak elõszörre elég ér- dekesek voltak, de aztán hamar megbarátkoztunk. Másnap reggel mindanynyian fáradtan, de izgalommal vártuk, hogy mi fog következni. Az elsõ nap a heti program megbeszélésével, és egymás megismerésével telt. Sok érdekes játék volt, és az egész szeminárium alatt a nagyteremben körbe rakva álltak a székek, így mindenki látott mindenkit. Sok mindent megtudtunk egymásról már az elsõ nap, és a nap végére már nem csak a foglalkozások és a feladatok miatt kerestük egymás társaságát. Volt egy kis társalgó az elõtérben. Ott ültünk össze szinte minden este, hogy beszélgessünk. Mind a három csapat tanítgatta egymást, sok lengyel szót tanultam így. A feladatok megoldását mindig vegyes csoportokban végeztük, és ezt jónak tartottam, mert a nyelvi nehézségek ellenére jól tudtunk együtt dolgozni, és így is ragadtak rám szavak. Viccesnek találtam az állomásos játékot, öt csapat volt, és minden állomáson valami humoros feladat várt bennünket, mint például a szájjal teafilter hajítás vagy éneklés. A helyszínek messze voltak egymástól, így az egész környéket fel tudtuk fedezni. Pappritz nagyon szép hely! Rengeteg elõadást is meghallgattunk, és nagyon örültem neki, hogy nem voltak számomra teljesen idegenek a témák, sõt, ha nem is németül, de hozzá tudtam szólni. A múzeumokban elmondott történelmi eseményeket is mind átnéztük itthon. Az egyik múzeumban kaptunk fejhallgatót, és Kati néni egy mikrofonba tolmácsolt, így bárhol is voltunk a teremben, tisztán értettük, mit mond. Nagy élmény volt, hogy megnézhettünk egy független rádióállomást belülrõl, és ellátogattunk Lipcsébe, ahol egy regionális tévécsatorna kulisszatitkait is megmutatták nekünk, forgattunk híradót is! Volt természetesen városnézés is, némi szabadprogram, szerintem ez egy kicsit kevés volt Örülök, hogy részt vehettem ebben a programban. Köszönöm minden szervezõnek és támogatónak, hogy ilyen életre szóló élményeket szerezhettem. Megyesi Lilla 10. N www. prohaszka.gyor.hu

16 16 René Magritte kiállítás Bécsben Mi a szürrealizmus? Kakukktojás, amit René Magritte a fészekbe képes lerakni. André Breton Ha a szürrealizmus kerül szóba, mindenkinek egy valóságon túli kép ugrik be. Az irányzatnak olyan képviselõi vannak, mint Salvador Dalí, Max Ernst, Joan Miró, Paul Klee. Ám a jelenleg hozzánk legközelebbi mégis René Magritte. A belga születésû festõmûvész 1898-ban látta meg a napvilágot Lessines-ben. 28 éves korában készítette elsõ szürrealista festményét, az Elveszett zsokét. A kritikusok szörnyülködve nézték képeit, ám a sikertelenség és a depresszió újabb lehetõségeket hozott számára. Párizsba, majd pár évre rá Brüsszelbe költözött, ahol megismerkedett a szürrealizmus krémjével. A bécsi Albertina múzeum jelenleg is óriási sikerként éli meg a technikailag tökéletes munkáit, melyek gyakran jelenítenek meg mindennapi, egyszerû tárgyakat szokatlan kontextusban, ezzel új jelentést kölcsönözve a megszokott dolgoknak. Az alma, a pipa, a Bowler kalap, a függöny nála mind visszatérõ formák. A képek árulása (La trahision des images) egy pipát mutat be oly módon, hogy az dohányreklám érzetét keltse. Magritte a pipa alá a következõ szöveget festette: ez nem egy pipa (Ceci n est pas une pipe), mely ellentmondásnak tûnik, de gyakorlatilag igaz a festmény nem egy pipa, ez a pipa képe. A fantasztikumból hozzáadott elemek munkáit elméssé és érdekessé teszik. Ez volt az õ jegye. Sokkal inkább az õ látásmódját, az õ gondolatait reflektálják képei, mint magát a festési technikáját. Sokkal inkább érzett vágyat a megzavarásra, minthogy pusztán örömet okozzon a nézõnek. A férfi, aki képeit sosem magyarázta meg, mégis rengeteg idõt töltött azzal, hogy elmesélje, miért is nem lehet megmagyarázni õket. Túl gyakran az ismeretlen dolgokat ismerõs dologként azonosítjuk. Azt kívánom, hogy az ismerõst egy kattintással ismeretlenként tudjam kezelni. És talán meglepõ módon ez a kiállítás célja, hogy mennyi ismeretlen kép mégis már mennyire ismerõs. A kandallóból kijövõ vonat, egy lámpa a sötét utcán a világos éggel szemben, egy zöld alma, mely betölt egy egész szobát, vagy a növényekbõl kinövõ madarak. A kiállítás a több száz festményén kívül, tollrajzokat, vázlatokat és még családi kis videókat is közszemlére tesz a látogatóknak. Részletesen vezet végig a mûvész korszakain és mélyebben belevezet minket a mûvek hátterébe. Magritte folytatta munkáját a végsõkig, de soha sem érezte szükségét, hogy bocsánatot kérjen. Bocsánatot kérni azért, mert kigúnyolta az eredetiséget. Valójában, élete végéhez közeledve szeretett azzal dicsekedni, hogy bár 1000 vászonra festett már, de csupán 100 ötlet rejlik bennük összesen. Ennek ellenére, 44 évvel halála után elképzelései és festményei még mindig másolás tárgyát képezik. Még mindig provokál. Vagy egy összeráncolt szemöldököt vagy egy mosolyt csal a nézõ arcára, ami nem is rossz egy olyan emberhez képest, aki magát nem is igazán tartotta festõnek. A Magritte kiállítás egyébként még jövõ év februárjáig tart Bécsben és emellett a szürrealista grafika nyomtatás témájában is mûködik egy tárlat Gilbert Kaplan gyûjteményébõl. Kihagyni nem érdemes, fõleg úgy, hogy 19 év alatt a belépés ingyenes és még így, az adventi idõszakban egybe lehet vegyíteni egy jó kis puncsozással is a város több pontján elhelyezett karácsonyi vásárokban. Kustos Nikolett 12. H

17 15 17 Beszélgetés az Indonéziából iskolánkba látogató Blandina nõvérrel Az elsõ, amit észrevettem, hogy gyönyörûen beszél magyarul, fõképp, mivel tudomásom szerint még csak három éve él az országban. Hogy sikerült ilyen hamar ezen a szinten elsajátítani a nyelvet? Igazából én még nem három éve vagyok itt Magyarországon, csak két és fél éve. Hát Nagyon nehéz volt megtanulni, de megszerettem a magyar nyelvet, gyönyörû szép nyelv, szerintem gyönyörûbb, mint az angol, bár az már könnyebben megy nekem. De a magyarok nagyon segítõkészek. Más országokban is végzett már missziós munkát? Igen. Kelet-Timorban voltam két évig, ott árva gyerekekkel foglalkoztam, ez volt 2000-tõl 2002-ig tól 2008-ig Ausztráliában voltam, ott pedig a hajléktalanokkal dolgoztam. Mikor érett meg Önben az elhatározás, hogy belép egy rendbe? Elõfordult-e, hogy megingott a döntésében? Ez nagyon érdekes kérdés. Amikor kicsi voltam, ott, ahol születtem, Timor szigetén, sok nõvér volt, Németországból, Ausztriából, Amerikából, Lengyelországból, és nagy, hatalmas kórházaik, iskoláik voltak. Kicsi voltam, amikor ott tanultam, két tanárom volt, két nõvér, és nagyon-nagyon szerettem õket. Mindig mondtam: Olyanok, mint az angyalok! Mindig mosolygósak! Mindig jól éreztem magamat velük. A rendházban, mindig otthon éreztem Ne féljetek keresztényként élni! magam ben beléptem a rendbe. Anyukám mindig azt mondja, hogy gyere vissza hozzánk, bármikor. Nehéz volt nekem is, hisz ott egy kicsit más az élet, mint otthon, de soha nem gondoltam, hogy haza akarok menni, soha. Mert úgy éreztem, hogy ott a hivatásom. Missziós nõvér akartam lenni. Az egész életem a misszióért van. Mi a véleménye a magyar fiatalokról, mit üzenne nekik? Nagy öröm számomra, hogy ideérkeztem Magyarországra. Táborban sokszor voltam már, háromszor vagy négyszer voltam talán fiatalokkal, és mindig nyitottak. A fiatalok mindig nyitottak, mindig vidámak, tényleg szeretem. Nem annyira rossz, mint amit gondoltam otthon. Szerintem Magyarország Egyházának van jövõje. Magyarország társadalmának van jövõje. Azt szeretném mondani a magyar fiataloknak: Ne szégyelljétek hirdetni az örömhírt! Ne féljetek keresztényként élni! Ne féljetek, hogyha papok vagy nõvérek szeretnétek lenni! Végezetül még egy utolsó kérdés: egy pillanatra sem láttam, hogy ne lett volna meg a mosoly az arcán, a jókedv a szemében. Honnét ez a sok boldogság? Ez az élet Ez Istené és nem az enyém, én csak egy kis porszem vagyok. Boldog vagyok, hogy itt vagyok most Magyarországon. Élek, Istenért. Milyennek találta a gyõri prohászkás diákokat? Ez hatalmas nagy öröm. Tegnap óta itt voltam egész nap és ma is egy kicsit fáradt vagyok, igen, de ez nagy öröm. Mert nem mondhatom, hogy nem vallásosak. Vannak olyanok, akiknek vannak nehézségeik, az életükben, de szerintem borzasztó jó volt itt. Nagyon szeretem ezt az iskolát, nagyon szép. Szeretem a diákokat. Éreztem, hogy kíváncsiak voltak. Igen, én azt hiszem, hogy sokan már ismertek és nekem is jó, hogy több ismerõsöm van itt. Köszönöm szépen, hogy itt lehettem. Ács Veronika 10. H www. prohaszka.gyor.hu

18 18 A Kisiklott életek címû könyv történetének leírását Budaháziné Hargitai Irén 1997-ben határozta el, szintén ebben az évben alkotta elsõ könyvét, Fény és Árnyák címmel,mely Isaszeg környéke és történelmét mutatja be. Választott témám nem megszokott, és nem is nevezhetõ könnyûnek, de igen idõszerû; az alkoholizmus; szenvedélybetegségek és annak súlyos következményei. Éppen ezért nem csoda, hogy az említett könyv nem került a bestseller listák élére; és ismeretséggel sem büszkélkedhet. Írónõnk megrendítõ mûvében, egy kislány sorsát mutatja be, aki szerencsétlen körülmények közé születik, mert szülei alkoholizmusba menekülnek a gyermeknevelés helyett; miután 5. életévet betöltötte, állami gondozásba került; bántalmazás; kiskorú magára hagyása; éheztetése miatt. Nemcsoda hogy fõhõsünk Terike, senkivel sem barátkozott és örömmel fogadta, ha egyedül lehetett, mert ilyenkor senki sem bántotta. Testileg és lelkileg sérülten indul a felnõttéválás rögös útján. Terikére minden kedves gesztus nagyhatással volt, fokozott szeretetéhsége miatt. Naivitásának köszönhetõen önpusztító örömökbe menekül. Õ is, akárcsak szülei. A szerzõ Terike mellé egy szintén sanyarú sorsú kislány életét rendeli, akivel a mûben testvérséget fogadnak. Az imént említett lány egyenesen halad céljai felé, megõrizve gyermeki jóságát, útját nyomon követhetjük a regényben. Könyvajánló A mû valóságos alapokra épült, a körülmények is ismerõsek. A jó szándékú, de tehetetlen nevelõk, az eltévedt kamaszok. Sokaknak nem tetszhet a mû katolikus háttere, érzelmessége. Nagy benyomást tett rám a regényben szereplõ életek bemutatása, a jó és rossz harca, az áldozatra képes hõsök. Szerzõnk tanítói diplomáját 1947-ben szerezte, és 45 évig tanított szülõfalujában a Klapka György Általános Iskolában, majd a Damjanich György Általános Iskolában, tanítványai iskolaújságot szerkesztettek rádió-és televíziómûsorokban szerepeltek. Vallomása szerint diákjai közel álltak hozzá, akik bizalmasan elmondták, ami a szívüket nyomta. Életre nevelésének köszönhetõ, hogy mindhárom gyermeke diplomával rendelkezik, férjével 55 éve házasok. Ajánlom minden ifjúnak és szülõnek, akik az eltévelyedés miatt aggódnak. A könyvbõl egy jóútra intõ édesanya, és egy pedagógus bölcsessége sugárzik. Add a kezed kedves ifjú barátom, és járd velem végig a kisiklott életek útját! Kovács Boglárka 9. H Kedves Szülõtársak! Visszajelzéseitek alapján az elmúlt évben egy sikeres zenés-táncos jótékonysági bált volt alkalmunk megrendezni a gimnázium aulájában. Ezen a sikeren felbuzdulva úgy döntöttünk, hogy február 18- án megpróbálkozunk egy újabb bál rendezésével és ezzel egyben reméljük, hogy hagyományt is tudunk teremteni. Az iskola vezetõsége és tanárai örömmel álltak kezdeményezésünk mellé. Az este teljes bevételét az iskola sportéletének támogatására ajánljuk fel (Marek Péter testnevelõ tanár úr koordinálása mellett). Szeretettel várunk egy kellemes, jó hangulatú szórakozásra, az óvodához és iskolához kötõdõ társaságban. A báli hangulatban könnyebben kialakuló beszélgetések közepette lehetõség nyílik egymás jobb megismerésére, alkalmat találhatunk az óvónõkkel, az iskola vezetõivel, tanáraival való kötetlen eszmecserére. Báli meghívó Tervezett programjaink: svédasztalos-hidegtálas vacsora élõzene (Coun-tri-joó - Csorba János vezetésével), tánc tombola Mivel a bál szervezése még folyamatban van, a részletes tájékoztatót a gyerekek segítségével január elsõ heteiben juttatjuk el Hozzátok. Megtisztelõ megjelenésetekre feltétlenül számítunk! Szervezõ szülõk: az apukák focija résztvevõi és még sokan mások Felmerülõ kérdéseiteket, javaslataitokat a címre várjuk.

19 Az ördög Pradát visel (The Devil Wears Prada) Szereplõk: Meryl Streep (A szív hídjai; Távol Afrikától) Miranda Priestly. Anne Hathaway (Neveletlen hercegnõ; Elátkozott Ella) Andy Sachs. Rendezte: David Frankel 2006 Miranda Priestly, a kiállhatatlan divatkirálynõ, akitõl rettegnek munkatársai, akitõl nem lehet kérdezni, Filmezõ Nagy Fiúk (Grown Ups) amerikai vígjáték Rendezõ: Dennis Dugan Hossza: 102 perc Gyártás éve: 2010 Az öt egykori jó barát (Adam Sandler, Kevin James, Davis Spadle, Chris Rock, Rob Schneider) újra találkozik régi kedvenc kosárlabdaedzõjük temetésen. 30 éve nem találkoztak, ezért úgy döntenek, hogy a hétvégére, a Függetlenség Napjára kiveszik A Király Beszéde (The King s speech) 19 a tóparti házat, ahol kiskorukban sok idõt töltöttek. A fiúk viszik feleségeiket (Salma Hayek, Maria Bello, Maya Rudolp) és gyerekeiket. A régi csapat hozza a formáját, buliznak, nagyban megy az egymás ugratása és ezzel próbálják a srácaiknak megmutatni, hogy az öregek módjára is lehet szórakozni. Elméletileg felnõttek, de az évek számából még nem következik az, hogy valóban fel is nõttek. A filmet szívesen ajánlom mindenki figyelmébe, a nevetés garantált, mivel Adam Sandler és csapata megint egy fergeteges vígjátékot alkotott. akinek mindenki útban van. Mégis New Yorki lányok milliói állnak sorban, hogy keze alatt dolgozhassanak, hiszen õ az egyik legnagyobb divatmagazin, a Runway szerkesztõje. Vele szemben Andy Sachs, frissen végzett fõiskolás lány, akinek a ruha csak pár összerakott textildarab, ami abból a célból készült, hogy ne fázzunk a hûvösebb napokon. Szürke, jellegtelen, minden szempontból ellentéte azoknak a díváknak, akik az újságnál dolgoznak. Amikor megkapja a titkárnõi állást, rájön, Mirandának nem számít milyen céltudatos, és milyen elszánt. A gyõzelemhez más módszerekre van szüksége... Diploma elõtt (The Graduate) angol-ausztrál történelmi-dráma Rendezõ: Tom Hooper Hossza: 118 perc Gyártás Éve: 2010 A Király Beszéde VI. György (Colin Firth) angol király történetét meséli el, aki II. Erzsébet királynõ apjaként és az angol monarchia megmentõjeként vonult be a történelembe. Miután bátyja lemondott, George-nak nincs más választása mint hogy trónra lépjen. A király ezt a feladatot nem érezte méltónak, folytonos dadogása miatt egyetlen nyilvános beszédet nem tudott tartani. Feleségével (Helena Bonham Carter) rengeteg doktort kipróbáltak, de egyik gyógymód sem segített George-on. Számos kezelés után találkoztak Lionel Logue-gal (Geoffrey Rush), ki kicsit sem megszokott módszereivel segít a király dadogásán. A logopédus és George között nem csak beszédterapeuta és beteg kapcsolat alakul ki, hanem egy különös barátság is. Lionel nem csak visszaszerzi a király hangját, de növeli önbizalmát is, így George bátran vezeti az országot a háborúba. A Király Bezséde 4 Oscar-díjat, 12 Oscar-jelölést, 1 Golden Globe-díjat és 6 Golden Globe-jelölést kapott. Úgy gondolom, hogy a film megérdemelte az Oscar-díjakat, mivel ez a film az eddigi évek egyik legjobbja. Szereplõk: Dustin Hoffman (Esõember; Családi ügy) Ben Braddock, Anne Bancroft (Bûvölet; Ég velünk!) - Mrs. Robinson, Katharine Ross Elaine Robinson Rendezte: Mike Nichols 1967 Ben Braddock számára most kezdõdik az élet. Még csak pár napja lépett ki az egyetemrõl kezében a diplomájával, szülei már állást szereztek neki, és elrendezték az életét. A fiúnak csak az a feladata, hogy összeszedje minden erejét, és rálépjen az édesapja által meghatározott útra. A szomszéd háziaszszony, Mrs. Robinson egész nap unatkozik. Férje alig törõdik vele, lánya egyetemista, alig jön haza. Hogy elûzze szomorúságát, a nõ viszonyt kezd Bennel, aki közben beleszeret a hétvégére hazaérkezett Elaine Robinson-ba. Egy film a felnõttéválásról, az anya féltékenységérõl, és arról, hogyan találjuk meg helyünket a világban. Az oldalt írta: Németh Hanna, Kaszás-Tóth Cecília 12. H www. prohaszka.gyor.hu

20 20 Megjelent iskolánk kórusának második CD-je Lumen de lumine világosság a világosságtól Hang Kedves Hallgató! A kórus elsõ lemeze óta hét év telt el. Hosszú idõ ez egy olyan kórus életében, ahol az évadzáró koncert mellett is bõven akad fellépés. Így alakult. Ám most egy olyan válogatást tárunk Ön elé, ami elsõ sorban az utolsó két évad áldozatos munkájának gyümölcse. A lemez címén nem is gondolkodtam. A felvételkor visszahallgatva egy szakaszt dobbant meg bennem valami, amikor a lumen de limine résznél jártam. Világosság a világosságtól, énekelték. Innentõl minden olyan magától érthetõdõ lett. Kórusunk Istentõl kapott tehetséget, világosságot arra, hogy ezt a fényt ne csak hordozzuk, hanem átadjuk másoknak, beragyogjuk vele az életet. Minõ nagy, és szép feladat! Sikerült-e? Döntse el Ön, kedves Hallgató! Szokolay Sándor tanár úrral kötött barátságunk az elsõ lemezünkre irt Himnusz azóta töretlen, ezért választottam kezdésül az Õ mûvét, mely tartalmában oly közel áll hozzám, és remélem már a kórus tagságához is. A következõ két mû az egyházi év nagy részében felhangozhat, mi is többször énekeljük, ezért került fel a lemezre. Praetorius mûvének dallama századokon át Európa egyik legkedveltebb karácsonyi éneke volt, mely az Éneklõ Egyházban is megtalálható. Leo Delibes miséje áradó dallamaival hamar belopta magát a fülekbe és szívekbe, ami hallható is a felvételen! Segítségünkre volt egy lassan állandónak mondható zenekar is, akik barátságból oly régóta segítik a kórus koncertjeinek még színvonalasabbá tételét. Vincent Lübeck: F-dúr Preludium és fúga címû mûve Giczi Balázs 10. évfolyamos diákunk elõadásában hangzik el, akire nem csak zenei tanulmányai miatt vagyunk büszkék. A Pataji bokrétában szintén hallhatják Õt, akkor fuvolázik. Ernst Kraus miséje nagy kedvence lett a kórusnak, amiben nagy szerepe volt, hogy vegyeskari mû, és együtt énekeltek diákok és tanár urak. Ebbõl most csak a Credo tétel hallható a lemezen, amiben Pusztai László tanár úr mellett a Gyõri Szeminárium elöljárója és papnövendékei voltak segítségünkre. Ezúton is köszönet a közös munkáért, ami terveim szerint folytatódik az elkövetkezõ évadokban is! A lemez utolsó mûve egy népdalcsokor, Gombás Pál feldolgozásában. Fontosnak tartom, hogy a népdal ne csak tananyag legyen, hanem élhetõ zene. Ebben ez a csokor kiváló segítség; jól összeválogatott dallamok, amik a játékosságukkal könynyen szerethetõvé váltak. Mit is írhatnék még ajánlásul? A zene egy láthatatlan, de szorosan összetartó kötelék az emberek között. Akik mûvelik, egymásra vannak utalva az élmény elérésében, és ez sokszor nem kis tudást, erõfeszítést igényel tõlük. Hogy ez megéri-e? (Nagy öröm volt számomra, hogy a felvétel hírére több volt kórustag jelentkezett, szeretne részt venni a munkában. ) Ugye, már meg is van a válasz: Igen. Ezen gondolatok jegyében kívánok Önnek jó zenehallgatást! Csorba János karnagy

Ha nyitott szemmel járunk az utcán, számtalan

Ha nyitott szemmel járunk az utcán, számtalan Ha nyitott szemmel járunk az utcán, számtalan üzenet vár ránk. Hány szent szobra áll a munkahelyünk és az otthonunk között? Mind minket néz, mind ránk szeretne figyelni, mind felajánlkozik segítségül.

Részletesebben

a Hit (Bizalom), a Remény és a Szeretet!

a Hit (Bizalom), a Remény és a Szeretet! Karácsonyhoz illőn szólva azt kívánjuk, hogy a teljesség elérése felé vivő utunkon most, és az újesztendő során vezessen bennünket a Bölcsesség és a három legfőbb erény: a Hit (Bizalom), a Remény és a

Részletesebben

Németh József igazgató

Németh József igazgató Arra gondoltam, ha mondjuk a harmincadik század embere talál valamit a 21. század civilizációjából mi lesz az? Ha valahogy ráakadna iskolánk Udvardi Erzsébet által alkotott oltárképére, akkor megtudhatja

Részletesebben

A Győri Prohászka Ottokár Orsolyita Közoktatási Központ Lapja. Karácsonyi körlevél. Sulihívogató

A Győri Prohászka Ottokár Orsolyita Közoktatási Központ Lapja. Karácsonyi körlevél. Sulihívogató A Győri Prohászka Ottokár Orsolyita Közoktatási Központ Lapja XVI. évf. 4. szám Advent - Karácsony Karácsonyi körlevél 2009. december Sulihívogató 2009. december Egyszer volt, hol nem volt A kisgyermekek

Részletesebben

Ha elfáradtál, jöjj velem, lábunk alatt a fű szelíd, kék pára leng a zöld hegyen és nézd, a fenyves egyre hív.

Ha elfáradtál, jöjj velem, lábunk alatt a fű szelíd, kék pára leng a zöld hegyen és nézd, a fenyves egyre hív. Ha elfáradtál, jöjj velem, lábunk alatt a fű szelíd, kék pára leng a zöld hegyen és nézd, a fenyves egyre hív. Figyeld ott fönn a réti sast, átíveli a kék eget, a gyenge füvet is kutasd, hol fáradt lábad

Részletesebben

Tegyünk tanúságot a szeretetről. Missziós imaközösségek Verbita baráti kör Hírek a VilágMisszióból. A verbita missziós szerzetesek lapja

Tegyünk tanúságot a szeretetről. Missziós imaközösségek Verbita baráti kör Hírek a VilágMisszióból. A verbita missziós szerzetesek lapja VILÁGP STA Újfolyam, VII. évf. 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2011. tél Tegyünk tanúságot a szeretetről Aranymise az égben és a földön 8. oldal Majomtól vagy nem majomtól származunk? 10 11.

Részletesebben

A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának diáklapja

A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának diáklapja 2013. KARÁCSONY 21. évfolyam 78. szám A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának diáklapja 14-19. oldal Tartalom Nyisztor Zsolt: Karácsony, szeretet-szolgálat 1 Páprádi Bíborka (10.E) - Czimmrmann Csilla:

Részletesebben

VILÁGP STA ÉLJEN JÉZUS SZÍVE A MI SZÍVÜNKBEN MISSZIÓS IMAKÖZÖSSÉGEK VERBITA BARÁTI KÖR HÍREK A VILÁGMISSZIÓBÓL

VILÁGP STA ÉLJEN JÉZUS SZÍVE A MI SZÍVÜNKBEN MISSZIÓS IMAKÖZÖSSÉGEK VERBITA BARÁTI KÖR HÍREK A VILÁGMISSZIÓBÓL VILÁGP STA Új folyam, V. évf. 2. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2009. nyár ÉLJEN JÉZUS SZÍVE A MI SZÍVÜNKBEN MISSZIÓS IMAKÖZÖSSÉGEK VERBITA BARÁTI KÖR HÍREK A VILÁGMISSZIÓBÓL 2 Negyven éve pap

Részletesebben

Január Nagyboldogasszony FERGETEG hava Február Böjt elõ JÉGBONTÓ hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR,

Január Nagyboldogasszony FERGETEG hava Február Böjt elõ JÉGBONTÓ hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, XXVII. évfolyam 1. szám Január Nagyboldogasszony FERGETEG hava Február Böjt elõ JÉGBONTÓ hava 2015. január február Ára: 150 Ft LAKITELEKI Ismét kihunyt egy Lámpás... ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, Csányi

Részletesebben

Tegyétek, amit mond! Kopogtató. 2010. június, XX. évf. 2. (59.) szám A Magyar Schönstatt Családmozgalom lapja

Tegyétek, amit mond! Kopogtató. 2010. június, XX. évf. 2. (59.) szám A Magyar Schönstatt Családmozgalom lapja 2010. június, XX. évf. 2. (59.) szám A Magyar Schönstatt Családmozgalom lapja Tegyétek, amit mond! Kopogtató A mély atya-élmény biztonságot ad a szívnek. Egy mély anya-élmény rejtettséget ad a léleknek.

Részletesebben

Megvitték a hírt Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. (Lk 24,5-6)

Megvitték a hírt Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. (Lk 24,5-6) A Kecskeméti Református Egyházközség Hírmondója XIX. évf. 2012. 2. szám Megvitték a hírt Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. (Lk 24,5-6) 2 Ünnepi kör - Áhítat Szőlőskert

Részletesebben

A nagykanizsai Piarista Általános Iskola, Gimnázium, Diákotthon és Boldog Donáti Celesztina Óvoda időszaki folyóirata

A nagykanizsai Piarista Általános Iskola, Gimnázium, Diákotthon és Boldog Donáti Celesztina Óvoda időszaki folyóirata Piarista DEÁKLAP A nagykanizsai Piarista Általános Iskola, Gimnázium, Diákotthon és Boldog Donáti Celesztina Óvoda időszaki folyóirata I. ÉVFOLYAM 2. SZÁM Forma és tartalom Egyik legalapvetőbb emberi értékünk

Részletesebben

Áldás, békesség! Karácsony Kezdetben volt az Ige (Jn 1,1a) Állandó alkalmaink. Anyakönyvi hírek. Áldás, békesség!

Áldás, békesség! Karácsony Kezdetben volt az Ige (Jn 1,1a) Állandó alkalmaink. Anyakönyvi hírek. Áldás, békesség! Anyakönyvi hírek A Veresegyházi Református Egyházközségben a 2014. évben A keresztség sákramentumában részesedett: Hinkó András Márton, Hinkó Barna, Hinkó Nándor, Csőri-Czinkos Vince, Lukács Adél, Stum

Részletesebben

XXI. évfolyam, 46. szám Lapunk olvasható a www.szekszard.hu honlapon is 2011. december 18. SZEKSZÁRD VÁROS KÖZÉLETI HETILAPJA

XXI. évfolyam, 46. szám Lapunk olvasható a www.szekszard.hu honlapon is 2011. december 18. SZEKSZÁRD VÁROS KÖZÉLETI HETILAPJA FALINAPTÁRRAL XXI. évfolyam, 46. szám Lapunk olvasható a www.szekszard.hu honlapon is 2011. december 18. SZEKSZÁRD VÁROS KÖZÉLETI HETILAPJA Minden kedves olvasónknak szeretetteljes, áldott, békés karácsonyt

Részletesebben

A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának diáklapja

A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának diáklapja 2012. 20. évfolyam 74. szám A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának diáklapja 13-22. oldal Tartalom Kovács Gusztáv: Elkezdődött 1 Kovács Blanka (11.E): μετάνοια 2-3 Marján Babett (12.A): Beszélgetés

Részletesebben

VILÁGP STA. Veletek vagyok minden nap a világ végéig (Mt 28,20) Tízéves a Názáret Missziósház

VILÁGP STA. Veletek vagyok minden nap a világ végéig (Mt 28,20) Tízéves a Názáret Missziósház VILÁGP STA Új folyam, VI. évf. 3. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2010. õsz Veletek vagyok minden nap a világ végéig (Mt 28,20) Tízéves a Názáret Missziósház MISSZIÓS IMAKÖZÖSSÉGEK VERBITA BARÁTI

Részletesebben

VILÁGPO STA. Missziós imaközösségek Verbita Baráti Kör Hírek a világmisszióból

VILÁGPO STA. Missziós imaközösségek Verbita Baráti Kör Hírek a világmisszióból VILÁGPO STA Újfolyam, II. évf., 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2006. tél BENNÜNK IS SZÜLESSEN MEG A MEGVÁLTÓ! Missziós imaközösségek Verbita Baráti Kör Hírek a világmisszióból Tisztelt Béla

Részletesebben

Pápa és Vidéke 2009. február 5. Közéleti hetilap VII. évfolyam 4. szám

Pápa és Vidéke 2009. február 5. Közéleti hetilap VII. évfolyam 4. szám Pápa és Vidéke 2009. február 5. Közéleti hetilap VII. évfolyam 4. szám Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta Pápa, K ossuth u. 5. Tel.: 89/ 311-290 Steinbach József lett az új dunántúli református

Részletesebben

II. évfolyam 2. szám 2006. tél

II. évfolyam 2. szám 2006. tél II. évfolyam 2. szám 2006. tél... nem azé, aki akarja, sem nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené Róm 9,16 Október 23. Ünnepség az Oratóriumban 2005. október 21-én a Református Kollégium Oratóriumában

Részletesebben

SZÉCSÉNYI HARANGOK. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 1998. Advent - Karácsony

SZÉCSÉNYI HARANGOK. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 1998. Advent - Karácsony SZÉCSÉNYI HARANGOK A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 1998. Advent - Karácsony Mi az Advent? Advent ( Adventus Domini, azaz az Úr eljövetele ) karácsony előkészületi időszaka. Az egyház a VI.

Részletesebben

A Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium s Kollégium havilapja

A Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium s Kollégium havilapja 2013. április A Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium s Kollégium havilapja IX. évfolyam 4. szám BALLAG MÁR A VÉN DIÁK A SZIGNUM végzős gimnazista tanulóinak ballagási ünnepségére 2013. május

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium

Tartalomjegyzék. Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium Tartalomjegyzék Szolnok, a templomok városa- Társadalomtudományi nap... 2 Tiszapartis Diákok Lengyelországban... 3 Akikre büszkék vagyunk... 4 Ballag már a vén diák... 5 Diáknap... 6 Feljegyzések egy indián

Részletesebben

VILÁGP STA EGYETLEN EMBER LELKE IS AKKORA, MINT AZ EGÉSZ VILÁGMINDENSÉG. Interjú Gaál Jenõ atyával 14. oldal. Vianney Szent János

VILÁGP STA EGYETLEN EMBER LELKE IS AKKORA, MINT AZ EGÉSZ VILÁGMINDENSÉG. Interjú Gaál Jenõ atyával 14. oldal. Vianney Szent János VILÁGP STA Új folyam, V. évf. 3. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2009. õsz EGYETLEN EMBER LELKE IS AKKORA, MINT AZ EGÉSZ VILÁGMINDENSÉG Vianney Szent János Interjú Gaál Jenõ atyával 14. oldal

Részletesebben

A SZENTMISÉK RENDJE TEMPLOMUNKBAN. SZENTSÉGIMÁDÁS Kedd reggel mise után ½9-ig. Péntek este mise után 20-ig. Elsõvasárnap du. 17-18-ig.

A SZENTMISÉK RENDJE TEMPLOMUNKBAN. SZENTSÉGIMÁDÁS Kedd reggel mise után ½9-ig. Péntek este mise után 20-ig. Elsõvasárnap du. 17-18-ig. VefBor159.qxd 2007. 10. 17. 20:17 Page 2 A SZENTMISÉK RENDJE TEMPLOMUNKBAN Hétfõ: 18.00 Kedd: 7.00 Szerda: 18.00 Csütörtök: 7.00 Péntek: 18.00 Szombat: 7.00 Vasárnap: 7.00, 9.30, 18.00 AZ IMAAPOSTOLSÁG

Részletesebben

VILÁGP STA. SZERETET AZ ISTEN (1Jn 4,16) Argentínai karácsony 8. oldal Börtönpasztoráció 11. oldal

VILÁGP STA. SZERETET AZ ISTEN (1Jn 4,16) Argentínai karácsony 8. oldal Börtönpasztoráció 11. oldal VILÁGP STA Új folyam, V. évf. 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2009. tél SZERETET AZ ISTEN (1Jn 4,16) Argentínai karácsony 8. oldal Börtönpasztoráció 11. oldal MISSZIÓS IMAKÖZÖSSÉGEK VERBITA

Részletesebben

TAMÁSI ÁRON GIMNÁZIUM

TAMÁSI ÁRON GIMNÁZIUM A SZÉKELYUDVARHELYI TAMÁSI ÁRON GIMNÁZIUM ÉVKÖNYVE 2010-20 A székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnázium évkönyve 2010-20 HEBE ALAPÍTVÁNY Székelyudvarhely, 20 Tamási Áron Gimnázium Hebe Alapítvány Baróti Szabó

Részletesebben

(IX./4.) 2010. december 29. szám

(IX./4.) 2010. december 29. szám Az Árpád-házi Szent Erzsébet Plébánia negyedévente megjelenő lapja az Újszegedi Szent Erzsébet Alapítvány kiadásában az támogatásával (IX./4.) 2010. december 29. szám Boldog a nép, amely ünnepelhet, és

Részletesebben

HARANGSZÓ. Az Élet kapujában

HARANGSZÓ. Az Élet kapujában AZ OROSHÁZI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG INGYENES LAPJA HARANGSZÓ XVII. évfolyam 4. szám 2010. advent karácsony Címként ezt is adhattuk volna: Adventtõl karácsonyon át. Közismert, hogy a latin eredetû advent

Részletesebben

Im p r e s s z u m. A humort régi újságokból Csurka Tamás és Tóth Martin (11. C) válogatta. Cí m l a p f o t ó : Bergics Balázs

Im p r e s s z u m. A humort régi újságokból Csurka Tamás és Tóth Martin (11. C) válogatta. Cí m l a p f o t ó : Bergics Balázs 12-15. oldal Tartalom Gál Károly: Kalandra fel! 1-2 Mohay Réka (10. B): A szeretet iskolája 2-9 Családunk hírei 8 Mohay Réka (10. B): Naponta küzdeni a hitért 9-12 Fehér/Fekete 13-24 Pető Judit (11. A):

Részletesebben

Egyengessétek az Úr útját!

Egyengessétek az Úr útját! VIII. évfolyam 5. szám 2005. VENI SANCTE Felsõ-krisztinavárosi Keresztelõ Szent János Plébánia, 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 9, telefon: 356-0089 Szentmisék rendje: Hivatali órák: Hétköznapokon reggel

Részletesebben