Háromkirályok. Nagy Gáspár. Nem Kínából Perzsiából Jön a Három teveháton. Nekik aztán nem jár járom Szabadok hiszen

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Háromkirályok. Nagy Gáspár. Nem Kínából Perzsiából Jön a Három teveháton. Nekik aztán nem jár járom Szabadok hiszen"

Átírás

1 Nagy Gáspár Háromkirályok Nem Kínából Perzsiából Jön a Három teveháton Megy hazáig Perzsiáig Útjukon csillag világít Nekik aztán nem jár járom Szabadok hiszen királyok Milyen hosszú a sivatag! Milyen forró és hallgatag Milyen fényes fönn a csillag Szívük közepébe villan Hát követig napestelig Amíg a Hold ki nem telik Nagy Heródes mint a kígyó les Rájuk szisszen õ az isten! De nem félnek célhoz érnek Megy a Három teveháton

2 2 Készítette: Peredi Adrienn 8. H Szent Péter Apostol Mûve Iskolánk ifjúságában megfogalmazódott a kérdés, hogy mi lesz, ha kiöregednek a Szent Gyermekség Mûve missziós közösségbõl? A Szent Péter Apostol Mûve ifjúsági csoport azoknak a fiataloknak ad lehetõséget a segítésre (kis imával, kis áldozattal), akik komolyabban elkötelezõdtek a missziós hivatás mellett. Már a kommunizmus elõtt is mûködött ilyen közösség és most a rendszerváltás után 22 évvel Sebastian atya úgy döntött, hogy újraindítja ezt a közösséget Magyarországon. Hazánkban eddig Vácon és itt Gyõrben van egy-egy alakuló csoport. Mi kéthetente jövünk össze; éneklünk, elmélkedünk. Tudatosítjuk, hogy küldetésünk van, amellyel lehetõségünk van egy jobb, keresztényibb jövõ megalkotására. Mert, ha most megtanuljuk, hogy kitartónak kell lennünk, és, ha valamit vállaltunk, akkor azt meg kell tennünk, késõbb életünkkel, dolgainkhoz, életünkhöz való hozzáállásunkkal tudjuk hirdetni Krisztust és az Evangéliumot. Aki fél az elkötelezõdéstõl, annak csak annyit tudok tanácsolni, hogy bízzon hitében, merjen csatlakozni, mert nem csak nagyon jó lelki feltöltõdést nyújtanak az imaóráink, hanem egy nagyon jó közösség társaságát is. Menjünk, tegyük Jézus tanítványaivá az embereket (vö.mt 28,19) Mutassuk meg az embereknek, a keresõknek, hogy így is tölthetjük szabadidõnket. Próbáljunk meg úgy élni, hogy a kereszténység valódi oldalát mutassuk a nagyközönség felé. Ez egy nehéz feladat, de ne lohadjon le lelkesedésünk, ha nem sikerül elsõre; az eukarisztiában mindig kapunk új erõt, a bûnbocsánat szentségében pedig egy új esélyt. Hajrá Magyarország! Hajrá Prohászkások! Mikulásozás a kórházban! Tavaly máltai osztály voltunk. Néhányan úgy gondoltuk folytatjuk a karitatív tevékenységet, mellyel nemcsak a kórházban betegeskedõ gyermekeket vidíthatjuk fel, de szüleiket is, akik az ágyaik mellett ülve izgulnak csemetéikért. Ha nekünk problémánk van mi is elvárjuk, hogy legyen mellettünk valaki, aki megnyugvást sugároz, aki bátorít; ezeknek a beteg kis és nagy gyerekeknek mi voltunk ez a támasz. Sokakban felmerül a kérdés, hogy mi értelme ennek a missziónak, hiszen nem kapunk semmit. Materiálisat valóban nem, mert nem tudnánk értékelni azokat. Az IGAZI ajándék amiket a beteg kisgyermekek adnak nekünk: mosolyukat, verseiket, boldogságukat. Õk adományainkban annak örülnek, hogy a kórház szürke falain Az oldalt írta: Nyári Ákos 10. H belül is eljön hozzájuk a Mikulás, nem feledkezik meg róluk. Csak a szeretet maradjon enyém A kegyelemmel, S minden, de minden gazdagság enyém, Más semmi nem kell. (Loyolai Szent Ignác) Szeretetünk töredékes, Isten irgalmas szeretetéhez képest, amely éltet minket. Ha ebbõl a töredékbõl (amit az Úrtól kaptunk) adunk a betegeknek, szenvedõknek, a többszörösét kapjuk vissza. Mert amit a legkisebbel teszünk, azt Jézussal tesszük. Ha szeretjük Jézust, a szeret beteljesedésébe juthatunk, az Örök Életbe. Más semmi nem kell! Ámen A kórházi mikulás puttonyát töltötték az idén: 5. b., 6. a., 10. N., 10. H., 12. N. osztályok tanulói. A Prohászka Ottokár Orsolyita Közoktatási Központ lapja. Megjelenik évente kétszer. Felelõs kiadó: Németh József igazgató. Szerkesztõség: 9022 Gyõr, Újkapu utca 2-4. Telefon: Fax: Honlap: Fõszerkesztõ: Jakab Gábor. A szerkesztõbizottság tanár tagjai: Csorba János, Botosné Mészáros Krisztina, Fekete Katalin, Pusztai László, Tóthné Sasvári Szilvia. A szerkesztõbizottság diák tagjai: Ács Veronika, Hegedüs Hajnalka, Jordán Dániel, Kaszás-Tóth Cecília, Kovács Boglárka, Kustos Nikolett, Megyesi Lilla, Németh Hanna, Nyári Ákos, Pittner Petra, Rideg Béla, Nyomdai elõkészítés: Konrád Kiadványszerkesztõ Kft. Nyomtatás: ECOPRESS Nyomda, Gyõr. Kéziratokat és fotókat nem õrzünk meg és nem küldünk vissza. A kéziratok rövidítésének jogát fenntartjuk.

3 Kedves Szülõk, Munkatársaim, Tanítványaink! 3 Mostanában nem nehéz félni : csak meg kell hallgatni a híreket a rádióban. Óránként ömlenek ránk a szörnyûbbnél szörnyûbb tények, események, tragédiák, és szinte mindegyik azt az üzenetet hordozza, hogy életünk egyre nehezebb és félelmetesebb lesz. Világméretû szorongás szorongatja minden jóérzésû ember torkát: túlnépesedés, elszennyezõdik a tenger, négyszázmillió ember éhezik és másodpercenként hal valaki éhen, összeomlóban van Európa erkölcse és gazdasága. Ugyanakkor az emberiség képes már magát elpusztítani egy perc alatt. És annyi egyéb gazdasági probléma, krízis hullámzik végig a világon! Mi mást is tehetnénk, minthogy riadtan lapulunk, elõre félve, hogy mit hoz a jövõ. Mi lesz velünk, mi lesz a világgal? Erre a kérdésre nem tudom a választ; de azt tudom, hogy a világ legfontosabb napján, amikor Isten szeretete megjelent közöttünk, az angyalok már nekünk is üzenték: NE FÉLJETEK! Milyen különös: a betlehemi pásztorok sem éltek békességesebb világban, mint mi. Minden okuk megvolt, hogy féljenek a vadállatoktól, hiszen rideg pásztorok voltak, semmi sem védte báránykáikat, juhocskáikat. Félniük kellet a konkurens pásztoroktól, mert ha ott elveszett egy bárány, esetleg éppen tõlük csaptak el egy másikat pótlásként. Félniük kellett a zsákmányra éhes római hadsereg légionáriusaitól, akik ott kerestek ennivalót, ahol lehetett. Félniük kellett a római katonákra vadászó partizánoktól, zelótáktól, a forradalmár zsidóktól, akiknek szintén eleség kellett. Minden okuk megvolt hát a félelemre. És akkor még ráadásul valami felülrõl való félelmetes nagy fényesség is megjelenik! S ebbõl csendül ki a hang: Ne féljetek! S kinek ne jutna eszébe a lélektan döbbenetes egyszeregye: aki fél, az félelmetessé válik. A betlehemi pásztorok tehát nemcsak félõ, de félelmetes emberek is voltak. Nem volt ajánlatos megközelíteni õket nagyon hegyes bottal vigyáztak nyájaikra. Féltek, és félelmetes afféle félpásztor, félbetyár emberek voltak. És éppen nekik szólt a szózat: Ne féljetek megszületett! S amikor ezt az üzenetet megértettem, akkor bennem is többféle szorongás volt. És ha valaki most megkérdezné, mitõl lett könnyebb a szívem, vagy miért hatott át békesség nem tudnék felelni. De egy biztos: életté, valósággá lett a szívemben. Micsoda töltése van ennek a szónak! Más lesz a világ, ha így hallgatjuk a rémisztõ napi híreket. Ne féljetek! mondja az Isten ez mind igaz, ami a világban történik, mégis azt üzenem: Ne félj, és mondd meg az én népemnek, hogy ne féljen soha! Mert megszületett! Van még Valaki, aki beleszól a világ életébe. Készítette: Polgárdi Anna 5. b Ha valaki ezt megérti és átéli, azzal ugyanaz történik, mint a pásztorokkal. Az õ életük ugyanis teljesen megváltozott karácsony éjszakáján. Addig féltek, vadak voltak és félelmetesek; az angyalszóra pedig elkezdenek vándorolni és kisgyermeket keresni. No és hazatértükben prédikálnak! Hirdetik az Igét. Beszólnak mindenhová, elmondják mindenkinek: Ne féljetek, megszületett az Úr Krisztus, Dávid városában! Ezek a mogorva, szûkszavú félelmetes, komor emberek hirdetik az evangéliumot, az örömhírt. Ez történik ma is azzal, akit valami különös módon megkeres Jézus és beleszól az életébe. És aki hagyja, hogy õ beleszóljon az életébe, annak a félelmek már nem olyan félelmetesek. A nagy örömbõl kis örömök születnek, és noha a világ marad olyannak amilyen, a szívünk derûsebb, az álmunk békésebb lesz és oldódik a feszültség ember és ember között. Karácsony csak akkor történik, ha megmarad bennem és benned az égi üzenet: Mégse félj! Miért ne? Mert íme, nagy örömet hirdetek nektek, amely az egész nép öröme lesz: Üdvözítõ született ma nektek, az Úr Krisztus, Dávid városában És neki van szava, beleszólása a világ életébe. Ezért: Ne féljetek! A világ VALAKINEK a tenyerén van, Aki õrzi, mert szeret minket. Kedves Testvéreim! Fedezzük fel újra ezt a karácsonyt! Az igazit, hogy szebb legyen az ünnepünk, és így körülöttünk az élet is emberibb! E gondolatok kíséretében karácsonyhoz illõn szólva azt kívánom, hogy a teljesség felé vivõ utunkon most, és az új esztendõ során vezessen bennünket a Bölcsesség, és a három legfõbb erény: a Hit, a Remény és a Szeretet. Németh József igazgató www. prohaszka.gyor.hu

4 4 Készítette: Szakács Adél 5. b Maszatoló Kreatív mûvészet mindenkinek Óvodai forgatag Nagycsoportos óvodásaink nem elõször vesznek részt a Városi Mûvészeti Múzeum kínálta programokon. A hétköznapok számos lehetõséget kínálnak a gyerekeknek a szabad játékidõben történõ rajzolásra, festésre, mintázásra, barkácsolásra. A tehetséggondozás keretében küldik az óvó nénik a jól sikerült gyermekmunkákat, melyek sok esetben díjazott helyezést érnek el. A kultúrára való nevelés részét képezik azok a múzeumlátogatások, melyben a gyermek problémamegoldó, önkifejezõ-készsége növekszik. A Városi Mûvészeti Múzeumban a gyerekek foglalkozásain az élményszerû ismeretszerzés, az érzelmekre is ható motivációs tevékenykedés egyaránt jelen van. A múzeummal közös cél a nemzeti kultúra értékeinek átadása, a látogatóvá nevelés. A legutóbbi alkalommal az Eszterházy Palotában a modern mûvészetekbe pillanthattak be a nagycsoportosok, ahol a gyerekek nyelvén folyt a tárlatvezetés. A késõbbiekben a TÉR- JÁTÉKOK keretében a gyerekek megjelenítették Szutyejev: Micsoda madár ez címû meséjének alakjait. A népmese napján szeptember 30-án a Xantus János Múzeumban már a kisebbek is meghallgathatták Varga Attiláné Vera nénitõl A király nyulai címû népmesét. Ezt követõen a gyerekek megismerkedhettek a régi világ kismesterségeinek, a paraszti munkának az eszközeit. Legutóbbi nagy élmény már a karácsonyhoz kötõdõen Péreli Zsuzsa gobelin mûvész kiállításának megtekintése volt, mely után mindenki elkészíthette saját arany-ezüst angyalait. Adventi hírnök, friss fenyõág Idén immár 10. alkalommal tartottuk adventi játszóházunkat az óvodában. Amint tudjuk Advent - egyben az egyházi év - a Szent András ünnepéhez legközelebb esõ vasárnappal, illetve annak elõestéjével kezdõdik. Nálunk ez még két nappal elõbbre péntek délutánra tolódik. A szülõk már várják ezt a napot, amikor együtt készülhetnek gyermekükkel a karácsonyi ünnepekre, közösen barkácsolhatnak díszeket, ajándékokat. Fontosnak tartjuk, hogy ez a készület egyben lelki készület is legyen. Sok családban az óvodai minta alapján készül adventi koszorú a három lila, illetve az egy rózsaszín gyertyával. Hangsúlyozzuk a szimbólumokat, mert a gyerekekben ezek által rögzülnek a késõbbi szokások, keresztény hagyományok. Törekszünk arra, hogy megismertessük a családokat az advent sajátos gyakorlatával, melyben a csönd, elmélkedés, imádság kerül elsõ helyre, a mit vásároljunk üzleti szellemével szemben. A mostani adventi délután záró fordulatát a közös templomi gyertyagyújtás jelentette. A kis óvodások szüleik ölében ülve hallgathatták Igazgató úr gondolatait, melyben hangsúlyt kapott a készület, az Úr kegyelemhozó eljövetelére való felkészülés. Sok gyermek és szülõ számára ezek a hitre buzdító percek jó kezdetét adják a karácsonyvárásnak. Szent Miklósra való emlékezés szintén advent elejére esik. Szerencsére már egyre többen térnek vissza a télapózásról a Mikulás-váráshoz. Megismerve a püspökrõl szóló legendát, gyerekek nagy örömmel pucolják fényesre cipõiket, gyûjtik a jóság matricákat.

5 Hírek Emlékezés 1956-ra az iskolából Az 1956-os forradalom és szabadságharcra emlékezõ mûsorunk szónoka Németh Miklós Attila (képünkön) újságíró volt. A mûsorban közremûködtek: 11. N: gitár: Szabó LIlla és Szemethy Kitty, 12. N: Bagó Rebeka ének, 10. H: Giczi Balázs furulya, 10. H: Katona Bianka, Ács Veronika, Kránitz Bence, Nyári Ákos, Varga Vivien, 10. N: Járay Ninetta, Sári Karolina, Meggyesi Lilla, Reider Dóra. Köszönjük Horváth-Hutás Rita tanárnõ felkészítését. Vadász Zoltán 2005-ben érettségizett gimnáziumunkban. Sokunk örömére 2011 nyarán pappá szentelték. Október 7-én mutatta be újmiséjét kápolnánkban. November 11-én a Gyõri Könyvszalon kísérõ rendezvényeként iskolánkba látogatott Móser Zoltán fotómûvész, aki közelmúltban megjelent könyveirõl, Kodály tiszteletérõl beszélt és Orosz István Kossuth-díjas grafikusmûvész, aki A követ és fáraó címû könyvét mutatta be. Az aradi vértanúkra emlékeztünk Az idei tanévben október 6-án egy akadályversenyen emlékeztek meg az alsó tagozatosok az aradi vértanúkról és a szabadságharc áldozatairól. A gyerekek ügyesen birkóztak meg a nyolc állomás adta feladatokkal. Mindannyian bebizonyították tájékozottságukat az 1848/49-es eseményekkel kapcsolatban. Sokan bátorságukról is számot adtak, amikor Marek Péter tanár úr segítségével kötelet másztak. A program zárásaként, a hõsök tiszteletére minden osztály mécsest gyújtott és fejet hajtott a Batthyányi Örökmécsesnél. 4. a és 4. b osztály Prohászka-kupa November 26-án rendeztük erõs szülõi segítséggel a meghívásos Prohászka-kupát. A tavalyi évhez hasonlóan az Arénát töltötték meg az alsó tagozat elsõ három évfolyamának diákjai és szüleik, nagyszüleik, családtagjaik, barátaik. A jó hangulatú délelõtt végén csapatunk a második helyezést érte el. Köszönet Marek Péter tanár úrnak és a segítõknek. Játszóház 5 Játszóházba hívtuk az iskolába készülõ nagycsoportos óvodásokat és szüleiket. A foglalkozáson megismerkedhettek a leendõ elsõs tanító nénikkel. Erzsike néni felkészítésével a 2.a osztályos tanulók és az ovis vendégek A kiskakas gyémánt fél krajcárja címû mesét adták elõ. A mese után Mónika néni találós kérdéseit, vidám feladatait ügyesen megoldották a gyerekek. www. prohaszka.gyor.hu

6 6 1. Rätsel: Im Winter halt ich dich schön warm, im Frühling nimmst du mich auf den Arm. Im Sommer willst du nichts von mir wissen, im Herbst wirst du mich anzieh n müssen. Was ist das? Lösung: Anorack/Mantel Weihnachtsrätsel für Kinder 2. Rätsel: Was grünt im Sommer und im Winter, erfreut zur Weihnachtszeit die Kinder? Lösung: Der Tannenbaum 3. Rätsel: Er ist ein Freund der Kinder, kommt immer nur im Winter, trägt Schweres auf dem Rücken, sie zu beglücken. Wer ist das? Lösung: Der Nikolaus/Weihnachtsmann 4. Rätsel: Hat ein weißes Röckchen an, freut sich, dass es fliegen kann. Fängst du s mit den Händen ein, wird es bald geschmolzen sein. Was ist das? Lösung: Die Schneeflocke Einfache Weihnachtsplätzchen 600 g Mehl 400 g Butter, weich 200 g Zucker 1 Ei(er) 1 Pck. Vanillezucker ½ Msp. Zimt evtl. Kakaopulver Zubereitung Alles zu einer weichen Masse kneten und Figuren ausstechen. Nach Belieben kann auch noch 1 TL Kakao in den Teig getan werden oder verschiedene Aromen. Auf ein Backblech (Backpapier) legen und für 5 bis 7 Minuten bei 150 C bis 175 C in den Backofen. Schmecken herrlich lecker. Nach dem Abkühlen noch garnieren.

7 7 As you all know, our school is taking part in a two-year-comenius Multilateral Project in which we are working on the theme of Breaking Stereotypes. So now the English page is devoted to our partner countries and their special Christmas traditions. Among those who have sold the quizzes correctly and have sent the right answers to we will draw a book voucher worth a 3000 forints. The closing date is 15 January. 1. When the first star appears on Christmas Eve in Poland, the whole family, wearing their best clothes, sit down to a Christmas Eve feast. This begins with the passing round of a special postcard-sized wafer called a, optatek b, gwiazda c, wafel 2. An old witch visits each house on twelfth Night and leaves presents for the children in Italy. The parents tell their children that the witch will leave only ashes or coal if they are naughty. How is this poor, ragged woman called? a, Santa Lucia b, La Befana c, Babbo Natale Each year on December 24 the President of Estonia officially declares Christmas Peace, and attends a Christmas service. Declaring a Christmas Peace is a 350-year-old tradition in Estonia. The tradition began in the seventeenth century. Who ordered it? a, Gustav Adolph the Great b, Queen Christina of Sweden c, Charles XI 3. In Catalonia the children put a log under the Christmas tree. They draw eyes, a nose and a mouth on it. They cover it with a blanket and feed it a few days before Christmas. On the night of 24 December, after having dinner, children hit it with a stick and sing a song. They look under the log and some sweets, nougats and presents appear. How is this log called? a, el tió b, pessebres c, fer cagar On Christmas Eve, the people in Portugal attend the Midnight Mass, which is known as the Mass of the Rooster in English, after which they head straight to their homes to gather and enjoy over their midnight supper known as Ceia de Natal in local language. The menu usually consists of codfish with boiled potatoes and cabbage, then traditional desserts. What is the name of the Midnight Mass in Portugese? a, Missa do Natal b, Missa do Penar c, Missa do Galo Match our Comenius partner countries with the wish Merry Christmas and Happy New Year in their native languages. Estonia, Italy, Poland, Portugal, Spain a, Wesotych Swiat Bozego Narodzenia i szczesliwego Nowego Roku b, Feliz Natal e próspero ano novo c, Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo! d, Rõõmsaid Jõule ja Head Uut Aastat e, Buon Natale e felice anno nuovo I m looking forward to getting your correct solutions. Best wishes, Botosné Mészáros Krisztina www. prohaszka.gyor.hu

8 8 Megmentõ kerestetik Évekkel ezelõtt történt, a belvárosban, olyannyira, hogy a Káptalandombon. A bicikliket akartuk betenni a garázsba, és a kerítés mellett ott vergõdött egy zöldike. Arra gondoltam, nem tudunk segíteni rajta, nem hagyja magát megfogni, a szárnyát meg hogyan gyógyítjuk meg.? Nem számoltam azzal, hogy van velem egy gyerek: mire kijöttem a garázsból, az illetõ megfogta a madarat, kérdésemre, hogy hogyan, azt válaszolta, hogy ügyesen, és bár a madár halálosan meg volt rémülve, és ezért elszántan csípte az illetõ gyerek kezét, hazavittük. Került napraforgó, kalitka és név is a madárnak: Jerry. (Aki elsõnek kitalálja, kirõl kapta a nevét, annak adok egy cinkegolyót!) A keresztelési szertartás ünnepi részleteinek ismertetésétõl inkább eltekintek, és azt sem mondom meg, ki volt a keresztelõ pap Viszont azt mondom nektek: madarat menteni nagyon-nagyon jó. Látni, ahogy ez a jószág aztán kirepül az ablakon Madarat menteni mindenki tud, aki akar: ÉLETMENTÉS A TÉLI MADÁRETETÉS. Itt olvashatod legfontosabb szabályait: 1. Mikor kell etetni? Az õszi hideg beköszöntétõl, tehát általában november végétõl egészen áprilisig, vagyis hat hónapon át. (Jó, ha tudod, hogy Európának vannak olyan rossz környezeti állapotú területei, ahol már alig van énekesmadár, és egész évben kell etetni, mert nincs egészséges eleség a madaraknak ) 2. A legfontosabb a folyamatosság! Csak akkor kezdj hozzá, ha elég elszánt vagy és minden nap csinálod majd. A kismadarak pár nap alatt odaszoknak az etetõre. A téli hidegben a kis testük, ami lehet, hogy 5-10 gramm csupán, meg kell, hogy õrizze a magas hõmérsékletét ( o C). Ez azt jelenti, hogy egy átfagyoskodott téli éjszaka után, ha a kismadarak nem találnak eleséget a megszokott helyükön, akár el is pusztulhatnak, mivel nincs semmi tartalékuk. 3. Mit adjunk a madaraknak? A legjobb madáreleség a magas olajtartalmú, energiadús fekete napraforgó. Nem baj, ha kicsit össze van törve, szemetes, mert sok kismadár pl. az ökörszem, vagy a vörösbegy nem tudja feltörni a héját. Ehhez jó, ha keverünk apróbb magot is, kölest például, olyat, amit a hullámos papagájoknak is adunk. Fontos még, hogy állati zsiradékot is adjunk, erre fõleg a cinkéknek, más rovarevõknek van szüksége. Ez lehet háj, faggyú, vaj, és a mindenhol kapható cinkegombóc, de semmiképp sem sózott, vagy füstölt szalonna! Tegyünk még az etetõ közelébe almát, egyszerûen az ágakra szúrva, madár barátaink hálásak lesznek érte. Adhatunk még fõtt rizst, tésztát, fõtt zöldségeket, ezeket fõleg a rigók szeretik. Soha ne adjunk viszont kenyeret, morzsát! Ez a vadkacsáknak nem árt, (remélem), a kismadarak viszont elpusztulnak tõle. 4. Hogyan etessünk? A madarak szokásai sokfélék, ezért etetni is többféle módon lehet õket. Egyesek, például az erdei pintyek a talajon keresgélnek szívesen, szórhatunk tehát magot a földre. Itt arra kell ügyelnünk, hogy a hó ne takarja be a talajetetõnket. Mások a cserjék magasságát, megint mások a magasabb fákat kedvelik. Ha lehet, tegyünk hát etetõt többféle magasságba. A kismadarak nem válogatnak a különféle divatok és dizájnerek etetõi között, ne habozzunk hát az etetéshez hozzákezdeni akkor is, ha csak egy virágalátétünk, vagy egy kilyukasztott oldalú mûanyagpalackunk van. Nagyon jók lesznek! 5. Innivaló is kell! Gondoltad volna? Néha a legegyszerûbb dolgokra nem gondolunk. Elõfordul, hogy hetekig, hónapokig nincs esõ. A mostani õsz is ilyen volt. És az énekesek nem csak szomjasak, de fürödni is nagyon szeretnek így szabadulnak meg az élõsködõiktõl. Ha nem tudnak tisztálkodni, ezek miatt legyengülnek. Az itatást nem kell abbahagyni tavasszal, mint az etetést, ha folytatod, a kismadarak egész évben a közeledben maradnak, a fürdõzésük pedig komplett showmûsor. Télen tegyél ki naponta vizet, a legnagyobb hidegben is. Nem fagy meg rögtön 6. Olvass utána! A legjobb cikkeket a madáretetésrõl, és a madárvédelemrõl a Magyar Madártani Egyesület honlapján találod: mme.hu. A profiktól érdemes tanulni. Boldog madármentést kívánok szeretettel, és bejelentem, hogy kitesszük az etetõket, itatókat az iskola környékén is. Figyeljetek! Szilvi néni Fotók: Hernádi László

9 Karácsonyi gyerekszáj Meggyújtjuk a csillagszórókat és elénekeljük a Mennybõl az angyalt. Horváth Patrícia 6. b A karácsony nem az ajándékról vagy a gyönyörû díszekrõl szól, hanem arról, amit a szívünkben igazán érzünk. Perger Patricia 7. H Az ajándékozás is az ünnep része, mert a szívünk gondolata. Becker Klaudia 7. H A legjobb karácsony az volna, ha az összes rokonom a világból ott lenne és az egész családdal az éjféli misére igyekszünk. Futó Dorina 6.b Ezen a napon együtt van a család, boldogság és öröm repked mindenki szívében. Kiss Dániel 7. H. Karácsonykor legyen mindenütt béke! Minden házban boldogság és öröm. Mindenhol egyetértés. Horváth Botond 6. b Készíts te valamit! Barkácsolj! Legyen saját ötleted! Torjai Nóra 6. b Nálunk hagyomány, hogy kiválasztunk egy filmet és megnézzük. Anyukámmal a kedvencük az Igazából szerelem és ezt minden évben megnézzük. Rózsás Míra 7. H Nem számít, hogy milyen és mekkora ajándékot adunk a másiknak, hanem az, hogyan adjuk, hogy szeretetbõl. Pihokker Sára 7. H Remélem, szüleimnek is ez lesz a legjobb karácsonyuk. Azt szeretném, hogy ez legyen minden ember számára a legjobb karácsony! Unger Attila 6. b 9 Jézuska meghozza a karácsonyfát és az ajándékokat. Szabó Kristóf Barnabás 6. b Apuval elmegyünk délelõtt megvenni a karácsonyfát, majd este, bemennénk a szobába, mindenki leülne a kanapéra én meg örömmel fuvoláznék mindenkinek. Farkas Tünde Eszter 6. b Szerintem az a legszebb, amikor anya meggyújtja a csillagszórókat, gyertyákat. Németh Mónika 7. H Az oldalt készítette: Pusztai László, Kustos Nikolett és Pittner Petra www. prohaszka.gyor.hu

10 10 Comenius Iskolai Együttmûködési Projekt Iskolánk az Európai Unió támogatásával a Tempus Közalapítványtól a Comenius program keretében eurót ( forint) nyert nemzetközi együttmûködésre a 2011/12-es és a 2012/13-as tanévekre. A kétéves programban észt, lengyel, portugál, spanyol és olasz középiskolákkal dolgozunk együtt az egyes nemzetekrõl élõ hamis sztereotípiák legyõzésén. Európa számos nemzet otthona. Sztereotípiák sora alakult ki az idõk folyamán a különbözõ népekrõl, amelyek megakadályoznak bennünket az elõítéletektõl mentes gondolkodásban. Ez a projekt arra törekszik, hogy iskoláinkból olyan fiatalok kerüljenek ki, akik megértik, elismerik és tisztelik saját és más népek kultúráját, szokásait, toleránsak és együttmûködõek idegen országok lakóival, illetve saját kisebbségeikkel. A két év során összesen 20 diák kapcsolódhat be 5 különbözõ országban megrendezett találkozó programjaiba. Ezeket elõkészítendõ, az õszi szünet elõtti héten a koordinátor tanárok gyûltek egybe a lengyelországi Brzeskoban, hogy egyeztessék a konkrét feladatokat és határidõket. Ide könyvtárosunk, Fekete Katalin tanárnõ kísért el. Az elsõ találkozó, ahol már tanulóink is részt vehetnek, a portugáliai Maiaban lesz március 5. és. 9. között. Itt a diákok bemutatják saját nemzetük hagyományait, népi kultúráját, konyhamûvészetét, második világháború utáni történelmét. A második összejövetelre hazánkban kerül sor április 16- tól 20-ig, ahol az Internet segítségével más nemzetek diákjaival a januártól márciusig terjedõ idõszakban készült interjúk eredményeit összegezzük, kincsvadászatot rendezünk, megismerjük és elõadjuk egymás dalait. A második tanévben három találkozó lesz, az elsõ október közepén Észtország fõvárosában, a következõ Pozzalloban, Olaszország déli részén februárban, az utolsó pedig Barcelona közelében áprilisban. Itt kerül majd sor a fotópályázat eredményhirdetésére, amelyre diákokon kívül tanárok és szülõk fényképeit is várjuk a projekt témájában. Iskolánk osztályos tanulói most decemberben, illetve a projekt vége felé is kitöltenek egy kérdõívet, amelybõl kiderül, hogy milyen ismereteik vannak a partnerországainkról, valamint az együttmûködés eredményeképpen bõvült-e a tudásuk. A projektbe közvetlenül bekapcsolódó 20 diák az Internetre feltesz magáról egy bemutatkozó oldalt, amit kizárólag a társintézményeink utazó diákjai és tanárai láthatnak. Karácsonykor kézzel készített képeslapokkal kívánunk egymásnak boldog ünnepeket. A projekt sikeres megvalósításához bármilyen ötletet, segítséget örömmel és köszönettel fogadunk. Az együttmûködés folyamatáról és eredményeirõl iskolánk honlapján, a Mustármagban és az évkönyvben számolunk be. A projekt a Facebookon is elérhetõ a következõ linken: nius-estonia-breaking-stereotypes/ ?sk=wall Botosné Mészáros Krisztina koordinátor A projekt koordinátorai és munkatársaik a lengyel középiskola bejárata elõtt

11 Mostan emlékszem az elmúlt idõkrõl, Az elmúlt idõkben jó Toldi Miklósról, Õ nagy erejérõl, jó vitézségérõl Szörényi László irodalomprofesszor a közelmúltban látogatott iskolánkba. Arany János Toldi trilógiájáról tartott elõadást gimnazistáinknak. Rideg Béla 12. N osztályos diákunk beszámolóját olvashatják az eseményrõl. Akár ez az Ilosvai Toldijából kivett részlet is lehetne címe írásom Toldira vonatkozó részének, melyet Szörényi László professzor úrral való beszélgetésem alapján készítettem. Elõször is néhány paramétert szeretnék megadni Szörényi professzor úr életébõl, munkásságából ben született március 22-én, Budapesten ban az ELTE-n szerzett latingörög-perzsa szakon oklevelet, majd az MTA Irodalomtudományi Intézetének munkatársa lett tól a JATE adjunktusa, 83-tól docense, 97-tõl professzora ben, Firenzében a Harvard egyetem Reneszánsz Intézetének ösztöndíjasa ban a Columbia egyetem ösztöndíjasa New Yorkban ig római és máltai magyar nagykövet, 1997-tõl az MTA Irodalomtudományi Intézetének igazgatója. Kutatási területe a magyarországi humanizmus korától a századi magyar és európai újlatin költészet alkotásain keresztül a 20. századi és a kortárs magyar irodalomig terjed. A nyolcvanas évektõl szépprózai munkái jelennek meg. Szörényi László elõadásának témája Arany Toldi trilógiája volt. A professzor úr azért választotta Aranyt és e mûvét, mert Aranyt tartja az egyik legfontosabb magyar írónak, költõnek. Beszélgetésünk során megkérdeztem a professzor urat, hogy ki az a három magyar író,költõ, akiket a legfontosabbak közé sorol. Azt válaszolta, hogy Zrí- nyi, Arany, Krúdy. Ennek a három igen nagy alkotónak minden mûvét, minden sorát, minden jegyzetét fontosnak tart. Az elõadás után rövid interjút készítettem a profeszszor úrral. A beszélgetés középpontjába a professzor úr Delfinárium címû mûvét helyeztem. A kommunista idõkben óvták a magyar olvasókat a helytelen eszméktõl, gondolatoktól. Sok magyar író, költõ mûve kés alá került ebben a korszakban. Még a korábbi alkotók munkáit is, akiknek semmi köze sem volt az akkori történelem alakulásában. Átfogalmazás alá kerültek Mikszáth, Ady, Krúdy, Karinthy, hogy csak a legnagyobbakat említsem. A Tanár úr kérem címû mû Reggel hétkor címû fejezetében azt állítják, hogy Magyarország és Szerbia határosak egymással. Az irodalom önmagában olyan mûvészeti termék, mûalkotások együttese, amelynek ha bármely részét megsemmisítik, akkor eltorzul az egésznek a jelentése. Azt hiszem a professzor úr e mondata önmagáért beszél. Móricz Boldog ember címû mûvébõl is szintén kivágtak, szintén nem sokat, de megváltozott az egész mû értelme. Verseknél a kivágás még kínosabb. Egyik Babits versnek a címét hagyták le, így a vers elvesztette érthetõségét. A kommunizmus korában nemcsak az irodalmat ollózták meg, hanem a történelem is kés alá került. Szörényi Riport Szörényi László irodalomprofesszorral Delfinárium címû munkájában fontosnak találta, hogy az igazság a felszínre kerüljön, mert régen cinkosukká próbálták tenni a klasszikusokat is. Bartók Béla oroszországi hangversenykörútjának idejébõl származó leveleit breviáriumából kivágták. A Szovjet Birodalomban J.S.Bach passióit is álcím alatt lehetett csak elõadni, például szenvedélyek címen, holott mindenki tudta a mûvek eredeti címét. Kosztolányi a húszas évek végén Olaszországban járt, ahol Gorkij fogadta õt egy rövid interjú erejéig. A beszélgetés során Kosztolányi megkérdezte Gorkijt, hogy mi a véleménye Leninrõl. Furcsa mosollyal Gorkij azt válaszolta, hogy nagy bolsevik volt. Ezt elismerte Kosztolányi is, de ez a kijelentés annyit ért, mint ha azt mondanánk nyáron, hogy meleg van, télen pedig, hogy esik a hó. Az is információ, hogy nem akar mondani Gorkij Leninrõl semmit. Kosztolányi mûveibõl késõbb az egész Gorkijjal készített interjút kihagyták. Az Istenkáromlással volt azonos a Szovjet Birodalomról bármit is mondani. Aki ezt megszegte, csendes, de kegyetlen büntetésben volt része. Így hangzik 11 a korabeli szocialista jelmondat: Hallgatsz a sírig, vagy te kerülsz a sírba. Azt hiszem ez a mondás teljes képet fest a korról. A Delfinárium címû mû megjelenése után megnyílt a terep. Ez amolyan felszabadító mû ben a Helikon kiadó új, bõvített kötetet adott ki, de a megcsonkított mûvek száma végtelen, mindet leleplezni lehetetlen. Szerb Antalt is átírták. Gúnyos megjegyzést tett Világirodalom történet címû mûvében egy orosz Hamlet elõadásra. Nemcsak ezt a megjegyzést, hanem a szovjet irodalomra vonatkozó részeket is eltûntették a mûbõl. Találkozásunk további részében arról kérdeztem a professzor urat, mi a véleménye arról, hogy ma a diákok életébõl szó szerint kiesett a könyv, az olvasás. Erre ezt a választ kaptam: Egész életében ki lesz szolgáltatva mindennek. Az ember azért olvas, hogy értékrendje teljes legyen. Az olvasmány beépül az ember ismeretébe, a döntõképességét is szabályozza Egyszóval az egyén egészére fontos hatású az olvasás. Az nem ismer semmit, aki csak a tévémûsorok által látja a világot. Az iskola szabaddá tesz (Studio humanitatis), a szabad emberhez hozzátartozik a tudás. Az utolsó kérdésem a professzor úrtól a diplomamunkájára vonatkozott. Diplomáját Zamakhshari ( ) Muqaddimat-aladab, XI. századi arab perzsa szótárból írta. Rideg Béla 12. N Illusztrálta: Mészáros Dorottya 5. a www. prohaszka.gyor.hu

12 Ha igaz úton jársz, erõs leszel. Ha az igazságot választod, megoldhatod, ami megoldhatatlan. Ingmar Bergman JANUÁR FEBRUÁR MÁRCIUS Hétfõ Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap Vízkereszt Nagyböjt Nagyböjt 2. Nagyböjt 3. Nagyböjt 4. Nagyböjt 5. JÚLIUS AUGUSZTUS SZEPTEMBER Hétfõ Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap

13 ÁPRILIS MÁJUS JÚNIUS Virágvasárnap Húsvét Húsvét 2. Húsvét 3. Húsvét Húsvét 5. Húsvét 6. Pünkösd Mennybemenetel Szentháromság Úrnapja Fotó: Halasy Ákos OKTÓBER NOVEMBER DECEMBER Krisztus király Advent 1. Advent 2. Advent 3. Advent 4. Szent Család www. prohaszka.gyor.hu

14 14...A megszállott ember nem mindig olyan, mint a Bibliában. Négy szóval lehet jellemezni õket: függõ, gonosz, hazug, gyilkos... A gonosz nem gyógyít, hanem fölkavar Beszélgetés Kerényi Lajos atyával A közelmúlt lelkigyakorlatának vezetõje Kerényi Lajos atya volt gimnáziumunkban. Lelki vezetés, gyóntatás, könyvbemutató, dedikálás után beszélgettünk. Mi ösztönözte Önt, hogy pap legyen? Eredetileg is az szeretett volna lenni? Ifjúkorukban sok mindent megfontolnak az emberek, hogy mozdonyvezetõk vagy hajóskapitányok legyenek. Nos, ez nálam is így volt. Kilencéves koromban Almásfüzitõn vártuk az atyát már ministránsruhában. Nekem nem a pap jött be, hanem Jézus, és azt mondta: Te fogsz nekem ministrálni! Emiatt választottam a papi hivatást. Most a család évében sokakban felmerül a kérdés, a papok hogyan bírják család nélkül? Gondolt egykor családalapításra? Ha vállaltad, akkor ne nyivogj, hanem tedd és csináld! Így szól a piaristák jelmondata. Nem lehet meghátrálni. Ha mégis erre gondolnánk, egy nagyobb erõ segítségét kell kérnünk, mégpedig Jézus Krisztusét. Minden keresztény embernek missziós küldetése van. A papok hivatásukká teszik ezt a feladatot. Ön hogyan valósítja ezt meg? Piarista vagyok, tehát mindenképpen a fiatalság, ifjúság gondozásával. Ezenkívül betegekhez járok. Jelenleg kilenc kórházba, ez azért lehet, mert, mint a lelkigyakorlaton mondtam, majdnem orvos lettem. A megtört embereknek viszek reményt, hogy értelmes legyen a szenvedésük. Könyveket is írok és a rádióban is sokat szerepelek. A nagymarosi ifjúsági találkozókon nagy népszerûségnek örvend. Ön szerint miért fogékonyak a fiatalok elmélkedéseire? Mindig megpróbálok együtt lélegezni az ifjúsággal, színesen, életszerû példákkal, amikben benne van a mosoly és a derû. A kormánypárt kötelezõvé szeretné tenni, az önkéntességet az érettségihez. Önnek mi a véleménye errõl? Helyes, okos dolog. Mi ezt a piaristáknál, már több éve, évtizede csináljuk. Mikor megyek a kórházba, néha viszek magammal gyerekeket is. Õk zenélnek, együtt imádkoznak, Bibliát olvasnak a betegeknek. Mert, ahogy Ady írja: Gyógyítanunk kell, vigasztalni, mert beteg a világ, nagy beteg. Úgy hallottam, az atya szokott ördögöt ûzni. Hogy lehet a tisztátalan lelket elûzni az emberek testébõl? A papokat mikor felszentelik, akkor erre is feladatot kapunk. Ha megszállott embert látok, akkor mindig imádkozom érte és ezt mondom: Sátán takarodj, Jézus, Mária nevében! A plébániámon pedig minden mise után imádkozunk Szent Mihály fõangyalhoz. Hogy látszik egy emberen, ha a gonosz lélek kerítette hatalmába? Olyan, mint amilyennek a Biblia írja: felordít, az meg, marcangolja, úgyhogy habzik a szája? A megszállott ember nem mindig olyan, mint a Bibliában. Négy szóval lehet jellemezni õket: Függõ, gonosz, hazug, gyilkos. Valamint a gonosz nem gyógyít, hanem fölkavar. Nyári Ákos 10. H

15 15 Drezdában jártam Amikor megtudtam az iskolában, hogy lehetõséget kapunk 10 napot a barátaimmal Drezdában tölteni és a német nyelvet gyakorolni, rögtön megtetszett az ötlet. Az iskolában csupán egy megbeszélés volt, ahol véglegesítettük a létszámot, illetve megbeszéltük a programot. Egyeztettük azt is, kinek mikor van szabadideje a nyáron, mert fel kellett készülnünk a témákból. Összesen hatszor találkoztunk, filmeket néztünk, beszélgettük. A német nyelvet is gyakorolni kellett. Sokat tanultunk, és már alig vártuk az utazás napját! Szerda reggel indult a vonatunk, és este 11-re értünk oda a szállásra. A lengyel szobatársak elõszörre elég ér- dekesek voltak, de aztán hamar megbarátkoztunk. Másnap reggel mindanynyian fáradtan, de izgalommal vártuk, hogy mi fog következni. Az elsõ nap a heti program megbeszélésével, és egymás megismerésével telt. Sok érdekes játék volt, és az egész szeminárium alatt a nagyteremben körbe rakva álltak a székek, így mindenki látott mindenkit. Sok mindent megtudtunk egymásról már az elsõ nap, és a nap végére már nem csak a foglalkozások és a feladatok miatt kerestük egymás társaságát. Volt egy kis társalgó az elõtérben. Ott ültünk össze szinte minden este, hogy beszélgessünk. Mind a három csapat tanítgatta egymást, sok lengyel szót tanultam így. A feladatok megoldását mindig vegyes csoportokban végeztük, és ezt jónak tartottam, mert a nyelvi nehézségek ellenére jól tudtunk együtt dolgozni, és így is ragadtak rám szavak. Viccesnek találtam az állomásos játékot, öt csapat volt, és minden állomáson valami humoros feladat várt bennünket, mint például a szájjal teafilter hajítás vagy éneklés. A helyszínek messze voltak egymástól, így az egész környéket fel tudtuk fedezni. Pappritz nagyon szép hely! Rengeteg elõadást is meghallgattunk, és nagyon örültem neki, hogy nem voltak számomra teljesen idegenek a témák, sõt, ha nem is németül, de hozzá tudtam szólni. A múzeumokban elmondott történelmi eseményeket is mind átnéztük itthon. Az egyik múzeumban kaptunk fejhallgatót, és Kati néni egy mikrofonba tolmácsolt, így bárhol is voltunk a teremben, tisztán értettük, mit mond. Nagy élmény volt, hogy megnézhettünk egy független rádióállomást belülrõl, és ellátogattunk Lipcsébe, ahol egy regionális tévécsatorna kulisszatitkait is megmutatták nekünk, forgattunk híradót is! Volt természetesen városnézés is, némi szabadprogram, szerintem ez egy kicsit kevés volt Örülök, hogy részt vehettem ebben a programban. Köszönöm minden szervezõnek és támogatónak, hogy ilyen életre szóló élményeket szerezhettem. Megyesi Lilla 10. N www. prohaszka.gyor.hu

16 16 René Magritte kiállítás Bécsben Mi a szürrealizmus? Kakukktojás, amit René Magritte a fészekbe képes lerakni. André Breton Ha a szürrealizmus kerül szóba, mindenkinek egy valóságon túli kép ugrik be. Az irányzatnak olyan képviselõi vannak, mint Salvador Dalí, Max Ernst, Joan Miró, Paul Klee. Ám a jelenleg hozzánk legközelebbi mégis René Magritte. A belga születésû festõmûvész 1898-ban látta meg a napvilágot Lessines-ben. 28 éves korában készítette elsõ szürrealista festményét, az Elveszett zsokét. A kritikusok szörnyülködve nézték képeit, ám a sikertelenség és a depresszió újabb lehetõségeket hozott számára. Párizsba, majd pár évre rá Brüsszelbe költözött, ahol megismerkedett a szürrealizmus krémjével. A bécsi Albertina múzeum jelenleg is óriási sikerként éli meg a technikailag tökéletes munkáit, melyek gyakran jelenítenek meg mindennapi, egyszerû tárgyakat szokatlan kontextusban, ezzel új jelentést kölcsönözve a megszokott dolgoknak. Az alma, a pipa, a Bowler kalap, a függöny nála mind visszatérõ formák. A képek árulása (La trahision des images) egy pipát mutat be oly módon, hogy az dohányreklám érzetét keltse. Magritte a pipa alá a következõ szöveget festette: ez nem egy pipa (Ceci n est pas une pipe), mely ellentmondásnak tûnik, de gyakorlatilag igaz a festmény nem egy pipa, ez a pipa képe. A fantasztikumból hozzáadott elemek munkáit elméssé és érdekessé teszik. Ez volt az õ jegye. Sokkal inkább az õ látásmódját, az õ gondolatait reflektálják képei, mint magát a festési technikáját. Sokkal inkább érzett vágyat a megzavarásra, minthogy pusztán örömet okozzon a nézõnek. A férfi, aki képeit sosem magyarázta meg, mégis rengeteg idõt töltött azzal, hogy elmesélje, miért is nem lehet megmagyarázni õket. Túl gyakran az ismeretlen dolgokat ismerõs dologként azonosítjuk. Azt kívánom, hogy az ismerõst egy kattintással ismeretlenként tudjam kezelni. És talán meglepõ módon ez a kiállítás célja, hogy mennyi ismeretlen kép mégis már mennyire ismerõs. A kandallóból kijövõ vonat, egy lámpa a sötét utcán a világos éggel szemben, egy zöld alma, mely betölt egy egész szobát, vagy a növényekbõl kinövõ madarak. A kiállítás a több száz festményén kívül, tollrajzokat, vázlatokat és még családi kis videókat is közszemlére tesz a látogatóknak. Részletesen vezet végig a mûvész korszakain és mélyebben belevezet minket a mûvek hátterébe. Magritte folytatta munkáját a végsõkig, de soha sem érezte szükségét, hogy bocsánatot kérjen. Bocsánatot kérni azért, mert kigúnyolta az eredetiséget. Valójában, élete végéhez közeledve szeretett azzal dicsekedni, hogy bár 1000 vászonra festett már, de csupán 100 ötlet rejlik bennük összesen. Ennek ellenére, 44 évvel halála után elképzelései és festményei még mindig másolás tárgyát képezik. Még mindig provokál. Vagy egy összeráncolt szemöldököt vagy egy mosolyt csal a nézõ arcára, ami nem is rossz egy olyan emberhez képest, aki magát nem is igazán tartotta festõnek. A Magritte kiállítás egyébként még jövõ év februárjáig tart Bécsben és emellett a szürrealista grafika nyomtatás témájában is mûködik egy tárlat Gilbert Kaplan gyûjteményébõl. Kihagyni nem érdemes, fõleg úgy, hogy 19 év alatt a belépés ingyenes és még így, az adventi idõszakban egybe lehet vegyíteni egy jó kis puncsozással is a város több pontján elhelyezett karácsonyi vásárokban. Kustos Nikolett 12. H

17 15 17 Beszélgetés az Indonéziából iskolánkba látogató Blandina nõvérrel Az elsõ, amit észrevettem, hogy gyönyörûen beszél magyarul, fõképp, mivel tudomásom szerint még csak három éve él az országban. Hogy sikerült ilyen hamar ezen a szinten elsajátítani a nyelvet? Igazából én még nem három éve vagyok itt Magyarországon, csak két és fél éve. Hát Nagyon nehéz volt megtanulni, de megszerettem a magyar nyelvet, gyönyörû szép nyelv, szerintem gyönyörûbb, mint az angol, bár az már könnyebben megy nekem. De a magyarok nagyon segítõkészek. Más országokban is végzett már missziós munkát? Igen. Kelet-Timorban voltam két évig, ott árva gyerekekkel foglalkoztam, ez volt 2000-tõl 2002-ig tól 2008-ig Ausztráliában voltam, ott pedig a hajléktalanokkal dolgoztam. Mikor érett meg Önben az elhatározás, hogy belép egy rendbe? Elõfordult-e, hogy megingott a döntésében? Ez nagyon érdekes kérdés. Amikor kicsi voltam, ott, ahol születtem, Timor szigetén, sok nõvér volt, Németországból, Ausztriából, Amerikából, Lengyelországból, és nagy, hatalmas kórházaik, iskoláik voltak. Kicsi voltam, amikor ott tanultam, két tanárom volt, két nõvér, és nagyon-nagyon szerettem õket. Mindig mondtam: Olyanok, mint az angyalok! Mindig mosolygósak! Mindig jól éreztem magamat velük. A rendházban, mindig otthon éreztem Ne féljetek keresztényként élni! magam ben beléptem a rendbe. Anyukám mindig azt mondja, hogy gyere vissza hozzánk, bármikor. Nehéz volt nekem is, hisz ott egy kicsit más az élet, mint otthon, de soha nem gondoltam, hogy haza akarok menni, soha. Mert úgy éreztem, hogy ott a hivatásom. Missziós nõvér akartam lenni. Az egész életem a misszióért van. Mi a véleménye a magyar fiatalokról, mit üzenne nekik? Nagy öröm számomra, hogy ideérkeztem Magyarországra. Táborban sokszor voltam már, háromszor vagy négyszer voltam talán fiatalokkal, és mindig nyitottak. A fiatalok mindig nyitottak, mindig vidámak, tényleg szeretem. Nem annyira rossz, mint amit gondoltam otthon. Szerintem Magyarország Egyházának van jövõje. Magyarország társadalmának van jövõje. Azt szeretném mondani a magyar fiataloknak: Ne szégyelljétek hirdetni az örömhírt! Ne féljetek keresztényként élni! Ne féljetek, hogyha papok vagy nõvérek szeretnétek lenni! Végezetül még egy utolsó kérdés: egy pillanatra sem láttam, hogy ne lett volna meg a mosoly az arcán, a jókedv a szemében. Honnét ez a sok boldogság? Ez az élet Ez Istené és nem az enyém, én csak egy kis porszem vagyok. Boldog vagyok, hogy itt vagyok most Magyarországon. Élek, Istenért. Milyennek találta a gyõri prohászkás diákokat? Ez hatalmas nagy öröm. Tegnap óta itt voltam egész nap és ma is egy kicsit fáradt vagyok, igen, de ez nagy öröm. Mert nem mondhatom, hogy nem vallásosak. Vannak olyanok, akiknek vannak nehézségeik, az életükben, de szerintem borzasztó jó volt itt. Nagyon szeretem ezt az iskolát, nagyon szép. Szeretem a diákokat. Éreztem, hogy kíváncsiak voltak. Igen, én azt hiszem, hogy sokan már ismertek és nekem is jó, hogy több ismerõsöm van itt. Köszönöm szépen, hogy itt lehettem. Ács Veronika 10. H www. prohaszka.gyor.hu

18 18 A Kisiklott életek címû könyv történetének leírását Budaháziné Hargitai Irén 1997-ben határozta el, szintén ebben az évben alkotta elsõ könyvét, Fény és Árnyák címmel,mely Isaszeg környéke és történelmét mutatja be. Választott témám nem megszokott, és nem is nevezhetõ könnyûnek, de igen idõszerû; az alkoholizmus; szenvedélybetegségek és annak súlyos következményei. Éppen ezért nem csoda, hogy az említett könyv nem került a bestseller listák élére; és ismeretséggel sem büszkélkedhet. Írónõnk megrendítõ mûvében, egy kislány sorsát mutatja be, aki szerencsétlen körülmények közé születik, mert szülei alkoholizmusba menekülnek a gyermeknevelés helyett; miután 5. életévet betöltötte, állami gondozásba került; bántalmazás; kiskorú magára hagyása; éheztetése miatt. Nemcsoda hogy fõhõsünk Terike, senkivel sem barátkozott és örömmel fogadta, ha egyedül lehetett, mert ilyenkor senki sem bántotta. Testileg és lelkileg sérülten indul a felnõttéválás rögös útján. Terikére minden kedves gesztus nagyhatással volt, fokozott szeretetéhsége miatt. Naivitásának köszönhetõen önpusztító örömökbe menekül. Õ is, akárcsak szülei. A szerzõ Terike mellé egy szintén sanyarú sorsú kislány életét rendeli, akivel a mûben testvérséget fogadnak. Az imént említett lány egyenesen halad céljai felé, megõrizve gyermeki jóságát, útját nyomon követhetjük a regényben. Könyvajánló A mû valóságos alapokra épült, a körülmények is ismerõsek. A jó szándékú, de tehetetlen nevelõk, az eltévedt kamaszok. Sokaknak nem tetszhet a mû katolikus háttere, érzelmessége. Nagy benyomást tett rám a regényben szereplõ életek bemutatása, a jó és rossz harca, az áldozatra képes hõsök. Szerzõnk tanítói diplomáját 1947-ben szerezte, és 45 évig tanított szülõfalujában a Klapka György Általános Iskolában, majd a Damjanich György Általános Iskolában, tanítványai iskolaújságot szerkesztettek rádió-és televíziómûsorokban szerepeltek. Vallomása szerint diákjai közel álltak hozzá, akik bizalmasan elmondták, ami a szívüket nyomta. Életre nevelésének köszönhetõ, hogy mindhárom gyermeke diplomával rendelkezik, férjével 55 éve házasok. Ajánlom minden ifjúnak és szülõnek, akik az eltévelyedés miatt aggódnak. A könyvbõl egy jóútra intõ édesanya, és egy pedagógus bölcsessége sugárzik. Add a kezed kedves ifjú barátom, és járd velem végig a kisiklott életek útját! Kovács Boglárka 9. H Kedves Szülõtársak! Visszajelzéseitek alapján az elmúlt évben egy sikeres zenés-táncos jótékonysági bált volt alkalmunk megrendezni a gimnázium aulájában. Ezen a sikeren felbuzdulva úgy döntöttünk, hogy február 18- án megpróbálkozunk egy újabb bál rendezésével és ezzel egyben reméljük, hogy hagyományt is tudunk teremteni. Az iskola vezetõsége és tanárai örömmel álltak kezdeményezésünk mellé. Az este teljes bevételét az iskola sportéletének támogatására ajánljuk fel (Marek Péter testnevelõ tanár úr koordinálása mellett). Szeretettel várunk egy kellemes, jó hangulatú szórakozásra, az óvodához és iskolához kötõdõ társaságban. A báli hangulatban könnyebben kialakuló beszélgetések közepette lehetõség nyílik egymás jobb megismerésére, alkalmat találhatunk az óvónõkkel, az iskola vezetõivel, tanáraival való kötetlen eszmecserére. Báli meghívó Tervezett programjaink: svédasztalos-hidegtálas vacsora élõzene (Coun-tri-joó - Csorba János vezetésével), tánc tombola Mivel a bál szervezése még folyamatban van, a részletes tájékoztatót a gyerekek segítségével január elsõ heteiben juttatjuk el Hozzátok. Megtisztelõ megjelenésetekre feltétlenül számítunk! Szervezõ szülõk: az apukák focija résztvevõi és még sokan mások Felmerülõ kérdéseiteket, javaslataitokat a címre várjuk.

19 Az ördög Pradát visel (The Devil Wears Prada) Szereplõk: Meryl Streep (A szív hídjai; Távol Afrikától) Miranda Priestly. Anne Hathaway (Neveletlen hercegnõ; Elátkozott Ella) Andy Sachs. Rendezte: David Frankel 2006 Miranda Priestly, a kiállhatatlan divatkirálynõ, akitõl rettegnek munkatársai, akitõl nem lehet kérdezni, Filmezõ Nagy Fiúk (Grown Ups) amerikai vígjáték Rendezõ: Dennis Dugan Hossza: 102 perc Gyártás éve: 2010 Az öt egykori jó barát (Adam Sandler, Kevin James, Davis Spadle, Chris Rock, Rob Schneider) újra találkozik régi kedvenc kosárlabdaedzõjük temetésen. 30 éve nem találkoztak, ezért úgy döntenek, hogy a hétvégére, a Függetlenség Napjára kiveszik A Király Beszéde (The King s speech) 19 a tóparti házat, ahol kiskorukban sok idõt töltöttek. A fiúk viszik feleségeiket (Salma Hayek, Maria Bello, Maya Rudolp) és gyerekeiket. A régi csapat hozza a formáját, buliznak, nagyban megy az egymás ugratása és ezzel próbálják a srácaiknak megmutatni, hogy az öregek módjára is lehet szórakozni. Elméletileg felnõttek, de az évek számából még nem következik az, hogy valóban fel is nõttek. A filmet szívesen ajánlom mindenki figyelmébe, a nevetés garantált, mivel Adam Sandler és csapata megint egy fergeteges vígjátékot alkotott. akinek mindenki útban van. Mégis New Yorki lányok milliói állnak sorban, hogy keze alatt dolgozhassanak, hiszen õ az egyik legnagyobb divatmagazin, a Runway szerkesztõje. Vele szemben Andy Sachs, frissen végzett fõiskolás lány, akinek a ruha csak pár összerakott textildarab, ami abból a célból készült, hogy ne fázzunk a hûvösebb napokon. Szürke, jellegtelen, minden szempontból ellentéte azoknak a díváknak, akik az újságnál dolgoznak. Amikor megkapja a titkárnõi állást, rájön, Mirandának nem számít milyen céltudatos, és milyen elszánt. A gyõzelemhez más módszerekre van szüksége... Diploma elõtt (The Graduate) angol-ausztrál történelmi-dráma Rendezõ: Tom Hooper Hossza: 118 perc Gyártás Éve: 2010 A Király Beszéde VI. György (Colin Firth) angol király történetét meséli el, aki II. Erzsébet királynõ apjaként és az angol monarchia megmentõjeként vonult be a történelembe. Miután bátyja lemondott, George-nak nincs más választása mint hogy trónra lépjen. A király ezt a feladatot nem érezte méltónak, folytonos dadogása miatt egyetlen nyilvános beszédet nem tudott tartani. Feleségével (Helena Bonham Carter) rengeteg doktort kipróbáltak, de egyik gyógymód sem segített George-on. Számos kezelés után találkoztak Lionel Logue-gal (Geoffrey Rush), ki kicsit sem megszokott módszereivel segít a király dadogásán. A logopédus és George között nem csak beszédterapeuta és beteg kapcsolat alakul ki, hanem egy különös barátság is. Lionel nem csak visszaszerzi a király hangját, de növeli önbizalmát is, így George bátran vezeti az országot a háborúba. A Király Bezséde 4 Oscar-díjat, 12 Oscar-jelölést, 1 Golden Globe-díjat és 6 Golden Globe-jelölést kapott. Úgy gondolom, hogy a film megérdemelte az Oscar-díjakat, mivel ez a film az eddigi évek egyik legjobbja. Szereplõk: Dustin Hoffman (Esõember; Családi ügy) Ben Braddock, Anne Bancroft (Bûvölet; Ég velünk!) - Mrs. Robinson, Katharine Ross Elaine Robinson Rendezte: Mike Nichols 1967 Ben Braddock számára most kezdõdik az élet. Még csak pár napja lépett ki az egyetemrõl kezében a diplomájával, szülei már állást szereztek neki, és elrendezték az életét. A fiúnak csak az a feladata, hogy összeszedje minden erejét, és rálépjen az édesapja által meghatározott útra. A szomszéd háziaszszony, Mrs. Robinson egész nap unatkozik. Férje alig törõdik vele, lánya egyetemista, alig jön haza. Hogy elûzze szomorúságát, a nõ viszonyt kezd Bennel, aki közben beleszeret a hétvégére hazaérkezett Elaine Robinson-ba. Egy film a felnõttéválásról, az anya féltékenységérõl, és arról, hogyan találjuk meg helyünket a világban. Az oldalt írta: Németh Hanna, Kaszás-Tóth Cecília 12. H www. prohaszka.gyor.hu

20 20 Megjelent iskolánk kórusának második CD-je Lumen de lumine világosság a világosságtól Hang Kedves Hallgató! A kórus elsõ lemeze óta hét év telt el. Hosszú idõ ez egy olyan kórus életében, ahol az évadzáró koncert mellett is bõven akad fellépés. Így alakult. Ám most egy olyan válogatást tárunk Ön elé, ami elsõ sorban az utolsó két évad áldozatos munkájának gyümölcse. A lemez címén nem is gondolkodtam. A felvételkor visszahallgatva egy szakaszt dobbant meg bennem valami, amikor a lumen de limine résznél jártam. Világosság a világosságtól, énekelték. Innentõl minden olyan magától érthetõdõ lett. Kórusunk Istentõl kapott tehetséget, világosságot arra, hogy ezt a fényt ne csak hordozzuk, hanem átadjuk másoknak, beragyogjuk vele az életet. Minõ nagy, és szép feladat! Sikerült-e? Döntse el Ön, kedves Hallgató! Szokolay Sándor tanár úrral kötött barátságunk az elsõ lemezünkre irt Himnusz azóta töretlen, ezért választottam kezdésül az Õ mûvét, mely tartalmában oly közel áll hozzám, és remélem már a kórus tagságához is. A következõ két mû az egyházi év nagy részében felhangozhat, mi is többször énekeljük, ezért került fel a lemezre. Praetorius mûvének dallama századokon át Európa egyik legkedveltebb karácsonyi éneke volt, mely az Éneklõ Egyházban is megtalálható. Leo Delibes miséje áradó dallamaival hamar belopta magát a fülekbe és szívekbe, ami hallható is a felvételen! Segítségünkre volt egy lassan állandónak mondható zenekar is, akik barátságból oly régóta segítik a kórus koncertjeinek még színvonalasabbá tételét. Vincent Lübeck: F-dúr Preludium és fúga címû mûve Giczi Balázs 10. évfolyamos diákunk elõadásában hangzik el, akire nem csak zenei tanulmányai miatt vagyunk büszkék. A Pataji bokrétában szintén hallhatják Õt, akkor fuvolázik. Ernst Kraus miséje nagy kedvence lett a kórusnak, amiben nagy szerepe volt, hogy vegyeskari mû, és együtt énekeltek diákok és tanár urak. Ebbõl most csak a Credo tétel hallható a lemezen, amiben Pusztai László tanár úr mellett a Gyõri Szeminárium elöljárója és papnövendékei voltak segítségünkre. Ezúton is köszönet a közös munkáért, ami terveim szerint folytatódik az elkövetkezõ évadokban is! A lemez utolsó mûve egy népdalcsokor, Gombás Pál feldolgozásában. Fontosnak tartom, hogy a népdal ne csak tananyag legyen, hanem élhetõ zene. Ebben ez a csokor kiváló segítség; jól összeválogatott dallamok, amik a játékosságukkal könynyen szerethetõvé váltak. Mit is írhatnék még ajánlásul? A zene egy láthatatlan, de szorosan összetartó kötelék az emberek között. Akik mûvelik, egymásra vannak utalva az élmény elérésében, és ez sokszor nem kis tudást, erõfeszítést igényel tõlük. Hogy ez megéri-e? (Nagy öröm volt számomra, hogy a felvétel hírére több volt kórustag jelentkezett, szeretne részt venni a munkában. ) Ugye, már meg is van a válasz: Igen. Ezen gondolatok jegyében kívánok Önnek jó zenehallgatást! Csorba János karnagy

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 6 1. Ismerjük meg egymást!... 8 2. Magyar reformátusok vagyunk... 10 3. Ismerkedés a Bibliával... 12 4. Isten teremtette a világot... 14 5. Isten teremtette az embert... 18 6.

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1.

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. SZENT BAZIL OKTATÁSI KÖZPONT HAJDÚDOROG Ady E. u. 23-27. Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. LELKIPÁSZTORI PROGRAM 2009/2010 Munkaterv a tanévre: Augusztus 24-25. 9.oo - Pedagógusok lelkigyakorlata

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned Iskolánk felsős énekkara és gregorián kórusa az őszi szünetben (2014.10.24 10.30-ig) egy hetet töltött Lengyelországban a prezentációs nővérek által fenntartott

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁRA es tanév

ESEMÉNYNAPTÁRA es tanév Sárospataki Református Általános Iskola ESEMÉNYNAPTÁRA 2014-2015-es tanév Augusztus 08.25 hétfő 9.00 Alakuló értekezlet, Gimnáziumban Nagy-Baló Csaba, Timáriné K. S. 08.25. hétfő 10.00 Munkaközösségi Timáriné,

Részletesebben

MagyarOK A2+ munkalapok 1

MagyarOK A2+ munkalapok 1 1. Ismerkedünk munkalap / Kérdés Válasz 1. Jól hallom, hogy nem vagy magyar? Jól hallom, hogy nem magyar? 2. Hol dolgozol? Hol dolgozik? 3. Hol élsz? Hol él? 4. Mivel foglalkozol / foglalkozik? Milyen

Részletesebben

A TANÉV HELYI RENDJE ügyelet (síszünet. ügyelet (síszünet 02. ügyelet munkanap

A TANÉV HELYI RENDJE ügyelet (síszünet. ügyelet (síszünet 02. ügyelet munkanap A TANÉV HELYI RENDJE A ok jai, felhasználása sz. esemény / téma tanulók felének ellátása 1. (szombat) 2016. 10. 15. 2. (szerda) 2016. 12. 21. 2017. 3. 02. (síszünet 24. péntek) 2017. 4. 02. (síszünet 27.

Részletesebben

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai:

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai: KAPCSOLATAINK Számomra minden kisgyermek csoda. És mindegy, hogy szép vagy eláll a kisfüle, mindegy, hogy csillagszemű vagy kancsal egy picit kisgyermek, tehát csoda. Esendő és kiszolgáltatott. Óvjuk és

Részletesebben

Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Múzeumi nap 2.

Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Múzeumi nap 2. Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Karácsony fénye Múzeumi nap 2. Múzeumi nap 2. tematika Múzeumi nap helye és ideje:

Részletesebben

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember.

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember. MÉGIS Alapíttatott azzal a céllal, hogy közösségünk erısödjön, egymásnak ily módon is lelki támaszt nyújthassunk és a mindenkori eseményekrıl hírt adjunk. HAVAZÁS Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL. sok-sok tánccal....és a gólyaesküvel.

VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL. sok-sok tánccal....és a gólyaesküvel. Jeles napok 113 VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL énekléssel sok-sok tánccal...és a gólyaesküvel. 114 A szalagavatót minden évben nagy várakozás előzi meg, mind a diákok, mind a tanárok részéről. Így történt ez

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

örög ondolatok A háláról A Nyíregyházi Görög Katolikus Egyházközség lapja 2008/8

örög ondolatok A háláról A Nyíregyházi Görög Katolikus Egyházközség lapja 2008/8 örög ondolatok A Nyíregyházi Görög Katolikus Egyházközség lapja 2008/8 A háláról emberek a jótettek emlékét a porba írják? Az evangéliumi tíz emberbõl kilenc valóban ezt tette. Nekik a gyógyulás volt a

Részletesebben

Mi történt 2006-ban? Az egyesületi évzárón elhangzott elnöki beszámoló

Mi történt 2006-ban? Az egyesületi évzárón elhangzott elnöki beszámoló Mi történt 2006-ban? Az egyesületi évzárón elhangzott elnöki beszámoló A mai nap tiszteletére még mindig gyönyörû idõ van. Kicsit furcsa adventkor ez az idõjárás, de azért nem tiltakozunk, hogy a természet

Részletesebben

2016. február INTERJÚ

2016. február INTERJÚ INTERJÚ Az Élet szép Az AMEGA beszélgetőpartnere: Dr. Kánitz Éva Főorvos Asszony, milyen családi indíttatással került az orvosi pályára? Mindig azt gondoltam, hogy az a legszebb dolog a világon, ha az

Részletesebben

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1.

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1. Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Adventi zsongás Múzeumi nap 1. Múzeumi nap 1. tematika Múzeumi nap helye és

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

ISTEN TENYERÉN Református hit- és erkölcstan munkafüzet egyházi iskolák 1. osztályos tanulói részére

ISTEN TENYERÉN Református hit- és erkölcstan munkafüzet egyházi iskolák 1. osztályos tanulói részére Ára: 960 Ft RP-001/2MFEI Hittan 1 Iskolai Munkafuzet Borito.indd All Pages 2014.07.04. 10:26:12 ISTEN TENYERÉN Református hit- és erkölcstan munkafüzet egyházi iskolák 1. osztályos tanulói részére TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

es tanév helyi rendje

es tanév helyi rendje 2016-2017-es tanév helyi rendje Dátum Esemény Tanítási nap 22 hétfő 23 kedd 24 szerda Javítóvizsga 09:00 óra Tankönyvek kiosztása 5-8. évf. 12.00-18.00 25 csütörtök Tankönyvek kiosztása 5-8. évf. 08.00-12.00

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül. 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika

Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül. 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika Péterfy Bori színész- és énekesnő. A Krétakör Színháznak, majd 2008-tól Alföldi menesztéséig a Nemzeti Színház társulatának

Részletesebben

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ 2015. 12. 11. Fontos információ Karácsonyi vásár - december 12. szombat Bethlehem - december 17. csütörtök Karácsonyi műsor - december 18. péntek Téli szünet - december 19-2016. január 4. Első tanítási

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA

AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA 2014.05.03. 05:22 szerző: Bertalan Melinda Veszprém gazdag zenei kultúráját a kiváló ének-zenei oktatás alapozta meg hangzott el a Veszprémi Történelmi Szalon 11. rendezvényén

Részletesebben

Gyakorlati madárvédelem a ház körül. 4. Téli madáretetés. Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) 2011.

Gyakorlati madárvédelem a ház körül. 4. Téli madáretetés. Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) 2011. Gyakorlati madárvédelem a ház körül 4. Téli madáretetés Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) 2011. Mikor etessünk? Téli madáretetés - a tartós fagyok beálltával, ezek megszűntéig (novembertől

Részletesebben

A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra.

A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra. A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra. A vendégek érkezését megelőző készülődés része, hogy

Részletesebben

Három égi lovag Ó, ti Istentől származó égi lovagok az úrnak mennyi szépet adtatok, a művész lelketektől megremegtek a csillagok súlyos szárnyú képzeletem bennetek az égen ás, mint őrült égi vadász a művészettek

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Tanítási év helyi rendje 2014/ /2014. (IV. 30.) EMMI rendelet alapján

Tanítási év helyi rendje 2014/ /2014. (IV. 30.) EMMI rendelet alapján Tanítási év helyi rendje 2014/2015 35/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet alapján tanítási napok száma: 181 nap tanítás nélküli munkanapok száma: 5 nap 1 hónap nap hét napja tanítási nap sorszám feladat óra

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: postmaster@pjngszi.t-online.hu Kedves Érdeklődő! Ön a Pécsi

Részletesebben

Flag - Karácsonyi melléklet 1. - Alapfogalmak

Flag - Karácsonyi melléklet 1. - Alapfogalmak 2013 december 25. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még Givenincs Flag -értékelve Karácsonyi Mérték - 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 A latin eredetű szó - adventus - megérkezést, eljövetelt jelent. A Jézus születésére

Részletesebben

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA Mi legyek, ha nagy leszek? pályaválasztási nyílt nap 2013. január 22. A program az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Együttműködési Alap és Civil Támogatások Igazgatósága támogatásával valósul meg.

Részletesebben

Communitas beszámoló

Communitas beszámoló Communitas beszámoló Az ösztöndíj legnagyobb részét nyersanyagokba fektettem, így születtek az új festményeim. Az összeg másik részét pedig arra használtam, hogy néhány utazást finanszírozzak a környező

Részletesebben

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014 A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014 SZEPTEMBER Szeptember 16. kedd 18:00 Találkozás a festészettel I. Színek versek hangulatok: Hölgyek ecsettel és tollal Festménykiállítás

Részletesebben

EGY VÉRBELI CIGÁNYMUZSIKUS

EGY VÉRBELI CIGÁNYMUZSIKUS EGY VÉRBELI CIGÁNYMUZSIKUS Magyar vagyok. Természetem komoly, Mint hegedűink első hangjai; Ajkamra fel-felröppen a mosoly, De nevetésem ritkán hallani. Ha az öröm legjobban festi képem: Magas kedvemben

Részletesebben

XII. 2014. Az egészség és sport jegyében

XII. 2014. Az egészség és sport jegyében Á G F A L V I K R Ó N I K A XV. évfolyam 9. szám Ágfalva Önkormányzatának tájékoztatója 2014. SZEPTEMBER XII. 2014. Az egészség és sport jegyében Versenykiírás Az eddig megrendezett futófesztiválok sikere

Részletesebben

Tudom az én megváltóm él Jób 19,25

Tudom az én megváltóm él Jób 19,25 XV I. é vfo l ya m 1. s z á m - 2 0 1 4. á p r i l i s Tudom az én megváltóm él Jób 19,25 Jób könyvét olvasva sok kérdés merül fel bennünk. Az egész történet olyan igazságtalannak tűnik. Isten miért egyezkedik

Részletesebben

6 2011. október HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS Egyéni Atlétika Verseny - Szarvas, 2011. 09. 27. A III-IV. korcsoportnak (5-8.osztály) megrendezett atlétika versenyen, minden tanuló, abban a versenyszámban indulhatott,

Részletesebben

ÉG A GYERTYA, ÉG. 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _

ÉG A GYERTYA, ÉG. 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _ ÉG A GYERTYA, ÉG Ég a gyertya ég, Sok kis gyertya ég, Jaj, de szép a karácsonyfa, Égjen soká még! 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _ 2. Mi már tudjuk: fal + at

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

Svájci tanulmányút. Basel

Svájci tanulmányút. Basel Svájci tanulmányút Basel A tanulmányúton öten vettünk részt; két tanár, Gál Anikó és Dékány István, valamint három diák: Annus Péter, Pászti Ferenc és én, Papp Zsolt. 2013. január 22-én hajnali 2 órakor

Részletesebben

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák A 2012/2013-as tanév helyi rendje 2012. augusztus augusztus 22-24. augusztus 27. augusztus 28. augusztus 29. Gólyatábor 9. évfolyam Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító-

Részletesebben

Tanítási év helyi rendje 2015/2016

Tanítási év helyi rendje 2015/2016 Tanítási év helyi rendje 2015/2016 jogszabályi háttér: az emberi erőforrások minisztere 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelete a 2015/2016. tanév rendjéről tanítási napok száma: 181 nap tanítás nélküli munkanapok

Részletesebben

A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten

A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten 2015. október 21-25-e között Magyarországra látogatott A Drezdai Kórusakadémia Gyermekkara. A Singakademie Dresden 130 éves tradiciójával a németországi Szászország

Részletesebben

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014/2015. munkaterve 1 2014/2015. tanév helyi rendje és munkaterve A tanév szorgalmi rendje: 2014.szeptember 1.(hétfő) - 2015. június

Részletesebben

2016/2017-es tanév programtervezete

2016/2017-es tanév programtervezete 2016/2017-es tanév programtervezete SZEPTEMBER 1. Csütörtök Első tanítási nap Tankönyvosztás 1-2. évf. 17:00 Szülői értekezlet az 1.a, 1.z, 2.z osztályokban SZMK tagok választása 2. Péntek Tankönyvosztás

Részletesebben

A boldogság benned van

A boldogság benned van Halász Emese A boldogság benned van 50 lépés a boldogság felé Előszó Kedves Olvasó! Levelem hozzád, azzal kezdeném, hogy el kell mondanom pár dolgot Neked! Nagyszerű híreim vannak ugyanis. Képzeld, a boldogság

Részletesebben

Ágfalva Önkormányzatának tájékoztatója

Ágfalva Önkormányzatának tájékoztatója Á G F A L V I K R Ó N I K A XVI. évfolyam 12. szám Ágfalva Önkormányzatának tájékoztatója 2015. DECEMBER Boldog Karácsonyt! Fröhliche Weihnachten! Merry Christmas! 2 Á G F A L V I K R Ó N I K A 2 0 1 5.

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus születése Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Október. Szüreti felvonulás és bál. Kirándulás a Gemenci erdőben. Tanulmányi kirándulás Bikalon

Október. Szüreti felvonulás és bál. Kirándulás a Gemenci erdőben. Tanulmányi kirándulás Bikalon Tartalom Szüreti felvonulás és bál Kirándulás a Gemenci erdőben (1.-2. évf.) Tanulmányi kirándulás Bikalon (3.-4. évf.) Rajzpályázat Vetélkedő a magyar népmese napjának tiszteletére Bolyai matematika csapatverseny

Részletesebben

2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI

2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI 2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI Horvát nyelv, kulturális élet A tanévet megelőző nyári programok: 1) 2014.Június 22-29.- Pag (Horvátország)- Horvát nyelvi tábor 6 tanuló vett részt az egy hetes horvátországi

Részletesebben

OSZTÁLYKÉPEK ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY ös tanév Tanító: Csáka Mária szeptember 15: Első nap az iskolában

OSZTÁLYKÉPEK ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY ös tanév Tanító: Csáka Mária szeptember 15: Első nap az iskolában OSZTÁLYKÉPEK ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY 2014-2015-ös tanév Tanító: Csáka Mária 2014. szeptember 15: Első nap az iskolában Gyülekeztünk az iskola udvarán. Az V. osztályosok kézen fogtak és bevezettek minket a templomba

Részletesebben

Adventi időszak az óvodában

Adventi időszak az óvodában 4 2012. január Adventi időszak az óvodában Az advent a karácsonyi előkészületek időszaka. Ez a négy hét az óvodában is számos tevékenységre ad lehetőséget. Először is minden csoport elkészíti a maga adventi

Részletesebben

Heaven is a place on Earth

Heaven is a place on Earth Heaven is a place on Earth Beszámoló szakmai gyakorlatról Minden egyetemista fejében megfordul az Erasmus gondolata. Engem régóta foglalkoztatott, nem tudtam és nem is akartam lemondani róla. Arról nem

Részletesebben

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le 1. Adventi Hírnök 1. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog az első gyertya láng! Karácsonyt várva lázban a föld, Isteni gyermeket köszönt. 2. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog már két kis gyertya láng!

Részletesebben

Deborah Hedstrom: Gábriel vagyok Fedezzük fel újra a karácsonyi történetet! Uram, kérlek, tedd újra elevenné történetedet!" Amikor először tanítottam

Deborah Hedstrom: Gábriel vagyok Fedezzük fel újra a karácsonyi történetet! Uram, kérlek, tedd újra elevenné történetedet! Amikor először tanítottam Deborah Hedstrom: Gábriel vagyok Fedezzük fel újra a karácsonyi történetet! Uram, kérlek, tedd újra elevenné történetedet!" Amikor először tanítottam a karácsonyi történetet, tágas tornácunkon álltam,

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam TANULÓI MUNKAFÜZET Készítette: Molnár Krisztina 3 Az angyali üdvözlet Három festmény A KIADVÁNY KHF/4531-13/2008 ENGEDÉLYSZÁMON 2008. 12.

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

Nyári gyakorlat beszámoló

Nyári gyakorlat beszámoló Nyári gyakorlat beszámoló Készítette: Vándor Lilla Mikor megtudtam az iskolában, hogy van lehetőségünk külföldön gyakorlatozni, nem is hezitáltam, ahogy lehetett jelentkeztem a programra. El sem hittem,

Részletesebben

LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL. Családszinódus után

LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL. Családszinódus után LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XV. évfolyam 8. szám 2015. november Családszinódus után 2015. október 4-25. között tartották Rómában a XIV. Püspöki Szinódust, melynek témája a család

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2015-2016. tanév

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2015-2016. tanév ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2015-2016. tanév Időpont Program Résztvevők Felelős Megjegyzés 09. 03-09. 30. ökoszakkör szervezése alsó- és felső tagozatos tanulók alsó: Szántóné Seller Szilvia, felső: Bekő László,

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN SZEPTEMBER 1. a 2014/2015-ös tanév első tanítási napja Tankönyvosztás 3-5. Erdei iskola (Tihany) 8. naplók, ellenőrzők, anyakönyvek, adminisztrációs feladatok befejezése

Részletesebben

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE AUGUSZTUS 22. alakuló értekezlet 22-23. DIFER mérés 23-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 25. szakmai továbbképzés: Lovasberény 29. tankönyvek átvétele

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

Majoros Mirella: Legyetek nők, ha tudtok

Majoros Mirella: Legyetek nők, ha tudtok Majoros Mirella: Legyetek nők, ha tudtok Majoros Mirella Legyetek nők, ha tudtok (Részlet) A szerelem misztérium a szex-szenvedély is az arról van szó mi férfiak, férfiak maradjunk, és nők a nők szabadok,

Részletesebben

Debrecen Poétái. Debrecen Poétái. I.évfolyam 1.szám 2010 november. Ady Endre. Csokonai Vitéz Mihály. Kölcsey Ferenc. Arany János.

Debrecen Poétái. Debrecen Poétái. I.évfolyam 1.szám 2010 november. Ady Endre. Csokonai Vitéz Mihály. Kölcsey Ferenc. Arany János. Debrecen Poétái Ady Endre Csokonai Vitéz Mihály Kölcsey Ferenc Arany János Tóth Árpád I.évfolyam 1.szám 2010 november Készítette: 11.D Szerkesztők: Rabb Franciska, Nádró Veronika, Zámbó Gabriella, Olexa

Részletesebben

ZRÍNYI IFJÚSÁGI KÖR. Kiművelt emberfők által tenni nagy nemzetté a magyart (Széchenyi István) Mi a Zrínyi Ifjúsági Kör (ZIK)?

ZRÍNYI IFJÚSÁGI KÖR. Kiművelt emberfők által tenni nagy nemzetté a magyart (Széchenyi István) Mi a Zrínyi Ifjúsági Kör (ZIK)? Benedek Zsuzsanna ZRÍNYI IFJÚSÁGI KÖR Kiművelt emberfők által tenni nagy nemzetté a magyart (Széchenyi István) Mi a Zrínyi Ifjúsági Kör (ZIK)? A ZIK a Buenos Airesben több mint 50 éve működő hétvégi magyar

Részletesebben

nyelv: 2) Kérdezz meg 3 embert a környezetedben arról, milyen nyelven tud beszélni, írni, olvasni. Írd le a válaszaikat!

nyelv: 2) Kérdezz meg 3 embert a környezetedben arról, milyen nyelven tud beszélni, írni, olvasni. Írd le a válaszaikat! nyelv: A nyelv arra való, hogy el tudjuk mondani másoknak, amit gondolunk, és mások gondolatait meg tudjuk érteni. Nagyon régen alakult ki, és folyamatosan változik. A nyelv részei: a hangok, a szavak,

Részletesebben

December havi programok

December havi programok December havi programok December 3-án kezdődik a korcsolya. Középső csoportos kortól (aki 2014. augusztus 31- ig betölti az 5 évet) lehet korcsolyázni. Az első turnus nyolc alkalom, ez január közepéig

Részletesebben

Karácsony A szeretet ünnepe?

Karácsony A szeretet ünnepe? A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 12. szám 2009. december Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Karácsony A szeretet ünnepe? Ha az autók

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek!

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Vannak emberek, akiken érződik, hogy a helyükön vannak, tudják mit akarnak, miért vannak a földön. Mások nyugtalanok, keresik, de nem

Részletesebben

PROGRAMNAPTÁR. Időpont E sem ény Felelős. Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap

PROGRAMNAPTÁR. Időpont E sem ény Felelős. Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap 1. 3. Hétfő Tanévnyitó ünnepély - A szorgalmi idő első tanítási napja 2. 4. Kedd 3. 5. Szerda 4. 6. Csütörtök 5. 7. Péntek 8. Szombat 9. Vasárnap 6. 10. Hétfő 7. 11.

Részletesebben

2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett

2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett 2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett... és mi csak vétkeztünk és te szenvedtél egyre, mentünk vakon az ösztöneink után de te felnéztél az égre. mentünk a gyehenna égő szennyhalmazán, égett a testünk,gőzölgött

Részletesebben

- A Kodály iskola kóruséletéről híres. Te is tagja vagy valamelyik kórusnak?

- A Kodály iskola kóruséletéről híres. Te is tagja vagy valamelyik kórusnak? INTERJÚ Tarek Ferenccel Sokan sokféle indíttatásból kezdjük meg zeneiskolai tanulmányainkat. Vannak, akik szüleik kezdeményezésére, mert egykor ők maguk is zenéltek, vagy pont azért, mert felnőtt korban

Részletesebben

IGE. rovat. Lelki percek

IGE. rovat. Lelki percek A nyíradonyi Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola lapja I. évfolyam, 1. szám Nyíradony, 2011. október Lelki percek Papp Miklós lelki igazgató rovata Ha azt mondod egy embernek: milyen nagyszerű

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: január 23-ig (péntek) Őszi szünet: október

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: január 23-ig (péntek) Őszi szünet: október A tanév rendje 6.1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2014. szeptember 1. (hétfő) A tanév első féléve: 2015. január 16-ig (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2015. január

Részletesebben

Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális szakiskola és Kollégium Diákönkormányzatának Szervezeti és működési szabályzata

Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális szakiskola és Kollégium Diákönkormányzatának Szervezeti és működési szabályzata Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális szakiskola és Kollégium Diákönkormányzatának Szervezeti és működési szabályzata Ezen Szervezeti és Működési Szabályzat a Kolping Katolikus Szakiskola Tanulói, tanulóközösségei

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 2. évfolyam 3. szám

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 2. évfolyam 3. szám IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 2. évfolyam 3. szám Mert született néktek ma Megtartó, ki az Úr Krisztus, a Dávid városában. Lk 2,11 Kedves Testvéreim! Karácsony számomra

Részletesebben

Nemzetiségi nap az első osztályban

Nemzetiségi nap az első osztályban Nemzetiségi nap az első osztályban November 10-én ismét nemzetiségi napot tartottunk az alsó tagozaton. Az első osztályosok közös programot szerveztek. Két vendéget hívtunk. A nap mesehallgatással kezdődött.

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: kultura.derekegyhaz@gmail.com Telefon: 06 20/258-55-11 december 14. (péntek) 18:00 Derekegyházi Horgász Egyesület taggyűlése Könyvtár TOP lista - november 1. Kristin Cashore:

Részletesebben

Hírlevél. A múlt hónapban történt

Hírlevél. A múlt hónapban történt Hírlevél A múlt hónapban történt 2015.02.11 FARSANGRA készülődtünk: A jelmezek kiegészítőit a gyerekházban a szülőkkel együtt készítettük el február 11-én 11 anyuka társaságában. Alkottunk hercegnő fejdíszt,

Részletesebben

2017. évi Városi rendezvényterv. 1. sz. melléklet. Ferenczné Fajta Mária. Készítette: I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek

2017. évi Városi rendezvényterv. 1. sz. melléklet. Ferenczné Fajta Mária. Készítette: I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek 1. sz. melléklet 2017. évi Városi rendezvényterv Készítette: Ferenczné Fajta Mária mb. intézményvezető I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek I. Nemzeti és állami ünnepek Március 15. Az 1848/49-es

Részletesebben

Keresztyén Egyetemista Napok a Gecse Dániel Szakkollégiumban

Keresztyén Egyetemista Napok a Gecse Dániel Szakkollégiumban Keresztyén Egyetemista Napok a Gecse Dániel Szakkollégiumban 2015. 12. 16. Idén kerültek először megrendezésre Marosvásárhelyen a Keresztyén Egyetemista Napok a Marosvásárhelyi Főiskolások Keresztyén Egyesületének

Részletesebben

Van egy. Géber László

Van egy. Géber László Géber László Van egy Van egy különleges jógagyakorlat, a beszédszünet. Néhány órától egykét napig tarthat, és jelentős idegenergia felhalmozódásával jár. Az utóbbi időben gyakran próbálom alkalmazni, illetve

Részletesebben

Akárki volt, Te voltál!

Akárki volt, Te voltál! Mindenkinek annyi baja van, az annyi bajnak annyi baja van, hogy annyi baj legyen. A. E. Bizottság: Vaníliaálomkeksz Előszövegelés De sok gyerekfilmet meg kellett néznem a gyerekeimmel! Micsoda időpocsékolás

Részletesebben

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

6.1. Tanítási napok és szünetek

6.1. Tanítási napok és szünetek 6. A TANÉV RENDJE 6.1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2016. szeptember 1. (csütörtök) A tanév első féléve: 2017. január 20. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2017. január

Részletesebben