LAKOSSÁGI JELZÁLOGKÖLCSÖN SZERZŐDÉSEK Fedezetkivonás Ügyféltájékoztató Érvényes: március 29-től

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "LAKOSSÁGI JELZÁLOGKÖLCSÖN SZERZŐDÉSEK Fedezetkivonás Ügyféltájékoztató Érvényes: 2014. március 29-től"

Átírás

1 Tisztelt Ügyfelünk! LAKOSSÁGI JELZÁLOGKÖLCSÖN SZERZŐDÉSEK Fedezetkivonás Ügyféltájékoztató Érvényes: március 29-től Az alábbiakban tájékoztatást szeretnénk Önnek nyújtani arra az esetre, ha meglévő jelzáloghiteléhez az eredetileg felajánlott ingatlanfedezettel kapcsolatban változást szeretne kezdeményezni (fedezetet szeretne kivonni). A tájékoztatás nem teljes körű, így kérjük, ha bármilyen kérdése van, melyre nem találja meg tájékoztatónkban a választ, keresse bizalommal kollégáinkat bankfiókjainkban vagy telefonon a (+36-1) es telefonszámon. Fedezetkivonás az alábbi esetben kezdeményezhető: Amennyiben Ön az eredetileg felajánlott ingatlanok közül valamelyiket ki szeretné vonni jelzálogkölcsönéből, azt írásos kérelem formájában kezdeményezheti, melyet a kérelemhez szükséges iratokkal együtt bármelyik, az Ön által választott Budapest Bank fiókban nyújthat be. (Fiókjaink listáját, pontos címét és nyitvatartási rendjét a honlap Fiókok és ATM-ek menüpontjában részletesen is megtekintheti.) A fedezetkivonás bírálatának főbb szempontjai: A fedezetkivonási kérelemről az aktuális finanszírozási arány (az aktuális tartozás és a bennmaradó ingatlan forgalmi értékének aránya) vizsgálatán túl a futamidő alatt tanúsított szerződésszerű magatartásának figyelembevételével dönt a Bank. A fedezetkiengedés feltétele, hogy a futamidő kezdete óta nem lehetett 30 napot meghaladó törlesztési késedelme az Adósnak. Alapvető elvárás, hogy a kölcsönszerződés alapján fennálló aktuális tartozás a fedezetkivonást követően nem haladhatja meg a fedezeti körben maradó ingatlan(ok együttes) forgalmi értékének 60%-át. A fenti elvárás teljesítése érdekében a fedezetkiengedés engedélyezési feltételeként előírásra kerülhet az is, hogy részleges előtörlesztésre kerüljön a hitel, és ezzel csökkenjen a fennálló aktuális tartozás összege, így a finanszírozási arány. (Az előtörlesztés költsége minden esetben Önt terheli.) A Bankhoz benyújtott kérelem elutasításra kerül abban az esetben, ha döntéskor 30 napot meghaladó késedelme áll fenn a jelzáloghitelén. Felhívjuk figyelmét, hogy a kérelmek elbírálása nem automatikus, minden igényt egyedileg vizsgál a Bank. A FEDEZETKIVONÁS ELBÍRÁLÁSÁHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK Minden esetben szükséges dokumentumok: Fedezetkivonás iránti kérelem (formanyomtatvány), minden szereplő, valamint két tanú aláírásával, valamint keltezéssel ellátva (1. sz. melléklet) Ingatlan értékbecslés megrendelő formanyomtatvány a bentmaradó ingatlan(ok)ra vonatkozóan (2. sz. melléklet) 30 napnál nem régebbi, teljes, hiteles tulajdoni lap a bentmaradó ingatlan(ok)ra vonatkozóan 90 napnál nem régebbi térképmásolat a bentmaradó ingatlan(ok)ra vonatkozóan (telkes ingatlanok esetén) Osztatlan közös tulajdon esetén szükséges további dokumentumok: Használati megosztási megállapodás osztatlan közös tulajdon esetén (ügyvéd által ellenjegyzett magánokirati vagy közokirati formában) Vázrajz

2 Fontos: Bírálat során a Bank további dokumentumokat kérhet be! A FEDEZETKIENGEDÉS FOLYAMATA Kérelem és szükséges dokumentumok összegyűjtése. A kérelem továbbítása Bankfiókba Értékbecslés Kérelem bírálata Törlési engedély kiadása a Bank részéről (amennyiben nem szükséges szerződésmódosítás) A fenti folyamatlépésekről bővebben: Kérelem és szükséges dokumentumok összegyűjtése. Ebben a lépésben történik meg a kötelezően benyújtandó dokumentumok összegyűjtése. Hiányosan beküldött igénylés esetén hiánypótló levelet küldünk. A kérelem az 1. számú mellékletben található. A kérelem továbbítása Bankfiókba. Bankfiókban tanácsadóink fogadják és továbbítják kérelmét. (Fiókjaink listáját, pontos címét és nyitvatartási rendjét a honlap Fiókok és ATM-ek menüpontjában részletesen is megtekintheti.) Értékbecslés A folyamat részét képezi a bennmaradó ingatlan(ok) forgalmi értékének meghatározása is. Az értékbecslés megrendelése után a Bank által kijelölt értékbecslő fogja Önt telefonon megkeresni, hogy egyeztessenek az ingatlan(ok) megtekintésének időpontjáról. Az értékbecslés díját Ön fizeti ki közvetlenül az értékbecslőnek, a helyszíni szemle alkalmával. A díjak mértékét a mindenkor hatályos díjhirdetményünk tartalmazza. Kérelem bírálata Amint az igényléshez szükséges összes dokumentum Bankunkhoz beérkezett, elkezdődik a kérelem elbírálása. Törlési engedély kiadása a Bank részéről Államilag támogatott hitelek esetében közjegyzői okirat módosítás készül, melynek banki költségét a mindenkor hatályos díjhirdetmény tartalmazza. A bank részére fizetendő díj mellett a közjegyzői okiratba foglalás díja is Önt terheli (az okiratba foglalás díját a közjegyző határozza meg). A törlési engedélyt és kérelmet - a szerződésmódosítási díj levonását követően - Bankunk állítja ki. A törlési engedéllyel a területileg illetékes Földhivatalban lehet kérni a meglévő jelzálogjog bejegyzésének törlését, 6.600,-Ft-os Földhivatali eljárási díj megfizetésével. Fontos: Amennyiben államilag támogatott volt a hitel és az igénylést június 16-át követően nyújtotta be, - a 12/2001. (I.31.) kormányrendelet pontja szerint, ha a fedezeti körből kikerül az ingatlan, mely a hitel célja volt, akkor a bank jelzálogjogának törlésekor bejegyzésre kerül a Magyar Állam terhe, melyet tehermentesíteni csak a Kincstári Vagyoni Igazgatóságnak áll módjában.

3 MELLÉKLETEK

4 1. SZÁMÚ MELLÉKLET Budapest Bank Zrt Budapest, Váci út 193. Telefon: (06-1) , fax: (06-1) Hivatkozási szám:. FEDEZETKIVONÁS IRÁNTI KÉRELEM Alulírott(ak) Kivonandó ingatlan címe: Helyrajzi szám: Név: Leánykori név: Születési hely, idő: Anyja neve: Lakcím: Szem.ig.szám: Telefonszám: Név: Leánykori név: Születési hely, idő: Anyja neve: Lakcím: Szem.ig.szám: Telefonszám: mint a Budapest Bank Zrt.-vel eredeti kölcsönszerződés aláírásának dátuma.... napján kötött kölcsönszerződés (Szerződésszám/Ügyfélazonosító cenzúraszám.. / BM6.. ) Adósai ezúton FEDEZETKIVONÁS iránti kérelemmel fordulok(unk) a Bankhoz. Tájékozatjuk, hogy kérelme pozitív elbírálása esetén részelőtörlesztésre lehet szükség, melynek részleteiről külön levélben értesítjük. Ennek mellékletét képezi a Kérelem Kölcsön részelőtörlesztésére elnevezésű nyomtatvány, melynek kitöltése és Bankhoz történő visszajuttatása szükséges! Tudomásul veszem, hogy amennyiben szerződésmódosítás készül, annak költségei, illetve az értékbecslés díja engem terhel és elutasítás esetén a Bank azt nem téríti részemre vissza. A szükséges szerződés-módosítást a bankfiókban kívánjuk aláírni. Kelt:, 20 hó napján. Adós neve Adós/Adóstárs/Kezes neve Adós/Adóstárs/Kezes neve Zálogkötelezett neve Zálogkötelezett neve Zálogkötelezett neve Előttünk, mint tanúk előtt: Név:... Név:... Lakcím:... Lakcím:... Aláírás:... Aláírás:...

5 Cenzúraszám: INGATLAN ÉRTÉKBECSLÉS MEGRENDELÉSE Értékesítő kódja: MPB Főpartner neve: (pl. DH, HC közp.,pannon holding, Finex, stb.) 2. SZÁMÚ MELLÉKLET INGA TL AN ÉR TÉKBECSLÉS Értékbecslés: Helyszíni szemle: Technikai értékbecslés: Az ingatlan szerepe a kölcsönügyletben: célingatlan: pótingatlan: helyettesítő ingatlan: Ingatlan címe: Helyrajzi száma: Adásvétel esetén az adásvételi szerződésben szereplő vételár: Ft. Alulírott hiteligénylő felhatalmazom a Budapest Bankot, hogy az általa kiválasztott értékbecslő cég végezze el az ingatlan értékbecslés/eke/t. Tudomásul veszem, hogy az értékbecslés díját a Bank fizeti az értékbecslés díja engem terhel, az értékbecslőnek fizetem ki közvetlenül a helyszíni szemle A hiteligénylő neve: Elérhetőségi telefon: A hiteligénylő aláírása:... Alulírott(ak) mint a fenti ingatlan tulajdonosa(i), hozzájárulo(un)k, hogy az értékbecslő a lakás belsejéről az értékbecsléshez fényképeket készíthessen. Tudomásul veszem/vesszük, hogy a fényképek a termőföldnek nem minősülő ingatlanok hitelbiztosítéki értékének meghatározására vonatkozó módszertani elvekről szóló 25/1997. (VIII. 1.) PM rendelet 4. sz. melléklet 2/c. pontja alapján készülnek és a lakás hitelfedezeti értékének megállapításához, valamint az értékbecslésben szereplő adatok ellenőrzéséhez szükségesek. Tudomásul veszem, hogy jogomban áll az eseteges személyes adataimnak minősülő ingóságokat, esetleges speciális belső kialakításokat, stb. az értékbecslés készítése előtt eltávolítani vagy azokat az ingatlan értékbecsléséhez szükséges állapot sértetlenül hagyásával eltakarni vagy lefedni. Alulírottak jelen megrendelés aláírásával - a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvántartásáról szóló évi LXIII. törvény értelmében - önkéntes és megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulásunkat adjuk ahhoz, hogy a fenti értékbecsléssel kapcsolatban (az értékbecslés megrendeléséhez és elkészítéséhez benyújtandó dokumentumokon keresztül (lásd lentebb), illetve az értékbecsléssel összefüggő helyszíni szemle során) megadott személyes adataink a Budapest Bank Zrt. részére átadásra kerüljenek. Hozzájárulunk ahhoz, hogy a Budapest Bank Zrt. a részére átadott adatokat nyilvántartsa, kezelje és feldolgozza, kockázatkezelési (elemzés, értékelés és mérséklés) célokra, elszámolás céljából, valamint a szerződéses kötelezettségek és jogosultságok igazolására. Hozzájárulunk ahhoz, hogy a Budapest Bank Zrt. az adatokat a jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig nyilvántartsa és kezelje: JELEN TULAJDONOSOK NEVE TULAJDONI HÁNYAD ALÁÍRÁS Megrendelés kelte:, év hónap nap

6 Megrendeléshez benyújtandó: 2. SZÁMÚ MELLÉKLET Tulajdoni lap lakóházas ingatlan esetén hivatalos térképkivonat (ha van: alaprajz) osztatlan közös tulajdon esetén: használati megosztási megállapodás (ügyvéd által ellenjegyzett vagy magánokirati formában készített) jogerős építési engedély (építés, bővítés esetén) + jogerős műszaki tervdokumentáció költségvetési terv (banki formanyomtatvány építés, bővítés, korszerűsítés esetén) (ha van) adásvételi szerződés Fax szám:

LAKOSSÁGI JELZÁLOGKÖLCSÖN SZERZŐDÉSEK Fedezetcsere Ügyféltájékoztató Érvényes: 2015. január 28-tól

LAKOSSÁGI JELZÁLOGKÖLCSÖN SZERZŐDÉSEK Fedezetcsere Ügyféltájékoztató Érvényes: 2015. január 28-tól LAKOSSÁGI JELZÁLOGKÖLCSÖN SZERZŐDÉSEK Fedezetcsere Ügyféltájékoztató Érvényes: 2015. január 28-tól Tisztelt Ügyfelünk! Az alábbiakban tájékoztatást szeretnénk Önnek nyújtani arra az esetre, ha meglévő

Részletesebben

BA320 Kérelem meglévő kölcsön módosítására

BA320 Kérelem meglévő kölcsön módosítására BA320 / 20141229 IKTATÁSI SZÁM BA320 Kérelem meglévő kölcsön módosítására 1. Azonosító adatok 1.1 Ügyletcsomag azonosító 1.2 I. Hitelügylet azonosító 1.3 II. Hitelügylet azonosító 1.4 2. Módosítást kérő

Részletesebben

LAKOSSÁGI JELZÁLOGKÖLCSÖN SZERZŐDÉSEK Szereplőcsere, szereplőkivonás - Ügyféltájékoztató Érvényes: 2015. január 28-tól

LAKOSSÁGI JELZÁLOGKÖLCSÖN SZERZŐDÉSEK Szereplőcsere, szereplőkivonás - Ügyféltájékoztató Érvényes: 2015. január 28-tól LAKOSSÁGI JELZÁLOGKÖLCSÖN SZERZŐDÉSEK Szereplőcsere, szereplőkivonás - Ügyféltájékoztató Érvényes: 2015. január 28-tól Tisztelt Ügyfelünk! Az alábbiakban tájékoztatást szeretnénk Önnek nyújtani arra az

Részletesebben

OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATOTT HITEL

OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATOTT HITEL OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATOTT HITEL Használt lakás vásárlásra - Ügyféltájékoztató Érvényes: 2015 augusztus 4-től Tisztelt Ügyfelünk! Az alábbiakban szeretnénk röviden bemutatni Önnek a Budapest Bank

Részletesebben

(Lakásvásárlási, Bővítési és Refinanszírozó jelzálogkölcsönök)

(Lakásvásárlási, Bővítési és Refinanszírozó jelzálogkölcsönök) LAKÁSCÉLÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNÖK (Lakásvásárlási, Bővítési és Refinanszírozó jelzálogkölcsönök) Ügyféltájékoztató Érvényes: 2011. December 12-től benyújtott hitelkérelmek esetén Tisztelt Ügyfelünk! Az alábbiakban

Részletesebben

LAKÁSCÉLÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNÖK. (Lakásvásárlási, és Bővítési jelzálogkölcsönök) Ügyféltájékoztató. Tisztelt Ügyfelünk!

LAKÁSCÉLÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNÖK. (Lakásvásárlási, és Bővítési jelzálogkölcsönök) Ügyféltájékoztató. Tisztelt Ügyfelünk! LAKÁSCÉLÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNÖK (Lakásvásárlási, és Bővítési jelzálogkölcsönök) Ügyféltájékoztató Érvényes: 2015. augusztus 1-től benyújtott hitelkérelmek esetén Tisztelt Ügyfelünk! Az alábbiakban szeretnénk

Részletesebben

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ IDŐNYERŐ

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ IDŐNYERŐ ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ az UCB Ingatlanhitel Zrt. IDŐNYERŐ kölcsönéről Az UCB Ingatlanhitel Zrt. széles termékpalettával igyekszik az ügyfelei igényeit szem előtt tartva élethelyzetekre szabott kölcsönöket nyújtani.

Részletesebben

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ. SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ jelzálogkölcsönéről

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ. SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ jelzálogkölcsönéről ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ az UCB Ingatlanhitel Zrt. SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ jelzálogkölcsönéről Az UCB Ingatlanhitel Zrt. széles termékpalettával igyekszik az ügyfelei igényeit szem előtt tartva élethelyzetekre szabott

Részletesebben

Útmutató. az MKB Bank Zrt. ingatlanfedezetű hiteleinek igényléséhez

Útmutató. az MKB Bank Zrt. ingatlanfedezetű hiteleinek igényléséhez Útmutató az MKB Bank Zrt. ingatlanfedezetű hiteleinek igényléséhez Segédlet a Hiteligénylési nyomtatvány kitöltéséhez Érvényes: 2015. április 27-től Tartalomjegyzék 1. A lakossági ingatlanfedezetű hitelek

Részletesebben

(Szabad felhasználású, Adósságrendező, Enyhítő és Lakásfelújító kölcsönök) Ügyféltájékoztató SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNÖK

(Szabad felhasználású, Adósságrendező, Enyhítő és Lakásfelújító kölcsönök) Ügyféltájékoztató SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNÖK SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNÖK (Szabad felhasználású, Adósságrendező, Enyhítő és Lakásfelújító kölcsönök) Ügyféltájékoztató Érvényes: 2015. augusztus 1-től benyújtott hitelkérelmek esetén Tisztelt

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalalú lakáscélú forintkölcsön

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalalú lakáscélú forintkölcsön 1. oldal KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (Jelzálogalapú lakáscélú forintkölcsön) amely létrejött egyrészről: a DUNA TAKARÉK BANK Zrt. (székhelye: 9022 Győr, Árpád út 93., adószáma: 24719018-2-44, statisztikai számjele:

Részletesebben

HIRDETMÉNY Devizahitel kiváltó lakossági hitelhez

HIRDETMÉNY Devizahitel kiváltó lakossági hitelhez Hatályos: 2011. október 12-től HIRDETMÉNY Devizahitel kiváltó lakossági hitelhez Az otthonvédelemmel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2011.évi CXXI.törvény alapján lehetőség nyílt természetes

Részletesebben

ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ AEGON Magyarország Hitel Zrt. Biztosítással kombinált Végtörlesztő kölcsöne

ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ AEGON Magyarország Hitel Zrt. Biztosítással kombinált Végtörlesztő kölcsöne ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ AEGON Magyarország Hitel Zrt. Biztosítással kombinált Végtörlesztő kölcsöne AEGON Magyarország Hitel Zrt. Információs vonal: +36/40 400 800 1091 Budapest, Üllői út 1. www.aegonhitel.hu

Részletesebben

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ. JELZÁLOG PRÉMIUM és JELZÁLOG EXTRA

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ. JELZÁLOG PRÉMIUM és JELZÁLOG EXTRA ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ az UCB Ingatlanhitel Zrt. JELZÁLOG PRÉMIUM és JELZÁLOG EXTRA Hitelkiváltási kölcsöneiről Az Jelzálog Prémium és Jelzálog Extra kölcsönök célja az, hogy meglévő jelzálogkölcsöneit kiváltsuk

Részletesebben

OTP Lakáshitel igénylőcsomag. Tisztelt Ügyfelünk!

OTP Lakáshitel igénylőcsomag. Tisztelt Ügyfelünk! OTP Bank Nyrt. OTP Lakáshitel igénylőcsomag Tisztelt Ügyfelünk! Örömünkre szolgál, hogy lakásának finanszírozásakor az OTP Bank Nyrt-nek, a lakáshitelezés piacvezető pénzintézete mellett döntött. Ezen

Részletesebben

ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ AEGON Magyarország Hitel Zrt. Végtörlesztő kölcsöne

ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ AEGON Magyarország Hitel Zrt. Végtörlesztő kölcsöne ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ AEGON Magyarország Hitel Zrt. Végtörlesztő kölcsöne AEGON Magyarország Hitel Zrt. Információs vonal: +36/40 400 800 1091 Budapest, Üllői út 1. www.aegonhitel.hu Érvényes: 2014.

Részletesebben

Lakossági jelzáloghitel

Lakossági jelzáloghitel KÖLCSÖNKÉRELEM Lakossági jelzáloghitel JKK001_18 A kölcsönkérelem kitöltése során a nem kitöltendő vagy nem releváns adat kihúzással/áthúzással jelölendő! Bank tölti ki! Cenzúraszám (CJK): A hiteligénylő

Részletesebben

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ. a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ. a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről 2014. december 7. napján hatályba lépett Az egyes fogyasztói kölcsönszerződések devizanemének módosulásával és a kamatszabályokkal

Részletesebben

AEGON MAGYARORSZÁG HITEL ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT

AEGON MAGYARORSZÁG HITEL ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT AEGON MAGYARORSZÁG HITEL ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2010. március 1. naptól Üzletszabályzat 1/40 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I. 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK,

Részletesebben

Lakáskölcsön igénylés Személyi adatlap

Lakáskölcsön igénylés Személyi adatlap Lakáskölcsön igénylés Személyi adatlap Ezt az adatlapot a kölcsönkérelemmel érintett valamennyi személyről ki kell tölteni! A kölcsönkérelemmel érintett személy státusza Kérjük, jelölje meg az adatlapon

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú szabad felhasználású forintosított devizahitel kiváltó forintkölcsön

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú szabad felhasználású forintosított devizahitel kiváltó forintkölcsön 1. oldal KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ( ) amely létrejött egyrészről: a DUNA TAKARÉK BANK Zrt. (székhelye: 9022 Győr, Árpád út 93., adószáma: 24719018-2-44, statisztikai számjele: 24719018-6419-114-08, cégjegyzékszáma:

Részletesebben

1.1. 2010. szeptember 13-tól befogadott kérelmek alapján megkötött kölcsönszerződések esetén. Költség Mérték Esedékesség Jellemző

1.1. 2010. szeptember 13-tól befogadott kérelmek alapján megkötött kölcsönszerződések esetén. Költség Mérték Esedékesség Jellemző K&H Bank Zrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. Telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 Fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény K&H szenzációs forinthitel ingatlan fedezettel szabad felhasználásra

Részletesebben

OTP Lakás- és jelzálog típusú hitel forintosított idegen banki hitel kiváltására Tisztelt Ügyfelünk!

OTP Lakás- és jelzálog típusú hitel forintosított idegen banki hitel kiváltására Tisztelt Ügyfelünk! OTP Lakás- és jelzálog típusú hitel forintosított idegen banki hitel kiváltására Tisztelt Ügyfelünk! Örömünkre szolgál, hogy pénzügyeinek megoldásakor az OTP Bank Nyrt.-t, a lakossági hitelezés piacvezető

Részletesebben

Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepénél az AXA Bank Europe SA törvényes képviselőjénél igényelhető Jelzáloghitelek Általános Feltételei

Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepénél az AXA Bank Europe SA törvényes képviselőjénél igényelhető Jelzáloghitelek Általános Feltételei Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepénél az AXA Bank Europe SA törvényes képviselőjénél igényelhető Jelzáloghitelek Általános Feltételei Hatályos 2011. december 15-től a hivatalosan közzétett

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú szabad felhasználású forint kölcsönszerződés

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú szabad felhasználású forint kölcsönszerződés 1. oldal KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (Jelzálogalapú szabad felhasználású forintkölcsön) amely létrejött egyrészről: a DUNA TAKARÉK BANK Zrt. (székhelye: 9022 Győr, Árpád út 93., adószáma: 24719018-2-44, statisztikai

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott Forintosító kölcsön feltételei

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott Forintosító kölcsön feltételei 1. oldal AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott Forintosító kölcsön feltételei Hatályos 2015. február 1-től a hivatalosan közzétett változtatásig

Részletesebben

Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T. az OTP Jelzálogbank Zrt. által nyújtott, devizában nyilvántartott, lakáscélú és jelzálogtípusú OTP Hitelekre

Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T. az OTP Jelzálogbank Zrt. által nyújtott, devizában nyilvántartott, lakáscélú és jelzálogtípusú OTP Hitelekre OTP Jelzálogbank Zrt. Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T az OTP Jelzálogbank Zrt. által nyújtott, devizában nyilvántartott, lakáscélú és jelzálogtípusú OTP Hitelekre Érvényes: 2009. július 1. 2 I. BEVEZETŐ

Részletesebben

Kiváltó Hitel eljárásrend

Kiváltó Hitel eljárásrend Hodász-Porcsalma Takarékszövetkezet 4334 H O D Á S Z Széchenyi út 8. Kiváltó Hitel eljárásrend Hatályba lépés dátuma: 2011.október 17. Tartalomjegyzék Az utasítás hatálya... 3 Kapcsolódó jogszabályok...3

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott Piramis kölcsön feltételei

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott Piramis kölcsön feltételei Copyright 2012 AXA csoport Magyarország Minden jog fenntartva. 1. oldal AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott Piramis kölcsön feltételei

Részletesebben

OTP Lakáslízing igénylőcsomag

OTP Lakáslízing igénylőcsomag OTP Lakáslízing igénylőcsomag Tisztelt Ügyfelünk! Örömünkre szolgál, hogy lakásának finanszírozásakor az OTP Lakáslízing Zrt., mint a lakáslízing piac vezető pénzügyi vállalkozása mellett döntött. Ezen

Részletesebben