KISKUNSÁGI VÍZIKÖZMŰ-SZOLGÁLTATÓ KFT.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KISKUNSÁGI VÍZIKÖZMŰ-SZOLGÁLTATÓ KFT."

Átírás

1 Fejezet: Dokumentum cím. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Oldal: 1./1 KISKUNSÁGI VÍZIKÖZMŰ-SZOLGÁLTATÓ KFT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013

2 . SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Oldal: 1./62 KISKUNSÁGI VÍZIKÖZMŰ-SZOLGÁLTATÓ KFT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK. I. 1 TECHNIKAI SZAKASZ 1. Dokumentum helye 2. Technikai adatok 3. Hatályba lépés II. ÁLTALÁNOS SZAKASZ Víziközmű-szolgáltató aktuális adatai Víziközmű-szolgáltató bemutatása Cég képviselet, cégjegyzés Szabályozás célja, hatálya Társaság szervezete Szervezeti rendszer bemutatása III. RÉSZLETEZŐ SZAKASZ A CÉGVEZETÉS MŰKÖDÉSE 1. Taggyűlés 2. Igazgatóság 3. Ellenőrző szervek 4. Döntési fórumok 5. Szervezeti egységek működése 6. A stratégiai-operatív működési rend Központi irányítás Igazgatási csoport Műszaki irányítási osztály Műszaki csoport Technológiai csoport Szakelőadói csoport Laboratórium Gazdaság irányítási osztály Munka- és bérügyi csoport Közgazdasági csoport Értékesítési csoport /6.0/7.0 Üzemigazgatóságok /6.1/7.1 Műszaki irányítás

3 . SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Oldal: 2./ /6.2/7.2 Ivóvíz ágazat /6.3/7.3 Szennyvíz ágazat /6.4/7.4 Ügyfélszolgálati csoport /6.5/7.5 Igazgatási csoport B. MUNKASZERVEZET MŰKÖDÉSI RENDJE C. D Foglalkoztatással kapcsolatos előírások Munkáltatói jogok gyakorlása Munkáltatói jogkörök Alkalmazottak jogai és kötelezettségei Társaság képviselete Cégbélyegző Bankszámla feletti rendelkezés Utalványozási jog Szerződéskötési jog ÉRDEKVÉDELMI KAPCSOLATOK 1. Munkahelyi Szakszervezet Kollektív szerződés Üzemi Tanács 59 EGYÉB JOGSZABÁLYI KÖTÖTTSÉGEK 1. Információk közlése Üzleti titok Vagyonnyilatkozat 59 E. MELLÉKLETEK 1. sz. melléklet: Szervezeti ábra. 2. sz. melléklet: Vízszolg. ágazat üzemei, vízellátó rendszerei és üzemeltetési formái. 3. sz. melléklet: Csatszolg. ágazat üzemei, szvízelvezető rendszerei és üzemeltet.formái. 4. sz. melléklet: Hatályos Társasági Szerződés.

4 . SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Oldal: 3./62 IV. TECHNIKAI SZAKASZ 1. Dokumentum helye Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat a KISKUNSÁGI VÍZIKÖZMŰ-SZOLGÁLTATÓ KFT. dokumentum gyűjteményének része. Az a Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. szellemi terméke, ezért a vonatkozó jogszabályok szerint védelmet élvez. 2. Technikai adatok Szabályzat dokumentálási azonosító: S1 Dokumentum változat száma: Szabályzat kiadás napja: Szabályzatot összeállította: Szabályzatot ellenőrizte: Kiadott eredeti példányszám: szeptember 17. Farkas István területi ügyvezető igazgató Mátyus Zoltán általános ügyvezető igazgató Komlósi György területi ügyvezető igazgató Szigeti Attila területi ügyvezető igazgató Deczkiné Gillich Márta gazdasági igazgató helyettes 6 példány Hatályba lépés kelte: október Hatályba lépés A jelen Szervezeti és Működési Szabályzatot a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal jóváhagyása alapján hatályba léptetem. Kecel, szeptember 17. Mátyus Zoltán általános ügyvezető igazgató Farkas István területi ügyvezető igazgató Komlósi György területi ügyvezető igazgató Szigeti Attila területi ügyvezető igazgató Deczkiné Gillich Márta gazdasági igazgató helyettes

5 . SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Oldal: 4./62 II. ÁLTALÁNOS SZAKASZ 1. Víziközmű-szolgáltató aktuális adatai 1.1.Víziközmű-szolgáltató általános adatai Társaság megnevezése: Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Társaság rövid megnevezése: Kiskun-víz Kft. Székhely címe: Postacím: Telefon: Fax: Honlap: Adóig.azonosító szám: Statisztikai számjel: Számlavezető bank: Bankszámla szám: H-6237 Kecel, Avar tér 1.sz. H-6237 Kecel, Avar tér 1.sz / / OTP Bank Zrt Víziközmű-szolgáltató cégadatai Cégbejegyzés szám: Cégbejegyzés kelte: Társaság cégformája: Társaság tulajdonosai: Társaság törzsbetétje: Alapítás időpontja: Működés időtartama: szeptember 16. Korlátolt Felelősségű Társaság Települési önkormányzat: 54 db Társasági Szerződésben részletezve Magyar Állam: képviseli MNV. Zrt ,- Ft azaz háromszázharminckilencmillió forint június 28. határozatlan 1.3.Víziközmű-szolgáltató telephelyei 6237 Kecel 6300 Kalocsa 6200 Kiskőrös 6400 Kiskunhalas Avar tér 1.sz. Hősök útja 38.sz. Dózsa György. u.43. Kőrösi út 5. Telephelyek 2318 hrsz hrsz. 97 hrsz hrsz. Központi telep Üzemigazgatósági központ Üzemigazgatósági központ Üzemigazgatósági központ Fióktelepek Kalocsai Üzemigazgatóság A Kalocsai Üzemigazgatóság fióktelepeinek felsorolását és adatait a Társasági Szerződés tartalmazza. Kiskőrösi Üzemigazgatóság A Kiskőrösi Üzemigazgatóság fióktelepeinek felsorolását és adatait a Társasági Szerződés tartalmazza. Kiskunhalasi Üzemigazgatóság A Kiskunhalasi Üzemigazgatóság fióktelepeinek felsorolását és adatait a Társasági Szerződés tartalmazza. 1.4.Víziközmű-szolgáltató tevékenységi köre Társaság fő tevékenységi köre: /TEÁOR 2008.szerint/ 3600 Víztermelés, vízkezelés, vízellátás

6 . SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Oldal: 5./62 Társaság további tevékenységeinek felsorolását és azok TEÁOR számának megjelölését a mindenkor érvényben levő Társasági Szerződés tartalmazza. 2. Víziközmű-szolgáltató bemutatása 2.1.Víziközmű-szolgáltató jogállása A Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft, korlátolt felelősségű társaság formában működő gazdasági társaság, amely június 28.-án a Bács-Kiskun megye középső és déli térségében elhelyezkedő települések víziközmű vagyonának működtetésére összeolvadással jött létre. A gazdasági társaságot a Halasvíz Kft., a Kalocsavíz Kft. és a Kőrösvíz Kft. tulajdonosai alapították. A Társaság az átalakulás előtti vállalkozásoknak általános jogutódja. A Társaság elsősorban Kalocsa, Kiskőrös és Kiskunhalas valamint ezek földrajzi körzete területén az ivóvízellátás biztosítására, ivóvíz-szolgáltatásra, az ivóvíz-szolgáltatással összefüggő egyéb tevékenység ellátására továbbá csatorna-szolgáltatásra, szennyvíz-ártalmatlanításra, a szennyvíz-szolgáltatással kapcsolatos egyéb feladatok ellátására jött létre a víziközmű-szolgáltatásról szóló évi CCIX. törvény előírásai maradéktalan kielégítése érdekében. A Társaság, mint jogi személy, saját cégneve alatt jogokat szerezhet, és kötelezettségeket vállalhat, így különösen tulajdont szerezhet, szerződést köthet, pert indíthat és perelhető. A Társaság jogalanyiságként működése során szerződéses kapcsolatba kerül harmadik személyekkel. A Társaság a szerződéseit tevékenysége keretében önállóan köti a céljai megvalósítása érdekében. A Társaság a perbeli cselekményeit jogi meghatalmazottja útján végzi. A fentieken túlmenően a Társaság önálló adó-, munkajogi és társadalombiztosítási jogalanyisággal rendelkezik 3. Cég képviselet, cégjegyzés 3.1.Cég képviseletre feljogosított személyek A Társaságot rendszerint az általános ügyvezető igazgató képviseli harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt. Az Üzemigazgatóságok operatív intézkedései tekintetében a területi ügyvezető igazgatók látják el a cég képviseletet. A cég egészét érintő stratégiai kérdésekben az általános ügyvezető igazgató illetve az általa képviseleti joggal felruházott területi ügyvezető igazgató kompetens a képviseletre. Az általános ügyvezető igazgató az ügyek más esetileg meghatározott csoportjára nézve a Társaság területi ügyvezető igazgatóit illetve munkavállalóit képviseleti joggal ruházhatja fel. Ez azonban nem mentesíti az általános képviselet felelőssége alól. 3.2.Cégjegyzés módja A Társaság cégjegyzése úgy történik, hogy az általános ügyviteli, szervezeti kérdésekben a céget az általános ügyvezető igazgató önállóan jegyzi. Az egyes Üzemigazgatósági területeken az érintett ellátási körzet területi ügyvezető igazgatója az Igazgatóság által átruházott operatív cselekményekben önállóan jegyzi az üzemigazgatóságot. Ezekről a működés közben meghozott Igazgatósági határozatok és utasítások intézkednek. 4. Szabályzat célja, hatálya 4.1.Szabályozás célja A jelen Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg a Kiskun-Víz Kft. munkaszervezetét és rögzíti azokat az alapvető feladatokat, amelyek a munkaszervezet működéséhez szükségesek. A Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatát, valamint annak mindenkori aktualizálását és módosításait az Igazgatóság fogadja el és teszi közzé. Az Igazgatóság a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény, valamint az idevonatkozó jogszabályok és a Társasági Szerződés alapján hozza meg a Társaság működésével kapcsolatos döntéseket. Az Igazgatóság dönt a Társaság belső szabályzatai elfogadásában, az azokban megjelölt ügyekben.

7 . SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Oldal: 6./ Szabályzat hatálya Területi hatály A jelen Szervezeti és Működési Szabályzat a Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. üzemeltetési területére terjed ki, az érintett ellátási területen a működtetése alá tartozó ágazatokra értendően. A területi hatály alá tartozó egyes telephelyeket és fióktelepeket a Víziközmű-szolgáltatás aktuális adatai című fejezet valamint a hatályos Társasági Szerződés részletezi Időbeli hatály A jelen Szervezeti és Működési Szabályzat az Igazgatóság tartalmi ellenőrzése és elfogadó nyilatkozata után lép hatályba, amit a szakmai felügyeletet ellátó Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási Hivatal jóváhagyása érvényesít. 4.3.Felügyeleti szervek Törvényességi Felügyelet: Szervezeti Felügyelet: Szakmai Felügyelet: Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága, Kecskemét Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási Hivatal, Budapest Alsó-Tiszavidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi Felügyelőség, Szeged és Vízügyi 4.4.Szabályzat alapfogalmai Az SZMSZ-ben alkalmazott kifejezéseket és alapfogalmakat az alábbi tartalmi megkötésekkel használjuk. A további alapfogalmak a jogszabályokban rögzített tartalomnak megfelelően vannak alkalmazva. Víziközmű-szolgáltató: A víziközművek szabályszerű üzemeltetését és az azzal megvalósuló szolgáltatást végző gazdasági társaság Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft.: a jelen Szervezeti és Működési Szabályzatot alkalmazó gazdasági társaság. Továbbiakban: Társaság rövid nevű formában Kiskun-víz Szervezeti és Működési Szabályzat: a Társaság döntéseit és működését szabályozó belső dokumentum. Továbbiakban: SZMSZ Társasági Szerződés: A Társaság Alapító okirata, amely tartalmazza a Társaságra vonatkozó legfontosabb megállapodásokat. A mindenkori változásoknak megfelelően aktualizált Társasági Szerződés tekintendő érvényesnek. Továbbiakban: TSZ Gördülő fejlesztési terv: A Társaság által működtetett víziközmű-rendszerek felújítási, beruházási terve a Vktv. által jóváhagyott keretek között és tartalommal. Továbbiakban: Gft. Felügyelő Bizottság: A Társaság működését, gazdasági tevékenységét ellenőrző egység. A továbbiakban: FB. 5. Társaság szervezete A Társaság szervezete, irányítási és ellenőrzési rendszere a következő szervekből, és egységekből áll. Cégvezetés azon belül Taggyűlés Ellenőrző szervek Igazgatóság és az általuk közvetlenül irányított Munkaszervezet valamint az önálló Munkavállalói érdekképviselet.

8 . SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Oldal: 7./62 6. Szervezeti rendszer bemutatása Az alábbiakban a szervezeti ábra szerinti felépítést részletezzük és az ott alkalmazott azonosítók szerinti tagolást követve mutatjuk be a Társaság szervezetét Irányító és ellenőrző szervezetek 1.0 Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. Taggyűlése. 2.0 Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. Igazgatósága 3.0 Ellenőrző szervek 9.0 Munkavállalói érdekképviselet 6.2. Munkaszervezet A vertikális tagolás szerint magában foglalja a munkaszervezet egészét, amelyet az alábbi egységek alkotnak. Az Igazgatóság irányító szervezete alá tartoznak a következők: 4.0 Központi irányítás 5.0 Kalocsai Üzemigazgatóság 6.0 Kiskőrösi Üzemigazgatóság 7.0 Kiskunhalasi Üzemigazgatóság A négy szervezeti egység horizontális megosztása működési egységekre a következőképpen történt. Központi irányítás egységei 4.1 Igazgatási csoport 4.2 Műszaki irányítási osztály 4.3 Gazdaság irányítási osztály Központi irányítás egységeinek alegységei és munkakörei 4.01 Általános ügyvezető igazgató Igazgatási csoport egység Az igazgatási csoport további alegységeket nem foglal magába, így itt csak a munkaköreit tüntetjük fel Titkárnő 4.12 Jogi képviselő 4.13 Takarító Műszaki irányítási osztály egység Műszaki irányítási osztály alegységei a következők a jelen SZMSZ rendszerében 4.22 Műszaki csoport 4.23 Technológiai csoport 4.24 Szakelőadói csoport 4.25 Laboratórium Az egyes alegységekhez tartozó munkakörök az alábbiakban kerülnek részletezésre. Műszaki irányítási osztály munkakörei 4.21 Műszaki ügyvezető igazgató helyettes Műszaki csoport munkakörei Energetikus (villamos mérnök) Technikai irányító (gépészmérnök)

9 . SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Oldal: 8./62 Technológiai csoport munkakörei Víztechnológus (víztechnológus mérnök) Szennyvíztechnológus (szennyvíztechnológus mérnök) Környezettechnológus (környezetmérnök) Hidrogeológus Szakelőadói csoport munkakörei Informatikai szakelőadó Minőségirányítási előadó Munka- és tűzvédelmi szakelőadó Műszertechnikai szakelőadó Laboratórium Laboratórium-vezető (vegyészmérnök) Biológus (biológus mérnök) Laboránsok Gazdaság irányítási osztály egység Gazdaság irányítási osztály alegységei a következők 4.32 Munka- és bérügyi csoport 4.33 Közgazdasági csoport 4.34 Értékesítési csoport Az egyes alegységekhez tartozó munkakörök az alábbiak Gazdaság irányítási osztály munkakörei 4.31 Gazdasági ügyvezető igazgató helyettes Munka- és bérügyi csoport munkakörei Munka- és bérügyi előadó Közgazdasági csoport munkakörei Közgazdasági csoportvezető Könyvelő Pénzügyi előadó Statisztikus, adatszolgáltató Értékesítési csoport munkakörei Értékesítési csoportvezető Üzemigazgatóságok egységei Az üzemigazgatóságok egységeit egy teljes struktúrát felölelő elméleti Üzemigazgatóság szervezeti felépítésén keresztül mutatjuk be. Lényegében az Üzemigazgatóságok felépítése is megegyezik ezzel, de a helyi sajátosságokhoz illesztett minimális eltérések léteznek, ezek azonban a munkaszervezet meghatározásában nem okoznak lényeges változtatást. Ahol arra mégis szükség van, ott azt kiemelten kezeljük. 5.0/6.0/7.0 Kalocsai/Kiskőrösi/Kiskunhalasi Üzemigazgatóság 5.1/6.1/7.1 Műszaki irányítás 5.2/6.2/7.2 Ivóvíz ágazat 5.3/6.3/7.3 Szennyvíz ágazat

10 . SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Oldal: 9./62 5.4/6.4/7.4 Ügyfélszolgálati csoport 5.5/6.5/7.5 Igazgatási csoport Üzemigazgatóság egységeinek alegységei és munkakörei 5.01/6.01/7.01 Területi ügyvezető igazgató Műszaki irányítás egység munkakörei 5.11/6.11/7.11 Műszaki vezető Ivóvíz ágazat egység munkakörei 5.21/6.21/7.21 Ivóvíz szolgáltatási ágazatvezető 5.22/6.22/7.22 Vízmű telepi főgépészek 5.23/6.23/7.23 Vízmű telepkezelők 5.24/6.24/7.24 Ivóvíz szolgáltatási ágazat karbantartási vezető 5.25/6.25/7.25 Ivóvíz ágazati karbantartók Szennyvíz ágazat egység munkakörei 5.31/6.31/7.31 Szennyvíz szolgáltatási ágazatvezető 5.32/6.32/7.32 Szennyvíz telepi főgépészek 5.33/6.33/7.33 Szennyvíz telepkezelők 5.34/6.34/7.34 Szennyvíz szolgáltatási ágazat karbantartási vezető 5.35/6.35/7.35 Szennyvíz ágazati karbantartók Ügyfélszolgálati csoport egység munkakörei 5.41/6.41/7.41 Ügyfélszolgálati vezető előadó 5.42/6.42/7.42 Ügyfélszolgálati előadó 5.43/6.43/7.43 Vízmérő leolvasók 5.44/6.44/7.44 Műszaki ügyfélszolgálati előadó Igazgatási csoport egység munkakörei 5.51/6.51/7.51 Titkárnő/titkárnő 5.52/6.52/7.52 Pénzügyi előadó 5.53/6.53/7.53 Hátralékkezelő 5.54/6.54/7.54 Laboráns 5.55/6.55/7.55 Raktáros 5.56/6.56/7.56 Diszpécser, portás 5.57/6.57/7.57 Takarítók Az egyes alegységek személyi állományára vonatkozó szabályokat az SZMSZ későbbi fejezete valamint az oda vonatkozó Munkaköri leírások részletezik Ellenőrző szervek A vállalkozás ellenőrzésére a jogszabályi kötelezettségek alapján felállított saját érdekeltségű ellenőrző szervek a következők. 3.1 Felügyelő Bizottság 3.2 Könyvvizsgáló Felügyelő Bizottság egység munkakörei 3.11 Felügyelő bizottsági elnök 3.12 Felügyelő bizottsági tagok 6.4. Munkavállalói érdekképviselet A Társaság munkaszervezetétől független munkavállalói oldal érdekképviseleti szervezetei a következők:

11 . SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Oldal: 10./ Üzemi Tanács 9.2 Munkahelyi Szakszervezet III. RÉSZLETEZŐ SZAKASZ A. Cégvezetés működése 1. Taggyűlés A Társaság legfőbb döntést hozó szerve a Taggyűlés, amely a tulajdonosok összességéből áll. Valamennyi tulajdonos jogosult a Taggyűlés tevékenységében részt venni. 1.1.Taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó döntések: - a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is; - pótbefizetés elrendelése és visszatérítése; - osztalékelőleg fizetésének elhatározása; - elővásárlási jog gyakorlása a Társaság által; - az elővásárlásra jogosult személy kijelölése; - az üzletrész kívülálló személyre történő átruházásánál a beleegyezés megadása; - eredménytelen árverés esetén döntés az üzletrészről; - üzletrész felosztásához való hozzájárulás és üzletrész bevonásának elrendelése; - döntés tag kizárásának kezdeményezéséről; - a Gt ban foglalt kivétellel az ügyvezetők megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; - a Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása; - a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; - olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a Társaság saját tagjával, ügyvezetőjével, vagy azok közeli hozzátartozójával {Ptk (b)}, illetve élettársával köt; - a tagok, az ügyvezetők, és a Felügyelő Bizottsági tagok, illetve a könyvvizsgáló elleni követelések érvényesítése; - a Társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának könyvvizsgáló által történő megvizsgálásának elrendelése; - az elismert vállalatcsoport létrehozásának előkészítéséről és az uralmi szerződés tervezetének tartalmáról való döntés, az uralmi szerződés tervezetének jóváhagyása; - a Társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása; - a társasági szerződés módosítása; - a törzstőke felemelésének, leszállításának elhatározása; - törzstőke-emelés esetén a tagok elsőbbségi jogának kizárása; - törzstőke-emelés során az elsőbbségi jog gyakorlására jogosultak kijelölése; - törzstőke felemelésekor, illetve az elsőbbségi jog gyakorlása esetén a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása; - törzstőke leszállításakor a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása; - azoknak az ügyleteknek a jóváhagyása, amelyekben a szolgáltatás, vagy ellenszolgáltatás értékhatára az ,- Ft-ot meghaladja; - mindazon ügyek, amelyeket törvény vagy a társasági szerződés a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal. A fentiekben megfogalmazottak a Gt. előírásai és a Taggyűlési döntések figyelembe vétele mellett a következőkkel egészülnek ki: - a területi ügyvezető igazgató személyére az Igazgatóság ellátási területéhez tartozó tulajdonosok tehetnek javaslatot. A területi ügyvezető igazgató személyére vonatkozó döntéseket kijelölés, eltávolítás csak az általános ügyvezető igazgató vélemények figyelembe vételével lehet meghozni; - a Gt ban foglalt jogok közül a Taggyűlés átruházza az operatív munkáltatói jogok (díjazás és juttatások meghatározása, szabadságolás engedélyezése, fegyelmi kérdésekben hozandó döntések javaslata, stb.) gyakorlását az FB.-re;

12 . SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Oldal: 11./62 - a Taggyűlés nem hozhat olyan döntést, nem kényszerítheti az Igazgatóságot olyan lépésre amely a Társaság céljaival, vagy valamely magasabb rendű jogszabály előírásaival ellenkezik; 1.2.Szavazati jog és annak gyakorlása A Taggyűlés akkor határozatképes, ha azon legalább 3 tag jelen van és a jelenlévő tagok a törzstőke legalább 75 %-át képviselik. Amennyiben a meghirdetett Taggyűlés a hiányzó képviselet miatt nem határozatképes, akkor az eredeti helyszínen és napirenddel, legalább 30 perccel később megismételt Taggyűlés határozatképesnek minősül, függetlenül a jelenlévők által képviselt tőke mértékétől. A Taggyűlés határozatait a jelenlévő tagok szavazatainak egyszerű szótöbbségével hozza, kivéve azon határozatokat, melyek meghozatalához a Gt. ettől eltérően rendelkezik, azzal azonban, hogy egyszerű szótöbbségnél is legalább három tag igen szavazata szükséges. 1.3.Szavazatok meghatározása és száma A tagok szavazatait a birtokolt törzsbetét arányában határozza meg a Taggyűlés úgy, hogy Ft érték jelent 1 db szavazatot. Az ennek megfelelően kialakított szavazati arányokat a mindenkor aktuális Társasági szerződés tartalmazza. A jelen SZMSZ összeállítása időpontjában az összes szavazatok száma: 3390 db. 1.4.Taggyűlés összehívása A Taggyűlést az általános ügyvezető hívja össze. A Taggyűlésre a tagokat a napirend közlésével és az azokat ismertető előterjesztések és kiegészítő anyagok csatolásával kell meghívni. A meghívók elküldése és a Taggyűlés napja között legalább 15 napi időköznek kell lennie. A Taggyűlés szabályszerű összehívás nélkül is megtartható, illetve azon határozat hozható, ha azon valamennyi tag jelen van és a Taggyűlés megtartásához hozzájárul. Ennek hiányában is a tagok a nem szabályosan összehívott, illetve megtartott Taggyűlésen elfogadott határozatot legkésőbb az ülés napjától számított 30 napon belül egyhangú határozattal érvényesnek ismerhetik el. A Taggyűlés állandó résztvevői a mindenkori gazdasági társaságokról szóló törvény rendelkezései szerinti meghívottak, az FB. elnöke továbbá a Társaság ügyvezető igazgatói, általános ügyvezető igazgató műszaki és gazdasági helyettesei és a Társaság könyvvizsgálója valamint jogtanácsosa. 2. Igazgatóság Jogállása A Társaság vezetését és a Munkaszervezet szervezeti egységeinek irányítását az Igazgatóság látja el. Jogállását a Társaság Taggyűlése által elfogadott Társasági Szerződés szabályozza. Az Igazgatóság a Társaság ügyvezető szerve. Az Igazgatóság tagjainak felelőssége a munkavégzés során teljes, mivel saját belátása és nem utasítás szerint jár el. Hatásköre, feladatai intézi a Társaság egészét érintő ügyeket és stratégiai döntések útján meghatározza a cselekvés fő irányait; kialakítja és irányítja a Társaság munkaszervezetét; végrehajtja a Taggyűlés határozatait, megvizsgálja a Felügyelő Bizottság észrevételeit és azok alapján intézkedéseket tesz; ugyancsak intézkedik a könyvvizsgáló, az állami vagy belső általános ellenőrzés során feltárt hiányosságok felszámolására; a Taggyűlés összehívására utasítja az általános ügyvezető igazgatót; a Taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben javaslattételi jog illeti meg; tagjai a Taggyűlésen tanácskozási joggal részt vesznek. az Igazgatóság dönt azokban a kérdésekben, amelyek nem tartoznak a Taggyűlés kizárólagos hatáskörébe, vagy amelyeket a Taggyűlés az Igazgatóság hatáskörébe utal, így különösen: az alaptőke felemelése a Társasági Szerződésben foglaltak szerint;

13 . SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Oldal: 12./62 irányítja a Társaság gazdálkodását; meghatározza a Társaság üzleti és fejlesztési koncepcióját, dönt a beruházások elveiről; jóváhagyja a Társaság működését meghatározó szabályzatokat és utasításokat, ezen belül kiemelkedően a Szervezeti és Működési Szabályzatát; szabályozza a Társaság képviseletének, kötelezettségvállalásainak eljárási rendjét, meghatározza az eljáró személyeket; a megválasztás, a visszahívás és a fegyelmi jogkör gyakorlásának a kivételével gyakorolja a munkáltatói jogokat (egyéb munkáltatói jogok) az ügyvezető igazgatók fölött; előterjeszti a Társaság beszámolóját és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó, a Felügyelő Bizottság által jóváhagyott javaslatot; a Társaság beszámolóját a hirdetményekre vonatkozó szabályok szerint közzéteszi, illetve a cégbírósághoz beterjeszti; gondoskodik a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről; évente legalább egyszer jelentést készít a Taggyűlés részére, évente kétszer pedig a Felügyelő Bizottság részére a Társaság alapvető közüzemi feladatainak a teljesítéséről, a cég vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról; az alaptőke-emelésről szóló Taggyűlési vagy Igazgatósági határozatot annak meghozatalát követő 30 napon belül bejelenti a cégbíróságnak; feltételes alaptőke-emelés esetében a mérleg jóváhagyását követő 30 napon belül bejelenti a cégbíróságnak a megelőző évben a feltételes alaptőke-emelésből származó alaptőke-emelkedést; az alaptőke felemelésének megtörténtét bejegyzés és közzététel végett a cégbíróságnak bejelenti; az alaptőke leszállítását, az ezt kimondó határozathozataltól számított 30 napon belül bejelenti a cégbíróságnak; az alaptőke leszállításáról szóló határozatot, a cégbírósági bejelentést követően kétszer egymás után, legalább 30 napos időközökkel a Cégközlönyben közzéteszi; meghatározza a szokásos kockázatot meghaladó kockázatú tevékenységeket; üzleti terv jóváhagyása érdekében eljár. Az Igazgatóság hatáskörébe tartozik továbbá: a Társaság jegyzett tőkéjének 5 %-át meghaladó hitel engedélyezése, amennyiben az nem folyószámlahitel; bármilyen vagyontárgy elidegenítése, ha a szerződés a Társaság jegyzett tőkéjének 5 %-át meghaladja; a Társaság vagyoni értékű jogának elidegenítése, ha a szerződés értéke a Társaság jegyzett tőkéjének 5 %-át meghaladja; a c) pontban meghatározott ügyletekkel nem összefüggésben a Társaság vagyonának, vagyoni értékű jogának a megterhelése, ha az a Társaság jegyzett tőkéjének a 20 %-át meghaladja és nem folyószámlahitel felvételével kapcsolatos; beszámolás a cég működéséről minden a Taggyűlés által meghatározott időpontban a tulajdonosok felé. Az Igazgatóság köteles nyolc napon belül a Felügyelő Bizottság egyidejű értesítése mellett a szükséges intézkedések megtétele céljából is a Taggyűlést összehívni, ha tudomására jut, hogy a Társaság saját tőkéje a veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent, vagy saját tőkéje a Gt (1) bekezdésében meghatározott összeg alá csökkent, vagy a Társaságot fizetésképtelenség fenyegeti, vagy fizetéseit megszüntette, és vagyona a tartozásokat nem fedezi. Az Igazgatóság jogait és feladatait testületként gyakorolja, az Igazgatósági tagok felelőssége egyetemleges. Az Igazgatóság tagjai feladatuk teljesítése során az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal kötelesek eljárni. Kötelezettségeik megszegésével a Társaságnak okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerint felelősek akkor is, ha a Társasággal munkaviszonyban állnak.

14 . SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Oldal: 13./62 Nem terheli a felelősség azt az Igazgatósági tagot, aki a határozat vagy intézkedés ellen tiltakozott és tiltakozását a Felügyelő Bizottságnak bejelentette. Az Igazgatóság a Felügyelő Bizottság kérésére a Társaság bármilyen ügyében felvilágosítást, jelentést ad akár testületileg, akár személyenként külön-külön. 3. Ellenőrző szervek A Társaság gazdálkodásának és kiemelten az Igazgatóság tevékenységének szabályszerűségét az Ellenőrző szervek kontrollálják. A Társaság ellenőrzését a 3 fős Felügyelő Bizottság és választott könyvvizsgáló végzi. Szervezeti azonosító: 3.0 A cégvezetés ellenőrző szerveit a Felügyelő Bizottság és a független Könyvvizsgáló alkotják. 3.1.Felügyelő Bizottság Szervezeti egység célja A tulajdonosok által választott Felügyelő Bizottság ellenőrzi a Társaság ügyvezetését, annak tevékenységét. Szervezeti azonosító: 3.1 Jogállása A FB a Taggyűlésnek tartozik beszámoló illetve jelentési kötelezettséggel. Az FB tagjai a Taggyűlésen tanácskozási joggal vesznek részt. Az FB testületként jár el. Tagjai korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a gazdasági társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért. Az FB tagját, ebbéli minőségében a Társaság tagja illetve munkáltatója nem utasíthatja. Feladatai és hatásköre A Társaság vezető tisztségviselőitől, illetve a vezető állású munkatársaitól felvilágosítást kérhet, a Társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja. Köteles megvizsgálni a Taggyűlés napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely a Taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik. A számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a Taggyűlés csak a Felügyelő Bizottság írásbeli javaslatának birtokában határozhat, az Igazgatóság pedig a Felügyelő Bizottság által jóváhagyott javaslatot terjeszti a Taggyűlés elé. Köteles összehívni a Taggyűlés rendkívüli ülését, és javaslatot tesz annak napirendjére, ha a Felügyelő Bizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, az alapszabályba, illetve a Taggyűlés határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a Társaság érdekeit. Tevékenysége során módja van esetenként külső szakértőt, illetőleg szakértői szervet megbízni. Az FB, illetőleg az FB bármely tagja kezdeményezheti a Taggyűlés által hozott jogsértő határozat bírósági felülvizsgálatát. Az FB elnöke képviseli a Társaságot az Igazgatóság vagy az Igazgatóság tagja ellen a Taggyűlés határozata alapján és az Igazgatóság tagjai által indított perben. Véleményezi a könyvvizsgáló által elé terjesztett írásbeli jelentéseket. Meghatározza a tárgyévet megelőző év december 31-ig a bizottság munkatervét, munkatervének meghatározása előtt egyeztet a Társaság könyvvizsgálójával. Gyakorolja a Taggyűlés által ráruházott munkáltatói feladatok ellátását, így az ügyvezető igazgatók szabadság engedélyezését is. Szervezeti egységbe tartozó egységek, munkakörök 3.11 FB elnöke

15 . SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Oldal: 14./ FB tagok 3.2. Könyvvizsgáló Munkakör célja A tulajdonosok által választott önálló és független könyvvizsgáló ellenőrzi a Társaság beszámolóját és vagyon adatait. Szervezeti azonosító: 3.2 Jogállása A független könyvvizsgáló a Taggyűlésnek tartozik beszámoló illetve jelentési kötelezettséggel. A könyvvizsgáló a Taggyűlésen tanácskozási joggal vehet részt. Feladatai és hatásköre A Társaság beszámolóját és vagyonkimutatását, továbbá a Taggyűlés elé terjesztett minden lényeges üzleti jelentést az adatok valódisága és a jogszabályi előírásoknak való megfelelősége szempontjából köteles megvizsgálni és erről a Taggyűlésnek jelentést előterjeszteni; Egyebekben az Igazgatóság munkáját elősegíteni és szakmailag támogatni tartozik; A könyvvizsgáló a Taggyűlésen köteles részt venni. A könyvvizsgáló véleményének meghallgatása nélkül a számviteli törvény szerinti beszámolóról a Taggyűlés nem hozhat döntést A könyvvizsgáló általánosan tájékozódhat a Társaság ügyeinek viteléről, e körben: a Társaság Igazgatósági és FB tagjaitól, valamint dolgozóitól felvilágosítást kérhet; megvizsgálhatja a Társaság pénztárát, értékpapír-, áru- és szerződésállományát, bankszámláját; jogosult a Taggyűlésen részt venni; az FB ülésén részt vehet; köteles az FB-t tájékoztatni és a Taggyűlés összehívását kérni, ha tudomása szerint a Társaság vagyonának jelentős csökkenése várható, vagy a vezető tisztségviselők felelősségét felvető tényről szerez tudomást; jogosult a fenti pontban részletezett javaslata elutasítása vagy nem teljesítése esetén a Taggyűlés összehívását kezdeményezni, illetve ha az a szükségessé vált döntéseket nem hozza meg, a cégbírósághoz fordulni. 4. Döntési fórumok 4.1.Taggyűlések A Társaság legfőbb döntési fóruma a Taggyűlés, ahol a legfontosabb stratégiai kérdések kerülnek megvitatásra. A Taggyűlést rendesen az Igazgatóság döntése alapján az általános ügyvezető igazgató hívja össze. 4.2.Igazgatósági ülések A cégvezetés meghatározó fóruma az Igazgatósági ülés, amit az általános ügyvezető igazgató rendszeres időközönként vagy esetileg hív össze. Az Igazgatósági ülés összehívását indokolt esetben a területi ügyvezető igazgatók is kezdeményezhetik az általános ügyvezető igazgatónál. A rendszeres Igazgatósági ülések helyszínére és napirendjére vonatkozóan az általános ügyvezető igazgató adja ki az éves programot legkésőbb tárgy év január 15.-ig. Az Igazgatósági üléseken az ügyvezető igazgatót távollétében az arra kijelölt személy képviselheti. Az Igazgatósági ülések résztvevői a négy választott ügyvezető igazgató és szükséges esetben az általános ügyvezető igazgató által kijelölt igazgató helyettes, vagy más munkavállaló illetve külsős személy. Az Igazgatósági ülések döntései rendszerint a Társaság egészére vonatkozó stratégiai döntések. Az Igazgatósági döntéseket a jelenlévők közösen, a lefektetett szabályok szerint hozzák meg. A döntéseket határozat vagy utasítás formájában az általános ügyvezető igazgató teszi közzé az érintett munkaszervezet

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT VÍZ- ÉS CSATORNASZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 13. kiadás Hatályba léptette:.. Kurdi Viktor elnök-vezérigazgató Kecskemét, 2015. január 1. Jelen dokumentum

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT VÍZ- ÉS CSATORNASZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 12. kiadás Hatályba léptette:.. Kurdi Viktor elnök-vezérigazgató Kecskemét, 2014.október 1. Jelen dokumentum

Részletesebben

A Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság Cégjegyzékszáma: Cg. 05 10 000406 Szervezeti és Működési Szabályzata

A Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság Cégjegyzékszáma: Cg. 05 10 000406 Szervezeti és Működési Szabályzata A Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság Cégjegyzékszáma: Cg. 05 10 000406 Szervezeti és Működési Szabályzata egységes szerkezetben a 2013. március 20 án kelt módosítással

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Nyomon követési lap 4 I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 5

TARTALOMJEGYZÉK. Nyomon követési lap 4 I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 5 TARTALOMJEGYZÉK Nyomon követési lap 4 I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 5 II. FEJEZET ÁLTALÁNOS RÉSZ 5 1. Cím Alanyi hatály 5 2. Cím Időbeli hatály 6 3. Cím A társaság főbb adatai 6 4. Cím A társaság tevékenységi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT FŐVÁROSI CSATORNÁZÁSI MŰVEK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Azonosító szám: Kiadás: 1.19. Budapest, 2015. március 1. TECHNIKAI OLDAL Kiadás dátuma: 2015. 03. 01. Oldalak

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készült: Kiadva: Érvényes: 2013. április 1. Leitner László ügyvezető igazgató 2013. április 1-től Tartalom I. A Társaság adatai, tevékenységi köre, jogállása...4 1. Bevezetés...4

Részletesebben

A FŐVÁROSI VÍZMŰVEK ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.07.01.

A FŐVÁROSI VÍZMŰVEK ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.07.01. A FŐVÁROSI VÍZMŰVEK ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.07.01. Szabályzat 2/51 Tartalom 1. Az utasítás célja... 5 2. Alkalmazási terület... 5 2.1. Kapcsolódó dokumentumok... 5 2.1.1. Külső dokumentumok...

Részletesebben

BAKONY VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2012.

BAKONY VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2012. K-398/2014. BAKONY VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2012. A 2013. december 19-i módosítással egységes szerkezet TARTALOMJEGYZÉK A SZERVEZETI MŰKÖDÉSI

Részletesebben

ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt. SZERVEZETI- és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt. SZERVEZETI- és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt. SZERVEZETI- és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Szervezeti és Működési Szabályzat Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...5 1. A szabályzat alkalmazási köre... 5 2. A Társaság főbb adatai...

Részletesebben

A MIPRODUKT Reklám- és Nyomdaipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Cégjegyzékszáma: Cg. 05-09-003780 Szervezeti és Működési Szabályzata

A MIPRODUKT Reklám- és Nyomdaipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Cégjegyzékszáma: Cg. 05-09-003780 Szervezeti és Működési Szabályzata A MIPRODUKT Reklám- és Nyomdaipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Cégjegyzékszáma: Cg. 05-09-003780 Szervezeti és Működési Szabályzata egységes szerkezetben a 2014.... napján kelt módosítással

Részletesebben

A MIK MISKOLCI INGATLANGAZDÁLKODÓ ZRT.

A MIK MISKOLCI INGATLANGAZDÁLKODÓ ZRT. A MIK MISKOLCI INGATLANGAZDÁLKODÓ ZRT. Hatályos: napjától Jóváhagyó: Miskolc Holding Zrt. Igazgatósága Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 4 1. Az Alapítóra vonatkozó rendelkezések... 4 2. A SZMSZ

Részletesebben

ALAPSZABÁLYZAT. Szervezeti és Működési Szabályzat. Szabályzat érvényessége, hatálya: 2012. 11. 28. Határozatlan ideig. Papp László

ALAPSZABÁLYZAT. Szervezeti és Működési Szabályzat. Szabályzat érvényessége, hatálya: 2012. 11. 28. Határozatlan ideig. Papp László ALAPSZABÁLYZAT N-0503 0. Módosítás 1. oldal (83) Szabályzat címe: Szervezeti és Működési Szabályzat Szabályzat azonosító száma: 10. sz. módosítás Szabályzat érvényessége, hatálya: 2012. 11. 28. Határozatlan

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Veszprém, Pápai út 41. Szervezeti és Működési Szabályzata Az Szabályzat hatályba lépésének napja: 2013. április 24. Jóváhagyta: A Zrt. Igazgatósága 12/2013. (IV.24.). Ig. sz. határozattal 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Módosítással egységes szerkezetben)

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Módosítással egységes szerkezetben) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Módosítással egységes szerkezetben) FŐVÁROSI KÖZTERÜLET-FENNTARTÓ ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat rendeltetése,

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2011. KÜLÖNSZÁM I.

ÉRTESÍTŐ 2011. KÜLÖNSZÁM I. ÉRTESÍTŐ 2011. KÜLÖNSZÁM I. Utasítások A MÁV-START Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint Döntési és Hatásköri Listája Egyéb közlemények: A 12/2010. sz. MÁV-START Értesítő megjelenését követően

Részletesebben

SZERVEZETI- ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI- ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI- ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Változat: 21.0. Készítette: Molnár Sándor Hatályba léptette: Érd, 2015. január 1. A dokumentumban lévő valamennyi információ az ÉTV Kft. tulajdona; üzleti, vagy más célra

Részletesebben

SZEGEDI VÍZMŰ ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZEGEDI VÍZMŰ ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZEGEDI VÍZMŰ ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: a Szegedi Vízmű Zrt. Igazgatósága a../2014. (.. sz. határozatával I. BEVEZETÉS Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: SZMSZ)

Részletesebben

MIKOM Miskolci Kommunikációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. Szervezeti és Működési Szabályzat

MIKOM Miskolci Kommunikációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. Szervezeti és Működési Szabályzat MIKOM Miskolci Kommunikációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Tartalomjegyzék I. fejezetbevezető rendelkezések... 4 II. FejezetA MIKOM Nonprofit Kft. irányítási

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (a módosításokkal egységes szerkezetben) Szekszárd, 2013. május 16. Bebics János vezérigazgató Bevezető A GEMENC VOLÁN Zrt. Felügyelő Bizottsága a társaság Alapszabályának

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. O M S Z I N o n p r o f i t K f t. Cím: 1062 Budapest, Bajza u. 32. Levélcím: 1364 Budapest, Pf.: 83 Telefon: (36-1) 411-3090 Fax: (36-1) 266-3419 E-mail: omszikht.titkarsag@mail.tvnet.hu SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék Oldal: 2 / 43 1. A KNYKK Zrt. irányításának általános szabályai...4 1.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat rendeltetése, alkalmazása, hatálya...4 1.2. Általános adatok...4 1.2.1. A társaság

Részletesebben

szervezeti és működési szabályzat

szervezeti és működési szabályzat szervezeti és működési szabályzat Az Alapító jóváhagyta 2014. szeptember 30-án meghozott 4/2014. sz. határozatával Hatályba lépésének napja a Felügyeletnek a Társaság mint pénzügyi vállalkozás alapítását

Részletesebben

Szombathelyi MSH Rendezvényház Kulturális és Szolgáltató Kiemelkedően Közhasznú Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata

Szombathelyi MSH Rendezvényház Kulturális és Szolgáltató Kiemelkedően Közhasznú Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata Szombathelyi MSH Rendezvényház Kulturális és Szolgáltató Kiemelkedően Közhasznú Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata B E V E Z E T Ő Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata a Magyar Köztársaság

Részletesebben

ALAPÍTÓI HATÁROZAT az ABONYI VÁROSFEJLESZTŐ Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosításáról

ALAPÍTÓI HATÁROZAT az ABONYI VÁROSFEJLESZTŐ Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosításáról 65/2013. (III. 28.) számú Képviselő-testületi határozat melléklete ALAPÍTÓI HATÁROZAT az ABONYI VÁROSFEJLESZTŐ Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosításáról Az ABONYI VÁROSFEJLESZTŐ Korlátolt

Részletesebben

A Büki Gyógyfürdő Zrt.

A Büki Gyógyfürdő Zrt. H 9740 Bükfürdő, Termál krt. 2. Tel.: 36-94-558-080, Fax: 36-94-358-023 Internet: www.bukfurdo.hu e-mail: bgyzrt@spabuk.hu A Büki Gyógyfürdő Zrt. egységes szerkezetű SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) DKV Debreceni Közlekedési Zrt. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) A FEJEZET Sorszám: A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. Igazgatósága 2014. november 28-i ülésén hozott 397/2014 (11.28.) sz. Igazgatósági

Részletesebben

A VOLÁNBUSZ ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A VOLÁNBUSZ ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA VOLÁNBUSZ KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG A VOLÁNBUSZ ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A VOLÁNBUSZ ZRT. 7/SZ/2015 SZ. SZABÁLYZATA 2015 T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. A SZABÁLYOZÁS

Részletesebben

2.._~ 1- szám ú előterjesztés

2.._~ 1- szám ú előterjesztés --------------------------------------- Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 2.._~ 1- szám ú előterjesztés Előterjeszt és a Képviselőtestülete részére a KŐKERT Kőbányai Non-profit

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 3626-1/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 27-i ülésére Tárgy: Részvétel a Magyar Tanyasi Termék Nonprofit Kft. alapításában Az előterjesztést

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BÁNYAVAGYON-HASZNOSÍTÓ Nonprofit Közhasznú Kft. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2010. november 10. Jóváhagyom: Dr. Fellegi Tamás Nemzeti fejlesztési miniszter 20/2010. (XI.10.) számú Tulajdonosi

Részletesebben