KISKUNSÁGI VÍZIKÖZMŰ-SZOLGÁLTATÓ KFT.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KISKUNSÁGI VÍZIKÖZMŰ-SZOLGÁLTATÓ KFT."

Átírás

1 Fejezet: Dokumentum cím. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Oldal: 1./1 KISKUNSÁGI VÍZIKÖZMŰ-SZOLGÁLTATÓ KFT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013

2 . SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Oldal: 1./62 KISKUNSÁGI VÍZIKÖZMŰ-SZOLGÁLTATÓ KFT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK. I. 1 TECHNIKAI SZAKASZ 1. Dokumentum helye 2. Technikai adatok 3. Hatályba lépés II. ÁLTALÁNOS SZAKASZ Víziközmű-szolgáltató aktuális adatai Víziközmű-szolgáltató bemutatása Cég képviselet, cégjegyzés Szabályozás célja, hatálya Társaság szervezete Szervezeti rendszer bemutatása III. RÉSZLETEZŐ SZAKASZ A CÉGVEZETÉS MŰKÖDÉSE 1. Taggyűlés 2. Igazgatóság 3. Ellenőrző szervek 4. Döntési fórumok 5. Szervezeti egységek működése 6. A stratégiai-operatív működési rend Központi irányítás Igazgatási csoport Műszaki irányítási osztály Műszaki csoport Technológiai csoport Szakelőadói csoport Laboratórium Gazdaság irányítási osztály Munka- és bérügyi csoport Közgazdasági csoport Értékesítési csoport /6.0/7.0 Üzemigazgatóságok /6.1/7.1 Műszaki irányítás

3 . SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Oldal: 2./ /6.2/7.2 Ivóvíz ágazat /6.3/7.3 Szennyvíz ágazat /6.4/7.4 Ügyfélszolgálati csoport /6.5/7.5 Igazgatási csoport B. MUNKASZERVEZET MŰKÖDÉSI RENDJE C. D Foglalkoztatással kapcsolatos előírások Munkáltatói jogok gyakorlása Munkáltatói jogkörök Alkalmazottak jogai és kötelezettségei Társaság képviselete Cégbélyegző Bankszámla feletti rendelkezés Utalványozási jog Szerződéskötési jog ÉRDEKVÉDELMI KAPCSOLATOK 1. Munkahelyi Szakszervezet Kollektív szerződés Üzemi Tanács 59 EGYÉB JOGSZABÁLYI KÖTÖTTSÉGEK 1. Információk közlése Üzleti titok Vagyonnyilatkozat 59 E. MELLÉKLETEK 1. sz. melléklet: Szervezeti ábra. 2. sz. melléklet: Vízszolg. ágazat üzemei, vízellátó rendszerei és üzemeltetési formái. 3. sz. melléklet: Csatszolg. ágazat üzemei, szvízelvezető rendszerei és üzemeltet.formái. 4. sz. melléklet: Hatályos Társasági Szerződés.

4 . SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Oldal: 3./62 IV. TECHNIKAI SZAKASZ 1. Dokumentum helye Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat a KISKUNSÁGI VÍZIKÖZMŰ-SZOLGÁLTATÓ KFT. dokumentum gyűjteményének része. Az a Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. szellemi terméke, ezért a vonatkozó jogszabályok szerint védelmet élvez. 2. Technikai adatok Szabályzat dokumentálási azonosító: S1 Dokumentum változat száma: Szabályzat kiadás napja: Szabályzatot összeállította: Szabályzatot ellenőrizte: Kiadott eredeti példányszám: szeptember 17. Farkas István területi ügyvezető igazgató Mátyus Zoltán általános ügyvezető igazgató Komlósi György területi ügyvezető igazgató Szigeti Attila területi ügyvezető igazgató Deczkiné Gillich Márta gazdasági igazgató helyettes 6 példány Hatályba lépés kelte: október Hatályba lépés A jelen Szervezeti és Működési Szabályzatot a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal jóváhagyása alapján hatályba léptetem. Kecel, szeptember 17. Mátyus Zoltán általános ügyvezető igazgató Farkas István területi ügyvezető igazgató Komlósi György területi ügyvezető igazgató Szigeti Attila területi ügyvezető igazgató Deczkiné Gillich Márta gazdasági igazgató helyettes

5 . SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Oldal: 4./62 II. ÁLTALÁNOS SZAKASZ 1. Víziközmű-szolgáltató aktuális adatai 1.1.Víziközmű-szolgáltató általános adatai Társaság megnevezése: Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Társaság rövid megnevezése: Kiskun-víz Kft. Székhely címe: Postacím: Telefon: Fax: Honlap: Adóig.azonosító szám: Statisztikai számjel: Számlavezető bank: Bankszámla szám: H-6237 Kecel, Avar tér 1.sz. H-6237 Kecel, Avar tér 1.sz / / OTP Bank Zrt Víziközmű-szolgáltató cégadatai Cégbejegyzés szám: Cégbejegyzés kelte: Társaság cégformája: Társaság tulajdonosai: Társaság törzsbetétje: Alapítás időpontja: Működés időtartama: szeptember 16. Korlátolt Felelősségű Társaság Települési önkormányzat: 54 db Társasági Szerződésben részletezve Magyar Állam: képviseli MNV. Zrt ,- Ft azaz háromszázharminckilencmillió forint június 28. határozatlan 1.3.Víziközmű-szolgáltató telephelyei 6237 Kecel 6300 Kalocsa 6200 Kiskőrös 6400 Kiskunhalas Avar tér 1.sz. Hősök útja 38.sz. Dózsa György. u.43. Kőrösi út 5. Telephelyek 2318 hrsz hrsz. 97 hrsz hrsz. Központi telep Üzemigazgatósági központ Üzemigazgatósági központ Üzemigazgatósági központ Fióktelepek Kalocsai Üzemigazgatóság A Kalocsai Üzemigazgatóság fióktelepeinek felsorolását és adatait a Társasági Szerződés tartalmazza. Kiskőrösi Üzemigazgatóság A Kiskőrösi Üzemigazgatóság fióktelepeinek felsorolását és adatait a Társasági Szerződés tartalmazza. Kiskunhalasi Üzemigazgatóság A Kiskunhalasi Üzemigazgatóság fióktelepeinek felsorolását és adatait a Társasági Szerződés tartalmazza. 1.4.Víziközmű-szolgáltató tevékenységi köre Társaság fő tevékenységi köre: /TEÁOR 2008.szerint/ 3600 Víztermelés, vízkezelés, vízellátás

6 . SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Oldal: 5./62 Társaság további tevékenységeinek felsorolását és azok TEÁOR számának megjelölését a mindenkor érvényben levő Társasági Szerződés tartalmazza. 2. Víziközmű-szolgáltató bemutatása 2.1.Víziközmű-szolgáltató jogállása A Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft, korlátolt felelősségű társaság formában működő gazdasági társaság, amely június 28.-án a Bács-Kiskun megye középső és déli térségében elhelyezkedő települések víziközmű vagyonának működtetésére összeolvadással jött létre. A gazdasági társaságot a Halasvíz Kft., a Kalocsavíz Kft. és a Kőrösvíz Kft. tulajdonosai alapították. A Társaság az átalakulás előtti vállalkozásoknak általános jogutódja. A Társaság elsősorban Kalocsa, Kiskőrös és Kiskunhalas valamint ezek földrajzi körzete területén az ivóvízellátás biztosítására, ivóvíz-szolgáltatásra, az ivóvíz-szolgáltatással összefüggő egyéb tevékenység ellátására továbbá csatorna-szolgáltatásra, szennyvíz-ártalmatlanításra, a szennyvíz-szolgáltatással kapcsolatos egyéb feladatok ellátására jött létre a víziközmű-szolgáltatásról szóló évi CCIX. törvény előírásai maradéktalan kielégítése érdekében. A Társaság, mint jogi személy, saját cégneve alatt jogokat szerezhet, és kötelezettségeket vállalhat, így különösen tulajdont szerezhet, szerződést köthet, pert indíthat és perelhető. A Társaság jogalanyiságként működése során szerződéses kapcsolatba kerül harmadik személyekkel. A Társaság a szerződéseit tevékenysége keretében önállóan köti a céljai megvalósítása érdekében. A Társaság a perbeli cselekményeit jogi meghatalmazottja útján végzi. A fentieken túlmenően a Társaság önálló adó-, munkajogi és társadalombiztosítási jogalanyisággal rendelkezik 3. Cég képviselet, cégjegyzés 3.1.Cég képviseletre feljogosított személyek A Társaságot rendszerint az általános ügyvezető igazgató képviseli harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt. Az Üzemigazgatóságok operatív intézkedései tekintetében a területi ügyvezető igazgatók látják el a cég képviseletet. A cég egészét érintő stratégiai kérdésekben az általános ügyvezető igazgató illetve az általa képviseleti joggal felruházott területi ügyvezető igazgató kompetens a képviseletre. Az általános ügyvezető igazgató az ügyek más esetileg meghatározott csoportjára nézve a Társaság területi ügyvezető igazgatóit illetve munkavállalóit képviseleti joggal ruházhatja fel. Ez azonban nem mentesíti az általános képviselet felelőssége alól. 3.2.Cégjegyzés módja A Társaság cégjegyzése úgy történik, hogy az általános ügyviteli, szervezeti kérdésekben a céget az általános ügyvezető igazgató önállóan jegyzi. Az egyes Üzemigazgatósági területeken az érintett ellátási körzet területi ügyvezető igazgatója az Igazgatóság által átruházott operatív cselekményekben önállóan jegyzi az üzemigazgatóságot. Ezekről a működés közben meghozott Igazgatósági határozatok és utasítások intézkednek. 4. Szabályzat célja, hatálya 4.1.Szabályozás célja A jelen Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg a Kiskun-Víz Kft. munkaszervezetét és rögzíti azokat az alapvető feladatokat, amelyek a munkaszervezet működéséhez szükségesek. A Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatát, valamint annak mindenkori aktualizálását és módosításait az Igazgatóság fogadja el és teszi közzé. Az Igazgatóság a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény, valamint az idevonatkozó jogszabályok és a Társasági Szerződés alapján hozza meg a Társaság működésével kapcsolatos döntéseket. Az Igazgatóság dönt a Társaság belső szabályzatai elfogadásában, az azokban megjelölt ügyekben.

7 . SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Oldal: 6./ Szabályzat hatálya Területi hatály A jelen Szervezeti és Működési Szabályzat a Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. üzemeltetési területére terjed ki, az érintett ellátási területen a működtetése alá tartozó ágazatokra értendően. A területi hatály alá tartozó egyes telephelyeket és fióktelepeket a Víziközmű-szolgáltatás aktuális adatai című fejezet valamint a hatályos Társasági Szerződés részletezi Időbeli hatály A jelen Szervezeti és Működési Szabályzat az Igazgatóság tartalmi ellenőrzése és elfogadó nyilatkozata után lép hatályba, amit a szakmai felügyeletet ellátó Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási Hivatal jóváhagyása érvényesít. 4.3.Felügyeleti szervek Törvényességi Felügyelet: Szervezeti Felügyelet: Szakmai Felügyelet: Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága, Kecskemét Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási Hivatal, Budapest Alsó-Tiszavidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi Felügyelőség, Szeged és Vízügyi 4.4.Szabályzat alapfogalmai Az SZMSZ-ben alkalmazott kifejezéseket és alapfogalmakat az alábbi tartalmi megkötésekkel használjuk. A további alapfogalmak a jogszabályokban rögzített tartalomnak megfelelően vannak alkalmazva. Víziközmű-szolgáltató: A víziközművek szabályszerű üzemeltetését és az azzal megvalósuló szolgáltatást végző gazdasági társaság Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft.: a jelen Szervezeti és Működési Szabályzatot alkalmazó gazdasági társaság. Továbbiakban: Társaság rövid nevű formában Kiskun-víz Szervezeti és Működési Szabályzat: a Társaság döntéseit és működését szabályozó belső dokumentum. Továbbiakban: SZMSZ Társasági Szerződés: A Társaság Alapító okirata, amely tartalmazza a Társaságra vonatkozó legfontosabb megállapodásokat. A mindenkori változásoknak megfelelően aktualizált Társasági Szerződés tekintendő érvényesnek. Továbbiakban: TSZ Gördülő fejlesztési terv: A Társaság által működtetett víziközmű-rendszerek felújítási, beruházási terve a Vktv. által jóváhagyott keretek között és tartalommal. Továbbiakban: Gft. Felügyelő Bizottság: A Társaság működését, gazdasági tevékenységét ellenőrző egység. A továbbiakban: FB. 5. Társaság szervezete A Társaság szervezete, irányítási és ellenőrzési rendszere a következő szervekből, és egységekből áll. Cégvezetés azon belül Taggyűlés Ellenőrző szervek Igazgatóság és az általuk közvetlenül irányított Munkaszervezet valamint az önálló Munkavállalói érdekképviselet.

8 . SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Oldal: 7./62 6. Szervezeti rendszer bemutatása Az alábbiakban a szervezeti ábra szerinti felépítést részletezzük és az ott alkalmazott azonosítók szerinti tagolást követve mutatjuk be a Társaság szervezetét Irányító és ellenőrző szervezetek 1.0 Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. Taggyűlése. 2.0 Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. Igazgatósága 3.0 Ellenőrző szervek 9.0 Munkavállalói érdekképviselet 6.2. Munkaszervezet A vertikális tagolás szerint magában foglalja a munkaszervezet egészét, amelyet az alábbi egységek alkotnak. Az Igazgatóság irányító szervezete alá tartoznak a következők: 4.0 Központi irányítás 5.0 Kalocsai Üzemigazgatóság 6.0 Kiskőrösi Üzemigazgatóság 7.0 Kiskunhalasi Üzemigazgatóság A négy szervezeti egység horizontális megosztása működési egységekre a következőképpen történt. Központi irányítás egységei 4.1 Igazgatási csoport 4.2 Műszaki irányítási osztály 4.3 Gazdaság irányítási osztály Központi irányítás egységeinek alegységei és munkakörei 4.01 Általános ügyvezető igazgató Igazgatási csoport egység Az igazgatási csoport további alegységeket nem foglal magába, így itt csak a munkaköreit tüntetjük fel Titkárnő 4.12 Jogi képviselő 4.13 Takarító Műszaki irányítási osztály egység Műszaki irányítási osztály alegységei a következők a jelen SZMSZ rendszerében 4.22 Műszaki csoport 4.23 Technológiai csoport 4.24 Szakelőadói csoport 4.25 Laboratórium Az egyes alegységekhez tartozó munkakörök az alábbiakban kerülnek részletezésre. Műszaki irányítási osztály munkakörei 4.21 Műszaki ügyvezető igazgató helyettes Műszaki csoport munkakörei Energetikus (villamos mérnök) Technikai irányító (gépészmérnök)

9 . SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Oldal: 8./62 Technológiai csoport munkakörei Víztechnológus (víztechnológus mérnök) Szennyvíztechnológus (szennyvíztechnológus mérnök) Környezettechnológus (környezetmérnök) Hidrogeológus Szakelőadói csoport munkakörei Informatikai szakelőadó Minőségirányítási előadó Munka- és tűzvédelmi szakelőadó Műszertechnikai szakelőadó Laboratórium Laboratórium-vezető (vegyészmérnök) Biológus (biológus mérnök) Laboránsok Gazdaság irányítási osztály egység Gazdaság irányítási osztály alegységei a következők 4.32 Munka- és bérügyi csoport 4.33 Közgazdasági csoport 4.34 Értékesítési csoport Az egyes alegységekhez tartozó munkakörök az alábbiak Gazdaság irányítási osztály munkakörei 4.31 Gazdasági ügyvezető igazgató helyettes Munka- és bérügyi csoport munkakörei Munka- és bérügyi előadó Közgazdasági csoport munkakörei Közgazdasági csoportvezető Könyvelő Pénzügyi előadó Statisztikus, adatszolgáltató Értékesítési csoport munkakörei Értékesítési csoportvezető Üzemigazgatóságok egységei Az üzemigazgatóságok egységeit egy teljes struktúrát felölelő elméleti Üzemigazgatóság szervezeti felépítésén keresztül mutatjuk be. Lényegében az Üzemigazgatóságok felépítése is megegyezik ezzel, de a helyi sajátosságokhoz illesztett minimális eltérések léteznek, ezek azonban a munkaszervezet meghatározásában nem okoznak lényeges változtatást. Ahol arra mégis szükség van, ott azt kiemelten kezeljük. 5.0/6.0/7.0 Kalocsai/Kiskőrösi/Kiskunhalasi Üzemigazgatóság 5.1/6.1/7.1 Műszaki irányítás 5.2/6.2/7.2 Ivóvíz ágazat 5.3/6.3/7.3 Szennyvíz ágazat

10 . SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Oldal: 9./62 5.4/6.4/7.4 Ügyfélszolgálati csoport 5.5/6.5/7.5 Igazgatási csoport Üzemigazgatóság egységeinek alegységei és munkakörei 5.01/6.01/7.01 Területi ügyvezető igazgató Műszaki irányítás egység munkakörei 5.11/6.11/7.11 Műszaki vezető Ivóvíz ágazat egység munkakörei 5.21/6.21/7.21 Ivóvíz szolgáltatási ágazatvezető 5.22/6.22/7.22 Vízmű telepi főgépészek 5.23/6.23/7.23 Vízmű telepkezelők 5.24/6.24/7.24 Ivóvíz szolgáltatási ágazat karbantartási vezető 5.25/6.25/7.25 Ivóvíz ágazati karbantartók Szennyvíz ágazat egység munkakörei 5.31/6.31/7.31 Szennyvíz szolgáltatási ágazatvezető 5.32/6.32/7.32 Szennyvíz telepi főgépészek 5.33/6.33/7.33 Szennyvíz telepkezelők 5.34/6.34/7.34 Szennyvíz szolgáltatási ágazat karbantartási vezető 5.35/6.35/7.35 Szennyvíz ágazati karbantartók Ügyfélszolgálati csoport egység munkakörei 5.41/6.41/7.41 Ügyfélszolgálati vezető előadó 5.42/6.42/7.42 Ügyfélszolgálati előadó 5.43/6.43/7.43 Vízmérő leolvasók 5.44/6.44/7.44 Műszaki ügyfélszolgálati előadó Igazgatási csoport egység munkakörei 5.51/6.51/7.51 Titkárnő/titkárnő 5.52/6.52/7.52 Pénzügyi előadó 5.53/6.53/7.53 Hátralékkezelő 5.54/6.54/7.54 Laboráns 5.55/6.55/7.55 Raktáros 5.56/6.56/7.56 Diszpécser, portás 5.57/6.57/7.57 Takarítók Az egyes alegységek személyi állományára vonatkozó szabályokat az SZMSZ későbbi fejezete valamint az oda vonatkozó Munkaköri leírások részletezik Ellenőrző szervek A vállalkozás ellenőrzésére a jogszabályi kötelezettségek alapján felállított saját érdekeltségű ellenőrző szervek a következők. 3.1 Felügyelő Bizottság 3.2 Könyvvizsgáló Felügyelő Bizottság egység munkakörei 3.11 Felügyelő bizottsági elnök 3.12 Felügyelő bizottsági tagok 6.4. Munkavállalói érdekképviselet A Társaság munkaszervezetétől független munkavállalói oldal érdekképviseleti szervezetei a következők:

11 . SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Oldal: 10./ Üzemi Tanács 9.2 Munkahelyi Szakszervezet III. RÉSZLETEZŐ SZAKASZ A. Cégvezetés működése 1. Taggyűlés A Társaság legfőbb döntést hozó szerve a Taggyűlés, amely a tulajdonosok összességéből áll. Valamennyi tulajdonos jogosult a Taggyűlés tevékenységében részt venni. 1.1.Taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó döntések: - a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is; - pótbefizetés elrendelése és visszatérítése; - osztalékelőleg fizetésének elhatározása; - elővásárlási jog gyakorlása a Társaság által; - az elővásárlásra jogosult személy kijelölése; - az üzletrész kívülálló személyre történő átruházásánál a beleegyezés megadása; - eredménytelen árverés esetén döntés az üzletrészről; - üzletrész felosztásához való hozzájárulás és üzletrész bevonásának elrendelése; - döntés tag kizárásának kezdeményezéséről; - a Gt ban foglalt kivétellel az ügyvezetők megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; - a Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása; - a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; - olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a Társaság saját tagjával, ügyvezetőjével, vagy azok közeli hozzátartozójával {Ptk (b)}, illetve élettársával köt; - a tagok, az ügyvezetők, és a Felügyelő Bizottsági tagok, illetve a könyvvizsgáló elleni követelések érvényesítése; - a Társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának könyvvizsgáló által történő megvizsgálásának elrendelése; - az elismert vállalatcsoport létrehozásának előkészítéséről és az uralmi szerződés tervezetének tartalmáról való döntés, az uralmi szerződés tervezetének jóváhagyása; - a Társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása; - a társasági szerződés módosítása; - a törzstőke felemelésének, leszállításának elhatározása; - törzstőke-emelés esetén a tagok elsőbbségi jogának kizárása; - törzstőke-emelés során az elsőbbségi jog gyakorlására jogosultak kijelölése; - törzstőke felemelésekor, illetve az elsőbbségi jog gyakorlása esetén a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása; - törzstőke leszállításakor a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása; - azoknak az ügyleteknek a jóváhagyása, amelyekben a szolgáltatás, vagy ellenszolgáltatás értékhatára az ,- Ft-ot meghaladja; - mindazon ügyek, amelyeket törvény vagy a társasági szerződés a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal. A fentiekben megfogalmazottak a Gt. előírásai és a Taggyűlési döntések figyelembe vétele mellett a következőkkel egészülnek ki: - a területi ügyvezető igazgató személyére az Igazgatóság ellátási területéhez tartozó tulajdonosok tehetnek javaslatot. A területi ügyvezető igazgató személyére vonatkozó döntéseket kijelölés, eltávolítás csak az általános ügyvezető igazgató vélemények figyelembe vételével lehet meghozni; - a Gt ban foglalt jogok közül a Taggyűlés átruházza az operatív munkáltatói jogok (díjazás és juttatások meghatározása, szabadságolás engedélyezése, fegyelmi kérdésekben hozandó döntések javaslata, stb.) gyakorlását az FB.-re;

12 . SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Oldal: 11./62 - a Taggyűlés nem hozhat olyan döntést, nem kényszerítheti az Igazgatóságot olyan lépésre amely a Társaság céljaival, vagy valamely magasabb rendű jogszabály előírásaival ellenkezik; 1.2.Szavazati jog és annak gyakorlása A Taggyűlés akkor határozatképes, ha azon legalább 3 tag jelen van és a jelenlévő tagok a törzstőke legalább 75 %-át képviselik. Amennyiben a meghirdetett Taggyűlés a hiányzó képviselet miatt nem határozatképes, akkor az eredeti helyszínen és napirenddel, legalább 30 perccel később megismételt Taggyűlés határozatképesnek minősül, függetlenül a jelenlévők által képviselt tőke mértékétől. A Taggyűlés határozatait a jelenlévő tagok szavazatainak egyszerű szótöbbségével hozza, kivéve azon határozatokat, melyek meghozatalához a Gt. ettől eltérően rendelkezik, azzal azonban, hogy egyszerű szótöbbségnél is legalább három tag igen szavazata szükséges. 1.3.Szavazatok meghatározása és száma A tagok szavazatait a birtokolt törzsbetét arányában határozza meg a Taggyűlés úgy, hogy Ft érték jelent 1 db szavazatot. Az ennek megfelelően kialakított szavazati arányokat a mindenkor aktuális Társasági szerződés tartalmazza. A jelen SZMSZ összeállítása időpontjában az összes szavazatok száma: 3390 db. 1.4.Taggyűlés összehívása A Taggyűlést az általános ügyvezető hívja össze. A Taggyűlésre a tagokat a napirend közlésével és az azokat ismertető előterjesztések és kiegészítő anyagok csatolásával kell meghívni. A meghívók elküldése és a Taggyűlés napja között legalább 15 napi időköznek kell lennie. A Taggyűlés szabályszerű összehívás nélkül is megtartható, illetve azon határozat hozható, ha azon valamennyi tag jelen van és a Taggyűlés megtartásához hozzájárul. Ennek hiányában is a tagok a nem szabályosan összehívott, illetve megtartott Taggyűlésen elfogadott határozatot legkésőbb az ülés napjától számított 30 napon belül egyhangú határozattal érvényesnek ismerhetik el. A Taggyűlés állandó résztvevői a mindenkori gazdasági társaságokról szóló törvény rendelkezései szerinti meghívottak, az FB. elnöke továbbá a Társaság ügyvezető igazgatói, általános ügyvezető igazgató műszaki és gazdasági helyettesei és a Társaság könyvvizsgálója valamint jogtanácsosa. 2. Igazgatóság Jogállása A Társaság vezetését és a Munkaszervezet szervezeti egységeinek irányítását az Igazgatóság látja el. Jogállását a Társaság Taggyűlése által elfogadott Társasági Szerződés szabályozza. Az Igazgatóság a Társaság ügyvezető szerve. Az Igazgatóság tagjainak felelőssége a munkavégzés során teljes, mivel saját belátása és nem utasítás szerint jár el. Hatásköre, feladatai intézi a Társaság egészét érintő ügyeket és stratégiai döntések útján meghatározza a cselekvés fő irányait; kialakítja és irányítja a Társaság munkaszervezetét; végrehajtja a Taggyűlés határozatait, megvizsgálja a Felügyelő Bizottság észrevételeit és azok alapján intézkedéseket tesz; ugyancsak intézkedik a könyvvizsgáló, az állami vagy belső általános ellenőrzés során feltárt hiányosságok felszámolására; a Taggyűlés összehívására utasítja az általános ügyvezető igazgatót; a Taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben javaslattételi jog illeti meg; tagjai a Taggyűlésen tanácskozási joggal részt vesznek. az Igazgatóság dönt azokban a kérdésekben, amelyek nem tartoznak a Taggyűlés kizárólagos hatáskörébe, vagy amelyeket a Taggyűlés az Igazgatóság hatáskörébe utal, így különösen: az alaptőke felemelése a Társasági Szerződésben foglaltak szerint;

13 . SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Oldal: 12./62 irányítja a Társaság gazdálkodását; meghatározza a Társaság üzleti és fejlesztési koncepcióját, dönt a beruházások elveiről; jóváhagyja a Társaság működését meghatározó szabályzatokat és utasításokat, ezen belül kiemelkedően a Szervezeti és Működési Szabályzatát; szabályozza a Társaság képviseletének, kötelezettségvállalásainak eljárási rendjét, meghatározza az eljáró személyeket; a megválasztás, a visszahívás és a fegyelmi jogkör gyakorlásának a kivételével gyakorolja a munkáltatói jogokat (egyéb munkáltatói jogok) az ügyvezető igazgatók fölött; előterjeszti a Társaság beszámolóját és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó, a Felügyelő Bizottság által jóváhagyott javaslatot; a Társaság beszámolóját a hirdetményekre vonatkozó szabályok szerint közzéteszi, illetve a cégbírósághoz beterjeszti; gondoskodik a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről; évente legalább egyszer jelentést készít a Taggyűlés részére, évente kétszer pedig a Felügyelő Bizottság részére a Társaság alapvető közüzemi feladatainak a teljesítéséről, a cég vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról; az alaptőke-emelésről szóló Taggyűlési vagy Igazgatósági határozatot annak meghozatalát követő 30 napon belül bejelenti a cégbíróságnak; feltételes alaptőke-emelés esetében a mérleg jóváhagyását követő 30 napon belül bejelenti a cégbíróságnak a megelőző évben a feltételes alaptőke-emelésből származó alaptőke-emelkedést; az alaptőke felemelésének megtörténtét bejegyzés és közzététel végett a cégbíróságnak bejelenti; az alaptőke leszállítását, az ezt kimondó határozathozataltól számított 30 napon belül bejelenti a cégbíróságnak; az alaptőke leszállításáról szóló határozatot, a cégbírósági bejelentést követően kétszer egymás után, legalább 30 napos időközökkel a Cégközlönyben közzéteszi; meghatározza a szokásos kockázatot meghaladó kockázatú tevékenységeket; üzleti terv jóváhagyása érdekében eljár. Az Igazgatóság hatáskörébe tartozik továbbá: a Társaság jegyzett tőkéjének 5 %-át meghaladó hitel engedélyezése, amennyiben az nem folyószámlahitel; bármilyen vagyontárgy elidegenítése, ha a szerződés a Társaság jegyzett tőkéjének 5 %-át meghaladja; a Társaság vagyoni értékű jogának elidegenítése, ha a szerződés értéke a Társaság jegyzett tőkéjének 5 %-át meghaladja; a c) pontban meghatározott ügyletekkel nem összefüggésben a Társaság vagyonának, vagyoni értékű jogának a megterhelése, ha az a Társaság jegyzett tőkéjének a 20 %-át meghaladja és nem folyószámlahitel felvételével kapcsolatos; beszámolás a cég működéséről minden a Taggyűlés által meghatározott időpontban a tulajdonosok felé. Az Igazgatóság köteles nyolc napon belül a Felügyelő Bizottság egyidejű értesítése mellett a szükséges intézkedések megtétele céljából is a Taggyűlést összehívni, ha tudomására jut, hogy a Társaság saját tőkéje a veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent, vagy saját tőkéje a Gt (1) bekezdésében meghatározott összeg alá csökkent, vagy a Társaságot fizetésképtelenség fenyegeti, vagy fizetéseit megszüntette, és vagyona a tartozásokat nem fedezi. Az Igazgatóság jogait és feladatait testületként gyakorolja, az Igazgatósági tagok felelőssége egyetemleges. Az Igazgatóság tagjai feladatuk teljesítése során az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal kötelesek eljárni. Kötelezettségeik megszegésével a Társaságnak okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerint felelősek akkor is, ha a Társasággal munkaviszonyban állnak.

14 . SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Oldal: 13./62 Nem terheli a felelősség azt az Igazgatósági tagot, aki a határozat vagy intézkedés ellen tiltakozott és tiltakozását a Felügyelő Bizottságnak bejelentette. Az Igazgatóság a Felügyelő Bizottság kérésére a Társaság bármilyen ügyében felvilágosítást, jelentést ad akár testületileg, akár személyenként külön-külön. 3. Ellenőrző szervek A Társaság gazdálkodásának és kiemelten az Igazgatóság tevékenységének szabályszerűségét az Ellenőrző szervek kontrollálják. A Társaság ellenőrzését a 3 fős Felügyelő Bizottság és választott könyvvizsgáló végzi. Szervezeti azonosító: 3.0 A cégvezetés ellenőrző szerveit a Felügyelő Bizottság és a független Könyvvizsgáló alkotják. 3.1.Felügyelő Bizottság Szervezeti egység célja A tulajdonosok által választott Felügyelő Bizottság ellenőrzi a Társaság ügyvezetését, annak tevékenységét. Szervezeti azonosító: 3.1 Jogállása A FB a Taggyűlésnek tartozik beszámoló illetve jelentési kötelezettséggel. Az FB tagjai a Taggyűlésen tanácskozási joggal vesznek részt. Az FB testületként jár el. Tagjai korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a gazdasági társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért. Az FB tagját, ebbéli minőségében a Társaság tagja illetve munkáltatója nem utasíthatja. Feladatai és hatásköre A Társaság vezető tisztségviselőitől, illetve a vezető állású munkatársaitól felvilágosítást kérhet, a Társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja. Köteles megvizsgálni a Taggyűlés napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely a Taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik. A számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a Taggyűlés csak a Felügyelő Bizottság írásbeli javaslatának birtokában határozhat, az Igazgatóság pedig a Felügyelő Bizottság által jóváhagyott javaslatot terjeszti a Taggyűlés elé. Köteles összehívni a Taggyűlés rendkívüli ülését, és javaslatot tesz annak napirendjére, ha a Felügyelő Bizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, az alapszabályba, illetve a Taggyűlés határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a Társaság érdekeit. Tevékenysége során módja van esetenként külső szakértőt, illetőleg szakértői szervet megbízni. Az FB, illetőleg az FB bármely tagja kezdeményezheti a Taggyűlés által hozott jogsértő határozat bírósági felülvizsgálatát. Az FB elnöke képviseli a Társaságot az Igazgatóság vagy az Igazgatóság tagja ellen a Taggyűlés határozata alapján és az Igazgatóság tagjai által indított perben. Véleményezi a könyvvizsgáló által elé terjesztett írásbeli jelentéseket. Meghatározza a tárgyévet megelőző év december 31-ig a bizottság munkatervét, munkatervének meghatározása előtt egyeztet a Társaság könyvvizsgálójával. Gyakorolja a Taggyűlés által ráruházott munkáltatói feladatok ellátását, így az ügyvezető igazgatók szabadság engedélyezését is. Szervezeti egységbe tartozó egységek, munkakörök 3.11 FB elnöke

15 . SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Oldal: 14./ FB tagok 3.2. Könyvvizsgáló Munkakör célja A tulajdonosok által választott önálló és független könyvvizsgáló ellenőrzi a Társaság beszámolóját és vagyon adatait. Szervezeti azonosító: 3.2 Jogállása A független könyvvizsgáló a Taggyűlésnek tartozik beszámoló illetve jelentési kötelezettséggel. A könyvvizsgáló a Taggyűlésen tanácskozási joggal vehet részt. Feladatai és hatásköre A Társaság beszámolóját és vagyonkimutatását, továbbá a Taggyűlés elé terjesztett minden lényeges üzleti jelentést az adatok valódisága és a jogszabályi előírásoknak való megfelelősége szempontjából köteles megvizsgálni és erről a Taggyűlésnek jelentést előterjeszteni; Egyebekben az Igazgatóság munkáját elősegíteni és szakmailag támogatni tartozik; A könyvvizsgáló a Taggyűlésen köteles részt venni. A könyvvizsgáló véleményének meghallgatása nélkül a számviteli törvény szerinti beszámolóról a Taggyűlés nem hozhat döntést A könyvvizsgáló általánosan tájékozódhat a Társaság ügyeinek viteléről, e körben: a Társaság Igazgatósági és FB tagjaitól, valamint dolgozóitól felvilágosítást kérhet; megvizsgálhatja a Társaság pénztárát, értékpapír-, áru- és szerződésállományát, bankszámláját; jogosult a Taggyűlésen részt venni; az FB ülésén részt vehet; köteles az FB-t tájékoztatni és a Taggyűlés összehívását kérni, ha tudomása szerint a Társaság vagyonának jelentős csökkenése várható, vagy a vezető tisztségviselők felelősségét felvető tényről szerez tudomást; jogosult a fenti pontban részletezett javaslata elutasítása vagy nem teljesítése esetén a Taggyűlés összehívását kezdeményezni, illetve ha az a szükségessé vált döntéseket nem hozza meg, a cégbírósághoz fordulni. 4. Döntési fórumok 4.1.Taggyűlések A Társaság legfőbb döntési fóruma a Taggyűlés, ahol a legfontosabb stratégiai kérdések kerülnek megvitatásra. A Taggyűlést rendesen az Igazgatóság döntése alapján az általános ügyvezető igazgató hívja össze. 4.2.Igazgatósági ülések A cégvezetés meghatározó fóruma az Igazgatósági ülés, amit az általános ügyvezető igazgató rendszeres időközönként vagy esetileg hív össze. Az Igazgatósági ülés összehívását indokolt esetben a területi ügyvezető igazgatók is kezdeményezhetik az általános ügyvezető igazgatónál. A rendszeres Igazgatósági ülések helyszínére és napirendjére vonatkozóan az általános ügyvezető igazgató adja ki az éves programot legkésőbb tárgy év január 15.-ig. Az Igazgatósági üléseken az ügyvezető igazgatót távollétében az arra kijelölt személy képviselheti. Az Igazgatósági ülések résztvevői a négy választott ügyvezető igazgató és szükséges esetben az általános ügyvezető igazgató által kijelölt igazgató helyettes, vagy más munkavállaló illetve külsős személy. Az Igazgatósági ülések döntései rendszerint a Társaság egészére vonatkozó stratégiai döntések. Az Igazgatósági döntéseket a jelenlévők közösen, a lefektetett szabályok szerint hozzák meg. A döntéseket határozat vagy utasítás formájában az általános ügyvezető igazgató teszi közzé az érintett munkaszervezet

16 . SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Oldal: 15./62 felé. A döntéshozatal szabályaira vonatkozó tudnivalókat (döntés módja, szavazás érvényessége, szavazat számok, stb.) a külön erre vonatkozó Szabályzat részletezi. Igazgatósági ülések döntési hierarchiája az Igazgatóságon belüli szavazat többségen alapul. A döntés során az egyes ügyvezető igazgatók szavazatai egyenlő súllyal bírnak. Szavazat egyenlőség esetén az előterjesztést az elvárt módosítással, kiegészítéssel ismét be kell nyújtani és újra kell tárgyalni. Újabb szavazat egyenlőség esetén az általános ügyvezető igazgató szavazata dönt. Részrehajlás gyanúja esetén a döntés bármelyik igazgató részéről az FB előtt megtámadható. Ebben az esetben FB döntése mindenkire kötelező, azzal a kiegészítéssel, hogy a cselekmény nem meríti ki a Gt.szerinti ügydöntő FB. határozat fogalmát. 4.3.Vezetői értekezletek A Vezetői értekezleteket az ügyvezető igazgatók bármelyike összehívhatja az operatív kérdések és feladatok megfogalmazása, teljesítés beszámoltatása és ellenőrzése érdekében. A Vezetői értekezleteken az összehívást kezdeményező felsővezetőn túl az általa megnevezett személyek vesznek részt. A Vezetői értekezletek rendszerint a vertikális munkaszervezeti egységek állományára vonatkoznak, de meghívásra azon részt vehet más munkaszervezeti egység tagja vagy külsős személy (pl.: szakértő) is. A Társaság stratégiai kérdéseinek egyeztetése érdekében a műszaki ügyvezető igazgató helyettes és az egyes üzemigazgatósági műszaki vezetők kötelesek havonta egy alkalommal vezetői értekezletet tartani. Ennek időpontját, napirendjét és helyszínét a műszaki ügyvezető igazgató helyettes adja ki feljegyzés formájában. 5. Szervezeti egységek működése 5.1.Munkaszervezet A Társaság Munkaszervezete vertikálisan 4 szervezeti egységre tagolódik. Az első szervezeti egység a Központi irányítás, valamint a részben mellé, részben alárendelt három területi Üzemigazgatóság. 5.2.Függőségi kapcsolatok A szervezeti egységek kapcsolatait, az alá-, mellé- és fölérendeltségi viszonyokat a szervezeti ábra szemlélteti. Ennek megfelelően a magasabb szintű szervezeti egység vezetője irányítja a hozzá tartozó szervezeti egység/egységek vezetőjét, valamint közvetve, vezetőin keresztül az egységhez/egységekhez tartozó munkavállalókat. A szervezeti egységek és a szervezeti egységeken belül minden munkavállaló csak egy vezetővel állhat közvetlenül függőségi kapcsolatban. Közvetett függőségi kapcsolat elsősorban stratégiai másodsorban szakmai feladatok megoldására jöhet létre. Az ezekre vonatkozó meghatározásokat az egyes szakaszoknál az adott szervezeti egységre, vagy munkakörre vonatkozóan közöljük. A szakmai irányításra felhatalmazott vezetők az egyes Üzemigazgatóságokhoz munkavállalók feladatait csak az érintett területi ügyvezető igazgatók tájékoztatása mellett koordinálhatja. Minden szervezeti egység vezetője csak közvetlen felettesétől fogadhat el utasítást. Ettől eltérni csak különleges esetben lehet (pl. kárelhárítás), a jelen nem lévő, utasításra jogosult vezető értesítésével. Minden vezető köteles kijelölni az irányítása alatt lévő szervezeti egységben azt a munkatársat, aki távollétében helyettesíti, és erről tájékoztatni köteles felettesét, beosztottait és a társszervezeti egységeket. A feladatokkal összefüggő kérdésekben a szolgálati út betartása mindenki számára kötelező. A Kiskunsági Víziközmű-szolgáltató Kft. szervezeti felépítéséből adódó hatáskör-megosztás semmilyen körülmények között sem vezethet valamely szervezeti egység tevékenységének szubjektív befolyásolására. A Társaság szervezeti ábráját, amely közvetlen függőségi viszonyokat és a munkaszervezet felépítését mutatja be, az SZMSZ mellékletben tartalmazza. A közvetett függőségi kapcsolatok ábráját külön melléklet dolgozza fel, ami a szakmai irányítás hatékonyságát ismerteti.

17 . SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Oldal: 16./62 6. A stratégiai-operatív működési rend 2.0 Igazgatóság Az Igazgatóság tekintetében a Munkakör céljára, a Jogállásra és a Feladat, hatáskörre vonatkozó részletes kimunkálását az előző fejezet tartalmazza. Szervezeti egységbe tartozó munkakörök: 4.01 Általános ügyvezető igazgató 5.01 Kalocsai Üzemigazgatóság területi ügyvezető igazgatója 6.01 Kiskőrösi Üzemigazgatóság területi ügyvezető igazgatója 7.01 Kiskunhalasi Üzemigazgatóság területi ügyvezető igazgatója 4.0 Központi irányítás A központi irányítás végzi a Társaság általános irányítási, ügyvitel szervezési teendőit. A szakmai kérdések stratégiai megfogalmazását, majd azok területi lebontását is itt határozzák meg Általános ügyvezető igazgató Munkakör célja: Az általános ügyvezető igazgató szervezi és koordinálja a Társaság és az Igazgatóság stratégiai döntéseit, lebontja a végrehajtandó feladatokat a munkaszervezet egységeire és ellenőrzi azok végrehajtását. Állandó résztevője és közreműködője a Társaság Igazgatósági üléseinek. Javaslatot tesz a Társaság stratégiájára, szükség szerint kezdeményezi módosítását. A társasági célok elérése érdekében, az éves tervre tekintettel a társasági munkaszervezet irányításának megszervezése, a munkáltatói jog gyakorlása az alkalmazottak felett amennyiben a Taggyűlés vagy az Igazgatóság másként nem rendelkezik. Képviseli a Társaságot harmadik személlyel szemben, illetve bíróságok és más hatóságok előtt. Dönt az Igazgatóság határozatainak végrehajtása során felmerülő kérdésekben. Amennyiben Taggyűlési határozat (Társasági Szerződés, Alapító Okirat, Beruházási Szabályzat, Pénzkezelési Szabályzat, stb.) másképpen nem intézkedik, Igazgatósági döntés szerint jár el a szerződéskötések esetében. A Társaság iratanyag kezelésének irányítása és ellenőrzése a mindenkor érvényben lévő Iratkezelési Szabályzat alapján történik. Felügyeli a Társaság jogszerű működését. Felügyeli a külső társasági kommunikációt, a stratégiai belső kommunikációt, a rendezvények szervezését. Ellenőrzi a felelősségi körébe tartozó vezetők és szervezetek munkáját. Szervezeti azonosítók: Irányító szervezeti egység: Ellenőrző szervezeti egység: Taggyűlés 3.1 Felügyelő Bizottság 3.2 Könyvvizsgáló Jogállása: Az általános ügyvezető igazgató a Társaság munkaviszonyban álló alkalmazottja, felette a munkáltatói jogokat a Taggyűlés, illetve átadott hatáskörben az FB. gyakorolja. A Taggyűlésnek, az FB.-nek és az Igazgatóságnak tartozik beszámolási kötelezettséggel. Jogosult az általános ügyvezető igazgatói cím használatára. Helyettesítését a legnagyobb Feé-kel rendelkező területi ügyvezető igazgató látja el. A 3 munkanapot meghaladó szabadságolási szándékát köteles előzetesen az FB. elnökének bejelenteni.

18 . SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Oldal: 17./62 Feladatai, hatásköre: A Társaság Alapító Okiratában (Társasági Szerződésében) meghatározott feladatok végrehajtása érdekében: Végrehajtja a Társaság Taggyűlése és Igazgatósága határozatait, a legfontosabb (szervezetet érintő) kérdésekben kikéri a Társaság vezetőinek véleményét; Irányítja a Társaság stratégiájának kidolgozását és megvalósítását; A Társaság tervezési stratégiájának megújításával az éves üzleti terveket igazgatósági ülésre beterjeszti; Irányítja a Társaság munkaszervezetének működését, szükség esetén, soron kívül intézkedik, amelyről tájékoztatja az Igazgatóság tagjait; Kialakítja a Társaság munkaszervezeti és irányítási rendjéhez igazodó elszámolási, ellenőrzési és ösztönzési rendszert; A Társaság folyamatos működése érdekében a Társaság munkaszervezetének valamennyi egységére vagy egyes egységekre kiterjedően szabályzatot ad ki Általános ügyvezető igazgatói Utasítás elnevezéssel; A Munka Törvénykönyve szerint és a Taggyűlés valamint az Igazgatóság határozatainak megfelelően gyakorolja munkáltatói jogait, illetőleg teljesíti kötelezettségeit. A munkáltatói jog gyakorlását részben vagy egészben a Társaság alkalmazottaira átruházhatja; A jogszabályoknak és a Társasági Szerződésnek megfelelően segíti a Felügyelő Bizottság és a Könyvvizsgáló tevékenységét; Rendszeresen kapcsolatot tart a Munkahelyi Szakszervezettel, Üzemi Tanáccsal, működésükhöz biztosítja a törvényben előírt feltételeket; Képviseli a Társaságot harmadik személlyel szemben, illetve bíróságok és más hatóságok előtt; A munkáltatói jogkör gyakorlása a közvetlen irányítása alá tartozó munkavállalók felett; Koordinálja a személyi ösztönzési rendszer kialakítását és működtetését; Tervszerűen és folyamatosan javítja a munkavégzés körülményeit, biztosítja az egészséges és biztonságos munkavégzés, továbbá a termelés- és üzembiztonság feltételeit. A társasági keretek és feltételek között lehetőséget biztosít az alkalmazottak jóléti, szociális, kulturális, közművelődési és sportolási igényeinek kielégítésére; Koordinálja a területi ügyvezető igazgatók és a szakmai ügyvezető igazgató-helyettesek tevékenységét; Biztosítja a hatáskörébe rendelt feladatok ellátásához szükséges szabályzatok, utasítások és előírások betartását; Felügyeli az irányítása alá tartozó vezetők döntéseit; Biztosítja az Igazgatósághoz és a Felügyelő Bizottsághoz benyújtott, a saját területe által készített jelentések helyességét/valódiságát, valamint az ezt követő határozatok végrehajtását; Felügyeli a teljes körű dokumentumkezelési tevékenységet; Felügyeli a Társaság jogszerű működését; Felügyeli a külső társasági kommunikációt (stratégiakészítés, médiakapcsolatok, szóvivői feladatok, válságkommunikáció, cégarculat); Felügyeli a stratégiai belsőkommunikációt és a rendezvények szervezését; Irányítja a Társaság szponzori és karitatív tevékenységét; Irányítja az Igazgatóságra érkező ügyfélszolgálati panaszlevelek kezelését; Felügyeli a társasági dokumentum, fotó és film archívum kezelését; Felügyeli a testületi fórumok, vezetői értekezletek megszervezésével, a szervezeti tagságokkal, a különböző anyagok fordításával kapcsolatos feladatok végrehajtását; A K+F tevékenység irányítása és annak felügyelete. Irányítása alá tartozó egységek, munkakörök: 4.1 Igazgatási csoport 4.2 Műszaki irányítási osztály

19 . SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Oldal: 18./ Gazdaság irányítási osztály Felügyelete alá tartozó egységek: 5.0 Kalocsai Üzemigazgatóság 6.0 Kiskőrösi Üzemigazgatóság 7.0 Kiskunhalasi Üzemigazgatóság 4.1 Igazgatási csoport Szervezeti egység célja: A központi irányítás igazgatási, szervezési és adminisztrációs rendszerének felállítása és működtetése. Szervezeti azonosítók: Egység azonosítója: Szakmai irányítási kapcsolat: Általános ügyvezető igazgató 5.51 Kalocsai Üzemigazgatóság titkársága 6.51 Kiskőrösi Üzemigazgatóság titkársága 7.51 Kiskunhalasi Üzemigazgatóság titkársága Jogállása: Az általános ügyvezető igazgató közvetlen irányítása alá tartozik. Feladatai, hatásköre: a napi szóbeli és írásbeli információs forgalom lebonyolítása; kapcsolattartás és együttműködés a szervezeti egységekkel; értekezletek megszervezése, ezekről jegyzőkönyvek készítése; a Társaság PR tevékenységének koordinálása, irányítása a Társaság jogi képviselete; központi irodaház üzemeltetése, irodák és szociális helyiségek takarítási munkáinak megszervezése és elvégeztetése; Szervezeti egységbe tartozó alegységek, munkakörök 4.11 Titkárnő 4.12 Jogi képviselő 4.13 Takarító 4.11 Titkárnő Munkakör célja: Az általános ügyvezető igazgató és a központi irodaház információ áramlásának hatékony bonyolítása. Szervezeti azonosítók Általános ügyvezető igazgató Jogállása A központi irányítás általános ügyvezető igazgató közvetlen irányítása alá tartozik. A munkakör csak főállású munkavállalóval tölthető be. Feladatai, hatásköre a napi szóbeli és írásbeli információs forgalom lebonyolítása; kapcsolattartás és együttműködés a szervezeti egységekkel az információáramlás biztosítása érdekében; az általános ügyvezető igazgató saját hatáskörébe tartozó iratok kezelése, iktatása, irattározása;

20 . SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Oldal: 19./62 értekezletek megszervezése, napirendjük összeállítása, ezekről jegyzőkönyvek, emlékeztetők, egyéb dokumentációk készítése; szervezési feladatok ellátása külső és belső megbeszélések, rendezvények, utazások kapcsán; a belső kommunikáció támogatása, aktív szerepvállalás a faliújságok működtetésében és a belső újság és egyéb céges kiadványok szerkesztésében; a Társaság PR tevékenységének koordinálása, irányítása központi irodaház üzemeltetése, irodák és szociális helyiségek takarítási munkáinak megszervezése; a központi irodaházhoz tartozó eszközök megőrzése és a karbantartásukról való gondoskodás, valamint az eszközök, felszerelések beszerzése, tárolása, nyilvántartása, leltározása; cégszintű rendezvények szervezése, a Társaság által szervezett rendezvények, értekezletek megtartásához az igényelt helyiségek alkalomhoz illő előkészítése; a Társaság iratforgalmának bonyolítása (bejövő és kimenő iratok iktatása, irattározása, postázása); 4.12 Jogi képviselő Munkakör célja: A Társaság jogi képviseletének ellátása. Szervezeti azonosítók Általános ügyvezető igazgató Jogállása A központi irányítás általános ügyvezető igazgató közvetlen irányítása alá tartozik. A munkakör külsős vállalkozó munkavállalóval is betölthető. Feladatai, hatásköre a Társaság jogi képviselete; a felhasználókkal kialakuló tisztázatlan jogi helyzetek rendezése; a peres ügyekben való képviselet a Társaság érdekeit és optimális működését elősegítendő; az egyes jogszabályi változások figyelése és arra az érintett vezetők figyelmének felhívása; jogszabályi értelmezésekben segítségnyújtás; az általános cégképviselet teljesítése; 4.13 Takarító Munkakör célja: A központi irodaház és környezetének tisztán-, rendben-tartása. Szervezeti azonosítók Általános ügyvezető igazgató Jogállása A központi irányítás általános ügyvezető igazgató közvetlen irányítása alá tartozik. A munkakör külsős vállalkozó munkavállalóval is betölthető. Feladatai, hatásköre a központi irodaház helyiségeinek tisztántartása; a szükséges eszközök és szerek biztosítása; a környezet általános rendben tartása; a keletkezett hulladékok szükség szerinti titkosított kezelése; a birtokába került információs (külső vállalkozás esetén) bizalmas kezelése.

A Felügyelő Bizottság feladatai

A Felügyelő Bizottság feladatai I. A Felügyelő Bizottság feladatai A Felügyelő Bizottság feladata a Társaság ügyvezetésének ellenőrzése, munkájának szakmai támogatása, a tulajdonos érdekeinek védelme. Ennek érdekében ellenőrzi a társaság

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. 1 1. Általános rendelkezések: A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) rendelkezéseit a tervező-és

Részletesebben

ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. ALAPÍTÓ OKIRATA

ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. ALAPÍTÓ OKIRATA ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. ALAPÍTÓ OKIRATA ~ 1 ~ ALAPÍTÓ OKIRAT A Fejér Megyei Önkormányzat alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)

Részletesebben

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 I. A Magyar Vámügyi Szövetség (továbbiakban: Szövetség) adatai Elnevezése: Magyar: Angol: Német: Francia: Magyar Vámügyi Szövetség Hungarian

Részletesebben

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására J A V A S L A T az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására Ózd, 2015. október 29. Előterjesztő: Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft ügyvezetője Ózd Város

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Hatályos: 2010. október 26. napjától AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜGYREND

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜGYREND FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜGYREND TrophyResort Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 2038 Sóskút, Petőfi Sándor utca 39., cégjegyzékszám: 13-10-041236) ("Társaság") 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 A

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Alapító okirat

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Alapító okirat AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Alapító okirat Alulírott alapító, a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseinek megfelelően a következők szerint állapítja

Részletesebben

BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. IGAZGATÓSÁGA BÉKÉSCSABA, IRÁNYI U. 4-6.

BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. IGAZGATÓSÁGA BÉKÉSCSABA, IRÁNYI U. 4-6. BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. IGAZGATÓSÁGA BÉKÉSCSABA, IRÁNYI U. 4-6. Ikt. sz.: 23/2014. NYIL V ANOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel! Tárgy: ALAPÍTÓI DÖNTÉS A Békéscsaba Vagyonkezelő

Részletesebben

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata Kelt: Budapest, 2006.november 16. 2 Az Alapítvány adatai: Az Alapítvány cégneve: Alkalmazott Tudományért

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Vasi Rendőr Sportsegély- és Sportegyesület Elnöksége Szám:.../ 2007 VASI RENDŐR SPORTSEGÉLY ÉS SPORTEGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szombathely 2007. május 30. 2 A Vasi Rendőr Sportsegély-

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét képező szerződésminta alkalmazásával

Részletesebben

Kezdő vállalkozói aktivitás ösztönzése Vállalkozási jog. Dr. Szalay András munkajogász

Kezdő vállalkozói aktivitás ösztönzése Vállalkozási jog. Dr. Szalay András munkajogász Kezdő vállalkozói aktivitás ösztönzése Vállalkozási jog Dr. Szalay András munkajogász A jog: tenger. Nem kimerni kell, hanem hajózni rajta. I. Gazdasági társaságok Gazdasági társaságok közös jellemzői

Részletesebben

A Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatótanácsának ügyrendje

A Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatótanácsának ügyrendje A Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatótanácsának ügyrendje A Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: "Társaság") Igazgatótanácsának (a továbbiakban:

Részletesebben

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) 1.1. A társaság cégneve:... Korlátolt Felelősségű Társaság A társaság

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: május 21. Author. Author Deleted: október

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: május 21. Author. Author Deleted: október HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2015. május 21. Deleted: 3 Deleted: október Deleted: 0 TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése. 3 1. A HTE képviselete.

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelő bizottsága Ügyrendjének jóváhagyásáról

Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelő bizottsága Ügyrendjének jóváhagyásáról Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 461. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelő bizottsága Ügyrendjének

Részletesebben

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tatabánya, 2012. október 29. VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ)

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2001. május 03. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza

Részletesebben

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12.

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. ÜGYREND Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. Tartalomjegyzék 1. A Felügyelő Bizottság működése...3 1.1.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010. december 16-án tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Gödöllői Távhőszolgáltató Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadására

Részletesebben

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK. egységes szerkezetbe foglalt ÜGYRENDJE

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK. egységes szerkezetbe foglalt ÜGYRENDJE A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK egységes szerkezetbe foglalt ÜGYRENDJE A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Felügyelő

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. közgyűlési határozatai

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. közgyűlési határozatai Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság közgyűlési határozatai A Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1097 Budapest, Ecseri út 14-16.)

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013..

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013.. HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2013.. TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése... 3 1. A HTE képviselete... 3 2. Titkárság... 3 3. Ügyvezető

Részletesebben

HTE Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. székhely: 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 12. ALAPÍTÓ OKIRATA. Budapest, 2015. május 21.

HTE Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. székhely: 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 12. ALAPÍTÓ OKIRATA. Budapest, 2015. május 21. HTE Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság székhely: 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 12. ALAPÍTÓ OKIRATA Budapest, 2015. május 21. Alapító Okirat 1./ A Társaság elnevezése Cégneve: HTE Nonprofit

Részletesebben

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21.

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21. Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2001. június 21. 2 TARTALOMJEGYZÉK I./ Szervezeti felépítés 1./ Közgyűlés 2./ Elnökség 3./ Munkaszervezet:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Komárom Városi Sportegyesület 2922 Komárom, Stadion út 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2009. április 24. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza az egyesület szerveinek,

Részletesebben

Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Szervezeti felépítés

Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Szervezeti felépítés Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Szervezeti felépítés 1.1. Kuratórium 1.1.1. Elnöke Dr. Haraszti György 1.1.2. Tagjai Prof. Dr. Haraszti György Tallai Gábor Dr. Róna Tamás Frisch György

Részletesebben

POLGÁRMESTER ELŐ TERJESZTÉS. a CSEPELI PIAC Kft. alapító okiratának módosításáról

POLGÁRMESTER ELŐ TERJESZTÉS. a CSEPELI PIAC Kft. alapító okiratának módosításáról BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER ELŐ TERJESZTÉS a CSEPELI PIAC Kft. alapító okiratának módosításáról Készítette: Lakatos Sándorné ügyvezető igazgató Dr. Hricsovinyi István társasági jogi képviselő

Részletesebben

J A V A S L A T. az ÓZDINVEST Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására

J A V A S L A T. az ÓZDINVEST Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására J A V A S L A T az ÓZDINVEST Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására Ózd, 2015. október 29. Előterjesztő: ÓZDINVEST Kft ügyvezetője Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. július

Részletesebben

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA. BARCIKA PRÍMA Kft. (3700 Kazincbarcika, Egressy tér 3.)

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA. BARCIKA PRÍMA Kft. (3700 Kazincbarcika, Egressy tér 3.) a 43/2012.(II.28.) sz. Ökt. határozat 1.sz. melléklete TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA BARCIKA PRÍMA Kft. (3700 Kazincbarcika, Egressy tér 3.) 1./ A tagok a társasági szerződés 2./ pontját az alábbiak szerint

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 9/A. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS

Részletesebben

A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A /2009.( ) Kgy.sz.határozat melléklete A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság Szervezeti és

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2007. április 12. TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése...3 1. A HTE képviselete...3 2. Titkárság...3 3. Ügyvezető

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

TULAJDONOSI BIZOTTSÁGÁNAK

TULAJDONOSI BIZOTTSÁGÁNAK NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM TULAJDONOSI BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE (( SOPRON 2013 A Nyugat-magyarországi Egyetem (a továbbiakban: egyetem) Tulajdonosi Bizottsága a nemzeti

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1 TELEFON +36 84 504100 FAX:+36 84 504 103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő: Siófok, 2016. január 12... Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

A Kft. és az Rt. Dr.Kenderes Andrea 2011. Április 9.

A Kft. és az Rt. Dr.Kenderes Andrea 2011. Április 9. A Kft. és az Rt. Dr.Kenderes Andrea 2011. Április 9. Vagyonegyesítő társaságok Korlátolt felelősségű társaság ( Kft.) Részvénytársaság: Nyilvános alapítsású Rt. ( NyRt.) Zártalapítású (ZRt.) Az Rt. lehet:

Részletesebben

7. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat

7. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat 7. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának (a továbbiakban: SzMSz) 12. c) pontjában

Részletesebben

A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Jelen ügyrend meghatározza az Őrmester Vagyonvédelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság székhelye: H-1142 Budapest, Ógyalla tér 8-9. (a továbbiakban: Társaság) 2013. február

Részletesebben

AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. Általános rendelkezések

AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. Általános rendelkezések AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar (továbbiakban: PTE IGYK) hatályos szabályzatai alapján az Illyés Gyula Szakkollégium (továbbiakban:

Részletesebben

SZEGEDI KÖZLEKEDÉSI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT. módosítása

SZEGEDI KÖZLEKEDÉSI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT. módosítása SZEGEDI KÖZLEKEDÉSI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT módosítása Preambulumába az eddigiek helyébe az alábbi kerül beiktatásra: Az 1997. évi CXLIV. tv. alapján, egyszemélyes korlátolt felelősségű

Részletesebben

16/2013. (VI. 13) számú határozat

16/2013. (VI. 13) számú határozat 16/2013. (VI. 13) számú határozat A Vasútegészségügyi Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft. Taggyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a MÁV Zrt. Vasútegészségügyi Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft-ben fennálló

Részletesebben

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, TEVÉKENYSÉGI KÖRE, IDŐTARTAMA

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, TEVÉKENYSÉGI KÖRE, IDŐTARTAMA TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS Az ÉMOK Észak-magyarországi Oktatási és Közlekedésfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság létrehozásáról, amelyet a jelen szerződés 5. pontjában megjelölt felek a gazdasági társaságokról

Részletesebben

Üzleti Jog I. Társasági jog 4. A gazdasági társaság szervei. A társaság szervezeti struktúrája Áttekintés

Üzleti Jog I. Társasági jog 4. A gazdasági társaság szervei. A társaság szervezeti struktúrája Áttekintés Üzleti Jog I. Társasági jog 4. A gazdasági társaság szervei Pázmándi Kinga A társaság szervezeti struktúrája Áttekintés A gazdasági társaság szervei: a társaság legfőbb stratégiai döntéshozó szerve ( taggyűlés

Részletesebben

Az OTDT Agrártudományi Szakmai Bizottságának Szervezeti és Működési Szabályzata

Az OTDT Agrártudományi Szakmai Bizottságának Szervezeti és Működési Szabályzata Az OTDT Agrártudományi Szakmai Bizottságának Szervezeti és Működési Szabályzata Az agrártudományi területen működő diákkörök tevékenységének összehangolását a agrártudományi szakmai bizottság (a továbbiakban:

Részletesebben

Budajenői Vízművek Kft. Szervezeti és Működési Szabályzat 1/11. Érvényes: január 1-től. Készítette: Ribizsár Zoltán ügyvezető

Budajenői Vízművek Kft. Szervezeti és Működési Szabályzat 1/11. Érvényes: január 1-től. Készítette: Ribizsár Zoltán ügyvezető Budajenői Vízművek Kft. Szervezeti és Működési Szabályzat Érvényes: 2013. január 1-től Készítette: Ribizsár Zoltán ügyvezető 1/11 Tartalom 1. Az utasítás célja... 3 2. Alkalmazási terület... 3 2.1. Kapcsolódó

Részletesebben

A MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. A Magyar Vámügyi Szövetség (továbbiakban: Szövetség) adatai

A MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. A Magyar Vámügyi Szövetség (továbbiakban: Szövetség) adatai A MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. A Magyar Vámügyi Szövetség (továbbiakban: Szövetség) adatai Elnevezése: Magyar: Angol: Német: Francia: Magyar Vámügyi Szövetség Hungarian

Részletesebben

MAGYAR NEMZETI BANK ALAPÍTÓ OKIRATA

MAGYAR NEMZETI BANK ALAPÍTÓ OKIRATA A MAGYAR NEMZETI BANK ALAPÍTÓ OKIRATA 1. Fejezet: A TÁRSASÁG ADATAI 1.1 A társaság cégneve: (a továbbiakban: MNB) Magyar Nemzeti Bank Az MNB cégnevét a cégjegyzékbe a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001.

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, szerződésminta 1 alkalmazásával, a következők szerint állapítja meg az alábbi korlátolt felelősségű

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E HATÁLYOS 2010. SZEPTEMBER 14. NAPJÁTÓL AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Részletesebben

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Tisztelt érdeklődő! Ezt a dokumentumot tájékoztatásul tesszük közzé. Célja, hogy Ön előzetesen átlássa a társaság alapításával járó egyes adminisztratív kötelezettségeit. Magyarázó szövegeket az egyes

Részletesebben

Felügyelő Bizottságának Ügyrendje

Felügyelő Bizottságának Ügyrendje A FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Felügyelő Bizottságának Ügyrendje 2013. 03. 25. 1/8 A FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai Szolgáltató

Részletesebben

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek.

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek. Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata 2. sz. melléklet A szabályzat az Önkormányzattal a fürdővagyon használatba adására és annak működtetésére kötött szerződés 13. pontjában kapott

Részletesebben

Dr.~ztián jegyző. Lf :U. szám ú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Dr.~ztián jegyző. Lf :U. szám ú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Lf :U. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. Felügyelőbizottsága

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: I. 2-468/2007. Üi.: dr. Ortutay Miklós Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete bmj MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: MATERM Kft. alapítása és a

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 3. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni Kommunikációs Központ Kft. létrehozásáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 3. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni Kommunikációs Központ Kft. létrehozásáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2015. július 9-ei I. rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 3. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni

Részletesebben

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét

Részletesebben

KÖZPARK Kispesti Köztisztasági és Közfoglalkoztatási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. Felügyelőbizottságának Ügyrendje

KÖZPARK Kispesti Köztisztasági és Közfoglalkoztatási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. Felügyelőbizottságának Ügyrendje KÖZPARK Kispesti Köztisztasági és Közfoglalkoztatási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottságának Ügyrendje Tartalomjegyzék: 1. A Felügyelőbizottság általános jogállása, és a működésére

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2016. május 25.-ei ülésére Nyílt ülésen

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006.

Részletesebben

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE 2015. március 24. A MOL Magyar Olaj- és

Részletesebben

Kis- és középvállalkozások. Társas vállalkozások. Gazdasági társaságok. Ügyvezetés I. és II.

Kis- és középvállalkozások. Társas vállalkozások. Gazdasági társaságok. Ügyvezetés I. és II. Kis- és középvállalkozások Ügyvezetés I. és II. Társas vállalkozások Külön jogszabályban rögzített Korlátolt és korlátlan felelősség Jogi és természetes személy alapíthatja Kettős könyvvezetés Társasági

Részletesebben

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök I. Az ügyrend célja Az ügyrend célja, hogy meghatározza az alapszabályban

Részletesebben

Víziközmű Alágazati Párbeszéd Bizottság /VÁPB/ Szervezeti és Működési Szabályzata. 2004. március

Víziközmű Alágazati Párbeszéd Bizottság /VÁPB/ Szervezeti és Működési Szabályzata. 2004. március Víziközmű Alágazati Párbeszéd Bizottság /VÁPB/ Szervezeti és Működési Szabályzata 2004. március 2 Bevezetés Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat a vízi-közmű szolgáltatók, - munkáltatói és munkavállalói

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje I. A Számvizsgáló Bizottság és tagjai 1. Az IPA Magyar Szekció (a továbbiakban: Magyar Szekció) Számvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)

Részletesebben

Intézményműködtetés, valamint az új Teleki téri Piac és Termelői Piac vezetőinek képviseleti jogosultsága

Intézményműködtetés, valamint az új Teleki téri Piac és Termelői Piac vezetőinek képviseleti jogosultsága Intézményműködtetés, valamint az új Teleki téri Piac és Termelői Piac vezetőinek képviseleti jogosultsága Az - az Igazgatóság döntési jogköre mellett - teljes jogkörrel gyakorolja a képviseleti jogát.

Részletesebben

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRS AS ÁG S ZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRS AS ÁG S ZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRS AS ÁG S ZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény

Részletesebben

MUNKASZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA (1. számú)

MUNKASZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA (1. számú) 6/2014. (I. 16.) határozat 1. sz. melléklete MUNKASZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA (1. számú) Melyet megkötöttek egyrészről: a BARCIKA ART Kft. (székhely: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 5., képviseletében: Kazincbarcika

Részletesebben

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium 1138 Budapest, Váci út 107. Felnőttképzési szervezete A SZAKMAI TANÁCSADÓ TESTÜLET MŰKÖDÉSI RENDJE Összeállította: Tajti Zsuzsanna Elfogadta

Részletesebben

4./ A Közgyűlés - a többi alapítóval együtt - a társaság ügyvezetőjének a társasági szerződésben meghatározott időtartamra Kékes Pétert jelöli ki.

4./ A Közgyűlés - a többi alapítóval együtt - a társaság ügyvezetőjének a társasági szerződésben meghatározott időtartamra Kékes Pétert jelöli ki. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 22/1996./II.1./ sz. h a t á r o z a t a a Pécsi Ipari Park közhasznú társaság létrehozásáról 1./ A Közgyűlés úgy döntött, hogy a Pécs-Baranyai Kereskedelmi

Részletesebben

A Postás Szakszervezet Női Tagozatának Szervezeti és Működési Szabályzata

A Postás Szakszervezet Női Tagozatának Szervezeti és Működési Szabályzata A Postás Szakszervezet Női Tagozatának Szervezeti és Működési Szabályzata A Női Tagozat a Postás Szakszervezet (továbbiakban PSZ) Alapszabályának 9. -a alapján az egyenlő bánásmód, de elsősorban a munkavállaló

Részletesebben

SZEGEDI VÍZMŰ ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZEGEDI VÍZMŰ ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZEGEDI VÍZMŰ ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: a Szegedi Vízmű Zrt. Igazgatósága a../2015. (.. sz. határozatával I. BEVEZETÉS Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: SZMSZ)

Részletesebben

ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Pick Alapítványi Bölcsőde 6725 Szeged Szabadkai út 18. Tel. /fax: 62/567-177 Tel.: 62/ 421-477 Fenntartó: Pick Gyermeknevelési Alapítvány Adószám: 18469910-1-06 E-mail: pickalapitvany@invitel.hu ÉRDEKKÉPVISELETI

Részletesebben

/í/(7. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

/í/(7. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere ~l:~). számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyásáról

Részletesebben

Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer

Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer A Szövetség tagja lehet bárki, aki a Green Business Szövetség filozófiáját elfogadja és e gondolat a tevékenységében tükröződik. Tagjaink között szívesen látjuk

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat a Szekszárdi Mérnöki Szolgáltató Kft. alapító okiratának módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S

TÁRGY: Javaslat a Szekszárdi Mérnöki Szolgáltató Kft. alapító okiratának módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 234. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Szekszárdi Mérnöki Szolgáltató Kft. alapító okiratának módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG SZAKMAI- ÉS VERSENYBIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG SZAKMAI- ÉS VERSENYBIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG SZAKMAI- ÉS VERSENYBIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E Elfogadta az MKSZ Szakmai- és Versenybizottsága 2012. május 31-én Jóváhagyta az MKSZ Elnöksége 2012. július 3-án 2 Az MKSZ

Részletesebben

Dombó-Land Térségfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság 7200 Dombóvár, Szabadság u. 18. A DOMBÓ-LAND TÉRSÉGFEJLESZTŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

Dombó-Land Térségfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság 7200 Dombóvár, Szabadság u. 18. A DOMBÓ-LAND TÉRSÉGFEJLESZTŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Dombó-Land Térségfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság 7200 Dombóvár, Szabadság u. 18. A DOMBÓ-LAND TÉRSÉGFEJLESZTŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2016. március 1

Részletesebben

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, szerződésminta 1 alkalmazásával, a következők szerint állapítják meg az alábbi korlátolt felelősségű társaság társasági

Részletesebben

M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE június 7.

M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE június 7. M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE 2012. június 7. 2 M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE Az M9 Térségi Fejlesztési Tanács (a továbbiakban: Tanács) Szervezeti és Működési Szabályzata (a továbbiakban:

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T. I. A társaság általános működési feltételei

A L A P Í T Ó O K I R A T. I. A társaság általános működési feltételei MELLÉKLET A L A P Í T Ó O K I R A T A Baranya Megyei Önkormányzat (a továbbiakban: alapító) a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 54-56. -ai, a Gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV.

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat

EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi

Részletesebben

Egyesületi alapszabály

Egyesületi alapszabály EASZ-01 - Egyesület adatai 1. Kötelező rendelkezések az általános rendelkezések körében 1.1. az egyesület neve Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület 1.2. az egyesület székhelye Irányítószám Község, város Közterület

Részletesebben

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Az Önkormányzati Hivatal alapító okiratának kelte, száma, alapítás időpontja 1./ 10./2002. ( II.13.) sz. Kt. határozatával fogadta

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 18 napján a Demecseri Polgármesteri Hivatal A épülete (4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1.) Polgármester Irodájában

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 6. számú melléklet Az önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 38.. (1) bekezdése értelmében: "A képviselőtestület egységes hivatalt hoz létre - polgármesteri

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Segédanyag) 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. hatályba lépésével

Részletesebben

A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG AUDIT BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE

A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG AUDIT BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG AUDIT BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE 1. STÁTUSZ, CÉL ÉS SZEREP 1.1. A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a Társaság

Részletesebben

A SÁRRÉTI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SÁRRÉTI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. Fejezet A SÁRRÉTI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1.1. Az intézmény neve: Sárréti Múzeum (fej- és körbélyegzőjén: Sárréti Múzeum) 1.2. Az intézmény székhelye: Szeghalom, Tildy Zoltán u. l4.

Részletesebben

7622 Pécs, Széchenyi tér 1.

7622 Pécs, Széchenyi tér 1. A Tüke Busz Közösségi Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapító Okirata 1 I. Cégnév, székhely, telephely, időtartam, elérhetőség 1.1. Cégnév: A Társaság cégneve: Tüke Busz Közösségi Közlekedési

Részletesebben

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Nyt. szám: /2012 1. számú példány NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Társaság 2005. április 28-i évi rendes Közgyűlésére

ELŐTERJESZTÉS a Társaság 2005. április 28-i évi rendes Közgyűlésére a Társaság 2005. április 28-i évi rendes Közgyűlésére Tárgy: A 2004. üzleti év lezárása, ezen belül az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság, a Könyvvizsgáló jelentései, a mérleg jóváhagyása, döntés a 2004.

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Hejőkürt Község Önkormányzata mint ajánlatkérő közbeszerzési eljárásai előkészítésének, lefolytatásának belső felelősségi rendjét, a nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Nonprofit Kft. A társaság székhelye: 3600 Ózd, Bolyki főút 4. 93.11 Sportlétesítmény működtetése főtevékenység

ALAPÍTÓ OKIRAT. Nonprofit Kft. A társaság székhelye: 3600 Ózd, Bolyki főút 4. 93.11 Sportlétesítmény működtetése főtevékenység 1. melléklet a.../2015. (III.26.) határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT Amely abból a célból készült, hogy az alapító Ózd Város Önkormányzata a sport és szabadidős szolgáltatások átlátható, színvonalas ellátása

Részletesebben