Édes. Anyanyelvünk A NYELVEK VILÁGÁBÓL ÁRA: 250 FT MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK KELLEMES ÜNNEPEKET ÉS BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Édes. Anyanyelvünk A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 250 FT MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK KELLEMES ÜNNEPEKET ÉS BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK!"

Átírás

1 A NYELVEK VILÁGÁBÓL ÁRA: 250 FT Édes MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK KELLEMES ÜNNEPEKET ÉS BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK! Anyanyelvünk DECEMBER XXXVI. ÉVF. 5. SZÁM Pólya Tibor: Szolnoki tél É A A TARTALOMBÓL: Büky László: Gondolkodószék Gerstner Károly: Szinonimakényszer kényszerszinonimák Minya Károly: Trendi a retró Kulcsár István: Harkiv, Baki, Szakartvelo Kemény Gábor: Képzelt levélváltás egy szolgáltatóval Pölcz Ádám: A pragmatikus Babits Balázs Géza: Nyelvészfilmek Születésnapi beszélgetés a 80 esztendõs Pomogáts Bélával És: kiadványok, nyelvi események, rejtvények, új szavak

2 2015-tõl változik az Édes Anyanyelvünk terjesztése Tisztelt Olvasóink! Az Édes Anyanyelvünk hírlapárusi terjesztését 2015-tõl a csekély forgalom és a nagy költség miatt megszüntetjük. Egyúttal jelezzük, hogy több könyvesbolttal kötünk szerzõdést lapunk friss és régebbi számainak árusításáról. Az Édes Anyanyelvünket 2015-tõl csak azoknak a szövetségi (egyesületi) tagjainknak tudjuk küldeni, akik december 31-ig rendezik tagdíjukat (vagyis még 2014-ben befizetik a és a évi tagdíjat). Nyomatékosan kérjük, hogy legkésõbb december 31-ig utalják át a Szövetség számlájára (OTP ) a tagdíjat 2000, ill forintot, az esetleges elmaradást, illetve, ha lehetõségük van rá, felemelt tagdíjjal támogassák egyesületünket. A banki utalás közlemény rovatában tüntessék fel, hogy mely évre rendezik a tagdíjukat! Akik a jelzett határidõig befizetik a tagdíjat, azok 2015 februárjától a megjelenés napján postaládájukba kapják a lapot. Akik késlekednek a fizetéssel, azok csak a befizetést követõ második-harmadik hónaptól kaphatják meg a lapot, visszamenõlegesen nem juthatnak hozzá, mert a lap példányszámát az elõfizetõk és a tagdíjfizetõk számához igazítjuk. Természetesen továbbra is mód van bármely postahivatalban, postásnál külön is elõfizetni lapunkat (1250 Ft/év). Sokak kérésére igyekszünk ebbe a lapszámba csekket is tenni, de jelezzük, hogy a sok ezer csekk elkészíttetése tetemes összeg, valamint egy-egy csekkes befizetés esetenként több száz forintos terhet ró az egyesületre, ezért a tagdíjfizetésnek ezt a módját a továbbiakban nem tudjuk vállalni. Mindenkit kérünk a banki átutalásra (számlavezetõ bankjában, elektronikus úton vagy ismerõs segítségével), ez utóbbi esetben a közlemény rovatban tüntessék fel, hogy kinek a tagdíját rendezik és mely évre/évekre. A tagsággal, a tagdíj rendezettségével, a postai kiküldéssel 2015-tõl Hujber Szabolcs szerkesztõségi titkárunk foglalkozik. Tartsanak velünk 2015-ben is! A szerkesztõség Pólya Tibor (Szolnok, április 25. Szolnok, november 29.) magyar festõ, grafikus. Tanulmányait az Iparmûvészeti Fõiskolán kezdte Budapesten, majd több évig Münchenben és Párizsban képezte magát és 1919 között állandó tagjává vált a szolnoki mûvésztelepnek, ugyanakkor a kecskeméti mûvésztelepen is megfordult. Impresszionista stílusban festett táj- és alakos képeket. Könyveket is illusztrált, például Krúdy Gyula, Karinthy Frigyes mûveit. Ötletes plakátterveket, reklámgrafikákat, karikatúrákat is készített, amelyekkel nagy sikere volt a képes és mûvészeti folyóiratokban, a Nyugatban is jelentek meg grafikái ig minden évben volt kiállítása az Ernst Múzeumban ben és 1928-ban Amerikában járt, s a Kossuthszobor leleplezése alkalmából New Yorkba utazott küldöttség útjáról albumot adott ki. Az 1930-as években a szolnoki mûvésztelepen élt, annak egyik vezetõje volt. TARTALOM Büky László: Gondolkodószék... 3 Gerstner Károly: Szinonimakényszer kényszerszinonimák... 4 Balázs Géza: Miért érdekes? Tábori, alapító- és búcsúlevél... 5 Minya Károly: Trendi a retró... 6 Kemény Gábor: Nem lehet egy napon (vagy lapon?) említeni vele... 7 Kovács József: Szondi kettõ apródja... 7 Kulcsár István: Harkiv, Baki, Szakartvelo; Bubis vagy mentes?... 8 Pölcz Ádám: A pragmatikus Babits... 9 Dóra Zoltán: Durrantott a váci színház Holczer József: Az értelem derékba tördelése...10 Mészáros Imréné: Tûzön-vízen, röviden...10 Kemény Gábor: Képzelt levélváltás egy szolgáltatóval.. 11 Láng Miklós: Javítsuk ki!...11 Málnási Ferenc: Egy százéves erdélyi vers üzenete...12 Balázs Géza: Nyelvészfilmek...13 Simon Eszter: Finnugor nyelvû közösségek támogatása online tartalmak létrehozásában...14 Hujber Szabolcs: Lõrincze-díjasai: Koltói Ádám és Raátz Judit...16 Grétsy László: Erdélyi Erzsébet helynévtörténeti könyvérõl B. G.: Olvasónapló. Jó kezdésnek jó hagyás a vége...18 B. G.: Születésnapi beszélgetés a 80 esztendõs Pomogáts Bélával...19 Hírek tudósítások...20 Pontozó...22 Keresztrejtvény Új szavak, kifejezések (82.)...24 Kemény Gábor: Utolsó oldal...24 ÉDES ANYANYELVÜNK AZ ANYANYELVÁPOLÓK SZÖVETSÉGÉNEK FOLYÓIRATA Megjelenik évente ötször februárban, áprilisban, júniusban, októberben és decemberben a Magyar Tudományos Akadémia Magyar Nyelvi Bizottságának és a Magyar Nyelvtudományi Társaságnak a támogatásával. Kiadja: az Anyanyelvápolók Szövetsége Felelõs kiadó: Juhász Judit Felelõs szerkesztõ: Grétsy László Szerkesztõség: Balázs Géza Kemény Gábor Hujber Szabolcs (titkár) gmail.com Szerkesztõbizottság: Balázs Géza, Bencédy József (elnök), Grétsy László, Heltainé Nagy Erzsébet, Hujber Szabolcs, Juhász Judit, Kemény Gábor A szerkesztõség címe: 1053 Budapest, Károlyi u. 16. Honlap: (vagy: Villámposta: gmail.com A szerkesztõség csak a megrendelt írásokért fizet honoráriumot. Meg nem rendelt kéziratot nem õrzünk meg, nem küldünk vissza. Elõfizetésben terjeszti a Magyar Posta Rt. Hírlap Üzletága (Bp. VIII., Orczy tér 1.). Elõfizethetõ valamennyi postán, kézbesítõnél. Fax: Információ, reklamáció: További terjesztõk: Magyar Lapterjesztõ Rt. és Könyvtárellátó Kht. Ára: 250 Ft. Az Anyanyelvápolók Szövetségének tagjai a lapot a tagdíj fejében illetménylapként kapják. Tagdíj: 2000 Ft/év, tanulóknak, nyugdíjasoknak: 1500 Ft/év. Belépési nyilatkozat kérhetõ: Anyanyelvápolók Szövetsége, 1053 Budapest, Károlyi u. 16. Tel.: , /208 Mûszaki szerkesztõ: Kovács Gyula Lapunk kiadását az Emberi Erõforrások Minisztériuma, a Nemzeti Kulturális Alap, a Magyar Mûvészeti Akadémia, a Consequit Csoport, a Magyar Fejlesztési Bank segíti. ISSN (nyomtatott) ISSN (online) Nyomdai elõkészítés: Opticult Bt. Nyomás: mondat Kft.

3 Egy kis magyar mûvelõdéstörténet Gondolkodószék Bizonyára sokan ismerjük és tudjuk fejbõl azt a verset, amelyik ekként kezdõdik: Egész úton hazafelé / Abban gondolkodám: / Miként fogom szólítani / Rég nem látott anyám? Mielõtt folytatná magában a kedves olvasó, nézze csak meg, nem írtam idézõjelet a szövegdarab elé és után. Figyelmes olvasás után arra is rá lehet jönni, hogy csak így írva járnak idézõjelek Petõfi Sándor 1844-bõl való versrészletéhez: Egész úton hazafelé / Azon gondolkodám: / Miként fogom szólítani / Rég nem látott anyám? (Füstbement terv). A nagy költõ nem abban, hanem azon gondolkodott. A rosszul idézett szövegnek ezt a különbségét magyar szakos egyetemi hallgatóim túlnyomó többsége nem észlelte, sõt számosan a verset sem ismerték (a bolognai mintájú egyetemi oktatási rend nagyobb dicsõségére). A magyar nyelv értelmezõ szótárában, amely mintegy fél évszázada készült, megtalálható az ilyesféle kifejezés, amelynek jelentését, használatát így írták le: az idõnek, értéknek vagy mértéknek valamilyen mennyisége irányítja gondolkodását, tervezését; számít: Dollárban gondolkodik, évszázadokban gondolkodik, nagy tételekben gondolkodik. A népben és nemzetben gondolkodás mint kifejezés amely manapság is föltûnik az úgynevezett politikai gondolkodók nyelvében egy jeles prózaíró tollából ered a XX. század elsõ felébõl. Olyan szó is van nyelvünkben, amely a gondolkodás helyére utal: gondolkodószék. Hasonló fölépítésû a szakállszárító, amely valaha a férfiút ékesítõ szõrzet szárításának helyét jelölte valójában képletesen. Ugyanis a várak kapuja közelében lévõ szakállszárítón az éppen szolgálaton kívüli katonák, õrök szoktak volt üldögélni. Az Erdélyi szótörténeti tár 1821-bõl való egyik adata így írja le ezt az ülõalkalmatosságot: a Kapu elõtt kivûlrõl mind két felõl vagyon két kisded ereszecske avatag sendely fedél alatt ezen ereszeknek alyai és mindenek oldalai bé vagynak deszkázva mind a kettõben végi vagyon egy szakáll szárito karos deszka pad. Az itt üldögélõknek fejmosás után alkalmasint hajuk, szakálluk is megszáradhatott. Honfoglaló eleink a szék szót a bolgár-török nyelvbõl kölcsönözték. Bizonyára lécvázas székrõl van szó (már az egyiptomi fáraók korában is megvolt ez a fajta ülõbútor). A Szent Ferencrõl szóló történetekben olvasható a Jókai-kódexben: Szent Ferenc felhága az predikáló székbe. Szent Margit évi legendájából ismeretes egy vak besenyõ családapa, aki széken üldögél. Efféle székek nem maradtak ránk a korai idõkbõl. A becsapolt lábú, deszkaülõkével és -támlával készített székek a XVII. századtól terjedtek el; ezeket virágos mintákkal díszítették, faragták. A köznyelv parasztszéknek mondja az ilyeneket. Nagyon valószínû, amint a magyar bútortörténészek írják, hogy kezdetben népünk körében is méltóságjelzõ szerepe lehetett a széknek. Megemelt széken számos nép körében a nagy méltóságú személyek ülhettek. A latin tronus is ezt példázza. A kényelmet, a fenséges elhelyezkedést a karfák szolgálták és szolgálják. Marchiai Jakabnak a magyarországi huszitizmus elleni harc vezetõjének, pápai küldöttnek megõrzõdött a XV. század derekán készült karosszéke. A módos falusi gazdák ülõbútoraik festésével, faragványaival is jelezték rangjukat a falu társadalmában. Hazánk alföldi és erdélyi részén a XVIII. századra széles körben elterjedt az a fajta karosszék a városi-mezõvárosi parasztpolgároknál, amelyet búsulószéknek, öregszéknek, parancsolószéknek, de leginkább gondolkodószéknek neveztek. Az utóbbi években a gondolkodik valamin helyett mind gyakrabban hallhatjuk, olvashatjuk ezeket a másféle vonzatú szerkezeteket: Akik faültetésben gondolkodnak, érdemes a telepítési tervek elkészítésére pénzt áldozniuk. Cégünk új, zöldmezõs beruházásban gondolkodik. Némelykor mulatságos megnyilatkozásokra lelhetünk: Nem gondolkodtak bennem mint színészben. Jövõre is megrendezzük a sütõtökfesztivált, új tökökben gondolkodunk. Nemrég egy szellemes falragasz így buzdított kocsivásárlásra: Kovács úr új autóban gondolkodik, s a nevezett urat valóban gépkocsiban lehetett látni a képen. Efféle reklámszöveget a világhálón is lehet találni: Ha új autóban gondolkodik, érdemes átgondolnia, hogy milyen márkába invesztál be. (Átgondolnia helyett inkább meggondolnia kellene; egyébként az invesztál önmagában, a be nélkül is beruház jelentésû.) Míg a gondolkodik ige vonzatának változását tapasztalhatjuk, más igék használatában az is észlelhetõ, hogy elveszítik a hozzájuk rendszeresen kapcsolódó határozót vagy tárgyat, vagyis a vonzatot. Az alakít ige rendszerint alakít valamit szerkezettel jelenik meg a beszédben: Kitûnõ színészünk alakította Bánkot a darabban. Hasonló a domborít ige is: Péter a mellét domborítja ; a teljesít ige is vonzatos (teljesít valamit): Kérésedet teljesítem. Ugyanakkor számos példa van ezeknek az igéknek vonzat nélküli használatára: Még alakítani is tudott a kis selyma (Mikszáth Kálmán), a mai használatból: Már megint domborítottál a vizsgán? A csapat jól teljesít. A Mikszáth-példa 1880-ból való, tehát a jelenség, a változás nem vadonatúj. A nyelvi változások sebessége nagyon változó, a vonzatok kialakulása vagy átalakulása is ilyen. Sylvester János már 1538-ban megírta, hogy a féllek téged szerkezet a latin nyelv mintájára alakult, a magyarban a fél ige valamitõl vonzatot kíván. A szerkezet nem terjedt el széles körben, jobbára az irodalmi nyelv élt vele: Örökké dicsérvén az Urat féljétek olvasható Balassi Bálint egyik istenes énekében. [Senki] ne is félje, míg nem ér oda, romlását írta Zrínyi Miklós a Szigeti veszedelemben. Petõfi Sándor is élt ezzel a formával: Mit nekem hab, mit nekem vész! Én nem félem haragját! (A bujdosó). A gondolkodószékben hajdani uraimék aligha az igék vonzatairól gondolkodtak. Azok, mint annyi nyelvi jelenség, a széles körû használati szokások révén olyanok, amilyenek. Büky László 3

4 Szinonimakényszer kényszerszinonimák A nyelvi oktatásnak szerves része az írásbeli szövegalkotás legyen szó akár az anyanyelvrõl, akár valamilyen idegen nyelvrõl. Tudjuk, hogy ezt sokféle szempont irányítja: a téma, a célközönség, a szövegalkotó szándékai és hasonlók. Nagyjából ezek határozzák meg a nyelvi közlés módját, vagyis a stílust. Az elhivatott tanítók, tanárok az általános iskolától kezdve akár az egyetemig is igyekeztek, igyekeznek különféle tanácsokat adni, hogy egy-egy szöveg a megfelelõ stílusban születhessen meg. Az ilyen tanácsok között szokott szerepelni, hogy a szövegalkotó igyekezzen elkerülni a szóismétléseket, amit leginkább a rokon értelmû szavak, másként szinonimák használatával lehet elérni. A Nyelvmûvelõ kézikönyv elsõ kötetében olvashatjuk a következõt: Az igénytelenség, a stilisztikai érzék hiánya vagy a figyelmetlenség botlásokat okoz mindennapi fogalmazásunkban (650), majd alább egyebek mellett ilyen botlásként tárgyalja a szóismétlés kérdését is. Alapvetõen nincs is kivetnivaló ebben, de mint az életben, úgy a nyelvhasználatban is a tanácsok, szabályok nem körültekintõ követése okozhat stílusbeli botlásokat, sõt akár a a portugál mondanivaló értelmét váratlanul luzitán lesz, is nem kívánt módon a francia pedig gall befolyásolhatja. Médiafogyasztóként gyakran olyan érzésem van, mintha a sajtómunkások egy része a szóismétlések kényszerû kerülésének nyûgében élne, ennek következtében pedig a helyettesítõnek tekintett rokon értelmû szavak nem megfelelõ használatával éppen õk botlanak. Ebben a tekintetben a legfõbb gondot az okozza, hogy a szinonimák általában nem csupán jelölnek egy-egy tárgyat, cselekvést, elvont fogalmat. Mint tudjuk, a legtöbb esetben (sõt, valószínûleg minden esetben) az ilyen szerepükön túl a rokon értelmû szavak valamilyen érzelmi, hangulati, más nyelvhasználati jegyeket is tartalmaznak, ezért egy-egy szinonimasor tagjai nem mindig alkalmasak arra, hogy egymást helyettesítsék példákat nem is említek, hiszen ilyeneket mindenki ismer. A következõkben inkább néhány olyan részletet mutatok be a nyomtatott vagy hangzó médiából, amely a szóismétlések kerülésének mélyen gyökerezõ tilalma következtében nem megfelelõen megválasztott rokon értelmû szó használatával okoz stílusbeli zavart. Egy büntetõeljárással kapcsolatban a következõt olvashattuk egyik napilapunkban: a vádlottak elfogultnak találják a páros ügyét korábban tárgyaló X. Y. bírónõt. A tudósítás a következõ mondattal folytatódik: Az ítészek tegnap a fiatalokat korábban ismerõ szomszédokat, barátokat kérdezték ki. Olvasóim nyilván máris tudják, hogy ebben a mondatban az ítész a kulcsszó, tudniillik a szerintem ide nem való szó. Mit is jelent az ítész a Magyar értelmezõ kéziszótár szerint? A szócikkben ezt olvashatjuk: (Mû)bíráló, kritikus de nagyon fontos, amit a szó használati értékérõl ír a szótár: elavult, ma irodalmi, gyakran gúnyos. Nos, mindezen jelentés- és stílusjegyek alapján teljesen elhibázottnak tartom az említett bírósági tudósításban az ítész szó használatát, hiszen nem mûbírálatról van szó, ráadásul a tudósítás hangneme lényegében semleges, vagyis sem nem irodalmi, sem nem gúnyos. Az okot tudni vélem: két sorral feljebb már szerepelt a bírónõ szó, ezért az újságíró (vagy a szerkesztõ) mindenképpen kerülni akarta egy olyan szó használatát, amelyben szerepel a bíró vagy bíróság. Kétségtelen, hogy minden bíró ítél is az eléje került ügyekben, de tevékenysége nem azonos egy mûalkotást megítélõ kritikuséval, régiesen szólva ítészével. Két évvel ezelõtt egy rádiómûsorban sörrel hizlalt japán szarvasmarhákról esett szó. Néhány mondattal késõbb a riporter ezeket az állatokat nippon négylábúak -nak nevezte. Mondhatnám, a négylábúak mint helyettesítõ szó, még hagyján de a nippon szerintem vaskos melléfogás. Egyrészt ilyen melléknév nincs a magyarban, csupán a távol-keleti szigetország nevét szokták Nippon alakban emlegetni véleményem szerint szintén a kárhoztatott szóismétlés elkerülésére. Másrészt a mûsor hallgatóit is megzavarhatja a tartalom megértésében ennek a szónak a használata. Az ilyenfajta helyettesítés különösen jellemzõ a sportrovatok munkatársaira. Bizonyára sokan találkoztak már azzal, hogy a portugál váratlanul luzitán lesz, a francia pedig gall. Ezek jobbára történelmi vonatkozású, legfeljebb régies megjelölések: mai helyzetre való alkalmazásuk véleményem szerint gyakran stílustöréshez vezet. Egy újságcikkben egy olyan programról esik szó, amelynek keretében városi fiatalok egy bizonyos idõt falvakban töltenek, miközben részt vesznek a mezõgazdasági munkákban is. A szövegben szerepel az is, hogy a kalandvágyó fiatalokra számos különlegesség is várt. Ezt követõen meghökkenve olvastam a következõket: A program célja, hogy a kalandoroknak személyes példákon keresztül mutassa be a mezõgazdaság mûködését [ ]. Hogyan kerül ebbe a szövegkörnyezetbe, egy pozitív tartalmú hírbe a kalandor ráadásul nem is egyszer? Természetesen a szóismétlés kötelezõ (vagy tévesen annak értelmezett) elkerülése végett. Az értelmezõ kéziszótárban ez áll a kalandor címszónál: pejoratív, tehát rosszalló használatban Üzelmekbe gátlástalanul belevágó, pénzt, sikert, hatalmat hajhászó személy. Nos, az említett fiatalokra mindez nagy valószínûséggel egyáltalán nem jellemzõ de a szerzõ sikeresen (?) kivédte azt az esetleges szerkesztõi rosszallást, hogy a szóismétlések miatt unalmas a stílus A példákat sajnos még bõven sorolhatnám, de az eddigiekbõl is látható a véleményem: a szóismétlést nem mindig célszerû elkerülni, annak megvannak a tartalmi és stiláris lehetõségei és korlátai egyaránt. Tévesen értelmezett erõltetése, a szinonimahasználati kényszer pedig sokszor éppen olyan botlásokat okoz mindennapi fogalmazásunkban (ahogy fentebb olvashattuk), mint amilyeneket éppen elkerülni igyekszünk. Gerstner Károly 4

5 Miért érdekes? Tábori, alapító- és búcsúlevél Ezúttal rovatomban két stílusgyakorlatot teszek közzé. Mûfajuk leginkább levél, még inkább levélféle. Az elsõ néhány éve egy nyári táborban született. Olvasgattam a középiskolások és egyetemisták által készített tábori újságokat, és kijegyzeteltem belõlük az új diáknyelvi kifejezéseket. Azután egyszer csak összeállt a szavakból és a kifejezésekbõl egy levél: Levél a táborból. Felolvastam a rádióban. Annyira megtetszett a Magyar Színház egyik mûvészének, hogy elkérte, több helyen elszavalta, s azóta szárnyra kelt, idézgetik. Új címet is kapott, s hozzám már így érkezett vissza: Otthon mizu? A másik írás a Bertha Bulcsu-emlékdíj kuratóriumának felkérésére született (Alapító- és búcsúlevél). Nyelvi esszét kértek a Balatonról. A tartalmon túl a kikötés csak annyi volt, hogy ne haladja meg a 2000 leütést. Én is a Balaton szerelmese vagyok, anyag volt bõven. Kicsit félve állítottam össze a mai Balatonra jellemzõ szósort, attól tartottam, hogy meglepetésükben visszautasítják. Azonban úgy látszik, hogy megnyerte tetszésüket, mert szeptember 7-én ezért az írásomért a balatonfüredi Anna Grand Hotelben átvehettem a Bertha Bulcsu-emlékdíjat: Mezey Katalintól és Cserép Lászlótól. Utóbb Szakonyi Károly, a kuratórium tagja is gratulált. A szöveget a díjátadáskor Oberfrank Pál, a Veszprémi Színház igazgatója olvasta fel igen nagy átéléssel, és sok tekintetben számomra is új hangsúlyokkal. A közönségnek tetszett, keresték a helyi kiadványban, de nem volt benne. Ezért most itt adom közre. Tekintsék mindkét levél-féleséget stílusgyakorlatnak, s ha gondolják, költsék tovább! Az Élet egyébként mindenképpen tovább alakítja. Balázs Géza Otthon mizu? Emlékszel, apu: a tábortól elég durván paráztam. Kérdeztem is, mibe fáj ez nektek, hátha nem kellene. Szerencsére voltak ott különleges arcok. Andrással rögtön spanok lettünk, mindig megmondta a tutit. Általában a régi táborozók lespanoltak az újakkal. Ott volt aztán Kátya, bevállalós csajszi, lazán beugatott mindenkinek. Már a vonaton kiszúrtam, hogy cool, és még nincs is 14 éves. A csoportban sem volt feszkó a kora miatt. Kamilláztam, amikor bemutatkozott. Volt egy másik srác is: képzeld, még a nagyija is infós. Egyszerre két játékot tol a gépén. A játék király. Elmagyarázta, az a jó az i-s cuccokban, hogy a fájljaidat ide-oda tolhatod az ilyen-olyan kütyüiden két kattintással. Szerencsére tudja, hogy a gép nem kockulásra való. Nekem is ilyen kéne karira. Big lájk! Képzeld, apu: voltak tábori sztorik. Például a szerkók. A virágos nadrág és a szívecskés napszemcsi a raj. Csipáztuk egymás dizájnját. Egyik nap metál lady, másik nap emo. Volt egy beatboxos srác, vágod, aki a szájával tud pufogni. Egyszer a folyosón leesett rólam a törcsi, beflasheltem, hogy meglátnak, de gyorsan elszivárogtam, szerencsére senki se kamillázott. A fiúk egymásnak azzal adtak, hogy tolj pár felülést vagy hasprést, s a tábor végére a hasad kockás lesz. Persze ez ellen hatott a hagymás-zsíroskenyér kombó, amit esténként a konyhásnénik kikészítettek, mi meg betoltuk a cuccot. Bár tök gáz volt, hogy kevés volt a menzatáp, ami figyelt a tányérodon. Volt egyszer egy zsír parti, szénné effektezett zenével. Nagyon adta! Dúlt a love a táborban, de kérdés, meddig tart egy ilyen flash. Az ötödik nap reggelére már nincs olyan újonc, aki ne pacsizott volna le valakivel. Pedig annak is nehéz, akinek már volt valakije A tábor elõtt együtt lógatták a lábukat, andalogtak by night, egy csapatban tolták az ipart. Viszont elég para tíz napig mellõzni azt, akit alapból mindennap látsz. De skippeljük a témát! Minden minutumban csekkoltuk a telót és rengeteget chateltünk a fészen. Akinek volt egy home-made facebookja, fullra felturbózta vele az életét. A srácok mobilokon nézegették a baricsajszis fotókat, volt aki itt lõtt jó képet a csajokról. Távkapcsolatban élni nem easy Hogy mi volt még? Egész nap pörögtünk az újságra. Képzeljétek, volt nyugiszoba, könyvekkel, azóta csipázom Radnótit. És Bulgakov mûve sem egy csillámpónikkal megtûzdelt lájkblog. Általában sok csopifogi volt, meg mûsormustra, a veterán-spanok mondták, hogy folytatjuk majd a sajtófeszkón, meg jövõre. Hát ez volt a szitu Otthon mizu? Alapító- és búcsúlevél (Tihanyi alapítólevél, 1055) balatin (Balaton), sumidzs (Somogy), tichony (Tihany), fuk (Fok), füenyes (Fövenyes), nadzsu aszah fejé reá (Nagy aszó fejéig), sár feü (Sárfõ), fechérváru reá menech chodu utu reá (Fehérvárra menõ hadiútig) A következõ szósorok megzavarhatják egyes olvasóink nyugalmát. Elolvasásukat semmilyen korosztálynak nem javasoljuk! (Nagyon Balaton, 2014) szórakoztató Balaton, nagyon Balaton, exkluzív strand, bulifürdõzés, élményhétvége, bulizós hétvége, a fürdõholmi mellé készítsenek be az esti szórakozáshoz illõ ruhát is, esténként swing, blues és funky, nép- és cigányzene, frizbidobás, pecás célzóverseny, mikrocelebek, ismert DJ-k, hazai rock- és metálcsapatok, tribute-ok mozgatják meg a népet, legcsajosabb este, kerékpáros a nordic walking túraútvonal a Nagyberekben, Balaton-átúszás legédenibb hely, balatoni riviéra, zorall sörolimpia, Balaton Bike Fest, Nagyon Zene Fesztivál, BalatonSound gasztrohétvége, palacsintafesztivál, gombócfesztivál, süllõfesztivál, keszegfesztivál és dixie-olimpia, Jókai-napok és bablevesfõzõ verseny, olaszrizling éjszakája, murcifesztivál, hepiendfesztivál, sör-pálinka kombó, fõtt kuki, a Balaton sörözdéje, borozdája, kolbászdája, lángosdája szép idõnk van, SZÉP-kártyát elfogadunk Manna nélkül nincs Balaton Kék Hullám, Katica és Tekergõ vonatok közvetlen eljutási opciókkal Csobánc vagy Révfülcsi, ha badacsonytúrázik, fel lehet könyizni magam normál jeggyel? :-)) youtuber, felnézek a facebookomra, wifi, QR-kód Balatoni Játszadalom, BalatonZöldvár, Siófolk fesztivál, Csopakabana, Zami, Badi új turisztikai szuperblog: a Balaton körbebiciklizhetõsége, folyamatosan kerékpározhatóvá tétele, megjelenésében és üzemeltetésében is ökotudatos szálloda, spa-részleg magas minõségû kínálattal, szárazföldi vízi mentõ a pillanat, amikor megpillantod a Balatont az érzés, amikor belecsobbansz a tóba Kajcsizz palcsit Balcsin! Okézzuk le, hogy faszás legyen! Szép napot! Evvan. (Tihanyi búcsúlevél, 2055)... 5

6 Rozsda, piszok, jaj neked, Pyroxit a végzeted. Trendi a retró A retró kifejezés nagyon gyorsan gyökeret eresztett a magyar nyelvben, mi több, divatossá vált. Van retrószótár, retrórádió, retrószállás, retróautó, sõt retrószerelem. (Mivel a retró elõtag lassacskán önálló fõnévvé, sõt melléknévvé válik, már írható külön is: retró szállás, retró autó, retró szerelem stb.) Miért ne lehetne a reklám is retró? Ki ne emlékezne a közelmúltból a pécsi kesztyûre, a Nem megmondtam, hogy bontott csirkét hozzál?-ra vagy a Skála Kópéra? Evezzünk még távolabbi vizekre, azaz korábbi idõkbe, és nézzük meg, hogy az Új Idõk szépirodalmi, mûvészeti, képes hetilap és kritikai szemle milyen hirdetéseket tartalmazott. Elõtte annyit érdemes elmondani, hogy e lap szerkesztõje Herczeg Ferenc volt. A szépirodalmi képes hetilap elsõ száma december 18-án jelent meg. Többnyire a népnemzeti, konzervatív beállítottságú vidéki értelmiségiek (tanítók, jegyzõk, orvosok, papok) érdeklõdésének megfelelõ cikkeket, társasági híreket, divatfotókat és irodalmi alkotásokat közölt, de volt családi és gyermekrovata is. Munkatársai nagyrészt a modern irodalmi törekvésektõl elzárkózó írók voltak, de mindenki helyet kaphatott itt, aki akart, csak a tehetség számított. Az év (ez volt a harmincnyolcadik évfolyam) újévi számában többek között a következõ írások olvashatók: Herczeg Ferenc: Bizonyítékok hiányában, Zilahy Lajos: A lélek kialszik, Beke Manó: A százéves Tentamen. S most következzenek a reklámok az eredeti helyesírással: Diványátvetõk, összekötõk, ágyelõk, függönyök, falvédõk, padlószõnyegek óriási választékban olcsó áron kaphatók a Torontáli Szõnyegházban. A diványátvetõ igazi archaizmus, a jelentése: ágytakaró. Hirdetést kapott a mûvészet is: Dr. Plank Bella táncés mozdulatmûvészeti iskolája. BARÁTJA lesz Önnek a zongora, mely gondjait elûzi, örömét fokozza, de csak akkor, ha szerkezete ellenállóképes és hangja szép. BÜSZKE lesz Ön is, ha lakását MUSICA-zongora díszíti. SIKE- REIRE nem kell e magyar gyárnak hivatkoznia, mert hangszerei magukért beszélnek. Megbízható szerkezetû, elsõrangú hangszert legolcsóbban a MUSICA zongoragyárban. A mai akció vagy árelõny szónak akkoriban a latin megfelelõje járta: 1932 január 1-tõl rendkívüli Ágynemû occasió Székely Jenõ fehérnemû és vászonáru üzletében. A Régi szavak szótára alapján az okkázió jelentése többek között alkalmi vétel vagy eladás, olcsó kiárusítás. A hölgyek meghatározó, karcsúsító ruhadarabja sem maradhatott ki a sorból: Tökéletes fûzõ! Tökéletes alak! Francia fûzõk, speciális melltartók, harisnyatartók, gyógyfûzõk stb.»lady«fûzõszalon. A rím és a rejtélyesnek tûnõ megfogalmazás felkelthette az érdeklõdést: Rozsda, piszok, jaj neked, Pyroxit a végzeted. Érdeklõdhet, hogy az öt lámpás 7050-es Orion-rádió miért hizelegte be magát ott is, ahol eddig rádióról tudni sem akartak. Az egészség, a szépítkezés és a fogyókúra már akkor is megjelent a hirdetésekben: A nõ ezerféle bája az õszüléssel kezd eltûnni. A Heinzel Mannchen Physichrom hajelixir a legmagasabb korig megakadályozza az õszülést. Vigyázzon a családjára s tartson otthon 40 filléres PILAVIN tablettát, mert ennek tengersós s fenyõillatos gõze felûlmulhatatlan a belégzésre. MAIGROLAX gyomor tea. Soványitó kuránál nélkülözhetetlen. Anyák! Kisgyermekeiket KUFFLER liszttel táplálják! Hajszálakat nyomtalanul kenõccsel, (nem depilator), szeplõt, ráncot és minden arctisztátalanságot eltávolít, ingyen tanácsot ad Kovácsné kozmetikája. Mindenfelé retró ruhák, retró mûsorok, retró képek, sõt retró burgerek. Stílusosan szólva: trendi a retró. Vajon megtörténhet ez a reklámokkal is? Minya Károly 6

7 Nem lehet egy napon (vagy lapon?) említeni vele Egy régi kedves barátom és sporttársam azt kérdezi, melyik a helyes(ebb) ennek a szólásunknak a két, egyaránt használatos alakja közül. Utánanéztem a dolognak, és kiderült, hogy az interneten is lázasan vitatkoznak errõl. Egy nyelvhelyességi tanácsadó honlap ugyan röviden elintézi a dolgot azzal, hogy a Magyar értelmezõ kéziszótárra hivatkozva kijelenti: A szólás helyesen: nem lehet egy napon említeni vele össze sem hasonlíthatók (a nap idõtartam jelentésû). Ennél azonban, mint rövidesen meglátjuk, egy kissé bonyolultabb a dolog. Elsõként O. Nagy Gábor Magyar szólások és közmondások címû klasszikus gyûjteményét néztem meg. Nekem az 1996-os (ötödik) kiadás van meg, de tudnunk kell, hogy ez az alapmû 1966-ban jelent meg elsõ ízben, többi kiadása változatlan utánnyomás. Ez a kiadvány tehát az 1960-as évek közepe elõtti nyelvállapotot tükrözi. A két szólásváltozat közül csak a napon szót tartalmazót ismeri: egy napon sem lehet említeni vele; nem lehet egy napon említeni vele, azaz össze sem lehet hasonlítani õket, annyira jobb az egyik, mint a másik. A másikat, az egy lapon említ formát nem tünteti fel, még variánsként sem. Minden bizonnyal azért, mert akkor még nem is létezett. Kérdés azonban, hogy helytelen-e valami attól, hogy ötven évvel ezelõtt nem volt meg, és a kézikönyvek nem kodifikálták, ha azóta elterjedt, és gyakorisága ma már megközelíti a hagyományos változat gyakoriságát. Az internetes keresõ július 18-án az egy napon említ szólásra kb , a másikra, a lapon szót tartalmazóra kb találatot adott. Mint tudjuk, ezek nem abszolút értékû számok (az adatok ismétlõdése miatt), de a két változat használati arányáról viszonylag megbízható tájékoztatást nyújtanak. Nézzünk is meg néhányat ezek közül a világhálón található adatok közül. Elõbb a régebbi, a szótározott változatra adok példákat: elég nevetséges, hogy egy szélsõbaloldalit és egy jobboldalit egy napon említ valaki, és támogatja mindkettõt; Nekem csak az fáj, hogy [Orbán] Viktor egy napon említ Fletóval [= Gyurcsány Ferenccel]; aki egy szándékosan okozott cserbenhagyásos közlekedési balesetet egy napon említ egy akadályozással, az nem érdemli meg azt sem,...; Aki pedig engem egy napon említ holmi örömlányokkal, az az én szememben minden csak nem férfi, Ezek után vessünk egy pillantást az újabb keletû, a napon szót lapon szóval helyettesítõ változatra is: a vidéki városok közlekedését nem lehet egy lapon említeni Budapestével; Szerinted lehet egy lapon említeni Roger Federert és John McEnroe[-]t?; Nem lehet egy lapon említeni K. Józsefet, a sírásót azzal a B. Józseffel, aki nem egyszerûen megölte, de halálra kínozta a gyereket; rendkívül tisztességtelen, igazságtalan és felelõtlen dolog a milliók által fogyasztott szénsavas üdítõket egy lapon említeni az illegális kábítószerekkel. Ezek a példák szerintem azt tükrözik, hogy a két változatot párhuzamosan, egyforma jelentésben és stílusértékben alkalmazza napjaink élõ nyelvhasználata. A lapon határozó feltehetõleg a más lapra tartozik nincs (semmi) összefüggésben vele, (ez egészen) más jellegû dolog szólásnak a hatására váltotta fel a korábban egyeduralkodó napon szót. A korábbi változat az idõbeli azonosságot hangsúlyozta (egy napon, vagyis ugyanakkor), a késõbbi a helynek az azonosságát (egy lapon, vagyis ugyanott). Nincs okunk arra, hogy a lapon szót tartalmazó változatot helytelenként elmarasztaljuk, pusztán azért, mert késõbbi fejlemény, nincs irodalmi hagyománya. Majd lesz. Vagy nem lesz. A gyakorlat eldönti. Kemény Gábor Szondi kettõ apródja Szerencse, hogy még nem tart ott a kettõ térnyerése a két rovására, hogy Arany János csodálatos versét a címben megadott változatban lássuk. Ha így halad a kettõ, akkor megérhetjük, hogy A kettõ Bolyai, a Kettõ választás Magyaroszágon, A kettõ Lotti senkit sem hökkent meg. Sokszor írtak már a kétszáz, kétezer stb. visszaszorulásáról a kettõszáz, kettõezer stb. javára. A bizonytalan nyelvérzékûek egyre kevésbé érzik fülsértõnek ezeket az alakokat. A fiatalok szinte már csak ez utóbbiakat használják. A kettõ védelmére felsorakoztatott érvek (fõleg egy: hogy a hét majdnem úgy hangzik, mint a két) miért nem fordultak elõ az alatt a sok száz év alatt, amíg mindenkinek jó volt a kétszáz, kétéves stb. alak? Félreértésrõl, valami egetverõ tévedésrõl sosem hallottunk a két számnévvel, számjelzõvel kapcsolatban. Már-már belenyugodtunk, hogy szóban majdnem mindig a kettõt halljuk a két helyett, amikor meghökkentõen, a mûveltebb nyelvérzékûek számára teljesen váratlanul ezt a könyvcímet láthatjuk: Tompa Andrea: FEJTÕL s LÁBTÓL. Kettõ orvos Erdélyben. Már nem csupán attól félnek, hogy a k-t h-nak halljuk, hanem attól is, hogy a k-t h-nak látjuk? Erre a szemsértõ címre semmi magyarázat nincs, ez legfeljebb újabb lépés a nyelvrontás felé. A számokkal másutt is baj van. A pénztárosok, eladók elõszeretettel beszélnek így: egyezer-kettõszáz-ötvenes lesz. Helyesen: ezerkétszázötven. Még azt is hallottam egy magyartanártól (!), hogy az 1000 forintosra Egyezer forintot kellene írni... A legmagasabb szintû politikai, gazdasági fórumokon gyakran mondják egyetemet végzett szakértõk: három egész két millió. Egy matematikus szerint ez , holott három egész két tizedet akar jelenteni, de a tized,aszázad,azezred sokszor el szokott maradni. Egy kicsit messze esik a tényleges számoktól a következõ példa, amely szintén magasabb politikai körökbõl való: Kellemetlen lenne, ha éppen abban a hétben jelenne meg a jelentés (2014. szeptember 22., sok újságban, tévében). Eddig úgy tudtuk, hogy a nap, a hét nem olyan ragot kap ilyen esetben, mint az év és a hónap. Senki meg nem hökkent, így közölték a napilapok. Nem illett volna észrevenni, hogy az azon a héten ragozás a helyes? Kovács József 7

Édes. Anyanyelvünk É A A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 250 FT 2014. FEBRUÁR XXXVI. ÉVF. 1. SZÁM 35 ÉVES AZ ÉDES ANYANYELVÜNK

Édes. Anyanyelvünk É A A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 250 FT 2014. FEBRUÁR XXXVI. ÉVF. 1. SZÁM 35 ÉVES AZ ÉDES ANYANYELVÜNK A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 250 FT Édes 35 ÉVES AZ ÉDES ANYANYELVÜNK Anyanyelvünk 2014. FEBRUÁR XXXVI. ÉVF. 1. SZÁM A TARTALOMBÓL: Grétsy László: Nyelvében él a nemzet Büky László: Dödölle

Részletesebben

XXVI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2004. OKTÓBER ÁRA: 120 FORINT

XXVI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2004. OKTÓBER ÁRA: 120 FORINT Édes Anyanyelvünk XXVI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2004. OKTÓBER ÁRA: 120 FORINT Kovács úr Kovácsné A médiában a férfiakat még akkor is urazzák, ha nincsenek jelen. Még akkor is, ha az emlegetett férfi többszörös

Részletesebben

Édes XXIX. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2007. OKTÓBER ÁRA: 120 FORINT

Édes XXIX. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2007. OKTÓBER ÁRA: 120 FORINT Édes Anyanyelvünk XXIX. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2007. OKTÓBER ÁRA: 120 FORINT Múlvára Amikor elõször hallottam ezt a szót, furcsálltam. A kérdésre, hogy Mikorra kell elkészíteni a dolgozatot?, a válasz így hangzott:

Részletesebben

Anyanyelvünk. Édes. A 6 3-as szabály, XXVIII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2006. JÚNIUS ÁRA: 120 FORINT. avagy a magyar angol focimeccs emléke kísért?

Anyanyelvünk. Édes. A 6 3-as szabály, XXVIII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2006. JÚNIUS ÁRA: 120 FORINT. avagy a magyar angol focimeccs emléke kísért? Édes Anyanyelvünk XXVIII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2006. JÚNIUS ÁRA: 120 FORINT A TARTALOMBÓL: Wacha Imre: A tetten ért költõ F Balázs Géza: Miért érdekes? F Zimányi Árpád: Változó vonzatok F Kemény Gábor: Mit

Részletesebben

Édes. Anyanyelvünk A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 250 FT. Ingyenes nyelvi tanácsadás: www.manyszi.hu

Édes. Anyanyelvünk A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 250 FT. Ingyenes nyelvi tanácsadás: www.manyszi.hu A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 250 FT Édes Ingyenes nyelvi tanácsadás: www.manyszi.hu Anyanyelvünk 2012. DECEMBER XXXIV. ÉVF. 5. SZÁM A TARTALOMBÓL: Málnási Ferenc: Áprily Lajos Zimányi

Részletesebben

Édes. Anyanyelvünk É A A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 250 FT 2012. ÁPRILIS XXXIV. ÉVF. 2. SZÁM

Édes. Anyanyelvünk É A A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 250 FT 2012. ÁPRILIS XXXIV. ÉVF. 2. SZÁM A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 250 FT Édes 46. magyar nyelv hete Nyelvünk, a hungarikum Anyanyelvünk 2012. ÁPRILIS XXXIV. ÉVF. 2. SZÁM A TARTALOMBÓL: Grétsy 80 Büky László: Érces idézetek

Részletesebben

Édes A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 250 FT

Édes A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 250 FT A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 250 FT Édes I. nyelvésztábor IV. anyanyelvi juniális Sátoraljaújhely Széphalom, 2014. június 18 22. Anyanyelvünk 2014. JÚNIUS XXXVI. ÉVF. 3. SZÁM A TARTALOMBÓL:

Részletesebben

Édes XXVII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2005. JÚNIUS ÁRA: 120 FORINT

Édes XXVII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2005. JÚNIUS ÁRA: 120 FORINT Édes Anyanyelvünk XXVII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2005. JÚNIUS ÁRA: 120 FORINT V. Raisz Rózsa A miniszter felépült... A hangzó akár spontán, akár reproduktív beszéd ritmikai tagolásának, értelmi, érzelmi tartalma

Részletesebben

Édes XXVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2004. FEBRUÁR ÁRA: 120 FORINT

Édes XXVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2004. FEBRUÁR ÁRA: 120 FORINT Édes Anyanyelvünk XXVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2004. FEBRUÁR ÁRA: 120 FORINT Egyre többet kommunikálunk A TARTALOMBÓL: Bizonyára olvasóink is fölfigyeltek arra, hogy az utóbbi években milyen sokat kommunikálunk.

Részletesebben

Édes. Anyanyelvünk A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 250 FT 100 ÉVE SZÜLETETT LÕRINCZE LAJOS. Dési Huber István: Radnóti Miklós

Édes. Anyanyelvünk A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 250 FT 100 ÉVE SZÜLETETT LÕRINCZE LAJOS. Dési Huber István: Radnóti Miklós A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 250 FT Édes 100 ÉVE SZÜLETETT LÕRINCZE LAJOS Anyanyelvünk 2015. FEBRUÁR XXXVII. ÉVF. 1. SZÁM A TARTALOMBÓL: Kezdõdik a Lõrincze-év! Balogh Judit: Hadd beszéljünk

Részletesebben

Anyanyelvünk A TARTALOMBÓL:

Anyanyelvünk A TARTALOMBÓL: A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 250 FT Édes 48. MAGYAR NYELV HETE Anyanyelvünk 2014. ÁPRILIS XXXVI. ÉVF. 2. SZÁM A TARTALOMBÓL: Emlékezés Hajdú Mihályra Balázs Géza: Körbejárt Föld Kétszáz

Részletesebben

Édes. Anyanyelvünk É A A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 200 FT 2008. ÁPRILIS XXX. ÉVF. 2. SZÁM SKANDINÁV KERESZTREJTVÉNNYEL

Édes. Anyanyelvünk É A A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 200 FT 2008. ÁPRILIS XXX. ÉVF. 2. SZÁM SKANDINÁV KERESZTREJTVÉNNYEL A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 200 FT Édes SKANDINÁV KERESZTREJTVÉNNYEL Anyanyelvünk 2008. ÁPRILIS XXX. ÉVF. 2. SZÁM A TARTALOMBÓL: Büky László: Papperlapapp Balázs Géza: Automatikus ragozás

Részletesebben

Édes A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 250 FT

Édes A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 250 FT A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 250 FT Édes II. nyelvésztábor V. anyanyelvi juniális Sátoraljaújhely Széphalom, 2015. június 17 21. Anyanyelvünk 2015. JÚNIUS XXXVII. ÉVF. 3. SZÁM A TARTALOMBÓL:

Részletesebben

Anyanyelvünk. Édes. A nyelvjárás és a nyelvi norma MELLÉKLETTEL IFJÚSÁGI XXVIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2006. FEBRUÁR ÁRA: 120 FORINT A TARTALOMBÓL:

Anyanyelvünk. Édes. A nyelvjárás és a nyelvi norma MELLÉKLETTEL IFJÚSÁGI XXVIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2006. FEBRUÁR ÁRA: 120 FORINT A TARTALOMBÓL: Édes IFJÚSÁGI MELLÉKLETTEL Anyanyelvünk XXVIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2006. FEBRUÁR ÁRA: 120 FORINT A TARTALOMBÓL: Gerendeli György: Fasírtban és partiban F Zimányi Árpád: A befejezett melléknévi igenév feltételes

Részletesebben

Anyanyelvünk É A. A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 200 FT Édes 2010. ÁPRILIS XXXII. ÉVF. 2. SZÁM

Anyanyelvünk É A. A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 200 FT Édes 2010. ÁPRILIS XXXII. ÉVF. 2. SZÁM A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 200 FT Édes A 44. MAGYAR NYELV HETE 4 OLDALAS IFJÚSÁGI MELLÉKLET Anyanyelvünk 2010. ÁPRILIS XXXII. ÉVF. 2. SZÁM A TARTALOMBÓL: 150 éve halt meg Széchenyi

Részletesebben

Anyanyelvünk. Édes. Kis magyar szószedet nyilatkozóknak XXVIII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2006. DECEMBER ÁRA: 120 FORINT A TARTALOMBÓL:

Anyanyelvünk. Édes. Kis magyar szószedet nyilatkozóknak XXVIII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2006. DECEMBER ÁRA: 120 FORINT A TARTALOMBÓL: Édes Anyanyelvünk XXVIII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2006. DECEMBER ÁRA: 120 FORINT A TARTALOMBÓL: Málnási Ferenc: Sütõ András anyanyelvi tükörcserepei F Balázs Géza: Mirõl mesélhetnének a maják? F Grétsy László:

Részletesebben

Szórend a márkanevekben

Szórend a márkanevekben XXV. ÉVOLYAM 2. SZÁM 2003. ÁPRILIS ÁRA: 100 ORINT Szórend a márkanevekben A TARTALOMBÓL: A márkanevekrõl az utóbbi években egyre többet írtak a szakemberek a nyelvészeti folyóiratokban, névtani és helyesírási

Részletesebben

Édes Anyanyelvünk É A A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 200 FT 2009. OKTÓBER XXXI. ÉVF. 4. SZÁM. Tihanyi Lajos: Móricz Zsigmond 1917

Édes Anyanyelvünk É A A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 200 FT 2009. OKTÓBER XXXI. ÉVF. 4. SZÁM. Tihanyi Lajos: Móricz Zsigmond 1917 A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 200 FT Édes Anyanyelvünk 2009. OKTÓBER XXXI. ÉVF. 4. SZÁM A TARTALOMBÓL: Deme László, Kiss Jenõ, Korzenszky Richárd írása Bencédy József: Nyelvünk értékei

Részletesebben

Édes. Anyanyelvünk É A A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 200 FT 2011. OKTÓBER XXXIII. ÉVF. 4. SZÁM A MAGYAR NYELV NAPJA NOVEMBER 13.

Édes. Anyanyelvünk É A A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 200 FT 2011. OKTÓBER XXXIII. ÉVF. 4. SZÁM A MAGYAR NYELV NAPJA NOVEMBER 13. A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 200 FT Édes A MAGYAR NYELV NAPJA NOVEMBER 13. Anyanyelvünk 2011. OKTÓBER XXXIII. ÉVF. 4. SZÁM A TARTALOMBÓL: Czakó Gábor: Hunfalvyzmus vagy párbeszéd? Balázs

Részletesebben

Édes. Anyanyelvünk É A A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 200 FT 2008. OKTÓBER XXX. ÉVF. 4. SZÁM ÚJ ANYANYELVI PÁLYÁZATTAL!

Édes. Anyanyelvünk É A A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 200 FT 2008. OKTÓBER XXX. ÉVF. 4. SZÁM ÚJ ANYANYELVI PÁLYÁZATTAL! A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 200 FT Édes ÚJ ANYANYELVI PÁLYÁZATTAL! Anyanyelvünk 2008. OKTÓBER XXX. ÉVF. 4. SZÁM A TARTALOMBÓL: Ágoston Mihály: Helyreállítani a megingott anyanyelvtudatot

Részletesebben

Édes. Anyanyelvünk É A A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 200 FT 2011. FEBRUÁR XXXIII. ÉVF. 1. SZÁM. Kétszáz éve született Liszt Ferenc

Édes. Anyanyelvünk É A A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 200 FT 2011. FEBRUÁR XXXIII. ÉVF. 1. SZÁM. Kétszáz éve született Liszt Ferenc A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 200 FT Édes IFJÚSÁGI MELLÉKLETTEL Anyanyelvünk 2011. FEBRUÁR XXXIII. ÉVF. 1. SZÁM Kétszáz éve született Liszt Ferenc A TARTALOMBÓL: Kelemen Lívia: Herbáriumok

Részletesebben

Édes. Anyanyelvünk É A A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 200 FT 2009. FEBRUÁR XXXI. ÉVF. 1. SZÁM IFJÚSÁGI MELLÉKLETTEL

Édes. Anyanyelvünk É A A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 200 FT 2009. FEBRUÁR XXXI. ÉVF. 1. SZÁM IFJÚSÁGI MELLÉKLETTEL A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 200 FT Édes IFJÚSÁGI MELLÉKLETTEL Anyanyelvünk 2009. FEBRUÁR XXXI. ÉVF. 1. SZÁM A TARTALOMBÓL: Bozsik Gabriella: Felelõsség a márkanévadás! Balázs Géza: Olvasni

Részletesebben

Édes. Anyanyelvünk É A A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 200 FT 2011. JÚNIUS XXXIII. ÉVF. 3. SZÁM

Édes. Anyanyelvünk É A A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 200 FT 2011. JÚNIUS XXXIII. ÉVF. 3. SZÁM A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 200 FT Édes ANYANYELVI JUNIÁLIS SZÉPHALOM, 2011. JÚN. 17 19. Anyanyelvünk 2011. JÚNIUS XXXIII. ÉVF. 3. SZÁM A TARTALOMBÓL: Málnási Ferenc: 125 éve született

Részletesebben

Édes. Anyanyelvünk É A A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 200 FT 2008. FEBRUÁR XXX. ÉVF. 1. SZÁM IFJÚSÁGI MELLÉKLETTEL

Édes. Anyanyelvünk É A A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 200 FT 2008. FEBRUÁR XXX. ÉVF. 1. SZÁM IFJÚSÁGI MELLÉKLETTEL A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 200 FT Édes IFJÚSÁGI MELLÉKLETTEL Anyanyelvünk 2008. FEBRUÁR XXX. ÉVF. 1. SZÁM A TARTALOMBÓL: Bencédy József: Vége a Gutenberg-galaxisnak? Büky László: A

Részletesebben

HŰSÉG AZ ANYANYELVHEZ Ada, 2008. április 3.

HŰSÉG AZ ANYANYELVHEZ Ada, 2008. április 3. HŰSÉG AZ ANYANYELVHEZ Ada, 2008. április 3. Szerkesztette: Hódi Éva Lektorálta: Hódi Éva Nyomdai előkészítés: Hódi Sándor Kiadja: A Szarvas Gábor Nyelvművelő Egyesület Nyomás: 2008 2 Hűség az anyanyelvhez

Részletesebben

Tartalom. Anyanyelvünk éve

Tartalom. Anyanyelvünk éve Anyanyelvünk éve Lassan múlik a tél s föllebben újra a függöny kígyóként karikáznak a szűzek a zsenge fiúkkal tompán búgnak a mélyből vággyal telt fuvolák s ímhol a luk a fából készült szikla tövében tisztán

Részletesebben

SÁNDOR Klára. Az élőnyelvi vizsgálatok és az iskola: a kisebbségi kétnyelvűség 1

SÁNDOR Klára. Az élőnyelvi vizsgálatok és az iskola: a kisebbségi kétnyelvűség 1 SÁNDOR Klára Az élőnyelvi vizsgálatok és az iskola: a kisebbségi kétnyelvűség 1 Noha a kisebbségi magyar nyelvhasználattal kapcsolatos élőnyelvi vizsgálatok még alig-alig indultak meg, 2 máris heves vitákat

Részletesebben

KONYVHET. Oravecz Imrével. Beszélgetés. Tarján Tamás Szeggel szeget. Fesztivál ante portas. Kertész Ákos SZOT-díjam története

KONYVHET. Oravecz Imrével. Beszélgetés. Tarján Tamás Szeggel szeget. Fesztivál ante portas. Kertész Ákos SZOT-díjam története KONYVHET VII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2003. ÁPRILIS 3. KULTURÁLIS KÉTHETILAP www.konyv7.hu 144 FT Fesztivál ante portas Kertész Ákos SZOT-díjam története Tarján Tamás Szeggel szeget Sári László Az ifjú Lin-csi

Részletesebben

KONYVHET. Akinek Karády Katalin nyitott ajtót Beszélgetés Hernádi Gyulával. Az Interneten is a Libri...

KONYVHET. Akinek Karády Katalin nyitott ajtót Beszélgetés Hernádi Gyulával. Az Interneten is a Libri... KONYVHET VI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2002. FEBRUÁR 21. KULTURÁLIS KÉTHETILAP www.konyv7.hu 144 FT Ember és gondolat Ranschburg Jenô Nyerges András Vargas Llosa nekünk, az idô neki dolgozik Tarján Tamás Templom

Részletesebben

BALATONFÜRED VÁROS HAVONTA MEGJELENÕ KÖZÉLETI LAPJA XI. ÉVFOLYAM 2011. 5. SZÁM. Méltó megemlékezés Jókai Mórról, a hagyományok jegyében

BALATONFÜRED VÁROS HAVONTA MEGJELENÕ KÖZÉLETI LAPJA XI. ÉVFOLYAM 2011. 5. SZÁM. Méltó megemlékezés Jókai Mórról, a hagyományok jegyében BALATONFÜREDI NAPLÓ XI. évfolyam, 2011. 5. szám TARTALOM Jókai tágabb hazája 1 BALATONFÜRED VÁROS HAVONTA MEGJELENÕ KÖZÉLETI LAPJA XI. ÉVFOLYAM 2011. 5. SZÁM Mi lesz veled görög falu? Én már csak így nevezem

Részletesebben