ANYÁK NAPJÁRA. Ratkó József: Zsoltár

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ANYÁK NAPJÁRA. Ratkó József: Zsoltár"

Átírás

1 IX. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM ÁPRILIS INGYENES ANYÁK NAPJÁRA Május elsõ vasárnapja az édesanyák ünnepe. Szeretettel köszöntjük õket, az anyákat, akik életet adnak, embert nevelnek, összetartják a családot. Édesanyának lenni a legszebb - ugyanakkor a legnehezebb hivatás. Egy életre szól. Nem véletlen, hogy az év legszebb havában van ez a nap. A természet ünneplõbe öltözik, a május szépséges virágaival ajándékoz meg minket. Hogyan is lehetne megköszönni a sok gondoskodást, törõdést, fáradozást, a határtalan szeretetet? Egy csokor virág, néhány meghitt szó kevésnek tûnik, mégis szívet melengetõ e napon. Az igazi köszönet egy anyának az, ha látja gyermeke örömét, sikerét, boldogságát. Szerezzünk hát örömet - s ne csak e napon, de az év minden napján - az édesanyáknak! Józsa Erzsébet Ratkó József: Zsoltár Az anyák halhatatlanok. Csak testet, arcot, alakot váltanak; egyetlen halott sincs közülük; fiatalok, mint az idõ. Újra születnek minden gyerekkel; megöletnek minden halottal - harmadnapra föltámadnak, mire virradna. Adassék nekik gyönyörûség, szerelmükért örökös hûség, s adassék könny is, hogy kibírják a világ összegyûjtött kínját.

2 2 BOLDOGI ÉLET ÁPRILIS HÉTKÖZNAPOK, ÜNNEPNAPOK ESEMÉNYEI Tisztelt Olvasó! Ahogy a tavasz beálltával a kertekben, a fóliák alatt is megindul a munka, úgy a településen is kezdenek megindulni a munkálatok, melyek az itt élõk érdekeit szolgálják. A jobb, biztonságosabb közlekedés érdekében a Közútkezelõ Kht. kikátyúzta a Hatvan-Boldog közti közutat teljes hosszában, s ígéretet kaptunk arra vonatkozóan is, hogy még tavasszal minimum 1 km hosszban teljes aszfaltozás lesz. Mire ez a cikk megjelenik, meg fog történni a Béke út kátyúzása is. Folynak az intézmények (Árpád úti iskola, fogorvosi rendelõ) elõtti kerítés építés munkálatai is. Sajnos szükséges volt az iskola elõtti elöregedett balesetveszélyesfák kivágása, de a munkák elvégezte után a parkosítás, fásítás kiemelt feladata lesz az iskola vezetésének. A legutóbbi képviselõ-testületi ülésen sok fontos téma került szóba. Többek közt döntés született arról, hogy el kell készíteni a település új rendezési tervét, mely fogja tartalmazni, hogy a település mely irányba terjeszkedhet, hol lehet az igényeknek megfelelõ építési telkeket kialakítani. Elkészülte elõtt ezt a tervet természetesen a lakosság is véleményezheti.tolódik egy kis mértékben a közvilágítás rekonstrukciója, mivel a munkálatokkal megbízott cég nem tudott megfelelõ pénzügyi konstrukciót biztosítani.ezért más vállalkozóval folynak a tárgyalások a megvalósulás érdekében. Március 15-én délután avattuk fel - koszorúzással egybekötve - az es forradalom és szabadságharc boldogi honvéd katonái emlékére a helyi mûvész Szpisják Pál tanár úr által készített kopjafát a Millenniumi Emlékparkban. Tervbe van véve, hogy egy késõbbi idõpontban - segítõkész helyi lakosok támogatásával - a korábban felszámolt öreg temetõ ma félredobva heverõ sírkeresztjei a kápolna udvarán a kerítés mellett lennének elhelyezve. Kedves Olvasók! Akik támogatni kívánják a Boldogi Élet megjelenését, a mellékelt csekken megtehetik. Kérem írják a csekkre: Boldogi Élet! /Révész/ A két honvéd Rég, 1848-ban, mikor feltámadott a tenger, a szabadságharcba ment el, sok becsületes magyar ember, mert hívta õket a szent zászló, ment Búzás Mihály és Bugyi László. Szegény, magyar zsellérek voltak, állt a boldogi anyakönyvben. Kik a szabadságért harcoltak, s itt nyugszanak az anyaföldben, ahol most emlékoszlopuk áll: Bugyi László és Búzás Mihály. Jó boldogi emberek voltak, akik elmentek a csatába. Tudjuk, hogy többen is harcoltak, de csak két név maradt meg mára. Két honvéd, kit hívott a zászló: Búzás Mihály és Bugyi László. Míg a szabadságért harcoltak, csak sejtették, mi a szabadság. Igazán szabadok sosem voltak, azt tudták jól, mi a rabság. A harc után õket zsandár várta, mindkettõ a börtönt megjárta. Boldogiak! Ha erre jártok, álljatok meg egy percre itten! Hõsök hamvát rejti itt a föld, mindkettõt áldja meg az Isten! Itt pihen, hol e Kopjafa áll: Bugyi László és Búzás Mihály! Boldog, febr. 7. Szántó Lóránt

3 2002. ÁPRILIS BOLDOGI ÉLET 3 Ö n k o r m á n y z a t i h í r e k Költségvetés Boldog Község Képviselõ-testülete február 6-án elfogadta a évi költségvetést, melyrõl az 1/2002.(II.6.) sz. rendeletet alkotta. A végleges számok kialakításához figyelembe vett szempontok, illetve az elõzmények: a két évre elfogadott koncepció, irányelvek megfogalmazása mutatók felmérése - lakosságszám, intézményi ellátottság (létszám, adagszám, csoport létszám, stb.) a kötelezõ önkormányzati feladatok ellátásához szükséges források és kiadások megtervezése, a források számbavétele - a központilag leosztott forrásokon túl a saját források, vagyon hasznosításból származó bevételek, valamint az adó bevételek jelentik azt a többlet bevételt, ami meghatározza a fejlõdés irányát, színvonalát. Kimutatásra került a kintlévõségek (tartozások) összege, mely szinte azonos mértékû a likviditási hitelünk összegével, vagyis a hiánnyal. Ezek a tartozások elsõsorban az adókból, földhasználatból, kisebb mértékben elmaradt kifizetésekbõl adódnak. Az intézményi ellátottság, (felszereltség, emberi erõforrások, stb.) A település infrastrukturális ellátottsága, fejlesztési, felújítási szükségletek (út-, közvilágítás-, buszmegállók állapota, és egyéb települést érintõ infrastruktúra) Jelentõs szerepet kapott a lakosság szociális ellátottsága, a munkahelyek számbavétele, foglalkoztatás kérdése. A fenti fõbb prioritások alapján megállapítható, hogy nem könnyû a feladat, hiszen a kötelezõ feladat ellátásokon túl javítani kell a lakosság és az állami feladatokat végrehajtók között a kapcsolatokat. Egyik eszköze ennek a falugyûlés, ahol közös ügyeinket, érdekeinket lehet ütköztetni, majd a fejlõdés érdekében azt felhasználni. Az alábbi mérleg tartalmazza ezer forintban a évi költségvetést, ahol a források és kiadások egyensúlya csak úgy tartható, ha likviditási hitellel kiegészül a forrás oldal. Ehhez vissza nem térítendõ állami pénzeszköz igénylésével próbálunk pályázat útján jutni. Szelei Éva BOLDOG KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE BEVÉTELEK KIADÁSOK Sorszám Megnevezés évi évi CÍM Megnevezés 2001.évi évi terv terv Terv terv 1. Intézmény.tev.bev I. Részben önáll.gazd Helyi adók II. Polgármest. Hivatal Kommunális adó III. Egyéb int.kiadásai Hozam bevétel (ért.papirok) Kisebbségi önk.kiadásai Felhalmozási bev MÜKÖD.KIAD.ÖSSZES Pénzügyi befekt.b. (felhalm.ra) IV. Társadalom és szoc.pol.j SAJÁT BEV.ÖSSZES: V. Müködési átadott p.eszk Egyéb alapoktól (Munkaügy) VI. Felhalmozásra átadott p.eszköz: Egészs.bizt.átv.p ÁTADOTT PÉNZESZK Állategészségügy, VII. Felhalmozási hitel törlesztésre: Forrása: eft lakosságtól átvett p.eszk eft felhalm.bevételböl 11. Felhalmozási céllal átvett p.eszk Felhalmozási hitel után kamat Forrása: eft kommunális adó 295 eft egyéb felhalm. bevétel eft gázvagyonból 12. Müemlékvédelemtöl átvett p.eszk Felhalmozási hitel törlesztés: ÁTVETT PÉNZESZK SZJA helyben maradó rész Egyéb tárgyi eszk.vásárl SZJA jövedelemkülönbség mérséklete Felújitási kiadások SZJA normatív mód.elo.rész Fejlesztési kiadások útra Gépjármüadó VIII. FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN Forrása: eft gázközm ûvagyon eft pénzmaradványból 18. ÁTENGEDETT BEV IX. TARTALÉK 19. Normatív áll.hozzáj Tartalék 20. Normatív módon eloszt.kötött f Céltartalék Kisebbségi önkorm.támogatása TARTALÉK ÖSSZESEN: Köztisztv. és közm. Dolgozók támogatása Jövedelmpótló támogatások ÁLLAMI HOZZÁJÁR PÉNZMARADVÁNY LIKVIDIT. HITEL - müködés BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KIADÁSOK ÖSSZESEN: Ez év április 2-án immár negyedik alkalommal dörögtek az ágyúk, s indultak rohamra a huszárok a boldogi Balázs-tanyán, ahol ismét megrendezésre került az forradalom és szabadságharc dicsõséges tavaszi hadjárat Hatvani-csatája emlékére a csata bemutató. Látványos és színpompás eseménynek lehetett szemtanúja az az nézõ, aki az igazi tavaszi napsütésben kilátogatott erre az eseményre. Ebben az évben egy országos rendezvénysorozat nyitó rendezvénye volt a dr. Homoki János Honvédelmi Minisztériumi politikai államtitkár által megnyitott csata bemutató. A négy település ( Hatvan, Jászfényszaru, Tura, Boldog) szervezõihez most csatlakozott a Zrínyi Kht. is, s közösen sikerült maradandó emlékû látványos rendezvényt szervezni. 70 lovas huszár és több mint 80 gyalogos honvéd vett részt a küzdelmekben, mely felelevenítette a néhai eseményeket. Dörögtek az ágyúk, s markotányos asszonyok szedték össze a sebesülteket, ebben is megõrizve a történelmi hûséget. Habár a történelmi esemény Hatvan városához kötõdik, mégiscsak boldogi területen, boldogi közremûködéssel valósult meg a rendezvény, s Boldog település hírnevét öregbítette. / E hónap 23-án az RTL tévécsatorna Napközben és a Delelõ mûsorában kb. 20 perces filmet lehetett megtekinteni a dicsõséges tavaszi hadjáratról, mely jeleneteit a boldogi csata bemutatón rögzítette a média. Csata a boldogi határban

4 4 BOLDOGI ÉLET ÁPRILIS Kihúnyt a fény II. rész Az új tulajdonosok a régi tanyasi házat körül lebontották, helyére nagy üvegverendás házat építettek. A tanya beépült gazdasági épületekkel: cselédlakás mosókonyha, gyümölcs-tároló, jégverem, hatalmas istálló, takarmányelõkészítõ, karám, szerszámos kamra, ólak, féltetõs fészer kapott helyet a birtokon. Az állatok itatását az udvaron lévõ hatalmas kikövezett kút biztosította ig 20 fejõs tehén adta a tejet, melyet Hatvanba hordott be egy erre a célra beállított fogat. A tanyához vezetõ utakat akác- és fûzfákkal ülteték be, ezek szolgáltak alapanyagul a kosárfonásnak. A szõlõ telepítését még az elsõ tulajdonos, Davida Sándor megkezdte, rengeteg gyümölcsfát is telepített, melyek bõségesen termettek. Az itt folyó hozzáértõ munkának köszönhetõen a gazdaság a családnak és az alkalmazásban állóknak viszonylagos jólétet biztosított egészen a gazdasági válságig. Pedagógusok részére továbbképzéseket vezetett, a megyei szakszervezet vezetõségi tagja és a helyi közigazgatás segítõje volt. /Tanácstag, VB tag/ Egerben biológia-kémia szakos tanári oklevelet szerzett 1956-ban ban Gödöllõre költöztek, ezt követõen Szadán, majd Gödöllõn tanított. Élete során a Vöröskeresztben folytatott tevékenységéért és kiemelkedõ nevelõi munkájáért Pro Urbe aranyfokozatú kitüntetést kapott.1976-ban ment nyugdíjba. Ujváry Ferenc 1984-ben vehette át az 50 éves tanítói arany oklevelét. Hosszan tartó betegeskedés után augusztus 2-án hunyt el. Az idõs Ujváry Ferenc Tisztelt Olvasók! Az Ujváry házaspárnak kilenc gyermeke született: Lenke, Vilma, Mária, Ottilia, Gyula, László, Mihály, Ferenc, Alajos, akik közül hatan megélték a 60 évet. Ujváry Ferenc január 15-én született Boldogon, mint a család kilenc gyermeke közül a nyolcadik. Iskoláit Boldogon kezdte, majd Gödöllõn és Aszódon tanult tovább. Az 1932-ben letett érettségi után különbözeti vizsgával 1934-ben a Kalocsai Érseki Tanítóképzõben tanítói, kántori és levente oktatói képesítést szerzett. Boldogon csak két év múlva volt lehetõsége elhelyezkedni, addig a szüleinek segített ben Bruckner Jenõ fõjegyzõtõl átvette a Gyöngyösbokréta boldogi csoportjának irányítását, melyet 1941-ig vezetett. Ezen kívül is kiemelkedõ kultúrális munkát végzett: férfiakból álló kórust vezetett, az idegenforgalmi vendégház és a község mûsorait, ünnepségeit szervezte, rendezte ban kinevezték tanítónak, helyettes kántornak és levente oktatónak. Még ebben az évben a Hangya Szövetkezet ügyvezetõ igazgatója lett ben nõsült, Bruckner Magdolnát vette feleségül. Két fiúgyermekük született, Gábor és Géza ig teljesített hadiszolgálatot. A háború után megkezdte a tanítást, újjászervezte a Hangya Szövetkezetet. Az államosítás után az iskola gazdasági igazgatója lett, májd õt bízták meg a népmûvelõ felügyelõi teendõk ellátásával is. Nyugdíjas éveiben Ujváry Ferenc a Bruckner Jenõ által vezetett Boldog Községi Históriáját tovább írta, majd összerendezett, szerkesztett átdolgozással megírta Boldog Község Monográfiája címmel kétkötetes tanulmányát, kiegészítve a boldogi népszokások, hagyományok, nevezetességek, a tûzoltóság, egyházközség és a boldogi gyöngyösbokrétások történetének leírásával. Munkái a könyvtárunk helyismereti anyagának törzsét jelentik, számtalan fõiskolai dolgozat forrásául szolgál. Kepesné Tóth Katalin Önkormányzati tájékoztató díszpolgári cím adományozásáról Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a képviselõ-testület február 6-i ülésén Boldog Község Díszpolgára kitüntetõ címet alapított. A díszpolgári cím azon élõ, vagy elhunyt személyek részére adományozható, akik a község fejlõdéséhez, hírnevének öregbítéséhez kimagasló munkásságukkal hozzájárultak. Továbbá a község fejlesztéséért évtizedeken át kiemelkedõen dolgoztak, gazdasági, tudományos, kultúrális, vagy közéleti területen maradandó alkotásaikkal emelték, elõsegítették a község elõrehaladását és fejlõdését. A kitüntetõ cím adományozása ünnepélyes keretek között évente egy alkalommal, a nyári búcsú rendezvény napján díszes kivitelû oklevél és emlékplakett átadásával történik. A díszpolgári cím adományozására javaslatot a települési képviselõk, a képviselõ-testület bizottságai, politikai pártok helyi szervezetei, civil és gazdálkodó szervezet, illetve ezeken keresztül a lakosság tehet április 30-ig.

5 2002. ÁPRILIS BOLDOGI ÉLET 5 KITÁRT KAPU, NYITOTT SZÍV Ez volt a három település Boldog, Nagyréde és Mátraszentimre közös szlogenje az Utazás 2002 Kiállításon, mely március 7-10 között került megrendezésre Budapesten. A három település jegyzõinek ötlete alapján jött létre a kapcsolat és az együttmûködés. Fõ kiállító/szervezõ-lebonyolító/ N a g y r é d e v o l t, B o l d o g é s Mátraszentimre mint társrendezõk szerepeltek a szerzõdésben. A standot közösen béreltük, saját és a másik két település rendezvényét kölcsönösen ajánlottuk a látogatóknak. Úgy gondoltuk, adottságaink k ü l ö n b ö z õ s é g e é s a z e l t é r õ idõpontokban megrendezett ünnepek, falunapok nem okoznak gondot az együttmûködésben. B o l d o g l á t n i v a l ó i n a k é s rendezvényinek népszerûsítése céljából prospektusokat készítettünk, melyeket hagyományos süteményeink, a kisrózsa és a nagyrózsa kíséretében kínálgattunk az érdeklõdõknek. Kis szórólapon családoknak és iskolai csoportoknak ajánlottunk kellemes hétvégi idõtöltést a három település érintésével. Mint minden nagyobb munka, ez a k i á l l í t á s o n v a l ó s z e r e p l é s i s csapatmunka volt, ezért köszönet a közremûködõknek: sütemények elkészítéséért: Zólyomi Józsefné /Honvéd u. 8./, Tóth Ferencné /Kossuth u. 44./,Futó Ferencné /Árpád u / l a k o s o k n a k. I n f o r m á c i ó szolgáltatásért: Szitányi Péternének, Révész Péternek, Révészné Bárdos Rozáliának, Szûcs Ferencnek, Szelei Évának, Krakóczkiné Tóth Évának, Zsíros Istvánnak, Zsírosné Õszi Katalinnak, Józsa Erzsébetnek, Lukács Erzsébetnek, Nagy Györgynek, Medveczkiné Zólyomi Szilviának. Szállításért: Tóth Andrásnak. Dekorációért: Bódi Józsefnének, Bugyi Józsefnének, Rohács Györgynének. Kepesné Interjú Zsófival! Egy boldogi lány az internet szépségversenyén! - Hogyan indultál el a divatszakmában? - Még a Bajzában kezdõdött, az osztálytársaim unszolására elvégeztem egy manöken tanfolyamot. Jelenleg a tanult szakmámban dolgozom, egy magánrendelõben asszisztensként. Közben elvégeztem egy divatsminkes tanfolyamot is. Szivesen sminkelek bármilyen alkalomra, ha megkeresnek. - Az internet szépségversenyre hogyan kerültél be? - A fotósom, akivel legutóbb dolgoztam, õ ajánlott be. / A 10-es számmal szerepeltem./ Így lettem az egyik elõdöntõn negyedik, elõtte két hétig elsõ voltam, de a negyedik helynek is nagyon örültem és az ügynökségek ajánlatainak is, akik ezek után megkerestek. Barócsi Ágnes Zsófia a 10-es számmal - Szüleid mit szóltak hozzá? - Õk is örültek és izgultak értem! Mindent köszönök nekik is! - További terveid? - Szeretnék sminkesként is jobban érvényesülni és a nyelvtanulást tovább folytatni. - Sok sikert hozzá Zsófi! - Köszönöm. M.E.

6 6 BOLDOGI ÉLET ÁPRILIS Passió 2002 Szinte már hagyománnyá vált falunkban a Lukács Dénes által írt Boldogi Passió címû elõadás megrendezése. Az idén második alkalommal mutattuk be a Mûvelõdési Házban, virágvasárnap délutánján. Az elõadás bevétele a Berecz Antal Alapítvány javát szolgálta. Iskolánk zászlaját szeretnénk elkészíttetni belõle az elsõ bereczes 8. osztály ballagására. A jegyek eladásával sok szorgos diák foglalatoskodott. A Berecz Ifjúsági Csoport tagjai pedig sokat segítettek az elõadás megszervezésében. Somogyváry László tanár úr szintetizátorral tette még színesebbé a produkciót. Zsírosné Õszi Kati néni munkáját dicséri a díszlet, a jelmezek és a zenei betétek összegyûjtése. Éva néni pedig a betanításnál segédkezett. A szereplõket az iskola diákjai és a középiskolások elevenítették meg. A próbákra nagy lelkesedéssel mentünk, ahol jó volt a hangulat, sokat nevettünk, de azért meg volt a maga rendje. Mindent beleadtunk, hogy minél tökéletesebb legyen az elõadás. Nagy izgalommal vártuk ezt a napot. Telt ház elõtt sikeresen adtuk elõ a produkciónkat. Ezután a szereplõket pogácsa, sütemény és még sok finomság várta. Örömmel és büszkén fogadtuk a dicséreteket! Reméljük, lesz alkalmunk jövõre is részt venni a Passió elõadásában! Sápi Rebeka és Vaskó Barbara Tisztelt Olvasók! Nagy örömmel töltött el bennünket, a Berecz Antal Általános Iskola közösségét, hogy a virágvasárnapi Boldogi Passió elõadását olyan sokan megnézték! Köszönjük, hogy a belépõjegyek és a pártolójegyek megvásárlásával támogatták iskolánk alapítványát. Külön is köszönjük Lukács András atya és dr. Molnár Lajos pénzadományát. Köszönjük a Mûvelõdési Háznak, hogy helyet adott a próbákhoz, az elõadáshoz és rendelkezésünkre bocsátotta hangosító berendezését. Hálásak vagyunk Kepes László hangtechnikusnak, hogy két napot is rászánt idejébõl a hangosításra. Ezen kívül köszönetet mondunk a szereplõk megvendégeléséhez nyújtott támogatásért Bódi Gábornak, Illés Lajosnénak, Luda Ottónak, Tóth Lászlónénak és Zsírosné Õszi Katalinnak. A magam részérõl pedig szeretném megköszönni a közremûködést minden általános iskolás és középiskolás diáknak - külön is kiemelve Lukács Dénest, a darab megálmodóját -, valamint a Boldogi Népdalkör és a Beátus Kórus tagjainak, hogy lelkes munkájukkal hozzájárultak a színdarab sikeres elõadásához. A rendezvény összbevétele Ft volt, melybõl a költségek levonásával Ft maradt az alapítvány számláján. Ebbõl az összegbõl kívánjuk elkészíteni a 8. osztályosok ballagására iskolánk zászlaját, az iskolaközösség összetartozásának jelképét. Krakóczkiné Tóth Éva Polgárõr hírek én megrendezésre került a Polgárõrség éves értekezlete, illetve beszámolója. A Polgárõrség szolgálata során kiemelkedõ munkájának elismeréseként oklevél jutalmazásban részesültek Berkesi András és Zséli Norbert polgárõrök. A évben kiemelkedõ eredményes munkájának elismeréseként oklevél és tárgyjutalomban részesült Tóth István polgárõr vezetõ. A polgárõrség és Önkéntes Tûzoltó Egyesület oklevél és tárgyjutalom elismerésben részesítette a polgárõrséget. A gyûlésen megjelentek a Hatvani Rendõrkapitányság vezetõi: Kovács József r. alezr. közrendvédelmi osztályvezetõ, Patkóné Rõczei Krisztina r. örgy. bûnügyi osztályvezetõ, Szabó Zoltán r.tzls. nyomozati alosztályvezetõ és Rõczey György r.ftörm. Hatvan KMB. A Polgárõrség felköszöntötte 50. életévének betöltéséért Kovács József r. alezredest. Tagjainak sorába új belépõként felvételre kerültek: Nagy István, Hetesi Gábor, Schrei Zsolt és Resch László. A Polgárõrség tagjai több elhagyott kerékpárt is találtak a településen. A talált kerékpárokat biztonságba helyezték majd a jogos tulajdonosuknak visszaszolgáltatták. Az éves közgyûlés sikeres lebonyolításáért köszönetet mondunk Szamosvölgyi Judit magánvállalkozónak. Tóth István polgárõr vezetõ Ünnepélyes közgyûlés Február 16-án a Boldogi Tûzoltó Egyesület megtartotta 93. ünnepélyes közgyûlését. A közgyûlés meghallgatta, majd elfogadta az elmúlt év beszámolóját, valamint az idei év munkatervét. A hivatalos rész befejeztével Nagy Csaba, a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság gazdasági vezetõje 40 éves szolgálati érmet nyujtott át Zsíros János tûzoltónak, egyesületünk tagjának. Ezek után az egyesület parancsnoka az Év tûzoltója díjat adott át Sápi Zsoltnak, az egyesület tagjának. Végül, de nem utolsó sorban Varga Ferenc, az egyesület elnöke tárgyjutalmat adott át Bódi Lászlóné, Szamosvölgyi Jutka, Antal Gábor szponzorainknak, akik támogatták egyesületünket. Vacsora után Bódi Tamás és zenekara gondoskodott a jó hangulatról, mely tartott is világos-virradatig. Itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy köszönetet mondjak mindazoknak, akik hozzájárultak, hogy ünnepélyes közgyûlésünk ilyen színvonalú és ilyen jó hangulatú legyen. Köszöntötték a nõket a tûzoltók. Budai Zoltán Mint minden évben, most is felköszöntötték a tûzoltó feleségeket a nõnap alkalmából az egyesület vezetõi. Varga Ferenc az egyesület elnöke köszöntötte a hölgyeket, majd néhány szóban méltatta a mai nõk áldozatos munkáját és a családban vállalt szerepét. Megköszönte, hogy meghívásunknak eleget téve megjelentek és addig a kis ideig félretették az otthoni munkájukat. A köszöntõ után minden megjelent tûzoltó feleségnek egy szál szegfûvel kedveskedtünk, majd megvendégeltük a hölgyeket egy somlói galuskára. A galuska után még sokáig elbeszélgettek a hölgyek a fehér asztal mellett. Vezetõség

7 2002. ÁPRILIS BOLDOGI ÉLET 7 A szabadföldi paprika tápanyagellátása I. A paprika magas igényeket támaszt a talaj s z e r k e z e t é v e l, f i z i k a i é s k é m i a i tulajdonságaival szemben. Ideálisnak a gyorsan melegedõ, jó víz- és tápanyaggazdálkodású, középkötött talajok számítanak. A lazább talajok víz- és tápanyaggazdálkodása, a kötöttebb talajok levegõzöttsége szerves trágyával javítható. A h e l y e s t á p a n y a g u t á n p ó t l á s elengedhetetlen feltétele a talajvizsgálat, mely segítségével számos információt kapunk egyrészt talajunk agrokémiai t u l a j d o n s á g a i r ó l, m e l y e k a l a p j á n eldönthetjük, hogy szükség van-e valamilyen talajjavító eljárásra, másrészt tápanyagtartalmáról, mely ismeretében a paprika tápanyagigényével összevetve, a módosító tényezõket figyelembe véve, kiszámíthatjuk a kijuttatandó tápanyagmenyiséget. A talajvizsgálat csak akkor ad használható eredményt, ha megfelelõen vesszük a mintát. Mindig átlagmintát küldjünk a laborba, tehát azt - a terület nagyságától függõen - legalább helyrõl vegyük, alaposan keverjük össze, és kb. 1 kg-nyi földet adjunk postára. Mivel a paprika gyökerének zöme a felsõ cm-es talajrétegben helyezkedik el, ezért ebbõl a mélységbõl vegyük a mintát. A tápanyagigényt a fajlagos tápanyagigény és a várható termésmennyiség alapján számíthatjuk, e két érték szorzata adja az elméleti tápanyagszükségletet. A paprika fajlagos tápanyagigénye, vagyis az a tápanyagmennyiség, amit 1 tonna termés eléréséhez (kifejlesztéséhez) igényel: 2,4 kg N, 0,9 kg P2O 5 és 3,5 kg K2O. A paprika trágyázás kapcsán feltétlenül figyelembe kell venni, hogy bár tápanyagokban gazdagon ellátott talajt igényel, sóérzékeny növény, különösen a fehér bogyójú fajták, tehát folyamatos, gyakori, de kisadagú mûtrágyázást igényel. (1. táblázat) 1. táblázat: A paprikatermesztésben egyszerre kiadható legnagyobb mûtrágya adagok Fehér bogyójú fajták, blocky tipusok alaptrágya N 80 kg/ha K 2 O 200 kg/ha foszfor esetében nincs fels õhatár fejtrágya N 50 kg/ha K 2 O 100 kg/ha Füszerpaprika, paradicsom alakú fajták alaptrágya N 100 kg/ha K 2 O 300 kg/ha foszfor esetében nincs fels õhatár fejtrágya N 50 kg/ha K 2 O 150 kg/ha A paprika tápanyagigényével kapcsolatos táblázatoknál figyelni kell arra, hogy a szakirodalom tiszta hatóanyagban adja meg a kijuttatandó mûtrágya mennyiségeket. A ténylegesen kijuttatandó mûtrágyamennyiséget a kiválasztott mûtrágya féleség hatóanyagtartalma alapján számoljuk ki. Például az 1. táblázatban megadott értékeket figyelembe véve, ha alaptrágyaként 200 kg/ha káliumot akarunk kijuttatni és a választott mûtrágya káliumszulfát ( h a t ó a n y a g t a r t a l m a 5 0 % ), a k k o r hektáronként a kiszórandó mûtrágya adag 400 kg. Kivételes esetekben, a táblázatban megadott értékek fölé is lehet menni, de ekkor mindenféleképpen lassú lebomlású mûtrágyát válasszunk, de a legjobb, ha ezzel kapcsolatban a talajvizsgálathoz tápanyagfeltöltési szakvéleményt is kérümk. folytatás a következõ számban Kassai Tamás - Tornyai Tibor (SZIE, Kertészeti Technológiai Tanszék) A kisipar Kihalóban a régi, jól bevált kisipar! Márpedig a nagyipar messze nem old meg mindent a lakosság szolgáltatásában! Csak egy pár szakmát említsek, ezt is csak a helyi ismeret függvényében. Pl. a kovácsmester, aki nagyban segítségére tudott lenni a falusi embernek. Nemrég hagyott itt bennünket az utolsó kovácsmester, aki ha kellett, kovácsolt vasból díszes sírkereszteket is készített, fõleg kishalottak sírjaira. Kapát és egyéb szerszámokat, ha úgy kellett komplett benyelezve is gyártott. Javított kerékpárokat, permetezõgépeket, és még sok-sok mással tudott segíteni a lakosságnak. Most mindezektõl elestünk. Élete lejtõjén van még egy cipészmester, aki nagyon sok kiadástól védte már meg az embereket, cipõik javításával. Hasonlóképpen él még egy férfiszabó is. Ezt se fogja tudni pótolni egy varrónõ, már a felszereltsége miatt sem. Hiszen az õ háztartási varrógépe nem lesz alkalmas a farmernadrágok rendezésére, vagy a kérges bõrkabát zipzár cseréjére! Itt már nem is az új munkákra gondolunk a szakmában, hiszen azt lényegében legyártja a nagyipar. No, de kérem, ha leszakad egy cipõsarok, vagy elromlik a zipzár a kabáton, át kell alakítani egy öltönyt, méretre szabni a nadrágot /agyusztálni/, hová forduljunk? Fiatalításról, utánpótlásról éve hallani sem lehet. Ki megy ma már ezekre a szakmákra? De nem is mehet, lekéstük! Kihez menne? Ez országos kérdéssé válik, ha még nem az. Gondolt-e már erre valaki?- nem tudom. Egy biztos, már késõ! Boldog, február 3. Tóth József szabó Elhunytak: Zsíros István 79 é. /Hort/ Tóth Ferenc 78 é. Honvéd út 38. Kovács László 79 é. Turai út 85. Kepes Károly 77 é. József A. út 23. Anyakönyvi hírek Egyházi hírek Újszülöttek: Rajnai Annabella a.n. Szilágyi Annamária Oláh Ronald a.n. Oláh Georgina Matuska Anna Matuska Alíz a.n. Szántai Katalin Dudás Adél a.n. Kadét Veronika Fülöp Kristóf a.n. Laczkó Lívia Noémi Az elsõ áldozás idõpontja: Szentháromság vasárnapja: május 26. Úrnapja: június 2. Jézus Szíve búcsú: június 9.

8 8 BOLDOGI ÉLET ÁPRILIS FOCI HÍREK Gyöngyöspata - Boldog 2 : 1, gól: Nagy Krisztián IFI 2 : 1, gól: Fodor Boldog - Energia SC 0 : 1, IFI 0 : 2 Egerszólát - Boldog 3 : 2, gól: Püspöki, Nagy Krisztián IFI 1 : 8, gól: Szívós/2/, Tóth A., Poncski, Lukács, Zólyomi, Misányi, Csikós Boldog - Hort 2 : 3, gól: Litkei Á., Nagy Sz. IFI 2 : 3, gól: Misányi, Csikós Abasár - Boldog 3 : 2, gól: Nagy Sz./2/ IFI 3 : 3, gól: Nagy I., Futó, Misányi Boldog - Mikófalva 2 : 1, gól: Litkei Á., Nagy Krisztián IFI 6 : 5, gól: Fodor /5/, Misányi Hát ez eddig nem egy dicsõséges tavaszi hadjárat... Tudtuk, hogy a visszavonult középhátvéd pótlásához idõ kell,nyilvánvaló volt, hogy két kezdõ középpályás négyhetes eltiltását nem lesz könnyû átvészelni, nem tudhattuk viszont, hogy három sérültünk is lesz, hogy a kiskatonát nem engedik haza minden héten, nem beszélve a három sárgalap miatti pihenésekrõl... Optimizmus, EGÉSZSÉGES önbizalom nélkül nem lehet sokáig a focit /sem/ csinálni, dehát legyen bármilyen erõs az az akarat, ha a külsõ tényezõk keresztbe tesznek... KARATE hírek Kepes László Szakosztályunk tagjai án részt vettek Mátészalkán megrendezésre került nemzetközi edzõtáborban. Asztalitenisz Elõször egy mulasztást szeretnék pótolni. December 29-én rendeztük meg a falubajnokságot. A végeredmény: egyéniben: 1. Záhonyi Lukács, 2.: Varga Vince, 3.: Makádi György és Lukács Csaba; párosban: 1.: Varga Vince - Záhonyi Lukács, 2.: Lukács Csaba - Õszi Dániel, 3.: Koczka Ferenc - Záhonyi Andor. Megyei csapatbajnokság: Technikai okok miatt az õszi idény végeredményét még csak most tudjuk közre adni: 1.: Boldog II pont 2.: Karácsond III pont 3.: Recsk pont 4.: Eger II pont 5.: Vámosgyörk pont 6.: Gyöngyös pont Tavaszi fordulók eredményei: 6. ford.: Eger II. - Boldog II.: 1:17 /gyõzelémek: Dániel János: 4, Dániel Gábor: 4, Záhonyi György: 4, Korecz Krisztián: 3,, a Dániel J. - Dániel G. és a Korecz-Záhonyi párosok/. 7. ford.: Karácsond III. - Boldog II.: 3:15 /gy.: Dániel G.: 4, Záhonyi: 4, Dániel J.: 3, Korecz: 3, a Dániel J. - Dániel G. páros/. 8. ford.: Gyöngyös - Boldog II.: 6:12 /gy.: Dániel J.: 4, Dániel G.: 3, Záhonyi: 3, Bondár Krisztián: 1, a Dániel J. - Dániel G. páros/. Jó esélyeink vannak a megyei bajnokság megnyerésére! NB III. Dalmát csoport: 14.ford.: Boldog-Dragon-Copy SE: 5:13 /gy.: Kerek István: 1, Telekes Flórián: 1, Dudás János: 1, Molnár József: 1, a Kerek-Telekes páros/. 15.ford.: Boldog- Spar II.: 3:15 /gy.: Kerek: 3/. 16.ford.: Tokod-Boldog: 12:6 /gy.: Kerek:2, Molnár: 2, Telekes:1, Dudás: 1/. 17.ford.: Budaörs II.- Boldog: 5:13!!! /gy.: Tihanyi Péter: 4, Molnár: 4, Kerek:2, Dudás: 2, a Tihanyi-Molnár páros/. Biztos Gyõzelem az újabb kiesési rangadón! 18.ford.: Csákvár-Boldog: 16:2 /gy.: Kerek: 1, Molnár: 1/. 19.ford: Vecsés II.-Boldog: 8:10!!! /gy.: Tihanyi: 4, Molnár: 3, Kerek: 2, a Tihanyi-Molnár páros/. Hatalmas küzdelemben, végig fej-fej mellett haladva megnyertük a harmadik kiesési rangadót is, ezzel komoly esélyeink vannak a bentmaradásra! Záhonyi György Gyöngyösön án megrendezésre kerülõ Heves Megyei Diák olimpián, ahol Dudás Armand Katában és Küzdelemben I. helyezést ért el, Szabó Csilla Katában II. helyezést, küzdelemben I. helyezést ért el. Palotabozsokon meghívásos Farsangi Kupán Hetesi Gábor küzdelemben II. helyezést ért el. INGYENES jogi tanácsadás minden csütörtökön a boldogi községházban tól ig a boldogi lakosok részére. Dr. JUSZTIN FERENC ügyvéd Figyelem! Ismét hirdethet a Boldogi Életben! (ingyenes) Szerk. Itt leszünk mi boldogok! május 1. EGÉSZSÉGMEGÕRZÕ NAP Programok: játékos vetélkedõ ovisoknak és iskolásoknak Kulturális mûsor Majorettek Bohócok Modern tánc Vásári komédia Kispályás labdarúgó mérkõzés a férfiaknak Aerobik a nõknek - mondta Bonta bíró 1552-ben, amikor a mai Boldog területére vezette népét. Most RAJZPÁLYÁZATOT HIRDET az ált. isk. és a Mûv.Ház ebben a témában 3 korosztály 6-10; 10-14; évesek részére. A rajz bármilyen méretben és technikával készülhet. Beadási határidõ: július 31. /Mûv.Ház/ Eredményhirdetés: aug. 18-án a Paprikafesztivál és kiállítás keretében. A Fortuna Totózó tájékoztatja kedves ügyfeleit, hogy csütörtökön is nyitva tart 8-12-ig. Új szolgáltatásuk: Mobiltelefon dominó kártya árusítása BOLDOGI ÉLET Kiadó: Polgármesteri Hivatal Felelõs szerkesztõ: Révész Péter Szerkesztõség: Budai Zoltán, Józsa Erzsébet, Kepes László, Kepesné Tóth Katalin, Krakóczkiné Tóth Éva, Somogyváry László, Zsírosné Õszi Katalin. A szerkesztõség címe: Polgármesteri Hivatal 3016 Boldog, Kossuth u. 8. Okiratszám: B/PHF/1418/He/94 Készült: 1300 példányban ComPrint Professional KFT - Budapest

MEGEMLÉKEZÉS. II. JÁNOS PÁL PÁPA visszatért atyjához, az Úristenhez! (1920. május 18. - 2005. április 2.) Pápává választották: 1978. október 16-án.

MEGEMLÉKEZÉS. II. JÁNOS PÁL PÁPA visszatért atyjához, az Úristenhez! (1920. május 18. - 2005. április 2.) Pápává választották: 1978. október 16-án. XII. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM 2005. MÁJUS INYENES MEEMLÉKEZÉS II. JÁNOS PÁL PÁPA visszatért atyjához, az Úristenhez! (1920. május 18. - 2005. április 2.) Pápává választották: 1978. október 16-án. H A B E M U

Részletesebben

Új díszpolgárnak tapsolhattunk!

Új díszpolgárnak tapsolhattunk! XII. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM 25. JÚLIUS INGYENES Új díszpolgárnak tapsolhattunk! Az Ujváry Ferenc Mûvelõdési Ház felújított nagyterme a Néprajzi Múzeumnak köszönhetõen színvonalas - és szívünknek oly kedves

Részletesebben

Jövõm Európa. Május elsejei programok. Sportpálya: Ujváry Ferenc Mûvelõdési Ház elõtti tér: 10.00-13.00 Családi játékos sportvetélkedõ a Sportpályán

Jövõm Európa. Május elsejei programok. Sportpálya: Ujváry Ferenc Mûvelõdési Ház elõtti tér: 10.00-13.00 Családi játékos sportvetélkedõ a Sportpályán XI. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM 2004. ÁPRILIS Jövõm Európa Felfokozott figyelem kíséri napjainkban, ha meghalljuk ezt a kifejezést. Községünk életében is számtalan területen szerveznek fórumokat, ahol gyakran éles

Részletesebben

Boldogi Búcsú. Egy mûalkotással ismét gazdagabban

Boldogi Búcsú. Egy mûalkotással ismét gazdagabban XIV. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM 2007. MÁJUS Egy mûalkotással ismét gazdagabban Az Ujváry Ferenc Alapítvány felkérésére helyi mûvésztanárunk Szpisják Pál egy faragott információs táblával lepett meg bennünket. INGYENES

Részletesebben

Karácsony - Isten közelsége. Téli esték X. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM 2003. DECEMBER INGYENES

Karácsony - Isten közelsége. Téli esték X. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM 2003. DECEMBER INGYENES X. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM 2003. DECEMBER INGYENES Karácsony - Isten közelsége Karácsony közelsége együtt talál bennünket, hogy a megszokott módon kicseréljük kölcsönös jókívánságainkat. Szívünk túlcsordul a

Részletesebben

Köszönet! Kiszi baba. Püspökiné Nagy Erzsébet polgármester

Köszönet! Kiszi baba. Püspökiné Nagy Erzsébet polgármester X. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM 2003. JÚNIUS INGYENES Köszönet! Kiszi baba Az óvodában a hagyományõrzés köré építettük fel nevelési programunkat. Szokássá vált, hogy Húsvét környékén tartunk egy olyan ünnepet, amelyen

Részletesebben

XIV. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM 2007. AUGUSZTUS INGYENES

XIV. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM 2007. AUGUSZTUS INGYENES XIV. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM 2007. AUGUSZTUS INGYENES Szent István király /Esztergom. 975 körül - Székesfehérvár. 1038. augusztus 15./ A honfoglalás befejezéséhez, a magyar népnek e földön való az nem viheti

Részletesebben

Polgármesteri köszöntõ

Polgármesteri köszöntõ XIV. ÉVFOLYAM, 5. SZÁM 2007. DECEMBER INGYENES Polgármesteri köszöntõ Kedves boldogi lakosok ismét eltelt egy év, öregebbek lettünk. Közeledik a karácsony a szeretet ünnepe, amikor a hosszú sötét estéken

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2015. JÚLIUS

AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2015. JÚLIUS Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2015. JÚLIUS FALUNAP A HONVÉDELEM JEGYÉBEN Immár hagyomány, hogy a falunapot, illetve annak programjait valamilyen téma köré építjük fel.

Részletesebben

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES XXII. évfolyam, Közéleti információs lap - események - hírek - képek - 2012. április 21-én a Berényi Népdalkör az Orosházán megrendezett Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetsége

Részletesebben

Ebesi Hírlap. Szépkorú köszöntése. A tartalomból... Lezárult a településrendezési terv módosításának véleményezési szakasza

Ebesi Hírlap. Szépkorú köszöntése. A tartalomból... Lezárult a településrendezési terv módosításának véleményezési szakasza XIII. évf. 3. szám 2014. március Ingyenes kiadvány Ebes Község Önkormányzatának havonta megjelenő lapja A tartalomból... Lezárult a településrendezési terv módosításának véleményezési szakasza Március

Részletesebben

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft XX. évfolyam 5. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft Kápolnaszentelés Dr. Pápai Lajos gyõri megyéspüspök szentelte fel április 23-án 11 órakor szentmise keretében a gyõri Prohászka

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES Közéleti információs lap XX. évfolyam, 2010. július A SPORTPÁLYA és a KÁLMÁN FÜRDÕ öltözõjének mûszaki átadás-átvétele 2010. június 7-én megtörtént. 2010. július 7-én pedig

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Pillanatképek az idősek napjáról. Pilismarót Község Önkormányzata nevében tisztelettel meghívjuk Önt és családját

MEGHÍVÓ. Pillanatképek az idősek napjáról. Pilismarót Község Önkormányzata nevében tisztelettel meghívjuk Önt és családját A PILISMARÓTI FALUKÖZÖSSÉG LAPJA MEGJELENIK NEGYEDÉVENTE 2012. OTÓBER XXI. ÉVFOLYAM, 5. SZÁM MEGHÍVÓ Pilismarót Község Önkormányzata nevében tisztelettel meghívjuk Önt és családját 2012. október 23-án

Részletesebben

200.! Tisztelt Olvasó! A Nyársapáti Hírmondó 200. számát tartja e hónapban a kezében.

200.! Tisztelt Olvasó! A Nyársapáti Hírmondó 200. számát tartja e hónapban a kezében. XVI. évfolyam 2009. december 10. 200. szám 200.! Tisztelt Olvasó! A Nyársapáti Hírmondó 200. számát tartja e hónapban a kezében. Reméljük, hogy minden számban talált valami olyat, ami érdekelte. A Hírmondó

Részletesebben

Arany minõsítést kapott a Horti Népdalkör

Arany minõsítést kapott a Horti Népdalkör III. évfolyam 3. szám Hort Község Önkormányzatának hivatalos kiadványa 2009. augusztus 15. Pedagógusnap A pedagógusnap alkalmából Kerek Oszkár polgármester úr köszöntötte az óvoda és az iskola nevelõit.

Részletesebben

Genius díj a Gyulaiban

Genius díj a Gyulaiban 1 2007. január Abony Város Önkormányzatának lapja XV. évfolyam 1. szám 2007. január Ára: 150 Ft Genius díj a Gyulaiban 2007. január 20-án a Magyar Kultúra Napja alkalmából kitüntetéseket adtak át pedagógusoknak

Részletesebben

Köszöntés 2013 karácsonyán

Köszöntés 2013 karácsonyán XIII. évfolyam. szám CIGÁNDI www.cigand.hu www.bodrogkoz.com Köszöntés 20 karácsonyán Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jóakarat. Lukács ev. 2,4 Minden évben megállít

Részletesebben

CZUCZI ANTAL A PÁRIZSI MEZŐGAZDASÁGI VILÁGKIÁLLÍTÁSON POLGÁRI VÉDELMI KIÁLLÍTÁS ORSZÁGOS DÖNTŐN BIZONYÍTOTTAK

CZUCZI ANTAL A PÁRIZSI MEZŐGAZDASÁGI VILÁGKIÁLLÍTÁSON POLGÁRI VÉDELMI KIÁLLÍTÁS ORSZÁGOS DÖNTŐN BIZONYÍTOTTAK 2011. MÁRCIUS 16. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XII. ÉVFOLYAM, 4. SZÁM POLGÁRI VÉDELMI KIÁLLÍTÁS CZUCZI ANTAL A PÁRIZSI MEZŐGAZDASÁGI VILÁGKIÁLLÍTÁSON Országosan egyedülálló tárlat nyílt meg a volt Körös

Részletesebben

AZ ORSZÁG LEGSZEBB SZÁLLODÁJA Fried Kastély Szálloda**** és Étterem immár birtokká nõtte ki magát

AZ ORSZÁG LEGSZEBB SZÁLLODÁJA Fried Kastély Szálloda**** és Étterem immár birtokká nõtte ki magát XX. évfolyam 6. szám Ára: 2011. június 100 Ft AZ ORSZÁG LEGSZEBB SZÁLLODÁJA Fried Kastély Szálloda**** és Étterem immár birtokká nõtte ki magát Befejezõdtek a simontornyai Fried Kastély Szálloda**** és

Részletesebben

2011. ÁPRILIS 12. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 250 Ft. A tavasz kiszabadítja a virágokat, hogy színesre fessék a nevető földet. Reginald Heber

2011. ÁPRILIS 12. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 250 Ft. A tavasz kiszabadítja a virágokat, hogy színesre fessék a nevető földet. Reginald Heber Jászboldogháza Község idıszakos lapja P O L G Á R M E S T E R I H I V A T A L 5144 Jászboldogháza Rákóczi u. 27. Tel.: 06 (57) 460-023 faluujsag@jaszboldoghaza.hu www.jaszboldoghaza.hu 2011. ÁPRILIS 12.

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. 201 4. július 1 0. rendkívüli képviselő-testületi ülés. képviselő-testületi ülés

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. 201 4. július 1 0. rendkívüli képviselő-testületi ülés. képviselő-testületi ülés ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Tiszakürt Község Önkormányzat képviselő testülete meg tárgyalta és elfogadta a szóbeli előterjesztést, Tiszakürt Község Megyei Településfejlesztési Részprogram keretében szereplő projektek

Részletesebben

Ballagás. Hernád Község Önkormányzatának és civil szervezeteinek lapja

Ballagás. Hernád Község Önkormányzatának és civil szervezeteinek lapja Hernád Község Önkormányzatának és civil szervezeteinek lapja 6. évfolyam, 2012. július Ballagás Verôfényes napsütésre ébredtünk június 16-án szombaton a ballagás napján. Még az égiek is velünk ünnepeltek.

Részletesebben

Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft BADACSONY XXI. évfolyam 6. szám A Járdányi Pál Zeneiskola fúvószenekarának zenés ébresztõje köszöntötte a település lakóit május 28-án, majd a Sportpályán elkezdõdtek a versenyek, labdarúgó mérkõzések

Részletesebben

MIND(EN)SZENTEK. A tartalomból... KARTAL VÉDÕSZENTJE. XX. évfolyam 11. szám A KARTALI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2010. NOVEMBER

MIND(EN)SZENTEK. A tartalomból... KARTAL VÉDÕSZENTJE. XX. évfolyam 11. szám A KARTALI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2010. NOVEMBER XX. évfolyam 11. szám A KARTALI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2010. NOVEMBER KARTAL VÉDÕSZENTJE Árpád-házi Szent Erzsébet, Kartal védõszentje a legismertebb magyar szentünk világszerte. Nagy tiszteletnek örvend számos

Részletesebben

1848. március 15. Jánoshidai Híradó

1848. március 15. Jánoshidai Híradó Jánoshidai Híradó POLGÁRMESTERI HIVATAL 5143 Jánoshida, Fő út 28. 57/558-060 www.janoshida.hu Önkormányzati lap 150 Ft XII. évfolyam 1. szám 2009. március 1848. március 15. Gyulai Pál: Hazám Sokszor valál

Részletesebben

Iskolai Emlékezet: Hegedûs tanár néni terme ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS. Füst Milán ZOKOGNI SZERETNÉK. Igazság, 1956. október 30.

Iskolai Emlékezet: Hegedûs tanár néni terme ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS. Füst Milán ZOKOGNI SZERETNÉK. Igazság, 1956. október 30. XI. ÉVFOLYAM, 4. SZÁM 2004. OKTÓBER INGYENES Füst Milán ZOKOGNI SZERETNÉK Nacionalizmus-e az, ha valaki tönkretett, agyongyötört, megcsonkított, szegény kis magyar hazája sorsán évek óta sírva fakad? Ez

Részletesebben

Helyi Közéleti Lap XVI. évfolyam. 1. sz. 2011. július

Helyi Közéleti Lap XVI. évfolyam. 1. sz. 2011. július MOTTÓ "Ez a föld a földem Ez a föld a földed Itt minket várnak És ránk köszönnek Ez a ház a házam Ez a ház a házad Itt minden a miénk: BARÁTAIM." (A fotót készítette: Sebestyén István Sándor) Tartalomból:

Részletesebben

UDVAR I HÍREK. Áldott húsvéti ünnepet kívánunk Sárrétudvari minden lakójának! AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA. Az önkormányzat munkájáról

UDVAR I HÍREK. Áldott húsvéti ünnepet kívánunk Sárrétudvari minden lakójának! AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA. Az önkormányzat munkájáról UDVAR I HÍREK AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA Áldott húsvéti ünnepet kívánunk Sárrétudvari minden lakójának! Az önkormányzat munkájáról XX. évfolyam 1. szám 2015. március Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

A lap a Nova Villa Média Csoport tagja biharihirlap@gmail.com XXII. évfolyam 4. szám 2012. április. Bihari Hírlap

A lap a Nova Villa Média Csoport tagja biharihirlap@gmail.com XXII. évfolyam 4. szám 2012. április. Bihari Hírlap A lap a Nova Villa Média Csoport tagja biharihirlap@gmail.com XXII. évfolyam 4. szám 2012. április Bihari Hírlap újfalu Város Önkormányzatának havonta megjelenő közéleti lapja A legfontosabb a jövő generációjának

Részletesebben