ANYÁK NAPJÁRA. Ratkó József: Zsoltár

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ANYÁK NAPJÁRA. Ratkó József: Zsoltár"

Átírás

1 IX. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM ÁPRILIS INGYENES ANYÁK NAPJÁRA Május elsõ vasárnapja az édesanyák ünnepe. Szeretettel köszöntjük õket, az anyákat, akik életet adnak, embert nevelnek, összetartják a családot. Édesanyának lenni a legszebb - ugyanakkor a legnehezebb hivatás. Egy életre szól. Nem véletlen, hogy az év legszebb havában van ez a nap. A természet ünneplõbe öltözik, a május szépséges virágaival ajándékoz meg minket. Hogyan is lehetne megköszönni a sok gondoskodást, törõdést, fáradozást, a határtalan szeretetet? Egy csokor virág, néhány meghitt szó kevésnek tûnik, mégis szívet melengetõ e napon. Az igazi köszönet egy anyának az, ha látja gyermeke örömét, sikerét, boldogságát. Szerezzünk hát örömet - s ne csak e napon, de az év minden napján - az édesanyáknak! Józsa Erzsébet Ratkó József: Zsoltár Az anyák halhatatlanok. Csak testet, arcot, alakot váltanak; egyetlen halott sincs közülük; fiatalok, mint az idõ. Újra születnek minden gyerekkel; megöletnek minden halottal - harmadnapra föltámadnak, mire virradna. Adassék nekik gyönyörûség, szerelmükért örökös hûség, s adassék könny is, hogy kibírják a világ összegyûjtött kínját.

2 2 BOLDOGI ÉLET ÁPRILIS HÉTKÖZNAPOK, ÜNNEPNAPOK ESEMÉNYEI Tisztelt Olvasó! Ahogy a tavasz beálltával a kertekben, a fóliák alatt is megindul a munka, úgy a településen is kezdenek megindulni a munkálatok, melyek az itt élõk érdekeit szolgálják. A jobb, biztonságosabb közlekedés érdekében a Közútkezelõ Kht. kikátyúzta a Hatvan-Boldog közti közutat teljes hosszában, s ígéretet kaptunk arra vonatkozóan is, hogy még tavasszal minimum 1 km hosszban teljes aszfaltozás lesz. Mire ez a cikk megjelenik, meg fog történni a Béke út kátyúzása is. Folynak az intézmények (Árpád úti iskola, fogorvosi rendelõ) elõtti kerítés építés munkálatai is. Sajnos szükséges volt az iskola elõtti elöregedett balesetveszélyesfák kivágása, de a munkák elvégezte után a parkosítás, fásítás kiemelt feladata lesz az iskola vezetésének. A legutóbbi képviselõ-testületi ülésen sok fontos téma került szóba. Többek közt döntés született arról, hogy el kell készíteni a település új rendezési tervét, mely fogja tartalmazni, hogy a település mely irányba terjeszkedhet, hol lehet az igényeknek megfelelõ építési telkeket kialakítani. Elkészülte elõtt ezt a tervet természetesen a lakosság is véleményezheti.tolódik egy kis mértékben a közvilágítás rekonstrukciója, mivel a munkálatokkal megbízott cég nem tudott megfelelõ pénzügyi konstrukciót biztosítani.ezért más vállalkozóval folynak a tárgyalások a megvalósulás érdekében. Március 15-én délután avattuk fel - koszorúzással egybekötve - az es forradalom és szabadságharc boldogi honvéd katonái emlékére a helyi mûvész Szpisják Pál tanár úr által készített kopjafát a Millenniumi Emlékparkban. Tervbe van véve, hogy egy késõbbi idõpontban - segítõkész helyi lakosok támogatásával - a korábban felszámolt öreg temetõ ma félredobva heverõ sírkeresztjei a kápolna udvarán a kerítés mellett lennének elhelyezve. Kedves Olvasók! Akik támogatni kívánják a Boldogi Élet megjelenését, a mellékelt csekken megtehetik. Kérem írják a csekkre: Boldogi Élet! /Révész/ A két honvéd Rég, 1848-ban, mikor feltámadott a tenger, a szabadságharcba ment el, sok becsületes magyar ember, mert hívta õket a szent zászló, ment Búzás Mihály és Bugyi László. Szegény, magyar zsellérek voltak, állt a boldogi anyakönyvben. Kik a szabadságért harcoltak, s itt nyugszanak az anyaföldben, ahol most emlékoszlopuk áll: Bugyi László és Búzás Mihály. Jó boldogi emberek voltak, akik elmentek a csatába. Tudjuk, hogy többen is harcoltak, de csak két név maradt meg mára. Két honvéd, kit hívott a zászló: Búzás Mihály és Bugyi László. Míg a szabadságért harcoltak, csak sejtették, mi a szabadság. Igazán szabadok sosem voltak, azt tudták jól, mi a rabság. A harc után õket zsandár várta, mindkettõ a börtönt megjárta. Boldogiak! Ha erre jártok, álljatok meg egy percre itten! Hõsök hamvát rejti itt a föld, mindkettõt áldja meg az Isten! Itt pihen, hol e Kopjafa áll: Bugyi László és Búzás Mihály! Boldog, febr. 7. Szántó Lóránt

3 2002. ÁPRILIS BOLDOGI ÉLET 3 Ö n k o r m á n y z a t i h í r e k Költségvetés Boldog Község Képviselõ-testülete február 6-án elfogadta a évi költségvetést, melyrõl az 1/2002.(II.6.) sz. rendeletet alkotta. A végleges számok kialakításához figyelembe vett szempontok, illetve az elõzmények: a két évre elfogadott koncepció, irányelvek megfogalmazása mutatók felmérése - lakosságszám, intézményi ellátottság (létszám, adagszám, csoport létszám, stb.) a kötelezõ önkormányzati feladatok ellátásához szükséges források és kiadások megtervezése, a források számbavétele - a központilag leosztott forrásokon túl a saját források, vagyon hasznosításból származó bevételek, valamint az adó bevételek jelentik azt a többlet bevételt, ami meghatározza a fejlõdés irányát, színvonalát. Kimutatásra került a kintlévõségek (tartozások) összege, mely szinte azonos mértékû a likviditási hitelünk összegével, vagyis a hiánnyal. Ezek a tartozások elsõsorban az adókból, földhasználatból, kisebb mértékben elmaradt kifizetésekbõl adódnak. Az intézményi ellátottság, (felszereltség, emberi erõforrások, stb.) A település infrastrukturális ellátottsága, fejlesztési, felújítási szükségletek (út-, közvilágítás-, buszmegállók állapota, és egyéb települést érintõ infrastruktúra) Jelentõs szerepet kapott a lakosság szociális ellátottsága, a munkahelyek számbavétele, foglalkoztatás kérdése. A fenti fõbb prioritások alapján megállapítható, hogy nem könnyû a feladat, hiszen a kötelezõ feladat ellátásokon túl javítani kell a lakosság és az állami feladatokat végrehajtók között a kapcsolatokat. Egyik eszköze ennek a falugyûlés, ahol közös ügyeinket, érdekeinket lehet ütköztetni, majd a fejlõdés érdekében azt felhasználni. Az alábbi mérleg tartalmazza ezer forintban a évi költségvetést, ahol a források és kiadások egyensúlya csak úgy tartható, ha likviditási hitellel kiegészül a forrás oldal. Ehhez vissza nem térítendõ állami pénzeszköz igénylésével próbálunk pályázat útján jutni. Szelei Éva BOLDOG KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE BEVÉTELEK KIADÁSOK Sorszám Megnevezés évi évi CÍM Megnevezés 2001.évi évi terv terv Terv terv 1. Intézmény.tev.bev I. Részben önáll.gazd Helyi adók II. Polgármest. Hivatal Kommunális adó III. Egyéb int.kiadásai Hozam bevétel (ért.papirok) Kisebbségi önk.kiadásai Felhalmozási bev MÜKÖD.KIAD.ÖSSZES Pénzügyi befekt.b. (felhalm.ra) IV. Társadalom és szoc.pol.j SAJÁT BEV.ÖSSZES: V. Müködési átadott p.eszk Egyéb alapoktól (Munkaügy) VI. Felhalmozásra átadott p.eszköz: Egészs.bizt.átv.p ÁTADOTT PÉNZESZK Állategészségügy, VII. Felhalmozási hitel törlesztésre: Forrása: eft lakosságtól átvett p.eszk eft felhalm.bevételböl 11. Felhalmozási céllal átvett p.eszk Felhalmozási hitel után kamat Forrása: eft kommunális adó 295 eft egyéb felhalm. bevétel eft gázvagyonból 12. Müemlékvédelemtöl átvett p.eszk Felhalmozási hitel törlesztés: ÁTVETT PÉNZESZK SZJA helyben maradó rész Egyéb tárgyi eszk.vásárl SZJA jövedelemkülönbség mérséklete Felújitási kiadások SZJA normatív mód.elo.rész Fejlesztési kiadások útra Gépjármüadó VIII. FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN Forrása: eft gázközm ûvagyon eft pénzmaradványból 18. ÁTENGEDETT BEV IX. TARTALÉK 19. Normatív áll.hozzáj Tartalék 20. Normatív módon eloszt.kötött f Céltartalék Kisebbségi önkorm.támogatása TARTALÉK ÖSSZESEN: Köztisztv. és közm. Dolgozók támogatása Jövedelmpótló támogatások ÁLLAMI HOZZÁJÁR PÉNZMARADVÁNY LIKVIDIT. HITEL - müködés BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KIADÁSOK ÖSSZESEN: Ez év április 2-án immár negyedik alkalommal dörögtek az ágyúk, s indultak rohamra a huszárok a boldogi Balázs-tanyán, ahol ismét megrendezésre került az forradalom és szabadságharc dicsõséges tavaszi hadjárat Hatvani-csatája emlékére a csata bemutató. Látványos és színpompás eseménynek lehetett szemtanúja az az nézõ, aki az igazi tavaszi napsütésben kilátogatott erre az eseményre. Ebben az évben egy országos rendezvénysorozat nyitó rendezvénye volt a dr. Homoki János Honvédelmi Minisztériumi politikai államtitkár által megnyitott csata bemutató. A négy település ( Hatvan, Jászfényszaru, Tura, Boldog) szervezõihez most csatlakozott a Zrínyi Kht. is, s közösen sikerült maradandó emlékû látványos rendezvényt szervezni. 70 lovas huszár és több mint 80 gyalogos honvéd vett részt a küzdelmekben, mely felelevenítette a néhai eseményeket. Dörögtek az ágyúk, s markotányos asszonyok szedték össze a sebesülteket, ebben is megõrizve a történelmi hûséget. Habár a történelmi esemény Hatvan városához kötõdik, mégiscsak boldogi területen, boldogi közremûködéssel valósult meg a rendezvény, s Boldog település hírnevét öregbítette. / E hónap 23-án az RTL tévécsatorna Napközben és a Delelõ mûsorában kb. 20 perces filmet lehetett megtekinteni a dicsõséges tavaszi hadjáratról, mely jeleneteit a boldogi csata bemutatón rögzítette a média. Csata a boldogi határban

4 4 BOLDOGI ÉLET ÁPRILIS Kihúnyt a fény II. rész Az új tulajdonosok a régi tanyasi házat körül lebontották, helyére nagy üvegverendás házat építettek. A tanya beépült gazdasági épületekkel: cselédlakás mosókonyha, gyümölcs-tároló, jégverem, hatalmas istálló, takarmányelõkészítõ, karám, szerszámos kamra, ólak, féltetõs fészer kapott helyet a birtokon. Az állatok itatását az udvaron lévõ hatalmas kikövezett kút biztosította ig 20 fejõs tehén adta a tejet, melyet Hatvanba hordott be egy erre a célra beállított fogat. A tanyához vezetõ utakat akác- és fûzfákkal ülteték be, ezek szolgáltak alapanyagul a kosárfonásnak. A szõlõ telepítését még az elsõ tulajdonos, Davida Sándor megkezdte, rengeteg gyümölcsfát is telepített, melyek bõségesen termettek. Az itt folyó hozzáértõ munkának köszönhetõen a gazdaság a családnak és az alkalmazásban állóknak viszonylagos jólétet biztosított egészen a gazdasági válságig. Pedagógusok részére továbbképzéseket vezetett, a megyei szakszervezet vezetõségi tagja és a helyi közigazgatás segítõje volt. /Tanácstag, VB tag/ Egerben biológia-kémia szakos tanári oklevelet szerzett 1956-ban ban Gödöllõre költöztek, ezt követõen Szadán, majd Gödöllõn tanított. Élete során a Vöröskeresztben folytatott tevékenységéért és kiemelkedõ nevelõi munkájáért Pro Urbe aranyfokozatú kitüntetést kapott.1976-ban ment nyugdíjba. Ujváry Ferenc 1984-ben vehette át az 50 éves tanítói arany oklevelét. Hosszan tartó betegeskedés után augusztus 2-án hunyt el. Az idõs Ujváry Ferenc Tisztelt Olvasók! Az Ujváry házaspárnak kilenc gyermeke született: Lenke, Vilma, Mária, Ottilia, Gyula, László, Mihály, Ferenc, Alajos, akik közül hatan megélték a 60 évet. Ujváry Ferenc január 15-én született Boldogon, mint a család kilenc gyermeke közül a nyolcadik. Iskoláit Boldogon kezdte, majd Gödöllõn és Aszódon tanult tovább. Az 1932-ben letett érettségi után különbözeti vizsgával 1934-ben a Kalocsai Érseki Tanítóképzõben tanítói, kántori és levente oktatói képesítést szerzett. Boldogon csak két év múlva volt lehetõsége elhelyezkedni, addig a szüleinek segített ben Bruckner Jenõ fõjegyzõtõl átvette a Gyöngyösbokréta boldogi csoportjának irányítását, melyet 1941-ig vezetett. Ezen kívül is kiemelkedõ kultúrális munkát végzett: férfiakból álló kórust vezetett, az idegenforgalmi vendégház és a község mûsorait, ünnepségeit szervezte, rendezte ban kinevezték tanítónak, helyettes kántornak és levente oktatónak. Még ebben az évben a Hangya Szövetkezet ügyvezetõ igazgatója lett ben nõsült, Bruckner Magdolnát vette feleségül. Két fiúgyermekük született, Gábor és Géza ig teljesített hadiszolgálatot. A háború után megkezdte a tanítást, újjászervezte a Hangya Szövetkezetet. Az államosítás után az iskola gazdasági igazgatója lett, májd õt bízták meg a népmûvelõ felügyelõi teendõk ellátásával is. Nyugdíjas éveiben Ujváry Ferenc a Bruckner Jenõ által vezetett Boldog Községi Históriáját tovább írta, majd összerendezett, szerkesztett átdolgozással megírta Boldog Község Monográfiája címmel kétkötetes tanulmányát, kiegészítve a boldogi népszokások, hagyományok, nevezetességek, a tûzoltóság, egyházközség és a boldogi gyöngyösbokrétások történetének leírásával. Munkái a könyvtárunk helyismereti anyagának törzsét jelentik, számtalan fõiskolai dolgozat forrásául szolgál. Kepesné Tóth Katalin Önkormányzati tájékoztató díszpolgári cím adományozásáról Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a képviselõ-testület február 6-i ülésén Boldog Község Díszpolgára kitüntetõ címet alapított. A díszpolgári cím azon élõ, vagy elhunyt személyek részére adományozható, akik a község fejlõdéséhez, hírnevének öregbítéséhez kimagasló munkásságukkal hozzájárultak. Továbbá a község fejlesztéséért évtizedeken át kiemelkedõen dolgoztak, gazdasági, tudományos, kultúrális, vagy közéleti területen maradandó alkotásaikkal emelték, elõsegítették a község elõrehaladását és fejlõdését. A kitüntetõ cím adományozása ünnepélyes keretek között évente egy alkalommal, a nyári búcsú rendezvény napján díszes kivitelû oklevél és emlékplakett átadásával történik. A díszpolgári cím adományozására javaslatot a települési képviselõk, a képviselõ-testület bizottságai, politikai pártok helyi szervezetei, civil és gazdálkodó szervezet, illetve ezeken keresztül a lakosság tehet április 30-ig.

5 2002. ÁPRILIS BOLDOGI ÉLET 5 KITÁRT KAPU, NYITOTT SZÍV Ez volt a három település Boldog, Nagyréde és Mátraszentimre közös szlogenje az Utazás 2002 Kiállításon, mely március 7-10 között került megrendezésre Budapesten. A három település jegyzõinek ötlete alapján jött létre a kapcsolat és az együttmûködés. Fõ kiállító/szervezõ-lebonyolító/ N a g y r é d e v o l t, B o l d o g é s Mátraszentimre mint társrendezõk szerepeltek a szerzõdésben. A standot közösen béreltük, saját és a másik két település rendezvényét kölcsönösen ajánlottuk a látogatóknak. Úgy gondoltuk, adottságaink k ü l ö n b ö z õ s é g e é s a z e l t é r õ idõpontokban megrendezett ünnepek, falunapok nem okoznak gondot az együttmûködésben. B o l d o g l á t n i v a l ó i n a k é s rendezvényinek népszerûsítése céljából prospektusokat készítettünk, melyeket hagyományos süteményeink, a kisrózsa és a nagyrózsa kíséretében kínálgattunk az érdeklõdõknek. Kis szórólapon családoknak és iskolai csoportoknak ajánlottunk kellemes hétvégi idõtöltést a három település érintésével. Mint minden nagyobb munka, ez a k i á l l í t á s o n v a l ó s z e r e p l é s i s csapatmunka volt, ezért köszönet a közremûködõknek: sütemények elkészítéséért: Zólyomi Józsefné /Honvéd u. 8./, Tóth Ferencné /Kossuth u. 44./,Futó Ferencné /Árpád u / l a k o s o k n a k. I n f o r m á c i ó szolgáltatásért: Szitányi Péternének, Révész Péternek, Révészné Bárdos Rozáliának, Szûcs Ferencnek, Szelei Évának, Krakóczkiné Tóth Évának, Zsíros Istvánnak, Zsírosné Õszi Katalinnak, Józsa Erzsébetnek, Lukács Erzsébetnek, Nagy Györgynek, Medveczkiné Zólyomi Szilviának. Szállításért: Tóth Andrásnak. Dekorációért: Bódi Józsefnének, Bugyi Józsefnének, Rohács Györgynének. Kepesné Interjú Zsófival! Egy boldogi lány az internet szépségversenyén! - Hogyan indultál el a divatszakmában? - Még a Bajzában kezdõdött, az osztálytársaim unszolására elvégeztem egy manöken tanfolyamot. Jelenleg a tanult szakmámban dolgozom, egy magánrendelõben asszisztensként. Közben elvégeztem egy divatsminkes tanfolyamot is. Szivesen sminkelek bármilyen alkalomra, ha megkeresnek. - Az internet szépségversenyre hogyan kerültél be? - A fotósom, akivel legutóbb dolgoztam, õ ajánlott be. / A 10-es számmal szerepeltem./ Így lettem az egyik elõdöntõn negyedik, elõtte két hétig elsõ voltam, de a negyedik helynek is nagyon örültem és az ügynökségek ajánlatainak is, akik ezek után megkerestek. Barócsi Ágnes Zsófia a 10-es számmal - Szüleid mit szóltak hozzá? - Õk is örültek és izgultak értem! Mindent köszönök nekik is! - További terveid? - Szeretnék sminkesként is jobban érvényesülni és a nyelvtanulást tovább folytatni. - Sok sikert hozzá Zsófi! - Köszönöm. M.E.

6 6 BOLDOGI ÉLET ÁPRILIS Passió 2002 Szinte már hagyománnyá vált falunkban a Lukács Dénes által írt Boldogi Passió címû elõadás megrendezése. Az idén második alkalommal mutattuk be a Mûvelõdési Házban, virágvasárnap délutánján. Az elõadás bevétele a Berecz Antal Alapítvány javát szolgálta. Iskolánk zászlaját szeretnénk elkészíttetni belõle az elsõ bereczes 8. osztály ballagására. A jegyek eladásával sok szorgos diák foglalatoskodott. A Berecz Ifjúsági Csoport tagjai pedig sokat segítettek az elõadás megszervezésében. Somogyváry László tanár úr szintetizátorral tette még színesebbé a produkciót. Zsírosné Õszi Kati néni munkáját dicséri a díszlet, a jelmezek és a zenei betétek összegyûjtése. Éva néni pedig a betanításnál segédkezett. A szereplõket az iskola diákjai és a középiskolások elevenítették meg. A próbákra nagy lelkesedéssel mentünk, ahol jó volt a hangulat, sokat nevettünk, de azért meg volt a maga rendje. Mindent beleadtunk, hogy minél tökéletesebb legyen az elõadás. Nagy izgalommal vártuk ezt a napot. Telt ház elõtt sikeresen adtuk elõ a produkciónkat. Ezután a szereplõket pogácsa, sütemény és még sok finomság várta. Örömmel és büszkén fogadtuk a dicséreteket! Reméljük, lesz alkalmunk jövõre is részt venni a Passió elõadásában! Sápi Rebeka és Vaskó Barbara Tisztelt Olvasók! Nagy örömmel töltött el bennünket, a Berecz Antal Általános Iskola közösségét, hogy a virágvasárnapi Boldogi Passió elõadását olyan sokan megnézték! Köszönjük, hogy a belépõjegyek és a pártolójegyek megvásárlásával támogatták iskolánk alapítványát. Külön is köszönjük Lukács András atya és dr. Molnár Lajos pénzadományát. Köszönjük a Mûvelõdési Háznak, hogy helyet adott a próbákhoz, az elõadáshoz és rendelkezésünkre bocsátotta hangosító berendezését. Hálásak vagyunk Kepes László hangtechnikusnak, hogy két napot is rászánt idejébõl a hangosításra. Ezen kívül köszönetet mondunk a szereplõk megvendégeléséhez nyújtott támogatásért Bódi Gábornak, Illés Lajosnénak, Luda Ottónak, Tóth Lászlónénak és Zsírosné Õszi Katalinnak. A magam részérõl pedig szeretném megköszönni a közremûködést minden általános iskolás és középiskolás diáknak - külön is kiemelve Lukács Dénest, a darab megálmodóját -, valamint a Boldogi Népdalkör és a Beátus Kórus tagjainak, hogy lelkes munkájukkal hozzájárultak a színdarab sikeres elõadásához. A rendezvény összbevétele Ft volt, melybõl a költségek levonásával Ft maradt az alapítvány számláján. Ebbõl az összegbõl kívánjuk elkészíteni a 8. osztályosok ballagására iskolánk zászlaját, az iskolaközösség összetartozásának jelképét. Krakóczkiné Tóth Éva Polgárõr hírek én megrendezésre került a Polgárõrség éves értekezlete, illetve beszámolója. A Polgárõrség szolgálata során kiemelkedõ munkájának elismeréseként oklevél jutalmazásban részesültek Berkesi András és Zséli Norbert polgárõrök. A évben kiemelkedõ eredményes munkájának elismeréseként oklevél és tárgyjutalomban részesült Tóth István polgárõr vezetõ. A polgárõrség és Önkéntes Tûzoltó Egyesület oklevél és tárgyjutalom elismerésben részesítette a polgárõrséget. A gyûlésen megjelentek a Hatvani Rendõrkapitányság vezetõi: Kovács József r. alezr. közrendvédelmi osztályvezetõ, Patkóné Rõczei Krisztina r. örgy. bûnügyi osztályvezetõ, Szabó Zoltán r.tzls. nyomozati alosztályvezetõ és Rõczey György r.ftörm. Hatvan KMB. A Polgárõrség felköszöntötte 50. életévének betöltéséért Kovács József r. alezredest. Tagjainak sorába új belépõként felvételre kerültek: Nagy István, Hetesi Gábor, Schrei Zsolt és Resch László. A Polgárõrség tagjai több elhagyott kerékpárt is találtak a településen. A talált kerékpárokat biztonságba helyezték majd a jogos tulajdonosuknak visszaszolgáltatták. Az éves közgyûlés sikeres lebonyolításáért köszönetet mondunk Szamosvölgyi Judit magánvállalkozónak. Tóth István polgárõr vezetõ Ünnepélyes közgyûlés Február 16-án a Boldogi Tûzoltó Egyesület megtartotta 93. ünnepélyes közgyûlését. A közgyûlés meghallgatta, majd elfogadta az elmúlt év beszámolóját, valamint az idei év munkatervét. A hivatalos rész befejeztével Nagy Csaba, a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság gazdasági vezetõje 40 éves szolgálati érmet nyujtott át Zsíros János tûzoltónak, egyesületünk tagjának. Ezek után az egyesület parancsnoka az Év tûzoltója díjat adott át Sápi Zsoltnak, az egyesület tagjának. Végül, de nem utolsó sorban Varga Ferenc, az egyesület elnöke tárgyjutalmat adott át Bódi Lászlóné, Szamosvölgyi Jutka, Antal Gábor szponzorainknak, akik támogatták egyesületünket. Vacsora után Bódi Tamás és zenekara gondoskodott a jó hangulatról, mely tartott is világos-virradatig. Itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy köszönetet mondjak mindazoknak, akik hozzájárultak, hogy ünnepélyes közgyûlésünk ilyen színvonalú és ilyen jó hangulatú legyen. Köszöntötték a nõket a tûzoltók. Budai Zoltán Mint minden évben, most is felköszöntötték a tûzoltó feleségeket a nõnap alkalmából az egyesület vezetõi. Varga Ferenc az egyesület elnöke köszöntötte a hölgyeket, majd néhány szóban méltatta a mai nõk áldozatos munkáját és a családban vállalt szerepét. Megköszönte, hogy meghívásunknak eleget téve megjelentek és addig a kis ideig félretették az otthoni munkájukat. A köszöntõ után minden megjelent tûzoltó feleségnek egy szál szegfûvel kedveskedtünk, majd megvendégeltük a hölgyeket egy somlói galuskára. A galuska után még sokáig elbeszélgettek a hölgyek a fehér asztal mellett. Vezetõség

7 2002. ÁPRILIS BOLDOGI ÉLET 7 A szabadföldi paprika tápanyagellátása I. A paprika magas igényeket támaszt a talaj s z e r k e z e t é v e l, f i z i k a i é s k é m i a i tulajdonságaival szemben. Ideálisnak a gyorsan melegedõ, jó víz- és tápanyaggazdálkodású, középkötött talajok számítanak. A lazább talajok víz- és tápanyaggazdálkodása, a kötöttebb talajok levegõzöttsége szerves trágyával javítható. A h e l y e s t á p a n y a g u t á n p ó t l á s elengedhetetlen feltétele a talajvizsgálat, mely segítségével számos információt kapunk egyrészt talajunk agrokémiai t u l a j d o n s á g a i r ó l, m e l y e k a l a p j á n eldönthetjük, hogy szükség van-e valamilyen talajjavító eljárásra, másrészt tápanyagtartalmáról, mely ismeretében a paprika tápanyagigényével összevetve, a módosító tényezõket figyelembe véve, kiszámíthatjuk a kijuttatandó tápanyagmenyiséget. A talajvizsgálat csak akkor ad használható eredményt, ha megfelelõen vesszük a mintát. Mindig átlagmintát küldjünk a laborba, tehát azt - a terület nagyságától függõen - legalább helyrõl vegyük, alaposan keverjük össze, és kb. 1 kg-nyi földet adjunk postára. Mivel a paprika gyökerének zöme a felsõ cm-es talajrétegben helyezkedik el, ezért ebbõl a mélységbõl vegyük a mintát. A tápanyagigényt a fajlagos tápanyagigény és a várható termésmennyiség alapján számíthatjuk, e két érték szorzata adja az elméleti tápanyagszükségletet. A paprika fajlagos tápanyagigénye, vagyis az a tápanyagmennyiség, amit 1 tonna termés eléréséhez (kifejlesztéséhez) igényel: 2,4 kg N, 0,9 kg P2O 5 és 3,5 kg K2O. A paprika trágyázás kapcsán feltétlenül figyelembe kell venni, hogy bár tápanyagokban gazdagon ellátott talajt igényel, sóérzékeny növény, különösen a fehér bogyójú fajták, tehát folyamatos, gyakori, de kisadagú mûtrágyázást igényel. (1. táblázat) 1. táblázat: A paprikatermesztésben egyszerre kiadható legnagyobb mûtrágya adagok Fehér bogyójú fajták, blocky tipusok alaptrágya N 80 kg/ha K 2 O 200 kg/ha foszfor esetében nincs fels õhatár fejtrágya N 50 kg/ha K 2 O 100 kg/ha Füszerpaprika, paradicsom alakú fajták alaptrágya N 100 kg/ha K 2 O 300 kg/ha foszfor esetében nincs fels õhatár fejtrágya N 50 kg/ha K 2 O 150 kg/ha A paprika tápanyagigényével kapcsolatos táblázatoknál figyelni kell arra, hogy a szakirodalom tiszta hatóanyagban adja meg a kijuttatandó mûtrágya mennyiségeket. A ténylegesen kijuttatandó mûtrágyamennyiséget a kiválasztott mûtrágya féleség hatóanyagtartalma alapján számoljuk ki. Például az 1. táblázatban megadott értékeket figyelembe véve, ha alaptrágyaként 200 kg/ha káliumot akarunk kijuttatni és a választott mûtrágya káliumszulfát ( h a t ó a n y a g t a r t a l m a 5 0 % ), a k k o r hektáronként a kiszórandó mûtrágya adag 400 kg. Kivételes esetekben, a táblázatban megadott értékek fölé is lehet menni, de ekkor mindenféleképpen lassú lebomlású mûtrágyát válasszunk, de a legjobb, ha ezzel kapcsolatban a talajvizsgálathoz tápanyagfeltöltési szakvéleményt is kérümk. folytatás a következõ számban Kassai Tamás - Tornyai Tibor (SZIE, Kertészeti Technológiai Tanszék) A kisipar Kihalóban a régi, jól bevált kisipar! Márpedig a nagyipar messze nem old meg mindent a lakosság szolgáltatásában! Csak egy pár szakmát említsek, ezt is csak a helyi ismeret függvényében. Pl. a kovácsmester, aki nagyban segítségére tudott lenni a falusi embernek. Nemrég hagyott itt bennünket az utolsó kovácsmester, aki ha kellett, kovácsolt vasból díszes sírkereszteket is készített, fõleg kishalottak sírjaira. Kapát és egyéb szerszámokat, ha úgy kellett komplett benyelezve is gyártott. Javított kerékpárokat, permetezõgépeket, és még sok-sok mással tudott segíteni a lakosságnak. Most mindezektõl elestünk. Élete lejtõjén van még egy cipészmester, aki nagyon sok kiadástól védte már meg az embereket, cipõik javításával. Hasonlóképpen él még egy férfiszabó is. Ezt se fogja tudni pótolni egy varrónõ, már a felszereltsége miatt sem. Hiszen az õ háztartási varrógépe nem lesz alkalmas a farmernadrágok rendezésére, vagy a kérges bõrkabát zipzár cseréjére! Itt már nem is az új munkákra gondolunk a szakmában, hiszen azt lényegében legyártja a nagyipar. No, de kérem, ha leszakad egy cipõsarok, vagy elromlik a zipzár a kabáton, át kell alakítani egy öltönyt, méretre szabni a nadrágot /agyusztálni/, hová forduljunk? Fiatalításról, utánpótlásról éve hallani sem lehet. Ki megy ma már ezekre a szakmákra? De nem is mehet, lekéstük! Kihez menne? Ez országos kérdéssé válik, ha még nem az. Gondolt-e már erre valaki?- nem tudom. Egy biztos, már késõ! Boldog, február 3. Tóth József szabó Elhunytak: Zsíros István 79 é. /Hort/ Tóth Ferenc 78 é. Honvéd út 38. Kovács László 79 é. Turai út 85. Kepes Károly 77 é. József A. út 23. Anyakönyvi hírek Egyházi hírek Újszülöttek: Rajnai Annabella a.n. Szilágyi Annamária Oláh Ronald a.n. Oláh Georgina Matuska Anna Matuska Alíz a.n. Szántai Katalin Dudás Adél a.n. Kadét Veronika Fülöp Kristóf a.n. Laczkó Lívia Noémi Az elsõ áldozás idõpontja: Szentháromság vasárnapja: május 26. Úrnapja: június 2. Jézus Szíve búcsú: június 9.

8 8 BOLDOGI ÉLET ÁPRILIS FOCI HÍREK Gyöngyöspata - Boldog 2 : 1, gól: Nagy Krisztián IFI 2 : 1, gól: Fodor Boldog - Energia SC 0 : 1, IFI 0 : 2 Egerszólát - Boldog 3 : 2, gól: Püspöki, Nagy Krisztián IFI 1 : 8, gól: Szívós/2/, Tóth A., Poncski, Lukács, Zólyomi, Misányi, Csikós Boldog - Hort 2 : 3, gól: Litkei Á., Nagy Sz. IFI 2 : 3, gól: Misányi, Csikós Abasár - Boldog 3 : 2, gól: Nagy Sz./2/ IFI 3 : 3, gól: Nagy I., Futó, Misányi Boldog - Mikófalva 2 : 1, gól: Litkei Á., Nagy Krisztián IFI 6 : 5, gól: Fodor /5/, Misányi Hát ez eddig nem egy dicsõséges tavaszi hadjárat... Tudtuk, hogy a visszavonult középhátvéd pótlásához idõ kell,nyilvánvaló volt, hogy két kezdõ középpályás négyhetes eltiltását nem lesz könnyû átvészelni, nem tudhattuk viszont, hogy három sérültünk is lesz, hogy a kiskatonát nem engedik haza minden héten, nem beszélve a három sárgalap miatti pihenésekrõl... Optimizmus, EGÉSZSÉGES önbizalom nélkül nem lehet sokáig a focit /sem/ csinálni, dehát legyen bármilyen erõs az az akarat, ha a külsõ tényezõk keresztbe tesznek... KARATE hírek Kepes László Szakosztályunk tagjai án részt vettek Mátészalkán megrendezésre került nemzetközi edzõtáborban. Asztalitenisz Elõször egy mulasztást szeretnék pótolni. December 29-én rendeztük meg a falubajnokságot. A végeredmény: egyéniben: 1. Záhonyi Lukács, 2.: Varga Vince, 3.: Makádi György és Lukács Csaba; párosban: 1.: Varga Vince - Záhonyi Lukács, 2.: Lukács Csaba - Õszi Dániel, 3.: Koczka Ferenc - Záhonyi Andor. Megyei csapatbajnokság: Technikai okok miatt az õszi idény végeredményét még csak most tudjuk közre adni: 1.: Boldog II pont 2.: Karácsond III pont 3.: Recsk pont 4.: Eger II pont 5.: Vámosgyörk pont 6.: Gyöngyös pont Tavaszi fordulók eredményei: 6. ford.: Eger II. - Boldog II.: 1:17 /gyõzelémek: Dániel János: 4, Dániel Gábor: 4, Záhonyi György: 4, Korecz Krisztián: 3,, a Dániel J. - Dániel G. és a Korecz-Záhonyi párosok/. 7. ford.: Karácsond III. - Boldog II.: 3:15 /gy.: Dániel G.: 4, Záhonyi: 4, Dániel J.: 3, Korecz: 3, a Dániel J. - Dániel G. páros/. 8. ford.: Gyöngyös - Boldog II.: 6:12 /gy.: Dániel J.: 4, Dániel G.: 3, Záhonyi: 3, Bondár Krisztián: 1, a Dániel J. - Dániel G. páros/. Jó esélyeink vannak a megyei bajnokság megnyerésére! NB III. Dalmát csoport: 14.ford.: Boldog-Dragon-Copy SE: 5:13 /gy.: Kerek István: 1, Telekes Flórián: 1, Dudás János: 1, Molnár József: 1, a Kerek-Telekes páros/. 15.ford.: Boldog- Spar II.: 3:15 /gy.: Kerek: 3/. 16.ford.: Tokod-Boldog: 12:6 /gy.: Kerek:2, Molnár: 2, Telekes:1, Dudás: 1/. 17.ford.: Budaörs II.- Boldog: 5:13!!! /gy.: Tihanyi Péter: 4, Molnár: 4, Kerek:2, Dudás: 2, a Tihanyi-Molnár páros/. Biztos Gyõzelem az újabb kiesési rangadón! 18.ford.: Csákvár-Boldog: 16:2 /gy.: Kerek: 1, Molnár: 1/. 19.ford: Vecsés II.-Boldog: 8:10!!! /gy.: Tihanyi: 4, Molnár: 3, Kerek: 2, a Tihanyi-Molnár páros/. Hatalmas küzdelemben, végig fej-fej mellett haladva megnyertük a harmadik kiesési rangadót is, ezzel komoly esélyeink vannak a bentmaradásra! Záhonyi György Gyöngyösön án megrendezésre kerülõ Heves Megyei Diák olimpián, ahol Dudás Armand Katában és Küzdelemben I. helyezést ért el, Szabó Csilla Katában II. helyezést, küzdelemben I. helyezést ért el. Palotabozsokon meghívásos Farsangi Kupán Hetesi Gábor küzdelemben II. helyezést ért el. INGYENES jogi tanácsadás minden csütörtökön a boldogi községházban tól ig a boldogi lakosok részére. Dr. JUSZTIN FERENC ügyvéd Figyelem! Ismét hirdethet a Boldogi Életben! (ingyenes) Szerk. Itt leszünk mi boldogok! május 1. EGÉSZSÉGMEGÕRZÕ NAP Programok: játékos vetélkedõ ovisoknak és iskolásoknak Kulturális mûsor Majorettek Bohócok Modern tánc Vásári komédia Kispályás labdarúgó mérkõzés a férfiaknak Aerobik a nõknek - mondta Bonta bíró 1552-ben, amikor a mai Boldog területére vezette népét. Most RAJZPÁLYÁZATOT HIRDET az ált. isk. és a Mûv.Ház ebben a témában 3 korosztály 6-10; 10-14; évesek részére. A rajz bármilyen méretben és technikával készülhet. Beadási határidõ: július 31. /Mûv.Ház/ Eredményhirdetés: aug. 18-án a Paprikafesztivál és kiállítás keretében. A Fortuna Totózó tájékoztatja kedves ügyfeleit, hogy csütörtökön is nyitva tart 8-12-ig. Új szolgáltatásuk: Mobiltelefon dominó kártya árusítása BOLDOGI ÉLET Kiadó: Polgármesteri Hivatal Felelõs szerkesztõ: Révész Péter Szerkesztõség: Budai Zoltán, Józsa Erzsébet, Kepes László, Kepesné Tóth Katalin, Krakóczkiné Tóth Éva, Somogyváry László, Zsírosné Õszi Katalin. A szerkesztõség címe: Polgármesteri Hivatal 3016 Boldog, Kossuth u. 8. Okiratszám: B/PHF/1418/He/94 Készült: 1300 példányban ComPrint Professional KFT - Budapest

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) 1 önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról 2

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) 1 önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról 2 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) 1 önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról 2 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Magyarország címerének

Részletesebben

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/007.(VIII.9.) Ör az önkormányzat 007. évi költségvetéséről szóló 1/007. (I.1.) Ör módosításáról 1. A.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258.

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1848/49 ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. A

Részletesebben

Ezen dokumentum Jászárokszállás Város Önkéntes Tűzoltó Egyesületének 2007. évi jelentősebb eseményeit, beavatkozásait, híreit foglalja magába Készítette: Tekse Csaba parancsnok-helyettes 2007. október

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő-testületének 2010. augusztus 19-én 8,00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne:

Részletesebben

Hit és Kultúra Alapítvány 6120 Kiskunmajsa-Kígyós, Hold u. 10. Tel.: 77/481-564 30/540-6069 77/483-617 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011.

Hit és Kultúra Alapítvány 6120 Kiskunmajsa-Kígyós, Hold u. 10. Tel.: 77/481-564 30/540-6069 77/483-617 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. I. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Bevételek: Megnevezés Költségvetési támogatás Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól Helyi önkormányzattól Kapott támogatás

Részletesebben

20/2017.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozati javaslat a két ülés között végzett munkáról

20/2017.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozati javaslat a két ülés között végzett munkáról 20/2017.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozati javaslat a két ülés között végzett munkáról Túrkeve Város Képviselő-testülete a két ülés között végzett munkáról szóló tájékoztatót elfogadja. Erről értesülnek:

Részletesebben

Rendezvénynaptár 2015.

Rendezvénynaptár 2015. Rendezvénynaptár 2015. Hónap Nap Időpont Program Helyszín Szervező Január 18. 15 00 Magyar Kultúra Napja Művelődési Ház Művelődési Ház 30. közgyűlése Művelődési Ház Február 13. Tűzoltó közgyűlés Művelődési

Részletesebben

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA. a Képviselő-testülethez

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA. a Képviselő-testülethez KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: /2013. 13. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez

Részletesebben

114.025 E Ft bevétellel. 93.080 E Ft kiadással

114.025 E Ft bevétellel. 93.080 E Ft kiadással Serényfalva községi Önkormányzat Képviselõ-testülete 2008. I. félévi költségvetési beszámolóját 114.025 E Ft bevétellel ebbõl 54.325 E Ft költségvetési támogatás 12.907 E Ft mûködési célú pénzeszköz átvétel

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) sz. önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapítására és adományozására

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) sz. önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapítására és adományozására Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) sz. önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapítására és adományozására Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

I.Fejezet DÍSZPOLGÁRI CÍM l..

I.Fejezet DÍSZPOLGÁRI CÍM l.. Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2002. (XI. 29.) számú rendelete a díszpolgári cím, valamint kitüntető díj alapításáról és adományozásáról Murakeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2008. évi költségvetése 1.. II. A költségvetési kiadások 2..

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2008. évi költségvetése 1.. II. A költségvetési kiadások 2.. Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének./2008 ( ) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008 (II.15.) számú rendeletének módosításáról Lepsény Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI KITÜNTETÉSEK ÉS DÍJAK ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS ADOMÁNYOZÁSÁRÓL SZÓLÓ MIKEPÉRCS KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/1997.(IX.22.) SZ.

ÖNKORMÁNYZATI KITÜNTETÉSEK ÉS DÍJAK ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS ADOMÁNYOZÁSÁRÓL SZÓLÓ MIKEPÉRCS KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/1997.(IX.22.) SZ. ÖNKORMÁNYZATI KITÜNTETÉSEK ÉS DÍJAK ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS ADOMÁNYOZÁSÁRÓL SZÓLÓ MIKEPÉRCS KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/1997.(IX.22.) SZ. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE egységes szerkezetben a tiszteletbeli polgári

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Önkormányzat 2010.évi gazdálkodásáról Zárszámadás

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Önkormányzat 2010.évi gazdálkodásáról Zárszámadás Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 7/2011.(IV.28.)

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. július 11-én megtartott rendkívüli üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelete a városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelete a városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelete a városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Maroslele Község Polgármesterétől

Maroslele Község Polgármesterétől Maroslele Község Polgármesterétől 6921 Maroslele, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 62/256 033 E-mail: marosleleph@vnet.hu Maroslele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Maroslele Tárgy: Polgármesteri tájékoztató

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 3./ napirendi pont: A Pozsonyi Vakok Uniója Intézményével való esélyegyenlőségi megállapodás megvitatása.

JEGYZŐKÖNYV. 3./ napirendi pont: A Pozsonyi Vakok Uniója Intézményével való esélyegyenlőségi megállapodás megvitatása. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2010. XI. 26.-án, Szarvas Város Szlovák Önkormányzatának képviselő-testületi ülésén, a Szlovák Önkormányzat székházában. (Szarvas, Eötvös u. 44/1.) Jelen vannak: Mótyán Tibor elnök

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. A Püspökladány Sportjáért Közalapítvány. Kuratóriuma. 2013 Január-2013 December

TÁJÉKOZTATÓ. A Püspökladány Sportjáért Közalapítvány. Kuratóriuma. 2013 Január-2013 December TÁJÉKOZTATÓ A Püspökladány Sportjáért Közalapítvány Kuratóriuma 2013 Január-2013 December 1 Tisztelt Polgármester Asszony, Tisztelt képviselőtestület! Beszámoló a 2013.január.01.-2013. december 31. között

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5.

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. MEGHÍVÓ Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. 2011. június 2. csütörtök 18.00 óra A Dunavarsányi Napok rendezvénysorozat nyitóünnepsége, az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Év végi Hangversenye

Részletesebben

POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a 2011. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Pogány község Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (továbbiakban ÁHT) 65. (1) bekezdésében

Részletesebben

HEVES MEGYE TISZTIKARA

HEVES MEGYE TISZTIKARA HEVES MEGYE TISZTIKARA 1990 2000 Országgyűlési képviselők 1990 1998 1990. május 2. 1994. június 27. 1 Szarvas Béla (Magyar Demokrata Fórum) 1. választókerület, Eger 1990. május 2. 1994. június 27. Kelemen

Részletesebben

21. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 23-i rendes ülésére

21. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 23-i rendes ülésére 21. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 23-i rendes ülésére Tárgy: i Polgárőrség Önvédelmi Egyesület beszámolója a 2011. évi tevékenységéről

Részletesebben

TARANY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. Képviselő-testületének. 5 /1999.(V.27.) kt.sz. r e n d e l e t e

TARANY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. Képviselő-testületének. 5 /1999.(V.27.) kt.sz. r e n d e l e t e TARANY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 5 /1999.(V.27.) kt.sz. r e n d e l e t e Tarany Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által alapított kitüntető címről, díjról és oklevélről és adományozások

Részletesebben

Lajos polgármester. Ezután az óvodások zenés, ötletes, hangulatos műsora következett Németh

Lajos polgármester. Ezután az óvodások zenés, ötletes, hangulatos műsora következett Németh XI. évf. 6. sz. 2014. december www.kiralyhegyes.hu "Áldás szálljon házatokra, meghitt béke lengje be, boldogságnak légy forrása, szóljon errõl Szenteste!" Jégvirág költözzön mindegyik ablakba, gőzölgő

Részletesebben

JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. 20/2009. (VI.28.) sz. r e n d e l e t e

JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. 20/2009. (VI.28.) sz. r e n d e l e t e JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 20/2009. (VI.28.) sz. r e n d e l e t e a képviselő-testület által odaítélhető díjak adományozásáról, és a közszférában tevékenykedők elismeréséről (módosításokkal egységes

Részletesebben

Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2012. (III.07.) számú RENDELETE

Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2012. (III.07.) számú RENDELETE Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012. (III.07.) számú RENDELETE a díszpolgári cím adományozásáról Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Köszöntjük a városi olvasópályázat díjátadóján megjelent kedves vendégeinket!

Köszöntjük a városi olvasópályázat díjátadóján megjelent kedves vendégeinket! Köszöntjük a városi olvasópályázat díjátadóján megjelent kedves vendégeinket! 2015. 04. 22. Olvasmányok: 1. évf.: Benedek Elek: Szélike királykisasszony/ Zolnainé Lovas Emma 2. évf.: Tersánszky Józsi Jenő:

Részletesebben

K i v o n a t a Bocskaikerti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2003. augusztus 26- án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K i v o n a t a Bocskaikerti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2003. augusztus 26- án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K i v o n a t a Bocskaikerti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2003. augusztus 26- án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Bocskaikerti Községi Önkormányzat Képviselőtestület 17/ 2003. (IX.

Részletesebben

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA)

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) ALAPÍTÁSA 100. ÉVFORDULÓJÁT ÜNNEPLTE 2006.09.02-án szombaton. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Intézményünk

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete

Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 30-án

Részletesebben

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról 9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

Gyöngyösoroszi Önkormányzat 2011. évi bevételei jogcímenként

Gyöngyösoroszi Önkormányzat 2011. évi bevételei jogcímenként 1.számú melléklet Gyöngyösoroszi Önkormányzat 2011. évi bevételei jogcímenként I. Állami támogatás Állandó létszámhoz és feladat mutatóhoz kötött 81386 Normatív, kötött felhasználású 324 Állami támogatás

Részletesebben

2013. május 31. -i módosítást követően egységes szerkezetben

2013. május 31. -i módosítást követően egységes szerkezetben Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő Testületének 10/2001.(IV.13.) Ör.sz. rendelete a helyi kitüntető címek, díjak alapításáról és adományozásáról. 2013. május 31. -i módosítást követően egységes

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

XVII. Közbiztonsági Rendezvénysorozat

XVII. Közbiztonsági Rendezvénysorozat XVII. Közbiztonsági Rendezvénysorozat Az idei évben is megvalósul a figyelemfelhívó és ismerető programokkal színesített városi és megyei Közbiztonsági Rendezvénysorozat. Az alábbiakban összegezzük, milyen

Részletesebben

Nagylók Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2006. (III.29.) önkormányzati rendelettel módosított 3/2006. (II.16.) önkormányzati rendelete

Nagylók Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2006. (III.29.) önkormányzati rendelettel módosított 3/2006. (II.16.) önkormányzati rendelete Nagylók Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2006. (III.29.) önkormányzati rendelettel módosított 3/2006. (II.16.) önkormányzati rendelete (egységes szerkezetben) a kitüntetések alapításáról és

Részletesebben

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 8/2010 (IV.30. )számú rendelete

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 8/2010 (IV.30. )számú rendelete A rendelet kihirdetésének napja: 2010. április 30. Nagymányok, 2010. április 30. Dr. Klausz Judit jegyző NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 8/2010 (IV.30. )számú rendelete Az önkormányzat

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA

2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA Erkel Ferenc Művelődési Központ 2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA 2092 Budakeszi, Fő u. 108. Tel/fax: 06-23-451-161 www.efmk-budakeszi.hu, info@efmk-budakeszi.hu Szeptemberi programjaink Szeptember 20-án, (péntek)

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2014. (IX. 5.) önkormányzati rendelete a kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2014. (IX. 5.) önkormányzati rendelete a kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2014. (IX. 5.) önkormányzati rendelete a kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

2011. október 23-i hatállyal. kinevezte. dandártábornokká SIPOSS ERNŐ PÉTER

2011. október 23-i hatállyal. kinevezte. dandártábornokká SIPOSS ERNŐ PÉTER A Magyar Köztársaság Elnöke - a honvédelmi miniszter előterjesztésére -, felelős beosztásában huzamos időn át végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréséül 2011. október 23-i hatállyal kinevezte dandártábornokká

Részletesebben

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 68 513 2.Intézményi működési bevétel 26 617 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

Paks Város 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007.(III.12.) számú rendelet módósítása. A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek.

Paks Város 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007.(III.12.) számú rendelet módósítása. A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. Tartalom A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. I II III IA IB II.Aa II.Ba II.b II.c II.d B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B7-B8 B8 C1 Önkormányzati szintű pénzügyi mérleg Pénzügyi mérleg - Bevételek Pénzügyi

Részletesebben

Önkormányzatának Közlönye

Önkormányzatának Közlönye 2010. június 25. XX. évfolyam 4. szám HEVES MEGYE Önkormányzatának Közlönye I. Személyi rész 2 II. Önkormányzati rendeletek 3 III. Közgyűlési határozatok 5 IV. Közlemények, hirdetmények 7 2 I. Személyi

Részletesebben

1.számú melléklet ezer Ft-ban

1.számú melléklet ezer Ft-ban 1.számú melléklet Gyöngyösoroszi Önkormányzat 2008. évi bevételei jogcímenként I. Állami támogatás Állandó létszámhoz és feladat mutatóhoz kötött 97295 Közoktatási normatív kötött 222 Közcélú munka támogatás

Részletesebben

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014 (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról. Jászszentandrás

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben ek forrásonkénti alakulása 2011. évben I. Működési bevételek 2011. eredeti 2011 Módosított 1. sz. melléklet 2011. teljesítés Saját bevételek összesen: 145 480 189 405 209 696 1. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

MINI FIÚ MINI LÁNY. 1. Tóth Szandra Emese Kende Baranta Balogh Bernadett Abasár HE FIÚ

MINI FIÚ MINI LÁNY. 1. Tóth Szandra Emese Kende Baranta Balogh Bernadett Abasár HE FIÚ MINI FIÚ 1. Marsa Márk EVO 429+1 10 2. Nagy Kristóf Botond Ecséd 429 8 3. Fazekas Levente Egyéni (Szarvas) 312 6 4. Gombola Bence Egyéni (Sárisáp) 267 4 5. Tresó Balázs Csaba EVO 251 2 6. Fazekas Bence

Részletesebben

Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelete. az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről

Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelete. az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelete az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről Ercsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008. (I. 30.) ÖR. rendeletének

Részletesebben

A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai

A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai Vas Megyei Közgyűlés 5/20104. (VII. 21.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletei hatályon kívül helyezéséről a jogalkotásról szóló

Részletesebben

önkéntes tűzoltó egyesület elnevezése Képviselő székhelye Bélapátfalvai Önkéntes Tűzoltó Egyesület Sas Attila pk. 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 74.

önkéntes tűzoltó egyesület elnevezése Képviselő székhelye Bélapátfalvai Önkéntes Tűzoltó Egyesület Sas Attila pk. 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 74. Heves Megyei Katasztrófavádelmi Igazgatóság által, a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi 33. /5/ bekezdése alapján ellenőrzött önkéntes tűzoltó egyesületek önkéntes

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE / Székesfehérvári Nemes Nagy Ágnes Kollégium 8000 Székesfehérvár Gyümölcs u. 13. Tel: 22-500-231 Fax: 22-500-290 ESEMÉNYNAPTÁR A 2016-2017-ES TANÉVRE Készítette: Nyikusné Tatai Szilvia igazgatóhelyettes

Részletesebben

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. A költségvetés bevételei és kiadásai K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 9/2010. (IX.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetését megállapító, 3/2010.(II.19.) önkormányzati rendelet (továbbiakban:

Részletesebben

Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről

Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről Oldal: 2 / 7 Székhelyünk: 2085 Pilisvörösvár, Fő utca 134. Telefon: (26) 374 457 (26) 611-477 Iskolaigazgató: Szakmai vezető: Iskolatitkár: Gazdasági vezető: Gazdasági

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Domony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 03.-án megtartott testületi ülésén.

J E G Y ZŐKÖNYV. Domony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 03.-án megtartott testületi ülésén. J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Helye: Domony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 03.-án megtartott testületi ülésén. Polgármesteri Hivatal Domony, Fő út 98. Köszönti a testületi ülésen megjelenteket.

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről 1 Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről Homokmégy Községi Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Versenyek 2012 I. negyedév

Versenyek 2012 I. negyedév Versenyek 2012 I. negyedév 1. A Polgárőrség Biztonságos közlekedés című rajzpályázata (2012. 03.09.) 1.helyezett: Takács Kitti 4.s Különdíj: Kerek Martina és Tóth Szelina 4.s Felkészítő tanáruk: Némethné

Részletesebben

A Vas Megyei Közgyűlés legutóbbi ülése óta történt fontosabb döntésekről, eseményekről szóló beszámolót elfogadja.

A Vas Megyei Közgyűlés legutóbbi ülése óta történt fontosabb döntésekről, eseményekről szóló beszámolót elfogadja. 62/2015. (IX. 25.) számú határozat az ülés tárgysorozatát az alábbiak szerint fogadja el: 1. Beszámoló a közgyűlés legutóbbi ülése óta történt fontosabb döntésekről, eseményekről 2. Tájékoztató a migráció

Részletesebben

Nándorfehérvári diadal emléknapja: július 22.

Nándorfehérvári diadal emléknapja: július 22. Nándorfehérvári diadal emléknapja: július 22. Hunyadi János és Kapisztrán János seregei 558 évvel ezelőtt, 1456. július 22-én állították meg a Nándorfehérvárt ostromló oszmán hadat. A győztes csata emlékére

Részletesebben

Milota községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.szeptember 25-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT

Milota községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.szeptember 25-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT Milota községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.szeptember 25-én tartott ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) rendelete: 7/2014., c.) határozatai:39-41., d.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) Beszámoló az

Részletesebben

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 2/1997.(III.27.) KT. R e n d e l e t e. kitüntetések alapításáról és adományozásáról

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 2/1997.(III.27.) KT. R e n d e l e t e. kitüntetések alapításáról és adományozásáról Szentlőrinc Városi Önkormányzat 2/1997.(III.27.) KT. R e n d e l e t e kitüntetések alapításáról és adományozásáról (A 15/2012.(VI.29.), a 10/2010.(VI.17.), a 16/2006.(VII.21.), a 16/2003.(VI.30.), a 17/2002.(VI.27.),

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Intézményünk, az Arany János Református Általános Iskola és Óvoda augusztus 30- án, vasárnap délelőtt 10 órai kezdettel, ünnepi istentisztelet keretében nyitotta meg

Részletesebben

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2012.

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2012. KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2012. Január: 08. Vízszentelés Helye: Római Katolikus templom 10. Bábszínház: A három kismalac 20. Megemlékezés a Magyar Kultúra Napjáról 22. Vince napi borszentelés

Részletesebben

PRO URBE SZIGETSZENTMIKLÓS 1.. (2) A Pro Urbe díj adományozására javaslatot tehetnek: (3) A díj odaítélésére a Kulturális Bizottság tesz javaslatot.

PRO URBE SZIGETSZENTMIKLÓS 1.. (2) A Pro Urbe díj adományozására javaslatot tehetnek: (3) A díj odaítélésére a Kulturális Bizottság tesz javaslatot. SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 23/2004./IX.29./sz. r e n d e l e t e EGYES KITÜNTETŐ DÍJAK ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS ADOMÁNYOZÁSUK RENDJÉRŐL ========================================= Szigetszentmiklós

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL Vasvári Pál Múzeum 4440 Tiszavasvári, Kálvin út. 7. Mobil:+36/30-676-8514 www.vasvaripalmuzeum.hu e-mail: info@vasvaripalmuzeum Nyitva tartás: Április 1-től - október 31-ig: K-V: 09-18 óráig November 1-től

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31.

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31. A tanév rendje 1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2015. szeptember 1. (kedd) A tanév első féléve: 2016. január 22. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek)

Részletesebben

Balatonrendes Község Képviselő-testület 9/2010. (VIII.03.) r e n d e l e t e. Egyes kitüntetések alapításáról és adományozás rendjéről

Balatonrendes Község Képviselő-testület 9/2010. (VIII.03.) r e n d e l e t e. Egyes kitüntetések alapításáról és adományozás rendjéről Balatonrendes Község Képviselő-testület 9/2010. (VIII.03.) r e n d e l e t e Egyes kitüntetések alapításáról és adományozás rendjéről A település önkormányzata a település gazdasági gyarapodását, továbbfejlődését,

Részletesebben

Kitüntető címek, szolgálati jelek, érdemjelek, dísztőr, oklevél, emléktárgy és emlékgyűrű adományozása a ZMNE ünnepélyes tanévnyitóján

Kitüntető címek, szolgálati jelek, érdemjelek, dísztőr, oklevél, emléktárgy és emlékgyűrű adományozása a ZMNE ünnepélyes tanévnyitóján Kitüntető címek, szolgálati jelek, érdemjelek, dísztőr, oklevél, emléktárgy és emlékgyűrű adományozása a ZMNE ünnepélyes tanévnyitóján A Magyar Köztársaság honvédelmi minisztere Állami Ünnepünk 2010. augusztus

Részletesebben

adatok eft-ban Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi BEVÉTELEK módositott

adatok eft-ban Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi BEVÉTELEK módositott . melléklet a 3/204. (II. 20.) önkormányzati rendelethez. melléklet a 8/204. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez GYÖNGYÖSOROSZI ÖNKORMÁNYZATÁNAK 204. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE adatok eft-ban Tárgy évi

Részletesebben

XIV évfolyam - 12 szám 2013 December Meghívó Programajánló Az Örökzöld Nyugdíjas Klub meghívja klubtagjait 2013 december 18-án 16 órai kezdettel Karácsony és Névnapok ünneplésére a Dr Brusznyai Árpád Művelődési

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Előadó: Koszta Mihály TVSE elnök Véleményezte: Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság

ELŐTERJESZTÉS. Előadó: Koszta Mihály TVSE elnök Véleményezte: Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság ELŐTERJESZTÉS Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-án tartandó ülésének, 4. számú A TVSE tevékenységéről, gazdálkodásáról szóló tájékoztató megtárgyalása - tárgyú napirendi

Részletesebben

1.sz.melléklet. Beleg Önkormányzat 2004 évi bevételeiről és kiadásairól. M e g n e v e z é s 2004 2005 2006. Bevételek

1.sz.melléklet. Beleg Önkormányzat 2004 évi bevételeiről és kiadásairól. M e g n e v e z é s 2004 2005 2006. Bevételek 1.sz.melléklet Beleg Önkormányzat 2004 évi bevételeiről és kiadásairól M e g n e v e z é s 2004 2005 2006 Bevételek Saját bevételek Intézmányi müködés bevétele 1660 1760 1870 Helyi adók 1000 1200 1200

Részletesebben

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai 1./ Az elnökség 2014. évi tevékenységének értékelése, évzáró. Előterjesztő: Kárpáti Zoltán megyei elnök Előterjesztés módja: írásban illetve szóban 2./ A jelenlévők

Részletesebben

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége:

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: 2010. január 14. a Sátoraljaújhelyi Városvédő és Szépítő Egyesülettel, az Eötvös József Klubbal közösen megemlékezést

Részletesebben

Testületi ülésen történt

Testületi ülésen történt 2015. JÚNIUS Címlapsztori főcíme A tartalomból: Önkormányzati hírek Iskolai és óvodai hírek Visszatekintő Díszpolgár-jelöltek Falunapok Veterán gépjármű találkozó Anyakönyvi hírek, Felhívás társadalmi

Részletesebben

a Képviselő-testülethez

a Képviselő-testülethez FÖLDESI KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: 2915-2/2014. 12. E LŐTERJESZTÉS

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA OKTATÁSI, MŰVELŐDÉSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGÁNAK ELNÖKÉTŐL

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA OKTATÁSI, MŰVELŐDÉSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGÁNAK ELNÖKÉTŐL HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA OKTATÁSI, MŰVELŐDÉSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGÁNAK ELNÖKÉTŐL ELŐTERJESZTÉS Hajdúhadház Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 24-én tartandó zárt - ülésére

Részletesebben

Előterjesztő: Javaslat

Előterjesztő: Javaslat Előterjesztő: Készítette: Dr. Mengyi Roland a közgyűlés elnöke Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztály Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat kitüntetéseinek alapításáról és az adományozás rendjéről

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 30-i ülésére Tárgy: A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat pályázata a 2008. évi rendezvények támogatására Az előterjesztést

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 3./ A Szerencsi Rendőrkapitányság beszámolója a 2009.évi munkáról Előadó: dr. Bogyay Ferenc r. alezredes, kapitányságvezető

Jegyzőkönyv. 3./ A Szerencsi Rendőrkapitányság beszámolója a 2009.évi munkáról Előadó: dr. Bogyay Ferenc r. alezredes, kapitányságvezető Jegyzőkönyv Készült: 2010.július 29-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Csatlós Csaba

Részletesebben

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február 09. Terápiás foglalkozás (kutyával) Alapítványi Ház 09. Katolikus bál 13. Hamvazószerda Katolikus templom 16. KISZE

Részletesebben

(1) Az 1. melléklet A oszloptól, F oszlop 7 sorától 124 soráig, meghatározott részletességgel hagyja jóvá. 2.

(1) Az 1. melléklet A oszloptól, F oszlop 7 sorától 124 soráig, meghatározott részletességgel hagyja jóvá. 2. Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 9/2014. (IV.30.) számú önkormányzati rendelete Kétegyháza Nagyközség a zárszámadásáról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a Kétegyháza Nagyközség költségvetésének

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének./2016. (IX..) önkormányzati rendelete Enying Város kitüntetéseinek és elismeréseinek adományozásáról

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének./2016. (IX..) önkormányzati rendelete Enying Város kitüntetéseinek és elismeréseinek adományozásáról Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének./2016. (IX..) önkormányzati rendelete Enying Város kitüntetéseinek és elismeréseinek adományozásáról Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Marcalgergelyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2009. (II.13.) rendelete az önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről (A 9/2009. (IX.16.); 11/2009. (XI.24.); 5/2010. (III. 31.) rendeletekkel

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Maglóca Község Önkormányzatának

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: 2010 augusztus 9-én a Cigány Kisebbségi Önkormányzat ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: 2010 augusztus 9-én a Cigány Kisebbségi Önkormányzat ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: 2010 augusztus 9-én a Cigány Kisebbségi Önkormányzat ülésén. JELEN VANNAK: A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. KOVÁCS GYULA a Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 23-án, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 23-án, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 23-án, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 79/2012. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben