Nem engedünk a 18-ból! A Jobbik Magyarországért Mozgalom Budapest, XVIII. kerületi önkormányzati választási programja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nem engedünk a 18-ból! A Jobbik Magyarországért Mozgalom Budapest, XVIII. kerületi önkormányzati választási programja"

Átírás

1 Nem engedünk a 18-ból! A Jobbik Magyarországért Mozgalom Budapest, XVIII. kerületi önkormányzati választási programja

2 Tisztelt Pestszentlőrinci, Pestszentimrei Polgárok! 2.

3 A magam és a Jobbik Magyarországért Mozgalom nevében nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket. Azt hiszem, nem sokat tévedek, amikor úgy vélem és azt állítom, hogy mi lőrinciek és imreiek nagy többségben azt szeretnénk, hogy szűkebb hazánk, megőrizve kertvárosi jellegét, újra nyugalmas és biztonságos otthonunkká váljon. Mindeközben legyen tisztes megélhetése, biztosítva legyenek a színvonalas szolgáltatások, a művelődés változatos formái, a szabadidő tartalmas eltöltésének lehetőségei, mindenkinek ízlése és igénye szerint. A jelenlegi viszonyainkhoz képest, ezek az elvárások, óhajok bizony nem kevesek! Ennek ellenére, nekünk, jobbikos jelölteknek határozott tervünk és akaratunk a megvalósításuk. Ha a kerület polgárai és a városvezetés igazi közösségként működik, akkor nincs legyőzhetetlen akadály! Most, mikor arra kérem Önöket, hogy október 12-én szavazzanak nekünk bizalmat, egyúttal ajánlom figyelmükbe a következő oldalakon közreadott helyi programunkat, segítendő a döntésüket. Terveink a Jobbik országos és budapesti programjával és annak szellemiségével összhangban íródtak, a helyi viszonyokra és jellemzőkre tekintettel. Végül már csak arra kérem Önöket, hogy mindannyian vegyék ki részüket a döntéshozatalból, azaz menjenek el szavazni! Adjon az Isten szebb jövőt! Makai Tibor Polgármesterjelölt 3.

4 Nem engedünk a 18-ból! A JOBBIK XVIII. KERÜLETI PROGRAMJA Elővetés: Társadalmi, politikai célunk, a szó és a fogalom eredeti értelmében vett önkormányzatiságon alapuló közhatalom megteremtése. Ez a nemzeti érdekeket, a kötelességek és jogok egyensúlyát, az állampolgárok és országrészek egymás iránti szolidaritását, a rendezett életkörülményeket és a biztonságot foglalja magába. Ugyanakkor a kisebb, nagyobb közösségek belső viszonyaikat, boldogulásukat önállóan intézhetik és ezt csak az országos hatályú törvényeknek alávetve gyakorolhatják. Határozott véleményünk, hogy mindez megvalósítható a nép, a polgárok tájékozottsága, akarata, teljes ellenőrzési joga és az ország érdekeit szolgáló törvénykezés összehangolt együttműködésével. A magyar lelkületnek, hagyományoknak és erkölcsnek megfelelve. Mötv 23. (5) A kerületi önkormányzat feladata különösen: 1. helyi közutak, közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése; 2. tulajdonában álló közterületek használatára vonatkozó szabályok és díjak megállapítása; 3. a parkolás-üzemeltetés; 4. általános közterület-felügyeleti hatáskör a kerület közigazgatási határán belül; 5. helyi településrendezés, településfejlesztés; 6. helyi településrendezési szabályok megalkotása (fővárosi településrendezési terv alapján); 7. turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása; 8. ipari és kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos szabályozási jogkörök; 9. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások; 10. óvodai ellátás; 11. szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások; 4.

5 12. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása; 13. a helyi közművelődési tevékenység támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; 14. saját tulajdonú lakás- és helyiséggazdálkodás; 15. helyi adóval kapcsolatos feladatok; 16. a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is; 17. kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek; 18. közreműködés a helyi közbiztonság biztosításában; 19. nemzetiségi ügyek megígérik azok teljesítését, mint saját ötletüket. A Jobbik azt ígéri, hogy a törvényeket betartja, betartatja és ezen túl minden gondolata és törekvése arra irányul, hogy Pestszentlőrinc és Pestszentimre polgárai gyarapodjanak és elkötelezetten ragaszkodjanak szűkebb hazájukhoz. Jelenlegi helyzetünk: Szűkebb hazánk, Pestszentlőrinc, Pestszentimre polgárainak megkérdezésével felmértük, hogy mit tartanak a legégetőbb gondnak, saját szempontjaik szerint. Egyáltalán nem meglepő módon, meglátásaik és érzéseik egybecsengenek a hasonló, országos közvélemény-kutatások eredményeivel. Ezek, a fontossági sorrendet is figyelembe véve a következők: megélhetés közbiztonság korrupció - környezetvédelem. Más pártok ezen törvényi kötelezettségekből szemezgetnek és 5.

6 Nem engedünk a 18-ból! A JOBBIK XVIII. KERÜLETI PROGRAMJA A társadalmi kohéziót rombolja a munkanélküliség és a bérszínvonal olyan alacsony szintje, mely azoknak is csak maximum a létminimumot tudja biztosítani, akiknek van állandó munkahelyük. Az olyan fogalmak, mint a szabadon elkölthető jövedelemrész a nagy többségnek csak álom maradt. Miközben kevesek kezében hatalmas vagyonok keletkeztek az elmúlt 24 évben. A tömeges elszegényedés önmagában is megviseli az embereket, de a járulékos hatásai már a társadalom önfenntartását, önvédelmét, egész szerveződését veszélyezteti (önértékelés romba dőlése, depresszió, bűnözés eszkalációja, a társadalomból való kivonulás a devianciák felé, önreprodukcióra való képtelenség és nem utolsó sorban az önálló belső gazdaság összeomlása.) Tétlenül várjuk-e, hogy mindez bekövetkezzen? A megkérdezettek által felsorolt összes gond levezethető a fentiekből. Így helyénvaló és lényegi, a Jobbik azon állítása, hogy: ha munka van, akkor minden van! Mi, jobbikosok, milyen cselekvési programot, milyen városvezetési hozzáállást javaslunk, kínálunk fel a lőrinci, imrei választóknak? Egy életerős, a lakóit magához kötni és áldozatvállalásra ösztönözni tudó település a következőket jelenti: - társadalmilag és gazdaságilag autonóm, önfenntartó; - közbiztonságot és rendezettséget nyújt; - a környező tájjal egyensúlyban van. Összefoglalva: önrendelkezés a helyi életre vonatkozó döntésekben, a közszolgáltatások fenntartásában, az egymást támogató helyi gazdasági együttműködésben, és önvédelem, hogy mindezt meg is tudja őrizni. Megélhetés Az önkormányzatnak legyen saját, gazdálkodásra, haszonszerzésre alkalmas vagyona, ami munkalehetőséget is teremt. Pályázatok, támogatások esetén előnyben részesítjük, adókedvezményekkel segítjük a családi-, kis- és közepes vállalkozásokat. Az új vállalkozásokat kezdetben és időlegesen külön előnyökkel segítjük. Ehhez kapcsolódóan viszont elvárás a törvényeknek megfelelő tisztes- 6.

7 séges működés (nem tűrhető a fekete foglalkoztatás, a kreatív könyvelés, feketepiaci termékek forgalmazása), a lokálpatrióta hozzáállás. A helyiek számára 10%-os kedvezményt biztosító településkártyát vezetünk be, amelyet a helyi szolgáltatások, termékek vásárlásakor használhatnak. Helyi pénzhelyettesítő eszközökkel támogatjuk a közszférában dolgozókat, idős nyugdíjasokat, gyermekeiket felelősen nevelő családokat. Értelmes közmunka lehetőséget adunk, például: közterület, közpark karbantartása és fejlesztése, köztisztasági feladatok. Célunk, a hajléktalan embertársaink visszavezetése a normális társadalmi életbe. A világon erre vannak követhető példák, így: egy erre kijelölt alkalmas területen, egyszerű, de önálló életvitelre lehetőséget biztosító kicsi lakások kialakítása. Ezek környezetében például fóliás zöldségtermesztést, háziipari tevékenységet lehet szervezni. Sikeres működtetés esetén idővel e kis közösségek önfenntartóvá válhatnak és ugródeszkaként szolgálhatnak a társadalmi felemelkedéshez. Természetesen önkéntes alapon, de közösen kialakított életviteli szabályok felállításával. Rendezzük lakótelepeink súlyos gondjait Az uniós fejlesztési lehetőségek gyorsítása, az épületgépészet teljes körű modernizálása (teljesen szakszerűtlen és gazdaságtalan kicserélni a szabályzó műszereket, ha az elavult csőrendszerek és radiátorok ugyanazok a régiek maradnak). Energetikai takarékossági programok kiemelt kezelése (ZBR program). Korrekt, követhető elszámolást a közüzemi díjak fizetésekor! Önálló közműcsatlakozás kiépítése minden lakáshoz, a nem fizetők korlátozása, vagy leválaszthatósága a rendszerről, az adóságok rendezésének kikényszerítése és a további hátralékok felhalmozódásának megakadályozása. A társasházi közös képviseletek és az azokat terhelő működési zavarok rendezése (ehhez szükséges az idevonatkozó törvények módosítása is, melyeknek kidolgozását, elfogadtatását országgyűlési képviselőink által szorgalmazunk). 7.

8 Nem engedünk a 18-ból! A JOBBIK XVIII. KERÜLETI PROGRAMJA Dömötör József 11. vk. jelöltje Arapovics Zoltán 5. vk. jelöltje Magyari András 13. vk. jelöltje Dr. Réti Zoltán 3. vk. jelöltje Pap Béla 12. vk. jelöltje Lugosi Józsefné 8. vk. jelöltje Hartaházi Miklós 7. vk. jelöltje 8.

9 Nyárasdi Zsombor 6. vk. jelöltje Veszely Péter 2. vk. jelöltje Szepesi Viktor 14. vk. jelöltje Makai Tibor Polgármesterjelölt, a 9. vk. jelöltje ifj. Gyenge Károly 10. vk. jelöltje Magyar Gabriella 1. vk. jelöltje Gyenge Károly 4. vk. jelöltje 9.

10 Nem engedünk a 18-ból! A JOBBIK XVIII. KERÜLETI PROGRAMJA Amit azonnal megteszünk: Közös Képviselők Tanácsának létrehozása, az önkormányzat és delegáltjainak vezetésével. Negyedéves ülésrenddel, beszámolással. Üzleti szempontból nem hasznosítható helyiségek közösségi felhasználása. Helyi lakosok részére, az üresen álló üzlethelyiségeket kedvezményes díj ellenében adjuk ki, kis- és közepes vállalkozások indítása esetén (külön erre vonatkozó pályázati feltételekkel és csak meghatározott ideig). Társasházak törvényességi, jegyzői felügyeletének erősítése, megkövetelése. Jobb ellátást, gondoskodást! Egyetlen település sem mondhat le a közszolgáltatás és a közellátás feletti befolyásolási, ellenőrzési jogáról! Biztosítjuk a közműcégeknél keletkezett nyereség maradéktalan közcélra fordítását. Kezdeményezzük a szolgáltatások lakossági igényekhez illesztését, az alapdíjak csökkentését. Kiemelten foglalkozunk a lőrinczi piacot érintő anomáliákkal, a vásárlók és a kereskedők, őstermelők számára is káros üzemeltetésével. A korábban magánkézbe kiszervezett létesítmény szerződéseit felülvizsgáljuk, visszavételének módját megkeressük. A jelenlegi üzemeltető folyamatosan emeli a bérleti díjakat és közös költséget (legutóbb 40%-kal), ez több tízezres, esetenként százezres nagyságrendben érinti a bérlőket, üzlettulajdonosokat. Több mint gyanú, hogy a klasszikus kiszorításos módszer tanúi vagyunk. A bérlők és résztulajdonosok így a sok munka mellett is a csőd szélén lavíroznak, míg a nem magyar üzemeltető kaszál. Végül a terheket már elviselni, kigazdálkodni nem tudók kivásárlása következik, áron alul. Mindeközben folyamatosan kúsznak fel a termékek árai, ami egyáltalán nem hiányzik az amúgy sem túl jómódú vásárlóközönségnek. Ez elfogadhatatlan! Nonprofit üzemeltetésű piacot hozunk létre, mely véleményünk szerint, minden település elengedhetetlen része kell legyen. A mérsékelt árszínvonalú, de jó minőségű élelmiszer ellátásra befolyással csak így lehet egy önkormányzat. 10.

11 Egészség, szociális ellátás Közbiztonság, közösségi önvédelem Gondot fordítunk a háziorvosi és ügyeleti ellátás zavartalanságára, kiterjesztjük az ingyenes szűrővizsgálatok körét. Csökkentjük, majd megszüntetjük az egészségügyben elfogadhatatlan várakozási, előjegyzési időt. Minden arra rászoruló igénylőnek biztosítjuk a már bizonyítottan hasznos jelzőrendszeres segítségnyújtást, különös tekintettel az idős, egyedülálló, beteg emberek védelemére. Egészségügyi és oktatási konzultációs bizottságot hozunk létre, az államosított intézményekben nyújtott közszolgáltatások folyamatos nyomon követésére, a helyiek érdekérvényesítésének elősegítésére. Bérlakást biztosítunk azon családoknak, akik dolgoznak, akik a lakás fenntartását, állagának megőrzését vállalják és betartják a közösségi együttélés szabályait. A segélyt és támogatást feltételekhez kötjük, amit csak az kaphat, aki építő tisztességes tagja a helyi közösségnek. Valódi és hatékony közrendvédelmet, bűnmegelőzést szervezünk. A rendőrség, a közterület-felügyelet, a mezőőrség, a Budapest Őrség és nem utolsó sorban a létrehozandó önkéntes polgárőrség összehangolt munkájával. Visszaszerezzük, újrateremtjük a nyugalmat és biztonságot! Ezen szervek, szervezetek elsődleges feladatává a közrend védelmét, a bűnözés visszaszorítását tesszük, nem pedig a pénzbehajtást. Városunkban már az elviselhetetlenségig megszaporodott a betörés, rablás, lopás és garázdaság. Kiterjedt lakásmaffia működik a szemünk előtt. Ezen áldatlan állapotokkal szemben a rendőrség, a hatóságok eddig tehetetlennek bizonyultak. Csak a széleskörű társadalmi összefogás hozhat eredményt, amihez mindenkinek meg kell tennie mindent, ami lehetőségéből és képességéből adódhat. 11.

12 Nem engedünk a 18-ból! A JOBBIK XVIII. KERÜLETI PROGRAMJA Azonnal megkezdjük a tárgyalásokat legalább egy tűzoltó őrs létrehozásának lehetőségéről. Kerületünkben a lakótelepek, a nagy távolságok és az autópályák közelsége miatt ez már régen indokolt. Legjobb helye talán Lőrinc és Imre határán lenne, de ezt alkalomadtán, az illetékes szakemberek segítségével kell meghatározni. Igazságot, elszámoltatást és elégtételt! Az elévüléstől függetlenül kivizsgáljuk és nyilvánosságra hozzuk az önkormányzati vagyon elidegenítésének körülményeit, a kerület eladósodottságának és hátrányos szerződéskötéseinek visszásságait. Eljárást indítunk a kárt okozókkal szemben. Igazságügyi szakértőkkel újraszámoltatjuk a sokmilliós ügyletek megalapozottságát. Ebben is következetességre, kitartó ügybuzgalomra lesz szükség. Hiszen a közelmúltban a végrehajtások és adósságbehajtások körüli botrányok arra a döbbenetes tényre világítottak rá, hogy a bíróság, az ügyészség és a rendőrség egymástól homlokegyenest másképp képes értelmezni a törvényeket és saját feladatait. Felszámoljuk a korrupciót és annak melegágyait: a szövevényes, átláthatatlan gazdasági ügyleteket. Az egyéni érdeket mindig előzze meg a közérdek! Nyitott, állandó kontrol alatt működő városvezetést! Az önkormányzat működését átláthatóvá, követhetővé és ellenőrizhetővé tesszük. Rendszeres fórumok és terepbejárások tartásával biztosítjuk a közvetlen és folyamatos kapcsolatot közösségünk tagjaival. Ide tartozik az is, hogy megteremtjük annak lehetőségét, hogy az önkormányzat nyílt testületi üléseit a városi televízió egyenes, élőadásban közvetítse. Így a választók mindig tudni fogják, hogy a testület és a saját képviselőjük hogyan 12.

13 dolgozik értük és egy-egy ügyben hogyan szavaz. A kerületben működő vállalkozások számára is rendszeres egyeztető fórumot hozunk létre. Településünk jövőjét alapvetően meghatározó fejlesztési programok kidolgozásakor, a jelentős döntések előtt kikérjük a helyi lakosság és társadalmi szervezetek véleményét és érdemben figyelembe is vesszük. Kultúra, művelődés és értékek Biztosítjuk a mindenkinek elérhető, színvonalas elsősorban magyar kulturális programokat, melynek célja, hogy közösségünk megismerje valódi történelmünket, értékeinket. Támogatjuk az önszerveződő egyesületeket, művészeti iskolákat. Közcélú munkájuk segítése érdekében együttműködési megállapodást kötünk velük, ha erre még nem került volna sor. Közművelődési intézményeinket gondozzuk, élettel töltjük meg. Ifjúságpolitika = jövőgondozás Jövőnk érdekében elengedhetetlen a gyermekek nevelése, egészséges fejlődésük és biztonságuk garantálása. Ezért a gyermekeiket nevelő szülőknek lehetőség szerint minden segítséget megadunk. A fiatal házasok első lakáshoz jutása érdekében a mindenkori kormánynál szorgalmazzuk a kedvezményes bérlakások építését és ennek érdekében együttműködünk, valamint saját helyi lehetőségeinket is kihasználjuk. Környezetvédelem = egészségvédelem A zaj, por és a közlekedés okozta ártalmak kezelése, csökkentése mellett kiemelten kezelnénk a Halmi erdő közhasználatba vételét, óvását és a helyi lakosság pihenését, rekreációját szolgáló átalakítását, a természetvédelem követelményeinek maximális betartásával. Ez az erdő a főváros pesti oldalának legnagyobb 13.

14 Nem engedünk a 18-ból! A JOBBIK XVIII. KERÜLETI PROGRAMJA kiterjedésű zöld felülete. Ha nem is a város kezelésében van, de a mi területünkön! A kezelő Pilisi Erdőgazdasággal és állami szervekkel egyeztetve nem látjuk akadályát, hogy minimális, kíméletes rendezéssel, az emberek egészségét, kikapcsolódását szolgálja ez az értékes adottság. Természetesen ez csak akkor működhet jól, ha mindenki magáénak érzi és óvja, vigyázza. Közlekedés Mindamellett, hogy a kihasználtság és az igények mentén rendszeresen felül kell vizsgálni a BKV járatok útvonalát és menetsűrűségét, megvalósítandónak tartjuk vasútállomásaink felújítását, valamint közvetlen közelükben P+R parkolók megépítését. A Halmi erdőhöz kapcsolódik a volt Cséry telep ügyének végleges és megnyugtató rendezése. Ami e területen az elmúlt években és kormányzatok alatt történt, azt alaposan ki kell vizsgálni és, ha történt környezeti károkozás, a felelősséget meg kell állapítani és intézkedni. Ezzel egyidejűleg népszerűsítenénk a belváros vasúton való megközelítését, ami tehermentesítené a közutakat, a környezetet és nem utolsósorban az utazók idejét, idegrendszerét. A ráhordó buszjáratok és vasúti átalakítások ügyében azonnal megkezdenénk a tárgyalásokat, egyeztetéseket a BKK és MÁV illetékeseivel. Mindezek azonban nem hátráltathatják azon tervünket, hogy e területen azonnal megszüntetjük bármilyen anyag lerakását. A lehető leghamarabb megkezdjük a rekultivációt, amihez EU-s forrásokat is van mód igénybe venni. Nem utolsó szempont, hogy az állomások környékén lévő utcák lakói, ingatlantulajdonosai is fellélegezhetnének (szó szerint) mert megszabadulnának a jelenleg előttük parkoló autók tömegétől. 14.

15 Tisztelt Választóink! Röviden és a lényeges elemeket kiemelve, ez a programunk, melyet Lőrincen és Imrén megvalósítanánk, ha Önök megtisztelnek bennünket bizalmukkal. Három szó kísérné munkálkodásunkat: 15.

16 Iroda: 1183 Budapest, Üllői út 489. Nyitva: péntek óráig

Változások a helyi önkormányzatok feladat- és hatáskörének szabályozásában

Változások a helyi önkormányzatok feladat- és hatáskörének szabályozásában Dr. Feik Csa ba jegyző Ercsi Város Önkormányzata címzetes egyetemi docens Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar Változások a helyi önkormányzatok feladat- és hatáskörének szabályozásában

Részletesebben

Egy élhetőbb és vonzóbb Budapest koncepciója

Egy élhetőbb és vonzóbb Budapest koncepciója 1 Egy élhetőbb és vonzóbb Budapest koncepciója (2015-ig) Készült 2007. őszén 2 Tartalomjegyzék Előszó 1. Helyzetértékelés 2. Jövőkép 2015-re 3. Megvalósítható célok 2015-re. 4. Stratégia 5. Szakpolitikai

Részletesebben

Radikális változás. A Jobbik országgyűlési választási programja a nemzeti önrendelkezésért és a társadalmi igazságosságért

Radikális változás. A Jobbik országgyűlési választási programja a nemzeti önrendelkezésért és a társadalmi igazságosságért Radikális változás A Jobbik országgyűlési választási programja a nemzeti önrendelkezésért és a társadalmi igazságosságért 1 Tartalom I. Morvai Krisztina államfőjelölt köszöntője 5 II. Vona Gábor kormányfőjelölt

Részletesebben

A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012

A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM www.ujnemzedek.hu www.facebook.com/ujnemzedek

Részletesebben

DOMBOLDAL A polgári összefogás lapja

DOMBOLDAL A polgári összefogás lapja DOMBOLDAL A polgári összefogás lapja 2014. szeptember Feladatok és fejlesztések az előttünk álló öt évben Beszélgetés Dr. Láng Zsolt polgármesterrel 2 DOMBOLDAL - a polgári összefogás lapja Felelősséggel

Részletesebben

TARTALOM... 1 HELYZETÉRTÉKELÉS... 4 LEHETŐSÉGEK, PRIORITÁSOK, SWOT ANALÍZIS, A VÁROSFEJLESZTÉS KIEMELT CÉLJAI... 8 STRATÉGIAI PROGRAM...

TARTALOM... 1 HELYZETÉRTÉKELÉS... 4 LEHETŐSÉGEK, PRIORITÁSOK, SWOT ANALÍZIS, A VÁROSFEJLESZTÉS KIEMELT CÉLJAI... 8 STRATÉGIAI PROGRAM... Több, mint Balaton! Keszthely város Önkormányzata Képviselő Testületének Gazdasági Programja 2003-200 2006 Keszthely, 2003. december A gazdasági programot írta és összeállította: Huszti Levente közgazdász

Részletesebben

NÖVEKEDÉS VAGY FEJLŐDÉS?

NÖVEKEDÉS VAGY FEJLŐDÉS? Védegylet füzetek 4. NÖVEKEDÉS VAGY FEJLŐDÉS? A Védegylet állásfoglalása Budapest jövőjéről A sorozatban eddig megjelent füzetek: 1. A jövő nemzedékek jogai 2. Magyarország a nagyvilágban 3. Gazdaság és

Részletesebben

Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény 2091 Etyek Magyar u.1. Szakmai Program 2014. Készítette: Soósné Kurucz Ágnes Intézményvezető

Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény 2091 Etyek Magyar u.1. Szakmai Program 2014. Készítette: Soósné Kurucz Ágnes Intézményvezető Szeresd egészségedet, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő. Őrizd a szüleid egészségét! - mert A múlton épül fel a jelen és a jövő. ( Bárczi Gusztáv) Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ALAPELVEI. Az egészségfejlesztés alapvető nemzetközi dokumentumai

AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ALAPELVEI. Az egészségfejlesztés alapvető nemzetközi dokumentumai AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ALAPELVEI Az egészségfejlesztés alapvető nemzetközi dokumentumai Az Egészségfejlesztési módszertani füzetek kiadványsorozat kötetei 1. Az egészségfejlesztés alapelvei (Az egészségfejlesztés

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Kenézlő Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Kenézlő Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Kenézlő Község Önkormányzata 2013 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 8 Célok... 8 A Helyi

Részletesebben

2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon. Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11

2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon. Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11 Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11 2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon 2510 Dorog, Bécsi út 71. MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt. 2014.02.24. MAPI

Részletesebben

Az új városvezetés. a rend és a fejlődés szolgálatában az első 10 hónap eredményei. 2011. augusztus

Az új városvezetés. a rend és a fejlődés szolgálatában az első 10 hónap eredményei. 2011. augusztus Az új városvezetés a rend és a fejlődés szolgálatában az első 10 hónap eredményei 2011. augusztus Kiadja: Budapest Főváros Önkormányzata Felelős kiadó: Tarlós István Felelős szerkesztő: dr. György István

Részletesebben

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Debreceni Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Készítette: Kovács Mária Mónika V. évfolyam Konzulens: Dr. Horváth M. Tamás egyetemi tanár Debrecen 2008.

Részletesebben

Együtt kezelendő a H/6195. számú országgyűlési határozati javaslattal!

Együtt kezelendő a H/6195. számú országgyűlési határozati javaslattal! Együtt kezelendő a H/6195. számú országgyűlési határozati javaslattal! II ELŐSZÓ Az emelkedő életszínvonal a mobilitás és az áruszállítási igények növekedését eredményezi. A közlekedés a gazdasági fejlődésnek

Részletesebben

Együttműködés és partnerség

Együttműködés és partnerség Együttműködés és partnerség tanulmány Budapest, 2010. június Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 4 2. A CIVIL SZERVEZETEK SZEREPE A HAZAI KÖZÉLETBEN... 5 3. AZ ÖNKORMÁNYZATOK ÉS CIVIL SZERVEZETEK KÖZÖTTI EGYÜTTMŰKÖDÉS

Részletesebben

A Kormány. 1257/2011. (VII.21.) Korm. h a t á r o z a t a

A Kormány. 1257/2011. (VII.21.) Korm. h a t á r o z a t a A Kormány 1257/2011. (VII.21.) Korm. h a t á r o z a t a a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásának stratégiájáról és a végrehajtásával kapcsolatos

Részletesebben

Foci-EB Józsefvárosban is Teljes az egyet nem értés a szurkolók között

Foci-EB Józsefvárosban is Teljes az egyet nem értés a szurkolók között XX. évfolyam 12. szám 2012. június 26. Megjelenik: kéthetente Foci-EB Józsefvárosban is Teljes az egyet nem értés a szurkolók között ÖNKORMÁNYZAT Összefognak Szorosabb együttmûködés a rendvédelmi szervek

Részletesebben

JÖVOJEERT PROGRAM UJ NEMZEDEK. Ifjúságpolitikai stratégia vitairat

JÖVOJEERT PROGRAM UJ NEMZEDEK. Ifjúságpolitikai stratégia vitairat UJ NEMZEDEK JÖVOJEERT PROGRAM Ifjúságpolitikai stratégia vitairat UJ NEMZEDEK JÖVOJEERT PROGRAM Ifjúságpolitikai stratégia vitairat www.ujnemzedek.hu www.facebook.com/ujnemzedek KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI

Részletesebben

Útmutató a Fenntartható Fejlődés Helyi Programjai (Local Agenda 21) elkészítéséhez

Útmutató a Fenntartható Fejlődés Helyi Programjai (Local Agenda 21) elkészítéséhez Európai Atelier 70 Kft. BME Környezetgazdaságtan Tsz. Útmutató a Fenntartható Fejlődés Helyi Programjai (Local Agenda 21) elkészítéséhez Készült a Belügyminisztérium megbízásából Témavezetők : Dr. Szlávik

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA ÖNKORMÁNYZATI KÖZIGAZGATÁS (tankönyv) Budapest, 2012 NEMZETI KÖZIGAZGATÁSI INTÉZET A tankönyvet megalapozó tanulmányok szerzői: I. fejezet: Dr. Barabás Zoltán II. fejezet: Dr.

Részletesebben

A fenntarthatóság felé való átmenet nemzeti koncepciója

A fenntarthatóság felé való átmenet nemzeti koncepciója 1. melléklet a /2012. (..) OGY határozathoz A fenntarthatóság felé való átmenet nemzeti koncepciója Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia 2012-2024 Elfogadta és az Országgyűlés elé terjesztését

Részletesebben

Európai Magyarországot!

Európai Magyarországot! Európai Magyarországot! Demokráciát, biztonságot, fejlődést! a Demokratikus Koalíció programja 2013 Kongresszus, Budapest, 2013. január 26. Bevezető A magyar fiatalok csomagolnak. Ki már a bőröndbe pakol,

Részletesebben

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV Magyarország Nemzeti Stratégiai Referenciakerete 2007 2013 Foglalkoztatás és növekedés Az Európai Bizottság döntésének dátuma: 2007. május

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 23. szám 126. évfolyam 2011. november 4. Utasítások 42/2011. (XI. 04. MÁV Ért. 23.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. Etikai Kódexéről. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő

Részletesebben

Most vasárnap Április 11. Választás A jövõnk a kezünkben van KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA

Most vasárnap Április 11. Választás A jövõnk a kezünkben van KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA A VIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XVIII. évfolyam 6. szám I 2010. április 6. I Megjelenik: kéthetente Most vasárnap Április 11. Választás A jövõnk a kezünkben van ÖNKORMÁNYZAT Minden napra egy

Részletesebben

2011 ver. 10. Nemzeti Szociálpolitikai Koncepció. Munkaanyag. A Kormány álláspontját nem tükrözi.

2011 ver. 10. Nemzeti Szociálpolitikai Koncepció. Munkaanyag. A Kormány álláspontját nem tükrözi. 2011 ver. 10. Nemzeti Szociálpolitikai Koncepció 2011 2020 Munkaanyag. A Kormány álláspontját nem tükrözi. Nemzeti Szociálpolitikai Koncepció 2011 2020 Készítette: Czibere Károly Sziklai István Mester

Részletesebben

Iskolánkról. Az iskola rövid története

Iskolánkról. Az iskola rövid története 1 Csak boldog gyermekből lehet boldog felnőtt, s csak ezekből lehet boldog ország, boldog nemzet /Kodály Zoltán/ Iskolánkról Az iskola rövid története A Pedagógiai Program megalkotásával iskolánk - a többi

Részletesebben

Balatonrendes Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018)

Balatonrendes Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) Balatonrendes Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) 2013. szeptember Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Demográfiai

Részletesebben

Az RMDSZ 10. Kongresszusán elfogadott Dokumentumok Erős Európában sikeres erdélyi magyar közösség

Az RMDSZ 10. Kongresszusán elfogadott Dokumentumok Erős Európában sikeres erdélyi magyar közösség Az RMDSZ 10. Kongresszusán elfogadott Dokumentumok Erős Európában sikeres erdélyi magyar közösség Az elmúlt két évben az Európai Unió súlyos gazdasági és pénzügyi válsággal, a legutóbbi időben pedig több

Részletesebben

rita s) e rte Készítette: 2. LOT]

rita s) e rte Készítette: 2. LOT] A ta rsadalmi befogada st szolga lo fejleszte sek (TA MOP 5. prior rita s) e rte kele e se fu ggele k 2013. február 22. Készítette: Teller Nóra [Városkutatás HÉTFA 7. LOT] vezető értékelő ő Csite Andráss

Részletesebben