2015. évi Elektronikus Egységes Kérelem Jegyzőkönyv magyarázata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2015. évi Elektronikus Egységes Kérelem Jegyzőkönyv magyarázata"

Átírás

1 2015. évi Elektronikus Egységes Kérelem Jegyzőkönyv magyarázata A évi Egységes Kérelemben igényelt jogcímek esetén ha az ellenőrök nem megfelelést találtak az MVH a kérelmezőnek az alábbi szerkezetű elektronikus jegyzőkönyvet küldi ki. Erre az ügyfél a jegyzőkönyv kézhezvételétől számított 8 napon belül észrevételt tehet. Azt meg kell jegyezni, hogy a jegyzőkönyv tartalma az ellenőrzéskori aktuális állapotot mutatja, a kifizetés összegére még a későbbi folyamatok eredményei hatással lehetnek. 1

2 Főlap I. A jegyzőkönyv felépítése A jegyzőkönyv azonosító vonalkódja Az ellenőrzést végző MVH Kirendeltség és a jegyzőkönyv létrehozás alapadatai. A kérelmező adatai A helyszíni ellenőrzésre történő kiválasztás adatai Az ellenőrzésre vonatkozó általános kérdések A jegyzőkönyvhöz tartozó mellékletek felsorolása 2

3 Pecsét helye A jegyzőkönyv hitelesítése 3

4 Jogcím főlap A kiválasztással és a kiértesítéssel kapcsolatos adatok A kérelmező képviselőjének adatai Az ellenőrzésre vonatkozó alapadatok A jogcím tárgyévi igénylésére vonatkozó adatok Az ügyfél által a helyszínen tett megjegyzések 4

5 Táblák ellenőrzési adatai A tábla kérelmezési adatai Ellenőrzésen tett megállapítások A mérés adatai HMKÁ megállapítások Szabálytalanságot jelző HMKÁ kódhoz tartozó szöveges megjegyzések Jogcím specifikus kérdések és válaszok 5

6 Zöldítés (EFA elemek) ellenőrzése Az idei évtől zöldítés elnevezéssel egy új követelményrendszer került bevezetésre. Az erre vonatkozó ellenőrzési adatok az ügyfél által beadott Egységes kérelemben szereplő alaptáblákhoz tartozó altábláknál (jelen példában a 15. alaptáblához kapcsolódó 15/1 jelű altábla adatai láthatók) találhatók. Az EFA elem kérelmezési adatai Az EFA mérés adatai Az ellenőrzésen tett zöldítésre vonatkozó megállapítások 6

7 Kapcsolódó fényképek Fényképek A táblához (méréshez) tartozó fénykép (több is lehet) 7

8 Kódmagyarázatok A jegyzőkönyv végén a jegyzőkönyvben előforduló kódok részletes magyarázata található. A vizsgált táblához (méréshez) tartozó jelölések Hasznosítási kódokhoz tartozó növények Ellenőr megállapítás kódok jelentése HMKÁ kódok jelentése 8

9 II. Részletes magyarázat FŐLAP 1. Ellenőrzésre vonatkozó adatok Ez a szekció az ellenőrzéssel kapcsolatos alapadatokat tartalmazza. Illetékes szervezeti egység neve: Az ellenőrzésért felelős MVH szervezeti egység neve, amely lehet megyei kirendeltség vagy központi egység is. Leggyakrabban ez megyei MVH kirendeltség. Illetékes szervezeti egység címe: Az ellenőrzésért felelős MVH szervezeti egység címe. Felelős vezető neve: Az ellenőrzésért felelős MVH szervezeti egység vezetőjének a neve, a megyei MVH Kirendeltség esetén ez a Helyszíni Ellenőrzési Osztály vezetője. Általában nem vesz részt a helyszíni ellenőrzésen. 9

10 Jegyzőkönyvet létrehozta: Annak az MVH munkatársnak a neve, aki az MVH központi rendszerében a jegyzőkönyvet létrehozta. A jegyzőkönyv az MVH elektronikus rendszerében készül el a helyszínen készült ellenőrzési adatok betöltése, illetve a papíralapon fölvett megállapítások rögzítését követően. A jegyzőkönyvet létrehozó kolléga így nem feltétlenül azonos az ellenőrzést végző személlyel. Jegyzőkönyv időpontja: A jegyzőkönyv létrehozásának időpontja a központi rendszerben. 10

11 Megjegyzések: A jegyzőkönyv létrehozásának oka, illetve a jegyzőkönyv létrehozásához fűzött megjegyzések itt tekinthetők meg. 2. Ügyfél adatok Ez a rész a kérelmező adatait tartalmazza, akire vonatkozóan a jegyzőkönyv készült. Ügyfél neve: A támogatást igénylő neve, aki az Egységes Kérelem által igénylést nyújtott be. Ügyfél-azonosító: Az igénylő nyilvántartási száma az MVH központi rendszerében. Ez korábban regisztrációs szám elnevezéssel szerepelt. 11

12 Székhelye: A kérelmező által megadott cím. Magánszemély esetén ez általában az ügyfél állandó lakcíme, vállalkozások esetében a telephelyé. Értesítési címe: A kérelmező általa megadott levelezési címe. Ez lehet azonos a székhellyel, de egyéb cím is megadható. Egységes kérelem vonalkód: Az Egységes Kérelem beadásakor a rendszer által létrehozott azonosító szám. Ez a tárgyévi kérelem azonosítására szolgál. 3. Ellenőrzésre kiválasztás Ez a rész a helyszíni ellenőrzés alapját, arra történő kiválasztásának okát jelöli meg. Ha üres, akkor nem került az ügyfél ellenőrzésre kiválasztásra, azonban egyéb módon (pl. egybeművelésben való részvétel stb.) egy vagy több táblája ellenőrzéssel érintetté válhat. Itt egynél több jogcím is szerepelhet. 12

13 Jogcím: Annak a kérelmező által igényelt jogcímnek illetve ahhoz kapcsolódó betartandó kötelezettségeknek a megnevezése, amellyel kapcsolatban az ellenőrzés elvégzésre került Kiválasztás típusa: Az ellenőrzésre történő kiválasztás többféle módon (véletlenszerűen (random), kockázatelemzéssel, vagy közvetlenül amikor a kiválasztás az MVH tudomására jutott egyéb információk alapján került sor) történhet. Az ellenőrzés végrehajtása történhet fizikai (helyszíni ellenőrzés) vagy távérzékeléses módszerrel. A távérzékeléses ellenőrzést a Földmérési és Távérzékelési Intézet (FÖMI) végzi. 13

14 Kiválasztás dátuma: A helyszíni ellenőrzésre történő kijelölés időpontja. Kiértesítés típusa: Ha az ügyfél az ellenőrzésről előzetesen kiértesítésre került, akkor annak módja itt történik megadásra. Ennek leggyakoribb formája a telefonos kiértesítés. Az ügyfél jelenléte sok esetben nem szükséges (ezt jogszabály is megengedi) az ellenőrzés végrehajtásához. Ebben az esetben ez a rész üresen marad. 14

15 Kiértesítés dátuma: Az az időpont, amikor a kérelmező a helyszíni ellenőrzés időpontjáról az MVH munkatársaitól értesül. Ezt leggyakrabban helyszíni ellenőrök végzik el. Ha az ügyfél nem kerül előzetesen kiértesítésre, akkor szintén üresen marad. 4. Általános kérdések Itt az ellenőrzésre és az ügyfél státuszára vonatkozó néhány kérdés látható. Az ügyfél akadályozta az ellenőrzést? Ha az ügyfél szándékosan gátolja az ellenőrzés elvégzését, akkor ebbe a sorba IGEN kerül. Ilyen eset lehet, ha például a gazda egy bekerített területen található táblájának lemérését a kiértesítés ellenére sem teszi lehetővé ( pl. nem engedi be az ellenőröket). 15

16 Az ügyfél mezőgazdasági termelő státusza ellenőrizve? Bizonyos esetekben szükséges lehet az igénylő megvizsgálása, hogy mezőgazdasági termelőe. Azaz rendelkezik gépekkel illetve a termeltetéshez szükséges számlákkal. Az ügyfél mezőgazdasági termelő? Az előző pontra adott igen válasz esetén itt a válasz lehet: Igen/Nem. Szándékos, jogosulatlan igénylés megállapításra került? Ha az ügyfél legalább egy tábláján durván megsérti (pl. legelőnek igényel ipari üzemet stb.) az igénylés feltételeit - és ez feltételezhetően szándékosan történt - akkor ide Igen kerül. Az ügyfél naprakészen vezette a gazdálkodási naplót a következő gazdálkodási években: Ha az ügyfél olyan jogcímben került ellenőrzésre, ahol a gazdálkodási napló vezetése kötelező, akkor az egyes évekre vonatkozó megállapítások itt találhatók (Igen/Nem válaszok). 16

17 5. Mellékletek A jegyzőkönyvhöz esetlegesen csatolt mellékletek fajtáját és számát mutatja. Kódmagyarázat A jegyzőkönyvben található ellenőr megállapítás, hasznosítási és HMKÁ kódok jelentéseit ismertető szöveg. Ez a jegyzőkönyv végén található. Fényképek Amennyiben a helyszínen fotók is készültek, akkor azok a jegyzőkönyv utolsó részén, feketefehérben megtekinthetők. Ezek a fotók a WEB-es felületen színesben is láthatóak a megadott kód beírását követően. Egyéb csatolmányok Ha az helyszíni ellenőrzésen papírlapú jegyzőkönyv is készült, akkor az az elektronikus jegyzőkönyv mellékletét képezi PDF formátumban. Ez alól kivételt képeznek az AKG, KAT, Natura 2000 jogcímekben készült papíralapú jegyzőkönyvek, mert ezek nem kerülnek az elektronikus jegyzőkönyvvel együtt kiküldésre. Továbbá a jegyzőkönyv mellékletét képezheti egyéb, az ellenőrzéssel kapcsolatos dokumentum is. 17

18 6. Jegyzőkönyv jóváhagyása A jegyzőkönyv hitelesítése (eredeti aláírás és pecsét) itt történik meg, enélkül érvénytelen a jegyzőkönyv. Ez a rész tartalmazza az illetékes MVH Szervezeti egység nevét, a jóváhagyó nevét és beosztását, valamint az elektronikus jóváhagyás időpontját. Ez legtöbb esetben az illetékes MVH Megyei Kirendeltség Helyszíni Ellenőrzési Osztályának vezetője. JOGCÍM FŐLAP 7. Kiválasztás Ezen pontra jellemzők megegyeznek a 3. pontban leírtakkal. 8. Kérelmező képviselője Előfordulhat olyan eset, amikor az ellenőrzésen nem az ügyfél, hanem annak képviselője vesz részt. Képviselő neve: Az ügyfél képviselőjének neve. Ha nincs képviselő, akkor a kérelmező neve jelenik meg. A kérelmező képviselője bizonyítani tudja, hogy eljárhat a kérelmező nevében? Az ügyfél képviselője csak érvényes meghatalmazással (két tanú aláírása szükséges) járhat el az ügyfél nevében. 18

19 9. Ellenőrzésre vonatkozó adatok Ez a szekció a helyszíni ellenőrzés végrehajtására vonatkozó általános információt tartalmazza. Ellenőrzés kezdete: A helyszíni ellenőrzés megkezdésének időpontja. Ellenőrzés vége: A helyszíni ellenőrzés befejezésének időpontja. Vezető ellenőr: A helyszíni ellenőrzés vezetőjének neve. 19

20 Társellenőr: Az ellenőrzésen résztvevő másik ellenőrnek a neve. Előfordulhat, hogy csak egy ellenőr végzi el a vizsgálatot, ebben az esetben ez a rovat üresen marad. Részt vett-e a kérelmező/képviselője a helyszíni vizsgálaton? Ha a gazda vagy a képviselője jelen volt az ellenőrzésen, akkor ide Igen kerül. Ellenőr a jogokra/kötelezettségekre vonatkozó tájékoztatási kötelezettségének eleget tett? Az ellenőröknek kötelességük az ügyfeleket tájékoztatni az ellenőrzéssel kapcsolatos jogairól és kötelezettségeiről. 20

21 Az ellenőrök ellenőrzési jogosultságukat eredeti megbízólevéllel és az arcképes igazolványukkal igazolták? Az MVH munkatársainak az ellenőrzés kezdetén bizonyítaniuk kell azt, hogy az ellenőrzést jogukban áll elvégezni. Erre a fényképes szolgálati igazolvány és egy érvényes megbízólevél szolgál. Kért halasztást a kérelmező az ellenőrzés lefolytatása alól? Indokolt esetben az ügyfél kérhet halasztást az ellenőrzés lefolytatása alól. Amennyiben igen, kapott-e halasztást az ellenőrzés lefolytatása alól? Amennyiben az ügyfél halasztást kért az ellenőrzés lefolytatásának időpontjával és ezt engedélyezte az MVH kapcsolatban. Ennek nyomós és objektív oknak (pl. előjegyzett kórházi műtét stb.) kell lennie. 21

22 A kérelmező vagy képviselője kapott felszólítást iratainak rendezésére/pótlására? Ha az ellenőrzésen a kérelmező a szükséges iratokat nem tudja bemutatni, akkor ezt 8 napon belül meg kell tennie. Erre az ellenőr a helyszínen szólítja fel az ügyfelet. 10. Jogcím megállapításai Az adott jogcímben a tárgyévi igényléseket mutatja. 10. Megjegyzések Ha az ügyfél a helyszínen megjegyzést tett a papíralapú jegyzőkönyvön, akkor az itt is megjelenik, átvezetésre kerül. 22

23 EGYES ALAPTÁBLÁKHOZ TARTOZÓ ELLENŐRZÉSI EREDMÉNYEK MAGYARÁZATA Alaptábla igénylés: Az ügyfél által az Egységes Kérelmében megadott sorszám az adott területre vonatkozóan. Az alaptábla azt jelenti, hogy ehhez kapcsolódhatnak még további kérelmek (pl. zöldítéshez kapcsolódó EFA elemek stb.). Blokkazonosító: Az a MePAR szerinti blokkazonosító, amelybe az adott tábla leigénylésre került. Amennyiben a blokkazonosító a kérelembeadás és a jegyzőkönyv létrejötte között eltelt idő alatt megváltozott, akkor ez esetben az új blokkazonosító kerül feltüntetésre. 23

24 Táblasorszám: A tárgyévi Egységes Kérelemben megadott alaptábla sorszáma. Bejelentett / Ügyfél által csökkentett terület: Túligénylés esetén az adategyeztetésen kívül is lehetősége van az ügyfélnek a táblaterületének további, önkéntes csökkentésére. Erre például egy helyszíni szemle során kerülhet sor. 24

25 Bejelentett hasznosítás: Az adott táblához a kérelmező által a kérelemben megadott növény. Megállapított hasznosítás: Az ellenőrzés során az ellenőr által a helyszínen talált növény kódja. 25

26 Táblán igényelt jogcímek: Az Egységes Kérelemben a kérelmező által igényelt jogcímek (több is lehet) az adott táblára vonatkozóan. Mérés sorszáma: Annak a mérésnek a sorszáma, amellyel az adott tábla lemérésre került. 26

27 Mérés típusa: Ez belső információ, a mérések hivatalon belüli csoportosítását szolgálja. Ellenőrzés kezdete: Az adott mérés kezdési időpontja. 27

28 Ellenőrzés vége: Az adott mérés befejezési időpontja. Fizikailag mért támogatható terület (ha): Az ellenőr által mért terület. Ez nem feltétlenül egyezik a határozatban jóváhagyott támogatható területtel, amely alapján a kifizetés történik. 28

29 Tolerancia tartomány (ha): A GPS technológiából adódó területérték határok, amelyek közé kell esnie jó esetben a kérelmezett/csatolt táblák területének. Csatolt táblák száma és összterülete: A lemért területre beérkezett, akár különböző ügyfelek által igényelt összes táblák száma és azok igényelt területeinek összege. 29

30 Natura 2000 mért támogatható területe (ha): Ha a táblára történt Natura 2000 jogcím igénylése, akkor ebben az esetben az adott táblára vonatkozó Natura 2000 jogosult terület kerül feltűntetésre. Tolerancia tartomány (ha): A Natura 2000 méréshez tartozó területérték határok, amelyek közé kell esnie jó esetben a kérelmezett/csatolt táblák területének. 30

31 Vezető ellenőr: Adott mérés esetében a vezető ellenőr neve. Távérzékeléses ellenőrzés esetén itt a FÖMI FÖMI szerepel. Társellenőr: Adott mérésnél résztvevő másik ellenőr neve. 31

32 Illetékes szervezeti egység: Annak az MVH szervezeti egységnek a neve, ahol a mérést végző személy(ek) dolgoznak. Távérzékeléses ellenőrzés esetén itt a Földmérési És Távérzékelési Intézet szerepel. Helyszíni megállapítások: A helyszínen kiadott ellenőr megállapítások kódok és azokhoz tartozó szöveges megjegyzések itt láthatók. 32

33 Minimumkövetelmények megállapításai: A mezőgazdasági területek kultúrállapotban tartására vonatkozó követelményekre adott megállapítások itt találhatók. HMKÁ megállapítások: A helyszínen kiadott Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapottal (HMKÁ) kapcsolatos megállapítások, kódok formájában. HMKÁ megjegyzések: HMKÁ megállapítások Szabálytalanságot jelző HMKÁ kódhoz tartozó szöveges megjegyzések A negatív megállapításokat jelző HMKÁ kódhoz tartozó szöveges megjegyzés. 33

34 Natura 2000 gyepterületek fenntartása, KAT, Kölcsönös Megfeleltetés JFGK 2, 3 és a Termeléshez kötött jogcímek megállapításai: A felsorolt jogcímekre vonatkozó jogcím specifikus kérdések és az arra adott válaszok itt találhatók. EGYES ALAPTÁBLÁKHOZ TARTOZÓ ALTÁBLÁK (PL. EFA ELEMEK) TARTOZÓ ELLENŐRZÉSI EREDMÉNYEK MAGYARÁZATA Altábla igénylés Az alaptáblához tartozó altábla/altáblák Egységes Kérelemben megadott sorszáma és típusa. Blokkazonosító: Az a MePAR szerinti blokkazonosító, amelybe az adott tábla leigénylésre került. Amennyiben a blokkazonosító a kérelembeadás és a jegyzőkönyv létrejötte között eltelt idő alatt megváltozott, akkor ez esetben az új blokkazonosító kerül feltüntetésre. 34

35 EFA elem sorszáma: A tárgyévi Egységes Kérelemben megadott altábla sorszáma (alaptábla/altábla). Bejelentett / Ügyfél által csökkentett EFA terület: Túligénylés esetén az adategyeztetésen kívül is lehetősége van az ügyfélnek az EFA elem területének további, önkéntes csökkentésére. Erre például egy helyszíni szemle során kerülhet sor. 35

36 Bejelentett hasznosítás: Az adott EFA kérelemhez az ügyfél által a kérelemben megadott növény kódja. Megállapított hasznosítás: Az ellenőrzés során az ellenőr által a helyszínen talált növény kódja. Mérés sorszáma: 36

37 Annak a mérésnek a sorszáma, amellyel az adott altábla lemérésre került. Mérés típusa: Ez belső információ, a mérések hivatalon belüli csoportosítását szolgálja. Megállapított EFA típusa: Az ellenőrzés során az ellenőr által a helyszínen talált EFA típusa. 37

38 Ellenőrzés kezdete: Az adott mérés kezdési időpontja. Ellenőrzés vége: Az adott mérés befejezési időpontja. Fizikai ellenőrzés alapján megállapított terület súlyozás és átváltási tényező nélkül (ha): 38

39 Az adott EFA elem helyszínen mért területe. Ez később korrigálásra fog kerülni a zöldítéses rendeletben ((10/2015. (III. 13.) FM rendelet)) előírt súlyozással illetve átváltási tényezővel. Tolerancia tartomány (ha): A GPS technológiából adódó területérték határok - az EFA mérésre vonatkoztatva -, amelyek közé kell esnie jó esetben a kérelmezett/csatolt altáblák területének. Csatolt EFA elemek száma és összes rajzterülete: Az adott EFA méréssel érintett összes altáblák száma és azok igényelt területeinek összege. 39

40 Natura 2000 mért támogatható területe (ha): Ennek az alaptábla esetében van jelentősége Natura 2000 jogcím igénylése esetén. Tolerancia tartomány (ha): Ennek az alaptábla esetében van jelentősége Natura 2000 jogcím igénylése esetén. Vezető ellenőr: 40

41 Adott EFA mérés esetében a vezető ellenőr neve. Távérzékeléses ellenőrzés esetén itt a FÖMI FÖMI szerepel. Társellenőr: Adott EFA mérésnél résztvevő másik ellenőr neve. Illetékes szervezeti egység: Annak az MVH szervezeti egységnek a neve, ahol az EFA mérést végző személy(ek) dolgoznak. Távérzékeléses ellenőrzés esetén itt a Földmérési És Távérzékelési Intézet szerepel. 41

42 Zöldítés megállapításai A zöldítéssel érintett táblához tartozó jogcím specifikus kérdések, és az azokra adott válaszok itt láthatók. 42

43 FÉNYKÉPEKET TARTALMAZÓ SZEKCIÓ Amennyiben a helyszínen fényképek készültek (többnyire szabálytalanságot jelző megállapítások esetén), akkor a blokkazonosító, a mérés és a fénykép sorszámok, valamint a kapcsolódó tábla feltüntetése itt kerülnek fekete-fehérben megjelenítésre. Továbbá a fotóhoz kiadott szöveges megjegyzés is itt tekinthető meg. 43

44 KÓDMAGYARÁZATOK A jegyzőkönyv végén található a jegyzőkönyvben szereplő kódok magyarázata. Tábla jelölések: A táblasorszámok előtti jelek a táblára vonatkozó nem megfeleléseket, és az esetleges előző kiküldött jegyzőkönyvhöz képesti új változásokat jelöli. Amely tábláknál nincs negatív megállapítás (és egy korábbi jegyzőkönyvben sem volt), azok előtt nincs semmilyen jel sem. A jegyzőkönyvben előforduló hasznosítási kódok magyarázata A jegyzőkönyvben előforduló összes (igényelt és a helyszínen kiadott) hasznosítási kód jelentése itt tekinthető meg. Ezek azonosak az Egységes Kérelemben szereplő kódokkal. A jegyzőkönyvben előforduló helyszíni megállapítási kódok magyarázata A jegyzőkönyvben szereplő összes, az ellenőrök által kiadott ellenőr megállapításkód kifejtése itt található. 44

45 A jegyzőkönyvben előforduló HMKÁ kódok magyarázata A jegyzőkönyvben szereplő összes, az ellenőrök által kiadott HMKÁ kód leírása itt található. 45

Budapest, április. Búsi Lajos helyettes államtitkár

Budapest, április. Búsi Lajos helyettes államtitkár Az ÚMVP Irányító Hatóságának 62/2011. (V. 2.) Közleménye a tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatásban résztvevő állattartók által vezetendő telepi munkanaplóról és legeltetési naplóról

Részletesebben

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 87/2011. (VI.15) Közleménye

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 87/2011. (VI.15) Közleménye Az ÚMVP Irányító Hatóságának 87/2011. (VI.15) Közleménye a tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatásban résztvevő állattartók által vezetendő telepi munkanapló és legeltetési napló módosításáról

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI NAPLÓ gazdálkodási év A termeléshez kötött közvetlen támogatást igénylők számára.

GAZDÁLKODÁSI NAPLÓ gazdálkodási év A termeléshez kötött közvetlen támogatást igénylők számára. Gazdálkodási napló formai és tartalmi követelményei. melléklet a /0. (III..) FM rendelethez GAZDÁLKODÁSI NAPLÓ gazdálkodási év A termeléshez kötött közvetlen támogatást igénylők számára. Főlap a GAZDÁLKODÓ

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI NAPLÓ év FŐLAP - A GAZDÁLKODÓ ADATAI. Kapcsolattartó adatai (amennyiben eltér a gazdálkodó adataitól) cím:

GAZDÁLKODÁSI NAPLÓ év FŐLAP - A GAZDÁLKODÓ ADATAI. Kapcsolattartó adatai (amennyiben eltér a gazdálkodó adataitól)  cím: GAZDÁLKODÁSI NAPLÓ 20. év FŐLAP - A GAZDÁLKODÓ ADATAI Név: Gipsz Jakab 2 Cégforma: őstermelő Cím (helység, irányítószám közterület neve, száma): Tarlópuszta, Tanya. Telefonszám: /222 MVH által kiadott

Részletesebben

Rezneki Rita. Ökológiai gazdálkodás támogatása. a Vidékfejlesztési Programban

Rezneki Rita. Ökológiai gazdálkodás támogatása. a Vidékfejlesztési Programban Rezneki Rita Ökológiai gazdálkodás támogatása a Vidékfejlesztési Programban Ökológiai gazdálkodás támogatása VP-ben két intézkedésként jelenik meg: 11.1. Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés és 11.2.

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a 2005-ös támogatási évben benyújtható területalapú támogatási kérelem kitöltéséhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a 2005-ös támogatási évben benyújtható területalapú támogatási kérelem kitöltéséhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 2005-ös támogatási évben benyújtható területalapú támogatási kérelem kitöltéséhez 1. A támogatás igényléséhez szükséges: K0051 Területalapú támogatás 2005 Főlap, K0052 és/vagy K0053

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a 2004-2005-ös támogatási évben benyújtható területalapú támogatási kérelem kitöltéséhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a 2004-2005-ös támogatási évben benyújtható területalapú támogatási kérelem kitöltéséhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 2004-2005-ös támogatási évben benyújtható területalapú támogatási kérelem kitöltéséhez A támogatás igényléséhez a Területalapú támogatások főlap és a Területalapú támogatások betétlap

Részletesebben

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ HELYSZÍNI ELLENŐRZÉSRŐL

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ HELYSZÍNI ELLENŐRZÉSRŐL ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ HELYSZÍNI ELLENŐRZÉSRŐL Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal Digitális szakadék csökkentése GINOP-6.1.2-15-2015-00001 kiemelt projekt Tisztelt Felnőttképző Intézmény! Tisztelt

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. /2007. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. /2007. ( ) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kedvezőtlen adottságú területeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter /. (..) VM rendelete

A vidékfejlesztési miniszter /. (..) VM rendelete A vidékfejlesztési miniszter /. (..) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabályairól

Részletesebben

1. Értelmezõ rendelkezések. 2. A támogatás jellege és tárgya

1. Értelmezõ rendelkezések. 2. A támogatás jellege és tárgya MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 51. szám 8813 A vidékfejlesztési miniszter 41/2012. (IV. 27.) VM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 erdõterületeken történõ gazdálkodáshoz

Részletesebben

EMVA AGRÁR-KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI (EMVA AKG) TÁMOGATÁS TÁJÉKOZTATÓ 2016

EMVA AGRÁR-KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI (EMVA AKG) TÁMOGATÁS TÁJÉKOZTATÓ 2016 EMVA AGRÁR-KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI (EMVA AKG) TÁMOGATÁS TÁJÉKOZTATÓ 2016 1. Vonatkozó rendelet: az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrárkörnyezetgazdálkodási támogatások igénybevételének

Részletesebben

Jogcímkód: Általános tudnivalók

Jogcímkód: Általános tudnivalók KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A juh és kecske állatállomány elektronikus jelölése kapcsán a 79/2011. (VIII. 3.) VM rendelet alapján benyújtott támogatási kérelem kitöltéséhez Jogcímkód: 6.131.01.01 Általános tudnivalók

Részletesebben

A támogatás célja. Fogalmak

A támogatás célja. Fogalmak A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter ( )/2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kedvezőtlen adottságú területeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs

Részletesebben

I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek

I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 79/2014. (V. 15.) számú KÖZLEMÉNYE A 2014. évi mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás igénybevételi feltételeiről I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek

Részletesebben

HÍRLEVÉL. a Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport területéről. Szeretettel köszöntjük a Tiszazugi Leader Egyesület munkaszervezete által

HÍRLEVÉL. a Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport területéről. Szeretettel köszöntjük a Tiszazugi Leader Egyesület munkaszervezete által Tiszazugi LEADER Egyesület 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 8. Tel: 06-56/560-294; 06-56/560-295 E-mail: tiszazug.leader@gmail.com Honlap: www.tiszazugleader.eu HÍRLEVÉL 2015/09. a Tiszazugi LEADER

Részletesebben

Kérelem digitális hitelesítési adatai

Kérelem digitális hitelesítési adatai Kérelem digitális hitelesítési adatai Az MVH-hoz történt elektronikus benyújtásról Kérelem iratazonosítója: 9015861620 MVH hiteles digitális aláírásának ideje: 2016.04.27. 16:02:45 A beadott kérelem SHA256

Részletesebben

Kitöltési útmutató. - Szaktanácsadás és a szakképzés jogcím tekintetében csak jogutódlás lehetséges.

Kitöltési útmutató. - Szaktanácsadás és a szakképzés jogcím tekintetében csak jogutódlás lehetséges. 2. számú melléklet Kitöltési útmutató a Jogutódlás megállapítása/kötelezettség átadás jóváhagyása iránti kérelem egyes ÚMVP és HOP beruházási jogcímek esetében c. formanyomtatvány kitöltéséhez Fontos tudnivalók:

Részletesebben

EMVA AGRÁR-KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI (EMVA AKG) TÁMOGATÁS TÁJÉKOZTATÓ 2015

EMVA AGRÁR-KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI (EMVA AKG) TÁMOGATÁS TÁJÉKOZTATÓ 2015 EMVA AGRÁR-KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI (EMVA AKG) TÁMOGATÁS TÁJÉKOZTATÓ 2015 1. Vonatkozó rendelet: az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrárkörnyezetgazdálkodási támogatások igénybevételének

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: 6.122.01.01. Általános tudnivalók

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: 6.122.01.01. Általános tudnivalók KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatás keretében a támogatási összeg 90%-ára vonatkozó kifizetési kérelem kitöltéséhez Jogcímkód: 6.122.01.01 Általános

Részletesebben

A változásvezetési eljárás megindítására irányuló kérelem adattartalma

A változásvezetési eljárás megindítására irányuló kérelem adattartalma M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 166. szám 21405 1. melléklet a 71/2015. (XI. 3.) FM rendelethez A változásvezetési eljárás megindítására irányuló kérelem adattartalma 1. Az ügyfél azonosítására vonatkozó

Részletesebben

A hatósági agrárkár-megállapítási eljárást támogató informatikai rendszer /KMTR/ 2014. November 14. Debrecen

A hatósági agrárkár-megállapítási eljárást támogató informatikai rendszer /KMTR/ 2014. November 14. Debrecen A hatósági agrárkár-megállapítási eljárást támogató informatikai rendszer /KMTR/ 2014. November 14. Debrecen Tartalom Történeti áttekintés Jogszabályi háttér Kockázatkezelési rendszer felépítése és működése

Részletesebben

Tapsonyi Tamás. Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer bemutatása

Tapsonyi Tamás. Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer bemutatása Tapsonyi Tamás Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer bemutatása KAP érvényesítésére vonatkozó jogszabályok bemutatása - A Tanács 1992. november 27-i 3508/92/EGK rendelete egyes közösségi támogatási

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: Általános tudnivalók

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: Általános tudnivalók KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2015. évben igényelhető támogatások keretében a támogatási összeg 90%-ára vonatkozó kifizetési kérelem kitöltéséhez Jogcímkód: 6.122.01.01

Részletesebben

115/2003. (XI. 13.) FVM rendelet a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerről

115/2003. (XI. 13.) FVM rendelet a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerről 115/2003. (XI. 13.) FVM rendelet a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerről Összhangban az Európai Unió (a továbbiakban: EU) agrárpolitikai célkitűzéseivel, a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz

Részletesebben

Közvetlen Támogatások Egységes Kérelem

Közvetlen Támogatások Egységes Kérelem Közvetlen Támogatások Egységes Kérelem 2015 Egységes Kérelem felületén beadandó kérelmek 37 jogcím kerül megjelenítésre az 2015. évi EK felületen 1. Közvetlen Támogatások: Alap támogatás (SAPS), Zöldítés,

Részletesebben

A légi traffipax térinformatikai fejlesztései

A légi traffipax térinformatikai fejlesztései A légi traffipax térinformatikai fejlesztései Dr. László István Kocsis Attila Távérzékeléses Ellenőrzések Módszertani Osztálya Földmérési és Távérzékelési Intézet 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. http://www.fomi.hu

Részletesebben

I. rész: Azonosító és címadatok

I. rész: Azonosító és címadatok KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G1050-01 jelű, Állandó meghatalmazás és annak nyilvántartásba vétele iránti kérelem elnevezésű nyomtatványhoz Kérjük, olvassa el az Általános tájékoztató az Egységes Mezőgazdasági

Részletesebben

LEADER PÁLYÁZAT e-benyújtás TECHNIKAI KÖZREMŰKŐDÉS / MEGHATALMAZÁS

LEADER PÁLYÁZAT e-benyújtás TECHNIKAI KÖZREMŰKŐDÉS / MEGHATALMAZÁS LEADER PÁLYÁZAT 2011 - e-benyújtás TECHNIKAI KÖZREMŰKŐDÉS / MEGHATALMAZÁS 2011-09-19 A LEADER 2011-es pályázati körében pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani, ügyfélkapun keresztül. Az

Részletesebben

Az MVH tapasztalatai a szója termeléshez kötött támogatásról

Az MVH tapasztalatai a szója termeléshez kötött támogatásról Az MVH tapasztalatai a szója termeléshez kötött támogatásról Dr. Gyuricza Csaba elnök Budapest, 2015. november 17. A sikeres szójatermesztés sarkalatos pontjai Rendelkezésre álló termőhely alkalmassága

Részletesebben

Jogcímkód: Általános tudnivalók

Jogcímkód: Általános tudnivalók KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A juh és kecske állatállomány elektronikus jelölése kapcsán a 79/2011. (VIII. 3.) VM rendelet alapján benyújtott támogatási kérelem kitöltéséhez Jogcímkód: 6.127.08.01 Általános tudnivalók

Részletesebben

Tájékoztató az ÚMVP 111-es és 114-es intézkedéseinek megvalósításáról

Tájékoztató az ÚMVP 111-es és 114-es intézkedéseinek megvalósításáról Tájékoztató az ÚMVP 111-es és 114-es intézkedéseinek megvalósításáról Aradiné Bobál Beatrix MVH Vidékfejlesztési Támogatások Igazgatósága Infrastrukturális Beruházások Osztálya 2011.09.30. 114-es intézkedés

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 49/2016. (V.19.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 49/2016. (V.19.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 49/2016. (V.19.) számú KÖZLEMÉNYE Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a termelői csoportok létrehozásához és működéséhez nyújtandó támogatás 2016.

Részletesebben

I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek

I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 194/2014. (XII.11.) számú KÖZLEMÉNYE A 2015. évi mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás igénybevételi feltételeiről Jelen Közlemény a mezőgazdasági

Részletesebben

Kölcsönös megfeleltetés 2009. évi tapasztalatai, különös tekintettel a szarvasmarha tenyésztésre

Kölcsönös megfeleltetés 2009. évi tapasztalatai, különös tekintettel a szarvasmarha tenyésztésre MTTE Regionális résztaggyűlések 2010. március 2 12. Kölcsönös megfeleltetés 2009. évi tapasztalatai, különös tekintettel a szarvasmarha tenyésztésre Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid igazgató MgSzH Központ HOFI

Részletesebben

SEGÉDLET. A támogatási év minden év április 1-jétől, következő év március 31-éig tart és négy tárgynegyedévből áll.

SEGÉDLET. A támogatási év minden év április 1-jétől, következő év március 31-éig tart és négy tárgynegyedévből áll. SEGÉDLET a tenyészkoca állatjóléti támogatások igénybevételéhez szükséges N0632 számú Kifizetési kérelem, valamint N0633 számú Tartási hely adatok Kifizetési kérelemhez nyomtatványok helyes kitöltéséhez

Részletesebben

36/2009. (IV. 3.) FVM rendelet

36/2009. (IV. 3.) FVM rendelet 36/2009. (IV. 3.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos egységes

Részletesebben

Meghatalmazás LEADER pályázatok elektronikus beadására. Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa

Meghatalmazás LEADER pályázatok elektronikus beadására. Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa Meghatalmazás LEADER pályázatok elektronikus beadására Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa Benyújtási időszak: 2011. szeptember 30. 2011. október 31. (nov.

Részletesebben

Mezőgazdasági Kockázatkezelési Rendszer új informatikai rendszer az időjárási kockázatok kezelésének támogatására

Mezőgazdasági Kockázatkezelési Rendszer új informatikai rendszer az időjárási kockázatok kezelésének támogatására Mezőgazdasági Kockázatkezelési Rendszer új informatikai rendszer az időjárási kockázatok kezelésének támogatására Kemény Gábor The Agricultural Informatics 2013 Conference, Debrecen, 2013.11.08. Az előadás

Részletesebben

Kitöltési útmutató a D4401-01 Őshonos állatfajták megőrzése Kifizetési kérelem Főlaphoz

Kitöltési útmutató a D4401-01 Őshonos állatfajták megőrzése Kifizetési kérelem Főlaphoz Kitöltési útmutató a D4401-01 Őshonos állatfajták megőrzése Kifizetési kérelem Főlaphoz A nyomtatványon az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági

Részletesebben

A évi területalapú támogatások értékelése Dr. Feldman Zsolt

A évi területalapú támogatások értékelése Dr. Feldman Zsolt A 2016. évi területalapú támogatások értékelése Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Földművelésügyi Minisztérium Kecskemét, 2016. augusztus 22. Agrártámogatások millió forint

Részletesebben

Útmutató. Elektronikus ügyintézéshez a www.nebih.gov.hu oldalon. 2012. július 25. Oldal: 1 / 8

Útmutató. Elektronikus ügyintézéshez a www.nebih.gov.hu oldalon. 2012. július 25. Oldal: 1 / 8 Útmutató Elektronikus ügyintézéshez a www.nebih.gov.hu oldalon 2012. július 25. Oldal: 1 / 8 Tartalomjegyzék I. Fontos tudnivalók... 3 II. Belépés a felületre... 3 III. E-ügyintézés... 4 1. Bizonylatkitöltés

Részletesebben

Általános tudnivalók:

Általános tudnivalók: KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatása Nyilatkozat a 2014. évi kötelezettség

Részletesebben

34/2010. (IV. 9.) FVM rendelet

34/2010. (IV. 9.) FVM rendelet 34/2010. (IV. 9.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások 2010. évi

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Meghatalmazások elektronikus kitöltéséhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Meghatalmazások elektronikus kitöltéséhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Meghatalmazások elektronikus kitöltéséhez Tisztelt Ügyfelünk! A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényben (Ket.) foglaltak

Részletesebben

A vállalkozás azonosításához szükséges adatok

A vállalkozás azonosításához szükséges adatok ADATVÁLTOZÁS BEJELENTÉSI ADATLAP EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE TÖRZSLAP Szervkód: A kérelem ügyszáma: Az adatváltozás bejelentési adatlap beadásának dátuma: A csatolt pótlapok száma: A: db B: db C: db D:

Részletesebben

K5600/K5601Támogatási kérelem Főlap

K5600/K5601Támogatási kérelem Főlap KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 2005-ös támogatási évi anyatehéntartás támogatás igényléséhez szükséges K5600/K5601 Támogatási kérelem Főlaphoz és K5602 Támogatási kérelem Betétlaphoz Fontos! Anyatehéntartás támogatási

Részletesebben

HÍRLEVÉL. a Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport területéről

HÍRLEVÉL. a Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport területéről Tiszazugi LEADER Egyesület 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 8. Tel: 06-56/560-294; 06-56/560-295 E-mail: tiszazug.leader@gmail.com Honlap: www.tiszazugleader.eu HÍRLEVÉL 2013/1. a Tiszazugi LEADER

Részletesebben

Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ

Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ Felhasználói segédlet Rendelkezési Nyilvántartás NTAK Ügykezelői meghatalmazás kiadása segédlet Verzió 3.00 Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ 1 Tartalom 1. Bevezetés...5 2. Első belépés gazdasági

Részletesebben

SEGÉDLET. a baromfi állatjóléti támogatások igénybevételéhez szükséges N0411 számú Kifizetési kérelem nyomtatvány helyes kitöltéséhez

SEGÉDLET. a baromfi állatjóléti támogatások igénybevételéhez szükséges N0411 számú Kifizetési kérelem nyomtatvány helyes kitöltéséhez Általános információ SEGÉDLET a baromfi állatjóléti támogatások igénybevételéhez szükséges N0411 számú Kifizetési kérelem nyomtatvány helyes kitöltéséhez 1. A kifizetési kérelem benyújtása előtt célszerű

Részletesebben

22/2011. (III. 25.) VM

22/2011. (III. 25.) VM 22/2011. (III. 25.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások 2011.

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 82/2013. (V. 16.) MVH közleménye

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 82/2013. (V. 16.) MVH közleménye A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 82/2013. (V. 16.) MVH közleménye az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról szóló 50/2012. (V. 25.) VM rendelet szerinti 2013/2014. tanévi nyomtatványokról I.

Részletesebben

Kérelem visszavonása

Kérelem visszavonása 1. A kérelmet benyújtó személy adatai Viselt név Születési név Anyja születési Születési hely Ország Születési idő Állandó lakcím Irányítószám Ha nem egyezik meg az állandó lakcímmel Levelezési cím Irányítószám

Részletesebben

KÉRELEM EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE - TÖRZSLAP

KÉRELEM EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE - TÖRZSLAP Jogszabályi hivatkozás: 65/2009. (XII. 17.) IRM rendeletet Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala KÉRELEM EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE - TÖRZSLAP Hatályba lépés: 2010.01.01. Szervkód:

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ működési előleg kifizetési kérelem (D0721-01)

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ működési előleg kifizetési kérelem (D0721-01) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ működési előleg kifizetési kérelem (D0721-01) TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK... 3 D0721-01 MŰKÖDÉSI ELŐLEG KIFIZETÉSI KÉRELEM... 5 2 Általános tudnivalók 1. A kérelem formanyomtatványának

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ TÁMOGATÁSÁHOZ (2018/2019)

TÁJÉKOZTATÓ TÁMOGATÁSÁHOZ (2018/2019) TÁJÉKOZTATÓ A VÁNDOROLTATÁSHOZ SZÜKSÉGES ÚJ ESZKÖZÖK BESZERZÉSÉNEK A támogatás formája: TÁMOGATÁSÁHOZ (2018/2019) - Utófinanszírozott, vissza nem térítendő támogatás A támogatási jogosultság alapja: -

Részletesebben

A támogatási és kifizetési kérelmek benyújtásának tapasztalatai

A támogatási és kifizetési kérelmek benyújtásának tapasztalatai A támogatási és kifizetési kérelmek benyújtásának tapasztalatai Szakképzés 2015. január 8. A 139/2008. (X.22.) FVM rendelet alapján az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország

Részletesebben

SEGÉDLET. Általános tudnivalók

SEGÉDLET. Általános tudnivalók SEGÉDLET a varroa atka elleni alternatív védekezés higiénikus aljdeszka, valamint a keretek megjelölésére alkalmas rádiófrekvenciás azonosító (RFID-chip) beszerzésének támogatása iránti kérelem (B1216-03

Részletesebben

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, 10/2017. (III. 17.) MvM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes támogatások 2017. évi igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról A mezőgazdasági,

Részletesebben

Kitöltési Útmutató. IKSZT címbirtokos szervezetek részére

Kitöltési Útmutató. IKSZT címbirtokos szervezetek részére Kitöltési Útmutató IKSZT címbirtokos szervezetek részére az IKSZT szolgáltatási és programterv, valamint program-nyilvántartás vezetését segítő űrlap kitöltéséhez Budapest, 2011. november 8. Tartalomjegyzék

Részletesebben

A vállalkozás azonosításához szükséges adatok

A vállalkozás azonosításához szükséges adatok ADATVÁLTOZÁS BEJELENTÉSI ADATLAP EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE - TÖRZSLAP Szervkód: A kérelem ügyszáma: A csatolt pótlapok száma: A db B db C db D db E db F db A kérelmező tölti ki! A vállalkozás azonosításához

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 126/2014. (VIII.19.) KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 126/2014. (VIII.19.) KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 126/2014. (VIII.19.) KÖZLEMÉNYE a genetikai erőforrások megőrzése intézkedés keretében a növényi genetikai erőforrások és mikroorganizmusok ex situ megőrzéséhez

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK... 2

I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK... 2 10. számú melléklet KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás 2013/2014. gazdálkodási évére vonatkozó kifizetési

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 62/2012. (IV. 27.) számú KÖZLEMÉNYE. a mezőgazdasági területek erdősítése támogatás igényléséről

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 62/2012. (IV. 27.) számú KÖZLEMÉNYE. a mezőgazdasági területek erdősítése támogatás igényléséről A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 62/2012. (IV. 27.) számú KÖZLEMÉNYE a mezőgazdasági területek erdősítése támogatás igényléséről Jelen Közlemény alapja az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési

Részletesebben

A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban

A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban A természetvédelmi szempontok kezelése a Vidékfejlesztési Programban Kihívások és lehetséges megoldások Tóth Péter Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Virágzó Vidékünk Európa Nap- Hogyan tovább

Részletesebben

JELENTKEZÉSI ŰRLAP orvostechnikai eszközök felülvizsgálatára 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet 17. -a és 13. Melléklete szerint

JELENTKEZÉSI ŰRLAP orvostechnikai eszközök felülvizsgálatára 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet 17. -a és 13. Melléklete szerint Címzett: Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ ORVOSTECHNIKAI FŐOSZTÁLY H-1054 Budapest, Zrínyi u. 3. 1380 Budapest, Pf. 1188. JELENTKEZÉSI ŰRLAP orvostechnikai eszközök felülvizsgálatára 4/2009.

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a tárgyi eszköz cseréjére vonatkozó bejelentéshez a 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 23. (1) c) pontja alapján

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a tárgyi eszköz cseréjére vonatkozó bejelentéshez a 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 23. (1) c) pontja alapján KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a tárgyi eszköz cseréjére vonatkozó bejelentéshez a 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 23. (1) c) pontja alapján (Bejelentés tárgyi eszköz cseréjéről formanyomtatvány kitöltési útmutatója)

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 51/2014. (IV. 04.) számú KÖZLEMÉNYE az elsődleges képviselet alkalmazásáról

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 51/2014. (IV. 04.) számú KÖZLEMÉNYE az elsődleges képviselet alkalmazásáról A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 51/2014. (IV. 04.) számú KÖZLEMÉNYE az elsődleges képviselet alkalmazásáról I. Az elsődleges képviselő útján ellátott képviselet 1. Az elsődleges képviselet

Részletesebben

EGYSÉGES KÉRELEM ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ 2009

EGYSÉGES KÉRELEM ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ 2009 EGYSÉGES KÉRELEM ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ 2009 Nemzeti jogszabályok: az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes támogatások

Részletesebben

Építésügyi hatósági kérelem- ÉTDR MB 02 02/A

Építésügyi hatósági kérelem- ÉTDR MB 02 02/A Építésügyi hatósági kérelem- ÉTDR MB 02 02/A 1. A kérelmet benyújtó személy adatai viselt név (vezetéknév). utónév.. születési név vezetéknév). utónév.. anyja szül. neve(vezetéknév). utónév. szül. hely

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 71/2009. (V. 29.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 71/2009. (V. 29.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 71/2009. (V. 29.) számú KÖZLEMÉNYE Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrárkörnyezetgazdálkodás támogatás igényléséről Az Új Magyarország

Részletesebben

Az elektronikus kérelembenyújtás előnyei

Az elektronikus kérelembenyújtás előnyei Tisztelt Ügyfelünk! Örömmel értesítem, hogy Hivatalunk ez évben a területalapú támogatási jogcímek tekintetében minden ügyfele számára megteremti a támogatási kérelem számítógépen történő, elektronikus

Részletesebben

A méz termelésének és forgalmazásának támogatása Kifizetési kérelem Főlap

A méz termelésének és forgalmazásának támogatása Kifizetési kérelem Főlap Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer A méz termelésének és forgalmazásának támogatása Kifizetési kérelem Főlap Varroa atka elleni alternatív védekezés - higiénikus aljdeszka beszerzésének támogatása

Részletesebben

JELENTKEZÉSI ŰRLAP orvostechnikai eszközök felülvizsgálatára 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet 27. -a és 13. Melléklete szerint

JELENTKEZÉSI ŰRLAP orvostechnikai eszközök felülvizsgálatára 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet 27. -a és 13. Melléklete szerint Címzett: Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal ORVOSTECHNIKAI FŐOSZTÁLY H-1051 Budapest, Zrínyi u. 3. Budapest, 1380 Pf. 1188. JELENTKEZÉSI ŰRLAP orvostechnikai eszközök felülvizsgálatára

Részletesebben

ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS

ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS 1. példány: beküldendő a Biokontrollhoz vagy legkésőbb ellenőrzéskor az ellenőrnek átadandó 2. példány: saját példány ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS A Bejelentkezési lappal, az Éves adatközlő lappal és a gazdálkodó

Részletesebben

V. TEJÁGAZAT SZERKEZETÁTALAKÍTÁSÁT KÍSÉRŐ ÁLLATJÓLÉTI TÁMOGATÁS TEJÁGAZAT SZERKEZETÁTALAKÍTÁSÁT KÍSÉRŐ ÁLLATJÓLÉTI TÁMOGATÁS

V. TEJÁGAZAT SZERKEZETÁTALAKÍTÁSÁT KÍSÉRŐ ÁLLATJÓLÉTI TÁMOGATÁS TEJÁGAZAT SZERKEZETÁTALAKÍTÁSÁT KÍSÉRŐ ÁLLATJÓLÉTI TÁMOGATÁS 10. számú melléklet KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás 2015/2016. gazdálkodási évére vonatkozó kifizetési

Részletesebben

13/2014. (II. 24.) VM rendelet

13/2014. (II. 24.) VM rendelet Magyar joganyagok - 13/2014. (II. 24.) VM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott 1. oldal egyes agrártámogat 13/2014. (II. 24.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági

Részletesebben

Monitoring adatszolgáltatás során felmerülő gyakran ismételt kérdések. (2015. március 6.)

Monitoring adatszolgáltatás során felmerülő gyakran ismételt kérdések. (2015. március 6.) Monitoring adatszolgáltatás során felmerülő gyakran ismételt kérdések (2015. március 6.) 1. Milyen adatot kell megadni a 242-es kérdésnél: Új kötelezettségvállalással érintett terület (ha) - AKG Kérjük,

Részletesebben

ŰRLAP Keresetlevél (kérelem) közigazgatási határozat vagy végzés bírósági felülvizsgálata iránt

ŰRLAP Keresetlevél (kérelem) közigazgatási határozat vagy végzés bírósági felülvizsgálata iránt ŰRLAP Keresetlevél (kérelem) közigazgatási határozat vagy végzés bírósági felülvizsgálata iránt BM-KF-01-1-0 nyomtatvány 1. OLDAL - ÁLTALÁNOS ADATOK... 2-3 2. OLDAL - KERESETLEVÉLBEN MEGNEVEZETT FELPERES

Részletesebben

9810 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 59. szám

9810 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 59. szám 9810 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 59. szám A vidékfejlesztési miniszter 48/2012. (V. 16.) VM rendelete a Mezõgazdasági Parcella Azonosító Rendszerrõl szóló 115/2003. (XI. 13.) FVM rendelet, valamint

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 24/2012. (II.02) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 24/2012. (II.02) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 24/2012. (II.02) számú KÖZLEMÉNYE a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzésére nyújtandó

Részletesebben

EGYÉNI VÁLLALKOZÓI TEVÉKENYSÉG MEGKEZDÉSÉNEK BEJELENTÉSE TÖRZSLAP 1. A vállalkozó személyes adatai

EGYÉNI VÁLLALKOZÓI TEVÉKENYSÉG MEGKEZDÉSÉNEK BEJELENTÉSE TÖRZSLAP 1. A vállalkozó személyes adatai Hatályba lépés: 2011.01.01. Jogszabályi hivatkozás: 65/2009. (XII. 17.) IRM rendelet Szervkód: A kérelem beadásának dátuma: A csatolt betétlapok száma: Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi

Részletesebben

Egységes területalapú támogatás és zöldítési támogatás (Európai Uniós támogatás, a továbbiakban: Támogatás) előfinanszírozása

Egységes területalapú támogatás és zöldítési támogatás (Európai Uniós támogatás, a továbbiakban: Támogatás) előfinanszírozása HITELKÉRELMI NYILATKOZAT egységes területalapú támogatás (SAPS), valamint az éghajlat és környezet szempontjából előnyös Cég neve: Székhely: Cégjegyzékszám/Adószám: Statisztikai számjele: Kincstár ügyfél-azonosító

Részletesebben

Egységes Kérelem Keresztellenőrzéshez kapcsolódó Adategyeztetés(W0139) elektronikus kitöltése és benyújtása 1.kör

Egységes Kérelem Keresztellenőrzéshez kapcsolódó Adategyeztetés(W0139) elektronikus kitöltése és benyújtása 1.kör Felhasználói kézikönyv Egységes Kérelem Keresztellenőrzéshez kapcsolódó Adategyeztetés(W0139) elektronikus kitöltése és benyújtása 1.kör 2013. Verzió 01. 1 Tartalomjegyzék 1 Bejelentkezés... 3 2 Egységes

Részletesebben

Kitöltési útmutató. Az ügyfél-nyilvántartási adatok elektronikus módosításához a G0002-es webes felületen

Kitöltési útmutató. Az ügyfél-nyilvántartási adatok elektronikus módosításához a G0002-es webes felületen Kitöltési útmutató Az ügyfél-nyilvántartási adatok elektronikus módosításához a G0002-es webes felületen A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez

Részletesebben

Munkahelyi tapasztalatok az MVH-nál. Előadó : Szanka Gábor Hajdú-Bihar Megyei helyszíni ellenőr

Munkahelyi tapasztalatok az MVH-nál. Előadó : Szanka Gábor Hajdú-Bihar Megyei helyszíni ellenőr Munkahelyi tapasztalatok az MVH-nál Előadó : Szanka Gábor Hajdú-Bihar Megyei helyszíni ellenőr Előadás vázlat Út az MVH-ig Az MVH bemutatása Feladataim Út az MVH-ig Családi kötődés Iskolák Felvétel a Hivatalba

Részletesebben

Kitöltési útmutató. szaktanácsadói névjegyzékbe történő. új regisztrációhoz

Kitöltési útmutató. szaktanácsadói névjegyzékbe történő. új regisztrációhoz Kitöltési útmutató szaktanácsadói névjegyzékbe történő új regisztrációhoz 1 Tartalom Új regisztráció lépései:... 4 A regisztráció sikeres befejezése:... 7 Adatmódosítás... 9 Hiánypótlás... 11 Kérdések

Részletesebben

SEGÉDLET. Általános tudnivalók

SEGÉDLET. Általános tudnivalók SEGÉDLET a varroa atka elleni alternatív védekezés higiénikus aljdeszka, valamint a keretek megjelölésére alkalmas rádiófrekvenciás azonosító (RFID-chip) beszerzésének támogatása iránti kérelem (B1216-02

Részletesebben

Építésügyi hatósági kérelem

Építésügyi hatósági kérelem Építésügyi hatósági kérelem 1. A kérelmet benyújtó személy adatai Viselt név Születési név Anyja születési Születési hely Ország Születési idő Ha nem egyezik meg az állandó lakcímmel Levelezési cím A bejelentés

Részletesebben

ADATLAP a pénztárgép regisztrációhoz szükséges egyedi azonosító/támogatás igényléséhez

ADATLAP a pénztárgép regisztrációhoz szükséges egyedi azonosító/támogatás igényléséhez ADATL a pénztárgép regisztrációhoz szükséges egyedi azonosító/támogatás igényléséhez vonalkód helye Nemzeti Adóés Vámhivatal Benyújtandó az illetékes alsó fokú állami adóhatósághoz H I V A T A L PTGREG

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Javasoljuk, hogy a kérelem csomagot tértivevényes ajánlott küldeményként adja postára.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Javasoljuk, hogy a kérelem csomagot tértivevényes ajánlott küldeményként adja postára. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A termelői csoportok létrehozásának és működésének támogatása intézkedés kifizetési kérelmének kitöltéséhez 1. A formanyomtatványok kitöltése előtt kérjük, alaposan tanulmányozza át

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI SEGÉDLET az állandó meghatalmazás és az elsődleges képviselet elektronikus úton történő létesítéséhez és visszavonásához

FELHASZNÁLÓI SEGÉDLET az állandó meghatalmazás és az elsődleges képviselet elektronikus úton történő létesítéséhez és visszavonásához FELHASZNÁLÓI SEGÉDLET az állandó meghatalmazás és az elsődleges képviselet elektronikus úton történő létesítéséhez és visszavonásához 2015. 1 Tartalom Belépés az elektronikus ügyintézési felületre...4

Részletesebben

Építésügyi hatósági kérelem

Építésügyi hatósági kérelem Építésügyi hatósági kérelem 1. A kérelmet benyújtó személy adatai Viselt név Születési név Anyja születési neve Születési hely Ország Születési id Állandó lakcím Irányítószám Ha nem egyezik meg az állandó

Részletesebben

Agrár- Környezetgazdálkodás (AKG) Lajosmizse.2015.10.19.

Agrár- Környezetgazdálkodás (AKG) Lajosmizse.2015.10.19. Agrár- Környezetgazdálkodás (AKG) Lajosmizse.2015.10.19. Agrár-környezetgazdálkodás célja: az agrár-környezetgazdálkodási célok elérések érdekében többlet tevékenységek önkéntes alapon való elvégzése kedvezményezett:

Részletesebben

Nyilvántartásba vétel, vagy nyilvántartásba vett adatok módosítása iránti kérelem - természetes személyek számára

Nyilvántartásba vétel, vagy nyilvántartásba vett adatok módosítása iránti kérelem - természetes személyek számára Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszer Nyilvántartásba vétel, vagy nyilvántartásba vett adatok módosítása iránti kérelem - természetes személyek számára Nyilvántartásba vétel esetén benyújtandó

Részletesebben

1. Felhasználó-változás fogalma

1. Felhasználó-változás fogalma 1. Felhasználó-változás fogalma A felhasználó-változás azt jelenti, hogy a felhasználó személyében történik változás, azaz egy teljesen új felhasználó vételez az adott felhasználási helyen. Nem minősül

Részletesebben

A diákigazolvány elektronikus igénylési folyamata

A diákigazolvány elektronikus igénylési folyamata 10 2. számú melléklet A elektronikus igénylési folyamata Az INTÉZMÉNY ÜGYINTÉZŐJE a visszajelzett hiba alapján új igénylést indít el a javított adatokkal és a hibás igénylést törli Az INTÉZMÉNY ÜGYINTÉZŐJE

Részletesebben

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 12/2011. (II. 15.) Közleménye

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 12/2011. (II. 15.) Közleménye Az ÚMVP Irányító Hatóságának 12/2011. (II. 15.) Közleménye az AKG rendeletben foglalt web-gn adattartalmának változásáról és a 22/2010. (IV. 13.) IH közlemény hatályon kívül helyezéséről Az Új Magyarország

Részletesebben

Magyar joganyagok - 8/2018. (III. 29.) MvM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Vid 2. oldal 2. VP Ökológiai gazdálkodásra történő át

Magyar joganyagok - 8/2018. (III. 29.) MvM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Vid 2. oldal 2. VP Ökológiai gazdálkodásra történő át Magyar joganyagok - 8/2018. (III. 29.) MvM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Vid 1. oldal 8/2018. (III. 29.) MvM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes támogatások

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Támogatási kérelemhez. A bemutató üzemi programok jogcím keretében nyújtandó támogatások igénybevételéhez Jogcímkód: 6.121.07.01.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Támogatási kérelemhez. A bemutató üzemi programok jogcím keretében nyújtandó támogatások igénybevételéhez Jogcímkód: 6.121.07.01. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Támogatási kérelemhez A bemutató üzemi programok jogcím keretében nyújtandó támogatások igénybevételéhez Jogcímkód: 6.121.07.01. Általános tudnivalók A támogatási kérelem formanyomtatványának

Részletesebben