Hogy vette át a hatalmat egy bank klikk az USA-ban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hogy vette át a hatalmat egy bank klikk az USA-ban"

Átírás

1 Mindenidõk legnagyobb törvényszegése. 2 Arabló kölcsönök által a nép kizsákmányolása Elõtörténet: a manipulált bank rémhír.. 2 Titkos találkozás a Jekyll szigeten Az elnököt ki kellett cserélni A Citigroup és a JP Morgan Chase-nek van csak joga Térségi öko-hálózat A jelenlegi civilizációról A civilizációk körforgásáról A civilizáció kritikus faktorai Helyzetjelentés A TARTALOMBÓL: Az energia Pénzügyi rendszer Az ökológiai rendszerekrõl Az ember Strukturális problémák A kritikus tényezõk összefonódásáról... 8 Egy kialakítandó új kultúra mûködésérõl 9 Hálózatok A hálózatok új elméletérõl A hálózatok elemei A hálózatok skálafüggetlensége A hálózatok stabilitása Az ökoszisztémák stabilitása A gyenge kapcsolatok stabilizáló ereje példák Az ökológiai hálózatról A térségi öko-hálózat Az ökológiai hálózat, mint meghatározó elem Idõtáv Területi szempont lokalitás vs. globalitás 18 Természetvezéreltség Társadalmi hálózat Gazdasági hálózat Jogi hálózat A Titanicon nincs pánik ÖnaJóHaFigyelünkkülföldre is!!! címû alkalmi megjelenésû újság olvassa. A lap elektronikus formában ingyenesen letölthetõ, a weboldalról. Észrevételeiket, kritikáikat és véleményeiket is ide küldjék. Amennyiben a lap megnyeri tetszését, kérjük jó szívvel ajánlja azt másoknak is elolvasásra! Köszönjük, és jó szórakozást!

2 Hogy vette át a hatalmat egy bank klikk az USA-ban» MICHAEL GRANDT 1913-ban egy bankkartellnek sikerült egy összeesküvés keretében puccsal az amerikai Parlamentet becsapni és a pénz feletti ellenõrzést megszerezniük. Adjátok nekem a nemzet pénzének az ellenõrzését, akkor nekem közömbös, hogy ki hozza a törvényket. Mayer Amschel Rothschild ezen a profétai szavainak a 20. század kezdetétõl való baljóslata az Egyesült Államokban valóra váltak és egészen a napjainkig hatnak. ARABLÓ KÖLCSÖNÖK ÁLTAL A NÉP KIZSÁKMÁNYOLÁSA A Federal Reserve Act (törvény) 1913-ban egy klikk privát bankároknak egy nagy siker volt: ez a törvény felhatalmazott egy privát körponti bankot (12 hitlel monopóliumból állt), pénzt kölcsönre gyakorlatilag a semmibõl elõállítva nyomtatni és kamat ellenében a kormánynak kölcsönözni, valamint a nemzeti pénzmennyiséget ellenõrizni illetve azt növelni vagy csökkenteni. Kongresszus küldött Lindberg ezt a törvényt minden idõk legnagyobb törvényszegésének nevezte. A pénzügyi rendszert egy olyan csoportnak adták, aki csak a profitra megy rá. A rendszer magán és csak abban érdekelt, hogy más emberek pénzhasználatából a legnagyobb hasznot hozza ki. Carter Glass, a Bank és a Pénzbizottság Kongresszusi Elnöke még tisztábban beszélt: Volt valaha is egy olyan bankjegy, aminek az értéke egy bank tulajdonra alapul? Az állítólagos kormány hatalom ebben, annyira messze van, hogy ebbõl semmit sem lehet felfedezni. Egy pár évvel késõbb a kongresszusi küldött Louis McFadden a Kongresszus elõtt ezt mondta a protokollba: Sokan azt gondolják, hogy a Federal-Reserve-Bankok az US kormány intézményei. De ezek magán egyeduralmak, akik az Egyesült Államok népét kizsákmányolják. A saját és a külföldi ügyfeleik érdekékben a spekuláció áll, mind bel-, mind külföldön és a sok és rabló pénzkölcsönök. Paul M. Warburg, a Federal Reserve egyik vezetõ feje, azt mondta, hogy a pénzjegyek a Federal Reserve magán bankként kiadott pénze, miközben az adófizetõk a bankok potenciális veszteségét veszik át. Ezzel a pénzkartell minden célját elérte. De hogy hagy hatta az amerikai Kongresszus, hogy a pénz ellenõrzése a magán bankárok egy kicsi klikkjének az ellenõrzésébe menjen át? ELÕTÖRTÉNET: A MANIPULÁLT BANK RÉMHÍR A nyilvánosság és a Kongresszus a 20. század elsõ évtizedeiben nem voltak készek a USA-ban egy Központi Bankot elfogadni. Ez ellene beszél a»szabad«piacgazdaságnak és a szocializmustól való félelmet keltettek, ami Európa sok országában elterjedõben volt. A privát bankoknak tehát a közhangulatot és a Kongresszust is manipulálni kellett. A legjobb dolog, erre egy bankrémhír kitalálása volt, amit meg is csináltak: Híreket szórtak szét, hogy a Knickerbocker Bank és a Trust Company of America bankok röviddel az összeomlás elõtt állnak és ezzel az 1907-es bankrémhírt váltották ki, mivel a közvélemény ezeknek a híreknek elhitte és mindkét bankot megrohamozták az emberek, mivel mindenki a megtakarított pénzét akarta vissza. Ennek egész sok banki összeomlás lett a következménye. Annyira nemes volt a nagybankár J.P.Morgan, hogy kész volt 100 millió dollárt aranyban Európából importálni, hogy a bankok megrohamozását befejezzék. Csak most volt a hipnotizált közvélemény arról meggyõzõdve, az országnak egy Központi Bankra van szüksége, hogy a jövõben a hasonló rámtámadások elkerülhetõek legyenek, mivel a magán bankok körüli anarchiából elegük volt. De hogy ezt az anarchiát a legnagyobb magánbankok okozták, arról az amerikai népnek sokáig egyáltalán nem volt tudomása. Robert Owens, a Federal Reserve Act egyik megfogalmazója egy késõbbi Kongresszusi meghallgatáson azt adta meg a protokollba, hogy a Bankkartell az összeesküvést kovácsolt, hogy pénzügyi félelmet kellett gerjeszteni. Ez az amerikai polgárt arra kellett késztesse, hogy a pénzügyi válság megakadályózására Reformokra van szükség. Kongresszusi küldött, Lindbergh azt a szemrehányást tette: A pénzkartell az 1907-es félelmet saját maga okozta. Azokat akik a pénzkartellnek nem voltak helyén valók, azokat üzletbõl ki tudták szorítani, mi alatt a népet olyan félelemnek tették ki, hogy az a bank és pénztörvények megváltoztatását követelte, amit azután a pénzkartell fogalmazhatott meg. TITKOS TALÁLKOZÁS A JEKYLL SZIGETEN Mivel a talaj a vetéshez már elõ volt készítve, 1910 Novemberében a Jekyll szigeten, ami a szövetségi állam Georgia egyik szigete, a legnagyobb magánbankárok USA-nak egy»titkos találkozáson«vettek részt, hogy stratégiát találjanak ki, hogy a valamikori versenytársak szövetségre lépjenek, ami az érdeküknek megfelelt. Ami tisztán: a haszon fokozása, a verseny csökkentése, a kormány szabályozási erõinek arra való kihasználása, hogy a kartellbe csatlakozottak megállapodásának az érvényesítése és egy Központi Bankszervezetnek a tervének a kidolgozása volt. Értsd: az pénz egész ellenõrzése csak kevés magán bankokot bizzanak meg, hûséges Mayer Amschel Rothschild jeligéje alapján: akinek a kezében a pénz ellenõrzése van, annak nem számít, hogy ki a törvényhozó. Az összeesküvõi körök vendéglátója a republikánus frakciófõnök Nelson W. Aldrich, a nemzeti Pénz bizottság elöljárója és John D. Rockefeller apósa volt. Ö egészében véve a Wall-Street és a bankárok, meg a nagyipar szenátora volt. További résztvevõk voltak: Abraham Piatt Andrew, az US- Kincstári Hivatal miniszteri igazgatója, Henry P. Davison, a J.P. Morgan Company fõrészvényese, a Charles Norton, a J.P. Morgans First National Bank of New York elnöke, Benjamin Strong, a J.P.Morgans Bankers Trust Company eloljárója, Paul M. Warburg, Kuhn társa, Loeb & Company, a Rothschild Bankdinasztia képviselõje és Frank A. Vaderlip, a National City Bank of New York William Rockefeller képviseletében. Mennyire volt a találkozó pikáns, azt Vanderlip évekkel késõbb így leplezte le: Ha a közvélemény tudómására jutott volna, hogy a mi csoportunk egy banktörvény tervezetét dolgozott ki, akkor ez a törvény soha nem kapott volna esélyt a Kongresszusban az elfogadásra. 2 jó ha figyelünk külföldre is

3 Az Jekyll Szigeten kidolgozott törvénytervezet (»Aldrich-Terv«elõrevetítette a Központi Bank (»Federal Reserve«) létrehozását. Ezenkívül a magán bank pénzt hozhatott a körforgalomba, aminek az ellenõrzése a Wall-Street pénzemberek által történt. AZ ELNÖKÖT KI KELLETT CSERÉLNI J.P. Morgan és az ö bankklikkje tisztában voltak avval, hogy a Kongresszus megszavazásán kívül az elnököt is rá kellett venni arra, hogy a kellemetlen törvényt aláírja, hogy azt elfogadják. De Wiliam Howard Taft, az 1910-es év elnöke nem volt Morgan-nak az embere és az 1912-ben az újraválsztást, mint biztosat megnyerte volna. Taft az ellenzékkel együtt elutasította, az Aldrich törvényjavaslat tervezetét, egy Központi Bank megalapításának a támogatását. A pénzügyi tröszt egy olyan elnököt kívánt, aki támadó kedvüen a tervezet érdekében síkraszállt. Morgan és az ö klikkje most azon gondolkozott, hogy Taft személyt a Fehér Házban kicserélik, hogy az elnöki hivatal ellenõrzését megtörjék. A valódi kívánt jelöltjük Woodrow Wilson volt, de ez a»dolog«most inkább rosszul, mint jól állt. Mivel Wilson az választást a republikánus Taft ellen nem nyerte volna meg, az biztos volt. Morgan ekkor egy lángeszû ötlettel állt elõ: célzatosan egy új pártot alapított, a Progressive Party-ot, és elõ huzták Teddy Roosevelt-tet, aki Taft elõtt már elnök volt, a süllyesztõbõl és ezt mint Taft elleni jelöltet indították el, hogy ennek a biztos újraválasztását megakadályozzák. És tényleg Roosevelt az ellenségtõl annyi szavazatot vette el, hogy Woodrow Wilson-t, végül is kevés többséggel, mint új elnököt választottak meg. Wilson Morgan embereivel volt körbe véve, a szorosabb bizalmasa a»legföbb«edward Mandell House, akit ö csak»öregemnek«hívott, aki lassanként»morgan hûséges«lett. Az ellenzéknek nem valós, nem tarható dolgokat ígértek meg. Hogy a törvényjavaslatot a Kongresszus elé vigyék a Morganfrakció a»régi«megnevezést»aldrich-terv«, elsõként»federal Act«-re (Szövetségi törvény) változtattak meg. Hogy a törvény tervezetettel sikert érjenek el, arra a kedvezõ idõpont röviddel karácsony elöttre mutatkozott nekik. Három nappal a szenteste elõtt vitték a Kongresszus elé, amikor a küldöttek már a karácsonyi szabadságuk elõkészítésével voltak elfoglalva, úgy hogy csak nagyon kevesen tudták annak tartalmát megérteni. De az ellenzék, mindenek elõtt William Jennings Byan, még mindig ellene volt, úgy hogy Morgan és Aldrich-nek a csapata neki egy látszólagos egyezségi készséggel állt elõ, úgy tettek mintha a követeléseit elfogadták volna. Bryan nem látott át a szítán, ez mint sikert könyvelte el magának. Azt mondta:»az a jog, hogy a pénz a forgalomba kerüljön, az nem megy át a bank fennhatóságába; a teremtett pénz ellenõrzésérõl a kormány nem fog lemondani.«ezt gondolta gondolta Bryan legalábbis, de az igazsság másképen nézett ki: a pénzügyminiszter és a bankfelügyeleti hivatal fõnöke, mindkettõ a Fed-Igazgatóságában ( Federal Reserve Board) képviseltetve volt, egy bizonyos ellenõrzési funkciót kapott, de a Federal-Reserve-Bankok ( a Fed»a hatalmi centruma«a Federal Reserve of New York) a politikájukat messzemenõen saját maguk, a parlamenti felügyeleten kívül csinálhatják. A pénz mennyiséget az US-Szövetségi Nyomda nyomja, de a forgalomba kötvény formájába, vagy is a kormány adósága révén kerül. Ezeket az adósságokat a kormánnyak, de még a kamatait is, a magán Federal Reserve-nek vissza kell fizetni December 22.-én ezt a törvényjavaslatot a Képviselõk Házában 228 és 60 ellenszavazattal és a Szenátusban 43 és 23 ellenszavazattal elfogadták és ezt már a következõ napon az elnök Wilson aláírta és ez által a»federal Reserve Act«törvényerõre emelkedett. A pénztröszt a Kongresszust a csaló és briliáns támadásaival becsapta. A CITIGROUP ÉS A JP MORGAN CHASE-NEK VAN CSAK JOGA A Federal Reserve a mai napig nem az amerikai kormánynak az intézménye, hanem egy független magántulajdonban lévõ társaságnak, ami a Federal-Resereve-Banknak 12 regiónális bankja, amihez sok kereskedelmi bank tartozik hozzá. A JP Morgan Chase & Co. ( vagyoni értéke 2,25 Billion Dollár*), ami a Rockefeller-uralom sarokoszlopa. Mindkét bank ezen kívül a Federal Reserve of New York bank legnagyobb résztulajdonosa is, ami megint az egész Fed-rendszerben a részvénytulajdonosi többséggel rendelkezik. (* állapot 2008 Szeptember vége ) jó ha figyelünk külföldre is 3

4 Egy meglehetõsen hosszú, ám felettébb érdekes tanulmányt tárunk most az Olvasó elé. A tanulmányt Dr. Kiss Tibor a PTE-KTK tanára írta. Forradalmian új gazdasági gondolatok fogalmazódtak meg benne. A jogosságát és igazságát mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a tanulmány bemutatásakor a PTE-KTK legtöbb jelenlévõ oktatója bírálta a tanulmányt. Ez az elsõ olyan gazdasági írás amelyet nem híresen nemzeti érzelmû közgazdászok írtak (mint pl. Bogár László) és mégis megjelenik benne a Teremtõ-ember kapcsolata és a jelenlegi látszat-gazdasági rendszer súlyos hiányosságai. Például a tanulmányban különöbzõ közgazdasági mutatókkal való számolás alapján bebizonyosodik, hogy a GDP alakulása szoros kapcsolatban áll az adott ország fosszilis tehát meg nem újuló energiahordozóinak mértékével. Magyarán: Egy nemzet gazdagsága jelenleg, nemzetközi szintéren nagyrészt pl az olajtól függ. De néhány évtizeden belül az olaj, mint fosszilis energiaforrás, megszûnik létezni. A gondolatmenetbõl az következik, hogy e pont bekövetkeztével a jelenleg felépített látszatgazdaság lényegében összeomlik. De nem csak errõl van szó a tanulmányban, hanem rengeteg érdekes dologról. Sajnos javaslatok, ötletek nincsenek a jobbátételre, mindössze egy helyzetképet tarthatunk a kezünkben. Viszont mint helyzetkép a lehetõ legteljesebb és legpontosabb. Továbbá öröm, hogy az eddig csak a gazdasági élet perifériájára szorult gondolatok e tanulmánnyal kicsit bekerültek az általános közgazdasági gondolkodásba is a sok ellenvélemény ellenére. Talán rés keletkezett a pajzson... Reméljük.» KISS TIBOR, PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR STRATÉGIAI KUTATÓKÖZPONT GAZDASÁGPOLITIKAI KUTATÁSOK KÖZPONTJA A térségi ökohálózat -ban, mint kifejezésben a térségi jelzõ elég pontosan meghatározza a regionális, földrajzi, valamilyen szinten földrajzi helyhez között, területi jelleget. Az öko-elõtag azonban már mindkét versenytárs, az ökológia és az ökonómia elõtagja is. Annyira, hogy az ökoszisztémát, amely eredetileg egyértelmûen ökológiai fogalom (jelentése az élõ rendszerek és környezetük, a társulás és élõhelyeik együttesének kölcsönhatásrendszere), a gazdasági irodalom is átveszi (pl. Prahalad, 2005, p. 100), ahol a gazdasági egységek együttesét hívják ökoszisztémának 1. Az ökológiai hálózat már egyértelmûbb fogalom, egyértelmûen ökológiai jelentésû (pl. Nemzeti Ökológiai Hálózat). Ez a tanulmány öko-hálózat alatt ökológiai alapokon nyugvó ökonómiai és társadalmi hálózatot ért. A térségi öko-hálózat kialakításának kulcseleme a természet társadalom gazdaság integrálása. Az angliai Cheshire-megyében folyó Life Econet projekt 2 közelíti meg ezt a szemléletet leginkább, ahol az ökológiai hálózat társadalmi, gazdasági hatásait is vizsgálják. A társadalom és természet kölcsönhatásának szabályozására, kapcsolatára már természetesen számtalan elgondolás született (pl. Mougenot, Roussel, Janssen et al. (2006)), de egyik sem tükrözi a jelen tanulmányban ismertetett elgondolást. Elméleti megalapozás nélkül azonban könnyen a tradicionális környezetvédelmi szempontokat is figyelembe vevõ gazdaságfejlesztés csapdájába kerülünk, ami a mainstream gondolkodás zöldítése, és mint ilyen, veszélyes eszköz a még meglévõ természeti értékeinkkel szemben. Egy megfelelõ elméleti alapvetésnek alá kell támasztania, hogy miért elengedhetetlen egy olyan értelmû fogalomépítés, amelyben az öko-elõtag mindkét értelmezésnek megfelel. A tanulmány érvel majd amellett, hogy a jelenlegi globális válságunk amelyet az egyszerûség kedvéért nevezhetünk civilizációnak 3, abba az állapotába érkezett, hogy a mûködtetéséhez szükséges erõforrásai erõsen inognak, elkezdtek csökkeni. A tanulmány a sok-sok rizikófaktor közül csak eggyel foglalkozik: a civilizáció strukturális mûködésével, amely maga után vonja az erõforrások kimerülését, az ökológiai válságot és a pénzügyi válságot. Mindhárom tényezõ kritikus, és a rendkívül rugalmatlan globális gazdasági szerkezetben a helyettesítési lehetõségeik az adott szellemi konstrukció keretein belül nem is látszanak. Ezután kerülhet sor az ökohálózat megfogalmazására, felépítésére, életképességének bizonyítására mind a jelen civilizációs, mind a poszt-fosszilis korszakban 4. Egy ilyen hálózat jó alapot képezhet egy késõbbi kultúra kibontakoztatásához. A hálózat értelemszerûen alulról építkezik, és a tanulmányban a magyarországi nagyvárosokig a fõvároson kívül életképes megoldást igyekszik felvázolni, bár a nagyvárosok illeszkedése nagyon bizonytalan a jelen körülmények között. A jelenlegi helyzet megértéséhez meg kell ismerni az elõzõ civilizációk lényegi elemeit ahhoz, hogy rájöjjünk: pontosan ugyanazokat a hibákat követjük el, mint az elõzõekben, csak nagyban. Ezután kerül sor a jelenlegi helyzet elemzésére, a korunkban megfigyelhetõ struktúrák mûködésére. A mai kor tudósai hajlamosak arra, hogy korunk civilizációját olyannak tüntessék fel, amely egyedülálló módon teszi tönkre az embereket, életellenes, kizsákmányolja a vidéket, a környezetet, és az emberiség bukását okozza. Aligha mondhatunk ellent ezen érveknek, de látni kell, hogy egyáltalán nem egyedülálló a mai civilizáció, és annak a viselkedése. Spengler (1923) részletesen tárgyalja, hogy az elõzõ civilizációk is hasonlóképpen alakultak, fejlõdtek ki a vidék erõibõl, és ugyanazon viselkedésmintákat mutatják. A parasztság elõbb létre- 1 Bár az ökológia a rendszerbõl teljesen hiányzott nem találtak más fordítást az ecosystems -re Ld. bõvebben az 1.1 fejezetet 4 A kifejezés nemzetközi téren már általánosan használt, Magyarországon Pécsett lehet vele találkozni, ld. pl. Kistelegdi (2008), Német - Sánta (2009). 4 jó ha figyelünk külföldre is

5 hozza, táplálja a falut, a mezõvárost (ami tulajdonképpen egy nagy falu). A vidéken a parasztság ösztönbõl cselekszik, mindene a föld. Az élet, a lélek képviselõje, a földnek és a családnak rendel alá mindent. A város kifejlõdése még szerves folyamat, ott még megtalálható a lélekkel átitatott kultúra. A kultúra formanyelve, fejlõdéstörténete eredeti helyéhez tapad, míg a civilizációs formák mindenütt otthon vannak (Spengler, 1923, p. 151). Ezután azonban létrejön az a nagyváros, amely már tisztán elvont, absztrakt 5, lassan elveszíti a természeti gyökereit, és létrejön az, amit már civilizációnak hívhatunk, a világváros, amelynek már semmi köze sincs a létezéshez 6. Ez az a pillanat, amikor a pénz a saját fejlõdésének veti alá az árucserét, és a dolgokat már önmagára vonatkoztatja, ugyanúgy tisztán absztrakt konstrukcióvá válik, mint a nagyváros. A pénz a vele kapcsolatba kerülõ embereket ugyanúgy függõvé teszi, mint a föld a parasztot. A nagyvárosok könyörtelenül kiszipolyozzák a vidéket, elvonják onnan az embertömegeket, de ezt a gyökértelen mûködési formát sokáig nem tudják fenntartani, és a civilizáció ismét átadja a fejlõdést a kibontakozó, még lélekkel teli új formáknak, amelyek ismét ezt az utat járják be (Spengler, 1923, p ). Így a folyamat a civilizációk ismétlõdésébõl következõen mindig ott romlik el, amikor a nagyváros, a világváros, a civilizáció létrejöttével elszakad a gyökerektõl, a lélektõl, természettõl. A vidék szereptelenedése következtében csökken azok száma, akik olyan munkát végeznek, amelyet átlátnak, és felelõsséggel tartoznak érte, hiszen a tömegek városba áramlásával már többnyire egy-egy feladatrész mechanikus végrehajtójává, munkaerõvé, fogyasztóvá, a rendszer kiszolgálójává válnak. Ezt a történelmi pillanatot hívom a válság kezdetének. Kétségtelen, hogy a mai civilizáció hatékonyabb az élet- és emberellenességében, különösen hatékony a környezetpusztításában a meggondolatlan technológiai fejlesztései által 7. A jelenlegi válság azért más a korábbiakhoz viszonyítva, hogy globális: az egész világra kiterjed a nyugati típusú civilizáció egyeduralkodóvá válásával. Ez azonban nem jelenti azt törvényszerûen, hogy az emberiség kipusztul, még akkor sem, ha erre minden eszköze megvan, és ennek valószínûsége ugrásszerûen megnõ a közeljövõben. Sokkal valószínûbb az a forgatókönyv, amikor az emberiség rá lesz kényszerítve a poszt-fosszilis korszak megfelelõ formáinak kialakítására, és ekkor nem mindegy, hogy milyen mûködõképes megoldásokat dolgozott már ki. A jelen civilizáció olyan pontra érkezett, amikor több kockázati tényezõ együttes bekövetkezése veszélyezteti a létét. A következõ fejezetben azt vizsgáljuk meg, hogy melyek a legkritikusabb faktorok. A szerzõ önkényes választásának is tekinthetõ, hogy nem sorolja a kritikus tényezõk közé a nukleáris háború lehetõségét, hiszen vagy lesz, vagy nem, semmiképpen nem tartozik az elkerülhetetlen események közé; a népességnövekedést, mivel a túlnépesedés relatív fogalom. Az adott technológiához, fogyasztási szerkezethez valóban túl sokan vagyunk, de vajon ha egy ember lenne a földön, és egy igen nagy hatóerejû nukleáris bomba indítógombja mellett üldögélne rossz szándékkal, akkor vajon az az egy is nem lenne vajon sok? Vagy ha nézzük az õzek példáját, amely egy kg tömegû állat, tehát ebben az értelemben összevethetõ az emberrel, ezekbõl akár 100 milliárdot el tud tartani a föld. 8 Ezek között elég széles a sáv. Praktikusabb megközelítéssel: a vegetarianizmus néhány százalékos növekedésével már jelentõs földterületeket tudnánk megtakarítani. a szegénység robbanását, a terrorizmust, mivel az ember nagyon béketûrõ is tud lenni, és már számos oka lett volna a robbanásra, de csak apróbb, szinte lokális robbanások vannak. a génmódosított szervezetek szabadföldi termesztésével az embereken folytatott globális kísérletet, hiszen bízhatunk a természet bölcsességében. Gyakorlatilag egy kritikus tényezõt vizsgál, és ez a jelenlegi civilizáció alapmûködésének három összefüggõ elemébõl kialakult mûködési forma. Ez a három elem a pénz, a pénz hatalmának megfelelõ korlátlan növekedés alapját szolgáló (fosszilis) energia, és ezek szenvedõ alanya, az ökológiai élettér, az embereket is beleértve. Minden civilizáció esetén a nagyvárosok, világvárosok a pénzzel együtt elkülönült absztrakt elemmé válnak, mint ahogy azt az elõzõ részben ismertettük. Ez a tiszta forma a pénz esetében, mivel teljesen elszakad a fizikai valóságtól (pl. aranyfedezet), már lehetõvé teszi a teljesen szabad pénzszaporítást, és ezen alapul a minden kezdeti civilizáció feletti hatalma, és ezzel veszi kezdetét a pénz diktatúrája (Spengler, 1923, p. 138) 9. Drábik (2003) megfogalmazásában a pénz => gazdaság => pénz viszonyrendszer jön létre. Ez értelemszerûen máshogy mûködteti a világot, mint pl. egy gazdaság => pénz => gazdaság viszonyrendszer 10. A profitmaximalizálás más néven a minél nagyobb pénzügyi haszon elérését jelenti. A forgalomban lévõ pénz egyre nagyobb mennyiségû hitelpénz, amely után kamatot kell fizetni. Mivel a kibocsátott hitel fedezete nem 100%-os, hanem sokkal kevesebb (5-10%), ezért a tíz-, húszsoros, legálisan kibocsátható hitelek után is fizetendõ kamat. Ez a kamat (legalább) három részbõl áll, az adminisztrációs költségekbõl, az esetleges kockázati részbõl, és a pénzhasználat után fizetendõ részbõl. Ugyanúgy, mint a vállalkozások esetén, a pénz után is a legnagyobb megtérülést várják el. Amíg azonban a hitel összege, mint forgalmi eszköz rendelkezésre áll valahol (hiszen kibocsátották), a gazdaságon belül, így sikeres vállalkozás esetén vissza is fizethetõ, addig a kamat összege (eltekintve annak adminisztrációs részétõl) nem áll rendelkezésre, annak visszafizetéséhez valahol újabb hitelt kell kibocsátani, hogy forgalomban legyen az a pénzmennyiség is. Valószínûsíthetõ, hogy a kamat további két részénél is ki lehetne mutatni bizonyos visszaáramló pénzmennyiséget, de jelentõs az a rész, amely csak haszonként jelenik meg a kölcsönadónál, és nincs a forgalomban meg a fedezete. 11. A továbbiakban Drábik szóhasználatával élve ezt a kamatrészt uzsorakamatnak nevezzük. 5 Spengler a tisztán szellemi kifejezést használja, de a tanulmány ezt a fogalmat a késõbbiekben máshogy értelmezi, ezért ezt helyettesítettük az elvont, absztrakt, intellektuális jelzõkkel. 6 Azért azonban, mert az eddigiekben minden civilizáció ezt az utat követte, nem törvényszerû, hogy ezután is így legyen. 7 A késõbbiekben tárgyaljuk azokat az alapelveket, amelyeket a technológiai fejlesztések folyamán is be kellene tartani. 8 Zágon Miklós szerint, Fenntarthatatlan fogyasztás, Hír TV, március 2, A továbbiakban a könnyebb érthetõség kedvéért ezt a kifejezést fogom használni. 10 Ez utóbbi esetben szükséglet-kielégítés történik, a profit a vállalkozások mûködési feltételévé és nem a céljává válik, ami teljesen más rendszert eredményez. Egy optimalizáló modell esetén az elsõ esetben a cél a profitmaximalizálás, a második esetben (szükséglet-kielégítés) pedig költségminimalizálás, ahol a profit mintegy felolvad az egyéb mérlegadatokban, mint pl. a K+F kiadások. 11 Ez utóbbi részt nevezi Drábik uzsorakamatnak (Drábik, 2003), amely elnevezés nem tesz különbséget a hétköznapi értelemben vett jelentésétõl, ami a szokásosnál jóval magasabb kamatot jelöli. Álláspontját alátámasztja az a tény, hogy mindkettõ a pénzszûkében lévõk helyzetét használja ki, haszonszerzési céllal. jó ha figyelünk külföldre is 5

6 Hosszú távú hitelek esetén ez a kamatrész jelentõsen meghaladhatja a hitel nagyságát 12, ezért igen jelentõs tételrõl van szó. 13 A kamattényezõ az elõbb leírt mechanizmus következtében önmagában véve kikényszerít egy fokozott növekedést, amely vagy az emberek munkaerejét, vagy a természetet sújtja egyre növekvõ mértékben, kényszerpályára állítva ezzel a gazdaságot 14. Ez a pénzügyi folyamat lényegében semmiben nem különbözik a pilótajátéktól, ahol a határ a még felhasználható munkaerõ illetve a természeti erõforrások végessége. Mi biztosítja a mozgásteret a pénzáramlásnak? Strukturálisan a fosszilis erõforrások, a szén-gáz-kõolaj. Egy egységnyi energia befektetésével éve még 50 egység energiának megfelelõ olajat tudtak a felszínre hozni (ezt nevezik EROEI-nek 15 ). Ma ez az arány már csak 8:1-hez. Amint eléri az 1:1-et, már nem lesz érdemes felszínre hozni. 5:1 esetén ($ olajárnál) várható a rendszer hanyatlása (Végh et al., 2008, p.137). A magas EROEI azon kívül, hogy gazdaságilag igen megtérülõ beruházásnak minõsült (ld. az olajtermelõ országokat), olyan technológiafejlõdést indukált, amely felhasználta ezt a hihetetlen bõségben áradó kõolajat: üzemanyagként (a kõolaj biztosítja a közlekedési célú energiaforrások több, mint 90%-át); mûanyagként, amely szervesen beépült a mindennapjainkba, kiszorítva a hagyományos megoldásokat, mint pl. a ruházati cikkek esetén; az élelmiszergyártásnál, mind ténylegesen, mind a mûtrágyák elõállításán (energia 16 ) keresztül a terméshozam mesterséges növelését téve lehetõvé. A pénz diktatúrája alatt a kikényszerített gazdasági növekedés a fosszilis erõforrásokból nyert ingyen energiával hatalmas technológiai felépítményt épít ki úgy, hogy megsérti a legalapvetõbb, a természet által mindig követett tervezési szempontokat. Mészáros megfogalmazása szerint az emberi szervezetbõl és a tudatból csak a termelõ (producens) és fogyasztó (konzumens) struktúrák és funkciók tevõdtek át az emberi környezetre. A lebontó (reducens) és a visszaszerzõ (rekuperáns) struktúrák és funkciók azonban nem. Ez pedig a Gaia elvnek a megsértését jelenti. (Mészáros, 1994, p.4). Az ilyen módon létrehozott technológiai képzõdmény falja a rendszerbe bevonható munkaerõ produktivitását és a természetet. Wright Mill a létrejött struktúrát strukturális immoralitásnak, strukturális felelõtlenségnek hívja (The Power Elit, 156, New York, pp in Foster, 2002, p.46). Mindezt arra a földtörténeti szempontból csak pillanatokra elégséges fosszilis erõforrásokra alapozza, amelyek helyettesíthetõségérõl nem gondoskodott, és magáról a helyettesíthetõség tényérõl sem gyõzõdött meg. A folyamat során a legfontosabb létszükségletnek tekinthetõ élelmiszerellátást, annak folyamatát kivette a természet kezébõl. Így a nagyon olcsó energiára alapozott technológiai fejlõdésünk következtében egy egységnyi energia élelmiszer, mire eljut a fogyasztóhoz, tíz egységnyi energiát használt fel (Végh et al., 2008, p ). Az egyes embereket a létrehozott mamut-gépezet rendszerelemeivé, azaz fogyasztóvá és termelõ-alkatrésszé alakította át. Kialakult a termelés taposómalma (treadmill of production, Foster, 2002). Ezek a folyamatok kevés esélyt hagynak arra, hogy ne az történjen a közeljövõben nagyban, mint pl. Bakuban kicsiben, ahol a valaha virágzó város ma az égnek meredõ fúrótornyaival holdbéli tájra hasonlít (csak hangulatában, mert annál lényegesen csúnyább). Bár sok dologgal nem számol a világgazdaság ebben a folyamatban, az egyik legfontosabb, amit nem vesz figyelembe, az az exponencialitás problémája, amire Forrester (1969) és Meadows et al. (2005) hívja fel a figyelmet (többek között). Nem gondolnak arra, hogy az elindított folyamatok hatásaikban sokszorozódnak. Egy-két ilyen hatás: a fajok kihalásának szédítõ üteme már azt eredményezte, hogy pl. az édesvízi gerincesek 35%-a eltûnt között 18 ; a klímakutatók következetesen a klímaváltozási folyamat (melegedés) gyorsulásáról számolnak be, ami lassan túlhaladottá teszi és a klímaváltozás elkerülésérõl való tárgyalásokat, inkább az alkalmazkodás módjairól kell beszélnünk. A jelenlegi civilizáció hatástalanságát jól bizonyítja az a tény, hogy a jelenlegi élenjáró decentralizált megoldások is gyakorlatilag érintetlenül hagyják a legszegényebbeket, hiszen a rendszer strukturális eleme a szegénység. A decentralizált energiarendszerek például, amelyek elõsegítik a vidékfejlõdést, és rendkívül elõremutató megoldások, még többségükben mindig nagyon beruházás-igényesek, és a legszegényebbek számára elérhetetlenek (ld. IME Memorandum, 2009). Látható, hogy a pénz engedett és támogatott diktatúrája alatt folyik az a pilótajáték az emberek és a természet fokozott ütemû kihasználásával, amely folyamat során az emberek felelõsségteljesen dolgozókból szinte mechanikus elemekké, a természet erõforrássá vált, és ugyan az ember szinte végtelenül alakítható (ebben az esetben rombolható), a használatban lévõ erõforrások fizikaiak és végesek. A következõ fejezetben ennek a folyamatnak a jelenlegi állását vizsgáljuk meg. A helyzetjelentés során elõbb az alapstruktúra legjelentõsebb elemeinek a jelenlegi helyzetét, majd az egyes elemek esetleges korrekciójának a hatásait vesszük sorra. A legkritikusabb tényezõnek jelenleg a fosszilis energiahordozók látszanak. A 2008-ban bekövetkezett olajhozam-csúcs után (a kitermelés maximuma) még egy darabig változatlan a rendelkezésre álló energiaforrás (2005 és 2010 között szinte változatlan a mennyiség (Végh 12 Az MNB 1993-as 2-es sz. mûhelytanulmányokban (p.56, in Drábik, 2008) található az az adat, miszerint 1973 és 1989 között nettó 1 milliárd dollár forrásbevonás történt Magyarországon, amelybõl ugyanazon idõszak alatt kifizettünk 11 milliárd dollár kamatot, és még 22 milliárd maradt. A lakáshitelek esetén pl. 5 millió Ft hitel 20 év alatt 10,1 millió forintot kell visszafizetnünk (A magyar üzleti világ honlapjáról, )). A kamatterhekre jellemzõ még, hogy 12.5 milliárd dollár kamatot fizetnek a fejlõdõ országok havonta a fejlett országoknak kamat-címén, amely megegyezik az egészségügyi és oktatási kiadásaik havi összegével (Foster, 2002, p.49.) 13 A folyamat mûködésérõl jó áttekintést ad Kiss, V. (2009) munkája, kézirat. Részletesen, Brown (2007) 14 Ezt a folyamatot technikailag lehetõvé teszi és felgyorsítja a bankok részérõl biztosítandó fedezeti arány hígulása, amely egyre növekszik (valószínûleg azért, hogy a forgalomban lévõ pénz mennyiségét biztosítani lehessen). Így lehetõvé válik a tényleges pénz mennyiségének hatványozott mértékû szaporítása bank-technikailag is (ld. pl. Korten (2001), Dauncey (1998)). 15 Energy Returned on Energy Invested. A mutató természetesen javulhat a technológia javulásával 16 Az USA-ban a mezõgazdaságban felhasznált energia legnagyobb részét, 31%-át a mûtrágyagyártás teszi ki (Végh et al., 2008, p. 157)- 17 USA adatok, a magyarországi adat várhatóan kisebb ennél. 18 Living Planet Report, 2008, Global Footprint Network 6 jó ha figyelünk külföldre is

Térségi öko-hálózat. Kiss Tibor Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Stratégiai Kutatóközpont Gazdaságpolitikai Kutatások Központja

Térségi öko-hálózat. Kiss Tibor Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Stratégiai Kutatóközpont Gazdaságpolitikai Kutatások Központja Térségi öko-hálózat Kiss Tibor Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Stratégiai Kutatóközpont Gazdaságpolitikai Kutatások Központja A térségi ökohálózat -ban, mint kifejezésben a térségi jelző

Részletesebben

A Zöld Völgyért Egyesület (Bükkösd) bemutatása című részt dr. Hajnal Klára és Mátrai Judit közösen írták.

A Zöld Völgyért Egyesület (Bükkösd) bemutatása című részt dr. Hajnal Klára és Mátrai Judit közösen írták. Cím: Itt és most Helyi megoldások a globális válságra Írta: dr. Hajnal Klára A Zöld Völgyért Egyesület (Bükkösd) bemutatása című részt dr. Hajnal Klára és Mátrai Judit közösen írták. Lektorálta: dr. Kiss

Részletesebben

Tervezet Jövőkereső A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács jelentése a magyar társadalomnak 2009. augusztus

Tervezet Jövőkereső A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács jelentése a magyar társadalomnak 2009. augusztus Tervezet Jövőkereső A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács jelentése a magyar társadalomnak 2009. augusztus Tartalom Bevezetés... 3 A világ, amiben élünk... 4 Globális válaszok a problémákra... 7 Miért

Részletesebben

KÖRNYEZETBIZTONSÁG A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÁLTALÁNOS ÉS EURÓPAI UNIÓS FELFOGÁSÁBAN

KÖRNYEZETBIZTONSÁG A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÁLTALÁNOS ÉS EURÓPAI UNIÓS FELFOGÁSÁBAN KÖRNYEZETBIZTONSÁG A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÁLTALÁNOS ÉS EURÓPAI UNIÓS FELFOGÁSÁBAN Dr. Damjanovich Imre KKEKF Intézet udományos igazgató A fenntartható fejlődés az elmúlt húsz évben népszerű szlogenné

Részletesebben

Jövőkereső. a Nemzeti Fenntartható Fejlôdési Tanács jelentése a magyar társadalomnak

Jövőkereső. a Nemzeti Fenntartható Fejlôdési Tanács jelentése a magyar társadalomnak Jövőkereső a Nemzeti Fenntartható Fejlôdési Tanács jelentése a magyar társadalomnak ISBN 978 963 9848 3 6 Felelős kiadó: a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács Titkára Felelős szerkesztő: Dr. Schmuck

Részletesebben

A fenntartható fejlődés elvei

A fenntartható fejlődés elvei A fenntartható fejlődés elvei 1. A holisztikus megközelítés elve A fenntartható fejlődéssel kapcsolatos egyik legfontosabb felismerés, hogy a problémák rendszer jellegűek, összefonódottak. Így a fejlődés

Részletesebben

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSRŐL

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSRŐL KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSRŐL Írta: dr. Gyulai Iván Írta: dr. Gyulai Iván, igazgató, Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért Kiadja a Magyar Természetvédők Szövetsége. Felelős kiadó:

Részletesebben

Kérdések és válaszok a fenntartható fejlődésről

Kérdések és válaszok a fenntartható fejlődésről Kérdések és válaszok a fenntartható fejlődésről Írta: Gyulai Iván Ez a kidvány a Nemzeti Civil Alap Nemzetközi Civil Kapcsolatok és Európai Integráció Szakkollégiuma támogatásával készült. Kiadja a Magyar

Részletesebben

Globális világproblémák. Dr. Hajnal Klára

Globális világproblémák. Dr. Hajnal Klára Globális világproblémák Dr. Hajnal Klára 1. A problémarendszer megjelenése Történelmi fejlődésünk a XX. század utolsó évtizedeire létrehozta a termelőerők fejlettségének olyan szintjét, amely a munkamegosztás

Részletesebben

Egy irányba nézünk, de vajon. ugyanazt látjuk-e? fenntartható társadalom felé

Egy irányba nézünk, de vajon. ugyanazt látjuk-e? fenntartható társadalom felé 1 Egy irányba nézünk, de vajon ugyanazt látjuk-e? Szociális és környezeti szempontok egy fenntartható társadalom felé Egy irányba nézünk, de vajon ugyanazt látjuk-e? Szociális és környezeti szempontok

Részletesebben

KONZULTÁCIÓ: EURÓPAI NÉZETEK A FENNTARTHATÓ FOGYASZTÁSRÓL

KONZULTÁCIÓ: EURÓPAI NÉZETEK A FENNTARTHATÓ FOGYASZTÁSRÓL KONZULTÁCIÓ: EURÓPAI NÉZETEK A FENNTARTHATÓ FOGYASZTÁSRÓL TARTALOM 2 BEVEZETÉS Bevezetés a konzultációba BEVEZETÉS A KONZULTÁCIÓBA 8 1. FEJEZET A téma áttekintése: a szakpolitikai döntéshozatal eszközei

Részletesebben

Integrált regionális fejlesztési tervek, stratégiák elemzése a fenntarthatóság szempontjából. Készült a Phare Access 1 Programme támogatásával

Integrált regionális fejlesztési tervek, stratégiák elemzése a fenntarthatóság szempontjából. Készült a Phare Access 1 Programme támogatásával Integrált regionális fejlesztési tervek, stratégiák elemzése a fenntarthatóság szempontjából Készült a Phare Access 1 Programme támogatásával 1 Integrált regionális fejlesztési tervek, stratégiák elemzése

Részletesebben

Zöld-beszéd. ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel. Külső és belső kommunikáció a fenntarthatóságról

Zöld-beszéd. ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel. Külső és belső kommunikáció a fenntarthatóságról ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel Zöld-beszéd Külső és belső kommunikáció a fenntarthatóságról Szerzők: Prof. Dr. Bukovics István, Dr. Földi László, Besenyei Mónika Lektor: Prof. Dr. Padány

Részletesebben

Az Aarhusi Egyezmény és alkalmazása az Európai Unió jogában

Az Aarhusi Egyezmény és alkalmazása az Európai Unió jogában PhD értekezés Az Aarhusi Egyezmény és alkalmazása az Európai Unió jogában Dr. Pánovics Attila Témavezető: Dr. Szalayné dr. Sándor Erzsébet egyetemi docens PTE ÁJK Doktori Iskola Nemzetközi- és Európajogi

Részletesebben

Magyarországi fenntartható energiastratégia

Magyarországi fenntartható energiastratégia Magyarországi fenntartható energiastratégia (Tanulmány) Energia Klub 2006. május Szerzők: Ámon Ada, Kardos Péter, Kazai Zsolt, Perger András, Tóth Nelli A szerzők köszönetet mondanak az Energia Klub többi

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ÉS NÉMETORSZÁG ÖSSZEHASONLÍTÁSA A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS INDIKÁTORAINAK TÜKRÉBEN

MAGYARORSZÁG ÉS NÉMETORSZÁG ÖSSZEHASONLÍTÁSA A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS INDIKÁTORAINAK TÜKRÉBEN Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány MAGYARORSZÁG ÉS NÉMETORSZÁG ÖSSZEHASONLÍTÁSA A FENNTARTHATÓ

Részletesebben

A permakultúra lényege

A permakultúra lényege MAGYAR VÁLTOZAT A permakultúra lényege A permakultúra fogalmának és alapelveinek áttekintése a Permaculture Principles & Pathways Beyond Sustainability című könyv alapján. Írta David Holmgren Köszönet

Részletesebben

Természeti erőforrás és környezetgazdálkodás 6.

Természeti erőforrás és környezetgazdálkodás 6. Természeti erőforrás és környezetgazdálkodás 6. 6 KÖRNYEZETSZABÁLYOZÁS GAZDASÁGI ÉS JOGI ESZKÖZEI Dr. Tenk, Antal Természeti erőforrás és környezetgazdálkodás 6.: 6 KÖRNYEZETSZABÁLYOZÁS Dr. Tenk, Antal

Részletesebben

Fenntarthatósági szemléletű kritikai elemzés

Fenntarthatósági szemléletű kritikai elemzés Fenntarthatósági szemléletű kritikai elemzés Tankönyv címe, évfolyam: Az ember és a Föld (Földrajz) 10. Kiadó: Nemzeti Tankönyvkiadó Kiadás helye, éve: Budapest, 2008. oldal/fejezet 5. kék szövegbuborék

Részletesebben

KOPASZ MIHÁLY A FENNTARTHATÓ MAGYAR MEZŐGAZDASÁG LEHETŐSÉGEI ÉS ESÉLYEI

KOPASZ MIHÁLY A FENNTARTHATÓ MAGYAR MEZŐGAZDASÁG LEHETŐSÉGEI ÉS ESÉLYEI KOPASZ MIHÁLY A FENNTARTHATÓ MAGYAR MEZŐGAZDASÁG LEHETŐSÉGEI ÉS ESÉLYEI BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM AGRÁRKÖZGAZDASÁGI TANSZÉK Témavezető: Dr. Módos Gyula Biráló Bizottság: Elnök: Csáki Csaba, akadémikus

Részletesebben

A GAZDASÁG ZÖLDÍTÉSE MAGYARORSZÁGON

A GAZDASÁG ZÖLDÍTÉSE MAGYARORSZÁGON ZÖLD GAZDASÁG A GAZDASÁG ZÖLDÍTÉSE MAGYARORSZÁGON Készült az NFGM megbízásából Budapest, 2010. április 19. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 1. BEVEZETŐ GONDOLATOK... 3 2. NEMZETKÖZI KITEKINTÉS... 6

Részletesebben

HuMuSz (Hulladék Munkaszövetség 1117, Budapest, Karinthy F. út 7., Tel.: 386-2648 humusz@humusz.hu www.humusz.hu

HuMuSz (Hulladék Munkaszövetség 1117, Budapest, Karinthy F. út 7., Tel.: 386-2648 humusz@humusz.hu www.humusz.hu A füzet az alábbi szervezetek közös kiadványa: Energia Klub 1059 Budapest, Szerb utca 17-19. Tel: 411-3520, Fax: 411-3515 level@energiaklub.hu www.energiaklub.hu ETK (Egyetemes Létezés Természetvédelmi

Részletesebben

World Energy Council Hungarian Member Committee Hungarian Young Professionals in Energy. HYPE jelentés 2013 Megújuló / Energia / Tervezés / Politika

World Energy Council Hungarian Member Committee Hungarian Young Professionals in Energy. HYPE jelentés 2013 Megújuló / Energia / Tervezés / Politika World Energy Council Hungarian Member Committee Hungarian Young Professionals in Energy Almási László okleveles energetikai mérnök Bonda Balázs okleveles közgazdász Gerse Pál okleveles energetikai mérnök

Részletesebben

Takáts Péter A NYUGATI ÉS A KELETI VÁLLALKOZÓI MENTALITÁSRÓL

Takáts Péter A NYUGATI ÉS A KELETI VÁLLALKOZÓI MENTALITÁSRÓL Takáts Péter A NYUGATI ÉS A KELETI VÁLLALKOZÓI MENTALITÁSRÓL GYÓGYÍTÓ GONDOLATOK EMBERRÔL ÉS VÁLLALKOZÁSRÓL 1. rész Takáts Péter A NYUGATI ÉS A KELETI VÁLLALKOZÓI MENTALITÁSRÓL Budapest, 2003. Copyright

Részletesebben

LEPESEK. ereje. Közgazdasági Nobel-díjasok. A pénz boldogít? ÖkoRulez Az összefogás

LEPESEK. ereje. Közgazdasági Nobel-díjasok. A pénz boldogít? ÖkoRulez Az összefogás A FENNTARTHATÓSÁG FELÉ LEPESEK 19. évfolyam 1. szám (58) 2014. tavasz Gazdaságfilozófiától a projektekig, tudományos cikkektől a szakmai hírekig Közgazdasági Nobel-díjasok A pénz boldogít? ÖkoRulez Az

Részletesebben

Az egyéni környezettudatos szemléletformálás elméleti és gyakorlati háttere

Az egyéni környezettudatos szemléletformálás elméleti és gyakorlati háttere Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar Marketing Tanszék Az egyéni környezettudatos szemléletformálás elméleti és gyakorlati háttere Kutatás a szemléletformálást leginkább elősegítő módszertani

Részletesebben

A ZEITGEIST MOZGALOM MEGFIGYELÉSEK ÉS VÁLASZOK Aktivista Kézikönyv

A ZEITGEIST MOZGALOM MEGFIGYELÉSEK ÉS VÁLASZOK Aktivista Kézikönyv A ZEITGEIST MOZGALOM MEGFIGYELÉSEK ÉS VÁLASZOK Aktivista Kézikönyv www.thezeitgeistmovement.com www.thevenusproject.com 1 ELŐSZÓ: A Zeitgeist Mozgalom egy aktivista ága a Vénusz Projektnek, amely Jacque

Részletesebben

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS Gyulai Iván A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS Tananyag döntéshozók számára I. rész Az első rész bemutatja: I. A fenntartható fejlődéshez kapcsolódó gondolkodás változását, és azt a folyamatot, amely a koncepció

Részletesebben

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS Gyulai Iván A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS Fenntartható fejlődési stratégiák Tananyag döntéshozók számára III. rész Tartalomjegyzék Gyulai Iván: A Fenntartható Fejlődés Fenntartható fejlődési stratégiák Bevezetés...3

Részletesebben

A 2008-as hitelválság és következményei *

A 2008-as hitelválság és következményei * 469-482_Soros_knyv_Szakolczay.qxd 2009.06.16. 19:51 Page 469 Soros György A 2008-as hitelválság és következményei * SCOLAR KIADÓ, 2008 Semmi sem bizonyítja jobban, hogy felgyorsulnak az események, és hogy

Részletesebben