Satyananda Yoga Központ Budapest programok. Satyananda Yoga Központ Szólád Biofarm stratégia Nyilvános tanulmány

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Satyananda Yoga Központ Budapest programok. Satyananda Yoga Központ Szólád Biofarm stratégia Nyilvános tanulmány"

Átírás

1 VI. VI. évfolyam, évfolyam, szám szám november február

2 Hírek, felhívások Satyananda Yoga Központ Budapest programok Novmber 29. szombat Kirtan Filmvetítés: Szatszang Szvámi Szatjánanda Szarasz vatíval: Karma szannjászin A spirituális név Miért szükséges a guru? 18.00: Mahámritjundzsaja mantra re ci tálása December 13. szombat Filmvetítés: Sat Chandi Mahayajna és Sita Kalyanam : Kirtan : Mahámritjundzsaja mantra re ci tálása Január 3. szombat : Évkezdõ ászana, práná já ma foglalkozás : Jóga Nidrá : Filmvetítés: Szvámi Szat jánanda Szarasz vatí: Az Idõ, a Tér és az Energia. Magyar fordítással : Mahámritjundzsaja mant ra re ci tálása Helyszín: Budapest, V. kerület, Szép utca 3. II. emelet. A részvétel ingyenes. Satyananda Yoga Központ Szólád Biofarm stratégia Nyilvános tanulmány Örömmel tudatjuk, hogy októberben sikerült megvásárolnunk a tervezett jógaközpont területének szomszédságában lévõ mintegy 7 hektáros területet, amelyet a jövõben biofarm céljára fogunk hasznosítani. A farmon zöldség és gyümölcstermesztést kívánunk folytatni azzal a céllal, hogy kielégítsük a jóga központ élelmiszer nyersanyagszükségletének egy részét. A terület hasznosításáról tanulmány készült, amelyben megjelennek a Szóládi Biofarm fejlesztésének rövid-, közép- és hosszútávú feladatai. E tanulmány nyilvános, mindenki elolvashatja, aki szeretne csatlakozni és a munkában részt venni. Ehhez kérjük, keresd a Szóládi Biofarm projekt szak mai felelõsét Heves Gábort. A Hírlevélben megjelenõ megjelenő fordítások a Bihar School of Yoga kiadványából a Yoga címû című magazinból valók. A cikkek egyetlen részlete sem másolható, közölhe tõ ő vagy tárolható adathordozón semmilyen 2

3 Egynapos szemináriumok az ország minden pontján házhoz megyünk Szolnok, Január 31. Örömml tudatjuk, hogy az alábbi felhívásunk nyomán elsõként Szolnokról kerestek meg bennünket, így január 31-én ott tartunk Satyananda Yoga szemináriumot. A felhívásunk továbbra is érvényes. Ha hívnak, házhoz visszük a jógát! A Satyananda Yoga Magyarországon Alapítvány fontos feladatának tekinti, hogy alkalmat teremtsen minden érdeklõdõ számára a Satyananda Yoga tradíció megismerésére. Noha a rendszeres jógaórákat a budapesti központunkban és a fõváros vonzáskörzetében tartjuk, lehetõség van az ország bármelyik településén egy napos vagy fél napos Satyananda Yoga programok lebonyolítására, vagyis szívesen megyünk, ha hívnak. Az Alapítvány örömmel tesz eleget ilyen felkéréseknek. E programok során a résztvevõk bepillantást nyerhetnek a tradícióba és megtapasztalhatják e hiteles iskola alapgyakorlatainak (ászana, pránájáma, meditáció, relaxáció, kirtan, mantra, bhadzsan) mély hatásait. Lépjen velünk kapcsolatba, ha a környezetében vannak érdeklõdõk, akik nyitottak és megismernék a Satyananda Yoga rendszer gyakorlatait! Információ: Bhaktananda; mobil: Jótékonyság A jótékonysági tevékenységek fontos helyen állnak a Yoga Ma gyarországon Alapítvány értékrendjében, mivel itt kiemelt helyen szerepelnek az alapvetõ emberi értékek, mint a szeretet, az együttérzés és a szolgálat. A helyes és erényes élet egyik alapelve, hogy az egyéni érdekek mellett figyelemmel kell lenni másokra is. Az Alapítvány ezeket követve rendszeresen támogat rászorulókat. Ezért bíztatunk, hogy csatlakozz hozzánk, szerezzünk örömet együtt másoknak! Minden hasznos adományt szívesen fogadunk: ruha, takaró, élelmiszer, játékok, tisztítószerek, használt számítógépek, stb. Az adakozókat szívesen látjuk a helyszínen, az adományok átadásakor. Információ: Bhaktananda; A pénzbeli adományokat az Alapítvány számlaszámára várjuk: Satyananda Yoga Magyaror szá gon Alapítvány: Budapest Bank, A jógafoglalkozások Idõpontjai január 5-tõl Budapest, Szentendre, Budakeszi Budapesten: V. kerület, Szép utca 3. II. em. Az Astoria és a Ferenciek tere között, megközelíthetõ a kék és a piros metróval is. Kedd este: Csütörtök este: Szentendrén a Barcsay Általános Iskolában Szerda este: Budakeszin az Általános Iskolában Hétfõ este: A részvételhez az elsõ alkalom elõtt bejelentkezés szükséges. Bejelentkezés és információ: Bhaktananda: , Satkarma gyakorlás január 17. Testi tisztítógyakorlatok, a satkarmák elsajátítása. Idõpont: reggel 7-10 óra. Részletek és feltételek itt: lásd a kezdõoldalt és a tanfolyamok menüpontot. 3

4 Hírek, felhívások Gondolatok... Az Ánandáról* Az ánanda nem boldogság, de nem is annak hiánya. Ez az ember természetes állapota. Nem társadalmi, intellektuális vagy lelki meg elégedettség, hanem olyan öröm, amely akkor tör föl az emberben, amikor ártatlanná válik, akár egy gyermek: intellektus, buddhi** és bûntudat nélkülivé, szabaddá. Szvámi Szatjánanda Szaraszvatí Az eredeti szöveg szanszkrit szavainak jelentése: * ánanda: áldás, boldogság, öröm; ** buddhi: értelem Akik inspirálnak minket Szvámi Sivánanda Szaraszvatí A történelemben vannak példák arra, hogy valaki tökéletes emberi lénnyé vált, és akként létezett. Vannak ese tek, hogy emberek, akik az érzéki világban éltek, mégis isteni életet foly tattak. Az ilyen emberek világosan jelezték, me lyek az isteni világ dimen ziói, megjelenési formái és alapjai; miként kell meghatározni az erényt, a jóságot, a dharmát; milyen az ember viszonya az idõsekhez, a fiatalokhoz, a partnerekhez, a barátokhoz, a ver senytársakhoz, stb. Struk t úrákat, rendszereket és tech ni kákat határoz tak meg, melyek elvezethetik az embert az isteni élet megtapasztalásá hoz. Hangsúlyozták a pu r u sarthákat, azaz az életben bizonyos minõségek elérésére tett egyéni erõ feszítéseket, hogy megváltoztassuk saját természe tünk korlátozó aspektusait. Ez volt az az üzenet is, melyet pa ra m gurunk1, Szvámi Sivánanda Sza rasz vatí küldött az emberiségnek. Ha tanulmányozzuk Szvámi Sivánan da írásait, olyan részeket fogunk találni, ahol a következõket írja: Ápoljuk a pozitív tulajdonságokat, alakítsuk át önzõ természetünket, küzdjünk, ébredjünk, harcoljunk; gyõzedelmesek leszünk; halhatatlanok vagyunk! Bõ ségesen használta ezeket a kifejezé seket, hogy betekintést adjon az embe ri dharma, az emberi élet, az emberi természet átalakításának és átszellemí tésének különbözõ vetületeibe. Szvámi Sivánanda szabad és tiszta ember volt. Az ember azt látott benne, amit csak látni kívánt. Ha a gyereket akartuk látni, a gyereket láttuk. Ha ártatlannak akartuk látni, ártatlannak láttuk. Ha tisztának, egyszerûnek vagy fenséges nek akartuk látni, akkor azt láthattuk benne. Ha az istenit akartuk látni, az istenit láttuk. Õ egyszerre volt emberi és isteni. Ilyen volt életének kifejezõdése. Szvámi Sivánanda egy igen mûvelt és tekintélyes családból származott, mely Szvámi Sivánanda Szaraszvatí 1 Paramguru: felsőbb guru. A Hírlevélben megjelenõ megjelenő fordítások a Bihar School of Yoga kiadványából a Yoga címû című magazinból valók. A cikkek egyetlen részlete sem másolható, közölhe tõ ő vagy tárolható adathordozón semmilyen 44

5 nyomott hagyott az országon. Orvosdoktor végzettséget szerzett, és külföldön, Malájföldön praktizált. Rendkívül jószívû, együttérzõ és könyörületes természetû volt. Gondolatai soha nem különböztek tetteitõl. Van úgy, hogy valamiképpen gondolkodunk, és másképpen cselekszünk, mert ez a természetünk. De Szvámi Sivánanda nem ilyen volt. Õ úgy cselekedett, ahogy gondolkodott: nagyon tisztán, ártatlanul és egyszerû módon. Egy nap szellemi hívószót hallott. Tudta, hogy a hívás a Hi ma lájából jön. Egy versében az alábbit mondja: A Himalája az atyám, a Gangesz az anyám, a Föld az ágyam, az ég a takaróm. Otthagyta orvosi hivatását Malájföldön, visszatért Indiá ba, és északnak utazott, keresve és várva az útmutatást. Szvámi Sívánandát Szvámi Visvánanda Szaraszvatí avatta be, aki híres szannjászin volt, szabad, nyitott és intelligens, mégis egyszerû ember. Egy nap Szvámi Sivánanda csukott szemmel, várakozva ült egy fa alatt. Mikor kinyitotta a szemét, egy geruba öltözött, sugárzó szvámit látott maga elõtt, baszmával 2 a homlokán, kezében jóga dandát 3 és kamandalamot 4 tartva. A szvámi azt kérdezte: Mit keresel? Sívánanda így válaszolt: A gurumat. A szvámi odahívta: Gyere, szannjászát (beavatást) adok neked. A guru felismerte a tanítványt. A tanítvány készen állt a teljes elkötelezettségre, és nem gondolt a múltra, a jelenre vagy a jövõre. Nem gondolt személyes biztonságára. Szvámi Visvánanda beavatta Szvámi Sivánandát a Dashnami 5 szannjászába. Azután Szvámi Sivánanda Risikésbe ment, és ott maradt. Végezte szád hanáját, alamizsnát kéregetett, írt, és nagyon egyszerû életet folytatott. Az emberek elkezdték õt elismerni, vonzódtak hozzá, és életének szerves részévé váltak. Akik kapcsolatban voltak Szvámi Sivánandával, soha nem tudtak olyan kategóriákban gondolkodni, hogy én és õ, én és te. Az én nem különbözött a te -tõl, és a te nem különbözött az én -tõl. Ilyen módon közeli, bizalmas és csodálatos kapcsolata alakult ki mindenkivel. Az Isteni élet Társasága alapjait Risikésben, a Gangesz partjainál fektették le. A tanítványok elkezdtek gyülekezni, és a közösség elkezdett formálódni. Olyan emberek érkeztek, mint Szvámi Szatjánanda, Szvámi Csidánanda, Szvámi Szatcsidánanda, Szvámi Venkatésananda, Dzsjotirmajánanda, Szvámi Visnudévánanda, Szvámi Sivaprémánanda, Szvámi Nadbrahmánanda, Mata Hridájánanda és mások. Õk egy csoporthoz tartozó emberek voltak, aki együtt dolgoztak Szvámi Sivánanda missziójának fejlõdési szakaszaiban, és erõs bajtársi szövetséget alakítottak ki. Sokan azok közül, akik csatlakoztak Szvámi Sivánandához, késõbb saját maguk is szellemi nagyságokká váltak. Éles figyelme alatt addig dörzsölte ezeket a késõbbi drágaköveket, míg a csillogás meg nem jelent bennük. Szvámi Sivánanda üzenete tanítványain és írásain keresztül terjedt. Több száz, a jógáról, védántáról és szellemi témákról szóló könyv mohó írója volt. Tüneményes visszaemlékezõ ké pes sége volt azokra a dolgokra, amelyeket hallott vagy látott, és soha nem felejtett el egy arcot sem. Minden egyes tanítványának adott egy küldetést. Ezek különbözõ földrészekre mentek, kimagaslóan népszerûsítették a védántikus és jógikus víziót, ami gurujuk rendelkezése volt. Paramgurunk, Szvámi Sivánanda és Gurunk, Szvámi Szatjánanda nagyon közel álltak egymáshoz; egészen különleges viszonyban voltak. Szvámi Sivánanda soha nem vitatta Szvámi Szatjánanda tetteit és döntéseit. Szvámi Sivánanda a legmélyebb érzésekkel viseltetett Szvámi Szatjánanda iránt, és viszont. Még ma is, ha Srí Szvámidzsí Szvámi Sivánandáról beszél, úgy emlegeti õt, hogy Gurudzsím, szeretettel, alázatosan, örömmel és büszkeséggel. A kettejük között kifejlõdött viszony meghaladta az idõ és tárgy határait. A kapcsolódás a térben történik, valahol egy olyan dimenzióban, ahol az idõ és a tárgy mozdulatlan. És mára, Szvámi Sivánanda és Szvámi Szatjánanda eggyé váltak. Srí Szvámidzsí élete so rán olyan kemény folyamatnak ve tet te alá magát, melyen keresztül elmében, gondolatban, felfogásban, viselkedésben, cselekedetben, szemléletben és szellemben Szvámi Sivá nan dává vált. Ez lett Szvámi Szatjánandából, mint tanítványból, ahogy követte az isteni életet és Szvámi Sivánanda iránymutatásait. Ez egy értelmet, egót, érzelmeket, személyiséget és az egész természetet felölelõ transzcendentális kapcsolat, mintha Szvámi Sivánanda és Szvámi Szatjánanda megjelenései egye sültek és eggyé váltak volna. Szvámi Szatjánanda Szaraszvatí Szvámi Sivánanda és Szvámi Szat jánanda két test volt egy lélekkel: az egyik test a guru volt, a másik a tanítvány; az egyik a gjáni, a másik a szévak és bhakta. A guru-tanítvány viszonyban az egyik akár nagy távolságban is élhet a másiktól, de egyek a szívben és szellemben, az inspirációban és hitben. Srí Szvámidzsí gyakran mondta: Hallom Szvámi Sivánanda parancsát. És tényleg hallja a parancsokat, nincs félreértés vagy bizonytalanság. A teljes önfeladás és a másikba vetett tökéletes bizalom pillanatában a tanítvány ajkait ez az egyetlen ima hagyja el: A Te útmutatásaid és a Te segítséged elegendõ. Nem keresek semmi többet, csak ezt. 2 Szent hamu 3 Jógabot 4 vizesedény, amelyet a vándorló szannjászinok hordanak magukkal 5 Védikus Síva-tradíció, amelyet Adishankacharya alapított 55

6 Szvámi Szatjánanda Szaraszvatí Mikor Szvámi Szatjánanda 19 évesen elhagyta otthonát, és guruja keresésére indult, India sok részére eljutott, míg végül megtalálta Szvámi Sivá nandát. Mikor találkozott Szvámi Sivánan dával, a guru felismerte a jövõbeni tanítványt, és így tanította õt: Dolgozz keményen, és a fény belõled fog sugározni. Nem kell a fény felé menned, az a te bensõdbõl fog ragyogni. Ezt az áldást kapta Szvámi Szatjánanda Szvámi Sivánandától az elsõ találkozásukkor. Srí Szvámidzsí elfogadta ezt a megbízatást, és a többi szvámival együtt építette az ásramot, a könyvtárt, a kórházat és a nyomdát; különféle titkári feladatokat és könyvelést végzett, takarította a konyhát, és más ásrambeli feladatokat hajtott végre. Szvámi Sivánanda látta Srí Szvámidzsí képességét, mellyel a dolgokat a lehetõ legoptimálisabban vé gez te, és ezt írta róla: Fél kézzel el tudja végezni egyetlen nap alatt azt a munkát, melyet négy ember végez együttesen. E gyakorlati készség ellenére mentes minden karmától, mint Nacsikéta. Persze Srí Szvámidzsínek sok kalandja volt életében a gurujával. Legvégsõ soron a guru a gyõztes, és a végeredmény, a gyõzelem az, hogy a tanítvány olyanná válik, mint a guru. Egy nap Szvámi Sivánanda hivatta Szvámi Szatjánandát, és így szólt hozzá: Szannjászát (beavatást) fogok neked adni. Aztán menj ki a világba, ne maradj itt. Menj, és ragyogj a világban. Átadta neki a jóga, a krija, a tantra, a kundalini, a védánta titkait és a spirituális élet rejtelmeit. Aztán adott Srí Szvámidzsínek 108 rúpiát, és azt mondta. Most szabad madár vagy. Menj, és tanítsd meg a világnak, hogyan kell repülni, hogy megértsék, miként tud valaki isteni életet élni, mely gyakorlatias, érti a jót és a rosszat, mentes az álszentségtõl és ismeri a dharmát; mely a békés cselekedetek, a kiegyensúlyozott bhakti kifejezõdése, és mindezen tudás alkalmazása a mindennapi helyzetekben. Miután elhagyta guruja ásramját, Srí Szvámidzsí 9 éven keresztül vándorolt India széltében-hosszában mint parivrádzsaka (gyalogosan vándorló, kolduló) szannjászin. Látta, hogy az embereknek úrrá kell lenniük a szomorúságon, a betegségen és a szenvedésen. Nem felejtette el a Szvámi Sivá nandától kapott megbízatást, hogy népszerûsítse a jógát, ezért Trajam bakésvárban fogadta ista déva tájának, a Mritjundzsaja Mahadévának áldásait, és Mungérben (Bihar állam) megalapította a Bihar School of Yoga-t. De soha nem tekintette a Bihar School of Yoga-t vagy a jóga népszerûsítését élete kizárólagos céljának; ez inkább gurujának szóló adóssága volt, melyet le kellett rónia. Srí Szvámidzsí soha nem kötõdött egyetlen intézményhez sem, melyet élete késõbbi szakaszában alapított; ezek inkább eszközök lettek, hogy népszerûsítése és teljesítse gurujától kapott megbízatását. Tanított, és a jógáért élt addig, míg karmája, természete és kötelessége következtében dolgoznia kellett. Az ember életében legyen állhatatos és ne öntelt; szilárd és nem csapongó természetû. Megértésnek kell lennie, és nem intellektuális fogalmak gyûjteményének. Bármit is tud vagy ért meg az ember, nem maradhat csak dogma, hit, gondolat vagy törekvés; sokkal inkább az ember életének részévé kell, hogy váljon; valósággá kell, hogy váljon. Ez a beteljesedés egy igazi tanítvány életében. Egy nap Srí Szvámidzsí tudta, hogy eljött az idõ, mikorra lerótta guruja iránti kötelezettségét. Szabad volt. Azt mondta: Gurum megszabadított magától azáltal, hogy célt és küldetést adott életemnek. Azért dolgoztam, hogy elérjem ezt a célt. Most új utazásnak kell kezdõdnie. Srí Szvámidzsí mindent ott hagyott, amit csak alkotott az életben, és most szabad szannjászinként él, akit nem kötnek az emberi élet törvényei. Megszabadult, miként az, aki mester és önmaga vezetõje. Ezt az életet éli most, és láthatjuk e szabadság kifejezõdését azokon a különbözõ összejöveteleken, melyeken õ is jelen van. Legyen az tisztán egy darshan vagy olyan események, mint a Szat Csandi Mahá Jagja, a Rám Nám Aradhana és a Szíta Kaljanam, vagy akár egy közvetlen szatszang, õ ugyanazt a mindent felölelõ energiát sugározza ki. Srí Szvámidzsí életében látjuk a gurunak, mint saját maga bizalmas, szeretõ és irányító részének teljes elfogadását, és küldetésének elfogadását. A küldetés jelenti a függõben lévõ karma le gyõzésének eszközét. Mihelyst ezt feloldjuk, képesek vagyunk harmonikusan élni, kinyilvánítva a szabadságot. A szabadság akkor felemelõ, átala kító és átszellemítõ; nem meggondolatlanság vagy vágyakozás a füg get lenség után. Srí Szvámidzsí a modern idõk bölcse, mert képes elfogadni a változást, és megvan az ereje az átalakulásból építkezni, és táplálni azt. Forrás: Yoga magazin, július 66

7 Az élet mûvészete Szvámi Nirandzsanánanda Szaraszvatí A világon sok gondolkodási rendszer és irányzat létezik. A közös tényezõ és minden megismerés központja mindegyikben az ember. Ebbõl következõen egy gondolkodási irányzatot, hitet, filozófiát vagy vallást alapítani az emberi lény nélkül lehetetlen. Mik az alapvetõ követelmények a sikeres, boldog és egészséges életvitelhez? Elégedettség, a harmónia érzése, a kreativitás kifejezése és a belsõ béke élménye, amely a Nem vagyok egyedül, valaki vezet, valaminek a része vagyok, ami végtelen. Ezek az élet alapvetõ követelményei, amelyek meg tudják változtatni az egyén természetét, személyiségét, viszonyát és ambícióit. Sok ember talált egy módszert, utat, amellyel elérhetik a megértés ezen állapotát. A világ minden hitrendszere a megértés egy olyan nézõpontját adja, amely az emberek azon csoportjára érvényes, akik egy bizonyos fajta lelkülettel rendelkeznek. Mindegyi kõjükre úgy kell tekintenünk, mint egy tanulási folyamatra, melynek célja, hogy fejlesszük a saját elménket és megértésünket, és végül a saját tapasztalatunkon nyugvó következtetéshez jussunk. Van egy történet a Rámájana-ban, amelyben Tulsidas Ráma, Szíta és Laksmana utazását írja le az erdõben. Azt írja, hogy egy sorban mennek. Elõ ször jön Ráma, aztán Szíta és mö göttük Laksmana. Ráma jelenti az egyetemes hatalmas természetet, Is tent, Laksmana jelenti az egyéni emberi természetet, és középen van a májá, az erõ, a sakti. Ez nagyon pontos leírása a keletkezésnek és az életnek, mert, habár mint emberek mindannyian osztozunk bizonyos velünk született tulajdonságokban, a gúnák (az elme minõsége vagy sajátossága) változása és keveredése miatt ezek a tulajdonságok minden életben máshogy kerülnek kifejezésre. A kapcsolat tudatosítása Ebben a világban össze vagyunk kötve egymással, nem csak önálló egyedek vagyunk. A lélegzet összeköt minket a világunkkal. Ki tudja, lehet, hogy a most belélegzett levegõ ugyanaz, amit Clinton vagy Jelcin vagy õfelsége a brit királynõ lélegzett be tegnap, így mindegyikõjükbõl lehet egy kicsi benned. Mindenkibõl, aki a földön él, van egy rész benned, mert mindannyian össze vagyunk kötve a lélegzet által. Ez egy nagyon erõteljes egyesítõ erõ, csak senki nem gondol rá. A levegõ, a lélegzet az erõ, amely az élethez és a többi emberhez kapcsol minket. Hasonlóan, az ókori bölcsek azt tapasztalták, hogy van egy másik kapcsolat, ami a kozmikus erõvel köt össze minket. Az emberek hívhatják ezt az erõt Istennek vagy másnak, azonban ez a kapcsolat nem ismert számunkra. Létezik, de nem vagyunk a tudatában. A cél az igaz spirituális életben, nem a szektás értelemben vett spirituális életben, ezen kapcsolat felismerése. Amint a kapcsolat létrejön, az érzékek és érzelmek felerõsödnek. Olvashatunk emberekrõl, akik gyermekkorukban elkerültek a családjuktól a világ különbözõ pontjaira. Amikor harminc vagy negyven év múlva váratlanul találkoznak, egy azonnali kapcsolat van jelen, egy felismerés, hogy a másik ember báty vagy nõvér, nagybácsi vagy nagynéni. Ezt a felismerést megelõzõen lehet, hogy már elmentek egymás mellett az úton több száz alkalommal, anélkül, hogy egyáltalán egymásra néztek volna, de ebben a pillanatban a felismerés megtörténik: Ez a személy a bátyám, akit harminc évvel ezelõtt elvesztettem a piactéren, ekkor a szív és a fej gátjai felszakadnak. Ugyanígy van a spirituális életben is. Amint az isteni természet felismerése megtörténik, kapcsolatba is kerülünk vele. Ez egy nagyon természetes és spontán/önkéntelen folyamat, nem intellektuális, nem valami olyan, amire gondolni lehet. A helyzet, ami megakadályoz bennünket ennek a kapcsolatnak a felismerésében, úgy ismert, mint májá vagy prakriti (a megnyilvánult világ aktív elve). A májá vagy prakriti a felelõs a véges természet megtapasztalásáért, miközben az isteni természet végtelen. A létezésnek csak ez a két dimenziója van: véges és végtelen, a prakriti vagy természet jelenti a végest, és Isten vagy a transzcendentális jelenti a végtelent. Ha az Isten végtelen, akkor a véges természet is Isten része, így még a májá és prakriti is Isten része. Ez a nézet jelenik meg a tantra sasztrákban (szent iratokban) az ardhanarishwara képében, amelyben Síva egy félig férfi félig nõi alakként jelenik meg. A személy, aki ebben a kozmikus játékban ragadt, az egyén. Ha az egyén közelebb van a végtelenhez, akkor nincs semmi probléma, azonban, ha az egyén közelebb van a végeshez, akkor nagy probléma van. Mi vagyunk a probléma a fejünk kalandozásaival, az egónk kalandozásaival, az elménk kalandozásaival, az érzelmi kalandozásainkkal, az érzéki és fizikai kalandozásainkkal, az értelmi kalandozásainkkal. Mindig kalandozunk, ha nem a testünkkel, akkor az elménkkel, ha nem az elménkkel, akkor máshogy. Ezt a kalandozást is me rik fel, mint az egyensúlytalanság okát, mint a zavar oka önvalónk megértésében, mint a 77

8 Hírek, felhívások Az egyensúlyunk megtalálása Ardhanarishwara konfliktus és a szenvedés okát, stb., amelyek a jógában mint raga (kötõdés) és dvésa (ellenszenv), vagyis vonzódás és taszítás jelennek meg. Mindegyikünk egy mágnes. A mág nesnek két pólusa van, az egyik, ame lyik vonz, a másik pedig, amelyik taszít. Az életünkben nekünk is két pólusunk van vonzás és taszítás. Amint azonosulunk a vonzás vagy a taszítás folyamatával, akkor kezdünk élvezetet és frusztrációt tapasztalni. Amint azonosulás van az élvezetekkel és a frusztrációkkal, akkor aggodalom és bizonytalanság lép fel. Amint az aggodalommal és a bizonytalansággal kezdünk azonosulni, akkor elveszik a megértés. Amint azonosulunk a meg értés elvesztésével, akkor kiábrándult ság és bizonytalanság lép fel. Amint azonosulunk a kiábrándultsággal és a bizonytalansággal, akkor a belsõ én halála lép fel. Ez a Bhagavad Gita állí tása, és egy közös tapasztalat mind annyiunk számára. A spirituális élet célja, hogy egyen súlyt biztosítson számunkra. Ez a spi rituális élet egyetlen célja. Ha száz százalékosan kiegyensúlyozott életet tudsz élni, akkor megvilágosodott vagy. Ha tíz százalékosan kiegyensú lyozott életet tudsz élni, akkor szádhaka (spirituális törekvõ) vagy. Ha ötven százalékos egyensúlyban és harmóniában tudsz élni, akkor szvámivá leszel. Ha hetvenöt százalé kosan kiegyensúlyozott életet élsz, akkor jógivá leszel. Ha kilencven szá zalékosan kiegyensúlyozott életet élsz, akkor sziddhává leszel. Ha száz száza lékosan kiegyensúlyozott életet tudsz élni, akkor megvilágosodottá leszel. Ez az egyensúly nem csak külsõ. Az élet minden dimenziójában látnod kell - személyes, társadalmi, globális és univerzális dimenzióban. Ez az az egyensúly, ami az egyént egy olyan lénnyé teszi, aki képes véges életet élni a prakriti birodalmában, és megta pasztalni a végtelent az isteni birodal mában. Ez a spirituális élet végsõ célja. A spirituális élet az élet mûvészete. Nem hit, elmélet, nézet, filozófia vagy vallás. Létrehozhatod a saját elképze léseidet az élet mûvészetével kapcsolat ban, az egy más dolog, azonban a tökéletes élet mûvészete a kiegyensú lyozott életvitel, tekintet nélkül arra, milyen helyzetben vagy. Jézus olyan életet élt, amelyben megpróbálta a különféle szempontokat kiegyenlíteni. Buddha és Mahavir olyan életet éltek, amelyben megpróbálták a különféle szempontokat kiegyenlíteni. A múlt szentjei és bölcsei megpróbálták kie gyensúlyozni a nézeteiket, az életben való részvételüket és érintettségüket. Ma a jógik olyan életet próbálnak élni, amelyben egyensúly van. Van egy elmélet a Advaita Védantaban, miszerint a világ hamis, meg tévesztõ és az egyetlen valóság a való ság maga. Ez lehet egy ember felfogása, aki megtapasztalta ezt, és arra a követ keztetésre jutott, hogy: Igen, az én nézõpontomból a világ egy álom. Amikor rémálmaink vannak, amelyben fegyveres emberek fenyegetnek és üldöznek minket, félelmet, aggodal mat, heves szívdobogást ér zünk, ame lyek pontosan ugyanazok a reakciók, amelyeket egyébként ébrenlétünkben is éreznénk. Akkor menekülés közben hirtelen egy hasadékhoz érünk, ugrunk és elkezdünk zuhanni. Ekkor felébre dünk, az ágyból kiesve találjuk magun kat, és megkönnyebbülve sóhajtunk: Istennek hála, ez csak álom volt. Senki sem kergetett. Biztonságban vagyok az ágyamban, kényelemben és melegben. Azonban miközben álmodtunk, ez a gondolat, ez a felismerés és ez a tuda tosság nem volt jelen. Így a szádhakák, akik elérték a tudatosítást az életben, helyesen mondják, hogy: Felébredtem az álmomból, meg tudom tapasztalni vagy érezni, hogy a világ megtévesztõ, és az egyetlen valódi a valóság maga. Ez az õ nézetük kifejezése. Azonban nekünk az elejétõl kell kezdenünk. Spirituális fejlõdés A spirituális életben a fejlõdés elmélete nem a Darwini evolúciós elmélet, amelyben az egyik állapotból a követ kezõbe van lépés. A spirituális fejlõdés elméletében a kezdethez, a forráshoz, a központhoz való vissza térésrõl van szó, visszatérésrõl a súnjatához (üresség) vagy semmihez. Ez a púrnata fogalma, a teljesség elérése, a beteljesedés. A vis szatérés a súnjatához, a forráshoz volt az indiai nézet Púrna madah púr namidam púrnaat púrnamudachyate. A fa fejlõdése a magtól magig tart, nem pedig a magtól a törzsig, a levélig, a virágig, a gyümölcsig. Csak amikor a mag újra mag lesz, van az a képessége, mint az eredetinek, csak ekkor mond hatjuk, hogy a fejlõdés befejezõdött. Hasonlóan az életünkben, mikor spiri tuális fejlõdésrõl beszélünk, a forráshoz való visszatérésrõl beszélünk és az erede A Hírlevélben megjelenő fordítások a Bihar School of Yoga kiadványából a Yoga című magazinból valók. A cikkek egyetlen részlete sem másolható, közölhe tő vagy tárolható adathordozón semmilyen 88

9 A dharma szót már sokszor hallottad. A dharma nem vallás vagy hit. A dharmának három összetevõje van. Néhányan azt mondják, kötelesség, mások azt mondják, elkötelezettség, megint mások pedig azt mondják, részti képesség, tisztaság és nyugalom birtoklásáról, éppúgy, mint ahogy forrás. Ezért minden mandala, jantra, szimbólum, amely a tudatosság állapotait vagy a kozmikus keletkezést vagy a tattvák egymásra hatását jelenti, egy körben vannak. A buddhista tanka-kon (festett, színes, feltekerhetõ képek) tantrikus mandalák és jantrák, a föld, a menny és a pokol leírásait tartalmazzák. Az ábrák egy kör formájában jelennek meg, melynek nincs eleje és vége, ugyanakkor mindent tartalmaz, minden megtestesül benne, minden a része. Csak annyit kell megtanulnod, hogyan õrizd meg az egyensúlyod és a harmóniát. Minél jobban ki tudod terjeszteni a harmónia területét az életedben, a változás szádhakává, szannjászinná, jógivá, sziddhává változtat téged. Ganga Darshan, November 1997 Forrás: Yoga magazin,1998 szeptember Az egység és harmónia megtapasztalása Szvámi Nirandzsanánanda Szaraszvatí Ha jó napot akarunk ma, el kell felejtenünk a tegnap rossz emlékeit. A kérdés az, tudjuk-e ezt az elvet teljesen alkalmazni életünk során. Az emléket vrittiként értelmezzük, az elme lenyomataként. Kapcsolataink az emlékeinken alapulnak, amelyek tegnap, egy héttel, egy hónappal, egy évvel vagy sok esetben egy élettel korábban történtek. A szabadság megtapasztalásának érdekében az emléket a legnehezebb megsemmisíteni. Végsõ formájában az emlék egy teher, ami köt minket egyfajta gondolkodáshoz és viselkedéshez, természethez és személyiséghez. Minden cselekedetünk kapcsolatban van a személyes emlékeinkkel. Az emlék a karma legfõbb formája. Az emlékezet kezelése A jóga szerint még az emlékezetet (szmritit) is meg kell értenünk, és a helyes nézõpontból kell kezelnünk. Nemcsak úgy, mint benyomásokat az elmében, mint képeket, vagy mint pusztán a múlt megértését, hanem mint a bölcsességhez vezetõ utat is. Minden tapasztalatból ki kellene nyernünk a bölcsességet, alkalmazni azt, és hátrahagyni az emlékeket. Ezt az emlékezet megtisztításának hívjuk. Az emlékezet helyes kezelése egy fontos lépés a természetünk, személyiségünk és az egóval történõ azonosulásunk kezelésében. Azok vagyunk, akik ma vagyunk, azt kívánjuk, amit ma kívánunk, az emlékeinknek meg fe le lõen, amelyek korábban valamilyen boldogságot és örömet okoztak ne künk. Amit ma nem akarunk, az megfelel azon emlékeinknek, amelyek nem okoztak boldogságot, örömet, kényelmet, biztonságot és támogatást. Felis merem azon területeket, amelyek megakadályozták a múltbeli növekedésem, és túllépek ezen emlékeken. Kedvelek, vagy nem kedvelek egy embert, attól függõen, hogy jó vagy rossz emlékeim vannak vele kapcsolatban. Kedvelek, vagy nem kedvelek egy helyet, attól függõen, hogy jó vagy rossz emlékeim vannak vele kapcsolatban. El tudjuk engedni az emlékeinket? Tudunk bölcsességet nyerni az emlékekbõl és elengedni a negatív tartalmat? Ha elesek, akkor figyelnem kellene, hogy legközelebb ne essek el. Ez bölcsesség. Ha elesek, és eldöntöm, hogy Nem, nem megyek arra többé, mert ott mindig elesek, az nem bölcsesség. Ezt a vrittit, az elme módosulását, a legnehezebb kezelni, mert ragaszkodunk a múltunkhoz ahelyett, hogy elengednénk és megtapasztalnánk a szabadságot a jelenben. Ennek a szabadságnak a megtapasztalása pontosan az, amiben a jóga segítségünkre lehet. Az egyszerû szabály az, hogy ha élvezni akarod a jelent, akkor el kell felejtened a múltat. Ha tiszta elmével akarod élvezni a mai napot, felejtsd el a nehézségeket, amikkel tegnap szembesültél. Ezen elv alkalmazása az életben a jógik célja és karmája. Pusztán ezen elv alkalmazásával képes leszel a jóga széles skálájának megértésére. Ez átalakítja az elmét és a természetet, elvisz az én-központúságból az önzetlen létezés állapotába. Az én-központúság és az önzetlenség közti különbség az, hogy az elõbbiben te vagy a létezés központja, míg az utóbbiban más emberek válnak a figyelmed központjává. Az elsõben van az én, az enyém, az egóval történõ azonosulás, az egyénünkkel történõ azonosulás. A másikban a figyelem központjában a másik ember van. Ez az átalakulás nem történik meg azonnal, idõbe telik, de te törekedhetsz rá. A figyelmed középpontjába helyezheted önmagad, amikor a személyes igényeidet és vágyaidat kell tudatosítanod, azonban ennek a tudatosságnak a helyes cselekvésen, gondolkodáson és megértésen kell alapulnia. Ezek az emberi dharma elvei. A dharma három elve 99

10 Hírek, felhívások vétel. Lehet, hogy igazuk van, de én úgy tapasztaltam meg a dharmát, mint aminek három aspektusa van: helyes cselekvés, helyes gondolkodás és helyes viselkedés. A helyes cselekvés a bölcses ségen alapul, tudni, hogy mi igaz és mi hamis, és követni az igaz utat. A helyes gondolkodás egy gondolat pozitív vagy negatív voltának a felismerése, és hogy képes vagy fenntartani magadban az egyensúlyt, és képes vagy megtenni, amit szükséges, a megfelelõ idõben, a megfelelõ mó don. A helyes viselkedés: tudni a különbséget az építõ és a rom boló között, és követni a megfelelõ utat. Ez a dharma. Amint képesek vagyunk a dharma útjának követésére, az élet, a létezés, a világ egy teljesen más jelentés sel fog bírni számunkra, és a dharma az ember karmájának átalakítójává válik. A karma sok dimenzióból közelíthetõ meg. Néhányan a bevonódás fizikai szempontjából tekintenek rá, hogy egy vágyat vagy szükségletet kielégítsenek. Néhányan a mentális irányultság és mentális felépítés szempontjából tekin tenek rá. Mások pszichikus és spirituális szempontból tekintenek rá, mondván Ez az én természetem. Néhányan a saját eszméiket egyszerûen rákényszerí tik másokra, és mindenkit ugyanabban a színben látnak, míg másoknak meg van a képességük, hogy különbséget tegyenek az emberek között és lássák, ki boldog és ki boldogtalan. A karmák sokféleképpen, sok féle formában élhetõk meg, de a mi szemléletünk szerint a karma az élettel való kapcsolatunk, annak teljességében. Karma jóga A jógikus megközelítés szerint azt jelen ti, látni, hogyan tudunk a legjobban fizikailag reagálni egy helyzetre, hogyan tudunk egy helyzetnek megfelelni és alkalmazkodni, hogyan tudjuk az erõnket és a bölcsességünket alkalmazni az életet táplálva és támogatva, hogyan tapasztalhatjuk meg a boldogságot és a szabadságot, miközben mélyen lekötöt tek és érdekeltek vagyunk; ahelyett, hogy arra gondol nánk: Óh, a rossz karmám miatt szenvedek. Ez a magya rázatunk lehet egy meglévõ állapotra vagy helyzetre, de ez nem a karmánk. Ha úgy gon doljuk, hogy rossz idõket élünk, biztosak lehetünk ben ne, hogy jó idõket is élünk. Ahogyan értelmezünk egy helyzetet, ahogyan értelmez zük a részvételünket és kap csolatunkat az élettel, az nagy részt egy egyéni megközelítés. Azonban ha rendelkezünk a karma teljességének átfogó meglátásával a dharma három elvével kapcsolatban, az karma jóga. Miért adták a jóga szót a karma szóhoz? Az egyetlen indok, amire gondolni tudok, hogy ez együtt írja le a har mónia állapotát, amelyet elér Szvámi NirandzsanánandaSzaraszvatí hetünk az életünkben a dharma három elvének követésével és sát kapjam, és azt mondta nekem: Ez alkalmazásával minden lépésnél az élet alkalommal taníts nekik jógát. ben, ahogy haladunk elõre a születéstõl Megértettem, hogy arra célzott, hogy a halálig. addig sok ászanát, pránájámát, kriját, és másokat gyakoroltunk, azzal a remén A meditáció célja nyel, hogy valami gyönyörût tapaszta lunk. Azonban mikor azt mondta: A meditáció arra használatos, hogy Taníts nekik jógát ez alkalommal, az mélyítsük elménk mozgásának a tuda egy jelzés volt, hogy addig valójában tosságát, és mélyítsük az életben való nem gyakoroltunk jógát, nem jutottunk részvételünk tudatosságát, és ha ezt közelebb a jóga szellemiségéhez. nem érjük el, akkor az nem meditáció. Ha azt az élet valóságai elõli elrejtõzésre Egység és harmónia használjuk eszközként, akkor az csak menekülés az élettõl. A meditáció célja Spirituális értelemben a jóga szellemisé a tudatosság élénkítése, az észlelés terü ge az egység, a hétköznapi értelemben letének kiszélesítése, az alkotókészség vett harmónia. Folyamatosan küszkö lehetõségeinek felismerése, de nem dünk a kedvelt és nem kedvelt dolga pszichi kus erõk (sziddhik) megszerzése. inkkal, szenvedélyeinkkel és vágyaink A meditáció segít az elménket megsza kal. Egy lépést akarunk tenni elõre, de badítani az emlékek és a karma kö tel mindig úgy végezzük, hogy két lépést meitõl. Segít megvilágosítani az elmén teszünk hátra. Ha õszinték vagyunk ket és átalakítani azt. A jógára ebbõl a magunkkal, és megkérdezzük magunk szempontból kell tekintenünk. tól, mit értünk el a jógagyakorlások Mielõtt Ausztráliába jöttem Para ma folyamán mostanáig, mi lesz a vála ham szadzsí fogadott engem, hogy áldá szunk? A Hírlevélben megjelenő fordítások a Bihar School of Yoga kiadványából a Yoga című magazinból valók. A cikkek egyetlen részlete sem másolható, közölhe tő vagy tárolható adathordozón semmilyen 10 10

11 A külsõ társadalmi azonosulástól eltekintve Igen, kaptam beavatást, geru-t (agyag-vörös por; egy szann jászin ruhájának a színe, de röviden magát a geru színû viseletet is így nevezik) viselek, tudok meditálni és végrehajtani néhány ászanát - mi mást értünk el? Elértük a teljes jól-lét érzését, talán nem száz százalékosan, de mondjuk tíz százalékosan? Két sé geim vannak efelõl. Képesek vagyunk-e a haragunkat ellenõrzésünk alatt tartani, amikor kitör? Nem tudjuk ellenõrzésünk alatt tartani a frusztrációinkat és aggodalmainkat sem. Elveszítjük az önuralmunkat az érzelmeink erejének köszönhetõen. Ha valóban gyakoroltuk volna a jógát, akkor az élet nehéz helyzetei és problémái közül sok nem érintett volna minket úgy, ahogy eddig. Kritikus elménk folyamatosan figyeli a többi embert, próbálja megérteni, mit tesznek, hogyan viselkednek, hogyan reagálnak. Elvárjuk másoktól, hogy száz százalékot nyújtsanak számunkra, de nyújtunk-e mi száz százalékot számukra? A jóga szellemisége A jóga szellemisége a következõ: a fa a gyümölcsét másoknak adja, nem eszi meg a saját gyümölcsét. A folyó folyik, hogy mások tudjanak inni belõle, a folyó nem issza saját vizét. Az egész természet ezt az önzetlen minõséget mutatja számunkra. Mi az önzõ természet jelképe vagyunk. Ez az, ahol összeegyeztethetetlenség van köztünk és a természet, köztünk és az Isteni között. A szentek, mesterek és megvilágosultak minden tradícióból felismerték, hogy amíg tudunk egy további lépést tenni, meg tudjuk tenni a végsõ lépést is. A végsõ lépés az embert harmóniához és békéhez vezeti, és ezért itt az ideje, hogy elgondolkodjunk azon, mit is kívánunk valójában az életünktõl. Az örökkévalóság távlatában, az életünk még csak egy szempillantásig sem tart. Nyolcvan- vagy kilencvenévnyi élet még egy cseppet sem tesz ki az óceánban, azonban megvan a lehetõségünk, hogy ez idõ alatt fejlesszük az elménket, a természetünket és személyiségünket, és jobb emberré váljunk. Ez a jobb emberi lény a különféle tradíciókban megvilágosult lényként ismert, olyasvalakiként, aki elérte a nirvánát, a megszabadulást, a móksát (a születés, halál és újjászületés körforgásából történõ felszabadulást), és meghaladta önmaga korlátait. Ez az egyéni való az elme teljessége. Az elme teljessége az egó, az intellektus. Azt mondják, kezdetben fel kell használnunk saját valónk képességeit, de végül el kell hagynunk ezeket. Srí Aurobindo sokszor állította: Kez detben az értelem a barátom volt, de most már egy korlát, amit meg kell haladni. Kezdetben motiválva voltam, hogy a vágyaim által tegyek néhány lépést elõre, de most már ezek a vágyak is akadályok. Tehát, mint jóga aspiráns, mint keresõ, fel kell ismerned, hogy biztosítottak számodra az eszközök, hogy valami mássá válj, és ezeket az eszközöket használnod kell, hogy a harmónia és béke állapotát megtapasztald. Az élet célja Döntést, elhatározást (szankalpát), pozitív elkötelezettséget kell hoznunk arra vonatkozóan, hogy milyen irányba szeretnénk az életünket terelni. Egy szereteten és gyûlöleten alapuló kapcsolatunk van az élettel, a családunkkal és a bolygóval. Ez a szeretet gyûlölet kapcsolat állandóan fennáll. El tudunk-e mozdulni a szeretet felé? Ha igen, akkor ez lesz a fejlõdési irányunk. Vannak emberek, akik a gyûlölet felé mozdulnak el. Ez az õ haladási irányuk. A világ tele van démonokkal és dévákkal (istenekkel). Ha az isteni minõséggel tudsz azonosulni, akkor déva leszel, azonban, ha a démoni minõséggel azonosulsz, akkor démon leszel. A választás a tiéd. A spirituális és jógikus tradíciók szerint az isteni minõségek jobbak, mivel ezek lehetõséget biztosítanak számunkra, hogy eggyé váljunk az univerzummal, hogy összeolvasszuk lelkünket az univerzális lélekkel. Ez az életünk célja ebben a létezésben. Ahogyan élünk, akár vállalunk lemondást (szannjászát) vagy sem, akár hétköznapi életet élünk vagy sem, nem lényeges. Néhány ponton fontos a növekedéshez bizonyos körülményeket biztosítani, de végsõ soron a cél víziója egyaránt fontos mindegyikõnk számára. Az elménk kezelése, és az elme energiáinak irányítása a legnagyobb kihívás számunkra. Élj a jelenben A szívvel és a kezekkel kombinált elme az élet folyamatának a csúcsa; ez az elme és a szív egysége, és a helyes cselekvés végzésének a képessége. Jelenleg van egy rés a fej és a szív között, ezért össze kell hoznunk õket, nemcsak elméletben, hanem a gyakorlatban is, és nemcsak mint fogalmat, hanem mint tapasztalatot is. Emiatt a jóga legfontosabb tanítása az, hogy élj teljesen a jelenben és élvezd ki azt. Pusztán így cselekedve, meg tudjuk változtatni a személyiségünket, a természetünket, és egy kreatív, dinamikus, és optimista képünk lehet önmagunkról. A jól-lét és beteljesülés érzését ekkor tapasztaljuk meg. A jóga szerénnyé tesz. A bölcsesség szerénnyé tesz. Ezek a mérföldkövek. Ha úgy érzed, hogy nem szerény, hanem arrogáns vagy, tudhatod, hogy valahol letértél az útról. Ha egyszerûvé és ártatlanná tudsz válni, akkor a benned rejlõ karmák és mentális lenyomatok (szamszkárák) meghaladásának folyamatában vagy. A feladat mára, hogy próbáld élvezni a jelent egy optimista és örömteli nézettel, megpróbálva elfelejteni a tegnap megpróbáltatásait és borzalmait. Ez nem csak a mai napodat, hanem az egész életedet boldoggá teszi. Rocklyn, Ausztrália, Február Forrás: Yoga magazin, szept

12 Egészség, Harmónia és Béke Szvámi Nirandzsanánanda Szaraszvatí Hogyan határozható meg egy tökéletes emberi lény? Mit jelent az, amikor különbözõ megvilágosodott lények azt mondják, hogy megvan a képességünk arra, hogy tökéletes emberi lénynyé, egy megvilágosodott lénnyé váljunk? Erre a kérdésre a válasz nem található meg semmilyen filozófiában, hitrendszerben vagy vallásban, hanem úgy fogod megtalálni, ha megnézed saját életed folyamatát, a fogantatásodtól kezdõdõen, amikor is a szülõk nem csak fizikailag egyesültek, hanem érzelmileg is. Intenzív szerelmet és eksztázist tapasztaltak és a test magja elplántálódott, amikor a két erõ, a nõi és a férfi megtapasztalta ezt az egységet. Ez a legelsõ karmánk, a legelsõ szamszkáránk vagy benyomásunk. Lehetséges, hogy késõbb ezt összezavarjuk, de az elsõ benyomás ebben az életben egyfajta egyesülés, öröm, szeretet és közelség volt. Ha ez a tapasztalás feleleveníthetõ, akkor a megvilágosodás megtörténik, nemcsak szellemileg, hanem tudatilag és testileg is. Miután a magot elvetették az anya méhében, a sakti, a teremtés ereje válik felelõssé a mag emberi testté fejlõdésének irányításában. Ha ez a sakti tiszta, harmonikus, irányított, további jó benyomásokat, szamsz kárákat és attitûdöket biztosít, amelyek segítenek az egészség, harmónia és béke megtalálásában. Az egészség fizikai, a harmónia mentális, a béke spirituális és a tökéletes emberi lénynek az egészséges test, a harmonikus elme és a békés szellem a meghatározása. Ezt a három jelleget nézzük meg egyesével. Az egészség jógikus szempontból Jógikus szempontból a fizikai egészség a különbözõ felmerülõ fiziológiai állapotoknak a kezelése, történjen az egy egyszerû gyengélkedés vagy egy életveszélyes betegség formájában. Az egészség esetében a jóga célja nem a problémának az eltüntetése vagy meggyógyítása, hanem ezeknek az állapotoknak a kezelése. Elvégre, a testünk ki van téve a változó feltételeknek, a változó egészségi mintáknak, a változó környezetnek, és ezekre a változásokra vagy negatívan vagy pozitívan fog válaszolni. Ha a test pozitívan reagál az étrendben vagy a környezetben bekövetkezõ változásra, például a levegõszennyezésre, akkor azt fogod mondani, hogy: Nagyon erõs immunrendszerem van, és semmi sem hat rám. Egészségesnek érzem magam, erõsnek érzem magam, boldognak érzem magam. De ha a test negatívan válaszol, akkor légzési problémák, szívproblémák és egyéb tünetek jelennek meg, amiket betegségként ismerünk és azonosítunk. A célunk az, hogy a test negatív válaszait pozitívakra cseréljük fel. Ezért nem a betegség kezelése vagy gyógyítása, vagy az eltüntetése jelzi az egészséget, hanem a fiziológiai kondíció megfelelõ irányítása. Lehet, hogy életveszélyes betegségben szenvedsz, de ha képes vagy megfelelõen kezelni, akkor nem marad életveszélyes, mert felülemelkedsz rajta. Az öt test Egy másik tényezõ, amit figyelembe kell vennünk, az az, hogy bár a betegség fizikai, azonban a testünkben öt különbözõ test létezik egyszerre. Ugya núgy, ahogyan a tejben benne van a joghurt és a vaj, de nem látható addig, amíg ki nem köpülik, hasonlóan a testünknek is különbözõ kife jezõdési módjai vannak. A jóga rendszere szerint, a megnyilvánult fizikai test annamaja kósaként ismert, és ezen belül van a pránamaja kósa, az energia dimenziója. A pránamaja kósa tartalmazza a manomaja kósát, a mentális dimenziót, míg a manomaja kósán belül van a vigjánamaja kósa, a transzcendentális tudat dimenziója, és ezen a transzcendentális tudaton belül létezik az ánandamaja kósa, a mennyei boldogság test megtapasztalása. Tehát, amikor a fizikai testtel dolgozol, befolyásolod és módosítod az életerõt, az elmét, a pszichikus dimenziót és az ánandamaját is. Ez a láncreakció, amely fizikai szinten kezdõdik, tulajdonképpen a spirituális szinten fejezõdik be, és a jóga gyakorlatok, amit tanítunk az embereknek, nem csak fizikálisan segítik õket, hanem mentálisan és spirituálisan is. Ez a jógikus kezelés elgondolása, az igazi jógikus terápia, amely külsõ szinten egészséghez vezet, a mentális szinten pedig harmóniához. Az elmének ez a harmóniája a legdöntõbb tényezõ az életünkben. Hullámok az elme óceánján A gondolatok, vágyak, érzetek és érzelmek hullámok az elme óceánjának felszínén. Ezek a vrittik; nem azonosak az elmével. Az elme tiszta energia és a vrittik hullámok a felszínén, amelyek kapcsolatba lépnek a kör nyezettel és a benne lévõ emberekkel. Az elme tapasztalásai alá vannak vetve azoknak a helyzeteknek, amelyekben benne találjuk magunkat és a környezet befolyásainak, amelyeket fõleg az 12 12

13 emberek hoznak létre. A jógában azt mondjuk, hogy mi teremtjük meg a saját környezetünket, akaratlagosan, illetve néha akaratlanul is, de legtöbbször mi teremtjük õket, mert azt kívánjuk, hogy úgy legyen. Aztán amikor ez megzavarja az elme természetes állapotát, zavartsághoz és konfliktushoz vezet. Ezt a diszharmóniát kezelni kell, különben a szellemi képességek és erõsségek csökkenését eredményezi. Amikor össze vagyunk zavarodva, észrevesszük, hogy bölcsességünk nem mûködik, de amikor tiszták vagyunk, felismerjük, hogy bölcsességünk nagyon hathatós és erõs. Amikor konfliktusban vagyunk, felismerjük, hogy tudásunk nem igazán szolgál megoldásokkal és elkezdjük keresni azokat. De ha az elménk tiszta, a megoldások ott vannak anélkül, hogy bárhol keresnünk kellene õket. A zavartság és tisztaság, a konfliktus és megoldás, a tudatlanság és bölcsesség ezen kondíciói vagy állapotai az elme kifejezõdéseit képviselik, amelyek belsõk és amelyek nem kapcsolódnak semmilyen vrittihez vagy külsõ befolyáshoz. A diszharmónia egy állapotához kapcsolódnak, amely mélyen belsõ, a tudattalanban gyökerezõ mély benyomásokból, karmákból és ösztönökbõl adódik. A héj lehámozása A mentális folyamatot meg kell értenünk jógikus szempontból, ha meg akarjuk találni a tapasztalásaink mögötti megfelelõ ésszerû magyarázatot. A jóga azt mondja, hogy amikor meditálsz, meg kell találnod a vrittik forrását, vissza kell menned a külsõ tapasztalás kiinduló pontjához. Vegyük például az antar mauna gyakorlatát. Ebben a gyakorlatban kiragadunk egy gondolatot és megpróbáljuk látni a mögöttes ideát, viselkedést, érzelmi tartalmat. Ez olyan, mint a hagyma hámozása. A hagymának különbözõ rétegei vannak, és ha egyiket a másik után folyamatosan lebontod, a végén nem marad semmi. Nincs mag a közepén, csupán egyik héj a másik tetején. Ehhez hasonlóan, az elmében is különbözõ rétegek vannak, és azt mondhatjuk, hogy egy gondolat egy hagymahéjnak felel meg. Le tudod hámozni a rétegeket, és végül azt találod, hogy nincs ott semmi. Az érzés egy hagyma. A hiedelem egy hagyma. Az érzelem egy hagyma. A kötõdés egy hagyma. A hagymák nagyon fontos szerepet játszanak a spirituális életben. Tehát az antar mauna gyakorlatában a gondolat hagymáit hámozgatod, és az antar darsan gyakorlatában az érzelem hagymáit hámozgatod. Ily módon folytatod minden egyes mentális kifejezõdés tartalmának a vizsgálatát és találod ki, hogy melyiknek van köze az egóhoz, a múlékony rokon- és ellenszenvekhez, illetve látod meg, hogy van-e bennük némi harmónia. Abban a pillanatban, amikor harmóniát találsz, állj meg, mert lehámoztad a héjat, eltávolítottad a fátyolt. A harmónia és béke elérése Ami végzetül létezik az a semmi, de ezt a semmit a harmónia, béke, kiegyensúlyozottság és egyensúly állapotaként ismerhetjük fel. Amikor a semmi valamivé válik, azt hullámzásként, vrittiként észleljük. Képzelj el egy egyenes, sík pályát; ez a harmóniát jelenti. Azonban ha mozgás van ezen a sík pályán, az egyik oldaltól a másikig terjedõ kis hepe-hupák vagy hullámok formájában, akkor mindezek a különbözõ mozgások diszharmóniát, az elme vrittijeit, változásait és mintáit jelentik. Születésünk pillanatától kezdve a halálunk percéig folyamatosan hullámzunk, egyszer fent, máskor lent vagyunk, és azt mondjuk, hogy ez az élet rendje és ezen nem lehet változtatni. Azonban lehet változtatni. Lehet változtatni, feltéve, hogy képes vagy megtalálni a sík pályát. Ez a sík pálya a harmónia, amit a meditáción keresztül érünk el. A meditáció egy folyamat, de ugyanakkor egy állapot is. A meditáció egy gyakorlati rendszer, de ugyanakkor egy tapasztalás is. Az elme lecsendesítésének a folyamata, egy rendszer, amelyet gyakorolva fokozatosan viszszavonod az elmédet. Ez egy nyugalmi állapot és ennek eredményeként harmóniát tapasztalsz. Szükséges, hogy megértsük a meditáció szükségességét és értékét az életünkben, mert abban a pillanatban, hogy elértük a sík pályát, a harmóniát, a fizikai és spirituális dimenzió találkozik a mentális dimenzióban és ez egy spirituális megtapasztalás. Ez a béke, a sánti megtapasztalása. Ily módon egyszerre feded le a fizikai, a mentális és a spirituális dimenziót. Az elsõ szamszkára A fogantatásunk, a mag, a szeretet, egyesülés és eksztázis elsõ benyomása a kiindulási pontunk. Késõbb, életünk folyamán a környezet befolyásának hatására, amelyet társadalmi, családi és kulturális körülményekként ismerünk, hajlunk arra, hogy elveszítsük 13 13

14 ennek az elsõ szamszkárának a tudatosságát. Ha egyszer ez a tudatosság elvész, a test ki lesz téve a betegségeknek, és a betegség hanyatláshoz vezet, a hanyatlás pedig halálhoz. Van egy fontos hiedelem az õsi hagyományokban, amely szerint, ha képes vagy ellenõrizni és irányítani a betegséget, akkor ellenõrizni tudod a hanyatlás folyamatát és elnyered az úgynevezett örök fiatalságot. Az örök fiatalság nem azt jelenti, hogy egy 16 éves fiatal maradsz mindörökre. Az örök fiatalság azt jelenti, hogy a tested nincs kitéve a hanyatlásnak és betegségnek. Öregszel, de a sejt életereje, az odzsasz nem vész el. Még százéves korban is a képességek, az életerõ, a test erõsségei és képességei ugyanolyanok, mint egy hatvanéves esetében. Ez egy hiedelem, de elgondolkodva rajta elfogadhatjuk, hogy mindez megtörténhet. Miért történhet meg? Az elõbb említett okok miatt: a fizikai egészség, a mentális harmónia, a spirituális békesség elérése miatt, felismerve az önvaló tisztaságát, ami a szeretet, az eksztázis és az egyesülés. A filozófiában, amikor azt mondjuk, hogy a jóga célja az egység, a szellem egysége, az egyéni tudat és a magasabb tudat egysége, ez azt jelenti, hogy ráébredsz az elsõ tapasztalásra. Ekkor felismered a végsõt is, mert ez az elsõ az, amelyik áthatja az egész élettapasztalatot. Csak hámozd le a hagyma héját. Ezt megteheted az ászanák, pránájáma és meditáció gyakorlásával. A krijá jóga és a kundaliní jóga is segíthet és felgyorsíthatja a hagymahámozás folyamatát, de valójában az ászanák, a pránájámák és a meditáció a három fontos gyakorlat, amellyel felismerjük a természetünket. Ászana, pránájáma és meditáció Az ászanák nem csak mechanikus gyakorlatok, hozzájuk kell adnod a tudatosság elemét is, és el kell mélyítened a tudatosságot, miközben az ászanát végrehajtod. Csak ekkor leszel képes olyannak megismerni az ászanákat, amilyenek. Amikor elmélyül ez a tudatosság, elvisz a prána kifinomultabb rétegeihez és aztán az elme más kifinomultabb rétegeihez. Ha képes vagy egy integrált ászana, pránájáma és meditáció programot követni, rá fogsz jönni, hogy ez a három gyakorlat rengeteg adhat. A koncentráció, a tudatosság és a relaxáció egy ászana szerves részei, és amikor ezt a hármat össze tudod adni, miközben végrehajtasz egy ászanát, olyan tapasztalásod lesz, amely közelebb áll az igazi megtapasztaláshoz, amit próbálunk kihozni belõle. Ugyanez a helyzet a légzõgyakor latokkal is. Felismerték, hogy a prá nájáma aktiválja a pránikus energiát, és természetesen ennek megtételére a légzést használjuk. A légzés és a prána nagyon szoros összeköttetésben van egymással, azt mondhatjuk, hogy egyesültek. Nem tudod szétválasztani a légzést és a pránát, nem tudod szétválasztani a levegõt és a pránát. Nincs köztük elkülönülés, mégis eltérõ azonosságuk van. A légzés az oxigénnek és a szén-dioxidnak van alávetve, a levegõ szintén az oxigénnek és a szén-dioxidnak van alávetve, de a prána szabad mindkettõtõl. Az csupán energia, amely bejut a testbe. Amikor képes vagy kiegyensúlyozni ezt a prána saktit, akkor képes vagy kezelni a különbözõ fiziológiai és pszichológiai betegségeket. Miért gyakorolják emberek ezrei a Reikit manapság? Miért érdekli az embereket a prána vidjá gyakorlata? Azért, hogy megmozgassák és harmonizálják a pránájukat, mert felismerték, hogy ezek a pránák nagyon lényeges és dinamikus szerepet játszanak a fiziológiai és pszichológiai állapotok kezelésében. Ha egyszer a pránák aktiváltak, az útvonal tisztává válik az elme mélyebb rétegeihez, és a meditáció természetesen az elme mélyebb rétegeivel történik. Tehát, egy integrált programot szükséges követnünk, amelyben az ászana, pránájáma és meditáció is része a napirendünknek. Forrás: Yoga Magazine, november 14 14

15 The Flight Of The Swan Like a bird I flew, seeing the beauty of the Paradise created by You. I looked to see if I could find You in the pollen of every flower in the current of every river and in the waves of the oceans. I listened to the words of sages saying, The One you seek is within you, But I thought. How could He, who has created the whole universe, be within me?, and disbelieving, I kept on flying. As I was about to give up thinking it was all just a fantasy I came to a place where all the waters of the oceans met and ail the winds were calm where time lost its motion end my wings lost their power. Then I found myself back upon the earth with a message ringing in my heart: The One you search for outside is the real You. To see Him, look at your own Self! A new dawn broke as again I flew no longer to search, but to tell others of His eyes like the sun and moon of His voice like solemn thunder of His warmth and caress that had transformed me, and lifted me up once more to fly in the infinite sky! Paramahamsa Niranjanananda Paramahansza Nirandzsanánanda A hattyú repülése Akár egy madár szálltam én, elidõzvén az Általad teremtett Paradicsom szépségén. Figyelmesen néztem, bár Rád lelnék, Minden virág porába, Minden folyó áramlatába, És az óceánok hullámzásába. Hallgattam, amint a bölcsek azt mondják, Õ, akit keresel, benned van ám, De hogyan is lehetne bennem ám, ki az egész Univerzumot teremtette hajdanán, szálltam tovább hitetlenül így gondolván. Már majd feladtam, azt találván, hogy mindez csak az én merõ fantáziám, egy helyre értem én, hol az óceánok minden vize összefolyt, s lecsendesítve a szeleket, minden nyugodt volt, hol az idõnek abbamaradt a múlása, s két szárnyamnak megszûnt minden hatalma. Ekkor magamat a földön találtam, szívemben egy üzenettel visszhangzottan: Akit kint keresel az a te igazi önmagad. S hogy lássad Õt, nézd meg a saját Önvalód! Új hajnal pirkadt, amint ismét szárnyra kaptam, nem azért, hogy kutassak, hanem, hogy meséljek másoknak az Õ ragyogó szemeirõl, akár a nap és hold, az Õ fennkölt, eget zengetõ hangjáról, az Õ melegségérõl és gondoskodásáról, mely átváltoztatott és felemelt féltve, hogy szárnyalhassak ismét a végtelen égbe. Paramahansza Nirandzsanánanda

16 kirtan rama dhuni A kirtan szövege: Rama dhuni lagee re Gopala dhuni lagee Másolat a Sankirtan címû kiadványból a Satyananda Yoga Academy Australasia engedélyével. receptek Hozzávalók: 1 kis kelkáposzta 1 kis karfiol 1 kg burgonya 4 dl búzadara 15 dkg vaj 2 evõkanál ghí 2 kiskanál ánizs 2 kiskanál majoránna 2 kiskanál köménymag 2 kiskanál római kömény 1 kiskanál csípõs paprika 1 kiskanál õrölt feketebors só Bengáli búzadarás fõzelék (upma) 10 személyre Vágjuk fel a megtisztított zöldségeket kis darabokra, és tegyük fel fõni annyi vízzel, amennyi ellepi. Olvasszuk fel a vajat egy edényben, és pirítsuk meg benne barnára a búzadarát. Amikor a zöldségek már majdnem meg fõttek, rakjuk hozzájuk a feketeborsot, a pirospaprikát, a majoránnát és a sót. Tegyük a serpenyõbe a ghít, és pirítsuk meg benne a fûszereket a következõ sor rendben: római kömény, ánizs, köménymag. A pirított fûszerkeveréket (csonsz) öntsük a fõvésben lévõ zöldségekhez, és keverjük bele. Amikor a zöldség megfõtt, tegyünk hozzá 8 dl vizet, és öntsük bele a megbarnított búzadarát. Fõzzük fedõ alatt kis lángon, míg a dara meg nem fõ. Idõnként keverjük meg. Forrón tálaljuk. Ha a végén paradicsomszeleteket keverünk bele, még finomabb lesz. A receptek Egyedi Péter A vegetárius fõzés örömei c. szakácskönyvébõl származnak. A kevésbé hétköznapi hozzávalókat/fûszereket beszerezheted országszerte bioboltokban, illetve Budapesten a Lehel téri piac indiai fûszerboltjában vagy a Fõvám téri Vásárcsarnokban. 16

17 CD- és könyvajánló JÓ GA Nidrá CD Kap ha tó a ma gyar nyel vû Jó ga Nidrá CD, amely a Szvámi Szatjánanda Szaraszvatí (In dia) ál tal ki fej lesz tett kü lön le ges mélyre la xá ci ós mód szer alap ján, a Bi har School of Yoga en gedé lyé vel ké szült. E rend kí vü li gya kor lat az aláb bi te rü le te ken al kal maz ha tó ered mé nye sen: stressz ol dás, pszi cho te rá pia, al vás za var, ok tatás, nyelv ok ta tás, al ko hol- és drog füg gõ ség, vá ran dós ság alatt, szü lés után, menst ru á ci ós za va rok, aszt ma, da ga na tos meg be te ge dé sek, gyo mor fe kély, ma gas vér nyo más, szív roham, cu kor be teg ség. A CD egy kez dõ és egy kö zép ha la dó gya kor la tot tar tal maz. Ára: 2400 fo rint + pos ta költ ség Megrendelhetõ: www. satyananda.hu KÖNYV AJÁN LÓ: Egy IGA zi BEST SEL LER Ászana PRÁNÁJÁ MA Mudrá BAND HA K a ph at ó a v il á gh ír û Bih a r School of Yoga gya kor la ti jó gaköny ve az Ászana Pránájáma Mudrá Bandha. A vi lág el sõ jógaegyetemének gyakorlati kézikönyve, amely vezeti a jógakönyvek eladási és népszerûségi listáját az egyik leg na gyobb eu ró pai piacon, Na g y-br it a nn iába n. Az Ászana, Pránájáma, Mudrá, Bandha címû könyvet nemzetkö zi szin ten az egyik leg szisz tem at ik us abb mu nk án a k t a r tjá k a jelenleg elérhetõ jóga tankönyvek kö zött. A Bi har School of Yoga által 1969-ben megjelentete t t els õ k iad á s ót a t iz e nh áro m a lk al o mm a l nyo mt á k újr a, é s szá mos nyelv re le for dí tot ták. Á tfog ó mû, a m ely é r thetõ ábr ák at mut at b e, l ép é srõ l l ép é sre vez etõ i n s tr u kc iókk a l l át el, é s a c s a k r a t ud atosít á s ré s zl eteit tar tal maz za. Irány mu ta tást ad a gya kor ló vagy ta nár szá má ra a h at h a j óg a re n ds z e r l e ge g ys z er û bb g yakorl at aitól a l e gb onyo lultabbakig. Terápiás függeléket tartalmaz orvosok vagy jógaterapeuták számára, amelyben megjelennek a legújabb jógakut at ási e re dm ények. E k iadvá ny sikeres e n e m el i a z e g yetem i tankönyvek szintjére a jóga gyakorlatainak bemutatávvsát. A könyv ára 5700 fo rint + pos ta költ ség Meg ren del he tõ: A Satyananda Yoga Hírlevél kiadója: A Satyananda Yoga Magyarországon Közhasznú Alapítvány Cím: 1131 Budapest, Pajtás utca 25. Kapcsolatfelvétel: Honlap: Mobil: A Hírlevélben megjelenõ fordítások a Bihar School of Yoga kiadványából a Yoga címû magazinból valók. A cikkek egyetlen részlete sem másolható, közölhe tõ vagy tárolható adathordozón semmilyen 17

Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK

Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK 2 HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK AZ EMLÉKEID HATÁROZNAK MEG Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek korlátozóak, mint például «nem érdemlem meg», «nem vagyok elég művelt» vagy «szegénynek születtem,

Részletesebben

Patandzsali Jóga- szútrái

Patandzsali Jóga- szútrái Patandzsali Jóga- szútrái A szamápatti Atma Center, 2010. 01.08. Gauranga Das atmacenter.hu Bevezető mantra Harih Óm Szaha návavatu Szaha nau bhunaktu Szaha vírjan karavávahaih Tédzsaszvinávadhítam asztu

Részletesebben

Patandzsali Jóga szútrái

Patandzsali Jóga szútrái Patandzsali Jóga szútrái A tudat változásai Atma Center, 2009. 09. 11. Gauranga Das atmacenter.hu Bevezető mantra Harih Óm Szaha návavatu Szaha nau bhunaktu Szaha vírjan karavávahaih Tédzsaszvinávadhítamasztu

Részletesebben

Patandzsali Jóga- szútrái

Patandzsali Jóga- szútrái Patandzsali Jóga- szútrái A szenvedés forrásai Atma Center, 2010. 02. 12. Gauranga Das atmacenter.hu Bevezető mantra Harih Óm Szaha návavatu Szaha nau bhunaktu Szaha vírjan karavávahaih Tédzsaszvinávadhítamasztu

Részletesebben

Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS. A szeretet mindenkié

Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS. A szeretet mindenkié Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS A szeretet mindenkié Előszó Szavakkal lefesteni a láthatatlant, megformálni az érinthetetlent A szó fogyatékos eszköz. Ahogy az öt emberi érzékszerv is. Kétséges, hogy

Részletesebben

1. Lecke: Bevezetés és a folyamat. elindítása

1. Lecke: Bevezetés és a folyamat. elindítása 1. Lecke: Bevezetés és a folyamat elindítása 1. Lecke: Bevezetés és a folyamat elindítása Gratulálok a döntésedhez! Kalló Melinda vagyok és üdvözöllek az első leckén! Ez egy kicsit rendhagyó tanítás lesz,

Részletesebben

Láma Csöpel A REJTETT ARC. A Belső Ösvény pecsétjei. Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai. Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar

Láma Csöpel A REJTETT ARC. A Belső Ösvény pecsétjei. Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai. Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar Láma Csöpel A REJTETT ARC A Belső Ösvény pecsétjei Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar TARTALOM Előszó 7 A Belső Ösvény és a pecsétek 9 A rejtett arc

Részletesebben

Patandzsali Jóga szútrái

Patandzsali Jóga szútrái Patandzsali Jóga szútrái A szamádhi és az Ísvara Atma Center, 2009. 11. 13. Gauranga Das atmacenter.hu Bevezető mantra HarihÓm Szaha návavatu Szaha nau bhunaktu Szaha vírjan karavávahaih Tédzsaszvinávadhítamasztu

Részletesebben

Valódi céljaim megtalálása

Valódi céljaim megtalálása Munkalap: Valódi céljaim megtalálása Dátum:... - 2. oldal - A most következő feladat elvégzésével megtalálhatod valódi CÉLJAIDAT. Kérlek, mielőtt hozzáfognál, feltétlenül olvasd el a tanfolyam 5. levelét.

Részletesebben

Patandzsali Jóga- szútrái

Patandzsali Jóga- szútrái Patandzsali Jóga- szútrái A prakriti és a purusa Atma Center, 2009.04. 09. Gauranga Das atmacenter.hu Bevezető mantra Harih Óm Szaha návavatu Szaha nau bhunaktu Szaha vírjan karavávahaih Tédzsaszvinávadhítamasztu

Részletesebben

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz.

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz. Van egy hamis adat. Íme: Az igazság fáj. Hídvégi Róbert Ez nem igaz. Persze van egy dolog, ami miatt igaznak tűnik. De nem az. Hogyan is használható? 1. Amitől jól érzed magad, abban igazság van 2. Ha

Részletesebben

Teljes rendszer, amely a jóga autentikus örökségére épül. Magában foglal minden fő jógautat:

Teljes rendszer, amely a jóga autentikus örökségére épül. Magában foglal minden fő jógautat: Paramhans Swami Maheshwarananda átfogó jógarendszere, a "Jóga a mindennapi életben" rendszer felöleli a test, az elme, a tudat és a lélek minden vonatkozását. Teljes rendszer, amely a jóga autentikus örökségére

Részletesebben

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA Mágikus SZERtartás EGÉSZséges +boldog ÉLETedért! INGYENES EGÉSZséget és boldogságot teremtő IMA Mágikus SZERtartás, amit otthonodban végezhetsz EGÉSZséges +BOLDOG életedért!

Részletesebben

Satyananda Yoga Hírlevél

Satyananda Yoga Hírlevél Satyananda Yoga Hírlevél 2007. április 27. IV. évfolyam, 4. szám Hírek, felhívások Felhívás Az Alapítvány 2006 júniusában kirándulást szervez a veszprémi Kozmucza Flóra állami gondozottak iskolája tanulói

Részletesebben

Satsang. 1. Az egyik, hogy tisztában legyünk utunkkal és célunkkal 2. A bizalom.

Satsang. 1. Az egyik, hogy tisztában legyünk utunkkal és célunkkal 2. A bizalom. Satsang Egyre nagyobb az érdeklődés a spirituális ismeretek, Az Életenergia gyakorlásával kétféle célt érhetünk el. Az egyik csakis a test számára előnyös, egészség, ellazulás stb.. A másik cél spirituális

Részletesebben

Satyananda Yoga Hírlevél

Satyananda Yoga Hírlevél Satyananda Yoga Hírlevél 2006. március 31. IV. évfolyam, 3. szám Hírek, felhívások Köszönet A Satyananda Yoga Magyarországon Alapítvány ezúton fejezi ki köszönetét mindazoknak, akik részt vettek a jótékonysági

Részletesebben

Lodzsong gyakorlatok 2 5. Küldés szeretet

Lodzsong gyakorlatok 2 5. Küldés szeretet Potova Lodzsong gyakorlatok 2 5 Küldés szeretet Amikor a meditációt végezzük, üljünk nyugodtan és lélegezzünk nyugodtan. Minden kilégzés alatt gondoljuk a következőt: A kilégzésünk olyan energia, amely

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

Satyananda Yoga Hírlevél

Satyananda Yoga Hírlevél Satyananda Yoga Hírlevél 2006. augusztus 25. IV. évfolyam, 8. szám AZ ÉV LEGFONTOSABB PROGRAMJA UTAZÁS INDIÁBA NOVEMBERBEN 2006. november 21-én kezdõdik a tizenegyedik Szat Csandi Mahájagja Szvámi Szatjánanda

Részletesebben

Életgyónáshoz. Ha hinni tudok abban, hogy Isten jó, megtalálom hozzáállásomat nehézségeimhez, sebeimhez.

Életgyónáshoz. Ha hinni tudok abban, hogy Isten jó, megtalálom hozzáállásomat nehézségeimhez, sebeimhez. Életgyónáshoz Életrendezés Nemes Ödön jezsuita atya gondolatai Alapelvek A kapcsolataimban, élethelyzeteimben, testi-lelki betegségeimben, kudarcaimban tapasztalt nehézségeimet, ne tekintsem problémának,

Részletesebben

Patandzsali Jóga szútrái

Patandzsali Jóga szútrái Patandzsali Jóga szútrái Mi a jóga? Atma Center, 2009. 08. 21. Gauranga Das atmacenter.hu Bevezető mantra Harih Óm Szaha návavatu Szaha nau bhunaktu Szaha vírjan karavávahaih Tédzsaszvinávadhítamasztu

Részletesebben

Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: www.alaje.

Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: www.alaje. Kérdés: Mit jelent az, hogy a mostban élni? Válasz: Nem a múltban élést jelenti. Nem a múltban élést, ahol negatív blokkok, negatív gondolatok, negatív érzelmek, félelmek, negatív programok, babonák, negatív

Részletesebben

Tudatos Teremtés Alapok. Erőteljes teremtő erő lakozik benned!

Tudatos Teremtés Alapok. Erőteljes teremtő erő lakozik benned! Tudatos Teremtés Alapok 1-es Modul Erőteljes teremtő erő lakozik benned! 1 Üdvözöllek! Kalló Melinda vagyok, és megtisztelő számomra hogy részese lehetek a tudatos teremtésednek. Tudatos teremtés alapok:

Részletesebben

Egység Hírlevél 45. szám

Egység Hírlevél 45. szám Egység Hírlevél 45. szám Különleges meditáció Sri Amma Bhagavannal Sri Amma Janmadinája (születésnapja) alkalmából különleges meditáció lesz Sri Amma Bhagavannal augusztus 15-én, magyar idő szerint reggel

Részletesebben

Tiltott gyümölcs ÚJ generációs tanítások alkalmazása az ÉLETedben

Tiltott gyümölcs ÚJ generációs tanítások alkalmazása az ÉLETedben Tiltott gyümölcs ÚJ generációs tanítások alkalmazása az ÉLETedben CSAKRA- és MERIDIÁN-tisztító módszer IMÁval INGYENES CSAKRA- és MERIDIÁNtisztítás +harmonizálás IMÁVAL Tested, Lelked, Szellemed, Érzelmeid,

Részletesebben

AZ ELME RÉTEGEI DIAGRAM

AZ ELME RÉTEGEI DIAGRAM AZ ELME RÉTEGEI DIAGRAM "Vágyad éppúgy helyreállítja az igazságot, ahogy az igazság elvesztése is egy vágyadnak volt köszönhető. A csodák tanítása, Törzsszöveg, 20. VIII. 1.2. A. Amikor arra gondolok:

Részletesebben

SCHUMANN CHAMISSO. Frauenliebe und Leben. Asszonyszerelem, asszonysors

SCHUMANN CHAMISSO. Frauenliebe und Leben. Asszonyszerelem, asszonysors SCHUMANN CHAMISSO Frauenliebe und Leben Op. 42 Asszonyszerelem, asszonysors Frauenliebe und leben Asszonyszerelem, asszonysors Op.42 1. Mióta láttam őt, vaknak hiszem magam, Bárhová is nézek, csak őt látom;

Részletesebben

A pénzről- és a közösségről

A pénzről- és a közösségről A pénzről- és a közösségről (Hetedik nyilvánosságra hozott csatornázás: Öreg és Margaréta. 2009 febr. 27.) Margaréta látja azt az épület-modellt, - Dobogókő központi helyén, amit korábban megálmodott.

Részletesebben

Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet

Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet Tartalom Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet 1. fejezet: Egy új szemlélet Minden vágyad meghallgatásra talál, és

Részletesebben

Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK

Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 1. fejezet: A gyülekezetnövekedés és az égő vágy........... 7 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK 2. fejezet: Hogyan lehet nagy dolgokat elvégezni

Részletesebben

Buddha pedig azt mondta a tanítványainak:

Buddha pedig azt mondta a tanítványainak: Buddha egy fa alatt ült, és a tanítványainak magyarázott. Odament hozzá egy férfi, és beleköpött az arcába. Buddha megtörölte az arcát, és visszakérdezett: - És most?akarsz még mondani valamit? A férfi

Részletesebben

SZKB_207_09. Kell egy csapat! I.

SZKB_207_09. Kell egy csapat! I. SZKB_207_09 Kell egy csapat! I. diak09.indd 55 2006.12.09. 22:01:12 DIÁKMELLÉKLET KELL EGY CSAPAT! I. 7. ÉVFOLYAM 57 DIÁKMELLÉKLET D1 Feladatlap a csoportmunkához b) A táblázat második oszlopában szereplő

Részletesebben

Anyssa. Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek

Anyssa. Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek Anyssa Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek Szeretettel köszöntöm! Távolsági hívás, avagy üzen a lélek: könyvemnek miért ezt a címet adtam? Földi és misztikus értelemben is, jól értelmezhető. Pont ezért,

Részletesebben

Én Istenem! Miért hagytál el engem?

Én Istenem! Miért hagytál el engem? Édes Illat Én Istenem! Miért hagytál el engem? Sóhajtotta Jézus, miközben a fakereszten felfüggesztve, vércseppek csöpögtek végig a testén. És akkor, nem lélegzett többet. Nem, te voltál minden reményem!

Részletesebben

yymár meglévő csoport számára:

yymár meglévő csoport számára: 1. HÉT: FILIPPI 1,1 11 Tényleg Krisztushoz tartozom? Kezdjük a beszélgetést azzal, hogy feltesszük valamelyiket a következő kérdések közül a csoportnak: yykezdő csoport számára: Mi indított arra, hogy

Részletesebben

Experience hotel service. Az élményturizmus lényegében ezt jelenti legyen élményekkel teli a pihenésed!

Experience hotel service. Az élményturizmus lényegében ezt jelenti legyen élményekkel teli a pihenésed! 1 Az élményturizmus lényegében ezt jelenti legyen élményekkel teli a pihenésed! Mi az az élményturizmus? Nyaralni, túrázni, utazni mindenki másképp szokott. Van, aki spontán indul el, van, aki alaposan

Részletesebben

Az emberi kapcsolatok transzcendentális vonatkozásai

Az emberi kapcsolatok transzcendentális vonatkozásai III. LÉTKÉRDÉS KONFERENCIA EGYÜTT-LÉT. A kapcsolatok természetrajza Az emberi kapcsolatok transzcendentális vonatkozásai Sivaráma Szvámi vaisnava teológus - Mit nevezünk kapcsolatnak? - Azt a közös alapot,

Részletesebben

2014. október - november hónap

2014. október - november hónap 2014. október - november hónap Téma: A Lélek gyümölcse 5. hét Szeretet 2014. szeptember 30., kedd Tapasztald meg Isten szeretetét Ige: Drágának tartalak, és becsesnek (Ézsaiás 43,4) Max Lucado: Értékes

Részletesebben

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21 Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza IZSÁK FELESÉGET KAP Lekció: 1Mózes 24,1-21 Alapige: 1Mózes 24,7 Az Úr, az ég Istene, aki kihozott engem atyám házából és rokonságom

Részletesebben

A világ mint karmikus vízió Megjegyzések a Buddha-testek doktrínájáról Tantest Gyönyörtest Átváltozástest A Tiszta Földekről

A világ mint karmikus vízió Megjegyzések a Buddha-testek doktrínájáról Tantest Gyönyörtest Átváltozástest A Tiszta Földekről Németh Norbert eddigi előadásai 2011. január 28. Bevezetés a bardó tanításokba Nyugati és keleti hozzáállás Tibeti Halottaskönyv A helyes beállítódásról Bardókról általában Az élet utáni állapotválotzásokról

Részletesebben

30. Lecke: Engedd el és Következtetés

30. Lecke: Engedd el és Következtetés 30. Lecke: Engedd el és Következtetés 30. Lecke : Engedd el és Következtetés Fogalmak: Engedd el Az eredmény az univerzum felelőssége. Határozd meg, hogy mit akarsz megvalósítani, hogy mi a célod, majd

Részletesebben

Lelki és érzelmi egészség. Igazságban járni: 1. előadás

Lelki és érzelmi egészség. Igazságban járni: 1. előadás Igazságban járni: 1. előadás 1 1. lépés: Nevezd meg a problémát Bűn Bizonytalanság 2 Az ember öt dimenziója Szellemi Erkölcsi Társadalmi Pszichológi ai Biológiai 3 A teremtek sorrend Lélek (lelki) Jellem

Részletesebben

Az én párom. Az én Párom. Albert-Bernáth Annamária. 1 Copyright Theta Műhely

Az én párom. Az én Párom. Albert-Bernáth Annamária. 1 Copyright Theta Műhely Az én Párom Albert-Bernáth Annamária 1 Copyright Theta Műhely Spirituálisan fejlett, fejlődni képes, és fejlődni akaró Férfi/Nő. Számomra hiteles a spirituális tudása, az Én tudásom is Neki, ezért kölcsönösen

Részletesebben

Ballagási ünnepség

Ballagási ünnepség Felelős szerkesztő: Breznay Gáborné Írta és szerkesztette: Molnár Máté Fotókat készítette: Lajos Abigél és Róka Zsófia Ballagási ünnepség 2016.04.29. Igen, elballagtak a SZISZKI végzős diákjai is. Könny,

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A földműves és a mag

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A földműves és a mag A Biblia gyermekeknek bemutatja A földműves és a mag Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

MEDIÁCIÓS KÉPZÉS. Szükségünk van másokra, hogy önmagunk lehessünk C. G. Jung. Dr. Fellegi Borbála dr. Vajna Virág

MEDIÁCIÓS KÉPZÉS. Szükségünk van másokra, hogy önmagunk lehessünk C. G. Jung. Dr. Fellegi Borbála dr. Vajna Virág MEDIÁCIÓS KÉPZÉS Szükségünk van másokra, hogy önmagunk lehessünk C. G. Jung Dr. Fellegi Borbála dr. Vajna Virág A MEDIÁTOR KÉPESSÉGEI Objektivitás: mindkét felet erősíteni, támogatni, még akkor is, ha

Részletesebben

http://www.onenessuniversity.org/index.php/webcasts/webcast-player

http://www.onenessuniversity.org/index.php/webcasts/webcast-player http://www.onenessuniversity.org/index.php/webcasts/webcast-player Bepillantás a bensőnkbe nkbe Általában az emberek úgy definiálják Istent, mint aki mindenütt jelen van, aki mindentudó, mindenható, és

Részletesebben

A kompetenstől, az elkötelező vezetésig

A kompetenstől, az elkötelező vezetésig A kompetenstől, az elkötelező vezetésig Gondoljon egy eseményre az elmúlt időszakból, ami pozitív érzéseket keltett Önben! Megvan? Mi az a pozitív érzés? Ízlelgesse raktározza el! Miről fogunk beszélgetni?

Részletesebben

Évindító - 2015. Az új év egy nagy változást hozó időszak lehet, de ahhoz, hogy ez megtörténjen szükség van rád és az elhatározásaidra.

Évindító - 2015. Az új év egy nagy változást hozó időszak lehet, de ahhoz, hogy ez megtörténjen szükség van rád és az elhatározásaidra. Évindító 2015 Az új év egy nagy változást hozó időszak lehet, de ahhoz, hogy ez megtörténjen szükség van rád és az elhatározásaidra. Induljon ez az éved másként, mint eddig! Te vagy az, aki változtatni

Részletesebben

Patandzsali Jóga szútrái

Patandzsali Jóga szútrái Patandzsali Jóga szútrái Bevezető előadás Atma Center, 2009. 07. 17. Gauranga Das atmacenter.hu Bevezető mantra Harih Óm Szaha návavatu Szaha nau bhunaktu Szaha vírjan karavávahaih Tédzsaszvinávadhítamasztu

Részletesebben

Különleges meditáció Sri Amma Bhagavannal

Különleges meditáció Sri Amma Bhagavannal Egység Hírlevél 41. szám Különleges meditáció Sri Amma Bhagavannal Sri Bhagavan születésnapja (Janmadina) alkalmából különleges meditáció lesz Sri AmmaBhagavannal március 7-én, indiai idő szerint délelőtt

Részletesebben

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK Casa Balthasar, Róma, 2000-2002 Licencia dolgozat, Torontó, 2005-2007 Hivatásgondozási munka, 2007- KÉRDÉSFELTEVÉS

Részletesebben

Karácsony. Ismét itt van a Karácsony, Szeretetünk szinte lángol. A szeretet ünnepére, Tegyünk egymás örömére. Ha így élünk szeretetben,

Karácsony. Ismét itt van a Karácsony, Szeretetünk szinte lángol. A szeretet ünnepére, Tegyünk egymás örömére. Ha így élünk szeretetben, Karácsony Ismét itt van a Karácsony, Szeretetünk szinte lángol. A szeretet ünnepére, Tegyünk egymás örömére. Ha így élünk szeretetben, Boldogabb lesz minden ember. Ha szeretetem szívből adom, Ez a legnagyobb

Részletesebben

Oszlár Kálmán András. Jóga az ágyban. Tantrikus Kontinencia & Spirituális Intimitás I.

Oszlár Kálmán András. Jóga az ágyban. Tantrikus Kontinencia & Spirituális Intimitás I. Oszlár Kálmán András Jóga az ágyban Tantrikus Kontinencia & Spirituális Intimitás I. Mottó A tantra nem egy technika, hanem egy létforma, egy filozófia, ami szerint boldogan tudnak élni az emberek, és

Részletesebben

Használd tudatosan a Vonzás Törvényét

Használd tudatosan a Vonzás Törvényét Használd tudatosan a Vonzás Törvényét Szerző: Koródi Sándor 2010. Hogyan teremtheted meg életedben valóban azokat a tapasztalatokat, amikre igazán a szíved mélyén vágysz? Ebből a könyvből és a hozzá tartozó

Részletesebben

Kulcsok a megértéshez

Kulcsok a megértéshez Kulcsok a megértéshez Egyre nagyobb az érdeklődés a spirituális ismeretek, a misztikus kapcsolatok, és a nem tudományos gyógyítás iránt. Ez a tény jelzi, hogy valami történik, s ezt sok ember érzi. Valami

Részletesebben

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem jelenthetett komolyabb problémát az, hogy megértesse

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

DR OBERKAMP MÁRIA AZ AYURVÉDA ÉLETMÓD

DR OBERKAMP MÁRIA AZ AYURVÉDA ÉLETMÓD DR OBERKAMP MÁRIA AZ AYURVÉDA ÉLETMÓD Ayurvéda = Az Élet Bölcsessége Az Ayurvéda célja Az ayurvéda célja, hogy helyreállítsa az élet egyensúlyát a tökéletes elme, test működés és viselkedés révén; Az ayurvéda

Részletesebben

HÁLA KOPOGTATÁS. 1. Egészség

HÁLA KOPOGTATÁS. 1. Egészség HÁLA KOPOGTATÁS 1. Egészség Annak ellenére, hogy nem vagyok annyira egészséges, mint szeretném, teljesen és mélységesen szeretem és elfogadom a testemet így is. Annak ellenére, hogy fizikailag nem vagyok

Részletesebben

A SZOLGÁLAT BETÖLTÉSE

A SZOLGÁLAT BETÖLTÉSE A SZOLGÁLAT BETÖLTÉSE Jegyzet Jim Sanders tanításából 2009. július 19. Köszönjük Úr Jézus az áldásokat, amivel megáldottál minket, a gyógyulásokat, amit adtál nekünk, valamint az üdvösséget. Köszönjük

Részletesebben

www.varosijogi.hu MESTEREKRŐL

www.varosijogi.hu MESTEREKRŐL MESTEREKRŐL Sok szó esik a régen élt és önmagát felismerő mesterekről, ám gyakran egyfajta misztikus ködbe burkolóznak bennünk, mintha elérhetetlenek, legendák volnának, amivé mi sosem válhatunk. Számtalan

Részletesebben

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója.

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója. Takáts Péter: A TEREMTŐ EMBER Amikor kinézünk az ablakon egy természetes világot látunk, egy olyan világot, amit Isten teremtett. Ez a világ az ásványok, a növények és az állatok világa, ahol a természet

Részletesebben

Barabás Erzsébet. Titkos igazság

Barabás Erzsébet. Titkos igazság Barabás Erzsébet Titkos igazság Tudattalanság Élet és halál! Megszületni majd meghalni. Kérdés, hogy hogyan, miként és mikor vagy esetleg miért! Még meg sem születünk, már előtte kiválasztjuk az állítólagos

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

Egység. Egység. Tartalom. Megjegyzés. Az egység jelentősége, jellemzői és különböző megjelenései. Az egység szerepe ebben a műben.

Egység. Egység. Tartalom. Megjegyzés. Az egység jelentősége, jellemzői és különböző megjelenései. Az egység szerepe ebben a műben. Tartalom Az egység jelentősége, jellemzői és különböző megjelenései. Az egység szerepe ebben a műben. Megjegyzés Az egység a mű egyik alapelve. Fogalmát, különböző megjelenéseit több téma tárgyalja a műben,

Részletesebben

Angyal Mágia. Az egyik módja, hogy kívánságainkat, üzeneteinket kiküldjük az univerzumba, illetve angyalaink segítségét kérjük, gyertyamágia.

Angyal Mágia. Az egyik módja, hogy kívánságainkat, üzeneteinket kiküldjük az univerzumba, illetve angyalaink segítségét kérjük, gyertyamágia. Angyal Mágia Az egyik módja, hogy kívánságainkat, üzeneteinket kiküldjük az univerzumba, illetve angyalaink segítségét kérjük, gyertyamágia. A szertarta s menete: 1. Válassz egy szép gyertyát magadnak,

Részletesebben

A modern menedzsment problémáiról

A modern menedzsment problémáiról Takáts Péter A modern menedzsment problémáiról Ma a vezetők jelentős része két nagy problémával küzd, és ezekre még a modern a természettudományos gondolkodáson alapuló - menedzsment és HR elméletek sem

Részletesebben

Joachim Meyer. Bot. A vívás szabad lovagi és nemesi művészetének alapos leírása (1570) Fordította: Berki András

Joachim Meyer. Bot. A vívás szabad lovagi és nemesi művészetének alapos leírása (1570) Fordította: Berki András Joachim Meyer A vívás szabad lovagi és nemesi művészetének alapos leírása (1570) Bot Fordította: Berki András A botról Az ötödik, és egyben utolsó fejezete ennek a könyvnek, amiben elmagyarázom és röviden

Részletesebben

Önmenedzselés Képzés megváltozott munkaképességű személyek számára. Célok. A képzés moduljai. Első modul. Önbecslés, önbizalom fejlesztése

Önmenedzselés Képzés megváltozott munkaképességű személyek számára. Célok. A képzés moduljai. Első modul. Önbecslés, önbizalom fejlesztése Önmenedzselés Képzés megváltozott munkaképességű személyek számára Célok Segíteni a megváltozott munkaképességű személyeket abban, hogy hatékonyan kezeljék a munkahelyi stresszt, változásokat, negatív

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K!

KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! Gyakran Ismételt Kérdések a Vonzás Törvényéről 2010 KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! A kiadvány a tartalom módosítása nélkül, és a forrás pontos megjelölésével szabadon terjeszthető.

Részletesebben

AZ EURÓPAI RASSZIZMUS- ÉS INTOLERANCIA-ELLENES BIZOTTSÁG MÁSODIK JELENTÉSE MAGYARORSZÁGRÓL

AZ EURÓPAI RASSZIZMUS- ÉS INTOLERANCIA-ELLENES BIZOTTSÁG MÁSODIK JELENTÉSE MAGYARORSZÁGRÓL AZ EURÓPAI RASSZIZMUS- ÉS INTOLERANCIA-ELLENES BIZOTTSÁG MÁSODIK JELENTÉSE MAGYARORSZÁGRÓL - ELFOGADTÁK 1999. JÚNIUS 18-ÁN - ELÔSZÓ Az Európai Rasszizmus- és Intolerancia-ellenes Bizottság (ECRI) az Európa

Részletesebben

Három tanulmány a Nádí Sódhana pránájáma hatásairól

Három tanulmány a Nádí Sódhana pránájáma hatásairól S Z A K M A I F Ü Z E T E K B E L S Õ HASZNÁLATRA Három tanulmány a Nádí Sódhana pránájáma hatásairól (fordította: Parádi János) Siva Szamhita (fordították: Mezõsi Anna és Komon Erika) 1 S Z A K M A I

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

Szerintem vannak csodák

Szerintem vannak csodák Brjeska Dóra Szerintem vannak csodák De neked is tenned kell értük 2015 Bevezetés Ajánlom ezt a könyvet valakinek, aki már egy másik, sokkal békésebb helyről vigyáz ránk és segít nekünk. Így kezdődik egy

Részletesebben

Létezés a végtelenben. Pásztor Magdolna. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Létezés a végtelenben. Pásztor Magdolna. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Létezés a végtelenben Pásztor Magdolna 2014 Publio kiadó Minden jog fenntartva! ÉJELI FOHÁSZ Üres, üres vagyok, a messzeségbe rohanok. Látok egy utat, ami arany, látom a fákat, ami ezüst. Látom a holdat,

Részletesebben

Obama elnök 2014. július 18-i nyilatkozata Ukrajnáról 2014.07.18.

Obama elnök 2014. július 18-i nyilatkozata Ukrajnáról 2014.07.18. Obama elnök 2014. július 18-i nyilatkozata Ukrajnáról 2014.07.18. Elnöki nyilatkozat Ukrajnáról Fehér Ház James S. Brady sajtószoba July 18, 2014 11:52 AZ ELNÖK: Jó napot kívánok. A tegnapi napon a maláj

Részletesebben

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15.

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15. 3. tanulmány A Hegyi Beszéd április 9-15. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 15:6; Mikeás 6:6-8; Máté 5 7; 13:44-52; Lukács 6:36; Róma 7:7; 8:5-10 Amikor befejezte Jézus ezeket a beszédeket, a

Részletesebben

Civil szektor fejlesztők politikán innen, politikán túl

Civil szektor fejlesztők politikán innen, politikán túl Zsolt Péter Civil szektor fejlesztők politikán innen, politikán túl Láthattunk az elmúlt 20 évben olyan Soros pénzből fizetett választási részvételre felszólító plakátot, ahol csak magyar liberális megmondóemberek

Részletesebben

Az alábbi CD-k megvásárolhatóak a jógaközpontunkban az órák előtt vagy után.

Az alábbi CD-k megvásárolhatóak a jógaközpontunkban az órák előtt vagy után. Az alábbi CD-k megvásárolhatóak a jógaközpontunkban az órák előtt vagy után. Jóga Nidra 1. Streszoldó relaxáció CD Időtartam: 43 perc A mélylazítás hatásos jógatechnikája során a gyakorló elsajátíthatja

Részletesebben

Újjászületés - Beleszületni Isten családjába

Újjászületés - Beleszületni Isten családjába Kenneth E. Hagin Nem az a fontos, hogy melyik gyülekezetbe tartozol, hanem az, hogy melyik családba. Jézus azt tanította, hogy az embernek újjá kell születnie. A következő állítások Jézus szájából származnak:

Részletesebben

ERKÖLCSTAN. 1-4. évfolyam

ERKÖLCSTAN. 1-4. évfolyam ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak a fejlesztése,

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

Egyensúly holisztikus nézőpontból

Egyensúly holisztikus nézőpontból Egyensúly holisztikus nézőpontból Bokorünnep 2017. február 25. Összeállította: Faragóné Bircsák Márta Bevezető kisfilm linkje: https://www.youtube.com/watch?v=jsdgaqo4ssk&feature=youtu.be Témák 1. Az egyensúly

Részletesebben

A boldogság emlék* A tanulmány eredetileg előadás formájában hangzott el Pécsett, a Pszichológiai Kultúra Hete rendezvényén, 1985 októberében.

A boldogság emlék* A tanulmány eredetileg előadás formájában hangzott el Pécsett, a Pszichológiai Kultúra Hete rendezvényén, 1985 októberében. Pressing Lajos M A BOLDOGSÁG MINT MISZTÉRIUM A boldogság emlék* élyen tisztelt Hölgyeim és Uraim! 1 Arra kértek, hogy a mai estén a boldogságról beszéljek Önöknek. Én azonban nem kívánok arról szólni,

Részletesebben

A kötetet keresse az Alexandra Könyváruházakban!

A kötetet keresse az Alexandra Könyváruházakban! Élettitkok 1 Mi a szeretet? Mi a szerelem? Hogyan lehetek boldog, sikeres ember? Sokan keressük a választ az élet legnagyobb kérdéseire nap mint nap. Ranjeet Singh Dhillon segítségével azonban új nézőpontból

Részletesebben

Mester-ség. Jézus, Buddha, Krisna, a Zen mesterek, a mostani tanítók például Tolle mind ugyanazt mondták és mondják.

Mester-ség. Jézus, Buddha, Krisna, a Zen mesterek, a mostani tanítók például Tolle mind ugyanazt mondták és mondják. ÉN-MI Mester-ség Kincs Meg világosodás Mire érdemes figyelni? Változtatás elfogadás Mit jelent embernek lenni? Kinek Hány a viszonya? világ közepe van? Jézus és mi Nézőpont Átalakuló váltás kérdés Együttérzés

Részletesebben

tervo.indd 3 2008.10.22 14:27:23

tervo.indd 3 2008.10.22 14:27:23 Meglepetés # # tervo.indd 3 2008.10.22 14:27:23 S Z A B Ó M Á R I A CSILLAGJEGYEK ÉS GYÓGYÍTÁSUK «Meglepetés # 2008.10.21 13:38:58 # SZABÓ MARIA, 2008 BORÍTÓTERV CZEIZEL BALÁZS SZERKESZTÉS ERDÉLYI Z. ÁGNES

Részletesebben

Leonard Ravenhill KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE. Mindannyian odaállunk majd Krisztus ítélőszéke (díjkiosztó emelvénye) elé. (Róma 14,10) III.

Leonard Ravenhill KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE. Mindannyian odaállunk majd Krisztus ítélőszéke (díjkiosztó emelvénye) elé. (Róma 14,10) III. Leonard Ravenhill KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE Mindannyian odaállunk majd Krisztus ítélőszéke (díjkiosztó emelvénye) elé. (Róma 14,10) III. fejezet Kiadó: Missionsdienst Sonnenstrahlen D-7120 Bietigheim-Bissingen,

Részletesebben

ÖSSZJÁTÉK Család és Kapcsolati Műhely Alapítvány

ÖSSZJÁTÉK Család és Kapcsolati Műhely Alapítvány ÖSSZJÁTÉK Család és Kapcsolati Műhely Alapítvány ÖSSZJÁTÉK Család és Kapcsolati Műhely Alapítvány Mottó LÁTNI ÉS HALLANI azt, ami bennem van, és nem azt, aminek lennie kellene; ELMONDANI azt, ami érzek

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

Amire valóban szükséged van: biztonság, nyugalom és egy kevés élelem.

Amire valóban szükséged van: biztonság, nyugalom és egy kevés élelem. Isten szeretet. Szívedbe rejtette magát, hogy mindig tudd, mi a helyes, mit kell tenned. Ez a tudás személyes tudás, nem továbbadható. Ne kérj hát tanácsot senkitl! Nincs szükséged rá. De az idegen tudás

Részletesebben

A Mennyország, Isten gyönyör otthona

A Mennyország, Isten gyönyör otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyör otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Sarah S. 60/60. Történet www.m1914.org Bible

Részletesebben

Kapásod van! Figyelj! Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket.

Kapásod van! Figyelj! Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket. Kapásod van! Figyelj! Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket. János 15,16 Jézus Péter bárkáját választja, a mélyre küldi, és olyan döntést kíván tőle, amely egyedül személyes hitén

Részletesebben

Vegetarianizmus és spiritualitás

Vegetarianizmus és spiritualitás Sant Rajinder Singh Ji Maharaj Vegetarianizmus és spiritualitás Amikor a vegetáriánus táplálkozásra gondolunk, azt gyakran a fizikai testünk egészségével hozzuk összefüggésbe. Manapság sok orvos ajánlja

Részletesebben

Hosszúhetény Online. Kovács Dávid 2012. júl. 24. 11:23 Válasz #69 Szia Franciska!

Hosszúhetény Online. Kovács Dávid 2012. júl. 24. 11:23 Válasz #69 Szia Franciska! Hosszúhetény Online H.H.Franciska 2012. júl. 24. 12:00 Válasz #70 Köszi a gyors választ! Csak arra tudok gondolni, hogy nem jutott el a felajánlás az illetékesekhez, mert máskülönben biztosan éltek volna

Részletesebben