A Magyar Nemzeti Bank elnökének. 18/2014. (VI.3.) MNB rendelete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Magyar Nemzeti Bank elnökének. 18/2014. (VI.3.) MNB rendelete"

Átírás

1 A Magyar Nemzeti Bank elnökének 18/2014. (VI.3.) MNB rendelete a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló évi XVI. törvény, valamint a tőkepiacról szóló évi CXX. törvény hatálya alá tartozó engedélyezési, jóváhagyási, nyilvántartásba vételi és törlési eljárások, valamint bejelentések tekintetében alkalmazandó elektronikus űrlap tartalmára, formájára vonatkozó részletes szabályokról A Magyar Nemzeti Bankról szóló évi CXXXIX. törvény 173. d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló évi CXXXIX. törvény 4. (9) bekezdésében foglalt feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el: 1. (1) E rendelet hatálya a Magyar Nemzeti Bankról szóló évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: MNB tv.) 59. (4) bekezdésében meghatározott jogszabályok közül a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló évi XVI. törvény (a továbbiakban: Kbftv.), valamint a tőkepiacról szóló évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt.) hatálya alá tartozó engedélyezési, jóváhagyási, nyilvántartásba vételi és törlési eljárások, valamint bejelentések tekintetében azon kérelmek, illetve bejelentések megtételére terjed ki, amelyekhez kapcsolódóan e rendelet elektronikus űrlap vagy ÁNYK-űrlap alkalmazását írja elő. (2) E rendelet hatálya azon személyekre és szervezetekre terjed ki, amelyek az (1) bekezdés szerinti ügyekben a kérelem benyújtására jogosultak, illetve a bejelentés megtételére kötelezettek. 2. E rendelet alkalmazásában: 1. ABA: Kbftv. 4. (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott kollektív befektetési forma; 2. ABAK: a Kbftv. 4. (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott befektetési alapkezelő; 3. ÁÉKBV: a Kbftv. 4. (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott fogalom; 4. ÁÉKBV-alapkezelő: a Kbftv. 4. (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott befektetési alapkezelő; 5. ajánlattevő: a) a 7. (2) bekezdés, a 11. (2) és (3) bekezdés tekintetében a Tpt. 5. (1) bekezdés 2. pont a) alpontjában meghatározott személy, 1

2 b) a 11. (8) és (9) bekezdés tekintetében a Tpt. 5. (1) bekezdés 2. pont b) alpontjában meghatározott személy, 6. ÁNYK-űrlap: általános nyomtatványtervező programmal előállított, kizárólag a benyújtás céljára szolgáló űrlap; 7. befektetési alap: a Kbftv. 4. (1) bekezdés 17. pontjában meghatározott kollektív befektetési forma; 8. befektetési alapkezelő: a Kbftv 4. (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott személy; 9. cél-áékbv: a Kbftv. 4. (1) bekezdés 26. pontjában meghatározott fogalom; 10. elektronikus kapcsolattartás: a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) az MNB és az ügyfél között lévő, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 28/A. (1) bekezdés a) pont ab) alpontja szerint írásbelinek minősülő elektronikus kapcsolattartás, ide nem értve a telefaxot; 11. elektronikus űrlap: a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által kötelezően nyújtandó szolgáltatásokról szóló 83/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet pontjában meghatározott fogalom; 12. ERA rendszer: az MNB által a hiteles adatok fogadásához kialakított és üzemeltetett, biztonságos kézbesítési szolgáltatásnak minősülő elektronikus kézbesítési rendszer; 13. forgalmazó: а Tpt. 5. (1) bekezdés 51. pontjában meghatározott személy; 14. gyűjtő-áékbv: a Kbftv. 4. (1) bekezdés 48. pontjában meghatározott fogalom; 15. kibocsátó: a Tpt. 5. (1) bekezdés 67. pontjában meghatározott fogalom; 16. kizárólagos elektronikus kapcsolattartással érintett ügyek: az MNB tv. 1. mellékletében meghatározott ügyek; 17. kockázati tőkealap: a Kbftv. 4. (1) bekezdés 59. pontjában meghatározott befektetési forma; 18. magántőkealap: a Kbftv. 4. (1) bekezdés 70. pontjában meghatározott fogalom; 19. nyilvánosan forgalomba hozott értékpapír: olyan értékpapír, amelynek forgalomba hozatala nem minősül zártkörűnek; 20. zártkörűen forgalomba hozott értékpapír: olyan értékpapír, amelyet a Tpt. 14. (1) és (2) bekezdésében meghatározott feltételek valamelyikének megfelelően hoznak forgalomba. 3. (1) Az 1. (1) bekezdésében meghatározott ügyek esetében a kérelem benyújtására jogosultnak, illetve a bejelentés megtételére kötelezettnek a ban meghatározott elektronikus űrlapot vagy ÁNYK-űrlapot kell benyújtania a Magyar Nemzeti Bank elnökének az engedélyezési, jóváhagyási, nyilvántartásba vételi és törlési eljárásokban, valamint a bejelentések során alkalmazott elektronikus űrlapok benyújtásának, a szervezetek és a Magyar Nemzeti Bank közötti kizárólagos elektronikus kapcsolattartás rendjéről és technikai feltételeiről, 2

3 valamint a Magyar Nemzeti Bank által működtetett kézbesítési tárhely működtetéséről és használatáról szóló 19/2014. (VI.3.) MNB rendeletében (a továbbiakban: a technikai rendelet) foglalt szabályok szerint. (2) Amennyiben az ügyfél nevében nem természetes személy képviselő jár el, a kérelemhez, bejelentéshez az 1. mellékletben meghatározott tartalmú és formájú meghatalmazást kell mellékelni. 4. (1) A zártkörűen forgalomba hozott értékpapír kibocsátójának a Tpt. 17. (1) bekezdésében foglalt - értékpapír zártkörű forgalomba hozatalára vonatkozó - bejelentési kötelezettségét a 2. mellékletben meghatározott adattartalmú elektronikus űrlapon kell teljesítenie. (2) A nyilvánosan forgalomba hozott értékpapír kibocsátójának 1. a Tpt. 21. (3) bekezdésében foglalt a forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos bejelentési kötelezettségét a 3. mellékletben, 2. a Tpt. 22. (3) bekezdésében foglalt az értékesíteni, illetve juttatni kívánt értékpapírok számára és jellegére, valamint az értékesítés, illetőleg juttatás indokaira és részleteire vonatkozó információkat tartalmazó bejelentési kötelezettségét a 4. mellékletben, 3. a Tpt. 27. (3) bekezdésében foglalt a kibocsátott értékpapír végleges ajánlati árával, illetőleg a felajánlott értékpapír mennyiségével kapcsolatos információkra vonatkozó bejelentési kötelezettségét az 5. mellékletben, 4. a Tpt. 27. (6) bekezdésében foglalt - a forgalomba hozatal végleges feltételeivel kapcsolatos információkra vonatkozó bejelentési kötelezettségét a 6. mellékletben, 5. a Tpt. 34. (3) bekezdés c) pontjában foglalt - a tájékoztatóban szereplő egyes adatokat tartalmazó - bejelentésére vonatkozó kötelezettségét a 7. mellékletben, 6. a Tpt. 35. (5) bekezdésében foglalt - a kereskedelmi kommunikáció tervezetére vonatkozó - bejelentési kötelezettségét a 8. mellékletben, 7. a Tpt. 44. (2) bekezdésében foglalt - az ismertető előzetes benyújtására vonatkozó - bejelentési kötelezettségét a 9. mellékletben, 8. a Tpt. 44. (5) bekezdésében foglalt - az értékpapírban foglalt jogok vagy a nyilvános forgalomba hozatalhoz készített ismertető tartalmának megváltoztatásával kapcsolatos - bejelentési kötelezettségét a 10. mellékletben, 9. a Tpt. 45. (2) bekezdésében foglalt - a hitelintézet által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír nyilvános forgalomba hozatalához, illetőleg szabályozott piacra történő bevezetéséhez készült ismertető egyes adataira vonatkozó - bejelentési kötelezettségét a 11. mellékletben, 10. az értékpapír forgalomba hozatalának eredményével kapcsolatos - a Tpt. 48. (4) bekezdésén, valamint a Tpt. 56. (4) bekezdésén és a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség részletes szabályairól szóló 24/

4 (VIII. 15.) PM rendelet (a továbbiakban: PM rendelet) 4. melléklet 1.2. pontján alapuló - bejelentési kötelezettségét a 12. mellékletben, 11. a Tpt. 55. (2) bekezdése szerinti, a szavazati jogot biztosító részvény, illetve szavazati jog megszerzéséről vagy elidegenítéséről hozzá érkező tájékoztatással kapcsolatos bejelentési kötelezettségét a 13. mellékletben, 12. a kibocsátó elérhetőségével kapcsolatos - a Tpt. 56. (4) bekezdésén és a PM rendelet 4. melléklet pontján alapuló - bejelentési kötelezettségét az 14. mellékletben, 13. а kibocsátó vezető állású személyeiben bekövetkezett változással és az újonnan megválasztott vezetőnek a kibocsátó bármely értékpapírjából tulajdonában lévő értékpapír mennyiségével kapcsolatos - a Tpt. 56. (4) bekezdésén és a PM rendelet 4. melléklet 2.5. pontján alapuló - bejelentési kötelezettségét a 15. mellékletben, 14. a kibocsátó vezető állású személyeinek a kibocsátó által kibocsátott értékpapírokból a tulajdonukban álló értékpapírokra vonatkozó tulajdoni változással kapcsolatos - a Tpt. 56. (4) bekezdésén és a PM rendelet 4. melléklet 2.6. pontján alapuló - bejelentési kötelezettségét a 16. mellékletben, 15. a kibocsátó saját kibocsátású értékpapírjának tulajdonlásában bekövetkezett változással kapcsolatos - a Tpt. 56. (4) bekezdésén és a PM rendelet 4. melléklet pontján alapuló - bejelentési kötelezettségét a 17. mellékletben, 16. a kibocsátó értékpapírjainak szabályozott piacra történő bevezetésével, kivezetésével, átvezetésével kapcsolatos - a Tpt. 56. (4) bekezdésén, valamint a Tpt. 63. (3) bekezdésén és a PM rendelet 4. melléklet 1.3. pontján alapuló - bejelentési kötelezettségét a 18. mellékletben, 17. a Tpt. 63. (3) bekezdésében foglalt - a szabályozott piacra bevezetett részvény kivezetéséről, átvezetéséről szóló döntéssel kapcsolatos - bejelentési kötelezettségét a 19. mellékletben, 18. a Tpt. 63/A. (8) bekezdésében foglalt - az eladási ajánlat tárgyát képező részvények ellenértékének szolgáltatásával kapcsolatos - bejelentési kötelezettségét a 20. mellékletben, 19. a bennfentes információk nyilvánosságra hozatalának késleltetésével kapcsolatos - a Tpt (4) bekezdés b) pontján alapuló - bejelentési kötelezettségét a 21. mellékletben, 20. a könyvvizsgáló adataival kapcsolatos - a Tpt (1) bekezdés r) pontján alapuló - bejelentési kötelezettségét a 22. mellékletben meghatározott adattartalmú elektronikus űrlapon kell teljesítenie. (3) A nyilvánosan forgalomba hozott értékpapír kibocsátója a Tpt.-ben előírt, a (2) bekezdésben nem megjelölt bejelentési kötelezettségét az MNB által működtetett hivatalosan kijelölt információtárolási rendszeren keresztül történő közzététellel teljesíti. (4) A nyilvánosan forgalomba hozott értékpapír kibocsátója tekintetében, ha legalább a , mellékletben megjelölt adattartalommal, a Tpt.-ben megjelölt határidőben a pénzügyi közvetítőrendszer felügyelete alá tartozó személyek és szervezetek törzsadat-bejelentési kötelezettségéről szóló 39/2013. (XII. 29.) MNB rendelet szerint bejelentést teljesített az MNB részére, az e rendelet szerinti bejelentési kötelezettsége is teljesítettnek tekintendő. 4

5 5. A nem természetes személy ügyfélnek a) a Tpt. 61. (1) bekezdésében foglalt - a közvetlenül és közvetve birtokolt, szavazati jogot biztosító részvény és szavazati jog arányának a Tpt. 61. (3) bekezdésében meghatározott mérték elérésére, meghaladására vagy ez alá való csökkenésére vonatkozó - bejelentési kötelezettségét a 23. mellékletben, b) a Tpt. 61. (8) bekezdésében foglalt - a nyilvánosan működő részvénytársaság nem természetes személy részvényese által a Tpt. 61. (7) bekezdése alapján figyelembe nem vett, kollektív befektetési formát megillető szavazati jogra vonatkozó - bejelentési kötelezettségét a 24. mellékletben, c) a Tpt. 74. (8) bekezdésében foglalt - az eladó elállási jogának gyakorlására vonatkozó - bejelentési kötelezettségét a 25. mellékletben, d) a Tpt ában foglalt - a vételi ajánlat eredményére vonatkozó - bejelentési kötelezettségét a 26. mellékletben, e) a Tpt ában foglalt - a vételi ajánlatba foglalt ellenérték teljesítésének vagy nem teljesítésének tényére vonatkozó - bejelentési kötelezettségét a 27. mellékletben, f) a Tpt. 76/D. (2) bekezdésében meghatározott - a vételi jog gyakorlására vonatkozó szándékkal kapcsolatos - bejelentési kötelezettségét a 28. mellékletben, g) a Tpt. 201/B. (1) bekezdésében meghatározott - a bennfentes személy által kötött ügylet adataira vonatkozó - bejelentési kötelezettségét a 29. mellékletben meghatározott adattartalmú elektronikus űrlapon kell teljesítenie. 6. A természetes személynek a) a Tpt. 61. (1) bekezdésében foglalt - a közvetlenül és közvetve birtokolt, szavazati jogot biztosító részvény és szavazati jog arányának a Tpt. 61. (3) bekezdésében meghatározott mérték elérésére, meghaladására vagy ez alá csökkenésére vonatkozó - bejelentési kötelezettségét a 30. mellékletben, b) a Tpt. 61. (8) bekezdésében foglalt - a nyilvánosan működő részvénytársaság természetes személy részvényese által a Tpt. 61. (7) bekezdése alapján figyelembe nem vett, kollektív befektetési formát megillető szavazati jogra vonatkozó - bejelentési kötelezettségét a 31. mellékletben, c) a Tpt. 74. (8) bekezdésében foglalt - az eladó elállási jogának gyakorlására vonatkozó - bejelentési kötelezettségét a 32. mellékletben, d) a Tpt ában foglalt - a vételi ajánlat eredményére vonatkozó - bejelentési kötelezettségét a 33. mellékletben, e) a Tpt ában foglalt - a vételi ajánlatba foglalt ellenérték teljesítésének vagy nem teljesítésének tényére vonatkozó - bejelentési kötelezettségét a 34. mellékletben, 5

6 f) a Tpt. 76/D. (2) bekezdésében foglalt - a vételi jog gyakorlására irányuló szándékra vonatkozó - bejelentési kötelezettségét a 35. mellékletben, g) a Tpt. 201/B. (1) bekezdésében meghatározott - a természetes személy mint bennfentes személy által kötött ügylet adataira vonatkozó - bejelentési kötelezettségét a 36. mellékletben meghatározott adattartalmú ÁNYK-űrlapot alkalmazva kell teljesítenie. 7. (1) A nyilvánosan forgalomba hozott értékpapír kibocsátójának vagy az értékpapír szabályozott piacra való bevezetését kezdeményező személynek a Tpt. 22. (6) bekezdésében foglalt - a Tpt. 22. (4) bekezdés e)-h) pontjában meghatározott esetek kapcsán a bevezetni kívánt értékpapír fajtájára, darabszámára, valamint a forgalomba hozatal okának és körülményének részleteire vonatkozó - bejelentési kötelezettségét a 37. mellékletben meghatározott adattartalmú elektronikus űrlapon kell teljesítenie. (2) A kibocsátónak, az ajánlattevőnek, az értékpapír szabályozott piacra való bevezetését kezdeményező személynek, a multilaterális kereskedési rendszerbe történő regisztrációt kezdeményező személynek, illetve a forgalmazónak a Tpt. 38. (5) bekezdésében foglalt - a tájékoztató helyesbítésével (kiegészítésével, módosításával) kapcsolatos tényre vonatkozó - bejelentési kötelezettségét a 38. mellékletben meghatározott adattartalmú elektronikus űrlapon kell teljesítenie. (3) Az árjegyzőnek a Tpt. 61. (12) bekezdés b) pontján alapuló bejelentési kötelezettségét a 39. mellékletben meghatározott adattartalmú elektronikus űrlapon kell teljesítenie. (4) A befektetési szolgáltatási, kiegészítő szolgáltatási, árutőzsdei szolgáltatási tevékenységet végző személynek a) a Tpt (1) és (3) bekezdésében meghatározott - a bennfentes kereskedelemre, illetve piacbefolyásolásra utaló adatra, tényre vagy körülményre vonatkozó - bejelentési kötelezettségét a 40. mellékletben, b) a Tpt (4) bekezdésében meghatározott - a bennfentes kereskedelem, illetve piacbefolyásolásra utaló adat, tény vagy körülmény MNB részére történő bejelentésére kijelölt személy adatainak, vagy azokban bekövetkezett változásokra vonatkozó - bejelentési kötelezettségét a 41. mellékletben meghatározott adattartalmú elektronikus űrlapon kell teljesítenie. 8. (1) A befektetési alapkezelőnek a) a Kbftv. 73. (3) bekezdésén alapuló - a zártkörű befektetési alap kezelési szabályzatának módosítására vonatkozó - bejelentési kötelezettségét a 42. mellékletben, b) a Kbftv. 83. (5) bekezdésén alapuló az egyesült kockázati tőkealapok egyesüléséről szóló jelentés megküldésére vonatkozó - bejelentési kötelezettségét a 43. mellékletben, c) a Kbftv. 83. (5) bekezdésén alapuló az egyesült magántőkealapok egyesüléséről szóló jelentés megküldésére vonatkozó - bejelentési kötelezettségét a 44. mellékletben, 6

7 d) a Kbftv. 99. (4) bekezdésén alapuló az egyesült ÁÉKBV-k egyesüléséről szóló jelentés megküldésére vonatkozó - bejelentési kötelezettségét a 45. mellékletben, e) a Kbftv (2) bekezdésén alapuló a kollektív befektetési formák szétválásáról szóló jelentés megküldésére vonatkozó - bejelentési kötelezettségét a 46. mellékletben, f) a Kbftv (3) bekezdésén alapuló - a nyilvános zárt végű befektetési alapok esetében a kibocsátási program keretében történő egyes kibocsátások végleges feltételeire vonatkozó - bejelentési kötelezettségét a 47. mellékletben, g) a Kbftv (1) bekezdésén alapuló - a befektetési jegyek folyamatos forgalmazásának szüneteltetésére vonatkozó - bejelentési kötelezettségét a 48. mellékletben, h) a Kbftv (3) bekezdésén alapuló - a befektetési jegyek folyamatos forgalmazásának felfüggesztésére vonatkozó - bejelentési kötelezettségét a 49. mellékletben, i) a Kbftv (2) bekezdésén alapuló a nem uniós ABA kollektív befektetési értékpapírjainak belföldi forgalmazása esetén a letétkezelői feladatok elvégzésére kijelölt intézményre vonatkozó bejelentési kötelezettségét az 50. mellékletben, j) a Kbftv (7) bekezdésén alapuló - az illikviddé vált eszközök elkülönítésére, az elkülönítés megszüntetésére, illetve az ezzel kapcsolatos döntés indokaira vonatkozó - bejelentési kötelezettségét az 51. mellékletben, k) a Kbftv (1) bekezdésén alapuló - a nyilvános nyílt végű befektetési alapra vonatkozó rendkívüli tájékoztatási kötelezettséggel kapcsolatos - bejelentési kötelezettségét az 52. mellékletben, l) a Kbftv (1) bekezdésén alapuló a zártkörű befektetési alap éves jelentésének megküldésére vonatkozó - bejelentési kötelezettségét az 53. mellékletben, m) a Kbftv (13) bekezdésén alapuló az ABAK forgalmazási stratégiája változása következtében a referenciatagállam változására és az új jogi képviselőre vonatkozó bejelentését az 54. mellékletben, n) a Kbftv (1) bekezdés l) pontján alapuló az általa kezelt befektetési alap Kbftv (1) bekezdés b) pontjában meghatározott - adataiban bekövetkezett változására vonatkozó - bejelentési kötelezettségét az 55. mellékletben meghatározott adattartalmú elektronikus űrlapon kell teljesítenie. (2) Az ÁÉKBV-alapkezelőnek a Kbftv (5) bekezdésén alapuló - a gyűjtő-áékbv tervezett megszüntetésére vonatkozó - bejelentési kötelezettségét az 56. mellékletben meghatározott adattartalmú elektronikus űrlapon kell teljesítenie. (3) A gyűjtő-áékbv-nek a Kbftv (3) bekezdésén alapuló - a cél-áékbv tájékoztatójára, kiemelt befektetői információjára és ezek módosításaira, valamint éves és féléves jelentéseire vonatkozó - bejelentési kötelezettségét az 57. mellékletben meghatározott adattartalmú elektronikus űrlapon kell teljesítenie. 7

8 (4) A cél-áékbv-nek a Kbftv (1) bekezdésén alapuló - a cél-áékbv kollektív befektetési értékpapírjaiba befektető gyűjtő-áékbv-re vonatkozó - bejelentési kötelezettségét az 58. mellékletben meghatározott adattartalmú elektronikus űrlapon kell teljesítenie. 9. (1) Egy elektronikus űrlapon egy vagy több adatot, vagy azok változását is be lehet jelenteni, de egy elektronikus űrlapon a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel csak egy bejelentésre kötelezettel kapcsolatban lehet bejelentési kötelezettséget teljesíteni. (2) A 8. (1) bekezdés g) és h) pontjában foglalt esetekben egy űrlapon több bejelentésre kötelezettre vonatkozó bejelentési kötelezettség is teljesíthető (3) Az elektronikus űrlaphoz vagy az ÁNYK-űrlaphoz csatolni kell az adat változását, és - amennyiben releváns - a változás hatálybalépésének időpontját alátámasztó dokumentumokat. 10. (1) Ha a bejelentés kijavítást, kiegészítést igényel - ideértve a bejelentésben foglaltak dokumentumokkal történő alátámasztását is -, az MNB a bejelentésre kötelezett személyt felszólítja ennek teljesítésére. A bejelentésre kötelezett személy a bejelentés kijavítását, kiegészítését az elektronikus űrlap vagy az ÁNYK-űrlap ismételt kitöltésével, megismételt bejelentésben teljesíti. A megismételt bejelentésben hivatkozni kell a korábbi bejelentés számára, valamint a megfelelő rovatnak tartalmaznia kell a bejelentés megismételt jellegét. (2) Ha a bejelentésre kötelezett személy önellenőrzése, belső ellenőrzése vagy egyéb lefolytatott ellenőrzése során kiderül, hogy a korábban bejelentett adatok javítása, módosítása szükséges, a bejelentésre kötelezett személynek a tény feltárásától számítva haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon belül kell az (1) bekezdésben meghatározott megismételt bejelentést megtennie. 11. (1) A kibocsátónak vagy a szabályozott piacra bevezetést kezdeményező személynek a Tpt. 22. (2) és (5) bekezdésében meghatározott dokumentumban szereplő információknak a tájékoztatóban foglalt információkkal való egyenértékűségével kapcsolatos döntés meghozatala iránti kérelmét az 59. mellékletben meghatározott adattartalmú elektronikus űrlapon, az elbíráláshoz szükséges - jogszabályban meghatározott - mellékletekkel együtt kell benyújtania. (2) A kibocsátónak, az ajánlattevőnek, az értékpapír szabályozott piacra történő bevezetését vagy az értékpapír multilaterális kereskedési rendszerbe történő regisztrációját kezdeményező személynek és a forgalmazónak a) a kibocsátási tájékoztató kiegészítése közzétételének engedélyezése iránti kérelmét a 60. mellékletben, b) az alaptájékoztató kiegészítése közzétételének engedélyezése iránti kérelmét a 61. mellékletben meghatározott adattartalmú elektronikus űrlapon, az elbíráláshoz szükséges - jogszabályban meghatározott - mellékletekkel együtt kell benyújtania. (3) A kibocsátónak, az ajánlattevőnek, az értékpapír szabályozott piacra történő bevezetését vagy az értékpapír multilaterális kereskedési rendszerbe történő regisztrációját kezdeményező személynek a) a kibocsátási tájékoztató és a hirdetmény közzétételének engedélyezése iránti kérelmét a 62. mellékletben, 8

9 b) az alaptájékoztató és a hirdetmény közzétételének engedélyezése iránti kérelmét a 63. mellékletben meghatározott adattartalmú elektronikus űrlapon, az elbíráláshoz szükséges - jogszabályban meghatározott - mellékletekkel együtt kell benyújtania. (4) A Tpt. 23. számú mellékletében meghatározott nemzetközi pénzügyi intézmény, valamint az olyan nemzetközi intézmény, amelynek az Európai Unió legalább egy tagállama a tagja, az ismertető közzétételének engedélyezése iránti kérelmét a 64. mellékletben meghatározott adattartalmú elektronikus űrlapon, az elbíráláshoz szükséges - jogszabályban meghatározott - mellékletekkel együtt kell benyújtania. (5) A helyi önkormányzatnak, az Európai Unió tagállama regionális vagy helyi önkormányzatának az általa kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, továbbá az Európai Unió tagállama regionális vagy helyi önkormányzatának az általa garantált értékpapír nyilvános forgalomba hozatalához, illetve szabályozott piacra történő bevezetéséhez készített tájékoztató, hirdetmény közzétételének engedélyezése iránti kérelmét a 65. mellékletben meghatározott adattartalmú elektronikus űrlapon, az elbíráláshoz szükséges - jogszabályban meghatározott - mellékletekkel együtt kell benyújtania. (6) A harmadik országban székhellyel rendelkező kibocsátónak a tájékoztatója közzétételének engedélyezése iránti kérelmét a 66. mellékletben meghatározott adattartalmú elektronikus űrlapon kell az elbíráláshoz szükséges - jogszabályban meghatározott - mellékletekkel együtt benyújtania. (7) A zártkörű részvénytársasággá alakuló, értékpapírt nyilvánosan forgalomba hozott kibocsátónak a nyilvánosság felé történő adatszolgáltatási kötelezettség alóli mentesítése iránti kérelmét a 67. mellékletben meghatározott adattartalmú elektronikus űrlapon kell az elbíráláshoz szükséges - jogszabályban meghatározott - mellékletekkel együtt benyújtania. (8) A nem természetes személy nyilvános ajánlattevőnek és az általa a Tpt. 68. (4) bekezdése alapján megbízott befektetési szolgáltatónak a) a vételi ajánlatának jóváhagyása iránti kérelmét a 68. mellékletben, b) a kiegészített, részletezett, módosított vételi ajánlatának jóváhagyása iránti kérelmét a 69. mellékletben meghatározott adattartalmú elektronikus űrlapon kell az elbíráláshoz szükséges - jogszabályban meghatározott - mellékletekkel együtt benyújtania. (9) A nyilvános vételi ajánlatot tevő természetes személy nyilvános ajánlattevőnek és az általa a Tpt. 68. (4) bekezdése alapján megbízott befektetési szolgáltatónak a) a vételi ajánlatának jóváhagyása iránti kérelmét a 70. mellékletben, b) a kiegészített, részletezett, módosított vételi ajánlatának jóváhagyása iránti kérelmét a 71. mellékletben meghatározott adattartalmú ÁNYK űrlapon kell, az elbíráláshoz szükséges - jogszabályban meghatározott - mellékletekkel együtt benyújtania. 9

10 12. (1) A befektetési alapkezelőnek 1. nyilvános zárt végű értékpapíralap esetén a kibocsátási tájékoztató és a hirdetmény közzétételének engedélyezésére, a kezelési szabályzat jóváhagyására irányuló kérelmét a 72. mellékletben, 2. nyilvános zárt végű értékpapíralap esetén az alaptájékoztató és a hirdetmény közzétételének engedélyezésére, a kezelési szabályzat jóváhagyására irányuló kérelmét a 73. mellékletben, 3. nyilvános zárt végű ingatlanalap esetén a kibocsátási tájékoztató és a hirdetmény közzétételének engedélyezésére, a kezelési szabályzat jóváhagyására és az ingatlanértékelővel kötött szerződés létrejöttének engedélyezésére irányuló kérelmét a 74. mellékletben, 4. nyilvános zárt végű ingatlanalap esetén az alaptájékoztató és a hirdetmény közzétételének engedélyezésére, a kezelési szabályzat jóváhagyására és az ingatlanértékelővel kötött szerződés létrejöttének engedélyezésére irányuló kérelmét a 75. mellékletben, 5. a kibocsátási tájékoztató kiegészítése közzétételének engedélyezésére irányuló kérelmét a 76. mellékletben, 6. az alaptájékoztató kiegészítése közzétételének engedélyezésére irányuló kérelmét a 77. mellékletben, 7. nyilvános nyílt végű, harmonizációja szerint ABA értékpapíralap esetén a tájékoztató, a hirdetmény, a kiemelt befektetői információ és a kezelési szabályzat jóváhagyására irányuló kérelmét a 78. mellékletben, 8. nyilvános nyílt végű, harmonizációja szerint ÁÉKBV értékpapíralap esetén a tájékoztató, a hirdetmény, a kiemelt befektetői információ és a kezelési szabályzat jóváhagyására, valamint a letétkezelői szerződés hatálybalépésének jóváhagyására irányuló kérelmét a 79. mellékletben, 9. nyilvános nyílt végű ingatlanalap esetében a tájékoztató, a hirdetmény, a kiemelt befektetői információ és a kezelési szabályzat jóváhagyására, valamint az ingatlanértékelővel kötött szerződés létrejöttének engedélyezésére irányuló kérelmét a 80. mellékletben, 10. nyilvános befektetési alap nyilvántartásba vétele iránti kérelmét a 81. mellékletben, 11. zártkörű befektetési alap nyilvántartásba vétele iránti kérelmét a 82. mellékletben, 12. a befektetési alap nyilvántartásból való törlése iránti kérelmet a 83. mellékletben, 13. határozott futamidejű befektetési alap futamidejének lejárata esetén a befektetési alap nyilvántartásból való törlése iránti kérelmét a 84. mellékletben, 14. a befektetési alap nyilvántartásból való törlése iránti kérelemét, ha arra azért kerül sor, mert a befektetők az összes befektetési jegy visszaváltására irányuló visszaváltási megbízást adtak le, a 85. mellékletben, 15. a zárt végű befektetési alap nyilvántartásból való törlése iránti kérelemét, ha arra azért kerül sor, mert az összes befektetési jegy a kezelési szabályzatban eredetileg meghatározott feltételek szerint bevonásra került, a 86. mellékletben, 10

11 16. a befektetési alap nyilvántartásból való törlése iránti kérelmét, ha arra azért kerül sor, mert a nyilvános nyílt végű befektetési alap nettó eszközértéke 3 hónapon keresztül, átlagosan nem éri el a húszmillió forintot, a 87. mellékletben, 17. a befektetési alap nyilvántartásból való törlése iránti kérelmét, ha arra azért kerül sor, mert a befektetési alap nettó eszközértéke negatívvá vált, a 88. mellékletben, 18. a befektetési alap nyilvántartásból való törlése iránti kérelmét, ha arra azért kerül sor, mert a befektetési jegyek folyamatos forgalmazása vagy a befektetési jegyek visszaváltása felfüggesztésének megszűnését követően a folyamatos forgalmazás feltételei továbbra sem biztosítottak, a 89. mellékletben, 19. nyilvános nyílt végű, harmonizációja szerint ÁÉKBV értékpapíralap esetén a letétkezelői szerződés módosítása hatálybalépésének jóváhagyása iránti kérelmét a 90. mellékletben, 20. befektetési alappal kapcsolatos megszűnési eljárás esetén az értékesítésre megállapított határidő meghosszabbításának engedélyezése iránti kérelmét a 91. mellékletben, 21. a cél-áékbv megszűnése esetén a gyűjtő-áékbv nyilvántartásból való törlése iránti kérelmét a 92. mellékletben, 22. a nyilvános befektetési alap kezelési szabályzata módosításának engedélyezése iránti kérelmét a 93. mellékletben, 23. a befektetési alap kezelése átadásának engedélyezése iránti kérelmét a 94. mellékletben 24. a nyilvános befektetési alap átalakulásához készült tájékoztató jóváhagyása iránti kérelmét a 95. mellékletben, 25. a zártkörű befektetési alap nyilvános befektetési alappá történő átalakulásának jóváhagyása iránti kérelmét a 96. mellékletben, 26 az ABA-k egyesülésének engedélyezése iránti kérelmét a 97. mellékletben, 27. az ÁÉKBV-k egyesülésének engedélyezése iránti kérelemét a 98. mellékletben, 28. a kollektív befektetési forma szétválásának engedélyezése iránti kérelmét a 99. mellékletben, 29. a kollektív befektetési forma részalapja szétválásának engedélyezése iránti kérelmét a 100. mellékletben, 30. a Kbftv. 82. (7) bekezdésében meghatározott körbe tartozó - ugyanazon befektetési alapkezelő és letétkezelő által kezelt másik befektetési alap részalapjává válást jelentő - egyesülés engedélyezése iránti kérelmét a 101. mellékletben meghatározott adattartalmú elektronikus űrlapon az elbíráláshoz szükséges - jogszabályban meghatározott - mellékletekkel együtt kell benyújtania. (2) A befektetési alapkezelőnek 1. egyesülés esetén a befektetési jegy folyamatos forgalmazása felfüggesztésének engedélyezése iránti kérelmét a 102. mellékletben, 11

12 2. a befektetési jegy folyamatos forgalmazása felfüggesztésének meghosszabbítása iránti kérelmét a 103. mellékletben, 3. az ingatlanértékelővel kötött szerződés jóváhagyása iránti kérelmét a 104. mellékletben, 4. az ingatlanértékelővel kötött szerződés módosításának jóváhagyása iránti kérelmét a 105. mellékletben, 5. a gyűjtő-áékbv cél-áékbv-be történő befektetésének engedélyezése iránti kérelmét a 106. mellékletben, 6. a cél-áékbv megszűnése esetén annak engedélyezése iránti kérelmét, hogy a gyűjtő-áékbv egy másik cél-áékbv-be fektesse eszközeinek legalább 85 százalékát, a 107. mellékletben, 7. a cél-áékbv megszűnése esetén annak engedélyezése iránti kérelmét, hogy a gyűjtő-áékbv módosítsa a kezelési szabályzatát olyan módon, hogy nem gyűjtő ÁÉKBV-ként működik tovább, a 108. mellékletben, 8. a cél-áékbv szétválása vagy másik ÁÉKBV-vel való egyesülése esetén annak engedélyezése iránti kérelmét, hogy a gyűjtő-áékbv továbbra is a cél-áékbv gyűjtő-áékbv-je maradjon, a 109. mellékletben, 9. a cél-áékbv szétválása vagy másik ÁÉKBV-vel való egyesülése esetén annak engedélyezése iránti kérelmét, hogy a gyűjtő-áékbv az egyesülés, illetve szétválás eredményeképpen létrejött másik ÁÉKBV gyűjtő ÁÉKBV-je maradjon, a 110. mellékletben, 10. a cél-áékbv szétválása vagy másik ÁÉKBV-vel való egyesülése esetén annak engedélyezése iránti kérelmét, hogy a gyűjtő-áékbv eszközeinek legalább 85 százalékát egy másik, nem az egyesülés vagy szétválás eredményeként létrejött cél-áékbv kollektív befektetési értékpapírjaiba fektesse, a 111. mellékletben, 11. a cél-áékbv szétválása, egyesülése, megszűnése esetén a gyűjtő-áékbv számára annak engedélyezése iránti kérelmét, hogy a Kbftv (4) bekezdés b) pontja, valamint a Kbftv (6) bekezdés c) pontja szerint nem gyűjtő-áékbv-ként működjön tovább, a 112. mellékletben, 12. a gyűjtő-áékbv nyilvántartásból való törlése iránti kérelmét, ha arra a cél-áékbv egyesülése vagy szétválása miatt kerül sor, a 113. mellékletben, 13. annak engedélyezése iránti kérelmét, hogy a cél-áékbv a tervezett egyesülés átvevő ÁÉKBV-je legyen, a 114. mellékletben, 14. annak engedélyezése iránti kérelmet, hogy a cél-áékbv a tervezett szétválás után létrejövő ÁÉKBV-k egyikeként lényegében változatlanul működjön tovább, a 115. mellékletben, 15. annak a befektetésnek a jóváhagyása iránti kérelmet, hogy ha a cél-áékbv a beolvadó ÁÉKBV, és az egyesülés következtében a gyűjtő ÁÉKBV az átvevő ÁÉKBV befektetőjévé válik, a 116. mellékletben, 16. annak engedélyezése iránti kérelmet, ha a gyűjtő-áékbv a szétválás eredményeként létrejövő olyan ÁÉKBV befektetővé válik, amely lényegesen különbözik a cél-áékbv-től, a 117. mellékletben 12

13 meghatározott adattartalmú elektronikus űrlapon kell az elbíráláshoz szükséges - jogszabályban meghatározott - mellékletekkel együtt benyújtania. (3) A letétkezelőnek a) a befektetési alap nyilvántartásból való törlése iránti kérelmét, ha arra azért kerül sor, mert a befektetési alapkezelő befektetési alapkezelési tevékenység végzésére jogosító engedélyét az MNB visszavonta, a 118. mellékletben b) a befektetési alap nyilvántartásból való törlése iránti kérelmét, ha arra azért kerül sor, mert az MNB kötelezte a befektetési alapkezelőt a befektetési alap kezelésének átadására, azonban a befektetési alap kezelését egyetlen befektetési alapkezelő sem veszi át, a 119. mellékletben meghatározott adattartalmú elektronikus űrlapon kell az elbíráláshoz szükséges - jogszabályban meghatározott - mellékletekkel együtt benyújtania. (4) Az ABAK-nak az arra irányuló kérelmét, hogy az általa által kezelt más EGT-államban engedélyezett uniós ABA kollektív befektetési értékpapírjait Magyarországon lakossági befektetők számára is forgalmazhassa, a 120. mellékletben meghatározott adattartalmú elektronikus űrlapon kell az elbíráláshoz szükséges - jogszabályban meghatározott - mellékletekkel együtt benyújtania. (5) Az (1) bekezdés 22. pontjában meghatározott esetben a befektetési alapkezelőnek egyidejűleg a 93. mellékletben és a 121. mellékletben meghatározott adattartalmú elektronikus űrlapokat is be kell nyújtania. 13. (1) Kizárólagos elektronikus kapcsolattartással érintett ügyek esetén, amennyiben az eljárás során az MNB a kérelmezőt az elektronikus postaládán keresztül küldött ügyiratában hiánypótlásra, a kérelem kiegészítésére vagy módosítására, a tényállás tisztázásához szükséges nyilatkozattételre, vagy a kérelemben foglaltak alátámasztására szólítja fel, a kérelmező a) a hiánypótlásra szóló felhívásnak a 122. mellékletben, b) a kérelem vagy mellékletének kiegészítésére, továbbá módosítására szóló felhívásnak a 123. mellékletben, c) a tényállás tisztázásához szükséges nyilatkozattételre szóló felszólításnak a 124. mellékletben, d) a kérelemben foglaltak alátámasztására szóló felszólításnak a 125. mellékletben meghatározott adattartalmú elektronikus űrlap kitöltésével és a technikai rendelet rendelkezései szerinti benyújtásával tesz eleget. (2) Az elektronikus űrlapon meg kell adni a kiegészítendő, módosítandó, továbbá a pótolandó, illetve a tényállás tisztázását szolgáló ügyirat alapjául szolgáló ügy számát (főszám, év), a kérelem tárgyát, az ügyintéző nevét, továbbá fel kell tölteni az előírt, mellékletként csatolandó dokumentumokat. (3) A kérelmező egyéb beadványt a 126. mellékletben meghatározott elektronikus űrlapon nyújthat be. 13

14 14. (1) Ez a rendelet a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) A 8. (1) bekezdés m) pontja és az 54. melléklet a Kbftv (13) bekezdésének hatálybalépésével egyidejűleg lép hatályba. (3) Hatályát veszti a) a befektetési alapokkal összefüggő bejelentési kötelezettségek teljesítésének tartalmi és formai feltételeiről szóló 30/2013. (XII. 16.) MNB rendelet, b) a befektetési alapokkal összefüggő kötelező elektronikus kapcsolattartással érintett eljárásokban a kapcsolattartás tartalmára és formájára vonatkozó részletes szabályokról szóló 31/2013. (XII. 16.) MNB rendelet, c) a kockázati tőkealapokkal, a kibocsátókkal és a nyilvános vételi ajánlatot tevő szervezetekkel összefüggő kötelező elektronikus kapcsolattartással érintett eljárásokban a kapcsolattartás tartalmára és formájára, valamint a nyilvános vételi ajánlatot tevő természetes személy által kezdeményezett, a vételi ajánlat jóváhagyására irányuló eljárásokban a nyilvános vételi ajánlatot tevő természetes személy által benyújtandó beadványok tartalmi és formai követelményeire vonatkozó részletes szabályokról szóló 32/2013. (XII. 16.) MNB rendelet, d) a tőkepiaci törvényben meghatározott, kizárólagos elektronikus kapcsolattartással nem érintett egyes bejelentési kötelezettségek teljesítésének tartalmi és formai feltételeiről szóló 33/2013. (XII. 16.) MNB rendelet, e) a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapír kibocsátója és a Magyar Nemzeti Bank közötti kötelező elektronikus kapcsolattartással érintett eljárásokban a kapcsolattartás tartalmára és formájára vonatkozó részletes szabályokról szóló 41/2013. (XII. 29.) MNB rendelet. (4) A 8. (1) bekezdés i) pontja és az 50. melléklet a Kbftv (2) bekezdésével egyidejűleg hatályát veszti. Dr. Matolcsy György s.k., a Magyar Nemzeti Bank elnöke 14

15 1. melléklet a 18/2014. (VI.3.) MNB rendelethez Nyilatkozat a Magyar Nemzeti Bank előtti elektronikus kapcsolattartással érintett hatósági ügyben nem természetes személy által történő képviseletre Alulírott(ak) mint a (cégjegyzékszám:, székhely:..) (a továbbiakban: Meghatalmazó) cégjegyzésre jogosult képviselője(képviselői) a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) részére az alábbi nyilatkozatot teszem(tesszük). 1. Meghatalmazom (meghatalmazzuk) a -t (cégjegyzékszám:, székhely:..) (a továbbiakban: Meghatalmazott), hogy az MNB előtti elektronikus kapcsolattartással érintett hatósági ügyben a 2. és 3. pontban meghatározott feltételekkel a Meghatalmazó nevében és helyette eljárjon. 2. A meghatalmazás az MNB előtti, alábbiakban felsorolt hatósági ügyekre (eljárásokra, bejelentésekre) vonatkozik: Konkrét ügy esetén: 2.2. Egyéb esetben 3. A Meghatalmazás a 2. pontban felsorolt hatósági ügyek tekintetében 3.1. kiterjed az elektronikus űrlap aláírására; 3.2. kiterjed az elektronikus űrlap és mellékleteinek MNB-hez történő elektronikus (üzemzavar esetében az arra vonatkozó szabályok szerinti) benyújtására; 3.3. az MNB által elektronikusan aláírt és a Meghatalmazónak címzett iratoknak az MNB által a Meghatalmazott részére biztosított kézbesítési tárhelyen (továbbiakban: ERA postaláda) történő fogadására kiterjed; nem terjed ki; 1 Ha a meghatalmazás konkrét ügyre vonatkozik és ismeri az ügy számát, kérjük ezt tüntesse fel a 2.1. pontban; egyéb esetben kérjük hivatkozzon az ügy típusának megfelelő, az MNB honlapján megtalálható listából kiválasztható elektronikus űrlap azonosítójára a 2.2 pontban. 2 Attól függően, hogy a nyilatkozatban a Meghatalmazó a vagy a pontot jelöli meg, az adott eljárásban az iratokat az MNB a Ket. 40. (7) bekezdésében foglaltakra figyelemmel a jelen meghatalmazás alapján a Meghatalmazottnak (3.3.1) vagy a Meghatalmazónak (3.3.2) kézbesíti. 15

16 3.4. kiterjed a hatósági ügyintézés során a Meghatalmazott tudomására kerülő, a Meghatalmazóval kapcsolatos személyes adatok és törvény által védett adatok kezelésére. 4. Tudomásul veszem (vesszük), hogy amennyiben a Meghatalmazás a pontban tett kézbesítési rendelkezés szerint kiterjed az ERA postaládában a Meghatalmazott részére küldött iratok fogadására, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 40. (7) bekezdésében foglaltakra figyelemmel az MNB az iratot kizárólag a Meghatalmazott részére kézbesíti annak saját ERA postaládájába, a Meghatalmazó részére azt nem küldi meg. 5. Tudomásul veszem (vesszük), hogy ha az irat MNB által a Meghatalmazott ERA postaládájában történt elhelyezését követően a Meghatalmazott az iratot nyolc napon belül nem veszi át, az iratot az ERA postaládán történt elhelyezését követő kilencedik napon kézbesítettnek kell tekinteni. 6. Jelen meghatalmazás annak aláírásától visszavonásig/ -ig érvényes. Meghatalmazó a meghatalmazás visszavonásáról írásban értesíti az MNB-t. A meghatalmazás visszavonása az erről való írásbeli értesítés hiányában az MNB irányában nem hatályos és az MNB az ebből származó károkért nem felelős. Kelt: cégszerű aláírás helye cégszerű aláírás helye 16

17 2. melléklet a 18./2014. (VI.3.) MNB rendelethez Bejelentő űrlap a Tpt. 17. (1) bekezdésében foglalt - az értékpapír zártkörű forgalomba hozatalára vonatkozó - bejelentési kötelezettség teljesítéséhez I. Alapadatok 1. A bejelentőre vonatkozó adatok 1.1. a bejelentő neve 1.2. a bejelentő címe 1.3. a bejelentő adószáma 1.4. képviselő neve 1.5. képviselő címe/székhelye 2. A bejelentés jellege 2.1. új bejelentés 2.2. megismételt bejelentés 3. A bejelentés megismétlésének alapját képező korábbi bejelentés száma II. A bejelentés tartalma 1. Kibocsátó jegyzett tőkéjének összege (forgalomba hozatalt követően) 1.1. ebből a jegyzett tőke pénzbeli mértéke 2. Értékpapír megnevezése 3. Értékpapír ISIN azonosítója 4. Értékpapír névértéke 5. Pénznem 6. Kibocsátási árfolyam 7. Pénznem 8. Értékpapír előállításának a módja 8.1. dematerializált 8.2. nyomdai 9. Forgalomba hozatal össznévértéke 17

18 10. Kibocsátási érték 11. Kibocsátás/forgalomba hozatal időpontja vagy jegyzési időszak 12. Befektetési szolgáltató megnevezése 13. Forgalomba hozatal módja jegyzés aukció egyéb 14. Forgalmazó, forgalmazók megnevezése 15. Kibocsátás jellege alapítás tőkeemelés átalakulás tőkeleszállítás részvénycsere MRP 16. Részvény esetén részvény fajtája törzs elsőbbségi osztalékelsőbbségi likvidációs hányadhoz fűződő elsőbbségi szavazatelsőbbségi vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag kijelölésére vonatkozó elsőbbségi elővásárlási jogot biztosító egyéb elsőbbségi jogot biztosító dolgozói kamatozó visszaváltható 18

19 16.2. egy részvényhez fűződő szavazati jog nem rezidensek által szerzett mennyiség rezidensek által szerzett mennyiség ebből a lakosság által szerzett mennyiség 17. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír esetén forgalomba hozatal módja kibocsátási program a kibocsátási program keretösszege adagolt kibocsátás forgalomba hozatal kamatlábak meghatározásának módja kamatmértéke futamidő kezdete futamidő vége tőketörlesztés kezdete kibocsátás megjelölt célja értékpapír jegyzők köre 18. Egyéb információ 19

20 3. melléklet a 18/2014. (VI.3.) MNB rendelethez Bejelentő űrlap a Tpt. 21. (3) bekezdésében foglalt - forgalomba hozott értékpapírokra vonatkozó - bejelentési kötelezettség teljesítéséhez I. Alapadatok 1. A bejelentőre vonatkozó adatok 1.1. a bejelentő neve 1.2. a bejelentő címe 1.3. a bejelentő adószáma 1.4. képviselő neve 1.5. képviselő címe/székhelye 2. A bejelentés jellege 2.1. új bejelentés 2.2. megismételt bejelentés 3. A bejelentés megismétlésének alapját képező korábbi bejelentés száma II. A bejelentés tartalma 1. Értékpapír megnevezése 2. Értékpapír ISIN azonosítója 3. A tájékoztató közzététele alóli mentesség, bejelentési kötelezettség oka 3.1. tizenkét hónapnál rövidebb eredeti lejáratú pénzpiaci eszköz forgalomba hozatala 3.2. nyílt végű befektetési alapra kibocsátott befektetési jegy forgalomba hozatala 3.3. értékpapír szabályozott piacra történő bevezetése esetén, ha a szabályozott piacra bevezetendő értékpapír kibocsátási összértéke tizenkét hónapon belül nem haladja meg az ötmillió eurót vagy az annak megfelelő összeget, és az ugyanazon sorozatba tartozó értékpapírt ugyanazon szabályozott piacra már bevezették 3.4. a kibocsátó korábban már forgalomba hozott részvényekkel azonos fajtájú, illetve azonos osztályba tartozó, azokat helyettesítő részvényeket bocsát ki, és az ilyen új részvények forgalomba hozatala nem jelenti a kibocsátott alaptőke növelését 3.5. az értékpapírt részvénytársaságban történő, nyilvános vételi ajánlat keretében történő befolyásszerzéssel kapcsolatban ellenértékként ajánlják fel és az értékpapírra vonatkozóan fennállnak a Tpt. 22. (2) bekezdésben meghatározott feltételek 20

A 30/2013. (XII. 16.) MNB

A 30/2013. (XII. 16.) MNB A Magyar Nemzeti Bank elnökének 30/2013. (XII. 16.) MNB rendelete16 a befektetési alapokkal összefüggő bejelentési kötelezettségek teljesítésének tartalmi és formai feltételeiről A Magyar Nemzeti Bankról

Részletesebben

Tájékoztatás az e-ügyintézés bevezetéséről

Tájékoztatás az e-ügyintézés bevezetéséről Tájékoztatás az e-ügyintézés bevezetéséről a nyilvános kibocsátók, a befektetési alapkezelők és a kockázati tőkealap-kezelők részére 2013. június 24. Bevezetés 2013. május 2. kihirdetésre kerültek egyes

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Bank elnökének. 20/2014. (VI.3.) MNB rendelete. az ISIN azonosítóról

A Magyar Nemzeti Bank elnökének. 20/2014. (VI.3.) MNB rendelete. az ISIN azonosítóról A Magyar Nemzeti Bank elnökének 20/2014. (VI.3.) MNB rendelete az ISIN azonosítóról A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 451. (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti

Részletesebben

Útmutató befektetési alapok nyilvántartásba vételéhez

Útmutató befektetési alapok nyilvántartásba vételéhez Útmutató befektetési alapok nyilvántartásba vételéhez Tartalom Irányadó jogszabályok... 3 A Felügyelet engedélyezési hatásköre... 3 Egyéb jogszabályi rendelkezések... 3 A Felügyelethez benyújtandó dokumentumok...

Részletesebben

Útmutató befektetési alapok kezelési szabályzatának módosításához

Útmutató befektetési alapok kezelési szabályzatának módosításához Útmutató befektetési alapok kezelési szabályzatának módosításához Tartalom Irányadó jogszabályok... 3 A Felügyelet engedélyezési hatásköre... 3 Egyéb jogszabályi rendelkezések... 3 A Felügyelethez benyújtandó

Részletesebben

d) szabályzata jóváhagyására irányuló eljárásban szabályzatonként 200 000 forint, az igazgatási szolgáltatási díj.

d) szabályzata jóváhagyására irányuló eljárásban szabályzatonként 200 000 forint, az igazgatási szolgáltatási díj. A Magyar Nemzeti Bank elnökének 14./2015. (V. 13.) MNB rendelete a Magyar Nemzeti Bank által a pénzügyi közvetítőrendszer felügyelete keretében, valamint a bizalmi vagyonkezelő vállalkozások tekintetében

Részletesebben

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe vételre

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe vételre amely létrejött egyrészről Lakcím/Székhely: --- Számlaszám: --- Adóazonosító jel/adószám: --- Telefonszám: --- Elektronikus levélcím: --- Postacím: --- Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő

Részletesebben

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. Ügyfél besorolás mellékletei

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. Ügyfél besorolás mellékletei Ügyfél besorolás mellékletei 1/a. számú melléklete Értesítés ügyfélbesorolásról, módosításának lehetőségeiről, és annak következményeiről Név (Cégnév): Azonosító okmány száma: Tisztelt Ügyfelünk! A befektetési

Részletesebben

FINEXT Vagyonkezelő. Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

FINEXT Vagyonkezelő. Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FINEXT Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság BENNFENTES INFORMÁCIÓKRÓL ÉS NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉRŐL ILLETVE A BENNFENTES KERESKEDELEM TILALMÁRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZATA Igazgatóság a 3/2010 (február

Részletesebben

CSENTERICS ügyvédi iroda

CSENTERICS ügyvédi iroda CSENTERICS ügyvédi iroda ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ADATOK, INFORMÁCIÓK 1.1. A társaság teljes magyar elnevezése: 1.2. A társaság külföldi elnevezése nem kötelező elem (szerződésminta

Részletesebben

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe adásra

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe adásra Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi amely létrejött egyrészről a Takarék Alapkezelő Zrt. (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045577, adószám:

Részletesebben

OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 21.) Végleges Feltételek. OJB 2009/IX sorozat 001 részlet

OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 21.) Végleges Feltételek. OJB 2009/IX sorozat 001 részlet OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 21.) Végleges Feltételek OJB 2009/IX sorozat 001 részlet minimum 10.000.000 Ft össznévértékű, Budapesti Értéktőzsdére

Részletesebben

Útmutató önkormányzati hitelviszonyt megtestesítő értékpapír nyilvános kibocsátásához készített tájékoztató és hirdetmény közzétételének

Útmutató önkormányzati hitelviszonyt megtestesítő értékpapír nyilvános kibocsátásához készített tájékoztató és hirdetmény közzétételének Útmutató önkormányzati hitelviszonyt megtestesítő értékpapír nyilvános kibocsátásához készített tájékoztató és hirdetmény közzétételének engedélyezéséhez Tartalom Irányadó jogszabályok... 3 A Felügyelet

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2011. május 26. OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNTÁRSASÁG

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2011. május 26. OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNTÁRSASÁG VÉGLEGES FELTÉTELEK 2011. május 26. OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNTÁRSASÁG Minimum 10.000.000 össznévértékű, névre szóló jelzáloglevelek forgalomba hozatala az 1.000.000.000.000 Ft keretösszegű

Részletesebben

ÜGYFÉL NYILATKOZATA A TÉNYLEGES TULAJDONOSRÓL**

ÜGYFÉL NYILATKOZATA A TÉNYLEGES TULAJDONOSRÓL** Értékpapír-, és ügyfélszámla vezetéséről szóló számlaszerződéshez kapcsolódó azonosítási adatlap JOGI SZEMÉLYEK ÉS JOGI SZEMÉLYISÉGGEL NEM RENDELKEZŐ GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK RÉSZÉRE Jelen Azonosítási adatlap

Részletesebben

ELJÁRÁSI REND A MAGYAR ÁLLAMPAPÍRPIACI REFERENCIAHOZAMOK KÉPZÉSÉRŐL

ELJÁRÁSI REND A MAGYAR ÁLLAMPAPÍRPIACI REFERENCIAHOZAMOK KÉPZÉSÉRŐL ELJÁRÁSI REND A MAGYAR ÁLLAMPAPÍRPIACI REFERENCIAHOZAMOK KÉPZÉSÉRŐL Hatályba lép: 2012. április 18. Az Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) mint az

Részletesebben

Engedélyezési eljárásra vonatkozó eljárási szabályok. Az engedélyek kiadásához a kérelmezőnek előzetesen kell az engedélykérelmet benyújtani.

Engedélyezési eljárásra vonatkozó eljárási szabályok. Az engedélyek kiadásához a kérelmezőnek előzetesen kell az engedélykérelmet benyújtani. Engedélyezési eljárásra vonatkozó eljárási szabályok I. Általános szabályok A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény (Mnbtv.) 46. -ában foglalt rendelkezések alapján az MNB hatósági eljárásaira

Részletesebben

AEGON LENGYEL PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP 2014. I. FÉLÉVES JELENTÉS

AEGON LENGYEL PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP 2014. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON LENGYEL PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Lengyel Pénzpiaci Befektetési Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője -

Részletesebben

9. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA.

9. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 9. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító (részvényes), a gazdasági társaságokról szóló 2006.

Részletesebben

Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Készült: 2013. augusztus 12. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest, Pethényi köz

Részletesebben

8. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. Alapszabály

8. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. Alapszabály 8. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály Alulírott alapítók (részvényesek), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény

Részletesebben

Alapszabály. 1. A társaság neve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

Alapszabály. 1. A társaság neve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) Alapszabály Alulírott alapítók (részvényesek), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét képező szerződésminta

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2014. október 7.

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2014. október 7. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2014. október 7. Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000.000,- Ft össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2014-2015. évi

Részletesebben

A RÉSZVÉNY-ELŐÁLLÍTÁS ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI

A RÉSZVÉNY-ELŐÁLLÍTÁS ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI A RÉSZVÉNY-ELŐÁLLÍTÁS ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI A RÉSZVÉNY-ELŐÁLLÍTÁS JOGI KÉRDÉSEI ÉS AZ ÚJ PTK. RÉSZVÉNYEKRE VONATKOZÓ ÚJ RENDELKEZÉSEI DR. TOMORI ERIKA CODEX NAPOK 2014 VÁLTOZIK-E AZ ÉRTÉKPAPÍR

Részletesebben

KÉRELEM AZ ELISMERT MUNKAVÁLLALÓI ÉRTÉKPAPÍR-JUTTATÁSI PROGRAM NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉRE

KÉRELEM AZ ELISMERT MUNKAVÁLLALÓI ÉRTÉKPAPÍR-JUTTATÁSI PROGRAM NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉRE Benyújtandó 4 példányban! példány Az elismert munkavállalói értékpapír-juttatási program szervezőjének (a továbbiakban Szervező) neve (cégneve):. székhelye:. ir. sz. levelezési címe: ir. sz. Az ügyben

Részletesebben

Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012

Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Készült: 2012. augusztus 9. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest,

Részletesebben

AEGON LENGYEL RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2013. I. FÉLÉVES JELENTÉS

AEGON LENGYEL RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2013. I. FÉLÉVES JELENTÉS 2013. I. FÉLÉVES JELENTÉS A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország kezelő Zrt., mint az AEGON Lengyel Részvény Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a befektetési alapkezelőkről és a kollektív

Részletesebben

QUANTIS HUF Likviditási Alap. Féléves jelentés 2014.

QUANTIS HUF Likviditási Alap. Féléves jelentés 2014. QUANTIS HUF Likviditási Alap Féléves jelentés 2014. Budapest, 2014. augusztus 26. Cím: H-1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 79. 5. em. Cégjegyzékszám: 01-10-046082 Telefon: (36) 1 413 2280 Fax: (36) 1

Részletesebben

Féléves jelentés. 2015 I. félév. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap

Féléves jelentés. 2015 I. félév. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap Féléves jelentés 2015 I. félév Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap A jelen féléves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap (továbbiakban: az

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Értékpapírok II. 66. lecke Csekk Fogalma: a csekk kibocsátója

Részletesebben

Féléves jelentés 2015. MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap

Féléves jelentés 2015. MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap Féléves jelentés 2015 DIALÓG MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap MNB lajstromszám: 1112-234 MNB engedélyszám: KE-III-413/2010 ISIN kód: HU0000709464 A Féléves jelentés a kollektív

Részletesebben

Útmutató vételi ajánlat jóváhagyásához

Útmutató vételi ajánlat jóváhagyásához Útmutató vételi ajánlat jóváhagyásához Tartalom Irányadó jogszabályok... 3 A Felügyelet engedélyezési hatásköre... 3 Egyéb jogszabályi háttér... 4 Az engedélyezési eljárás... Hiba! A könyvjelző nem létezik.

Részletesebben

b) változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát: 1.1. A társaság cégneve:... Zártkörűen Működő Részvénytársaság

b) változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát: 1.1. A társaság cégneve:... Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapító okirat Alulírott alapító (részvényes), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, szerződésminta alkalmazásával a következők szerint állapítja meg

Részletesebben

Az I. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek

Az I. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011 évi CXCV törvény 41 (6) bekezdés, 50 (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011 évi CXCVI törvény 3 (1) 1 pontjának való megfelelésről I Törvény erejénél

Részletesebben

IRODALOMJEGYZÉK 1) http://www.doingbusiness.org/rankings [2015. február 4.] 2) http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/01/pdf/text.pdf [2015. június 15.] 176. oldal 3) http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=maculopapularis_ki%c3%bct%c3%a9s&a

Részletesebben

A Kormány. 78/2007. (IV. 24.) Korm. r e n d e l e t e. a környezeti alapnyilvántartásról

A Kormány. 78/2007. (IV. 24.) Korm. r e n d e l e t e. a környezeti alapnyilvántartásról A Kormány 78/2007. (IV. 24.) Korm. r e n d e l e t e a környezeti alapnyilvántartásról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 110.

Részletesebben

Természetes személy(ek) befolyásoló részesedésszerzésének engedélyezésére irányuló kérelem esetén

Természetes személy(ek) befolyásoló részesedésszerzésének engedélyezésére irányuló kérelem esetén Kérdőív pénzügyi intézményben befolyásoló részesedésszerzés engedélyezéséhez a Kérelmezőnek a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 139. -ában foglalt jó üzleti

Részletesebben

A CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. 2012. AUGUSZTUS 16. NAPJÁN TARTANDÓ RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE

A CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. 2012. AUGUSZTUS 16. NAPJÁN TARTANDÓ RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE A KÖZGYŰLÉS NAPIRENDJÉN SZEREPLŐ ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS IGAZGATÓSÁGI ELŐTERJESZTÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA ÉS A NAPIRENDI PONTOKKAL KAPCSOLATOS HATÁROZATI JAVASLATOK A CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. 2012. AUGUSZTUS

Részletesebben

ELJÁRÁSI REND A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNYEK LEJÁRAT ELŐTTI - TŐZSDÉN KÍVÜLI OTC ÜGYLET KERETÉBEN TÖRTÉNŐ - MÁSODPIACI VISSZAVÁSÁRLÁSÁHOZ

ELJÁRÁSI REND A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNYEK LEJÁRAT ELŐTTI - TŐZSDÉN KÍVÜLI OTC ÜGYLET KERETÉBEN TÖRTÉNŐ - MÁSODPIACI VISSZAVÁSÁRLÁSÁHOZ ELJÁRÁSI REND A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNYEK LEJÁRAT ELŐTTI - TŐZSDÉN KÍVÜLI OTC ÜGYLET KERETÉBEN TÖRTÉNŐ - MÁSODPIACI VISSZAVÁSÁRLÁSÁHOZ Budapest, 2009. március 11. Az Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2014.

FÉLÉVES JELENTÉS 2014. FÉLÉVES JELENTÉS 2014. REÁLSZISZTÉMA MARCO POLO NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY SZÁRMAZTATOTT ALAP Féléves jelentés a 2014 év I. félévéről ALAPADATOK Alap neve: Reálszisztéma-Marco Polo Nemzetközi Részvény Származtatott

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 09VAMO Állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a 09VAMO Állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz Kitöltési útmutató a 09VAMO Állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz Az állami adóhatóság előtti eljárásban az adózónak lehetősége van arra, hogy ügyében helyette képviselője, meghatalmazottja

Részletesebben

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály Tisztelt érdeklődő! Ezt a dokumentumot tájékoztatásul tesszük közzé. Célja, hogy Ön előzetesen átlássa a társaság alapításával járó egyes adminisztratív kötelezettségeit. Magyarázó szövegeket az egyes

Részletesebben

1. Kibocsátó: FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1082 Budapest Üllői út 48. 2. (i) Sorozat megjelölése:

1. Kibocsátó: FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1082 Budapest Üllői út 48. 2. (i) Sorozat megjelölése: FHB Jelzálogbank Nyrt. Hirdetmény és Végleges Feltételek A FHB Jelzálogbank Nyrt. (cégjegyzékszám: 01-10-043638, cégbejegyzés: 1998.03.18., székhely: 1082 Budapest, Üllői út 48.) (továbbiakban: Kibocsátó,

Részletesebben

Természetes személy(ek) befolyásoló részesedésszerzésére vonatkozó bejelentés esetén

Természetes személy(ek) befolyásoló részesedésszerzésére vonatkozó bejelentés esetén Kérdőív pénzforgalmi intézményben/elektronikuspénz-kibocsátó intézményben befolyásoló részesedés szerzésének bejelentéséhez a Bejelentőnek az egyes fizetési szolgáltatókról szóló 2013. évi CCXXXV. törvény

Részletesebben

Természetes személy(ek) minősített befolyás szerzésének engedélyezésére irányuló kérelem esetén

Természetes személy(ek) minősített befolyás szerzésének engedélyezésére irányuló kérelem esetén Kérdőív pénzügyi intézményben minősített befolyásszerzés engedélyezéséhez a Kérelmezőnek a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 44/C. -ában foglalt jó üzleti hírneve

Részletesebben

A KEG Nyrt. bennfentes kereskedelemre vonatkozó irányelvei

A KEG Nyrt. bennfentes kereskedelemre vonatkozó irányelvei A KEG Nyrt. bennfentes kereskedelemre vonatkozó irányelvei Bennfentes kereskedelem és piacbefolyásolás tilalma Tilos a bennfentes kereskedelem és a piacbefolyásolás. Bennfentes kereskedelem: a) a bennfentes

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ ABSZOLÚT HOZAMÚ KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

ERSTE NYÍLTVÉGŰ ABSZOLÚT HOZAMÚ KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ ABSZOLÚT HOZAMÚ KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma:

Részletesebben

78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet a környezeti alapnyilvántartásról

78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet a környezeti alapnyilvántartásról 78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet a környezeti alapnyilvántartásról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 110. (7) bekezdés r) pontjában

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS ÉRTÉKPAPÍROK FORGALOMBA HOZATALÁNAK SZERVEZÉSÉRE amely létrejött egyrészről Név: Székhely: számlaszám: adóazonosító / adószám: mint megbízó (a továbbiakban: Kibocsátó), másrészről a

Részletesebben

Változások az alapkezelők nemzeti adatszolgáltatásában

Változások az alapkezelők nemzeti adatszolgáltatásában Változások az alapkezelők nemzeti adatszolgáltatásában Dr. Németh Pál Felügyeleti statisztikai önálló osztály 2014. November 25. Tartalom Az adatszolgáltatás módosításának főbb szempontjai Jogszabályi

Részletesebben

A Budapesti Értéktőzsde Zrt. Vezérigazgatójának 399/2014. számú határozata

A Budapesti Értéktőzsde Zrt. Vezérigazgatójának 399/2014. számú határozata A Budapesti Értéktőzsde Zrt. Vezérigazgatójának 399/2014. számú határozata A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Vezérigazgatója A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Takarék Invest Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012

Takarék Invest Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Takarék Invest Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Készült: 2012. augusztus 9. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122

Részletesebben

Részvénytársaság. A részvénytársaság olyan gazdasági társaság, amely előre meghatározott számú és névértékű

Részvénytársaság. A részvénytársaság olyan gazdasági társaság, amely előre meghatározott számú és névértékű Részvénytársaság A részvénytársaság olyan gazdasági társaság, amely előre meghatározott számú és névértékű részvényekből álló alaptőkével (jegyzett tőkével) alakul. Nyrt.: nyilvánosan működik az a részvénytársaság,

Részletesebben

Támogató döntéssel, támogatási szerződéssel/okirattal rendelkező pályázók esetén

Támogató döntéssel, támogatási szerződéssel/okirattal rendelkező pályázók esetén Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. (1) 1. pontjának való megfelelésről Támogató döntéssel, támogatási

Részletesebben

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. tv (továbbiakban Bszt.

Részletesebben

Takarék Invest Hazai Kötvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Takarék Invest Hazai Kötvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Takarék Invest Hazai Kötvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Készült: 2013. augusztus 12. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest, Pethényi köz

Részletesebben

ERSTE MEGTAKARÍTÁSI PLUSZ ALAPOK ALAPJA

ERSTE MEGTAKARÍTÁSI PLUSZ ALAPOK ALAPJA AZ ERSTE MEGTAKARÍTÁSI PLUSZ ALAPOK ALAPJA tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Nyrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-224 Hatályba

Részletesebben

Pénzügyi vállalkozásban befolyásoló részesedés megszerzésének és növelésének engedélyezése

Pénzügyi vállalkozásban befolyásoló részesedés megszerzésének és növelésének engedélyezése Pénzügyi vállalkozásban befolyásoló részesedés megszerzésének és növelésének engedélyezése I. BEFOLYÁSOLÓ RÉSZESEDÉS A befolyásoló részesedés: olyan közvetlen vagy közvetett részesedés egy vállalkozásban,

Részletesebben

ERSTE TŐKEVÉDETT ALAPOK ALAPJA

ERSTE TŐKEVÉDETT ALAPOK ALAPJA Az ERSTE TŐKEVÉDETT ALAPOK ALAPJA tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-439 Hatályba lépés: 2015.08.10.

Részletesebben

I. Számú melléklet. Elfogadó Nyilatkozat

I. Számú melléklet. Elfogadó Nyilatkozat I. Számú melléklet Elfogadó Nyilatkozat a SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI Részvénytársaság (8000 Székesfehérvár, Raktár u. 1.) valamennyi 1.000,- Ft (egyezer forint) névértékű, névre szóló, dematerializált törzsrészvényére

Részletesebben

Rendkívüli tájékoztatás

Rendkívüli tájékoztatás NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Székhely: 1147 Budapest, Telepes u. 53. Cégjegyzékszám: 01-10-043104 Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság Rendkívüli tájékoztatás A NUTEX Nyrt közleménye

Részletesebben

SYNERGON INFORMATIKAI RENDSZEREKET TERVEZŐ ÉS KIVITELEZŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ HATÁROZAT-TERVEZET

SYNERGON INFORMATIKAI RENDSZEREKET TERVEZŐ ÉS KIVITELEZŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ HATÁROZAT-TERVEZET SYNERGON INFORMATIKAI RENDSZEREKET TERVEZŐ ÉS KIVITELEZŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ HATÁROZAT-TERVEZET A TÁRSASÁG 2005 ÁPRILIS 28 29. - i KÖZGYŰLÉSÉRE A jelen előterjesztésben

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. ELŐTERJESZTÉS

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. ELŐTERJESZTÉS KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM ELŐTERJESZTÉS Az egyéni vállalkozói tevékenységhez kapcsolódó bejelentésekhez rendszeresített űrlapokról szóló 65/2009. (XII. 17.) IRM rendelet és az egyéni vállalkozói

Részletesebben

részvényfajta részvényosztály sorozat darab a részvény alapján leadható szavazat száma névértékű

részvényfajta részvényosztály sorozat darab a részvény alapján leadható szavazat száma névértékű KÖZZÉTÉTEL A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság (1113 Budapest, Bartók Béla út 152., Cg. 01-10-043872) Igazgatósága, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV.

Részletesebben

Összeférhetetlenségi nyilatkozat (természetes személy esetén)

Összeférhetetlenségi nyilatkozat (természetes személy esetén) Összeférhetetlenségi nyilatkozat (természetes személy esetén) a Rábaközi Takarékszövetkezettel esetleg fennálló, a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.),

Részletesebben

MELLÉKLETEK 1. MELLÉKLET RÉSZVÉNYESI NYILATKOZAT

MELLÉKLETEK 1. MELLÉKLET RÉSZVÉNYESI NYILATKOZAT MELLÉKLETEK 1. MELLÉKLET RÉSZVÉNYESI NYILATKOZAT Kérjük a Részvényeseket, hogy a Részvényesi Nyilatkozatot nyomtatott nagybetűkkel töltsék ki, és minden vonatkozó melléklettel együtt nyújtsák be az Elfogadóhelyen

Részletesebben

határozati javaslatait részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket.

határozati javaslatait részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket. Az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1138 Budapest, Váci út 175., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045985) ( Társaság ) Igazgatósága a gazdasági társaságokról szóló 2006.

Részletesebben

Pályázat benyújtásához. A jelen nyilatkozatot nem kell kitöltenie a következő szervezeteknek:

Pályázat benyújtásához. A jelen nyilatkozatot nem kell kitöltenie a következő szervezeteknek: Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. (1) 1. pontjának való megfelelésről Pályázat benyújtásához I.

Részletesebben

Lakossági állampapírok

Lakossági állampapírok Lakossági állampapírok Lakossági állampapír Az állampapír a legbiztonságosabb befektetési lehetőség ma Magyarországon, mert a befektetések mögött a hazai pénzügyi piacok legnagyobb és legstabilabb szereplője,

Részletesebben

TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE

TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE Számlaszerződéshez kapcsolódó azonosítási adatlap TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE Jelen Azonosítási adatlap a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10. Cg.: 01-10-041206;

Részletesebben

Közzétételi Szabályzat

Közzétételi Szabályzat Közzétételi Szabályzat ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. Utolsó frissítés: 2012. November 29. A Közzételi Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) célja, hogy a Társaság a hatályos jogszabályoknak, továbbá a nyilvánosság

Részletesebben

2014.03.20 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Maximum 3.500.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala

2014.03.20 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Maximum 3.500.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala 2014.03.20 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Maximum 3.500.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala Az ERSTE 2013-2014. évi 100.000.000.000,- Ft keretösszegű

Részletesebben

Nyilatkozat. Alulírott,...(név) részvényes.... (lakcím/székhely)

Nyilatkozat. Alulírott,...(név) részvényes.... (lakcím/székhely) Nyilatkozat Alulírott,.....(név) részvényes...... (lakcím/székhely) kijelentem, hogy azon részvényekkel, amelyek vonatkozásában jelen nyilatkozat megtételével egyidejűleg tulajdonjogom részvénykönyvbe

Részletesebben

1. Ügy megnevezése, tárgya. 2. Eljáró hatóság megnevezése, postai és elektronikus címe, telefon- és telefax száma, ügyfélfogadás rendje, ügyintéző

1. Ügy megnevezése, tárgya. 2. Eljáró hatóság megnevezése, postai és elektronikus címe, telefon- és telefax száma, ügyfélfogadás rendje, ügyintéző 1. Ügy megnevezése, tárgya A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. tv. 56. -60/C. alapján

Részletesebben

határozati javaslatait részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket. * * *

határozati javaslatait részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket. * * * Az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1055 Budapest, Honvéd u. 20/A., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045985) ( Társaság ) Igazgatósága a gazdasági társaságokról szóló 2006.

Részletesebben

Állami Nyomda Nyrt. Közgyűlési előterjesztés

Állami Nyomda Nyrt. Közgyűlési előterjesztés Állami Nyomda Nyrt. Közgyűlési előterjesztés Az Állami Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Rendkívüli közgyűlése Budapest, 2008. december 15. 1 Állami Nyomda Nyrt. Közgyűlési előterjesztés Napirend

Részletesebben

AEGON VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 2007. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 2007. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Vision Származtatott Befektetési

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2011. október 5.

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2011. október 5. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2011. október 5. Raiffeisen Bank Zártkörően Mőködı Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000.000,- Ft össznévértékő, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2011-2012. évi

Részletesebben

MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 31., cégjegyzékszám: 01-10-041712)

MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 31., cégjegyzékszám: 01-10-041712) ISMERTETŐ ÉS NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL AZ MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MFB 202006/1 KÖTVÉNYÉNEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ 1. ISMERTETŐ Az MFB Magyar Fejlesztési Bank

Részletesebben

16/1999. (XI.18.) NKÖM

16/1999. (XI.18.) NKÖM Összefoglaló a szomszédos jogok közös kezelését végző egyesületek nyilvántartásának szabályairól szóló 16/1999. (XI.18.) NKÖM rendelet módosításáról szóló rendelettervezetről A tervezett szabályozás célja

Részletesebben

minimum 10.000 darab minimum 10.000 darab

minimum 10.000 darab minimum 10.000 darab FHB Jelzálogbank Nyrt. Hirdetmény és Végleges Feltételek A FHB Jelzálogbank Nyrt. (cégjegyzékszám: 01-10-043638, cégbejegyzés: 1998.03.18., székhely: 1082 Budapest, Üllői út 48.) (továbbiakban: Kibocsátó,

Részletesebben

K&H negatív is pozitív tőkevédett származtatott zártvégű alap. 2014.évi Féléves beszámoló Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.06.30.

K&H negatív is pozitív tőkevédett származtatott zártvégű alap. 2014.évi Féléves beszámoló Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.06.30. K&H negatív is pozitív tőkevédett származtatott zártvégű alap 214.évi Féléves beszámoló Beszámolási időszak: 214.1.1-214.6.3. 213. EREDMÉNYKIMUTATÁS (eft) 5.13-12.31. I. Pénzügyi műveletek bevételei 46

Részletesebben

Public. Nyilvános. A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatóságának 68/2006. számú határozata

Public. Nyilvános. A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatóságának 68/2006. számú határozata Nyilvános A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatóságának 68/2006. számú határozata Public Resolution No. 68/2006. of the Board of Directors of the Budapest Stock Exchange Ltd.

Részletesebben

Rába Járműipari Holding Nyrt.

Rába Járműipari Holding Nyrt. Rába Járműipari Holding Nyrt. A Rába Járműipari Holding Nyrt. Igazgatóságának véleménye a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által a Társaság részvényeire tett nyilvános vételi ajánlattal kapcsolatosan A

Részletesebben

A BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐK VEZETŐ ÁLLÁSÚ SZEMÉLYEINEK ENGEDÉLYEZÉSE ÉS BEJELENTÉSE, TOVÁBBÁ EGYÉB SZEMÉLYEK BEJELENTÉSE

A BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐK VEZETŐ ÁLLÁSÚ SZEMÉLYEINEK ENGEDÉLYEZÉSE ÉS BEJELENTÉSE, TOVÁBBÁ EGYÉB SZEMÉLYEK BEJELENTÉSE A BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐK VEZETŐ ÁLLÁSÚ SZEMÉLYEINEK ENGEDÉLYEZÉSE ÉS BEJELENTÉSE, TOVÁBBÁ EGYÉB SZEMÉLYEK BEJELENTÉSE 2015. január 1. napjától a Magyar Nemzeti Bank előtti egyes engedélyezési, jóváhagyási

Részletesebben

QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyrt. H-1132 Budapest Váci út 30. 6. emelet TÁJÉKOZTATÁS. a 2014. évi rendes közgyűléséhez kapcsolódóan

QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyrt. H-1132 Budapest Váci út 30. 6. emelet TÁJÉKOZTATÁS. a 2014. évi rendes közgyűléséhez kapcsolódóan TÁJÉKOZTATÁS a 2014. évi rendes közgyűléséhez kapcsolódóan A QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1132 Budapest, Váci út 30., cégjegyzékszám: Cg.

Részletesebben

REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP 2008. FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ

REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP 2008. FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP 2008. FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ I. REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP Féléves tájékoztató 2008. I. félévéről Alapkezelő: Reálszisztéma Befektetési AlapkezelőZrt.

Részletesebben

TAKARÉK FHB APOLLO SZÁRMAZTATOTT RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

TAKARÉK FHB APOLLO SZÁRMAZTATOTT RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP DIÓFA ALAPKEZELŐ ZRT. TAKARÉK FHB APOLLO SZÁRMAZTATOTT RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Tájékoztató és kezelési szabályzat Közzétéve: 2015. december 7. Hatályos: 2015. december 7. Tartalom Tájékoztató...12 A

Részletesebben

Cégbejegyzési kérelem

Cégbejegyzési kérelem 3170 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 31. szám 4. melléklet a 12/2014. (II. 28.) KIM rendelethez 4. melléklet a.. /2014. (.) KIM rendelethez 1. A Cvhr. 1. számú mellékletének Cégbejegyzési kérelem elzésű

Részletesebben

A BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁSOK (ÁRUTŐZSDEI SZOLGÁLTATÓK) VEZETŐ ÁLLÁSÚ SZEMÉLYEINEK ENGEDÉLYEZÉSE ÉS BEJELENTÉSE, TOVÁBBÁ EGYÉB SZEMÉLYEK BEJELENTÉSE

A BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁSOK (ÁRUTŐZSDEI SZOLGÁLTATÓK) VEZETŐ ÁLLÁSÚ SZEMÉLYEINEK ENGEDÉLYEZÉSE ÉS BEJELENTÉSE, TOVÁBBÁ EGYÉB SZEMÉLYEK BEJELENTÉSE A BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁSOK (ÁRUTŐZSDEI SZOLGÁLTATÓK) VEZETŐ ÁLLÁSÚ SZEMÉLYEINEK ENGEDÉLYEZÉSE ÉS BEJELENTÉSE, TOVÁBBÁ EGYÉB SZEMÉLYEK BEJELENTÉSE 2015. január 1. napjától a Magyar Nemzeti Bank előtti

Részletesebben

Útmutató a nyomdai úton előállított értékpapírok védelmi tervének engedélyezéséhez és az értékpapírok utángyártásához

Útmutató a nyomdai úton előállított értékpapírok védelmi tervének engedélyezéséhez és az értékpapírok utángyártásához Útmutató a nyomdai úton előállított értékpapírok védelmi tervének engedélyezéséhez és az értékpapírok utángyártásához Tartalom Irányadó jogszabályok... 3 A Felügyelet engedélyezési hatásköre... 3 Egyéb

Részletesebben

7/2014. sz. vezérigazgatói utasítás a Diákhitel Központ Zrt. bennfentes kereskedelemre vonatkozó szabályzata

7/2014. sz. vezérigazgatói utasítás a Diákhitel Központ Zrt. bennfentes kereskedelemre vonatkozó szabályzata 7/2014. sz. vezérigazgatói utasítás a Diákhitel Központ Zrt. bennfentes kereskedelemre vonatkozó szabályzata A Diákhitel Központ Zrt. (a továbbiakban DK Zrt.) Felügyelőbizottságának 81/2012. (XI.21.) sz.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2013. április 12. napján tartandó 2013. évi rendes Közgyűlésére

ELŐTERJESZTÉS. Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2013. április 12. napján tartandó 2013. évi rendes Közgyűlésére ELŐTERJESZTÉS Az 2013. április 12. napján tartandó 2013. évi rendes Közgyűlésére 11. napirendi pont Tárgy: Zártkörű alaptőke-emelés elhatározása és ezzel kapcsolatos feltételes Alapszabály módosítás (II.1.

Részletesebben

Féléves Jelentés 2015.06.30.

Féléves Jelentés 2015.06.30. Féléves Jelentés 2015.06.30. Esernyőalap MNB Lajstromszám: 1111-607-2 MNB Engedélyszám: H-KE-III-397/2015 ISIN kód: HU0000714555 Féléves jelentés a kollektív befektetési formákról és kezelőikről szóló

Részletesebben

Közzétételi Szabályzat

Közzétételi Szabályzat Közzétételi Szabályzat Érvényes: 2014. szeptember 15 től Elfogadva az ALTERA Nyrt. Igazgatóságának 4/2014. (IX.15.) sz.határozatával. 1 1. Általános keretek A Közzételi Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat)

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az elektronikus ügyintézéshez rendszeresített Regisztrációs lap hoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az elektronikus ügyintézéshez rendszeresített Regisztrációs lap hoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az elektronikus ügyintézéshez rendszeresített Regisztrációs lap hoz KÉRJÜK, HOGY A REGISZTRÁCIÓS LAP KITÖLTÉSE ELŐTT A KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ T FIGYELMESEN OLVASSA EL! AZ ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉST

Részletesebben