KLÍMAMODELLEZÉS. MAFIHE Téli Iskola február 6. 1

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KLÍMAMODELLEZÉS. MAFIHE Téli Iskola február 6. 1"

Átírás

1 A numerikus klímamodellezés alapjai, Az éghajlati ajövőre rendszer és modellezésének vonatkozó prognózisok lehetőségei megbízhatósága HORÁNYI ANDRÁS Országos Meteorológiai is Szolgálat Numerikus Modellező és Éghajlat-dinamikai Osztály MAFIHE Téli Iskola február 6. 1

2 BEVEZETŐ GONDOLATOK KLÍMAMODELLEZÉS Fontosnak tartjuk a találkozást a társ-tudományok tudományok képviselőivel, mert általában ugyanazt a kérdéskört más oldalról látják, mint mi meteorológusok és sokat lehet profitálni az eszmecseréből. Néhány (?) éve tartottam már két előadást az elméleti fizikusoknak: mindkét fél túlélte remélem ez így lesz most is. Három óra elég soknak k tűnik, de kevés lesz, ha aktívan részt vesztek részt az előadásban (akkor talán senki se fog elaludni!) MAFIHE Téli Iskola február 6. 2

3 Bevezetés e etés és alapok AZ ELŐADÁS VÁZLATA KLÍMAMODELLEZÉS Az éghajlati rendszer A számszerű előrejelzés (numerikus prognosztika) alapjai Az éghajlat modellezése Regionális klímamodellezés: nyitott kérdések Éghajlati projekciók és azok bizonytalansága a Kárpát- medencében Összefoglalás, lá kitekintés té MAFIHE Téli Iskola február 6. 3

4 MAFIHE Téli Iskola február 6. 4

5 MOTIVÁCIÓ KLÍMAMODELLEZÉS A klímaváltozás kérdésköre nagy érdeklődésre tart számot, s egyben most már mindenki ért hozzá Éghajlatváltozásról vagy éghajlat ingadozásról van szó? Az antropogén (emberi beavatkozás) hatások mennyiben felelősek a változásokért (a változás meghaladta-e e a természetes változékonyság szintjét)? Van-e lehetőségünk lh ő ké és vannak-e eszközeink k az előrejelzésre? jlé Az éghajlat globális megváltozása milyen lokális változásokkal jár? Módszertan: légköri numerikus modellezés (klímadinamika) MAFIHE Téli Iskola február 6. 5

6 PONTATLAN ÁLLÍTÁSOK KLÍMAMODELLEZÉS Egyedi szélsőséges jelenségek, mint a klímaváltozás megkérdőjelezhetetlen jelei (pl. augusztus 20.) Adott évszak jellemzői alapján következtetést vonunk le a klímaváltozás várható tendenciáira (például a 2006/2007-es enyhe tél, DE: az idei január 1 fokkal hidegebb volt, mint a sokéves átlag) Párhuzam különböző térségek éghajlata között (pl. Budapest Várna vagy Firenze?) Katasztrófavárás, félelemkeltés (hirtelen gyors változások, mint például a Golf-áramlat leállása) MAFIHE Téli Iskola február 6. 6

7 ALAPFOGALMAK: ELMÉLET Időjárás: á a légkör egy adott időponthoz tartozó t pillanatnyi állapota és annak időbeli viselkedése KLÍMAMODELLEZÉS Éghajlat (klíma): a légkör és a vele érintkező geoszférák együttese által meghatározott éghajlati rendszer a t folyamán tanúsított szokásos viselkedése (állandósult viselkedési forma) MAFIHE Téli Iskola február 6. 7

8 ALAPFOGALMAK: GYAKORLAT Időjárás (éghajlat) értelmezése: globális, regionális, lokális KLÍMAMODELLEZÉS Az időjárás jellemzése: az állapotvektor komponenseivel (M diszkrét pontban, L szinten és N állapotjelző szerint, azaz a meteorológiai paraméterek pillanatnyi i értéke) Klímaállapot jellemzése: statisztikai ti tik i paraméterek (átlagok, varianciák, kovarianciák) tipikusan 30 év átlagában Például: csapadék átlagos mennyisége átlagos napfénytartalom vagy borultság szélsőséges jelenségek előfordulási gyakorisága Vonatkoztatási t tá alap: 30 éves éghajlati átlagok ( ) 1990) MAFIHE Téli Iskola február 6. 8

9 IDŐJÁRÁS és ÉGHAJLAT: ELŐREJELZÉS és PROJEKCIÓ Időjárás Előrejelezzük Elsősorban kezdeti érték probléma Éhjlt Éghajlat Feltételes prognózisok (forgatókönyvek alapján): projekciók vagy szimulációk Regionálisan: peremérték probléma Időbeli határ az időjárás és az éghajlat között: kb. 30 nap környékén MAFIHE Téli Iskola február 6. 9

10 MAFIHE Téli Iskola február 6. 10

11 AZ ÉGHAJLATI RENDSZER Az éghajlati rendszer: a légkör és a vele érintkezésben levő négy geoszféra (hidroszféra, krioszféra, kontinentális felszín és bioszféra) kölcsönhatásban álló együttese MAFIHE Téli Iskola február 6. 11

12 légkör bioszféra szárazföldek vízburok tengeri jég, jégtakarók, gleccserek MAFIHE Téli Iskola február 6. 12

13 ÉGHAJLATI RENDSZER: LÉGKÖR KLÍMAMODELLEZÉS Légkör: az éghajlati rendszer központi, leginkább instabilis és legnagyobb változékonyságú komponense Állandó kémiai összetevők (nitrogén, oxigén, argon) Üvegházhatású gázok (0,1%, szén-dioxid, metán, dinitrogén- oxid, ózon) Vízgőz (1%, természetes üvegházgáz) Szilárd és cseppfolyós részecskék (aeroszolok) Felhők MAFIHE Téli Iskola február 6. 13

14 ÉGHAJLATI RENDSZER: HIDROSZFÉRA Hidroszféra: az összes felszíni és felszín alatti víz (a Földfelszín 71 %-a) Globális vízkörzés (termohalin cirkuláció) lényegesen lassabb a légköri cirkulációnál Nagy hőkapacitás: jelentős energia tárolására képesek Meridionális hőátvitel: pl. Golf áramlat nyugat-európai enyhe telek Szén-dioxid nyelő (a szén-dioxid szennyezés 30 %-át nyeli el) MAFIHE Téli Iskola február 6. 14

15 A FELSZÍNI TENGERÁRAMLATOK RENDSZERE KLÍMAMODELLEZÉS MAFIHE Téli Iskola február 6. 15

16 ÉGHAJLATI RENDSZER: KRIOSZFÉRA Krioszféra: grönlandi és antarktiszi jégmezők, gleccserek, felszíni hó, tengerjég Nagy reflektivitás, termikus tehetetlenség, alacsony hővezető képesség, mélytengeri cirkuláció kormányzása (a sótartalom befolyásolásával ) MAFIHE Téli Iskola február 6. 16

17 ÉGHAJLATI RENDSZER: KONTINENTÁLIS FELSZÍN Vegetáció és talajfelszín hatása (visszasugárzás) Infravörös sugárzás a levegő melegítésére, valamint a víz párolgása (vízgőztartalom növelése) Érdesség dinamikai hatása Aeroszolok forrása MAFIHE Téli Iskola február 6. 17

18 ÉGHAJLATI RENDSZER: BIOSZFÉRA Az élet színtere a Földön (összes élőlényközösség kölcsönhatásokkal és anyagmozgásokkal együtt) Elsősorban ő növényi populáció (tenger és szárazföld) Befolyásolja az üvegházgázok biokémiai körforgalmát (elsősorban a légkör és az óceán szén- dioxid forgalmát; fotoszintézis: szén-dioxid nyelő) MAFIHE Téli Iskola február 6. 18

19 ÉGHAJLATI RENDSZER: KÖLCSÖNHATÁSOK 1 hónapos skálán: egyoldalú légkör felé irányuló hatás (külső kényszer: felszíni éghajlatalakító tényezők) Hosszabb időskálán: kétirányú kölcsönhatások (pl. a légköri hőmérséklet és felszíni vízhőmérséklet; El Nino) MAFIHE Téli Iskola február 6. 19

20 ÉGHAJLATALAKÍTÓ TÉNYEZŐK: AZ ÉGHAJLATI RENDSZER, MINT KÉNYSZERÍTETT-DISSZIPATÍV RENDSZER A Nap sugárzása (differenciált hőközlés) a légkör és az óceánok különböző skálájú mozgásainak kinetikus energiája általános lég- és vízkörzés (impulzus, hő és víz térbeli átvitele; korlátos jelleg: a Földön nincs se nyelő, se forrás) súrlódási disszipáció (hő) infravörös sugárzás ás az űrbe Éghajlatalakító l tényezők (és ezekhez való igazodás): Napsugárzás intenzitásának esetleges változása Sugárzásátvitel á át feltételeinek l módosulása Felszínközeli energia bevétel módosulása MAFIHE Téli Iskola február 6. 20

21 ÉGHAJLATI RENDSZER GLOBÁLIS ÉVI ÁTLAGOS ENERGIAEGYENSÚLYA KLÍMAMODELLEZÉS Tlj Teljes visszavert napsugárzás 107 Wm -2 Légköri gázok, felhők, aeroszolok által visszavert 77 Beérkező napsugárzás 342 Wm -2 Légköri emisszió Felhőzeti emisszió Légköri elnyelés Látens 78 hő Kimenő hosszúhull. sugárzás 235 Wm -2 Légköri ablak Felszín által visszavert 30 Üvegházgázok Visszasugárzás Felszíni Felszín által Termikus Evapo- visszasug. elnyelt transpiráció Felszíni elnyelés Hőegyenleg = hőbevétel hőleadás (=0) MAFIHE Téli Iskola február 6. 21

22 KÜLSŐ ÉGHAJLATALAKÍTÓ TÉNYEZŐK Természetes külső kényszerek Extraterresztrikus: napsugárzás változása, a Föld orbitális paramétereinek változása Terresztrikus: vulkáni tevékenység Antropogén hatások Az ipari forradalomtól kezdődően Üvegházhatású gázok kibocsátása Aeroszol részecskék levegőbe juttatása (a napsugárzás visszaverése) Természetes felszín átalakítása (őserdők kiirtása, túllegeltetés) MAFIHE Téli Iskola február 6. 22

23 SZÉN-DIOXID KONCENTRÁCIÓ NÖVEKEDÉSE MAFIHE Téli Iskola február 6. 23

24 HOKIBOT GÖRBE: GLOBÁLIS FELSZÍNHŐMÉRSÉKLET VÁLTOZÁSA KLÍMAMODELLEZÉS MAFIHE Téli Iskola február 6. 24

25 A GLOBÁLIS FELSZÍNHŐMÉRSÉKLET KLÍMAMODELLEZÉS VÁLTOZÁSAI MAFIHE Téli Iskola február 6. 25

26 A LEGUTÓBBI IPCC JELENTÉS LEGFONTOSABB MÚLTRA VONATKOZÓ MEGÁLLAPÍTÁSAI A globális felszínhőmérséklet emelkedésének mértéke 0,56-0, ,92 o C volt az elmúlt 100 évben ( ) A légkör kémiai összetétele megváltozott oka: a légkörbe jutó szennyezőanyagok, üvegházgázok koncentrációjának növekedése a sugárzási kényszer pontosabb ismerete Egyértelmű kapcsolat az üvegházgázok és a melegedés között MAFIHE Téli Iskola február 6. 26

27 SZABAD VÁLTOZÉKONYSÁG: TERMÉSZETES BELSŐ ÉGHAJLATALAKÍTÓ MECHANIZMUSOK Az éghajlati rendszer összetevői (eltérő igazodási idejük révén) állandóan az egyensúly felvételére törekszenek, de azt sohasem tudják elérni Az összetevők között kölcsönhatások, visszacsatolások vannak (pozitív: öngerjesztő vagy negatív: csillapító) Autonóm nemlineáris dinamikai rendszerek aperiodikus szabad változékonysága Kérdések: Jelen klímaváltozás okai: külső kényszer megváltozása vagy szabad változékonyság? Mkk Mekkora a nem-realizálódott melegedés (mélyóceáni tárolás)? MAFIHE Téli Iskola február 6. 27

28 AZ ÓCEÁNOK ÁLTAL TÁROLT HŐMENNYISÉG MAFIHE Téli Iskola február 6. 28

29 A FELSZÍNI HŐMÉRSÉKLET EMELKEDÉSE A SZABAD BELSŐ VÁLTOZÉKONYSÁGON BELÜLI VAGY ANTROPOGÉN KÜLSŐ KÉNYSZER ÁLTAL KELTETT? Tények: a felszíni középhőmérséklet 0,6 fokos növekedése, a tengerszint kb. 0,1 m-es emelkedése (XX. század) Melegedés: , 1945, valamint 1976-tól Szignifikáns lehűlés a sztratoszférában Éghajlati modellek hőmérsékleti idősorainak statisztikai elemzése, illetve az elmúlt 150 év megfigyeléseinek összevetése a természetes változások természetes trendje kisebb amplitúdójú, mint a tapasztalt MAFIHE Téli Iskola február 6. 29

30 TERMÉSZETES VS. MÉRT VÁLTOZÉKONYSÁG: A HŐMÉRSÉKLET EMELKEDÉSE ADÓDHAT-E AZ ÉGHAJLAT BELSŐ VÁLTOZÉKONYSÁGÁBÓL VAGY MÁR AZ ANTROPOGÉN KÉNYESZEREKNEK (IS) KÖSZÖNHETŐ? MAFIHE Téli Iskola február 6. 30

31 MEGHATÁROZÓ JELENTŐSÉGŰ VISSZACSATOLÁSOK jég-albedó visszacsatolás + Hőmérséklet-jég KLÍMAMODELLEZÉS Felszíni hőmérsékletcsökkenés jégtakaró növekedése a visszaverődés növekedése Avízgőztartalom változásával összefüggő visszacsatolás Magasabb hőmérséklet több vízgőz növekedő üvegházhatás + Felhőzet-sugárzás visszacsatolás Negatív visszacsatolás: a felhők inkább hűtenek, mint fűtenek A légkör és a hidroszféra közötti kölcsönhatások Az óceáni vízkörzés lehetséges átrendeződése termohalin cirkuláció gyengülése, leállása MAFIHE Téli Iskola február 6. 31

32 ÉGHAJLATVÁLTOZÁS: UGRÁSSZERŰ vagy FOKOZATOS? Az éghajlatnak létezik többes egyensúlyi állapota, melyek között ugrásszerű átváltások lehetségesek A múltban voltak, a jövőben lehetnek ugrásszerű változások A globális felmelegedés járhat lokális lehűléssel bizonyos térségekben Ok: az észak-atlanti atlanti termohalin cirkuláció (a felszínen meleg, sós víz szállítása észak felé, míg a mélyben hideg és édesebb víz áramlása az Egyenlítő irányába) gyengülése, esetleges leállása MAFIHE Téli Iskola február 6. 32

33 AZ ATLANTI ÓCEÁN SÓTARTALMÁNAK A VÁLTOZÁSA MAFIHE Téli Iskola február 6. 33

34 AZ ÉSZAK-ATLANTI ATLANTI TERMOHALIN CIRKULÁCIÓ ELŐREJELZETT VÁLTOZÁSAI MAFIHE Téli Iskola február 6. 34

35 A TERMOHALIN CIRKULÁCIÓ VÁLTOZÁSAI Fokozatos és intenzív csökkenés (esetleges teljes leállás), amikor a melegedés 3,7 7,4 fok közötti küszöbértéket elér (A Golf áramlás nem állna le, a szél-hajtotta cirkuláció miatt) DE: a tengeráramlatok szerepe a hőátvitelben kisebb, mint gondoltuk! Múltbeli leállások: évvel ezelőtt: az észak-atlanti atlanti térség középhőmérséklete egy évtizeden belül kb. 5 fokkal esett vissza Jéghegyek Portugália partjainál 1300 évig tartott 8200 évvel ezelőtt: hasonló, de kevésbé éles folyamat (mintegy 100 évig tartott) MAFIHE Téli Iskola február 6. 35

36 MAFIHE Téli Iskola február 6. 36

37 NUMERIKUS IDŐJÁRÁS ELŐREJELZÉS A légkör hidro-termodinamikai (primitív) egyenleteinek (parciális differenciálegyenletek) megoldására alkotott matematikai modellek Vegyes feladat (kezdeti- és határfeltételek alsó, felső, oldalsó megadása szükséges) Folytonos egyenleteket is közelítjük Numerikus (közelítő) megoldás MAFIHE Téli Iskola február 6. 37

38 LÉGKÖRI EGYENLETEK KLÍMAMODELLEZÉS Kontinuitási egyenlet (prognosztikus összefüggés, a tömegmegmaradás törvénye) Nedvesség kontinuitási egyenlet (prognosztikus összefüggés, a víz megmaradása: folyékony, szilárd és gáz halmazállapotban) Mozgásegyenletek (prognosztikus összefüggés, Navier-Stokes egyenletek; kapcsolat a sebesség megváltozása, valamint a nyomási gradiens, Coriolis és súrlódási erők között) Termodinamikai egyenlet (prognosztikus összefüggés, az energia megmaradás törvénye) Gáztörvény (diagnosztikai összefüggés a nyomás, a hőmérséklet és a nedvesség között) Hét egyenlet és hét ismeretlen változó (u, v, w, ρ, p, T, q) MAFIHE Téli Iskola február 6. 38

39 A numerikus prognosztika alfája és omegája: a légkör hidro-termodinamikai egyenletrendszere KLÍMAMODELLEZÉS mozgásegyenletek (II. tv.) kontinuitási egyenlet termodinamikai egyenlet (I. főtétel) nedvesség kontinuitási egyenlete nemlineáris parciális differenciál-egyenlet rendszer MAFIHE Téli Iskola február 6. 39

40 A folytonos egyenletek közelítései: gömbi közelítés, a légkör vastagságának elhanyagolása, kvázi-hidrosztatikus közelítés, vízgőz hatásának elhanyagolása a levegő sűrűségében, fizikai parametrizációk a túl bonyolult, illetve a rácstávolságnál kisebb skálájú folyamatok modellezésére (pl. sugárzás, felhőfizika, diffúzió, turbulencia, planetáris határréteg stb.) ANALITIKUSAN TOVÁBBRA SEM OLDHATÓ MEG! Analitikus megoldás hiányában numerikus módszerek diszkrét egyenletek MAFIHE Téli Iskola február 6. 40

41 RÁCSOK, GLOBÁLIS és REGIONÁLIS MODELLEK KLÍMAMODELLEZÉS MAFIHE Téli Iskola február 6. 41

42 A NUMERIKUS ELŐREJELZÉS LEGFONTOSABB LÉPÉSEI NUMERIKUS ELŐREJELZÉS ADATASSZIMILÁCIÓ MODELL INTEGRÁLÁS UTÓFELDOLGOZÁS A mérési információk gyűjtése, A légkör hidro-termodinamikai Megjelenítés ellenőrzése, modellrácsra történő egyenletrendszerének közelítő Speciális paraméterek származtatása előállítása (objektív analízis) megoldása MAFIHE Téli Iskola február 6. 42

43 BEÁGYAZOTT KORLÁTOS TARTOMÁNYÚ MODELLEK KLÍMAMODELLEZÉS GLOBÁLIS MODELL LOKÁLIS MODELL REGIONÁLIS MODELL MAFIHE Téli Iskola február 6. 43

44 A MODELLEK BEVÁLÁSÁNAK JAVULÁSA: KB. 3 NAP IDŐELŐNY 30 ÉV ALATT (Kb. 10 év alatt 1 nap) MAFIHE Téli Iskola február 6. 44

45 VALÓSZÍNŰSÉGI ELŐREJELZÉSEK: ENSEMBLE (EGYÜTTES) MÓDSZER (ELMÉLET) Egy előrejelzés akkor és csak akkor teljes, ha hozzá tudunk rendelni megbízhatósági mutatókat (beválási valószínűségeket) A légkör bonyolult turbulens (kaotikus) rendszer, amely nagyfokú érzékenységet mutat a kiindulási állapotaira ( a brazíliai pillangó és a texasi tornádó kapcsolata ) In memoriam Edward Lorenz MAFIHE Téli Iskola február 6. 45

46 VALÓSZÍNŰSÉGI ELŐREJELZÉSEK: ENSEMBLE (EGYÜTTES) MÓDSZER (GYAKORLAT) A kezdeti feltételekben meglevő bizonytalanság figyelembe vétele több egyformán lehetséges kiindulási feltétel több előrejelzés (előrejelzések együttese) Más bizonytalanságok (például modellek leírása) figyelembevétele is! Az így kapott eredmények együttes vizsgálata Ha az előrejelzések hasonlóak nagyobb megbízhatóság g Ha az előrejelzések nagyon eltérnek egymástól nagyobb bizonytalanság (az előrejelezhetőség kisebb) MAFIHE Téli Iskola február 6. 46

47 VALÓSZÍNŰSÉGI ELŐREJELZÉS VELENCÉRE MAFIHE Téli Iskola február 6. 47

48 MAFIHE Téli Iskola február 6. 48

49 AZ ÉGHAJLATI RENDSZER Az éghajlati rendszer: a légkör és a vele érintkezésben levő négy geoszféra (hidroszféra, krioszféra, kontinentális felszín és bioszféra) kölcsönhatásban álló együttese MAFIHE Téli Iskola február 6. 49

50 légkör bioszféra szárazföldek vízburok tengeri jég, jégtakarók, gleccserek MAFIHE Téli Iskola február 6. 50

51 AZ ÉGHAJLATI MODELLEK LEGFONTOSABB ELEMEI KLÍMAMODELLEZÉS Felszín (talaj) modell Óceán modellek (tengeráramlások, tengeri jég) Légköri modellek Levegőkémia (aeroszolok, CO 2 Bioszféra körforgalom) MAFIHE Téli Iskola február 6. 51

52 MAFIHE Téli Iskola február 6. 52

53 ÉGHAJLATI MODELLEK KLÍMAMODELLEZÉS Az éghajlati rendszer, illetve a rendszer összetevői tanulmányozására, illetve az összetevők közötti kölcsönhatások elemzésére A természetes klímaváltozékonyság oksági megismerése Egyetlen objektív válaszadási lehetőség az alábbi kérdésre: miként reagál az éghajlat egy feltételezett antropogén kényszerre? MAFIHE Téli Iskola február 6. 53

54 ÉGHAJLATI PROJEKCIÓK KÉSZÍTÉSE Egyensúlyi módszer: egy feltételezett kényszer megváltoztatásával (pl. a légköri szén-dioxid mennyiségének megduplázódása) integrálják a klímamodellt egy új egyensúlyi állapot felvételéig A kontroll és kísérleti futtatás összevetése Akár 4000 éves integrálás is szükséges lehet Számításigényes A klímaváltozás időbeli lefolyásáról nem ad információt Tranziens módszer: a kényszerek változási forgatókönyvei alapján történő gerjesztés A klíma változásának időfüggése a kontrollal való összehasonlítás révén MAFIHE Téli Iskola február 6. 54

55 GLOBÁLIS KLÍMAMODELLEK KLÍMAMODELLEZÉS Az egész Földre szolgáltatnak éghajlati előrejelzéseket (tipikus horizontális felbontás: néhány 100 km) Lehetőség változó külső kényszerek figyelembevételére (pl. CO 2 koncentráció várható változása ása kibocsátási ás forgatókönyvek) Globális átlagban szolgáltatnak eredményeket a regionális változások irányára vonatkozóan nem adnak tájékoztatást (a regionális változások előjele akár ellentétes is lehet a globális változásokéval) MAFIHE Téli Iskola február 6. 55

56 MAFIHE Téli Iskola február 6. 56

57 GLOBÁLIS ÉGHAJLATI MODELLEK FELBONTÁSÁNAK FEJLŐDÉSE KLÍMAMODELLEZÉS Forrás: IPCC, AR4 MAFIHE Téli Iskola február 6. 57

58 MAFIHE Téli Iskola február 6. 58

59 A LEGUTÓBBI IPCC JELENTÉS LEGFONTOSABB JŐVŐRE VONATKOZÓ MEGÁLLAPÍTÁSAI Az évszázad végére várható globális hőmérsékletnövekedés 1,1-6,4 o C A század végére várható tengerszint-emelkedés emelkedés 0,18-059m 0,59 MAFIHE Téli Iskola február 6. 59

60 REGIONÁLIS SAJÁTOSSÁGOK KLÍMAMODELLEZÉS A regionális antropogén klímaváltozás oka nem a globális melegedés: külső kényszerek megváltozása módosult légköri és óceáni cirkuláció új klímaállapot Globális modellek: km-es horizontális és 1 km-es vertikális felbontás planetáris skálájú előrejelzések Regionalizációs technikák: globális előrejelzések régiókra történő leskálázása MAFIHE Téli Iskola február 6. 60

61 AZ ÉGHAJLAT REGIONÁLIS ELŐREJELZÉSE Kiindulás: a globális klímamodellek jó minőségű előrejelzéseket szolgáltatnak Statisztikai leskálázás: statisztikai kapcsolat a múltbeli globális és regionális változások között (és ezt alkalmazza a jövőre nézve) Nagyfelbontású vagy változó felbontású globális modellek (nagy számításigény, nincs határfeltétel probléma) Regionális éghajlati modellek: korlátos tartományú numerikus modellek (határérték probléma, oldalsó határfeltételek: globális modellek) dllk) MAFIHE Téli Iskola február 6. 61

62 REGIONALIZÁCIÓS TECHNIKÁK: EMPIRIKUS STATISZTIKAI LESKÁLÁZÁS A regionális éghajlatot meghatározó tényezők: nagytérségű klíma, a felszín regionális fizikai és földrajzi sajátosságai Statisztikai kapcsolat a nagytérségű és a regionális éghajlat között öött Globális előrejelzésekből a fenti statisztikák alapján regionális előrejelzések ő eje származtatása s Korlát: a múltbeli adatokon számolt statisztikai kapcsolatok nem feltétlenül lesznek érvényesek a jövőre nézve MAFIHE Téli Iskola február 6. 62

63 REGIONALIZÁCIÓS TECHNIKÁK: NAGY VAGY VÁLTOZÓ FELBONTÁSÚ GLOBÁLIS MODELLEK Az egész Földre adnak előrejelzést (nincs peremfeltétel probléma) A túl nagy felbontásnak határt szab a számítógépes kapacitás Változó felbontású modelleknél: túl nagy felbontás differencia nem lehetséges, a különböző felbontású területeknél ültkélkülöböő különböző fizikai ik i parametrizációs ió eljárások á alkalmazása szükséges MAFIHE Téli Iskola február 6. 63

64 REGIONALIZÁCIÓS TECHNIKÁK: BEÁGYAZOTT KORLÁTOS TARTOMÁNYÚ MODELLEK Több fizikai folyamat explicit (és ezzel pontosabb) leírása A domborzat (és egyéb felszíni jellemzők) pontosabb figyelembevétele Sélő Szélsőséges é jelenségek megbízhatóbb szimulálása Oldalsó határfeltételek problémaköre Számításigény MAFIHE Téli Iskola február 6. 64

65 PÉLDA: PRUDENCE (EU PROJEKT) MODELL RENDSZERE Csatolt AOGCM (légkör: 300km) SST/tengeri jég változása az AOGCM alapján 150km globális légköri GCM Pontosabb cirkuláció a 150km GCM alapján 50km regionális klímamodellek (RCM) MAFIHE Téli Iskola február 6. 65

66 MILYEN ELŐREJELZÉSEK KÉSZÍTHETŐEK ÉGHAJLATI MODELLEKKEL? Az éghajlati rendszer (elsősorban a légkör) átlagos viselkedésének jellemzése statisztikai jellemzőkkel (átlagok, összegek stb.) Az előrejelzés bizonytalanságának számszerűsíthetősége (valószínűségi forma, együttes előrejelzések: több modellfuttatás) Megjegyzés: egy klímamodell úgyis lehet tökéletes, hogy futtatása közben egyetlen időjárási jelenséget sem jelzett jl pontosan előre MAFIHE Téli Iskola február 6. 66

67 MAFIHE Téli Iskola február 6. 67

68 A REGIONÁLIS KLÍMAMODELLEZÉS IZGALMAS KÉRDÉSEI 1. Mit tudunk a közelmúlt klímájáról (mi a referencia)? KLÍMAMODELLEZÉS 2. A regionális modellek képesek-ee a klíma-projekciók pontosítására? 3. A modellhibák értelmezése és kezelése 4. Mi az oldalsó határfeltételek szerepe? 5. Mi a tartomány méretének és felbontásának a hatása? 6. A változások szignifikanciájának vizsgálata 7. A projekciók érzékenysége a kibocsátási forgatókönyvekre és az oldalsó határfeltételekre 8. Ensemble (valószínűségi valószínűségi) kiértékelés 9. Hogyan használhatóak a modellezett információk hatásvizsgálatok elvégzésére? MAFIHE Téli Iskola február 6. 68

69 MAFIHE Téli Iskola február 6. 69

70 KÉRDÉSEK KLÍMAMODELLEZÉS Megfelelően ismerjük-e e a közelmúlt éghajlatát? Mi a múlt éghajlatának legjobb leírása? Melyek a múlt éghajlatának leírására vonatkozó legjobb adatbázisok? ERA40 (1, re-analízisek)? CRU (0,5 or 10, Climatic Research Unit)? ECA (0,25,, European Climate Assessment)? Nemzeti megfigyelési adatbázisok (direkt megfigyelési és rácsponti adatok: pl. 0,1 -os rács Magyarországra)? MAFIHE Téli Iskola február 6. 70

71 HŐMÉRSÉKLET Ő ( , tél) KLÍMAMODELLEZÉS MAFIHE Téli Iskola február 6. 71

72 CSAPADÉK KÜLÖNBSÉGEK ( , tél) MAFIHE Téli Iskola február 6. 72

73 KÖVETKEZTETÉSEK KLÍMAMODELLEZÉS Még a múltat se ismerjük elegendően ege pontosan os ( az se biztos, ami már megtörtént ) A különböző adatbázisok érdemben eltérhetnek egymástól (különösen a hegyek fölött, illetve a tengerpartoknál) Óvatosan kell eljárni az éghajlati modellek megfigyelési adatokkal való összevetésénél (Amúgy az ECA adatbázis tűnik a legalkalmasabbnak!) MAFIHE Téli Iskola február 6. 73

74 MAFIHE Téli Iskola február 6. 74

75 DINAMIKAI LESKÁLÁZÁS KLÍMAMODELLEZÉS Regionális modell Globális mező Leskálázás MAFIHE Téli Iskola február 6. 75

76 KÉRDÉSEK KLÍMAMODELLEZÉS A regionális (korlátos tartományú) modellek képesek plusz értéket (kiegészítő részleteket) hozzáadni a globális szimulációkhoz (más szavakkal: van értelme regionális modellek futtatásának)? Elvben igen, és a gyakorlatban? Hogyan mérjük a lehetséges plusz információ tartalmat (szisztematikus és négyzetes hibák)? Kialakulhatnak-e a regionális modellen belül önálló cirkulációs viszonyok? MAFIHE Téli Iskola február 6. 76

77 ELMÉLETI SÍKON: IGEN (DOMBORZAT: ECHAM VS. REMO; ARPEGE VS. ALADIN-CLIMATE) MAFIHE Téli Iskola február 6. 77

78 GLOBÁLIS (ECHAM) VS. REGIONÁLIS (REMO) MAFIHE Téli Iskola február 6. 78

79 ÉVES HŐMÉRSÉKLETI ÉS CSAPADÉK SZISZTEMATIKUS HIBA KLÍMAMODELLEZÉS GLOBÁLIS LAM MAFIHE Téli Iskola február 6. 79

80 KÖVETKEZTETÉSEK KLÍMAMODELLEZÉS A regionális klímamodellek képesek regionális részletek pontosítására a felszíni jellemzők pontosabb leírásával és a magasabb felbontás alkalmazásával (saját cirkuláció is kialakulhat) Ugyanakkor egyszerű statisztikai mutatók nem feltétlenül mutatnak javulást A hagyományos verifikációs mutatók a magasabb felbontású modellt sújthatják ( double penalty ) MAFIHE Téli Iskola február 6. 80

81 MAFIHE Téli Iskola február 6. 81

82 KÉRDÉSEK KLÍMAMODELLEZÉS Hogyan kezeljük a modellhibákat, amelyek a múltra vonatkozó teszteléseink révén jutnak tudomásunkra? A múltra vonatkozó modellhibákat hogyan alkalmazhatjuk ajövőre vonatkozó projekciók javítására? A modellhibák időben változatlanok? Ki tudjuk küszöbölni a modellhibákat? A múltban tökéletes modellek tökéletesek a jövőre nézve is? Rossz (múltban hibás) modellek használhatatlanok a jövőre vonatkozóan? MAFIHE Téli Iskola február 6. 82

83 MODELL HIBÁK: CSAPADÉKMENNYISÉG A DUNA VÍZGYŰJTŐJÉN MAFIHE Téli Iskola február 6. 83

84 MAFIHE Téli Iskola február 6. 84

85 NYÁRI HŐMÉRSÉKLETI és CSAPADÉK PROBLÉMA C observed temperature simulated temperature Hungary, 16 stations j f m a m j j a s o n d MAFIHE Téli Iskola február 6. 85

86 mm observed precipitation Hungary, 16 stations simulated precipitation p Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec MAFIHE Téli Iskola február 6. 86

87 MODELL HIBÁK: EGY PÉLDA (HŐMÉRSÉKLET és CSAPADÉK, CRU-HOZ KÉPESTI SZISZTEMATIKUS HIBA, ALADIN-Climate) MAFIHE Téli Iskola február 6. 87

88 A MODELLHIBÁK FÜGGÉSE A SZIMULÁLT ÉRTÉKEKTŐL (REMO) MAFIHE Téli Iskola február 6. 88

89 A SZISZTEMATIKUS HIBA IDŐBELI VISELKEDÉSE Hőmérsékleti hiba [ o C] HU: MAFIHE Téli Iskola február

90 KÖVETKEZTETÉSEK KLÍMAMODELLEZÉS A modellek hibával terheltek, mint ahogy az a tesztelésük során látható: hogyan lehet ezeket kiküszöbölni? Modellfejlesztés A modell hibák függnek az évszaktól, a szimulált értékektől, valamint a szimulációs időszaktól (azaz nem könnyű ezeket az információkat felhasználni a jövőre vonatkozó szimulációk hiba- mentesítésére) A gyakorlatban: különbségeket k képzünk k a modellek múltbeli li és jövőbeli szimulációi között ( delta módszer) MAFIHE Téli Iskola február 6. 90

91 MAFIHE Téli Iskola február 6. 91

92 KÉRDÉSEK Mi a határfeltételek szerepe (elvben meghatározó tényezők a peremérték probléma megoldása során)? Mi a fontosabb? Tökéletes határfeltételek (reanalízisek analízisek)? Dinamikailag (és fizikailag) konzisztens határok? Hogyan lehet kezelni a múltra vonatkozó szimulációkból származó ellentmondó eredményeket (tökéletes és globális modell peremfeltételekkel)? MAFIHE Téli Iskola február 6. 92

93 LBC: ERA40 ERA40 VS. GLOBÁLIS LBCs ( , 1990, HŐMÉRSÉKLETI HIBA) KLÍMAMODELLEZÉS MAFIHE Téli Iskola február LBC: ECHAM

94 A GLOBÁLIS PEREMFELTÉTELEK ÉS A REGIONÁLIS EREDMÉNYEK KAPCSOLATA LBC Hőmérséklet [ o C] Csapadék [mm/hónap] E R A 4 0 E C H A M MAFIHE Téli Iskola február 6. 94

95 KÖVETKEZTETÉSEK KLÍMAMODELLEZÉS Kísérleteink e azt sugallják, hogy a dinamikai konzisztencia fontosabb, mint a határfeltételek tökéletessége (a hibák különböző jellegűek a re-analízis és globális meghajtás esetén, úgy, hogy a globális meghajtás ad jobb eredményeket) Az ERA40-meghajtott változatot szoktuk használni a modellek tökéletesítésére (elsősorban a fizikai parametrizációs eljárások tekintetében) Ugyanakkor a jövőre ő vonatkozó szimulációk iók is globális modellekkel kerülnek meghajtásra MAFIHE Téli Iskola február 6. 95

96 MAFIHE Téli Iskola február 6. 96

97 KÉRDÉSEK A nagyobb felbontású modellek jobbak, mint a durvább felbontású társaik? A modell tartomány pontos elhelyezkedése lényeges szempont? MAFIHE Téli Iskola február 6. 97

98 ALADIN-CLIMATE: TARTOMÁNYOK és DOMBORZATOK 25 km 10 km MAFIHE Téli Iskola február 6. 98

99 MODELL HBÁK (HŐMÉRSÉKLET és CSAPADÉK, ALADIN-Climate) KLÍMAMODELLEZÉS HŐMÉRSÉKLET CSAPADÉK 10 km 10 km 25 km 25 km MAFIHE Téli Iskola február 6. 99

100 VALIDÁCIÓS EREDMÉNYEK ( , 2002, MEGFIGYELÉS, 18KM, 11KM, REMO) KLÍMAMODELLEZÉS Hőmérséklet Nedvesség MAFIHE Téli Iskola február

101 KÖVETKEZTETÉSEK KLÍMAMODELLEZÉS A felbontás növelése nem feltétlenül javít az eredményeken (a felbontás növelés nem egy mindenható megoldás) Különböző tényezők kölcsönhatása befolyásolja a modell hibákat (határfeltételek, tartomány mérete stb.): hibák véletlenszerű kioltása vagy felerősödése? ALADIN-Climate: a túl kicsi tartomány miatt gyanús zajok jelennek meg a peremek környékén (különösen a csapadéknál) MAFIHE Téli Iskola február

102 MAFIHE Téli Iskola február

103 KÉRDÉSEK Mennyiben fontosak a statisztikai ti tik i szignifikancia ifik i tesztek t a változások bemutatása során? MAFIHE Téli Iskola február

104 ÉVES ÁTLAGHŐMÉRSÉKLET VÁLTOZÁSA (CÉLIDŐSZAK VS ) 1990) ALADIN ALADIN o C 3.5 o C Minden változás szignifikáns! MAFIHE Téli Iskola február

105 AZ ÉVES CSAPADÉKMENNYISÉG VÁLTOZÁSA (CÉLIDŐSZAK VS ) 1990) ALADIN ALADIN Nincs szignifikáns változás Magyarországra! Csak az ország területének 1.4 %-án szignifikáns a változás! MAFIHE Téli Iskola február

106 AZ ÉVSZAKOS CSAPADÉKMENNYISÉG VÁLTOZÁSA (CÉLIDŐSZAK VS ) 1990) ALADIN KLÍMAMODELLEZÉS 0.2 % 0.0 % 0.0 % 1.1 % ALADIN % 92 % 0.0 % 0.0 % Tavasz Nyár Ősz Tél MAFIHE Téli Iskola február

107 KÖVETKEZTETÉSEK Si Szignifikancia ifik i tesztek tkf fontosak, mert máskülönben ákülöb az eredmények félreértelmezhetőek A nem-szignifikáns változásokat óvatosan kell interpretálni MAFIHE Téli Iskola február

108 MAFIHE Téli Iskola február

109 KÉRDÉSEK Mi a fontosabb : határfeltételek, modell vagy forgatókönyv? MAFIHE Téli Iskola február

110 MODELLTŐL, HATÁRFELTÉTELEKTŐL, VALAMINT FORGATÓKÖNYVTŐL VALÓ FŰGGŐSÉG (HŐMÉRSÉKLET, ) 2050) MAFIHE Téli Iskola február

111 MAFIHE Téli Iskola február

112 KÖVETKEZTETÉSEK A határfeltételek fontosabbak mint a modellek megválasztása a es időszakban Később ( ) 2100) a forgatókönyvek a legfontosabb tényezők MAFIHE Téli Iskola február

113 MAFIHE Téli Iskola február

114 KÉRDÉSEK A felhasználók számára hogyan számszerűsíthetjük a projekcióinkban rejlő bizonytalanságokat? MAFIHE Téli Iskola február

115 TÖBB MODELL OUTPUT EGYÜTTES KIÉRTÉKELÉSE (CSAPADÉK) KLÍMAMODELLEZÉS MAFIHE Téli Iskola február

116 CSAPADÉK (PRUDENCE EREDMÉNYEK) 0.1 mm/day % 8 % 14 % 11 % 10 % 20 mm/day % 36 % 4% 61 % 66 % MAFIHE Téli Iskola február

117 HŐHULLÁMOK (PRUDENCE EREDMÉNYEK) % 84 % 46 % 60 % 189 % MAFIHE Téli Iskola február

118 É v A HŐMÉRSÉKLET NÖVEKEDÉSÉNEK VALÓSZÍNŰSÉGE 1 C C 4 C C KLÍMAMODELLEZÉS M A M J J A S O N A HŐMÉRSÉKLET VÁLTOZÁS NEM HALADJA MEG A 2 C- OT RE A NYÁRI HŐMÉRSÉKLET VÁLTOZÁS NAGYOBB LESZ 4 C-NÁL RA D J F MAFIHE Téli Iskola február

119 É v A CSAPADÉK CSÖKKENÉSÉNEK VALÓSZÍNŰSÉGE -10% % -10% % KLÍMAMODELLEZÉS M A M J J A S O N A CSAPADÉK CSÖKKENÉS KISEBB LESZ, MINT 10% RE A NYÁRI CSAPADÉK CSÖKKENÉS SZIGNIFIKÁNS LEHET RA D J F MAFIHE Téli Iskola február

120 KÖVETKEZTETÉSEK Elvi síkon: minden bizonytalanságot t meg kell értenünk, majd számszerűsítenünk A gyakorlatban: a legkönnyebb megoldás több klímamodell eredményének együttes kezelése, kiértékelése (multi-modell modell ensemble) MAFIHE Téli Iskola február

121 MAFIHE Téli Iskola február

122 KÉRDÉSEK A nyers klímamodell outputok alkalmasak az éghajlati hatásvizsgálatok bemenő paramétereiként? Hogyan lehet áthidalni a modellek és az igényelt információ felbontásai közötti esetleges szakadékot? (statisztikai vagy dinamikai módszerek?) MAFIHE Téli Iskola február

123 AZ ÉGHAJLATI MODELLEK EREDMÉNYEINEK FELHASZNÁLÁSA KLÍMAMODELLEZÉS Modell 1 Modell 2 Modell... 3D meteorológiai output mezők Bizonytalanságok Modell N Utófeldolgozás: speciális statisztikai és dinamikai alapú leskálázások Objektív alapokon nyugvó hatásvizsgálatok Végfelhasználók: gazdaság, társadalom, egészségügy, politika stb. MAFIHE Téli Iskola február

124 KÖVETKEZTETÉSEK KLÍMAMODELLEZÉS Többnyire az éghajlati modellek közvetlen outputjai nem használhatóak hatásvizsgálatokra Vagy leskálázás (a térbeli és időbeli információ további javítása) vagy speciális utófeldolgozás (olyan mezők származtatása, amely nem közvetlen modell output) szükséges Adi dinamikai ik il leskálázási á módszerek ajánlottak MAFIHE Téli Iskola február

125 MAFIHE Téli Iskola február

126 REMO SZIMULÁCIÓK: LEGFONTOSABB JELLEMZŐK ERA40 TRANZIENS Integrálási időszak Oldalsó határfeltételek Határfeltételek frekvenciája ERA40 (125 km) 6óra ECHAM5/MPI-OM (200 km) Horizontális felbontás 0,22 ~ 25 km Vertikális szintek száma 20 Tartomány Kibocsátási forgatókönyv A1B MAFIHE Téli Iskola február

127 ALADIN-CLIMATE SZIMULÁCIÓK: LEGFONTOSABB JELLEMZŐK ERA40 KLÍMAMODELLEZÉS IDŐSZELETEK Integrálási időszakok , 1990, , , , 2070, Oldalsó határfeltételek Határfeltételek frekvenciája Horizontális felbontás ERA40 ARPEGE/OPA (125 km) (~50 km) 6óra 25 km és 10km Vertikális szintek száma 37 Tartomány Kibocsátási forgatókönyv A1B MAFIHE Téli Iskola február

128 INTEGRÁLÁSI TARTOMÁNYOK KLÍMAMODELLEZÉS REMO ALADIN MAFIHE Téli Iskola február

129 Évszakos hőmérsékletváltozás re [ o C] Referencia: modellátlaga KLÍMAMODELLEZÉS Tavasz Nyár Ősz MAFIHE Téli Iskola február Tél 1.3

130 Évszakos hőmérsékletváltozás ra [ o C] Referencia: modellátlaga KLÍMAMODELLEZÉS Tavasz Nyár Ősz MAFIHE Téli Iskola február Tél

131 Éves relatív csapadékváltozás [%] Referencia: eee ca modellátlaga KLÍMAMODELLEZÉS : : -5 3 MAFIHE Téli Iskola február

132 Évszakos relatív csapadékváltozás re [%] KLÍMAMODELLEZÉS Referencia: modellátlaga Tavasz -7 3 Nyár -5 Ősz 3 14 Tél MAFIHE Téli Iskola február

133 Évszakos relatív csapadékváltozás ra [%] KLÍMAMODELLEZÉS Referencia: modellátlaga Tavasz -2 2 Nyár Ősz Tél MAFIHE Téli Iskola február

134 MAGYARORSZÁGI ÉVSZAKOS CSAPADÉKÁTLAG VÁLTOZÁSÁNAK ALAKULÁSA (Referencia: es időszak átlaga, REMO modell) Nyár Tél MAFIHE Téli Iskola február

135 Összefoglalás: átlagos változások Magyarországon Hőmérséklet: A modellek melegedést jeleznek minden évszakra Legnagyobb mértékű nyáron-ősszel (1,4-2,6 illetve 3,6-4,9 o C) Csapadék: Nagyobb bizonytalanság, mint a hőmérsékletnél Kevés statisztikailag szignifikáns változás Az éves összeg kismértékű változása (+/-5 %) A csapadék éven belüli átrendeződése: Nyáron: egyértelmű csökkenés Többi évszakban: modellenként eltérő tendenciák MAFIHE Téli Iskola február

136 Hőmérsékleti szélsőségek változása re [%] KLÍMAMODELLEZÉS Referencia: modell Hőségnapok Hőhullámok MAFIHE Téli Iskola február

137 Hőmérsékleti szélsőségek változása ra [%] KLÍMAMODELLEZÉS Referencia: modell Hőségnapok Hőhullámok MAFIHE Téli Iskola február

138 Csapadékindexek várható változása re [%] KLÍMAMODELLEZÉS Referencia: modell Csapadékintenzitás Egymást követő száraz napok száma MAFIHE Téli Iskola február

139 Csapadékindexek várható változása ra [%] KLÍMAMODELLEZÉS Referencia: modell Csapadékintenzitás Egymást követő száraz napok száma MAFIHE Téli Iskola február

140 Összefoglalás: szélsőségek változásai Magyarországon Hőmérséklet: Hőség- és forró napok száma növekszik Hőhullámok gyakoribbá válása Csapadék: Növekvő csapadék-intenzitás (lehullott csapadék / csapadékos napok száma) Az évszázad végére az egymást követő száraz napok száma egyértelműen növekszik Következmény: kevesebb, de intenzívebb csapadékesemény MAFIHE Téli Iskola február

141 MAFIHE Téli Iskola február

142 ÖSSZEFOGLALÁS KLÍMAMODELLEZÉS Időjárási (és éghajlati) előrejelzéseink (projekcióink) számszerű előrejelző jlő modellek dllk eredményein alapulnak l k( (egyetlen objektív bjkí lehetőség; spekulatív megközelítés nem vezet eredményre) Egy előrejelzés (projekció) csak akkor teljes, ha az előrejelzett (szimulált) értékek mellé beválási valószínűségeket is hozzárendelünk (és a felhasználóknak ha tetszik, ha nem ezt az információt kell beépíteniük a mindennapos döntéseikbe) A klímamodellezés egy dinamikusan fejlődő tudományág, yg, melyen belül elsősorban regionális klímamodellezéssel foglalkozunk MAFIHE Téli Iskola február

143 MAFIHE Téli Iskola február

REGIONÁLIS KLÍMAMODELLEZÉS AZ OMSZ-NÁL. Magyar Tudományos Akadémia szeptember 15. 1

REGIONÁLIS KLÍMAMODELLEZÉS AZ OMSZ-NÁL. Magyar Tudományos Akadémia szeptember 15. 1 Regionális klímamodellezés az Országos Meteorológiai Szolgálatnál HORÁNYI ANDRÁS (horanyi.a@met.hu) Csima Gabriella, Szabó Péter, Szépszó Gabriella Országos Meteorológiai Szolgálat Numerikus Modellező

Részletesebben

REGIONÁLIS KLÍMAMODELLEZÉS. Alkalmazkodás a klímaváltozáshoz 2008. november 28. 1

REGIONÁLIS KLÍMAMODELLEZÉS. Alkalmazkodás a klímaváltozáshoz 2008. november 28. 1 Regionális klímamodellek és eredményeik alkalmazhatósága éghajlati hatásvizsgálatokra II. felvonás HORÁNYI ANDRÁS (horanyi.a@met.hu) Csima Gabriella, Szabó Péter, Szépszó Gabriella Országos Meteorológiai

Részletesebben

A magyar tudomány Achilles-sarka: a klímakutatás

A magyar tudomány Achilles-sarka: a klímakutatás A magyar tudomány Achilles-sarka: a klímakutatás Szépszó Gabriella Országos Meteorológiai Szolgálat Numerikus Modellező és Éghajlat-dinamikai Osztály TARTALOM Bevezetés Globális trendek (IPCC) Az éghajlati

Részletesebben

Regionális klímadinamikai kutatások: nemzetközi és hazai kitekintés. Meteorológiai Tudományos Napok, november 24. 1

Regionális klímadinamikai kutatások: nemzetközi és hazai kitekintés. Meteorológiai Tudományos Napok, november 24. 1 Regionális klímadinamikai kutatások: nemzetközi és hazai kitekintés HORÁNYI ANDRÁS Országos Meteorológiai Szolgálat 2005. november 24. 1 TARTALOM Az éghajlati rendszer és modellezése Az éghajlat regionális

Részletesebben

Az éghajlati modellek eredményeinek alkalmazhatósága hatásvizsgálatokban

Az éghajlati modellek eredményeinek alkalmazhatósága hatásvizsgálatokban Az éghajlati modellek eredményeinek alkalmazhatósága hatásvizsgálatokban Szépszó Gabriella Országos Meteorológiai Szolgálat, szepszo.g@met.hu RCMTéR hatásvizsgálói konzultációs workshop 2015. június 23.

Részletesebben

A numerikus előrejelző modellek fejlesztése és alkalmazása az Országos Meteorológiai Szolgálatnál

A numerikus előrejelző modellek fejlesztése és alkalmazása az Országos Meteorológiai Szolgálatnál A numerikus előrejelző modellek fejlesztése és alkalmazása az Országos Meteorológiai Szolgálatnál HORÁNYI ANDRÁS Országos Meteorológiai Szolgálat 1 TARTALOM A numerikus modellezés alapjai Kategorikus és

Részletesebben

A klímaváltozás a Balatonnál a meteorológiai számítások tükrében

A klímaváltozás a Balatonnál a meteorológiai számítások tükrében A klímaváltozás a Balatonnál a meteorológiai számítások tükrében HORÁNYI ANDRÁS (horanyi( horanyi.a@.a@met.hu) Krüzselyi Ilona, Szabó Péter, Szépszó Gabriella Országos Meteorológiai Szolgálat Numerikus

Részletesebben

Éghajlatváltozás tudhatjuk-e, mi lesz holnapután?

Éghajlatváltozás tudhatjuk-e, mi lesz holnapután? Éghajlatváltozás tudhatjuk-e, mi lesz holnapután? Szépszó Gabriella Országos Meteorológiai Szolgálat Numerikus Modellező és Éghajlat-dinamikai Osztály TARTALOM 1. Bevezetés 2. Időjárás és éghajlat 3. A

Részletesebben

A jövő éghajlatának kutatása

A jövő éghajlatának kutatása Múzeumok Éjszakája 2018.06.23. A jövő éghajlatának kutatása Zsebeházi Gabriella Klímamodellező Csoport Hogyan lehet előrejelezni a következő évtizedek csapadékváltozását, miközben a következő heti is bizonytalan?

Részletesebben

Bevezetés az időjárás és az éghajlat numerikus (számszerű) előrejelzésébe

Bevezetés az időjárás és az éghajlat numerikus (számszerű) előrejelzésébe Bevezetés az időjárás és az éghajlat numerikus (számszerű) előrejelzésébe Szépszó Gabriella szepszo.g@met.hu Korábbi előadó: Horányi András Előadások anyaga: http://nimbus.elte.hu/~numelo Az előadás vázlata

Részletesebben

A hazai regionális klímamodellek eredményeinek együttes kiértékelése

A hazai regionális klímamodellek eredményeinek együttes kiértékelése A hazai regionális klímamodellek eredményeinek együttes kiértékelése Horányi András,, Csima Gabriella, Krüzselyi Ilona, Szabó Péter, Szépszó Gabriella Országos Meteorológiai Szolgálat Bartholy Judit, Pieczka

Részletesebben

Az éghajlati modellek eredményeinek felhasználási lehetıségei

Az éghajlati modellek eredményeinek felhasználási lehetıségei Az éghajlati modellek eredményeinek felhasználási lehetıségei Szépszó Gabriella (szepszo( szepszo.g@.g@met.hu), Kovács Mária, Krüzselyi Ilona, Szabó Péter Éghajlati Osztály, Klímamodellezı Csoport Magyar

Részletesebben

A jövőbeli éghajlatváltozás tudományos vizsgálata

A jövőbeli éghajlatváltozás tudományos vizsgálata A jövőbeli éghajlatváltozás tudományos vizsgálata Szabó Péter Click to add Text Klímamodellező Csoport Előadás nyári gyakorlatos hallgatóknak OMSZ 2018. 07. 30. Klímaváltozás Népszerű téma (értenek hozzá,

Részletesebben

Kovács Mária, Krüzselyi Ilona, Szabó Péter, Szépszó Gabriella. Országos Meteorológiai Szolgálat Éghajlati osztály, Klímamodellező Csoport

Kovács Mária, Krüzselyi Ilona, Szabó Péter, Szépszó Gabriella. Országos Meteorológiai Szolgálat Éghajlati osztály, Klímamodellező Csoport Kovács Mária, Krüzselyi Ilona, Szabó Péter, Szépszó Gabriella Országos Meteorológiai Szolgálat Éghajlati osztály, Klímamodellező Csoport 2012. március 21. Klímaváltozás - miről fecseg a felszín és miről

Részletesebben

A klímamodellezés szépségei egy szélmalomharc tükrében

A klímamodellezés szépségei egy szélmalomharc tükrében A klímamodellezés szépségei egy szélmalomharc tükrében Szépszó Gabriella (szepszo.g@met.hu) Klímamodellező Csoport Éghajlati Osztály Róna Zsigmond Ifjúsági Kör 2014. október 16. TARTALOM 1. Motiváció 2.

Részletesebben

A klímamodellek eredményei mint a hatásvizsgálatok kiindulási adatai

A klímamodellek eredményei mint a hatásvizsgálatok kiindulási adatai A klímamodellek eredményei mint a hatásvizsgálatok kiindulási adatai Szépszó Gabriella Országos Meteorológiai Szolgálat, szepszo.g@met.hu RCMTéR projekt 2. konzultációs workshopja 2016. február 19. TARTALOM

Részletesebben

AZ ID JÁRÁS SZÁMÍTÓGÉPES EL REJELZÉSE. rejelzése. horanyi.a@met.hu) lat. Földtudományos forgatag. 2008. április 19.

AZ ID JÁRÁS SZÁMÍTÓGÉPES EL REJELZÉSE. rejelzése. horanyi.a@met.hu) lat. Földtudományos forgatag. 2008. április 19. Az z idjárási számítógépes elrejelz rejelzése HORÁNYI ANDRÁS S (horanyi.a@met.hu( horanyi.a@met.hu) Országos Meteorológiai Szolgálat lat Numerikus Modellez és Éghajlat-dinamikai Osztály (NMO) 1 MIÉRT FONTOS?

Részletesebben

Új klímamodell-szimulációk és megoldások a hatásvizsgálatok támogatására

Új klímamodell-szimulációk és megoldások a hatásvizsgálatok támogatására Új klímamodell-szimulációk és megoldások a hatásvizsgálatok támogatására Zsebeházi Gabriella Országos Meteorológiai Szolgálat KlimAdat hatásvizsgálói workshop 2018. december 7. TARTALOM 1. Klímamodellezés

Részletesebben

Új regionális éghajlati projekciók a klímaváltozás magyarországi hatásainak vizsgálatára

Új regionális éghajlati projekciók a klímaváltozás magyarországi hatásainak vizsgálatára Új regionális éghajlati projekciók a klímaváltozás magyarországi hatásainak vizsgálatára Szépszó Gabriella Országos Meteorológiai Szolgálat 42. Meteorológiai Tudományos Napok 2016. december 6. TARTALOM

Részletesebben

Kutatói pályára felkészítő akadémiai ismeretek modul

Kutatói pályára felkészítő akadémiai ismeretek modul Kutatói pályára felkészítő akadémiai ismeretek modul Környezetgazdálkodás Modellezés, mint módszer bemutatása KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖK MSC Modellezés globálistól lokális skáláig III. 3. lecke

Részletesebben

ÚJ CSALÁDTAG A KLÍMAMODELLEZÉSBEN: a felszíni modellek, mint a városi éghajlati hatásvizsgálatok eszközei

ÚJ CSALÁDTAG A KLÍMAMODELLEZÉSBEN: a felszíni modellek, mint a városi éghajlati hatásvizsgálatok eszközei ÚJ CSALÁDTAG A KLÍMAMODELLEZÉSBEN: a felszíni modellek, mint a városi éghajlati hatásvizsgálatok eszközei Zsebeházi Gabriella és Szépszó Gabriella 43. Meteorológiai Tudományos Napok 2017. 11. 23. Tartalom

Részletesebben

Nagyfelbontású magassági szélklimatológiai információk dinamikai elıállítása

Nagyfelbontású magassági szélklimatológiai információk dinamikai elıállítása Nagyfelbontású magassági szélklimatológiai információk dinamikai elıállítása Szépszó Gabriella Országos Meteorológiai Szolgálat Éghajlati Osztály, Klímamodellezı Csoport Együttmőködési lehetıségek a hidrodinamikai

Részletesebben

REGIONÁLIS KLÍMAMODELLEZÉS. Alkalmazkodás a klímaváltozáshoz 2008. szeptember 26. 1

REGIONÁLIS KLÍMAMODELLEZÉS. Alkalmazkodás a klímaváltozáshoz 2008. szeptember 26. 1 Regionális klímamodellek és eredményeik alkalmazhatósága éghajlati hatásvizsgálatokra HORÁNYI ANDRÁS (horanyi.a@met.hu) Csima Gabriella, Szabó Péter, Szépszó Gabriella Országos Meteorológiai Szolgálat

Részletesebben

A klímamodellezés nemzetközi és hazai eredményei - a gazdasági-társadalmi előrejelzések pillérei

A klímamodellezés nemzetközi és hazai eredményei - a gazdasági-társadalmi előrejelzések pillérei A klímamodellezés nemzetközi és hazai eredményei - a gazdasági-társadalmi előrejelzések pillérei Hoyk Edit Kovács András Donát Tudományos munkatárs, MTA KRTK RKI ATO MRTT XII. Vándorgyűlés, Eger, 2015.

Részletesebben

A REMO modell és adaptálása az Országos Meteorológiai Szolgálatnál

A REMO modell és adaptálása az Országos Meteorológiai Szolgálatnál A REMO modell és adaptálása az Országos Meteorológiai Szolgálatnál Szépszó Gabriella Kutatási és Fejlesztési Főosztály, Numerikus Előrejelző Osztály Meteorológiai Tudományos Napok 2005. november 24-25.

Részletesebben

Az éghajlatváltozás jövıben várható hatásai a Kárpát medencében

Az éghajlatváltozás jövıben várható hatásai a Kárpát medencében Az éghajlatváltozás jövıben várható hatásai a Kárpát medencében regionális éghajlati modelleredmények alapján Szépszó Gabriella (szepszo( szepszo.g@.g@met.hu), Kovács Mária, Krüzselyi Ilona, Szabó Péter

Részletesebben

Ensemble előrejelzések: elméleti és gyakorlati háttér HÁGEL Edit Országos Meteorológiai Szolgálat Numerikus Modellező és Éghajlat-dinamikai Osztály 34

Ensemble előrejelzések: elméleti és gyakorlati háttér HÁGEL Edit Országos Meteorológiai Szolgálat Numerikus Modellező és Éghajlat-dinamikai Osztály 34 Ensemble előrejelzések: elméleti és gyakorlati háttér HÁGEL Edit Országos Meteorológiai Szolgálat Numerikus Modellező és Éghajlat-dinamikai Osztály 34. Meteorológiai Tudományos Napok Az előadás vázlata

Részletesebben

Szórványosan előfordulhat zápor, akkor esni fog vagy sem?

Szórványosan előfordulhat zápor, akkor esni fog vagy sem? Múzeumok Éjszakája 2018.06.23. 21:00 Szórványosan előfordulhat zápor, akkor esni fog vagy sem? Ihász István Tartalom Néhány gondolat a csapadékról A megfigyelésektől az előrejelzésig A modellezés alapjai

Részletesebben

Az RCMTéR projekt: új éghajlati szcenáriók a Kárpát-medencére

Az RCMTéR projekt: új éghajlati szcenáriók a Kárpát-medencére Az RCMTéR projekt: új éghajlati szcenáriók a Kárpát-medencére Szépszó Gabriella Országos Meteorológiai Szolgálat, szepszo.g@met.hu RCMTéR projekt nyitórendezvénye 2015. április 27. TARTALOM 1. Motiváció

Részletesebben

Reprezentatív adatbázis létrehozása az éghajlatváltozási hatásvizsgálatok és a döntéshozatal támogatására

Reprezentatív adatbázis létrehozása az éghajlatváltozási hatásvizsgálatok és a döntéshozatal támogatására Reprezentatív adatbázis létrehozása az éghajlatváltozási hatásvizsgálatok és a döntéshozatal támogatására Zsebeházi Gabriella, Bán Beatrix, Bihari Zita, Szabó Péter Országos Meteorológiai Szolgálat 44.

Részletesebben

KlimAdat Az éghajlatváltozás magyarországi hatásainak feltérképezése regionális klímamodellszimulációk

KlimAdat Az éghajlatváltozás magyarországi hatásainak feltérképezése regionális klímamodellszimulációk KlimAdat Az éghajlatváltozás magyarországi hatásainak feltérképezése regionális klímamodellszimulációk elvégzésével és reprezentatív adatbázis fejlesztésével Zsebeházi Gabriella, (zsebehazi.g@met.hu) Országos

Részletesebben

B z o ó L ász s l z M A A le l v e. v ta t g a O s r z s ágo g s o s Me M t e e t o e r o o r l o ógi g a i i a i Sz S o z l o g l ála l t a

B z o ó L ász s l z M A A le l v e. v ta t g a O s r z s ágo g s o s Me M t e e t o e r o o r l o ógi g a i i a i Sz S o z l o g l ála l t a Éghajlatv ghajlatváltoz ltozás, időjárási széls lsőségek Bozó Lászl szló MTA lev. tag Országos Meteorológiai Szolgálat lat Európai Meteorológiai Infrastruktúra (EMI) Nemzeti (Hidro )Meteorol )Meteorológiai

Részletesebben

A GLOBÁLIS KLÍMAVÁLTOZÁS: Hazai hatások és válaszok

A GLOBÁLIS KLÍMAVÁLTOZÁS: Hazai hatások és válaszok KvVM MTA VAHAVA projekt MTA 2006. november 23. A GLOBÁLIS KLÍMAVÁLTOZÁS: Hazai hatások és válaszok Ifjúsági fórum a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiáról Bartholy Judit felkért hozzászólása Eötvös s Loránd

Részletesebben

METEOROLÓGIA. alapkurzus Környezettudományi BsC alapszakos hallgatóknak. Bartholy Judit, tanszékvezető egyetemi tanár

METEOROLÓGIA. alapkurzus Környezettudományi BsC alapszakos hallgatóknak. Bartholy Judit, tanszékvezető egyetemi tanár METEOROLÓGIA alapkurzus Környezettudományi BsC alapszakos hallgatóknak Bartholy Judit, tanszékvezető egyetemi tanár ELTE TTK - METEOROLÓGIAI TANSZÉK A MAI ÓRA VÁZLATA 1. BSc KÉPZÉS / SPECIALIZÁCIÓ 2. TEMATIKA

Részletesebben

Numerikus prognosztika: szakmai alapok

Numerikus prognosztika: szakmai alapok Bevezetés az idıjárás (éghajlat) numerikus (számszerő) elırejelzésébe Összeállította: Horányi András Kiegészítette: Szépszó Gabriella szepszo.g@met.hu Elıadások anyaga: http://nimbus.elte.hu/~numelo/mat

Részletesebben

A PRECIS regionális klímamodell és adaptálása az ELTE Meteorológiai Tanszékén

A PRECIS regionális klímamodell és adaptálása az ELTE Meteorológiai Tanszékén 31. Meteorológiai Tudományos Napok Az éghajlat regionális módosulásának objektív becslését megalapozó klímadinamikai kutatások Budapest, 2005. november 24-25. A PRECIS regionális klímamodell és adaptálása

Részletesebben

Big Data az időjárás-előrejelzésben és az éghajlatváltozás kutatásában

Big Data az időjárás-előrejelzésben és az éghajlatváltozás kutatásában Big Data az időjárás-előrejelzésben és az éghajlatváltozás kutatásában Szépszó Gabriella szepszo.g@met.hu Országos Meteorológiai Szolgálat MAFIHE Téli Iskola 2015. február 2. TARTALOM 1. Motiváció 2. A

Részletesebben

NEMZETKÖZI TÖREKVÉSEK GLOBÁLIS CÉLOK

NEMZETKÖZI TÖREKVÉSEK GLOBÁLIS CÉLOK Klímaváltozás: NEMZETKÖZI TÖREKVÉSEK GLOBÁLIS CÉLOK Dr. Radics Kornélia Országos Meteorológiai Szolgálat elnök Bevezetés Edward Lorenz: Az éghajlat az, amire számítunk, az időjárás az, ami bekövetkezik.

Részletesebben

lat klímamodellez Szépszó Gabriella (szepszo.g@met.hu), Krüzselyi Ilona, Szabó Péter, Zsebeházi Gabriella Klímamodellezı Csoport Éghajlati Osztály

lat klímamodellez Szépszó Gabriella (szepszo.g@met.hu), Krüzselyi Ilona, Szabó Péter, Zsebeházi Gabriella Klímamodellezı Csoport Éghajlati Osztály Az Országos Meteorológiai Szolgálat lat klímamodellez mamodellezıi i tevékenys kenysége Szépszó Gabriella (szepszo.g@met.hu), Krüzselyi Ilona, Szabó Péter, Zsebeházi Gabriella Klímamodellezı Csoport Éghajlati

Részletesebben

Meteorológiai Tudományos Napok 2008 november Kullmann László

Meteorológiai Tudományos Napok 2008 november Kullmann László AZ ALADIN NUMERIKUS ELŐREJELZŐ MODELL A RÖVIDTÁVÚ ELŐREJELZÉS SZOLGÁLATÁBAN Meteorológiai Tudományos Napok 2008 november 20-21. Kullmann László Tartalom ALADIN modell-család rövid ismertetése Operatív

Részletesebben

GLOBÁLIS ÉS REGIONÁLIS SKÁLÁN IS VÁLTOZIK AZ ÉGHAJLAT. Bartholy Judit

GLOBÁLIS ÉS REGIONÁLIS SKÁLÁN IS VÁLTOZIK AZ ÉGHAJLAT. Bartholy Judit KÖRNYEZETI NEVELÉS EGYESÜLET Budapest, 2008. március 1. GLOBÁLIS ÉS REGIONÁLIS SKÁLÁN IS VÁLTOZIK AZ ÉGHAJLAT Bartholy Judit ELTE Meteorológiai Tanszék, Budapest VÁZLAT I. Változó éghajlat II. IPCC jelentés

Részletesebben

A jövőben várható klímaváltozás és néhány lehetséges hatása a régióban

A jövőben várható klímaváltozás és néhány lehetséges hatása a régióban A jövőben várható klímaváltozás és néhány lehetséges hatása a régióban Blanka Viktória, Mezősi Gábor, Ladányi Zsuzsanna, Bata Teodóra Szegedi Tudományegyetem, Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék

Részletesebben

BARTHOLY JUDIT. Eötvös Loránd Tudományegyetem Meteorológiai Tanszék Budapest

BARTHOLY JUDIT. Eötvös Loránd Tudományegyetem Meteorológiai Tanszék Budapest Klíma ügye(in)k 2017 2017. május 25. Budapest Nemzeti Közszolgálati Egyetem ********************************************************************************************************** Változó éghajlat,

Részletesebben

és s kommunikáci Szépszó Gabriella (szepszo.g@met.hu), Krüzselyi Ilona, Szabó Péter, Zsebeházi Gabriella Klímamodellezı Csoport Éghajlati Osztály

és s kommunikáci Szépszó Gabriella (szepszo.g@met.hu), Krüzselyi Ilona, Szabó Péter, Zsebeházi Gabriella Klímamodellezı Csoport Éghajlati Osztály A jövıbeli j éghajlati projekciók bizonytalanságai és s kommunikáci ciójuk Szépszó Gabriella (szepszo.g@met.hu), Krüzselyi Ilona, Szabó Péter, Zsebeházi Gabriella Klímamodellezı Csoport Éghajlati Osztály

Részletesebben

1. Regionális projekciók 2. Regionális éghajlati modellezés 3. A regionális modellezés kérdései 4. Hazai klímadinamikai tevékenység 5.

1. Regionális projekciók 2. Regionális éghajlati modellezés 3. A regionális modellezés kérdései 4. Hazai klímadinamikai tevékenység 5. Éghajlati modellezés 2. rész: Regionális éghajlati modellezés Összeállította: Szépszó Gabriella szepszo.g@.g@met.hu TARTALOM. Regionális projekciók 2. Regionális éghajlati modellezés 3. A regionális modellezés

Részletesebben

Változó éghajlat, szélsőségek

Változó éghajlat, szélsőségek Változó éghajlat, szélsőségek BARTHOLY JUDIT Eötvös Loránd Tudományegyetem Meteorológiai Tanszék Budapest Vázlat A közelmúlt detektált változásai Jövőbeli tendenciák és várható következmények Időjárási

Részletesebben

A csapadék nyomában bevezető előadás. Múzeumok Éjszakája

A csapadék nyomában bevezető előadás. Múzeumok Éjszakája A csapadék nyomában bevezető előadás Múzeumok Éjszakája 2018.06.23. A csapadék fogalma A légkör vízgőztartalmából származó folyékony vagy szilárd halmazállapotú víz, amely a földfelszínre kerül. Fajtái:

Részletesebben

A LEVEGŐMINŐSÉG ELŐREJELZÉS MODELLEZÉSÉNEK HÁTTERE ÉS GYAKORLATA AZ ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLATNÁL

A LEVEGŐMINŐSÉG ELŐREJELZÉS MODELLEZÉSÉNEK HÁTTERE ÉS GYAKORLATA AZ ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLATNÁL A LEVEGŐMINŐSÉG ELŐREJELZÉS MODELLEZÉSÉNEK HÁTTERE ÉS GYAKORLATA AZ ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLATNÁL Ferenczi Zita és Homolya Emese Levegőkörnyezet-elemző Osztály Országos Meteorológiai Szolgálat Tartalom

Részletesebben

A GLOBÁLIS MELEGEDÉS ÉS HATÁSAI MAGYARORSZÁGON

A GLOBÁLIS MELEGEDÉS ÉS HATÁSAI MAGYARORSZÁGON FÖLDTUDOMÁNYOS FORGATAG Budapest, 2008. április 17-20. A GLOBÁLIS MELEGEDÉS ÉS HATÁSAI MAGYARORSZÁGON ELTE Meteorológiai Tanszék, Budapest VÁZLAT I. Változó éghajlat II. XXI. századra várható éghajlati

Részletesebben

Hidroszféra. Légkör. Tartalom. Klímaváltozás. Idıjárás és éghajlat. Éghajlati rendszer: a légkör és a vele kölcsönhatásban álló 4 geoszféra együttese

Hidroszféra. Légkör. Tartalom. Klímaváltozás. Idıjárás és éghajlat. Éghajlati rendszer: a légkör és a vele kölcsönhatásban álló 4 geoszféra együttese Éghajlatváltozás és matematika Hogyan modellezzünk és az eredményt hogyan használjuk fel? Krüzselyi Ilona (kruzselyi.i@met.hu) Kovács Mária, Szabó Péter, Szépszó Gabriella Tartalom Bevezetés Éghajlati

Részletesebben

IPCC AR5 Tények és jövőkép Globális és regionális változások

IPCC AR5 Tények és jövőkép Globális és regionális változások 40. Meteorológiai Tudományos Napok -- Klímaváltozás és következményei: a globális folyamatoktól a lokális hatásokig 2014. november 20-21. Budapest **********************************************************************************************************

Részletesebben

SZINOPTIKUS-KLIMATOLÓGIAI VIZSGÁLATOK A MÚLT ÉGHAJLATÁNAK DINAMIKAI ELEMZÉSÉRE

SZINOPTIKUS-KLIMATOLÓGIAI VIZSGÁLATOK A MÚLT ÉGHAJLATÁNAK DINAMIKAI ELEMZÉSÉRE SZINOPTIKUS-KLIMATOLÓGIAI VIZSGÁLATOK A MÚLT ÉGHAJLATÁNAK DINAMIKAI ELEMZÉSÉRE Hirsch Tamás Előrejelzési és Alkalmazott Meteorológiai Főosztály Országos Meteorológiai Szolgálat Pongrácz Rita Földrajz-

Részletesebben

AZ ELTE KLÍMAMODELLJEI: PRECIS ÉS S REGCM

AZ ELTE KLÍMAMODELLJEI: PRECIS ÉS S REGCM AZ ELTE KLÍMAMODELLJEI: PRECIS ÉS S REGCM PONGRÁCZ Rita, BARTHOLY Judit, PIECZKA Ildikó, TORMA Csaba, BARTHA Boglár-Enik Enikő, KOVÁCS Gabriella Eötvös s Loránd Tudományegyetem Meteorológiai Tanszék, VÁZLAT

Részletesebben

Az éghajlat el rejelz

Az éghajlat el rejelz AZ ÉGHAJLAT ELREJELZÉSÉNEK LEHETSÉGEI Az éghajlat elrejelz rejelzésének lehetségei HORÁNYI ANDRÁS S (horanyi.a@met.hu( horanyi.a@met.hu) Országos Meteorológiai Szolgálat lat Numerikus Modellez és Éghajlat-dinamikai

Részletesebben

Az éghajlatváltozás városi hatásainak vizsgálata a SURFEX/TEB felszíni modellel

Az éghajlatváltozás városi hatásainak vizsgálata a SURFEX/TEB felszíni modellel Az éghajlatváltozás városi hatásainak vizsgálata a SURFEX/TEB felszíni modellel Zsebeházi Gabriella MMT Légkördinamikai Szakosztály 2016. 12. 14. Tartalom 1. Motiváció 2. SURFEX 3. Kutatási terv 4. Eredmények

Részletesebben

A XXI. SZÁZADRA BECSÜLT KLIMATIKUS TENDENCIÁK VÁRHATÓ HATÁSA A LEFOLYÁS SZÉLSŐSÉGEIRE A FELSŐ-TISZA VÍZGYŰJTŐJÉN

A XXI. SZÁZADRA BECSÜLT KLIMATIKUS TENDENCIÁK VÁRHATÓ HATÁSA A LEFOLYÁS SZÉLSŐSÉGEIRE A FELSŐ-TISZA VÍZGYŰJTŐJÉN 44. Meteorológiai Tudományos Napok Budapest, 2018. november 22 23. A XXI. SZÁZADRA BECSÜLT KLIMATIKUS TENDENCIÁK VÁRHATÓ HATÁSA A LEFOLYÁS SZÉLSŐSÉGEIRE A FELSŐ-TISZA VÍZGYŰJTŐJÉN Kis Anna 1,2, Pongrácz

Részletesebben

A felszínközeli szélsebesség XXI. században várható változása az ALADIN-Climate regionális éghajlati modell alapján

A felszínközeli szélsebesség XXI. században várható változása az ALADIN-Climate regionális éghajlati modell alapján A felszínközeli szélsebesség XXI. században várható változása az ALADIN-Climate regionális éghajlati modell alapján Illy Tamás Országos Meteorológiai Szolgálat A felszínközeli szélsebesség XXI. században

Részletesebben

A jövıre vonatkozó éghajlati projekciók

A jövıre vonatkozó éghajlati projekciók Az éghajlati modellek értékelése és A jövıre vonatkozó éghajlati projekciók Szépszó Gabriella (szepszo.g@met.hu) Éghajlati Osztály, Klímamodellezı Csoport Az éghajlatváltozás tudományos alapjai az IPCC

Részletesebben

Miért van szükség szuperszámítógépre?

Miért van szükség szuperszámítógépre? ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT Miért van szükség szuperszámítógépre? avagy a korlátos tartományú időjárás-előrejelző és éghajlati modellek számításigénye Szintai Balázs Informatikai és Módszertani Főosztály

Részletesebben

ÁLATALÁNOS METEOROLÓGIA 2. 01: METEOROLÓGIAI MÉRÉSEK ÉS MEGFIGYELÉSEK

ÁLATALÁNOS METEOROLÓGIA 2. 01: METEOROLÓGIAI MÉRÉSEK ÉS MEGFIGYELÉSEK ÁLATALÁNOS METEOROLÓGIA 2. 01: METEOROLÓGIAI MÉRÉSEK ÉS MEGFIGYELÉSEK Célok, módszerek, követelmények CÉLOK, MÓDSZEREK Meteorológiai megfigyelések (Miért?) A meteorológiai mérések célja: Minőségi, szabvány

Részletesebben

AZ IDŐJÁRÁSI SZÉLSŐSÉGEK TENDENCIÁI ÚJ KIHÍVÁSOK ELŐTT A NEMZETI METEOROLÓGIAI SZOLGÁLATOK

AZ IDŐJÁRÁSI SZÉLSŐSÉGEK TENDENCIÁI ÚJ KIHÍVÁSOK ELŐTT A NEMZETI METEOROLÓGIAI SZOLGÁLATOK AZ IDŐJÁRÁSI SZÉLSŐSÉGEK TENDENCIÁI ÚJ KIHÍVÁSOK ELŐTT A NEMZETI METEOROLÓGIAI SZOLGÁLATOK DUNKEL ZOLTÁN OMSz Országos Meteorológiai Szolgálat H-1525 Budapest POB 38, dunkel.z@met.hu Nincsenek öreg emberek,

Részletesebben

Általános klimatológia Bevezetés a klimatológiába előadás

Általános klimatológia Bevezetés a klimatológiába előadás Általános klimatológia Bevezetés a klimatológiába előadás (K) GLOBÁLIS FELMELEGEDÉS Unger János unger@geo.u @geo.u-szeged.hu www.sci.u-szeged.hu/eghajlattan szeged.hu/eghajlattan SZTE Éghajlattani és Tájföldrajzi

Részletesebben

HAZÁNK SZÉLKLÍMÁJA, A SZÉLENERGIA HASZNOSÍTÁSA

HAZÁNK SZÉLKLÍMÁJA, A SZÉLENERGIA HASZNOSÍTÁSA HAZÁNK SZÉLKLÍMÁJA, A SZÉLENERGIA HASZNOSÍTÁSA Radics Kornélia 1, Bartholy Judit 2 és Péliné Németh Csilla 3 1 Országos Meteorológiai Szolgálat 2 ELTE Meteorológiai Tanszék 3 MH Geoinformációs Szolgálat

Részletesebben

Összefoglaló Magyarország éghajlatának várható alakulásáról

Összefoglaló Magyarország éghajlatának várható alakulásáról Összefoglaló Magyarország éghajlatának várható alakulásáról Készült az Országos Meteorológiai Szolgálat és az ELTE Meteorológiai Tanszék regionális klímamodell-eredményeinek együttes elemzése alapján (2010)

Részletesebben

Meteorológiai információk szerepe a vízgazdálkodásban

Meteorológiai információk szerepe a vízgazdálkodásban Meteorológiai információk szerepe a vízgazdálkodásban Dr. Radics Kornélia Országos Meteorológiai Szolgálat elnök Alapítva: 1870 Víz körforgása Felhőelemek, vízgőz Légköri transzport folyamatok Felhőelemek,

Részletesebben

Globális változások lokális veszélyek

Globális változások lokális veszélyek Globális változások lokális veszélyek Dr. Radics Kornélia ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT Sivatagosodás és Aszály Elleni Küzdelem Világnapja Budapest, 2019. június 19. Globális kitekintés Éghajlatváltozás:

Részletesebben

AZ ALADIN MODELL KLÍMAVÁLTOZATA. Tóth Helga Kutatási és Fejlesztési Főosztály Numerikus Előrejelző Osztály

AZ ALADIN MODELL KLÍMAVÁLTOZATA. Tóth Helga Kutatási és Fejlesztési Főosztály Numerikus Előrejelző Osztály AZ ALADIN MODELL KLÍMAVÁLTOZATA Tóth Helga Kutatási és Fejlesztési Főosztály Numerikus Előrejelző Osztály Tartalom Bevezetés ALADIN-Climate modell Első kísérlet eredményeinek bemutatása Tervek, összefoglalás

Részletesebben

A domborzat mikroklimatikus hatásai Mérési eredmények és mezőgazdasági vonatkozások

A domborzat mikroklimatikus hatásai Mérési eredmények és mezőgazdasági vonatkozások A domborzat mikroklimatikus hatásai Mérési eredmények és mezőgazdasági vonatkozások Dr. Gombos Béla SZENT ISTVÁN EGYETEM Agrár- és Gazdaságtudományi Kar MMT Agro- és Biometeorológiai Szakosztályának ülése

Részletesebben

A LÉGKÖRI SZÉN-DIOXID ÉS AZ ÉGHAJLAT KÖLCSÖNHATÁSA

A LÉGKÖRI SZÉN-DIOXID ÉS AZ ÉGHAJLAT KÖLCSÖNHATÁSA A LÉGKÖRI SZÉN-DIOXID ÉS AZ ÉGHAJLAT KÖLCSÖNHATÁSA CH 4 CFC CO 2 O 3 +14-19 o C N 2 O H 2 O 1824: Jean-Baptist Fourier az üvegházhatás felismerése 1859: John Tyndall a vízgőz és a szén-dioxid meghatározó

Részletesebben

BUDAPEST VÁROSI HŐSZIGET-HATÁSÁNAK MODELLEZÉSI LEHETŐSÉGEI

BUDAPEST VÁROSI HŐSZIGET-HATÁSÁNAK MODELLEZÉSI LEHETŐSÉGEI Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Környezettudományi Centrum BUDAPEST VÁROSI HŐSZIGET-HATÁSÁNAK MODELLEZÉSI LEHETŐSÉGEI Az ALADIN-Climate és a SURFEX-TEB modellek eredményeinek összehasonlító

Részletesebben

Éghajlati modellezés. Szépszó Gabriella

Éghajlati modellezés. Szépszó Gabriella Éghajlati modellezés Szépszó Gabriella szepszo.g@.g@met.hu TARTALOM 1. Az éghajlati rendszer 2. Éghajlati modellezés 3. Regionális leskálázás 4. A szimulációk bizonytalanságai 5. Összefoglalás Alapfogalmak

Részletesebben

ÉGHAJLATVÁLTOZÁS : A VÁRHATÓ HATÁSOK MAGYARORSZÁGON, REGIONÁLIS SPECIFIKUMOKKAL KEHOP KLÍMASTRATÉGIA KIDOLGOZÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ

ÉGHAJLATVÁLTOZÁS : A VÁRHATÓ HATÁSOK MAGYARORSZÁGON, REGIONÁLIS SPECIFIKUMOKKAL KEHOP KLÍMASTRATÉGIA KIDOLGOZÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ ÉGHAJLATVÁLTOZÁS : A VÁRHATÓ HATÁSOK MAGYARORSZÁGON, REGIONÁLIS SPECIFIKUMOKKAL KEHOP-1.2.0-15-2016-00001 KLÍMASTRATÉGIA KIDOLGOZÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ MÓDSZERTAN- ÉS KAPACITÁSFEJLESZTÉS, VALAMINT SZEMLÉLETFORMÁLÁS

Részletesebben

1. Az éghajlati rendszer 2. Éghajlati modellezés 3. Regionális leskálázás 4. A szimulációk bizonytalanságai 5. Összefoglalás

1. Az éghajlati rendszer 2. Éghajlati modellezés 3. Regionális leskálázás 4. A szimulációk bizonytalanságai 5. Összefoglalás Éghajlati modellezés Szépszó Gabriella szepszo.g@.g@met.hu TARTALOM 1. Az éghajlati rendszer 2. Éghajlati modellezés 3. Regionális leskálázás 4. A szimulációk bizonytalanságai 5. Összefoglalás Alapfogalmak

Részletesebben

Az éghajlati modellek eredményeinek felhasználási lehetıségei és korlátai

Az éghajlati modellek eredményeinek felhasználási lehetıségei és korlátai Az éghajlati modellek eredményeinek felhasználási lehetıségei és korlátai Szépszó Gabriella szepszo.g@.g@met.hu Numerikus Modellezı és Éghajlat-dinamikai Osztály MMT Agro- és Biometeorológiai Szakosztályának

Részletesebben

Csapadékmaximum-függvények változása

Csapadékmaximum-függvények változása Csapadékmaximum-függvények változása (Techniques and methods for climate change adaptation for cities /2013-1-HU1-LEO05-09613/) Dr. Buzás Kálmán, Dr. Honti Márk, Varga Laura Elavult mértékadó tervezési

Részletesebben

MÉRNÖKI METEOROLÓGIA

MÉRNÖKI METEOROLÓGIA MÉRNÖKI METEOROLÓGIA (BME GEÁT 5128) Bevezetés, alapfogalmak, a légkör jellemzői, összetétele, kapcsolat más szférákkal Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Áramlástan Tanszék, 2008 Dr. Goricsán

Részletesebben

Az éghajlati modellezés mai kihívásai: fejlesztési és fejlesztendő területek

Az éghajlati modellezés mai kihívásai: fejlesztési és fejlesztendő területek Az éghajlati modellezés mai kihívásai: fejlesztési és fejlesztendő területek Szépszó Gabriella Országos Meteorológiai Szolgálat Statisztikus fizikai szeminárium 2015. november 18. TARTALOM 1. Motiváció

Részletesebben

Szakmai törzsanyag Alkalmazott földtudományi modul

Szakmai törzsanyag Alkalmazott földtudományi modul FÖLDTUDOMÁNYI BSC METEOROLÓGUS SZAKIRÁNY Szakmai törzsanyag Alkalmazott földtudományi modul MAGYARORSZÁG ÉGHAJLATA Óraszám: 3+0 Kredit: 4 Tantárgyfelelős: Dr habil Tar Károly tanszékvezető egyetemi docens

Részletesebben

Magyarország éghajlatának jellemzése az ENSEMBLES projektbeli és a hazai regionális modelleredmények együttes vizsgálatával

Magyarország éghajlatának jellemzése az ENSEMBLES projektbeli és a hazai regionális modelleredmények együttes vizsgálatával Magyarország éghajlatának jellemzése az ENSEMBLES projektbeli és a hazai regionális modelleredmények együttes vizsgálatával SZAKDOLGOZAT FÖLDTUDOMÁNY ALAPSZAK METEOROLÓGIA SZAKIRÁNY Készítette: Zsebeházi

Részletesebben

Az idıjárás-elırejelzések szerepe a változó éghajlati viszonyok között

Az idıjárás-elırejelzések szerepe a változó éghajlati viszonyok között Az idıjárás-elırejelzések szerepe a változó éghajlati viszonyok között az Országos Meteorológiai Szolgálat adataira, idıjárás- és éghajlatkutatóinak munkáira támaszkodva összeállította: Vissy Károly meteorológus

Részletesebben

Operatív numerikus modellek az ban: : a svéd modelltıl az AROME modellig

Operatív numerikus modellek az ban: : a svéd modelltıl az AROME modellig Operatív numerikus modellek az OMSZ-ban ban: : a svéd modelltıl az AROME modellig HORÁNYI ANDRÁS (horanyi.a( horanyi.a@met.hu) Országos Meteorológiai Szolgálat 1 ELİZMÉNYEK, ALAPOK 1989-1991: 1991: a svéd

Részletesebben

A LÉGKÖR SZERKEZETE ÉS ÖSSZETÉTELE. Környezetmérnök BSc

A LÉGKÖR SZERKEZETE ÉS ÖSSZETÉTELE. Környezetmérnök BSc A LÉGKÖR SZERKEZETE ÉS ÖSSZETÉTELE Környezetmérnök BSc A LÉGKÖR SZERKEZETE A légkör szerkezete kémiai szempontból Homoszféra, turboszféra -kb. 100 km-ig -turbulens áramlás -azonos összetétel Turbopauza

Részletesebben

ÁLTALÁNOS METEOROLÓGIA 2.

ÁLTALÁNOS METEOROLÓGIA 2. ÁLTALÁNOS METEOROLÓGIA 2. METEOROLÓGIAI MÉRÉSEK ÉS MEGFIGYELÉSEK 06 Víz a légkörben világóceán A HIDROSZFÉRA krioszféra 1338 10 6 km 3 ~3 000 év ~12 000 év szárazföldi vizek légkör 24,6 10 6 km 3 0,013

Részletesebben

A klímaváltozás hatása a csapadékmaximum függvényekre

A klímaváltozás hatása a csapadékmaximum függvényekre A klímaváltozás hatása a csapadékmaximum függvényekre Varga Laura BME-VKKT 2018.11.22 44. METEOROLÓGIAI TUDOMÁNYOS NAPOK Mi az a csapadékmaximum-függvény (CSMF)? Csapadékmérések statisztikai feldolgozásán

Részletesebben

Együttműködési tapasztalatok a klímaváltozás s hatásvizsgálatainálsvizsgálatain

Együttműködési tapasztalatok a klímaváltozás s hatásvizsgálatainálsvizsgálatain Hatásvizsgálói konzultációs workshop 2015. 06. 22. Budapest ********************************************************************************************************** Együttműködési tapasztalatok a klímaváltozás

Részletesebben

A hosszúhullámú sugárzás stratocumulus felhőben történő terjedésének numerikus modellezése

A hosszúhullámú sugárzás stratocumulus felhőben történő terjedésének numerikus modellezése A hosszúhullámú sugárzás stratocumulus felhőben történő terjedésének numerikus modellezése Lábó Eszter 1, Geresdi István 2 1 Országos Meteorológiai Szolgálat, 2 Pécsi Tudományegyetem, Természettudományi

Részletesebben

A légköri sugárzás. Sugárzási törvények, légköri veszteségek, energiaháztartás

A légköri sugárzás. Sugárzási törvények, légköri veszteségek, energiaháztartás A légköri sugárzás Sugárzási törvények, légköri veszteségek, energiaháztartás Sugárzási törvények I. 0. Minden T>0 K hőmérsékletű test sugároz 1. Planck törvény: minden testre megadható egy hőmérséklettől

Részletesebben

Éghajlatváltozás: mire számíthatunk a jövőben globálisan, országosan és helyi szinten?

Éghajlatváltozás: mire számíthatunk a jövőben globálisan, országosan és helyi szinten? Éghajlatváltozás: mire számíthatunk a jövőben globálisan, országosan és helyi szinten? Szépszó Gabriella szepszo.g@met.hu Éghajlati Osztály, Klímamodellező Csoport Országos Meteorológiai Szolgálat Vidékfejlesztés

Részletesebben

A jövőbeli hatások vizsgálatához felhasznált klímamodell-adatok Climate model data used for future impact studies Szépszó Gabriella

A jövőbeli hatások vizsgálatához felhasznált klímamodell-adatok Climate model data used for future impact studies Szépszó Gabriella A jövőbeli hatások vizsgálatához felhasznált klímamodell-adatok Climate model data used for future impact studies Szépszó Gabriella Országos Meteorológiai Szolgálat Hungarian Meteorological Service KRITéR

Részletesebben

A MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁL EGER TÉRSÉGÉBEN A KLÍMAVÁLTOZÁS TÜKRÉBEN

A MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁL EGER TÉRSÉGÉBEN A KLÍMAVÁLTOZÁS TÜKRÉBEN A MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁL EGER TÉRSÉGÉBEN A KLÍMAVÁLTOZÁS TÜKRÉBEN Mika János 1, Wantuchné Dobi Ildikó 2, Nagy Zoltán 2, Pajtókné Tari Ilona 1 1 Eszterházy Károly Főiskola, 2 Országos Meteorológiai Szolgálat,

Részletesebben

A Balaton vízforgalmának a klímaváltozás hatására becsült változása

A Balaton vízforgalmának a klímaváltozás hatására becsült változása A Balaton vízforgalmának a klímaváltozás hatására becsült változása Varga György varga.gyorgy@ovf.hu VITUKI Hungary Kft. Országos Meteorológiai Szolgálat Az előadás tartalma adatok és információk a Balaton

Részletesebben

A felszíni adatbázisok jelentősége Budapest hőszigetének numerikus modellezésében

A felszíni adatbázisok jelentősége Budapest hőszigetének numerikus modellezésében A felszíni adatbázisok jelentősége Budapest hőszigetének numerikus modellezésében Breuer Hajnalka, Göndöcs Júlia, Pongrácz Rita, Bartholy Judit ELTE TTK Meteorológiai Tanszék Budapest, 2017. november 23.

Részletesebben

Molekuláris dinamika I. 10. előadás

Molekuláris dinamika I. 10. előadás Molekuláris dinamika I. 10. előadás Miről is szól a MD? nagy részecskeszámú rendszerek ismerjük a törvényeket mikroszkópikus szinten minden részecske mozgását szimuláljuk? Hogyan tudjuk megérteni a folyadékok,

Részletesebben

Kircsi Andrea, Hoffmann Lilla, Izsák Beatrix, Lakatos Mónika és Bihari Zita

Kircsi Andrea, Hoffmann Lilla, Izsák Beatrix, Lakatos Mónika és Bihari Zita Országos Meteorológiai Szolgálat Éghajlati osztály MMT és a MHT együttes előadóülése Budapest, 2019. március 7. Kircsi Andrea, Hoffmann Lilla, Izsák Beatrix, Lakatos Mónika és Bihari Zita Az évi középhőmérséklet

Részletesebben

MÉRNÖKI METEOROLÓGIA (BME GEÁT 5128) Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Áramlástan Tanszék, 2008 Dr. Goricsán István

MÉRNÖKI METEOROLÓGIA (BME GEÁT 5128) Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Áramlástan Tanszék, 2008 Dr. Goricsán István MÉRNÖKI METEOROLÓGIA (BME GEÁT 5128) Üvegházhatás, globális felmelegedés, ózonpajzs szerepe Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Áramlástan Tanszék, 2008 Dr. Goricsán István FÖLDFELSZÍN EGYENSÚLYI

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI CSAPADÉK STABILIZOTÓP-

A MAGYARORSZÁGI CSAPADÉK STABILIZOTÓP- A MAGYARORSZÁGI CSAPADÉK STABILIZOTÓP- ÖSSZETÉTELE ÉS EREDETE Czuppon György, Bottyán Emese, Haszpra László, Weidinger Tamás, Kármán Krisztina MTA CSFK Földtani és Geokémiai Intézet czuppon@geochem.hu

Részletesebben

1. Magyarországi INCA-CE továbbképzés

1. Magyarországi INCA-CE továbbképzés 1. Magyarországi INCA rendszer kimenetei. A meteorológiai paraméterek gyakorlati felhasználása, sa, értelmezése Simon André Országos Meteorológiai Szolgálat lat Siófok, 2011. szeptember 26. INCA kimenetek

Részletesebben

A debreceni alapéghajlati állomás adatfeldolgozása: profilok, sugárzási és energiamérleg komponensek

A debreceni alapéghajlati állomás adatfeldolgozása: profilok, sugárzási és energiamérleg komponensek A debreceni alapéghajlati állomás adatfeldolgozása: profilok, sugárzási és energiamérleg komponensek Weidinger Tamás, Nagy Zoltán, Szász Gábor, Kovács Eleonóra, Baranka Györgyi, Décsei Anna Borbála, Gyöngyösi

Részletesebben

Trewartha-féle éghajlat-osztályozás: Köppen-féle osztályozáson alapul nedvesség index: csapadék és az evapostranpiráció aránya teljes éves

Trewartha-féle éghajlat-osztályozás: Köppen-féle osztályozáson alapul nedvesség index: csapadék és az evapostranpiráció aránya teljes éves Leíró éghajlattan_2 Trewartha-féle éghajlat-osztályozás: Köppen-féle osztályozáson alapul nedvesség index: csapadék és az evapostranpiráció aránya teljes éves potenciális evapostranpiráció csapadék évszakos

Részletesebben

TELEPÜLÉSI CSAPADÉKVÍZGAZDÁLKODÁS: Érdekek, lehetőségek, akadályok

TELEPÜLÉSI CSAPADÉKVÍZGAZDÁLKODÁS: Érdekek, lehetőségek, akadályok TELEPÜLÉSI CSAPADÉKVÍZGAZDÁLKODÁS: Érdekek, lehetőségek, akadályok Dr. Buzás Kálmán BME, Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék A hazai csapadékvízgazdálkodás jelen gyakorlata, nehézségei és jövőbeli lehetőségei

Részletesebben