A jövıre vonatkozó éghajlati projekciók

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A jövıre vonatkozó éghajlati projekciók"

Átírás

1 Az éghajlati modellek értékelése és A jövıre vonatkozó éghajlati projekciók Szépszó Gabriella Éghajlati Osztály, Klímamodellezı Csoport Az éghajlatváltozás tudományos alapjai az IPCC szeptember 27-i jelentése MMT Éghajlati Szakosztály, MTB Éghajlati Albizottság november 14.

2 TARTALOM 9. Az éghajlati modellek értékelése 11. A közeljövı éghajlati változásai 12. Hosszútávú éghajlati projekciók 13. Tengerszint változások 14. Cirkulációs folyamatok alakulása +1 Személyes tapasztalatok

3 Éghajlati szimuláció, elırejelzés, projekció (climate simulation, prediction, forecast, projection) Kezdeti-érték problémák Évtizedes elırejelzések Kényszerfeltételek által meghatározott problémák nap hét hónap évszak év évtized évszázad Idıjáráselırejelzések Évszakos többéves elırejelzések Éghajlatváltozási projekciók november 14. Az IPCC szeptember 27-i jelentése 3

4 Éghajlati elırejelzések és projekciók (climate predictions & climate projections) Az éghajlat változását alapvetıen két tényezı határozza meg: 1. Az emberi tevékenység 2. A természetes változékonyság Az éghajlati szimulációk bizonytalanságai a változékonyságból, az emberi tevékenység bizonytalanságából és a modellezés közelítı jellegébıl erednek Éghajlati elırejelzés: a változékonyság és az antropogén tevékenység hatására néhány éven-évtizeden belül bekövetkezı változásokat (pl. ENSO) kísérli meg leírni igényli a kiindulási feltételek minél pontosabb megadását (inicializáció) Éghajlati projekció: az emberi tevékenység hatására hosszú távon bekövetkezı éghajlatváltozás leírását célozza a kezdeti feltételek rövid idı után elveszítik jelentıségüket november 14. Az IPCC szeptember 27-i jelentése 4

5 Éghajlati szimulációk bizonytalanságai A bizonytalanságok számszerősítése minden idı- és térskálán elengedhetetlen Módszer: valószínőségi (ensemble) szimulációk több szimuláció készítése különbözı beállításokkal (különbözı kezdeti feltétellel, modellel, forgatókönyvvel, stb.) A számszerősítés alapja: minden szimulációt egyformán valószínőnek tekintünk Figyelem: az átlag, átlagképzés félrevezetı információt ad! november 14. Az IPCC szeptember 27-i jelentése 5

6 A bizonytalanságok aránya H İ M É R S É K L E T C S A P A D É K Bizonytalanságok aránya [%] Globális Évek Európa Hawkins & Sutton, 2009, 2011 Évek Hımérsékleti jel-zaj arány A szcenárió-választás az évszázad 2. felében érdekes A csapadék esetében a modellek bizonytalansága dominál Belsı változékonyság Forgatókönyvek Modellek november 14. Az IPCC szeptember 27-i jelentése 6

7 A bizonytalanságok aránya H İ M É R S É K L E T C S A P A D É K Bizonytalanságok aránya [%] Globális Évek Európa Hawkins & Sutton, 2009, 2011 Évek Hımérsékleti jel-zaj arány A szcenárió-választás az évszázad 2. felében érdekes A csapadék esetében a modellek bizonytalansága dominál Belsı változékonyság Forgatókönyvek Modellek november 14. Az IPCC szeptember 27-i jelentése 6

8 Új kibocsátási forgatókönyvek Representative Concentration Pathways (RCPs) Részletesen leírják az antropogén eredető aeroszolok és üvegházhatású gázok koncentrációját, és az ebbıl eredı sugárzási kényszert 2006-tól Újdonság: figyelembe veszik a mitigációt A 2100-ra érvényes sugárzási kényszerrel jellemzik ıket, pl. RCP2.6 2,6 Wm -2 Reprezentatív vannak további forgatókönyvek is Sugárzási kényszer november 14. Az IPCC szeptember 27-i jelentése 7

9 Új kibocsátási forgatókönyvek Representative Concentration Pathways (RCPs) Részletesen leírják az antropogén eredető aeroszolok és üvegházhatású gázok koncentrációját, és az ebbıl eredı sugárzási kényszert 2006-tól Újdonság: figyelembe veszik a mitigációt A 2100-ra érvényes sugárzási kényszerrel jellemzik ıket, pl. RCP2.6 2,6 Wm -2 Reprezentatív vannak további forgatókönyvek is Sugárzási kényszer november 14. Az IPCC szeptember 27-i jelentése 7

10 Új kibocsátási forgatókönyvek Representative Concentration Pathways (RCPs) Részletesen leírják az antropogén eredető aeroszolok és üvegházhatású gázok koncentrációját, és az ebbıl eredı sugárzási kényszert 2006-tól Újdonság: figyelembe veszik a mitigációt A 2100-ra érvényes sugárzási kényszerrel jellemzik ıket, pl. RCP2.6 2,6 Wm -2 Reprezentatív vannak további forgatókönyvek is Sugárzási kényszer november 14. Az IPCC szeptember 27-i jelentése 7

11 Hımérsékletváltozás Ensemble átlag; referencia: ; RCP4.5 Változás Változékonyság Jel << zaj Jel >> zaj + a modellek 90%-a ugyanolyan változási irányt mutat november 14. Az IPCC szeptember 27-i jelentése 8

12 A forgatókönyvek hatása a hımérsékletre Ensemble átlag; referencia: november 14. Az IPCC szeptember 27-i jelentése 9

13 Évszakos csapadékváltozás Ensemble átlag; referencia: ; RCP november 14. Az IPCC szeptember 27-i jelentése 10

14 Regionális változások (ENSEMBLES) 10 RCM átlaga; idıszak: ; referencia: ; A1B Évszakos átlag 95. percentilis (napi) N Y Á R T É L A modellek 80 %-a azonos változási irányt mutat november 14. Az IPCC szeptember 27-i jelentése 11

15 TARTALOM 9. Az éghajlati modellek értékelése 11. A közeljövı éghajlati változásai 12. Hosszútávú éghajlati projekciók 13. Tengerszint változások 14. Cirkulációs folyamatok alakulása +1 Személyes tapasztalatok

16 Globális átlaghımérséklet változása Referencia: modellek száma Nincs RCP6 (2 modell) 5 95 % A kumulatív szén-dioxid kibocsátás és az átlaghımérséklet növekedése lineáris kapcsolatban van november 14. Az IPCC szeptember 27-i jelentése 13

17 Átlaghımérséklet-változás Ensemble átlag; idıszak: ; referencia: Európa: RCP fokos növekedés, RCP fokos növekedés november 14. Az IPCC szeptember 27-i jelentése 14

18 Évszakos csapadékváltozás Ensemble átlag; referencia: ; RCP8.5 Nem feltétlenül azonos irányú változások a két idıszakban Több szignifikáns változás az évszázad végére Európa: nyáron csökkenés, a többi évszakban északon növekedés, délen csökkenés választóvonal november 14. Az IPCC szeptember 27-i jelentése 15

19 Évszakos csapadékváltozás Ensemble átlag; referencia: ; RCP8.5 Nem feltétlenül azonos irányú változások a két idıszakban Több szignifikáns változás az évszázad végére Európa: nyáron csökkenés, a többi évszakban északon növekedés, délen csökkenés választóvonal november 14. Az IPCC szeptember 27-i jelentése 15

20 Átlagos felhıborítottság változása Ensemble átlag; idıszak: ; referencia: Nem minden szcenárió mutat szignifikáns változásokat A változások iránya nem feltétlenül azonos a különbözı forgatókönyvek között Európában: a felhızet csökkenését mutatják a modellek november 14. Az IPCC szeptember 27-i jelentése 16

21 Talajnedvesség és párolgás változása Ensemble átlag; idıszak: ; referencia: Dél-Amerika: csökkenı talajnedvesség csökkenı párolgás de: Európa: csökkenı talajnedvesség növekvı párolgás november 14. Az IPCC szeptember 27-i jelentése 17

22 Csapadék-szélsıségek szélsıségek változása Ensemble átlag; referencia: ; RCP8.5 A legtöbb területen az 5 nap alatt lehullott csapadék maximális mennyisége nı növekvı intenzitás Néhány helyen (pl. Középés Dél-Európában) ehhez várhatóan hosszabb száraz idıszakok társulnak november 14. Az IPCC szeptember 27-i jelentése 18

23 A jéggel való borítottság változása RCP 2.6 Északi félteke, szeptember RCP8.5 Állandóan fagyott területek Azok a modellek, melyek jól írták le a jelenlegi viszonyokat november 14. Az IPCC szeptember 27-i jelentése 19

24 Az óceán változásai Ensemble átlag; idıszak: ; referencia: Csökkenı párolgás Felszíni sótartalom; RCP8.5 Növekvı párolgás RCP 2.6 Felszíni ph értéke RCP november 14. Az IPCC szeptember 27-i jelentése 20

25 TARTALOM 9. Az éghajlati modellek értékelése 11. A közeljövı éghajlati változásai 12. Hosszútávú éghajlati projekciók 13. Tengerszint változások 14. Cirkulációs folyamatok alakulása +1 Személyes tapasztalatok

26 Tenger-vízszintet befolyásoló tényezık Az óceáni víztömeg melegedése A szárazföldi jégmezık, gleccserek olvadása A szárazföldön tárolt folyékony vízmennyiség csökkenése A megfigyelt emelkedés 75 %-áért felelıs További november 14. tényezık: óceán Az IPCC sőrősége, szeptember 27-i jelentése kontinentális mozgások, stb. 22

27 A tényezık hozzájárulásának szimulációja becslések mérések alapján Jó egyezés a mérésekkel mind a hıtágulás, mind a gleccserek esetében Gleccserek esetében kevés mérés november 14. Az IPCC szeptember 27-i jelentése 23

28 Az egyes tényezık hozzájárulása Becslés mérési adatok alapján, november 14. Az IPCC szeptember 27-i jelentése 24

29 A tényezık súlyának jövıbeli változása Idıszak: ; szcenárió: RCP november 14. Az IPCC szeptember 27-i jelentése 25

30 Az átlagos tengerszint jövıbeli változása Referencia: november 14. Az IPCC szeptember 27-i jelentése 26

31 Tengerszint-változás az évszázad végére Idıszak: ; referencia: november 14. Az IPCC szeptember 27-i jelentése 27

32 További változás Az átlagos globális tenger-vízszint emelkedése várhatóan 2100 után is folytatódik A 2300-ig várható vízszint-emelkedés elérheti a 3 m-t is (forgatókönyvtıl függıen) A kiváltó tényezık közül az óceán melegedésébıl eredı hozzájárulás továbbra is növekszik, míg a gleccserek olvadásából eredı csökken (elfogynak) Bizonyos (2 és 4 fok közötti) hımérsékletnövekedés esetén a grönlandi jégfelszín teljesen elolvadhat 7 m-rel is megnövelheti az átlagos vízszintet november 14. Az IPCC szeptember 27-i jelentése 28

33 TARTALOM 9. Az éghajlati modellek értékelése 11. A közeljövı éghajlati változásai 12. Hosszútávú éghajlati projekciók 13. Tengerszint változások 14. Cirkulációs folyamatok alakulása +1 Személyes tapasztalatok

34 Monszun A modellek pontosabban képesek leírni a monszun globális jellemzıit Globálisan az intenzitás és az érintett terület mérete növekszik, cirkulációja viszont gyengül a jövıben Korábbi kezdet, késıbbi befejezıdés hosszabb monszun évszakok A monszunhoz kapcsolható szélsıséges csapadékesemények száma növekszik Dél-Amerikában, Afrikában, Dél- és Délkelet-Ázsiában, Ausztráliában A regionális monszun-rendszerek szimulációja modellenként és régiónként eltérı november 14. Az IPCC szeptember 27-i jelentése 30

35 Monszun Terület Intenzitás Csapadék Csapadékintenzitás Idıtartam RCP2.6 RCP4.5 RCP6.0 RCP , mérés , modell csak csak november 14. Az IPCC szeptember 27-i jelentése 31

36 Monszun Magasabb felszíni és légköri hımérséklet nagyobb légköri nedvességtartalom több szélsıséges csapadékesemény Több aeroszol sugárzás-módosítás kisebb eltérés a szárazföld és az óceán hımérséklete között gyengébb cirkuláció november 14. Az IPCC szeptember 27-i jelentése 32

37 El Niño Déli Oszcilláció A modellek pontosabban képesek leírni az ENSO jellemzıit Az ENSO a jövıben is az évek közötti változékonyság egyik meghatározó tényezıje marad A légköri nedvességtartalom növekedésével a hozzá kapcsolódó csapadék intenzitásnövekedését eredményezi Keleti irányú eltolódás a csapadék- és hımérsékleti mezıkben a Csendes-óceán északi részén és az észak-amerikai térségben november 14. Az IPCC szeptember 27-i jelentése 33

38 Ciklonok, blocking Trópusi ciklonok: Számuk globális átlagban csökkenni fog vagy nem változik A ciklonokban jellemzı maximális szélsebesség és globális átlagban a csapadékmennyiség növekedni fog A jövıbeli tendenciák régiónként változnak A csapadékhullás szélsıségesebb lesz a partot érı ciklonok esetében Közép Amerikában, Kelet-Afrikában, Dél- és Délkelet-Ázsiában, Ausztráliában és a csendesóceáni szigetvilágban november 14. Az IPCC szeptember 27-i jelentése 34

39 Trópusi ciklonok jellemzıinek változása Idıszak: ; referencia: ; forgatókönyv: ~A1B; szubjektív osztályozás alapján I. Gyakoriság II kategória gyakorisága III. Maximális intenzitás IV. Csapadékmennyiség november 14. Az IPCC szeptember 27-i jelentése 35

40 Mérsékeltövi ciklonok: Blocking: Számuk globális átlagban csak kismértékben csökken A déli féltekén, valamint a Csendes-óceán északi medencéjében a ciklonpályák eltolódása várható a pólus irányába Hasonló eltolódás az észak-atlanti térségben nem valószínő Nagyobb mennyiségő ciklonhoz kapcsolódó téli csapadék az Északi-sarknál, Észak-Amerikában, Észak- Európában és a déli féltekén Az északi és a déli félteke blocking helyzetei nem fognak növekedni Az intenzitásra és a perzisztenciára vonatkozó eredmények bizonytalansága nagy november 14. Az IPCC szeptember 27-i jelentése 36

41 TARTALOM 9. Az éghajlati modellek értékelése 11. A közeljövı éghajlati változásai 12. Hosszútávú éghajlati projekciók 13. Tengerszint változások 14. Cirkulációs folyamatok alakulása +1 Személyes tapasztalatok

42 Utolsó nap november 14. Az IPCC szeptember 27-i jelentése 38

43 8:00 Utolsó nap november 14. Az IPCC szeptember 27-i jelentése 38

44 8:00 Utolsó nap 16: november 14. Az IPCC szeptember 27-i jelentése 38

45 8:00 Utolsó nap 16:00 21: november 14. Az IPCC szeptember 27-i jelentése 38

46 Mi tartott ennyi ideig? november 14. Az IPCC szeptember 27-i jelentése 39

47 Mi tartott ennyi ideig? november 14. Az IPCC szeptember 27-i jelentése 39

48 Mi tartott ennyi ideig? november 14. Az IPCC szeptember 27-i jelentése 39

49 Mi tartott ennyi ideig? november 14. Az IPCC szeptember 27-i jelentése 39

50 Mi tartott ennyi ideig? november 14. Az IPCC szeptember 27-i jelentése 39

51 2013. november 14. Az IPCC szeptember 27-i jelentése 40

52 2013. november 14. Az IPCC szeptember 27-i jelentése 40

53 2013. november 14. Az IPCC szeptember 27-i jelentése 40

54 2013. november 14. Az IPCC szeptember 27-i jelentése 40

55 2013. november 14. Az IPCC szeptember 27-i jelentése 41

56 2013. november 14. Az IPCC szeptember 27-i jelentése 41

57 2013. november 14. Az IPCC szeptember 27-i jelentése 41

58 2013. november 14. Az IPCC szeptember 27-i jelentése 41

59 Köszönöm a figyelmet! november 14. Az IPCC szeptember 27-i jelentése 41

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KOCSIS TÍMEA

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KOCSIS TÍMEA DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KOCSIS TÍMEA KESZTHELY 2008 PANNON EGYETEM GEORGIKON MEZİGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Növény- és Környezettudományi Intézet INTERDISZCIPLINÁRIS DOKTORI ISKOLA JOGUTÓD: ÁLLAT- ÉS AGRÁRKÖRNYEZET-TUDOMÁNYI

Részletesebben

Az Éghajlatváltozási Kormányközi Testület Tematikus Jelentése a szélsőséges éghajlati események kockázatáról és kezeléséről Döntéshozói Összefoglaló

Az Éghajlatváltozási Kormányközi Testület Tematikus Jelentése a szélsőséges éghajlati események kockázatáról és kezeléséről Döntéshozói Összefoglaló Az Éghajlatváltozási Kormányközi Testület Tematikus Jelentése a szélsőséges éghajlati események kockázatáról és kezeléséről Döntéshozói Összefoglaló Budapest, 2011. december - 2 - Az Éghajlatváltozási

Részletesebben

A havi csapadékmennyiség változása és hatása a Tisza vízhozamára a XXI. század második felében. Radvánszky Bertalan

A havi csapadékmennyiség változása és hatása a Tisza vízhozamára a XXI. század második felében. Radvánszky Bertalan A havi csapadékmennyiség változása és hatása a Tisza vízhozamára a XXI. század második felében Radvánszky Bertalan PTE, Földtudományok Doktori Iskola, H-7621 Pécs, Ifjúság u. 6., radberti@gamma.ttk.pte.hu

Részletesebben

Az Éghajlat-változási Kormányközi Testület jelentése*

Az Éghajlat-változási Kormányközi Testület jelentése* Az Éghajlat-változási Kormányközi Testület jelentése* BEVEZETÔ Az IPCC 13. ülésén (Maldív-szigetek, 1997. szeptember 22. és 25 28.) elfogadott, illetve késôbbi határozatainak megfelelôen az alábbi döntéseket

Részletesebben

A klímaváltozás hatása a kukorica fenológiai fázisaira

A klímaváltozás hatása a kukorica fenológiai fázisaira Budapesti Corvinus Egyetem Kertészettudományi Kar Budapest A klímaváltozás hatása a kukorica fenológiai fázisaira Boksai Daniella Témavezetı : Erdélyi Éva, egyetemi adjunktus, Ferenczy Antal, egyetemi

Részletesebben

A KLÍMAVÁLTOZÁS LEHETSÉGES HATÁSAI ÉS A LAKOSSÁGOT ÉRINTİ KATASZTRÓFAVÉDELEM. Prof. Dr. BUKOVICS István

A KLÍMAVÁLTOZÁS LEHETSÉGES HATÁSAI ÉS A LAKOSSÁGOT ÉRINTİ KATASZTRÓFAVÉDELEM. Prof. Dr. BUKOVICS István A KLÍMAVÁLTOZÁS LEHETSÉGES HATÁSAI ÉS A LAKOSSÁGOT ÉRINTİ KATASZTRÓFAVÉDELEM Prof. Dr. BUKOVICS István AGRO-21 Füzetek Klímaváltozás-hatások-válaszok, 2004. 36. szám, 3-31. oldal ÖSSZEFOGLALÁS Összefoglalóan

Részletesebben

H/5054. számú. országgyűlési határozati javaslat. a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiáról 2014-2025-re, kitekintéssel 2050-re

H/5054. számú. országgyűlési határozati javaslat. a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiáról 2014-2025-re, kitekintéssel 2050-re MAGYARORSZÁG KORMÁNYA H/5054. számú országgyűlési határozati javaslat a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiáról 2014-2025-re, kitekintéssel 2050-re Előadó: Dr. Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter

Részletesebben

Éghajlatváltozás és a felszíni vizeink

Éghajlatváltozás és a felszíni vizeink 21. ÁPRILIS 22 A FÖLD NAPJA A Föld jövőjét érintő legfontosabb problémák rangsora 1. A Föld energia- és nyersanyagkincse 2. Víz 3. Talaj 4. Föld és élet 5. Éghajlatváltozás 6. Természeti katasztrófák 7.

Részletesebben

9. modul. 9. Az éghajlatváltozás folyamatának tudományos elõrejelzése. A modul általános leírása. Gobális éghajlatváltozás oktatócsomag.

9. modul. 9. Az éghajlatváltozás folyamatának tudományos elõrejelzése. A modul általános leírása. Gobális éghajlatváltozás oktatócsomag. Gobális éghajlatváltozás oktatócsomag 9. modul A modul általános leírása Modulcím Fejlesztendõ kompetenciák (NAT- kompatibilitás) Elõzetes tudás Kapcsolódás Háttér 9. Az éghajlatváltozás folyamatának tudományos

Részletesebben

DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS VARGA BALÁZS

DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS VARGA BALÁZS DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS VARGA BALÁZS KESZTHELY 2009 PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR Növény- és Környezettudományi Intézet ÁLLAT- ÉS AGRÁRKÖRNYEZET-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Környezettudományok Tudományág Iskolavezetı:

Részletesebben

NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ ÉGHAJLATVÁLTOZÁS VESZÉLYÉNEK, AZ ÜVEGHÁZHATÁSÚ GÁZOK KIBOCSÁTÁSÁNAK CSÖKKENTÉSÉRE

NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ ÉGHAJLATVÁLTOZÁS VESZÉLYÉNEK, AZ ÜVEGHÁZHATÁSÚ GÁZOK KIBOCSÁTÁSÁNAK CSÖKKENTÉSÉRE KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM, DEBRECENI EGYETEM NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ ÉGHAJLATVÁLTOZÁS VESZÉLYÉNEK, AZ ÜVEGHÁZHATÁSÚ GÁZOK KIBOCSÁTÁSÁNAK CSÖKKENTÉSÉRE ----------- ----------- A földi

Részletesebben

Makra László. Környezeti klimatológia II.

Makra László. Környezeti klimatológia II. Makra László Környezeti klimatológia II. Globális klímaváltozás 1. Fejezet: Múlt, jelen, jövő Klímaváltozás a múltban Fokozódó felmelegedés A klímaváltozás hatásai El fognak tűnni a sarki jégsapkák A globális

Részletesebben

MAGYARORSZÁG A FENNTARTHATÓSÁG ÚTJÁN

MAGYARORSZÁG A FENNTARTHATÓSÁG ÚTJÁN MAGYARORSZÁG A FENNTARTHATÓSÁG ÚTJÁN 2014 MAGYARORSZÁG A FENNTARTHATÓSÁG ÚTJÁN 2014 Antall József Tudásközpont Budapest, 2014 1 A kötet kiadásában közreműködtek Antall József Tudásközpont, 2014 Minden

Részletesebben

AZ ÉGHAJLATVÁLTOZÁS HATÁSA A BIZTONSÁGRA ÉS A KATONAI ERŐ ALKALMAZÁSÁRA 2 BEVEZETÉS

AZ ÉGHAJLATVÁLTOZÁS HATÁSA A BIZTONSÁGRA ÉS A KATONAI ERŐ ALKALMAZÁSÁRA 2 BEVEZETÉS Dr. Halász László 1 AZ ÉGHAJLATVÁLTOZÁS HATÁSA A BIZTONSÁGRA ÉS A KATONAI ERŐ ALKALMAZÁSÁRA 2 Absztrakt A klímaváltozás tényei miatt a társadalmi élet minden területén foglalkozni kell az alkalmazkodás

Részletesebben

Szélsőséges időjárási jelenségek Európában és hatásuk a nemzeti, valamint az uniós alkalmazkodási stratégiákra

Szélsőséges időjárási jelenségek Európában és hatásuk a nemzeti, valamint az uniós alkalmazkodási stratégiákra Szélsőséges időjárási jelenségek Európában és hatásuk a nemzeti, valamint az uniós alkalmazkodási stratégiákra A fordítás a Trends in extreme weather events in Europe: implications for national and European

Részletesebben

Hosszú távú (2050) kibocsátás csökkentési célok Magyarország vonatkozásában

Hosszú távú (2050) kibocsátás csökkentési célok Magyarország vonatkozásában Hosszú távú (2050) kibocsátás csökkentési célok Magyarország vonatkozásában Feiler József Prof. Ürge-Vorsatz Diana 2010. január Tartalom 1. Összefoglaló... 2 2. Bevezetés... 5 3. Meglévı hazai stratégiák

Részletesebben

EGY HATHATÓS GLOBÁLIS ÉGHAJLATVÉDELMI MEGÁLLAPODÁS SZÜKSÉGESSÉGE ÉS AKADÁLYAI

EGY HATHATÓS GLOBÁLIS ÉGHAJLATVÉDELMI MEGÁLLAPODÁS SZÜKSÉGESSÉGE ÉS AKADÁLYAI Magyar Tudomány, 2014/5. szám, 594-602. o. EGY HATHATÓS GLOBÁLIS ÉGHAJLATVÉDELMI MEGÁLLAPODÁS SZÜKSÉGESSÉGE ÉS AKADÁLYAI Faragó Tibor c. egyetemi tanár Tibor_Farago@t-online.hu Bartholy Judit tanszékvezetı

Részletesebben

Második Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia 2014-2025 kitekintéssel 2050-re

Második Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia 2014-2025 kitekintéssel 2050-re Második Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia 2014-2025 kitekintéssel 2050-re Hazai Dekarbonizációs Útiterv Nemzeti Alkalmazkodási Stratégia Partnerség az éghajlatért Szemléletformálási Terv szakpolitikai

Részletesebben

Háttér jegyzetek a ppt1-hez

Háttér jegyzetek a ppt1-hez Háttér jegyzetek a ppt1-hez 1. dia Éghajlatváltozás A tudományos eredmények meggyőzőek E prezentáció célja, hogy bevezesse a közönséget az éghajlatváltozás témájába, majd (rövid) áttekintést nyújtson a

Részletesebben

A klímaváltozás hatásai

A klímaváltozás hatásai TÁMOP 4.2.2./B-10/1-2010-0001 Kockázatok és válaszok a tehetséggondozásban (KOVÁSZ) A klímaváltozás hatásai tanulmány A tanulmány a TÁMOP 4.2.2./B-10/1-2010-0001 azonosítószámú Kockázatok és válaszok a

Részletesebben

29/2008. (III. 20.) OGY határozat. a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiáról. Melléklet a 29/2008. (III. 20.) OGY határozathoz

29/2008. (III. 20.) OGY határozat. a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiáról. Melléklet a 29/2008. (III. 20.) OGY határozathoz 29/2008. (III. 20.) OGY határozat a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiáról Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény

Részletesebben

Drüszler Áron okl. meteorológus

Drüszler Áron okl. meteorológus NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KITAIBEL PÁL KÖRNYEZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA BIOKÖRNYEZET-TUDOMÁNY A 20. SZÁZADI FELSZÍNBORÍTÁS-VÁLTOZÁS METEOROLÓGIAI HATÁSAI MAGYARORSZÁGON Doktori (PhD) értekezés Drüszler

Részletesebben

Magyarországi szél és napenergia kutatás eredményei

Magyarországi szél és napenergia kutatás eredményei Magyarországi szél és napenergia kutatás eredményei ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT HUNGARIAN METEOROLOGICAL SERVICE BUDAPEST, 2006 A könyv az Oktatási Minisztérium OMFB-00278/2006 számú, a kutatás az

Részletesebben

tanulmány szemle kritika Gelencsér András Előszó 3

tanulmány szemle kritika Gelencsér András Előszó 3 tanulmány Gelencsér András Előszó 3 Molnár Ágnes Gácser Vera Szélsőséges éghajlat szeszélyes időjárás 4 Gácser Vera Lakatos Mónika Molnár Ágnes Változik-e éghajlatunk? 13 Sisák István Mit hozhat a klímaváltozás

Részletesebben

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 1115-1127. Pajtókné Tari Ilona 1 Kiss Barbara 1,2 Ütıné Visi Judit 1 Mika János 1

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 1115-1127. Pajtókné Tari Ilona 1 Kiss Barbara 1,2 Ütıné Visi Judit 1 Mika János 1 Pajtókné Tari Ilona 1 Kiss Barbara 1,2 Ütıné Visi Judit 1 Mika János 1 A KLÍMAVÁLTOZÁS OKTATÁSA AZ ÁLTALÁNOSTÓL A DOKTORI ISKOLÁIG ÖSSZEFOGLALÁS A tanulmányban az EKF Földrajz Tanszékén folyó, a címben

Részletesebben

Szélsőségek legnagyobb tavunk vízháztartásában

Szélsőségek legnagyobb tavunk vízháztartásában Szélsőségek legnagyobb tavunk vízháztartásában Varga György 1 Kravinszkaja Gabriella 2 Bevezetés A Balaton és közvetlen környezete mint kiemelkedő jelentőségű nemzeti kincs hosszú ideje áll a szűkebb szakmai

Részletesebben

1. Fejezet. Hosszútávú regionális éghajlati előrejelzések alkalmazása a Balaton vízminőségi és vízháztartási modellezésében

1. Fejezet. Hosszútávú regionális éghajlati előrejelzések alkalmazása a Balaton vízminőségi és vízháztartási modellezésében 1. Fejezet Hosszútávú regionális éghajlati előrejelzések alkalmazása a Balaton vízminőségi és vízháztartási modellezésében Az Európai Uniónak egy többéves, széleskörű összefogással végrehajtott projektje

Részletesebben

KLÍMAVÁLTOZÁS KÖZLEKEDÉS ÉS TELEPÜLÉSEK

KLÍMAVÁLTOZÁS KÖZLEKEDÉS ÉS TELEPÜLÉSEK KLÍMAVÁLTOZÁS KÖZLEKEDÉS ÉS TELEPÜLÉSEK Fleischer Tamás 1 BEVEZETÉS A fejezet kidolgozása három fı részre tagolódik. A Preambulum néhány olyan kérdést érint, ami a Stratégia más fejezetébe, átfogó bevezetésébe

Részletesebben

"KLÍMA-21" Füzetek KLÍMAVÁLTOZÁS HATÁSOK VÁLASZOK. 2010. 61. szám A TARTALOMBÓL. A 2010. májusi júniusi rendkívüli

KLÍMA-21 Füzetek KLÍMAVÁLTOZÁS HATÁSOK VÁLASZOK. 2010. 61. szám A TARTALOMBÓL. A 2010. májusi júniusi rendkívüli "KLÍMA-21" Füzetek KLÍMAVÁLTOZÁS HATÁSOK VÁLASZOK A TARTALOMBÓL Kerti tó mellett szóló zöld varangy (Epidalea viridis) A 2010. májusi júniusi rendkívüli időjárás Vízkészletek, vízhasználat agroklimatológiai

Részletesebben

Felkészülés a klímaváltozásra alkalmazkodás

Felkészülés a klímaváltozásra alkalmazkodás NB10_01_bel.qxd 2010.02.15 12:22 du. Page 67 A HÓNAP TÉMÁJA 67 Horváth Levente Felkészülés a klímaváltozásra alkalmazkodás A klímaváltozás a Föld klímájának, éghajlatának tartós és jelentõs mértékû megváltozását

Részletesebben