Az NKA Igazgatósága évi szöveges beszámoló jelentése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az NKA Igazgatósága 2013. évi szöveges beszámoló jelentése"

Átírás

1 Az NKA Igazgatósága évi szöveges beszámoló jelentése I. Feladatkör, tevékenység Az Intézmény neve: Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága Törzskönyvi (PIR) azonosító száma: Az NKA portáljának (az Igazgatóságnak nincs önálló honlapja) címe: I/1. Az intézmény szakmai tevékenysége főbb jellemzőinek rövid leírása: Az NKA Igazgatóságát az NKA-ról szóló évi XXIII. törvény alapján alapította a nemzeti kulturális örökség minisztere. Szakmai feladatát a hivatkozott törvény végrehajtásáról szóló 9/2006. (V.9.) NKÖM rendelet határozta meg. Az Alap törvénye július 10-i hatállyal módosult. A végrehajtási rendelet legutolsó módosításának dátuma december 16. Az NKA Igazgatóságának feladatai: a Nemzeti Kulturális Alap pénzeszközeinek kezelése, az NKA Bizottsága, az állandó és ideiglenes szakmai kollégiumok működési feltételeinek biztosítása, az állandó és ideiglenes szakmai kollégiumok által kiírt pályáztatás szervezése és lebonyolítása, a miniszteri keret terhére megítélt pályázatokkal kapcsolatos ügyintézés, a pályázati támogatások kiutalása, a kedvezményezettek pénzügyi elszámoltatása, a szakmai ellenőrzések megszervezése, nevezési díjak beszedése és számlázása, az előadó-művészeti törvény szövegéből fakadó hatósági feladatok ellátása, hatósági díjak beszedése, és számlázása, valamint az Igazgatóság működésével összefüggő munkaügyi, társadalombiztosítási, pénzügyi, számviteli és üzemeltetési feladatok ellátása. Az NKA Igazgatóságának feladata továbbá az EMMI egyes kulturális célok támogatására szolgáló meghatározott fejezeti kezelésű előirányzatai terhére történő pályáztatás lebonyolítása is. Az OKM évi elvi döntése alapján a korábbi pályáztatással kapcsolatos tevékenységeken kívül 2010-től a NEFMI kulturális célú pályázatainak lebonyolítása keretében a pénzügyi számviteli feladatok ellátása is az Igazgatóság tevékenységének része. Az NKA törvényének módosítása lehetővé tette a fejezeti kezelésű pályáztatás lebonyolítási költségeinek az Alapból való finanszírozását, a minisztérium a felszabaduló, eddig lebonyolítási díjra fordított összeget is kioszthatja a pályázóknak. I/1. a.) évi szakmai tevékenység rövid ismertetése 2013-ban az NKA forrásai terhére db pályázat került elbírálásra, ebből a támogatott pályázatok száma db volt. Az NKA forrásából megítélt támogatás összege ,4 millió Ft volt, ebből a évi keretre ,4 millió Ft-ról döntöttek. Az egy pályázatra jutó átlagos támogatás összege 1.617,8 ezer Ft, ami 1,0-%-kal több, mint az előző évi (1.605,7 ezer Ft) ban db pályázat szakmai és pénzügyi elszámolásának értékelése történt meg, a pályázatok lezárásra kerültek. A jogszabályi kötelezettségnek Az NKA Igazgatósága évi szöveges beszámolója Oldal 1

2 eleget téve db pályázó kapott értesítőlevelet a pályázata elfogadásáról. További db pályázat pénzügyi elszámolásának vizsgálata megtörtént, szakmai ellenőrzésükre 2014-ben kerül sor. Helyszíni ellenőrzés keretében 74 db pályázat teljesítmény vizsgálatára és további 72 db pályázat pénzügyi ellenőrzésére került sor. A vizsgált pályázatok száma (összesen 146 db) 6,6 %-kal meghaladja az előző évi helyszíni ellenőrzések számát ban a fejezeti pályáztatási feladatokra az Ávr. változásából következően lebonyolítói és kezelői együttműködési megállapodásokat kötöttünk. Az előadóművészeti törvénnyel kapcsolatos pályázatokat kezelői megállapodás alapján bonyolítottuk le: lekönyveltük a törvényi sor forgalmához az EMMI által rendelkezésre bocsátott bizonylatok alapján a törvényi sor nyitó adatait, az eredeti és az évközi előirányzat-módosításokat, az általunk lebonyolított pénzforgalmat, a kötelezettségvállalás és a követelésállomány forgalmát, elkészítettük az évközi mérlegjelentéseket és az év végi pénzügyi beszámolót. A lebonyolítói feladatokra kötött megállapodások alapján elvégeztük a pályázatokkal kapcsolatos feladatokat, és elkészítettük az időszaki adatszolgáltatásokat. A évi minisztériumi leltárhoz előírt adatszolgáltatási kötelezettségeinket teljesítettük. A Fejezeti Pályáztatási Osztály (továbbiakban FePo) 2013-ban az Emtv-hez kapcsolódó pályázatifelhívásokra 519 db beérkezett pályázatot kezelt, ebből 383 db részesült támogatásban ban kifizettük a évi maradvány terhére megkötött támogatási szerződésekből 335 tételt. A Közkincs program keretében évi maradvány terhére 183 támogatottal kötöttünk szerződést, ebből 168 pályázónak utaltunk ki ,2 ezer Ft-ot, valamint a évi elszámolások miatt módosítottunk 163 szerződés, és átutaltuk a még járó összeget 4.388,8 ezer Ft értékben évi előirányzat terhére megkötöttünk 29 db szerződést. A Határon túli színházak támogatására megkötöttünk a évi előirányzat terhére 23 db szerződést, és kifizettünk a évi maradvány terhére 30 határon túli irodalmi ösztöndíjat. A és évi elszámolás felülvizsgálata megtörtént, a Minisztérium elfogadta a pénzügyi és szakmai beszámolónkat. A 2012.évben kötött megállapodásainkból határidőben benyújtottuk és a Minisztérium elfogadta a 20/5/18/2 fejezeti sorral kapcsolatos /12., /12. sz., és a 20/12/7/2 fejezeti soron /12. számú együttműködési megállapodások alapján elszámolt Közkincs pályázatok eredményét is. Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékossági intézkedések okai, jogszabály változások, meghatározott kormányrendeletek gazdálkodásra gyakorolt hatásai: Szervezeti, szervezési, egyszerűsítési intézkedések: A főigazgató asszony július 1-től belső átszervezést hajtott végre. Kettévált az Ellenőrzési Osztály és a függetlenített egy fős belső ellenőrzés. A belső ellenőrzési vezető személyét Balog Zoltán miniszter úr jóváhagyta, így szeptember 1-től került sor a kinevezésre. A gazdasági osztályvezetőt november 1-vel főosztályvezetőnek nevezte ki, a munkaköre kiegészült az üzemeltetési csoport feladatainak felügyeletével. Az NKA Igazgatósága évi szöveges beszámolója Oldal 2

3 Az Előadó-művészeti Iroda feladatainak átvételével, jogutódlással november 6-án átvettünk 9 főt, a létszám- és személyi juttatási keretet a minisztérium évben az eredeti előirányzatban nem biztosította feladathoz. Az előirányzat módosítást június 6-án kaptuk meg januártól élesben elindult az online pályáztatás: a pályázatokat és az ahhoz kapcsolódó elszámolásokat is csak online módon lehet benyújtani az Igazgatósághoz. A kollégiumok is az online adatbázist használva hozzák meg döntéseiket. Az online pályáztatás hosszú távon kiváltja az eddigi adatrögzítés, fénymásolás, kézbesítés, postai díjak költségeit, és gyorsabbá teszi az eddigi folyamatokat. Az NKA Igazgatóságát érintő főbb jogszabályváltozások Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény és a végrehajtására kiadott 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet január 1-től előírta, hogy a 3 millió Ft-nál nagyobb összegű támogatásokat csak részletekben lehetett kiutalni, és a támogatási összeget a támogatottnak 30 napon belül fel kellett használni. Ellenkező esetben a fel nem használt támogatási összeget a támogatottnak vissza kellett utalnia, vagy a fel nem használt támogatásra késedelmi kamatot kellett fizetni. A jogszabályhely év közben módosult (pl.: kikerültek az érintett körből az egyházak), de december 31-ig érvényben maradt. A pályázók és a teljes Igazgatóság számára többletmunkát jelentett a finanszírozási tervek többszöri módosítása, a több részletben való utalás, és az elszámoltatásnál a fizetési bizonylatok dátumának aprólékos követése. A pályáztatással kapcsolatos szoftvereket fel kellett készíteni a feladatra, majd mivel december 31-vel a paragrafus hatályát vesztette, a fejlesztést át kell alakítani az érvényes folyamatok alkalmazására. Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény és a végrehajtására kiadott 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet - a minisztérium és az NGM értelmezése szerint - nem tette lehetővé január 1-től, hogy a fejezeti kezelésű pályázatok támogatási összegei az Igazgatóság költségvetésébe kerüljön át és a saját költségvetéséből utalja a támogatottak részére. A korábbi időszakok gyakorlata így teljes egészében megváltozott,és így ez a feladat bonyolítja a gazdasági osztály munkáját, mert külön pénzügyi programágban kell az átutalásokat indítani, analitikát vezetni, és külön adatszolgáltatások alapján lehet a támogatás fedezetét a minisztériumtól lekérni, valamint így minden egyes kötelezettségvállalás bejelentés köteles a Kincstárnál, szemben az előző évek 5 millió Ft-os értékhatárával. Meghatározott kormányhatározatok hatása A 1036/2012. (II.21.) Korm. határozat beszerzési tilalmat rendelt el a tárgyi eszközként, értékkel nyilvántartott informatikai eszközök, bútorok, telefonok személygépjármű beszerzésére. Az online pályáztatás biztonságos bevezetéséhez és teszteléséhez szükségünk volt informatikai eszközök beszerzésére, ezért évben a 10600/2012/KTF leiratban meghatározott módon kértük a Miniszterelnökséget vezető államtitkár engedélyét a tilalom egyedi feloldására. Az engedélyt február 19-én megkaptuk. Az NKA Igazgatósága évi szöveges beszámolója Oldal 3

4 A 1259/2013. (V.13.) számú kormányhatározatban meghatározott és egyes részeiben év közben feloldott zárolás Igazgatóságunkat nem érintette. I/1. b.) NÉ Az Igazgatóság vállalkozási tevékenységet nem végez. I/1. c.) NÉ Az Igazgatóság nem végez vállalkozási tevékenységet, ezért az értékcsökkenését nem kell megosztania. I/1. d.) NÉ Az Igazgatóság nem vesz részt gazdasági társaságokban, nincs kiszervezett tevékenysége. Az Igazgatóság közalapítványt, alapítványt nem támogatott. I/1. e.) NÉ Az Igazgatóság nem vesz részt gazdasági társaságokban, így értékelést sem tud adni ezek tevékenységéről. I/1. f.) NÉ Az Igazgatóság nem fizet a dolgozóknak lakásépítési kölcsönt. I/1. g.) NÉ Az Igazgatóságnak nincs a Kincstári Egységes Számlán kívül lebonyolított pénzforgalma. I/1. h.) A Kincstári információ szolgáltatás tapasztalatai A központosított illetményszámfejtéssel kapcsolatos problémák A központosított illetményszámfejtés évi bevezetése óta folyamatos, évről évre visszatérő problémákkal küzdünk. A számítógépes program láthatóan nem tudja követni a jogszabályi változásokat. Annak ellenére, hogy minden évben jelezzük gondjainkat, változást nem tapasztalunk. Örökzöld problémáink: Az év közben belépett dolgozók jövedelemadóját nem vonja megfelelően a rendszer, nem veszi figyelembe a hozott jövedelmeket az adóelőleg megállapításánál. Az év első napjaiban még az előző évre vonatkozóan kifizetett megbízási díjakat a program nem tudja megfelelően kezelni, ennek következtében néhány megbízással foglalkoztatott szakértő éves adóbevallásához kapott dokumentumok helytelen adatokat tartalmaznak, az év elejei kifizetést nem a megfelelő év bevételeként mutatja ki. A havi járulék bevallásnál a visszamenőleges korrekciók, önrevíziók eltérést eredményeznek a bevallás és a nettó finanszírozás keretében leemelt járulékok között. A korrekciókról, önrevízióról nem rendelkezünk olyan részletes dokumentációval, ami alapján kidolgozható lenne az eltérés oka évben a MÁK kérésünkre újra átvizsgálja az általuk készített évi bevallások adatait, és módosítja a bevallásokat. A Budapest Kormányhivatala Egészségbiztosítási Szakigazgatási Szerve által a időszakról január 8-án készített jegyzőkönyv kapcsán derült ki, hogy a dolgozóink biztosítotti bejelentését nem Az NKA Igazgatósága évi szöveges beszámolója Oldal 4

5 megfelelően kezeli a rendszer. Folyamatos levelezésünk után is vannak olyan régen kilépett és a KIR rendszerben szabályosan kiléptetett közalkalmazottak, akiket bejelentett dolgozóként lát az OEP és NAV nyilvántartás, és vannak újonnan belépők, akiket nem vett a program nyilvántartásba. Amint azt többször leírtuk, a központosított illetményszámfejtésre való áttérés ötletével, az eredeti elképzelésekkel messzemenőkig egyet lehet érteni, azonban ezzel a szoftverrel nem lehet gördülékenyen és zárt módon a feladatot ellátni. Az Igazgatóság óta használja a Forrás SQL programhoz kapcsolódva a KLR programot és az abból készült bérfeladást. Az év közben igényelt változások, új szervezeti egység, új főkönyvi szám és a kapcsolódó összefüggések beállítása nehézkes. I/1. i.) Évközi intézmény- illetve gazdasági vezető váltások NÉ I/2. Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása I/2. a) rendkívüli események, amik a költségvetés összeállításakor még nem voltak ismertek: Az Előadó-művészeti Iroda tevékenységével kapcsolatos előirányzatok nem épültek be a évi eredeti költségvetésbe, évközi módosításként kaptuk meg december 20-án a Forster Gyula Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ (továbbiakban Forster Központ) és az NKA Igazgatósága megállapodott az átvett időszak kiadásai fedezetének és a maradvány előirányzatnak, valamint a dolgozók által használt immateriális javak és leltári tárgyak átvételére. A megállapodás miniszteri jóváhagyása után az egyszeri maradvány összeget, ezer Ft-ot június 07-én írta jóvá az EMMI a bankszámlákon. I/2. b) az intézmény által ellátott többletfeladatok Lásd a következő pontot. I/2. c.) az év során átadott és átvett feladatok és az ehhez kapcsolódó létszám- és előirányzat mozgások bemutatása A 309/2012. (XI.6.) Korm. rendelet az Igazgatóság alaptevékenységi körébe utalta az Előadó-művészeti Iroda feladatait. Az EMMI utasítása alapján Intézmények közötti megállapodások -ban rögzítettük a feladat átadásátvétellel kapcsolatos teendőket, a vagyonátadással kapcsolatos feltételeket és a 2012, valamint a évi előirányzatok (bevétel-kiadás, létszám) átadás-átvételének feltételeit. A évre vonatkozó megállapodásokat december 20-án mindkét fél aláírta, beküldtük az EMMI-be. Miniszter úr március 13-i dátummal hagyta jóvá a évi megállapodást. Fentiek miatt a Forster Központtól átvett 9 fő illetménye és járulékai, valamint az átköltözéssel, a tevékenységgel kapcsolatos kiadások november 1-től az Igazgatóság költségvetését terhelték. A évi megállapodás alapján az abban rögzített átadandó előirányzat Az NKA Igazgatósága évi szöveges beszámolója Oldal 5

6 átadásáról az EMMI a levélben rendelkezett, az összeg június 07-én érkezett meg a bankszámlánkra. I/2. d.) az intézmények működésének helyzete a működési tevékenység értékelése, a megvalósuló fejlesztések hatása A évben az Igazgatóság életében az alábbi jelentősebb változások történtek: Változott az Alap törvényének végrehajtási rendelete: október 31-vel miniszter úr megszüntette a Szerzői Jogdíjbevételek Felhasználásról Döntő Ideiglenes Kollégiumot és december 16-val megszűnt az Előadó-művészet Kollégiuma. A feladatok ellátására létrejött a Színház és Táncművészet Kollégiuma és a Zenei Kollégium. A változások hatása 2014-ben jelentkezik. Az Alap sajátosságainak megfelelően a régi kollégiumi pályázati rendszer korábbi adatait át kellett konvertálni az új felépítésnek megfelelően, ez január 1-vel megtörtént. Bevezettük teljes körűen a nevezési díjat, ami a kollégiumok számára 2013-tól jelentős, 100 millió Ft feletti bevételt eredményezett. A nevezési díjjal kapcsolatos adminisztráció érintette a gazdasági főosztály, a pályáztatási osztály és részben az informatikai osztály munkájának átszervezését. (Az előző években kb. 600 db nevezési díj számlát állított ki az Igazgatóság, 2013-ban kb db-ot, és természetesen nőtt a visszautalandó, egyeztetendő tétel szám is.) Élesben elindítottuk az online pályáztatást. A pályázók pályázataikat kizárólag elektronikus úton nyújthatják be, és így érkeznek a miniszteri keret terhére elnyert támogatások adatlapjai is. Az online pályáztatáshoz augusztustól kialakítottuk és bevezettük az előzetes regisztrációt, amelynek következtében a pályázóknak az adataikban bekövetkezett változásokig nem kell külön igazolásokat küldeniük a pályázatuk benyújtásakor. Az előzetes regisztráció és az év közben az önkormányzati és a kulturális, oktatási szférában végbement változások komoly feladatot róttak a jogi és a pályáztatási, valamint az Alap gazdasági osztályára. Változott a fejezeti kezelésű pályázatok lebonyolítási rendje. A évi Áht. és Ávr. változások következtében az EMMI és az Igazgatóság által kötött együttműködési megállapodások miatt szükség volt a megfelelő módosítások végrehajtására. A II. félévében az EMMI-t érintő zárolások részbeni feloldása miatt december hónap utolsó két hetében a döntési lista alapján elkészítettük a kiértesítéseket a támogatottak részére. A szerződések megkötése és a támogatások kiutalása maradvány terhére 2013-ban történt meg. Ezek a folyamatok 2012-ben elindultak, de hatásukat a 2013-as teljes naptári évre fejtették ki. Az NKA Igazgatósága évi szöveges beszámolója Oldal 6

7 II. Részletes indoklás (az előirányzatok alakulása) II/1.) Az NKA Igazgatósága évi főbb előirányzatainak alakulását az alábbi táblázat mutatja be részletesen: Megnevezés KIMUTATÁS az NKA Igazgatósága évi főbb előirányzatainak alakulásáról 2012 évi tényleges teljesítés 2013 évi eredeti előirányzat adatok millió Ft-ban, egy tizedessel 2013évi 2013 évi módosított tényleges előirányzat teljesítés Kiadások összesen: 1.182, , , ,1 Működési kiadások összesen: 1.063, , ,4 1165,3 - ebből: személyi juttatások 512,0 517,0 603,8 478,2 járulék és szociális hozzájárulási adó 123,2 144,9 174,6 135,2 dologi kiadások 282,3 255,4 399,8 338,5 támogatásértékű működési kiadás 85,7 133,0 214,2 213,4 működési célú pénzeszköz átadás 36,0 előző évi maradvány átadás 24,7 Felhalmozási kiadások összesen: 118,1 39,7 377,5 155,0 - intézményi beruházási kiadások 107,3 39,7 376,6 154,1 - felújítás 0,9 0,9 - egyéb intézményi felhalmozási kiadások 10,8 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás 0,5-0,2 összes maradvány 195, évi tényleges maradvány 319,4 Bevételek összesen: 1.378, , , ,5 Működési bevételek összesen 1.061, , , ,8 Közhatalmi bevételek 5,2 25,0 34,6 Intézményi működési bevételek 194,9 190,0 207,0 206,6 Támogatásértékű működési bevétel - központi költségvetési szervtől 29,5 29,5 - működési célra 861,3 860,3 911,1 911,1 Felhalmozási bevételek összesen 39,9 39,7 131,2 131,2 Tárgyi eszközök, immateriális javak 0,2 értékesítése Támogatásértékű bevétel - felhalmozási célra 39,7 39,7 131,2 131,2 Központi, irányítószervi támogatás 13,5 99,4 99,4 Előző évi működési célú maradvány átvétel Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel Előirányzat maradvány igénybevétel 262,4 366,7 227,4 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel 1,2-1,2 Létszám (fő) Engedélyezett létszám/munkajogi létszám Tartósan üres álláshelyek száma 0 0 Átlagos statisztikai állományi II/2. a.) Az előirányzatok évközi változásai Az előirányzatok és teljesítésük évközi változásainak hatásköri és felhasználás szerinti bontását az 1. sz. melléklet tartalmazza. Kormány hatáskörben a évi SZJA törvény változása miatti bérkompenzáció fedezetére kaptunk ezer Ft támogatást. Irányító szervi hatáskörben: Az NKA Igazgatósága évi szöveges beszámolója Oldal 7

8 a évi fejezeti kezelésű előirányzatokból lebonyolított pályázatok kurátorai tiszteletdíj kifizetésének fedezetére érkezett ezer Ft támogatás, az Előadó-művészeti Iroda 2013.évi kiadásainak fedezetére az EMMI megemelte a költségvetést ezer Ft-tal, a évi nevezési díjak és a közhatalmi bevételek átutalásából származó többletbevétel felhasználását engedélyezte a minisztérium ezer Ft értékben. A nevezési díj bevételek adóalapjának megfelelő összeget a közvetlen kiadások levonása után át kell adni az NKA szakmai kollégiumai részére, ezt a kollégiumok pályáztatok támogatására használják fel. Az ÁFA összeget az Igazgatóság befizeti a NAV számlájára. A közhatalmi bevételeket az Előadó-művészeti Iroda többi előirányzatához hasonlóan a évi eredeti előirányzatba nem terveztük be. A évi bevételi előirányzatot az előző évi adatok alapján terveztük, de mivel egyes bevételeket csak 2013-ban kaptunk meg a Forster Központtól, nem tudtuk a várható bevételt pontosan meghatározni, így többletbevétel keletkezett. Saját hatáskörben: Az Alap Bizottsága NKA 20-éves évfordulójához kapcsolódó rendezvénysorozathoz ezer Ft többlet támogatásértékű működési bevételt, és 196 ezer Ft támogatásértékű felhalmozási bevételt hagyott jóvá az Igazgatóság számára a kiadások fedezetére egyszeri jelleggel, erre az összegre saját hatáskörben előirányzat módosításokat nyújtottunk be. Az Igazgatóság épülete tetőzetének beruházási költségeire egyszeri jelleggel ezer Ft többlettámogatást kaptunk, ezzel növeltük az eredeti felhalmozási előirányzatunkat. A Forster Központ évi az Előadó-művészeti Iroda tevékenységével kapcsolatos gazdálkodásának maradványát a két fél megállapodásának értelmében az Igazgatóság átvette. Az átutalásra az EMMI-n keresztül került sor július 7-én ezer Ft értékben. A szerzői jogdíj kezelő szervezetek a kulturális célú felhasználásaik fedezetét a szerzői jogi törvény és a megkötött Együttműködési megállapodások értelmében átutalják az NKA-nak. A bevétellel kapcsolatos pályázatok lebonyolításának fedezetére a megállapodások alapján az Igazgatóság jogosult a bevétel 2%-ra, amelyet a pályáztatással kapcsolatos kiadásokra köteles fordítani. Az Alaptól íly módon átvett ezer Ft támogatásértékű felhalmozási bevétel a számítógép beszerzések fedezete. A MASZRE megállapodás alapján ezer Ft támogatásértékű működési bevételt vettünk át az NKAtól a pályáztatási kiadások fedezetére. Az Igazgatóság tárgyévi és tervezett kiadásainak és a fejezeti kezelésű pályázatok támogatásának lebonyolításához szükséges maradvány felhasználással kapcsolatos előirányzat módosításokat ezer Ft értékben nyújtottuk be. Az előirányzat-módosítások összege ezer Ft volt, ami az eredeti előirányzat 62,4 %-a. II/2. b) Meghatározott feladatra kapott előirányzatok felhasználása A évi kulturális célú fejezeti kezelésű pályázatok lebonyolítására november 28-án megkötött és december Az NKA Igazgatósága évi szöveges beszámolója Oldal 8

9 3-án érkezett megállapodásunk értelmében a döntés előkészítésben részt vett kurátorok honoráriumát az Igazgatóság fizeti ki. Erre a célra kapott az Igazgatóság ezer Ft-ot, amelyből a rendelkezésre álló idő alatt kifizettünk ezer Ft-ot. II/2.c.) Az előirányzatok évközi változása, a tényleges teljesítést befolyásoló főbb tényezők 1. Személyi juttatások előirányzata, létszámkeret és az átlagilletmény alakulásának bemutatása 1.1. A személyi juttatás eredeti előirányzata ezer Ft volt, ezt növelte: az előző évi személyi juttatási ezer Ft előirányzatmaradványból finanszírozott jogcím: o a kötelezettségvállalásként kimutatott szerződések és az alelnöki kerethez kapcsolódó kiadások fedezete, költségvetési támogatásból: o a bérkompenzáció évi fedezetére kapott ezer Ft, o a évi fejezeti kezelésű pályázatok kurátorainak fizetett honorárium 957 ezer Ft, o az Előadó-művészeti Iroda évi kiadásainak fedezetére kapott ezer Ft. intézményi működési bevételből és átvett pénzeszközből: o az NKA20 programsorozat lebonyolítóinak kereset kiegészítésére, és az országjárás során felmerült napidíjak kifizetésére ezer Ft, o az Előadó-művészeti Iroda évi előirányzatmaradványának és a 2012-ben kifizetett kiadások fedezetére 2013-ban rendelkezésre bocsátott ezer Ft. A személyi juttatások évi módosított előirányzata ezer Ft. A tényleges felhasználás a módosított előirányzat 80,0 %-a, a megtakarítás ezer Ft, a módosított előirányzat 20,0 %-a. A megtakarításból ezer Ft a teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatásából származik. A teljes létszámkeretet az engedélyezett létszám növelése után tudtuk feltölteni, és év közben is jelentős volt fluktuáció. Az Előadó-művészeti Iroda átadás-átvételi megállapodásának következményeként június hónapban egyszeri juttatásként átvettük az Iroda évi maradványát ezer Ft-ot. A jelentős megtakarítás emiatt keletkezett. Az állományba nem tartozók juttatásainál a megtakarítás összege ezer Ft, ez részben a kollégiumi tagok tiszteletdíjának 40%-a, amit az NKA beszámolójának elfogadása után a tárgyévet követően lehet kifizetni, 500 ezer Ft pedig az Előadó-művészeti Iroda várható tiszteletdíj kifizetése. Az NKA Igazgatósága évi szöveges beszámolója Oldal 9

10 1.2. Létszám alakulása Az Igazgatóság évi eredeti engedélyezett létszámkerete 103 fő. Az éves átlagos statisztikai állományi létszám 103 fő ban összesen 20 munkatárssal létesítettünk és 10 munkatárssal szüntettük meg a közalkalmazotti jogviszonyt. Az előző évekhez képest a belépők és kilépők száma jelentősen csökkent (74% illetve 48%). A belépő munkatársak közül 3 fővel kötöttünk meghatározott feladatra határozott idejű közalkalmazotti jogviszonyt, 5 főt alkalmaztunk az Előadó-művészeti Irodán (közülük 3 fő próbaidő alatt távozott). A ben közös megegyezéssel távozottak üres álláshelyére 6 főt az Elszámoltatási Osztályra, 2 főt az NKA Gazdasági Osztályára, 2 főt az Ügyviteli csoportba vettünk fel. A 10 fő kilépő munkatárs közül 1 fő nyugdíjas közös megegyezéssel távozott, 1 fő munkatárs határozott idejű szerződése lejárt, 1 fő munkatárs helyett visszajött a hosszantartó betegség miatt távol volt kollégánk, 3 főtől a próbaidő lejárta alatt megváltunk, 4 fő más munkahelyet választott, illetve felmondtunk neki. A GYED-en lévő munkatársaink közül 1 fő, a GYES-en levő munkatársaink közül is 1 fő tért vissza egyelőre 6 órás munkaidőbe. Megállapítható, hogy évi változások zöme a évi nagy váltás (engedélyezett létszámnövekedés, nyugdíjasok közalkalmazotti jogviszonyának megszünése, Előadó-művészeti Iroda feladatainak és dolgozóinak átvétele) következménye évre várhatóan stabilizálódik az NKA Igazgatósága munkatársainak köre. Az Igazgatóságon központilag előírt létszámleépítés nem volt Átlagkereset alakulása 2013-ban az Igazgatóságon a munkatársak egy főre jutó átlagilletménye a évihez viszonyítva 2%-kal, a béren kívüli juttatások összege 38%-kal, összességében az átlagkereset 12%-kal csökkent. Az átlagkereset összetételében egyre nagyobb szerepe van az alapilletménynek. A évi átlagilletmény 2%-os csökkenésének indoka a évben nyugdíjba vonulók magasabb jövedelme, de a csekély mértékű csökkenés mutatja, hogy az új dolgozókat igyekszünk azonos mértékű jövedelemmel felvenni. A változások oka, hogy jogszabályi előírás miatt nincs lehetőség jutalom előirányzat tervezésére, kifizetésére, és a béren kívüli juttatások mértékét is évi járulékokkal növelt 200 ezer Ft-ban határozta meg a költségvetési törvény. Az így kieső jövedelmet részben pótoltuk a jogszabályok szerint adható egyes meghatározott juttatásnak minősülő kifizetések növelésével még akkor is, ha ezek a juttatások az Igazgatóság számára a bér járulékánál magasabb százalékú fizetési kötelezettséggel járnak. Üres álláshelyeink betöltésénél újból és újból szembesülünk a ténnyel, hogy egyre kevésbé vagyunk versenyképesek, annak ellenére, hogy az álláspályázatokra jelentős számú elsősorban munkanélküli jelentkező van. Az NKA Igazgatósága évi szöveges beszámolója Oldal 10

11 2. A dologi kiadások előirányzat-változásának bemutatása A dologi kiadások ezer Ft-os eredeti előirányzatát év közben emelte: 2.1 Előző évi maradványból Az összes maradvány igénybevétel ezer Ft volt, ebből o az előző évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány felhasználásának igénybevétele ezer Ft-tal, o a korábbi években befolyt nevezési díjból a pályáztatással összefüggő szakértői díjak fedezetére ezer Ft, o az NFM által a bérkompenzáció maradványának befizetésére előírt 2 ezer Ft. 2.2 Fejezeti támogatásból o a fejezeti kezelésű előirányzatból lebonyolított pályázatok kurátorai számlás tiszteletdíjának fedezete ezer Ft, o az Előadó-művészeti Iroda évi kiadásainak fedezetére ezer Ft. 2.3 Közhatalmi bevételből és átvett pénzeszközből: o az Előadó-művészeti Iroda évi maradványának átvételéből ezer Ft, o az NKA20 keretében lebonyolított parlamenti kongresszus, az ünnepi gálaest, a kapcsolódó kiadványok és az országjárás kiadásainak fedezetére ezer Ft, o a pályáztatással kapcsolatos kiadások fedezetére a MASZRE-tól kapott ezer Ft, o a közhatalmi bevételekből az Előadó-művészeti Iroda kiadásaira és az áthúzódó kötelezettségvállalásokra fordított ezer Ft. 2.4 Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításból: a bérszámfejtés és bevallás során érvényesített szociális hozzájárulási adó kedvezmény befizetésének fedezetére átcsoportosítás a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatáról ezer Ft. 3. Egyéb működési célú támogatások kiadásainak alakulása 3.1 Előző évi előirányzat maradvány igénybevételből nevezési díj többletének átutalása az Alap számára ezer Ft. 4. A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása Az NKA Igazgatósága évi szöveges beszámolója Oldal 11

12 A évi ezer Ft-os eredeti költségvetési előirányzatainkat saját hatáskörben megemeltük ezer Ft-tal évben az előző évi bizottsági határozat alapján élesben indult az online pályáztatás január 1-től az NKA végrehajtási rendeletének módosítása miatt csak online módon lehet pályázatot befogadni és azokkal elszámolni. Az online pályáztatás I. üteméhez szükséges szoftverekre 2012-ben ezer Ft-ot, 2013-ban ezer Ft-ot fizettünk ki. Megvásároltuk a pályáztatási szoftver működéséhez használt program licencjogát ezer Ft-ért. A portál grafikai tervezése 761 ezer Ft-ba került. Az online pályáztatás II. ütemének előkészítésére ezer Ft, a második ütem kezdésére ezer Ft került kifizetésre, és további közbeszerzési eljárásra lekötöttünk ezer Ft-ot. A évi jogszabályváltozások miatt a pályáztatási szoftver módosítására évben ezer Ft-ot, a fejezeti pályáztatási és a kapcsolódó gazdálkodási szoftver módosítására és bővítésére ezer Ft-ot, az Előadó-művészeti Iroda szoftverére 483 ezer Ft-ot fizettünk ki. Részben a évi, részben a évi változások követésére közbeszerzés keretében szerződést kötöttünk ezer Ft értékben, a teljesítés és kifizetés áthúzódik évre év végén megvásároltuk az intézmény által használt Microsoft licencek jogát, mert ez volt a kedvezőbb ajánlat az eddigi bérlések helyett, és ezt engedélyezte a közbeszerzési hatóság. A szerverpark működéséhez további szoftver licenceket vásároltunk meg, és benyújtottunk az engedélykérőnket egy, a meglevő szoftverek egyszerűbb, gyorsabb, az Igazgatóság dolgozói által is összeállítható listázást elősegítő szoftver vásárlásának engedélyezésére. A licencek és az engedély értéke ezer Ft, a tényleges kifizetés 2012 évben ezer Ft volt, a évi tényleges kifizetés ezer Ft. Az új tűzfal szoftver értéke 422 ezer Ft. A Magic (Onyx) Magyarország Kft. készített egy lekérdező szoftvert a pályáztatási szoftverünkhöz az éves szakmai beszámolók adatainak összeállításához, amelyre a későbbiekben bármely adott időszak adatai lekérdezhetők. A Magic szoftver értéke bruttó ezer Ft, a működéshez szükséges program értéke ezer Ft. A fejezeti pályáztatási szoftverhez készített beszámolós lekérdező szoftver értéke ezer Ft. Az épület takarékosabb üzemeltetése, az Előadó-művészeti Iroda 9 dolgozójának elhelyezése miatti belső átalakításra felhasznált beruházási kiadásunk 577 ezer Ft volt, ezt teljes egészében kifizettük. Az Igazgatóság tervezi az épület tetőzetének, fűtési rendszerének felújítását, ez azonban áthúzódik a következő évre. A munkálatok megkezdéséhez megvásároltuk az épület tervdokumentációjának szerzői jogát 252 ezer Ft értékben. Az NKA Igazgatósága évi szöveges beszámolója Oldal 12

13 2013. évben megkaptuk a Miniszterelnöki Hivatal engedélyét a az online pályáztatás igényeinek megfelelő számítógéppark beszerzésére. A közbeszerzési eljárást lefolytattuk, a gépeket megvásároltuk ezer Ft értékben, de egyes elemekre nem kaptunk megfelelő ajánlatot, így 2014-ben újra engedélyért kell folyamodnunk. Kisebb beszerzéseket (pl.: az országjáráshoz ismertető rollup vásárlása) hajtottunk végre 646 ezer Ft-ért. Év közben felújítottuk az alkalmas számítógépeink egy részét 753 ezer Ft értékben. A géppark kb. 7-8 éves, ilyen módon tesszük alkalmassá a további használatra az új eszközök vásárlásának engedélyezéséig. Összességében az idei évi kötelezettségvállalásunk az előző évi ( ezer Ft) beruházási kiadásaink másfélszerese, és ez a tendencia várható az online pályáztatási program teljes körű befejezéséig. A jogszabály változások miatti programmódosítás is minden évben jelentős összeget, és emberi kapacitást köt le. A beruházási kiadások közel 40 %-a az online pályáztatással kapcsolatos, 29,6 %-a licencvásárlás és kb. 5 %-a a jogszabály követés miatti programváltoztatás díja. Az Igazgatóságnak nincs PPP konstrukcióban létrejött beruházása. 4. Működési célú pénzeszköz átadás A nevezési díj bevételből évben az Igazgatóság az Alap számlájára ezer Ft-ot utalt át. Mivel a decemberében kért többletbevétel engedélyt már nem tudtuk felhasználni, így az engedélyezett összeget a maradvány felhasználás keretében 2013-ban utaltuk át az Alapnak. II/3.) A bevételek alakulása II.3. a.) A többletbevételek alakulása A évi költségvetésben tervezett bevétel ezer Ft-os összege az alábbi bevételi jogcímeken növekedett: átvett támogatásértékű működési bevétel: NKA-tól összesen ezer Ft, ebből ezer Ft az NKA20 rendezvénysorozat megrendezésére átutalt összeg és ezer Ft a MASZRE megállapodáshoz kapcsolódó többletköltségek fedezetére, az EMMI-től az Előadó-művészeti Iroda évi feladataira megállapodás alapján ezer Ft. költségvetési támogatás: bérkompenzációra ezer Ft, a fejezeti kezelésű pályázatok kurátorainak díjazására ezer Ft, az Előadó-művészeti Iroda 2013 évi kiadásainak fedezetére ezer Ft. intézményi működési bevétel: Az NKA Igazgatósága évi szöveges beszámolója Oldal 13

14 a nevezési díjak évi általános bevezetésével a évi intézményi működési bevételt ezer Ft-ra terveztük, a bevétel év végére ezer Ft lett. Év végén kértük a felügyeleti szerv engedélyét többletbevételek felhasználásának engedélyezésére, az engedélyt megkaptuk. Mivel az engedélyezési határidő december eleje volt, nem tudtuk pontosan meghatározni a várható bevétel összegét, ezért összességében 422 ezer Ft bevételi lemaradásunk keletkezett, ez az éves bevétel 0,2 %-a. közhatalmi bevétel: az Előadó-művészeti Iroda tevékenységének átvételével az Igazgatóságon új bevételi jogcím jött létre. Az Iroda hatósági jogkörében eljárva igazgatási szolgáltatási bevételt szed be. A bevétel jogcímeit és mértékét egy évi jogszabály módosítás határozta meg, így valójában az Iroda dolgozói előtt sem volt ismert a bevétel várható mértéke december hónapban az előző évi adatokat figyelembe véve ezer Ft felhasználására kértünk engedélyt. A ténylegesen befolyt bevétel ezer Ft. Az NKA tv. 4. (5) bekezdés értelmében az Igazgatóság bevétele nem vonható el. előző évi maradvány igénybevétel: a évről áthúzódó kötelezettségvállalásokra, a évi fejezeti kezelésű pályázatokra kapott támogatással kapcsolatos feladatok és elszámolás elkészítésére, az online pályáztatással kapcsolatos kiadások várható és tényleges kifizetéseire, ezer Ft maradvány igénybevételt irányoztunk elő. Mivel a közbeszerzési és a központosított közbeszerzési eljárások engedélyezéséhez fedezetigazolásra van szükség, a maradvány előirányzat ezer Ft-tal magasabb a pénzforgalmil teljesítésénél igénybevettnél. A differencia természetesen tartalmazza a 2013-ban kötelezettségvállalásként előírt, de csak 2014-ben kifizetett összeget is. II/3. b.) a bevétel beszedésével összefüggő behajtási problémák Az Igazgatóság működési és közhatalmi bevételének sajátossága, hogy a tényleges átutalás a számla kiállítása előtt megtörténik. A pályázó illetve az igazolást kérő személy a fizetés pillanatában nem ismert, hiszen a fizetési bizonylat másolatát mindkét bevételi jogcímnél csatolnia kell a benyújtott dokumentációhoz, emiatt az Igazgatóságnak behajtási problémája nincs. A fejezeti pályázatokkal kapcsolatos bevételek (maradvány, késedelmi kamat) beérkeztek, azokat továbbutaltuk a minisztérium meghatározott számlájára. A korábbi évekből három pályázó elszámolásával van gond, erről a minisztériumot értesítettük. A Közkincses pályázatok közül egy pályázó nem fizette vissza az el nem fogadott maradvány összeget, ellene inkasszót nyújtottunk be. II/3. c.) Előző évi maradvány átvétele NÉ Az Igazgatóságnak 2013-ban előző évi maradvány átvétele nem volt. Az NKA Igazgatósága évi szöveges beszámolója Oldal 14

15 II/4.) Előirányzat-maradvány II/4.a) A évi előirányzat-maradvány főbb felhasználási jogcímei évben összes maradvány felhasználásunk előirányzati összege ezer Ft volt, a tényleges felhasználás ezer Ft volt ban az alábbi célokra használtuk fel az előző évi maradványunkat: személyi juttatásra összesen ezer Ft-ot fizettünk ki, munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra ezer Ft, dologi kiadásokra ezer Ft, intézményi beruházásra ezer Ft-ot irányoztunk elő, a évi nevezési díjak átutalására az Alap részére ezer Ft. Nem került felhasználásra ezer Ft előirányzat-maradvány. Az összeget 2014-ben szoftverfejlesztésekre és számítástechnikai eszközök beszerzésére tervezzük felhasználni, a közbeszerzési eljárás év végén folyamatban volt. II/4. b.). A évi előirányzat-maradvány alakulása, összetétele Az Igazgatóság évi előirányzatainak kiadási megtakarítása ezer Ft, bevételi lemaradása ezer Ft, ebből 422 ezer Ft az Igazgatóság előirányzatában szereplő, de az év közben be nem folyt nevezési díj ezer Ft az előirányzatosított, de pénzforgalmilag nem teljesült előző évi maradvány igénybevétel, s ezek ellentéteként ezer Ft a közhatalmi bevételből származó többlet. A tényleges maradvány összege ezer Ft. Az előirányzat-maradvány kiemelt előirányzatonkénti részletezése: - személyi juttatások ezer Ft - munkaadókat terhelő járulékok ezer Ft - dologi kiadások ezer Ft - egyéb működési célú kiadás 845 ezer Ft - felújítás 1 ezer Ft - intézményi beruházás ezer Ft Az előirányzat-maradványból szerződéssel, megrendeléssel lekötött összeg ezer Ft, közbeszerzési eljárás indult ezer Ft értékre. Az NKA tv. 4. (5) bekezdés értelmében az Igazgatóság bevétele és maradványa nem vonható el. II/5. Az NKA Igazgatósága Európai Uniós forrásból megvalósuló programokban nem vett részt. NÉ II/6. Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása Az NKA Igazgatósága évi szöveges beszámolója Oldal 15

16 Az Igazgatóság tárgyi eszközeinek bruttó állománya a tárgyév elején ezer Ft volt. Ennek 52,1 %-a az ingatlan, 36,7 %-a az immateriális javak (szoftverek és licencdíjak), 10,4 %-a a gép, berendezés, felszerelés, 0,8%-a a gépjárművek bruttó értéke. A bruttó vagyon értéke 2013-ban vásárlásból 8,8 %-kal ( ezer Ft-tal) növekedett, a tárgyévi beszerzések következtében. A növekedés közel 78 %-a az immateriális javak állományát érintette, alapvetően a szoftverfejlesztések következtében, bár évben a hardver beszerzések 20,6 % is növelték a bruttó értéket. A Forster Központtal kötött együttműködési megállapodást a miniszter úr 2013-ban aláírta, és az Nemzeti Vagyonkezelő Zrt július 22 én jóváhagyta az átadás-átvételt. Az átvétellel kapcsolatos bizonylatokat július 17-i dátummal kaptuk meg. A térítésmentesen átvett eszközök bruttó nyilvántartási értéke összesen ezer Ft. Az eszközök bruttó értéke ezer Ft-tal csökkent. A csökkenésből a feleslegessé vált eszközök értéke ezer Ft, ezer Ft pedig az áfa bruttó értékből való kivezetésének technikai lebonyolítása. Az eszközök bruttó értékének évi záró egyenlege ezer Ft. Az eszközállomány bruttó értéke 2013-ban 7,3 %-kal növekedett. A beszámoló évében az elszámolt értékcsökkenés állománya összesen ezer Ft-tal nőtt, és ezer Ft-tal csökkent, az évi záró állomány ezer Ft. Az eszközök nettó értéke december 31-én ezer Ft. Az Igazgatóság eszközeinek (nettó és bruttó érték alapján számított) átlagos avultsági mutatója 56,3 % az előző évihez képest közel 3,0 %-kal javult. Ezen belül az immateriális javak avultsági mutatója 16,0% (ami 1,7 % csökkenést mutat), az ingatlané 99,2 % (mindössze 0,1%-kal csökkent), a gépek, berendezések és felszereléseké 15,8 % (4,9 %-kal jobb az előző évinél az engedélyezett hardver beszerzések miatt), a gépkocsiké 0 %. Az Igazgatóság csak a műszakilag elavult, javíthatatlan (selejtezhető) eszközeit selejtezte. A teljesen (0-ig) leírt eszközök könyvszerinti bruttó értéke december 31- én ezer Ft, megközelíti a még nettó értékkel bíró vagyon bruttó értékének 69 %-át. II/7.) Tulajdoni részesedés NÉ Az Igazgatóság nem rendelkezik semmilyen gazdasági társaságban tulajdoni részesedéssel. II/8.) A követelések és kötelezettségek állományának alakulása Az NKA Igazgatóságának behajthatatlan követelései nincsenek. A követelés állomány a fejezeti kezelésű előirányzatokból a pályázók számára átutalt, és le nem zárt pályázatok összege ezer Ft. A követelés állományra elszámolt értékvesztés összege ezer Ft. Az NKA Igazgatóságának kötelezettségállománya december 31-én ezer Ft, mely a szállítói kötelezettségeket tartalmazza. Az Igazgatóságnak lejárt szállítói tartozása nincs. Az NKA Igazgatósága évi szöveges beszámolója Oldal 16

17 II/ 9.) A letéti számla pénzforgalma NÉ Az NKA Igazgatósága letéti számlát nem vezet. II/10.) Befizetési kötelezettségek teljesítése Az Igazgatóság december 18-án eleget tett a 2 ezer Ft maradvány befizetési kötelezettségének. Az Igazgatóság gazdálkodását a zárolás nem érintette. II/11.) Az Igazgatóság által lényegesnek tartott egyéb információk Az év folyamán gondot okozott a Forster Központtal kötött megállapodások teljesítése (előirányzatok és leltár), de ez teljes egészében lezárult, megoldódott. Nagy feladat az Igazgatóság minden részlege számára az online pályáztatásra való átállás és a kapcsolatos program menedzselése. Folyamatos terhet jelentenek a rendszerint december végén megjelenő jogszabályváltások, amelyekre azonnal kell reagálni, és ez szabályozási, programozási feladatokat is jelent. A fejezeti kezelésű pályáztatás jelen lebonyolítási formája is többletfeladatokat jelent a 2010.évi rendszerhez képest. Az Igazgatóság éves szinten 65 millió Ft-ot költött az EMMI pályáztatás lebonyolítására. Budapest, április 11. Krucsainé Herter Anikó főigazgató Hetényi Márta gazdasági igazgató Az NKA Igazgatósága évi szöveges beszámolója Oldal 17

XIX. Uniós Fejlesztések

XIX. Uniós Fejlesztések XIX. Uniós Fejlesztések A FEJEZET BEMUTATÁSA A XIX. Uniós fejlesztések fejezet az Európai Unió kohéziós politikájának megvalósítását biztosító pénzügyi források Magyarországnak allokált ait, továbbá egyéb

Részletesebben

Ikt. szám: 4935-21/2010-0006 KTF. A XXI. FEJEZET Egészségügyi Minisztérium 2009. évi költségvetésének végrehajtása

Ikt. szám: 4935-21/2010-0006 KTF. A XXI. FEJEZET Egészségügyi Minisztérium 2009. évi költségvetésének végrehajtása Ikt. szám: 4935-21/2010-0006 KTF A XXI. FEJEZET Egészségügyi Minisztérium költségvetésének végrehajtása 2 T A R T A L O M J E G Y Z É K A. A FEJEZET 2009. ÉVI LEGFONTOSABB KÖLTSÉGVETÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ -

Részletesebben

Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetés zárszámadása. A 2013. évi egyszerűsített beszámoló elfogadása

Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetés zárszámadása. A 2013. évi egyszerűsített beszámoló elfogadása PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-71 /2014. A döntés meghozatalához minősített szavazattöbbség szükséges! Javaslat Pásztó

Részletesebben

A fejezet tartalmazza továbbá a költségvetés általános tartalékát és a céltartalék előirányzatokat. módosított ei.

A fejezet tartalmazza továbbá a költségvetés általános tartalékát és a céltartalék előirányzatokat. módosított ei. Általános indoklás A "Miniszterelnökség" költségvetési fejezet a miniszterelnök munkáját, a Kormány testületi működését szolgáló előirányzatokat, továbbá egyes, a kormányzati feladatok ellátását segítő

Részletesebben

XV. Nemzetgazdasági Minisztérium

XV. Nemzetgazdasági Minisztérium XV. Nemzetgazdasági Minisztérium Összefoglaló A fejezet irányítását az NGM igazgatása látja el. A fejezethez tartozó intézmények 2012. évben az alábbiak voltak: NGM igazgatása, Nemzeti Innovációs Hivatal

Részletesebben

Szám: 1-223/2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges! Javaslat

Szám: 1-223/2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges! Javaslat Pásztó Város Polgármestere 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 Fax: (06-32) 460-918 Szám: 1-223/2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges!

Részletesebben

Ikt. szám: 6858-15/2008-0006 KTF. A XXI. FEJEZET Egészségügyi Minisztérium 2007. évi költségvetésének végrehajtása

Ikt. szám: 6858-15/2008-0006 KTF. A XXI. FEJEZET Egészségügyi Minisztérium 2007. évi költségvetésének végrehajtása Ikt. szám: 6858-15/2008-0006 KTF A XXI. FEJEZET Egészségügyi Minisztérium 2007. évi költségvetésének végrehajtása 2 T A R T A L O M J E G Y Z É K A. A FEJEZET 2007. ÉVI LEGFONTOSABB KÖLTSÉGVETÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 306-90/2010. MELLÉKLETEK: 21+5 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének../2010. (IV.) Kgy.

Részletesebben

Előterjesztés a Közgyűlés részére az MTA 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról

Előterjesztés a Közgyűlés részére az MTA 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról Magyar Tudományos Akadémia Főtitkára Előterjesztés a Közgyűlés részére az MTA 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról Budapest, 2008. május T a r t a l o m j e g y z é k I. Az Akadémia rendelkezésére

Részletesebben

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2013. április 25-én (csütörtök) 9.00 órai kezdettel munkaülést tart.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2013. április 25-én (csütörtök) 9.00 órai kezdettel munkaülést tart. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. április 25-én (csütörtök) 9.00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem Javasolt napirendek: 1. Tájékoztató

Részletesebben

XVI. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL

XVI. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL XVI. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL Államháztartási egyedi azonosító száma: 295868 Államháztartási szakágazati besorolása: 841112 Pénzügyi, költségvetési igazgatás Adószáma: 15789934-2-51 Székhelye: 1054

Részletesebben

Ü G Y R E N D. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont

Ü G Y R E N D. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Ü G Y R E N D A Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Pénzügyi Számviteli és Humánpolitikai Osztálya gazdálkodással összefüggő

Részletesebben

XI. Miniszterelnökség Kormányzati Ellenőrzési Hivatal

XI. Miniszterelnökség Kormányzati Ellenőrzési Hivatal XI. Miniszterelnökség Kormányzati Ellenőrzési Hivatal 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. Azonosító adatok: A Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) központi hivatal, irányítását 2012.

Részletesebben

XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Összefoglaló A Nemzetgazdasági Minisztérium (a továbbiakban: NGM) a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2010. évi XLII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a 2010. évi gazdálkodását az alábbi szöveges indoklással terjeszti fel.

Az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a 2010. évi gazdálkodását az alábbi szöveges indoklással terjeszti fel. ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Gazdasági Iroda Közgazdasági Osztály 9021 Győr, Árpád u.

Részletesebben

Ü G Y R E N D. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont

Ü G Y R E N D. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Ü G Y R E N D A Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Pénzügyi Számviteli és Humánpolitikai Osztálya gazdálkodással összefüggő

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztő : Készítette: Tárgyalta: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Beszámoló Polgár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről Tóth

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2005. évi költségvetésének végrehajtásáról

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2005. évi költségvetésének végrehajtásáról Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szekszárd Szent István tér 11-13. SZÖVEGES BESZÁMOLÓ a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2005. évi költségvetésének végrehajtásáról A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

KÖZÉP - TISZA- VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG SZOLNOK. 2011. évi. Költségvetési beszámoló szöveges indoklása

KÖZÉP - TISZA- VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG SZOLNOK. 2011. évi. Költségvetési beszámoló szöveges indoklása KÖZÉP - TISZA- VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG SZOLNOK 2011. évi Költségvetési beszámoló szöveges indoklása Szolnok, 2012. április TARTALOMJEGYZÉK 1 Feladatkör, szakmai

Részletesebben

Országos Mentőszolgálat

Országos Mentőszolgálat ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT 2007. évi Költségvetési beszámoló szöveges indoklása TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános indoklás. 1.1. A gazdálkodás és a gazdálkodási környezet változásának értékelése, elemzése. 1.2.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2012. évi költségvetési beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2012. évi költségvetési beszámolóhoz Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 1088 Budapest, Rákóczi út 41. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2012. évi költségvetési beszámolóhoz 2013. február A Közép-Duna-völgyi Igazgatóság (továbbiakban Igazgatóság)

Részletesebben

Tartalomjegyzék I. Feladatkör, tevékenység bemutatása 3. 1. Az intézmény alapadatai, tevékenységi kör bemutatása 3. 1.1 Szakmai tevékenység

Tartalomjegyzék I. Feladatkör, tevékenység bemutatása 3. 1. Az intézmény alapadatai, tevékenységi kör bemutatása 3. 1.1 Szakmai tevékenység Tartalomjegyzék I. Feladatkör, tevékenység bemutatása 3. 1. Az intézmény alapadatai, tevékenységi kör bemutatása 3. 1.1 Szakmai tevékenység bemutatása 4. 1.1.1 2012. évi zeneművészeti tevékenység 4. 1.1.2

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2006. évi szöveges beszámolója

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2006. évi szöveges beszámolója Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szekszárd 7100, Szent István tér 11-13. A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2006. évi szöveges beszámolója A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, mint az önkormányzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Szám: 02/137-17/2015. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA 4. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 16. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2013. december TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT

ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT 213. évi Költségvetési beszámoló szöveges indoklása TARTALOMJEGYZÉK I. Általános indoklás 1. Az intézmény feladatkörének, 213. évi tevékenységének ismertetése. 2. Az alaptevékenység

Részletesebben

Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetéséről és vagyoni helyzetéről Budapest, 2012.

Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetéséről és vagyoni helyzetéről Budapest, 2012. Közgyűlés 2012. május 8. 9.00, Díszterem 2. napirendi pont, 1. számú melléklet Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetéséről és vagyoni helyzetéről Budapest, 2012. Közgyűlés 2012. május

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XV. évfolyam 5. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2014. ÁPRILIS 25. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 43/2014. (IV.17.) sz. hat. ZMJVK 68/2014. (IV.17.) sz. hat. A Zalai Közszolgáltató

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 15/2015. (V.22.) önkormányzati rendelete a 2014. évi zárszámadásról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 15/2015. (V.22.) önkormányzati rendelete a 2014. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 15/2015. (V.22.) önkormányzati rendelete a 2014. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére 20. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának

Részletesebben