I1 lmll lij

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "111111111I1 lmll lij 1111111111"

Átírás

1

2 BÁRDOS FERENC BAJAI HARANCOK Barangolósok o vóros múlfjóban A tönénelem közkincs, tehát mindenkié. Ha nem emberekhez szól, akkor nem tanják magukénak sem. Hogy alakítható módon mindenkié legyen ( lehessen ), fel kell támasztani belőle a személyes élményeket, amelyek mint kordokumentumok, gyakran kiválóak, és többet árulnak el valamely korszakról, mint számos levéltári adat. \.\\ NF01J Ii: IADÖ 1990 Nemeskürty István I1 lmll lij Ady Endre Wroei KOnyvtllr Baja

3 Je1i8e Duna gyönygye, Baja város Híred-neved Messze szaljon! Termő földek, zúgó gyárak, Munkás kezek nyomán támadt Alkotások, hősi vágyak Színesítsék álmod! Építsd a jövőd! Építsd a jövőd!. Kísérje szerencse Erős akarásod! BF.

4 Bajai farsangolások Egy eltűnt bajai tér emléke Adalékok a bajai nyomdák történetéhez B a j a!.. D u n. a!... Árvizek Dunatáji legenda BIrinyi József : Nyaralás a bajai Dunaparton Bajai horgászok VIzimalmok zakatoltak VIzimolnár versek, nóták Vizi molnár időjóslások Krlkovszky Vince : Öreg fúró Honnan ered a Súgóvica elnevezés? Súgó víz + Súgó Vica balladája+ Goór Imre : Súgó Vica Híres-neves bajaiak Egy elfelejtett bajai lángész Petőfi Sándor Kllegl Józsefről A világot járt Jelky András nyomában Különös végzet Jelky András körül Emlékezés Tóth Kálmán költő re Tóth Kálmán költő szobra Öreg cigány a szobor alatt Tóth Kálmán Bolond Mlska c. élclapjáról Türr István altábornagy, a marsalal hős Bajai ujsághír Türr István haláláról és temetéséről Türr István emléke Baján BIrinyi József : Dunaparti emlé kműn él Mészáros Lázár az első magyar honvedelml,. miniszter. Honi gyökérből nőtt magyar szívű német költő Egy régi bajai korhely Bajai földink II. Menelik négus csal djában Herr György és a bajai d lkultura Mérei Sándor: Tordai Anyos Tordai Ányos: Az édesanya fiaihoz Függelék Nevezetes évfordulók a város történetében Tárgyi és írásos emlékek Baja 19. századi történetéhez Jelentősebb műemlékek, ilyen jellegű épületek Ötven kérdés Baja múlt jából Ajánlott - Ismeret erősítő - irodalom Üdvözlet az olvasónak A múltba egyre többet tekintő, egyúttal a jövőt is kiváncsian kutató jelenkori magyar - magát annak érző - állampolgár, vajon mit tehet hasznosabbat, szebbet és üdvösebbet nemzetéért, benne a szűkebb pátriájáért? Úgy vélem, legalább ennyit: Rongyolt lélekkel tépelődve, emészt ve magát népe-hazája "állapot ján ", a gazzal, bojtorjánnal benőtt ősi-bevált irányutakon barangolva keresi, kutat ja a tüske és csapdamentes ösvényeket. Ha rájuk talál, - maga körül világltó lángot éleszt ve - azokon jár, s tisztult lélekkel párosult új arculatú hazát, benne a maga számára biztos, békés otthont épit. Mi, mai bajalak a déli végek e gazdag szögletén, ahová száz láthatatlan szállal húz-vonz-köt a jelen, itt e bácskai honi tájon fakadt emlékforrások - ból táplálkozva, e teremtő-alkotó gátakon éljünk, alkossunk, az utód nemzedékünk számára is itt alapozzunk biztos jövőt! Amikor kellő történelmi adat és alkalmas emlékanyag birtokában könyvem megirásához fogtam, kettős cél lebegett előttem. Egyrészt - mivel gondolataimnak, szavaimnak csak Baja lehet igazi értelme, s mi több: jövőt ép/tő, lelkesítő támasza - a városban született, benne élő bajaíaknak, és az ide települteknek segitségére lenni abban, hogy igaz patríótákká váljanak. Mivel számukra írt - igényeiket kielégitő, adalékokban kellően gazdag, emellett közérthető, olvasmányos, ha úgy te'ttszik; érdekes-szines alkotás még nem áll rendelkezésükre - nekik, hiányt pótolóan, ilyet kézbe adni. Ezen-felül a közeli és távoli jövőben jelentkező túristákra is gondolnom kellett: változatos, áttekinthető tájékoztatóval megismertetni a régi város sajátosan,,bácskais " arculatát, annak némi romantikát is sugárzó zártságát, szokásait, nemkülönben a Dunához kapcsolódó páratlan./ürd6paradicsomi " jellegét. Ezek ismeretében és a város falai között töltött napokhetek jóleső érzéseket tápláló emlékeivel, ők szét viszik hirünket szerte az országban, s túl a határainkon. Olyan könyvet vesz kézbe a nyájas olvasó, melynek minden szava-sora Bajáról szól, itt kapható és a jóféle ízek mellett, amúgy igazán csak itt élvezhető. Műfaját tekintve nem történelmi szakmű, ennél jóval könnyedebb, népszerűsltó stílusban Irt, érdekességsor, - amolyan kavalkád - rég esett történések változatos forgataga, amelyben megférnek egymás mellett a múltakat tudományosan igazoló szakelmék megállapftásai és az érzelmekre is ható közkincs-ismeretek, a Ilraisággal felidézett élmények. Ezeket a város kanyargós dűlőútjain barangolva, mint illatos vadvirágo- 6 7

5 kat gyűjtögettem csokorba, raktároztam agyamba és szívembe, kapcsoltam gyűlő ismereteim sorába. Anyagom átértékelése után a kezdéshez és a folyamatos munkához azon tények tudata adott erőt,- és hozzá kitartást - hogy ebben a kavargó, felbolydult világunkban a város múlt jából- annak tárgyaiból, emlékeiból - rohanvást megy feledésbe sokminden, ami érték; és ami az aggodalmat tetézi: e múltbanézést önzetlenül "örömáldozattal " szolgáló hagyományőrzők tábora is egyre ritkul, vagy remény nélkül veszti hitét. Jelen munkámban szólni kívánok a távolabbi évek helyi olvasóihoz is, hogy belőle erőt merítve szívük mélyébe zárják a régi várost, büszkék legyenek rá, hogy benne élhetnek, járhatnak-kelhetnek a patinás girbegurba utcáin, lakhat ják virágosudvaros házait, érzékelhetik a múltból visszavissza integető emlékeket:"... itt mi volt régen, mi van most... ez az utcaszöglet ilyen volt "akkor ", milyen ma... erre járt szerelmesen ábrándozva a város híres költőfia Tóth Kálmán... innen indult el hét világrészt látni a szabólegény Jelky András, de még a hős marsalai tábornok, Türr István is hórihorgas lakatosinas korában, hogy aztán a császári családból származó feleségével dicsőséggel térjen vissza... a Súgovica-partnak erről a pontjáról... nem, kicsit arrébbról! Igen, innen volt látható sokszáznyi lampionos csónak közeledése a sötét víz hátán "Jánoska úsztatás"-kor... szürke hétköznapokon ezen a helyen ődöngtek munkára várva a hajóvontatór-akodó munkások... " Mindezek és számtalan más apró emlék felidézésével is segíteni, erősblteni igyekszem a jövő bajai olvasónemzedék lelkében az,jtthon vagyok " érzését, az itthont, ahol az erdős táj fái, vadvizei... a tű, minden kis rög... az arcok... a szemek... a mozdulatok... a szomszédok és az utcai járókelők mind-mind ismerősök, ahol apró-cseprő gondjában van kihez szólni, ahol ki-ki mindent magáénak érezhet, mert " az bajai" A városházát, amúgy mindenesfül, hol minden helyi polgári az ügyes-bajos dolgait intézik, a város szívét, az annyi nevet viselt egykori Fő-teret, ahonnan páratlan kilátás nyílik a mélyben oválisan terülő Súgovicára, a ligetes Petőfi - és Nagypandur-szigetre, a csendes méltósággal hömpölygő Dunára,... a nagy vizen túli hosszú csíkban nyúló erdőre, fölötte messze a dunántúli hegyekre... A távoli látvány bűvöletéből visszatérve, közelében láthat ja a sohasem szűnő üzleti zsongásban élő Belvárost... a plébánia épület homlokzatán a nagy tűzvész megrázó emlékét idéző "évszámos verset " (chronostichont )... a "Bélás " -diákok zajos kiözönlését tanítás után... - a Ferencesek klastroma mögött - a derékba szelt Dérikertet a magasba nyúló Hősi Emlékművel... innen a bő percnyi idővel elérhető Rókus utcát - az egyedi vadgesztenyés fasorával-, annak távoli végében a magas dombra épült Kálvária kápolnát. E pontról már elég egy gyors körültekintés és szemlencséjébe gyűjtheti a teljes várospanorámát, amint délidőre forduló fényével glóriát borít fölé a Nap... E kép hangulatában hallhatja, hogy a város öt templom tornya egyikében /talán éppen a Fölvégen/, ebédhez szólítvaés Hunyadi János dicső nándorfehérvári győzelmét is hirdetve,- sorra megkondulnak a harango k: kezdi az egyik, átveszi a másik, szemhunyásnyi idő alatt bekapcsolódik a többi, így együtt mindig egy nagy, szent cél 8 érdekében. Hogy mi ez a cél? fi '!1 int egykor, a régmúlt századok mélyén valahol az elsőre véstek fel az OSI kezek:,,vivos voco mortuos plango fulg t.,!r fr ngo. " I,Az élőket hívogatom, a holtakat elsíra/om, a viharokat eg- / orom. * Ha a baja! hara g?k hol tompán zúgó, hol gyászosan bongó, hol magasz - tosan zen fj o?angjalt hallom, agyam - párban a szívemmel - a múltakba kalandozik, e. s a messze hangzó, visszaszálló dallamemlékek mesélnek nek m. Hangjukban a "Mi történt? " "Hogy történt?" -kérdések kelnek életre es a t L! daṭom mélyéből régtől raktározott gondolatok, érzések törnek ő e,. Egy IdeIg lebegnek bennem, mígnem a jelen valóságai vissza terelik ujabb harangszóba r:, újabb '!I ú/ dézésre; azokra a színes-érdekes, változatok an gazdag torteneimi idokre, a benne élt alkotó-teremtő emberekre, akl. a várost f! gykor oly nevessé, naggyá tették, hogy az országszerte megsuvege/ " Kls-Pest " büszke rangot érdemelte ki. A bajai harangok nemcsa a fenyeṣ: eseményekben gazdag múltra emlékeztetnek. Beszélnek a mmdenko" j el :! n em. erének az, egykori közösségi örömökről és bánato'!! ÓI, a szemelyuket, kornyezetí elefüket ért bajokról és gyászos tragédla ról.. Ezek mellett a remény csíráit elhulla tó vigaszt is ültetnek a lelkek e. "Mmden nyavalyából, bánatból és szenvedésből, még a halálközelbő Ils fakadhat felmagasztosuló megnyugvás." *.. A haran p ok szava lehet még riasztó, egybeterelő jel is odaadó lelkes ossze? g fi s:a egyf1t gondotásra, gyors cselekvésre, jöv6építésr : álmo k t a szovo hj! eledesere. * M:t e. városért lelkesülő egyszerű honpolgár, azt szeretném, ha ezen zer ny I fjy' ekezetem, a,, jai, harangok" üzenet-hangjai eljutnának min- en csaladi otthonba: bajai sziveket dobogtatni, fel-fel lobbanó patriótai lá ngokat éleszteni év nyarán cl a szerző

6 A város címere Ádám Éva mellett paradicsomi anyaszülten amint a Duna éppen alábukhoz tekereg Hallom hogy suhog a víz akár a szőke barka amivel Igazságos Mátyás ütötte a lovát amikor erre járt vadászni... A mezőn legelő egykedvű birkanyáj kolomp és harangszó és beljebb a város szélénél kicsi boltok: paprikamalom vízimalom és vízimolnár gyönyörű lánya akiért eljöttek a betyárok a távoli Tiszától...Ilyen volt a történelem koloncos ostora s most mire emlékezhetsz a négyemeletnyi betonszobában? Cigarettázol az utcán Hangos dudaszóval hív munkába a gépgyár a szövőgyár míg a halvány hajnali fényben autók és motorok II

7 bábeli zenéje harsog végig az utcákon S a város ahol élsz mozdul a csillagos ég alatt Házak és üzletek utcák és terek nőnek köréd hol esténként Ádám és Éva fogja egymás kezét lázasan szőve álmaikat a jövőről sok hasonló Ádám és Éva közt Esnagy József BAJA 8ZEQETETE 12

8 Baja szeretete A második világháború után, a húszas évekhez hasonlóan, Baján ismét magasra nőtt a bevándoroltak száma. Ez a jelenség politikai és gazdasági változásokból természetszerűen következő folyamat volt. Az új lakók magukkal hozták szülőhelyük vagy előbbi lakóhelyük iránt érzett, bennük ott kialakult szeretetüket. Bár ez a vonzódás, a régihez való nosztalgikus érzelmi kötődés és ragaszkodás évekig él bennük, nem zárja ki azt, hogy az Idők múlásával egyre jobban ragaszkodjanak az újhoz is, hogy elmélyüljön bennük az új közösséghez való hűség érzése, szóval: a városszeretet. Ehhez - az itt töltött éveken kívül - alapvetően szükséges a városnak és szűkebb tájának ismerete is. Aki, legyen az régi, vagy új lakós, tájékozott környezetének táyoli és közeli tortenetéről, hagyományos szokásairól, annak lelkéhez hozzánő a tájék, az utca, a há- -zak Képe. Nemcsak megszokja, de meg is szereti azokat buszke lesz rájuk, elicseksz ve!qluneg)l.é.jé.é osáér.tbátraq kiálló és áldozatot vállalois lesz. A bajaiak, régiek és újak egyaránt, elsősorban páratlan természeti adottsagalért szeretik ezt a várost: a sugárzó naptényért, az üdítő vizéért, a tiszta levegőjéért, kék egéért; a dunai környezetéért, ahol vadember módjára lehet élni, lombsátorban aludni, fűszagot élvezni, hanyatttekve nézni a rohanó felhőket, napbarnított testtel evezni, erdőket járni, esténként csillagokat számolni... ahol a természet jólesően hasznos az egyes emberre és a közegészségre egyaránt. Még a testén itt-ott fellelhető sebei ellenére is szeretik ezt a várost, mert ezeknek jórésze is a későbbi szebb, rendezettebb, korszerűbb életnek zálogai. De a szeretet, hasonlóan a barátsághoz és a szerelemhez, olyan tűz, amelyet, hogy lángoljon, hogy égjen, hogy izzék a parázsa, állandóan táplálni és éleszteni kell. Elsősorban honszeretettel!. Meg kell ragadni minden alkalmat, hogy az élő szó, vagy a betű erejével hallathassák szavukat azok a patrióták, akik a város távoli és közeli múlt jának és a jelen eredményeinek ismerői

9 5 jára jövék Városo mért Bajára jövék mint kisdiák, s itt ért termőbe életem; ne csodálkozzék a világ, hogy harccal s dallal szeretem. Zenél a rím, a hang kiált: - kit itt áld sorsa, értse meg nyíljék gyönyörnek sok virág, nőjjön örömnek sok gyerek! Bírínyí József Szeretem a várost, Mint édesanyámat. Termő talajába Ültették a támat. Sok hiány van benne, De ez ember vétke, Viszont a természet Kincsét bőven mérte. Rápazarolt annyi Hasznosat és szépet, Szédül a képzelet, Hogyha belemélyed! Baja talajában Gyökeret vert lelkem, Baja jövőjének Hív harcosa lettem. Mit gyenge erőmmel Megtehetek érte, A köznek javára Lesz az csak lemérve. Az elhintett magot, Ha zöldel ni látom, Az lesz munkám bére, Az lesz boldogságom. Krikovszky Vince lb i7

10 Nem itt születtem, mégis idehúz Multam varázsa s minden, ami volt, Letünt diákkorom egén a nap, A csillagfény s az álmos esti hold. Nem itt születtem, mégis ideköt száz láthatatlan szállal a jelen, Amelyben élek, mint a többiek, Testvéreim itt lenn a végeken. Nem itt születtem, de a sorsom ez : Kitartani itt lankadatlanul S amíg a tüzből futja, mint a láng : Lobogni, égni olthatalanul. Mérei Sándor Sok bujdosás után végre megpihentem, Egy helyütt lakom én állandóan már most - Hanem azért nem tud megnyugodni lelkem, Nagyon kicsiny nekem itt ez a nagy város. Óh mi sokkal nagyobb az a kicsiny helység, A holott töltöttem gyermek-ifjúságom... EI innen, el messze, a hova szívem húz... Haza, haza vágyom! Nincsen itten semmi, a mit én szeretek, Elzárják a falak magát a szép hajnalt, Egy kis zöld fűszálért hasztalan esengek, Madarak is csupán kalitkában vannak. Óh pedig mi szép, ha madárzengés között Mennyországgá válik a hajnali álom, S házak előtti fák susogása ébreszt... Haza, haza vágyom! Meglátogatom a fényes csarnokokat, Holott a müvészek játszanak, énekelnek... Nem tud elragadni... oh egészen más kell Az én ábrándozó, merengő lelkemnek. Rengő bölcső mellett tündér dajka-mese, Messze furulyaszó csöndes éjszakákon... Mellé fájó nóta... " Sárga csikó, sárga... " Haza, haza vágyom! Van egy-két czimborám, el-eliszom velök. És úgy látszik, mintha mulatnék is kicsit, Hanem minő kedv ez!... mint az elitélté, Az is tánczol sokszor, mikor halni viszik. Hej csak ott tudtam én igazán mulatni, Hol egy czigány húzta, az is csak féllábon, Húzta egymagamnak, úgy a mint én sírtam... Haza, haza vágyom! 18 19

11 Látok sok leányt is... szépnek, nagyon szépnek! Hisz ha ezt tagadnám, megverne az isten, Hanem olyan, minő az én kis galambom, Kit én szerethetnék, Óh olyan egy sincsen. A míg én bujdostam, másé lett a kislány... Talán többé soha, de soha sem látom... Óh pedig a nélkül nem tudok meghalni - Haza, haza vágyom! Tóth Kálmán Vál. költemények zülöföldem t 8 (5 8 j 8 ) Ott érezl magát a madár legjobban, Ahol a fészke van, csak azon a lombon... Én ls vele tartok: ha mindenütt jó is, Hej de legjobb otthon! Édes szülőföldem! Kedves szülőfökdem! Be nagyon, be nagyon szeretlek én téged! Miként a bús gyermek vidám anyja arcát, Nézem szép vidéked! Egy kis dombon fekszik az én szülőföldem, Fákkal vagyon a domb oldala berakva, Fölötte a város, ezüstszí nű folyam Dombjának alatta. Túl a folyam partján sötét, kerek erdő, Csalogánydaltól zúg minden lombja, bokra Mintha az a sötét, szomorú erdőség Költő lelke volna. Lenn a folyan partján egy-két halászlegény, Meg a vontatóknak összeázott ser'ge, Nagyokat ugrálva, ostort pattogtatva, Vígan énekelve. Fejök fölött egy-egy vándor daru-csapat, Vadgalamb, keselyű, büszke fehér kócsag, Mellettök a vízben árbócos nagy hajók, Itt-ott egy kis csónak. Jobbra a folyamtól, ahol erdő nincsen, Áradásró!, vagy ml.. egy tó szakadt, támadt, Rajta a halászok kivetett hálóval Hetykélkedve járnak. Gyönyörű egy tó ez! Úgy szeretem nézni, Mikor nem bántják, tiszta, csöndes este Egy-egy hal ugrál föl, a kék vízre fehér Csillagokat festve

12 A tó mellé nem egy kis leányka járkál, Hosszú fű nő ottan, a víz ki-kiönti, Az erdőben szedett nefelejcset ezzel Szokták összekötni. Nefelejcs nő amott a dalos erdőben, Mert hogyha már olyan, mint a költő lelke, A szerelem ezen szép virága nélkül Ugyan hogy is lehetne.... Lealkonyult a nap, már csak alig látszik, A sötét erdőség egyre feketébb lesz, De pásztortűz támad, kell ez a vontatók Esti ebédjéhez. Egy páztortűz után tudja isten hány jő! Telesteli lesz már a sötét part végre... Esthajnal csillag után a többiek Igy jőnek az égre. És a kép eloszlik, mint az idő, halad, De mint az idő, jön, jönnek új, szebb képek, Talán Itt akarja magát ragyogtatni A gazdag természet? Szép vagy szülőföldem, nekem is oly szép vagy! S elgondolom, mikor tájaidat nézem: Hát még minő lehetsz, míly gyönyörű lehetsz Egy boldog szemében? Tóth Kálmán A folyam tetején a tűzsugaraktól Egymás mellett sok, sok tüzes oszlop támad... Úgy látszik, hogy a víz nem sok hasznát veszi A hold sugarának. Fényes tükréh itt-ott egy csónak megy lassan,. Ha a víz nem folyna, még lassan sem menne... Aki kormányozza,jól kifáradhatott, Elszenderült benne. Balról az alföldi véghetetlen rónák, Jobbról a felföldi idelátszó hegyek, Úgy néznek ők erre, miként idevágyó Sötét kísértetek. De, mert nem jöhetnek, elég nekik, hogyha Lelkök gyanánt egy-egy hegyi madárt küldnek, Vagy a távolságtól alig kivehető Hangjait a kürtnek. Most mint zengő felhők, csapatostul jönnek A nádas rónáknak vízi madarai: Szállnak a folyamra, a víz csattanását Meg lehet hallani. Bukdácsolnak, játszanak, most egy-kettő felszáll, S a többi utána, de megjönnek újra, Egy-egy emlék után így jő több szívünkbe, Ez az élet útja. 22

13 Baja város Baja város szép helyen van, Mert a templom a közepén van, Körös-körül aranycsipke, Rászállott a bús gerlice. Ha én a bús gerlice volnék, Rózsám ablakára szállnék, Ott is csak azt dalolgatnám: Ébren vagy-e édes rózsám? Ébren vagyok, nem aluszok, Mindig rólad álmodozok. Ipy jár aki szeretőt tart, Ejjel-nappal nem nyugodhat. EMLÉKEZÉ& A QÉGI BAJÍM\ Császárkörte nem vadalma, Árvából lesz jó katona, Árvából lesz jó katona, Mert nincs neki pártfogója. Baja város szép helyen van, Mert a templom a közepén van, Körös-körül aranycsipke, Rászállott a bús gerlice. Egykori népdal bajai változata

14 Emlékezés a régi Bajára Régi könyvekben lapozgatok, régi írásokat böngészek. Mind Bajáról szólnak. Mennyi szép gondolat, mennyi meleg szeretet árad ezen tépett lapokból, e sárguló papf rokból! Jegyzetelm ezúttal a régi Baja érdekességeit, képeit gyűjtik csokorba. Az egykori Baját, a múlt század "Kls-Pest"-jét Idézem, mely fölött különös kékséggel domborodott az ég, mely a természet festői szépségeinek zsúfolt kincsesháza volt. Sok víz, végtelen tér, csendes erdők a tájon, benn a városban hol gazdagság, hol meg nyomorúság, ahogy fordult a történelem nyikorgó szekere. Reád emlékezem régi Baja!... szakadó part jaidra a Dunán, vízbe vetődő fűzfabokraid árnyékaira a Súgóvlcán, utcáid duzzadó életére, melyből a jóléted fakadt. Emlékezem a századforduló előtti Bajára, hol szálas tótlegényektől kormányozva csendes tutajok úsztak lefelé (ha éjjel tüzet gyújtottak, úgy látszott, mintha tűzbokrot vitt volna a víz), hol izzadt lovak vontatták a gabonával megrakott uszályokat, hol százhúsz dunai-malom őrölt egyszerre, hol a halászatból hazatérő ladlkok "száz mázsa " számra ontották a pompás ízű halakat, ellátva a vidéket ls, no meg a császári Bécset is. Emlékezem a régi Pandur-szigetre, melynek partjait sűrű bokrok szegélyezték, kiváló "fogó"-helyet adva a halászoknak; a Provália (ma Árpád) utcára, hol nyáresténként "csöndes zsongásban " sétált a bajai aranyifjúság; a Szurdóliára (ma Zsivánovics u.), hol a part peremén éppúgy ültek a kis házacskák, akárcsak ma; a Koplalóra (ma Arp d tér), hol zsebre gyűrt kezű emberek ődöngtek munkára várva, a Deszkás (ma Alföldi J. u.), hol gerenda meg deszka hegyek emelkedtek majd az égig; a nagy telt magtárakra és a Só házra, a kékfestőkre, gombkötők és bocskorkészítőkre, akiknek emléké ma már csak céhládáik őrzik a városi múzeumban; emlékezem a régi büszke nemesi kúriákra, melyek az újabb Idők malterrétegei alatt tanúskodnak a letűnt gazdag világról; idézem az egykori boltosokat, akik négy nyelven hívogatták a jóerszényű vevőket; a Lőkertet, melynek homlokzatán e sorokat lehetett olvasni: " Polgár, légy hazavédő, a szép czélt elérni tanuld itt! ", idézem a Szentjános városrészt, hol csupa vízi ";l0lnár és hajóács lakott; elém tünnek a múltból a messzi földön híres bajai széplanyok, akikről ezt mondja korabéli írás: " Van a városnak annyi szép leánya, hogy lakossághoz mérve egy városnak sincs. A lányok bájos szépségéhez jár még csinos alakjuk, mihez megadatott nekiök az élénk, víg kedély, meg még az életben a legfőbb, a szép tiszta viseleteken kívül a jó házias nevelés"; látom a rövid Özvegy utcát, (ma Jókai u.), melyben egyik évben huszonkét özvegyasszony lakott; a Súgóvicaparti cukrász- kioszkot, hol Steininger Lajos cuk- 27.

15 rászmester, 48-as kapitány maga szolgálta ki a kedves vendégeket - egyébként ő rendezte a tűzijátékokat is -; gondolatban járom a régi görbe utcákat, a hosszúlábú deszkahídon átsétálok a Kis-Pandur (ma Petőfi) szigetre, nézem a tűzljátékos Jánoska- úsztatásokat a Súgóvicán... A várost a múltban a lakosság szorgalma, áldozatkészsége a régi Bácska leggazdagabb, de egyúttal legkedvesebb városai sorába is helyezte. Vajon vannak-e még, akik emlékeznek ezekre az időkre? Alig páran lehetnek. A város múlt jának szép emlékeiről nemsokára már csak a régi könyvek, a sárguló írások mesélnek. Meg még ezek a szerény visszaemlékező sorok. Szólsz e még hozzám öreg város? Tudod-e még, hogy fiad voltam? A régi utcák, régi házak, - mikor még köztük barangoltam - Tudod-e, mind, mind rámdaloltak? A Vonatkert, a vén platánok, ifjú életem régi része rálsmer-e még lépteimre? Köszöntő szómra felidézve, a vén iskola visszanéz-e? Jó volna tudni, hunyt varázsod alszik-e csak, vagy összetépve? Hasztalan hívom? S várom félve, a régi fény, az álmok népe, a mult kapuján visszlép-e? Emlékezgetek esti csendben zöldzsalus házak ablakára, a vöröshídi nyírfák mentén egy-egy meghalkult régi lányra, A Dérire, a vén Dunára. Kit várnak most a Pesti-úton vasárnaparcú délutánok? Ring-e sok csónak a Móric-on, Járják-e most is Szentistvánon a híres búcsúk, a véres táncok? Megvan-e még a Csillag-utca? A nyűtt harangláb állhat -e még? Halásznak most is Szent jánoso n? Hát Kiscsávoly és Felvég, Alvég? olyanok most is, mint akkor rég? 28 29

16 Mint az Időtlen Jelky András, kóborló vágyban elszaggattan, a költőtől én ls megtanultam, hogy "Baja város szép helyen van... " és Súg6vlca egy, csak egy van. Szürkülő szívvel, megkopottan, fehér ködökben mendegélek, azok közt, kiket elfeledtél csak lassan, lassan, lassan lépek, a múltmesgyékben visszalépek. A Barátok tornya éjfélt kongat, szétrepültek a denevérek.- Szólj hát, ismersz még, öreg város? Fiad voltam én édes véred, betű voltam én, hírvetésed. Vonóm megállott, szívetépten, a hattyúdalra visszatértem. 30 Bárdos Amália BAJA Baja, most mondom, s lelkem zsivaja úgy elcsitul, mint vásár, hajdani, míg ünnepl harangszót hallani. Baja. Vasárnap délutánok moraja az ezerszínű utcán, mert Szeremle, Sükösd és Sárköz népén áll a szemle. Sokacok, svábok elvegyülnek Itt-ott, tanítva ezer évről drága titkot... Baja. Eső hull;eljött ősznek utaja, rozsdás ava rt sodor a szél a járdán, s a földszagú estében messzi-árván vonatsíp szólal, s vadlúd égen; óh, régen egykor! mily nagyon régen! Baja. Dunáról fúj a szél, bekavarja utcáid fehér hópihével... Szánkó csöngrajtad végig. (Vén hazánktól Idáig hallom... ) S este mély csönd telepszik rád. Mikor jó későn. ropogtatom havad, ballagva hazafelé... Ezer csillagja az égnek mintha csilingelne roráté s, csípős friss reggelbe... Baja, Ifjúkor, ódon kabala rejlik mögötted: " zöld majális a Pandur tölgyei n " - kimondom, s máris mint színes ünnep-délután az erdőt: napfény telíti lelkem; bodros felhők futnak keresztül tölgylombokon át... Hív még a Pandur, régi rokonát? S az ifjú szigeti majális hova foszlott Csak itt benn áll egy mohos emlékoszlop, hogy: Boldog volt egy lázas arcú gyermek... Csodákat látott... Fényt, füvelő selymet, csitítni sok jövő keservet... 31

17 Baja... A,bánat furcsa nyavalya! Míg, íme, neved emlegeti ajkam, óly könny ü lesz a honvágy súly a r jtam. Devon-i szobám ablakát bevonja pára, az az ablak, íme, messzi lát: a vén Dunára... Baja, az evezőknek csobaja Súgóvicán, és napsugár-özön, mert nyár van, nyár van, élethez közöm! Enyém a víz, a fény, a nád, a halszag, a Nagy-Duna, e szelíd szőke tenger... Mint messzi halk dongás most - halld csak! Baján az öt torony delet ver... A mélykék égre rajzolódik sok tető, a távol tornyok, ormok, csúcsok: város! Fölötte reszket nyári levegő, s a kép, a kongás álmatag, homályos... Baja... Egy csöndes kertnek dőlt deszkafala tűnik föl: őszi sár... S a krizantimnak fanyar szaga: valaki értem izent, hívnak... Hívnak bajai hantok, márványok, a repkény, csigabigák a Margitka keresztjén, kopott írások Rókus oldalán, csöpp nefelejcsek... Sok-sok vén talány, mely furdalt, fojtott annyi évnek őszén; százéves titkom tán ott kibetüzném... Baja... De idegenben vajon ki hallja. hogyan kiáltasz még utánam, bölcsőm és dajkám, ódon fegyvertáram... Nálad lelek még folyton új, friss pengét, ha verten bús békére telepednék, elvesztve kardom, és dacom feledve... Csak emlékeztess szép nevedre, s én ragyogtatva újult acélvértet, ifjonti daccal állok újra érted: Baja! Baja. Kimondlak. S lelkem zsivaja úgy elcsitul, mint vásár, hajdani, míg ünnepi harangszót hallani... Bujdosó Bálint LIVODi\ Valahol Bácskában ott lenn van egy vad rétség: Livoda! Eszembe ötlött neve most véletlen, s az emlék, emlék hív oda! A Livodára jártunk ki a nyáron, míg gyerek voltam,néhány ujjnyi. Csupa titok és nagy kaland volt. ( Apának arról jobb nem tudni... ) Mert rossz a híre Livodának: mocsár vidék és nádas rét, félelmetes vadak is bújnak a zúgó sás közt, vad mesék. A fő tekintélt: tehénőrző gyerek ismert ott mindent jól, s a Rókusváros mezétlábas vitézeivel víg csata foly... Mert Livoda az volt a bon-ton : cipő be csak a kódis jár, de mesztéláb és kócos vígan hancúroz a sok kiskirály... Ezért bátyámmal ha kiszöktünk, " saru-letéve" talpalánk, hisz teknősbékát, nádjogart csak sarutlan tűrt gatyásnak nyújt a láp. Mily végtelenség volt az ottan! az a nagy-vad Livoda! Nádak, vadak és kósza fickók, óh nem láthatlak már soha!... De egyszer lábam sás megvágta, vagy mi is volt: csak bőgve én hazáig egyfolytában úgy futok, hogy neveti bojtár, rét, tehén... Hisz még nem jártam iskolába, oly kicsiny voltam, néhány ujjnyi, mikor e nagy eset a Livodába' 33

18 velem megesett, jó azt tudni. De apa meg ne tudjon semmit, hogy mit mívelnek fiai... Bár a harctéren háborúzik, és kardja is van:igazi. Anya kisöccseinkkel fáradt, s az apa messze, olyan-olyan messze, mint... Livoda most... s mint a " bánat", mely lábam sással megsebezte... Bujdosó Bálint Lálq;alás aszülöföldemen (J) a) Nem értitek, ha lelkem elborul, S szemembe olykor gyász-könyü tolul, Szülőhelyemnek szép vidékein Lelkem miért csügg bús emlékein? S hol minden ifjú éveimre int, Örömre miért nem gyúlhatok megint? A part alatt a szegény Súgó-Dunát, Örök vesztésre töltés metszi át. Sötét vizében mennyi fájdalom, Nem ring felette ringó csónakom... Amott a régi ismerős sziget, Belőle is csak bámulom, mi lett!? A büszke tölgyek mind ledöntve már, Nem zeng az ágon éneklő madár... Ah! Ott a város pompás főterén, A palotákat észre sem vevém. A közelbe érve, boltajtók felett, Olvasni kezdem a sok új nevet. Fénylő aranybetűket lát szemem. Óh! S mégis elborulva kérdezem: A régiekből vajjon áll-e még Elrejtve itt-ott egy-egy ősi cég? Nincs már a kis ház zöld redőny ivel, A költő benne nem énekel. Fecskék, galambok mind elszálltanak, A kerti fák rá nem mosolyganak... Csupor Gyula

19 Itt ülök most az esti lámpafényben. Magányosan. Csak emléked van itt: Pár görbe utca, régi ház... a tér benn S nyugat felől a Súgovica-híd. Ahogy alatta, ezüstszínű mélyben, Fürösztgeti a hold sugarait. S a víz szinén, mint egy titokzatos lány, A csend úszik s pár piros felhőfoszlány. Nem ls tudom, miért kisérget árnyad Az évek útján, távolokon át? Hogy borod ittam, s kerestem néhány vad Éjed gőzében a magam nyomát, Mely elveszett, míg jártam a pogány had Négyéves poklán, vergődő nomád. Ez köz talán? Hajszák emléke? Mámora, ahogy kizeng az édes éjszakából? Az enyém? 6, nem szöktetik az égig Kúszált fejét üres káprázatok. Úgy áll, mint aki bölcselkedik, érik, És tudja, nincs itt vígasságra ok. Ha nap süt rá, egykedvűen állja végig, S nem ittasul meg, ha a hold ragyog, \ Csak áll, öregszik s halkan, észrevétlen Hordozza terhét fényben és sötétben. És nem mond semmit abból, ami bent ül A falai között: emlék és titok. Ül rejtve most, de mint a hárfa, zendül És susog, mint a hulló kárpitok. Ha, fáradt vándor, messze idegenbül Az esti csöndben néha rányitok. És emlékek közt, száz titokra lesben, Magamat hallom a mozduló nesz ben. Hódsághy Béla Vagy - ah, ki tudná, mi az, ami köt még? Milyen mélységből illet a varázs? A lélek melyik síkján reng a ködkép, Mely téged árul s belőled a száz Szín a hang közül a színt, me ly örökszép, A hangot, mely kövedig aláz. S én, mint az ájult, halk bűvöletükben Idézlek egyre s mondlak mind sűrűbben. ll. A lámpa-utca... ismered a házat? A sarok őrzi, száz éve talán. Négy fala roskad, töri az alázat. S pállott sötétség néz ki ablakán. Ismersz különben te is nála, százat: Van hiú köztük, gőgös, sarlatán. Ez írígy, annak tenger a szeszélye... Ahány az ember. a ház annyiféle

20 5 ai nóla Remeg a lányok melle, mintha csak táncra kelne, suhog a selyemszoknya, akár ha dalba fogna... Ó mindezt látni mért kell? Hogy is ne kárhoznék el? -mikor bármerre nézek, ily látványok igéznek. S egyszerre mindent értek: Értem Baján a népet, Selátom máris könnyen, mért nem fogyott a könyvem. Hogy hatból egy se vonzott egyetlen egy halandót. Kell is a könyv olyannak, kiben vad vágyak vannak? -kl előtt ennyi lenge szűz sétál.estelente? Lehet, ha én itt laknék, én is velök mulatnék, könyv helyett fognék inkább egy Évát, vagy Katinkát. S mi véletlen adódott, olvasgatnám... a csókot. Jobbágy Károly Légy köszöntve rég látott városom, álmaim és ifjúságom helye, fm, megállok és büszke homlokom földed éri.- Te voltál kehelye életem áldott, könnyes borának: az első tiszta szerelemnek, mikor bús, árva szívemben fájtak plllantásal egy barna lánynak. Hányszor jártam forró köveiden vágyaktól űzve, csóktól szomjasan, daloló szívvel, könnyes szemekkel, álmoktól megszállva,- kopottan. Sámultam könnyes, drága nőket és csillogó, kedves lányokat, hogy még ma is látom őket és őrizem édes mosolyukat. Itt hallottam először zengeni diadalmasan a Hajnali harangszót, Itt röppent fel első hírverésem, szőttem magamban sok szerelmes szót. Most visszajöttem újra tehozzád, hogy emlékezzem régmúlt időkre, régi lányok ra, suhanó nők re, régi magé;lmra, sok-sok ismerősre. Életem csodás tűnésében legyetek ti : virágos állomás, hol megpihen a fáradt emlékezés, hogy könnyebb legyen a fájó rohanás. Könnyű László

Örökség - dalszövegek. Virágom, virágom. Szép szál legény van egy pár, Ha okos az ráadás. Utánam jár mindahány, Jaj, ne legyen csapodár!

Örökség - dalszövegek. Virágom, virágom. Szép szál legény van egy pár, Ha okos az ráadás. Utánam jár mindahány, Jaj, ne legyen csapodár! Virágom, virágom Szép szál legény van egy pár, Ha okos az ráadás. Utánam jár mindahány, Jaj, ne legyen csapodár! Szép szál legény gyere át, Szívemben a bánat jár. Hozzál egy kis pálinkát, Hogy legyen egy

Részletesebben

Áprily Lajos emléke Nagyenyeden

Áprily Lajos emléke Nagyenyeden Józsa Miklós Áprily Lajos emléke Nagyenyeden Áprily Lajos, a jeles transzszilván költő 1887. november 14-én született Brassóban. Édesapja Jékely Lajos, édesanyja Zigler Berta. A család két év múlva Parajdra

Részletesebben

Versajánló a Márciusi ifjak című szavalóversenyre

Versajánló a Márciusi ifjak című szavalóversenyre Versajánló a Márciusi ifjak című szavalóversenyre Juhász Gyula: Petőfi ünnepére Petőfi ünnepére, fel, A munka véle ünnepel, Dalában él múlt és jelen És a jövő, a végtelen. Átzeng az bércen és folyón Virrasztva

Részletesebben

Gulyás Pál versei. Mutatvány a Napkelet verspályázatából.*

Gulyás Pál versei. Mutatvány a Napkelet verspályázatából.* HÚZD A KUTAT. Gulyás Pál versei. Mutatvány a Napkelet verspályázatából.* Húzd a kutat és idézd föl bátran tiszta szellemét, hadd merüljön fel a mélyből, hol aludta szenderét! Csillogjon ezüstruhája, hömpölyögjön

Részletesebben

Könnyek útja. Versválogatás

Könnyek útja. Versválogatás Könnyek útja Versválogatás Szerző: Nemes Kiss Kata Minden jog fenntartva Borítóterv és kivitelezés: Boris Vanessza Szerkesztette: Lélek Sándorné 2014. Előszó a Könnyek útjához: A szépség: álom. Az álom

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három...

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három... A SÓ (népmese) Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy öreg király s volt három szép lánya. Volt néki három dúsgazdag országa, mindhárom lányának jutott egy-egy ország. Hanem ahogy mondják: nincs három

Részletesebben

QALFÜZÉR a nép ajka, után egybe gyüjté egy

QALFÜZÉR a nép ajka, után egybe gyüjté egy i ( LEGUJABB QALFÜZÉR a nép ajka, után egybe gyüjté egy 1-= :-: dalkedvelö. :-: 1,,:,1 Megjelent H.-Nl... Vásárhelyen. t Kapható,: Török Pál könyvárusnill "'IL" "Kigyó-u. 2.... ", NYOMATOTT NEMES ÁRMIN

Részletesebben

SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve

SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve Csapat/iskola: Beadás ideje: Tudnivalók A teszt 100 kérdésből áll. Minden kérdésnél felsoroltunk 3 lehetséges választ, amelyek közül a Példabeszédek

Részletesebben

TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4

TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4 TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4 ŐRZÖM AZ ÁLMODAT 5 AZ IGAZ SZERETET 5 MA EGY VERSEM KAPCSÁN 6 BIZONY! 7 A HÁRSFAILLATÚ ESTÉKEN 7 A MI VERSÜNK

Részletesebben

AZ ELVESZETT ÉDEST. Igy szólt, igy esdett hevülettel, S a nő hallgatta szent gyönyörrel. Igy érzett ő is. Kebelét: Titkos érzések fölverek.

AZ ELVESZETT ÉDEST. Igy szólt, igy esdett hevülettel, S a nő hallgatta szent gyönyörrel. Igy érzett ő is. Kebelét: Titkos érzések fölverek. AZ ELVESZETT ÉDEN. Legenda.*) Legyen!" szóllott az Ur hatalma És lett azonnal, a mi van! A zűrzavar kibontakozva Feltűnt csodás pompáiban... S mi eddig rejtve szunnyadott: Alakra kelt, törvényt kapott.

Részletesebben

Krúdy Gyula. Magyar tükör (1921)

Krúdy Gyula. Magyar tükör (1921) Krúdy Gyula Magyar tükör (1921) 2011 AZ ÉGETT EMBERHEZ Ne hajtsd búbánatnak fejed, jó magyarom; amit elvettek tőled a hegyszorosban, ahová bekergettek a viszontagságok, balsorsok: amit elvett a rossz szomszéd,

Részletesebben

DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23.

DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23. DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23. Van olyan ember Tartalomjegyzék 67-es út (Republic)... 18 A széllel szemben járok (Fonográf)... 13 Az ünnep (Zorán)... 17 Élsz valahol (Fonográf)... 11 Elvonult a

Részletesebben

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt Petőcz András Idegenek Harminc perccel a háború előtt Peut-être à cause des ombres sur son visage, il avait l air de rire. (Camus) Megyünk anyámmal haza, a plébániára. Szeretek az anyámmal kézen fogva

Részletesebben

Tatay Sándor HÚSHAGYÓKEDD

Tatay Sándor HÚSHAGYÓKEDD Tatay Sándor HÚSHAGYÓKEDD TATAY SÁNDOR Húshagyókedd Regény 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. Tatay Sándor jogutódja Barabás már kilencedik napja kerülgette a várost. S e kilenc napot megelőző kilenc hónapig vándorolt.

Részletesebben

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK A következő történet szereplői közül példaként egy olyan helybéli embert állíthatunk, akit a neve miatt mindenki Bokor Mihálynak szólított, és akiről semmi rosszat

Részletesebben

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Horváth Szabolcs Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Lenni Egy kis tréning sosem árthat meg, Így egy rossz papíron nevezlek, Téged, kit oly nagyon kedvellek, S el nem engedlek. De látod, így néz ki szobám,

Részletesebben

Válogatott verseim. Christin Dor. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Válogatott verseim. Christin Dor. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Válogatott verseim Christin Dor 2015 Publio kiadó Minden jog fenntartva! Valami Valami váratlan, Valami ismeretlen, Valami, ami magához vonz. Valami érzéki, Valami felülmúlhatatlan, Valami, ami megbabonáz.

Részletesebben

Kiss Ottó. Csillagszedő Márió. Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival

Kiss Ottó. Csillagszedő Márió. Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival Kiss Ottó Csillagszedő Márió Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival Az ember jóból és rosszból van összegyúrva. Fehérből meg feketéből. Ezért van az, ha rajtakapsz valami rossz dolgon, mindig

Részletesebben

Kós Károly. Kovács László

Kós Károly. Kovács László Kovács László Kós Károly Az a köves hegy, velünk szemben éppen: az a Tâlharu; ez itt a Piatra Calului. Ott messze pedig, a völgyhajlásból szürkén, fátyolosan, ide látszik a vénséges, kopasz Vlegyásza.

Részletesebben

Városunk Pécs Pécsi Tudományegyetem webhelyen lett közzétéve (http://hunyor.pte.hu)

Városunk Pécs Pécsi Tudományegyetem webhelyen lett közzétéve (http://hunyor.pte.hu) PÉCS [1] A pannon és kelta törzsek által lakott vidéken a rómaiak alapítottak várost a 2. század elején Sopiane néven. A kereszténység egyik központjává váló város tartományi székhellyé nőtte ki magát.

Részletesebben

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a V Barna legény. Te szegény, te szép. Dús hajad egy leány álma. Elvesztettem az eszem s szemem könnyet hullat, mint estalkonyatkor az ég. Ó, miféle babona űzi tekintetem utánad? Végigkísérlek a fasoron,

Részletesebben

1. Kosztolányi Dezső: Édes Anna Feladat: 2. Móricz Zsigmond novellái Feladat: 3. Mikszáth Kálmán: Beszterce ostroma Feladat:

1. Kosztolányi Dezső: Édes Anna Feladat: 2. Móricz Zsigmond novellái Feladat: 3. Mikszáth Kálmán: Beszterce ostroma Feladat: 1. Kosztolányi Dezső: Édes Anna Feladat: Ez a kancsal fény már a lélekben készülődő robbanás felé utal, annak közelségét jelzi (Kiss Ferenc) Mutassa be az öntudatlan lázadás gesztusát Kosztolányi Dezső

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

Hallottalak sírni téged

Hallottalak sírni téged Haza melyik út vezet A szívem égtıl elzárt madár De érzem egyszer hazatalál Karodon vittél évekig És most is énrám vársz Már érzem haza melyik út vezet Nélküled minden nagyvárosban Az utcán kígyók közt

Részletesebben

Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 978-963-607-615-3. Mercator Stúdió, 2009

Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 978-963-607-615-3. Mercator Stúdió, 2009 A magyar irodalom és kultúra örökbecsű értékeinek ápolása, terjesztése érdekében az Országos Széchenyi Könyvtárral együttműködve kiadja a Mercator Stúdió. Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Műszaki

Részletesebben

Batsányi János: A látó

Batsányi János: A látó Batsányi János: A látó Vídulj, gyászos elme! megújul a világ, S előbb, mint e század végső pontjára hág. Zengj, hárfa! Hallgasson ma minden reája, Valakinek kedves nemzete s hazája; S valaki a magyar változó

Részletesebben

Kötelező versek. 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN. Varázskréta

Kötelező versek. 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN. Varázskréta Kötelező versek 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN Varázskréta Ismerek egy öregasszonyt, - igazat mondok, nem tréfát - aki egyszer a tavasztól elkérte a varázskrétát. És azóta, mint a tavasz, hegyre dombra és mezőre,

Részletesebben

SCHUMANN CHAMISSO. Frauenliebe und Leben. Asszonyszerelem, asszonysors

SCHUMANN CHAMISSO. Frauenliebe und Leben. Asszonyszerelem, asszonysors SCHUMANN CHAMISSO Frauenliebe und Leben Op. 42 Asszonyszerelem, asszonysors Frauenliebe und leben Asszonyszerelem, asszonysors Op.42 1. Mióta láttam őt, vaknak hiszem magam, Bárhová is nézek, csak őt látom;

Részletesebben

Három égi lovag Ó, ti Istentől származó égi lovagok az úrnak mennyi szépet adtatok, a művész lelketektől megremegtek a csillagok súlyos szárnyú képzeletem bennetek az égen ás, mint őrült égi vadász a művészettek

Részletesebben

Diana Soto. Nézz fel a Holdra

Diana Soto. Nézz fel a Holdra Diana Soto Nézz fel a Holdra A harcos Nevető szellő, kuncogó orkán. Megtördelt búzaszál a forgószél útján. Jaj és kiáltás, öröm és szenvedés. Bősz hadon egy csendes felkelés. Ilyen egy nő. Titkot rejt

Részletesebben

Előhang Butaság, kapzsiság, tévelygés, ferde vétek oltja testünkbe és lelkünkbe mérgeit; s mint koldús éteti öntestén férgeit, mi éppen úgy vagyunk sok drága búnknak étek. És bűnünk mind makacs, igaz bánatra

Részletesebben

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Volt egyszer a világon egy király, akit a népe nagyon szeretett. Csak egy búsította az ország népét. A király hallani sem akarta, amikor arról beszéltek neki, hogy ültessen

Részletesebben

A debrői kertek alatt (gyermekjáték / Heves vm.) A kazári piacon Bábi, Bábi, de beteg (gyermekjáték)... 2

A debrői kertek alatt (gyermekjáték / Heves vm.) A kazári piacon Bábi, Bábi, de beteg (gyermekjáték)... 2 Tartalom A debrői kertek alatt (gyermekjáték / Heves vm.)... 2 A kazári piacon... 2 Bábi, Bábi, de beteg (gyermekjáték)... 2 Búbb bújj zöld ág (magyar népdal)... 2 Elfogyott a krumplileves... 3 Elvesztettem

Részletesebben

A fiú bólintott. Nem is várt mást. Amikor kilépett a szobából, még látta, hogy az újság zavartalan emelkedik eredeti helyére. Ahogy kattant mögötte a

A fiú bólintott. Nem is várt mást. Amikor kilépett a szobából, még látta, hogy az újság zavartalan emelkedik eredeti helyére. Ahogy kattant mögötte a A bolt - Mást se hallok, csak hogy az üzlet, meg az üzlet, és néha még azért az üzlet is szóba kerül... - Ne bolondozz, fiam. Abból élünk- morogta a reggelizőasztal mellől a rezzenéstelen újság. - Nem

Részletesebben

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget Kovács Gabriella Hát ennyi volt... Hát ennyi volt érezte, hogy itt az út vége. Tehetetlenül, fáradtan feküdt a hideg kövön a fagyos szélben és nem akart többé engedelmeskedni a teste. Már nem érzett fájdalmat

Részletesebben

"E márványon ment halni a szent ügyért gróf Batthyány Lajos"

E márványon ment halni a szent ügyért gróf Batthyány Lajos "E márványon ment halni a szent ügyért gróf Batthyány Lajos" Meghökkentő ezt itt olvasni, a csendes kertvárosi környezetben. Hisz Kispest talán még nem is létezett, amikor Batthyány Lajost 1849. október

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

Sütő Ãndrás. Földi ºsztºl, égi szék*

Sütő Ãndrás. Földi ºsztºl, égi szék* Sütő Ãndrás Földi ºsztºl, égi szék* Adventi szelek fújnak maholnap a Hargitán, menni, menni kéne Sikaszóba! Nyár eleje rég volt, hogy arra járhattam, káplánszoknyás fenyőfáim alatt megülhettem. Fülemben

Részletesebben

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... *****

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ezüst gyertyatartók fénye mellet egy fiatal férfi hajol íróasztala fölé. Az arca márványfehér,

Részletesebben

e-book BORÍTÓ: Arts Factor Design Stúdió

e-book BORÍTÓ: Arts Factor Design Stúdió e-book BORÍTÓ: Arts Factor Design Stúdió ALL RIGHTS RESERVED CyberBooks Kiadó 2004 2 L. B. Paul AGYHANG posztmodern megavers 3 agyhang 4 Hol vagytok percek? Hol vagytok órák? Hol vagytok napok? Hol vagytok

Részletesebben

ZICHY ELEONÓRA KRASZNAHORKA BÜSZKE VÁRA CÍMŰ DALÁNAK TÖRTÉNETE

ZICHY ELEONÓRA KRASZNAHORKA BÜSZKE VÁRA CÍMŰ DALÁNAK TÖRTÉNETE RÉGMÚLT DICSŐSÉGRŐL REGÉL Zichy Eleonóra: Krasznahorka büszve vára RÉGMÚLT DICSŐSÉGRŐL REGÉL ZICHY ELEONÓRA KRASZNAHORKA BÜSZKE VÁRA CÍMŰ DALÁNAK TÖRTÉNETE 1906-ban járunk. A kassai dalverseny nézőinek

Részletesebben

SCHUMANN HEINE. Dichterliebe. A költő szerelme

SCHUMANN HEINE. Dichterliebe. A költő szerelme SCHUMANN HEINE Dichterliebe Op.48 A költő szerelme Dichterliebe A költő szerelme, Op. 48 1. A csodás május hónapban, Amikor a rügyek mind fakadtak, Akkor szívemben Fölébredt a szerelem. A csodás május

Részletesebben

Számoltam a csöngetéseket, Ahogy vártam a betegszobán, Míg kettőkor a szomszéd haza nem vitt.

Számoltam a csöngetéseket, Ahogy vártam a betegszobán, Míg kettőkor a szomszéd haza nem vitt. TAVASZI SZÜNET (Mid Term Break) Számoltam a csöngetéseket, Ahogy vártam a betegszobán, Míg kettőkor a szomszéd haza nem vitt. Az ajtóban apám várt könnyes szemmel, Ő át tudta élni mélyen a gyászt, Szegény

Részletesebben

Szerző Szauer Ágoston. Illusztráció Papp Eszter

Szerző Szauer Ágoston. Illusztráció Papp Eszter Szerző Szauer Ágoston Illusztráció Papp Eszter Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu Internet:

Részletesebben

Héra Jeges öle tüskés hópelyhekt ől duzzadó felh đ Héra szeme eső eső eső esđ eső esđ esđ

Héra Jeges öle tüskés hópelyhekt ől duzzadó felh đ Héra szeme eső eső eső esđ eső esđ esđ Héra Jeges öle tüskés hópelyhekt ől duzzadó felh đ Héra szeme eső eső eső esđ eső esđ esđ a gyémántgolyó ' vígan szaladgál a fekete lemez serceg ő ereiben a gumifal nélküli fekete biliárdasztalon Vétkek

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

Híres Komárom be van véve Klapka György a fővezére Büszkén kiáll a csatatérre Hajrá huszárok! Utánam előre! 02. Százados úr sejehaj

Híres Komárom be van véve Klapka György a fővezére Büszkén kiáll a csatatérre Hajrá huszárok! Utánam előre! 02. Százados úr sejehaj 01 Klapka induló Föl-föl vitézek a csatára A Szent Szabadság oltalmára Mennydörög az ágyú csattog a kard Ez lelkesíti a magyart Föl-föl látjátok lobogómat Indulj vidáman robogó had Édes hazánkért hősi

Részletesebben

VI. rész menjünk Szentkeresztbányára A KÉZ MÉLYSÉGEI ÉS EMLÉKEZETE

VI. rész menjünk Szentkeresztbányára A KÉZ MÉLYSÉGEI ÉS EMLÉKEZETE VI. rész menjünk Szentkeresztbányára A KÉZ MÉLYSÉGEI ÉS EMLÉKEZETE A fiú ezt gondolta : Befele alszik a rózsa szirma szélén csöpp harmat alszik a világoskék rózsa A fiú így szólt : Szerteszakadt gondolataim

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

Királyerdői Harangszó

Királyerdői Harangszó Királyerdői Harangszó A Csepel-Királyerdői Református Egyházközség lapja, megjelenik évente 5 alkalommal V. évf. 4. szám - 2014 Reformáció -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Csukáné Klimó Mária. Március 15-re

Csukáné Klimó Mária. Március 15-re Csukáné Klimó Mária Március 15-re A fiúk egyik oldalon, a lányok a másikon félkörben állnak. A fiúk a dal ütemére táncolják a lengetőt: jobb lábbal helyben lépés értékben + jobb lábon helyben ugrás, a

Részletesebben

Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja

Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja Írnod kell kislányom, erre születtél! Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja Tudom Édes, írnom kellene, de bajban vagyok. Talán azt a témát kéne papírra vetnem, amit

Részletesebben

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18.

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Mozgókép Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Kedves Testvérek! Sokszor érzi az ember, hogy egy prédikációban jó tanácsokat kap, példamutatást, utat, amin járni lehet, iránymutatást,

Részletesebben

EÖTVÖS KÁroly Magyar alakok 2011

EÖTVÖS KÁroly Magyar alakok 2011 EÖTVÖS KÁROLY Magyar alakok 2011 A KIS MARISKA (Gróf Széchenyi István nőtlen korából) Széchenyi István Íróasztala fölött díszes aranykeretben fiatal nő arcképe függött a falon. Olajfestmény volt s gyönyörű

Részletesebben

E l é g i á k (2002-2012)

E l é g i á k (2002-2012) E l é g i á k (2002-2012) Ébredés Ordít a pillanat, gerince törik, édes hajnal tesz pontot éjszakára, s repít el fejemtől forró párnámra. Képei sem kísértek, csak a hídig, melyen még átérek a valóságba,

Részletesebben

Írók, költők Bazsonyi Aranyhoz UTASSY JÓZSEF 1. Egy festőhöz

Írók, költők Bazsonyi Aranyhoz UTASSY JÓZSEF 1. Egy festőhöz Írók, költők Bazsonyi Aranyhoz UTASSY JÓZSEF 1 Egy festőhöz Én Istenedben nem hiszek, de csókoltatom, ha van: Próféta sem vagyok, nem ám, minek ámítsam magam: Van gyöngy vizem, friss levegőm, hamuhodó

Részletesebben

Gábor Áron, a székely ágyúhős

Gábor Áron, a székely ágyúhős Hankó Vilmos Gábor Áron, a székely ágyúhős 1848 novemberében már egész Erdély elveszett a magyar ügyre nézve. Enyed, Torda, Dés, Szamosújvár után Kolozsvár is elesett. A székely tábort Marosvásárhelyen

Részletesebben

Szent Keresztút (Prohászka Ottokár Püspök) Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében! Ámen. Bevezetés A földön járó Úr Jézus szelleme az áldozat szelleme volt. Szemei előtt lebegett küldetése, érezte a nagy

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

GÖRÖG ILONA BALLADÁJA Színpadra állította Magerusan Katalin tanítónő, 1981-ben Besztercén.

GÖRÖG ILONA BALLADÁJA Színpadra állította Magerusan Katalin tanítónő, 1981-ben Besztercén. GÖRÖG ILONA BALLADÁJA Színpadra állította Magerusan Katalin tanítónő, 1981-ben Besztercén. A színpad közepén lányok, fiúk körben állnak, arccal a kör közepe felé. Elől, a színpad bal oldalán, Bertalaki

Részletesebben

PROGRAMFORGATÓKÖNYV. Egyenlő esélyt minden diáknak. Megbízó: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 32.

PROGRAMFORGATÓKÖNYV. Egyenlő esélyt minden diáknak. Megbízó: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 32. PROGRAMFORGATÓKÖNYV Megbízó: Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 32. Megbízott: Csutorás Antalné, Hodosi Ibolya Tevékenység: Szülői együttműködési programok megszervezésében résztvevő pedagógus Munkaidőkeret:

Részletesebben

A SZÁZEGYEDIK ASSZONY

A SZÁZEGYEDIK ASSZONY A SZÁZEGYEDIK ASSZONY (Egy kis tréfa) 1883 Sok tarkabarka dolgot írt meg hajdan a pajkos tollú Boccaccio. Veronai, florenci asszonyok segítették benne. Amennyi rossz fát azok a tuzre tettek, annak a hamujában

Részletesebben

Én Istenem! Miért hagytál el engem?

Én Istenem! Miért hagytál el engem? Édes Illat Én Istenem! Miért hagytál el engem? Sóhajtotta Jézus, miközben a fakereszten felfüggesztve, vércseppek csöpögtek végig a testén. És akkor, nem lélegzett többet. Nem, te voltál minden reményem!

Részletesebben

Január, a polgári év elsõ hónapja tehát a Vízöntõ csillagkép nevét viseli. A régi magyar neve pedig Boldogasszony hava, mert eleink az év elsõ hónapját Szûz Máriának szentelték. A keresztény (katolikus)

Részletesebben

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Hallottad-e már az öreg utcai lámpás történetét? Igaz, nem éppen vidám história, de azért egyszer végighallgathatod. Volt egyszer egy jóravaló, öreg utcai lámpás, aki

Részletesebben

Bányai Tamás. A Jóság völgye

Bányai Tamás. A Jóság völgye Bányai Tamás A Jóság völgye - Nem sikerült - suttogta Ria alig hallhatóan. - Azt hiszem senkinek sem fog sikerülni. Gézu értetlenül és csodálkozva nézett rá. A kötés alatt mintha kikerekedett volna egy

Részletesebben

Magyar nyelvi felvételi feladatok 2008. február 22.

Magyar nyelvi felvételi feladatok 2008. február 22. Magyar nyelvi felvételi feladatok 2008. február 22. Kedves Felvételiző! Aláhúzással válaszd ki, melyik idegen nyelvet szeretnéd tanulni! angol német - A feladatlapok mindegyikére írd rá a kódszámodat!

Részletesebben

Karácsony. Ismét itt van a Karácsony, Szeretetünk szinte lángol. A szeretet ünnepére, Tegyünk egymás örömére. Ha így élünk szeretetben,

Karácsony. Ismét itt van a Karácsony, Szeretetünk szinte lángol. A szeretet ünnepére, Tegyünk egymás örömére. Ha így élünk szeretetben, Karácsony Ismét itt van a Karácsony, Szeretetünk szinte lángol. A szeretet ünnepére, Tegyünk egymás örömére. Ha így élünk szeretetben, Boldogabb lesz minden ember. Ha szeretetem szívből adom, Ez a legnagyobb

Részletesebben

DALSZÖVEGEK. (a példatárban 1-gyel jelölt szövegek további versszakai, az ottani sorszámmal)

DALSZÖVEGEK. (a példatárban 1-gyel jelölt szövegek további versszakai, az ottani sorszámmal) DALSZÖVEGEK (a példatárban 1-gyel jelölt szövegek további versszakai, az ottani sorszámmal) 14. Támaszd meg oldalad Két arany pálcával. Meg is simakodjál, Meg is mosakodjál, Beszélve: Töröld meg magad

Részletesebben

Kedves Olvasó! Tisztelettel köszöntöm Önt hírlevelünk karácsonyi, 2010/11. számában! 2010. december 204

Kedves Olvasó! Tisztelettel köszöntöm Önt hírlevelünk karácsonyi, 2010/11. számában! 2010. december 204 Kedves Olvasó! Tisztelettel köszöntöm Önt hírlevelünk karácsonyi, 2010/11. számában! 2010. december 204 (SERBÁN ANDRÁS igaz székely ember emlékének) Karácsonyi történet Mi, gyerekek, nagyon vártuk az első

Részletesebben

A KIS KAKAS MEG A TÖRÖK CSÁSZÁR N é p m e s e

A KIS KAKAS MEG A TÖRÖK CSÁSZÁR N é p m e s e A KIS KAKAS MEG A TÖRÖK CSÁSZÁR N é p m e s e Élt egyszer egy szegény asszony, Semmije se volt, ha mondom! Se kenyere, se garasa, Csak egy kedves kis kakasa. A kis kakas a szeméten Kipir-kapar, kutat éhen.

Részletesebben

PAPÍRSZELETEK NÉMETH ISTVÁN

PAPÍRSZELETEK NÉMETH ISTVÁN PAPÍRSZELETEK NÉMETH ISTVÁN Szórakozás, kártyázás közben, minden el őzetes emlegetés nélkül, csak úgy, hirtelen eszébe vágódik valakinek: Hány éve is, hogy meghalt A. J.? Hány is? kapják fel a fejüket

Részletesebben

Magyar karácsonyi népszokások 3.rész

Magyar karácsonyi népszokások 3.rész 2014 december 26. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 Régen a karácsony elképzelhetetlen lett volna az ünnephez kapcsolódó

Részletesebben

Kata. Megvagyok mondja. Kimegyünk? Á, jó itt.

Kata. Megvagyok mondja. Kimegyünk? Á, jó itt. Kata Az egyik budapesti aluljáró, metróbejárat előtt találkozunk, azt mondta, itt szokta napjainak nagy részét tölteni. Mocsok van, bűz és minden tele hajléktalanokkal. Alszanak dobozokon, koszos rongyokon,

Részletesebben

TRIANONI MOZAIK. Dr.Váry Albert könyve

TRIANONI MOZAIK. Dr.Váry Albert könyve 1 TRIANONI MOZAIK Dr.Váry Albert könyve 2 3 Szűcs László /1934-2008/: T A V A S Z Édesanyám: született Szatmári Teréz még a XIX. Század utolsó éveiben nyitotta sírós szemét a szép, de borzasztóan terhes

Részletesebben

Szeretet volt minden kincsünk

Szeretet volt minden kincsünk Szeretet volt minden kincsünk Azt mondják, mindenkinek meg van írva a sorskönyvében az élete. Mindenkinek ki van jelölve z út, mint a kerti ösvény, szélekkel, jelekkel, hogy ne lehessen letérni róla. Van

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

A melléknevek képzése

A melléknevek képzése A melléknevek képzése 1 ) Helyezkedjen el kényelmesen, először mesélni fogunk... Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer a magyar nyelv, benne sok szóval, kifejezéssel és szabállyal, amelyeket persze

Részletesebben

Itt van! Már megint nem hagy békén a reggel. Itt parancsolgat, és ébresztőt harsog a fülembe, pedig én nagyon álmos vagyok. Na, mindegy! Most kikukucskálok a takaróm alól, hátha mégis éjszaka van és lehet

Részletesebben

Por BRASNYO ISTVÁN CSILLAGOK

Por BRASNYO ISTVÁN CSILLAGOK Por BRASNYO ISTVÁN CSILLAGOK Szalmakazal, ahová az emberek lefekszenek aludni a derült éjszakában, a tarlón fekete szél susog a tejút örökös íve alatt, és a durva kenderpokrócuk testeket domborítanak egészen

Részletesebben

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le 1. Adventi Hírnök 1. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog az első gyertya láng! Karácsonyt várva lázban a föld, Isteni gyermeket köszönt. 2. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog már két kis gyertya láng!

Részletesebben

Erdélyi osztálykirándulás a Határtalanul program keretében

Erdélyi osztálykirándulás a Határtalanul program keretében Erdélyi osztálykirándulás a Határtalanul program keretében (2015.05.21-05.26) 1. nap (2015.05.21) 2015.05.20-án 23.30-kor kezdtünk összegyűlni a suli előtt. Az idő barátságtalanul hűvös volt, előtte nem

Részletesebben

Ady Endre magyarság versei. Az Ugar-versek

Ady Endre magyarság versei. Az Ugar-versek Ady Endre magyarság versei. Az Ugar-versek MIT ÉR AZ EMBER, HA MAGYAR? Javasolt feldolgozási idő: 120 perc 1. feladat Olvasd el Ady Endre Vér és arany című kötetéből Az ős Kaján című verset, majd válaszolj

Részletesebben

Általános iskolás kategória

Általános iskolás kategória Általános iskolás kategória I. helyezett Implom Renáta: Ki ül ott? A nap vacogva lement, S a jégfelhők mögött Még mindig fény bágyad. Talán a felhők fölött, Az ég tetején Ül a Teremtőnk? S egy óriás lámpával

Részletesebben

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat.

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. Várostörténet 3. forduló Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. 1. Egészítsd ki a szöveget! Az iskola híres kegyesrendi, más néven iskola. megalapítása gróf.

Részletesebben

Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN Mercator Stúdió, 2009

Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN Mercator Stúdió, 2009 A magyar irodalom és kultúra örökbecsű értékeinek ápolása, terjesztése érdekében az Országos Széchenyi Könyvtárral együttműködve kiadja a Mercator Stúdió. Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Műszaki

Részletesebben

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 1 Megrendülten tudatjuk, hogy 2013. január 26-án 87 éves korában, hosszú szenvedés után elhunyt. Szeretett halottunk hamvait 2013. február 10-én 10.30 órakor a Budafoki Temetőben a Római Katolikus Egyház

Részletesebben

Az aranyhal Illusztrálta: Szabó Enikő

Az aranyhal Illusztrálta: Szabó Enikő Benedek Elek Az aranyhal Illusztrálta: Szabó Enikő Egyszer volt, hol nem volt, az Óperenciás-tengeren túl, a hármas üveghegyen is túl, túlonnan túl Megálljatok csak, nem jól kezdettem Hát: volt egyszer

Részletesebben

ÉG A GYERTYA, ÉG. 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _

ÉG A GYERTYA, ÉG. 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _ ÉG A GYERTYA, ÉG Ég a gyertya ég, Sok kis gyertya ég, Jaj, de szép a karácsonyfa, Égjen soká még! 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _ 2. Mi már tudjuk: fal + at

Részletesebben

EZÜSTHARANG. A KÉK DUNA OTTHON lakóinak híradója 2011. szeptember Földanya, Kisasszony, Őszelő. Szent Mihály hava. 25. szám

EZÜSTHARANG. A KÉK DUNA OTTHON lakóinak híradója 2011. szeptember Földanya, Kisasszony, Őszelő. Szent Mihály hava. 25. szám A barátság legszebb aktusa az, Midőn barátunkat hibáira figyelmessé tesszük. ( Berzsenyi Dániel )) EZÜSTHARANG A KÉK DUNA OTTHON lakóinak híradója 2011. szeptember Földanya, Kisasszony, Őszelő. Szent Mihály

Részletesebben

3. 1. ADALÉKOK DR. DÉVÉNYI ENDRE MAKÓ ÉS KOLOZSVÁR EGYKORI TŰZOLTÓPARANCSNOKA ÉLETMŰVÉHEZ - TŰZOLTÓI, ÉS VERSES SZÉPIRODALMI MUNKÁSSÁGÁHOZ

3. 1. ADALÉKOK DR. DÉVÉNYI ENDRE MAKÓ ÉS KOLOZSVÁR EGYKORI TŰZOLTÓPARANCSNOKA ÉLETMŰVÉHEZ - TŰZOLTÓI, ÉS VERSES SZÉPIRODALMI MUNKÁSSÁGÁHOZ Dr. Hadnagy Imre József Dr. Dévényi Endre arcképe Dr. Endre Devenyi portrait Dr. Dévényi Endre: Öröktüzek c. műve a saját versein kívül a magyar irodalom tűzzel kapcsolatos verseiből válogatott gyűjtemény.

Részletesebben

Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 978-963-607-611-5. Mercator Stúdió, 2009

Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 978-963-607-611-5. Mercator Stúdió, 2009 A magyar irodalom és kultúra örökbecsű értékeinek ápolása, terjesztése érdekében az Országos Széchenyi Könyvtárral együttműködve kiadja a Mercator Stúdió. Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Műszaki

Részletesebben

A régi és új Kolozsvár fényképekben

A régi és új Kolozsvár fényképekben HAZAI TÜKÖR A régi és új Kolozsvár fényképekben Fényképek fekszenek előttem. Kolozsvár első fényképészének, a nagytudású Veress Ferencnek néhány, városképet ábrázoló felvétele. 1850-től több mint hatvan

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

VOLT EGYSZER, LESZ EGYSZER (Was Albert nyomán)

VOLT EGYSZER, LESZ EGYSZER (Was Albert nyomán) VOLT EGYSZER, LESZ EGYSZER (Was Albert nyomán)... Minden esztendőnek a vége felé az Úristen emlékeztetni akarja az embereket arra, hogy a gonoszság útja hova vezet, s ezért ősszel a napok rövidülni kezdenek,

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Lektorálatlan összegyűjtött változat A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA Farkas Mayer Zsó: Torkos (Fotó: Fetykó Judit) Farkas koma nem volt rest Piroska mamájához

Részletesebben

Miklya Luzsányi Mónika

Miklya Luzsányi Mónika Miklya Luzsányi Mónika Farkasidő Nem kell ma a húsokat jégverembe tenni. Csikorog a hó, foga van a szélnek, süt át a hideg a falakon. Akkor is egész éjjel vonított a szél, mint a csikaszok a nádasban.

Részletesebben