JEGYZŐKÖNYV NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA: 1.) Tájékoztató a betegszállítás változásairól

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA: 1.) Tájékoztató a betegszállítás változásairól"

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Idősügyi Tanácsának a Polgármesteri Hivatal Kossuth L. u szám alatti épületében, szeptember 10-én órakor kezdődő soros üléséről. Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint, valamint Beledi István az Országos Mentőszolgálat Zm-i vezetője, mentőtiszt és Kovács István az Országos Mentőszolgálat Zm-i irányító csoport vezetője (3. napirendi pont tárgyalásához) Boda László a megyei Idősügyi Tanács elnöke Hardubé Judit népjóléti osztály vezetője Zimborás Béla népjóléti osztályvezető-helyettes Gerencsérné Könye Mária jegyzőkönyvvezető Dr. Kocsis Gyula: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 9 tagú tanács tagjaiból 7 fő jelen van, a tanács határozatképes. Gyutai Csaba polgármester úr (elnök) parlamenti elfoglaltsága miatt nincs jelen. Balaicz Zoltán alpolgármester úr (alelnök) pedig egyéb hivatali elfoglaltsága miatt nem tud részt venni az ülésen. A meghívóban szereplő anyagok kiküldésre kerültek. Javasolja, hogy a vendégekre tekintettel a 3.) napirendi pont tárgyalásával kezdődjön az ülés. Kéri, a tanács fogadja el a napirendi pontokat. Megállapítja, hogy a tanács a napirendi pontokat egyhangúan elfogadta. NAPIRENDI PONTOK: 1.) Tájékoztató a betegszállítás változásairól (szóban) 2.) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Idősügyi Koncepciójának helyzetelemzése 3.) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város középtávú szociális szolgáltatástervezési koncepciója tervezetének véleményezése NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA: 1.) Tájékoztató a betegszállítás változásairól Dr. Kocsis Gyula: Köszönti a Mentőszolgálat képviselőit, és kéri a napirendi ponttal kapcsolatban tájékoztassák a tanács tagjait. Beledi István: Elmondja, hogy január 1-jéig az Országos Mentőszolgálat végezte a mentést is és betegszállítást is. Egyik napról a másikra kormányzati döntéssel a betegszállítást kivették az Országos Mentőszolgálat kezéből. A betegszállítás a különböző betegszállító cégekhez került. Ez a helyzet egészen mostanáig történt. Változás a következőkben történt. A tavalyi év nyarán jött egy olyan rendelet, amely szerint a távolsági feladatoknak az irányítását vette át az Országos Mentőszolgálat. Gyakorlatban ez azt jelentette, ha Zala megyéből indulunk ki, akkor a megyén kívüli betegszállításoknak az irányítása ami Budapestre, Pécsre irányult, az Országos Mentőszolgálat irányította. A következő változás pedig április 1-jétől következett be, ami azt jelentette, hogy már nem csak a távolsági betegszállításokat, hanem valamennyi betegszállítást az Országos

2 Mentőszolgálat irányítja. A rendszer úgy néz ki április 1-jétől, hogy megmaradtak a betegszállító magán cégek, azonban hogy hova megy ez a autó, ezt az Országos Mentőszolgálat diszpécserközpontja irányítja. Kb. 30 %-kal kevesebb lett a betegszállítással kapcsolatos feladatok száma. Zala megyében három betegszállító cég van. Kettő Nagykanizsai központú, amelyből az egyik a nagykanizsai kórház cége, a másik egy magánvállalkozóé, a harmadik pedig Zalaegerszegen van, amelynek a tulajdonosa zalaegerszegi kórház egyik orvosa. A több hónapos tapasztalatok alapján elmondható, hogy bizonyos esetekben vannak olyan feladatok, amiket nem végeznek el a betegszállítók. Kapacitás hiányra hivatkoznak. Ez azt jelenti, hogy a beteg otthon marad, vagy a kórházban marad és nem kerül haza. Ilyen nap mint nap előfordul. Ilyenkor az a feladata a Mentőszolgálatnak, hogy jelenti a szombathelyi régió központba, onnan pedig jelentik a főigazgatóság felé, ők pedig az OEP felé. Azt, hogy az OEP milyen lépéseket tesz, nem tudom megmondani. Ha ilyen történik, hogy pl. nem vitték be a beteget vizsgálatra, akkor új időpontot kérünk neki. A betegszállítás átalakítása az irányítás szempontjából történt. Ugyanazok a szolgáltatók, ugyanazokkal az emberekkel végzik a betegszállításokat. Ezt azt jelenti, hogy ki kellett építeni egy új telefonos központot, új embereket kellett felvenni. Van egy betegszállítás irányítás hívószám a 1820-as telefonszám, amelyet a megye bármely pontjáról lehet hívni. Ez itt fog csörögni Zalaegerszegen, ha ezután a hívószám után az adott település irányítószámát beütik, a gép ahhoz az irányító csoporthoz irányítja a telefonálót, akihez az irányítószám alapján tartozik. Betegszállítást interneten is lehet rendelni, ezt azonban kevesen veszik igénybe. Dr. Marx Gyuláné: A zalaegerszegi szociális otthon részéről folyamatos a probléma, nem hozzák haza a beteget. Szükséges lenne a változtatás. Kovács István: Elmondja, hogy éjszakai betegszállítás nincs. A betegszállító képviselői azt mondták, hogy - kapacitás hiány és anyagi finanszírozás miatt - este 10 óra után már ne várják el tőlük, hogy betegszállítást végezzenek. Kauzli Józsefné: Éjszaka milyen célból szállítanak? Beledi István: Pl. ha valaki elesik az utcán, bekerül a sürgősségi osztályra, nem kell felvenni, be kell kötni a fejét, vagy kap egy járógipszet, és haza kellene küldeni. Ha ez a beteg órakor került be a sürgősségire, nagy eséllyel reggel 6 óráig ott fog várakozni, mert a betegszállítók nem fognak érte menni. Ilyenkor a kórház mentésnek jelenti be és akkor a mentőszolgálat megy érte. Az ilyen feladatok egyre többek. Horváth Miklós: Azt nem érti, ha a szállítás 30 %-kal csökkent, akkor hogy van az, hogy a betegszállító arra hivatkozik, hogy nincs kapacitása. A betegszállítók az OEP-el kötnek szerződést? Meg kell nézni, hogy van-e más szolgáltató, aki a feladatot el tudja végezni. Beledi István: Igen, a szerződést az OEP-el kötik a betegszállítók. Choma György: Személy szerint ki ezért a felelős? Kovács István: A betegszállító cég tulajdonosa, akit pedig az OEP ellenőriz elméletileg. Regényi Béla: Ha beérkezik egy telefon, akkor nyilván a betegség minősége dönti el, hogy azt mentő, vagy betegszállító szállítja el. 2

3 Kovács István: A betegszállítási vonalakon jellemzően a háziorvos, vagy az asszisztensnője jelenti ezeket a feladatokat. Ők tudják, hogy betegszállítást akarnak kérni. Dr. Marx Gyuláné: Itt azért nem életveszély áll fenn, mert nem mentek a betegszállítók? Kovács István: Nem életveszélyről van szó. Arról van szó, hogy nem ér be a kórházba a vizsgálatra, csúszik az időpontja. Zimborás Béla: El kell mondani, hogy ez a rendszer nem jó. Itt a magánvállalkozók végeznek betegszállítást a mentő irányításával. Innentől kezdve mások az érdekeltségek. A szolgáltató érdeke, hogy az adott finanszírozásból tudja működtetni a szolgáltatást. Az irányításnak pedig, hogy a beteg el legyen szállítva. Ha a rendszer így marad, akkor nem lehet változásra számítani. Ebben a formában jól működtetni a rendszert nem lehet. Dr. Kocsis Gyula: Van elegendő kapacitásuk a betegszállítóknak? Konkurenciájuk van? Kovács István: Nincs elég kapacitásuk. Zala megyében 12 autóval működnek. Legalább 20 fölötti kocsi kellene. Konkurenciájuk Zala megyében nincs. Nagyon sok a művese kezelésre, sugárkezelésre járó beteg Szombathelyre, Kaposvárra, ami egy autót leköt. Dr. Kocsis Gyula: Van az ellátási szerződésnek olyan kitétele, amennyiben nem látják el a feladatot, az felmondással jár, vagy pedig akkor az ellátási szerződés alapján fizetendő díj terhére pl. taxi igénybe vehető. Beledi István: Nem ismerik az ellátási szerződés tartalmát. Ha a szolgáltató nem végzi el a feladatot, azonnal jelentik, visszajelzés a mentőirányításhoz azonban nem jön a OEP-től, hogy intézkedés történt volna. Dr. Kocsis Gyula: Évek óta hallani, hogy a mentő autók elavultak, kicsi a mentőszolgálat kapacitása. Nem ennek a megoldása volt, hogy kiveszik a betegszállítást és akkor a járműpark elég a mentésre? A területi határok merevek, akkor ez egyfajta konkurenciát is jelent? Beledi István: Erről az OMSZ dolgozóinak az a véleménye, hogy amit a betegszállító cégeknek adtak pénz, annak csak a felét odaadják az OMSZ-nak, akkor 90 %-osan tudná a mentőszolgálat teljesíteni az összes betegszállítási feladatot és nem 12 órán belül, sokkal rövidebb időn belül. Amikor a mentőszolgálat végezte a feladatot ilyen problémák nem voltak. Több megyét érintő feladatnál van Budapesten egy koordinációs központ, aki összeszervezi a betegszállító cégek autóit. A távolsági betegszállítással nem is szokott probléma lenni, mert az érdeke a szállító cégnek. Dr. Marx Gyuláné: Ez a probléma más megyében is előfordul, vagy csak nálunk? Kovács István: Zala megye még annyiból szerencsés helyzetben van, hogy a betegszállítók jól vannak egymással. Győr megyében még sokkal több a probléma. Boda László: Tud olyan esetről, hogy egy frissen amputált hölgyet hoztak haza Pécsről, és ülni kellett neki. A betegjogi képviselet működik még? A betegszállító cégnek van-e valamilyen érdekképviseleti szerve, akikhez lehetne fordulni. Ez egy pazarló megoldás, nem oda ment a pénz, ahol hatékonyan lehetne felhasználni. 3

4 Hardubé Judit: Jelenleg is működik a betegjogi képviselet, Szűcsné dr. Dóczi Zsuzsanna a képviselője. Nem a kórházhoz tartoznak, hanem a Kormányhivatalhoz. Dr. Kocsis Gyula: Megismervén a betegszállítás jelenlegi változások utáni rendszerét és problémáit, amelyről az idősügyi tanács tagjainak közvetlen tapasztalatai is vannak, felvetődik az, hogy az ellátási szerződéseket nyilvánosságra kellene hozni. Megállapítható, hogy ez a rendszer nem jól működik. Vagy a régi rendszert, a mentőszolgálat rendszerét kellene erősíteni a betegszállításban is, ha pedig nem lehetséges, akkor egy olyan érdekeltségi rendszer kialakítását várnánk el, amelyik lehetővé teszi, hogy az adott esetben a szolgáltató helyett az ő terhére más személyszállító szolgáltató igénybe vehető legyen megfelelő kontrol mellett. Horváth Miklós: Véleménye szerint élni kellene azzal a lehetőséggel, hogy az idősügyi tanács elnöke Gyutai Csaba polgármester országgyűlési képviselő, interpellációval élne a parlamentben e témában. Dr. Kocsis Gyula: Megkérdezi a tanács tagjait, kérdés, hozzászólás a napirendi ponttal kapcsolatban van-e? Több kérdés, hozzászólás nincs. Felkérjük a tanács elnökét, hogy e kérdéskörben interpelláljon az illetékes államtitkárnál. Javasoljuk, hogy legyen személyes felelőse e kérdésnek. Szavazást kér. Megállapítja, hogy a tanács 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 3/2012. sz. határozat Az Idősügyi Tanács felkéri Gyutai Csabát az Idősügyi Tanács Elnökét, mint országgyűlési képviselőt, hogy amennyiben ez indokolt interpelláljon az illetékes államtitkárnál a betegszállítás problémái kérdéskörben. A tanács javasolja, hogy legyen személyes felelőse a területnek. 2.) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Idősügyi Koncepciójának helyzetelemzése Dr. Kocsis Gyula: Megkérdezi van-e kiegészítése az anyag készítőjének? Zimborás Béla: Nem kívánja kiegészíteni az előterjesztés. A kérdésekre szívesen válaszol. Dr. Kocsis Gyula: Egy bevezetéssel kezdődik és egy általános helyzetkép, ami részben a városra vonatkozó, részben pedig a demográfiai helyzetet elemző jellemzőket mutatja be. Ezt követi az ellátások elemzése. Regényi Béla: Javasolja, jobban kitérni a család fontosságára, aminek tagja az időskorú. Gyakoribb városi rendezvények, ami lehetővé teszi a folyamatos párbeszéd kialakulását a városban élő időskorúak és a városi önkormányzat között. A demográfiai elemzés nagyon fontos, mert nem csak városi, országos, hanem európai kérdés is. Meg kell határozni, hogy milyen módszerekkel kívánjuk mindezeket megvalósítani. Dr. Kocsis Gyula: Ez egy olyan anyag, ami felméri a város állapotát, és majd ez alapján készül el a koncepció. Az eleje az országosból kivett tájékoztatás, ami nyilvánvalóan be fog épülni a Zalaegerszeg város koncepciójába. Az anyag egy átfogó helyzetet ad az ellátási 4

5 kötelezettség alapján a városban mutatkozó állapotokról. Az anyag azt tükrözi, hogy az idősügyi ellátás a városban jól működik. Dr. Marx Gyuláné: A felmérés a város működő intézményeiről szól. Mivel Ő egy egyházi intézmény vezetője, elmondja, hogy a bentlakásos intézményben náluk is jóval több a várakozó, mint a férőhely. Nem lenne-e érdemes magának a helyzetelemzésnek részévé tenni azt, hogy egyéb szolgáltatók mennyit tudnak, illetve a koncepcióba szeretné ha bekerülnének azok a tervek valamilyen formában, hogy 2015-ben már jelentős hozzájárulásuk lesz a város idősügyi ellátásához. A tovább lépéseknek komoly része lehet. Zimborás Béla: Ezzel ki fogjuk egészíteni, hiszen főleg a bentlakásos intézmények vonatkozásában és a házi segítségnyújtásban is van más szolgáltató. Szeretnénk még kiegészíteni a Nyugdíjfolyósító által biztosított adattal a városi nyugdíjasok, nyugdíjszerű ellátásban részesülők arányáról. Kauzli Józsefné: Elmondja, hogy a hétvégén szervezője volt a Jánkahegyen egy minden korosztályt érintő szüreti fesztiválnak, ahol mindenki nagyon jól érezte magát. Boda László: Az idős ember értéket is alkot. A Zalaegerszegen élő nyugdíjasok ellátása évi 16 milliárd forint. Hogy mire használják fel ezt a pénzt? Ebből az összegből segítenek a fiatalokon is ebben a válsághelyzetben, amiben jelenleg van az ország. Családon belül is van rá példa, hogy a munkanélküli gyermekeket is a nyugdíjasok tartják el. Itt is látszik, hogy milyen értéket tudnak termelni az idősek. Nagyon sokan vigyáznak az unokára, ha beteg, hogy ne kelljen a szülőnek táppénzre mennie, stb. Beszűkülnek azok a közösségi terek, ahol az idős emberek találkozhatnak. Amikor a stratégia készül jónak tartaná, ha ilyen közelítési szempontokat is tartalmazna. Az a véleménye, hogy Zalaegerszegen a lehetőségeket nagyon jól kihasználják. Preisz József: Úgy látja, hogy Zalaegerszegen a legtöbb nyugdíjas a pénzét gyógyszerre költi, ami megmarad abból talán fönn tudja tartani magát. Ahol mind a két nyugdíjas él, ott segítik a gyermekeket. Van akinek pedig az értékeit is el kell adni, ahhoz, hogy kitudja váltani a gyógyszereit. Nagyon érdekes amit a statisztikák mutatnak, és amit látunk. Legtöbb nyugdíjas küzd, hogy életben maradjon. Vannak olyan szerencsés nyugdíjasok is akiknek alacsony a nyugdíjuk, de olyan gyermekeik vannak, akik tudják támogatni őket. Choma György: Nagyon örül annak, hogy a központi ünnepségekre az iskolák is kivonulnak. Dr. Kocsis Gyula: Az idősek körében szerveződött civil szervezetek működéséről nincs adat. Hányan vannak, milyen feladatokat látnak el. Ebben az itt jelenlévők tudnának segíteni. Ezt jó lenne beépíteni az anyagba. Regényi Béla: Javasolja megteremteni olyan fórumot, ahol a bölcs öreg és a XXI. század színvonalán gondolkodó fiatal találkozik. Itt van az, hogy a különböző társadalmi csoportok működése egy ország életében és egy város életében is rendkívül fontos. A család fontossága is kerüljön bele a koncepcióba, mert a családba az idős ember is beletartozik. Elmondja, hogy Ő is azért van itt Zalaegerszegen, hogy segítse felnevelni az unokáit. Ez egy nagyon fontos funkció. Hardubé Judit: A civil szervezetekkel való kapcsolattartáshoz javasolja, hogy most már a világháló rendelkezésre áll. A város honlapján lehetne ennek egy helyet találni, ahol mindenki 5

6 regisztráltathatja magát, aki akár az idősügy, akár a szolgáltatástervezési koncepció kapcsán mint civil szervezet szeretne valamilyen módon ebben közreműködni. Ez egy élő nyilvántartás kell, hogy legyen. Horváth Miklós: Ez korábban már elindult, csak kicsit élőbbé kellene tenni. Elmondja, hogy nem csak az Idősügyi Világnapon jelentkezik a szervezés a generációk között. Minden városrészben vannak nagyon színes családi napok, amelyek mind-mind ezt a célt szolgálják. Egy ilyen anyagban mindent nem lehet leírni. Elmondja, hogy az Ő általa működtetett szervezetben is nagyon sok idős van, a programokban együtt szerepelnek az unokával. Zalaegerszegen meg vannak ezek a programok, csak tovább kell építeni. Nyilvánvaló, hogy egyre kevesebb pénz jut az ilyen programokra. Azonban a bizottság nagyon szépen támogatta ezeket a szervezeteket, programokat. Regényi Béla: Javasolja, hogy a Zalaegerszeg újságba megkérdi a különböző nyugdíjas klubok vezetőit, hogy az önkormányzatnál regisztráltassák magukat. Dr. Kocsis Gyula: Mivel több kérdés, hozzászólás nincs, kéri a tanács fogadja el Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Idősügyi Koncepciójának helyzetelemzését. Szavazást kér. Megállapítja, hogy a tanács 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 4/2012. sz. határozat Az Idősügyi Tanács elfogadja Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Idősügyi Koncepciójának helyzetelemzését. 3.) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város középtávú szociális szolgáltatástervezési koncepciója tervezetének véleményezése Dr. Kocsis Gyula: Megkérdezi van-e kiegészítése az anyag készítőjének? Zimborás Béla: Nem kívánja kiegészíteni az előterjesztés. A kérdésekre szívesen válaszol. Dr. Kocsis Gyula: Ez az anyag már szerepelt a Szociális, Egészségügyi és Esélyegyenlőségi Bizottság előtt, ahol nagyon jó minősítést kapott. Felhívja a figyelmet, hogy a munkaképes korúaknál és évben is több száz fős csökkenés van, ami az elvándorlást jelenti a városból. Ezen el kellene gondolkodni. Ami még kiderül a statisztikából, hogy 45 évtől fokozatosan nő a hölgyek száma a férfiakhoz képest. Regényi Béla: Az anyag reálisan mutatja be, számadatokkal alátámasztva az önkormányzat sokrétű és szociálisan érzékeny tevékenységét. Horváth Miklós: A Szociális Kerekasztal is megtárgyalta és jónak minősítette. Zimborás Béla: Elmondja, hogy bekerültek azok a változások, amiket mind a Kerekasztal, mind pedig a bizottság javasolt. Dr. Kocsis Gyula: A jelzőrendszeres segítségnyújtás bővítését javasolja. Olasz Gyuláné: Nincs rá igény. Az idősek nem engedik be szívesen az idegeneket. 6

7 Radics Andrea: Attól kezdve, hogy lakáskulcsot kell adni, és fizetni kell érte 30 Ft-ot, visszalépnek. Dr. Kocsis Gyula: Jó lenne, ha nem csak intézményesült formában működne az idősügyi tanács. Az idősügyi szervezetekkel kapcsolattartás, beépülve az idősügyi civil tevékenységek körébe. Jó lenne, ha tapasztalatot szereznénk más idősügyi tanácsok működéséről. Nagykanizsán fogadónapokat is tart az Idősügyi Tanács. Dr. Kocsis Gyula: Mivel több kérdés, hozzászólás nincs, kéri a tanács fogadja el Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata középtávú szociális szolgáltatástervezési koncepciója tervezetét. Szavazást kér. Megállapítja, hogy a tanács 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 5/2012. sz. határozat Az Idősügyi Tanács elfogadja Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata középtávú szociális szolgáltatástervezési koncepciójának tervezetét. Dr. Kocsis Gyula: Elmondja, hogy az idősek világnapja alkalmából kitüntetésre javasolt személy/személyekre javaslatot kér. Ő Bíró Lászlót javasolja a kitüntetésre. Horváth Miklós: Egyetért Bíró László személyével. Hardubé Judit: Javasolja az Idősügyi Tanács üljön össze ez ügyben és a tagok a javaslatokat szerezzék be. Dr. Kocsis Gyula: Mivel több napirend nem lévén az ülést órakor bezárta. Kmf. Dr. Kocsis Gyula alelnök 7

JEGYZŐKÖNYV. 1.) Javaslat az Idősügyi Tanács 2013. I. féléves munkatervére

JEGYZŐKÖNYV. 1.) Javaslat az Idősügyi Tanács 2013. I. féléves munkatervére JEGYZŐKÖNYV Készült: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Idősügyi Tanácsának a Polgármesteri Hivatal Kossuth L. u. 17-19. szám alatti épületében, 2013. március 06-án 15.00 órakor kezdődő soros üléséről. Jelen

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. április 12-én 09:00 órai kezdettel tartott üléséről

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. április 12-én 09:00 órai kezdettel tartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V A közgyűlés üléséről hangfelvétel készült. Készült: Az ülés helye: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. április 12-én 09:00 órai kezdettel tartott üléséről Zalaegerszeg,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V

J E G Y Z Ő K ÖN Y V J E G Y Z Ő K ÖN Y V Készült Cegléd Város Önkormányzata Képviselő testületének 2009. november 19 ei nyilvános üléséről, mely 9 óra 20 perckor kezdődött. Az ülés helye: a Városháza Díszterme Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: A Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Humán Bizottság 2014. május 28-ai ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: A Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Humán Bizottság 2014. május 28-ai ülésén. Jegyzőkönyv Készült: A Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Humán Bizottság 2014. május 28-ai ülésén. Jelen vannak: a Humán Bizottság részéről: Szvitankó Tamás elnök Saláta László Mihály Zérczi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/152-12/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. március 31-én

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. május 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. május 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. május 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve Rendeletek: 8/2012.(V. 18.) Határozatok: 63/2012. (V. 17.) 64/2012. (V. 17.) 65/2012. (V.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V A közgyűlés üléséről hangfelvétel készült. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2009. október 15-én 9.00 órai kezdettel tartott üléséről

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. február 2-án 09:00 órai kezdettel tartott üléséről

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. február 2-án 09:00 órai kezdettel tartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V A közgyűlés üléséről hangfelvétel készült. Készült: Az ülés helye: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. február 2-án 09:00 órai kezdettel tartott üléséről Zalaegerszeg,

Részletesebben

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülését. 2014. szeptember 25-én (csütörtök) du. 14 00 órára

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülését. 2014. szeptember 25-én (csütörtök) du. 14 00 órára H O S S Z Ú P Á L Y I N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 4 2 7 4 H o s s z ú p á l y i, S z a b a d s á g t é r 6. T e l : 5 2 / 3 7 5-5 1 1, 5 2 / 5 9 8-4

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/38-29/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014.

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. április 23-án a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendes nyílt ülésének

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. április 23-án a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendes nyílt ülésének EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. április 23-án a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendes nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL M E G H Í V Ó

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL M E G H Í V Ó Szám: 527-7/2014. ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL M E G H Í V Ó A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. -ában biztosított jogkörömben Zalaegerszeg Megyei

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. július 19-én 9:00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. július 19-én 9:00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A közgyűlés rendkívüli üléséről hangfelvétel készült. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. július 19-én 9:00 órai kezdettel tartott

Részletesebben

365-5/2013 Humán Szolgáltatási Iroda. Jegyzőkönyv

365-5/2013 Humán Szolgáltatási Iroda. Jegyzőkönyv 365-5/2013 Humán Szolgáltatási Iroda Jegyzőkönyv Készült: az Emberi Erőforrás Bizottság 2013. május 14-én Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal (Eger, Dobó tér 2.) megtartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselő-testületének 2013. március 28-án, a Városháza Nagytermében (Békés, Petőfi u. 2. sz.) megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak:, Dr. Pálmai Tamás alpolgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Dr.Sós Csaba aljegyző, Kovács Lászlóné irodavezető,

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Dr.Sós Csaba aljegyző, Kovács Lászlóné irodavezető, JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. március 26-án du. 14 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatal tanácstermében a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésének alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre polgármester

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. március 10-én 09:00 órai kezdettel tartott üléséről

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. március 10-én 09:00 órai kezdettel tartott üléséről A közgyűlés üléséről hangfelvétel készült. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. március 10-én 09:00 órai kezdettel tartott üléséről Zalaegerszeg,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tószeg község önkormányzata képviselő-testületének 2012. november 27-i soron következő testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tószeg község önkormányzata képviselő-testületének 2012. november 27-i soron következő testületi üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tószeg község önkormányzata képviselő-testületének 2012. november 27-i soron következő testületi üléséről. M U T A T Ó Tárgy: Hatsz.: 1./ Napirend elfogadása 64/2012.(XI.27.) 2./

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bakosné Farkas Krisztina

JEGYZŐKÖNYV. Bakosné Farkas Krisztina JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. január 17-i rendkívüli ülésén elhangzottakról. Jelen vannak: Bányász Róbert, Bodnár Pál, Csákvári Antal, Császár Zoltán, Deák Boldizsár,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április hó 22. napján, a Városháza I. emeleti nagytermében megtartott 8. rendes, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak: Farkas Éva

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 452-252 E-mail:vagvolgyi@bekescsaba.hu

Részletesebben

9. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről.

9. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 9. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről. Jelen vannak: 1. a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2009. április 2-án 8.30 órai kezdettel a Balatonfüredi Polgármesteri Hivatal Nagytanácstermében

Jegyzőkönyv. 2009. április 2-án 8.30 órai kezdettel a Balatonfüredi Polgármesteri Hivatal Nagytanácstermében Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa ELNÖKE 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám: 1033-17/2009. Jegyzőkönyv Készült: Tárgy: 2009. április 2-án 8.30 órai kezdettel a Balatonfüredi

Részletesebben

Dr. Tarr Lajos Lőkösháza polgármestere röviden bemutatkozott.

Dr. Tarr Lajos Lőkösháza polgármestere röviden bemutatkozott. JEGYZŐKÖNYV Iksz: 143/2008 Készült: Gyula Polgármesteri Hivatal (5700 Gyula, Petőfi tér. 3. sz..) Ovális tárgyaló termében 2008. június. 12. én 10. 00 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. január 28-án, a községházán tartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. január 28-án, a községházán tartott üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2010. január 28-án, a községházán tartott üléséről. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester Kiszeli Lajos alpolgármester Bujtás László képviselő Czigány István képviselő Dömsödi József

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2014. MÁJUS 13. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2014. MÁJUS 13. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2014. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2014. május 13-én 14:20 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános Képviselőtestületi ülésről. Testületi ülés helye:

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2-4/2007. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. április 19-i üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Vármegyeháza díszterme, Szekszárd, Béla király

Részletesebben

Egészségügyi és Szociális Osztály JEGYZŐKÖNYV

Egészségügyi és Szociális Osztály JEGYZŐKÖNYV Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága ESZ.267.155-4/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2012. február 15. napján a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

17. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

17. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 494-17/2015. iktatószám 17. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-án

Részletesebben

5. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. február 15-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

5. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. február 15-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 5. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. február 15-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív alapján. Pisók István polgármester: Köszönti

Részletesebben