Független Könyvvizsgálói Jelentés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Független Könyvvizsgálói Jelentés"

Átírás

1

2

3 Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: Fax: Cg Független Könyvvizsgálói Jelentés A HUNGAROPHARMA Zrt. részvényesei részére A konszolidált éves beszámolóról készült jelentés 1.) Elvégeztük a HUNGAROPHARMA Zrt. ( Társaság ) mellékelt évi összevont (konszolidált) éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely összevont (konszolidált) éves beszámoló a december 31-i fordulónapra elkészített összevont (konszolidált) pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatásból melyben az eszközök és források egyező végösszege E Ft, a mérleg szerinti eredmény E Ft nyereség -, az ezen időponttal végződő évre vonatkozó összevont (konszolidált) átfogó jövedelemre vonatkozó kimutatásból, összevont (konszolidált) saját tőke változásainak kimutatásából, összevont (konszolidált) cash flow-k kimutatásából és a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó összevont (konszolidált) kiegészítő mellékletből áll. A vezetés felelőssége az összevont (konszolidált) éves beszámolóért 2.) A vezetés felelős a megbízható és valós képet nyújtó összevont (konszolidált) éves beszámoló elkészítéséért és bemutatásáért a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardokkal ahogyan azokat az EU befogadta összhangban, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes összevont (konszolidált) éves beszámoló elkészítése. A könyvvizsgáló felelőssége 3.) A mi felelősségünk az összevont (konszolidált) éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálatunk alapján. Könyvvizsgálatunkat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal és a könyvvizsgálatra vonatkozó Magyarországon érvényes törvényekkel és egyéb jogszabályokkal összhangban hajtottuk végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljünk az etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és hajtsuk végre, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az összevont (konszolidált) éves beszámoló mentes-e lényeges hibás állításoktól. 4.) A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az összevont (konszolidált) éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve a megbízható és valós képet nyújtó összevont (konszolidált) éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatainak felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függnek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az összevont (konszolidált) éves beszámoló gazdálkodó egység általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a vállalkozás belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek megfelelőségének és a vezetés által készített számviteli becslések ésszerűségének, valamint az összevont (konszolidált) éves beszámoló átfogó bemutatásának értékelését is. A member firm of Ernst & Young Global Limited

4

5

6

7 HUNGAROPHARMA ZRT DECEMBER 31-I KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK TARTALOMJEGYZÉK Konszolidált mérleg 3 Konszolidált átfogó eredménykimutatás 4 A konszolidált saját tőke változásainak kimutatása 5 Konszolidált cash-flow kimutatás 6 Kiegészítő melléklet 7 1. Általános információk 7 2. Fontosabb számviteli politikák A kimutatás alapja Konszolidálás Deviza átváltás Tárgyi eszközök Immateriális javak Nem-pénzügyi eszközök értékvesztésének elszámolása Pénzügyi eszközök Pénzügyi eszközök kategóriái Pénzügyi eszközök bemutatása és értékelése Készletek Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) és egyéb követelések Pénzeszközök Jegyzett tőke Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Hitelek Halasztott adó Dolgozói juttatások Céltartalékok Árbevétel elszámolás Leányvállalat értékesítéséből származó bevétel Osztalékfizetés Jövedelemadó Hitelfelvételi költségek Pénzügyi kockázatok kezelése Pénzügyi kockázati tényezők Tőke kockázat kezelése Valós érték becslések Kritikus számviteli becslések és megítélések Kritikus számviteli becslések és feltételezések Tárgyi eszközök Immateriális javak Részesedés társult és közös vezetésű vállalkozásban Pénzügyi eszközök 29 8.a Pénzügyi eszközök kategóriák szerint 29 8.b Pénzügyi eszközök hitelminősítése Értékesíthető pénzügyi eszközök Vevők és egyéb követelések a Tartós vevők és egyéb követelések b Vevők és egyéb követelések c Lízingkövetelések Készletek Pénzeszközök Jegyzett tőke Egyéb tartalékok Szállítók és egyéb kötelezettségek Rövid és hosszú lejáratú hitelek Halasztott adó Céltartalékok Értékesítés nettó árbevétele 41 (1)

8 2014. DECEMBER 31-I KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK Ellenkező értelmű jelölés hiányában az összegek ezer Ft-ban értendők. 20. Egyéb bevételek Egyéb ráfordítások Finanszírozási költségek Nyereségadó ráfordítás Működésből származó pénzeszközök Függő kötelezettségek Kötelezettségvállalások Üzleti kombinációk és eladások Ügyletek kapcsolt felekkel Fordulónapot követő események 52 (2)

9

10 2014. DECEMBER 31-I KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK Konszolidált átfogó eredménykimutatás Ellenkező értelmű jelölés hiányában az összegek ezer Ft-ban értendők. Megj Értékesítés nettó árbevétele Értékesítés önköltsége 22 ( ) ( ) Bruttó fedezet Egyéb bevételek Egyéb ráfordítások 21 ( ) ( ) Értékesítési és marketing költségek 22 ( ) ( ) Igazgatási költségek 22 ( ) ( ) Üzleti tevékenység eredménye Pénzügyi műveletek bevételei Pénzügyi műveletek ráfordításai 24 ( ) ( ) Pénzügyi eredmény 24 ( ) ( ) Részesedés társult és közös vezetésű vállalkozások nyereségéből Adózás előtti eredmény Adófizetési kötelezettség 25 ( ) ( ) Tárgyévi eredmény Tárgyévi átfogó eredmény összesen Ebből: Az anyavállalat tulajdonosaira jutó rész A leányvállalatok kisebbségi tulajdonosaira jutó rész Tárgyévi átfogó eredmény összesen A oldalakon található megjegyzések a jelen konszolidált pénzügyi kimutatások elválaszthatatlan részét képezik. (4)

11 2014. DECEMBER 31-I KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK Ellenkező értelmű jelölés hiányában az összegek ezer Ft-ban értendők. A konszolidált saját tőke változásainak kimutatása Megj. Anyavállalat tulajdonosaira jutó rész Leányvállalatok kisebbségi tulajdonosaira jutó rész Saját tőke összesen Jegyzett tőke Visszavásárolt saját Egyéb tartalékok Eredménytartalék részvény január 1-i egyenleg (900) ( ) Átfogó eredmény összesen Tartalékok átvezetése ( ) Üzletrész eladás ( ) Osztalékfizetés (13.119) (13.119) Egyéb december 31-i egyenleg (900) ( ) január 1-i egyenleg (900) ( ) Átfogó eredmény összesen Tartalékok átvezetése (99.741) - - Tőkeemelés Osztalékfizetés ( ) (3.026) ( ) Egyéb december 31-i egyenleg (900) A oldalakon található megjegyzések a jelen konszolidált pénzügyi kimutatások elválaszthatatlan részét képezik. (5)

12 2014. DECEMBER 31-I KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK Ellenkező értelmű jelölés hiányában az összegek ezer Ft-ban értendők. Konszolidált cash-flow kimutatás Megj Működésből származó cash-flow Működésből származó pénzeszközök Fizetett kamatok ( ) ( ) Fizetett nyereségadó ( ) ( ) Működésből származó nettó pénzeszközök Befektetési tevékenységből származó cash-flow Tőkeemelés Közös vezetésű vállalat eladásából befolyt bevétel Leányvállalat beszerzése készpénz nélkül Tárgyi eszközök beszerzése ( ) ( ) Tárgyi eszköz eladás bevétele Befektetésekből származó bevétel Immateriális javak beszerzése ( ) ( ) Kapott kamatok Kapott osztalékok Befektetési tevékenységek során felhasznált nettó pénzeszköz ( ) Finanszírozási tevékenységből származó cash-flow Adott kölcsön folyósítás ( ) (59.958) Adott kölcsön visszafizetés Hitelek törlesztése ( ) ( ) A Társaság tulajdonosainak kifizetett osztalékok ( ) (13.119) Finanszírozási tevékenységek során felhasznált nettó pénzeszköz ( ) ( ) Pénzeszközök nettó növekedése/(csökkenése) (97.622) Pénzeszközök állománya az év elején Pénzeszközök állománya az év végén A oldalakon található megjegyzések a jelen konszolidált pénzügyi kimutatások elválaszthatatlan részét képezik. (6)

13 2014. DECEMBER 31-I KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK Ellenkező értelmű jelölés hiányában az összegek ezer Ft-ban értendők. Kiegészítő melléklet 1. Általános információk A Hungaropharma Zrt. (a Társaság) és leányvállalatai (együtt: a Csoport) egy jelentős magyarországi csoport, amely elsősorban humán gyógyszerek forgalmazásával és nagykereskedelmével foglalkozik. A Csoport kizárólag Magyarországon végzi tevékenységét. A Társaság Magyarországon bejegyzett és magyarországi székhelyű részvénytársaság (székhelye: 1061 Budapest. Király u. 12., Magyarország). A Csoport felett annak a konzorciumnak a tagjai gyakorolnak jelentős befolyást, akik a Társaság privatizációs tenderét 2002-ben megnyerték, nevezetesen: az Egis Gyógyszergyár Zrt. (30,68%), a Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt. (30,68%), a Béres Gyógyszergyár Zrt. (30,68%) és a Magyar Gyógyszer Vagyonkezelő Zrt holding (6,65%), egyéb tulajdonban 1,31 % részvény van. 2. Fontosabb számviteli politikák A jelen konszolidált pénzügyi kimutatások készítése során alkalmazott fontosabb számviteli elveket az alábbiakban ismertetjük. Hacsak másképp nem jelezzük, ezeket a számviteli elveket következetesen alkalmazták az itt bemutatott valamennyi évre vonatkozóan. 2.1 A kimutatás alapja A Társaság könyveit és nyilvántartásait a magyar számviteli törvénynek (2000. évi C törvénynek) megfelelően vezeti. A nyilvántartásokban bizonyos módosításokat végeztek az IFRS előírások követelményeinek megfelelően. A beszámoló a vállalkozás folytatásának elve alapján készült. A konszolidált beszámoló az Európai Unió által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardokkal (IFRS) összhangban készült el. A konszolidált pénzügyi kimutatások a bekerülési költség elvének alkalmazásával készültek. Az IFRS követelményeinek megfelelő pénzügyi kimutatások elkészítése során szükség van bizonyos kritikus számviteli becslések alkalmazására. Továbbá szükséges, hogy a vezetőség saját megítélését használja a Társaság számviteli elveinek alkalmazása során. A 4. megjegyzésben található azoknak a területeknek az ismertetése, amelyeknél nagyobb mértékben volt szükség ilyen megítélések alkalmazására, vagy amelyek komplexebb kérdések voltak, illetve azoké a területeké, amelyek esetében a feltételezések és becslések jelentősnek számítanak a konszolidált pénzügyi kimutatások szempontjából. (a) A Csoport által alkalmazott új és módosított standardok és értelmezések IAS 32 Pénzügyi eszközök és kötelezettségek összevezetése Az IASB 2011 decemberében közzétette az IAS 32 Pénzügyi instrumentumok: Bemutatás módosítását. A módosítások tisztázzák az IASB pénzügyi instrumentumok nettózására vonatkozó követelményeit. A módosítások a jelen gyakorlatban meglévő ellentmondásokat igyekeztek feloldani. A módosítás tisztázza: a könyvelt összegek nettózására vonatkozó, jelenleg jogszerűen érvényesíthető lehetőség jelentését; és azt, hogy bizonyos bruttó rendezési rendszerek nettó rendezésnek tekinthetők. A módosítást a Csoport január 1-jével alkalmazta. A módosított standardnak nem volt jelentős hatása a Csoport pénzügyi kimutatásaira. (7)

14 2014. DECEMBER 31-I KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK Ellenkező értelmű jelölés hiányában az összegek ezer Ft-ban értendők. IAS 36 (módosított) Nem pénzügyi eszközök megtérülő értéke. Az IASB 2013 májusában közzétette az IAS 36 Eszközök értékvesztése módosítását Nem pénzügyi eszközök megtérülő értékére vonatkozó közzétételek címmel. A módosítás értékvesztett eszközök megtérülő értékére vonatkozó információ közzétételét írja elő, amennyiben a megtérülő érték az értékesítés költségével csökkentett valós értéken alapul. Az IASB az IFRS 13 A valós érték meghatározása kidolgozásakor döntött az IAS 36 módosításáról, hogy az értékvesztett eszközök megtérülő értékére vonatkozó információ közzétételét írja elő. A módosítások tisztázzák az IASB eredeti szándékát: a közzétételek hatókörét az értékvesztett eszközök értékesítési költséggel csökkentett valós értéken alapuló megtérülő értékére korlátozza. A módosítást a Csoport január 1-jével alkalmazta. A módosított standardnak nem volt jelentős hatása a Csoport pénzügyi kimutatásaira. IAS 39 (módosított) Származékos ügyletek megújítása és a fedezeti elszámolás folytatása Az IASB 2013 júniusában közzétette az IAS 39 Pénzügyi instrumentumok: Megjelenítés és értékelés módosítását Derivatívák megújítása és a fedezeti elszámolások folytatása címmel. A módosítások megengedik a fedezeti elszámolás folytatólagos alkalmazását, ha egy fedezeti elszámolásra kijelölt derivatíva törvény vagy más szabályozás alapján központi partnerrel való elszámolás miatt kerül megújításra, speciális feltételek teljesülése esetén (ebben a kontextusban a megújítás azt jelzi, hogy a szerződéses partnerek megegyeznek az eredeti partner másikra cseréléséről). Ez a mentesítés számos jogszabályi környezetben bekövetkező, az OTC derivatívák széleskörű megújításához vezető változásra adott válaszként került bevezetésre. Ezeket a jogszabályi változásokat egy G20-as, a transzparencia és az OTC derivatívák szabályozói átlátása javítását nemzetközileg is konzisztens és nem diszkriminatív módon célzó elkötelezettség sugallta. A módosítást a Csoport január 1-jével alkalmazta. A módosított standardnak nem volt jelentős hatása a Csoport pénzügyi kimutatásaira. IFRIC 21 Adóterhek Az IASB 2013 májusában kiadta az IFRIC 21 adók értelmezést a kormányzat által kivetett adók elszámolásáról. Az IFRIC 21 az IAS 37 Céltartalékok, függő kötelezettségek és függő követelések értelmezése. Iránymutatást ad arról, hogy mikor kell elszámolni egy, a kormány által kivetett adóteherhez kapcsolódó kötelezettséget abban az esetben is, ha az adóterhet az IAS 37 Céltartalékok, függő kötelezettségek és függő követelések szabályai szerint kell elszámolni, és akkor is, ha az adóteher összege és időbeni felmerülése biztos. Az IAS 37 kötelezettség elismerésére ír elő feltételeket, melyek közül az egyik az adott gazdálkodó egységnél múltbeli eseményekből származó meglévő kötelmet ír elő (kötelmet keletkeztető esemény). Az új értelmezés tisztázza, hogy a kötelmet keletkeztető esemény az a releváns jogszabályban leírt tevékenység, melynek eredményeképpen adófizetési kötelezettség keletkezik. A módosítást a Csoport január 1-jével alkalmazta. A módosított standardnak nem volt jelentős hatása a Csoport pénzügyi kimutatásaira. IFRS-ek éves javításai, IFRS 2 Részvény-alapú juttatások A módosítás előremutatóan alkalmazandó, és több helyen pontosítja a teljesítménytől és szolgálattól függő megszolgálási feltétel definícióját, mely szerint: - a teljesítménytől függő feltétel szolgálattól függő elemet is kell, hogy tartalmazzon; - a teljesítménytől függő feltételnek teljesülnie kell, miközben a másik fél a szolgáltatást nyújtja; - a teljesítménytől függő feltétel kapcsolódhat a társaság saját, vagy a csoport egyéb tagjának működéséhez vagy tevékenységéhez; - a teljesítménytől függő feltétel lehet piaci és nem piaci is; Amennyiben a szolgáltatást nyújtó fél bármilyen okból kifolyólag felhagy a szolgáltatás nyújtásával a megszolgálási időszak során, akkor a szolgálathoz kötött feltétel nem tekintendő teljesítettnek. A fenti módosítások július 1-től hatályosak, de a korábbi alkalmazásuk megengedett. A módosított standardnak nem volt jelentős hatása a Csoport pénzügyi kimutatásaira. (8)

15 2014. DECEMBER 31-I KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK Ellenkező értelmű jelölés hiányában az összegek ezer Ft-ban értendők. IFRS 3 Üzleti kombinációk A standard módosított változata pontosítja, hogy (1) egy függő ellenérték fizetésére vonatkozó kötelmet kötelezettségként vagy saját tőkeként kell besorolni, a tőkeinstrumentumnak és a pénzügyi kötelezettségnek az IAS 32 standard meghatározása alapján, és (2) minden nem tőke jellegű, pénzügyi és nem pénzügyi, függő ellenérték fizetésére vonatkozó kötelmet minden beszámolási időszakban valósan kell értékelni és a valós érték változását az eredménykimutatásban kell elszámolni. A módosítás a július 1-jén vagy azt követően megvalósult üzleti kombinációkra vonatkozik, de korábbi alkalmazása megengedett. A módosított standardnak nem volt jelentős hatása a Csoport pénzügyi kimutatásaira. IFRS 8 Működési szegmensek A standard módosított változata előírja, hogy (1) a menedzsment döntésének közzétételét arra vonatkozóan, hogy milyen ismérvek alapján vonnak össze működési szegmenseket az IFRS 8.12 alapján, beleértve az összevont szegmensek bemutatását, és azon gazdasági jellemzőket, melyeket a döntésnél figyelembe vettek és melyek az érintett szegmensekre általánosan jellemzőek. (2) a szegmens eszközök, valamint a társaság eszközeinek az összeegyeztetését, amennyiben az eszközök szegmensek szerint megbontásra kerültek. A fenti módosítások július 1-től hatályosak. A módosított standardnak nem volt jelentős hatása a Csoport pénzügyi kimutatásaira. IAS 16 Tárgyi eszközök és IAS 38 Immateriális eszközök A standardok módosított változata pontosítja, hogy a bruttó könyv szerinti érték és a halmozott értékcsökkenés, miként alkalmazandó, amennyiben a gazdálkodó egység alkalmazza az átértékelési modellt. A módosítást a július 1-jén vagy azt követően kell alkalmazni, de a korábbi alkalmazása megengedett. A módosított standardnak nem volt jelentős hatása a Csoport pénzügyi kimutatásaira. IAS 24 Kapcsolt felekkel kapcsolatos közzétételek A módosított standard kapcsolt félnek minősíti azon vállalkozást, mely a beszámolót készítő társaság számára kulcspozícióban lévő vezető által betöltött feladattal kapcsolatosan nyújt szolgáltatást vagy a beszámolót készítő vállalat anyavállalatának nyújt ilyen jellegű szolgáltatást. Ezen költséget a beszámolóban be kell mutatni. A módosítást a július 1-jén vagy azt követően kell alkalmazni, de a korábbi alkalmazása megengedett. A módosított standard hatása bemutatásra került a Csoport pénzügyi kimutatásaiban. IFRS-ek éves javításai, IFRS 1 Standardok korai alkalmazása A standard módosításra került, hogy pontosítsák, mi a teendő, amikor a standard új verziója még nem hatályos, de korai alkalmazás megengedett, miszerint az IFRS első alkalmazáskor választható a standard régebbi vagy újabb verziójának alkalmazása, de a bemutatott időszakokban ugyanazt a standardot kell alkalmazni. A módosítást legkésőbb január 1-vel kell alkalmazni. A módosított standardnak nem volt jelentős hatása a Csoport pénzügyi kimutatásaira. IFRS 3 Üzleti kombinációk A standard módosított változata pontosítja, hogy az IFRS 11 szerinti közös megállapodások létrejöttére az IFRS 3- t nem szabad alkalmazni. A módosítás azt is pontosítja, hogy az IFRS 3 hatálya alóli mentesség kizárólag a közös megállapodás pénzügyi beszámolójára vonatkozik. A módosítást a július 1-jén vagy azt követően kell alkalmazni. A módosított standardnak nem volt jelentős hatása a Csoport pénzügyi kimutatásaira. IFRS 13 Valós értékelés A módosítás pontosítja a portfólió kivételeket, melyek megengedik egy vállalkozásnak, hogy pénzügyi eszközei és kötelezettségei egy csoportjára nettó módon végezze a valós értékelést; alkalmazva ezt minden, az IAS 39 és az IFRS 9 hatálya alá tartozó szerződésre (beleértve a nem pénzügyi tételek adás-vételeit is). A módosítást a július 1-jén vagy azt követően kell alkalmazni. A módosított standardnak nem volt jelentős hatása a Csoport pénzügyi kimutatásaira. (9)

16 2014. DECEMBER 31-I KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK Ellenkező értelmű jelölés hiányában az összegek ezer Ft-ban értendők. IAS 40 Befektetési célú ingatlanok A standard módosítása meghatározza, hogy az IAS 40 és az IFRS 3 egymást kölcsönösen nem kizáró standardok. Az IAS 40-ben foglaltak segíti a felhasználókat abban, hogy hogyan kell különbséget tenni a befektetési célú ingatlanok és a saját felhasználású ingatlanok között. A beszámoló készítőnek hivatkoznia kell az IFRS 3-ban foglaltakra is, mely standard meghatározza, hogy a befektetési célú ingatlan megvásárlása üzleti kombinációnak minősül-e. A módosítást a július 1-jén vagy azt követően kell alkalmazni. A módosított standard hatása bemutatásra került a Csoport pénzügyi kimutatásaiban. (b) 2014-től hatályos értelmezések és módosítások, melyek a Csoport szempontjából nem relevánsak IFRS 10, IFRS 12, IAS 27 (módosított) standardok a Befektetési Társaságokkal kapcsolatban Az IASB 2012 októberében közzétette a Befektetési társaságok módosítások az IFRS 10, IFRS 12 és IAS 27- hez című kiadványát. Ezek a módosítások felmentést adnak a konszolidációs követelmények alól azoknak a társaságoknak, melyek megfelelnek az IFRS 10 szerinti befektetési társaság fogalmának. A felmentés megköveteli, hogy a befektetési társaságok a leányvállalataikat az eredménnyel szemben valósan értékelve mutassák ki. A módosítást 2014.január 1-jén vagy azt követően kezdődő évekre vonatkozó beszámolókban kell alkalmazni. A módosított standardoknak nem volt hatása a Csoport beszámolójára, mivel a Csoportban nincsenek befektetési társaságok. IAS 19 (módosított) Meghatározott Juttatási Programok: Munkavállalói hozzájárulás Az IASB 2013 novemberében közzétette az IAS 19 Munkavállalói juttatások módosítását. Az IAS 19 megköveteli a meghatározott juttatási programok elszámolásakor a munkavállalók vagy egyéb harmadik felek hozzájárulásának figyelembe vételét. Amennyiben a hozzájárulások szolgálathoz kötöttek, akkor negatív juttatásként kell a szolgálati idő alatt az egyes időszakokhoz rendelni. A módosítás értelmében, abban az esetben, ha a hozzájárulás mértéke nem függ a szolgálatban töltött évek számától, a társaság a hozzájárulásokat kimutathatja a szolgálat költségét csökkentő elemként, abban az időszakban, amelyben a munkavállaló a szolgálatot teljesíti, ahelyett, hogy a szolgálatban töltött időszakok között osztaná el. A módosítás július 1-től vagy az azt követő üzleti évektől hatályos. A Csoport szempontjából a módosítás nem releváns, mert nincs olyan csoporttag, melynek lenne munkavállaló vagy harmadik fél hozzájárulását tartalmazó meghatározott juttatási programja. (c) A jelenleg még nem hatályos, de már közzétett standardok, értelmezések és módosítások, melyeket a Csoport még nem alkalmaz: IFRS 9 Pénzügyi Instrumentumok Besorolás és Értékelés 2014 júliusában az IASB kiadta az IFRS 9 Pénzügyi instrumentumok végleges változatát, mely tükrözi a projekt valamennyi szakaszát, és kiváltja IAS 39 Pénzügyi Instrumentumok Besorolás és Értékelés standardot, valamint az IFRS 9 valamennyi korábbi változatát. A standard új követelményeket vezet be besorolásra, értékelésre, értékvesztésre és fedezeti elszámolásra vonatkozóan. A standardot január 1-től, vagy azt követő üzleti évre kell alkalmazni visszamenőlegesen korai alkalmazás is lehetséges, de az összehasonlító időszak bemutatása nem kötelező. Az IFRS 9 korábbi változatainak (2009, 2010 és 2013) korai alkalmazása megengedett, amennyiben az első alkalmazásba vétel február 1. előtt megtörtént. Az új standard alkalmazása miatt valószínűleg módosulni fognak a Csoport pénzügyi kimutatásai; ezek hatását jelenleg elemezzük. (10)

17 2014. DECEMBER 31-I KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK Ellenkező értelmű jelölés hiányában az összegek ezer Ft-ban értendők. Az IFRS 10 és az IAS 28 további módosítása a kapcsolt felek között történt eszközeladásokra vonatkozóan A 2014 szeptemberében kiadott módosítás célja, hogy kiküszöbölje az inkonzisztenciákat az IFRS 10 és IAS 28 követelményei között, pontosítva a fogalmakat az eszközök nyeresége vagy értékesítése esetén a befektető és a társult vagy közös vezetésű vállalatok között. Hatályos január 1-jétől, de korábbi alkalmazása megengedett. Csoport jelenleg vizsgálja a módosítás várható hatásait. IFRS 15 Vevőkkel kötött szerződések árbevétele A 2014 májusában kiadott IFRS 15 egy új, öt lépésből álló modellt határoz meg a vevőkkel kötött szerződésekből keletkező árbevételekre vonatkozóan. Az IFRS 15 alapján árbevétel olyan értékben mutatható ki, amely tükrözi a gazdálkodó egység által elvárt azon ellenértéket, melyre az általa a vevőnek átadott áruk, vagy nyújtott szolgáltatások ellentételezéseként jogosult lenne. Az IFRS 15 egy strukturáltabb megközelítéssel szolgál az árbevétel mérésére és kimutatására vonatkozóan. Az új árbevétel standard valamennyi gazdálkodó egységre vonatkozik, és felülírja az IFRS valamennyi jelenleg érvényben lévő, árbevétel kimutatásra vonatkozó követelményét. Teljes vagy részleges visszamenőleges alkalmazás mellet január 1-től vagy azt követő üzleti évtől alkalmazandó, korai alkalmazás megengedett. A Csoport jelenleg vizsgálja az IFRS 15 várható hatásait, és a meghatározott hatálybalépési dátumtól tervezi alkalmazásba venni. IFRS 11 Közös megállapodások standard módosítása Akvizíciók elszámolása Az IFRS 11 módosítása értelmében a közös tevékenységben szerzett részesedés elszámolására az IFRS 3 Üzleti kombinációk standard szabályai alkalmazandók, amennyiben a közös tevékenység üzletnek minősül. A módosítás továbbá azt is tisztázza, hogy közös tevékenységben meglévő részesedést nem kell átértékelni további részesedés megszerzésekor, amennyiben a közös vezetés továbbra is fennáll. A módosítások nem vonatkoznak arra az esetre, ha a közös vezetést gyakorló felek, beleértve a pénzügyi kimutatást készítő gazdálkodó egységet, ugyanazon anyavállalat ellenőrzése alá tartoznak. A módosítás érvényes a kezdeti akvizíciókra, valamint a további érdekeltségek megszerzésére is. A módosítás január 1-től vagy azt követő üzleti évtől alkalmazandó, korai alkalmazás megengedett. Mivel a Csoport tagjai jelenleg is számos közös tevékenységben rendelkeznek részesedéssel, továbbá figyelembe véve a Csoport aktív portfoliókezelését, a módosítások hatással lehetnek a pénzügyi kimutatásokra. Az IAS 16 és az IAS 38 módosításai: Elfogadott módszerek értékcsökkenés elszámolására. A módosítás tisztázza, hogy az árbevétel inkább az üzletmenet folytatásából (melynek az eszköz egy részét képezi) származó gazdasági hasznokat tükrözi, nem pedig az eszköz felhasználása révén keletkező gazdasági hasznokat. Ennek eredményeként egy árbevételen alapuló módszer a tárgyi eszközök értékcsökkenésére egyáltalán nem, míg az immateriális eszközök amortizációja esetén is csak korlátozott esetben alkalmazható. A módosítás január 1-től vagy azt követő üzleti évtől alkalmazandó, korai alkalmazás megengedett. A módosítás várhatóan nem lesz hatással a Csoportra. IAS 27 módosítása: Tőke módszer külön pénzügyi kimutatásokban A standard módosítása szerint újra megengedik a gazdasági társaságok számára, hogy részesedésüket a tőkemódszer alkalmazásával külön pénzügyi kimutatásban készíthessék el. Hatályos január 1-jétől, de korábbi alkalmazása megengedett. A módosítás várhatóan nem lesz hatással a Csoportra. (d) Még nem hatályos, és a Csoport működése szempontjából nem releváns standardok, módosítások és értelmezések Az IFRS 10, IFRS 12, IAS 28 és IAS 1 módosításai: Befektetési társaságok - Konszolidáció alóli kivételek Az IASB által decemberben kiadott módosítás szerint a gazdasági társaságnak csak abban az esetben nem kell készítenie konszolidált beszámolót, ha az anyavállalat a leányvállalatot valós értéken értékeli, összhangban az (11)

18 2014. DECEMBER 31-I KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK Ellenkező értelmű jelölés hiányában az összegek ezer Ft-ban értendők. IFRS 10 szabályaival. További módosítás még, hogy az a leányvállalat, mely az anyavállalatnak befektetési szolgáltatást nyújt, valamint a leányvállalat önmagában befektetési társaság, nem kerülhet konszolidálásra. További módosításnak tekinthető, hogy azoknak a nem befektetési társaságoknak is alkalmazniuk kell tőkemódszer szerinti konszolidációt, melyeknek leányvállalatai befektetési társaságok. Hatályos január 1-jétől, de korábbi alkalmazása megengedett. A módosítás várhatóan nem lesz hatással a Csoportra. IFRS 14 átmeneti standard Az IASB 2014 januárjában kiadta az IFRS 14 átmeneti standardot. Az új standard az IFRS-ek első alkalmazói számára készült, így a Csoport számára nem releváns, ezért az új standard nem lesz hatással a Csoport beszámolójára. Alkalmazása Január 1.-től kötelező. IAS 16 és IAS 41 módosításai: Mezőgazdaság A módosítás célja, hogy az élő növények kikerüljenek az IAS 41 hatóköre alól, és az IAS 16 hatóköre alá kerüljenek be, ezzel kötelezve a gazdasági társaságokat, hogy a növények értékelése valós értéken történjen az eladás költségeinek levonásával. Hatályos január 1-jétől, de korábbi alkalmazása megengedett. A Csoport számára nem releváns, ezért az új standard nem lesz hatással a Csoport beszámolójára. IFRS-ek éves javításai, IFRS 5 módosítása: kivezetések módszertani változása Az IASB szeptemberi módosítása szabályozza az értékesítésre tartott eszközök és a tulajdonosok felé történő továbbadásra szánt eszközök közötti átsorolást, valamint azokat az eseteket, amikor a tulajdonosok felé történő továbbadásra szánt eszköz megszűnő tevékenységnek tekinthető. Hatályos január 1-jétől, de korábbi alkalmazása megengedett. A Csoport számára nem releváns, ezért az új standard nem lesz hatással a Csoport beszámolójára. IFRS 7 Pénzügyi instrumentumok közzététele Az IASB szeptemberi módosítása további közzétételi követelményeket fogalmaz meg azokra a szolgáltatási szerződésekre vonatkozóan, melyeket további eladásra/továbbadásra várnak. Továbbá pontosítja az IFRS decemberében kiadott irányelvét a pénzügyi eszközök és kötelezettségek nettósítására vonatkozóan. Hatályos január 1-jétől, de korábbi alkalmazása megengedett. A Csoport számára nem releváns, ezért az új standard nem lesz hatással a Csoport beszámolójára. IAS 19 Diszkont faktor Az IASB szeptemberi módosítása tartalmazza, hogy azoknak a vállalati kötvényeknek, melyek rátája diszkontrátaként használhatóak, a munkaviszony megszűnése utáni juttatások kalkulációja során, ugyanabban a pénznemben kell lennie, mint a kifizetett juttatásnak. Hatályos január 1-jétől, de korábbi alkalmazása megengedett. A Csoport számára nem releváns, ezért az új standard nem lesz hatással a Csoport beszámolójára. IAS 34 Közbenső pénzügyi kimutatások Az IASB szeptemberi módosítása pontosítja az évközi pénzügyi kimutatásokon kívül közétett információk fogalmát. Hatályos január 1-jétől, de korábbi alkalmazása megengedett. A Csoport számára nem releváns, ezért az új standard nem lesz hatással a Csoport beszámolójára. (12)

19 2014. DECEMBER 31-I KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK Ellenkező értelmű jelölés hiányában az összegek ezer Ft-ban értendők. 2.2 Konszolidálás (a) Leányvállalatok A leányvállalatok azok a társaságok, amelyek pénzügyi és működési politikája felett a Csoportnak ellenőrzési joga van, és ez a jog általában a szavazati jogok több mint felének birtoklásával jár együtt. Annak meghatározásakor, hogy a Csoport ellenőrzést gyakorol-e valamely más vállalkozás felett a Társaság az aktuálisan gyakorolható vagy átváltható szavazati jogokat és azok hatását veszi figyelembe. A leányvállalatok teljes mértékben konszolidálásra kerülnek attól az időponttól, amikor az ellenőrzési jog átkerül a Csoporthoz. Attól az időponttól, amikor az anyavállalat ellenőrzési joga megszűnik, kikerülnek a Csoport konszolidált beszámolójából. Az üzleti kombinációk elszámolása a Csoportban felvásárlási módszerrel történik. Az egyes leányvállalatok kapcsán kifizetett ellenértékek értékelése az átadott eszközök, felmerült vagy vállalt kötelezettségek, és a Csoport által kibocsátott részvények összesített valós értékén történik. A felvásárlás kapcsán kifizetett ellenérték adott esetben tartalmazza a függő ellenértékre vonatkozó megállapodásokból eredő eszközök, illetve kötelezettségek valós értékét. A felvásárlásokkal kapcsolatos költségeket felmerüléskor eredménnyel szemben számoljuk el. Az üzleti kombináció során átvett eszközök, kötelezettségek és függő kötelezettségek a felvásárlás napján valós értéken kerülnek elszámolásra. Minden egyes felvásárlás esetén a kisebbségi részesedések első értékelése történhet egyrészt valós értéken, másrészt pedig olyan arányban, amilyen részarányt az egyes kisebbségi részesedések a felvásárolt vállalkozás azonosítható nettó eszközeinek valós értékén belül képviselnek. A konszolidált beszámolóból ki kell szűrni a Csoporton belüli tranzakciókat, egyenlegeket és a Csoporton belüli vállalatok közötti tranzakciók nem realizált nyereségét. A nem realizált veszteséget sem tartalmazhatja a beszámoló, kivéve abban az esetben, ha a tranzakció során bizonyítható az átadott eszköz értékvesztése. A leányvállalatok számviteli politikája szükség esetén módosításra került a Csoport által alkalmazott számviteli politikának és elveknek való megfelelés érdekében. A Csoport leányvállalatai én az alábbiak: Társaság Tevékenységi kör Tulajdoni hányad / Szavazati arány 2014 Pannonmedicina Zrt. Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Medimpex Zrt. Gyógyszer, gyógyászati termék nagykereskedelme Tulajdoni hányad / Szavazati arány ,05 % 85,09 % 100 % 100 % Patika Management Kft. Üzletviteli, egyéb tanácsadás 100 % 100 % Hajdú Zrt. Gyógyszer, gyógyászati 100 % 100 % termék nagykereskedelme ETI Kft. Adatfeldolgozás 100 % 100 % Alma Kft. Gyógyszer-kiskereskedelem 100 % 96,7 % Vektrum Kft. Gyógyszer-kiskereskedelem 100 % 100 % Szirt Invest Kft. Gyógyszer-kiskereskedelem, 49 % / 99,33 % 49 % / 98 % Ingatlan bérbeadás Szirt BUPE Kelet Zrt. Vagyonkezelés - 49 % / 98 % Szirt BUPE Nyugat Zrt. Vagyonkezelés - 49 % / 98 % Szirt Kelet-Magyarország Zrt. Vagyonkezelés - 49 % / 98 % Szirt Közép-Magyarország Zrt. Vagyonkezelés - 49 % / 98 % Szirt Nyugat-Magyarország Zrt. Vagyonkezelés - 49 % / 98 % A gyógyszerkiskereskedelemhez kötődő leányvállalatok összességében 65 patikát (2013.év: 69) üzemeltetnek országosan. A Hungaropharma Zrt. 49% tulajdonnal rendelkezik a Szirt Invest Kft.-ben, márciusban a másik tulajdonosával kötött megegyezés keretében megszerezte a szavazati jogok 99,33 %-át, ezáltal az irányítást a vállalat felett. A Hungaropharma Zrt. a évben alapított öt Szirt céget a Szirt Invest Kft-be történő beolvadással megszüntette. (13)

20 2014. DECEMBER 31-I KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK Ellenkező értelmű jelölés hiányában az összegek ezer Ft-ban értendők. A Strázsahegy Patika Bt évben a szavazati arányok alapján a társult vállalkozásokból átkerült a leányvállalatok közé július 1-től került bevonásra a Praxis Platform Kft., amely vásárlás útján 100%-ban a Patika Management Kft. tulajdona lett. A tárgyévben megszűnt cégek, a Bella Gyógyszeetár Kft., a Havanna Egészségház Kft., a Krisztina Pharma Kft., a Nyáregyházi Egészségház Kft., a Zsókavár Patika Bt. Felszámolás alá kerültek, a Pécs Plaza Gyógyszertár Kft., Endmed Gyógyszerkereskedelmi Bt., H és H Rent Ingatlanhasznosító Kft., Pesur Építőipari Kft., Rol-Ga 2008 Ingatlanhasznosító Kft., Nyír Plaza Gyógyszertár Kft., Kanizsa Plaza Gyógyszertár Kft., Újpest-Dombi Egészségház Kft. A Pannonmedicina Zrt. és a Hajdú Zrt. esetében évben végelszámolás indult, törlésükre évben kerül sor. További információk a 29. megjegyzésben szerepelnek. (b) Tranzakciók és kisebbségi részesedések A Csoport a kisebbségi befolyással rendelkező részesedéseket úgy kezeli, mint a Csoport tőketulajdonosaival folytatott tranzakciókat. A kisebbségi részesedésektől történő vásárlások esetén, a fizetett ellenszolgáltatás és a megvásárolt részesedés nettó eszközeinek könyv szerinti értéke közötti különbözet a saját tőkében kerül kimutatásra. A részesedés értékesítésének nyeresége vagy veszteségi szintén tőkében kerül kimutatásra. Amennyiben a Csoport ellenőrzése, illetve a jelentős mértékű befolyásolása megszűnik, a megtartott érdekeltség a cégben átértékelésre kerül valós értékre, a különbözet pedig nyereségként vagy veszteségként kerül kimutatásra. A társult vagy közös vezetésű vállalkozás, illetve pénzügyi eszköz kezdeti könyv szerinti értéke azok valós értéke. Továbbá bármely összeg, amely korábban az egyéb átfogó jövedelem részét képezte a cég tekintetében úgy kerül elszámolásra, mintha a Csoport közvetlenül rendelkezett volna az eszközzel vagy kötelezettséggel. Ennek tekintetében az előzőleg egyéb átfogó jövedelem részeként elszámolt összegek nyereségként vagy veszteségként kerülnek kimutatásra. Amennyiben a társult vállalkozásban a tulajdoni részesedés lecsökken, de a lényeges irányítás megmarad, kizárólag a korábban egyéb átfogó jövedelemben kimutatott összegekkel arányos rész mutatható ki nyereségként vagy veszteségként. Társult vállalkozások és közös vezetésű társaságok A társult vállalkozások azok a vállalkozások, amelyek felett a Csoport jelentős befolyással rendelkezik, azonban nem gyakorol felettük ellenőrzést. Ez általában a szavazati jogok 20%-50%-ának a birtoklásával jár együtt. A társult vállalkozásokban lévő befektetéseket a tőkemódszer alkalmazásával kerülnek elszámolásra, és először a bekerülési költségen mutatják ki. A közös vezetésű társaságok olyan szerződéses kapcsolatok, ahol a Társaság és egy másik társaság (vagy több társaság) közösen végez üzleti tevékenységet. A közös vezetésű társaságok irányítását a tulajdonosok együttesen végzik. A Csoport számviteli politikája alapján a közös vezetésű társaságokat tőkemódszerrel konszolidálja. A társult vállalkozások és közös vezetésű társaságok felvásárlás utáni eredményéből a Csoportra eső rész az eredménykimutatásban kerül elszámolásra, a tartalékok felvásárlás utáni változásaiból a Csoportra eső rész pedig a tartalékokban kerül elszámolásra. A felvásárlás utáni kumulatív változások a befektetés nyilvántartási értékét módosítják. Olyan esetben, amikor a társult vállalkozás / közös vezetésű társaság veszteségéből a Csoportra eső rész megegyezik a Csoportnak a társult vállalkozásban / közös vezetésű társaságban lévő részesedésével, vagy meghaladja azt ideértve minden más, biztosíték nélküli követelést is a Társaság nem számol el további veszteségeket, kivéve, ha a Csoport a társult vállalkozás vagy közös vezetésű társaság nevében kötelezettségeket vállalt vagy kifizetéseket teljesített. A Csoport és a társult vállalkozásai / közös vezetésű társaságai közötti ügyletek után keletkező nem realizált nyereségek kivezetésre kerülnek a Csoportnak a társult vállalkozásban / közös vezetésű társaságban lévő részesedésének mértékéig. A nem realizált veszteségek szintén kivezetésre kerülnek, kivéve, ha az ügylet az átadott eszköz értékvesztését támasztja alá. A társult vállalkozások / közös vezetésű társaságok számviteli politikája (14)

KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT

KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT WABERER'S International ZRt. 2012-2014. évi KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT a vállalkozás vezetője (képviselője) WABERER'S International

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A Plotinus Holding Nyrt. részvényesei részére A konszolidált éves beszámolóról készült jelentés Elvégeztem a Plotinus Holding Nyrt. (a Társaság ) mellékelt 2013. évi konszolidált

Részletesebben

HUNGAROPHARMA ZRT 2013. DECEMBER 31-I KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK TARTALOMJEGYZÉK

HUNGAROPHARMA ZRT 2013. DECEMBER 31-I KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK TARTALOMJEGYZÉK HUNGAROPHARMA ZRT TARTALOMJEGYZÉK Konszolidált mérleg 3 Konszolidált átfogó eredménykimutatás 4 A konszolidált saját tőke változásainak kimutatása 5 Konszolidált cash-flow kimutatás 6 Kiegészítő melléklet

Részletesebben

Ismertetendő fogalmak

Ismertetendő fogalmak Ismertetendő fogalmak 1. szintű inptuok (IFRS 13) 2. szintű inputok (IFRS 13) 3. szintű inputok (IFRS 13) a (kormányzati) támogatással összefüggő bevétel a (kormányzati) támogatással összefüggő eszköz

Részletesebben

HUNGAROPHARMA ZRT 2012. DECEMBER 31-I KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK TARTALOMJEGYZÉK

HUNGAROPHARMA ZRT 2012. DECEMBER 31-I KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK TARTALOMJEGYZÉK HUNGAROPHARMA ZRT TARTALOMJEGYZÉK Konszolidált mérleg 3 Konszolidált átfogó eredménykimutatás 4 A konszolidált saját tőke változásainak kimutatása 5 Konszolidált cash-flow kimutatás 6 Kiegészítő melléklet

Részletesebben

Községi Önkormányzat Balatonberény

Községi Önkormányzat Balatonberény Községi Önkormányzat Balatonberény A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 92/A.. (3) bekezdése szerinti 2011. évi önkormányzati közzététele ESZKÖZÖK költségveté si 21. melléklet a 10./2012.(05.03

Részletesebben

Konszolidált pénzügyi beszámoló

Konszolidált pénzügyi beszámoló Konszolidált pénzügyi beszámoló (MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK ALAPJÁN) 1997. december 31. Üzleti jelentés a Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. 1997. évi magyar számviteli szabályok szerint készített konszolidált

Részletesebben

MOL Magyar Olaj- es Gazipari Nyilvanosan Mukodo Reszvenytarsasag

MOL Magyar Olaj- es Gazipari Nyilvanosan Mukodo Reszvenytarsasag MOL Magyar Olaj- es Gazipari Nyilvanosan Mukodo Reszvenytarsasag Nemzetkozi Penzugyi Beszamolasi Standardok szerint keszitett Konszolidalt penzugyi kimutatasok a Fuggetlen Konyvvizsgal6i Jelentessel egyutt

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

Könyvvizsgálói jelentés

Könyvvizsgálói jelentés Független könyvvizsgálói jelentés a Vezetési Tanácsadók Magyarországi Szövetsége vezetősége részére Azegyszerűsítettévesbeszámolórólkészültjelentés Elvégeztük a VTMSZ mellékelt 2013. évi az egyéb szervezetek

Részletesebben

2011. ÉVI ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓJÁRÓL. Korlátolt Felelősségű Társaság 1148 Budapest, Fogarasi út 58. (Nysz.

2011. ÉVI ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓJÁRÓL. Korlátolt Felelősségű Társaság 1148 Budapest, Fogarasi út 58. (Nysz. FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS a BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a konszolidálásba bevont vállalkozások 2011. ÉVI ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES

Részletesebben

IFRS pénzügyi kimutatások elemzése 2009 Hungarian Accounting Advisory Group

IFRS pénzügyi kimutatások elemzése 2009 Hungarian Accounting Advisory Group IFRS pénzügyi kimutatások elemzése 009 Hungarian Accounting Advisory Group A pénzügyi kimutatások prezentálásának és közzétételének trendje a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett társaságok esetében A projekt

Részletesebben

Az IFRS első alkalmazása

Az IFRS első alkalmazása Az IFRS első alkalmazása 2005. KBA Oktatási Kft., magyar korlátolt felelősségű társaság. Minden jog fenntartva. 1 Tartalom Általános elvek: Ki? Mikor? Mit? Kivételek Évközi jelentés Közzététel 2005. KBA

Részletesebben

Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely eltérés esetén az eredeti angol nyelvu jelentés az irányadó.

Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely eltérés esetén az eredeti angol nyelvu jelentés az irányadó. US GAAP szerinti konszolidált éves beszámolója 2003. és 2002. december 31-én végzodo évekre független könyvvizsgálói jelentéssel együtt Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

IAS 20. Állami támogatások elszámolása és az állami közreműködés közzététele

IAS 20. Állami támogatások elszámolása és az állami közreműködés közzététele IAS 20 Állami támogatások elszámolása és az állami közreműködés közzététele A standard célja A kapott állami támogatások befolyással vannak a gazdálkodó egység vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetére.

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

IFRS 9. Pénzügyi instrumentumok - megjelenítés és értékelés. Megjelenítés. Besorolás. Kezdeti értékelés. Követő értékelés. Kivezetés RDA 2014.10.21.

IFRS 9. Pénzügyi instrumentumok - megjelenítés és értékelés. Megjelenítés. Besorolás. Kezdeti értékelés. Követő értékelés. Kivezetés RDA 2014.10.21. Pénzügyi instrumentumokkal kapcsolatos standardok IAS 32 IFRS 13 2014. január 1-től Pénzügyi instrumentumok - megjelenítés és értékelés IFRS 7 2013. január 1-től Megjelenés: 2014. július, Alkalmazás: 2018.

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

I/2. A konszolidált beszámoló készítése során alkalmazott értékelési, konszolidálási eljárások

I/2. A konszolidált beszámoló készítése során alkalmazott értékelési, konszolidálási eljárások I/2. A konszolidált beszámoló készítése során alkalmazott értékelési, konszolidálási eljárások A bank a konszolidálást könyv szerinti értéken végezte el. A leányvállalatok az éves beszámolók elkészítése

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet tulajdonosainak Elvégeztem a Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet (6635 Szegvár, Szabadság tér 1. Cg.: 06-02-000246) mellékelt 2014.

Részletesebben

IFRS 5 nap tematika Ipacs Laura

IFRS 5 nap tematika Ipacs Laura IFRS 5 nap tematika Ipacs Laura 1. nap (360 perc) 1. IFRS háttere 1.1. Az IFRS (Nemzetközi számviteli szabványok) általános áttekintése, története, elvei 1.1.1. Számviteli rendszerek a világban milyen

Részletesebben

Konszolidált pénzügyi beszámolók

Konszolidált pénzügyi beszámolók Richter Gedeon konszolidált pénzügyi beszámolók 2013 Konszolidált pénzügyi beszámolók Tartalomjegyzék Konszolidált eredménykimutatás 6 Konszolidált átfogó eredménykimutatás 6 Konszolidált mérleg 7 Konszolidált

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

Valós értéken történő értékelés

Valós értéken történő értékelés MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Valós értéken történő értékelés Várkonyiné Dr. Juhász Mária Jogszabályi háttér Hazai 2000.

Részletesebben

www.pwc.com IFRS-ek változásai 2013. november 6. Könczöl Enikő

www.pwc.com IFRS-ek változásai 2013. november 6. Könczöl Enikő www.pwc.com IFRS-ek változásai 2013. november 6. Könczöl Enikő Napirend Áttekintés Jelent/közeljövőt érintő változások: IFRS 13 Valós értékelés IAS 19R Munkavállalói juttatások Egyéb változások Konszolidációs

Részletesebben

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ 1. oldal Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ I. Általános rész 1./ Általános háttérinformációk Bakony és Balaton Keleti

Részletesebben

Pénzügyi kimutatások és jegyzetek. Pénzügyi kimutatások és jegyzetek

Pénzügyi kimutatások és jegyzetek. Pénzügyi kimutatások és jegyzetek Pénzügyi kimutatások és jegyzetek Pénzügyi kimutatások és jegyzetek 81 Független könyvvizsgálói jelentés MOL Magyar Olaj és Gázipari Nyrt. és Leányvállalatai NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

A konszolidáció. A vállalat csoport jellemzõi. Konszernek a számvitelben. Jogi függetlenség csorbulása. Anyavállalat. A konszolidációs kör 2008.09.14.

A konszolidáció. A vállalat csoport jellemzõi. Konszernek a számvitelben. Jogi függetlenség csorbulása. Anyavállalat. A konszolidációs kör 2008.09.14. MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék A vállalat csoport jellemzõi A vállalkozások kettõs értelemben önállóak A konszolidáció Jogilag

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 02. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31.

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 01.

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 251 412 559 074 2. Állampapírok 6 846 664 0 4 900 163 a) forgatási célú 6 846 664 4 900 163 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel

Részletesebben

mol magyar Olaj- és gázipari nyrt. és LEányVáLLALATAi

mol magyar Olaj- és gázipari nyrt. és LEányVáLLALATAi mol magyar Olaj- és gázipari nyrt. és LEányVáLLALATAi nemzetközi Pénzügyi beszámolási standardok szerint készített konszolidált Pénzügyi kimutatások A független könyvvizsgálói jelentéssel együtt 2013.

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó

K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban Társaság, székhelye: 1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.) értesíti tisztelt részvényeseit, hogy

Részletesebben

Az értékpapír fogalma. Üzleti számvitel. Értékpapírok. Értékpapírok csoportosítása. Értékpapírok csoportosítása. Értékpapírok csoportosítása

Az értékpapír fogalma. Üzleti számvitel. Értékpapírok. Értékpapírok csoportosítása. Értékpapírok csoportosítása. Értékpapírok csoportosítása MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Üzleti számvitel Az értékpapír fogalma Forgalomképes Okirat, amely megtestesíti a benne foglalt

Részletesebben

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. és Leányvállalatai

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. és Leányvállalatai MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. és Leányvállalatai Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített Konszolidált pénzügyi kimutatások a Független Könyvvizsgálói jelentéssel együtt Konszolidált

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31.

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31. MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) adatok millió forintban 2013 2014 1. Pénzeszközök 39,870 459,330 2. Állampapírok 153,646 70,686 a) forgatási célú 92,910 16,462 b) befektetési célú 60,736 54,224 2/A. Állampapírok

Részletesebben

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 52. -a alapján a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság az alábbiakban teszi közzé

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2013.év 2014.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 634 459 587 900 02. 2.Állampapírok 1 959 141 1 928 700 03. a) forgatási célú 1 856

Részletesebben

Nemzetközi Számviteli Beszámolási Rendszerek. IAS 17 Lízing. Füredi-Fülöp Judit

Nemzetközi Számviteli Beszámolási Rendszerek. IAS 17 Lízing. Füredi-Fülöp Judit Nemzetközi Számviteli Beszámolási Rendszerek IAS 17 Lízing Füredi-Fülöp Judit A standard célja, hatóköre Lízingügyletek értelmezése Elszámolási sajátosságainak szabályozása és összefoglalása Közzétételi

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ

KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ FORRÁS VAGYONKEZELÉSI ÉS BEFEKTETÉSI NYRT. AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI SZTENDERDEK (IFRS) ALAPJÁN 2014. DECEMBER 31. 1 Tartalomjegyzék 1. Általános

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VI. emelet Elérhetőség: 061 266 2181 Honlap:

Részletesebben

2013. Szobért-Szobiakért Közalapítvány. Egyszerűsített éves beszámoló. Nyilvántartási szám: 1380. 2628 Szob, Szent Imre u. 12.

2013. Szobért-Szobiakért Közalapítvány. Egyszerűsített éves beszámoló. Nyilvántartási szám: 1380. 2628 Szob, Szent Imre u. 12. Szobért-Szobiakért Közalapítvány 2628 Szob, Szent Imre u. 12. Nyilvántartási szám: 138 Egyszerűsített éves beszámoló 213. Tartalom: - közhasznúsági jelentés - mérleg - eredménykimutatás - könyvvizsgálói

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

MELLÉKLET. Az IFRS standardok éves javításai: 2010 2012. évi ciklus 1

MELLÉKLET. Az IFRS standardok éves javításai: 2010 2012. évi ciklus 1 HU MELLÉKLET Az IFRS standardok éves javításai: 2010 2012. évi ciklus 1 1 Sokszorosítása az Európai Gazdasági Térségben megengedett. Az Európai Gazdasági Térségen kívül minden jog fenntartva, kivéve a

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

Számviteli alapfogalmak I.

Számviteli alapfogalmak I. Számviteli alapfogalmak I. 1. A számvitel fogalma: a gazdálkodás (a gazdasági tevékenység) rendszeres, szervezett, számokban kifejezett megfigyelése, mérése, feljegyzése. 2. A számvitel területei: a törvény

Részletesebben

Richter Gedeon konszolidált pénzügyi beszámolók 2014

Richter Gedeon konszolidált pénzügyi beszámolók 2014 Richter Gedeon konszolidált pénzügyi beszámolók 2014 Konszolidált pénzügyi beszámolók Tartalomjegyzék Konszolidált eredménykimutatás 6 Konszolidált átfogó eredménykimutatás 6 Konszolidált mérleg 7 Konszolidált

Részletesebben

RICHTER GEDEON NYRT. NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓKÉSZÍTÉSI SZABVÁNYOK SZERINT KÉSZÍTETT KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ A 2014. DECEMBER 31-ÉVEL ZÁRULT ÉVRŐL

RICHTER GEDEON NYRT. NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓKÉSZÍTÉSI SZABVÁNYOK SZERINT KÉSZÍTETT KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ A 2014. DECEMBER 31-ÉVEL ZÁRULT ÉVRŐL RICHTER GEDEON NYRT. NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓKÉSZÍTÉSI SZABVÁNYOK SZERINT KÉSZÍTETT KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ A 2014. DECEMBER 31-ÉVEL ZÁRULT ÉVRŐL Bogsch Erik vezérigazgató Budapest, 2015. március 23.

Részletesebben

Az MVM Csoport. Konszolidált Pénzügyi Kimutatása. 2012. év

Az MVM Csoport. Konszolidált Pénzügyi Kimutatása. 2012. év MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság Az MVM Csoport EU által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített Konszolidált Pénzügyi Kimutatása 2012. év Budapest,

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31.

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31. 1 2 6 8 2 5 1 5 6 2 0 9 1 1 4 0 1 0 1-1 0-0 4 4 6 2 1 Cégjegyzék a a vállalkozás megnevezése 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe 2010. december 31. Éves beoló P.H. 0.1 " A " MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

Melléklet a 2014. negyedéves Időközi Vezetőségi Beszámolóhoz Évközi konszolidált pénzügyi kimutatások

Melléklet a 2014. negyedéves Időközi Vezetőségi Beszámolóhoz Évközi konszolidált pénzügyi kimutatások Melléklet a 2014. negyedéves Időközi Vezetőségi Beszámolóhoz Évközi konszolidált pénzügyi kimutatások az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaságról és konszolidálásba bevont vállalkozásairól

Részletesebben

Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság és Leányvállalatai

Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság és Leányvállalatai Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság és Leányvállalatai Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatások a független könyvvizsgálói jelentéssel

Részletesebben

6. számú MELLÉKLET A FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI HITELESÍTŐ ZÁRADÉKOT ALÁTÁMASZTÓ INFORMÁCIÓK. PA Audit Kft / Tóth Péter bejegyzett könyvvizsgáló

6. számú MELLÉKLET A FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI HITELESÍTŐ ZÁRADÉKOT ALÁTÁMASZTÓ INFORMÁCIÓK. PA Audit Kft / Tóth Péter bejegyzett könyvvizsgáló 6. számú MELLÉKLET A FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI HITELESÍTŐ ZÁRADÉKOT ALÁTÁMASZTÓ INFORMÁCIÓK 1. oldal I. Előzmények - A feladat meghatározása Átalakulási vagyonmérleg-tervezetek felülvizsgálatáról az Észak-magyarországi

Részletesebben

EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Kft

EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Kft EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Kft 2012. évi MÉRLEGBESZÁMOLÓ KIEGÉSZITŐ MELLÉKLETE * 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Az éves beszámoló formája: éves beszámoló Beszámolási időszak: 2012. január 1-től

Részletesebben

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár magánnyugdíjpénztári ágazatának 2007. évi gazdálkodásáról közzétett adatok

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár magánnyugdíjpénztári ágazatának 2007. évi gazdálkodásáról közzétett adatok Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár magánnyugdíjpénztári ágazatának 007. évi gazdálkodásáról közzétett adatok ESZKÖZÖK Adatok: ezer Ft-ban A. Befektetett 0 65 661 191 979 370 0 191 979

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 13620275-4941-113-01 Statisztikai számjel 01-09-864697 Cégjegyzék száma Drayman Team Kft. 1196 Budapest, Kisfaludy utca 181. Egyszerűsített éves beszámoló 2008. december 31. A közzétett adatokat könyvvizsgáló

Részletesebben

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság neve: TvNetwork Nyrt. Telefon: 890-2001 Társaság címe: 1138 Bp., Váci út 168/A Telefax: 890-1590 Ágazati besorolás: Távközlés E-mail cím: tozsde@tvnetwork.hu Beszámolási időszak: 2011.01.01-2011.06.30.

Részletesebben

Jegyzetek a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatásokhoz

Jegyzetek a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatásokhoz Jegyzetek a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatásokhoz 2014. december 31. 1. Általános A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. (a továbbiakban MOL Nyrt.,

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

Konszolidált mérleg. A FORRÁS Nyrt. 2014. DECEMBER 31-FORDULÓNAPPAL KÉSZÍTETT KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓJA

Konszolidált mérleg. A FORRÁS Nyrt. 2014. DECEMBER 31-FORDULÓNAPPAL KÉSZÍTETT KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓJA 1. A FORRÁS Nyrt. 2014. DECEMBER 31-FORDULÓNAPPAL KÉSZÍTETT Konszolidált mérleg adatok ezer forintban, kivéve ha másképp van feltüntetve Melléklet 2014.12.31. 2013.12.31. ESZKÖZÖK Éven túli eszközök Ingatlanok,

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI Money makes the world go around A pénz forgatja a világot A pénzügyi tevékenység tartalma a pénzügyek a vállalati működés egészét átfogó tevékenységi kört jelentenek,

Részletesebben

Graphisoft Park SE Telefon 437 3040 1031 Budapest, Záhony u. 7. Információ technológia 2006. augusztus 21. - 2006. szeptember 30.

Graphisoft Park SE Telefon 437 3040 1031 Budapest, Záhony u. 7. Információ technológia 2006. augusztus 21. - 2006. szeptember 30. Társaság neve: Társaság címe: Ágazati besorolás Beszámolási időszak Graphisoft Park SE Telefon 437 3040 1031 Budapest, Záhony u. 7. Információ technológia 2006. augusztus 21. - 2006. szeptember 30. Telefax

Részletesebben

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. és Leányvállalatai

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. és Leányvállalatai MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. és Leányvállalatai Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített Konszolidált pénzügyi kimutatások a Független Könyvvizsgálói jelentéssel együtt Budapest,

Részletesebben

APPENINN HOLDING NYRT.

APPENINN HOLDING NYRT. APPENINN HOLDING NYRT. KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK a 2014. december 31-én végződő évre a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint Általános információk Igazgatótanács tagjai ifj.

Részletesebben

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011.

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011. Adószám: 18715792-1-13 Bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Bírósági végzés: 4.13.PK.60.034/2007/4 Statisztikai számjel: Fordulónap: december 31. Beszámolási időszak: január 01- december 31. Gödöllő,

Részletesebben

APPENINN HOLDING NYRT. KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK. a 2010. december 31-én végződő évre

APPENINN HOLDING NYRT. KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK. a 2010. december 31-én végződő évre APPENINN HOLDING NYRT. KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK a 2010. december 31-én végződő évre a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint Általános információk Igazgatótanács tagjai (2012.09.03-án)

Részletesebben

Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság és Leányvállalatai

Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság és Leányvállalatai Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság és Leányvállalatai Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatások a független könyvvizsgálói jelentéssel

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. Az EQUILOR FINE ART Műkincs-Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt felelősségű társaság 2006. június 26-án kelt Társasági Szerződéssel, határozatlan időtartamra

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz hírkomp.hu Kft. Adószám: 24102670-2-43 Cégjegyzékszám: 01-09-990571 Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz A hírkomp.hu Kft. alaptevékenysége folyóirat, időszaki kiadvány kiadása. A cég belföldi

Részletesebben

A 2011. üzleti évről szóló éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

A 2011. üzleti évről szóló éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE A 2011. üzleti évről szóló éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Az Art-Pack 2000 Kft éves beszámolója részeként a 2000.C. számviteli törvény (sztv.) alapján. Cégjegyzék szám: 11-09-014018 Statisztikai

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult

Kiegészítő Melléklet Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult II. A számviteli politikája alapján III. Mérleget érintő kiegészítések 1. oldal Cég neve: Időszak: Az Immateriális javak és a Tárgyi Eszközök alakulása IV. Eredményt

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK a 2012. december 31-én végződő évre a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint

KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK a 2012. december 31-én végződő évre a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint APPENINN HOLDING NYRT. KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK a 2012. december 31-én végződő évre a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint Általános információk Igazgatótanács tagjai Székely

Részletesebben

A Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok első alkalmazása IFRS1

A Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok első alkalmazása IFRS1 IFRS Hírlevél A Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok első alkalmazása IFRS1 A Deloitte Magyarország havi megjelenésű hírlevelében tájékoztatja ügyfeleit a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardokhoz

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

APPENINN HOLDING NYRT.

APPENINN HOLDING NYRT. APPENINN HOLDING NYRT. KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK a 2014. december 31-én végződő évre a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint Általános információk Igazgatótanács tagjai ifj.

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí-

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí- 03-09-102802 11 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 662702 0 702547 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 60 0 94 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentés Címe: 1065 Budapest, Bajcsy Zsilinszky u. 9. Bírósági végzés száma: 61194 Statisztikai száma: 18023099-9499-569-01 Közhasznúság fokozata:

Részletesebben

MELLÉKLET. Az IFRS standardok éves javításai: 2011 2013. évi ciklus 1

MELLÉKLET. Az IFRS standardok éves javításai: 2011 2013. évi ciklus 1 HU MELLÉKLET Az IFRS standardok éves javításai: 2011 2013. évi ciklus 1 1 Sokszorosítása az Európai Gazdasági Térségben megengedett. Az Európai Gazdasági Térségen kívül minden jog fenntartva, kivéve a

Részletesebben

A Hollóné Dr Baranyi Zita Ügyvédi Iroda kiegészítő melléklete 2014. december 31. (adatok ezer forintban)

A Hollóné Dr Baranyi Zita Ügyvédi Iroda kiegészítő melléklete 2014. december 31. (adatok ezer forintban) 1. Általános magyarázatok 1.1 JOGI VISZONYOK Az alapító-tulajdonos Hollóné Dr Baranyi Zita ügyvéd kérelme alapján a BAZ Megyei Ügyvédi Kamara elnöksége 2005. július 01-i ülésén az alapító okirat jóváhagyásával

Részletesebben

Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság és Leányvállalatai

Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság és Leányvállalatai Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság és Leányvállalatai Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatások a független könyvvizsgálói jelentéssel

Részletesebben

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest, 2012. március 28. 1. SZÁMVITELI POLITIKA A SEM IX. Városfejlesztő Zrt. könyveit és nyilvántartásait a Számviteli

Részletesebben

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14.

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14. Tisztelt felhasználó! Ön a következő Excel munkafüzetlapokon a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti kettős könyvvezetésen alapuló Éves beszámoló és Egyszerűsített éves beszámoló mérlegeit és

Részletesebben

2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén

2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén 2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén 71. Szolgáltatás költségei 1/231. 4. 81 82. Belföldi értékesítés közvetlen

Részletesebben

APPENINN HOLDING NYRT.

APPENINN HOLDING NYRT. APPENINN HOLDING NYRT. KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK a 2013. december 31-én végződő évre a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint Általános információk Igazgatótanács tagjai Károly

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat 31 Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 31 863-1 189 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)

Részletesebben

PLOTINUS HOLDING NYRT.

PLOTINUS HOLDING NYRT. KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK a 2014. december 31-én végződő évre a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint Általános információk Igazgatóság tagjai Zsiday Viktor (igazgatóság elnöke)

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban 2 4 7 3 4 1 9 0 4 7 5 9 1 1 3 1 0 Statisztikai számjel 1 0-0 9-0 3 4 2 7 4 3 1 Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. 12. 31. (év, hó, nap ) Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló Balaton Park 2000. Non profit Kft. Székhely: 7400 Kaposvár, Győr u. 21. Telephely: 1147 Budapest, Telepes u. 106. Egyszerűsített éves beszámoló 2014 Cégjegyzék száma: Cg. 14 09 309324 Balaton Park 2000.

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 07. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással) " A " változat. (adatok ezer forintban) Előző év(ek) módosítása i. Sorszá m.

Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással)  A  változat. (adatok ezer forintban) Előző év(ek) módosítása i. Sorszá m. 6.) Határozza meg az eredménykimutatás célját! Ismertesse az eredmény- megállapítás módjait, az A változat szerint (összköltség és forgalmi költség eljárás)! Részletezze az egyes eredmény kategóriák tartalmát!

Részletesebben