A) ÖNÁLLÓ STÁTUSZ:... 8 B) A JELENTKEZÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖVETELMÉNYEK:... 8 C) JELENTKEZÉSI ELJÁRÁS:... 9 D) HAMIS REGISZTRÁCIÓ:...

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A) ÖNÁLLÓ STÁTUSZ:... 8 B) A JELENTKEZÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖVETELMÉNYEK:... 8 C) JELENTKEZÉSI ELJÁRÁS:... 9 D) HAMIS REGISZTRÁCIÓ:..."

Átírás

1 Vállalati Szabályzat MAGYARORSZÁG Magyar nyelvű 2012

2 OrGano Gold Vállalati Szabályzat - Magyarország - Magyar I. BEVEZETÉS... 4 II. MAGATARTÁSI SZABÁLYZAT... 4 III. A VÁLLALAT KÖTELEZETTSÉGEI... 4 IV. A DISZTRIBÚTOROK KÖTELEZETTSÉGEI... 5 V. DEFINÍCIÓK... 6 VI. DISZTRIBÚTORI STÁTUSZ... 8 A) ÖNÁLLÓ STÁTUSZ:... 8 B) A JELENTKEZÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖVETELMÉNYEK:... 8 C) JELENTKEZÉSI ELJÁRÁS:... 9 D) HAMIS REGISZTRÁCIÓ:... 9 E) AZONOSÍTÓ SZÁMOK:... 9 F) ÜZLETVITEL GAZDASÁGI VÁLLALATKÉNT (DOING BUSINESS AS AN ENTITY, DBA): G) ÜZLETVITEL NON-PROFIT SZERVEZETKÉNT: H) TÖBBSZÖRÖS DISZTRIBÚTORI SZERVEZETEK: I) A DISZTRIBÚTORI STÁTUSZ IDŐTARTAMA: J) VÁLTOZÁS A SZPONZOR SZEMÉLYÉBEN: K) A DISZTRIBÚTORI STÁTUSZ ÁTRUHÁZÁSA VAGY ELADÁSA: L) HÁZASSÁG VAGY TÁRSAS VÁLLALKOZÁS FELBONTÁSA: M) KEDVEZMÉNYEZETTEK: N) SZPONZORI JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK: O) NEMZETKÖZI DISZTRIBÚTORI STÁTUSZ: P) ÚJ PIACOK KIALAKÍTÁSA: Q) GAZDÁTLAN JELENTKEZŐK: R) A DISZTRIBÚTORI STÁTUSZ ÉVES ADMINISZTRATÍV DÍJAI: S) A DISZTRIBÚTORI STÁTUSZ RENDES MEGSZÜNTETÉSE: T) A DISZTRIBÚTORI STÁTUSZ RENDKÍVÜLI MEGSZÜNTETÉSE: VII. A VÁLLALAT TERMÉKEI ÉS SZOLGÁLTATÁSAI A) MEGRENDELÉS: B) PROGRAMOZOTT KISZÁLLÍTÁS (AUTOSHIP PROGRAM): C) TÖRZSVÁSÁRLÓI ÉS KISKERESKEDELMI VÁSÁRLÓI PROGRAM: OrGano Gold Vállalati Szabályzat MAGYARORSZÁG - Hatályos Oldal 29

3 D) A FIZETÉS ELMARADÁSA: E) A DISZTRIBÚTOROK ÉS A VÁLLALAT ALKALMAZOTTAI KÖZÖTTI KAPCSOLATOK: F) SZÁLLÍTÁS ÉS KEZELÉS: G) KÉSZLETHIÁNY: H) TERMÉKEK KICSERÉLÉSE: I) DISZTRIBÚTOROKTÓL TÖRTÉNŐ VISSZAVÁSÁRLÁS (VISSZAVÉTEL): J) TERMÉK-VISSZAVÁSÁRLÁS TÖRZSVÁSÁRLÓ VAGY KISKERESKEDELMI VÁSÁRLÓKTÓL: K) TERMÉK-VISSZAVÁSÁRLÁS SZEMÉLYES VÁSÁRLÓKTÓL: L) A TERMÉK-VISSZAVÉTELI ELJÁRÁS SZABÁLYAI: M) TERMÉKFELELŐSSÉG ÉS ÜZLETI BIZTOSÍTÁS: VIII. KOMPENZÁCIÓ A) MINŐSÍTÉSEK ÉS KIFIZETÉSEK: B) A JUTALÉK- ÉS BÓNUSZKIFIZETÉS DÍJA: IX. KORLÁTOZÁSOK A) NYILATKOZATOK: A DISZTRIBÚTOROK B) HIRDETÉS: C) INTERNETES HIRDETÉS: D) SPAMMELÉS: E) MÉDIA MEGKERESÉSEK: F) MÁRKANÉV, TULAJDONJOGI INFORMÁCIÓK ÉS ÜZLETI TITKOK: X. VERSENYTILALMI MEGÁLLAPODÁS XI. FEGYELMI INTÉZKEDÉSEK XII. FORDÍTÁSOK XIII. ADATVÉDELMI NYILATKOZAT XIV. BIZTOSÍTÉK XV. JOGSZABÁLYOK ELSŐBBSÉGE XVI. PROGRAM MÓDOSÍTÁSOK XVII. KITERJESZTŐ ÉRTELMEZÉS TILALMA XVIII. A SZABÁLYZAT KIKÉNYSZERÍTHETŐSÉGE XIX. IRÁNYADÓ JOG, JOGHATÓSÁG ÉS HELYSZÍN XX. KAPCSOLATTARTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK OrGano Gold Vállalati Szabályzat MAGYARORSZÁG - Hatályos Oldal 29

4 I. BEVEZETÉS II. III. Isten hozta az OrGano Gold világában. Gratulálunk, Ön megtette az első lépést egy olyan úton, ami alapjaiban változtathatja meg az életét. Az Ön előtt álló út, bár egyszerű, mégsem mondható könnyűnek: OrGano Gold Disztribútorként elért sikereit közvetlenül a vásárlóival, a szponzorált Disztribútorokkal, illetve az OrGano Golddal (a továbbiakban: a Vállalat ) való kapcsolata határozza meg. Az általunk létrehozott Vállalati Szabályzat (VSZ) elősegíti e létfontosságú kapcsolatok összhangját, és minden érintett számára biztosítja az esélyek és feltételek egyenlőségét. Független Disztribútorként Ön arra vállal kötelezettséget, hogy a VSZ szellemiségének és betűjének megfelelően fog eljárni. Tapasztalni fogja, hogy a VSZ passzusainak betartása segíteni fogja Önt minőségi és hiteles szolgáltatásnyújtásban, aminek köszönhetően Ön egyre eredményesebb lehet és ennek megfelelően egyre nagyobb profitra tehet szert. A Vállalat által létrehozott VSZ a Független Disztribútori Megállapodás részét képezi, és az OrGano Gold Marketing Tervvel és minden egyéb hivatkozott dokumentummal együtt, egységesen képezi a Vállalat és a Független Disztribútor között létrejött Megállapodást. A Megállapodás célja, hogy felhatalmazza az egyes személyeket a Vállalat Független Disztribútorként történő eljárásra, és egyúttal megállapítsa a felek feladatait, kötelezettségeit és felelősségét. Minden egyes alkalommal, amikor Ön az OrGano Gold rendszeréből bónuszt/jutalékot kap, vagy nagykereskedői megrendelést ad le, megerősíti hatályában ezt a megállapodást. Úgy gondoljuk, azáltal, hogy a jelen VSZ-t Önnek bemutatjuk és az abban foglaltak maradéktalan betartására biztatjuk, az Ön nagyfokú sikerességét segítjük elő. MAGATARTÁSI SZABÁLYZAT A legfontosabb alaptétel, hogy az OrGano Gold rendszere az integritásra, a folyamatos fejlődésre és a bizalomra épül. Mind a vásárlókkal, mind a többi Disztribútorral vagy a Vállalattal kapcsolatos ügyekben Önnek a fentieket kell nyújtania és elvárnia. Minden tevékenysége a VSZ szellemisége alapján kerül megítélésre. Mindez, párosítva a józan megítéléssel és egymás bajtársias segítésével erőteljes szinergiát hoz létre; ezért haladéktalanul foglalkozni kell minden a fentieket romboló körülménnyel, elsősorban az Ön fölső vonalaival a hálózaton belül vagy - amennyiben szükséges - közvetlenül a Vállalat szintjén. Semmi sem tolerálható, ami ezen alapvetésekre rombolóan hat. A Vállalat Független Disztribútori feladatára történő jelentkezés feltétele, hogy a jelentkező elkötelezi magát a jelen Magatartási Szabályzat szerinti eljárás mellett üzleti tevékenységének minden területére kiterjedően. Ez a szabályzat elősegíti, hogy a Vállalat Független Disztribútorokból álló hálózatának integritása és professzionalizmusa megőrizhető legyen, és védi a Vállalat általános üzleti hírnevét is. A VÁLLALAT KÖTELEZETTSÉGEI A Disztribútoroknak joga van elvárni, hogy a Vállalat általánosságban az üzletvitelre, valamint speciálisan a hálózati marketingre épülő iparágra vonatkozó szabályoknak és kialakult gyakorlatnak megfelelően járjon el. A Disztribútorok és a Vállalat közötti bizalmi kapcsolat törékeny, ezért a Vállalatnak, mint ezen kapcsolat elsődleges irányítójának kötelessége, hogy fair és egyenlő bánásmódot tanúsítson mindenkivel szemben. a) A Vállalat köteles: 1) Etikus és professzionális módon eljárni; 2) Időben teljesíteni a megrendelések feldolgozására és szállítására vonatozó feladatait; 3) Ellátni a Disztribútorokat mindazon hálózati és mennyiségi információkkal, melyek az üzleti tevékenységük folytatáshoz szükségesek; 4) A Disztribútorokat a jóváhagyott marketing terv alapján díjazni; OrGano Gold Vállalati Szabályzat MAGYARORSZÁG - Hatályos Oldal 29

5 IV. 5) Betartani minden, a termékek eladására és forgalmazására, valamint a résztvevők díjazására vonatkozó jogszabályt; 6) Szabályzatát mindenkire egyenlő módon alkalmazni, mindenféle elfogultság vagy részrehajlás nélkül, az összes Disztribútor érdekeinek védelmében; 7) Felelősségbiztosítást nyújtani arra az esetre, ha a terméket a címkén feltüntetett módon használják és a jóváhagyott marketing terv szerint forgalmazzák. b) A Vállalat NEM teszi, és nem várható el tőle: 1) Nem vállal garanciát a sikeres tevékenységre; 2) Nem fizet bónuszt vagy jutalékot pusztán mások toborzásáért; 3) Nem tolerálja, ha a Disztribútor a jelentkezőket vagy az alatta lévő hálózat tagjait nagy mennyiségű készlet megvásárlására kényszeríti; 4) Nem engedi/nem huny szemet a termékre vonatkozó félrevezető állítások közlése felett; 5) Nem tolerálja, ha a Disztribútorok nagy mennyiségű készletet halmoznak fel, pusztán a bónusz/jutalék megszerzése érdekében; 6) Nem emlékezteti a Disztribútorokat a jutalékra való jogosultság megszerzésére; 7) Nem szünteti meg a Disztribútori jogviszonyt a megfelelő eljárás lefolytatása nélkül; 8) Nem állítja, hogy a kemény munka bármivel pótolható lenne. A DISZTRIBÚTOROK KÖTELEZETTSÉGEI a) A Disztribútorok kötelesek: 1) Üzletvitelük során etikusan és professzionális módon eljárni; 2) Nyilvánvalóvá tenni, hogy a Vállalat marketing programjában való sikeresség a kiskereskedelmi eladásokon és nem a tagtoborzáson alapszik; 3) Kizárólag a Vállalat által meghatározottak szerinti tájékoztatást adni a marketing tervről; 4) Betartani minden, a fogyasztók védelméről szóló jogszabályt és előírást; 5) Jóhiszeműen eljárni a saját hálózatukba tartozó Disztribútorok képzése, ösztönzése és támogatása során. b) A Disztribútor NEM teszi/nem várható el tőle: 1) Nem folytathatnak megtévesztő, jogsértő vagy etikátlan üzleti vagy toborzási tevékenységet (ideértve a kereszt-szponzorációt vagy toborzást is); 2) Nem folytathatnak nyomásgyakorláson alapuló értékesítési vagy toborzási tevékenységet; 3) Nem tehetnek a Vállalatra vagy a Vállalat termékeire vonatkozó megtévesztő nyilatkozatokat vagy garanciavállalásokat; 4) Nem támogathatnak vagy szervezhetnek be fiatalkorúakat vagy tájékozott döntéshozatalra nem képes személyeket; 5) Nem folytathatnak értékesítési tevékenységet a Vállalat által jóváhagyott országokon kívüli országokban; 6) Nem tehetnek a Vállalatra, a Disztribútorokra, a Vállalat termékeire, Marketing Tervére, tisztviselőire, igazgatóira vagy alkalmazottaira vonatkozó, rossz hírnév keltésére alkalmas, sértő vagy negatív megjegyzést; OrGano Gold Vállalati Szabályzat MAGYARORSZÁG - Hatályos Oldal 29

6 V. DEFINÍCIÓK 7) Nem kísérelhetik meg sem szellemiségben, sem tényleges tettekben a Vállalati Szabályzat megsértését vagy megkerülését. Minden Független Disztribútor pontosabban megérti a Vállalat szabályait, ha megértik a Vállalat belső nyelvezetében, (valamint a nyilvános előadásokon) használt alapvető szakkifejezéseket. a) Aktív: A Disztribútor akkor tekinthető aktívnak, ha legalább 50 Személyes Teljesítményt (Personal Volume, PV) elér saját üzleti tevékenysége körében az adott vagy az azt megelőző naptári hónapban. b) AutoShip (Programozott kiszállítás): Egy előre meghatározott, szisztematikusan feldolgozott, meghatározott periódusokban ismétlődően teljesített rendelés, egy a Vállalattal előzetesen megállapodott fizetési mód igénybevételével. Bizonyos országokban a Programozott kiszállítással (AutoShip) leadott megrendelés nem feltétele az OrGano Gold Marketing Tervében való részvételnek. c) Jutalék időszak: A jutalék kiszámításának alapjául szolgáló, heti vagy havi időkeret. 1) Heti Jutalékidőszak az Egyesült Államok nyugati-parti időzónája szerinti hétfő 00:01-tól (éjféltől) vasárnap 23:59 perc 59 másodpercig terjedő időszak, a nyári időszámítást is figyelembe véve; ezért azon térségekben, ahol a nyári időszámítást nem alkalmazzák, a heti jutalékokra vonatkozó határidő egy órával eltérhet. 2) Havi Jutalékidőszak az Egyesült Államok nyugati-parti időzónája szerint az adott naptári hónap első napjától az adott hónap utolsó napjának 23 óra 59 per 59 másodpercéig terjedő időszak, a nyári időszámítást is figyelembe véve; ezért azon térségekben, ahol a nyári időszámítást nem alkalmazzák, a havi jutalékokra vonatkozó határidő egy órával eltérhet. Az időszak változásáról a Disztribútorok Háttér Iroda (Back Office) rendszerében, illetve a vállalati kommunikáció útján történik értesítés. d) Jutalékfizetés Alapjául Szolgáló Mennyiség (Commissionable Volume, CV): Minden egyes eladott termék kapcsán meghatározott pontérték, amelynek alapján a jutalékfizetés történik. Az értékesítési segédeszközöknek nincs CV-je. e) Tömörítés: Kizárólag jutalékszámítási célból. Amennyiben a Disztribútor nem teljesíti az OrGano Gold Marketing Tervében meghatározott Személyes Teljesítmény (PV) vagy Saját Csoport Teljesítmény (PGV) limitet, és ennél fogva nem szerez jogosultságot a non-dual Team jutalékra, minden, a Disztribútor által generált Személyes Teljesítmény (PV) felfelé áramlik az adott havi jutalékidőszakra nézve (vagy hozzáadódik az Elhelyező Szponzor PV-jéhez). A tömörítésre havonta kerül sor, az egyes vezetői fokozatokra vonatkozó kvalifikációs követelmények meghatározását követően. f) DBA: Minden Disztribútornak, aki az OrGano Gold Marketing Tervben részt kíván venni, magánszemélyként regisztrálnia kell magát a Független Disztribútori Megállapodás kitöltésével. Miután a Vállalat ezt az eredeti jelentkezést elfogadta, ha a Disztribútor státuszát gazdasági Vállalatként kívánja működtetni (akár egyéni vállalkozóként, akár jogi személyiséggel nem rendelkező, akár jogi személyiségű Vállalatként vagy bármely más formában), ki kell töltenie az Eltérő Név Alatt Üzleti Tevékenységet Folytató Disztribútor c. formanyomtatványt (Distributor Doing Business Under Another Name, DBA). Ezt a szükséges egyéb dokumentumokkal együtt be kell nyújtania azt az OrGano Gold részére jóváhagyásra. Az OrGano Gold fenntartja a jogot arra, hogy 100,00 díj (amely összeg tartalmazza a büntetéseket és az adminisztratív díjakat is) megfizetésére kötelezzen minden Disztribútort, aki megkísérel fiktív (nem tisztességes, a helyi jogszabályoknak meg nem felelő) gazdasági Vállalatot regisztráltatni. g) A Disztribútor alá tartozó hálózat/mélység: Az adott Disztribútor hálózata, ideértve az adott Disztribútor által közvetlenül vagy közvetve szponzorált személyeket, amely hálózat a szponzor vonal mentén lefelé folytatódik végtelen számú szinteken és lábakon keresztül. h) Front vonal: Bármely, az első szinten lévő Disztribútor, függetlenül attól, hogy közvetlenül vagy közvetve szponzorált-e. OrGano Gold Vállalati Szabályzat MAGYARORSZÁG - Hatályos Oldal 29

7 i) Háztartás: Ugyanarra a lakcímre bejelentett Házastárs és egyéb Jelentőséggel bíró személyek. j) Azonosító: Disztribútoronként meghatározott egyedi azonosító, mely alapján mind az értékesítések és vásárlások, mind a további Disztribútorok hálózathoz csatlakozása nyomon követhető. Törzsvásárlók esetében az azonosító alapján követhetők a személyes fogyasztásra történő vásárlások. A Disztribútorok és a Törzsvásárlók kötelesek minden levelezésükben, valamint a Vállalattal történő kapcsolattartásuk során erre az azonosítóra hivatkozni. k) Láb: A Disztribútortól kiinduló egy vonalra irányuló szponzori vonal a közvetlenül csatlakozott személyektől végtelen számú szint mélységig lefelé. l) Üzleti Jelentés/Értékesítések Összefoglaló Jegyzéke: A Vállalat által rendelkezésre bocsátott elszámolási jelentés, mely nyomon követi a Disztribútor alá tartozó hálózat értékesítési tevékenységét. Ez az információ a Disztribútor Háttér irodájának (Back Office) profiljában érhető el, a weboldalon. m) Fizetési fokozat: Az a tényleges fizetési fokozat, melyre a Disztribútor az adott jutalékidőszak alatt jogot szerez az OrGano Gold Marketing Terve alapján; ez a fokozat nem feltétlenül azonos a Disztribútori kitűző szerinti fokozatával (elismertségi fokozatával, lásd lentebb). n) Kitűző szerinti Fokozat: A legmagasabb fokozat, amit a Disztribútor valaha elért (a teljesítmény elismerésére szolgál). o) Személyes Kvalifikációs Mennyiség (PQV): Egy adott termékhez kapcsolódó érték, amely kizárólag a minősítés, illetve a fokozatok közötti előrelépés szempontjából veendő figyelembe. Ez az érték általános érvényű, és független az adott devizanemtől. 1) Személyes Teljesítmény (PV): A Disztribútor saját vásárlásaiból (ideértve a Törzsvásárlóit is és az általa kiszolgált saját vásárlói részére történő termékvásárlásait is) generált személyes teljesítmény 2) Saját Csoport Teljesítmény (Personal Group Volume, PGV): A Disztribútor és az alá tartozó teljes hálózat által generált Személyes Teljesítmény egységek összessége. p) Árva: Szponzor nélküli jelentkező. q) Kvalifikált/Jogosultságot szerzett: A Disztribútor bónuszra/jutalékra való jogosultságát megalapozó, az adott hétre vagy hónapra vonatkozó értékesítési követelmény és a megkívánt hálózati tevékenység teljesítése. r) Disztribútor: Olyan természetes személy vagy gazdasági Vállalat, amely jogosult a termékek nagykereskedelmi áron történő megvásárlására majd továbbértékesítésére, más Disztribútorok szponzorálására a hálózaton belül ugyanezen tevékenység folytatása érdekében, valamint az OrGano Gold Marketing Tervben való részvételre. s) Törzsvásárló: Olyan fogyasztók, akik rendszeresen vagy esetileg, saját használatra vásárolnak termékeket, de a Marketing Tervben nem vesznek részt. A Törzsvásárlói megrendeléseket közvetlenül az OrGano Gold teljesíti nagykereskedelmi áron. Minden Törzsvásárlói megrendelés, ideértve a Programozott Kiszállítással (AutoShip) kért megrendeléseket is, hozzáadódik azon Disztribútor Személyes Teljesítményéhez, akin keresztül az adott megrendelés érkezik. A Törzsvásárlók a termékek továbbértékesítésére nem jogosultak. t) Kiskereskedelmi Vásárló: Olyan vásárlók, akik rendszeresen vagy alkalmilag saját használatra vásárolnak termékeket és nem vesznek részt a Marketing Tervben. A Kiskereskedelmi Vásárló megrendeléseit közvetlenül az OrGano Gold teljesíti, az Ajánlott Kiskereskedelmi Áron. Minden Kiskereskedelmi Vásárló megrendelése, ideértve a Programozott Kiszállítással (AutoShip) kért megrendeléseket is, hozzáadódik azon Disztribútor Személyes Teljesítményéhez, akin keresztül az adott megrendelés érkezik. A Kiskereskedelmi Vásárlók a termékek továbbértékesítésére nem jogosultak. u) Személyes Vásárló: Olyan vásárlók, akik rendszeresen vagy esetileg közvetlenül a Disztribútortól vásárolnak saját használatra termékeket és a Marketing Tervben nem vesznek részt. A Személyes Vásárlók OrGano Gold Vállalati Szabályzat MAGYARORSZÁG - Hatályos Oldal 29

8 VI. megrendeléseinek szállítását vagy kézbesítését közvetlenül a Disztribútor végzi; úgyszintén ő kezeli a visszárut. A Személyes Vásárlók a termékek továbbértékesítésére nem jogosultak. v) Szponzor: Disztribútor, aki közvetlenül léptet be egy újabb magánszemély Disztribútort. w) Elhelyezés: Az a Disztribútor, aki alá az új Disztribútor közvetlenül kerül a Kettős Csapat hálózatban VAGY egy adott Disztribútori pozíció a Kettős Csapat hálózati ág rendszerében. x) Felsővonal: A Szponzorok láncolata, ami a Disztribútort a Vállalathoz kapcsolja, és akik a Disztribútor értékesítői tevékenysége után (az eladások kvalifikációs mennyiségétől függően) jutalékra jogosultak. A Felsővonal függ a Szponzorálástól vagy Csatlakozástól. y) 70%-os Szabály: Azon szabály, mely szerint a Disztribútor újabb termékek megrendelésével igazolja, hogy a korábban megrendelt készletének 70%-át személyesen felhasználta vagy értékesítette. (Termékfelhalmozás elkerülése érdekében.) A 70%-os felhasználási érték elérése előtt a Disztribútor újabb termékek rendelésére nem jogosult. Az ily módon értékesítettként igazolt termékek visszavásárlására nem kerülhet sor. DISZTRIBÚTORI STÁTUSZ A Disztribútori Státusz nem hoz létre franchise vagy forgalmazói jogviszonyt. A Disztribútorrá válás egyetlen vásárlási feltétele az Üzleti Kit megvétele, amely magában foglal minden szükséges információt ahhoz, hogy a Disztribútor hatékony és etikus üzleti tevékenységet folytathasson. Minden személy magánszemélyként lép Disztribútori pozícióba; ezt követően, amennyiben a Vállalat erre engedélyt ad, a Disztribútor jogosult a cégnevére és adószámára vonatkozó információkat hozzáadni disztribútori jogviszonyához. Egy Disztribútor egyszerre csak egy disztribútori státuszban szerezhet érdekeltséget, vagy magánszemélyként, vagy gazdasági Vállalaton keresztül. A) ÖNÁLLÓ STÁTUSZ: 1) A Disztribútorok önálló vállalkozók. 2) A jelen Megállapodás Disztribútorok általi aláírása a Disztribútor és a Vállalat között semmilyen módon vagy formában nem hoz létre munkáltatói/munkavállalói, ügynöki, társulási, franchise vagy közös vállalati jogviszonyt, és a Disztribútor ilyen igénnyel nem léphet fel. 3) A Disztribútorra nézve minden, a Vállalat termékeinek megszerzésére, átvételére, birtoklására, eladására, forgalmazására és reklámozására, valamint a Vállalat által kínált bevételi lehetőségre vonatkozó jogszabály, rendelkezés és szabályozás kötelező erővel bír. 4) A Disztribútorok kizárólagosan felelősek minden, önálló OrGano Gold üzleti tevékenységükhöz kapcsolódó adó és egyéb járulék bevallásáért és megfizetéséért. 5) A Disztribútorok kizárólagosan felelősek minden, saját OrGano Gold üzleti tevékenységük folytatáshoz szükséges felszerelés és eszköz beszerzéséért, ideértve a telefont, közlekedési eszközöket, szakmai szolgáltatásokat, irodai felszereléseket és eszközöket, valamint az általános felelősségbiztosítás fenntartását. 6) A Disztribútorok kizárólagosan kötelesek biztosítani az üzletvitelükhöz szükséges helyszínt, valamint önállóan jogosultak munkaidejük meghatározására. B) A JELENTKEZÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖVETELMÉNYEK: 1) A jelentkezőknek 18 évesnél idősebbnek, és a lakóhelyül szolgáló országukban irányadó szabályok szerint munkavállalásra jogosultaknak kell lenniük. 2) A jelentkezők magukra nézve kötelezőnek ismerik el a Vállalat hivatalos Szabályzatát, és nyilatkoznak az OrGano Gold Marketing Tervben foglalt, a juttatásokra való jogosultság feltételeként meghatározott követelmények tudomásul vételét illetően. OrGano Gold Vállalati Szabályzat MAGYARORSZÁG - Hatályos Oldal 29

9 3) A Disztribútori pozícióra jelentkező személy jelentkezésének benyújtásával hozzájárul elektronikus levelek fogadásához. 4) A Vállalat jogszabályi kötelezettsége, hogy a jelentkezők adóazonosító számát a bevételek jelentésének céljából bekérje. Szerződéskötési szabadsága körében a Vállalat jogosult arra, hogy a Disztribútori pozícióba való felvételt megtagadja minden olyan személy esetében, aki adóazonosítóval (vagy társadalombiztosítási azonosítóval) nem rendelkezik, vagy azt nem hajlandó a Vállalattal közölni a Jelentkezésben. A jelentkezők kizárólagos felelőssége annak biztosítása, hogy tevékenységüket a lakóhelyük szerinti államban személyesen látják el. 5) A Vállalatnak jogában áll a jelentkezést elutasítani vagy a már létrejött szerződést azonnali hatállyal megszüntetni amennyiben megállapítást nyer, hogy a belépési eljárás során megadott adóazonosító hibás vagy érvénytelen. 6) A Disztribútori Megállapodás és Általános Szerződési Feltételek az azokra való hivatkozás révén a jelen Vállalati Szabályzat részét képezik. C) JELENTKEZÉSI ELJÁRÁS: 1) A Vállalatnak jogában áll bármely jelentkezést elutasítani vagy elfogadni; az elutasítást nem köteles megindokolni. 2) A Szponzor és jelentkező felelősséggel tartoznak a Független OrGano Gold Disztribútori Megállapodás és Általános Szerződési Feltételek kitöltéséért. A Vállalat a hiányosan vagy hibásan kitöltött jelentkezéseket elutasítja; az elutasításról azonban sem a Szponzort, sem a jelentkezőt nem köteles értesíteni. 3) Amennyiben a Jelentkezés benyújtására faxon vagy az interneten, a hivatalos OrGano Gold Weboldalon/másolat (replica) OrGano Gold Weboldalon vagy a Disztribútor háttér irodáján (Back Office) keresztül történik, a Jelentkezés eredeti példányának benyújtására nincsen szükség, kivéve, ha azt a Vállalat kifejezetten előírja. 4) A Vállalat saját hatáskörében engedélyezheti átmeneti jelleggel a telefonon történő jelentkezés lehetőségét. A telefonos regisztráció véglegesítéséhez a Jelentkezést faxon vagy postán 7 napon belül meg kell küldeni a Vállalat részére, ellenkező esetben a regisztráció automatikusan törlésre kerül. A Vállalat saját hatáskörében úgy is határozhat, hogy ebben az esetben a regisztrált felhasználót Törzsvásárlói státuszba helyezi. D) HAMIS REGISZTRÁCIÓ: Egy magánszemély nevében a Független OrGano Gold Disztribútori Megállapodás és Általános Szerződési Feltételek benyújtása az adott személy tudta és valós aláírása nélkül jogellenes és szigorúan tilos. Úgyszintén jogellenes és tilos téves vagy érvénytelen információt tartalmazó Megállapodás és Általános Szerződési Feltételek nyomtatványt benyújtani vagy más személyt ilyen jelentkezés benyújtására biztatni. Azon személy disztribútori regisztrációja, aki a Megállapodás és Általános Szerződési Feltételek nyomtatványon téves információt közöl, vagy mást erre biztat, megszüntetésre kerül és minden, a Disztribútori státuszhoz kapcsolódó jogát elveszíti; viselnie kell továbbá minden büntető- vagy polgári jogi jogkövetkezményt. E) AZONOSÍTÓ SZÁMOK: 1) A belépést követően azonnal kibocsátásra kerül egy egyedi Disztribútori Azonosító Szám; a továbbiakban más Disztribútorok csatlakoztatása és a termékek megrendelése során ez az azonosító használandó. 2) A Törzsvásárlók és Kiskereskedelmi Vásárlók külön, jól felismerhető azonosító számmal rendelkeznek, mely a termékek megrendelése során használandó. 3) A Vállalattal folytatott minden levelezés során hivatkozni kell a Disztribútori, illetve Vásárlói Azonosító Számra. OrGano Gold Vállalati Szabályzat MAGYARORSZÁG - Hatályos Oldal 29

10 F) ÜZLETVITEL GAZDASÁGI VÁLLALATKÉNT (DOING BUSINESS AS AN ENTITY, DBA): 1) A Disztribútor értékesítői jogviszonyát kizárólag magánszemélyként, saját neve alatt és saját adóazonosító jelének megadásával hozhatja létre. 2) Amennyiben a Disztribútor ezt kívánja, és a feltételeknek megfelel, a Vállalat hozzájárulhat ahhoz, hogy a Disztribútor eredeti jogviszonyához hozzákapcsolja a gazdasági Vállalatának nevét és adószámát. Ehhez a Disztribútornak a Független Disztribútori Megállapodás és ÁSZF benyújtásával egyidejűleg vagy azt követően ki kell töltenie és a Vállalat részére benyújtania az Üzletvitel gazdasági Vállalatként (DBA) formanyomtatványt. 3) A Vállalatnak jogában áll a megfelelő, szabályszerű dokumentáció kézhezvételéig előzetes értesítés nélkül felfüggeszteni minden disztribútori regisztrációt, amelynek kapcsán a megfelelő DBA protokoll nem került betartásra. 4) A DBA formanyomtatvány az arra való hivatkozás révén a jelen Vállalati Szabályzat képezi. G) ÜZLETVITEL NON-PROFIT SZERVEZETKÉNT: 1) A Disztribútori státusz megszerzéséhez a non-profit szervezetek kötelesek non-profit jellegüket igazolni a DBA formanyomtatvány és a Non-profit Megállapodás és ÁSZF benyújtása során. 2) Szervezeti egységenként csak egy ilyen jellegű szervezet részvétele engedélyezett; a non-profit szervezet nevében és adószámát használva csak egy magánszemély járhat el csatlakoztatóként. 3) Disztribútorként a non-profit szervezet köteles minden, rá vonatkozó adójogszabállyal összhangban eljárni. 4) A non-profit szervezet Igazgatói, Tisztségviselői, Igazgatósági tagjai jogosultak magánszemélyként is disztribútori jogviszonyba lépni, feltéve, ha a non-profit szervezet lép fel közvetlen szponzorukként. 5) A Non-profit Megállapodás és ÁSZF szabályai az azokra való hivatkozás révén a jelen Vállalati Szabályzat részét képezik. H) TÖBBSZÖRÖS DISZTRIBÚTORI SZERVEZETEK: 1) Egy magánszemély csak egy Disztribútori Gazdasági Társaság tagja lehet, függetlenül attól, hogy privát személyként vagy cégneve alatt jár-e el. 2) Egy háztartásban élő személyek (házastársak, élettársak vagy más, azonos lakcímen élő hozzátartozók) egymástól különálló disztribútori jogviszonyt nem létesíthetnek és tarthatnak fenn. 3) Bérleti díjat fizető magánszemély albérlők, lakótársak, önálló, felnőtt családtagok (vagyis a jövedelemadó szempontjából hozzátartozónak nem minősülő személyek, kivéve az élettársat) nem tekinthetők a Disztribútor háztartásába tartozónak, ezért Független Disztribútorként csatlakozhatnak, de kizárólag személyesen az adott lakcímen élő Disztribútoron keresztül. 4) Amennyiben a Vállalat többszörös Disztribútori regisztrációra bukkan, jogosult azok közül a legújabba(ka)t a Disztribútor előzetes értesítése nélkül törölni. Ez esetben a később létrehozott regisztrációk alapján megvásárolt Üzleti Kit árának visszafizetésére nincs lehetőség (ez a szabály vonatozik az élettársak regisztrációjára is). A Vállalat jogosult saját hatáskörében eldönteni, hogy a későbbi regisztrációk alá létrehozott hálózatok az eredeti regisztráció alá vonhatóak-e. 5) Az a Disztribútor, aki az alá tartozó hálózatot többszörös disztribútori szervezetek fenntartására biztatja, vagy aki olyan Disztribútort léptet be, aki már más Disztribútor hálózatához tartozik (kereszt-toborzás), fegyelmi eljárás alá kerül, amelynek eredményeként legvégső soron Disztribútori regisztrációjának rendkívüli megszüntetésére is sor kerülhet. I) A DISZTRIBÚTORI STÁTUSZ IDŐTARTAMA: 1) A Disztribútori Státusz időtartama a Megállapodás Vállalat általi elfogadásától számított egy év. OrGano Gold Vállalati Szabályzat MAGYARORSZÁG - Hatályos Oldal 29

11 2) A Disztribútor mindaddig, amíg a Vállalati Szabályzat és a Vállalat egyéb szabályainak megfelelően jár el, jogosult Disztribútori Státuszának meghosszabbítására. Azok a Disztribútorok, akik Státuszukat nem újítják meg, a rendszerből való törlésükről számított hat (6) hónapon belül ismételt jelentkezést nem nyújthatnak be. 3) Az Aktív státuszban maradáshoz a Disztribútor köteles legalább 50 Személyes Teljesítmény mennyiséget (PV) generálni egy adott naptári hónapban. 4) Ahhoz, hogy a Disztribútor jogosult legyen a Vállalat Marketing Tervében foglaltak szerinti juttatásra Aktív státuszban kell lennie, és teljesítenie kell minden havi és/vagy heti kvalifikációs követelményt. 5) A Vállalatnak jogában áll törölni a rendszerből azon Disztribútorokat, akik tizenkét (12) egymást követő hónapban inaktív státuszban vannak. Ebben az esetben minden, a törölt Disztribútor által személyesen csatlakoztatott, a törölt személy hálózatához tartozó Disztribútor automatikusan átirányításra kerül a törölt Disztribútor Szponzorához. J) VÁLTOZÁS A SZPONZOR SZEMÉLYÉBEN: 1) A marketingszervezet integritásának megőrzése és a vállalatot képviselők erőfeszítéseinek védelme érdekében a Vállalat ellenzi és csak kivételes esetben engedélyezi a szponzor megváltoztatását. 2) Változás a Szponzor személyében. Azoknak a Disztribútoroknak, akik változtatni akarnak a szponzoruk személyén, lehetőségük van jelenlegi Disztribútori jogviszonyuk megszüntetésére, majd a hat (6) hónapos inaktív időszak letelte után ismételt jelentkezést nyújthatnak be az általuk választott új Szponzorral. A 6 hónapos inaktív periódus kezdete az érintett Disztribútor által aláírt, törlésre vonatkozó nyilatkozat kézhezvételétől és elfogadásától kezdődik. 3) A Szponzor személyének helyesbítésére vonatkozó kérelmet a nyilvántartásban szereplő Szponzor írásban köteles előterjeszteni. A kérelemnek meg kell felelnie a következő kritériumok mindegyikének: a) a csatlakozás napjától számított 3 napon belül kell előterjeszteni, b) a Disztribútornak az eredeti Szponzorral azonos szponzorációs vonalon kell maradnia; keresztváltoztatás nem lehetséges, c) tartalmaznia kell az átirányítandó Disztribútor pontosított, aláírt és dátummal ellátott Megállapodás és ÁSZF-t, d) tartalmaznia kell minden érintett fél aláírását. Amennyiben a változásban az elhelyezés is érintett, a kérelemnek két további feltételnek is meg kell felelnie: 1) A Disztribútornak a Kettős Csapat ugyanazon ágában kell maradnia (balról jobbra, illetve jobbról balra való átlépés nem engedélyezhető), 2) a kérelemnek tartalmaznia kell egy hozzájáruló nyilatkozatot arra nézve, hogy a Disztribútor az érintett ág aljára, az első nyitott pozícióba kerül átléptetésre, e) mellékelni kell hozzá kérelmenként 25 vissza nem térítendő összeget a Vállalati nyilvántartások helyesbítéséhez kapcsolódó eljárási díjként. 4) Az átléptetett Disztribútor új Szponzora a Vállalat jóváhagyásával véglegessé válik. 5) Bármely más, a jelen 3) pontban meghatározott helyesbítési eljárás körébe nem tartozó, a Szponzor személyének megváltoztatására irányuló kérelemhez 100 vissza nem térítendő felülvizsgálási díjat kell megfizetni. A díjfizetési kötelezettség akkor is fennáll, ha a kérelem elutasításra kerül. A Vállalat nem hagy jóvá semmiféle, a Szponzor személyével kapcsolatos, a csatlakozás dátumát követő több mint két (2) hét elteltével benyújtott kérelmet. 6) A Szponzor személyével kapcsolatos minden kérelem tárgyában való döntés és végső jóváhagyás a Belső Ellenőrzési Osztály kizárólagos hatáskörébe tartozik. Az osztály a döntés meghozatala során a szervezet átfogó érdekeit veszi figyelembe. A döntés végleges és jogerős. 7) A változások jóváhagyása a korábban már kifizetett bónuszokat/jutalékokat nem érinti. K) A DISZTRIBÚTORI STÁTUSZ ÁTRUHÁZÁSA VAGY ELADÁSA: 1) A Zafír vagy azt meghaladó fokozatot elért Disztribútori Státusz eladható, átruházható vagy engedményezhető (ugyanazon országon belül). Az átruházáshoz a Vállalat előzetes jóváhagyása szükséges, amely jóváhagyás indok nélkül nem tagadható meg. OrGano Gold Vállalati Szabályzat MAGYARORSZÁG - Hatályos Oldal 29

Tartalomjegyzék. JEUNESSE GLOBAL POLITIKÁK ÉS ELJÁRÁSOK (Verzió: 2012.02.14.)

Tartalomjegyzék. JEUNESSE GLOBAL POLITIKÁK ÉS ELJÁRÁSOK (Verzió: 2012.02.14.) JEUNESSE GLOBAL POLITIKÁK ÉS ELJÁRÁSOK (Verzió: 2012.02.14.) Tartalomjegyzék 1. FEJEZET BEVEZETÉS... 5 1.1 Értékesítők Magatartási Kódexe... 5 1.2 Független vállalkozói státusz... 5 1.3 Üzletvitel... 6

Részletesebben

ACN SZABÁLYZAT. ACNP&P-HU-2.1 Érvényes 2015. augusztus 1-től.

ACN SZABÁLYZAT. ACNP&P-HU-2.1 Érvényes 2015. augusztus 1-től. ACN SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 4 I. CIKK - MEGHATÁROZÁSOK... 5 II. CIKK FORGALMAZÓI STÁTUSZ LÉTREHOZÁSA ÉS FENNTARTÁSA... 7 II.1. Ön és az ACN jogviszonya... 7 II.2. Hogyan válhat Független

Részletesebben

ENDLESS Biotech ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS KOMPENZÁZIÓS TERV

ENDLESS Biotech ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS KOMPENZÁZIÓS TERV ENDLESS Biotech ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS KOMPENZÁZIÓS TERV A jelen Üzletszabályzat és Kompenzációs terv tartalmazza azokat az előírásokat és eljárásokat, amelyek a Képviselő az Endless Biotech Hungary Kft-vel,

Részletesebben

Magyar. Unicity Global Markets GmbH. Vállalati Irányelvek

Magyar. Unicity Global Markets GmbH. Vállalati Irányelvek Magyar Unicity Global Markets GmbH Vállalati Irányelvek 2 3 érvényés 2011. január Magyarország Általános Tudnivalók A Unicity Franchise Partnereinek Etikai Szabályzata: Code of Ethics 1. Fejezet Fogalom-meghatározások

Részletesebben

GREEN PASS Csoporthoz történő csatlakozás Általános Szerződési Feltételei Független Forgalmazók részére

GREEN PASS Csoporthoz történő csatlakozás Általános Szerződési Feltételei Független Forgalmazók részére GREEN PASS hoz történő csatlakozás Általános Szerződési Feltételei Független Forgalmazók részére Budapest, 2014. november 19. 1147 BUDAPEST, CSÖMÖRI ÚT 18. TELEFON: +36 1 / 796 19 44. WWW.GREENPASS.PRO

Részletesebben

OTTHON OTTHON AZ ÖN ÜZLETE SZÉPSÉG AMWAY ÜZLETVITELI SZABÁLYZAT OTTHON TÁPLÁLKOZÁS

OTTHON OTTHON AZ ÖN ÜZLETE SZÉPSÉG AMWAY ÜZLETVITELI SZABÁLYZAT OTTHON TÁPLÁLKOZÁS TÁPLÁLKOZÁS OTTHON SZÉPSÉG AZ ÖN ÜZLETE AZ ÖN ÜZLETE OTTHON SZÉPSÉG TÁPLÁLKOZÁS AZ ÖN ÜZLETE OTTHON SZÉPSÉG AMWAY ÜZLETVITELI SZABÁLYZAT TÁPLÁLKOZÁS Tartalom 1. Szekció: Bevezetés 4 2. Szekció: Meghatározások

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1146 Budapest, Thököly út 172. TELEFON: +36 1 / 796 19 44 W W W. G R E E N PA S S. P R O ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A GREEN PASS Csoporthoz Független Forgalmazóként történő csatlakozásnak Budapest,

Részletesebben

Üzletpolitika és Eljárási Szabályzat

Üzletpolitika és Eljárási Szabályzat Üzletpolitika és Eljárási Szabályzat Frissítés és hatálybalépés ideje: 2011. november 11. 1. Bekezdés Bevezető rendelkezések 1.1 A cég küldetése WowWe csapat alapelve Küldetésünk olyan digitális eszközök,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZÕDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZÕDÉSI FELTÉTELEK AZ INLERNET TÖRZSVÁSÁRLÓI KÖZÖSSÉG TÖRZSVÁSÁRLÓI SZÁMÁRA Az Inlernet Worldwide AG. (a továbbiakban: "Inlernet") egy Nemzetközi Törzsvásárló Közösséget (a továbbiakban: "Inlernet-Rendszer") üzemeltet, melyben,

Részletesebben

BIOGENIC WORLD LABORATORIES ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS SZABÁLYZATOK érvényes és hatályos 2013. július 22. napjától visszavonásig

BIOGENIC WORLD LABORATORIES ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS SZABÁLYZATOK érvényes és hatályos 2013. július 22. napjától visszavonásig BIOGENIC WORLD LABORATORIES ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS SZABÁLYZATOK érvényes és hatályos 2013. július 22. napjától visszavonásig PREAMBULUM Mi, a Biogenic World Laboratories Europe Kft., mint Gazdasági

Részletesebben

OTTHON OTTHON AZ ÖN ÜZLETE AMWAY ÜZLETVITELI SZABÁLYZAT SZÉPSÉG OTTHON TÁPLÁLKOZÁS

OTTHON OTTHON AZ ÖN ÜZLETE AMWAY ÜZLETVITELI SZABÁLYZAT SZÉPSÉG OTTHON TÁPLÁLKOZÁS TÁPLÁLKOZÁS OTTHON SZÉPSÉG AZ ÖN ÜZLETE AZ ÖN ÜZLETE OTTHON SZÉPSÉG TÁPLÁLKOZÁS AZ ÖN ÜZLETE SZÉPSÉG AMWAY ÜZLETVITELI SZABÁLYZAT OTTHON TÁPLÁLKOZÁS Tartalom 1. Szekció: Bevezetés 4 2. Szekció: Meghatározások

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FAMILY BUSINESS INTERNATIONAL FOGYASZTÓI ÉS FORGALMAZÓI HÁLÓZAT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Budapest, 2014. május 28. Tartalomjegyzék Cégadatok:... 4 A. Működési Szabályzat... 5 I. A HÁLÓZAT TAGJÁVÁ

Részletesebben

BIOGENIC EGÉSZSÉG KLUB ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS SZABÁLYZATOK érvényes és hatályos 2013. december 06. napjától visszavonásig

BIOGENIC EGÉSZSÉG KLUB ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS SZABÁLYZATOK érvényes és hatályos 2013. december 06. napjától visszavonásig BIOGENIC EGÉSZSÉG KLUB ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS SZABÁLYZATOK érvényes és hatályos 2013. december 06. napjától visszavonásig PREAMBULUM Mi, a BIOGENIC EGÉSZSÉG KLUB Kft., mint Gazdasági Társaság

Részletesebben

Sisel International Vállalati Szabályzatok és Eljárások

Sisel International Vállalati Szabályzatok és Eljárások Sisel International Vállalati Szabályzatok és Eljárások 1.0 KÜLDETÉSÜNK/JÖVŐKÉPÜNK/ÉRTÉKEINK 1.1 KÜLDETÉSÜNK A Sisel betűszó, amely a Science, Innovation, Success, Energy és Longevity (tudomány, innováció,

Részletesebben

TÖRZSVÁSÁRLÓI SZABÁLYZAT

TÖRZSVÁSÁRLÓI SZABÁLYZAT TÖRZSVÁSÁRLÓI SZABÁLYZAT A mindenkor érvényes Szabályzat elérhető és letölthető a www.markuselixir.hu weboldalon. 1. A Törzsvásárlói Szabályzat hatálya, értelmező rendelkezések 1.1. A jelen Törzsvásárlói

Részletesebben

Üzleti feltételek. üzlet. I. Bevezetés. VII. Leader pozícióba való feljutás. Munkamódszer és üzleti kapcsolatok

Üzleti feltételek. üzlet. I. Bevezetés. VII. Leader pozícióba való feljutás. Munkamódszer és üzleti kapcsolatok Üzleti feltételek 1 I. Bevezetés II. III. IV. Munkamódszer és i kapcsolatok Az együttműködés legfontosabb szabályai A disztribútorok közötti kapcsolat Kapcsolatok a szponzori vonalon Áruk Termékek Hogyan

Részletesebben

SpyderNet A SPYDERNET INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

SpyderNet A SPYDERNET INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A SPYDERNET INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI KÉSZÍTÉS DÁTUMA: 2009. SZEPTEMBER 1. HATÁLYOS: 2009. OKTÓBER

Részletesebben

Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei 1 A Rent-a-server Korlátolt Felelősségű Társaság eszközök bérbeadására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2014. június 30. napjától 2 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1.1. Az Általános Szerződési

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.erogenzona.hu

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.erogenzona.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.erogenzona.hu A leadott rendelések értéktől függetlenül INGYENESEN kerülnek kiszállításra az összes szállítási móddal! Üdvözöljük Tóth Erika egyéni vállalkozó (továbbiakban:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. 1. Fogalmak

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. 1. Fogalmak ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. Fogalmak 1.1. Az mlmdiszkont hálózat egy fogalom, szellemi termék know how, megalkotója és tulajdonosa az MLM Diszkont Kft. (Székhely: 1083 Budapest, Nagytemplom utca

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Kérjük, mielőtt megrendelését jóváhagyja, illetve szolgáltatásainkat igénybe veszi, figyelmesen olvassa el az alább részletezett Általános Szerződési Feltételeket. A PRECIZ.HU

Részletesebben

FELHASZNÁLÁSI SZERZŐDÉS

FELHASZNÁLÁSI SZERZŐDÉS FELHASZNÁLÁSI SZERZŐDÉS Jelen dokumentum (a továbbiakban: Szerződés) részletezi azon a feltételeket, amelyek a DLM Consulting Kft. (a továbbiakban DLM) által nyújtott szolgáltatások Felhasználók általi

Részletesebben

iforex Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kereskedési- és számlaszerződése

iforex Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kereskedési- és számlaszerződése Az iforex Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kereskedési- és számlaszerződése Bevezetés A jelen módosított és újrafogalmazott Kereskedési- és Számla Szerződés ( Kereskedési Szerződés

Részletesebben

Flavon max Fogyasztói Klub Szervezeti és Működési Szabályzat

Flavon max Fogyasztói Klub Szervezeti és Működési Szabályzat Flavon max Fogyasztói Klub Szervezeti és Működési Szabályzat A szabályzat a Flavon max Fogyasztói Klub Tagsági Megállapodás valamint a Megbízási Szerződés szerves részét képezi. 1. Bevezetés A Flavon Group

Részletesebben

1.2. Az üzemeltető cégadatai és elérhetőségei az alábbiak:

1.2. Az üzemeltető cégadatai és elérhetőségei az alábbiak: ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉRVÉNYES: A WWW.JATEKNET.HU, WWW.TULLI.HU ÉS WWW.TOPJATEK.HU WEBÁRUHÁZAKBAN ÉRVÉNYES: 2015. JÚLIUS 22-TŐL Tájékoztatjuk, hogy a www.jateknet.hu (JátékNet), www.tulli.hu

Részletesebben

ÁSZF. www.jatekliget.hu

ÁSZF. www.jatekliget.hu ÁSZF. www.jatekliget.hu Kedves Vásárlónk! Örömmel üdvözöljük a JATEKLIGET.HU Webáruház vásárlói között. Kérjük, mielőtt megrendelését jóváhagyja, figyelmesen olvassa el az alább részletezett Általános

Részletesebben

Az FM GROUP Klubtagsági szabályzata

Az FM GROUP Klubtagsági szabályzata Az FM GROUP Klubtagsági szabályzata 1. Fogalom meghatározások 1.1. Termékforgalmazói ár az az ár, amely ellenében a Termékforgalmazó megvásárolja az FM GROUP Termékét az FM GROUP Hungary Kft-től vagy egy

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.burkolo-shop.hu

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.burkolo-shop.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.burkolo-shop.hu Ön mint felhasználó a www.burkolo-shop.hu weboldal (a továbbiakban: Honlap) használatával tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat: 1. A Honlapon folytatott

Részletesebben

Panaszkezelés helye és elérhetőségei: 6782 Mórahalom, Röszkei út 1.

Panaszkezelés helye és elérhetőségei: 6782 Mórahalom, Röszkei út 1. I. Általános rendelkezések A Szolgáltató adatai: A Szolgáltató neve: MÓRANET Nonprofit Közhasznú Kft. Székhelye és postai címe: 6782 Mórahalom, Röszkei út 1. Nyilvántartó hatóság: Szegedi Járásbíróság

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják. A szerződés nyelve magyar. A

Részletesebben