K Y Ä N I V E Z e s d Á l m a i d a u t ó j á t p r o g r a m

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "K Y Ä N I V E Z e s d Á l m a i d a u t ó j á t p r o g r a m"

Átírás

1 K Y Ä N I V E Z e s d Á l m a i d a u t ó j á t p r o g r a m d i s z t r i b ú t o r i A U T Ó P R O G R A M M E G Á L L A P O D Á S E u r ó p a Jelen megállapodás létrejött 20 napján, (a hatálybalépés napja) a Kyӓni, Inc., Idaho-ban bejegyzett cég, amely a Kyäni Europe AB-n keresztül folytatja gazdasági tevékenységét, a cég központja Ebbe Lieberathsgatan 18 B, Goteborg, Svédország (a továbbiakban: Kyӓni) és, egy Kyӓni független Disztribútor között, akinek lakcíme(székhelye) (a továbbiakban: Disztribútor) a következő feltételekkel. 1. A megállapodás célja: A Kyӓni vállalja, hogy a jelen megállapodásban foglaltak szerint pénzügyi segítséget nyújt a Disztribútor részére, hogy a Disztribútor a saját Kyäni vállalkozásának építése céljából egy megfelelő autó vásárlásának, illetve lízingelésének költségeiben támogassa. 2. A megállapodás tartama: A jelen megállapodás a fent megjelölt időpontban lép hatályba és mindaddig hatályban marad, amíg a Disztribútor megfelel a Kyäni Vezesd Álmaid Autóját Programban való részvétel feltételeinek a megállapodás jelenlegi, illetve a társaság által időről időre módosított formájában, illetve a jelen megállapodásban foglaltak szerint történő megszüntetéséig. 3. Disztribútori minősülés: Egy Disztribútor az a Kyäni Disztribútor, aki megfelelt a Kyäni Vezesd Álmaid Autóját Program hivatalos Szabályzataiban és Útmutatóiban előírt minimum program követelményeknek a hatályba lépés napján, illetve azt megelőzően. 4. Ruby szint: a. Ruby kezdőrészlet és az első hónap: A minősülést követően egy ezerötszáz dollár (1.500$) összegű kezdőrészlet kerül kifizetésre a Disztribútor részére egy jóváhagyott jármű vásárlása, illetve lízingelése esetén. A kezdőrészlet kifizetésre kizárólag egy alkalommal kerül sor azt követően, hogy a Disztribútor megfelelt a minősülési feltételeknek. A disztribútornak a minimum minősülési rangon kell lennie, amikor csatlakozik az autó programhoz. Amennyiben a Disztribútor kiesik a Vezesd Álmaid Autóját programból és egy későbbi időpontban újra jogosulttá válik, nem kerül sor újabb kezdőrészlet kifizetésre. b. A második hónaptól a negyedik hónapig: Ruby szintű jármű esetén hétszázötven dollár (750$) összegű havi kifizetésre kerül sor.

2 c. Az ötödik hónaptól a megállapodás megszüntetéséig: Az 5. hónap elejétől és ezt követően a megállapodás megszüntetéséig a Disztribútor havi hétszázötven dollár (750$) összegű kifizetésben részesül feltéve, hogy a Disztribútor legalább a megelőző hónapban megtartotta a Ruby mint fizetett rangot. Amennyiben a Disztribútor bármelyik hónapban a Ruby szint alá esik, a Disztribútor a következő hónapban semmilyen kifizetésben nem részesül. d. Gyűjtés Ruby szinten: Amennyiben a Disztribútor úgy dönt, hogy a Ruby szint szerinti kifizetésre való jogosultság elérésekor nem vásárol, illetve lízingel autót, a Disztribútor a jármű megvásárlásáig, illetve lízingeléséig havonta hétszázötven dollár (750$) összeget halmozhat fel legfeljebb huszonnégy hónapon át. Ezáltal a Disztribútornak a két év leteltekor legfeljebb tizenkilencezer-ötszáz dollár (19.500$) állhat rendelkezésére vásárlás, illetve lízingelés céljából (havi 750$ szorozva huszonnégy hónappal az $, plusz az 1.500$ egyösszegű kifizetés). 5. Gyémánt szint: a. Gyémánt kezdőrészlet és az első hónap: A Gyémánt, mint fizetett szintet öt egymást követő hónapban, három alkalommal történő elérésekor és egy jóváhagyott jármű vásárlásakor, illetve lízingelésekor egy négyezer dollár (4.000$) összegű kifizetésre kerül sor a Disztribútor részére. A kezdőrészlet kifizetésre kizárólag egy alkalommal kerül sor azt követően, hogy a Disztribútor minősül rá, még abban az esetben is, ha a Disztribútor magasabb szinten van, mint a Gyémánt. Amennyiben a Disztribútor egy új autó lízingelése, illetve vásárlása mellett dönt, 4.000$ összegű egyszeri kezdőrészlet kifizetésben részesül és az adott hónapban további kifizetésre nem kerül sor. A disztribútornak a minimum minősülési rangon kell lennie, amikor csatlakozik az autó programhoz. Amennyiben a Disztribútor kiesik a Vezesd Álmaid Autóját programból és egy későbbi időpontban újra jogosulttá válik, további kezdőrészlet kifizetésre nem kerül sor. b. Az első három hónap: Egy ezerkétszáz dollár (1.200$) összegű havi kifizetésre kerül sor a Gyémánt szintű jármű után, kivéve, ha a Disztribútor a hónap során kezdőrészlet kifizetésben részesül. c. A negyedik hónaptól a megállapodás megszüntetéséig: A 4. hónaptól kezdődően a megállapodás megszüntetéséig a kifizetések összegét minden egyes hónapban külön kell meghatározni a Disztribútor előző havi besorolás szerinti kifizetésre való jogosultsága alapján és a következő összegekben kell kifizetni: d. Gyűjtés Gyémánt szinten: Amennyiben a Disztribútor úgy dönt, hogy a Gyémánt, mint fizetett szint szerinti kifizetésre való jogosultság elérésekor nem vásárol, illetve lízingel autót, a jármű vásárlásáig, illetve lízingeléséig havi 1.200$ felhalmozására jogosult legfeljebb huszonnégy hónapon át. Ezáltal a Disztribútornak a két év leteltekor legfeljebb $ állhat rendelkezésére vásárlás, illetve lízing céljából (havi 1.200$ szorozva huszonnégy hónappal az $, plusz 4.000$ egyösszegű kifizetés). Amennyiben a Disztribútor nem vásárol, illetve lízingel megfelelő autót a

3 hatálybalépés napjától számított huszonöt hónapon belül, a jelen megállapodás megszűnik és a Disztribútor semmilyen kifizetésre nem jogosult. 6. Green Diamond szintű kifizetés: A Green Diamond, mint fizetett szint szerinti kifizetésre való jogosultság öt egymást követő hónapból három hónapig történő elérését és a jármű Kyäni által történő jóváhagyását követően a Disztribútor minden egyes hónapra külön kiszámított kifizetésben részesül a korábbi hónapban elért fizetett rang szerinti kifizetés alapján a következők szerint: 7. Red Diamond szintű kifizetés: A Red Diamond, mint fizetett szint szerinti kifizetésre való jogosultság öt egymást követő hónapból három hónapig történő elérését és a jármű Kyäni által történő jóváhagyását követően a Disztribútor minden egyes hónapra külön kiszámított kifizetésben részesül a korábbi hónapban elért fizetett rang szerinti kifizetés alapján a következők szerint: Red Diamond 5,000$ Purple Diamond 3,500$ 8. Black Diamond szintű kifizetés: A Black Diamond, mint fizetett szint szerinti kifizetésre való jogosultság öt egymást követő hónapból három hónapig történő elérését és a jármű Kyäni által történő jóváhagyását követően a Disztribútor minden egyes hónapra külön kiszámított kifizetésben részesül a korábbi hónapban elért fizetett rang szerinti kifizetés alapján a következők szerint: Black Diamond 10,000$ Double Red Diamond 7,500$ Red Diamond 5,000$ Purple Diamond 3,500$ 9. Az autó jóváhagyása: A Disztribútor köteles a Kyäni-val közölni az általa lízingelni, illetve vásárolni kívánt autó gyártmányát, modellszámát és évjáratát jóváhagyásra az autó lízingelésének, illetve adásvételének dokumentumait pedig köteles benyújtani. A Kyäni mielőtt kifizeti a kezdőrészletet vagy bármilyen havi kifizetést a Disztribútor részére, köteles

4 jóváhagyni az autót és a Kyäni fenntartja azt a jogát, hogy saját diszkrecionális jogkörében eljárva hagyja jóvá, illetve tagadja meg a jóváhagyást minden igényelt autóra. A Disztribútor járműve soha nem lehet öt modellévnél régebbi. 10. Autóazonosítás és matricák: A Disztribútor vállalja matricák, jelzések, illetve más jelölések elhelyezését az autón, ahogyan azt a Kyäni időről-időre igényli. A Disztribútor erre irányuló kérés esetén köteles igazolni a Kyäni felé, hogy a matricák, jelzések, illetve más jelölések megfelelően felhelyezésre kerültek az autóra. Az ilyen matricák, jelzések, illetve más jelölések kezdeti felhelyezésének költségeit a Kyäni köteles fedezni. A matricák, jelzések, illetve más jelölések utólagos pótlására a Disztribútor saját költségén kerülhet sor. 11. Autó használata: A Disztribútor az autót elsődlegesen a saját hivatalos Kyäni üzletének építése és vezetése céljából köteles használni. A Disztribútor nem jogosult az autót bármely más üzleti célra, illetve bármely olyan egyéb vállalkozás üzletviteléhez használni, amely a Kyäni termékekkel közvetlenül versenyző termékeket kínál. 12. Autóbiztosítás, engedélyezés, regisztráció, adó és karbantartás: A Disztribútor kizárólagosan felel minden, az autóval kapcsolatos és az autóra vonatkozó bérleti szerződés, illetve adásvételi szerződés által előírtak szerint a Disztribútor lakóhelye, illetve üzletvitelének helye szerinti joghatóságban az autóbiztosításért, engedélyezésért, regisztrációért, kilométerbírságért és karbantartási költségekért. 13. Adókötelezettség: A Disztribútor kizárólagos felelősséggel tartozik valamennyi a Kyäni által a Disztribútornak az autóért történő kifizetésből eredő adókötelezettségért. 14. Személyes hozzájárulás marketing célokhoz: A Disztribútor korlátozás nélkül feljogosítja a Kyäni-t a Disztribútor nevének, képmásának, fényképének, illetve a Disztribútorral kapcsolatos egyéb információnak a Kyäni termékek és a Kyäni üzleti lehetőségnek a marketingje céljára történő felhasználására. 15. Disztribútor magatartása: A jelen megállapodás tartama és az autó használata alatt a Disztribútor köteles betartani a Kyäni Irányelvek és eljárások előírásait és támogatni a Kyäni programjait, tevékenységeit és filozófiáit, köteles továbbá az autót átlátható és biztonságos módon üzemeltetni, valamint semmilyen illegális tevékenységhez nem használhatja azt. 16. Kártalanítás a Disztribútor által: A Disztribútor vállalja, hogy a jelen megállapodás tartama alatt a lízingelésből, illetve autótulajdonából, vagy a Disztribútor autóüzemeltetéséből eredően felmerült mindennemű kár alól mentesíti a Kyänit. 17. A Kyäni joga a kifizetések megszüntetésére: A Kyäninak jogában áll a Disztribútor részére teljesített kifizetéseket választása szerint megszüntetni a következő okok valamelyikének bekövetkezése esetén: a. Ha a Disztribútor hat egymást követő hónapban a Gyémánt szint alá esik, ki lesz zárva a Gyémánt programból és bekerül a Ruby programba. Amennyiben hat egymást követő hónapban a Ruby szint alá esik, a Kyäni a jelen megállapodást teljesen megszüntetheti. b. Ha a Disztribútor elmulasztja minden egyes naptári éven belül egy hivatalos, Kyäni által szponzorált vezetői tréningre, illetve rendezvényre szóló belépőjegy vásárlását és a rendezvényen történő részvételt; c. Ha a Disztribútor a jelen megállapodás bármely feltételének teljesítését elmulasztja;

5 d. A Disztribútor aktív elkötelezettséget vállal egy másik hálózati marketing, illetve közvetlen értékesítéssel foglalkozó társaság javára független ügynökként, értékesítőként, tanácsadóként, vagy alkalmazottként. e. A Disztribútor megszegi a Disztribútori megállapodást, illetve a Kyäni Irányelveket és eljárásokat jelenlegi, illetve a társaság által később módosított formájukban. 18. Jogról történő lemondás: A jelen megállapodás valamely rendelkezése Kyäni által történő kikényszerítésének sikertelensége nem tekinthető a Disztribútor további szerződésszegésével kapcsolatos jogok érvényesítéséről történő lemondásnak. 19. Pénznem: A jelen megállapodásban megjelölt kifizetéseket az Egyesült Államok pénznemében, illetve az annak megfelelő helyi pénznemben kell megjelölni és a jelen megállapodás alapján teljesített valamennyi kifizetést a Kyäni diszkrecionális joga szerint az Egyesült Államok pénznemében, illetve helyi pénznemben kell teljesíteni. A Kyäni nem tartozik felelősséggel semmilyen, a Disztribútor terhére megnövekedett költségért, amely az USA dollár és a Disztribútor részére valamely lízingelési, illetve adásvételi szerződés alapján fizetendő pénznem árfolyamának változásából eredő költségnövekedésért. 20. Irányadó jog: A jelen megállapodásra Svédország jogrendszere irányadó. 21. Átruházás: A Disztribútor a Kyäni előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem jogosult a jelen megállapodást átruházni. A Kyäni saját diszkrecionális jogkörében bármely leányvállalatára, illetve kapcsolt vállalkozására jogosult átruházni a jelen megállapodást. 22. Teljes megállapodás: Ez a Kyäni és a Disztribútor között létrejött teljes megállapodás az ebben foglalt tárgyban és minden más, akár szóban, akár írásban létrejött megállapodást felülír. A jelen megállapodás kizárólag mindkét fél által aláírt írásbeli dokumentummal módosítható utólag. Fentiek hiteléül a felek az alábbiak szerint a fent meghatározott hatálybalépési időpontban a jelen szerződést aláírták. KYANI EUROPE AB DISZTRIBÚTOR Aláíró neve: Aláírói minősége:

EGYÉNI / VÁLLALKOZÓI DISZTRIBÚTORI JELENTKEZÉSI LAP MAGYARORSZÁG

EGYÉNI / VÁLLALKOZÓI DISZTRIBÚTORI JELENTKEZÉSI LAP MAGYARORSZÁG EGYÉNI / VÁLLALKOZÓI DISZTRIBÚTORI JELENTKEZÉSI LAP MAGYARORSZÁG MONAVIE ÚJ REGISZTRÁCIÓ Ahhoz, hogy a MonaVie kapcsolatba léphessen Önnel a Jelentkezési Lapon megadott információval kapcsolatban, kérjük,

Részletesebben

TÖRZSVÁSÁRLÓI SZABÁLYZAT

TÖRZSVÁSÁRLÓI SZABÁLYZAT TÖRZSVÁSÁRLÓI SZABÁLYZAT A mindenkor érvényes Szabályzat elérhető és letölthető a www.markuselixir.hu weboldalon. 1. A Törzsvásárlói Szabályzat hatálya, értelmező rendelkezések 1.1. A jelen Törzsvásárlói

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS 2 2. DEFINÍCIÓK 2 3. SZAVATOSSÁG 3 4. BÓNUSZ 6 5. VEZETŐSÉGI BÓNUSZ 8 6. MANAGER SZINTNÉL MAGASABB MARKETING SZINTEK 12

TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS 2 2. DEFINÍCIÓK 2 3. SZAVATOSSÁG 3 4. BÓNUSZ 6 5. VEZETŐSÉGI BÓNUSZ 8 6. MANAGER SZINTNÉL MAGASABB MARKETING SZINTEK 12 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS 2 2. DEFINÍCIÓK 2 3. SZAVATOSSÁG 3 4. BÓNUSZ 6 5. VEZETŐSÉGI BÓNUSZ 8 6. MANAGER SZINTNÉL MAGASABB MARKETING SZINTEK 12 7. DRÁGAKŐ MANAGERI SZINTEK 13 8. GEM BÓNUSZ 14 9. ÖSZTÖNZŐ

Részletesebben

Az FM GROUP Klubtagsági szabályzata

Az FM GROUP Klubtagsági szabályzata Az FM GROUP Klubtagsági szabályzata 1. Fogalom meghatározások 1.1. Termékforgalmazói ár az az ár, amely ellenében a Termékforgalmazó megvásárolja az FM GROUP Termékét az FM GROUP Hungary Kft-től vagy egy

Részletesebben

OTTHON OTTHON AZ ÖN ÜZLETE SZÉPSÉG AMWAY ÜZLETVITELI SZABÁLYZAT OTTHON TÁPLÁLKOZÁS

OTTHON OTTHON AZ ÖN ÜZLETE SZÉPSÉG AMWAY ÜZLETVITELI SZABÁLYZAT OTTHON TÁPLÁLKOZÁS TÁPLÁLKOZÁS OTTHON SZÉPSÉG AZ ÖN ÜZLETE AZ ÖN ÜZLETE OTTHON SZÉPSÉG TÁPLÁLKOZÁS AZ ÖN ÜZLETE OTTHON SZÉPSÉG AMWAY ÜZLETVITELI SZABÁLYZAT TÁPLÁLKOZÁS Tartalom 1. Szekció: Bevezetés 4 2. Szekció: Meghatározások

Részletesebben

Támogatási szerződés

Támogatási szerződés Azonosító szám: amely létrejött Támogatási szerződés egyrészről a Hatékony vállalkozásokért vállalati tanácsadás a közép-dunántúli régióban Konzorcium nevében eljáró OTP Bank Nyrt. mint támogatásközvetítő

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS 2 2. DEFINÍCIÓK 3 3. SZAVATOSSÁG, GARANCIA, TERMÉKEK VISSZAVÉTELE ÉS VISZAVÁSÁRLÁSA 7

TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS 2 2. DEFINÍCIÓK 3 3. SZAVATOSSÁG, GARANCIA, TERMÉKEK VISSZAVÉTELE ÉS VISZAVÁSÁRLÁSA 7 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS 2 2. DEFINÍCIÓK 3 3. SZAVATOSSÁG, GARANCIA, TERMÉKEK VISSZAVÉTELE ÉS VISZAVÁSÁRLÁSA 7 4. BÓNUSZRENDSZER / MARKETING TERV 9 5. MANAGERI MINŐSíTÉS ÉS FELTÉTELEI 12 6. VEZETŐSÉGI

Részletesebben

A) ÖNÁLLÓ STÁTUSZ:... 8 B) A JELENTKEZÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖVETELMÉNYEK:... 8 C) JELENTKEZÉSI ELJÁRÁS:... 9 D) HAMIS REGISZTRÁCIÓ:...

A) ÖNÁLLÓ STÁTUSZ:... 8 B) A JELENTKEZÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖVETELMÉNYEK:... 8 C) JELENTKEZÉSI ELJÁRÁS:... 9 D) HAMIS REGISZTRÁCIÓ:... Vállalati Szabályzat MAGYARORSZÁG Magyar nyelvű 2012 OrGano Gold Vállalati Szabályzat - Magyarország - Magyar I. BEVEZETÉS... 4 II. MAGATARTÁSI SZABÁLYZAT... 4 III. A VÁLLALAT KÖTELEZETTSÉGEI... 4 IV.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Interoute Magyarország Távközlési Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek (1. számú Melléklet) Hatálybalépés időpontja: 2014. május 2. 1 Tartalomjegyzék 1. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK..3

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Termékek és Szolgáltatások értékesítésére GE Measurement & Control: M&C 104-HU (Rev 4) October 2011

Általános Szerződési Feltételek Termékek és Szolgáltatások értékesítésére GE Measurement & Control: M&C 104-HU (Rev 4) October 2011 Általános Szerződési Feltételek Termékek és Szolgáltatások értékesítésére GE Measurement & Control: M&C 104-HU (Rev 4) October 2011 MEGJEGYZÉS: Valamennyi Termék illetve Szolgáltatás értékesítésének kifejezett

Részletesebben

OTTHON OTTHON AZ ÖN ÜZLETE AMWAY ÜZLETVITELI SZABÁLYZAT SZÉPSÉG OTTHON TÁPLÁLKOZÁS

OTTHON OTTHON AZ ÖN ÜZLETE AMWAY ÜZLETVITELI SZABÁLYZAT SZÉPSÉG OTTHON TÁPLÁLKOZÁS TÁPLÁLKOZÁS OTTHON SZÉPSÉG AZ ÖN ÜZLETE AZ ÖN ÜZLETE OTTHON SZÉPSÉG TÁPLÁLKOZÁS AZ ÖN ÜZLETE SZÉPSÉG AMWAY ÜZLETVITELI SZABÁLYZAT OTTHON TÁPLÁLKOZÁS Tartalom 1. Szekció: Bevezetés 4 2. Szekció: Meghatározások

Részletesebben

ÜZLETÉPÍTŐI ÉS NEMZETKÖZI SZPONZORI SZERZŐDÉS MAGYARORSZÁG

ÜZLETÉPÍTŐI ÉS NEMZETKÖZI SZPONZORI SZERZŐDÉS MAGYARORSZÁG ÜZLETÉPÍTŐI ÉS NEMZETKÖZI SZPONZORI SZERZŐDÉS MAGYARORSZÁG Ez az Üzletépítői és Nemzetközi Szponzori Szerződés a Nu Skin International, Inc., Utah államban bejegyzett társaság, 75 West Center Street, Provo,

Részletesebben

Magyar. Unicity Global Markets GmbH. Vállalati Irányelvek

Magyar. Unicity Global Markets GmbH. Vállalati Irányelvek Magyar Unicity Global Markets GmbH Vállalati Irányelvek 2 3 érvényés 2011. január Magyarország Általános Tudnivalók A Unicity Franchise Partnereinek Etikai Szabályzata: Code of Ethics 1. Fejezet Fogalom-meghatározások

Részletesebben

Flavon max Fogyasztói Klub Szervezeti és Működési Szabályzat

Flavon max Fogyasztói Klub Szervezeti és Működési Szabályzat Flavon max Fogyasztói Klub Szervezeti és Működési Szabályzat A szabályzat a Flavon max Fogyasztói Klub Tagsági Megállapodás valamint a Megbízási Szerződés szerves részét képezi. 1. Bevezetés A Flavon Group

Részletesebben

Mellékletek, ami nélkül érvénytelen a szerződés:

Mellékletek, ami nélkül érvénytelen a szerződés: Mellékletek, ami nélkül érvénytelen a szerződés: [ ] 2 db szerződés aláírva minden oldalon a kapcsolattartó, és a kezes részéről is [ ] A Megbízott személyazonosító okmányának, és lakcímkártyájának másolata,

Részletesebben

2. FÜGGETLEN ÜZLETÉPÍTŐVÉ VÁLÁS

2. FÜGGETLEN ÜZLETÉPÍTŐVÉ VÁLÁS Szabályzat Szabályzat Ez a dokumentum tartalmazza azon irányelveket és rendelkezéseket, amelyek szabályozzák az Ön kapcsolatát a Nu Skin International Inc. Társasággal. Az Ön felelőssége, hogy elolvassa

Részletesebben

Kereskedelmi Együttműködési és Értékesítési Általános Szerződési Feltételek

Kereskedelmi Együttműködési és Értékesítési Általános Szerződési Feltételek Kereskedelmi Együttműködési és Értékesítési Általános Szerződési Feltételek A Business Box Kft. (székhely: 1037 Budapest, Királylaki út 60, cégjegyzékszám: 01-09-872391; közösségi adószám: HU13772011)

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZÕDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZÕDÉSI FELTÉTELEK AZ INLERNET TÖRZSVÁSÁRLÓI KÖZÖSSÉG TÖRZSVÁSÁRLÓI SZÁMÁRA Az Inlernet Worldwide AG. (a továbbiakban: "Inlernet") egy Nemzetközi Törzsvásárló Közösséget (a továbbiakban: "Inlernet-Rendszer") üzemeltet, melyben,

Részletesebben

Szerz. sz.: MVM VILLAMOSENERGIA-ADÁSVÉTELRE VONATKOZÓ SZERZŐDÉS. és az. MVM Trade Villamosenergia Kereskedelmi Zártkörűen működő Részvénytársaság

Szerz. sz.: MVM VILLAMOSENERGIA-ADÁSVÉTELRE VONATKOZÓ SZERZŐDÉS. és az. MVM Trade Villamosenergia Kereskedelmi Zártkörűen működő Részvénytársaság 4.1. sz. melléklet Szerz. sz.: MVM VILLAMOSENERGIA-ADÁSVÉTELRE VONATKOZÓ SZERZŐDÉS A. és az MVM Trade Villamosenergia Kereskedelmi Zártkörűen működő Részvénytársaság között a 2012. január 1-től 2012. december

Részletesebben

Tartalomjegyzék. JEUNESSE GLOBAL POLITIKÁK ÉS ELJÁRÁSOK (Verzió: 2012.02.14.)

Tartalomjegyzék. JEUNESSE GLOBAL POLITIKÁK ÉS ELJÁRÁSOK (Verzió: 2012.02.14.) JEUNESSE GLOBAL POLITIKÁK ÉS ELJÁRÁSOK (Verzió: 2012.02.14.) Tartalomjegyzék 1. FEJEZET BEVEZETÉS... 5 1.1 Értékesítők Magatartási Kódexe... 5 1.2 Független vállalkozói státusz... 5 1.3 Üzletvitel... 6

Részletesebben

RCI tagsági feltételek

RCI tagsági feltételek RCI tagsági feltételek 1. BEVEZETŐ 1.1 Jelen Tagsági Feltételek kötelező erejű szerződést keletkeztetnek az RCI Europe (továbbiakban: RCI vagy mi) és minden olyan személy között, aki tulajdonjoggal, birtokjoggal

Részletesebben

Nem egyenletes törlesztésű, zárt végű, fix kamatozású, forint alapú Fogyasztóval kötött pénzügyi lízingszerződés

Nem egyenletes törlesztésű, zárt végű, fix kamatozású, forint alapú Fogyasztóval kötött pénzügyi lízingszerződés Nem egyenletes törlesztésű, zárt végű, fix kamatozású, forint alapú Fogyasztóval kötött pénzügyi lízingszerződés I. A lízingszerződés tárgya, alanyai és létrejötte 1.1 A lízingszerződés tárgya A lízingszerződés

Részletesebben

1 Bevezetés. 2 Szolgáltatások. Tartalomjegyzék

1 Bevezetés. 2 Szolgáltatások. Tartalomjegyzék Általános Szerződési Feltételek Tartalomjegyzék 1 Bevezetés 2 Szolgáltatások 3 Az Önök közreműködése 4 Díjak 5 Titoktartás 6 Szellemi alkotásokhoz fűződő jogok 7 Adatvédelem 8 Felelősségkorlátozás 9 A

Részletesebben

ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK EPS Általános Beszerzési Feltételek Page 1 of 9 1. Definíciók; megállapodott feltételek: a továbbiakban a Vevő jelentése: az Alcoa Inc. vagy minden olyan vállalat, amely (a) az Alcoa Inc leányvállalata,

Részletesebben

Az ULTRAWEB Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2007. március 12. napjával hatályba lépő

Az ULTRAWEB Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2007. március 12. napjával hatályba lépő Az ULTRAWEB Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2007. március 12. napjával hatályba lépő INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1. A szolgáltató

Részletesebben

Gépjármű Adásvételi és Lízingszerződés Általános Szerződési Feltételei (1.sz. melléklet - hatályos 2006 március 1-től) I. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

Gépjármű Adásvételi és Lízingszerződés Általános Szerződési Feltételei (1.sz. melléklet - hatályos 2006 március 1-től) I. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK 1. Adásvételi és lízingszerződés (továbbiakban: Szerződés): A Szállító és a Lízingbe adó között létrejött adásvétel, valamint a Lízingbe vevő és a Lízingbe adó között létrejött lízingügylet, valamint esetlegesen

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Magyar Nemzeti Bank székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9. mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), és másrészről a(z) Hír-Adás Sajtóügynökség

Részletesebben

Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő

Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1. A szolgáltató

Részletesebben

Támogatási Szerződés tervezet (1milliárd forint alatti támogatási összeggel megvalósuló projektekhez)

Támogatási Szerződés tervezet (1milliárd forint alatti támogatási összeggel megvalósuló projektekhez) Azonosító szám: Támogatási Szerződés tervezet (1milliárd forint alatti támogatási összeggel megvalósuló projektekhez) amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi

Részletesebben