E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK DECEMBER 7-I ÜLÉSÉRE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. DECEMBER 7-I ÜLÉSÉRE"

Átírás

1 E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK DECEMBER 7-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: /2006. MELLÉKLETEK: 2 DB TÁRGY: Szakmai program módosítása és tervpályázat kiírása a "Dél-Dunántúli Tudásközpont" EKF projektre ELŐTERJESZTŐ: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Hargitainé Solymosi Beatrix, Közgazdasági Iroda irodavezető, Dr. Merza Péter, Pécs Fejlesztési Kft. ügyvezetője, Jánosiné Balázs Sarolta, Közgazdasági Iroda, Beruházási, fejlesztési csoportvezető, dr. Erdődy Gyula, Humánszolgáltatási Iroda, vezető főtanácsos MEGTÁRGYALTA: Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottság Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Igazgatási és Ügyrendi Bizottság KÖZGAZDASÁGI IRODÁVAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: november 27. TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: november 27. FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

2 2 II. 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése szeptember 26-án tárgyalta meg az Európa Kulturális Fővárosa program Dél-Dunántúli Tudásközpont projektjéről szóló előterjesztést. Határozatával jóváhagyta a projekt szakmai és építészeti programját, egyetértett azzal, hogy a projektre Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése közösségi rezsim szerinti nyílt tervpályázat lefolytatását rendelje el és javasolta a Bíráló Bizottsági tagok felkérését, megbízását. A Közgyűlés rendelkezett arról, hogy március 30-ig el kell készíteni a Csorba Győző Megyei Könyvtár és a Pécsi Városi Könyvtár részletes integrációs programját, másrészt a létrehozásra kerülő új könyvtár szakmai vezetői feladataira pályázatot kell kiírni. Tekintettel arra, hogy a korábbi tervezési program bizonyos elemeiben az egyetem állam és jogtudományi kara, valamint a közgazdaságtudományi kara könyvtárának integrációja, 2 db 200 fős un. Bologna előadóterem elhelyezése, közös könyvtári depozitórium kialakítása, térfelszín feletti parkoló kialakítása megváltozott ezért szükséges a program ismételt áttekintése. A tervpályázati kiírást az előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza. A program megvalósításának helyszíne az un. PEAC-pálya, mivel a létesítmény szervesen illeszkedik majd az egyetem un. keleti campus fejlesztési programjához. 2. A Pécsi Tudományegyetemmel közös beruházás szükségessé teszi a három résztvevő: a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Pécsi Tudományegyetem és a Baranya Megyei Önkormányzat megállapodását az együttműködés kereteiről. Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése november 30-i ülésén dönt a keretmegállapodás aláírásáról. A keretmegállapodás, amelyet az előterjesztés 2. számú melléklete tartalmaz december 1-én aláírásra kerül. Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése november 30-án a Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont tervpályázatának meghirdetése tárgyában az alábbi szövegezésű előterjesztést tárgyalja: Tisztelt Közgyűlés! Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 509/2006. (09.27.) számú határozatával elfogadta a Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont című EKF fejlesztési projekt (továbbiakban projekt) szakmai és építészeti programját. A Közgyűlés ekkor rendelkezett a szakmai programok alapján a tervezési program véglegesítéséről, illetve a tervpályázat meghirdetéséről. Az elmúlt hetekben a projekt tartalma, funkciója és megvalósításának helyszíne véglegesítésre került, melynek megfelelően a Pécs Fejlesztési Kft. mind a szakmai, mind pedig a jogi minőségbiztosításban érintett szervezeteknek megküldte a projekt végleges tervpályázati dokumentációját, valamint felkérte a Közgyűlés által szeptember 26-án kijelölt személyeket a tervpályázat zsűrori feladatainak ellátásra. Az előterjesztés mellékletét képező tervpályázati dokumentáció értelmében a korábbi tervezési program a következő főbb pontokban változik:

3 3 1. A projekt megvalósításának helyszíne az ún. PEAC-pálya, tekintettel arra, hogy a Pécsi Tudományegyetemmel kötött megállapodásnak megfelelően a projekt tartalmában, funkciójában szervesen illeszkedik az egyetem ún. keleti campus fejlesztési programjához, az közös beruházás formájában valósul meg. 2. A korábbi tervezési program több ponton módosításra került, melyek közül a legjelentősebbek (felsorolás szintjén): az egyetem integrálja az új intézménybe Állam- és Jogtudományi Karának, valamint Közgazdaságtudományi Karának könyvtárát, 2 db 200 fős, ún. Bologna előadóterem kerül elhelyezésre az épületben, közös könyvtári depozitórium kerül kialakításra a három intézmény raktározási feladatainak ellátására, a korábbi tervekben szereplő földalatti parkoló a térfelszínen kerül kialakításra, tekintettel arra, hogy a PEAC pálya területe erre lehetőséget ad, illetve az összesen kb nm új egyetemi funkció finanszírozási keretét részben ez a projektelem biztosítja. 3. A projekt beruházásának önerejét négyzetméter-arányosan a Baranya Megyei Önkormányzat és a Pécsi Tudományegyetem biztosítja, illetve a későbbi működtetési költséget a megyei önkormányzat és az egyetem mellett Pécs MJV Önkormányzata közösen biztosítják a négyzetméter arányos funkciók, használat alapján. 4. A projekt megvalósításához (önerejéhez) Pécs MJV Önkormányzata a PEAC-pálya funkciójának kiváltásával járul hozzá, melynek értelmében az önkormányzat használati jogot biztosít a Pécsi Tudományegyetem számára az ún. MATÁVpályán szeptember 16-án Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata szerződést kötött a Miniszterelnöki Hivatallal, melynek megfelelően a projekt előkészítésének becsült 110 millió Ft-os költségét (tervpályázat lebonyolítása, engedélyes tervek elkészítése, engedélyeztetés, építési tender elkészítése) a szerződésben foglalt ütemezéssel és finanszírozással a Magyar Köztársaság Kormánya és Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 90% - 10% arányban biztosítja, beleértve a nemzetközi tervpályázat tervezett 48 millió Ft-os költségét. A Kormánnyal kötött előkészítési szerződés értelmében valamennyi EKF beruházáshoz kapcsolódó tevékenység bonyolítója a Pécs Fejlesztési Kft., melynek megfelelően a tervpályázat bonyolítását és az azzal kapcsolatos feladatokat a kft. látja el. A tervpályázat előkészítésébe a kft. a következő építészeket vonta be: Sztanics Gábor, Bagoly Attila, Jánosiné Balázs Sarolta. A szeptember 26-án elfogadott előterjesztésnek, valamint a Pécsi Tudományegyetemmel kötött szerződésnek megfelelően a tervpályázat bíráló bizottságába a következő tagok kerültek felkérésre: Elnök: Pécs 2010 program építészeti igazgatója Társelnökök: Pécs Megyei Jogú Város polgármestere Baranya Megyei Közgyűlés elnöke Szakmai titkár:...

4 4 Tagok: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség képviselője Oktatási- és Kulturális Minisztérium képviselője Bagoly Attila Pécs MJV főépítésze Magyar Építészkamara delegáltja Dél-Dunántúli Területi Építészkamara delegáltja Pécsi Tudományegyetem rektora Bíráló bizottság szakértői: Dr. Illés Judit, jogi szakértő Kalányos Katalin, igazgató, Csorba Győző Megyei Könyvtár Keresztúri József, igazgató, Pécsi Városi Könyvtár Dr. Fischerné Dr. Dárdai Ágnes, főigazgató, PTE Egyetemi könyvtár Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Pécsi Tudományegyetem és a Baranya Megyei Közgyűlés rendelkezik arról, hogy a projekt sikeres megvalósítása érdekében egyrészt június 30-ig elkészítteti a Csorba Győző Megyei Könyvtár, a PTE ÁJK és KTK kari könyvtárak és a Pécsi Városi Könyvtár részletes integrációs programját, másrészt a létrehozásra kerülő új könyvtár szakmai vezetői feladataira pályázatot ír ki és október 30-ig kinevezésre kerül az új könyvtár vezetője. A projekt-előkészítési támogatási szerződés értelmében Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Pécsi Tudományegyetem és a Baranya Megyei Önkormányzat október 30-ig elkészítteti az új intézmény szervezeti- és működési szabályzatát, valamint szerződéses formában rögzíti a két intézmény alapjain létrejövő új intézmény beruházásához és fenntartásához kapcsolódó szervezeti- és pénzügyi kérdéseket. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a mellékletben szereplő tervpályázat elfogadásával támogassa a Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont című EKF program megvalósítását. Az előterjesztést a Város- és Környezetfejlesztési Bizottság, a Kulturális Bizottság, a Gazdasági Bizottság november 28-án, valamint a Költségvetési Bizottság november 29-én tárgyalja, az ülésen született döntésekről a bizottságok elnökei szóban tájékoztatják a Közgyűlést. Pécs, november 21. Tasnádi Péter polgármester A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetértő, jóváhagyó határozata a tervpályázati kiírás, a program megvalósítás feltétele. Kérem az előterjesztésben foglaltak támogatását.

5 5 III. Határozati javaslat: 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 133/2006. (IX.26.) Kgy. határozatát hatályon kívül helyezi. 2. A Közgyűlés az előterjesztés 1. számú mellékletét képező Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont tervpályázatát jóváhagyja. 3. A Közgyűlés egyetért azzal, hogy a projektre Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése közösségi rezsim szerinti nyílt tervpályázat lefolytatását rendelje el és a tervpályázat lebonyolításával a Pécs Fejlesztési Kft-t bízza meg. A Közgyűlés javasolja az előterjesztésben felsorolt bíráló bizottsági tagok felkérését, megbízását. 4. A Baranya Megyei Önkormányzat, Pécs Megyei Jogú Váron Önkormányzata és a Pécsi Tudományegyetem rendelkezik arról, hogy a projekt sikeres megvalósítása érdekében június 30-ig elkészítteti a Csorba Győző Megyei Könyvtár, a PTE ÁJK és KTK kari könyvtárak és a Pécsi Városi Könyvtár részletes integrációs programját. Határidő: június 30. Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke 5. A Baranya Megyei Önkormányzat, a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Pécsi Tudományegyetem október 30-ig megpályáztatja és kinevezi az új könyvtár vezetőjét. Határidő: október 30. Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke 6. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése tudomásul veszi, hogy a tervpályázat lebonyolításához szükséges forrást Pécs Város a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel megkötött támogatási szerződés szerint biztosítja. 7. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért a létesítmény közös megvalósításával és elfogadja a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnöke által aláírt, az előterjesztés 2. számú mellékletét képező keretmegállapodást. 8. A Közgyűlés kifejezi azon szándékát, hogy a tudásközpont projekt költségvetésébe beépíthető (Európai Uniós és állami támogatásból nagy részben visszatérülő), a keretmegállapodásban szereplő 400 millió forint földhasználati díj fedezetét a évi költségvetésben szerepelteti. Határidő: február 28. Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke Pécs, november 27. dr. Hargitai János közgyűlés elnöke

6 1. számú melléklet Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont Tervpályázat dokumentáció

7 Tartalomjegyzék 1. Tájékoztató adatok A tervpályázat kiírójának megnevezése A tervpályázat tárgya, célja A tervpályázat jellege, a vonatkozó jogszabályok megnevezése A tervpályázaton való részvétel feltételei (alkalmassági követelmények) A tervpályázatról történő kizárás oka A tervpályázat lebonyolításának időtáblázata A tervpályázati dokumentáció beszerzésének módja A helyszíni szemle, a kiírással kapcsolatos kérdések és ezekre adott válaszok, a pályázati dokumentáció véglegesítése A pályaművek benyújtása A Bíráló Bizottság összetétele A Bíráló Bizottság munkája, döntése A pályamunkák díjazása A tervpályázat eredményhirdetése, és nyilvános ismertetése A továbbtervezésre vonatkozó feltételek 2. Részletes program Tervezési feladat Részletes program Benyújtandó munkarészek Bírálati szempontok 3. Mellékletek Címzéslap a tervpályázati csomag feladásához Adatlap a pályázók adatairól Szándéknyilatkozat Költségbecslés adatlap Tervezési terület helyszínrajza Geodéziai felmérés DD Regionális Könyvtár és Tudásközpont szakmai koncepció Speciális gyűjtemények jelenleg Magyar Államvasutak szakvéleménye Boríték

8 1. Tájékoztató adatok A tervpályázat kiírójának megnevezése Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 7621-Pécs Széchenyi tér A tervpályázat lebonyolítója Pécs Fejlesztési Kft Pécs Mária u. 9 Tel: 72/ Fax: 72/ A tervpályázat tárgya, célja Tárgy A projekt átfogó célja, hogy Pécs város Európa Kulturális Fővárosa pályázatához illeszkedően létrehozzon egy olyan új, integrált közművelődési, oktatási, információs és kulturális szolgáltatásokat biztosító intézményt, amely hatékonyan hozzájárul Pécs város, Baranya megye és a Dél-Dunántúli régió társadalmi-gazdasági modernizációs folyamatához. A megvalósuló regionális könyvtárat és tudásközpontot épületi adottságai és korszerű felszereltsége alkalmassá teszik a szolgáltatási rendszer kiszélesítésére, a lakosság eddiginél szélesebb körének bevonására. A tudásközpont funkciót ellátó könyvtár a város és megye új szellemikulturális vonzerejeként hatékonyan hozzájárul a térség humán erőforrásának fejlődéséhez. Cél A tervezési feladat megvalósítására legjobban alkalmas tervjavaslat kiválasztása, melynek szerzőjével Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata tervezési szerződést kíván kötni az épület engedélyezési, valamint tenderterveinek elkészítésére.

9 1. 3. A tervpályázat jellege, a vonatkozó jogszabályok megnevezése 1) A tervpályázat jellege: Nyílt 2) A tervpályázat eljárási formája: Építészeti tervpályázati eljárás 3) A tervpályázat: Titkos 4) Közösségi értékhatár feletti pályázat 5) A tervpályázat lebonyolítása i) Közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. Törvény, ii) A tervpályázatokról szóló 137/2004 (IV.29) Kormányrendelet iii) A tervpályázati hirdetményekről szóló 2/2006 (I.13.) IM rendelet iv) A Magyar Építész Kamara Tervpályázati Szabályzata v) Valamint a jelen tervpályázati kiírás előírásai szerint történik 6) Jelen pályázati kiírás a Magyar Építész Kamara Tervpályázati Szabályzatának 3. számú 2004/VIII-tól hatályos melléklete felhasználásával készült A tervpályázaton való részvétel feltételei (alkalmassági követelmények) A tervpályázat résztvevője pályázó az a természetes személy lehet: a) aki jelen kiírásban meghirdetett tervezési feladat elkészítésére vállalkozik, b) aki azzal, hogy pályázatát benyújtotta, a tervpályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek elfogadta, c) akivel szemben a 137/2004. (IV.29) Korm. rendelet 13. -ának (3) bekezdésében foglaltak egyike sem áll fenn. d) aki ha magyarországi letelepedésű a pályázó a pályázat tervezési feladatának elvégzésére a vonatkozó jogosultsági szabályok szerint jogosult, azaz a pályázat eredményhirdetéskor É1 tervezői névjegyzéki besorolással rendelkezik, továbbá nyilatkozik arról, hogy megbízás esetén ez engedélyezési tervdokumentációit a szerződéskötéstől számított 120 napon belül elkészíti. e) aki ha Magyarországon kívüli, de EU tagállambeli országban letelepült pályázó- a tervezési feladat elvégzésére saját országában jogosult és az erről szóló nyilatkozatot a szerzők megnevezéséhez mellékelt borítékba a pályázó elhelyezte, továbbá nyilatkozik arról, hogy megbízás esetén, a szerződés aláírásának időpontjáig a Magyar Építészkamaránál regisztráltatja magát A tervpályázat résztvevője a pályázó az a gazdálkodó (jogi, vagy jogi személyiség nélküli) szervezet lehet,

10 a) amely azzal, hogy a pályázatát benyújtotta, a tervpályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezően elfogadta, b) amely a pályázat szerzőit a pályázathoz csatolt lezárt borítékban, a mellékelt adatlapon név szerint megnevezte, és a megnevezett szerző (-k) a tervezési feladat ellátására jogosultak az pont szerint c) amely gazdálkodó szervezet a pályázat eredményhirdetésének időpontjában a szerzőkkel a pályázati feladat továbbtervezésére érvényes szerződéses megállapodással, vagy munkaszerződéssel rendelkezik, d) amely gazdálkodó szervezettel szemben a 137/2004. Korm. rendelet (IV.29.) 13. -ának (4) bekezdésében foglaltak, illetve a megnevezett szerzőre a 137/2004 Korm. rendelet (IV.29.) 13. -ának (3) bekezdésében foglaltak egyike sem áll fenn A tervpályázat résztvevőjének (szerzőjének) társtervezője, munkatársa az lehet, akivel szemben a 137/2004. Korm. rendelet 13. (3) (4) szerinti kizáró okok egyike sem áll fenn. A társszerzők és a szerzők munkatársai (a vonatkozó etikai normák betartásával) több pályázatban is közreműködhetnek A tervpályázaton 1 pályázati dokumentáció megvásárlása 1 pályázat benyújtására jogosít A tervpályázatból történő kizárás oka A Bíráló Bizottság a) a tervpályázatból a tervcsomag felbontása nélkül kizárja a beadási határidő után postára adott küldeményt, b) kizárja a titkosságot sértő pályázatot, c) kizárja a pályázati dokumentációban meghatározott kötelező tartalmi követelményeket nem teljesítő pályamunkát, d) kizárja a bírálatból a formai követelményeket nem teljesítő, illetve hiányos pályaműveket, e) kizárja az pontokban meghatározott részvételi feltételek -et nem teljesítő pályázókat Amennyiben a kizárás okai (1.5.1.e): a) a lezárt borítékok felbontásakor bizonyosodnak be, a Bíráló Bizottság a pályázatok megállapított sorrendjében nevezi meg a díjazott és megvett pályázatokat,

11 b) amennyiben a Bíráló Bizottság utolsó plenáris ülését követő 2 hónapon belül bizonyosodik be a részvételi feltételek teljesítésének elmaradása, úgy a kiíró a szabálytalan pályázó eredményét semmisnek tekinti, és ilyen esetben a pályázati díj, illetve megvétel a kiírónak visszajár A tervpályázat lebonyolításának időtáblázata Tervpályázat meghirdetése december 07. Kiírás árusításának kezdete: december 07. Kiírás árusításának vége: március 09. Helyszíni szemle időpontja: január 08. Kérdések postára adásának határideje: január 15. Kérdések adott válaszok határideje: január 23. Pályaművek postára adásának határideje: március Pályázat eredményének kihirdetése, a díjak átadása: április 09. Tervpályázat nyilvános bemutatása: április 20. Díjazásban nem részesült pályaművek visszaadása: május A tervpályázati dokumentáció beszerzésének módja A tervpályázati dokumentációt kiíró bruttó Ft összegért az alatt megjelölt címen, munkaidőben (H- P: ) a Pécs Fejlesztési Kft. árusítja. A dokumentáció kifizetése az ugyanezen címen beszerezhető postai készpénzátutalási csekken való befizetéssel, postai, banki átutalással vagy banki postai befizetéssel történjen. A dokumentáció átvételekor be kell mutatni a befizetést igazoló bizonylatot, feladóvevényt, melyen szerepeljen a közlemény rovatban: Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont. Számlaszám: XXX. A dokumentáció átvételét Kiíró nevében hivatalosan eljáró szervezet elismervénnyel igazolja. A tervpályázati dokumentáció átvételével kapcsolatosan még a Kbt. 54 (2), 54 (4) és az 54 (6) bekezdései az irányadóak A helyszíni szemle, a kiírással kapcsolatos kérdések és ezekre adott válaszok, a pályázati dokumentáció véglegesítése Helyszíni szemle A kiíró január 08-án órakor helyszíni szemlét tart. Találkozó: Pécs, Universitas kollégium bejárata előtt

12 A szemlén, a kiíró képviselője a helyszínnel kapcsolatos tájékoztatást tart, majd az érdeklődők a helyszínt megtekinthetik. Kérdések A pályázók a kiírással és a pályázattal kapcsolatban január óráig postára adott kérdésekkel az alatti címre feladott ajánlott levélben fordulhatnak a kiíróhoz. Kérdéseket kizárólag postai úton, ajánlott, tértivevényes formában vagy faxon feladott formában fogad el a Kiíró. Az, en eljutatott kérdéseket Kiíró nem veszi figyelembe. Válaszok A határidőben feladott kérdésekre vonatkozó válaszokat a kiíró, ill. a nevében eljáró Bíráló Bizottság január 23- ig megválaszolja, és az összes kérdést, valamint az azokra adott válaszokat a pályázati kiírás kivételekor megadott címekre postán megküldi. A kérdésekre adott válaszokkal a kiírás módosulhat. A dokumentáció véglegesítése A kiíró legfeljebb a kérdések megválaszolásának időpontjáig a dokumentációt módosíthatja, kiegészítheti, illetve a tervpályázat lebonyolításától visszaléphet. Ez utóbbi esetben a kiírás árát az azt megvásárolt pályázóknak a kiíró megtéríti. Hiánypótlás Ajánlatkérő az eljárás során hiánypótlási lehetőséget nem biztosit. A tervezésénél alkalmazandó irányelvek, hatósági előírások, szabványok, normatívák: Vonatkozó általános magyarországi építéssel kapcsolatos jogszabályok figyelembevétele kötelező. A Rendezési Terv elsőrendű szabályozásait szükséges csak figyelembe venni. A tervpályázathoz ki nem adott de tanulmányozható anyagok megtekintésének helye, és módja: Európa Kulturális Fővárosa , Pécs pályázati anyag:

13 1. 9. A pályaművek benyújtása A pályaművek a dokumentációhoz csatolt CÍMZÉSLAP (3.1. sz. melléklet) felhasználásával kizárólag ajánlott postai küldeményként nyújthatók be. A feladó adatai külön nem jelenhetnek meg a csomagoláson! A díjazásban, megvételben nem részesült pályázatok későbbi azonosítása a feladónál maradó feladóvevény ragszáma alapján történik. A pályaművek benyújtásának határideje: március A benyújtás időpontjának a postai bélyegző keltét kell tekinteni. A késve benyújtott pályaműveket a Bíráló Bizottság a csomag felbontása nélkül a pályázatból kizárja. A Bíráló Bizottság bírálati munkáját március 09-én kezdi meg. A benyújtott ajánlatok épségéért, időbeli beérkezésért ajánlatkérő nem tartozik felelősséggel!

14 A Bíráló Bizottság összetétele Elnök Társelnökök Tasnádi Péter Dr. Hargitai János Bíráló Bizottsági tagok Dr. Lénárd László Bagoly Attila Bíráló Bizottsági póttag Pécs 2010 program építészeti igazgatója Tervezői jogosultság: Pécs Megyei jogú Város Polgármestere Baranya Megyei Közgyűlés elnöke Nemzeti Fejlesztési Ügynökség képviselője Tervezői jogosultság: Oktatási- Kulturális Minisztérium képviselője Tervezői jogosultság: Pécsi Tudományegyetem, Rektor Pécs MJV főépítésze Tervezői jogosultság: É /05 Magyar Építészkamara delegáltja Tervezői jogosultság: Dél-Dunántúli Építészkamara delegáltja Tervezői jogosultság: Bíráló Bizottság szakértői Dr. Illés Judit Kalányos Katalin Kereszturi József Dr. Fischerné Dr. Dárdai Ágnes Szakmai Titkár Jogi szakértő hivatalos közbeszerzési tanácsadó Csorba Győző Megyei Könyvtár, Igazgató Pécsi Városi Könyvtár, Igazgató Pécsi Tudományegyetem -Egyetemi Könyvtár, Főigazgató Megfigyelő EKKE delegáltja A Bíráló Bizottság összetételét a kiíró vonatkozó jogszabályok (Kbt. 158 (1)-(3), valamint a 137/2003. Korm. Rendelet 10 (1)-(5) előírásait betartva határozta meg.

15 A Bíráló Bizottság munkája, döntése A Bíráló Bizottság a vonatkozó jogszabályok (lásd 1.3.), valamint a MÉK Tervpályázati Szabályzata, az Elnök által előterjesztett és a tagok által jóváhagyott munkaterv szerint végzi munkáját. A Bíráló Bizottság döntéseit többségi szavazással hozza, munkájáról a jogi szakértő ennek hiányában a szakmai titkár - folyamatos jegyzőkönyvet vezet. A Bíráló Bizottság a hibás koncepciójú, vagy a gyenge építészeti minőségű pályázatokat zárójelentésében részletes bírálatban nem részesíti. A Bíráló Bizottság munkája nem nyilvános. A Bíráló Bizottság a pályázattal kapcsolatos összegző megállapításait zárójelentésben teszi közzé, részletesen értékeli a megvett, illetve díjazott pályaműveket. A Bíráló Bizottság döntése végleges, a döntés ellen fellebbezni nem lehet A pályamunkák díjazása A pályaművek díjazására és megvételére bruttó, Ft áll rendelkezésre. A díj legnagyobb összege: e Ft A megvétel legkisebb összege: e Ft A Bíráló Bizottság a beérkezett pályázatok egymáshoz viszonyított értéke alapján a fenti értékhatárok között határozza meg a díjak és a megvételek összegét. A díjak és a megvételek 20 % ÁFA-t tartalmaznak, és adóköteles bevételek. A Bíráló Bizottság megfelelő színvonalú pályaművek beérkezése esetén a teljes rendelkezésre álló összeget kiadja. A Bíráló Bizottság eredménytelennek minősíti a pályázatot, ha egyetlen pályaművet sem talál díjazásra, vagy megvételre alkalmasnak, és csökkentheti a díjazásra, vagy (és) megvételre fordított összeget, ha a tervpályázatot a hasznosíthatóság, vagy az építészeti minőség szempontjából csökkent értékűnek minősíti.

16 A díjazásban és megvételben részesült pályamunkák a kiíró tulajdonába kerülnek, azokat részben vagy egészben további ellenszolgáltatás nélkül felhasználhatja a szerzői jogi előírások betartásával A tervpályázat eredményhirdetése, és nyilvános ismertetése A Bíráló Bizottság döntése alapján a kiíró április 09 ig a pályázat eredményét kihirdeti, és a pályázati díjakat, illetve a megvételeket a díjazott művek szerzőinek (v. azok meghatalmazottjainak) legkésőbb az eredményhirdetést követő 8 banki napon belül kifizeti. A díjazásban illetve megvételben részesült pályamunkák szerzőit a pályázathoz csatolt zárt borítékban közölt címeken a kiíró az eredményhirdetés idejéről és helyéről levélben értesíti. A pályázat eredményhirdetése nyilvános. Kiíró a vonatkozó jogszabály előírásai szerint a pályázat eredményét közzéteszi. A pályázat zárójelentését a kiíró mindazoknak postán megküldi, akik a pályázati kiírást megvásárolták. A kiíró a beérkezett pályamunkákat nyilvánosan, később meghatározott helyen és időpontban mutatja be. A tervpályázat nyilvános ismertetésének időpontjáról és helyéről az érdeklődőket és a pályázati kiírást kiváltókat a díjazott és megvett pályázat szerzőit, a Bíráló Bizottság tagjait a kiíró, vagy az általa felkért szervezet értesíti. A díjazásban vagy megvételben nem részesült pályázatokat a kiíró a pályázónak igazolás ellenében adja vissza. A pályázó a pályaterv műleírásának végén közölt nyilatkozatban a terv bemutatását megtilthatja. A pályázó a nyilvános bemutatást követő 30 napon belül a kiíró címén igazolás ellenében veheti át pályázatát. A pályamű azonosítása a feladóvevény ragszáma alapján történik. A kiíró a díjazásban illetve megvételben nem részesült pályázatokat a nyilvános bemutatást követő 30 nap eltelte után megsemmisíti.

17 A továbbtervezésre vonatkozó feltételek A kiíró kötelezettséget vállal, hogy a továbbtervezésre vonatkozó tervezői szerződést a Bíráló Bizottság által I. díjas pályamű szerzőjével a Kbt alapján, a tervezői szerződés megkötésére vonatkozóan hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást kíván lefolytatatni. Jelen pályázati kiírás mellékletét képező tervezési szerződés mintában szereplő feltételeket pályázó elfogadja, úgy erről a pályázóknak a 3.3. sz. szándéknyilatkozati mellékleten kell nyilatkozniuk. A nyilatkozatot a 3.7. sz. mellékletként kiadott borítékba kell elhelyezni. A borítékot lezárva kell a pályázati csomagba helyezni. Ha a Bíráló Bizottság megosztott I. díjat ad ki, vagy nem ad ki I. díjat, úgy a kiíró a Bíráló Bizottság ajánlása figyelembevételével dönt a továbbtervezési megbízásról. A pályadíj a továbbtervezés tervezési díjába nem számít bele. Továbbtervezésre vonatkozó információk: o o o o o A Kiíró a nyertes pályázóval, a megfelelő eljárás lefolytatása után, építési engedélyezési tervdokumentáció valamint tenderterv-dokumentáció elkészítésére kíván tervezői szerződést kötni A építési tervdokumentáció elkészítésének határideje a szerződés aláírásától számított 120-ik nap A jogerős építési engedélyeztetési eljárás során a hiánypótlás és egyéb szakhatósági észrevételek kézhez vétele után Tervező 15 napon belül köteles a hiánypótlást maradéktalanul elkészíteni. A tenderterv elkészítési határideje: építési engedély kézhezvételétől számított 90-ik nap. A tervezési és tenderterv készítési feladatok elvégzésére rendelkezésre álló összeg: bruttó Ft

18 2. Részletes program Tervezési feladat A projekt átfogó célja, hogy Pécs város Európa Kulturális Fővárosa-pályázatához illeszkedően létrehozzon egy olyan új, integrált közművelődési, oktatási, információs és kulturális szolgáltatásokat biztosító intézményt, amely hatékonyan hozzájárul Pécs város, Baranya megye és a Dél-Dunántúli Régió társadalmi-gazdasági modernizációs folyamatához. A megvalósuló új könyvtárat épületi adottságai és korszerű felszereltsége alkalmassá teszik a szolgáltatási rendszer kiszélesítésére, a lakosság eddiginél szélesebb körének bevonására. A tudásközpont funkciót ellátó könyvtár a város és megye új szellemi-kulturális vonzerejeként hatékonyan hozzájárul a térség humán erőforrásának fejlődéséhez. Az új intézmény fő célja a szellemi és kulturális értékekhez való hozzáférés biztosítása, a speciális igényű csoportok felzárkóztatása, az egyéni és csoportos társadalmi kompetenciák fejlesztése, a kulturális tőke szolgáltatások és termékek által történő folyamatos gyarapítása. Cél, hogy mindenki, még a legkisebb településen élő is ugyanazt a magas színvonalú szolgáltatást kapja a szakmai humán erőforrás és a kapcsolódó intézményrendszer infrastrukturális fejlesztése révén, mint a nagy településeken, városközpontokban élők. A könyvtárnak jelentős társadalmi pozitív hatása abból adódik, hogy új kulturális-közösségi tér jön létre, ahol lehetővé válik a különböző élethelyzetű, korú és társadalmi helyzetű rétegek és csoportok igényeinek együttes kielégítése. E csoportok egyidejű jelenlétével erősödik a közöttük lévő kommunikáció, a társadalmi párbeszéd. A könyvtár különös hangsúlyt fektet a gyermekek és gyermekes családok igényeinek és szükségleteinek magas szintű kielégítésére, ezzel növeli a kisgyermekes anyák mobilitását, és javítja az információhoz való hozzájutásukat. A könyvtár szolgáltatásai az információs és kommunikációs technológia által nyújtott lehetőségekre épülnek.

19 2. 2. Részletes program A Tudásközpont építészeti és városrendezési koncepciója Az építészeti koncepció A Tudásközpont épületének térszerkezete célratörően kompakt kell legyen. Ez teszi ugyanis lehetővé azt a zökkenőmentes, kényelmes és hatékony működést, mely a lehető legjobb szolgáltatást nyújtja a használóknak, és kifogástalan munkakörülményeket biztosít a könyvtári dolgozók számára is. A terek megformálása, belmagassága, kapcsolása, a felületek tagolása stb. érzékenyen készítse elő és kövesse a használó ama tudati és érzelmi útját, amely a külső környezet megtapasztalásával kezdődik és a Mindenség ama tudományos, és művészi interpretációjával fejeződik be, amelyet a könyvekben és más dokumentumokban talál majd meg végül. Amíg a használó végig halad a kompozíció egyes vizuális tételein azok ébresszék rá ama egyedülálló, intellektuális és érzelmi kaland tudatára, amely a spontán tapasztalástól a megismerésig, a tudás és tudatosság élményéig vezeti el. Az épület belső világa nyílt, egyszerű, áttetsző és célszerűen szűkszavú legyen. Az egyes funkcionális egységeket úgy kell kapcsolni, hogy olyan kompakt térszerkezet eredményezzen, amely észszerű szinten képes tartani mind a létesítési, mind a működési és fenntartási költségeket és segíti a használót abban, hogy könnyen eligazodjék. Az épület szerkezete (beleértve az épületgépészeti, elektromos és elektronikai rendszereket) legyen alkalmas a folyamatosan jelentkező változtatási igények rugalmas követésére. A korszerű informatikai lehetőségeket széles körben fogják alkalmazni. Nagyon komolyan meg kell fontolni, hogy a nagy nyitott terekben az elektronikus berendezések használata keltette elkerülhetetlen zaj is komolyan veszélyeztetheti azt a nyugodt és csendes környezetet, amely a könyvtár használat elsőrendű környezeti követelménye Az épület legyen minden tekintetben biztonságos. Minimálisra kell leszorítani az egészségre ártalmas hatások előfordulási lehetőségét. (Por, élősdiek, bakteriológiai és fizikai ártalmak) stb. Különös gond fordítandó a mozgáskorlátozottak, hallássérültek és csökkent látók speciális igényeinek kielégítésére. A könyvtár hallatlanul nagy anyagi értékek használó és tulajdonosi felelősségét kell majd vállalja. A gondjaira bízandó dokumentumok egy részének értéke - pótolhatatlansága okán - felbecsülhetetlen. Ezért a vagyon biztonság meghatározó fontosságú követelmény. Minden lehetséges passzív és aktív eszközzel csökkenteni kell a dokumentumok és az elektronikus eszközök eltulajdonítását, vagy megrongálását. Ezért a könyvtár teljes területét elektronikusan és közvetlenül is ellenőrzött fokozott biztonságú övezetként kell megtervezni.

Pécs város központjának megújítása

Pécs város központjának megújítása Pécs város központjának megújítása Tervpályázati dokumentáció Kiíró Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 7621 Pécs Széchenyi tér 1. Lebonyolító / Kapcsolattartó Pécs2010 Menedzsment Központ Kht. Dr. Ferenc-Varga

Részletesebben

NYÍLT TERVPÁLYÁZAT INNO-RAAB NEMZETKÖZI TUDÁSPARK. a A győri Széchenyi Egyetemen tervezett. tervezésére KIÍRÁSI DOKUMENTÁCIÓ

NYÍLT TERVPÁLYÁZAT INNO-RAAB NEMZETKÖZI TUDÁSPARK. a A győri Széchenyi Egyetemen tervezett. tervezésére KIÍRÁSI DOKUMENTÁCIÓ 1 NYÍLT TERVPÁLYÁZAT a A győri Széchenyi Egyetemen tervezett INNO-RAAB NEMZETKÖZI TUDÁSPARK tervezésére KIÍRÁSI DOKUMENTÁCIÓ TARTALOMJEGYZÉK 2 A TERVPÁLYÁZAT KIÍRÓJA:...3 A TERVPÁLYÁZAT TÁRSKIÍRÓJA:...3

Részletesebben

Eger Megyei Jogú Város EGER. Bárány Uszoda felújítása. Nyílt építészeti tervpályázat 2011. PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Eger Megyei Jogú Város EGER. Bárány Uszoda felújítása. Nyílt építészeti tervpályázat 2011. PÁLYÁZATI KIÍRÁS Eger Megyei Jogú Város EGER Bárány Uszoda felújítása Nyílt építészeti tervpályázat 2011. PÁLYÁZATI KIÍRÁS Kiíró: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata TARTALOMJEGYZÉK 1. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 1.1. A tervpályázat

Részletesebben

TERVPÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ. a Budapesti Olimpiai Központ (Puskás Ferenc Stadion és Létesítményei)

TERVPÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ. a Budapesti Olimpiai Központ (Puskás Ferenc Stadion és Létesítményei) TERVPÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ a Budapesti Olimpiai Központ (Puskás Ferenc Stadion és Létesítményei) nyilvános tervpályázati eljárásához (ötletpályázatához) 1. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK Tartalomjegyzék 2 1.1. A tervpályázat

Részletesebben

BUDAPEST, XI. KER. BUDAFOKI ÚT 59.

BUDAPEST, XI. KER. BUDAFOKI ÚT 59. BUDAPEST, XI. KER. BUDAFOKI ÚT 59. VUÉK-HÁZ ÉPÍTÉSZETI TERVPÁLYÁZAT TERVPÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ TARTALOMJEGYZÉK I. Tervpályázati Kiírás 4 II. Tájékoztató Adatok 5 1. Kiíró megnevezése 6 2. Társkiíró megnevezése

Részletesebben

1 TARTALOMJEGYZÉK 1. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK. old.

1 TARTALOMJEGYZÉK 1. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK. old. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 1.1. A tervpályázat kiírójának megnevezése 1.2. A tervpályázat tárgya, célja.. 1.3. A tervpályázat jellege, a vonatkozó jogszabályok megnevezése..... 1.4. A tervpályázaton

Részletesebben

Tervpályázati kiírás 1. a GYŐR, 150 FH-ES IDŐSEK OTTHONA megvalósítására alkalmas építészeti tervjavaslat kiválasztására 2. Győr, 2003 augusztus 25.

Tervpályázati kiírás 1. a GYŐR, 150 FH-ES IDŐSEK OTTHONA megvalósítására alkalmas építészeti tervjavaslat kiválasztására 2. Győr, 2003 augusztus 25. Tervpályázati kiírás 1 a GYŐR, 150 FH-ES IDŐSEK OTTHONA megvalósítására alkalmas építészeti tervjavaslat kiválasztására 2 Győr, 2003 augusztus 25. 1 A kiírás a településrendezési és építészeti tervpályázatok

Részletesebben

NYÍLT TERVPÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

NYÍLT TERVPÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ 130 NYÍLT TERVPÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ Fővárosi Önkormányzat Heim Pál Gyermekkórház rekonstrukció, új B épület tervezése 230 TARTALOMJEGYZÉK 1. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK oldal 1.1. A tervpályázat kiírójának megnevezése

Részletesebben

HU-Budapest: Építészeti tervezési szolgáltatások 2012/S 199-327945. Tervpályázati kiírás

HU-Budapest: Építészeti tervezési szolgáltatások 2012/S 199-327945. Tervpályázati kiírás 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:327945-2012:text:hu:html HU-Budapest: Építészeti tervezési szolgáltatások 2012/S 199-327945 Tervpályázati kiírás A tervpályázati

Részletesebben

BUDAPEST, FŐVÁROS VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS

BUDAPEST, FŐVÁROS VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS BUDAPEST,, FŐVÁROS VIIII.. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS MADÁCH IIMRE TÉR RENDEZÉSE HALLGATÓI PÁLYÁZAT Budapest, VII. ker. Madách Imre tér hallgatói tervpályázat 1. Tervpályázati kiírás 1.1. A tervpályázat kiírója:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tájékoztató a nevelési intézmények fejlesztése, KMOP-4.61-11 jelű pályázattal összefüggő kérdésekről

ELŐTERJESZTÉS. Tájékoztató a nevelési intézmények fejlesztése, KMOP-4.61-11 jelű pályázattal összefüggő kérdésekről ELŐTERJESZTÉS Tájékoztató a nevelési intézmények fejlesztése, KMOP-4.61-11 jelű pályázattal összefüggő kérdésekről Tisztelt képviselő-testület! A közelmúltban jelent meg a nevelési intézmények fejlesztése

Részletesebben

Z s o l n a y N e g y e d M Ű K Ö D É S I K Ó D E X

Z s o l n a y N e g y e d M Ű K Ö D É S I K Ó D E X Z s o l n a y N e g y e d M Ű K Ö D É S I K Ó D E X Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. Pécs, 2011 1 Zsolnay Negyed Tartalomjegyzék Preambulum:... 3 A felmerülő fogalmak:... 5 1. A ZSN infrastruktúrájának,

Részletesebben

Kódszám: TIOP-1.2.1/A-15/1

Kódszám: TIOP-1.2.1/A-15/1 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Agóra - multifunkcionális közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása c.

Részletesebben

Magyar Terület-és Regionális Fejlesztési Hivatal. Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság. Pályázati Útmutató

Magyar Terület-és Regionális Fejlesztési Hivatal. Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság. Pályázati Útmutató Magyar Terület-és Regionális Fejlesztési Hivatal Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság Pályázati Útmutató Óvodák és alapfokú nevelési-oktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése

Részletesebben

emop 2.0 PÁLYÁZATI KIÍRÁS ÉS ÚTMUTATÓ

emop 2.0 PÁLYÁZATI KIÍRÁS ÉS ÚTMUTATÓ emagyarország Pontok támogatása emop 2.0 Az információs társadalom és tudásalapú gazdaság fejlesztése, az Európai Integrációs célkitűzések megvalósítása céllal PÁLYÁZATI KIÍRÁS ÉS ÚTMUTATÓ Gazdasági és

Részletesebben

M EGHÍVÓ. Az előterjesztés és mellékletei a www.baranya.hu oldalról a hivatkozott vezérszóval érhető el

M EGHÍVÓ. Az előterjesztés és mellékletei a www.baranya.hu oldalról a hivatkozott vezérszóval érhető el BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK E LNÖKE M EGHÍVÓ Szám: 555-4/2007 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Pécs, Papnövelde utca 5. szám alatti Dísztermében 2007. március 22-én (csütörtökön)

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1225/2007. MELLÉKLETEK: 4 DB TÁRGY: Tájékoztató a Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT II.) előkészítésének állásáról,

Részletesebben

Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány által meghirdetett P26/2 kódjelű Új lakóotthonok létesítése

Részletesebben

Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal. Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság. Pályázati Útmutató

Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal. Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság. Pályázati Útmutató Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság Pályázati Útmutató Hátrányos helyzetű régiók és kistérségek elérhetőségének javítása 1/2004/ROP

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. MÁRCIUS 22-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. MÁRCIUS 22-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. MÁRCIUS 22-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 131-6/2007. MELLÉKLETEK: - DB TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehjatásáról,

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT SOPRON 2012 TARTALOMJEGYZÉK A KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA ÉS HATÁLYA... 3 A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK ELŐKÉSZÍTÉSE... 4 A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS DOKUMENTÁLÁSI

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 250-3/2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2007. február 15-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

Kelenvölgyi Szentháromság Liget térépítészeti ötlet tervpályázata egyetemi, főiskolai

Kelenvölgyi Szentháromság Liget térépítészeti ötlet tervpályázata egyetemi, főiskolai Kelenvölgyi Szentháromság Liget térépítészeti ötlet tervpályázata egyetemi, főiskolai hallgatók számára tervpályázati kiírás és tervezési szempontok Budapest Kelenvölgy 2012. május 1 TARTALOMJEGYZÉK: 1.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Lakóközösségi programok, kezdeményezések támogatása c. pályázati felhívásához a konvergencia régiók területén Kódszám: TÁMOP 5.5.4-13/2 Tartalom

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés megteremtése: akadálymentesítés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához Kódszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közösségi Akciók

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közösségi Akciók MNP-III-PA/01/2 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Közösségi Akciók Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat, mint Közvetítő Szervezet pályázatot hirdet a Budapest-Józsefváros, Magdolna Negyed Program

Részletesebben

GVOP-2005-4.1.1. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ II A TÁMOGATÁSRA RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS MÉRTÉKE... 5

GVOP-2005-4.1.1. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ II A TÁMOGATÁSRA RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS MÉRTÉKE... 5 TARTALOMJEGYZÉK I A TÁMOGATÁS HÁTTERE, CÉLJA... 3 II A TÁMOGATÁSRA RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS MÉRTÉKE... 5 III A TÁMOGATOTT PÁLYÁZATOK VÁRHATÓ SZÁMA... 5 IV A PÁLYÁZÓK KÖRE (TÁMOGATÁSRA JOGOSULTAK)... 5

Részletesebben

Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ

Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ A Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA (egységes szerkezetben) Hatályba lépett: 2011. július 01. napján Érvényes:

Részletesebben

Határozatok 2012.10.15. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 177/2012. (X.15.) önkormányzati számú határozata:

Határozatok 2012.10.15. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 177/2012. (X.15.) önkormányzati számú határozata: Határozatok 2012.10.15. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 177/2012. (X.15.) önkormányzati számú határozata: Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőé-testülete ugy döntött, hogy a meghívóban

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014 PA16

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014 PA16 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014 PA16 Kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítása Városi épített örökség megőrzése c. intézkedéséhez Kódszám: HU07PA16-A1-2013

Részletesebben