E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK DECEMBER 7-I ÜLÉSÉRE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. DECEMBER 7-I ÜLÉSÉRE"

Átírás

1 E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK DECEMBER 7-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: /2006. MELLÉKLETEK: 2 DB TÁRGY: Szakmai program módosítása és tervpályázat kiírása a "Dél-Dunántúli Tudásközpont" EKF projektre ELŐTERJESZTŐ: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Hargitainé Solymosi Beatrix, Közgazdasági Iroda irodavezető, Dr. Merza Péter, Pécs Fejlesztési Kft. ügyvezetője, Jánosiné Balázs Sarolta, Közgazdasági Iroda, Beruházási, fejlesztési csoportvezető, dr. Erdődy Gyula, Humánszolgáltatási Iroda, vezető főtanácsos MEGTÁRGYALTA: Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottság Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Igazgatási és Ügyrendi Bizottság KÖZGAZDASÁGI IRODÁVAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: november 27. TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: november 27. FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

2 2 II. 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése szeptember 26-án tárgyalta meg az Európa Kulturális Fővárosa program Dél-Dunántúli Tudásközpont projektjéről szóló előterjesztést. Határozatával jóváhagyta a projekt szakmai és építészeti programját, egyetértett azzal, hogy a projektre Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése közösségi rezsim szerinti nyílt tervpályázat lefolytatását rendelje el és javasolta a Bíráló Bizottsági tagok felkérését, megbízását. A Közgyűlés rendelkezett arról, hogy március 30-ig el kell készíteni a Csorba Győző Megyei Könyvtár és a Pécsi Városi Könyvtár részletes integrációs programját, másrészt a létrehozásra kerülő új könyvtár szakmai vezetői feladataira pályázatot kell kiírni. Tekintettel arra, hogy a korábbi tervezési program bizonyos elemeiben az egyetem állam és jogtudományi kara, valamint a közgazdaságtudományi kara könyvtárának integrációja, 2 db 200 fős un. Bologna előadóterem elhelyezése, közös könyvtári depozitórium kialakítása, térfelszín feletti parkoló kialakítása megváltozott ezért szükséges a program ismételt áttekintése. A tervpályázati kiírást az előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza. A program megvalósításának helyszíne az un. PEAC-pálya, mivel a létesítmény szervesen illeszkedik majd az egyetem un. keleti campus fejlesztési programjához. 2. A Pécsi Tudományegyetemmel közös beruházás szükségessé teszi a három résztvevő: a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Pécsi Tudományegyetem és a Baranya Megyei Önkormányzat megállapodását az együttműködés kereteiről. Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése november 30-i ülésén dönt a keretmegállapodás aláírásáról. A keretmegállapodás, amelyet az előterjesztés 2. számú melléklete tartalmaz december 1-én aláírásra kerül. Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése november 30-án a Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont tervpályázatának meghirdetése tárgyában az alábbi szövegezésű előterjesztést tárgyalja: Tisztelt Közgyűlés! Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 509/2006. (09.27.) számú határozatával elfogadta a Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont című EKF fejlesztési projekt (továbbiakban projekt) szakmai és építészeti programját. A Közgyűlés ekkor rendelkezett a szakmai programok alapján a tervezési program véglegesítéséről, illetve a tervpályázat meghirdetéséről. Az elmúlt hetekben a projekt tartalma, funkciója és megvalósításának helyszíne véglegesítésre került, melynek megfelelően a Pécs Fejlesztési Kft. mind a szakmai, mind pedig a jogi minőségbiztosításban érintett szervezeteknek megküldte a projekt végleges tervpályázati dokumentációját, valamint felkérte a Közgyűlés által szeptember 26-án kijelölt személyeket a tervpályázat zsűrori feladatainak ellátásra. Az előterjesztés mellékletét képező tervpályázati dokumentáció értelmében a korábbi tervezési program a következő főbb pontokban változik:

3 3 1. A projekt megvalósításának helyszíne az ún. PEAC-pálya, tekintettel arra, hogy a Pécsi Tudományegyetemmel kötött megállapodásnak megfelelően a projekt tartalmában, funkciójában szervesen illeszkedik az egyetem ún. keleti campus fejlesztési programjához, az közös beruházás formájában valósul meg. 2. A korábbi tervezési program több ponton módosításra került, melyek közül a legjelentősebbek (felsorolás szintjén): az egyetem integrálja az új intézménybe Állam- és Jogtudományi Karának, valamint Közgazdaságtudományi Karának könyvtárát, 2 db 200 fős, ún. Bologna előadóterem kerül elhelyezésre az épületben, közös könyvtári depozitórium kerül kialakításra a három intézmény raktározási feladatainak ellátására, a korábbi tervekben szereplő földalatti parkoló a térfelszínen kerül kialakításra, tekintettel arra, hogy a PEAC pálya területe erre lehetőséget ad, illetve az összesen kb nm új egyetemi funkció finanszírozási keretét részben ez a projektelem biztosítja. 3. A projekt beruházásának önerejét négyzetméter-arányosan a Baranya Megyei Önkormányzat és a Pécsi Tudományegyetem biztosítja, illetve a későbbi működtetési költséget a megyei önkormányzat és az egyetem mellett Pécs MJV Önkormányzata közösen biztosítják a négyzetméter arányos funkciók, használat alapján. 4. A projekt megvalósításához (önerejéhez) Pécs MJV Önkormányzata a PEAC-pálya funkciójának kiváltásával járul hozzá, melynek értelmében az önkormányzat használati jogot biztosít a Pécsi Tudományegyetem számára az ún. MATÁVpályán szeptember 16-án Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata szerződést kötött a Miniszterelnöki Hivatallal, melynek megfelelően a projekt előkészítésének becsült 110 millió Ft-os költségét (tervpályázat lebonyolítása, engedélyes tervek elkészítése, engedélyeztetés, építési tender elkészítése) a szerződésben foglalt ütemezéssel és finanszírozással a Magyar Köztársaság Kormánya és Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 90% - 10% arányban biztosítja, beleértve a nemzetközi tervpályázat tervezett 48 millió Ft-os költségét. A Kormánnyal kötött előkészítési szerződés értelmében valamennyi EKF beruházáshoz kapcsolódó tevékenység bonyolítója a Pécs Fejlesztési Kft., melynek megfelelően a tervpályázat bonyolítását és az azzal kapcsolatos feladatokat a kft. látja el. A tervpályázat előkészítésébe a kft. a következő építészeket vonta be: Sztanics Gábor, Bagoly Attila, Jánosiné Balázs Sarolta. A szeptember 26-án elfogadott előterjesztésnek, valamint a Pécsi Tudományegyetemmel kötött szerződésnek megfelelően a tervpályázat bíráló bizottságába a következő tagok kerültek felkérésre: Elnök: Pécs 2010 program építészeti igazgatója Társelnökök: Pécs Megyei Jogú Város polgármestere Baranya Megyei Közgyűlés elnöke Szakmai titkár:...

4 4 Tagok: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség képviselője Oktatási- és Kulturális Minisztérium képviselője Bagoly Attila Pécs MJV főépítésze Magyar Építészkamara delegáltja Dél-Dunántúli Területi Építészkamara delegáltja Pécsi Tudományegyetem rektora Bíráló bizottság szakértői: Dr. Illés Judit, jogi szakértő Kalányos Katalin, igazgató, Csorba Győző Megyei Könyvtár Keresztúri József, igazgató, Pécsi Városi Könyvtár Dr. Fischerné Dr. Dárdai Ágnes, főigazgató, PTE Egyetemi könyvtár Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Pécsi Tudományegyetem és a Baranya Megyei Közgyűlés rendelkezik arról, hogy a projekt sikeres megvalósítása érdekében egyrészt június 30-ig elkészítteti a Csorba Győző Megyei Könyvtár, a PTE ÁJK és KTK kari könyvtárak és a Pécsi Városi Könyvtár részletes integrációs programját, másrészt a létrehozásra kerülő új könyvtár szakmai vezetői feladataira pályázatot ír ki és október 30-ig kinevezésre kerül az új könyvtár vezetője. A projekt-előkészítési támogatási szerződés értelmében Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Pécsi Tudományegyetem és a Baranya Megyei Önkormányzat október 30-ig elkészítteti az új intézmény szervezeti- és működési szabályzatát, valamint szerződéses formában rögzíti a két intézmény alapjain létrejövő új intézmény beruházásához és fenntartásához kapcsolódó szervezeti- és pénzügyi kérdéseket. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a mellékletben szereplő tervpályázat elfogadásával támogassa a Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont című EKF program megvalósítását. Az előterjesztést a Város- és Környezetfejlesztési Bizottság, a Kulturális Bizottság, a Gazdasági Bizottság november 28-án, valamint a Költségvetési Bizottság november 29-én tárgyalja, az ülésen született döntésekről a bizottságok elnökei szóban tájékoztatják a Közgyűlést. Pécs, november 21. Tasnádi Péter polgármester A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetértő, jóváhagyó határozata a tervpályázati kiírás, a program megvalósítás feltétele. Kérem az előterjesztésben foglaltak támogatását.

5 5 III. Határozati javaslat: 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 133/2006. (IX.26.) Kgy. határozatát hatályon kívül helyezi. 2. A Közgyűlés az előterjesztés 1. számú mellékletét képező Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont tervpályázatát jóváhagyja. 3. A Közgyűlés egyetért azzal, hogy a projektre Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése közösségi rezsim szerinti nyílt tervpályázat lefolytatását rendelje el és a tervpályázat lebonyolításával a Pécs Fejlesztési Kft-t bízza meg. A Közgyűlés javasolja az előterjesztésben felsorolt bíráló bizottsági tagok felkérését, megbízását. 4. A Baranya Megyei Önkormányzat, Pécs Megyei Jogú Váron Önkormányzata és a Pécsi Tudományegyetem rendelkezik arról, hogy a projekt sikeres megvalósítása érdekében június 30-ig elkészítteti a Csorba Győző Megyei Könyvtár, a PTE ÁJK és KTK kari könyvtárak és a Pécsi Városi Könyvtár részletes integrációs programját. Határidő: június 30. Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke 5. A Baranya Megyei Önkormányzat, a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Pécsi Tudományegyetem október 30-ig megpályáztatja és kinevezi az új könyvtár vezetőjét. Határidő: október 30. Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke 6. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése tudomásul veszi, hogy a tervpályázat lebonyolításához szükséges forrást Pécs Város a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel megkötött támogatási szerződés szerint biztosítja. 7. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért a létesítmény közös megvalósításával és elfogadja a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnöke által aláírt, az előterjesztés 2. számú mellékletét képező keretmegállapodást. 8. A Közgyűlés kifejezi azon szándékát, hogy a tudásközpont projekt költségvetésébe beépíthető (Európai Uniós és állami támogatásból nagy részben visszatérülő), a keretmegállapodásban szereplő 400 millió forint földhasználati díj fedezetét a évi költségvetésben szerepelteti. Határidő: február 28. Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke Pécs, november 27. dr. Hargitai János közgyűlés elnöke

6 1. számú melléklet Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont Tervpályázat dokumentáció

7 Tartalomjegyzék 1. Tájékoztató adatok A tervpályázat kiírójának megnevezése A tervpályázat tárgya, célja A tervpályázat jellege, a vonatkozó jogszabályok megnevezése A tervpályázaton való részvétel feltételei (alkalmassági követelmények) A tervpályázatról történő kizárás oka A tervpályázat lebonyolításának időtáblázata A tervpályázati dokumentáció beszerzésének módja A helyszíni szemle, a kiírással kapcsolatos kérdések és ezekre adott válaszok, a pályázati dokumentáció véglegesítése A pályaművek benyújtása A Bíráló Bizottság összetétele A Bíráló Bizottság munkája, döntése A pályamunkák díjazása A tervpályázat eredményhirdetése, és nyilvános ismertetése A továbbtervezésre vonatkozó feltételek 2. Részletes program Tervezési feladat Részletes program Benyújtandó munkarészek Bírálati szempontok 3. Mellékletek Címzéslap a tervpályázati csomag feladásához Adatlap a pályázók adatairól Szándéknyilatkozat Költségbecslés adatlap Tervezési terület helyszínrajza Geodéziai felmérés DD Regionális Könyvtár és Tudásközpont szakmai koncepció Speciális gyűjtemények jelenleg Magyar Államvasutak szakvéleménye Boríték

8 1. Tájékoztató adatok A tervpályázat kiírójának megnevezése Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 7621-Pécs Széchenyi tér A tervpályázat lebonyolítója Pécs Fejlesztési Kft Pécs Mária u. 9 Tel: 72/ Fax: 72/ A tervpályázat tárgya, célja Tárgy A projekt átfogó célja, hogy Pécs város Európa Kulturális Fővárosa pályázatához illeszkedően létrehozzon egy olyan új, integrált közművelődési, oktatási, információs és kulturális szolgáltatásokat biztosító intézményt, amely hatékonyan hozzájárul Pécs város, Baranya megye és a Dél-Dunántúli régió társadalmi-gazdasági modernizációs folyamatához. A megvalósuló regionális könyvtárat és tudásközpontot épületi adottságai és korszerű felszereltsége alkalmassá teszik a szolgáltatási rendszer kiszélesítésére, a lakosság eddiginél szélesebb körének bevonására. A tudásközpont funkciót ellátó könyvtár a város és megye új szellemikulturális vonzerejeként hatékonyan hozzájárul a térség humán erőforrásának fejlődéséhez. Cél A tervezési feladat megvalósítására legjobban alkalmas tervjavaslat kiválasztása, melynek szerzőjével Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata tervezési szerződést kíván kötni az épület engedélyezési, valamint tenderterveinek elkészítésére.

9 1. 3. A tervpályázat jellege, a vonatkozó jogszabályok megnevezése 1) A tervpályázat jellege: Nyílt 2) A tervpályázat eljárási formája: Építészeti tervpályázati eljárás 3) A tervpályázat: Titkos 4) Közösségi értékhatár feletti pályázat 5) A tervpályázat lebonyolítása i) Közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. Törvény, ii) A tervpályázatokról szóló 137/2004 (IV.29) Kormányrendelet iii) A tervpályázati hirdetményekről szóló 2/2006 (I.13.) IM rendelet iv) A Magyar Építész Kamara Tervpályázati Szabályzata v) Valamint a jelen tervpályázati kiírás előírásai szerint történik 6) Jelen pályázati kiírás a Magyar Építész Kamara Tervpályázati Szabályzatának 3. számú 2004/VIII-tól hatályos melléklete felhasználásával készült A tervpályázaton való részvétel feltételei (alkalmassági követelmények) A tervpályázat résztvevője pályázó az a természetes személy lehet: a) aki jelen kiírásban meghirdetett tervezési feladat elkészítésére vállalkozik, b) aki azzal, hogy pályázatát benyújtotta, a tervpályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek elfogadta, c) akivel szemben a 137/2004. (IV.29) Korm. rendelet 13. -ának (3) bekezdésében foglaltak egyike sem áll fenn. d) aki ha magyarországi letelepedésű a pályázó a pályázat tervezési feladatának elvégzésére a vonatkozó jogosultsági szabályok szerint jogosult, azaz a pályázat eredményhirdetéskor É1 tervezői névjegyzéki besorolással rendelkezik, továbbá nyilatkozik arról, hogy megbízás esetén ez engedélyezési tervdokumentációit a szerződéskötéstől számított 120 napon belül elkészíti. e) aki ha Magyarországon kívüli, de EU tagállambeli országban letelepült pályázó- a tervezési feladat elvégzésére saját országában jogosult és az erről szóló nyilatkozatot a szerzők megnevezéséhez mellékelt borítékba a pályázó elhelyezte, továbbá nyilatkozik arról, hogy megbízás esetén, a szerződés aláírásának időpontjáig a Magyar Építészkamaránál regisztráltatja magát A tervpályázat résztvevője a pályázó az a gazdálkodó (jogi, vagy jogi személyiség nélküli) szervezet lehet,

10 a) amely azzal, hogy a pályázatát benyújtotta, a tervpályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezően elfogadta, b) amely a pályázat szerzőit a pályázathoz csatolt lezárt borítékban, a mellékelt adatlapon név szerint megnevezte, és a megnevezett szerző (-k) a tervezési feladat ellátására jogosultak az pont szerint c) amely gazdálkodó szervezet a pályázat eredményhirdetésének időpontjában a szerzőkkel a pályázati feladat továbbtervezésére érvényes szerződéses megállapodással, vagy munkaszerződéssel rendelkezik, d) amely gazdálkodó szervezettel szemben a 137/2004. Korm. rendelet (IV.29.) 13. -ának (4) bekezdésében foglaltak, illetve a megnevezett szerzőre a 137/2004 Korm. rendelet (IV.29.) 13. -ának (3) bekezdésében foglaltak egyike sem áll fenn A tervpályázat résztvevőjének (szerzőjének) társtervezője, munkatársa az lehet, akivel szemben a 137/2004. Korm. rendelet 13. (3) (4) szerinti kizáró okok egyike sem áll fenn. A társszerzők és a szerzők munkatársai (a vonatkozó etikai normák betartásával) több pályázatban is közreműködhetnek A tervpályázaton 1 pályázati dokumentáció megvásárlása 1 pályázat benyújtására jogosít A tervpályázatból történő kizárás oka A Bíráló Bizottság a) a tervpályázatból a tervcsomag felbontása nélkül kizárja a beadási határidő után postára adott küldeményt, b) kizárja a titkosságot sértő pályázatot, c) kizárja a pályázati dokumentációban meghatározott kötelező tartalmi követelményeket nem teljesítő pályamunkát, d) kizárja a bírálatból a formai követelményeket nem teljesítő, illetve hiányos pályaműveket, e) kizárja az pontokban meghatározott részvételi feltételek -et nem teljesítő pályázókat Amennyiben a kizárás okai (1.5.1.e): a) a lezárt borítékok felbontásakor bizonyosodnak be, a Bíráló Bizottság a pályázatok megállapított sorrendjében nevezi meg a díjazott és megvett pályázatokat,

11 b) amennyiben a Bíráló Bizottság utolsó plenáris ülését követő 2 hónapon belül bizonyosodik be a részvételi feltételek teljesítésének elmaradása, úgy a kiíró a szabálytalan pályázó eredményét semmisnek tekinti, és ilyen esetben a pályázati díj, illetve megvétel a kiírónak visszajár A tervpályázat lebonyolításának időtáblázata Tervpályázat meghirdetése december 07. Kiírás árusításának kezdete: december 07. Kiírás árusításának vége: március 09. Helyszíni szemle időpontja: január 08. Kérdések postára adásának határideje: január 15. Kérdések adott válaszok határideje: január 23. Pályaművek postára adásának határideje: március Pályázat eredményének kihirdetése, a díjak átadása: április 09. Tervpályázat nyilvános bemutatása: április 20. Díjazásban nem részesült pályaművek visszaadása: május A tervpályázati dokumentáció beszerzésének módja A tervpályázati dokumentációt kiíró bruttó Ft összegért az alatt megjelölt címen, munkaidőben (H- P: ) a Pécs Fejlesztési Kft. árusítja. A dokumentáció kifizetése az ugyanezen címen beszerezhető postai készpénzátutalási csekken való befizetéssel, postai, banki átutalással vagy banki postai befizetéssel történjen. A dokumentáció átvételekor be kell mutatni a befizetést igazoló bizonylatot, feladóvevényt, melyen szerepeljen a közlemény rovatban: Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont. Számlaszám: XXX. A dokumentáció átvételét Kiíró nevében hivatalosan eljáró szervezet elismervénnyel igazolja. A tervpályázati dokumentáció átvételével kapcsolatosan még a Kbt. 54 (2), 54 (4) és az 54 (6) bekezdései az irányadóak A helyszíni szemle, a kiírással kapcsolatos kérdések és ezekre adott válaszok, a pályázati dokumentáció véglegesítése Helyszíni szemle A kiíró január 08-án órakor helyszíni szemlét tart. Találkozó: Pécs, Universitas kollégium bejárata előtt

12 A szemlén, a kiíró képviselője a helyszínnel kapcsolatos tájékoztatást tart, majd az érdeklődők a helyszínt megtekinthetik. Kérdések A pályázók a kiírással és a pályázattal kapcsolatban január óráig postára adott kérdésekkel az alatti címre feladott ajánlott levélben fordulhatnak a kiíróhoz. Kérdéseket kizárólag postai úton, ajánlott, tértivevényes formában vagy faxon feladott formában fogad el a Kiíró. Az, en eljutatott kérdéseket Kiíró nem veszi figyelembe. Válaszok A határidőben feladott kérdésekre vonatkozó válaszokat a kiíró, ill. a nevében eljáró Bíráló Bizottság január 23- ig megválaszolja, és az összes kérdést, valamint az azokra adott válaszokat a pályázati kiírás kivételekor megadott címekre postán megküldi. A kérdésekre adott válaszokkal a kiírás módosulhat. A dokumentáció véglegesítése A kiíró legfeljebb a kérdések megválaszolásának időpontjáig a dokumentációt módosíthatja, kiegészítheti, illetve a tervpályázat lebonyolításától visszaléphet. Ez utóbbi esetben a kiírás árát az azt megvásárolt pályázóknak a kiíró megtéríti. Hiánypótlás Ajánlatkérő az eljárás során hiánypótlási lehetőséget nem biztosit. A tervezésénél alkalmazandó irányelvek, hatósági előírások, szabványok, normatívák: Vonatkozó általános magyarországi építéssel kapcsolatos jogszabályok figyelembevétele kötelező. A Rendezési Terv elsőrendű szabályozásait szükséges csak figyelembe venni. A tervpályázathoz ki nem adott de tanulmányozható anyagok megtekintésének helye, és módja: Európa Kulturális Fővárosa , Pécs pályázati anyag:

13 1. 9. A pályaművek benyújtása A pályaművek a dokumentációhoz csatolt CÍMZÉSLAP (3.1. sz. melléklet) felhasználásával kizárólag ajánlott postai küldeményként nyújthatók be. A feladó adatai külön nem jelenhetnek meg a csomagoláson! A díjazásban, megvételben nem részesült pályázatok későbbi azonosítása a feladónál maradó feladóvevény ragszáma alapján történik. A pályaművek benyújtásának határideje: március A benyújtás időpontjának a postai bélyegző keltét kell tekinteni. A késve benyújtott pályaműveket a Bíráló Bizottság a csomag felbontása nélkül a pályázatból kizárja. A Bíráló Bizottság bírálati munkáját március 09-én kezdi meg. A benyújtott ajánlatok épségéért, időbeli beérkezésért ajánlatkérő nem tartozik felelősséggel!

14 A Bíráló Bizottság összetétele Elnök Társelnökök Tasnádi Péter Dr. Hargitai János Bíráló Bizottsági tagok Dr. Lénárd László Bagoly Attila Bíráló Bizottsági póttag Pécs 2010 program építészeti igazgatója Tervezői jogosultság: Pécs Megyei jogú Város Polgármestere Baranya Megyei Közgyűlés elnöke Nemzeti Fejlesztési Ügynökség képviselője Tervezői jogosultság: Oktatási- Kulturális Minisztérium képviselője Tervezői jogosultság: Pécsi Tudományegyetem, Rektor Pécs MJV főépítésze Tervezői jogosultság: É /05 Magyar Építészkamara delegáltja Tervezői jogosultság: Dél-Dunántúli Építészkamara delegáltja Tervezői jogosultság: Bíráló Bizottság szakértői Dr. Illés Judit Kalányos Katalin Kereszturi József Dr. Fischerné Dr. Dárdai Ágnes Szakmai Titkár Jogi szakértő hivatalos közbeszerzési tanácsadó Csorba Győző Megyei Könyvtár, Igazgató Pécsi Városi Könyvtár, Igazgató Pécsi Tudományegyetem -Egyetemi Könyvtár, Főigazgató Megfigyelő EKKE delegáltja A Bíráló Bizottság összetételét a kiíró vonatkozó jogszabályok (Kbt. 158 (1)-(3), valamint a 137/2003. Korm. Rendelet 10 (1)-(5) előírásait betartva határozta meg.

15 A Bíráló Bizottság munkája, döntése A Bíráló Bizottság a vonatkozó jogszabályok (lásd 1.3.), valamint a MÉK Tervpályázati Szabályzata, az Elnök által előterjesztett és a tagok által jóváhagyott munkaterv szerint végzi munkáját. A Bíráló Bizottság döntéseit többségi szavazással hozza, munkájáról a jogi szakértő ennek hiányában a szakmai titkár - folyamatos jegyzőkönyvet vezet. A Bíráló Bizottság a hibás koncepciójú, vagy a gyenge építészeti minőségű pályázatokat zárójelentésében részletes bírálatban nem részesíti. A Bíráló Bizottság munkája nem nyilvános. A Bíráló Bizottság a pályázattal kapcsolatos összegző megállapításait zárójelentésben teszi közzé, részletesen értékeli a megvett, illetve díjazott pályaműveket. A Bíráló Bizottság döntése végleges, a döntés ellen fellebbezni nem lehet A pályamunkák díjazása A pályaművek díjazására és megvételére bruttó, Ft áll rendelkezésre. A díj legnagyobb összege: e Ft A megvétel legkisebb összege: e Ft A Bíráló Bizottság a beérkezett pályázatok egymáshoz viszonyított értéke alapján a fenti értékhatárok között határozza meg a díjak és a megvételek összegét. A díjak és a megvételek 20 % ÁFA-t tartalmaznak, és adóköteles bevételek. A Bíráló Bizottság megfelelő színvonalú pályaművek beérkezése esetén a teljes rendelkezésre álló összeget kiadja. A Bíráló Bizottság eredménytelennek minősíti a pályázatot, ha egyetlen pályaművet sem talál díjazásra, vagy megvételre alkalmasnak, és csökkentheti a díjazásra, vagy (és) megvételre fordított összeget, ha a tervpályázatot a hasznosíthatóság, vagy az építészeti minőség szempontjából csökkent értékűnek minősíti.

16 A díjazásban és megvételben részesült pályamunkák a kiíró tulajdonába kerülnek, azokat részben vagy egészben további ellenszolgáltatás nélkül felhasználhatja a szerzői jogi előírások betartásával A tervpályázat eredményhirdetése, és nyilvános ismertetése A Bíráló Bizottság döntése alapján a kiíró április 09 ig a pályázat eredményét kihirdeti, és a pályázati díjakat, illetve a megvételeket a díjazott művek szerzőinek (v. azok meghatalmazottjainak) legkésőbb az eredményhirdetést követő 8 banki napon belül kifizeti. A díjazásban illetve megvételben részesült pályamunkák szerzőit a pályázathoz csatolt zárt borítékban közölt címeken a kiíró az eredményhirdetés idejéről és helyéről levélben értesíti. A pályázat eredményhirdetése nyilvános. Kiíró a vonatkozó jogszabály előírásai szerint a pályázat eredményét közzéteszi. A pályázat zárójelentését a kiíró mindazoknak postán megküldi, akik a pályázati kiírást megvásárolták. A kiíró a beérkezett pályamunkákat nyilvánosan, később meghatározott helyen és időpontban mutatja be. A tervpályázat nyilvános ismertetésének időpontjáról és helyéről az érdeklődőket és a pályázati kiírást kiváltókat a díjazott és megvett pályázat szerzőit, a Bíráló Bizottság tagjait a kiíró, vagy az általa felkért szervezet értesíti. A díjazásban vagy megvételben nem részesült pályázatokat a kiíró a pályázónak igazolás ellenében adja vissza. A pályázó a pályaterv műleírásának végén közölt nyilatkozatban a terv bemutatását megtilthatja. A pályázó a nyilvános bemutatást követő 30 napon belül a kiíró címén igazolás ellenében veheti át pályázatát. A pályamű azonosítása a feladóvevény ragszáma alapján történik. A kiíró a díjazásban illetve megvételben nem részesült pályázatokat a nyilvános bemutatást követő 30 nap eltelte után megsemmisíti.

17 A továbbtervezésre vonatkozó feltételek A kiíró kötelezettséget vállal, hogy a továbbtervezésre vonatkozó tervezői szerződést a Bíráló Bizottság által I. díjas pályamű szerzőjével a Kbt alapján, a tervezői szerződés megkötésére vonatkozóan hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást kíván lefolytatatni. Jelen pályázati kiírás mellékletét képező tervezési szerződés mintában szereplő feltételeket pályázó elfogadja, úgy erről a pályázóknak a 3.3. sz. szándéknyilatkozati mellékleten kell nyilatkozniuk. A nyilatkozatot a 3.7. sz. mellékletként kiadott borítékba kell elhelyezni. A borítékot lezárva kell a pályázati csomagba helyezni. Ha a Bíráló Bizottság megosztott I. díjat ad ki, vagy nem ad ki I. díjat, úgy a kiíró a Bíráló Bizottság ajánlása figyelembevételével dönt a továbbtervezési megbízásról. A pályadíj a továbbtervezés tervezési díjába nem számít bele. Továbbtervezésre vonatkozó információk: o o o o o A Kiíró a nyertes pályázóval, a megfelelő eljárás lefolytatása után, építési engedélyezési tervdokumentáció valamint tenderterv-dokumentáció elkészítésére kíván tervezői szerződést kötni A építési tervdokumentáció elkészítésének határideje a szerződés aláírásától számított 120-ik nap A jogerős építési engedélyeztetési eljárás során a hiánypótlás és egyéb szakhatósági észrevételek kézhez vétele után Tervező 15 napon belül köteles a hiánypótlást maradéktalanul elkészíteni. A tenderterv elkészítési határideje: építési engedély kézhezvételétől számított 90-ik nap. A tervezési és tenderterv készítési feladatok elvégzésére rendelkezésre álló összeg: bruttó Ft

18 2. Részletes program Tervezési feladat A projekt átfogó célja, hogy Pécs város Európa Kulturális Fővárosa-pályázatához illeszkedően létrehozzon egy olyan új, integrált közművelődési, oktatási, információs és kulturális szolgáltatásokat biztosító intézményt, amely hatékonyan hozzájárul Pécs város, Baranya megye és a Dél-Dunántúli Régió társadalmi-gazdasági modernizációs folyamatához. A megvalósuló új könyvtárat épületi adottságai és korszerű felszereltsége alkalmassá teszik a szolgáltatási rendszer kiszélesítésére, a lakosság eddiginél szélesebb körének bevonására. A tudásközpont funkciót ellátó könyvtár a város és megye új szellemi-kulturális vonzerejeként hatékonyan hozzájárul a térség humán erőforrásának fejlődéséhez. Az új intézmény fő célja a szellemi és kulturális értékekhez való hozzáférés biztosítása, a speciális igényű csoportok felzárkóztatása, az egyéni és csoportos társadalmi kompetenciák fejlesztése, a kulturális tőke szolgáltatások és termékek által történő folyamatos gyarapítása. Cél, hogy mindenki, még a legkisebb településen élő is ugyanazt a magas színvonalú szolgáltatást kapja a szakmai humán erőforrás és a kapcsolódó intézményrendszer infrastrukturális fejlesztése révén, mint a nagy településeken, városközpontokban élők. A könyvtárnak jelentős társadalmi pozitív hatása abból adódik, hogy új kulturális-közösségi tér jön létre, ahol lehetővé válik a különböző élethelyzetű, korú és társadalmi helyzetű rétegek és csoportok igényeinek együttes kielégítése. E csoportok egyidejű jelenlétével erősödik a közöttük lévő kommunikáció, a társadalmi párbeszéd. A könyvtár különös hangsúlyt fektet a gyermekek és gyermekes családok igényeinek és szükségleteinek magas szintű kielégítésére, ezzel növeli a kisgyermekes anyák mobilitását, és javítja az információhoz való hozzájutásukat. A könyvtár szolgáltatásai az információs és kommunikációs technológia által nyújtott lehetőségekre épülnek.

19 2. 2. Részletes program A Tudásközpont építészeti és városrendezési koncepciója Az építészeti koncepció A Tudásközpont épületének térszerkezete célratörően kompakt kell legyen. Ez teszi ugyanis lehetővé azt a zökkenőmentes, kényelmes és hatékony működést, mely a lehető legjobb szolgáltatást nyújtja a használóknak, és kifogástalan munkakörülményeket biztosít a könyvtári dolgozók számára is. A terek megformálása, belmagassága, kapcsolása, a felületek tagolása stb. érzékenyen készítse elő és kövesse a használó ama tudati és érzelmi útját, amely a külső környezet megtapasztalásával kezdődik és a Mindenség ama tudományos, és művészi interpretációjával fejeződik be, amelyet a könyvekben és más dokumentumokban talál majd meg végül. Amíg a használó végig halad a kompozíció egyes vizuális tételein azok ébresszék rá ama egyedülálló, intellektuális és érzelmi kaland tudatára, amely a spontán tapasztalástól a megismerésig, a tudás és tudatosság élményéig vezeti el. Az épület belső világa nyílt, egyszerű, áttetsző és célszerűen szűkszavú legyen. Az egyes funkcionális egységeket úgy kell kapcsolni, hogy olyan kompakt térszerkezet eredményezzen, amely észszerű szinten képes tartani mind a létesítési, mind a működési és fenntartási költségeket és segíti a használót abban, hogy könnyen eligazodjék. Az épület szerkezete (beleértve az épületgépészeti, elektromos és elektronikai rendszereket) legyen alkalmas a folyamatosan jelentkező változtatási igények rugalmas követésére. A korszerű informatikai lehetőségeket széles körben fogják alkalmazni. Nagyon komolyan meg kell fontolni, hogy a nagy nyitott terekben az elektronikus berendezések használata keltette elkerülhetetlen zaj is komolyan veszélyeztetheti azt a nyugodt és csendes környezetet, amely a könyvtár használat elsőrendű környezeti követelménye Az épület legyen minden tekintetben biztonságos. Minimálisra kell leszorítani az egészségre ártalmas hatások előfordulási lehetőségét. (Por, élősdiek, bakteriológiai és fizikai ártalmak) stb. Különös gond fordítandó a mozgáskorlátozottak, hallássérültek és csökkent látók speciális igényeinek kielégítésére. A könyvtár hallatlanul nagy anyagi értékek használó és tulajdonosi felelősségét kell majd vállalja. A gondjaira bízandó dokumentumok egy részének értéke - pótolhatatlansága okán - felbecsülhetetlen. Ezért a vagyon biztonság meghatározó fontosságú követelmény. Minden lehetséges passzív és aktív eszközzel csökkenteni kell a dokumentumok és az elektronikus eszközök eltulajdonítását, vagy megrongálását. Ezért a könyvtár teljes területét elektronikusan és közvetlenül is ellenőrzött fokozott biztonságú övezetként kell megtervezni.

20 Az épület külső megjelenése sugározza az ember méltóságát, amely azon a képességén és nem szűnő törekvésén alapul, amellyel saját maga, embertársai, a világ, az emberiség kulturális alkotásainak s végtére annak a Teljességnek a megismerésére és megértésére tör, melyben él, s amelynek része maga is. Az épület legyen eredeti, ám tartsa tiszteletben a város arculatának karakteres identitását. Óvakodni kell minden sekélyes és múlékony építészeti divat áramlattól, mert az ilyenek gyorsan jönnek és még gyorsabban mennek az épület pedig -kívánatosan- a kultúra folyamatosságát kell kifejezze generációkon át. A Tudásközpont épülete pedig generációkon keresztül az állandóság szellemét kell sugározza. A tervezéssel érintett ingatlan helyrajzi száma: A telek eredeti területe: kb.: m 2 A szabályozási terv szerint módosított és a tervezés során figyelembe veendő telek területe, melyen az épületet el kell helyezni, figyelemmel a közlekedési kapcsolatokra: m 2 A tervező egyéb tekintetben szabad kezet kap az építészeti koncepció kimunkálása tekintetében. A vonatkozó szabályozási tervi előírások tekintetében az elsőrendű szabályozási előírásokat szükséges figyelembe venni. o A telek Pécs egyik legfrekventáltabb területén található. A város főbb útvonalai képezik a határait. Észak-nyugati irányból a Búza tér irányából érhető el a terület, mely a Király utca rehabilitációjaként, valamint a későbbiekben megvalósuló Búza téri térrendezési munkálatok befejeztével fontos gyalogos megközelítését adja a tömbnek. A Nagy Lajos utcában elhelyezkedő Zipernovszky Károly szakközépiskola, melynek funkciója átalakul Térségi Integrált Szakképző Központtá, is jelentősen növeli a gyalogos forgalmat a tervezendő épület irányába. o A keleti oldalon a PTE Universitas utcai kollégiumának telkével határos a tervezési terület. Az északdéli, a telket nyugatról határoló főútvonal nagy átmenő forgalommal bír, a belvárost elkerülők, és az északi városrészt megközelíteni kívánók jelentős része választja ezt az útvonalat. Ennél fogva erről az oldalról jelentős rezgés és zajterhelés éri az ide kerülő épületet. (lásd a vonatkozó táblázatot lejjebb) Az elmúlt 5 év forgalmi adatai a Közútkezelő Kht. adatai alapján Közút km Napi összes forgalom jármű+ember évenkénti bontásban száma szelvény J E J E J E J E J E (J: jármű, E: ember) o A beépítésre szánt terület déli oldalán vasúti közlekedés zajlik. A rendezési terv 50 m-es zajvédelmi zónát határoz meg, melyben építmény nem vagy csak az OTÉK 36. (7) bekezdésében, valamint a

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. FEBRUÁR 15.-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. FEBRUÁR 15.-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. FEBRUÁR 15.-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 156-3/2007 MELLÉKLETEK: 2 DB TÁRGY: Szakmai program és tervpályázat kiírás módosítása a Nagy Kiállítótér

Részletesebben

Kelenvölgyi Szentháromság Liget térépítészeti ötlet tervpályázata egyetemi, főiskolai

Kelenvölgyi Szentháromság Liget térépítészeti ötlet tervpályázata egyetemi, főiskolai Kelenvölgyi Szentháromság Liget térépítészeti ötlet tervpályázata egyetemi, főiskolai hallgatók számára tervpályázati kiírás és tervezési szempontok Budapest Kelenvölgy 2012. május 1 TARTALOMJEGYZÉK: 1.

Részletesebben

Építészeti Ötletpályázat

Építészeti Ötletpályázat Építészeti Ötletpályázat Sopron, Papréti Zsinagóga építészeti és hasznosítási ötletpályázata Sopron, 2013. október 28. Tartalomjegyzék Mellékletek* 1. sz. melléklet: Térképkivonat, digitális helyszínrajz

Részletesebben

ÖTLETPÁLYÁZAT. 5. Pályaművek kötelező munkarészei, formai követelményei

ÖTLETPÁLYÁZAT. 5. Pályaművek kötelező munkarészei, formai követelményei Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2146 Mogyoród, Dózsa György u. 40., Tel.: 28/540-716; Fax: 28/540-715, e-mail: mogyorod@mogyorod.hu ÖTLETPÁLYÁZAT 1. Ötletpályázat kiírója Mogyoród

Részletesebben

NYÍLT TERVPÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ KIÍRÓ: BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2006. JÚLIUS

NYÍLT TERVPÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ KIÍRÓ: BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2006. JÚLIUS NYÍLT TERVPÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ KIÍRÓ: BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2006. JÚLIUS 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 1.1. A tervpályázat kiírójának megnevezése 3.old. 1.2. A tervpályázat tárgya, célja

Részletesebben

NYÍLT TERVPÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ SZIGETSZENTMIKLÓS 24 TANTERMES ÁLTALÁNOS ISKOLA, ZENEISKOLA 6 FOGLALKOZTATÓ TERMES ÓVODA SPORT ÉS RENDEZVÉNYCSARNOK

NYÍLT TERVPÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ SZIGETSZENTMIKLÓS 24 TANTERMES ÁLTALÁNOS ISKOLA, ZENEISKOLA 6 FOGLALKOZTATÓ TERMES ÓVODA SPORT ÉS RENDEZVÉNYCSARNOK NYÍLT TERVPÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ SZIGETSZENTMIKLÓS 24 TANTERMES ÁLTALÁNOS ISKOLA, ZENEISKOLA 6 FOGLALKOZTATÓ TERMES ÓVODA SPORT ÉS RENDEZVÉNYCSARNOK ÉPÍTÉSZETI TERVEZÉSI PÁLYÁZAT Kiíró: SZIGETSZENTMIKLÓS

Részletesebben

TERVPÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ PÉCSI KONFERENCIA- ÉS KONCERTKÖZPONT NYÍLT ÉPÍTÉSZETI TERVPÁLYÁZATÁHOZ

TERVPÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ PÉCSI KONFERENCIA- ÉS KONCERTKÖZPONT NYÍLT ÉPÍTÉSZETI TERVPÁLYÁZATÁHOZ TERVPÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ a PÉCSI KONFERENCIA- ÉS KONCERTKÖZPONT NYÍLT ÉPÍTÉSZETI TERVPÁLYÁZATÁHOZ TARTALOMJEGYZÉK 1. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK old. 1.1. A tervpályázat kiírójának megnevezése... 3 1.2. A tervpályázat

Részletesebben

ZSOLNAY KULTURÁLIS NEGYED

ZSOLNAY KULTURÁLIS NEGYED ZSOLNAY KULTURÁLIS NEGYED Tervpályázati dokumentáció Kiíró Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 7621 Pécs Széchenyi tér 1. Lebonyolító / Kapcsolattartó Pécs2010 Menedzsment Központ Kht. Dr. Ferenc-Varga

Részletesebben

HU-Győr: Építészeti tervpályázatok szervezése 2011/S 176-288932 TERVPÁLYÁZATI KIÍRÁS

HU-Győr: Építészeti tervpályázatok szervezése 2011/S 176-288932 TERVPÁLYÁZATI KIÍRÁS 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:288932-2011:text:hu:html HU-Győr: Építészeti tervpályázatok szervezése 2011/S 176-288932 TERVPÁLYÁZATI KIÍRÁS A tervpályázati

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A CRESCENDO NYÁRI AKADÉMIA IRODÁJÁNAK BELSŐÉPÍTÉSZETI TERVEZÉSÉRE

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A CRESCENDO NYÁRI AKADÉMIA IRODÁJÁNAK BELSŐÉPÍTÉSZETI TERVEZÉSÉRE PÁLYÁZATI KIÍRÁS A CRESCENDO NYÁRI AKADÉMIA IRODÁJÁNAK BELSŐÉPÍTÉSZETI TERVEZÉSÉRE 1 1. A pályázat kiírója, lebonyolítója Ének a Nemzetekért Kulturális Alapítvány 1148 Budapest, Padlizsán utca 8. (Nem

Részletesebben

Magyarország-Hévíz: Építészeti tervezési szolgáltatások 2016/S Tervpályázati kiírás

Magyarország-Hévíz: Építészeti tervezési szolgáltatások 2016/S Tervpályázati kiírás 1 / 5 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:2066-2016:text:hu:html Magyarország-Hévíz: Építészeti tervezési szolgáltatások 2016/S 002-002066 Tervpályázati kiírás A tervpályázati

Részletesebben

ÖTLETPÁLYÁZAT. 1. Ötletpályázat kiírója: OPAL Irodaház Kft., 1037 Budapest, Montevideo utca 16/B képviseli: Brjeska Gábor ügyvezető

ÖTLETPÁLYÁZAT. 1. Ötletpályázat kiírója: OPAL Irodaház Kft., 1037 Budapest, Montevideo utca 16/B képviseli: Brjeska Gábor ügyvezető ÖTLETPÁLYÁZAT 1. Ötletpályázat kiírója: OPAL Irodaház Kft., 1037 Budapest, Montevideo utca 16/B képviseli: Brjeska Gábor ügyvezető +36 30 330 7271 2. Ötletpályázat lebonyolítója: OPAL Irodaház Kft., 1037

Részletesebben

MEGHÍVÁSOS TERVPÁLYÁZAT

MEGHÍVÁSOS TERVPÁLYÁZAT 1 MEGHÍVÁSOS TERVPÁLYÁZAT a Budapest, I. kerület, Toldy F. u. 32-36. Hrsz.: 14083/2 alatti LAKÓÉPÜLET TERVEZÉSI FELADATAIRA 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. TERVPÁLYÁZATI HIRDETMÉNY old. 1.1. A tervpályázat kiírójának

Részletesebben

HU-Siófok: Építészeti, építési, mérnöki és vizsgálati szolgáltatások 2010/S 54-080232 TERVPÁLYÁZATI KIÍRÁS

HU-Siófok: Építészeti, építési, mérnöki és vizsgálati szolgáltatások 2010/S 54-080232 TERVPÁLYÁZATI KIÍRÁS 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:80232-2010:text:hu:html HU-Siófok: Építészeti, építési, mérnöki és vizsgálati szolgáltatások 2010/S 54-080232 TERVPÁLYÁZATI

Részletesebben

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK JÚNIUS 22-I ÜLÉSÉRE

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK JÚNIUS 22-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 02-1028/2006. TÁRGY: EURÓPA KULTURÁLIS FŐVÁROSA PROGRAM FEJLESZTÉSI PROJEKTJEINEK ELŐKÉSZÍTÉSE MELLÉKLET: 1 E LŐTERJESZTÉS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. JÚNIUS 22-I

Részletesebben

Pályázat Kiíró: Mediterrán Kerámia Kft. Téma: Art in Home

Pályázat Kiíró: Mediterrán Kerámia Kft. Téma: Art in Home Pályázat Kiíró: Mediterrán Kerámia Kft. Téma: Art in Home 1 1. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 1.1. A PÁLYÁZAT KIÍRÓJA, LEBONYOLÍTÓJA A Mediterrán Kerámia Kft. és az Art in Home művészei nyílt pályázatot hirdetnek

Részletesebben

Magyarország-Hévíz: Építészeti tervezési szolgáltatások 2016/S Tervpályázati kiírás

Magyarország-Hévíz: Építészeti tervezési szolgáltatások 2016/S Tervpályázati kiírás 1 / 5 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:4351-2016:text:hu:html Magyarország-Hévíz: Építészeti tervezési szolgáltatások 2016/S 004-004351 Tervpályázati kiírás A tervpályázati

Részletesebben

Multifunkcionális rendezvényközpont Győr

Multifunkcionális rendezvényközpont Győr Multifunkcionális rendezvényközpont Győr Tervpályázati kiírás Multifunkcionális rendezvényközpont tervpályázati kiírása 1 TARTALOMJEGYZÉK TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 1.1 A tervpályázat kiírójának megnevezése 1.2.

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ. Hajdú-Bihar megyei Építész Kamara KLUB tér falfelületének kialakítására kiírt képzőművészeti ötletpályázathoz

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ. Hajdú-Bihar megyei Építész Kamara KLUB tér falfelületének kialakítására kiírt képzőművészeti ötletpályázathoz PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ Hajdú-Bihar megyei Építész Kamara KLUB tér falfelületének kialakítására kiírt képzőművészeti ötletpályázathoz Kiíró: Hajdú-Bihar megyei Építész Kamara 2012. 1 1.1. A PÁLYÁZAT KIÍRÓJA:

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Pécsi Vasutas Sportkör 7622 Pécs, Verseny u. 11. Ajánlattételi felhívás A Pécsi Vasutas Sportkör Pécs, Verseny u. 11. alatt létesítendő multifunkciós sportcsarnok kiviteli terveinek elkészítésére 2015.

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS INNOFFICE KÖZÖSSÉGI IRODA BELSŐÉPÍTÉSZ PÁLYÁZAT LÁTVÁNYTERVEINEK BENYÚJTÁSÁRA 2011.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS INNOFFICE KÖZÖSSÉGI IRODA BELSŐÉPÍTÉSZ PÁLYÁZAT LÁTVÁNYTERVEINEK BENYÚJTÁSÁRA 2011. PÁLYÁZATI KIÍRÁS INNOFFICE KÖZÖSSÉGI IRODA BELSŐÉPÍTÉSZ PÁLYÁZAT LÁTVÁNYTERVEINEK BENYÚJTÁSÁRA 2011. InnOffice Közösségi Iroda. 1113. Budapest, Bartók Béla út 76. TARTALOMJEGYZÉK 1. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK...

Részletesebben

I. AZ ÖTLETPÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ RÉSZLETES PROGRAMJA

I. AZ ÖTLETPÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ RÉSZLETES PROGRAMJA ÖTLETPÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ Budakeszi Városközpont (Budakeszi, Fő utca) I. AZ ÖTLETPÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ RÉSZLETES PROGRAMJA 1. AZ ELKÉSZÍTENDŐ PÁLYAMŰ RÉSZLETES LEÍRÁSA Tervezési feladat Budakeszi Fő

Részletesebben

Multifunkcionális városi közszolgáltatási telephely Sárdi-ér út, Szombathely

Multifunkcionális városi közszolgáltatási telephely Sárdi-ér út, Szombathely Multifunkcionális városi közszolgáltatási telephely Sárdi-ér út, Szombathely Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/36 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Tervpályázati kiírás/2015 EUHL Eljárás fajtája: Nyílt

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. SZEPTEMBER 18-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. SZEPTEMBER 18-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. SZEPTEMBER 18-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 190-49/2008. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Az Európa Kulturális Fővárosa Program kulcsprojektje, a Dél-Dunántúli

Részletesebben

Magyarország-Debrecen: Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások 2016/S Tervpályázati kiírás

Magyarország-Debrecen: Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások 2016/S Tervpályázati kiírás 1 / 5 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:149999-2016:text:hu:html Magyarország-Debrecen: Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások 2016/S 085-149999 Tervpályázati

Részletesebben

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. JÚNIUS 26-I ÜLÉSÉRE

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. JÚNIUS 26-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 02-2/31-66/2008 TÁRGY: EURÓPA KULTURÁLIS FŐVÁ- ROSA PÉCS2010 CÍMŰ, URB 01/2006. SZ. SZERZŐDÉS MÓDO- SÍTÁSA (EKF) MELLÉKLET: 2 DB E LŐTERJESZTÉS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési és Gazdasági Bizottsága október 5-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési és Gazdasági Bizottsága október 5-i ülésére BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK Költségvetési és Gazdasági Bizottsága 1817-4/2005. ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési és Gazdasági Bizottsága 2005. október

Részletesebben

Hallgatói Ötletpályázat

Hallgatói Ötletpályázat Hallgatói Ötletpályázat pályázati kiírás Erkel Színház homlokzatának grafikai megoldására Budapest, 2014. február 12. 1. A PÁLYÁZAT KIÍRÓJA ÉS LEBONYOLÍTÓJA Magyar Állami Operaház 1061 Budapest Andrássy

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Aszód Város Önkormányzata Átdolgozott Szabályzat (4. pályázati elem) BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Készítette: CONTROLL Holding Tanácsadó Zrt. Közigazgatási Igazgatósága 2014. október 1 A gazdaság verseny tisztaságának

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Döntés önkormányzati ingatlanok bérleményként történő hasznosításáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési és Gazdasági Bizottságának 2005. március 31-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési és Gazdasági Bizottságának 2005. március 31-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési és Gazdasági Bizottságának 2005. március 31-i ülésére Tárgy: Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Nyílt PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Budakalász Város Képviselő-testületének 44/2008 (XII.1) rendelete alapján

Nyílt PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Budakalász Város Képviselő-testületének 44/2008 (XII.1) rendelete alapján Nyílt PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budakalász Város Képviselő-testületének 44/2008 (XII.1) rendelete alapján A Budakalász, 0184/4 hrsz kivett agyagbánya önkormányzati tulajdonban lévő tó felület értékesítésére KIÍRÓ:

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/33 Beszerzés tárgya: Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: Iktatószám: 2875/2016 CPV Kód:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/33 Beszerzés tárgya: Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: Iktatószám: 2875/2016 CPV Kód: Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar 1088 Budapest, Szentkirályi utca 14. sz. alatti ingatlanon megvalósítandó épületbővítés tárgyában tervpályázat Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/33 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

Centrál Színház Színházművészeti Nonprofit Kft. Egyszerű tárgyalásos eljárás a közbeszerzésekről szóló A választott eljárás típusa:

Centrál Színház Színházművészeti Nonprofit Kft. Egyszerű tárgyalásos eljárás a közbeszerzésekről szóló A választott eljárás típusa: E L Ő T E R J E S Z T É S K Ö Z B E S Z E R Z É S I E L J Á R Á S R A B E N Y Ú J T O T T A J Á N L A T O K É R T É K E L É S É R Ő L E L J Á R Á S M E G N E V E Z É S E, B E S Z E R Z É S T Á R G Y A

Részletesebben

Kazincbarcika, Völgy-parki rendezvénytér c. ötletpályázati kiírás

Kazincbarcika, Völgy-parki rendezvénytér c. ötletpályázati kiírás Kazincbarcika, Völgy-parki rendezvénytér c. ötletpályázati kiírás 2016. 1. AZ ÖTLEPÁLYÁZAT KIÍRÓJA ÖTLETPÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ Kazincbarcika, Völgy-parki rendezvénytér Kazincbarcika Város Önkormányzata

Részletesebben

Nyílt tervpályázati dokumentáció

Nyílt tervpályázati dokumentáció Nyílt tervpályázati dokumentáció A Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága - Ferenczy Múzeum épületeire, valamint a Castrum hasznosítására vonatkozó nemzetközi építészeti tervezési pályázat Kiíró: Pest Megye

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S IKTATÓSZÁM: 2626/342/2016. TÁRGY: ZSOLNAY NEGYED TÜSKÉSRÉTI TÓ KERTVÁROS KERÉKPÁRÚT MEGVALÓSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ PÁLYÁZATTAL KAPCSOLATOS DÖNTÉSEK MEGHOZATALA (TOP6.4.115) MELLÉKLET: 1 DB E L Ő T E R J E S

Részletesebben

ÖTLETPÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

ÖTLETPÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ ÖTLETPÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ a Budapest, XXIII. kerület Molnár-szigeti volt Napközis tábor hasznosítására Sport és szabadidő Központ megvalósítása érdekében 1 TARTALOMJEGYZÉK 2 1. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 1.1.A

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Dombóvár Város Önkormányzata pályázat útján kívánja bérbe adni az alábbi Dombóvár, Dombó P. u. 9. szám alatti ingatlant.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Dombóvár Város Önkormányzata pályázat útján kívánja bérbe adni az alábbi Dombóvár, Dombó P. u. 9. szám alatti ingatlant. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS pályázat útján kívánja bérbe adni az alábbi Dombóvár, Dombó P. u. 9. szám alatti ingatlant. A bérlemény általános adatai: Dombóvár, Dombó P. u. 9. - Hrsz.: 1299/5/A/76 - Ingatlan megnevezése:

Részletesebben

NYÍLT TERVPÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

NYÍLT TERVPÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ NYÍLT TERVPÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar 1088 Budapest, Szentkirályi utca 14. sz. alatti ingatlanon megvalósítandó épületbővítés tárgyában 2016. 2 Tartalomjegyzék 1 TÁJÉKOZTATÓ

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT 1. kiadás 1. módosítás 1. oldal DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa a 30-2010/2011. (2011.06.07.) sz. határozatával 2011.06.07-én jóváhagyta, hatályos 2011.06.08-tól. módosítások: - A

Részletesebben

Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata

Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata Csanádpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdése

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat a salgótarjáni 6225/14 és 6225/15 helyrajzi számú, Ipari Parkban lévő területek megszerzésére

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat a salgótarjáni 6225/14 és 6225/15 helyrajzi számú, Ipari Parkban lévő területek megszerzésére Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 13253/2013. Javaslat a salgótarjáni 6225/14 és 6225/15 helyrajzi számú, Ipari Parkban lévő területek megszerzésére Tisztelt Közgyűlés! A Salgó Vagyon Kft

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 12-ei rendes, nyílt ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 12-ei rendes, nyílt ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Zalakaros Gyógyfürdő Város Központja ÖTLETPÁLYÁZAT 2007. Kiíró: ZALAKAROS Város Önkormányzata. Zalakaros Gyógyfürdő tér 1

Zalakaros Gyógyfürdő Város Központja ÖTLETPÁLYÁZAT 2007. Kiíró: ZALAKAROS Város Önkormányzata. Zalakaros Gyógyfürdő tér 1 1 Zalakaros Gyógyfürdő Város Központja ÖTLETPÁLYÁZAT 2007 Kiíró: ZALAKAROS Város Önkormányzata Zalakaros Gyógyfürdő tér 1 2007 JÚLIUS HÓ 2 TARTALOMJEGYZÉK I. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK old. 1.1. A tervpályázat

Részletesebben

Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2009. (III. 16.) számú határozatával jóváhagyott KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2009. (III. 16.) számú határozatával jóváhagyott KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2009. (III. 16.) számú határozatával jóváhagyott KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.)

Részletesebben

Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. 3100 Salgótarján, Kassai sor 54. Iktatószám: 411/2010. J a v a s l a t

Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. 3100 Salgótarján, Kassai sor 54. Iktatószám: 411/2010. J a v a s l a t Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. 3100 Salgótarján, Kassai sor 54. Iktatószám: 411/2010. J a v a s l a t a Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. KEOP-3.3.0. sz. pályázat keretében A Tarjáni Gyermektábor

Részletesebben

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák AJÁNLATKÉRÉS Bem utca páratlan oldali járda építési munkák Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

NYOMOKAT HAGYUNK ÖTLETPÁLYÁZAT AZ ÜLLŐI ÚT 18. KERÜLETI SZAKASZÁN KREATÍV VILLAMOSMEGÁLLÓ TERVEZÉSÉRE. Kérdés válasz szakasz szerint véglegesített

NYOMOKAT HAGYUNK ÖTLETPÁLYÁZAT AZ ÜLLŐI ÚT 18. KERÜLETI SZAKASZÁN KREATÍV VILLAMOSMEGÁLLÓ TERVEZÉSÉRE. Kérdés válasz szakasz szerint véglegesített NYOMOKAT HAGYUNK ÖTLETPÁLYÁZAT AZ ÜLLŐI ÚT 18. KERÜLETI SZAKASZÁN KREATÍV VILLAMOSMEGÁLLÓ TERVEZÉSÉRE Kérdés válasz szakasz szerint véglegesített Kiíró: Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc Pestszentimre

Részletesebben

Tervpályázati dokumentáció

Tervpályázati dokumentáció Tervpályázati dokumentáció az Iparművészeti Múzeum főépületének rekonstrukciója és értéknövelő tervezése tárgyú tervpályázati kiíráshoz 2012. május 1/15 TARTALOMJEGYZÉK TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 1.1 A tervpályázat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 192. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Közgyűlési felhatalmazás a " Vállalkozási szerződés a DDOP-3.1.2-12-2013-0016 azonosítószámú projekt keretében az 1. számú Óvoda Kindergarten fejlesztésére

Részletesebben

M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE június 7.

M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE június 7. M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE 2012. június 7. 2 M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE Az M9 Térségi Fejlesztési Tanács (a továbbiakban: Tanács) Szervezeti és Működési Szabályzata (a továbbiakban:

Részletesebben

A J Á N L A T T É T E L I F E L H Í V Á S E G Y S Z E R Ű E L J Á R Á S

A J Á N L A T T É T E L I F E L H Í V Á S E G Y S Z E R Ű E L J Á R Á S A J Á N L A T T É T E L I F E L H Í V Á S E G Y S Z E R Ű E L J Á R Á S 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma Szent István Egyetem 2103 Gödöllő, Páter K. u. 1. Telefon:28 522 967, Fax:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének december havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének december havi ülésére SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2015. december 02. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S IKTATÓSZÁM: 2626/41/2016 TÁRGY: PÉCSVASAS, PÉCSHIRD BEKÖTŐ UTAK (6544 ÉS 6545. SZ. UTAK) ÉS A HIRDI ÚT FEJLESZTÉSE PÁLYÁ ZATTAL KAPCSOLATOS DÖNTÉ SEK MEGHOZATALA 6.1.515) ) MELLÉKLET: 1 DB (TOP E L Ő T

Részletesebben

Pályázati felhívás. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. által meghirdetett

Pályázati felhívás. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. által meghirdetett Pályázati felhívás Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. által meghirdetett 21581 kódszámú Térítésmentes jelnyelvi tolmácsszolgáltatás

Részletesebben

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek.

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek. Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata 2. sz. melléklet A szabályzat az Önkormányzattal a fürdővagyon használatba adására és annak működtetésére kötött szerződés 13. pontjában kapott

Részletesebben

Közbeszerzési tapasztalatok a Kohéziós Alap projektek kapcsán. Dr. Velikovszky László

Közbeszerzési tapasztalatok a Kohéziós Alap projektek kapcsán. Dr. Velikovszky László Közbeszerzési tapasztalatok a Kohéziós Alap projektek kapcsán Dr. Velikovszky László Európai Uniós Közbeszerzési Koordinációs és Szabályossági Egység 1 Értékelések - minőségbiztosítás amire a tapasztalatainkat

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 5. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez önkormányzati tulajdonú

Részletesebben

A hallgatói ötletpályázat kiírója a Magyar Építőművészek Szövetsége (1088 Budapest, Ötpacsirta utca 2.)

A hallgatói ötletpályázat kiírója a Magyar Építőművészek Szövetsége (1088 Budapest, Ötpacsirta utca 2.) 1. TERVPÁLYÁZATI KIÍRÁS A tervpályázat kiírója A hallgatói ötletpályázat kiírója a Magyar Építőművészek Szövetsége (1088 Budapest, Ötpacsirta utca 2.) A tervpályázat tárgya Ötletpályázat a MÉSZ Székháza

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2009. július 21-i, valamint a Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága 2009. július 21-i ülésére (zárt ülés)

ELŐTERJESZTÉS. 2009. július 21-i, valamint a Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága 2009. július 21-i ülésére (zárt ülés) Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési Bizottsága elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága elnöke ELŐTERJESZTÉS 215-78/2009 Baranya Megyei

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata E L Ő T E R J E S Z T É S Szálka község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. április 25.-ei ülésére ELŐTERJESZTŐ: AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/26/1/2017. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. január 25-i ülésére Tárgy: Döntés az EFOP-4.1.7-16 kódszámú,

Részletesebben

1 db személyes használt személyszállító hajó üzembe helyezéséhez szükséges feladatok elvégzése

1 db személyes használt személyszállító hajó üzembe helyezéséhez szükséges feladatok elvégzése 1 db 80-120 személyes használt személyszállító hajó üzembe helyezéséhez szükséges feladatok elvégzése e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2017. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Beszerzési Szabályzatáról

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Beszerzési Szabályzatáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK /2012. (II.23.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Beszerzési Szabályzatáról A Közgyűlés Nyíregyháza Megyei Jogú Város

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyílt pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyílt pályázatot hirdet PÁLYÁZATI KIÍRÁS Budakeszi Város Önkormányzatának tulajdonában lévő, 2092 Budakeszi, Fő u. 108. szám alatt található Erkel Ferenc Művelődési Központ bontásához kapcsolódó építészeti-műszaki dokumentáció

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe:

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Ipari csuklós villamos járművek forgóváz alkatészeinek szállítása módosított felhívás Budapest, 2012. november 8.

Részletesebben

SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztály 6720 Szeged, Széchenyi tér 11.

SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztály 6720 Szeged, Széchenyi tér 11. Iktatószám: 23924-1/2016. Előadó: dr. Antal Anikó SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztály 6720 Szeged, Széchenyi tér 11. Tárgy: A 2016. évi oktatási

Részletesebben

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK NOVEMBER 20-I ÜLÉSÉRE

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK NOVEMBER 20-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 06-860-3/2008. TÁRGY: TÁRSADALMI INFRASTRUKTÚ- RA OPERATÍV PROGRAM (TIOP 1.2.3.) "TUDÁSDEPO-EXPRESSZ" PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA MELLÉKLET: E LŐTERJESZTÉS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

Részletesebben

(A 2004/17/EK IRÁNYELV SZERINTI

(A 2004/17/EK IRÁNYELV SZERINTI I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. Lövőház utca 37. Város Budapest Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Schulek János műszaki igazgató musz.ig.titkarsag@fomterv.hu

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT NYUGATMAGYARORSZÁGI EGYETEM BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Sopron SOPRON 2012 Tartalomjegyzék Beszerzések rendjéről szóló szabályzat... 3 I. Általános rendelkezések... 3 1. A szabályzat célja... 3 2.Alapelvek...

Részletesebben

KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS

KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ a K E C S K E M É T F ı t é r é s k ö r n y e z e t e építészeti-megújítása ötletpályázathoz TARTALOMJEGYZÉK 1. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 2. RÉSZLETES PROGRAM

Részletesebben

A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŰLÉS SZEPTEMBER 24-I ÜLÉSÉRE

A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŰLÉS SZEPTEMBER 24-I ÜLÉSÉRE E LŐTERJESZTÉS A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŰLÉS 2015. SZEPTEMBER 24-I ÜLÉSÉRE 7. IKTATÓSZÁM: 33-9/2015. MELLÉKLET: 5 db TÁRGY: Tájékoztató Fejér megye Integrált Területi Programja tervezésével és végrehajtásával

Részletesebben

305/2011. ( XII. 2 3.) Korm. Rendelet A tervpályázati e l j á r á s o k s z a b á l y a i r ó l. Dr. G álfi Sarolta. 2012. március 27.

305/2011. ( XII. 2 3.) Korm. Rendelet A tervpályázati e l j á r á s o k s z a b á l y a i r ó l. Dr. G álfi Sarolta. 2012. március 27. 305/2011. ( XII. 2 3.) Korm. Rendelet A tervpályázati e l j á r á s o k s z a b á l y a i r ó l Dr. G álfi Sarolta f ő o s z t á l y v e z e t ő - h e l y e t t e s K ö z b e s z e r z é s i H a t ó s

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. október 22-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. október 22-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. október 22-i ülésére Tárgy: Karácsonyi fénydekorációs eszközök beszerzése Az előterjesztést készítette: Előterjesztő:

Részletesebben

Az előterjesztést megkapta: Városfejlesztési Bizottság Gazdasági Bizottság Pénzügyi Bizottság Kulturális Oktatási és Sport Bizottság

Az előterjesztést megkapta: Városfejlesztési Bizottság Gazdasági Bizottság Pénzügyi Bizottság Kulturális Oktatási és Sport Bizottság Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 58663-12 / 2009. CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Fertőrákosi Barlangszínház-Kőfejtő értékmegőrző és értéknövelő turisztikai

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testülete 2010. november 23-i ülésére Tanulói laptop program bevezetése

Részletesebben

HÉV üzletág kiválásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása

HÉV üzletág kiválásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása HÉV üzletág kiválásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2016. AJÁNLATI FELHÍVÁS 1. Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás (helyi beszerzési szabályzat szerinti nyílt eljárásban)

Ajánlattételi felhívás (helyi beszerzési szabályzat szerinti nyílt eljárásban) Ajánlattételi felhívás (helyi beszerzési szabályzat szerinti nyílt eljárásban) 1.) Az ajánlatkérő megnevezése, címe, telefon és faxszáma, e-mail címe: 1.1) Az ajánlatkérő megnevezése: Balatonfenyves Község

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Postai irányítószám 3700 Ország Magyarország Telefax 06 (48)

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Postai irányítószám 3700 Ország Magyarország Telefax 06 (48) AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME Szervezet Kazincbarcika Város Önkormányzata Cím Fő tér 4. Város/Község Kazincbarcika Telefon 06 (48) 514-731

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Keszau-Solder-Serec-L Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-077793, székhely: 1125 Budapest, Istenhegyi út 58.., levelezési cím: 1125 Budapest, Istenhegyi út 58..), mint a(z) HU-CO Kft.

Részletesebben

Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása

Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása a.) Az ajánlatkérő neve és címe, telefon és faxszáma (email címe): Néprajzi Múzeum 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 12. Telefon: 473-2430 Fax: 473-2431 E-mail: hudakm@neprajz.hu

Részletesebben

A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŰLÉS JÚNIUS 25-I ÜLÉSÉRE

A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŰLÉS JÚNIUS 25-I ÜLÉSÉRE E LŐTERJESZTÉS A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŰLÉS 2015. JÚNIUS 25-I ÜLÉSÉRE 7. IKTATÓSZÁM: 33-6/2015. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat Fejér megye Integrált Területi Programja tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2014. június 18.

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2014. június 18. JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2014. június 18. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 18. napján 9 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt

Részletesebben

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/213 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A Nemzeti Kulturális Alap

Részletesebben

TERVPÁLYÁZATI FELHÍVÁS

TERVPÁLYÁZATI FELHÍVÁS 1. számú módosítása a Tapolcai Járásbíróság és Tapolcai Járási Ügyészség, Köztársaság tér 4. sz. alatti épülete teljes rekonstrukciójához és bővítéséhez Tapolcai Járásbíróság és Tapolcai Járási Ügyészség

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Dorog Város Önkormányzata Bérlakás Felújítási Alapból történő támogatásról

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Dorog Város Önkormányzata Bérlakás Felújítási Alapból történő támogatásról Előterjesztés 1. számú melléklet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Dorog Város Önkormányzata Bérlakás Felújítási Alapból történő támogatásról 1. PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS HÁTTERE 1.1 Pályázat célja A pályázat alapvető célja

Részletesebben

A TIOP 3.1.1 PÁLYÁZAT ÖNRÉSZÉNEK BIZTOSÍTÁSÁRÓL ÉS A PROJEKTMENEDZSMENT PÁLYÁZTATÁSÁRÓL

A TIOP 3.1.1 PÁLYÁZAT ÖNRÉSZÉNEK BIZTOSÍTÁSÁRÓL ÉS A PROJEKTMENEDZSMENT PÁLYÁZTATÁSÁRÓL Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszá m: 61727/2008. CÍM: ELŐTERJESZTÉS A TIOP 3.1.1 PÁLYÁZAT ÖNRÉSZÉNEK BIZTOSÍTÁSÁRÓL ÉS A PROJEKTMENEDZSMENT PÁLYÁZTATÁSÁRÓL Előterjeszt

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIII. évfolyam 12. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2012. OKTÓBER 11. TARTALOM A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI ZMJVK 158/2012. (X.10.) sz. hat. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S. Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S. Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 29774-1/2016. Tárgy: A Szentmihályi Móricz Zsigmond Művelődési Ház igazgatói

Részletesebben

Pályázati kiírás. Tolna Város Önkormányzata által alapított költségvetési szervek tisztítószerekkel történő ellátására

Pályázati kiírás. Tolna Város Önkormányzata által alapított költségvetési szervek tisztítószerekkel történő ellátására Pályázati kiírás Tolna Város Önkormányzata által alapított költségvetési szervek tisztítószerekkel történő ellátására 1. A pályázat kiírójának neve, címe, telefon és telefax száma 2. Bevezetés Tolna Város

Részletesebben

Pályázati kiírás. Tolna Város Önkormányzata által alapított költségvetési szervek irodaszerekkel történő ellátására

Pályázati kiírás. Tolna Város Önkormányzata által alapított költségvetési szervek irodaszerekkel történő ellátására Pályázati kiírás Tolna Város Önkormányzata által alapított költségvetési szervek irodaszerekkel történő ellátására 1. A pályázat kiírójának neve, címe, telefon és telefax száma 2. Bevezetés Tolna Város

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Melléklet: (2 db) - térképmásolat - közgyűlési határozat

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Melléklet: (2 db) - térképmásolat - közgyűlési határozat MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE MIK: 1018-33/100/2006. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Melléklet: (2 db) - térképmásolat - közgyűlési határozat Zárt ülés Javaslat a Miskolc, Aulich utcai beépítetlen

Részletesebben

Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet Egészségügyi Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatóság. 2014.

Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet Egészségügyi Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatóság. 2014. Felhívás pályázati együttműködésre a TÁMOP-6.1.1-12/1-2013-0001 azonosító számú, Egészségfejlesztési szakmai hálózat létrehozása című kiemelt projekt Egészségfejlesztő Kórházak alprojektjének megvalósítása

Részletesebben

Pécs Megyer városrész központi területének és kapcsolódó közterületeinek rendezése

Pécs Megyer városrész központi területének és kapcsolódó közterületeinek rendezése Pécs Megyer városrész központi területének és kapcsolódó közterületeinek rendezése Tervpályázati dokumentáció Kiíró Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 7621 Pécs Széchenyi tér 1. Lebonyolító / Kapcsolattartó

Részletesebben

35 milliárd forint összegű középlejáratú hitelkeret biztosítása refinanszírozás céljára AJÁNLATI FELHÍVÁS

35 milliárd forint összegű középlejáratú hitelkeret biztosítása refinanszírozás céljára AJÁNLATI FELHÍVÁS 35 milliárd forint összegű középlejáratú hitelkeret biztosítása refinanszírozás céljára versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-429/14 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2014. november AJÁNLATI FELHÍVÁS

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S IKTATÓSZÁM: 2626/211/2016. TÁRGY: "A KELETI VÁROSRÉSZI ÓVODA HIRDI TAGÓVODÁJA FELÚJÍTÁSA" TÁRGYÚ PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA ÉS AZ AZZAL KAPCSOLATOS DÖNTÉSEK MEGHOZATALA (TOP 6.2.115) MELLÉKLET: 2 DB E L Ő T E

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 306/2004. (XI.2.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 306/2004. (XI.2.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 306/2004. (XI.2.) számú h a t á r o z a t a a Nyíregyházi Főiskolával kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyásáról A Közgyűlés a Nyíregyháza Megyei Jogú

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S IKTATÓSZÁM: 08-8/1698-8/2012 TÁRGY: MÚZEUMOK ÉS KÖNYVTÁR ÁTADÁS-ÁTVÉTELE MELLÉKLET: 5 DB E L Ő T E R J E S Z T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2012. DECEMBER 13-I ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2015. december 4. Kónyáné Dr. Zsarnovszky

Részletesebben