Kelenvölgyi Szentháromság Liget térépítészeti ötlet tervpályázata egyetemi, főiskolai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kelenvölgyi Szentháromság Liget térépítészeti ötlet tervpályázata egyetemi, főiskolai"

Átírás

1 Kelenvölgyi Szentháromság Liget térépítészeti ötlet tervpályázata egyetemi, főiskolai hallgatók számára tervpályázati kiírás és tervezési szempontok Budapest Kelenvölgy május 1

2 TARTALOMJEGYZÉK: 1. TERVPÁLYÁZATI KIÍRÁS 1.1 A tervpályázat kiírója 1.2 A tervpályázat tárgya 1.3 A tervpályázat célja 1.4 A tervpályázat jellege 1.5 A tervpályázaton való részvétel feltételei 1.6 A tervpályázat ütemezése 1.7 Regisztráció és a pályázati dokumentáció véglegesítése. 1.8 Pályaművek benyújtása 1.9 A bíráló bizottság 1.10 Pályaművek díjazása 1.11 A tervpályázat eredményhirdetése és nyilvános ismertetése 1.12 A pályaművek és tervpályázati eredmények felhasználása A kiírás további részét a címen regisztrált hallgatóknak küldjük meg. 2. TERVEZÉSI SZEMPONTOK 2.1 Alapgondolat és célkitűzés 2.2 A tervezési terület 2.3 A liget kialakításának szempontjai 2.4 A pályaművek benyújtandó munkarészei, formai követelmények 2.5 Bírálati szempontok 3. MELLÉKLETEK - adatlap a pályázók adatairól, és a pályadíjak szerzők közötti megosztásáról - a pályázó nyilatkozata a kiírási feltételek elfogadásáról - címzéslap a tervpályázati csomag feladásához - a tervezési terület orto képe - a tervezési terület helyszínrajza,beépítettsége - a tervezési terület szabályozási vonalai - a tervezési terület határoló útvonalai - a tervezési terület szintvonalai - a tervezési terület fényképei 2

3 1. TERVPÁLYÁZATI KIÍRÁS 1.1 A TERVPÁLYÁZAT KIÍRÓJA Budapest Kelenvölgy Szentháromság Plébánia 1116 Budapest, Dália utca 4/A e.mail: honlap: 1.2 A TERVPÁLYÁZAT TÁRGYA Kelenvölgyi Szentháromság Liget (templomkert) tér- és kertépítészeti kialakítása és funkcionális építészeti tervének elkészítése. (1116 Budapest, Kecskeméti József utca 20.sz. ingatlan, Hrsz.: 44714) 1.3 A TERVPÁLYÁZAT CÉLJA A Budapest- Kelenvölgy Szentháromság Plébánia képviselőtestülete és közössége a tulajdonában levő közel 2 ha területű, részben rendezetlen, templomkertjének kialakítására szeretne újszerű tervezői ötleteket és javaslatokat kapni, mely megoldást jelentene a meglévő és az elhatározott építmények, műtárgyak, pihenők, sétautak elhelyezésére. A meglévő templom és iskola mellett egy olyan templomkerti ligetet szeretnénk kialakítani amely a környék egyetlen nagyobb zöldterületén alapot ad a tartalmas időtöltésre. pihenésre, tanulásra,rendezvényekre, búcsújárásra. A sétautak, a jelképek, az építmények, a szerpentin utakon a kálvária és a magyar történelmi tanösvény szolgálja majd az idelátogatók számára a testvéri lelkület alakítását, identitásunk megőrzését. A kiíró olyan tervekre vár, amelyek tartalmazzák, a rendezetlen, erősen emelkedő hegyoldalon, a közösséget, a kultúrát és a pihenést szolgáló, az előírt funkcióknak megfelelő, időben tagolhatóan megépíthető elemek, részek célszerű elhelyezését és látványát is. A pályázat alkalmat teremt a felsőfokú tanulmányokat folytatók szakmai vállalkozói és megoldó képességeinek előhívására. 3

4 A legjobb tervek, valamint újszerű ötletek egészükben, vagy részleteikben alapját képezhetik a megvalósulási terveknek. 1.4 A TERVPÁLYÁZAT JELLEGE A tervpályázat jellege: egyetemi, főiskolai hallgatói ötlet tervpályázat, titkosan leadott formában. 1.5 A TERVPÁLYÁZATON VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI A tervpályázat résztvevői pályázók - az alábbi felsőfokú oktatási intézmények hallgatói lehetnek: Budapesti Corvinus Egyetem Tájépítészeti Kar Budapest, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kar, Építőmérnöki Kar Budapest, Debreceni Egyetem - Műszaki Főiskolai Kar Debrecen, Moholy-Nagy Művészeti Egyetem - Építész Intézet Budapest, Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari mérnöki Kar, Építéstani Tanszék Sopron, Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Kar, Építész Szakmai Intézet Pécs, Szent István Egyetem - Ybl Miklós Építéstudományi Kar Budapest, 4

5 Széchenyi István Egyetem, Műszaki Tudományi Kar Győr - A résztvevők egyénileg vagy társasan pályázhatnak, egy-egy pályaművel. - A pályaművek elkészítéséhez mentor tanácsa igénybe vehető. - A pályázaton a részvétel ingyenes 1.6 A TERVPÁLYÁZAT ÜTEMEZÉSE A tervpályázat meghirdetése május 14. A helyszíni szemle időpontja Időpont egyeztetésével. A kérdések határideje június 10. A kérdésekre adott válaszok határideje június 17. A pályaművek postára adásának határideje augusztus 19. A pályázat eredményének kihirdetése, a díjak átadása 2012 október REGISZTRÁCIÓ ÉS KIÍRÁSSAL KAPCSOLATOS ÉS A PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ VÉGLEGESÍTÉSE - A pályázaton részt venni szándékozó hallgatóknak regisztráltatniuk kell magukat, egy a címre elküldött, elérhetőségi címüket tartalmazó levélben.. A kiíró a regisztrációt e- mailen visszaigazolja egy regisztrációs kód megadásával és egyben megküldi a teljes Tervpályázati kiírást és a Tervezési szempontokat a Mellékletekkel együtt. A kérdéseket szintén en, a címre lehet küldeni. - A Kiíró az írásban feltett kérdéseket a kérdést feltevő pályázónak személyesen ben megválaszolja, valamint közzéteszi azokat a honlapon - A kérdésekre adott válaszokkal a kiírás módosulhat. - A pályázók a honlapon is információkhoz juthatnak. A Kiíró a kiírási dokumentációt módosíthatja, kiegészítheti, illetve visszaléphet a pályázat lebonyolításától, legfeljebb a kérdések megválaszolásának időpontjáig. 5

6 1.8 A PÁLYAMŰVEK BENYÚJTÁSA - A pályaművek ajánlott postai küldeményként a Kiírónak címezve vagy személyesen, a regisztrációs kód megadásával a Kiíró címén hivatali időben ill. előzetesen egyeztetett időpontban nyújthatók be - A pályaművek benyújtásának határideje : augusztus A pályamű beadásának a postai bélyegző keltét kell tekinteni ill. személyes benyújtásnál az átvétel hivatalos igazolásán szereplő időpontot. - A késve benyújtott pályaműveket a csomag felbontása nélkül kizárjuk a - pályázatból. - A pályázatokat a pályázónál maradó feladóvevény ragszáma vagy a regisztrációs kód azonosítja a pályázatok elbírálásának lezárásáig. 1.9 A BÍRÁLÓ BIZOTTSÁG - A Kiíró a pályázatok elbírálásához Bíráló Bizottságot alakít, melynek tagjai: felkért szakmai elnök és titkár, egyetemi, főiskolai oktatók, főépítészek, a plébániát képviselő megbízott, a helyi iskola, helyi civil szervezet megbízottja. - A Bíráló Bizottság az Elnök által előterjesztett és a tagok által jóváhagyott munkaterv alapján végzi munkáját. - A Bíráló Bizottság döntéseit többségi szavazással hozza, melyről feljegyzés készül. - A Bíráló Bizottság a titkosságot sértő pályázatot és a pályázati dokumentációban meghatározott kötelező tartalmi követelményeket nem teljesítő pályamunkát kizárja valamint a formai követelményeket nem teljesítő, illetve hiányos pályaműveket kizárhatja a bírálatból. - A Bíráló Bizottság a hibás koncepciójú, vagy gyenge térépítészeti minőségű pályázatokat zárójelentésében bírálatban nem részesíti. - A Bíráló Bizottság munkája nem nyilvános. - A Bíráló Bizottság a pályázattal kapcsolatos összegző megállapításait zárójelentésben teszi közzé, melyben értékeli a díjazott pályaműveket. - A Bíráló Bizottság döntése végleges, a döntés ellen fellebbezni nem lehet. 6

7 1.10 A PÁLYAMŰVEK DÍJAZÁSA - A pályaművek díjazására nettó Ft áll rendelkezésre, melyet a Kiíró vagy a pályázat szponzora fizet ki a Bíráló Bizottság döntése alapján. - A díj legnagyobb összege nettó Ft - A Bíráló Bizottság a beérkezett pályázatok egymáshoz viszonyított értéke alapján a fenti értékhatárok figyelembe vételével határozza meg a díjak összegét. - a díjak utáni terheket a Kiíró vagy a pályázat szponzora a mellékelt,hiánytalanul kitöltött Adatlap és Nyilatkozat esetén megfizeti. - A Bíráló Bizottság megfelelő színvonalú pályaművek beérkezése esetén a teljes rendelkezésre álló összeget kiadja és a díjazottakon túl is megvásárolhat pályaműveket. - A Bíráló Bizottság eredménytelennek minősíti a pályázatot, ha egyetlen pályaművet sem talál díjazásra alkalmasnak, és csökkentheti a díjazásra fordított összeget, ha a tervpályázatot a hasznosíthatóság, vagy az építési minőség szempontjából csökkent értékűnek minősíti A TERVPÁLYÁZAT EREDMÉNYHIRDETÉSE ÉS NYILVÁNOS ISMERTETÉSE - a Bíráló Bizottság döntése alapján a Kiíró október 15-ig kihirdeti a pályázat eredményét, és a pályázati díjakat a díjazott művek szerzőinek legkésőbb az eredményhirdetést követő 15 banki napon belül átutalja. - A díjazásban részesült pályamunkák szerzőit - a pályázathoz csatolt zárt borítékban közölt címeken a Kiíró az eredményhirdetés idejéről és helyéről levélben értesíti. - A pályázat eredményhirdetése nyilvános. - A pályázat zárójelentését a Kiíró a regisztrált pályázóknak en megküldi, illetve közzéteszi a honlapon. 7

8 - A Kiíró a beérkezett pályamunkákat nyilvánosan bemutatja. Ennek időpontjáról és helyéről a honlapon ad tájékoztatást. - A pályázó, a pályaterv műleírásának végén közölt nyilatkozatban terve bemutatását megtilthatja arra az esetre, ha terve nem részesül díjazásban vagy megvásárlásra nem került. Ez esetben a pályázó az eredményhirdetést követően a Kiíró címén átveheti pályázatát. - A Kiíró a díjazásban nem részesült és át nem vett pályamunkákat a nyilvános bemutatást követő 30 nap letelte után megsemmisítheti A PÁLYAMŰVEK ÉS A TERVPÁLYÁZATI EREDMÉNYEK FELHASZNÁLÁSA A díjazásban részesült pályamunkák a Kiíró tulajdonába kerülnek, aki a pályamunkákat egy későbbi esetleges megvalósulást előkészítő tervezési program véglegesítésére (beleértve az írott és elektronikus médiát, internetet, BTL-t) időre-, mértékre-, földrajzi területre korlátozás és további ellenszolgáltatás nélkül felhasználhatja, azokat többszörözheti, terjesztheti, nyilvánosságra hozhatja. 8

TERVPÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ. a Budapesti Olimpiai Központ (Puskás Ferenc Stadion és Létesítményei)

TERVPÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ. a Budapesti Olimpiai Központ (Puskás Ferenc Stadion és Létesítményei) TERVPÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ a Budapesti Olimpiai Központ (Puskás Ferenc Stadion és Létesítményei) nyilvános tervpályázati eljárásához (ötletpályázatához) 1. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK Tartalomjegyzék 2 1.1. A tervpályázat

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A CRESCENDO NYÁRI AKADÉMIA IRODÁJÁNAK BELSŐÉPÍTÉSZETI TERVEZÉSÉRE

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A CRESCENDO NYÁRI AKADÉMIA IRODÁJÁNAK BELSŐÉPÍTÉSZETI TERVEZÉSÉRE PÁLYÁZATI KIÍRÁS A CRESCENDO NYÁRI AKADÉMIA IRODÁJÁNAK BELSŐÉPÍTÉSZETI TERVEZÉSÉRE 1 1. A pályázat kiírója, lebonyolítója Ének a Nemzetekért Kulturális Alapítvány 1148 Budapest, Padlizsán utca 8. (Nem

Részletesebben

BUDAPEST, XI. KER. BUDAFOKI ÚT 59.

BUDAPEST, XI. KER. BUDAFOKI ÚT 59. BUDAPEST, XI. KER. BUDAFOKI ÚT 59. VUÉK-HÁZ ÉPÍTÉSZETI TERVPÁLYÁZAT TERVPÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ TARTALOMJEGYZÉK I. Tervpályázati Kiírás 4 II. Tájékoztató Adatok 5 1. Kiíró megnevezése 6 2. Társkiíró megnevezése

Részletesebben

Tervpályázati kiírás 1. a GYŐR, 150 FH-ES IDŐSEK OTTHONA megvalósítására alkalmas építészeti tervjavaslat kiválasztására 2. Győr, 2003 augusztus 25.

Tervpályázati kiírás 1. a GYŐR, 150 FH-ES IDŐSEK OTTHONA megvalósítására alkalmas építészeti tervjavaslat kiválasztására 2. Győr, 2003 augusztus 25. Tervpályázati kiírás 1 a GYŐR, 150 FH-ES IDŐSEK OTTHONA megvalósítására alkalmas építészeti tervjavaslat kiválasztására 2 Győr, 2003 augusztus 25. 1 A kiírás a településrendezési és építészeti tervpályázatok

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Te jössz!

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Te jössz! PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Te jössz! 2. sz. melléklet Fővárosi Közgyűlés Oktatási és Ifjúságpolitikai Bizottsága pályázatot ír ki fővárosi székhellyel rendelkező, tevékenységüket Budapesten kifejtő civil szervezetek

Részletesebben

Kulturális és Környezeti Értékvédő Egyesület. a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény alapján

Kulturális és Környezeti Értékvédő Egyesület. a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény alapján Kulturális és Környezeti Értékvédő Egyesület Közbeszerzési Szabályzata a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény alapján Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2 Bevezető...4 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...5

Részletesebben

A Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Közművelődési Intézete közműveldési intézményvezetői tanfolyamot indít.

A Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Közművelődési Intézete közműveldési intézményvezetői tanfolyamot indít. Hírlevél XVI. évfolyam 210. szám 2011. november A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézetének információs havilapja A Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Közművelődési

Részletesebben

Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ

Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ A Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA (egységes szerkezetben) Hatályba lépett: 2011. július 01. napján Érvényes:

Részletesebben

GÖLLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

GÖLLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ GÖLLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ részére - Gölle községben kétcsoportos óvoda kialakítása, játszótér kivitelezése, intézményi felújítások TÁRGYÚ ÁLTALÁNOS EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010.(II.11.) sz. rendelete. Bucsa Község Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatáról

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010.(II.11.) sz. rendelete. Bucsa Község Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatáról Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010.(II.11.) sz. rendelete Bucsa Község Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatáról Bucsa Község Önkormányzata a Közbeszerzésekről szóló 2003. évi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Az ingatlan adatait, irányárát az 1. számú adatlap tartalmazza.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Az ingatlan adatait, irányárát az 1. számú adatlap tartalmazza. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Levél Községi Önkormányzat pályázati felhívást tesz közzé a tulajdonában lévő Levél belterület 525/52 hrsz-ú, 840 m 2 területű beépítetlen terület (minősítés) ingatlan megvásárlására

Részletesebben

színesliget Színezd ki a Ligetet!

színesliget Színezd ki a Ligetet! színesliget Színezd ki a Ligetet! A Városliget teljes megújítását magában foglaló Liget Budapest Projekt kapcsán a Városliget Zrt. kreatív pályázatot hirdet színesliget Színezd ki a Ligetet! címmel budapesti

Részletesebben

III. évfolyam 12. szám 2012. május 21-2012. június 3. I.1. Országos tanulmányi versenyek meghirdetése a 20126 2013. tanévre..3.

III. évfolyam 12. szám 2012. május 21-2012. június 3. I.1. Országos tanulmányi versenyek meghirdetése a 20126 2013. tanévre..3. III. évfolyam 12. szám 2012. május 21-2012. június 3. I. Pályázatok oktatási intézmények számára Új kiírások I.1. Országos tanulmányi versenyek meghirdetése a 20126 2013. tanévre..3.oldal 1.2. Kinél fessünk?

Részletesebben

A J Á N L A T T É T E L I D O K U M E N T Á C I Ó

A J Á N L A T T É T E L I D O K U M E N T Á C I Ó A J Á N L A T T É T E L I D O K U M E N T Á C I Ó A PROJEKTMANAGEMENT SZOLGÁLTATÁSA A SZALÉZI SZENT FERENC KOMMUNIKÁCIÓS KÖZPONT PÁLYÁZATHOZ KAPCSOLÓDÓAN ELNEVEZÉSŰ, EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

A XI. Napfényes Fesztivál plakátpályázata az Elixír Magazin támogatásával

A XI. Napfényes Fesztivál plakátpályázata az Elixír Magazin támogatásával A XI. Napfényes Fesztivál plakátpályázata az Elixír Magazin támogatásával 1. A pályázat kiírója: Napfényes Élet Alapítvány, 1056 Budapest, Belgrád rkp. 26. www.napfenyes.hu Néhány szó a pályázat kiírójáról:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Az egyes alprogramokra vonatkozó pályázati feltételek és tudnivalók az alprogramokról szóló mellékletekben találhatók meg.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Az egyes alprogramokra vonatkozó pályázati feltételek és tudnivalók az alprogramokról szóló mellékletekben találhatók meg. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Fadd Nagyközség Önkormányzata tanulmányi ösztöndíj pályázatot hirdet roma tanulók/hallgatók részére tanulmányi sikerességük előmozdításának támogatására Fadd Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2014/8. szám

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2014/8. szám PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2014/8. szám Kedves Klaszter Tagok! Ismét kedvező lehetőségekről számolunk be a megújuló energiaforrások és a környezeti értékek megóvását célzó intézkedések kapcsán. Felhívjuk a figyelmet

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzata PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2013.

Budapest Főváros Önkormányzata PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2013. Budapest Főváros Önkormányzata PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2013. A Fővárosi Közgyűlés a 27/2013. (IV.18.) Főv. Kgy. Rendeletében biztosított jogkörében eljárva pályázatot hirdet az alább városrehabilitációs programokra:

Részletesebben

~~' Nyíregyháza, 2013. 01.14. A határozatot kapják: 1./Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság tagjai

~~' Nyíregyháza, 2013. 01.14. A határozatot kapják: 1./Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság tagjai NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága 14/2013.(1. 14.) számú határozata 01/2013 Szabadidősport támogatása címmel pályázati eljárás kiírásának elfogadására A

Részletesebben

Országos tanulmányi versenyek meghirdetése a 2013/2014. tanévre

Országos tanulmányi versenyek meghirdetése a 2013/2014. tanévre Országos tanulmányi versenyek meghirdetése a 2013/2014. tanévre I. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett és finanszírozott tanulmányi versenyek Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS 2014, illetve 2015 évre

PÁLYÁZATI KIÍRÁS 2014, illetve 2015 évre PÁLYÁZATI KIÍRÁS 2014, illetve 2015 évre I. A pályázat kiírója: Miskolci Operafesztivál Nonprofit Kft. (székhely: 3525 Miskolc, Déryné u. 1., cg: 05-09- 016624, képviseli: Kesselyák Gergely ügyvezető).

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. További információkat lsd. a jelen Befektetői tájékoztató III. fejezetében.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. További információkat lsd. a jelen Befektetői tájékoztató III. fejezetében. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat tulajdonában lévő V. kerület 24066 hrsz. alatti ingatlan tulajdonjogának értékesítésére 1. A pályázat kiírója: A pályázat

Részletesebben

Közbeszerzési Szabályzat

Közbeszerzési Szabályzat Közbeszerzési Szabályzat 2015. Alsómocsolád Község Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzata I. Fejezet A szabályzat célja A szabályzat célja a közbeszerzésekről szóló 2011.évi CVIII tv. (továbbiakban: Kbt.)

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. március 26-i ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. március 26-i ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. március 26-i ülésére Tárgy: A Széll Kálmán tanulmányi ösztöndíj rendelet megalkotása Tisztelt Képviselő-testület! Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Nyilvános Pályázati kiírás

Nyilvános Pályázati kiírás Nyilvános Pályázati kiírás A Szerencsejáték Zrt. nyilvános Pályázatot hirdet sötét optikai szálak kiépítésére és fenntartására. A teljes nyilvános Pályázati felhívás a www.szerencsejatek.hu/palyazat oldalról

Részletesebben

Pályázati hírlevél 1. évfolyam - 9. szám 2013. március 11. Hallgatók számára

Pályázati hírlevél 1. évfolyam - 9. szám 2013. március 11. Hallgatók számára Pályázati hírlevél 1. évfolyam - 9. szám 2013. március 11. Hallgatók számára Tisztelt Olvasó! A Pályázati Hírlevél célja, hogy heti rendszerességgel összegyűjtse a Magyarországon és nemzetközi viszonylatokban

Részletesebben

Budapest IX. ker. Vendel u. 20/a, Vendel u. 20/b. és Lenhossék u. 32. (hrsz: 37365, 37366 és 37341)

Budapest IX. ker. Vendel u. 20/a, Vendel u. 20/b. és Lenhossék u. 32. (hrsz: 37365, 37366 és 37341) 4. sz. melléklet Ferencvárosi Önkormányzat nevében eljáró SEM IX. Városfejlesztő Zrt. INGATLANÉRTÉKESÍTÉSI PÁLYÁZAT Budapest IX. ker. Vendel u. 20/a, Vendel u. 20/b. és Lenhossék u. 32. (hrsz: 37365, 37366

Részletesebben

Társadalmi befogadás elősegítése a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködési modelljének kidolgozásával

Társadalmi befogadás elősegítése a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködési modelljének kidolgozásával Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és EQUAL Közösségi Kezdeményezés Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és

Részletesebben