.JJ-j. számú előterjesztés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ".JJ-j. számú előterjesztés"

Átírás

1 Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere.JJ-j. számú előterjesztés Előterjeszt és a Képviselő-testület részére A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. között létrejött Közszolgáltatási Keretszerződés módosításáról és a évi Éves Közszolgáltatási Szerződés megkötéséről, valamint a lakásgazdálkodási számla rendelkezési jogosultságáról I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete a 695/2011. (VII. 07.) határozatával elfogadta a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: Vagyonkezelő) és az Önkormányzat között kötendő Közszolgáltatási Keretszerződést (a továbbiakban: Keretszerződés), valamint a évi Éves Közszolgáltatási Szerződést (a továbbiakban: Éves Szerződés), amely szerződések augusztus Ol. napján léptek hatályba. Az Éves Szerződés módosítására - az Önkormányzat 20 ll. évi költségvetéséről szóló 6/20 ll. (II. 18.) önkormányzati rendelet 13/a. és 13/b. mellékleteiben foglalt beruházási és felújítási feladatainak változása miatt november 3. napján a (X. 20.) KÖKT határozat, november 18. napján a 955/2011. (XI. 17.) KÖKT határozat, valamint a 962/2011. (XI. 17.) KÖKT határozat alapján került sor. Az eltelt időszak tapasztalatai szükségessé tették a Keretszerződés felülvizsgálatát is. A Keretszerződés módosítását, illetve kiegészítését az alábbi helyeken javasoljuk A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Keretszerződés az l. melléklete a.../2012. (IV. 19.) KÖKT határozatnak A Keretszerződés 2. pontja (ELŐZMÉNYEK) kiegészül 2.5. ponttal, valamint 3.1 pontjának (Fogalom meghatározások) (k) bekezdése kiegészül a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szerződés hatálybalépésének időpontjával 1.2. A Keretszerződés 3.1 pontjában (Fogalom meghatározások) az (n) Ingóságok és az (o) Ingatlanok fogalom meghatározásai felcserélődnek. A kétfogalom meghatározás sorrendjénekfelcserélését a logikai sorrend indokolja A Keretszerződés 3.1 pontja (Fogalom meghatározások) kiegészül- az eredeti (n) és (o) bekezdések között - az "Ingatlan Alkatrész" meghatározással, és az előző pontban említett sorrend csere végrehajtását követően a Keretszerződés az alábbiak szerint alakul: (n) Ingatlanok: (o) Ingatlan alkatrész: az Ingatlanokon lévő, az Önkormányzat tulajdonát képező mindazon berendezési, felszerelési tárgyak (pl.: konvektor, cirkó, tűzhely, mosdó, kád... stb.), amelyek az Ingatlanokkal együtt a Közszolgáltató részére az átadás-átvételi jegyzőkönyv mellékletét képező leltárral átadásra kerültek, és amelyek az Ingatlan használhatóságának alapfeltételeit biztosítják; (p) Ingóságok: Az új fogalom meghatározása azért szükséges, mert az a korábbi fogalom meghatározásokból kimaradt.

2 1.4. A Keretszerződés pontja (Lakás és nem lakás céljára szalgá/ó ingatlanok) (d) bekezdésébe beszúrásra kerül az "és az Ingatlan Alkatrészek" kifejezés, melyet követően a bekezdés szövege az alábbiak szerint alakul: (d) Az Eiköltöző Bérlőtől az Ingatlan, az Ingóságok és az Ingatlan Alkatrészek jegyzőkönyvvel történő átvétele, illetve új Bérlőnek jegyzőkönyvvel történő átadása. A bekezdés kiegészítését az új fogalom meghatározása indokolja A Keretszerződés pontja (Lakás és nem lakás céljára szalgá/ó ingatlanok) (h) bekezdésébe beszúrásra kerül a "részletfizetés, haladék engedélyezése" kifejezés, melyet követően a bekezdés szövege az alábbiak szerint alakul: (h) Bérleti, valamint egyéb kiegészítő szolgáltatások díjainak számlázása, beszedése, elszámolása, részletfizetés, haladék engedélyezése. A bekezdés kiegészítését az elvégzendő feladat pontosítása indokolja A Keretszerződés pontja (Lakás és nem lakás céljára szalgá/ó ingatlanok) kiegészül - az eredeti (h) és (i) bekezdések között - a lakás és a nem lakás célú helyiségek vonatkozásában a távhőszolgáltatási díj hátralékos bérlőkkel kapcsolatos feladatok ellátásával, melyet követően a Keretszerződés az alábbiak szerint alakul: (i) a lakások vonatkozásában Közszolgáltató a DHK Hátralékkezelő és Pénzügyi Szolgáltató Zrt-vel egyeztetve összeállítja a távhőszolgáltatási díj hátralékkal rendelkező Bérlők listáját, és azt - az Önkormányzat törvényben rögzített helytállási kötelezettségére való hivatkozással - az Önkormányzat részére elismert tartozásként átadja, majd az elismert tartozás Önkormányzat általi kiegyenlítése után a hátralékokat Bérlőnként nyilvántartja, kezeli és beszedi, továbbá az Önkormányzat felé elszámolja; U) a nem lakás céljára szolgáló helyiségek vonatkozásában Közszolgáltató, a DHK Hátralékkezelő és Pénzügyi Szolgáltató Zrt. és a FŐT Á V Zrt. által - az Önkormányzat törvényben rögzített helytállási kötelezettségére való hivatkozással - a távhőszolgáltatási díj hátralékkal rendelkező Bérlők elismert tartozását kiegyenlíti, majd a hátralékokat Bérlőnként nyilvántartja, kezeli és beszedi, továbbá az Önkormányzat felé elszámolja; A feladatot a Vagyonkezelő eddig is végezte, azonban a kiegészítéssel az elvégzendő feladat pontosításra került. l. 7. A Keretszerződés pontja (Lakás és nem lakás céljára szalgá/ó ingatlanok) eredeti (k) bekezdésébe beszúrásra kerül az "Ingatlan Alkatrészek nyilvántartása" kifejezés, és az előző pontban említett feladat beszúrást végrehajtását követően a bekezdés szövege az alábbiak szerint alakul: (m) Ingóságok vonatkozásában a leltározási feladatok ellátása, nyilvánj-:u. vezetése, Ingatlan Alkatrészek nyilvántartása. A bekezdés kiegészítését az új fogalom meghatározása indokolja A Keretszerződés pontja (Lakás és nem lakás céljára szalgá/ó ing~.. eredeti (l) bekezdéséből törlésre kerül a "- igazodva az Önkormányzat költ~é!?' P) készítési határidejéhez - tárgyévet megelőző és október 31. napjáig" kift 2.7. pontban említett feladat beszúrást végrehajtását követően a bekezdés sl. alábbiak szerint alakul: 2

3 (n) Évente egyszer - az Önkormányzat kö~etkező évre vonatkozó költségvetési rendeletének megalkotásához, az Onkormányzat által készített, és Közszolgáltatónak megküldött ütemtervben foglalt határidők betartásával - üzemeltetési, fenntartási és/vagy hasznosítási, valamint karbantartási és felújítási munkákra javaslat készítése; A szövegből a konkrét határidőre való hivatkozás azért kerül ki, mert az Önkormányzat éves költségvetési rendeletének megalkotásával kapcsolatos ütemtervben meghatározásra kerülő határidő ettől jelentősen eltérhet A Keretszerződés pontja (Lakás és nem lakás céljára szolgáló ingatlanok) kiegészül az eredeti (bb) bekezdés után a nem lakás célú helyiségek bérbeadásával kapcsolatos óvadékkal kapcsolatos feladataival, és a 2.6. pontban említett feladat beszúrást végrehajtását követően a bekezdés szövege az alábbiak szerint alakul: (ee) Óvadéki díj előírása, be szedése, nyilvántartása és kezelése; A feladat új feladatként jelenik meg. 1.1 O. A Keretszerződés pontja (Szociális-, oktatási-, egészségügyi-, kulturális- és sport céljára szolgáló ingatlanok) (b) bekezdéséből törlésre kerül a "tárgyévet megelőző és október 31. napjáig" kifejezés, melyet követően a bekezdés szövege az alábbiak szerint alakul: (b) Évente egyszer - az Önkormányzat következő évre vonatkozó költségvetési rendeletének megalkotásához, az Önkormányzat által készített, és Közszolgáltatónak megküldött ütemtervben foglalt határidők betartásával - karbantartási és felújítási munkákra javaslat készítése; A szövegből a konkrét határidőre való hivatkozás azért kerül ki, mert az Önkormányzat éves költségvetési rendeletének megalkotásával kapcsolatos ütemtervben meghatározásra kerülő határidő ettől jelentősen eltérhet A Keretszerződés pontj a (Szociális-, oktatási-, egészségügyi-, kulturális- és sport céljára szolgáló ingatlanok) (e) Az ingatlanhoz tartozó zöldfelület és növényzet karbantartása és felújítása; (t) Közüzemi és közszolgáltatókkal kapcsolatos ügyintézés, különösen a közszolgáltatási szerződések megkötése és nyilvántartása, az esetleges módosítások kezdeményezése, a teljesítés ellenőrzése; bekezdése törlésre kerül és ennek megfelelően a további bekezdések is automatikusan átnevezésre kerülnek. Az (e) bekezdés esetében a feladatot a KŐKERT Kft., míg az (f) bekezdés esetében a feladatot az Önkormányzat végzi el A Keretszerződés pontja (Nem hasznosítható ingatlanokkal kapcsolatos fe/adatok) (a) bekezdéséből törlésre kerül a "tárgyévet megelőző és október 31. napjáig" kifejezés, melyet követően a bekezdés szövege az alábbiak szerint alakul: (a) Évente egyszer - az Önkormányzat következő évre vonatkozó költségvetési rendeletének megalkotásához, az Önkormányzat által készített, és Közszolgáltatónak megküldött ütemtervben foglalt határidők betartásával - karbantartási és fel új í tás i munkákra j avaslat készítése; 3

4 A szövegből a konkrét határidőre való hivatkozás azért kerül ki, mert az Önkormányzat éves költségvetési rendeletének megalkotásával kapcsolatos ütemtervben meghatározásra kerülő határidő ettől jelentősen eltérhet A Keretszerződés pontja (Közterületekkel és pincékkel kapcsolatos városüzemeltetési fe/adatok) (a) bekezdéséből törlésre kerül a "tárgyévet megelőző és október 31. napjáig" kifejezés, melyet követően a bekezdés szövege az alábbiak szerint alakul: (a) Évente egyszer - az Önkormányzat következő évre vonatkozó költségvetési rendeletének megalkotásához, az Önkormányzat által készített, és Közszolgáltatónak megküldött ütemtervben foglalt határidők betartásával - karbantartási és felújítási munkákra javaslat készítése; A szövegből a konkrét határidőre való hivatkozás azért kerül ki, mert az Önkormányzat éves költségvetési rendeletének megalkotásával kapcsolatos ütemtervben meghatározásra kerülő határidő ettől jelentősen eltérhet A Keretszerződés pontja (Közszolgáltató hasznosítási feladatai) kiegészül - az eredeti (c) és (d) bekezdések között - az Önkormányzat részletfizetési kedvezménnyel eladott Ingatlanaival kapcsolatos feladatok ellátásával, melyet követően a Keretszerződés az alábbiak szerint alakul: (d) Az Önkormányzat részletfizetési kedvezménnyel eladott Ingatlanai vonatkozásában, a tevékenységet április 30. napjáig végző társaságtól a dokumentumok és nyilvántartások átvétele, május l. napjától az élő szerződések nyilvántartása, az adásvételi szerződés szerinti részletek beszedése, nyilvántartása és elszámolása az Önkormányzat felé, valamint esetleges részletfizetés, haladék engedélyezése; Afeladatot a Vagyonkezelő a Város fm Kft-tőlfolyamatosan veszi át, és május l. napjátóllátja el A Keretszerződés 5.2 pontja (Az Ingatlanokat érintő további fe/adatok) alábbo szövege "Közszolgáltató, az 5.1 pont (Az Ingatlanokat érintő üzemeltetési, fenntartási és/vagy hasznosítási fe/adatok) szenntl Közszolgáltatási Kötelezettséggel érintett Ingatlanokkal kapcsolatban, az ott meghatározott tevékenység körében - az Önkormányzat mindenkor hatályos Versenyeztetési Szabályzata szerinti - engedélyokirat-köteles beruházások és felújítások előkészítésében szakmai segítséget nyújtani, továbbá köteles az Önkormányzat által biztosított engedélyekiratok alapján, valamint harmadik fél tulajdonában és üzemeltetésében lévő ingatlanokon önkormányzati részfinanszírozásban megvalósuló a beruházások és felújítások teljes körű lebonyolítására, a vállalkozásba adással és műszaki ellenőrzéssei együtt, a Szerződés l. számú mellékletében () és az Éves Közszolgáltatási Szerződésben, valamint az alábbiakban meghatározottak szerint: (a) Szakmai segítségnyújtás a beruházási és felújítási prograrnek kidolgozásában, (b) Beruházások és felújítások kiviteli terveinek elkészítése vagy elkészíttetése, (c) Beruházási és felújítási feladatok teljes körű lebonyolítása, a vállalkozásba adással és műszaki ellenőrzéssei együtt, 4

5 Az egyes feladatok részletezését az Önkormányzat éves költségvetésével összhangban, a jóváhagyott Éves Közszolgáltatási Szerződés l. sz. melléklete () tartalmazza." törlésre kerül, és helyette az alábbi szöveg kerül beemelésre: Közszolgáltató, az 5.1 pont (Az Ingatlanokat érintő üzemeltetési, fenntartási és/vagy hasznosítási fe/adatok) szerinti Közszolgáltatási Kötelezettséggel érintett Ingatlanokkal kapcsolatban, az Önkormányzat éves költségvetésében a Közszolgáltató során szereplő beruházások és felújítások előkészítését, tervezését, teljes körű lebonyolítását, a vállalkozásba adással és a műszaki ellenőrzéssei együtt, a Szerződés l. számú mellékletében () és az Éves Közszolgáltatási Szerződésben, valamint az alábbiakban meghatározottak szerint: (d) Beruházások és felújítások műszaki előkészítése; (e) Beruházási és felújítási prograrnek kidolgozása; (f) Beruházások és felújítások engedélyeztetése (szükség szerint); (g) Beruházások és felújítások kiviteli terveinek elkészítése vagy elkészíttetése; (h) Beruházási és felújítási feladatok teljes körű lebonyolítása, a vállalkozásba adással és műszaki ellenőrzéssei együtt. Az egyes feladatok részletezését az Önkormányzat éves költségvetésével összhangban, a jóváhagyott Éves Közszolgáltatási Szerződés l. sz. melléklete () tartalmazza. A módosítást követően a beruházásokat érintő tervezési feladatokat a Vagyonkezelő láthatja el A Keretszerződés 5.5 pontja (Mennyiségi és minőségi követelmények) az alábbi bekezdéssel egészül ki: A Szerződés l. sz. melléklete () a Szerződés megkötése kori állapotot tükrözi. Az Éves Közszolgáltatási Szerződés l. sz. melléklete () a Szerződés l. sz. mellékletét () automatikusan felülírja, azt külön nem kell módosítani. A kiegészítéssel a Keretszerződés l. sz. mellékleténekfolyamatos módosítását zárjuk ki A Keretszerződés 6.1 pontja (Éves Közszolgáltatási Szerződés megkötése) alábbi szövege "Közszolgáltató köteles minden évben legkésőbb október 31. napjáig a következő évre vonatkozó tervezett Kompenzáció igénnyel együtt - az Önkormányzatnak a következő naptári évre vonatkozó Éves Közszolgáltatási Szerződés tervezetét átadni. Közszolgáltató köteles az Éves Közszolgáltatási Szerződés tervezetében olyan javaslatokat tenni, amelyek elősegítik a Közszolgáltatási Kötelezettség minél magasabb színvonalon és/vagy alacsonyabb költségszinten, illetve nagyobb hatékonysággal történő teljesítését. Felek kötelesek minden évben legkésőbb december 31. napjáig a következő évre vonatkozó Éves Közszolgáltatási Szerződést megkötni. Az Éves Közszolgáltatási Szerződés megkötésének késedelme esetén, annak megkötéséig Közszolgáltató a 5

6 Közszolgáltatási Kötelezettséget az előző évre vonatkozó Éves Közszolgáltatási Szerződésben foglaltak alapján köteles teljesíteni." törlésre kerül, és helyette az alábbi szöveg kerül beemelésre: Felek kötelesek minden évben legkésőbb az Önkormányzat adott évi költségvetési rendeletének elfogadását követő rendes képviselő-testületi ülést követő 15 napon belül a következő évre vonatkozó Éves Közszolgáltatási Szerződést megkötni. Az Éves Közszolgáltatási Szerződés megkötésének késedelme esetén, annak megkötéséig Közszolgáltató a Közszolgáltatási Kötelezettséget az előző évre vonatkozó Éves Közszolgáltatási Szerződésben foglaltak alapján köteles teljesíteni. Közszolgáltató köteles az Éves Közszolgáltatási Szerződés tervezetében olyan javaslatokat tenni, amelyek elősegítik a Közszolgáltatási Kötelezettség minél magasabb színvonalon és/vagy alacsonyabb költségszinten, illetve nagyobb hatékonysággal történő teljesítését. A módosítás indoka, hogy a tervezett Kompenzáció igényt, az Önkormányzat költségvetési rendelete előkészítése során, megismerve az esetleges jogszabályi változásokat lehet meghatározni, és az Éves Szerződést az Önkormányzat költségvetési rendeletének megalkotását követően lehet megkötni A Keretszerződés 7.4 pontja (Az Előirányzott Kompenzáció meghatározása) alábbi szövege "Közszolgáltató köteles minden évben legkésőbb október 31. napjáig - a következő évre vonatkozó Éves Közszolgáltatási Szerződés tervezetével együtt - az Önkormányzatnak átadni a következő naptári évre vonatkozó előzetes üzleti terve alapján, a Szerződés 2. sz. mellékletében (Kompenzáció számításának módszere) foglaltak szerint a következő naptári évre vonatkozó tervezett Kompenzáció igényét (igényelt Előirányzott Kompenzáció ). Az Önkormányzat jogosult a Közszolgáltató által benyújtott Kompenzáció igényt ellenőrizni és arról egyeztetéseket kezdeményezni. A Felek által kölcsönösen elfogadott Kompenzáció igény alapján az Önkormányzat költségvetésében rögzíti az Előirányzott Kompenzáció mértékét." törlésre kerül, és helyette az alábbiszöveg kerül beemelésre: Közszolgáltató köteles minden évben - igazodva az Önkormányzat költségvetés készítési határidejéhez- az Önkormányzat következő évre vonatkozó költségvetési rendeletének megalkotásához, az Önkormányzat által készített, és Közszolgáltatónak megküldött ütemtervben foglalt határidők betartásával - a tervezett Kompenzáció igényét - részletesen, az Önkormányzat költségvetési tervező táblái szerint az Önkormányzatnak átadni, és az ezzel kapcsolatos egyeztetéseket lefolytatni. Az Önkormányzat jogosult a Közszolgáltató által benyújtott Kompenzáció igényt ellenőrizni és arról egyeztetéseket kezdeményezni. A Felek által kölcsönösen elfogadott Kompenzáció igény alapján az Önkormányzat költségvetésében rögzíti az Előirányzott Kompenzáció mértékét. Közszolgáltató köteles minden évben, az Önkormányzat adott évi költségvetési rendeletének elfogadását követő rendes képviselő-testületi ülésre - az adott éve vonatkozó Éves Közszolgáltatási Szerződés tervezetével együtt az Önkormányzatnak átadni a naptári évre vonatkozó előzetes üzleti terve alapján, a 6

7 Szerződés 2. sz. mellékletében (Kompenzáció számításának módszere) foglaltak szerint a naptári évre vonatkozó tervezett Kompenzáció igényét (igényelt Előirányzott Kompenzáció ). A módosítás indoka, hogy a tervezett Kompenzáció igényt, az Önkormányzat költségvetési rendelete előkészítése során, megismerve az esetleges jogszabályi változásokat lehet meghatározni, és az Éves Szerződést az Önkormányzat költségvetési rendeletének megalkotását követően lehet megkötni A Keretszerződés 7.7 pontja (Éves elszámolás) alábbi szövege- az utolsó bekezdés kivételével - "A Közszolgáltató köteles jelezni az Önkormányzatnak a tárgyévre vonatkozóan az előzetes (várható) adatai alapján a 7.8 pont (Alulkompenzáció megtérítése) szerinti alulkompenzáció vagy a 7.9 pont (Túlkompenzáció visszatérítése) szerinti túlkompenzáció becsült összegét (ha van ilyen) annak érdekében, hogy az figyelembe vehető legyen - az esettől függően - az Önkormányzat következő évre vonatkozó költségvetési tervezésében. E kötelezettség teljesítésének határideje, minden naptári év október 31. napja A Közszolgáltató könyvvizsgáló által elfogadott éves beszámolójának elkészítését követő 30 napon belül, de legkésőbb minden naptári év április 30. napjáig köteles az előző évi Kompenzációval elszámolni. A végleges elszámoláshoz Közszolgáltató köteles kiszámítani és az Önkormányzatnak megadni: (a) az Éves Működési Jelentés alapján, az előző évre járó Jogos Kompenzációigény összegét (amely tartalmazza az esetlegesen alkalmazandó Teljesítmény Kötbér levonását); (b) a Jogos Kompenzációigény és a Kifizetett Kompenzáció különbözetét (ha van ilyen); (c) a Szerződés pontjában biztosított előleg elszámolását; (d) ha a működés eredményeképpen az önköltségben költség megtakarítás, a hasznosításban eredmény többlet és az év folyamán lezárt beruházásoknál költség megtakarítás mutatkozik, ennek 50%-a növeli az elszámolható átalánydíj mértékét. Az Önkormányzat jogosult a Közszolgáltató által készített számításokat ellenőrizni és arról egyeztetéseket kezdeményezni. Az éves elszámolás alapja a Felek által kölcsönösen elfogadott Jogos Kompenzációigény." törlésre kerül, és helyette az alábbi szöveg kerül beemelésre: A Közszolgáltató köteles jelezni az Önkormányzatnak a tárgyévre vonatkozóan az előzetes (várható) adatai alapján a 7.8 pont (Alulkompenzáció megtérítése) szerinti alulkompenzáció vagy a 7.9 pont (Túlkompenzáció visszatérítése) szerinti túlkompenzáció becsült összegét (ha van ilyen) annak érdekében, hogy az figyelembe vehető legyen - az esettől függően - az Önkormányzat következő évre vonatkozó költségvetési tervezésében. E kötelezettség teljesítésének határideje legkésőbb, az Önkormányzat következő évre vonatkozó költségvetési rendelete megalkotásának Közszolgáltatót érintő egyeztető tárgyalása. A Közszolgáltató köteles az előző évi Kompenzációval minden naptári év március 31. napjáig elszámolni. Az elszámoláshoz Közszolgáltató köteles kiszámítani és az Önkormányzatnak megadni: (a) az előző évre járó Jogos Kompenzációigény összegét (amely tartalmazza az 7

8 esetlegesen alkalmazandó Teljesítmény Kötbér levonását); (b) a Jogos Kompenzációigény és a Kifizetett Kompenzáció különbözetét (ha van ilyen); (c) a Szerződés pontjában biztosított előleg elszámolását; (d) ha a működés eredményeképpen az önköltségben költség megtakarítás, a hasznosításban eredmény többlet és az év folyamán lezárt beruházásoknál költség megtakarítás mutatkozik, ennek 50%-a növeli az elszámolható átalánydíj mértékét. Az Önkormányzat jogosult a Közszolgáltató által készített számításokat ellenőrizni és arról egyeztetéseket kezdeményezni. Az éves elszámolás alapja a Felek által kölcsönösen elfogadott Jogos Kompenzációigény. Közszolgáltató köteles az Önkormányzatnak, az előző évi Közszolgáltatási Kötelezettség teljesítéséről, az előző évi Jogos Kompenzációigény Önkormányzat általi elfogadását követően, a könyvvizsgáló által elfogadott éves beszámolójának elkészítését követő 30 napon belül, de legkésőbb minden naptári év április 30. napjáig, az Éves Működési Jelentés elkészítésével elszámolni. A módosítás indoka, hogy a könyvvizsgáló által auditált mérleg előtt kell a Jogos Kompenzációigényt, az Önkormányzatnak elfogadnia, hogy az Éves Működési Jelentés már a könyvvizsgáló által elfogadott éves beszámoló alapján készülhessen A Keretszerződés 9.l pontja (Közszolgáltató beszámolási kötelezettsége) első mondata "Közszolgáltató köteles a Közszolgáltatási Kötelezettség teljesítéséről félévente az időszak végét követő 60 napon belül, valamint évente a végleges éves elszámolással egyidejűleg a Szerződés 3. sz. mellékletében (Jelentések mintája) meghatározott formában és tartalommal az Önkormányzatot tájékoztatni" törlésre kerül, és helyette az alábbi szöveg kerül beemelésre: Közszolgáltató köteles a Közszolgáltatási Kötelezettség teljesítéséről félévente - minden naptári év szeptember 30. napjáig - valamint évente - minden naptári év április 30. napjáig - a végleges éves elszámolással egyidejűleg a Szerződés 3. sz. mellékletében (Jelentések mintája) meghatározott formában és tartalommal az Önkormányzatot tájékoztatni. A módosítást a Keretszerződés időpontok pontosítása indokolja pontjában történt módosítás átvezetése és az A Keretszerződés 10.1 pontja (Felmérés) második bekezdésébe beszúrásra kerül az "az Éves Működési Jelentés mellékleteként" kifejezés, és a bekezdés szövege az alábbiak szerint alakul: Közszolgáltató az elkészült felmérést az Éves Működési köteles az Önkormányzatnak átadni. Jelentés mellékleteként A kiegészítéssel pontosítjuk az elégedettségvizsgálat felmérése Önkormányzat részére történő átadását A Keretszerződés 10.4 pontja (Ügyfél tájékoztatás, panaszkezelés) első bekezdésébe beszúrásra kerül az "és ügyfélfogadási időben személyesen" kifejezés, és a bekezdés szövege az alábbiak szerint alakul: 8

9 A Közszolgáltató köteles hétköznap munkaidőben a telefonon, faxon, en, és ügyfélfogadási időben személyesen történő kapcsolattartást biztosítani. A Közszolgáltató a vonatkozó szolgáltatások feltüntetésével köteles az Ügyfeleket hirdetmény útján- illetve más, helyben szokásos módon- tájékoztatni. A kiegészítéssel pontosítjuk az ügyfél tájékoztatás formáit A Keretszerződés 11.5 pontja (Biztosítás) utolsó bekezdése kiegészítésre kerül a "valamint az Éves Működési Jelentés mellékleteként az előző évi káresemények összesítését elkészíteni" kifejezéssel, és a bekezdés szövege az alábbiak szerint alakul: A Vagyonnal kapcsolatos biztosítási események esetén Közszolgáltató köteles a szükséges intézkedéseket megtenni, valamint az Éves Működési Jelentés mellékleteként az előző évi káresemények összesítését elkészíteni. A kiegészítéssel pontosítjuk a biztosítással kapcsolatban az Önkormányzat felé adandó tájékoztatás formáját A Keretszerződés pontja (Számlázás és elszámolás) második bekezdésébe beszúrásra kerülnek a "költségtérítés esetén" és az "átalánydíj esetén Közszolgáltató, OTP Kereskedelmi és Hitelbank Nyrt-né1 vezetett számú" kifejezések, valamint kiegészül egy harmadik bekezdéssel is, és így a pont az alábbiak szerint alakul: Az előleg, a Szerződés megkötését, illetve hatályba lépését követően az Éves Keretszerződésben meghatározott összegekről (Átalánydíj, illetve Költségtérítés) az Önkormányzat részére kiállított előlegbekérő benyújtását követő 15. munkanapon belül esedékes, melyet Önkormányzat költségtérítés esetén Közszolgáltató, OTP Kereskedelmi és Hitelbank Nyrt-nél vezetett szám ú, átalánydíj esetén Közszolgáltató, OTP Kereskedelmi és Hitelbank Nyrt-nél vezetett számú bankszámlájára utal át. Az előleg elszámolása a tárgyév utolsó, december havi számlájának kiállításával egy időben, azaz a tárgyévet követő naptári év január 15. napjáig történik meg. A beszúrást a bankszámlaszámok pontosítása, a kiegészítést az előleg időpontjának meghatározása indokolja. elszámolási A Keretszerződés 13.5 pontja (Katasztrófa elhárítás) "Közszolgáltató köteles minden biztonsági intézkedést megtenni a katasztrófahelyzetek elkerülése, illetve hatásainak enyhítése érdekében, így különösen köteles általános katasztrófa elhárítási tervet, illetve katasztrófahelyzet bekövetkezését követően az ésszerűen lehetséges legrövidebb időn belül specifikus, az adott helyzetben adekvát katasztrófa elhárításitervet készíteni" törlésre kerül, és helyette az alábbi szöveg kerül beemelésre: Közszolgáltató köteles minden biztonsági intézkedést megtenni a katasztrófahelyzetek elkerülése, illetve katasztrófa helyzetben a megfelelő szervekkel együttműködni. A módosítást az indokolja, hogy Vagyonkezelőnek ilyenfeladata nincs. 9

10 1.26. A Keretszerződés 14.1 pontjában (Hatályba lépés) kiegészül a módosítás április l. napján történő hatályba lépésével A Keretszerződés pontja (Közszolgáltató kapcsolattartóinak adatai) a főkönyvelő személyében történt változás miatt módosulnak, míg az Önkormányzat részletfizetési kedvezménnyel eladott Ingatlanaival kapcsolatos feladatok ellátása miatt új kapcsolattartó személyével egészül ki A Keretszerződés 17.6 pontjában (Példányok) a Keretszerződés aláírt példányszáma tízről (10) kettőre (2) változik A Keretszerződés 17.6 pontjában (Példányok) a Keretszerződés aláírt példányszáma tízről (10) kettőre (2) változik. A Keretszerződés 5.7 és 6. (Éves Közszolgáltatási Szerződés) pontjai alapján, a Közszolgáltatási Kötelezettség ellátásának adott naptári évre vonatkozó feltételeiről az Önkormányzat és a Vagyonkezelő minden évben Éves Közszolgáltatási Szerződést kötnek. A évi Éves Közszolgáltatási Szerződés (és mellékletei) a 2. melléklete a... /2012. (IV. 19.) KÖKT határozatnak. A évi Éves Közszolgáltatási Szerződés l. mellékletében a beruházási és felújítási feladatok felsorolásakor, az adott feladatnál nem szerepeltetjük az adott feladat évi előirányzott bruttó összegét, - hogy egy feladat előirányzatának esetleges módosítása, ne járjon a évi Éves Közszolgáltatási Szerződés módosításával. 10

11 5.1 Beruházási feladatok Szánkódomb növénytelepítés Feladat megnevezése évi előirányzat (eft) 40 OOO Állagmegóvási munkák Mádi u. 15/b. lakásvásárlás Kis-Pongrác lakótelep szociális célú városrehabilitációja Halom u. bölcsődeépítés 5 OOO Játszótér Óhegy park elzárt terület vészhelyzet megszüntetés 90 OOO 5.2 Felújítási feladatok Feladat megnevezése Kápolna téri Általános Iskola felújítás évi előirányzat (eft) 217 OOO Vaspálya u. óvoda - hiányzó helyiségek tervezése Gyermekek Átmeneti Otthona felújítás tervezés l 530 Zsivaj u. óvoda - magastető építés, hiányzó helyiségek tervezése l 350 Salgótarjáni u. óvoda- hiányzó helyiségek tervezése 345 Salgótarjáni u. bölcsőde- hiányzó helyiségek tervezése 495 Fokos u felújítás 21 OOO KEOP kiegészítő Kőbányai Zsivaj Óvoda KEOP kiegészítő Apró Csodák Bölcsőde l Salgótarjáni 47. Idősek Klub tetőfelújítás 13' LÉLEK-Pont program felújítási költségei Járda felújítás Balesetveszélyes lépcsők felújítása Újhegyi sétány -'- -.

12 A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Felügyelő Bizottsága a március 13. napján tartott ülésén tárgyal a közszolgáltatási szerződésekről, és az alábbi határozatot hozta: 6/2012. sz. Felügyelő Bizottság határozata (6 igen, egyhangú szavazattalj A Felügyelő Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. között érvényben lévő Közszolgáltatási Keretszerződés módosítását, valamint a évi Éves Közszolgáltatási Szerződés megkötését. A fentieken túl rendelkezni szükséges a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 1882/2008. (XII. 18.) KÖKT határozata alapján a januárjában megnyitásra kerülő az OTP Bank Nyrt-nél - a lakásgazdálkodási feladatok ellátására szolgáló sorszámú - vezetett bankszámla rendelkezési jogáról. A bankszámla feletti teljes körű rendelkezési jogosultságot az Önkormányzat - mint számlatulajdonos-engedélyezte a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. részére. A OOOO-l sorszám ú számla vizsgálata során megállapításra került, hogy a számlára már csak bevételek (lakossági befizetések) érkeznek, a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. részérőlakifizetések megszűntek. Jelenleg az Önkormányzat és Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. közötti közszolgáltatási keretszerződésben kerül szabályozásra a lakásgazdálkodással kapcsolatos tevékenység is. A fentieket figyelembe véve javasolom, hogy az Önkormányzat - mint számlatulajdonos - korábbi engedélyét június l-jei határidővel vonja vissza. A számla felett fenti időponttól az Önkormányzat rendelkezzen, a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-nek pedig betekintési jogot biztosítson. II. Hatásvizsgálat Az Önkormányzat évi költségvetésének előkészítő tárgyalása során egyeztetésre került a Vagyonkezelő évi Átalánydíja, amit az Önkormányzat Képviselő-testülete, a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 27.) önkormányzati rendeletével elfogadott. III. Döntési javaslat Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatot. Budapest, április 12. ~ Dr. Pap Sándor H. Törvényességi szempontból ellenjegyzem: ~ Jegyző 12

13 l. melléklet az előterjesztéshez Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének... /2012. (... )határozata a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. között létrejött Közszolgáltatási Keretszerződés módosításáról és a évi Éves Közszolgáltatási Szerződés megkötéséről, valamint a lakásgazdálkodási számla rendelkezési jogosultságáról l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Zártkörűen Működő Részvénytársasággal augusztus l. napjától hatályos Közszolgáltatási Keretszerződést a határozat l. melléklete szerinti tartalommal módosítja, és felhatalmazza a polgármestert a Közszolgáltatási Keretszerződés l. módosítása (módosításokkal egységes szerkezetben) dokumentum aláírására. 2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Zártkörűen Működő Részvénytársasággal a határozat 2. melléklete szerinti tartalommal megköti a évi Éves Közszolgáltatási Szerződést a mellékleteivel együtt, és felhatalmazza a polgáridestert a szerződés aláírására. 3. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a lakásgazdálkodási számla teljes körű rendelkezési jogosultságát június 1-i határidővel visszavonja a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-től, és egyidejűleg betekintési jogot biztosít részére. A számla fölött a fenti időponttól a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat jogosult rendelkezni. 4. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az OTP Bank Nyrt. felé a szükséges intézkedéseket tegye meg. Határidő: június 30. Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 13

14 /\: - ' ~ J ; \ 1,."" :: 'l., l, 'l' f <l l 1- '-.,. ' \_ c ~-. KÖZSZOLGÁLTATÁSIKERETSZERZŐDÉS 1. SZ. MÓDOSÍTÁSA módosításokkal egységes szerkezetben 1. SZERZŐDŐ FELEK 1.1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (11 02 Budapest, Sz en t László tér 29., statisztikai azonosítója: , képviseli: Kovács Róbert polgármester (a továbbiakban: Önkormányzat) és 1.2. Kőbányai Vagyonkezelő Zártkötűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1107 Budapest Ceglédi út 30., cégjegyzékszáma: , adószáma , képviseli: Szabó László vezérigazgató, (a továbbiakban: Közszolgáltató) között. 2. ELŐZMÉNYEK 2.1. A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 8. (1), 9. (4) bek. és 81. (1) bek. alapján az Önkormányzat feladata, hogy az azok ellátásához szükséges, tulajdonában lévő ingatlanok tekintetében a jelen Közszolgáltatási Keretszerződés (a továbbiakban: Szerződés) 1. számú melléklete (Memryiségi és minőségi paraméterek) szerinti ingatlanok üzemeltetéséről és hasznosításáról gondoskodjon. E közszolgáltatási feladatok biztonságos, hatékony és jó minőségben történő ellátásával, az Önkormányzat - a 695/2011. (VII. 07.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata értelmében- Közszolgáltatót bízza meg, és a Közszolgáltató részére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 43/2004. (VI. 24.) rendeletben (a továbbiakban: Vagyonrendelet) - az ott meghatározott alanyi, tárgyi és tevékenységi körben, illetőleg időbeli és területi hatállyal - kizárólagos jogot biztosított. Önkormányzat kijelenti, hogy a bérlő kijelölésről és az elidegenítésről való döntés jogát nem adja át Közszolgáltatónak Felek a Szerződésben - a Külön Jogszabályokkal összhangban - meghatározzák a Közszolgáltatót terhelő Közszolgáltatási Kötelezettség tartalmát, mennyiségi és minőségi paramétereit, valamint területi és időbeli hatályát Felek a Szerződésben rögzítik azon Kompenzációnak a mértékét, kiszámításának módját, valamint kitizetésének módját és feltételeit, amelyet az Önkormányzat - a jogszabályokkal összhangban - anyagi juttatásként nyújt Közszolgáltatónak, a Közszolgáltatási Kötelezettség, Közszolgáltató általi teljesítésének ellentételezéseként annak érdekében, hogy a Közszolgáltatási Kötelezettségekből eredő költségek fedezete és az Ésszerű Nyereség biztosított legyen Felek a Szerződésben meghatározzák az Önkormányzat által a Közszolgáltatónak, a Közszolgáltatási Kötelezettség körében biztosított KizárólagosJog tartalmá t Felek a Szerződést közös megállapodásuk alapján módosították - melyet az Önkormányzat a... /2012. (IV. 19.) KÖKT határozatával fogadott el- ami májuss 1. napján lép hatályba, és azt a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalták, a jelen okiratban foglaltak szerint. MINDEZEKRE TEKINTETTEL, A FELEK AZ ALÁBBIAKBAN ÁLLAPODNAKMEG

15 Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Közszolgáltatási Keretszerződés Kőbányai Vagyonkezdő Zrt. 3. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK 3.1. Fogalom meghatározások A Szerződésben az alábbi nagy kezdőbetűs fogalmak és kifejezések a következő jelentéssei bírnak: (a) Átalánydíj: ahogyan azt a Szerződés 2. sz. melléklete (Kompenzáció számítá.rának módszere) meghatározza; (b) Belső Szabályzatok: a K.özszolgáltató által a Jó Szakmai Gyakorlattal és a K.ülön J o gs za bályokkal összhangban, a Közszolgáltatási Kötelezettség körébe tartozó tevékenységekkel kapcsolatban készített, a Közszolgáltató Közszolgáltatási Kötelezettsége körébe tartozó tevékenységek ellátását szabályozó és a Közszolgáltató vezérigazgatója által jóváhagyott - műszaki, technológiai, biztonságtechnikai, közegészségügyi és munkavédelmi, továbbá környezet- és természetvédelmi - szabályzatok; (c) Bérlő: Önkormányzat tulajdonát képező, vagy rendelkezése alatt álló Ingatlant időlegesen használatba vett természetes, vagy jogi személy, aki a dolog jogcímes, vagy jogcím nélküli használatáért- bérleti, vagy használati- díjat köteles fizetni; (d) Biztosítás: elismert biztosító társasággal vagy társaságokkal a Jó Szakmai Gyakorlattal illetve Önkormányzat igényeivel összhangban kötött egy vagy több biztosítási szerződés; (e) Egyéb Tevékenység: Közszolgáltató által, annak társasági okirataival összhangban, a Szerződés 5. pontjában (A KÖZSZOLGALTATASI KÖTELEZETTSÉG TARTALMA) meghatározott Közszolgáltatási Kötelezettsége körén, azaz a Közszolgáltatási Tevékenységen kívül végzett egyéb tevékenység; (f) Egyéb Tevékenység Nyeresége: ahogyan azt a Szerződés 2. sz. melléklete (Kompenzáció számításának módszere) meghatározza; (g) Előirányzott Kompenzáció: az Önkormányzat tárgyevi költségvetésében előirányzott, a Szerződés 7.4 pontjában (Az Előiráf!Jzott Kompenzáció meghatározása) foglalt eljárás alapján megállapított, a tárgyévben Közszolgáltatónak előirányzott Kompenzáció. (h) Ésszerű Nyereség: ahogyan azt a Szerződés 2. sz. melléklete (Kompenzáció számításának módszere) meghatározza; (i) Éves Működési Jelentés: Közszolgáltató által a Szerződés 9.1 pontjában (Kiizszolgáltató beszámolási kolelezettsége) foglaltak szerint a Közszolgáltatási Kötelezettség teljesítéséről az Önkormányzatnak évente készített beszámoló; U) Éves Közszolgáltatási Szerződés: a Felek által a Szerződés alapján, a Szerződés 6. pontjában (Éve.r Ko zszolgáltatási Szerződés) meghatározottaknak megfelelően évente megkötött szerződés; (k) Hatályba Lépés Napja: Szerződés hatályba lépésének napja augusztus 01. napja. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szerződés hatályba lépésének időpontja április l. napja. (l) Hasznosítás: a Szerződés pontjában (Kiizszolgáltató haszno.rítási feladataz) foglaltakkal összhangban folyamatosan vagy esetileg végzett tevékenység; (m) Hasznosítási Terv: az Éves Közszolgáltatási Szerződés mellékletét képező, a hasznosításra átadott Vagyonra vonatkozóan, lényegében a jelen Szerződés 5. sz. mellékletében (Ha.rznosítás Terv mintája) foglaltakkal azonos formában és tartalommal elkészített ingatlanhasznosítási terv; (n) Ingatlanok: a jelen Szerződés l. sz. mellékletében () felsorolt, az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok, amelyek a Közszolgáltató részére az Önkormányzat által üzemeltetésre, fenntartásra és/vagy hasznosításra Oldal: 2/ 26

16 BuJapest l'őváros X. kerület Kőbányai Orrkormányzat Közszolgáltatási Keretszerződés Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. átadásra kerültek; (o) Ingatlan Alkatrész: az Ingatlanokban lévő, az Önkormányzat tulajdonát képező mindazon berendezési, felszerelési tárgyak (pl.: konvektor, cirkó, tűzhely, mosdó, kád... stb.), amelyek az Ingatlanokkal együtt a Közszolgáltató részére az átadásátvételi jegyzőkönyv mellékletét képező leltárral átadásra kerültek, és amelyek az Ingatlan használhatóságának alapfeltételeit biztosítják; (p) Ingóságok: az Ingatlanokon lévő, az Önkormányzat tulajdonát képező mindazon ingóságok, amelyek az Ingatlanokkal együtt a Közszolgáltató részére az átadásátvételi jegyzőkönyv mellékletét képező leltárral átadásra kerültek; (q) Jó Szakmai Gyakorlat: azon folytonosan változó gyakorlat, módszerek, műszakitechnológia eljárások és normák összessége, amelyeket az ingatlanüzemeltetési, ingatlan-fenntartási, felújítási, beruházási és hasznosítási üzletágban általánosan elfogadnak, és széles körben alkalmaznak; (r) Jogos Kompenzációigény: azon összeg, amelyre Közszolgáltató az általa a Szerződés és az Éves Közszolgáltatási Szerződés alapján egy adott naptári évben ténylegesen teljesített Közszolgáltatási Kötelezettség ellentételezéseként jogosult, és amely évente utólag a Szerződés 7.7 pontjában (É1Jes Elszámolás) foglaltak szerint kerül meghatározásra; (s) Kifizetett Kompenzáció: a tárgyévben az Előirányzott Kompenzáció alapján Közszolgáltatónak az Önkormányzat tárgyévi költségvetése terhére ténylegesen kifizetett Kompenzáció; (t) Kizárólagos Jog: a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 29. (2) h) pontjában foglaltaknak megfelelően az Önkormányzat által a Közszolgáltató részére a Szerződés 5. pontjában (A KÖZSZOLGALTATASI KÖTELEZETTSÉG TARTALMA) meghatározott Közszolgáltatási Kötelezettség ellátása céljából a Vagyonrendeletben biztosított kizárólagosság; (u) Kompenzáció: a Közszolgáltatási Kötelezettség ellátásának ellentételezéseként a Szerződés 7. pontja (Kompenzáció meghatározása, kifizetése és éves elszámolása) szerint Közszolgáltató részére az Önkormányzat költségvetése terhére teljesítendő kifizetés; (v) Költségtérítés: ahogyan azt a Szerződés 2. sz. melléklete (Kompenzáció számításának módszere) meghatározza; (w) Közbeszerzési Szabályzat: a Közszolgáltató által készített és a Közszolgáltató vezérigazgatója által jóváhagyott szabályzat, amely a Közreműködők kiválasztásának szabályait rögzíti, a Kbt-vel összhangban; (x) Közreműködő: Közszolgáltató által a Közszolgáltatási Kötelezettsége teljesítése érdekében a Szerződés 8. pontjának (Kö.zreműködő igénybevétele) rendelkezéseivel összhangban megkötött szerződéssel bevont szervezet, vagy személy; (y) Közszolgáltatási Kötelezettség: a Közszolgáltatónak a Szerződés 5. pontjában (A KÖZSZOLGALTATASI KÖTELEZETTSÉG TARTALMA) meghatározott Közszolgáltatások nyújtására vonatkozó kötelezettsége; (z) Közszolgáltatási Tevékenység: a Közszolgáltatónak a Szerződés 5. pontjában (A KÖZSZOLGALTATASI KÖTELEZETTSÉG TARTALMA) meghatározott Közszolgáltatási Kötelezettsége körében folytatott tevékenysége; (aa) Közszolgáltatási Tevékenység Bevétele: ahogyan azt a Szerződés 2. sz. melléklete (Kompenzáció számításának módszere) meghatározza; (bb) Közszolgáltatási Tevékenység Költsége: ahogyan azt a Szerződés 2. sz. melléklete (Kompenzáció számításának módszere) meghatározza; (cc) Külön Jogszabályok: az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény, az Ötv., a Kbt., a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre Oldal: 3/ 26

17 B ujapcst Fő viiros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Közszolgáltatási Keretszerződés Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vonatkozó egyes szabályokról szóló évi LXXVIII. törvény, a társasházakról szóló évi CXXXIII. törvény, a Vagyonrendelet, az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről, és a lakások béréről szóló 68/2008. (XII. 20.) sz. rendelet, az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 24/2004. (V. 20.) sz. rendelet, az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének feltételeiről szóló 46/2007. (XII. 19.) sz. rendelet; (dd)lejárat Napja: a Szerződés lejáratának napja, azaz év december 31. napja; (ee) Teljesítmény Kötbér: a Szerződés 5.6 pontjában (Tejjesítméf!J Kiitbér) foglaltak szerint meghatározott azon Jogos Kompenzációigényt csökkentő tétel, amely akkor kerül alkalmazásra, ha Közszolgáltató neki felróhatóan a Közszolgáltatási Kötelezettségét hibásan teljesíti; (ff) Teljesítmény Kötbér Korlát: a Szerződés alapján levonható Teljesítmény Kötbér összegének a Szerződés 5.6 pontjában (Te!Jesítméf!J Kötbéf) meghatározott felső határa; (gg)vis Maior Esemény: bármely olyan esemény, amelyet a Szerződés 13.1 pontja (Vú Maior Esemé1!Jek) ekként határoz meg; (hh) Ügyfél: Közszolgáltató által a Közszolgáltatási Tevékenység körében megkötött szerződések tekintetében a Közszolgáltatóval szerződő harmadik fél, kivéve a Közreműködőket, (ii) Üzemeltetési terv: az Éves Közszolgáltatási Szerződés mellékletét képező, az üzemeltetésre átadott Vagyonra vonatkozóan minimálisan a Szerződés 8. sz. mellékletében (Üzemeltetési Terv mintcija) foglaltakkal azonos formában és tartalommal elkészített ingatlanüzemeltetési terv; Uj) Üzemeltetés: az Ingatlanokkal kapcsolatosan a Szerződés pontjában (Kiizszolgáltató ingatlan üzemeltetési és fenntartási feladataz) meghatározottakkal összhangban folyamatosan vagy esetileg végzett tevékenység; (kk)vagyon: az Ingatlanok és az ahhoz kapcsolódó Ingóságok, Ingatlan Alkatrészek összessége Értelmezés A Szerződésben az alábbi fogalmakra történő bármely hivatkozás előfordulásakor: (a) jogszabály bármely félre kötelező erővel bíró közösségi, vagy nemzeti jogszabály; (b) valamely jogszabályra való utalás mindig annak alkalmazandó és hatályos szövegére történő hivatkozás; (c) jogszabályváltozás a Szerződés keltét követően bármely jogszabály bevezetése, hatályba lépése, megváltozása; (d) eszköz mindennemű jelen és jövőbeli Ingóságok és Ingatlanok, illetve bármilyen bevétel, követelés vagy jog; (e) engedély bármely engedély, jóváhagyás, hozzájárulás, mentesítés vagy nyilvántartásba vétel; (f) lényeges bármely olyan esemény vagy körülmény, amely az adott Fél Szerződésben vállalt kötelezettségei teljesítése (teljesítési képessége) szempontjából jelentős; (g) Fél az Önkormányzat, illetve a Közszolgáltató bármelyike, Felek az Önkormányzat és a Közszolgáltató együttesen; (h) személy természetes és jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, bármilyen gazdálkodó szervezet, illetve állami- vagy kormányszerv, illetve önkormányzat; (i) forint Magyarország törvényes fizetőeszköze; (j) a Szerződés magában foglalja a hozzá csatolt valamennyi mellékletet és elválaszthatatlan részét képezi a mindenkor hatályos Éves Közszolgáltatási Szerződés is, és Oldal: 4/ 26

18 Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Közszolgáltatási Keretszerződés Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (k) a cúnek a hivatkozások megkönnyítését szolgálják, és nem befolyásolják a Szerződés értelmezését. 4. A FELEK NYILATKOZATAI 4.1 Közszolgáltató nyilatkozatai Közszolgáltató a Szerződés keltének napján az alábbi nyilatkozatokat teszi: (a) Közszolgáltató a magyar jogszabályok szerint létrejött, bejegyzett és működő zártkötűen működő részvénytársaság; (b) Közszolgáltató képviselője jogosult arra, hogy a Szerződést aláírja és az abban vállalt kötelezettségeit teljesítse; (c) a Közszolgáltatónak a Szerződésben vállalt kötelezettségei jogszerűek, érvényesek és kötelező erejűek; (d) a Szerződés Közszolgáltató képviselője általi aláírása és az abban foglalt jogok Közszolgáltató általi gyakorlása, illetve kötelezettségek Közszolgáltató általi teljesítése nincsen ellentétben: (i) a Közszolgáltató társasági okírataival; (ü) a Közszolgáltatóra vonatkozó jogszabályokkal, vagy (üi) semmilyen a Közszolgáltató vagy a Közszolgáltató vagyana tekintetében kötelező érvényű megállapodással (e) Közszolgáltató rendelkezik minden olyan, jogszabály által előírt engedéllyel, amely a Közszolgáltatási Tevékenység folytatásához szükséges; (f) Közszolgáltató rendelkezik a Közszolgáltatási Kötelezettség teljesítéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételekkel; (g) Közszolgáltató rendelkezik hatályos Biztosítással; valamint (h) Közszolgáltató ellen nincs folyamatban olyan bírósági, választott bírósági, vagy közigazgatási eljárás, amely kedvezőtlen elbírálás esetén veszélyezteti a Közszolgáltatási Kötelezettség teljesítését, és a Közszolgáltató legjobb tudomása szerint ilyen eljárás nem is fenyeget. 4.2 Önkormányzat nyilatkozatai Az Önkormányzat a Szerződés keltének napján az alábbi nyilatkozatokat teszi: (a) az Önkormányzat képviselője jogosult arra, hogy a Szerződést aláírja és az abban vállalt kötelezettségeit teljesítse; (b) az Önkormányzat a Szerződésben vállalt kötelezettségei jogszerűek, érvényesek és kötelező erejűek; valamint (c) a Szerződés az Önkormányzat képviselője általi aláírása és az abban foglalt jogok Önkormányzat általi gyakorlása, illetve kötelezettségek Önkormányzat általi teljesítése nincsen ellentétben: (i) az Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatával, vagy (ü) az Önkormányzatra vonatkozó jogszabályokkal mindkét esetben oly módon, hogy az ellentét veszélyezteti a Kompenzáció teljesítését. 5. A SZERZŐDÉS TÁRGYA, A KÖZSZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉG TARTALMA 5.1 Az Ingatlanokat érintő üzemeltetési, fenntartási és/vagy hasznosítási feladatok Jelen Szerződés alapján Közszolgáltató az Önkormányzat, mint megbízó részére az alábbi Oldal: 5/ 26

19 BuJapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Közszolgáltatási Keretszerződés Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Közszolgáltatási Tevékenység ellátására köteles. Az Ingatlanoknak - a vonatkozó jogszabályokkal, különösen a Külön Jogszabályokkal összhangban történő üzemeltetése, fenntartása és/vagy hasznosítása, valamint a Vagyonnal kapcsolatos nyilvántartások vezetése a J ó Szakmai Gyakorlattal és a Belső Szabályzatokkal összhangban a Szerződés 1. sz. mellékletében (Mennyiségi és minőségi paraméterek), illetve az Éves Közszolgáltatási Szerződésben meghatározott részletek szerint, különös tekintettel az alábbiakra. Az Ingatlanokat az Önkormányzat közszolgáltatási feladatainak biztosítása érdekében, az önkormányzati érdekek szem előtt tartásával köteles Közszolgáltató üzemeltetni, fenntartani és/vagy hasznosítani Közszolgáltató ingatlan üzemeltetési és fenntartási feladatai Lakás és nem lakás céljára szolgáló ingatlanok A Közszolgáltató - a Szerződés 1. sz. mellékletében (), illetve a mindenkor hatályos Éves Közszolgáltatási Szerződésben meghatározott részletek szerint- a Külön Jogszabályokkal összhangban gondoskodik az Ingatlanok (ezen belül a lakás és nem lakás céljára szolgáló ingatlanok) teljes körű vagy részleges üzemeltetéséről, műszaki fenntartásáról és az ehhez kapcsolódó karbantartásáról valamint felújításáról alapvetően az alább meghatározottak szerint: (a) Kapcsolattartás Bérlővel; (b) Önkormányzat képviselete Bérlővel szemben; (c) Bérlőt terhelő - bérleti szerződésben előírt - karbantartási kötelezettséget elvégzésének ellenőrzése, Önkormányzat tájékoztatása; (d) Elköltöző Bérlőtől az Ingatlan, az Ingóságok és az Ingatlan Alkatrészek jegyzőkönyvvel történő átvétele, illetve új Bérlőnek jegyzőkönyvvel történő átadása; (e) A felvonák működésének felügyelete, ellenőrzése, a folyamatos üzemelés biztosítása; (f) Az Ingatlanhoz tartozó zöldfelület és növényzet karbantartása; (g) Évente, a jogszabályban meghatározott gyakorisággal, a rendeltetésszerű használat ellenőrzése, (h) Bérleti, valamint egyéb kiegészítő szolgáltatások díjainak számlázása, beszedése, elszámolása, részletfizetés, haladék engedélyezése; (i) a lakások vonatkozásában Közszolgáltató a DHK Hátralékkezelő és Pénzügyi Szolgáltató Zrt.-vel egyeztetve összeállítja a távhőszolgáltatási díj hátralékkal rendelkező Bérlők listáját, és azt - az Önkormányzat törvényben rögzített helytállási kötelezettségére való hivatkozással - az Önkormányzat részére elismert tartozásként átadja, majd az elismert tartozás Önkormányzat általi kiegyenlítése után a hátralékokat Bérlőnként nyilvántartja, kezeli és beszedi, továbbá az Önkormányzat felé elszámolja; (j) a nem lakás céljára szolgáló helyiségek vonatkozásában Közszolgáltató, a DHK Hátralékkezelő és Pénzügyi Szolgáltató Zrt. és a FŐTÁ V Zrt. által - az Önkormányzat törvényben rögzített helytállási kötelezettségére való hivatkozással- a távhőszolgáltatási díj hátralékkal rendelkező Bérlők elismert tartozását kiegyenlíti, majd a hátralékokat Bérlőnként nyilvántartja, kezeli és beszedi, továbbá az Önkormányzat felé elszámolja; (k) Közüzemi és közszolgáltatókkal kapcsolatos ügyintézés, különösen a közszolgáltatási szerződések megkötése és nyilvántartása, az esetleges módosítások kezdeményezése, a teljesítés ellenőrzése; (l) Működtetéshez kapcsolódó közüzemi, közszolgáltatási és egyéb díjak számla alapján történő rendezése, könyvelése, nyilvántartása; Oldal: 6/ 26

20 BuJapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Közszolgáltatási Keretszerződés Kőbányai Vagyonkezel6 :!:rt. (m) Ingóságok vonatkozásában a leltározási feladatok ellátása, nyilvántartások vezetése, Ingatlan Alkatrészek nyilvántartása. (n) Évente egyszer - az Önkormányzat következő évre vonatkozó költségvetési rendeletének megalkotásához, az Önkormányzat által készített, és Közszolgáltatónak megküldött ütemtervben foglalt határidők betartásával - üzemeltetési, fenntartási és/vagy hasznosítási, valamint karbantartási és felújítási munkákra javaslat készítése; (o) Bérlőkkel és a tevékenységgel kapcsolatos személyiségi jogok védelmének biztosítása; (p) Életveszélyes vagy az Ingatlan rendeltetésszerű használatát akadályozó helyzet kialakulása esetén, a szükséges intézkedések megtétele saját hatáskörben, az Önkormányzat haladéktalan tájékoztatása mellett; (q) A jogszabályokból, illetve a bérleti szerződésből eredően, az Önkormányzatot terhelő hibaelhárírási és karbantartási feladatok elvégzése; (r) Az Önkormányzat, mint tulajdonos képviselete a társasházakban; (s) Kapcsolattartás a társasházi szervekkel, tulajdonostársakkal és Bérlőkkel; (t) Az Önkormányzatot terhelő költségek nyilvántartása, könyvviteli elszámolása és pénzügyi rendezése; (u) Az Ingatlan rendeltetésszerű használatának biztosítása; (v) Központi berendezések folyamatos működésének biztosítása; (w) Takarítási, tisztántartási, hó eltakarírási és csúszásmentesítési feladatok elvégzése, elvégeztetése; (x) Portaszolgálat, őrzésvédelem biztosítása; (y) Kommunális szolgáltatások biztosítása; (z) Épületszerkezetek és tartozékok műszaki állapotának rendszeres ellenőrzése; (aa) Tűzvédelmi, munkavédelmi, biztonságtechnikai feladatok ellátása; (bb) Az üzemeltetési feladatokkal kapcsolatos peres és nem peres eljárások bonyolítása az Önkormányzat megbízásából; (cc) Adatszolgáltatás az Önkormányzat megbízásából, a Közszolgáltató által indítandó, vagy indított, az üzemeltetési feladatokkal kapcsolatos peres és nem peres eljárásoktól; (dd) Az Ingatlanok nyilvántartása, valamint a nyilvántartást érintő változások felvezetése. (ee) Óvadéki díj előírása, beszedése, nyilvántartása és kezelése. Az egyes feladatok részletezését a Szerződés paraméterek) tartalmazza. 1. sz. melléklete (Mennyiségi és minőségi Szociális-, oktatási-, egészségügyi-, kulturális- és sport céljára szolgáló ingatlanok A Közszolgáltató - a Szerződés 1. sz. mellékletében (), illetve a mindenkor hatályos Éves Közszolgáltatási Szerződésben meghatározott részletek szerint- gondoskodik az Ingatlanok (ezen belül az Önkormányzat valamint a szociális-, oktatási-, egészségügyi-, kulturális-, sport célú intézményinek) műszaki fenntartásáról és az ehhez kapcsolódó karbantartásáról valamint felújításáról, alapvetően az alább meghatározottak szerint: (a) Kapcsolattartás üzemeltetővel; (b) Évente egyszer - az Önkormányzat következő évre vonatkozó költségvetési rendeletének megalkotásához, az Önkormányzat által készített, és Közszolgáltatónak megküldött ütemtervben foglalt határidők betartásával -karbantartási és felújítási munkákra javaslat készítése; (c) Karbantartási és felújítási munkák előkészítése és tervezése, illetve jóváhagyott költségvetési fedezet esetén azok teljes körű lebonyolítása, a vállalkozásba adással és műszaki ellenőrzéssei együtt; (d) A felvonák működésének felügyelete, ellenőrzése, a folyamatos üzemelés biztosítása; Oldal: 7/ 26

,1GX. sz. előterjesztés

,1GX. sz. előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere,1GX. sz. előterjesztés Előterjeszt és a Képviselő-testület részére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Vagyonkezelő

Részletesebben

~J J~. számú előterjesztés

~J J~. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere ~J J~. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a -vel kötött 2015. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés módosításáról

Részletesebben

jj l. számú előterjesztés

jj l. számú előterjesztés l -~r" jj l. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2014. évi éves közszolgáltatási

Részletesebben

W-_. számú előterjesztés

W-_. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere W-_. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a -vel kötendő 2015. évi Éves Közszolgáltatási Szerződésről I. Tartalmi

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat. I. Tartalmi összefoglaló. 5{0. számú előterjesztés

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat. I. Tartalmi összefoglaló. 5{0. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je 5{0. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel kötendő Közszolgáltatási Keretszerződésről

Részletesebben

KÖZFELADATELLÁTÁSI KERETSZERZŐDÉS 1. SZERZŐDŐ FELEK

KÖZFELADATELLÁTÁSI KERETSZERZŐDÉS 1. SZERZŐDŐ FELEK KÖZFELADATELLÁTÁSI KERETSZERZŐDÉS 1. SZERZŐDŐ FELEK 1.1 Pécs Megye Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1 PIR szám: képviseli: Dr. Páva Zsolt Polgármester ); (a továbbiakban: Önkormányzat)

Részletesebben

íll számú előterjesztés

íll számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjesztés íll számú előterjesztés a Képviselő-testület részére a 2014. évi számviteli változásokhoz kapcsolódóana Kőbányai Önkormányzat

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról ás átvételéről Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 1. SZERZŐDŐ FELEK 1.1 Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata (1041 Budapest, István út 14., statisztikai azonosítója: 15504005-8411-321-01, képviseli: Wintermantel Zsolt polgármester (a továbbiakban:

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere,'f ~~) ~,, ",.,je,. szamu eloterjesztes Előterjesztés a Képviselő-testület részére A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2013. évi üzleti tervéről

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28 -i ülésére Tárgy: A Zirc, Rákóczi tér 11. szám alatti 1125/2 hrsz-ú, 76 m 2 alapterületű lakás bérleti jogviszonyának

Részletesebben

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 1. SZERZŐDŐ FELEK 1.1. Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata /1041 Budapest, István út 14.; statisztikai azonosítója: 15504005-8411-321-01; képviseli: Wintermantel

Részletesebben

.a~ t! Weeber Tibor /' alpolgármester. Törvényességi szempontból ellenjegyzem:

.a~ t! Weeber Tibor /' alpolgármester. Törvényességi szempontból ellenjegyzem: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere :!J CO szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Egyesített Bölcsődék alapító okiratának módosításáról

Részletesebben

Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Budapest X. kerület, Liget u. 1/c I. 16. szám alatti ingatlan értékesítéséről

Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Budapest X. kerület, Liget u. 1/c I. 16. szám alatti ingatlan értékesítéséről Budapest Főváros X. kerület Alpolgármestere j(; t. Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Budapest X. kerület, Liget u. 1/c I. 16. szám alatti ingatlan értékesítéséről I. Tartalmi összefoglaló Budapest

Részletesebben

451. számú előterjesztés

451. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 451. számú előterjesztés Előterjeszt és a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság részére a védett építészeti értékek megőrzésének

Részletesebben

,).fd. számú előterjesztés

,).fd. számú előterjesztés ,).fd. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a KEOP-5.3.0/A/09-2010-0159 azonosító számú "Az energetikai hatékonyság

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/5/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 30-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat 2014.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. május 05. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. október 27-i ülésére. Tárgy: A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlata közfoglalkoztatásra

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. október 27-i ülésére. Tárgy: A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlata közfoglalkoztatásra 12.075/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. október 27-i ülésére Tárgy: A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlata közfoglalkoztatásra Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya Abony Város Önkormányzat 14/2007. (IV.12) sz. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 1/2010.

Részletesebben

~lud:,pest Ff!város X. kt rülct Kóbányai ",.. ",.. 0;1Llrm:ínyz~lt Képviseléí-testület ülése

~lud:,pest Ff!város X. kt rülct Kóbányai ,.. ,.. 0;1Llrm:ínyz~lt Képviseléí-testület ülése ~lud:,pest Ff!város X. kt rülct Kóbányai ",.. ",.. 0;1Llrm:ínyz~lt Képviseléí-testület ülése BUDAPEST FOV AROS X. KERULET KOBANYAI ONKORMANYZAT ALPOLGÁRMESTERE -- ----~:{i

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. augusztus 27. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2011. (XI. 21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2011. (XI. 21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2011. (XI. 21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívül kötendő házasság, bejegyzett élettársi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. . Képviselő-testületének 2014. év. napján tartandó rendkívüli, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS. . Képviselő-testületének 2014. év. napján tartandó rendkívüli, nyílt ülésére ELŐTERJESZTÉS Előterjesztő:. polgármester Mellékletek száma: nincs. Képviselő-testületének 2014. év. napján tartandó rendkívüli, nyílt ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Önkormányzat tulajdonában lévő víziközművek

Részletesebben

Ludányhalászi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2005.(08.29.) rendelete. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Ludányhalászi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2005.(08.29.) rendelete. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Ludányhalászi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2005.(08.29.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 14/2013. ( V. 2.) sz. önkormányzati rendelete

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 14/2013. ( V. 2.) sz. önkormányzati rendelete Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 14/2013. ( V. 2.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló nem lakáscélú helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról

Részletesebben

*/ *>gp/ **&/La**. Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere

*/ *>gp/ **&/La**. Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere */ *>gp/ **&/La**. Budapest,. 9 MA 11 Tárgy; Javaslat a HADAR

Részletesebben

A Decs Kulturális, Oktatási és Sport Életének Fejlesztéséért Közalapítvánnyal kötött kölcsönszerződés módosítása

A Decs Kulturális, Oktatási és Sport Életének Fejlesztéséért Közalapítvánnyal kötött kölcsönszerződés módosítása Az előterjesztés száma: 101/2014. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2014. június 25-én, 18-órakor megtartandó ülésére A Decs Kulturális,

Részletesebben

Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011.(II.16.) önkormányzati rendelete Isaszeg Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésről

Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011.(II.16.) önkormányzati rendelete Isaszeg Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésről Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011.(II.16.) önkormányzati rendelete Isaszeg Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésről 1 Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

~)j :szám ú előterjesztés

~)j :szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere ~)j :szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi közbeszerzési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2015. december 7. Kónyáné Dr. Zsarnovszky

Részletesebben

~.a. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

~.a. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. költségvetésben a Kőbányai Torna Club Sportegyesület részére céltartalékban

Részletesebben

A Decs Kulturális, Oktatási és Sport Életének Fejlesztéséért Közalapítvánnyal kötendő kölcsönszerződés megvitatása

A Decs Kulturális, Oktatási és Sport Életének Fejlesztéséért Közalapítvánnyal kötendő kölcsönszerződés megvitatása Az előterjesztés száma: 56/2015. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2015. március 5-én, 18-órakor megtartandó rendkívüli ülésére A Decs

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. április 10-i ülésére

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. április 10-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.( ) önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről.

H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.( ) önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015.( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. (t e r v e z e t) H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. I.

Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. I. Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Somlójenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 10/2004. (V. 06.) rendelete. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 10/2004. (V. 06.) rendelete. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 10/2004. (V. 06.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselőtestület a helyi önkormányzatokról szóló többször

Részletesebben

J E G Y Z Ő ELŐ TERJESZTÉS. önálló bírósági végrehajtóval történő szerződés megkötésére

J E G Y Z Ő ELŐ TERJESZTÉS. önálló bírósági végrehajtóval történő szerződés megkötésére BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő ELŐ TERJESZTÉS önálló bírósági végrehajtóval történő szerződés megkötésére Készítette: dr. Csertus Mónika igazgatási ágazatvezető Előterjesztő: dr.

Részletesebben

SH+. számú előterjesztés

SH+. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere SH+. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. b) öt év feletti, illetve határozatlan időtartamú bérbeadás joga a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

POLGÁRMESTERE. b) öt év feletti, illetve határozatlan időtartamú bérbeadás joga a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Javaslat az Arany János Általános Iskola és a Scheiling Kft. közötti, határozatlan idejű bérleti szerződés jóváhagyására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökszilágy Község Önkormányzati Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2.

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2. 1. A POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ SZERVEZETI TAGOZÓDÁSA, FELADATKÖRE Polgármester: Jegyző: Aljegyző: Dr. Sükösd Tamás polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Demeterné Dr. Venicz Anita

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének /2014. ( ) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról (t e r v e z e t) E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA

Részletesebben

l 1 J (. számú előterjesztés

l 1 J (. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere l 1 J (. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának 2013.

Részletesebben

JÍ i számú előterjesztés

JÍ i számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere JÍ i számú előterjesztés Előterjeszt és a Gazdasági Bizottság részére a Budapest X., Pongrác utca 17. szám alatti lakások feletti tetőtér

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT. pénzeszköz-átadásra a Holocaust évfordulójára történő méltó megemlékezés kiadásaira a Budapesti Zsidó Hitközség részére.

ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT. pénzeszköz-átadásra a Holocaust évfordulójára történő méltó megemlékezés kiadásaira a Budapesti Zsidó Hitközség részére. BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT pénzeszköz-átadásra a Holocaust évfordulójára történő méltó megemlékezés kiadásaira a Budapesti Zsidó Hitközség részére. Készítette: S.

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER. J a v a s l a t. a Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítására

ALPOLGÁRMESTER. J a v a s l a t. a Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER J a v a s l a t a Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítására Készítette: Lombos Antal ágazatvezető

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. október 26-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. október 26-i ülésére Tárgy: A járási hivatal kialakításához szükséges megállapodás jóváhagyása Sorszám: IV/5. Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző dr. Farkas László aljegyző Véleményező bizottság: Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi

Részletesebben

4/2015. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK TARTALOMJEGYZÉK A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETE

4/2015. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK TARTALOMJEGYZÉK A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETE ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETE SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM Az államháztartáson kívüli forrás átadásárólátvételéről 2. oldal 6/2015. (VII. 1.) önkormányzati rendelet 2015. július 1.

Részletesebben

2. A helyiség térítésmentes használatra kerül átadásra azzal, hogy a helyiség közüzemi díjait a használó köteles megfizetni.

2. A helyiség térítésmentes használatra kerül átadásra azzal, hogy a helyiség közüzemi díjait a használó köteles megfizetni. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Képviselő-testülete részére biztosított helyiség közüzemi díjainak és internethasználatának biztosításáról I. Tartalmi

Részletesebben

!~lll. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

!~lll. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjesztés a Képviselő-testület részére A KEOP program keretében támogatott pályázatokhoz támogatást megelőző hitel felvételéhez engedményezési

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 14/2015.(V.27.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Módosított

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére Tárgy: A Békés Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelme Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta Gazdálkodási Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/6 Döntéshozatal módja: Egyszerű

Részletesebben

JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2011.(III. 16.) önkormányzati rendelete

JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2011.(III. 16.) önkormányzati rendelete JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2011.(III. 16.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának és elszámolásának rendjéről Juta Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. április 29-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. április 29-i ülésére Tárgy: Baptista Szeretetszolgálat kérelme Sorszám: IV/15 Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta Gazdasági Osztály Döntéshozatal módja: Egyszerű szótöbbség Véleményező bizottság: Pénzügyi Bizottság Egyéb

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/3/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 25-i ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatok

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási terv elfogadásáról

E L Ő T E R J E S Z T É S közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási terv elfogadásáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási terv elfogadásáról A 2012. november 29-i testületi ülésen fogadta

Részletesebben

Előterjeszt és a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság részére a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2013.

Előterjeszt és a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság részére a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2013. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének tagja J.J;J. számú előterjesztés Előterjeszt és a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság részére a Kerületfejlesztési

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI AUTÓBUSZ ÉRTÉKESÍTÉSÉHEZ TULAJDONOSI DÖNTÉSEK MEGHOZATALA

KÖZÖSSÉGI AUTÓBUSZ ÉRTÉKESÍTÉSÉHEZ TULAJDONOSI DÖNTÉSEK MEGHOZATALA RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjesztő: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma

Részletesebben

. számú előterjesztés

. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere f2j~. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére az Utcáról Lakásba Egyesülettel együttműködési megállapodás megkötéséről

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2008. június 23- i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2008. június 23- i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. június 23- i ülésére Tárgy: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola sajátos nevelési igényű tanulóira vonatkozó társulási

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.március 25-i rendes ülésére

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.március 25-i rendes ülésére RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Tárgyalja: PVB Képviselő-testület nyílt ülés minősített többség ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.március 25-i rendes ülésére RÉTSÁGI NYUGDÍJAS KLUBOK

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére

Salgótarján Megyei Jogú Város. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Iktatószám: 9693/2014. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére Tisztelt Közgyűlés! A Salgótarján

Részletesebben

fr fuszámú előterjesztés

fr fuszámú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere fr fuszámú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat alapító okiratának módosításáról

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Gazdasági Bizottság 2013. augusztus 26 -i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Gazdasági Bizottság 2013. augusztus 26 -i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz- 355/2013. ELŐTERJESZTÉS A Gazdasági Bizottság 2013. augusztus 26 -i ülésére Tárgy: MACOVEI ERZSÉBET egyéni vállalkozó közterület-használati

Részletesebben

~8. szám ú előterjesztés

~8. szám ú előterjesztés ~8. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete részére a Budapest X. kerület,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29. napján tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29. napján tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29. napján tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A Főkefe Nonprofit Kft. munkahely-teremtés támogatási ügye

Részletesebben

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből K i v o n a t Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (IV.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/16/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 17-i ülésére Tárgy: A) Eplény Községi Önkormányzat

Részletesebben

Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata

Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata Csanádpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdése

Részletesebben

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák AJÁNLATKÉRÉS Bem utca páratlan oldali járda építési munkák Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu. Szám: 3628/2006.

Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu. Szám: 3628/2006. Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 3628/2006. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Képviselőtestületének 2006.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. november 27-i rendes ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. november 27-i rendes ülésére Ikt.szám: 5048-1/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. november 27-i rendes ülésére Tárgy: Belső-ellenőrzési terv elfogadása 2013. évre Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

fr l. számú előterjesztés

fr l. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés fr l. számú előterjesztés _ a Gazdasági Bizottság részére a Kőbányai Gézengúz Óvoda Gyermekeiért Alapítvány székhely bejegyzésére

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Mád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014.(V.08.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó rendelkezésről Mád Község Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

A~{- 2J. szám ú előterjesztés

A~{- 2J. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je A~{- 2J. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére az önkormányzati beszerzések rendjéről szóló 12/2012. (III. 27.) önkormányzati

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere l_j 't-. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a gazdasági társaságok vezetői 2015. évi prémiumfeladatának I. Tartalmi

Részletesebben

Szigetszentmiklós Város Polgármestere. a Képviselő-testület 2011. november 02. napján tartandó rendkívüli, nyilvános ülésére

Szigetszentmiklós Város Polgármestere. a Képviselő-testület 2011. november 02. napján tartandó rendkívüli, nyilvános ülésére Szigetszentmiklós Város Polgármestere 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos u. 2. Az előterjesztés meghívó szerinti sorszáma:. Előterjesztés a Képviselő-testület 2011. november 02. napján tartandó rendkívüli,

Részletesebben

INTÉZKEDÉSI TERV. Az ellenőrzés intézkedést igénylő megállapításai és javaslatai a polgármesternek:

INTÉZKEDÉSI TERV. Az ellenőrzés intézkedést igénylő megállapításai és javaslatai a polgármesternek: INTÉZKEDÉSI TERV az Állami Számvevőszék által készített 14207 számú, az önkormányzatok vagyongazdálkodása szabályszerűségének ellenőrzése Budapest Főváros IV. kerület Újpest című jelentéshez. Az ellenőrzés

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS JÓVÁHAGYÁSA (ASSZISZTENSI FELADATOKRA)

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS JÓVÁHAGYÁSA (ASSZISZTENSI FELADATOKRA) RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjesztő: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSOK RÉSZLETFIZETÉSI SZABÁLYZATA

SZOLGÁLTATÁSOK RÉSZLETFIZETÉSI SZABÁLYZATA SZOLGÁLTATÁSOK RÉSZLETFIZETÉSI SZABÁLYZATA a módosítással egységes szerkezetben A Szolgáltatások Részletfizetési Szabályzatát a tulajdonosa, a Pátyi Önkormányzat a 211/2011. (VIII.30.) számú Képviselő-testületi

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 20 ll. évi közbeszerzési tervének elfogadására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Az önkormányzati vagyon

Az önkormányzati vagyon Murakeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testületének 8/2004. (IV. 16.) számú RENDELETE az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 11-ei rendes ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 11-ei rendes ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! Polgármestere 2336 Dunavarsány Kossuth L. u. 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 20-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 20-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 20-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A Tiszavasvári, Ady E. u. 8. sz. alatti irodák Vasvári Pál Múzeum által

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 26-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 26-i rendkívüli ülésére Új napirendi pont 2. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 26-i rendkívüli ülésére Tárgy: A Dalkia Energia Zrt. KEOP-2012-5.4.0

Részletesebben

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. március 27-ei ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. március 27-ei ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai: 2014. március 27-ei ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai: Kálmán), távol lévő 3 fő (Kismoni László, Pintér Attila, Selyem József) megalkotta az 5/2014. (IV.1.) önkormányzati

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 21-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 21-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. december 14-ei rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. december 14-ei rendkívüli ülésére Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 324/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. december 14-ei rendkívüli ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a parkolás

Részletesebben

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére 3. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 205. április 2-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal módosító alapító okirata és az egységes szerkezetű alapító

Részletesebben

ÖRVÉNYES KÖZSÉG Képviselő-testületének. 2/2009. (III. 17.) rendelete. Örvényes Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

ÖRVÉNYES KÖZSÉG Képviselő-testületének. 2/2009. (III. 17.) rendelete. Örvényes Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről ÖRVÉNYES KÖZSÉG Képviselő-testületének 2/2009. (III. 17.) rendelete Örvényes Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Kihirdetve: 2009. március 17. Németh Tünde körjegyző Örvényes Község Önkormányzat

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 22-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 22-i ülésére Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 22-i ülésére 3. Tárgy: Vízi közmű vagyon 2015. évi vagyonkezelési díjának megállapítása, vagyonkezelési szerződés módosítása

Részletesebben

POLGÁRMESTERI ELŐTERJESZTÉS

POLGÁRMESTERI ELŐTERJESZTÉS ....napirendi pont POLGÁRMESTERI ELŐTERJESZTÉS Tájékoztató a hatályban lévő közérdekű kötelezettségvállalásokról, illetve új közérdekű kötelezettségvállalások szervezéséről Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

i}~ számú előterjesztés

i}~ számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere i}~ számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest X., Újhegyi lakótelepen fekvő Gottmann-tó hasznosításáról

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben