Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek.../2015. (... ) onkormanyzati rendelete a szocialis ellatasokrol

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek.../2015. (... ) onkormanyzati rendelete a szocialis ellatasokrol"

Átírás

1 1. melleklet az eloterjeszteshez Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek.../2015. (... ) onkormanyzati rendelete a szocialis ellatasokrol Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat Kepviselo-testiilete a szoeialis igazgatasr61 es szoeialis ellatasokr61 sz evi III. torveny 132. (4) bekezdes g) pontjaban kapott felhatalrnazas alapjan, a Magyarorszag helyi onkormanyzatair61 sz evi CLXXXIX. torveny 23. (5) bekezdes 11. pontjaban, valarnint a szoeialis igazgatasr61 es szoeialis ellatasokr61 sz evi III. torveny 10. (1) bekezdeseben, 32. (1) es (3) bekezdeseben, 45. ( 1) bekezdeseben es 48. ( 4) bekezdeseben rneghatarozott feladatkoreben eljarva a kovetkezoket rendeli el: I. Fejezet Altalanos rendelkezesek 1. A rendelet hatalya 1. E rendelet hatalya kiterjed a szoeialis igazgatasr61 es szoeialis ellatasokr61 sz616 torveny hatalya ala tartoz6, Budapest Fovaros X. keriilet kozigazgatasi teriileten lak6hellyel, illetve tart6zkodasi hellyel rendelkezo termeszetes szernelyre. 2. Eljarasi szabalyok 2. (1) A szoeialis ellatasokkal kapesolatos ugyekben elso fokon a polgarmester jar el. (2) A szoeialis ellatasok iranti kerelrnet a Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Polgarmesteri Hivatal (a tovabbiakban: Hivatal) szoeialis ugyekert felelos szervezeti egysegenel kell benyujtani. (3) A lakhatasi kiadasokhoz kapesol6d6 hatralek felhalrnozasahoz nyujtott telepiilesi tarnogatast a Barka Kobanyai Hurnanszolgaltat6 Kozpontnal (a tovabbiakban: Barka) lehet igenyelni a Barka altai rendelkezesre boesatott forrnanyorntatvanyon. (4) A telepiilesi tarnogatas iranti kerelem a 10. (1) bekezdese alapjan az azonos targyu kerelern elbiralasat koveto harmine napon beliil nern nyujthat6 be. (5) A telepiilesi tarnogatas iranti kerelern a 14. (1) bekezdese alapjan a ternetes vagy harnvasztas napjat61 szarnitott hatvan napon belul nyujthat6 be. A kerelern benyujtasanak az elrnulasztasa eseten igazolasnak nines helye. 3. (1) A kerelrnezo a kerelernben a sajat, valarnint a vele kozos haztartasban elo szernelyek adatair61, jovedelrni viszonyair61 nyilatkozik, tovabba a jovedelrni adatokra vonatkoz6 igazolast vagy annak rnasolatat a kerelemhez esatolja.

2 (2) A kerelemhez mellekelni kell a) az ervenyes szemelyazonosit6 igazolvany vagy szemelyazonossagot igazol6 mas ervenyes hat6sagi igazolvany masolatat, b) a szemelyi azonosit6t es lakcimet igazol6 hat6sagi igazolvany masolatat, c) a jovedelemigazolast vagy a targyevi nyugdijr61 sz616 igazolast, d) a tarsadalombiztositasi ellatas eseteben a havi jarand6sagr61 sz616 igazolast, e) allaskereso vagy munkanelkiili eseten a Budapest Fovaros Kormanyhivatala Munkaligyi Kozpont kirendeltsege altai kiadott igazolast arr61, hogy a kerelem benylijtasakor regisztralt allaskereso, f) a sziiloi feliigyeleti jog egyik sziilo altali gyakorlasa eseten az erre vonatkoz6 okiratot, g) a kozepfoku vagy felsofoku oktatasi intezmeny nappali tagozatan tanul6 eseteben az oktatasi intezmeny igazolasat a tanul6i vagy hallgat6i jogviszony fennallasar61, h) annak igazolasat, hogy valamely jovedelem megallapitasa vagy foly6sitasa folyamatban van, i) a gyermek elhelyezese vagy ideiglenes hatalyu elhelyezese es a gyamrendeles targyaban hozott bir6sagi vagy gyamhivatali hatarozatot, valamint j) a tamogatas megallapitasahoz eloirt egyeb igazolast. 4. (1) A szocialis tamogatasokat- a 25. es a 26. -ban meghatarozott tamogatas kivetelevelpalyazat utjan lehet igenybe venni. (2) A szocialis tamogatasok iranti palyazatot a Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat Kepviselo-testiilete szocialis iigyekert felelos bizottsaga (a tovabbiakban: Bizottsag) evente egy alkalommal irja ki a Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat (a tovabbiakban: Onkormanyzat) koltsegveteserol sz616 rendeletben biztositott keretosszeg mertekeig. A Bizottsag a benyujtott palyazatokat folyamatosan biralja el a palyazati kiirasban foglaltak alapjan. (3) A palyazati kiirast az Onkormanyzat honlapjan, valamint legalabb egy keriileti idoszaki lap ban kell kozzetenni. ( 4) A szocialis tamogatasok iranti kerelem a palyazati kiirasban meghatarozott formanyomtatvanyon nyujthat6 be. (5) A benyujtott palyazat ervenytelen, ha nem felel meg a palyazati kiirasban meghatarozott felteteleknek. 5. (1) A sziiletesi tamogatas iranti igenyt elso fokon a polgarmester biralja el. (2) A sziiletesi tamogatas iranti igenyt a Hivatal szocialis iigyekert felelos szervezeti egysegenel kell benyujtani. (3) Az igenyles formanyomtatvanyon nyujthat6 be. ( 4) Az igenyleshez csatolni kell a) a gyermek sziiletesi anyakonyvi kivonatanak masolatat, b) a sziilo, torvenyes kepviselo es a gyermek szemelyi azonosit6t es lakcimet igazol6 hat6sagi igazolvanyanak masolatat, valamint c) a Start-szamla megnyitasat igazol6 dokumentumot. (5) A sziiletesi tamogatas a gyermek megsziileteset koveto egy even beliil igenyelheto. Az igenyles benyujtasanak elmulasztasa eseten igazolasnak nines helye. 2

3 6. Az egyeb tamogatas ny1ljtasar61 a Bizottsag dont. 7. A legalabb harom h6napot meghalad6 idotartamu telepiilesi tamogatast igenylo, illetve ezen ellatasban reszesiilo szemely a mas szervnel eloterjesztett rendszeres penzellatasra iranyul6 kerelme benyujtasat61 szamitott nyolc napon beliil koteles bejelenteni, hogy a reszere megallapitand6 rendszeres penzellatasra iranyul6 eljaras mas szervnel vagy bir6sagnal folyamatban van. 8. Megteritesre kell kotelezni azt a kerelmezo szemelyt, illetve csaladot, aki az igenyles soran igazolt havi nett6 osszjovedelmehez kepest bizonyithat6an magasabb eletszinvonalon el, illetve megallapithat6, hogy a szocialis ellatasra nem szorul ra, tovabba a szocialis ellatasra, illetve a tamogatasra nem jogosult. 3. A penzbeli szocialis ellatasok es tamogatasok kifizetesenek es folyositasanak szabalyai 9. (1) A telepiilesi tamogatast a megallapit6 hatarozat jogerore emelkedeset koveto ot munkanapon beliil kell postai uton elklildeni vagy atutalni a jogosult reszere. Ha a postai foly6sitassal jar6 kesedelem a jogosult letfenntartasat veszelyeztetne, a telepiilesi tamogatas a Hivatal penztaraban is kifizetheto. (2) A rendszeres penzbeli szocialis ellatasokat es tamogatasokat- a 17. (1) bekezdeseben megallapitott telepiilesi tamogatas kivetelevel - az Onkormanyzat a kovetkezo h6nap elso napjat61 allapitja meg. (3) A rendszeres penzbeli szocialis ellatasokat es tamogatasokat- a 17. (1) bekezdeseben megallapitott telepiilesi tamogatas kivetelevel - az Onkormanyzat minden h6nap otodik napjaig postai uton elklildi vagy atutalja a jogosult reszere. ( 4) A lakhatashoz kapcsol6d6 rendszeres kiadasok viselesehez nyujtott telepiilesi tamogatast az Onkormanyzat a kerelmezo altai megjelolt szolgaltat6hoz utalja. II. Fejezet A szocialis ellatasok 4. A telepiilesi tamogatas 10. (1) Telepiilesi tamogatas allapithat6 meg- az (5) bekezdes a) pontjaban es a ban meghatarozott elteressel - annak, a) aki rendkivlili elethelyzetbe keriilt, vagy letfenntartasi gondokkal ki.izd, es b) a haztartasaban az egy fore jut6 havi nett6 jovedelem nem haladja meg az oregsegi nyugdij legkisebb osszegenek a 250%-at, egyediil elo eseteben a 400%-at. 3

4 (2) Az (1) bekezdesben meghatarozott telepiilesi tamogatas egy naptari evben legfeljebb ket alkalommal penzbeli ellataskent, tovabbi harom alkalommal termeszetben adhat6. (3) Az (1) bekezdesben meghatarozott telepiilesi tamogatas osszege - a (4) bekezdesben meghatarozott kivetellel - a) az oregsegi nyugdij legkisebb osszegenek a 250%-at meg nem halad6 egy fore jut6 havi nett6 jovedelemig forint, b) az oregsegi nyugdij legkisebb osszegenek a 250%-at meghalad6 egy fore jut6 havi nett6 jovedelem eseten forint. (4) Az (1) bekezdesben meghatarozott telepulesi tamogatas osszege gyermeket nevelo haztartasban a) egy vagy ket gyermek eseten forint, b) harom gyermek eseten forint, c) negy vagy tobb gyermek eseten forint. (5) Az (1) bekezdesben meghatarozott telepiilesi tamogatas nyujtasa termeszetben a) tiizifa biztositasaval, b) a kerelemben megjelolt szolgaltat6hoz torteno utalassal, c) onkormanyzati berlakas eseten lakber-hozzajarulaskent a lakaskezelohoz utalassal, d) erdei iskola, illetve iskolai tabor koltsegeihez nyujtott tamogataskent az iskola igazolasa elleneben,vagy e) az Onkormanyzat altal miikodtetett elektronikus utalvanyrendszer alkalmazasaval tortenik. (6) Az (5) bekezdes a) pontjaban meghatarozott telepulesi tamogatas abban az esetben allapithat6 meg, ha a kerelmezo haztartasaban az egy fore jut6 havi nett6 jovedelem nem haladja meg az oregsegi nyugdij legkisebb osszegenek a 400%-at, egyediil elo eseteben az 500%-at. (7) Kivetelesen indokolt esetben az (1) bekezdesben meghatarozott telepulesi tamogatas osszege - a (2) bekezdesre is figyelemmel - egy naptari evben egyszer a Barka vagy a Hivatal szocialis ugyekert felelos szervezeti egysege vezetojenek a javaslata alapjan legfeljebb forint lehet. 11. (1) A telepiilesi tamogatas havi rendszeresseggel jovedelemkiegesziteskent 1s megallapithat6 a targyev vegeig annak az egyediil elo szemelynek, a) aki rendszeres nyugdijszerii penzellatasban, illetve arvaellatasban reszesiil, es b) ennek a havi osszege nem haladja meg az oregsegi nyugdij legkisebb osszegenek a 200%-at. (2) Az (1) bekezdesben meghatarozott telepiilesi tamogatas osszege havonta forint. 12. (1) Telepiilesi tamogatas adhat6 annak az elemi karosultnak, a) aki bizonyitja, hogy a tulajdonaban all6, haszonelvezeti jog alapjan hasznalt vagy az a! tala berelt lakasban, illetve a lakasban tartott ing6 vagyontargyaiban elemi kar keletkezett, b) a kar megteritesere harmadik szemely nem kotelezheto, vagy kotelezheto ugyan, de a karterites varhat6 merteke j6val alacsonyabb a bekovetkezett kar osszegenel, es c) a kar viselese a kerelmezo eletet vagy letfenntartasat veszelyezteti. (2) Az (1) bekezdesben meghatarozott telepiilesi tamogatas abban az esetben allapithat6 meg, ha a kerelmezo haztartasaban az egy fore jut6 havi nett6 jovedelem nem haladja meg az oregsegi nyugdij legkisebb osszegenek az 500%-at. 4

5 (3) Az (1) bekezdesben meghatarozott telepulesi tamogatas iranti kerelemhez a 3. (2) bekezdeseben meghatarozottakon tul mellekelni kell a) a kar bekovetkezeset bizonyit6, hat6sag altai felvett, a karesemenyroi kesziilt jegyzokonyv masolatat, vaiamint b) a kar becsiilt vagy bizonyitott erteket tartalmaz6 okiratot. (4) Az (1) bekezdesben meghatarozott telepiilesi tamogatas osszeget a kar becsiilt vagy bizonyitott ertekenek figyeiembevetelevel kell megaiiapitani. Az igy megaiiapitott teiepiilesi tamogatas osszege nem haiadhatja meg a kar merteket, valamint a targyevben a forintot. (5) Az (1) bekezdesben megahatarozott telepiilesi tamogatast egy karesemennyel osszefliggesben egy karosuit kereimezheti. 13. (1) Teiepiilesi tamogatas adhat6 teritesi, illetve ellatasi dij megfizetesehez vai6 hozzajaruiaskent Iegfeijebb egy eves idotartamra annak, aki a) pszichiatriai, szenvedeiybeteg vagy fogyatekos szemelyek atmeneti vagy tart6s ellatasat biztosit6 intezmenyben gondozasra szorul, es az Onkormanyzat altai fenntartott vagy ellatasi szerzodest kotott intezmenyek nem tudjak biztositani szamara a megfeieio ellatast, vagy b) hat h6napot meghalad6 k6rhazi kezeiesben, gondozasban reszesiil, es c) a haztartasaban az egy fore jut6 havi nett6 jovedelem nem haiadja meg az oregsegi nyugdij legkisebb osszegenek a 250%-at, egyediil eio eseteben a 400%-at. (2) Az (1) bekezdesben meghatarozott telepiilesi tamogatasra az a tartasra koteles szemeiy is jogosuit, aki a pszichiatriai, szenvedeiybeteg vagy fogyatekos szemeiyek atmeneti vagy tart6s ellatasat biztosit6 intezmenyben gondozasra szorui6, illetve a k6rhazi kezeiesben, gondozasban reszesiilo szemeiy helyett a teritesi, gondozasi dijat reszben vagy egeszben megfizeti. (3) Az (1) bekezdesben meghatarozott teiepiilesi tamogatas osszege a kereimezo, illetve a tartasra koteles szemely altai fizetett teritesi dij 50%-a, de Iegfeijebb forint havonta. (4) Az (1) bekezdesben meghatarozott teiepiilesi tamogatas iranti kerelemhez a 3. (2) bekezdeseben meghatarozottakon tui mellekeini kell a) az intezmennyel kotott szerzodes masoiatat vagy a k6rhazi kezeles idotartamat igazoi6 dokumentumot, vaiamint b) a teritesi dij mega1iapitasar6i es megfizeteseroi sz616 iratok masoiatat. 14. (1) Teiepiilesi tamogatas allapithat6 meg temetesi koltsegekhez val6 hozzajarulaskent annak a) az eitemettetesre koteies szemelynek, vagy b) az eihalt szemeiy eltemetteteserol az erre vonatkoz6 kotelezettseg neikiil gondoskod6 szemeiynek, akinek a haztartasaban az egy fore jut6 havi nett6 jovedeiem nem haiadja meg az oregsegi nyugdij Iegkisebb osszegenek a 300%-at, egyediil eio eseteben a 350%-at. (2) Az (1) bekezdesben meghatarozott telepiilesi tamogatas osszeget az egy fore jut6 havi nett6 jovedelemtoi fliggoen az 1. mellekiet szerint kell megaiiapitani. (3) Az (1) bekezdesben meghatarozott teiepiilesi tamogatas iranti kereiemhez a 3. (2) bekezdeseben meghatarozottakon tui mellekelni kell a) a kereimezo vagy a vele azonos lakcimen Iak6 kozeii hozzatartoz6ja nevere sz6i6 temetesi szamia eredeti peldanyat, es 5

6 b) a halotti anyakonyvi kivonat helyszini bemutatasat kovetoen annak masolatat, ha a halaleset nem Budapest Fovaros X. kerulet kozigazgatasi teriileten tortent. (4) Az (1) bekezdesben meghatarozott telepiilesi tamogatas elolegkent is megallapithat6. Az eloleggel a temetest koveto harmine napon beliil kell elszamolnia a jogosultnak a szamla ut6lagos bemutatasa mellett. 15. (1) Telepiilesi tamogatas allapithat6 meg a lakhatashoz kapcsol6d6 rendszeres kiadasok viselesehez annak, a) aki a lakas tulajdonosa, berloje, alberloje, haszonelvezoje vagy lizingeloje, es b) aki ahhoz a lakashoz keri a tamogatast, amelyben tenylegesen lakik, es amelyben bejelentett lakcimmel rendelkezik, es c) akinek a haztartasaban az egy fore jut6 havi nett6 jovedelem nem haladja meg az oregsegi nyugdij legkisebb osszegenek a 250%-at, egyediil elo eseteben a 350%-at. (2) Az (1) bekezdesben meghatarozott telepiilesi tamogatas a villanyaram-, a viz- es a gazfogyasztas, a tavhoszolgaltatas, a csatomahasznalat es a szemetszallitas dijahoz, a lakberhez vagy az alberleti dijhoz, a lakascelu penzintezeti kolcson t5rlesztoreszletehez, a kozos koltseghez, illetve a tuzeloanyag koltsegeihez (a tovabbiakban egyiitt: rezsikoltseg) igenyelheto. (3) Az (1) bekezdesben meghatarozott telepulesi tamogatas iranti kerelemhez a 3. (2) bekezdeseben meghatarozottakon tul mellekelni kell a) a berleti, alberleti, lizingszerzodes vagy a megosztott lakashasznalatot elrendelo jogeros bir6sagi itelet masolatat vagy a kerelmezo tulajdonosi, haszonelvezoi minosegenek igazolasat, b) a lakasfenntartasi kiadasokat igazol6 ket teli es ket nyari szamla masolatat vagy a szolgaltat6 igazolasat ezen idoszak koltsegeirol. (4) Az (1) bekezdesben meghatarozott telepiilesi tamogatas osszege havonta, a) ha az osszjovedelem es a rezsikoltseg aranya nem haladja meg a 25%-ot, forint, b) ha az osszjovedelem es a rezsikoltseg aranya meghaladja a 25%-ot, de nem haladja meg a 30%-ot, forint, c) ha az osszjovedelem es a rezsikoltseg aranya meghaladja a 30%-ot, forint. (5) Az (1) bekezdesben meghatarozott telepiilesi tamogatas legfeljebb tizenket h6nap idotartamra allapithat6 meg. (6) Az (1) bekezdesben meghatarozott telepulesi tamogatast egy haztartason beliil egy szemely igenyelheti. (7) Az (1) bekezdesben meghatarozott telepiilesi tamogatasra nem jogosult, aki normativ lakasfenntartasi es ad6ssagcsokkentesi tamogatashoz kapcsol6d6 lakasfenntartasi tamogatasban reszesul. 16. (1) Telepiilesi tamogatas allapithat6 meg a gy6gyszerkiadasok viselesehez val6 hozzajarulaskent annak, a) aki Budapest Fovaros X. keriilet kozigazgatasi teruleten lak6hellyel rendelkezik, b) aki a haziorvosa, illetve a gy6gykezeleset vegzo orvosa szerint rendszeresen gy6gyszert szed, c) akinek a haztartasaban az egy fore jut6 havi nett6 jovedelem nem haladja meg az oregsegi nyugdij legkisebb osszegenek a 200%-at, egyediil elo eseteben a 300%-at, es 6

7 d) akinek a haziorvosa vagy a gy6gykezelest vegz6 mas orvos altai kiallitott igazolas szerint a havi rendszeres gy6gyszerkoltsege meghaladja az oregsegi nyugdij legkisebb osszegenek a 20%-at. (2) Az (1) bekezdesben meghatarozott telepiilesi tamogatas osszege havonta a) kozgy6gyellatasi igazolvannyal rendelkezok reszere forint, b) kozgy6gyellatasi igazolvannyal nem rendelkezok reszere legfeljebb forint. (3) Az (1) bekezdesben meghatarozott telepiilesi tamogatas iranti kerelemhez a 3. (2) bekezdeseben meghatarozottakon tul mellekelni kell a) a haziorvos, illetve gy6gykezelest vegz6 orvos igazolasat a rendszeresen szedett gy6gyszerekr61 es a gy6gyszer igenybevetelenek id6tartamar61, valamint b) a gy6gyszertar igazolasat a rendszeresen szedett gy6gyszerek k0ltseger61. ( 4) Az ( 1) bekezdesben meghatarozott teleplilesi tamogatas az igazolt gy6gyszerigenybevetel idotartamara, de legfeljebb tizenket h6nap idotartamra allapithat6 meg. 17. (1) Telepiilesi tamogatas allapithat6 meg a lakhatasi kiadasokhoz kapcsol6d6 hatralekot felhalmoz6, a lakasban eletvitelszeriien lak6 a) tulajdonosnak, b) berlonek, alberlonek, c) haszonelvezonek, d) lizingbe vevonek vagy e) jogcim nelkiili hasznal6nak, akinek a berleti jogviszonya a berleti dij meg nem fizetese miatt sziint meg, es a lakas kiliriteset jogeros dontesben nem rendeltek el, akinek a haztartasaban az egy fore jut6 havi nett6 jovedelem nem haladja meg az oregsegi nyugdij legkisebb osszegenek a 225%-at, egyediilall6 eseteben a 300%-at. (2) Az (1) bekezdesben meghatarozott telepiilesi tamogatas megallapitasa soran hatraleknak minosiil a lakhatasi koltsegek korebe tartoz6 a) kozlizemi dijtartozas (gaz-, aram-, tavhoszolgaltatasi, viz- es csatornahasznalati, szemetszallitasi, kozponti fiitesi dijtartozas ), b) kozoskoltseg-hatralek, valamint az epiilet- es fiiteskorszeriisitessel jar6 kulonkoltseghatralek, c) a lakberhatralek, valamint d) a hitelintezettel kotott lakascelu kolcsonszerz6desb61, illetve abb61 atvaltott szabad felhasznalasu kolcsonszerz6desb61 fennall6 hatralek. (3) Az (1) bekezdesben meghatarozott telepiilesi tamogatas legalabb harom havi vagy forint felhalmozott hatralek eseten igenyelhet6. ( 4) Az (1) bekezdesben meghatarozott telepiilesi tamogatas merteke a) a forintot meg nem halad6 hatralek eseteben a hatralekkezeles korebe bevont osszeg 75%-at, b) a forintot meghalad6, forintot meg nem halad6 hatralek eseteben a hatralekkezeles korebe bevont osszeg 80%-a. ( 5) Az ( 1) bekezdesben meghatarozott telepiilesi tamogatas foly6sitasanak idotartama legfeljebb 18 h6nap. ( 6) Az (1) bekezdesben meghatarozott telepiilesi tamogatas iranti kerelemhez a 3. (2) bekezdeseben meghatarozottakon tul mellekelni kell a) a lakas meretet bizonyit6 iratot, b) a lakast terhel6 hatralekot bizonyit6 igazolast, c) lakashitel-hatralek eseteben ca) a tulajdonjog fennallasat bizonyit6 iratot, valamint 7

8 cb) az atvaltott szabad felhasznalasu kolcson eseteben igazolast arrol, hogy a hitelt lakasvasarlas, illetve lakasfelujitas miatt vettek fel. (7) Az (1) bekezdesben meghatarozott telepulesi tamogatas igenylese soran a meltanyolhato lakasnagysag a) ket szemelyig 55m 2, b) harom vagy negy szemely eseteben 70m 2, c) b) pontban meghatarozott merteke ot vagy tobb szemely eseteben szemelyenkent 5 m 2 - rei emelkedik. (8) Az (1) bekezdes szerinti kerelem hianytalan benyujtasat kovetoen a Barka a kijelolt csaladgondozoval valo egyiittmiikodest ir elo a kerelmez6 szamara. A csaladgondozo es a kerelmez6 kozosen hatralekrendezesi tervet keszitenek. (9) A hianytalanul osszeallitott kerelmet, a hatralekrendezesi tervet, a komyezettanulmanyt es az igazolasokat a Barka haladektalanul eljuttatja a Hivatalhoz. (1 0) Az (1) bekezdes szerinti tamogatas folyositasa az onresz megfizetesenek az aranyaban tortenik. (11) Az (1) bekezdesben meghatarozott telepulesi tamogatas folyositasanak idotartama, valamint az azt kovet6 tizenket honap alatt az ados egyiittmiikodik a csaladgondozoval. Az egyiittmiikodes soran az ados koteles a) hozzajarulni az adossagra vonatkozo adatok es informaciok tanacsado altali megismeresehez es nyilvantartasahoz, b) havonta legalabb egy alkalommal a csaladgondozoval szemelyesen talalkozni, es tajekoztatni a hatralekrendezesi tervben foglaltak vegrehajtasarol. (12) Az (1) bekezdeseben meghatarozott telepulesi tamogatasban reszesiil6, onreszet reszletfizetes kereteben teljesit6 szemely a tamogatasrol szolo jogeros hatarozat birtokaban a hitelezovel szerzodest kot a tartozas megfizeteserol. (13) Az (1) bekezdesben meghatarozott telepulesi tamogatas tovabb nem folyosithato, es a kifizetett osszeget vissza kell teriteni, ha a jogosult a) a csaladgondozoval nem miikodik egyiitt, b) az altala vallalt onresz megfizetesevel harom havi kesedelembe esik, c) a tamogatas idotartama alatt a lakasfenntartasi kiadasokkal harom honap kesedelembe esik, vagy d) a (12) bekezdes szerinti szerzodest onhibajabol nem koti meg. (14) Az (1) bekezdesben meghatarozott telepulesi tamogatas visszafizeteset legfeljebb olyan osszegii reszletekben lehet elrendelni, mint amilyen iitemezesben a tamogatas folyositasra keriilt. (15) Ha az (1) bekezdesben meghatarozott telepulesi tamogatasban reszesu16 szemely az adossagkezelesi szolgaltatassal erintett ingatlanban az eletvitelszerii tartozkodassal felhagy, az ellatas folyositasat meg kell sziintetni. (16) Az (1) bekezdesben meghatarozott telepulesi tamogatast egy haztartason belul egy szemely igenyelheti. (17) U gyanazon szemely vagy haztartas az (1) bekezdes szerinti telepulesi tamogatas folyositasanak lezarasatol szamitott 24 honapon belul nem reszesulhet ismetelten a tamogatasban. 18. (1) A Kepviselo-testUlet a masodfoku eljaras soran a 10. (1) bekezdeseben, a 11. (1) bekezdeseben, a 12. (1) bekezdeseben, a 13. (1) bekezdeseben es a 14. (1) bekezdeseben meghatarozott telepulesi tamogatast meltanyossagbol megallapithatja annak, akinek a csaladjaban az egy fore juto havi netto jovedelem az e rendeletben meghatarozott jovedelemhatart legfeljebb 10%-kal haladja meg. 8

9 (2) A meltanyossagb61 megallapitott telepiilesi tamogatas osszeget a legmagasabb jovedelemkateg6ria alapjan kell meghatarozni. 5. A koztemetes koltsegeinek megteritese aloli mentesiiles 19. (1) Az eltemettetesre koteles szemely kerelemre mentesiil a koztemetes koltsegeinek megteritese al61, ha a csaladjaban az egy fore jut6 havi nett6 jovedelem nem eri el az oregsegi nyugdij legkisebb osszegenek 150%-at, egyediil elo eseteben a 200%-at. (2) Az eltemettetesre koteles szemely kerelemre mentesiil a kozternetes koltsege 50%-anak a megteritese al61, ha a csaladjaban az egy fore jut6 havi nett6 jovedelem nem eri el az oregsegi nyugdij legkisebb osszegenek a 250%-at, egyediilall6 eseteben a 300%-at. III. Fejezet A szocialis tamogatasok 6. Az apolasi tamogatas 20. Az Onkormanyzat merlegelesi jogkoreben, a szocialis raszorultsag figyelembevetelevel apolasi tamogatast allapithat meg az apolasi tobbletkiadasai kiegeszitesere annak a Budapest Fovaros X. keriilet kozigazgatasi teriileten lak6hellyel rendelkezo es eletvitelszeriien a keriiletben lak6 tart6san beteg szemelynek, a) aki a tizennyolcadik eletevet betoltotte, b) aki a haziorvos vagy szakorvos igazolasa szerint onmaga ellatasaban segitsegre szorul, es c) akinek a haztartasaban az egy fore jut6 havi nett6 jovedelem alacsonyabb az oregsegi nyugdij legkisebb osszegenek a 225%-anal, egyediil elo eseten a 300%-anal. 21. (1) Az apolasi tamogatas legfeljebb tizenket h6nap idotartamra allapithat6 meg. (2) Az ellatasaban segitsegre szorul6 tizenot napon beliil koteles a Hivatalnak bejelenteni az egeszsegi allapotaban bekovetkezett javulast. 22. Az apolasi tamogatas osszege a) az oregsegi nyugdij legkisebb osszegenek a 250%-at meg nem halad6 egy fore jut6 havi nett6 jovedelemig forint, b) az oregsegi nyugdij legkisebb osszegenek a 250%-at meghalad6 egy fore jut6 havi nett6 jovedelem eseten forint. 7. Az idosek iidiiltetese 23. (1) Az Onkormanyzat kedvezmenyes iidiilesi lehetoseget biztosit a kobanyai lakcimrnel rendelkezo nyugdijasok reszere az Onkormanyzat iidiiloiben. 9

10 (2) Az iidiilesi kedvezmeny a szallas, az etkezes es az utazas koltsegeire vonatkozik. 8. A gyogyaszatisegedeszkoz-tamogatas 24. (1) Az Onkormanyzat merlegelesi jogkoreben gy6gyaszatisegedeszkoz-tamogatasban reszesitheti azt a Budapest Fovaros X. keriilet kozigazgatasi teriileten lak6hellyel rendelkezo szemelyt, a) akinek a haztartasaban az egy fore jut6 havi nett6 jovedelem nem haladja meg az oregsegi nyugdij legkisebb osszegenek a 350%-at, egyediil elo eseten a 475%-at, es b) jogosult a gy6gyaszati segedeszkozre. (2) A kerelemhez a 3. (2) bekezdeseben meghatarozottakon tul mellekelni kell a) a haziorvos vagy szakorvos igazolasat a gy6gyaszati segedeszkozre val6 jogosultsagr61, es b) a gy6gyszertar, gy6gyaszatisegedeszkoz-bolt vagy egyeb szakiizlet (a tovabbiakban: szakiizlet) elozetes teteles arkalkulaci6jat, igazolasat a gy6gyaszati segedeszkoz arar61 vagy 60 napnal nem regebbi, a kerelmezo nevere sz616, eredeti teteles szamlat a megvasarolt gy6gyaszati segedeszkozrol. (3) Gy6gyaszatisegedeszkoz-tamogatasban a palyaz6 egy naptari evben legfeljebb ket eszkozre reszesiilhet. (4) A tamogatas merteke nem haladhatja meg a gy6gyaszati segedeszkoz elozetesen kalkulalt aranak a 90%-at. (5) A tamogatas osszege a gy6gyaszati segedeszkoz megvasarlasat igazol6 eredeti szamla benyujtasat kovetoen keriil kifizetesre a jogosult reszere. (6) forint feletti tamogatas eseten az Onkormanyzat a palyaz6 keresere a tamogatasi osszeget kozvetleniil a szakiizlet reszere is atutalhatja. 9. A sziiletesi tamogatas 25. (1) Az Onkormanyzat sziiletesi tamogatast allapit meg annak a gyermeknek, a) aki Budapest Fovaros X. keriilet kozigazgatasi teriileten lak6hellyel rendelkezik, b) akinek a csaladi p6tlekra jogosult sziiloje, torvenyes kepviseloje a gyermek sziiletesekor es a kerelem benyujtasakor is Budapest Fovaros X. keriilet kozigazgatasi teriileten lak6hellyel rendelkezik, tovabba eletvitelszeriien itt tart6zkodik, valamint c) akinek reszere Start-szamlat nyitottak. (2) A sziiletesi tamogatas osszege forint, amelyet az Onkormanyzat a gyermek reszere megnyitott Start-szamlara utal at. 10. Az egyeb tamogatas 26. (1) Az Onkormanyzat a raszorul6 idosek es gyermekes csaladok reszere iinnepi alkalommal ajandekcsomagot vagy vasarlasi utalvanyt ajandekozhat. (2) Az Onkormanyzat a Budapest X. keriilet kozigazgatasi teriileten lakcimmel rendelkezo kiskoru gyermekek reszere termeszetbeni tamogataskent tanevkezdesi tamogatast nyujthat. 10

11 IV. Fejezet Zaro rendelkezesek 27. (1) Ez a rendelet- a (2) bekezdesben meghatarozott kivetellel marcius 1. napjan lep hatalyba. (2) A 28. (2) bekezdese januar 1. napjan lep hatalyba. 28. (1) Hatalyat veszti a Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat Kepviselotestiiletenek a szocialis ellatasokrol szolo 39/2013. (XII. 17.) onkormanyzati rendelete. (2) Hatalyat veszti a 15. (7) bekezdese. Kovacs Robert polgarmester Dr. Szabo Krisztian jegyzo 11

12 I. melleklet a (.....) onkormanyzati rendelethez A telepiilesi tamogatas osszege a temetesi koltsegekhez val6 hozzajarulas eseten A B 1. Az egy fore jut6 havi nett6 A telepiilesi tamogatas osszege jovedelem (Ft) (Ft) 2. QxNy* -lxny lxny+l Ft-1,5xNy ,5xNy+l Ft-2xNy xNy+l Ft-2,5xNy ,5xNy+l Ft-3xNy xNy+l Ft-3,5xNy *Ny: az oregsegi nyugdij legkisebb osszege 12

13 INDOKOLAS A rendelet a Magyarorszag evi kozponti koltsegvetesenek megalapozasar61 sz evi XCIX. t5rveny alapjan tartalmazza az onkormanyzat altai nyujtott szocialis ellatasokat es tamogatasokat. Az onkormanyzati segely, a lakasfenntartasi tamogatas, az ad6ssagkezelesi szolgaltatas es a meltanyossagi kozgy6gyellatas februar 28-aval megsziinik. Az onkormanyzat altai biztositott ellatas neve marcius 1-jetol egysegesen telepulesi tamogatas. Az onkormanyzat a szocialis ellatasokr61 es a szocialis igazgatasr61 sz evi III. t5rvenyben foglaltak alapjan telepulesi tamogatast nyujt kulonosen a) a lakhatashoz kapcsol6d6 rendszeres kiadasok viselesehez, b) a 18. eletevet betoltott tart6san beteg hozzatartoz6janak az apolasat, gondozasat vegzo szemely reszere, c) a gy6gyszer-kiadasok viselesehez, d) a lakhatasi kiadasokhoz kapcsol6d6 hatralekot felhalmoz6 szemelyek reszere. A korabban j61 miikodo onkormanyzati segely elemei beepulnek a telepulesi tamogatasok korebe, kibovitve a lakhatashoz kapcsol6d6 rendszeres kiadasok viselesehez, a gy6gyszerkiadasok viselesehez es a lakhatasi kiadasokhoz kapcsol6d6 hatralek viselesehez nylijtott ellatasokkal. A telepulesi tamogatasra val6 jogosultsagi feltetelek a korabbi onkormanyzati segelynel kedvezobben kerulnek meghatarozasra, mert az evek 6ta valtozatlan jovedelmi ertekhatar miatt egyre tobben kerliltek ki az ellatottak korebol. Tiizifa igenylese eseteben egyedul elo szemely Ft havi nett6 jovedelemig, rendkivuli elethelyzetben az egyedul elo kerelmezo Ft jovedelemig kerhet tamogatast. A temetesi koltsegekhez nyujtott tamogatas eseteben jovedelmi kateg6riankent Ft emelest tartalmaz a rendelet. Az elmult evek gyakorlati tapasztalatai is beepitesre kerultek a gy6gyaszatisegedeszkoz-tamogatas igenylesenek feltetelei koze. 13

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

f\_). számú előterjesztés

f\_). számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je 1 f\_). számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról I.

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. l. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. l. A rendelet hatálya Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2013. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Egységes szerkezet 2 Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

Részletesebben

q lj._,;. szárnú előterjesztés

q lj._,;. szárnú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je q lj._,;. szárnú előterjesztés I. Tartalmi összefoglaló Előterjesztés a Képviselő-testület részére a szociális ellátásokról szóló önkormányzati

Részletesebben

BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZÖJE

BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZÖJE BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZÖJE Előterjesztés a Képviselő-testület részéreaszociális ellátások és gyermekvédelmi támogatások helyi szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet

Részletesebben

(2) Gyermekvédelmi pénzbeli ellátások : a) Rendszeres gyermekvédelmi támogatás b) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

(2) Gyermekvédelmi pénzbeli ellátások : a) Rendszeres gyermekvédelmi támogatás b) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5 / 2003. (IV.22. ) számú rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról A szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. január 29-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. január 29-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Ikt.szám: 8/2015. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. január 29-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A helyi pénzbeli és természetbeni

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a szociális igazgatásról

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet célja

I. fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet célja M Á S O L A T Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Vác Város

Részletesebben

Dióskál Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/2015. II. 27.) önkormányzati rendelete

Dióskál Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/2015. II. 27.) önkormányzati rendelete Dióskál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Dióskál

Részletesebben

I. FEJEZET. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. A rendelet hatálya Nagyhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

A szociális rendelet megalkotásához várjuk véleményeiket, javaslataikat 2015. február 23-ig az alábbi e-mail címre: szocig@hivatal.ajka.

A szociális rendelet megalkotásához várjuk véleményeiket, javaslataikat 2015. február 23-ig az alábbi e-mail címre: szocig@hivatal.ajka. A szociális rendelet megalkotásához várjuk véleményeiket, javaslataikat 2015. február 23-ig az alábbi e-mail címre: szocig@hivatal.ajka.hu Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE. Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról. Tisztelt Humán Erőforrás Bizottság!

SÁRVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE. Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról. Tisztelt Humán Erőforrás Bizottság! SÁRVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról Tisztelt Humán Erőforrás Bizottság! Általános indokolás Jelenleg

Részletesebben

Általános rendelkezések, és hatásköri szabályok 1..

Általános rendelkezések, és hatásköri szabályok 1.. Ez a rendelet 2015. március 1-jén lép hatályba. Kihirdetése 2015. február 26. napján megtörtént. Dr. Varga-Nagy Szilvia jegyző Mórahalom város Képviselő-testülete 9/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS. Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! Alsóörs Köz ség Önkormányzata 8226. Alsóörs, Ady E. u. 7. Tel.:(87)447-192 Fax: (87)447-221 E. mail:hivatal@alsoors.hu ELŐTERJESZTÉS Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések 3 1. A rendelet hatálya...3 2. Hatásköri és eljárási rendelkezések...3 3. A jogosulatlanul igénybevett ellátás

I. Fejezet Általános rendelkezések 3 1. A rendelet hatálya...3 2. Hatásköri és eljárási rendelkezések...3 3. A jogosulatlanul igénybevett ellátás SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 13/2011. (IV.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a feln tt korúakra vonatkozó szociális gondoskodásról Tartalom I. Fejezet Általános rendelkezések

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 46/2012.(XII.14.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 46/2012.(XII.14.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 46/2012.(XII.14.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések 1 Kecskéd község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015./(II. 26.) sz. önkormányzati rendelete a települési támogatásokról és szociális szolgáltatásokról Kecskéd Község Önkormányzati Képviselőtestülete

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 19/2003. (V.12.) számú rendelete a szociális ellátásokról, és a lakbértámogatás helyi szabályairól

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 19/2003. (V.12.) számú rendelete a szociális ellátásokról, és a lakbértámogatás helyi szabályairól MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 19/2003. (V.12.) számú rendelete a szociális ellátásokról, és a lakbértámogatás helyi szabályairól (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 36/2003. (IX.9.)

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Részletesebben

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi támogatásokról valamint a személyes gondoskodást nyújtó

Részletesebben

Kihirdetve: 2015. február 26. dr. Pintér Magdolna jegyző

Kihirdetve: 2015. február 26. dr. Pintér Magdolna jegyző Kihirdetve: 2015. február 26. dr. Pintér Magdolna jegyző Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a települési támogatások rendszeréről és a személyes

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1. 1

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1. 1 Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatásokról Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. I. fejezet Általános rendelkezések

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. I. fejezet Általános rendelkezések Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.

Részletesebben

2015. február 19-i rendes ülésére

2015. február 19-i rendes ülésére 1 18. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-i rendes ülésére Tárgy: A szociális ellátásokról szóló új önkormányzati rendelet

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról 1 Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Cégénydányád Önkormányzat Képviselő-testületének 3./2015.(II.25.) rendelete - a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról

Cégénydányád Önkormányzat Képviselő-testületének 3./2015.(II.25.) rendelete - a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról Cégénydányád Önkormányzat Képviselő-testületének 3./2015.(II.25.) rendelete - a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról Cégénydányád Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (II. 16.) 1 önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról a 14/2015. (III.

Részletesebben

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 28/2006. (VI. 15.) önkormányzati 1 rendelete. az egyes szociális ellátásokról

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 28/2006. (VI. 15.) önkormányzati 1 rendelete. az egyes szociális ellátásokról 1. oldal Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 28/2006. (VI. 15.) önkormányzati 1 rendelete az egyes szociális ellátásokról Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a szociális igazgatásról

Részletesebben