Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek.../2015. (... ) onkormanyzati rendelete a szocialis ellatasokrol

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek.../2015. (... ) onkormanyzati rendelete a szocialis ellatasokrol"

Átírás

1 1. melleklet az eloterjeszteshez Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek.../2015. (... ) onkormanyzati rendelete a szocialis ellatasokrol Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat Kepviselo-testiilete a szoeialis igazgatasr61 es szoeialis ellatasokr61 sz evi III. torveny 132. (4) bekezdes g) pontjaban kapott felhatalrnazas alapjan, a Magyarorszag helyi onkormanyzatair61 sz evi CLXXXIX. torveny 23. (5) bekezdes 11. pontjaban, valarnint a szoeialis igazgatasr61 es szoeialis ellatasokr61 sz evi III. torveny 10. (1) bekezdeseben, 32. (1) es (3) bekezdeseben, 45. ( 1) bekezdeseben es 48. ( 4) bekezdeseben rneghatarozott feladatkoreben eljarva a kovetkezoket rendeli el: I. Fejezet Altalanos rendelkezesek 1. A rendelet hatalya 1. E rendelet hatalya kiterjed a szoeialis igazgatasr61 es szoeialis ellatasokr61 sz616 torveny hatalya ala tartoz6, Budapest Fovaros X. keriilet kozigazgatasi teriileten lak6hellyel, illetve tart6zkodasi hellyel rendelkezo termeszetes szernelyre. 2. Eljarasi szabalyok 2. (1) A szoeialis ellatasokkal kapesolatos ugyekben elso fokon a polgarmester jar el. (2) A szoeialis ellatasok iranti kerelrnet a Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Polgarmesteri Hivatal (a tovabbiakban: Hivatal) szoeialis ugyekert felelos szervezeti egysegenel kell benyujtani. (3) A lakhatasi kiadasokhoz kapesol6d6 hatralek felhalrnozasahoz nyujtott telepiilesi tarnogatast a Barka Kobanyai Hurnanszolgaltat6 Kozpontnal (a tovabbiakban: Barka) lehet igenyelni a Barka altai rendelkezesre boesatott forrnanyorntatvanyon. (4) A telepiilesi tarnogatas iranti kerelem a 10. (1) bekezdese alapjan az azonos targyu kerelern elbiralasat koveto harmine napon beliil nern nyujthat6 be. (5) A telepiilesi tarnogatas iranti kerelern a 14. (1) bekezdese alapjan a ternetes vagy harnvasztas napjat61 szarnitott hatvan napon belul nyujthat6 be. A kerelern benyujtasanak az elrnulasztasa eseten igazolasnak nines helye. 3. (1) A kerelrnezo a kerelernben a sajat, valarnint a vele kozos haztartasban elo szernelyek adatair61, jovedelrni viszonyair61 nyilatkozik, tovabba a jovedelrni adatokra vonatkoz6 igazolast vagy annak rnasolatat a kerelemhez esatolja.

2 (2) A kerelemhez mellekelni kell a) az ervenyes szemelyazonosit6 igazolvany vagy szemelyazonossagot igazol6 mas ervenyes hat6sagi igazolvany masolatat, b) a szemelyi azonosit6t es lakcimet igazol6 hat6sagi igazolvany masolatat, c) a jovedelemigazolast vagy a targyevi nyugdijr61 sz616 igazolast, d) a tarsadalombiztositasi ellatas eseteben a havi jarand6sagr61 sz616 igazolast, e) allaskereso vagy munkanelkiili eseten a Budapest Fovaros Kormanyhivatala Munkaligyi Kozpont kirendeltsege altai kiadott igazolast arr61, hogy a kerelem benylijtasakor regisztralt allaskereso, f) a sziiloi feliigyeleti jog egyik sziilo altali gyakorlasa eseten az erre vonatkoz6 okiratot, g) a kozepfoku vagy felsofoku oktatasi intezmeny nappali tagozatan tanul6 eseteben az oktatasi intezmeny igazolasat a tanul6i vagy hallgat6i jogviszony fennallasar61, h) annak igazolasat, hogy valamely jovedelem megallapitasa vagy foly6sitasa folyamatban van, i) a gyermek elhelyezese vagy ideiglenes hatalyu elhelyezese es a gyamrendeles targyaban hozott bir6sagi vagy gyamhivatali hatarozatot, valamint j) a tamogatas megallapitasahoz eloirt egyeb igazolast. 4. (1) A szocialis tamogatasokat- a 25. es a 26. -ban meghatarozott tamogatas kivetelevelpalyazat utjan lehet igenybe venni. (2) A szocialis tamogatasok iranti palyazatot a Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat Kepviselo-testiilete szocialis iigyekert felelos bizottsaga (a tovabbiakban: Bizottsag) evente egy alkalommal irja ki a Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat (a tovabbiakban: Onkormanyzat) koltsegveteserol sz616 rendeletben biztositott keretosszeg mertekeig. A Bizottsag a benyujtott palyazatokat folyamatosan biralja el a palyazati kiirasban foglaltak alapjan. (3) A palyazati kiirast az Onkormanyzat honlapjan, valamint legalabb egy keriileti idoszaki lap ban kell kozzetenni. ( 4) A szocialis tamogatasok iranti kerelem a palyazati kiirasban meghatarozott formanyomtatvanyon nyujthat6 be. (5) A benyujtott palyazat ervenytelen, ha nem felel meg a palyazati kiirasban meghatarozott felteteleknek. 5. (1) A sziiletesi tamogatas iranti igenyt elso fokon a polgarmester biralja el. (2) A sziiletesi tamogatas iranti igenyt a Hivatal szocialis iigyekert felelos szervezeti egysegenel kell benyujtani. (3) Az igenyles formanyomtatvanyon nyujthat6 be. ( 4) Az igenyleshez csatolni kell a) a gyermek sziiletesi anyakonyvi kivonatanak masolatat, b) a sziilo, torvenyes kepviselo es a gyermek szemelyi azonosit6t es lakcimet igazol6 hat6sagi igazolvanyanak masolatat, valamint c) a Start-szamla megnyitasat igazol6 dokumentumot. (5) A sziiletesi tamogatas a gyermek megsziileteset koveto egy even beliil igenyelheto. Az igenyles benyujtasanak elmulasztasa eseten igazolasnak nines helye. 2

3 6. Az egyeb tamogatas ny1ljtasar61 a Bizottsag dont. 7. A legalabb harom h6napot meghalad6 idotartamu telepiilesi tamogatast igenylo, illetve ezen ellatasban reszesiilo szemely a mas szervnel eloterjesztett rendszeres penzellatasra iranyul6 kerelme benyujtasat61 szamitott nyolc napon beliil koteles bejelenteni, hogy a reszere megallapitand6 rendszeres penzellatasra iranyul6 eljaras mas szervnel vagy bir6sagnal folyamatban van. 8. Megteritesre kell kotelezni azt a kerelmezo szemelyt, illetve csaladot, aki az igenyles soran igazolt havi nett6 osszjovedelmehez kepest bizonyithat6an magasabb eletszinvonalon el, illetve megallapithat6, hogy a szocialis ellatasra nem szorul ra, tovabba a szocialis ellatasra, illetve a tamogatasra nem jogosult. 3. A penzbeli szocialis ellatasok es tamogatasok kifizetesenek es folyositasanak szabalyai 9. (1) A telepiilesi tamogatast a megallapit6 hatarozat jogerore emelkedeset koveto ot munkanapon beliil kell postai uton elklildeni vagy atutalni a jogosult reszere. Ha a postai foly6sitassal jar6 kesedelem a jogosult letfenntartasat veszelyeztetne, a telepiilesi tamogatas a Hivatal penztaraban is kifizetheto. (2) A rendszeres penzbeli szocialis ellatasokat es tamogatasokat- a 17. (1) bekezdeseben megallapitott telepiilesi tamogatas kivetelevel - az Onkormanyzat a kovetkezo h6nap elso napjat61 allapitja meg. (3) A rendszeres penzbeli szocialis ellatasokat es tamogatasokat- a 17. (1) bekezdeseben megallapitott telepiilesi tamogatas kivetelevel - az Onkormanyzat minden h6nap otodik napjaig postai uton elklildi vagy atutalja a jogosult reszere. ( 4) A lakhatashoz kapcsol6d6 rendszeres kiadasok viselesehez nyujtott telepiilesi tamogatast az Onkormanyzat a kerelmezo altai megjelolt szolgaltat6hoz utalja. II. Fejezet A szocialis ellatasok 4. A telepiilesi tamogatas 10. (1) Telepiilesi tamogatas allapithat6 meg- az (5) bekezdes a) pontjaban es a ban meghatarozott elteressel - annak, a) aki rendkivlili elethelyzetbe keriilt, vagy letfenntartasi gondokkal ki.izd, es b) a haztartasaban az egy fore jut6 havi nett6 jovedelem nem haladja meg az oregsegi nyugdij legkisebb osszegenek a 250%-at, egyediil elo eseteben a 400%-at. 3

4 (2) Az (1) bekezdesben meghatarozott telepiilesi tamogatas egy naptari evben legfeljebb ket alkalommal penzbeli ellataskent, tovabbi harom alkalommal termeszetben adhat6. (3) Az (1) bekezdesben meghatarozott telepiilesi tamogatas osszege - a (4) bekezdesben meghatarozott kivetellel - a) az oregsegi nyugdij legkisebb osszegenek a 250%-at meg nem halad6 egy fore jut6 havi nett6 jovedelemig forint, b) az oregsegi nyugdij legkisebb osszegenek a 250%-at meghalad6 egy fore jut6 havi nett6 jovedelem eseten forint. (4) Az (1) bekezdesben meghatarozott telepulesi tamogatas osszege gyermeket nevelo haztartasban a) egy vagy ket gyermek eseten forint, b) harom gyermek eseten forint, c) negy vagy tobb gyermek eseten forint. (5) Az (1) bekezdesben meghatarozott telepiilesi tamogatas nyujtasa termeszetben a) tiizifa biztositasaval, b) a kerelemben megjelolt szolgaltat6hoz torteno utalassal, c) onkormanyzati berlakas eseten lakber-hozzajarulaskent a lakaskezelohoz utalassal, d) erdei iskola, illetve iskolai tabor koltsegeihez nyujtott tamogataskent az iskola igazolasa elleneben,vagy e) az Onkormanyzat altal miikodtetett elektronikus utalvanyrendszer alkalmazasaval tortenik. (6) Az (5) bekezdes a) pontjaban meghatarozott telepulesi tamogatas abban az esetben allapithat6 meg, ha a kerelmezo haztartasaban az egy fore jut6 havi nett6 jovedelem nem haladja meg az oregsegi nyugdij legkisebb osszegenek a 400%-at, egyediil elo eseteben az 500%-at. (7) Kivetelesen indokolt esetben az (1) bekezdesben meghatarozott telepulesi tamogatas osszege - a (2) bekezdesre is figyelemmel - egy naptari evben egyszer a Barka vagy a Hivatal szocialis ugyekert felelos szervezeti egysege vezetojenek a javaslata alapjan legfeljebb forint lehet. 11. (1) A telepiilesi tamogatas havi rendszeresseggel jovedelemkiegesziteskent 1s megallapithat6 a targyev vegeig annak az egyediil elo szemelynek, a) aki rendszeres nyugdijszerii penzellatasban, illetve arvaellatasban reszesiil, es b) ennek a havi osszege nem haladja meg az oregsegi nyugdij legkisebb osszegenek a 200%-at. (2) Az (1) bekezdesben meghatarozott telepiilesi tamogatas osszege havonta forint. 12. (1) Telepiilesi tamogatas adhat6 annak az elemi karosultnak, a) aki bizonyitja, hogy a tulajdonaban all6, haszonelvezeti jog alapjan hasznalt vagy az a! tala berelt lakasban, illetve a lakasban tartott ing6 vagyontargyaiban elemi kar keletkezett, b) a kar megteritesere harmadik szemely nem kotelezheto, vagy kotelezheto ugyan, de a karterites varhat6 merteke j6val alacsonyabb a bekovetkezett kar osszegenel, es c) a kar viselese a kerelmezo eletet vagy letfenntartasat veszelyezteti. (2) Az (1) bekezdesben meghatarozott telepiilesi tamogatas abban az esetben allapithat6 meg, ha a kerelmezo haztartasaban az egy fore jut6 havi nett6 jovedelem nem haladja meg az oregsegi nyugdij legkisebb osszegenek az 500%-at. 4

5 (3) Az (1) bekezdesben meghatarozott telepulesi tamogatas iranti kerelemhez a 3. (2) bekezdeseben meghatarozottakon tul mellekelni kell a) a kar bekovetkezeset bizonyit6, hat6sag altai felvett, a karesemenyroi kesziilt jegyzokonyv masolatat, vaiamint b) a kar becsiilt vagy bizonyitott erteket tartalmaz6 okiratot. (4) Az (1) bekezdesben meghatarozott telepiilesi tamogatas osszeget a kar becsiilt vagy bizonyitott ertekenek figyeiembevetelevel kell megaiiapitani. Az igy megaiiapitott teiepiilesi tamogatas osszege nem haiadhatja meg a kar merteket, valamint a targyevben a forintot. (5) Az (1) bekezdesben megahatarozott telepiilesi tamogatast egy karesemennyel osszefliggesben egy karosuit kereimezheti. 13. (1) Teiepiilesi tamogatas adhat6 teritesi, illetve ellatasi dij megfizetesehez vai6 hozzajaruiaskent Iegfeijebb egy eves idotartamra annak, aki a) pszichiatriai, szenvedeiybeteg vagy fogyatekos szemelyek atmeneti vagy tart6s ellatasat biztosit6 intezmenyben gondozasra szorul, es az Onkormanyzat altai fenntartott vagy ellatasi szerzodest kotott intezmenyek nem tudjak biztositani szamara a megfeieio ellatast, vagy b) hat h6napot meghalad6 k6rhazi kezeiesben, gondozasban reszesiil, es c) a haztartasaban az egy fore jut6 havi nett6 jovedelem nem haiadja meg az oregsegi nyugdij legkisebb osszegenek a 250%-at, egyediil eio eseteben a 400%-at. (2) Az (1) bekezdesben meghatarozott telepiilesi tamogatasra az a tartasra koteles szemeiy is jogosuit, aki a pszichiatriai, szenvedeiybeteg vagy fogyatekos szemeiyek atmeneti vagy tart6s ellatasat biztosit6 intezmenyben gondozasra szorui6, illetve a k6rhazi kezeiesben, gondozasban reszesiilo szemeiy helyett a teritesi, gondozasi dijat reszben vagy egeszben megfizeti. (3) Az (1) bekezdesben meghatarozott teiepiilesi tamogatas osszege a kereimezo, illetve a tartasra koteles szemely altai fizetett teritesi dij 50%-a, de Iegfeijebb forint havonta. (4) Az (1) bekezdesben meghatarozott teiepiilesi tamogatas iranti kerelemhez a 3. (2) bekezdeseben meghatarozottakon tui mellekeini kell a) az intezmennyel kotott szerzodes masoiatat vagy a k6rhazi kezeles idotartamat igazoi6 dokumentumot, vaiamint b) a teritesi dij mega1iapitasar6i es megfizeteseroi sz616 iratok masoiatat. 14. (1) Teiepiilesi tamogatas allapithat6 meg temetesi koltsegekhez val6 hozzajarulaskent annak a) az eitemettetesre koteies szemelynek, vagy b) az eihalt szemeiy eltemetteteserol az erre vonatkoz6 kotelezettseg neikiil gondoskod6 szemeiynek, akinek a haztartasaban az egy fore jut6 havi nett6 jovedeiem nem haiadja meg az oregsegi nyugdij Iegkisebb osszegenek a 300%-at, egyediil eio eseteben a 350%-at. (2) Az (1) bekezdesben meghatarozott telepiilesi tamogatas osszeget az egy fore jut6 havi nett6 jovedelemtoi fliggoen az 1. mellekiet szerint kell megaiiapitani. (3) Az (1) bekezdesben meghatarozott teiepiilesi tamogatas iranti kereiemhez a 3. (2) bekezdeseben meghatarozottakon tui mellekelni kell a) a kereimezo vagy a vele azonos lakcimen Iak6 kozeii hozzatartoz6ja nevere sz6i6 temetesi szamia eredeti peldanyat, es 5

6 b) a halotti anyakonyvi kivonat helyszini bemutatasat kovetoen annak masolatat, ha a halaleset nem Budapest Fovaros X. kerulet kozigazgatasi teriileten tortent. (4) Az (1) bekezdesben meghatarozott telepiilesi tamogatas elolegkent is megallapithat6. Az eloleggel a temetest koveto harmine napon beliil kell elszamolnia a jogosultnak a szamla ut6lagos bemutatasa mellett. 15. (1) Telepiilesi tamogatas allapithat6 meg a lakhatashoz kapcsol6d6 rendszeres kiadasok viselesehez annak, a) aki a lakas tulajdonosa, berloje, alberloje, haszonelvezoje vagy lizingeloje, es b) aki ahhoz a lakashoz keri a tamogatast, amelyben tenylegesen lakik, es amelyben bejelentett lakcimmel rendelkezik, es c) akinek a haztartasaban az egy fore jut6 havi nett6 jovedelem nem haladja meg az oregsegi nyugdij legkisebb osszegenek a 250%-at, egyediil elo eseteben a 350%-at. (2) Az (1) bekezdesben meghatarozott telepiilesi tamogatas a villanyaram-, a viz- es a gazfogyasztas, a tavhoszolgaltatas, a csatomahasznalat es a szemetszallitas dijahoz, a lakberhez vagy az alberleti dijhoz, a lakascelu penzintezeti kolcson t5rlesztoreszletehez, a kozos koltseghez, illetve a tuzeloanyag koltsegeihez (a tovabbiakban egyiitt: rezsikoltseg) igenyelheto. (3) Az (1) bekezdesben meghatarozott telepulesi tamogatas iranti kerelemhez a 3. (2) bekezdeseben meghatarozottakon tul mellekelni kell a) a berleti, alberleti, lizingszerzodes vagy a megosztott lakashasznalatot elrendelo jogeros bir6sagi itelet masolatat vagy a kerelmezo tulajdonosi, haszonelvezoi minosegenek igazolasat, b) a lakasfenntartasi kiadasokat igazol6 ket teli es ket nyari szamla masolatat vagy a szolgaltat6 igazolasat ezen idoszak koltsegeirol. (4) Az (1) bekezdesben meghatarozott telepiilesi tamogatas osszege havonta, a) ha az osszjovedelem es a rezsikoltseg aranya nem haladja meg a 25%-ot, forint, b) ha az osszjovedelem es a rezsikoltseg aranya meghaladja a 25%-ot, de nem haladja meg a 30%-ot, forint, c) ha az osszjovedelem es a rezsikoltseg aranya meghaladja a 30%-ot, forint. (5) Az (1) bekezdesben meghatarozott telepiilesi tamogatas legfeljebb tizenket h6nap idotartamra allapithat6 meg. (6) Az (1) bekezdesben meghatarozott telepulesi tamogatast egy haztartason beliil egy szemely igenyelheti. (7) Az (1) bekezdesben meghatarozott telepiilesi tamogatasra nem jogosult, aki normativ lakasfenntartasi es ad6ssagcsokkentesi tamogatashoz kapcsol6d6 lakasfenntartasi tamogatasban reszesul. 16. (1) Telepiilesi tamogatas allapithat6 meg a gy6gyszerkiadasok viselesehez val6 hozzajarulaskent annak, a) aki Budapest Fovaros X. keriilet kozigazgatasi teruleten lak6hellyel rendelkezik, b) aki a haziorvosa, illetve a gy6gykezeleset vegzo orvosa szerint rendszeresen gy6gyszert szed, c) akinek a haztartasaban az egy fore jut6 havi nett6 jovedelem nem haladja meg az oregsegi nyugdij legkisebb osszegenek a 200%-at, egyediil elo eseteben a 300%-at, es 6

7 d) akinek a haziorvosa vagy a gy6gykezelest vegz6 mas orvos altai kiallitott igazolas szerint a havi rendszeres gy6gyszerkoltsege meghaladja az oregsegi nyugdij legkisebb osszegenek a 20%-at. (2) Az (1) bekezdesben meghatarozott telepiilesi tamogatas osszege havonta a) kozgy6gyellatasi igazolvannyal rendelkezok reszere forint, b) kozgy6gyellatasi igazolvannyal nem rendelkezok reszere legfeljebb forint. (3) Az (1) bekezdesben meghatarozott telepiilesi tamogatas iranti kerelemhez a 3. (2) bekezdeseben meghatarozottakon tul mellekelni kell a) a haziorvos, illetve gy6gykezelest vegz6 orvos igazolasat a rendszeresen szedett gy6gyszerekr61 es a gy6gyszer igenybevetelenek id6tartamar61, valamint b) a gy6gyszertar igazolasat a rendszeresen szedett gy6gyszerek k0ltseger61. ( 4) Az ( 1) bekezdesben meghatarozott teleplilesi tamogatas az igazolt gy6gyszerigenybevetel idotartamara, de legfeljebb tizenket h6nap idotartamra allapithat6 meg. 17. (1) Telepiilesi tamogatas allapithat6 meg a lakhatasi kiadasokhoz kapcsol6d6 hatralekot felhalmoz6, a lakasban eletvitelszeriien lak6 a) tulajdonosnak, b) berlonek, alberlonek, c) haszonelvezonek, d) lizingbe vevonek vagy e) jogcim nelkiili hasznal6nak, akinek a berleti jogviszonya a berleti dij meg nem fizetese miatt sziint meg, es a lakas kiliriteset jogeros dontesben nem rendeltek el, akinek a haztartasaban az egy fore jut6 havi nett6 jovedelem nem haladja meg az oregsegi nyugdij legkisebb osszegenek a 225%-at, egyediilall6 eseteben a 300%-at. (2) Az (1) bekezdesben meghatarozott telepiilesi tamogatas megallapitasa soran hatraleknak minosiil a lakhatasi koltsegek korebe tartoz6 a) kozlizemi dijtartozas (gaz-, aram-, tavhoszolgaltatasi, viz- es csatornahasznalati, szemetszallitasi, kozponti fiitesi dijtartozas ), b) kozoskoltseg-hatralek, valamint az epiilet- es fiiteskorszeriisitessel jar6 kulonkoltseghatralek, c) a lakberhatralek, valamint d) a hitelintezettel kotott lakascelu kolcsonszerz6desb61, illetve abb61 atvaltott szabad felhasznalasu kolcsonszerz6desb61 fennall6 hatralek. (3) Az (1) bekezdesben meghatarozott telepiilesi tamogatas legalabb harom havi vagy forint felhalmozott hatralek eseten igenyelhet6. ( 4) Az (1) bekezdesben meghatarozott telepiilesi tamogatas merteke a) a forintot meg nem halad6 hatralek eseteben a hatralekkezeles korebe bevont osszeg 75%-at, b) a forintot meghalad6, forintot meg nem halad6 hatralek eseteben a hatralekkezeles korebe bevont osszeg 80%-a. ( 5) Az ( 1) bekezdesben meghatarozott telepiilesi tamogatas foly6sitasanak idotartama legfeljebb 18 h6nap. ( 6) Az (1) bekezdesben meghatarozott telepiilesi tamogatas iranti kerelemhez a 3. (2) bekezdeseben meghatarozottakon tul mellekelni kell a) a lakas meretet bizonyit6 iratot, b) a lakast terhel6 hatralekot bizonyit6 igazolast, c) lakashitel-hatralek eseteben ca) a tulajdonjog fennallasat bizonyit6 iratot, valamint 7

8 cb) az atvaltott szabad felhasznalasu kolcson eseteben igazolast arrol, hogy a hitelt lakasvasarlas, illetve lakasfelujitas miatt vettek fel. (7) Az (1) bekezdesben meghatarozott telepulesi tamogatas igenylese soran a meltanyolhato lakasnagysag a) ket szemelyig 55m 2, b) harom vagy negy szemely eseteben 70m 2, c) b) pontban meghatarozott merteke ot vagy tobb szemely eseteben szemelyenkent 5 m 2 - rei emelkedik. (8) Az (1) bekezdes szerinti kerelem hianytalan benyujtasat kovetoen a Barka a kijelolt csaladgondozoval valo egyiittmiikodest ir elo a kerelmez6 szamara. A csaladgondozo es a kerelmez6 kozosen hatralekrendezesi tervet keszitenek. (9) A hianytalanul osszeallitott kerelmet, a hatralekrendezesi tervet, a komyezettanulmanyt es az igazolasokat a Barka haladektalanul eljuttatja a Hivatalhoz. (1 0) Az (1) bekezdes szerinti tamogatas folyositasa az onresz megfizetesenek az aranyaban tortenik. (11) Az (1) bekezdesben meghatarozott telepulesi tamogatas folyositasanak idotartama, valamint az azt kovet6 tizenket honap alatt az ados egyiittmiikodik a csaladgondozoval. Az egyiittmiikodes soran az ados koteles a) hozzajarulni az adossagra vonatkozo adatok es informaciok tanacsado altali megismeresehez es nyilvantartasahoz, b) havonta legalabb egy alkalommal a csaladgondozoval szemelyesen talalkozni, es tajekoztatni a hatralekrendezesi tervben foglaltak vegrehajtasarol. (12) Az (1) bekezdeseben meghatarozott telepulesi tamogatasban reszesiil6, onreszet reszletfizetes kereteben teljesit6 szemely a tamogatasrol szolo jogeros hatarozat birtokaban a hitelezovel szerzodest kot a tartozas megfizeteserol. (13) Az (1) bekezdesben meghatarozott telepulesi tamogatas tovabb nem folyosithato, es a kifizetett osszeget vissza kell teriteni, ha a jogosult a) a csaladgondozoval nem miikodik egyiitt, b) az altala vallalt onresz megfizetesevel harom havi kesedelembe esik, c) a tamogatas idotartama alatt a lakasfenntartasi kiadasokkal harom honap kesedelembe esik, vagy d) a (12) bekezdes szerinti szerzodest onhibajabol nem koti meg. (14) Az (1) bekezdesben meghatarozott telepulesi tamogatas visszafizeteset legfeljebb olyan osszegii reszletekben lehet elrendelni, mint amilyen iitemezesben a tamogatas folyositasra keriilt. (15) Ha az (1) bekezdesben meghatarozott telepulesi tamogatasban reszesu16 szemely az adossagkezelesi szolgaltatassal erintett ingatlanban az eletvitelszerii tartozkodassal felhagy, az ellatas folyositasat meg kell sziintetni. (16) Az (1) bekezdesben meghatarozott telepulesi tamogatast egy haztartason belul egy szemely igenyelheti. (17) U gyanazon szemely vagy haztartas az (1) bekezdes szerinti telepulesi tamogatas folyositasanak lezarasatol szamitott 24 honapon belul nem reszesulhet ismetelten a tamogatasban. 18. (1) A Kepviselo-testUlet a masodfoku eljaras soran a 10. (1) bekezdeseben, a 11. (1) bekezdeseben, a 12. (1) bekezdeseben, a 13. (1) bekezdeseben es a 14. (1) bekezdeseben meghatarozott telepulesi tamogatast meltanyossagbol megallapithatja annak, akinek a csaladjaban az egy fore juto havi netto jovedelem az e rendeletben meghatarozott jovedelemhatart legfeljebb 10%-kal haladja meg. 8

9 (2) A meltanyossagb61 megallapitott telepiilesi tamogatas osszeget a legmagasabb jovedelemkateg6ria alapjan kell meghatarozni. 5. A koztemetes koltsegeinek megteritese aloli mentesiiles 19. (1) Az eltemettetesre koteles szemely kerelemre mentesiil a koztemetes koltsegeinek megteritese al61, ha a csaladjaban az egy fore jut6 havi nett6 jovedelem nem eri el az oregsegi nyugdij legkisebb osszegenek 150%-at, egyediil elo eseteben a 200%-at. (2) Az eltemettetesre koteles szemely kerelemre mentesiil a kozternetes koltsege 50%-anak a megteritese al61, ha a csaladjaban az egy fore jut6 havi nett6 jovedelem nem eri el az oregsegi nyugdij legkisebb osszegenek a 250%-at, egyediilall6 eseteben a 300%-at. III. Fejezet A szocialis tamogatasok 6. Az apolasi tamogatas 20. Az Onkormanyzat merlegelesi jogkoreben, a szocialis raszorultsag figyelembevetelevel apolasi tamogatast allapithat meg az apolasi tobbletkiadasai kiegeszitesere annak a Budapest Fovaros X. keriilet kozigazgatasi teriileten lak6hellyel rendelkezo es eletvitelszeriien a keriiletben lak6 tart6san beteg szemelynek, a) aki a tizennyolcadik eletevet betoltotte, b) aki a haziorvos vagy szakorvos igazolasa szerint onmaga ellatasaban segitsegre szorul, es c) akinek a haztartasaban az egy fore jut6 havi nett6 jovedelem alacsonyabb az oregsegi nyugdij legkisebb osszegenek a 225%-anal, egyediil elo eseten a 300%-anal. 21. (1) Az apolasi tamogatas legfeljebb tizenket h6nap idotartamra allapithat6 meg. (2) Az ellatasaban segitsegre szorul6 tizenot napon beliil koteles a Hivatalnak bejelenteni az egeszsegi allapotaban bekovetkezett javulast. 22. Az apolasi tamogatas osszege a) az oregsegi nyugdij legkisebb osszegenek a 250%-at meg nem halad6 egy fore jut6 havi nett6 jovedelemig forint, b) az oregsegi nyugdij legkisebb osszegenek a 250%-at meghalad6 egy fore jut6 havi nett6 jovedelem eseten forint. 7. Az idosek iidiiltetese 23. (1) Az Onkormanyzat kedvezmenyes iidiilesi lehetoseget biztosit a kobanyai lakcimrnel rendelkezo nyugdijasok reszere az Onkormanyzat iidiiloiben. 9

10 (2) Az iidiilesi kedvezmeny a szallas, az etkezes es az utazas koltsegeire vonatkozik. 8. A gyogyaszatisegedeszkoz-tamogatas 24. (1) Az Onkormanyzat merlegelesi jogkoreben gy6gyaszatisegedeszkoz-tamogatasban reszesitheti azt a Budapest Fovaros X. keriilet kozigazgatasi teriileten lak6hellyel rendelkezo szemelyt, a) akinek a haztartasaban az egy fore jut6 havi nett6 jovedelem nem haladja meg az oregsegi nyugdij legkisebb osszegenek a 350%-at, egyediil elo eseten a 475%-at, es b) jogosult a gy6gyaszati segedeszkozre. (2) A kerelemhez a 3. (2) bekezdeseben meghatarozottakon tul mellekelni kell a) a haziorvos vagy szakorvos igazolasat a gy6gyaszati segedeszkozre val6 jogosultsagr61, es b) a gy6gyszertar, gy6gyaszatisegedeszkoz-bolt vagy egyeb szakiizlet (a tovabbiakban: szakiizlet) elozetes teteles arkalkulaci6jat, igazolasat a gy6gyaszati segedeszkoz arar61 vagy 60 napnal nem regebbi, a kerelmezo nevere sz616, eredeti teteles szamlat a megvasarolt gy6gyaszati segedeszkozrol. (3) Gy6gyaszatisegedeszkoz-tamogatasban a palyaz6 egy naptari evben legfeljebb ket eszkozre reszesiilhet. (4) A tamogatas merteke nem haladhatja meg a gy6gyaszati segedeszkoz elozetesen kalkulalt aranak a 90%-at. (5) A tamogatas osszege a gy6gyaszati segedeszkoz megvasarlasat igazol6 eredeti szamla benyujtasat kovetoen keriil kifizetesre a jogosult reszere. (6) forint feletti tamogatas eseten az Onkormanyzat a palyaz6 keresere a tamogatasi osszeget kozvetleniil a szakiizlet reszere is atutalhatja. 9. A sziiletesi tamogatas 25. (1) Az Onkormanyzat sziiletesi tamogatast allapit meg annak a gyermeknek, a) aki Budapest Fovaros X. keriilet kozigazgatasi teriileten lak6hellyel rendelkezik, b) akinek a csaladi p6tlekra jogosult sziiloje, torvenyes kepviseloje a gyermek sziiletesekor es a kerelem benyujtasakor is Budapest Fovaros X. keriilet kozigazgatasi teriileten lak6hellyel rendelkezik, tovabba eletvitelszeriien itt tart6zkodik, valamint c) akinek reszere Start-szamlat nyitottak. (2) A sziiletesi tamogatas osszege forint, amelyet az Onkormanyzat a gyermek reszere megnyitott Start-szamlara utal at. 10. Az egyeb tamogatas 26. (1) Az Onkormanyzat a raszorul6 idosek es gyermekes csaladok reszere iinnepi alkalommal ajandekcsomagot vagy vasarlasi utalvanyt ajandekozhat. (2) Az Onkormanyzat a Budapest X. keriilet kozigazgatasi teriileten lakcimmel rendelkezo kiskoru gyermekek reszere termeszetbeni tamogataskent tanevkezdesi tamogatast nyujthat. 10

11 IV. Fejezet Zaro rendelkezesek 27. (1) Ez a rendelet- a (2) bekezdesben meghatarozott kivetellel marcius 1. napjan lep hatalyba. (2) A 28. (2) bekezdese januar 1. napjan lep hatalyba. 28. (1) Hatalyat veszti a Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat Kepviselotestiiletenek a szocialis ellatasokrol szolo 39/2013. (XII. 17.) onkormanyzati rendelete. (2) Hatalyat veszti a 15. (7) bekezdese. Kovacs Robert polgarmester Dr. Szabo Krisztian jegyzo 11

12 I. melleklet a (.....) onkormanyzati rendelethez A telepiilesi tamogatas osszege a temetesi koltsegekhez val6 hozzajarulas eseten A B 1. Az egy fore jut6 havi nett6 A telepiilesi tamogatas osszege jovedelem (Ft) (Ft) 2. QxNy* -lxny lxny+l Ft-1,5xNy ,5xNy+l Ft-2xNy xNy+l Ft-2,5xNy ,5xNy+l Ft-3xNy xNy+l Ft-3,5xNy *Ny: az oregsegi nyugdij legkisebb osszege 12

13 INDOKOLAS A rendelet a Magyarorszag evi kozponti koltsegvetesenek megalapozasar61 sz evi XCIX. t5rveny alapjan tartalmazza az onkormanyzat altai nyujtott szocialis ellatasokat es tamogatasokat. Az onkormanyzati segely, a lakasfenntartasi tamogatas, az ad6ssagkezelesi szolgaltatas es a meltanyossagi kozgy6gyellatas februar 28-aval megsziinik. Az onkormanyzat altai biztositott ellatas neve marcius 1-jetol egysegesen telepulesi tamogatas. Az onkormanyzat a szocialis ellatasokr61 es a szocialis igazgatasr61 sz evi III. t5rvenyben foglaltak alapjan telepulesi tamogatast nyujt kulonosen a) a lakhatashoz kapcsol6d6 rendszeres kiadasok viselesehez, b) a 18. eletevet betoltott tart6san beteg hozzatartoz6janak az apolasat, gondozasat vegzo szemely reszere, c) a gy6gyszer-kiadasok viselesehez, d) a lakhatasi kiadasokhoz kapcsol6d6 hatralekot felhalmoz6 szemelyek reszere. A korabban j61 miikodo onkormanyzati segely elemei beepulnek a telepulesi tamogatasok korebe, kibovitve a lakhatashoz kapcsol6d6 rendszeres kiadasok viselesehez, a gy6gyszerkiadasok viselesehez es a lakhatasi kiadasokhoz kapcsol6d6 hatralek viselesehez nylijtott ellatasokkal. A telepulesi tamogatasra val6 jogosultsagi feltetelek a korabbi onkormanyzati segelynel kedvezobben kerulnek meghatarozasra, mert az evek 6ta valtozatlan jovedelmi ertekhatar miatt egyre tobben kerliltek ki az ellatottak korebol. Tiizifa igenylese eseteben egyedul elo szemely Ft havi nett6 jovedelemig, rendkivuli elethelyzetben az egyedul elo kerelmezo Ft jovedelemig kerhet tamogatast. A temetesi koltsegekhez nyujtott tamogatas eseteben jovedelmi kateg6riankent Ft emelest tartalmaz a rendelet. Az elmult evek gyakorlati tapasztalatai is beepitesre kerultek a gy6gyaszatisegedeszkoz-tamogatas igenylesenek feltetelei koze. 13

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

f\_). számú előterjesztés

f\_). számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je 1 f\_). számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról I.

Részletesebben

Lakossági tájékoztató a 2015. március 01. napján bevezetésre került települési támogatásokkal kapcsolatban

Lakossági tájékoztató a 2015. március 01. napján bevezetésre került települési támogatásokkal kapcsolatban Lakossági tájékoztató a 2015. március 01. napján bevezetésre került települési támogatásokkal kapcsolatban A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (a továbbiakban:

Részletesebben

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról 1 / 6 2016.11.08. 17:15 Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról Tarnaszentmiklós Község Önkormányzatának

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés

Város Polgármestere. Előterjesztés Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/118. Fax: 06 23 310-135 E-mail: igazgatas@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés az egyes pénzbeli és természetben

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. l. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. l. A rendelet hatálya Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2013. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Egységes szerkezet 2 Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

Részletesebben

A rendelet bevezető része helyébe a következő szöveg kerül:

A rendelet bevezető része helyébe a következő szöveg kerül: HALÁSZTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2010. (XI.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A FELNŐTT KORÚAKRA VONATKOZÓ SZOCIÁLIS GONDOSKODÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 7/2009. (III. 27.) ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2015. (II.18.) rendelet módosítása

A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2015. (II.18.) rendelet módosítása Az előterjesztés száma: 128/2015. A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! Decs Nagyközség Képviselő-testületének 2015. június 24-én, 18-órakor megtartandó ülésére A szociális ellátások

Részletesebben

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Szt. (1993. évi III. törvény) Mindegyik pénzbeli ellátás igénylése a Polgármesteri Hivatalban történik! Hatályos: 2011.12.31-ig! Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól

Részletesebben

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. 1. Települési támogatás

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. 1. Települési támogatás NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Nyergesújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

1. A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása Jobbágyi Község Önkormányzata 22/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelet az önkormányzati segély kialakításával összefüggő önkormányzati rendeletek módosításáról Jobbágyi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 15/2014. (XI.26), a 19/2014.(XII.19.) valamint az 5/2015 (II.26.) rendeletekkel önkormányzati módosítva!)

EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 15/2014. (XI.26), a 19/2014.(XII.19.) valamint az 5/2015 (II.26.) rendeletekkel önkormányzati módosítva!) EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 15/2014. (XI.26), a 19/2014.(XII.19.) valamint az 5/2015 (II.26.) rendeletekkel önkormányzati módosítva!) Foktő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013 (X.14.) önkormányzati

Részletesebben

q lj._,;. szárnú előterjesztés

q lj._,;. szárnú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je q lj._,;. szárnú előterjesztés I. Tartalmi összefoglaló Előterjesztés a Képviselő-testület részére a szociális ellátásokról szóló önkormányzati

Részletesebben

Az előterjesztés száma: 156/2016.

Az előterjesztés száma: 156/2016. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges, az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalható! Az előterjesztés száma: 156/2016. Decs Nagyközség Képviselő-testületének 2016. szeptember

Részletesebben

Budapest Józsefváros Önkormányzatának. az adósságkezelési szolgáltatásról *

Budapest Józsefváros Önkormányzatának. az adósságkezelési szolgáltatásról * Budapest Józsefváros Önkormányzatának 1 49/2003. (IX.18.) ök. sz. rendelete az adósságkezelési szolgáltatásról * Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

l C0. számú előterjesztés

l C0. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere l C0. számú előterjesztés Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére a gyógyászatisegédeszköz-támogatásról szóló pályázati felhívásról

Részletesebben

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról, az egyes szociális ellátásokról és a helyi lakáscélú támogatásokról szóló 19/2005.

Részletesebben

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Részletesebben

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló a 6/2011. (IV.13.) önkormányzati

Részletesebben

Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról

Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról Vilonya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete

Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások rendjéről szóló, 7/2012. (V. 3.) rendelet módosításáról Mátraszele Község Önkormányzat

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és házi segítségnyújtásról 2 Németbánya Község Önkormányzatának

Részletesebben

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása Mikebuda Község Önkormányzata képviselő-testületének 11/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély kialakításával összefüggő rendeletmódosításokról Mikebuda Község Önkormányzatának

Részletesebben

Települési támogatások

Települési támogatások Becske Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Becske Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt. sz.:1/469-1/2011/i. Üi.: Csomor Ágnes/Szászné Rendelettervezet Tárgy: Az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló helyi

Részletesebben

I. A rendelet szabályozási célja. II. Általános rendelkezések

I. A rendelet szabályozási célja. II. Általános rendelkezések SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 15/1998. /IX. 25./ számú r e n - d e l e t e a SZOCIÁLISAN HÁTRÁNYOS HELY- ZETBEN LÉVŐK ADÓSSÁGTERHÉNEK ENYHíTÉSÉRŐL =============================================================

Részletesebben

Tiszasziget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II. 27.) Önkormányzati rendelete a települési támogatásokról

Tiszasziget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II. 27.) Önkormányzati rendelete a települési támogatásokról Tiszasziget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II. 27.) Önkormányzati rendelete a települési támogatásokról Tiszasziget Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

AJL. számú előterjesztés

AJL. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere AJL. számú előterjesztés Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére az ápolási támogatással kapcsolatos pályázati felhívásról

Részletesebben

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról Kocs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Szentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről

Szentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről Szentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről Szentkirály község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2015. (II.23.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. A szociális célú települési támogatásokról

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2015. (II.23.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. A szociális célú települési támogatásokról Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.23.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A szociális célú települési támogatásokról Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 7/2012.

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 7/2012. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 7/2012. (III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról Lajosmizse

Részletesebben

Nádasd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete A települési támogatásokról és a szociális ellátásokról

Nádasd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete A települési támogatásokról és a szociális ellátásokról Nádasd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete A települési támogatásokról és a szociális ellátásokról Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Szár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról és eljárásról Szár Községi Önkormányzat

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 18.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A Rendelet II. Fejezet 2. címe az alábbiak szerint módosul:

A Rendelet II. Fejezet 2. címe az alábbiak szerint módosul: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015. (III.24.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 8/2015. (II.24.)

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzata. Képviselő testületének. 6/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelete

Monostorpályi Község Önkormányzata. Képviselő testületének. 6/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelete Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő testületének 6/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelete a pénzbeli - és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 9/2010. (IX. 16.)

Részletesebben

. szamu el6terjesztes

. szamu el6terjesztes Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat Jegyzoje :!>~f. szamu el6terjesztes EIOterjesztes a Kepviselo-testiilet reszere a szocialis ellatasokrol szolo 39/2013. (XII. 17.) onkormanyzati rendelet

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Csátalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról

Csátalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról Csátalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról Csátalja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2013. (XII. 6.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1993. évi III. törvény 32. (3)

Részletesebben

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 18/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelete (A 2015. március 1-től hatályos, egységes szerkezet) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere

Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere 23/2011. (I.25.) sz. előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő- testület 2011. január 25-i ülésére Tárgy: Beszámoló a polgármesterre átruházott igazgatási

Részletesebben

7/2004.(IV.1.) SZÁMÚ RENDELETE

7/2004.(IV.1.) SZÁMÚ RENDELETE 7/2004.(IV.1.) SZÁMÚ RENDELETE a felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 16/2003.(IX.1.) számú rendelet módosításáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

3/2015. (11.16. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

3/2015. (11.16. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SAJÓECSEG KözsÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (11.16. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Sajóecseg Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2011. (IV.27.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2011. (IV.27.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2011. (IV.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 23/2004. (IV. 20.) ÖKT rendelet módosításáról

Részletesebben

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Egyes szociális ellátásokról szóló 24/2003. (XI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Egyes szociális ellátásokról szóló 24/2003. (XI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 1 Jászapáti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2013. (IV.11.) önkormányzati rendelet Egyes szociális ellátásokról szóló 24/2003. (XI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról Jászapáti Város

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2004. (02.20.) számú rendelete az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól és gyermekvédelmi támogatásairól szóló 27/2003.

Részletesebben

1. Módosuló rendelkezések. 1. A 10/2006.(V.31.) önkormányzati rendelete / továbbiakban (R) / 2. (3) b.) pontját hatályon kívül helyezi

1. Módosuló rendelkezések. 1. A 10/2006.(V.31.) önkormányzati rendelete / továbbiakban (R) / 2. (3) b.) pontját hatályon kívül helyezi ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Képvisel -testületének.../2013.(xii.18.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról és gyermekvédelem helyi szabályairól szóló- többször módosított 10/2006. (V.31.) önkormányzati

Részletesebben

BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZÖJE

BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZÖJE BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZÖJE Előterjesztés a Képviselő-testület részéreaszociális ellátások és gyermekvédelmi támogatások helyi szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet

Részletesebben

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Sajóvámos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

I. Fejezet. Eljárási szabályok, a törvény hatálya

I. Fejezet. Eljárási szabályok, a törvény hatálya Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Bag Nagyközség

Részletesebben

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról.

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes község Önkormányzatának Képviselő-Testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 18/2012. (VII. 26.) önkormányzati rendelete. a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 18/2012. (VII. 26.) önkormányzati rendelete. a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2012. (VII. 26.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól 2014. január 01-től hatályos szöveg

Részletesebben

7. Települési támogatás a) rendkívüli települési támogatás. b) a lakhatás támogatása. f) ápolási támogatás. g) étkezési támogatás. céljából nyújtható.

7. Települési támogatás a) rendkívüli települési támogatás. b) a lakhatás támogatása. f) ápolási támogatás. g) étkezési támogatás. céljából nyújtható. Ügytípus megnevezése ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY 5. A települési támogatást a családi segélyezés elvének érvényesítésével kell biztosítani. A családban életvitelszerűen együtt élő személyek életmódját, szociális

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 19/2009.(VI. 30.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 19/2009.(VI. 30.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 19/2009.(VI. 30.) KGY r e n d e l e t e a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 8/2007. (II. 13.)

Részletesebben

Tokorcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2003.(XI.1.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Tokorcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2003.(XI.1.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tokorcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2003.(XI.1.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Egységes szerkezetben a 4/2006 (II.16) és a 8/2006(V.19), 2/2009.(I.23.), a 10/2009.(III.20.)

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 18.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól módosításokkal egységes szerkezetben Jánossomorja

Részletesebben

Tard Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról

Tard Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról Tard Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról Tard Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

(1) A Rendelet 2. (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Rendelet 2. (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének /05. (II. 9.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló /0. (III. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról Felsőlajos Község Önkormányzatának

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYÜLÉSÉNEK 23/2013.(V.31.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYÜLÉSÉNEK 23/2013.(V.31.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYÜLÉSÉNEK 23/2013.(V.31.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e a nem önkormányzati tulajdonban lévő bérlakásban lakók lakbértámogatásáról Nyíregyháza

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS CSANÁDPALOTA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÉSZÉRE

ELŐTERJESZTÉS CSANÁDPALOTA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÉSZÉRE Ügyiratszám: 912/2015. ELŐTERJESZTÉS CSANÁDPALOTA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÉSZÉRE Tárgy: Települési támogatásról szóló rendelettervezet Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

1.. 2.. A rendelet 2.. (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

1.. 2.. A rendelet 2.. (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának 6/2009. (III.20.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 27/2008. (XII.11.), 8/2008. (III. 1.), és a 19/2007. (XII. 14.) rendelettel módosított

Részletesebben

Az Szr. 6. helyébe a következő rendelkezés lép. Önkormányzati segély

Az Szr. 6. helyébe a következő rendelkezés lép. Önkormányzati segély Mátramindszent Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013 ( ) önkormányzati rendelete A szociális ellátások szabályozásáról szóló és a Gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló rendeletek módosításáról

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.26) önkormányzati rendelete

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.26) önkormányzati rendelete C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.26) önkormányzati rendelete az önkormányzat által nyújtható települési támogatásokról Záradék: Kihirdetés ideje: 2015. február

Részletesebben

Boconád Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II. 23.) önkormányzati rendelete

Boconád Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II. 23.) önkormányzati rendelete Boconád Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II. 23.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Boconád Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

t.','j. számú előterjesztés

t.','j. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 11 Ci t.','j. számú előterjesztés -- Előterjeszt és a Humánszolgáltatási Bizottság részére az egészségügyi támogatásról szóló pályázati

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax.: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax.: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax.: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-15/2016. Tárgy: Az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2007.(XII.21.) Kt. számú rendelete

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2007.(XII.21.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2007.(XII.21.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 23/2005.(X.28.)

Részletesebben

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról

Részletesebben

POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 1/2012. (II. 15.) rendelete a szociális ellátásokról

POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 1/2012. (II. 15.) rendelete a szociális ellátásokról POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE 1/2012. (II. 15.) rendelete a szociális ellátásokról Pogány község Önkormányzatának képviselőtestülete az 1990. évi LXV. törvény 1. (3) bekezdés, az 1991.

Részletesebben

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2013.(...) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról

Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2013.(...) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2013.(....) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 3/2015.(II.27.) Rendelet típusa: alap Rendelet címe: A szociális igazgatásról és egyes szociális ellátások szabályairól

Részletesebben

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA JOGOSÍTÓ HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY III. törvény 54. valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 50. Jegyzői hatáskör

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS K Ö Z G Y Û L É S É N E K. 12/1997. (III.1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS K Ö Z G Y Û L É S É N E K. 12/1997. (III.1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS K Ö Z G Y Û L É S É N E K 12/1997. (III.1.) számú r e n d e l e t e A szociális rászorultságtól függõ pénzbeli ellátásokról, valamint a természetben nyújtott szociális ellátásokról

Részletesebben

... utca/út/tér/park/köz/stny./rp./krt... házszám...ép./lph... em.,... ajtó

... utca/út/tér/park/köz/stny./rp./krt... házszám...ép./lph... em.,... ajtó BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI POLGÁRMESTERI HIVATAL Szociális és Köznevelési Osztály 1139. Budapest XIII., Béke tér 1. elektronikus elérhetőség: szoco@bp13.hu KÉRELEM Önkormányzati segély Elhunyt személy

Részletesebben

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő települési támogatásokról Nógrádmegyer Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének /2013( ) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások, valamint a szociális szolgáltatások helyi szabályairól szóló

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2012. (III.05.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2012. (III.05.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2012. (III.05.) önkormányzati rendelete a költségvetési rendelet előirányzatainak megalapozásához szükséges egyes önkormányzati rendeletek módosításáról

Részletesebben

Előterjesztés a Népjóléti Bizottság részére a gyógyászati segédeszköz támogatásával kapcsolatos pályázati kiírásról

Előterjesztés a Népjóléti Bizottság részére a gyógyászati segédeszköz támogatásával kapcsolatos pályázati kiírásról l Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere '!:;OJ,. számú előterjesztés Előterjesztés a Népjóléti Bizottság részére a gyógyászati segédeszköz támogatásával kapcsolatos pályázati

Részletesebben

Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról

Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról Hét Község Önkormányzat képviselő-testülete a lakosság szociális ellátásának

Részletesebben

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E A gyermekek védelméről (Egységes szerkezetben a 8/2005. (VI. 28.) Kt. rendelet*, a 4/2010. (II.

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2013. (XI. 27.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 38/2007. (VI. 29.) rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 38/2007. (VI. 29.) rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2007. (VI. 29.) rendelete 1 a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról szóló 8/1996. (IV. 1.) rendelet módosításáról Óbuda-Békásmegyer

Részletesebben

RÉPCEVIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2007.(III. 01.) RENDELETE A SZOCIÁLIS IGAZGATÁS ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁS HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

RÉPCEVIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2007.(III. 01.) RENDELETE A SZOCIÁLIS IGAZGATÁS ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁS HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL RÉPCEVIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2007.(III. 01.) RENDELETE A SZOCIÁLIS IGAZGATÁS ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁS HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Répcevis Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

A Rendelet 7. (1) bekezdésben szereplő állandó bejelentett lakóhellyel szövegrész helyébe a lakóhellyel szövegrész kerül.

A Rendelet 7. (1) bekezdésben szereplő állandó bejelentett lakóhellyel szövegrész helyébe a lakóhellyel szövegrész kerül. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének../2016. ( ) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 8/2015. (II.24.) önkormányzati

Részletesebben

Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2015. (X.30.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2015. (X.30.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2015. (X.30.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. december 17-én, 16-órakor megtartandó ülésére

Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. december 17-én, 16-órakor megtartandó ülésére Az előterjesztés száma: 219/2013. A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. december 17-én, 16-órakor megtartandó ülésére Az önkormányzati

Részletesebben

Előterjesztés. I. Javasoljuk, hogy a rendkívüli települési támogatás magasabb összegben kerüljön meghatározásra. A jelenlegi szabályozás az alábbi:

Előterjesztés. I. Javasoljuk, hogy a rendkívüli települési támogatás magasabb összegben kerüljön meghatározásra. A jelenlegi szabályozás az alábbi: Csorvás Város Önkormányzatának Jegyzőjétől 5920 Csorvás, Rákóczi u. l7. Tel.: 66/258-001 Előterjesztés Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testületéhez a települési támogatások rendszeréről, valamint

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya Serényfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8/2015.(VII.31.) önkormányzati rendelete A települési támogatásról, valamint az önkormányzat által nyújtott szociális, gyermekjóléti és egyéb ellátásokról

Részletesebben

INÁNCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015 (II.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

INÁNCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015 (II.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL INÁNCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015 (II.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Hatályos: 2015.12.18-tól. Ináncs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

22/1993. (VI.29.) sz. önkormányzati rendelete. a temetési segélyról

22/1993. (VI.29.) sz. önkormányzati rendelete. a temetési segélyról ... BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 22/1993. (VI.29.) sz. önkormányzati rendelete a temetési segélyról A Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselőtestülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

Részletesebben

Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.16.) számú rendelete. a települési támogatásról

Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.16.) számú rendelete. a települési támogatásról Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.16.) számú rendelete a települési támogatásról Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének./2013. ( ) önkormányzati rendelet

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének./2013. ( ) önkormányzati rendelet Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének./2013. ( ) önkormányzati rendelet 1. számú melléklet A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2011. (II. 28.) GYMJVÖ.

Részletesebben