AUDIT REPORT / AUDIT JELENTÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AUDIT REPORT / AUDIT JELENTÉS"

Átírás

1 n.v. AIB-VINÇOTTE International s.a. Head office: Diamant Building A. Reyerslaan 80 B-1030 Brussels Company nr : BE HRB : Internet : Safety, quality and environmental services VINÇOTTE CERTIFICATION Business Class Kantorenpark - Jan Olieslagerslaan 35 B-1800 Vilvoorde Telephone : +32 (0)2/ Fax : +32 (0)2/ AUDIT REPORT / AUDIT JELENTÉS AIB-VINÇOTTE INTERNATIONAL Ltd, Brussels - Belgium ISO 9001:2008 Management System Certification Irányítási rendszer tanúsítás CERTIFICATION Son & Son Kft. H-2030 Érd Hunyadi u. 37/A. Lead auditor/vezető auditor : István Kozó Report number/jelentés szám: REP-C /IS Audit date(s): 12 június június 2014 TD-Q05-10H/May13

2 Page 2 of 10 Administrative data /Adminisztratív adatok Company name / Cégnév : Company address / Cím : Concerned sites Different location: (multisite organisations)telephely: Son & Son Kft. H-2030 Érd Hunyadi u. 37/A. H-2030 Érd, Intéző u. 24. Magyarország Management Representative Magdolna Mészáros /Vezetőség képviselője: Telephone / Telefon : 06/ Fax : 06/ Concerned sites / Audit helyszínek : H-2030 Érd, Intéző u. 24., Magyarország Employees / Alkalmazottak : 50 Sector / Szektor : 18B - Other machinery Activity mentioned on the certificate / Tanúsítványon megnevezett tevékenység : Manufacturing and on-site installation of the cooling systems for commercial and building industry applications. Építőipari és kereskedelmi hűtőrendszerek kivitelezése és helyszíni szerelése. Standard of reference / Szabvány ISO 9001:2008 Audit date(s) / Audit dátum(ok) Preparation visit (as part of stage 1) / Előzetes látogatás (első fázis részeként) : 10 június 2014 Execution of the audit (stage 2) / Audit végrehajtása (második fázis) : 12 június június 2014 Number of audit days 1.00 (stage 1) / Auditnapok száma 2.00 (stage 2) Auditor(s) / Auditor(ok) Accompagnying persons/ Kísérő személy István Kozó (lead auditor / vezető auditor) NA

3 Page 3 of 10 Audit objective / Audit cél Certification audit / Tanúsítási audit Evaluation of the compliance of the implemented quality management system with the reference standard. A bevezetett minőségirányítási rendszer szabványnak való megfelelésének értékelése. Evaluation of the effective implementation of the quality management system. A minőségirányítási hatásosságának értékelése. Evaluation of the ability of the management system to ensure the client organization meets applicable statutory, regulatory and contractual requirements Annak értékelése, hogy az irányítási rendszer képes-e biztosítani, hogy a szervezet teljesíti a vonatkozó törvényi illetve szerződéses követelményeket

4 Page 4 of 10 Summary / Összegzés Son & Son Kft. audited organization has established and implemented a quality management system according to the requirements of the reference standard. The audit process was based on a sample of the available information. During the audit, the documentation and the application of the system have been reviewed. Az auditált szervezet Son & Son Kft. bevezetette és működteti a referencia szabvány követelményei szerinti minőségirányítási rendszerét. Az audit folyamat az elérhető információkon alapult. Az audit során a rendszer dokumentációja és gyakorlati alkalmazása került felülvizsgálatra. General appreciation of the management system by the lead auditor / A vezető auditor általános értékelése a minőségirányítási rendszerről: The documented and implemented quality management system complies to the applicable requirements of the reference standard with exception of / A dokumentált és megvalósított minőségirányítási rendszer megfelel a hivatkozott szabvány kritériumainak a következő kivétellel: - There is no major non-conformance(s) against the requirement(s): - - There is no minor non-conformance(s) against the requirement(s): - - There is no major/minor non-conformance(s) non yet closed against the requirement(s): A detailed overview of the observations (positive remarks, opportunities of improvement and nonconformities) is listed in the following chapters. / Részletes áttekintés (pozitív észrevételek, fejlesztési lehetőségek, eltérések) a következő fejezetekben találhatók. Conclusion and recommendation of the lead auditor / A vezető auditor következtetése és javaslata The lead auditor recommends to the Certification Commission to grant the certificate to the audited organisation. / A vezető auditor javasolja a bizottságnak az auditált szervezet ISO 9001:2008 szabvány szerinti tanúsítványának kiadását. Further process / További folyamatok Compliance of the quality management system will be verified by conducting surveillance audits. A total of 2 surveillance audits will be carried out for 1 day(s) each within the 3-year s validity of the certificate. These surveillance audits took or will take place in: Certification: 13 június 2014 Surveillance 1: június 2015 Surveillance 2: június 2016 An appointment will be taken in due time. Recertification has to be foreseen before expiry of the certificate. A minőségirányítási rendszer megfelelőségét felügyeleti auditok során ellenőrizzük.

5 Page 5 of 10 Összesen 2 napnyi egyenként 1 napos felügyeleti auditot folytatunk le a tanúsítvány érvényességének 3 éves időtartama alatt. Ezen felügyeleti auditok időpontja Certification: 13 június 2014 Surveillance 1: június2015 Surveillance 2: június 2016 Ezek megfelelő időben lesznek megtervezve. A megújító audit a tanúsítvány lejáratakor lesz esedékes.

6 Page 6 of 10 Audit data Changes in the organization The company modified his organisation structure compared with the former audited state. Since beginning of 2014 new organisation structure is valid. A cég a korábbi tanúsított állapothoz képest a szervezeti felépítését megváltoztatta, elejétől új szervezeti felépítés van érvényben. Changes in the scope/activities/products: no Comment : Changes in the exclusions of the standard: Comment : no Changes in the outsourced processes: yes Following processes are outsourced. A következő folyamatok kerültek kihelyezésre: Maintenance by subcontractors. Karbantartás külső vállalkozókkal. For the special equipment s maintenance the company hires external technician contractors. Speciális berendezések karbantartására külső szakvállalkozókat alkalmaznak.

7 Page 7 of 10 Audit plan Audit and follow-up matrix / Audit- és követő mátrix The next matrix lists (as identified by the organization) the audited processes/departments, which will be reviewed during the surveillance audits. A következő mátrix listák tartalmazza (azonosított a szervezet által) az auditált eljárások, amelyeket a felügyeleti auditok alkalmaával fognak ellenőrízni. PROCESSES Concerned entities / Érintett részlegek Process owners / Folyamat gazdák GENERAL MANAGEMENT / VEZETŐSÉG MANAGING DIRECTOR / ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ QUALITY ASSURANCE / MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS QUALITY ASSURANCE DEPARTMENT / DOCUMENTS, THE TREATMENT OF RECORDS MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS, DOKUMENTUMOK, FELJEGYZÉSEK KEZELÉSE QUALITY MANAGER, EDUCATION, TRAINING OKTATÁS, KÉPZÉS MANUFACTURING AND ON-SITE INSTALLATION OF THE COOLING SYSTEMS FOR COMMERCIAL AND BUILDUNG INDUSTRY APPLICATIONS. ÉPÍTŐIPARI ÉS KERESKEDELMI HŰTŐRENDSZEREK KIVITELEZÉSE ÉS HELYSZÍNI SZERELÉSE THE DEVELOPMENT OF TECHNOLOGY, HIS REALIZATION. TECHNOLÓGIA FEJLESZTÉSE STORAGE RAKTÁROZÁS MEASURING DEVICES MÉRŐESZKÖZÖK KEZELÉSE MEASUREMENT, ANALYSIS & IMPROVEMENT MERES, ADATELEMZES, FEJLESZTES MINŐSÉGÜGYI VEZETŐ QUALITY MANAGER, MINŐSÉGÜGYI VEZETŐ HR MANAGER MANAGING DIRECTOR / ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ TECHNICAL LEADER MŰSZAKI VEZETŐ TECHNICAL LEADER MŰSZAKI VEZETŐ STORE MAN RAKTÁRI ALKALMAZOTT QUALITY ASSURANCE DEPARTMENT / MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS QUALITY MANAGER, MINŐSÉGÜGYI VEZETŐ QUALITY ASSURANCE DEPARTMENT / MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS QUALITY MANAGER, MINŐSÉGÜGYI VEZETŐ AUDIT C 1 2

8 Page 8 of 10 Audit team Team 1 (): István KOZÓ Lead Auditor Stage 1 of the audit június 10. (kedd) Időtartam Eljárás / folyamat Eljárás felelősök Auditor 09h00 09h30 Kick-off meeting / Nyitó megbeszélés Kiss Miklós Tamási Krisztián Műszaki vezető 09h30 11h00 11h00 14h30 Management review / Vezetőségi felülvizsgálat Minőségcélok Internal quality audits / Belső auditok Training / Képzés Documentation review Dokumentáció felülvizsgálat, módosítások 14h30 16h30 Customer related processes / Vevői folyamatok érvényesítése Sales / Eladás Kiss Miklós Tamási Krisztián Málovics Mariann Kiss Miklós Tamási Krisztián Műszaki vezető Könyvelő, irodavezető Műszaki vezető 16h30 17h00 Auditors' meeting / Auditori értékelés Stage 2 of the audit június 12. (csütörtök) 09h00 10h30 Purchase / Beszerzés Kiss Miklós 10h30 12h30 Parts workshop / Alkatrészgyártó műhely Tamási Krisztián Műszaki vezető 12h30 13h30 Painter firm supplementary works / Festés / utómunkálatok 13h30 15h30 Assembly workshop / Szerelő műhely 15h30 16h00 Finished depository deliveries / Készáru raktár / Kiszállítások 16h00 16h30 Maintenance workshop / Karbantartó műhely 16h30 17h00 Auditors' meeting / Auditori értékelés június 13. (péntek) 09h00 11h00 Samples, the examination of substances / Tamási Krisztián Műszaki vezető Minták, anyagok vizsgálata 11h00 12h00 Approved suppliers / Jóváhagyott szállítók Tamási Krisztián Műszaki vezető Suppliers' assessment / Szállítók értékelése 12h00 13h00 Control of measuring devices / Mészáros Miklós Műszaki vezető Mérőeszközök kezelése Ausztria 13h00 14h00 Measurement, analysis & improvement Kiss Miklós Mérés, adatelemzés, fejlesztés Tamási Krisztián Műszaki vezető 14h00 15h30 Control of non conforming, Preventive Actions Kiss Miklós Nem megfelelő esetek kezelése, megelőző intézkedések Tamási Krisztián Műszaki vezető 15h30 - Open questions / Nyitott kérdések Auditors' meeting / Auditori értékelés Exit meeting / Záró megbeszélés

9 Page 9 of 10 Tipe1 POS POS POS POS Process / Department Quality Management System, Process Approach and Organizational structure Minőségirányítási rendszer, folyamat központúság és szervezeti struktúra Customer Focus Vevőközpontúság Legal and regulatory requirements Jogi és szabályozó követelmények Commitments of the Top Management A felső vezetés elkötelezettsége Availability of resources and infrastructure Erőforrások Competence management Menedzsment kompetenciája Control of the product realization/service provision processes Termék megvalósítás folyamatának az ellenőrzése / folyamatok felügyelete Requirement of the standar d Audit findings / Audit eredmények Status of the quality management system, Quality manual and procedures: A minőségirányítási rendszer állapota, Minőségügyi kézikönyv és folyamatok: The document is in accordance with the processes. A dokumentáció összhangban van a folyamatokkal. The working instructions can be improved. A munkatársok az eljárások szerint dolgoznak. Latest modification of the QAM: 12/02/2014. rev no: 1 A minőségirányítási kézikönyv utolsó módosítása: kiadás Last revision of the procedures list: 12/02/2014. rev no: 1 Az eljárások listájának utolsó módosítása: kiadás The organisation structure is clear; the operative management of production is executed effectively with the local leaders. A szervezeti felépítés áttekinthető, a termelés irányítása a területi vezetőkkel hatékonyan valósul meg. The order and interactions of the processes have been determined and demonstrated in detail in the handbook of the document system, and the documents are accessible. A dokumentációs rendszer kézikönyvében meghatározták, és részletesen bemutatták a folyamatok sorrendjét és kölcsönhatásait, a dokumentumok hozzáférhetősége biztosított. The staff got acceptable liabilities and competence thus they could assist to reach the quality aims. A szervezet munkatársai megfelelő felelősségi kört kaptak, így képesek hozzájárulni a minőségcélok eléréséhez. The management and the member of the organization are motivated and committed. A vezetőség és a szervezet tagjai motiváltak és elkötelezettek. The customer orientation is handled with special emphasis, which could be observed during the audit. A vevőközpontúságot kiemelten kezelik erről az auditon meggyőződtünk Legal and regulatory requirements are identified. A jogi és szabályozási követelmények azonosítottak. Particularly with regard to listening to foreign work-related legislation. Különös tekintettel figyelnek a külföldi munkavégzéssel összefüggő jogszabályokra. The quality objectives were issued on 20/03/2014. A minőség célokat án határozták meg. The object value of some quality objects is not enough inspirational. Néhány minőségcél cél értéke nem eléggé ösztönző. Each employed has definitive description of sphere, but the personal qualification and the practise should be better worked out. Munkaköri leírásokkal rendelkeznek, de a munkatársakkal kapcsolatos képzettség és gyakorlat követelményt érdemes lenne jobban kidolgozni. The list of the selected suppliers could be more updated. A jóváhagyott beszállítók listája lehetne naprakészebb. 6.2 The company has plan for education.(18/03/2014) Oktatási tervvel rendelkeznek. ( ) Some education and trainings could be more documented. / Néhány oktatás, képzés lehetne jobban dokumentált Regulation and supervision of work-processes well organised, feedback s are handled. Munkafolyamatok szabályozása, felügyelete, visszacsatolások rendben vannak. The working documents are available; the individual working steps are done accordingly and are also documented. A munka dokumentumok rendelkezésre állnak, az egyes munkalépések azok alapján dokumentáltan folynak. Checkage: Ellenőrízve: Bicske, Tatabánya, LIDL ÁRUHÁZ ÉPÍTÉSE

10 Page 10 of 10 Performance indicators Teljesítmény mutatók The monitoring of the performance indicators was improved, it became well arranged. The would be worth to rethink in order to be well enough inspirational. A teljesítménymutatók alakulásának a figyelését fejlesztették, sokkal áttekinthetőbb lett. Érdemes lenne a célértékeket átgondolni, hogy megfelelően ösztönző legyen. 1 POS : : ATP : Customer satisfaction and complaints Ügyfélelégedettség és reklamáció Continual improvement, corrective and preventive actions Folyamatos fejlesztés, helyesbítő és megelőző intézkedések Suitability, adequacy and effectiveness of the Quality Management System. Internal audits A minőségirányítási rendszer megfelelősége, alkalmassága és hatékonysága. Belső auditok The manager directs the data analysis personally. Az adatelemzést az ügyvezető személyesen irányítja. The company contains monitoring of business customer satisfaction inner audit non-compliance evaluation correcting and preventive actions. Az adatelemzések kiterjednek az üzletmenet alakulásának figyelésére, a vevői elégedettség figyelemmel kísérésére, a belső auditok eltérései, helyesbítő és megelőző intézkedések értékelésére. A satisfaction measurement method is at his very modern customers' disposal. Nagyon korszerű vevői elégedettségmérési módszerrel rendelkeznek. The corrective and preventive actions are followed with attention and are evaluated. A helyesbítő és megelőző folyamatot figyelemmel kísérik és kiértékelik. The method of the customer satisfaction measuring works good, and it is good documented. A vevőelégedettség mérési módszer jól működik és jól dokumentált. 8.5 The corrective and preventive actions are followed with attention and are evaluated. A helyesbítő és megelőző folyamatot figyelemmel kísérik és kiértékelik. We found more examples drawn up well in the practice. Több jól kidolgozott példát találtunk a gyakorlatban The company keeps regularly the management review and focuses precisely on the themes, which are stated in the procedure. A vezetőségi felülvizsgálatot rendszeresen megtartják, és az eljárásban meghatározott témakörökkel precízen foglalkoznak. Last management review: 01/06/2014 Legutóbbi menedzsment átvizsgálás: The audit plan was issued on 19/05/2014. Comprehensive internal audit was held on 20/05/2014. Five differences were found. The company considers positively its effectiveness. Az audittervet kiadták én. Átfogó belső auditot tartottak án. 5 eltérést találtak. A társaság pozitívan ítélte meg a rendszer hatékonyságát. The nonconformities from the internal audit, and their corrective actions with the follow-up activities could be consequently documented. A belső auditok nem-megfelelőségei, az azokra hozott helyesbítő intézkedések, az után követéssel együtt lehetnének következetesebben dokumentáltak positive points are an aspect of the Management system on which the organization either exceeds the audit standard or distinguishes itself by its performance, method or technique pozitív észrevételek a rendszer eredményességének és hatékonyságának fejlesztése érdekében tett pozitív erőfeszítések opportunities for improvement are NOT non-conformities against the reference standard. They are communicated without obligation and with the only purpose to improve the system within the company fejlesztési lehetőségek nem eltérések a szabvány követelményeivel szemben, céljuk a rendszer hatékonyságának fejlesztése. Ezeket kötelezettség nélkül és az egyetlen céllal közlik hogy javítsák a rendszert a cégen belül attention points any useful critical findings worth to mention, included: ( half or nearly ) non-conformities, warning (danger of possible future non-conformities), other weak points (other unfavorable circumstances), remarks, on-going actions (to follow-up during the next audits), particular expectations for the future, : all what request action or attention by the client, and possible follow-up by any auditor figyelem felhívás figyelmeztetés potenciális eltérésre, gyenge pontok, megjegyzések, folyamatban lévő intézkedések (követés a következő audit alkalmával), minden olyan állapot ami intézkedést igényel a szervezet részéről és követést az auditor részéről.

a kapcsolatokban rejlő érték / the value of relationships fenntarthatóság menedzsment / managing sustainability

a kapcsolatokban rejlő érték / the value of relationships fenntarthatóság menedzsment / managing sustainability Fenntarthatósági jelentés / Sustainability Report 2012 az elnök üzenete / President s message 1 bevezetés a tigáz tevékenysége / introduction - activity of tigáz 4 a kapcsolatokban rejlő érték / the value

Részletesebben

ITIL szakkifejezések és rövidítések. magyarul

ITIL szakkifejezések és rövidítések. magyarul ITIL magyar szakkifejezés-gyűjtemény, v1.0, 2011. október 16. a v1.0-ös, 2011. július 29-i angol szakkifejezés-gyűjtemény alapján ITIL szakkifejezések és rövidítések magyarul Ez a szakkifejezés-gyűjtemény

Részletesebben

az Elnök üzenete Ésszerű fogyasztással nemcsak saját jövőnkért, hanem Földünk jövőjéért is sokat tehetünk.

az Elnök üzenete Ésszerű fogyasztással nemcsak saját jövőnkért, hanem Földünk jövőjéért is sokat tehetünk. Fenntarthatósági jelentés / Sustainability Report 2010 az Elnök üzenete Az Eni történetének és kultúrájának mindig meghatározó részét képezte a fenntarthatóság. Ez a hajtóereje a folyamatos haladásnak,

Részletesebben

Atel Csepeli Vállalatcsoport

Atel Csepeli Vállalatcsoport Atel Csepeli Vállalatcsoport Éves Jelentés Annual Report 2006 Atel Csepel Business Atel Csepeli Vállalatcsoport Az Atel Csepeli Vállalatcsoport tulajdonosa Európa egyik piacvezetõ energiakereskedõ társasága,

Részletesebben

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák!

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák! bevezetô Editorial Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák! Egy rövid szünet után bővített kiadással jelentkezik a Biohulladék Magazin legújabb száma, amelyet szeretettel ajánlok szíves figyelmükbe.

Részletesebben

Terminológiajegyzék: ACCEPTANCE Elfogadás. ACCEPTANCE CRITERIA Elfogadási feltételek. ACCEPTANCE TEST Elfogadási teszt

Terminológiajegyzék: ACCEPTANCE Elfogadás. ACCEPTANCE CRITERIA Elfogadási feltételek. ACCEPTANCE TEST Elfogadási teszt Terminológiajegyzék: ACCEPTANCE Elfogadás kifejezések ACCEPTANCE CRITERIA Elfogadási feltételek ACCEPTANCE TEST Elfogadási teszt ACCRUED COSTS Halmazati hátralék ACQUISITION STRATEGY Beszerzési stratégia

Részletesebben

2011 ENERGIA. BIZTONSÁG. CSEPEL. Integrált éves és fenntarthatósági jelentés ENERGY. SAFETY. CSEPEL. Integrated annual and sustainability report

2011 ENERGIA. BIZTONSÁG. CSEPEL. Integrált éves és fenntarthatósági jelentés ENERGY. SAFETY. CSEPEL. Integrated annual and sustainability report 2011 ENERGIA. BIZTONSÁG. CSEPEL. Integrált éves és fenntarthatósági jelentés ENERGY. SAFETY. CSEPEL. Integrated annual and sustainability report Jelentéstételi időszak / Reporting period 2011. Legutóbbi

Részletesebben

ISACA magyar szakkifejezés-gyűjtemény. (borítólap)

ISACA magyar szakkifejezés-gyűjtemény. (borítólap) ISACA magyar szakkifejezés-gyűjtemény (borítólap) 2013 1 Köszönetnyilvánítás A magyar kiadás elkészítésében való közreműködésért szeretnénk köszönetet mondani: Fordítómunkáért: Grafikai munkáért: Véleményezésért:

Részletesebben

Üzleti Jelentés. Annual Report

Üzleti Jelentés. Annual Report Üzleti Jelentés Annual Report 2009 ÉGÁZ-DÉGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÓ ZRT. ANNUAL REPORT 2009 3 Tartalomjegyzék Table of contents A vezérigazgató előszava Preface by the Chief Executive Officer 4-5 Felsővezetés

Részletesebben

Corporate Governance & Business Integrity Glossary

Corporate Governance & Business Integrity Glossary Glossary:Layout 1 6/7/11 11:13 AM Page 1 The American Chamber of Commerce in Hungary is Proud to Sponsor this Corporate Governance & Business Integrity Glossary Helping Promote Best Practices in Hungary

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 2013 2014

MAGYARORSZÁG ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 2013 2014 NYÍLT KORMÁNYZATI EGYÜTTMŰKÖDÉS - FÜGGETLEN ÉRTÉKELÉSI MECHANIZMUS: MAGYARORSZÁG ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 2013 2014 Reszkető Petra Edina Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet Első előrehaladási jelentés

Részletesebben

MAGYAR NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁG NEMZETI TELJESÍTMÉNYTERV NATIONAL SUPERVISORY AUTHORITY NATIONAL PERFORMANCE PLAN PREPARATORY PHASE OF HUNGARY

MAGYAR NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁG NEMZETI TELJESÍTMÉNYTERV NATIONAL SUPERVISORY AUTHORITY NATIONAL PERFORMANCE PLAN PREPARATORY PHASE OF HUNGARY MAGYAR NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁG NEMZETI TELJESÍTMÉNYTERV NATIONAL SUPERVISORY AUTHORITY OF HUNGARY NATIONAL PERFORMANCE PLAN PREPARATORY PHASE Reference No.: PP/PREP/HU Edition Number: 03.00 Status:

Részletesebben

ANNEX 0.1. ISO certificate, 2012 2015

ANNEX 0.1. ISO certificate, 2012 2015 ANNEXES 99 ANNEX 0.1. ISO certificate, 2012 2015 100 ANNEX 0.2.a. Organisational chart of SZIU MINISTRY OF HUMAN RESOURCES UNIVERSITY SENATE Rector Committees of the Rector Committees of the Senate Dean

Részletesebben

Megbízható partner az energetikában

Megbízható partner az energetikában Megbízható partner az energetikában A Reliable Partner in Energetics OVIT ZRt. H-1158 Budapest, Körvasút sor 105. Tel./Phone: (+36-1) 414-3200 Fax: (+36-1) 415-5815 pr@ovit.hu www.ovit.hu Az OVIT ZRt.,

Részletesebben

Vállalkozási Szerződés

Vállalkozási Szerződés Vállalkozási Szerződés az ÉRV Zrt. Lázbérc ivóvíztermelő telep ZeeWeed ultraszűrő membrán technológiájának max. 8000 m3/nap kapacitással való bővítésének tervezésére és kulcsrakész kivitelezésére Contract

Részletesebben

MAGYARORSZÁG AZ EU-CSATLAKOZÁS FOLYAMATÁBAN HUNGARY ACCESSING THE EU. The win-win business experience of HEBC companies

MAGYARORSZÁG AZ EU-CSATLAKOZÁS FOLYAMATÁBAN HUNGARY ACCESSING THE EU. The win-win business experience of HEBC companies HUNGARY ACCESSING THE EU The win-win business experience of HEBC companies MAGYARORSZÁG AZ EU-CSATLAKOZÁS FOLYAMATÁBAN A Magyar EU Bôvítési Üzleti Tanács tagvállalatainak üzleti tapasztalatai CONTENTS

Részletesebben

az Elnök üzenete message from the Chairman

az Elnök üzenete message from the Chairman Fenntarthatósági jelentés / Sustainability Report 2011 az Elnök üzenete message from the Chairman A fenntartható működés egyet jelent azzal, hogy értéket teremtünk az érdekelt felek számára és oly módon

Részletesebben

Éves Jelentés 2007 Annual report 2007

Éves Jelentés 2007 Annual report 2007 Éves Jelentés 2007 Annual report 2007 Tartalomjegyzék table of content 2 Tartalomjegyzék Table of content 4 Köszöntő Greetings 5 Az Igazgatóság tagjai Members of the Board of Directors A Felügyelô Bizottság

Részletesebben

Tartalom. Content. E-Star Alternatív Nyrt. társaságunkról röviden... 2. Elnöki és vezérigazgató levél... 6. Főbb projektjeink...

Tartalom. Content. E-Star Alternatív Nyrt. társaságunkról röviden... 2. Elnöki és vezérigazgató levél... 6. Főbb projektjeink... Tartalom E-Star Alternatív Nyrt. társaságunkról röviden... 2 Elnöki és vezérigazgató levél... 6 Főbb projektjeink... 10 Az Igazgatóság tagjai... 14 Független könyvvizsgálói jelentés... 18 Konszolidált

Részletesebben

Belső Kontroll-folyamatok értékelési módszere (COSO-alapú képesség-érettségi modell alkalmazási lehetőségei a köz- és magánszférában)

Belső Kontroll-folyamatok értékelési módszere (COSO-alapú képesség-érettségi modell alkalmazási lehetőségei a köz- és magánszférában) Internal Financial Control Assessment Belső Kontroll-folyamatok értékelési módszere (COSO-alapú képesség-érettségi modell alkalmazási lehetőségei a köz- és magánszférában) 2006. október 12. Budapest Magyar

Részletesebben

2. rész: Az egymással versenyző alternatívák prioritási sorrendje Glenn H. Mazur, az IAQ tagja

2. rész: Az egymással versenyző alternatívák prioritási sorrendje Glenn H. Mazur, az IAQ tagja 1. Szeminárium a Nemzetközi Minőségügyi Akadémia Minőségügyi Világfórumán, 2015. október 28. Budapest A stratégiai változások prioritási sorrendjének megállapítása Előadók: 1. rész: A stratégiai változtatások

Részletesebben

A Miniszterelnökség részére

A Miniszterelnökség részére A Miniszterelnökség részére ZÁRÓ ÉRTÉKELŐ JELENTÉS az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 2015. január 6-án elkészült, az Európai Bizottságnak elfogadásra benyújtott változatáról (EFOP 5.5) Budapest,

Részletesebben

Európai Repülésbiztonsági Ügynökség Biztonsági Elemzési és Kutatási Osztály Ügyvezető Igazgatóság

Európai Repülésbiztonsági Ügynökség Biztonsági Elemzési és Kutatási Osztály Ügyvezető Igazgatóság Biztonsági Elemzési és Kutatási Osztály Ügyvezető Igazgatóság 2007 A biztonsági ajánlások éves áttekintése 1/57. oldal 2007 A biztonsági ajánlások éves áttekintése A dokumentum hivatkozási száma: Státusz

Részletesebben

Takarékbank Zrt. 2011. Szerkesztette: Gégöl Sarolta Nyomdai elõkészítés: Bognár Tamás Nyomda: Folpress Nyomdaipari Kft. 1145 Budapest, Bosnyák u. 20.

Takarékbank Zrt. 2011. Szerkesztette: Gégöl Sarolta Nyomdai elõkészítés: Bognár Tamás Nyomda: Folpress Nyomdaipari Kft. 1145 Budapest, Bosnyák u. 20. Takarékbank Zrt. 2011. Szerkesztette: Gégöl Sarolta Nyomdai elõkészítés: Bognár Tamás Nyomda: Folpress Nyomdaipari Kft. 1145 Budapest, Bosnyák u. 20. Felelõs vezetõ: Várlaki Imre, ügyvezetõ igazgató Fotó/Photo:

Részletesebben

NEWSLETTER Internal audit. HÍRLEVÉL Belső ellenőrzés. - A globalizáció hatása, nemzetközi konszernek és a belső ellenőrzés kapcsolata

NEWSLETTER Internal audit. HÍRLEVÉL Belső ellenőrzés. - A globalizáció hatása, nemzetközi konszernek és a belső ellenőrzés kapcsolata HÍRLEVÉL Belső ellenőrzés - A globalizáció hatása, nemzetközi konszernek és a belső ellenőrzés kapcsolata NEWSLETTER Internal audit - Effect of globalization, relationship of international concerns and

Részletesebben

24 könyvvizsgálói TARTALOM TABLE OF CONTENT. Key figures. GreetingS from the. Gazdasági igazgatóság. Konszolidált. Források

24 könyvvizsgálói TARTALOM TABLE OF CONTENT. Key figures. GreetingS from the. Gazdasági igazgatóság. Konszolidált. Források 2010 2010 TARTALOM TABLE OF CONTENT LOMBARD ÉVES JELENTÉS ANNUAL REPORT 2010 4Jellemző mutatók Key figures 5Misszió Our Mission 6Elnöki köszöntő Greetings from the Chairman 8Vezérigazgatói köszöntő GreetingS

Részletesebben

Megbízható partner az energetikában

Megbízható partner az energetikában Megbízható partner az energetikában A Reliable Partner in Energetics MVM OVIT Zrt. H-1158 Budapest, Körvasút sor 105. Tel./Phone: (+36-1) 414-3200 Fax: (+36-1) 415-5815 kommunikacio@ovit.hu www.ovit.hu

Részletesebben

Felelôs Vállalatirányítási és Üzleti Etikai szótárat

Felelôs Vállalatirányítási és Üzleti Etikai szótárat Glossary magyar:layout 1 6/7/11 11:14 AM Page 1 A magyarországi Amerikai Kereskedelmi Kamara örömmel ajánlja figyelmükbe ezt a Felelôs Vállalatirányítási és Üzleti Etikai szótárat elôsegítve ezzel a legjobb

Részletesebben

Az integrált minőségügyi és környezetközpontú irányítási rendszer gyakorlatának elemzése a Bábolna Takarmányipari Kft. példáján

Az integrált minőségügyi és környezetközpontú irányítási rendszer gyakorlatának elemzése a Bábolna Takarmányipari Kft. példáján Az integrált minőségügyi és környezetközpontú irányítási rendszer gyakorlatának elemzése a Bábolna Takarmányipari Kft. példáján Kovács Elza 1 Mészáros János 2 Juhász Csaba 1* 1 Debreceni Egyetem Agrártudományi

Részletesebben

A HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM IDŐKÖZI ÉRTÉKELÉSE. Horizontális témák részfeladat. Zárójelentés Egyeztetett változat

A HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM IDŐKÖZI ÉRTÉKELÉSE. Horizontális témák részfeladat. Zárójelentés Egyeztetett változat A HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM IDŐKÖZI ÉRTÉKELÉSE Horizontális témák részfeladat Zárójelentés Egyeztetett változat 2006. április 30. 7 Tartalom 1 BEVEZETÉS... 4 1.1 ELŐZMÉNYEK... 5 1.2 A

Részletesebben