SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ"

Átírás

1 SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ügyrendi Bizottsága április 11-én /csütörtök/ órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal I. emelet 218-as számú tárgyalótermében nyilvános ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Az ülés napirendje: A képviselő-testület április 25-i rendes ülésének előkészítése 1. Tájékoztató a Sárvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség évi tevékenységéről és a katasztrófavédelmet érintő aktuális változásokról Meghívott: Kovács Levente tű. alezredes, kirendeltségvezető 2. Beszámoló a Sárvári Hivatásos Tűzoltóparancsnokság évi tevékenységről és Sárvár város tűzvédelmi helyzetéről Meghívott: Pintér Richárd tű. százados, tűzoltóparancsnok 3. Önkormányzati rendeletalkotás az önkormányzat évi költségvetési gazdálkodásáról 4. Az önkormányzat évi költségvetési koncepciójának megállapítása 5. Beszámoló a évi belső ellenőrzési tevékenységről 6. A Gondozási és Családsegítő Központ Szakmai Programjának valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása. 7. A évi Simon-Júdás vásár megrendezése. 8. Egyebek Sárvár, április 2. Vinter István sk. a bizottság elnöke 1

2 TARTALOMJEGYZÉK 1/ Napirendi pont Tájékoztató a Sárvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség évi tevékenységéről és a katasztrófavédelmet érintő aktuális változásokról / Napirendi pont Beszámoló a Sárvári Hivatásos Tűzoltóparancsnokság évi tevékenységről és Sárvár város tűzvédelmi helyzetéről / Napirendi pont Önkormányzati rendeletalkotás az önkormányzat évi költségvetési gazdálkodásáról / Napirendi pont Az önkormányzat évi költségvetési koncepciójának megállapítása. 15 5/ Napirendi pont Beszámoló a évi belső ellenőrzési tevékenységről / Napirendi pont A Gondozási és Családsegítő Központ Szakmai Programjának valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása / Napirendi pont A évi Simon-Júdás vásár megrendezése / Napirendi pont Egyebek

3 1/ Napirendi pont Tájékoztató a Sárvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség évi tevékenységéről és a katasztrófavédelmet érintő aktuális változásokról Sárvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség Sárvári Hivatásos Tűzoltóparancsnokság Tűzoltóparancsnok : H-9600 Sárvár, Batthyány u Telefon: (06)95/ Fax: (06)95/ GSM: (06)20/ Szám: 18.2/19-5/2013/HTPS. B E S Z Á M O L Ó a Sárvári Hivatásos Tűzoltóparancsnokság évi tevékenységéről és Sárvár város tűzvédelmi helyzetéről (Előterjesztés Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének ülésére) Sárvár, április 2. Előterjesztő: Pintér Richárd tűzoltó százados tűzoltóparancsnok 3

4 I. BEVEZETÉS A évben Magyarország megelőző és mentő tűzvédelmi rendszere - benne a tűzoltóságok gyökeres változáson ment keresztül január 1-jétől a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok átalakultak állami tűzoltósággá, valamint létrejött az egységes katasztrófavédelmi szerv. Április 1-től megszűnt a Celldömölki Hivatásos Tűzoltóparancsnokság és a Sárvári Polgári Védelmi Kirendeltség az alárendeltségébe tartozó Celldömölki Polgári Védelmi Irodával és helyi szinten is megtörtént a szervezeti átalakulás. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló évi CXXVIII. törvénnyel módosított 1996.évi XXXI. tv. 30. (5) bekezdése a tűzoltóparancsnok számára teremt jogszabályi hátteret arra, hogy beszámoljon a települési önkormányzat képviselő testületének a település tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelemmel kapcsolatos feladatokról. A beszámoló Sárvári Hivatásos Tűzoltóparancsnokság tevékenységét a január december 31. közötti időszakban mutatja be. A beszámoló olyan adatokat, információkat is tartalmaz, amelyek nem kifejezetten a év értékeléséhez tartoznak. II. A TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG MŰKÖDÉSE Szervezeti felépítés, humán helyzet A Sárvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség alárendeltségében tűzoltási-, műszaki mentési- és polgári védelmi feladatokat lát el a Sárvári Hivatásos Tűzoltóparancsnokság (továbbiakban HTP), mely 87 településre kiterjedő működési területtel rendelkezik. A terület Sárvár, Celldömölk és Répcelak városok környékét fedi le, de átterjed Veszprém és Győr-Moson- Sopron megyei településekre is. A működési területen 5 korábbi köztestületi tűzoltóságból alakult önkormányzati tűzoltóság is segíti munkánkat. Az önkormányzati tűzoltóságoknak nincs önálló működési területe, helyette az állami tűzoltósággal kötött megállapodás alapján ún. műveleti körzettel rendelkeznek. A HTP további 19 önkéntes tűzoltó egyesülettel kötött együttműködési megállapodást. Egy üzemben - a répcelaki LINDE-'ben - létesítményi tűzoltóparancsnokság is működik. Ezen szervezetek szakmai felügyeletét a kirendeltség önállóan illetve a HTP-n keresztül látja el. A HTP irányítását az év első három hónapjában Kovács Levente tűzoltó alezredes végezte, feladata volt még az ún. átmeneti időszakban a Sárvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség kialakítása, személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása. Az BM OKF Főigazgatója április 1. hatállyal Pintér Richárd tűzoltó századost nevezte ki a HTP parancsnokának. A parancsnok munkáját hivatali munkarendben a parancsnokhelyettes, a műszaki biztonsági tiszt és polgári védelmi referens segítette január 1-től katasztrófavédelmi megbízottak kinevezésére is sor került, így a korábbi egy referens helyett kettő megbízott teljesít szolgálatot a kettő járási székhelyen. A készenléti szolgálat 24/48 órás váltásban, három szolgálati csoportban látja el feladatát. A napi tényleges készenléti létszám 13 fő. A készenléti létszámból egy fő a HUNOR mentőszervezet tagjai közé nyert felvételt, mely tűzoltóságunknak nagy büszkeség, mivel a megyében ő az egyedüli. Tűzoltási-, műszaki mentési feladatok A sárvári hivatásos tűzoltók az elmúlt évben összesen 375 vonulást hajtottak végre, ennek több mint 90 %-a saját működési területre történt, a többi vonulás segítségnyújtás volt. A működési területen a tűzesetek 50 %-a szabad területen keletkezett. Jellemző volt még az otthon jellegű létesítményekben keletkezett tűzeset 35 %-ban, a mezőgazdasági 4

5 létesítményekben 8 %-ban. A beavatkozások során 6 elhunyt személyt emeltünk ki; 5 fő közlekedési balesetben, 1 fő tűzesetben hunyt el. Sérült polgárok mentésére elsősorban közúti balesetek után volt szükség. A tűzesetek aránya emelkedett a tavalyi évben a korábbi évekhez képest, az összes eset 55 %- át tette ki (205); a műszaki mentések 32 %-os aránya csökkenő tendenciát jelez (120); a téves illetve megtévesztő jelzések 13 %-os részesedése stagnáló (50). A HTP működési területén III.-as, vagy magasabb riasztási fokozat elrendelésére nem volt szükség. Minősítetten II. és II./K fokozatú beavatkozásra 8 tűzeset felszámolásában került sor. Kiemelt, nagy kiterjedésű tűzesetek a tavaszi és nyári csapadékszegényes időszakban Boba, Nyőgér, Bejcgyertyános, Kenyeri települések közigazgatási területén voltak. Legtöbb sérült mentésével járó műszaki mentésre márciusban került sor a 84. számú főút tompaládonyi szakaszán, ahol 6 sérültet mentettünk ki a balesetet szenvedett járművekből. Kiemelt, veszélyes anyaggal kapcsolatos beavatkozásunk volt a kemenesszentmártoni májusfaállítás miatt bekövetkező gáz főnyomóvezeték sérülését követő gázömlés és a 86. számú főút répcelaki szakaszán felborult és sérült, szén-dioxidot szállító jármű mentése. Novemberben a hirtelen jött áradás miatt kellett a Rába árterületéről 8 vízzel körülzárt személyt kimentenünk. Az 1.sz. táblázat a HTP vonulási adatait részletesen mutatja be. Hónap Saját működési területen Tűzeset Műszaki mentés Téves jelzés Működési területen kívül Vas megyében Működési területen kívül más megyében Saját működési területen Működési területen kívül Vas megyében Működési területen kívül más megyében Tűzjelző berendezés által Állampolgári bejelentés Szándékosan megtévesztő jelzés Utólagos jelzés Össz: Jan Febr Márc Ápr Máj Jún félév összesen Júl Aug Szept Okt Nov Dec félév összesen év összesen Sárvár város tűzvédelmi helyzete 1. sz. táblázat Sárvár város közigazgatási területén a korábban említett tűz- és káresetekből az alábbiak történtek: Tűzesetek száma: 30 db Műszaki mentések száma: 48 db Téves jelzés: 18 db 5

6 Szándékosan megtévesztő jelzés: 2 db (ezekben az esetben ismeretlen elkövető ellen feljelentést tettem, de sajnálatos módon a lefolytatott eljárás nem vezetett eredményre) A tűzesetek és műszaki mentések száma a város nagyságának, lakosságának és az itt tartózkodók számának ismeretében átlagosnak tekinthető. A településen halálos kimenetelű káreseménynél tűzoltói beavatkozás nem történt. A városra a családi házas és a többszintes lakóépületek egyaránt jellemzőek, öt középmagas épület is van. A társasházakban a tűzvédelmi előírások betartásában az év során előrelépést tapasztaltunk. A jelentős mennyiségű kereskedelmi szálláshely nagyrészt új építésű, megfelelnek a korszerű tűzvédelmi feltételeknek. A város ipari létesítményei gondot fordítanak a tűzvédelemre. A létesítmények és a település oltóvízellátása megoldott, a vízszolgáltatóval korrekt kapcsolatunk van. A településen a gyorsabb és hatékonyabb beavatkozás érdekében 13 létesítményre készítettünk tűzoltási- és műszaki mentési tervet. A város tűzvédelmi helyzetét összességében jónak értékelem. A HTP a jelenlévő veszélyeztető tényezőkre felkészült, a szükséges felszereléssel és szakmailag képzett személyi állománnyal rendelkezik. Képzések, gyakorlatok A készenléti állomány részére a feladatok magas színvonalú ellátása érdekében folyamatos elméleti és gyakorlati képzéseket és gyakorlatokat tartunk. Lebonyolításuk az éves továbbképzési tervben és a felettes szerv által meghatározottak alapján történt. A tervezett valamennyi gyakorlat megtartásra került, ezen felül a Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat által tartott megyei gyakorlatokon is a szakmai elvárásoknak megfelelően teljesítettünk. A HTP által tartott gyakorlatokon az elöljárók hiányosságot nem állapítottak meg, a gyakorlatok színvonalát megfelelőnek értékelték. Sárváron a HTP az alábbi helyeken hajtott végre gyakorlatokat: Sága Zrt. Törzsgyár Sárvár, Soproni u. 15. Nádasdy Tamás Általános Iskola Sárvár, Alkotmány u. 22. Flextronics International Kft. Sárvár, Ikervári u. 25. A gyakorlatokon mind a három szolgálati csoport részt vett és a megszerzett helyismeretek és a létesítményre vonatkozó specialitás feladatok megfelelő elsajátítását ellenőrző gyakorlat keretében vizsgáltuk, mely minden esetben megfelelő volt. A legemlékezetesebb ellenőrző gyakorlat, amikor november hónapban a Nádasdy Tamás Általános Iskola tűzjelzőjének megszólaltatása adta a jelzést az egységeknek, a környéken lakókban kisebb riadalmat keltett. Polgári védelmi feladatok A HTP a polgári védelmi tevékenységet április 01-től végzi a katasztrófavédelemi kirendeltség polgári védelmi felügyelőjének szakmai irányítása mellett. A polgári védelmi felügyelő és polgári védelmi referens ideiglenes jelleggel (október végéig) a sárvári polgármesteri hivatalban kapott helyet. Az első nagyobb feladat a települések katasztrófavédelmi besorolásával kapcsolatos iratok ismertetése, pontosítása volt, a munka során minden települést végig jártunk. Sárvár város az I-es katasztrófavédelmi osztályba lett besorolva. Részt vettünk a települések csapadékvíz elevezető rendszereinek átfogó helyszíni felülvizsgálatában és a belterületi fasorok, veszélyes fák felmérésében. Azonnali intézkedéseket nem kellett tenni, javaslatokat fogalmaztunk meg a káresemények megelőzése érdekében. 6

7 Az önkéntes polgári védelmi szervezetek toborzásában is részt vállaltunk a plakátok kihelyezésével. A jogszabályi előírásoknak megfelelően a közbiztonsági referensek részére tartott képzéseket megszerveztük, a vizsgáztatásban is részt vettünk. Városi kapcsolataink A város önkormányzatával, az intézményekkel, a társszervekkel (Rendőrség, Mentőszolgálat) kapcsolatunk kiváló. A város életében is kivettük a részünket, gondolok itt a hagyományos sárvári Rendvédelmi- és Gyermeknapi programokra, az ifjúsági versenyekre. A Sárvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség Katasztrófavédelmi Ifjúsági versenye április 17-én Sárváron a Csónakázó-tónál volt, amit a résztvevő csapatok felkészítése és jelentős szervezési munka előzött meg. Ezt követően a megyei verseny lebonyolításában is segítséget nyújtottunk. Az iskolai rendezvényeket tűzoltási bemutatókkal szintesítettük, a Barabás György Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola tűzriadó gyakorlatán is részt vettünk. A Nádasdy Általános Iskolában Rendvédelmi Nap volt, melynek szervezésében, lebonyolításában is segítséget nyújtottunk. A korábbi évekhez hasonlóan a város karácsonyi díszítésében is komoly feladatot kaptunk, melyet térítés ellenében végeztünk el. III. ÖSSZEFOGLALÁS A szervezet átalakulásából adódó személyi és strukturális változások, valamint a feladatok meghatározását és pontosítást követően kezdődhetett el az év során a szakmai munka. Nagy kihívást jelentett mindenkinek a megszokottól eltérő feladatszabás, feladatok. A HTP állomány a rászabott feladatokat legjobb tudása szerint végezte. A katasztrófavédelmi kirendeltség felügyeletével végzett munka jól működik. Az általunk felügyelt szervekkel a közös munka nagyon jó és eredményes, ezt szeretnénk a továbbiakban is fenntartani. Tevékenységünket a központi és területi szerveink folyamatosan ellenőrizték. Az ellenőrzések során azonnali intézkedésre nem került sor, súlyos hiányosságot sem szakmai sem egyéb esetben nem alapítottak meg, az építő jellegű észrevételeket megfogadtuk és alkalmaztuk a további feladatellátás során. A megyében először nálunk járt az OKF mobil ellenőrző szolgálata is, de hiányosság megállapítására részükről sem került sor. A évben megkezdett munkát továbbra is magas szinten, a lakosság védelmében kell végeznünk, és ezért mindent meg is teszünk. 7

8 2/ Napirendi pont Beszámoló a Sárvári Hivatásos Tűzoltóparancsnokság évi tevékenységről és Sárvár város tűzvédelmi helyzetéről. Sárvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség Kirendeltségvezető : H-9600 Sárvár, Batthyány u Telefon: (06)95/ Fax: (06)95/ GSM: (06)20/ Szám: 18.2/96-3/2013/ÁLTS. T Á J É K O Z T A T Ó a Sárvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség évi tevékenységéről és a katasztrófavédelmet érintő változásokról (Előterjesztés a települési önkormányzat képviselő-testületének ülésére.) Sárvár, április 2. Előterjesztő: Kovács Levente tűzoltó alezredes tanácsos kirendeltségvezető 8

9 I. BEVEZETŐ január 1. napjától a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló évi CXXVIII. törvénnyel módosított 1996.évi XXXI. tv. 30. (5) bekezdése a tűzoltóparancsnok számára teremt jogszabályi hátteret arra, hogy beszámoljon a települési önkormányzat képviselő testületének a település tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelemmel kapcsolatos feladatokról. A Sárvári Hivatásos Tűzoltóparancsnokság parancsnoka beszámolójának tájékoztatómmal párhuzamosan eleget tesz. A Kormány a hivatásos katasztrófavédelmi szerv helyi szerveiként a katasztrófavédelmi kirendeltséget jelölte ki ( 324/2011.(XI.10.) Korm. Rendelet 4. (1) ). A hivatásos tűzoltóparancsnokságok a kirendeltségek alárendeltségében működnek. A kirendeltségvezetőt jogszabály nem kötelezi beszámolásra, de fontosnak tartom, hogy a település képviselőtestülete ismerje meg a katasztrófavédelmi szervezet struktúráját, a bekövetkezett változásokat, és nyerjen bepillantást működésébe. A tájékoztató a Sárvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség tevékenységét a január december 31. közötti időszakban mutatja be. A tájékoztató olyan adatokat, információkat is tartalmaz, amelyek nem kifejezetten az éves értékeléshez tartoznak. II. SZERVEZET ÉS FELADATRENDSZER január 1-jétől a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok átalakultak állami tűzoltósággá, valamint létrejött az egységes katasztrófavédelmi szerv. A névváltozások mellet jelentős szervezeti változások léptek fel. A hivatásos katasztrófavédelmi szerv államigazgatási feladatokat is ellátó egységes rendvédelmi szervvé alakult. A szervezet központi, területi és helyi szintre tagolódik. Területi szerve - a megyei igazgatóság - lett a legkisebb önállóan működő és gazdálkodó egység. A helyi szintet az országosan létrejött 65 katasztrófavédelmi kirendeltség és az alárendeltségükben működő hivatásos tűzoltóparancsnokságok adják. A változás nem köthető egyetlen naphoz, több lépcsőben történt az átalakítás és év közben további korrekciókra is sor került január 1-én a korábbi sárvári és celldömölki hivatásos önkormányzati tűzoltóság is állami tűzoltósággá alakult önálló parancsnokok irányításával. Az új a hatósági és szakhatósági hatáskört gyakorló kirendeltség vezetését a sárvári tűzoltóparancsnok látta el, a feladatellátást a tűzoltóságok személyi állománya végezte. Április 1-től megszűnt a Celldömölki Hivatásos Tűzoltóparancsnokság és a Sárvári Polgári Védelmi Kirendeltség az alárendeltségébe tartozó Celldömölki Polgári Védelmi Irodával és helyi szinten is megtörtént a szervezeti átalakulás. Október végéig még használtuk a sárvári polgármesteri hivatalban lévő irodákat is, de az átköltözéssel fizikálisan is egy helyen a Sárvár, Batthyány utca 65. szám alatt tűzoltólaktanyában lett elhelyezve a kirendeltség, valamint a Sárvári Hivatásos Tűzoltóparancsnokság is január 1-től katasztrófavédelmi megbízottak kinevezésére is sor került, ezzel Celldömölkön a Koptik Odó utca 8. szám alatt katasztrófavédelmi megbízotti irodában is jelen vagyunk. Az átalakulás nem hozott létszámcsökkenést, de a szervezeten belül történtek átcsoportosítások. Az állománytábla megnövekedett státuszainak feltöltöttsége jelenleg 92 %- os. A katasztrófavédelem új szervezeti struktúrája három pillérre épül, ezek a tűzvédelem, a polgári védelem és az iparbiztonság. A tűzvédelmi célok elérése érdekében a tűzesetek megelőzését, a tűzoltási- és műszaki mentési tevékenységek lefolytatását illetve felügyeletét 9

10 és a tűzvizsgálatok lefolytatását valósítjuk meg. A polgári védelmi szakterület alapfeladata a lakosságvédelem, a életet és a létfenntartáshoz szükséges anyagi javakat veszélyeztető hatások elhárítása, továbbá ennek érdekében szervező, felkészítő és tervező munka. Az iparbiztonsági szakterület új elemként jelent meg, mely 4 szakágra terjed ki: a veszélyes üzemek felügyeletére, a veszélyes áruk közúti, vasúti és vízi szállításának ellenőrzésére, a kritikus infrastruktúrák védelmére és a nukleáris baleset-elhárításra. Az új szervezeti struktúra helyi szintű leképezéseként tűzoltósági, polgári védelmi és iparbiztonsági felügyelők képviselik a szakmát a sárvári kirendeltségen is. Nagyon fontos szegmens még a katasztrófavédelmi hatósági osztály, amely a hatósági-szakhatósági feladatokat látja el. Kormányrendelet a sárvári kirendeltséget, mint I. fokú hatóságot illetve szakhatóságot 2012-ben 81 településre kiterjedően hatalmazta fel illetékességgel. Ez a szám január 1-től 70-re csökkent és így a létrejött sárvári és celldömölki járás egészét foglalja magába. A kirendeltség közvetlen alárendeltségében elsősorban tűzoltási- és műszaki mentési feladatokat lát el a Sárvári Hivatásos Tűzoltóparancsnokság, mely 87 településre kiterjedő működési területtel rendelkezik. A helyi hivatásos katasztrófavédelmi szervek szakmai felügyeletet látnak el a kirendeltség illetékességi területén székhellyel rendelkező önkormányzati tűzoltóparancsnokságok (Celldömölk, Répcelak), a létesítményi tűzoltóparancsnokság (LINDE Répcelak) és az együttműködési megállapodással rendelkező önkéntes tűzoltó egyesületek felett. A felügyelt szervezetek ellenőrzésében mind a kirendeltség, mind a hivatásos tűzoltóparancsnokság részt vett. III. A ÉVBEN ELVÉGZETT FELADATOK Hatósági-, szakhatósági feladatok A év során 151 db hatósági ellenőrzést hajtottunk végre. Az eljárások eredményeképpen 53 hatósági felhívás került kiadásra, éltünk a tűzvédelmi bírság és az eljárási bírság szankcionálási lehetőségünkkel is. 19 ellenőrzést társhatóságok közreműködésével végeztünk el. Az ellenőrzéseken tapasztalt hiányosságok felszámolását folyamatosan nyomon követjük, 27 esetben utóellenőrzési eljárást folytattunk le. Ellenőrzéseink során hat témakörben tartottunk központi, vagy megyei szinten elrendelt ellenőrzést. Ilyenek voltak a nyári betakarítási munkák, valamint a tűzgyújtási tilalom betartásának ellenőrzése. Ősszel az általános iskolák ellenőrzése, majd év végén az áruházak, a középmagas épületek gázellátó rendszerének és a pirotechnikai elárusítóhelyek ellenőrzése. Az év során összesen 15 esetben szabtunk ki tűzvédelmi bírságot. Ez elsősorban a megváltozott jogszabályi környezetnek köszönhetően - 67%-kal több mint a megelőző év adata. A bírságok közül kilencet hatósági ellenőrzés eredményeképpen, hatot pedig tűzesetet követően szabtunk ki. A bírságok összértéke ,- Ft. Eljárási bírság kiszabására egy alkalommal ,- Ft értékben került sor. A bírságok közül kettőt fellebbeztek meg az ügyfelek. Egy döntést a másodfokú hatóság helyben hagyott, egy esetben új eljárást folytattunk le (az új döntés az ügyfél részére kedvezőtlenebb lett). Tűzjelző berendezés létesítési engedélyt 8, használatbavételi engedélyt 7 esetben adtunk ki. A létesítési engedélyezési eljárásokat megelőzően minden esetben egyeztetést folytattunk le. Az engedélyezési eljárások során megköveteltük, a jogszabálynak és szakmai érdekeknek megfelelő tervezést, kivitelezést évben tűzoltó berendezéssel kapcsolatos engedélyezési eljárást nem folytattunk. 10

11 A tűzvizsgálati tevékenység a jogszabályváltozást követően a évben nem helyi szintű hatósági tevékenység volt, annak lefolytatásában a hatályos belső szabályozók szerint vettünk részt január 1-től ez a hatáskör visszakerült a helyi szervhez. Tűzoltási-, műszaki mentési feladatok A feladatokat a Sárvári Hivatásos Tűzoltóparancsnokság látja el. Tevékenységét a tűzoltóparancsnok beszámolójában ismerteti. Polgári védelmi feladatok A jogelőd polgári védelmi kirendeltség által megkezdett, a lakosság biztonságát szem előtt tartó szakterületi feladatokat személyi folytonosság mellett továbbvittük. Legfontosabb feladat a települések katasztrófavédelmi osztályba sorolása volt. A besorolások a valós veszélyeztető tényezők figyelembevételével készített kockázatbecslések követően lettek megállapítva. A kirendeltség jelenlegi illetékességi területén a következő osztályba sorolások történtek: I -es 4 település, II -es 23 település, III -as 43 település. A megye összes I. osztályba sorolt településeinek fele a két járásunkban van. A kirendeltség illetékességi területén 2 Helyi Védelmi Bizottság székhelye található, a kapcsolat napi és élő, az üléseken aktívan részt veszünk, az elnökhelyettesi feladatokat ellátjuk. A 2 HVB 2012-ben nem fedte le a kirendeltség illetékességi területét, más HVB területén elhelyezkedő településekkel a kapcsolattartás nehezebb volt. Ezt a problémát a járási rendszer kialakítása megoldotta. A közigazgatási vezetők felkészítésére nagy hangsúlyt fektettünk, a polgármesterek részére szakmai napot is szerveztünk a Sárvári Kistérségi Társulással közösen. A köznevelésben is értünk el sikereket, több általános- és középiskolában is részt vettünk a rendvédelmi nap szervezésében. A celldömölki Berzsenyi Gimnáziumban osztályfőnöki órák keretében tanmenetbe ütemezve- tartottunk előadásokat a katasztrófák megelőzése, a bekövetkezett események során végrehajtandó feladatokról. A sárvári Barabás Szakközépiskolában előadásokat tartottunk a katasztrófavédelem szervezeti- és feladatrendszeréről és a közösségi szolgálatról. Eredményesen szerveztük meg az ifjúsági katasztrófavédelmi versenyt is melyen 12 csapat vett részt. A települési csapadék vízelvezető rendszerek szemléit megtartottuk a 81 településen, azonnali intézkedés kiadására nem került sor, javaslatokat fogalmaztunk meg. Részt vettünk továbbá az Észak-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság 4 települést érintő árvízvédelmi műveinek bejárásán. Az utak mentén elhelyezkedő belterületi fasorokat is ellenőriztük. A települések ún. paksi befogadó helyekkel kapcsolatos tervezési feladataiban, a befogadási tervek elkészítésében közreműködtünk; 498 fő elhelyezése és ellátása biztosított 5 befogadó helyen. Az új katasztrófavédelmi törvény bevezette a közbiztonsági referens intézményét, akik a polgármester katasztrófák elleni védekezési feladatellátásában hivatottak közreműködni. A hálózat kijelölésre került, a felkészítésük megtörtént a kiadott tanterv alapján, eredményes vizsgát 22 fő tett. December hónapban a téli rendkívüli időjárással kapcsolatos feladataikat, teendőiket ismertettük meg a referensekkel és kértük a szoros kapcsolattartás elősegítését. A közigazgatás évi változásai ezen a területen is adnak újabb feladatokat. Iparbiztonsági feladatok A szakterületet érintő első fokú hatósági jogkör még nem a kirendeltségre, hanem a megyei igazgatóságra van telepítve. Ennek ellenére április 1-től több részfeladatot is elláttunk. A veszélyes anyagokat tároló, előállító üzemekről, valamint a Katasztrófavédelmi törvény IV. fejezete alá tartozó üzemekről nyilvántartást vezetünk. A nyilvántartások frissítése, valamint a 11

12 veszélyes anyagokkal kapcsolatos üzemek beazonosítása folyamatos, minden esetben helyszíni szemle lefolytatására került sor. Jelenleg a kirendeltség területén a SEVESO II. szerint 1 felső- (OPÁL Tartálypark, Kemenesmihályfa), 1 alsó küszöbértékű (LINDE, Répcelak) továbbá 13 küszöbérték alatti veszélyes üzem került beazonosításra. A küszöbérték alatti üzemek közül 4 üzem rendelkezik katasztrófavédelmi engedéllyel, 9 üzem pedig súlyos káresemény elhárítási terv készítésére kötelezett ( a mai napig ebből 3 üzem kapott engedélyt ). A megye veszélyes üzemeinek közel 60 %-a a két járás területén található, ezért felelősségünk is nagy. A veszélyes áru közúti szállításának ellenőrzése során illetékességi területünkön évben összesen 418 jármű került megállításra, melyből 15 jármű tartozott az ADR hatálya alá. Az ellenőrzött ADR-es járművek közül 7 járműnél került hiányosság feltárásra. ADR telephelyi ellenőrzést 10 esetben tartottunk. A veszélyes áru vasúti szállításának ellenőrzése során 33 kocsi került átvizsgálásra, melyből 17 kocsi tartozott az RID hatálya alá. RID telephelyi ellenőrzést 1 esetben tartottunk. Az ellenőrzések a MÁV celldömölki rendező-pályaudvarán kerültek végrehajtásra, melyek során hiányosság nem került megállapításra. Az év során elvégeztük a települések létfontosságú rendszereinek és létesítményeinek (kritikus infrastruktúra elemek) felmérését és kockázatbecslését, a pontosítás folyamatos. A kirendeltség kapcsolatai Kiváló kapcsolatot tartunk fenn a székhelytelepülés önkormányzatával. A Képviselő-testület február 16-i ülésén még tűzoltóparancsnokként eleget tettem a beszámolási kötelezettségemnek. A többi település elöljáróival is tovább ápoljuk a jogelőd szervezetek által megalapozott jó kapcsolatokat. Az egységes katasztrófavédelmi rendszer kialakulását követően az illetékességi terület polgármestereit a Kistérségi Társulások ülésein tájékoztattam a változásokról Sárváron és Celldömölkön október 25-én a székhelytelepülés képviselő-testületi ülésén tájékoztatót tartottam a katasztrófavédelmet érintő jogszabályi változásokról, a szervezeti- és feladatrendszerbeli módosulásról, valamint a Sárvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség tevékenységéről. A társszervekkel (Rendőrség, Mentőszolgálat) kapcsolatunk kiváló, közös rendezvényeken is volt alkalmunk találkozni, például 2012-ben is együtt szerveztük meg a hagyományos sárvári Rendvédelmi- és Gyermeknapot. A január 1-én létrejött Járási Hivatalokkal felvettük a kapcsolatot. A Járási Helyi Védelmi Bizottságok elnöki tisztét betöltő hivatal-vezetőkkel a rövid idő alatt korrekt munkakapcsolatot alakítottunk ki. A helyi sajtóval és médiákkal élő kapcsolatban vagyunk. Az eseményeinkről pozitív hangulatú, tényszerű tudósításokat adnak le, megelőzési szándékú tájékoztatóinkat rendszeresen leközlik. IV. KATASZTRÓFAVÉDELMET ÉRINTŐ AKTUÁLIS VÁLTOZÁSOK, FELADATOK A kirendeltség hatásköre jelenleg is szerteágazó, 30 tárgykörben folytatunk le hatósági eljárásokat illetve működünk közre szakhatóságként tűzvédelem, tűzvizsgálat, piacfelügyelet, létesítményi tűzoltóság, hulladék-kezelés, kritikus infrastruktúra védelem, polgári védelem szakterületeken. Megkezdődött azon I. fokú katasztrófavédelmi hatósági eljárások helyi szervekhez történő telepítése is, amelyeket eddig országos, vagy területi szervek folytattak le. A tűzvizsgálati eljárások lefolytatásával kapcsolatos jogkör, a kéményseprő-ipari hatósági 12

13 eljárás egyes területei már átkerültek helyi szintre. A közelmúltban jelent meg a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló törvény végrehajtási rendelete, mely újabb jogkört ruház ránk és további lépcsőzetes hatálybalépés várható. A veszélyes áruk szállításával kapcsolatos jogkör a tervek szerint még az idén telepítésre kerül, jelenleg csak az ellenőrzésekben veszünk részt. Talán túlzás nélkül állítható, hogy a katasztrófavédelem már csúcshatóságnak tekinthető. Supervisori jogkörben már most is több olyan ellenőrzést folytatunk le, amely más hatóságok bevonásával jár és ezen eljárásokban a koordinálás a mi feladatunk. Magyarország biztonsága érdekében a jövőben is mindent megteszünk a katasztrófavédelmet érintő jogszabályok érvényre juttatásáért. A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és helyi szerveinek évi stratégiai feladata a járási önkéntes mentőcsoportok megalakítása. Illetékességi területünkön Rába és Kemenesalja elnevezéssel az ősz folyamán terezzük ezen szervezetek rendszerbe állítását, kiváltva a jelenleg kevésbé hatékony köteles polgári védelmi szervezeteket. Kiemelten kezeljük az árvízzel veszélyeztetett települések kitelepítési befogadási terveinek elkészítését, a bentlakásos szociális intézmények kitelepítési terveinek aktualizálását, az oktatási intézmények tűzriadó terveinek gyakoroltatását. Figyelmet fordítunk a középiskolások közösségi szolgálatra történő toborzására és a katasztrófavédelem munkájának megismertetésére. A tűzmegelőzés előtérbe kell helyeznünk különösen a szabadterületi tüzek számának minimalizálása érdekében. A tűzoltások és műszaki mentések színvonalának fenntartása érdekében képzések tervezünk. A legfelkészültebb önkéntes tűzoltó egyesületek minősítését az első félévben végre fogjuk hajtani, felkészítjük őket az egyszerűbb tűzeseteknél történő önálló beavatkozásokra. A védelem igazgatás új rendszerében élni kívánunk a törvény adta lehetőségekkel. V. ÖSSZEGZÉS Az egységes katasztrófavédelmi szervezetbe való integrálódás, a szervezeti egységek megszűnése és az átadás-átvételi eljárások megtörténtek. A különböző szakterületeken dolgozók együttműködése, egymás segítése a folyamatosan változó jogszabályi és belső szabályozói környezetben is biztosította a szakszerű munkavégzést. Mind a tűzvédelmi és a polgári védelmi megelőző tevékenységek, mind a tűz- és káreseti beavatkozások korábbi jó színvonalát fenn tudtuk tartani, az új iparbiztonsági szakterülettel kapcsolatos ismereteket elsajátítottuk és alkalmaztuk. Szerencsés helyzet, hogy a kirendeltség alárendeltségébe egy hivatásos tűzoltóparancsnokság tartozik, a felügyelt szervezetek nagy száma azonban kihívást jelent, de eleget tettünk az elvárásoknak. A településeken munkánkat elismerik; együttműködésünk, kapcsolatunk az önkormányzatokkal kiváló. A évben a kirendeltség értékelésem szerint a jogszabályok és a központi - területi szervek elvárásainak megfelelően, Magyarország ezen területén élő 66 ezer polgárának biztonsága érdekében végezte el feladatait. 13

14 3/ Napirendi pont Önkormányzati rendeletalkotás az önkormányzat évi költségvetési gazdálkodásáról /Az előterjesztés a honlapon a bizottság előterjesztései között található./ 14

15 4/ Napirendi pont Az önkormányzat évi költségvetési koncepciójának megállapítása. /Az előterjesztés a honlapon a bizottság előterjesztései között található./ 15

16 5/ Napirendi pont Beszámoló a évi belső ellenőrzési tevékenységről. Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Éves ellenőrzési jelentés A beszámolót készítette: Sárvár, április 3.. Ódorné Molnár Mónika, belső ellenőr A beszámolót jóváhagyta: Sárvár, április 3.. Dr. Szijártó Valéria, jegyző 16

17 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ A költségvetési szervek belső ellenőrzésével kapcsolatos előírásokat a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Bkr.) tartalmazza. Az éves jelentés összeállítása a január 1-től hatályos jogszabályok szerint történt. Jelen beszámoló a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal, a költségvetési intézmények és Sitke Község Önkormányzatának évi függetlenített belső ellenőrzési tevékenységét foglalja össze ben a belső ellenőr személyében változás nem történt. Az éves ellenőrzési jelentés a jogszabályi előírások változásainak megfelelően átdolgozott Nemzetgazdasági Minisztérium által kiadott útmutató figyelembevételével került összeállításra. A belső kontrollrendszer szabályozása és működése megfelel a jogszabályok, az SZMSZ, és a belső szabályzatok előírásainak ban mindenképpen folyamatos belső ellenőrzési munkát szeretnénk biztosítani. Terveink szerint alapvetően támogató, a vezetést segítő ellenőrzési rendszert működtetünk, s meghatározó célunk továbbra is az, hogy az esetleges szabálytalanságok feltárása mellett az ellenőrzési tevékenységgel hatékonyan segítsük az intézmények és a belső szervezeti egységek vezetőinek tevékenységét, a működés törvényességének biztosítását. Ennek érdekében: - biztosítjuk a szakmai képzéseken, továbbképzéseken való részvételt a belső ellenőr számára, - biztosítjuk a megfelelő szakmai segédanyagok beszerzését. Ahhoz, hogy a gazdálkodásunk a működésben, pénzügyi irányítási rendszerben minél alacsonyabb kockázati tényezőként jelenjen meg a belső kontroll környezet (vezetők, alkalmazottak belső kontrollokhoz való viszonya, etikai értékek, stílus) erősítése indokolt. A rendszer kialakításában és működtetésében nem lehet eléggé hangsúlyozni a vezetők felelősségét. Választ kell keresni a belső kontroll rendszer erős vagy gyenge pontjaira, és hogy összességében miként segítsék a vezető munkáját, a működés eredményességét. A FEUVE fejlesztésével kapcsolatos megoldásra váró legfontosabb feladatok: Megvalósítandó feladatok a FEUVE-rendszer területén vannak, elsősorban a kockázatkezelési rendszer gyakorlati működtetése terén. Szükséges, hogy a szabályozási feladatok mellett, ténylegesen a gyakorlatban is működjék a kockázatkezelés rendje. Ehhez a feladathoz jó módszertani segítséget ad a Minisztérium által kidolgozott segédlet.

18 I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján (bkr.48. aa pont) I/1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése (Bkr.48. aa) pont) I/1/a. A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése A évi ellenőrzési terv a Bkr. vonatkozó előírásainak megfelelő kockázatelemzés alapján került összeállításra. A tevékenységek kockázati besorolása megtörtént. Mérlegelve az egyes tényezők hatásait alakult ki az a sorrend, amely alapján kijelölésre kerültek az ellenőrizendő területek. A évre tervezett ellenőrzések száma 9 volt 193 revizori napra tervezve, ebből a soron kívüli vizsgálatokra 30 napot hagytunk. A végrehajtott ellenőrzések számát és időigényét az alábbi táblázat mutatja. Polgármesteri Hivatalnál végzett ellenőrzések Sitke község Önkormányzatánál Költségvetési szerveknél végzett ellenőrzések Gazdasági sz.-nél végzett Tervben szerepelt ell. db nap Soron kívül db ell. nap Terven felüli db ell. nap Összes ellenőrzés ell. db nap ellenőrzések Egyéb ellenőrzések Egyéb feladatok Összesen Elmaradt ellenőrzések Összesen 4 db ellenőrzés maradt el, ennek oka, hogy a terven felüli ellenőrzések száma magas volt. Elmaradt ellenőrzés: - Európai Úniós támogatással megvalósuló projektek szabályszerűségi ellenőrzése. - Sárvár Víz Vízellátási és Szennyvízelvezetési Szolgáltató Kft. kintlévőségeinek vizsgálata - Közbeszerzések szabályozottsága és lebonyolítása - A évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásának szabályszerűségi ellenőrzése. Soron kívüli ellenőrzések Soron kívüli ellenőrzés 1 db volt: - Költségvetési ellenőrzés 2012.I. negyedévében a Városgazdálkodásnál. 18

19 Terven felüli ellenőrzések - A Nádasdy Tamás Általános Iskola évi alapilletmény előirányzatának tervezéséhez és felhasználásához (egyéb ellenőrzés) - A Sitkei Tagóvoda gyermek élelmezésének utóellenőrzése - Költségvetési utóellenőrzés a Városgazdálkodásnál - Telefonlisták ellenőrzése I/1/b. Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás, vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása Jogellenes magatartás (büntető, szabálysértési, kártérítési, fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény) nem merült fel. I/2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása (Bkr.48. ab) pont) I/2/a. A belső ellenőrzési egység humánerőforrás ellátottsága Kapacitás ellátottság: a belső ellenőrzés személyi feltétele biztosított, 1 fő végezte a Polgármesteri Hivatal, az intézmények, és Sitke község önkormányzatánál a belső ellenőrzést. A belső ellenőr képzettségi szintje és gyakorlata: a belső ellenőr megfelel a jogszabályban előírt képzettségi és gyakorlati követelményeknek. A belső ellenőr képzései: Szakmai képzés: - A Perfekt Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zrt szervezésében a könyvviteli szolgáltatást végzők részére tartott továbbképzésen, - Az ÁBPE- továbbképzés II. n történt szakmai továbbképzésen Idegen nyelvi képzés: 2012-ben nemleges Informatikai képzés: 2012-ben nemleges Egyéb képzés: Önképzés A belső ellenőr regisztrációja: a belső ellenőr szerepel a Nemzetgazdasági Minisztérium belső ellenőrzést végző személyek nyilvántartásában. Ódorné Molnár Mónika regisztrációs szám: I/2/b. A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása (Bkr a alapján) A belső ellenőrzési egység szervezeten belüli elhelyezkedése: a belső ellenőrzés funkcionális függetlensége biztosított. - szervezeti szempontból: a belső ellenőrzés közvetlenül a jegyző alárendeltségébe tartozik. 19

20 - feladatköri szempontból: a belső ellenőr az ellenőrzésen kívül más tevékenységben nem vesz részt évben összeférhetetlenség nem állt fenn a belső ellenőrzést végző személlyel kapcsolatban. A belső ellenőr tevékenységének tervezése során önállóan járt el. Az ellenőrzés során valamilyen dokumentációhoz és/vagy ellenőrzötthöz való hozzáférés akadályai: a dokumentációkhoz, iratokhoz, és az ellenőrzötthöz való hozzáférés akadálya nem merült fel. I/2/c Összeférhetetlenségi esetek (Bkr a alapján) Összeférhetetlenségi eset a évi belső ellenőrzés során nem merült fel. I/2/d A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása - a belső ellenőr az intézmények minden helyiségébe jogosult volt belépni, figyelemmel az biztonsági előírásokra, és a munkarendre, - a munka elvégzéséhez kapcsolódó minden iratba betekinthetett, azokról másolatot, kivonatot, illetve tanúsítványt készíthetett. - A Hivatal és az intézmények vezetőitől és bármely alkalmazottjától írásban vagy szóban információt kérhetett I/2/e A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők: Az ellenőrzések végrehajtását akadályozó tényező nem merült fel. I/2/f Az ellenőrzések nyilvántartása: A belső ellenőrzési dokumentumok nyilvántartásának szabályait az Önkormányzat Belső Ellenőrzési Kézikönyve tartalmazza. A szabályzatnak megfelelően az ellenőrzési dokumentumok iktatásra kerülnek. I/2/g Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok: Ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslat a 2011-évről készített beszámolóban a következő volt: A feladat ellátási és gazdálkodási környezet átalakulása miatt szükséges kialakítani a külső-belső feltételeknek megfelelő költségvetési tervezési, gazdálkodási és zárszámadási feladatok belső kontrollrendszerét, és biztosítani szükséges, hogy a tevékenységek szabályszerű ellátásához hozzájáruljon a folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés, valamint a belső ellenőrzés. A belső ellenőrnek alkalmaznia kell a módszertani iránymutatásokat, követnie kell annak folyamatos változását, fejlesztését, módosítását. Ugyanezen javaslatok érvényesek lesznek 2013-ra is. I/3. A tanácsadó tevékenység bemutatása (Bkr. 48. aac) pont) A jogszabályi környezet folyamatos változása és a szervezeti változások a kockázati tényezők növekedése indokolta, hogy a vezetés a felmerülő kérdések megoldásához igénybe vegye a belső ellenőrzés tanácsadói kapacitását. 20

MEGHÍVÓ. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3.

MEGHÍVÓ. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága 2013. április

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága 2014. április

Részletesebben

Debrecen Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2013. évi beszámolója

Debrecen Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2013. évi beszámolója Szám: 09/1/275-1/2014/ DB KIR. J ó v á h a g y o m! Kovács Ferenc tű. dandártábornok, tanácsos, igazgató Debrecen Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2013. évi beszámolója F e l t e r j e s z t e m! Dr. Nagy

Részletesebben

II.Az év legfontosabb célkitűzései

II.Az év legfontosabb célkitűzései I. BEVEZETŐ A katasztrófavédelem nemzeti ügy és a társadalom által elvárt szerepének betöltése az új Alaptörvénnyel összhangban megköveteli a különböző természeti-, és egyéb változásokhoz igazodó korrekciók

Részletesebben

A CSONGRÁD MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG SZEGEDI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG

A CSONGRÁD MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG SZEGEDI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG Szám: 35610/1219-3/2015.ált. 2014 ÉVIBESZÁMOLÓ A CSONGRÁD MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG SZEGEDI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG Ördög István tű alezredes kirendeltség-vezető TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

M E G H Í V Ó N A P I R E N D:

M E G H Í V Ó N A P I R E N D: M E G H Í V Ó Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. február 16-án /csütörtökön/ 16.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal nagytermében /Sárvár, Várkerület 3. II.em./ ülést tart, amelyre

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012.05.03 i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012.05.03 i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Ikt.szám: 99/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012.05.03 i ülésére Tárgy: Éves ellenőrzési jelentés 2011. Előterjesztő: Készítette: Előzetesen

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2015. május 28-ai közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 1. napirendi pont: Előterjesztés Győr-Moson-Sopron Megyei

Részletesebben

I. Vezetés-irányítási tevékenység

I. Vezetés-irányítási tevékenység 2 I. Vezetés-irányítási tevékenység A Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Pápai Katasztrófavédelmi Kirendeltségének 2012. január 1-i megalakulását követően látom el a kirendeltség-vezetői feladatokat.

Részletesebben

Parancsnok bende@tuzoltosagbp.hu / 459-2400 / fax: 459 2440

Parancsnok bende@tuzoltosagbp.hu / 459-2400 / fax: 459 2440 FŐVÁROSI TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG 1081 Budapest, Dologház u. 1-3. 1443 Bp., Pf. 154. 459-2300* / info@tuzoltosagbp.hu / www.tuzoltosagbp.hu Parancsnok bende@tuzoltosagbp.hu / 459-2400 / fax: 459 2440 BESZÁMOLÓ

Részletesebben

Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szeghalmi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság BESZÁMOLÓ

Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szeghalmi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság BESZÁMOLÓ Szám:111-2/2013/SZEGHHT Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szeghalmi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság H-5520 Szeghalom, Széchenyi u. 2-8. Tel: 06/66 371-211

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. március 31. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Siófoki Katasztrófavédelmi Kirendeltség Kirendeltségvezető

Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Siófoki Katasztrófavédelmi Kirendeltség Kirendeltségvezető Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Siófoki Katasztrófavédelmi Kirendeltség Kirendeltségvezető H-8600 Siófok, Somlay A. utca 3. : 8600, Siófok Pf. 94 Tel: +36 (84) 310-938 Fax: +36 (84) 310-509

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. szám: 02/211-14/2014 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Szám: 435-1/2014/ÁLT. Jóváhagyom! Budapest, 2014. Dr. Bakondi György tű. altábornagy főigazgató. Felterjesztem: Varga Béla tű.

Szám: 435-1/2014/ÁLT. Jóváhagyom! Budapest, 2014. Dr. Bakondi György tű. altábornagy főigazgató. Felterjesztem: Varga Béla tű. Szám: 435-1/2014/ÁLT. Jóváhagyom! Budapest, 2014. Dr. Bakondi György tű. altábornagy főigazgató TÁJÉKOZTATÓ a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés részére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi

Részletesebben

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szentesi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szentesi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szentesi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szentesi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szentesi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szentesi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság H-6600 Szentes, Kossuth u. 47. Tel: +36-63/561-041 Fax: +36-63/561-049 E-mail:

Részletesebben

1. A beszámolási év legfontosabb katasztrófavédelmi célkitűzései, feladatai

1. A beszámolási év legfontosabb katasztrófavédelmi célkitűzései, feladatai 1. A beszámolási év legfontosabb katasztrófavédelmi célkitűzései, feladatai Az egyik fő célkitűzése igazgatóságunknak 2014-ben a szemléletváltás volt. Szemléletváltás a lakosság körében, a társszerveknél,

Részletesebben

A VAS MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

A VAS MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Cím: 9700 Szombathely, Ady Endre tér 1. Az igazgatóság telefon és fax számai: Tel: 94/513-430 Fax: 94/513-437 Web: www.vas.katasztrofavedelem.hu E-mail cím: vas.mki@katved.gov.hu

Részletesebben

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 29. melléklet 2012. év folyamán a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás településein, így Pakson is a belső ellenőrzési feladatokat, feladat-ellátási megállapodás alapján a Paksi Polgármesteri

Részletesebben

egyszerű szavazattöbbséget igényel!

egyszerű szavazattöbbséget igényel! PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ö J E 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. Szám: 1133/2010. A határozati javaslat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel! BESZÁMOLÓ a Polgármesteri Hivatal munkájáról

Részletesebben

Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés a 2011. évben végzett pénzügyi-gazdasági ellenőrzésekről

Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés a 2011. évben végzett pénzügyi-gazdasági ellenőrzésekről Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés a 2011. évben végzett pénzügyi-gazdasági ellenőrzésekről A Belső Ellenőrzési Osztály és feladatellátásának általános bemutatása A 2011.

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató H-5600 Békéscsaba Kazinczy utca 9. Telefon: 06/66 549-470 Fax: 06/66 441-628 Email cím: bekes.titkarsag@katved.gov.hu Szám:1199-2/2011. 2. számú példány

Részletesebben

Tájékoztató a katasztrófavédelem rendszeréről

Tájékoztató a katasztrófavédelem rendszeréről Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Nyíregyháza Katasztrófavédelmi Kirendeltség Kirendeltségvezetö H-4400 Nyíregyháza, Erdő sor 5. Tel: (+36 42) 404-444 Fax: (+3642) 404-444 e-maii:

Részletesebben

I. KITŰZÖTT FŐ FELADATOK VÉGREHAJTÁSA FTP...6 II. VEZETÉS, IRÁNYÍTÁS, EGYÜTTMŰKÖDÉS TERÜLETE...77

I. KITŰZÖTT FŐ FELADATOK VÉGREHAJTÁSA FTP...6 II. VEZETÉS, IRÁNYÍTÁS, EGYÜTTMŰKÖDÉS TERÜLETE...77 2 TARTALOMJEGYZÉK I. KITŰZÖTT FŐ FELADATOK VÉGREHAJTÁSA FTP...6 II. VEZETÉS, IRÁNYÍTÁS, EGYÜTTMŰKÖDÉS TERÜLETE...7 1. HUMÁN TEVÉKENYSÉG...8 2. HIVATAL TEVÉKENYSÉGE...15 3. EGYÜTTMŰKÖDÉS TERÜLETE...23 III.

Részletesebben

INTÉZMÉNYEK PÉNZÜGYI ÉS ELLÁTÓ SZERVEZETE 3060 Pásztó, Kölcsey F. út 35. Tel./fax: 32/463-120 BESZÁMOLÓ

INTÉZMÉNYEK PÉNZÜGYI ÉS ELLÁTÓ SZERVEZETE 3060 Pásztó, Kölcsey F. út 35. Tel./fax: 32/463-120 BESZÁMOLÓ INTÉZMÉNYEK PÉNZÜGYI ÉS ELLÁTÓ SZERVEZETE 3060 Pásztó, Kölcsey F. út 35. Tel./fax: 32/463-120 Iktatószám: 1-94/2012. A döntés egyszerű szavazattöbbséget igényel. BESZÁMOLÓ Az Intézmények Pénzügyi és Ellátó

Részletesebben

Tárgy: 2012. évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentés és az összefoglaló ellenőrzési jelentés Melléklet: 2 db

Tárgy: 2012. évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentés és az összefoglaló ellenőrzési jelentés Melléklet: 2 db Szentes Város Polgármesterétől 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. Ikt. szám: U-24627/2013. Témafelelős: Polyák Sándorné Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tárgy: 2012. évre vonatkozó éves

Részletesebben

H-7400 Kaposvár, Somssich Pál u. 7. H-7401 Kaposvár, Pf.: 71 Tel: (36-82) 528-990 Fax: (36-82) 424-983 e-mail: somogy.titkarsag@katved.gov.

H-7400 Kaposvár, Somssich Pál u. 7. H-7401 Kaposvár, Pf.: 71 Tel: (36-82) 528-990 Fax: (36-82) 424-983 e-mail: somogy.titkarsag@katved.gov. Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató H-7400 Kaposvár, Somssich Pál u. 7. H-7401 Kaposvár, Pf.: 71 Tel: (36-82) 528-990 Fax: (36-82) 424-983 e-mail: somogy.titkarsag@katved.gov.hu Szám:

Részletesebben

1LJ. számú előterjesztés

1LJ. számú előterjesztés Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je 1LJ. számú előterjesztés Előterjeszt és a Képviselő-Testület részére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. évi belső ellenőrzési

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzat, a Közös Önkormányzati Hivatal és a kapcsolódó intézmények

Dunavarsány Város Önkormányzat, a Közös Önkormányzati Hivatal és a kapcsolódó intézmények Dunavarsány Város Önkormányzat, a Közös Önkormányzati Hivatal és a kapcsolódó intézmények 2013. évi ellenőrzési jelentése Készítette: Dr. Batka Brigitta Belső ellenőr Vezetői összefoglaló 1. A belső ellenőrzési

Részletesebben

v v-\. ll'- ~vács Róbert Tárgy: Javaslat összefoglaló jelentés elfogadására a 2010. évben végzett önkormányzati Tisztelt Képviselő-testület!

v v-\. ll'- ~vács Róbert Tárgy: Javaslat összefoglaló jelentés elfogadására a 2010. évben végzett önkormányzati Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Tárgy: Javaslat összefoglaló jelentés elfogadására a 2010. évben végzett önkormányzati belső ellenőrzésekről Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben